Vilken vacker bygd Kinda är!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vilken vacker bygd Kinda är!"

Transkript

1 I detta nummer: Vilken vacker bygd Kinda är! Medborgarträffar, Gode män, Värdegrundsarbete, Konsumentvägledning, Hjärtstartarregistret och mycket mer... Kindanytt

2 Vilken vacker bygd Kinda är! Fotograf: Carina Lund Vilken vacker bygd Kinda är! Jag ser nu tillbaka på några trevliga och intensiva månader som kommunchef i Kinda kommun. För en månad sedan, hade jag förmånen att få följa med kulturoch fritidschefen Jerker Carlsson på turné i Kinda. Han visade mig utsiktsplats över Åsunden, vi bjöds på besök i en vacker prästgård, såg skolor, dagis och äldreboenden, nostalgi-mack och mycket mer. Vilken vacker bygd Kinda är. Nu vet jag också var jag i vår kan titta på orkidéer, köpa glass och kaffe, samt mycket annat som är berikande på fritiden. Kinda kommun har bra verksamheter för de vi är till för. Skolor, barnomsorg, Vård och Omsorg till äldre med flera. Det finns också bra verksamheter för ungdomar, fritidsgårdar och Kåken som exempel. Jag har också mött ett antal engagerade föreningar av olika slag liksom väl fungerande företag. Prioriterat uppdrag för mig nu under året är att justera strukturen för tjänstemännen i Kommunkontoret. Omvärldens krav förändras, då måste vi också se över hur vi arbetar och hur det kan vara lätt och tydligt att nå oss, vid behov. Det finns också problem som oroar. Arbetslösheten, inte minst bland ungdomarna i kommunen. När det gäller de varsel som lagts av Kindahus och Finess Hygiene så har vi riggat en varselgrupp till stöd för företagen. I den gruppen ingår kommunens personalavdelning, Kinda Lärcentrum, Växtkraft Kinda, Arbetsförmedlingen och representanter från de två aktuella arbetsplatserna. Parallellt startar kommunen en försöksverksamhet, som under 2014 samlar alla arbetsmarknadsprojekt som vi har i kommunen på ett ställe. Vi skapar en väg in för arbetslösa. Det bedrivs av kommunen men är också ett samarbete, bland annat mellan kommunens förvaltningar, Arbetsförmedlingen, Kinda Lärcentrum och Växtkraft Kinda, pågående EU projekt. Syftet är gemensamma krafter för att minska arbetslösheten. När ni läser det här så hoppas jag att sol, vår och värme kommit till vår del av landet. Med vänlig hälsning Anita Silfver 2

3 Stjärneboskolan blir Värgårdsskolan, Hemsjukvård och rehabilitering Stjärneboskolan blir Värgårdsskolan När höstterminen 2014 startar skrivs ett nytt kapitel när det gäller skola i Kisa. Mellanstadieeleverna som idag går på Stjärneboskolan börjar då skolan i om- och nybyggda lokaler på Värgårdsskolan. Första skoldagen i höst, den 19 augusti, drar skolåret igång med pompa och ståt för våra mellanstadieelever. Vi ser fram emot att Kindaborna sluter upp och hjälper till att skapa en härlig stämning vid invigningen. Under september kommer vi även att uppmärksamma att det varit skola under 100 år på den plats där Stjärneboskolan ligger idag. Barn- och utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen kommer att bjuda in till festligheter. Vi ser fram emot att många före detta elever ska medverka. En inbjudan till festligheterna kommer att komma så håll ögonen öppna! Vi ser fram emot en spännande nystart på Värgårdskolan. Kenneth Salomonsson, Rektor Foto: Charlotte Andersson Foto: Charlotte Andersson Hemsjukvård och rehabilitering Hemsjukvård och rehabilitering i hemmet riktar sig till dig som behöver hälso- och sjukvård men inte kan ta dig till en vårdcentral eller mottagning. Efter att du, din anhörig eller omsorgspersonal har påtalat ett behov gör fysioterapeut (sjukgymnast) och arbetsterapeut ett hembesök. Fysioterapeut och arbetsterapeut samarbetar med sjuksköterska, biståndsbedömare, undersköterska och läkare. Fysioterapeut och arbetsterapeut ger handledning och stöd till personal och anhöriga i hemtjänst och på äldreboende. Hemsjukvården Telefonnummer: Rehabiliteringen Telefonnummer: Telefontid mån-fre klockan Vid hembesöket görs en bedömning av din aktivitets- och/eller funktionsförmåga. Bedömningen ligger till grund för vilka åtgärder som kan bli aktuella. Exempel på åtgärder kan vara funktionsträning, bostadsanpassning eller någon form av hjälpmedel. Fysioterapeut och arbetsterapeut arbetar i hemmet och på särskilda boenden i kommunen. 3

