TUTAN ÖKAD TILLGÄNG LIGHET I JÄGAR- SKOGEN. 6 EN SKAPANDE SKOLA. 4 ÅRETS FÖRETAGARE. 10 FRILUFTSLÄGER I JÄGARSKOGEN. 9

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TUTAN ÖKAD TILLGÄNG LIGHET I JÄGAR- SKOGEN. 6 EN SKAPANDE SKOLA. 4 ÅRETS FÖRETAGARE. 10 FRILUFTSLÄGER I JÄGARSKOGEN. 9"

Transkript

1 TUTAN TIDNINGEN FÖR DIG SOM BOR I NYKVARNS KOMMUN. NR 2/ ÖKAD TILLGÄNG LIGHET I JÄGAR- SKOGEN. 6 EN SKAPANDE SKOLA. 4 FRILUFTSLÄGER I JÄGARSKOGEN. 9 ÅRETS FÖRETAGARE. 10 OMSORG Vill du bli kontaktperson? Sid 3 VÅRD Hjärtstartare räddar liv. Sid 11 PÅ NYA JOBB Träffa tre nya medarbetare. Sid 12 FRITID Hökmossbadets nya bryggor. Sid 3

2 2 TUTAN 2/2014 NYKVARNS KOMMUN KOMMUNENS ÖPPETTIDER UNDER SOMMAREN Under sommaren har kundcenter och biblioteket följande öppettider: n SMÅTT & GOTT Måndag... kl Tisdag... kl Onsdag... kl Torsdag... kl Fredag... kl Vi har lördagsstängt vecka «Omslagsbilden. I höst blir det så här trevligt i Jägarskogen det är Friluftsfrämjandet som just i år placerat sitt Mellanting i Nykvarn. Drygt 100 ungdomar från hela landet ska då samlas i mark erna första veckan i oktober. Bilden är hämtad från ett tidigare Mellanting. Foto: Marcus Olofsson. UR INNEHÅLLET: Medborgartidningen TUTAN produceras av Nykvarns kommun i samarbete med Ryter kommunikationsbyrå AB. Du kan också läsa Tutan på webben: ANSVARIG UTGIVARE Ola Edström, REDAKTÖR Lena Ramdani, SKRIBENT Håkan Svensson, GRAFISK PRODUKTION Ryter kommunikationsbyrå AB TRYCK Östertälje Tryckeri AB DISTRIBUTION Posten NÄSTA NUMMER Oktober 2014 NYKVARNS KOMMUN Nykvarn Tfn: Svängigt med Kulturskolan. Gå med du också! Ökad tillgänglighet i jubilerande naturreservat. Säkrad biologisk mångfald och plats för rekreation. Mellanting 2014 Ringting Hans och Fredrik Årets företagare Hjärtstartare här finns de! SOMMAREN I FOLKETS PARK Läckra våfflor till hungriga magar, allsång och prova-på-linedance är lite av allt som ska serveras i Nykvarns Folkets Park den här sommaren. n Sommaren i Parken börjar 23 juni och du är sedan välkommen att prova minigolfoch boulebanorna som är öppna alla Parkdagar. Du får gratis låna klubbor och klot för att spela en runda. Cafeterian har öppet och du kan där köpa kaffe, fikabröd och glass. Bland evenemangen hittar du sommarbingo, allsång, cirkusskola för barn, barnteater, öppen dans med linedance och de populära våffelkvällarna med underhållning. Den årliga seniordagen äger rum i början av augusti. CENTRUMPROJEKTETS FÖRSTA ETAPP Nu är det nära. Den allra första etappen av Centrumprojektet i Nykvarn kommer igång inom kort. Det handlar om att dra om ledningar rakt igenom centrum en förutsättning för att resten av projektet ska kunna bli verklighet. n Det är de gamla ledningarna för vatten och avlopp som hittills legat i norra delen av centrum som nu måste flyttas söderut. Kostnaden för flytten står exploatören Broadgate och Stendörren Fastigheter i huvudsak för. Kommunen går in och betalar 50 % av material- och arbetskostnaden för vattenoch avloppsrören. Det gäller alltså VAledningarna. Exploatören står för kostnaderna vad gäller schaktning och övrig ledningsdragning, säger kommunens projektledare Petra Viklander. Fjärrvärme- och telelednin garna kommer att läggas i ett separat schakt i gång- och cykelbanan längs med Centrumvägen. På så sätt ökar vi tillgängligheten inne i själva centrum eftersom arbetet med VAledningarna kan gå fortare. Ny lokal för Tvåans ungdomscafé Nuvarande ungdomscaféet i västra delen av centrum ska flytta till större lokaler i det så kallade Järnvägsbygget. Det blir därmed den första Läs mer All information om programmet i Folkets Park finns i kommunens evene mangskalender på webben: Öppettider Parken har öppet 23 juni 17 augusti. Måndag-fredag kl Söndag kl Lördag stängt. flytten som görs i hela ombyggnadspaketet. Det blir förstås störningar under byggtiden, men i slutänden är naturligtvis allas mål att vi ska få ett mer trivsamt och väl fungerande centrum. Alla inblandade parter arbetar hela tiden för att tillgängligheten ska vara så bra som möjligt, trots att centrum förvandlas till en byggarbetsplats under ett par år. Jobbet med ledningsflytten räknar vi med att ha igång efter sommaren, säger Petra Viklander. n

