Fjärås och Förlanda. församlingsblad. Nummer 4 / 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fjärås och Förlanda. församlingsblad. Nummer 4 / 2011"

Transkript

1 Fjärås och Förlanda församlingsblad Nummer 4 / 2011

2 Kyrkoherden har ordet Kommer du till kyrkan i Jul? Då är du inte ensam, det är många som är där. Visst känns det extra högtidligt under denna tid på året. Psalmerna, granen och texterna känns igen. I din församling gör vi mycket för att förbereda firandet. Kyrkan smyckas, körerna övar mm. Och allt detta för att ett barn föddes i Betlehem för drygt 2000 år sedan. Barnet, Gud själv, som kommit mitt in i vår värld, din och min tillvaro nu. Jesus världens frälsare. Gud ville gemenskap med dig, därför föddes frälsaren. Han föddes av kärlek för att ge kärlek och lära oss människor att bli än mer mänskliga. Mitt i tillvaron som många gånger är omänsklig eller världen som långt ifrån är helig där föds frälsaren. Jesus vill lära oss att bli mer mänskliga för att tillvaron skall bli mer helig. Därför är du så viktig! Budskapet från Jesus får börja med dig, ditt liv och din vardag. Hur kan din vardag bli mer mänskligt helig? Hur kan vår bygd bli än bättre plats att leva i där vi ser varandra och möter varandra med kärlek och respekt? Låt oss denna Jul få be och tänka på detta. När du kommer till din kyrka så be! Be att Jesus ville ge dig ett större hjärta. Be att budskapet skulle få nå ditt hjärta så att din Tro blir djupare. Känn dig mycket varmt välkommen till kyrkan! Kh Patrick Lind Känn ofta under dagen behovet att be och gör dig mödan att be. Om du vill lära dig att be bättre måste du be mera. Bön vidgar hjärtat tills det förmår rymma Guds gåva som är Han själv. Bed och sök, och ditt hjärta skall bli stort nog att kunna ta emot Honom och behålla Honom. Moder Teresa Här når du oss: Präster Patrick Lind, kyrkoherde Telefontid: Måndagar Bengt Svensson, komminister Telefontid: Tisdagar Diakoner Louise Tobjörk Telefontid: Torsdagar Iréne Thagesson Telefontid: Tisdagar Kyrkomusiker Kerstin Odeberg Maria Salekärr-Johansson Församlingsassistent Jonas Lundgren Kanslist Catharina Eriksdotter-Wingbro Husmor Annicka Karlström Förvaltningsassistenter Annika Axén Lena Johansson Kyrkovaktmästare, Fjärås Anna-Karin Siösteen Heldor Köbi Magnus Åhsberg Kyrkovaktmästare, Förlanda Margareta Johansson Jennie Johansson

3 an.se Rossaredsvägen Fjärås Telefon: Telefontid/Öppettid: Mån-Fre Fjärås och Förlandas församlingsblad......utkommer 4 gånger per år. Det delas ut till alla hushåll i Fjärås och Förlanda församlingar. Ansvarig utgivare: Kh Patrick Lind Redaktör: Jonas Lundgren Tryck: Bröderna Töpels Tryckeri, Billdal Papper: Multiark silk 115gr Upplaga: 2900 ex Distrubition: Fjärås: Kyrkans unga Förlanda: Kyrkorådet Framsidebild: Ljusbärare Fjärås kyrka: Foto: Jonas Lundgren e 4 5 Fjärås och Förlanda blir en församling sid 4 Församlingsresa till södra Halland sid 5 Maria - Trons förebild sid. 6 Lunchträff våren 2012 sid. 7 Musiken under advent och jul sid. 8 Predikoturer sid. 9 Hjärtsäkert sid da Träff med kyrkvärdarna sid

4 Fjärås och Förlanda blir en församling Under flera år har frågan diskuterats om möjligheten att bilda en församling av dagens två. Vid kyrkonämndens sammanträde den 11 januari i år beslöt man enhälligt att lämna in en skrivelse till Stiftsstyrelsen i Göteborg med en begäran att påbörja ett indelningsärende syftande till att bilda en församling. Under våren har frågan utretts och förslag till beslut har varit ute på remiss under sommaren. Alla instanser har enhälligt gett sitt gillande till förslaget. Detta innebär att: Församlingarna Fjärås och Förlanda läggs samman till en församling. Den nya församlingen skall heta Fjärås-Förlanda församling. Ändringen träder i kraft den 1 januari Samfällda kyrkofullmäktige blir kyrkofullmäktige i den nya församlingen fram till dess ordinarie kyrkoval äger rum. Förvisso är detta ett historiskt beslut sett rent geografiskt men i den dagliga verksamheten kommer man inte att märka någon skillnad. Det kyrkliga livet med gudstjänster och grupper kommer att vara som det är idag. Den stora förändringen kommer att märkas på det administrativa planet. Beslut som rör verksamhet, gudstjänster, ekonomi, personal och fastigheter kommer att kunna hanteras i ett och samma sammanhang och inte som i dag vid flera olika nivåer och sammanträden. Församlingens organisation kommer genom detta beslut att bli tydligare och enklare. Vi gläds åt att denna fråga snart får sin lösning och önskar att vi härigenom fått merverka till att skapa en modern organisation för framtiden. Vår förhoppning är att församlingens nya kyrkofullmäktige med sitt kyrkoråd med stor frimodighet skall fortsatt kunna förverkliga mottot Nära Jesus nära varandra. Samtliga remissinstanser har godkänt förslaget och domkapitlet har tillstyrkt ärendet. Stiftsstyrelsen fattar det formella beslutet den 6 december. Ulf Persson, ordf. samfällda kyrkofullmäktige Inge Andersson, ordf. kyrkonämnden Jessica Uhlén, ordf. kyrkorådet i Fjärås Bertil Adielson, ordf. kyrkorådet i Förlanda Patrick Lind, kyrkoherde Foto: Catharina Wingbro Eriksdotter Kapellet södra vapenhuset Fjärås kyrkas södra vapenhus har inretts som ett kapell. Det hålls öppet dagtid för besök och andakt. Välkommen att sitta ner en stund, be tänd ett ljus eller skriv en bön och lägg i bönekorgen. Bönerna infogas sedan i torsdagens kvällsmässa. Foto: Jonas Lundgren 4 Foto: Jonas Lundgren

5 Församlingsresan till södra Halland Utfärden den 14 september med en fullsatt buss av glada Förlanda och Fjäråsbor blev en härlig dag. Lizzie tog personligen emot oss på sitt mysiga café där hon bakat ostgifflar åt oss. Några köpte fantastiska hantverk i hennes utställningslokal. I Skavböke kapell berättade guiden med inlevelse om hur kapellet kom till. Konstnärerna Axel Olsson och Valdemar Lorenzon, båda i Halmstadgruppen, har målat de vackra takmålningarna där, en upplevelse att få se. Ingen av dem ville avslöja vem som målat vad. Men vid ett tillfälle berättade Waldemar att han själv målat Adam och Eva samt Johannes på predikstolen. Som modell hade han haft sin hustru Ingrid som han träffade samma år som kapellet målades. Därav kom sig det kärleksfulla uttrycket i Johannes ögon. Färden gick vidare till Wapnö gård där vi till middag serverades en mycket god biff. Guiden berättade om gården medan vi fick dricka kaffe och äta hembakade kakor i salen. Sedan var det dags att se korna, mjölkningen i karusellen och se BB-avdelningen. Flera kossor hade just fött kalvar på den speciella avdelningen med massor av hö och halm och borstar för att klia sig på ryggen med. Det var intressant att se hur väl de tog hand om kossorna och kalvarna. Nästa mål var Laholms kyrka där Fabian Åström välkomnade oss. Fabian som är uppvuxen i Fjärås är nu präst där. Vi följde honom till Mellbystrandsgården där vi fick fika. Det var en underbar dag med god gemenskap och massa nya upplevelser att minnas. Louise Tobjörk Foto: Louise Tobjörk 5

