Om D-vitamin -fakta och vision. Per Manhem SUS Endokrinologiska kliniken

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Om D-vitamin -fakta och vision. Per Manhem SUS Endokrinologiska kliniken"

Transkript

1 Om D-vitamin -fakta och vision Per Manhem SUS Endokrinologiska kliniken

2 23-årig kvinna av libanesiskt ursprung bosatt i Sverige sedan 5 år utredd para kvinna som ammar yngsta barnet 9 månader gammal Sedan 6 månader stickningar och domningar i händerna och under senaste månaden även krampbenägenhet i fingrarna. Dessutom tilltagande trötthet, torr hud, viktuppgång och håravfall Kliniskt noteras blek kvinna, euthyroid (?), positiv Chvostek och Trosseau. Tyreoidea lätt förstorad och ngt ökad konsistens. S-Ca 1.59 ( ) mmol/l, S-P 0,96 ( ) mmol/l, S-Alp 6.6 ( )microkat/l, S-PTH 12 (1-6) pmol/l, S-25-OH-D 12 (>25) nmol/l, TSH 16 ( ) mie/l, pos antikroppar mot TPO. Skelettröntgen ua. Pt utvecklar snabbt en hypotyreos och får Levaxinsubstitution. Pts hypocalcemi tolkas bero på D-vitaminbrist med sänkt 25OH-vitD och sekundär hyperparatyreoidism. Hon behandlas med AD-vitamindroppar 1500 IE dgl + kalciumkarbonat 500 mg dgl. Inom 2 månader symptomfri och normaliserande labvärden. Två år senare recidiv i såväl hypotyreos som hypokalcemi!

3 23-årig kvinna av libanesiskt ursprung bosatt i Sverige sedan 5 år UV-ljus mer betydelsefullt än kost som Vit D-källa Småbarn och äldre riskgrupp pga lite UV-ljus. Ammande och gravida kvinnor ökad krav. Klädbruk (invandrare) och pigmentering av stor betydelse. Årstidsvariationer i Sverige Behandling måste säkerställa tillräckligt intag av kalcium samt peroral D-vitamintillförsel. D-vitamin skall då tillföras i sin nativa form, dvs som kolekalciferol, vilket medför bildning på normalt sätt av de olika D-vitaminmetaboliterna med bevarande normala feedback-mekanismer och depåfunktion för 25-OH-vitamin D. Aktiva D-vitaminanaloger bör reserveras för tillstånd med selektiv brist på 1-25(OH)-D-vitamin som vid kronisk njursjukdom och hypoparatyreoidism.

4 Läkartidningen 1996:46

5

6

7 Var är labgränsen för D-vitaminbrist? Konsensus saknas Brist 25OH-VitD <25 nmol/l Relativ insufficiens 25OH-VitD <50 nmol/l Många lab anger att 25OH-vitD skall ligga normalt mellan nmol/l = optimala nivåer -varför? PTH är inverst korrelerad till 25OH-VitD upp till ca 75 nmol/l Intestinala kalktransporten ökar hos kvinnor från 45 till 65% när 25OH-VitD ökar från 50 till 80 nmol/l. Dessa bevis anses tala för att gränsen skall sättas till 75 nmol/l. Emellertid anser idag de flesta experter att gränsen sättes till 50 nmol/l ex Institute of Medicine i USA 2011

8

9 Var är labgränsen för D-vitaminbrist? Konsensus saknas Olika metoder ger olika svar: högtrycksvätskekromatografi bäst» RIA» CLIA chemiluminescenseimmunoa 2012 hade 3 universitetssjukhus HPLC, CLIA vid 3 och RIA vid ett.

10 Läkartidningen nr volym 104

11 D-vitamin i siffror 80% bildas i huden genom inverkan av UVB-ljus nm på prekursorn 7-dehydrokolesterol. 20 % tillförs genom födan i form av fet fisk (ffa ål,lax, makrill och sill) och i även kyckling, mjölk,smör och ägg. Genomsnittlig kostintag i europeiska länder är μg/dag, i Norge och Island det dubbla. Livsmedelsverket rekommenderar intag av 10 μg/dag upp till 2 års ålder och >60 år och till gravida och ammande, 7.5 μg/dag för övriga.

12 Sydsvenkan, 21 december :30

13 Läkartidningen nr volym 104

14 Riskgrupper Njursvikt, leversvikt Personer som sällan vistas ute i solen Äldre Personer med mörk hud Personer med heltäckande kläder Veganer Personer med fettmalabsorption, celiaki, IBD Gravida och ammande kvinnor Överviktiga

15 Nasras öde! Kvinna född 73 Ursprungligen från Afrika Har 5 barn (14-8 år) Heltäckande kläder Kost: fattig på D-vitamin Gall op. 02 i Nairobi, komplikationer, PTC drän, lever fibros From resp har hon 225 resp. 30 besök (kir/ort/psyk/end). LM: Effexor, Oxascand, Theralen, Mirtazapin, Movicol, Primperan Multipla spontana höft- och bäckenfrakturer 2007 Bentäthetsmätning 2007: ländrygg -5,73 T-score, höft -4,2 T-score Hypokalcemi, hyperparatyreoidism med PTH > 40, omätbar D-vitamin, omätbar dygns U-ca Calcipos-D x 2 Dålig Compliance Rocaltrol 0,25 µg x 2, Calcium Sandoz 1g x 1, höjs senare

16 Nasras öde (forts.) Bentäthetsmätning 2008: ländrygg -5,2 T-score, höft -3,25 T-score Fortsatt omätbar D-vitamin i serum och kalcium i Urin, PTH runt 15, anemi, PK marginellt förhöjd Februari 09, underbensfraktur Creon Bentäthetsmätning 2009: ländrygg -3,81 T-score, höft -1,96 T-score Dekristol, ca IU/6 veckor, D-vit. Max 11, PTH normal, upp till 6 gram kalcium/dag Crosslaps (< 540 ng/l) Benbiopsi juli 09: Ökad ben omsättning men inga tecken till sek. HPT, ingen mineraliseringsdefekt, Beh.?? Levertransplantation, diabetes D-vit. Max 44 nmol/l Bentäthetsmätning 2010, helt normal skelett, 97% förbättring jfr med 2007

17 Läkartidningen vol

18 Karsland Åkeson et al Läkartidning 2012:109,1285-9

19 Orsaker till Vit D brist Dietbrister, malabsorption, bristande UVB Nedsatt 25-hydroxylering vid leversjd Nedsatt 1-hydroxylering vid njursjd

20 Prevalens av VitD brist 42% av vuxna amerikaner hade OH-vitD < 50 nmol/l NHANES 2006 VitD-brist ökande senaste 20 åren i USA pga minskat mjölkintag, ökad användning av solskydd och ökande BMI Ca 50% av äldre kvinnor i USA konsumerar <140 IE dgl

21 Effekter av VitD brist skelettala hos barn rakit hos vuxna osteomalaci (osteoporos) ökad risk för fall

22 Bentäthetsmätning T score -3.0 T score 0 osteomalaci osteoporos Normalt ben

23 Symptom vid osteomalaci bensmärta - ländrygg, bäcken, underben med palpömhet Muskelsvaghet - proximal ev frakturer ex revben, kotfraktur, långa rörben vaggande gång muskelkramp, pos Chvostek

24 Behandling av osteomalaci vid ViT D brist Vit D behandling förbättrar dramatiskt inom några veckor muskelsvaghet och bensmärta. Kolkalciferol ges i första hand. Vid lever- och njursjukdom ges aktivt Vit D (Rocaltrol eller Ettalpha). Ev börja med E/vecka i 6 veckor därefter 800 E/d Alla patienter behöver också kalcium, ofta upp till 3-4g/d Normalisering av bentäthet efter 6-12 månader

