Fjärås och Förlanda. församlingsblad. Nummer 4 / 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fjärås och Förlanda. församlingsblad. Nummer 4 / 2011"

Transkript

1 Fjärås och Förlanda församlingsblad Nummer 4 / 2011

2 Kyrkoherden har ordet Kommer du till kyrkan i Jul? Då är du inte ensam, det är många som är där. Visst känns det extra högtidligt under denna tid på året. Psalmerna, granen och texterna känns igen. I din församling gör vi mycket för att förbereda firandet. Kyrkan smyckas, körerna övar mm. Och allt detta för att ett barn föddes i Betlehem för drygt 2000 år sedan. Barnet, Gud själv, som kommit mitt in i vår värld, din och min tillvaro nu. Jesus världens frälsare. Gud ville gemenskap med dig, därför föddes frälsaren. Han föddes av kärlek för att ge kärlek och lära oss människor att bli än mer mänskliga. Mitt i tillvaron som många gånger är omänsklig eller världen som långt ifrån är helig där föds frälsaren. Jesus vill lära oss att bli mer mänskliga för att tillvaron skall bli mer helig. Därför är du så viktig! Budskapet från Jesus får börja med dig, ditt liv och din vardag. Hur kan din vardag bli mer mänskligt helig? Hur kan vår bygd bli än bättre plats att leva i där vi ser varandra och möter varandra med kärlek och respekt? Låt oss denna Jul få be och tänka på detta. När du kommer till din kyrka så be! Be att Jesus ville ge dig ett större hjärta. Be att budskapet skulle få nå ditt hjärta så att din Tro blir djupare. Känn dig mycket varmt välkommen till kyrkan! Kh Patrick Lind Känn ofta under dagen behovet att be och gör dig mödan att be. Om du vill lära dig att be bättre måste du be mera. Bön vidgar hjärtat tills det förmår rymma Guds gåva som är Han själv. Bed och sök, och ditt hjärta skall bli stort nog att kunna ta emot Honom och behålla Honom. Moder Teresa Här når du oss: Präster Patrick Lind, kyrkoherde Telefontid: Måndagar Bengt Svensson, komminister Telefontid: Tisdagar Diakoner Louise Tobjörk Telefontid: Torsdagar Iréne Thagesson Telefontid: Tisdagar Kyrkomusiker Kerstin Odeberg Maria Salekärr-Johansson Församlingsassistent Jonas Lundgren Kanslist Catharina Eriksdotter-Wingbro Husmor Annicka Karlström Förvaltningsassistenter Annika Axén Lena Johansson Kyrkovaktmästare, Fjärås Anna-Karin Siösteen Heldor Köbi Magnus Åhsberg Kyrkovaktmästare, Förlanda Margareta Johansson Jennie Johansson

3 an.se Rossaredsvägen Fjärås Telefon: Telefontid/Öppettid: Mån-Fre Fjärås och Förlandas församlingsblad......utkommer 4 gånger per år. Det delas ut till alla hushåll i Fjärås och Förlanda församlingar. Ansvarig utgivare: Kh Patrick Lind Redaktör: Jonas Lundgren Tryck: Bröderna Töpels Tryckeri, Billdal Papper: Multiark silk 115gr Upplaga: 2900 ex Distrubition: Fjärås: Kyrkans unga Förlanda: Kyrkorådet Framsidebild: Ljusbärare Fjärås kyrka: Foto: Jonas Lundgren e 4 5 Fjärås och Förlanda blir en församling sid 4 Församlingsresa till södra Halland sid 5 Maria - Trons förebild sid. 6 Lunchträff våren 2012 sid. 7 Musiken under advent och jul sid. 8 Predikoturer sid. 9 Hjärtsäkert sid da Träff med kyrkvärdarna sid

4 Fjärås och Förlanda blir en församling Under flera år har frågan diskuterats om möjligheten att bilda en församling av dagens två. Vid kyrkonämndens sammanträde den 11 januari i år beslöt man enhälligt att lämna in en skrivelse till Stiftsstyrelsen i Göteborg med en begäran att påbörja ett indelningsärende syftande till att bilda en församling. Under våren har frågan utretts och förslag till beslut har varit ute på remiss under sommaren. Alla instanser har enhälligt gett sitt gillande till förslaget. Detta innebär att: Församlingarna Fjärås och Förlanda läggs samman till en församling. Den nya församlingen skall heta Fjärås-Förlanda församling. Ändringen träder i kraft den 1 januari Samfällda kyrkofullmäktige blir kyrkofullmäktige i den nya församlingen fram till dess ordinarie kyrkoval äger rum. Förvisso är detta ett historiskt beslut sett rent geografiskt men i den dagliga verksamheten kommer man inte att märka någon skillnad. Det kyrkliga livet med gudstjänster och grupper kommer att vara som det är idag. Den stora förändringen kommer att märkas på det administrativa planet. Beslut som rör verksamhet, gudstjänster, ekonomi, personal och fastigheter kommer att kunna hanteras i ett och samma sammanhang och inte som i dag vid flera olika nivåer och sammanträden. Församlingens organisation kommer genom detta beslut att bli tydligare och enklare. Vi gläds åt att denna fråga snart får sin lösning och önskar att vi härigenom fått merverka till att skapa en modern organisation för framtiden. Vår förhoppning är att församlingens nya kyrkofullmäktige med sitt kyrkoråd med stor frimodighet skall fortsatt kunna förverkliga mottot Nära Jesus nära varandra. Samtliga remissinstanser har godkänt förslaget och domkapitlet har tillstyrkt ärendet. Stiftsstyrelsen fattar det formella beslutet den 6 december. Ulf Persson, ordf. samfällda kyrkofullmäktige Inge Andersson, ordf. kyrkonämnden Jessica Uhlén, ordf. kyrkorådet i Fjärås Bertil Adielson, ordf. kyrkorådet i Förlanda Patrick Lind, kyrkoherde Foto: Catharina Wingbro Eriksdotter Kapellet södra vapenhuset Fjärås kyrkas södra vapenhus har inretts som ett kapell. Det hålls öppet dagtid för besök och andakt. Välkommen att sitta ner en stund, be tänd ett ljus eller skriv en bön och lägg i bönekorgen. Bönerna infogas sedan i torsdagens kvällsmässa. Foto: Jonas Lundgren 4 Foto: Jonas Lundgren

