TUTAN ÖKAD TILLGÄNG LIGHET I JÄGAR- SKOGEN. 6 EN SKAPANDE SKOLA. 4 ÅRETS FÖRETAGARE. 10 FRILUFTSLÄGER I JÄGARSKOGEN. 9

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TUTAN ÖKAD TILLGÄNG LIGHET I JÄGAR- SKOGEN. 6 EN SKAPANDE SKOLA. 4 ÅRETS FÖRETAGARE. 10 FRILUFTSLÄGER I JÄGARSKOGEN. 9"

Transkript

1 TUTAN TIDNINGEN FÖR DIG SOM BOR I NYKVARNS KOMMUN. NR 2/ ÖKAD TILLGÄNG LIGHET I JÄGAR- SKOGEN. 6 EN SKAPANDE SKOLA. 4 FRILUFTSLÄGER I JÄGARSKOGEN. 9 ÅRETS FÖRETAGARE. 10 OMSORG Vill du bli kontaktperson? Sid 3 VÅRD Hjärtstartare räddar liv. Sid 11 PÅ NYA JOBB Träffa tre nya medarbetare. Sid 12 FRITID Hökmossbadets nya bryggor. Sid 3

2 2 TUTAN 2/2014 NYKVARNS KOMMUN KOMMUNENS ÖPPETTIDER UNDER SOMMAREN Under sommaren har kundcenter och biblioteket följande öppettider: n SMÅTT & GOTT Måndag... kl Tisdag... kl Onsdag... kl Torsdag... kl Fredag... kl Vi har lördagsstängt vecka «Omslagsbilden. I höst blir det så här trevligt i Jägarskogen det är Friluftsfrämjandet som just i år placerat sitt Mellanting i Nykvarn. Drygt 100 ungdomar från hela landet ska då samlas i mark erna första veckan i oktober. Bilden är hämtad från ett tidigare Mellanting. Foto: Marcus Olofsson. UR INNEHÅLLET: Medborgartidningen TUTAN produceras av Nykvarns kommun i samarbete med Ryter kommunikationsbyrå AB. Du kan också läsa Tutan på webben: ANSVARIG UTGIVARE Ola Edström, REDAKTÖR Lena Ramdani, SKRIBENT Håkan Svensson, GRAFISK PRODUKTION Ryter kommunikationsbyrå AB TRYCK Östertälje Tryckeri AB DISTRIBUTION Posten NÄSTA NUMMER Oktober 2014 NYKVARNS KOMMUN Nykvarn Tfn: Svängigt med Kulturskolan. Gå med du också! Ökad tillgänglighet i jubilerande naturreservat. Säkrad biologisk mångfald och plats för rekreation. Mellanting 2014 Ringting Hans och Fredrik Årets företagare Hjärtstartare här finns de! SOMMAREN I FOLKETS PARK Läckra våfflor till hungriga magar, allsång och prova-på-linedance är lite av allt som ska serveras i Nykvarns Folkets Park den här sommaren. n Sommaren i Parken börjar 23 juni och du är sedan välkommen att prova minigolfoch boulebanorna som är öppna alla Parkdagar. Du får gratis låna klubbor och klot för att spela en runda. Cafeterian har öppet och du kan där köpa kaffe, fikabröd och glass. Bland evenemangen hittar du sommarbingo, allsång, cirkusskola för barn, barnteater, öppen dans med linedance och de populära våffelkvällarna med underhållning. Den årliga seniordagen äger rum i början av augusti. CENTRUMPROJEKTETS FÖRSTA ETAPP Nu är det nära. Den allra första etappen av Centrumprojektet i Nykvarn kommer igång inom kort. Det handlar om att dra om ledningar rakt igenom centrum en förutsättning för att resten av projektet ska kunna bli verklighet. n Det är de gamla ledningarna för vatten och avlopp som hittills legat i norra delen av centrum som nu måste flyttas söderut. Kostnaden för flytten står exploatören Broadgate och Stendörren Fastigheter i huvudsak för. Kommunen går in och betalar 50 % av material- och arbetskostnaden för vattenoch avloppsrören. Det gäller alltså VAledningarna. Exploatören står för kostnaderna vad gäller schaktning och övrig ledningsdragning, säger kommunens projektledare Petra Viklander. Fjärrvärme- och telelednin garna kommer att läggas i ett separat schakt i gång- och cykelbanan längs med Centrumvägen. På så sätt ökar vi tillgängligheten inne i själva centrum eftersom arbetet med VAledningarna kan gå fortare. Ny lokal för Tvåans ungdomscafé Nuvarande ungdomscaféet i västra delen av centrum ska flytta till större lokaler i det så kallade Järnvägsbygget. Det blir därmed den första Läs mer All information om programmet i Folkets Park finns i kommunens evene mangskalender på webben: Öppettider Parken har öppet 23 juni 17 augusti. Måndag-fredag kl Söndag kl Lördag stängt. flytten som görs i hela ombyggnadspaketet. Det blir förstås störningar under byggtiden, men i slutänden är naturligtvis allas mål att vi ska få ett mer trivsamt och väl fungerande centrum. Alla inblandade parter arbetar hela tiden för att tillgängligheten ska vara så bra som möjligt, trots att centrum förvandlas till en byggarbetsplats under ett par år. Jobbet med ledningsflytten räknar vi med att ha igång efter sommaren, säger Petra Viklander. n

3 TUTAN 2/2014 NYKVARNS KOMMUN 3 n OMSORG Vi behöver fler kontaktpersoner Nykvarns kommun söker nu kontaktpersoner. Att vara kontakt person enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade innebär att du under en längre tid ställer upp och stödjer en medmänniska med psykiskt eller fysiskt funktionshinder. n EN DEL PERSONER MED funktionshinder kan ibland ha svårt att få kontakt med andra människor. De blir därför lätt iso lerade. En kontaktperson kan då vara till stor hjälp för att bryta isoleringen genom samvaro och stöd till fritidsverksamhet. Kontaktperson är ett förtroende uppdrag, som du får genom kommunens socialtjänst. Som kontaktperson får du ett arvode, plus en omkostnadsersättning som ska täcka dina utgifter. Vad gör man som kontaktperson? Du planerar tillsammans med din kamrat var, hur och när det passar att ni träffas. Telefonkontakterna, träffarna och aktiviteterna ska ge stöd och medverkan till ett självständigt och aktivt liv. VILL DU BLI KONTAKTPERSON? Uppdraget blir ett komplement till övriga sociala kontakter och nätverk. Passar jag? För att bli kontaktperson ska du vara 18 år eller äldre, ha ett socialt engagemang och stort intresse för människor. Du ska ha livserfarenhet och tycka att livet är spännande och roligt. Intervju Vid ett intervjutillfälle får du berätta om dig själv och om dina intressen. Vi informerar om vad uppdraget innebär, vilka regelverk, rutiner och ersättningar som gäller. Dina intressen och erfarenheter matchas sedan mot en passande kamrats. n Foto: Istockphoto/Lisa F. Young Kontakta Annicka Nyström: tfn eller Agneta Arotaival: tfn n FRITID NYRUSTADE BRYGGOR VID HÖKMOSSBADET Lagom till den nya badsäsongen har populära Hökmossbadet fått nya bryggor. Dessutom blir det en ny servicebyggnad vid badet. n DE GAMLA FLYTBRYGGORNA HAR rustats upp och fått en ny placering. Till detta har också en badflotte placerats cirka 50 meter ut i vattnet från bryggorna. Genom den här förbättringen räknar vi med att det bli lite lugnare vid stranden. De nya bryggorna ligger som ett H ut från land och där får vi en lagun som en bassäng för de mindre barnen. Det blir lugnare och säkrare för barnfamiljer som lätt kan ha uppsikt över de små när de plaskar runt och leker i det grunda vattnet, förklarar Kjell Åström, teknisk driftchef på Nybo. 24 m 13 m "Bassäng" 37 m Badflotten en bit ute i vattnet tror vi särskilt kommer att locka ungdomar att simma ut till, tillägger han. De två staplarna i H:et är olika långa. Den längsta bryggan mäter ca 37 meter och den kortare ca 24 meter. Det är ungefär 13 meter mellan de två staplarna i H:et. Det är 16 delar av de gamla flyt bryggorna som rustats upp och vi har lagt till två sektioner, berättar Kjell Åström. Till detta har ramper anlagts och det finns två badstegar, en för vardera stapel i H:et. En ny servicebyggnad uppförs också vid badet, bland annat med toaletter. Den beräknas vara klar efter sommaren. n

