Närvarande: Martin Evehäll FL 2 Ordförande Nicklas Karlsson BiV Skyddsomb. Joel Persson SoL Vice ordf.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Närvarande: Martin Evehäll FL 2 Ordförande Nicklas Karlsson BiV Skyddsomb. Joel Persson SoL Vice ordf."

Transkript

1 SKOLRÅD Datum: kl. 13:00 Plats: FL:s klassrum, plan 5. Närvarande: Martin Evehäll FL 2 Ordförande Nicklas Karlsson BiV Skyddsomb. Joel Persson SoL Vice ordf. Lena Rosqvist Kök, städ, vaktm. Åse Tiberg UMA Jorun Westman Danslinjen Skyddsomb. Sarah Frisell Påbyggnad Vice sekr. Gunnilla Örgaard Jörgensen JaDo (Special dans) Johnny Pajanen JaDo Johan Lindbäck PG Fredd Holm College Sekreterare Marianne Lund Kurator Christian Carlström Järngänget Justerare Stefan Gunnarsson IT/Service Lars Persson Rektor Frånvarande: Brita Ahlenius FlAk Jonna Brandt Bas Dennis Friberg FL 1 Raymond Nemorin Eductus Ali Kianpour Eductus 1 Mötets öppnande Då förre ordförande Viktoria Wahren slutat på skolan, har ordförandeskapet övergått till vice ordförande Martin Evehäll, som öppnade mötet. 2 Godkännande av dagordning Den föreslagna dagordningen godkändes. 3 Val av justerare Christian Carlström, Järngänget, utsågs till justerare.

2 4 Ny vice ordförande Joel Persson (SoL) utsågs till vice ordförande för skolrådet. 5 Föregående protokoll Föregående protokoll lästes upp av ordförande Martin Evehäll och godkändes av skolrådet. Uppföljda ärenden från föregående protokoll 4: 1. De skolrådsrepresentanter som inte fått något protokoll skrev upp sina e- postadresser på närvarolistan. 2. Stefan har uppdaterat informationen om skolrådet på skolans hemsida. 3. Frågan från Järngänget om dörröppnare till idrottshallen ligger nu hos Landstingsfastigheter. Förhoppningsvis ska dörröppnare finnas monterade till jul. 4. Lena berättar att det fortfarande finns vissa problem kvar med hygienen i elevköket. Rektor Lars pratar med Eductus. Samtliga tar med och påminner sina klasser/avdelningar om att: a) sköta hygienen inomhus (elevkök, toaletter m.m.). b) Rökning ska ske i rökkurerna, samt c) dörröppnaren till de yttre dörrarna ska inte användas om man inte är funktionshindrad, eftersom värmen då försvinner ut, varpå energislöseri och andra olägenheter uppstår i det att kyla och rök drar in i lokalerna. 5. Uppmaningen om att inte röka och fimpa utanför skolans byggnader finns nu på skolans TV-skärmar, liksom information om parfym- och stenfruktsallergi. 6. Det finns nu en rörelsesensor för ljuset i biblioteket och datasalen. Rektor Lars berättar dock att biblioteket och datasalen har fått stängas några tillfällen, t.ex. under lovet, då personer visat suspekt beteende. Men i övrigt ska det vara öppet dygnet runt. 7. Christian berättar att problemet med fimpar på skolgården minskat sedan han tog upp ärendet på måndagssamlingen. 8. Det går nu att köpa kaffe även när man har med en egen mugg. 9. Kaffekort är på gång i tre olika varianter: 1) kaffe, 2) kaffe och smörgås, samt 3) kaffe och kaka. 10. Den dåliga luften på plan 5 ska undersökas vid möte med hyresvärden. 11. Lars håller på och undersöker möjligheten till fler elevskåp på plan 5. Det finns en inbuktning på plan 5 där det i bästa fall kan få plats med nio mindre skåp. Datorerna används av SMF och kan ej flyttas. 12. Øyvind Alster har nu köpt in nya pingisrack. Benny (UMA) plockar in pingisrack och biljardköer klockan En representant för special dans, Gunnilla Örgaard Jörgensen (JaDo) är nu med i skolrådet.

