VELLINGE KOMMUNIKÉ. Vellinge kommuns informationstidning Nr 3 juni 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VELLINGE KOMMUNIKÉ. Vellinge kommuns informationstidning Nr 3 juni 2011"

Transkript

1 VELLINGE KOMMUNIKÉ Vellinge kommuns informationstidning Nr 3 juni 2011 Kommuniké nr 200! Foto: Frida Nyqvist Med stöd av Länsstyrelsen, Vellinge kommun, Skogsstyrelsen, Region Skånes Miljöfond och EU-projektet LIFE-Balt- Coast driver Falsterbo Fågelstation sedan fem år ett försök att skapa en frizon för skärfläckorna och andra strandängsfåglar kring Landgrens holme och Södra Ålasjön i Flommens naturreservat. Fram till midsommar har du möjlighet att från första parkett beskåda kolonin. Läs mer på sidan 4. Bild: Stellan Widholm Mycket händer i sommar på Falsterbo konsthall Falsterbobon Stellan Widholm visar en retrospektiv utställning från och med 18 juni. Två helger i juli håller konstnären Louise Ericsson kurser i måleri. I slutet av juli visas Britta Grönstrands Husdjur. Årets sandskulpturtävling går av stapeln 31 juli. Sidan 4 Foto: Maria Wargren Förslag till Pågatågsstationer i Västra Ingelstad och Östra Grevie 2015/16 planerar Skånetrafiken öppna lokaltågstrafik på Trelleborgsbanan med hållplatser i Västra Ingelstad och Östra Grevie. I stationsområdena byggs nya plattformar med väderskydd, biljettautomater, anslutande trappor och ramper, cykel- och pendlarparkeringar med mera. Sidan 7 Glad midsommar! Bild: Sweco Midsommarafton 24 juni kan du fira på flera ställen: Gåsaloppet vid Bäckatorget i Skanör kl och/eller i stadsparken kl , vid Stora Hammars mölla kl eller vid Almgården i Vellinge kl (kl om du vill vara med och klä majstången). Läs om var du hittar sommarens evenemang. Sidan 8

2 Utbildning och barnomsorg Kommunikén nr 200 Det roligaste med att arbeta med Vellinge Kommuniké är nog när ni läsare hör av er om det som stått i tidningen eller tipsar om vad ni vill ska vara med. Det tråkigaste är att det är så lite som får plats av allt det som händer i vår kommun och att det inte går att vara så aktuell som på Vellinge.se. För ett tag sedan hörde en medlem i kulturföreningen Calluna av sig med en komplett förteckning över Vellinge Kommunikés utgivning. Enligt beräkningarna skulle detta bli nummer 200. Det finns nog inte många kommuntidningar i Sverige som kommit ut i 41 år, fyra år innan Vellinge kommun i sin nuvarande form bildades. Kommuntidningar för att inte tala om kommunarkiv är en guldgruva för alla som är intresserade av sin hembygd. I det här numret låter vi två nya nämndsordföranden presentera sig och sin verksamhet. Detta är en del av projektet Medborgardialog som en del av styrningen som SKL, Sveriges kommuner och landsting, startat och där Vellinge är en av deltagarna. Du kommer att få se mer av förbättrad medborgardialog framöver. Bland annat kan du chatta med dina politiker. Läs mer på sidan 7. Trevlig sommar! Marie Carlberg Text och foto Marie Carlberg om inget annat anges. Ansvarig utgivare: Marie Carlberg, vellinge.se, tfn Tidningen är tryckt på Cocoon Silk. Repro och tryck: JMS, Vellinge Nästa nummer kommer 13 augusti. Studentutsläpp 9 juni kl Musikunderhållning vid Bryggan kl SP3D kl SP3C kl NV3B kl OP3 kl IDR3 kl MP3B kl NV3A kl BF3 kl TE3 kl SP3A kl MP3A kl ES3 Kl SP3B Skolavslutningar 14 juni Uppgifter från skolorna vid tidningens tryckning. Senaste informationen finns på Vellinge.se. Herrestorpskolan Avslutning på skolgården för F 5 kl. 8.00, i gympasalen för år 6 9 kl Håslövs byaskola Avslutning för alla elever i Håslövs kyrka kl Ljungenskolan Avslutning i sporthallen för F 5 kl och för år 6 9 kl Rosentorpskolan Gemensam avslutning för alla elever på skolgården kl Föräldrar och syskon är hjärtligt välkomna! Bussarna går hem kl Ingen skollunch serveras denna dag. Sandeplanskolan Avslutning kl för alla elever på Multisportarenan. Skoldagen börjar som vanligt kl. 8.20, skolbussar enligt ordinarie schema. Skanör Falsterbo Montessori Avslutning på skolgården kl för samtliga klasser. Traditionellt tårtkalas efteråt. Skanörs skola År F 3 kl i Skanörs kyrka År 4 5 kl i Skanörs kyrka År 6 9 kl i skolans idrottshall 13 juni kl terminsavslutning för Skanörs förskola i Skanörs kyrka. Stora Hammars skola Avslutning i Stora Hammars kyrka: F-klass och femåringar kl. 8.00, år 1 och 5 kl. 8.45, år 2 och 3 kl. 9.30, år 4 kl och år 6 och 7 kl Alternativ avslutning i biblioteket kl Skolbussen går hem kl Ingen lunch serveras denna dag. Sundsgymnasiet Avslutning i skolrestaurangen. Åk 1 kl och åk 2 kl Södervångskolan Avslutning för alla i Södervångshallen kl År 7 9 stannar sedan kvar för att avtacka niorna. Därefter betygsutdelning. Tångvallaskolan Avslutning i Falsterbo kyrka: förskolan (5 6 åringar) och år 1 och 2 kl. 8.30, år 3, 5, 7 och 9 kl och år 4, 6, 8 och 9 kl Västra Ingelstad skola Dagen startar kl för F 8. Avslutning i Hököpinge kyrka: F 3 kl. 8.30, år 4 6 kl År 7 8 har avslutning i V Ingelstads kyrka kl År 9 startar kl med brunch för föräldrar, elever och personal. Avslutning kl i V Ingelstads kyrka. Skolbuss endast kl Ängdala skolor Avslutning för F 9 på gräsplanen utanför J-byggnaden kl Tårta ca kl F 3 serveras i kaféet, år 4 9 matsalen. 2 KOMMUNIKÉN Juni 2011