4 4 TUTAN 2/2014 NYKVARNS KOMMUN n KULTURSKOLAN. När Kulturskolans ungdomsorkester får sångaren och artisten Johan Boding vid sångmikrofonen, då svänger det till ordentligt. Det kunde alla uppleva i Qulturum Sländan tidigare i vår, som en del i ett Skapande skola-projekt vid Kulturskolan i Nykvarn. Svängigt med Kulturskolan n REDAN FÖR ETT PAR år sedan fick Kulturskolan Skapande skola-pengar. Tidigt föddes då tanken att göra något med ungdomsorkestern och en inlånad artist. I väntan på detta inledde kulturskolelärarna ett samarbete med sångerskan och skådespelerskan Lena Lindell som skrev en musiksaga till orkesterskolans nybörjare. Sagan heter Blåbäret som inte ville bli sylt och framfördes i Qulturum Sländan inför sexåringar och lågstadiebarn. Foto: Håkan Svensson Fruktsallad Senare blev det fruktsallad för lågstadieeleverna. Det vill säga musik i form av låtar ur Dan Bornemarks Fruktsallad sånger som barnen tränade på under en termin för att sedan sjunga alltsammans tillsammans med en brassensemble från Kungliga Musikhögskolan. För de lite äldre Så ville man också göra något för de lite äldre eleverna i Nykvarn. I och med att Lillhagaskolan sökte Skapande skolapengar blev det dags för ett nytt projekt. Kulturskolans ungdomsorkester är näm ligen samtidigt till en del Lillhagaskolans skolorkester. Vi tog kontakt med artisten och sångaren Johan Boding som var intresserad av att delta i ett sådant projekt tillsammans med våra elever, berättar Birgitta Ejmunds- Svensson, musiklärare och samordnare i Nykvarns Kulturskola. Eleverna Ida Laurent-Wallin och Mattias Löfqvist träffade sångaren Johan Boding efter en av konserterna. VI TOG KONTAKT MED ARTISTEN OCH SÅNGAREN JOHAN BODING SOM VAR INTRESSERAD AV ATT DELTA " Nya arrangemang Johan fick själv bestämma repertoaren och två av våra lärare på Kulturskolan Magnus Blom och Jens Nilsson har inom ramen för anslaget kunna skriva helt nya arrangemang för orkestern och Johan Boding, tillägger hon. Att det blev bra märktes om inte annat vid konserterna i Qulturum Sländan tidigare i vår: Tre rena skolkonserter, en för Kulturskolans elever och föräldrar samt en öppen konsert för allmänheten. Alla visade sin uppskattning med långa och välförtjänta applåder till alla på scenen. n

5 TUTAN 2/2014 NYKVARNS KOMMUN 5 n NOTISER ANMÄL KLOTTER n KLOTTER. Nykvarn har under våren upplevt något av en klottervåg. Du som kommuninvånare kan hjälpa till att hålla rent och snyggt på gator och torg genom att via appen Munizapp anmäla klotter, skadegörelse, nedskräpning och liknande. Den vägen kan man också bifoga en bild på det man vill anmäla, vilket gör det hela enklare att handlägga. Appen finns att ladda ner via Appstore för Iphone och via Google Play för Android. n KULTURSKOLAN VILL DU VARA MED? Vårens konserter där Nykvarns Kulturskolas unga musikanter deltagit (se artikel intill) har samlat stora lyssnarskaror och har säkert väckt mångas intresse att prova på att spela eller kanske att ägna sig åt bild eller konst som också finns på Kulturskolans palett. I Nykvarns Kulturskola finns i dag cirka 250 barn aktiva. Är du intresserad av att komma med så finns alla möjligheter. n Kulturskolan har flera olika kurser. Inom musiken finns möjligheter att få spela piano, gitarr eller i orkester. Piano får du börja med redan i årskurs 1 om du har ett instrument hemma, medan gitarr startar från årskurs 3. Det kan dock vara lite kö till gitarrspelningen så du kan få vänta både en och två terminer innan du får börja. Både piano- och gitarrundervisningen sker en gång per vecka och man förutsätter att du kan och vill öva hemma mellan gångerna. Orkester Här finns alltså även en orkesterskola med undervisning i flöjt, klarinett, saxofon, trumpet, valthorn, trombon, baryton, tuba, elbas och slagverk där man får börja när höstterminen i årskurs 3 startar. Vi repeterar fyra gånger i veckan i nära samarbete med grundskolorna i Nykvarn; en gång på elevens val, en gång på lunchrasten och ytterligare två gånger i anslutning till skoldagen. Bild/konst I bildgruppen börjar man från årskurs 2 i grupper om 13 elever. Kurstiden är 80 minuter per vecka och ligger på eftermid - dagarna i år är det kl I kursen ingår att prova flera olika material och tekniker i två- och tredimensionella bildarbeten. ANMÄLAN OCH AVGIFTER På finns anmälningsblankett. Klicka på Blanketter. Du kan även beställa blankett hos kundcenter. Anmälan skickas till: Nykvarns kommun, Nykvarn. Avgifter och hyra Elbas och alla blåsinstrument kan hyras på Kulturskolan. Piano, gitarr eller slagverk förutsätter att du har eget instrument. Instrumentalmusik 850 kr/termin Bildkonst 850 kr/termin Instrumenthyra 300 kr/termin Bildkonstmaterial 300 kr/termin MILJÖSAMARBETE MED FÖRENINGARNA n NOTIS. I ett miljösamarbete mellan Nykvarns kommun och organisationen Städa Sverige ska det bli bättre ordning vid kommunens fem återvinningsstationer. Det går ut på att kommunens föreningar erbjuds att bemanna stationerna under helgerna mot en ersättning till klubbkassan. I Nykvarn, liksom de flesta andra kommuner, blir det lätt överfullt vid återvinningsstationerna. Tidningar, kartonger och diverse andra föremål läggs i en del fall i högar utanför containrar och behållare. Men det ska bli ändring. Kommunen hoppas nu mycket på samarbetet med Städa Sverige och våra föreningar. Du kan också själv anmäla till entreprenören Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, för att rapportera om det är stökigt och överfullt vid återvinningsstationerna. Anmälan kan göras endera via hemsidan eller på telefon n

6 6 TUTAN 2/2014 NYKVARNS KOMMUN n NATUR. Tätortsnära naturreservatet Jägarskogen i Nykvarn fyller nu fem år. Så länge har det varit ett populärt utflyktsmål för Nykvarnsbor och besökare på avkopplande strövtåg, bad, för att fylla bär- och svampkorgar en höstdag eller för en stunds rekreation i ekskogen. Om du ännu inte varit där kan det vara dags nu. Jägarskogen fyller fem år n BLAND ANNAT MED HJÄLP av bidrag från Lona-projektet (Lokala Naturvårdssatsningen) via Länsstyrelsen i Stockholms län har en mängd insatser satts in för att göra Jägarskogen ännu mer tillgänglig genom vindskydd, spårpreparering, grillplatser, skyltar och spårmarkering. Fem års arbete innebär dock inte att kommunen slår av på takten: Redan i dag är det ljust och lättframkomligt i Jägarskogen, men arbetet fortsätter, lovar kommunekologen Mikael Essmyren. Höga naturvärden En av tankarna när Jägarskogens naturreservat bildades var att bevara och utveckla ett varierat skogsområde med höga naturvärden och stor betydelse för friluftslivet. Om vi börjar med Jägarskogsudden så var lövskogen och dess arter hotade av igenväxtning, främst från gran. Efter åtgärder har vi mer eller mindre förvandlat granplanteringar till lövskog med hassellundar, ekbackar och lövskogsbackar där lind och björk dominerar granar bort Närmare granar i varierande storlekar, allt från små julgranar till träd med meters höjd har tagits bort. Foto: Monica Svensson Mikael Essmyren REDAN I DAG ÄR DET LJUST OCH LÄTTFRAM KOMLIGT I JÄGARSKOGEN, MEN ARBETET FORTSÄTTER " Dessutom har man för att skapa miljöer för bland andra insekter och fåglar ringbarkat och nyhamlat det senare ett sätt att beskära träden genom att kapa grenar med jämna mellanrum. Det är en gammal metod där man hamlade för att ta lövtäkt till djuren. Grenar och löv togs alltså till foder för gårdens husdjur. Fällt i vattnet På en del platser har vi fällt träd men utan kostsamma upparbetningar och skotningar. Vi har istället för att avverka och köra bort träden valt att fälla dem ned i vattnet, vilket ger fördelar för vattenlevande djur och växter, fortsätter Mikael Essmyren. Det är viktigt att ta bort de mycket täta granskogspartierna. Granarnas täta grenverk gör det svårt för både växter och djur att leva i det lilla solljus som orkar leta sig ner genom grenverket. De täta grangrenarna hindrar också nederbörd att nå marken, vilket ytterligare försvårar för andra växter och djur. Kulturlandskapet Genom den här uthuggningen blottas det gamla kulturlandskapet med tillhörande mångfald i flora och fauna förutom att det blir ljusare, mer öppet och mer framkomligt. Redan har markerna fyllts av betande gutefår och planer finns på att även få hit nötkreatur. Fler områden för utmarksbete ska också komma till, berättar Mikael Essmyren. Slåttern sköts med hjälp av hästdragna slåttermaskiner och ängshöet torkas på hässjor, intressanta inslag och tillfällen inte