5 Församlingsresan till södra Halland Utfärden den 14 september med en fullsatt buss av glada Förlanda och Fjäråsbor blev en härlig dag. Lizzie tog personligen emot oss på sitt mysiga café där hon bakat ostgifflar åt oss. Några köpte fantastiska hantverk i hennes utställningslokal. I Skavböke kapell berättade guiden med inlevelse om hur kapellet kom till. Konstnärerna Axel Olsson och Valdemar Lorenzon, båda i Halmstadgruppen, har målat de vackra takmålningarna där, en upplevelse att få se. Ingen av dem ville avslöja vem som målat vad. Men vid ett tillfälle berättade Waldemar att han själv målat Adam och Eva samt Johannes på predikstolen. Som modell hade han haft sin hustru Ingrid som han träffade samma år som kapellet målades. Därav kom sig det kärleksfulla uttrycket i Johannes ögon. Färden gick vidare till Wapnö gård där vi till middag serverades en mycket god biff. Guiden berättade om gården medan vi fick dricka kaffe och äta hembakade kakor i salen. Sedan var det dags att se korna, mjölkningen i karusellen och se BB-avdelningen. Flera kossor hade just fött kalvar på den speciella avdelningen med massor av hö och halm och borstar för att klia sig på ryggen med. Det var intressant att se hur väl de tog hand om kossorna och kalvarna. Nästa mål var Laholms kyrka där Fabian Åström välkomnade oss. Fabian som är uppvuxen i Fjärås är nu präst där. Vi följde honom till Mellbystrandsgården där vi fick fika. Det var en underbar dag med god gemenskap och massa nya upplevelser att minnas. Louise Tobjörk Foto: Louise Tobjörk 5

6 Maria - Trons förebild Många gånger fylls mitt hjärta med tacksamhet över vad Gud gör i en människans liv. En lovsång som bubblar upp till ytan. Maria visar i sin stora lovsång magnificat (Luk 1:46-55) som kyrkan ber i varje vesper i sin djupa tacksamhet över hur Gud griper in och räddar sitt folk genom att sända sin älskade son. När Maria sjunger sitt magnificat lär hon oss att tänka på några saker i våra egna liv och i vår tro. Gud griper in När Maria sjunger börjar hon med sig själv. Hon sjunger om vad Gud gjort i hennes liv. När vi är inför Gud i bön eller i bibelläsningen eller när vi är därför unik och värdefull i Guds ögon. Gud vill och kan använda oss var och en på ett helt unikt och eget sätt. Vi får vara öppna för det och göra som Jesus uppmanade Petrus att följa honom. Men vad var det Maria hade som var så märkvärdigt? Inte hade hon gjort några stora ting eller fått beröm för lång och trogen tjänst. Nej, hon var vidöppen inför Guds verklighet och hennes tro var brinnande. Tänk så får vi inspireras, det hänger inte på hur mycket jag kan eller förmår göra om Jesus skall ha tid för mig för Han ser inte på det utan han ser till hjärtat och tron, där verkar han genom dig. Finns det i dig en andra vad som hänt. Men i vår tid har tron blivit så privat att vi inte gärna vill dela med oss, eller ens tala om den. Tron har blivit en privatsak. Men så är det inte när vi läser i Bibeln. Vi ser i Apg 15:12 om hur Paulus och Barnabas är ivriga att tala om för apostlarna om det som Gud gjort med dem. Eller när vi läser om uppståndelsen i Luk 24:34f när Jesus visat sig för dem då började man gemensamt visa sin glädje och sjöng lovsånger som steg upp till Gud. Alla var angelägna om att visa sin kärlek till Gud och hans godhet, så spontant reagerade deras hjärtan. Ingen erfarenhet var ringare än den andres ingen begärde att vara den främste men alla lovade de Gud för det stora han gjort. Att lova Gud är svårt i en tid då allt mäts utifrån den enskilda individen, hur mycket uppmärksamhet som riktats mot den enskilde. Kanske är det därför som så få riktar sin uppmärksamhet mot Gud i dag. Vi får lära oss att vända oss till Kristus i tillbedjan över det som han gör i mig. Att han har älskat mig och frälst mig. Gud har redan gett mig gåvan, min kropp, liv, förnuft, ägodelar, ära, vänner och all nytta som solen gör för oss alla. Jesus säger: Den som är trogen i det ringa och lilla, han är det också i det stora. (Luk 16:10) Men vad var det Maria hade som var så märkvärdigt? Inte hade hon gjort några stora ting eller fått beröm för lång och trogen tjänst. Nej, hon var vidöppen inför Guds verklighet och hennes tro Var brinnande. 6 ser Kristus på altaret bör vi reflektera över hur Gud verkar i oss. Detta är svårt, det är alltid lättare att se hur han griper in i andra människors liv. Men när Gud griper in och räddar gör han det också för dig. Det saliga är inte vad Gud gör med andra utan vad han gör i dig. Därför svarar Jesus Petrus när han frågar om Johannes så här: Vad angår det dig? Följ mig! (Joh 21:21f) Det verkar som om Jesus ville säga till oss att det som gäller Johannes kommer inte att hjälpa dig. Du måste själv vänta på vad Jesus vill göra med dig. Maria insåg detta när hon sjunger att Gud i henne skall utföra stora verk. Du förväntan att Den Helige Ande även nu skall göra något i dig, eller har du slagit dig till ro med det du har? Maria visste att Gud skulle använda henne hela hennes liv, hon var övertygad om att Gud inte skulle överge henne utan alltid, var dag, finnas i henne och leda henne i livet. Men Maria stannade inte med att enbart konstatera att Gud gjort stora ting i henne, andra människor måste också få reda på var frälsaren gjort. Vi blir vittnen Maria som den ömma moder hon är, lär oss att vi var och en skulle vilja vara den förste till att lova Gud och sedan tala om för