3 Bygga, bo och miljö Ansökan om lov så gör du Om du vill bygga ett hus eller göra vissa andra åtgärder måste du ansöka om lov hos oss på kommunen. Detta krävs oavsett om det behövs en detaljplan eller inte för området. Från det att du lämnat in din ansökan har vi tio veckor på oss för att handlägga ditt ärende. Om din ansökan behöver kompletteras med uppgifter räknas tiden efter det att kompletteringarna kommit in. Behövs mer utredning har vi möjlighet att förlänga med ytterligare tio veckor. Med nya plan- och bygglagen ska byggnadens och tomtens tillgänglighet prövas redan i bygglovet. Det innebär att du redan från början får ett beslut om att din byggnad följer de tillgänglighetskrav som finns för olika funktionshinder. Eldstad kräver anmälan Tidigare behövde du parallellt med ansökan om bygglov också göra en bygganmälan. Det behöver du inte göra i och med nya plan- och bygglagen. Men för vissa åtgärder som du inte behöver söka bygglov för måste du fortfarande göra en anmälan. Det innebär att du måste lämna in en anmälan till oss om du till exempel ska installera en eldstad i din bostad eller göra större inre ändringar i ditt hus, ändra konstruktionen eller planlösningen. Kontrollansvarig behövs När du ska bygga, riva eller utföra markåtgärder måste du oftast anlita en kontrollansvarig (KA). Det är du som är byggherre som anger förslag till KA i bygglovsansökan. Den kontrollansvarige ska bland annat hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan och se till att den och de bestämmelser och villkor som gäller följs. Den kontrollansvarige ska även vara med på tekniska samråd, besiktningar, kontroller och vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök på ditt bygge. Vid enklare åtgärder behöver du ingen kontrollansvarig. Är du osäker på om du behöver en kontrollansvarig eller inte får du gärna ta kontakt med oss på kommunen så hjälper vi dig. Efter den 31 december 2012 är det krav på att de som arbetar som kontrollansvariga måste vara certifierade, det vill säga godkända, för att få utföra kontroller. Avgiften varierar För vårt arbete med ansökan om lov och anmälan betalar du en avgift till oss. Hur stor avgiften är kan variera från kommun till kommun, men vi får inte ta ut mer i avgift än vad det kostar oss att hantera ditt ärende. Kontakta oss Är du osäker på om du behöver ansöka om lov eller om åtgärden du ska göra är anmälningspliktig får du gärna ta kontakt med oss så hjälper vi dig. Läs också mer på Vellinge.se. Text: Sara Lager tipsar Du som får hämtat matavfall, tänk på att RenoNorden numera hämtar dina säckar på torsdagar! Prata trygghet och säkerhet 17 juni Då kan du träffa polisen, kommunens säkerhetschef och en representant från Länsförsäkringars grannsamverkan på följande platser och tider: Ica Skanör kl , Ica Höllviken kl och Ica Vellinge kl Du får informationsblad om hur man förebygger bostadsinbrott och om langning, plastkort med telefonnummer till Uppsikt Vellinge och har dessutom möjlighet att ställa frågor eller prata om det du vill. Plocka upp efter hunden! Barn som leker i våra grönområden kommer ofta hem med hundbajs på skorna och ibland till och med på kläderna. Föräldrarna ringer då kommunen och undrar vad som gäller ska man plocka upp efter sin hund? I lokala ordningsföreskrifter står det Föroreningar efter hundar ska plockas upp på områden med tydlig tätortsprägel såsom lekplatser, gångbanor, gator, torg och grönområden där allmänheten vistas i större omfattning, samt inom anläggningar för idrott, motionsspår och badstränder. Det finns flera naturområden i våra tätorter där mängder av människor vistas och där man ska plocka upp, till exempel Gya, Kanalskogen, Haga och stadsparkerna i Skanör och Falsterbo. Släng inte i naturen! Tyvärr plockar en del upp men slänger sedan påsen in i buskage eller på våra gräsmattor. När en sådan påse fastnar i grästrimmern så sprids bajset runt. Skötselpersonalen är tvungen att vara klädd i regnställ och ha visir framför ansiktet annars riskerar de att få bajset över hela kroppen och i ansiktet. Det har även hänt att de får in det i munnen. Tänk därför på dina medmänniskor och släng påsarna i hundtunnorna! Saknas det hundtunnor där kommunen sköter allmän mark? Kontakta då Vellinge Direkt, , eller vellinge.se. Text: Lisa Sundgren Juni 2011 KOMMUNIKÉN 3

