GFK Gotland Marker/Väder: Blandat större och mindre fält med enstaka busk o ängsmarker. Sydlig vind, lätt regn. Fågeltillgång: Mycket god

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GFK Gotland 091016. Marker/Väder: Blandat större och mindre fält med enstaka busk o ängsmarker. Sydlig vind, lätt regn. Fågeltillgång: Mycket god"

Transkript

1 GFK Gotland Domare: Benny Melin Skytt: Jim Flinkfelt UKL/ÖKL Marker/Väder: Blandat större och mindre fält med enstaka busk o ängsmarker. Sydlig vind, lätt regn. Fågeltillgång: Mycket god UKL PT Semeghini Urama S18692/2009. Äg. o fö. Cristan Ramsten, Norrköping. Urama går i utmärkt fart och mycket bra stil. Går stort i ett något offensivt och oregelbundet sök men en del kantspringningar. Fortsätter på samma sätt i andra släpp och är därtill egenrådig med dålig förarkontakt. Får 3 kullar rapphöns på vingarna utan att uppnå något positivt av detta och går ohämmat efter. 0 UKL. PT Semeghini Ulama S18693/2009. Äg. o fö. Björn Meijel, Halmstad. Ulama går mestadels i utmärkt fart och stil. Söket är stort tidvis på gränsen, men allt för öppet och oregelbundet där bättre förarkontakt vore önskvärt. Följer tidvis diken och hägn. Stöter i 1:a släpp rapphönskull utan respekt, men går ej heller efter. Är fortsatt offensiv i 2:a släpp. Sekunderar spontant stående partner. Går fortsatt våldsamt i senare släpp med dålig marktäckning. Tidvis något följsam på näsan. 0 UKL. PT Riddarsporrens Karoline S44408/2008. Äg. o fö. Helene Gunnarsson, Norrköping. Går i mycket bra fart och stil. Sänker tidvis huvudet. Visar i 1:a släpp tidvis prov på bra breddsök med stöd av föraren. 2:a släpp i gräs och stubbmark blir söket oregelbundet utan utnyttjande av vind. Partnern stöter rapphönskull. Jagar i 3:e släpp av gräsmark i bra kontakt med föraren. Tappat fart, stil och format i 4:e. 0 UKL. PT Ohlsmyrens P Wild Thing S30111/2008. Äg. o fö. Roland Ohlsson, Oviken. Omoget sök i bra fart och godtagbar stil utan riktig intensitet. Sänker tidvis huvudet och har något småfågelintresse. Går fortsatt i senare släpp utan intensitet och tidvis med lågt huvud. Visar prov på sekundering. Har kortare perioder då hon går upp sig och visar att hon är på jakt. Är ute i flera släpp där fågel fanns utan att få ut något positivt av detta. Stöter vid 2 tillfällen singel rapphöns med acceptabel respekt. 0 UKL. ESH Ohlsmyrens Dàrtagnan S43094/2008. Äg. o fö. Andreas Larsson, Östersund. Går mestadels i mycket bra fart och stil, men tappar tidvis i intensitet. 1:a släpp oregelbundet sök på stubb. Kommer in i ängsmark tillsammans med partnern. Båda hundarna markerar mot buskage. Rapphönskull lättar och Dàrtagnan förföljer. Jagar av mindre gräs o buskmark bra. Tar stånd i kanten mot skog. Rapphönskull lättar då förare och skytt kommer upp.

2 Acceptabelt lugn i flog och skott. Är ute i ett 3:e släpp där han går bra i gräsmark med god förarkontakt. 2 UKL. EST Östkuste`s V. Vinca S18481/2009. Äg. o fö. Björn Meijel, Halmstad. Vinca går i mycket bra fart och stil. 1:a släpp bra reviering och marktäckning men vänder konstant fel vänster sida. Kommer in i ängsmark tillsammans med partnern. Båda hundarna drar an mot buskage. Rapphönskull lättar och Vinca är något orolig, men stoppas. Blir i senare släpp något oregelbunden i sitt sök. Stöter i 2:a släpp kull rapphöns utan respekt, men utan att förfölja. Kort efter lättar ytterliggare rapphöns i området. Håller fart och format dagen ut. 0 UKL. ÖKL PH Langgrubbans Beckie Scott. Äg. o fö. Anna-Karin Sjölund, Östersund. Beckie Scott går i mycket bra fart och stil. I sitt första släpp på fält tar hon stånd efter 1 slag på stubb. Rapphönskull lättar då förare och skytt är på väg upp. Lugn i flog och skott. Apporter utlagd fågel efter mycket stöd av föraren. Går sedan något orgelbundet på stor stubb, med bristfällig reviering och marktäckning. Går fortsatt oregelbundet och öppet i sitt 2:a släpp med tidvis bristande förarkontakt. 3 ÖKL. PT Silverforsens Party Animal S13347/2006. Äg. o fö. Monica Garbeklint, Tänndalen. Släpps på stubb där han går i mycket bra fart och stil. Söket oregelbundet med enstaka bra utslag på bredden. Tidvis något cirkulerande kring föraren. Partnern finner fågel. Går fortsatt oregelbundet i senare släpp. Bättre bredd och reviering önskvärd. Tar stånd i kant av stubb. Korrigerar och rapphönskull lättar utan jaktbar situation uppnås. Respekterar. Går in i gräsmark och fasan kommer på vingarna utan situationen kan bedömas. Återfinns sittande där fasan setts lätta. Går upp sig i 3:e släpp med bra marktäckning och förarkontakt. Tappar i fart och format i 4:e. Stånd mot dike. Djärv resning ner i snårigt dike. Fasan lättar. Lugn i flog och skott. Apporterar utlagd fågel godkänt. 3 ÖKL. IRVST Drakstjärnans Göta-Asta S43092/2008. Äg. Anna Josephson, Djursholm. Fö. Amir Zand. G-Asta går i mycket bra fart och stil. Startar med bra reviering i ett sök väl lagt på bredden men tidvis något öppet. Blir efterhand något oregelbunden. Går fortsatt med bra reviering i 2:a släpp men fortsatt något öppet. Partnern finner fågel. Tappar i format och intensitet i senare släpp. Fågel i släppen. 0 ÖKL. PT Gråsjövalens Quinita Adega S31933/2005. Äg. o fö. Anna-Karin Sjölund, Östersund. Går i mycket bra fart och stil. Tidvis bra reviering och marktäckning, men efterhand något öppen. Slår tidvis in till föraren. Går fortsatt stort och oregelbundet i senare släpp och är något egenrådig. Har ett stånd utan påvisande av vilt. Tar i 4:e släpp stånd mot dike med tätt buskage. Reser djärvt och precist fasan. Lugn i flog och skott. Apporter utlagd fågel godkänt. 3 ÖKL. EST Ödebygdens J Lissie S19302/2007. Äg. o fö. Michael Fossum, Visby. Går i 1:a släpp i mycket bra fart och stil. Utmärkt breddsök och reviering i gräs och buskmark som hon jagar av i god kontakt med föraren. Tappar i 2:a släpp både fart format och intensitet samt blir något följsam på näsan. Drages av föraren p.g.a. skada. 0 ÖKL.

3 PT Viijägarens Gnistra S20887/2006. Äg. o fö. Lisbeth Bodén, Edsbro. Gnistra går i utmärkt fart och stil med mestadels utmärkt reviering och marktäckning i god kontakt med föraren. I 2 släpp ses rapphöns lätta där Gnistra och partnern befinner sig, utan situationen kan bedömas. Gnistra respekterar. Har i 3 släpp först ett stånd utan påvisande av vilt. Senare nytt stånd. Kort precis resning av fasan. Komplett lugn i flog och skott. Apporterar utlagd fågel korrekt. Gnistra har hela dagen hållit format, intensitet och skött sin fågel helt korrekt. 1 Hp ÖKL. EST Martallens H Nova S 28891/2004. Äg. o fö. Lars-Ove Lundberg, Hanninge. Godtagbar fart och bra stil. Söker utan intensitet i ett något oregelbundet sök där större bredd och bättre reviering önskas. Har en del omotiverade stopp. Fortsätter liknande i 2:a släpp. Rapphönskull ses lätta utan situationen kan bedömas. Nova förföljer. 0 ÖKL. Tack ni tävlande för en mycket trevlig dag i marken samt till skarpskytten Jim, fasanernas och rapphönsens stora skräck. Anna-Karin det är väl inte så svårt att få pris på fältprov? Fröjel i oktober 2009 Benny Melin GFK Gotland Domare: Jan Ericsson Skytt: Ivan De Floon Markledare: Mattias Larsson UKL/ÖKL Provmark: Lau, bestående av i huvudsak stubb- och gräsmark, avgränsade av mindre diken med remisser samt inslag av några mindre dungar. Förutsättningar: 5-7 grader, N-NV relativt svag vind, enstaka regnskurar under förmiddagen. Mycket god tillgång på fågel, främst då fasan.

