Myndighetsnätverket för barn- och ungdomsfrågor ämnesgruppen för informationssäkerhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Myndighetsnätverket för barn- och ungdomsfrågor ämnesgruppen för informationssäkerhet"

Transkript

1 samhällsskydd och beredskap Mötesanteckningar 1 (5) Antecknat av Jessica Helin, MSB Närvarande Anette Holmqvist, Skolverket Jessica Helin, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Lennart Nylund, Ungdomsstyrelsen Malin Lindquist Skogar, Konsumentverket Martina Wagner, Statens medieråd Nidia Larsson, Datainspektionen Mötesdatum Frånvarande: Konsument Europa Rikspolisstyrelsen Barnombudsmannen Post- och telestyrelsen Mötestid 13:30-15:45 Myndighetsnätverket för barn- och ungdomsfrågor ämnesgruppen för informationssäkerhet Vid senaste mötet i november lyftes förslaget att ämnesgruppen för informationssäkerhet slås ihop med Media- och marknadsföringsgruppen. Gruppen är för närvarande vilande. Konsumentverket och Niklas Eklöf har varit sammankallande för gruppen. Malin Lindqvist Skogar från Konsumentverket deltog på informationssäkerhetsgruppens möte 12 mars. På mötet konstaterades att Malin från och med nu sitter med i informationssäkerhetsgruppen som representant från KOV. Vid mötet togs även frågan upp om syftet med nätverket, hur ordförandeskapet ska skötas och hur många gånger per år som gruppen behöver ses. Alla på mötet var överens om att nätverket behövs och fyller ett viktigt syfte. Många är nöjda med att ses för att utbyta information och för att uppdateras om vad andra gör inom området samt vem som är kontaktperson (MSB, DI, US). Sammarbetet kring ett konkret projekt som SID kan dock ses som ett inspirerande och bra exempel på ett ytterligare syfte med nätverket. Då MSB har begränsade resurser inom området informationssäkerhet för barn- och unga, kan det finnas en poäng med att en annan myndighet med tydligare uppdrag inom området barn- och unga tar över ordförandeskapet. Statens medieråd är intresserade av detta, då SMR vill ha tydligare samordningsuppdrag inom mediekunnighet. Martina Wagner från SMR tar med sig frågan och återkommer om detta. Ett förslag som de flesta även verkar vara överens om är att det räcker med 2-3 möten/år, men att det går att kalla till möten vid behov. MSB-14.1

2 samhällsskydd och beredskap Mötesanteckningar 2 (5) Uppföljning Safer Internet Day 2013 Lärarmaterialet som togs fram av SMR tillsammans med flera myndigheter till SID 2013 har blivit väl spritt och mottaget. Materialet har beställts och laddats ner i 2600 exemplar av lärarhandledningen med start i januari. Bara under mars har 600 exemplar av lärarhandledningen spridits. Materialet kommer förmodligen även att användas framöver. Materialet har omnämnts i flera bloggar och forum. SMR har gjort en utvärdering som kommer att mailas ut till alla i nätverket. Det är dock svårt att få en heltäckande bild av vilka som har använt materialet. Överlag har responsen varit positiv. Det har däremot kommit synpunkter om att det inte finns konkret skolmaterial med liknande innehåll för tonåringar. SMR funderar nu på att arbeta om materialet så att det även kan användas i högstadiet och gymnasiet. SMR meddelar om detta blir aktuellt. Ulrika Engström (SMR) har skickat ut en enkät till de myndigheter som deltog i arbetet med att ta fram lärarmaterialet, för att få allas synpunkter på samarbetet. Enkäten nås via denna länk: https://www.surveymonkey.com/s/klcbnwl På gång: Skolverket Skolverket har ett regeringsuppdrag att vart tredje år följa upp skolors it-användning och it-kompetens. Alla skolformer från förskola till komvux ingår. Just nu sammanställs det inkomna materialet och undersökningens resultat redovisas till regeringen den 15 april. Redan nu går att se att antalet datorer har ökat i skolorna. Skolverket är samarrangör för konferensen Framtidens lärande maj och kommer att hålla flera seminarier på konferensen (om mediekunnighet, it-undersökningen i skolan, Twitter i skolan, molntjänster i skolan). Skolverket har denna vecka möte med SKL och deras center för e- samhället (Johan Wahlström) och DI angående skolans hantering av molntjänster (t.ex. vad gäller elevernas personuppgifter). Planer på gemensam insats på området. På finns en avdelning om Sociala medier, nätetikett och källkritik Tips: Artikel på Skolverket - Åttaåringar pratar nätetikett. I samband med Internetdagarna i höst hålls en särskild dag kring skolan. I år är temat Google och molntjänster. Kontaktperson för dessa dagar är: Kristina Alexanderson på.se