7 Gud gör mycket som vi inte alltid är medvetna om. Men vi får lära oss att lova Gud i det lilla. En fågel sjunger och är glad över det han kan och klagar inte över vad han inte kan. En hund springer omkring glad och tillfreds, fast han inte har förnuft. Alla djur låter sig nöjas och tjänar Gud med glädje och lov. Bara människans onda och egennyttiga öga är omättligt. Det kan inte låta sig nöjas, eftersom det är så otacksamt och högmodigt. Människan vill sitta högt uppe och vara den bäste, vill inte ära Gud utan bli ärad av honom. Men Maria lär oss hur vi bör lova Gud och sedan dela med oss till alla andra. Vi lever av Guds nåd Maria lyfter fram för oss först det stora att Gud har vänt sin blick till henne. Det är det viktiga allt annat är bara en följd av detta stora. För där det händer att Gud vänder sin blick till en människa där är det bara nåd och salighet. Därför är så många böner i psaltaren just böner om att Gud ville vända sitt ansikte till oss, inte dölja det för oss utan låta det lysa över oss. Maria ser detta som det största när hon säger: Eftersom han har vänt sin blick till mig, skall alla släkten prisa mig salig. Detta är stort och det gäller också oss. Maria säger inte att vi skall prisa henne salig därför att hon är så bra och duktig. Nej, utan därför att Gud har vänt sin blick till henne, därför skall vi prisa henne salig. Alltså: att ge Gud äran så helt och hållet att det inte kan ske mer helt och fullt. Från den tidpunkt som Gud vänt blicken mot henne skall alla släkten prisa mig salig säger Maria. Det är inte hon som prisas utan Guds nåd mot henne. Maria visar för oss hur även du är utvald av Gud. Gud har i sin nåd sett även till dig. Han har döpt dig och tagit dig till sin. Ibland tvivlar vi på det, då behöver vi ha ett gott exempel. Här är Maria vår moder. Våra hjärtan skulle genom henne kunna vinna ett sådant förtroende till Gud att vi skulle kunna säga: O du saliga jungfru Guds moder, vilken stor tröst har Gud inte visat oss i dig, när han så nådigt sett till din ovärdighet och ringhet. Därigenom får vi också för framtiden en försäkran om att han i enlighet med sitt exempel inte kommer att förakta oss fattiga och ringa människor utan se till oss med nåd. Gläd dig, Maria, himlens och solens drottning, full av fröjd och glädje, du är som en blomstrande ros och renaste lilja. Din största glädje var de under då Gud med ängeln bebådade dig. Du renaste jungfru, sjung med glädje den sång man kallar Magnificat, ty du är den utvalda jungfru med vilken konungen skall hava sin ro. Gläd dig, Maria, ty du är välsignad och full av nåd! Svensk bön 1400-talet Kh Patrick Lind Lunchträff I Fjärås eller Förlanda församlingshem följande torsdagar kl januari Fjärås Gunnar Lindskog f.d. kyrkoherde i Fässbergs församling. Mitt liv och min lovsång. 9 februari Fjärås Kristin Molander, handläggare för ekumenik för kyrkokansliet i Uppsala och uppvuxen i Onsala. Svenskakyrkan en del av den världsvida kyrkan. Glimtar från Kristins arbete där många möten med kyrkor från hela världen sker i t.ex. Kyrkornas världsråd och Lutherska världsförbundet. Fjärås församlingshem 23 februari Förlanda Prosten Gustav Börjesson berättar om missionären Bruce Olsson i Colombia 8 mars Fjärås Daniel Kaiberger, ungdomsinspiratör, berättar om sin vandring till tro och hur ungdomsvärlden ser ut idag. 19 april Förlanda Konfirmandarbete i nutid Sånger och bilder med Evelina Johansson, Åminnared. 26 april Fjärås När livet inte blir som vi har tänkt oss Franco Pinzani berättar med hjälp av sina tavlor och skulpturer om hur man kan gå vidare efter en kris. 10 maj Fjärås En salig röra med manskören Gubbröra från Kullaviks kyrka. 7

8 Musiken under advent och jul Första sönd i advent, 27 november Fjärås kyrka kl. 10:00, Gudstjänst Kyrkokören, barn- och föräldrakör Raymond Karlsson, pukor Arne Arvidsson, trumpet Juldagen Fjärås kyrka kl 07.00, Julotta Kyrkokören Arne Arvidsson spelar trumpet från tornet från kl Förlanda kyrka kl. 10:00, Gudstjänst Kyrkokören, Malin Johnsson, trumpet Leena Arvidsson och Annie Gunnarsson, fiol Tredje sönd i advent, 11 december Fjärås kyrka kl.10:00, Högmässa Juniorernas avslutning med dramat Viktigare än Jansson Fjärde sönd i advent, 18 december Förlanda kyrka kl 16.00, Familjegudstjänst Upptäckarklubbens julavslutning Julafton Fjärås kyrka 11:00, Samling vid krubban Tjolöholms kyrka kl 17.00, Julbön Sång och fiol Marie och Clara Carlson Förlanda kyrka kl 23.30, Midnattsmässa Kyrkokören Maria Drmecic, mezzosopran Annie Gunnarsson, fiol Folkmusik för själen Lördag 10 mars kl. 17:00 spelar folkmusikduon Anda tillsammans med Förlanda kyrkokör i Förlanda kyrka. Anda bjuder på folkliga koraler, medeltidsballader och nykomponerat i en kärleksfull symbios med orientaliska kryddor och pulserande rockriff. Mattias Ristholm sjunger och spelar på turkisk långhalsluta (saz). Anders Peev spelar tenornyckeharpa och sjunger stämsång Efteråt är det enkel samvaro i församlingshemmet. Förlanda kyrka kl. 10:00, Högmässa Solosång Annandag jul Fjärås kyrka kl 18.00, Julens sånger och psalmer Kyrkokören, Annika Axén och Helena Wik, flöjt Berit Larsson, orgel och flygel Nyårsafton Tjolöholms kyrka kl 16.00, Nyårsbön Kyrkokören Trettondedag jul, 6 januari Fjärås kyrka kl 10.00, Högmässa Julmusik på orgel Förlanda kyrka kl Carols med kyrkokörerna Adventssamling Alla i församlingen inbjuds till enklare adventslunch i församlingshemmet, Söndagen den 4/12 (2:a Advent), efter Högmässan kl i Fjärås kyrka. Anmälan ska ske senast den 28/11 kl till något av följande nummer: Pastorsexpeditionen Gudrun och Inge Andersson VÄLKOMMEN! 8