4 God man, Sociala stöduppdrag Vill du bli god man? I Kinda finns barn och vuxna som behöver hjälp. Som god man gör du en viktig insats för både den du företräder och samhället. Ofta är denna hjälp helt avgörande för personen i fråga eftersom den bidrar till stabilitet i det vardagliga livet. De två vanligaste uppdragen är: *God man på grund av sjukdom med mera. *God man för ensamkommande barn. Vad gör en god man till sjuka med mera? En god man ses som ett ombud till den enskilde. Man ska hålla sig informerad om att personen har nödvändiga hjälpinsatser, t.ex. hemtjänst. Kontrollera att omsorgen på sjukhem, gruppbostad etc. fungerar. Medverka vid vårdplaneringsmöten. Betala räkningar. Vad gör en god man för ensamkommande barn? Det är ett tillfälligt uppdrag som pågår under asylprocessen och som ska upphöra när ungdomen får besked om uppehållstillstånd eller avvisning. God man har inte den dagliga omvården och tillsynen men är ett nav kring vilket barnets angelägenheter samlas. Det är därför nödvändigt att ha kontakt med barnet, boendet, skola, socialtjänsten, migrationsverket etc. Om du är intresserad? Kontakta vår överförmyndarverksamhet. Växel: Besökstid: Vardagar , Stadshuset, Stångågatan 28 i Vimmerby Torsdagar , Kommunhuset i Kisa, Stora Torget 5 Annan tid för besök går att boka! Gerd Jörbo, handläggare Birgitta Johansson - God man! Men vad gör egentligen en god man och varför ska man bli god man? Vi frågade Birgitta Johansson som varit god man sedan 1998, hur hon ser på sin roll som god man. Hur blev du god man? - Genom en tillfällighet. Vad handlar uppdraget om? - Man hjälper en medmänniska för att den personen ska få det så bra som möjligt. Det kan handla både om ekonomiska frågor och att livssituationen ser bra ut, stöd vid exempelvis kontakt med sjukvård, olika myndigheter eller liknande. Varje år gör man en redovisning över årets räkenskaper till överförmyndaren som kontrollerar att det stämmer. Du förbereds för uppdraget genom utbildningar som kommunen arrangerar för att du ska vara så väl förberedd som möjligt. Varför är du god man? - För att hjälpa en medmänniska. Varför tycker du att man ska bli god man? - Det här är ett sätt att stödja en medmänniska på. Det finns många olika sätt, men som god man är man med och hjälper och stödjer en medmänniska i en viktig del i deras vardag som måste fungera. Vill du hjälpa till och stödja en medmänniska? Har du tid över i din vardag och känner att du vill hjälpa en medmänniska? Då kanske du är intresserad av att anta ett socialt stöduppdrag? Ett socialt stöduppdrag innebär att du och eventuellt din familj blir kontaktfamilj, kontaktperson eller familjehem, och därmed en resurs för en annan familj eller person behöver stöd och avlastning. Låter detta som något som skulle passa dig eller vill du bara veta mer? Kontakta Karolina Bruhn eller Du kan även anmäla dig på vår hemsida 4