3 TUTAN 2/2014 NYKVARNS KOMMUN 3 n OMSORG Vi behöver fler kontaktpersoner Nykvarns kommun söker nu kontaktpersoner. Att vara kontakt person enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade innebär att du under en längre tid ställer upp och stödjer en medmänniska med psykiskt eller fysiskt funktionshinder. n EN DEL PERSONER MED funktionshinder kan ibland ha svårt att få kontakt med andra människor. De blir därför lätt iso lerade. En kontaktperson kan då vara till stor hjälp för att bryta isoleringen genom samvaro och stöd till fritidsverksamhet. Kontaktperson är ett förtroende uppdrag, som du får genom kommunens socialtjänst. Som kontaktperson får du ett arvode, plus en omkostnadsersättning som ska täcka dina utgifter. Vad gör man som kontaktperson? Du planerar tillsammans med din kamrat var, hur och när det passar att ni träffas. Telefonkontakterna, träffarna och aktiviteterna ska ge stöd och medverkan till ett självständigt och aktivt liv. VILL DU BLI KONTAKTPERSON? Uppdraget blir ett komplement till övriga sociala kontakter och nätverk. Passar jag? För att bli kontaktperson ska du vara 18 år eller äldre, ha ett socialt engagemang och stort intresse för människor. Du ska ha livserfarenhet och tycka att livet är spännande och roligt. Intervju Vid ett intervjutillfälle får du berätta om dig själv och om dina intressen. Vi informerar om vad uppdraget innebär, vilka regelverk, rutiner och ersättningar som gäller. Dina intressen och erfarenheter matchas sedan mot en passande kamrats. n Foto: Istockphoto/Lisa F. Young Kontakta Annicka Nyström: tfn eller Agneta Arotaival: tfn n FRITID NYRUSTADE BRYGGOR VID HÖKMOSSBADET Lagom till den nya badsäsongen har populära Hökmossbadet fått nya bryggor. Dessutom blir det en ny servicebyggnad vid badet. n DE GAMLA FLYTBRYGGORNA HAR rustats upp och fått en ny placering. Till detta har också en badflotte placerats cirka 50 meter ut i vattnet från bryggorna. Genom den här förbättringen räknar vi med att det bli lite lugnare vid stranden. De nya bryggorna ligger som ett H ut från land och där får vi en lagun som en bassäng för de mindre barnen. Det blir lugnare och säkrare för barnfamiljer som lätt kan ha uppsikt över de små när de plaskar runt och leker i det grunda vattnet, förklarar Kjell Åström, teknisk driftchef på Nybo. 24 m 13 m "Bassäng" 37 m Badflotten en bit ute i vattnet tror vi särskilt kommer att locka ungdomar att simma ut till, tillägger han. De två staplarna i H:et är olika långa. Den längsta bryggan mäter ca 37 meter och den kortare ca 24 meter. Det är ungefär 13 meter mellan de två staplarna i H:et. Det är 16 delar av de gamla flyt bryggorna som rustats upp och vi har lagt till två sektioner, berättar Kjell Åström. Till detta har ramper anlagts och det finns två badstegar, en för vardera stapel i H:et. En ny servicebyggnad uppförs också vid badet, bland annat med toaletter. Den beräknas vara klar efter sommaren. n

4 4 TUTAN 2/2014 NYKVARNS KOMMUN n KULTURSKOLAN. När Kulturskolans ungdomsorkester får sångaren och artisten Johan Boding vid sångmikrofonen, då svänger det till ordentligt. Det kunde alla uppleva i Qulturum Sländan tidigare i vår, som en del i ett Skapande skola-projekt vid Kulturskolan i Nykvarn. Svängigt med Kulturskolan n REDAN FÖR ETT PAR år sedan fick Kulturskolan Skapande skola-pengar. Tidigt föddes då tanken att göra något med ungdomsorkestern och en inlånad artist. I väntan på detta inledde kulturskolelärarna ett samarbete med sångerskan och skådespelerskan Lena Lindell som skrev en musiksaga till orkesterskolans nybörjare. Sagan heter Blåbäret som inte ville bli sylt och framfördes i Qulturum Sländan inför sexåringar och lågstadiebarn. Foto: Håkan Svensson Fruktsallad Senare blev det fruktsallad för lågstadieeleverna. Det vill säga musik i form av låtar ur Dan Bornemarks Fruktsallad sånger som barnen tränade på under en termin för att sedan sjunga alltsammans tillsammans med en brassensemble från Kungliga Musikhögskolan. För de lite äldre Så ville man också göra något för de lite äldre eleverna i Nykvarn. I och med att Lillhagaskolan sökte Skapande skolapengar blev det dags för ett nytt projekt. Kulturskolans ungdomsorkester är näm ligen samtidigt till en del Lillhagaskolans skolorkester. Vi tog kontakt med artisten och sångaren Johan Boding som var intresserad av att delta i ett sådant projekt tillsammans med våra elever, berättar Birgitta Ejmunds- Svensson, musiklärare och samordnare i Nykvarns Kulturskola. Eleverna Ida Laurent-Wallin och Mattias Löfqvist träffade sångaren Johan Boding efter en av konserterna. VI TOG KONTAKT MED ARTISTEN OCH SÅNGAREN JOHAN BODING SOM VAR INTRESSERAD AV ATT DELTA " Nya arrangemang Johan fick själv bestämma repertoaren och två av våra lärare på Kulturskolan Magnus Blom och Jens Nilsson har inom ramen för anslaget kunna skriva helt nya arrangemang för orkestern och Johan Boding, tillägger hon. Att det blev bra märktes om inte annat vid konserterna i Qulturum Sländan tidigare i vår: Tre rena skolkonserter, en för Kulturskolans elever och föräldrar samt en öppen konsert för allmänheten. Alla visade sin uppskattning med långa och välförtjänta applåder till alla på scenen. n

5 TUTAN 2/2014 NYKVARNS KOMMUN 5 n NOTISER ANMÄL KLOTTER n KLOTTER. Nykvarn har under våren upplevt något av en klottervåg. Du som kommuninvånare kan hjälpa till att hålla rent och snyggt på gator och torg genom att via appen Munizapp anmäla klotter, skadegörelse, nedskräpning och liknande. Den vägen kan man också bifoga en bild på det man vill anmäla, vilket gör det hela enklare att handlägga. Appen finns att ladda ner via Appstore för Iphone och via Google Play för Android. n KULTURSKOLAN VILL DU VARA MED? Vårens konserter där Nykvarns Kulturskolas unga musikanter deltagit (se artikel intill) har samlat stora lyssnarskaror och har säkert väckt mångas intresse att prova på att spela eller kanske att ägna sig åt bild eller konst som också finns på Kulturskolans palett. I Nykvarns Kulturskola finns i dag cirka 250 barn aktiva. Är du intresserad av att komma med så finns alla möjligheter. n Kulturskolan har flera olika kurser. Inom musiken finns möjligheter att få spela piano, gitarr eller i orkester. Piano får du börja med redan i årskurs 1 om du har ett instrument hemma, medan gitarr startar från årskurs 3. Det kan dock vara lite kö till gitarrspelningen så du kan få vänta både en och två terminer innan du får börja. Både piano- och gitarrundervisningen sker en gång per vecka och man förutsätter att du kan och vill öva hemma mellan gångerna. Orkester Här finns alltså även en orkesterskola med undervisning i flöjt, klarinett, saxofon, trumpet, valthorn, trombon, baryton, tuba, elbas och slagverk där man får börja när höstterminen i årskurs 3 startar. Vi repeterar fyra gånger i veckan i nära samarbete med grundskolorna i Nykvarn; en gång på elevens val, en gång på lunchrasten och ytterligare två gånger i anslutning till skoldagen. Bild/konst I bildgruppen börjar man från årskurs 2 i grupper om 13 elever. Kurstiden är 80 minuter per vecka och ligger på eftermid - dagarna i år är det kl I kursen ingår att prova flera olika material och tekniker i två- och tredimensionella bildarbeten. ANMÄLAN OCH AVGIFTER På finns anmälningsblankett. Klicka på Blanketter. Du kan även beställa blankett hos kundcenter. Anmälan skickas till: Nykvarns kommun, Nykvarn. Avgifter och hyra Elbas och alla blåsinstrument kan hyras på Kulturskolan. Piano, gitarr eller slagverk förutsätter att du har eget instrument. Instrumentalmusik 850 kr/termin Bildkonst 850 kr/termin Instrumenthyra 300 kr/termin Bildkonstmaterial 300 kr/termin MILJÖSAMARBETE MED FÖRENINGARNA n NOTIS. I ett miljösamarbete mellan Nykvarns kommun och organisationen Städa Sverige ska det bli bättre ordning vid kommunens fem återvinningsstationer. Det går ut på att kommunens föreningar erbjuds att bemanna stationerna under helgerna mot en ersättning till klubbkassan. I Nykvarn, liksom de flesta andra kommuner, blir det lätt överfullt vid återvinningsstationerna. Tidningar, kartonger och diverse andra föremål läggs i en del fall i högar utanför containrar och behållare. Men det ska bli ändring. Kommunen hoppas nu mycket på samarbetet med Städa Sverige och våra föreningar. Du kan också själv anmäla till entreprenören Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, för att rapportera om det är stökigt och överfullt vid återvinningsstationerna. Anmälan kan göras endera via hemsidan eller på telefon n

