Om D-vitamin -fakta och vision. Per Manhem SUS Endokrinologiska kliniken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Om D-vitamin -fakta och vision. Per Manhem SUS Endokrinologiska kliniken"

Transkript

1 Om D-vitamin -fakta och vision Per Manhem SUS Endokrinologiska kliniken

2 23-årig kvinna av libanesiskt ursprung bosatt i Sverige sedan 5 år utredd para kvinna som ammar yngsta barnet 9 månader gammal Sedan 6 månader stickningar och domningar i händerna och under senaste månaden även krampbenägenhet i fingrarna. Dessutom tilltagande trötthet, torr hud, viktuppgång och håravfall Kliniskt noteras blek kvinna, euthyroid (?), positiv Chvostek och Trosseau. Tyreoidea lätt förstorad och ngt ökad konsistens. S-Ca 1.59 ( ) mmol/l, S-P 0,96 ( ) mmol/l, S-Alp 6.6 ( )microkat/l, S-PTH 12 (1-6) pmol/l, S-25-OH-D 12 (>25) nmol/l, TSH 16 ( ) mie/l, pos antikroppar mot TPO. Skelettröntgen ua. Pt utvecklar snabbt en hypotyreos och får Levaxinsubstitution. Pts hypocalcemi tolkas bero på D-vitaminbrist med sänkt 25OH-vitD och sekundär hyperparatyreoidism. Hon behandlas med AD-vitamindroppar 1500 IE dgl + kalciumkarbonat 500 mg dgl. Inom 2 månader symptomfri och normaliserande labvärden. Två år senare recidiv i såväl hypotyreos som hypokalcemi!

3 23-årig kvinna av libanesiskt ursprung bosatt i Sverige sedan 5 år UV-ljus mer betydelsefullt än kost som Vit D-källa Småbarn och äldre riskgrupp pga lite UV-ljus. Ammande och gravida kvinnor ökad krav. Klädbruk (invandrare) och pigmentering av stor betydelse. Årstidsvariationer i Sverige Behandling måste säkerställa tillräckligt intag av kalcium samt peroral D-vitamintillförsel. D-vitamin skall då tillföras i sin nativa form, dvs som kolekalciferol, vilket medför bildning på normalt sätt av de olika D-vitaminmetaboliterna med bevarande normala feedback-mekanismer och depåfunktion för 25-OH-vitamin D. Aktiva D-vitaminanaloger bör reserveras för tillstånd med selektiv brist på 1-25(OH)-D-vitamin som vid kronisk njursjukdom och hypoparatyreoidism.

4 Läkartidningen 1996:46

5

6

7 Var är labgränsen för D-vitaminbrist? Konsensus saknas Brist 25OH-VitD <25 nmol/l Relativ insufficiens 25OH-VitD <50 nmol/l Många lab anger att 25OH-vitD skall ligga normalt mellan nmol/l = optimala nivåer -varför? PTH är inverst korrelerad till 25OH-VitD upp till ca 75 nmol/l Intestinala kalktransporten ökar hos kvinnor från 45 till 65% när 25OH-VitD ökar från 50 till 80 nmol/l. Dessa bevis anses tala för att gränsen skall sättas till 75 nmol/l. Emellertid anser idag de flesta experter att gränsen sättes till 50 nmol/l ex Institute of Medicine i USA 2011

8

9 Var är labgränsen för D-vitaminbrist? Konsensus saknas Olika metoder ger olika svar: högtrycksvätskekromatografi bäst» RIA» CLIA chemiluminescenseimmunoa 2012 hade 3 universitetssjukhus HPLC, CLIA vid 3 och RIA vid ett.

10 Läkartidningen nr volym 104

11 D-vitamin i siffror 80% bildas i huden genom inverkan av UVB-ljus nm på prekursorn 7-dehydrokolesterol. 20 % tillförs genom födan i form av fet fisk (ffa ål,lax, makrill och sill) och i även kyckling, mjölk,smör och ägg. Genomsnittlig kostintag i europeiska länder är μg/dag, i Norge och Island det dubbla. Livsmedelsverket rekommenderar intag av 10 μg/dag upp till 2 års ålder och >60 år och till gravida och ammande, 7.5 μg/dag för övriga.

12 Sydsvenkan, 21 december :30

13 Läkartidningen nr volym 104

14 Riskgrupper Njursvikt, leversvikt Personer som sällan vistas ute i solen Äldre Personer med mörk hud Personer med heltäckande kläder Veganer Personer med fettmalabsorption, celiaki, IBD Gravida och ammande kvinnor Överviktiga

15 Nasras öde! Kvinna född 73 Ursprungligen från Afrika Har 5 barn (14-8 år) Heltäckande kläder Kost: fattig på D-vitamin Gall op. 02 i Nairobi, komplikationer, PTC drän, lever fibros From resp har hon 225 resp. 30 besök (kir/ort/psyk/end). LM: Effexor, Oxascand, Theralen, Mirtazapin, Movicol, Primperan Multipla spontana höft- och bäckenfrakturer 2007 Bentäthetsmätning 2007: ländrygg -5,73 T-score, höft -4,2 T-score Hypokalcemi, hyperparatyreoidism med PTH > 40, omätbar D-vitamin, omätbar dygns U-ca Calcipos-D x 2 Dålig Compliance Rocaltrol 0,25 µg x 2, Calcium Sandoz 1g x 1, höjs senare

16 Nasras öde (forts.) Bentäthetsmätning 2008: ländrygg -5,2 T-score, höft -3,25 T-score Fortsatt omätbar D-vitamin i serum och kalcium i Urin, PTH runt 15, anemi, PK marginellt förhöjd Februari 09, underbensfraktur Creon Bentäthetsmätning 2009: ländrygg -3,81 T-score, höft -1,96 T-score Dekristol, ca IU/6 veckor, D-vit. Max 11, PTH normal, upp till 6 gram kalcium/dag Crosslaps (< 540 ng/l) Benbiopsi juli 09: Ökad ben omsättning men inga tecken till sek. HPT, ingen mineraliseringsdefekt, Beh.?? Levertransplantation, diabetes D-vit. Max 44 nmol/l Bentäthetsmätning 2010, helt normal skelett, 97% förbättring jfr med 2007

17 Läkartidningen vol

18 Karsland Åkeson et al Läkartidning 2012:109,1285-9

19 Orsaker till Vit D brist Dietbrister, malabsorption, bristande UVB Nedsatt 25-hydroxylering vid leversjd Nedsatt 1-hydroxylering vid njursjd

20 Prevalens av VitD brist 42% av vuxna amerikaner hade OH-vitD < 50 nmol/l NHANES 2006 VitD-brist ökande senaste 20 åren i USA pga minskat mjölkintag, ökad användning av solskydd och ökande BMI Ca 50% av äldre kvinnor i USA konsumerar <140 IE dgl

21 Effekter av VitD brist skelettala hos barn rakit hos vuxna osteomalaci (osteoporos) ökad risk för fall

22 Bentäthetsmätning T score -3.0 T score 0 osteomalaci osteoporos Normalt ben

23 Symptom vid osteomalaci bensmärta - ländrygg, bäcken, underben med palpömhet Muskelsvaghet - proximal ev frakturer ex revben, kotfraktur, långa rörben vaggande gång muskelkramp, pos Chvostek

24 Behandling av osteomalaci vid ViT D brist Vit D behandling förbättrar dramatiskt inom några veckor muskelsvaghet och bensmärta. Kolkalciferol ges i första hand. Vid lever- och njursjukdom ges aktivt Vit D (Rocaltrol eller Ettalpha). Ev börja med E/vecka i 6 veckor därefter 800 E/d Alla patienter behöver också kalcium, ofta upp till 3-4g/d Normalisering av bentäthet efter 6-12 månader