4 Ukl PT Semeghini Urama S18692/2009 äg och för Christian Ramsten, Norrköping Går i utmärkt stil i mycket god fart med en mestadels något för stor söksbredd och en mestadels alltför öppen reviering. En överskottshund vad avser fart/stil och format men kräver i nuläget mer dressyr. Fågel i två av de totalt fyra släppen. 0 Ukl PT Ohlsmyrens P Wild Thing S30111/2008 äg Roland Ohlsson, Oviken, för Michael Fossum Inleder i mestadels mycket bra fart och stil med en något för trång söksbredd samt en något för tät reviering i bra kontakt. Har även inledningsvis en del omotiverade stopp som ger vid handen att jaktlusten inte riktigt vaknat. Några överflygare i 2:a och 3:e släpp gör att jaktlusten stegras och hon går då fortsatt under dagen i mycket bra stil, mestadels mycket bra fart och bra kontakt. Fågel i tre av de totalt 5,5 släppen. 0 Ukl PT Semeghini Ulama S18693/2009 äg och för Björn Meijel, Halmstad Går hela dagen i utmärkt stil och mestadels utmärkt fart med en utmärkt söksbredd samt en reviering som inledningsvis och avslutningsvis var utmärkt. Där emellan var revieringen något för öppen. I sitt 3:e släpp markerar hon löser och fäster sedan förtjänstfullt en löpande fasan, skarpt stånd. Reser villigt och precist sin fågel, lugn i flog och skott. Avslutar med ett 4:e släpp där revieringen är utmärkt, fattar ett skarpt stånd ute i en vall partner går förbi henne, Ulama löser ut och fattar mycket kort därefter ett nytt skarpt stånd och historien upprepas med att partnern åter går förbi och denna gång körs en fasan upp. Ulama uppvisar i denna provocerande situation ett imponerande fokus på viltet och en acceptabel respekt i flog och skott. Fågel i tre av de totalt fyra släppen. En stor talang som tilldelas 1 Hp UKL PT Riddarsporrens Karoline S44408/2008 äg Helene Gunnarsson, Norrköping, för Christian Ramsten. Går i mestadels mycket bra stil, mycket bra fart med en bra söksbredd och något för tät reviering i god kontakt. Förbättrar sin reviering i 2:a släpp. I sitt 3:e släpp blir söksbredden något för trång, stånd i luzern tjuvreser kort och rapphönskullen går, momentan respekt därefter en begränsad eftergång. I 4:e släpp går hon med förbättrad söksbredd och intensitet men kovänder frekvent på vänster sida. Respekterar inte stående partner vid två tillfällen (ytterst begränsad tidsrymd och yta). Utgår därmed. Fågel i tre av de totalt fyra släppen. 0 Ukl EST Östkysten s V Vinca S18481/2009 äg och för Björn Meijel, Halmstad Går i mycket bra fart och stil med en bra söksbredd och en inledningsvis utmärkt reviering. Reviering blir efterhand öppnare och är något för öppen i de följande släppen. Fågel i tre av de totalt fyra släppen. 0 Ukl Ökl PT Silverforsens Party Animal S13347/2006 äg och för Monica Garbeklint, Tänndalen Inleder med att gå i mestadels mycket bra stil och mycket god fart, avslutar med mycket bra stil och utmärkt fart. Söksbredden är utmärkt över hela dagen. Revieringen är inledningsvis utmärkt även i de följande släppen men i efterhand i dessa släpp blir hon allt öppnare och varje släpp avslutas med en något för öppen reviering. Har en skarp markering i sitt 2:a släpp men som löses omgående. Avslutar släppet med stånd viftande svans mot en buskridå. Partnern går förbi och kör upp fasantuppen, Animal respekterar förtjänstfullt. Markerar i sitt

5 3:e släpp skarpt mot en dikesren fasanen går tämligen omgående men Animal visar även här trots stort avstånd till sin förare, full respekt. Fågel i två av de totalt fyra släppen. 0 Ökl EST Ödebygdens J Lissie S19302/2007 äg och för Michael Fossum, Lokrume Går i bra stil med något kort frambensaktion och mycket bra fart. Söksbredden är bra medan revieringen är något öppen. I sitt 2:a släpp försvinner hon i en större och mycket tät dunge det lyfter ett antal fasaner från densamma under oklara omständigheter. Avslutar med ett släpp på stubb där båda hundarna tar stånd samtidigt mot stängslet in mot en bostad. Ett antal fasaner lyfter tämligen omgående utan att vi hinner skjuta, floget respekteras. Fortsätter och återfinns i ett nytt tätt och parallellt samstånd med partnern i ett tätbevuxet dike. Parallell resning beordras, reser villigt och precist en fasanhöna men går efter i flog och skott. Utgår därmed. Fågel i två av totalt tre släpp. 0 Ökl PT Gråsjövalens Quinta Adega S31933/2005 äg och för Anna Karin Sjölund, Brunflo Inleder sitt 1:a släpp i mycket bra stil och mycket bra fart men avslutar detta i bra stil och bra fart. Bra söksbredd och bra reviering, lydig. I sitt 2:a släpp fastnar hon i löpor på sin vänstra kant och uppehåller sig där under huvuddelen av släppet med en bristande marktäckning som följd. Avslutar släppet med att inte respektera partnern som står (viftande svans) fullt synlig, mot en tät ridå i fältets kortände går förbi och kör upp en fasantupp som förföljs kort. Utgår därmed. Fågel i ett av totalt två släpp. 0 Ökl. EST Martallens H Nova S28891/2004 äg och för Lars-Ove Lundberg, Haninge Inleder i mestadels mycket bra stil och mestadels bra fart med en varierande söksbredd. Revierar mestadels utmärkt, jagar i bra kontakt men har ett antal omotiverade stopp. Intrycket består för att i 3:e släpp inte vara godtagbart för klassen vad avser fart och format. Utgår därmed. Fågel i ett av totalt tre släpp. 0 Ökl. EST Sveaborgs Salsa S37303/2006 äg och för Lars Granqvist, Lärbro Går i utmärkt stil och mestadels i mycket bra fart med en bra söksbredd. Revieringen är i varje släpp inledningsvis utmärkt för att avslutas med att vara något för öppen med då flera efterföljande kovändningar som resultat. Har ett skarpt stånd i sitt 2:a släpp, reser försiktigt och kan inte påvisa vilt. Har i 3:e släpp ett skarpt stånd i ena fälthörnet som hon tagit med sig förtjänstfullt. Innan vi hinner upp till Salsa, så går rapphönskullen utan hundens förskyllan, full respekt vid floget. Fågel i ett av totalt fyra släpp. 0 Ökl. PT Langgrubbans Beckie Scott S30804/2006 äg och för Anna Karin Sjölund, Brunflo Går i mestadels utmärkt stil, mycket god fart med en utmärkt söksbredd. Revierar inledningsvis i 1:a släpp utmärkt men därefter och i de följande släppen något för öppet. I 3:e släpp tar Beckie och partnern omedelbart efter släpp, ett tätt, parallellt och samtidigt stånd mot ett stängsel. Ett antal fasaner lyfter tämligen omgående utan att vi hinner skjuta, floget respekteras. Återfinns senare i ett nytt mycket tätt och parallellt samstånd med partnern i ett tätbevuxet dike. Parallell resning beordras, Beckie reser villigt och precist en fasanhöna, lugn i flog och skott. Apporterar godkänt. Jag väljer att avsluta. Fågel i två av totalt tre släpp. 2 Ökl Jag tackar skyttar, markledare och deltagare för en trivsam och givande dag i mycket fina och välbesatta marker.