4 Skanör och Falsterbo Skanörs bibliotek byggs om Biblioteket får större lokaler under hösten då caféet integreras i biblioteket. Eftersom hela biblioteket berörs av ombyggnationen kan inte verksamheten drivas i lokalerna under tiden. Därför flyttar biblioteket tillfälligt till Skanörs skola. Där kommer att finnas datorer, kopiator och skrivare, tidningar, böcker och annan media. På det nya biblioteket ska det bl.a. finnas en större hörsal, barnavdelning och ungdomsavdelning. Tidplan: augusti helt stängt då inredning och böcker flyttas till Skanörs skola. 29 augusti öppnar biblioteket på Skanörs skola. 1 september börjar ombyggnaden som är beräknad till ungefär ett halvår. Under byggtiden magasineras en del böcker och media. Text: Patrik Thynell Falsterbo konsthall 18/6 är det vernissage kl av Falsterbobon Stellan Widholms retrospektiva utställning som är öppen till och med 17/7 tisdag söndag kl /7 och 23 24/7 håller konstnären Louise Ericsson två helgkurser i måleri. 23/7 kl är det vernissage av Husdjur, måleri av Britta Grönstrand. Öppet till och med 21/8 tisdag söndag kl Årets sandskulpturtävling går av stapeln 31/7 kl Anmälan kl på Falsterbostranden nedanför museet. Läs mer på Vellinge.se/konsthall. Med lysande svartvit teckning, uppåtböjd näbb och långa gråblå ben liknar skärfläckan ingen annan vadare. Skärfläckan svart på vitt Många fågellokaler har försvunnit det senaste århundradet på grund av exploateringen längs våra kuster. Nu försöker Falsterbo Fågelstation skapa en frizon för skärfläckorna och andra strandängsfåglar kring Landgrens holme söder om Hamnvägen i Skanör. Skärfläckorna återvänder från övervintringsplatserna i mitten av mars. De uppträder i flock och pardansen och spelflykten på våren är fullt i klass med orrspel och trandans! Många bon på Landgrens holme I månadsskiftet april maj lägger honan tre fyra ägg i en grop i gräset. På Landgrens holme ligger bona tätt. Då kan de lättare skyddas gemensamt mot kråkor och andra äggtjuvar, men det hjälper inte mot räv och grävling. Hona och hane turas om att ruva och ungarna kläcks efter dagar. Bara några timmar efter kläckningen vandrar/simmar skärfläckorna iväg med sina ungar, bort från kolonin, norrut och söderut längs Näsets västsida. Förmodligen gör de så för att förbättra möjligheterna att hitta föda. Men farorna är många kråkor, kajor och trutar håller sig framme och många ungar riskerar att bli överkörda när de springer över Hamnvägen. Efter ungefär en månad är ungarna flygfärdiga. Då flyttar de vuxna söderut. Någon månad senare följer ungfåglarna efter till vinterkvarteren i Västafrika. Mikael Kristersson i högform. Foto: P-G Bentz och Marie Carlberg Utbredning förr och nu I Sverige häckar skärfläckan i Skåne, Blekinge, Halland, på Öland och Gotland. Av de paren finns ca en tredjedel i vår kommun, varav 110 par på Landgrens holme i år. Elstängsel skyddar Det fyra km långa kreaturstängslet runt området har försetts med tre eltrådar för att stänga ute rävar, grävlingar och lösspringande hundar. Runt själva holmen finns också en eltråd för att förhindra att korna av misstag lägger sig på äggen. För att hålla ett lämpligt vattenstånd runt häckningsholmen har en reglerbar fördämning byggts i södra inflödet. Unik koloni Det unika med skärfläckekolonin på Landgrens holme är att den ligger så nära bebyggelsen och är lätt att uppleva från den gamla banvallen mellan centrum och Skanörs hamn. Filmad dokumentation De senaste fem åren har Mikael Kristersson studerat och filmat skärfläckornas fascinerande familjeliv. Dagar och nätter har han tillbringat nergrävd i gömslen, 18 meter upp i luften och ålandes i daggfuktigt gräs för att samla material till en unik dokumentärfilm för SVT. För att få allt att fungera har han ägnat hundratals timmar åt att bygga fördämningar, kolla elstängsel och hålla fyrfota rovdjur borta. 4 KOMMUNIKÉN Juni 2011

5 Västra Ingelstad och Östra Grevie Förslag till Pågatågsstationer Årsskiftet 2015/16 planerar Skånetrafiken att öppna lokaltågstrafik på Trelleborgsbanan med två hållplatser i vår kommun Västra Ingelstad och Östra Grevie. I maj hölls samråd med ett 50-tal bybor från Västra Ingelstad. Samrådet gällde detaljplanen för nya stationsområden och ändringar i vägnätet. På mötet fanns representanter från Vellinge kommun, Skånetrafiken och Trafikverket som informerade och svarade på frågor. Fram till den 15 juni kan synpunkter på planförslaget även lämnas skriftligt till Vellinge kommun. Vägportar och broar I de två gamla stationsområdena byggs nya plattformar med väderskydd och biljettautomater, anslutande trappor och ramper, cykel- och pendlarparkeringar med mera. Samtidigt bygger Trafikverket om landsvägsnätet så att nuvarande plankorsningar med järnvägen försvinner och ersätts av vägportar och broar. Västra Ingelstad I Västra Ingelstad blir det en ny vägport mitt under Pågatågsstationen och en vägport på Hötoftavägen som får ny sträckning öster om golfbanan till väg 101. Vägporten i byn förenar Stationsvägen med Jordholmsvägen i ny skepnad väster om banan. Den mot väster svagt sluttande terrängen på andra sidan vägen erbjuder fina lägen för framtida bostäder nära stationen. Arbetet med de nya planskilda korsningarna påbörjas Ett samrådsförslag till detaljplan med utformning av stationsområdet och vägporten för ny sträckning av Hötoftavägen har tagits fram. Du hittar förslaget på Vellinge.se och utställt på Västra Ingelstads skola och i kommunhuset. Östra Grevie I Östra Grevie är planerna att börja med broarbetena varför detaljplanen där kommer lite senare med plansamråd i höst. Förutsättningarna gör att två lägre tunnlar för gång-, cykel och biltrafik planeras i byn, en i varje ände av plattformarna, samt en landsvägsbro norr om samhället på Bolmersvägen. För Östra Grevie pågår ännu arbetet med att utforma ett förslag. Där blir perrongerna delvis avskärmade av bullerskäl, men med utblickar mot såväl parkstråket öster om banan som dammen och ett litet grönområde i väster. Plattformarna nås via trappor och ramper från vägportar i norr och söder. Kyrkan kommer att kunna bli ett vackert blickfång uppe i backen från banan sett. Såväl i norr som i väster finns möjligheter att bygga bostäder nära stationen. En ny säkrare anslutning av Bolmersvägen till 101:an som krävs av Trafikverket innebär en uppflyttning norrut av vägen och därmed möjlighet till ny bostadsbebyggelse söder om den nya vägen. Olika lösningar diskuteras, såsom en förlängning av byavägen väster om den nordligaste husraden i byn. Text: Hans Folkeson Trelleborgsbanans finansiering Att Pågatågen kan börja köra på Trelleborgsbanan redan 2015/16 beror på att Vellinge, Trelleborgs och Malmö kommuner tillsammans med Skånetrafiken och Region Skåne förskotterar de 500 miljoner som projektet kostar till Trafikverket. Därav är 70 miljoner kronor en ren investering av Vellinge kommun i projektet, som ger nya möjligheter för de östra kommundelarna att utvecklas. De utlånade pengarna betalas igen ur Trafikverkets kommande budgetanslag. Västra Ingelstads stationshus Det gamla stationshuset Jordholmen kommer under arbetet med banan att tjäna som platskontor för Trafikverket. Därefter finns flera användningsmöjligheter för byggnaden. Villkoret är att byggnaden inte förvanskas. Vill du veta mer? Ytterligare information finns på Vellinge. se under Bygga, bo & miljö>planer>planer på remiss. Där finns även en länk till Trafikverkets arbetsplaner för vägar. Du är också välkommen att kontakta Tillväxt och samhällsbyggnad via besök, telefon , eller e-post om du vill veta mer. Juni 2011 KOMMUNIKÉN 5

