1. Fyll i namn och personnummer här ovanför 2. Sätt kryss i rätt studieortsruta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Fyll i namn och personnummer här ovanför 2. Sätt kryss i rätt studieortsruta"

Transkript

1 ID: 0 Namn:. Personnummer:. Studieort: Lund Malmö Helsingborg Svarsformulär T7 VT 2013 ( ) ID: 0 1. Fyll i namn och personnummer här ovanför 2. Sätt kryss i rätt studieortsruta Riv av den här delen av detta ark för att du ska komma ihåg ditt ID-nummer ditt ID är: 0 Svarsformulärsida 1/4

2 Svarsformulär T7 VT 2013 ( ) ID: 0 Flervalsfrågor Neurologi Oftalmologi a 28b 29 30a 30b 31a 31b Oto-rhino-lar a 40b 41a 41b Dermatologi a 60b Infektion (s.3 4) Reumatologi (s.5) 20 Svarsformulärsida 2/4

3 Svarsformulär T7 VT 2013 ( ) ID: 0 Infektion Svarsformulärsida 3/4

4 Svarsformulär T7 VT 2013 ( ) ID: 0 Reumatologi Svarsformulärsida 4/4

5 Skriftligt prov LÄL/LÄMM (VT 2013) De faktiska svarsfrekvenserna är markerade med blå färg efter varje svarsalternativ i flervalsdelarna. Instruktioner 1. Kontrollera att du fått 4 svarsformulär (sida 1 4) Identifikationsblad (för att vi efter rättning skall kunna knyta resultaten till dig) Flervalsfrågor (Neurologi/Oftalmologi/Oto-rhino-laryngologi,Dermatologi), 1 sida Kortsvarsdel Infektion, 1 sida Kortsvarsdel Reumatologi, 1 sida 2. Skriv ditt namn och personnummer på identifikationsbladet och ange studieort 3. Besvara samtliga frågor i svarsblanketterna - ej i frågehäftet 4. Efter provet får du behålla detta häfte med undantag av hudbilderna OBS! På flervalsfrågor skall enbart ett alternativ anges även om du upplever att flera alternativ kan vara möjliga.. Skriver du fler alternativ kommer enbart ditt första alternativ att rättas. På kortsvarsfrågor där flera alternativ efterfrågas skall exakt det antal alternativ som efterfrågas anges. Skriver du fler alternativ kommer de sista inte att bedömas. Om t.ex. två alternativ efterfrågas och du skriver tre alternativ kommer enbart de två första att rättas. Lycka till! Innehåll 1 Neurologi 3 2 Oftalmologi 9 3 Oto-rhino-laryngologi 14 4 Dermatologi 20 Sidan 1 av 29

6 5 Infektion 24 6 Reumatologi 27 Rätta svar är markerade med röd färg Frågor med 30% eller lägre andel rätt svar utgår av psykometriska skäl Reliabilitet (Chronbachs α = 0.81) Sidan 2 av 29

7 Skriftligt prov LÄL/LÄMM71 VT Neurologi 1. På din primärvårdsmottagning träffar du en 20-årig kvinna som för en vecka sedan hade en episod med ca 30 sekunders duration då hon stannade upp, tuggade, och inte svarade på tilltal. Det fanns ingen utlösande förklaring till händelsen. Hon mår för övrigt bra, är heltidsstuderande samt aktiv i den lokala dykarklubben. Rutin-nervstatus är u.a. Vilken handläggning bör du välja? A. Initierar poliklinisk utredning med MR-hjärna och EEG samt skriver remiss till neurolog för uppföljning B. Remiss till akuten för att snabbt få CT-skalle och EEG C. Det behövs varken utredning eller behandling i nuläget D. Initierar behandling med epilepsiläkemedel samt skriver remiss till neurolog för uppföljning E. Remiss till kardiolog för att utesluta hjärtrytmrubbning som förklaring 2. En 34-årig kvinna med känd temporallobsepilepsi fick för en timme sedan ett generaliserat krampanfall som enligt maken varade minst fem minuter. Hon brukar vakna till snabbt efter sina anfall men så sker ej denna gång. Maken ringde efter ambulans och under färden in till sjukhuset får patienten ytterligare två krampanfall utan att vakna upp mellan dem. Hon är vid inkomsten RLS 4, temp 38, respiratoriskt och cirkulatoriskt stabil med regelbunden hjärtrytm och BT 145/95. Bolusdos stesolid 10 mg har givits av ambulanpersonalen utan effekt. Vilken behandlingsstrategi bör du välja för att bryta patientens långdragna konvulsiva status epileptikus? A. Benzodiazepin (tex Diazepam R ) intravenöst i ny bolusdos B. Fosfenytoin (Pro-Epanutin R ) intravenöst i uppladdningsdos C. Valproat (Ergenyl R ) intravenöst i uppladdningsdos D. Benzodiazepin (tex Diazepam R ) intravenöst i ny bolusdos samt valproat (Ergenyl R ) eller fosfenytoin(pro-epanutin R ) intravenöst i uppladdningsdos 3. En tidigare frisk 48-årig kvinna inkommer med ambulans p.g.a. krampanfall. Anhöriga berättar att patienten de senaste veckorna klagat över huvudvärk och att hon varit trött och okoncentrerad vilket patienten i viss mån instämmer i. I status finner du lätt sänkning och pronation höger underarm vid armar framåt sträck och nedsatt kraft vid handtryck på höger sida. I övrigt är status väsentligen normalt. Akut CT skalle påvisar en tumörmisstänkt förändring i vänster storhjärnshemisfär. Enligt röntgenläkaren omges förändringen av ett utbrett ödem med överskjutning av medellinjen 1.5 cm och påverkan av basala cisterner. Prioriterad akut åtgärd? A. Antibiotikabehandling B. Högdos kortison C. Intubering och hyperventilation D. Poliklinisk MR med förtur E. Snabb transport till Neurokirurgisk klinik En 65-årig kvinna inkommer pga nytillkomna gångsvårigheter. Hon har en månads anamnes på rörelseutlöst nacksmärta. Det senaste dygnet har patienten fått tilltagande svaghet i benen, hon kan Sidan 3 av 29 [Neurologi]

8 Fråga 4 fortsätter... Skriftligt prov LÄL/LÄMM71 VT 2013 inte gå utan levande stöd och har svårt att resa sig från sittande. I neurologiskt status noterar du måttlig pares i båda benen, nedsatt sensibilitet för smärta och vibration från mamillarplanet och nedåt, tydligt stegrade reflexer i nedre extremiterna. Babinskis tecken finns bilateralt. Vilken undersökning ska prioriteras? A. EMG B. Lumbalpunktion och likvordiagnostik C. MR av helrygg D. ENG med repetitiv stimulering E. Skelettscintigrafi En frisk 57-årig man kommer till akutmottagningen tillsammans med sin son som uppfattar fadern förvirrad. Under samtalet noterar du att patienten ställer samma frågor flera gånger och att han inte kommer ihåg informationen om att han befinner sig på sjukhus. Verkar dock vara orienterad till tidigare händelser i sitt liv. Du bedömer att patienten är opåverkad och feberfri. Neurologiskt status är normalt. Vilken av nedanstående diagnoser är mest sannolik? A. Frontal hjärninfarkt B. Migrän C. Partiell komplex epilepsi D. Transitorisk global amnesi E. Wernicke-Korsakoff s syndrom årig frisk man söker akut med 3 dagars anamnes på domningar i hela höger ben och höger sida av bålen. Han berättar att han hade en liknande domningskänsla och viss svaghet i vänster ben för några månader sedan, han sökte aldrig läkare och symtomen försvann efter ett par veckor. Neurologiskt status påvisar nedsatt känsel för alla modaliteter i hela höger ben och i bålen på höger sida upp till mamillplanet. Reflexerna är lätt stegrade i vänster ben. I övrigt bedöms status som invändningsfritt. Sannolik orsak till patientens symtom? A. B-12 brist B. Guillain-Barré syndrom C. Multipel skleros D. Myopati E. Polyneuropati 7. En 65-årig man med välreglerat blodtryck och hjärtinfarkt för 10 år sedan söker dig på Vårdcentralen då han de senaste månaderna noterat episoder med dubbelseende. Vid flera tillfällen, oftare de senaste veckorna, har han haft svårt att svälja och talet har varit sluddrigt. Hustrun tycker att han ser trött ut på kvällarna med hängande ögonlock. Vilken diagnos skall misstänkas i första hand? A. Motorneuronsjukdom B. Hjärnstamslesion C. Multipel Skleros Sidan 4 av 29 [Neurologi]

9 Fråga 7 fortsätter... Skriftligt prov LÄL/LÄMM71 VT 2013 D. Myastenia Gravis E. Myopati 8. På barnakuten i Kristianstad, där Du fått ett vikariat, inkommer en 14-årig pojke tillsammans med föräldrarna. Pojken har en känd ventrikuloperitoneal shunt. Han har haft ont i huvudet sedan 3 dagar. Huvudvärken är tryckande. Patienten mår nu illa och vill kräkas. Status: Lite blek, ingen feber. BT 105/70. Puls 80. Inget anmärkningsvärt vid auskultation av hjärta och lungor. Buk: mjuk och oöm. Vilken åtgärd är mest lämplig av nedanstående? A. Beställa akut röntgen shuntöversikt och CT skalle B. Uföra lumbalpunktion C. Beställa CT skalle D. Tillkallar ögonjour för kontroll förekomst staspapiller E. Inläggning, observation 9. En 71-årig kvinna med migrän, astma och Levaxinbehandling remitteras från sin husläkare p.g.a. tilltagande svaghet i höger arm/hand och höger ben sedan 8 månader. De senaste 2 månaderna har det tillkommit lätt svaghet i vänster ben samt sluddrigt nasalt tal och sväljningssvårigheter. I status finner du svaghet i höger arm och hand samt svaghet i båda benen mest uttalat på höger sida, atrofi av de svaga musklerna samt spridda fascikulationer. Talet är dysartriskt och vid inspektion finner du en diskret atrofi av tungan. Reflexerna är stegrade på i höger arm samt i båda benen. Normal sensibilitet. Vilken diagnos bör du misstänka i första hand? A. Malignt gliom B. Motorneuronsjukdom C. Myastenia Gravis D. Myopati E. Polyneuropati årig man söker pga skakningar som han haft i flera års tid men som först nu blivit besvärande. Han har inga skakningar i vila men när han ska dricka kaffe skakar handen så mycket att han får hålla i koppen med båda händerna för att inte spilla. Han har noterat att skakningarna minskar av en liten mängd alkohol. I neurologstatus ser man en postural tremor i händerna, annars normalt rutinnervstatus. Du misstänker essentiell tremor. Vilken utredning är indicerad för att ställa denna diagnos? A. CT skalle B. DAT-scan C. Levodopatest D. EEG E. Ingen ytterligare utredning krävs för att ställa diagnos 11. En 70-årig kvinna som inte varit hos läkare sista 10 åren insjuknar plötsligt med tecken på skada i höger storhjärnshemisfär. CT skalle visar ca 40 ml blödning i putamen. Vilken är den vanligaste bakomliggande orsaken till en sådan här blödning? Sidan 5 av 29 [Neurologi]