6 Maria - Trons förebild Många gånger fylls mitt hjärta med tacksamhet över vad Gud gör i en människans liv. En lovsång som bubblar upp till ytan. Maria visar i sin stora lovsång magnificat (Luk 1:46-55) som kyrkan ber i varje vesper i sin djupa tacksamhet över hur Gud griper in och räddar sitt folk genom att sända sin älskade son. När Maria sjunger sitt magnificat lär hon oss att tänka på några saker i våra egna liv och i vår tro. Gud griper in När Maria sjunger börjar hon med sig själv. Hon sjunger om vad Gud gjort i hennes liv. När vi är inför Gud i bön eller i bibelläsningen eller när vi är därför unik och värdefull i Guds ögon. Gud vill och kan använda oss var och en på ett helt unikt och eget sätt. Vi får vara öppna för det och göra som Jesus uppmanade Petrus att följa honom. Men vad var det Maria hade som var så märkvärdigt? Inte hade hon gjort några stora ting eller fått beröm för lång och trogen tjänst. Nej, hon var vidöppen inför Guds verklighet och hennes tro var brinnande. Tänk så får vi inspireras, det hänger inte på hur mycket jag kan eller förmår göra om Jesus skall ha tid för mig för Han ser inte på det utan han ser till hjärtat och tron, där verkar han genom dig. Finns det i dig en andra vad som hänt. Men i vår tid har tron blivit så privat att vi inte gärna vill dela med oss, eller ens tala om den. Tron har blivit en privatsak. Men så är det inte när vi läser i Bibeln. Vi ser i Apg 15:12 om hur Paulus och Barnabas är ivriga att tala om för apostlarna om det som Gud gjort med dem. Eller när vi läser om uppståndelsen i Luk 24:34f när Jesus visat sig för dem då började man gemensamt visa sin glädje och sjöng lovsånger som steg upp till Gud. Alla var angelägna om att visa sin kärlek till Gud och hans godhet, så spontant reagerade deras hjärtan. Ingen erfarenhet var ringare än den andres ingen begärde att vara den främste men alla lovade de Gud för det stora han gjort. Att lova Gud är svårt i en tid då allt mäts utifrån den enskilda individen, hur mycket uppmärksamhet som riktats mot den enskilde. Kanske är det därför som så få riktar sin uppmärksamhet mot Gud i dag. Vi får lära oss att vända oss till Kristus i tillbedjan över det som han gör i mig. Att han har älskat mig och frälst mig. Gud har redan gett mig gåvan, min kropp, liv, förnuft, ägodelar, ära, vänner och all nytta som solen gör för oss alla. Jesus säger: Den som är trogen i det ringa och lilla, han är det också i det stora. (Luk 16:10) Men vad var det Maria hade som var så märkvärdigt? Inte hade hon gjort några stora ting eller fått beröm för lång och trogen tjänst. Nej, hon var vidöppen inför Guds verklighet och hennes tro Var brinnande. 6 ser Kristus på altaret bör vi reflektera över hur Gud verkar i oss. Detta är svårt, det är alltid lättare att se hur han griper in i andra människors liv. Men när Gud griper in och räddar gör han det också för dig. Det saliga är inte vad Gud gör med andra utan vad han gör i dig. Därför svarar Jesus Petrus när han frågar om Johannes så här: Vad angår det dig? Följ mig! (Joh 21:21f) Det verkar som om Jesus ville säga till oss att det som gäller Johannes kommer inte att hjälpa dig. Du måste själv vänta på vad Jesus vill göra med dig. Maria insåg detta när hon sjunger att Gud i henne skall utföra stora verk. Du förväntan att Den Helige Ande även nu skall göra något i dig, eller har du slagit dig till ro med det du har? Maria visste att Gud skulle använda henne hela hennes liv, hon var övertygad om att Gud inte skulle överge henne utan alltid, var dag, finnas i henne och leda henne i livet. Men Maria stannade inte med att enbart konstatera att Gud gjort stora ting i henne, andra människor måste också få reda på var frälsaren gjort. Vi blir vittnen Maria som den ömma moder hon är, lär oss att vi var och en skulle vilja vara den förste till att lova Gud och sedan tala om för

7 Gud gör mycket som vi inte alltid är medvetna om. Men vi får lära oss att lova Gud i det lilla. En fågel sjunger och är glad över det han kan och klagar inte över vad han inte kan. En hund springer omkring glad och tillfreds, fast han inte har förnuft. Alla djur låter sig nöjas och tjänar Gud med glädje och lov. Bara människans onda och egennyttiga öga är omättligt. Det kan inte låta sig nöjas, eftersom det är så otacksamt och högmodigt. Människan vill sitta högt uppe och vara den bäste, vill inte ära Gud utan bli ärad av honom. Men Maria lär oss hur vi bör lova Gud och sedan dela med oss till alla andra. Vi lever av Guds nåd Maria lyfter fram för oss först det stora att Gud har vänt sin blick till henne. Det är det viktiga allt annat är bara en följd av detta stora. För där det händer att Gud vänder sin blick till en människa där är det bara nåd och salighet. Därför är så många böner i psaltaren just böner om att Gud ville vända sitt ansikte till oss, inte dölja det för oss utan låta det lysa över oss. Maria ser detta som det största när hon säger: Eftersom han har vänt sin blick till mig, skall alla släkten prisa mig salig. Detta är stort och det gäller också oss. Maria säger inte att vi skall prisa henne salig därför att hon är så bra och duktig. Nej, utan därför att Gud har vänt sin blick till henne, därför skall vi prisa henne salig. Alltså: att ge Gud äran så helt och hållet att det inte kan ske mer helt och fullt. Från den tidpunkt som Gud vänt blicken mot henne skall alla släkten prisa mig salig säger Maria. Det är inte hon som prisas utan Guds nåd mot henne. Maria visar för oss hur även du är utvald av Gud. Gud har i sin nåd sett även till dig. Han har döpt dig och tagit dig till sin. Ibland tvivlar vi på det, då behöver vi ha ett gott exempel. Här är Maria vår moder. Våra hjärtan skulle genom henne kunna vinna ett sådant förtroende till Gud att vi skulle kunna säga: O du saliga jungfru Guds moder, vilken stor tröst har Gud inte visat oss i dig, när han så nådigt sett till din ovärdighet och ringhet. Därigenom får vi också för framtiden en försäkran om att han i enlighet med sitt exempel inte kommer att förakta oss fattiga och ringa människor utan se till oss med nåd. Gläd dig, Maria, himlens och solens drottning, full av fröjd och glädje, du är som en blomstrande ros och renaste lilja. Din största glädje var de under då Gud med ängeln bebådade dig. Du renaste jungfru, sjung med glädje den sång man kallar Magnificat, ty du är den utvalda jungfru med vilken konungen skall hava sin ro. Gläd dig, Maria, ty du är välsignad och full av nåd! Svensk bön 1400-talet Kh Patrick Lind Lunchträff I Fjärås eller Förlanda församlingshem följande torsdagar kl januari Fjärås Gunnar Lindskog f.d. kyrkoherde i Fässbergs församling. Mitt liv och min lovsång. 9 februari Fjärås Kristin Molander, handläggare för ekumenik för kyrkokansliet i Uppsala och uppvuxen i Onsala. Svenskakyrkan en del av den världsvida kyrkan. Glimtar från Kristins arbete där många möten med kyrkor från hela världen sker i t.ex. Kyrkornas världsråd och Lutherska världsförbundet. Fjärås församlingshem 23 februari Förlanda Prosten Gustav Börjesson berättar om missionären Bruce Olsson i Colombia 8 mars Fjärås Daniel Kaiberger, ungdomsinspiratör, berättar om sin vandring till tro och hur ungdomsvärlden ser ut idag. 19 april Förlanda Konfirmandarbete i nutid Sånger och bilder med Evelina Johansson, Åminnared. 26 april Fjärås När livet inte blir som vi har tänkt oss Franco Pinzani berättar med hjälp av sina tavlor och skulpturer om hur man kan gå vidare efter en kris. 10 maj Fjärås En salig röra med manskören Gubbröra från Kullaviks kyrka. 7