6 Medborgardialog: Vård och omsorg Anna Mannfalk om sitt uppdrag Sedan 2011 har jag fått förmånen och förtroendet att vara ordförande i den nya Omsorgsnämnden. Tillsammans är vi elva ledamöter som ansvarar för vård och omsorg samt individ- och familjeomsorg. Detta innebär bland mycket annat hemtjänst, vård- och omsorgsboenden för våra gamla och för funktionshindrade, missbruksvård, försörjningsstöd och flyktingmottagande. Ledamöterna i Omsorgsnämnden är fördelade på sju moderater, två folkpartister, en socialdemokrat och en representant från Nya Listan. Det finns även elva ersättare som representerar samma partier. De partier som inte har egna platser har närvarorätt vid mötena. Vi är alla fritidspolitiker, det vill säga var och en av oss är politiskt engagerad vid sidan av sin ordinarie sysselsättning. Valfrihet hela livet För mig är det oerhört viktigt att Vellinges kommuninvånare ska kunna fortsätta att bestämma över sin vardag även när man behöver stöd och hjälp av samhället. Att behöva ta emot hjälp i sitt eget hem och kanske till och med in i sitt eget badrum påverkar den personliga integriteten i högsta grad. Omsorgsnämndens uppgift är att se till att detta sker med stor respekt för individen och hennes/hans villkor. För detta krävs att personalen har rätt kompetens så att vårdtagaren kan känna sig trygg i varje situation. Flytta till, inte från Under större delen av vår livstid innebär att byta bostad att vi flyttar till något nytt. Den dagen vi inte längre klarar oss med hjälp och stöd i det egna hemmet uppfattas det idag som att vi flyttar från vårt hem till ett vård- och omsorgsboende. Det vill vi ändra på. Vi vill att våra seniorer ska uppfatta det som att man flyttar till ett av våra boenden. I kommunen finns sex vård- och omsorgsboenden och tre servicehus med intilliggande trygghetslägenheter. Från och med 2011 finns möjlighet att välja vilket omsorgsboende man önskar komma till. När det gäller trygghetslägenheterna ställer man sig i kö hos Vellingebostäder. Möjligheter att jämföra de olika alternativen finns på Vellinge.se. Privatpersonen Anna Tillsammans med min man driver jag ett företag i kommunen sedan många år. Vi har fyra barn, ett barnbarn, hund, katter och hästar och tycker att Vellinge kommun är ett av de bästa ställena på jorden att bo och verka i! Valfrihet i daglig verksamhet Den 1 september införs valfrihetssystem även inom daglig verksamhet LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Det innebär att personer enligt LSS och som har ett biståndsbeslut om daglig verksamhet kommer att kunna välja vilket företag de vill ha som utförare. De som inte kan eller vill välja tilldelas icke-valsalternativet som är den kommunala utföraren. Det kommer att bli enkelt att byta företag för dem som inte är nöjda med hjälpen de får. Månstorps ängar I mars invigde vi Månstorps ängar i Västra Ingelstad. Målet är att anläggningen utöver sin funktion som vård- och omsorgsboende ska fungera som ett aktivitetshus för alla invånare i Västra Ingelstad med omnejd. Badet används för såväl babysim som rehabilitering och av olika motionsgrupper. Restaurangen kan bokas till högtider eller filmvisning med mera. Gör gärna ett besök när du har vägarna förbi! Allt blir inte som man tänkt När kriser uppstår i livet ska det finnas ett skyddsnät som fångar upp oss och hjälper oss på fötter igen. Arbetslöshet, relationsproblem, sjukdom och missbruk drabbar våra invånare liksom alla kommuners invånare. Avdelningen för individuell myndighetsutövning (= socialtjänsten) stödjer och hjälper till med försörjningsstöd, boendestöd, familjerådgivning och olika behandlingar av både barn och vuxna. När du är som mest utsatt ska du bemötas med respekt och få dina behov prövade på ett rättssäkert sätt. Barn utan land Mottagningen av ensamkommande flyktingbarn är också nämndens ansvar tog vi emot fem barn i familjehem. Vi är självklart beredda att göra vad som står i vår makt för att dessa barn ska kunna få en ny start i livet. Tyvärr har det varit för få som har förklarat sig villiga att ställa upp som familjehem. Kommunfullmäktige har därför fattat beslut om att förutom att förlänga avtalet med Migrationsverket ett år till utreda förutsättningarna för att skapa ett gruppboende för ensamkommande flyktingbarn. Hur vi gör detta på bästa sätt tar vi gärna emot synpunkter på! Dyrt eller prisvärt? Av varje skattekrona 2010 gick 24 öre till Omsorgsnämndens verksamhet. I mitt uppdrag ingår att se till att vi utnyttjar skattebetalarnas pengar på ett effektivt och ansvarsfullt sätt. Vi ska inte behöva sätta de behov som våra funktionshindrade har mot förskolans behov eller våra idrottsföreningars. Att vi bor i en av Sveriges mest välmående kommuner innebär inte att vi ska vara mindre försiktiga med hur effektivt vi driver vår verksamhet. Det är dig vi representerar Förhoppningsvis leder mina ord till tankar, frågor och engagemang hos dig som kommuninvånare. Du når mig via Vellinge Direkt på telefon eller via Jag ser fram emot att ta del av dina synpunkter! Anna Mannfalk Foto sid 6 och 7: Bertil Andersson 6 KOMMUNIKÉN Juni 2011