7 TUTAN 2/2014 NYKVARNS KOMMUN 7 Foto: Mikael Essmyren NU DÅ Nya orienterings- och informationstavlor har satts upp vid Jägarskogen. FAKTA Jägarskogens naturreservat omfattar en yta av cirka 50 hektar, beläget vid norra stranden av sjön Yngern. Här ska utvecklas ett varierat skogsområde med höga naturvärden och stor betydelse för friluftslivet. Detta ska klaras genom att: skogen undantas från skogsbruk de barrskogsdominerade delarna i huvudsak lämnas för fri utveckling försiktiga naturvårdsåtgärder för att bevara äldre aspar och hävdpräglade träd genomförs i de kulturpräglade barrskogarna delar dominerade av ädellövträd sköts främst genom bete och slåtter förutsättningarna för det rörliga friluftslivet stärks genom enkla anordningar som ska möjliggöra naturupplevelser. minst för senare födda Nykvarnsbor att få en bild av hur djurhållningen fungerade hos gammelmorfar och gammelfarmor. Barnvagnsvänligt Redan i dag kan hela familjen röra sig i delar av Jägarskogen, till och med barnvagnar kan enkelt rullas fram. Vi har ställt i ordning en del av slingan runt reservatet. Den första delen av slingan, från parkeringen med informationstavlorna, fungerar bra. I nästa etapp ska vi förstärka befintliga leder ytterligare en kilometer så att besökare med barnvagn ska kunna nå rastplatserna vid Yngern, tillsammans 2,3 kilometer av slingans totalt 3 km, visar också Mikael. Om 3 4 år beräknar man att detta ska vara helt genomfört. n MISSA INTE ÅRETS FRILUFTSLÄGER I JÄGARSKOGEN! SID 9

8 8 TUTAN 2/2014 NYKVARNS KOMMUN n NATUR Foto: Monica Svensson Nu blir det ökad tillgänglighet till Turingeån samtidigt som planeringen för framtida mark och bostäder blir enklare. Nykvarns kommunekolog längst t.v., tillsammans med Anders Eriksson och Roger Vahlberg vilka arbetar åt Skogssällskapet med restaureringsarbetet. Rekreation och mångfald Rekreation men framför allt biologisk mångfald. Med hjälp av bidragspengar från Skogsstyrelsen ställs ett område i närheten av Brygghusviken i södra änden av sjön Turingen i ordning för dels rekreation, dels säkras den biologiska mångfalden. n DE ARBETEN SOM UTFÖRS i terrängen mellan gamla Strängnäsvägen och Brygghusviken ligger i linje med tankarna i den översiktsplan som nu är aktuell för antagande där Turinge ska kunna växa med bostäder och handel. I Nykvarns kommuns Vision 2025, som bygger på Nykvarnsbornas idéer och tankar för framtiden, vill man gärna se mer naturnära boenden och miljömässig hållbarhet. DÅ NU Foto: Mikael Essmyren Foto: Monica Svensson Vid Brygghusviken får man bättre tillgänglighet till Turingeån, bland annat med hjälp av OSA-gänget från kommunens dagliga verksamhet och Skogssällskapet. Genom åtgärderna blir planeringen för framtida mark och bostäder enklare. Tillgängliga promenadstråk med höga upplevelsevärden kommer att finnas på plats, vilket bidrar till att skapa attraktiva boendemiljöer, konstaterar Nykvarns kommunekolog Mikael Essmyren. Mångfalden Men det handlar alltså inte bara om rekreationsområden utan kanske främst om biologisk mångfald. Här räddas och återskapas lövskog, i synnerhet ädla lövträd som ek. Det mesta är ungskog men man måste också förvalta de unga träden. Om man bara friställer

9 TUTAN 2/2014 NYKVARNS KOMMUN 9 n FRITID EFTER SKOGS- ÅTGÄRDERNA SOM ÖPPNAR OMRÅDET KOMMER LÖVSKOGEN ÅRLIGEN ATT BETAS AV GUTEFÅR." Foto: Ola Löfquist MELLANTING 2014 RINGTING: FRILUFTSLÄGER I JÄGARSKOGEN Foto: David Lundberg gamla ekar kommer det att finnas ett glapp, med risk för att vissa arter försvinner. Det är ett beteslandskap som restaureras. Vi friställer sälg, en, ek, lönn och grova aspar. Granen huggs bort och sedan gallras ungtallar. Efter skogsåtgärderna som öppnar området kommer lövskogen årligen att betas av gutefår, säger Mikael Essmyren. Markområdet ska göras klart och inhägnas redan i sommar. Istidens grusås Marken utgörs av en grusås från senaste istiden. I åsen finns sand och i sydlägen kan den innehålla ovanliga insekter som finner sig väl tillrätta i denna torra miljö. Flera insektsarter inom åtgärdsprogrammet för hotade arter är knutna just till sådana sandmiljöer, som bibagge, läppstekel och svartpälsbi med flera. Dessutom finns många intressanta och ovanliga växter. Sandmiljöerna är helt klart speciella. Turingeåsen och Taxingeåsen ska vi vara rädda om, de har många värden förutom biologiskt mångfald, till exempel något så grundläggande som rening av vatten. Ansluter till leder Restaureringen av marken vid Turinge och mot Brygghusviken kommer också att gynna inte bara Nykvarnsbor, utan även Vidbynäs Gård och Konferens i närheten. Det blir förstås en tillgång för konferensanläggningen och dess gäster, konstaterar Mikael Essmyren. De leder som vi nu ställer i ordning i Brygghusviken kan dessutom på sikt anslutas till den i dag 23 km långa Täljeleden via det blivande reservatet Vidbynäs och via Vidbynäs Gård och Konferens. Den nya leden har arbetsnamnet Turingeleden, berättar också Mikael Essmyren. n I höst bli det extra livat i femårsjubilerande Jägarskogen i Nykvarn. Friluftsfrämjandet har valt just Jägarskogen som plats för årets Mellanting Ringting, vilket innebär ett tredagarsläger för ungdomar i åldrarna år. Över 100 deltagare väntas från hela Sverige till Nykvarn. Lägret ska pågå 3 5 oktober. n Är du mellan år så går det bra att anmäla sig för att delta på Friluftsfrämjandets hemsida. Åldersindelningen är inte stenhård. Vi kan också rucka ett eller annat år åt båda hållen. Det viktiga är att man är intresserad av natur och friluftsliv, säger Marcus Olofsson vid Friluftfrämjandets lokalavdelning i Haninge, som är lägerarrangör tillsammans med främjandet i Mälardalen. För att få plats ska man dock vara medlem i Friluftsfrämjandet. Men det är enkelt. Det finns anmälningsblankett på vår hemsida, där man också anmäler sig till höstlägret, förklarar Marcus. Flera ting Lägret är ett årligen återkommande arrangemang för friluftsintresserade ungdomar. Varje år hålls dels ett riksting på våren och det är den största samlingen medan höstlägret, som kallas Mellanting, är den näst största samlingen. När nu årets Mellanting kommer till Nykvarn har det fått tillnamnet Ringting : Det kan verka lite kryptiskt, och utan att avslöja allt för mycket kommer det under lägret att handla en del om ringar eller att ringa. Det är en sorts ordvits, förklarar Marcus Olofsson. Även nybörjare Arrangörerna tänker sig också att försöka få till ett Nyting inom ramen för lägret. Det är till för nybörjare, de ungdomar som inte tidigare deltagit i sådana här arrangemang. En skillnad är att de flesta deltagarna under lägerdagarna ska sköta sig själva, med matlagning i stormkök som exempel. Allt görs på eget ansvar men i Nytinget arrangeras just matlagningen mer i grupp, fortsätter Marcus. Cykla och paddla Gemensamt för alla är i alla fall att det blir fullspäckade dagar med massor av aktiviteter. Cykling på mountainbike och kajakpaddling är ett par exempel. Lägret är en del av Friluftsfrämjandets ungdomsverksamhet TVM Äventyrsgrupperna, som finns över hela landet. Framför allt är lägret till för att ungdomarna ska få lära känna varandra och skaffa nya vänner med liknande intressen. Att vi valt Jägarskogsudden den här gången beror på att platsen är vacker, ligger vid en sjö och att det är lätt att ta sig dit. Vi har också hela tiden haft gott stöd från Nykvarns kommun, avslutar Marcus Olofsson. Läs mer om lägret på