5 Supervalåret 2014 Under 2014 kommer två val att genomföras. Först är det val till EU-parlamentet den 25 maj, och till hösten, den 14 september, är det val till riksdag, landsting och kommun. Röstkort Alla som har rösträtt ska ha fått ett röstkort med posten under tiden 2-7 maj, för EU-valet, och under tiden augusti för val till riksdag, landsting och kommun. På röstkortet finns information om var du kan rösta, och i vilka val du har rösträtt. Du kan rösta antingen i vallokal på valdagen eller i förväg i en röstningslokal i din kommun, eller på annan ort. Förtidsröstning Från och med den 7 maj har du möjlighet att förtidsrösta i EU-valet och från den 27 augusti i val till riksdag, landsting och kommun. I Kinda kommun kommer Medborgarkontoret i Kisa och biblioteken i Horn och Rimforsa att vara öppna för förtidsröstning. Information om öppettider kommer att annonseras i dagspressen och på kommunens hemsida. När du förtidsröstar måste du kunna styrka din identitet. Du måste också ha med dig ditt röstkort. Rösta med bud Du kan rösta med bud om du är sjuk, funktionshindrad eller gammal och inte själv kan ta dig till din vallokal eller någon röstningslokal. Att rösta med bud innebär att du själv gör i ordning din röst men att någon annan lämnar in den till din vallokal eller till en röstningslokal. Ett bud kan vara en anhörig eller en bekant. Kommunen kommer också att tillhandahålla personer som kan fungera som bud. Ring till kommunens växel och fråga efter det kommunala budet. Om du får din post av en lantbrevbärare kan lantbrevbäraren vara bud. Du behöver särskilt material för att rösta med bud. Det kan du beställa genom kommunens växel eller från Valmyndigheten. Utöver budet behöver du också ett vittne när du röstar genom bud. Om du tappar bort ditt röstkort Kommunens valadministration kan hjälpa dig att skriva ut ett nytt. Rösta i vallokal Rösta i vallokalen kan du bara göra på valdagen den 25 maj och 14 september. Du kan bara rösta i den vallokal som står på ditt röstkort. Där står adressen till din vallokal och vilka tider den har öppet. Du måste kunna styrka din identitet för att få rösta. Supervalåret 2014, Medborgarträffar Vallokaler och öppettider på valdagen I Kinda kommun är samtliga vallokaler på valdagen öppna mellan klockan och (för EUvalet) och mellan (för val till riksdag, landsting och kommun). Medborgarkontoret i Kisa har öppet samma tid. Det ger möjlighet för dig som av någon anledning inte kan rösta i din vallokal att rösta även på valdagen. Bra för dig som är här som turist eller sommarboende i kommunen! Mera information om valet finns att läsa på Valmyndighetens hemsida eller genom att ringa Kinda kommuns valadministration Välkommen att rösta i valet till EUparlamentet den 25 maj och i val till riksdag, landsting och kommun den 14 september 2014! Valnämnden i Kinda kommun Medborgarträffar Det finns många sätt att vara med och påverka kommunen. Ett av dem är medborgarträffarna som går av stapeln på åtta olika platser i kommunen. Kom dit, ta en kopp kaffe och prata lite med politiker och tjänstemän om de frågor som just du tycker är viktiga. Horn, Går n (Godtemplargården) Måndag 19 maj kl Björkfors, Allhuset Måndag 2 juni kl Hycklinge, Höganlid Måndag 9 juni kl Kisa, Folkets Hus Måndag 11 augusti kl Ydrefors, Brosjögården Måndag 18 augusti kl Träff tillsammans med företrädare för Ydre och Vimmerby kommuner. Dockekulla, Dockekulla Bygdegård Måndag 1 september kl Träff tillsammans med företrädare för Åtvidabergs kommun. 5