8 Musiken under advent och jul Första sönd i advent, 27 november Fjärås kyrka kl. 10:00, Gudstjänst Kyrkokören, barn- och föräldrakör Raymond Karlsson, pukor Arne Arvidsson, trumpet Juldagen Fjärås kyrka kl 07.00, Julotta Kyrkokören Arne Arvidsson spelar trumpet från tornet från kl Förlanda kyrka kl. 10:00, Gudstjänst Kyrkokören, Malin Johnsson, trumpet Leena Arvidsson och Annie Gunnarsson, fiol Tredje sönd i advent, 11 december Fjärås kyrka kl.10:00, Högmässa Juniorernas avslutning med dramat Viktigare än Jansson Fjärde sönd i advent, 18 december Förlanda kyrka kl 16.00, Familjegudstjänst Upptäckarklubbens julavslutning Julafton Fjärås kyrka 11:00, Samling vid krubban Tjolöholms kyrka kl 17.00, Julbön Sång och fiol Marie och Clara Carlson Förlanda kyrka kl 23.30, Midnattsmässa Kyrkokören Maria Drmecic, mezzosopran Annie Gunnarsson, fiol Folkmusik för själen Lördag 10 mars kl. 17:00 spelar folkmusikduon Anda tillsammans med Förlanda kyrkokör i Förlanda kyrka. Anda bjuder på folkliga koraler, medeltidsballader och nykomponerat i en kärleksfull symbios med orientaliska kryddor och pulserande rockriff. Mattias Ristholm sjunger och spelar på turkisk långhalsluta (saz). Anders Peev spelar tenornyckeharpa och sjunger stämsång Efteråt är det enkel samvaro i församlingshemmet. Förlanda kyrka kl. 10:00, Högmässa Solosång Annandag jul Fjärås kyrka kl 18.00, Julens sånger och psalmer Kyrkokören, Annika Axén och Helena Wik, flöjt Berit Larsson, orgel och flygel Nyårsafton Tjolöholms kyrka kl 16.00, Nyårsbön Kyrkokören Trettondedag jul, 6 januari Fjärås kyrka kl 10.00, Högmässa Julmusik på orgel Förlanda kyrka kl Carols med kyrkokörerna Adventssamling Alla i församlingen inbjuds till enklare adventslunch i församlingshemmet, Söndagen den 4/12 (2:a Advent), efter Högmässan kl i Fjärås kyrka. Anmälan ska ske senast den 28/11 kl till något av följande nummer: Pastorsexpeditionen Gudrun och Inge Andersson VÄLKOMMEN! 8

9 Söndagen före Domssöndagen 13/11 Domssöndagen 20/11 1 advent 27/11 2 advent 4/12 3 advent 11/12 4 advent 18/12 Julafton 24/12 Juldagen 25/12 Annandag jul 26/12 Nyårsdagen 1/1 Trettondag jul 6/1 Första efter Trettondagen 8/1 Andra efter Trettondagen 15/1 Tredje efter Trettondagen 22/1 Fjärde efter Trettondagen 29/1 Kyndelsmässodagen 5/2 Sexagesima 12/2 Fastlagssöndagen 19/2 Askonsdagen 22/2 Varje torsdag 18:30 firar vi en enklare veckomässa i Fjärås kyrka. Första torsdagen i månaden så fokuserar vi mer på lovsång och förbön. 18:00 musikgudstjänst 10:00 gudstjänst 10:00 gudstjänst kyrkokören och terminsavslutning med juniorer 11:00 samling vid krubban 07:00 julotta kyrkokören 18:00 julens sånger kyrkokören medverkar sammanlyst 10:00 gudstjänst 10:00 familjegudstjänst 18:30 mässa Måhaga 23 november 10:30 mässa 7 december 10:30 gudstjänst 24 december 14:00 julbön 4 januari 10:30 mässa 18 januari 10:30 gudstjänst 1 februari 10:30 mässa 15 februari 10:30 gudstjänst 10:00 gudstjänst med upptäckarklubben 10:00 gudstjänst kyrkokören medverkar sammanlyst 16:00 familjegudstjänst julspel och gröt med upptäckarklubben 23:30 julnattsmässa kyrkokören medverkar sammanlyst 16:00 gudstjänst kyrkokörerna sjunger carols 10:00 gudstjänst 10:00 gudstjänst 16:00 familjegudstjänst sammanlyst Tjolöholm 24 december 17:00 julbön 31 december 16:00 nyårsbön Med reservation för eventuella ändringar Håll även utkik på vår hemsida

10 10 Fjärås kyrka och församlingshem nu hjärtsäkert! Jonas Högberg bor i Fjärås församling och varit en drivande kraft i att Fjärås kyrka nu har installerat en defibrilator i församlingshemmet. Här hjälper han dig att gå igenom hur man går tillväga ifall ett hjärtstopp skulle hända. Visste Du att: -Varje år drabbas ca människor i Sverige av plötsligt och oväntat hjärtstopp utanför sjukhus. -På påbörjas hjärtoch lungräddning. -Endast drygt 400 överlever. MEN: Det går faktiskt att göra något åt detta! Skaffa dig därför kunskap om Kedjan-som-räddar-liv och bli själv en stark länk nr 1, 2 eller kanske 3 i kedjan! Tidigt larm, för att få hjälp *Känna igen tecken på att en människa drabbats av hjärtstopp (medvetslös utan normal andning). *Snabbt larm till 112. *Kalla på hjälp i din omedelbara närhet till exempel att ropa på hjälp från grannar eller förbipasserande. Tidig hjärt- och lungräddning, för att vinna tid Syre tillförs kroppen, pumpas runt och skyddar på så sätt hjärnan och andra organ från skador. Gammelsäters fjällgård ägs av den kristna ideella ungdomsföreningen Credo. Gården ligger på Hemfjällets sluttning på drygt 700m höjd över havet. Gården har enkel standard men fungerar mycket bra. Vi disponerar hela gården, inkl. fjällkyrkan. Se gärna deras hemsida: Dagarna under resan ägnas självklart åt skidåkning i alla dess former. Vi nyttjar Lindvallen som ligger ca. 1 mil från fjällgården. Dagarna inleds med morgonbön och avslutas med aftonbön eller mässa. Varje kväll har vi något kvällsprogram för alla åldrar. Priset på resan enligt följande. Barn 3-6 år 750kr (varav anmälningsavgift 100kr)* Barn 7-12 år 1450 (varav anmälningsavgift 300kr)* Vuxna år 2050kr (anmälningsavgift 500kr)* *Anmälningsavgiften återbetalas ej då anmälan är bindande. Anmälan sker till expeditionen senast den 8 januari Tidig defibrillering, för att starta hjärtat Enbart hjärt- och lungräddning startar inte ett stillastående hjärta. För detta behövs en hjärtstartare som levererar en strömstöt som återstartar hjärtat (=en defibrillering). Tidig medicinsk behandling, för att stabilisera Detta sker med hjälp av ambulans personalen, på plats eller under transporten till sjukhuset. Exempel på detta är intubering för att säkra luftvägarna och tillförsel av läkemedel för att stabilisera patientens tillstånd. Vård efter hjärtstopp, för att bevara god livskvalitet Detta sker på sjukhus ofta på en intensivvårds avdelning och innebär bland annat kylbehandling för att minska risken för bestående hjärnskador och kranskärlsröntgen och ballongvidgning för att säkerställa cirkulationen till hjärtat. Om dessa frågor kom kyrkoherde Patrick och undertecknad att tala en dag för ett halvår sedan. Fjärås kyrka och församlingshem besöks ju av väldigt många människor, såväl unga som gamla och sannolikheten att någon ska drabbas av hjärtstopp är inte helt försumbar. Närmaste ambulansstation finns i Kungsbacka ca. 7 minuters åktid i larmfart från Fjärås. Varje minuts fördröjning till defibrillering minskar chansen till överlevnad omkring 10 %! Och här ungefär togs beslutet att en hjärtstartare skulle inköpas av församlingen och medarbetare utbildas i hjärt- och lungräddning med hjärtstartare. Välkommen med församlingen till Transtrand Församlingarna sponsrar i år liksom tidigare år busskostnaden. Under januari månad får du en bekräftelse på din resa, praktisk information och uppgift att betala in anmälningsavgiften. Resterande summa ska vara oss tillhanda senast den 1 mars Liftkort tillkommer. Vi ser fram emot goda dagar med sol, mycket skidåkning, lite mer Jesus och go gemenskap. Amen!

