Fjärås och Förlanda. församlingsblad. Nummer 4 / 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fjärås och Förlanda. församlingsblad. Nummer 4 / 2011"

Transkript

1 Fjärås och Förlanda församlingsblad Nummer 4 / 2011

2 Kyrkoherden har ordet Kommer du till kyrkan i Jul? Då är du inte ensam, det är många som är där. Visst känns det extra högtidligt under denna tid på året. Psalmerna, granen och texterna känns igen. I din församling gör vi mycket för att förbereda firandet. Kyrkan smyckas, körerna övar mm. Och allt detta för att ett barn föddes i Betlehem för drygt 2000 år sedan. Barnet, Gud själv, som kommit mitt in i vår värld, din och min tillvaro nu. Jesus världens frälsare. Gud ville gemenskap med dig, därför föddes frälsaren. Han föddes av kärlek för att ge kärlek och lära oss människor att bli än mer mänskliga. Mitt i tillvaron som många gånger är omänsklig eller världen som långt ifrån är helig där föds frälsaren. Jesus vill lära oss att bli mer mänskliga för att tillvaron skall bli mer helig. Därför är du så viktig! Budskapet från Jesus får börja med dig, ditt liv och din vardag. Hur kan din vardag bli mer mänskligt helig? Hur kan vår bygd bli än bättre plats att leva i där vi ser varandra och möter varandra med kärlek och respekt? Låt oss denna Jul få be och tänka på detta. När du kommer till din kyrka så be! Be att Jesus ville ge dig ett större hjärta. Be att budskapet skulle få nå ditt hjärta så att din Tro blir djupare. Känn dig mycket varmt välkommen till kyrkan! Kh Patrick Lind Känn ofta under dagen behovet att be och gör dig mödan att be. Om du vill lära dig att be bättre måste du be mera. Bön vidgar hjärtat tills det förmår rymma Guds gåva som är Han själv. Bed och sök, och ditt hjärta skall bli stort nog att kunna ta emot Honom och behålla Honom. Moder Teresa Här når du oss: Präster Patrick Lind, kyrkoherde Telefontid: Måndagar Bengt Svensson, komminister Telefontid: Tisdagar Diakoner Louise Tobjörk Telefontid: Torsdagar Iréne Thagesson Telefontid: Tisdagar Kyrkomusiker Kerstin Odeberg Maria Salekärr-Johansson Församlingsassistent Jonas Lundgren Kanslist Catharina Eriksdotter-Wingbro Husmor Annicka Karlström Förvaltningsassistenter Annika Axén Lena Johansson Kyrkovaktmästare, Fjärås Anna-Karin Siösteen Heldor Köbi Magnus Åhsberg Kyrkovaktmästare, Förlanda Margareta Johansson Jennie Johansson

3 an.se Rossaredsvägen Fjärås Telefon: Telefontid/Öppettid: Mån-Fre Fjärås och Förlandas församlingsblad......utkommer 4 gånger per år. Det delas ut till alla hushåll i Fjärås och Förlanda församlingar. Ansvarig utgivare: Kh Patrick Lind Redaktör: Jonas Lundgren Tryck: Bröderna Töpels Tryckeri, Billdal Papper: Multiark silk 115gr Upplaga: 2900 ex Distrubition: Fjärås: Kyrkans unga Förlanda: Kyrkorådet Framsidebild: Ljusbärare Fjärås kyrka: Foto: Jonas Lundgren e 4 5 Fjärås och Förlanda blir en församling sid 4 Församlingsresa till södra Halland sid 5 Maria - Trons förebild sid. 6 Lunchträff våren 2012 sid. 7 Musiken under advent och jul sid. 8 Predikoturer sid. 9 Hjärtsäkert sid da Träff med kyrkvärdarna sid

4 Fjärås och Förlanda blir en församling Under flera år har frågan diskuterats om möjligheten att bilda en församling av dagens två. Vid kyrkonämndens sammanträde den 11 januari i år beslöt man enhälligt att lämna in en skrivelse till Stiftsstyrelsen i Göteborg med en begäran att påbörja ett indelningsärende syftande till att bilda en församling. Under våren har frågan utretts och förslag till beslut har varit ute på remiss under sommaren. Alla instanser har enhälligt gett sitt gillande till förslaget. Detta innebär att: Församlingarna Fjärås och Förlanda läggs samman till en församling. Den nya församlingen skall heta Fjärås-Förlanda församling. Ändringen träder i kraft den 1 januari Samfällda kyrkofullmäktige blir kyrkofullmäktige i den nya församlingen fram till dess ordinarie kyrkoval äger rum. Förvisso är detta ett historiskt beslut sett rent geografiskt men i den dagliga verksamheten kommer man inte att märka någon skillnad. Det kyrkliga livet med gudstjänster och grupper kommer att vara som det är idag. Den stora förändringen kommer att märkas på det administrativa planet. Beslut som rör verksamhet, gudstjänster, ekonomi, personal och fastigheter kommer att kunna hanteras i ett och samma sammanhang och inte som i dag vid flera olika nivåer och sammanträden. Församlingens organisation kommer genom detta beslut att bli tydligare och enklare. Vi gläds åt att denna fråga snart får sin lösning och önskar att vi härigenom fått merverka till att skapa en modern organisation för framtiden. Vår förhoppning är att församlingens nya kyrkofullmäktige med sitt kyrkoråd med stor frimodighet skall fortsatt kunna förverkliga mottot Nära Jesus nära varandra. Samtliga remissinstanser har godkänt förslaget och domkapitlet har tillstyrkt ärendet. Stiftsstyrelsen fattar det formella beslutet den 6 december. Ulf Persson, ordf. samfällda kyrkofullmäktige Inge Andersson, ordf. kyrkonämnden Jessica Uhlén, ordf. kyrkorådet i Fjärås Bertil Adielson, ordf. kyrkorådet i Förlanda Patrick Lind, kyrkoherde Foto: Catharina Wingbro Eriksdotter Kapellet södra vapenhuset Fjärås kyrkas södra vapenhus har inretts som ett kapell. Det hålls öppet dagtid för besök och andakt. Välkommen att sitta ner en stund, be tänd ett ljus eller skriv en bön och lägg i bönekorgen. Bönerna infogas sedan i torsdagens kvällsmässa. Foto: Jonas Lundgren 4 Foto: Jonas Lundgren