10 10 TUTAN 2/2014 NYKVARNS KOMMUN n NÄRINGSLIV. Familjeföretaget MT:s Bygg & Snickeri AB med Hans Holkko och Fredrik Lundberg har utsetts till Årets företagare i Nykvarns kommun. Företaget bedriver byggnadsverksamhet i MT:s Bygg & Snickeri och byggvaruhandel i XL Bygg Nykvarn. Foto: Håkan Svensson Årets företagare är familjeföretaget MT:s Bygg & Snickeri AB med Hans Holkko och Fredrik Lundberg. De driver även byggvaruhandeln XL Bygg Nykvarn. Byggare Årets företagare n HANS HOLKKO ÄR MER eller mindre uppvuxen med såg och rubank: Jo, det var min far som tillsammans med en kompanjon startade företaget i slutet av 1970-talet. Och varje gång han skulle vara barnvakt, så fick jag sitta på en snickarbänk i verkstaden, minns Hans. I dag är det Hans som tillsammans med kompanjonen Fredrik Lundberg driver företaget. Fredrik kom in som snickarlärling i byggfirman, det var så vi lärde känna varandra och vi blev så småningom kompanjoner. När jag sedan gått klart gymnasiet fick jag frågan om jag ville starta en byggvaruhandel här i Nykvarn. Då var det fortfarande pappa Matti som, tillsammans med sina kompanjoner Mikko Holkko och Tommy Hansson, drev bygg- och snickeriverksamheten i lokalerna på Norra Stationsvägen i centrala Nykvarn. Antog utmaning Jag antog utmaningen om en byggvaruhandel. Från början var det tänkt att det skulle bli en hall för att kunna ta hem virke för lagerhållning till den egna verksamheten, men det förändrades. Vi hade mycket finsnickeri, med sådant som dörrar, fönster och möbler. Till slut gick det knappt att få tag på yrkesfolk till den verksamheten. Samtidigt var det svårt att hela tiden kunna hålla finsnickare med uppdrag, så när vi kört bygghandeln parallellt med snickeriet ett ÅRETS FÖRETAGARE Årets Företagare utses varje år av Nykvarns Rotaryklubb. Här är några av kriterierna för att nomineras: Huvudsaklig verksamhet i Nykvarns kommun. Verksamheten ska på något sätt gagna bygden eller dess invånare. Pristagaren ska ha uppmärksammats för någon av följande kvaliteter; framåtanda, serviceanda, socialt engagemang, kompetens eller oegennyttigt tjänande. Verksamheten ska vara ekonomiskt sund.

11 TUTAN 2/2014 NYKVARNS KOMMUN 11 INGET AV DETTA SKULLE VARIT MÖJLIGT UTAN VÅR FANTASTISKA PERSONAL, BRA SAMARBETSPARTNER OCH FRAMFÖR ALLT VÅRA GLADA KUNDER" tag, så sålde vi snickerimaskinerna och flyttade in butiken i verkstaden, berättar Hans Holkko. Men han minns en del mer spektakulära jobb som utfördes på den tiden. Särskilt kommer jag ihåg renoveringen av en empirevåning i centrala Stockholm. Detta var under den tiden man fortfarande hade pengar att spendera hos Länsantikvarieämbetet. Detta var vad de äldre snickarna brukade kalla för ett roligt jobb. Timell-effekten Numera utförs byggjobb i regionen, från Söderfors ner till Nyköping, och bortåt Strängnäs-Eskilstuna. Byggverksamheten är spridd över ett större område, jämfört med byggvaruhandeln som är mer lokal. Företaget har också känt av den så kallade Timell-effekten, att händiga herrar och damer som sett Martin Timell och andra snickra, hamra och bygga i TV-rutan vill försöka själva. Vi har faktiskt varit med som virkesleverantör i TV-program som Nybyggarna och Arga Snickaren, berättar Fredrik och Hans. Gärna lösvirke I Nykvarn har man just börjat bygga en ny servicebyggnad med servering och omklädningsrum vid Hökmossbadet, och tidigare har firman bland mycket annat byggt matsalar och kök i våra tre skolor: Lillhaga-, Turinge- och Björkestaskolan. Det har varit befintliga kök som vi byggt om, men absolut inget prefabricerat. Här pratar vi bara lösvirke, säger Årets företagare. Kom utnämningen till Årets företagare som en överraskning? Jo, nog blev vi förvånade. De var här från Rotary en dag och intervjuade oss, och vips meddelade de att det var vi som blivit utsedda. Vi kände oss stolta och glada över att bli uppmärksammade! Men inget av detta skulle varit möjligt utan vår fantastiska personal, bra samarbetspartner och framför allt våra glada kunder, säger Fredrik och Hans. n n VÅRD HJÄRTSTARTARE RÄDDAR LIV Varje år drabbas svenskar av plötsligt hjärtstopp. Endast 500 av dem överlever. Vid hjärtstopp är varje sekund viktig: Den som får en stöt av en hjärtstartare inom tre minuter har 75 procents chans att överleva. n Allt fler hjärtstartare placeras nu på olika håll i Sverige och registreras i nationella hjärtstartarregistret. Dock bedömer Hjärt-Lungfonden att tiotusentals hjärtstartare inte ännu är registrerade, vilket innebär att dessa inte kan sökas upp vid hjärtstopp. I Nykvarns kommun finns nu ett antal hjärtstartare utplacerade på strategiska platser. Flera hundra människor har också fått utbildning i hur apparaterna ska användas. Startaren är enkel att använda. Du startar den genom att trycka på en grön knapp och sedan sköter apparaten det mesta. Den till och med pratar med dig, säger Kenth Johansson, kommunens säkerhetssamordnare som svarat för utbildningsinsatserna för de av kommunen utplacerade hjärtstartarna. Frivilligcentralen Hjärtstartarna har placerats vid kommunens tre idrottshallar, vid konstgräsplanen och vid Qulturum Sländan i kommunhuset. Förutom dessa fem finns bland annat en startare vid frivilligcentralen Stugans Vänner. Denna startare har köpts in med stöd från olika föreningar. Vår hjärtstartare har finansierats genom frivilligcentralen, PRO, SPF och Röda Korset, berättar frivilligcentralens samordnare Lotta Ferrer. Våra cafévärdar har fått lära sig hur apparaten ska användas. Hjärtstartaren kan också tas med när PRO eller SPF eller någon annan ska ut på en bussresa, tillägger hon. Även den vid Qulturum Sländan kan lånas ut vid större arrangemang på andra platser. Andra platser i centrala Nykvarn som har hjärtstartare är ICA och vårdcentralen. Frivillige "patienten" Stig Kammerlid fungerar som demonstrationsobjekt vid Stugans Vänner när Nykvarns säkerhetssamordnare Kenth Johansson visar hur man använder en hjärtstartare. Så gör man Hur går det nu till att hjälpa en medmänniska som drabbats av hjärtstopp och om du har tillgång till en hjärtstartare? Om en person faller och hjärtat stannat ska man först sätta igång hjärtlungräddning, alltså vanlig kompression och inblåsning av luft; 30:2, det vill säga 30 kompressioner (trycka kraftigt och bestämt på bröstkorgen) varvade med två inblåsningar. Därefter kopplas hjärtstartaren in och den kommer att tala om (den pratar faktiskt) sin analys. Apparaten talar hela tiden om vad du ska göra, till exempel om personen ska defibrilleras, alltså om det krävs en elektrisk stöt för att få igång hjärtat igen, demonstrerar Kenth Johansson. n HITTA NÄRMASTE HJÄRTSTARTARE: Gå in på och sök på Nykvarn Foto: Monica Svensson