11 Medarbetere utbildade Detta genomfördes i slutet augusti. Nu är 14 medarbetare utbildade, det finns en hjärtstartare tillgänglig i församlingshemmet, alldeles innanför huvudentrén till vänster. En skylt visar närmare placering. Under gudstjänsttid tar vaktmästaren med hjärtstartaren in i kyrkan och har den förvarad vid mixerbordet i bakre delen av kyrkrummet. nuter. - All personal vet var hjärtstartaren finns och kan hantera den. Är du intresserad av att veta var andra civila hjärtstartare är placerade kan du gå in på internet på adress Här finns också mer information om plötsligt hjärtstopp och vad som kan göras om sådant uppträder. Titta även på om du vill veta vilka möjligheter till utbildning som finns just för dig. Ett stort tack till vår framsynte kyrkoherde som inte bara tänker på församlingsbornas själar utan också ökar möjligheten att få ytterligare en chans om man skulle drabbas av det oförutsedda. Jonas Högberg Församlingsbo och ambulansöverläkare Fjärås kyrka och församlingshem kan nu kalla sig en hjärtsäker (arbets-)plats eftersom: - Det finns rutiner och beredskap att kunna hantera ett plötsligt hjärtstopp. - Det finns genomtänkta larmrutiner. - Hjärt-lungräddning kan startas omedelbart. - Behandling med hjärtstartare kan ske inom några mi- Församlingsafton Annika Östberg Annika Östberg kommer till Fjärås församlingshem. Hon har suttit i fängelse i 28 år i USA. Nu berättar hon om sina erfarenheter, om framtidshopp och sin tro. Fjärås församlingshem söndagen den 26 februari kl Jenny Berggren Jenny Berggren + band håller konsert i Förlanda kyrka den 5 maj Jenny Berggren är författare till boken Vinna hela världen och tidigare sångare i gruppen Ace of Base. T R 0 11

12 Vi har spolat jul I det här numret samtalar vi en stund med kyrkvärdarna om julen. Kan ni berätta lite om vad julen betyder för er. Karin Carlsson Pensionär Jag ser fram emot: att få fira jul med mina barn och barnbarn och få vara frisk och kry. När vi sätter oss ner för att prata blir det genast ett livligt samtal. Många barndomsminnen dyker upp. När Kerstin firade jul som ung var de tre generationer som möttes och morfar brukade läsa julevangeliet. Flera stämmer in i den här beskrivningen, och särskilt att julberättelsen lästes av någon av de äldre. En av Doris bästa julstunder är när hon samlar barnbarnen och bygger upp krubban och på så sätt får återberätta händelserna kring Jesu födelse. Även för Karin är julkrubban viktig i hemmet. I julpyntet har hon gärna änglar. Tomtar är inte min passion, säger hon. Tiden fram till jul är ofta en väldigt stressig tid. Förr var det noga med att storstäda över allt. Som ung familj kunde man känna en press att göra det de äldre gjorde. Julen kan också bli en aning splittrad då man ska hinna med att vara på flera ställen samma dag. Idag är det nog framför allt den kommersiella julen som stressar. När man arbetar inom handeln är det skönt med kyrkan och den kristna julen. Det ger en balans åt vad julen är, tycker Lena, som blivit engagerad i kyrkan genom barnen. Lena Kosk Jobbar på Kahl s kaffehandel Vad ser du fram emot? Jag ser fram emot julen och våren nästa år när värmen kommer tillbaka. Alla är överens om att julfirandet förändras över tid. När barnen är små betyder julklappar och tomte mer än när barnen blivit vuxna. Julen får ett annat innehåll. En del har dragit ner på julklapparna. Vi har spolat dem helt, inflikar Stina. Det känns som om julförberedelser och firande kommer tidigare för varje år. När Annandag jul kommer, ja, då är julen så gott som över för många. Bjarne försöker behålla tyngdpunkten på juldagarna, och vill hålla kvar julen en bit in på det nya året. Stina Walfridsson Pensionär Vad ser du fram emot? Jag ser fram emot nästa lördag (alla helgons dag) då jag ska vara kyrkvärd. 12 Jesper Larsson Studerar film på gymnasiet Vad ser du fram emot? Jag ska på praktik och jobba med film.

13 at julklapparna helt I kyrkan är det Jesu födelse som står i centrum under julen. Hur påverkar det julfirandet för er? För de flesta har kyrkan alltid funnits med. Förr fanns det inte så många olika gudstjänster under julen. Det var julottan som gällde. Stefan minns att han som barn gick till julottan trots att det var snöstorm. När Stefan fortsätter att reflektera över julen, konstaterar han att det är genom Jesu födelse, som kristendomen blir uppenbar. Vi kommer fram till att Jesu födelse, denna historiska händelse, tydliggör budskapet. Kristendomen blir förankrad i verkligheten. Den kristna tron cirklar kring julens händelse, liksom även kring Långfredagens dramatik. Julen är den stora kyrkhelgen under året. Många kommer för att sjunga de kända sångerna och lyssna till berättelsen om Jesu födelse. Vad är det som gör att många kommer just till julens gudstjänster, men kanske inte så ofta under resten av året? Vi funderar och tänker att det kanske hänger samman med att julen känns som starten på något nytt. När Gud kom till jorden blev han ett litet värnlöst barn. I det barnet fanns världens hopp. I det barnet möter oss Guds oändliga kärlek. Barnet i krubban svarar mot en längtan, som finns djupt inom oss. Men precis som Jesus växte upp och blev en vuxen man, så behöver den där längtan få rötter och växa och djupna till en tro, som bär också i vardagen. För oss alla kan julen bli en startpunkt på något nytt, som får mogna under året som kommer och ge bärkraft åt tron. Jesper upplevde att konfirmationen blev en sådan start för honom. Jesus har påverkat mitt liv. Jag har fått många nya kompisar, och jag känner att jag utvecklats som person. Låt oss se fram också mot den här julen med en av Bjarnes favoritsånger i minnet: Dagen är kommen, kärlek triumferar. Kom, låt oss skynda till Betlehem. (Sv psalm 122) Text: Bengt Svensson Stefan Axelsson Jobbar på Strängbetong i Veddige Vad ser du fram emot? Jag ser fram emot att få vara frisk och familjen får må bra. Kerstin Hedman Pensionär men jobbat inom fösamlingarna Vad ser du fram emot? Jag ser fram emot att fira jul med familjen - våra barn och barnbarn. Doris Petersson Pensionär men tidigare specialpedagog. Vad ser du fram emot? Jag ser fram emot att få vara frisk en tid till och leva i frid med andra människor. Bjarne Lindén Lastbilschaufför Vad ser du fram emot? Jag ser fram emot julfirandet och helgens ledighet. Fotnot: Jessica Uhlén är också kyrkvärd. Foto: Bengt Svensson och Jonas Lundgren 13

