VELLINGE KOMMUNIKÉ. Vellinge kommuns informationstidning Nr 3 juni 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VELLINGE KOMMUNIKÉ. Vellinge kommuns informationstidning Nr 3 juni 2011"

Transkript

1 VELLINGE KOMMUNIKÉ Vellinge kommuns informationstidning Nr 3 juni 2011 Kommuniké nr 200! Foto: Frida Nyqvist Med stöd av Länsstyrelsen, Vellinge kommun, Skogsstyrelsen, Region Skånes Miljöfond och EU-projektet LIFE-Balt- Coast driver Falsterbo Fågelstation sedan fem år ett försök att skapa en frizon för skärfläckorna och andra strandängsfåglar kring Landgrens holme och Södra Ålasjön i Flommens naturreservat. Fram till midsommar har du möjlighet att från första parkett beskåda kolonin. Läs mer på sidan 4. Bild: Stellan Widholm Mycket händer i sommar på Falsterbo konsthall Falsterbobon Stellan Widholm visar en retrospektiv utställning från och med 18 juni. Två helger i juli håller konstnären Louise Ericsson kurser i måleri. I slutet av juli visas Britta Grönstrands Husdjur. Årets sandskulpturtävling går av stapeln 31 juli. Sidan 4 Foto: Maria Wargren Förslag till Pågatågsstationer i Västra Ingelstad och Östra Grevie 2015/16 planerar Skånetrafiken öppna lokaltågstrafik på Trelleborgsbanan med hållplatser i Västra Ingelstad och Östra Grevie. I stationsområdena byggs nya plattformar med väderskydd, biljettautomater, anslutande trappor och ramper, cykel- och pendlarparkeringar med mera. Sidan 7 Glad midsommar! Bild: Sweco Midsommarafton 24 juni kan du fira på flera ställen: Gåsaloppet vid Bäckatorget i Skanör kl och/eller i stadsparken kl , vid Stora Hammars mölla kl eller vid Almgården i Vellinge kl (kl om du vill vara med och klä majstången). Läs om var du hittar sommarens evenemang. Sidan 8

2 Utbildning och barnomsorg Kommunikén nr 200 Det roligaste med att arbeta med Vellinge Kommuniké är nog när ni läsare hör av er om det som stått i tidningen eller tipsar om vad ni vill ska vara med. Det tråkigaste är att det är så lite som får plats av allt det som händer i vår kommun och att det inte går att vara så aktuell som på Vellinge.se. För ett tag sedan hörde en medlem i kulturföreningen Calluna av sig med en komplett förteckning över Vellinge Kommunikés utgivning. Enligt beräkningarna skulle detta bli nummer 200. Det finns nog inte många kommuntidningar i Sverige som kommit ut i 41 år, fyra år innan Vellinge kommun i sin nuvarande form bildades. Kommuntidningar för att inte tala om kommunarkiv är en guldgruva för alla som är intresserade av sin hembygd. I det här numret låter vi två nya nämndsordföranden presentera sig och sin verksamhet. Detta är en del av projektet Medborgardialog som en del av styrningen som SKL, Sveriges kommuner och landsting, startat och där Vellinge är en av deltagarna. Du kommer att få se mer av förbättrad medborgardialog framöver. Bland annat kan du chatta med dina politiker. Läs mer på sidan 7. Trevlig sommar! Marie Carlberg Text och foto Marie Carlberg om inget annat anges. Ansvarig utgivare: Marie Carlberg, vellinge.se, tfn Tidningen är tryckt på Cocoon Silk. Repro och tryck: JMS, Vellinge Nästa nummer kommer 13 augusti. Studentutsläpp 9 juni kl Musikunderhållning vid Bryggan kl SP3D kl SP3C kl NV3B kl OP3 kl IDR3 kl MP3B kl NV3A kl BF3 kl TE3 kl SP3A kl MP3A kl ES3 Kl SP3B Skolavslutningar 14 juni Uppgifter från skolorna vid tidningens tryckning. Senaste informationen finns på Vellinge.se. Herrestorpskolan Avslutning på skolgården för F 5 kl. 8.00, i gympasalen för år 6 9 kl Håslövs byaskola Avslutning för alla elever i Håslövs kyrka kl Ljungenskolan Avslutning i sporthallen för F 5 kl och för år 6 9 kl Rosentorpskolan Gemensam avslutning för alla elever på skolgården kl Föräldrar och syskon är hjärtligt välkomna! Bussarna går hem kl Ingen skollunch serveras denna dag. Sandeplanskolan Avslutning kl för alla elever på Multisportarenan. Skoldagen börjar som vanligt kl. 8.20, skolbussar enligt ordinarie schema. Skanör Falsterbo Montessori Avslutning på skolgården kl för samtliga klasser. Traditionellt tårtkalas efteråt. Skanörs skola År F 3 kl i Skanörs kyrka År 4 5 kl i Skanörs kyrka År 6 9 kl i skolans idrottshall 13 juni kl terminsavslutning för Skanörs förskola i Skanörs kyrka. Stora Hammars skola Avslutning i Stora Hammars kyrka: F-klass och femåringar kl. 8.00, år 1 och 5 kl. 8.45, år 2 och 3 kl. 9.30, år 4 kl och år 6 och 7 kl Alternativ avslutning i biblioteket kl Skolbussen går hem kl Ingen lunch serveras denna dag. Sundsgymnasiet Avslutning i skolrestaurangen. Åk 1 kl och åk 2 kl Södervångskolan Avslutning för alla i Södervångshallen kl År 7 9 stannar sedan kvar för att avtacka niorna. Därefter betygsutdelning. Tångvallaskolan Avslutning i Falsterbo kyrka: förskolan (5 6 åringar) och år 1 och 2 kl. 8.30, år 3, 5, 7 och 9 kl och år 4, 6, 8 och 9 kl Västra Ingelstad skola Dagen startar kl för F 8. Avslutning i Hököpinge kyrka: F 3 kl. 8.30, år 4 6 kl År 7 8 har avslutning i V Ingelstads kyrka kl År 9 startar kl med brunch för föräldrar, elever och personal. Avslutning kl i V Ingelstads kyrka. Skolbuss endast kl Ängdala skolor Avslutning för F 9 på gräsplanen utanför J-byggnaden kl Tårta ca kl F 3 serveras i kaféet, år 4 9 matsalen. 2 KOMMUNIKÉN Juni 2011

