Internationell klassificering av varor och tjänster vid registrering av varumärken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Internationell klassificering av varor och tjänster vid registrering av varumärken"

Transkript

1 Niceklassificering tionde utgåvan, tredje revisionen Internationell klassificering av varor och tjänster vid registrering av varumärken Del 1 Lista över varor och tjänster i alfabetisk ordning 2015

2

3 INTERNATIONELL KLASSIFICERING AV VAROR OCH TJÄNSTER VID REGISTRERING AV VARUMÄRKEN (NICEKLASSIFICERING) TIONDE UTGÅVAN ANDRA REVISIONEN DEL I LISTA ÖVER VAROR OCH TJÄNSTER I ALFABETISK ORDNING 2015

4

5 Den svenska versionen av den nionde utgåvan av Niceklassificeringen har utarbetats av Patentoch Registreringsverket, Söderhamn, med utgångspunkt från den autentiska versionen av klassificeringen. Att mångfaldiga innehållet i denna publikation, helt eller delvis, utan medgivande av rättighetshavaren, är förbjudet enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande, såsom tryckning, kopiering, bandinspelning etc.

6

7 INNEHÅLL Sidan Förord...(v) Niceöverenskommelsen Om internationell klassificering av varor och tjänster vid registrering av varumärken...(ix) Protokoll till Madridöverenskommelsen Om den internationella registreringen av varumärken (utdrag)..(xix) Niceklassificering: Handledning......I Allmänna anmärkningar......ii Klassrubriker III Klasslista med förklaringar: Varor....VII Tjänster....XXVI Alfabetiska listan: Varor...1 Tjänster 244 * * * (iii)

8

9 FÖRORD NICEKLASSIFICERINGENS HISTORIK OCH SYFTE Den internationella klassificeringen av varor och tjänster vid registrering av varumärken upprättades genom en överenskommelse som slöts vid en diplomatkonferens i Nice den 15 juni Överenskommelsen reviderades i Stockholm 1967 och i Genève 1977 och ändrades De länder för vilka Niceöverenskommelsen gäller utgör en särskild union inom ramen för Parisunionen för industriellt rättsskydd. Länderna har antagit och tillämpar Niceklassificeringen vid registrering av varumärken. Varje land inom den särskilda unionen måste tillämpa Niceklassificeringen vid registrering av varumärken, antingen som huvudsystem eller som kompletterande system. I officiella bevis och kungörelser om varumärkesregistrering ska numren på de klasser i klassificeringen som märket är registrerat för anges. Klassificering i enlighet med Niceöverenskommelsen är obligatorisk vid såväl nationell registrering i de anslutna länderna, som vid internationell registrering genom WIPO:s internationella byrå i enlighet med Madridöverenskommelsen om den internationella registreringen av varumärken och Protokollet till Madridöverenskommelsen om den internationella registreringen av varumärken. Även vid registrering genom African Intellectual Property Organization (OAPI), African Regional Intellectual Property Organization (ARIPO) och Benelux Trademark Office (BBM) och Harmoniseringskontoret för den inre marknaden (OHIM) är Niceklassificeringen obligatorisk. Niceklassificeringen tillämpas också i ett antal länder som inte är anslutna till överenskommelsen (se sidan (viii)). REVISION AV NICEKLASSIFICERINGEN Niceklassificeringen bygger på den klassificering som utarbetades 1935 av BIRPI (International Bureau for the Protection of Intellectual Property) - föregångare till WIPO. BIRPLs klassificering, bestående av 34 klasser och en alfabetisk lista för varor, antogs i Niceöverenskommelsen. Senare utökades klassificeringen med åtta klasser för tjänster och en alfabetisk lista för dessa tjänster. Niceöverenskommelsen föreskriver att en expertkommitté ska inrättas. Varje land inom den särskilda unionen ska vara representerat. Expertkommittén beslutar om alla ändringar i klassificeringen; särskilt överflyttning av varor och tjänster mellan olika klasser, uppdatering av den alfabetiska listan och införande av nödvändiga förklaringar. (v)

10 Sedan Niceöverenskommelsen trädde ikraft, den 8 april 1961, har expertkommittén haft 21 sammanträden. Bland de mer påtagliga insatserna som expertkommittén har gjort kan nämnas, en genomgripande översyn avseende formen på den alfabetiska listan över varor och tjänster (i slutet på 70-talet); en väsentlig förändring av de allmänna anmärkningar klassrubrikerna och förklaringarna (1982); införande av ett basnummer för varje enskild vara eller tjänst i den alfabetiska listan (1990) (basnumret gör det möjligt för användaren att i listan finna motsvarande vara eller tjänst i en annan språkversion av den alfabetiska listan, en uppgift som förenklas av referenslistan); och revidering av klass 42 genom skapandet av klasserna 43 till 45 (2000). Vid sitt tjugonde sammanträde i oktober 2005 antog expertkommittén ändringarna i åttonde utgåvan av Niceklassificeringen. Meddelande om ändringarna infördes i tidskriften Industri Property and Copyright, i enlighet med artikel 4(2) i Niceöverenskommelsen. UTGÅVOR A V NICEKLASSIFICERINGEN Den första utgåvan av Niceklassificeringen publicerades 1963, den andra 1971, den tredje 1981, den fjärde 1983, den femte 1987, den sjätte 1992, den sjunde 1996, den åttonde 2001 och den nionde Denna utgåva är den svenska översättningen av den tionde utgåvan av Niceklassificeringen som publicerades i juni 2011 på de autentiska språken engelska och franska. Den tionde utgåvan träder ikraft första januari * * * De autentiska versionerna av Niceöverenskommelsen (engelska och franska) publiceras i två delar. (denna volym) innehåller alla varor och tjänster i alfabetisk ordning. I Innehåller alla varor och tjänster i alfabetisk ordning i respektive klass. Det finns också en tvåspråkig (engelsk/fransk) version av den alfabetiska listan. Den tionde utgåvan av Niceklassificeringen, både de autentiska versionerna och de flesta versionerna på andra språk, kan beställas från: World Intellectual Organization (WIPO), 34, chemin des Colombettes, P.O. Box 18, CH Genève 20, Schweiz eller från den elektroniska bokhandeln på WIPO:s webbsida på följande adress: Den svenska versionen av den tionde utgåvan av Niceklassificeringen kan även beställas från: Patent- och registreringsverket Box Stockholm. Söderhamn januari 2012 (vi)

11 Albanien Algeriet Argentina Armenien Australien Azerbajdzjan Bahrain Barbados Belgien Benin Bosnien-Hercegovina Bulgarien Danmark Dominica Egypten Estland Finland Frankrike Georgien Grekland Guinea Irland Island Israel Italien Jamaica Japan Jordanien Kazakstan Kina Kirgizistan Kroatien Kuba Lettland Libanon Liechtenstein Litauen Luxemburg Makedonien Malawi Malaysia Marocko LÄNDER SOM ÄR ANSLUTNA TILL NICEÖVERENSKOMMELSEN (januari 2011) Mexiko Moçambique Moldavien Monaco Mongoliet Montenegro Nederländerna Nordkorea Norge Polen Portugal Rumänien Ryssland Saint Kitts och Nevis Saint Lucia Schweiz Serbien Singapore Slovakien Slovenien Spanien Storbritannien Surinam Sverige Sydkorea Syrien Tadzjikistan Tanzania Tjeckien Trinidad och Tobago Tunisien Turkiet Turkmenistan Tyskland Ukraina Ungern Uruguay USA Uzbekistan Vitryssland Österrike (Totalt: 83 länder) (vii)

12 ANDRA LÄNDER OCH ORGANISATIONER SOM ANVÄNDER NICEKLASSIFICERINGEN (Januari 2011) Förutom de 83 länder som är anslutna till Niceöverenskommelsen, använder följande 66 länder och fyra organisationer klassificeringen. 1 2 Angola Antigua och Barbuda Bangladesh Bolivia Botswana Brasilien Burundi Chile Colombia Costa Rica Cypern Djibouti Ecuador El Salvador Etiopien Filippinerna Förenade Arabemiraten Ghana Guatemala Guyana Haiti Honduras Indien Indonesien Irak Iran Jemen Kambodja Kenya Kongo-Kinshasa Kuwait Lesotho Libyen Madagaskar Malta Mauritius Namibia Nederländska Antillerna Nepal Nicaragua Nigeria Nya Zeeland Pakistan Panama Paraguay Peru Qatar Rwanda Saint Vincent och Grenadinerna Salomonöarna Samoa San Marino Saudiarabien Seychellerna Sierra Leone Sri Lanka Sudan Swaziland Sydafrika Thailand Tonga Uganda Venezuela Vietnam Zambia Zimbabwe African Intellectual Property Organization (OAPI) 1 African Regional Intellectual Property Organization (ARIPO) 2 Benelux Organization for Intellectual Property (BOIP) Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM) 1 Följande länder är medlemmar i the African Intellectual Property Organization (OAPI) (januari 2011): Benin (också anslutet till Niceöverenskommelsen), Burkina Faso, Centralafrikanska Republiken, Ekvatorial-Guinea, Elfenbenskusten, Gabon, Guinea (också anslutet till Niceöverenskommelsen), Guinea-Bissau, Kamerun, Kongo, Mali, Mauretanien, Niger, Senegal, Tchad och Togo (16). 2 Följande länder är medlemmar i the African Regional Intellectual Property Organization (ARIPO) (januari 2011): Botswana, Gambia, Ghana, Kenya, Lesotho, Liberia, Malawi (också anslutet till Niceöverenskommelsen), Moçambique (också anslutet till Niceöverenskommelsen), Namibia, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Swaziland, Tanzania, Uganda, Zambia, Zimbabwe (17). (viii)