6 Värdegrundsarbete i äldreomsorgen, Konsumentrådgivning Värdegrundsarbete i äldreomsorgen Lisbeth Nilsson, projekt värdegrundsarbete och My Saksberg, områdeschef. Att värdegrundsfrågorna hamnat allt mer i fokus inom äldreomsorgen är glädjande för alla berörda. Genom ny lagstiftning (2011) och tillägg i socialtjänstlagen med en nationell värdegrund för äldreomsorgen stärktes den äldres möjligheter och rätt till värdigt liv och välbefinnande. I grunden handlar värdegrundsarbetet om att se människan, den äldre, som kompetent och kapabel att avgöra hur hon/han vill leva sitt liv, detta gäller även den dag som ett behov av vård och omsorg uppstår. I arbetet inom äldreomsorgen är vi skyldiga att efterfråga den äldres önskemål och vilja, bjuda in till delaktighet när vi skall komma överens om hur vården och omsorgen skall formas så att den passar den äldres situation så bra som möjligt. Vi är också skyldiga att visa respekt för den äldres integritet, integriteten handlar om kroppslig och emotionell integritet och om respekt för den äldres åsikter och levnadsvanor. Centralt i arbetet är relationen mellan den vårdande och den äldre, det är viktigt att skapa förtroende och trygghet, varför ett respektfullt och värdigt bemötande av den äldre är av stor vikt. Bemötandet inbegriper också närstående som har rätt att få ett gott bemötande av personal. För att kunna uppnå målsättningen med värdegrunden behöver alla som arbetar inom äldreomsorgen ha rätt kompetens. I Kinda kommun välkomnades den nationella värdegrunden och ett omfattande arbete har pågått sedan 2011 i form av kompetensutveckling för alla medarbetare och alla yrkeskategorier inom äldreomsorgen. Vi ser att värdegrundsarbetet, som är nära sammanlänkat med den yrkesmässiga etiken, är något som vi ständigt måste arbeta med. De mjuka frågorna behöver få ta plats och det är genom dem som vi synliggör människosynen och det är genom dem som vi lär och utvecklas i vårdandets konst. I Kinda har vi satsat på föreläsningar, utbildningsdagar, utbildning av värdegrundsledare, värdegrundsarbete schemalagt för personalgrupper och till vår hjälp har vi också använt ett pedagogiskt verktyg där reflektioner över olika etiska dilemman används som utgångspunkt för yrkesmässiga samtal. De pågående och långsiktiga satsningarna på värdegrundsarbete i Kinda har uppmärksammats på riksnivå bland annat genom ett par artiklar i facktidskrifter och där vi bjudits in till en nationell konferens om värdegrundsarbete. Det vi kanske inte tänker på är att Sverige globalt lyfts som exempel på ett land där det är tryggt att åldras. Tidningsrubriker om missförhållanden och brister kan färga vår syn om hur det står till med äldreomsorgen, vi kanske riskerar att få en negativ bild. Det är beklagligt och inte acceptabelt när brister uppstår samtidigt behöver vi hjälpas åt att få perspektiv på och kunskap om att äldreomsorgen generellt håller hög nivå. Undersökningar i Sverige visar att en stor del av de äldre och deras närstående är positiva till äldreomsorgen. I Kinda kommer det under året att genomföras så kallade brukarundersökningar där vi åter sätter verksamheterna under lupp. Granskning och uppföljingar behövs för fortsatt utveckling av kvaliteten och för att vi skall uppnå kraven i den nationella värdegrunden för äldreomsorgen. My Saksberg, områdeschef Konsumentrådgivning Kindaborna hamnar numera i Nässjö när de ringer för att få hjälp med konsumentrådgivning. För att fortsätta ge våra kommuninvånare stöd i konsumentfrågor har vi inlett ett samarbete med Konsument Höglandet i Nässjö. Detta innebär att du i framtiden ringer för att få stöd i konsumentfrågor eller skickar e-post via 6

7 Hjärtstartarregistret Civilförsvarsförbundet och Svenska HLR-rådet har tagit initiativet till Sveriges hjärtstartarregister där Hjärt-Lungfonden är en samarbetspartner. Hjärtstartarregistret är ett nationellt register för de hjärtstartare som finns tillgängliga för allmänheten i Sverige. Det är det första och hittills enda i sitt slag i Sverige, liknande finns runt om i Europa. I kan allmänheten nu få bättre information om var hjärtstartare finns placerade. Denna kunskap kan visa sig livsavgörande om ett plötsligt hjärtstopp inträffat. Ju snabbare en hjärtstartare kommer till den nödställde desto större är chanserna att den räddas till livet. Registret har ett samarbete med SOS Alarm. Detta gör att larmoperatören kan se de registrerade hjärtstartarnas placeringar på kartan och upplysa inringaren om var närmaste hjärtstartare finns för snabb livräddande insats i väntan på ambulans. I det webbaserade registret har du/ ni som innehavare av en eller flera hjärtstartare möjlighet att uppge var er hjärtstartare är placerad. Registreringen är gratis, helt frivillig och innebär inga krav, däremot kan registreringen bidra till att rädda liv. Registrera din hjärtstartare redan idag! Uppmärkning av hjärtstartare Svenska HLR-rådet rekommenderar i samråd med europeiska och internationella HLR-råd en standardiserad skylt som ska markera var en hjärtstartare är placerad. Bakom symbolen står även den internationella livräddningsorganisationen ILCOR och den europeiska motsvarigheten ERC. Skylten bör finnas överallt där en hjärtstartare finns placerad för att Hjärtstartareregistret, Eldning utomhus upplysa att det finns hjärtstartare och var den finns placerad. Skylten är en s.k. nödskylt med en grön bakgrund enligt standard för sjukvårdsutrustning. Den innehåller ett vitt hjärta med en blixt i samt ett vitt kors i övre högra hörnet. Informationen är hämtad på Sveriges Hjärtstartarregisters hemsida. Information om eldning utomhus Sommar och vår är en tid då vi ofta drar fram grillarna och bränner gräs, löv och ris. Sommaren är också en tid då bränder utomhus ofta förekommer. I Sverige inträffar varje år i genomsnitt mellan och bränder i skog och mark. Brändernas omfattning varierar mycket från år till år, men ofta berörs mer än hektar. De ekonomiska följderna är stora i form av räddningsinsatser och skador på skog och byggnader. Eldning i större omfattning (halm, hyggen, etc) ska alltid anmälas till Räddningstjänsten. Du får elda i mindre skala ( bränna gräs, löv, ris) utan att anmäla. Detta gäller om: eldning sker utanför detaljplanlagt område och samlad bebyggelse det är ljust (dagtid) åtgärder tagits för att branden inte ska sprida sig väderleken är lämplig (svag eller ingen vind) det inte blir sanitär olägenhet (rök och aska sprids) Du får inte elda om det är eldningsförbud. Mer information på eller räddningstjänsten Tips! Om du har en smartphone kan du ladda hem appen brandrisk. 7

