VÄRLDENS STÖRSTA! HHF. minhamn.se Nr Årgång 20. Nr Årgång 20. minhamn.se. Sid 3. Sid 18 H A M N F Ö R E N I N G HOVÅS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄRLDENS STÖRSTA! HHF. minhamn.se Nr 4 2013 Årgång 20. Nr 4 2013 Årgång 20. minhamn.se. Sid 3. Sid 18 H A M N F Ö R E N I N G HOVÅS"

Transkript

1 Nr Årgång 16 Nr Årgång 20 Nr Årgång 20 grefab omorganiseras Sid 3 VÄRLDENS STÖRSTA! Sid 18 HOVÅS HHF H A M N F Ö R E N I N G HINSHOLMENS BÅTFÖRENING BJÖRLANDA KILE HAMNFÖRENING HOVÅS HAMNFÖRENING BÅTLAGET TORSLANDA LAGUN KILLINGSHOLMENS BÅTKLUBB FISKEBÄCKS BÅTFÖRENING SALTHOLMENS BÅTÄGAREFÖRENING

2 2 Innehåll i detta nummer: Omslagsbild: Ove Paulusson. Klubbsidorna Hinsholmen Björlanda Kile...20 Saltholmen...22 Killingholmen Torslanda Lagun Hovås...22 Fiskebäck Grefab...4 Allmänna sidor Grefabs nya organisation...3 Om Roderbladet uteblir...4 Fritidsbåten är farlig...6 Nya räddningshelikoptrar...7 Brandkåren dök efter draggen...8 Hovåshamnen genom tiderna Hamnfrågan Världens största containerfartyg...18 Roderbladet Förtroligheten 15, Onsala Adressändring ska meddelas till din klubb, inte till Roderbladet Roderbladet utges av Roderbladets redaktionskommitté. Tidningen distribueras gratis till medlemmarna i de deltagande hamnklubbarna. Chefredaktör: Kjell Arvidsson, Ansvarig utgivare: Katarina Sevelin, Artiklar, notiser, bilder och ändringar i funktionärsrutorna skickas till din förenings representant i redaktionskommittén: Saltholmens Båtägareförening Göran Svensson Björlanda Kile Hamnförening Sivert Jonsson Fiskebäcks Båtförening Ove Paulusson Hinsholmens Båtförening Katarina Sevelin Hovås Hamnförening Christer Olausson Killingsholmens Båtklubb Ingvar Sundvall Båtlaget Torslanda Lagun Jan Wagner Annonser: Kjell Arvidsson Lennart Sjöberg Tryck: Nästa nummer av Roderbladet kommer ut 11 mars Manusstopp 14 februari RL Kornet, Rävlanda Tvätt & Impregnering Kapell/Dynor/Markiser Mallning, tillverkning av bågar Handtvätt, impregnering, reparationer Nytillverkning, omklädsel, tillskärning av skum till dynor Byte av kedjor, rutor, knappar och öljetter Lager av färdiga kapell, sprayhoods, bomkapell PRISEX: Ryds originalkapell Camping 8 500:- Sprayhood Maxi 77: Lilla 2 200:-, stora 4 500:- Bomkapell 600:-/m Sjölanders Marin & Markistextil Backa Bergögata Hisings Backa. Tel Fax E-post: Vi ses på Scandinavian Boat Show i monter A22:20 Vi översänder färdig säck med betald frakt, för inlämning på posten. Var tvättar du ditt båtkapell och segel? HENSONS TVÄTT Koppargatan 9, Lomma Tel

3 3 Grefab omorganiserar Så här kommer det att bli I början av september träffades ordförandena för hamnföreningarna i Grefabhamnarna till informationsmöte hos Grefabs nya VD Ann-Christine Alkner-Dahl och nye driftchefen Conny Hallberg. VD meddelade att budget- och verksamhetsplanering skall ske i treårsperspektiv. I oktober tas budgetförslag 2014, den beräknas bli 6,7 miljoner bättre än förra årets och resultatet antas bli fyra miljoner mer än förväntat. Grefab omorganiseras, såväl hamnar som kontor. Hamnarna indelas i två distrikt, norra och södra. Hamncheferna ersätts av enhetschefer, vilka blir såväl verksamhets- som personalansvariga. Avsikten är att få bättre resursfördelning. Rekryteringen sker internt och blir deltidstjänster för att möjliggöra för respektive chef att delta i den den dagliga verksamheten. Hamnarnas strategiska frågor handläggs av driftchefen. Grefab skall in i Ggb 3000, som är Göteborgs stads IT-plattform. Båtplatssystemet är från 1990 och måste förnyas. Ökad självadministration för kunderna är önskvärt. Grefab blir kund hos Göteborgs stads kontaktcenter för att öka digitaliseringen och tillgängligheten. Upphandlingsavtalet skall följas bättre. Underhållsbehov Grefab skall klara sig på sina intäkter. Gamla ledningen har lovat oss luftslott, enligt den nya ledningen. Grefab skall nu göra en behovsinventering, och hålla sig till sina budgetlöften. Man gör en underhållsbudget för en treårsperiod, sju miljoner avsätts för Investeringarna är eftersatta varför stort investeringsbehov föreligger, 50 miljoner avsätts för de kommande fem åren. Grefab byter också för säkrings bolag från If till Göta Lejon. Obehöriga master ut Läget beträffande obligatorisk vakthållning är status quo, Grefabs ledning anser fortfarande att det är juridiskt omöjligt att ålägga alla båtplatsinnehavare att gå vakt.. Frihamnsordningen ligger på is, Grefab fruktar att öborna skall ockupera alla grönskyltade platser i Saltholmen. Obehöriga master i mastskjulen kommer att förses med en röd dekal, där ägaren uppmanas kontakta hamnpersonalen, annars flyttas masten ut. Kodlås till mastskjulen samt räddningsstegar kommer att monteras under hösten/vintern. Vad gör man om det inträffar en olycka/incident i hamnen? Vid fara för person eller egendom gäller larmtelefon 112, ej akuta ärenden anmäls till hamnpersonalen alt. per mejl till Roderbladet behöver en ny redaktör. Är Du, eller känner Du någon som skulle kunna vara intresserad av uppdraget? Frågan om vinterförvaring med masten på togs upp. Grefab anser sig inte ha resurser härför. Om du saknar Roderbladet Numera är det Västsvensk Tidningsdistribution (VTD) som sköter distributionen av Roderbladet. Det är samma företag som sköter utdelningen av morgontidningarna, GP, DN med flera i Västra Götaland och Halland. Det är alltså tidningsbuden som delar ut Roderbladet. Tyvärr är det så att tidningsbuden även har att dela ut reklam och somliga tidningsbud ser det inte lika nödvändigt att vara lika noggranna med reklamen och Roderbladet som de är med den vanliga morgontidningen. För det är ju så, att om man blir utan morgontidningen, då gör man en reklamation, men om man inte får reklam som man inte visste att man skulle få, så klagar man inte. Därför, kära Roderbladsvänner, har vi diskuterat saken med VTD och har fått rätt att göra reklamationer även på Roderbladet. På finns det ett formulär som du kan använda. Du kan också mejla till (Ange att det gäller Roderbladet, samt medlemmens namn, adress och postadress. Lämna gärna telefonnumret ifall VTD vill ta kontakt. Du kan även ringa direkt till Från redaktionens sida ser vi gärna att du använder mejlalternativet, eftersom vi då får en kopia på reklamationen och får veta hur situationen verkligen ser ut. Denna tidning ska vara utdelad den 26 november. Nästa nummer av Roderbladet ska vara utdelat tisdag den 11 mars. Skriv datumet - tillsammans med - i din kalender så blir det lätt för dig att reklamera om tidningen inte kommer den dagen. Alternativt klipper du ut denna info och sätter på kylskåpet. Kjell Arvidsson Levande musik till JULFESTEN ÅRSMÖTET JUBILEET (Vi spelar även sjömanssånger!) G athenhielms KAPARBAND Mogen musik för mogen publik gathenhielms.se

4 4 Grefab Box Göteborg Telefon Telefax Göteborgsregionens Fritidsbåthamnar AB VD (tillförordnad): Ann-Christine Alkner-Dahl Kontakt för Roderbladet: Karin Fredell Hemsida: grefab.se När jag frågat vad ni som kunder vill att jag skall ta upp i Roderbladet får jag ofta svaret, skriv gärna om vad som kommer att hända i framtiden. Det är ju väldigt svårt att veta men jag vill gärna förmedla ett utdrag ur inriktningsdokumentet som styrelsen har överlämnat till VD. Här kan du läsa om vilken riktning Grefab skall arbeta i. Slutföra det direkta arbetet med att åtgärda de rekommendationer som revisorerna lämnade i sin granskningsrapport och att succesivt flyt ta bolagets fokus mot bolagets kärnverksamheter, lämna förslag till budget och affärsplan för 2014 samt investerings- och underhållsplan för de kommande fem åren, påbörja avvecklingen av de tre hamnanläggningarna på Norra Älvstranden och att återkomma till styrelsen med förslag till åtgärder för hamnen på Styrsö, föreslå styrelsen en ny vision och verksamhetsidé, Det händer i framtiden skyndsamt utreda förutsätt ningarna för landbaserade båtplatser, i första hand trailerplatser, och lämna förslag till eventuell samverkan med Sea Wave alternativt inköp av deras sjösättningstruck, lämna förslag till garagering och då främst för vi nterbruk av mindre båtar och påbörja kommunikation med båtägare om fördelarna med garagering även sommartid, utreda vilka ekonomiska styrmedel för alternativa båtplatser som kan vara aktuella och bedöma effektiviteten i dessa lämna förslag till hur bolagets ekonomiska ställning på kort och lång sikt ska stärkas, utreda möjligheterna att koncentrera större båtar till ett begränsat antal hamnar, utreda förutsättningarna att ge kooperativt eller gemensamt ägda båtar förtur i kön för att stimulera ett bättre resursutnyttjande av våra hamnanläggningar och att minska båtplatskön, lägga förslag till avskaffande av puckeln i prislistan samt att se över avtalet med våra kunder i syfte att göra detta mer flexibelt återkomma till styrelsens med förslag till strategier för att tillgodose ägarnas krav på att utveckla gästhamnsplatser i viss omfattning, senast inför budgetarbetet för 2015 återkomma med förslag till mätbara mål för bolaget. * Hur det är tänkt att dessa åtgärder skall genomföras står det att läsa om i den budget och verksamhetsplan för 2014 som antogs vid styrelse mötet den 23 oktober. Budget och verksamhetsplan för 2014 kommer att distribueras i sin helhet till samt liga hamn föreningar i samband med nästa ordförandeträff hos Grefab. Handlingen finns också att läsa på Grefabs hemsida. Det står helt klart efter höstens stormar att Grefab skall fortsätta arbeta för att tillgodose behovet av fritidsbåtplatser och därtill hörande service för boende i ägarkommunerna, medverka i att skapa mervärde för invånarna med förutsättningar för ett upplevelserikt båtliv och därigenom stärka regionens attraktionskraft, eftersträva att skapa tilltalande miljöer i hamnarna för att bidra till områdets friluftsliv samt bidra till en god miljöutveckling inom hamnverksamhet för att minimera miljöpåverkan. * Ovanstående är utdrag ur Grefabs ägardirektiv. Grefab är ett interkommunalt bolag och skall därför följa kommunfullmäktiges beslutade budget samt policys, riktlinjer och regler. Detta är mitt försök att se in i framtiden och med dessa ord vill vi på Grefab önska er alla en God Jul och Gott Nytt År, vi hörs Karin Fredell NYTT BÅTKAPELL? Rodehn. Specialkapell. -10% 11/9-30/9* -5% 1/10-10/10* Specialkapell tillverkas i vårt kapellmakeri, Marstrand. Dessa kapell mallas och anpassas efter din båt och önskemål. *Mallning utföres under hösten 2013 och leverans våren Marin BÅTKAPELL & BÅTTILLBEHÖR Standardkapell. -10% tom 12/12 Standardkapell tillverkas av vår samarbetspartner Alf Hansen a/s. Du får själv utföra montering av beslag mm enligt instruktion. VI HJÄLPER DIG ÄVEN MED BÅTTILLBEHÖR, MARINELEKTRONIK, RIGGSERVICE, MM. Se vår hemsida! Mjölkekilsg. 4, Marstrand Allt inom härd- & termoplaster Plast- & gelcoatreparationer Tillverkning, montage, ytbehandling i polyester, vinylester & epoxi. Svetsning av termoplaster Stålverkssgatan Göteborg Telefon ,