25 Vit D toxicitet hypercalciuri och hypercalcemi uppträder vid 25-OHVit D-koncentration > 225 nmol/l IOM: övre säker gräns på intag av kolekalciferol ligger på 4000E/d Det finns personer som medvetet intar megadoser VitD via hälsokostpreparat Det förekom nyligen att ett hälsokostpreparat innehöll 25 ggr för mycket VitD! Symptom vid VitD intoxication beror på hypercalcemin

26 D-vitaminets fysiologi 1a-hydroxylas finns i en stor del av kroppens vävnader och lokal omvandling av 25-OH-D 3 till kalcitriol med parakrin eller autokrin reglering sker i bl a tarmmukosa, benvävnad, muskler, neuron, pankreas, prostata och lymfocyter. Kalcitriol är kroppens mest potenta steroidhormon, aktivt i små koncentrationer, och plasmanivån regleras normalt mycket exakt via njuren och paratyroidea i relation till blodets kalciumnivå. Förrådet av 25-OH-D 3 räcker för syntes av den molärt mycket mindre mängden kalcitriol i serum, utom i de svåraste bristsituationerna. Kalcitriols parakrina/autokrina funktioner i olika vävnader gynnas däremot av högre nivåer av 25-OH-D 3 i serum. Bäst upplysning om D-vitaminstatus ger alltså förrådsformen 25-OH-D 3.

27 D-vitaminets fysiologi (forts.) Icke-kalcemiska effekter är alltså beroende av en lokal omvandling till kalcitriol i den aktuella vävnaden. Systemiskt tillfört kalcitriol medför hög risk för hyperkalcemi. I stället kan man antingen med D-vitamin förbättra tillgången på naturligt substrat (25-OH-D 3 ) eller tillföra syntetiska kalcitriolanaloger där den kalcemiska effekten minskats. Som alla steroidhormoner påverkar kalcitriol (och i viss mån även 25-OH-D 3 ) en specifik nukleär receptor, vitamin-d-receptorn (VDR), med genexpressionseffekter på över 200 gener. VDRs utbredning i olika kroppsvävnader överlappar i stor utsträckning den av 1a-hydroxylas. VDR-genen och flera genpolymorfismer har identifierats och kopplingar har påvisats mellan VDR-polymorfismer och t ex bentäthet, primär hyperparatyreoidism, muskelstyrka och kroppslängd.

28 Extraskeletala effekter av D-vitamin? Vitamin D-receptor förekommer i nästan alla cellkärnor Ca 3% av det humana genomet är under kontroll av 1,25- dihydroxyvitamin D Minst 10 vävnader förutom njurar har enzymet 1a-hydroxylas=möjlig auto/paracrin påverkan D-vitamin liknar på detta sätt thyroxin

29 Dags att söka stoppa typ 2 diabetes med D-vitamin? Diabetesportalen.se Bakgrunden till frågan som ställs i den amerikanska tidskriften Diabetes är att allt fler indicier pekar på ett samband mellan vitamin D och kroppens förmåga att omsätta socker, att brist orsakar diabetes. Iakttagelserna kommer dels från djurförsök som gjordes för flera decennier sedan där brist på vitamin D försämrade djurens förmåga att producera insulin. När forskarna gick vidare fann de en receptor för vitaminet i bukspottkörteln. Sedan dess har även många undersökningar på människor, diabetes och vitamin D utförts. Så har det till exempel visat sig att typ 1 diabetes är många gånger vanligare i solfattiga länder än i länder runt ekvatorn. Den undersökning som gav anledning till kommentaren i tidskriften Diabetes är ännu en studie som pekar på ett samband mellan diabetes och brist på vitamin D. Halten av D vitamin i blodet och förmågan att omsätta socker registrerades hos drygt 500 medelålders engelska män och kvinnor som inte hade diabetes. När sedan samma prover togs tio år senare stod det klart att de som hade haft lägst nivåer av vitamin D i blodet vid första provtagningstillfället hade sämre förmåga att omsätta socker, till exempel var det vanligare med förhöjda blodsockervärden och med insulinresistens i den gruppen. De engelska forskarna efterlyser större undersökningar som designas så att ett säkert svar kommer närmare. Trots att växande bevis länkar samman brist på vitamin D och onormal socker- och insulinomsättning är vitaminets roll inte fullt förstådd och förtjänar fortsatta studier. skriver de engelska forskarna. Skulle det visa sig att de tidigare iakttagelserna är korrekta har vi nya sätt att förebygga och kanske även behandla typ 2 diabetes.

30 Diabetes, vol 57, Oktober 2008 Han vill att frågan ska undersökas på samma sätt som när man testar nya läkemedel. Det vill säga att människor slumpmässigt ska lottas till en av två grupper. I den ena gruppen får deltagarna dagliga höga doser av vitamin D och i den andra gruppen får de placebobehandling i form av så kallade sockerpiller. Efter några år jämförs de båda grupperna för att ta reda på hur många som har fått en försämrad socker omsättning och hur många har insjuknat i typ 2 diabetes? Visar sig vitamin D ha en skyddande effekt kan det bli en enkel och billig lösning i försöken att stoppa diabetesempidemin.

31 Extraskeletala effekter av D-vitamin? muskelfunktion Muskelfunktion: barn med ärftlig vitamin D brist, som har lågt 1,25dihydroxyvitamin D, har uttalad muskelsvaghet, som normaliseras vid D-vitaminbehandling. Däremot ingen effekt på muskelsvaghet av vitamin D 1000 IU dgl hos 302 äldre kvinnor (medelålder 77 år) jämfört med placebo i randomiserad studie. Orsakssamband har ej dokumenterats. Om klar brist på Vit D föreligger tycks muskelfunktionen förbättras vid substitution Flera metaanalyser demonstrerar minskad risk för fall vid substitution, särskilt vid låga 25OH-Vit D-värden Bischoff-Ferrari et al JAMA 2004;291:1999

32 Extraskeletala effekter av D-vitamin? immunsystemet Vit D har betydande effekter på antigenpresenterande celler som makrofager, T och B celler, vilka alla har VDR. 1,25-dihydroxy-D har immunmodulerande effekt. Vid brist skulle teoretiskt risk för autoimmuna sjukdomar öka Observationsstudier antyder en association mellan VitD brist och diabetes typ1,ms och inflammatorisk tarmsjd. Mathiu et al Diabetologia 2005:48:1247 Emellertid inga randomiserade studier som bekräftar att exogent givet Vit D skulle förebygga autoimmuna sjukdomar.

33

34

35

36 Extraskeletala effekter av D-vitamin? Hjärt-kärlsjd Hypertension vanligare på norra latituder än södra latituder på norra halvklotet är solljus skyddande? Djurstudier kan tala för effekt på renin-aiisystemet Observationsstudier visar en invers association mellan 25OH Vit D konc och blodtryck Bouillon R Am J Hypertens 2009;22:816 Metaanalys av 8 randomiserade interventionsstudier studier visade en liten reduktion av DBT av VitD. Witham et al J Hypertension 2009;27:1948 Uppföljande metaanalys 10 randomiserade studier visade ingen signifikant BTreduktion. Pittas et al Ann Intern Med 2010;152:307 Sålunda ytterligare studier krävs för att avvisa eller bekräfta effekt av VitD på blodtrycksnivån. Detta gäller också kardiovaskulär sjd.

37 Extraskeletala effekter av D-vitamin? cancer 1930-talet norra latituder högre risk för cancer Mycket info om att aktivt VitD reducerar cellproliferation Observationsstudier: dåligt VitD status ökar risken för coloncancer IARC Working Group Report vol 5 nov 2008 Emellertid, VitD interventionsstudier ger olika resultat: Woman s Health Initiative VitD 400 IU + Ca 1000 mg daily ingen effekt på coloncancer Fn saknas det evidens för att ge VitD för cancerprevention.