6 Visby Jan Ericsson GFK Gotland Domare: Benny Melin Skytt: Jim Flinkfelt SKL Mark och väder: Stora öppna fält. Nordlig senare nordostlig vind med regn Fågeltillgång: Mycket God EST Siv DK07913/2004. Äg. o fö Thomas Klit, Brande PT Lippontic s Faya S65777/2004. Äg. o fö. Katja Ståhlberg, Visby PT Viijägarens Gnistra S20887/2006. Äg. o fö. Lisbeth Bodén, Edsbro PT Lyngborg s Vi-To S53239/2001. Äg. Björn Meijel, Halmstad. Fö. Helene Gunnarsson EST Martallens Iasy DK18042/2006. Äg. o fö. Erling Clausen, Bramming PT Pålmalmens Zanna S65543/2006. Äg. Anders Zederström, Tullinge. Fö. Amir Sand PH Niholys Sam DK07912/2003. Äg. o fö. Nils Holger Lykke, Ribe EST Bjerndrups Blanco DK08372/2004. Äg. o fö. Sven Åge Vad, Bramming EST Kvernmolias Eazy S52300/2008. Äg. o fö. Roland Ohlsson, Oviken PH Niholys Chang DK03412/2006. Äg. o fö. Nils Holger Lykke, Ribe EST Ohlsmyrens Piga S18893/2005. Äg. o fö. Roland Ohlsson, Oviken. ESH Ohlsmyrens Esso S18898/2005. Äg. o fö. Andreas Larsson. Östersund Siv Faya Siv mycket bra fart och stil i ett något oregelbundet sök. Sekunderar spontat. Faya mycket bra fart och still, Bra reviering men för öppet sök. Kort markering. Båda hundarna inledningsvis något ensidiga till vänster. Sätts lika.

7 Gnistra Vi-To Gninstra mycket bra fart och stil med bra reviering och marktäckning. Vi-To mycket bra fart och stil. Börjar med bra reviering och marktäckning. Skär sedan fram i marken, stöter fasan och förföljer. Vi-To utgår. Iasy Zanna Iasy mycket bra fart stil med bra reviering och marktäckning. Zanna mycket bra fart i bra stil. Tidvis låg huvudföring. Blir tidvis något oregelbunden. Har en kort markering. Iasy stånd. Zanna vägrar sekundera och passerar kort bakom. Iasy reser frisk och precist kull rapphöns. Lugn i flog och skott. Vägar apportera utlagd fågel. Båda utgår. Sam Blanco Sam mycket bra fart och stil med mestadels bra reviering och marktäckning. Blanco mycket bra fart och stil. Börjar med bra reviering och marktäckning, men blir sedan något oregelbunden. Sam tar osäkert stånd vid dike. Blanco stoppas på kommando, men övergår i eget stånd ca m ifrån för att kort efter övergå till sekundering. Sam korrigerar och reser fasan. Lugn i flog och skott. Apporterar godkänt, med brister i apportsöket. Sam över Blanco. Eazy Chang Eazy bra fart och mycket bra stil i ett oregelbundet. Saknar intensitet och format för dagen. Chang stort breddsök med mestadels korrekta vändningar. Ligger bra på vinden. Chang över Eazy som utgår. Piga Esso Piga och Esso går i mycket bra fart och stil. Båda inledningsvis osystematiskt sök på stubb med dåligt utnyttjande av vind. Esso blir något kort i sin frambensaktion. Hundarna kommer ut på gräsmark där båda söker stort med mestadels bra reviering och ytnyttjande av vind. Piga över Esso. (Esso blir akut sjuk efter släppet slut och drages av föraren) Gnistra Siv Gnistra får gå färdigt sitt första släpp med Siv. Gnistra går mestadels i utmärkt sök med bra reviering och marktäckning i hög intensitet. Siv mycket bra reviering och marktäckning, men ligger under Gnistra i format och intensitet. Gnistra över Siv. Rangering 1 rundan Sam med fågelarbete..minus på apportsök Gnistra. Utmärkt sök Chang. Mycket bra sök Faya, Siv, Piga. Under ovannämnda i sök. Esso. Drages av föraren p.g.a. akut sjukdom. Blanco. Slagen på fågel Runda 2 Faya Chang Faya bra reviering och marktäckning med mestadels korrekta vändningar. Har en kort markering hon löser. Chang något oregelbundet sök och tappar tidvis i intensitet. Faya över Chang

8 Gnistra - Sam Båda hundarna jagar av anvisad mark bra med Gnistra något över i fart och format. Sam tar stånd i kanten av skogsdunge. Gnistra sekunderar. Sam löser och båda hundar tar kort efter stånd längre fram. Förarna får order att resa samtidigt. Ingen kan påvisa vilt. Strax efter tar Sam stånd på andra sidan av dungen. Gnistra sekunderar. Sam reser kort och precis fasantupp. Lugn i flog och skott. Sam över Gnistra. Blanco Piga Båda hundarna revierar bra på stubb i stora fina slag. Blanco stånd. Sekunderna efter Piga stånd längre fram för troligen samma fåglar. Blanco följer upp och stoppas ett stycke bakom Piga. Båda förarna får order att resa samtidigt. Rapphönskull lättar innan resningsorder. Båda hundarna helt lugna i flog och skott och apporterar utlagd fågel korrekt. Blanco och Piga sätts lika. Rangering efter 2 rundan Sam med 2 fågelarbeten med resning. Minus på apportsök. Piga. 1 fåglearbete utan resning. Minus sök 1:a släpp Blanco. 1 fågelarbete utan resning. Slagen på fågel i tidigare släpp Faya. Bra 2:a sök Siv. Bra 2:a sök Chang. Bra 1:a sök, minus släpp 2 Gnistra. Mycket bra sök. Slagen på fågel. Runda 3 Siv Chang Siv bra reviering och marktäckning. Chang något oregelbunden samt har en markering. Siv stånd i stubb som hon löser ut. Kort efter tar Chang stånd i närområdet. Reser rapphönskull. Lugn i flog och skott men fallapporterar. Chang över Siv Faya Piga Båda hundarna bra reviering och marktäckning. Faya tar sittande stånd. Piga vägrar sekundera och rapphönskull lättar framför Faya innan vi når upp till jaktbar situation. Båda hundarna repekterar. Faya nytt stånd på samma plats. Reser djärvt på order och apporterar skadad fågel. Faya över Piga som utgår. Gnistra Blanco Båda hundar jagar bra på stubb och i morotsland. Gnistra stånd. Kort precis resning av rapphönskull. Komplett lugn i flog och skott. Apporterar utlagd fågel korrekt. Gnistra över Blanco. Sam Faya Båda hundarna går stort med bra reviering och marktäckning. Faya stånd. Rapphönskull lättar vid resningsorder. Faya helt lugn i flog och skott. Apporterar utlagd fågel korrekt. Faya över Sam.

9 Dagen segrarklass är slut med följande resultat. 1 skl cert ck/hp PT Lippontic s Faya. Mycket bra sökare med 1 komplett fågelarbete samt 1 där hon vid resning apporterar skadad fågel. 2 skl ck hp. PH Niholys Sam. 2 fågelarbeten, bra sök men slagen av 1:a på fågel i finalsläpp. 3 skl ck hp. PT Viijägarens Gnistra. Utmärkt sökare med 1 komplett fågelarbete. Slagen på fågel av 2:an i samsläpp. 4 skl. EST Bjernderups Blanco. Bra sök. 1 fågelarbete, men slagen på fågel vid 2 Tillfällen. 5 skl. PH Niholys Chang. 1 fågelarbete med fallapport samt minus på sök. Tack Gotlands Fågelhundsklubb för att jag fick döma denna segrarklass. Tack ni hundförare för en trevlig dag i marken samt extra eloge till skytten Jim. Det är mycket man får utstå med att vara skytt! Fröjel i oktober 2009 Benny Melin

GFK Gotland 4 okt 2012 Domare: Hans Anderson Skytt: Kent Markledare: Ulf Klass: UKL/ÖKL

GFK Gotland 4 okt 2012 Domare: Hans Anderson Skytt: Kent Markledare: Ulf Klass: UKL/ÖKL GFK Gotland 4 okt 2012 Domare: Hans Anderson Skytt: Kent Markledare: Ulf Klass: UKL/ÖKL UKL EST Vallarfjället's A-Nasti SE23942/2011, Äg Winberg Birgitta, Storvreta Går i hög intensitet, lätt och friktionsfri