12 12 TUTAN 2/2014 NYKVARNS KOMMUN n PÅ NYA JOBB Låt oss presentera tre medarbetare som du kanske kommer att möta vid ditt nästa besök: EN SAMHÄLLS- VÄGLEDARE MED TURISMKUNSKAPER n Veronica Persson-Kangas började som vikarierande samhällsvägledare vid Nykvarns kommun i början av januari detta år. Hon är född och uppvuxen i Nykvarn och har nu hittat hem efter examen från Karlstads Universitet som turismvetare. Nykvarn är en plats med stor potential för utveckling, säger Veronica som nu har ersatt Annika Dahlgren under hennes mammaledighet. HÄR VILLE MARIA JOBBA OCH SÅ BLEV DET n Maria Cannervall flyttade till Nykvarn i augusti förra året och snart upptäckte hon en intressant och vacker byggnad på andra sidan järnvägen. Det visade sig vara biblioteket. VERONICA PERSSON- KANGAS, samhällsvägledare Veronica kommer bland annat att vara med och utveckla en kommunal strategi för besöksnäringen, och hon kommer även att sköta Nykvarns Vilken miljö för en bokläsare som jag! Min första tanke var här vill jag jobba. Så blev det också ungefär. Maria är ny i medarbetargruppen samhällsvägledare och på jobbet har hon biblioteket runt om sig. Marias bakgrund med kanaler i sociala medier som Facebook och Twitter. När det kommer till besöksnäringen är värdskapet väldigt viktigt, det vill säga mötet med alla våra besökare, menar Veronica. Det är upplevelsen som besökaren kommer att minnas. Om vi arbetar tillsammans med att stärka vårt värdskap och nå gemensamma mål så blir vi även starkare som kommun och besöksdestination. På lediga stunder kopplar Veronica gärna av med familj och vänner, spelar gitarr och skriver egna låtar. n Om vi arbetar tillsammans med att stärka vårt värdskap och nå gemen samma mål så blir vi även starkare som kommun och besöksdestination" MARIA CANNERVALL, samhällsvägledare coachning i eget företag, som verksamhetsansvarig på Berättarministeriets första skrivarverkstad, som sekreterare på AstraZeneca och därtill reklam- och informationsarbete inom ICA kommer väl till pass när hon och de andra samhällsvägledarna får ta hand om såväl fysiska besökande som medborgare och andra som ringer kommunväxeln. Och så fick jag en tjänst på 75 % vilket passar mig utmärkt just nu, säger Maria Cannervall. n KOLLAR KVALITETEN ANDERS EDIN, controller, utbildningskontoret n Anders Edin är ny controller vid utbildningskontoret. Närmast kommer han från Skolverket och pendlar dagligen från familjen i Midsommarkransen söder om Stockholm. Som controller ska jag följa upp resultaten i våra olika verksamheter, såväl ekonomiska som andra mätvärden, förklarar han. Mitt fokus ligger på saker som mäter kvalitet. Jag kollar att vi verkligen lever upp till de kvalitetskrav som kan förväntas av oss. Vi ligger väldigt bra till i meritvärdena i Nykvarn, men det är många punkter som vi ska leva upp till enligt våra styrdokument som läroplan och skollag. Anders började som barnskötare och har sedan pluggat ekonomi och pedagogik med fokus på organisation och styrning av pedagogisk verksamhet. Han har även hunnit jobba som lärare i företagsekonomi och som ekonom. n NÄSTA NUMMER AV TUTAN KOMMER I OKTOBER EFTER HÖSTENS VAL GILLA OSS PÅ FACEBOOK SÅ HAR DU FULL KOLL PÅ VAD SOM HÄNDER I NYKVARNS KOMMUN.

Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Musikundervisningen inom Kulturskolan

Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Musikundervisningen inom Kulturskolan 2015-2016 Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Vi hoppas du förstår vilken förmån du som är ung och bor i Skinnskatteberg har. Du har chansen att utan avgift få lära dig att:

Läs mer

Hej alla elever på K u l t u r s k o l a n!

Hej alla elever på K u l t u r s k o l a n! Hej alla elever på K u l t u r s k o l a n! Som ni vet har musikskolan utvecklats och blivit en kulturskola. För att vi ska få kalla oss kulturskola måsta vi ha minst tre olika konstformer på skolan. Tidigare

Läs mer

Vår strävan är att få eleverna att delta i samspel med andra

Vår strävan är att få eleverna att delta i samspel med andra Vår strävan är att få eleverna att delta i samspel med andra Bra att veta Var finns Kulturskolan? Den största delen av verksamheten finns i vårt eget hus på Eskilstunavägen 14 i Strängnäs. Naturligtvis

Läs mer

Samarbetsprojekt Fortum Markets AB Upplandsstiftelsen RAPPORT 2011/7 DELRAPPORT 4 Naturmiljöer vid nedre Dalälven 2011

Samarbetsprojekt Fortum Markets AB Upplandsstiftelsen RAPPORT 2011/7 DELRAPPORT 4 Naturmiljöer vid nedre Dalälven 2011 Samarbetsprojekt Fortum Markets AB Upplandsstiftelsen RAPPORT 2011/7 DELRAPPORT 4 Naturmiljöer vid nedre Dalälven 2011 Pär Eriksson FÖRFATTARE Pär Eriksson FOTO FRAMSIDA Landkvarn, naturreservatet Bredforsen.

Läs mer

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST 1 MUSIK UNG TEATER KONST - Är glädje, gemenskap och kreativitet! Alla Täbys barn och ungdomar från år 1 i grundskolan till och med gymnasiet får hos oss möjlighet

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinjer och köregler inom förskolan och fritidshem/klubben. Antagen av utbildningsnämnden 2014-05-15

RIKTLINJE. Riktlinjer och köregler inom förskolan och fritidshem/klubben. Antagen av utbildningsnämnden 2014-05-15 Riktlinjer och köregler inom förskolan och fritidshem/klubben Antagen av utbildningsnämnden 2014-05-15 Ändringar införda till och med UN, 2014:28 Innehållsförteckning Riktlinjer... 2 Olika former av förskola

Läs mer

Invigning av naturreservaten. Vedåsa och Marsholm. 9 September 2012. Kl 9-15

Invigning av naturreservaten. Vedåsa och Marsholm. 9 September 2012. Kl 9-15 Invigning av naturreservaten Vedåsa och Marsholm Samling Vedåsaguidning, Parkering 9 September 2012 Marsholms gård, Parkering Vägbeskrivning: Från väg 124 mellan Liatorp och Ljungby, sväng söderut mot

Läs mer

Rådgivning inom projektet Klimatanpassat skogsbruk och vatten

Rådgivning inom projektet Klimatanpassat skogsbruk och vatten RÅDGIVNINGSKVITTO 1(7) Datum 2014-02-21 Ärendenr R 390-2014 Stefan Eklund Stockholms distrikt Galgbacksvägen 5, 18630 VALLENTUNA stefan.eklund@skogsstyrelsen.se 08-51451462 Värmdö-Evlinge fast ägare för.

Läs mer

Sommarläger arrangerade av Kultur och Fritid, Sala kommun

Sommarläger arrangerade av Kultur och Fritid, Sala kommun Sommarläger 2012 Sommarläger arrangerade av Kultur och Fritid, Sala kommun Sommarlov med aktiviteter Här är din chans till en minnesrik sommar! Ett enastående till fälle att välja bland aktiviteter som

Läs mer

NACKA MUSIKSKOLA 2009/2010

NACKA MUSIKSKOLA 2009/2010 NACKA MUSIKSKOLA 2009/2010 NACKA MUSIKSKOLA 2009/2010 Nacka musikskola erbjuder barn och ungdomar en bred musikundervisning med hög kvalitet inom olika musikstilar efter vars och ens intresse, ambition

Läs mer

MUSIKSKOLAN. Vårterminen 2015

MUSIKSKOLAN. Vårterminen 2015 MUSIKSKOLAN Vårterminen 2015 Kära musikvän! Musikskolan i Boxholms kommun erbjuder barn och ungdomar möjligheten att i sin egen takt utvecklas inom musik. Denna broschyr presenterar dessa möjligheter och

Läs mer

Kulturskolans kurser

Kulturskolans kurser Kulturskolans kurser Vad får barn och ungdomar att gå till skolan igen när de redan tillbringat halva dagen där? Dagens barn och ungdomar kommer att leva ett liv som ställer stora krav på kreativitet,

Läs mer

Bevara barnens skogar

Bevara barnens skogar Bevara barnens skogar Verksamhetsriktlinjer STÄMMANS BESLUT OM RIKTLINJER 2011-2014 Naturskyddsföreningen ska verka för: att barn- och familjeverksamhet på sikt bedrivs av minst hälften av kretsarna en

Läs mer

et är här det börjar!

et är här det börjar! Det är roligt att kunna! Här får Du lära dig att spela instrument, sjunga, dansa, måla, teckna, och spela teater både i grupp och enskilt. Kulturskolan 60 år Kulturskolan i Huddinge Det är här det börjar!

Läs mer

Ralingsåslägret - musik och gemenskap på kristen grund

Ralingsåslägret - musik och gemenskap på kristen grund Anmäl dig senast 30 april, men vänta inte i onödan! Antalet platser är begränsat. Först till kvarn Snart är det dags! Svenska Missionskyrkans Musikkårer inbjuder till musikläger på Ralingsåsgården den

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 5 Fredag 17 februari 2012. Isbanan är öppen. En del gick med hunden, andra åkte spark, pulka eller skridskor.