13 Niceöverenskommelsen NICEÖVERENSKOMMELSEN OM INTERNATIONELL KLASSIFICERING AV VAROR OCH TJÄNSTER VID REGISTRERING AV VARUMÄRKEN den 15 juni 1957, reviderad i Stockholm den 14 juli 1967, i Genève den 13 maj 1977 och ändrad i Genève den 28 september 1979 Artikel l Upprättande av en särskild union; antagande av en internationell klassificering; definition och språk 1. De länder, för vilka denna överenskommelse gäller, utgör en särskild union och antager en gemensam klassificering av varor och tjänster för användning vid registrering av varumärken (nedan benämnd "klassificeringen"). 2. Klassificeringen utgörs av: i) en klasslista jämte, i förekommande fall, förklarande anmärkningar ii) en alfabetisk förteckning över de varor och tjänster (nedan benämnd den "alfabetiska förteckningen") med angivande av de klasser i vilka de ingå. 3. Klassificeringen omfattar: i) en av år 1971 av den Internationella byrån för intellektuell äganderätt (nedan kallad den "internationella byrån") utgivna klassificeringen, till vilken refereras i konventionen om upprättande av Världsorganisationen för intellektuell äganderätt; dock att de däri upptagna förklarande anmärkningarna till klasslistan skall anses som provisoriska och som rekommendationer intill dess att förklarande anmärkningar till klasslistan upprättas av den i artikel 3 omnämnda expertkommittén; ii) de ändringar och tillägg som, enligt den ordning som anges i artikel 4 mom. l, i Niceöverenskommelsen av den 15 juni 1957 och i överenskommelsens Stockholmstext av den 14 juli 1967, har trätt i kraft före ikraftträdandet av denna text; iii) de ändringar och tillägg som beslutas enligt artikel 3 i denna text och som träder i kraft i den ordning som anges i artikel 4 mom. l, i denna text. 4. Klassificeringen skall upprättas på engelska och franska språken, varvid båda texterna äger lika vitsord. (ix)

14 Niceöverenskommelsen 5.a) Den under 3.i) avsedda klassificeringen jämte de ändringar och tillägg som avses under 3. och som har trätt i kraft innan denna text hålles öppen för undertecknande innefattas i ett autentiskt exemplar på franska språket, förvarat hos generaldirektören för Världsorganisationen för intellekts äganderätt (nedan kallade "generaldirektören" respektive "organisationen"). De ändringar och tillägg som avses under 3.ii) och som träder i kraft efter den tidpunkt då denna text först hålles öppen för undertecknande skall också förvaras hos generaldirektören i ett autentiskt exemplar på frans) språket. b) Den engelska versionen av de texter som anges under a) skall upprättas av den i artikel omnämnda expert kommittén snarast möjligt efter det att denna text trätt i kraft. Det autentiska exemplaret skall förvaras hos generaldirektören. c) De ändringar och tillägg som avses under 3.iii) skall förvaras hos generaldirektören i e autentiskt exemplar på engelska och franska språken. 6. Officiella texter till klassificeringen på arabiska, tyska, italienska, portugisiska, ryska och spanska språken samt andra språk som den i artikel 5 avsedda församlingen kan komma att föreskriv skall upprättas av generaldirektören i samråd med berörda regeringar, antingen på grundval av e översättning som föreslås av dessa regeringar eller genom någon annan metod som inte får ekonomiska återverkningar i den särskilda unionens budget eller för organisationens del. 7. Den alfabetiska förteckningen skall vid varje angivelse av vara eller tjänst ange en nummeruppgift, som är speciell för det officiella språk på vilket förteckningen är upprättad jämte i) såvitt angår den engelskspråkiga versionen av den alfabetiska förteckningen, den nummeruppgift som anges för samma vara eller tjänst i den franskspråkiga versionen, och vice versa. ii) om en alfabetisk förteckning upprättas på grund av föreskrift enligt 6 ovan, den nummeruppgift som anges för samma vara eller tjänst i antingen den engelskspråkig; eller den franskspråkiga alfabetiska förteckningen. Artikel 2 Klassificeringens rättsliga betydelse och användning 1. Med förbehåll för de förpliktelser som följer av denna överenskommelse skall klassificeringen ha den verkan som tilläggs den av varje land inom den särskilda unionen. Klassificeringen skall sålunda icke binda dessa länder vare sig i fråga om bedömandet av märkes skyddsomfång eller såvitt avser erkännande av servicemärken. 2. Varje land inom den särskilda unionen har rätt att tillämpa klassificeringen som huvudsystem eller som kompletterande system. 3. De behöriga myndigheterna i den särskilda unionens länder skall i officiella bevis och kungörelser om varumärkesregistrering ange numren på de klasser i klassificeringen som de varor och tjänster tillhör, för vilka märket är registrerat. 4. Den omständigheten att en benämning förekommer i den alfabetiska förteckningen påverkar icke på något sätt de rättigheter som kan bestå till benämningen. (x)

15 Niceöverenskommelsen Artikel 3 Expertkommitté 1. En expertkommitté skall inrättas i vilken varje land inom den särskilda unionen skall vara representerat. 2.a) Generaldirektören kan, och på expertkommitténs anmodan skall, inbjuda länder som ej tillhör den särskilda unionen men som är medlemmar av organisationen eller anslutna till Pariskonventionen för skydd för den industriella äganderätten, att låta sig representeras genom observatörer vid expertkommitténs sammanträden. b) Generaldirektören skall inbjuda mellanstatliga organisationer med särskild inriktning på varumärkesområdet och av vilkas medlemsländer åtminstone ett tillhör den särskilda unionen att låta sig representeras genom observatörer vid expertkommitténs sammanträden. c) Generaldirektören kan, och på expertkommitténs anmodan skall, inbjuda representanter för andra mellanstatliga organisationer och internationella icke statliga organisationer att deltaga i överläggningar som intresserar dem. 3. Expertkommittén skall i) besluta om ändringar i klassificeringen; ii) tillställa medlemsländerna i den särskilda unionen rekommendationer i syfte att underlätta klassificeringens användning och främja dess enhetliga tillämpning; iii) vidtaga alla andra åtgärder som, utan att medföra ekonomiska återverkningar i den särskilda unionens budget eller för organisationens del, bidrar till att underlätta klassificeringens tillämpning i utvecklingsländerna; iv) äga rätt att upprätta underkommittéer och arbetsgrupper. 4. Expertkommittén antar själv sina procedurregler. Reglerna skall ge möjlighet för sådana mellanstatliga organisationer som avses under 2.b) och som anses kunna väsentligt bidraga till klassificeringens utveckling att deltaga i underkommittéers och arbetsgruppers sammanträden. 5. Förslag till ändringar i klassificeringen kan framläggas av behörig myndighet i varje land tillhörande den särskilda unionen, av den internationella byrån, av mellanstatlig organisation som är företrädd i expertkommittén enligt vad som sägs i 2.b) och av annat land eller annan organisation som av expertkommittén särskilt inbjudes att framlägga sådana förslag. Förslagen tillställes den internationella byrån, som skall hänskjuta dem till expertkommitténs medlemmar och till observatörerna senast två månader innan expertkommittén samlas för att behandla förslagen. 6. Varje land tillhörande den särskilda unionen har en röst. 7.a) Utom i det fall som anges nedan under b) fattas expertkommitténs beslut med enkel majoritet av de till den särskilda unionen hörande länder som är närvarande och röstar. b) Beslut, som gäller antagande av sådan ändring i klassificeringen som innebär att vara eller tjänst flyttas från en klass till en annan eller att ny klass upprättas, kräver fyra femtedels majoritet av de till den särskilda unionen hörande länder som är närvarande och röstar. c) De under 4. omnämnda procedurreglerna skall föreskriva att ändringar i klassificeringen som regel skall antagas och sättas i tillämpning med periodiska tidsintervall. Längden av varje sådant intervall beslutas av expertkommittén. 8. Nedlagd röst betraktas icke såsom angiven. (xi)

16 Niceöverenskommelsen Artikel 4 Meddelanden, ikraftträdande och publicering av ändringar och tillägg 1. Av expertkommittén beslutade ändringar samt expertkommitténs rekommendationer av den internationella byrån meddelas de behöriga myndigheterna i den särskilda unionens medlemsländer. Ändring som innebär att en vara eller tjänst flyttas från en tjänst till en annan eller att en ny klass upprättas träder i kraft sex månader efter det att meddelandet avsänts. Andra ändringar träder i kraft vid den tidpunkt som bestäms av expertkommittén när ändringarna beslutas. 2. Den internationella byrån skall med klassificeringen införliva de ändringar som har trätt i kraft. Tillkännagivanden om dessa ändringar skall införlivas i sådana tidskrifter om den i artikel 5 avsedda församlingen bestämmer. Artikel 5 Den särskilda unionens församling 1.a) Den särskilda unionen har en församling bestående av de länder som har ratificerat eller anslutit sig till denna akt. b) Varje lands regering skall företrädas av ett ombud, som kan bistås av biträdande ombud rådgivare och sakkunniga. c) Kostnaderna för varje delegation skall bäras av den regering som utsett delegationen. 2.a) med förbehåll för bestämmelserna i artiklarna 3 och 4 skall församlingen i) behandla alla frågor rörande vidmakthållandet och utvecklingen av den särskilda unionen samt angående tillämpningen av denna överenskommelse; ii) ge anvisningar åt den internationella byrån rörande förberedande av revisionskonferens varvid vederbörlig hänsyn skall tagas till de synpunkter som framlägges av de länder tillhörande den särskilda unionen vilka icke har ratificerat eller anslutit sig till denna akt iii) granska och godkänna de verksamhetsberättelser som avges av generaldirektören ävensom hans åtgärder med avseende på den särskilda unionen samt ge honom alla erforderliga instruktioner i frågor som faller inom den särskilda unionens verksamhetsområde; iv) fastställa den särskilda unionens program och antaga dess tvåårsbudget samt godkänna dess räkenskaper; v) antaga den särskilda unionens räkenskapsreglemente; vi) upprätta, utöver den i artikel 3 nämnda expertkommittén, de övriga expertkommittéer och de arbetsgrupper som den anser ändamålsenliga för genomförandet av den särskilda unionens syften; vii) bestämma vilka länder som icke är medlemmar av den särskilda unionen och vilka mellanstatliga och internationella icke statliga organisationer som skall få vara närvarande som observatörer vid församlingens möten; viii) antaga ändringar i artiklarna 5-8; ix) utföra sådana andra uppgifter och åligganden som följer av bestämmelserna i denna överenskommelse. (xii)