3 Bygga, bo och miljö Ansökan om lov så gör du Om du vill bygga ett hus eller göra vissa andra åtgärder måste du ansöka om lov hos oss på kommunen. Detta krävs oavsett om det behövs en detaljplan eller inte för området. Från det att du lämnat in din ansökan har vi tio veckor på oss för att handlägga ditt ärende. Om din ansökan behöver kompletteras med uppgifter räknas tiden efter det att kompletteringarna kommit in. Behövs mer utredning har vi möjlighet att förlänga med ytterligare tio veckor. Med nya plan- och bygglagen ska byggnadens och tomtens tillgänglighet prövas redan i bygglovet. Det innebär att du redan från början får ett beslut om att din byggnad följer de tillgänglighetskrav som finns för olika funktionshinder. Eldstad kräver anmälan Tidigare behövde du parallellt med ansökan om bygglov också göra en bygganmälan. Det behöver du inte göra i och med nya plan- och bygglagen. Men för vissa åtgärder som du inte behöver söka bygglov för måste du fortfarande göra en anmälan. Det innebär att du måste lämna in en anmälan till oss om du till exempel ska installera en eldstad i din bostad eller göra större inre ändringar i ditt hus, ändra konstruktionen eller planlösningen. Kontrollansvarig behövs När du ska bygga, riva eller utföra markåtgärder måste du oftast anlita en kontrollansvarig (KA). Det är du som är byggherre som anger förslag till KA i bygglovsansökan. Den kontrollansvarige ska bland annat hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan och se till att den och de bestämmelser och villkor som gäller följs. Den kontrollansvarige ska även vara med på tekniska samråd, besiktningar, kontroller och vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök på ditt bygge. Vid enklare åtgärder behöver du ingen kontrollansvarig. Är du osäker på om du behöver en kontrollansvarig eller inte får du gärna ta kontakt med oss på kommunen så hjälper vi dig. Efter den 31 december 2012 är det krav på att de som arbetar som kontrollansvariga måste vara certifierade, det vill säga godkända, för att få utföra kontroller. Avgiften varierar För vårt arbete med ansökan om lov och anmälan betalar du en avgift till oss. Hur stor avgiften är kan variera från kommun till kommun, men vi får inte ta ut mer i avgift än vad det kostar oss att hantera ditt ärende. Kontakta oss Är du osäker på om du behöver ansöka om lov eller om åtgärden du ska göra är anmälningspliktig får du gärna ta kontakt med oss så hjälper vi dig. Läs också mer på Vellinge.se. Text: Sara Lager tipsar Du som får hämtat matavfall, tänk på att RenoNorden numera hämtar dina säckar på torsdagar! Prata trygghet och säkerhet 17 juni Då kan du träffa polisen, kommunens säkerhetschef och en representant från Länsförsäkringars grannsamverkan på följande platser och tider: Ica Skanör kl , Ica Höllviken kl och Ica Vellinge kl Du får informationsblad om hur man förebygger bostadsinbrott och om langning, plastkort med telefonnummer till Uppsikt Vellinge och har dessutom möjlighet att ställa frågor eller prata om det du vill. Plocka upp efter hunden! Barn som leker i våra grönområden kommer ofta hem med hundbajs på skorna och ibland till och med på kläderna. Föräldrarna ringer då kommunen och undrar vad som gäller ska man plocka upp efter sin hund? I lokala ordningsföreskrifter står det Föroreningar efter hundar ska plockas upp på områden med tydlig tätortsprägel såsom lekplatser, gångbanor, gator, torg och grönområden där allmänheten vistas i större omfattning, samt inom anläggningar för idrott, motionsspår och badstränder. Det finns flera naturområden i våra tätorter där mängder av människor vistas och där man ska plocka upp, till exempel Gya, Kanalskogen, Haga och stadsparkerna i Skanör och Falsterbo. Släng inte i naturen! Tyvärr plockar en del upp men slänger sedan påsen in i buskage eller på våra gräsmattor. När en sådan påse fastnar i grästrimmern så sprids bajset runt. Skötselpersonalen är tvungen att vara klädd i regnställ och ha visir framför ansiktet annars riskerar de att få bajset över hela kroppen och i ansiktet. Det har även hänt att de får in det i munnen. Tänk därför på dina medmänniskor och släng påsarna i hundtunnorna! Saknas det hundtunnor där kommunen sköter allmän mark? Kontakta då Vellinge Direkt, , eller vellinge.se. Text: Lisa Sundgren Juni 2011 KOMMUNIKÉN 3

4 Skanör och Falsterbo Skanörs bibliotek byggs om Biblioteket får större lokaler under hösten då caféet integreras i biblioteket. Eftersom hela biblioteket berörs av ombyggnationen kan inte verksamheten drivas i lokalerna under tiden. Därför flyttar biblioteket tillfälligt till Skanörs skola. Där kommer att finnas datorer, kopiator och skrivare, tidningar, böcker och annan media. På det nya biblioteket ska det bl.a. finnas en större hörsal, barnavdelning och ungdomsavdelning. Tidplan: augusti helt stängt då inredning och böcker flyttas till Skanörs skola. 29 augusti öppnar biblioteket på Skanörs skola. 1 september börjar ombyggnaden som är beräknad till ungefär ett halvår. Under byggtiden magasineras en del böcker och media. Text: Patrik Thynell Falsterbo konsthall 18/6 är det vernissage kl av Falsterbobon Stellan Widholms retrospektiva utställning som är öppen till och med 17/7 tisdag söndag kl /7 och 23 24/7 håller konstnären Louise Ericsson två helgkurser i måleri. 23/7 kl är det vernissage av Husdjur, måleri av Britta Grönstrand. Öppet till och med 21/8 tisdag söndag kl Årets sandskulpturtävling går av stapeln 31/7 kl Anmälan kl på Falsterbostranden nedanför museet. Läs mer på Vellinge.se/konsthall. Med lysande svartvit teckning, uppåtböjd näbb och långa gråblå ben liknar skärfläckan ingen annan vadare. Skärfläckan svart på vitt Många fågellokaler har försvunnit det senaste århundradet på grund av exploateringen längs våra kuster. Nu försöker Falsterbo Fågelstation skapa en frizon för skärfläckorna och andra strandängsfåglar kring Landgrens holme söder om Hamnvägen i Skanör. Skärfläckorna återvänder från övervintringsplatserna i mitten av mars. De uppträder i flock och pardansen och spelflykten på våren är fullt i klass med orrspel och trandans! Många bon på Landgrens holme I månadsskiftet april maj lägger honan tre fyra ägg i en grop i gräset. På Landgrens holme ligger bona tätt. Då kan de lättare skyddas gemensamt mot kråkor och andra äggtjuvar, men det hjälper inte mot räv och grävling. Hona och hane turas om att ruva och ungarna kläcks efter dagar. Bara några timmar efter kläckningen vandrar/simmar skärfläckorna iväg med sina ungar, bort från kolonin, norrut och söderut längs Näsets västsida. Förmodligen gör de så för att förbättra möjligheterna att hitta föda. Men farorna är många kråkor, kajor och trutar håller sig framme och många ungar riskerar att bli överkörda när de springer över Hamnvägen. Efter ungefär en månad är ungarna flygfärdiga. Då flyttar de vuxna söderut. Någon månad senare följer ungfåglarna efter till vinterkvarteren i Västafrika. Mikael Kristersson i högform. Foto: P-G Bentz och Marie Carlberg Utbredning förr och nu I Sverige häckar skärfläckan i Skåne, Blekinge, Halland, på Öland och Gotland. Av de paren finns ca en tredjedel i vår kommun, varav 110 par på Landgrens holme i år. Elstängsel skyddar Det fyra km långa kreaturstängslet runt området har försetts med tre eltrådar för att stänga ute rävar, grävlingar och lösspringande hundar. Runt själva holmen finns också en eltråd för att förhindra att korna av misstag lägger sig på äggen. För att hålla ett lämpligt vattenstånd runt häckningsholmen har en reglerbar fördämning byggts i södra inflödet. Unik koloni Det unika med skärfläckekolonin på Landgrens holme är att den ligger så nära bebyggelsen och är lätt att uppleva från den gamla banvallen mellan centrum och Skanörs hamn. Filmad dokumentation De senaste fem åren har Mikael Kristersson studerat och filmat skärfläckornas fascinerande familjeliv. Dagar och nätter har han tillbringat nergrävd i gömslen, 18 meter upp i luften och ålandes i daggfuktigt gräs för att samla material till en unik dokumentärfilm för SVT. För att få allt att fungera har han ägnat hundratals timmar åt att bygga fördämningar, kolla elstängsel och hålla fyrfota rovdjur borta. 4 KOMMUNIKÉN Juni 2011

