Vilken vacker bygd Kinda är!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vilken vacker bygd Kinda är!"

Transkript

1 I detta nummer: Vilken vacker bygd Kinda är! Medborgarträffar, Gode män, Värdegrundsarbete, Konsumentvägledning, Hjärtstartarregistret och mycket mer... Kindanytt

2 Vilken vacker bygd Kinda är! Fotograf: Carina Lund Vilken vacker bygd Kinda är! Jag ser nu tillbaka på några trevliga och intensiva månader som kommunchef i Kinda kommun. För en månad sedan, hade jag förmånen att få följa med kulturoch fritidschefen Jerker Carlsson på turné i Kinda. Han visade mig utsiktsplats över Åsunden, vi bjöds på besök i en vacker prästgård, såg skolor, dagis och äldreboenden, nostalgi-mack och mycket mer. Vilken vacker bygd Kinda är. Nu vet jag också var jag i vår kan titta på orkidéer, köpa glass och kaffe, samt mycket annat som är berikande på fritiden. Kinda kommun har bra verksamheter för de vi är till för. Skolor, barnomsorg, Vård och Omsorg till äldre med flera. Det finns också bra verksamheter för ungdomar, fritidsgårdar och Kåken som exempel. Jag har också mött ett antal engagerade föreningar av olika slag liksom väl fungerande företag. Prioriterat uppdrag för mig nu under året är att justera strukturen för tjänstemännen i Kommunkontoret. Omvärldens krav förändras, då måste vi också se över hur vi arbetar och hur det kan vara lätt och tydligt att nå oss, vid behov. Det finns också problem som oroar. Arbetslösheten, inte minst bland ungdomarna i kommunen. När det gäller de varsel som lagts av Kindahus och Finess Hygiene så har vi riggat en varselgrupp till stöd för företagen. I den gruppen ingår kommunens personalavdelning, Kinda Lärcentrum, Växtkraft Kinda, Arbetsförmedlingen och representanter från de två aktuella arbetsplatserna. Parallellt startar kommunen en försöksverksamhet, som under 2014 samlar alla arbetsmarknadsprojekt som vi har i kommunen på ett ställe. Vi skapar en väg in för arbetslösa. Det bedrivs av kommunen men är också ett samarbete, bland annat mellan kommunens förvaltningar, Arbetsförmedlingen, Kinda Lärcentrum och Växtkraft Kinda, pågående EU projekt. Syftet är gemensamma krafter för att minska arbetslösheten. När ni läser det här så hoppas jag att sol, vår och värme kommit till vår del av landet. Med vänlig hälsning Anita Silfver 2

3 Stjärneboskolan blir Värgårdsskolan, Hemsjukvård och rehabilitering Stjärneboskolan blir Värgårdsskolan När höstterminen 2014 startar skrivs ett nytt kapitel när det gäller skola i Kisa. Mellanstadieeleverna som idag går på Stjärneboskolan börjar då skolan i om- och nybyggda lokaler på Värgårdsskolan. Första skoldagen i höst, den 19 augusti, drar skolåret igång med pompa och ståt för våra mellanstadieelever. Vi ser fram emot att Kindaborna sluter upp och hjälper till att skapa en härlig stämning vid invigningen. Under september kommer vi även att uppmärksamma att det varit skola under 100 år på den plats där Stjärneboskolan ligger idag. Barn- och utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen kommer att bjuda in till festligheter. Vi ser fram emot att många före detta elever ska medverka. En inbjudan till festligheterna kommer att komma så håll ögonen öppna! Vi ser fram emot en spännande nystart på Värgårdskolan. Kenneth Salomonsson, Rektor Foto: Charlotte Andersson Foto: Charlotte Andersson Hemsjukvård och rehabilitering Hemsjukvård och rehabilitering i hemmet riktar sig till dig som behöver hälso- och sjukvård men inte kan ta dig till en vårdcentral eller mottagning. Efter att du, din anhörig eller omsorgspersonal har påtalat ett behov gör fysioterapeut (sjukgymnast) och arbetsterapeut ett hembesök. Fysioterapeut och arbetsterapeut samarbetar med sjuksköterska, biståndsbedömare, undersköterska och läkare. Fysioterapeut och arbetsterapeut ger handledning och stöd till personal och anhöriga i hemtjänst och på äldreboende. Hemsjukvården Telefonnummer: Rehabiliteringen Telefonnummer: Telefontid mån-fre klockan Vid hembesöket görs en bedömning av din aktivitets- och/eller funktionsförmåga. Bedömningen ligger till grund för vilka åtgärder som kan bli aktuella. Exempel på åtgärder kan vara funktionsträning, bostadsanpassning eller någon form av hjälpmedel. Fysioterapeut och arbetsterapeut arbetar i hemmet och på särskilda boenden i kommunen. 3