9 Söndagen före Domssöndagen 13/11 Domssöndagen 20/11 1 advent 27/11 2 advent 4/12 3 advent 11/12 4 advent 18/12 Julafton 24/12 Juldagen 25/12 Annandag jul 26/12 Nyårsdagen 1/1 Trettondag jul 6/1 Första efter Trettondagen 8/1 Andra efter Trettondagen 15/1 Tredje efter Trettondagen 22/1 Fjärde efter Trettondagen 29/1 Kyndelsmässodagen 5/2 Sexagesima 12/2 Fastlagssöndagen 19/2 Askonsdagen 22/2 Varje torsdag 18:30 firar vi en enklare veckomässa i Fjärås kyrka. Första torsdagen i månaden så fokuserar vi mer på lovsång och förbön. 18:00 musikgudstjänst 10:00 gudstjänst 10:00 gudstjänst kyrkokören och terminsavslutning med juniorer 11:00 samling vid krubban 07:00 julotta kyrkokören 18:00 julens sånger kyrkokören medverkar sammanlyst 10:00 gudstjänst 10:00 familjegudstjänst 18:30 mässa Måhaga 23 november 10:30 mässa 7 december 10:30 gudstjänst 24 december 14:00 julbön 4 januari 10:30 mässa 18 januari 10:30 gudstjänst 1 februari 10:30 mässa 15 februari 10:30 gudstjänst 10:00 gudstjänst med upptäckarklubben 10:00 gudstjänst kyrkokören medverkar sammanlyst 16:00 familjegudstjänst julspel och gröt med upptäckarklubben 23:30 julnattsmässa kyrkokören medverkar sammanlyst 16:00 gudstjänst kyrkokörerna sjunger carols 10:00 gudstjänst 10:00 gudstjänst 16:00 familjegudstjänst sammanlyst Tjolöholm 24 december 17:00 julbön 31 december 16:00 nyårsbön Med reservation för eventuella ändringar Håll även utkik på vår hemsida

10 10 Fjärås kyrka och församlingshem nu hjärtsäkert! Jonas Högberg bor i Fjärås församling och varit en drivande kraft i att Fjärås kyrka nu har installerat en defibrilator i församlingshemmet. Här hjälper han dig att gå igenom hur man går tillväga ifall ett hjärtstopp skulle hända. Visste Du att: -Varje år drabbas ca människor i Sverige av plötsligt och oväntat hjärtstopp utanför sjukhus. -På påbörjas hjärtoch lungräddning. -Endast drygt 400 överlever. MEN: Det går faktiskt att göra något åt detta! Skaffa dig därför kunskap om Kedjan-som-räddar-liv och bli själv en stark länk nr 1, 2 eller kanske 3 i kedjan! Tidigt larm, för att få hjälp *Känna igen tecken på att en människa drabbats av hjärtstopp (medvetslös utan normal andning). *Snabbt larm till 112. *Kalla på hjälp i din omedelbara närhet till exempel att ropa på hjälp från grannar eller förbipasserande. Tidig hjärt- och lungräddning, för att vinna tid Syre tillförs kroppen, pumpas runt och skyddar på så sätt hjärnan och andra organ från skador. Gammelsäters fjällgård ägs av den kristna ideella ungdomsföreningen Credo. Gården ligger på Hemfjällets sluttning på drygt 700m höjd över havet. Gården har enkel standard men fungerar mycket bra. Vi disponerar hela gården, inkl. fjällkyrkan. Se gärna deras hemsida: Dagarna under resan ägnas självklart åt skidåkning i alla dess former. Vi nyttjar Lindvallen som ligger ca. 1 mil från fjällgården. Dagarna inleds med morgonbön och avslutas med aftonbön eller mässa. Varje kväll har vi något kvällsprogram för alla åldrar. Priset på resan enligt följande. Barn 3-6 år 750kr (varav anmälningsavgift 100kr)* Barn 7-12 år 1450 (varav anmälningsavgift 300kr)* Vuxna år 2050kr (anmälningsavgift 500kr)* *Anmälningsavgiften återbetalas ej då anmälan är bindande. Anmälan sker till expeditionen senast den 8 januari Tidig defibrillering, för att starta hjärtat Enbart hjärt- och lungräddning startar inte ett stillastående hjärta. För detta behövs en hjärtstartare som levererar en strömstöt som återstartar hjärtat (=en defibrillering). Tidig medicinsk behandling, för att stabilisera Detta sker med hjälp av ambulans personalen, på plats eller under transporten till sjukhuset. Exempel på detta är intubering för att säkra luftvägarna och tillförsel av läkemedel för att stabilisera patientens tillstånd. Vård efter hjärtstopp, för att bevara god livskvalitet Detta sker på sjukhus ofta på en intensivvårds avdelning och innebär bland annat kylbehandling för att minska risken för bestående hjärnskador och kranskärlsröntgen och ballongvidgning för att säkerställa cirkulationen till hjärtat. Om dessa frågor kom kyrkoherde Patrick och undertecknad att tala en dag för ett halvår sedan. Fjärås kyrka och församlingshem besöks ju av väldigt många människor, såväl unga som gamla och sannolikheten att någon ska drabbas av hjärtstopp är inte helt försumbar. Närmaste ambulansstation finns i Kungsbacka ca. 7 minuters åktid i larmfart från Fjärås. Varje minuts fördröjning till defibrillering minskar chansen till överlevnad omkring 10 %! Och här ungefär togs beslutet att en hjärtstartare skulle inköpas av församlingen och medarbetare utbildas i hjärt- och lungräddning med hjärtstartare. Välkommen med församlingen till Transtrand Församlingarna sponsrar i år liksom tidigare år busskostnaden. Under januari månad får du en bekräftelse på din resa, praktisk information och uppgift att betala in anmälningsavgiften. Resterande summa ska vara oss tillhanda senast den 1 mars Liftkort tillkommer. Vi ser fram emot goda dagar med sol, mycket skidåkning, lite mer Jesus och go gemenskap. Amen!

11 Medarbetere utbildade Detta genomfördes i slutet augusti. Nu är 14 medarbetare utbildade, det finns en hjärtstartare tillgänglig i församlingshemmet, alldeles innanför huvudentrén till vänster. En skylt visar närmare placering. Under gudstjänsttid tar vaktmästaren med hjärtstartaren in i kyrkan och har den förvarad vid mixerbordet i bakre delen av kyrkrummet. nuter. - All personal vet var hjärtstartaren finns och kan hantera den. Är du intresserad av att veta var andra civila hjärtstartare är placerade kan du gå in på internet på adress Här finns också mer information om plötsligt hjärtstopp och vad som kan göras om sådant uppträder. Titta även på om du vill veta vilka möjligheter till utbildning som finns just för dig. Ett stort tack till vår framsynte kyrkoherde som inte bara tänker på församlingsbornas själar utan också ökar möjligheten att få ytterligare en chans om man skulle drabbas av det oförutsedda. Jonas Högberg Församlingsbo och ambulansöverläkare Fjärås kyrka och församlingshem kan nu kalla sig en hjärtsäker (arbets-)plats eftersom: - Det finns rutiner och beredskap att kunna hantera ett plötsligt hjärtstopp. - Det finns genomtänkta larmrutiner. - Hjärt-lungräddning kan startas omedelbart. - Behandling med hjärtstartare kan ske inom några mi- Församlingsafton Annika Östberg Annika Östberg kommer till Fjärås församlingshem. Hon har suttit i fängelse i 28 år i USA. Nu berättar hon om sina erfarenheter, om framtidshopp och sin tro. Fjärås församlingshem söndagen den 26 februari kl Jenny Berggren Jenny Berggren + band håller konsert i Förlanda kyrka den 5 maj Jenny Berggren är författare till boken Vinna hela världen och tidigare sångare i gruppen Ace of Base. T R 0 11

