KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET. PLATS OCH TID Gruvsalen, kl NÄRVARANDE. Anita Söderlind, socialnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET. PLATS OCH TID Gruvsalen, kl 14.00 15.10 NÄRVARANDE. Anita Söderlind, socialnämnden"

Transkript

1 Sida 1 av 6 PLATS OCH TID Gruvsalen, kl NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Anita Söderlind, socialnämnden Peter Graff, socialnämnden Ulf Molin, kommunstyrelsen, lämnade kl Jan-Olof Skilberg, PRO Höganäs/Jonstorp/Brunnby Bertil Johansson, PRO Höganäs/Jonstorp/Brunnby Kerstin Mellberg, PRO Höganäs/Jonstorp/Brunnby Siw Persson, Kullabygdens pensionärsförening Ingrid Arthursson, Kullabygdens pensionärsförening Lennart Lindqvist, Tre Byar Göran Hallin, Vikens pensionärsförening Alf Olofsson, RPG socialchef Göran Jönsson vård- och omsorgschef Johan Holmer förvaltningssekreterare Sofia Sandberg JUSTERING Utsedd justera Siw Persson

2 Sida 2 av 6 1 GENOMGÅNG AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL Protokollet från sammanträdet gicks igenom. Pensionärsföreningarna fick i uppdrag omfördela platserna i KPR enligt den nya arbetsordningen. I och med detta noterar föreningarna då ersättarplatserna är så få ges det inte möjlighet till varje förening ha en ersättarplats. Anita Söderlind meddelar socialnämnden får återkomma i frågan. godkänna föregående protokoll. 2 INTERNATIONELLA HANDIKAPPDAGEN Sylvia Månsson ha sammanställt en Rapport från Internationella Handikappdagen den 3 december 2011 i Höganäs. Rapporten beskriver vad som skedde under dagen och arrangemanget besöktes av cirka 250 personer. Bilaga 1 Handikappföreningarna har uttryckt en önskan om få arrangera en Handikappdag även Ulf Molin meddelar det har tagits beslut kommunen kommer stötta arrangemanget även 2012 och det kommer arrangeras på liknande sett som lägga informationen gällande Internationella Handikappdagen till handlingarna. 3 VIKHAGA UPPHANDLING INFORMATION Victum vann upphandlingen gällande driften av Vikhaga vårdboende. Attendo, som kom som god tvåa har överklagat beslutet till Förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten dömde utvärderingen ska göras om och Victum inte får delta, då deras anbud ej anses uppfylla förfrågningsunderlagets krav.

3 Sida 3 av 6 Socialnämnden har i sin tur valt överklaga Förvaltningsrättens dom till Kammarrätten eftersom nämnden bedömer domen beror på hur anbudet är skrivet och inte på själva innehållet i anbudet. Även Victum i sin tur har överklagat domen. 4 VIKHAGA UTVECKLINGSARBETE ENLIGT LEAN Jenni Kriborg, enhetschef på Vikhaga skulle komma och berätta om utvecklingsarbetet enligt Lean på Vikhaga. Tyvärr kunde hon inte närvara då hon var sjuk. be Jenni Kriborg komma och berätta om utvecklingsarbetet vid nästa möte med KPR. 5 TRYGGHETSLARM INFORMATION Trygghetslarmen anslutna till IP-telefoni/mobiltelefoni fungerar inte tillfredsställande och anpassning av systemet, med experthjälp har inte gett önskat resultat. Med denna bakgrund kan socialnämnden inte ansvara för de trygghetslarm som är kopplade till IP-telefoni/mobiltelefoni fungerar på ett säkert sätt. Socialnämnden har därför valt enbart bevilja trygghetslarm till personer som bor i fastigheter med analogt telenät. Till de övriga kan den enskilde vid behov och efter bedömning av biståndshandläggare erbjudas alternativa biståndsinsatser. Det kan handla om tillsyn i form av besök eller den enskilde ringer larmcentralen när akuta situationer uppkommer i bostaden. Enligt basanpassningsprogrammet ska det vid all nybyggnation av flerfamiljshus dras in koppartråd för analogt system, för undvika liknande problem i framtiden.