6 6 TUTAN 2/2014 NYKVARNS KOMMUN n NATUR. Tätortsnära naturreservatet Jägarskogen i Nykvarn fyller nu fem år. Så länge har det varit ett populärt utflyktsmål för Nykvarnsbor och besökare på avkopplande strövtåg, bad, för att fylla bär- och svampkorgar en höstdag eller för en stunds rekreation i ekskogen. Om du ännu inte varit där kan det vara dags nu. Jägarskogen fyller fem år n BLAND ANNAT MED HJÄLP av bidrag från Lona-projektet (Lokala Naturvårdssatsningen) via Länsstyrelsen i Stockholms län har en mängd insatser satts in för att göra Jägarskogen ännu mer tillgänglig genom vindskydd, spårpreparering, grillplatser, skyltar och spårmarkering. Fem års arbete innebär dock inte att kommunen slår av på takten: Redan i dag är det ljust och lättframkomligt i Jägarskogen, men arbetet fortsätter, lovar kommunekologen Mikael Essmyren. Höga naturvärden En av tankarna när Jägarskogens naturreservat bildades var att bevara och utveckla ett varierat skogsområde med höga naturvärden och stor betydelse för friluftslivet. Om vi börjar med Jägarskogsudden så var lövskogen och dess arter hotade av igenväxtning, främst från gran. Efter åtgärder har vi mer eller mindre förvandlat granplanteringar till lövskog med hassellundar, ekbackar och lövskogsbackar där lind och björk dominerar granar bort Närmare granar i varierande storlekar, allt från små julgranar till träd med meters höjd har tagits bort. Foto: Monica Svensson Mikael Essmyren REDAN I DAG ÄR DET LJUST OCH LÄTTFRAM KOMLIGT I JÄGARSKOGEN, MEN ARBETET FORTSÄTTER " Dessutom har man för att skapa miljöer för bland andra insekter och fåglar ringbarkat och nyhamlat det senare ett sätt att beskära träden genom att kapa grenar med jämna mellanrum. Det är en gammal metod där man hamlade för att ta lövtäkt till djuren. Grenar och löv togs alltså till foder för gårdens husdjur. Fällt i vattnet På en del platser har vi fällt träd men utan kostsamma upparbetningar och skotningar. Vi har istället för att avverka och köra bort träden valt att fälla dem ned i vattnet, vilket ger fördelar för vattenlevande djur och växter, fortsätter Mikael Essmyren. Det är viktigt att ta bort de mycket täta granskogspartierna. Granarnas täta grenverk gör det svårt för både växter och djur att leva i det lilla solljus som orkar leta sig ner genom grenverket. De täta grangrenarna hindrar också nederbörd att nå marken, vilket ytterligare försvårar för andra växter och djur. Kulturlandskapet Genom den här uthuggningen blottas det gamla kulturlandskapet med tillhörande mångfald i flora och fauna förutom att det blir ljusare, mer öppet och mer framkomligt. Redan har markerna fyllts av betande gutefår och planer finns på att även få hit nötkreatur. Fler områden för utmarksbete ska också komma till, berättar Mikael Essmyren. Slåttern sköts med hjälp av hästdragna slåttermaskiner och ängshöet torkas på hässjor, intressanta inslag och tillfällen inte

7 TUTAN 2/2014 NYKVARNS KOMMUN 7 Foto: Mikael Essmyren NU DÅ Nya orienterings- och informationstavlor har satts upp vid Jägarskogen. FAKTA Jägarskogens naturreservat omfattar en yta av cirka 50 hektar, beläget vid norra stranden av sjön Yngern. Här ska utvecklas ett varierat skogsområde med höga naturvärden och stor betydelse för friluftslivet. Detta ska klaras genom att: skogen undantas från skogsbruk de barrskogsdominerade delarna i huvudsak lämnas för fri utveckling försiktiga naturvårdsåtgärder för att bevara äldre aspar och hävdpräglade träd genomförs i de kulturpräglade barrskogarna delar dominerade av ädellövträd sköts främst genom bete och slåtter förutsättningarna för det rörliga friluftslivet stärks genom enkla anordningar som ska möjliggöra naturupplevelser. minst för senare födda Nykvarnsbor att få en bild av hur djurhållningen fungerade hos gammelmorfar och gammelfarmor. Barnvagnsvänligt Redan i dag kan hela familjen röra sig i delar av Jägarskogen, till och med barnvagnar kan enkelt rullas fram. Vi har ställt i ordning en del av slingan runt reservatet. Den första delen av slingan, från parkeringen med informationstavlorna, fungerar bra. I nästa etapp ska vi förstärka befintliga leder ytterligare en kilometer så att besökare med barnvagn ska kunna nå rastplatserna vid Yngern, tillsammans 2,3 kilometer av slingans totalt 3 km, visar också Mikael. Om 3 4 år beräknar man att detta ska vara helt genomfört. n MISSA INTE ÅRETS FRILUFTSLÄGER I JÄGARSKOGEN! SID 9