10 Fråga 11 fortsätter... Skriftligt prov LÄL/LÄMM71 VT 2013 A. Amyloid angiopati B. Hypertoni C. Kärlmissbildning D. Rökning E. Tumör 12. En 75-årig kvinna har sista åren gått med rullator pga höftledsartros. Tagit en hel del smärtstillande pga artrosen. Bor ensam i lägenhet. Sista 3 månaderna snabbt försämrats avseende kognitiva funktioner. Nu för 3 timmar sedan övergående svaghet i höger övre extremitet. Inkommer akut. Du finner att patienten är helt vaken men har vissa svårigheter med orientering till tid och rum. Möjligen lätt sänkningstendens hö vid armar framåt sträck. Nedsatt rörlighet i nedre extremiteter, anger att det gör ont i höfterna. Inga andra speciella fynd i rutin-nervstatus. Du beställer en akut CT skalle som visar ett kroniskt subduralhematom på vä sida med kompression av vä sidoventrikel och 1,5 cm överskjutning av medellinjestrukturer. Lämplig nästa behandling i detta läge? A. Iv antibiotika B. Iv osmoterapi t ex med mannitol C. Iv steroidbehandling D. Iv trombolys E. NK operation En 65-årig man har beställt tid till dig på vårdcentralen pga yrsel. Har hypertoni som behandlas med tiaziddiuretika. Röker, använder ett glas vin per dag. Han berättar att han sista 3 månaderna känt sig alltmer osäker när han går. Har egentligen inga attacker av yrsel utan mer en känsla av påverkan på balansen. Upplevt sig som lite fumlig i höger övre extremitet senaste 2-3 veckorna. I status noterar du att patienten går osäkert och bredspårigt. Falltendens åt höger vid Romberg. Ataxi i höger övre och nedre extremitet. Babinskis tecken saknas. Vilken orsak till yrseln bör övervägas i första hand? A. Hereditär lillhjärnssjukdom B. Lillhjärnsblödning C. Lillhjärnsinfarkt D. Lillhjärnspåverkan pga alkohol E. Tumör i lillhjärnan 14. En 75-årig man har högt blodtryck som behandlas med enalapril. För ett år sedan upptäcktes förmaksflimmer. Patienten önskade behandling med acetylsalicylsyra som han fått sedan dess. Nu i dag i mataffären segnat ned, blivit svag i höger sida och fått talsvårigheter. Pga missförstånd dröjde ambulanstransporten något. Inkommer nu 3,5 timmar efter insjuknandet till akutmottagningen. Måttlig dysfasi, hemianopsi höger, måttlig högersidig hemipares, lätt högersidig känselnedsättning noteras. NIH stroke scale 10 poäng. Blodtryck 170/90. Puls oregelbunden, frekvens 80. Rutinblodprover inklusive PK är normala. Det har nu gått 3 timmar och 40 minuter. Hur bör man nu resonera? Sidan 6 av 29 [Neurologi]

11 Fråga 14 fortsätter... Skriftligt prov LÄL/LÄMM71 VT 2013 A. Trombolys kan ges om CT är normal B. Ej trombolys pga för lång tid har gått C. Ej trombolys pga behandling med acetylsalicylsyra D. Ej trombolys pga för hög ålder kombinerat med hypertoni E. Ej trombolys pga förmaksflimmer 15. Du har på din mottagning en 71-årig kvinna som kommer på remiss p.g.a. gångsvårigheter. Patienten har svårt att lämna anamnestiska uppgifter som inhämtas från medföljande dotter. Det framkommer att patienten det senaste året fått allt svårare att gå och nu använder rollator. Utöver detta har den intellektuella förmågan försämrats ffa vad gäller minnet. På förfrågan medger patienten att hon inte längre kan hålla urinen. Vid din undersökning finner du bredspårig långsam gång med svårigheter att få med sig fötterna och snubblingstendens. Mini Mental Test är 23/30. Förutom tecken på kognitiv svikt med svårigheter att lämna anamnes bedömer du att status är normalt. Vilken förklaring till symtomen måste misstänkas i första hand? A. Motorneuronsjukdom B. Alzheimers sjukdom C. Kroniskt subduralhematom D. Normaltryckshydrocephalus E. Parkinsons sjukdom 16. En 63-årig manlig överläkare uppvisar tilltagande svårigheter med att sköta sina arbetsuppgifter: Han kommer för sent till jobbet, uppträder omväxlande överdrivet familjärt och aggressivt gentemot patienter och har även gjort sexuella närmanden mot personal vilket aldrig hänt tidigare. Hustrun berättar om en personlighetsförändring som har utvecklats gradvis över minst tre år, maken är irritabel, rastlös, äter glupskt och dricker mer alkohol än tidigare samt spenderar pengar på ett ansvarslöst sätt. Vilken diagnos bör man i första hand misstänka? A. Alkoholdemens B. Alzheimers sjukdom C. Psykos D. Frontotemporal demens E. Bipolär sjukdom med mani 17. En 85 år gammal kvinna har Alzheimers sjukdom och bor på ett demensboende sedan 3 år tillbaka. Hon har successivt sedan några veckor börjat bli mer irriterad på de andra medboende och har slagit till en man i rullstol. Hon protesterar och fäktas när personalen försöker hjälpa henne att ta på kläderna och klarar inte att borsta tänderna själv längre. Kognitiv testning kan inte genomföras. Patienten uppvisar således beteendestörning (BPSD) vid demens. Ange lämplig initial åtgärd: A. Neuroleptika, t ex T Haldol R B. Lugnande, t ex Oxascand R C. Antidepressivum Sidan 7 av 29 [Neurologi]

12 Fråga 17 fortsätter... Skriftligt prov LÄL/LÄMM71 VT 2013 D. Översyn av möjliga utlösande faktorer E. Bälte 18. En patient med status efter stroke har textat sitt som på bilden. Vilken störning av högre funktioner har patienten? A. Visuospatial störning B. Afasi C. Apraxi D. Neglekt E. Exekutiv störning Bild till fråga 18 Färgbild finns på separat blad Som vikarierande husläkare träffar du en tidigare frisk 32-årig man som söker p.g.a. svaghet i benen. Symtomen startade för ca 4 dagar sedan med svaghet i fötterna. Efterhand har även benen blivit svaga och patienten har nu förutom snubblingstendens även svårigheter att resa sig från sittande till stående. Patienten anger också att han för 2-3 dagar sedan började känna domning i fötterna och kanske sedan i går även i fingrarna. Vid undersökning finner du att patienten är svag i benen både proximalt och distalt. Undersökning av känsel utfaller normalt för stick och vibration liksom kraft i armar och händer. Reflexerna är svaga i armarna men går inte att utlösa i benen. Babinskis tecken saknas bilateralt. Vilken orsak till patientens symtom är mest sannolik? A. B-12 brist B. Guillain-Barré syndrom C. Multipel skleros D. Neuroborrelios E. Ryggmärgspåverkan 20. Vilket av följande påståenden om elektroneurografi (ENeG) är korrekt? A. Undersökningen är obligat för att ställa diagnosen polyneuropati B. Undersökningen ger information om funktionen av 1:a- och 2:a-motorneuron C. Undersökningen kan inte utföras på medvetandesänkta patienter D. Undersökningen kan skilja mellan demyeliniserande och axonal neuropati E. Undersökningen är lämplig för att påvisa tecken på ryggmärgsskada Sidan 8 av 29 [Neurologi]

13 Skriftligt prov LÄL/LÄMM71 VT Oftalmologi årig man som hade en hjärtinfarkt för något år sedan. Nu kommer han till din mottagning och uppger att han sedan några dagar tillbaka ser mycket sämre på sitt vänstra öga. Du finner en måttlig afferent pupilldefekt på vänster öga. Status Hö öga: Synskärpa med bästa korrektion: 0.8. Genomfallande ljus: ua. Vä öga: Synskärpa med bästa korrektion: fr 1m. Genomfallande ljus: ua. När du oftalmoskoperar ser du följande bild. Vilken av nedanstående diagnoser är mest sannolik? A. Akutglaukom B. Centralartärocklusion C. Centralvenstrombos D. Diabetesretinopathi E. Maculadegeneration F. Opticusinfarkt Bild till fråga 21 Färgbild finns på separat blad årig kvinna klagar över morgon huvudvärk och att hon sedan en tid känner sig svagare i ett ben. Ibland har hon dessutom missat att se saker som ligger lite vid sidan om. När du undersöker henne finner du att hon har en afferent pupillreflex på hö sida. När du oftalmoskoperar finner du följande bild. Vilken av nedanstående diagnoser är mest sannolik? A. Centralartärocklusion B. Centralvenstrombos C. Diabetesretinopathi D. Papillödem Bild till fråga 22 Färgbild finns på separat blad Sidan 9 av 29 [Oftalmologi]

14 Skriftligt prov LÄL/LÄMM71 VT årig kvinna som genomgick vanlig kataraktoperation på båda sina ögon för 3 år sedan. Hon har hela tiden varit jättenöjd med synen, men sen ett halvår har hon börjat se suddigare på avstånd med vänster öga. Att läsa tidningen går fortfarande bra. Vilken av nedanstående diagnoser är mest sannolik? A. Akutglaukom B. Centralartärocklusion C. Centralvenstrombos D. Efterstarr E. Makuladegeneration årig kvinna som successivt har fått allt svårare att läsa. När du oftalmoskoperar finner du följande ögonbottenbild. Status Hö öga: Synskärpa med bästa korrektion: 0,4. Genomfallande ljus: ua. Vä öga: Synskärpa med bästa korrektion: 0.3. Genomfallande ljus: ua. Vilken av nedanstående diagnoser är mest sannolik? A. Centralartärocklusion B. Centralvenstrombos C. Diabetesretinopati D. Katarakt E. Maculadegeneration F. Öppenvinkelglaukom Bild till fråga 24 Färgbild finns på separat blad årig man som har har varit trött och hängig på sistone. Han har även känt sig törstigare än vanligt. När du tittar in i ögat ser du följande. Sidan 10 av 29 [Oftalmologi]

15 Fråga 25 fortsätter... Skriftligt prov LÄL/LÄMM71 VT 2013 Status Hö öga: Synskärpa med bästa korrektion: 1,0. Genomfallande ljus: ua. Vä öga: Synskärpa med bästa korrektion: 1,0. Genomfallande ljus: ua. A. Centralartärocklusion B. Centralvenstrombos C. Diabetesretinopathi D. Maculadegeneration Bild till fråga 25 Färgbild finns på separat blad 26. Vilka krav gäller för synskärpa och synfält för vanligt körkort (Grupp I, A o B samt traktor) A. Synskärpa 0,5 binokulärt och normalt synfält på vart öga för sig B. Synskärpa 0,5 binokulärt och ett normalt synfält C. Synskärpa 0,5 på vartdera ögat och ett normalt synfält D. Synskärpa 0,5 på ena ögat, 0,3 på det andra och ett normalt synfält årig kvinna som använder månadslinser, söker på vårdcentralen med ett dygns anamnes på rött öga och smärta vid blinkning. Vilken av nedanstående handläggningar är lämpligast? A. Fucidinsyra (Fucithalmic R ) 2 i 6 dagar. B. Kloramfenikoldroppar var 3 e timme i 1 vecka. C. Remitterar till ögon akut. D. Tårersättningsdroppar + icke akut remiss till ögon årig man sökte på vårdcentralen för 5 dagar sedan då han var röd och irriterad i höger öga, han fick [2 p] då behandling med fucidinsyra (Fucithalmic R ) 1 droppe 2. Patienter återkommer nu då han blivit alltmer ljuskänslig och ögat har nu en måttlig ciliär injicering. Du ser inget färgtagande på kornea efter fluoresceinfärgning. (a) Vilken av nedanstående diagnoser är troligast? A. Keratit B. Konjunktivit C. Irit (b) Vilken av följande åtgärder är lämpligast på vårdcentralsnivå? Sidan 11 av 29 [Oftalmologi]

16 Fråga 28 fortsätter... Skriftligt prov LÄL/LÄMM71 VT 2013 A. Akut remiss till ögonklinik B. Byt till Kloramfenikol ögondroppar var 3e timme C. Byt till Kloramfenikol (Chloromycetin R ) ögonsalva var 3e timme årig man med svårbehandlad typ-2 diabetes och hypertoni söker akut på vårdcentralen då han plötsligt märkt att han inte ser på höger öga. När du undersöker honom finner du Visus Hö 0,8, Vä 0,9. Vid synfältsundersökning enligt Donders ser patienten inte åt höger varken med höger eller vänster öga. Vilken av följande åtgärder är lämpligast på vårdcentralsnivå? A. Akut remiss till medicinklinik B. Akut remiss till ögonklinik C. Vanlig remiss till ögonklinik 30. En 22-årig man som för 4 timmar sedan utsatts för misshandel och fått ett knytnävsslag mot vänster [2 p] öga. Han ser suddigt med vänster öga. I status finner du: Status: Höger Vänster Synskärpa 1,0 0,7 Synfält enl Donders ua ua Ögonrörelser ua inskränkt rörlighet uppåt Pupill ua Något trögreagerande (a) Vilken diagnos är mest sannolik vad avser själva ögongloben? A. Bulbruptur/Perforation B. Erosion C. Kontusion (b) Vilken diagnos är mest sannolik vad avser ögonrörligheten? A. Orbitafraktur med påverkan på m. rectus inferior B. Orbitafraktur med påverkan på m. rectus superior C. Orbitafraktur med påverkan på n. oculomotorius D. Orbitafraktur med påverkan på n. troklearis 31. En 4-årig flicka lekte i trädgården då hon trillade och kommer inrusande. Hon verkar irriterad i höger [2 p] öga men verkar inte ha ont. Hon kommer med föräldrarna till vårdcentral där man finner följande: Synskärpa med HVOT-tavla Hö: 0,6 och Vä: 0,9. Höger öga ser du på bilden. Sidan 12 av 29 [Oftalmologi]