5 Församlingsresan till södra Halland Utfärden den 14 september med en fullsatt buss av glada Förlanda och Fjäråsbor blev en härlig dag. Lizzie tog personligen emot oss på sitt mysiga café där hon bakat ostgifflar åt oss. Några köpte fantastiska hantverk i hennes utställningslokal. I Skavböke kapell berättade guiden med inlevelse om hur kapellet kom till. Konstnärerna Axel Olsson och Valdemar Lorenzon, båda i Halmstadgruppen, har målat de vackra takmålningarna där, en upplevelse att få se. Ingen av dem ville avslöja vem som målat vad. Men vid ett tillfälle berättade Waldemar att han själv målat Adam och Eva samt Johannes på predikstolen. Som modell hade han haft sin hustru Ingrid som han träffade samma år som kapellet målades. Därav kom sig det kärleksfulla uttrycket i Johannes ögon. Färden gick vidare till Wapnö gård där vi till middag serverades en mycket god biff. Guiden berättade om gården medan vi fick dricka kaffe och äta hembakade kakor i salen. Sedan var det dags att se korna, mjölkningen i karusellen och se BB-avdelningen. Flera kossor hade just fött kalvar på den speciella avdelningen med massor av hö och halm och borstar för att klia sig på ryggen med. Det var intressant att se hur väl de tog hand om kossorna och kalvarna. Nästa mål var Laholms kyrka där Fabian Åström välkomnade oss. Fabian som är uppvuxen i Fjärås är nu präst där. Vi följde honom till Mellbystrandsgården där vi fick fika. Det var en underbar dag med god gemenskap och massa nya upplevelser att minnas. Louise Tobjörk Foto: Louise Tobjörk 5

6 Maria - Trons förebild Många gånger fylls mitt hjärta med tacksamhet över vad Gud gör i en människans liv. En lovsång som bubblar upp till ytan. Maria visar i sin stora lovsång magnificat (Luk 1:46-55) som kyrkan ber i varje vesper i sin djupa tacksamhet över hur Gud griper in och räddar sitt folk genom att sända sin älskade son. När Maria sjunger sitt magnificat lär hon oss att tänka på några saker i våra egna liv och i vår tro. Gud griper in När Maria sjunger börjar hon med sig själv. Hon sjunger om vad Gud gjort i hennes liv. När vi är inför Gud i bön eller i bibelläsningen eller när vi är därför unik och värdefull i Guds ögon. Gud vill och kan använda oss var och en på ett helt unikt och eget sätt. Vi får vara öppna för det och göra som Jesus uppmanade Petrus att följa honom. Men vad var det Maria hade som var så märkvärdigt? Inte hade hon gjort några stora ting eller fått beröm för lång och trogen tjänst. Nej, hon var vidöppen inför Guds verklighet och hennes tro var brinnande. Tänk så får vi inspireras, det hänger inte på hur mycket jag kan eller förmår göra om Jesus skall ha tid för mig för Han ser inte på det utan han ser till hjärtat och tron, där verkar han genom dig. Finns det i dig en andra vad som hänt. Men i vår tid har tron blivit så privat att vi inte gärna vill dela med oss, eller ens tala om den. Tron har blivit en privatsak. Men så är det inte när vi läser i Bibeln. Vi ser i Apg 15:12 om hur Paulus och Barnabas är ivriga att tala om för apostlarna om det som Gud gjort med dem. Eller när vi läser om uppståndelsen i Luk 24:34f när Jesus visat sig för dem då började man gemensamt visa sin glädje och sjöng lovsånger som steg upp till Gud. Alla var angelägna om att visa sin kärlek till Gud och hans godhet, så spontant reagerade deras hjärtan. Ingen erfarenhet var ringare än den andres ingen begärde att vara den främste men alla lovade de Gud för det stora han gjort. Att lova Gud är svårt i en tid då allt mäts utifrån den enskilda individen, hur mycket uppmärksamhet som riktats mot den enskilde. Kanske är det därför som så få riktar sin uppmärksamhet mot Gud i dag. Vi får lära oss att vända oss till Kristus i tillbedjan över det som han gör i mig. Att han har älskat mig och frälst mig. Gud har redan gett mig gåvan, min kropp, liv, förnuft, ägodelar, ära, vänner och all nytta som solen gör för oss alla. Jesus säger: Den som är trogen i det ringa och lilla, han är det också i det stora. (Luk 16:10) Men vad var det Maria hade som var så märkvärdigt? Inte hade hon gjort några stora ting eller fått beröm för lång och trogen tjänst. Nej, hon var vidöppen inför Guds verklighet och hennes tro Var brinnande. 6 ser Kristus på altaret bör vi reflektera över hur Gud verkar i oss. Detta är svårt, det är alltid lättare att se hur han griper in i andra människors liv. Men när Gud griper in och räddar gör han det också för dig. Det saliga är inte vad Gud gör med andra utan vad han gör i dig. Därför svarar Jesus Petrus när han frågar om Johannes så här: Vad angår det dig? Följ mig! (Joh 21:21f) Det verkar som om Jesus ville säga till oss att det som gäller Johannes kommer inte att hjälpa dig. Du måste själv vänta på vad Jesus vill göra med dig. Maria insåg detta när hon sjunger att Gud i henne skall utföra stora verk. Du förväntan att Den Helige Ande även nu skall göra något i dig, eller har du slagit dig till ro med det du har? Maria visste att Gud skulle använda henne hela hennes liv, hon var övertygad om att Gud inte skulle överge henne utan alltid, var dag, finnas i henne och leda henne i livet. Men Maria stannade inte med att enbart konstatera att Gud gjort stora ting i henne, andra människor måste också få reda på var frälsaren gjort. Vi blir vittnen Maria som den ömma moder hon är, lär oss att vi var och en skulle vilja vara den förste till att lova Gud och sedan tala om för

