PFERDERGONOMICS Människan står i centrum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PFERDERGONOMICS Människan står i centrum"

Transkript

1 Människan står i centrum Minskade vibrationer Reducerat buller Minskad stoftbelastning Optimerad haptik vid arbetet 1

2 Människan står i centrum Människan står i centrum i samtliga processer, som ett handhållet verktyg från PFERD genomgår under tillverkningen. Detta gäller från forskning och utveckling ända till dess att produkten är klar för serietillverkning. Inriktningen på ett ekonomiskt optimum i verktygens pris/prestanda-förhållande för kunderna hör till de självklara huvudmålen för en kvalitetstillverkare. I centrum för varumärket PFERD's alla arbetsområden står användaren. Hårda arbetsvillkor, tuffa användningsområden och höga fysiska krav präglar verktygsanvändarens värld. Oavsett om han idag arbetar i ett gjuteri eller på varv, vid en arbetsbänk eller i det fria: Arbetsvillkoren, de många applikationerna och förutsättningar kräver allt mer av proffset "vid verktyget". Uppgiften, att vara tvungen att nå ett perfekt arbetsresultat under största tidspress, bestämmer hur dagen förlöper. En pensionsålder som träder i kraft allt senare kräver varje anställds prestationer betydligt längre än vad som tidigare var fallet. Detta leder till ändrade krav på de verktyg som används. Valet av ett verktyg påverkar användarens arbetssituation och hela hans arbetsmiljö. Det har inte bara stort inflytande på den mest ekonomiska problemlösningen, utan även väsentligen på verktygsanvändarens hälsa, säkerhet och komfort. För att göra dessa höga krav rättvisa, erbjuder PFERDERGONOMICS lösningar för n Minskade vibrationer n Reducerat buller n Minskad stoftbelastning n Optimerad haptik vid arbetet. Ytterligare informationer finner Ni i PFERD-prospektet "Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen - Gränsvärden för buller och vibrationer. Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen Gränsvärden för buller och vibrationer EU:s direktiv för arbetarskydd förverkligade i nationella lagar Ökad säkerhet och förbättrat hälsoskydd på arbetsplatsen 2

3 Föreskrifter, direktiv och förklaringar Ergonomi är ett tvärvetenskapligt forsknings- och tillämpningsområde som i ett helhetsperspektiv behandlar samspelet människa-teknik-organisation i syfte att optimera hälsa och välbefinnande samt prestanda vid utformning av produkter och system Ergonomi har stor betydelse för områden som: förebyggande arbetarskydd, arbetarsäkerhet, lönsamhet och användarriktig utformning av arbetsplatsen. Dit hör förutom tillverkning av verktyg som är lätta att hantera och komfortabla att använda i synnerhet en ergonomisk arbetsutformning. Användaren skall skyddas mot hälsorisker, även vid långsiktigt utövande av en arbetsuppgift. Som tillverkare av handhållna verktyg och verktyg för handhållna maskiner känner vi oss speciellt förpliktade mot användaren och vill bidra till ökad säkerhet, bevarande av hälsa och komfort vid arbetet. PFERD arbetar speciellt på att varaktigt sänka den stoft-, buller och vibrationsexponering som uppstår när verktygen används och märkbart förbättra verktygens haptik. ERGOSCAN Har Ni frågor om ergonomisk påverkan på Er arbetsplats? PFERD's erfarna säljare rådgör gärna med Er. Den tekniska kundrådgivningen hos PFERD genomför på förfrågan mätningar av buller och vibrationsbelastning enligt nationella och internationella normer på plats hos Er. Föreskrifter, direktiv och förklaringar HAND- OCH ARMVIBRATIONER Gränsvärden för den dagliga exponeringen A(8) Exponeringsvärden Åtgärd A(8) 2,5 m/s² Ingen åtgärd erfordras 2,5 m/s² < A(8) 5,0 m/s² Informations- och utbildningsplikt, Handlingsplan för minskning av vibrationsexponering Erbjudande om medicinsk kontroll 5,0 m/s² < A(8) Vidtaga åtgärder för att gränsvärden inte överskrids i fortsättningen. Källa: Arbetsmiljöverkets Författningssamling AFS 2005:15 BULLER Gränsvärden för den dagliga bullerexponeringen L EX,8h för ljudtrycksnivån i db(a) resp. L pcpeak impulstoppvärde i db(c) Exponeringsvärden Åtgärd L EX,8h < 80 db(a)/l pcpeak 135 db(c) Ingen åtgärd erfordras 80 db(a)/l pcpeak 135 db(c) Informations- och utbildningsplikt, L EX,8h < 85 db(a)/l pcpeak 137 db(c) Hörselskydd skall ställas till förfogande, en läkarkontrollerad hälsoundersökning skall erbjudas 85 db(a)/137 db(c) L EX,8h Skyldighet att använda hörselskydd, åtgärder för att sänka bullret, uppmärkning och avgränsning av bullerområden, en läkarkontrollerad hälsoundersöksning skall erbjudas Källa: Arbetsmiljöverkets Författningssamling AFS 2005:16 Förtydligande 80 db(a) motsvarar ungefär ett avstånd på 5 m från en huvudväg. 85 db(a) motsvarar ungefär en hårtork direkt vid örat, vid längre tids exponering betraktas detta värde som utlösare för hörselnedsättning p g a buller. STOFT Luftkvaliteten inuti arbetsutrymmet måste i huvudsak motsvara kvaliteten på luften utanför arbetsutrymmet. Ur hälsosynpunkt har förutom halten av skadliga ämnen i stoftet storleken på stoftpartiklarna avgörande betydelse. En partikel med en diameter större än 10 μm (1 mikrometer är en tusendels millimeter), det s.k. grovstoftet, fastnar i stort sett på de små flimmerhåren eller på slemhinnorna i näsan och svalget. Mindre och de allra minsta stoftpartiklar (finstoft, ultrafina partiklar) kan via luftrören och bronkerna sprida sig djupt ner i lungorna. Därför betecknas finstoftet även som inhalerbart resp. inandningsbart finstoft. Haptik Som haptisk perception (även beröring) betecknar man en känsloförnimmelse av levande varelser, som kan kännas med mekanisk retning. Att den haptiska perceptionen, alltså att känna med händerna, spelar en speciell roll i vardagen, vet man av egen erfarenhet. Den tillåter hjärnan att lokalisera och värdera beröringar, tryck och temperaturer. Som haptisk perception betecknar man den aktiva förnimmelsen av ett föremåls storlek, konturer, ytstrukturer och vikt genom integration av alla hudsinnen och djupsensibilitet. 3