12 Vi har spolat jul I det här numret samtalar vi en stund med kyrkvärdarna om julen. Kan ni berätta lite om vad julen betyder för er. Karin Carlsson Pensionär Jag ser fram emot: att få fira jul med mina barn och barnbarn och få vara frisk och kry. När vi sätter oss ner för att prata blir det genast ett livligt samtal. Många barndomsminnen dyker upp. När Kerstin firade jul som ung var de tre generationer som möttes och morfar brukade läsa julevangeliet. Flera stämmer in i den här beskrivningen, och särskilt att julberättelsen lästes av någon av de äldre. En av Doris bästa julstunder är när hon samlar barnbarnen och bygger upp krubban och på så sätt får återberätta händelserna kring Jesu födelse. Även för Karin är julkrubban viktig i hemmet. I julpyntet har hon gärna änglar. Tomtar är inte min passion, säger hon. Tiden fram till jul är ofta en väldigt stressig tid. Förr var det noga med att storstäda över allt. Som ung familj kunde man känna en press att göra det de äldre gjorde. Julen kan också bli en aning splittrad då man ska hinna med att vara på flera ställen samma dag. Idag är det nog framför allt den kommersiella julen som stressar. När man arbetar inom handeln är det skönt med kyrkan och den kristna julen. Det ger en balans åt vad julen är, tycker Lena, som blivit engagerad i kyrkan genom barnen. Lena Kosk Jobbar på Kahl s kaffehandel Vad ser du fram emot? Jag ser fram emot julen och våren nästa år när värmen kommer tillbaka. Alla är överens om att julfirandet förändras över tid. När barnen är små betyder julklappar och tomte mer än när barnen blivit vuxna. Julen får ett annat innehåll. En del har dragit ner på julklapparna. Vi har spolat dem helt, inflikar Stina. Det känns som om julförberedelser och firande kommer tidigare för varje år. När Annandag jul kommer, ja, då är julen så gott som över för många. Bjarne försöker behålla tyngdpunkten på juldagarna, och vill hålla kvar julen en bit in på det nya året. Stina Walfridsson Pensionär Vad ser du fram emot? Jag ser fram emot nästa lördag (alla helgons dag) då jag ska vara kyrkvärd. 12 Jesper Larsson Studerar film på gymnasiet Vad ser du fram emot? Jag ska på praktik och jobba med film.

13 at julklapparna helt I kyrkan är det Jesu födelse som står i centrum under julen. Hur påverkar det julfirandet för er? För de flesta har kyrkan alltid funnits med. Förr fanns det inte så många olika gudstjänster under julen. Det var julottan som gällde. Stefan minns att han som barn gick till julottan trots att det var snöstorm. När Stefan fortsätter att reflektera över julen, konstaterar han att det är genom Jesu födelse, som kristendomen blir uppenbar. Vi kommer fram till att Jesu födelse, denna historiska händelse, tydliggör budskapet. Kristendomen blir förankrad i verkligheten. Den kristna tron cirklar kring julens händelse, liksom även kring Långfredagens dramatik. Julen är den stora kyrkhelgen under året. Många kommer för att sjunga de kända sångerna och lyssna till berättelsen om Jesu födelse. Vad är det som gör att många kommer just till julens gudstjänster, men kanske inte så ofta under resten av året? Vi funderar och tänker att det kanske hänger samman med att julen känns som starten på något nytt. När Gud kom till jorden blev han ett litet värnlöst barn. I det barnet fanns världens hopp. I det barnet möter oss Guds oändliga kärlek. Barnet i krubban svarar mot en längtan, som finns djupt inom oss. Men precis som Jesus växte upp och blev en vuxen man, så behöver den där längtan få rötter och växa och djupna till en tro, som bär också i vardagen. För oss alla kan julen bli en startpunkt på något nytt, som får mogna under året som kommer och ge bärkraft åt tron. Jesper upplevde att konfirmationen blev en sådan start för honom. Jesus har påverkat mitt liv. Jag har fått många nya kompisar, och jag känner att jag utvecklats som person. Låt oss se fram också mot den här julen med en av Bjarnes favoritsånger i minnet: Dagen är kommen, kärlek triumferar. Kom, låt oss skynda till Betlehem. (Sv psalm 122) Text: Bengt Svensson Stefan Axelsson Jobbar på Strängbetong i Veddige Vad ser du fram emot? Jag ser fram emot att få vara frisk och familjen får må bra. Kerstin Hedman Pensionär men jobbat inom fösamlingarna Vad ser du fram emot? Jag ser fram emot att fira jul med familjen - våra barn och barnbarn. Doris Petersson Pensionär men tidigare specialpedagog. Vad ser du fram emot? Jag ser fram emot att få vara frisk en tid till och leva i frid med andra människor. Bjarne Lindén Lastbilschaufför Vad ser du fram emot? Jag ser fram emot julfirandet och helgens ledighet. Fotnot: Jessica Uhlén är också kyrkvärd. Foto: Bengt Svensson och Jonas Lundgren 13

14 Korsordet Vinnare av förra bladet, genom lottdragning är: Elvy och Lasse Gunnarsson Ert pris finns på Sackeusborrdet i Församlingshemmet. Vinnare av kyrkkaffe, genom att skicka in först, är: Ing-Britt Dinger Fjärås Nästa nummers rätta lösning vill vi ha inskikat senast 13/2. Märk kuvertet KORSORD och glöm inte att skriva ditt namn och din adress. Lycka till! 14 Fjärås och Förlanda Församlingar Rossaredsvägen Fjärås

