MARKNAD OCH TRENDER I KORTHET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MARKNAD OCH TRENDER I KORTHET"

Transkript

1 MARKNAD OCH TRENDER I KORTHET PEDAB [P0433] Senast ändrad

2 Sida 2 av 8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. I KORTHET: ANALYTICS I KORTHET: CLOUD I KORTHET: MOBILITY I KORTHET: SECURITY I KORTHET: LAGRING... 7

3 Sida 3 av 8 1. I KORTHET: ANALYTICS I gränslandet mellan affärsapplikationssegmenten Business Intelligent (BI) och Enterprise Resource Planning (ERP) befinner sig Analytics. Traditionellt är området sprunget ur BI och det är dit området oftast associeras. 85 procent av svenska verksamheter använder BI primärt för analys (Analytics) och 73 procent primärt för rapportering. Analytics används främst inom segmenten ekonomi, ledning/styrning och försäljning. Hos 80 procent av svenska verksamheter driver verksamheten (utanför IT-organisationen) initiativ och investeringar i Analytics, vilket innebär att det är större fokus på funktion och affärsvärde än på teknik. För hälften av verksamheterna räcker inte den interna kompetensen, utan kompletteras med externa konsulter. Behovet av extern kompetens är ett tecken på området har en hög förändringstakt, vilket i förlängningen innebär att det under 2015 fortsatt är mindre kostsamt att komplettera med konsulter än att upprätthålla kompetensen hos intern personal. Behovet av standardisering avtar något under Trenden att fokusera på att minska antalet verktyg för Analytics dämpas. I vissa specifika branscher ser Radar även indikationer på det motsatta att antalet verktyg ökar. Det är i dag alltså till stor del centralt insamlande av data, medan översättningen till information åter tillåts ske allt mer decentraliserat. Med många juridiska och säkerhetsrelaterade frågetecken uträtade har nu molntjänster på riktigt blivit en katalysator för både insamlande och olika typer av spetsteknik, såsom till exempel möjligheterna med realtidsanalyser. Den självlärande och kognitiva sidan är en trend som nu efter lång tid i försöksstadiet i liten skala börjar ta sig ut på marknaden. Data warehousing i molnet har underlättat många implementationer främst då flexibilitet och skalbarhet är inneboende egenskaper hos molntjänsterna från start. Det är också dessa egenskaper som till mångt och mycket underbygger att realtidstjänster börjar fungera och används i verkligheten. Även om vi befinner oss i ett tidigt stadie gällande kognitiv beräkningskapacitet är intresset från leverantörer och verksamheter stort när det kommer till möjligheterna med kognitiv analys (cognitive analytics), vilket får ses som nästa framtida steg inom området. Svenska verksamheters investeringar inom Analytics återfinns framför allt i de delar som levererar tillbaka en tydlig och direkt verksamhetsnytta, vilket är förväntat, då det till fyra femtedelar är initiativ från övrig verksamhet än IT. De budgeterade medlen för Analytics ökar och området kommer fortsatt att vara viktigt för verksamheternas ökade konkurrenskraft och innovation. Detta märks tydligt inom handel och andra branscher med många steg i sina processer.

