GFK Gotland Marker/Väder: Blandat större och mindre fält med enstaka busk o ängsmarker. Sydlig vind, lätt regn. Fågeltillgång: Mycket god

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GFK Gotland 091016. Marker/Väder: Blandat större och mindre fält med enstaka busk o ängsmarker. Sydlig vind, lätt regn. Fågeltillgång: Mycket god"

Transkript

1 GFK Gotland Domare: Benny Melin Skytt: Jim Flinkfelt UKL/ÖKL Marker/Väder: Blandat större och mindre fält med enstaka busk o ängsmarker. Sydlig vind, lätt regn. Fågeltillgång: Mycket god UKL PT Semeghini Urama S18692/2009. Äg. o fö. Cristan Ramsten, Norrköping. Urama går i utmärkt fart och mycket bra stil. Går stort i ett något offensivt och oregelbundet sök men en del kantspringningar. Fortsätter på samma sätt i andra släpp och är därtill egenrådig med dålig förarkontakt. Får 3 kullar rapphöns på vingarna utan att uppnå något positivt av detta och går ohämmat efter. 0 UKL. PT Semeghini Ulama S18693/2009. Äg. o fö. Björn Meijel, Halmstad. Ulama går mestadels i utmärkt fart och stil. Söket är stort tidvis på gränsen, men allt för öppet och oregelbundet där bättre förarkontakt vore önskvärt. Följer tidvis diken och hägn. Stöter i 1:a släpp rapphönskull utan respekt, men går ej heller efter. Är fortsatt offensiv i 2:a släpp. Sekunderar spontant stående partner. Går fortsatt våldsamt i senare släpp med dålig marktäckning. Tidvis något följsam på näsan. 0 UKL. PT Riddarsporrens Karoline S44408/2008. Äg. o fö. Helene Gunnarsson, Norrköping. Går i mycket bra fart och stil. Sänker tidvis huvudet. Visar i 1:a släpp tidvis prov på bra breddsök med stöd av föraren. 2:a släpp i gräs och stubbmark blir söket oregelbundet utan utnyttjande av vind. Partnern stöter rapphönskull. Jagar i 3:e släpp av gräsmark i bra kontakt med föraren. Tappat fart, stil och format i 4:e. 0 UKL. PT Ohlsmyrens P Wild Thing S30111/2008. Äg. o fö. Roland Ohlsson, Oviken. Omoget sök i bra fart och godtagbar stil utan riktig intensitet. Sänker tidvis huvudet och har något småfågelintresse. Går fortsatt i senare släpp utan intensitet och tidvis med lågt huvud. Visar prov på sekundering. Har kortare perioder då hon går upp sig och visar att hon är på jakt. Är ute i flera släpp där fågel fanns utan att få ut något positivt av detta. Stöter vid 2 tillfällen singel rapphöns med acceptabel respekt. 0 UKL. ESH Ohlsmyrens Dàrtagnan S43094/2008. Äg. o fö. Andreas Larsson, Östersund. Går mestadels i mycket bra fart och stil, men tappar tidvis i intensitet. 1:a släpp oregelbundet sök på stubb. Kommer in i ängsmark tillsammans med partnern. Båda hundarna markerar mot buskage. Rapphönskull lättar och Dàrtagnan förföljer. Jagar av mindre gräs o buskmark bra. Tar stånd i kanten mot skog. Rapphönskull lättar då förare och skytt kommer upp.