14 Korsordet Vinnare av förra bladet, genom lottdragning är: Elvy och Lasse Gunnarsson Ert pris finns på Sackeusborrdet i Församlingshemmet. Vinnare av kyrkkaffe, genom att skicka in först, är: Ing-Britt Dinger Fjärås Nästa nummers rätta lösning vill vi ha inskikat senast 13/2. Märk kuvertet KORSORD och glöm inte att skriva ditt namn och din adress. Lycka till! 14 Fjärås och Förlanda Församlingar Rossaredsvägen Fjärås

15 Stavgång Kl. 11:00 start vid Förlanda församlingshem varje måndag. Kontaktperson Stina Walfridsson Studiegrupp i Förlanda Välkommen till vårens träffar i Förlanda församlingshem. Vi träffas 16 januari, 13 februari, 12 mars, 7 maj och 11 juni mellan 18:30-20:00. Vi fortsätter att läsa ur boken Honung ur klippan. Ingen anmälan, bara kom! Välkommen! Kh Patrick Lind Förlanda kvinnliga slöjdförening inbjuder till symöte. 6 februari, 2 april och 4juni, alla gånger kl. 18:00. Välkommen! Kerstin Hedman Diakonigruppen är någonting för dig som vill ge lite av din tid för en uppgift i församlingen. Vi träffas första måndagen i månaden kl. 10:00 i Fjärås församlingshem för att inspirera varandra. Första gången blir 9 januari. Vill du samtala om detta, hör gärna av dig till mig. Varmt välkommen! Kontaktperson Louise Tobjörk. Barngrupper Vi börjar igen v.3 från måndag 16 januari. Babymassage stärker kontakten mellan dig som förälder och ditt barn. Den kan lindra vid magnip och kolikbesvär. Kursstart: 28 februari och 17 april För anmälan och information ring Catharina Eriksdotter Övrig verksamhet Sorgegrupp är en samtalsgrupp för dig som mist en anhörig. Ibland kan det vara en hjälp att få tala om sina tankar och erfarenheter med någon som är i samma situation. Du inbjuds att vara med i en enkel, kravlös gemenskap, där det finns plats för dig, din sorg och dina frågor. Hör gärna av dig. Louise Tobjörk. Öppen hantverksgrupp i Fjärås församlingshem kl. 18-ca 21:00 följande datum: 21 november, 16 januari och 20 februari. Du är välkommen. Ta med dig något hemifrån som du gillar att pyssla med t.ex. stickning, binge, virkning, broderi, knyppling, målning, lappteknik eller annat hobbyarbete. Vi fikar och har en trevlig gemenskapskväll. Kontaktperson Louise Tobjörk. Fjäråskockarna Fjärås och Förlanda församlingar har en matlagningskurs för herrar. Vi träffas i Fjärås församlingshem en torsdag i månaden. Vi lagar mat och delar med oss av våra olika erfarenheter i livet. Nästa termin börjar 19 januari. Kontaktperson: Louise Tobjörk Bokgruppen Du som tycker om att läsa böcker är välkommen första måndagen i varje månad klockan 18 till Fjärås församlingshem. Ta gärna med dig någon bok som du har läst och tycker är så bra att du vill dela den med andra. Vi pratar om böckerna över lite fika och så lånar vi böcker av varandra eller från boksnurran. Kontaktpersoner: Elvy Johansson Ingrid Johansson Magnus Tobin Röda Korsets auktion Fjärås-Förlanda RödaKors-krets bjöd på kyrkkaffe samt hade en auktion till förmån för Världens barn. På tacksägelsedagen den 9 oktober bjöd Fjärås Förlanda RödaKors-krets på kyrkkaffe i Fjärås Församlingshem. RödaKors medlemmarna hade inför musikgudstjänsten dekorerat kyrkan mycket vackert med frukt och grönsaker som var skänkta av Fjärås frukt- och grönsaksodlare. En del medlemmar bidrog med vackra blomsterarrangemang och fantasifulla väggdekorationer, andra hade bakat bröd och kakor eller bidrog med hemlagad sylt och saft. Dessa skördegåvor bars sedan över till församlingshemmet, där det vid kyrkkaffet hölls en mycket livaktig auktion. Inköpsbuden avlöste varandra och stämningen var mycket god. Behållningen blev 7757 kr. som oavkortat går till insamlingen för Världens Barn. Kerstin Däldehög 15

16 Sommarkonfirmand 2012 oförglömligt! Du får ofta en annan postitiv syn på livet som man kanske har missat innan Ewa 20år För att tro mer på Gud och träffa fler människor Anton 14 år Det är en jätterolig upplevelse, helt klart värt att lägga lite tid på. Wendela 14 år Nu börjar inskrivningen av 2012 års sommarkonfirmander. Vill du också vara del av en oförglömlig upplevelse? Ni som är födda 98 eller tidigare är välkomna 29/11 kl. 18:00 till Fjärås församlingshem. Ta gärna med dina föräldrar. Det handlar inte bara om Gud utan vänskap - få möta nya och roliga människor. Sanna 14 år Du kommer även få en inbjudan via posten där du får reda på mer om konfirmationen, men är det ändå så att du har frågor så ring med en gång till vår konfirmationspräst Bengt Svensson eller vår församlingsassistent Jonas Lundgren Jag tycker att man ska konfirmera sig för att man lär sig väldigt mycket, träffar nytt folk och har roligt! Vännerna man får kan bli ens bästa vänner. Det är en rolig sak att göra och man kan ju komma närmare Gud. Matilda 14 år För att det är en fantastisk upplevelse och man kommer närmre Gud, man har jätteroligt och lär känna nya personer. Fanny 14 år För att man hamnar i en underbar gemenskap och lär känna en fantastik vän Ylva 20 år

Advent, jul och nyår. i Lagunda församling

Advent, jul och nyår. i Lagunda församling Advent, jul och nyår i Lagunda församling Händer i Lagunda församling 2014 Fredag 28 november 14 Gudstjänst inför helgen, i Giresta kyrka (obs platsen!) Kören Våga sjunga, Måns Godée och Mikael Dagobert.

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Församlingsblad. Advent, Jul och Nyår Det är en ros utsprungen av Jesse rot och stam

Församlingsblad. Advent, Jul och Nyår Det är en ros utsprungen av Jesse rot och stam Församlingsblad Advent, Jul och Nyår 2016 Det är en ros utsprungen av Jesse rot och stam Till Dig Ett nytt nådens år från Herren ekonomiskt kanske Herren också bjuder in oss till något nytt. Nu behöver

Läs mer

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning Barnvälsignelse Anvisningar Den teologiska grunden för barnvälsignelsen grundar sig i att Jesus tog barnen i famnen och välsignade dem. Jesus visade att Guds rike hör barnen till. Det är en del av Guds

Läs mer

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga D. På födelsedagen På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär använda det i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Psalmer Följande psalmer

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna Tänd ett ljus Vi är så glada

Läs mer

Fjärås - Förlanda. församlingsblad. Nummer 4 / 2013

Fjärås - Förlanda. församlingsblad. Nummer 4 / 2013 Fjärås - Förlanda församlingsblad Nummer 4 / 2013 Kyrkoherden har ordet O Gud, du som är före all tid, du som i begynnelsen skapat himmel och jord, vi faller ner och tillber dig, du som utblottade dig

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst Inledningsord och tackbön P I Faderns och sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. E. Vid en grav När man t.ex. vid ett släktmöte samlas vid en grav kan man hålla en fri andakt använda detta material i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem.