7 Gud gör mycket som vi inte alltid är medvetna om. Men vi får lära oss att lova Gud i det lilla. En fågel sjunger och är glad över det han kan och klagar inte över vad han inte kan. En hund springer omkring glad och tillfreds, fast han inte har förnuft. Alla djur låter sig nöjas och tjänar Gud med glädje och lov. Bara människans onda och egennyttiga öga är omättligt. Det kan inte låta sig nöjas, eftersom det är så otacksamt och högmodigt. Människan vill sitta högt uppe och vara den bäste, vill inte ära Gud utan bli ärad av honom. Men Maria lär oss hur vi bör lova Gud och sedan dela med oss till alla andra. Vi lever av Guds nåd Maria lyfter fram för oss först det stora att Gud har vänt sin blick till henne. Det är det viktiga allt annat är bara en följd av detta stora. För där det händer att Gud vänder sin blick till en människa där är det bara nåd och salighet. Därför är så många böner i psaltaren just böner om att Gud ville vända sitt ansikte till oss, inte dölja det för oss utan låta det lysa över oss. Maria ser detta som det största när hon säger: Eftersom han har vänt sin blick till mig, skall alla släkten prisa mig salig. Detta är stort och det gäller också oss. Maria säger inte att vi skall prisa henne salig därför att hon är så bra och duktig. Nej, utan därför att Gud har vänt sin blick till henne, därför skall vi prisa henne salig. Alltså: att ge Gud äran så helt och hållet att det inte kan ske mer helt och fullt. Från den tidpunkt som Gud vänt blicken mot henne skall alla släkten prisa mig salig säger Maria. Det är inte hon som prisas utan Guds nåd mot henne. Maria visar för oss hur även du är utvald av Gud. Gud har i sin nåd sett även till dig. Han har döpt dig och tagit dig till sin. Ibland tvivlar vi på det, då behöver vi ha ett gott exempel. Här är Maria vår moder. Våra hjärtan skulle genom henne kunna vinna ett sådant förtroende till Gud att vi skulle kunna säga: O du saliga jungfru Guds moder, vilken stor tröst har Gud inte visat oss i dig, när han så nådigt sett till din ovärdighet och ringhet. Därigenom får vi också för framtiden en försäkran om att han i enlighet med sitt exempel inte kommer att förakta oss fattiga och ringa människor utan se till oss med nåd. Gläd dig, Maria, himlens och solens drottning, full av fröjd och glädje, du är som en blomstrande ros och renaste lilja. Din största glädje var de under då Gud med ängeln bebådade dig. Du renaste jungfru, sjung med glädje den sång man kallar Magnificat, ty du är den utvalda jungfru med vilken konungen skall hava sin ro. Gläd dig, Maria, ty du är välsignad och full av nåd! Svensk bön 1400-talet Kh Patrick Lind Lunchträff I Fjärås eller Förlanda församlingshem följande torsdagar kl januari Fjärås Gunnar Lindskog f.d. kyrkoherde i Fässbergs församling. Mitt liv och min lovsång. 9 februari Fjärås Kristin Molander, handläggare för ekumenik för kyrkokansliet i Uppsala och uppvuxen i Onsala. Svenskakyrkan en del av den världsvida kyrkan. Glimtar från Kristins arbete där många möten med kyrkor från hela världen sker i t.ex. Kyrkornas världsråd och Lutherska världsförbundet. Fjärås församlingshem 23 februari Förlanda Prosten Gustav Börjesson berättar om missionären Bruce Olsson i Colombia 8 mars Fjärås Daniel Kaiberger, ungdomsinspiratör, berättar om sin vandring till tro och hur ungdomsvärlden ser ut idag. 19 april Förlanda Konfirmandarbete i nutid Sånger och bilder med Evelina Johansson, Åminnared. 26 april Fjärås När livet inte blir som vi har tänkt oss Franco Pinzani berättar med hjälp av sina tavlor och skulpturer om hur man kan gå vidare efter en kris. 10 maj Fjärås En salig röra med manskören Gubbröra från Kullaviks kyrka. 7

8 Musiken under advent och jul Första sönd i advent, 27 november Fjärås kyrka kl. 10:00, Gudstjänst Kyrkokören, barn- och föräldrakör Raymond Karlsson, pukor Arne Arvidsson, trumpet Juldagen Fjärås kyrka kl 07.00, Julotta Kyrkokören Arne Arvidsson spelar trumpet från tornet från kl Förlanda kyrka kl. 10:00, Gudstjänst Kyrkokören, Malin Johnsson, trumpet Leena Arvidsson och Annie Gunnarsson, fiol Tredje sönd i advent, 11 december Fjärås kyrka kl.10:00, Högmässa Juniorernas avslutning med dramat Viktigare än Jansson Fjärde sönd i advent, 18 december Förlanda kyrka kl 16.00, Familjegudstjänst Upptäckarklubbens julavslutning Julafton Fjärås kyrka 11:00, Samling vid krubban Tjolöholms kyrka kl 17.00, Julbön Sång och fiol Marie och Clara Carlson Förlanda kyrka kl 23.30, Midnattsmässa Kyrkokören Maria Drmecic, mezzosopran Annie Gunnarsson, fiol Folkmusik för själen Lördag 10 mars kl. 17:00 spelar folkmusikduon Anda tillsammans med Förlanda kyrkokör i Förlanda kyrka. Anda bjuder på folkliga koraler, medeltidsballader och nykomponerat i en kärleksfull symbios med orientaliska kryddor och pulserande rockriff. Mattias Ristholm sjunger och spelar på turkisk långhalsluta (saz). Anders Peev spelar tenornyckeharpa och sjunger stämsång Efteråt är det enkel samvaro i församlingshemmet. Förlanda kyrka kl. 10:00, Högmässa Solosång Annandag jul Fjärås kyrka kl 18.00, Julens sånger och psalmer Kyrkokören, Annika Axén och Helena Wik, flöjt Berit Larsson, orgel och flygel Nyårsafton Tjolöholms kyrka kl 16.00, Nyårsbön Kyrkokören Trettondedag jul, 6 januari Fjärås kyrka kl 10.00, Högmässa Julmusik på orgel Förlanda kyrka kl Carols med kyrkokörerna Adventssamling Alla i församlingen inbjuds till enklare adventslunch i församlingshemmet, Söndagen den 4/12 (2:a Advent), efter Högmässan kl i Fjärås kyrka. Anmälan ska ske senast den 28/11 kl till något av följande nummer: Pastorsexpeditionen Gudrun och Inge Andersson VÄLKOMMEN! 8

9 Söndagen före Domssöndagen 13/11 Domssöndagen 20/11 1 advent 27/11 2 advent 4/12 3 advent 11/12 4 advent 18/12 Julafton 24/12 Juldagen 25/12 Annandag jul 26/12 Nyårsdagen 1/1 Trettondag jul 6/1 Första efter Trettondagen 8/1 Andra efter Trettondagen 15/1 Tredje efter Trettondagen 22/1 Fjärde efter Trettondagen 29/1 Kyndelsmässodagen 5/2 Sexagesima 12/2 Fastlagssöndagen 19/2 Askonsdagen 22/2 Varje torsdag 18:30 firar vi en enklare veckomässa i Fjärås kyrka. Första torsdagen i månaden så fokuserar vi mer på lovsång och förbön. 18:00 musikgudstjänst 10:00 gudstjänst 10:00 gudstjänst kyrkokören och terminsavslutning med juniorer 11:00 samling vid krubban 07:00 julotta kyrkokören 18:00 julens sånger kyrkokören medverkar sammanlyst 10:00 gudstjänst 10:00 familjegudstjänst 18:30 mässa Måhaga 23 november 10:30 mässa 7 december 10:30 gudstjänst 24 december 14:00 julbön 4 januari 10:30 mässa 18 januari 10:30 gudstjänst 1 februari 10:30 mässa 15 februari 10:30 gudstjänst 10:00 gudstjänst med upptäckarklubben 10:00 gudstjänst kyrkokören medverkar sammanlyst 16:00 familjegudstjänst julspel och gröt med upptäckarklubben 23:30 julnattsmässa kyrkokören medverkar sammanlyst 16:00 gudstjänst kyrkokörerna sjunger carols 10:00 gudstjänst 10:00 gudstjänst 16:00 familjegudstjänst sammanlyst Tjolöholm 24 december 17:00 julbön 31 december 16:00 nyårsbön Med reservation för eventuella ändringar Håll även utkik på vår hemsida