17 Niceöverenskommelsen b) I frågor av intresse även för andra av organisationens administrerade unioner skall församlingen fatta beslut efter att ha rådfört med sig med organisationens samordningskommitté. 3.a) Varje land som är medlem skall ha en röst. b) Församlingen är beslutsmässig när hälften av antalet länder som är medlemmar av församlingen är närvarande. c) Utan hinder av vad i b) sägs får församlingen fatta beslut, om vid något möte antalet företrädda länder är mindre än hälften men utgör en tredjedel eller mer av församlingens medlemsländer; med undantag för beslut i församlingens egna procedurfrågor blir beslut i sådant fall gällande endast om nedan angivna villkor uppfylls. Den internationella byrån skall meddela de av församlingens medlemsländer som ej var företrädda vid mötet beslut och inbjuda dem att skriftligen inom tre månader från meddelandets datum avge sin röst eller meddela att de avstår från att rösta. Om vid utgången av tidsfristen antalet länder, som sålunda avgivit sin röst eller avstått från att rösta, uppgår till minst det antal som fattades för att nå beslutsmässigt antal vid mötet och den erforderliga majoriteten alltjämt består, blir beslutet gällande. d) Med förbehåll för bestämmelserna i artikel 8 mom. 2. fordras för beslut av församlingen två tredjedels majoritet av avgivna röster. e) Nedlagd röst betraktas såsom icke avgiven. f) Ett ombud äger företräda och rösta för endast ett land. g) Länder tillhörande den särskilda unionen, vilka ej är medlemmar av församlingen, äger deltaga i församlingsmötena som observatörer. 4.a) Församlingen skall sammanträda till ordinarie möte en gång vart tredje kalenderår på kallelse av generaldirektören och vid samma tidpunkt och på samma plats som organisationens generalförsamling, om ej särskilda skäl föranleder annat. b) Församlingen skall på kallelse sammanträda till extra ordinarie möte på begäran av en fjärdedel av församlingens medlemsländer. c) Generaldirektören uppgör dagordningen för varje möte. 5. Församlingen antar själv sina procedurregler. Artikel 6 Den internationella byrån l.a) Den särskilda unionens förvaltningsåligganden skall utföras av den internationella byrån. b) Den internationella byrån skall särskilt förbereda de möten som hålles av församlingen, expertkommittén och de övriga expert- och arbetsgrupper som församlingen eller expertkommittén tillsätter ävensom utgöra sekretariat för alla dessa organ. c) Generaldirektören skall vara den särskilda unionens högste verkställande tjänsteman och företräda den särskilda unionen. 2. Generaldirektören och varje av honom därtill utsedd sekretariatstjänsteman skall utan rösträtt deltaga i alla möten, som hålles av församlingen, expertkommittén och de övriga expert- och arbetsgrupper som församlingen eller expertkommittén tillsätter. Generaldirektören eller en av honom utsedd tjänsteman skall såsom tjänsteåliggande vara dessa organs sekreterare. (xiii)

18 Niceöverenskommelsen 3.a) Den internationella byrån skall i enlighet med församlingens anvisningar förbereda konferenser rörande revision av andra bestämmelser i överenskommelsen än artiklarna 5-8. b) Den internationella byrån äger rådföra sig med mellanstatliga organisationer och internationella icke statliga organisationer vid förberedandet av revisionskonferenser. c) Generaldirektören och av honom därtill utsedda personer skall utan rösträtt deltaga överläggningarna vid dessa konferenser. 4. Den internationella byrån skall utföra alla andra uppgifter som tilldelas den. Artikel 7 Ekonomi l.a) Den särskilda unionen skall ha en budget. b) Den särskilda unionens budget skall upptaga den särskilda unionens egna inkomster och utgifter, dess bidrag till unionernas gemensamma utgiftsbudget och i förekommande fall det belopp som ställts till förfogande för budgeten för organisationen. c) Utgifter, som ej uteslutande kan hänföras till den särskilda unionen utan även till en eller flera andra unioner som administreras av organisationen, skall anses som gemensamma för unionerna. Den särskilda unionens andel i sådana gemensamma utgifter skall vara proportionell till det intresse som dessa utgifter har för den särskilda unionen. 2. Den särskilda unionens budget skall upprättas med vederbörlig hänsyn till kraven på samordning med budgetarna för de övriga unioner som administreras av organisationen. 3. Den särskilda unionens budget finansieras genom följande inkomster: i) bidrag från de länder som är medlemmar av den särskilda unionen; ii) avgifter och pålagor som uttages för tjänster utförda av den internationella byrån för den särskilda unionens räkning; iii) försäljningsinkomster av eller royalties från den internationella byråns tryckta skrifter rörande den särskilda unionen; iv) gåvor, legat och subventioner; v) hyror, räntor och diverse andra inkomster. 4.a) Varje land tillhörande den särskilda unionen skall för bestämmande av det bidrag det skall betala enligt 3.i) tillhöra den klass till vilken landet hänförts såvitt angår Parisunionen för skydd av den industriella äganderätten och skall betala sitt årliga bidrag på grundval av det antal enheter som fastställts för denna klass i Parisunionen. b) Det årliga bidrag som varje land tillhörande den särskilda unionen har att utgiva skall utgöras av ett belopp, som står i samma proportion till det sammanlagda med vilket alla länder bidrar till den särskilda unionens årliga budget som antalet av dess enheter står i förhållande till det sammanlagda antalet av alla bidragsgivande länders enheter. c) Bidragen förfaller till betalning den l januari varje år. (xiv)

19 Niceöverenskommelsen d) Ett land, som ej i tid betalat sina bidrag, får ej utöva rösträtt i något av den särskilda unionens organ, om det oguldna beloppet motsvarar eller överstiger summan av de bidrag som är förfallna till betalning från landet i fråga för de föregående två hela åren. Emellertid kan varje sådant organ tillåta ett dylikt land att fortsätta att utöva sin rösträtt i organet i fråga, om och så länge det är övertygat om att betalningsdröjsmålet härrör från utomordentliga och oundvikliga omständigheter. e) Om budgeten ej antages före början av en ny finansieringsperiod, skall budgeten vara på samma nivå som föregående årsbudget i enlighet med räkenskapsreglementets bestämmelser. 5. Storleken av avgifter och arvoden som uttages för tjänster som lämnas av den internationella byrån för den särskilda unionens räkning fastställes av generaldirektören, som lämnar en redogörelse härför till församlingen. 6.a) Den särskilda unionen skall ha en kapitalfond, som skall bildas genom en engångsinbetalning av varje land tillhörande den särskilda unionen. Om fonden blir otillräcklig, skall församlingen besluta om en ökning av densamma. b) Storleken av varje lands första inbetalning till denna fond eller av viss andel i en ökning av fonden skall stå i viss proportion till landets bidrag för det år fonden bildas eller beslut om ökning fattas. c) Proportionen och betalningssättet skall fastställas av församlingen på förslag av generaldirektören och efter att den rådfört sig med organisationens samordningskommitté. 7.a) I det avtal (headquarters agreement) som organisationen sluter med det land inom vars område organisationen har sitt säte skall bestämmas att, om kapitalfonden blir otillräcklig, landet, skall bevilja förskott. Storleken av dessa förskott och villkoren för deras beviljande skall göras till föremål för särskilda överenskommelser i varje särskilt fall mellan landet och organisationen. b) Det land som avses under a) och organisationen skall båda äga rätt att uppsäga skyldigheten att bevilja förskott, vilket skall ske skriftligen. Uppsägning skall bli gällande tre år efter utgången av det år under vilket uppsägningen meddelades. 8. Revision av räkenskaperna skall verkställas av ett eller flera av de länder som tillhör den särskilda unionen eller utifrån tillkallade revisorer på sätt som föreskrives i räkenskapsreglementet. Revisorerna skall efter eget samtycke utses av församlingen. Artikel 8 Ändring av artiklarna Förslag till ändring av artiklarna 5, 6, 7 och förevarande artikel kan framläggas av varje land som är medlem av församlingen eller av generaldirektören. Förslagen skall av generaldirektören meddelas de länder som är medlemmar av församlingen minst sex månader innan de skall behandlas av församlingen. 2. Ändringar av de artiklar som namnes under l. skall antagas av församlingen. Antagandet kräver tre fjärdedelar av avgivna röster; dock kräver varje ändring av artikel 5 och av förevarande artikel fyra femtedelar av de avgivna rösterna. (xv)

20 Niceöverenskommelsen 3. Varje ändring av de artiklar som avses under l. Skall träda i kraft en månad efter skriftligt meddelande om godkännande av ändringen, verkställd i enlighet med varje konstitutionella förfarande, har mottagits av generaldirektören från tre fjärdedelar av de länder var medlemmar av församlingen vid den tidpunkt ändringen antogs av denna. Varje sålunda godkänd ändring skall binda alla länder som är medlemmar av församlingen vid den tidpunkt ändringen i kraft eller vilka blir medlemmar därav vid en senare tidpunkt. Dock skall ändring som i finansiella åtagandena för den särskilda unionens medlemsländer endast binda de länder s lämnat meddelande om att de godkänt ändringen i fråga. Artikel 9 Ratificering och anslutning; ikraftträdande \. Varje land tillhörande den särskilda unionen, vilket undertecknat denna akt, kan ratificera den, och varje sådant land, som ej undertecknat akten, kan ansluta sig till den. 2. Varje land, som står utanför den särskilda unionen men är anslutet till Pariskonvention skydd av den industriella äganderätten, kan ansluta sig till förevarande akt och därigenom bli medlem av den särskilda unionen. 3. Ratifikations- och anslutningsinstrument skall deponeras hos generaldirektören. 4.a) Denna akt träder i kraft tre månader efter det att nedan angivna två villkor uppfyllts, nämligen i) att sex eller flera länder har deponerat sina ratifikations- eller anslutningsinstrument; ii) att minst tre av dessa länder är länder, som tillhör den särskilda unionen vid den tidpunkt då denna akt först hålls öppen för undertecknande. b) Ikraftträdandet enligt a) gäller för de länder som deponerat sina ratifikations- eller anslutningsinstrument minst tre månader dessförinnan. c) Beträffande annat land än sådant som avses under b) träder denna akt i kraft tre mån efter det att landets ratificering eller anslutning tillkännagivits av generaldirektören, såvida icke en senare tidpunkt angivits i ratifikations- eller anslutningsinstrumentet. I så fall träder denna akt ikraft i förhållande till det landet vid den sålunda angivna tidpunkten. 5. Ratifikation eller anslutning medför automatiskt att godkännande av alla bestämmelser tillträde till alla förmåner i förevarande akt. 6. Sedan förevarande akt trätt i kraft, kan ett land icke ansluta sig till en tidigare akt av denna överenskommelse. Artikel 10 Giltighetstid Denna överenskommelse har samma giltighetstid som Pariskonventionen för skydd av den industriella äganderätten. (xvi)