15 Stavgång Kl. 11:00 start vid Förlanda församlingshem varje måndag. Kontaktperson Stina Walfridsson Studiegrupp i Förlanda Välkommen till vårens träffar i Förlanda församlingshem. Vi träffas 16 januari, 13 februari, 12 mars, 7 maj och 11 juni mellan 18:30-20:00. Vi fortsätter att läsa ur boken Honung ur klippan. Ingen anmälan, bara kom! Välkommen! Kh Patrick Lind Förlanda kvinnliga slöjdförening inbjuder till symöte. 6 februari, 2 april och 4juni, alla gånger kl. 18:00. Välkommen! Kerstin Hedman Diakonigruppen är någonting för dig som vill ge lite av din tid för en uppgift i församlingen. Vi träffas första måndagen i månaden kl. 10:00 i Fjärås församlingshem för att inspirera varandra. Första gången blir 9 januari. Vill du samtala om detta, hör gärna av dig till mig. Varmt välkommen! Kontaktperson Louise Tobjörk. Barngrupper Vi börjar igen v.3 från måndag 16 januari. Babymassage stärker kontakten mellan dig som förälder och ditt barn. Den kan lindra vid magnip och kolikbesvär. Kursstart: 28 februari och 17 april För anmälan och information ring Catharina Eriksdotter Övrig verksamhet Sorgegrupp är en samtalsgrupp för dig som mist en anhörig. Ibland kan det vara en hjälp att få tala om sina tankar och erfarenheter med någon som är i samma situation. Du inbjuds att vara med i en enkel, kravlös gemenskap, där det finns plats för dig, din sorg och dina frågor. Hör gärna av dig. Louise Tobjörk. Öppen hantverksgrupp i Fjärås församlingshem kl. 18-ca 21:00 följande datum: 21 november, 16 januari och 20 februari. Du är välkommen. Ta med dig något hemifrån som du gillar att pyssla med t.ex. stickning, binge, virkning, broderi, knyppling, målning, lappteknik eller annat hobbyarbete. Vi fikar och har en trevlig gemenskapskväll. Kontaktperson Louise Tobjörk. Fjäråskockarna Fjärås och Förlanda församlingar har en matlagningskurs för herrar. Vi träffas i Fjärås församlingshem en torsdag i månaden. Vi lagar mat och delar med oss av våra olika erfarenheter i livet. Nästa termin börjar 19 januari. Kontaktperson: Louise Tobjörk Bokgruppen Du som tycker om att läsa böcker är välkommen första måndagen i varje månad klockan 18 till Fjärås församlingshem. Ta gärna med dig någon bok som du har läst och tycker är så bra att du vill dela den med andra. Vi pratar om böckerna över lite fika och så lånar vi böcker av varandra eller från boksnurran. Kontaktpersoner: Elvy Johansson Ingrid Johansson Magnus Tobin Röda Korsets auktion Fjärås-Förlanda RödaKors-krets bjöd på kyrkkaffe samt hade en auktion till förmån för Världens barn. På tacksägelsedagen den 9 oktober bjöd Fjärås Förlanda RödaKors-krets på kyrkkaffe i Fjärås Församlingshem. RödaKors medlemmarna hade inför musikgudstjänsten dekorerat kyrkan mycket vackert med frukt och grönsaker som var skänkta av Fjärås frukt- och grönsaksodlare. En del medlemmar bidrog med vackra blomsterarrangemang och fantasifulla väggdekorationer, andra hade bakat bröd och kakor eller bidrog med hemlagad sylt och saft. Dessa skördegåvor bars sedan över till församlingshemmet, där det vid kyrkkaffet hölls en mycket livaktig auktion. Inköpsbuden avlöste varandra och stämningen var mycket god. Behållningen blev 7757 kr. som oavkortat går till insamlingen för Världens Barn. Kerstin Däldehög 15

16 Sommarkonfirmand 2012 oförglömligt! Du får ofta en annan postitiv syn på livet som man kanske har missat innan Ewa 20år För att tro mer på Gud och träffa fler människor Anton 14 år Det är en jätterolig upplevelse, helt klart värt att lägga lite tid på. Wendela 14 år Nu börjar inskrivningen av 2012 års sommarkonfirmander. Vill du också vara del av en oförglömlig upplevelse? Ni som är födda 98 eller tidigare är välkomna 29/11 kl. 18:00 till Fjärås församlingshem. Ta gärna med dina föräldrar. Det handlar inte bara om Gud utan vänskap - få möta nya och roliga människor. Sanna 14 år Du kommer även få en inbjudan via posten där du får reda på mer om konfirmationen, men är det ändå så att du har frågor så ring med en gång till vår konfirmationspräst Bengt Svensson eller vår församlingsassistent Jonas Lundgren Jag tycker att man ska konfirmera sig för att man lär sig väldigt mycket, träffar nytt folk och har roligt! Vännerna man får kan bli ens bästa vänner. Det är en rolig sak att göra och man kan ju komma närmare Gud. Matilda 14 år För att det är en fantastisk upplevelse och man kommer närmre Gud, man har jätteroligt och lär känna nya personer. Fanny 14 år För att man hamnar i en underbar gemenskap och lär känna en fantastik vän Ylva 20 år

Fjärås - Förlanda. församlingsblad 4 / 2014

Fjärås - Förlanda. församlingsblad 4 / 2014 Fjärås - Förlanda församlingsblad 4 / 2014 Kyrkoherden har ordet Ej finns i himmel, ej på jord så tröstrikt namn, så dyrbart ord som Jesu namn. Dess salighet når över tid och evighet. I Jesu namn i dopets

Läs mer

Fjärås - Förlanda. församlingsblad 1 / 2015

Fjärås - Förlanda. församlingsblad 1 / 2015 Fjärås - Förlanda församlingsblad 1 / 2015 Kyrkoherden har ordet Mötesplatser Att mötas är viktigt. Att ha goda mötesplatser underlättar. Att mötas över generationsgränserna berikar. Att möta och finna

Läs mer

ÅLEMS. församlingsblad. Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus, över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram.