25 Vit D toxicitet hypercalciuri och hypercalcemi uppträder vid 25-OHVit D-koncentration > 225 nmol/l IOM: övre säker gräns på intag av kolekalciferol ligger på 4000E/d Det finns personer som medvetet intar megadoser VitD via hälsokostpreparat Det förekom nyligen att ett hälsokostpreparat innehöll 25 ggr för mycket VitD! Symptom vid VitD intoxication beror på hypercalcemin

26 D-vitaminets fysiologi 1a-hydroxylas finns i en stor del av kroppens vävnader och lokal omvandling av 25-OH-D 3 till kalcitriol med parakrin eller autokrin reglering sker i bl a tarmmukosa, benvävnad, muskler, neuron, pankreas, prostata och lymfocyter. Kalcitriol är kroppens mest potenta steroidhormon, aktivt i små koncentrationer, och plasmanivån regleras normalt mycket exakt via njuren och paratyroidea i relation till blodets kalciumnivå. Förrådet av 25-OH-D 3 räcker för syntes av den molärt mycket mindre mängden kalcitriol i serum, utom i de svåraste bristsituationerna. Kalcitriols parakrina/autokrina funktioner i olika vävnader gynnas däremot av högre nivåer av 25-OH-D 3 i serum. Bäst upplysning om D-vitaminstatus ger alltså förrådsformen 25-OH-D 3.

27 D-vitaminets fysiologi (forts.) Icke-kalcemiska effekter är alltså beroende av en lokal omvandling till kalcitriol i den aktuella vävnaden. Systemiskt tillfört kalcitriol medför hög risk för hyperkalcemi. I stället kan man antingen med D-vitamin förbättra tillgången på naturligt substrat (25-OH-D 3 ) eller tillföra syntetiska kalcitriolanaloger där den kalcemiska effekten minskats. Som alla steroidhormoner påverkar kalcitriol (och i viss mån även 25-OH-D 3 ) en specifik nukleär receptor, vitamin-d-receptorn (VDR), med genexpressionseffekter på över 200 gener. VDRs utbredning i olika kroppsvävnader överlappar i stor utsträckning den av 1a-hydroxylas. VDR-genen och flera genpolymorfismer har identifierats och kopplingar har påvisats mellan VDR-polymorfismer och t ex bentäthet, primär hyperparatyreoidism, muskelstyrka och kroppslängd.

28 Extraskeletala effekter av D-vitamin? Vitamin D-receptor förekommer i nästan alla cellkärnor Ca 3% av det humana genomet är under kontroll av 1,25- dihydroxyvitamin D Minst 10 vävnader förutom njurar har enzymet 1a-hydroxylas=möjlig auto/paracrin påverkan D-vitamin liknar på detta sätt thyroxin

29 Dags att söka stoppa typ 2 diabetes med D-vitamin? Diabetesportalen.se Bakgrunden till frågan som ställs i den amerikanska tidskriften Diabetes är att allt fler indicier pekar på ett samband mellan vitamin D och kroppens förmåga att omsätta socker, att brist orsakar diabetes. Iakttagelserna kommer dels från djurförsök som gjordes för flera decennier sedan där brist på vitamin D försämrade djurens förmåga att producera insulin. När forskarna gick vidare fann de en receptor för vitaminet i bukspottkörteln. Sedan dess har även många undersökningar på människor, diabetes och vitamin D utförts. Så har det till exempel visat sig att typ 1 diabetes är många gånger vanligare i solfattiga länder än i länder runt ekvatorn. Den undersökning som gav anledning till kommentaren i tidskriften Diabetes är ännu en studie som pekar på ett samband mellan diabetes och brist på vitamin D. Halten av D vitamin i blodet och förmågan att omsätta socker registrerades hos drygt 500 medelålders engelska män och kvinnor som inte hade diabetes. När sedan samma prover togs tio år senare stod det klart att de som hade haft lägst nivåer av vitamin D i blodet vid första provtagningstillfället hade sämre förmåga att omsätta socker, till exempel var det vanligare med förhöjda blodsockervärden och med insulinresistens i den gruppen. De engelska forskarna efterlyser större undersökningar som designas så att ett säkert svar kommer närmare. Trots att växande bevis länkar samman brist på vitamin D och onormal socker- och insulinomsättning är vitaminets roll inte fullt förstådd och förtjänar fortsatta studier. skriver de engelska forskarna. Skulle det visa sig att de tidigare iakttagelserna är korrekta har vi nya sätt att förebygga och kanske även behandla typ 2 diabetes.

30 Diabetes, vol 57, Oktober 2008 Han vill att frågan ska undersökas på samma sätt som när man testar nya läkemedel. Det vill säga att människor slumpmässigt ska lottas till en av två grupper. I den ena gruppen får deltagarna dagliga höga doser av vitamin D och i den andra gruppen får de placebobehandling i form av så kallade sockerpiller. Efter några år jämförs de båda grupperna för att ta reda på hur många som har fått en försämrad socker omsättning och hur många har insjuknat i typ 2 diabetes? Visar sig vitamin D ha en skyddande effekt kan det bli en enkel och billig lösning i försöken att stoppa diabetesempidemin.

31 Extraskeletala effekter av D-vitamin? muskelfunktion Muskelfunktion: barn med ärftlig vitamin D brist, som har lågt 1,25dihydroxyvitamin D, har uttalad muskelsvaghet, som normaliseras vid D-vitaminbehandling. Däremot ingen effekt på muskelsvaghet av vitamin D 1000 IU dgl hos 302 äldre kvinnor (medelålder 77 år) jämfört med placebo i randomiserad studie. Orsakssamband har ej dokumenterats. Om klar brist på Vit D föreligger tycks muskelfunktionen förbättras vid substitution Flera metaanalyser demonstrerar minskad risk för fall vid substitution, särskilt vid låga 25OH-Vit D-värden Bischoff-Ferrari et al JAMA 2004;291:1999

32 Extraskeletala effekter av D-vitamin? immunsystemet Vit D har betydande effekter på antigenpresenterande celler som makrofager, T och B celler, vilka alla har VDR. 1,25-dihydroxy-D har immunmodulerande effekt. Vid brist skulle teoretiskt risk för autoimmuna sjukdomar öka Observationsstudier antyder en association mellan VitD brist och diabetes typ1,ms och inflammatorisk tarmsjd. Mathiu et al Diabetologia 2005:48:1247 Emellertid inga randomiserade studier som bekräftar att exogent givet Vit D skulle förebygga autoimmuna sjukdomar.

33

34

35

36 Extraskeletala effekter av D-vitamin? Hjärt-kärlsjd Hypertension vanligare på norra latituder än södra latituder på norra halvklotet är solljus skyddande? Djurstudier kan tala för effekt på renin-aiisystemet Observationsstudier visar en invers association mellan 25OH Vit D konc och blodtryck Bouillon R Am J Hypertens 2009;22:816 Metaanalys av 8 randomiserade interventionsstudier studier visade en liten reduktion av DBT av VitD. Witham et al J Hypertension 2009;27:1948 Uppföljande metaanalys 10 randomiserade studier visade ingen signifikant BTreduktion. Pittas et al Ann Intern Med 2010;152:307 Sålunda ytterligare studier krävs för att avvisa eller bekräfta effekt av VitD på blodtrycksnivån. Detta gäller också kardiovaskulär sjd.