2 Acceptabelt lugn i flog och skott. Är ute i ett 3:e släpp där han går bra i gräsmark med god förarkontakt. 2 UKL. EST Östkuste`s V. Vinca S18481/2009. Äg. o fö. Björn Meijel, Halmstad. Vinca går i mycket bra fart och stil. 1:a släpp bra reviering och marktäckning men vänder konstant fel vänster sida. Kommer in i ängsmark tillsammans med partnern. Båda hundarna drar an mot buskage. Rapphönskull lättar och Vinca är något orolig, men stoppas. Blir i senare släpp något oregelbunden i sitt sök. Stöter i 2:a släpp kull rapphöns utan respekt, men utan att förfölja. Kort efter lättar ytterliggare rapphöns i området. Håller fart och format dagen ut. 0 UKL. ÖKL PH Langgrubbans Beckie Scott. Äg. o fö. Anna-Karin Sjölund, Östersund. Beckie Scott går i mycket bra fart och stil. I sitt första släpp på fält tar hon stånd efter 1 slag på stubb. Rapphönskull lättar då förare och skytt är på väg upp. Lugn i flog och skott. Apporter utlagd fågel efter mycket stöd av föraren. Går sedan något orgelbundet på stor stubb, med bristfällig reviering och marktäckning. Går fortsatt oregelbundet och öppet i sitt 2:a släpp med tidvis bristande förarkontakt. 3 ÖKL. PT Silverforsens Party Animal S13347/2006. Äg. o fö. Monica Garbeklint, Tänndalen. Släpps på stubb där han går i mycket bra fart och stil. Söket oregelbundet med enstaka bra utslag på bredden. Tidvis något cirkulerande kring föraren. Partnern finner fågel. Går fortsatt oregelbundet i senare släpp. Bättre bredd och reviering önskvärd. Tar stånd i kant av stubb. Korrigerar och rapphönskull lättar utan jaktbar situation uppnås. Respekterar. Går in i gräsmark och fasan kommer på vingarna utan situationen kan bedömas. Återfinns sittande där fasan setts lätta. Går upp sig i 3:e släpp med bra marktäckning och förarkontakt. Tappar i fart och format i 4:e. Stånd mot dike. Djärv resning ner i snårigt dike. Fasan lättar. Lugn i flog och skott. Apporterar utlagd fågel godkänt. 3 ÖKL. IRVST Drakstjärnans Göta-Asta S43092/2008. Äg. Anna Josephson, Djursholm. Fö. Amir Zand. G-Asta går i mycket bra fart och stil. Startar med bra reviering i ett sök väl lagt på bredden men tidvis något öppet. Blir efterhand något oregelbunden. Går fortsatt med bra reviering i 2:a släpp men fortsatt något öppet. Partnern finner fågel. Tappar i format och intensitet i senare släpp. Fågel i släppen. 0 ÖKL. PT Gråsjövalens Quinita Adega S31933/2005. Äg. o fö. Anna-Karin Sjölund, Östersund. Går i mycket bra fart och stil. Tidvis bra reviering och marktäckning, men efterhand något öppen. Slår tidvis in till föraren. Går fortsatt stort och oregelbundet i senare släpp och är något egenrådig. Har ett stånd utan påvisande av vilt. Tar i 4:e släpp stånd mot dike med tätt buskage. Reser djärvt och precist fasan. Lugn i flog och skott. Apporter utlagd fågel godkänt. 3 ÖKL. EST Ödebygdens J Lissie S19302/2007. Äg. o fö. Michael Fossum, Visby. Går i 1:a släpp i mycket bra fart och stil. Utmärkt breddsök och reviering i gräs och buskmark som hon jagar av i god kontakt med föraren. Tappar i 2:a släpp både fart format och intensitet samt blir något följsam på näsan. Drages av föraren p.g.a. skada. 0 ÖKL.

3 PT Viijägarens Gnistra S20887/2006. Äg. o fö. Lisbeth Bodén, Edsbro. Gnistra går i utmärkt fart och stil med mestadels utmärkt reviering och marktäckning i god kontakt med föraren. I 2 släpp ses rapphöns lätta där Gnistra och partnern befinner sig, utan situationen kan bedömas. Gnistra respekterar. Har i 3 släpp först ett stånd utan påvisande av vilt. Senare nytt stånd. Kort precis resning av fasan. Komplett lugn i flog och skott. Apporterar utlagd fågel korrekt. Gnistra har hela dagen hållit format, intensitet och skött sin fågel helt korrekt. 1 Hp ÖKL. EST Martallens H Nova S 28891/2004. Äg. o fö. Lars-Ove Lundberg, Hanninge. Godtagbar fart och bra stil. Söker utan intensitet i ett något oregelbundet sök där större bredd och bättre reviering önskas. Har en del omotiverade stopp. Fortsätter liknande i 2:a släpp. Rapphönskull ses lätta utan situationen kan bedömas. Nova förföljer. 0 ÖKL. Tack ni tävlande för en mycket trevlig dag i marken samt till skarpskytten Jim, fasanernas och rapphönsens stora skräck. Anna-Karin det är väl inte så svårt att få pris på fältprov? Fröjel i oktober 2009 Benny Melin GFK Gotland Domare: Jan Ericsson Skytt: Ivan De Floon Markledare: Mattias Larsson UKL/ÖKL Provmark: Lau, bestående av i huvudsak stubb- och gräsmark, avgränsade av mindre diken med remisser samt inslag av några mindre dungar. Förutsättningar: 5-7 grader, N-NV relativt svag vind, enstaka regnskurar under förmiddagen. Mycket god tillgång på fågel, främst då fasan.