5

6 6 Preliminär statistik från Transportstyrelsen visar att 28 personer omkommit vid olyckor inom fritidsbåtlivet under tiden januariaugusti Statistiken omfattar både statligt och kommunalt räddningsområde. Dödsfall inom yrkessjöfart, självmord och dödsolyckor som primärt har orsakats av sjukdom är inte medtagna i statistiken. Statistiken omfattar 26 olyckor. I en och samma olycka omkom 3 personer. Hur ser då olycksbilden ut för de 28 dödsfallen? Flest olyckor händer i våra insjöar (16 omkomna) Öppna rodd- eller snurrebåtar dominerar som båttyp (20 omkomna) Slarv med att använda flytväst (två av de omkomna bar flytväst) Äldre överrepresenterade (19 omkomna över 40 år) Sysslar med fiske (sju omkomna) En majoritet av dödsfallen beror på att personen hamnar i vattnet och drunknar. Det är också vid dessa olyckor det oftast är en liten båt inblandad (23 omkomna). Fem personer omkom av andra skador (fyra av skador i samband med olyckor i Fritidsbåten är en far hög fart och 1 person av förgiftning från avgaser från båtvärmare). En person satt på fördäck och gled av båten i samband med en grundkänning. Transportstyrelsen gör en prognos att 37 personer kommer att omkomma under hela Det är tyvärr något högre än de dödstal som rapporterats tidigare under 2000-talet. Det är förvånansvärt få olyckor från de mycket båttäta områdena i den redovisade statistiken (jan-augusti 2013). Utmed kuststräckan Gävle- Laholmsbukten har tre personer omkommit och efter sträckan Bua till norska gränsen ingen dödsolycka. Kan det vara så att det är efter dessa vatten och hamnar de flesta båtklubbar och båtsällskap finns? Klubbar, som många gånger ger sina medlemmar kurser och utbildningar i navigation och sjösäkerhet. Det verkar dock fortfarande finnas en stor påverkansmöjlighet att få ner dödstalet vid färd med fritidsbåtar. Använd flytväst vid färd. För ytterligare information se: www. transportstyrelsen.se Olle Clarin Räddningshelikopter i arbete. Bild: Sjöfartsverket. PROPELLERSERVICE REPARATIONER SERVICE FÖRSÄLJNING Öppet måndagar och fredagar Manufakturgatan 5 (Ringön) Tlf (med tfnsv) TVÄTT, IMPREGNERING OCH REPARATION AV BÅTKAPELL Vi tvättar även segel och husvagnstält Efter ett par års användande har impregneringsskyddet på ditt kapell försämrats på grund av väder och vind. Det uppstår då jordslag/mögel (små svarta prickar) på kapellet som måsta avlägsnas för att inte kvaliteten på väven ska försämras. Föroreningar och nedfall smutsar ner ditt kapell och behöver tvättas bort. Regelbundet underhåll efter varannan säsong håller ditt kapell fräscht och helt längre Ring för prisuppgift! SJÖVERKSTAN Mer än 25 år i branschen Öppet: Måndag - torsdag 10-17, fredag Östergärde Industriväg 504, Göteborg Tel:

7 7 lig plats Räddningshelikopter AW 139 har landat hos Sjöfartsverket I ett pressmeddelande den 21 september meddelar Sjöfartsverket att de första två beställda helikoptrarna nu har levererats och flugits hem till Sverige. Sjöfartsverket har som vi tidigare skrivit i RB tagit beslut att beställa totalt sju nya helikoptrar. De nya helikoptrarna ska ersätta de nuvarande Sikorsky S-76, som ska fasas ut allt eftersom AW 139 levereras. Det var i oktober 2012, som Sjöfartsverket tecknade avtal om köp av nya helikoptrar. Det blev den engelskitalienska tillverkaren AugustaWestland S.p.A som tog hem ordern. Sjöfartsverkets helikoptrar är placerade på fem orter längs hela Sverige (Ronneby, Visby, Göteborg, Norrtälje och Umeå). Maskinerna är i tjänst dygnet runt under årets alla dagar och ska vara uppe i luften inom 15 minuter efter att besättningen fått larmet. AW 139 är en vanlig helikoptertyp inom olika länders räddningstjänster och militära förband. Det är således en helikoptertyp, som är testad och prövad i olika klimat och Nya helikopern vid landning på Skavsta. Bild: Sjöfartsverket. förutsättningar i olika delar av världen. De första helikoptrarna anlände till Sverige i september och flögs hem via Schweiz i underbart väder enligt besättningen. Det var kapten Michal Åkerlund som ansvarade för hemtransporterna från Italien. Enligt Michael Åkerlund så hade maskinerna flugit felfritt i det vackra höstvädret. För ytterligare information se: www. sjofartsverket.se Olle Clarin NYA SEGEL? Kontakta oss för rätt produkt till rätt pris Rullsystem - Segelkapell Fall och skot - Däcksutrustning m m Reparationer och service av segel UK Syversen Flöjelbergsgatan 3A, Box 189, Mölndal Tfn: Fax:

8 8 Brandkåren fick dyka efter draggen Det var i början på juni månad Min syster har just haft skolavslutning i Sannaskolan, årskurs två. Vi packade och åkte spårvagn till Saltholmen för att därifrån åka med farbror Rolands fina, smala Petterssonmotorbåt till Styrsö Tången. Mina föräldrar hade hyrt ett rum och veranda hos ett äldre par under sommaren. Den sommar som skulle bli så fin vädermässigt, med brunnar som sinade och nästan bara sol varje dag, vad jag minns. Vi badade i Sandvik, mitt emot Kleppholmen som ligger i sundet mellan Styrsö och Wargö. Där skulle sedan byggas den nya fiskehamnen. Det var en perfekt badstrand med kristallklart vatten och härlig sandstrand. Kunde man simma kunde man ta sig över till Kleppholmen och hoppa från taken på sjöbodarna som fanns där. Året därpå hyrde vi in oss hos ett annat fiskarpar som hade tre barn och vi hyrde på andra våningen två rum och två sov al kover vilket gav oss mer utrymme och mig och min syster lekkamrater. På försommaren 1958 talar min pappa om att han vunnit högsta vinsten i Långedrags Segelsällskaps lotteri nämligen deras utlottningsbåt det året, som var en Långedragseka i mahogny och hade numret 100 i seglet. Bomullssegel var det dessutom. Denna eka skulle givetvis med till Styrsö men innan dess så skulle jag lära mig segla, var meningen. Vi hade en båtplats tillsammans med min farfar Oskar på Aspholmen, yttre Saltholmshamnen. På den brygga som då sträckte sig in mot den större hamnen. Man fick alltså Många exemplar av Långedragsekan är fortfarande i bruk. gå runt ut på stenbryggan (som än idag finns kvar). Där kunde vi ha både vår julle och segelekan liggande efter varandra då platsen var ganska lång. På samma brygga fanns även de tre ålfiskarna och deras fiskebåt med ålsumpar på utsidan. De körde runt i en stor platteka och vittjade sina ålryssjor. De hade en Archimedes snurra där bak, encylindrig. I vår julle satt det en Penta U-21 med vinkelväxel, alltså en aktersnurra för inombordsplacering. Lät ganska högt vill jag minnas. Vår granne på Donsögatan, alltså vårt svalelag, som man sade då, hette Rohman och var polis. Deras son var två år äldre än jag och hette Ebbe. Han fick i uppdrag att lära mig segla. Vi seglade omkring i yttre Saltholms hamnen ett antal gånger innan ekan togs till Styrsö där en plats hade hyrts mitt framför Hamnaffären på Tången. Det som var bra med Saltholmshamnen var att man kunde segla omkring mellan bryggorna och lära sig kryssa och lägga till lite varstans. På Aspholmen fanns på den tiden en liten slip och ett antal sjöbodar. Det var lite som en egen ö med ett eget liv, gamla gubbar som pysslade med sina träbåtar. På Styrsö fanns det en hamnvakt (tror jag han var). Jag minns att han haltade en del och satt nästan alltid på bänken framför affären. Han hjälpte mig att fixa akterförtöjningen till ekan. Det gjordes så att vi knöt fast en snurrevadslina runt en av bryggstolparna mittemot vår båtplats. En tyngd i form av en sten knöts fast i repet och så sänktes det hela ner till botten och sträcktes över till andra sidan och knöts fast. Även ett klenare rep fastsattes på lina för att användas som aktertamp till ekan. Sedan började utforskningen av omgivningarna mellan Styrsö Wargö Känsö Brännö och ner mot Styrsö Bratten. Det fanns nog ingen segelbar väg som inte utforskades under de år som ekan var i vår ägo. På Tången fanns ytterligare en Långedragseka, nummer 61. Den seglades av Ralf som var äldre än vad jag var. På Wargö fanns det också ett antal GKSSekor som ansågs vara finare är L-ekan. Men finessen var att man kunde lura dessa ekseglare att segla följa John och eftersom sjökort inte användes kunde vi få dem att segla på grund på någon bööe. Långedragsekan hade ju centerbord som köl. Det ordnades kappseglingar på Tången ibland. Under vintern togs vår eka på land nere på Kustens Varv som låg innanför Sessanlinjens kajplats. En mindr e hamnbassäng med plats för upptagning och vinterförvaring av ett antal båtar. Min farfar hade en liten byssja här. Det var att promenera ner från Donsögatan via Karl Johansgatan till ekan om våren för att lära sig slipa och lacka. Sedan var det att segla från sjösättnings platsen hela vägen ut till Saltholmshamnen. Sjökort? Ibland så kryssade vi kors och tvärs över älven och försökte undvika de fartyg som passerade. Vem idag skulle låta sin tolvårige son segla ensam ut genom älvmynningen utan vidare? Men det gick! En gång var vi ute och fiskade vid pricken som ligger mellan Knappen och Kleppholmen. Det ville sig inte bättre än att det började blåsa upp och vi fick inte loss draggen från botten utan knöt fast en fender, denna var gjord av en 60 millimeters brandslang, flöt inte så bra. Vi tog oss till närliggande ö då vinden blivit nordostlig. Fick där hjälp av en båtägare som bogserade oss till Tången, men utan dragg och dragglina. Detta uppdagades inte på flera dagar av min pappa, men sen Det var inte roligt! Min pappa jobbade som brandman, därav hade vi brandslang som fendrar. Dykarna som fanns på brandkåren på den tiden skulle göra ett försök med lilla flodsprutan, alltså brandbåten, att få upp draggen men det blåste för mycket den dagen så draggen ligger väl kvar än idag kan jag tro. Men vi hade mycket kul med denna segeleka. Ove Germundsson Flyttat? Meddela adressändring till din hamnklubb! Du behöver inte meddela Roderbladet, vi får färska adress listor från klubbarna inför varje utgivning.