4 God man, Sociala stöduppdrag Vill du bli god man? I Kinda finns barn och vuxna som behöver hjälp. Som god man gör du en viktig insats för både den du företräder och samhället. Ofta är denna hjälp helt avgörande för personen i fråga eftersom den bidrar till stabilitet i det vardagliga livet. De två vanligaste uppdragen är: *God man på grund av sjukdom med mera. *God man för ensamkommande barn. Vad gör en god man till sjuka med mera? En god man ses som ett ombud till den enskilde. Man ska hålla sig informerad om att personen har nödvändiga hjälpinsatser, t.ex. hemtjänst. Kontrollera att omsorgen på sjukhem, gruppbostad etc. fungerar. Medverka vid vårdplaneringsmöten. Betala räkningar. Vad gör en god man för ensamkommande barn? Det är ett tillfälligt uppdrag som pågår under asylprocessen och som ska upphöra när ungdomen får besked om uppehållstillstånd eller avvisning. God man har inte den dagliga omvården och tillsynen men är ett nav kring vilket barnets angelägenheter samlas. Det är därför nödvändigt att ha kontakt med barnet, boendet, skola, socialtjänsten, migrationsverket etc. Om du är intresserad? Kontakta vår överförmyndarverksamhet. Växel: Besökstid: Vardagar , Stadshuset, Stångågatan 28 i Vimmerby Torsdagar , Kommunhuset i Kisa, Stora Torget 5 Annan tid för besök går att boka! Gerd Jörbo, handläggare Birgitta Johansson - God man! Men vad gör egentligen en god man och varför ska man bli god man? Vi frågade Birgitta Johansson som varit god man sedan 1998, hur hon ser på sin roll som god man. Hur blev du god man? - Genom en tillfällighet. Vad handlar uppdraget om? - Man hjälper en medmänniska för att den personen ska få det så bra som möjligt. Det kan handla både om ekonomiska frågor och att livssituationen ser bra ut, stöd vid exempelvis kontakt med sjukvård, olika myndigheter eller liknande. Varje år gör man en redovisning över årets räkenskaper till överförmyndaren som kontrollerar att det stämmer. Du förbereds för uppdraget genom utbildningar som kommunen arrangerar för att du ska vara så väl förberedd som möjligt. Varför är du god man? - För att hjälpa en medmänniska. Varför tycker du att man ska bli god man? - Det här är ett sätt att stödja en medmänniska på. Det finns många olika sätt, men som god man är man med och hjälper och stödjer en medmänniska i en viktig del i deras vardag som måste fungera. Vill du hjälpa till och stödja en medmänniska? Har du tid över i din vardag och känner att du vill hjälpa en medmänniska? Då kanske du är intresserad av att anta ett socialt stöduppdrag? Ett socialt stöduppdrag innebär att du och eventuellt din familj blir kontaktfamilj, kontaktperson eller familjehem, och därmed en resurs för en annan familj eller person behöver stöd och avlastning. Låter detta som något som skulle passa dig eller vill du bara veta mer? Kontakta Karolina Bruhn eller Du kan även anmäla dig på vår hemsida 4

5 Supervalåret 2014 Under 2014 kommer två val att genomföras. Först är det val till EU-parlamentet den 25 maj, och till hösten, den 14 september, är det val till riksdag, landsting och kommun. Röstkort Alla som har rösträtt ska ha fått ett röstkort med posten under tiden 2-7 maj, för EU-valet, och under tiden augusti för val till riksdag, landsting och kommun. På röstkortet finns information om var du kan rösta, och i vilka val du har rösträtt. Du kan rösta antingen i vallokal på valdagen eller i förväg i en röstningslokal i din kommun, eller på annan ort. Förtidsröstning Från och med den 7 maj har du möjlighet att förtidsrösta i EU-valet och från den 27 augusti i val till riksdag, landsting och kommun. I Kinda kommun kommer Medborgarkontoret i Kisa och biblioteken i Horn och Rimforsa att vara öppna för förtidsröstning. Information om öppettider kommer att annonseras i dagspressen och på kommunens hemsida. När du förtidsröstar måste du kunna styrka din identitet. Du måste också ha med dig ditt röstkort. Rösta med bud Du kan rösta med bud om du är sjuk, funktionshindrad eller gammal och inte själv kan ta dig till din vallokal eller någon röstningslokal. Att rösta med bud innebär att du själv gör i ordning din röst men att någon annan lämnar in den till din vallokal eller till en röstningslokal. Ett bud kan vara en anhörig eller en bekant. Kommunen kommer också att tillhandahålla personer som kan fungera som bud. Ring till kommunens växel och fråga efter det kommunala budet. Om du får din post av en lantbrevbärare kan lantbrevbäraren vara bud. Du behöver särskilt material för att rösta med bud. Det kan du beställa genom kommunens växel eller från Valmyndigheten. Utöver budet behöver du också ett vittne när du röstar genom bud. Om du tappar bort ditt röstkort Kommunens valadministration kan hjälpa dig att skriva ut ett nytt. Rösta i vallokal Rösta i vallokalen kan du bara göra på valdagen den 25 maj och 14 september. Du kan bara rösta i den vallokal som står på ditt röstkort. Där står adressen till din vallokal och vilka tider den har öppet. Du måste kunna styrka din identitet för att få rösta. Supervalåret 2014, Medborgarträffar Vallokaler och öppettider på valdagen I Kinda kommun är samtliga vallokaler på valdagen öppna mellan klockan och (för EUvalet) och mellan (för val till riksdag, landsting och kommun). Medborgarkontoret i Kisa har öppet samma tid. Det ger möjlighet för dig som av någon anledning inte kan rösta i din vallokal att rösta även på valdagen. Bra för dig som är här som turist eller sommarboende i kommunen! Mera information om valet finns att läsa på Valmyndighetens hemsida eller genom att ringa Kinda kommuns valadministration Välkommen att rösta i valet till EUparlamentet den 25 maj och i val till riksdag, landsting och kommun den 14 september 2014! Valnämnden i Kinda kommun Medborgarträffar Det finns många sätt att vara med och påverka kommunen. Ett av dem är medborgarträffarna som går av stapeln på åtta olika platser i kommunen. Kom dit, ta en kopp kaffe och prata lite med politiker och tjänstemän om de frågor som just du tycker är viktiga. Horn, Går n (Godtemplargården) Måndag 19 maj kl Björkfors, Allhuset Måndag 2 juni kl Hycklinge, Höganlid Måndag 9 juni kl Kisa, Folkets Hus Måndag 11 augusti kl Ydrefors, Brosjögården Måndag 18 augusti kl Träff tillsammans med företrädare för Ydre och Vimmerby kommuner. Dockekulla, Dockekulla Bygdegård Måndag 1 september kl Träff tillsammans med företrädare för Åtvidabergs kommun. 5