4 Sida 4 av 6 6 BOKSLUT 2011 & BUDGET 2012 INFORMATION Socialnämnden gick med ett stort underskott för , 7 miljoner kronor. Några av anledningarna till underskottet är ökade kostnader inom LSS och hemvården samt höjd bemanning på vårdboendena. Enligt den ekonomiska prognosen för 2012 ser socialnämnden ut gå med ett underskott. Socialförvaltningen har fått i uppdrag se över möjlighet till besparingar, exempelvis i icke lagstadgad kärnverksamhet och taxor inom verksamhetsområdet. För 2013 har socialnämnden fått en ramökning i budgeten med 11 miljoner kronor. 7 SJUKSKÖTERSKEORGANISATION INFORMATION Socialförvaltningen har fått ett uppdrag undersöka för- och nackdelar med en gemensam sjuksköterskeorganisation. Bengt Nilsson, tidigare personalchef, har genomfört utredningen. Han har visat på både för- och nackdelar och tycker det finns anledning gå vidare i frågan. Utredningen kommer presenteras för socialnämndens arbetsutskott lägga informationen till handlingarna. 8 SAMMANTRÄDESDAG I MAJ Mötet med Kommunala pensionärsrådet har flyttats till den 16 maj.

5 Sida 5 av 6 9 ÖVRIGT SENIORKORT. Ulf Molin informerar om planutskottet beslutade föreslå kommunfullmäktige om seniorkortet förlängs till och med 2014 till en kostnad av cirka kronor. Kortet skickas hem till alla månaden efter de fyllt 75 år. I dagsläget har det skickats ut cirka kort och cirka personer utnyttjar kortet varje månad. FLEXLINJEN. Det finns ett visst missnöje med flexbussen inte längre går ut till Väsby där både Rehabenheten och kommunens korttidsboende finns. Ulf Molin tar med sig frågan gällande turdragningen av flexbussen. HJÄRTSTARTARE. Bertil Johansson undrar över om det finns möjlighet få bidrag till köpa en hjärtstartare? Anita Söderlind svarar socialnämnden ger enbart föreningsbidrag till pensionärsföreningar, kanske räddningstjänst kan hjälpa till? SPORTCENTRAT. Siw Persson undrar vid föregående möte om det finns statistik på hur många 65+ som besöker Sportcentrat? Per-Åke Lang har plockat fram statistik för Bilaga 2 KPR-FÖRTECKNING. Siw Persson efterlyser en förteckning över vilka som är med i Kommunala pensionärsrådet. Sofia Sandberg lovar ordna det. LOKALER/LOKALER PÅ SKOLORNA. Jan-Olof Skilberg efterlyser en rapport om hur det går i lokalfrågan. En del pensionärsföreningar använder eller har använt skolornas lokaler. Den allmänna uppfningen är dock frågan om låna ut lokaler till föreningar på skolorna hanteras olika på olika skolor. Det noterades föreningarna speciellt har upplevt problem på Nyhamnsskolan. GÅNGVÄGEN MELLAN VIKEN OCH LERBERGET. På gångvägen mellan Viken och Lerberget är det skyltat med cykling förbjuden. Funktionshindrade har vid olika tillfällen blivit stoppade då de tagit sig fram på permobil eller liknande. Enligt gällande trafikregler får man framföra handikappfordon även om det råder cykelförbud. Ulf Molin informerade om en tilläggsskylt på väg. HALKBEKÄMPNING. PRO bjöd in Lennart Andersson prata halkbekämpning och framföra synpunkter på denna. När snö och halka sedan kom så var det glashalt på de ställen där man tidigare påtalat, bland annat vid Apoteket. BRORSBACKE. Vi flertalet tillfällen har ambulansen svårt hitta rätt i området vid Brorsbacke. Området saknar orienteringstavla och numreringen är inte helt logisk.

6 Sida 6 av 6 OMVÅRDNADS- OCH SERVICEORGANISATION. Socialförvaltningen ska utreda möjligheten dela upp hemvården i en omvårdnads- och en serviceorganisation. En sak som talar för en uppdelning är det kan bli svårt rekrytera undersköterskor i framtiden, vilket behövs inom en omvårdnadsorganisation. GEMENSAM BISTÅNDSENHET. Socialförvaltningen har fått i uppdrag utreda möjligheten organisera biståndsbedömningen enligt SoL och LSS i en gemensam enhet. FOLKPARKEN. Peter Graff informerar det bildats en arbetsgrupp som arbetar med ta fram en ersättning för nuvarande Folkpark. När den nya folkparken byggs kommer där sannolikt finnas lokaler för föreningar. Tidsperspektivet är dock ett par år. FÖRENINGSBIDRAG. Sofia Sandberg påminde om samorganisationerna ska lämna in sina ansökningar gällande föreningsbidragen senast den 31 mars. Ansökningar som kommer in försent behandlas inte. framföra ett önskemål till Höganäshem om sätta upp en orienteringstavla över området vid Brorsbacke så till exempel Ambulansen hittar rätt snabbare, samt UNDERSKRIFTER Vid protokollet... Sofia Sandberg Ordförande... Anita Söderlind Justerande... Siw Persson