10 10 Fjärås kyrka och församlingshem nu hjärtsäkert! Jonas Högberg bor i Fjärås församling och varit en drivande kraft i att Fjärås kyrka nu har installerat en defibrilator i församlingshemmet. Här hjälper han dig att gå igenom hur man går tillväga ifall ett hjärtstopp skulle hända. Visste Du att: -Varje år drabbas ca människor i Sverige av plötsligt och oväntat hjärtstopp utanför sjukhus. -På påbörjas hjärtoch lungräddning. -Endast drygt 400 överlever. MEN: Det går faktiskt att göra något åt detta! Skaffa dig därför kunskap om Kedjan-som-räddar-liv och bli själv en stark länk nr 1, 2 eller kanske 3 i kedjan! Tidigt larm, för att få hjälp *Känna igen tecken på att en människa drabbats av hjärtstopp (medvetslös utan normal andning). *Snabbt larm till 112. *Kalla på hjälp i din omedelbara närhet till exempel att ropa på hjälp från grannar eller förbipasserande. Tidig hjärt- och lungräddning, för att vinna tid Syre tillförs kroppen, pumpas runt och skyddar på så sätt hjärnan och andra organ från skador. Gammelsäters fjällgård ägs av den kristna ideella ungdomsföreningen Credo. Gården ligger på Hemfjällets sluttning på drygt 700m höjd över havet. Gården har enkel standard men fungerar mycket bra. Vi disponerar hela gården, inkl. fjällkyrkan. Se gärna deras hemsida: Dagarna under resan ägnas självklart åt skidåkning i alla dess former. Vi nyttjar Lindvallen som ligger ca. 1 mil från fjällgården. Dagarna inleds med morgonbön och avslutas med aftonbön eller mässa. Varje kväll har vi något kvällsprogram för alla åldrar. Priset på resan enligt följande. Barn 3-6 år 750kr (varav anmälningsavgift 100kr)* Barn 7-12 år 1450 (varav anmälningsavgift 300kr)* Vuxna år 2050kr (anmälningsavgift 500kr)* *Anmälningsavgiften återbetalas ej då anmälan är bindande. Anmälan sker till expeditionen senast den 8 januari Tidig defibrillering, för att starta hjärtat Enbart hjärt- och lungräddning startar inte ett stillastående hjärta. För detta behövs en hjärtstartare som levererar en strömstöt som återstartar hjärtat (=en defibrillering). Tidig medicinsk behandling, för att stabilisera Detta sker med hjälp av ambulans personalen, på plats eller under transporten till sjukhuset. Exempel på detta är intubering för att säkra luftvägarna och tillförsel av läkemedel för att stabilisera patientens tillstånd. Vård efter hjärtstopp, för att bevara god livskvalitet Detta sker på sjukhus ofta på en intensivvårds avdelning och innebär bland annat kylbehandling för att minska risken för bestående hjärnskador och kranskärlsröntgen och ballongvidgning för att säkerställa cirkulationen till hjärtat. Om dessa frågor kom kyrkoherde Patrick och undertecknad att tala en dag för ett halvår sedan. Fjärås kyrka och församlingshem besöks ju av väldigt många människor, såväl unga som gamla och sannolikheten att någon ska drabbas av hjärtstopp är inte helt försumbar. Närmaste ambulansstation finns i Kungsbacka ca. 7 minuters åktid i larmfart från Fjärås. Varje minuts fördröjning till defibrillering minskar chansen till överlevnad omkring 10 %! Och här ungefär togs beslutet att en hjärtstartare skulle inköpas av församlingen och medarbetare utbildas i hjärt- och lungräddning med hjärtstartare. Välkommen med församlingen till Transtrand Församlingarna sponsrar i år liksom tidigare år busskostnaden. Under januari månad får du en bekräftelse på din resa, praktisk information och uppgift att betala in anmälningsavgiften. Resterande summa ska vara oss tillhanda senast den 1 mars Liftkort tillkommer. Vi ser fram emot goda dagar med sol, mycket skidåkning, lite mer Jesus och go gemenskap. Amen!

11 Medarbetere utbildade Detta genomfördes i slutet augusti. Nu är 14 medarbetare utbildade, det finns en hjärtstartare tillgänglig i församlingshemmet, alldeles innanför huvudentrén till vänster. En skylt visar närmare placering. Under gudstjänsttid tar vaktmästaren med hjärtstartaren in i kyrkan och har den förvarad vid mixerbordet i bakre delen av kyrkrummet. nuter. - All personal vet var hjärtstartaren finns och kan hantera den. Är du intresserad av att veta var andra civila hjärtstartare är placerade kan du gå in på internet på adress Här finns också mer information om plötsligt hjärtstopp och vad som kan göras om sådant uppträder. Titta även på om du vill veta vilka möjligheter till utbildning som finns just för dig. Ett stort tack till vår framsynte kyrkoherde som inte bara tänker på församlingsbornas själar utan också ökar möjligheten att få ytterligare en chans om man skulle drabbas av det oförutsedda. Jonas Högberg Församlingsbo och ambulansöverläkare Fjärås kyrka och församlingshem kan nu kalla sig en hjärtsäker (arbets-)plats eftersom: - Det finns rutiner och beredskap att kunna hantera ett plötsligt hjärtstopp. - Det finns genomtänkta larmrutiner. - Hjärt-lungräddning kan startas omedelbart. - Behandling med hjärtstartare kan ske inom några mi- Församlingsafton Annika Östberg Annika Östberg kommer till Fjärås församlingshem. Hon har suttit i fängelse i 28 år i USA. Nu berättar hon om sina erfarenheter, om framtidshopp och sin tro. Fjärås församlingshem söndagen den 26 februari kl Jenny Berggren Jenny Berggren + band håller konsert i Förlanda kyrka den 5 maj Jenny Berggren är författare till boken Vinna hela världen och tidigare sångare i gruppen Ace of Base. T R 0 11