5 Västra Ingelstad och Östra Grevie Förslag till Pågatågsstationer Årsskiftet 2015/16 planerar Skånetrafiken att öppna lokaltågstrafik på Trelleborgsbanan med två hållplatser i vår kommun Västra Ingelstad och Östra Grevie. I maj hölls samråd med ett 50-tal bybor från Västra Ingelstad. Samrådet gällde detaljplanen för nya stationsområden och ändringar i vägnätet. På mötet fanns representanter från Vellinge kommun, Skånetrafiken och Trafikverket som informerade och svarade på frågor. Fram till den 15 juni kan synpunkter på planförslaget även lämnas skriftligt till Vellinge kommun. Vägportar och broar I de två gamla stationsområdena byggs nya plattformar med väderskydd och biljettautomater, anslutande trappor och ramper, cykel- och pendlarparkeringar med mera. Samtidigt bygger Trafikverket om landsvägsnätet så att nuvarande plankorsningar med järnvägen försvinner och ersätts av vägportar och broar. Västra Ingelstad I Västra Ingelstad blir det en ny vägport mitt under Pågatågsstationen och en vägport på Hötoftavägen som får ny sträckning öster om golfbanan till väg 101. Vägporten i byn förenar Stationsvägen med Jordholmsvägen i ny skepnad väster om banan. Den mot väster svagt sluttande terrängen på andra sidan vägen erbjuder fina lägen för framtida bostäder nära stationen. Arbetet med de nya planskilda korsningarna påbörjas Ett samrådsförslag till detaljplan med utformning av stationsområdet och vägporten för ny sträckning av Hötoftavägen har tagits fram. Du hittar förslaget på Vellinge.se och utställt på Västra Ingelstads skola och i kommunhuset. Östra Grevie I Östra Grevie är planerna att börja med broarbetena varför detaljplanen där kommer lite senare med plansamråd i höst. Förutsättningarna gör att två lägre tunnlar för gång-, cykel och biltrafik planeras i byn, en i varje ände av plattformarna, samt en landsvägsbro norr om samhället på Bolmersvägen. För Östra Grevie pågår ännu arbetet med att utforma ett förslag. Där blir perrongerna delvis avskärmade av bullerskäl, men med utblickar mot såväl parkstråket öster om banan som dammen och ett litet grönområde i väster. Plattformarna nås via trappor och ramper från vägportar i norr och söder. Kyrkan kommer att kunna bli ett vackert blickfång uppe i backen från banan sett. Såväl i norr som i väster finns möjligheter att bygga bostäder nära stationen. En ny säkrare anslutning av Bolmersvägen till 101:an som krävs av Trafikverket innebär en uppflyttning norrut av vägen och därmed möjlighet till ny bostadsbebyggelse söder om den nya vägen. Olika lösningar diskuteras, såsom en förlängning av byavägen väster om den nordligaste husraden i byn. Text: Hans Folkeson Trelleborgsbanans finansiering Att Pågatågen kan börja köra på Trelleborgsbanan redan 2015/16 beror på att Vellinge, Trelleborgs och Malmö kommuner tillsammans med Skånetrafiken och Region Skåne förskotterar de 500 miljoner som projektet kostar till Trafikverket. Därav är 70 miljoner kronor en ren investering av Vellinge kommun i projektet, som ger nya möjligheter för de östra kommundelarna att utvecklas. De utlånade pengarna betalas igen ur Trafikverkets kommande budgetanslag. Västra Ingelstads stationshus Det gamla stationshuset Jordholmen kommer under arbetet med banan att tjäna som platskontor för Trafikverket. Därefter finns flera användningsmöjligheter för byggnaden. Villkoret är att byggnaden inte förvanskas. Vill du veta mer? Ytterligare information finns på Vellinge. se under Bygga, bo & miljö>planer>planer på remiss. Där finns även en länk till Trafikverkets arbetsplaner för vägar. Du är också välkommen att kontakta Tillväxt och samhällsbyggnad via besök, telefon , eller e-post om du vill veta mer. Juni 2011 KOMMUNIKÉN 5