4 Ukl PT Semeghini Urama S18692/2009 äg och för Christian Ramsten, Norrköping Går i utmärkt stil i mycket god fart med en mestadels något för stor söksbredd och en mestadels alltför öppen reviering. En överskottshund vad avser fart/stil och format men kräver i nuläget mer dressyr. Fågel i två av de totalt fyra släppen. 0 Ukl PT Ohlsmyrens P Wild Thing S30111/2008 äg Roland Ohlsson, Oviken, för Michael Fossum Inleder i mestadels mycket bra fart och stil med en något för trång söksbredd samt en något för tät reviering i bra kontakt. Har även inledningsvis en del omotiverade stopp som ger vid handen att jaktlusten inte riktigt vaknat. Några överflygare i 2:a och 3:e släpp gör att jaktlusten stegras och hon går då fortsatt under dagen i mycket bra stil, mestadels mycket bra fart och bra kontakt. Fågel i tre av de totalt 5,5 släppen. 0 Ukl PT Semeghini Ulama S18693/2009 äg och för Björn Meijel, Halmstad Går hela dagen i utmärkt stil och mestadels utmärkt fart med en utmärkt söksbredd samt en reviering som inledningsvis och avslutningsvis var utmärkt. Där emellan var revieringen något för öppen. I sitt 3:e släpp markerar hon löser och fäster sedan förtjänstfullt en löpande fasan, skarpt stånd. Reser villigt och precist sin fågel, lugn i flog och skott. Avslutar med ett 4:e släpp där revieringen är utmärkt, fattar ett skarpt stånd ute i en vall partner går förbi henne, Ulama löser ut och fattar mycket kort därefter ett nytt skarpt stånd och historien upprepas med att partnern åter går förbi och denna gång körs en fasan upp. Ulama uppvisar i denna provocerande situation ett imponerande fokus på viltet och en acceptabel respekt i flog och skott. Fågel i tre av de totalt fyra släppen. En stor talang som tilldelas 1 Hp UKL PT Riddarsporrens Karoline S44408/2008 äg Helene Gunnarsson, Norrköping, för Christian Ramsten. Går i mestadels mycket bra stil, mycket bra fart med en bra söksbredd och något för tät reviering i god kontakt. Förbättrar sin reviering i 2:a släpp. I sitt 3:e släpp blir söksbredden något för trång, stånd i luzern tjuvreser kort och rapphönskullen går, momentan respekt därefter en begränsad eftergång. I 4:e släpp går hon med förbättrad söksbredd och intensitet men kovänder frekvent på vänster sida. Respekterar inte stående partner vid två tillfällen (ytterst begränsad tidsrymd och yta). Utgår därmed. Fågel i tre av de totalt fyra släppen. 0 Ukl EST Östkysten s V Vinca S18481/2009 äg och för Björn Meijel, Halmstad Går i mycket bra fart och stil med en bra söksbredd och en inledningsvis utmärkt reviering. Reviering blir efterhand öppnare och är något för öppen i de följande släppen. Fågel i tre av de totalt fyra släppen. 0 Ukl Ökl PT Silverforsens Party Animal S13347/2006 äg och för Monica Garbeklint, Tänndalen Inleder med att gå i mestadels mycket bra stil och mycket god fart, avslutar med mycket bra stil och utmärkt fart. Söksbredden är utmärkt över hela dagen. Revieringen är inledningsvis utmärkt även i de följande släppen men i efterhand i dessa släpp blir hon allt öppnare och varje släpp avslutas med en något för öppen reviering. Har en skarp markering i sitt 2:a släpp men som löses omgående. Avslutar släppet med stånd viftande svans mot en buskridå. Partnern går förbi och kör upp fasantuppen, Animal respekterar förtjänstfullt. Markerar i sitt