9 Stiltje i Hakefjordsprojektet 9 Föreningen Göteborgs kultur- och miljöarv har varit i kontakt med Markoch miljödomstolen i Vänersborg och ställt frågan när kungörelse av ansökan av Vindplats Göteborg som Göteborg Energi lämnat in kommer att ske. Det svar vi då fick var att: Det vet vi inte, men tidigast kan detta ske i december. Anledningen till att kungörelsen inte kan ske tidigare är att Göteborg Energi måste komplettera ansökan. På kommunstyrelsens möte den 25 september beslutade en oenig kommunstyrelse att inte använda sig av det kommunala vetot för att stoppa etableringen av Vindplats Göteborg. Det innebär att kommunen säger ja till att miljödomstolen avgör om Vindplats Göteborg får byggas. Den rödgröna majoriteten bifogade ett yttrande där man försäkrar att detta är ett beslut om fortsatt utredning och inte ja till vindkraftsverk på Hake Fjord. Detta stämmer dock inte enligt den politiska oppositionen utan kommunen avsäger sig den kommunala vetorätten och har inga möjligheter att påverka miljödomstolens kommande beslut. Det är nu politikerna har möjlighet att påverka utifrån de underlag som nu finns. Den 10 oktober var frågan om Vindplats Göteborg uppe till beslut i kommunfullmäktige. Även här föregicks frågan av en hård debatt innan beslut om godkännande av prövning i miljödomstolen togs. Trots att Vindplats Göteborg hittills har kostat ca 30 miljoner kronor anses utredningarna undermåliga av de flesta av miljödomstolens remissinstanser. Både Naturvårdsverket och Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, anser att Hake fjord är direkt olämplig för vindkraftverk. Göteborgs Hamn strävar efter att kunna ta emot världens största fartyg. Kan Vindplats Göteborg riskera detta med säkerhetsavstånd mellan farled och vindkraftsverk på endast 200 meter när andra länder, till exempel England och Nederländerna har två distansminuter vilket är 3704 meter? När miljödomstolen kungör att de mottagit ansökan om Vindplats Göteborg har alla som anser att vindkraftspark på Hake fjord är fel placering för vindkraftsverk möjlighet att skriva ett yttrande om detta till miljödomstolen. Man kan då t ex ange varför placeringen av verken stör djur och fåglar, sjösäkerhet, spridning av giftiga bottensediment eller annat som man tycker störande. Morgan Sohtell ledamot i Göteborgs kultur- och miljöarv Martins Båtsnickeri & Inredning Teakläggning av däck och i sittbrunn, nedgångsluckor, inredningar, skåp, hyllor, instrumentpanel, bord, durkar, intarcia, specialanpassade heminredningar och mycket annat! Tel martinsbatsnickeri.se Kontakta oss för vårt jubileumsebjudande! Vi hjälper dig med: Service & reparationer av inombords- & utombordsmotorer alla märken Förvaring och hämtning av Utombordare & Drev Motorbyten och installationer Vinterkonservering av alla märken Reservdelar Nu också återförsäljare för Vetus Dieselmotorer En av Sveriges ledande serviceverkstäder för Öckerö Marinmotor firar 30 år Året var 1983 och det hela började med en Volvo 145 med verktygen i skuffen till att vi idag har en 400 kvadratmeter toppmodern verkstad, med mer än 100 meter välfyllda hyllor bestående av reservdelar, diagnosverktyg, maskiner och handverktyg. Vi har även en servicebrygga i anslutning till verkstaden samt 3 st servicebilar. Men det viktigaste av allt, vårt 6 man starka serviceteam, med en gedigen erfarenhet och kunskap så bildar vi tillsammans en av Sveriges ledande serviceverkstäder för marinmotorer Allt detta får ni tillgång till när ni anlitar oss. Med våra 30 år av erfarenhet, tillsammans med rätt verktyg och utrustning, säkerställer vi att du får rätt diagnos och åtgärd på ditt problem. Hos Öckerö marinmotor får du garanterat både ett effektivt och säkert arbete utfört. Varmt välkommen till oss! Med vänliga hälsningar Lammholmsvägen 15, Öckerö Tel: Tomas Örjan

10 10 Hinsholmens Båtförening Ordförande: Rustan Zachrison Vice ordförande: Lars-Olof Larssom Ledamöter Bengt R., Boo, Katarina, Claus, Johan Suppleanter: Ove, Ewert, Erik Revisor: Bengt C, suppleant: Ingegerd Roderbladet: Katarina Box 5122, V. FRÖLUNDA Plusgiro E-post: Hemsida: Tjuverierna kostar mer än försäkringspremierna Som en uppföljning av sommarens stölder av båtar och båtmotorer, vilket i år givits stort utrymme i media, be slu tade HBF:s styrelse att bjuda in representanter för polisen, försäkringsbolaget IF, och Securitas för att diskutera vad vi kan göra och bidra med för att förhindra brottslig verksamhet inom hamnområdet. Polisen har från och med år 2013 inrät tat tjänster för förebyggande brottsverksamhet enligt nedan. Statistiken för stölder av båtmotorer pekar kontinuerligt uppåt och antalet tillgrepp har aldrig varit större än under år Även motorkåpor har varit stöldbegärliga på senare tid. Som ett exempel kan nämnas att en motorkåpa till en 50 hk utom bordare kostar ca kronor. Under det senaste året stals över 2000 båtmotorer i landet. Man använder sofistikerade metoder som t.ex. frysspray för att bryta upp lås. Om man inte lyckas bryta sönder låsanordningen har det inträffat att man sågat loss en bit av akterspegeln och transporterat bort både motor och del av akterspegel. Stölder sker av välorganiserade ligor som i flera fall transporterar motorer till mellanlagringsplatser innan de lastas på långtradare för vidare transport utanför landets gränser. Som båtplatsinnehavare bör man försöka lära känna sina båtgrannar och rapportera så snart något misstänkt upptäcks. Både under dagtid och nattetid har det cirkulerat utlandsregistrerade bilar i Hinsholms kilen vars förare med stor sanno lik het enligt polisen haft som uppgift att rekognosera inom hamnområdet för att vid senare tidpunkt snabbt och effektivt slå till. Rekogno seringen äger ofta rum under helger och tillgreppen sker följande vardag. Det sker flest tillgrepp under senhösten. Vakthållning är ett effektivt sätt att förhindra stölder och inbrott. Utökad vakthållning hjälper men är svår att åstadkomma. Styrelsen har följande förslag: Vakthållningen delas upp i kortare pass, så att den som går vakt kan gå till arbetet dagen efter bevakningen. Om alla ställde upp på vaktpass skulle det inte ens krävas en timmes vaktgång per båtplatsinnehavare! Ett rimligt förslag vore att man under varje vaktnatt är minst tre personer, vilket således innebär tre timmars vakt för varje vaktlag och båtplatsinnehavare. Vaktpassen skulle förslagsvis kunna vara under eftermiddag, kväll eller natt. Vår egen vakthållning kompletteras med insatser från Securitas som kommer till hamnen på slumpvis valda dagar och tidpunkter, företrädesvis under natten. Vi undersöker möjligheten att sätta upp övervakningskameror. Grefab har för närvarande tyvärr inget intresse av att beva ka hamnområdet. Försäkringsbolaget IF är beredda att bidra ekonomiskt via olika typer av rabatter till övervakning eftersom utbetalning för stölder idag överstiger intäkterna av försäkringstagarna i Hinsholmen. Denna hamn klassas inte längre som säker den tillhör i dagsläget en av de mest utsatta hamnarna på västkusten. Både IF och polisen uppmanar båtägarna att stöldmärka båtar och motorer. Men en stöldmärkt utombordare som transporterats till Ukraina lär nog aldrig återfinnas. Dock kan det vara lämpligt att varje båtägare dokumenterar båt och motor med hjälp av fotografier och motornummer. Polisen informerade oss om att man alltid under pågående tillgrepp skall ringa 112. Vid misstänkt brotts lig verksamhet ringer man Vi beslöt att ringa upp de medlemmar vars e-postadresser vi saknar. Förutom e-postadress vill vi gärna också ha medlemmarnas mobilnummer så att vakterna kan sms:a om de upptäcker något misstänkt. Boo Hever Julfika på Hinsholmen! Wahlborgs bjuder på glögg och pepparkakor på adventsrean den 30/11 och 1/12 mellan kl. 10 och 15. På lördagen har vi öppet hus i klubbstugan och serverar skinka, sill och bröd under samma tid. Ordförandens gravade jullax 1 kg laxfile, 1/2 dl salt, 1dl socker, 8 12 st vitpepparkorn krossade, dill ca 2-3 dl grovhackad. Marinera gärna med cognac eller whisky 2-3 msk. Dela laxfilén på mitten och gnid in spriten på köttsidan och därefter salt, socker, vitpeppar och sist dillen. Lägg gärna ihop allt i en plastpåse i kylen i 2 dygn. Vänd den gärna någon gång. Lycka till! / Rustan Zachrison

11 Killingsholmens Båtklubb Båttillbehör - Gäller tom 12/ Storsäljaren 2013! Garmin pekskärm (6890.-) Garmin 720s med ekolodsfunktion Se hjertmans.se för kompatibla mobiltelefoiner (439.-) Vindmätare Vaavud Till smart-/iphone ( ) Dieselvärmare Eberspächer D (7890.-) Fotogenvärmare Wallas 1300 Trumma ingår ej (7190.-) Lewmar Bogpropeller (1990.-) Hoppilandpeke 670x480mm Ladda ner hela julrealistan från hjertmans.se Våra butiker - Sundsvall Göteborg Helsingborg Västerås Bromma Karlstad Uppsala Stenungsund Malmö Postorder/Webshop (1990.-) LED-TV, 12/230V Inbyggd DVD+USB!

12 12 Hovåshamnen Sammanställt av Silas Pettersson Tavla av konstnären John Jon-And, troligen målad på 20-talet, föreställande en brygga på nuvarande B-bryggans plats. Rester ses fortfarande. En tidig dokumentation av Hovåshamnen är en tavla från 20-talet avbildande en stenbrygga med förlängning i trä på nuvarande B-bryggans plats rester ses fortfarande och mäter ca 30 meter. De avbildade båtarna är närmast av fiskebåtskaraktär och det är tänkbart att det är den stenbryggan som nämns i en artikel om fiskaren Axel Karlsson från Asperö (Ove Olsson, 1999). Dessutom fanns på C- och/eller D-bryggornas plats tämligen primitiva träbryggor där ekor och jollar kunde förtöjas. På platsen för den nu varande långa hyttlängan, vid fästet för nuvarande E-bryggan, låg ett kanothus vilket användes för förvaring av främst segelkanoter som kunde ta sig in på det grunda vatt net. En känd kanotseglare från den tiden var Gunnar Wetterlundh. Det tidigare Kanothuset, sedermera mastskjul/segeltork. I förgrunden ses prototypen till Hovåsekan och en segelkanot. Bilden tagen före På platsen för nuvarande Hovåsbadet, tidigare kommunalbadet, fanns fram till 1946 på stranden innanför den lilla ön Kvin en slip och ett handdrivet spel. Dessutom kunde båtar tas upp i den brantare södra klyftan närmast staketet till Hovås kallbad. Båtarna vinterförvarades på badplatsen och på den nu varande parkeringsplatsen. Det är också möjligt att mindre båtar även kunde haft sin hamn där. Den södra vägen ner till badet, förbi Smed-Olles gård heter idag Bockhamnsvägen. och med att klubben tog över I upphörde varvsverksamheten i Kommunalbadet. Klubbarna grep sig entusiastiskt an uppgiften. En slip med räls, vagn och elektriskt spel införskaffades och en mastkran byggdes. Att ta upp en båt på slipen kostade tio kronor år Hovåshamnen med A,B,C,D och E bryggorna. Infarten till slipen var mellan D och E bryggorna. Pråmen med pålkran ses vid B bryggen där man även kan se resterna av fiskarbryggan.

13 13 genom tiderna Bild 3: Foto från 30-talet över kommunalbadet. Viken strax norr om Kvin var platsen för gamla slipen. Viken söder om ön skyddades av en vågbrytare möjlig småbåtshamn? Eftersom det var samma väg som fortsatte till den ovan nämnda stenbryggan är det oklart vilken av dem som kallades Bockhamn. Större segeloch motorbåtar låg innan hamnen byggdes ut på svaj i viken (t ex familjen Sörviks julle Snark, G. Carlssons Kratos och R. Myréns Ejdern ). År 1938 byggdes som ett bereds kapsarbete en stenpir vilken motsvarar den in re delen av A-bryggan. Tillkomsten av denna blev förutsättningen för hamnens vidare utbyggnad. Båtlivet under krigsåren var dock mycket begränsat då särskilt av Marinkommandot godkänt Sliptagningen skedde på egen risk och krav på ersättning för uppkomna skador avvisades bestämt. Kanothuset skänktes av Wetterlundh till klubbarna och förlängdes 1948 till 12 meter. Det användes som segeltork/mastskjul och på lördagskvällarna ordnades dans till en vevgrammofon. Den södra delen användes senare som hamnkontor. Vatten drogs -60 ut på 3 bryggor, vilket bekostades av klubben. Den nya slipen. Fotot taget efter båthusets tillbyggnad 1948 men före slipens förlängning Observera mastkranens placering och att båtarna således måste mastas av på land sjökort krävdes för att få vara på sjön. Dessutom fick man inte ha kikare ombord och alla båtar skulle vara i hamn före kl 20. Detta var dock inget hinder för kappsegling. Efter A-bryggans tillkomst blev vattnet innanför betydligt lugnare och man byggde ut B-bryggan, en ny C-brygga och en spång mellan bryggorna längs berget och österut. Fram till 1946 var hamnen begränsad till dessa bryggor och en skranglig D-brygga. Bild 3 (A, B, C-bryggorna -63) Stenpiren förlängdes av kommunen till sin nuvarande längd 1972, kort före inkorporeringen med Göteborg. Hovåshamnen efter utbyggnaden 1946 men före förlängningen av stenpiren Året 1945 beslutade dåvarande Askims kommun under ledning av Ivar Wiker att upplåta marken norr om idrottsplatsen och norr om Villa Strandkullen (dåvarande Parkfeltska villan ) till Askims och Hovås båtklubbar senare kallad HABK - på 25 år för anläggandet av en båtslip. Villkoren var att klubbarna muddrade en meter bred ränna in till densamma samt även fortsättningsvis höll rännan tillräckligt djup. Kommunen, å sin sida, åtog sig att bygga en ny brygga (E-bryggan) för motorbåtar, öster om den blivande rännan, utanför kanothuset. Källor Olsson, Ove: AHF Årsskrift, Verksamhetsberättelser och ekonomirapporter för ABK och HABK Övriga källor: Bengt Appelgren, Dan Christiansen, Tore Glittsjö, Lars Hartmann, Lennart Krook, Lennart Lilliehöök, Lars Waidele, Per Wetterlundh, Christian Vinge, Per-Åke Zanders Berättelsen fortsätter på nästa sida

