DE FÖRSTA LEVNADSVECKORNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DE FÖRSTA LEVNADSVECKORNA"

Transkript

1 MEDICINSKA PROBLEM DE FÖRSTA LEVNADSVECKORNA Detta är en sammanställning av råd och tips i de första levnadsveckornas barnavård för personal inom mödra- och barnhälsovården. Kompendiet innehåller två delar. Den första handlar om det allmänna omhändertagandet av barnet. Den andra tar upp vanliga symptom som kan dyka upp, tänkbara orsaker och lämpliga åtgärder. Bernt Danielsson Thomas Arvidsson Barnmottagningen Barnhälsovården Box 9 Lillhagsparken Mölnlycke Hisings Backa Får kopieras fritt i oförändrat skick för användning inom mödra- och barnhälsovård. Sypunkter på fakta och önskemål om förändringar i kompendiet kan lämnas via mail 6:e upplagan, jan 2009

2 Innehåll Allmän spädbarnsvård Bad och tvätt 1 Sömn och sovplats 1 Utomhus 1 Navelvård 1 Stjärtvård 2 Vanliga symptom hos nyfödda Slöhet 3 Viktnedgång 3 Förhöjd temperatur 3 Undertemp 4 Blekhet 4 Högröd hudfärg 4 Cyanos 4 Gulsot, Icterus 5 Sprittighet, skakighet 6 Asymmetrisk motorik 6 Kramper 6 Slapphet/Generellt låg tonus 7 Hypertonus 7 Generell infektionsbild 7 Symptom från andningsvägarna Snabb andning 8 Långsam andning 8 Oregelbunden andning 8 Ljudlig andning 9 Hosta 9 Snuva, nästäppa 9 Symptom från ansikte och huvud Svullnader på huvudet 10 Sned/assymmetrisk skallform10 Stor fontanell 11 Liten fontanell 11 Uppdrivna suturer 11 Sned näsa 12 Svullna ögonlock 12 Variga ögon 12 Röda ögon 13 Vita pupiller 13 Symptom från rygg och extremiteter Sneda fötter 14 Sammanväxta tår 14 Liten grop över sacrum 14 Resistens över sacrum 15 Asymmetriska glutealveck 15 Knäpp i leder 15 Instabila höfter 16 Symptom från buken Navelbråck 17 Ljumskbråck 17 Linea alba bråck 17 Röd navel 18 Vätskande navel 18 Granulom i naveln 18 Symptom från mag- tarmkanalen Kräkningar 19 Diarré 19 Blodig avföring 19 Ingen avföring 20 Symptom från genitalia Svullen pung 21 Retentio testis 21 Penis med avvikande utseende 21 Svullna labiae 22 Blodig flytning 22 Vulva med avvikande utseende 22 Symptom från urinvägarna Grumlig urin 23 Röd urin 23 Ingen urin 23 Symptom från huden Mörkbruna fläckar 24 Ljusbruna fläckar 24 Röda fläckar 24 Röda småprickar 25 Plitor 25 Vätskefyllda blåsor 25 Röda, svullna bröst 26 Infekterade navelband 26 Torr, fjällande hud 26 Marmorerad hud, halvsidig färgskillnad 27 Svettning 27 Bilaga: Bilirubinkurva de första levnadsdygnen.

3 MEDICINSKA PROBLEM DE FÖRSTA LEVNADSVECKORNA 1 ALLMÄN SPÄDBARNSVÅRD Bad och tvätt Det är oftast inte nödvändigt att bada de första veckorna. En del barn blir rädda i vattnet. Tvätta stjärten räcker bra. Kolla att det är rent mellan blygdläpparna. Rör inte förhuden. Se till att barnet har det tryggt och ombonat när det tvättas. Tvål behövs sällan. Intorkat bajs löses med olja, t.ex. barnolja eller rapsolja. Har barnet bara kissat kan man byta blöja utan att tvätta. Sömn och sovplats Spädbarn sover olika mycket. Det går inte att tvinga in spädbarn i speciell sömnrytm. Föräldrarna bör anpassa sig till barnets rytm. Barnet bör sova i ryggläge. Detta minskar risken för plötslig spädbarnsdöd. Huvudet skall stödjas av en kudde, ca 5 cm tjock, för att undvika att huvudets stödyta plattas till på de barn, som sällan byter huvudläge. Vissa barn vägrar att sova i ryggläge. Pröva då sidoläge. Faran med sidoläget är att barnet kan rulla över i bukläge. Detta kan förhindras med lämpligt placerad extrakudde eller specialkudde. Ibland bryr sig barnet inte om de senaste forskningsresultaten utan insisterar på att sova i bukläge, särskilt gäller det sätesbarn. Då gäller det att få föräldrarna att förstå att det faktiskt gick nästan lika bra för hela deras generation att sova på mage, och att man inte kan bestämma allt, ens för ett spädbarn. Spädbarn fryser lätt och bör ha det ganska varmt i sovrummet, åtminstone 20 grader. Man bör packa in barnet väl, men inte så tätt att rörligheten hämmas. Känns händerna varma fryser barnet inte. Utomhus Det är inte nödvändigt för barnet, men kanske för mor, att gå ut under den första veckan. Vid köldgrader bör man, under de första levnadsveckorna, begränsa utevistelsen, speciellt om det är blåsigt. Vid temperaturer under +5 grader bör månadsgamla barn inte lämnas att sova utomhus i vagn. Spädbarn, som ligger stilla i vagn och kärra, fryser lätt. Vid köldgrader måste de vara ordentligt nerpackade. Det är större risk att de har för lite än för mycket kläder på sig. Använd ingen salva i ansiktet. Under sommarhalvåret med temperaturer över +10 grader är det bara nyttigt med utomhusluft. Spädbarn bör inte visas i solen. Skydda med tunna kläder och mössa. Solbränna är inte något att sträva efter hos småbarn. Navelvård Klipp gärna bort klämman. Den är i vägen och kan skava. Klipp strax under klämman. Använd inget sårpuder rutinmässigt. Bad och tvätt påverkas ej av kvarvarande navelstump. Lapispenna bör undvikas. Minsta hudkontakt ger upphov till skador. BARN OCH UNGDOMSMEDICIN

4 2 MEDICINSKA PROBLEM DE FÖRSTA LEVNADSVECKORNA Stjärtvård Spola med vatten eller tvätta med vattenindränkt tvättlapp. Snåla med tvål. Färdigfuktade engångstvättlappar kan vara bra, när vatten saknas, men skall i övrigt undvikas pga konserveringsmedel. Kiss i blöjan irriterar i regel varken barnet eller huden. Rutinmässigt behövs det ingen salva. Om stjärten har tendens att bli röd kan man, förutom luftning, pröva att byta blöjsort. Ibland går det bättre med en annan pappersblöja, ibland är en tygblöja att föredra.

5 MEDICINSKA PROBLEM DE FÖRSTA LEVNADSVECKORNA 3 VANLIGA SYMPTOM HOS NYFÖDDA Slöhet Dålig sugförmåga. Stillsam motorik. Mycket sömn. För lite mat. Infektion. Läkemedelspåverkan. Hjärtfel. Hjärnskada. Kontakta läkare eller sjukhus. Stor individuell variation. Många friska barn är ganska stillsamma de första dagarna. Vid misstanke om för lite mat, gör amningsobservation, pröva intensiv-amning, eller eventuellt tillägg. Följ vikten. Tät uppföljning, så att Du kan bedöma eventuell försämring. Viktnedgång Större viktsfall än 10%. Ej återfått födelsevikt vid en veckas ålder. Infektion. Nedsatt vitalitet av andra skäl. Maternella orsaker, exempelvis för lite mat Om ej uppenbar matbrist, kontakta läkare eller sjukhus. Ju tidigare och oftare barnet får suga, desto fortare kommer mjölken. Trenden och barnets allmänna vitalitet är av betydelse vid bedömningen. Förhöjd temperatur Temp över 37,5 grader. Infektion. Kontakta läkare eller sjukhus om det inte finns en uppenbar och enkel förklaring till febern och barnet verkar piggt. Barn som verkar pigga behöver inte tempas. Temp tas i stjärten. Stick in termometern endast så djupt att metallsensorn döljes. Längre in blir temperaturen högre. Urinvägsinfektion är en ganska vanlig förklaring till feber utan andra symtom och måste alltid uteslutas. Det är ovanligt att mycket kläder eller hög rumstemperatur ger tempstegring. Feber beror på att kroppens termostat av någon anledning ställt in sig på en högre temperatur. Avkylning är ingen behandling utan enbart en påfrestning för barnet.

6 4 MEDICINSKA PROBLEM DE FÖRSTA LEVNADSVECKORNA Undertemperatur Temp under 36,5 grader. Avkylning. Nedsatt vitalitet. Infektion. Kontakta läkare eller sjukhus om barnet inte verkar piggt. Om avkylning är en uppenbar förklaring behövs högre rumstemp, extra kläder och eventuellt en värmedyna. Lågviktiga och tidigt födda barn klarar sämre att hålla sin kroppstemp. Avkylning innebär en stor påfrestning på barnet. Ibland kan temperaturen vara lite låg direkt efter uppvaknandet, men den skall vara normal efter en timma. Blekhet Generell blekhet. Kan även märkas på slemhinnorna. Blodbrist. Infektion. Hypoglykemi. Kyla. Diskutera med läkare och kontrollera blodvärde. Om barnet inte verkar piggt, bör det ske snabbt. Attackvis blekhet är ett vanligt symtom på hypoglykemi och/eller infektion. Normalt blodvärde under första veckan är g hb/l. Högröd hudfärg Generellt högröd hudfärg. Ofta lätt cyanos på händer och fötter. Högt Hb (polycytemi). Vid påtagligt avvikande färg bör barnet kontrolleras, särskilt om det inte verkar helt piggt. Hb och hematokrit bör i så fall tas. Blodet blir tjockt och flyter sämre om det innehåller onormalt mycket röda blodkroppar. Vid hematokrit kring 70% och allmänpåverkan görs ibland blodtappning. Om barnet verkar helt piggt får det dock gärna ha högröd färg. Hematokrit sjunker snabbt utan åtgärder. Cyanos Blåaktig hudfärg över hela kroppen inklusive tunga och slemhinnor (central cyanos) eller endast på extremiteterna (perifer cyanos). Central cyanos. Hjärtfel. Lungsjukdom. Perifer cyanos: Högt Hb. Kyla. Vid central cyanos kontakta barnklinik. Vid perifer cyanos: Se ovan Högröd hudfärg.