17 Fråga 31 fortsätter... Skriftligt prov LÄL/LÄMM71 VT 2013 (a) Vilken diagnos är mest sannolik? A. Bulbruptur/Perforation B. Erosion C. Kontusion (b) Vilken är lämpligaste handläggningen på vårdcentralsnivå? A. Akut remiss till ögonklinik B. Antibiotikasalva C. Expektans Bild till fråga 31 Färgbild finns på separat blad 32. På barnavårdscentralen kommer en 4-årig flicka för 4-års-kontroll. Föräldrarna har inte märkt något anmärkningsvärt och flickan tycker att hon ser bra. Vid undersökning finner du: Synskärpa med HVOT-tavla Hö: 0,6 och Vä: 0,9. Pupiller är normala och cover-test är normalt. Vilken av nedanstående handläggningar är lämpligast? A. Kontroll om 1 år på barnavårdscentralen B. Kontroll vid skolstart hos skolsköterskan C. Snar kontroll på ögonklinik 33. En 4-årig pojke med amblyopi pga nyupptäckt inåtskelning, frisk i övrigt och utan brytningsfel. Graviditeten och förlossningen var normala och det finns ingen hereditet för medfödd ögonsjukdom. Synskärpan är 1,0 på höger öga och 0,3 på vänster öga. Cover-test visar manifest inåtskelning (ca 10 grader) på vänster öga. Vilken är den viktigaste åtgärden för att behandla amblyopin? A. Glasögon med prisma B. Lapp för höger öga C. Skelningsoperation Sidan 13 av 29 [Oftalmologi]

18 Skriftligt prov LÄL/LÄMM71 VT Oto-rhino-laryngologi 34. Kenneth, 37 år, arbetar på lager i dammig miljö. Han röker 20 cig om dagen sedan 20 års tid. I mars söker han dig på vårdcentralen på grund av högersidig nästäppa som tilltagit senaste månaderna. I näsan har du god insyn bilateralt och på höger sida ser du en stor rosa polyp. Vilken blir din nästa åtgärd? A. Nasala steroider i högdos B. Perorala steroider i nedtrappningsschema C. Remiss till ÖNH-akut för käkspolning D. Allergiutredning E. Nasala steroider i högdos och remiss till ÖNH-mottagning för vidare utredning 35. Stella, 4 år kommer till dig på vårdcentralen eftersom hon har feber och halsont sedan 2 dagar. Hon verkar inte förkyld i övrigt. Hon vill inte ens äta sin favorityogurt. I munnen ser du röda stora tonsiller och hon har rikligt med små lymfadeniter på halsen. Vilket test kommer mest sannolikt att ge dig orsaken till hennes symptom? A. Epstein-Barr virusserologi B. CRP C. Strep A D. Cytomegalovirusserologi E. Svalgodling 36. Lovisa, 22 månader, kommer till dig på vårdcentralen efter en plågsam natt hemma. Hon har skrikit hela natten och har temp 39 trots att hon fått paracetamol. Dagen innan var hon litet snuvig men i övrigt opåverkad och hon har inga öronproblem sedan tidigare. I båda öronen ser det ut så här: Vilken behandling rekommenderas i otitkonsensus 2010? A. Aktiv exspektans B. Akut remiss till ÖNH-akutmottagningen för paracentes C. PcV 25 mg/kg 3 i 5 dagar D. PcV 25 mg/kg 3 i 10 dagar E. Amoxicillin 20 mg/kg 3 i 10 dagar Bild till fråga 36 Färgbild finns på separat blad Sidan 14 av 29 [Oto-rhino-laryngologi]

19 Skriftligt prov LÄL/LÄMM71 VT Svetlana har sökt vårdcentralen upprepade gånger pga heshet. Första gången var det i samband med en förkylning. Hon har ett röstkrävande yrke som bingoutropare. Hon slutade röka efter många års försök förrförra året. Nu har det gått två månader och tre antibiotikakurer sedan första gången hon sökte dig och det har inte blivit bättre. När hon äntligen blir ordentligt undersökt finner man följande status: Vad har Svetlana för sjukdom? A. Larynxcancer B. Skrikknottror C. Difteri D. Candida E. Reinkeödem Bild till fråga 37 Färgbild finns på separat blad 38. Ellen, 5 år, har fått sin första tvåhjuling och precis lärt sig att cykla. Tyvärr missbedömer hon sin förmåga när hon skall köra upp för en trottoarkant och står på näsan. Hon springer gråtande in till mamma som ser att hon har ett stort skrapsår på näsan som börjat svullna. Mamma tycker inte att det verkar så farligt. Nästa dag har Ellen blivit ordentligt täppt i näsan. Vilken tur att doktor Jönsson bor precis vid sidan om Ellen! Dr Jönsson tycker heller inte att det ser så farligt ut. Ytternäsan är rak men svullen. Va bra, tänker mamma och går hem med Ellen. Tre dagar senare är Ellen fortfarande nästäppt men har också fått feber och ordentligt ont i näsan. Vilken diagnos borde dr Jönsson ha tänkt på? A. Infektion i skrapsåret B. Näsfraktur C. Orbitabottenfraktur D. Septumhematom/abscess E. Septumdeviation Sidan 15 av 29 [Oto-rhino-laryngologi]

20 Skriftligt prov LÄL/LÄMM71 VT Sten, 48 år, inremitteras till dig på ÖNHakutmottagningen eftersom hans värk i kinden och ner i överkäkständerna inte gått över trots 5 veckors diverse behandlingar. Man har provat nasala steroider i högdos och pcv samt doxycyklin med tillfällig effekt men symptomen återkommer obönhörligt. Distriktsläkaren har förtjänstfullt skickat Sten via röntgen och så här ser bilderna ut: Vilken är den mest sannolika orsaken till Stens värk? A. Käkledsrelaterad värk B. Sfenoidit C. Tandrotsinfektion D. Näspolypos E. Trigeminusneuralgi Bild till fråga 39 Färgbild finns på separat blad 40. Anna, 42 år, kommer till dig på öronakuten eftersom hon är så yr. Det började 2 dagar tidigare med värk [2 p] i vänster öra och sedan slog det lock för örat. Denna morgon kunde hon knappt ta sig ur sängen eftersom allt snurrar. Hon har kräkts flera gånger och eftersom vårdcentralen inte hade några tider kommer hon till dig. Du finner en normal trumhinna på höger öra men vänster buktar och är röd. Med frenzelglasögon ser du en högerslående spontannystagmus. (a) Vad har Anna för diagnos? A. Vestibularisneurit B. Lillhjärnsinfarkt C. Labyrintit D. Godartad lägesyrsel E. Mb Ménière (b) Vilken behandling bör Anna få? A. Paracentes och iv cefotaxim Sidan 16 av 29 [Oto-rhino-laryngologi]

21 Fråga 40 fortsätter... Skriftligt prov LÄL/LÄMM71 VT 2013 B. Steroider i högdos C. Tiaziddiuretika D. Inläggning på strokeavdelning för övervakning E. Epleys manöver årig man som råkade svälja ett ben då han åt gädda. Det kändes omedelbart obehagligt i halsen och [2 p] nästa dag har mannen fått mer ont i bröstet och ut i ryggen. Han har nu också feber. (a) Vilken av nedanstående åtgärder är lämpligast? A. Skriva ut antibiotika och be honom att bara inta flytande kost B. Råda honom att äta grovt knäckebröd för att få benet att lossna C. Skicka honom på en lungröntgen D. Skriva en akut remiss till öron E. Avvakta (b) Vilken diagnos kan bäst förklara hans symtomutveckling? A. Fiskben i tonsillen B. Mediastinit C. Pneumoni D. Hjärtinfarkt E. Dissekerande aortaneurysm 42. Berta, 78 år, träffar dig på medicinakuten där du gör din AT. Berta har haft en TIA för 3 år sedan samt har väl reglerad hypertoni och diabetes typ 2. Vanligtvis klarar hon och maken sig själva. Sedan i morse har hon varit jätteyr och ramlat på väg till toaletten. När hon är stilla känns det bra men så fort hon försökt komma upp ur sängen slår yrseln till igen. Berta kommer in som trombolyslarm men CT skalle är normal. Det ser bra ut i öronen och du kan inte se någon nystagmus, impulstest är normalt men vid Dix-Hallpikes test av höger sida blir hon jätteyr och skriker av fasa samt kniper ihop ögonen. Vilken diagnos är mest trolig? A. Vestibularisneurit B. Lillhjärnsinfarkt C. Labyrintit D. Benign paroxysmal positionell vertigo E. Mb Ménière 43. Filip, 3 år har ätit morot på dagis kl Plötsligt började han hosta men det gick över efter en stund. När pappan hämtar kl mår gossen bra men har låtit litet konstigt när han springer, det piper liksom, berättar förskolepersonalen. Vårdcentralen har stängt när de kommer dit men en sköterska där rekommenderar att de söker på öronakuten i stället. Där har du just gått på kvällsjouren. Vilken av dessa diagnoser är mest troligt orsaken till Filips symptom? A. Astma B. Epiglottit C. Främmande kropp i luftvägen Sidan 17 av 29 [Oto-rhino-laryngologi]

22 Fråga 43 fortsätter... Skriftligt prov LÄL/LÄMM71 VT 2013 D. Laryngotrakeit E. Pneumoni 44. Martin, 28 år, lever hårt. På en fest för två veckor sedan hamnade han i slagsmål men fick själv bara ta emot en rejäl smäll på vänster öga innan han golvade sin antagonist. Dagen därpå var vänsterögat helt igenmurat men blåtiran försvann på cirka tio dagar. Nu har han märkt att han ser dubbelt ibland och hans mamma har tvingat honom till läkare. Du ser honom på öronakuten och noterar att vänster öga är oretat men ser litet insjunket ut. I vertikal blickriktning anger han diplopi. Vilken skada ådrog sig Martin i slagsmålet? A. Näsfraktur B. Mandibelfraktur C. Orbitabottenfraktur D. Isolerad fraktur av arcus zygomaticus E. Trapdoor-fraktur av orbitabotten 45. Sune, 52 år, söker dig på vårdcentralen eftersom han har haft ont i höger öra i flera veckor. Han har en molande värk hela tiden men han kan sova om han tar paracetamol till natten. Hörseln är som vanligt. Han har rökt i 35 års tid minst 20 cig per dag och han dricker en hel del öl på helgerna och ibland på vardagarna. Du tittar in i öronen och där ser det likadant ut på båda sidorna. Hörselgångshuden är blek och oretad och trumhinnorna likaså med normal rörlighet vid siegling. Vilken av följande diagnoser ger mest troligt de symptom han har? A. Malign extern otit B. Cholesteatom C. Larynxcancer D. Mastoidit E. Tonsillcancer 46. Kevin, 7 år, har just kommit hem från en badresa till Turkiet. Han har legat i poolen all vaken tid under vistelsen. Sista dagen började han klaga över högersidig öronvärk och resan hem var olidlig. Höger ytteröra är oretat men hörselgången är röd och rejält svullen med vitt detritus som du försöker rensa bort på öronakuten. Det gör jätteont på Filip och inte ens din bakjour kan se trumhinnan. Kevin har feber 39 sedan samma morgon. Hur behandlar du honom? A. Alsolsprittamponad B. Terracortril med polymyxindroppar 2 3 i 5 dagar C. Alsolsprittamponad och pcv 25 mg/kg 3 i 5 dagar D. Aktiv exspektans E. Pcv 25 mg/kg 3 i 5 dagar 47. Maria, 74 år, insjuknade för tre dagar sedan med högersidig öronvärk. Värken har ökat och senaste dygnet har hon blivit mer lomhörd än vanligt. Att hon inremitteras till dig på öronakuten beror dock Sidan 18 av 29 [Oto-rhino-laryngologi]