21 Niceöverenskommelsen Artikel 11 Revision 1. Denna överenskommelse kan tid efter annan revideras av en konferens med den särskilda unionens medlemsländer. 2. Församlingen beslutar om sammankallande av revisionskonferens. 3. Artiklarna 5-8 kan ändras antingen av en revisionskonferens eller enligt artikel 8. Artikel 12 Uppsägning 1. Varje land kan säga upp denna akt genom meddelande ställt till generaldirektören. Sådan uppsägning innebär även uppsägning av den eller de tidigare akter av denna överenskommelse som det uppsägande landet har ratificerat eller anslutit sig till och den får verkan endast med avseende på detta land. För övriga länder tillhörande den särskilda unionen förblir överenskommelsen i kraft. 2. Uppsägning träder i kraft ett år efter den dag då generaldirektören mottagit meddelandet. 3. Rätten till uppsägning enligt denna artikel får icke utövas av något land förrän efter fem år räknat från den dag då landet blev medlem av den särskilda unionen. Artikel 13 Hänvisning till artikel 24 av Pariskonventionen Bestämmelserna i artikel 24 av 1967 års Stockholmstext av Pariskonventionen för skydd av den industriella äganderätten skall vara tillämpliga på denna överenskommelse. Om bestämmelserna framdeles ändras, skall den senaste ändrade lydelsen av bestämmelserna vara tillämplig på denna överenskommelse i fråga om de till den särskilda unionen hörande länder som är bundna av sagda lydelse. Artikel 14 Undertecknande; språk; deponering; meddelanden \.a) Denna akt skall undertecknas i ett enda originalexemplar på engelska och franska språken, vars båda texter skall äga lika vitsord. Originalexemplaret av akten skall deponeras hos generaldirektören. b) Generaldirektören skall efter samråd med berörda regeringar och inom två månader från dagen för undertecknandet av denna akt, upprätta officiella texter av denna akt på två andra språk, ryska och spanska, varpå - jämte de språk som nämns under a) - autentiska texter av konventionen om upprättande av Världsorganisationen för intellektuell äganderätt avfattas och undertecknas. (xvii)

22 Niceöverenskommelsen c) Generaldirektören skall efter samråd med berörda regeringar upprätta officielle denna akt på arabiska, tyska, italienska och portugisiska språken samt de andra språk som förekommer. 2. Denna akt skall hållas öppen för undertecknande till och med den 31 december a) Generaldirektören skall översända två av honom bestyrkta kopior av den undertecknade texten till denna akt till regeringen i varje land tillhörande den särskilda unionen och på begäran även till regeringen i varje annat land. b) Generaldirektören skall översända två av honom bestyrkta kopior av alla ändringar i denna akt till regeringen i varje land tillhörande den särskilda unionen och på begäran även till regeringen i varje annat land. 4. Generaldirektören skall låta registrera denna akt hos Förenta Nationernas sekretariat. 5. Generaldirektören skall underrätta regeringarna i alla länder som är anslutna till Pariskonventionen för skydd av den industriella äganderätten om i) undertecknande enligt l. ovan; ii) deponering av ratifikations- eller anslutningsinstrument enligt artikel 9 mom. 3; iii) tidpunkten för ikraftträdande av denna akt enligt artikel 9 mom. 4.a); iv) godkännande av ändringar i denna akt enligt artikel 8 mom. 3; v) tidpunkter för ikraftträdandet av sådana ändringar; vi) uppsägningar som mottagits enligt artikel 12. * * * (xviii)

23 Protokoll till Madridöverenskommelsen (utdrag) PROTOKOLL TILL MADRIDÖVERENSKOMMELSEN OM DEN INTERNATIONELLA REGISTRERINGEN AV VARUMÄRKEN 1 antaget i Madrid den 27 juni 1989 (utdrag) Artikel 3 Internationell ansökan 2. Sökanden skall ange de varor och tjänster för vilka skydd för märket begärs, och vidare, om möjligt, motsvarande klass eller klasser enligt klassificeringen i Niceöverenskommelsen om den internationella klassificeringen av varor och tjänster för registrering av varumärken. Om sökanden inte lämnar någon sådan uppgift, skall den internationella byrån klassificera varorna och tjänsterna i de tillämpliga klasserna enligt den nämnda klassificeringen. Den uppgift om klasser som lämnas av sökanden skall kontrolleras av den internationella byrån vilken skall utöva denna kontroll i samråd med den ursprungliga varumärkesmyndigheten. I fall av oenighet mellan den nämnda myndigheten och den internationella byrån skall den senares uppfattning ha företräde. Artikel 4 Verkan av en internationell registrering l.a) Från den dag då en registrering eller ett införande i registret har skett enligt bestämmelserna i artiklarna 3 och 3ter, skall skyddet för märket beträffande var och en av de avtalsslutande parterna vara detsamma som om skydd för märket hade begärts direkt hos denna avtalsslutande parts varumärkesmyndighet. Om ingen underrättelse om vägrat skydd har meddelats till den internationella byrån i enlighet med artikel 5(1) och (2) eller om ett beslut om vägrat skydd, som har meddelats i enlighet med den nämnda artikeln, därefter har upphävts, skall skyddet för märket beträffande den avtalsslutande parten från nämnda datum vara detsamma som om märket hade registrerats av den avtalsslutande partens varumärkesmyndighet. b) Angivande av klasser för varor och tjänster som föreskrivs i artikel 3 skall inte vara bindande för de avtalsslutande parterna i vad angår omfattningen av skyddet för märket. 1 Följande länder hade tillträtt Madridprotokollet den 31 januari 2006: Albanien, Antigua och Barbuda, Armenien, Australien, Azerbajdzjan, Bahrain, Belgien, Bhutan, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Cuba, Cypern, Danmark, Estland, EU, Finland, Frankrike, Georgien, Grekland, Island, Iran, Irland, Italien, Japan, Kenya, Kina, Korea (Demokratiska folkrepubliken), Kroatien, Kirgizistan, Lesotho, Lettland, Liberia, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Makedonien, Marocko, Monaco, Mongoliet, Moldavien, Moçambique, Namibia, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Republiken Korea, Rumänien, Ryssland, San Marino, Schweiz, Serbien och Montenegro, Sierra Leone, Singapore, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sudan, Sverige, Swaziland, Syrien, Tjeckiska republiken, Turkiet, Turkmenistan, Tyskland, Ukraina, Ungern, USA, Vitryssland, Österrike (71) (xix)

24 Protokoll till Madridöverenskommelsen (utdrag) Artikel 5 Vägran och ogiltigförklaring av verkan av internationell registrering beträffande vissa avtalsslutande parter 1. Om en tillämplig lag så tillåter, skall en föredragande parts varumärkesmyndighet, vilken har erhållit meddelande från den internationella byrån om utsträckning enligt artikel 3ter 1) eller 2) till den avtalsslutande parten av det skydd som följer av den internationella registreringen ha rätt att, genom en underrättelse om vägrat skydd, förklara att skydd inte kan ges hos den avtalsslutande parten av det märke som är föremål för en sådan utsträckning. Vägrat skydd får grundas endast på sådana skäl som enligt Pariskonventionen för industriellt rättsskydd skulle tillämpas om en ansökan om registrering av märket hade gjorts direkt hos den varumärkesmyndighet som lämnar underrättelse om vägrat skydd. Dock får inte skydd, ens delvis, vägras bara därför att den tillämpliga lagstiftningen tillåter registrering endast i begränsat antal klasser eller för ett begränsat antal varor eller tjänster. Artikel 8 Avgifter för internationell ansökan och registrering 2. Registrering av ett märke hos den internationella byrån förutsätter betalning i förskott av en internationell avgift som, med förbehåll för bestämmelserna i stycke 7.a), skall innefatta i) en grundavgift, ii) en tilläggsavgift för varje klass i den internationella klassificeringen, utöver tre, inom vilka de varor och tjänster innefattas för vilka märket skall gälla, iii) en kompletterande avgift för varje begäran om utsträckning av skyddet enligt artikel 3ter 3. Den tilläggsavgift som anges i stycke 2.ii) får dock, utan att det påverkar dagen för den internationella registreringen, betalas inom den tid som anges i tillämpningsföreskrifterna i fall då antalet klasser för varor och tjänster bestäms eller ifrågasätts av den internationella byrån. Om tilläggsavgiften inte har betalats vid utgången av den nämnda tiden eller om förteckningen av varor eller tjänster inte har blivit begränsad av sökanden till den begärda omfattningen, skall den internationella ansökan anses som inte fullföljd. Artikel 9 Anteckning om ändring av innehavet av den internationella registreringen På begäran av den person i vars namn den internationella registreringen står eller på begäran av en berörd varumärkesmyndighet, antingen ex officio eller på begäran av en berörd person, skall den internationella byrån i det internationella registret anteckna ändringar i innehavet av den internationella registreringen i vad angår alla eller vissa av de avtalsslutande parter på vars områden den nämnda registreringen har verkan och i fråga om alla eller vissa av de varor och tjänster som anges i registreringen, förutsatt att den nye innehavaren är en person som enligt artikel 2(1) är behörig att göra en internationell ansökan. (xx)