Läs mer

C. En kyrkas invigningsdag

C. En kyrkas invigningsdag C. En kyrkas invigningsdag I anslutning till den dag av året när en kyrka har invigts kan man hålla andakt enligt detta formulär eller infoga delar av detta andaktsmaterial i högmässan. Andakten kan ledas

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

A. När någon har avlidit

A. När någon har avlidit A. När någon har avlidit När någon har avlidit kan andakt hållas på begäran av de anhöriga. Den kan hållas vid den avlidnes bädd, i sjukhusets kapell, i hemmet vid kyrkan. På ett bord som är täckt med

Läs mer

Bön för vår kyrka och vår värld

Bön för vår kyrka och vår värld Bön för vår kyrka och vår värld Bönen Vår viktigaste uppgift som kristna är att söka Gud, att låta hans kärleks eld tändas och brinna i våra hjärtan. Bön är att befinna sig i den älskande Gudens ansiktes

Läs mer

JAG ANDAS ALLTSÅ BER JAG

JAG ANDAS ALLTSÅ BER JAG JAG ANDAS ALLTSÅ BER JAG Text o foto: Tomas Wettermark, Pilgrimscentrum Vadstena. Du, Gud, ger mig liv och jag kan bara ta emot det. Hjärtat slår och jag andas, ibland tungt, ibland fort och ibland långsamt.

Läs mer

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. A. Förbön för sjuka Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar. Det fullständiga formuläret för förbön för sjuka finns i Kyrkliga

Läs mer

S:t Eskils Katolska församling

S:t Eskils Katolska församling S:t Eskils Katolska församling Månadsbladet Maj 2010 Välkommen till S:t Eskils Katolska Församling Den heliga mässan firas i regel varje dag kl. 18.30, utom torsdagar, och fredagar firas mässan kl.12.00.

Läs mer

Carlskyrkan. program. december & januari 2012/13. kom som du är

Carlskyrkan. program. december & januari 2012/13. kom som du är Carlskyrkan kom som du är program december & januari 2012/13 FINNS GUD? JA NEJ KANSKE VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING. TA CHANSEN. GRUNDKURS I KRISTEN TRO VÅREN 2013 tisdagar 18-20.30 start 5/2 Ge dig

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Du är den som kommer Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna

Läs mer

Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna

Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna 1 Apostlagärningarna Vad hände med lärjungarna och de första kristna efter att Jesus hade lämnat jorden? Hur spreds budskapet? Vilka utmaningar mötte

Läs mer

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA ! VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA Den bön som vi nu ska be har sina rötter flera tusen år tillbaka i tiden. Det finns exempel i bibeln på att Jesus bad sina böner på ett sätt som liknar den ordning som

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Här är det fest I advent Sång vid ljusbäraren Vi är så glada Marias advent Andra söndagen i advent

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

GRATTIS TILL DITT BARN

GRATTIS TILL DITT BARN GRATTIS TILL DITT BARN Information till er föräldrar inför ert barns dop från Vänersborg och Väne-Ryrs församling Jag vill lyckönska till ert barn och inbjuda till dop När vi står med ett nyfött barn i

Läs mer

Nr 1 Årg. 2 DECEMBER -08 FEBRUARI -09. Redaktion: Patrik Ahlmark Barbro Olofsson, S Andersson. FÖRSAMLINGSBLAD För Kyrkorna i och runt Garda

Nr 1 Årg. 2 DECEMBER -08 FEBRUARI -09. Redaktion: Patrik Ahlmark Barbro Olofsson, S Andersson. FÖRSAMLINGSBLAD För Kyrkorna i och runt Garda Nr 1 Årg. 2 DECEMBER -08 FEBRUARI -09 Redaktion: Patrik Ahlmark Barbro Olofsson, S Andersson Garde Församling Östra Missionsförsamlingen FÖRSAMLINGSBLAD För Kyrkorna i och runt Garda ÄR DU VÄVSUGEN? Vävstuga

Läs mer

november måndag 24 tisdag 25 onsdag 26 torsdag

november måndag 24 tisdag 25 onsdag 26 torsdag 23 måndag november 48 24 tisdag 25 onsdag 26 torsdag 48 november fredag 27 lördag 28 1:a sön. i advent 29 Ett nådens år Sak 9:9-10 Upp 3:20-22 Matt 21:1-9 Ps 24 30 måndag november 49 1 tisdag 2 onsdag

Läs mer

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Inledningsmusik Gudstjänsten inleds med orgelmusik och vigselparet börjar sitt intåg. Annan instrumental- och/eller vokalmusik kan utföras.

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 P. I Faderns och (+) Sonens och den heliga Andens namn. Amen. F. Välsignad vare den heliga Treenigheten, kärlekens

Läs mer

Julbetraktelse. Med Guds rika välsignelse och önskan om en God Jul. Rebecka Gustafsson Komminister, Kållereds församling

Julbetraktelse. Med Guds rika välsignelse och önskan om en God Jul. Rebecka Gustafsson Komminister, Kållereds församling Centrumkyrkan Julbetraktelse För mig har advent och julen alltid främst handlat om tre saker. Traditionerna, familjen och lukten. Eller doften kanske jag ska säga. Pepparkakor, saffransbullar, granbarr,

Läs mer

En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen.

En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. Equmeniakyrkan är en ung kyrka i Sverige med en nästan 200-årig historia. Tillsammans med miljarder kristna över hela

Läs mer

Vittnesbörd om Jesus

Vittnesbörd om Jesus Vittnesbörd om Jesus Göteborg, 2009 David Svärd Vittnesbörd i Gamla testamentet I det israelitiska samhället följde man det var Guds vilja att man skulle göra det i varje fall de lagar som finns nedtecknade

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Här är det fest I advent Sång vid ljusbäraren Vi är så glada Juldagen Jesu födelse Julsång På natten

Läs mer

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning D. I sorgehuset Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem. På ett bord som är täckt med en vit duk kan man placera en bibel, ett kors eller ett krucifix och ett tänt

Läs mer

A. När en närstående har dött

A. När en närstående har dött A. När en närstående har dött Andakt när en närstående har dött hålls på begäran av den avlidnas anhöriga. Den kan hållas i sjukhusets kapell, i patientrummet i hemmet. På ett bord, som täckts av en vit

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

SVENSKA KYRKAN. Fridlevstads församling Vintern Nr 4 Första Advent - Januari

SVENSKA KYRKAN. Fridlevstads församling Vintern Nr 4 Första Advent - Januari SVENSKA KYRKAN s församling Vintern 2016-2017 Nr 4 Första Advent - Januari Sillhövda 2. Brev från kyrkoherden. 3. Bilder från Tacksägelsegudstjänsterna. 4. Det här händer i juletid. 5. Det här händer i

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG

VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG TA GÄRNA MED MIG HEM! VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG EN GUIDE TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG Fr.o.m. september 2016 Jesus talade åter till dem och sade: Jag är världens ljus. Den som följer mig skall

Läs mer

Fjärde söndagen i advent år A Ingångsantifon Inledning Kollektbön

Fjärde söndagen i advent år A Ingångsantifon Inledning Kollektbön 75 Fjärde söndagen i advent år A Ingångsantifon Jfr Jes 45:8 Dryp, ni himlar därovan, och må skyarna låta rättfärdigheten strömma ner. Må jorden öppna sig och dess frukt bli Frälsaren. Inledning Adventstiden

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

Kyrknytt. Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling

Kyrknytt. Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling Kyrknytt Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling Vintern 2012 Julen år 2012 Nu går det mot Jul igen, Förhoppning om: vit Jul julklappar fridfull Jul god mat god gemenskap gamla traditioner.