4 Lösningar för optimalt användarskydd PFERDERGONOMICS erbjuder perfekta skyddsutrustningar för verktygsanvändaren. De ger största möjliga skydd mot vibrationer, stoft och buller och sörjer för komfortabelt arbete. Den av PFERD utvecklade skyddshandsken SensoGrip erbjuder optimalt skydd mot vibrationer med bästa komfort. Slipprocessens vibrationer (enligt DIN EN ISO ) dämpas avsevärt på kontaktytorna utan att inkräkta på fingrarnas rörlighet. Skyddshandsken är värmebeständig, gnistresistent och fri från hälsovådliga inandningsämnen. Skyddsglasögonsortimentet från PFERD skyddar optimalt mot gniststänk, mekaniska risker och kemikalier. Speciellt mjuka bygeländar gör glasögonen bekväma och komfortabla. Det slagtåliga plastmaterialen som använts i glasögonen garanterar ett 100%igt UV-skydd och en förvrängningsfri, ej tröttande synkvalitet. Hörselskyddet BGS från PFERD reducerar ljudnivån med 23 db(a) vid en kontinuerlig ljudnivå upp till 95 db(a) eller impulsbuller upp till 100 db(a) till normal samtalsnivå. Det är mycket lätt och sitter bekvämt. Andningsskyddsmasken ASM från PFERD skyddar optimalt mot stofter allt efter typ upp till 30 ggr av MAK- och TRK-gränsvärdet. Genom maskens utandningsventil minimeras ansamling av andningsvärme och -fukt. Näsbygeln (typ FFP 3-5) anpassas komfortabelt och flexibelt och garanterar att masken sitter tätt, även vid näsan. MAK = maximal arbetsplatskoncentration TRK = tekn. riktkoncentration för stoft För alla traditionella vinkelslipmaskiner (invändig gänga M8 eller M10) erbjuder PFERD skaftet SensoHandle. Det ergonomiskt formade skaftet av gummi halverar de vibrationer som uppstår vid arbetet. 4