37 Extraskeletala effekter av D-vitamin? cancer 1930-talet norra latituder högre risk för cancer Mycket info om att aktivt VitD reducerar cellproliferation Observationsstudier: dåligt VitD status ökar risken för coloncancer IARC Working Group Report vol 5 nov 2008 Emellertid, VitD interventionsstudier ger olika resultat: Woman s Health Initiative VitD 400 IU + Ca 1000 mg daily ingen effekt på coloncancer Fn saknas det evidens för att ge VitD för cancerprevention.

38 Extraskeletala effekter av D-vitamin? Sammanfattning Förutom dess roll i calcium- och benhomeostas, så reglerar Vit D potentiellt många andra cellfunktioner Vit D IU/d reducerar risken för fall hos äldre Det finns 2012 ej evidens för ett kausalsamband mellan dåligt VitD status och allvarligare sjukdomar (cancer, infektioner, metabola sjd, kardiovaskulära sjd, neuropsykiatriska sjd) Däremot finns associationer i observationsstudier Nuvarande kunskap manar dock till öppenhet för att VitD kan vara betydelsefullt i flera biologiska system

39 Läkartidningen vol 109: Melhus och Michaelsson

40

41

42 Hur skall vi behandla D-vitamin D brist? Kost Livsstil Läkemedel

43 Vitamin D intag i Sverige 2010 Riksmaten : ca 2000 svenskar registrerade allt vad man åt och drack under 4 dagar Ungefärligt intag via kost 6-9 microg/d störst intag hos äldre En studie från Göteborg visar att ca 5% av åttaåringar har låg VitDkoncentration i blodet. Nuvarande rekommendationer IE dgl Nya rekommendationer kommer 2013 Fn berikas lättmjölk, lättyoughurt, margarin bla. Kan komma att ökas

44

45 Kost 120 g lax 15 μg D-vitamin 1 dl mjölk 0,38 μg D-vitamin 45 Kcal. 1,5 g fett 10 g smör 0,75 μg D-vitamin 54 Kcal. 6 g fett

46 SVT.se januari 2011 Experter vill förlänga tid för tillskott Publicerad 14 januari :03 Finland har skärpt sina rekommendationer för D-vitamin till barn och nu anser flera experter i Sverige att Livsmedelsverket bör följa Finlands exempel. En fjärdedel av barnen i Sverige kan lida av D-vitaminbrist, visar en färsk rapport. Tonåringar får tillskott Men i Finland har man länge ansett att det är för lite och i veckan skärpte man man rekommendationerna ytterligare: Alla barn upp till 18 års ålder ska ta extra d- vitamintillskott. Och nu anser flera läkare i Sverige att Livsmedelsverket bör följa Finlands exempel. D-vitaminbrist förekommer hos mellan 20 och 30 procent av barnen i åttaårsåldern. Det tycker jag är en ganska bra anledning till att öka D-vitaminintaget hos den svenska befolkningen, säger Lars Sävendahl. Frustration Barnläkarna i Sverige har länge varit oroade över att många barn har D-vitaminbristen. Att Finland tar ytterligare ett steg har skapat frustration gentemot Livsmedelsverket. Men än så länge anser Livsmedelsverket att det finns för lite forskning kring hur många barn i Serige som har D-vitaminbrist. Dessutom bör man vara försiktig så att barnen inte får i sig för mycket D-vitamin, anser man. Det finns alltid anledning att vara försiktig när man ger supplement. Man måste vara observant på att det kan bli feldoseringar, säger Irene Mattisson på Livsmedelsverket.Men Lars Sävendahl håller inte med. Risken att få i sig för mycket D-vitamin är väldigt låg. Man kan dricka tio gånger så mycket mjölk, alltså 25 liter om dagen, utan att få i sig för mycket D-vitamin. Det är i princip omöjligt att förgifta sig med D-vitamin genom kosten. Via D- vitamindropparna finns det en otroligt hög säkerhetsmarginal, säger han.

47 Livsstil

48 D-vitamin preparat påp marknaden Kolekalciferol+Kalcium Calcichew-D3 Cal-D-vita Ideos Kalcipos-D Kalcipos-D forte Kolekalciferol - Devitre tablett 400IE - Divisun 800IE - Detremin droppar 20000IE/ml AD-droppar D-droppar Vit-D2 ex tempore Ergokalciferol Droppar 7,35 mg/ml Mixtur 35 μg/ml

49 Andra preparat Dekristol (kolekalciferol, D3) licens preparat, Kapslar, IE, 50 st 280 kr. Ergokalciferol droppar 7,35 mg/ml (D2), 1 droppe = 175 mikrog = 7000 IE (1-5 dr/vecka) Vicotrat = IE/ml, im smärtsamt

50 3/9/2008 Solandets hälsovärde erkänns av Apoteket 25μg kapsler Mega D-vitamin-38μg

51 Ongoing research More than 150 clinical trials of vitamin D are listed on ClinicalTrials.gov. Some key trials include: * The VITamin D and omega-3 TriaL (VITAL) * A study of colecalciferol 2000 IU daily, fish oil, or placebo in older individuals (>60 yrs), with cardiovascular disease and cancer incidence as outcomes. * Vitamin D and Calcium Homeostasis for Prevention of Type 2 Diabetes (CaDDM) (NCT [ClinicalTrials.gov] ) * Treatment of vitamin D insufficiency: does vitamin D increase calcium absorption, bone mass and muscle mass and function in women past menopause who have mildly low vitamin D levels? (NCT [ClinicalTrials.gov] ) * Evaluation of vitamin D requirements during pregnancy (NCT [ClinicalTrials.gov] ) * Development of vitamin D as a therapy for breast cancer-phase II (NCT [ClinicalTrials.gov] ) * Vitamin D supplement in preventing colon cancer in African Americans with colon polyps (NCT [ClinicalTrials.gov] ) * Health benefits of vitamin D and calcium in women with PCOS (polycystic ovarian syndrome) (NCT [ClinicalTrials.gov] ) * Vitamin D3 supplementation and the T cell compartment in multiple sclerosis (MS) (NCT [ClinicalTrials.gov] ) And so on

52

Vitamin D-receptorn (VDR)

Vitamin D-receptorn (VDR) D-vitamin Anne Björk Distriktsläkare Svartbäckens vårdcentral, Uppsala Norrländska läkemedelsdagar Umeå 2013-01-29 Anne Björk 2013-01-29 Anne Björk 2013-01-29 Hur får man i sig D-vitamin? Solen Maten Vitamintillskott

Läs mer

D vitamin 2014 08 26. Rakit hos barn, osteomalaci hos vuxna

D vitamin 2014 08 26. Rakit hos barn, osteomalaci hos vuxna D vitamin 2014 08 26 Mats Palmér, docent, överläkare, Kliniken för endokrinologi, metabolism, diabetes, Karolinska Universitetssjukhuset Expressen 13 januari 2013 Rakit hos barn, osteomalaci hos vuxna

Läs mer

perspektiv Endokrinsektionen Göteborg

perspektiv Endokrinsektionen Göteborg Vitamin D i ett bredare perspektiv p Anna G. Nilsson, Docent, Överläkare Endokrinsektionen Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg D 3 D 2 + D 3 Fauci et al, Harrison s Principles of Internal Medicine,

Läs mer

Vitamin D brist. Spelar det någon roll? Ylva Pernow Endokrinkliniken Karolinska Universitetssjukhuset