6 Medborgardialog: Vård och omsorg Anna Mannfalk om sitt uppdrag Sedan 2011 har jag fått förmånen och förtroendet att vara ordförande i den nya Omsorgsnämnden. Tillsammans är vi elva ledamöter som ansvarar för vård och omsorg samt individ- och familjeomsorg. Detta innebär bland mycket annat hemtjänst, vård- och omsorgsboenden för våra gamla och för funktionshindrade, missbruksvård, försörjningsstöd och flyktingmottagande. Ledamöterna i Omsorgsnämnden är fördelade på sju moderater, två folkpartister, en socialdemokrat och en representant från Nya Listan. Det finns även elva ersättare som representerar samma partier. De partier som inte har egna platser har närvarorätt vid mötena. Vi är alla fritidspolitiker, det vill säga var och en av oss är politiskt engagerad vid sidan av sin ordinarie sysselsättning. Valfrihet hela livet För mig är det oerhört viktigt att Vellinges kommuninvånare ska kunna fortsätta att bestämma över sin vardag även när man behöver stöd och hjälp av samhället. Att behöva ta emot hjälp i sitt eget hem och kanske till och med in i sitt eget badrum påverkar den personliga integriteten i högsta grad. Omsorgsnämndens uppgift är att se till att detta sker med stor respekt för individen och hennes/hans villkor. För detta krävs att personalen har rätt kompetens så att vårdtagaren kan känna sig trygg i varje situation. Flytta till, inte från Under större delen av vår livstid innebär att byta bostad att vi flyttar till något nytt. Den dagen vi inte längre klarar oss med hjälp och stöd i det egna hemmet uppfattas det idag som att vi flyttar från vårt hem till ett vård- och omsorgsboende. Det vill vi ändra på. Vi vill att våra seniorer ska uppfatta det som att man flyttar till ett av våra boenden. I kommunen finns sex vård- och omsorgsboenden och tre servicehus med intilliggande trygghetslägenheter. Från och med 2011 finns möjlighet att välja vilket omsorgsboende man önskar komma till. När det gäller trygghetslägenheterna ställer man sig i kö hos Vellingebostäder. Möjligheter att jämföra de olika alternativen finns på Vellinge.se. Privatpersonen Anna Tillsammans med min man driver jag ett företag i kommunen sedan många år. Vi har fyra barn, ett barnbarn, hund, katter och hästar och tycker att Vellinge kommun är ett av de bästa ställena på jorden att bo och verka i! Valfrihet i daglig verksamhet Den 1 september införs valfrihetssystem även inom daglig verksamhet LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Det innebär att personer enligt LSS och som har ett biståndsbeslut om daglig verksamhet kommer att kunna välja vilket företag de vill ha som utförare. De som inte kan eller vill välja tilldelas icke-valsalternativet som är den kommunala utföraren. Det kommer att bli enkelt att byta företag för dem som inte är nöjda med hjälpen de får. Månstorps ängar I mars invigde vi Månstorps ängar i Västra Ingelstad. Målet är att anläggningen utöver sin funktion som vård- och omsorgsboende ska fungera som ett aktivitetshus för alla invånare i Västra Ingelstad med omnejd. Badet används för såväl babysim som rehabilitering och av olika motionsgrupper. Restaurangen kan bokas till högtider eller filmvisning med mera. Gör gärna ett besök när du har vägarna förbi! Allt blir inte som man tänkt När kriser uppstår i livet ska det finnas ett skyddsnät som fångar upp oss och hjälper oss på fötter igen. Arbetslöshet, relationsproblem, sjukdom och missbruk drabbar våra invånare liksom alla kommuners invånare. Avdelningen för individuell myndighetsutövning (= socialtjänsten) stödjer och hjälper till med försörjningsstöd, boendestöd, familjerådgivning och olika behandlingar av både barn och vuxna. När du är som mest utsatt ska du bemötas med respekt och få dina behov prövade på ett rättssäkert sätt. Barn utan land Mottagningen av ensamkommande flyktingbarn är också nämndens ansvar tog vi emot fem barn i familjehem. Vi är självklart beredda att göra vad som står i vår makt för att dessa barn ska kunna få en ny start i livet. Tyvärr har det varit för få som har förklarat sig villiga att ställa upp som familjehem. Kommunfullmäktige har därför fattat beslut om att förutom att förlänga avtalet med Migrationsverket ett år till utreda förutsättningarna för att skapa ett gruppboende för ensamkommande flyktingbarn. Hur vi gör detta på bästa sätt tar vi gärna emot synpunkter på! Dyrt eller prisvärt? Av varje skattekrona 2010 gick 24 öre till Omsorgsnämndens verksamhet. I mitt uppdrag ingår att se till att vi utnyttjar skattebetalarnas pengar på ett effektivt och ansvarsfullt sätt. Vi ska inte behöva sätta de behov som våra funktionshindrade har mot förskolans behov eller våra idrottsföreningars. Att vi bor i en av Sveriges mest välmående kommuner innebär inte att vi ska vara mindre försiktiga med hur effektivt vi driver vår verksamhet. Det är dig vi representerar Förhoppningsvis leder mina ord till tankar, frågor och engagemang hos dig som kommuninvånare. Du når mig via Vellinge Direkt på telefon eller via Jag ser fram emot att ta del av dina synpunkter! Anna Mannfalk Foto sid 6 och 7: Bertil Andersson 6 KOMMUNIKÉN Juni 2011

7 Medborgardialog: Gemensam medborgarservice Christer Mars om sitt uppdrag Jag har varit fritidspolitiker i Vellinge kommun sedan 1998 med uppdrag i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, tekniska nämnden och kommunens bolagsstyrelser. För mandatperioden har jag fått det stora förtroendet att som ordförande leda Nämnden för gemensam medborgarservice (GMS). Byggt ut tekniska system Vellinge kommun har växt och utvecklats under många år och jag tycker vi lyckats med att i denna stora expansion klara av att bygga ut kommunens tekniska system. Ett bra exempel på detta är anslutningen till Sydvatten, som gett oss en bra och säker vattenförsörjning. Privatpersonen Christer I grunden är jag elingenjör. Jag har jobbat med industriautomation på stora företag, men också varit egen företagare under en period. Jag är född i Lund och uppvuxen i Malmö. Min familj (fru och två söner) flyttade 1977 till Vellinge kommun efter en sejour i Västerås. Via vår plats i tomtkön fick vi ett erbjudande om att få köpa en tomt, där vi kunde bygga vårt eget hus som vi fortfarande bor kvar i. Service åt alla Nämnden för gemensam medborgarservice ansvarar för den service som ges till alla kommunmedborgare. Nämnden består av elva ledamöter inklusive ordförande och två vice ordförande. Vi har också elva ersättare som ska kunna ersätta om någon ordinarie inte kan närvara vid nämndsmötet. Av de ordinarie ledamöterna representerar sju Moderaterna, två Folkpartiet, en Socialdemokraterna och en Nya Listan. Vi är alla fritidspolitikerna vid sidan av våra ordinarie jobb. Bestämmer vad som ska göras Vår uppgift är att via medborgarkontakter skapa förutsättningar för mycket god medborgarservice. Vi ska utveckla verksamheten via övergripande planer inom vårt område. Nämnden ska beskriva vad som ska tillhandahållas genom att sätta mål och kvalitetsnivåer och kontrollera att dessa mål och kvalitetsnivåer uppnås. Kontrollen gäller också att vi följer lagar och föreskrifter. Våra mål beskrivs i styrkort som kommunfullmäktige fastslår. Vår uppgift är också att besluta vilken service som ska utföras externt (på entreprenad) och vilken som ska utföras internt (av kommunen). Våra huvudområden är: Trafikfrågor Räddningstjänsten Vatten och avlopp Renhållning och avfallshantering Gator och vägar Fritidsverksamheten Kulturverksamheten Ungdomsrådet Hamnverksamheten (Skanörs Hamn) Ordningsstadgar Jag ser fram emot uppdraget att leda GMS i de olika serviceuppdragen till dig och alla andra kommuninvånare. Ni har valt oss politiker för att representera er som bor i Vellinge kommun. Har du frågor eller synpunkter kan du alltid nå mig via Vellinge Direkt, , eller via vellinge.se. Christer Mars Chatta med Anna och Christer! Måndagen den 13 juni kan du vara med och inviga kommunens chattfunktion på Vellinge.se. Mellan kl. 17 och 19 har du möjlighet att via hemsidan ställa frågor om verksamheterna inom Omsorgsnämnden och Nämnden för gemensam medborgarservice. Läs mer på Vellinge.se. Tångrensning Vellinge kommun rensar varje år tång på våra badstränder. Arbetet utförs av en entreprenör vilken för närvarande är Söderlindh & Jeppsson. Första rensningen är vårrensningen som ska vara klar 15 maj. Därefter börjar säsongsrensningarna. Arbetet utförs med strandstädningsmaskin eller hjullastare och harv. Entreprenören utför tillsyn av stränderna under hela badsäsongen. Utifrån behovet och badvädret beslutas om tångrensning ska utföras. Endast ilandfluten tång rensas bort. Bortrensad tång läggs upp på mellanlagringsplatser och på hösten körs tången tillbaka till stranden och havet tar den tillbaka. Vellinge kommun har dispens från Länsstyrelsen för att få utföra arbetet. Kostnaderna för tångrensningen varierar mellan åren kostade den kr. Har du synpunkter på hur vi sköter stränderna kan du kontakta Vellinge direkt, Text: Lisa Sundgren Hjärtstartare Linus Olsson, som själv drabbades av hjärtstopp som 18-åring, har genom en insamling kallad Heart of Linus kunnat köpa in sin första hjärtstartare. Den har placerats på Taxi Vellinge i Höllviken. Det finns nu många hjärtstartare på olika ställen i kommunen, bland annat på idrottsanläggningar, golfklubbar, i kyrkor, hos Räddningstjänsten, Näsets läkargrupp, i Skanörs hamn och på kommunhuset. Du hittar hela förteckningen på Vellinge.se. Sök på hjärtstartare. Juni 2011 KOMMUNIKÉN 7