Läs mer

C. När någon har avlidit

C. När någon har avlidit C. När någon har avlidit Andakt enligt detta formulär hålls på begäran av de anhöriga. Den kan hållas vid den avlidnes bädd, i sjukhusets kapell, i hemmet vid kyrkan. På ett bord som är täckt med en vit

Läs mer

Juldagen år B. Ingångsantifon Jes 9:6

Juldagen år B. Ingångsantifon Jes 9:6 127 Juldagen år B Ingångsantifon Jes 9:6 Ett barn är oss fött, en son är oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila. Och hans namn skall vara Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19)

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) 785 Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) Hans hjärtas tankar består från släkte till släkte, han vill rädda vår själ från döden och behålla oss vid liv i hungerns tid. Inledning Dagens

Läs mer

Sommar i Vasa. Djurparksresa, gudstjänster, midsommarfirande med mera! VASA

Sommar i Vasa. Djurparksresa, gudstjänster, midsommarfirande med mera! VASA Sommar i Vasa Djurparksresa, gudstjänster, midsommarfirande med mera! VASA Församlingsblad NR 2 SOMMMAREN 2012 Allting är Herrens... Allting är Herrens och allt har han skapat, skapat i kärlek och gett

Läs mer

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se 10 Den första näsduken 11 Det är den 31 oktober 1988. Jag och en väninna sitter i soffan, hemma i mitt vardagsrum. Vi skrattar och har roligt. Plötsligt går vattnet! Jag ska föda mitt första barn. Det

Läs mer

Avskiljning av missionär

Avskiljning av missionär Avskiljning av missionär Anvisningar I Kyrkokonferensens samlade gemenskap av församlingar avskiljs kvinnor och män till särskilda tjänster. Det kan gälla redan ordinerade medarbetare som diakoner och

Läs mer

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4 Pingstkyrkans Vision Vi vill forma Alingsås framtid genom att vara en stor kyrka som har avgörande betydelse i stan. I vardagen vill vi lyssna, höras och vara en given tillgång. Söndagens gudstjänst och

Läs mer

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17 1/5 5 i påsktiden Dagens bön: Kärlekens Gud, du som formar dina troende så att de blir ens till sinnes. Lär oss att älska din vilja och längta efter det du lovar oss så att vi i denna föränderliga värld

Läs mer

Kärlek nu och för alltid. Studiehäfte av Henrik Steen

Kärlek nu och för alltid. Studiehäfte av Henrik Steen Kärlek nu och för alltid Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 4 Helt älskad älska helt 5 1. Helt älskad älska helt / Synen 5 2. Smaken / Hörseln 7 3. Känseln / Lukten 9 Fördjupningsruta:

Läs mer

Det är förväntan och spänning, inte minst hos barnen: Kommer mina önskningar att uppfyllas?

Det är förväntan och spänning, inte minst hos barnen: Kommer mina önskningar att uppfyllas? Predikotext: Sak 9:9-10; Matt 21:1-11 Adventstiden är en härlig och speciell tid av året. Det märks på många sätt. När det är som mörkast ute tänder vi upp mängder av stjärnor och ljusstakar. Vi förbereder

Läs mer

God Jul och Gott nytt år!

God Jul och Gott nytt år! Tid och rum för inre upplevelse God Jul och Gott nytt år! Nr 4 2011 PROGRAM Jul och Nyår INFORMATION om förändring av Fjällkyrkans verksamhet INFORMATION TILL ALLA VÅRA BESÖKARE OM FÖRÄNDRING AV FJÄLLKYRKANS

Läs mer

Vi ber under fastan. Bibelläsning och Bön under 8 veckor. 18 feb 12 april 2015 Kyrkan vid Brommaplan

Vi ber under fastan. Bibelläsning och Bön under 8 veckor. 18 feb 12 april 2015 Kyrkan vid Brommaplan 1 Vi ber under fastan Bibelläsning och Bön under 8 veckor 18 feb 12 april 2015 Kyrkan vid Brommaplan Bibelläsning och bön under fastan 2015 2 Fastan en tid för omvändelse bön och eftertanke. Sedan 300-talet

Läs mer

Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 17 sön e Trefaldighet Guds kärlek till oss Psalmer: 18, Ps 111, 242, 28, 157, L211 Texter: Pred 12:1-7, 1 Joh 4:13-21, Matt 6:19-24 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus.

Läs mer

Ordning för begravningsgudstjänst

Ordning för begravningsgudstjänst Ordning för begravningsgudstjänst Klockringning Musik Gudstjänsten inleds med orgelmusik, där så kan ske. Annan instrumental- och/ eller vokalmusik kan utföras. Därefter kan prästen säga följande eller

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

8 söndagen under året år A

8 söndagen under året år A 933 8 söndagen under året år A Ingängsantifon (jfr Ps 18:19-20) Herren är mitt stöd, han har fört mig ut på en rymlig plats, han har räddat mig, ty han har behag till mig. Inledning I början av denna heliga

Läs mer

Bibelläsning och bön under pingstnovenan

Bibelläsning och bön under pingstnovenan Bibelläsning och bön under pingstnovenan N är Jesus hade uppstått från de döda talade han med sina lärjungar om att han snart skulle lämna dem. Inför sin himmelsfärd uppmanade Jesus dem att vänta på det

Läs mer

Begravnings- gudstjänst

Begravnings- gudstjänst Begravnings- gudstjänst P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger Klockringning Musik Samlingsord P: I Guds, den treeniges, namn.vi är samlade för att ta avsked av NN och för

Läs mer

Maria, Guds Moders högtid 1 januari år A

Maria, Guds Moders högtid 1 januari år A 165 Maria, Guds Moders högtid 1 januari år A Ingångsantifon (Sedulius) Gläd dig, Moder till Gud, till den som i evighet råder över himmel och jord, över alla oändliga världar. Inledning Man ville i Rom

Läs mer

Datum Dag EV Kyrkoår 1/1/2016 Fredag Luk 13:6-9 Nyårsdagen 1/2/2016 Lördag Upp 19: /3/2016 Söndag Mark 11:15-19 Söndagen efter nyår 1/4/2016

Datum Dag EV Kyrkoår 1/1/2016 Fredag Luk 13:6-9 Nyårsdagen 1/2/2016 Lördag Upp 19: /3/2016 Söndag Mark 11:15-19 Söndagen efter nyår 1/4/2016 Datum Dag EV Kyrkoår 1/1/2016 Fredag Luk 13:6-9 Nyårsdagen 1/2/2016 Lördag Upp 19:11-16 1/3/2016 Söndag Mark 11:15-19 Söndagen efter nyår 1/4/2016 Måndag Ps 23 1/5/2016 Tisdag Ps 40:1-6 1/6/2016 Onsdag

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

B. Förbön för döende

B. Förbön för döende B. Förbön för döende Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar och bör utformas i enlighet med situationens krav. Det fullständiga

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

November / december 2013

November / december 2013 November / december 2013 Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen, och den hölls när Quirinius var ståthållare

Läs mer

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof När en minnesgudstjänst ordnas i samband med en olycka eller katastrof, har oftast en viss tid, timmar eller dygn, gått efter händelsen.