25 N I C E K L A S S I F I C E R I N G

26

27 Niceklassificeringen () - Klasslista med förklaringar HANDLEDNING 1. Klassrubrikerna visar på ett översiktligt sätt de områden till vilka varorna och tjänsterna princip tillhör. 2. För att fastställa korrekt klass för varje enskild vara eller tjänst, måste klasslistan med förklaringar användas. Om en vara eller tjänst inte kan klassificeras med hjälp av klasslistan, förklaringarna eller den alfabetiska listan, så anger de allmänna anmärkningarna (se sidan 3) de principer som ska tillämpas. 3. Varje sida i den alfabetiska listan ordnad klassvis består av en spalt med tre kolumner. den första kolumnen: anger varans eller tjänstens svenska positionsnummer 1 ; den andra kolumnen: anger varan eller tjänsten; den tredje kolumnen: anger varans eller tjänstens basnummer Notera att en vara eller tjänst kan förekomma på fler än ett ställe i den alfabetiska listan, varan eller tjänsten finns under flera uppslagsord, s.k. korsreferens. 5. Det faktum att ett uppslagsord kan förekomma under en viss klass i den alfabetiska listan utesluter inte att samma uppslagsord kan förekomma även i andra klasser (som omfattar andra varor eller tjänster). Avgörande är hur varan eller tjänsten har preciserats. I sådana fall, är uppslagsordet (exempelvis kläder, färg) markerad med en asterisk i den alfabetiska listan. 6. I den alfabetiska listan är ett uttryck inom parentes, i de flesta fallen, avsett att mer exakt definiera den föregående texten. Anledningen är att texten är för mångtydig eller för obestämd för klassificering. 7. Se engelska klasslistan. Ej relevant för den svenska klasslistan. 8. Det rekommenderas att de uppslagsord som finns i klasslistan används i varu- och tjänsteförteckningar för att undvika obestämda och allmänna uttryck. 9. Det faktum att en vara eller tjänst finns som uppslagsord i den alfabetiska listan, är inte bindande för den nationella myndigheten vid bedömningen huruvida märket kan registreras för sökt vara eller tjänst (artikel 2(1)). 1 Positionsnumret för en vara eller tjänst är specifik för varje språkversion av klassificeringen. Basnumret är detsamma för varje språkversion som har publicerats av, eller i samarbete med WIPO. Basnumret gör det möjligt för användaren att finna motsvarande vara eller tjänst i den alfabetiska listan på annat språk. I

28 Niceklassificeringen () - Klasslista med förklaringar ALLMÄNNA ANMÄRKNINGAR Klassrubrikerna ger en generell hänvisning till de områden som varorna eller tjänsterna tillhör. Den alfabetiska listan ska därför konsulteras för en säker klassificering av varje enskild vara eller tjänst. VAROR Om en vara inte kan klassificeras med hjälp av klassrubrikerna, klasslistans förklaringar eller den alfabetiska listan ska följande principer tillämpas: (a) En färdig vara klassificeras efter sin funktion eller sitt ändamål. Om varans funktion eller ändamål inte finns bland klassrubrikerna så klassificeras varan i analogi med jämförbara varor i den alfabetiska listan. Finns inga jämförbara varor, klassificeras varan efter det material den består av eller varans användningsområde. (b) En färdig vara med flera funktioner och ändamål, exempelvis en klockradio, kan klassificeras i enlighet med alla de klasser som motsvarar någon av dess funktioner eller ändamål. (c) Råvaror, obearbetade eller delvis bearbetade, klassificeras efter det material de består av. (d) Varor som ska utgöra en del av annan produkt, klassificeras som huvudvaran endast om varan inte kan användas för annat ändamål. I alla andra fall gäller (a). (e) Varor, färdigbearbetade eller inte, som tillverkas av sammansatta material, klassificeras efter det mest framträdande materialet. (f) Förvaringsartiklar som är anpassade till den produkt de ska innehålla klassificeras som produkten. TJÄNSTER Om en tjänst inte kan klassificeras med hjälp av klassrubrikerna, klasslistans förklaringar eller den alfabetiska listan så ska följande principer tillämpas. (a) En tjänst klassificeras efter de verksamhetsgrenar som anges i tjänsteklassernas rubriker och i klasslistans förklaringar eller i analogi med jämförbara tjänster i den alfabetiska listan. (b) Uthyrningstjänster klassificeras i samma klasser som de tjänster de uthyrda föremålen används för (exempelvis uthyrning av telefoner, klass 38). Leasingtjänster likställs med uthyrningstjänster och ska därför klassificeras på samma sätt, hyrköpsfinansiering klassificeras dock i klass 36 som en finansiell tjänst. (c) Tjänster som avser rådgivning, information eller konsultation klassificeras principiellt i samma klasser som de tjänster som stämmer överens med innehållet av rådgivningen, informationen eller konsultationen, exempelvis transportkonsultation (klass 39), konsulttjänster avseende företagsledning (klass 35), finansiella konsultationstjänster (klass 36), skönhetskonsultation (klass 44). Rådgivningen, informationen eller konsultationen via elektroniska hjälpmedel (exempelvis telefoner, datorer) påverkar inte klassningen av dessa tjänster. (d) Tjänster som utförs inom ramen för franchising klassificeras principiellt i samma klass som de detaljerade tjänsterna som upplåts av en franchisegivare (t.ex. företagsrådgivning relaterad till franchising (klass 35), finansiella tjänster relaterade till franchising (klass 36), juridiska tjänster relaterade till franchising (klass 45). II

29 Niceklassificeringen () Klasslista med förklaringar KLASSRUBRIKER VAROR Klass 1 Klass 2 Klass 3 Klass 4 Klass 5 Klass 6 Klass 7 Klass 8 Klass 9 Kemikalier för industriell, vetenskaplig och fotografisk användning, likaså för jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsbruk; obearbetade konsthartser, obearbetade plaster; gödsel, kemiska sammansättningar för eldsläckning; kemiska preparat för härdning och lödning, kemiska ämnen för konservering av livsmedel; garvämnen; bindemedel för industriell användning. Målarfärger, fernissor och lacker; rostskyddsmedel och skyddsmedel mot angrepp på trä; färgämnen; betningsmedel; obearbetade naturhartser; metaller i folie- och pulverform för målare, dekoratörer, tryckare och konstnärer. Blekningspreparat och andra ämnen för användning vid tvätt; rengörings-, poler-, skuroch slipmedel; icke-medicinska tvålar; parfymer, eteriska oljor, icke-medicinsk kosmetik, icke-medicinska hårvårdspreparat; icke-medicinska tandpulver, -krämer och - pastor. Industriella oljor och fetter; smörjmedel och -ämnen; dammabsorberande-, -fuktande och -bindande medel; bränslen (inklusive bensin och motorsprit) och belysningsmedel; ljus och vekar för belysning. Farmaceutiska och veterinära preparat; hygieniska preparat för medicinska ändamål; dietiska livsmedel och dietiska substanser anpassade för medicinskt eller veterinärt bruk, spädbarnsmat; dietiska tillskott för människor och djur; plåster, förbandsmaterial; tandfyllningsmaterial; dentala avtryckningsmassor; desinfektionsmedel; preparat för utrotning av skadedjur, -insekter och ohyra; preparat för utrotning av svamp och mögel, växtbekämpningsmedel. Oädla metaller och deras legeringar; byggnadsmaterial av metall; flyttbara byggnader (byggnationer) av metall; material av metall för järnvägsspår; icke-elektriska kablar och metalltrådar; små smidesvaror av järn och metall; rör av metall; kassaskåp; artiklar av oädla metaller, ej ingående i andra klasser; malmer. Maskiner och maskinverktyg; motorer (dock ej för fordon); maskinkopplings- och transmissionsdelar (dock ej för fordon); jordbruksredskap (andra än handredskap); äggkläckningsmaskiner. Handdrivna verktyg och handredskap; knivsmidesvaror, bestick; blanka vapen; rakhyvlar och -apparater. Vetenskapliga, nautiska, lantmäteri, besiktning, fotografiska, kinematografiska, optiska, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning apparater och instrument; apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare; inspelningsbara minnesskivor; CD-skivor, DVD:s och andra digitala inspelningsbara media; mekanismer för myntstyrda apparater; kassaapparater, räknemaskiner; III

30 Niceklassificeringen () Klasslista med förklaringar databehandlingsutrustningar, datorer; mjukvaror; eldsläckningsapparater. Klass 10 Klass 11 Klass 12 Klass 13 Klass 14 Klass 15 Klass 16 Klass 17 Klass 18 Klass 19 Klass 20 Klass 21 Klass 22 Kirurgiska, medicinska, odontologiska och veterinära apparater och instrument; konstgjorda lemmar, ögon och tänder; ortopediska artiklar, suturmaterial. Apparater för belysning, uppvärmning, ångalstring, kokning, kylning, torkning, ventilation, vattenförsörjning och sanitära ändamål. Fordon och farkoster; fortskaffningsmedel för transport till lands, i luften eller på vatten. Eldvapen, ammunition och projektiler; sprängämnen; fyrverkeripjäser. Ädla metaller och deras legeringar samt varor av ädla metaller eller överdragna därmed, ej ingående i andra klasser; smycken, ädelstenar, ur och tidmätningsinstrument. Musikinstrument. Papper; kartong samt produkter därav, ej ingående i andra klasser; trycksaker; bokbinderimaterial; fotografier; pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); klister och lim för pappersvaror och hushållsändamål; konstnärsmaterial; målarpenslar; skrivmaskiner och kontorsförnödenheter (ej möbler); instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); plastmaterial för emballering (ej ingående i andra klasser); trycktyper; klichéer. Gummi, guttaperka, kautschuk, asbest, glimmer, samt artiklar gjorda av dessa material, ej ingående i andra klasser; plast i halvfabrikat; tätnings-, packnings- och isoleringsmaterial; flexibla ledningar och rör, ej av metall. Läder och läderimitationer, samt varor framställda av dessa material och ej ingående i andra klasser; djurhudar och pälsskinn; koffertar och resväskor; paraplyer och parasoller; promenadkäppar; piskor, seldon och sadelmakerivaror. Byggnadsmaterial (ej av metall); styva rör (ej av metall) för byggnation; asfalt, tjära och bitumen; flyttbara byggnader (byggnationer), ej av metall; monument, ej av metall. Möbler, speglar, tavelramar; varor (ej ingående i andra klasser) av trä, kork, vass, rotting, korg, horn, ben, elfenben, valfiskben, snäckskal, bärnsten, pärlemor, sjöskum eller av ersättningar för dessa material, eller av plast. Redskap och behållare för hushållsändamål samt köksgeråd; kammar och tvättsvampar; borstar (ej målarpenslar); borstmakerimaterial; artiklar för rengöringsändamål; stålull; obearbetat eller delvis bearbetat glas (ej byggnadsglas); varor av glas, porslin och keramik, ej ingående i andra klasser. Rep, linor, tåg, snören, nät, tält, markiser, presenningar, segel och säckar (ej ingående i andra klasser); stoppnings-, madrasserings- och vadderingsmaterial (ej av gummi eller plast); obearbetat fibröst textilmaterial. IV