5 Lösningar för hårda, tuffa verktygsapplikationer PFERDERGONOMICS erbjuder innovativa verktygslösningar och passande maskinsystem, för att åstadkomma bestående förbättring av användarens arbetsvillkor även vid hårda och tuffa verktygsapplikationerer. Ergonomiska filskaft från PFERD garanterar maximal arbetssäkerhet. Beroende av formen och konstruktionsprincipen skyddas handen mot vassa kanter och hörn. Den kantiga avslutningen på filskaftet förhindrar att filen ruller ned från arbetsbänken. Kombinationen av två högvärdiga plastkomponenter i filskaftet gör det möjligt att föra filen komfortabelt och med bra grepp. Tandning 3RS som utvecklats för hårdmetallfilarna från PFERD för grov avverkning har extremt lugn gång. Filarnas exakta rotation och optimala skärgeometri möjliggör ett vibrationsfritt arbete. Genom att spånorna transporteras bort vid arbetet uppstår nästan ingen stoftbelastning. Med stödrondellen och den stabila stödrondellen på baksidan av fiberrondellen kan COMBICLICK verktygen (tyska förbundspriset 2008 / Innovation för hantverket) användas på i handeln förekommande vinkelslipmaskiner. Konstruktionen möjliggör en speciellt mjuk och flexibel slipning. Detta gäller för ett omfattande program från grovt till fint. Det enkla handhavandet ger snabba rondellbyten. Spännsystemet garanterar att rondellen sitter centriskt, inte lossnar och ger ett vibrationsfritt arbete. Med COMBIDISC systemet kan även komplicerade bearbetningsproblem lösas från grovslipning via ytstrukturering till spegelblankt vid periferislipning. Det enkla handhavandet ger snabba rondellbyten. Spännsystemet garanterar att rondellen sitter centriskt, inte lossnar och ger ett vibrationsfritt arbete. 5

6 Lösningar för hårda, tuffa verktygsapplikationer Programmet med extremt tunna kapskivor (< 2 mm) från PFERD bidrar till att klart minska användarens arbetsbelastning. Utmärkande för verktygen är reducerade bullervärden, lägre vibrationer under 5m/s² (enligt DIN EN ISO ) och minskad stoftbelastning. Arbetet med de aggressiva och snabba PFERD-utförandena säkerställer gradfri, kall kapning med ouppnådd kapkomfort. Användningen av sliprondeller CC-GRIND har fördelar för användaren p g a den patenterade konstruktionen med lägsta buller-, vibrations- och stoftbelastning. De enastående ergonomiska egenskaperna är ett resultat av extremt hög aggressivitet, som möjliggör lägsta sliptryck vid bearbetningen. Enkelt och komfortabelt handhavande (spännfläns erfordras ej), vilket möjliggör snabba skivbyten. Med de högkvalitativa lamellerna reducerar avsevärt POLIFAN lamellrondeller buller-, vibrations- och stoftbelastning för användaren. Dessa enastående ergonomiska egenskaper är ett resultat av lamellrondellernas höga aggressivitet. Lamellrondellen POLIFAN -STRONG garanterar med den patenterade konstruktionen och den speciella anordningen av de högkvalitativa sliplamellerna bästa livslängd med lägsta stoftutveckling. Den utomordentligt höga slipaggressiviteten ger kraftbesparande arbete vid lägsta sliptryck. Lamellrondellen POLIFAN -CURVE utmärker sig p g a den patenterade konstruktionen med unika ergonomiska fördelar. Den besvärliga bearbetningen av kälsvetsar är möjlig att göra utan att vrida vinkelslipmaskinen. Därigenom och p g a den speciella anordnningen av de aggressiva sliplamellerna är det möjligt att exakt, snabbt och optimalt slipa kälsvetsgeometriska former. 6