14 14 Fortsättning: Hovåshamnen genom tiderna På berget mellan D-bryggan och slipen målade juniorerna sina båtars namn och nummer, vissa kan fortfarande anas. Gunnar Lexén ordnade så att Götaverken donerade en styrhytt/kajuta och ett fartygsankare som placerades invid en signalmast som restes på berget omedelbart väster om slipen. (1970 revs kajutan, signalmasten är sedan länge borta, endast fästet kvarstår, och ankaret flyttades till hamnplanen där en ny signalmast restes). En takförsedd starttribun byggdes längst ut på den förlängda stenbryggan. Den var en viktig förutsättning för verksamheten men försvann under en storm med överbrytande sjö många år senare. Åren byggdes en jollebrygga med slip mellan slipen och E-bryggan. På slutet av 1980-talet byggdes en jolle-/ brädseglarslip och pontonbrygga mellan det branta berget och utsidan av stenpiren (rester ses ännu) och planen asfalterades. Avsikten var att därigenom få bort brädseglarna från vattnen mellan bryggorna. * För att bevaka hamnen nattetid anskaffades 1949 två kraftiga strålkastare som från berget invid kajutan lyste upp bryggorna. Hamnföreningen startade Dess syfte är enligt stadgarna att under båtsäsongen svara för vakthållning i hamnen. Förste ordförande var Folke Boberg, som 1988 ersattes av Sven-Ingvar (Putte) Lexén, 1990 kom Gunnar Antonsson, 1997 återkom Lexén och 1999 kom Rune Lundin. Sedan 2006 är Christer Olausson ordförande. Uppdelningen mellan Askims kommun och HABK var att klubbens slipkommitté svarade för den inkomstgivande slipverksamheten/vinteruppläggningarna och kommunen i huvudsak stod för den vidare utbygg naden/underhållet av bryggorna samtidigt som den tog in båtplatshyrorna. Denna överenskommelse varade ända till 1967 då HABK erbjöd kommunen att ta över verksamheten som klubben, enligt avtal, skulle bedriva till och med I erbjudandet inkluderades även all fast och lös egendom för sliptagning, avmastning och uppställning av båtar, pråm med pålkran, båthus och asfaltplanen vid piren. Villkoret var att kommunen omedelbart efter avtal tog över verksamheten vid slipen. Som kompensation önskade HABK en ersättning om 1500 kr/år under fyra år samt att kommunen ställde lämplig lokal till HABK:s förfogande för förvaring av materiel som användes för dess övriga verksamhet. Villkoren accepterades av kommunen. * Som hamnvakt fungerade från början Lars Kärrkvist som med sin karakteristiska stämma höll god ordning. Efter hans pensionering uppehölls befattningen av flera olika tillträdde Tore Glittsjö som hamnchef. Han hade redan då god kännedom om hamnen då han sedan 1959 hjälpt sin far (Einar Johannesson, Asperö) att bygga och renovera bryggorna byggdes en ny D-brygga och 1966 F-, G- och H-bryggorna. Sedan lång tid gick det en stig/träspång genom vassen och längs berget förbi scoutgårdens nuvarande tomt bort till muren till Parkfeltska villan. På denna kunde man torrskodd ta sig från Askims strandängar till kanothuset och slipen byggdes, för statliga medel, en kaj och man muddrade in till denna. Kran och mastkran införskaffades. I och med detta upphörde upptagningen av större båtar vid gamla slipen endast jolleslipen kvarstod. Den används fortfarande. Ett hak grävdes motsvarande Sjöräddningens nuva rande brygga. Denna del disponerades under en tid av Tore Glittsjö för hans båt och pråm med pålkran. Området utvidgades och sommaren 1983 förlade Sjöräddningen en station dit. En asfalterad kombinerad uppläggningsplats och bilparkering anlades på ängen ovanför där det enligt flera uppgiftslämnare tidigare växte backsippor. När Askims kommun 1974 inkorporerades med Göteborg, inlemmades hamnen i Grefab. Tore Glittsjö var den förste hamnchefen i dess regi. Dan Christiansen började 1992 och tog sedermera över som hamnchef efter Glittsjö * 1976 byggdes det nuvarande hamnkontoret, därefter mastskjulen och efterhand hyttlängan samt sjöbodarna med vaktkontor byggdes kajen om och tank för uppsamling av spolvatten och utrustning för septiktanktömning installerades. Samtidigt byttes den stora kranen och mastkranen ut mot nya. * Askims Sjöscoutkår som bildades 1964 bedrev primärt sin verksamhet i samkvämslokalen i Kommunalhusets källare men redan -65 flyttade de sin verksamhet till Villa Strandkullen fick Stiftelsen Askims Sjöscoutkår av Askims kommun arrendera en strandtomt på 49 år för bygge av hus och brygga. Huset, som i huvudsak består av delar från Båtsmanstorpet som samma år monterats ner, donerades av Ragnar Myrén. Huset invigdes Bryggorna finansierades ur Allmänna Arvsfonden. Askims Sjöscoutkår har idag en mycket livlig verksamhet med närmare 200 medlemmar (många står i kö för att komma in) och ett 30-tal båtar. Den är därmed den största kåren i Göteborg. Scouternas seglarskola är idag den enda juniorverksamheten i hamnen. * Långt gångna diskussioner skall ha förts i början av 70-talet om att göra Hovås och Killingsholmens hamnar till en stiftelse men det blev aldrig av. Informationen från HABK:s pärmar har kompletterats med intervjuer av tidigare medlemmar men framför allt av Tore Glittsjö, vilka alla härmed varmt tackas. Ett särskilt tack till Per Wetterlundh för fotografier; även vykort har använts. BÅTKAPELL SPRAYHOOD MARINSÖMNAD MATTLANGETTERING REDEGATAN 9, VäSTRA FRÖLuNDA Telefon

15 Muntert med Åke I Roderbladets försommarnummer i år berättade vi att mångårige medarbetaren Åke Sjö quist hade gått ut på den sista seglatsen. Men på något sätt tycks han inte vilja släppa taget om oss. Hans hustru Viola gick för en tid sedan igenom hans efterlämnade tillhörigheter och hittade då ett bilderblock med hans teckningar från början av 1950-talet. Åke var en person som drogs till farliga yrken, han var först militär, sedan polis, yrken där ond bråd död inte kommer överraskande. Man anar att hans sätt att hålla distans till det otäcka var att se det mesta med en god portion humor. Åtskilliga kåserier med dråpliga, för att inte säga burleska händelser skrev han för att roa Roderbladsläsarna. Postumt kan vi nu även visa en och annan av hans teckningar. Tack, Viola! Kjell Arvidsson 15 Båtfolk lär båtfolk Förarintyg (medl.pris 1300:-) Kustskepparintyg Utsjöskepparintyg Kanalintyg Tidvatten Sjukvård ombord HLR Väder för båtfolk SRC LRC El ombord Vårda din dieselmotor Radarintyg och många andra utbildningar för dig. Svenska Kryssarklubben

16 16 Vilken hamn är det? På bild 1 ser du en av hamnens kanoner, som pekar rakt ut mot ett mycket känt utflyktsmål. Vår hamn och ort tillhör ett landskap med egen flagga. På bild 2 ser du en vy över hamnen där du också ser att hamnen är en av Sjöräddningssällskapets hamnorter. Två bryggor, Lilla och Stora bro och hamnplanen i skydd av den västliga vallen, var en gång basen för det blomstrande sillfisket och sjöfartsnäringen i vår sökta ort. På bild 3 ser du det lilla sjöfartsmuséet, som finns på hamnplanen. Muséet är byggt av delar från olika skepp. Det är faktiskt gratis att gå in och har därför blivit ett omtyckt utflyktsmål för skolbarn. På bild 4 ser du hur muséet ser ut inne. Det är tänkvärt under vilka umbäranden dåtidens skeppsfolk fick arbeta och bo på båtarna för att försörja sig och familjen. På bild 5 ser du ett av de fartyg, som i dag trafikerar vår sökta ort ut till ett välbesökt utflyktsmål utanför vår sökta hamn. Utflyktsmålet är en ö som ägs av kyrkan i vår sökta ort. Innan dagens moderna båtar körde sträckan, så var det fiskare med sina öppna träbåtar, som skötte trafiken. Svaret hittar du på nästa uppslag. Olle Clarin Båtel-problem? Nu är det dags att fixa dina elproblem! Vi tar hand om det för dig, Tyrilux El AB Tagenevägen Hisings-Backa Fax Båtplatser och vinterförvaring inne och ute BESSEKROKENS MARINA Bohus Björkö TILLVERKNING AV ALBIN RESERVDELSSORTIMENT ORIGINAL RESERVDELAR ORIGINAL SPARE PARTS h MADE IN SWEDEN c h c h c h c Besök vår Webbshop! Välkommen till oss, ett företag med kunskap, engagemang och personlig service KONSERVERINGSDAX! (Glöm ej dunken!) Hälleflundregatan 16 ÖSB Öckerö Sockens Båtförsäkring Försäkrar din båt Vi försäkrar fiske och fritidsbåtar i Västra Götaland och Kungsbacka Vi har försäkrat båtar sedan 1889 Konkurenskraftiga premier Snabb skadereglering Öckerö Sockens Båtförsäkringsbolag Ring: Mobil: E-post: Hemsida: Serviceverkstäder

17 Vi har flyttat ett hus närmare sta n

18 18 Världens största containerfartyg Vid fören på Majestic Maersk syns turistfartyget WALONA, som tar 272 passagerare och når ungefär upp till vattenlinjen. Göteborg störst i världen? Det är vi inte och kommer inte att bli! Däremot har vi hittills vid ett par tillfällen efter sommaren haft besök av världens största containerfartyg. De av Maerskrederiet beställda och bygg da Maersk Mc Kinney Möller och Majestic Maersk. Rederiet har från Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering i Busan i Sydkorea beställt ytterligare 18 likadana fartyg i den så kallade Triple E-klassen, med leveranser fram till sommaren Fartygen skall sysselsättas med transporter mellan länder i Asien och Europa på ett kostnadseffektivare sätt än tidigare och med betydande miljövinster, då bränsleförbrukningen per transporterad container minskar betydligt. Rederiet räknar bland annat med att Kinas ekonomiska framsteg gör att transportbehoven kommer att öka avsevärt. Ove Paulusson Fakta om Maersk Triple E-klass: TYP: Containerfartyg BYGGKOSTNAD: 1,2 miljarder kronor LÄNGD: 398 meter BREDD: 59 meter HÖJD: 73 meter DJUPGÅENDE: 14,5 meter LASTAR: stycken 20-fotscontainrar TONNAGE: ton MASKIN: Två MAN-dieslar om vardera 29,7 Megawatt. S:a Hk PROPELLRAR: Två fyrbladiga med diameter 9,8 meter BESÄTTNING: Normalt 22 personer Servicefart: 19 knop, toppfart: 25 knop I aktern finns plats för 23 containrar i bredd. Rätt svar på hamnfrågan Rätt svar till hamnfrågan: Torekov. Bild 1: Vi befinner oss i det lokalpatriotiska Skåne, som har sin egen landskapsflagga. Kanonen är riktad ut mot Hallands Väderö, som är ett omtyckt utflyktsmål. Ett besök här kan rekommenderas, då man här slipper biltrafik och kan hitta egna små smultronställen att inmundiga sin utflyktskorg. Det finns även ett kafé på ön. Bild 2: Kusten utanför Torekov är starkt trafikerad av både yrkestrafik och fritidsbåtar. Det är således en strategisk placering av Sjöräddningssällskapet att ha resurser i Torekov. Bild 3: Muséet är mycket litet men faktiskt sevärt. På hamnplanen finns även lite andra byggnader med anknytning till gamla tider. Runt hamnplanen finns både restauranter och kaféer. Bild 4: Dåtidens sjömän levde ofta under svåra och farliga arbetsvillkor. Här i muséet kan man se skanskojer, som i dag knappt skulle vara tillräckliga för en tioåring att ligga i. Bild 5: Det är stora och säkra båtar som i dag trafikerar Hallands Väderö från Torekov. När turisterna upptäckte Hallands Väderö så var det lokalbefolkningen, som skaffade sig extrainkomster med att köra turister med sina fiskebåtar ut till ön. Bild 6: Bilden visar en av de många gator med trevlig bebyggelse i Torekov. Husen är många gånger lite äldre och bär intryck av att Skåne en gång tillhört Danmark. Olle Clarin

