DE FÖRSTA LEVNADSVECKORNA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DE FÖRSTA LEVNADSVECKORNA"

Transkript

1 MEDICINSKA PROBLEM DE FÖRSTA LEVNADSVECKORNA Detta är en sammanställning av råd och tips i de första levnadsveckornas barnavård för personal inom mödra- och barnhälsovården. Kompendiet innehåller två delar. Den första handlar om det allmänna omhändertagandet av barnet. Den andra tar upp vanliga symptom som kan dyka upp, tänkbara orsaker och lämpliga åtgärder. Bernt Danielsson Thomas Arvidsson Barnmottagningen Barnhälsovården Box 9 Lillhagsparken Mölnlycke Hisings Backa Får kopieras fritt i oförändrat skick för användning inom mödra- och barnhälsovård. Sypunkter på fakta och önskemål om förändringar i kompendiet kan lämnas via mail 6:e upplagan, jan 2009

2 Innehåll Allmän spädbarnsvård Bad och tvätt 1 Sömn och sovplats 1 Utomhus 1 Navelvård 1 Stjärtvård 2 Vanliga symptom hos nyfödda Slöhet 3 Viktnedgång 3 Förhöjd temperatur 3 Undertemp 4 Blekhet 4 Högröd hudfärg 4 Cyanos 4 Gulsot, Icterus 5 Sprittighet, skakighet 6 Asymmetrisk motorik 6 Kramper 6 Slapphet/Generellt låg tonus 7 Hypertonus 7 Generell infektionsbild 7 Symptom från andningsvägarna Snabb andning 8 Långsam andning 8 Oregelbunden andning 8 Ljudlig andning 9 Hosta 9 Snuva, nästäppa 9 Symptom från ansikte och huvud Svullnader på huvudet 10 Sned/assymmetrisk skallform10 Stor fontanell 11 Liten fontanell 11 Uppdrivna suturer 11 Sned näsa 12 Svullna ögonlock 12 Variga ögon 12 Röda ögon 13 Vita pupiller 13 Symptom från rygg och extremiteter Sneda fötter 14 Sammanväxta tår 14 Liten grop över sacrum 14 Resistens över sacrum 15 Asymmetriska glutealveck 15 Knäpp i leder 15 Instabila höfter 16 Symptom från buken Navelbråck 17 Ljumskbråck 17 Linea alba bråck 17 Röd navel 18 Vätskande navel 18 Granulom i naveln 18 Symptom från mag- tarmkanalen Kräkningar 19 Diarré 19 Blodig avföring 19 Ingen avföring 20 Symptom från genitalia Svullen pung 21 Retentio testis 21 Penis med avvikande utseende 21 Svullna labiae 22 Blodig flytning 22 Vulva med avvikande utseende 22 Symptom från urinvägarna Grumlig urin 23 Röd urin 23 Ingen urin 23 Symptom från huden Mörkbruna fläckar 24 Ljusbruna fläckar 24 Röda fläckar 24 Röda småprickar 25 Plitor 25 Vätskefyllda blåsor 25 Röda, svullna bröst 26 Infekterade navelband 26 Torr, fjällande hud 26 Marmorerad hud, halvsidig färgskillnad 27 Svettning 27 Bilaga: Bilirubinkurva de första levnadsdygnen.

3 MEDICINSKA PROBLEM DE FÖRSTA LEVNADSVECKORNA 1 ALLMÄN SPÄDBARNSVÅRD Bad och tvätt Det är oftast inte nödvändigt att bada de första veckorna. En del barn blir rädda i vattnet. Tvätta stjärten räcker bra. Kolla att det är rent mellan blygdläpparna. Rör inte förhuden. Se till att barnet har det tryggt och ombonat när det tvättas. Tvål behövs sällan. Intorkat bajs löses med olja, t.ex. barnolja eller rapsolja. Har barnet bara kissat kan man byta blöja utan att tvätta. Sömn och sovplats Spädbarn sover olika mycket. Det går inte att tvinga in spädbarn i speciell sömnrytm. Föräldrarna bör anpassa sig till barnets rytm. Barnet bör sova i ryggläge. Detta minskar risken för plötslig spädbarnsdöd. Huvudet skall stödjas av en kudde, ca 5 cm tjock, för att undvika att huvudets stödyta plattas till på de barn, som sällan byter huvudläge. Vissa barn vägrar att sova i ryggläge. Pröva då sidoläge. Faran med sidoläget är att barnet kan rulla över i bukläge. Detta kan förhindras med lämpligt placerad extrakudde eller specialkudde. Ibland bryr sig barnet inte om de senaste forskningsresultaten utan insisterar på att sova i bukläge, särskilt gäller det sätesbarn. Då gäller det att få föräldrarna att förstå att det faktiskt gick nästan lika bra för hela deras generation att sova på mage, och att man inte kan bestämma allt, ens för ett spädbarn. Spädbarn fryser lätt och bör ha det ganska varmt i sovrummet, åtminstone 20 grader. Man bör packa in barnet väl, men inte så tätt att rörligheten hämmas. Känns händerna varma fryser barnet inte. Utomhus Det är inte nödvändigt för barnet, men kanske för mor, att gå ut under den första veckan. Vid köldgrader bör man, under de första levnadsveckorna, begränsa utevistelsen, speciellt om det är blåsigt. Vid temperaturer under +5 grader bör månadsgamla barn inte lämnas att sova utomhus i vagn. Spädbarn, som ligger stilla i vagn och kärra, fryser lätt. Vid köldgrader måste de vara ordentligt nerpackade. Det är större risk att de har för lite än för mycket kläder på sig. Använd ingen salva i ansiktet. Under sommarhalvåret med temperaturer över +10 grader är det bara nyttigt med utomhusluft. Spädbarn bör inte visas i solen. Skydda med tunna kläder och mössa. Solbränna är inte något att sträva efter hos småbarn. Navelvård Klipp gärna bort klämman. Den är i vägen och kan skava. Klipp strax under klämman. Använd inget sårpuder rutinmässigt. Bad och tvätt påverkas ej av kvarvarande navelstump. Lapispenna bör undvikas. Minsta hudkontakt ger upphov till skador. BARN OCH UNGDOMSMEDICIN

4 2 MEDICINSKA PROBLEM DE FÖRSTA LEVNADSVECKORNA Stjärtvård Spola med vatten eller tvätta med vattenindränkt tvättlapp. Snåla med tvål. Färdigfuktade engångstvättlappar kan vara bra, när vatten saknas, men skall i övrigt undvikas pga konserveringsmedel. Kiss i blöjan irriterar i regel varken barnet eller huden. Rutinmässigt behövs det ingen salva. Om stjärten har tendens att bli röd kan man, förutom luftning, pröva att byta blöjsort. Ibland går det bättre med en annan pappersblöja, ibland är en tygblöja att föredra.