7 MEDICINSKA PROBLEM DE FÖRSTA LEVNADSVECKORNA 5 Central cyanos, perifer blekhet, förhöjd andningsfrekvens (>60) och slöhet talar starkt för hjärtfel. Akut till sjukhus!!! Perifer cyanos är vanligt de första dagarna och i regel inget sjukdomssymtom. Cyanos uppstår när g hemoglobin/l blod är reducerat, vilket är fallet vid Hb> g/l. Kramtest: Krama barnets hand, så att blodet försvinner. Observera färgen när blodet återvänder. Gulsot, Icterus Gulfärgning av hud och ögonvitor. Fysiologisk nyföddhetsicterus: Ökad mängd bilirubin p g a sönderfall av stort antal röda blodkroppar och otillräcklig glukuroniseringskapacitet i levern. Hemolytisk sjukdom: Blodkroppssönderfallet ökar ytterligare om mammans och barnets blodgrupper (ABO, Rh, osv) inte stämmer överens och modern immuniserats (bildar antikroppar) mot barnets blodkroppar. Bröstmjölksicterus: Kvarstående måttlig icterus kan bero på att fria fettsyror i bröstmjölken konkurrerar med bilirubin vid upptag i levercellen. Bilirubinvärdet sjunker snabbt om amningen upphör i 2 dagar och stiger när amningen återupptas. Hypothyreos: Ovanlig orsak till kvarstående icterus. Normalt är hypothyreos avslöjad i nyföddhetsscreeningen innan man hunnit fundera över kvarstående icterus. Gallstas: Ovanlig icterusorsak, som ger alltmer gröntonad icterus, då bilirubinet i vävnaden är till betydande del glukuroniserat. Barnet är sjukt, nedsatt vitalitet och matlust. Medfödd hepatit: Risken för detta bör i de flesta fall vara uppmärksammad redan före födelsen. Vid gula ben på tredje dygnet eller tidigare skall bilirubin kontrolleras. Likaså vid påtaglig gulfärgning när som helst. Se diagram, bilaga 1 för ljusbehandlings- och blodbyteskriterier samt icterusvårdprogram, bilaga 2. Immunisering ger tidig icterus med höga värden. Fysiologisk icterus märks mest efter någon vecka. Är barnet lite gult i ansikte och på överkropp brukar det inte föreligga bilirubinvärden på ljusbehandlingsnivå. Det är viktigt att bedöma färgen i neutralt ljus, exempelvis vid ett fönster. Icterus bör vara helt försvunnen efter ungefär en månad. Sprittighet, skakighet Barnet spänner sig och skakar i armar och ben när man tar i det eller stimulerar det på andra sätt. Vid frånvaro av andra sjukdomstecken är sprittighet inget allvarligt fenomen. Sprittighet kan vara ett abstinenssymptom efter långvarigt bruk av opiater, eller andra droger, under graviditeten.

8 6 MEDICINSKA PROBLEM DE FÖRSTA LEVNADSVECKORNA Hantera barnet mjukt och försiktigt. Sprittighet har knappast samband med låga kalcium- eller glukosnivåer i blodet. Sprittighet har inte heller samband med hjärnskador eller kramper. Asymmetrisk motorik Barnet rör ena armen och/eller benet mer än det andra. Sämre kraft i ena armen. Klavikelfraktur. Plexusskada. Hemipares. Kontakta läkare. Klavikelfraktur kan kännas som krepitationer mellan benändarna om man håller med ena handens fingerspetsar över klavikeln och samtidigt rör barnets arm. Klavikelfrakturer läker utan åtgärder på några veckor och då kan ofta en övergående callusknöl kännas. Armpares vid plexusskada kan drabba hela armen eller bara handen. Fraktur och plexusskada inträffar oftast efter traumatiska förlossningar och drabbar i synnerhet stora barn. Kramper Generella ryckningar. Plötsliga tonusförändringar eller färgförändringar. Plötsliga oprovocerade ryckningar i armar och/eller ben. Asfyxi. Cerebral skada. Hypoglykemi. Andra metaboliska störningar. Hjärtarytmi. Godartade insomningsryckningar. Kontakta läkare eller sjukhus. Kramper hos spädbarn kan vara svåra att upptäcka om de t ex yttrar sig som plötslig stelhet eller slapphet eller blekhet. Sänkt medvetande är inte heller lätt att märka. Tag föräldrars rapporter om attackvisa förändringar på allvar. Slapphet/generellt låg tonus Tonus är nedsatt i hela kroppen. Det känns mer än det syns. Frisk normalvariant. Hjärnpåverkan (asfyxi, droger, blödning eller annan skada). Down s syndrom. Turner s syndrom. Nyfödda barn med normal tonus ligger med armar och ben i flexionsställning åtminstone när de är vakna. Tydligast märks nedsatt tonus när man lyfter barnet och håller det i händerna. Barnet har då en tendens att rinna mellan händerna.

9 MEDICINSKA PROBLEM DE FÖRSTA LEVNADSVECKORNA 7 Hypertonus Barnet känns spänt och stelt som en pinne när man tar i det. Det kan också vara lite extra skakigt. Frisk normalvariant. Cerebral irritationer (t ex efter asfyxi vid partus). Abstinenssymptom. Kontakta läkare. Sprittiga barn har ofta lite förhöjd grundtonus. Det betyder i regel ingenting. Generell infektionsbild - Uppfödningssvårigheter. Viktfall. - Svårigheter med temperaturreglering. - Andningsstörning. - Nedsatt tonus och spontanaktivitet. - Hudförändringar såsom icterus, petechier, pustler. Urinvägsinfektion utvecklas 3-6 dagar postpartum. Sepsis med GBS (grupp B streptokocker) oftast dramatiskt, snabbt förlopp. Likaså staphylokocksepsis, som dock kan ha föregåtts av hudförändtingar, pustler, pemfigoida blåsor. Bråttom!!! Till en början ofta vaga, svårtolkade symptom såsom viss stillsamhet, blekhet och cyanos.

10 8 MEDICINSKA PROBLEM DE FÖRSTA LEVNADSVECKORNA SYMPTOM FRÅN ANDNINGSVÄGARNA Snabb andning Andningsfrekvens över per minut. Infektion. Aspiration. IRDS. Cerebral irritation. Hjärtinkompensation Kontakta läkare. IRDS brukar debutera under det första dygnet. Den medför ofta grunting (ljudlig, stötande utandning) och indragningar som tecken på att lungorna är stela. Aspiration ger i regel en plötslig förhöjning av andningsfrekvensen och startar ofta med en episod då barnet tappar andan och färgen. Vid infektion kommer symptomen mer smygande och barnet kan bli slöare och eventuellt stiga eller sjunka i kroppstemperatur. Långsam andning Andningsfrekvens under 30 per minut. Läkemedelspåverkan, vanligtvis morfinanalgetica, sedativa. Kontakta läkare. Påverkan av morfinanalgetica givet vid förlossningen bör ge med sig inom ett par dygn. Om mamman äter psykofarmaka kan det vara en orsak. Om barnet är drogpåverkat kan det också ha nedsatt tonus och dålig sugförmåga. Oregelbunden andning Varierande andningsfrekvens. Ibland andningsuppehåll. I regel ett normalt fenomen om barnet verkar piggt för övrigt. Inga om inte andningsuppehållen är längre än några sekunder. Många nyblivna föräldrar oroar sig för att barnet inte andas. Ibland är andningen så ytlig att det är svårt att se den. Den sker ju mest med magen som är skymd av blöja och sängkläder. Vill föräldrarna förvissa sig om att barnet andas kan de gå efter barnets ansiktsfärg. Är den normalt rosig betyder det att barnet får syre och att andningen fungerar.

11 MEDICINSKA PROBLEM DE FÖRSTA LEVNADSVECKORNA 9 Ljudlig andning Stånkande ljud vid utandning. Dragande ljud vid inandning. Snörvlingar från näsan. Pneumoni. Aspiration. IRDS. Mjukt larynxbrosk. Slem eller svullnad i näsan. Inandningsljud betyder i regel inget om barnet verkar piggt. Utandningsljud i kombination med förhöjd andningsfrekvens bör utredas. Vid snor i näsan kan man pröva med koksaltdroppar. Inandningsljud till följd av mjuka vävnader i larynx finns i regel från första dagarna. De kan finnas kvar under flera månader. Stånkande utandningsljud (grunting) beror på att barnet drar ihop svalget. Därigenom öppnar sig lungorna bättre om de är svullna och stela som vid lunginflammation eller aspiration. Hosta Hosta eventuellt kombinerat med snuva. Förkylning. Annan luftvägsinfektion. Hosta kan vara en naturlig reaktion på mjölk, som stannat i svalget vid matning. Spädbarnet håller luftvägarna fria mha reflexutlöst hosta och nysning. Försök höja huvudändan något. Kontakta läkare om barnet förefaller påverkat. Hosta orsakas ofta av att snor rinner bakåt ned i svalget. Då kan aktiva näsdroppar lindra tillfälligt genom att minska snorsekretionen. Vid förkylning är i regel också någon annan familjemedlem drabbad. Spädbarn får i regel ganska lindriga förkylningar. Amning är inte något säkert skydd mot smitta. Snuva, nästäppa Förkylning. Trånga näsgångar (vid ren nästäppa). Höjd huvudända. Koksaltdroppar vid behov. Aktiva näsdroppar om barnet får svårt att suga p g a nästäppa. Många spädbarn vill bara andas genom näsan. Nästäppan kan därför bli ganska jobbig för dem. Slemhinnan i näsan är mycket känslig. Aktiva näsdroppar kan irritera den och visserligen ge en stunds lindring men därefter förvärra problemet. Koksaltdroppar blandas av 1 ml salt i 1 dl vatten. Dubblar man saltmängden får dropparna pga osmos en lätt avsvällande effekt. En suganordning, NäsFrida, som finns att köpa på Apoteket kan underlätta avlägsnande av snor, men små barn har ibland så mjuk nässtruktur att suget får näsan att kollabera istället för att snoret kommer ut.

12 10 MEDICINSKA PROBLEM DE FÖRSTA LEVNADSVECKORNA SYMPTOM FRÅN ANSIKTE OCH HUVUD Svullnader på huvudet Mjuk, toppig svullnad på huvudet (fostersvulst). Ensidig eller dubbelsidig spänd svullnad över tinningbenen (kefalhematom). Utbredd, degig svullnad diffust över skallen (subgalealt hematom). Trauma vid förlossning. Barn med subgalealt hematom bör observeras neonatalt och få ett tidigt återbesök hos barnläkare eftersom blodförlusten kan bli betydande. Övriga svullnader kräver inga åtgärder. Fostersvulst går tillbaka på någon vecka. Kefalhematom kan ta 1-2 månader innan det helt försvunnit. Subgaleala hematom kan innehålla så mycket blod att barnet får lågt blodvärde och kan få symtom på blodförlust. Blödningen resorberas på ett par veckor. Sned/assymmetrisk skallform Asymmetrisk form på huvudet. Intrauterint snett läge med ojämnt tryck på skallen. Ensidigt läge en längre tid efter födseln. Ingen, eller för hård, kudde. Förlossningsskada på nackmuskulaturen med torticollis som följd. Försök få barnet att ligga med den plattaste sidan av huvudet uppåt. Sned huvudform har i regel ingen större betydelse. Så småningom blir formen normal, även om det kan ta något år. Tidigt födda barn har extra mjuk skalle som lätt blir avlång och tillplattad på den sida som barnet helst ligger på. I extrema fall, som inte visar tendens till normalisering de första månaderna, kan man remittera till plastikkirurg, för att få hjälp med en hjälm, som omformar skallen. Vid torticollis kan bedömning och rådgivning hos barnsjukgymnast vara av värde. Stor fontanell Fontanell som är större än 5 cm i diameter. Även bakre fontanell som är tydligt palpabel. Normalvariant. Hypothyreos. Skelettdysplasi. Lugnande besked om barnet verkar normalt för övrigt.