Vitamin D brist. Spelar det någon roll? Ylva Pernow Endokrinkliniken Karolinska Universitetssjukhuset Vitamin D brist Spelar det någon roll? Ylva Pernow Endokrinkliniken Karolinska Universitetssjukhuset Vitamin D Vitamin D fysiologi Vitamin D & Immunsystemet Vad är optimal serum nivå? Vad är brist? Hur

Läs mer

Barn och ungdomars Vitamin D-status

Barn och ungdomars Vitamin D-status Barn och ungdomars Vitamin D-status vid inskrivning på Rikscentrum Barnobesitas Kerstin Ekbom Leg ssk, Med Dr Kort sammanfattning vitamin D Vitamin-D D2 (ergokalciferol, förekommer i vissa svampar) D3

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nyheter Kloka Listan 2013 Nytt terapiområde - brist på D-vitamin Upptag av kolekalciferol (D-vitamin)

Läs mer

Benskörhet hur påverkar sol, hormoner och läkemedel? Britt-Marie Nyhäll-Wåhlin Osteoporosenheten Kliniken för reumatologi Falu lasarett 2011-02-02

Benskörhet hur påverkar sol, hormoner och läkemedel? Britt-Marie Nyhäll-Wåhlin Osteoporosenheten Kliniken för reumatologi Falu lasarett 2011-02-02 Benskörhet hur påverkar sol, hormoner och läkemedel? Britt-Marie Nyhäll-Wåhlin Osteoporosenheten Kliniken för reumatologi Falu lasarett 2011-02-02 DEFINITIONER AV OSTEOPOROS En reducerad mängd ben som

Läs mer

Osteoporos profylax hos kortisonbehandlade IBD patienter

Osteoporos profylax hos kortisonbehandlade IBD patienter hos kortisonbehandlade IBD patienter Dessa riktlinjer avser primär osteoporosprofylax hos IBD patienter som använder kortison. Vid klinisk misstanke om manifest osteoporos som t.ex. lågenergi frakturer

Läs mer

Solen är vår bästa vän

Solen är vår bästa vän Solen är vår bästa vän D-vitaminets betydelse för hälsa och sjukdom EQUALIS användarmöte PNA 17e oktober 2014 Martin Carlsson, docent, överläkare Landstinget i Kalmar län Mer hype om D-vitamin Vitamin

Läs mer

D-vitaminbrist när ska vi behandla?

D-vitaminbrist när ska vi behandla? D-vitaminbrist när ska vi behandla? Mattias Lorentzon, Professor, specialistläkare Ordf. i Terapigrupp Osteoporos Enheten för geriatrik och Centrum för ben- och artritforskning, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs

Läs mer

Uppföljning av patienter med nedsatt njurfunktion. Hur används Ferritin och PTH?

Uppföljning av patienter med nedsatt njurfunktion. Hur används Ferritin och PTH? Uppföljning av patienter med nedsatt njurfunktion. Hur används Ferritin och PTH? Anders Christensson Njur- och transplantationskliniken Skånes Universitetssjukhus SUS Malmö Kronisk njursjukdom (CKD) Stadieindelning

Läs mer

10-årsuppföljningen i en populationsbaserad kohortstudie av osteoporos. Hans Lundin

10-årsuppföljningen i en populationsbaserad kohortstudie av osteoporos. Hans Lundin 10-årsuppföljningen i en populationsbaserad kohortstudie av osteoporos. Specialist i Allmänmedicin Doktorand vid Centrum för Allmänmedicin (CeFAM) Karolinska Institutet Innehåll dagens föreläsning: Osteoporosprojektet

Läs mer

Apotekets råd om. Vitaminer och mineraler

Apotekets råd om. Vitaminer och mineraler Apotekets råd om Vitaminer och mineraler Din kropp behöver många olika ämnen för att må bra. Den behöver vatten, proteiner, fett, kolhydrater, mineraler och vitaminer. Tillsammans ger de dig energi och

Läs mer

Vad ör Osteoporos? Maria Åkesson. Osteoporos. PreBio NutritionsGrupp. Osteoporos en av våra vanligaste folksjukdomar. Definitioner

Vad ör Osteoporos? Maria Åkesson. Osteoporos. PreBio NutritionsGrupp. Osteoporos en av våra vanligaste folksjukdomar. Definitioner Etablerad sedan 1992 Maria Åkesson Nutritionist PreBio NutritionsGrupp Arbetar med utbildning, utveckling mm inom kost och hälsa. Uppdragsgivare: kommuner, landsting, universitet och högskolor, livsmedels-

Läs mer

Multivitaminer och bröstcancerrisk

Multivitaminer och bröstcancerrisk Multivitaminer och bröstcancerrisk Peter Wilhelmsson, Näringsmedicinare, IFM kliniken, Falun Det har varit en del mediauppståndelse kring den svenska studie som presenterades i tidskriften "American Journal

Läs mer

Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2014 Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Insulinbehandling - typ 2 diabetes och typ 1 diabetes MEDELLÅNGVERKANDE HUMANINSULIN Nytt insulin

Läs mer

a. Diethysteri: LCHF, stenåldersdieten, 5:2 dieten, eller...? a. Diethysteri: LCHF, stenåldersdieten, 5:2, eller...?

a. Diethysteri: LCHF, stenåldersdieten, 5:2 dieten, eller...? a. Diethysteri: LCHF, stenåldersdieten, 5:2, eller...? Nyhetsbrev, december 2013. Hej! Låt dig inte hajpas av alla nya dieter! De kommer och går, men näringsläran består. Tänk på att äta näringsriktigt istället, så att du är frisk även om några år! Här får

Läs mer

Hypotyreos. Låg ämnesomsättning

Hypotyreos. Låg ämnesomsättning Hypotyreos Låg ämnesomsättning 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Docent Ove Törring, Karolinska

Läs mer

Symptom. Stamcellsforskning

Symptom. Stamcellsforskning Stamcellsforskning Det stösta hoppet att finna en bot till diabetes just nu är att framkalla insulinbildande celler i kroppen. Det finns dock två stora problem för tillfället som måste lösas innan metoden

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Diabetes mellitus Multifaktoriell behandling Hjärt-kärlsjukdom är vanligt vid diabetes. Förutom

Läs mer

Livmodercancer, solvanor och vitamin-d. Elisabeth Epstein KK, Skånes Universitessjukhus, Lund

Livmodercancer, solvanor och vitamin-d. Elisabeth Epstein KK, Skånes Universitessjukhus, Lund Livmodercancer, solvanor och vitamin-d Elisabeth Epstein KK, Skånes Universitessjukhus, Lund Översikt Resultat från stor sydsvensk kohortstudie Risk att utveckla livmodercancer i relation till solvanor,

Läs mer

Finns det en korrelation mellan hypotyreos och biokemi? Gay J. Canaris, MD John F. Steiner Chester E. Ridgeway J Gen Intern Med 1997;12: 544-550

Finns det en korrelation mellan hypotyreos och biokemi? Gay J. Canaris, MD John F. Steiner Chester E. Ridgeway J Gen Intern Med 1997;12: 544-550 Finns det en korrelation mellan hypotyreos och biokemi? Gay J. Canaris, MD John F. Steiner Chester E. Ridgeway J Gen Intern Med 1997;12: 544-550 Korrelation mellan hypotyreos och biokemi? Hypotyreos N

Läs mer

D-vitaminbehandling Tro och vetande

D-vitaminbehandling Tro och vetande D-vitaminbehandling Tro och vetande Mats Palmér Kliniken för endokrinologi, metabolism, diabetes, Karolinska Universitetssjukhuset KS-Huddinge Bostadsort Ekerö Expressen 13 januari 2013 D-vitamin massmedia

Läs mer

Tyreoidearubbningar under graviditet och puerperium, gällande rutin

Tyreoidearubbningar under graviditet och puerperium, gällande rutin Tyreoidearubbningar under graviditet och puerperium, gällande rutin Berörda enheter Samtliga mvc, smvc och förlossnings-/bb-avdelningar i Norrbotten. Syfte Enhetlig handläggning av tyreoidearubbningar

Läs mer

Diabetes Hur kan vi förebygga typ 2 diabetes?