12 Vi har spolat jul I det här numret samtalar vi en stund med kyrkvärdarna om julen. Kan ni berätta lite om vad julen betyder för er. Karin Carlsson Pensionär Jag ser fram emot: att få fira jul med mina barn och barnbarn och få vara frisk och kry. När vi sätter oss ner för att prata blir det genast ett livligt samtal. Många barndomsminnen dyker upp. När Kerstin firade jul som ung var de tre generationer som möttes och morfar brukade läsa julevangeliet. Flera stämmer in i den här beskrivningen, och särskilt att julberättelsen lästes av någon av de äldre. En av Doris bästa julstunder är när hon samlar barnbarnen och bygger upp krubban och på så sätt får återberätta händelserna kring Jesu födelse. Även för Karin är julkrubban viktig i hemmet. I julpyntet har hon gärna änglar. Tomtar är inte min passion, säger hon. Tiden fram till jul är ofta en väldigt stressig tid. Förr var det noga med att storstäda över allt. Som ung familj kunde man känna en press att göra det de äldre gjorde. Julen kan också bli en aning splittrad då man ska hinna med att vara på flera ställen samma dag. Idag är det nog framför allt den kommersiella julen som stressar. När man arbetar inom handeln är det skönt med kyrkan och den kristna julen. Det ger en balans åt vad julen är, tycker Lena, som blivit engagerad i kyrkan genom barnen. Lena Kosk Jobbar på Kahl s kaffehandel Vad ser du fram emot? Jag ser fram emot julen och våren nästa år när värmen kommer tillbaka. Alla är överens om att julfirandet förändras över tid. När barnen är små betyder julklappar och tomte mer än när barnen blivit vuxna. Julen får ett annat innehåll. En del har dragit ner på julklapparna. Vi har spolat dem helt, inflikar Stina. Det känns som om julförberedelser och firande kommer tidigare för varje år. När Annandag jul kommer, ja, då är julen så gott som över för många. Bjarne försöker behålla tyngdpunkten på juldagarna, och vill hålla kvar julen en bit in på det nya året. Stina Walfridsson Pensionär Vad ser du fram emot? Jag ser fram emot nästa lördag (alla helgons dag) då jag ska vara kyrkvärd. 12 Jesper Larsson Studerar film på gymnasiet Vad ser du fram emot? Jag ska på praktik och jobba med film.

13 at julklapparna helt I kyrkan är det Jesu födelse som står i centrum under julen. Hur påverkar det julfirandet för er? För de flesta har kyrkan alltid funnits med. Förr fanns det inte så många olika gudstjänster under julen. Det var julottan som gällde. Stefan minns att han som barn gick till julottan trots att det var snöstorm. När Stefan fortsätter att reflektera över julen, konstaterar han att det är genom Jesu födelse, som kristendomen blir uppenbar. Vi kommer fram till att Jesu födelse, denna historiska händelse, tydliggör budskapet. Kristendomen blir förankrad i verkligheten. Den kristna tron cirklar kring julens händelse, liksom även kring Långfredagens dramatik. Julen är den stora kyrkhelgen under året. Många kommer för att sjunga de kända sångerna och lyssna till berättelsen om Jesu födelse. Vad är det som gör att många kommer just till julens gudstjänster, men kanske inte så ofta under resten av året? Vi funderar och tänker att det kanske hänger samman med att julen känns som starten på något nytt. När Gud kom till jorden blev han ett litet värnlöst barn. I det barnet fanns världens hopp. I det barnet möter oss Guds oändliga kärlek. Barnet i krubban svarar mot en längtan, som finns djupt inom oss. Men precis som Jesus växte upp och blev en vuxen man, så behöver den där längtan få rötter och växa och djupna till en tro, som bär också i vardagen. För oss alla kan julen bli en startpunkt på något nytt, som får mogna under året som kommer och ge bärkraft åt tron. Jesper upplevde att konfirmationen blev en sådan start för honom. Jesus har påverkat mitt liv. Jag har fått många nya kompisar, och jag känner att jag utvecklats som person. Låt oss se fram också mot den här julen med en av Bjarnes favoritsånger i minnet: Dagen är kommen, kärlek triumferar. Kom, låt oss skynda till Betlehem. (Sv psalm 122) Text: Bengt Svensson Stefan Axelsson Jobbar på Strängbetong i Veddige Vad ser du fram emot? Jag ser fram emot att få vara frisk och familjen får må bra. Kerstin Hedman Pensionär men jobbat inom fösamlingarna Vad ser du fram emot? Jag ser fram emot att fira jul med familjen - våra barn och barnbarn. Doris Petersson Pensionär men tidigare specialpedagog. Vad ser du fram emot? Jag ser fram emot att få vara frisk en tid till och leva i frid med andra människor. Bjarne Lindén Lastbilschaufför Vad ser du fram emot? Jag ser fram emot julfirandet och helgens ledighet. Fotnot: Jessica Uhlén är också kyrkvärd. Foto: Bengt Svensson och Jonas Lundgren 13

14 Korsordet Vinnare av förra bladet, genom lottdragning är: Elvy och Lasse Gunnarsson Ert pris finns på Sackeusborrdet i Församlingshemmet. Vinnare av kyrkkaffe, genom att skicka in först, är: Ing-Britt Dinger Fjärås Nästa nummers rätta lösning vill vi ha inskikat senast 13/2. Märk kuvertet KORSORD och glöm inte att skriva ditt namn och din adress. Lycka till! 14 Fjärås och Förlanda Församlingar Rossaredsvägen Fjärås

15 Stavgång Kl. 11:00 start vid Förlanda församlingshem varje måndag. Kontaktperson Stina Walfridsson Studiegrupp i Förlanda Välkommen till vårens träffar i Förlanda församlingshem. Vi träffas 16 januari, 13 februari, 12 mars, 7 maj och 11 juni mellan 18:30-20:00. Vi fortsätter att läsa ur boken Honung ur klippan. Ingen anmälan, bara kom! Välkommen! Kh Patrick Lind Förlanda kvinnliga slöjdförening inbjuder till symöte. 6 februari, 2 april och 4juni, alla gånger kl. 18:00. Välkommen! Kerstin Hedman Diakonigruppen är någonting för dig som vill ge lite av din tid för en uppgift i församlingen. Vi träffas första måndagen i månaden kl. 10:00 i Fjärås församlingshem för att inspirera varandra. Första gången blir 9 januari. Vill du samtala om detta, hör gärna av dig till mig. Varmt välkommen! Kontaktperson Louise Tobjörk. Barngrupper Vi börjar igen v.3 från måndag 16 januari. Babymassage stärker kontakten mellan dig som förälder och ditt barn. Den kan lindra vid magnip och kolikbesvär. Kursstart: 28 februari och 17 april För anmälan och information ring Catharina Eriksdotter Övrig verksamhet Sorgegrupp är en samtalsgrupp för dig som mist en anhörig. Ibland kan det vara en hjälp att få tala om sina tankar och erfarenheter med någon som är i samma situation. Du inbjuds att vara med i en enkel, kravlös gemenskap, där det finns plats för dig, din sorg och dina frågor. Hör gärna av dig. Louise Tobjörk. Öppen hantverksgrupp i Fjärås församlingshem kl. 18-ca 21:00 följande datum: 21 november, 16 januari och 20 februari. Du är välkommen. Ta med dig något hemifrån som du gillar att pyssla med t.ex. stickning, binge, virkning, broderi, knyppling, målning, lappteknik eller annat hobbyarbete. Vi fikar och har en trevlig gemenskapskväll. Kontaktperson Louise Tobjörk. Fjäråskockarna Fjärås och Förlanda församlingar har en matlagningskurs för herrar. Vi träffas i Fjärås församlingshem en torsdag i månaden. Vi lagar mat och delar med oss av våra olika erfarenheter i livet. Nästa termin börjar 19 januari. Kontaktperson: Louise Tobjörk Bokgruppen Du som tycker om att läsa böcker är välkommen första måndagen i varje månad klockan 18 till Fjärås församlingshem. Ta gärna med dig någon bok som du har läst och tycker är så bra att du vill dela den med andra. Vi pratar om böckerna över lite fika och så lånar vi böcker av varandra eller från boksnurran. Kontaktpersoner: Elvy Johansson Ingrid Johansson Magnus Tobin Röda Korsets auktion Fjärås-Förlanda RödaKors-krets bjöd på kyrkkaffe samt hade en auktion till förmån för Världens barn. På tacksägelsedagen den 9 oktober bjöd Fjärås Förlanda RödaKors-krets på kyrkkaffe i Fjärås Församlingshem. RödaKors medlemmarna hade inför musikgudstjänsten dekorerat kyrkan mycket vackert med frukt och grönsaker som var skänkta av Fjärås frukt- och grönsaksodlare. En del medlemmar bidrog med vackra blomsterarrangemang och fantasifulla väggdekorationer, andra hade bakat bröd och kakor eller bidrog med hemlagad sylt och saft. Dessa skördegåvor bars sedan över till församlingshemmet, där det vid kyrkkaffet hölls en mycket livaktig auktion. Inköpsbuden avlöste varandra och stämningen var mycket god. Behållningen blev 7757 kr. som oavkortat går till insamlingen för Världens Barn. Kerstin Däldehög 15