7 Medborgardialog: Gemensam medborgarservice Christer Mars om sitt uppdrag Jag har varit fritidspolitiker i Vellinge kommun sedan 1998 med uppdrag i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, tekniska nämnden och kommunens bolagsstyrelser. För mandatperioden har jag fått det stora förtroendet att som ordförande leda Nämnden för gemensam medborgarservice (GMS). Byggt ut tekniska system Vellinge kommun har växt och utvecklats under många år och jag tycker vi lyckats med att i denna stora expansion klara av att bygga ut kommunens tekniska system. Ett bra exempel på detta är anslutningen till Sydvatten, som gett oss en bra och säker vattenförsörjning. Privatpersonen Christer I grunden är jag elingenjör. Jag har jobbat med industriautomation på stora företag, men också varit egen företagare under en period. Jag är född i Lund och uppvuxen i Malmö. Min familj (fru och två söner) flyttade 1977 till Vellinge kommun efter en sejour i Västerås. Via vår plats i tomtkön fick vi ett erbjudande om att få köpa en tomt, där vi kunde bygga vårt eget hus som vi fortfarande bor kvar i. Service åt alla Nämnden för gemensam medborgarservice ansvarar för den service som ges till alla kommunmedborgare. Nämnden består av elva ledamöter inklusive ordförande och två vice ordförande. Vi har också elva ersättare som ska kunna ersätta om någon ordinarie inte kan närvara vid nämndsmötet. Av de ordinarie ledamöterna representerar sju Moderaterna, två Folkpartiet, en Socialdemokraterna och en Nya Listan. Vi är alla fritidspolitikerna vid sidan av våra ordinarie jobb. Bestämmer vad som ska göras Vår uppgift är att via medborgarkontakter skapa förutsättningar för mycket god medborgarservice. Vi ska utveckla verksamheten via övergripande planer inom vårt område. Nämnden ska beskriva vad som ska tillhandahållas genom att sätta mål och kvalitetsnivåer och kontrollera att dessa mål och kvalitetsnivåer uppnås. Kontrollen gäller också att vi följer lagar och föreskrifter. Våra mål beskrivs i styrkort som kommunfullmäktige fastslår. Vår uppgift är också att besluta vilken service som ska utföras externt (på entreprenad) och vilken som ska utföras internt (av kommunen). Våra huvudområden är: Trafikfrågor Räddningstjänsten Vatten och avlopp Renhållning och avfallshantering Gator och vägar Fritidsverksamheten Kulturverksamheten Ungdomsrådet Hamnverksamheten (Skanörs Hamn) Ordningsstadgar Jag ser fram emot uppdraget att leda GMS i de olika serviceuppdragen till dig och alla andra kommuninvånare. Ni har valt oss politiker för att representera er som bor i Vellinge kommun. Har du frågor eller synpunkter kan du alltid nå mig via Vellinge Direkt, , eller via vellinge.se. Christer Mars Chatta med Anna och Christer! Måndagen den 13 juni kan du vara med och inviga kommunens chattfunktion på Vellinge.se. Mellan kl. 17 och 19 har du möjlighet att via hemsidan ställa frågor om verksamheterna inom Omsorgsnämnden och Nämnden för gemensam medborgarservice. Läs mer på Vellinge.se. Tångrensning Vellinge kommun rensar varje år tång på våra badstränder. Arbetet utförs av en entreprenör vilken för närvarande är Söderlindh & Jeppsson. Första rensningen är vårrensningen som ska vara klar 15 maj. Därefter börjar säsongsrensningarna. Arbetet utförs med strandstädningsmaskin eller hjullastare och harv. Entreprenören utför tillsyn av stränderna under hela badsäsongen. Utifrån behovet och badvädret beslutas om tångrensning ska utföras. Endast ilandfluten tång rensas bort. Bortrensad tång läggs upp på mellanlagringsplatser och på hösten körs tången tillbaka till stranden och havet tar den tillbaka. Vellinge kommun har dispens från Länsstyrelsen för att få utföra arbetet. Kostnaderna för tångrensningen varierar mellan åren kostade den kr. Har du synpunkter på hur vi sköter stränderna kan du kontakta Vellinge direkt, Text: Lisa Sundgren Hjärtstartare Linus Olsson, som själv drabbades av hjärtstopp som 18-åring, har genom en insamling kallad Heart of Linus kunnat köpa in sin första hjärtstartare. Den har placerats på Taxi Vellinge i Höllviken. Det finns nu många hjärtstartare på olika ställen i kommunen, bland annat på idrottsanläggningar, golfklubbar, i kyrkor, hos Räddningstjänsten, Näsets läkargrupp, i Skanörs hamn och på kommunhuset. Du hittar hela förteckningen på Vellinge.se. Sök på hjärtstartare. Juni 2011 KOMMUNIKÉN 7