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 5 Fredag 17 februari 2012. Isbanan är öppen. En del gick med hunden, andra åkte spark, pulka eller skridskor. LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 5 Fredag 17 februari 2012 NORRBOTTEN Isbanan är öppen I helgen var många ute på isbanan runt Luleå. -Det är jättefint. Vi har väntat på att få gå den här svängen, säger Åsa Karlström

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS)

1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS) 1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS) (Listan ska även användas för generella naturvårdhuggningar) Man kan grovt dela upp NS bestånd i två kategorier. Dels en kategori som utgörs

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Samarbetsprojekt Fortum Markets AB Upplandsstiftelsen RAPPORT 2010/7 DELRAPPORT 3 Naturmiljöer vid nedre Dalälven 2010

Samarbetsprojekt Fortum Markets AB Upplandsstiftelsen RAPPORT 2010/7 DELRAPPORT 3 Naturmiljöer vid nedre Dalälven 2010 Samarbetsprojekt Fortum Markets AB Upplandsstiftelsen RAPPORT 2010/7 DELRAPPORT 3 Naturmiljöer vid nedre Dalälven 2010 Pär Eriksson FÖRFATTARE Pär Eriksson FOTO FRAMSIDA Landkvarn, naturreservatet Bredforsen.

Läs mer

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande VECKOBLAD v. 8 2015 Till elever Veckans ordspråk: Med en liten bil hittar man snabbare parkeringsplats. I gengäld får man leta längre efter bilen. På Klagshamns rektorsområde ska elever, personal och föräldrar

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

Sommarläger arrangerade av Kultur och Fritid, Sala kommun

Sommarläger arrangerade av Kultur och Fritid, Sala kommun Sommarläger 2011 Sommarläger arrangerade av Kultur och Fritid, Sala kommun Sommarlov med aktiviteter Här är din chans till en minnesrik sommar! Ett enastående till fälle att välja bland aktiviteter som

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Kursprogram Västerås Kulturskola

Kursprogram Västerås Kulturskola Kursprogram Västerås Kulturskola UPPLEV GLÄDJEN I ATT SPELA, SJUNGA, DANSA, AGERA, SKAPA OCH MÅLA...! Välkommen till Västerås Kulturskola För dig som söker kunskap och vill utveckla din kreativitet och

Läs mer

Vi finns även på facebook. www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70. 2015 01 14 Årg. 42 v. 3. Gruppförsändelse

Vi finns även på facebook. www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70. 2015 01 14 Årg. 42 v. 3. Gruppförsändelse Postens Gruppförsändelse 2015 01 14 Årg. 42 v. 3 Utgivare: Victoria Palmqvist www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70 Vi finns även på facebook Ekumeniska gudstjänster Pingstkyrkan

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

Februari - mars 2015. Skarpnäcks Kulturhus. Programblad

Februari - mars 2015. Skarpnäcks Kulturhus. Programblad Februari - mars 2015 Skarpnäcks Kulturhus Programblad Sportlov vecka 9 21 februari Konsert - Trumma kl. 13.00 (c:a 30 min) Mikael och Niclas förvandlar vattenkannor, krukor och rör till ett trumset och

Läs mer

SKOGSSTIGEN I HAMMARSKOG

SKOGSSTIGEN I HAMMARSKOG SKOGSSTIGEN I HAMMARSKOG 1. HÄR BÖRJAR SKOGSSTIGEN! När du vandrar längs Skogsstigen följer du en orangemarkerad slinga som är 2.5 km lång. På illustrerade skyltar berättar vi om skogsskötsel och naturvård

Läs mer

Äventyrsläger 2015. www.aventyrslager.se

Äventyrsläger 2015. www.aventyrslager.se Äventyrsläger 2015 www.aventyrslager.se Vår filosofi är: Att allting är möjligt på varje deltagares sätt. Att vi vågar prova tillsammans. Att ha tid. Välkomna till våra roliga äventyrsläger! Som vanligt

Läs mer

Säsongen 2014-2015. En av Jämtlands barnvänligaste skidanläggningar endast 35 minuter från Östersund www.gallosk.se

Säsongen 2014-2015. En av Jämtlands barnvänligaste skidanläggningar endast 35 minuter från Östersund www.gallosk.se Säsongen 2014-2015 En av Jämtlands barnvänligaste skidanläggningar endast 35 minuter från Östersund Ordförande Ordförande Lars Eklund, 0693-208 44 Hannåsen 130, 840 50 Gällö Vice Ordförande Barbro Henriksson,

Läs mer

Sommarlov i Ale 2013

Sommarlov i Ale 2013 Sommarlov i Ale 2013 Utomhusbad i Ale Vi finns på plats för märkestagning >>Hultasjön v 28,32 och 33 >>Vimmersjön v. 33 Personalen i Skepplanda simhall hälsar alla barn välkomna till årets märkestagning.

Läs mer

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe.

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe. Måndag den 9 november 2009 Hej kära dagbok. Jag började min resa tidigt den här dagen. Redan klockan 5.30 blev jag hämtad av Birger och damerna. Birger körde oss så lugnt och säkert till Arlanda. På Arlanda

Läs mer

Kulturskolan. Kursprogram. teater. sång musik. dans

Kulturskolan. Kursprogram. teater. sång musik. dans Kulturskolan teater sång musik Kursprogram dans Ett helt hus och alla lärare väntar på dig! Vi är glada att hälsa dig välkommen till Ängelholms Kulturskola. Vi har öppenhet, omtanke och handlingskraft

Läs mer

Del 1. Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du. 2. I vilken skola gå du i? 3. Vilken årskurs går du i? 4. Hur bor du?

Del 1. Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du. 2. I vilken skola gå du i? 3. Vilken årskurs går du i? 4. Hur bor du? Del 1 Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du Tjej Kille 2. I vilken skola gå du i? Duveholmsgymnasiet Lindengymnasiet Ellwynska skolan 3. Vilken årskurs går du i? Årskurs 2 i gymnasiet, NV

Läs mer

Är alla blås- och stråkinstrument på väg ut ur musik- och kulturskolorna? Ersatta med sång eller elgitarrer?

Är alla blås- och stråkinstrument på väg ut ur musik- och kulturskolorna? Ersatta med sång eller elgitarrer? Håkan Sandh projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Box 16344 S-103 26 STOCKHOLM Besöksadress: Nybrokajen 11 +46 708 317 498 hakan.sandh@smok.se www.smok.se 07-10-1707-10-17 Är alla blås- och

Läs mer

GSOPULS HIMMEL OCH JORD MED FULL ORKESTER RAKT IN I LIVETS STORA FRÅGOR

GSOPULS HIMMEL OCH JORD MED FULL ORKESTER RAKT IN I LIVETS STORA FRÅGOR GSOPULS HIMMEL OCH JORD MED FULL ORKESTER RAKT IN I LIVETS STORA FRÅGOR LÄRARHANDLEDNING Välkommen till kreativt samspel med Göteborgs Symfoniker och GSOPULS. Detta är en lärarhandledning som är indelad

Läs mer

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS SKOGAR Nästan en tredjedel av hela jordens landyta är täckt av skog. Jordens skogsområden kan delas in i tre olika grupper: Regnskogar Skogar som är gröna

Läs mer

Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider.

Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider. Nyhetsbrev #6 2014 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider. Att vår bana är uppskattad märks klart från

Läs mer

FRÄMJAR NYTT. Nr 2 2015 Jursla-Åby

FRÄMJAR NYTT. Nr 2 2015 Jursla-Åby FRÄMJAR NYTT Hej främjare, Härligt, nu är det dags igen för oss alla att komma ut i naturen. Svamp och bär är alltid roligt att plocka. Augusti började bra med svamp/bär men sedan blev det lite torrt.