Diabetes Hur kan vi förebygga typ 2 diabetes? Diabetes Hur kan vi förebygga typ 2 diabetes? Föreläsning vid öppet hus på KI den 30 augusti 2014 Kerstin Brismar Professor, överläkare Karolinska Universitetssjukhuset-Sophiahemmet Inst för Medicin och

Läs mer

kanske vanligare än vi trott Prevention och behandling skulle kunna ge oanade folkhälsoeffekter

kanske vanligare än vi trott Prevention och behandling skulle kunna ge oanade folkhälsoeffekter klinisk översikt Läs mer Medicinsk kommentar sidan 846 Artikel sidan 858 Fullständig referenslista och engelsk sammanfattning http://ltarkiv.lakartidningen.se D-vitaminbrist kanske vanligare än vi trott

Läs mer

För barn över ett år gäller i stort sett samma kostråd som för vuxna.

För barn över ett år gäller i stort sett samma kostråd som för vuxna. Barn och mat Föräldrar har två viktiga uppgifter när det gäller sina barns mat. Den första är att se till att barnen får bra och näringsriktig mat, så att de kan växa och utvecklas optimalt. Den andra

Läs mer

Fakta om omega-3 och barn

Fakta om omega-3 och barn Pressinformation Fakta om omega-3 och barn intag, behov och effekter Omega-3-fettsyror Både läkare och forskare är eniga om att omega-3 är bra för hälsan. För att tillfredsställa kroppens behov av omega-3

Läs mer

Patientinformation från Hudkliniken i Östergötland. Läs igenom denna produktinformation noggrant innan du börjar använda läkemedlet.

Patientinformation från Hudkliniken i Östergötland. Läs igenom denna produktinformation noggrant innan du börjar använda läkemedlet. Isotretinoin Patientinformation från Hudkliniken i Östergötland Läs igenom denna produktinformation noggrant innan du börjar använda läkemedlet. Spara denna produktinformation. Du kan komma att behöva

Läs mer

Leg dietist Evelina Dahl. Dietistkonsult Norr

Leg dietist Evelina Dahl. Dietistkonsult Norr Leg dietist Evelina Dahl Dietistkonsult Norr Medellivslängden i Sverige har ökat med cirka 25 år de senaste 100 åren Andelen äldre är högre + bättre hälsa Unga 18-30 år äter betydligt sämre än äldre mindre

Läs mer

Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning

Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning 1 Diabetes Faste P-glucos 7,0 mmol/l eller högre = diabetes. Provet bör upprepas Folksjukdom: mer än 10 000 diabetiker i Dalarna 4-5% av Sveriges befolkning

Läs mer

Finns det någon nytta med D- vitaminbehandling vad säger evidensen?

Finns det någon nytta med D- vitaminbehandling vad säger evidensen? Finns det någon nytta med D- vitaminbehandling vad säger evidensen? Mattias Lorentzon, Professor, specialistläkare Ordf. i Terapigrupp Osteoporos Enheten för geriatrik och Centrum för ben- och artritforskning,

Läs mer

Vad påverkar vår hälsa?

Vad påverkar vår hälsa? Goda vanor - maten Vad påverkar vår hälsa? + Arv Gener från föräldrar Förutsättningar att leva efter Livsstil Mat och motion Det vi själva kan påverka Goda matvanor Vem du är och hur mycket du rör dig

Läs mer

PTH mm. Mattias Aldrimer, överläkare Klinisk Kemi och Transfusionsmedicin i Dalarna

PTH mm. Mattias Aldrimer, överläkare Klinisk Kemi och Transfusionsmedicin i Dalarna PTH mm Mattias Aldrimer, överläkare Klinisk Kemi och Transfusionsmedicin i Dalarna D-vitaminanalyser 2014 internt pris 220 kr Beställare patienter analyser Totalt Dalarna 7 108 8 487 Avesta VC Mott Avesta

Läs mer

Starka. Nr.2 2009. Intervju med Janusz Gross: Har du blivit kortare? Det kan vara osteoporos!

Starka. Nr.2 2009. Intervju med Janusz Gross: Har du blivit kortare? Det kan vara osteoporos! Starka sidor Nr.2 2009 E t t n y h e t s b r e v o m o s t e o p o r o s Intervju med Janusz Gross: Har du blivit kortare? Det kan vara osteoporos! Mät din längd och ta hand om skelettet! Intervju med

Läs mer

Vad är osteoporos? Är osteoporos vanligt?

Vad är osteoporos? Är osteoporos vanligt? Kliniken för 201-0-05 2015-0-05 Vad är osteoporos? Osteoporos eller benskörhet är ett tillstånd med minskad benmassa, vilket leder till reducerad hållfasthet av skelettet och ökad risk för benbrott (fraktur).

Läs mer

Individualiserade kostråd

Individualiserade kostråd Individualiserade kostråd Mattias Damberg, Docent, Hjärtkliniken, Karolinska Institutet, KS, Solna Specialistläkare i Allmänmedicin, CityPraktiken, Västerås Samarbete Öka självupplevd hälsa Motivera och

Läs mer

Utredning och behandling av vitamin B12-brist på Nordmanna vårdcentral ( jan 2003 t o m juni- 2003 )

Utredning och behandling av vitamin B12-brist på Nordmanna vårdcentral ( jan 2003 t o m juni- 2003 ) FoU- arbete 2004-06-09 Utredning och behandling av vitamin B12-brist på Nordmanna vårdcentral ( jan 2003 t o m juni- 2003 ) Atefa Zarin ST- läkare Nordmanna Vårdcentral 442 37 Kungälv atefa.zarin@vgregion.se

Läs mer

KOST. Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet

KOST. Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet KOST Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet ENERGI Kroppen är en maskin som behöver energi. Denna energi får du av beståndsdelarna som blir kvar när du bryter ner Kolhydrater, Fett och Protein! Ålder,

Läs mer

Grav övervikt och knäproteskirurgi, ortopedens handlande för individ och samhälle. Roger Olsson, Östersund

Grav övervikt och knäproteskirurgi, ortopedens handlande för individ och samhälle. Roger Olsson, Östersund Grav övervikt och knäproteskirurgi, ortopedens handlande för individ och samhälle. Roger Olsson, Östersund OBESITAS OCH KNÄPROTESKIRURGI Extremt ökad risk för artros i knäled vid högre grader av obesitas.

Läs mer

Ger socker typ 2-diabetes?

Ger socker typ 2-diabetes? Ger socker typ 2-diabetes? Emily Sonestedt, PhD Lunds Universitet SNF 2015-04- 20 Diabetesepidemin! 382 miljoner individer i världen har diabetes! 8,3% av den vuxna befolkningen! Antalet har dubblerats

Läs mer

D- vitamin vad gäller idag? Maria Sääf Westmanska palatset 150415

D- vitamin vad gäller idag? Maria Sääf Westmanska palatset 150415 D- vitamin vad gäller idag? Maria Sääf Westmanska palatset 150415 Dagens meny Fysiologin Målvärden? Analysmetoder D- vitaminbrist Rörelseapparaten Extra- skeleeala effekter? Preparat Faror med D- vitaminsupplement?