8 Evenemang och På Gång Evenemang PåGång Maj 10 Kisemarken 17 Leva och Bo i Rimforsa Juni 1 Kinda Dagen - lär känna din hembygd 14 Björkfors Bymarken 28 Rimforsa marknad Juli 12 Hornmarken 19 Torgdag i Hycklinge gästhamn 24 Guidning på Smedstorps dubbelgård Augusti 2 Guidning Tidersrums kyrka September 6 Höstmarknad Höganlid, Hycklinge 6-7 Östgötadagarna Levande Torg i Kisa Juli 4, 11, 18, 25 och 1 augusti Trollegater Guidningar onsdagar och söndagar kl under perioden 25 juni - 17 augusti Natur- och kulturguidningar Årets natur- och kulturguidningar i Kinda har släppts och 2014 blir en spännande säsong, där vi kommer att röra oss från allt mellan stjärnor och galaxer ner till underjordens vikingatida gravar och dolda skatter. I sällskap av kunniga guider förflyttar vi oss för det mesta till fots, men även båt och cykel kommer användas som fortskaffningsmedel i år. För barnen görs en speciell satsning med guidade lovaktiviteter på sport, påsk, sommar- och höstlovet, och utöver detta är Trollegater alltid ett spännande besöksmål. Läs mer om detta, och alla andra guidningar på Välkommen! Kampen om Klevbergsdalen - en äventyrsdag för hela familjen i Hallstad Ängars gränsland. Lördag 14 juni kl Det är orostider och kampen om Klevbergsdalen tätnar. Karl Ytterberg, känd från TV-programmet Barda har rest till Hallstad för att ingjuta mod i folket. Träna bågskytte och fäktning, slå dina egna mynt, möt munkar, åsnor, drakar och orakel. För de allra modigaste finns guideturer till Borgamon i ett Foto: Olle Sahlin försök att hämta hem rövade skatter! Pris: 50 kr från 5 år och uppåt Mat och fika finns till försäljning. Välkommen till en äventyrsdag i gränslandet mellan saga och verklighet! Huvudarrangörer: Kinda kommun Länsstyrelsen Östergötland Kinda-Ydre Sparbank Adlerskogs Öppettider Måndag 1/4-31/10 kl Måndag 1/11-31/3 kl Tisdag-fredag kl Lördag jämna veckor kl Röda dagar stängt. Kindanytt delas ut till alla hushåll i Kinda kommun. Tidningen beräknas komma ut 2 gånger om året. Ansvarig utgivare: Anita Silfver Kontakt Kinda kommun

I detta nummer: Ny socialchef, Slussen, Familjehem, Värgårdsskolan, Lärcentrum/Allhamra, Björkliden, Avgiftskontroll. Kindanytt