7 Lösningar för hårda, tuffa verktygsapplikationer Navrondellen WHISPER uppnår klart lägre vibrationer (enligt DIN EN ISO ) och avsevärt mindre buller- och stoftbelastning vid en oslagbart högre avverkning. Verktygets flexibla struktur möjliggör mjuk, komfortabel slipning med enastående ytfinhet. Flexibla slipskivor från PFERD ger lägre vibrationer (enligt DIN EN ISO ) och minskad bullerbelastning vid klart högre aggressivitet. De möjliggör komfortabel slipning med lägre sliptryck och uppnår enastående ytfinhet. PFERD cirkulärbortsar med COMBITWIST -specialvirad tråd övertygar med hög aggressivitet och lugnare gång. Till och med vid borstning på arbetsstyckets kanter och hörn förhindras att borsten slår tillbaka tack vare den virade trådens speciella ordning. Vinkelslipmaskinen PW 11/120 AVH är utrustad med anti-vibrationshandtag och autobalancer för optimal arbetskomfort. Det ergonomiskt formade anti-vibrationshandtaget ligger perfekt i handen och sörjer för behaglig arbetskänsla samt utjämnar obalans vid arbete med roterande verktyg. För att minska vibrationerna, som överförs i området vid handtaget erbjuder PFERD handhållna maskiner med elastis.k spindellagring. I PFERD-verktygshandbok är dessa märkta med tillägget "E. n Rak tryckluftslipmaskin PGAS 2/800 E, PGAS 8/250 E-HV n Handstycke till böjlig axel 10 ZGE n Bandslipaggregat BSG 10/35 E, BSG 10/50 E 7

8 Feilen Frässtifte Schleifstifte Feinschleif- und Polierwerkzeuge Diamant- und CBN-Werkzeuge Schleif- und Trennschleifscheiben Technische Bürsten Werkzeugantriebe PFERDERGONOMICS Råd och tips i korthet Förutom att välja det optimalt lämpliga verktyget, använda lämpliga skyddskläder och personlig skyddsutrustning kan följande tips bidra till att minimera belastningen på användaren på arbetsplatsen Katalog 201 Katalog 202 Generellt gäller: n Nyckeln till rätt användning av PFERD-verktyg finner man i rätt kombination av verktyg, applikation, material och maskin. n Den optimala kombinationen av varvtal, maskinstorlek och motoreffekt vid val av maskin ökar arbetskomforten. n Att arbeta i det av PFERD rekommenderade varvtalsområdet ger bästa arbetsresultat och därigenom uppnås en idealisk kompromiss mellan avverkning, livslängd, ytfinhet temperaturpåkänning och slitage av verktyget samt arbetskomfort. n Ju hårdare ett material är, desto finare bör filens huggning vara. Det bidrar till skonsamt arbete. n Att stryka på med krita förhindrar att filen sätts igen, vilket bidrar till att ytor med toppkvalitet kan uppnås. n Vid filning minimeras vibrationsexponeringen genom att använda roterande filar med små diametrar och använda högre varvtal. n Ju finare tandningen är, desto lugnare blir bearbetningen. n Omkretsen på den befintliga roterande filen som kommer i kontakt med arbetsstycket får uppgå till max. 1/3. Om detta inte beaktas leder det till skakig filning och kan medföra tandbrott. Katalog 203 n Profilering av slipstiften med profileringsstenen från PFERD återställer slipstiftens rundgångsnoggrannhet och reducerar vibratonsexponeringen. Katalog 204 n Anpassade sliptryck minskar vibrationsexponeringen och verktygsslitaget. Livslängd och handhavandekomfort ökas. Katalog 205 n Vid bearbetning av grå- och segjärn passar elektropläterade verktyg utmärkt. De kännetecknas av bra livslängd. Deras formbeständighet medför minskad stoft- och vibrationsexponering för användaren. Katalog 206/207 n För kapskivor med en diameter på 178 och 230 mm ökar sidostabiliteten vid arbetet genom att använda en fläns med en 76 mm ytterdiameter. n Vid bearbetning med tunna kapskivor bidrar användning med en extra pappfläns till att kapskivan är ordentligt och säkert fastspänd /2010 Med förbehåll för tekniska ändringar. Tryckt i Tyskland Katalog 208 n Vid bearbetning med industriella borstar skall så lågt borstningstryck som möjligt användas, vilket reducear vibrationsexponeringen och förlänger samtidigt borstens livslängd. n PFERD erbjuder lämpliga verktygshållare och adapetersystem för de industriella borstarna. Låga tillverkningstoleranser säkerställer optimal passning och minimerar vibrationsexponeringen. Katalog 209 n Regelbundet underhåll av motordrivna verktyg, maskiner och arbetsutrustning bidrar till att hålla omfattningen av påkänningar för användaren så lågt som möjligt. n Vibrationsdämpande element måste ersättas innan deras effekt minskar. n För att böjliga axlar skall kunna användas optimalt, skall de fettas in på nytt efter ca 100 driftstimmar. 8 PFERD-VSM AB Dalénum 37 Dalénum Hus Lidingö Tel (0) Fax (0) Kvalitetssystemet för PFERD är certifierat enligt EN ISO 9001.