Läs mer

Blir vi friskare, lyckligare och lever längre. med mer Vitamin D

Blir vi friskare, lyckligare och lever längre. med mer Vitamin D Blir vi friskare, lyckligare och lever längre med mer Vitamin D Martin Carlsson, docent, överläkare Endokrinolog, internmedicinare och klinisk kemist Kalmar The vitamin D epidemic Vitamin D brist beskrivs

Läs mer

Vitamin D Lc-Ms/Ms. Benny Larsson Laboratorie Medicin Skåne Klinisk Kemi Malmö

Vitamin D Lc-Ms/Ms. Benny Larsson Laboratorie Medicin Skåne Klinisk Kemi Malmö Vitamin D Lc-Ms/Ms Benny Larsson Laboratorie Medicin Skåne Klinisk Kemi Malmö 25-OH-Vitamin D3 + D2 3-epi-25-OH-Vitamin D3 + D2 1,25-di-hydroxy-Vitamin D3+D2 25-OH-Vitamin D3 + D2 3-epi-25-OH-Vitamin D3

Läs mer

Diabetes. Britt Lundahl 2014-09-24

Diabetes. Britt Lundahl 2014-09-24 Diabetes Britt Lundahl 2014-09-24 Vad är diabetes? Diabetes är en kronisk sjukdom, som karaktäriseras av för högt blodsocker. Orsaken är brist på hormonet insulin eller nedsatt känslighet för insulinet.

Läs mer

EQ EVERYDAY det du behöver varje dag

EQ EVERYDAY det du behöver varje dag It s in our nature För oss i Eqology är naturen en essentiell drivkraft i och runt omkring oss en kraft som inspirerar oss till att uppnå stora saker. Vi kaller det Naturally Driven. Baserat på denna filosofi

Läs mer

Lev hjärtvänligt! Du kan påverka din hjärthälsa genom en bra kost och livsstil.

Lev hjärtvänligt! Du kan påverka din hjärthälsa genom en bra kost och livsstil. Lev hjärtvänligt! Du kan påverka din hjärthälsa genom en bra kost och livsstil. Det onda och det goda kolesterolet Hälsan är en förutsättning för att vi ska kunna leva ett gott liv, det vet vi alla innerst

Läs mer

Metforminbehandling vid njursvikt

Metforminbehandling vid njursvikt Metforminbehandling vid njursvikt Anders Frid, överläkare Universitetssjukhuset SUS, Malmö Örebro okt 2012 Metforminbehandling vid njursvikt? Anders Frid, överläkare Universitetssjukhuset SUS, Malmö Stockholm

Läs mer

Koagulationssystemet med särskilt fokus på warfarinets effekter

Koagulationssystemet med särskilt fokus på warfarinets effekter Koagulationssystemet med särskilt fokus på warfarinets effekter Warfarin(Waran) används av många patienter. Förmaksflimmer. Hjärtinfarkt. Lungemboli. DVT (djup venös trombos). APC (aktiv protein C), resistens.

Läs mer

STARKA MARTIN CARLSSON, ÖVERLÄKARE OCH DOCENT: BRIST PÅ D-VITAMIN KAN GÖRA ATT ÄLDRE RAMLAR OCH BRYTER SIG

STARKA MARTIN CARLSSON, ÖVERLÄKARE OCH DOCENT: BRIST PÅ D-VITAMIN KAN GÖRA ATT ÄLDRE RAMLAR OCH BRYTER SIG STARKA sidor ETT NYHETSBREV OM BENSKÖRHET #3 2014 RECEPT: Makalöst goda makrillmackor EXPERTER INTE ENIGA OM OPTIMALA D-VITAMINNIVÅER NU ÄR HÖSTEN HÄR: Håll reda på R-månaderna! N! CH VIN RE A TÄVLAIDO

Läs mer

Makrocytär anemi. Diagnostik och behandling

Makrocytär anemi. Diagnostik och behandling Makrocytär anemi Diagnostik och behandling Makrocytär anemi Högt MCV Förstorade röda blodkroppar Orsaken till förstoringen är en mognadshämning där förstadierna till de röda blodkropparna växer för långt

Läs mer

Kemiska ämnen som vi behöver

Kemiska ämnen som vi behöver Kemiska ämnen som vi behöver Vatten Mineraler (t ex koksalt) Vitaminer Proteiner- kött, fisk, ägg, mjölk, baljväxter Kolhydrater- ris, pasta, potatis, bröd, socker Fetter- smör, olivolja osv Tallriksmodellen

Läs mer

God mat för äldre 140923. Elisabet Rothenberg, docent, biträdande professor Högskolan Kristianstad elisabet.rothenberg@hkr.se

God mat för äldre 140923. Elisabet Rothenberg, docent, biträdande professor Högskolan Kristianstad elisabet.rothenberg@hkr.se God mat för äldre 140923 Elisabet Rothenberg, docent, biträdande professor Högskolan Kristianstad elisabet.rothenberg@hkr.se Allt fler äldre De närmaste 10 åren kommer 65+ att öka med 24% Till 2050 är

Läs mer

TRÄNING, KOSTHÅLLNING OCH ANTI AGE LIGGER I TIDEN

TRÄNING, KOSTHÅLLNING OCH ANTI AGE LIGGER I TIDEN 2/12 3/12 01 TRÄNING, KOSTHÅLLNING OCH ANTI AGE LIGGER I TIDEN Hur kommer det sig att en rad kroniska sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes typ 2 och fetma bara ökar? Studier visar att en balans

Läs mer

Undervisningsmaterial inför delegering. Insulingivning Reviderat den 23 maj 2014. Materialet får användas fritt, men hänvisning ska ske till källan

Undervisningsmaterial inför delegering. Insulingivning Reviderat den 23 maj 2014. Materialet får användas fritt, men hänvisning ska ske till källan Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning Reviderat den 23 maj 2014 Materialet får användas fritt, men hänvisning ska ske till källan Diabetes Faste P-glukos 7,0 mmol/l eller högre = diabetes.

Läs mer

Maten och måltiden på äldre dar.indd 1

Maten och måltiden på äldre dar.indd 1 Maten och måltiden på äldre dar 1 Maten och måltiden på äldre dar.indd 1 2015-02-05 15:51:40 Maten och måltiden är viktig, den ger dig inte bara näring och energi, utan innebär också för många något trevligt

Läs mer

DX2 2013-04-22 Klinisk Medicin vt 2013 20 poäng MEQ 1

DX2 2013-04-22 Klinisk Medicin vt 2013 20 poäng MEQ 1 DX2 2013-04-22 Klinisk Medicin vt 2013 20 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

På menyn idag MAT FÖR LIVET. Vad innebär sund livsstil? Matvanor spelar roll 2013-04-11 INDIVIDUELLA KOSTRÅD

På menyn idag MAT FÖR LIVET. Vad innebär sund livsstil? Matvanor spelar roll 2013-04-11 INDIVIDUELLA KOSTRÅD MAT FÖR LIVET På menyn idag Övervikt Undernäring Får vi i oss allt vi behöver Sarkopeni Allmänna kostråd Frågor? Patricia Pyri Badh NÄRINGSRÄTT Kostrådgivning Leg. Dietist och Idrottsnutritionsrådgivare

Läs mer

Osteoporos OCH. D-vitamin. Maria Odén Uhrenius 141015

Osteoporos OCH. D-vitamin. Maria Odén Uhrenius 141015 Osteoporos OCH D-vitamin Maria Odén Uhrenius 141015 Margareta -49 Margareta -49 Remiss från VC osteoporos sambo, 5 vuxna barn, sjukpension efter bilolycka med whiplashskada röker 10 cig/d alkohol måttligt

Läs mer

Behandling. med sköldkörtelhormon. Ett livsviktigt hormon

Behandling. med sköldkörtelhormon. Ett livsviktigt hormon Behandling med sköldkörtelhormon Ett livsviktigt hormon Behandling med sköldkörtelhormon (tyroxin) Detta hormon bildas normalt i sköldkörteln som sitter framtill på halsen strax nedanför struphuvudet.