8 Evenemang i kalender, på blad och webb Turistbyrån, som hittills ansvarat för publicering av evenemang i Vellinge Kommuniké och på Vellinge.se, inför nu även evenemangsblad. Därför kommer Vellinge Kommuniké inte att ha med så många evenemang framöver. Kalendern 2011/12 skickas ut till alla hushåll i Vellinge kommun 4 5 juni. Där får du information och inspiration om vad du kan göra i din hembygd. Du hittar besöksmål, naturupplevelser, gårdsbutiker, evenemang, sportaktiviteter, boenden, konserter, restauranger, muséer, gallerier och mycket mer. Uppleva och göra Tätare utgivning För att få med fler evenemang så kommer vi att ge ut ett evenemangsblad cirka sju gånger under året. Där hittar du periodens aktuella evenemang. Evenemangsbladet ÄNTLIGEN SOMMAR! MIDSOMMAR VIKINGAMARKNAD NATURVANDRINGAR FALSTER- BO HORSESHOW UTEGYMPA LOPPIS ÖPPNA TRÄDGÅRDAR OCH EN MASSA ANNAT KUL finns att hämta på turistbyrån. Du kan också ladda ner det som en pdf på vår hemsida Vellinge.se/turism. Via hemsidans startsida Vellinge.se hittar du alltid den senaste uppdaterade evenemangslistan. Vill du ha med ditt evenemang och därmed också synas på Skane.com e-postar du information till 1 11 Kust &Slätt Ett urval av våra evenemang 1 juni - 10 juli i Vellinge kommun och på Falsterbonäset Mycket nöje önskar turistbyrån genom Annika Lundh Vad tycker du? Hur ser du utifrån din yrkesroll på utbudet av evenemang i Vellinge kommun? Vellinge Kommuniké frågade tre anställda i Vellinge kommun som på olika sätt arbetar med din fritid och med turismen i kommunen. Foto: Jan Hjert och Marie Carlberg Marie Törnquist, turistbyrån Det är ett digert smörgåsbord som erbjuds. Förutom evenemang som Falsterbo Horse Show, sandskulpturtävlingen och vikingamarknad erbjuds fin musik i våra kyrkor, allsångskväll, jazz, naturguidningar, sommarfest med dansbandsorkestrar och utställningar på gallerier och konsthallar. Mats Persson, enhetschef fritid Vi är bra på stora evenemang på sportsidan med Falsterbo Horse Show, Halör Cup och det senaste junior-sm i friidrott i Vellinge augusti. Vi är lite sämre på stora evenemang inom kultur och musik. Jag tror att det hade varit bra för Vellinge att profilera sig även inom de områdena. Kristina Papai, enhetschef kultur Konsthallen och biblioteken har en bra programverksamhet för olika målgrupper. Tillsammans med allt det som musikskolan, entreprenörer, föreningar och studieförbund erbjuder finns det en stor bredd. Något som vi skulle kunna utveckla är kultursatsningar för ungdomar.

Vellinge kommuns informationstidning Nr 3 juni 2012

Vellinge kommuns informationstidning Nr 3 juni 2012 VELLINGE KOMMUNIKÉ Vellinge kommuns informationstidning Nr 3 juni 2012 Foto: Krister Appelfeldt Falsterbo Horse Show är otroligt viktigt för Vellinge kommun. Näringslivet på Näset är till stora delar beroende

Läs mer

Vellinge kommuns informationstidning Nr 4 augusti 2011. En fest för folk och fåglar

Vellinge kommuns informationstidning Nr 4 augusti 2011. En fest för folk och fåglar VELLINGE KOMMUNIKÉ Vellinge kommuns informationstidning Nr 4 augusti 2011 En fest för folk och fåglar Evenemang i september 25 sept. Falsterbo Strandbad Arrangeras av VFFG, Företagarna & GRID Företagarföreningarna

Läs mer

Vellinge Direkt Sveriges bästa kundtjänst! Foto: Agnes Liljeberg. Bygga, bo & mijö Översiktsplanen är klar

Vellinge Direkt Sveriges bästa kundtjänst! Foto: Agnes Liljeberg. Bygga, bo & mijö Översiktsplanen är klar Vellinge Kommuniké Vellinge kommuns informationstidning Nr 1 februari 2014 Vellinge Direkt Sveriges bästa kundtjänst! Läs mer på sidan 4 Foto: Annika Lundh Foto: Agnes Liljeberg Foto: Sara Lindström Bygga,

Läs mer

Vellinge kommuns informationstidning Nr 7 december. Äntligen byggstart för motorväg på E6 Vellinge-Trelleborg - sid 6-7.