Läs mer

IRST J NORRLANDS GUIDENS BITCH II

IRST J NORRLANDS GUIDENS BITCH II Vinter SM Kvalparti Vindelfjällen 100417 Domare: Lundberg Per-Ola SKL Kvalparti Mark; Aigert IRST J NORRLANDS GUIDENS BITCH II S39370/2000, äg & för Niklas Sundberg, IRST J HADSELÖYA'S MISS LARSEN S18923/2004,

Läs mer

PH Borgeflons Qastro S64979/2008, äg & för Erik Hården, Kalix Möter ej upp på fjället. 0 Ukl

PH Borgeflons Qastro S64979/2008, äg & för Erik Hården, Kalix Möter ej upp på fjället. 0 Ukl ÖNFK Pirttivuopio 090926 Domare: B-O Johansson Väder: Hård vind, mulet, några plusgrader Fågeltillgång: En (1) ripa UKL/ÖKL UKL PH Borgeflons Qastro S64979/2008, äg & för Erik Hården, Kalix Möter ej upp

Läs mer

ÖFK Öland 090328. Domare: Britt-Marie Dornell UKL/ÖKL UKL

ÖFK Öland 090328. Domare: Britt-Marie Dornell UKL/ÖKL UKL ÖFK Öland 090328 Domare: Britt-Marie Dornell UKL/ÖKL UKL PT Lyngberga Tina S33547/2008 äg o för Timmy Cox, Drottningholm Tina går i mycket bra fart och stil. Söket är inte av största format och är något

Läs mer

SNFK ARJEPLOGSFJÄLLEN UKL/ÖKL

SNFK ARJEPLOGSFJÄLLEN UKL/ÖKL KRITIKER Söndag / 2010-03-07 Mark: Gränsen syd Domare: Jan-Olov Daniels Domare elev: Olof Westerlund Vädret var fint till en början med bra före sparsamt med fågel. Under eftermiddagen så tilltog vinden

Läs mer

GFK Gotland 15 okt 2010 Domare:Lars Thulin Klass: ÖKL. Mark: Lau

GFK Gotland 15 okt 2010 Domare:Lars Thulin Klass: ÖKL. Mark: Lau GFK Gotland 15 okt 2010 Domare:Lars Thulin Klass: ÖKL Mark: Lau ÖKL EST J FJÄLLBÄCKENS CORINA S59074/2005, äg & för Helene Gunnarsson, Norrköping Corina går i bra fart i en något tung stil. Får idag inte

Läs mer

NNFK Bruksvallarna 20 sept 2012 Domare: Lars Olander Klass: UKL/ÖKL. Mark: Kappruet Förhållanden: Bra jaktväder, svag medvind på förmiddagen.

NNFK Bruksvallarna 20 sept 2012 Domare: Lars Olander Klass: UKL/ÖKL. Mark: Kappruet Förhållanden: Bra jaktväder, svag medvind på förmiddagen. NNFK Bruksvallarna 20 sept 2012 Domare: Lars Olander Klass: UKL/ÖKL Mark: Kappruet Förhållanden: Bra jaktväder, svag medvind på förmiddagen. UKL IRSH HEGGELIFJELLETS MESSI SE51449/2011, äg & för Kjell

Läs mer

Rangering: Liqurice m/fågeltagning + stökk, Raska, Gourme, Häkza slått på fågel + sjanse

Rangering: Liqurice m/fågeltagning + stökk, Raska, Gourme, Häkza slått på fågel + sjanse MFK Stensta 21 okt 2011 Domare: Walther Muland Klass: SKL Förhållanden: Sydvestlig vind, sol. PT J BORGEFLON'S JL RASKA S21071/2009, äg Herman Billung, Oslo, för Trond Remvang GST SEJCH ZETTERTJÄRNS BLEIKA

Läs mer

MFK Sälen 2 okt 2010 Domare:Bjørn Odden Klass: UKL/ÖKL

MFK Sälen 2 okt 2010 Domare:Bjørn Odden Klass: UKL/ÖKL MFK Sälen 2 okt 2010 Domare:Bjørn Odden Klass: UKL/ÖKL UKL P Milrøkens Tine S42071/2009 Tine starter i god fart,kraftfull aksjon med et noe ungdomlig søksopplegg. Hadde i sine slipp mulighet på fugl uten

Läs mer

Regeländringar synpunkter på förslag från Regelkomiten. Ersättande av Ukl med unghundstest

Regeländringar synpunkter på förslag från Regelkomiten. Ersättande av Ukl med unghundstest Regeländringar synpunkter på förslag från Regelkomiten. Att väldigt få(inga) förslag har inkommit torde tyda på att medlemmarna är Rätt nöjda med de regler vi har och tillämpningen av dom. Ersättande av

Läs mer

Förslag till ny nationell lydnadsklass 2017. Startklass. Moment koefficienter. Totalt 20. 1:a pris 160 poäng - Uppflyttad 2:a pris 120 Godkänt

Förslag till ny nationell lydnadsklass 2017. Startklass. Moment koefficienter. Totalt 20. 1:a pris 160 poäng - Uppflyttad 2:a pris 120 Godkänt Förslag till ny nationell lydnadsklass 2017 Startklass Moment koefficienter Startklass Moment Koeff. 1. Följsamhet 3 2 Inkallning 2 3 Sitt under marsch 3 4 Apportering 3 5 Hopp över hinder 2 6 Fjärrdirigering

Läs mer

Författare: Regelkommittén Utgåva 5 20140429. Regeländringsförslag 2017

Författare: Regelkommittén Utgåva 5 20140429. Regeländringsförslag 2017 REMISSUTGAVA Regeländringsförslag 2017 FörslagtilländringaravseendeJAKTPROVS-ochCHAMPIONATSREGLER Nedan i rött förslag till ny skrivning. Överstruken text utgår. Motiveringar till ändringsförlagen anges

Läs mer

Jaktprovsresultat Breton med kritik

Jaktprovsresultat Breton med kritik Jaktprovsresultat Breton med kritik Hösten 2014 Resultat inrapporterade t o m 2014-11-25 Om du saknar något resultat eller hittar något fel här, vänligen kontakta sekreterare@breton.se 2014-08-27 Ord.

Läs mer

JAKTPROVSREGLER. med anvisningar. vid FÄLTPROV OCH FJÄLLPROV. samt SKOGSPROV. för BRITTISKA STÅENDE FÅGELHUNDAR. Fastställda av SKK oktober 2006,

JAKTPROVSREGLER. med anvisningar. vid FÄLTPROV OCH FJÄLLPROV. samt SKOGSPROV. för BRITTISKA STÅENDE FÅGELHUNDAR. Fastställda av SKK oktober 2006, JAKTPROVSREGLER med anvisningar vid FÄLTPROV OCH FJÄLLPROV samt SKOGSPROV för BRITTISKA STÅENDE FÅGELHUNDAR Fastställda av SKK oktober 2006, att gälla fr.o.m. den 1 juli 2007 FÅGELHUNDKLUBBARNAS ARBETSUTSKOTT

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HUNDSLINGAN I LANDSKRONA

VÄLKOMMEN TILL HUNDSLINGAN I LANDSKRONA VÄLKOMMEN TILL HUNDSLINGAN I LANDSKRONA Tillsammans med din hund kan du vandra den ca 3,5 km långa slingan. Utefter vandringen har du möjlighet att med din hund utföra de olika övningar som finns presenterade

Läs mer

Klubbmästerskap som odelat prov Svenska Weimaranerklubben. Checklista för arrangör/ansvarig

Klubbmästerskap som odelat prov Svenska Weimaranerklubben. Checklista för arrangör/ansvarig Klubbmästerskap som odelat prov Svenska Weimaranerklubben Checklista för arrangör/ansvarig Förslag utarbetat till SWeiK styrelses arbetshelg november 2011 1. BAKGRUND SWeiK har genomfört KM som odelat

Läs mer

Landskampsmoment. Kommando:Fot

Landskampsmoment. Kommando:Fot Landskampsmoment Moment 1: Fritt följ Kommando:Fot Momentet startar med hunden sittande på förarens vänstra sida, övningen startar från utgångs ställning efter order från tävlingsledaren. Hunden skall

Läs mer

MENTALBESKRIVNING - HUND - MH

MENTALBESKRIVNING - HUND - MH MENTALBESKRIVNIN - HUND - MH Älskebos izza MH 6:e september 2008 Bollnäs Brukshundklubb. Beskrivare erd Melin. Känd mentalsatus Rasprofil schäfer, 15-18 mån ålder, idealet är markerat med en svart punkt.