8 Evenemang i kalender, på blad och webb Turistbyrån, som hittills ansvarat för publicering av evenemang i Vellinge Kommuniké och på Vellinge.se, inför nu även evenemangsblad. Därför kommer Vellinge Kommuniké inte att ha med så många evenemang framöver. Kalendern 2011/12 skickas ut till alla hushåll i Vellinge kommun 4 5 juni. Där får du information och inspiration om vad du kan göra i din hembygd. Du hittar besöksmål, naturupplevelser, gårdsbutiker, evenemang, sportaktiviteter, boenden, konserter, restauranger, muséer, gallerier och mycket mer. Uppleva och göra Tätare utgivning För att få med fler evenemang så kommer vi att ge ut ett evenemangsblad cirka sju gånger under året. Där hittar du periodens aktuella evenemang. Evenemangsbladet ÄNTLIGEN SOMMAR! MIDSOMMAR VIKINGAMARKNAD NATURVANDRINGAR FALSTER- BO HORSESHOW UTEGYMPA LOPPIS ÖPPNA TRÄDGÅRDAR OCH EN MASSA ANNAT KUL finns att hämta på turistbyrån. Du kan också ladda ner det som en pdf på vår hemsida Vellinge.se/turism. Via hemsidans startsida Vellinge.se hittar du alltid den senaste uppdaterade evenemangslistan. Vill du ha med ditt evenemang och därmed också synas på Skane.com e-postar du information till 1 11 Kust &Slätt Ett urval av våra evenemang 1 juni - 10 juli i Vellinge kommun och på Falsterbonäset Mycket nöje önskar turistbyrån genom Annika Lundh Vad tycker du? Hur ser du utifrån din yrkesroll på utbudet av evenemang i Vellinge kommun? Vellinge Kommuniké frågade tre anställda i Vellinge kommun som på olika sätt arbetar med din fritid och med turismen i kommunen. Foto: Jan Hjert och Marie Carlberg Marie Törnquist, turistbyrån Det är ett digert smörgåsbord som erbjuds. Förutom evenemang som Falsterbo Horse Show, sandskulpturtävlingen och vikingamarknad erbjuds fin musik i våra kyrkor, allsångskväll, jazz, naturguidningar, sommarfest med dansbandsorkestrar och utställningar på gallerier och konsthallar. Mats Persson, enhetschef fritid Vi är bra på stora evenemang på sportsidan med Falsterbo Horse Show, Halör Cup och det senaste junior-sm i friidrott i Vellinge augusti. Vi är lite sämre på stora evenemang inom kultur och musik. Jag tror att det hade varit bra för Vellinge att profilera sig även inom de områdena. Kristina Papai, enhetschef kultur Konsthallen och biblioteken har en bra programverksamhet för olika målgrupper. Tillsammans med allt det som musikskolan, entreprenörer, föreningar och studieförbund erbjuder finns det en stor bredd. Något som vi skulle kunna utveckla är kultursatsningar för ungdomar.

Nämnden för gemensam medborgarservice

Nämnden för gemensam medborgarservice 1(17) 2011-10-21 nämndsekreterare Ann-Margarethe Kemvik Tfn 040-42 5189 Sammanträdesdatum Plats Kolabacken, Kommunhuset Tid 18:30 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Christer Mars (M) (ordföranden) Synnöve

Läs mer

Kommuniké. Ett UFO i Vellinge? VELLINGE. Läs mer på sidan 6. Vellinge kommuns informationstidning Nr 3 Juni 2013. Uppleva & göra Både häst och fest

Kommuniké. Ett UFO i Vellinge? VELLINGE. Läs mer på sidan 6. Vellinge kommuns informationstidning Nr 3 Juni 2013. Uppleva & göra Både häst och fest VELLINGE Kommuniké Vellinge kommuns informationstidning Nr 3 Juni 2013 Ett UFO i Vellinge? Läs mer på sidan 6 Foto: Annika Lundh Bygga, bo & miljö Broskjutning lockade Läs mer på sidan 2 Vård & omsorg

Läs mer

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Leif Johansson. Foto: Annika Lundh

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Leif Johansson. Foto: Annika Lundh Foto: Kristina Almén Foto: Kristina Almén Foto: Leif Johansson Foto: Caroline Hagström Vellinge.se Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra

Läs mer

Tyck till möte 3 oktober 2013

Tyck till möte 3 oktober 2013 2013-10-24 1 (6) Kommunstyrelseförvaltningen Tyck till möte 3 oktober 2013 Var: Östra Grevie Folkhögskola När: 3 oktober 2013 kl. 17-19 Deltagare: c:a 40 personer Från kommunledningen: Magnus Hedin, Carina

Läs mer

Karaktärsområde I - Framtida utveckling redovisat för Arrie, Västra Ingelstad, Östra Grevie växande robusta byar i backarna utmed järnvägen.

Karaktärsområde I - Framtida utveckling redovisat för Arrie, Västra Ingelstad, Östra Grevie växande robusta byar i backarna utmed järnvägen. Karaktärsområde I - Framtida utveckling redovisat för Arrie, Västra Ingelstad, Östra Grevie växande robusta byar i backarna utmed järnvägen Käglinge KARAKTÄRSOMRÅDEN Arrie Hököpinge Västra Ingelstad Vellinge

Läs mer

Prövning av bygglovet

Prövning av bygglovet Detta händer när bygglovsansökan eller anmälan har lämnats in Om åtgärden kräver lov prövas lovet innan den tekniska prövningen tar vid. Prövning av bygglovet Granskning Granskningen utförs av handläggare

Läs mer

Pensionärsrådet torsdag 6 oktober 2011

Pensionärsrådet torsdag 6 oktober 2011 1 (6) Protokoll Kommunförvaltningen Storm, Josefine Tfn 040-42 52 44 Pensionärsrådet torsdag 6 oktober 2011 Mötesdatum 2011-10-06 Plats Kommunhuset, Kolabacken Tid 13.00-15.00 Ordinarie Ersättare Övriga

Läs mer

Vellinge kommuns informationstidning Nr 3 juni 2012

Vellinge kommuns informationstidning Nr 3 juni 2012 VELLINGE KOMMUNIKÉ Vellinge kommuns informationstidning Nr 3 juni 2012 Foto: Krister Appelfeldt Falsterbo Horse Show är otroligt viktigt för Vellinge kommun. Näringslivet på Näset är till stora delar beroende

Läs mer

Pensionärsrådet torsdag 19 maj 2011

Pensionärsrådet torsdag 19 maj 2011 1 (6) 2011-03-25 Protokoll Kommunförvaltningen Storm, Josefine Tfn 040-42 52 44 Pensionärsrådet torsdag 19 maj 2011 Mötesdatum 2011-05-19 Plats Månstorps Ängar Tid 13.00-15.00 Ordinarie Ersättare Övriga

Läs mer

Specialbilaga Augusti 2010 - Vellinge kommuns flyttfåglar

Specialbilaga Augusti 2010 - Vellinge kommuns flyttfåglar VELLINGE KOMMUNIKÉ Specialbilaga Augusti 2010 - Vellinge kommuns flyttfåglar Kungsfågeln, Sveriges minsta fågel, väger bara 5 gram. Man skulle kunna skicka fyra stycken med brev och bara behöva frankera