Vellinge kommuns informationstidning Nr 7 december. Äntligen byggstart för motorväg på E6 Vellinge-Trelleborg - sid 6-7. 2009 VELLINGE KOMMUNIKÉ Vellinge kommuns informationstidning Nr 7 december Äntligen byggstart för motorväg på E6 Vellinge-Trelleborg - sid 6-7. Skolonas julavslutningar - sid 3 Årets kultur- och idrottsstipendiater

Läs mer

Kommuniké. Kommunhus blir generalförsamling VELLINGE. Läs mer på sidan 6. Vellinge kommuns informationstidning Nr 2 Mars 2015

Kommuniké. Kommunhus blir generalförsamling VELLINGE. Läs mer på sidan 6. Vellinge kommuns informationstidning Nr 2 Mars 2015 VELLINGE Kommuniké Vellinge kommuns informationstidning Nr 2 Mars 2015 Kommunhus blir generalförsamling Läs mer på sidan 6 Foto: Anders Lindskoug Kommun & politik Fixa eget sommarjobb Läs mer på sidan

Läs mer

VELLINGE KOMMUNIKÉ Vellinge kommuns informationstidning Nr 1 februari 2012

VELLINGE KOMMUNIKÉ Vellinge kommuns informationstidning Nr 1 februari 2012 VELLINGE KOMMUNIKÉ Vellinge kommuns informationstidning Nr 1 februari 2012 Foto: Sara Lindström Det är kul med läsplattor, tycker Lovisa Axling, som går i förskoleklassen på Skanörs skola. Hon är bland

Läs mer

Kommuniké. Inför supervalåret! Vellinge. Om dig och din hund. Läs mer på sidan 4 5. Vellinge kommuns informationstidning Nr 2 april 2014

Kommuniké. Inför supervalåret! Vellinge. Om dig och din hund. Läs mer på sidan 4 5. Vellinge kommuns informationstidning Nr 2 april 2014 Vellinge Kommuniké Vellinge kommuns informationstidning Nr 2 april 2014 Inför supervalåret! Läs mer på sidan 4 5 Foto: Tulio Capriles Foto: Ingbritt Nilsson Bygga, bo & miljö Ett första spadtag togs Utbildning

Läs mer

Ge oss fyra år till! till

Ge oss fyra år till! till EN TIDNING FRÅN MODERATERNA I VELLINGE KOMMUN NR.3 SEPTEMBER 2006. 19:E ÅRGÅNGEN Rösta på Människor Ge oss fyra år till! till moderaterna sid 13 Här kan du rösta i årets val och träffa dina Moderata ledamöter

Läs mer

Snart flyttar vi till den nya förskolan. vi på. Ditt husbygge från lov till start sid 10. Vision 2035. sid 7. sid 4. Nr 2/2014

Snart flyttar vi till den nya förskolan. vi på. Ditt husbygge från lov till start sid 10. Vision 2035. sid 7. sid 4. Nr 2/2014 vi på Tjörn Nr 2/2014 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Snart flyttar vi till den nya förskolan sid 7 Ditt husbygge från lov till start sid 10 Vision 2035 sid 4 Är du Tjörnsmogen?

Läs mer

Tubbemodellen ger livskvalitet

Tubbemodellen ger livskvalitet vi på Tjörn Nr 1/2011 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Tubbemodellen ger livskvalitet sid 5 7 Nya kommunfullmäktige sid 14 15 Bygga i sommar? sid 16 Vi på Tjörn Ansvarig utgivare:

Läs mer

vårt Lidingö När hälsa är enkelt och kul sid 8 9 Är en tunnel lösningen? sid 4 5 Lättare välja hemtjänst sid 7 Vi testar badvattnet sid 16

vårt Lidingö När hälsa är enkelt och kul sid 8 9 Är en tunnel lösningen? sid 4 5 Lättare välja hemtjänst sid 7 Vi testar badvattnet sid 16 vårt Lidingö Informationstidning från Lidingö stad nr 2, maj 2010 Är en tunnel lösningen? sid 4 5 Lättare välja hemtjänst sid 7 Vi testar badvattnet sid 16 När hälsa är enkelt och kul sid 8 9 ledare Sveriges

Läs mer

Stadsdelstidningen LIMHAMN BUNKEFLO. Nr 3 Oktober 2007. Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO nr 3/2007 1

Stadsdelstidningen LIMHAMN BUNKEFLO. Nr 3 Oktober 2007. Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO nr 3/2007 1 Stadsdelstidningen LIMHAMN BUNKEFLO Nr 3 Oktober 2007 Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO nr 3/2007 1 Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO Nr 3 Oktober 2007 Årgång 10 Nyheter och information från Limhamn-Bunkeflo

Läs mer

Nyinflyttad. Välkommen till Simrishamns kommun. www.simrishamn.se

Nyinflyttad. Välkommen till Simrishamns kommun. www.simrishamn.se Nyinflyttad Välkommen till Simrishamns kommun POSTTIDNING NR 33 Simrishamns kommun 272 80 Simrishamn Telefon 0414-81 90 00 Fax 0414-81 97 00 Besöksadress Stadshuset, Stortorget simrishamns.kommun@simrishamn.se

Läs mer

fritidsgården i Svappavaara

fritidsgården i Svappavaara INFORMATION FRÅN KIRUNA KOMMUN TILL ALLA KOMMUNINVÅNARE NR 1 2015 Föreningsträff i Vittangi Ett lyft för matematiken Nya tomter på Lombolo Dags att söka sommarjobb! Skoterförare och andra: STÄNG GRINDARNA!

Läs mer

aktuellt Information från kommunstyrelsen till dig som bor i Lomma kommun

aktuellt Information från kommunstyrelsen till dig som bor i Lomma kommun aktuellt Information från kommunstyrelsen till dig som bor i Lomma kommun Nr 4, december 2012 Lomma Trygghet och säkerhet tema på mässa för seniorer Seniorers fallolyckor kostar samhället stora summor

Läs mer

Roligast att spela match. Tidiga insatser i skolan hjälper många barn. Sid 15. Sid 10 11. Boxare med bakgrund. Ungdomsrådet under lupp

Roligast att spela match. Tidiga insatser i skolan hjälper många barn. Sid 15. Sid 10 11. Boxare med bakgrund. Ungdomsrådet under lupp Årgång 44, nr 1, vecka 9 --- 13, 2009. Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Boxare med bakgrund Foto: Göran Lager sid 5 Ungdomsrådet under lupp Foto: sid 4 Biskopen kom på besök

Läs mer

Nytt format! Nya band klara till festivalen Förra årets succé ForshagaFestivalen återkommer i sommar och redan är några band bokade. forshaga.