8 8 TUTAN 2/2014 NYKVARNS KOMMUN n NATUR Foto: Monica Svensson Nu blir det ökad tillgänglighet till Turingeån samtidigt som planeringen för framtida mark och bostäder blir enklare. Nykvarns kommunekolog längst t.v., tillsammans med Anders Eriksson och Roger Vahlberg vilka arbetar åt Skogssällskapet med restaureringsarbetet. Rekreation och mångfald Rekreation men framför allt biologisk mångfald. Med hjälp av bidragspengar från Skogsstyrelsen ställs ett område i närheten av Brygghusviken i södra änden av sjön Turingen i ordning för dels rekreation, dels säkras den biologiska mångfalden. n DE ARBETEN SOM UTFÖRS i terrängen mellan gamla Strängnäsvägen och Brygghusviken ligger i linje med tankarna i den översiktsplan som nu är aktuell för antagande där Turinge ska kunna växa med bostäder och handel. I Nykvarns kommuns Vision 2025, som bygger på Nykvarnsbornas idéer och tankar för framtiden, vill man gärna se mer naturnära boenden och miljömässig hållbarhet. DÅ NU Foto: Mikael Essmyren Foto: Monica Svensson Vid Brygghusviken får man bättre tillgänglighet till Turingeån, bland annat med hjälp av OSA-gänget från kommunens dagliga verksamhet och Skogssällskapet. Genom åtgärderna blir planeringen för framtida mark och bostäder enklare. Tillgängliga promenadstråk med höga upplevelsevärden kommer att finnas på plats, vilket bidrar till att skapa attraktiva boendemiljöer, konstaterar Nykvarns kommunekolog Mikael Essmyren. Mångfalden Men det handlar alltså inte bara om rekreationsområden utan kanske främst om biologisk mångfald. Här räddas och återskapas lövskog, i synnerhet ädla lövträd som ek. Det mesta är ungskog men man måste också förvalta de unga träden. Om man bara friställer

9 TUTAN 2/2014 NYKVARNS KOMMUN 9 n FRITID EFTER SKOGS- ÅTGÄRDERNA SOM ÖPPNAR OMRÅDET KOMMER LÖVSKOGEN ÅRLIGEN ATT BETAS AV GUTEFÅR." Foto: Ola Löfquist MELLANTING 2014 RINGTING: FRILUFTSLÄGER I JÄGARSKOGEN Foto: David Lundberg gamla ekar kommer det att finnas ett glapp, med risk för att vissa arter försvinner. Det är ett beteslandskap som restaureras. Vi friställer sälg, en, ek, lönn och grova aspar. Granen huggs bort och sedan gallras ungtallar. Efter skogsåtgärderna som öppnar området kommer lövskogen årligen att betas av gutefår, säger Mikael Essmyren. Markområdet ska göras klart och inhägnas redan i sommar. Istidens grusås Marken utgörs av en grusås från senaste istiden. I åsen finns sand och i sydlägen kan den innehålla ovanliga insekter som finner sig väl tillrätta i denna torra miljö. Flera insektsarter inom åtgärdsprogrammet för hotade arter är knutna just till sådana sandmiljöer, som bibagge, läppstekel och svartpälsbi med flera. Dessutom finns många intressanta och ovanliga växter. Sandmiljöerna är helt klart speciella. Turingeåsen och Taxingeåsen ska vi vara rädda om, de har många värden förutom biologiskt mångfald, till exempel något så grundläggande som rening av vatten. Ansluter till leder Restaureringen av marken vid Turinge och mot Brygghusviken kommer också att gynna inte bara Nykvarnsbor, utan även Vidbynäs Gård och Konferens i närheten. Det blir förstås en tillgång för konferensanläggningen och dess gäster, konstaterar Mikael Essmyren. De leder som vi nu ställer i ordning i Brygghusviken kan dessutom på sikt anslutas till den i dag 23 km långa Täljeleden via det blivande reservatet Vidbynäs och via Vidbynäs Gård och Konferens. Den nya leden har arbetsnamnet Turingeleden, berättar också Mikael Essmyren. n I höst bli det extra livat i femårsjubilerande Jägarskogen i Nykvarn. Friluftsfrämjandet har valt just Jägarskogen som plats för årets Mellanting Ringting, vilket innebär ett tredagarsläger för ungdomar i åldrarna år. Över 100 deltagare väntas från hela Sverige till Nykvarn. Lägret ska pågå 3 5 oktober. n Är du mellan år så går det bra att anmäla sig för att delta på Friluftsfrämjandets hemsida. Åldersindelningen är inte stenhård. Vi kan också rucka ett eller annat år åt båda hållen. Det viktiga är att man är intresserad av natur och friluftsliv, säger Marcus Olofsson vid Friluftfrämjandets lokalavdelning i Haninge, som är lägerarrangör tillsammans med främjandet i Mälardalen. För att få plats ska man dock vara medlem i Friluftsfrämjandet. Men det är enkelt. Det finns anmälningsblankett på vår hemsida, där man också anmäler sig till höstlägret, förklarar Marcus. Flera ting Lägret är ett årligen återkommande arrangemang för friluftsintresserade ungdomar. Varje år hålls dels ett riksting på våren och det är den största samlingen medan höstlägret, som kallas Mellanting, är den näst största samlingen. När nu årets Mellanting kommer till Nykvarn har det fått tillnamnet Ringting : Det kan verka lite kryptiskt, och utan att avslöja allt för mycket kommer det under lägret att handla en del om ringar eller att ringa. Det är en sorts ordvits, förklarar Marcus Olofsson. Även nybörjare Arrangörerna tänker sig också att försöka få till ett Nyting inom ramen för lägret. Det är till för nybörjare, de ungdomar som inte tidigare deltagit i sådana här arrangemang. En skillnad är att de flesta deltagarna under lägerdagarna ska sköta sig själva, med matlagning i stormkök som exempel. Allt görs på eget ansvar men i Nytinget arrangeras just matlagningen mer i grupp, fortsätter Marcus. Cykla och paddla Gemensamt för alla är i alla fall att det blir fullspäckade dagar med massor av aktiviteter. Cykling på mountainbike och kajakpaddling är ett par exempel. Lägret är en del av Friluftsfrämjandets ungdomsverksamhet TVM Äventyrsgrupperna, som finns över hela landet. Framför allt är lägret till för att ungdomarna ska få lära känna varandra och skaffa nya vänner med liknande intressen. Att vi valt Jägarskogsudden den här gången beror på att platsen är vacker, ligger vid en sjö och att det är lätt att ta sig dit. Vi har också hela tiden haft gott stöd från Nykvarns kommun, avslutar Marcus Olofsson. Läs mer om lägret på