5 3:e släpp skarpt mot en dikesren fasanen går tämligen omgående men Animal visar även här trots stort avstånd till sin förare, full respekt. Fågel i två av de totalt fyra släppen. 0 Ökl EST Ödebygdens J Lissie S19302/2007 äg och för Michael Fossum, Lokrume Går i bra stil med något kort frambensaktion och mycket bra fart. Söksbredden är bra medan revieringen är något öppen. I sitt 2:a släpp försvinner hon i en större och mycket tät dunge det lyfter ett antal fasaner från densamma under oklara omständigheter. Avslutar med ett släpp på stubb där båda hundarna tar stånd samtidigt mot stängslet in mot en bostad. Ett antal fasaner lyfter tämligen omgående utan att vi hinner skjuta, floget respekteras. Fortsätter och återfinns i ett nytt tätt och parallellt samstånd med partnern i ett tätbevuxet dike. Parallell resning beordras, reser villigt och precist en fasanhöna men går efter i flog och skott. Utgår därmed. Fågel i två av totalt tre släpp. 0 Ökl PT Gråsjövalens Quinta Adega S31933/2005 äg och för Anna Karin Sjölund, Brunflo Inleder sitt 1:a släpp i mycket bra stil och mycket bra fart men avslutar detta i bra stil och bra fart. Bra söksbredd och bra reviering, lydig. I sitt 2:a släpp fastnar hon i löpor på sin vänstra kant och uppehåller sig där under huvuddelen av släppet med en bristande marktäckning som följd. Avslutar släppet med att inte respektera partnern som står (viftande svans) fullt synlig, mot en tät ridå i fältets kortände går förbi och kör upp en fasantupp som förföljs kort. Utgår därmed. Fågel i ett av totalt två släpp. 0 Ökl. EST Martallens H Nova S28891/2004 äg och för Lars-Ove Lundberg, Haninge Inleder i mestadels mycket bra stil och mestadels bra fart med en varierande söksbredd. Revierar mestadels utmärkt, jagar i bra kontakt men har ett antal omotiverade stopp. Intrycket består för att i 3:e släpp inte vara godtagbart för klassen vad avser fart och format. Utgår därmed. Fågel i ett av totalt tre släpp. 0 Ökl. EST Sveaborgs Salsa S37303/2006 äg och för Lars Granqvist, Lärbro Går i utmärkt stil och mestadels i mycket bra fart med en bra söksbredd. Revieringen är i varje släpp inledningsvis utmärkt för att avslutas med att vara något för öppen med då flera efterföljande kovändningar som resultat. Har ett skarpt stånd i sitt 2:a släpp, reser försiktigt och kan inte påvisa vilt. Har i 3:e släpp ett skarpt stånd i ena fälthörnet som hon tagit med sig förtjänstfullt. Innan vi hinner upp till Salsa, så går rapphönskullen utan hundens förskyllan, full respekt vid floget. Fågel i ett av totalt fyra släpp. 0 Ökl. PT Langgrubbans Beckie Scott S30804/2006 äg och för Anna Karin Sjölund, Brunflo Går i mestadels utmärkt stil, mycket god fart med en utmärkt söksbredd. Revierar inledningsvis i 1:a släpp utmärkt men därefter och i de följande släppen något för öppet. I 3:e släpp tar Beckie och partnern omedelbart efter släpp, ett tätt, parallellt och samtidigt stånd mot ett stängsel. Ett antal fasaner lyfter tämligen omgående utan att vi hinner skjuta, floget respekteras. Återfinns senare i ett nytt mycket tätt och parallellt samstånd med partnern i ett tätbevuxet dike. Parallell resning beordras, Beckie reser villigt och precist en fasanhöna, lugn i flog och skott. Apporterar godkänt. Jag väljer att avsluta. Fågel i två av totalt tre släpp. 2 Ökl Jag tackar skyttar, markledare och deltagare för en trivsam och givande dag i mycket fina och välbesatta marker.

6 Visby Jan Ericsson GFK Gotland Domare: Benny Melin Skytt: Jim Flinkfelt SKL Mark och väder: Stora öppna fält. Nordlig senare nordostlig vind med regn Fågeltillgång: Mycket God EST Siv DK07913/2004. Äg. o fö Thomas Klit, Brande PT Lippontic s Faya S65777/2004. Äg. o fö. Katja Ståhlberg, Visby PT Viijägarens Gnistra S20887/2006. Äg. o fö. Lisbeth Bodén, Edsbro PT Lyngborg s Vi-To S53239/2001. Äg. Björn Meijel, Halmstad. Fö. Helene Gunnarsson EST Martallens Iasy DK18042/2006. Äg. o fö. Erling Clausen, Bramming PT Pålmalmens Zanna S65543/2006. Äg. Anders Zederström, Tullinge. Fö. Amir Sand PH Niholys Sam DK07912/2003. Äg. o fö. Nils Holger Lykke, Ribe EST Bjerndrups Blanco DK08372/2004. Äg. o fö. Sven Åge Vad, Bramming EST Kvernmolias Eazy S52300/2008. Äg. o fö. Roland Ohlsson, Oviken PH Niholys Chang DK03412/2006. Äg. o fö. Nils Holger Lykke, Ribe EST Ohlsmyrens Piga S18893/2005. Äg. o fö. Roland Ohlsson, Oviken. ESH Ohlsmyrens Esso S18898/2005. Äg. o fö. Andreas Larsson. Östersund Siv Faya Siv mycket bra fart och stil i ett något oregelbundet sök. Sekunderar spontat. Faya mycket bra fart och still, Bra reviering men för öppet sök. Kort markering. Båda hundarna inledningsvis något ensidiga till vänster. Sätts lika.