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni Vad händer i Färgelanda? Juni Tipspromenader Stigens If Varje söndag t.o.m. 8/6. Start kl.11.00-12.00 vid fabriken. Korvgrillning. Startavgift 20 kr. Torps Byalag och Valbo-Ryrs sockenförening Torsdag

Läs mer

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 1 ÄLVKULLEN TISDAG 17/2 kl. 19.00 åk.7-9 Kom och spela FIFA 09 på storbild i stora salen! ONSDAG 18/2 kl. 15.00 åk.4-6 Kom och testa WII Fit på storbild i stora

Läs mer

Jullovsprogram 2006/2007

Jullovsprogram 2006/2007 Jullovsprogram 2006/2007 Jullovsprogrammet 2006/2007 Torsdag 21 december Avslutningsdagen. Eleverna slutar skolan klockan 10:00 och vi äter som vanligt mat i matsalen vid 11 tiden. Efter maten så ska vi

Läs mer

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Personalen ska arbeta efter: läroplanens värdegrund mål och riktlinjer för förskolan Lpfö 98 (reviderad 2010) Mål för I Ur och Skur Personalen ska se

Läs mer

Lustigkulle domänreservat

Lustigkulle domänreservat Lustigkulle domänreservat Skötselplan Upprättad 1996 Länsstyrelsen i Östergötlands län SKÖTSELPLAN FÖR LUSTIGKULLE DOMÄNRESERVAT Skötselplanen gäller utan tidsbegränsning. En översyn ska göras senast om

Läs mer

Noter, instrument och tillbehör för musikundervisning i klass och kulturskola

Noter, instrument och tillbehör för musikundervisning i klass och kulturskola Noter, instrument och tillbehör för musikundervisning i klass och kulturskola 2011-2012 Välkommen till musikskolan.se Vi vill inspirera människor att upptäcka och utveckla sin förmåga och glädje i att

Läs mer

Skidåkning i Tomasboda

Skidåkning i Tomasboda Skidåkning i Tomasboda Sammanställning av räknare vintern 2010-2011 på skidspåren i Kilsbergen Thomas Eriksson Aira natur- och kulturinformation Frösvidal 542 70592 Örebro T 019-611 56 00 F 070-317 52

Läs mer

för mer info. se www.skanesdjurpark.se

för mer info. se www.skanesdjurpark.se 1 Lär dig paddla kajak och ha kul i kanotskola! Åk. 3 - uppåt Tid: Mån 14 juni - tors 17 juni, kl.l10.00-15.00. Söndag 13 juni k.l15.00 har vi föräldraträff med information om kanotskolan. Kostnad: 500kr

Läs mer

Tillsammans lyckas vi!

Tillsammans lyckas vi! Tillsammans lyckas vi! GÅRDSAKTUELLT nr 4 2014-2015 Efter en kort tids sjukskrivning har jag varit igång i några veckor och arbetat för fullt igen Såhär i slutet av en termin är det full planering inför

Läs mer

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen.

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. VÄLKOMMEN Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. Så här fungerar det för ett barn att bo på Oasen Socialtjänsten har bestämt att du ska bo på Oasen under en viss tid.

Läs mer

OK Hällen 3-dagars 2011 1 3 augusti (mån-ons)

OK Hällen 3-dagars 2011 1 3 augusti (mån-ons) OK Hällen 3-dagars 2011 1 3 augusti (mån-ons) Hej Här är arbetsfördelningen/beskrivningen för 3-dagars. Meningen är att de flesta ska kunna både springa och jobba. Därför finns oftast minst två personer

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Kronobergs Miljö. - Din framtid!

Kronobergs Miljö. - Din framtid! Kronobergs Miljö - Din framtid! Vi ska lösa de stora miljöproblemen! Vi skall lämna över en frisk miljö till nästa generation. Om vi hjälps åt kan vi minska klimathotet, läka ozonlagret och få renare luft

Läs mer

Aktiviteter i Eslövs kommun våren och sommaren 2011

Aktiviteter i Eslövs kommun våren och sommaren 2011 Aktiviteter i Eslövs kommun våren och sommaren 2011 Öppet för alla AKTIVITETSHUSET KARIDAL Karidal är en mötesplats för kommunens invånare där alla är lika välkomna! På Karidal finns det möjlighet för

Läs mer

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Copyright ICA AB 2011. 5 om dan gör kroppen glad Intervjua kompisen, skolsköterskan, personalen i matsalen, vaktmästaren, en annan lärare, syskon, föräldrar, idrottstränare

Läs mer

Asp - vacker & värdefull

Asp - vacker & värdefull Asp - vacker & värdefull Asp blir alltmer sällsynt i Sverige. I den här foldern berättar vi hur du med några enkla åtgärder kan hjälpa aspen. Du känner nog till hur en asp ser ut. Aspen lyser som en brinnande

Läs mer

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes www.satilabygg.se Arvet efter Albert i Högelid I början av 1900-talet började den företagsamme Albert Andersson tillverka olika typer av möbler. Då var efterfrågan på möbler stor i det expansiva Göteborg

Läs mer

Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling

Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling Robert Rauschenberg, Monogram, 1955-59 Estate of Robert Rauschenberg/BUS 2012, Stockholm/VAGA, NY. Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling Välkomna till visningar och verkstad

Läs mer

Lokal plan för Petaredbackens byalag

Lokal plan för Petaredbackens byalag Lokal plan för Petaredbackens byalag Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Petaredbacken...3 4 Vad är det bästa med Petaredbacken?...4

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 3. 2015

DHR Ängelholm NR. 3. 2015 DHR Ängelholm NR. 3. 2015 Utsikt från hotellets altan på sommarresan 2015 i Bohuslän ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL.

Läs mer

Gratis sommarlovsaktiviteter 2015

Gratis sommarlovsaktiviteter 2015 Gratis sommarlovsaktiviteter 2015 Skellefteå kommun Fotboll - Norrlångträsk Var: fotbollsplanen Norrlångträsk När: Måndagar Tid: 19.00 Ungefär När barnen får sommarlov till och med cirka 15 augusti Kontaktperson:

Läs mer

Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision

Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara trygg, rolig och lärorik. Alla barn skall känna en tillhörighet, gemenskap och

Läs mer

!!!!!!!!!!!!!!!! GULDPALTEN

!!!!!!!!!!!!!!!! GULDPALTEN GULDPALTEN En stund då vi hyllar Piteås kreatörer och kulturarbetare. En kväll när vi visar upp det bästa vi har och känner stolthet. En årligt återkommande högtid att längta efter. GULDPALTEN Sökande

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun!

Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun! Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun! Information till uppdragstagare i Funktionshinderomsorgen 2011-05-25 Innehållsförteckning Organisationsbeskrivning... 1 Målgrupp...1 Rättigheter för personer

Läs mer

Välkommen till. Musik & Dansskolan

Välkommen till. Musik & Dansskolan Välkommen till Musik & Dansskolan älkommen till usik & Dansskolan i Piteå Musik & Dansskolan är en skola i kommunal regi som är till för dig som vill lära dig spela, sjunga eller dansa. Du kan söka till

Läs mer

Upptäck naturen! 3. Naturens konsert

Upptäck naturen! 3. Naturens konsert 3. Naturens konsert På våren och försommaren sjunger fågelhanarna. De lockar till sig honor och hävdar revir genom att sjunga. Honorna väljer kräset den som sjunger mest och bäst. Senare på sommaren tystnar

Läs mer

Göteborgs. Scoutdistrikts

Göteborgs. Scoutdistrikts Göteborgs Scoutdistrikts Arrangemang Hösten 2013 2 KALENDARIET September Oktober 1 S 1 T 2 M Mandalay kv.segl. 2 O 3 T 3 T 4 O 4 F Vandringen 2013 5 T 5 L Vandringen 2013 6 F Mandalay ny.segl. 6 S Vandringen

Läs mer

Gisledagarna 2009. 29-31 maj

Gisledagarna 2009. 29-31 maj 29-31 maj Caroline af Ugglas Jessica Andersson Johan Becker från star pilots Mats Ronander Micke Rickfors Simon Norrsveden Zillah & Totte Molly Sandén - Full fart i Gislaved - Alla är hemma Snart är det

Läs mer

Till vattenskidskolans elever och föräldrar.

Till vattenskidskolans elever och föräldrar. Till vattenskidskolans elever och föräldrar. Då har vi bara några veckor kvar med dragbåten i sjön för detta år men jag vill passa på att tacka för gott samarbete och önskar alla tillbaka i vår och på

Läs mer

vattnets väg med VICKE VATTENDROPPE

vattnets väg med VICKE VATTENDROPPE Guida dig själv! 1 km vattnets väg med VICKE VATTENDROPPE Kontakta oss telefon: 0435-44 21 20 e-post: naturum.soderasen@lansstyrelsen.se Mer info på vår hemsida: www.soderasensnationalpark.se Bra att veta

Läs mer

Mötesplatser för Seniorer. Program för hösten 2014

Mötesplatser för Seniorer. Program för hösten 2014 Mötesplatser för Seniorer Program för hösten 2014 Välkommen! I Lidköpings kommun finns flera trevliga mötesplatser där vi erbjuder olika aktiviteter, matservering och framförallt gemenskap! Du som är äldre

Läs mer

Bevara barnens skogar. lek och lär i skogen runt knuten

Bevara barnens skogar. lek och lär i skogen runt knuten Bevara barnens skogar lek och lär i skogen runt knuten Foto: Fredrik Ericsson Skogen ger friska och smarta barn Skogen är ett favorittillhåll för många barn, det är kul att se växter och djur på riktigt

Läs mer

Studera på distans. boka en tid innan ditt besök. Du bokar tid på telefon: 090-785 91 16. Personer som blir akut sjuka får alltid hjälp först.