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

Socialdemokraternas vision för Hjärup

Socialdemokraternas vision för Hjärup Socialdemokraternas vision för Hjärup 1 Pierre Sjöström, kandidat till fullmäktige och uppdraget som kommunstyrelsens ordförande Hjärup är den tätort som växer mest i vår kommun. Expansionen innebär utmaningar,

Läs mer

Välkommen hem. Din guide i din byggprocess

Välkommen hem. Din guide i din byggprocess Välkommen hem Din guide i din byggprocess l J f H Välkommen till Berg! Varmt välkommen till oss på miljö- och byggenheten i Bergs kommun. Vi finns här för att hjälpa dej i ditt byggprojekt. En del av vårt

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Pensionärsrådet torsdag 16 september 2010

Pensionärsrådet torsdag 16 september 2010 1 (6) Protokoll M-förvaltningen Assistent Storm, Josefine Tfn 040-42 52 44 Pensionärsrådet torsdag 16 september 2010 Mötesdatum Plats Kommunhuset, Kolabacken Tid 13.00-15.00 Ordinarie Ersättare Övriga

Läs mer

Behöver jag en kontrollansvarig

Behöver jag en kontrollansvarig Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva? Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som har ett en- eller tvåbostadshus. När du ska bygga en ny byggnad eller bygga till kan du

Läs mer

Verva Lund 31.3 2008

Verva Lund 31.3 2008 Verva Lund 31.3 2008 Vem är vi till för? Hur gjorde vi förr? Vad är usability? Lätt hitta information/service, som jag som kund behöver NYTTA!!! Hur löser vi det? Satsar våra små resurser rätt Och/eller

Läs mer

Behöver jag en kontrollansvarig

Behöver jag en kontrollansvarig Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva? 2 Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som har ett en- eller tvåbostadshus. När du ska bygga en ny byggnad eller bygga till behöver

Läs mer

Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03

Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03 ) 1 (5) Presskontakt: Nina Gregoriusson, informatör Båstads kommun, 0431-777 20, 070 858 77 20 PRESSMEDDELANDE 2010-03-05 Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03 Komplettering till informationen

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Karaktärsområde II - Framtida utveckling redovisat för Hököpinge, Gessie kyrkby och Gessie villastad inbjudande byar mitt på slätten.

Karaktärsområde II - Framtida utveckling redovisat för Hököpinge, Gessie kyrkby och Gessie villastad inbjudande byar mitt på slätten. Karaktärsområde II - Framtida tveckling redovisat för Hököpinge, och Gessie villastad inbjdande byar mitt på slätten Klagshamn Tygelsjö KARAKTÄRSOMRÅDEN Gessie villastad Hököpinge Vellinge 7 Karaktärsområde

Läs mer

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna.

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna. Så styrs Nyköping. 1. 2. MEDBORGARE KF KS 3. 7. NAMNDER 4. PRIVATA FORETAG 5. DIVISIONER & verksamheter i kommunen 6. PRODUKTION 1. KF är kommunens»riksdag«och de 61 representanterna utses vart 4:e år

Läs mer

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013.

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013. HANINGE I SIFFROR VISSTE DU DET HÄR OM HANINGE? De vanligaste tilltalsnamnen i Haninge är Mikael och Anna, och det vanligaste efternamnet är Andersson. De vanligaste namnen bland nyfödda Haningebor är

Läs mer

Eurocode Cup på Falsterbonäs april 2013. I år är det fjortonde gången vi åker tillsammans och spelar golf i april.

Eurocode Cup på Falsterbonäs april 2013. I år är det fjortonde gången vi åker tillsammans och spelar golf i april. Software Cup på Falsterbonäs april 2013 Cup 2013 I år är det fjortonde gången vi åker tillsammans och spelar golf i april. Banorna vi kommer att spela på Falsterbo GK och Ljunghusen GK. Detta dokument

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010

Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010 Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010 Södertälje knutpunkten Södertälje är ingen vanlig svensk stad. Långt därifrån. Sedan urminnes tider är Södertälje en viktig handelsplats, en knutpunkt där stad

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Riktlinjer för hägnader. - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola

Riktlinjer för hägnader. - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola Riktlinjer för hägnader - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola Inledning Hägnader av olika slag har länge använts i mänskliga samhällen. Dess främsta funktion har alltid varit att markera eller

Läs mer

2012-05-08. LAHOLMS KOMMUN Kommunstyrelsen

2012-05-08. LAHOLMS KOMMUN Kommunstyrelsen LAHOLMS KOMMUN Kommunstyrelsen 2012-05-08 Minnesanteckningar förda vid information om översiktsplanefrågor och övriga samhällsfrågor i Skoskumgården i Skummeslövsstrand 2012-05-08 kl 18.30-21.00 Närvarande:

Läs mer

Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun.

Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun. Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna besökt kommunens bibliotek? 1 2 1 16 21 19 17 15 16 35 30 33 23 23 23 3 4 4 Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna använt bibliotekens service på internet?

Läs mer

Västerås västra Rotaryklubb Västerås västra Rotaryklubb har beslutat att tilldela Sofia de Waal i SP10D vårt stipendium på 5000kr.

Västerås västra Rotaryklubb Västerås västra Rotaryklubb har beslutat att tilldela Sofia de Waal i SP10D vårt stipendium på 5000kr. Lilla Augustpriset Lilla Augustpriset är en skrivartävling som vänder sig till gymnasieelever i åldern 16 till och med 20 år. Vinnaren får 15 000 kr och prisutdelningen sker vid den stora årliga Augustgalan.

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Bybladet. Mars 2015. Bybladet innehåller:

Bybladet. Mars 2015. Bybladet innehåller: Bybladet Mars 2015 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Årsstämman 2015 Sopning av våra vägar Takprojektet 2015 Fasadprojektet 2015 Rensning av våra avlopp och brunnar Vårens städdag Expeditionens

Läs mer

Saker att göra i Vellinge. Om fritidsaktiviteter för både unga och gamla i kommunen! Läs mer på sidan 6. Naturvårdsplanen på g

Saker att göra i Vellinge. Om fritidsaktiviteter för både unga och gamla i kommunen! Läs mer på sidan 6. Naturvårdsplanen på g Vellinge Kommuniké Vellinge kommuns informationstidning Nr 2 April 2013 Saker att göra i Vellinge Om fritidsaktiviteter för både unga och gamla i kommunen! Läs mer på sidan 6. Foto: Linda Olofsson Utbildning

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

Vellinge kommuns informationstidning Nr 2 mars 2012

Vellinge kommuns informationstidning Nr 2 mars 2012 VELLINGE KOMMUNIKÉ Vellinge kommuns informationstidning Nr 2 mars 2012 Foto: Sara Lindström Nu är det dags att sortera matavfall för alla i Vellinge kommun. Restauranger, skolkök och andra verksamheter

Läs mer

Information till dig som bor i Landskrona

Information till dig som bor i Landskrona Samhällsinformation från Landskrona stad Landskrona stad Information till dig som bor i Landskrona Foto: Karolina Nyberg Den här broschyren är en information till dig som bor i Landskrona. Anledningen