5 MEDICINSKA PROBLEM DE FÖRSTA LEVNADSVECKORNA 3 VANLIGA SYMPTOM HOS NYFÖDDA Slöhet Dålig sugförmåga. Stillsam motorik. Mycket sömn. För lite mat. Infektion. Läkemedelspåverkan. Hjärtfel. Hjärnskada. Kontakta läkare eller sjukhus. Stor individuell variation. Många friska barn är ganska stillsamma de första dagarna. Vid misstanke om för lite mat, gör amningsobservation, pröva intensiv-amning, eller eventuellt tillägg. Följ vikten. Tät uppföljning, så att Du kan bedöma eventuell försämring. Viktnedgång Större viktsfall än 10%. Ej återfått födelsevikt vid en veckas ålder. Infektion. Nedsatt vitalitet av andra skäl. Maternella orsaker, exempelvis för lite mat Om ej uppenbar matbrist, kontakta läkare eller sjukhus. Ju tidigare och oftare barnet får suga, desto fortare kommer mjölken. Trenden och barnets allmänna vitalitet är av betydelse vid bedömningen. Förhöjd temperatur Temp över 37,5 grader. Infektion. Kontakta läkare eller sjukhus om det inte finns en uppenbar och enkel förklaring till febern och barnet verkar piggt. Barn som verkar pigga behöver inte tempas. Temp tas i stjärten. Stick in termometern endast så djupt att metallsensorn döljes. Längre in blir temperaturen högre. Urinvägsinfektion är en ganska vanlig förklaring till feber utan andra symtom och måste alltid uteslutas. Det är ovanligt att mycket kläder eller hög rumstemperatur ger tempstegring. Feber beror på att kroppens termostat av någon anledning ställt in sig på en högre temperatur. Avkylning är ingen behandling utan enbart en påfrestning för barnet.

6 4 MEDICINSKA PROBLEM DE FÖRSTA LEVNADSVECKORNA Undertemperatur Temp under 36,5 grader. Avkylning. Nedsatt vitalitet. Infektion. Kontakta läkare eller sjukhus om barnet inte verkar piggt. Om avkylning är en uppenbar förklaring behövs högre rumstemp, extra kläder och eventuellt en värmedyna. Lågviktiga och tidigt födda barn klarar sämre att hålla sin kroppstemp. Avkylning innebär en stor påfrestning på barnet. Ibland kan temperaturen vara lite låg direkt efter uppvaknandet, men den skall vara normal efter en timma. Blekhet Generell blekhet. Kan även märkas på slemhinnorna. Blodbrist. Infektion. Hypoglykemi. Kyla. Diskutera med läkare och kontrollera blodvärde. Om barnet inte verkar piggt, bör det ske snabbt. Attackvis blekhet är ett vanligt symtom på hypoglykemi och/eller infektion. Normalt blodvärde under första veckan är g hb/l. Högröd hudfärg Generellt högröd hudfärg. Ofta lätt cyanos på händer och fötter. Högt Hb (polycytemi). Vid påtagligt avvikande färg bör barnet kontrolleras, särskilt om det inte verkar helt piggt. Hb och hematokrit bör i så fall tas. Blodet blir tjockt och flyter sämre om det innehåller onormalt mycket röda blodkroppar. Vid hematokrit kring 70% och allmänpåverkan görs ibland blodtappning. Om barnet verkar helt piggt får det dock gärna ha högröd färg. Hematokrit sjunker snabbt utan åtgärder. Cyanos Blåaktig hudfärg över hela kroppen inklusive tunga och slemhinnor (central cyanos) eller endast på extremiteterna (perifer cyanos). Central cyanos. Hjärtfel. Lungsjukdom. Perifer cyanos: Högt Hb. Kyla. Vid central cyanos kontakta barnklinik. Vid perifer cyanos: Se ovan Högröd hudfärg.

7 MEDICINSKA PROBLEM DE FÖRSTA LEVNADSVECKORNA 5 Central cyanos, perifer blekhet, förhöjd andningsfrekvens (>60) och slöhet talar starkt för hjärtfel. Akut till sjukhus!!! Perifer cyanos är vanligt de första dagarna och i regel inget sjukdomssymtom. Cyanos uppstår när g hemoglobin/l blod är reducerat, vilket är fallet vid Hb> g/l. Kramtest: Krama barnets hand, så att blodet försvinner. Observera färgen när blodet återvänder. Gulsot, Icterus Gulfärgning av hud och ögonvitor. Fysiologisk nyföddhetsicterus: Ökad mängd bilirubin p g a sönderfall av stort antal röda blodkroppar och otillräcklig glukuroniseringskapacitet i levern. Hemolytisk sjukdom: Blodkroppssönderfallet ökar ytterligare om mammans och barnets blodgrupper (ABO, Rh, osv) inte stämmer överens och modern immuniserats (bildar antikroppar) mot barnets blodkroppar. Bröstmjölksicterus: Kvarstående måttlig icterus kan bero på att fria fettsyror i bröstmjölken konkurrerar med bilirubin vid upptag i levercellen. Bilirubinvärdet sjunker snabbt om amningen upphör i 2 dagar och stiger när amningen återupptas. Hypothyreos: Ovanlig orsak till kvarstående icterus. Normalt är hypothyreos avslöjad i nyföddhetsscreeningen innan man hunnit fundera över kvarstående icterus. Gallstas: Ovanlig icterusorsak, som ger alltmer gröntonad icterus, då bilirubinet i vävnaden är till betydande del glukuroniserat. Barnet är sjukt, nedsatt vitalitet och matlust. Medfödd hepatit: Risken för detta bör i de flesta fall vara uppmärksammad redan före födelsen. Vid gula ben på tredje dygnet eller tidigare skall bilirubin kontrolleras. Likaså vid påtaglig gulfärgning när som helst. Se diagram, bilaga 1 för ljusbehandlings- och blodbyteskriterier samt icterusvårdprogram, bilaga 2. Immunisering ger tidig icterus med höga värden. Fysiologisk icterus märks mest efter någon vecka. Är barnet lite gult i ansikte och på överkropp brukar det inte föreligga bilirubinvärden på ljusbehandlingsnivå. Det är viktigt att bedöma färgen i neutralt ljus, exempelvis vid ett fönster. Icterus bör vara helt försvunnen efter ungefär en månad. Sprittighet, skakighet Barnet spänner sig och skakar i armar och ben när man tar i det eller stimulerar det på andra sätt. Vid frånvaro av andra sjukdomstecken är sprittighet inget allvarligt fenomen. Sprittighet kan vara ett abstinenssymptom efter långvarigt bruk av opiater, eller andra droger, under graviditeten.

8 6 MEDICINSKA PROBLEM DE FÖRSTA LEVNADSVECKORNA Hantera barnet mjukt och försiktigt. Sprittighet har knappast samband med låga kalcium- eller glukosnivåer i blodet. Sprittighet har inte heller samband med hjärnskador eller kramper. Asymmetrisk motorik Barnet rör ena armen och/eller benet mer än det andra. Sämre kraft i ena armen. Klavikelfraktur. Plexusskada. Hemipares. Kontakta läkare. Klavikelfraktur kan kännas som krepitationer mellan benändarna om man håller med ena handens fingerspetsar över klavikeln och samtidigt rör barnets arm. Klavikelfrakturer läker utan åtgärder på några veckor och då kan ofta en övergående callusknöl kännas. Armpares vid plexusskada kan drabba hela armen eller bara handen. Fraktur och plexusskada inträffar oftast efter traumatiska förlossningar och drabbar i synnerhet stora barn. Kramper Generella ryckningar. Plötsliga tonusförändringar eller färgförändringar. Plötsliga oprovocerade ryckningar i armar och/eller ben. Asfyxi. Cerebral skada. Hypoglykemi. Andra metaboliska störningar. Hjärtarytmi. Godartade insomningsryckningar. Kontakta läkare eller sjukhus. Kramper hos spädbarn kan vara svåra att upptäcka om de t ex yttrar sig som plötslig stelhet eller slapphet eller blekhet. Sänkt medvetande är inte heller lätt att märka. Tag föräldrars rapporter om attackvisa förändringar på allvar. Slapphet/generellt låg tonus Tonus är nedsatt i hela kroppen. Det känns mer än det syns. Frisk normalvariant. Hjärnpåverkan (asfyxi, droger, blödning eller annan skada). Down s syndrom. Turner s syndrom. Nyfödda barn med normal tonus ligger med armar och ben i flexionsställning åtminstone när de är vakna. Tydligast märks nedsatt tonus när man lyfter barnet och håller det i händerna. Barnet har då en tendens att rinna mellan händerna.