23 Fråga 47 fortsätter... Skriftligt prov LÄL/LÄMM71 VT 2013 mest på att hon sedan denna morgon inte kan röra ansiktsmuskulaturen på höger sida. Hon känner sig också våldsamt yr. Inremitterande har också sett små vätskefyllda blåsor i höger hörselgång och på trumhinneytan. Du ser med videofrenzelglasögon att Maria har en vänsterslående spontannystagmus och Weber lateraliserar vänster. Vilken diagnos har Maria mest sannolikt drabbats av? A. Sekretorisk otitis media B. Lbyrintit C. Ramsay-Hunts syndrom D. Mb Ménière E. Vestibularisneurit Sidan 19 av 29 [Oto-rhino-laryngologi]

24 Skriftligt prov LÄL/LÄMM71 VT Dermatologi 48. En flicka söker med ett års anamnes på akne. Hon har papulopustulös akne dels i ansiktet dels på bröst övre del av armar och övre del av rygg. Hon har provat receptfria läkemedel och distriktsläkaren har förskrivit bensoylperoxid (Basiron R ). Hon tycker ingenting hjälper. Vilken av nedanstående behandlingar är mest adekvat i första hand? A. Isotretionin (Roacutan R ) via hudläkare B. Lymecyklin (Tetralysal R ) p.o och adapalen/bensoylperoxid (Epiduo R ) lokalt C. Tretionin kräm (Aberela R ) lokalt 49. Patient med acne som behandlats framgångsrikt med isotretionin (Roacutan R ). Nu söker patienten då han tycker att utslagen inte helt försvunnit. Han önskar ny behandling för sin acne. Det som bekymrar honom är förändringarna på axeln. I övrigt har patienten inga lesioner kvar. Färgbild borttagen här av sekretessskäl Vilken av nedanstående diagnoser är mest sannolik? A. Lokal nodulocystisk akne B. Keloid / hypertroft ärr C. Bullös pemphigoid 50. Medelålders kvinna, rökare, utan heriditet för hudsjukdom. Söker med utslag på en hand sedan flera månader tillbaka. Patienten besväras av utslagen, upplever försämring i samband med arbetet. Färgbild borttagen här av sekretessskäl Vilken av nedanstående diagnoser är mest sannolik? A. Pustulosis palmoplantaris B. Tinea C. Kontaktdermatit D. Iktyos 51. Patient som söker dig pga utslag på penis. Pat vet ej hur länge han haft utslagen och sätter dem själv i samband med byte av partner. När utslagen kom efter partnerbyte oklart. Färgbild borttagen här av sekretessskäl Vilken av nedanstående diagnoser är mest sannolik? A. Herpes B. Kondylom C. Mollusker D. Ulcus Molle Sidan 20 av 29 [Dermatologi]

25 Fråga 51 fortsätter... Skriftligt prov LÄL/LÄMM71 VT 2013 E. Gonorré årig patient söker med detta utslag. Sitter på ena hälften av bålen. Har senaste dagarna innan debut av utslaget haft värk och stickande känsla i samma område, tom sökt vårdcentralen med misstanke på bröstsmärta. Då han senaste tiden haft det mycket stressigt och en pressad livssituation trodde han att det kanske kunde vara hjärtat. Nu fortfarande ont. Färgbild borttagen här av sekretessskäl Vilken av nedanstående diagnoser är mest sannolik? A. Herpes simplex B. Bullös pemphigoid C. Herpes zoster D. Bullös impetigo 53. Skabb, scabies, beror på ett litet humanspecifikt spindeldjur som reproducerar sig i huden där de lägger ägg. Hos en smittad individ måste man söka hitta djuret för diagnos. Hur identifierar man lämpligast spindeldjuret? A. Odling från ett utslag B. Mikroskopi av material från gångar tex mellan fingrarna C. Skrapar upp utslagen med nål och inspektion med förstoringsglas D. Hudbiopsi 54. Hur smittar scabies? A. Enbart via sexuella kontakter B. Via närkontakt t.ex. att man sovit i samma säng C. Huvudsakligen via handskakning 55. Om tumörer i huden. Vilket av nedanstående påståenden är fel? A. Basaliom är en hudcancer med mycket liten risk för spridning men fortsätter växa lokalt i vävnaden om den inte tas bort. B. Den viktigaste prognostiska faktorn för malignt melanom är invasionsdjupet, förekomst av ulceration och/eller mitoser som framgår histopatologiskt. C. Skivepitelcancer är vanligare än malignt melanom i Sverige men orsakar färre dödsfall. D. Amelanotiskt innebär att melanomet har en ovanligt mörkt pigmentnät. Förändringen upptäcks därför ofta tidigt. 56. Vilken av nedanstående tre bilder (A-C) är mest typisk för ett venös bensår? Sidan 21 av 29 [Dermatologi]

26 Fråga 56 fortsätter... Skriftligt prov LÄL/LÄMM71 VT 2013 A. B. C. Färgbild borttagen här av sekretessskäl 57. Flicka söker med utslag. Mamma upptäckte förändringen som inte kliar. Anamnestiskt framkommer att patienten varit på semester i Blekinge för drygt en vecka sedan. Färgbild borttagen här av sekretessskäl Vilken av nedanstående diagnoser är mest sannolik? A. Tinea B. Erythema migrans C. Granuloma annulare 58. Kvinna som söker vårdcentralen med feber och ett svullet underben. Haft propp i samma ben för flera år sedan härefter alltid lite svullen. Nu mycket mer svullen och rodnad. Färgbild borttagen här av sekretessskäl Vilken av nedanstående diagnoser är mest sannolik? A. Erysipelas B. Nedsatt arteriell cirkulation C. Ektyma D. Venöst eksem 59. Frågan utgår. Låg andel rätta svar. Patient söker med långsamt växande förändring i ansiktet. Förändringen har inte blött spontant men vid något tillfälle har patienten rivit hål på den. Färgbild borttagen här av sekretessskäl Vilken av nedanstående diagnoser är mest sannolik? A. Aktinisk keratos B. Nodulärt basaliom C. Ytligt växande basaliom D. Malignt melanom E. Böld åring söker med kliande utslag som ovan, beläget i armveck, knäveck och vid handleder. Utslaget har [2 p] funnits i perioder och nu varit såhär i minst en vecka tror mamma. Sidan 22 av 29 [Dermatologi]

27 Fråga 60 fortsätter... Skriftligt prov LÄL/LÄMM71 VT 2013 Färgbild borttagen här av sekretessskäl (a) Vilken av nedanstående diagnoser är mest sannolik? A. Atopiskt eksem B. Iktyos C. Neurodermit (b) Vilken av nedanstående behandlingar är mest adekvat initialt? A. Grupp två steroid 1 + Mjukgörare B. Grupp fyra steroid 1 + Mjukgörare C. Antihistaminer + Mjukgörare Sidan 23 av 29 [Dermatologi]

28 Skriftligt prov LÄL/LÄMM71 VT Infektion 61. Du träffar en somalisk asylsökande man som anger en två månaders anamnes på viktnedgång och nattliga svettningar. I status finner du en avmagrad man. Ett flertal förstorade lymfkörtlar palperas på halsen. Cor, pulm, buk auskulteras ua. Vilka två infektionsdiagnoser bör du överväga? 62. Vilka är de två förstahandsvalen av antibiotika till en kvinna med nedre UVI? 63. En 20-årig man inkommer med 1 2 dygns anamnes på hög feber. I status finner du bl.a ett BT 90/60 och ett flertal peteckier på kroppen. Pat är en RLS 2. Cor, Pulm, Buk ua. Andningsfrekevens 25/min. Vilken diagnos är mest sannolik? Ange även agens. 64. Vilken eller vilka av följande av patienter (ej allmänpåverkade) med diaréer bör erbjudas antibiotikabehandling A. Pat med Salmonella enteritidis B. Pat med Shigella sonnei C. Pat med Entamöba histolytika D. Pat med Campylobacter jejuni 65. Neutropen feber ska behandlas empiriskt med antibiotika även om svar på etiologiskt agens inte föreligger. Nämn tre antibiotika som har denna indikation godkänd i Fass och som kan ges till en kvinna med bröstcancer som behandlats intensivt med cytostatika och som inkommer med neutropeni och feber 39 utan andra symptom. 66. Du får följande lab-svar på en patient. Tolka alla de olika hepatiterna! Anti-HAV IgM positiv, anti-hav IgG negativ. HBsAg negativ, Anti-HBc negativ, Anti-HBs positiv, Anti-HCV negativ. Ange följande: a) vilken form av hepatit patienten har, b) vilken form patienten är vaccinerad mot, samt c) vilken form patienten aldrig haft. 67. Infektion efter kattbett orsakas till 70% av en specifik bakterie. Vilken bakterie är det, och vilken antibiotikabehandling kan användas per os? 68. Vilken resistensmekanism är orsaken till att pneumokocker kan ha nedsatt känslighet för penicillin? Sidan 24 av 29 [Infektion]

29 Skriftligt prov LÄL/LÄMM71 VT Som infektionsjour får Du reda på att det skall anlända en patient som har vistats på ett franskt sjukhus sedan 1 vecka pga en öppen femurfraktur som opererats därnere. Din bedömning blir att patienten skall betraktas som en högrisk MRSA bärare då patienten är opererad och har ett operationssår som inte är läkt. Du ombesörjer en inläggning på infektionskliniken. Från vilka 4 lokaler vill du odla för att kartlägga ev bärarskap? 70. Vilken är den vanligaste biverkan av β-laktam antibiotika resp aminoglykosider? 71. En 35-årig man insjuknar med feber och värk i kroppen sedan tre dagar tillbaka. Enligt anhöriga har han blivit mer och mer orolig och desorienterad. Han inkommer nu med ett generellt krampanfall. Han har tidigare varit helt frisk. Vid inkomsten temp Ej nackstel. Vilken behandlingsbar diagnos bör övervägas i förstahand? 72. Karl har varit på jakt i de jämtländska skogarna och skjutit både rådjur, harar och fasan. Han insjuknar efter hemkomsten till Skåne med hög feber och en ca 2 3 cm stor rodnad resistens i höger ljumske. Vad är den mest sannolika diagnosen? 73. Kalle 15 år söker dig pga ont i halsen sedan tre dagar. Han har nu även fått snuva. I status finner du lätt rodnade tonsiller utan beläggning samt måttligt förstorade lymfkörtlar i käkvinklarna. Temp 38. Vill du ge antibiotika eller avvakta med antibiotikabehandling? 74. En 65-årig man inkommer med hög feber, BT 90/60, RLS 2, Andningsfrekvens 28/min. Han är tidigare känd bärare av ESBL i urinen. Vilken antibiotikabehandling ordinerar du efter att ha ombesörjt att odlingar tagits? 75. Vad ger Du för iv antibiotika till en patient med typ-1 allergi mot Pc som drabbats av en hud- och mjukdelsinfektion orsakad av både streptokocker grupp A och S. aureus? 76. En tidigare frisk 45-årig kvinna är entusiastisk fågelskådare. Sedan tre veckor har det tillkommit migrerande led/muskel smärtor. Söker nu dig nu då hon inte mår bra. Känner sig yr och har svårigheter att koncentrera sig. Hon har även sett att hon blivit sned i ansiktet. Du ser omedelbart att patienten har en perifer facialispares. Nämn den mest sannolika diagnosen? 77. Flertalet orala penicilliner ska doseras tre ggr dagligen. Detta pga effekten är beroende av? Sidan 25 av 29 [Infektion]

30 Skriftligt prov LÄL/LÄMM71 VT Frågan utgår. Då det i dagsläget finns 5 malariaplasmodier som ger humaninfektion varav minst 2 dvs falciparum och malariae saknar hypnozoitformer i levern har frågan blivit felaktigt formulerad. Vilka fyra malariasorter finns det och vilken har ingen leverfas? 79. Frågan utgår. Oenighet i lärargruppen. Nämn två antibiotika för behandling av Legionella pneumoni? 80. Vad är den troligaste mikrobiologiska orsaken till att avd 23 har intagningsstopp pga att hälften av patienterna (och av personalen) har insjuknat med kräkningar och diarréer? Sidan 26 av 29 [Infektion]