3 14. Fredd (College), Nicklas (BiV) och Jorun (Dans) var de enda som hittills visat intresse för rektorns miljögrupp. 6 Bordlagda ärenden Inga bordlagda ärenden. 7 Ärenden från klasserna, avdelningarna och rektor BiV: Inget. SoL: Lampor utanför elevhemmet är tända hela natten. Stefan säger att detta är meningen för att folk ska se bättre. Däremot ska lyset släckas inne i lokaler som inte används. Se mer om att spara energi under IT/Service! Gunnilla berättar i anslutning till denna fråga, att hon hört från Reijo att skolans buss brukat bli slangad på bränsle. Detta har hänt när den stått i den inre, mindre belysta parkeringsrutan (längst in mot skolbyggnaden). Detta har däremot inte hänt då den stått i den yttre, mer belysta rutan som är längre mot elevhemmet. Kök, städ: Inget. UMA: Frågar om det finns möjlighet att få fler och större rökkurer, samt större askfat. Åse undrade också vem som ansvarar för tömning av askfaten, då någon person vid ett tillfälle har setts tömma ett askfat på gräsmattan. Lena undersöker detta. Dans: Föreslår Tomas Gunnarsson att överlista Jante som föreläsare på skolan. Föreslår källsortering i elevköket, det finns bara en soptunna där nu. Lena berättar att det funnits källsortering förut, men att den inte fungerade och beskriver en rad olika bekymmer som uppstod. Åse berättar att det var likadant med källsorteringen på plan 2, som nu tagits bort. Önskemål om att kunna köpa skruvkorksflaskor (PET-flaskor) i köket. Det har förekommit att invandrargrupper har bönestunder i tjejernas omklädningsrum på plan 3. Någon lärare har vid ett tillfälle visat rätt dem. Fredd kom med förslaget att det ska sättas upp en hänvisningsskylt till bönerummet (rum 164) vid omklädningsrummet. Klockorna i datasalen och tjejernas omklädningsrum, plan 3, går fel.

4 Påbyggnad: Inget. Special dans: Inget. JaDo: Det luktar illa i kylarna i elevköket. Vem ansvarar för städningen? Lena säger att hon försöker hålla koll och kasta mat som legat där i en vecka. Gunnilla föreslår ett städschema för kylarna. Biljarden: En del spelar jämt och andra får ej vara med. Fredd kommer med förslag om spelschema. Samtliga (och särskilt UMA och Eductus) tar med detta till sina klasser till nästa skolråd. Se uppföljda ärenden 5 punkt 4 i detta protokoll. Åse berättar att när UMA vid något tillfälle påpekat för någon Eductuselev om parfymförbudet, så har denne bemött tillsägelsen med: Ni är invandrarfientliga. Detta ärende skickas till rektor Lars Persson. Johnny (JaDo), Lena (Kök, städ) och Fredd (College) diskuterar möjligheten att folk från elevhemmet skulle kunna ha dispens på biljardköer och rack, eller att elevhemmet eventuellt ska kunna ha egna köer och rack som förvaras någonstans på elevhemmet. PG: Inget. College: Inget. Kurator: Inget. IT/Service: Vi är en miljöfolkhögskola. Alla ska därför med till sina klasser och avdelningar att belysning, skärmar och datorer ska stängas av när de inte används! Hjälp till att påminna varandra om detta. Det drar mycket energi ifall 200 skärmar står i viloläge. Stefan varnar för att öppna e-post från okända avsändare eller att svara på telefonsamtal från obekanta nummer. I fallet med e-posten kan man bli uppskriven på maillistor och bli utsatt för reklam/spam. I fallet med att bli uppringd från obekanta telefonnummer varnar Stefan och Gunnilla för att svara ja på frågor, då dessa svar kan spelas in och missbrukas, så att man får hem saker och räkningar som man ej beställt. De varnar också för att ringa upp okända nummer som ringt upp och lagt på. Det kan dras en stor summa pengar som kommer på telefonräkningen. Använd reflex när det är mörkt. Rektor: Inget.