10 10 TUTAN 2/2014 NYKVARNS KOMMUN n NÄRINGSLIV. Familjeföretaget MT:s Bygg & Snickeri AB med Hans Holkko och Fredrik Lundberg har utsetts till Årets företagare i Nykvarns kommun. Företaget bedriver byggnadsverksamhet i MT:s Bygg & Snickeri och byggvaruhandel i XL Bygg Nykvarn. Foto: Håkan Svensson Årets företagare är familjeföretaget MT:s Bygg & Snickeri AB med Hans Holkko och Fredrik Lundberg. De driver även byggvaruhandeln XL Bygg Nykvarn. Byggare Årets företagare n HANS HOLKKO ÄR MER eller mindre uppvuxen med såg och rubank: Jo, det var min far som tillsammans med en kompanjon startade företaget i slutet av 1970-talet. Och varje gång han skulle vara barnvakt, så fick jag sitta på en snickarbänk i verkstaden, minns Hans. I dag är det Hans som tillsammans med kompanjonen Fredrik Lundberg driver företaget. Fredrik kom in som snickarlärling i byggfirman, det var så vi lärde känna varandra och vi blev så småningom kompanjoner. När jag sedan gått klart gymnasiet fick jag frågan om jag ville starta en byggvaruhandel här i Nykvarn. Då var det fortfarande pappa Matti som, tillsammans med sina kompanjoner Mikko Holkko och Tommy Hansson, drev bygg- och snickeriverksamheten i lokalerna på Norra Stationsvägen i centrala Nykvarn. Antog utmaning Jag antog utmaningen om en byggvaruhandel. Från början var det tänkt att det skulle bli en hall för att kunna ta hem virke för lagerhållning till den egna verksamheten, men det förändrades. Vi hade mycket finsnickeri, med sådant som dörrar, fönster och möbler. Till slut gick det knappt att få tag på yrkesfolk till den verksamheten. Samtidigt var det svårt att hela tiden kunna hålla finsnickare med uppdrag, så när vi kört bygghandeln parallellt med snickeriet ett ÅRETS FÖRETAGARE Årets Företagare utses varje år av Nykvarns Rotaryklubb. Här är några av kriterierna för att nomineras: Huvudsaklig verksamhet i Nykvarns kommun. Verksamheten ska på något sätt gagna bygden eller dess invånare. Pristagaren ska ha uppmärksammats för någon av följande kvaliteter; framåtanda, serviceanda, socialt engagemang, kompetens eller oegennyttigt tjänande. Verksamheten ska vara ekonomiskt sund.

11 TUTAN 2/2014 NYKVARNS KOMMUN 11 INGET AV DETTA SKULLE VARIT MÖJLIGT UTAN VÅR FANTASTISKA PERSONAL, BRA SAMARBETSPARTNER OCH FRAMFÖR ALLT VÅRA GLADA KUNDER" tag, så sålde vi snickerimaskinerna och flyttade in butiken i verkstaden, berättar Hans Holkko. Men han minns en del mer spektakulära jobb som utfördes på den tiden. Särskilt kommer jag ihåg renoveringen av en empirevåning i centrala Stockholm. Detta var under den tiden man fortfarande hade pengar att spendera hos Länsantikvarieämbetet. Detta var vad de äldre snickarna brukade kalla för ett roligt jobb. Timell-effekten Numera utförs byggjobb i regionen, från Söderfors ner till Nyköping, och bortåt Strängnäs-Eskilstuna. Byggverksamheten är spridd över ett större område, jämfört med byggvaruhandeln som är mer lokal. Företaget har också känt av den så kallade Timell-effekten, att händiga herrar och damer som sett Martin Timell och andra snickra, hamra och bygga i TV-rutan vill försöka själva. Vi har faktiskt varit med som virkesleverantör i TV-program som Nybyggarna och Arga Snickaren, berättar Fredrik och Hans. Gärna lösvirke I Nykvarn har man just börjat bygga en ny servicebyggnad med servering och omklädningsrum vid Hökmossbadet, och tidigare har firman bland mycket annat byggt matsalar och kök i våra tre skolor: Lillhaga-, Turinge- och Björkestaskolan. Det har varit befintliga kök som vi byggt om, men absolut inget prefabricerat. Här pratar vi bara lösvirke, säger Årets företagare. Kom utnämningen till Årets företagare som en överraskning? Jo, nog blev vi förvånade. De var här från Rotary en dag och intervjuade oss, och vips meddelade de att det var vi som blivit utsedda. Vi kände oss stolta och glada över att bli uppmärksammade! Men inget av detta skulle varit möjligt utan vår fantastiska personal, bra samarbetspartner och framför allt våra glada kunder, säger Fredrik och Hans. n n VÅRD HJÄRTSTARTARE RÄDDAR LIV Varje år drabbas svenskar av plötsligt hjärtstopp. Endast 500 av dem överlever. Vid hjärtstopp är varje sekund viktig: Den som får en stöt av en hjärtstartare inom tre minuter har 75 procents chans att överleva. n Allt fler hjärtstartare placeras nu på olika håll i Sverige och registreras i nationella hjärtstartarregistret. Dock bedömer Hjärt-Lungfonden att tiotusentals hjärtstartare inte ännu är registrerade, vilket innebär att dessa inte kan sökas upp vid hjärtstopp. I Nykvarns kommun finns nu ett antal hjärtstartare utplacerade på strategiska platser. Flera hundra människor har också fått utbildning i hur apparaterna ska användas. Startaren är enkel att använda. Du startar den genom att trycka på en grön knapp och sedan sköter apparaten det mesta. Den till och med pratar med dig, säger Kenth Johansson, kommunens säkerhetssamordnare som svarat för utbildningsinsatserna för de av kommunen utplacerade hjärtstartarna. Frivilligcentralen Hjärtstartarna har placerats vid kommunens tre idrottshallar, vid konstgräsplanen och vid Qulturum Sländan i kommunhuset. Förutom dessa fem finns bland annat en startare vid frivilligcentralen Stugans Vänner. Denna startare har köpts in med stöd från olika föreningar. Vår hjärtstartare har finansierats genom frivilligcentralen, PRO, SPF och Röda Korset, berättar frivilligcentralens samordnare Lotta Ferrer. Våra cafévärdar har fått lära sig hur apparaten ska användas. Hjärtstartaren kan också tas med när PRO eller SPF eller någon annan ska ut på en bussresa, tillägger hon. Även den vid Qulturum Sländan kan lånas ut vid större arrangemang på andra platser. Andra platser i centrala Nykvarn som har hjärtstartare är ICA och vårdcentralen. Frivillige "patienten" Stig Kammerlid fungerar som demonstrationsobjekt vid Stugans Vänner när Nykvarns säkerhetssamordnare Kenth Johansson visar hur man använder en hjärtstartare. Så gör man Hur går det nu till att hjälpa en medmänniska som drabbats av hjärtstopp och om du har tillgång till en hjärtstartare? Om en person faller och hjärtat stannat ska man först sätta igång hjärtlungräddning, alltså vanlig kompression och inblåsning av luft; 30:2, det vill säga 30 kompressioner (trycka kraftigt och bestämt på bröstkorgen) varvade med två inblåsningar. Därefter kopplas hjärtstartaren in och den kommer att tala om (den pratar faktiskt) sin analys. Apparaten talar hela tiden om vad du ska göra, till exempel om personen ska defibrilleras, alltså om det krävs en elektrisk stöt för att få igång hjärtat igen, demonstrerar Kenth Johansson. n HITTA NÄRMASTE HJÄRTSTARTARE: Gå in på och sök på Nykvarn Foto: Monica Svensson