4 Sida 4 av 8 2. I KORTHET: CLOUD Tillväxten för molntjänster på den svenska marknaden har förstärkts genom de senaste årens ekonomisk klimat med krav på minskade kostnader. Molntjänster i någon form används idag av 60 procent av svenska verksamheter och det är en fortsatt stor värdemässig tillväxt om 25 procent. Molntjänster har på kort tid blivit en substantiell del av en verksamhets totala IT-kostnader och i relation till verksamhetens kostnader på IT-tjänster närmar sig molntjänster en tiondel av externa tjänsters totala kostnad men är fortfarande långt ifrån outsourcing och resurskonsulter i andel. Molntjänster, utnyttjande, värdetillväxt och värdeandel av externa tjänster (2015): Utnyttjande 60% Värdetillväxt 25% Tjänstandel 8% Parallellt med kostnadsfokus har kraven på mer flexibla leveranser och högre verksamhetseffekt också ökat. Dagens IT-organisationer uppfattar de olika leverans- och produktionsformerna formerna på så sätt att molntjänster generellt anses vara bäst avseende kostnadseffektivitet och flexibilitet. Vid Radars senaste undersökning om effekten av olika produktionsformer svarade svenska IT-verksamheter så här: Upplevt bästa produktionsform, som ger störst kostnadseffektivitet: 47% Upplevt bästa produktionsform, med högst flexibilitet: 56% 30% 24% 20% 24% Egen regi Outsourcing Molntjänst Egen regi Outsourcing Molntjänst Molntjänster i någon form används idag av över två tredjedelar av alla svenska IT-verksamheter. Underliggande teknik blir allt mindre viktig och fokus blir allt mer på funktionalitet och värde en tjänst kan leverera, oavsett om det handlar om intern produktion eller externt genom en molntjänst. De som tillhör de mest mogna användarna av molntjänster uppvisar genomsnittligen också lägst totala kostnader för att producera sin IT (drift och förvaltning) samt högst bidrag till förändring och innovation enligt Radars benchmarkdata. Allt kan inte, och ska inte, placeras i molnet men det är hög tid för alla att strategiskt utvärdera molntjänsternas effekt och möjliga bidrag till den egna verksamheten!

5 Prioritering Sida 5 av 8 3. I KORTHET: MOBILITY Oavsett om verksamheten nu har en strategi för mobilitet och BYOD så kan man vara säker på att de anställda i det privata redan gått över till att utföra aktiviteter när och var de finner det lämpligt och inte längre vara styrda till en viss plats för en viss uppgift. Många gånger så utförs aktiviteter genom att börja på en enhet (som en smartphone) och avslutas på en annan enhet som surfplatta eller dator. Trenden är dock att mer och mer även avslutas på en smartphone eller surfplatta när tjänsterna blir mer anpassade till formatet och enheten. Drivkrafterna för att investera i mobilitet handlar ur verksamheten om produktivitet och nöjda medarbetare medan det för den anställde oftare handlar om flexibilitet och att kunna styra sin tid och plats när man utför uppgifter. Mobila investeringar är i de prioriterade investeringsplanerna hos över 32 procent av alla svenska IT-verksamheter det kommande året och området i sig har länge legat i den absoluta toppen gällande verksamhetsdrivna prioriteringsområden. Verksamhetsnära investeringsprioritering, placering: Mobila lösningar I Radars undersökning om effekterna av mobilitetsinvesteringar i svenska verksamheter så svarar mer än 70 procent av alla IT-chefer att de största egna vinsterna finns inom produktivitetsökningar, bättre kundservice samt att effektivisera företagets processer. Nästan lika många menar att det ökar konkurrenskraften för hela verksamheten. En viktig investering då effekterna om man lyckas kan få stor påverkan på såväl produktivitet som konkurrenskraft!

6 Prioritering Sida 6 av 8 4. I KORTHET: SECURITY Med trender som Consumerization of IT, Mobilty samt BYOD skapas nya utmaningar avseende IT-säkerhet och skydd av information. Verksamheternas krav på att snabbt få tillgång till nya tjänster och ny teknik driver upp förändringstakten och säkerheten riskerar att komma i andra hand. En tydlig problematik idag är att dessa trender drivna av ett konsumentbeteende på individnivå går långt mycket snabbare än vad verksamheten hinner med att prioritera när det kommer till att säkra kommunikation och information i dessa mobila flöden. Diskrepapans mellan prioriteringar av Mobila lösningar och Mobil säkerhet Mobila lösningar Mobil säkerhet Mycket står på spel i dagens informationstäta organisationer: Direkta värden - förskingring, bedrägerier och stölder av strategiska värden såsom IP. Indirekta värden varumärke, tillit och kundförtroende står på spel om säkerheten brister. I säkerhetsbilden och marknaden ingår två komponenter: Den proaktiva komponenten investeringar i förebyggande lösningar och tjänster. Den reaktiva komponenten investeringar efter inträffad händelse eller incident. Med den reaktiva komponenten följer en hotbild och förändring som hela tiden utvecklas i takt med verksamhetens affär och värde. Den proaktiva och reaktiva delen har en gemensam nämnare: människan. Oavsett var eller av vem tekniken realiseras kommer angriparen att veta att den anställde, d.v.s. människan, alltid är en alternativ väg in. Radars mätningar visar att IT-verksamheter i Sverige budgeterar proaktiv säkerhet till en kostnad av 3,9MDR SEK medan den reaktiva kostnaden ( brandsläckningen ) uppgår till hela 5,1MDR SEK i år. Ej budgeterade kostnader runt säkerhet är alltså nästan 1,5 gånger större än de budgeterade årligen. Det betyder alltså att om vi inte investerar strategiskt och följer med i säkerhetsutvecklingen riskerar vi att betala mångdubbelt mer!