16 Sommarkonfirmand 2012 oförglömligt! Du får ofta en annan postitiv syn på livet som man kanske har missat innan Ewa 20år För att tro mer på Gud och träffa fler människor Anton 14 år Det är en jätterolig upplevelse, helt klart värt att lägga lite tid på. Wendela 14 år Nu börjar inskrivningen av 2012 års sommarkonfirmander. Vill du också vara del av en oförglömlig upplevelse? Ni som är födda 98 eller tidigare är välkomna 29/11 kl. 18:00 till Fjärås församlingshem. Ta gärna med dina föräldrar. Det handlar inte bara om Gud utan vänskap - få möta nya och roliga människor. Sanna 14 år Du kommer även få en inbjudan via posten där du får reda på mer om konfirmationen, men är det ändå så att du har frågor så ring med en gång till vår konfirmationspräst Bengt Svensson eller vår församlingsassistent Jonas Lundgren Jag tycker att man ska konfirmera sig för att man lär sig väldigt mycket, träffar nytt folk och har roligt! Vännerna man får kan bli ens bästa vänner. Det är en rolig sak att göra och man kan ju komma närmare Gud. Matilda 14 år För att det är en fantastisk upplevelse och man kommer närmre Gud, man har jätteroligt och lär känna nya personer. Fanny 14 år För att man hamnar i en underbar gemenskap och lär känna en fantastik vän Ylva 20 år

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Du är den som kommer Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Carlskyrkan. program. december & januari 2012/13. kom som du är

Carlskyrkan. program. december & januari 2012/13. kom som du är Carlskyrkan kom som du är program december & januari 2012/13 FINNS GUD? JA NEJ KANSKE VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING. TA CHANSEN. GRUNDKURS I KRISTEN TRO VÅREN 2013 tisdagar 18-20.30 start 5/2 Ge dig

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Kyrknytt. Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling

Kyrknytt. Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling Kyrknytt Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling Vintern 2012 Julen år 2012 Nu går det mot Jul igen, Förhoppning om: vit Jul julklappar fridfull Jul god mat god gemenskap gamla traditioner.

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Fjärås - Förlanda. församlingsblad 4 / 2014

Fjärås - Förlanda. församlingsblad 4 / 2014 Fjärås - Förlanda församlingsblad 4 / 2014 Kyrkoherden har ordet Ej finns i himmel, ej på jord så tröstrikt namn, så dyrbart ord som Jesu namn. Dess salighet når över tid och evighet. I Jesu namn i dopets

Läs mer

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

Vill du gifta dig med mig?

Vill du gifta dig med mig? svenska kyrkan årg 72 nr 317 21/4 26/5 2013 Vill du gifta dig med mig? Vad innebär egentligen äktenskapet? plötsligt händer det! En oplanerad Abraham stamfadern som blev lovad lika slump gör att jag får

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Tidsram: 20-25 minuter.

Tidsram: 20-25 minuter. 3. Söndagen under året (år C) (27 januari 2013) Vi är lemmar i Kristi kropp Denna gång föreslås att samtalet med barnen får handla om den andra läsningen, Vi är lemmar i Kristi kropp ur Första Korintierbrevet.

Läs mer

Församlingsbladet. Sätila Hyssna. Okt. - Dec. 2013

Församlingsbladet. Sätila Hyssna. Okt. - Dec. 2013 Församlingsbladet Sätila Hyssna Okt. - Dec. 2013 Vad betyder det att vara en lärjunge? Vi befinner oss nu i gränslandet mellan sommar och höst. Många av oss kan med tacksamhet blicka tillbaka på en ovanligt

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009!

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2009 KOLLEKTMATERIAL 2009 JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 Vis Att varje människa i Kungsbacka-Hanhals ska få en personlig tro på Jesus Kristus onen På följande sidor presenteras

Läs mer

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17 23 söndagen under året (år C) (8 september 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 14:25-33 Att vara Jesu vän Att vara Jesu lärjunge Stora skaror gick tillsammans med honom, och han vände sig om och sade till

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Hösthälsning Månadsblad nr 3 2014 Oskattbar insats Då var man äntligen här. I fem år har jag längtat efter att bli ungdomsledare, och äntligen har drömmen blivit

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA MAJ 2015 Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Joh. 14:27 Tappa inte modet

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

dec feb 2013-14 www.sodertullskyrkan.se Nr 1 2014 Årgång 27

dec feb 2013-14 www.sodertullskyrkan.se Nr 1 2014 Årgång 27 Nr 1 2014 Årgång 27 dec feb 2013-14 Det klingar en sång i varje människa. Dess ton är unik och varandra ganska lik, även om tonen bara är min. Ibland är ton alldeles ren ibland är den sprucken, märkt av

Läs mer

Liknelsen om det förlorade fåret. Liknelsen om det förlorade myntet. (även Lukas 15:1-32 om den förlorade sonen kan läsas)

Liknelsen om det förlorade fåret. Liknelsen om det förlorade myntet. (även Lukas 15:1-32 om den förlorade sonen kan läsas) 24 söndagen under året (år C) (15 september 2013) Förlorade fåret - du är viktig för Gud Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 15:1-10 Liknelsen om det förlorade fåret Alla tullindrivare och syndare sökte sig

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2 i En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet Vägledning vecka 2 Vägledning: Vi tittar närmare på våra berättelser Vår historia från djupet När vi granskade vårt livs historia i fotoalbumet förra veckan,

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND bärkraft 2014 2014 Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf talare 18-20 17-20 juli Snäckan Klintehamn Klintehamn sång & musik sång musik Hanna Hanna Lewin Lewin Samuel Samuel Hector Hector konsert konsert med:

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA!