31 Skriftligt prov LÄL/LÄMM71 VT Reumatologi 81. En 30-årig man söker dig för tredje gången på vårdcentralen under loppet av 2 månader pga hosta, snuva och ansiktssmärtor. Du har tolkat hans symtom som ÖLI med sinuit men han har inte blivit bättre efter tre genomförda antibiotikakurer. CRP är 85 mg/l, kreatinin 150 µmol/l, U-stix positiv för blod och proteiner. Vilken diagnos bör du misstänka i första hand? 82. Du träffar en 18-årig man på vårdcentralen som söker på grund av sidoväxlande värk i skinkorna och vissa nätter även smärtor i nedre delen av ryggraden, sedan 4 månader tillbaka. Du misstänker att patienten har en nydebuterad inflammatorisk ryggsjukdom/spondylartrit med engagemang av sakroiliakalederna. Vilken bilddiagnostisk undersökning väljer du i första hand för att bedöma aktuell inflammatorisk aktivitet i sakroiliakalederna? 83. Du träffar på vårdcentralen en tidigare frisk man i 50-årsåldern. Han har den senaste månaden haft allt svårare att klara sitt arbete som byggnadssnickare. Har måttlig värk i muskulaturen men det som besvärar mest är en nypåkommen svårighet att kliva upp på stegar och svårt att gå upp för trappan därhemma. I status hittar du en lätt ömhet i proximal muskulatur och över knogarna noterar du ett laxrött lätt upphöjt hudutslag. Vidare finner du att patienten inte klarar att resa sig utan hjälp från huksittande vid testning. Perifer känsel är normal, liksom extremitetsreflexer. Babinskis tecken saknas. Du tänker på psoriasisartrit men tycker inte att utslagen riktigt stämmer överens med vad du minns från hudkursen Vilken diagnos misstänker du i första hand och vilket blodprov kan styrka din misstanke? 84. En 60-årig kvinna söker på vårdcentralen pga värk och svullnad i höger knäled. CRP är 10. Du misstänker artros och vill stärka din misstanke genom att röntga knälederna. Vid både artrit och artros kan ledbrosket vara reducerat vilket ses på röntgen som minskad ledspringa. Ange två röntgenfynd som är typiska för artros. 85. Vaskulitsjukdomar påverkar blodkärl av olika storlek. Vilken är den vanligaste typen av storkärlsvaskulit hos kaukasier av skandinavisk härkomst? 86. En 70-årig kvinna med seropositiv, nodulibildande reumatoid artrit, behandlas med Methotrexat och Prednisolon. Hon har under lång tid behandlats på vårdcentralen av sköterska pga ett venöst bensår på vänster underben. Vid besök hos sköterskan klagar patienten på att hon sedan någon vecka fått två nya sår på insidan av samma underben. Dessa sår gör, till skillnad från det venösa såret, väldigt ont och hon behöver ta smärtstillande medicin för att dessa sår skall kunna läggas om. Sköterskan undrar nu över orsaken till de nytillkomna såren och du tillkallas i egenskap av AT-läkare på vårdcentralen. Vad är den troligaste genesen till patientens nya sår? Sidan 27 av 29 [Reumatologi]

32 Skriftligt prov LÄL/LÄMM71 VT En ung kvinna söker dig på pga värk i händerna sedan några månader. Du noterar symmetriska svullnader i några MCP- och PIP-leder och misstänker reumatoid artrit. Du förklarar för patienten att du skall ta några blodprover som hjälp i diagnostiken. Hon har hört talas om så kallade reumatiska faktorer och vill veta vad detta är. Du försöker förklara så gott du kan för patienten, men finner det svårt utan att använda för patienten svåra facktermer. Vad är reumatiska faktorer (facktermer skall användas)? 88. En kvinna i 60-årsåldern har under loppet av ett halvår drabbats av både tenosynoviter, och bilateralt karpaltunnelsyndrom. Utredning har inte verifierat någon säker reumatisk sjukdom. Vilka två icke-reumatiska sjukdomar bör du i första hand utesluta? 89. En 35-årig man med psoriasis sedan 5 år tillbaka söker dig på vårdcentralen pga värk och svullnad i en armbåge. Du misstänker samband med hudsjukdomen och erinrar dig att utbredningen av ledinflammationer vid psoriasisartrit kan variera. Du gör ett fullständigt ledstatus och hittar en otvetydig synovit i armbågen, men inget onormalt i övriga leder. Du minns att psoriasisartrit kan förekomma i olika former. Nämn tre varianter av psoriasisartrit. 90. En 33-årig kvinna, tidigare frisk, frånsett att hon vid penicillinbehandling pga luftvägsinfektion reagerat med hudutslag, söker dig efter att ha insjuknat med morgonstelhet och flera svullna och ömma MCPoch PIP-leder på båda händerna. Reumatoidfaktor och anti-ccp är negativa, CRP är 10 mg/l. Du ger patienten ett NSAID och symtomen minskar något, men hon återkommer efter en vecka och klagar över tilltagande trötthet och andfåddhet samt huggande andningskorrelerade smärtor. Hon klagar även över blåsor i munnen. Vilken reumatologisk sjukdom bör du i första hand misstänka? 91. En 30-årig i övrigt frisk man söker pga symtom i form av recidiverande akuta attacker av intensiv värk och svullnad i enstaka leder, oftast en led i taget. Intervall mellan attackerna kan variera från några veckor till flera månader. Attackerna kan vara upp till högst ett dygn och mellan attackerna känner han sig helt frisk. Vid din undersökning i lugnt skede finner du ett helt normalt ledstatus. CRP är 5 mg/l. Du funderar på attacker av kristallartrit (gikt/pseudogikt), men i avsaknad av riskfaktorer och även med tanke på den snabba regressen av symtomen tycker du inte att detta stämmer. Vilken diagnos är mest sannolik? 92. En 46-årig kvinna kommer till dig på Vårdcentralen pga värk i händer och fötter. Hon har haft sådana besvär i över ett år, och har sökt flera läkare, men upplevt att hon inte blivit riktigt tagen på allvar. De senaste månaderna har värken förvärrats. Hon känner sig stel i flera timmar på morgonen. Vid undersökning finner du svullnad av PIP-lederna i pekfingret i höger hand och ringfingret i vänster hand, samt ömhet över flera andra PIP- och MCP-leder och samtliga MTP-leder i båda fötterna. Vilket blodprov ger bäst information om prognosen avseende patientens ledvärk? 93. En 27-årig man söker akut med kraftigt svullet knä sedan drygt en vecka. Sex veckor tidigare var han på Sidan 28 av 29 [Reumatologi]

33 Skriftligt prov LÄL/LÄMM71 VT 2013 resa i sydostasien. I status finner du synovit i höger knä med värmeökning, men ingen rodnad. Övriga leder ua, underbenet är inte svullet. Vilka två differentialdiagnoser måste du i första hand överväga? 94. En 64-årig man söker dig på vårdcentralen. Han har varit på ortopedakuten 3 veckor tidigare med kraftigt svullna stortår på båda sidor. Ortopeden hade punkterad ena leden och sedan sagt att han hade giktkristaller i ledvätskan. Eftersom han får svullna tår 5-6 gånger om året undrar han om man kan göra något förebyggande. Patienten har normalt serum-kreatinin, serum-urat är 520 µmol/l. Vilken medicin föreslår du i första hand i förebyggande syfte? Sidan 29 av 29

2. Skriv ditt namn och personnummer på identifikationsbladet och ange studieort

2. Skriv ditt namn och personnummer på identifikationsbladet och ange studieort Skriftligt prov LÄL/LÄMM71 2013 06 14(VT 2013) Instruktioner 1. Kontrollera att du fått?? svarsformulär (sida 1??) Identifikationsblad (för att vi efter rättning skall kunna knyta resultaten till dig)

Läs mer

Seminariefall: Reumatologi 2 Reumatologi 2

Seminariefall: Reumatologi 2 Reumatologi 2 Reumatologi 2 Patientfall nr 1: 34-årig kvinna Patientfall nr 2: 82-årig kvinna Patientfall nr 3: 47-årig kvinna Patientfall nr 4: 69-årig kvinna Patientfall nr 5: 61-årig kvinna Patientfall nr 6: 30-årig

Läs mer

Om det inte är TIA eller stroke vad kan det då vara? Bo Norrving Neurologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund

Om det inte är TIA eller stroke vad kan det då vara? Bo Norrving Neurologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund Om det inte är TIA eller stroke vad kan det då vara? Bo Norrving Neurologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund TIA/hjärninfarkt Trombocythämmare, statin, blodtryckssänkare, ultraljud halskärl, karotiskirurgi,

Läs mer

Tentamen Medicin A, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi (15 p) Kurskod: MC1006

Tentamen Medicin A, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi (15 p) Kurskod: MC1006 Tentamen Medicin A, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi (15 p) Kurskod: MC1006 Kursansvarig: Sara Nordkvist 2010-12-14 Skrivtid 300 min Totalpoäng: 83 Poängfördelning: Tentamen neurologi: Sara Nordkvist

Läs mer

Delexamination 2. Klinisk medicin Ht2011 MEQ1. 20 poäng

Delexamination 2. Klinisk medicin Ht2011 MEQ1. 20 poäng Delexamination 2 Klinisk medicin Ht2011 MEQ1 20 poäng All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan i bifogat kuvert. Därefter rättvändes nästa

Läs mer

Delexamination 2 VT 2015 2015-04-21. Klinisk Medicin. 21 poäng MEQ 1

Delexamination 2 VT 2015 2015-04-21. Klinisk Medicin. 21 poäng MEQ 1 Delexamination 2 VT 2015 2015-04-21 Klinisk Medicin 21 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert.

Läs mer

Tentamensskrivning i oftalmiatrik 2008-10-13 HT 2008. Poäng del 1: Poäng del 2: Total poäng: Godkänd/Underkänd

Tentamensskrivning i oftalmiatrik 2008-10-13 HT 2008. Poäng del 1: Poäng del 2: Total poäng: Godkänd/Underkänd Tentamensskrivning i oftalmiatrik 2008-10-13 HT 2008 ID-Nr: Nummer: Poäng del 1: Poäng del 2: Total poäng: Godkänd/Underkänd Del 1 1. En 65-årig dam söker dig på allmänläkarmottagningen då hon märkt att

Läs mer

2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:...

2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Skrivning 1, HT 2008 2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Lycka till! 1. Du arbetar som underläkare på ett mindre landsortssjukhus när en 20 årig tidigare frisk man inkommer med ambulans tillsammans

Läs mer

Delexamen 4 Infektion FACIT s

Delexamen 4 Infektion FACIT s MEQ-fråga 2 Sida 1 (7) En 71-årig man inkommer med ambulans. Han har haft snuva, slemhosta och huvudvärk i två dagar. Känt sig varm. I morse påtagligt sämre med frysningar, trötthet, mycket hosta och en

Läs mer

vid Enheten för Öron-, Näs- och Halssjukdomar Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Den 30 mars 2007

vid Enheten för Öron-, Näs- och Halssjukdomar Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Den 30 mars 2007 Tentamen i Oto-Rhino-Laryngologi 1 vid Enheten för Öron-, Näs- och Halssjukdomar Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Den 30 mars 2007 Bengt, Babak, Anna, Nanna och alla andra vid kliniken tackar

Läs mer

VIRUS OCH BAKTERIE SEMINARIE

VIRUS OCH BAKTERIE SEMINARIE VIRUS OCH BAKTERIE SEMINARIE I varje seminariegrupp indelar ni er två och två och ser till att fallen är uppdelade i era smågrupper. Alla skall ha förberett alla case men Ni leder ert/era case och berättar

Läs mer

Luftvägsinfektioner Folke Lagerström Vivalla VC

Luftvägsinfektioner Folke Lagerström Vivalla VC Luftvägsinfektioner Folke Lagerström Vivalla VC Pneumoni - Tonsillit - Sinuit - Otit Vilka bör antibiotikabehandlas? Vilka kan avstå från behandling? Vilka antibiotika bör användas? Tecken allvarlig infektion:

Läs mer

1. 70-årig kvinna inkommer med ambulans efter att senaste dagarna blivit allt tröttare.

1. 70-årig kvinna inkommer med ambulans efter att senaste dagarna blivit allt tröttare. SEMINARIUM SVK HT 2014/VT2015 Fall- medvetslöshet 1. 70-årig kvinna inkommer med ambulans efter att senaste dagarna blivit allt tröttare. Dottern talade med patienten tidigare på dagen. Hon lät då förvirrad,

Läs mer

Hypofys med mera Falldiskussionsseminarium T7 2012 STUDENT

Hypofys med mera Falldiskussionsseminarium T7 2012 STUDENT Hypofys med mera Falldiskussionsseminarium T7 2012 STUDENT 1. Husläkarmottagning Akutmottagning Yr och ont i magen 37-årig man inkommer akut efter ett par dagars tilltagande trötthet, illamående och feber.