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop på egen bekännelse Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Maria, Guds Moders högtid 1 januari år B

Maria, Guds Moders högtid 1 januari år B 171 Maria, Guds Moders högtid 1 januari år B Ingångsantifon (Sedulius) Gläd dig, Moder till Gud, till den som i evighet råder över himmel och jord, över alla oändliga världar. Inledning Man ville i Rom

Läs mer

Gudstjänst på julaftonen

Gudstjänst på julaftonen Gudstjänst på julaftonen Julaftonens gudstjänst firas på eftermiddagen. Om julaftonen är en söndag kan gudstjänsten firas som församlingens huvudgudstjänst. I Inledning 1. Ingångspsalm Psalmen kan ersättas

Läs mer

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen.

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att var och en som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. (Joh

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL GUDSTJÄNST!

VÄLKOMMEN TILL GUDSTJÄNST! VÄLKOMMEN TILL GUDSTJÄNST! 26 november Lördag 18.00 Grantändning Våga sjungakören se sid 16-17 27 november Första söndagen i advent Bibelutdelning till Sommarkonfirmanderna 10.00 Musikgudstjänst Kyrkokören,

Läs mer

E. Dop i församlingens gudstjänst

E. Dop i församlingens gudstjänst E. Dop i församlingens gudstjänst Om dop och förberedelse av dop, se formuläret Barndop (1 A). När dopet förrättas i församlingens gudstjänst (högmässa, gudstjänst, veckomässa, familjemässa) fogas nedanstående

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

JUL & NYÅR KÅLLERED 2014-2015 Varmt välkommen till Ekenkyrkan, Centrumkyrkan, Apelgårdens kyrka och Kållereds kyrka.

JUL & NYÅR KÅLLERED 2014-2015 Varmt välkommen till Ekenkyrkan, Centrumkyrkan, Apelgårdens kyrka och Kållereds kyrka. Max kom till Kyrkis i Apelgården och gav oss en fantastisk julängel med riktigt starka gröna vingar. JUL & NYÅR KÅLLERED 2014-2015 Varmt välkommen till Ekenkyrkan, Centrumkyrkan, Apelgårdens kyrka och

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 02 03. Kyndelsmässodagen Luk 2:22-40

Tunadalskyrkan 13 02 03. Kyndelsmässodagen Luk 2:22-40 1 Tunadalskyrkan 13 02 03 Kyndelsmässodagen Luk 2:22-40 Jesus var drygt en månad gammal, och Maria och Josef började vänja sig vid att ha en bebis i familjen. Det hade hänt så mycket omkring dem och det

Läs mer

Nr 3: 2013 Y R K N Y T T. Foto: Yngve Ivarsson

Nr 3: 2013 Y R K N Y T T. Foto: Yngve Ivarsson K Nr 3: 2013 Y R K N Y T T Foto: Yngve Ivarsson Kan Gud älska en medioker medelmåtta? Vissa människor och möten sätter spår i oss och avtryck i våra hjärtan. Det hade varit en intensiv period med massor

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

Månadsblad DECEMBER sång & musik i adventstid... askims församling.

Månadsblad DECEMBER sång & musik i adventstid... askims församling. Månadsblad DECEMBER 2011 sång & musik i adventstid... askims församling www.svenskakyrkan.se/askim Gudstjänster DECEMBER Andra söndagen i Advent 4/12 Askims kyrka 11.00 Högmässa, Göran Ramsli 16.00 Ungdomskörens

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Gud blev människa. Nr 3 i serien Kristusvägen

Gud blev människa. Nr 3 i serien Kristusvägen Gud blev människa Nr 3 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet GUD UPPENBARAR SIG FÖR OSS Kristna tror att Gud söker oss människor i alla tider och överallt på jorden. Gud har visat oss vem han är genom

Läs mer

Veronica s. Dikt bok 2

Veronica s. Dikt bok 2 Veronica s Dikt bok 2 Det är bra att ha en syster Min syster betyder så mycket för mig. Jag vet att hon betyder likadant för mig. Om jag vill henne något så vet jag att hon finns där för mig. Jag är glad

Läs mer

Femte Påsksöndagen - år A

Femte Påsksöndagen - år A 627 Femte Påsksöndagen - år A Ingångsantifon (jfr Ps 98:1-2) Sjung till Herrens ära den nya sången, ty Herren har gjort under. Han har låtit folken få se hans rättfärdighet, halleluja. Inledning Jesus

Läs mer

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2 Ta steget! Järfälla kyrka Kyrkvägen 8 Maria kyrka Vasavägen 25 S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1 Viksjö kyrka Agrargränd 2 Konfirmation 2015/16 Varför konfirmation? Konfirmandtiden är ett fantastiskt tillfälle

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Sång. Guds ord Här läses bibeltexten som användes vid samlingens början. Stillhet. Bön Här används samlingens inledningsbön igen.

Sång. Guds ord Här läses bibeltexten som användes vid samlingens början. Stillhet. Bön Här används samlingens inledningsbön igen. Spår Aftonbön Ingång Ledare Kom till oss ikväll, vår Gud. Kom till oss med ljus. Ledare Tala till oss ikväll, vår Gud. Visa oss din sanning. Ledare Bli kvar hos oss ikväll, vår Gud. Bli kvar hos oss med

Läs mer

Juldagen år A. Ingångsantifon Jes 9:6

Juldagen år A. Ingångsantifon Jes 9:6 119 Juldagen år A Ingångsantifon Jes 9:6 Ett barn är oss fött, en son är oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila. Och hans namn skall vara Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.

Läs mer

Församlingsblad. Våren 2011

Församlingsblad. Våren 2011 Församlingsblad Våren 2011 Lille Oskar skulle fylla fem år. I den åldern är födelsedagar viktiga. I tanken förbereder man sig veckor i förväg. Förväntningar och drömmar blir som levande bilder. Man talar

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

Evangeliets ljus visar den himmelska vägen hem

Evangeliets ljus visar den himmelska vägen hem A lla vet vi att det är besvärligt att vandra i mörker utan ljus. I svår terräng är det extra besvärligt. Ett vitt snötäcke underlättar dock vandringen. Men snötäcket är i så fall ett hjälpmedel som har

Läs mer

Vill du gifta dig med mig?

Vill du gifta dig med mig? svenska kyrkan årg 72 nr 317 21/4 26/5 2013 Vill du gifta dig med mig? Vad innebär egentligen äktenskapet? plötsligt händer det! En oplanerad Abraham stamfadern som blev lovad lika slump gör att jag får

Läs mer

Ett enklare och mer logiskt kyrkoår. Förslag till kyrkomötesbeslut. Motivering. Kyrkomötet Motion 2012:33 av Per Ingvarsson

Ett enklare och mer logiskt kyrkoår. Förslag till kyrkomötesbeslut. Motivering. Kyrkomötet Motion 2012:33 av Per Ingvarsson Kyrkomötet Mot 2012:33 Kyrkomötet Motion 2012:33 av Per Ingvarsson Ett enklare och mer logiskt kyrkoår Förslag till kyrkomötesbeslut Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att inför nästa evangeliebok

Läs mer

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Om jag skulle beskriva mig själv och mina intressen så skulle inte ordet politik finnas med. Inte för att jag tror att det är oviktigt på något sätt. Men jag har ett

Läs mer

MIDDAGSBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA

MIDDAGSBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA MIDDAGSBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA Den bön som vi nu ska be har sina rötter flera tusen år tillbaka i tiden. Det finns exempel i bibeln på att Jesus bad sina böner på ett sätt som liknar den ordning som

Läs mer