5 FL 2: Det är 700 kronor som ska betalas varje läsår. Vart går pengarna? Ibland tar en person upp tre mikrovågsugnar åt gången i elevköket, och värmer länge (omkring 80 minuter). Går det att få fler mikrovågsugnar? Bör instruktioner hur mikrovågsugnarna används för olika typer av mat sättas upp? Bör någon undervisa eleverna i hur mikrovågsugnarna används? Önskan om förbättrad ventilation på plan 5, varför ska vi betala 700 spänn när vi ej kan andas?. Se 5 punkt 10 i detta protokoll. Bord tre till vänster (de runda borden i serveringen) är vingligt. Dörröppnaren till aulan är ur funktion. 8 Skyddsfrågor Nicklas tar upp några brister som vi bör ta lärdom av efter brandövningen. Exempelvis skedde övningen mitt i en rast. Det uppstod en viss förvirring om vem som skulle ansvara för vilka på återsamlingsplatsen. Sarah berättar att deras lektion inte ännu inte hade börjat, och att hennes klassföreståndare inte var på skolan den dagen. Ska läraren ansvara för eleverna den har- eller ska ha lektion med, om inte klassföreståndaren finns på skolan? Fredd berättar att några elever var likgiltiga och tog för givet det är bara en övning och stannade kvar i byggnaderna eller gick tillbaka in i byggnaderna. En fråga kommer också upp ifall en rapportmottagare och namnlistor behövs vid utrymning? Lars säger att en brandskyddsansvarig ska bjudas in. Förslagsvis ska detta möte vara mellan brandskyddsansvarig och rektor/personal/skyddsombuden. Christian berättar att vaktmästaren Reijo har guidat runt Järngänget på skolan och visat vart brandsläckare, utrymningsvägar, brandfiltar, förbandsskåp, hjärtstartare m.m. finns. Mats i Järngänget, som varit brandman, svarade på frågor om brand och räddning till hela klassen. Alla klasser har inte fått denna information. Åse föreslår att skyddsombuden ska göra en rundvandring klassvis och informera om brandsäkerhet.

6 En utvärdering av brandövningen bör göras klassvis, de punkter som uppkommer tas med till nästa skolråd. Hjärt- och lungräddare finns i expeditionen nära rektorn och kan endast tas fram av personalen, som även är utbildad på att använda hjärtstartaren. 9 Övriga frågor Kuratorn säger att ingen kallelse till skolrådet hade gått ut en vecka i förväg inför detta möte. Martin ansvarar för att skicka ut kallelser och ska få en dagordningsmall av Fredd. 10 Mötets avslutande Mötet avslutades av ordförande Martin Evehäll. Vid protokollet Fredd Holm Sekreterare Christian Carlström Justerare

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik Allmänt... Fel! Bokmärket är inte definierat. Var förberedd... 4 Kallelse... 5 Agenda... 6 Tid... 9 Grundregler... 10 Protokoll, anteckningar mm... 11 Mall

Läs mer

Datateknologsektionen Chalmers studentkår Protokoll styrelsemöte 2012-09-12

Datateknologsektionen Chalmers studentkår Protokoll styrelsemöte 2012-09-12 Sidan 1 av 6 Kl: 12:00 Mötesnummer: 7-2012/2013 Plats: Styrelserummet Närvarande: Funktion Namn E-mail Ordförande Johan Sjöblom sjoblomj Sekreterare Caroline Strandberg carstra Kassör Sebastian Weddmark

Läs mer

Protokoll för studerandesrådets möte 2.4 2015!

Protokoll för studerandesrådets möte 2.4 2015! Protokoll för studerandesrådets möte 2.4 2015 1. Öppnande av möte Mötet öppnades kl. 14.00 av ordförande Milton Manngård. Föredragningslistan godkändes. Lasse Hägerstrand tog en bild på studeranderådet.

Läs mer

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning.