38 Extraskeletala effekter av D-vitamin? Sammanfattning Förutom dess roll i calcium- och benhomeostas, så reglerar Vit D potentiellt många andra cellfunktioner Vit D IU/d reducerar risken för fall hos äldre Det finns 2012 ej evidens för ett kausalsamband mellan dåligt VitD status och allvarligare sjukdomar (cancer, infektioner, metabola sjd, kardiovaskulära sjd, neuropsykiatriska sjd) Däremot finns associationer i observationsstudier Nuvarande kunskap manar dock till öppenhet för att VitD kan vara betydelsefullt i flera biologiska system

39 Läkartidningen vol 109: Melhus och Michaelsson

40

41

42 Hur skall vi behandla D-vitamin D brist? Kost Livsstil Läkemedel

43 Vitamin D intag i Sverige 2010 Riksmaten : ca 2000 svenskar registrerade allt vad man åt och drack under 4 dagar Ungefärligt intag via kost 6-9 microg/d störst intag hos äldre En studie från Göteborg visar att ca 5% av åttaåringar har låg VitDkoncentration i blodet. Nuvarande rekommendationer IE dgl Nya rekommendationer kommer 2013 Fn berikas lättmjölk, lättyoughurt, margarin bla. Kan komma att ökas

44

45 Kost 120 g lax 15 μg D-vitamin 1 dl mjölk 0,38 μg D-vitamin 45 Kcal. 1,5 g fett 10 g smör 0,75 μg D-vitamin 54 Kcal. 6 g fett

46 SVT.se januari 2011 Experter vill förlänga tid för tillskott Publicerad 14 januari :03 Finland har skärpt sina rekommendationer för D-vitamin till barn och nu anser flera experter i Sverige att Livsmedelsverket bör följa Finlands exempel. En fjärdedel av barnen i Sverige kan lida av D-vitaminbrist, visar en färsk rapport. Tonåringar får tillskott Men i Finland har man länge ansett att det är för lite och i veckan skärpte man man rekommendationerna ytterligare: Alla barn upp till 18 års ålder ska ta extra d- vitamintillskott. Och nu anser flera läkare i Sverige att Livsmedelsverket bör följa Finlands exempel. D-vitaminbrist förekommer hos mellan 20 och 30 procent av barnen i åttaårsåldern. Det tycker jag är en ganska bra anledning till att öka D-vitaminintaget hos den svenska befolkningen, säger Lars Sävendahl. Frustration Barnläkarna i Sverige har länge varit oroade över att många barn har D-vitaminbristen. Att Finland tar ytterligare ett steg har skapat frustration gentemot Livsmedelsverket. Men än så länge anser Livsmedelsverket att det finns för lite forskning kring hur många barn i Serige som har D-vitaminbrist. Dessutom bör man vara försiktig så att barnen inte får i sig för mycket D-vitamin, anser man. Det finns alltid anledning att vara försiktig när man ger supplement. Man måste vara observant på att det kan bli feldoseringar, säger Irene Mattisson på Livsmedelsverket.Men Lars Sävendahl håller inte med. Risken att få i sig för mycket D-vitamin är väldigt låg. Man kan dricka tio gånger så mycket mjölk, alltså 25 liter om dagen, utan att få i sig för mycket D-vitamin. Det är i princip omöjligt att förgifta sig med D-vitamin genom kosten. Via D- vitamindropparna finns det en otroligt hög säkerhetsmarginal, säger han.

47 Livsstil

48 D-vitamin preparat påp marknaden Kolekalciferol+Kalcium Calcichew-D3 Cal-D-vita Ideos Kalcipos-D Kalcipos-D forte Kolekalciferol - Devitre tablett 400IE - Divisun 800IE - Detremin droppar 20000IE/ml AD-droppar D-droppar Vit-D2 ex tempore Ergokalciferol Droppar 7,35 mg/ml Mixtur 35 μg/ml

49 Andra preparat Dekristol (kolekalciferol, D3) licens preparat, Kapslar, IE, 50 st 280 kr. Ergokalciferol droppar 7,35 mg/ml (D2), 1 droppe = 175 mikrog = 7000 IE (1-5 dr/vecka) Vicotrat = IE/ml, im smärtsamt

50 3/9/2008 Solandets hälsovärde erkänns av Apoteket 25μg kapsler Mega D-vitamin-38μg

51 Ongoing research More than 150 clinical trials of vitamin D are listed on ClinicalTrials.gov. Some key trials include: * The VITamin D and omega-3 TriaL (VITAL) * A study of colecalciferol 2000 IU daily, fish oil, or placebo in older individuals (>60 yrs), with cardiovascular disease and cancer incidence as outcomes. * Vitamin D and Calcium Homeostasis for Prevention of Type 2 Diabetes (CaDDM) (NCT [ClinicalTrials.gov] ) * Treatment of vitamin D insufficiency: does vitamin D increase calcium absorption, bone mass and muscle mass and function in women past menopause who have mildly low vitamin D levels? (NCT [ClinicalTrials.gov] ) * Evaluation of vitamin D requirements during pregnancy (NCT [ClinicalTrials.gov] ) * Development of vitamin D as a therapy for breast cancer-phase II (NCT [ClinicalTrials.gov] ) * Vitamin D supplement in preventing colon cancer in African Americans with colon polyps (NCT [ClinicalTrials.gov] ) * Health benefits of vitamin D and calcium in women with PCOS (polycystic ovarian syndrome) (NCT [ClinicalTrials.gov] ) * Vitamin D3 supplementation and the T cell compartment in multiple sclerosis (MS) (NCT [ClinicalTrials.gov] ) And so on

52

Vitamin D-receptorn (VDR)

Vitamin D-receptorn (VDR) D-vitamin Anne Björk Distriktsläkare Svartbäckens vårdcentral, Uppsala Norrländska läkemedelsdagar Umeå 2013-01-29 Anne Björk 2013-01-29 Anne Björk 2013-01-29 Hur får man i sig D-vitamin? Solen Maten Vitamintillskott

Läs mer

Jakob Skov Endokrinolog Medicinkliniken. D-vitamin

Jakob Skov Endokrinolog Medicinkliniken. D-vitamin Jakob Skov Endokrinolog Medicinkliniken D-vitamin Källor D-vitamin Endocrine Society Institute of Medicine Sundhedsstyrelsen (Danmark) (Socialstyrelsen) UpToDate Hyperkalcemi Internationella guidelines

Läs mer

D-vitaminbrist hos äldre på särskilt boende. Maria Samefors 2012-09-13

D-vitaminbrist hos äldre på särskilt boende. Maria Samefors 2012-09-13 D-vitaminbrist hos äldre på särskilt boende Maria Samefors 2012-09-13 D-vitamin Ett fettlösligt vitamin med hormonella egenskaper. 2 källor till D-vitamin: kost och solljus, varav solljus svarar för 90%

Läs mer

D vitamin 2014 08 26. Rakit hos barn, osteomalaci hos vuxna

D vitamin 2014 08 26. Rakit hos barn, osteomalaci hos vuxna D vitamin 2014 08 26 Mats Palmér, docent, överläkare, Kliniken för endokrinologi, metabolism, diabetes, Karolinska Universitetssjukhuset Expressen 13 januari 2013 Rakit hos barn, osteomalaci hos vuxna

Läs mer

Vitamin D Hur ska vi förhålla oss till D? Anne-Li Isaxon, leg Dietist Folkhälsocentrum NLL Piteå Primärvård