6 Värdegrundsarbete i äldreomsorgen, Konsumentrådgivning Värdegrundsarbete i äldreomsorgen Lisbeth Nilsson, projekt värdegrundsarbete och My Saksberg, områdeschef. Att värdegrundsfrågorna hamnat allt mer i fokus inom äldreomsorgen är glädjande för alla berörda. Genom ny lagstiftning (2011) och tillägg i socialtjänstlagen med en nationell värdegrund för äldreomsorgen stärktes den äldres möjligheter och rätt till värdigt liv och välbefinnande. I grunden handlar värdegrundsarbetet om att se människan, den äldre, som kompetent och kapabel att avgöra hur hon/han vill leva sitt liv, detta gäller även den dag som ett behov av vård och omsorg uppstår. I arbetet inom äldreomsorgen är vi skyldiga att efterfråga den äldres önskemål och vilja, bjuda in till delaktighet när vi skall komma överens om hur vården och omsorgen skall formas så att den passar den äldres situation så bra som möjligt. Vi är också skyldiga att visa respekt för den äldres integritet, integriteten handlar om kroppslig och emotionell integritet och om respekt för den äldres åsikter och levnadsvanor. Centralt i arbetet är relationen mellan den vårdande och den äldre, det är viktigt att skapa förtroende och trygghet, varför ett respektfullt och värdigt bemötande av den äldre är av stor vikt. Bemötandet inbegriper också närstående som har rätt att få ett gott bemötande av personal. För att kunna uppnå målsättningen med värdegrunden behöver alla som arbetar inom äldreomsorgen ha rätt kompetens. I Kinda kommun välkomnades den nationella värdegrunden och ett omfattande arbete har pågått sedan 2011 i form av kompetensutveckling för alla medarbetare och alla yrkeskategorier inom äldreomsorgen. Vi ser att värdegrundsarbetet, som är nära sammanlänkat med den yrkesmässiga etiken, är något som vi ständigt måste arbeta med. De mjuka frågorna behöver få ta plats och det är genom dem som vi synliggör människosynen och det är genom dem som vi lär och utvecklas i vårdandets konst. I Kinda har vi satsat på föreläsningar, utbildningsdagar, utbildning av värdegrundsledare, värdegrundsarbete schemalagt för personalgrupper och till vår hjälp har vi också använt ett pedagogiskt verktyg där reflektioner över olika etiska dilemman används som utgångspunkt för yrkesmässiga samtal. De pågående och långsiktiga satsningarna på värdegrundsarbete i Kinda har uppmärksammats på riksnivå bland annat genom ett par artiklar i facktidskrifter och där vi bjudits in till en nationell konferens om värdegrundsarbete. Det vi kanske inte tänker på är att Sverige globalt lyfts som exempel på ett land där det är tryggt att åldras. Tidningsrubriker om missförhållanden och brister kan färga vår syn om hur det står till med äldreomsorgen, vi kanske riskerar att få en negativ bild. Det är beklagligt och inte acceptabelt när brister uppstår samtidigt behöver vi hjälpas åt att få perspektiv på och kunskap om att äldreomsorgen generellt håller hög nivå. Undersökningar i Sverige visar att en stor del av de äldre och deras närstående är positiva till äldreomsorgen. I Kinda kommer det under året att genomföras så kallade brukarundersökningar där vi åter sätter verksamheterna under lupp. Granskning och uppföljingar behövs för fortsatt utveckling av kvaliteten och för att vi skall uppnå kraven i den nationella värdegrunden för äldreomsorgen. My Saksberg, områdeschef Konsumentrådgivning Kindaborna hamnar numera i Nässjö när de ringer för att få hjälp med konsumentrådgivning. För att fortsätta ge våra kommuninvånare stöd i konsumentfrågor har vi inlett ett samarbete med Konsument Höglandet i Nässjö. Detta innebär att du i framtiden ringer för att få stöd i konsumentfrågor eller skickar e-post via 6

7 Hjärtstartarregistret Civilförsvarsförbundet och Svenska HLR-rådet har tagit initiativet till Sveriges hjärtstartarregister där Hjärt-Lungfonden är en samarbetspartner. Hjärtstartarregistret är ett nationellt register för de hjärtstartare som finns tillgängliga för allmänheten i Sverige. Det är det första och hittills enda i sitt slag i Sverige, liknande finns runt om i Europa. I kan allmänheten nu få bättre information om var hjärtstartare finns placerade. Denna kunskap kan visa sig livsavgörande om ett plötsligt hjärtstopp inträffat. Ju snabbare en hjärtstartare kommer till den nödställde desto större är chanserna att den räddas till livet. Registret har ett samarbete med SOS Alarm. Detta gör att larmoperatören kan se de registrerade hjärtstartarnas placeringar på kartan och upplysa inringaren om var närmaste hjärtstartare finns för snabb livräddande insats i väntan på ambulans. I det webbaserade registret har du/ ni som innehavare av en eller flera hjärtstartare möjlighet att uppge var er hjärtstartare är placerad. Registreringen är gratis, helt frivillig och innebär inga krav, däremot kan registreringen bidra till att rädda liv. Registrera din hjärtstartare redan idag! Uppmärkning av hjärtstartare Svenska HLR-rådet rekommenderar i samråd med europeiska och internationella HLR-råd en standardiserad skylt som ska markera var en hjärtstartare är placerad. Bakom symbolen står även den internationella livräddningsorganisationen ILCOR och den europeiska motsvarigheten ERC. Skylten bör finnas överallt där en hjärtstartare finns placerad för att Hjärtstartareregistret, Eldning utomhus upplysa att det finns hjärtstartare och var den finns placerad. Skylten är en s.k. nödskylt med en grön bakgrund enligt standard för sjukvårdsutrustning. Den innehåller ett vitt hjärta med en blixt i samt ett vitt kors i övre högra hörnet. Informationen är hämtad på Sveriges Hjärtstartarregisters hemsida. Information om eldning utomhus Sommar och vår är en tid då vi ofta drar fram grillarna och bränner gräs, löv och ris. Sommaren är också en tid då bränder utomhus ofta förekommer. I Sverige inträffar varje år i genomsnitt mellan och bränder i skog och mark. Brändernas omfattning varierar mycket från år till år, men ofta berörs mer än hektar. De ekonomiska följderna är stora i form av räddningsinsatser och skador på skog och byggnader. Eldning i större omfattning (halm, hyggen, etc) ska alltid anmälas till Räddningstjänsten. Du får elda i mindre skala ( bränna gräs, löv, ris) utan att anmäla. Detta gäller om: eldning sker utanför detaljplanlagt område och samlad bebyggelse det är ljust (dagtid) åtgärder tagits för att branden inte ska sprida sig väderleken är lämplig (svag eller ingen vind) det inte blir sanitär olägenhet (rök och aska sprids) Du får inte elda om det är eldningsförbud. Mer information på eller räddningstjänsten Tips! Om du har en smartphone kan du ladda hem appen brandrisk. 7