7 Gnistra Vi-To Gninstra mycket bra fart och stil med bra reviering och marktäckning. Vi-To mycket bra fart och stil. Börjar med bra reviering och marktäckning. Skär sedan fram i marken, stöter fasan och förföljer. Vi-To utgår. Iasy Zanna Iasy mycket bra fart stil med bra reviering och marktäckning. Zanna mycket bra fart i bra stil. Tidvis låg huvudföring. Blir tidvis något oregelbunden. Har en kort markering. Iasy stånd. Zanna vägrar sekundera och passerar kort bakom. Iasy reser frisk och precist kull rapphöns. Lugn i flog och skott. Vägar apportera utlagd fågel. Båda utgår. Sam Blanco Sam mycket bra fart och stil med mestadels bra reviering och marktäckning. Blanco mycket bra fart och stil. Börjar med bra reviering och marktäckning, men blir sedan något oregelbunden. Sam tar osäkert stånd vid dike. Blanco stoppas på kommando, men övergår i eget stånd ca m ifrån för att kort efter övergå till sekundering. Sam korrigerar och reser fasan. Lugn i flog och skott. Apporterar godkänt, med brister i apportsöket. Sam över Blanco. Eazy Chang Eazy bra fart och mycket bra stil i ett oregelbundet. Saknar intensitet och format för dagen. Chang stort breddsök med mestadels korrekta vändningar. Ligger bra på vinden. Chang över Eazy som utgår. Piga Esso Piga och Esso går i mycket bra fart och stil. Båda inledningsvis osystematiskt sök på stubb med dåligt utnyttjande av vind. Esso blir något kort i sin frambensaktion. Hundarna kommer ut på gräsmark där båda söker stort med mestadels bra reviering och ytnyttjande av vind. Piga över Esso. (Esso blir akut sjuk efter släppet slut och drages av föraren) Gnistra Siv Gnistra får gå färdigt sitt första släpp med Siv. Gnistra går mestadels i utmärkt sök med bra reviering och marktäckning i hög intensitet. Siv mycket bra reviering och marktäckning, men ligger under Gnistra i format och intensitet. Gnistra över Siv. Rangering 1 rundan Sam med fågelarbete..minus på apportsök Gnistra. Utmärkt sök Chang. Mycket bra sök Faya, Siv, Piga. Under ovannämnda i sök. Esso. Drages av föraren p.g.a. akut sjukdom. Blanco. Slagen på fågel Runda 2 Faya Chang Faya bra reviering och marktäckning med mestadels korrekta vändningar. Har en kort markering hon löser. Chang något oregelbundet sök och tappar tidvis i intensitet. Faya över Chang

8 Gnistra - Sam Båda hundarna jagar av anvisad mark bra med Gnistra något över i fart och format. Sam tar stånd i kanten av skogsdunge. Gnistra sekunderar. Sam löser och båda hundar tar kort efter stånd längre fram. Förarna får order att resa samtidigt. Ingen kan påvisa vilt. Strax efter tar Sam stånd på andra sidan av dungen. Gnistra sekunderar. Sam reser kort och precis fasantupp. Lugn i flog och skott. Sam över Gnistra. Blanco Piga Båda hundarna revierar bra på stubb i stora fina slag. Blanco stånd. Sekunderna efter Piga stånd längre fram för troligen samma fåglar. Blanco följer upp och stoppas ett stycke bakom Piga. Båda förarna får order att resa samtidigt. Rapphönskull lättar innan resningsorder. Båda hundarna helt lugna i flog och skott och apporterar utlagd fågel korrekt. Blanco och Piga sätts lika. Rangering efter 2 rundan Sam med 2 fågelarbeten med resning. Minus på apportsök. Piga. 1 fåglearbete utan resning. Minus sök 1:a släpp Blanco. 1 fågelarbete utan resning. Slagen på fågel i tidigare släpp Faya. Bra 2:a sök Siv. Bra 2:a sök Chang. Bra 1:a sök, minus släpp 2 Gnistra. Mycket bra sök. Slagen på fågel. Runda 3 Siv Chang Siv bra reviering och marktäckning. Chang något oregelbunden samt har en markering. Siv stånd i stubb som hon löser ut. Kort efter tar Chang stånd i närområdet. Reser rapphönskull. Lugn i flog och skott men fallapporterar. Chang över Siv Faya Piga Båda hundarna bra reviering och marktäckning. Faya tar sittande stånd. Piga vägrar sekundera och rapphönskull lättar framför Faya innan vi når upp till jaktbar situation. Båda hundarna repekterar. Faya nytt stånd på samma plats. Reser djärvt på order och apporterar skadad fågel. Faya över Piga som utgår. Gnistra Blanco Båda hundar jagar bra på stubb och i morotsland. Gnistra stånd. Kort precis resning av rapphönskull. Komplett lugn i flog och skott. Apporterar utlagd fågel korrekt. Gnistra över Blanco. Sam Faya Båda hundarna går stort med bra reviering och marktäckning. Faya stånd. Rapphönskull lättar vid resningsorder. Faya helt lugn i flog och skott. Apporterar utlagd fågel korrekt. Faya över Sam.