13 MEDICINSKA PROBLEM DE FÖRSTA LEVNADSVECKORNA 11 Många föräldrar är oroliga för att barnet kan ta skada om man kommer åt och trycker på fontanellen. De kan behöva lugnande besked härvidlag. Om barnets TSH-värde är normalt behöver man knappast fundera över hypothyreos. Ju större fontanellen är desto längre tid tar det innan den är helt sluten. Det brukar dock ske före 18 månaders ålder. Liten fontanell Fontanell som är mindre än 1 cm i diameter. Normalvariant. Inga. Om fontanellen verkligen känns har det ingen betydelse om den är liten. Känns den inte alls, kan man misstänka en onormal suturslutning. Uppdrivna suturer Alla eller vissa suturer känns upphöjda. Skallbenen har pressats ur läge i samband med förlossningen. Tidig suturslutning. Avvakta några veckor. Om vissa suturer fortsätter att vara uppdrivan och om skallformen eller skalltillväxten blir onormal bör barnet undersökas av barnläkare och/eller plastikkirurg. Observera att den kliniska bedömningen är viktigare än röntgen, som ibland missar diagnosen. Plastikkirurgen i Göteborg föredrar foton på huvudet före röntgen, som remisshandling. Sned näsa Olikstora näsöppningar. Nästippen känns ostadig när man trycker på den. Luxation av näsbrosket. Remiss till Öronkliniken för reposition av näsbrosket. Åtgärden är enkel och utförs på några sekunder utan sövning. Utan åtgärd finns risk att ena näsgången blir trängre än den annars skulle ha blivit. Ingreppet bör göras inom ett par dygn. Svullna ögonlock Ögonlocken och vävnaden kring ögonen är svullna.

14 12 MEDICINSKA PROBLEM DE FÖRSTA LEVNADSVECKORNA Conjunctivit. Stasfenomen p g a påfrestningar vid förlossningen. Avvakta några dagar. Om ögonen är variga och röda, kontakta läkare för eventuellt behandling. Om svullnaden beror på conjunctivit är ögonen i regel variga och röda. Stassvullnad går ner på några dagar. Variga ögon Varigt sekret i ena eller båda ögonen. Eventuellt hopklibbade ögonlock. Rodnad conjunctiva. Infektion med stafylokocker, pneumokocker, hemofilus eller chlamydia. Vid behov tvätta med ljummet vatten, gärna med tillsats av 1-2 ml salt per dl. Om besvären inte ger sig på ett par dagar, kontakta läkare för eventuellt behandling och provtagning. Om ögonen är ilsket röda - kontakta Barnmottagning. Om ögonen är ilsket röda är det större risk att chlamydia orsakat infektionen. Till skillnad från övriga bakterier går det vid chlamydiainfektion inte att få bort infektionen med enbart lokalbehandling. I regel ger man erytromycin per os. Odlingstekniken för chlamydia är speciell. De flesta barnmorskor är väl förtrogna med den. Röda ögon Röd missfärgning av ena eller båda ögonen. Infektion. Blödning i conjunctiva. Vid blödning - avvakta. Vid infektion se ovan. Blödning drabbar ofta bara ena ögat och i regel bara en del av ögonvitan, som blir blodröd. En blödning i ögonvitan har ingen medicinsk betydelse. Vid infektion är ögat ofta varigt och lite svullet. Vid infektion av chlamydia blir ögat bli mer ilsket rött än om infektionen orsakats av vanliga luftvägsbakterier. Vita pupiller Ena eller båda pupillerna verkar vita eller opaqa. Den röda ögonbottenreflexen skall kontrolleras på BB och vid 2- månaderskontrollen. Medfödd katarakt. (På äldre barn, retinoblastom) Snar kontakt med ögonläkare.

15 MEDICINSKA PROBLEM DE FÖRSTA LEVNADSVECKORNA 13 Om medfödd katarakt inte upptäcks och opereras under deförsta månaderna riskerar barnet att förlora synen på det drabbade ögat. Vid operation tas den sjuka linsen bort.

16 14 MEDICINSKA PROBLEM DE FÖRSTA LEVNADSVECKORNA SYMPTOM FRÅN RYGG OCH EXTREMITETER Sneda fötter Nedåt- inåtvridna fötter (equino-varus). Uppåt- utåtvridna fötter (plano-valgus). Inåtvridna fötter. Utåtvridna fötter. Fötternas läge och ställning i livmodern. Missbildning. Inåt- eller utåtvridna fötter - ingen åtgärd. Felställningar med fötterna uppåt eller nedåtriktade åtgärdas eventuellt om felställningarna är uttalade och särskilt om de är styva så att fötterna inte passivt kan föras till normalläge. Barnet bör i så fall remitteras till ortoped. Med klumpfot menas equino-varus ställning där felställningen är stel och fötterna inte kan föras till normalställning. I första hand blir det gipsbehandling. Senare kan operation bli aktuell. Övriga mjuka felställningar brukar normaliseras utan åtgärder. Eventuellt rekommenderas föräldrarna att tänja fötterna till normalläge i samband med skötningar. Sammanväxta tår En eller flera tår är helt eller delvis sammanväxta. Medfödd ärftlig faktor. En partiell sammanväxning behöver i regel inte åtgärdas. Tredje och fjärde tån är ganska ofta lite sammanväxta i basen. Det är oskyldigt och ofta har någon av föräldrarna en liknande förändring. Liten grop över sacrum Liten grop av varierande djup i stjärtfåran. Gropen är en anläggningsdefekt i nedre delen av den så kallade neuralfåran som fostret har under ett tidigt skede av sin utveckling. Gropen behöver i regel inte åtgärdas. I de flesta fall är den grund och man kan se botten om man tänjer isär gluteerna. Även djupa gropa blir med tiden grundare och försvinner. I sällsynta fall är gropen en fistelmynning. Misstänker man en fistel kan man röntga med kontrast i gången.

17 MEDICINSKA PROBLEM DE FÖRSTA LEVNADSVECKORNA 15 Resistens över sacrum Kuddig resistens i crena ani. Eventuellt kombinerat med asymmetri av crena ani. Resistensen är oftast ett lipom men kan ibland innehålla nervtrådar till följd av ett lågt myelomeningocele med en slutningsdefekt av sacrum. En tydlig resistens över sacrum bör så småningom kontrolleras av barnläkare. Det är ingen brådska om sacrum känns intakt och barnet är helt normalt för övrigt. Man kan palpera sacrum för att söka efter slutningsdefekt. Vid ettårsåldern, när förbeningen har blivit bättre, kan man se slutningsdefekten med röntgen. Asymmetriska glutealveck När barnet ligger på mage är glutealvecken olikstora och ligger inte mitt för varandra. Höftledsluxation. Normalvariant. Barnläkare eller ortoped bör, inom några dagar, kontrollera om barnet har höftledsluxation. Sedvanlig höftledsundersökning eller ultraljudundersökning kan avslöja om barnet har instabila höfter eller asymmetrisk abduktion. Viss asymmetri av glutealvecken kan förekomma hos helt normala barn. Knäpp i leder Knäppar i framförallt knälederna när man sköter barnet. Ligament som kommer i kläm och smätter till vid vissa rörelser. Lugnande besked till föräldrar. Visa eventuellt för BVCläkare. Ofta misstänker man att det är fel på höftlederna, om det knäpper i leder, när man rör på barnets ben. Luxerbara höftleder ger emellertid inte upphov till hörbara knäppar. Höftledsluxation känns, men hörs inte, även om den rörelse, som känns, när höftleden luxationsprovoceras kallas Ortholani-knäpp.

18 16 MEDICINSKA PROBLEM DE FÖRSTA LEVNADSVECKORNA Instabila höfter Typiska fynd vid höftledsundersökning. Om en höft är konstant luxerad kan barnet vara asymmetrisk i glutealvecken eller ha inskränkt abduktion i höften. Kongenital höftledsluxation eller subluxation. Remiss till ortoped. Von Rosen-skena eller Freyka-kudde. Risken för instabila höftleder ökar om barnet föds i säte. Det är vanligare hos flickor. Nästan alla fall kan upptäckas i nyföddhetsveckan men det krävs en van undersökare. En del missar man och andra verkar kunna debutera först senare. Efter de första veckorna känns höftlederna sällan instabila. De som har luxerat får istället inskränkt abduktionsförmåga på den drabbade sidan.

19 MEDICINSKA PROBLEM DE FÖRSTA LEVNADSVECKORNA 17 SYMPTOM FRÅN BUKEN Navelbråck Naveln putar ut. Defekt i bukväggens muskelskikt. Inga. Ett litet navelbråck försvinner i de flesta fall under det första året. Om navelbråcket finns kvar vid 3-4 års ålder kan det bli aktuellt att operera. Ett navelbråck kompliceras aldrig av inklämning. Skilj navelbråck från det mer ovanliga linea alba bråcket som sitter lite ovanför naveln. (se nedan) Ljumskbråck Kula eller svullnad i ljumsken. Eventuellt svullnad i pungen. Bristfällig slutning av bukväggen. Hänger i regel ihop med testiklarnas nedvandring men kan även drabba flickor. Remiss till kirurg. Ljumskbråck är vanligare hos prematura barn. Inklämning förekommer oftare hos späda barn än hos större. I många fall av inklämning hos spädbarn har man inte tidigare noterat att barnet haft ljumskbråck. Undersök alltid ljumskarna om ett barn börjar gallskrika utan rimlig orsak. Ett inklämt bråck är hårt och ömt. Linea alba bråck Liten utbuktning i medellinjen ovanför naveln. Lucka i det senskikt (linea alba) som förenar höger och vänster sidas bukmuskler. Remiss till kirurg för operation. Bråcköppningen vid linea alba bråck är slitsformad. Det finns därför risk för inklämning. Bråcktypen är ovanlig och kan lätt missas. Röd navel Rodnad hud i naveln. Eventuellt är även omgivande hud röd och svullen. Infektion. Mekanisk eller kemisk irritation. Kontakta läkare för bedömning. Antibiotika?