12 12 TUTAN 2/2014 NYKVARNS KOMMUN n PÅ NYA JOBB Låt oss presentera tre medarbetare som du kanske kommer att möta vid ditt nästa besök: EN SAMHÄLLS- VÄGLEDARE MED TURISMKUNSKAPER n Veronica Persson-Kangas började som vikarierande samhällsvägledare vid Nykvarns kommun i början av januari detta år. Hon är född och uppvuxen i Nykvarn och har nu hittat hem efter examen från Karlstads Universitet som turismvetare. Nykvarn är en plats med stor potential för utveckling, säger Veronica som nu har ersatt Annika Dahlgren under hennes mammaledighet. HÄR VILLE MARIA JOBBA OCH SÅ BLEV DET n Maria Cannervall flyttade till Nykvarn i augusti förra året och snart upptäckte hon en intressant och vacker byggnad på andra sidan järnvägen. Det visade sig vara biblioteket. VERONICA PERSSON- KANGAS, samhällsvägledare Veronica kommer bland annat att vara med och utveckla en kommunal strategi för besöksnäringen, och hon kommer även att sköta Nykvarns Vilken miljö för en bokläsare som jag! Min första tanke var här vill jag jobba. Så blev det också ungefär. Maria är ny i medarbetargruppen samhällsvägledare och på jobbet har hon biblioteket runt om sig. Marias bakgrund med kanaler i sociala medier som Facebook och Twitter. När det kommer till besöksnäringen är värdskapet väldigt viktigt, det vill säga mötet med alla våra besökare, menar Veronica. Det är upplevelsen som besökaren kommer att minnas. Om vi arbetar tillsammans med att stärka vårt värdskap och nå gemensamma mål så blir vi även starkare som kommun och besöksdestination. På lediga stunder kopplar Veronica gärna av med familj och vänner, spelar gitarr och skriver egna låtar. n Om vi arbetar tillsammans med att stärka vårt värdskap och nå gemen samma mål så blir vi även starkare som kommun och besöksdestination" MARIA CANNERVALL, samhällsvägledare coachning i eget företag, som verksamhetsansvarig på Berättarministeriets första skrivarverkstad, som sekreterare på AstraZeneca och därtill reklam- och informationsarbete inom ICA kommer väl till pass när hon och de andra samhällsvägledarna får ta hand om såväl fysiska besökande som medborgare och andra som ringer kommunväxeln. Och så fick jag en tjänst på 75 % vilket passar mig utmärkt just nu, säger Maria Cannervall. n KOLLAR KVALITETEN ANDERS EDIN, controller, utbildningskontoret n Anders Edin är ny controller vid utbildningskontoret. Närmast kommer han från Skolverket och pendlar dagligen från familjen i Midsommarkransen söder om Stockholm. Som controller ska jag följa upp resultaten i våra olika verksamheter, såväl ekonomiska som andra mätvärden, förklarar han. Mitt fokus ligger på saker som mäter kvalitet. Jag kollar att vi verkligen lever upp till de kvalitetskrav som kan förväntas av oss. Vi ligger väldigt bra till i meritvärdena i Nykvarn, men det är många punkter som vi ska leva upp till enligt våra styrdokument som läroplan och skollag. Anders började som barnskötare och har sedan pluggat ekonomi och pedagogik med fokus på organisation och styrning av pedagogisk verksamhet. Han har även hunnit jobba som lärare i företagsekonomi och som ekonom. n NÄSTA NUMMER AV TUTAN KOMMER I OKTOBER EFTER HÖSTENS VAL GILLA OSS PÅ FACEBOOK SÅ HAR DU FULL KOLL PÅ VAD SOM HÄNDER I NYKVARNS KOMMUN.

Äventyrsstart på skolåret!

Äventyrsstart på skolåret! Nykvarns kommuntidning Nr 3-07 Äventyrsstart på skolåret! SPÄNNANDE BOK OM TURINGES TORP TRÅDLÖST BREDBAND I GLESBYGD? HUR BLIR DET MED DÄCKSHUSET? FOLKFEST PÅ TRÄDGÅRDSMÄSSAN TUTAN OKTOBER 2007 Praktverk

Läs mer

Flisterminal som ger stora miljövinster!

Flisterminal som ger stora miljövinster! Nykvarns kommuntidning Nr 4-09 Flisterminal som ger stora miljövinster! UNIKT SAMARBETE GAV SNYGG FASAD SUCCÉ FÖR NYKVARNSMODELLEN FÖRSIKTIGHET I BUDGETEN SKOLGÅRDENS DAG PÅ LILLHAGASKOLAN TUTAN DECEMBER

Läs mer

FOTO: LENNART HANSSON NR 2 JUNI 2011 TEMA: NÄRINGS- LIVET KUNGA- BESÖKET SENIOR- BOENDE PÅ SKOGS- VÄGEN NYTT KUND- CENTER

FOTO: LENNART HANSSON NR 2 JUNI 2011 TEMA: NÄRINGS- LIVET KUNGA- BESÖKET SENIOR- BOENDE PÅ SKOGS- VÄGEN NYTT KUND- CENTER FOTO: LENNART HANSSON NR 2 JUNI 2011 KUNGA- BESÖKET SENIOR- BOENDE PÅ SKOGS- VÄGEN TEMA: NÄRINGS- LIVET NYTT KUND- CENTER TUTAN JUNI 2011 Nytt utseende - men samma Tutan i grunden Som du säkert märker