7 Prioritering Sida 7 av 8 5. I KORTHET: LAGRING Kraftigt ökade informationsmängder har de senaste åren drivit fram lika snabbt ökade investeringar inom lagringsområdet, och området har i flera år legat på listan över IT- beslutsfattarnas högsta prioriteringar. Samtidigt drabbades lagringsmarknaden, precis som många andra områden, av minskade nyinvesteringar i lågkonjunkturens kölvatten och 2009 kan sammanfattas som ett undantag när det gäller marknadens utveckling. Tillväxten under har under lång tid varit stark i förhållande till IT-budgeterna i genomsnitt och andra hårdvaruinvesteringar, vilket inte minst märks på att det under åren varit topp tre av infrastrukturnära investeringsprioriteringar. Infrastrukturnära investeringsprioritering, placering: Lagring, backup, recovery Den mängd information som skickas ökar drastiskt räknat i storlek per meddelande, eftersom utvecklingen inom andra dataintensiva områden ständigt driver fram krav på högre kvalitet i informationen som skapas. Idag finns även tillgång till allt högre överföringshastighet till mycket lägre kostnad. Detta leder till att information skickas oftare och i större mängd, vilket i sin tur kräver större lagringsutrymme. Till detta tillkommer en trend av ökat antal regulatoriska krav med ökad komplexitet. Lagringsmarknaden är samtidigt utsatt för priserosion, och leverantörer får till viss del arbeta mot krympande marginaler. Lagringsmarknaden reflekterar hur vi konsumenter de senaste åren har ändrat beteende när det gäller hur vi tar till oss och konsumerar information. Privat förväntar vi oss en i princip omedelbart tillgång till i en oändlig mängd information, och vi förväntar oss dessutom att informationen skall finnas kvar nästa gång vi behöver den. Vidare förväntar vi oss att samma information skall finnas tillgänglig i samma form och skepnad oavsett vilken plattform vi använder. Datadeduplicering och informationshantering används idag i ett första steg för att minska behovet av faktiskt lagring - en lagring som även måste säkerhetskopieras, speglas eller på annat sätt hantera risk för dataförlust. Allt detta är en utmaning för en IT-verksamhet idag och driver förnyat intresse för två områden som står i direkt konflikt med varandra: minska lagringsbehov och säker lagring.

8 Sida 8 av 8 OM RADAR ECOSYSTEM SPECIALISTS Radar Ecosystem Specialists är Nordens ledande leverantör av lokal faktabaserad insikt för aktörer i IT-branschens ekosystem. Genom att kunna följa en krona genom ekosystemet erbjuder Radar en unik detaljnivå för såväl ITverksamhet som IT-leverantör på den lokala marknaden. Med tusentals datapunkter i ekosystemet, samt närhet och kunskap om den lokala marknaden, levererar Radar ett värdeskapande som är ledande på såväl operativ som strategisk nivå. Våra insikter och tjänster skapar möjligheten att ständigt styra med aktuell information om nuläge, planer och prioriteringar. Kontakta oss för mer information! ANSVARIG ANALYTIKE R : Freddie Rinderud, analytiker ANSVARIG ANALYTIKER: Richard Werner, analytiker Telefon: Adress: Döbelnsgatan 24, Stockholm Website:

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 rapport från Exido AFFÄRSSYSTEM SÅ MAXIMERAR DU AFFÄRSNYTTAN Affärssystem en strategisk fördel Kraven på affärssystem har förändrats.