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Bo Brantmark (M) Mufida Dizdar (FP) Charlotta Bermhagen (M), ej 135 Lars-Anders Ottosson (M) Gunilla Tengvall (M) Anna Hedbrant (C) Febe Alfredsson

Läs mer

Kl. 18:00, Övergranssal en, Kommunhuset, Bålsta

Kl. 18:00, Övergranssal en, Kommunhuset, Bålsta KOMMUN 2013-12-1 o Tid och plats ande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Kl. 18:00, Övergranssal en, Kommunhuset, Bålsta Eva Staake (S), ordförande Carina Lund (M), vice ordförande Gunilla Gustavsson

Läs mer

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Presentationsrunda 3 Föregående protokoll 4 Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5 Information från socialnämnden 6 Tillgänglighet 7 Ändring av

Läs mer

l SIGNATURER ~,//J PROTOKOLL KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET HÖGANÄS KOMMUN 2014-05-05 l UTDRAGSBESTYRKANDE NÄRVARANDE JUSTERING UNDERSKRIFTER Ordförande

l SIGNATURER ~,//J PROTOKOLL KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET HÖGANÄS KOMMUN 2014-05-05 l UTDRAGSBESTYRKANDE NÄRVARANDE JUSTERING UNDERSKRIFTER Ordförande Sida l av 19 NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Ulf Molin, kommunstyrelsen Anki Nilsson, Astma- och Allergiföreningen Leif Olsson, Kullabygdens Diabetesförening Bengt Silfverstrand, DHR Höganäs Britta Liljeblad,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sida Ny ledamot och ny ersättare i KPR 3 Verksamhetschefen för Hällebo och Blomstergården deltar 4 Chefen för hemtjänst egenregin

Läs mer

Lars-Anders Ottosson (M) Anna Hedbrant (C) Ingemar Svensson (FP) Ethel Bengtsson. Anders Johansson (S) Kerstin Persson (S) Leif Andersson (S)

Lars-Anders Ottosson (M) Anna Hedbrant (C) Ingemar Svensson (FP) Ethel Bengtsson. Anders Johansson (S) Kerstin Persson (S) Leif Andersson (S) SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 42 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2010-03-24 Plats och tid Sammanträdestid kl. 14.00 16.00 Sammanträdesplats Gruvsalen Närvarande Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40 Sammanträdesprotokoll 1(20) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 17.40 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, KD 111-121 Eva Svedberg, S Monica Bergh, KD, 111-121

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00 Beslutande Monica Beije (M) Håkan Rombe (Fp) Allan Forsberg (KD) Christin Vallin (S) Bengt Dalemalm

Läs mer

GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1

GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 1 Plats och tid Gripens sammanträdesrum, Stationsallén 5 A, Gislaved Bengt Petersson Lis Melin Kjell Thelin Majken Larsson Rigo Fredriksson Siv Sandahl Uno Ekberg Egon Johansson Rolf Handberg Ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunala Pensionärsrådet 2005-04 21. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunala Pensionärsrådet 2005-04 21. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunala Pensionärsrådet 2005-04 21 Plats och tid Listerbysalen, Ronneby, kl 08.30 11.20 Ordinarie ledamöter Närvarande: Nils-Otto Olsson PRO-Kallinge Rickard Karlsson PRO-Ronneby Arne Svensson SPF-Ronneby

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-06 Kommunala rådet för funktionshindersfrågor

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-06 Kommunala rådet för funktionshindersfrågor 1/3 Sessionssalen, Stadshuset, 2015-05-06 kl 18:00-19:45 14-28 Beslutande Lotta Carlsson (DHR), Annelie Källkvist (SRF), Jonny Lejonberg (HRF), Maritha Dahlqvist (RSMH Hoppet), Göte Johansson (Strokeföreningen),