Vitamin D Hur ska vi förhålla oss till D? Anne-Li Isaxon, leg Dietist Folkhälsocentrum NLL Piteå Primärvård Vitamin D Hur ska vi förhålla oss till D? Anne-Li Isaxon, leg Dietist Folkhälsocentrum NLL Piteå Primärvård Innehåll Hur ser våra matvanor ut, intag av vitamin D Vitaminer NNR 2012 Referensvärden Källor

Läs mer

Calcium plus vitamin D supplementation and the risk of fractures NEJM 354;7 Feb 16, 2006

Calcium plus vitamin D supplementation and the risk of fractures NEJM 354;7 Feb 16, 2006 Calcium plus vitamin D supplementation and the risk of fractures NEJM 354;7 Feb 16, 2006 Women s Health Initiatve(WHI)-studien (primärpreventionsstudie) 36.282 friska postmenopausala kvinnor medelålder

Läs mer

perspektiv Endokrinsektionen Göteborg

perspektiv Endokrinsektionen Göteborg Vitamin D i ett bredare perspektiv p Anna G. Nilsson, Docent, Överläkare Endokrinsektionen Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg D 3 D 2 + D 3 Fauci et al, Harrison s Principles of Internal Medicine,

Läs mer

Vitamin D brist. Spelar det någon roll? Ylva Pernow Endokrinkliniken Karolinska Universitetssjukhuset

Vitamin D brist. Spelar det någon roll? Ylva Pernow Endokrinkliniken Karolinska Universitetssjukhuset Vitamin D brist Spelar det någon roll? Ylva Pernow Endokrinkliniken Karolinska Universitetssjukhuset Vitamin D Vitamin D fysiologi Vitamin D & Immunsystemet Vad är optimal serum nivå? Vad är brist? Hur

Läs mer

Barn och ungdomars Vitamin D-status

Barn och ungdomars Vitamin D-status Barn och ungdomars Vitamin D-status vid inskrivning på Rikscentrum Barnobesitas Kerstin Ekbom Leg ssk, Med Dr Kort sammanfattning vitamin D Vitamin-D D2 (ergokalciferol, förekommer i vissa svampar) D3

Läs mer

D-vitamin. Näringsrekommendationer

D-vitamin. Näringsrekommendationer THE SAHLGRENSKA ACADEMY UNIVERSITY OF GOTHENBURG D-vitamin Näringsrekommendationer Elisabet Rothenberg, docent, dietist adjungerad lektor avdelningen för klinisk näringslära, Sahlgrenska universitetssjukhuset,

Läs mer

Att förebygga brott Nationella riktlinjer för osteoporos

Att förebygga brott Nationella riktlinjer för osteoporos Att förebygga brott Nationella riktlinjer för osteoporos Mellansvenskt läkemedelsforum Västerås 2014 02 06 Mats Palmér Endokrinologiska kliniken KS Huddinge alternativ rubrik Vådan av att halka på ett

Läs mer

D-vitamin och benhälsa

D-vitamin och benhälsa D-vitamin och benhälsa Mattias Lorentzon, docent, specialistläkare Centrum för ben- och artritforskning, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet & Osteoporosmottagningen, Geriatriska kliniken, Sahlgrenska

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nyheter Kloka Listan 2013 Nytt terapiområde - brist på D-vitamin Upptag av kolekalciferol (D-vitamin)

Läs mer

Benskörhet hur påverkar sol, hormoner och läkemedel? Britt-Marie Nyhäll-Wåhlin Osteoporosenheten Kliniken för reumatologi Falu lasarett 2011-02-02

Benskörhet hur påverkar sol, hormoner och läkemedel? Britt-Marie Nyhäll-Wåhlin Osteoporosenheten Kliniken för reumatologi Falu lasarett 2011-02-02 Benskörhet hur påverkar sol, hormoner och läkemedel? Britt-Marie Nyhäll-Wåhlin Osteoporosenheten Kliniken för reumatologi Falu lasarett 2011-02-02 DEFINITIONER AV OSTEOPOROS En reducerad mängd ben som

Läs mer

Vitamin D. Martin Carlsson Växjö 4e februari 2014

Vitamin D. Martin Carlsson Växjö 4e februari 2014 Vitamin D Martin Carlsson Växjö 4e februari 2014 Åsikter och fakta om D-vitamin S-25(OH)D är den laboratorieanalys som ökar mest Halva USA s befolkning tar vitamin D. Vitamin D preparat är storsäljare

Läs mer

Kalciumrubbningar. Kursen 2014-09-02. Mats Palmér Endokrinologiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Kalciumrubbningar. Kursen 2014-09-02. Mats Palmér Endokrinologiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Kalciumrubbningar Kursen 2014-09-02 Mats Palmér Endokrinologiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge PTH och kalcium Hyperkalcemi Fall 67-årig kvinna 67-årig skild kvinna med två vuxna barn.

Läs mer

Tarmflorabakterier och D-vitamin viktiga byggstenar för vår hälsa

Tarmflorabakterier och D-vitamin viktiga byggstenar för vår hälsa Tarmflorabakterier och D-vitamin viktiga byggstenar för vår hälsa Mjölksyrabakterierna Lactobacillus acidophilus NCFM och Bifidobacterium Lactis Bi-7 utgör tillsammans med D-vitamin viktiga beståndsdelar

Läs mer

Osteoporos profylax hos kortisonbehandlade IBD patienter

Osteoporos profylax hos kortisonbehandlade IBD patienter hos kortisonbehandlade IBD patienter Dessa riktlinjer avser primär osteoporosprofylax hos IBD patienter som använder kortison. Vid klinisk misstanke om manifest osteoporos som t.ex. lågenergi frakturer

Läs mer

Vitamin D. Olof Axler. Klinisk kemi, Malmö

Vitamin D. Olof Axler. Klinisk kemi, Malmö Vitamin D Olof Axler Klinisk kemi, Malmö 1822 Starkt och tydligt är solljusets effekt på rakit och med vilken hög frekvens som sjukdomen förekommer i tätbefolkade städer där gatorna är smala och dåligt

Läs mer

Hyperkalcemi. Kalciumrubbningar Kursen 2014 09 02 2014-09-02. PTH och kalcium

Hyperkalcemi. Kalciumrubbningar Kursen 2014 09 02 2014-09-02. PTH och kalcium Kalciumrubbningar Kursen 2014 09 02 Mats Palmér Endokrinologiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge PTH och kalcium Hyperkalcemi 1 Fall 67 årig kvinna 67 årig skild kvinna med två vuxna

Läs mer

D-vitaminbrist av betydelse för diabetesutveckling?

D-vitaminbrist av betydelse för diabetesutveckling? D-vitaminbrist av betydelse för diabetesutveckling? Claes-Göran Östenson Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm Vitamin D Typ 1-diabetes Typ 2-diabetes Effekter av vitamin

Läs mer

Brottförebyggande verksamhet

Brottförebyggande verksamhet Brottförebyggande verksamhet Utredning, och behandling av osteoporos Danderyd 2014-10-24 Mats Palmér Endokrinologiska kliniken KS-Huddinge Incidens - konsekvenser Totalt 70000 osteoporosrelaterade frakturer

Läs mer

Bakom våra råd om bra matvanor

Bakom våra råd om bra matvanor Bakom våra råd om bra matvanor Nordiska Näringsrekommendationer Bra matvanor Riskanalysens principer Externa experter Andra internationella rekommendationer Nutrition Experimentella studier Folkhälsa Studiekvalitet

Läs mer

NATPAR EU-RMP VERSION 2.5. Komponenter till en offentlig sammanfattning. Översikt över sjukdomsepidemiologi