8 Evenemang och På Gång Evenemang PåGång Maj 10 Kisemarken 17 Leva och Bo i Rimforsa Juni 1 Kinda Dagen - lär känna din hembygd 14 Björkfors Bymarken 28 Rimforsa marknad Juli 12 Hornmarken 19 Torgdag i Hycklinge gästhamn 24 Guidning på Smedstorps dubbelgård Augusti 2 Guidning Tidersrums kyrka September 6 Höstmarknad Höganlid, Hycklinge 6-7 Östgötadagarna Levande Torg i Kisa Juli 4, 11, 18, 25 och 1 augusti Trollegater Guidningar onsdagar och söndagar kl under perioden 25 juni - 17 augusti Natur- och kulturguidningar Årets natur- och kulturguidningar i Kinda har släppts och 2014 blir en spännande säsong, där vi kommer att röra oss från allt mellan stjärnor och galaxer ner till underjordens vikingatida gravar och dolda skatter. I sällskap av kunniga guider förflyttar vi oss för det mesta till fots, men även båt och cykel kommer användas som fortskaffningsmedel i år. För barnen görs en speciell satsning med guidade lovaktiviteter på sport, påsk, sommar- och höstlovet, och utöver detta är Trollegater alltid ett spännande besöksmål. Läs mer om detta, och alla andra guidningar på Välkommen! Kampen om Klevbergsdalen - en äventyrsdag för hela familjen i Hallstad Ängars gränsland. Lördag 14 juni kl Det är orostider och kampen om Klevbergsdalen tätnar. Karl Ytterberg, känd från TV-programmet Barda har rest till Hallstad för att ingjuta mod i folket. Träna bågskytte och fäktning, slå dina egna mynt, möt munkar, åsnor, drakar och orakel. För de allra modigaste finns guideturer till Borgamon i ett Foto: Olle Sahlin försök att hämta hem rövade skatter! Pris: 50 kr från 5 år och uppåt Mat och fika finns till försäljning. Välkommen till en äventyrsdag i gränslandet mellan saga och verklighet! Huvudarrangörer: Kinda kommun Länsstyrelsen Östergötland Kinda-Ydre Sparbank Adlerskogs Öppettider Måndag 1/4-31/10 kl Måndag 1/11-31/3 kl Tisdag-fredag kl Lördag jämna veckor kl Röda dagar stängt. Kindanytt delas ut till alla hushåll i Kinda kommun. Tidningen beräknas komma ut 2 gånger om året. Ansvarig utgivare: Anita Silfver Kontakt Kinda kommun

Valet i fickformat. Europaparlamentet 2009

Valet i fickformat. Europaparlamentet 2009 Valet i fickformat Europaparlamentet 2009 Valet i fick format Europaparlamentet 2009 1 Val till Europaparlamentet 7 juni 4 Rösta på parti och person använd valsedeln rätt! 6 De som har rösträtt får röstkort

Läs mer

Så här röstar du. Här kan du läsa om hur du gör när du röstar i valet till Europaparlamentet år 2014.

Så här röstar du. Här kan du läsa om hur du gör när du röstar i valet till Europaparlamentet år 2014. Lättläst om valet till Europaparlamentet 2014 Så här röstar du Här kan du läsa om hur du gör när du röstar i valet till Europaparlamentet år 2014. Du kan också läsa om vad du kan göra om du inte kan rösta

Läs mer

Hjärtstartare räddar liv du kan bidra!

Hjärtstartare räddar liv du kan bidra! Hjärtstartare räddar liv du kan bidra! 10 000 personer i Sverige drabbas årligen av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus. Drygt 93 procent avlider. Hjärtstopp inträffar ofta på platser dit det tar minst

Läs mer

Guide. Information om äldreomsorg i Timrå kommun

Guide. Information om äldreomsorg i Timrå kommun Guide Information om äldreomsorg i Timrå kommun Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro

Läs mer

Val till Europaparlamentet 2009

Val till Europaparlamentet 2009 Lättläst information Val till Europaparlamentet 2009 Så här röstar du Innehåll Vad är EU?... 3 Valet i Sverige... 3 Vem får rösta?... 4 Vem röstar du på?... 5 Så här röstar du... 6 Du kan rösta före valet...

Läs mer

Lättläst om val till riksdagen, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige 2014. Så här röstar du

Lättläst om val till riksdagen, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige 2014. Så här röstar du Lättläst om val till riksdagen, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige 2014 Så här röstar du Här kan du läsa om hur du gör när du röstar i valen år 2014. Du kan också läsa om vad du kan göra om du

Läs mer

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga När jag bjuder in någon till ett

Läs mer

Så här röstar du i omvalet

Så här röstar du i omvalet LÄTTLÄST om omvalet till kommunfullmäktige i Båstad 2015 Så här röstar du i omvalet Här kan du läsa om hur du gör när du röstar i omvalet till kommunfullmäktige i Båstad 2015. Du kan också läsa om vad

Läs mer

Anhörigstöd 2013. i Lessebo kommun

Anhörigstöd 2013. i Lessebo kommun Anhörigstöd 2013 i Lessebo kommun Vem anhörigstödet finns till för Det kan ge såväl glädje som trygghet att hjälpa och stödja en närstående, men det kan också innebära oro och trötthet. Du som stödjer

Läs mer

Äldre- och Handikappomsorgen

Äldre- och Handikappomsorgen Äldre- och Handikappomsorgen i Haparanda Välkommen till Haparanda-Tornio Vi är den snabbast växande regionen i norra Sverige och Finland. Här finns 34 000 invånare och 1 900 företag. Tvillingstaden Tornio

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I DOCKEKULLA 17 MAJ 2010.