ÅLEMS. församlingsblad. Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus, över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram. ÅLEMS församlingsblad Nummer 4 2012 Årgång 24 Ur innehållet: Kyrkoherden har ordet sid 2 Advent - ankomsten Julkampanjen 2012 sid 4 sid 6 Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus, över dem som

Läs mer

Kyrkobladet. Barnen ger gudstjänsten värme och liv. Möt Kungälvs egen kommunitet. Svenska kyrkan i Kungälv och Ytterby # 1/2010

Kyrkobladet. Barnen ger gudstjänsten värme och liv. Möt Kungälvs egen kommunitet. Svenska kyrkan i Kungälv och Ytterby # 1/2010 Kyrkobladet Svenska kyrkan i Kungälv och Ytterby # 1/2010 Barnen ger gudstjänsten värme och liv Möt Kungälvs egen kommunitet 1 Kom! Varför kommer ni inte när vi ringer? För några år sedan hörde jag berättas

Läs mer

Öregrund-Gräsö församlingsblad. Nr 1 - våren 2013

Öregrund-Gräsö församlingsblad. Nr 1 - våren 2013 Öregrund-Gräsö församlingsblad Nr 1 - våren 2013 2 Kära församlingsbor! Du håller vårt nya församlingsblad i dina händer. Fr.o.m. detta vårnummer kommer församlingsbladet att hamna i din postlåda var tredje

Läs mer

Liv & Längtan. nr 4 2014 juni - augusti. Liv

Liv & Längtan. nr 4 2014 juni - augusti. Liv Liv & Längtan nr 4 2014 juni - augusti Liv Med kaffekannan i högsta hugg... Med kaffekannan i högsta hugg går jag ut i caféet för att fråga om någon vill ha påtår. En man stannar mig och börjar berätta

Läs mer

Välkommen till kyrkan! FÖRSAMLINGSDAGEN Välbesökt och trevlig. ÅRSMÖTE 22 mars efter gudstjänsten

Välkommen till kyrkan! FÖRSAMLINGSDAGEN Välbesökt och trevlig. ÅRSMÖTE 22 mars efter gudstjänsten Kontaktblad för S:t Jakobs kyrka Nr 1, 2015 Årgång 65 mars maj 2015 Pastorn har ordet 2 Vi gratulerar 3 Församlingsstyrelsens ruta 6 Pastorskandidat 7 Församlingsdagen 8 Värna den jord som Gud äskar 12

Läs mer

Julglädje. som förändrar allt. 50 kr

Julglädje. som förändrar allt. 50 kr - Julglädje som förändrar allt 50 kr OMSLAGSBILD: TARA BARTAL - Se, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Ty i dag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad, LUK. 2:10 11 och han

Läs mer

Tillsammans genom livet?

Tillsammans genom livet? Information från Brännkyrka församling Svenska kyrkan december 2011 Prata om relationen och ge den en chans När man känner att en relation har gått i baklås, då kan man vända sig till en familjerådgivning.

Läs mer

Kyrkoblad. Tema: Musikens roll

Kyrkoblad. Tema: Musikens roll Kyrkoblad VÅREN 2009 Tema: Musikens roll i kyrkan Andakt: musik till guds ära 4 Tema: Musikens roll i kyrkan 6 9 Församlingsdag på helsjön 10 Nästan 100 000 till Polen 14 Kontakt Din kyrkoherde skriver

Läs mer

Samhällsinformation. Att vänta barn 6. God jul! Östersjöns pärla 8. Julens musik 14

Samhällsinformation. Att vänta barn 6. God jul! Östersjöns pärla 8. Julens musik 14 Samhällsinformation Att vänta barn 6 God jul! Östersjöns pärla 8 Julens musik 14 Kropp Björka Mörarp Hässlunda Välluv Frillestad Påarp nr Träsniderier i Notre Dame i Paris. LEDAREN Foto: Olof Tholander

Läs mer

Kyrkstöten. Nummer 4 december - 09. Värnamo, Fryele och Nydala Församlingar www.svenskakyrkan.se/varnamo

Kyrkstöten. Nummer 4 december - 09. Värnamo, Fryele och Nydala Församlingar www.svenskakyrkan.se/varnamo Kyrkstöten Nummer 4 december - 09 Värnamo, Fryele och Nydala Församlingar www.svenskakyrkan.se/varnamo Handlar det om åsnan? Åsnan är sjuk. Åsnan är sjuk vi behöver en ny åsna, ropade församlingsassistenten

Läs mer

Fira 1:a advent i Grundsunda kyrka. med avtackning av Sten och Siw Bylin

Fira 1:a advent i Grundsunda kyrka. med avtackning av Sten och Siw Bylin H C O S T N E V R AD E M M JULNU www.grundsunda.nu GRUNDSUNDA KYRKBLAD t i sångens tecken. Kyrkokören, Pensionäskören och Sångfåglarna. Avskedspredikan Sten Bylin. Hå ÅRGÅNG 2014 NUMMER 4 Biskop Eva välkomnar

Läs mer

Slätthögs & Mistelås jultidning 2013

Slätthögs & Mistelås jultidning 2013 Slätthögs & Mistelås jultidning 2013 1 Innehåll Ledare 3 Julbetraktelse 4 28 år med Guds församlingar 5 Hela vägen går han med mig 7 Hälsning från Slätthögs och Mistelås nya församlingspräst 9 Den vackre

Läs mer

Fagerhults kyrka efter teckning av bygdens konstna r So ren Falk

Fagerhults kyrka efter teckning av bygdens konstna r So ren Falk Svenska Kyrkan i Högsby, Fagerhult, Fågelfors och Långemåla församlingar Nr 2013-1 Fagerhults kyrka efter teckning av bygdens konstna r So ren Falk När orden inte räcker till sid 2 Min relation till Gud...

Läs mer

Kyrkbrevet från Älmhults församling nr 2 2011

Kyrkbrevet från Älmhults församling nr 2 2011 Kyrkbrevet från Älmhults församling nr 2 2011 Tema: Dop 2 Jesus Kristus - källan till allt hopp Det är mycket i Älmhults kyrka och församling som ger anledning till tacksamhet. Några exempel: - många gudstjänstbesökare

Läs mer

En tidning från. Nr 6 december 2013 - januari 2014

En tidning från. Nr 6 december 2013 - januari 2014 Mötesplatsen En tidning från Nr 6 december 2013 - januari 2014 Föreståndartankar Alltid på väg Jag är alltid på väg mot en avlägsen destination. Så inleder låtskrivaren och prästen Ingmar Johánsson sin

Läs mer

KYRKOBLAD. Vinterns gudstjänster - Julklappstips - Konfirmandfoto. Bollebygd Olsfors Töllsjö. Nr 4 December 2012 - Februari 2013

KYRKOBLAD. Vinterns gudstjänster - Julklappstips - Konfirmandfoto. Bollebygd Olsfors Töllsjö. Nr 4 December 2012 - Februari 2013 Vinterns gudstjänster - Julklappstips - Konfirmandfoto KYRKOBLAD Bollebygd Olsfors Töllsjö Nr 4 December 2012 - Februari 2013 Hosianna, hjälp och 1 hurra! Jesus kommer, visst är det bra! Luciakröning i

Läs mer

GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL. Nummer 6 2014. Hotet. Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus

GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL. Nummer 6 2014. Hotet. Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL Nummer 6 2014 Hotet Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus 1 Inre och yttre murar Vid nyår för tjugofem år sedan befann jag mig med några vänner Vid Brandenburger