Studera på distans. boka en tid innan ditt besök. Du bokar tid på telefon: 090-785 91 16. Personer som blir akut sjuka får alltid hjälp först. Kommunbladet april år 2014, information från Norsjö kommun. Kommunens överförmyndar-nämnd har anställt en ny handläggare som heter Helén Ask. De som arbetar på överförmyndar-nämnden ska se till att de

Läs mer

Bybladet. December 2014

Bybladet. December 2014 Bybladet December 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Oförändrad årsavgift Datum för årsstämman 2015 Motioner till årsstämman Information från valberedningen Våra informationskanaler Snösäsongen

Läs mer

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 Den här ekorren Kurre längtar efter sommar, sol, värme och färska nötter att käka. Ha en trevlig sommar önskar redaktionen och Kurre. Hanna BABBEL

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

Nyhetsbrev. Maj 2015. Söderåsens Brukshundklubb Sida 1av 4 [År]

Nyhetsbrev. Maj 2015. Söderåsens Brukshundklubb Sida 1av 4 [År] Sida 1av 4 Maj 2015 Medlemsmöte Den 18 maj (måndag) är det dags för medlemsmöte! Se bifogad kallelse. Handlingar till mötet kommer att finnas tillgängliga i klubbstugan i enlighet med stadgarna (1 vecka

Läs mer

Välkomna på Sommarläger! 14-20 juli 2014 i Bjärnum

Välkomna på Sommarläger! 14-20 juli 2014 i Bjärnum Välkomna på Sommarläger! 14-20 juli 2014 i Bjärnum Välkomna på vårt fjärde sommarläger i trollsländeprojektets regi! Årets sommarläger tar plats utanför Bjärnum i norra Skåne, där vi under en veckas tid

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 10 Fredag 26 mars 2010. 20 nya jobb i Kalix. sälja olika saker.

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 10 Fredag 26 mars 2010. 20 nya jobb i Kalix. sälja olika saker. LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 10 Fredag 26 mars 2010 NORRBOTTEN 20 nya jobb i Kalix Företaget Kalix finans ska anställa tjugo personer. - Det går bra och vi behöver anställa fler, säger chefen Ingmar Rentzhog.

Läs mer

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna.

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna. Så styrs Nyköping. 1. 2. MEDBORGARE KF KS 3. 7. NAMNDER 4. PRIVATA FORETAG 5. DIVISIONER & verksamheter i kommunen 6. PRODUKTION 1. KF är kommunens»riksdag«och de 61 representanterna utses vart 4:e år

Läs mer

Öppethållande. Vinterfoder åt kaninerna.

Öppethållande. Vinterfoder åt kaninerna. Öppethållande Måndagar Fredagar 8.00-17.00 Kvällsöppet Tisdagar-Torsdagar 17.00-20.00. Lördagar STÄNGT Söndagar 9.00-16.00 Vinterfoder åt kaninerna. Tfn: 040-19 00 00 Mail: almviks4h@gmail.com Hemsida:

Läs mer

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG Välkommen hem! Inflyttningsdags Trevligt att du flyttar in hos oss på Willhem, vi hoppas att du kommer att trivas! För att du snabbt ska finna dig tillrätta har vi tagit fram en Flytta-in-hjälp. Här kan

Läs mer

Foto: Sofia Sabel. Aktiviteter

Foto: Sofia Sabel. Aktiviteter Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 maj - 31 augusti 2015 Anhörigcenter Anhörigcenter är en informations- och mötesplats som vänder sig till dig som inom familjen, släkten eller vänkretsen stödjer en närstående

Läs mer

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden Stockholm växer Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden stockholm.se/norradjurgardsstaden The Capital of Scandinavia ATT BO OCH ARBETA I NORRA DJURGÅRDSSTADEN Stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden

Läs mer

Stödundervisning i matematik Måndagar kl 10.50-12.00. Riktat till SA12 och HU12.

Stödundervisning i matematik Måndagar kl 10.50-12.00. Riktat till SA12 och HU12. Stödundervisning i matematik Måndagar kl 10.50-12.00. Riktat till SA12 och HU12. Måndagar kl 16.00-17.00, vecka 5, 7, 8, 10, 13, 16, 18. Riktat till de med IG i 2:an och 3:an på SP/HU. Måndagar kl 15.00-16.00.

Läs mer

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag Juni 2008

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag Juni 2008 I detta Nyhetsbrev berättar vi om hur projektet med bl.a. ny storloge på Borås Arena fortskrider. Vilken artikel är storsäljaren under sommaren hos Harald Nyborg? Vi hälsar också en hyresgäst välkommen

Läs mer

Utvärdering Seniormässa 2010. Seniormässan i Munkedals folkpark torsdagen den 2 september

Utvärdering Seniormässa 2010. Seniormässan i Munkedals folkpark torsdagen den 2 september Utvärdering Seniormässa 21 Seniormässan i Munkedals folkpark torsdagen den 2 september Bakgrund Seniormässan arrangerades i Munkedals folkpark den 2 september 21. Det var den andra mässan i ordningen.

Läs mer

L a t h u n d. för hallvärdskapet i Wallenstamhallen, Mölnlycke IH och Café Redfox

L a t h u n d. för hallvärdskapet i Wallenstamhallen, Mölnlycke IH och Café Redfox L a t h u n d för hallvärdskapet i Wallenstamhallen, Mölnlycke IH och Café Redfox Vad innebär hallvärdskapet och vad är syftet med det? Pixbo Wallenstam har ett avtal med kommunen som ger oss rätt att

Läs mer

Askim-Frölunda-Högsbos Tema: Göteborg i våra hjärtan

Askim-Frölunda-Högsbos Tema: Göteborg i våra hjärtan Askim-Frölunda-Högsbo stadsdelsförvaltning april-maj Askim-Frölunda-Högsbos Träffpunkter Tema: Göteborg i våra hjärtan Altplatsen Kustträffen Vill du få programbladet skickat hem med posten eller med e-post,

Läs mer

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet Våren 2015 Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet MOTIONSDANS OBS! Ny lokal, ny tid och ny dag: Vallmogården 3 km norr om Malung

Läs mer

BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED

BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED PROGRAM BARN HÖSTEN 2014 SAGOSKOJ PÅ LOMMA BIBLIOTEK BIBLIOTEKEN! Sagostunder från 3 år Ingen föranmälan behövs Följ med Saga och Vilda Hilda in i sagornas förtrollade värld!

Läs mer

Månadens eftis oktober 2006: Lahtis eftis Text och foto: Monica Martens-Seppelin Besök 6.10.2006

Månadens eftis oktober 2006: Lahtis eftis Text och foto: Monica Martens-Seppelin Besök 6.10.2006 Månadens eftis oktober 2006: Lahtis eftis Text och foto: Monica Martens-Seppelin Besök 6.10.2006 Lahtis svenska skola och eftis ligger ett stenkast från järnvägsstationen som jag anländer till efter endast

Läs mer

BARN, BAD OCH VAtten.

BARN, BAD OCH VAtten. BARN, BAD OCH VAtten. ingen ska drunkna Varje år drunknar nio barn i Sverige. Många av olyckorna i vatten händer nära barnens hem. Alla vuxna tänker inte på att det kan finnas farliga platser för barn

Läs mer

Med Vänliga Hälsningar Fritidsassistent Angelika Hallberg

Med Vänliga Hälsningar Fritidsassistent Angelika Hallberg HEJ! Här kommer nu 2014 års resor och läger med FUB. De resor och läger som finns med i programmet ordnas inte bara av FUB utan vi samarbetar även med Jönköpings kommun, Länsförbundet FUB, Smålands HIF,

Läs mer

Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb. Gustav Vasa skola. Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755

Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb. Gustav Vasa skola. Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755 Tel. 070-12 44 755 Gustav Vasa skola Fritidsklubben Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb Gustav Vasa skola Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755 marika.tiemann@stockholm.se

Läs mer

Varmt välkomna till SK Ägirs baby- och minisim på Sollidenbadet!

Varmt välkomna till SK Ägirs baby- och minisim på Sollidenbadet! Varmt välkomna till SK Ägirs baby- och minisim på Sollidenbadet! Adress: Sollidenvägen 64A (Skulle entrén och/eller korridoren vara låsta är koden för att komma in 1416) När ni kommer in genom huvudentrén

Läs mer