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I DOCKEKULLA 17 MAJ 2010. MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I DOCKEKULLA 17 MAJ 2010. Datum: 2010-05-17 Tid: 19.00 20.25 Plats: Dockekulla Bygdegård. Deltagare: 12 personer. Dockekulla Bygdegårdsförenings ordförande Elisabeth

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Sessionssalen, Gamla kommunhuset, kl 13.30 15.00 Beslutande Lars-Erik Nilsson, (M), ordförande Lars-Åke Bergstrand, (S), vice ordförande Kjell Myrén, (M)

Läs mer

Kommunbladet december 2014

Kommunbladet december 2014 Kommunbladet december 2014 Det här är några av artiklarna i kommunbladet nummer 9. Har du frågor eller vill veta mer om vad som händer i Norsjö under december månad? Ring växeln, telefon 0918-140 00 eller

Läs mer

Materialet framtaget i Projekt Mitt val.

Materialet framtaget i Projekt Mitt val. För mer demokrati 2 Materialet framtaget i Projekt Mitt val. Ett projekt i samverkan med FUB och Riks-Klippan med stöd från Allmänna Arvsfonden och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Projektledare:

Läs mer

Gösta Hansson (c), ordförande Elving Claessonl (s), vice ordförande Vivianne Gustafsson (s) Christina Johansson (fp) Christina Höij (m)

Gösta Hansson (c), ordförande Elving Claessonl (s), vice ordförande Vivianne Gustafsson (s) Christina Johansson (fp) Christina Höij (m) 01-10 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl. 15.00-18.00 Beslutande Gösta Hansson (c), ordförande Elving Claessonl (s), vice ordförande Vivianne Gustafsson (s) Christina Johansson (fp) Christina

Läs mer

Värdegrund, lokala värdighetsgarantier och bemötande

Värdegrund, lokala värdighetsgarantier och bemötande Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Dokumentansvarig Emelie Sundberg, SAS Godkänd av Monica Holmgren, chef vård- och omsorgsförvaltningen Diarienr VON 198/15

Läs mer

Valet i fickformat. Val till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige 2014

Valet i fickformat. Val till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige 2014 Valet i fickformat Val till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige 2014 Valet i fickformat Val till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige Val 2014... 3 Din rösträtt... 4 Ditt röstkort...

Läs mer

Bo hemma. i Kinda kommun

Bo hemma. i Kinda kommun Bo hemma i Kinda kommun Bo hemma i Kinda kommun I den här broschyren kan du läsa om vilket stöd du kan söka från Kinda kommun om du behöver hjälp för att du ska kunna bo hemma vid sjukdom eller hög ålder.

Läs mer

HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM

HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM 1 Hjälp och stöd vid demenssjukdom Minnesstörning behöver inte alltid vara ett tecken på demenssjukdom och en anledning till oro. Det är ändå

Läs mer

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun 1 Denna broschyr har arbetats fram av Birgitta Håkansson, Margareta Olsson, Eleonore Steenari och Ewa Axén Gustavsson, Äldreförvaltningen våren 2004 Layout,

Läs mer

Den 8 september 2013 genomförs en rådgivande folkomröstning i Västerbottens läns landsting.

Den 8 september 2013 genomförs en rådgivande folkomröstning i Västerbottens läns landsting. Folkomröstning Därför genomförs en folkomröstning Den 8 september 2013 genomförs en rådgivande folkomröstning i Västerbottens läns landsting. Omröstningsfråga Som en del i att nå balans i ekonomin beslutade

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen i Norrköpings kommun

Lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen i Norrköpings kommun Lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen i Norrköpings kommun VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Lokala värdighetsgarantier i Norrköping Värdigt liv och välbefinnande Nationella värdegrunden Enligt ett tillägg

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun Lena Bergman, 0573-142 89 lena.bergman@arjang.se HANDLINGSPLAN/POLICY Antagen av Stöd och omsorgsnämnden Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun 2(5) Bakgrund Handlingsplan/policyn för

Läs mer

Hemstöd. För dig med en psykisk funktionsnedsättning

Hemstöd. För dig med en psykisk funktionsnedsättning Hemstöd För dig med en psykisk funktionsnedsättning 1 INNEHÅLL HEMSTÖD...3 Ansökan Beslut Kontaktman Avgift SYSSELSÄTTNING...5 Avgift TRYGGHETSLARM... 6 Ansökan, beslut och avgift SÄRSKILT BOENDE... 7

Läs mer

ResursPoolen frivilliga uppdrag i Linköping

ResursPoolen frivilliga uppdrag i Linköping Joakim Nyman 2015-03-19 Utvecklingsledare 0490-25 52 95 ResursPoolen frivilliga uppdrag i Linköping Information från Siv Nordkvist, ordförande, och Jan-Erik, volontär, vid möte med Synskadades Riksförbund

Läs mer

Värdegrund- förslag till lagändring

Värdegrund- förslag till lagändring Värdegrund- förslag till lagändring 5 kap. 4 Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund) Socialnämnden ska verka för

Läs mer

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 2012-12-17 Dnr Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 Jung och Kvänums förskolor Välkomnar tisdag 22 januari och torsdag 24 januari 09.00 11. 30 och 14.00 16.30. Guider finns som tar hand

Läs mer

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet i Luleå kommun Stöd i hemmet innebär olika former av omsorg, omvårdnad, stöd och service i ditt hem. Du ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt

Läs mer

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp.

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp. Nödnumret 112 När man blir äldre ökar risken för akut sjukdom och olyckor i hemmet. Det finns många hot från att man faller och slår sig till att drabbas av allvarliga tillstånd som stroke eller hjärtinfarkt.

Läs mer

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp.