Läs mer

Fjällpokalen 090910 Kvalificeringsparti Seukok Norra. Domare: Anders Dahlström UKL

Fjällpokalen 090910 Kvalificeringsparti Seukok Norra. Domare: Anders Dahlström UKL Fjällpokalen 090910 Kvalificeringsparti Seukok Norra Domare: Anders Dahlström UKL Vädret: Regn, hagel och därtill hård blåst varvat med sol så kläderna hann torka mellan nederbörds skurarna. Domarens bok

Läs mer

Domarkompendium för Ledhundsprov.

Domarkompendium för Ledhundsprov. SVENSA ÄLGHUNDLUBBEN Domarkompendium för Ledhundsprov. Bedömningsgrunder. Hunden skall föras i spårsele eller halsband av normalt utförande. Stryp eller tagghalsband är inte tillåtet. Hundens uppgift är

Läs mer

NNFK Mittådalen 100313. Domare: Bengt Persson Domarelev: Andreas Larsson ÖKL

NNFK Mittådalen 100313. Domare: Bengt Persson Domarelev: Andreas Larsson ÖKL NNFK Mittådalen 100313 Domare: Bengt Persson Domarelev: Andreas Larsson ÖKL Förutsättningar: Kall nordlig upp till frisk vind på Kappruet där underlaget varierade från djup lössnö till brytskare men det

Läs mer

Vad är bäst att ha med sig på älgjakten - Gråhund eller Jämthund?

Vad är bäst att ha med sig på älgjakten - Gråhund eller Jämthund? Vad är bäst att ha med sig på älgjakten - Gråhund eller Jämthund? Gråhunden Torro följer med på jakt. FOTO: Christer Lundberg Previous Pause Nästa av Jakt & Fiske Jaktmarker & Fiskevatten Älgjaktspremiären

Läs mer

JAKTPROVSREGLER med. anvisningar. vid FÄLTPROV, FJÄLLPROV & SKOGSPROV för BRITTISKA STÅENDE FÅGELHUNDAR

JAKTPROVSREGLER med. anvisningar. vid FÄLTPROV, FJÄLLPROV & SKOGSPROV för BRITTISKA STÅENDE FÅGELHUNDAR JAKTPROVSREGLER med anvisningar vid FÄLTPROV, FJÄLLPROV & SKOGSPROV för BRITTISKA STÅENDE FÅGELHUNDAR ÅGELHUNDKLUBBARNAS F A RBETSUTSKOTT SISK SPK SGSK SSK FASTSTÄLLDA AV SKK 20 JANUARI 2011, ATT GÄLLA

Läs mer

Nr 782 3833. Hunden får inte visa störande aggressivitet eller tydlig skygghet. Hunden förs till prestationen försedd med munkorg.

Nr 782 3833. Hunden får inte visa störande aggressivitet eller tydlig skygghet. Hunden förs till prestationen försedd med munkorg. Nr 782 3833 Bilaga 1. TILLGÄNGLIGHET Hunden förs kopplad och försedd med munkorg genom en människogrupp till domaren. På hunden utförs kontroll av utrustningen och identifikationsmärkningen samt hundens

Läs mer

SVENSKA ÄLGHUNDKLUBBEN Jaktprovsutbildning för älgspårprov.doc ÄLGSPÅRPROV

SVENSKA ÄLGHUNDKLUBBEN Jaktprovsutbildning för älgspårprov.doc ÄLGSPÅRPROV ÄLGSPÅRPROV För att möta samhällets krav på oss jägare måste vi visa att vi tar vårt ansvar och utbildar fullgoda eftersökshundar som kan spåra och ställa en skadad älg. I dag har vi i Sverige en kontaktmanna

Läs mer

Moment 1 kontakt. Överdrivet kontakttagande ex hoppar gnäller skäller 1b.Kontakt Samarbete

Moment 1 kontakt. Överdrivet kontakttagande ex hoppar gnäller skäller 1b.Kontakt Samarbete MH står för Mentaltest Hund. De flesta väljer att testa sina hundar före 18 månaders ålder, hunden måste vara minst 12 månader. MH är en individuell mentalbeskrivning av en hund som kan vara till vägledning

Läs mer

Vi erbjuder följande kurser:

Vi erbjuder följande kurser: S a l l a n d e r P e t D i e t, E x e r c i s e & H e a l t h A B P r a k t i s k a H u n d k u r s e r u n d e r å r 2 0 1 4 Vi erbjuder följande kurser: 1. Viltspår nybörjare Innehåll: När är det viktigt

Läs mer

Checklista inför jakten

Checklista inför jakten Checklista inför jakten Förberedd inför jakten Inom all flygverksamhet säkerställer man att utrustningen fungerar perfekt, att överenskomna procedurer följs till punkt och pricka, att risken för misstag

Läs mer

TYNGDLYFTNING 1-2 Juli-2013, Halmstad Aréna, Hall C, Växjövägen 11, Halmstad Mer info: www.tyngdlyftning.com

TYNGDLYFTNING 1-2 Juli-2013, Halmstad Aréna, Hall C, Växjövägen 11, Halmstad Mer info: www.tyngdlyftning.com SVENSKA MÄSTERSKAPEN TYNGDLYFTNING 1-2 Juli-2013, Halmstad Aréna, Hall C, Växjövägen 11, Halmstad Mer info: www.tyngdlyftning.com Måndag 1:a - Tisdag 2:a juli 2013 Tävlingsstart 11:00 båda dagarna Entré:

Läs mer

JAKTPROVSREGLER FÖR RASER TILLHÖRANDE SPECIALKLUBB FÖR KONTINENTALA FÅGELHUNDAR (SKF) ALLMÄNNA REGLER

JAKTPROVSREGLER FÖR RASER TILLHÖRANDE SPECIALKLUBB FÖR KONTINENTALA FÅGELHUNDAR (SKF) ALLMÄNNA REGLER JAKTPROVSREGLER FÖR RASER TILLHÖRANDE SPECIALKLUBB FÖR KONTINENTALA FÅGELHUNDAR (SKF) Ras tillhörande Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar som saknar rasklubb och/eller rasspecifika bedömningsgrunder

Läs mer

Hunden skall kunna sitta eller ligga tyst när den är uppkopplad vid tex ett träd

Hunden skall kunna sitta eller ligga tyst när den är uppkopplad vid tex ett träd Viltspårträning Viltspårträning Kräv ej för mycket av valpen/unghunden Hunden dig som en ledare - artfränd Visa - respekt, förtroende och försiktighet Ha tålamod och omdöme 8 veckor valp= 3 årigt barn

Läs mer

2012-07-01 2017-06-30

2012-07-01 2017-06-30 JAKTPROVSREGLER samt anvisningar gällande 2012-07-01 2017-06-0 JAKTPROVSREGLER FÖR RASER TILLHÖRANDE SPECIALKLUBB FÖR KONTINENTALA FÅGELHUNDAR (SKF) Gällande 2012-07-01 2017-06-0 Allmänna bestämmelser

Läs mer

Frågor och svar angående vildsvin

Frågor och svar angående vildsvin Frågor och svar angående vildsvin Finns det vildsvin på Göteborgs Stads marker? Svar: Ja, det gör det. Hur många finns det? Svar: Det är svårt att uppskatta men vi tror att det finns runt 75 stycken. Var

Läs mer

Fjärrdressyrhalsband med sprej. Dressyrhandbok

Fjärrdressyrhalsband med sprej. Dressyrhandbok Fjärrdressyrhalsband med sprej Dressyrhandbok Tack för att du har valt märket PetSafe. Du och ditt husdjur är värda ett kamratskap som inkluderar minnesvärda ögonblick och en ömsesidig förståelse. Våra

Läs mer

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013 FEBRUARI 2013 Kvar i Östersund den 23 februari 2013 Har nu hunnit vara hemma några dagar efter VM som var en stor upplevelse för min del, tiden hemma har bestått till största delen av vila och återhämtning

Läs mer

Samarbetsfrågor för drever i Norden och Westfälische Dachsbracke i Tällberg 14 juni 2014 kl., 09.00-11.00