PFERD-Verktyg för bearbetning av aluminium

PFERD-Verktyg för bearbetning av aluminium PFERD-Verktyg för bearbetning av aluminium Verktyg för bearbetning av aluminium Innehållsförteckning PFERD erbjuder ett omfattande verktygsprogram, med verktyg som uppfyller de mest skilda krav på bearbetning

Läs mer

Profit Zone. Processer och system. Produktöversikt. Allmänna anvisningar

Profit Zone. Processer och system. Produktöversikt. Allmänna anvisningar 2015 04 Profit Zone 4 01 Processer och system 14 02 Produktöversikt 50 03 Allmänna anvisningar 138 04 2 Bästa kund! Du vill ha ett företag med varaktig framgång och vi vill hjälpa dig med det! Med lösningar

Läs mer

Mobila stoftavskiljare Luftrenare Sugkåpor Våtsugar

Mobila stoftavskiljare Luftrenare Sugkåpor Våtsugar 2011 Mobila stoftavskiljare Luftrenare Sugkåpor Våtsugar Om Dustcontrol 1 Kunder 2 Mobila stoftavskiljare 3 Våtsugar 4 Luftrenare 5 Föravskiljare 6 Sugkåpor 7 Sugslangar 8 Städtillbehör 9 Filter och plastsäckar

Läs mer

Dustcontrol - för renare produktionsprocesser

Dustcontrol - för renare produktionsprocesser Om Dustcontrol 1 Dustcontrol - för renare produktionsprocesser På Dustcontrol nöjer vi oss inte med att sälja produkter. Vi tillverkar och specialanpassar stoftavskiljare med en mycket hög filtreringsnivå.

Läs mer

Om Dustcontrol. Om Dustcontrol

Om Dustcontrol. Om Dustcontrol Om Dustcontrol Om Dustcontrol 4 Om Dustcontrol Dustcontrol - för renare produktionsprocesser På Dustcontrol nöjer vi oss inte med att sälja produkter. Vi tillverkar och specialanpassar stoftavskiljare

Läs mer

Om Dustcontrol. Kunder. Mobila stoftavskiljare. Våtsugar. Luftrenare. Föravskiljare. Sugkåpor. Sugslangar. Städtillbehör. Filter och plastsäckar

Om Dustcontrol. Kunder. Mobila stoftavskiljare. Våtsugar. Luftrenare. Föravskiljare. Sugkåpor. Sugslangar. Städtillbehör. Filter och plastsäckar Om Dustcontrol 1 Kunder 2 Mobila stoftavskiljare 3 Våtsugar 4 Luftrenare 5 Föravskiljare 6 Sugkåpor 7 Sugslangar 8 Städtillbehör 9 Filter och plastsäckar 10 Prislista 11 Om Dustcontrol 1 Dustcontrol -

Läs mer

3M Personlig skyddsutrustning. Produktkatalog hörselskydd 2013. Skydda din. hörsel. Under tryggare förhållanden

3M Personlig skyddsutrustning. Produktkatalog hörselskydd 2013. Skydda din. hörsel. Under tryggare förhållanden 3M Personlig skyddsutrustning Produktkatalog hörselskydd 2013 Skydda din hörsel Under tryggare förhållanden Introduktion Innehåll Ta personligt ansvar för din säkerhet Hörselskydden för bullriga och farliga

Läs mer

Icke-bindande handbok för god praxis avseende tillämpningen av direktiv 2002/44/EG (vibrationer i arbetet)

Icke-bindande handbok för god praxis avseende tillämpningen av direktiv 2002/44/EG (vibrationer i arbetet) Icke-bindande handbok för god praxis avseende tillämpningen av direktiv 2002/44/EG (vibrationer i arbetet) Europeiska kommissionen Icke-bindande handbok om god praxis i syfte att genomföra direktiv 2002/44/EG

Läs mer

Du behöver inte längre välja mellan prestanda och säkerhet!

Du behöver inte längre välja mellan prestanda och säkerhet! TM Du behöver inte längre välja mellan prestanda och säkerhet! TRYCKLUFT www.cejn.com Med nästan 60 år i branschen finns CEJN över hela världen och vi är stolta över att vi fortfarande är made in Sweden.