9 Dagen segrarklass är slut med följande resultat. 1 skl cert ck/hp PT Lippontic s Faya. Mycket bra sökare med 1 komplett fågelarbete samt 1 där hon vid resning apporterar skadad fågel. 2 skl ck hp. PH Niholys Sam. 2 fågelarbeten, bra sök men slagen av 1:a på fågel i finalsläpp. 3 skl ck hp. PT Viijägarens Gnistra. Utmärkt sökare med 1 komplett fågelarbete. Slagen på fågel av 2:an i samsläpp. 4 skl. EST Bjernderups Blanco. Bra sök. 1 fågelarbete, men slagen på fågel vid 2 Tillfällen. 5 skl. PH Niholys Chang. 1 fågelarbete med fallapport samt minus på sök. Tack Gotlands Fågelhundsklubb för att jag fick döma denna segrarklass. Tack ni hundförare för en trevlig dag i marken samt extra eloge till skytten Jim. Det är mycket man får utstå med att vara skytt! Fröjel i oktober 2009 Benny Melin

MFK Sälen 2 okt 2010 Domare:Bjørn Odden Klass: UKL/ÖKL

MFK Sälen 2 okt 2010 Domare:Bjørn Odden Klass: UKL/ÖKL MFK Sälen 2 okt 2010 Domare:Bjørn Odden Klass: UKL/ÖKL UKL P Milrøkens Tine S42071/2009 Tine starter i god fart,kraftfull aksjon med et noe ungdomlig søksopplegg. Hadde i sine slipp mulighet på fugl uten

Läs mer

Fjällpokalen 090910 Kvalificeringsparti Seukok Norra. Domare: Anders Dahlström UKL

Fjällpokalen 090910 Kvalificeringsparti Seukok Norra. Domare: Anders Dahlström UKL Fjällpokalen 090910 Kvalificeringsparti Seukok Norra Domare: Anders Dahlström UKL Vädret: Regn, hagel och därtill hård blåst varvat med sol så kläderna hann torka mellan nederbörds skurarna. Domarens bok

Läs mer

NNFK Mittådalen 100313. Domare: Bengt Persson Domarelev: Andreas Larsson ÖKL

NNFK Mittådalen 100313. Domare: Bengt Persson Domarelev: Andreas Larsson ÖKL NNFK Mittådalen 100313 Domare: Bengt Persson Domarelev: Andreas Larsson ÖKL Förutsättningar: Kall nordlig upp till frisk vind på Kappruet där underlaget varierade från djup lössnö till brytskare men det

Läs mer

JAKTPROVSREGLER med. anvisningar. vid FÄLTPROV, FJÄLLPROV & SKOGSPROV för BRITTISKA STÅENDE FÅGELHUNDAR

JAKTPROVSREGLER med. anvisningar. vid FÄLTPROV, FJÄLLPROV & SKOGSPROV för BRITTISKA STÅENDE FÅGELHUNDAR JAKTPROVSREGLER med anvisningar vid FÄLTPROV, FJÄLLPROV & SKOGSPROV för BRITTISKA STÅENDE FÅGELHUNDAR ÅGELHUNDKLUBBARNAS F A RBETSUTSKOTT SISK SPK SGSK SSK FASTSTÄLLDA AV SKK 20 JANUARI 2011, ATT GÄLLA

Läs mer

JAKTPROVSREGLER FÖR RASER TILLHÖRANDE SPECIALKLUBB FÖR KONTINENTALA FÅGELHUNDAR (SKF) ALLMÄNNA REGLER

JAKTPROVSREGLER FÖR RASER TILLHÖRANDE SPECIALKLUBB FÖR KONTINENTALA FÅGELHUNDAR (SKF) ALLMÄNNA REGLER JAKTPROVSREGLER FÖR RASER TILLHÖRANDE SPECIALKLUBB FÖR KONTINENTALA FÅGELHUNDAR (SKF) Ras tillhörande Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar som saknar rasklubb och/eller rasspecifika bedömningsgrunder

Läs mer

2012-07-01 2017-06-30

2012-07-01 2017-06-30 JAKTPROVSREGLER samt anvisningar gällande 2012-07-01 2017-06-0 JAKTPROVSREGLER FÖR RASER TILLHÖRANDE SPECIALKLUBB FÖR KONTINENTALA FÅGELHUNDAR (SKF) Gällande 2012-07-01 2017-06-0 Allmänna bestämmelser

Läs mer

Rangering: Liqurice m/fågeltagning + stökk, Raska, Gourme, Häkza slått på fågel + sjanse

Rangering: Liqurice m/fågeltagning + stökk, Raska, Gourme, Häkza slått på fågel + sjanse MFK Stensta 21 okt 2011 Domare: Walther Muland Klass: SKL Förhållanden: Sydvestlig vind, sol. PT J BORGEFLON'S JL RASKA S21071/2009, äg Herman Billung, Oslo, för Trond Remvang GST SEJCH ZETTERTJÄRNS BLEIKA