Läs mer

Pressinformation. Fakta om omega-3

Pressinformation. Fakta om omega-3 Pressinformation Fakta om omega-3 Livsviktiga fettsyror Fett är livsnödvändigt. Det finns olika typer av fettsyror (fett) och de har alla viktiga funktioner att fylla i kroppen, som att bygga upp och reparera

Läs mer

Nordiskt pressmöte inför Världsdiabetesdagen

Nordiskt pressmöte inför Världsdiabetesdagen Faktablad om diabetes Diabetes eller diabetes mellitus, är egentligen inte en utan flera olika sjukdomar med det gemensamma kännetecknet att blodsockret är för högt. Diabetes är en allvarlig, livslång

Läs mer

WHO = World Health Organization

WHO = World Health Organization Mat och hälsa åk 8 WHO = World Health Organization Enligt WHO innebär hälsa att ha det bra både fysiskt, psykiskt och socialt. Dåliga matvanor och mycket stillasittande bidrar till att vi blir sjuka på

Läs mer

En liten bok om mjölk

En liten bok om mjölk En liten bok om mjölk Om mjölk till barn Faktamaterial till film Faktamaterial om mjölk och mjölkens positiva egenskaper för våra barns hälsa. Materialet finns även i A4-format på medföljande DVD och på:

Läs mer

Blodbrist. Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning

Blodbrist. Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning Blodbrist Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning Allmänt När man har blodbrist, så kallad anemi, har man för få röda blodkroppar eller för liten mängd hemoglobin i de röda blodkropparna. Hemoglobinet,

Läs mer

Hur verkar Fludara. En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal. There s more to life with Fludara

Hur verkar Fludara. En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal. There s more to life with Fludara Hur verkar Fludara En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal There s more to life with Fludara Innehåll Sidan Introduktion 4 Vad är kronisk lymfatisk leukemi (KLL)? 4 Hur verkar Fludara?

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för medicinska njursjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för medicinska njursjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för medicinska njursjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Njursjukdomar Klokt råd 2015 Beräkna och beakta njurfunktionen vid val och dosering av läkemedel Beräkna njurfunktionen

Läs mer

GRAVIDITET OCH DIABETES

GRAVIDITET OCH DIABETES GRAVIDITET OCH DIABETES Vad är diabetes? Diabetes påverkar kroppens sätt att omvandla mat till energi. När du äter spjälkas maten till bl a glukos som är ett slags socker. Det är "bränslet" som din kropp

Läs mer

Active Collagen 2 STÄRKER OCH FÖRYNGRAR HUDEN

Active Collagen 2 STÄRKER OCH FÖRYNGRAR HUDEN ACTIVE COLLAGEN 2 1 Active Collagen 2 STÄRKER OCH FÖRYNGRAR HUDEN Slätar ut fina linjer och rynkor och ökar hudens elasticitet Ökar fuktighetsnivån i huden Tillför vitalitet, styrka och flexibilitet Stimulerar

Läs mer

Bra mat 1 Barbro Turesson, nutritionist och biolog Svenska Marfanföreningens friskvårdshelg Malmö 27-28 oktober 2012

Bra mat 1 Barbro Turesson, nutritionist och biolog Svenska Marfanföreningens friskvårdshelg Malmö 27-28 oktober 2012 Bra mat 1 Barbro Turesson, nutritionist och biolog Svenska Marfanföreningens friskvårdshelg Malmö 27-28 oktober 2012 Mat ger oss liv men kan också ge men för livet En genomsnittssvensk förbrukar 650 kg

Läs mer

Kalciumrubbningar. Birgitta Wagrell 2014 10 09

Kalciumrubbningar. Birgitta Wagrell 2014 10 09 Kalciumrubbningar Birgitta Wagrell 2014 10 09 Kalciumhomeostas Reglerande hormon: Parathormon 1,25-dihydroxyvit.D Calcitonin Parathormon Polypeptid, 84 aminosyror. Bildas i parathyroidea och utsöndras

Läs mer

Vokanamet (kanagliflozin/metformin) OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Vokanamet (kanagliflozin/metformin) OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN EMA/137565/2014 Vokanamet (kanagliflozin/metformin) OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Detta är en sammanfattning av riskhanteringsplanen för Vokanamet som beskriver de åtgärder som bör vidtas

Läs mer

Stillasittande & ohälsa

Stillasittande & ohälsa Stillasittande & ohälsa FaR:s dag att skapa möjligheter till fysisk aktivitet 19 november Malmö Johan Faskunger Fil dr Fysisk aktivitet & hälsovetenskap Föreläsningens upplägg: Stillasittande & ohälsa

Läs mer

Efalex. Hälsa för hjärna och ögon

Efalex. Hälsa för hjärna och ögon Efalex Hälsa för hjärna och ögon Hälsa för hjärna och ögon med omega-3 Essentiella fettsyror är livsnödvändiga för vår hälsa. Vi kan inte tillverka de själva, utan de måste tillföras via vår kost. Fettsyror

Läs mer

Diabetesutbildning del 2 Maten

Diabetesutbildning del 2 Maten Diabetesutbildning del 2 Maten Måste man följa en diet? Fettbalanserad, fiberrik mat till alla ett enhetligt matbudskap till den som: är frisk har diabetes har höga blodfetter har högt blodtryck är överviktig

Läs mer

Vitamin D Ett vitamin som det behövs mer av!

Vitamin D Ett vitamin som det behövs mer av! Vitamin D Ett vitamin som det behövs mer av! 2013-08-30 Christer Rosén, PhD CHR Food & Health AB (cr@chr-food-health.se, +46 70 376 18 64) Vitamind ett vitamin som det behövs m Innehåll 1. Introduktion

Läs mer

Diabetes som vällevnadens pris en jakt på sambandet mellan livsstil och diabetes.

