Lokalområdestidning utgiven av Socialdemokratiska Föreningen i Sundborn Nr 1 Mars 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lokalområdestidning utgiven av Socialdemokratiska Föreningen i Sundborn Nr 1 Mars 2013"

Transkript

1 Lokalområdestidning utgiven av Socialdemokratiska Föreningen i Sundborn Nr 1 Mars 2013 Anderssons Smedja i Finngärdet. I maj 1975 fick Brandkåren i uppdrag att bränna ner den. (Läs mer på sid 8 och 9) Hyttstugan Restaurang & Café Vi öppnar den 20 april för lunch Påskbuffé Påskdagen kl Pris: 195 kr/person Välkommen!

2 Hur vill du att din by skall se ut om tio år? Britt Källsröm ordförande Sundborns s-förening INNEHÅLL: Ledare sid 2 Sundbornsföretagarna sid 3 Annons sid 4 Vad hände i sockenrådet sid 5 Äntligen dags för resecentrum. sid 6 Investeringar för framtiden.... sid 7 Anderssons smedja sid 8 forts Anderssons smedje sid 9 Hembygdsföreningen m.m.... sid 10 Från min backe i Skuggarvet... sid 11 Från Skid-VM i Val di Fiemme.. sid 12 Storfiskar n lurar i Sundbornsån sid 13 Från riksdagsbänken sid 14 Låt hjärtat va med sid 15 Annons CL-gården sid 16 SUNDBORNSNYTT Lokal områdestidning utgiven av Socialdemokratiska Föreningen till hushåll inom Sundborns postdistrikt. Utkommer med 4 nummer per år. I Sundborn har vi ganska många byar, som funnits länge och även förändrats genom tiderna. Sedan är frågan hur det kan komma att se ut i framtiden. Framtidsscenariot kan bara vi som bor i de olika byarna påverka. Hur vill vi ha det? Vi skall inte tro att idéer och lösningar kommer av sig självt. Inte från EU, inte från Stockholm och inte från Falu centrum. Jag tror inte heller att vi skulle vara så imponerade av något som kommer från dessa maktcentra. Förslagen måste vi själva komma med, presentera dem för kommunledning och även begära hjälp med ett förverkligande. Vi har mycket fina byar i Sundborn med olika kvaliteter. Det skall vi värna om och bygga vidare från. Från rena landsbygdsbyar, sovbyar och byar med starkt besöksintresse. Genom det stora besöksintresset för Sundborn påverkar det hela socknen, om det tas till vara på rätt sätt, så att bykulturen utvecklas försiktigt. Utvecklingsplanen Leva och bo i Sundborn och som sockenbor arbetade fram gemensamt har varit och är en god grund i utvecklingsarbetet. Omgörningen av besöksparkeringen, trafiklösningen mitt i byn och förstudien av "den nya bastun" är fortsättning på arbetet med utvecklingsplanen. Kan också sägas, att andra delar av Dalarna har imponerats av det arbete som sockenbor skapade med planen Leva och bo i Sundborn. Det är tydligen unikt. Framtidsarbetet skall dock gälla hela socknen. Det är viktigt! I Korsån gör bygdegårdsföreningen ett bra arbete med en del upprustning. I Danholn börjar det gro litet grand. Där finns några personer, som kan ta tag i ett framtidsarbete. Cykelvägen och våtmarken vid Backa är bra inspiration. Nu har ljuset ökat med flera timmar sedan i december. Visst är det härligt. Då kan man ta sig tid för att njuta, men även att vara med och jobba för ett ännu bättre Sundborn. Sundborn i världen. Unikt. Ha nu först En Glad Påsk. Britt Källström Adress: Sundborns Nytt Gärd Hedlund Hobborn SUNDBORN Telefon: Annonser beställes av: Gärd Hedlund Christina Knutsson Barbro Norman Sundborns S-förening Postgiro Tryck: Strålin & Persson, Falun Jag vill bli medlem i Sundborns Socialdemokratiska Förening Sundborns Kvinnoklubb Namn: Adress: Postadress: Telefon: E-post: Skicka talongen till: Sundborns Socialdemokratiska förening Britt Källström, Rommarbacken 56, SUNDBORN 2

3 SUNDBORNS NYTT nr 1 Mars 2013 Sundbornföretagarna några att räkna med! Sedan augusti förra året är jag ny näringslivschef i Falu kommun. Ett jobb som är fantastiskt roligt och spännande, särskilt när jag träffar kommunens företagare i olika sammanhang. Min uppfattning är också att ensam inte är stark utan det är tillsammans som vi kan få största möjliga utväxling. Det är också det som nu är på gång bland näringslivet i trevliga Sundborn. Tillsammans med sockenrådet och några driftiga företagare kommer vi på näringslivskontoret att ordna företagarfrukostar i Sundborn med 10 april. Här ges du som är företagare i bygden möjlighet att träffa andra företagare från olika branscher, nätverka och inte minst ha en trevlig stund. Frukostarna ser jag verkligen fram emot! Naturligtvis är även du som är bor i Sundborn men som är företagare på annat håll varmt välkommen. Under hösten genomförde jag en så kallad nulägesanalys där jag genom att träffa företagare, representanter för näringslivsorganisationer, mina medarbetare, andra Linda Norén Näringslivschef i Falun chefer inom kommunen m fl försökt skapa mig en egen bild över läget för att kunna göra ett så bra jobb som möjligt gentemot kommunens företagare. Det har varit jättekul! Det jag kommit fram till är att servicen till befintliga företagare och organisationer, etableringar och samarbetet med Borlänge är tre områden som jag anser prioriterade och viktiga att jobba med för Faluns och regionens fortsatta utveckling. Att vi sedan ska samarbeta mer inom kommunen, utöka samarbeten med andra organisationer och företag är något som jag tycker är angeläget. Har du någon fråga eller förslag till mig och mitt kontor vill jag gärna att du kontaktar mig. eller Du kan också kontakta Joanna Stridh som är vår landsbygdsutvecklare. eller Bästa hälsningar Telefon: E-post: Hemsida: Elinstallationer och reparationer inom egna hem, fritidshus, företag, hyresfastigheter och jordbruk Jörgen Finn Blixbo 3

4 4 SUNDBORNS NYTT NR 1 MARS 2013

5 Vad hände i sockenrådet under förra året Sundborns sockenråd skall samverka med aktörer både inom socknen och gentemot kommunen, myndigheter m fl för socknens bästa. Sockenrådet är en ideell förening, dit alla är välkomna. Det behövs många krafter i framtidsarbetet för Sundborns utveckling. Vi måste alla hjälpas åt så att affären och macken överlever och att skolorna inkl förskola finns kvar för lång tid. Hur tar vi vara på möjligheterna i besöksnäringen? Sundborn besöks av c:a personer årligen. Vad ger det för jobb i Sundborn? Hur kan Sundborns attraktivitet stärkas, så att det blir en bra socken att bo i? Ja, frågorna kan bli många. Säkert finns de, som inte vet något om sockenrådets arbete. Andra bryr sig heller inte. En del finns att läsa på hemsidan en del kommer här i pappersform. Utvecklingsplanen Leva och bo i Sundborn Under år 2010 utarbetades utvecklingsplanen Leva och bo i Sundborn med många sockenbors medverkan och engagemang. Av planens alla förslag prioriterades besöksparkeringen, bron och genomfarten. Under året genomfördes det första prioriterade projektet, besöksparkeringen, genom att Sundborn tilldelades kommundelsutvecklingsmedel. Kan också konstateras att planen har givit energi till flera projekt även hos andra genomförare av utveckling i Sundborn. Exempelvis den s.k Produktgruppen. Bron och genomfarten I samarbete med Trafikverket blev det klart med gång- och cykelväg genom byn och över bron. Det är imponerande hur väl de gående använde den egna filen. Betongsuggorna togs in inför vintern och kommer tillbaka igen till våren. Diskussionen går vidare med Trafikverket att göra om bron för en mera permanent lösning. Det som har sagts hitintills är, att Trafikverket kan tänkas medverka till att bron blir mera estetiskt tilltalande. Spännande att ta del av vad det kan betyda. Något bättre i alla fall. Besöksparkeringen klar och invigd Falu kommuns landsbygdsgrupp tilldelade Sundborn som första kommundel kronor av kommundelsutvecklingsmedlen för omgörningen av parkeringen. Efter överklagning och väntetid på att byggnadsnämndens beslut skulle vinna laga kraft, kom arbetet igång först i slutet av maj. Arbetsgruppen med Christer Lindén, Ronny Janering och Rolf Gradén och ett antal entreprenörer gjorde ett stort jobb för att få parkeringen klar till turistsäsongens början vid midsommar. Det var inte många veckor det handlade om, men det gick. När det händer något, måsta man ju ta vara på möjlighet till fest. I midsommarveckan blev det invigning. Alla sundbornsbor inbjöds att underhållas av Back Boons, få gratis korv och dricka samt att ta del av invigningstal av kommunstyrelsens ordförande Jonny Gahnshag och kommunfullmäktiges ordförande Karl-Erik Pettersson och bandklippning. Rutinerad speaker var PeO Karlström. Parkeringen fungerade väl under sommaren. Trädplantering skedde senare under hösten. Många har lämnat sina gillanden till en bra parkeringsplats. Dessutom fick Valborgsmässobrasan en alldeles egen plats i ytterkanten av parkeringen. Vägföreningen och Lions var också med i arbetet. Tyvärr fick inte toalettfrågan sin lösning. Det återstår. Cykelvägar Sockenrådet har framfört behovet av en cykelväg till stan att vägas in i cykelplanen. Det svar som givits hitintills är, att vår cykelväg inte är prioriterad av kommunen. Så det gäller att envetet arbeta vidare. Flera lägenheter i Sundborn Hyreslägenheter i Sundborn är efterfrågade. Sockenrådet har haft flera kontakter med Stadsbyggnadskontoret ang tillgänglig mark samt med Kopparstaden. Det mest aktuella området är mitt emot affären i Sundbornsby. Det var också en av idéerna i utvecklingsplanen. Men det tar tid, innan man kan se resultat. Badhuset servicebyggnad inkl bad? Under senhösten aktualiserades en av föreningar tidigare väckt fråga. Nämligen vad kan göras med det gamla badhuset. Det är ju det första besökare till Sundborn ser när de kommer till besöksparkeringen. Dessutom är bastun i stort behov av förnyelse. För att kunna gå vidare i frågan, ansökte sockenrådet hos Leader om medel till en förstudie. Vad kan göras och hur kan man gå vidare. Sockenrådet fick så småningom ett positivt besked och en förstudie startades och som skall vara avslutad i mars Företrädare för badhusföreningen har deltagit i arbetet. Som projektledare för förstudien engagerades Mikael Källman, Gårdvik. Under senhösten inledde arkitektbyrån Hidemark & Stintzing arbetet med att visualisera de idéer, som olika arbetsgrupper tagit fram. Möte med politiker och tjänstemän i kommunen Under senhösten blev det tillfälle till att både informera politiker och tjänstemän i kommunen om vad som har hänt i Sundborn samt vilket stöd som krävs för fortsatt arbete. Sockenrådet utlovades ekonomiskt stöd för att gå vidare med förstudiens resultat avseende en servicebyggnad. Därutöver framhävdes än en gång nödvändigheten av offentliga toaletter till en liten by med besökare årligen. Vissa löften gavs att undersöka möjligheten till en lösning. Vill du ha lägenhet i Sundborn? Anmäl ditt intresse! Sedan flera år tillbaka har det ofta kommit fram, att det skulle vara önskvärt att kunna hyra lägenhet i Sundborn. Kopparstadens alla lägenheter är alltid uthyrda. Därutöver finns ett antal privatägda. Men behovet är större än så. Samtal pågår med Kopparstaden om byggnation, men för att det riktiga trycket för ett förverkligande, vore det bra om flera anmälde intresse till Kopparstaden för lägenhet i Sundborn. Uppmaningen blir alltså: ring Kopparstaden eller besök den fantastiskt fina bobutiken vid Stora Torget. 5

6 6 SUNDBORNS NYTT NR 1 MARS 2013 Äntligen dags för resecentrum Efter 15 års funderande, planerande och pratande är besluten fattade. Det skall byggas ett resecentrum! Det är en mycket stor investering, över 400 miljoner, som kommunen, Trafikverket och Region Dalarna står för. Det skall byggas plattformar, flyttas spår och byggas vägar. Man kan ju inte påstå, att särskilt mycket hänt under senare år för att stimulera till och underlätta för resandet till och från Falun. Stationsområdet har blivit riktigt förfallet, landsbygdsbussarna finns uppställda nära järnvägen medan övriga bussar trängs på Östra Hamngatan mitt i annan trafik. Det är mycket folk som vistas där mitt i trafiken och incidenter har förekommit. Därför är det välkommet med en förändring. Nu är VM 2015 ett bra mål, men det hade ändå krävts ett nytt resecentrum. Rättare sagt ett resecentrum, för det har egentligen aldrig funnits någon riktig kommunikationsknutpunkt. Nu blir det i alla fall av. Byggstarten beräknas ske i maj och pågå i cirka två år, berättar kommunalrådet Susanne Norberg. Underlättar vardagen Resecentrum skall underlätta vardagspendlingen och skapa en helhetslösning för all kollektivtrafik. Planerna är att skapa en plats där all busstrafik samlas. Den nya bussterminalen byggs samman med den befintliga stationsbyggnaden. Det är ju ett gediget arkitektritat hus och bör få en bättre funktion än vad som varit fallet under senare år, när huset och området bara förfallit. Bekväma parkeringar Det kommer att finnas bra resandeservice i centret. Vidare kommer det att skapas cykelparkeringar, bilparkeringar och angörning för taxi. Sundbornsborna har självklart stort intresse av att det fungerar, när man skall resa. Falun vill ju vara en cykelkommun och då krävs ordentlig cykelparkering, betonar Susanne. Det kommer även att byggas en gångpassage under spåren med trappor och hissar till plattformarna. Ytterplattformen mot centrum för tågresenärer skall förlängas samt skall delar av spåren byggas om. Det är klart, att denna stora byggnation kommer att "stöka till" det en del. Men det finns ju något spännande att se fram emot. Det gäller både passage genom och inom sta n, men var man skall parkera sin bil under byggtiden. Det är ju inte alla gånger så enkelt att hitta avgiftsfri parkering idag. Infartsparkeringar med snabbuss För bättre service till bilisterna, och dit hör många sundbornsbor, planeras parkeringar i anslutning till infarterna av sta n. Därifrån skall det bli snabbuss till centrum med täta intervaller. Lugnet kan bli en sådan plats. Där finns det gott om plats dagtid. Även andra alternativ diskuteras. Vi får se vad det blir, säger Susanne. Hur blir det med Tiskenparkeringen? Där kommer det att bli lika många platser under byggtiden som idag, berättar Susanne. Det utreds också, hur man kan få plats med ännu flera bilar på samma yta som idag. Dessutom finns det planer på att eventuellt göra en provisorisk parkering längs Strandvägen öster om Tiskenparkeringen. Det är ett mycket stort projekt med Resecentrum i en ny stadsdel Södra centrum. Om Falun skall fortsätta att vara attraktivt, behövs det omvandlingar av det här slaget. Samrådsmöte översiktsplan 11 april på Träffpunkten, Sundbornsby Falun och Borlänge kommuner har tillsammans tagit fram ett förslag till gemensam översiktsplan, som strategiskt behandlar viktiga frågor och skall beskriva mark- och vattenanvändningen i kommunen. Det gäller även Sundborn förstås. Samrådsmötet kommer att äga rum mellan klockan och Då skall även informeras om en ny cykelplan, som kommunen håller på att ta fram. Mellan klockslagen går det bra att bara titta in och få information och även lämna förslag på var det saknas cykelvägar. Cykelvägar är det många i Sundborn som vill ha en lösning på. Många vill cykla till sta n utan att bli omkullblåsta i luftdraget från alla bilar i hög hastighet. Falun vill ju vara en cykelkommun, så då gäller det att leva upp det! Kom till mötet och tyck till! På mötet, som arrangeras av stadsbyggnadskontoret, kommer det att vara två kortare presentationer av översiktsplanen klockan och klockan och en om cykelplanen klockan Bra om stadsbyggnadskontoret får bra förslag med sig hem. Stefan Löfven besökte socialdemokraternas kongress i Ludvika Christer Pettersson, Sundborn var ett av ombuden på kongressen och fick ta del av Stefan Löfvens budskap. Jobb och utbildning är budskapen i S- framtidspartiet. Dalarna är Sveriges fjärde största exportlän, så det har stor betydelse att få folk i arbete. Det kändes mycket energigivande att lyssna på Löfven, berättar Christer. Löfven uppträder lugnt och samlat och är tydlig i sitt budskap för ett bättre Sverige. Det krävs insatser mot ungdomsarbetslösheten. Folk måste i arbete.

7 Investeringar för framtiden! På tidningarnas insändarsidor höjs bekymrade röster över att Falun investerar i olika projekt. Jag har en annan syn. Det ger oss möjligheter. Med stabil kommunal ekonomi kan vi nu satsa vidare för framtiden. I Falun har vi lagt grunden för att bygga en ny stadsdel med ett resecentrum som navet i den och i kommunen. Redan för tio år sedan bestämde vi oss för att bygga om södra centrum och satsa på bättre pendlings- och resemöjligheter långt innan ansökan om skid-vm. För 200 miljoner bygger nu kommunen sin del och tillsammans med nästan lika mycket från Trafikverket, Dalatrafik, Region Dalarna och EU bygger vi ett nytt Falun med nya möjligheter för resande, etablering och boende. För 2 1/2 år sedan tilldelades Falun skid- VM. Näringslivet i regionen, Internationella skidförbundet och biljettintäkter finansierar evenemanget. En stor del av de fasta investeringarna på uppemot 300 miljoner i Lugnet står kommunen för. Kommunen investerar i anläggningar som finns kvar långsiktigt och som kan användas för andra evenemang och idrotter. Tack vare 12 miljoner från EU och 6 miljoner från regionen kan vi exempelvis bygga en bergbana för alla falubor och besökare istället för en lift för endast backhoppare. Kommunen gör många bra och spännande investeringar. Inom loppet av ett par år byggs skateparken, ett 15-tal förskoleavdelningar, kulturskolan, nya lägenheter, ny skola i Aspeboda, nya gator för fler villor och industritomter, vatten- och fjärrvärmeledningar mellan Falun och Borlänge och vårt resecentrum. Genom investeringarna i nationalarenan Lugnet förstärker den sin position som det självklara valet för större evenemang inom musik, outdoor, mässor och idrott. SM-veckan, som arrangerades i januari, blev en försmak av VM Nu söker Falun SM-veckan igen En önskan från vår sida är att förlägga SMveckan permanent i Falun. Det är Riksidrottsförbundet i samarbete med SVT som avgör. Återstår att se vad som händer. Det gäller i alla fall att ta initiativ. Att Falu kommun tillsammans med andra som tror på stan och regionen investerar hundratals miljoner är inte ett hot. Det skapar möjligheter och framtidstro. Jonny Gahnshag (S), kommunalråd i Falun Rapport från PRO Sundborns läs- och resverksamhet Så börjar det så smått att gå mot ljusare tider och planeringen av årets resor är i full gång Först ut blir en dagsresa till Stockholm i början av maj då 40 pensionärer kommer att guidas runt på söder efter att ha läst Per Anders Fogelströms böcker och avsluta dagen med besök på Rosendahls trädgårdar för att titta på alla äppelträd som dalkullor planterat en gång i tiden. I slutet av maj kommer 46 PROare från Sundborn, Falun, Enviken, Grycksbo och Bjursås att åka till Polen för besök i bl a Warsawa och Gdansk. I februari startar en grupp på 16 st en studiecirkel om Italien som kommer att avslutas med en resa i september med boende på en vingård i Toscana. Årets landskapscirkel blir om Värmland och här har 30 st anmält sig att läsa och genomföra en resa i augusti. Vi återkommer med bilder och reseskildringar efter respektive resa. Birgitta Gradén 7

8 Anderssons smidesverkstad i Finngärdet Tänk så mycket spännande historia det finns i olika byar. Det är säkert många i trakterna som har en skottkärra från sme n i Finngärdet. Det har i alla fall jag. En rejäl skottkärra, som det både blandats bruk i samt körts matjord och ved i. Den är inköpt 1963 och är i gott skick. Den speciella gröna färgen är fortfarande fin. Säkert finns det också rattkälkar, bobbar, kvar i uthus och på vindar liksom smidesprodukter av olika slag. Trappräcket i Karlsbyhedens Folkets Hus kommer från Anderssons smidesverkstad. Liksom räckena vid Finngärdesbäcken. Det är det inte många som vet. En industriepok med skiftande produktion Historien om smedjan och dess betydelse som arbetsplats för byns pojkar berättas av Sune och Östen Andersson och deras syster Ann-Sofie en solig måndagsförmiddag i Finngärdet. Smedjan byggdes 1912 och övertogs senare av deras far Georg, eller Jean som man sa, och deras farbror Gösta Jean uttalades precis som bokstäverna är skrivna. Inte något franskt uttal här inte. 8 Europas största radio/tv-kedja önskar Svärdsjö Radio TV Industrivägen 1, Svärdsjö Smedjan var en viktig byangelägenhet. Till smedjan kom bönderna när de behövde skoning på kärrhjulen. Det var innan traktorernas tid. Byplogen behövde järnbeslag och yxor, spadar och spett skulle vässas. Rätt härdning var viktigt och det krävde erfarenhet och den rätta känslan samt att klara av att läsa av när färgen var rätt, berättar Östen. Det är yrkeskunskap. Bröderna Östen och Sune Andersson KIOSK Man var också stor leverantör av hundratals spett till Dalregementet. Men det tillverkades inte bara grova grejor. För skogsbruket behövdes tumklavar och timmersaxar. För jakten tillverkades saxar för räv, björn, varg och mink. Mycket av djursaxar levererades till Vapen-Depôten i Falun. Eftersom man tillverkade efter önskemål, blev det spaljéer, stolpar till öppna spisar och gångjärn. Men även designföremål som Sundbornsljusstaken. Glad Påsk! STF Vandrarhem Sundborn Mobil: Reception: Fax:

9 blev. Anderssons konstruerade också fotbroms på bobbarna, så det gjorde åkdonen ännu bättre. På bilden: Nils Källgren, Gösta Andersson, Thord Fröbom, Georg Andersson och Lars Källgren. Skottkärror från Sundborn spreds över hela Sverige Den stora produkten var ändå skottkärror, som tillverkades under från januari till september. År 1939 begav sig Georg och Gösta till Stockholm på cykel, berättar de tre syskonen. Det var ju ganska vågat att dra iväg till Stockholm på marknadsföringsresa och dessutom på cykel. Man cyklade till KF och presenterade sin skottkärra. Det blev affär och Anderssons smidesverkstad blev en stor leverantör av skottkärror. Det gick ut hela järnvägsvagnar till KF:s centrallager och sedan ut över hela Sverige, men mest på Norrland. Varje järnvägsvagn rymde 250 skottkärror och utgick från stationen i Korsnäs. Så det var inga små mängder. Dessa leveranser pågick till julen Då krävde KF helpressade korgar på kärrorna och då ville inte Jean vara med längre. Rattkälken, Bobben ett uppskattat åkdon av barnen Efter skottkärresäsongen riktades produktionen om för tillverkning av rattkälkarna. Om det blev isgata i Stockholm, ja, då blev det bra försäljning av bobbarna. Det var tusentals bobbar som levererades från Finngärdet. Allt beroende på hur vintern Finngärdets industriarbetsplats När verksamheten var som störst jobbade tio personer i verkstaden. Det var givetvis betydelsefullt, att byns pojkar kunde få jobb hemmavid. Här jobbade bl a Källgrens pojkarna Alvar, Gunnar, Nisse, Sven och Lars samt Bölla, Bosse Wiksell, Gunnar Fröbom, Tord Fröbom och Eric Gårdvik. Naturligtvis var smedjan arbetsplats även för Sune och Östen, men Ann-Sofie fick inte ens vara där. Det var väl litet för farligt för små flickor. Vad hände efter julafton 1965 när verksamheten upphörde? Ja, smedjan förföll efter det att tillverkningen upphört. Ett spännande ställe att leka på, men nog litet farligt för barn. Brandkåren gavs i uppdrag att bränna smedjan i maj Kanske litet tråkigt idag, säger Ann-Sofie. Den medbrunna smedjan Britt Källström Välkommen till Annelie s Salong Husmansvägen 9 Sundborn Tel Glad Påsk! Är du redo för en stark smakupplevelse? Välkommen att höra av dig! Lars Lind, Kyrkvägen 14, Sundborn Fikasugen på fredagar? Det finns fika med tilltugg på Träffpunkten Fredagar kl Välkommen! 9

10 Ett år som socialnämndens ordförande några reflektioner Mycket har skett och gjorts under året. 10 Vad är Sundborns Hembygdsförening? Kanske inte vad du tror. Vi tänkte att det inte är alla som vet vad hembygdsföreningen är och gör. Här kommer lite information. Sundborns hembygdsförening har funnits sedan De allra första verksamheter som startades var Sundborns Folkdanslag och en dräktkommite som skulle arbeta aktivt med bevarandet av Sundborns sockendräkt. Även fotodokumentation startades upp. Falu kommun som äger Bondes gård låter föreningen förvalta gården och använda den för sin verksamhet, som möteslokal, för div evenemang, utställningar och fotosamlingar. Föreningen sköts av en styrelse: ordf, sek, kassör och fyra ledamöter som håller ett styrelsemöte per månad samt granskas varje bokslut av revisor. Dräkt och foto kommitteerna finns fortfarande kvar. Ett årsmöte hålls varje år i mars månad och medlemsantalet är just nu 266 personer. På mötena planeras verksamheten och div arrangemang.de återkommande och största åtagandena varje år är, utgivande av en årsbok där vi berättar både om sånt som hänt förr i tiden och det som är aktuellt nu i Sundborns socken, vi gör lövrumpa och blomsterkransarna till midsommarstången och vi står som huvudman för julmarknaden, och varje år den 6 juni firar vi vår egen Hembygdsdag på tunet vid Bondes gård med kaffeservering och spelmansmusik. Då visar vi även upp vår kyrkbåt Stinan som kommer och lägger till i viken vid dansbanan. Hit är alla välkomna, både medlemmar och andra. Föreningen förvaltar som sagt Bondes gård och därför håller vi den öppen på torsdagskvällar, 17 19, i juli månad, om någon vill komma och besöka gården. Lite barnverksamhet har vi också, förskolebarnen gör ett besök på hösten för att uppleva hur livet såg ut för 100 år sedan och inför julen har vi våra populära julpysselkvällar dit alla är välkomna. Några utflykter vår eller höst och en bussresa försöker vi också ordna. Cykeltur Gårdarna runt sjön och byvandring finns på programmet. Vi hoppas på att kunna bjuda in till en gammeldans kväll på dansbanan i sommar. Nu vill vi naturligtvis att just du ska bli medlem i vår Hembygdsförening!! Det kostar 175:-/familj och år då får du även vår fina årsbok. Betalas på Bg Vi ses! Och en Glad Påsk hälsar styrelsen Socialförvaltningen kan för många människor i vårt samhälle vara sista skyddsnätet. Stöd till funktionsnedsatta, stöd till människor som inte klarar sin egen försörjning, människor med missbruksproblem, stöd till föräldrar och framförallt våra barn och ungdomar. Det finns väl inget som berör oss så mycket som när barn far illa. Under året som gått har jag gjort många verksamhetsbesök och måste säga, att jag är djupt imponerad av all personal och kompetens som finns ute i vår verksamhet. Ett fantastiskt engagemang och en otrolig bred kompetens av alla de slag. Det känns tryggt att veta. Ja, det har varit ett omtumlande år och när jag räknar samman allt som hänt under året är det mycket. Bl a gjorde vi om normen vad gäller försörjningsstöd/socialbidrag utifrån barnperspektivet. Höjningen kommer barnfamiljer tillgodo. Framsteget har startat. Det ska underlätta för människor som behöver komma ut i arbete, en väg in och för att inte ramla mellan stolarna. Där man samarbetar inom socialtjänsten, arbetsförmedling, försäkringskassan och landstinget. Barns ekonomiska utsatthet berör mig mycket. Bara av Falu kommuns barn (2011) anser Tapio Salonen professor i socialt arbete, att ca 10% av dessa barn lever i ekonomiskt utsatta familjer. Om man tänker sig en skolklass med 20 elever så är det två barn i varje klass. Ett kvinnofridsboende har öppnat under året. För att stödja kvinnor och barn. En stor satsning görs för att stärka sam-arbetet mellan skolan och socialtjänsten. Ett akutteam håller på att bildas för att snabbt kunna stödja familjer och barn. En satsning på 10 miljoner kronor under året görs. Vilket är mycket positivt och spännande, då vi satsar framåt. Allt för kommuninnevånarnas bästa. Christina Knutsson, socialnämndens ordförande Visst är det konstigt Alltför många kvinnor arbetar deltid av olika anledningar. Särskilt i vården och i handeln. Kvinnors löner ligger också fortfarande lägre än mäns löner. Kvinnor tar hand om barnen i större omfattning än männen och gör mera hemmajobb. Många går ner i arbetstid för att ta hand om gamla och sjuka anhöriga. Allt detta innebär också lägre pension. Egentligen borde kvinnor ha högre pension eftersom de uträttar så mycket!

11 Från min backe i Skuggarvet Det har nu gått ett år sedan vi flyttade till Skuggarvet. Ett år som gått fantastiskt fort! Efter att ha bott på Kyrkbacken inne i Falun i 22 år och trivts jättebra så är vi förvåna-de över oss själva. Från allra första dagen i Skuggarvet kände vi oss som om vi kommit hem. Under året som gått har vi följt årstidernas växlingar i naturen på ett sätt som vi aldrig någonsin tidigare gjort. Nu börjar dagsljuset bli klarare, solen värmer skönt mot sö-derväggen och fåglarna vid matbordet kvittrar för full hals. Våren är i antågande och snart är backarna översållade med vitsippor igen. Underbart! Även i landstinget känns det som om ljusare tider är i antågande. För andra året i rad har bokslutet gett ett plusresultat. Trots detta har hälso- och sjukvården, precis som i de allra flesta landsting, ett underskott som måste åtgärdas. Skattehöjningen i år ska framför allt användas till att finansiera framtida medicinska och tekniska nyheter så att dalfolket garanteras en vård i framkant. Underskottet i sjukvården beror bl a på höga medicinkostnader och en extra lönesatsning på sjuksköterskor och distriktsläkare. Den besparing som nu ska genomföras motsvarar drygt en procent av Landstinget Dalarnas totala budgetomslutning. Ingen personal kommer att varslas och inga strukturella förändringar kommer att genomföras. Vardagsrationaliseringar, att använda varje krona så effektivt som möjligt, är något som alltid måste finnas med i förutsättningarna för att få till stånd en så effektiv vård som möjligt. Under våren ska vårdköerna bort inom all specialistvård. Många verksamheter klarar redan i dag vårdgarantin med råge. Problem har de stora kliniker som behandlar och tar hand om de svårast sjuka patienterna. Den rödgröna majoriteten har avsatt 80 miljoner i årets budget för att alla kliniker ska klara vårdgarantin. Det som kommer att ske är att det bli extra mottagningar och operationer kvällar och helger och dessutom köp av andra vårdgivare. Löftet till Dalarnas befolkning om att korta köerna ska nu genomföras en gång för alla. Avslutningsvis känns det bra att vi under det senaste året fått kvitto på att sjukvården i Dalarna inom flera områden är Sverigeledande i kvaliteten. För det ska landstingets anställda ha en stor eloge! Ingalill Persson (S) Landstingsråd Har din dator fått virus Eller behöver den bara uppdateras Hör av dig med dina datorproblem För snabb och billig service, FW:s Dataservice Tel: E-post: F-skattsedel finns Gör även hembesök Folkets Hus Karlsbyheden hyr ut lokaler för sammankomster Bröllop Kalas Lilla salen högst 50 personer Stora salen högst 150 personer sittande gäster Kontakta Peter Andersson

12 Det här är LUFAB Lugnet i Falun AB Lugnet i Falun AB (LUFAB) har startats för att skapa en tydlig förvaltnings- och utvecklingsorganisation för Lugnets fastigheter. Sex av kommunens partier finns representerade i bolagets styrelse. LUFAB är ett helägt kommunalt bolag, på samma sätt som Kopparstaden och Falu Energi & Vatten. Verksamheten har startats och byggts upp under drygt ett år. Ett ungt bolag med ett viktigt och aktuellt uppdrag. Personal och fastigheter gick över under hösten och just nu pågår ett antal om- och nybyggnadsprojekt. Kostnaderna för de ny- och ersättningsinvesteringar som just nu görs på Lugnet syns tydligt i den budget som kommunens politiker beslutat om. Trafik- och fritidsnämnden som hyr större delen av Lugnet från LUFAB får i budgeten kompensation för ökad hyreskostnad. Varje investering är upphandlad och dokumenterad enligt regelverket. I stort sett alla kontrakt på investeringar har också offentliggjorts med pressmeddelanden från bolaget. Jonny Gahnshag Styrelseordförande i Lugnet i Falun AB SUNDBORNS NYTT NR 1 MARS 2013 Från Skid-VM i Val di Fiemme Dags att summera VM i Italien. Med sol, seger och mycket ny energi, erfarenhet och inspiration beger sig nu deltagarna i Faluns studieprogram hem. Intrycken är många. Allt ifrån hur en region samlas kring turism- och vintersport och ser skid- VM som en självklar del för utveckling till en arrangör som genat och kanske inte genomfört allt som de lovade när de sökte VM. Här mellan ligger alla delfrågor som vi måste bestämma strategi och ambitionsnivå på för att både färdas mot visionen beyond all expectations och välja smarta och kostnadseffektiva lösningar. Det här är lite av det jag själv har noterat och funderat på. Utöver det återkommer jag i tanken till hur mycket enklare vi har det, som har allt samlat på Lugnet och nära stan. En annan reflektion är marknadsföringsvärdet. Visst stärker Val di Fiemme och Trentino sin profil. Samtidigt rapporterar riksmedia i Italien om skid- VM långt bak i sidorna och skid-tv-tittandet är generellt lägre i södra Europa.Vi ligger däremot mitt i det skidtokiga norra Europa, där nästan varje kotte i Norden följer en VM-femmil, och på samma sätt brinner polackerna och tyskarna för backhoppningen. Utan tillresta norrmän hade det varit ganska ödsligt i Fiemme. Jag jobbar inte dagligen med VM-projektet. De som jobbar heltid med VM-förberedelserna har säkert sugit i sig ännu mer. Skid-VM kunde inte ha slutat bättre för Sverige och för Falun! Varför säger jag Falun? Med ett hungrigt landslag som kan summera sex silver och ett guld och där många åkare är i bra ålder för att fortsätta utvecklas är det inte bara kul för Sverige. För Falun innebär det, att skidintresset är på topp inför världscupavslutningen i slutet av mars och att vi tar över VM som regerande världsmästare. De sportsliga förutsättningarna är fantastiska. Nu gäller det för oss i Falun och regionen att växla upp så vi kan ta vara på alla möjligheter! Skrev Jonny Gahnshag efter den fantastiska finalen i Val di Fiemme Veteranlag i innebandyn Varje onsdag så träffas pumorna för att spela. Väldigt roligt och väldigt jobbigt. Vi som tränar och spelar är definitivt inte på någon elitnivå! Är man ute efter det så ska man nog inte vara med i vårt 12 lag. En bra stämning och högt i tak är det. Tränaren heter DanielLindberg och han har ett stort tålamod och är väldigt pedagogisk.

13 Storfiskarń lurar på iskanten i Sundbornsån 13

14 Ja, då var man åter tillbaka i riksdagen! Efter många tankar om att vara här eller inte, så känns det ändå roligt och hedrande att åter få träda in som riksdagsledamot. Att jag nu under våren kommer att vara i riksdagen beror denna gång på att vår ordinarie ledamot Roza Güclü Hedin nyligen fått en dotter. Det är bra för vårt län att det föds fler invånare och roligt för Rozas familj. 14 Mycket som rör sig SUNDBORNS NYTT NR 1 MARS 2013 Från riksdagsbänken Hans Unander (S) En riksdagsersättares vånda och glädje Nu gäller det för mig att fundera på vad jag kan göra under de månader, som jag skall tjänstgöra som ledamot. Allt kommer upp. Som vad kan jag göra för dem som är arbetslösa och sjuka, som inte får någon ersättning från samhället, till den lokala frågan, varför släcker Trafikverket ner gatubelysningen i Torgås (emellan Lima och Kläppen). Stort som smått kommer upp i huvudet. Men knappt hinner man hit förrän det börjar rasa in e-post om inbjudningar till möten av olika slag, där alla anser, att vi bör prioritera just deras viktiga möte. Dessutom skall alla möten på helger och kvällar bokas in, så att man inte glömmer något. Snart är kalendern för de månader jag skall vara här full. Men det är mycket roligt också, för det är som Kurt Kvarnström brukar säga, att vara riksdagsledamot är som att gå i studiecirkel varje dag. Man lär sig något nytt varje dag och det är verkligen lärorikt att få möjligheten att vara i riksdagen. Här kan man på morgonen gå på seminarier, som handlar om PIZZA KEBAB SALLAD DAGENS LUNCH Mån Fre Glad Påsk! ÖPPETTIDER Mån Fre Lör Sön Tel: Blomstervägen 2, Sundborn Välkommen! fordonsindustrins utveckling och framtid för att på eftermiddagen träffa företrädare för den cyklande befolkningen som pratar om cykelbanor och leder. Och på kvällen kan man bli uppringd av företrädare från näringen i Sälen som vill ha ett möte om hur viktig en flygplats i Sälen skulle vara för deras verksamhet. Ja, det är i korta drag hur det kan se ut för oss här nere i Stockholm. Samtidigt är det också det som är roligt och viktigt för oss i Dalarna att man får vara med och diskutera. Det mindre roliga kan ju vara, när man får samtal från någon medborgare, som hamnat i kläm mellan olika myndigheter och deras beslut. Samling för framtidsarbete i Göteborg Veckan efter påsk kommer vårt parti att ha kongress i Göteborg. Det kommer att bli en viktig kongress, där ombuden skall diskutera vårt partiprogram och de politiska riktlinjer som vi skall ha de kommande åren. Bl a skall diskuteras förslagen i över motionerna som medlemmarna har skrivit. Det är bra att så många har synpunkter på hur vår politik skall se ut och hur den kan utvecklas. Så de ombuden som skall representera Dalarna har mycket att läsa och sätta sig in i. Det blir alla gånger en starkt framtidsinriktad kongress! Valet 2014 snart här Vi har nu snart ett och ett halvt år kvar till nästa val. Det är redan nu viktigt, att vi börjar fundera på hur vår valrörelse skall se ut. Vi kommer att behöva dig, mig och många fler i valrörelsearbetet. Det kan vara allt från att lägga i brev till att ringa upp medborgarna eller knacka dörr. Om vi skall vinna nästa val, så gäller det att vi alla pratar politik med våra nära, kära, arbetskamrater, grannar och alla vi känner. För varken vi eller vårt samhälle kommer att orka med ytterligare fyra år av orättvisa, otrygghet och ökade klyftor. Därför måste vi alla hjälpas åt, så att nästa statsminister blir socialdemokratisk och heter Stefan Löfven. Nu hoppas jag att vi får en vacker vår och en fin sommar. Ha det så bra!! Hans Unander (S) Byggnadsarbeten stora som små Även byggritningar och bygglovhandlingar utförs av Elfström & Karlsson Bygg AB Skuggarvsvägen 11 E, Sundborn Tel Fax Mobil

15 Låt hjärtat vá med PRO har köpt en hjärtstartare Den 22 februari 2013 var en stor dag för Sundborns PRO, då kom hjärtstartaren till socknen. Jannike Wåhlberg från Civilförsvarsförbundet lärde ett gäng PRO:are att rädda liv med hjälp av hjärtstartaren. En lika genial som enkel apparat som räddar liv och hjälper oss att hjälpa andra som råkat ut för hjärtproblem. Utbildningen var välbesökt, det kom ca 20 deltagare och bland dem var tre av Erik Larsson PRO:s ordförande hälsar kursdeltagarna och Jannike Wåhlberg från Civilförsvarsförbundet välkommen. Engkvists busschaufförer inbjudna. Det blir nu säkrare att delta i PRO:s olika resor i Sverige. Hjärtstartaren finns nu hos PRO Träffpunkten och kommer att följa oss på våra resor i framtiden, en nyckel till Träffpunkten kommer att finnas på Engkvists Bensinstation och kan användas för att komma åt hjärtstartaren under de tider som bensinstationen är öppen. Vi hoppas att vi är i goda händer om något händer. Rolf Gradén Lilla Finngärdsloppet Marianne Nordström och jag var ute och åkte skidor en dag. Då kom en skolgrabb, lite äldre än oss. Han hette Hans. Han undrade om vi ville vara med i Lilla Finngärdsloppet. Det ville vi. I februari 1947 var det så dags. Vilken plats vi kom på är det ingen som kommer ihåg. Men vi har priset kvar ännu både, Marianne och jag. Marianne vann en kåsa och jag en glasskål på träfat. Kursledaren Jannike Wåhlberg Lars Söderlund, Birgitta Gradén, Ronny Janering Gunbritt Spengs tidigare Boberg Alltek Elektriska Sundborn AB Vi utför allt inom el- och datanät I bostäder, jordbruk, kontor och industrier Jonas Persson Överbackavägen Sundborn Telefon

16 SUNDBORNS NYTT NR 1 MARS 2013 de mina familjen på och utanför tavlan KONSTHALLEN KVARNEN SUNDBORN 26 MAJ 11 AUGUSTI

Sundborns Sockenråd. Föreningsstämma. Onsdag 18 Mars 2015 Kl.19.00 I Träffpunkten, Sundborns kyrkby

Sundborns Sockenråd. Föreningsstämma. Onsdag 18 Mars 2015 Kl.19.00 I Träffpunkten, Sundborns kyrkby Sundborns Sockenråd Föreningsstämma Onsdag 18 Mars 2015 Kl.19.00 I Träffpunkten, Sundborns kyrkby 1(3) Verksamhetsberättelse Sundborns sockenråd 2014 Sundborns sockenråd är en ideell förening med syfte

Läs mer

falun.se/resecentrum Samhällsinformation Resecentrum Falun Följ med på resan! Ett viktigt steg mot en större stad

falun.se/resecentrum Samhällsinformation Resecentrum Falun Följ med på resan! Ett viktigt steg mot en större stad falun.se/resecentrum Samhällsinformation Resecentrum Falun Ett viktigt steg mot en större stad Följ med på resan! Nu bygger vi framtidens Falun En satsning för dig och morgondagens falubor! I en modern

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS FALUN BYGGER VI TILLSAMMANS. Så här vill vi göra vår kommun ännu bättre. Jonny Gahnshag Roza Güclü Hedin Ingalill Persson

MÖJLIGHETERNAS FALUN BYGGER VI TILLSAMMANS. Så här vill vi göra vår kommun ännu bättre. Jonny Gahnshag Roza Güclü Hedin Ingalill Persson MÖJLIGHETERNAS FALUN BYGGER VI TILLSAMMANS Så här vill vi göra vår kommun ännu bättre. Jonny Gahnshag Roza Güclü Hedin Ingalill Persson FRAMTIDSPARTIET I FALUN KLIMAT FÖR UTVECKLING Jonas Lennerthson Anna

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Redigering och disposition av texter med hjälp av dator. Olika funktioner för språkbehandling i digitala medier. (SV åk 7 9)

Redigering och disposition av texter med hjälp av dator. Olika funktioner för språkbehandling i digitala medier. (SV åk 7 9) LINA STOLTZ SIDAN 1 Lärarmaterial Vad handlar boken om? Sam, Sams mamma och hans lillasystrar Nour och Asma har flytt från kriget i Syrien till Sverige. Nu sitter de på bussen på väg norrut. Det är mörkt

Läs mer

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna.

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna. Så styrs Nyköping. 1. 2. MEDBORGARE KF KS 3. 7. NAMNDER 4. PRIVATA FORETAG 5. DIVISIONER & verksamheter i kommunen 6. PRODUKTION 1. KF är kommunens»riksdag«och de 61 representanterna utses vart 4:e år

Läs mer

Vitbok runt Örebro flygplats och TNT:s flytt till Västerås

Vitbok runt Örebro flygplats och TNT:s flytt till Västerås Vitbok runt Örebro flygplats och TNT:s flytt till Västerås Flygplatsens framtid riskeras... 2 1. Kritiken från TNT... 2 2. Flygplatsens nedprioritering... 2 3. Översiktsplan utan utveckling för flygplatsen...

Läs mer

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem.

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem. av 5 1 NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS Vårt första nyhetsbrev Jag hoppas att ni alla vet vid detta laget vad era ungdomar håller på med här i skolan efter lektionstid. Annars är det kanske tid att ni

Läs mer

Kvarteret Filantropen

Kvarteret Filantropen Kvarteret Filantropen Tryggt och bekvämt boende Tryggt och bekvämt boende för äldre i Glimåkra Västergatan 5 är ett seniorboende i ett lummigt och lugnt område mitt i centrala Glimåkra. I huset finns lägenheter

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport 9. Kollektivtrafik. April 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Rapport 9. Kollektivtrafik. April 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 9 Kollektivtrafik April Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret 1. Svarsfrekvens Det är 85 personer 57 % av panelen som svarat deltagit i frågor kring vinterväghållning. Av dem som

Läs mer

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här.

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här. . Vilken tid och veckodag skulle passa dig bäst att besöka biblioteket? "Har barn som går på förskola och vet att de har haft problem att få tider som passar att besöka biblioteket i Hovmantorp på förmiddagarna.

Läs mer

Lokal plan för Petaredbackens byalag

Lokal plan för Petaredbackens byalag Lokal plan för Petaredbackens byalag Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Petaredbacken...3 4 Vad är det bästa med Petaredbacken?...4

Läs mer

Januari en månad av reflektion, eftertanke och planer framåt!

Januari en månad av reflektion, eftertanke och planer framåt! Januari en månad av reflektion, eftertanke och planer framåt! Tänk ändå vad fort ett verksamhetsår går och vad mycket som hänt på förskolan. Vi har haft två pedagoger iväg till Italien på fortbildning

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis?

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? SFI EN SEPTEMBERREPRIS Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? Vill du ha lite mer? Kan du hjälpa mig? Oj, förlåt! Tack för lånet!

Läs mer

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Årgång 9 Nr 9 December 2006 BILDER FRÅN HALLOWEEN BASTUN ÄR ÖPPEN BASAR PÅ SKOLAN JULMARKNAD I UR OCH SKUR INVIGNING AV SKOLAN 0-12ÅR NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD

Läs mer

Facit Spra kva gen B tester

Facit Spra kva gen B tester Facit Spra kva gen B tester En stressig dag B 1 Pappan (mannen) låser dörren. 2 Han handlar mat efter jobbet. 3 Barnen gråter i affären. 4 Han diskar och tvättar efter maten. 5 Han somnar i soffan. C 1

Läs mer

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe.

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe. Måndag den 9 november 2009 Hej kära dagbok. Jag började min resa tidigt den här dagen. Redan klockan 5.30 blev jag hämtad av Birger och damerna. Birger körde oss så lugnt och säkert till Arlanda. På Arlanda

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller:

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller: Bybladet Juni 2015 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Nya styrelsen och ansvarsområden Städdagen den 9/5 Fasadprojektet Takprojektet Bollspel förbjudet på innergårdarna Nya trafikskyltar i området

Läs mer

Utvärdering 2014 målsman

Utvärdering 2014 målsman Utvärdering 2014 målsman 209 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Mycket väl anordnat och bra information. - Seriöst! Utförlig

Läs mer

Örninfo. Februari 2015 Gratis biobiljetter till alla barn! Unga Örnar Väst. Postadress: Stenebyvägen 3 461 71 Trollhättan. Telefon: 0739-08 46 71

Örninfo. Februari 2015 Gratis biobiljetter till alla barn! Unga Örnar Väst. Postadress: Stenebyvägen 3 461 71 Trollhättan. Telefon: 0739-08 46 71 Örninfo Februari 2015 Gratis biobiljetter till alla barn! Unga Örnar Väst Postadress: Stenebyvägen 3 461 71 Trollhättan Telefon: 0739-08 46 71 E-post: Unga Örnar Väst info@vast.ungaornar.se Distriktsombudman

Läs mer

10 september. 4 september

10 september. 4 september I AM GREGER PUTTESSON 4 september Hej dumma dagbok jag skriver för att min mormor gav mig den i julklapp! Jag heter Greger förresten, Greger Puttesson. Min mamma och pappa är konstiga, de tror att jag

Läs mer

Lansering av www.matvarden.se!

Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsstrategi för Sverige var med och påverka! För mat & dryck i Gävleborg NYHETSBREV NR 1 2015 MatVärdenvad gör vi 2015? Bra mat till fleroffentlig upphandling! Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsfrågan

Läs mer

Nu kommer våren! Sandgren Linda

Nu kommer våren! Sandgren Linda Sandgren Linda Från: SOK [svenskaolympier@sok.se] Skickat: den 24 september 2015 10:42 Till: Sandgren Linda Ämne: Nytt från Svenska Olympier april 2015 Om du inte kan läsa detta mail, klicka här. Nu kommer

Läs mer

Ett bättre LEKSAND. Valprogram 2015-2018 för Socialdemokraterna i Leksand. Liv Lunde Andersson, Krister Ellström och Maria Qvarnström

Ett bättre LEKSAND. Valprogram 2015-2018 för Socialdemokraterna i Leksand. Liv Lunde Andersson, Krister Ellström och Maria Qvarnström Ett bättre LEKSAND. För alla. Valprogram 2015-2018 för Socialdemokraterna i Leksand Liv Lunde Andersson, Krister Ellström och Maria Qvarnström En attraktiv kommun för fler Leksand ska vara en bra kommun

Läs mer

Utvärdering deltagare

Utvärdering deltagare Utvärdering deltagare 37 svar, 325 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 1 8 6 4 99 1 Ja Nej Varför, varför inte? - Det har varit lärorikt och kul att använda utrustningen och att skådespela. -

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet 2012-04-23 1 (11)

Kommunala pensionärsrådet 2012-04-23 1 (11) Kommunala pensionärsrådet 2012-04-23 1 (11) Plats och tid Disponentvillan 14.00-16.00 Paragrafer 10-17 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Namn Christer Johansson (SN), ordförande

Läs mer

"Content is king" - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag

Content is king - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag "Content is king" Skapad den jul 20, Publicerad av Anders Sällstedt Kategori Webbutveckling Jag funderade ett tag på vad jag skulle kalla detta blogginlägg. Problemet som sådant är att många undrar varför

Läs mer

Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg

Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg Bilaga Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg. I vilken by bor du? Antal Procent 5. Stora Skedvi 93 00,00% 2. Kön Antal Procent. Kvinna 5 55,43% 2. Man 4 44,57% Totalt

Läs mer

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com BÖCKER INSPIRATION Vår vision är att inspirera minst en miljon människor till att förverkliga sina drömmar och må bra under tiden. Är du en av dem? Personligt entreprenörskap handlar om kraften och förmågan

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Dialogforum Alby- äldrefrågor

Dialogforum Alby- äldrefrågor MINNESANTECKNINGAR 1 [5] Dialogforum Alby- äldrefrågor Dag och tid 17 oktober 2011 kl. 17-19 Plats Närvarande Ej närvarande Alby äng Ledamöter i dialogforum Diana Hildingsson (S), ordförande i dialogforum

Läs mer

Ett livsviktigt arbete

Ett livsviktigt arbete Stockholmshemmet Tidningen för dig som bor hos oss Nr 3 September 2015 Årets enkätresultat klara! Ett livsviktigt arbete Hitta information om ditt boende i Min lägenhet Vår, sommar, höst och vinter nu

Läs mer

Träna ordföljd Ett övningshäfte där du tränar rak ordföljd och omvänd ordföljd. Namn:

Träna ordföljd Ett övningshäfte där du tränar rak ordföljd och omvänd ordföljd. Namn: Träna ordföljd Ett övningshäfte där du tränar rak ordföljd och omvänd ordföljd. Namn: Träna rak ordföljd. Subjektet är först. Verbet är alltid på andra plats. Subjekt Verb Objekt Zlatan spelar fotboll.

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

MörarpsAktuellt SKOLAN. Mörarps Socialdemokratiska Förening. Hur ser framtiden ut för vår skola i Mörarp?

MörarpsAktuellt SKOLAN. Mörarps Socialdemokratiska Förening. Hur ser framtiden ut för vår skola i Mörarp? MörarpsAktuellt Mörarps Socialdemokratiska Förening NR 1 MARS 2015 Riksdagsledamot Yasmine Larsson Mörarps S-förening 2015 Öppna byamöten och bakluckeloppis. Vad händer mer? SKOLAN Hur ser framtiden ut

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

Skid-VM 2015 innebär:

Skid-VM 2015 innebär: vision Den 18 februari 2015 invigs skid-vm 2015 i Falun, Dalarna. Då inleds en idrotts- och folkfest som under några veckor kommer att sätta hela vår region i fokus för världens intresse. Under ansökningskampanjen

Läs mer

Välkommen till årets semesterträff onsdagen den 13:e juli! Hällabladet 2011

Välkommen till årets semesterträff onsdagen den 13:e juli! Hällabladet 2011 Välkommen till årets semesterträff onsdagen den 13:e juli! Hällabladet 2011 Födda Familjenyheter Rickard Edström och Birgitta Ramstedt fick den 30/10 en liten dotter Angelina. Therese (f.d. Olofsson) och

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE Mullhyttans Bygdeförenings styrelse avger följande verksamhetsberättelse för år 2012. STYRELSEN har haft följande sammansättning: Ordinarie ledamöter Wivianne Högman, ordförande Lena

Läs mer

1. Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats att leva och bo på?

1. Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats att leva och bo på? Enkätsvar från medborgarpanel Sammanfattning Idag ingår 43 personer i medborgarpanelen och av dessa har 32st svarat på utskickad enkät. Trots en relativt liten population så ger svaren en fingervisning

Läs mer

Midsommar i Matteröd. Nära naturen vid ås & sjö. www.matterodsbyalag.se Byabladet 2015 Nr 1

Midsommar i Matteröd. Nära naturen vid ås & sjö. www.matterodsbyalag.se Byabladet 2015 Nr 1 www.matterodsbyalag.se Byabladet Aktiviteter : 4 maj kl 18,00. Trivselkväll vid Agdas stuga Tillsammans hjälps vi åt att städa i och runt stugan. Medtag städmaterial, trädgårdsredskap och gärna något att

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

PiteåPanelen. Samhällsbyggande. Rapport 22. Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Samhällsbyggande. Rapport 22. Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 22 Samhällsbyggande Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret Samhällsbyggnad Piteå kommun har påbörjat arbetet med en ny Översiktsplan. En översiktsplans syfte är att ge vägledning

Läs mer

Kurs B Motsvarande i CEFR A1/A2 (Gemensam europeisk referensram för språk)

Kurs B Motsvarande i CEFR A1/A2 (Gemensam europeisk referensram för språk) Läsförståelse Den studerande ska kunna förstå och använda enkla texter i vanliga situationer i vardagslivet, t.ex. anpassade berättande eller beskrivande vardagsnära texter vardagliga meddelanden och annonser

Läs mer

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna den 4 maj 0 Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna Allmänt om enkäten Enkäter skickas till deltagare i FIVE cirka tre veckor efter att de har avslutat sin praktik. Om

Läs mer

Makarna Dahm har bott 62 år i samma lägenhet!

Makarna Dahm har bott 62 år i samma lägenhet! B omagasinet 2/2012 Makarna Dahm har bott 62 år i samma lägenhet! Oktober 1950. Hyreshuset på Ekkällevägen 1 var precis nybyggt och familjen Dahm var bland de första hyresgästerna. 62 år senare bor makarna

Läs mer

Brogårdsbladet. Skanska etablerar sig. På Gång. Nr 3, februari 2008. Februari: Planeringen av mini-tvåorna i hus 35 blir klar.

Brogårdsbladet. Skanska etablerar sig. På Gång. Nr 3, februari 2008. Februari: Planeringen av mini-tvåorna i hus 35 blir klar. Nr 3, februari 2008 Brogårdsbladet Gemensamt nyhetsbrev från Alingsåshem och Hyresgästföreningen till hyresgästerna på Brogården i Alingsås. Skanska etablerar sig Nu är det snart dags att dra igång ombyggnationen

Läs mer

ETF:s enkät 2011 översikt

ETF:s enkät 2011 översikt ETF:s enkät 11 översikt 1. Anordna Midsommarfirande 2. Anordna Simskola 3. Anordna Valborgseld: 4. Anordna Höstfest/ Kräftskiva: 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6. Anordna gemensamma arbetsdagar:

Läs mer

Du borde bli ombud! Riksmöte 2009. 20-22 november - Stockholm. Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta

Du borde bli ombud! Riksmöte 2009. 20-22 november - Stockholm. Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta Riksmöte 2009 20-22 november - Stockholm Du borde bli ombud! Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen som dig. - Du får tre dagars intensiv och

Läs mer

Möjligheternas Sotenäs bygger vi tillsammans

Möjligheternas Sotenäs bygger vi tillsammans Möjligheternas Sotenäs bygger vi tillsammans Vår ideologi Arbete och välfärd genom Demokrati Solidaritet och Rättvisa Vi gör förbättringar och satsar framåt under de kommande fyra åren Britt Wall kommunalrådskandidat

Läs mer

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars.

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Nu är jag på väg till Holland. Här står flygplanet som jag ska åka med till Schiphol i Amsterdam. Jag tycker att planet ser väldigt säkert ut. Sådär

Läs mer

Den försvunna diamanten

Den försvunna diamanten Den försvunna diamanten Jag sitter utanför museet i London, jag ser en man gå lite misstänksamt ut genom dörren. Jag går in på museet och hör att personalen skriker och säger att diamanten är borta. Diamanten

Läs mer

Samtalskampanjen - Samtalet vid dörren

Samtalskampanjen - Samtalet vid dörren Val 2014 Samtalskampanjen - Samtalet vid dörren För dig som valarbetare 2 (5) Valstrategin Vår berättelse kan vara bra att använda som en plattform till de samtal som genomförs vid dörren. Väck intresse:

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

Projektspecifikation Bagarstuga till Tomtarna i Skatan

Projektspecifikation Bagarstuga till Tomtarna i Skatan Projektspecifikation Bagarstuga till Tomtarna i Skatan Kulturarvsbärare i bagarstugan i Galtström. Ingeli Gagner och Barbro Åsander, för föreningen Tomtarna 2014-04-28 Innehåll Bakgrund 2 Projekt Bagarstugan

Läs mer

Do It Yourself. Stockholm, 5-9 augusti. stockholm.viunga.se. anton.ljungh@viunga.se

Do It Yourself. Stockholm, 5-9 augusti. stockholm.viunga.se. anton.ljungh@viunga.se Do It Yourself 2013 Stockholm, 5-9 augusti stockholm.viunga.se anton.ljungh@viunga.se Vad är Do It Yourself? Projektet ägs och drivs av Vi Unga Stockholms län. Tillsammans med Leader Uross och Studieförbundet

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ca/flag_of_iran.svg/2000px- Flag_of_Iran.svg.png Mitt nya liv i Iran

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ca/flag_of_iran.svg/2000px- Flag_of_Iran.svg.png Mitt nya liv i Iran https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ca/flag_of_iran.svg/2000px- Flag_of_Iran.svg.png Mitt nya liv i Iran 31 Hej! Jag heter Akram och jag är 14 år. Nu har jag bott Iran i cirka ett år.

Läs mer

Strategiska gruppen Falerum

Strategiska gruppen Falerum Datum Sida 1(5) 2015-03-31 Strategiska gruppen Falerum Anteckningar från mötet 24/3 2015 på Café Nyfiket. Närvarande. Från Åtvidabergs Kommun: Johan Gustafsson Raymond van der Heijden Från Falerum: Christer

Läs mer

ÖREBROS 40-milare 2010-06-05 av Mats Lundgren, Fornåsa

ÖREBROS 40-milare 2010-06-05 av Mats Lundgren, Fornåsa ÖREBROS 40-milare 2010-06-05 av Mats Lundgren, Fornåsa 40 mil på cykel låter himla långt när man börjar fundera på det. Det tycker jag också och bara fram till i fjol så skulle det varit något som vore

Läs mer

Träffpunkt Idrott är den självklara platsen att mötas på för alla. som arbetar inom idrott, bad, fritid och folkhälsa.

Träffpunkt Idrott är den självklara platsen att mötas på för alla. som arbetar inom idrott, bad, fritid och folkhälsa. 18 20 November 2014 Svenska Mässan Göteborg Träffpunkt Idrott Arenan för alla inom idrott och bad. Träffpunkt Idrott är den självklara platsen att mötas på för alla som arbetar inom idrott, bad, fritid

Läs mer

Utställarinformation 2014. ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS?

Utställarinformation 2014. ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? Utställarinformation 2014 ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? 5 goda skäl till varför du bör vara på plats när de offentliga beslutsfattarna möts 1 Kommunicera ditt budskap direkt

Läs mer

ETT BÄTTRE TROSA. FÖR ALLA. Valprogram i kortversion 2014-2018. Fotograf: Erik Jacobsson FRAMTIDSPARTIET I TROSA

ETT BÄTTRE TROSA. FÖR ALLA. Valprogram i kortversion 2014-2018. Fotograf: Erik Jacobsson FRAMTIDSPARTIET I TROSA ETT BÄTTRE TROSA. FÖR ALLA. Valprogram i kortversion 2014-2018 Fotograf: Erik Jacobsson FRAMTIDSPARTIET I TROSA I Trosa kommun är det lätt att trivas. Fantastisk natur och läget i Mälardalen ger resurser

Läs mer

2. Pilotkommun för serviceutveckling vad är gjort & vad ska göras?

2. Pilotkommun för serviceutveckling vad är gjort & vad ska göras? 2014-12-19 Dialogmöte Lenhovda 2014 11 27 1. Välkomna Presentation av deltagare: Magda Gyllenfjell, projektledare Anders Svensson, förvaltningschef kommunledningsförvaltningen Annie Öhman, planerare/utvecklare

Läs mer

Vecka 4 201201/28-29

Vecka 4 201201/28-29 Vecka 4 201201/28-29 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio http://www.facebook.com/radio.riu.uppsala

Läs mer

E: Har du jobbat som det hela tiden som du har varit här på företaget?

E: Har du jobbat som det hela tiden som du har varit här på företaget? A: Vad heter du? S: Jag heter Stefan. A: Hur gammal är du? S: 39. A: Och var jobbar du någonstans? S: Fällmans Kött. A: Vad är ditt yrke? S: Jag är logistik- och lagerchef. A: Hur hamnade du i den här

Läs mer

Rally SM.. Rally SM... Rally SM.. så var det åter dags.. för denna underbart trevliga form av rally.. denna gång på "hemmaplan", vilket som vanligt ställer till en hel del extra problem som man inte behöver

Läs mer

falun.se/resecentrum Samhällsinformation Resecentrum Falun Följ med på resan! Byggstart juni 2013

falun.se/resecentrum Samhällsinformation Resecentrum Falun Följ med på resan! Byggstart juni 2013 falun.se/resecentrum Samhällsinformation Resecentrum Falun Byggstart juni 0 Följ med på resan! Byggstart för Resecentrum Falun Nu bygger vi framtidens Falun En satsning för dig och morgondagens falubor!

Läs mer

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2015 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2015 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Question 1, Text 1 Välkommen

Läs mer

Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN

Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN När vi planerar för att bygga den goda staden är det många aspekter som bör finnas med. En mycket viktig del rör människors hälsa och välbefinnande. Därför behöver

Läs mer

Byggplatsen som arena. Pilotprojekt 2015 Presentation och utvärdering

Byggplatsen som arena. Pilotprojekt 2015 Presentation och utvärdering Byggplatsen som arena Pilotprojekt 2015 Presentation och utvärdering Bakgrund Göteborg firar 400 år 2021 Staden vara internationellt känd som en modig förebild för hållbar tillväxt. Göteborg ska vara en

Läs mer

Konsensus Bulletin Nr

Konsensus Bulletin Nr Konsensus Bulletin Nr 6 Sida 1 Innehåll 1 Aktuella möten 3 Kommunens delårsrapport 2016-08-31 3 Är det ett onödigt starkt resultat? 3 Senaste nytt om Koncernstruktur och bolagsbildning 4 Till vilken nytta

Läs mer

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2014 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2014 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Text 1 Angelica, om vi vill

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 2. 2014

DHR Ängelholm NR. 2. 2014 DHR Ängelholm NR. 2. 2014 DHR ÄNGELHOLM. dhr.angelholm@gmail.com MOBIL. 070 58 180 51 ORGANISATIONSNR: 839400-5931 BANKGIRO: 414-8698 Hemsida. dhr-angelholm.se ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94

Läs mer

NKI - Särskilt boende 2012

NKI - Särskilt boende 2012 NKI Särskilt boende (boende) 2012 1(7) NKI - Särskilt boende 2012 Enkät till boende 1.1 Nöjd Kund Index Tabell 1.1 Färgformatering i tabellen: Genomsnitt mellan svarsalt 1 & 2 RÖD Genomsnitt mellan svarsalt

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

Intervjusvar Bilaga 2

Intervjusvar Bilaga 2 49 Intervjusvar Bilaga 2 Fråga nummer 1: Vad säger ordet motivation dig? Motiverade elever Omotiverade elever (gäller även de följande frågorna) (gäller även de följande frågorna) Att man ska vilja saker,

Läs mer

Veronica s. Dikt bok 2

Veronica s. Dikt bok 2 Veronica s Dikt bok 2 Det är bra att ha en syster Min syster betyder så mycket för mig. Jag vet att hon betyder likadant för mig. Om jag vill henne något så vet jag att hon finns där för mig. Jag är glad

Läs mer

UTVÄRDERING Läsåret 2013/2014

UTVÄRDERING Läsåret 2013/2014 UTVÄRDERING Läsåret 2013/2014 Österängs öppna förskola Läsåret 2013/2014 sida 1 UTVÄRDERING Läsåret 2013/2014 Österängs öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Österängs

Läs mer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text 1 Har du köpt tillräckligt med saker? 2 Tja... Jag vet inte. Vad tycker du? Borde jag handla mer saker? 3 Är det nån på ön som du inte har köpt nåt åt? 4 -Ja, en. -En? 5 -Dig. -Men jag bor inte på ön...

Läs mer

Medlemsblad NR: 3 2013

Medlemsblad NR: 3 2013 Medlemsblad NR: 3 2013 Styrelsen önskar en GOD JUL & ETT GOTT NYTT ÅR Hoppas ni har haft en skön höst och förvinter trots storm, regn, snö & kyla men över naturens lagar kan vi inte styra. Vi får alltid

Läs mer

Nu är det dags att söka sommarjobb på Jamtli

Nu är det dags att söka sommarjobb på Jamtli Nu är det dags att söka sommarjobb på Jamtli Är du intresserad av teater, musik, historia, undervisning, turism, jordbruk, djur eller skogsarbete? Tycker du om att arbeta med barnverksamhet? Är du intresserad

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

julkalender 2012 fredag den 30 november 2012

julkalender 2012 fredag den 30 november 2012 julkalender 2012 22 20 5 4 18 11 6 21 23 15 9 12 19 7 8 14 24 17 3 10 16 13 1 2 1 Tänd ljus i mörkret Stäng av mobiltelefon, TV tänd ljus och bara njut av tystnad. Mys och ha det bra med årets första varma

Läs mer

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa!

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! Celiakinytt NUMMER 2 2014 Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! INNEHÅLL/ NUMMER 1 Innehåll 3 KOMMANDE AKTIVITET ICA veteranernas handelsbod 4 KOMMANDE AKTIVITET Julbak för hela familjen 5 AKTUELL

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 8 Fredag 12 mars 2010. utvecklingschef i Piteå kommun. Vind-snurror ger tusen nya jobb i Piteå

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 8 Fredag 12 mars 2010. utvecklingschef i Piteå kommun. Vind-snurror ger tusen nya jobb i Piteå LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 8 Fredag 12 mars 2010 NORRBOTTEN Vind-snurror ger tusen nya jobb i Piteå Regeringen har sagt ja till att bygga 1 100 vind-kraftverk i Piteå kommun. -Det är ett av världens största

Läs mer

OP 2010. Röster från män 70 år-

OP 2010. Röster från män 70 år- OP 2010 Röster från män 70 år- 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Cykelbana efter Järbovägen. Av- och påfart Rv80- Järbovägen. Fler poliser. Det är en enorm förstörelse

Läs mer

Mötesanteckningar Vinningarådet. Välkomna Kjell Hedvall hälsade välkomna.

Mötesanteckningar Vinningarådet. Välkomna Kjell Hedvall hälsade välkomna. Datum:2015-02-04 Sidan 1 av 5 Mötesanteckningar Vinningarådet Tid och plats Vinninga 2015-02-04 Deltagare Se bifogad deltagarlista, 24 personer från Vinninga Från kommunen: Kjell Hedvall, Bertil Jonsson,

Läs mer

Nykvarnspartiets VALLISTA 2014

Nykvarnspartiets VALLISTA 2014 Nykvarnspartiets VALLISTA 2014 En presentation av våra kandidater inför valet till Nykvarns kommunfullmäktige En politik för Nykvarn i tiden, för framtiden! Vår utgångspunkt är att kommunalpolitik till

Läs mer

Salemstaden 50 år: Pionjärerna på Snickarstigen berättar

Salemstaden 50 år: Pionjärerna på Snickarstigen berättar Salemstaden 50 år: Pionjärerna på Snickarstigen berättar Salemstaden fyller 50 år. Några av de första som flyttade in i de nya radhusen på Snickarstigen var Britt Stadener, Kerstin och Lars-Göran Alfredson.

Läs mer

Vilka tycker du är de bästa valen?

Vilka tycker du är de bästa valen? Vilka tycker du är de bästa valen? På vår webbplats www.respect4me.org kan du titta på berättelserna om våra liv och de situationer vi råkar ut för. Varje berättelse börjar på samma sätt med en kort film,

Läs mer

Vårt uppdrag enligt våra stadgar: 1 Föreningens verksamhetsområde är Svärdsjö, på orter där andra intresseföreningar eller motsvarande inte finns.

Vårt uppdrag enligt våra stadgar: 1 Föreningens verksamhetsområde är Svärdsjö, på orter där andra intresseföreningar eller motsvarande inte finns. Verksamhetsplan 2017 Om Svärdsjö Intresseförening Svärdsjö Intresseförening (SIf) är en ideell, politiskt och religiöst obunden, förening som har till uppgift att utveckla, skapa framtidstro och livskraft

Läs mer

Ökat socialt innehåll i vardagen

Ökat socialt innehåll i vardagen -3-111 -3-3 Tjänsteskrivelse Socialförvaltningen, vård och omsorg Ökat socialt innehåll i vardagen - Utvärdering av hur personal som deltagit i utvecklingsarbete om ökat socialt innehåll i vardagen uppfattar

Läs mer

Skärhamns Samhällsförening

Skärhamns Samhällsförening Skärhamns Samhällsförening Prepared: Magnus Gustavsson Anna Karlsson Anders Sundling Marianne Sundling Berndt Axelsson Susanne Axelsson Date: 2014-11-15 Agenda Introduktion Bakgrund Samhällsförening Vision

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

PALT LÄS & RES BREDBAND UNDERHÅLLNING AV SIGURD GRANSTRÖM Sida 1

PALT LÄS & RES BREDBAND UNDERHÅLLNING AV SIGURD GRANSTRÖM Sida 1 Årgång 6 Nr 7 November 2003 PALT LÄS & RES BREDBAND UNDERHÅLLNING AV SIGURD GRANSTRÖM Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund Tfn: 0911-70253 E-post:

Läs mer