3 samhällsskydd och beredskap Mötesanteckningar 3 (5) Konsumentverket/Konsument Europa 7-8 maj, i Helsingfors, är Konsumentverket medarrangör vid seminariet Using media at school how to teach without commersial pressure, om undervisning om reklam och media/reklam i lärande miljöer. Forskare från Lund kommer bl a att hålla en föreläsning barns möte med reklam på internet. KOV har tagit bort dokumentet Sponsring i skolan som vände sig till skolhuvudmän. Innehållet behöver ses över. KOV, Skolverket och SKL står bakom dokumentet. Chalmers högskola har sökt forskningsmedel hos internetfonden för att undersöka ungas kunskap om företagens köp av big data för att rikta sin marknadsföring. Unga verkar okunniga vad gäller de spår de lämnar på nätet. KOV och DI står som medsökande. Malin ansvarar på KOV för barn och unga-frågor. En ny barn- och unga strategi har tagits fram och inom utbildningsområdet kommer reklam stå i fokus. Ytterligare resurser har tillförts genom en nyanställd medielärare. Konsument Europa: Går just nu ut med pressmeddelande om missvisande reklam för att uppmärksamma konsumenter. Det är just nu även vanligt med falsk gratisreklam. Säkerhetsrapport om trygghetsmärkning för sajter som är säkra att handla på. Konsument Europa gör gärna saker gemensamt, likt samarbetet kring SID 2013 eller gemensamt deltagande på Skolforum. Övrigt från konsumentverket: Tips om interaktiv webbportal - Consumer Classroom - där lärare kan logga in och lägga upp lektioner, ge feedback. Portal lanseras i Sverige 15 mars. Ungdomsstyrelsen US har tagit fram en presentation (PDF) av 19 myndigheter med uppdrag/uppgifter riktade till barn och unga. Den ligger som nr 12 i listan: Rapport en gång om året ung i dag - om hur unga har det. Utbildningsuppdrag sedan 2008, där uppdraget löper ut i år. Ännu vet US ej om uppdraget förlängs. Regleringsbrev i höst. US utbildar de som arbetar med ungdomar (exempelvis ungdomsmottagningar, lärare, skolhälsa, fritid, socialtjänst). Utbildningar på högskolenivå, men även kortare, skräddarsydda kurser. US ser en tydligare trend att många kommer till US istället för tvärtom. Regeringsrapport från och 2009 kartlade US på uppdrag av regeringen ungas erfarenheter av och attityder till sexuell exponering och sexuellt utnyttjande via internet. I rapporten Utsatt? unga sex och internet sammanfattas de viktigaste resultaten ur rapporten se mig, US ungdomsenkät från Ladda ner rapporten: f3c858013af3d1e78e0005/wwwutsatt.pdf

4 samhällsskydd och beredskap Mötesanteckningar 4 (5) US har fått ett nytt informationsuppdrag som kompletterar det tidigare uppdraget att vända sig till yrkesverksamma och att vända sig direkt till ungdomar. I och med detta ska US samarbete med Umo.se (ungdomsmottagningar). Statens medieråd Ungar och medier blir klart till sommaren. Publikationer: Medie- och informationskunnighet i nätverkssamhället och Medie- och informationskunnighet. Hösten 2013: Utbildningssatsning mot bibliotekarier - med fyra regionala seminarier om mediekunnighet. Hösten: Lansering av webbaserad utbildning kring medie- och informationskunnighet via statensmedierad.se 2 oktober: Nordiskt expertmöte inom ramen för det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet, kring medie- och informationskunnighet, i Stockholm. Publikationer: Medie- och informationskunnighet i nätverkssamhället och Medie- och informationskunnighet. Datainspektionen DI har polisanmält webbplatsen som hänger ut privatpersoner som porrsurfare och pressar dessa på pengar. DI har fått en ny generaldirektör: Kristina Svahn Starrsjö, tidigare chef för Grundlagsenheten på Justitiedepartementet. Kristina tillträder tjänsten 1 juni Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB har tagit fram en ny film, checklistor och råd om informationssäkerhet till privatpersoner. På DinSäkerhet.se (MSBs webbplats om risker och säkerhet för privatpersoner) finns ett avsnitt om informationssäkerhet (råd för smarta telefoner, starka lösenord, publicering på nätet osv). Tipsar återigen om broschyr som togs fram innan jul till lärare. Att undervisa om informationssäkerhet där flera myndigheter i nätverkets material finns med. https://www.msb.se/sv/forebyggande/informationssakerhet/stodfran-msb/stod--verktyg/grundskolan/ Barnsäkerhetsrådet där MSB är sammankallande myndighet blev kontaktade av Arkitekturmuseum, angående en utställning 21 mars-15 maj om riskfyllda miljöer i vardagen för barn. Jessica tar reda på