Läs mer

Affärsnytta med molnet

Affärsnytta med molnet Affärsnytta med molnet Grupp Affärsnytta Version 1.0 Författare Namn/Företag Mikael Carlsson / DevProfessionals - Ordförande för gruppen affärsnytta Hans Werner / Radar Group Predrag Mitrovic / MyNetHouse

Läs mer

IT i Sverige 2006. En bok om trender och utveckling inom IT i Sverige

IT i Sverige 2006. En bok om trender och utveckling inom IT i Sverige Johan L andeström Derya von Knorring Martin Johansson Hans Werner Mats Löfström IT i Sverige 2006 En bok om trender och utveckling inom IT i Sverige Beställning Exido International AB Birger Jarlsgatan

Läs mer

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik?

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik? ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 En rapport från Exido IT SOM MILJÖTEKNIK Agera klimatsmart med Grön IT Snabba vinster med rätt prioriteringar Hitta din största potential

Läs mer

Cloudstrategins roll och betydelse

Cloudstrategins roll och betydelse 1(7) Cloudstrategins roll och betydelse Bertil Danared och Jan Hallgren Många organisationer har idag börjat att anamma vad cloudtjänster (eller molntjänster på svenska) kan erbjuda, även om de har kommit

Läs mer

business intelligence

business intelligence MEDFÖLJER COMPUTER SWEDEN MAJ 2012 business intelligence Coop MedMera sparar miljoner med BI-system SIDAN 5 Bättre beslutsunderlag på 15 minuter SIDAN 6 10 BI-TIPS! SIDAN 14 2 Ledare En vision för BI och

Läs mer

STORAGE. Hur säkert är ditt företag? Proact visar vägen till katastrofsäkring. Katastrofsäkring området under ständig utveckling Sidan 6

STORAGE. Hur säkert är ditt företag? Proact visar vägen till katastrofsäkring. Katastrofsäkring området under ständig utveckling Sidan 6 STORAGE. Katastrofsäkring området under ständig utveckling Sidan 6 EMC satsar både stort och smått Sidan 8 Proacts vd Olof Sand ser ljust på framtiden Sidan 10 NetApp fortsätter att växa Sidan 12 Hur säkert

Läs mer

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna genom att kontinuerligt omorganisera eller införa nya organisationsformer. För att nå framgång blir det nödvändigt att

Läs mer

RADAR ADVISORY Radar Advisory

RADAR ADVISORY Radar Advisory RADAR ADVISORY OFFICE365 Radar Advisory är en serie expertrapporter inom viktiga strategiska IT initiativområden. Rapporterna är framtagna av ledande experter knutna till Radars rådgivningstjänst under

Läs mer

01 2011... Årsredovisning

01 2011... Årsredovisning 01 2011... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret som gått... 05 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 15 Från Know IT till Knowit...

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2014

ÅRS REDO VISN ING 2014 ÅRS REDO VISN ING 2014 Innehåll 03 Verksamhetsåret som gått 06 Vd har ordet 09 Kundcase: Tele2 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 17 Trender 19 Verksamhet 23 Kundcase: Latour

Läs mer

årsredovisning 2013 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING

årsredovisning 2013 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING årsredovisning 2013 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING Det här gör ZetaDisplay! INNEHÅLL Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Last Meter Marketing 7 Verksamhetsbeskrivning 10 Aktien, aktiekapital

Läs mer

Outsourcing av it-tjänster i kommuner

Outsourcing av it-tjänster i kommuner Outsourcing av it-tjänster i kommuner Publikationsnummer MSB728 Augusti 2014 2 3 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Informationssäkerhet och upphandling av it-relaterade tjänster.

Läs mer

Största utmaningarna för den svenska bygg- och anläggningsbranschen 2015

Största utmaningarna för den svenska bygg- och anläggningsbranschen 2015 Största utmaningarna för den svenska bygg- och anläggningsbranschen 2015 Maj 2015 PwC:s Entreprenadbarometer tar tempen på den svenska bygg- och anläggningsbranschen 21 % vill minska byråkratin kring anbudsförfarandet

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

NORDNET ÅRSREDO VISNING 2006

NORDNET ÅRSREDO VISNING 2006 Innehållsförteckning Befria 2006 Vi är utmanarna som revolutionerar dina pengar sparandet 2006 i korthet VD-ord Mission och affärsidé Mål Strategi Företagskultur och organisation IT Konkurrens och omvärldsfaktorer