Läs mer

NEUROPEDIATRIK - FALL SEMINARIUM

NEUROPEDIATRIK - FALL SEMINARIUM NEUROPEDIATRIK - FALL SEMINARIUM 4 oktober 2013 Marie Lindefeldt Läs igenom och svara på frågorna till de fem fallen innan seminariet. Vi diskuterar sedan igenom fallen tillsammans. Välkomna! Fall 1 En

Läs mer

Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn

Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn 1 Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn Näst efter förkylning är akut öroninflammation den vanligaste infektionssjukdomen hos barn. Det är framför allt små barn som drabbas. Fram till 2 års

Läs mer

Patientfall 1. Inkommer då han hittats av sitt barnbarn sittandes på en stol, dåligt kontaktbar. Har kräkt ned sina kläder.

Patientfall 1. Inkommer då han hittats av sitt barnbarn sittandes på en stol, dåligt kontaktbar. Har kräkt ned sina kläder. Man född 1926. Ensamboende änkeman. Ingen hemtjänst. Waran pga förmaksflimmer. Hypertoni. Methotrexat pga RA. Prostatacancer med Casodexbehandling och GnRh analog. Lindrig angina pectoris. Läkemedel: Casodex

Läs mer

Ledstatus Klinisk diagnostik. Christina Stranger 2013

Ledstatus Klinisk diagnostik. Christina Stranger 2013 Ledstatus Klinisk diagnostik Christina Stranger 2013 Behöver alla kunna ledstatus? Måste man göra ledstatus på alla patienter? Man måste göra ledstatus n Om pat har minst en svullen eller öm led och/eller

Läs mer

Tentamensskrivning Pediatrik. Del I - MEQ-frågor

Tentamensskrivning Pediatrik. Del I - MEQ-frågor Tentamensskrivning 2007-10-23 Pediatrik Del I - MEQ-frågor! När skrivningen börjar tar Du det första (översta bladet) och vänder det rätt.! Fyll i Din kod högst upp.! Besvara frågan och lägg bladet i kuvertet.

Läs mer

1. Husläkarmottagning Orolig hypertoniker

1. Husläkarmottagning Orolig hypertoniker Hypofys, skelett mm! Falldiskussionsseminarium T7 VT 2010 1. Husläkarmottagning Orolig hypertoniker En 52-årig man kommer till dig som husläkare för uppföljning av hypertoni, de senaste åren har mer behandling

Läs mer

YRSEL. yrsel. Balanssystemet Orsaker diagnostik handläggning Patientfall. Neurologens perspektiv

YRSEL. yrsel. Balanssystemet Orsaker diagnostik handläggning Patientfall. Neurologens perspektiv YRSEL Neurologens perspektiv yrsel Balanssystemet Orsaker diagnostik handläggning Patientfall 1 2 definition av yrsel Varierar mycket Patienterna har sina definitioner Specialister har sina definitioner

Läs mer

Falldiskussionsseminarier Hematologi Integrationsvecka, T5

Falldiskussionsseminarier Hematologi Integrationsvecka, T5 Falldiskussionsseminarier Hematologi Integrationsvecka, T5 Fall 1 Den prickiga läraren En 30-årig tidigare väsentligen frisk tvåbarnsmor hade under några månaders tid noterat att hon fått blåmärken av

Läs mer

Diskussionsfall Reumatologi

Diskussionsfall Reumatologi Diskussionsfall Reumatologi 2009 08 31 Fallbeskrivning A. Man född 1962 46-årig VD för annonsbyrå kommer till reumatologmottagningen 2008 07 22 på remiss från husläkaren. I sjukhistorien finns en del gastrit-ulcusbesvär

Läs mer

TENTAMEN T9 VT1 2003 MEQ-del Ögon 13/3 2003

TENTAMEN T9 VT1 2003 MEQ-del Ögon 13/3 2003 ID: 1/19 TENTAMEN T9 VT1 2003 MEQ-del Ögon 13/3 2003 I varje MEQ-fall kommer sjukdomsbild och fakta att tillföras successivt med nya delfrågor. Besvarat ark läggs när det är klart upp-och-ner på golvet

Läs mer

Delexamination 1. Klinisk Medicin 131015 ht13. 20 poäng MEQ

Delexamination 1. Klinisk Medicin 131015 ht13. 20 poäng MEQ Delexamination 1 Klinisk Medicin 131015 ht13 20 poäng MEQ All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet. Därefter rättvändes nästa sida.

Läs mer

1. 80-årig herre, frisk, börjar få svårigheter att läsa tidningen, blir bländad i solljus, svårigheter att köra bil i mörker. Diagnos?

1. 80-årig herre, frisk, börjar få svårigheter att läsa tidningen, blir bländad i solljus, svårigheter att köra bil i mörker. Diagnos? Del 1, sid 1/2 Namn:.. 1. 80-årig herre, frisk, börjar få svårigheter att läsa tidningen, blir bländad i solljus, svårigheter att köra bil i mörker. 2. Du är vikarierande läkare på ögonklinik. En 29-årig

Läs mer

Tentamen i neurologi, 3 bp, sjukgymnastprogrammet, Uppsala Universitet

Tentamen i neurologi, 3 bp, sjukgymnastprogrammet, Uppsala Universitet Tentamen i neurologi, 3 bp, sjukgymnastprogrammet, Uppsala Universitet 16 september 2011 Totalt antal poäng på skrivning: 30 poäng. För godkänd krävs 20 poäng Tentamen återlämnas senast 4 oktober Kursledare:

Läs mer

MEQ (6) Mediciner: Har fått ordinerat fluconazol samt valaciclovir men vet inte riktigt varför.

MEQ (6) Mediciner: Har fått ordinerat fluconazol samt valaciclovir men vet inte riktigt varför. MEQ 16-11-25 1(6) En lördagsmorgon träffar du en 53-årig kvinna på akutmottagningen som klagar över feber och allmän sjukdomskänsla. Ingen frossa. Smygande debut. Avföringen är något lös. Inga kräkningar.

Läs mer

ALK-dagar hösten 2015. Praktiska tips från oss!

ALK-dagar hösten 2015. Praktiska tips från oss! ALK-dagar hösten 2015 Praktiska tips från oss! Infektioner hörselgång/ytteröra Extern otit Erysipelas Otit Mastoidit Extern otit Vi suger rent. Om svullnad så tamponeras med Alsolsprit eller Diproderm.

Läs mer

Delexamen 4 Infektion FACIT

Delexamen 4 Infektion FACIT MEQ-fråga 1 Sida 1 (7) (Totalt 19 poäng) Natten är på väg att övergå idag i mitten av februari och du är medicinjour på Norrtälje sjukhus när en 66-årig man dyker upp. Han berättar att han för 3 dagar

Läs mer

FALL 1. Grp A 55-årig man med medvetandepåverkan.

FALL 1. Grp A 55-årig man med medvetandepåverkan. FALL 1. Grp A 55-årig man med medvetandepåverkan. Soc: Gift, arbetar på Luftfartsverket. Tid/Nuv: Hypertoni. Opererad fyra år tidigare med mekanisk aortaklaff pga insufficiens samt thorakalt aortaaneurysm.

Läs mer

Läkarprogrammet stad III 2013-05-20 KOD: Hälsouniversitetet i Linköping Bildtentamen

Läkarprogrammet stad III 2013-05-20 KOD: Hälsouniversitetet i Linköping Bildtentamen 1(12) Du är jour på akuten. Dit kommer Ingela Esitis 38 år som är född och uppvuxen i Estland. Hon hade reumatisk feber vid 15 års ålder och opererades med en mitralisklaffprotes vid 32 års ålder i Estland.

Läs mer

L. Larsson, en 81-årig man som varit på boendet de senaste två åren.

L. Larsson, en 81-årig man som varit på boendet de senaste två åren. 2 FALLÖVNINGAR L. Larsson (f. 1933) L. Larsson, en 81-årig man som varit på boendet de senaste två åren. Han använder rullstol och behöver syrgas på natten för emfysem, för vilken han även regelbundet

Läs mer

PATIENTFALL. Prio vitalparametrar? Prio sökorsak/ess? Process? Kommentarer:

PATIENTFALL. Prio vitalparametrar? Prio sökorsak/ess? Process? Kommentarer: PATIENTFALL Fall 1 Tidigare frisk 22-årig kvinna. I bankomatkön vid SEB på Linnégatan känt hur det svartnat för ögonen. Känt ett svagt illamående och ramlat ihop varpå hon blivit kortvarigt medvetslös.

Läs mer

Terminstentamen VT 2000 Ögonavsnittet under ÖNH/Ögonkursen

Terminstentamen VT 2000 Ögonavsnittet under ÖNH/Ögonkursen PERSONNUMMER: Sidan 1 av 20 Terminstentamen VT 2000 Ögonavsnittet under ÖNH/Ögonkursen Instruktioner Denna del består av 2 patientfall. I varje fall kommer sjukdomsbild och fakta att tillföras successivt

Läs mer

Bromma Planeten Sjukdomspolicy

Bromma Planeten Sjukdomspolicy Innehållsförteckning 1 Vår Sjukdomspolicy 2 1.1 När är mitt barn så sjukt så att det behöver stanna hemma?.. 2 1.2 När barnet blir sjukt på förskolan................. 2 1.3 Maginfluensa eller magsjuk.....................

Läs mer

Hypofys, binjure och gonader Falldiskussionsseminarium T6 2014

Hypofys, binjure och gonader Falldiskussionsseminarium T6 2014 Hypofys, binjure och gonader Falldiskussionsseminarium T6 2014 STUDENT Fall 1. Akutmottagning Yr och ont i magen 37-årig man inkommer akut efter ett par dagars tilltagande trötthet, illamående och feber.

Läs mer

Frågor från Sigvard Mölstads presentation, med resultatet från mentometermätningarna Stramadagen den 3 april 2008 i Västerås

Frågor från Sigvard Mölstads presentation, med resultatet från mentometermätningarna Stramadagen den 3 april 2008 i Västerås Frågor från Sigvard Mölstads presentation, med resultatet från mentometermätningarna Stramadagen den 3 april 2008 i Västerås Detta är svaren från en blandad publik av läkare, sköterskor och en del andra

Läs mer

MEQ-fråga Sida 1 (av 5)

MEQ-fråga Sida 1 (av 5) MEQ-fråga 2016-10-07 Sida 1 (av 5) 20-årig man med diabetes typ I, insulinbehandlad. Inkommer med feber sedan tre dagar, 39-40 grader och ont i höger ljumske. Smärtorna i höger ljumske är måttliga utan

Läs mer

Besvara respektive lärares frågor på separata papper. För godkänt krävs 60% av totalpoäng och för välgodkänt 85%. Totalpoäng: 75. Lycka till!