NATPAR EU-RMP VERSION 2.5. Komponenter till en offentlig sammanfattning. Översikt över sjukdomsepidemiologi NATPAR EU-RMP VERSION 2.5 VI.2 VI.2.1 Komponenter till en offentlig sammanfattning Översikt över sjukdomsepidemiologi Hypoparatyreoidism är en sällsynt hormonell sjukdom som orsakas av avsaknad av eller

Läs mer

Solen är vår bästa vän

Solen är vår bästa vän Solen är vår bästa vän D-vitaminets betydelse för hälsa och sjukdom EQUALIS användarmöte PNA 17e oktober 2014 Martin Carlsson, docent, överläkare Landstinget i Kalmar län Mer hype om D-vitamin Vitamin

Läs mer

D-vitamin 2014-08-26. Mats Palmér, docent, överläkare, Kliniken för endokrinologi, metabolism, diabetes, Karolinska Universitetssjukhuset

D-vitamin 2014-08-26. Mats Palmér, docent, överläkare, Kliniken för endokrinologi, metabolism, diabetes, Karolinska Universitetssjukhuset D-vitamin 2014-08-26 Mats Palmér, docent, överläkare, Kliniken för endokrinologi, metabolism, diabetes, Karolinska Universitetssjukhuset Expressen 13 januari 2013 Rakit hos barn, osteomalaci hos vuxna

Läs mer

D-vitaminbrist när ska vi behandla?

D-vitaminbrist när ska vi behandla? D-vitaminbrist när ska vi behandla? Mattias Lorentzon, Professor, specialistläkare Ordf. i Terapigrupp Osteoporos Enheten för geriatrik och Centrum för ben- och artritforskning, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs

Läs mer

Uppföljning av patienter med nedsatt njurfunktion. Hur används Ferritin och PTH?

Uppföljning av patienter med nedsatt njurfunktion. Hur används Ferritin och PTH? Uppföljning av patienter med nedsatt njurfunktion. Hur används Ferritin och PTH? Anders Christensson Njur- och transplantationskliniken Skånes Universitetssjukhus SUS Malmö Kronisk njursjukdom (CKD) Stadieindelning

Läs mer

Hypotyreos. Låg ämnesomsättning

Hypotyreos. Låg ämnesomsättning Hypotyreos Låg ämnesomsättning 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Docent Ove Törring, Karolinska

Läs mer

Kalciumrubbningar. Kursen Mats Palmér Endokrinologiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Kalciumrubbningar. Kursen Mats Palmér Endokrinologiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Kalciumrubbningar Kursen 2015-09-03 Mats Palmér Endokrinologiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge PTH och kalcium Hyperkalcemi Fall 67-årig kvinna 67-årig skild kvinna med två vuxna barn.

Läs mer

10-årsuppföljningen i en populationsbaserad kohortstudie av osteoporos. Hans Lundin

10-årsuppföljningen i en populationsbaserad kohortstudie av osteoporos. Hans Lundin 10-årsuppföljningen i en populationsbaserad kohortstudie av osteoporos. Specialist i Allmänmedicin Doktorand vid Centrum för Allmänmedicin (CeFAM) Karolinska Institutet Innehåll dagens föreläsning: Osteoporosprojektet

Läs mer

Dokument nr: 4.3 (6) Titel: Kosttillskott. Inledning:

Dokument nr: 4.3 (6) Titel: Kosttillskott. Inledning: Dokument nr: 4.3 (6) Titel: Kosttillskott Inledning: Den legitimerade optikern är en del av den primära ögonhälsovården, och utför majoriteten av alla synundersökningar. Pga. detta har den legitimerade

Läs mer

Mat för att hålla sig frisk på äldre dar

Mat för att hålla sig frisk på äldre dar Mat för att hålla sig frisk på äldre dar vad säger forskningen och vilka rekommendationer finns? Anja Saletti, leg dietist, PhD anja.saletti@pubcare.uu.se Innehåll Rekommendationer skillnader frisk, skör,

Läs mer

Symptom. Stamcellsforskning

Symptom. Stamcellsforskning Stamcellsforskning Det stösta hoppet att finna en bot till diabetes just nu är att framkalla insulinbildande celler i kroppen. Det finns dock två stora problem för tillfället som måste lösas innan metoden

Läs mer

Fallprevention. Dietist Magnus Eriksson Tel:

Fallprevention. Dietist Magnus Eriksson Tel: Fallprevention Dietist Magnus Eriksson Magnus.Eriksson9@Eskilstuna.se Tel: 016-710 51 11 Vem är jag? 33 år Karlstad Vof- Eskilstuna Legitimerad dietist Motorcross Hur mycket mat äter vi under en livstid?

Läs mer

Kosttillskott. Fotbollskonferens 2015 01 16. Professor em. Björn Ekblom Åstrandslaboratoriet GIH, Stockholm

Kosttillskott. Fotbollskonferens 2015 01 16. Professor em. Björn Ekblom Åstrandslaboratoriet GIH, Stockholm 1 Kosttillskott Fotbollskonferens 2015 01 16 Professor em. Björn Ekblom Åstrandslaboratoriet GIH, Stockholm Problembild Miljardindustri med intensiv marknadsföring Vetenskapliga underlaget? Känslor - kändisar

Läs mer

Apotekets råd om. Vitaminer och mineraler

Apotekets råd om. Vitaminer och mineraler Apotekets råd om Vitaminer och mineraler Din kropp behöver många olika ämnen för att må bra. Den behöver vatten, proteiner, fett, kolhydrater, mineraler och vitaminer. Tillsammans ger de dig energi och

Läs mer

Patofysiologi vid kronisk njursvikt. Mathias Haarhaus Njurmedicinska kliniken Universitetssjukhuset Linköping

Patofysiologi vid kronisk njursvikt. Mathias Haarhaus Njurmedicinska kliniken Universitetssjukhuset Linköping Patofysiologi vid kronisk njursvikt Mathias Haarhaus Njurmedicinska kliniken Universitetssjukhuset Linköping Nefronet, njurarnas funktionella enhet Ca 1 Mio per njure Överkapacitet ca 50% Kan adaptera

Läs mer

a. Diethysteri: LCHF, stenåldersdieten, 5:2 dieten, eller...? a. Diethysteri: LCHF, stenåldersdieten, 5:2, eller...?

a. Diethysteri: LCHF, stenåldersdieten, 5:2 dieten, eller...? a. Diethysteri: LCHF, stenåldersdieten, 5:2, eller...? Nyhetsbrev, december 2013. Hej! Låt dig inte hajpas av alla nya dieter! De kommer och går, men näringsläran består. Tänk på att äta näringsriktigt istället, så att du är frisk även om några år! Här får

Läs mer

Sammanfattning av riskhanteringsplanen för Cosentyx (sekukinumab)

Sammanfattning av riskhanteringsplanen för Cosentyx (sekukinumab) EMA/775515/2014 Sammanfattning av riskhanteringsplanen för Cosentyx (sekukinumab) Detta är en sammanfattning av riskhanteringsplanen för Cosentyx som beskriver åtgärder som ska vidtas för att säkerställa

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Diabetes mellitus Multifaktoriell behandling Hjärt-kärlsjukdom är vanligt vid diabetes. Förutom

Läs mer

Diabetes Hur kan vi förebygga typ 2 diabetes?