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Styrelsen i vår förening består av tre ledamöter, Patrik Ekström, Lena Nilsson och

Läs mer

LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR TIMRÅ KOMMUN. Fastställda av kommunfullmäktige 2004-05-24, 48 Reviderade 2008-04-28, 49

LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR TIMRÅ KOMMUN. Fastställda av kommunfullmäktige 2004-05-24, 48 Reviderade 2008-04-28, 49 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 2.6 1 (4) LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställda av kommunfullmäktige 2004-05-24, 48 Reviderade 2008-04-28, 49 Timrå kommun föreskriver följande med stöd av 1 förordningen

Läs mer

Välkommen till falsterbohus

Välkommen till falsterbohus Välkommen till falsterbohus Adress: Falsterbohusvägen 1 Bostadsrättsföreningen Falsterbohus nr 1 Falsterbohus Sommar och hav Fina Falsterbo, vår sydvästraste ställe, som gett namn till så mycket, Falsterbokanalen,

Läs mer

för detta torghandel.

för detta torghandel. Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Tanums kommun Beslutade av kommunfullmäktige 1995 10 30 107. Ändring av 13, 14 och 18 antogs 1996 04 11, 33. Kompletteringar av 9 och 16 antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Vellinge Direkt Sveriges bästa kundtjänst! Foto: Agnes Liljeberg. Bygga, bo & mijö Översiktsplanen är klar

Vellinge Direkt Sveriges bästa kundtjänst! Foto: Agnes Liljeberg. Bygga, bo & mijö Översiktsplanen är klar Vellinge Kommuniké Vellinge kommuns informationstidning Nr 1 februari 2014 Vellinge Direkt Sveriges bästa kundtjänst! Läs mer på sidan 4 Foto: Annika Lundh Foto: Agnes Liljeberg Foto: Sara Lindström Bygga,

Läs mer

Södermöres Medborgarpanel. 17-23 oktober 2012. Tema: Demokrati. Metod: E-enkät

Södermöres Medborgarpanel. 17-23 oktober 2012. Tema: Demokrati. Metod: E-enkät Södermöres Medborgarpanel 17-23 oktober 2012 Tema: Demokrati Metod: E-enkät 1 Svarsfrekvens 75 av 121 har svarat, 62 % svarsfrekvens 6 har påbörjat enkät, men ej skickat in 30 personer har ej sett enkäten

Läs mer

Per-Samuel Nisser (M)

Per-Samuel Nisser (M) Nu är bokslutet för 2014 klart och vi vill berätta för dig vad skattepengarna har använts till. När vi blickar tillbaka på 2014 ser vi ett år där vi har haft stort fokus på politik och demokrati. Det har

Läs mer

Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft som kanske berör dig...

Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft som kanske berör dig... Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft som kanske berör dig... Från den 2 maj gäller nya regler för byggande: Bygglovsansökan ska innehålla nya uppgifter Vissa arbeten kräver att det görs

Läs mer

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND Oj, vad tiden går fort! April är snart slut och sommaren närmar sig med stormsteg. Men innan sommaren kommer har vi ytterliggare en fartfylld månad att se fram emot! Vårinsamling, mångfaldsrunda, nätverksträff,

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen.

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. VÄLKOMMEN Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. Så här fungerar det för ett barn att bo på Oasen Socialtjänsten har bestämt att du ska bo på Oasen under en viss tid.

Läs mer

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by.

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. Östra Karup Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. ÖSTRA KARUP 2 Fotograf: Mette Ottosson, mettesfoto.blogg.se BÅSTADS KOMMUN

Läs mer

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan.

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan. Bild: Stiliserad bandragning Lommabanan. » Lommabanan behöver byggas ut nu Planerna för att bygga ut Lommabanan för persontrafik har funnits länge, och de flesta utredningar som krävs har också genomförts.

Läs mer

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Planläggningsbeskrivning 2015-04-01 Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur planläggningsprocessen ser ut för utbyggnaden, när

Läs mer

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Bygg- och miljönämnden

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Bygg- och miljönämnden Budgetuppföljning -03-31 Bygg- och miljönämnden 0 Innehållsförteckning Bygg- och miljönämnden mars... 2 Beskrivning av verksamheten... 2 Viktiga händelser under året... 2 Utveckling av verksamhetens möjligheter/risker...

Läs mer

Vellinge kommuns informationstidning Nr 4 augusti 2011. En fest för folk och fåglar

Vellinge kommuns informationstidning Nr 4 augusti 2011. En fest för folk och fåglar VELLINGE KOMMUNIKÉ Vellinge kommuns informationstidning Nr 4 augusti 2011 En fest för folk och fåglar Evenemang i september 25 sept. Falsterbo Strandbad Arrangeras av VFFG, Företagarna & GRID Företagarföreningarna

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet Bra service kostar pengar Det kostar naturligtvis mycket pengar att ge all den service som kommuninvånarna vill ha och behöver. Därför måste vi som bor i kommunen betala skatt. Men skattepengarna räcker

Läs mer

Kristallen, plan 7 Meteoriten, Brotorget 1 i Lund Tisdagen den 25 november 2014 kl. 14.00 18.00

Kristallen, plan 7 Meteoriten, Brotorget 1 i Lund Tisdagen den 25 november 2014 kl. 14.00 18.00 Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum sid. 1 Plats och tid Kristallen, plan 7 Meteoriten, Brotorget 1 i Lund Tisdagen den 25 november 2014 kl. 14.00 18.00 Ledamöter Lars Bergwall (c) Kommunstyrelsen

Läs mer

Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun!

Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun! Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun! Information till uppdragstagare i Funktionshinderomsorgen 2011-05-25 Innehållsförteckning Organisationsbeskrivning... 1 Målgrupp...1 Rättigheter för personer

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet torsdag 26 september 2013

Kommunala pensionärsrådet torsdag 26 september 2013 2013-09-26 1 (5) Kommunförvaltningen Anteckningar Dnr: On 2013/78 Gunilla Nilsson Assistent/Handläggare Kommunala pensionärsrådet torsdag 26 september 2013 Mötesdatum 2013-09-26 Plats Lorensdal Tid 9,00

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

Underskrifter Paragrafer 20-28

Underskrifter Paragrafer 20-28 Protokoll - Kommunala handikapprådet Sida 1 av 6 Tid och plats 7 oktober 2014 kl. 15.30 18.15, Kommunhuset Broby Närvarande Ledamöter Ersättare Patric Åberg (M) ordförande Tommy Aspegren (FP), vice ordförande

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M 1 Lagar, förordningar m m Källa: God inomhusmiljö- en handbok för fastighetsägare : 2 Lagar, förordningar, föreskrifter, ex Miljöbalken (1998:808) Avfallsförordningen NVFS =

Läs mer

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? - Lättläst Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMND Politisk organisation Ordförande: Sven Edström (s) Vice ordförande: Mona Eriksson (s) Verksamhet Mandatfördelningen i bygg-

Läs mer

Handlingsplan till skydd mot stigande havsnivåer vid Falsterbonäset samt områdena vid Höllviken/Kämpinge

Handlingsplan till skydd mot stigande havsnivåer vid Falsterbonäset samt områdena vid Höllviken/Kämpinge 2013-03-18 1 (15) Kommunförvaltningen PM Dnr: Ks 2011/494 Johan Helgeson Planarkitekt Handlingsplan till skydd mot stigande havsnivåer vid Falsterbonäset samt områdena vid Höllviken/Kämpinge PM för åtgärder

Läs mer

Flytta till Båstad... ett bättre sätt att leva

Flytta till Båstad... ett bättre sätt att leva Flytta till Båstad... ett bättre sätt att leva Att leva, arbeta och bo på Bjärehalvön är att välja ett liv med både hjärta och puls. Mötesplatsen Båstad erbjuder ett levande kultur- och nöjesliv och en

Läs mer

Nya PBL: s uppbyggnad

Nya PBL: s uppbyggnad Nya PBL: s uppbyggnad 2010-08-09 Den nya plan- och bygglagen har delvis fått en ny struktur där bestämmelserna delas in i sexton kapitel. 1 kap. Syfte, innehåll och definitioner Ingen kommentar. 2 kap.