Samarbetsfrågor för drever i Norden och Westfälische Dachsbracke i Tällberg 14 juni 2014 kl., 09.00-11.00 Samarbetsfrågor för drever i Norden och Westfälische Dachsbracke i Tällberg 14 juni 2014 kl., 09.00-11.00 Kjell Andersson hälsade alla gäster från Tyskland, Norge och Finland samt de svenska deltagarna

Läs mer

Det som jag tycker är viktigt och som ofta förbises är upplägget av träningen: Fundera Planera Träna

Det som jag tycker är viktigt och som ofta förbises är upplägget av träningen: Fundera Planera Träna Träningstips Det finns otroligt många duktiga hundinstruktörer som skrivit mängder med bra böcker och gjort många fina filmer så det ska jag inte försöka mig på att dubblera se istället längre ned i detta

Läs mer

Enkät för uppföljning av RAS för hundar registrerade 2010

Enkät för uppföljning av RAS för hundar registrerade 2010 Enkät för uppföljning av RAS för hundar registrerade 2010 (1)Hundens namn (enligt stamtavlan):.. (2)Registreringsnummer:. Hundens kön: (3) tik (4) hane (5) kastrerad/steriliserad (6) EJ kastrerad/steriliserad

Läs mer

Gäller från 2012-01-01. Utförandebeskrivning. Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH

Gäller från 2012-01-01. Utförandebeskrivning. Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH Gäller från 2012-01-01 Utförandebeskrivning Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH SVENSKA KENNELKLUBBEN Innehållsförteckning Moment 1 Främmande person...5 FAS 1 Möte med främmande person...5

Läs mer

Driva bollen. Delad syn

Driva bollen. Delad syn bollen Öva att driva med båda fötternas in- och utsidor, även i högsta fart Då kan du snabbare driva bollen åt olika håll, ändra riktning och tempo Du kan även driva bollen med den bortre foten i olika

Läs mer

Soto Real Exklusiv fågeljakt i Spanien

Soto Real Exklusiv fågeljakt i Spanien Soto Real Exklusiv fågeljakt i Spanien Det är inte utan anledning att Spanien kallas ett av Europas bästa jaktländer. Soto Real herrgård i närheten av staden Sevilla i det otroligt vackra Andalusien, lever

Läs mer

Bevara barnens skogar. lek och lär i skogen runt knuten

Bevara barnens skogar. lek och lär i skogen runt knuten Bevara barnens skogar lek och lär i skogen runt knuten Foto: Fredrik Ericsson Skogen ger friska och smarta barn Skogen är ett favorittillhåll för många barn, det är kul att se växter och djur på riktigt

Läs mer

Roligare övningsskytte

Roligare övningsskytte Roligare övningsskytte Det ska vara roligt att träna upp sin skjutförmåga. Jägare önskar sig ofta skjutövningar som efterliknar verkliga jaktsituationer. Här har vi samlat några exempel på sådana övningar.

Läs mer

Råd och Anvisningar (RoA) för Funktionsbeskrivning Retriever (FB-R)

Råd och Anvisningar (RoA) för Funktionsbeskrivning Retriever (FB-R) Råd och Anvisningar (RoA) för Funktionsbeskrivning Retriever (FB-R) Allmänt Arrangörens ansvar Arrangören ska innan beskrivning inhämta erforderliga tillstånd från markägare. Arrangören ska säkerställa

Läs mer

Forskning Jakthundar. Björnhundar. behöver bättre träning. Nr 2/3 2011 Svensk Jakt

Forskning Jakthundar. Björnhundar. behöver bättre träning. Nr 2/3 2011 Svensk Jakt Forskning Jakthundar Björnhundar behöver bättre träning 76 184 Eftersöksekipage på björn saknar den kompetens som är nödvändig för att spåra björn. Det visar ett examensarbete som är baserat på praktiska

Läs mer

Handledning för moderatorer

Handledning för moderatorer Handledning för moderatorer Välkommen som moderator i Skolval 2010! Under ett skolval arrangeras ofta debatter av olika slag för att politiska partier ska kunna göra sina åsikter kända och så att elever

Läs mer

Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror

Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror [En intervjustudie med bötfällda bilister] Heléne Haglund [2009-06-09] Inledning Syftet med den här studien är att undersöka vilka anledningar som

Läs mer

AKUTA OCH KRONISKA HÄLSENEBESVÄR REHABILITERINGSPROGRAM VID AKUTA OCH KRONISKA HÄLSENEBESVÄR AKUT/INLEDANDE FAS DAG 1 MÅLSÄTTNING METOD. Figur 1.

AKUTA OCH KRONISKA HÄLSENEBESVÄR REHABILITERINGSPROGRAM VID AKUTA OCH KRONISKA HÄLSENEBESVÄR AKUT/INLEDANDE FAS DAG 1 MÅLSÄTTNING METOD. Figur 1. REHABILITERINGSPROGRAM VID AKUTA OCH KRONISKA HÄLSENEBESVÄR AKUT/INLEDANDE FAS DAG 1 MÅLSÄTTNING Minimera omfattningen av skadan genom ett korrekt, akut omhändertagande. Reducera eller ta bort all provocerande

Läs mer

Gäller från 2014-01-01. Utförandebeskrivning. Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH

Gäller från 2014-01-01. Utförandebeskrivning. Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH Gäller från 2014-01-01 Utförandebeskrivning Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH SVENSKA KENNELKLUBBEN Innehållsförteckning Främmande person...5 Materiel och miljö...5 Genomförande...5 Föremålslek...8

Läs mer

Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige

Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige Bakgrunn Mange norske fuglehundklubber tilsluttet Norsk Kennel Klubb (NKK) benytter seg av det

Läs mer

Rapport. Vilka modeller har förarna beskrivit?

Rapport. Vilka modeller har förarna beskrivit? Rapport Här handlar det om att hunden ska ta sig fram själv i skogen och springa mellan två förare. Därför bör hunden vara viltren, självständig, älska att springa och ha hög koncentrationsförmåga. Hunden

Läs mer

SÖDRA SKÅNINGARNAS VILT & FISKEVÅRDSFÖRENING

SÖDRA SKÅNINGARNAS VILT & FISKEVÅRDSFÖRENING SÖDRASKÅNINGARNASVILT&FISKEVÅRDSFÖRENING Ärende: Styrelsemöte Plats: Vemmenhögssalen,FörläggningsbyggnadFB1 Tid: 2009 02 0917.00 Närvarande: UlfOttosson,ThomasOhlsson,PatrikEkstrand,Bernt Jacobsson,DennisOhlsson,IngvarNilsson,LinusSvensson,Leif

Läs mer

GÄSTPENNAN. Av Mikael Grennard

GÄSTPENNAN. Av Mikael Grennard GÄSTPENNAN Av Mikael Grennard Om allroundhunden reflektioner om dess tillgång vid jakt på annat vilt än fågel Jag läser alltid Svensk Vorsteh med mycket stort intresse varje gång den kommer, men trots

Läs mer

RoA. Råd och Anvisningar Working Test Retriever. Riktlinjer för arrangörer och domare Gällande fr.o.m. 2015-01-01 och tills vidare

RoA. Råd och Anvisningar Working Test Retriever. Riktlinjer för arrangörer och domare Gällande fr.o.m. 2015-01-01 och tills vidare RoA Råd och Anvisningar Working Test Retriever Riktlinjer för arrangörer och domare Gällande fr.o.m. 2015-01-01 och tills vidare Innehåll Syftet med RoA 3 1. ARRANGEMANG...3 1.1 Arrangörens ansvar under

Läs mer

Lär hästen sänka huvudet!

Lär hästen sänka huvudet! Lär hästen sänka huvudet! Text: Sven Forsström Foto: Inger Lantz Som ryttare vill man också att hästen ska tugga på bettet och skumma kring munnen, eftersom det är ett tydligt tecken på att hästen är avspänd

Läs mer

Ulricehamns Golfklubb - förslag till banförbättringar

Ulricehamns Golfklubb - förslag till banförbättringar - förslag till banförbättringar Projektgrupp Urban Henriksson Åke Lindahl Per-Ola Karlsson Roland Holmgren Annika Wallqvist Dan Lövgren Januari 2007 Generellt: Vi skall alltid ta hänsyn till att vår bana

Läs mer

Riktlinjer för hägnader. - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola

Riktlinjer för hägnader. - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola Riktlinjer för hägnader - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola Inledning Hägnader av olika slag har länge använts i mänskliga samhällen. Dess främsta funktion har alltid varit att markera eller

Läs mer

Syfte, mål och utförande

Syfte, mål och utförande Domarrådet informerar gällande tävlingar och prov på får. (uppdaterad 2015-01-01) Domarrådet har tillsammans med domare och aspiranter beslutat att anta ett internationellt synsätt på våra fårtävlingar.