Diabetes Hur kan vi förebygga typ 2 diabetes? Diabetes Hur kan vi förebygga typ 2 diabetes? Föreläsning vid öppet hus på KI den 30 augusti 2014 Kerstin Brismar Professor, överläkare Karolinska Universitetssjukhuset-Sophiahemmet Inst för Medicin och

Läs mer

Vipdomet 12,5 mg/850 mg, filmdragerade tabletter Vipdomet 12,5 mg/1 000 mg, filmdragerade tabletter (alogliptin och metforminhydroklorid)

Vipdomet 12,5 mg/850 mg, filmdragerade tabletter Vipdomet 12,5 mg/1 000 mg, filmdragerade tabletter (alogliptin och metforminhydroklorid) Vipdomet 12,5 mg/850 mg, filmdragerade tabletter Vipdomet 12,5 mg/1 000 mg, filmdragerade tabletter (alogliptin och metforminhydroklorid) RISKHANTERINGSPLAN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning

Läs mer

Vad ör Osteoporos? Maria Åkesson. Osteoporos. PreBio NutritionsGrupp. Osteoporos en av våra vanligaste folksjukdomar. Definitioner

Vad ör Osteoporos? Maria Åkesson. Osteoporos. PreBio NutritionsGrupp. Osteoporos en av våra vanligaste folksjukdomar. Definitioner Etablerad sedan 1992 Maria Åkesson Nutritionist PreBio NutritionsGrupp Arbetar med utbildning, utveckling mm inom kost och hälsa. Uppdragsgivare: kommuner, landsting, universitet och högskolor, livsmedels-

Läs mer

Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2014 Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Insulinbehandling - typ 2 diabetes och typ 1 diabetes MEDELLÅNGVERKANDE HUMANINSULIN Nytt insulin

Läs mer

Ibandronat Stada 150 mg filmdragerade tabletter. 3.11.2014, Version V2.1 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Ibandronat Stada 150 mg filmdragerade tabletter. 3.11.2014, Version V2.1 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Ibandronat Stada 150 mg filmdragerade tabletter 3.11.2014, Version V2.1 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1b Information om sjukdomsförekomst

Läs mer

abbvie VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst

abbvie VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Förekomsten av sekundär hyperparatyreos (SHPT) antyds av höga koncentrationer av paratyreoideahormon (PTH) i blodet.

Läs mer

Multivitaminer och bröstcancerrisk

Multivitaminer och bröstcancerrisk Multivitaminer och bröstcancerrisk Peter Wilhelmsson, Näringsmedicinare, IFM kliniken, Falun Det har varit en del mediauppståndelse kring den svenska studie som presenterades i tidskriften "American Journal

Läs mer

Livmodercancer, solvanor och vitamin-d. Elisabeth Epstein KK, Skånes Universitessjukhus, Lund

Livmodercancer, solvanor och vitamin-d. Elisabeth Epstein KK, Skånes Universitessjukhus, Lund Livmodercancer, solvanor och vitamin-d Elisabeth Epstein KK, Skånes Universitessjukhus, Lund Översikt Resultat från stor sydsvensk kohortstudie Risk att utveckla livmodercancer i relation till solvanor,

Läs mer

Vitamin D och Immunförsvaret. Linda Björkhem Bergman Överläkare ASIH Långbro Park Docent i Klinisk Farmakologi

Vitamin D och Immunförsvaret. Linda Björkhem Bergman Överläkare ASIH Långbro Park Docent i Klinisk Farmakologi Vitamin D och Immunförsvaret Linda Björkhem Bergman Överläkare ASIH Långbro Park Docent i Klinisk Farmakologi Linda Björkhem Bergman Överläkare ASIH Långbro Park Docent i Klinisk Farmakologi CV Forskning

Läs mer

Sammanfattning av riskhanteringsplanen för Synjardy (empagliflozin/metformin)

Sammanfattning av riskhanteringsplanen för Synjardy (empagliflozin/metformin) EMA/217413/2015 Sammanfattning av riskhanteringsplanen för Synjardy (empagliflozin/metformin) Detta är en sammanfattning av riskhanteringsplanen för Synjardy som beskriver åtgärder som ska vidtas för att

Läs mer

Vipidia 25 mg, filmdragerade tabletter Vipidia 12,5 mg, filmdragerade tabletter Vipidia 6,25 mg, filmdragerade tabletter (alogliptin)

Vipidia 25 mg, filmdragerade tabletter Vipidia 12,5 mg, filmdragerade tabletter Vipidia 6,25 mg, filmdragerade tabletter (alogliptin) Vipidia 25 mg, filmdragerade tabletter Vipidia 12,5 mg, filmdragerade tabletter Vipidia 6,25 mg, filmdragerade tabletter (alogliptin) RISKHANTERINGSPLAN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1

Läs mer

Leflunomide STADA. Version, V1.0

Leflunomide STADA. Version, V1.0 Leflunomide STADA Version, V1.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning Leflunomide STADA 10 mg filmdragerade tabletter Leflunomide STADA 20 mg filmdragerade

Läs mer

ungdomar i en västsvensk population med IBD

ungdomar i en västsvensk population med IBD Nedsatt bentäthet thet hos barn och ungdomar i en västsvensk population med IBD Susanne Schmidt Örebro 2008-10 10-1616 Studiedesign (1) Samarbetsprojekt Göteborg-Borås Barn och ungdomar 5-19 år med IBD

Läs mer

Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning

Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning 1 Diabetes Faste P-glucos 7,0 mmol/l eller högre = diabetes. Provet bör upprepas Folksjukdom: mer än 10 000 diabetiker i Dalarna 4-5% av Sveriges befolkning

Läs mer

Kalciumrubbningar Kursen Mats Palmér Endokrinologiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Kalciumrubbningar Kursen Mats Palmér Endokrinologiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Kalciumrubbningar Kursen 2016-01-20 Mats Palmér Endokrinologiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Kalcium och PTH HPT - Effekter Fall 67-årig kvinna 67-årig skild kvinna med två vuxna

Läs mer

Behandling av osteoporos

Behandling av osteoporos Behandling av osteoporos Läkemedelsinformation på våra villkor Lena Jahnson medicinska kliniken USÖ,160511 Osteoporos Hälften av alla och var femte drabbas av lågenergifraktur 50 års ålder i Sverige Enligt

Läs mer

Finns det en korrelation mellan hypotyreos och biokemi? Gay J. Canaris, MD John F. Steiner Chester E. Ridgeway J Gen Intern Med 1997;12: 544-550

Finns det en korrelation mellan hypotyreos och biokemi? Gay J. Canaris, MD John F. Steiner Chester E. Ridgeway J Gen Intern Med 1997;12: 544-550 Finns det en korrelation mellan hypotyreos och biokemi? Gay J. Canaris, MD John F. Steiner Chester E. Ridgeway J Gen Intern Med 1997;12: 544-550 Korrelation mellan hypotyreos och biokemi? Hypotyreos N

Läs mer

RENNIE ORANGE (kalciumkarbonat + magnesiumsubkarbonat) Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen Versio 1.4, 24.7.2015

RENNIE ORANGE (kalciumkarbonat + magnesiumsubkarbonat) Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen Versio 1.4, 24.7.2015 1 RENNIE ORANGE (kalciumkarbonat + magnesiumsubkarbonat) Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen Versio 1.4, 24.7.2015 VI.2 VI.2.1 Delområden av en offentlig sammanfattning Information om sjukdomsförekomst

Läs mer

Tyreoidearubbningar under graviditet och puerperium, gällande rutin

Tyreoidearubbningar under graviditet och puerperium, gällande rutin Tyreoidearubbningar under graviditet och puerperium, gällande rutin Berörda enheter Samtliga mvc, smvc och förlossnings-/bb-avdelningar i Norrbotten. Syfte Enhetlig handläggning av tyreoidearubbningar

Läs mer

Delområden av en offentlig sammanfattning

Delområden av en offentlig sammanfattning Pemetrexed STADA 25 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning 7.5.2015, Version V1.1 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information

Läs mer

D-vitaminbehandling Tro och vetande

D-vitaminbehandling Tro och vetande D-vitaminbehandling Tro och vetande Mats Palmér Kliniken för endokrinologi, metabolism, diabetes, Karolinska Universitetssjukhuset KS-Huddinge Bostadsort Ekerö Expressen 13 januari 2013 D-vitamin massmedia