20 18 MEDICINSKA PROBLEM DE FÖRSTA LEVNADSVECKORNA Bakteriell navelinfektion bör snarast antibiotikabehandlas. Är barnet opåverkat och infektionen måttlig går det bra med peroral behandling i hemmet. Har lapispenna använts för att etsa vätskande granulom i naveln kan rodnaden bero på lapisirritation av huden. Vätskande navel Klar eller varig vätska från naveln eventuellt i kombination med rodnad. Infektion. Granulom. Urachusfistel. Infektion bör behandlas. Granulom bör lämnas i fred. Urachusfistel bör opereras. Ett granulom är en röd slemhinnetapp i botten på naveln. Urachusfistel är en förbindelse mellan blåsan och naveln. Genom den kan urin kontinuerligt sippra fram i naveln. Diagnosen, som är ovanlig, ställs genom analys av vätskan och med röntgen. Granulom i naveln En röd slemhinnetapp i botten av naveln. Rest av navelsträngens slemhinna. Avvakta i första hand. Ett vätskande navelgranulom är helt ofarligt. Lämnar man det i fred så skrumpnar det på några veckor. Det är en utbredd, men onödig vana att lapisera. I värsta fall kan lapis öka irritationen p g a att det är starkt irriterande även på normal hud.

21 MEDICINSKA PROBLEM DE FÖRSTA LEVNADSVECKORNA 19 SYMPTOM FRÅN MAG- TARMKANALEN Kräkningar om Från enstaka småkräkningar till häftiga, täta kräkningar. Normala småkräkningar. Bristfällig funktion av övre magmun. Pylorusstenos. Duodenalatresi. Magsjuka. Komjölksallergi. Infektionssjukdom. Adrenogenitalt syndrom. Kontakta barnläkare om barnet verkar sjukt, går ned i vikt, eller kräkningarna är häftiga. Om barnet verkar piggt och går upp fint i vikt kan man acceptera ganska mycket kräkningar. Vid pylorusstenos verkar barnet hungrigt och kämpar emot kräkningarna som ofta är projektilartade, ej gallfärgade, s.k. kaskadkräkningar. Vid duodenalatresi är kräkningarna gallfärgade. Kräkningsbenägna barn bör hanteras extra försiktigt efter måltider. Blodig kräkning beror oftast på blödning från mors bröst. Diarré Vattnig, frekvent avföring. Tarminfektion. Komjölksintolerans. Följ vikten. Kontakta barnläkare. Svåra diarréer är ovanliga hos spädbarn. Däremot är bröstmjölksavföringen ofta mycket lös och kan komma vid varje mål utan att det är något fel med barnet. Blodig avföring Blodiga strimlor i avföringen. Ljusrött eller mörkt blod blandat i avföringen. Slemhinnebristningar vid analöppningen. K-vitaminbrist. Invagination. Polyper i tarmen. Inflammation i slemhinnan. Enstaka tillfällen med blodstrimmor kan man acceptera utan att göra något. Vid övriga tillfällen - kontakta barnläkare. Ljusröda blodstrimmor kommer i regel från små slemhinneskador strax innanför anus. Man kan ibland upptäcka dem med otoscop. Större blödningar är ovanliga. Ingen avföring Barnet får inte avföring inom timmar efter födelsen.

22 20 MEDICINSKA PROBLEM DE FÖRSTA LEVNADSVECKORNA Imperforerad anus. Stopp i tarmen högre upp. Megacolon. Frisk normalvariant. Kontakta barnläkare. Anus kan kontrolleras med lillfingret. Vid megacolon får barnet segt mekonium och tarmtömningen försvåras. Hittar man ingen annan förklaring kan man behöva kontraströntga magtarmkanalen, för att utesluta stopp i denna.

23 MEDICINSKA PROBLEM DE FÖRSTA LEVNADSVECKORNA 21 SYMPTOM FRÅN GENITALIA Svullen pung Hela eller halva pungen svullen. Hydrocele testis (vattubråck). Ljumskbråck. Stassvullnad efter sätesförlossning. Avvakta vid hydrocele och vid stassvullnad. Ljumskbråck bör opereras. Hydrocele är den i särklass vanligaste anledningen. Vid hydrocele känns en mjuk svullnad kring ena testikeln. De flesta hydrocelen resorberas under de första månaderna. Om det fortfarande finns kvar efter ett halvt år, behöver det antagligen opereras på samma sätt som ett ljumskbråck. Ett ljumskbråck som ger pungsvullnad känns också i ljumsken. Retentio testis Den ena eller båda testiklarna kan inte kännas i pungen. Testikeln har inte vandrat ner utan är kvar i buken eller i inguinalkanalen eller saknas helt. Avvakta. Kontroll vid läkarundersökning vid 6 månader.. Testikeln kan vandra ner senare under det första året. Remittera till kirurg om testiklarna ej är på plats vid 6-månaderskontrollen. Testiklar, som vandrar ned efter födelsen eller är retractila bör kontrolleras årligen för att remitteras till kirurg om de dras upp igen. Penis med avvikande utseende Kurverad penis. Uretra mynnar på undersidan (hypospadi). Missbildning. Remiss till barnkirurg. Vid lindrig hypospadi mynnar uretra på undersidan av ollonet. Mynningen kan också sitta längre proximalt på penis undersida. Penis är inte alltid nedåtböjd vid hypospadi. Svullna labiae Vulva är svullet och rött. Hormonell påverkan. Inga.

24 22 MEDICINSKA PROBLEM DE FÖRSTA LEVNADSVECKORNA Svullnaden brukar gå tillbaka på någon vecka. Slemsekretionen kan vara riklig. Ibland kan den vara lite blodtillblandad utan att det betyder något. Blodig flytning Blodtillblandad flytning från vagina. Hormonell påverkan. Inga. Fenomenet är helt oskyldigt och upphör inom några dagar. Häxmjölk med sekretion från brösten har samma bakgrund. Vulva med avvikande utseende. Stor klitoris. Sammanväxta små blygdläppar. Enbart stor klitoris kan vara helt normalt men också tecken på adrenogenitalt syndrom. Sammanväxta labiae minora är ett lindrigt skönhetsfel. Stor klitoris och lite avvikande utseende på blygdläpparna har ibland feltolkats. I själva verket kan barnet vara en pojke med djup hypospadi där både uretra och pung är kluven. Sammanväxta labiae kan BVC-läkare behandla med östrogensalva, men behandling tillrådes bara om labiae hindrar miktion eller försvårar rengöring. Recidiv efter behandling är vanligt. Tillståndet normaliseras spontant. Övriga misstänkta förändringar bör bedömas av barnläkare. Vid adrenogenitalt syndrom kan stor klitoris göra att barnet felbedöms som pojke. Barnet har ofta dessutom kräkningar. Bestämning av binjurebarkssteroider ger diagnos. Vid djup hypospadi kan man behöva göra kromosomal könsbestämning för att bekräfta könet.

25 MEDICINSKA PROBLEM DE FÖRSTA LEVNADSVECKORNA 23 SYMPTOM FRÅN URINVÄGARNA Grumlig urin Urinen är vitaktigt grumlig och sedimenterar om den får stå. Rikligt med salter i urinen. Inga. Ett vanligt och helt betydelselöst fenomen. Röd urin Urinen är rödaktig (Lisebergsrosa). Salter (urater) i urinen. I sällsynta fall rör det sig om hematuri. Testa med urinsticka om det finns misstanke på hematuri. I vanliga fall ingen åtgärd. Röd urin till följd av salter brukar bara synas de första dagarna, ibland även senare till följd av vätskebrist. Ingen urin Barnet kissar inte det första dygnet. Dålig njurfunktion. Stopp i urinvägarna. Remiss till Barnklinik. I sällsynta fall kan normala barn dröja 36 timmar innan de kissar första gången.

26 24 MEDICINSKA PROBLEM DE FÖRSTA LEVNADSVECKORNA SYMPTOM FRÅN HUDEN Mörkbruna fläckar Upp till cm-stora, mörkbruna, nästan svarta fläckar som kan uppträda var som helst på huden. Pigmenterade kongenitala naevi. Visas så småningom för barnläkare. Mörka,större pigmentnaevi ( >3 cm), som finns från födseln, anses av vissa medföra större risk för malignifiering. Detta är än så länge osäkert, varför frågan bör ventileras med ansvariga hudläkare. Om inte annat bör hudläkare konsulteras av kosmetiska skäl. Ljusbruna fläckar Ljusbruna, ofta ganska stora naevi. Ansamling av pigment. Inga. Ljusbruna fläckar innebär ingen risk för melanom. Ljusbruna, oregelbundna, jämnt färgade fläckar kallas café au lait fläckar. 5, eller fler sådana, med diameter över 5 mm, vid födelsen, indikerar risk för neurofibromatos. Denna diagnos brådskar inte, men får heller inte förbises, då tillståndet kan spåras med fosterdiagnostik. Hörsel- och synutveckling måste följas, då neurofibrom kan skada dessa. Röda fläckar Röda, utbredda fläckar i nivå med huden som bleknar när man trycker på dem. Sitter ofta i panna och nacke, storkbett. Klarröda resistenser som både sticker upp ovanför huden och kan gå ned på djupet, smultronmärken. Kapilläransamling i huden (storkbett). Hemangiom (smultronfläckar). Inga. Storkbett finns redan från födseln. De bleknar bort under det första året. Smultronfläckar utvecklas först efter ett par veckor. De kan fortsätta att växa under flera månader. Så småningom vitnar de och skrumpnar bort. Det kan emellertid ta flera år. Om de börjar blöda kan det hejdas genom att man trycker på dem en stund. Försöker man ta bort dem kan man åstadkomma blödningar och fula ärr.

27 MEDICINSKA PROBLEM DE FÖRSTA LEVNADSVECKORNA 25 Röda småprickar/petechier Knappnålshuvudstora prickar lite varstans på kroppen. Staseffekt. Trombocytopeni. Kontakta barnläkare om det inte är en tydlig staseffekt. Om prickarna enbart syns i ansiktet kan det röra sig om ett stasfenomen från förlossningen. Trombocytopeni kan vara medfödd och överförd från mamman men också symptom på en infektion. Plitor A. Små (2-15 mm) röda, lite upphöjda utslag med så småningom en varkula på toppen. Liknar tonårsfinne. B. Små (någon mm stora) plitor med vit topp. A. Toxiska erythem (uricaria neonatorum). B. Folliculiter. Är det uppenbart att det rör sig om toxiska erythem behövs ingen åtgärd. Folliculiter förekommer övergående i veck och axiller där hud ligger mot hud, samt i blöjområdet. Folliculiter, som breder ut sig över andra hudområden skall tolkas som en allvarligare infektion och visas för barnläkare. Om rodnaderna varierar mycket i storlek och bara vissa är försedda med liten varkula rör det sig sannolikt om toxiska erythem. De är vanliga de första veckorna och försvinner sedan spontant. Allvarliga stafylokockinfektioner yttrar sig i regel antingen som större bölder eller som större vätskefyllda blåsor. Vätskefyllda blåsor En eller flera vätskefyllda, tunnväggiga blåsor upp till någon cm stora. Stafylokockinfektion (bullös impetigo). Epidermiolysis bullosa. Kontakta barnläkare. Vid bullös impetigo är vätskan ofta lite grumlig men kan även vara klar som vatten. Det går lätt hål på blåsan och kvar blir en rodnad vätskande yta. Infektionen kan sprida sig snabbt (timmar) över hudkostymen. Denna stafylokockinfektion skall behandlas med antibiotika så att infektionen inte sprider sig. Epidermiolysis bullosa är en sällsynt, medfödd, allvarlig hudsjukdom som är ärftlig och i regel ger utbredda blåsbildningar.