19 19 VIP-INBJUDAN TILL VÅRA LÄGSTA-PRIS-DAGAR START 28 november 2013 TORSDAG kl REA 25% PASSA PÅ & FYNDA Du har nu möjligheten att handla båttillbehör med 25% rabatt på ordinarie pris*. Dessutom är våra Prisgaranti-varor, som redan har Sveriges lägsta priser, sänkta till årets lägsta nivå! *Undantag är Prisgaranti-varor och varor med kampanjpris. Välkommen in och gör ett klipp hos oss! LÄGSTA-PRIS-DAGAR I FÖLJANDE SEASEA STORES I GÖTEBORG & VARBERG: LÅNGEDRAG Torsdag 28/11 kl TILLSAMMANS GÖR VI BÅTLIVET TILLSAMMANS GÖR VI BÅTLIVET HARRY HANSSON Torsdag 28/11 kl Varuhuschef: Jon Hallgren SeaSea Mega Store, Täby ROLIGARE! BJÖRLANDA Lördag 30/11 kl Söndag 1/12 kl VARBERG Lördag 7/12 kl SEASEA.SE Besök våra butiker eller vår hemsida för att se alla våra aktuella kampanjpriser!

20 20 Björlanda Kile Småbåtshamn Torslanda Tel ; Plusgiro Hemsida: Ordförande: Bernt Nilsson Q69 Vice ordf: Göran Ekeroth Q10 Kassör: Clas Jernström B110 Sekreterare: Lars Gustavsson R 94 Ledamöter: Lennart Adolfson P 10 Kalle Maxe D105 Sivert Jonsson A 40 Göran Niklasson D81 Björlanda Kile Hamnförening Suppl.: Lars Forsberg ÖP 44 Linda Sjöberg B 146 Revisorer: Bernd Harms Q 89 Britt-Marie Olofsson ÖP13 Hans Eriksson (suppl) G48 Valberedn.: Carita Nöring VP 41 Bjarne Andersson P 45 Ulla Lindgren-Karlsson C147 Roderbladet: Sivert Jonsson, Bernt Nilsson (suppl) Intendentur: Kalle Maxe, Lars Forsberg Matrikelmanager: Göran Niklasson Säkerhetsbesiktn: Ivan Johannisson E59 Webmaster: Emil Bergvall D33 Åtgärder klara och på g Här följer ett kort referat från uppföljningsmötet den 6 november med Grefabs driftchef och Björlanda Kiles hamnchef. Generella punkter Grefabs vision och inriktning? Grefab har haft strategidagar och diskuterat den framtida båtmarknaden. Budget och verksamhetsplan har tagits fram, likom investerings- och underhållsplaner. Grefabs investeringsbehov ligger på cirka 50 miljoner kronor. En avvägning behöver göras på båtar i sjön jämfört med båtar på land. Båtar på land konkurrerar med annan användning av marken. Grefabs inriktning är att satsa på de hamnar som har resurser och möjligheter till att bygga ut hamnen. Till exempel att bygga ut med ytterligare en kran i Björlanda Kile. Inriktningen är att varje hamn ska bära sig själv. Har den vanliga båtägaren råd med båtplatserna nu (redan dyrt) och framgent? Grefab anser att hamnarna prismässigt ligger bra till jämfört med till exempel Askim. BKH tycker att jämförelsen med andra kommunala hamnar ger en helt annan bild. En ny prislista är framtagen som ger en tioprocentig höjning för 2014(!) för både sommar och vinterplatser. Grefab har vänt en förlust till ett positivt resultat på plus 10 miljoner jämfört med förra året. Man siktar därför på förhoppningsvis en mera moderat höjning på 2-3 procent framgent. Diskuterades möjligheten till nyckeltalsjämförelser mellan olika hamnar. Grefab gör en budget per hamn som kan bli en grund för jämförelse mellan de egna hamnarna. Ett nästa steg kan vara en jämförelse med andra hamnar. Frihamnsordningen bör återinföras. Utreds för närvarande av Grefab. Hamnspecifika punkter När är traverserna i mastskjulen klara? Två mastskjul är utrustade med en travers. Två mastskjul återstår. BKH vill att detta tas med i budget för nästa år. När är låsen på mastskjulen (med nyckelbricka) klara? Borde varit klart nu. Arbetet pågår. Dörrarna kommer att riktas upp där så behövs. Obehöriga master kommer att markeras med en röd dekal med uppmaning att ta ut masten. Om inte detta sker kommer masten att plockas ut. Grefab har skrotat en hel del obehöriga master i skjulen. Ingen ordning vid mastkranarna; master ligger kvar över hela vintern. Förutom förbättrad skyltning kommer röda dekaler att användas. En bra rutin för felanmälan i hamnen behövs. Grefab kommer att lämna kontaktuppgifter till BKH. Grefab undersöker möjligheten för polis och räddningstjänst att komma in i hamnen utanför arbetstid. Vid akuta fall kan telefonnummer 112 användas. Måla upp markering för p-platser för bilar. Ytor för uppläggning av båtar har markerats. Med detta har även p-platserna förbättrats. Problem finns för närvarade med exempelvis parkering utanför mastskjul. Skyltningen ses över. En översyn av nuvarande arrendeavtal pågår. Inriktningen är att endast verksamheter som har anknytning till varv och service för båtar skall få arrende. Arrendeavtalen förs över till Fastighetskontoret. Detta skall vara klart under första kvartalet Överfulla sopcontainrar. Containrarna är endast till för båtägarnas hushållsavfall. Om luckorna låses hamnar en mängd sopor på marken utanför containrarna. Grefab meddelar BKH kostnadsbilden för sophanteringen, el och vattenförbrukning så att BKH kan föra en dialog med medlemmarna om möjligheten att påverka prisbilden. Dessutom skall man se över skyltningen. Vid tvivelaktiga leveranser till containrarna kan vi rapportera bilens registreringsnummer till Grefab som då kan agera på fallet. Västra pirens parkering vattenfylls vid regn. Åtgärden att jämna av ytan kom för sent. Båtar var redan uppställda på platsen. Åtgärdas till våren. Montering av räddningsstegar på bryggorna. Avstånd mellan stegarna och markering justeras. Grefab åtgärdar under vintern. Sivert Jonsson FSMK motorkurser FSMK (Färjenäs Segel- och Motorbåtsklubb) har sedan många år arrangerat motorkurser. Det berättas att den första kursen såg dagens ljus i början av 80-talet. Klubben vill gärna fortsätta denna tradition och undrar nu om intresse finns. Vi erbjuder två olika kurser. Den ena av traditionell typ, á la FSMK, där deltagare praktiskt demonterar, synar, åtgärdar Vid båda tillfällen kommer Gerhard Eriksson, proffs i branschen med över 40 års erfarenhet, att ställa sin kunskap till vårt förfogande. Det går även bra att hyra vår klubbstuga. Genom åren har vi haft båtklubbsträffar, informationsmöten, fester mm. Plats finns för 60 personer och köket är väl rustat. och återmonterar tre inombordare. För mer info kontakta Thomas Den andra kursen är tänkt att informera om frågor vad gäller byte av motor som till exempel fabrikat, motorbädd, kostnader med mera. Humborg på telefon för motorkurs/uthyrning eller P-O Södervall om motorkurser på Välkommen med din förfrågan!

Nya planer för norra Europas största båthamn. Björlanda kile vision 2015.

Nya planer för norra Europas största båthamn. Björlanda kile vision 2015. Nya planer för norra Europas största båthamn. Björlanda kile vision 2015. På Grefab har vi två tydliga, övergripande uppgifter. Genom att erbjuda båtplatser, och den service som hör till, ska vi hjälpa

Läs mer

S Ö R Å K E R S B Å T S Ä L L S K A P N R

S Ö R Å K E R S B Å T S Ä L L S K A P N R roderbladet S Ö R Å K E R S B Å T S Ä L L S K A P N R 2 2 0 1 6 Foto och text Ronny Svensson om inget annat anges Sida 1 Ordföranden har ordet Hej alla SBS medlemmar nu har både Isen och Mörkret lagt sig

Läs mer

Fbk Visionsgrupp har begränsat sitt arbete till västra hamnplan och västra pirarmarna.

Fbk Visionsgrupp har begränsat sitt arbete till västra hamnplan och västra pirarmarna. Vision Falsterbokanalen. Bakgrund Sjöfartsverkets och Vellinge kommuns avsiktsförklaring att utveckla området kring Falsterbokanalen kommer att påverka Falsterbokanalens båtklubbs framtid. Kommunen gav

Läs mer

Välkommen till medlemsmöte. Tyresö Strands Båtklubb 2015-05-10

Välkommen till medlemsmöte. Tyresö Strands Båtklubb 2015-05-10 Välkommen till medlemsmöte Tyresö Strands Båtklubb 2015-05-10 Tyresö Strands båtklubb (aktuell statistik 150509) Idag 231 medlemmar (ny-ansökningar ligger på 3 blivande medlemmar) Båtplatser idag: Brygga

Läs mer

FAQ. Här får du svar på några av de vanligaste frågorna om MBK. Båtplats sommartid?

FAQ. Här får du svar på några av de vanligaste frågorna om MBK. Båtplats sommartid? FAQ Här får du svar på några av de vanligaste frågorna om MBK Båtplats sommartid Jag väntar besök av en båtkompis från Örebro en vecka i juli. Kan hon då få ligga i MBK Och i så fall, vad kostar det Ja,

Läs mer

Klubblad. Nr 4 Årgång 26 2003-09-01. Södra hamnen en Augustikväll

Klubblad. Nr 4 Årgång 26 2003-09-01. Södra hamnen en Augustikväll Klubblad Nr 4 Årgång 26 2003-09-01 Adress styrelse: Adress hamnen: Kungälvs Motor- och Segelbåtsällskap Nordöhamnen Nordön 310 442 75 LYCKE Box 511 442 15 KUNGÄLV Telefon hamnkontor 0303-22 57 23 kontor

Läs mer

Här kommer med fakturan för avgifterna för 2013 lite sent så vi flyttade fram sista betalningsdagen, som nu är den 31/3 2013.

Här kommer med fakturan för avgifterna för 2013 lite sent så vi flyttade fram sista betalningsdagen, som nu är den 31/3 2013. Hej medlem 1(5) Här kommer med fakturan för avgifterna för 2013 lite sent så vi flyttade fram sista betalningsdagen, som nu är den 31/3 2013. Som du ser har avgifterna höjts för i år vilket beslutades

Läs mer

Välkommen till Eneby Båtklubb

Välkommen till Eneby Båtklubb Välkommen till Eneby Båtklubb Klubbens marina ligger i norra ändan av Stavbofjärden drygt 20 km om söder Södertälje. Eneby Båtklubb och bildades 1978 har ca 230 medlemmar. Eneby Båtklubb är anslutet till

Läs mer

Västerås staden som sätter gränser

Västerås staden som sätter gränser Västerås staden som sätter gränser Missade staden något? Traditions & ångfartyget Bore,s avfärd 2012 Foto: Thomas Björklund Staden vid mälaren 2013 Foto: Thomas Björklund 2012 Foto: Thomas Björklund 2012

Läs mer

Båtplatser i sjön. Prislistan gäller från och med 1 januari 2017

Båtplatser i sjön. Prislistan gäller från och med 1 januari 2017 Prislista 2017 Båtplatser i sjön Prislistan gäller från och med 1 januari 2017 B L 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 4.75 5.00 5.25 5.50

Läs mer

På grund igen. Ny olycka Även Vale på grund!