9 MEDICINSKA PROBLEM DE FÖRSTA LEVNADSVECKORNA 7 Hypertonus Barnet känns spänt och stelt som en pinne när man tar i det. Det kan också vara lite extra skakigt. Frisk normalvariant. Cerebral irritationer (t ex efter asfyxi vid partus). Abstinenssymptom. Kontakta läkare. Sprittiga barn har ofta lite förhöjd grundtonus. Det betyder i regel ingenting. Generell infektionsbild - Uppfödningssvårigheter. Viktfall. - Svårigheter med temperaturreglering. - Andningsstörning. - Nedsatt tonus och spontanaktivitet. - Hudförändringar såsom icterus, petechier, pustler. Urinvägsinfektion utvecklas 3-6 dagar postpartum. Sepsis med GBS (grupp B streptokocker) oftast dramatiskt, snabbt förlopp. Likaså staphylokocksepsis, som dock kan ha föregåtts av hudförändtingar, pustler, pemfigoida blåsor. Bråttom!!! Till en början ofta vaga, svårtolkade symptom såsom viss stillsamhet, blekhet och cyanos.

10 8 MEDICINSKA PROBLEM DE FÖRSTA LEVNADSVECKORNA SYMPTOM FRÅN ANDNINGSVÄGARNA Snabb andning Andningsfrekvens över per minut. Infektion. Aspiration. IRDS. Cerebral irritation. Hjärtinkompensation Kontakta läkare. IRDS brukar debutera under det första dygnet. Den medför ofta grunting (ljudlig, stötande utandning) och indragningar som tecken på att lungorna är stela. Aspiration ger i regel en plötslig förhöjning av andningsfrekvensen och startar ofta med en episod då barnet tappar andan och färgen. Vid infektion kommer symptomen mer smygande och barnet kan bli slöare och eventuellt stiga eller sjunka i kroppstemperatur. Långsam andning Andningsfrekvens under 30 per minut. Läkemedelspåverkan, vanligtvis morfinanalgetica, sedativa. Kontakta läkare. Påverkan av morfinanalgetica givet vid förlossningen bör ge med sig inom ett par dygn. Om mamman äter psykofarmaka kan det vara en orsak. Om barnet är drogpåverkat kan det också ha nedsatt tonus och dålig sugförmåga. Oregelbunden andning Varierande andningsfrekvens. Ibland andningsuppehåll. I regel ett normalt fenomen om barnet verkar piggt för övrigt. Inga om inte andningsuppehållen är längre än några sekunder. Många nyblivna föräldrar oroar sig för att barnet inte andas. Ibland är andningen så ytlig att det är svårt att se den. Den sker ju mest med magen som är skymd av blöja och sängkläder. Vill föräldrarna förvissa sig om att barnet andas kan de gå efter barnets ansiktsfärg. Är den normalt rosig betyder det att barnet får syre och att andningen fungerar.

11 MEDICINSKA PROBLEM DE FÖRSTA LEVNADSVECKORNA 9 Ljudlig andning Stånkande ljud vid utandning. Dragande ljud vid inandning. Snörvlingar från näsan. Pneumoni. Aspiration. IRDS. Mjukt larynxbrosk. Slem eller svullnad i näsan. Inandningsljud betyder i regel inget om barnet verkar piggt. Utandningsljud i kombination med förhöjd andningsfrekvens bör utredas. Vid snor i näsan kan man pröva med koksaltdroppar. Inandningsljud till följd av mjuka vävnader i larynx finns i regel från första dagarna. De kan finnas kvar under flera månader. Stånkande utandningsljud (grunting) beror på att barnet drar ihop svalget. Därigenom öppnar sig lungorna bättre om de är svullna och stela som vid lunginflammation eller aspiration. Hosta Hosta eventuellt kombinerat med snuva. Förkylning. Annan luftvägsinfektion. Hosta kan vara en naturlig reaktion på mjölk, som stannat i svalget vid matning. Spädbarnet håller luftvägarna fria mha reflexutlöst hosta och nysning. Försök höja huvudändan något. Kontakta läkare om barnet förefaller påverkat. Hosta orsakas ofta av att snor rinner bakåt ned i svalget. Då kan aktiva näsdroppar lindra tillfälligt genom att minska snorsekretionen. Vid förkylning är i regel också någon annan familjemedlem drabbad. Spädbarn får i regel ganska lindriga förkylningar. Amning är inte något säkert skydd mot smitta. Snuva, nästäppa Förkylning. Trånga näsgångar (vid ren nästäppa). Höjd huvudända. Koksaltdroppar vid behov. Aktiva näsdroppar om barnet får svårt att suga p g a nästäppa. Många spädbarn vill bara andas genom näsan. Nästäppan kan därför bli ganska jobbig för dem. Slemhinnan i näsan är mycket känslig. Aktiva näsdroppar kan irritera den och visserligen ge en stunds lindring men därefter förvärra problemet. Koksaltdroppar blandas av 1 ml salt i 1 dl vatten. Dubblar man saltmängden får dropparna pga osmos en lätt avsvällande effekt. En suganordning, NäsFrida, som finns att köpa på Apoteket kan underlätta avlägsnande av snor, men små barn har ibland så mjuk nässtruktur att suget får näsan att kollabera istället för att snoret kommer ut.

12 10 MEDICINSKA PROBLEM DE FÖRSTA LEVNADSVECKORNA SYMPTOM FRÅN ANSIKTE OCH HUVUD Svullnader på huvudet Mjuk, toppig svullnad på huvudet (fostersvulst). Ensidig eller dubbelsidig spänd svullnad över tinningbenen (kefalhematom). Utbredd, degig svullnad diffust över skallen (subgalealt hematom). Trauma vid förlossning. Barn med subgalealt hematom bör observeras neonatalt och få ett tidigt återbesök hos barnläkare eftersom blodförlusten kan bli betydande. Övriga svullnader kräver inga åtgärder. Fostersvulst går tillbaka på någon vecka. Kefalhematom kan ta 1-2 månader innan det helt försvunnit. Subgaleala hematom kan innehålla så mycket blod att barnet får lågt blodvärde och kan få symtom på blodförlust. Blödningen resorberas på ett par veckor. Sned/assymmetrisk skallform Asymmetrisk form på huvudet. Intrauterint snett läge med ojämnt tryck på skallen. Ensidigt läge en längre tid efter födseln. Ingen, eller för hård, kudde. Förlossningsskada på nackmuskulaturen med torticollis som följd. Försök få barnet att ligga med den plattaste sidan av huvudet uppåt. Sned huvudform har i regel ingen större betydelse. Så småningom blir formen normal, även om det kan ta något år. Tidigt födda barn har extra mjuk skalle som lätt blir avlång och tillplattad på den sida som barnet helst ligger på. I extrema fall, som inte visar tendens till normalisering de första månaderna, kan man remittera till plastikkirurg, för att få hjälp med en hjälm, som omformar skallen. Vid torticollis kan bedömning och rådgivning hos barnsjukgymnast vara av värde. Stor fontanell Fontanell som är större än 5 cm i diameter. Även bakre fontanell som är tydligt palpabel. Normalvariant. Hypothyreos. Skelettdysplasi. Lugnande besked om barnet verkar normalt för övrigt.