Läs mer

Tips på några lekar att leka på rasterna. Av Rastaktivitetsgruppen

Tips på några lekar att leka på rasterna. Av Rastaktivitetsgruppen Tips på några lekar att leka på rasterna. Av Rastaktivitetsgruppen TUNNELKULL ISKULL ELEFANTKULL PEPPARKAKSKULL SMÅ STJÄRNE KULL RUTNA ÄGGET KATT OCH RÅTTA AKTA DIN SVANS STAMPA ORM HELA HAVET STORMAR

Läs mer

Manual. Att skapa lokala Facebooksidor

Manual. Att skapa lokala Facebooksidor Manual Att skapa lokala Facebooksidor Skapa en Facebooksida 1. Logga in på Facebook med din vanliga, privata inloggning. När du har skapat sidan kommer du alltid att publicera på sidan som just sida, och

Läs mer

Jaktradio och hörselkåpor med Bluetooth

Jaktradio och hörselkåpor med Bluetooth Sladdlös frihet Jaktradio och hörselkåpor med Bluetooth MIN JAKTHUND TESTAR MIN JAKTHUND Tänk dig att du rör dig fritt omkring i skog och mark med din hund. Samtidigt så kan du diskret kommunicera med

Läs mer

Personspår. Enkla grunder av Mikael Wilmarsgård

Personspår. Enkla grunder av Mikael Wilmarsgård Personspår Enkla grunder av Mikael Wilmarsgård Vad är personspåret för hunden? Innan vi tränat hunden till något så kan vi konstatera att hunden har ett välutvecklat luktsinne. Om hunden inte hittar ett

Läs mer

FÖRE OCH EFTER ÖGONLASER FÖRE OCH EFTER DIN

FÖRE OCH EFTER ÖGONLASER FÖRE OCH EFTER DIN FÖRE OCH EFTER ÖGONLASER FÖRE OCH EFTER DIN Ögonlaseroperation 1 Snart är du fri från ditt synfel Du har bokat tid för en ögonlaseroperation. Det betyder att du snart kommer att ha korrigerat ditt synfel.

Läs mer

FYSPROFILEN/TENNIS/BAS TESTBESKRIVNINGAR

FYSPROFILEN/TENNIS/BAS TESTBESKRIVNINGAR FYSPROFILEN/TENNIS/BAS TESTBESKRIVNINGAR Allmänt att tänka på vid testning Testpersonen ska vara väl förberedd på testförfarandet och ska vara medveten om att det när som helst går att avbryta testet.

Läs mer

ETT TRÄFFSÄKERT VAL FÖR SKYTTEN. Skytteappen Logga. Två appar som hjälper dig i ditt skytte.

ETT TRÄFFSÄKERT VAL FÖR SKYTTEN. Skytteappen Logga. Två appar som hjälper dig i ditt skytte. ETT TRÄFFSÄKERT VAL FÖR SKYTTEN Skytteappen Logga Två appar som hjälper dig i ditt skytte. MIKAEL LINDSTRÖM 2013 KAPITEL 1 Logga Mobil Den enkla appen för både tävling och träning. Appen håller enkelt

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens domarkonferens fo r IPO-domare 29-30 november 2014, Arlanda

Svenska Brukshundklubbens domarkonferens fo r IPO-domare 29-30 november 2014, Arlanda Svenska Brukshundklubbens domarkonferens fo r IPO-domare 29-30 november 2014, Arlanda Deltagande domare Peter Andreasson Mats Axenvik Camilla Dahlgren Kattis Ehrlander Endast söndag 30/11 Torbjörn Eriksson

Läs mer

Running contacts Trendigt, lockande - men svårare än det ser ut

Running contacts Trendigt, lockande - men svårare än det ser ut Running contacts Trendigt, lockande - men svårare än det ser ut Av Marie Hansson Just nu talas det mycket i agilityvärlden om running contacts. Man ser framför sig de hundar som i absolut högsta fart rusar

Läs mer

Färdig gräsmatta. - Ett bra underlag resulterar i en slitstarkare och grönare gräsmatta som tål både torka och regn bättre.

Färdig gräsmatta. - Ett bra underlag resulterar i en slitstarkare och grönare gräsmatta som tål både torka och regn bättre. Färdig gräsmatta - Ett bra underlag resulterar i en slitstarkare och grönare gräsmatta som tål både torka och regn bättre. - Ett normalt år kan man börja rulla ut gräs från mitten av maj och hålla på fram

Läs mer

Innehållsförteckning. Handboll i skolan

Innehållsförteckning. Handboll i skolan Lekar med boll Innehållsförteckning 1. BLIXTBOLL... 3 2. BOLLJAKTEN... 3 3. BOLLKULL (MJUKBOLL)... 3 4. BOLLKULL MED PASS... 3 5. BORT MED BOLLARNA... 3 6. BRÄNNBOLL (UTELEK)... 4 7. BRÄNNBOLLSRUGBY...

Läs mer

Här följer fyra övningar som värmer upp axlarna, skuldrorna och ryggen.

Här följer fyra övningar som värmer upp axlarna, skuldrorna och ryggen. Uppvärmning Innan träning påbörjas bör någon form av uppvärmning ske. Det finns många sätt att värma upp. Att gå en snabb promenad eller att småjogga är två vanliga sätt. Det bästa är att göra ett genomtänkt

Läs mer

Musikstopp* Sätt på musik och alla skall springa (alt dansa, gå, hoppa...) när den stoppas skall alla stå still.

Musikstopp* Sätt på musik och alla skall springa (alt dansa, gå, hoppa...) när den stoppas skall alla stå still. Kom alla mina gymnaster * Alla ställer upp vid en linje och skall sedan ta sig över till motsatt sida som nedan... - Kom alla mina gymnaster, ropar ledaren. - Som vaddå?, svarar gymnsterna - Som... långa

Läs mer

Curt gick igenom de sju stora grupperna kring hundars mentalitet i relation till vår ras.

Curt gick igenom de sju stora grupperna kring hundars mentalitet i relation till vår ras. Mentaldag med Curt Blixt - minnesanteckningar Fredagen den 6 april anordnades en mentaldag med Curt Blixt i klubbens regi. Det var 19 stycken på plats, både uppfödare och medlemmar. Curt prata om hur de

Läs mer

Innan nicken. Nickteknik

Innan nicken. Nickteknik Innan nicken Titta upp före du får bollen så du ser alternativen för pass eller avslut Du ser hur och vart du ska nicka och vilken typ av nick du ska använda Vid nick mot mål ser du målvaktens position

Läs mer

Rebecka 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Rebecka 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget Kapitel 1 Drakägget Jag vaknade en morgon i mitt hem, jag bodde på landet i en liten by i riket Siltarp. Mitt hem bestod av tre rum där jag, mina sju syskon samt far och mor bodde. I samma sekund kommer

Läs mer

Dina kunders förtroende - vårt absoluta fokus Utgåva 2012-05-09. Certifikatsförteckning. av besiktningsmän

Dina kunders förtroende - vårt absoluta fokus Utgåva 2012-05-09. Certifikatsförteckning. av besiktningsmän Certifikatsförteckning Besiktningsmän för lekredskap och platser för lek, motion eller annan utevistelse enligt kravspecifikation för certifiering av platser för lek, motion eller annan utevistelse, samt

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Anders Frisk, GIH 2011. Streetdance. en klassiker i ny kostym

Anders Frisk, GIH 2011. Streetdance. en klassiker i ny kostym Streetdance en klassiker i ny kostym Anders Frisk, GIH Stockholm 2011 Streetdance finns i många olika utformningar i dagens läge. Från födseln på gatorna i USA under 70 och 80-talet har det blivit en dansstil

Läs mer

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen Diarienummer: Miljöreda: 13/0911 Upprättad: Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen 1(8) Utredningens huvuddrag Bakgrund och syfte Riktlinjer för bostadsförsörjningen Vårgårda kommun

Läs mer

Naturpaparazzo. galleri serkan gûnes. säger Serkan Gûnes. Finns ljuset på plats är det upp till fotografen att göra en bra komposition.