Läs mer

PATIENTINFORMATION FRÅN SANOFI GENZYME. Information till dig som blivit ordinerad Aubagio (teriflunomid)

PATIENTINFORMATION FRÅN SANOFI GENZYME. Information till dig som blivit ordinerad Aubagio (teriflunomid) PATIENTINFORMATION FRÅN SANOFI GENZYME Information till dig som blivit ordinerad Aubagio (teriflunomid) 1 Vad är multipel skleros? Denna information är avsedd för dig som har skovvis förlöpande multipel

Läs mer

Släpp in solen i ditt liv. D-vitamin för hela familjen

Släpp in solen i ditt liv. D-vitamin för hela familjen Släpp in solen i ditt liv D-vitamin för hela familjen Holistic D 3 -vitamin Samtliga D-vitaminprodukter från Holistic innehåller formen D 3 som utvinns ur fett från fårull. D 3 är den form av D-vitamin

Läs mer

Fakta om omega-3 och barn

Fakta om omega-3 och barn Pressinformation Fakta om omega-3 och barn intag, behov och effekter Omega-3-fettsyror Både läkare och forskare är eniga om att omega-3 är bra för hälsan. För att tillfredsställa kroppens behov av omega-3

Läs mer

OSTEOPOROS / BENSKÖRHET. En dold folksjukdom

OSTEOPOROS / BENSKÖRHET. En dold folksjukdom OSTEOPOROS / BENSKÖRHET En dold folksjukdom 1 EN FRAKTUR ÄR NOG! Är du över 50 år? Har du brutit ett ben efter lindrigt fall eller trauma? Då kan du ha drabbats av en osteoporosfraktur. Det är vanligare

Läs mer

2011-08-29. Dagens föreläsning. Diabetes. Vad är blodsocker/glukos? Mekanismerna bakom diabetes. Vad är insulin? En normal dag

2011-08-29. Dagens föreläsning. Diabetes. Vad är blodsocker/glukos? Mekanismerna bakom diabetes. Vad är insulin? En normal dag Dagens föreläsning Diabetes Mekanismerna bakom diabetes Hur vanligt är diabetes Ärftlighet Emilie.agardh@ki.se Livsstilsrelaterade faktorer och socioekonomisk status Förändringar i människans omgivning

Läs mer

Sammanfattning av riskhanteringsplan (RMP) för Cerdelga (eliglustat)

Sammanfattning av riskhanteringsplan (RMP) för Cerdelga (eliglustat) EMA/743948/2014 Sammanfattning av riskhanteringsplan (RMP) för Cerdelga (eliglustat) VI.2 Sektionerna av den offentliga sammanfattningen Detta är en sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) för Cerdelga,

Läs mer

Finns det någon nytta med D- vitaminbehandling vad säger evidensen?

Finns det någon nytta med D- vitaminbehandling vad säger evidensen? Finns det någon nytta med D- vitaminbehandling vad säger evidensen? Mattias Lorentzon, Professor, specialistläkare Ordf. i Terapigrupp Osteoporos Enheten för geriatrik och Centrum för ben- och artritforskning,

Läs mer

VITAMINER MINERALER. Dagens program. Vitaminer 2010-06-08

VITAMINER MINERALER. Dagens program. Vitaminer 2010-06-08 VITAMINER MINERALER IGU Idrottsliga Gymnasieutbildningar, för Gymnasiet, Uppland Uppsala Dagens program Vitaminer & mineralers funktion Behöver idrottare tillskott? Antioxidanter Fria radikaler kostråd

Läs mer

FRÅGOR & SVAR INFORAMTION OM VELCADE TILL PATIENT

FRÅGOR & SVAR INFORAMTION OM VELCADE TILL PATIENT FRÅGOR & SVAR INFORAMTION OM VELCADE TILL PATIENT SÅ FUNGERAR DIN BEHANDLING MED VELCADE VELCADE används för behandling av benmärgscancer (multipelt myelom) hos patienter som fått minst två tidigare behandlingar

Läs mer

För barn över ett år gäller i stort sett samma kostråd som för vuxna.

För barn över ett år gäller i stort sett samma kostråd som för vuxna. Barn och mat Föräldrar har två viktiga uppgifter när det gäller sina barns mat. Den första är att se till att barnen får bra och näringsriktig mat, så att de kan växa och utvecklas optimalt. Den andra

Läs mer

Nivåer på 25-OH-D-vitamin hos vuxna som söker på en vårdcentral med hög andel patienter med utländsk bakgrund.

Nivåer på 25-OH-D-vitamin hos vuxna som söker på en vårdcentral med hög andel patienter med utländsk bakgrund. Projektrapport VESTA Nivåer på 25-OH-D-vitamin hos vuxna som söker på en vårdcentral med hög andel patienter med utländsk bakgrund. Sahar Ayoob, ST-läkare, Fornhöjdens vårdcentrum September 2013 Klinisk

Läs mer

Expertrådet för medicinska njursjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för medicinska njursjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2014 Expertrådet för medicinska njursjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Njursjukdomar Klokt råd 2014 Beräkna och beakta njurfunktionen vid val och dosering av läkemedel Beräkna njurfunktionen

Läs mer

ATT LEVA MED DIABETES

ATT LEVA MED DIABETES ATT LEVA MED DIABETES ETT FAKTAMATERIAL FÖR MEDIA Ett pressmaterial från Eli Lilly Sweden AB HA 090126-01 INLEDNING Ungefär 350 000 svenskar har diabetes en sjukdom som blir allt vanligare. Att leva med

Läs mer

Nutri&on och inflamma&on. Lena Jonasson Professor, överläkare Kardiologiska kliniken Universitetssjukhuset, Linköping

Nutri&on och inflamma&on. Lena Jonasson Professor, överläkare Kardiologiska kliniken Universitetssjukhuset, Linköping Nutri&on och inflamma&on Lena Jonasson Professor, överläkare Kardiologiska kliniken Universitetssjukhuset, Linköping An&inflammatorisk mat - finns det? 10 i topp: Lax Kelp (brunalg) Olivolja Grönsaker,

Läs mer

Information om ersättningsbehandling med hydrokortison vid binjurebarksvikt.

Information om ersättningsbehandling med hydrokortison vid binjurebarksvikt. Information om ersättningsbehandling med hydrokortison vid binjurebarksvikt. Till dig som behandlas med VIKTIGT Den här informationen vänder sig till patienter som fått PLENADREN förskrivet på recept.

Läs mer

ABBOTT SCANDINAVIA AB Box 509 169 29 Solna

ABBOTT SCANDINAVIA AB Box 509 169 29 Solna BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning SÖKANDE ABBOTT SCANDINAVIA AB Box 509 169 29 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS BESLUT Läkemedelsförmånsnämnden

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Telmisartan/Hydrochlorothiazide ratiopharm 4.12.2014, Version 2.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av den offentliga sammanfattningen VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst

Läs mer

EQ EVERYDAY det du behöver varje dag

EQ EVERYDAY det du behöver varje dag It s in our nature För oss i Eqology är naturen en essentiell drivkraft i och runt omkring oss en kraft som inspirerar oss till att uppnå stora saker. Vi kaller det Naturally Driven. Baserat på denna filosofi

Läs mer

Proscar. 7.8.2015, version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Proscar. 7.8.2015, version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Proscar 7.8.2015, version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Prostatan är en körtel som endast finns

Läs mer

Individualiserade kostråd

Individualiserade kostråd Individualiserade kostråd Mattias Damberg, Docent, Hjärtkliniken, Karolinska Institutet, KS, Solna Specialistläkare i Allmänmedicin, CityPraktiken, Västerås Samarbete Öka självupplevd hälsa Motivera och