13 MEDICINSKA PROBLEM DE FÖRSTA LEVNADSVECKORNA 11 Många föräldrar är oroliga för att barnet kan ta skada om man kommer åt och trycker på fontanellen. De kan behöva lugnande besked härvidlag. Om barnets TSH-värde är normalt behöver man knappast fundera över hypothyreos. Ju större fontanellen är desto längre tid tar det innan den är helt sluten. Det brukar dock ske före 18 månaders ålder. Liten fontanell Fontanell som är mindre än 1 cm i diameter. Normalvariant. Inga. Om fontanellen verkligen känns har det ingen betydelse om den är liten. Känns den inte alls, kan man misstänka en onormal suturslutning. Uppdrivna suturer Alla eller vissa suturer känns upphöjda. Skallbenen har pressats ur läge i samband med förlossningen. Tidig suturslutning. Avvakta några veckor. Om vissa suturer fortsätter att vara uppdrivan och om skallformen eller skalltillväxten blir onormal bör barnet undersökas av barnläkare och/eller plastikkirurg. Observera att den kliniska bedömningen är viktigare än röntgen, som ibland missar diagnosen. Plastikkirurgen i Göteborg föredrar foton på huvudet före röntgen, som remisshandling. Sned näsa Olikstora näsöppningar. Nästippen känns ostadig när man trycker på den. Luxation av näsbrosket. Remiss till Öronkliniken för reposition av näsbrosket. Åtgärden är enkel och utförs på några sekunder utan sövning. Utan åtgärd finns risk att ena näsgången blir trängre än den annars skulle ha blivit. Ingreppet bör göras inom ett par dygn. Svullna ögonlock Ögonlocken och vävnaden kring ögonen är svullna.

14 12 MEDICINSKA PROBLEM DE FÖRSTA LEVNADSVECKORNA Conjunctivit. Stasfenomen p g a påfrestningar vid förlossningen. Avvakta några dagar. Om ögonen är variga och röda, kontakta läkare för eventuellt behandling. Om svullnaden beror på conjunctivit är ögonen i regel variga och röda. Stassvullnad går ner på några dagar. Variga ögon Varigt sekret i ena eller båda ögonen. Eventuellt hopklibbade ögonlock. Rodnad conjunctiva. Infektion med stafylokocker, pneumokocker, hemofilus eller chlamydia. Vid behov tvätta med ljummet vatten, gärna med tillsats av 1-2 ml salt per dl. Om besvären inte ger sig på ett par dagar, kontakta läkare för eventuellt behandling och provtagning. Om ögonen är ilsket röda - kontakta Barnmottagning. Om ögonen är ilsket röda är det större risk att chlamydia orsakat infektionen. Till skillnad från övriga bakterier går det vid chlamydiainfektion inte att få bort infektionen med enbart lokalbehandling. I regel ger man erytromycin per os. Odlingstekniken för chlamydia är speciell. De flesta barnmorskor är väl förtrogna med den. Röda ögon Röd missfärgning av ena eller båda ögonen. Infektion. Blödning i conjunctiva. Vid blödning - avvakta. Vid infektion se ovan. Blödning drabbar ofta bara ena ögat och i regel bara en del av ögonvitan, som blir blodröd. En blödning i ögonvitan har ingen medicinsk betydelse. Vid infektion är ögat ofta varigt och lite svullet. Vid infektion av chlamydia blir ögat bli mer ilsket rött än om infektionen orsakats av vanliga luftvägsbakterier. Vita pupiller Ena eller båda pupillerna verkar vita eller opaqa. Den röda ögonbottenreflexen skall kontrolleras på BB och vid 2- månaderskontrollen. Medfödd katarakt. (På äldre barn, retinoblastom) Snar kontakt med ögonläkare.

15 MEDICINSKA PROBLEM DE FÖRSTA LEVNADSVECKORNA 13 Om medfödd katarakt inte upptäcks och opereras under deförsta månaderna riskerar barnet att förlora synen på det drabbade ögat. Vid operation tas den sjuka linsen bort.

16 14 MEDICINSKA PROBLEM DE FÖRSTA LEVNADSVECKORNA SYMPTOM FRÅN RYGG OCH EXTREMITETER Sneda fötter Nedåt- inåtvridna fötter (equino-varus). Uppåt- utåtvridna fötter (plano-valgus). Inåtvridna fötter. Utåtvridna fötter. Fötternas läge och ställning i livmodern. Missbildning. Inåt- eller utåtvridna fötter - ingen åtgärd. Felställningar med fötterna uppåt eller nedåtriktade åtgärdas eventuellt om felställningarna är uttalade och särskilt om de är styva så att fötterna inte passivt kan föras till normalläge. Barnet bör i så fall remitteras till ortoped. Med klumpfot menas equino-varus ställning där felställningen är stel och fötterna inte kan föras till normalställning. I första hand blir det gipsbehandling. Senare kan operation bli aktuell. Övriga mjuka felställningar brukar normaliseras utan åtgärder. Eventuellt rekommenderas föräldrarna att tänja fötterna till normalläge i samband med skötningar. Sammanväxta tår En eller flera tår är helt eller delvis sammanväxta. Medfödd ärftlig faktor. En partiell sammanväxning behöver i regel inte åtgärdas. Tredje och fjärde tån är ganska ofta lite sammanväxta i basen. Det är oskyldigt och ofta har någon av föräldrarna en liknande förändring. Liten grop över sacrum Liten grop av varierande djup i stjärtfåran. Gropen är en anläggningsdefekt i nedre delen av den så kallade neuralfåran som fostret har under ett tidigt skede av sin utveckling. Gropen behöver i regel inte åtgärdas. I de flesta fall är den grund och man kan se botten om man tänjer isär gluteerna. Även djupa gropa blir med tiden grundare och försvinner. I sällsynta fall är gropen en fistelmynning. Misstänker man en fistel kan man röntga med kontrast i gången.