Läs mer

Landskampsmoment. Kommando:Fot

Landskampsmoment. Kommando:Fot Landskampsmoment Moment 1: Fritt följ Kommando:Fot Momentet startar med hunden sittande på förarens vänstra sida, övningen startar från utgångs ställning efter order från tävlingsledaren. Hunden skall

Läs mer

Regeländringar synpunkter på förslag från Regelkomiten. Ersättande av Ukl med unghundstest

Regeländringar synpunkter på förslag från Regelkomiten. Ersättande av Ukl med unghundstest Regeländringar synpunkter på förslag från Regelkomiten. Att väldigt få(inga) förslag har inkommit torde tyda på att medlemmarna är Rätt nöjda med de regler vi har och tillämpningen av dom. Ersättande av

Läs mer

Lycka till med din valp och välkommen till oss i Svenska Irländsk Setterklubben! Styrelsen för SISK

Lycka till med din valp och välkommen till oss i Svenska Irländsk Setterklubben! Styrelsen för SISK IRLÄNDSK SETTER, röd respektive röd & vit setter Tips och råd till den nyblivne ägaren av irländsk setter Innehållsförteckning: Inledning Vad är en irländsk setter? SISK Utvecklingsperioder Fostran Vardagsskötsel

Läs mer

Om mig själv. Trevlig läsning

Om mig själv. Trevlig läsning Om innehållet i träningstipsen Vad de olika avsnitten handlar om är bland annat träning av den grundläggande lydnad som krävs för att göra samvaron med hunden trevlig och för att hunden ska bli en trivsam

Läs mer

Running contacts Trendigt, lockande - men svårare än det ser ut

Running contacts Trendigt, lockande - men svårare än det ser ut Running contacts Trendigt, lockande - men svårare än det ser ut Av Marie Hansson Just nu talas det mycket i agilityvärlden om running contacts. Man ser framför sig de hundar som i absolut högsta fart rusar

Läs mer

SLALOM FEL PÅ SLUTET. Av Marie Hansson

SLALOM FEL PÅ SLUTET. Av Marie Hansson SLALOM FEL PÅ SLUTET Av Marie Hansson Den här artikeln ska handla om olika orsaker till att en hund lämnar slalomhindret för tidigt. Det sker både med oerfarna och erfarna hundar och orsakerna kan skilja

Läs mer

Förslag till ny nationell lydnadsklass 2017. Startklass. Moment koefficienter. Totalt 20. 1:a pris 160 poäng - Uppflyttad 2:a pris 120 Godkänt

Förslag till ny nationell lydnadsklass 2017. Startklass. Moment koefficienter. Totalt 20. 1:a pris 160 poäng - Uppflyttad 2:a pris 120 Godkänt Förslag till ny nationell lydnadsklass 2017 Startklass Moment koefficienter Startklass Moment Koeff. 1. Följsamhet 3 2 Inkallning 2 3 Sitt under marsch 3 4 Apportering 3 5 Hopp över hinder 2 6 Fjärrdirigering

Läs mer

Positiv Ridning Systemet Hästens form Av Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Hästens form Av Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Hästens form Av Henrik Johansen Hästen ska alltid arbeta i en form, där det är fysiskt möjligt för den att utföra det vi ber om. Hästen ska alltså inte på något sätt känna sig

Läs mer

NY OMARBETAD UTGÅVA! Del 1: Grundträning. Maria Brandel

NY OMARBETAD UTGÅVA! Del 1: Grundträning. Maria Brandel NY OMARBETAD UTGÅVA! Del 1: Grundträning Maria Brandel FRÅN VALP TILL STJÄRNA Del 1: Grundträning Maria Brandel Redaktörer: Lena Gunnarsson och Jenny Nyberg Från valp till stjärna Andra utgåvan Maria Brandel

Läs mer

AGILITYMÄSSIG TRÄNING

AGILITYMÄSSIG TRÄNING AGILITYMÄSSIG TRÄNING Av: Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Canis 2007 Agility är en intensiv och dynamisk hundsport, där både förare och hund behöver kunna kombinera precision och koncentration

Läs mer

JOCKE SMÅLÄNNINGS SKYTTETIPS

JOCKE SMÅLÄNNINGS SKYTTETIPS Haninge Jaktskytte Klubbs tidning. JOCKE SMÅLÄNNINGS SKYTTETIPS Jockes skyttetips är en ny artikelserie i Knallehanda. Här kommer han att skriva om tips och råd som skall vara till nytta både för dig som

Läs mer

Om att träna hund konfliktfritt

Om att träna hund konfliktfritt Om att träna hund konfliktfritt från Charmören Flatcoated Retrieverklubbens rastidning - nr 2/2010 Blev tillfrågad av redaktionen att skriva något om en del i min träning. Det är som sagt bara en del av

Läs mer

Har hört att man kan köpa en liten lampa att sätta i vägguttaget, är det en bra idé. Grannen är rätt sur på oss.