Besvara respektive lärares frågor på separata papper. För godkänt krävs 60% av totalpoäng och för välgodkänt 85%. Totalpoäng: 75. Lycka till! Tentamen i Farmakologi och Sjukdomslära. 16/8, 2013. Skrivtid: 08:00 13:00 Lärare: Christina Karlsson, fråga 1-3, 9p. Sara Nordkvist, fråga 4-9, 15p. Nils Nyhlin, fråga 10-13, 9p. Per Odencrants, fråga

Läs mer

Feber på vuxenakuten. Jesper Ericsson Överläkare Infektionskliniken DS

Feber på vuxenakuten. Jesper Ericsson Överläkare Infektionskliniken DS Feber på vuxenakuten Jesper Ericsson Överläkare Infektionskliniken DS feber Första skriftliga referensen 600 år f kr hos Sumererna. Hippokrates förklarar feber som ett överskott av gul galla. Wunderlich

Läs mer

5. ORTOPEDI max 14 poäng Omskrivning

5. ORTOPEDI max 14 poäng Omskrivning 5. ORTOPEDI max 14 poäng Omskrivning 2016-08-17 5:1 Ester är 25 år och spelar fotboll på elitnivå. I dagens cupfinal fastnade hon med dobbarna i gräset och vred till hö knä. Hon inkommer 30 min senare

Läs mer

Handläggning av faryngotonsillit(halsfluss) nya rekommendationer. Terapigruppen Antibiotika och infektioner i öppen vård och Strama, Region Skåne

Handläggning av faryngotonsillit(halsfluss) nya rekommendationer. Terapigruppen Antibiotika och infektioner i öppen vård och Strama, Region Skåne Handläggning av faryngotonsillit(halsfluss) nya rekommendationer Terapigruppen Antibiotika och infektioner i öppen vård och Strama, Region Skåne Fredrik Resman Infektionsläkare SUS Malmö Diagnostik av

Läs mer

Tentamen: Ögonavsnittet T9 VT1, 2001. 1/26 PERSONNUMMER: Tentamen VT1 2001. Ögonavsnittet under ÖNH/Ögonkursen. Instruktioner

Tentamen: Ögonavsnittet T9 VT1, 2001. 1/26 PERSONNUMMER: Tentamen VT1 2001. Ögonavsnittet under ÖNH/Ögonkursen. Instruktioner Tentamen: Ögonavsnittet T9 VT1, 2001. 1/26 Tentamen VT1 2001 Ögonavsnittet under ÖNH/Ögonkursen Instruktioner Denna del består av 4 patientfall. I varje fall kommer sjukdomsbild och fakta att tillföras

Läs mer

DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2

DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2 Integrerande MEQ 2 DX2 2014-04-23 Totalt 20 poäng Anvisning: Frågan är uppdelad på 6 sidor (inkl. detta försättsblad) där nästföljande sidas frågor bygger på föregående sidor. All nödvändig information

Läs mer

Del 4_5 sidor_13 poäng

Del 4_5 sidor_13 poäng Del 4_5 sidor_13 poäng Linda är 23 år. Hon söker dig på vårdcentralen pga magbesvär. Linda arbetar som försäljare på Guldfynd. Hon feströker och tar p-piller. Ibland ibuprofen mot mensvärk. Hon är för

Läs mer

III SKALLE-HJÄRNA-NERVSYSTEM. Innefattar symtom från skalle-hjärna-nervsystem med eller utan trauma mot skalle/nacke. Skalle Hjärna Nervsystem

III SKALLE-HJÄRNA-NERVSYSTEM. Innefattar symtom från skalle-hjärna-nervsystem med eller utan trauma mot skalle/nacke. Skalle Hjärna Nervsystem III Skalle Hjärna Nervsystem SKALLE-HJÄRNA-NERVSYSTEM Innefattar symtom från skalle-hjärna-nervsystem med eller utan trauma mot skalle/nacke. 45 Symtom från skalle-hjärna-nervsystem efter trauma Vid trauma

Läs mer

Tentamensskrivning 2004-10-26 Pediatrik Del I - MEQ-frågor

Tentamensskrivning 2004-10-26 Pediatrik Del I - MEQ-frågor Tentamensskrivning 2004-10-26 Pediatrik Del I - MEQ-frågor. När skrivningen börjar tar Du det första (översta bladet) och vänder det rätt.. Fyll i Din kod högst upp.. Besvara frågan och lägg bladet i kuvertet.

Läs mer

Tentamensskrivning i oftalmiatrik 2009-03-02 VT-I. Sid 1/2. Poäng del 1: Poäng del 2: Total poäng: Godkänd/Underkänd

Tentamensskrivning i oftalmiatrik 2009-03-02 VT-I. Sid 1/2. Poäng del 1: Poäng del 2: Total poäng: Godkänd/Underkänd Tentamensskrivning i oftalmiatrik 2009-03-02 VT-I. Sid 1/2 Nummer: Poäng del 1: Poäng del 2: Total poäng: Godkänd/Underkänd Vänligen svara kortfattat! Lycka till! Del 1 1. Lisa 30 år, tidigare frisk. Söker

Läs mer

TENTAMEN T9 HT /10 Ögonavsnittet

TENTAMEN T9 HT /10 Ögonavsnittet Tentamen HT 00 Ögonavsnittet T Malmö / TENTAMEN T HT 00 / Ögonavsnittet Ögonavsnittet examineras med patientfall. I varje fall kommer sjukdomsbild och fakta att tillföras successivt med nya delfrågor.

Läs mer

1. Varför ska man börja med en högre dos betalaktamantibiotika än normalt vid septisk

1. Varför ska man börja med en högre dos betalaktamantibiotika än normalt vid septisk 1 (6) 1. Varför ska man börja med en högre dos betalaktamantibiotika än normalt vid septisk chock? 1p Ökad distributionsvolym 2. Varför är TEE den undersökning som bör utföras vid misstanke om endokardit

Läs mer

Delexamination 1 MEQ

Delexamination 1 MEQ Delexamination 1 2017-02-28 MEQ 22 poäng Danderyds sjukhus Karolinska Solna All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den på golvet. Därefter rättvändes

Läs mer

DELTENTAMEN Dx6 KLINISK MEDICIN

DELTENTAMEN Dx6 KLINISK MEDICIN DELTENTAMEN Dx6 KLINISK MEDICIN Karolinska universitetssjukhuset 2012-05-04 Tentamensnummer: BILDER KORTSVAR MEQ SUMMA BILDFRÅGOR (MAX 25 P) Du skall ge den mest sannolika diagnosen till varje fall. Endast

Läs mer

5. ORTOPEDI max 14 poäng Skrivning VT 2016

5. ORTOPEDI max 14 poäng Skrivning VT 2016 5. ORTOPEDI max 14 poäng Skrivning VT 2016 5:1 Du börjar ditt pass på akuten. Din avgående kollega har misstänkt septisk artrit hos en medelålders kvinna, odlat och tagit följande prover som nu är klara:

Läs mer

TENTAMENSSKRIVNING I OFTALMIATRIK 060227 (VT06:I) Del I. Namn:... Uppnådd poäng:... (max: 48, godkänt 32) Med svar

TENTAMENSSKRIVNING I OFTALMIATRIK 060227 (VT06:I) Del I. Namn:... Uppnådd poäng:... (max: 48, godkänt 32) Med svar TENTAMENSSKRIVNING I OFTALMIATRIK 060227 (VT06:I) Del I Namn: Uppnådd poäng: (max: 48, godkänt 32) LYCKA TILL! Med svar BILDFRÅGOR MED ANAMNES 1) Fall 1: 72-årig kvinna som vid uppvaknandet fann att hon

Läs mer

Tentamen i neurologi, 3 bp, sjukgymnastprogrammet, Uppsala Universitet

Tentamen i neurologi, 3 bp, sjukgymnastprogrammet, Uppsala Universitet Kod: Tentamen i neurologi, 3 bp, sjukgymnastprogrammet, Uppsala Universitet 10 februari 2012 Totalt antal poäng på skrivning: 30 poäng. För godkänd krävs 20 poäng Tentamen återlämnas senast 24 februari

Läs mer

Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 120113 Tid: Hjälpmedel: Inga hjälpmedel

Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 120113 Tid: Hjälpmedel: Inga hjälpmedel Klinisk omvårdnad: Somatisk hälsa, ohälsa och sjukdom Provmoment: Tentamen 4 Ladokkod: Tentamen ges för: SSK 06, SSK 05 SSK 03, SSK 04 (del 1 eller/och del 2) Namn: (Ifylles av student) : (Ifylles av student)

Läs mer

Delexamination 3 VT 2012. Klinisk Medicin. 22 poäng MEQ 1

Delexamination 3 VT 2012. Klinisk Medicin. 22 poäng MEQ 1 Delexamination 3 VT 2012 Klinisk Medicin 22 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

1. Vad har hon drabbats av och hur ställer du diagnosen? 2p. Herpes zoster ophtalmicus (herpes zoster/bältros godkänt) (1p). Klinisk diagnos (1p)

1. Vad har hon drabbats av och hur ställer du diagnosen? 2p. Herpes zoster ophtalmicus (herpes zoster/bältros godkänt) (1p). Klinisk diagnos (1p) MEQ-fråga 2 Nr Sida 1 (6) En 56-årig kvinna med hypertoni och steroidbehandlad PMR söker akutmottagningen med två dygns anamnes på sjukdomskänsla och lätt feber. Det senaste dygnet tillkomst av ett smärtande

Läs mer

INFEKTION FALL 1:INF. Lab: CRP 350, vita 22, trombocyter 380, kreatinin 200, Hb 150, ASAT 0,98, ALAT 0,90.

INFEKTION FALL 1:INF. Lab: CRP 350, vita 22, trombocyter 380, kreatinin 200, Hb 150, ASAT 0,98, ALAT 0,90. 66-årig man (Erik) söker på akuten med följande symtom; 3 dagars hög feber, pendlat mellan 39-40 grader successivt tilltagande produktiv hosta (rödbrunaktiga upphostningar) och andfåddhet vid djupa andetag

Läs mer

Öroninflammation Svante Hugosson

Öroninflammation Svante Hugosson Öroninflammation Svante Hugosson Man kan ej sätta likhetstecken mellan öronsmärta och akut öroninflammation. Troligen har cirka hälften av barnen med öronsmärta denna åkomma. Överdiagnostik av akut öroninflammation

Läs mer

Namn: Personnummer: Skriftlig tentamen i ögonavsnittet den 3 juni 2004. Tentamen ögonavsnittet VT2 2004 Malmö

Namn: Personnummer: Skriftlig tentamen i ögonavsnittet den 3 juni 2004. Tentamen ögonavsnittet VT2 2004 Malmö Institutionen f ör Med icinska Stud ieåret 5 Avdelningen för oftalmologi Skriftlig tentamen i ögonavsnittet den 3 juni 2004 Namn: Personnummer: Tentamen är av multiple choice-typ och är indelad i 6 avsnitt

Läs mer

MEQ-fråga 2. Försättsblad. Tentamen i medicin 2007-09-14. Max 10p.

MEQ-fråga 2. Försättsblad. Tentamen i medicin 2007-09-14. Max 10p. MEQ-fråga 2 Försättsblad Tentamen i medicin 2007-09-14 Max 10p. Tentamenskod:.. Sida 2 Du tjänstgör på medicin akutmottagningen på ett länssjukhus. Du träffar en 27 årig tidigare frisk kvinna som är civilekonom

Läs mer

Skrivtid: Nummer:...

Skrivtid: Nummer:... 1 Skrivning 3, HT 2010 2010-11-04 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Lycka till! 2 1. Du träffar under AT på Mariefreds vårdcentral Lukas, 18 år som söker pga ändtarmsbesvär. Han har sin mamma med sig som

Läs mer

Delexamen 4 Infektion Facit MEQ-fråga Sida 1 (7)

Delexamen 4 Infektion Facit MEQ-fråga Sida 1 (7) MEQ-fråga Sida 1 (7) MEQ Till akuten kommer en 55-årig man med känd etylöverkonsumtion och hypertoni. Han inkommer med ambulans med ett dygns anamnes på feber, frysningar, huvudvärk och nackvärk. Han är

Läs mer

Delexamination 2 VT Klinisk Medicin. 19 poäng MEQ 2

Delexamination 2 VT Klinisk Medicin. 19 poäng MEQ 2 Delexamination 2 VT 2015 2015-04-21 Klinisk Medicin 19 poäng MEQ 2 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert.

Läs mer

Sifferkod:.. Eva, som har lätt för att uttrycka sig, berättar:

Sifferkod:.. Eva, som har lätt för att uttrycka sig, berättar: Eva som är 55 år, kommer i början av september till dig på Vårdcentralen i Täby. Eva är gift och jobbar deltid med ekonomi i makens företag. Hon har barn och barnbarn. Eva har hypertoni och medicinerar

Läs mer

Fall 1. SVK-seminarium Akuta barninfektioner Anna Nordlander, Hanna Hobell & Karl Hildebrand

Fall 1. SVK-seminarium Akuta barninfektioner Anna Nordlander, Hanna Hobell & Karl Hildebrand SVK-seminarium Akuta barninfektioner 170508 Anna Nordlander, Hanna Hobell & Karl Hildebrand Notera att du endast kan förbereda fallen till och med initial handläggning/utredning! Behandling och vårdnivå

Läs mer

Tentamen. i Neurologi Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Tentamen. i Neurologi Karolinska Universitetssjukhuset Solna Personnummer Namn Inlämnat kl Kåravgift betald Resultat Betyg poäng/68 Tentamen = För godkänt krävs 45p = 2/3 i Neurologi Karolinska Universitetssjukhuset Solna 18 februari 2005 1. a) Vilken är definitionen

Läs mer

Fall 1-19-årig kvinna

Fall 1-19-årig kvinna Fall 1-19-årig kvinna En 19-årig kvinna kommer in på akuten med illamående och kräkningar. Påverkat allmäntillstånd och blodtrycket är 80/50 mmhg. Hon har varit trött och har minskat i vikt på sistone,

Läs mer

Infektioner hos barn i förskolan

Infektioner hos barn i förskolan Infektioner hos barn i förskolan Johanna Rubin Barnhälsovårdsöverläkare Stockholm SV Stockholm, november 2015 Johanna Rubin Barnhälsovårdsenhet Nord & Sydväst johanna.rubin@karolinska.se Tel: 08 6186386,

Läs mer

Frågor inom ortopedi OSCE SP-fråga. Diskbråck L4-L5.