På grund igen. Ny olycka Även Vale på grund! 1980 På grund igen OJ, Oj, OJ... När marinen övar så går dom grundligt till väga. Bokstavligt talat, alltså. För gårdagens övningar hann knappt börja förrän patrullbåten P 154 Mode rände upp på grund.

Läs mer

Båtplatser i sjön. För båtplats betalas insats beräknad efter närmaste ritningsmått enligt nedanstående. Prislistan gäller fr.o.m.

Båtplatser i sjön. För båtplats betalas insats beräknad efter närmaste ritningsmått enligt nedanstående. Prislistan gäller fr.o.m. Prislista 2014 Prislistan gäller fr.o.m. 2014 01 01 Båtplatser i sjön L 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 B 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 4.75 5.00 5.25 5.50 3190

Läs mer

Dagordning. Kallade: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kassör 7. 8. 9. 10. Resultat och. och piren o Spolplatta. o Muren 11. 12. 13. Ordförande Sekreterare

Dagordning. Kallade: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kassör 7. 8. 9. 10. Resultat och. och piren o Spolplatta. o Muren 11. 12. 13. Ordförande Sekreterare Protokoll - Föreningsstämmaa Kallade: Föreningens medlemmar Söndagen den 20 februari 2011, kl 13.000 St Lars församlingshem Dagordning 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Jan Strannegård valdes

Läs mer

Augustiutskick 2014. Titta gärna in på hemsidan www.onneredsbatlag.se med jämna mellanrum.

Augustiutskick 2014. Titta gärna in på hemsidan www.onneredsbatlag.se med jämna mellanrum. Augustiutskick 2014 Äntligen en sommar väl värd namnet för alla oss båtfarare. Det har till och med varit ett antal tropiska nätter ute i skärgården detta år. Under hela fem dagar hade Göteborg över 30

Läs mer

Årsmötet drog som vanligt fullt hus hos

Årsmötet drog som vanligt fullt hus hos VBS -nytt Värmdö båtsällskaps nyhetsblad, våren 2013 REDAKTÖR KENNETH JACOBSON Den gångna vintern var den kallaste på 100 år. Den var även ovanligt nederbördsrik och både truck- och mastskjul fick snöskador.

Läs mer

NORRA BRATTHAMMARS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION FRÅN STYRELSEN 2005

NORRA BRATTHAMMARS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION FRÅN STYRELSEN 2005 NORRA BRATTHAMMARS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION FRÅN STYRELSEN 2005 Inledning Detta när en omarbetad utgåva som kompletterar den ursprungliga pärm som bifogades fastigheten vid nyförsäljningen, Syftet

Läs mer

VINTERFÖRVARINGSAVTAL 2012

VINTERFÖRVARINGSAVTAL 2012 Avtalsnummer 2012- Datum 2012- VINTERFÖRVARINGSAVTAL 2012 1 KUNDEN * Obligatoriska fält Namn * Person / Organisationsnr * Faktureringsadress * Postnummer * Postort * Telefonnummer dagtid * Telefonnummer

Läs mer

Välkommen till Oaxens Båtklubb! (utg 20120319)

Välkommen till Oaxens Båtklubb! (utg 20120319) Välkommen till Oaxens Båtklubb! (utg 20120319) Hej! Hjärtligt välkommen till OBK. Syftet med det här brevet är att ge dej som ny i klubben en snabb information om OBK, vad du behöver veta och vad klubben

Läs mer

Göteborgsregionens Fritidshamnar AB 1 GREFAB, org. nr. 556185-4109

Göteborgsregionens Fritidshamnar AB 1 GREFAB, org. nr. 556185-4109 Göteborgsregionens Fritidshamnar AB 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Grefab får härmed avge årsredovisning för 2012-01-01 2012-12-31. Ägareförhållande Göteborgsregionens

Läs mer

VI VET VAD SOM KRÄVS.

VI VET VAD SOM KRÄVS. VI VET VAD SOM KRÄVS. Vi ger varje båtägare rätt skydd och rätt hjälp till rätt pris. Vid en olycka vet våra kunder att de kan lita på oss. Vi lämnar ingen på landbacken. För oss är varje enskild båt den

Läs mer

Brogårdsbladet. Skanska etablerar sig. På Gång. Nr 3, februari 2008. Februari: Planeringen av mini-tvåorna i hus 35 blir klar.

Brogårdsbladet. Skanska etablerar sig. På Gång. Nr 3, februari 2008. Februari: Planeringen av mini-tvåorna i hus 35 blir klar. Nr 3, februari 2008 Brogårdsbladet Gemensamt nyhetsbrev från Alingsåshem och Hyresgästföreningen till hyresgästerna på Brogården i Alingsås. Skanska etablerar sig Nu är det snart dags att dra igång ombyggnationen

Läs mer

Dags för efterlängtad sjösättning

Dags för efterlängtad sjösättning NR 2 2011 Dags för efterlängtad sjösättning Sjösättning sid 4 Seglarskolan 2011 sid 7 Medelhavsseglare sökes sid 5 Lerkils Båtsällskap - årsmöte sid 10 Hamnchefen informerar Båtplatsdekal Lerkils Båtsällskap

Läs mer

Grötviks Segelsällskap

Grötviks Segelsällskap Grötviks Segelsällskap Halvårsmöte Tid: Lördagen den 25 november 2000 kl 10.00 Plats: Folkets hus, Stenhuggeriet Mötets öppnande Ordförande Åke Persson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Läs mer

Rune Larsson VÅR HEMBYGD. Kolbäcks Folkets Park

Rune Larsson VÅR HEMBYGD. Kolbäcks Folkets Park Rune Larsson VÅR HEMBYGD Kolbäcks Folkets Park Kolbäcks Folkets Park Redigerad utskrift av K.A. Ragnars intervju med parkföreståndare Einar Rundgren. K.A. Ragnar, som var hembygdsföreningens förste ordförande,

Läs mer

1(5) Hej medlem. Västanfors Båtklubb 0223 130 00 Udden Org. nr: 87 90 00-4116 Båthamnsvägen Bankgiro: 5680-5864 737 30 FAGERSTA

1(5) Hej medlem. Västanfors Båtklubb 0223 130 00 Udden Org. nr: 87 90 00-4116 Båthamnsvägen Bankgiro: 5680-5864 737 30 FAGERSTA Hej medlem 1(5) Fakturan med avgifterna för 2015 är utskickad har du inte fått någon faktura meddela styrelsen om detta. Sista betalningsdagen, är den 31/12 2014. Vi kommer att ha ett årsmöte den 7 februari

Läs mer

RODRET. 3 År 2004 2004-06-11. Medlemsblad för Köpings Motorbåtssällskap. Box 18 731 23 Köping Postgiro 173701-4

RODRET. 3 År 2004 2004-06-11. Medlemsblad för Köpings Motorbåtssällskap. Box 18 731 23 Köping Postgiro 173701-4 RODRET 3 År 2004 2004-06-11 Medlemsblad för Köpings Motorbåtssällskap Box 18 731 23 Köping Postgiro 173701-4 NY KRAN! Första båten som blir sjösatt med nya kranen. Kommer ni ihåg: Bryggor till Kråkan 1985

Läs mer

1(5) Hej medlem. Västanfors Båtklubb 0223 130 00 Udden Org. nr: 87 90 00-4116 Båthamnsvägen Bankgiro: 5680-5864 737 30 FAGERSTA

1(5) Hej medlem. Västanfors Båtklubb 0223 130 00 Udden Org. nr: 87 90 00-4116 Båthamnsvägen Bankgiro: 5680-5864 737 30 FAGERSTA Hej medlem 1(5) Fakturan för avgifterna för 2014 med sista betalningsdag den 31/1 2014 är utskickade. Fakturan för vinterförvaringen kommer i februari. Som du ser så höjdes avgifterna på senaste årsmötet

Läs mer

Resebrev norra Spanien och en bra bit av Portugal

Resebrev norra Spanien och en bra bit av Portugal Resebrev norra Spanien och en bra bit av Portugal När vi kom till den lilla viken Ria De Cedeira den 18 aug så blev vi liggande många nätter på svaj, vilket är det bästa vi vet (helt gratis och inga grannar

Läs mer

Kallelse till. Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 19.00. Lekeberga Gård, Lekeberga

Kallelse till. Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 19.00. Lekeberga Gård, Lekeberga Kallelse till i Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 19.00 Plats: Lekeberga Gård, Lekeberga Klubben bjuder på kaffe, smörgåstårta och underhållning. (glöm inte ange om du är allergisk mot något livsmedel)

Läs mer

Nr 162 augusti 2015. Ordförande har ordet - sidan 2 Hamnens dag - sidan 4 Platsannons - sidan 6

Nr 162 augusti 2015. Ordförande har ordet - sidan 2 Hamnens dag - sidan 4 Platsannons - sidan 6 Nr 162 augusti 2015 Ordförande har ordet - sidan 2 Hamnens dag - sidan 4 Platsannons - sidan 6 ORDFÖRANDE HAR ORDET Domsands Båtsällskap bildades 1965 av ett gäng entusiaster som såg Domneåns mynning som

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Inbjuder till 44:e årsmötet Måndag den 26 Mars 2012 Kl 19.00 Lokal: Malmfältens Folkhögskola Vi bjuder på fika Varmt välkomna! 2 DAGORDNING FÖR TORNETRÄSK FRITIDSFÖRENING 44:

Läs mer

Styrelsemöte den 26 September 2012

Styrelsemöte den 26 September 2012 Styrelsemöte den 26 September 2012 på Södra kopparmora, Värmdö Närvarande: Tore Axelsson, ordf Fredrik Björling, vice ordf Christer Ohlin Alexandra Nordvall Anders Lundh Per Kåverud Anna-Lena Lundfall

Läs mer

SBK-Nytt Nr: 3, 2014 Kallelse till Höstmötet, torsdag den 25 september, kl 18.30.

SBK-Nytt Nr: 3, 2014 Kallelse till Höstmötet, torsdag den 25 september, kl 18.30. SBK-Nytt Nr: 3, 2014 Kallelse till Höstmötet, torsdag den 25 september, kl 18.30. Foto: Stefan Green - 1 - Ordföranden har ordet Tiden rullar på och om några veckor är det dags för gemensam sjösättning.

Läs mer

Hej svejs bland tackel och tåg.

Hej svejs bland tackel och tåg. Nr 2 2009 Årgång 27 Hej svejs bland tackel och tåg. Detta blir den sista tidning, som kommer från min dator. Jag har skrivit i tidningen sedan 1996. Det känns som om nya idéer och bättre datakunskaper

Läs mer

5 Skjulregler 4. 6 Container och mastskjul 5. 7 Bilagor 5

5 Skjulregler 4. 6 Container och mastskjul 5. 7 Bilagor 5 Regelverket fastställdes på styrelsemötet 2015-03-02 Förra uppdateringen gjordes 1998 Innehåll Sid 1 Generella hamnregler 2 2 Säkerhet 3 3 Miljöregler 3 4 Sjö- och torrsättning 3 5 Skjulregler 4 6 Container

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

S/S Näckten Sjön Näkten 1878-1964

S/S Näckten Sjön Näkten 1878-1964 S/S Näckten S/S Näckten Sjön Näkten 1878-1964 Tunadals AB beställde 1877 från W Lindberg, Stockholm en båt som byggdes och levererades samma år. Skrovet var av järn med styrhytt och kaptenshytt som överbyggnad.

Läs mer

Styrelsens konstituering

Styrelsens konstituering Styrelsens konstituering Efter val på föreningsstämman och konstituering har styrelsen följande utseende och ledamöterna följande ansvarsområden: Ordförande Vice ordförande Sekreterare Styrelseledamot

Läs mer

Stölder. Håll gärna ögonen öppna och meddela styrelsen om ni ser eller hör något. Städ- och fixardagen. Tvättstugorna. Soprummen

Stölder. Håll gärna ögonen öppna och meddela styrelsen om ni ser eller hör något. Städ- och fixardagen. Tvättstugorna. Soprummen Ekegårdsbladet September 2015 www.ekegarden.nu, styrelsen@ekegarden.se Detta blad kan även fås via e-post Gå in på vår hemsida www.ekegarden.se och följ instruktionerna. Nu nalkas höstens friska luft och

Läs mer

Plats: Staffanssalen, Söndrums församlingshem, Art; Medlemsmöte

Plats: Staffanssalen, Söndrums församlingshem, Art; Medlemsmöte Grötviks Segelsällskap PROTOKOLL 1(5) Datum Protokollsnr 2010-10-30 höstmöte Medlemsmöte Tid 2010-10-30 Plats Distribueras till Plats: Staffanssalen, Söndrums församlingshem, Art; Medlemsmöte Styrelsen

Läs mer

EXTRA MEDLEMSMÖTE. Kallelse till extra medlemsmöte med anledning av beslut om framtida vinteruppläggningsplats.