Nytt format! Nya band klara till festivalen Förra årets succé ForshagaFestivalen återkommer i sommar och redan är några band bokade. forshaga. Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Nytt format! Nya band klara till festivalen Förra årets succé ForshagaFestivalen återkommer i sommar och redan är några

Läs mer

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Nr 5 November 2011 Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Sid 10-11 Bättre bussförbindelser väntar... sid 3 Julmarknadernas tid är här... sid 19 Magnifik final för jubileumsåret... sid 20 foto: edis

Läs mer

Spara pengar på gemensamt hämtställe sid 8

Spara pengar på gemensamt hämtställe sid 8 vi på Tjörn Nr 5/2012 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Spara pengar på gemensamt hämtställe sid 8 Idrott för alla med olympiska förtecken sid 10 11 Tjörnborna trivs i sin kommun

Läs mer

Budget 2013 och plan 2014-2015

Budget 2013 och plan 2014-2015 Budget 2013 och plan 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING S i d I N L E D N I N G - K o m m u n a l r å d e t h a r o r d e t 3 - F e m å r i s a m m a n d r a g 4 V E L L I N G E O C H O M V ÄR L D E N V i

Läs mer

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag VILKEN EVENEMANGSSOMMAR Så ska vi tillsammans bekämpa myggen i Deje Förslag att Dejeskolan byggs om UKM på export till

Läs mer

Skånetrafiken satsar i Sjöbo Nytt liv kring Möllers mosse Integrationsminister besökte Sjöbo

Skånetrafiken satsar i Sjöbo Nytt liv kring Möllers mosse Integrationsminister besökte Sjöbo Information från Sjöbo kommun #3 2014 Skånetrafiken satsar i Sjöbo Nytt liv kring Möllers mosse Integrationsminister besökte Sjöbo Sjöbo - en plats för tillväxt. Varsågod! Sjöbomagasinet delas ut till

Läs mer

KommunNytt. Bräksuccé för fårfesten. Tummen upp för klass 5 i Fagerås. Ny teknisk chef. Ett levande fullmäktige. Nr 1-2011. Besök företagscoachen

KommunNytt. Bräksuccé för fårfesten. Tummen upp för klass 5 i Fagerås. Ny teknisk chef. Ett levande fullmäktige. Nr 1-2011. Besök företagscoachen KommunNytt Nr 1-2011 Bräksuccé för fårfesten sid 16 Tummen upp för klass 5 i Fagerås sid 5 Ny teknisk chef sid 10 Ett levande fullmäktige sid 8 Skolstrukturen i centrala Kil sid 3 Ny VA-taxa sid 7 Besök

Läs mer

Elever lär sig umgås på nätet. vi på. Fast styrka hos Räddningstjänsten. Stort intresse för Almöstrand sid 5. sid 16. sid 8.

Elever lär sig umgås på nätet. vi på. Fast styrka hos Räddningstjänsten. Stort intresse för Almöstrand sid 5. sid 16. sid 8. vi på Tjörn Nr 3/2014 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Elever lär sig umgås på nätet sid 16 Fast styrka hos Räddningstjänsten sid 8 Stort intresse för Almöstrand sid 5 Hitta ditt

Läs mer

Tanum. Bomässa i Grebbestad 15 16 juli. Rekordstor inflyttning. Tema: Boende. Fjällbackamorden. Information från Tanums kommun Nummer 32 Juni 2011

Tanum. Bomässa i Grebbestad 15 16 juli. Rekordstor inflyttning. Tema: Boende. Fjällbackamorden. Information från Tanums kommun Nummer 32 Juni 2011 Tanum Information från Tanums kommun Nummer 32 Juni 2011 Bomässa i Grebbestad 15 16 juli 4 6 19 Tema: Boende Rekordstor inflyttning Fjällbackamorden INNEHÅLL Tema Boende Detaljplaner för 450 bostäder...

Läs mer

STAFFANSTORPS. Aktuellt. Information från

STAFFANSTORPS. Aktuellt. Information från STAFFANSTORPS Information från Aktuellt din kommun Nr 3 2015 Mellanvångsparkens sagolekplats är invigd. Först på plats var ett 70-tal barn från Domsagans och Anneros förskolor, här tillsammans med parkingenjör

Läs mer

Budget 2011 och plan 2012-2013

Budget 2011 och plan 2012-2013 Budget 2011 och plan 2012-2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid INLEDNING - Kommunalrådet har ordet 3 - Fem år i sammandrag 4 VELLINGE OCH OMVÄRLDEN Vision och god ekonomisk hushållning - Styrkomponenter 5 - Vision

Läs mer

Valet är ditt. Viljan att hjälpa ett barn. Tyck till om kultur! Jönköping knutpunkt för snabbtåg. Nr 1. Våren 2014. Sidan 5. Sidan 12.

Valet är ditt. Viljan att hjälpa ett barn. Tyck till om kultur! Jönköping knutpunkt för snabbtåg. Nr 1. Våren 2014. Sidan 5. Sidan 12. Nr 1. Våren 2014 Valet är ditt Sidan 5 Viljan att hjälpa ett barn Sidan 8 Tyck till om kultur! Sidan 12 Jönköping knutpunkt för snabbtåg Sidan 14 Vårt Jönköping Våren 2014 1 I detta nummer Var med och

Läs mer

Plan för ett nytt centrum

Plan för ett nytt centrum Nykvarns kommuntidning Nr 5-04 Plan för ett nytt centrum FÖRSTA SPADTAGET PÅ GYMNASTIKSALEN EN BUDGET I BALANS DAGVERKSAMHET PÅ SOLHÖJDEN MÖT DEN NYE KOMMUNCHEFEN TUTAN DECEMBER 2004 Julmarknad på Taxinge

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer