Minnesanteckningar - kommunala pensionärsrådet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar - kommunala pensionärsrådet 2012-11-12"

Transkript

1 Kommunala pensionärsrådet Minnesanteckningar - kommunala pensionärsrådet Närvarande: Tommy Falck SPF Club 75 John Axel Persson SPF Club 75 Leif Singbrant SPF Gillhög Britt Jönsson SPF Gillhög Tore Jönsson SKPF Bengt E Bengtsson SPF Club 75 Sven Erik Jönsson PRO Furulund Gunvor Schoug PRO Furulund Margit Bengtsson PRO Kävlinge Bengt Johansson PRO Kävlinge Björn Möller PRO Löddeköpinge Kävlinge kommun: Pia Almström - Kommunstyrelsens ordförande, Leif Skytte - ordförande socialnämnden, Anette Fäldt socialchef, Ann-Louise Christensen hemvårdschef, Lina Engström - kanslisekreterare, Karin Sandström socialtjänsten, Camilla Kindahl medicinskt ansvarig sjuksköterska, Susanna Ahlin - färdtjänsthandläggare 1. Folkets park i Löddeköpinge Marianne Nilsson, planchef, berättar om planerna kring Löddeköpinge Folkets park. Fyra bostadshus med cirka 80 lägenheter planeras samt en samlingslokal. Marianne menar att bostäderna kommer bli bra för äldre då de kommer ha hiss, nära till service och kommunikation. Marianne har fått i uppdrag att ta fram en detaljplan. En trafikutredning ska också göras, bland annat ska mängden trafik räknas i området. Pensionärsföreningarna har tidigare uppmärksammat att de anser att samlingslokalen är för liten. Pia Almström svarar detaljerna kring samlingslokalen inte är bestämda ännu. När kommunen har ett nytt förslag ska de lägga fram det. Dock kommer Kävlinge kommun att fokusera på bostadshusen Förslaget är gjort så att parken ska vara kvar och det är inte så många träd som ska tas ner. Byggstarten ligger lite längre fram i tiden. När förslaget är klart ska det ut på samråd, sen ska justeringar göras, efter det ska förslaget på utställning och då kan det hända att nya kommentarer kommer in. 2. Färdtjänst Susanna Ahlin, färdtjänsthandläggare informerar om lagen om färdtjänst. Som färdtjänsthandläggare ska Susanna beakta den enskildes funktionsnedsättningar och ska ej ta med sociala eller geografiska skäl i beaktande. Dåliga kommunikationer är inte ett skäl för att få färdtjänst. Susanna berättar om de kommunala riktlinjerna, till exempel att personer över 65 år som har begränsad rörelseförmåga kan bli beviljade få fyra enkelresor i veckan. Man får åka fem mil enkel resa från bostaden och det går att ta med medpassagerare mot en avgift. Har man själv funktionsnedsättningar kan man inte vara ledsagare, utan då räknas man som medpassagerare. Färdtjänsten ska ses som en buss man kan få vänta på den och det kan vara flera passagerare. 1

2 Det går att ansöka om extra behjälplighet om man inte uppfyller ledsagarkriterierna, då hjälper chauffören till. Det är dags för en ny upphandling av färdtjänst. Kävlinge kommun tittar inte bara på priset, utan kvalitet och service är också viktigt. En upphandling kan ta ganska lång tid, men den behöver vara klar före halvårsskiftet 2013 då det nuvarande avtalet går ut. Det är en gemensam upphandling för olika taxitransporter färdtjänst, skolresor med taxi och mattransporter. Kommunala pensionärsrådet kommer att informeras när det är klart. 3. Medicinskt ansvarig sjuksköterska Camilla Kindahl har efterträtt Eva Persson som medicinskt ansvarig sjuksköterska. Camilla började sin tjänst den 1 september och har arbetat 20 år inom kommunal hälso- och sjukvård. 4. Ökad valfrihet inom hemtjänsten Karin Sandström från socialtjänsten berättar om utökningen av valfriheten inom hemvård enligt LOV (Lagen om valfrihet). Kommunen ansvarar för uppföljning och kontroll, sätter krav och mål, bestämmer ersättning och bestämmer vilken verksamhet som ingår i valfrihetssystemet. Inget företag är garanterade kunder. Det är fortfarande kommunen som man vänder sig till för att få den första hjälpen. Alla utförarana är godkända av kommunen. Företagen kan erbjuda extra service, till exempel snöskottning, då köper man det direkt av företaget. Olika företag kan erbjuda olika extra tjänster. Brukare välja om när som helst. Följande verksamheter planeras ingå:: - Servicetjänster (ingår sedan tidigare) - Personlig omvårdnad inklusive delegerad hemsjukvård - Hemsjukvården: insatser som utförs av legitimerad personal, t.ex. sjuksköterskor Nattinsatser kommer fortsätta att utföras av kommunen Just nu arbetar Kävlinge kommun med att ta fram förfrågningsunderlaget (förutsättningar och krav). Kommunen arbetar även med att informera till tänkbara/kommande kunder, fack och branschen. Parallellt sker en översyn av den egna organisationen. Karin tror att kommuen kommer vara klara för ett nytt politiskt beslut kring sommaren 2013 och att den nya strukturen kan starta om cirka ett år. Pensionärsföreningarna undrar ifall Kävlinge kommun tar in erfarenheter från andra kommuner. Karin svarar att väldigt många kommuner har samma modell, vilket Kävlinge kommun tittar på. Pensionärsföreningarna undrar även hur ofta en brukare kan byta utförare. Karin svarar att det går att byta utförare hur ofta man vill och att det är kunden som ska vara i fokus. Tanken är att man ska kunna byta snabbt om man inte är nöjd. Det finns idag följande utförare för servicetjänster som är godkända av Kävlinge kommun: Förenade service, Ekens Omsorg AB, EnRelax AB, Kävlinge hemservice, Poolarna. Förenade service och Poolarna tillhandahåller snöskottning idag. 5. Gränssnitt hemsjukvård Anette Fäldt, socialchef, berättar att diskussioner pågår om de arbetsuppgifter inom sjukvården som kommunen utför som ligger under regionens ansvar. Kommunförbundet har gjort en skrivelse som Kävlinge kommun ställer sig bakom som innebär att från och med första februari 2013 kommer 2

3 kommunen inte längre att utföra uppgifter som är regionens ansvar. Anette Fäldt hoppas på en ny överenskommelse med regionen. Diskussionen gäller insatser när någon kommer direkt hem från sjukhuset och det är det primärvårdens ansvar, till exempel påsdialys. Mer information om detta följer på kommunala pensionärsrådets nästa möte. 6. Reflektioner kring seminarium om Framtidens boende för seniorer Pensionärsföreningarna anser att seminariet om Framtidens boende var bra anordnat. De anser att det var intressant information att de flesta äldre faktiskt bor kvar hemma. Pia Almström anser att en inventering är nästa steg av projektet. Pensionärsföreningarna anser dock att byggföretageninte berättade så mycket om deras visioner utan mer om hur de arbetar idag. Pensionärsföreningarna föreslår att man i Kävlinge kommun ska undersöka möjligheten att reservera lägenheter i bottenplan till äldre. Det fortsatta arbetet av Framtidens boende för seniorer presenteras på nästa möte med kommunala pensionärsrådet. 7. Fråga kring ansvar för hjärtstartare - diskussion Pensionärsföreningarna undrar om det inte är kommunens ansvar att det finns hjärtstartare på dagcentraler. På Norrehed har pensionärsföreningarna köpt in en hjärtstartare. Det finns idag hjärtstartare på idrottshallarna, på kommunhuset och på Norrehed. Anette Fäldt menar att problemet är att om kommunen sätter upp en hjärtstartare innebär det även att kommunen tar på sig ansvaret att det ska finnas personal som kan använda den och att den underhålls. Förväntningar skulle då skapas om att personal ska agera sjukvårdspersonal om något händer. Kan kommunen inte ta det fulla ansvaret är det svårt att köpa in hjärtstartarna. Pensionärsföreningarna svarar att samma problematik gäller för dem. Pia Almström svarar att kommuen ska undersöka möjligheterna och återkomma i frågan nästa möte. Pensionärsföreningarna föreslår att kommunen ska anordna utbildingar för hjärtstartare med jämna mellanrum. 8. Teman 2013 Följande förslag läggs fram för pensionärsrådets möten under 2013: - Framtidens boende - Friskvård - fysiskt träning, tex utegym, hälsogym. - Trehörningen och scanområdet vad händer? Pia Almström svarar att byggföretagen idag har svårt att få sålt det som de redan har byggt och därför verkar bygget på scanområdet inte komma igång under Diskussioner förs med Trehörningen och Midroc. Trehörningen planeras inte bli ett boende för 55+, men de tror ändå att det kommer vara den största kundgruppen. Som det ser ut ska Trehörningen starta bygget Bostadsrätter på Cirkusplatsen är ute för försäljning nu. Mer info finns på ncc:s hemsida. - Tekniska frågor bjuda hit gatuchefen för att svara på frågor 9. Mötesplan 2013 Följande mötesdatum bestäms: - 11 mars - 13 maj - 16 september - 11 november 3

4 10. Övrigt Kävlinge kommun delar ut brandfiltar till pensionärsföreningarnas representanter. Karaby sammanträdesrum i kommunhuset ska renoveras och kommer vara klart till nästa möte med pensionärsrådet. Pensionärsföreningarna framför att högtalarna på Billingshäll inte fungerar så bra. Hissen på Billingshäll är ur funktion. Hur gör man med de som bor där? Ann-Louise svarar att handlingsplan är gjord, beredskap finns om till exempel ambulanspersonal kommer. Pensionärsföreningarna framför att det är svårt att höra vad personalen i kommunens växel/kontakt Kävlinge säger när man ringer till kommunen. Pensionärsföreningarna undrar vad som ska hända med boulebanan vid Tolvåkersskolan. Pia Almström pratar med kommunens strategiska planeringschef efter mötet som svarar att boulebanan inte kommer att tas bort utan att den flyttas. I samband med att Bollvägen måste byggas om och att man kommer bygga nya parkeringsytor som ersätter de befintliga blir det svårt att ha kvar boulebanan där den är idag. Kävlinge kommun har tillsammans med Hans Lundqvist, som är en av de som använder den befintliga banan, kommit överens om att anlägga ny bana på en yta intill förskolan där Bollvägen möter Mellanvångsvägen. Utförandet har skett enligt instruktioner från Hans och enligt dokument som anger mått osv på banor. Målsättningen är att ha denna färdig till sommaren tillsammans med resten av ombyggnaden. Pensionärsföreningarna undrar när Kvarngatan ska vara färdigbyggd. De anser att kantstenen är hög vid biblioteket och att det är svårt för personer med funktionshinder att ta sig över kantstenarna vid vårdcentralen. Anette informerar gatuchefen om detta efter mötet. Han svarar att de har diskuterat både tillgänglighet och kantstenar på Kvarngatan. För kantstenen gäller att denna ska ha en visning på 6cm samt fasad kant. När asfalttoppen läggs nästa år kommer denna att ligga cirka 1cm över storgatstenarna som ligger utmed kantstenen. Storgatstensraden kommer vara en slags ränndal som ligger något lägre än asfalten. Således finns idag en visning om cirka 8cm och i framtiden blir den cirka 5cm. De har testat sig fram med lite olika bilar och upplever idag det som ganska okej vid uppoch nerkörning i låg fart. Helsingborgs stad har en liknande variant. När ytterligare ca 3cm försvinner i samband med asfalttoppen kommer det att upplevas betydligt "snällare". Asfalttoppen beräknas att läggas under våren Gatuchefen och tillgänglighetsexperten Per Johansson från Tyréns har tittat på tillgängligheten nyligen. Det finns bland annat "släpp" eller små ramper med jämna mellanrum där det är meningen att man ska kunna köra ner med rollator eller rullstol och på så vis passera Kvarngatan. Dessa ersätter övergångsställen eftersom tanken är att sänka hastigheten till 40km/h. Likaså ska synskadade kunna orientera sig där. Om man gör släppet för brett förlorar synskadade denna orienteringsmöjlighet och för de som sitter i rullstol är det vid en mycket bred rullstol om 80cm minst 10cm kvar på vardera sida eftersom släppen är ca 105cm breda idag. Pensionärsföreningarna undrar kring parkeringsplatsen vid Billingshäll. Parkeringsförbud hanteras av tekniska nämnden. Kävlinge kommun har inhyrda parkeringsvakter, de har dock vissa områden som de prioriterar, vilket är en kostnadsfråga. Billingshälls nya parkeringsplatser är för de boende, vilket innebär att besökande fortfarande behöver parkera på gatan. Pensionärsföreningarna undrar om personalen som kommer när en äldre med larm har ramlat inte alltid ska ha en sele med sig. Ann-Louise Christensen svarar att all personal inte har bilar då en del 4

5 cyklar, men att personalen har tillgång till selar om det behövs. Det är 160 personer som arbetar i hemtjänsten och det finns inte väskor så att alla alltid kan ha en med sig. Personalen har utbildning i hur de ska lyfta och det behövs inte alltid en sele. Ifall de behöver hämta sele är de två personal så en av dem kan cykla och hämta selen. Ann-Louise menar att det är viktigt att det inte blir obehag för den enskilde. Ibland kan man behöva bedömning från sjuksköterska innan man lyfter. Anette Fäldt berättar att hon ska gå i pension. Hon har arbetat som socialchef på Kävlinge kommun sedan Nästa möte Nästa möte med kommunala pensionärsrådet är den 11 mars

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Granskning av införandet av brukarval inom hemtjänsten Växjö kommun

Granskning av införandet av brukarval inom hemtjänsten Växjö kommun Granskning av införandet av brukarval inom hemtjänsten Växjö kommun Genomförd på uppdrag av kommunrevisionen 19 mars 2008 Conny Mathiesen Sammanfattning På uppdrag av kommunrevisionen har Ernst & Young

Läs mer

Sammanställning av alla minnesanteckningar, avtals- /kvalitetsuppföljning, hösten 2012

Sammanställning av alla minnesanteckningar, avtals- /kvalitetsuppföljning, hösten 2012 2012-12-03 1 (15) MINNESANTECKNINGAR Sammanställning av alla minnesanteckningar, avtals- /kvalitetsuppföljning, hösten 2012 1. Uppföljning Det är viktigt med en personlig återkoppling utifrån kundens perspektiv

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Mogna företag på en mogen hemtjänstmarknad. Exempel från Nacka

Mogna företag på en mogen hemtjänstmarknad. Exempel från Nacka Mogna företag på en mogen hemtjänstmarknad Exempel från Nacka Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillväxtverket.se/publikationer. Där finns även material som gavs

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Kungälvs kommun alla brukare 2009 EAS = Ej angivet svar per fråga Mv = medelvärdet beräknat på en skala från 1-5 där 5 är Instämmer helt

Kungälvs kommun alla brukare 2009 EAS = Ej angivet svar per fråga Mv = medelvärdet beräknat på en skala från 1-5 där 5 är Instämmer helt Kungälvs kommun alla brukare 2009 EAS = Ej angivet svar per fråga Mv = medelvärdet beräknat på en skala från 1-5 där 5 är Instämmer helt 1. Jag upplever att hemtjänstpersonalen är bra på att utföra den

Läs mer

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen Hjälp hemma för dig som behöver extra stöd i vardagen Innehåll Så söker du hjälp 3 Servicetjänster 6 Personlig omvårdnad 7 Fixartjänster 8 Trygghetslarm 8 Hemsjukvård 9 Rehabilitering i hemmet 9 Annan

Läs mer

Från hyresrätt till bostadsrätt. Ditt eget boende ditt eget val

Från hyresrätt till bostadsrätt. Ditt eget boende ditt eget val Från hyresrätt till bostadsrätt Ditt eget boende ditt eget val Många vill äga sin bostad men inte alla. Det är viktigt att det fi nns både hyresrätter och bostadsrätter att välja mellan. Idag saknas den

Läs mer

Kvalitetsuppföljning. Hemvården i Svalövs kommun

Kvalitetsuppföljning. Hemvården i Svalövs kommun Kvalitetsuppföljning - Hemvården i Svalövs kommun Lagen om valfrihetssystem 2013-01-14 1 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND 2 2 SYFTE 2 3 METOD 2 4 MÅLGRUPP 3 5 RESULTAT 3 5.1 Styrkor 3 5.1.1 Systematiskt

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

hemtjänsten i halland en kartläggning av hemtjänstens organisation i de halländska kommunerna 2009-2010

hemtjänsten i halland en kartläggning av hemtjänstens organisation i de halländska kommunerna 2009-2010 hemtjänsten i halland en kartläggning av hemtjänstens organisation i de halländska kommunerna 2009-2010 trygghetslarm omsorgsinsatser matdistribution servicemenyer nattpatruller kundval fixarservice anhörigstöd

Läs mer

Projektet genomfört med stöd av Allmänna Arvsfonden

Projektet genomfört med stöd av Allmänna Arvsfonden Projektet genomfört med stöd av Allmänna Arvsfonden Hjälpmedel kvalitet från ett brukarperspektiv Hjälpmedel - kvalitet ur ett brukarperspektiv HSO Skåne rapport nr 2-2011 Vårt hjälpmedelsprojekt har sin

Läs mer

Förord. Hoppas att handboken kan hjälpa just dig framåt i dina funderingar! Niklas Ulfvens projektledare

Förord. Hoppas att handboken kan hjälpa just dig framåt i dina funderingar! Niklas Ulfvens projektledare Förord Handboken för byajour och byavaktmästare är ett resultat av det arbete som bedrivits inom ramen för projektet Service på ett nytt sätt. Med hjälp av handboken vill vi från projektets sida förmedla

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Ur innehållet. Ljuspunkter. Tema LSS. Hur har det gått för Britta? Skrattyoga - bra för mycket. Det här är Hjärnkrafts förbundsstyrelse.

Ur innehållet. Ljuspunkter. Tema LSS. Hur har det gått för Britta? Skrattyoga - bra för mycket. Det här är Hjärnkrafts förbundsstyrelse. Ur innehållet 4 Tema LSS 10 Hur har det gått för Britta? 16 Skrattyoga - bra för mycket 18 Det här är Hjärnkrafts förbundsstyrelse 18 Landet runt Ljuspunkter Britta från Luleå och Mikael från Stockholm

Läs mer

Bilaga till Dnr: VoO.2015.0103 1 (9) 2015-04-10. Anna Netterheim

Bilaga till Dnr: VoO.2015.0103 1 (9) 2015-04-10. Anna Netterheim Bilaga till Dnr: VoO.2015.0103 1 (9) 2015-04-10 Vård och Omsorg Anna Netterheim Hjälpmedelsabonnemang Bakgrund Förvaltningen har fått i uppdrag från Vård- och omsorgsnämnden att utreda möjligheterna att

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

Projektarbete en arbetsmodell

Projektarbete en arbetsmodell K A P I T E L Projektarbete en arbetsmodell Om detta ska fungera måste vi planera och organisera oss noga. Om vi inte har förberett oss i detalj kommer vi att få problem. Det är bättre att ta problemen

Läs mer

TRANÅS direkt. Försäljning pågår på Norraby udde. Campusfrågan lever vidare. Full fart & go i Ekbergspark. Tranås deltog i Världskonferens i Sydkorea

TRANÅS direkt. Försäljning pågår på Norraby udde. Campusfrågan lever vidare. Full fart & go i Ekbergspark. Tranås deltog i Världskonferens i Sydkorea TRANÅS direkt INFORMATION FRÅN HELA TRANÅS KOMMUN - DECEMBER 2012 Full fart & go i Ekbergspark Försäljning pågår på Norraby udde Tranås deltog i Världskonferens i Sydkorea Campusfrågan lever vidare Självklart

Läs mer

Brukarrevision. Falu lasarett, avdelning 65 En avgiftnings- och motivationsbehandling. Rapport färdigställd våren 2014. Foto: Leo Pastuhoff

Brukarrevision. Falu lasarett, avdelning 65 En avgiftnings- och motivationsbehandling. Rapport färdigställd våren 2014. Foto: Leo Pastuhoff Brukarrevision Falu lasarett, avdelning 65 En avgiftnings- och motivationsbehandling Rapport färdigställd våren 2014 Foto: Leo Pastuhoff Sammanfattning Vi var 5 revisorer som november och december 2013

Läs mer

Genomlysning av natt- och larmpatrullen i Järfälla kommun

Genomlysning av natt- och larmpatrullen i Järfälla kommun Genomlysning av natt- och larmpatrullen i Järfälla kommun Jenny Sjöberg Dnr Son 2013/703 November 2013 2013-11-20 1 (16) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND OCH SYFTE... 2 2. METOD... 2 3. NATT- OCH

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Diskussion vid LKC fullmäktigemöte med politiker den 29 augusti 2006 angående koloniområdenas

Diskussion vid LKC fullmäktigemöte med politiker den 29 augusti 2006 angående koloniområdenas Bilaga 3 Hur ställer sig partierna när det gäller koloniverksamheten i Lund? Prytz (S) anser att koloniområdena är lungor i staden och att de ger en variation i stadsbilden som det är viktig att behålla.

Läs mer

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 ISSN 1403-168X Rapportansvarig: Socialkonsulenterna Elisabeth Björheden

Läs mer

Valfrihet i äldreomsorgen

Valfrihet i äldreomsorgen Valfrihet i äldreomsorgen en reform som söker sin form En utvärdering av kundvalsmodellen i Stockholms stad Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2003:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD

Läs mer

hitta rätt i omsorgsdjungeln

hitta rätt i omsorgsdjungeln hitta rätt i omsorgsdjungeln en bilaga till veteranen låt oss guida dig! Börjar du fundera på vilken hjälp du eller någon anhörig behöver, ser du behov av avlastning eller äldreboende inom en inte allt

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Projektredovisning Framtidens boende för äldre. Therese Nilsson Socialförvaltningen Burlövs kommun

Projektredovisning Framtidens boende för äldre. Therese Nilsson Socialförvaltningen Burlövs kommun Projektredovisning Framtidens boende för äldre Therese Nilsson Socialförvaltningen Burlövs kommun Innehåll Förord... 1 Sammanfattning... 2 Bakgrund... 3 Den demografiska utvecklingen och dess konsekvenser...

Läs mer