Läs mer

VERKTYG. SPECIAL U&D 10 2014 Del 2. Hylsan som klarar nästan allt. Extra hand när den behövs som bäst. Teleskopiskt spärrskaft

VERKTYG. SPECIAL U&D 10 2014 Del 2. Hylsan som klarar nästan allt. Extra hand när den behövs som bäst. Teleskopiskt spärrskaft VERKTYG SPECIAL U&D 10 2014 Del 2 Hylsan som klarar nästan allt Extra hand när den behövs som bäst Trådlösa värmekameror Teleskopiskt spärrskaft Elverktyg med utbytbara huvuden Batteridriven fettspruta

Läs mer

Maskiner och tillbehör

Maskiner och tillbehör Maskiner och tillbehör 1 Maskiner och tillbehör Innehållsförteckning Innehåll Sida Allmän information, PFERDERGONOMICS 3 Jämförelse av maskintyper 4 Bra förpackat och presenterat 5 Service 6 Maskin Innehåll

Läs mer

ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 2005:16 BULLER

ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 2005:16 BULLER ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 2005:16 BULLER BULLER Arbetsmiljöverkets föreskrifter om buller samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna ISBN 91-7930-455-9 ISSN 1650-3163 ARBETSMILJÖVERKET

Läs mer

3M Personskydd Katalog för hörselskyddsprodukter. Hörselskydd

3M Personskydd Katalog för hörselskyddsprodukter. Hörselskydd 3M Personskydd Katalog för hörselskyddsprodukter Hörselskydd Introduktion Ta personligt ansvar för din säkerhet 3M, världsledande inom säkerhets- och skyddsutrustning, är stolta över att nu även kunna

Läs mer

7 enkla steg för att spara tid & pengar när du skall välja servoväxel

7 enkla steg för att spara tid & pengar när du skall välja servoväxel 1 7 enkla steg för att spara tid & pengar när du skall välja servoväxel Inledning Det är idag en djungel att välja rätt servoväxlar till sina maskiner eller applikationer. I denna rapport kommer du att

Läs mer

Belastningsergonomi. Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om belastningsergonomi

Belastningsergonomi. Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om belastningsergonomi Belastningsergonomi Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om belastningsergonomi ISBN 978-91-7930-565-9 ISSN 1650-3163 ARBETSMILJÖVERKET 112 79 Stockholm, Telefon: 010-730 90 00 E-post: arbetsmiljoverket@av.se

Läs mer

ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 2005:15 VIBRATIONER

ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 2005:15 VIBRATIONER ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 2005:15 VIBRATIONER VIBRATIONER Arbetsmiljöverkets föreskrifter om vibrationer samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna ISBN 91-7930-456-7 ISSN 1650-3163

Läs mer

Zekler designar och utvecklar personligt skydd för att skydda dig när du är på arbetet. Var rädd om dina sinnen.

Zekler designar och utvecklar personligt skydd för att skydda dig när du är på arbetet. Var rädd om dina sinnen. Tio av tio vill fortfarande höra bra vid 70 års ålder. Det påstår vi utan någon vetenskaplig undersökning i ryggen. Dessutom vågar vi påstå att de flesta vill ha både fungerande ögon och hälsan i behåll

Läs mer

Tryckluftsprodukter. Kvalitet, prestanda och säkerhet. tryckluft

Tryckluftsprodukter. Kvalitet, prestanda och säkerhet. tryckluft Tryckluftsprodukter Kvalitet, prestanda och säkerhet tryckluft Med nästan 60 år i branschen finns CEJN över hela världen och vi är stolta över att vi fortfarande är made in Sweden. DETTA ÄR CEJN SNABBKOPPLINGAR

Läs mer

Innehåll. Silvents unika blåsteknik. Produkter Blåsmunstycken Säkerhetspistoler Ljuddämpare Tillbehör

Innehåll. Silvents unika blåsteknik. Produkter Blåsmunstycken Säkerhetspistoler Ljuddämpare Tillbehör Innehåll Silvents unika blåsteknik Produkter Blåsmunstycken Säkerhetspistoler Ljuddämpare Tillbehör Fakta Ljud & bullerbekämpning Energibesparing Säkerhetsföreskrifter Tekniska data Applikationer Utbildningsmaterial

Läs mer

Bort med bullret en bra ljudmiljö lönar sig

Bort med bullret en bra ljudmiljö lönar sig Bort med bullret en bra ljudmiljö lönar sig Att ta bort eller minska bullret på arbetsplatsen är lönsamt. Ju säkrare och mer hälsosam arbetsmiljön är, desto mindre är risken att drabbas av kostnader för