I detta nummer: Ny socialchef, Slussen, Familjehem, Värgårdsskolan, Lärcentrum/Allhamra, Björkliden, Avgiftskontroll. Kindanytt I detta nummer: Ny socialchef, Slussen, Familjehem, Värgårdsskolan, Lärcentrum/Allhamra, Björkliden, Avgiftskontroll Kindanytt Kommunchefen har ordet Utemiljön på nya Värgårdsskolan, foto: Malin Forsberg

Läs mer

Vingåker för dig. Läs om: NR 3 (4) Val 2014. Kultur till vården. Var med och nominera. Boktips från biblioteket. Shookrullah publicerad

Vingåker för dig. Läs om: NR 3 (4) Val 2014. Kultur till vården. Var med och nominera. Boktips från biblioteket. Shookrullah publicerad Vingåker för dig NR 3 (4) 2014 Samhällsinformation från Vingåkers kommun till dig som är bosatt i Vingåker och till dig som är företagare i Vingåker - en uppdatering av allt det goda som vi gör i kommunen.

Läs mer

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun 2014-01-20 Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun I socialtjänstlagen har man skrivit in att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får

Läs mer

Val till Europarlamentet

Val till Europarlamentet För mer demokrati Mitt val För mer demokrati Val till Europarlamentet Studiecirkeln»Mitt val«ger alla väljare möjlighet att bli delaktiga i den svenska demokratin! Mitt val Sida 3 Mitt val Det här är

Läs mer

Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd

Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd Bakgrund Syftet med lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap och ta del av aktuell forskning. Samtliga lokala lärande nätverk består av personer

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

Nr 1 2010. En tidning från. Ulricehamns kommun. Unga lockas

Nr 1 2010. En tidning från. Ulricehamns kommun. Unga lockas nsikt En tidning från Nr 1 2010 Ulricehamns kommun Unga lockas 11 Nytt utseende Vindkraft i 13 till läsning på tidningen Ulricehamn 3 Några ord från kommunalrådet Roland Karlsson Kommunalråd Foto: Sören

Läs mer

Tubbemodellen ger livskvalitet

Tubbemodellen ger livskvalitet vi på Tjörn Nr 1/2011 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Tubbemodellen ger livskvalitet sid 5 7 Nya kommunfullmäktige sid 14 15 Bygga i sommar? sid 16 Vi på Tjörn Ansvarig utgivare:

Läs mer

INFORMATION OM VÅRD OCH OMSORG I VÄNERSBORGS KOMMUN

INFORMATION OM VÅRD OCH OMSORG I VÄNERSBORGS KOMMUN INFORMATION OM VÅRD OCH OMSORG I VÄNERSBORGS KOMMUN INNEHÅLL Hur ansöker jag om hjälp Sidan Biståndsenheten... 4 Avgifter... 4 Lagstiftning... 5 Värdegrund inom vård och omsorg... 6-11 Att bo kvar hemma

Läs mer

VI I KARLSTAD KARIN JOBBAR MED VALET VAL- RÖSTA! VARJE DETALJ ÄR VIKTIG FRÅGOR OCH SVAR: SPECIAL HÄR KAN DU FÖRTIDSRÖSTA LOKALER OCH ÖPPETTIDER

VI I KARLSTAD KARIN JOBBAR MED VALET VAL- RÖSTA! VARJE DETALJ ÄR VIKTIG FRÅGOR OCH SVAR: SPECIAL HÄR KAN DU FÖRTIDSRÖSTA LOKALER OCH ÖPPETTIDER VI I KARLSTAD EN TIDNING FRÅN KARLSTADS KOMMUN TILL ALLA KARLSTADSBOR AUGUSTI 2014 VAL- SPECIAL HÄR KAN DU FÖRTIDSRÖSTA LOKALER OCH ÖPPETTIDER FRÅGOR OCH SVAR: ALLT DU BEHÖVER VETA OM VALET KARIN JOBBAR

Läs mer

Äldreomsorgskontoret. Social- och omsorgskontoret. Anhörigstöd. Delrapport 110823 Utvecklingsförslag. Projektledare Linnea Näsman

Äldreomsorgskontoret. Social- och omsorgskontoret. Anhörigstöd. Delrapport 110823 Utvecklingsförslag. Projektledare Linnea Näsman Äldreomsorgskontoret Social- och omsorgskontoret Anhörigstöd Delrapport 110823 Utvecklingsförslag Projektledare Linnea Näsman Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Bakgrund...4 Uppdraget...4 Begreppsförklaring...4