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA 16:E SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 20 SEPTEMBER 2015 1 LEDARMATERIAL RIKSKOLLEKT SEXTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 20 SEPTEMBER 2015 Låt

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

Katolska Kyrkan i Karlskoga S:t Görans församling

Katolska Kyrkan i Karlskoga S:t Görans församling Katolska Kyrkan i Karlskoga S:t Görans församling Månadsbladet November 2008 Välkommen till S:t Görans Katolska Församling S:t Görans Katolska församling bjuder dig välkommen. Den heliga mässan firas söndagar

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

Inbjudan. till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan!

Inbjudan. till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan! Inbjudan till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan! Grattis till ett nytt liv! Det finns få händelser i livet som är så omvälvande som när ett litet barn föds. Kanske

Läs mer

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010 Julvandring 1 8 Roller Guide... Station 1: Maria... Ängel... Station 2: Josef... INTRODUKTION Guiden kan introducera vandringen ungefär så här: Välkomna! Nu ska vi göra en speciell resa en tidsresa! Vi

Läs mer

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10 Älska Gud och din nästa som dig Själv 30:e söndagen under året (årgång A) (26 oktober 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 22: 34-40 Frågan om det största budet i lagen När fariseerna fick höra hur han hade

Läs mer

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön.

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön. Pastorn har ordet SOMMAR är förskingringens tid, då vi flyr ut från våra instängda rum! Allt ska hinnas med, helst ska man besöka släkt och vänner, måla om, renovera och städa. Helst ska barnen ha hunnit

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats F. Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller annan arbetsplats En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning, en kontorslokal eller en annan arbetsplats. Psalmer Följande

Läs mer

Hur får jag uppleva Guds kraft?

Hur får jag uppleva Guds kraft? Hur får jag uppleva Guds kraft? I det här rummet finns massor av olika signaler. Radiovågor, tevesignaler och datasignaler. Men just nu så påverkar de inte oss. Inget ljud, ingen bild. Men skulle vi ställa

Läs mer

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning Välsignelse över registrerat partnerskap Försöksordning Fastställd av Kyrkostyrelsen den 6 december 2006 Allmänna anvisningar Välsignelse över registrerat partnerskap är ett erbjudande till dem som önskar

Läs mer

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014 Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014 Equmeniakyrkan Varberg Post- och besöksadress: Håstens torg 432 30 Varberg Telefon 0340-104 66 E-mail: hastenskyrkan@telia.com Hemsida:

Läs mer

ATT INTE GE UPP - OM ÄNKAN OCH DOMAREN

ATT INTE GE UPP - OM ÄNKAN OCH DOMAREN 29 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR C) (20 OKTOBER 2013) ATT INTE GE UPP - OM ÄNKAN OCH DOMAREN Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 18:1-8 Liknelsen om änkan och domaren Han gav dem en liknelse för att lära dem att alltid

Läs mer

ÄLSKA ERA FIENDER 7 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR A) (23 FEBRUARI 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 5:38-48. Älska era fiender

ÄLSKA ERA FIENDER 7 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR A) (23 FEBRUARI 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 5:38-48. Älska era fiender ÄLSKA ERA FIENDER 7 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR A) (23 FEBRUARI 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 5:38-48 Älska era fiender Ni har hört att det blev sagt: Öga för öga och tand för tand. Men jag säger er:

Läs mer

Agenda för gudstjänstens ledare

Agenda för gudstjänstens ledare genda för gudstjänstens ledare = Präst/ledare/liturg = lla Sång 15. Du som söker Du som söker efter fäste, du som famlar efter fred. Vet att räddningen är nära, den som älskar dig är här! Sök ditt inres

Läs mer

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Hjortsberga 19-21 juni 2015 Kyrkliga Förbundets midsommarmöte ett läger för alla åldrar För många är det en utmaning att leva ett kristet liv i samhälle och församling.

Läs mer

KYRKNYTT. Våren 2015. Getinge-Rävinge församling

KYRKNYTT. Våren 2015. Getinge-Rävinge församling KYRKNYTT Våren 2015 Getinge-Rävinge församling Alfa och Omega Kristus säger om sig själv att han är A och O, den förste och den siste. Han är Ordet som blev människa Ordet med vilket Gud i begynnelsen

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

FÖRSAMLINGSBLADET. Lidköpings församling Advent Jul Nyår

FÖRSAMLINGSBLADET. Lidköpings församling Advent Jul Nyår FÖRSAMLINGSBLADET Lidköpings församling Advent Jul Nyår Nr 4 2008 Kaos eller frid på jorden? Finanskris och lågkonjunktur, arbetslöshet och skattediskussioner. Klimatförändringar med risk för både torka

Läs mer

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2015 1 LEDARMATERIAL RIKSKOLLEKT JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2015 Låt min tro växa! Svenska Kyrkans

Läs mer

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång Jag läste en liten berättelse i en bok jag har där hemma. Boken handlar om tider

Läs mer

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats 2 Välkommen till denna plats Välkommen till denna plats Välkommen in i mitt öppna hjärta Du har sagt i ditt ord att du tronar på vår lovsång Så vi ärar dig, och vi prisar dig Och vi offrar denna kärlekssång

Läs mer

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! är en katekes för förskolebarn. Materialet är också tänkt för de församlingar som har möjlighet att erbjuda barnen en

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Sammanträdesdatum KYRKORÅD 2011-09-27

HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Sammanträdesdatum KYRKORÅD 2011-09-27 HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Plats och tid Uppenbarelsekyrkan, Bäckvägen 34, kl. 19.00 Beslutande Richter Lars, ordförande Aspgren Göran Bergquist Tita Brorsson Bertil Johansson Agneta

Läs mer

DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN

DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN I NSIDAN av Margareta Martinsson Stjärnan i Betlehem leder ej bort men hem... Vad är det som är så stort med att få tillhöra Guds rike? Det är att

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Sommarhälsning På småvägarna kan vi möta Gud Nu är det snart semester för min del, ska bli skönt. Inte för att jag inte gillar att jobba utan mer för att bryta

Läs mer

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet Ny Gästfrihet 1 En del tycker att det är bra när alla i församlingen känner alla. Vi har en så bra gemeskap. Alla känner alla. Men egentligen är ju det en brist. Församlingens uppdrag handlar ju om att

Läs mer

Välkommen med på resan.