Frågor inom ortopedi OSCE SP-fråga. Diskbråck L4-L5. Frågor inom ortopedi OSCE 20110513 SP-fråga Diskbråck L4-L5. För övrigt väsentligen frisk patient med ett par tidigare episoder med ryggvärk. Sedan 2 veckor tillbaka ånyo viss värk i ryggen, men ffa utstrålande

Läs mer

Min ögonoperation - information inför skelningsoperation 1

Min ögonoperation - information inför skelningsoperation 1 Min ögonoperation - information inför skelningsoperation 1 När jag skulle operera mitt öga fick jag komma till sjukhuset tidigt på morgonen. Jag fick inte äta eller dricka något innan jag åkte hemifrån.

Läs mer

Ögonkliniken och primärvårdens vårdöverenskommelser Gäller för: Region Kronoberg

Ögonkliniken och primärvårdens vårdöverenskommelser Gäller för: Region Kronoberg Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Vårdöverenskommelser Giltig fr.o.m: 2017-06-01 Faktaägare: Joakim Färdow, överläkare, ögonkliniken Fastställd av: Per-Henrik Nilsson, hälso- och sjukvårdsdirektör

Läs mer

a) Diagnos? b) Kompletterande provtagning? c) Behandling?

a) Diagnos? b) Kompletterande provtagning? c) Behandling? Fråga 1 Tove 18 år har varit sjuk i halsfluss några dagar. För övrigt är hon frisk. Hon gick idag till vårdcentralen och fick antibiotika i form av Kåvepenin. Trots detta har hon blivit sämre och började

Läs mer

TENTAMEN T9 Malmö VT2 2003 MEQ samt Multiple choice del Ögon 5/6 2003

TENTAMEN T9 Malmö VT2 2003 MEQ samt Multiple choice del Ögon 5/6 2003 1/20 TENTAMEN T9 Malmö VT2 2003 MEQ samt Multiple choice del Ögon 5/6 2003 I varje MEQ-fall kommer sjukdomsbild och fakta att tillföras successivt med nya delfrågor. Varje blad i multiple-choice delen

Läs mer

Diskussion kring tonsilliter. Pär-Daniel Sundvall, allmänläkare Jesper Ericsson, infektionsläkare

Diskussion kring tonsilliter. Pär-Daniel Sundvall, allmänläkare Jesper Ericsson, infektionsläkare Diskussion kring tonsilliter Pär-Daniel Sundvall, allmänläkare Jesper Ericsson, infektionsläkare Syfte Illustrera betydelsen av primärvårdens och infektionskliniken olika patientpopulationer Varför handläggningen

Läs mer

Tentamen Medicin A, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi (15 p) Kurskod: MC1006

Tentamen Medicin A, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi (15 p) Kurskod: MC1006 Tentamen Medicin A, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi (15 p) Kurskod: MC1006 Kursansvarig: Sara Nordkvist 2012-08-25 Skrivtid 300 min Totalpoäng: 67 Poängfördelning: Tentamen neurologi: Ulrika Fernberg

Läs mer

Patient information. Några råd när någon i Din familj får. varskrivelse 131 praktiserende læg. Ett europeiskt projekt med familjeläkare i sex länder

Patient information. Några råd när någon i Din familj får. varskrivelse 131 praktiserende læg. Ett europeiskt projekt med familjeläkare i sex länder Patient information Några råd när någon i Din familj får en infektion varskrivelse 131 praktiserende læg Ett europeiskt projekt med familjeläkare i sex länder LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Läs mer

Rädda hjärnan Ambulansverksamheten

Rädda hjärnan Ambulansverksamheten Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Vårdprocesser Giltig fr.o.m: 2016-06-01 Faktaägare: Anders Andersen, MLA Ambulansverksamheten Fastställd av: Anders Andersen, MLA Ambulansverksamheten Gäller

Läs mer

Hälsouniversitetet i Linköping, läkarprogrammet, bildomtentamen

Hälsouniversitetet i Linköping, läkarprogrammet, bildomtentamen I ditt arbete som klinisk genetiker studerar du en dag kromosomer från en cancerpatient med hjälp av så kallad SKY teknik. Du ser då att en del av kromosom 13 nu istället ligger på kromosom 10. Fråga 1

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd vid vanliga luftvägsinfektioner Antibiotika har räddat miljontals liv......men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika. Sedan 1940-talet har

Läs mer

Höstmöte med smittskyddet. Välkomna! 2012-10-10 Sidan 1 www.stramastockholm.se

Höstmöte med smittskyddet. Välkomna! 2012-10-10 Sidan 1 www.stramastockholm.se Höstmöte med smittskyddet Välkomna! Sidan 1 Vad är Strama Sidan 2 Förskrivare av uthämtade antibiotikarecept* i SLL 2011 Källa: Concise, Apotekens Service AB Tandvård 7% Övriga 8% Närakuter 10% Vårdcentraler

Läs mer

DX2. Klinisk Medicin HT 2013 20 poäng MEQ 1

DX2. Klinisk Medicin HT 2013 20 poäng MEQ 1 DX2 Klinisk Medicin HT 2013 20 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter rättvändes

Läs mer

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A.

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Uppgift 1. Vad gör du och hur bemöter du kvinnan? Svar. Jag går framtill henne och säger att jag är undersköterska och säger mitt namn, och frågar vad det är,

Läs mer

Tentamen Kursens namn: Medicin A, Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd II

Tentamen Kursens namn: Medicin A, Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd II Tentamen Kursens namn: Medicin A, Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd II Kurskod: MC 1028 Kursansvarig: Rolf Pettersson Lärare: Eva Rask 4p Ann Dalius 4p Nils Nyhlin 7p Torbjörn Noren 19p

Läs mer

TentamensKod: Tentamensdatum: 120324 Tid: 09.30 12.30

TentamensKod: Tentamensdatum: 120324 Tid: 09.30 12.30 Klinisk omvårdnad: Somatisk hälsa, ohälsa och sjukdom Provmoment: Tentamen Ladokkod: Tentamen ges för: SSK 06, SSK 05 SSK 03, SSK 04 (del 1 eller/ och del 2) TentamensKod: Tentamensdatum: 120324 Tid: 09.30

Läs mer

Delexamination 3 VT 2013. Klinisk Medicin. 20 poäng MEQ 2

Delexamination 3 VT 2013. Klinisk Medicin. 20 poäng MEQ 2 Delexamination 3 VT 2013 Klinisk Medicin 20 poäng MEQ 2 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

Anamnes: Sedan några timmar hematemes och melena. Hjärtsvikt sedan tidigare.

Anamnes: Sedan några timmar hematemes och melena. Hjärtsvikt sedan tidigare. Fall 1, man 78 år ÖGI-blödning Anamnes: Sedan några timmar hematemes och melena. Hjärtsvikt sedan tidigare. LM: Trombyl, Lanacrist och Arthrotec. Status: blek och kladdig, BT 80/50, puls 110. Du är jour

Läs mer

5. ORTOPEDI (SKRIVNING MEQ T8 - HT 2011)

5. ORTOPEDI (SKRIVNING MEQ T8 - HT 2011) 5. ORTOPEDI (SKRIVNING MEQ T8 - HT 2011) 5:1 På akutmottagningen söker Dan, en tidigare frisk 28 årig lärare med ländryggssmärta sedan tre veckor. För ett dygn sedan lyfte han en TVapparat och fick då

Läs mer

Integrerande. MEQ-fråga. Delexamination 2. Klinisk medicin poäng

Integrerande. MEQ-fråga. Delexamination 2. Klinisk medicin poäng Integrerande MEQ-fråga Delexamination 2 Klinisk medicin 2016-04-19 22 poäng Obs! Om vi frågar om t ex 2 åtgärder skriv då bara 2 åtgärder. Skriver du fler rättas endast de 2 första. Anvisning: Frågan är

Läs mer

Reumatologiska kliniken. Karolinska Universitetssjukhuset. Diagnostiskt prov 2013. MEQ- fråga 1 Eva. Maximal poäng 19

Reumatologiska kliniken. Karolinska Universitetssjukhuset. Diagnostiskt prov 2013. MEQ- fråga 1 Eva. Maximal poäng 19 Reumatologiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Diagnostiskt prov 2013 MEQ- fråga 1 Eva Maximal poäng 19 Till nybesök på reumatologmottagningen kommer en 58- årig kvinna på remiss från vårdcentralen

Läs mer

Farmakologisk behandling av bakteriella hud och mjukdelsinfektioner i öppenvård

Farmakologisk behandling av bakteriella hud och mjukdelsinfektioner i öppenvård Farmakologisk behandling av bakteriella hud och mjukdelsinfektioner i öppenvård Workshop 5-6/11 2008 Läkemedelsverket Strama Christer Norman, DL Sidan 1 Diagnosfördelning primärvård 2000, 2002 och 2005

Läs mer

Tentamen i Akut och Prehospitalmedicin, MC2050, del 1, 9/2 2013.

Tentamen i Akut och Prehospitalmedicin, MC2050, del 1, 9/2 2013. Tentamen i Akut och Prehospitalmedicin, MC2050, del 1, 9/2 2013.. Lärare: Peter Appelros, fråga 1-6, 6p. Ulf Nordström, fråga 7-10, 10p. Ragnar Bäckström, fråga 11,15p Simon Athlin, fråga 12-13,. Rebecca

Läs mer

MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants

MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants Datum: 2015 01 16 Skrivtid: 4 timmar Totalpoäng: 55. Kardiologi, fråga 1, 7p. Infektioner,

Läs mer

Kortsvarsfrågor Nr. Sida 1 av 8

Kortsvarsfrågor Nr. Sida 1 av 8 Kortsvarsfrågor Nr. Sida 1 av 8 1. Vilket är förstahandsvalet av empirisk antibiotikabehandling hos följande patienter: 1a. Samhällsförvärvad pneumoni med CRB 0 PcV 1b. Samhällsförvärvad pneumoni med CRB

Läs mer

Öron-näs-halssjukdomar för distriktssköterskor

Öron-näs-halssjukdomar för distriktssköterskor Öron-näs-halssjukdomar för distriktssköterskor Öronsjukdomar Akut otit Örats anatomi Hur vanligt? Akut öroninflammation hos barn c:a 300.000 fall/år Små barn drabbas mest 2 års ålder 50% 7 års ålder 80%

Läs mer

DX II MEQ VT 2015 (21p)

DX II MEQ VT 2015 (21p) DX II MEQ VT 2015 (21p) Du jobbar på akutmottagningen i Eskilstuna. In med ambulanslarm kommer Lasse, en 53 årig ingenjör som efter mångårigt alkoholmissbruk är arbetslös och frånskild. Efter 3 veckors

Läs mer

PATIENTFALL. Prio vitalparametrar? GRÖN Prio sökorsak/ess? GRÖN Process? GRÖN. Kommentarer:

PATIENTFALL. Prio vitalparametrar? GRÖN Prio sökorsak/ess? GRÖN Process? GRÖN. Kommentarer: PATIENTFALL Fall 1 Tidigare frisk 22-årig kvinna. I bankomatkön vid SEB på Linnégatan känt hur det svartnat för ögonen. Känt ett svagt illamående och ramlat ihop varpå hon blivit kortvarigt medvetslös.

Läs mer

MEQ 4 (17 poäng) 4:1 Vilken akut undersökning (ej blodprov) beställer du för att bekräfta detta? Svar: KOD:...

MEQ 4 (17 poäng) 4:1 Vilken akut undersökning (ej blodprov) beställer du för att bekräfta detta? Svar: KOD:... MEQ 4 (17 poäng) En 45-årig lantbrukare söker på din vårdcentral på grund av ökad andnöd Han berättar att han i samband med förkylningar kunnat känna så sedan flera år tillbaka, men nu känner han det också

Läs mer