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp. Nödnumret 112 När man blir äldre ökar risken för akut sjukdom och olyckor i hemmet. Det finns många hot från att man faller och slår sig till att drabbas av allvarliga tillstånd som stroke eller hjärtinfarkt.

Läs mer

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning LSS lagen om rätten att leva som andra För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning Alla personer med någon form av funktionsnedsättning som bor i Bräcke kommun skall

Läs mer

Korttidsboende. Information från Alvesta kommun, Omsorg & hälsa

Korttidsboende. Information från Alvesta kommun, Omsorg & hälsa Korttidsboende Information från Alvesta kommun, Omsorg & hälsa 1 Korttidsboende Syftet med korttidsboende är att ge Dig en ökad trygghet vid oförutsedda händelser. Målet är att Du ska kunna återgå till

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald.

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald. Ett samhälle för alla Plan för funktionshinderspolitiken i Jönköpings kommun år 2015-2018 Jönköpings kommun arbetar för mångfald. Mångfald betyder bland annat att alla människor ska vara välkomna i samhället.

Läs mer

Valet i fickformat. Val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige 2010

Valet i fickformat. Val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige 2010 Valet i fickformat Val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige 2010 Valet i fickformat Val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige 2010 Val 2010... 2 Valsedlar... 4 Rösta på parti och

Läs mer

Kvalitet och värdegrund i vården.

Kvalitet och värdegrund i vården. 1 Kvalitet och värdegrund i vården. Inledning Vi är måna om att personerna som får vård och omsorg av oss har det så bra som möjligt. Du som arbetar inom omsorgen är viktig i det arbetet. I den här broschyren

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier

Lokala värdighetsgarantier Lokala värdighetsgarantier Lokala värdighetsgarantier - äldreomsorgens löfte till dig För att du som invånare ska veta vad du kan förvänta dig av oss har vi så kallade värdighetsgarantier för vissa av

Läs mer

Förteckning över fördjupningsområden vid utbildnings- och introduktionsanställning

Förteckning över fördjupningsområden vid utbildnings- och introduktionsanställning Förteckning över fördjupningsområden vid utbildnings- och introduktionsanställning Denna vägledning kan ses som ett stöd vid framtagandet av medarbetarens utbildnings- och introduktionsplan. Förslag på

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Äldreboende. Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen

Äldreboende. Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen Äldreboende Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen 1 Äldreboende När man inte längre klarar av att bo kvar hemma finns möjlighet att söka till ett äldreboende. Boendet är till för Dig som

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

Kontakt. LSS Funktionsstöd Klostergatan 5B Linköping. leanlink.se/lss-funktionsstod

Kontakt. LSS Funktionsstöd Klostergatan 5B Linköping. leanlink.se/lss-funktionsstod Kontakt LSS Funktionsstöd Klostergatan 5B 581 81 Linköping lss@linkoping.se leanlink.se/lss-funktionsstod Linköpings kommun Leanlink LSS Funktionsstöd leanlink.se LSS Funktionsstöd Vår värdegrund Linköpings

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I RIMFORSA DEN 5 MAJ 2014

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I RIMFORSA DEN 5 MAJ 2014 MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I RIMFORSA DEN 5 MAJ 2014 Datum: 2014-05-05 Tid: 19.02 20.35 Plats: Godtemplargården, Rimforsa Deltagare: 25 personer Kommunalrådet Pia Tingvall hälsade välkommen

Läs mer

Service- och värdighetsgarantier

Service- och värdighetsgarantier 1(6) Service- och värdighetsgarantier Antagna av socialnämnden 2016-11-23 160 Vårt gemensamma mål Du som har kontakt med oss som arbetar inom Socialtjänsten i Mullsjö kommun ska möta en kunnig och vänlig

Läs mer

Hemtjänst i Kristianstads kommun. Ditt behov av hjälp avgör. I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp.

Hemtjänst i Kristianstads kommun. Ditt behov av hjälp avgör. I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst ska ge det stöd som just du behöver för att

Läs mer

Att vårda sin hälsa. i Sverige

Att vårda sin hälsa. i Sverige Att vårda sin hälsa i Sverige Vården och du Som patient ska du ha inflytande över din vård. Din hälso- och sjukvård ska så långt som möjligt planeras och genomföras med dig. Vissa rättigheter är reglerade

Läs mer

Borgmästarens hemvård

Borgmästarens hemvård Omsorgsnämndens vision Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell inriktning Borgmästarens hemvård ger stöd och hjälp till ungefär 300 personer.

Läs mer

Hjälp i ditt hem Information om vår hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering.

Hjälp i ditt hem Information om vår hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering. Hjälp i ditt hem Information om vår hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering. Om du är äldre, långvarigt sjuk eller har funktionshinder kan du få stöd och hjälp i ditt eget hem. Vi på vårdbolaget TioHundra

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra?

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Anmälan Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Att anmäla en misstanke om t ex barnmisshandel, föräldrars missbruk

Läs mer

Val 2010. Lättläst information. Här kan du läsa om hur du gör när du röstar i valet år 2010 och om vem som får rösta.

Val 2010. Lättläst information. Här kan du läsa om hur du gör när du röstar i valet år 2010 och om vem som får rösta. Lättläst information Val 2010 Här kan du läsa om hur du gör när du röstar i valet år 2010 och om vem som får rösta. Du kan också läsa om hur du kan göra om du inte kan rösta på valdagen den 19 september.

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE.