17 MEDICINSKA PROBLEM DE FÖRSTA LEVNADSVECKORNA 15 Resistens över sacrum Kuddig resistens i crena ani. Eventuellt kombinerat med asymmetri av crena ani. Resistensen är oftast ett lipom men kan ibland innehålla nervtrådar till följd av ett lågt myelomeningocele med en slutningsdefekt av sacrum. En tydlig resistens över sacrum bör så småningom kontrolleras av barnläkare. Det är ingen brådska om sacrum känns intakt och barnet är helt normalt för övrigt. Man kan palpera sacrum för att söka efter slutningsdefekt. Vid ettårsåldern, när förbeningen har blivit bättre, kan man se slutningsdefekten med röntgen. Asymmetriska glutealveck När barnet ligger på mage är glutealvecken olikstora och ligger inte mitt för varandra. Höftledsluxation. Normalvariant. Barnläkare eller ortoped bör, inom några dagar, kontrollera om barnet har höftledsluxation. Sedvanlig höftledsundersökning eller ultraljudundersökning kan avslöja om barnet har instabila höfter eller asymmetrisk abduktion. Viss asymmetri av glutealvecken kan förekomma hos helt normala barn. Knäpp i leder Knäppar i framförallt knälederna när man sköter barnet. Ligament som kommer i kläm och smätter till vid vissa rörelser. Lugnande besked till föräldrar. Visa eventuellt för BVCläkare. Ofta misstänker man att det är fel på höftlederna, om det knäpper i leder, när man rör på barnets ben. Luxerbara höftleder ger emellertid inte upphov till hörbara knäppar. Höftledsluxation känns, men hörs inte, även om den rörelse, som känns, när höftleden luxationsprovoceras kallas Ortholani-knäpp.

18 16 MEDICINSKA PROBLEM DE FÖRSTA LEVNADSVECKORNA Instabila höfter Typiska fynd vid höftledsundersökning. Om en höft är konstant luxerad kan barnet vara asymmetrisk i glutealvecken eller ha inskränkt abduktion i höften. Kongenital höftledsluxation eller subluxation. Remiss till ortoped. Von Rosen-skena eller Freyka-kudde. Risken för instabila höftleder ökar om barnet föds i säte. Det är vanligare hos flickor. Nästan alla fall kan upptäckas i nyföddhetsveckan men det krävs en van undersökare. En del missar man och andra verkar kunna debutera först senare. Efter de första veckorna känns höftlederna sällan instabila. De som har luxerat får istället inskränkt abduktionsförmåga på den drabbade sidan.

19 MEDICINSKA PROBLEM DE FÖRSTA LEVNADSVECKORNA 17 SYMPTOM FRÅN BUKEN Navelbråck Naveln putar ut. Defekt i bukväggens muskelskikt. Inga. Ett litet navelbråck försvinner i de flesta fall under det första året. Om navelbråcket finns kvar vid 3-4 års ålder kan det bli aktuellt att operera. Ett navelbråck kompliceras aldrig av inklämning. Skilj navelbråck från det mer ovanliga linea alba bråcket som sitter lite ovanför naveln. (se nedan) Ljumskbråck Kula eller svullnad i ljumsken. Eventuellt svullnad i pungen. Bristfällig slutning av bukväggen. Hänger i regel ihop med testiklarnas nedvandring men kan även drabba flickor. Remiss till kirurg. Ljumskbråck är vanligare hos prematura barn. Inklämning förekommer oftare hos späda barn än hos större. I många fall av inklämning hos spädbarn har man inte tidigare noterat att barnet haft ljumskbråck. Undersök alltid ljumskarna om ett barn börjar gallskrika utan rimlig orsak. Ett inklämt bråck är hårt och ömt. Linea alba bråck Liten utbuktning i medellinjen ovanför naveln. Lucka i det senskikt (linea alba) som förenar höger och vänster sidas bukmuskler. Remiss till kirurg för operation. Bråcköppningen vid linea alba bråck är slitsformad. Det finns därför risk för inklämning. Bråcktypen är ovanlig och kan lätt missas. Röd navel Rodnad hud i naveln. Eventuellt är även omgivande hud röd och svullen. Infektion. Mekanisk eller kemisk irritation. Kontakta läkare för bedömning. Antibiotika?

20 18 MEDICINSKA PROBLEM DE FÖRSTA LEVNADSVECKORNA Bakteriell navelinfektion bör snarast antibiotikabehandlas. Är barnet opåverkat och infektionen måttlig går det bra med peroral behandling i hemmet. Har lapispenna använts för att etsa vätskande granulom i naveln kan rodnaden bero på lapisirritation av huden. Vätskande navel Klar eller varig vätska från naveln eventuellt i kombination med rodnad. Infektion. Granulom. Urachusfistel. Infektion bör behandlas. Granulom bör lämnas i fred. Urachusfistel bör opereras. Ett granulom är en röd slemhinnetapp i botten på naveln. Urachusfistel är en förbindelse mellan blåsan och naveln. Genom den kan urin kontinuerligt sippra fram i naveln. Diagnosen, som är ovanlig, ställs genom analys av vätskan och med röntgen. Granulom i naveln En röd slemhinnetapp i botten av naveln. Rest av navelsträngens slemhinna. Avvakta i första hand. Ett vätskande navelgranulom är helt ofarligt. Lämnar man det i fred så skrumpnar det på några veckor. Det är en utbredd, men onödig vana att lapisera. I värsta fall kan lapis öka irritationen p g a att det är starkt irriterande även på normal hud.

21 MEDICINSKA PROBLEM DE FÖRSTA LEVNADSVECKORNA 19 SYMPTOM FRÅN MAG- TARMKANALEN Kräkningar om Från enstaka småkräkningar till häftiga, täta kräkningar. Normala småkräkningar. Bristfällig funktion av övre magmun. Pylorusstenos. Duodenalatresi. Magsjuka. Komjölksallergi. Infektionssjukdom. Adrenogenitalt syndrom. Kontakta barnläkare om barnet verkar sjukt, går ned i vikt, eller kräkningarna är häftiga. Om barnet verkar piggt och går upp fint i vikt kan man acceptera ganska mycket kräkningar. Vid pylorusstenos verkar barnet hungrigt och kämpar emot kräkningarna som ofta är projektilartade, ej gallfärgade, s.k. kaskadkräkningar. Vid duodenalatresi är kräkningarna gallfärgade. Kräkningsbenägna barn bör hanteras extra försiktigt efter måltider. Blodig kräkning beror oftast på blödning från mors bröst. Diarré Vattnig, frekvent avföring. Tarminfektion. Komjölksintolerans. Följ vikten. Kontakta barnläkare. Svåra diarréer är ovanliga hos spädbarn. Däremot är bröstmjölksavföringen ofta mycket lös och kan komma vid varje mål utan att det är något fel med barnet. Blodig avföring Blodiga strimlor i avföringen. Ljusrött eller mörkt blod blandat i avföringen. Slemhinnebristningar vid analöppningen. K-vitaminbrist. Invagination. Polyper i tarmen. Inflammation i slemhinnan. Enstaka tillfällen med blodstrimmor kan man acceptera utan att göra något. Vid övriga tillfällen - kontakta barnläkare. Ljusröda blodstrimmor kommer i regel från små slemhinneskador strax innanför anus. Man kan ibland upptäcka dem med otoscop. Större blödningar är ovanliga. Ingen avföring Barnet får inte avföring inom timmar efter födelsen.

22 20 MEDICINSKA PROBLEM DE FÖRSTA LEVNADSVECKORNA Imperforerad anus. Stopp i tarmen högre upp. Megacolon. Frisk normalvariant. Kontakta barnläkare. Anus kan kontrolleras med lillfingret. Vid megacolon får barnet segt mekonium och tarmtömningen försvåras. Hittar man ingen annan förklaring kan man behöva kontraströntga magtarmkanalen, för att utesluta stopp i denna.