Läs mer

Mekanikerns handbok för drivknutar

Mekanikerns handbok för drivknutar Mekanikerns handbok för drivknutar Allt du behöver veta i en enda bok Innehåll Introduktion... 3-5 1. Drivaxelalternativ... 6-7 2. Systemöversikt... 8-12 3. Felsökning... 13 4. Fel och inspektion...14-16

Läs mer

För dig som tänker sitta ett tag. stöd, avlastning, avslappning och rörelse

För dig som tänker sitta ett tag. stöd, avlastning, avslappning och rörelse stöd, avlastning, avslappning och rörelse För dig som tänker sitta ett tag Forskning och arbetsplatsergonomi Ergonomiska finesser kommer bara till sin rätt om de verk ligen används. Med rätt inställning

Läs mer

3M Tejp och lim. Produktguide. Bästa. fäste med. rätt teknik

3M Tejp och lim. Produktguide. Bästa. fäste med. rätt teknik 3M Tejp och lim Produktguide Bästa fäste med rätt teknik Möjligheterna är obegränsade Läs och låt dig inspireras Goda råd och idéer Det är mycket lättare att uppnå perfekt resultat med tejp och lim om

Läs mer

Värmesystem för flis, pellets och spån

Värmesystem för flis, pellets och spån Värmesystem för flis, pellets och spån 25 / 30 / 35 kw 50/65 kw 80 kw Komfortabelt att elda med trä! hdg-bavaria.com Uppvärmning med flis, pellets och spån Vårt HDG fliseldningssystem värmer pålitligt

Läs mer

Termisk skärning Särtryck på en artikelserie som varit införd i tidskriften Fogningsteknik under 1998.

Termisk skärning Särtryck på en artikelserie som varit införd i tidskriften Fogningsteknik under 1998. Termisk skärning Särtryck på en artikelserie som varit införd i tidskriften Fogningsteknik under 1998. Termisk skäring är det sammanfattande namnet på ett antal metoder att dela material genom att materialet

Läs mer

Digital utveckling. & skarpare verktyg. Plast ett formbart komplement. ger snabba, kostnadseffektiva och användarvänliga maskiner

Digital utveckling. & skarpare verktyg. Plast ett formbart komplement. ger snabba, kostnadseffektiva och användarvänliga maskiner NR 3 27 MAJ 2010 ÅRG 95 Digital utveckling & skarpare verktyg ger snabba, kostnadseffektiva och användarvänliga maskiner Qimteks marknadssidor Reportage KMV Kungsör Rapport från Hannover Plast ett formbart

Läs mer

MOTORBYTE GODA RÅD FÖR ETT LYCKAT MOTORBYTE

MOTORBYTE GODA RÅD FÖR ETT LYCKAT MOTORBYTE MOTORBYTE GODA RÅD FÖR ETT LYCKAT MOTORBYTE INNEHÅLL MOTORBYTE. EN god IDÉ? Funderar du på en ny motor till din båt? 3 Vilka är fördelarna med en ny motor? 4 Renovera? 5 PLANERING INFÖR BYTET När är bästa

Läs mer

arbetsmiljöhandbok isbn 978-91-85775-18-7 2013 svensk fjärrvärme ab

arbetsmiljöhandbok isbn 978-91-85775-18-7 2013 svensk fjärrvärme ab arbetsmiljöhandbok arbetsmiljöhandbok isbn 978-91-85775-18-7 2013 svensk fjärrvärme ab sammanfattning Fjärrvärmebranschens farliga varor - el, gas, kemikalier, ånga och hetvatten gör den riskfylld att

Läs mer

Mekanikerns handbok för avancerade. Drivsystem för motorer

Mekanikerns handbok för avancerade. Drivsystem för motorer Mekanikerns handbok för avancerade Drivsystem för motorer Innehåll Introduktion...3 1 Motorns utveckling...4-5 2 Drivsystem för motorer...6-13 3 Felanalys...14-19 4..Tips för service och. reparation...20-27

Läs mer

Swep Städsystem. Bäst har blivit ännu bättre

Swep Städsystem. Bäst har blivit ännu bättre Swep Städsystem Bäst har blivit ännu bättre Inget slår Swep! Mer än 40 års framgång är ingen slump. Redan när Swep lanserades var succén omedelbar, och marknadens första för-preparerade moppsystem satte

Läs mer