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Datum: 2015-05-07 Förening: RFSL Kalmar län Organisationsnummer: 802474-4916 Handläggare: Annelie Skogsberg 2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Detta är RSFL Kalmar läns andra

Läs mer

GEOS. Protokoll, möte 23:e januari 2002

GEOS. Protokoll, möte 23:e januari 2002 GEOS Protokoll, möte 23:e januari 2002 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordningen 3. Val av justerare 4. Förra mötets protokoll 5. Meddelanden från institutionsstyrelsen och andra instanser

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

Vi lär oss om eld och brand Handledning och faktafördjupning

Vi lär oss om eld och brand Handledning och faktafördjupning Vi lär oss om eld och brand Handledning och faktafördjupning grupp 6-10 år 1 Innehåll Handledning till Vi lär oss om eld och brand... 4 Idén bakom materialet... 4 Innehåll och upplägg... 5 1. Eld och brand...

Läs mer

Den magiska dörren. - ett romanprojekt

Den magiska dörren. - ett romanprojekt Den magiska dörren - ett romanprojekt Idé och lärarhandledning av Josef Sahlin 2011 Bakgrund! 3 Idé! 3 Rättigheter! 4 Syfte! 4 Arbetets gång! 4 Lektionsupplägg! 5 Framsida! 5 Kapitel 1 - Hej! 6 Kapitel

Läs mer

VÅRA ERFARENHETER AV UTVECKLINGSSTÖRNING OCH OMSORG. Rapport från en konferens i Stockholm, 21 september 1992

VÅRA ERFARENHETER AV UTVECKLINGSSTÖRNING OCH OMSORG. Rapport från en konferens i Stockholm, 21 september 1992 VÅRA ERFARENHETER AV UTVECKLINGSSTÖRNING OCH OMSORG Rapport från en konferens i Stockholm, 21 september 1992 Mikael Ahlbin, Conny Bergqvist, Elisabeth Broberg, Anders Harnfeldt, Åke Johansson, Anna Strand

Läs mer

PROTOKOLL. Ungdomsforum 150225 Dnr: KS 2015-106. Plats och tid Konferensrummet, Lagaholmsskolan, Laholm, 150225, 10.00 12.00.

PROTOKOLL. Ungdomsforum 150225 Dnr: KS 2015-106. Plats och tid Konferensrummet, Lagaholmsskolan, Laholm, 150225, 10.00 12.00. 1 PROTOKOLL Ungdomsforum 150225 Dnr: KS 2015-106 Plats och tid Konferensrummet,, 150225, 10.00 12.00 Ungdomar Casandra Hallberg, Osbecksgymnasiet Fredrik Roos-Lindell, Osbecksgymnasiet Emelie Solenheim,

Läs mer

Mobbarna tryckte ner mig, jag hittade styrkan att kämpa vidare

Mobbarna tryckte ner mig, jag hittade styrkan att kämpa vidare Mobbarna tryckte ner mig, jag hittade styrkan att kämpa vidare Inledning Det här är berättelsen om mina tunga skolår. Om mobbingen som kanske egentligen började redan på dagis och pågick ända upp till

Läs mer

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03...

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... 6 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-05-14... 8 PROTOKOLL

Läs mer

GEOS. Protokoll, möte 9:e september 2001

GEOS. Protokoll, möte 9:e september 2001 GEOS Protokoll, möte 9:e september 2001 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordningen med följande tillägg; skåpproblemet och namnbyte 3. Val av justerare 4. Förra mötets protokoll 5. Meddelanden

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2011-01-24, kl. 18.30 Plats: IKDC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

Västerskolans matråd

Västerskolans matråd Västerskolans matråd Protokoll 17 oktober 2014 Närvarande: Tova F-1 A Maja F-1 A Tru-Edon FA Simon FB Neo FC Cornelia 1C Dag 1C Tigra Fritidsrepresentant Lukas 2A Maya K 2B Jacob 2C Elda 3A Amanda 3B Marie

Läs mer

Klassföräldrar. Hur ska vi samarbeta?

Klassföräldrar. Hur ska vi samarbeta? Klassföräldrar Hur ska vi samarbeta? Innehåll! Välkommen som Klassförälder... 2! Klassförälderns uppgift... 3! Du blir klassens kontaktperson... 3! Sprid information... 4! Initiera möten... 5! Se till

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 2014-03-08

Protokoll styrelsemöte 2014-03-08 Protokoll styrelsemöte 2014-03-08 Närvarande: Tomas Östman, Rikard Larsson, Lennart Breidefors, Inga Svensson 1. Mötets öppnande Ordföranden öppnar mötet. 2. Mötets utlysande Mötets utlysande godkändes.