23 MEDICINSKA PROBLEM DE FÖRSTA LEVNADSVECKORNA 21 SYMPTOM FRÅN GENITALIA Svullen pung Hela eller halva pungen svullen. Hydrocele testis (vattubråck). Ljumskbråck. Stassvullnad efter sätesförlossning. Avvakta vid hydrocele och vid stassvullnad. Ljumskbråck bör opereras. Hydrocele är den i särklass vanligaste anledningen. Vid hydrocele känns en mjuk svullnad kring ena testikeln. De flesta hydrocelen resorberas under de första månaderna. Om det fortfarande finns kvar efter ett halvt år, behöver det antagligen opereras på samma sätt som ett ljumskbråck. Ett ljumskbråck som ger pungsvullnad känns också i ljumsken. Retentio testis Den ena eller båda testiklarna kan inte kännas i pungen. Testikeln har inte vandrat ner utan är kvar i buken eller i inguinalkanalen eller saknas helt. Avvakta. Kontroll vid läkarundersökning vid 6 månader.. Testikeln kan vandra ner senare under det första året. Remittera till kirurg om testiklarna ej är på plats vid 6-månaderskontrollen. Testiklar, som vandrar ned efter födelsen eller är retractila bör kontrolleras årligen för att remitteras till kirurg om de dras upp igen. Penis med avvikande utseende Kurverad penis. Uretra mynnar på undersidan (hypospadi). Missbildning. Remiss till barnkirurg. Vid lindrig hypospadi mynnar uretra på undersidan av ollonet. Mynningen kan också sitta längre proximalt på penis undersida. Penis är inte alltid nedåtböjd vid hypospadi. Svullna labiae Vulva är svullet och rött. Hormonell påverkan. Inga.

24 22 MEDICINSKA PROBLEM DE FÖRSTA LEVNADSVECKORNA Svullnaden brukar gå tillbaka på någon vecka. Slemsekretionen kan vara riklig. Ibland kan den vara lite blodtillblandad utan att det betyder något. Blodig flytning Blodtillblandad flytning från vagina. Hormonell påverkan. Inga. Fenomenet är helt oskyldigt och upphör inom några dagar. Häxmjölk med sekretion från brösten har samma bakgrund. Vulva med avvikande utseende. Stor klitoris. Sammanväxta små blygdläppar. Enbart stor klitoris kan vara helt normalt men också tecken på adrenogenitalt syndrom. Sammanväxta labiae minora är ett lindrigt skönhetsfel. Stor klitoris och lite avvikande utseende på blygdläpparna har ibland feltolkats. I själva verket kan barnet vara en pojke med djup hypospadi där både uretra och pung är kluven. Sammanväxta labiae kan BVC-läkare behandla med östrogensalva, men behandling tillrådes bara om labiae hindrar miktion eller försvårar rengöring. Recidiv efter behandling är vanligt. Tillståndet normaliseras spontant. Övriga misstänkta förändringar bör bedömas av barnläkare. Vid adrenogenitalt syndrom kan stor klitoris göra att barnet felbedöms som pojke. Barnet har ofta dessutom kräkningar. Bestämning av binjurebarkssteroider ger diagnos. Vid djup hypospadi kan man behöva göra kromosomal könsbestämning för att bekräfta könet.

25 MEDICINSKA PROBLEM DE FÖRSTA LEVNADSVECKORNA 23 SYMPTOM FRÅN URINVÄGARNA Grumlig urin Urinen är vitaktigt grumlig och sedimenterar om den får stå. Rikligt med salter i urinen. Inga. Ett vanligt och helt betydelselöst fenomen. Röd urin Urinen är rödaktig (Lisebergsrosa). Salter (urater) i urinen. I sällsynta fall rör det sig om hematuri. Testa med urinsticka om det finns misstanke på hematuri. I vanliga fall ingen åtgärd. Röd urin till följd av salter brukar bara synas de första dagarna, ibland även senare till följd av vätskebrist. Ingen urin Barnet kissar inte det första dygnet. Dålig njurfunktion. Stopp i urinvägarna. Remiss till Barnklinik. I sällsynta fall kan normala barn dröja 36 timmar innan de kissar första gången.

26 24 MEDICINSKA PROBLEM DE FÖRSTA LEVNADSVECKORNA SYMPTOM FRÅN HUDEN Mörkbruna fläckar Upp till cm-stora, mörkbruna, nästan svarta fläckar som kan uppträda var som helst på huden. Pigmenterade kongenitala naevi. Visas så småningom för barnläkare. Mörka,större pigmentnaevi ( >3 cm), som finns från födseln, anses av vissa medföra större risk för malignifiering. Detta är än så länge osäkert, varför frågan bör ventileras med ansvariga hudläkare. Om inte annat bör hudläkare konsulteras av kosmetiska skäl. Ljusbruna fläckar Ljusbruna, ofta ganska stora naevi. Ansamling av pigment. Inga. Ljusbruna fläckar innebär ingen risk för melanom. Ljusbruna, oregelbundna, jämnt färgade fläckar kallas café au lait fläckar. 5, eller fler sådana, med diameter över 5 mm, vid födelsen, indikerar risk för neurofibromatos. Denna diagnos brådskar inte, men får heller inte förbises, då tillståndet kan spåras med fosterdiagnostik. Hörsel- och synutveckling måste följas, då neurofibrom kan skada dessa. Röda fläckar Röda, utbredda fläckar i nivå med huden som bleknar när man trycker på dem. Sitter ofta i panna och nacke, storkbett. Klarröda resistenser som både sticker upp ovanför huden och kan gå ned på djupet, smultronmärken. Kapilläransamling i huden (storkbett). Hemangiom (smultronfläckar). Inga. Storkbett finns redan från födseln. De bleknar bort under det första året. Smultronfläckar utvecklas först efter ett par veckor. De kan fortsätta att växa under flera månader. Så småningom vitnar de och skrumpnar bort. Det kan emellertid ta flera år. Om de börjar blöda kan det hejdas genom att man trycker på dem en stund. Försöker man ta bort dem kan man åstadkomma blödningar och fula ärr.

27 MEDICINSKA PROBLEM DE FÖRSTA LEVNADSVECKORNA 25 Röda småprickar/petechier Knappnålshuvudstora prickar lite varstans på kroppen. Staseffekt. Trombocytopeni. Kontakta barnläkare om det inte är en tydlig staseffekt. Om prickarna enbart syns i ansiktet kan det röra sig om ett stasfenomen från förlossningen. Trombocytopeni kan vara medfödd och överförd från mamman men också symptom på en infektion. Plitor A. Små (2-15 mm) röda, lite upphöjda utslag med så småningom en varkula på toppen. Liknar tonårsfinne. B. Små (någon mm stora) plitor med vit topp. A. Toxiska erythem (uricaria neonatorum). B. Folliculiter. Är det uppenbart att det rör sig om toxiska erythem behövs ingen åtgärd. Folliculiter förekommer övergående i veck och axiller där hud ligger mot hud, samt i blöjområdet. Folliculiter, som breder ut sig över andra hudområden skall tolkas som en allvarligare infektion och visas för barnläkare. Om rodnaderna varierar mycket i storlek och bara vissa är försedda med liten varkula rör det sig sannolikt om toxiska erythem. De är vanliga de första veckorna och försvinner sedan spontant. Allvarliga stafylokockinfektioner yttrar sig i regel antingen som större bölder eller som större vätskefyllda blåsor. Vätskefyllda blåsor En eller flera vätskefyllda, tunnväggiga blåsor upp till någon cm stora. Stafylokockinfektion (bullös impetigo). Epidermiolysis bullosa. Kontakta barnläkare. Vid bullös impetigo är vätskan ofta lite grumlig men kan även vara klar som vatten. Det går lätt hål på blåsan och kvar blir en rodnad vätskande yta. Infektionen kan sprida sig snabbt (timmar) över hudkostymen. Denna stafylokockinfektion skall behandlas med antibiotika så att infektionen inte sprider sig. Epidermiolysis bullosa är en sällsynt, medfödd, allvarlig hudsjukdom som är ärftlig och i regel ger utbredda blåsbildningar.