Läs mer

Följ med till Sundsby

Följ med till Sundsby vi på Tjörn Nr 4/2013 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Följ med till Sundsby sid 5 7 Lönelyft för lärare elever är vinnare! sid 14 15 Mål och budget 2014 sid 4 NYHET! En väg in

Läs mer

Vingåker för dig. Läs om NR 4 (4) Avfallsplanen. Rakel - mer än i kris. Fyra rum, fyra teman. Näringslivsinformation. Bildkavalkad från banketten

Vingåker för dig. Läs om NR 4 (4) Avfallsplanen. Rakel - mer än i kris. Fyra rum, fyra teman. Näringslivsinformation. Bildkavalkad från banketten Vingåker för dig NR 4 (4) 2013 Samhällsinformation från Vingåkers kommun till dig som är bosatt i Vingåker och till dig som är företagare i Vingåker. Även intressant information för dig som är här på besök.

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Personlig assistans utan vinstintresse utbildning

Personlig assistans utan vinstintresse utbildning Personlig assistans utan vinstintresse utbildning 2015 1 vt Viktig info HEJ! Jag skulle vilja börja med att säga tack! Tack alla arbetsledare, assistenter samt anställda på GILkontoret och tack alla externa

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Bli äldre i Eslövs kommun

Bli äldre i Eslövs kommun Bli äldre i Eslövs kommun 1 2 Omslagsbild: Aktivitetsgruppen Promenad med eller utan stavar testar frisbeegolf vid Trollsjön i Eslöv. Läs mer om gruppen på sidan 6. Innehåll Det ska vara bra att bli äldre

Läs mer

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4.1 Från barnets perspektiv Ett av tio barn har upplevt våld i sina familjer (SOU 2001:18). Den 1 juli 2007 förstärktes socialtjänstlagen: 5 kap 11 SoL Till socialnämndens uppgifter

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Torleif Johansson visar kartan med de olika företagen på informationstavlan

Torleif Johansson visar kartan med de olika företagen på informationstavlan juni 2002 Vad händer på f d Scan-området? Vad händer i sommar? Är det något som står för dörren så är det sommaren och då blir Värmland fyllt med arrangemang av olika slag. sid 3 Ny samhällsplanerare Kils

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

GUIDE. till dig med funktionsnedsättning. Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun

GUIDE. till dig med funktionsnedsättning. Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun GUIDE till dig med funktionsnedsättning Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun Innehåll ARBETE & SYSSELSÄTTNING... 4 Information, stöd och bidrag genom Arbetsförmedlingen... 4 Resa till och från

Läs mer

Staffanstorp. Hälsa, Vård och Omsorg Seniorguide 2013-2015

Staffanstorp. Hälsa, Vård och Omsorg Seniorguide 2013-2015 Staffanstorp Hälsa, Vård och Omsorg Seniorguide 2013-2015 Hemtjänst Ditt eget val staffanstorp.kommunguide.se Ekens Assistans AB P rson ig Assistans p ina illko Tel 046-73 00 90 www.ekensassistans.se info@ekensassistans.se

Läs mer

Information från Vännäs kommun 3:2013 HÄR & NU 3:2013 1

Information från Vännäs kommun 3:2013 HÄR & NU 3:2013 1 Information från Vännäs kommun 3:2013 HÄR & NU 3:2013 1 Härliga höst! Vännäs kommun fortsätter att växa, vid halvårsskiftet hade befolkningen ökat med 30 personer, en utveckling som är mycket positiv.

Läs mer

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Oklart uppdrag Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Oklart

Läs mer

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Ett inspirationsmaterial för att arbeta med barnets rättigheter. Övningar och inspiration för årskurs 6 och uppåt. Innehåll Inledning 3 Så här kan du

Läs mer

Socialtjänsten i Höör

Socialtjänsten i Höör individ och familjeomsorg För livets alla skeden funktionsnedsättning Ett liv så likt andras som möjligt äldreomsorgen I samråd med dig tillit Socialtjänsten i Höör curtis e modéer på tur med Skogsgläntans

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven

Läs mer

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst Socialtjänstlagen Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst SOCIALSTYRELSEN 2002 Broschyren kan beställas från: Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm. Webbutik Fax 08-779 96 67 Artikelnummer

Läs mer