28 26 MEDICINSKA PROBLEM DE FÖRSTA LEVNADSVECKORNA Röda svullna bröstkörtlar Barnet är svullet och rött vid ena eller båda bröstkörtlarna. Mastit. Hormonell påverkan. Misstänkt infektion bör bedömas av barnläkare. Är bara ena sidan drabbad rör det sig sannolikt om en infektion. I regel är den orsakad av stafylokocker. De första dagarna kan brösten vara hormonellt påverkade och även producera lite häxmjölk. Det brukar i så fall märkas på båda sidorna. Infekterade nagelband/paronychi Rodnad och viss svullnad av nagelbanden på ett eller flera fingrar. Infektion. Mekanisk påverkan-skavning. Rör det sig om en liten förändring kan man vänta ett par dagar. Vid kraftigare förändringar, antibiotikabehandling. Runt stortånaglarna blir det ibland rött och irriterat därför att barnet ligger och sparkar och skaver dem mot madrassen eller täcket. Skydda i så fall stortårna med tjockare sockor eller bandage. Torr fjällande hud Huden är torr, ibland skrynklig och försedd med fina fjäll. Resttillstånd efter hudirritation. Dysmaturitet. Iktyos. Inga. Det blir lika bra utan salvor. Vid dysmaturitet, som beror på att barnet magrat intrauterint är hudkostymen lite för stor, huden skrynklig, torr och fnasig. Detta har inte med vätskebrist att göra. Däremot kan barnet behöva extra mat. En del barn är rodnade och lite irriterade i huden de första dagarna. När irritationen släpper kan huden fjälla som efter en solbränna. En del av dessa barn har iktyosis vulgaris (lindrig fiskfjällssjuka). Marmorerad hud. Halvsidig färgskillnad Huden är blåaktigt ådrad. Ytliga blodkärl skiner igenom den tunna huden. Inga.

29 MEDICINSKA PROBLEM DE FÖRSTA LEVNADSVECKORNA 27 Fenomenet har ingen allvarlig innebörd. Ibland kan huden vara halvsidigt rodnad (Harlequin-fenomen). Det betyder inte heller något för hälsan utan är uttryck för en omogen autonom styrning av genomblödningen. (se nedan) Svettning När människan somnar sänks kroppstemperaturen med 0,3-0,5 grader. Denna process går häftigt till hos en del barn. De blir alldeles genomblöta halvtimman efter insomnandet. Dessa pigga svettare är helt friska och normala.

30

31 450 Hyperbilirubinemi Detta diagram anger i vissa åldrar aningen lägre värden än barnkliniken, DSBUS, men kan tjäna som vägledning för när barnläkare/barnklinik skall kontaktas BYTE s-bilirubin µ-mol/l LJUS Nivåerna bör sänkas vid följande riskfaktorer: Asfyxi med acidos Infektion Hypoglykemi Neurologiska symptom Prematuritet Lätt för tiden Snabb bilirubinstegring ålder i timmar

Goda råd vid infektion. En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner

Goda råd vid infektion. En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner Goda råd vid infektion En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner Bästa tiden att plantera ett träd var för tjugo år sedan, den näst bästa tiden är nu Information

Läs mer

Apotekets råd om. Förkylning hos barn

Apotekets råd om. Förkylning hos barn Apotekets råd om Förkylning hos barn Det finns ungefär tvåhundra olika för kylningsvirus i omlopp. Om ett enda av dem får fäste i ditt barns luftvägar, så svullnar slemhinnan och börjar producera mer slem

Läs mer

Minska risken för plötslig spädbarnsdöd. Sex råd till dig som förälder

Minska risken för plötslig spädbarnsdöd. Sex råd till dig som förälder Minska risken för plötslig spädbarnsdöd Sex råd till dig som förälder Minska risken för plötslig spädbarnsdöd Plötslig spädbarnsdöd är mycket ovanligt, men ändå något som oroar många blivande och nyblivna

Läs mer

Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär

Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär Denna information är utgiven 2008-09-30 av Strama (Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning

Läs mer

Bromma Planeten Sjukdomspolicy

Bromma Planeten Sjukdomspolicy Innehållsförteckning 1 Vår Sjukdomspolicy 2 1.1 När är mitt barn så sjukt så att det behöver stanna hemma?.. 2 1.2 När barnet blir sjukt på förskolan................. 2 1.3 Maginfluensa eller magsjuk.....................

Läs mer

Information om operation av barnbråck hos flickor och pojkar Mer information: Sök http://www.usorebro.se/sv/videoarkiv/ under patientinformation

Information om operation av barnbråck hos flickor och pojkar Mer information: Sök http://www.usorebro.se/sv/videoarkiv/ under patientinformation Kirurgiska kliniken, L-G Larsson, överläkare Reviderat 2014-01-24 Information om operation av barnbråck hos flickor och pojkar Mer information: Sök http://www.usorebro.se/sv/videoarkiv/ under patientinformation

Läs mer

Infektioner hos barn i förskolan

Infektioner hos barn i förskolan Infektioner hos barn i förskolan Johanna Rubin Barnhälsovårdsöverläkare Stockholm SV Stockholm, november 2015 Johanna Rubin Barnhälsovårdsenhet Nord & Sydväst johanna.rubin@karolinska.se Tel: 08 6186386,

Läs mer

Hydrocephalus och shunt

Hydrocephalus och shunt Hydrocephalus och shunt Den här broschyren berättar om hydrocephalus (vattenskalle) och shunt. Den riktar sig i första hand till familjer och personal som kommer i kontakt med barn och ungdomar som har

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd vid vanliga luftvägsinfektioner Antibiotika har räddat miljontals liv......men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika. Sedan 1940-talet har

Läs mer

Tentamensskrivning 2004-12-22 Pediatrik Del I - MEQ-frågor

Tentamensskrivning 2004-12-22 Pediatrik Del I - MEQ-frågor Tentamensskrivning 2004-12-22 Pediatrik Del I - MEQ-frågor. När skrivningen börjar tar Du det första (översta bladet) och vänder det rätt.. Fyll i Din kod högst upp.. Besvara frågan och lägg bladet i kuvertet.

Läs mer

RS-virusinfektion. RS-virusinfektion, ibland mer än en förkylning

RS-virusinfektion. RS-virusinfektion, ibland mer än en förkylning RS-virusinfektion, ibland mer än en förkylning SESYN140130 I den här broschyren kan du läsa om RS-virus (Respiratoriskt syncytievirus) och om hur det smittar, symtom på infektion och vad du ska tänka på

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd vid några vanliga infektioner Antibiotika har räddat miljontals liv...... men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika. I drygt 60 år har penicillin

Läs mer

Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn

Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn 1 Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn Näst efter förkylning är akut öroninflammation den vanligaste infektionssjukdomen hos barn. Det är framför allt små barn som drabbas. Fram till 2 års

Läs mer

RÅD TILL FÖRÄLDRAR VID OLIKA SJUKDOMSTILLSTÅND. Tänk på detta innan barnet går tillbaka till förskola efter sjukdom:

RÅD TILL FÖRÄLDRAR VID OLIKA SJUKDOMSTILLSTÅND. Tänk på detta innan barnet går tillbaka till förskola efter sjukdom: RÅD TILL FÖRÄLDRAR VID OLIKA SJUKDOMSTILLSTÅND Tänk på detta innan barnet går tillbaka till förskola efter sjukdom: Barnets allmäntillstånd gäller = Barnet skall orka delta i förskolans dagliga aktivitet

Läs mer

Ont i halsen. Råd och fakta om ont i halsen på grund av halsfluss. Läs mer på 1177.se/vasterbotten

Ont i halsen. Råd och fakta om ont i halsen på grund av halsfluss. Läs mer på 1177.se/vasterbotten Ont i halsen De allra flesta halsinfektioner läker ut av sig själva inom en vecka, oavsett om besvären orsakas av virus eller bakterier. Har du eller ditt barn halsont och feber utan hosta, heshet eller

Läs mer

Vård av den nyfödda. Mellersta Österbottens centralsjukhus MÖCS Förlossningsavdelning 3 Mariegatan 16-20, Karleby tel. 06 826 4355

Vård av den nyfödda. Mellersta Österbottens centralsjukhus MÖCS Förlossningsavdelning 3 Mariegatan 16-20, Karleby tel. 06 826 4355 Mellersta Österbottens centralsjukhus MÖCS Förlossningsavdelning 3 Mariegatan 16-20, Karleby tel. 06 826 4355 Vård av den nyfödda Ritning: Lotta Sundell HUDVÅRD Kontrollera babyns hud dagligen, speciellt

Läs mer

Apotekets råd om. Magbesvär och mask hos barn

Apotekets råd om. Magbesvär och mask hos barn Apotekets råd om Magbesvär och mask hos barn Besvär som till exempel diarré, kräkningar och mask är vanligare hos barn än hos vuxna. I den här broschyren har vi samlat sådant som är bra att veta som förälder

Läs mer

Förkylningstider stundar. Hur ska jag tänka?