5 samhällsskydd och beredskap Mötesanteckningar 5 (5) möjligheten att även lägga in materialet från SID i samband med denna utställning. Läs om utställningen: Övrigt Gruppen behöver diskutera sin inriktning och namnet. Ett bredare och mer omfattande begrepp/tillägg till informationssäkerhet efterfrågas. Eventuellt blir det ett uppföljande möte angående nätverket och ordförandeskapet innan sommaren. MSB skickar ut inbjudan.

Anteckningar från samordningsforum för myndighetsnätverket för barns och ungas rättigheter

Anteckningar från samordningsforum för myndighetsnätverket för barns och ungas rättigheter Anteckningar från samordningsforum för myndighetsnätverket för barns och ungas rättigheter Plats: Barnombudsmannen, Norr Mälarstrand 6 Tid och plats: måndag den 24 november 2014 kl. 12-15 Närvarande: Åsa

Läs mer

Att undervisa om informationssäkerhet. ett stöd till dig som lärare

Att undervisa om informationssäkerhet. ett stöd till dig som lärare Att undervisa om informationssäkerhet ett stöd till dig som lärare Att undervisa om informationssäkerhet ett stöd till dig som lärare Utgiven av: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Vid frågor

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011. 2012-02-22 Dnr 26/2012

ÅRSREDOVISNING 2011. 2012-02-22 Dnr 26/2012 ÅRSREDOVISNING 2011 2012-02-22 Dnr 26/2012 Innehållsförteckning I. Inledning 4 II. Resultatredovisning 5 A. Mediekunnighet Informera och vägleda 5 Sprida information via myndighetens webbplats 5 Sprida

Läs mer

Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET

Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET Hjälp jag dör vem la upp bilden?! Slutrapport om sexuell exploatering av unga på internet Förord Internet

Läs mer

U N G D O M S S T Y R E L S E N S

U N G D O M S S T Y R E L S E N S UNGDOMSSTYRELSENS UNGDOMSSTYRELSEN 2012-02-22 1 (83) Innehåll 1 Verksamhetsöversikt och ekonomisk översikt... 5 1.1 Sammanfattning av verksamheten... 5 1.2 Ekonomisk översikt... 6 2 Samlad resultatredovisning...

Läs mer

Gift mot sin vilja. Slutrapport

Gift mot sin vilja. Slutrapport Gift mot sin vilja Slutrapport LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Förord Den första juli 2014 trädde en ny lag i kraft - stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. Den stärker barns och ungas förutsättningar

Läs mer

Delmål för funktionshinderpolitiken

Delmål för funktionshinderpolitiken Delmål för funktionshinderpolitiken - delredovisning 2015 Delmål för funktionshinderpolitiken delredovisning 2015 Konsumentverket 2015, Dnr 2015/182 Ansvarig handläggare: Anna-Carin Widmark Innehållsförteckning

Läs mer

Mot någons vilja Slutrapport av uppdraget insatser för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja 2010 2012

Mot någons vilja Slutrapport av uppdraget insatser för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja 2010 2012 Mot någons vilja Slutrapport av uppdraget insatser för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja 2010 2012 Mot någons vilja Slutrapport av uppdraget insatser för att förebygga och

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Innehåll. Resultatredovisning. Barnombudsmannen har ordet 3. Barnombudsmannens uppdrag 4. Ekonomisk översikt 7

Innehåll. Resultatredovisning. Barnombudsmannen har ordet 3. Barnombudsmannens uppdrag 4. Ekonomisk översikt 7 Årsredovisning 214 Innehåll Resultatredovisning Barnombudsmannen har ordet 3 Barnombudsmannens uppdrag 4 Ekonomisk översikt 7 Fakta om barns levnadsvillkor i Sverige - uppföljningssystem Max18 9 Verksamhetsområde

Läs mer

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga, maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Läs mer

DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline?

DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? DET DE BERÄTTADE OM internet VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? Innehåll Studie

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM)

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK Uppsala universitet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala

Läs mer

Uppdraget. Nuläget 2011-05-18 1 (12) Kun 2010/237. Rapport Fritidsgårdar på nätet

Uppdraget. Nuläget 2011-05-18 1 (12) Kun 2010/237. Rapport Fritidsgårdar på nätet 2011-05-18 1 (12) Kun 2010/237 Rapport Fritidsgårdar på nätet Uppdraget Kultur- och fritidsförvaltningen har fått i uppdrag av kultur- och fritidsnämnden i sammanträde 2010-12-06 att undersöka förutsättningarna

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

En kartläggning av aktörer

En kartläggning av aktörer En kartläggning av aktörer Förord I oktober 2011 gav regeringen Statens medieråd i uppdrag att beskriva förekomsten av antidemokratiska budskap på internet och i sociala medier (Ju2011/6776/D). Fokus var

Läs mer

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat

Läs mer

Mot någons vilja Slutrapport av uppdraget insatser för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja 2010 2012

Mot någons vilja Slutrapport av uppdraget insatser för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja 2010 2012 Mot någons vilja Slutrapport av uppdraget insatser för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja 2010 2012 Mot någons vilja Slutrapport av uppdraget insatser för att förebygga och

Läs mer

VEM GÖR VAD? Myndigheters insatser för barn och unga

VEM GÖR VAD? Myndigheters insatser för barn och unga VEM GÖR VAD? Myndigheters insatser för barn och unga 1 Innehåll 4 Arbetsmiljöverket 6 Barnombudsmannen 9 Datainspektionen 10 Finansinspektionen 12 Försäkringskassan 14 Handisam 16 Konsumentverket 18 Kronofogden

Läs mer

Bilaga 1 Statistik om antalet anmälningar om kränkande behandling, diskriminering och trakasserier

Bilaga 1 Statistik om antalet anmälningar om kränkande behandling, diskriminering och trakasserier Bilaga 1 Statistik om antalet anmälningar om kränkande behandling, diskriminering och trakasserier I denna bilaga redogörs för statistik om antalet anmälningar om kränkande behandling och trakasserier

Läs mer

Barn och ungas socialtjänst

Barn och ungas socialtjänst FoU Fyrbodal Barn och ungas socialtjänst Hur synliggör socialtjänsten den verksamhet som bedrivs för barn och unga? Vilken information finns och hur kan vi förbättra den? FoU Fyrbodal 2013:1 Annica Johansson

Läs mer

Särskild satsning för minskad nedskräpning

Särskild satsning för minskad nedskräpning SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY SKRIVELSE: 2013-04-04 Ärendenr: NV-00704-11 Särskild satsning för minskad nedskräpning Slutredovisning av regeringsuppdrag 8, 2011 B ESÖK: STOCKHOLM -VALHALLAVÄGEN

Läs mer

Friends nätrapport 2015

Friends nätrapport 2015 Friends nätrapport 2015 I samarbete med: OM INNEHÅLL RAPPORTEN Innehåll 3 OM RAPPORTEN & FRIENDS 18 LIVET PÅ & UTANFÖR NÄTET HÄNGER IHOP 4 INLEDNING 20 STRATEGIER FÖR ATT HANTERA KRÄNKNINGAR & MOBBNING

Läs mer

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet.

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Innehåll: 1. Inledning. 2. Projektbeskrivning. 3. Mål och syfte. 4. Utvärdering av resultaten och projektet. 5. Kort sammanfattning av våra synpunkter

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

IT ökar konkurrenskraften och gör Blekinge attraktivare

IT ökar konkurrenskraften och gör Blekinge attraktivare Make IT happen Produktion: Abeba+RÖD Foto: Mats Samuelsson, istockphoto, Karl-Johan Hjertström samt intervjuade personer. Tryck: Davidsons tryckeri, 2012 IT ökar konkurrenskraften och gör Blekinge attraktivare

Läs mer

Läs mer om de fyra föregående konferenserna på Carpes hemsida.

Läs mer om de fyra föregående konferenserna på Carpes hemsida. Samverkan inom funktionshinderområdet mellan kommuner i Stockholms län NR 1 2014 I marsnummret: 1 Ledaren Nationell konferens 20-21 maj 2 Dialogmöte om kompetensbehov och rekrytering 3 Hur kan vi locka

Läs mer

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna Vägledning till webbutbildning De sex värdegrundsprinciperna Version 2, oktober 2012 Innehåll 1. Inledning 3 Presentation av vägledningen 3 Webbaserad utbildning för chefer 3 Mål med utbildningen 4 Vilka

Läs mer

1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler...

1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler... 1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler... 6 5 Resultat... 6 5.1 Behovsanalys... 7 5.2 Webbplats... 9 6

Läs mer