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDEN Vi som lever i Sverige och Blekinge blir friskare och lever allt längre. Det är en positiv utveckling och ett resultat av vårt välstånd

Läs mer

Äldredialog i Lysekil

Äldredialog i Lysekil Äldredialog i Lysekil Inledning och bakgrund Som ett led i att förverkliga Lysekils kommuns vision Lysekils kommun ska vara ett levande samhälle året runt och präglas av positiva människor som inspirerar

Läs mer

Nyhetsbrevet i korthet

Nyhetsbrevet i korthet Nyhetsbrevet i korthet S NYHETSBREV FÖR KOMMUNER 2015:3 V Stockholm 2015-03-06 Sida 1 (7) Information till alla kommuner Omval till kommunfullmäktige i Båstad kommun Kalender för omvalet Information till

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN BILAGA 3

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN BILAGA 3 LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN BILAGA 3 Alla människor har lika värde, alla har rätt att mötas med respekt, tydlighet, lyhördhet, hänsyn och acceptans för den man är. Den

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

Hovslund vårdbostad och hemvård

Hovslund vårdbostad och hemvård Hovslund vårdbostad och hemvård Hovslund vårdbostad och hemvård Omsorgsnämndens vision Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell inriktning

Läs mer

Kommunbladet december Kommunväxeln har ändrade öppet-tider under julhelgerna. Ansök om bygdemedel

Kommunbladet december Kommunväxeln har ändrade öppet-tider under julhelgerna. Ansök om bygdemedel Kommunbladet december 2016 Det här är en lättläst sammanfattning av information från Norsjö kommun. Kommunväxeln har ändrade öppet-tider under julhelgerna Fredag 23 december, fredag 30 december och torsdag

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Vill du bli god man?

Vill du bli god man? Vill du bli god man? Är du vår nästa god man eller förvaltare? Överförmyndarmyndigheten i Järfälla och Upplands-Bro har alltid behov av gode män för personer som har svårt att klara sin vardagsekonomi

Läs mer

HANDLEDNING FÖRTIDSRÖSTNING. Röstmottagning i röstningslokal val till riksdag, landsting och kommun 1 19 september 2010

HANDLEDNING FÖRTIDSRÖSTNING. Röstmottagning i röstningslokal val till riksdag, landsting och kommun 1 19 september 2010 HANDLEDNING FÖRTIDSRÖSTNING Röstmottagning i röstningslokal val till riksdag, landsting och kommun 1 19 september 2010 ATT KOMMA IHÅG Kontrollera rösträtten Försäkra dig om att antalet valkuvert stämmer

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Värdighetsgarantier inom äldreomsorgen Nu finns det värdighetsgarantier för dig som har hemtjänst eller bor på äldreboende i Halmstads kommun!

Värdighetsgarantier inom äldreomsorgen Nu finns det värdighetsgarantier för dig som har hemtjänst eller bor på äldreboende i Halmstads kommun! Värdighetsgarantier inom äldreomsorgen Nu finns det värdighetsgarantier för dig som har hemtjänst eller bor på äldreboende i Halmstads kommun! HEMVÅRDSFÖRVALTNINGEN Vad är en värdighetsgaranti? En värdighetsgaranti

Läs mer

Var finns din närmaste hjärtstartare?

Var finns din närmaste hjärtstartare? Var finns din närmaste hjärtstartare? Det kan hända vem som helst, var som helst och när du minst anar det! Plötsligt händer det. Någon drabbas av ett plötsligt hjärtstopp mitt framför dig. Det kan hända

Läs mer

PROTOKOLL 1(21) Valnämnden Sammanträdesdatum: Plats och tid Hövdingasalen, Ale torg, kl 14:00-15:40

PROTOKOLL 1(21) Valnämnden Sammanträdesdatum: Plats och tid Hövdingasalen, Ale torg, kl 14:00-15:40 PROTOKOLL 1(21) Plats och tid Hövdingasalen, Ale torg, kl 14:00-15:40 ande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter

Läs mer

Från den 1 januari i år har vi lokala värdighetsgarantier för

Från den 1 januari i år har vi lokala värdighetsgarantier för Nyhetsbrev Nationell värdegrund i äldreomsorgen Information från vård och omsorgsförvaltningen, Mölndals stad april 2015 Garantier för kvalitet Från den 1 januari i år har vi lokala värdighetsgarantier

Läs mer

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Version 13.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i akut stroke 2013-01-01 och därefter. RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Dessa uppgifter fylls i av vårdpersonalen på strokeenheten Personnummer

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Äldre personer med missbruk

Äldre personer med missbruk Äldre personer med missbruk Rutiner för samverkan Ledningsgruppen för social-och fritidsförvaltningen 2014-09-22 Ledningsgruppen för omsorgsförvaltningen 2014-04-10 Innehåll 1 Uppdraget 5 1.1 Mål med

Läs mer

Välkommen till. vår hemtjänst

Välkommen till. vår hemtjänst Välkommen till vår hemtjänst Vi har alltid nära hem till dig Vi har alltid nära hem till dig Hemtjänsten i Kungsbacka kommun är namnet på den kommunala hemtjänsten. Vi som arbetar här är anställda av kommunen.

Läs mer

SKOLNYTT. Röbroskolan 2013/2014 Vecka 34/35. MATSEDEL vecka 34/35. Måndag Köttfärssoppa, mj. bröd Tisdag Köttbullar, sås, pot

SKOLNYTT. Röbroskolan 2013/2014 Vecka 34/35. MATSEDEL vecka 34/35. Måndag Köttfärssoppa, mj. bröd Tisdag Köttbullar, sås, pot SKOLNYTT Röbroskolan 2013/2014 Vecka 34/35 MATSEDEL vecka 34/35 Måndag LOV Tisdag LOV Onsdag LOV Torsdag Makaroner, korv Fredag Fläskkarré, sås, pot. Måndag Köttfärssoppa, mj. bröd Tisdag Köttbullar, sås,

Läs mer

KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST

KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST Kulturrådet, Box 7843, 103 98 Stockholm Besök: Långa raden 4, Skeppsholmen Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 Webbplats: www.kulturradet.se Illustration omslag: Lehån

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Valnämnden. Sammanträdesdatum Plats och tid: Trosa kommunhus, Trosa kl Kenneth Tinglöf (KD)

Sammanträdesprotokoll Valnämnden. Sammanträdesdatum Plats och tid: Trosa kommunhus, Trosa kl Kenneth Tinglöf (KD) Plats och tid: hus, Trosa kl. 18.00-18.15 Beslutande ledamöter Dan Larson (M) ordf. Tommy Setzman (S) Kenneth Tinglöf (KD) Ej tjänstgörande - ersättare Övriga närvarande: Jakob Etaat (kanslichef) Justering:

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

Äldreomsorgsverksamheten

Äldreomsorgsverksamheten Äldreomsorgsverksamheten Lagar Det två viktigaste lagarna som styr vård och omsorg är Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt Socialtjänstlagen (SOL). Hälso- och sjukvårdslagen reglerar all verksamhet inom

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier

Lokala värdighetsgarantier Lokala värdighetsgarantier Genomförandeplan Äldre i Degerfors kommun med sociala omsorgs- och vårdinsatser ska få en individuell genomförandeplan upprättad. Tidsaspekten för upprättandet ser olika ut,

Läs mer

Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig

Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig Givande och självklart Men oj, så slitsamt ibland De allra flesta ställer upp när någon behöver hjälp. Ofta är det helt självklart att hjälpa

Läs mer

Kommunbladet maj 2014

Kommunbladet maj 2014 Kommunbladet maj 2014 Information från Norsjö kommun på lättläst svenska. Val till EU-parlamentet Den 25 maj 2014 är det val till EU-parlamentet (Europa-parlamentet). Då väljer du vilka 20 svenska politiker

Läs mer

Insatsen vård- och omsorgsboende

Insatsen vård- och omsorgsboende Socialförvaltningen Insatsen vård- och omsorgsboende Tjänstedeklaration Beslutad av socialnämnden 2013-06-13, 80. Varför tjänstedeklarationer? Insatsen vård- och omsorgsboende Vi vill förtydliga vad våra

Läs mer

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Jörgen Wiklund & Co/Bildarkivet.se Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Om du har en funktionsnedsättning som är omfattande, betydande

Läs mer

Valnämnden. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Valnämnden. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, kl. 19.0020.00 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Göran Winér (S), ordförande Leif Hägg (M) Anette Hallberg (S) Anders Nilsson (SD), tjg ers för

Läs mer

Stefan Österhof (S) Agnetha Wildros (S) Catharina Christensson (S) 1(11) Sammanträdesprotokoll Valnämnden

Stefan Österhof (S) Agnetha Wildros (S) Catharina Christensson (S) 1(11) Sammanträdesprotokoll Valnämnden Sammanträdesprotokoll 1(11) 2013-06-10 Valnämnden Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 13.15-14.30 ande Kjell G G Johansson (M) Birgitta Nilsson (C) Tina Lindqvist (S) Christoffer Laz (M)

Läs mer

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel 2013-06-26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare 3 Hemsjukvårdspatient 3

Läs mer

Kommunbladet nummer 1, januari 2014. Ny internet-tjänst på skolorna. Ny skol-lag. Information från Norsjö kommun på lättläst svenska.

Kommunbladet nummer 1, januari 2014. Ny internet-tjänst på skolorna. Ny skol-lag. Information från Norsjö kommun på lättläst svenska. Kommunbladet nummer 1, januari 2014 Information från Norsjö kommun på lättläst svenska. Ny internet-tjänst på skolorna Skolorna i Norsjö kommun kommer att börja använda en ny internet-tjänst, där föräldrar,

Läs mer

På väg Enkät för den unge

På väg Enkät för den unge På väg Enkät för den unge För dig som bor i familjehem eller HVB Du har rätt att få det stöd du behöver, både innan och efter det att du flyttat ut från ditt familjehem eller hem för vård eller boende

Läs mer

Chefsdag 20 mars på Träcentrum i Nässjö

Chefsdag 20 mars på Träcentrum i Nässjö Chefsdag 20 mars på Träcentrum i Nässjö Träffen på Träcentrum den 20 mars inleddes av senior Inge Werner som välkomnade de cirka 60 deltagarna till samverkansdagen genom att beskriva sina erfarenheter

Läs mer

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Den 1 oktober 2013 inför omsorgsnämnden i Karlshamns kommun

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

Välkommen till Hjo. En guide för dig som är nyanländ i Hjo kommun

Välkommen till Hjo. En guide för dig som är nyanländ i Hjo kommun Välkommen till Hjo En guide för dig som är nyanländ i Hjo kommun Att börja med Som ny i Sverige finns det några saker som är viktiga att börja med, dessa är: Folkbokföring Fullständigt personnummer ID-kort

Läs mer

Värdegrund - att göra gott för den enskilde

Värdegrund - att göra gott för den enskilde Värdegrundsdokumentet är framarbetat av och för socialförvaltningen i Degerfors kommun, samt antaget av socialnämnden 2012-10-10. Text: Jeanette Karlsson och Sture Gustafsson. Illustrationer: Bo Qvist

Läs mer

Jurslavägen 31. Att bo på Jurslavägen 31 2014-08-20

Jurslavägen 31. Att bo på Jurslavägen 31 2014-08-20 Jurslavägen 31 2014-08-20 Att bo på Jurslavägen 31 Äldreboendet Jurslavägen 31 ligger i ett fint och lugnt område som heter Jursla och ligger utanför Norrköping. Huset ligger i markplan vilket gör det

Läs mer

Stockholms stad program för stöd till anhöriga

Stockholms stad program för stöd till anhöriga 159/2012 SoN dnr 3.1-098/2012 ÄN dnr070303- Stockholms stad program för stöd till anhöriga 2012-2016 Förslag maj 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN ÄLDREFÖRVALTNINGEN Inledning Många anhöriga utför ett omfattande

Läs mer

1(8) Anhörigstöd. Styrdokument

1(8) Anhörigstöd. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2016-03-07 62 Dokumentansvarig Anhörigsamordnare/BA Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4 2 Regelverk...5

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Värdighetsgarantier. inom Vård och omsorg

Värdighetsgarantier. inom Vård och omsorg Värdighetsgarantier inom Vård och omsorg Om Hjo kommuns värdighetsgarantier Värdighetsgarantierna för Vård och Omsorg är garantier som mer konkret talar om vad brukarna inom Vård och Omsorg i Hjo kommun

Läs mer