EXTRA MEDLEMSMÖTE. Kallelse till extra medlemsmöte med anledning av beslut om framtida vinteruppläggningsplats. EXTRA MEDLEMSMÖTE Kallelse till extra medlemsmöte med anledning av beslut om framtida vinteruppläggningsplats. Mötet hålls kl. 19.00 tisdagen den 19 maj 2015. Plats är matsalen i Kvisthamra skola. Enda

Läs mer

Bestämmelser och anvisningar för Hjo kommuns småbåtshamn

Bestämmelser och anvisningar för Hjo kommuns småbåtshamn Bestämmelser och anvisningar för Hjo kommuns småbåtshamn Dokumenttyp Bestämmelser och anvisningar Fastställd/upprättad Kommunfullmäktige 2015-06-17, 154 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Hjo

Läs mer

Regler för medlemmar i Borgåsunds Båtklubb

Regler för medlemmar i Borgåsunds Båtklubb Regler för medlemmar i Borgåsunds Båtklubb Alla medlemmar i BBK förväntas ta del av, och följa, regler enligt nedan: Allmänt Borgåsunds Båtklubb är en ideell förening som arrenderar marken och bedriver

Läs mer

2007-11-12 1. 10 Val av sekreterare. 11 Föregående protokoll. 12 Uppföljning av frågor. 13 Nya frågeställningar

2007-11-12 1. 10 Val av sekreterare. 11 Föregående protokoll. 12 Uppföljning av frågor. 13 Nya frågeställningar 2007-11-12 1 8 Mötets öppnande 9 Dagordning 10 Val av sekreterare 11 Föregående protokoll 12 Uppföljning av frågor 13 Nya frågeställningar 14 Verksamhetsrapport april november 2007 15 Gästhamnsverksamhet

Läs mer

Svenska Kryssarklubben Bottenhavskretsen

Svenska Kryssarklubben Bottenhavskretsen Svenska Kryssarklubben Bottenhavskretsen KUSTSTRÄCKANS STÖRSTA OCH MEST AKTIVA BÅTKLUBB BOTTENHAV V SKRETSEN Vi är en lokal krets inom Svenska Kryssarklubben. i gör skärgården mer tillgänglig. Vi placerar

Läs mer

Ha en tamp fäst på knap i fören och en i aktern på båten. De behövs när man ska hitta rätt läge på slipvagnen.

Ha en tamp fäst på knap i fören och en i aktern på båten. De behövs när man ska hitta rätt läge på slipvagnen. VBS-upptagning för nybörjare. En enkel guide för dig som är ny i klubben. Upptagningen är något mer avancerad än sjösättningen, men fortfarande ganska lätt och riskfri. Det som i huvudsak skiljer från

Läs mer

SBK-Nytt. Nr: 1, 2015 Kallelse till Årsmöte, torsdagen den 12 februari kl 18.30.

SBK-Nytt. Nr: 1, 2015 Kallelse till Årsmöte, torsdagen den 12 februari kl 18.30. SBK-Nytt Nr: 1, 2015 Kallelse till Årsmöte, torsdagen den 12 februari kl 18.30. Ordföranden har ordet underlaget mailat till er. Ja, då har klubben lagt det 57-året bakom sig och blickar fram mot det 58:e.

Läs mer

Hans Larsson och Bengt Johansson valdes till justeringsmän.

Hans Larsson och Bengt Johansson valdes till justeringsmän. Protokoll vid Lungviks Hamnförenings årsmöte Onsdagen den 11 mars 2015 Ungdomshemmet Örnsköldsvik 1. Mötets öppnande Ordförande Ulf Lindgren öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Kort information genomfördes

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

Klubbafton torsdag 26 mars kl 19:00. Bildtittartra ff. Rorkulten. Medlemsblad för Väster Mälarkretsen, Svenska Kryssarklubben Årgång 20 nr 1 mars 2015

Klubbafton torsdag 26 mars kl 19:00. Bildtittartra ff. Rorkulten. Medlemsblad för Väster Mälarkretsen, Svenska Kryssarklubben Årgång 20 nr 1 mars 2015 Medlemsblad för Väster Mälarkretsen, Svenska Kryssarklubben Årgång 20 nr 1 mars 2015 Rorkulten. Ett nytt båtår med en ny seglingssäsong står för dörren. Det är dessutom jubileumsår för Väster Mälarkretsen

Läs mer

RODRET. KMS initiativ till kameraövervakning väcker stort intresse bland båtklubbar i Mälardalen. God Jul och Gott Nytt År önskar KMS.

RODRET. KMS initiativ till kameraövervakning väcker stort intresse bland båtklubbar i Mälardalen. God Jul och Gott Nytt År önskar KMS. RODRET December 2010 KMS initiativ till kameraövervakning väcker stort intresse bland båtklubbar i Mälardalen Det blev många frågor att besvara för Magnus Thele som informerade om hur det går att söka

Läs mer

BRÅBACKA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 (6)

BRÅBACKA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 (6) BRÅBACKA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 (6) 1 Stämmans öppnande Ordförande Lennart Eriksson hälsade välkomna och förklarade stämman öppnad. 2 Röstlängd Röstlängd upprättades. Närvarande var 30 fastigheter. Se

Läs mer

Våra planer för framtiden.

Våra planer för framtiden. Våra planer för framtiden. Ingenting är så bra att det inte kan bli bättre På Grefab har vi två tydliga, övergripande uppgifter. Genom att erbjuda båtplatser, och den service som hör till, ska vi hjälpa

Läs mer

Sjöänd Skans Klubbtidning för kamratföreningen Fort 118

Sjöänd Skans Klubbtidning för kamratföreningen Fort 118 Sjöänd Skans Klubbtidning för kamratföreningen Fort 118 Årgång 1 utgåva 2 I detta nummer Protokoll från årsmötet Kallelse till kamratträff i Skansen Källforskning med Arne Berg Och mycket mera Sjöänd Skans

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Inbjuder till 45:e årsmötet Fredag den 22 februari 2013 Kl 18.00 45-årsjubiléumsfest Kl 19.00 Lokal: Polarisgården Varmt välkomna! 2 3 DAGORDNING FÖR TORNETRÄSK FRITIDSFÖRENING

Läs mer

Göteborgs scoutdistrikt

Göteborgs scoutdistrikt Göteborgs scoutdistrikt Arrangemang 2014 Introduktion 2 Hej 2014 kommer sprudla av aktiviteter för dig som scout i Göteborgs scoutdistrikt! Här i arrangemangsfoldern finns de datum som redan är satta inför

Läs mer

Gamla Prästgårdens Båtklubb Djurö den 10 juni 2006. Hamnordning. Gamla Prästgårdens Båtklubb (GPB) åtaganden, ansvar och regler.

Gamla Prästgårdens Båtklubb Djurö den 10 juni 2006. Hamnordning. Gamla Prästgårdens Båtklubb (GPB) åtaganden, ansvar och regler. Gamla Prästgårdens Båtklubb Djurö den 10 juni 2006 Hamnordning Båtvänner, Styrelsen i Gamla Prästgårdens Båtklubb har blivit ombedd att förtydliga förhållandet mellan båtklubben, dess klubbmedlemmar och

Läs mer

OTTSJÖ fjällflygläger 2003 av Lennart Jonsson

OTTSJÖ fjällflygläger 2003 av Lennart Jonsson OTTSJÖ fjällflygläger 2003 av Lennart Jonsson 5/3 Onsdag. Startar resan genom att plocka upp ASK 21:an på Vängsö Klockan 13:00. 18:30 kommer jag till vandrarhemmet vid Iggesund där jag övernattar. 6/3

Läs mer

Skoghalls Båtsällskap SBS

Skoghalls Båtsällskap SBS Sidan 1 av 6 Skoghalls Båtsällskap SBS 061122 Tid Närvarande Protokoll Årsmöte Onsdagen den 22 november 2006, kl.19:00 SBS Klubblokal, Sörvikshamnen, Skoghall Ca 65 medlemmar närvarade vid årsmötet. 1

Läs mer

Skoghalls Båtsällskap SBS

Skoghalls Båtsällskap SBS Sidan 1 av 7 Skoghalls Båtsällskap SBS 041124 Tid Närvarande Protokoll Årsmöte Onsdagen den 24 november 2004, kl.19:00 SBS Klubblokal, Sörvikshamnen, Skoghall Ca 50 medlemmar närvarade vid årsmötet. 1

Läs mer

Kvalitetshandbok Framtaget av Datum Utgåva Medlemsinformation

Kvalitetshandbok Framtaget av Datum Utgåva Medlemsinformation Karlstads Segelsällskap Kvalitetshandbok Framtaget av Datum Utgåva Medlemsinformation Hamnsektionen 2004 2 Beslutat av Datum Sida Styrelsen Mars 2004 1 av 5 Reviderat av Datum Årsmötet 2008-12-17 Hamnregler

Läs mer

Hamnordning. Sandvikens Båtsällskap Hemsida: www.sandvikensbatsallskap.se Bankgiro: 5709-7701. e-post: info@sandvikensbatsallskap.se 618 21 KOLMÅRDEN

Hamnordning. Sandvikens Båtsällskap Hemsida: www.sandvikensbatsallskap.se Bankgiro: 5709-7701. e-post: info@sandvikensbatsallskap.se 618 21 KOLMÅRDEN 1(5) Hamnordning För att säkerställa ordningen och den allmänna trevnaden vid Sandvikens Båtsällskaps (SBS) anläggning har följande ordningsföreskrift fastställts av SBSs styrelse den 13 september 2011.

Läs mer

TORSBY BÅTÄGAREFÖRENING Box 147, 139 23 VÄRMDÖ

TORSBY BÅTÄGAREFÖRENING Box 147, 139 23 VÄRMDÖ TORSBY BÅTÄGAREFÖRENING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR TORSBY BÅTÄGAREFÖRENING. Detta dokument är ett komplement och förtydligande av stadgarna. 1 MEDLEMSINTRÄDE 1:1 Skriftlig anmälan

Läs mer

Innehåll sidan Ordförande har ordet... 1 Anslagstavlan 2 Nyinflyttade m.m 3 Långnäs IdéEllas styrelse

Innehåll sidan Ordförande har ordet... 1 Anslagstavlan 2 Nyinflyttade m.m 3 Långnäs IdéEllas styrelse Innehåll sidan Ordförande har ordet... 1 Anslagstavlan 2 Nyinflyttade m.m 3 Långnäs IdéEllas styrelse 2006.. 4 Ordförande har ordet... Hej igen! Då var det åter dags med några rader igen På årsmötet 2006-03-12

Läs mer

Facit Spra kva gen B tester

Facit Spra kva gen B tester Facit Spra kva gen B tester En stressig dag B 1 Pappan (mannen) låser dörren. 2 Han handlar mat efter jobbet. 3 Barnen gråter i affären. 4 Han diskar och tvättar efter maten. 5 Han somnar i soffan. C 1

Läs mer

MOTIONER HÖSTMÖTET 2015

MOTIONER HÖSTMÖTET 2015 Styrelsens svar på motionen: En medlemsmatrikel är idag, jämfört med år 2006 en färskvara. Uppgifter ändras i allt högre utsträckning och frekvens vilket gör det svårt att hålla en papperskopia uppdaterad,

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kallinge Folkets Hus 2016

Verksamhetsberättelse Kallinge Folkets Hus 2016 216 216 Dagordning vid årsstämma den 23/3 217 1 Stämmans öppnande 2 Stämmans behöriga utlysande 3 Godkännande av dagordning 4 Val av ordförande för stämman 5 Val av sekreterare för stämman 6 Val av justerare

Läs mer

Till Stadsbyggnadskontoret i Malmö Stad 2012-11-22

Till Stadsbyggnadskontoret i Malmö Stad 2012-11-22 Till Stadsbyggnadskontoret i Malmö Stad 2012-11-22 Att: Anna Sohlberg Kopia till Gatukontoret Att: Arne Mattsson Kompletterande information angående detaljplan för Klagshamnsudden och nytt arrendeavtal