Välkommen med på resan. Välkommen med på resan. Förra året började jag en resa i mitt liv. Nej det handlade inte om en resa mot något geografiskt mål. Drivmedlet var inte bensin och färdmedlet var ingen bil. Resan gick inåt.

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

Se, din konung kommer till dig!

Se, din konung kommer till dig! Missionskyrkan i Alvesta kommun December 2013 - Februari 2014 (2) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------

Läs mer

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström befriad 2015 16-19 juli Snäckan Klintehamn talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström konsert med A Treehouse Wait barnkonferensen äventyret GOTLAND Pingstförsamlingarna

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan

Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan KONSERTER MÄSSOR SAMTAL SOPPLUNCHER MUSIK BIBELSTUDIRER KURSER GUDSTJÄNSTER VISNINGAR CAFÉ UTSTÄLLNINGAR QIGONG I Vasastans

Läs mer

December 2010 - Februari 2011

December 2010 - Februari 2011 December 2010 - Februari 2011 Växa-kvällar: På söndag gudstjänst I föredrag, samtal och/eller praktisk övning förbereder vi kommande söndag. Vi bekantar oss med söndagens tema och texter, psalmer och musik.

Läs mer

Till tro konceptet. Vad är då ett koncept? Wikipedia vår tids största auktoritet skriver:

Till tro konceptet. Vad är då ett koncept? Wikipedia vår tids största auktoritet skriver: Till tro konceptet Växjö stift har antagit konceptet Till Tro, med inspiration från Växjö stifts vänstift i Oxford. Under fem år skall konceptet inplanteras i församlingarnas tänkande. Värnamo pastorat

Läs mer

MARIAS BARN ÄR GUDS SON

MARIAS BARN ÄR GUDS SON MARIAS BARN ÄR GUDS SON FJÄRDE SÖNDAGEN I ADVENT (ÅR A) (22 DECEMBER 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Matteus 1:18-25 Med Jesu Kristi födelse förhöll det sig så: hans mor, Maria, hade blivit trolovad med

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

Församlingsnytt hösten 2014

Församlingsnytt hösten 2014 Församlingsnytt hösten 2014 Den vår den svage kallar höst! Hösttider.. Nu är den här, min favoritårstid, hösten! Naturen bjuder på härliga frukter och grönsaker. Temperaturen är alldeles lagom! Församlingen

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev 1 Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev Kan du se scenen framför dig? En stor människoskara som är nyfikna och uppspelta. Ryktena hade gått före Jesus, och nu undrar man vad som ska

Läs mer

Det händer i. IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013. Foto: Daniel Demming. www.imkskovde.se

Det händer i. IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013. Foto: Daniel Demming. www.imkskovde.se Det händer i IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013 Foto: Daniel Demming www.imkskovde.se Skövde Missionsförsamling & Skövde SMU Kungsgatan 17, 541 31 SKÖVDE Telefon: 0500-41 04 21 Hemsida: www.imkskovde.se

Läs mer

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem!

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! gudstjänst Kyrkklockorna ringer när det är dags för gudstjänst i kyrkan. Här sjunger vi sånger som kallas psalmer och vi ber till Gud, att Gud ska

Läs mer

Och Gud är här. Gud som är kärlek och som var med er på vägen hit och som kommer att följa er på er vandring genom livet.

Och Gud är här. Gud som är kärlek och som var med er på vägen hit och som kommer att följa er på er vandring genom livet. Vigsel Anvisningar I skapelsens morgon skapades människan till Guds avbild, skapad för att växa till likhet med sin skapare. Grunden i detta växande är kärleken. Gud älskade oss först, och i det gensvar

Läs mer

Välkommen att konfirmera dig i Solna församling!

Välkommen att konfirmera dig i Solna församling! SAMTAL KÄRLEK TRO SAKRAMENT Välkommen att konfirmera dig i Solna församling! LÄGER HOPP ÄVENTYR VÄNNER MUSIK LEK GEMENSKAP MYSIGT TANKAR I den här broschyren berättar vi om vad konfirmation kan innebära

Läs mer

Equmeniakyrkan i Skeppsås. Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015

Equmeniakyrkan i Skeppsås. Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015 Equmeniakyrkan i Skeppsås Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015 Senaste På gång i kyrkan Måltidsgudstjänst Vi startar firandet av påsken på skärtorsdagen med en måltidsgudstjänst i Equmeniakyrkan

Läs mer

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Vad Hände 2004? 2005 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Dom som var i den proppfulla kyrkan denna dag fick se ett underbart luciatåg med massor av barn. Det blev mycket sång och dans under ledning

Läs mer

BEKYMRA ER INTE, NI ÄR VÄRDA MYCKET MER

BEKYMRA ER INTE, NI ÄR VÄRDA MYCKET MER BEKYMRA ER INTE, NI ÄR VÄRDA MYCKET MER 8 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR A) (2 MARS 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 6:24-34 Gud och mammon Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och

Läs mer

Församlingen / Vad då?

Församlingen / Vad då? Församlingen / Vad då? Dela ut ett A4 ark och en penna till alla i gruppen och ha en tejprulle redo. Tejpa fast papperet på allas rygg, ge alla varsin penna. Gå sen runt och skriv något uppmuntrande om

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

FIKONTRÄDET TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9

FIKONTRÄDET TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9 TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9 FIKONTRÄDET Liknelsen om fikonträdet som inte bar frukt Och han gav dem denna liknelse: En man hade ett fikonträd i sin

Läs mer

Tankar om. Foto: Bengt Nilsson. Döden Sorgen Den kristna tron

Tankar om. Foto: Bengt Nilsson. Döden Sorgen Den kristna tron Tankar om Foto: Bengt Nilsson Döden Sorgen Den kristna tron Sorgen - en process att ta fasta på. Något av det mest smärtsamma och svåra en människa går igenom är förlusten av en nära anhörig. Speciellt

Läs mer

Mötesplats. juni-november 2015. Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. förunderligt är allt du gör. Du kände mig alltigenom

Mötesplats. juni-november 2015. Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. förunderligt är allt du gör. Du kände mig alltigenom Mötesplats juni-november 2015 Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. förunderligt är allt du gör. Du kände mig alltigenom Gärdsgatan 16 Tel till exp. 044-21 07 12 www.odalkyrkan.se odalkyrkan@bikab.net

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

K N T T JULKONSERT. Nr 3: 2008. Årets

K N T T JULKONSERT. Nr 3: 2008. Årets Nr 3: 2008 K YR K N Y T T Årets JULKONSERT äger rum i Västra Karaby kyrka tisdagen den 25 november kl. 19.30. Biljetter säljes hos Handelsboden, Dösjebro och Hellbergs bokhandel, Kävlinge ABBA Det är svårt

Läs mer