Diabetes som vällevnadens pris en jakt på sambandet mellan livsstil och diabetes. V ä r l d s d i a b e t e s d a g e n M a l m ö 2 0 1 4 Diabetes som vällevnadens pris en jakt på sambandet mellan livsstil och diabetes. Patrik Rorsman Radcliffe Department of Medicine Oxford Centre for

Läs mer

HYPERKALCEMI. Åsa Tizzard

HYPERKALCEMI. Åsa Tizzard HYPERKALCEMI Åsa Tizzard 1 Kalciumhomeostas Konstant nivå joniserat Ca extracellulärt viktigt Koagulationskaskad Neuromuskulära funktioner Skelett (mineralisering) 2 Kalciumhomeostas Kalciumkoncentration

Läs mer

TÖI ROLLSPEL B - 016 Sidan 1 av 6 Sjukvårdstolkning

TÖI ROLLSPEL B - 016 Sidan 1 av 6 Sjukvårdstolkning TÖI ROLLSPEL B - 016 Sidan 1 av 6 Sjukvårdstolkning Ordlista invandrarbyrå tolkförmedling blodsockervärden glukosuri sockersjuka/diabetes endokrinologen kramper i vaderna ärftligt senkomplikationer symtom

Läs mer

Delområden av en offentlig sammanfattning

Delområden av en offentlig sammanfattning EU RMP alitretinoin v8 maj 2014 VI.2 VI.2.1 Delområden av en offentlig sammanfattning Information om sjukdomsförekomst I telefon- och e-postundersökningar bland vuxna i Nord- och Centraleuropa uppgav 6

Läs mer

Kost för idrottare Träningslära 1

Kost för idrottare Träningslära 1 Kost för idrottare Träningslära 1 Undervisningen i kursen ska innehålla: Närings- och kostkunskap för prestation och hälsa Betydelsen av återhämtning och vila för prestation, välbefinnande och hälsa Lektionsinnehåll

Läs mer

Förbud att sälja livsmedel med höga vitamin- och mineralhalter, Kenkou Selfcare AB

Förbud att sälja livsmedel med höga vitamin- och mineralhalter, Kenkou Selfcare AB ECOS268 ver.1.0, 2013-09-17 ECOS_L_förbud_nedkylning Maria Sandfur 021-391379 maria.sandfur@vasteras.se BESLUT ENLIGT DELEGERINGSORDNING Dnr 14:3322-Mhf80 Kenkou Selfcare Rolf Forslund Kvistbergavägen

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Risedronat Teva 35 mg filmdragerade tabletter. risedronatnatrium

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Risedronat Teva 35 mg filmdragerade tabletter. risedronatnatrium BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Risedronat Teva 35 mg filmdragerade tabletter risedronatnatrium Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna information,

Läs mer

förstå din katts diabetes

förstå din katts diabetes förstå din katts DIABETES Att höra att din katt lider av diabetes kan göra dig orolig och förvirrad, men du ska veta att hjälpen är nära. I denna broschyr kommer vi att förklara hur kattdiabetes kan hanteras

Läs mer

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Önskas mer info? Ring Pfizer Kunskapscentrum. Direktnummer för sjukvården: 08-550 522 00. Pfizer AB. Telefon 08-550 520 00.

Läs mer

En ny behandlingsform inom RA

En ny behandlingsform inom RA En ny behandlingsform inom RA Du som lever med reumatoid artrit har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din RA. Din läkare

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Numeta G16E, Numeta G19E 23.3.2015, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2. Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1. Information om sjukdomsförekomst En del av de patienter

Läs mer

ATT LEVA MED DIABETES

ATT LEVA MED DIABETES ATT LEVA MED DIABETES ETT FAKTAMATERIAL FÖR MEDIA Ett pressmaterial från Eli Lilly Sweden AB HA 090126-01 INLEDNING Ungefär 350 000 svenskar har diabetes en sjukdom som blir allt vanligare. Att leva med

Läs mer

förstå din katts njurhälsa

förstå din katts njurhälsa förstå din katts njurhälsa Att få veta att din katt har njurproblem kan komma som en chock, men du kan vara lugn. Med rätt behandling och vård kan du hjälpa din katt att fortsätta leva ett långt och lyckligt

Läs mer

STARKA SIDOR. Ewa Waern: D-vitamin är lika viktigt som kalcium! Bra broddar? Starka Sidor testar utbudet.

STARKA SIDOR. Ewa Waern: D-vitamin är lika viktigt som kalcium! Bra broddar? Starka Sidor testar utbudet. STARKA SIDOR Nr.1 2008 E T T N Y H E T S B R E V O M O S T E O P O R O S Ewa Waern: D-vitamin är lika viktigt som kalcium! Bra broddar? Starka Sidor testar utbudet. Ljuset räcker inte till! Svensk vinter

Läs mer

Sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) för Jardiance (empagliflozin)

Sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) för Jardiance (empagliflozin) EMA/188850/2014 Sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) för Jardiance (empagliflozin) Denna sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) för Jardiance beskriver åtgärder som ska tas för att försäkra

Läs mer

Vad är Fabrys sjukdom? Information om Fabrys sjukdom

Vad är Fabrys sjukdom? Information om Fabrys sjukdom Vad är Fabrys sjukdom? Information om Fabrys sjukdom Inledning Fabrys sjukdom (även känd som Anderson-Fabrys sjukdom efter de två forskare som upptäckte sjukdomen) är en sällsynt genetisk sjukdom. Orsaken

Läs mer

FISKLEVEROLJA - Traditionellt skandinaviskt kosttillskott med besk bismak

FISKLEVEROLJA - Traditionellt skandinaviskt kosttillskott med besk bismak FISKLEVEROLJA - Traditionellt skandinaviskt kosttillskott med besk bismak Av: Sofia Artursson, Akupunkturakademin 2008. Kort historik Intresset för fiskleveroljans hälsosamma effekter ökade i samband med

Läs mer

SAMMANFATTNING AV REPTILHJÄRNA.NU 2010-08-20

SAMMANFATTNING AV REPTILHJÄRNA.NU 2010-08-20 Att ÄTA RÄTT betyder att maten ger dig näring och energi så att du kan vara koncentrerad på lektionerna och orkar ROCKA FETT på rasterna och på fritiden. SAMMANFATTNING AV REPTILHJÄRNA.NU 2010-08-20 Kroppen,

Läs mer

Lättläst om Klinefelters syndrom. Lättläst om Klinefelters syndrom För vuxna. Ågrenska 2013, www.agrenska.se 1

Lättläst om Klinefelters syndrom. Lättläst om Klinefelters syndrom För vuxna. Ågrenska 2013, www.agrenska.se 1 Lättläst om Klinefelters syndrom För vuxna Ågrenska 2013, www.agrenska.se 1 Lätt och rätt om Klinefelters syndrom ingår i ett projekt för att ta fram lättläst, anpassad och korrekt information om fem ovanliga

Läs mer

Inledning och introduktion till diabetes

Inledning och introduktion till diabetes Inledning och introduktion till diabetes Kristina Lejon Universitetslektor, immunologi, Institutionen för klinisk mikrobiologi Välkomna till den här dagen där vi ska berätta om diabetesforskning, framför

Läs mer

Mineralet för kraft och energi

Mineralet för kraft och energi Vetenskap Magnesium Magnesium hjälper oss att få mer energi, mer ork och bättre förmåga att motstå flera sjukdomar. Susanna Larsson, forskare på Karolinska Institutet i Solna, berättar att 24 000 personer

Läs mer

Glucosamine ratiopharm

Glucosamine ratiopharm Glucosamine ratiopharm För symtomlindring vid mild till måttlig knäledsartros Observera! Använd inte Glucosamine ratiopharm: om du är allergisk mot skaldjur (eftersom glukosamin utvinns ur skaldjur) om

Läs mer

Fysisk aktivitet och träning vid övervikt och fetma, vilka effekter nås?

Fysisk aktivitet och träning vid övervikt och fetma, vilka effekter nås? Fysisk aktivitet och träning vid övervikt och fetma, vilka effekter nås? Anita Wisén Forskargruppen sjukgymnastik Institutionen för hälsa, vård och samhälle Vad är fysisk aktivitet och träning? Intensitet

Läs mer

Frågor och svar om smärtlindring

Frågor och svar om smärtlindring Frågor och svar om smärtlindring M-PRO-05-PAIN-002-ALK-ELIXIR Pfizer AB. Telefon 08-519 062 00. Fax 08-519 062 12. www.pfizer.se Information till dig som har fått Dolcontin (morfinsulfat) Ansvarig läkare...

Läs mer