Har hört att man kan köpa en liten lampa att sätta i vägguttaget, är det en bra idé. Grannen är rätt sur på oss. Jag har en tibetansk terrier som är 10 månader. Jag undrar hur jag ska göra för att han inte ska sticka iväg, jag vill kunna ha han lös ute. Jag ska snart ut till min stuga över påsken och vill då kunna

Läs mer

ANVISNINGAR MENTALTEST

ANVISNINGAR MENTALTEST Svenska Brukshundklubben Gäller fr o m 860101 / Omarbetad layout 1999 ANVISNINGAR MENTALTEST Anvisningen som använts på försök en period har efter mentaltestdomarekonferenserna 1984 och 1985 reviderats

Läs mer

ENGELSK SPRINGER SPANIEL - en kamouflerad arbetsmaskin

ENGELSK SPRINGER SPANIEL - en kamouflerad arbetsmaskin ENGELSK SPRINGER SPANIEL - en kamouflerad arbetsmaskin Text: Inger Handegård Foto: Inger Handegård & Gry Stenvold Springern är en mycket gammal stötande fågelhundras som har hållit sig ganska konstant

Läs mer

VAD VAR DET JAG SA? Om kommunikation mellan människa och djur. Anna Tykesson. Skriften är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne 1

VAD VAR DET JAG SA? Om kommunikation mellan människa och djur. Anna Tykesson. Skriften är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne 1 VAD VAR DET JAG SA? Om kommunikation mellan människa och djur Anna Tykesson Skriften är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne 1 Text och foto: Anna Tykesson Layout: Tyke Tykesson Tack till

Läs mer

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag.

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Förord En av de vanligaste frågorna när någon lär känna företeelsen

Läs mer

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem En rapport från SlutaSnusa.net Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Nikotinnoja... 4 Misstag #2: Skenmotiv... 7 Misstag

Läs mer

JAKTPROVSBESTÄMMELSER FÖR SPANIEL GÄLLANDE FR O M 2007-01-01

JAKTPROVSBESTÄMMELSER FÖR SPANIEL GÄLLANDE FR O M 2007-01-01 JAKTPROVSBESTÄMMELSER FÖR SPANIEL GÄLLANDE FR O M 2007-01-01 2007-06-19 1 Innehållsförteckning 1 Ändamål sid 3 2 Organisation och godkännande sid 3 3 Rätt att deltaga sid 3-7 4 Ansvar sid 7 5 Anmälan och

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens domarkonferens för bruksprovsdomare 27-28 okt 2012, Ånnaboda

Svenska Brukshundklubbens domarkonferens för bruksprovsdomare 27-28 okt 2012, Ånnaboda Svenska Brukshundklubbens domarkonferens för bruksprovsdomare 27-28 okt 2012, Ånnaboda Deltagande domare Distrikt Deltagande domare Distrikt Ingemar Bark Blekinge Anna-Kerstin Svensson Skåne Göte Karlsson

Läs mer

Presentationsteknik i utbildningssyfte. av Janne Arleklint Cygnel

Presentationsteknik i utbildningssyfte. av Janne Arleklint Cygnel Presentationsteknik i utbildningssyfte Presentationsteknik i utbildningssyfte av Janne Arleklint Cygnel 1 Innehåll Inledning! 6 Förberedelser! 7 Mål och struktur! 7 Definiera målet med din presentation!

Läs mer

SÄK 2015-02-01. Enligt önskemål så har de punkter där mötet uppfattades vara enigt eller majoriteten var stor för något markerats med rött i texten.

SÄK 2015-02-01. Enligt önskemål så har de punkter där mötet uppfattades vara enigt eller majoriteten var stor för något markerats med rött i texten. SÄK 2015-02-01 Dessa minnesanteckningar har gått på remiss till dem som deltog i Väsbykonferensen. Remissvaren har medfört ett antal justeringar och några rättelser i texten. Enligt önskemål så har de

Läs mer

TRIMNING VERKTYG. Utdrag ur Skotsk Terrier, copyright PM Bokförlag 1. Av Cindy Pettersson

TRIMNING VERKTYG. Utdrag ur Skotsk Terrier, copyright PM Bokförlag 1. Av Cindy Pettersson TRIMNING Av Cindy Pettersson Skotten har två typer av hår, det långa sträva täckhåret som skall skydda mot både väta och smuts, och den mjuka korta "underullen" som fungerar som en yllekofta och håller

Läs mer