Läs mer

Anita Peterson (v) Kasern Johnsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Högalid Storstugan, 2015-06-23 kl. 13.25 16.35. Beslutande Ledamöter

Anita Peterson (v) Kasern Johnsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Högalid Storstugan, 2015-06-23 kl. 13.25 16.35. Beslutande Ledamöter SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) 2015-06-23 Plats och tid Högalid Storstugan, 2015-06-23 kl. 13.25 16.35 ande Ledamöter Thomas Rasmusson (s) ordförande Solbritt Lindborg (mp) 1:e v ordf Åsa Erlandsson (sd)

Läs mer

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (18) 2012-04-11 Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-01-14 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-01-14 Kommunstyrelsen Tid och plats 2015-01-14 - Kommunhuset klockan 13.30-15.50. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy Brorsson

Läs mer

1(26) Sammanträdesprotokoll 2014-01-28. Socialnämnden. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-16 30. Beslutande

1(26) Sammanträdesprotokoll 2014-01-28. Socialnämnden. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-16 30. Beslutande Sammanträdesprotokoll 1(26) 2014-01-28 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-16 30 ande Kristina Valtersson (C) Ersättare: Birgitta Larsson (RP) Monica Jansson (S) tjänstgörande

Läs mer

Ann-Mary Jansson-Kaare

Ann-Mary Jansson-Kaare LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Tingshuset, Kopparberg Tid: 08.30 15.30 Beslutande Ewa-Leena Johansson (s) Ingemar Javinder (s) Gert Stark (s) Pirjo Nilsson (s) Ulla Kalander-Karlsson

Läs mer

Suzanne Åkerlund (FP), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) Gunilla Andersson (M) Anders Rosén (S) Svein Henriksen (MP)

Suzanne Åkerlund (FP), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) Gunilla Andersson (M) Anders Rosén (S) Svein Henriksen (MP) Kommunala handikapprådet 2013-12-05 Plats och tid: Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 17:00-20:00 Beslutande: Suzanne Åkerlund (FP), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) Gunilla Andersson

Läs mer

! " # " $! " # " % % & ' (& " ) ' * %% ) ' 3

!  #  $!  #  % % & ' (&  ) ' * %% ) ' 3 2 ! "#" $! "#"%% &' (&")' * %% ) ' 3 Enligt avtal mellan beställare och utförare har beställaren rätt att genomföra brukarundersökningar och kvalitetsuppföljningar även i form av aktiv uppföljning genom

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Rådet för funktionshindrade och pensionärer

Rådet för funktionshindrade och pensionärer Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 14.00 16.20 ande Claes Hallberg (S), ordförande LarsGöran Svensson (C) Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Karen Andersson, PRO Teckomatorp IngaLill

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Omsorgsnämnden 2011-12-13

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Omsorgsnämnden 2011-12-13 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Björken klockan 14.00 17.30 ande Bertil Johnsson (s) Johan Holm (s) Ingegerd Lagercrantz (s) Per-Ola Johansson (s) Christer Jonsson (s) ersättare för Milla Dietrichsson

Läs mer

Nyhetsbrev till utförare från Sjukvårds- och omsorgskontoret

Nyhetsbrev till utförare från Sjukvårds- och omsorgskontoret mars 2014 Innehåll 2 Nämndens sammanträde den 27 mars Meddelande Förlängning av avtal för skolskjuts och turbundna resor Tilläggsanslag till Sjukvårds- och omsorgsnämnden 2014-2015 Avsägelse av uppdrag

Läs mer

Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Birgitta Medin (M)

Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Birgitta Medin (M) Protokoll 1 (36) Plats och tid: A-salen, Guldsmeden, Hudiksvall kl.09.00-16.00 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf. Kristina Holmsten (MP), t o m 50 Birgitta Medin (M) Petrah

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Carl Malmqvist (M) ersättare för Sejdi Karaliti (S) Bo Grevinger (M) ersättare för

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53 2014-02-26 1(31) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, onsdagen den 26 februari 2014 kl. 09.00 12.00, 13.00 16.30 Beslutande Övriga deltagande Christer Lundgren (c) ordförande

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämnden ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-03-27 Sid 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses justera Skånes Fagerhult rummet, Örkelljunga kommunhus. tisdagen den 27 mars 2012,

Läs mer