Läs mer

Följ med till Sundsby

Följ med till Sundsby vi på Tjörn Nr 4/2013 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Följ med till Sundsby sid 5 7 Lönelyft för lärare elever är vinnare! sid 14 15 Mål och budget 2014 sid 4 NYHET! En väg in

Läs mer

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag BILAGA Vi bjuder på kartor till Friska Forshaga Tema FRISKVÅRD Ekonomisk summering av 2012 Kommun och orienteringsklubbar

Läs mer

Plan för ett nytt centrum

Plan för ett nytt centrum Nykvarns kommuntidning Nr 5-04 Plan för ett nytt centrum FÖRSTA SPADTAGET PÅ GYMNASTIKSALEN EN BUDGET I BALANS DAGVERKSAMHET PÅ SOLHÖJDEN MÖT DEN NYE KOMMUNCHEFEN TUTAN DECEMBER 2004 Julmarknad på Taxinge

Läs mer

TUTAN KLARTECKEN FÖR FLER BOSTÄDER. 5 VILL DU STARTA EGET? 8 LEDNINGS- DRAGNINGAR I CENTRUM. 4 VA OCH FIBER TILL FARFARS UDDE. 10

TUTAN KLARTECKEN FÖR FLER BOSTÄDER. 5 VILL DU STARTA EGET? 8 LEDNINGS- DRAGNINGAR I CENTRUM. 4 VA OCH FIBER TILL FARFARS UDDE. 10 TUTAN TIDNINGEN FÖR DIG SOM BOR I NYKVARNS KOMMUN. NR 4/2014. ABstyrhytten.com 4 KLARTECKEN FÖR FLER BOSTÄDER. 5 VILL DU STARTA EGET? 8 VA OCH FIBER TILL FARFARS UDDE. 10 LEDNINGS- DRAGNINGAR I CENTRUM.

Läs mer

»nu går vi hem« En levande gård. tjejerna håller själva ordning. Ida-Maria bor i Arlöv pluggar i Köpenhamn

»nu går vi hem« En levande gård. tjejerna håller själva ordning. Ida-Maria bor i Arlöv pluggar i Köpenhamn »nu går vi hem«en tidning utgiven av Burlövs Bostäder AB sommaren 2008 Ida-Maria bor i Arlöv pluggar i Köpenhamn Årets Burlövsfestival större, bättre, roligare Gourmaden dukar upp Svenshögs egen krog En

Läs mer

NR 1 2015 TIDNINGEN FÖR DIG SOM BOR I EKSJÖ KOMMUN

NR 1 2015 TIDNINGEN FÖR DIG SOM BOR I EKSJÖ KOMMUN HEMMA I EKSJÖ NR 1 2015 TIDNINGEN FÖR DIG SOM BOR I EKSJÖ KOMMUN Intensiv fiberutbyggnad Kvarnarp, Kaffekullen och Hult i kommande etapper Simhallen renoveras Byte av vattenreningsanläggning och helt ny

Läs mer

BO I ASKERSUND I MEDVIND NR 4 2005. Korta fakta om vindkraftverket

BO I ASKERSUND I MEDVIND NR 4 2005. Korta fakta om vindkraftverket BO I ASKERSUND NR 4 2005 I MEDVIND Vindkraften är en snabbt växande energikälla. I Sverige har redan cirka 700 vindkraftverk byggts. Först ut i Askersunds kommun att satsa på förnybar energi genom vindkraftverk

Läs mer

Extra tjockt sommarnummer!

Extra tjockt sommarnummer! Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Extra tjockt sommarnummer! Gilla oss på Facebook Den 6 juli är det dags för Sveriges största Epa-träff 2 x historiska

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

kommuninfo Hjärtsäkra Vännäs "Taggning" av sopkärl Liljaskolan söker elevboende Kommunal information från Vännäs Juni 2012

kommuninfo Hjärtsäkra Vännäs Taggning av sopkärl Liljaskolan söker elevboende Kommunal information från Vännäs Juni 2012 kommuninfo Kommunal information från Vännäs Juni 2012 Hjärtsäkra Vännäs "Taggning" av sopkärl Liljaskolan söker elevboende ODR Total till Vännäs kommun Kollektivtrafik Vännäs - Umeå Kollektivtrafiken mellan

Läs mer

Tillsammans är vi starka Möt stadsdelsmammorna i Planteringen Sid 18 19

Tillsammans är vi starka Möt stadsdelsmammorna i Planteringen Sid 18 19 var stad 2015 HELSINGBORG VÄXER PÅ ALLA VIS SID 4 7 DET KOMMER ATT BLI VÄRSTA CIRKUSEN HUNDAR GÖR SUCCÉ PÅ LSS-BOENDE SID 14 15 VI HAR TAGIT AVSTAMP I VÅRA EGNA MISSTAG EX-HULIGANER FÅR STÖD AV VISIONSFONDEN

Läs mer

JAG, EN ENT REP RENÖR?

JAG, EN ENT REP RENÖR? Att starta företag har verkligen varit en häf tig resa. Jag har vuxit som människa. Hanna Jörnhammar, Linliving JAG, EN ENT REP RENÖR? Jag vet ingen ENT REP RENÖR som har lyckats med sin första idé. De

Läs mer

Vi i. LÄRA genom lek. I detta nummer bl a: Så fördelas pengarna Leder badhusbygget Lyfter miljöfrågorna Strålande träffpunkt. Nr 4 2008 Årg.

Vi i. LÄRA genom lek. I detta nummer bl a: Så fördelas pengarna Leder badhusbygget Lyfter miljöfrågorna Strålande träffpunkt. Nr 4 2008 Årg. Vi i Nr 4 2008 Årg. 20 INFORMATIONSTIDNING FRÅN ÄNGELHOLMS KOMMUN LÄRA genom lek I detta nummer bl a: Så fördelas pengarna Leder badhusbygget Lyfter miljöfrågorna Strålande träffpunkt Utblick från kommunalrådsstolen

Läs mer

Botkyrka 4.2010. pejl på. Klimatfamiljer vill inspirera flera. Följ med till. Bättre service när kommunen inför fler e-tjänster

Botkyrka 4.2010. pejl på. Klimatfamiljer vill inspirera flera. Följ med till. Bättre service när kommunen inför fler e-tjänster pejl på Botkyrka 4.2010 Följ med till Riksten Klimatfamiljer vill inspirera flera Bättre service när kommunen inför fler e-tjänster En tidning från Botkyrka kommun om Alby, Fittja, Hallunda-Norsborg, Tullinge,

Läs mer

Södra Hestra. 140år. Tävling! Vinn en cykel

Södra Hestra. 140år. Tävling! Vinn en cykel Södra Hestra En jubileumstidning från Södra Hestra Sparbank 2014 Vi firar 140år Tävling! Vinn en cykel Mai, 84, betalar räkningar med surfplattan Örjan tar kraft från vattnet Åsa och Lars bygger nytt i

Läs mer

Läs om: NR 2 (4) Matlust. Strandskydd. Kvartalets medarbetare. Kommunala badplatser. Sommaren på slottet. ...och mycket mer!