28 26 MEDICINSKA PROBLEM DE FÖRSTA LEVNADSVECKORNA Röda svullna bröstkörtlar Barnet är svullet och rött vid ena eller båda bröstkörtlarna. Mastit. Hormonell påverkan. Misstänkt infektion bör bedömas av barnläkare. Är bara ena sidan drabbad rör det sig sannolikt om en infektion. I regel är den orsakad av stafylokocker. De första dagarna kan brösten vara hormonellt påverkade och även producera lite häxmjölk. Det brukar i så fall märkas på båda sidorna. Infekterade nagelband/paronychi Rodnad och viss svullnad av nagelbanden på ett eller flera fingrar. Infektion. Mekanisk påverkan-skavning. Rör det sig om en liten förändring kan man vänta ett par dagar. Vid kraftigare förändringar, antibiotikabehandling. Runt stortånaglarna blir det ibland rött och irriterat därför att barnet ligger och sparkar och skaver dem mot madrassen eller täcket. Skydda i så fall stortårna med tjockare sockor eller bandage. Torr fjällande hud Huden är torr, ibland skrynklig och försedd med fina fjäll. Resttillstånd efter hudirritation. Dysmaturitet. Iktyos. Inga. Det blir lika bra utan salvor. Vid dysmaturitet, som beror på att barnet magrat intrauterint är hudkostymen lite för stor, huden skrynklig, torr och fnasig. Detta har inte med vätskebrist att göra. Däremot kan barnet behöva extra mat. En del barn är rodnade och lite irriterade i huden de första dagarna. När irritationen släpper kan huden fjälla som efter en solbränna. En del av dessa barn har iktyosis vulgaris (lindrig fiskfjällssjuka). Marmorerad hud. Halvsidig färgskillnad Huden är blåaktigt ådrad. Ytliga blodkärl skiner igenom den tunna huden. Inga.

29 MEDICINSKA PROBLEM DE FÖRSTA LEVNADSVECKORNA 27 Fenomenet har ingen allvarlig innebörd. Ibland kan huden vara halvsidigt rodnad (Harlequin-fenomen). Det betyder inte heller något för hälsan utan är uttryck för en omogen autonom styrning av genomblödningen. (se nedan) Svettning När människan somnar sänks kroppstemperaturen med 0,3-0,5 grader. Denna process går häftigt till hos en del barn. De blir alldeles genomblöta halvtimman efter insomnandet. Dessa pigga svettare är helt friska och normala.

30

31 450 Hyperbilirubinemi Detta diagram anger i vissa åldrar aningen lägre värden än barnkliniken, DSBUS, men kan tjäna som vägledning för när barnläkare/barnklinik skall kontaktas BYTE s-bilirubin µ-mol/l LJUS Nivåerna bör sänkas vid följande riskfaktorer: Asfyxi med acidos Infektion Hypoglykemi Neurologiska symptom Prematuritet Lätt för tiden Snabb bilirubinstegring ålder i timmar

Grattis, ni har blivit föräldrar!

Grattis, ni har blivit föräldrar! DEN NYA FAMILJEN Grattis, ni har blivit föräldrar! Den första tiden med ett nyfött barn är ofta omtumlande. Många kan uppleva att det inte händer så mycket efter att barnet är fött. Använd den tiden till

Läs mer

Den första tiden. Södertälje Sjukhus Din nära specialistvård

Den första tiden. Södertälje Sjukhus Din nära specialistvård Den första tiden 1 Södertälje Sjukhus Din nära specialistvård Till dig som blivande eller nybliven förälder Den här informationen vänder sig till dig som blivande förälder eller som nyligen fött barn.

Läs mer

Första tiden med ett nyfött barn

Första tiden med ett nyfött barn Första tiden med ett nyfött barn Innehåll Inledning...4 Nattamning...5 Amning.6 Råmjölk Sökreflex Utdrivningsreflex Hur gör jag? Amningsställningar..7 Rätt tag.9 Små goda råd...10 Brösten...11 Sår på vårtorna

Läs mer

Den första tiden Livet kan börja!

Den första tiden Livet kan börja! Den första tiden Livet kan börja! INNEHÅLL Att bli en familj Amning Mamma och barn Barn Tidig hemgång Råd om kroppen De första dagarna och veckorna efter en förlossning innebär en stor omställning i livet.

Läs mer

Graviditeten vecka för vecka

Graviditeten vecka för vecka Graviditeten vecka för vecka Graviditetskalender - beräkna vecka Mycket händer under graviditeten I den här texten kan du bland annat läsa om hur kvinnans kropp påverkas, till exempel hur moderkakan och

Läs mer

Varför gråter Knubbe?

Varför gråter Knubbe? Varför gråter Knubbe? En liten skrift för barn och vuxna om barn, smärta och läkemedel från AstraZeneca Basläkemedel AstraZeneca Knubbe gråter, men kan inte berätta varför. Det kanske kniper, svider, sticker

Läs mer

Välkommen till BB Sophia neonatalenhet

Välkommen till BB Sophia neonatalenhet Neonatalen Innehållsförteckning Välkommen till Neonatalen 3 Rutiner på avdelningen 4 Hud-mot-hud vård 6 Nidcap 7 Amning 8 Första tiden som nybliven mamma 9 För dig som har fött med kejsarsnitt 10 Bäckenbottenträning

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING

ÖREBRO LÄNS LANDSTING ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ta hand om dig! Det är viktigt att ta hand om sin hälsa. Lindriga sjukdomsbesvär kan man ofta klara av på egen hand. Det kallas för egenvård. Egenvård innebär att du själv kan känna

Läs mer

Vårdprogram Diarienr: Ej tillämpligt 1(26)

Vårdprogram Diarienr: Ej tillämpligt 1(26) Vårdprogram Diarienr: Ej tillämpligt 1(26) Dokument ID: 09-119110 Fastställandedatum: 2014-11-17 Giltigt t.o.m.: 2015-11-17 Upprättare: Birgitta J Hadin Lusth Fastställare: Bo Claesson Amning rådgivning

Läs mer

TILL ER SOM BLIVIT FÖRÄLDRAR

TILL ER SOM BLIVIT FÖRÄLDRAR TILL ER SOM BLIVIT FÖRÄLDRAR INNEHÅLL SIDA Praktiska råd om barnet Amning 6 - amningens olika faser 7 - för att underlätta amning 8 - vanliga amningsproblem 9 - att inte amma 10 - handmjölkning 10 - förvaring

Läs mer

Egenvård på läger! Goda vänner och små sår skall man vara rädd om! Ett litet kompendium som kan vara till stor hjälp ifall olyckan är framme!