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2013

ÅRS REDO VISN ING 2013 ÅRS REDO VISN ING 2013 Innehåll 03 Verksamhetsåret som har gått 07 Vd har ordet 09 Kundcase: Pensionsskyddscentralen 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 18 Verksamhet 23 Kundcase:

Läs mer

Årsredovisning Bolero Aktiebolag 556376 4306. VD berättar 1

Årsredovisning Bolero Aktiebolag 556376 4306. VD berättar 1 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-05-01-2014-04-30 Innehållsförteckning VD berättar 1 Förvaltningsberättelse 3 Information om verksamheten 3 Översikt över resultat och ställning 2 Väsentliga händelser

Läs mer

01 2012... Årsredovisning

01 2012... Årsredovisning 01 2012... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret... 06 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 16 Kundcase... 17 Verksamhet... 22 Kundcase......

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence Företagsekonomiska institutionen Business Intelligence Software as a Service Magisteruppsats i företagsekonomi Ekonomistyrning 15hp Slutseminarium 2010-03-26 Författare: Martin Beyer 850226 Joakim Lindholm

Läs mer

Master Data Management -en undersökande studie på Sandvik AB

Master Data Management -en undersökande studie på Sandvik AB Master Data Management -en undersökande studie på Sandvik AB Karin Eriksson 2012 Examensarbete, kandidatnivå, 15 hp Datavetenskap Examensarbete i datavetenskap Datavetenskapliga programmet Handledare:

Läs mer

Rapport It-kostnadsmodell. Ett första steg mot ett gemensamt språk 2014:50

Rapport It-kostnadsmodell. Ett första steg mot ett gemensamt språk 2014:50 Rapport It-kostnadsmodell Ett första steg mot ett gemensamt språk 2014:50 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen

Läs mer

års redo visn ing 2010

års redo visn ing 2010 års redo visn ing 2010 innehåll know it årsredovisning 2010 02 0 3 verksamhetsåret som gått 0 5 vd har ordet 0 9 vision, affärsidé, mål och strategi 1 1 kundcase 1 2 marknad och kunder 14 kundcase 1 5

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING ÅRSREDOVISNING 2012 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING Det här gör ZetaDisplay! INNEHÅLL Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Last Meter Marketing 7 Marknadsöversikt 10 Verksamhetsbeskrivning 12

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

60 sekunder. Avega Group på. Våra erbjudanden. Avega Group. Vår vision är att vara Nordens ledande konsult företag inom utvalda specialist områden.

60 sekunder. Avega Group på. Våra erbjudanden. Avega Group. Vår vision är att vara Nordens ledande konsult företag inom utvalda specialist områden. Årsredovisning 2014 Avega Group på 60 sekunder Avega Group är ett konsultföretag med specialiserade dotterbolag inom IT och verksamhetsutveckling grundades år 2000, har idag ca 400 medarbetare och verksamhet

Läs mer

Effektiva. En prioriterad investering dokument- och ärendehantering i fokus. på Kulturrådet med FormPipe W3D3. - nya tidens starkaste konkurrensfördel

Effektiva. En prioriterad investering dokument- och ärendehantering i fokus. på Kulturrådet med FormPipe W3D3. - nya tidens starkaste konkurrensfördel Effektiva e-tjänster på Kulturrådet med FormPipe W3D3 En prioriterad investering dokument- och ärendehantering i fokus INFORMATIONS HANTERING - nya tidens starkaste konkurrensfördel årsredovisning 2009

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

Integrate to Innovate. Rapport från Radars integrationskonferens 16/4 2015

Integrate to Innovate. Rapport från Radars integrationskonferens 16/4 2015 Integrate to Innovate Rapport från Radars integrationskonferens 16/4 2015 Sida 2 av 9 Inledning Allt eftersom komplexiteten i vår befintliga IT miljö ökar så ökar kravet på en väl fungerande plattform

Läs mer

Allt inom it snabbt och säkert

Allt inom it snabbt och säkert Allt inom it snabbt och säkert Simply Faster HISTORIK Per Eriksson, VD på Dustin sedan 2007 Inköp av it-produkter ska vara enkelt och gå snabbt 1984 startade Ulla och Bosse Lundevall familjeföretaget Dustin,

Läs mer