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2010:1161 Utkom från trycket den

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2005:672 Utkom från trycket den

Läs mer

Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01

Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2015, totalt

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2015, totalt Afghanistan 31 267 5 669 841 289 292 256 Albanien 2 569 283 268 209 362 109 Algeriet 3 022 1 156 639 427 1 438 150 Andorra 5 - - - - 2 Angola 742 130 154 64 197 206 Anguilla - - - - - - Antigua och Barbuda

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2007:140 Utkom från trycket den

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2009:299 Utkom från trycket den

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2008:75 Utkom från trycket den

Läs mer

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016 för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016 Merkostnadstillägg (kr/mån) för merkostnadstillägg fr.o.m. 2016-01-01 (se punkt 6 i "Riktlinjer för vissa särskilda anställningsvillkor" i bilaga

Läs mer

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 (fr.o.m. 2015-07-01).

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 (fr.o.m. 2015-07-01). för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 (fr.o.m. 2015-07-01). Merkostnadstillägg (kr/mån) för merkostnadstillägg fr.o.m. 2015-07-01 (se punkt 6 i "Riktlinjer för vissa särskilda anställningsvillkor"

Läs mer

Net1 prislista för internationella samtal Öppningsavgift 0,69kr/samtal Land Land

Net1 prislista för internationella samtal Öppningsavgift 0,69kr/samtal Land Land Samtal debiteras per sekund. Öppningsavgift 0,69kr/samtal Afghanistan 8,95 8,95 2,49 2,99 Albanien 3,95 3,95 0,99 2,89 Algeriet 3,95 3,95 1,29 2,24 Amerikanska Samoa 8,95 8,95 3,49 3,49 Andorra 1,55 3,95

Läs mer

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt Födelseland/ Utrikes Födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2017:8 Utkom från trycket den

Läs mer

Ungdomsutbyte. Schablonbeloppet för projektkostnader för delprogram 1.1 är följande - gäller i det land där projektet genomförs: Projekt kostnader

Ungdomsutbyte. Schablonbeloppet för projektkostnader för delprogram 1.1 är följande - gäller i det land där projektet genomförs: Projekt kostnader Ungdomsutbyte Schablonbeloppet för projektkostnader för delprogram 1.1 är följande - gäller i det land där projektet genomförs: Projekt kostnader A1.1 Österrike 39 Belgien 37 Bulgarien 32 Kroatien 35 Cypern

Läs mer

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt Födelseland/ Utrikes Födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar

Läs mer

Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014

Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Debiteringsintervall 50 kb för datatrafik. I i Zon 1-2 är debiteringsintervallet 1Kb 1 EUR = 9,0723 Land/nät Zon

Läs mer

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i. 2015-01-01 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt påslag

Läs mer

Prislista företagsabonnemang Samtal och SMS i utlandet. 2014-07-01

Prislista företagsabonnemang Samtal och SMS i utlandet. 2014-07-01 Prislista företagsabonnemang Samtal och SMS i utlandet. 2014-07-01 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2006:1129 Utkom från trycket den

Läs mer

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet. 2015-01-01 Alla priser anges i kronor per minut inklusive moms. Satellitdestinationer och Premium-samtal är inte tillgängliga. Det går inte att ringa videosamtal

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd * ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2010 Skatteverket lämnar med

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande av andra staters anslutning till vissa konventioner om straffrättsligt samarbete; SFS 2010:1028 Utkom från trycket den 13 juli 2010 beslutat den 1 juli 2010.

Läs mer

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet.

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet. Prislista 3Kontant Samtal och SMS. Gäller från 23 Februari 2015 Alla priser anges i svenska kronor inklusive moms. Samtalpriserna presenteras i kronor per minut. Debiteringsintervall mottagna samtal: Samtal

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2017 SKV A 2016:32 Inkomstbeskattning

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 15.6.2001 KOM(2001) 306 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om fastställande av korrigeringskoefficienter som skall tillämpas från och med den 1 på löner

Läs mer

Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012

Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012 Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012 Detta är en sammanställning av den svenska utländsk bakgrund-befolkningen en generation bakåt

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2018 SKV A 2017:24 Inkomstbeskattning

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 Ändring i Skatteverket allmänna råd (SKV A 2015:29) om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2016

Läs mer

Net 1 Standard. Net 1 Standard

Net 1 Standard. Net 1 Standard Samtal debiteras per sekund. Öppningsavgift 0,69kr/samtal Afghanistan 8,95 8,95 Albanien 3,95 3,95 Algeriet 3,95 3,95 Amerikanska Samoa 8,95 8,95 Andorra 1,55 3,95 Angola 8,95 8,95 Anguilla 8,95 8,95 Antigua

Läs mer

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet.

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet. Prislista 3Kontant Samtal och SMS. Gäller från 25 April 2016 Sänkta priser inom EU från 25 April 2016. Alla priser anges i svenska kronor inklusive moms. Priserna presenteras i kronor per minut och kronor

Läs mer

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 Merkostnadstillägg (kr/mån) för merkostnadstillägg fr.o.m. 2015-01-01 (se punkt 6 i "Riktlinjer för vissa särskilda anställningsvillkor" i bilaga

Läs mer

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2017

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2017 för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2017 Merkostnadstillägg (kr/mån) för merkostnadstillägg fr.o.m. 2017-01-01 (se punkt 6 i "Riktlinjer för vissa särskilda anställningsvillkor" i bilaga

Läs mer

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016 (fr.o.m ).

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016 (fr.o.m ). för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016 (fr.o.m. 2016-07-01). Merkostnadstillägg (kr/mån) för merkostnadstillägg fr.o.m. 2016-07-01 (se punkt 6 i "Riktlinjer för vissa särskilda anställningsvillkor"

Läs mer

När måste jag ha internationellt körkort?

När måste jag ha internationellt körkort? När måste jag ha internationellt körkort? Uppgifterna i tabellen avser innehavare av svenskt körkort som i kör personbil eller motorcykel under ett tillfälligt besök (högst 90 dagar) i ett annat land.

Läs mer

PRISLISTA INTERNATIONELLA SAMTAL CELLIP PHONZO

PRISLISTA INTERNATIONELLA SAMTAL CELLIP PHONZO SAMTALSAVGIFTER FRÅN SVERIGE TILL UTLANDET Minutpriserna i tabellen gäller röstsamtal för abonnemanget Cellip Phonzo. Till land Landskod Fast/minut Mobilt/minut Afghanistan 93 3,10 kr 3,10 kr Albanien

Läs mer

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 15 Juni 2015

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 15 Juni 2015 Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna presenteras i kronor

Läs mer

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet.

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS Mobilsurf i utlandet. Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna

Läs mer

Skicka SMS till Skicka SMS till länder utanför EU/EES och till Sverige. Amerikanska Jungfruöarna 4,00 kr/mb 3,75 kr/sms 3,75 kr/sms

Skicka SMS till Skicka SMS till länder utanför EU/EES och till Sverige. Amerikanska Jungfruöarna 4,00 kr/mb 3,75 kr/sms 3,75 kr/sms Privat - Prislista Bredbandsabonnemang i utlandet. Gäller från 29 maj 2017 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Ombord på fartyg och flygplan (s k satellitnät) gäller särskilda priser. Dessa återfinns

Läs mer

Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 15 januari 2013 med reservation för ändringar. För utlandspriser, se telia.

Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 15 januari 2013 med reservation för ändringar. För utlandspriser, se telia. A Afghanistan 7,16 kr 7,16 kr 1,99 kr 2,39 kr Albanien 3,16 kr 3,16 kr 0,79 kr 1,59 kr Algeriet 3,16 kr 3,16 kr 1,03 kr 1,43 kr Am. Jungfruöarna 7,16 kr 7,16 kr 0,16 kr 0,16 kr Am. Samoaöarna 7,16 kr 7,16

Läs mer

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i Gäller från 15 Juni 2015 t Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna

Läs mer

Afghanistan - Fast 0.40 3.16 Afghanistan - Mobil. 0.40 1.76 Albanien. 0.40 1.20 Algeriet - Fast. 0.40 1.36 Algeriet - Mobil

Afghanistan - Fast 0.40 3.16 Afghanistan - Mobil. 0.40 1.76 Albanien. 0.40 1.20 Algeriet - Fast. 0.40 1.36 Algeriet - Mobil 077 Nationellt Nummer Minicall Privat 0740 1-8 Nationellt, icke-geografiskt Operatörspecifika tjänster Samhällstjänster 114 Samhällstjänster 117 0.55 0.27 12.50 0.00 0.40 13.66 Afghanistan - Fast 0.40

Läs mer

Inrikesministeriets förordning

Inrikesministeriets förordning Inrikesministeriets förordning om bidrag för frivillig återresa I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 31 2 mom. i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd

Läs mer

KLASSRUBRIKER. Niceklassificering (10:e utgåvan) VAROR. Klass 1

KLASSRUBRIKER. Niceklassificering (10:e utgåvan) VAROR. Klass 1 Niceklassificering (10:e utgåvan) KLASSRUBRIKER VAROR Klass 1 Kemikalier för industriell, vetenskaplig och fotografisk användning, likaså för jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsbruk; obearbetade konsthartser,