Egenvård på läger! Goda vänner och små sår skall man vara rädd om! Ett litet kompendium som kan vara till stor hjälp ifall olyckan är framme! Egenvård på läger! Goda vänner och små sår skall man vara rädd om! Ett litet kompendium som kan vara till stor hjälp ifall olyckan är framme! Egenvård, vad är det? Jo det är en massa saker, det innebär

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING

ÖREBRO LÄNS LANDSTING ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ta hand om dig! Det är viktigt att ta hand om sin hälsa. Lindriga sjukdomsbesvär kan man ofta klara av på egen hand. Det kallas för egenvård. Egenvård innebär att du själv kan känna

Läs mer

Smitta Riktlinjer för att undvika smitta på förskolan

Smitta Riktlinjer för att undvika smitta på förskolan Smitta Riktlinjer för att undvika smitta på förskolan Innehåll: Riktlinjer för att undvika smitta på förskolan 3 Frisk- och riskfaktorer för infektioner hos förskolebarn 4 Fakta om smittsamma sjukdomar

Läs mer

Egenvård på Vilda Skräddartorp 3-9 augusti 2014 i samband med lägerbrev 4 Egenvårdshandbok till kårerna Magbesvär Hård i magen Lös i magen Sår

Egenvård på Vilda Skräddartorp 3-9 augusti 2014 i samband med lägerbrev 4 Egenvårdshandbok till kårerna Magbesvär Hård i magen Lös i magen Sår Egenvård på Vilda Skräddartorp 3-9 augusti 2014 i samband med lägerbrev 4 Egenvård innebär en massa saker. Man skaffar sig den kunskap som behövs för att avvärja de stora skadorna eller problemen. Det

Läs mer

Hur gör vi när barnen blir sjuka?

Hur gör vi när barnen blir sjuka? Hur gör vi när barnen blir sjuka? Råd till föräldrar med barn i förskolan Barnhälsovården i samarbete med Smittskydd Halland Innehåll Till dig som har ditt barn i förskola 2 Allmänt 3-4 Kontaktuppgifter

Läs mer

Om utbildningsmaterialet: Barn, infektioner och antibiotika Tips till dig som handledare Förkyld? Tips och råd vid snuva, hosta och halsont.

Om utbildningsmaterialet: Barn, infektioner och antibiotika Tips till dig som handledare Förkyld? Tips och råd vid snuva, hosta och halsont. Om utbildningsmaterialet: Barn, infektioner och antibiotika Tips till dig som handledare Bildspelet omfattar 20 bilder. Till varje bild har vi lagt en hjälptext med bakgrundsfakta kring bildens innehåll.

Läs mer

Hunters sjukdom. Mukopolysackaridos Typ II. www.mpsforeningen.se. mps-foreningen@sverige.nu. Svenska MPS-fOreningen

Hunters sjukdom. Mukopolysackaridos Typ II. www.mpsforeningen.se. mps-foreningen@sverige.nu. Svenska MPS-fOreningen Svenska MPS-fOreningen Tillsammans för ett bättre liv www.mpsforeningen.se mps-foreningen@sverige.nu Denna broschyr är framarbetad av brittiska MPS-föreningen efter ett samarbete mellan föreningen, familjerna

Läs mer

hur gör vi när barnen blir sjuka?

hur gör vi när barnen blir sjuka? hur gör vi när barnen blir sjuka? Råd till föräldrar med barn i förskolan Denna broschyr riktar sig till föräldrar med barn i förskolan, den är tänkt som en hjälp på vägen när barnen blir sjuka. För informationen

Läs mer

Hurlers sjukdom Mukopolysackaridos Typ I

Hurlers sjukdom Mukopolysackaridos Typ I Svenska MPS-fOreningen Tillsammans för ett bättre liv www.mpsforeningen.se mps-foreningen@sverige.nu Denna broschyr är framarbetad av engelska MPS föreningen efter ett samarbete mellan föreningen, familjerna

Läs mer

Seminarier. eller. Trivial Pediatrics

Seminarier. eller. Trivial Pediatrics Seminarier eller Sachsska Barnsjukhuset Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset VT 2012 2012-01-16 Gastro/allmänt Moment Utveckling, Sachsska Barnsjukhuset 1. Oskar 10 år kommer

Läs mer

Förlossning och förlossningsproblem samt vård av kattungar och katthona post partum

Förlossning och förlossningsproblem samt vård av kattungar och katthona post partum Förlossning och förlossningsproblem samt vård av kattungar och katthona post partum Parturition, problems during parturition and care of kittens and queen postpartum Sandra Wester och Nina Strömbom Sveriges

Läs mer

Att lära sig måste få ta sin tid

Att lära sig måste få ta sin tid Råd om amning Att lära sig måste få ta sin tid Starten kan vara lite kämpig, men efter några veckor infinner sig oftast en fungerande rutin och dygnsrytm. Ge inte upp för tidigt. Ge dig och din baby denna

Läs mer

När ditt barn blir sjukt. Information till föräldrar med barn i förskola

När ditt barn blir sjukt. Information till föräldrar med barn i förskola När ditt barn blir sjukt Information till föräldrar med barn i förskola 1 På webbplatsen www.1177.se hittar du egenvårdsråd, texter om barn och hälsa och familjeliv samt öppettider, telefonnummer och e-tjänster

Läs mer

Barn med katarakt Information till familjen

Barn med katarakt Information till familjen Barn med katarakt Information till familjen Innehåll Ögat och den normala synutvecklingen 3 Kongenital katarakt - Medfödd grå starr 3 Amblyopi ( lazy eye ) 4 Praktiska konsekvenser av amblyopi 4 Diagnostik

Läs mer

SJUKVÅRDSKOMPENDIUM FÖR EGENVÅRD PÅ LÄGER

SJUKVÅRDSKOMPENDIUM FÖR EGENVÅRD PÅ LÄGER SJUKVÅRDSKOMPENDIUM FÖR EGENVÅRD PÅ LÄGER Många av de saker som kan hända på ett läger kan man ofta själv avhjälpa på byn tillsammans med andra ledare medan andra saker behöver en mer professionell hjälp.

Läs mer

När ditt barn blir sjukt

När ditt barn blir sjukt När ditt barn blir sjukt 1 Innehåll Sidan Infektioner hos förskolebarn... 4 Barnets infektioner och immunförsvar... 4 Antibiotika... 4 Minska smittan i förskolan... 4 Råd vid infektioner... 5 Feber...

Läs mer

www.libresse.se TJEJ & KILLE

www.libresse.se TJEJ & KILLE www.libresse.se TJEJ & KILLE FÖRORD Text och redaktion: Ulla Rode, Libresse Layout: Charlotte Ikjær 5. oplag 2009 Utgiven av: SCA Hygiene Products AB Konsument Sverige 405 03 GÖTEBORG Tel 020-73 55 00

Läs mer

Kukkunskap. [kukker: utväxt på trädstam] En skrift om mannens kön

Kukkunskap. [kukker: utväxt på trädstam] En skrift om mannens kön Kukkunskap [kukker: utväxt på trädstam] En skrift om mannens kön RFSU:s drivkraft är att förändra och förbättra människors liv och har så varit ända sedan 1933 då organisationen grundades. RFSU är en politiskt

Läs mer

Friska får Praktisk guide till

Friska får Praktisk guide till Friska får Praktisk guide till bättre hälsa Jordbruksinformation 12-2011 Friska får Broschyren Friska får är en handledning i praktisk hälsokontroll av får. Den är riktad till fårägare som vill förbättra

Läs mer