Förkylningstider stundar. Hur ska jag tänka? Förkylningstider stundar. Hur ska jag tänka? Du har ett bra immunförsvar. Var rädd om det. Använd mer av din egen kraft. Undvik antibiotika när det inte behövs. Vårt immunförsvar är en viktig kraft som

Läs mer

Luftvägsinfektioner hos barn. Percy Nilsson Barn- och ungdomscentrum UMAS

Luftvägsinfektioner hos barn. Percy Nilsson Barn- och ungdomscentrum UMAS Luftvägsinfektioner hos barn Percy Nilsson Barn- och ungdomscentrum UMAS Luftvägsinfektioner hos barn Snuva, hosta, feber, ledsen, ont i halsen, ont i örat, röda och svullna ögon, huvudvärk, ont när hon

Läs mer

Bukväggsbråck. Bukväggsbråck. Information inför operation av bukväggsbråck

Bukväggsbråck. Bukväggsbråck. Information inför operation av bukväggsbråck Bukväggsbråck Bukväggsbråck Information inför operation av bukväggsbråck Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona 1 Text Överläkare Agneta Montgomery Utformning,

Läs mer

Ljumskbråck. Ljumskbråck. Information inför operation av ljumskbråck med titthålsmetoden

Ljumskbråck. Ljumskbråck. Information inför operation av ljumskbråck med titthålsmetoden Ljumskbråck Ljumskbråck Information inför operation av ljumskbråck med titthålsmetoden Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona 1 Text Överläkare Agneta Montgomery

Läs mer

Barn, infektioner och antibiotika

Barn, infektioner och antibiotika Hmm... Antibiotika? Ja tack, men helst inte! Barn, infektioner och antibiotika -ett utbildningsmaterial inom ramen för föräldrautbildningen på BVC 1 Infektioner är normalt Småbarn är ofta sjuka i infektioner

Läs mer

RS-virusinfektion. Information om RS-virus och om hur du kan minska risken att ditt barn får en svår infektion

RS-virusinfektion. Information om RS-virus och om hur du kan minska risken att ditt barn får en svår infektion RS-virusinfektion Information om RS-virus och om hur du kan minska risken att ditt barn får en svår infektion Vad är RS-virus? RS-virus är ett av våra vanligaste luftvägsvirus och det sprids lätt. I stort

Läs mer

Infektioner hos barn i förskolan

Infektioner hos barn i förskolan Infektioner hos barn i förskolan Johanna Rubin Barnhälsovårdsöverläkare Stockholm Stockholm, november 2016 Johanna Rubin Barnhälsovårdsenheten johanna.rubin@sll.se Tel: 08-6161551, Mobil: 072-59937644

Läs mer

1. Vänligen läs genom alla 4 fallen. Det är hjälpligt att läsa genom kapiteln om neonatologi i eran rekommenderade pediatrik kurslitteratur.

1. Vänligen läs genom alla 4 fallen. Det är hjälpligt att läsa genom kapiteln om neonatologi i eran rekommenderade pediatrik kurslitteratur. Instruktioner inför neonatal seminarium 9. oktober 2015. 1. Vänligen läs genom alla 4 fallen. Det är hjälpligt att läsa genom kapiteln om neonatologi i eran rekommenderade pediatrik kurslitteratur. 2.

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd vid några vanliga infektioner Antibiotika har räddat miljontals liv...... men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika. I snart 70 år har penicillin

Läs mer

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats.

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Vad var det som gjorde ont i buken? Hur såg blindtarmen ut? Behöver jag äta antibiotika efter operationen?

Läs mer

Hmm... Antibiotika? Ja tack, men helst inte! Barn, infektioner och antibiotika

Hmm... Antibiotika? Ja tack, men helst inte! Barn, infektioner och antibiotika Hmm... Antibiotika? Ja tack, men helst inte! Barn, infektioner och antibiotika En föräldrautbildning inom ramen för BVC:s utbildningsprogram Hmm... Antibiotika? Ja tack, men helst inte! Barn, infektioner

Läs mer

MAGE-TARM-URINVÄGAR- MANLIGA GENITALIA

MAGE-TARM-URINVÄGAR- MANLIGA GENITALIA V MAGE-TARM-URINVÄGAR- MANLIGA GENITALIA 75 Buksmärtor Grad 3 112/Akut: symtomintensitet, komplicerande faktorer etc avgör vårdnivå. Grad 1 3 + trauma 112/Akut: symtomintensitet, komplicerande faktorer

Läs mer

RS-virusinfektion Information om RS-virus och om hur du kan förhindra att spädbarnet får en svår infektion

RS-virusinfektion Information om RS-virus och om hur du kan förhindra att spädbarnet får en svår infektion RS-virusinfektion, mer än en förkylning I den här broschyren kan du läsa om RS-virus (Respiratoriskt Syncytialvirus), hur det smittar, symtom på infektion och hur du kan skydda ditt barn mot smitta. roxenback.com

Läs mer

Tillsammans kan vi minska smittspridning i förskolan

Tillsammans kan vi minska smittspridning i förskolan Tillsammans kan vi minska smittspridning i förskolan Information till familjer med barn i förskola Smitta som sprids på förskolan ställer till bekymmer för barn, personal, syskon och föräldrar. Barn i

Läs mer

RS-virusinfektion. Information om RS-virus och om hur du kan minska risken att spädbarnet får en svår infektion

RS-virusinfektion. Information om RS-virus och om hur du kan minska risken att spädbarnet får en svår infektion RS-virusinfektion Information om RS-virus och om hur du kan minska risken att spädbarnet får en svår infektion Vad är RS-virus? RS-virus är ett av våra vanligaste luftvägsvirus och det sprids lätt. I stort

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd om våra vanliga infektioner Frisk utan antibiotika Antibiotika har räddat miljontals liv...... men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika.

Läs mer

MAGE-TARM-URINVÄGAR- MANLIGA GENITALIA

MAGE-TARM-URINVÄGAR- MANLIGA GENITALIA V MAGE-TARM-URINVÄGAR- MANLIGA GENITALIA 75 Buksmärtor Grad 3 112/Akut: symtomintensitet, komplicerande faktorer etc avgör vårdnivå. Grad 1 3 + trauma 112/Akut: symtomintensitet, komplicerande faktorer

Läs mer

Till dig som får behandling med Diflucan (flukonazol)

Till dig som får behandling med Diflucan (flukonazol) Läs mer Vill du läsa mer om Diflucan, gå in på www.diflucan.se, www.fass.se eller läs bipacksedeln som följer med förpackningen. Till dig som får behandling med Diflucan (flukonazol) Pfizer AB Vetenskapsvägen

Läs mer

Matstrupsbråck. Matstrupsbråck. Information inför operation av matstrupsbråck med titthålsmetoden

Matstrupsbråck. Matstrupsbråck. Information inför operation av matstrupsbråck med titthålsmetoden Matstrupsbråck Matstrupsbråck Information inför operation av matstrupsbråck med titthålsmetoden Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona 1 Text Överläkare Agneta

Läs mer

NYFÖDDAS HEMVÅRDS- FÖRESKRIFTER

NYFÖDDAS HEMVÅRDS- FÖRESKRIFTER NYFÖDDAS HEMVÅRDS- FÖRESKRIFTER Nyföddas intensiv och övervakning PERSONUPPGIFTER namn: födelsetid: Döpt Odöpt Nöddöpt Nöddopet skall bestyrkas i den egna församlingen. födelsevikt: vikten vid hemfärden:

Läs mer

Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär.

Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär. Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär. Anita Groth, privat ÖNH-specialist Strama Vilka är symtomen vid förkylning? Snuva Ont

Läs mer

KONDOM. Kondom är det enda preventivmedel som skyddar både mot könssjukdomar och oönskade graviditeter.

KONDOM. Kondom är det enda preventivmedel som skyddar både mot könssjukdomar och oönskade graviditeter. PREVENTIVMEDEL 866 KONDOM Kondom är det enda preventivmedel som skyddar både mot könssjukdomar och oönskade graviditeter. Kondomfabriken https://www.youtube.com/watch?v=g53iia-gnkg P-PILLER KVINNLIGA KÖNSHORMONER

Läs mer

Apotekets råd om. Ögonbesvär

Apotekets råd om. Ögonbesvär Apotekets råd om Ögonbesvär Om du ofta känner dig trött i ögonen och tycker att det skaver, svider och kliar kan det bero på att ögonen är för torra. Det kan bero på att du har brist på tårvätska, eller

Läs mer

Här får du se några sidor av VIP-boken min kropp. Hela boken är på 24 sidor och kan beställas via www.ltdalarna.se/vip VIP min kr opp

Här får du se några sidor av VIP-boken min kropp. Hela boken är på 24 sidor och kan beställas via www.ltdalarna.se/vip VIP min kr opp VIP min kropp 1 Den här boken handlar om din kropp. Här finns lite fakta om kroppen och om hur du sköter den. Längd och viktkurva kan du fylla i själv efter eller under ditt besök hos skolsköterskan. Likaså

Läs mer

Läpp-käk-gomspalter är vanliga missbildningar. De är välkända och finns beskrivna långt tillbaka i tiden.

Läpp-käk-gomspalter är vanliga missbildningar. De är välkända och finns beskrivna långt tillbaka i tiden. Kunskapssökning Maria Andersson M6 Dalslands folkhögskola 1997 Innehållsförteckning Inledning...2 Vad är en läpp-käk-gomspalt...3 Varför har barnet fått denna missbildning?...3 Allmän skötsel...3 Allmän

Läs mer

FÅTT SVAMP I UNDERLIVET? BEHANDLA DIG SJÄLV MED PEVARYL

FÅTT SVAMP I UNDERLIVET? BEHANDLA DIG SJÄLV MED PEVARYL FÅTT SVAMP I UNDERLIVET? BEHANDLA DIG SJÄLV MED PEVARYL Svamp trivs där det är fuktigt, varmt och tätt, innanför tighta byxor till exempel. DU ÄR INTE ENSAM Svampinfektion i underlivet upplevs ofta som

Läs mer

Navelbråck. Navelbråck. Information inför operation av navelbråck. Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona

Navelbråck. Navelbråck. Information inför operation av navelbråck. Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona Navelbråck Navelbråck Information inför operation av navelbråck Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona 1 Text Överläkare Agneta Montgomery Utformning, PatientForum

Läs mer

Vesikoureteral reflux hos barn. Patient-/föräldrabroschyr

Vesikoureteral reflux hos barn. Patient-/föräldrabroschyr Vesikoureteral reflux hos barn Patient-/föräldrabroschyr TM Att förstå reflux Ditt barn har vesikoureteral reflux (VUR/reflux) vilket innebär att urinen rinner tillbaks från urinblåsan till njuren. Reflux

Läs mer

PRESSINFORMATION HOSTA HOS BARN ETT FAKTAMATERIAL FÖR MEDIA

PRESSINFORMATION HOSTA HOS BARN ETT FAKTAMATERIAL FÖR MEDIA PRESSINFORMATION HOSTA HOS BARN ETT FAKTAMATERIAL FÖR MEDIA Pressmaterial för journalister från BioPhausia. Kontaktperson: Kjell Legernaes, Marknadschef. Tel, vxl: 08-407 64 30, e-mail: kjell.legernaes@medivir.se

Läs mer

Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen. Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare

Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen. Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att

Läs mer

Fall 1. SVK-seminarium Akuta barninfektioner Anna Nordlander, Hanna Hobell & Karl Hildebrand

Fall 1. SVK-seminarium Akuta barninfektioner Anna Nordlander, Hanna Hobell & Karl Hildebrand SVK-seminarium Akuta barninfektioner 170508 Anna Nordlander, Hanna Hobell & Karl Hildebrand Notera att du endast kan förbereda fallen till och med initial handläggning/utredning! Behandling och vårdnivå