Läs mer

Prislista till utlandet

Prislista till utlandet Gäller från fast telefoni och bredbandstelefoni Giltig från 2016-07-01 Afghanistan 2,65 kr/min 2,91 kr/min Alaska 0,29 kr/min 0,29 kr/min Albanien 0,86 kr/min 2,63 kr/min Algeriet 1,29 kr/min 2,71 kr/min

Läs mer

5 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor

5 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor KA Cirkulär 20/2008 bilaga 1 (10) AKTA, bilaga 16: Ersättningar för resekostnader ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ERSÄTTNING FÖR FÄRDKOSTNADER 5 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor

Läs mer

Länder med hög tuberkulosincidens och sjukdomar som screenas hos flyktingar och asylsökande efter land. Grunder för screening:

Länder med hög tuberkulosincidens och sjukdomar som screenas hos flyktingar och asylsökande efter land. Grunder för screening: Länder med hög tuberkulosincidens och sjukdomar som screenas hos flyktingar och asylsökande efter land Grunder för screening: http://bit.ly/1q0pr1l Hanna Soini Katrine Pesola 16.06.2015 Land eller geografiskt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2005:516 Utkom från trycket den

Läs mer

Internationell klassificering av varor och tjänster vid registrering av varumärken

Internationell klassificering av varor och tjänster vid registrering av varumärken Niceklassificering tionde utgåvan, tredje revisionen Internationell klassificering av varor och tjänster vid registrering av varumärken Del 2 Lista över varor och tjänster i klassordning 2015 INTERNATIONELL

Läs mer

Landsnummer. Bahamas 1 Bahrain 973 Bangladesh 880 Barbados 1 Belgien 32

Landsnummer. Bahamas 1 Bahrain 973 Bangladesh 880 Barbados 1 Belgien 32 A Afghanistan 93 Albanien 355 Algeriet 213 Amerikanska Samoa 684 Andorra 376 Andorra mobilt* (3) 376 Angola 244 Anguilla 1 Antarktis 672 Antigua och Barbuda 1 Arabemiraten, Förenade 971 Arabemiraten, Förenade

Läs mer

Prislista utland Version 151006

Prislista utland Version 151006 Prislista utland Version 151006 Land Öppningsavgift/samtal Pris per minut inkl moms Afghanistan 0,35 2,29 Afghanistan (mobil) 0,35 2,24 Albanien 0,35 0,62 Albanien (mobil) 0,35 1,76 Algeriet 0,35 0,81

Läs mer

Sorterat på bokstavsordning på land från A till Ö. Alla priser är per påbörjad minut, öppningsavgift tillkommer

Sorterat på bokstavsordning på land från A till Ö. Alla priser är per påbörjad minut, öppningsavgift tillkommer Sorterat på bokstavsordning på land från A till Ö. Alla priser är per påbörjad minut, öppningsavgift tillkommer LANDSKOD LAND NÄT PER MINUT PER SMS / MMS 93 Afghanistan Fastnätet 8,50 kr 93 Afghanistan

Läs mer

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronorr exklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna presenteras

Läs mer

3Global - Företag. Gäller fr o m 18 maj 2015. Alla priser är exklusive moms. 3 reserverar sig för eventuella tryckfel.

3Global - Företag. Gäller fr o m 18 maj 2015. Alla priser är exklusive moms. 3 reserverar sig för eventuella tryckfel. Information och tjänstespecifika villkor. 3Global - Företag. Gäller fr o m 18 maj 2015. Alla priser är exklusive moms. 3 reserverar sig för eventuella tryckfel. Månadsavgift 29 kr/mån Tjänsten har ingen

Läs mer

Fast telefoni från Telia

Fast telefoni från Telia Öppningsavgift /samtal 0,59 kr 0,69 kr 0,69 kr A Afghanistan (+93) Albanien (+355) Algeriet (+213) Am. Jungruöarna (+1340) Am. Samoaöarna (+1684) Andorra (+376) Angola (+244) Anguilla (+1264) 8,95 kr Antarktis

Läs mer

Lilla Abonnemanget IP-telefoni, prislista:

Lilla Abonnemanget IP-telefoni, prislista: 2015-04-01 Lilla Abonnemanget IP-telefoni, prislista: Nationella destinationer Fasta telefoner Öppningsavgift (kr) Per påbörjad minut (kr/min) Sverigesamtal 08-18 0,45 0,15 Sverigesamtal Övrig tid 0,45

Läs mer

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 15 Juni 2015

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 15 Juni 2015 Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och i utlandet. Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna presenteras

Läs mer

Merparten av levnadsintyg hämtas elektroniskt för svenska pensionärer utomlands

Merparten av levnadsintyg hämtas elektroniskt för svenska pensionärer utomlands 1 (5) Pressekreterare Mattias Bengtsson Byström Tfn 010-454 21 78 Mobil 0736-27 53 83 Merparten av levnadsintyg hämtas elektroniskt för 135 000 svenska pensionärer utomlands De flesta personer med svensk

Läs mer

Traktamentesbelopp 2003 sid 2

Traktamentesbelopp 2003 sid 2 11 april 3 NR. 8/3 INNEHÅLL Kopiera gärna FörbundsInfo Traktamentesbelopp 3 sid 2 Redovisning av gällande traktamentsbelopp för år 3. För inrikes tjänsteresa är traktamentsbeloppen oförändrade jämfört

Läs mer

100 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 57 Schlussakte schwedisch (Normativer Teil) 1 von 11 SLUTAKT. AF/ACP/CE/2005/sv 1

100 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 57 Schlussakte schwedisch (Normativer Teil) 1 von 11 SLUTAKT. AF/ACP/CE/2005/sv 1 100 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 57 Schlussakte schwedisch (Normativer Teil) 1 von 11 SLUTAKT AF/ACP/CE/2005/sv 1 2 von 11 100 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 57 Schlussakte schwedisch

Läs mer

Trafikavgifter utlandssamtal från fast telefon 2006-01-23

Trafikavgifter utlandssamtal från fast telefon 2006-01-23 Trafikavgifter utlandssamtal från fast telefon Alla priser anges med avdragen rabatt och exklusive moms. Minutavgifter internationell telefoni direkt anslutning Afghanistan 93 4,75 Albanien 355 1,87 Algeriet

Läs mer

Nya FedEx-priser Gäller från den 4 januari 2016

Nya FedEx-priser Gäller från den 4 januari 2016 Nya FedEx-priser Gäller från den januari 0 Oavsett om dina försändelser är tunga eller lätta, brådskande eller mindre brådskande, så kan FedEx erbjuda en lösning. Utnyttja våra konkurrenskraftiga priser

Läs mer

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 27 December 2016

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 27 December 2016 Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i Gäller från 27 December 2016 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalspriserna

Läs mer

SLUTAKT. AF/ACP/CE/2005/sv 1

SLUTAKT. AF/ACP/CE/2005/sv 1 SLUTAKT AF/ACP/CE/2005/sv 1 AF/ACP/CE/2005/sv 2 De befullmäktigade för: HANS MAJESTÄT BELGARNAS KONUNG, REPUBLIKEN TJECKIENS PRESIDENT, HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV DANMARK, FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLANDS

Läs mer

Allt fler levnadsintyg hämtas elektroniskt från svenska pensionärer utomlands

Allt fler levnadsintyg hämtas elektroniskt från svenska pensionärer utomlands 1 (5) Pressekreterare Mattias Bengtsson Byström Tfn 010-454 21 78 Mobil 0736-27 53 83 Allt fler levnadsintyg hämtas elektroniskt från 132 000 svenska pensionärer utomlands Färre personer med svensk pension

Läs mer

PRISAVTAL LÅG. Prislista 1/6. 25 min. 65 öre. 0,25 kr/min. 0,65 kr/min. Samtal. Bindningstid 1-12 mån POTT SOM INGÅR 2.

PRISAVTAL LÅG. Prislista 1/6. 25 min. 65 öre. 0,25 kr/min. 0,65 kr/min. Samtal. Bindningstid 1-12 mån POTT SOM INGÅR 2. LÅG Prislista 1/6 Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 1 december 2016 med reservation för ändringar. Samtal Bindningstid 1-12 mån POTT SOM INGÅR 2 25 min Avgift efter pott ÖPPNINGSAVGIFT 65

Läs mer

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 12 December 2016

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 12 December 2016 Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 12 December 2016 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalspriserna

Läs mer

Etnisk mångfald bland personalen i Göteborgsregionens medlemskommuner

Etnisk mångfald bland personalen i Göteborgsregionens medlemskommuner Etnisk mångfald bland personalen i Göteborgsregionens medlemskommuner Maj 2000 Uppdraget Göteborgsregionens medlemskommuner har, via GR:s styrelse, bestämt att gemensamt bistå varandra i arbetet med att

Läs mer

Utgåva 12. Till land Fast/minut Mobilt/minut Till land Fast/minut Mobilt/minut. Danmark 0,12 kr 0,99 kr Grönland 5,84 kr 5,84 kr

Utgåva 12. Till land Fast/minut Mobilt/minut Till land Fast/minut Mobilt/minut. Danmark 0,12 kr 0,99 kr Grönland 5,84 kr 5,84 kr TILL NORDEN Danmark 0,12 kr 0,99 kr Grönland 5,84 kr 5,84 kr Finland 0,32 kr 0,99 kr Island 0,17 kr 1,07 kr Färöarna 0,39 kr 1,49 kr Norge 0,12 kr 0,99 kr TILL EUROPA Albanien 0,79 kr 1,79 kr Monaco 0,30

Läs mer

Internationell klassificering av varor och tjänster vid registrering av varumärken

Internationell klassificering av varor och tjänster vid registrering av varumärken tionde utgåvan, fjärde revisionen Internationell klassificering av varor och tjänster vid registrering av varumärken Del 1 Lista över varor och tjänster i alfabetisk ordning 2016 INTERNATIONELL KLASSIFICERING

Läs mer

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 25 April 2016

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 25 April 2016 Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 25 April 2016 Sänkta priser inom EU från 25 April 2016. Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller

Läs mer

BILAGA 4 A: MOBILITETSERSÄTTNING (FÖR KORTVARIG UTLANDSVISTELSE) OCH MOBILITETSSTIPENDIUM

BILAGA 4 A: MOBILITETSERSÄTTNING (FÖR KORTVARIG UTLANDSVISTELSE) OCH MOBILITETSSTIPENDIUM BILAGA 4: STÖD TILL INTERNATIONELL FORSKARMOBILITET 2013 2014 Finlands Akademi stöder internationell forskarmobilitet med mobilitetsstipendier och mobilitetsersättningar. Mobilitetsstipendium kan sökas

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 25 April 2016

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 25 April 2016 Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 25 April 2016 Sänkta priser inom EU från 25 April 2016. Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller

Läs mer

Bilaga 1. samt musslor som räknas som icke livsdugliga blötdjur, till Europeiska gemenskapen. Om kommissionen godkänt ett tredjelands

Bilaga 1. samt musslor som räknas som icke livsdugliga blötdjur, till Europeiska gemenskapen. Om kommissionen godkänt ett tredjelands 4258 Bilaga 1 Tredje länder från vilka får importeras fiskerivaror samt råa bearbetade och beredda produkter av dem, dock med undantag av tvåskaliga mollusker, tagghudingar, manteldjur och havssnäckor

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn; SFS 2004:636 Utkom från trycket den 30 juni 2004

Läs mer

Prislista utlandssamtal

Prislista utlandssamtal Prislista utlands Afghanistan 0,35 2,29 Brasilien (mobil) 0,35 2,25 Afghanistan (mobil) 0,35 2,24 Brittiska Jungfruöa 0,35 1,09 Albanien 0,35 0,62 Brunei 0,35 0,40 Albanien (mobil) 0,35 1,76 Brunei (mobil)

Läs mer

Nya FedEx-priser. Så här beräknar du avgifterna som gäller för din försändelse. Om du vill få mer information kan du ringa kundtjänst på

Nya FedEx-priser. Så här beräknar du avgifterna som gäller för din försändelse. Om du vill få mer information kan du ringa kundtjänst på Nya FedEx-priser Gäller i Sverige från den januari 0 Oavsett om dina försändelser är tunga eller lätta, brådskande eller mindre brådskande, så kan FedEx erbjuda en lösning. Utnyttja våra konkurrenskraftiga

Läs mer

Förslag till. RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr /..

Förslag till. RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr /.. SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.6.2010 KOM(2010)342 slutlig 2010/0189 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr /.. om fastställandet av de korrigeringskoefficienter som ska tillämpas

Läs mer

Nu förenklas levnadsintygen för de pensionärer som bor utomlands

Nu förenklas levnadsintygen för de pensionärer som bor utomlands Pressmeddelande 1 (6) pressekreterare Ann-Sophie Jonsson Tfn 010-454 26 42 Mobil 072-210 26 42 Nu förenklas levnadsintygen för de 143 564 pensionärer som bor utomlands I år förenklas de årliga levnadsintygen

Läs mer

Prislista utlandssamtal - Privatabonnemang. Gäller från 1 juli 2009

Prislista utlandssamtal - Privatabonnemang. Gäller från 1 juli 2009 Prislista utlandssamtal - Privatabonnemang. Gäller från 1 juli 2009 Prislistan avser priser från Sverige till utlandet Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Debiteringsintervall 60 sekunder. Startavgift

Läs mer

Cirkulärnr: 1999:162 Diarienr: 1999/3018 P-cirknr: 1999-2:43. Datum: 1999-12-23

Cirkulärnr: 1999:162 Diarienr: 1999/3018 P-cirknr: 1999-2:43. Datum: 1999-12-23 Cirkulärnr: 1999:162 Diarienr: 1999/3018 P-cirknr: 1999-2:43 Nyckelord: Handläggare: Sektion/Enhet: Traktamenten Lars Ericson Förhandlingssektionen Datum: 1999-12-23 Mottagare: Kommunstyrelsen Personalfrågor

Läs mer

När och var måste jag ha internationellt körkort?

När och var måste jag ha internationellt körkort? När och var måste jag ha internationellt körkort? Uppgifterna i tabellen avser innehavare av svenskt körkort som kör personbil eller motorcykel under ett tillfälligt besök (högst 90 dagar) i ett annat

Läs mer

Utgångspunkter vid fastställande av utlandslånebelopp 2010/2011

Utgångspunkter vid fastställande av utlandslånebelopp 2010/2011 Bilaga till beslutsprotokoll Utgångspunkter vid fastställande av utlandslånebelopp 2010/2011 Centrala studiestödsnämnden (CSN) har vid årets revidering av utlandslånebeloppen utgått ifrån att förra årets

Läs mer

Standardprislista Tele2 Företag

Standardprislista Tele2 Företag Standardprislista Tele2 Företag Gäller fr o m 2016-03-04 Innehåll Mobiltelefoni 2 Abonnemang 2 Bredband 4G 2 Tilläggstjänster 3 Extradata 3 Roamingpaket 3 Övriga tilläggstjänster 3 Fasttelefoni via kopparnätet

Läs mer

12 januari 2000 NR. 1/2000

12 januari 2000 NR. 1/2000 12 januari 2000 NR. 1/2000 INNEHÅLL Kopiera gärna FörbundsInfo Traktamentsbelopp 2000 Redovisning av gällande traktamentsbelopp vid inrikes tjänsteresa år 2000 samt gällande måltidsavdrag. Redovisning

Läs mer

2. Bakgrund och problembeskrivning

2. Bakgrund och problembeskrivning KONSEKVENSUTREDNING FS 1.5-598-15 2015-04-10 2015-119-3807 Konsekvensutredning med anledning av ändrad föreskrift om merkostnadslån för resor vid utlandsstudier 1. Sammanfattning Lånebelopp för resor vid

Läs mer

Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal

Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal Inhemska Telefonsamtal (USA, Kanada & Guam): 1. Ring 888-236-7527 Internationella samtal: 1. För att ringa Dole integritetshotlineleverantör

Läs mer

Nya FedEx-priser Gäller från den 4 januari 2016

Nya FedEx-priser Gäller från den 4 januari 2016 Nya FedEx-priser Gäller från den januari 0 Oavsett om dina försändelser är tunga eller lätta, brådskande eller mindre brådskande, så kan FedEx erbjuda en lösning. Utnyttja våra konkurrenskraftiga priser

Läs mer

Prislista BKTV Telefoni Internationellt mm. Afghanistan Fast telefoni 0,36 0,45 5,09 6,36 Afghanistan Mobil 0,36 0,45 2,29 2,86

Prislista BKTV Telefoni Internationellt mm. Afghanistan Fast telefoni 0,36 0,45 5,09 6,36 Afghanistan Mobil 0,36 0,45 2,29 2,86 Internationellt Prislista BKTV Telefoni Afghanistan Fast telefoni 0,36 0,45 5,09 6,36 Afghanistan Mobil 0,36 0,45 2,29 2,86 Albanien 0,36 0,45 1,69 2,11 Algeriet Fast telefoni 0,36 0,45 1,69 2,11 Algeriet

Läs mer

BILAGOR. till. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

BILAGOR. till. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 28.5.2014 COM(2014) 319 final ANNEXES 1 to 7 BILAGOR till Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om förhindrande av att handeln med vissa viktiga mediciner

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn; SFS 2002:706 Utkom från trycket den 27 augusti 2002

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om slopande av kravet på legalisering av utländska allmänna handlingar; SFS 1999:152 Utkom från trycket

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

När måste jag ha internationellt körkort?

När måste jag ha internationellt körkort? När måste jag ha internationellt körkort? Uppgifterna i tabellen avser innehavare av svenskt körkort som i kör personbil eller motorcykel under ett tillfälligt besök (högst 90 dagar) i ett annat land.

Läs mer

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i Gäller från 25 April 2016 Sänkta priser inom EU från 25 April 2016. Alla priser i svenska kronor exklusive moms. 3Danmark gäller när du använder

Läs mer

PRISLISTA SAMTAL, DATA OCH SMS I UTLANDET EXTRA AVGIFT FÖR MOTTAGNA SAMTAL I UTLANDET PRISLISTA SAMTAL TILL SATELLITTELEFON

PRISLISTA SAMTAL, DATA OCH SMS I UTLANDET EXTRA AVGIFT FÖR MOTTAGNA SAMTAL I UTLANDET PRISLISTA SAMTAL TILL SATELLITTELEFON PRISLISTA SAMTAL, DATA OCH SMS I UTLANDET EXTRA AVGIFT FÖR MOTTAGNA SAMTAL I UTLANDET PRISLISTA SAMTAL TILL SATELLITTELEFON PRISTLISTA SAMTAL, DATA OCH SMS I UTLANDET Alla priser är i svenska kronor inklusive

Läs mer

varav varav övriga *2 dublin *1 of which others *2 of which

varav varav övriga *2 dublin *1 of which others *2 of which Rubrik Avgjorda asyl beslutade av Migrationsverket, 2016 Senast körd 2017-01-01 06.32 Det finns tre instanser för beslut i asylärendet: Migrationsverket, migrationsdomstolarna och Migrationsöverdomstolen.

Läs mer

SAMTALSPRISER HEMTELEFONI UTAN PRISAVTAL

SAMTALSPRISER HEMTELEFONI UTAN PRISAVTAL SAMTALSPRISER HEMTELEFONI UTAN PRISAVTAL VIA TELEJACKET OCH BREDBANDET Priserna gäller inkl. moms fr.o.m. 1 jan 2016 med reservation för ändringar. Hemtelefoni utan prisavtal kan inte nybeställas. För

Läs mer

Prislista för mobila företagsabonnemang cellip

Prislista för mobila företagsabonnemang cellip Prislista för mobila företagsabonnemang cellip Utgåva 1 Abonnemang Abonnemang och månadsavgifter Cellip erbjuder två olika företagsabonnemang i olika utföranden. Abonnemangen kombineras eller kan med fördel

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande av staters tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner; SFS 2005:599 Utkom från trycket den 5 juli 2005 beslutat

Läs mer