Läs mer

HÄRADSBÄCK. Medborgardialog ÖVERSIKTSPLAN. Mer information hittar du på hemsidan: www.almhult.se/oversiktsplan. Sammanfattning rev 2014-08-29

HÄRADSBÄCK. Medborgardialog ÖVERSIKTSPLAN. Mer information hittar du på hemsidan: www.almhult.se/oversiktsplan. Sammanfattning rev 2014-08-29 HÄRADSBÄCK Medborgardialog ÖVERSIKTSPLAN Sammanfattning rev 2014-08-29 Mer information hittar du på hemsidan: www.almhult.se/oversiktsplan Samrådsredogörelse, Version Familjefestivalen 2014-08-29 Kontakt:

Läs mer

VILKA REGLER GÄLLER FÖR HUNDHÅLLNING? Information till dig som är hundägare.

VILKA REGLER GÄLLER FÖR HUNDHÅLLNING? Information till dig som är hundägare. VILKA REGLER GÄLLER FÖR HUNDHÅLLNING? Information till dig som är hundägare. Informationen togs fram i november 2010. Med denna broschyren vill vi från miljö- och hälsoskyddskontoret informera dig om de

Läs mer

Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010

Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010 Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010 Representanter från partierna var: Sjöbopartiet: Roger Karlsson och Carina Jönsson Moderaterna: Kent-Ivan Andersson (ordförande

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Rapport Föräldraenkät Grundskola 2013

Rapport Föräldraenkät Grundskola 2013 2014-02-20 1 (6) Utbildningsavdelningen Maria Kvist Utbildningscontroller Rapport Föräldraenkät Grundskola 2013 2014-03-25 2 (6) Grundskoleenkät 2013 Sammanfattning Vellinge kommuns skolor redovisar ett

Läs mer

Norra Fäladsvägen 29. Norra Fäladsvägen 29. www.hemverket.se - Sida 1 av 6

Norra Fäladsvägen 29. Norra Fäladsvägen 29. www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Län Skåne Gatuadress Kommun Lund Storlek 7.0 rum (5 sovrum) / 192 m² Område Dalby Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Välhållen villa på 192 kvm gränsande

Läs mer

Minnesanteckningar Byastämma i Norra Strö

Minnesanteckningar Byastämma i Norra Strö BYASTÄMMA NORRA STRÖ 1(6) 2013-10-24 Linda Bengtsson 044-137682 linda.bengtsson@kristianstad.se Minnesanteckningar Byastämma i Norra Strö Kommunens representanter: Politiker: Sven Nilsson (C) och Anders

Läs mer

Processkarta Sammanhållet bygglov - Framtid

Processkarta Sammanhållet bygglov - Framtid Processkarta Sammanhållet bygglov - Framtid version 0-0-0 Behov av att se förutsättningar på avsedd mark Behövs tillstånd? Politisk vision Politiskt beslut Minska energiförbrukning Marknads-behov Tjäna

Läs mer

Information till dig som har hund eller katt

Information till dig som har hund eller katt Information till dig som har hund eller katt Hörby Brukshundsklubb www.hbbk.se webmaster@hbbk.se 0415-153 12 Miljökontoret 2011 Hundar i naturen Viktiga datum Under tiden 1 mars - 20 augusti får inga hundar

Läs mer

Årsmöte. Tisdagen 12 mars 2013

Årsmöte. Tisdagen 12 mars 2013 Årsmöte Tisdagen 12 mars 2013 Föredragningslista 1. Årsmötets öppnande. 2. Fråga om kallelse behörigen skett. 3. Val av mötesledare vid årsmötet. 4. Val av protokollförare och två justeringsmän. 5. Föredragningslistans

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Skyltprogram för kommunala skyltar

Skyltprogram för kommunala skyltar Skyltprogram för kommunala skyltar 2013 02 21 Projektgrupp: Uppdragsledare: Eva-Marie Samuelson, planarkitekt Conny Svensson, informationschef Sivan Tegnhammar, informatör Magnus Sundén, näringslivschef

Läs mer

Staffanstorps scoutkår i Djurslöv 2014-05-05

Staffanstorps scoutkår i Djurslöv 2014-05-05 Kretsmöte Lund Staffanstorps scoutkår i Djurslöv 2014-05-05 Staffanstorps scoutkår i Djurslöv hälsade oss välkomna och Richard Strand, kårordförande i kåren, startade upp mötet enligt agendan. Följande

Läs mer

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov?

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov? Stina fick lov, får du? Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? 2 Ny plan- och bygglag gäller från 2 maj 2011 Den 2 maj 2011 kom en ny plan- och bygglag som ska göra det enklare för dig som

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Motala kommun

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Motala kommun Kommunal författningssamling Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Motala kommun Motala kommun Beslutsinstans: Datum: Kommunfullmäktige 2002-05-27 Reviderande instans: Kommunfullmäktige Datum: 2008-10-27

Läs mer

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Bjerkemo Konsult 1 Kustjärnväg förbi Oskarshamn Framsidesbild från Rydebäcks station PM 2011-10-31 Bakgrund Regionförbundet i Kalmar har tagit initiativ till

Läs mer

Röster från kvinnor 40-49 år

Röster från kvinnor 40-49 år OP 2010 Röster från kvinnor 40-49 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Ta tillbaka hundskatten så vi slipper gå i hundskit i stadsparken och på trottoarerna. Då

Läs mer

Rikslägerträff på äventyrsbanan i Ryssby söndagen den 17 maj kl. 16:00-20:00 Rikslägerträff och korvgrillning 26 maj kl.

Rikslägerträff på äventyrsbanan i Ryssby söndagen den 17 maj kl. 16:00-20:00 Rikslägerträff och korvgrillning 26 maj kl. På G i Kronoberg Riksläger i Stockholm 17-24 juli 2015 För alla som fyller 13 eller är äldre så finns möjligheten att följa med på årets riksläger där 4H:are från hela Sverige träffas och umgås. Lägret

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Jörgen Wiklund & Co/Bildarkivet.se Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Om du har en funktionsnedsättning som är omfattande, betydande

Läs mer

Kommunbladet december 2014

Kommunbladet december 2014 Kommunbladet december 2014 Det här är några av artiklarna i kommunbladet nummer 9. Har du frågor eller vill veta mer om vad som händer i Norsjö under december månad? Ring växeln, telefon 0918-140 00 eller

Läs mer