Läs mer

Kejsarsnitt. Kanthi Söder Rahm 76 Dagfolkhögskolan Höst 1997 Trollhättan

Kejsarsnitt. Kanthi Söder Rahm 76 Dagfolkhögskolan Höst 1997 Trollhättan Kejsarsnitt Kanthi Söder Rahm 76 Dagfolkhögskolan Höst 1997 Trollhättan Innehållsförteckning: 1 Inledning... 2 2 Varför ett kejsarsnitt?... 2 3 Planerat snitt... 3 4 Akut snitt... 3 5 Olika ärr... 3 6

Läs mer

Apotekets råd om. Akne och rosacea

Apotekets råd om. Akne och rosacea Apotekets råd om Akne och rosacea Akne är ett samlingsnamn för förändringar i form av hudknottror, pormaskar och varblåsor och är mycket vanligt. Akne beror inte på dålig hygien eller speciell mat utan

Läs mer

rosacea Information om ett vuxet problem

rosacea Information om ett vuxet problem rosacea Information om ett vuxet problem 1 RosaceA är den medicinska termen för ett antal hudsymptom som oftast uppträder hos personer över 30 år. (ej att förväxla med akne) Cirka Symptomen på rosacea

Läs mer

vid snarkning Näsvidgare Instruktion New Kvar på plats hela natten Vidgar näsan varsamt Kliniskt testad Lindrar även: Nästäppa Torr mun

vid snarkning Näsvidgare Instruktion New Kvar på plats hela natten Vidgar näsan varsamt Kliniskt testad Lindrar även: Nästäppa Torr mun New Näsvidgare Instruktion MegaVent vid snarkning Kvar på plats hela natten Vidgar näsan varsamt Kliniskt testad Extra mjuk komfort Lindrar även: Nästäppa Torr mun Syns ej Känns ej www.snarkskena.nu Bäst

Läs mer

GRAVIDITET OCH DIABETES

GRAVIDITET OCH DIABETES GRAVIDITET OCH DIABETES Vad är diabetes? Diabetes påverkar kroppens sätt att omvandla mat till energi. När du äter spjälkas maten till bl a glukos som är ett slags socker. Det är "bränslet" som din kropp

Läs mer

Råd och tips till den nya familjen

Råd och tips till den nya familjen Råd och tips till den nya familjen BARNET AMNING Råmjölk finns redan under graviditeten. Kvinnan har mjölk till sitt barn direkt efter förlossningen. Låt barnet suga så ofta hon eller han vill tills barnet

Läs mer

Sonograf EN KARRIÄRMÖJLIGHET FÖR RÖNTGENSJUKSKÖTERSKAN. Karin Asplund Sonograf Maria Zetterman Sonograf

Sonograf EN KARRIÄRMÖJLIGHET FÖR RÖNTGENSJUKSKÖTERSKAN. Karin Asplund Sonograf Maria Zetterman Sonograf Sonograf EN KARRIÄRMÖJLIGHET FÖR RÖNTGENSJUKSKÖTERSKAN Karin Asplund Sonograf Maria Zetterman Sonograf Utbildning till sonograf Uppdragsutbildning vid Karolinska Institutet Vidareutbildning i medicinskt

Läs mer

Henoch-Schönlein purpura

Henoch-Schönlein purpura www.printo.it/pediatric-rheumatology/se/intro Henoch-Schönlein purpura 1. VAD ÄR HENOCH-SCHÖNLEIN PURPURA? 1.1 Vad är det? Henoch-Schönlein purpura kallas också för IgA-vaskulit. Vid Henoch- Schönlein

Läs mer

Elevhälsans medicinska insats PUBERTET. Killsnack

Elevhälsans medicinska insats PUBERTET. Killsnack Elevhälsans medicinska insats PUBERTET Killsnack KÖNSORGANENS ANATOMI Penis Penis är det manliga könsorganet som är uppbyggt av rot, skaft, ollon, sträng och förhud. En del killar oroar sig för om deras

Läs mer

Klåda i underlivet? Så här behandlar du svampinfektion i underlivet.

Klåda i underlivet? Så här behandlar du svampinfektion i underlivet. Klåda i underlivet? Så här behandlar du svampinfektion i underlivet. www.pevaryl.nu Svampinfektion i underlivet upplevs ofta som alltför intimt att tala om. Därför kan den här informationen från oss på

Läs mer

Behandling av rinosinuit (inflammation i näsa och bihålor)

Behandling av rinosinuit (inflammation i näsa och bihålor) Behandling av rinosinuit (inflammation i näsa och bihålor) Sammanfattning Rinosinuit är en inflammation i näsan och bihålorna. Det kan finnas flera orsaker till inflammationen till exempel infektioner

Läs mer

Information om svamp i underlivet. klotrimazol

Information om svamp i underlivet. klotrimazol Information om svamp i klotrimazol Innehåll Svamp i vad är det? 4 Faktorer som kan orsaka svampinfektion i 6 Vilka är symtomen? 8 Smittar svamp? 8 Kan män få svamp? 9 Kan mjölksyrabakterier bota svamp

Läs mer

Att kissa med kateter, en instruktionsbok.

Att kissa med kateter, en instruktionsbok. Att kissa med kateter, en instruktionsbok. Urologiprodukter DOLEMA AB Polygonvägen 73, 187 66 TÄBY Epost: info@dolema.com Telefon: www.dolema.com 08-446 15 06, Telefax: 08-446 15 07 Sid 1 inga är lika!

Läs mer

Rutiner och riktlinjer för smittsamma sjukdomar i barnomsorgen

Rutiner och riktlinjer för smittsamma sjukdomar i barnomsorgen Rutiner och riktlinjer för smittsamma sjukdomar i barnomsorgen När är barnet så sjukt att det ska stanna hemma? Det är barnets behov, som är avgörande för om barnet ska vara hemma, inte föräldrarnas eller

Läs mer

NEUROPEDIATRIK - FALL SEMINARIUM

NEUROPEDIATRIK - FALL SEMINARIUM NEUROPEDIATRIK - FALL SEMINARIUM 4 oktober 2013 Marie Lindefeldt Läs igenom och svara på frågorna till de fem fallen innan seminariet. Vi diskuterar sedan igenom fallen tillsammans. Välkomna! Fall 1 En

Läs mer

Hmm... Antibiotika? Ja tack, men helst inte! Barn, infektioner och antibiotika

Hmm... Antibiotika? Ja tack, men helst inte! Barn, infektioner och antibiotika Hmm... Antibiotika? Ja tack, men helst inte! Barn, infektioner och antibiotika En föräldrautbildning inom ramen för BVC:s utbildningsprogram Hmm... Antibiotika? Ja tack, men helst inte! Barn, infektioner

Läs mer

Om ditt barn får retinoblastom

Om ditt barn får retinoblastom Om ditt barn får retinoblastom 1 Den här broschyren vänder sig till dig som har ett barn som fått diagnosen retinoblastom. Du har säkert många frågor och oroar dig för hur det ska gå för ditt barn. Här

Läs mer

Det akut sjuka barnet. Läkardagarna 2011 Östen Jonsson Barn o ungd.klin USÖ

Det akut sjuka barnet. Läkardagarna 2011 Östen Jonsson Barn o ungd.klin USÖ Det akut sjuka barnet Läkardagarna 2011 Östen Jonsson Barn o ungd.klin USÖ Varningstecken på svår infektion? Vilka ska skickas till sjukhus? Har feber betydelse? Hur länge innan åtgärd? Febernedsättande?

Läs mer

Information till föräldrar med barn som behandlas i von Rosen-skena

Information till föräldrar med barn som behandlas i von Rosen-skena Information till föräldrar med barn som behandlas i von Rosen-skena Docent Göran Hansson Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus Göteborg Copyright Medi-Estate 2012 Inledning I Sverige föds årligen

Läs mer

Patientinformation. Bröstrekonstruktion. Information till dig som ej har erhållit strålbehandling

Patientinformation. Bröstrekonstruktion. Information till dig som ej har erhållit strålbehandling Patientinformation Bröstrekonstruktion Information till dig som ej har erhållit strålbehandling Information för dig som ej erhållit strålbehandling Den här informationen vänder sig till Dig som funderar

Läs mer

Klåda i underlivet? Så här behandlar du svampinfektion i underlivet.

Klåda i underlivet? Så här behandlar du svampinfektion i underlivet. Klåda i underlivet? Så här behandlar du svampinfektion i underlivet. Svampinfektion i underlivet upplevs ofta som alltför intimt att tala om. Därför kan den här informationen från oss på läkemedelsföretaget

Läs mer

Vårdriktlinjer vid akut öroninflammation Gäller för sjuksköterskor i Örebro läns landsting

Vårdriktlinjer vid akut öroninflammation Gäller för sjuksköterskor i Örebro läns landsting Vårdriktlinjer vid akut öroninflammation Gäller för sjuksköterskor i Örebro läns landsting INNEHÅLL Symtom 3 Orsak 3 Differentialdiagnoser 3 Frekvens 3 Läkarkontakt 3 Behandling 4 Kontroller 5 Komplikationer

Läs mer

Ärrbråck. Ärrbråck. Information inför operation av ärrbråck. Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona

Ärrbråck. Ärrbråck. Information inför operation av ärrbråck. Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona Ärrbråck Ärrbråck Information inför operation av ärrbråck Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona 1 Text Överläkare Agneta Montgomery Utformning, PatientForum

Läs mer

FÅTT SVAMP I UNDERLIVET? BEHANDLA DIG SJÄLV MED PEVARYL

FÅTT SVAMP I UNDERLIVET? BEHANDLA DIG SJÄLV MED PEVARYL FÅTT SVAMP I UNDERLIVET? BEHANDLA DIG SJÄLV MED PEVARYL Svamp trivs där det är fuktigt, varmt och tätt, innanför tighta byxor till exempel. DU ÄR INTE ENSAM Svampinfektion i underlivet upplevs ofta som

Läs mer

Barn som behandlas med bål-bengips

Barn som behandlas med bål-bengips Barn som behandlas med bål-bengips Patientinformation från Ortopedkliniken i Linköping Orsak till behandling De vanligaste skälen till behandling med bål-bengips är sen-upptäckt höftledsluxation eller

Läs mer

Antibiotika eller inte, det är frågan. En liten guide om våra vanligaste infektioner

Antibiotika eller inte, det är frågan. En liten guide om våra vanligaste infektioner Antibiotika eller inte, det är frågan En liten guide om våra vanligaste infektioner Råd och fakta om infektioner och antibiotika Bakterier och virus ger infektioner med likartade symtom. Antibiotika hjälper

Läs mer

Hygienrutiner i skolan Råd till skolans personal gällande smittförebyggande insatser

Hygienrutiner i skolan Råd till skolans personal gällande smittförebyggande insatser 2013-04-12 Hygienrutiner i skolan Råd till skolans personal gällande smittförebyggande insatser Råd till skolans personal gällande smittförebyggande insatser God hygien är avgörande för att undvika smitta.