Naturpaparazzo. galleri serkan gûnes. säger Serkan Gûnes. Finns ljuset på plats är det upp till fotografen att göra en bra komposition. Tänker landskap Vissa fotograferar helst landskap, andra blom- Naturpaparazzo galleri serkan gûnes Med rätt känsla för ljus, komposition och när ögonblicket är inne gör Serkan Gûnes sina personliga betraktelser

Läs mer

Så här gör du för att skriva ut och sortera sidorna i sagan:

Så här gör du för att skriva ut och sortera sidorna i sagan: Så här gör du för att skriva ut och sortera sidorna i sagan: Steg 1. Skriv ut berättelsen på A4 ark. Om du har en skrivare som skriver ut dubbelsidigt, tänk på att inte skriva ut den här sidan, dvs skriv

Läs mer

En innebandyspelare består av två olika grundpelare. Den ena är fysik som består av styrka, snabbhet, kondition och balans.

En innebandyspelare består av två olika grundpelare. Den ena är fysik som består av styrka, snabbhet, kondition och balans. 1. Innebandyspelaren 1.1 De två grundpelarna hos en innebandyspelare: Fysik Spelsinne En innebandyspelare består av två olika grundpelare. Den ena är fysik som består av styrka, snabbhet, kondition och

Läs mer

Att åka snabbt på skidor

Att åka snabbt på skidor SKI TEAM SWEDEN SPEEDSKI Klubbpaketet Del 3 Att åka snabbt på skidor Observera Svenska skidförbundets speedskisektion och författaren till detta klubbpaket tar inget ansvar för olyckor som inträffar när

Läs mer

Scouterna www.aktivitetsbanken.se

Scouterna www.aktivitetsbanken.se Introduktion till gruppövningar Nu ska vi ha roligt tillsammans. Ni ska hjälpa varandra, ta hand om varandra, lyssna på allas åsikter och idéer, våga prova nya idéer, respektera varandra, hårda ord är

Läs mer

Förberedelser: Göm i hemlighet en boll i den mellersta muggen, som visas på bilden nedan.

Förberedelser: Göm i hemlighet en boll i den mellersta muggen, som visas på bilden nedan. MUGGAR OCH BOLLAR Placera en boll på toppen av en mugg och täck den med de andra två muggarna. Knacka på muggen och bollen kommer att passera genom muggen och hamna på bordet under. De återstående bollarna

Läs mer

MEDLEMSBLADET BRF MÖRBYSKOGEN3 WWW.MORBYSKOGEN.COM REDAKTÖR: PONTUS WIKLANDER. Juni 2 0 0 6

MEDLEMSBLADET BRF MÖRBYSKOGEN3 WWW.MORBYSKOGEN.COM REDAKTÖR: PONTUS WIKLANDER. Juni 2 0 0 6 MEDLEMSBLADET BRF MÖRBYSKOGEN3 WWW.MORBYSKOGEN.COM REDAKTÖR: PONTUS WIKLANDER Juni 2 0 0 6 Hej på Er kära medlemmar! Trots lite ostadig väder till att börja med så verkar det nu som att vi ska få en varm

Läs mer

Kom i form med cirkelträning!

Kom i form med cirkelträning! Kom i form med cirkelträning! Varsågod - här bjuder vi på ett cirkelpass som är en form av intervallträning. Det är ett effektivt och varierande sätt att träna kondition, spänst och styrka. Tidsintervallen

Läs mer

FÖR OSS HAR DET ALDRIG VARIT TAL OM ATT ANLITA NÅGON ANNAN SEDAN VI VÄL HADE FÅTT KONTAKT MED WILLA NORDIC.

FÖR OSS HAR DET ALDRIG VARIT TAL OM ATT ANLITA NÅGON ANNAN SEDAN VI VÄL HADE FÅTT KONTAKT MED WILLA NORDIC. 4 DRÖMMEN OM Thomas och Helen har byggt tre hus i New England-stil FÖR OSS HAR DET ALDRIG VARIT TAL OM ATT ANLITA NÅGON ANNAN SEDAN VI VÄL HADE FÅTT KONTAKT MED WILLA NORDIC. 5 NEW ENGLAND l med Willa

Läs mer

LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne

LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne Britt-Marie Lennartsson RENOVERING AV FASAD Lindhovs kungsgård, Lindhov 1:1,Lindberga socken, Varbergs kommun 2014:22 OMSLAGSBILD K 2014-72 FOTO

Läs mer

L thund ipa P d 2012-01-10

L thund ipa P d 2012-01-10 1 Lathund ipad 2012-01-10 1 Starta ipad 2 1 A1. Slå på strömmen om ipad varit helt avslagen Om ipad är helt avstängd. Tryck ner knappen på övre högra hörnet (1) i ca 3 sekunder. Då startas ipad datorn.

Läs mer

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun 2013-10-03 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun Plats och tid: Klågerupskolans matsal, kl.18:30-21:00 Närvarande: Åhörare: 25-talet

Läs mer

Guide till tystnaden. Naturlig kraft och tankepauser

Guide till tystnaden. Naturlig kraft och tankepauser UPPTÄCK TYSTA PLATSER I SUNDBYBERG Guide till tystnaden Det här är en guide för dig som enkelt vill ta en promenad till en rofylld och tyst plats i naturen. Sundbybergs stad har valt ut fem natursköna,

Läs mer

Våga tala - tips på strategier för att minska nervositeten

Våga tala - tips på strategier för att minska nervositeten Våga tala - tips på strategier för att minska nervositeten Brukar du ibland sjukskriva dig hellre än att hålla en presentation, redovisning eller delta i gruppdiskussion? Mår du illa, får black out eller

Läs mer

SVENSKA VORSTEHKLUBBEN REGLER FÖR JAKTPROV

SVENSKA VORSTEHKLUBBEN REGLER FÖR JAKTPROV SVENSKA VORSTEHKLUBBEN REGLER FÖR JAKTPROV Fastställda av Svenska Kennelklubben (SKKs Jhk) 2012-06-21, att gälla under tidsperioden 2012-07-01 2016-12-31. 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER för utställningar, prov

Läs mer

Grundläggande simning

Grundläggande simning Grundläggande simning En del av charmen med simning är den variation den erbjuder. I alla fyra simsätten gäller det att driva sig själv genom vattnet så effektivt som möjligt. Då är det inte överraskande

Läs mer

TULLPARKEN TULLPARKEN. 1. Krigsbarnsminnesmärket och Krigsbarnsmonumentet. 2. Minnestenen över svenska frivilliga i finska krig.

TULLPARKEN TULLPARKEN. 1. Krigsbarnsminnesmärket och Krigsbarnsmonumentet. 2. Minnestenen över svenska frivilliga i finska krig. TULLPARKEN Målsättningen är att skapa en park där människor kan uppleva skulptural konst. Idag finns i parken tre skulpturer och minnesmärken. (se karta) 1. Krigsbarnsminnesmärket och Krigsbarnsmonumentet

Läs mer

PRODUKTHANDBOK PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067. Stand: Entwurf 2012 v02 basieren auf April 2007_V05.04.2007

PRODUKTHANDBOK PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067. Stand: Entwurf 2012 v02 basieren auf April 2007_V05.04.2007 PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067 Stand: Entwurf 2012 v02 basieren auf April 2007_V05.04.2007 Utgåva: Maj 2012 2 Innehållsförteckning 1 SÄKERHETSANVISNINGAR...FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT. 2 INLEDNING...FEHLER!

Läs mer

Tobii C12. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Tobiis C12 och ögonstyrningen CEye. Habilitering & Hjälpmedel

Tobii C12. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Tobiis C12 och ögonstyrningen CEye. Habilitering & Hjälpmedel Tobii C12 Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Tobiis C12 och ögonstyrningen CEye. Habilitering & Hjälpmedel Förord Detta du nu håller i din hand är inte en komplett manual utan en kortfattad

Läs mer

Umgås på nätet KAPITEL 6. Chatta via webbläsaren

Umgås på nätet KAPITEL 6. Chatta via webbläsaren KAPITEL 6 Umgås på nätet Internet håller alltmer på att utvecklas till en parallellvärld med vår vanliga tillvaro. Man spelar spel över nätet, bygger upp virtuella världar med virtuella prylar och virtuella

Läs mer