Läs om: NR 2 (4) Matlust. Strandskydd. Kvartalets medarbetare. Kommunala badplatser. Sommaren på slottet. ...och mycket mer! Vingåker för dig NR 2 (4) 2014 Samhällsinformation från Vingåkers kommun till dig som är bosatt i Vingåker och till dig som är företagare i Vingåker - en uppdatering av allt det goda som vi gör i kommunen.

Läs mer

Arrangöra! - Om engagemang, arrangemang och hur du lyckas som arrangör.

Arrangöra! - Om engagemang, arrangemang och hur du lyckas som arrangör. Arrangöra! - Om engagemang, arrangemang och hur du lyckas som arrangör. Redaktör: Pernilla Alexandersson. Referensgrupp: Herman Geijer, Sara Bergsmark och Charlotta Nordblom Nellgård. Illustration och

Läs mer

Elever lär sig umgås på nätet. vi på. Fast styrka hos Räddningstjänsten. Stort intresse för Almöstrand sid 5. sid 16. sid 8.

Elever lär sig umgås på nätet. vi på. Fast styrka hos Räddningstjänsten. Stort intresse för Almöstrand sid 5. sid 16. sid 8. vi på Tjörn Nr 3/2014 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Elever lär sig umgås på nätet sid 16 Fast styrka hos Räddningstjänsten sid 8 Stort intresse för Almöstrand sid 5 Hitta ditt

Läs mer

Välkommen till Kundservice!

Välkommen till Kundservice! NR 1 DECEMBER 2013 Välkommen till Kundservice! VD har ordet Nybos organisation Möt våra förvaltare Så ska vi bli ännu bättre! På gång Satsning på utemiljö - och mera Använd hemsidan! VD har ordet: Kundfokus

Läs mer

Ett år med. Gavlegårdarna. Vi har något för många Fullriggaren. Ett landmärke GAVLEGÅRDARNAS NYA HEMSIDA. Från POPPEL till OXEL.

Ett år med. Gavlegårdarna. Vi har något för många Fullriggaren. Ett landmärke GAVLEGÅRDARNAS NYA HEMSIDA. Från POPPEL till OXEL. Ett år med Gavlegårdarna Vi har något för många Fullriggaren Ett landmärke GAVLEGÅRDARNAS NYA HEMSIDA Från POPPEL till OXEL Äldres BOENDE ÅRSMAGASIN 2010 Kortfakta om Gavlegårdarna gavlegårdarnas affärsplan

Läs mer

En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 1/2008

En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 1/2008 En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 1/2008 innehåll Projekt gammalt & nytt på Söder Inspireras i badrummet Nyfiken på internet Örebrokompaniet conventum arena första gästkrönikan vinn kent-biljetter

Läs mer

BO-BOOM! VÄSBY SJÖSTAD JA ELLER NEJ? Folket är med och skapar sin stad HÖGT RANKAD I BÄST ATT BO NR 3/2014

BO-BOOM! VÄSBY SJÖSTAD JA ELLER NEJ? Folket är med och skapar sin stad HÖGT RANKAD I BÄST ATT BO NR 3/2014 NR 3/2014 VÄSBY SJÖSTAD JA ELLER NEJ? HÖGT RANKAD I BÄST ATT BO BO-BOOM! Folket är med och skapar sin stad NÄRINGSLIVET I VÄSBY Entreprenörskap och socialt ansvar på Näringslivsdagen er du fl i t t ar

Läs mer

FLOTTSBRO Vinterparadis nära dig!

FLOTTSBRO Vinterparadis nära dig! Vårt #1 Huddinge2015 Tidningen för oss i HuddinGE DIALOG Tyck till om cykelplanen natur Nya entréer till naturen KULTUR Teatern som diggar folkmusik FLOTTSBRO Vinterparadis nära dig! PÅ GÅNG MASSOR ATT

Läs mer

rättvisemärkt Nattvandrarna i Rydebäck ville veta mer om droger. Tog hjälp av Lars Hansson ett riktigt narkotikaproffs. Sidan 14

rättvisemärkt Nattvandrarna i Rydebäck ville veta mer om droger. Tog hjälp av Lars Hansson ett riktigt narkotikaproffs. Sidan 14 droger Nattvandrarna i Rydebäck ville veta mer om droger. Tog hjälp av Lars Hansson ett riktigt narkotikaproffs. Sidan 14 rättvisemärkt Fotbollspelare och körsångare. Församlingen i Rydebäck sponsrade

Läs mer

TILLFÄLLIG FLYTT FAVORITEN MARABOUPARKEN. 3-11 Fr. Förvaltaren. Så gör familjen Tilling. Här leker Melvin och Vera helst VÄLKOMMEN TILL URSVIK

TILLFÄLLIG FLYTT FAVORITEN MARABOUPARKEN. 3-11 Fr. Förvaltaren. Så gör familjen Tilling. Här leker Melvin och Vera helst VÄLKOMMEN TILL URSVIK 3-11 Fr. Förvaltaren Så gör familjen Tilling TILLFÄLLIG FLYTT FAVORITEN MARABOUPARKEN Här leker Melvin och Vera helst VÄLKOMMEN TILL URSVIK Sundbybergs nya stadsdel STADSNÄTET BÄST. DAGS FÖR BESIKTNING.

Läs mer

lilla www.lillatidningen.com Söderköping & östra Östergötland Våren 2014 Foto Yvonne Bäckstedt Jubileumsår 15:e året med lilla tidningen

lilla www.lillatidningen.com Söderköping & östra Östergötland Våren 2014 Foto Yvonne Bäckstedt Jubileumsår 15:e året med lilla tidningen lilla www.lillatidningen.com Söderköping & östra Östergötland Våren 2014 Foto Yvonne Bäckstedt Jubileumsår 15:e året med lilla tidningen lilla tidningen För åsikter i artiklar i denna tidning svarar skribenten

Läs mer

Bibliotek på andra ställen

Bibliotek på andra ställen Framsidan Aktuellt magasin om biblioteksfrågor från Kultur i Väst Nr 2 2013 Bibliotek på andra ställen En liter mjölk och en lånebok butik och bibliotek i ett Läsning på väg vägkrogarna som serverar litteratur

Läs mer