Läs mer

KOST. Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet

KOST. Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet KOST Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet ENERGI Kroppen är en maskin som behöver energi. Denna energi får du av beståndsdelarna som blir kvar när du bryter ner Kolhydrater, Fett och Protein! Ålder,

Läs mer

Din behandling med XALKORI (crizotinib)

Din behandling med XALKORI (crizotinib) Version 1/2015-11 Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar

Läs mer

REGISTER för SÄRSKILDA LÄKEMEDEL vid OSTEOPOROS START AV BEHANDLING FORMULÄR 1 GUIDE FÖR IFYLLNAD AV FORMULÄR OCH HANTERING AV DATA

REGISTER för SÄRSKILDA LÄKEMEDEL vid OSTEOPOROS START AV BEHANDLING FORMULÄR 1 GUIDE FÖR IFYLLNAD AV FORMULÄR OCH HANTERING AV DATA START AV BEHANDLING FORMULÄR 1 GUIDE FÖR IFYLLNAD AV FORMULÄR OCH HANTERING AV DATA Följande formuläret utgör underlag för inmatning i den webbaserade databasen. 1) Formulär 1 - Start av behandling 2)

Läs mer

Metforminbehandling vid njursvikt

Metforminbehandling vid njursvikt Metforminbehandling vid njursvikt Anders Frid, överläkare Universitetssjukhuset SUS, Malmö Örebro okt 2012 Metforminbehandling vid njursvikt? Anders Frid, överläkare Universitetssjukhuset SUS, Malmö Stockholm

Läs mer

Leg dietist Evelina Dahl. Dietistkonsult Norr

Leg dietist Evelina Dahl. Dietistkonsult Norr Leg dietist Evelina Dahl Dietistkonsult Norr Medellivslängden i Sverige har ökat med cirka 25 år de senaste 100 åren Andelen äldre är högre + bättre hälsa Unga 18-30 år äter betydligt sämre än äldre mindre

Läs mer

Vad är osteoporos? Är osteoporos vanligt?

Vad är osteoporos? Är osteoporos vanligt? Kliniken för 201-0-05 2015-0-05 Vad är osteoporos? Osteoporos eller benskörhet är ett tillstånd med minskad benmassa, vilket leder till reducerad hållfasthet av skelettet och ökad risk för benbrott (fraktur).

Läs mer

Vitamin D - intag och status hos personer med inflammatorisk tarmsjukdom

Vitamin D - intag och status hos personer med inflammatorisk tarmsjukdom Examensarbete D-uppsats, avancerad nivå 15hp vt 2014 Vitamin D - intag och status hos personer med inflammatorisk tarmsjukdom EVA CHRISTOFFERSON Institutionen för kostvetenskap Box 560 Besöksadress: BMC,

Läs mer

Vitamin D Lc-Ms/Ms. Benny Larsson Laboratorie Medicin Skåne Klinisk Kemi Malmö

Vitamin D Lc-Ms/Ms. Benny Larsson Laboratorie Medicin Skåne Klinisk Kemi Malmö Vitamin D Lc-Ms/Ms Benny Larsson Laboratorie Medicin Skåne Klinisk Kemi Malmö 25-OH-Vitamin D3 + D2 3-epi-25-OH-Vitamin D3 + D2 1,25-di-hydroxy-Vitamin D3+D2 25-OH-Vitamin D3 + D2 3-epi-25-OH-Vitamin D3

Läs mer

Autoimmuna sjukdomar är sjukdomar som uppkommer p.g.a. av att hundens egna immunförsvar ger upphov till sjukdom.

Autoimmuna sjukdomar är sjukdomar som uppkommer p.g.a. av att hundens egna immunförsvar ger upphov till sjukdom. Autoimmuna sjukdomar är sjukdomar som uppkommer p.g.a. av att hundens egna immunförsvar ger upphov till sjukdom. Kroppen bildar antikroppar mot sig själv. Kan vara antingen ANA - antinukleära antikroppar.

Läs mer

Grav övervikt och knäproteskirurgi, ortopedens handlande för individ och samhälle. Roger Olsson, Östersund

Grav övervikt och knäproteskirurgi, ortopedens handlande för individ och samhälle. Roger Olsson, Östersund Grav övervikt och knäproteskirurgi, ortopedens handlande för individ och samhälle. Roger Olsson, Östersund OBESITAS OCH KNÄPROTESKIRURGI Extremt ökad risk för artros i knäled vid högre grader av obesitas.

Läs mer

TILL DIG SOM SKA BEHANDLAS MED TRIDEPOS

TILL DIG SOM SKA BEHANDLAS MED TRIDEPOS TILL DIG SOM SKA BEHANDLAS MED TRIDEPOS VARFÖR HAR DU FÅTT TRIDEPOS? Din läkare har förskrivit Tridepos till dig för att behandla osteoporos, även kallat benskörhet. Tridepos är en kombinationsförpackning

Läs mer

Delområden av en offentlig sammanfattning. Oxikodonhydroklorid är en stark värkmedicin som används för behandling av medelsvår eller svår smärta.

Delområden av en offentlig sammanfattning. Oxikodonhydroklorid är en stark värkmedicin som används för behandling av medelsvår eller svår smärta. VI.2 VI.2.1 Delområden av en offentlig sammanfattning Information om sjukdomsförekomst Oxikodonhydroklorid är en stark värkmedicin som används för behandling av medelsvår eller svår smärta. Globalt uppskattar

Läs mer

Förekomst och behandling av D-vitaminbrist en journalstudie på Tensta vårdcentral

Förekomst och behandling av D-vitaminbrist en journalstudie på Tensta vårdcentral VESTA Förekomst och behandling av D-vitaminbrist en journalstudie på Tensta vårdcentral Stockholm, november 2011 Författare: Jero Mirman ST-läkare Tensta VC Chro.mirman@hotmail.com Vetenskaplig handledare:

Läs mer

Biverkningar vid endokrin behandling vid bröstcancer

Biverkningar vid endokrin behandling vid bröstcancer Biverkningar vid endokrin behandling vid bröstcancer Antonis Valachis ST läkare Onkologkliniken Sörmland Eskilstuna Mars 2012 Översikt När använder man endokrinbehandling? Typer och verkningsmekanism av

Läs mer

Behandling. med sköldkörtelhormon. Ett livsviktigt hormon

Behandling. med sköldkörtelhormon. Ett livsviktigt hormon Behandling med sköldkörtelhormon Ett livsviktigt hormon Behandling med sköldkörtelhormon (tyroxin) Detta hormon bildas normalt i sköldkörteln som sitter framtill på halsen strax nedanför struphuvudet.

Läs mer

Patientinformation från Hudkliniken i Östergötland. Läs igenom denna produktinformation noggrant innan du börjar använda läkemedlet.

Patientinformation från Hudkliniken i Östergötland. Läs igenom denna produktinformation noggrant innan du börjar använda läkemedlet. Isotretinoin Patientinformation från Hudkliniken i Östergötland Läs igenom denna produktinformation noggrant innan du börjar använda läkemedlet. Spara denna produktinformation. Du kan komma att behöva

Läs mer

Diabetes hos äldre och sjuka. Sofia Kallenius Leg. dietist Primärvården Borås-Bollebygd

Diabetes hos äldre och sjuka. Sofia Kallenius Leg. dietist Primärvården Borås-Bollebygd Diabetes hos äldre och sjuka Sofia Kallenius Leg. dietist Primärvården Borås-Bollebygd Åldersförändringar Kroppssammansättning (muskler, fett, vatten) Sinnen Cirkulation (hjärta, lungor, infektioner) Kognitiva

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Physioneal 23.3.2015, Version 1.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst I Europa drabbas många människor

Läs mer