Läs mer

Klåda i underlivet? Så här behandlar du svampinfektion i underlivet.

Klåda i underlivet? Så här behandlar du svampinfektion i underlivet. Klåda i underlivet? Så här behandlar du svampinfektion i underlivet. www.pevaryl.nu Svampinfektion i underlivet upplevs ofta som alltför intimt att tala om. Därför kan den här informationen från oss på

Läs mer

Komplikationer som kan uppstå efter en stomioperation

Komplikationer som kan uppstå efter en stomioperation 06 Komplikationer som kan uppstå efter en stomioperation Vid alla typer av kirurgiska ingrepp får man en genomgång av orsak, fördelar och risker. Vid en stomioperation är riskerna desamma som vid andra

Läs mer

Autoimmuna sjukdomar är sjukdomar som uppkommer p.g.a. av att hundens egna immunförsvar ger upphov till sjukdom.

Autoimmuna sjukdomar är sjukdomar som uppkommer p.g.a. av att hundens egna immunförsvar ger upphov till sjukdom. Autoimmuna sjukdomar är sjukdomar som uppkommer p.g.a. av att hundens egna immunförsvar ger upphov till sjukdom. Kroppen bildar antikroppar mot sig själv. Kan vara antingen ANA - antinukleära antikroppar.

Läs mer

Att vara närstående vid livets slut

Att vara närstående vid livets slut Att vara närstående vid livets slut Kvinnosjukvården / Sunderby sjukhus Gynekologisk cancer Anna Pohjanen Anna Pohjanen 1 av 7 Den sista tiden. När livet går mot sitt slut blir den sjuka tröttare och sover

Läs mer

Min ögonoperation - information inför skelningsoperation 1

Min ögonoperation - information inför skelningsoperation 1 Min ögonoperation - information inför skelningsoperation 1 När jag skulle operera mitt öga fick jag komma till sjukhuset tidigt på morgonen. Jag fick inte äta eller dricka något innan jag åkte hemifrån.

Läs mer

Tentamen i Pediatrik 2008-03-11. Del II - kortsvar

Tentamen i Pediatrik 2008-03-11. Del II - kortsvar Tentamen i Pediatrik 2008-03-11 Del II - kortsvar Kod nr. 1. En 10-årig pojke kommer till din mottagning pga buksmärtor och uttalad trötthet. Enligt mor har han dålig aptit och är ofta trög i magen men

Läs mer

Information om HEMORROJDER, TILLHÖRANDE KLÅDA OCH IRRITATION SAMT YTLIGA SPRICKBILDNINGAR VID ÄNDTARMEN

Information om HEMORROJDER, TILLHÖRANDE KLÅDA OCH IRRITATION SAMT YTLIGA SPRICKBILDNINGAR VID ÄNDTARMEN Information om HEMORROJDER, TILLHÖRANDE KLÅDA OCH IRRITATION SAMT YTLIGA SPRICKBILDNINGAR VID ÄNDTARMEN (prednisolonkaproat / cinkokainhydroklorid) HEMORROJDER Har du hemorrojdbesvär? Du är inte ensam!

Läs mer

Tillväxt på BVC. Varför mäter vi barn? Integrerat mått på fysiskt och psykiskt välbefinnande.

Tillväxt på BVC. Varför mäter vi barn? Integrerat mått på fysiskt och psykiskt välbefinnande. Tillväxt på BVC Höst 2017 Jet Derwig Barnhälsovårdsöverläkare Linda Håkansson/Anette Karsch Vårdutvecklare/Distriktssköterska Kunskapscentrum barnhälsovård Region Skåne Varför mäter vi barn? Integrerat

Läs mer

Scheriproct finns receptfritt på ditt apotek både som suppositorier och rektalsalva. www.scheriproct.se. för mer information och länk till webbshop

Scheriproct finns receptfritt på ditt apotek både som suppositorier och rektalsalva. www.scheriproct.se. för mer information och länk till webbshop Scheriproct finns receptfritt på ditt apotek både som suppositorier och rektalsalva L.SE.12.2014.1480 December 2014 Information om HEMORROJDER, TILLHÖRANDE KLÅDA OCH IRRITATION SAMT YTLIGA SPRICKBILDNINGAR

Läs mer

till dig som ska opereras för Bråck

till dig som ska opereras för Bråck till dig som ska opereras för Bråck Information till dig som ska opereras för bråck Varför bildas bråck? Bråck bildas när en liten säck av bukhinnan glider ut genom ett svagt ställe i bukväggen. Orsaken

Läs mer

Babybojen. Bad i hemmet för små barn

Babybojen. Bad i hemmet för små barn Babybojen Bad i hemmet för små barn Att bada med små barn Fler tips: Att göra före badet 1. Vattenvana - övningar i badet för de minsta När kan min bebis bada Att tänka på Tips när ni badar 2. Övningar

Läs mer

Ljumskbråck. Ljumskbråck. Information inför operation av ljumskbråck med öppen metod

Ljumskbråck. Ljumskbråck. Information inför operation av ljumskbråck med öppen metod Ljumskbråck Ljumskbråck Information inför operation av ljumskbråck med öppen metod Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona 1 Text Överläkare Agneta Montgomery

Läs mer

Till dig som blivit förälder. BB-avdelningen Kvinnokliniken

Till dig som blivit förälder. BB-avdelningen Kvinnokliniken Till dig som blivit förälder BB-avdelningen Kvinnokliniken Inför hemgång När ni kommit hem 1. Ring BHV - barnhälsovården. Meddela att ni kommit hem från BB och boka en tid när ni ska träffas. 2. Ring barnmorskemottagningen

Läs mer

Pevaryl. mot underlivssvamp. www.pevaryl.nu. A division of McNeil Sweden AB, SE-169 90 Solna Telefon: 08-503 385 00, Fax: 08-503 385 50 www.pevaryl.

Pevaryl. mot underlivssvamp. www.pevaryl.nu. A division of McNeil Sweden AB, SE-169 90 Solna Telefon: 08-503 385 00, Fax: 08-503 385 50 www.pevaryl. Pevaryl mot underlivssvamp A division of McNeil Sweden AB, SE-169 90 Solna Telefon: 08-503 385 00, Fax: 08-503 385 50 www.pevaryl.nu SE/PV/14-0804 www.pevaryl.nu I den här foldern har vi samlat information

Läs mer

Struma. Förstorad sköldkörtel

Struma. Förstorad sköldkörtel Struma Förstorad sköldkörtel 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Docent Ove Törring, Karolinska

Läs mer

Barn, infektioner och antibiotika Presentation av ett Stramaprojekt

Barn, infektioner och antibiotika Presentation av ett Stramaprojekt Barn, infektioner och antibiotika Presentation av ett Stramaprojekt En utbildning inom ramen för BVC:s föräldrautbildning Min mamma tycker att jag jämt är sjuk. Ska det vara så? För Strama Halland: Lisa

Läs mer

Apotekets råd om. Svamp och klåda i underlivet

Apotekets råd om. Svamp och klåda i underlivet Apotekets råd om Svamp och klåda i underlivet Klåda i underlivet kan ha många orsaker. Bland kvinnor i fertil ålder är svampinfektion den vanligaste orsaken. Vid användning av antibiotika kan normalfloran

Läs mer

Tid på magen. Aktiviteter som hjälper dig att placera, bära, hålla och leka med din bebis. Varför behöver bebisar tid på magen?

Tid på magen. Aktiviteter som hjälper dig att placera, bära, hålla och leka med din bebis. Varför behöver bebisar tid på magen? Tid på magen Aktiviteter som hjälper dig att placera, bära, hålla och leka med din bebis Colleen Coulter, P.T., D.P.T., Ph.D., P.C.S., Dulcey Lima, C.O., O.T.R./L., Orthomerica Products Inc. Tid på magen-programmet

Läs mer

12-14-RESP-1065639-0000. Nasonex (mometasonfuroat) Äntligen receptfritt på apotek 2013!

12-14-RESP-1065639-0000. Nasonex (mometasonfuroat) Äntligen receptfritt på apotek 2013! Nasonex (mometasonfuroat) Äntligen receptfritt på apotek 2013! Den enda receptfria, anti-inflammatoriska nässprayen godkänd för att lindra besvären vid både bihåleinflammation och allergi På recept sedan

Läs mer

Apotekets råd om. Bett och stick

Apotekets råd om. Bett och stick Apotekets råd om Bett och stick Att upptäcka att man har en fästing kan kännas minst sagt obehagligt. Men lyckligtvis är det ofta helt ofarligt. Fästingen är ett 2 4 millimeter långt spindeldjur som trivs

Läs mer

CORE 1 MEDICINSK YOGA FÖR DIN NEDRE TRIANGEL

CORE 1 MEDICINSK YOGA FÖR DIN NEDRE TRIANGEL CORE 1 MEDICINSK YOGA FÖR DIN NEDRE TRIANGEL IMY Medicinsk Yoga utgår från ett energitänkande som säger att de flesta obalanser, krämpor och sjukdomar vi drabbas av har sitt ursprung i präglingar och blockeringar

Läs mer

BPQ - kroppsupplevelseformuläret

BPQ - kroppsupplevelseformuläret BPQ - kroppsupplevelseformuläret Kroppsupplevelseformuläret består av fem delformulär: 1) medvetenhet, 2) stressreaktion, 3) reaktivitet hos autonoma nervsystemet, 4) stresstyp och 5) hälsoberättelse.

Läs mer

Din guide till YERVOY Patientbroschyr

Din guide till YERVOY Patientbroschyr Innehållet i denna broschyr är förenligt med villkor, enligt marknadsföringstillståndet, avseende en säker och effektiv användning av YERVOY TM Din guide till YERVOY Patientbroschyr Bristol-Myers Squibb

Läs mer

Akne. Sanningar och myter om ungdomsfinnar

Akne. Sanningar och myter om ungdomsfinnar Akne Sanningar och myter om ungdomsfinnar Nästan alla ungdomar har upplevt problem med finnar i ansiktet, på bröstet och på ryggen. Det är så vanligt att det räknas som en del av puberteten. Vad är akne?

Läs mer

FOR ACNE MOT AKNE AKNEN HOITOON IMOD AKNE

FOR ACNE MOT AKNE AKNEN HOITOON IMOD AKNE MANUAL ART NO SR09A 24h HEALING PROCESS Stimulates the bodys own healing powers naturally Stimulerar kroppens egen läkningskraft på ett naturligt sätt. FOR ACNE MOT AKNE AKNEN HOITOON IMOD AKNE MANUAL

Läs mer