Läs mer

Plats: Staffanssalen, Söndrums församlingshem, Art; Medlemsmöte

Plats: Staffanssalen, Söndrums församlingshem, Art; Medlemsmöte Grötviks Segelsällskap PROTOKOLL 1(3) Datum Protokollsnr 2011-04-02 årsmöte Medlemsmöte Tid 2011-04-02 Plats Distribueras till Plats: Staffanssalen, Söndrums församlingshem, Art; Medlemsmöte Styrelsen

Läs mer

Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7)

Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7) Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7) 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Gottskärs Hamn nedan kallad föreningen. 2 Ändamål Föreningen är ideell och har som ändamål att lokalt främja

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 2. Maj 2014

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 2. Maj 2014 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2014 Ansvarig utgivare Birgitta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Kassör Bodil Gustafsson 711 50 15 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Ledamot

Läs mer

Marin nedskräpning. Håll Sverige Rent

Marin nedskräpning. Håll Sverige Rent Marin nedskräpning Håll Sverige Rent Index Om undersökningen 3 Sammanfattning 4 Resultat 9 Omfattning nedskräpning 10 Strandstädning 15 Uppföljning/förebyggande arbete 19 Kampanjaktivitet 23 Övriga kommentarer

Läs mer

Välkomna till KKKK och Kullavik Sveriges Bästa Kappseglingsvatten

Välkomna till KKKK och Kullavik Sveriges Bästa Kappseglingsvatten Välkomna till KKKK och Kullavik Sveriges Bästa Kappseglingsvatten Här finns information om 1. Registrering 2. Tider för tävlingen 3. Avlastning och uppställning av jollar 4. Sjösättning och förtöjning

Läs mer

Kolbryggans Båtklubb - 2015-02-05

Kolbryggans Båtklubb - 2015-02-05 Kolbryggans Båtklubb - 2015-02-05 Ordningsföreskrifter Ordningsföreskrifterna är skrivna i syftet att reglera KBK s medlemmars önskemål, för klubbens och medlemmarnas bästa samt att möjliggöra tillsammans

Läs mer

Inledande bestämmelser

Inledande bestämmelser 2 (6) INLEDANDE BESTÄMMELSER... 2 TRAFIKBESTÄMMELSER... 3 FÖRTÖJNING, FÖRHALNING, FÖRFLYTTNING MM.... 3 ANMÄLNINGSSKYLDIGHET M M... 4 LASTNING, LOSSNING, UPPLÄGGNING AV GODS M M... 5 SÄRSKILDA ORDNINGSFÖRESKRIFTER...

Läs mer

En bilaga om livet på sjön. Ett boende på. Ren botten utan gift. Bra tipspåappar SJÖLIV. Norrköping årets båtkommun2012.

En bilaga om livet på sjön. Ett boende på. Ren botten utan gift. Bra tipspåappar SJÖLIV. Norrköping årets båtkommun2012. En bilaga om livet på sjön SJÖLIV Ett boende på Ren botten utan gift Bra tipspåappar Norrköping årets båtkommun2012 SJÖLIV besöker båtmässan En klubb med iseglen Med en segelbåt är resan lika mycket ett

Läs mer

GINSTBLaDET. Nr 2 2013 Hallandssektionen Årgång 14. Ur Innehållet. Ordförande har ordet. Påskträff. Årsmöte Riksting

GINSTBLaDET. Nr 2 2013 Hallandssektionen Årgång 14. Ur Innehållet. Ordförande har ordet. Påskträff. Årsmöte Riksting GINSTBLaDET Nr 2 2013 Hallandssektionen Årgång 14 Ur Innehållet Ordförande har ordet Påskträff Årsmöte Riksting MATERIAL Ginstbladet Inga-Lill Niklasson CC 57210 Material till oss via E-post Västgötagatan

Läs mer

ORDNINGSREGLER för Brf. GLÄDJEN VILUNDA UPPLANDS VÄSBY.

ORDNINGSREGLER för Brf. GLÄDJEN VILUNDA UPPLANDS VÄSBY. ORDNINGSREGLER för Brf. GLÄDJEN VILUNDA UPPLANDS VÄSBY. Huvudregel Hyresgäster och Bostadsrättsinnehavare med familjer, gäster och inneboende skall leva och vara på ett sådant sätt att ingen störs eller

Läs mer

ASMK s Seglarskolehandbok

ASMK s Seglarskolehandbok ASMK s Seglarskolehandbok Målet med ASMK s seglarskola är att alla ska tycka segling är roligt och att alla känner sig trygga på sjön. Vi jobbar för att alla vill fortsätta att segla efter seglarskolan!

Läs mer

Spikverksbladet. Nr 204. Trevlig Sommar 2014-06-19. www.spikverket.se

Spikverksbladet. Nr 204. Trevlig Sommar 2014-06-19. www.spikverket.se Spikverksbladet www.spikverket.se Nr 204 2014-06-19 Trevlig Sommar SPIKVERKET STYRELSE, REVISORER & VALBEREDNING 2013-2014 STYRELSE Ordförande Joakim Widell Spikverksgatan 266 021-18 90 82 joakim.widell@spikverket.se

Läs mer

GINSTBLaDET GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR. Nr 4 2013 Hallandssektionen Årgång 14 SOMMAR VINTER HÖST VÅR

GINSTBLaDET GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR. Nr 4 2013 Hallandssektionen Årgång 14 SOMMAR VINTER HÖST VÅR GINSTBLaDET Nr 4 2013 Hallandssektionen Årgång 14 GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR SOMMAR VINTER VÅR HÖST MATERIAL Ginstbladet Inga-Lill Niklasson CC 57210 Material till oss via E-post Västgötagatan 65-432 30

Läs mer

Klubblad. Vindkraftverk på Nordön?! Ny styrelse. Nr 1 Årgång 22 1999-01-30

Klubblad. Vindkraftverk på Nordön?! Ny styrelse. Nr 1 Årgång 22 1999-01-30 Klubblad Nr 1 Årgång 22 1999-01-30 Box 511 442 15 KUNGÄLV Telefon hamnkontor 0303-22 57 23 kontor 0303-22 56 76 telefax 0303-22 57 82 e-mail hamnen@kms.o.se Telefon- och besökstid till vakt- och hamnkontoret

Läs mer

ETF:s enkät 2011 översikt

ETF:s enkät 2011 översikt ETF:s enkät 11 översikt 1. Anordna Midsommarfirande 2. Anordna Simskola 3. Anordna Valborgseld: 4. Anordna Höstfest/ Kräftskiva: 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6. Anordna gemensamma arbetsdagar:

Läs mer

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-02-25 22 Tid och plats Måndagen den 25 februari 2013 kl. 10.00-11.00 sammanträdesrum 2, kommunförvaltningen i Överkalix Beslutande Birgitta Persson (s) Anne Jakobsson(s) Gunnar Liljebäck

Läs mer

Protokoll 303 fört vid möte med HAK den

Protokoll 303 fört vid möte med HAK den Svenska Kryssarklubben 2011-11-10 Västkustkretsen Hamn och Ankarplatskommiteén Protokoll 303 fört vid möte med HAK den 2011-11-09 Närvarande Axelsson Sture, Billig Jan, Carlsson Sven, Ericson L-E, Hammer

Läs mer

24-27 september 2009 MÄSSTIDER

24-27 september 2009 MÄSSTIDER 24-27 september 2009 MÄSSTIDER In- & Utflyttning Öppettider Godstransporter Beställningar bör vara oss tillhanda senast: Fredag 21 augusti Vi reserverar oss för slutförsäljning. Beställningar Beställningar

Läs mer

Våra planer för framtiden

Våra planer för framtiden Våra planer för framtiden 2009 Ingenting är så bra att det inte kan bli bättre På Grefab har vi två tydliga, övergripande uppgifter. Genom att erbjuda båtplatser, och den service som hör till, ska vi hjälpa

Läs mer

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Årgång 9 Nr 9 December 2006 BILDER FRÅN HALLOWEEN BASTUN ÄR ÖPPEN BASAR PÅ SKOLAN JULMARKNAD I UR OCH SKUR INVIGNING AV SKOLAN 0-12ÅR NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD

Läs mer

KALLELSE ÅRSMÖTE 2015

KALLELSE ÅRSMÖTE 2015 KALLELSE ÅRSMÖTE 2015 Medlemmar i Blåsippans samfällighetsförening kallas härmed till årsmöte. Onsdagen den 18 mars kl 19:00 i Furubergsskolans matsal. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Godkännande av

Läs mer

Mistluren. Fest i Väggöviken tillsammans med Stegeborgs båtklubb och Väggöseglingen Lördagen den 13 juni

Mistluren. Fest i Väggöviken tillsammans med Stegeborgs båtklubb och Väggöseglingen Lördagen den 13 juni Mistluren Nummer 2-2009 För Väggöseglingen gäller: Skepparmöte kl 11.00 Start ca kl 12.00. Startavgift 50 kr. Fest i Väggöviken tillsammans med Stegeborgs båtklubb och Väggöseglingen Lördagen den 13 juni

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

Göteborgsregionens Fritidshamnar AB 1 GREFAB, org. nr. 556185-4109

Göteborgsregionens Fritidshamnar AB 1 GREFAB, org. nr. 556185-4109 sregionens Fritidshamnar AB 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Grefab får härmed avge årsredovisning för 2009-01-01 2009-12-31. Ägareförhållande sregionens Fritidshamnar

Läs mer

Pantaenius FÖRDelar. bekymmersfri. Med säkerhet. Få en offert!

Pantaenius FÖRDelar. bekymmersfri. Med säkerhet. Få en offert! Pantaenius FÖRDelar Med säkerhet bekymmersfri Få en offert! Innehåll Pantaenius nummer 1 på båtförsäkringar 3 En bra känsla med Pantaenius 4 Dina fördelar när det gäller båtförsäkring 6 Pantaenius alltid

Läs mer

Uttern är sjösatt! Nästa steg är att kontrollera familjens flytvästar. För Kennet och familjen är det viktigt att färdas tryggt och säkert på havet.

Uttern är sjösatt! Nästa steg är att kontrollera familjens flytvästar. För Kennet och familjen är det viktigt att färdas tryggt och säkert på havet. Uttern är sjösatt! Nästa steg är att kontrollera familjens flytvästar. För Kennet och familjen är det viktigt att färdas tryggt och säkert på havet. 40 TROSSEN 3 2012 jag och min båt kennet andersson allt

Läs mer

UNGDOMSSEKTIONEN Där behöver vi hjälp att komma igång. Kom gärna med förslag vad vi skall göra under året.

UNGDOMSSEKTIONEN Där behöver vi hjälp att komma igång. Kom gärna med förslag vad vi skall göra under året. TÄVLINGAR 2012 24 Mars Våffelracet 15 April RS och FRS Sprintcupen 17 Maj Torsdagsrally Sprintcupen 21 Juli Midnattssolsrallyt 3 Aug. Kvällsrally 18 Aug Kräftracet 1 Sept Rally EMK Kannan 20 Okt Sprintcupen

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 2. Maj 2015

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 2. Maj 2015 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2015 Ansvarig utgivare Birgitta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Kassör Bodil Gustafsson 711 50 15 Sekreterare Else Eklöf 550 670 28 Ledamot Ulla

Läs mer

Södermanland på Jungfruresa till Mälaren 1958

Södermanland på Jungfruresa till Mälaren 1958 Rolf Lundblads helg & vardag i Kungliga Flottan som eldare 1957-59 Södermanland på Jungfruresa till Mälaren 1958 Det började en kall höstdag, 5 november 1957. Många av oss hade kommit direkt från sjön,

Läs mer

Båten. Våran båt modell

Båten. Våran båt modell Båten Våran båt modell Vassbåten är bland dom äldsta båtarna som funnit tillsammans med flottar och kanoter. Båtar är inte den första farkost som människan konstruerat för att färdas över vatten. Det var

Läs mer

Tid Torsdag 19/42012, kl 19.00 Plats Bamba, Lerlyckeskolan Årsmöte nr 21

Tid Torsdag 19/42012, kl 19.00 Plats Bamba, Lerlyckeskolan Årsmöte nr 21 Tid Torsdag 19/42012, kl 19.00 Plats Bamba, Lerlyckeskolan Årsmöte nr 21 Årsmötets öppnande Årsmötet förklarades öppnat. Röstlängd/närvaroförteckning 46 hushåll var representerade. Stämmans behöriga utlysande

Läs mer