Läs mer

Medljus. 20-årsjubileum för Missionskyrkan SidORNA 2-5 Ombuden förbereder kyrkokonferens SidORnA 12-13 Fler ledare behövs i På G Sidan 10

Medljus. 20-årsjubileum för Missionskyrkan SidORNA 2-5 Ombuden förbereder kyrkokonferens SidORnA 12-13 Fler ledare behövs i På G Sidan 10 Medljus Nyheter från Linköpings Missionsförsamling och Equmenia Nummer 4 MAJ 2014 20-årsjubileum för Missionskyrkan SidORNA 2-5 Ombuden förbereder kyrkokonferens SidORnA 12-13 Fler ledare behövs i På G

Läs mer

I I LVET. Västanfors Västervåla församlings tidning NR 4/08. Förväntan

I I LVET. Västanfors Västervåla församlings tidning NR 4/08. Förväntan M TI T I I LVET Västanfors Västervåla församlings tidning NR 4/08 Förväntan Förväntan Är du optimist eller pessimist? Är du en person som är obotligt optimistisk och alltid har så höga förväntningar på

Läs mer

Liv & Längtan. nr 3 2012 april / maj. Ansikte

Liv & Längtan. nr 3 2012 april / maj. Ansikte Liv & Längtan nr 3 2012 april / maj Ansikte Det vackra ansiktet Jag tycker att det är fascinerande att se på människor som passerar. Först ser man vilken stil, och utseende de har, sedan kan man lägga

Läs mer

SOCKENBUDET LEDAREN. Lokal information och församlingsblad. För alla boende och besökare i Långaryd och Landeryd med omnejd.

SOCKENBUDET LEDAREN. Lokal information och församlingsblad. För alla boende och besökare i Långaryd och Landeryd med omnejd. SOCKENBUDET ANSVARIG UTGIVARE: ANNA ROOS, LÅNGARYD-LANDERYD I SAMVERKAN REDAKTION: ANNA ROOS BIRGITTA HOLMÉN LENA HAGMAN JENS BØGGILD LISA RIMESTAD PETTER BÄCKMAN LÄMNA GÄRNA TIPS TILL REDAKTIONEN, HELST

Läs mer

Poesi. i en dopskål. tidningen. dopet! Så går det till Dopfesten Presenterna Fadder till barnet Småbarnslivet med lek, musik och gemenskap

Poesi. i en dopskål. tidningen. dopet! Så går det till Dopfesten Presenterna Fadder till barnet Småbarnslivet med lek, musik och gemenskap dop tidningen Allt om dopet! Så går det till Dopfesten Presenterna Fadder till barnet Småbarnslivet med lek, musik och gemenskap Danny Saucedo berättar om sin tro Poesi i en dopskål 1 Är ditt barn döpt?

Läs mer

TEMA: DÖDEN OCH UPPSTÅNDELSEN GE NU VARANDRA TRÖST 4 VAD BEHÖVS VID EN BEGRAVNING? 7 9 FÖRSAMLINGSDAG PÅ TORESTORP 10 MÖT VÅR NYA ORGANIST 14

TEMA: DÖDEN OCH UPPSTÅNDELSEN GE NU VARANDRA TRÖST 4 VAD BEHÖVS VID EN BEGRAVNING? 7 9 FÖRSAMLINGSDAG PÅ TORESTORP 10 MÖT VÅR NYA ORGANIST 14 KYRKOBLAD LINDOME FÖRSAMLING VÅREN 2008 TEMA: DÖDEN OCH UPPSTÅNDELSEN GE NU VARANDRA TRÖST 4 VAD BEHÖVS VID EN BEGRAVNING? 7 9 FÖRSAMLINGSDAG PÅ TORESTORP 10 MÖT VÅR NYA ORGANIST 14 Kontakt Box 171 437

Läs mer

Snart blir det fest och glädje!

Snart blir det fest och glädje! Nr 1 2011 Redaktion: Ann-Marie Östlund (ansvarig utgivare) Sören Persson Gunnel Henrysson (redaktör) Adress: Svenska kyrkan Mariagården Riksvägen 46 371 62 LYCKEBY Telefon: O455/30 28 80 Fax: 0455/30 28

Läs mer

när ni samlas har var och en

när ni samlas har var och en Vadstena och Dals församlingsblad Nr 3/2012 Gud kan använda alla och alla har något att bidra med. Citatet i rubriken är hämtat från 1 Kor 14:26. Paulus använder också bilden av kyrkan som en kropp, där

Läs mer

SOCKENBUDET LEDAREN. Lokal information och församlingsblad. För alla boende och besökare i Långaryd och Landeryd med omnejd. Nr: 4, mars-maj 2013

SOCKENBUDET LEDAREN. Lokal information och församlingsblad. För alla boende och besökare i Långaryd och Landeryd med omnejd. Nr: 4, mars-maj 2013 SOCKENBUDET ANSVARIG UTGIVARE: ANNA ROOS, LÅNGARYD-LANDERYD I SAMVERKAN REDAKTION: ANNA ROOS BIRGITTA HOLMÉN LENA HAGMAN SOFIA LINDSTEDT JENS BØGGILD LISA RIMESTAD PETTER BÄCKMAN LÄMNA GÄRNA TIPS TILL

Läs mer

4-5. Ett temanummer med information om vad kyrkan vill och kan hjälpa till med vid dödsfall. Thomas tittar i backspegeln.

4-5. Ett temanummer med information om vad kyrkan vill och kan hjälpa till med vid dödsfall. Thomas tittar i backspegeln. Nr 3 2010 En hälsning från Bureå församling SIDAN 4-5 Ett temanummer med information om vad kyrkan vill och kan hjälpa till med vid dödsfall SIDAN 8 Thomas tittar i backspegeln 2 nära En hälsning från

Läs mer

VÄRNAMO, FRYELE OCH NYDALA ALPHA SID 10-11 TEMA. Att bära frukt TERMINSPROGRAM SID 10-11

VÄRNAMO, FRYELE OCH NYDALA ALPHA SID 10-11 TEMA. Att bära frukt TERMINSPROGRAM SID 10-11 VÄRNAMO, FRYELE OCH NYDALA ALPHA SID 10-11 TEMA Att bära frukt TERMINSPROGRAM SID 10-11 2 SVENSKA KYRKAN VÄRNAMO Du är onekligen lite underlig DET ÄR GANSKA märkligt att du kan läsa vad jag skriver och

Läs mer