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23 Stockholm 2015-01-23 Styrelsemöte 23 januari 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse

Läs mer

a) Skolan har köpt in 5 st ipads i en första liten ansats att höja IT utrustning i skolarbetet.

a) Skolan har köpt in 5 st ipads i en första liten ansats att höja IT utrustning i skolarbetet. Skolrådsmöte Nyvångsskolan Onsdagen den 22 maj 2013 kl 18:30-20:30 Plats: Personalrummet, Nyvångsskolan Närvarande: Camilla Fajerson, Rektor Anneli Roth, Tf. Rektor Kristin Helmersson, Fritidspedagog Rockan

Läs mer

Rissa von Hult. Tina Persson Hälsoinspiratören www.friskoteket.eu

Rissa von Hult. Tina Persson Hälsoinspiratören www.friskoteket.eu Rissa von Hult Det var en dag i april år 2000 jag var ute på min postrunda och stannade som vanligt till på fårfarmen i Hult för att lämna post. Den här dagen kom vi in på att jag gärna skulle vilja ha

Läs mer

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013 Trädgårdsstadsskolan Information A till Ö Läsåret 2012/2013 Innehållsförteckning Introduktion...3 Allergier och specialkost...4 Arbetsmaterial...4 Besök till skolan...4 Betyg...4 Bilparkering...5 Borttappade

Läs mer

Förberedelse: Planera, planera, planera

Förberedelse: Planera, planera, planera Förberedelse: Planera, planera, planera En av de viktigaste beståndsdelarna i en lyckad rekrytering är planering. Planera i god tid, gärna på våren så att det inte blir stressigt på hösten precis innan

Läs mer

Sammanfattning av tankar och idéer från boende på Albyberget

Sammanfattning av tankar och idéer från boende på Albyberget 2013-10-30 Sammanfattning av tankar och idéer från boende på Albyberget Under september och oktober träffade representanter från Mitt Alby boende på Albyberget på tjugo mindre möten i samlingslokalerna,

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 16.12 Uppsala den 15 september 2013 Närvarande: Julia Yates, Linnea Wikström, Marta Lindström,

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2010-02-23, kl. 16.00 Plats: Sal 137, EC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

Rektor/ordförande Thomas Tollsner Biträdande rektor Maria Söderlind Skolrepresentant Vakant

Rektor/ordförande Thomas Tollsner Biträdande rektor Maria Söderlind Skolrepresentant Vakant 2015-02-25 1 (5) Föräldraråd 2015-02-25 Tid: 18.30-20.30 Plats: Örsundsbroskolan F-huset, Matsalen och Delta Kallelse till mötet har gått ut via mejllista, personal på skolan samt hemsidan. Närvarande:

Läs mer

Skolråd 2014-10-15. Information från skolledningen. Skolutveckling, kommunal nivå:

Skolråd 2014-10-15. Information från skolledningen. Skolutveckling, kommunal nivå: Skolråd 2014-10-15 Rektor Anna Ronquist öppnade mötet med att hälsa alla välkomna och passade på att säga att skolledningen inte känner igen sig i den skoldebatt som varit under valet. Personalen på Kyrkskolan

Läs mer

150303 Minnesanteckningar Skolråd Haga/Lyckebyskolan

150303 Minnesanteckningar Skolråd Haga/Lyckebyskolan 150303 Minnesanteckningar Skolråd Haga/Lyckebyskolan Närvarande: Föräldrar: Nina Randone (Fa), Alexandra Gyris (Fb), Maria Tibbling (Fe), Anna Wremborn (1d), Linda Säterbring (1d), Håkan Stenmark (4b),

Läs mer

BARNHEARING I JÄRFÄLLA 2013

BARNHEARING I JÄRFÄLLA 2013 BARNHEARING I JÄRFÄLLA 2013 Elever ställer frågor till Järfällas politiker och tjänstemän Den årliga barnhearingen är en del i Järfällas arbete med att öka elevernas inflytande i skolan och i samhället

Läs mer