Sammanfattning av Samverkanskonferens på Island

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanfattning av Samverkanskonferens på Island"

Transkript

1 1 Sammanfattning av Samverkanskonferens på Island Plats: Center Hotel Plaza, Reykjavik Tid: Islands värd: Gudridur Bolladottir, anställd vid regeringens välfärdsdepartement. Medverkande representanter från myndigheter/verksamheter inom: Hälso- och sjukvård VKV VG-regionens Barnskyddsteam Polisen Utvecklingsavdelningen, Utredningssektionen Åklagarmyndighetens utvecklingsavdelning i Göteborg Åklagarkammaren i Göteborg Göteborgs stad: Socialresursförvaltning Dialoga kompetenscentrum om våld i nära relationer Göteborgs stads stadsdelsförvaltningar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Arbetsmaterial som utarbetades före resan + kontaktlista, Se länkar Material från Island översatt till svenska Länk: 2. Frågeställningar att besvara från respektive verksamhet Länk: Sammanställningar del 1 och del 2 av inkomna svar Länk del 1: Länk del 2: 5. Kontaktlista till medverkande Länk: 6. Program Länk: Webbplats för Islandsresan och samverkansprojekt På adressen kommer all information att samlas och löpande att uppdateras.

2 2 Beskrivning av dagarna på Island (resdag) Konferensen inleddes kl med information och presentation av alla svenska deltagare samt därefter gemensam middag Föreläsningar av olika Isländska föreläsare på förmiddagen. Föreläsare 1 Konferensen inleddes med att Ólöf Àst Farestveit, föreståndare för Barnahùs, föreläste om Islands Barnahùs arbete och organisation. Länk till powerpointbilder: Sammanfattning av föreläsningen Barnhuset på Island startade med fokus på målgruppen barn som varit utsatta för sexuella övergrepp. Numer inkluderas även barn som utsatts för våld och barn som bevittnat/upplevt våld. Initialt i uppbyggnaden av Barnhuset var målet VAD ÄR DET BÄSTA FÖR BARNET. Plats: Ett hus dit barnet får komma och träffa berörda professionella. 7 personer arbetar på Barnhuset: 4 psykologer, 1 socionom, 1 kriminolog, 1 administrativ personal. Staten står för finansieringen och kommunerna betalar för personalens resor. Alla ärenden som kommer till Barnhuset går via den sociala barnavården. Målgrupp är barn upp till 18 års ålder men om behandling startat före 18 års ålder får ungdomen fortsätta och slutföra sin behandling inom Barnhuset. Inom 2 veckor från det barnet berättat om utsatthet skall ärendet vara hos Domstolen. Ingen professionell intervjuar barnet innan ärendet kommer till Domstolen. Barnet får behandling inom Barnhuset och behandlingsarbetet tar ca 80 % av deras arbetstid. Vid barnförhöret på barnhuset får den misstänkte vara med om han eller hon önskar. Försvarsadvokaten är också med från början. Det är personal på Barnhuset som har barnförhören men de skiljer alltid på att den som har förhöret är inte den som sköter behandlingen. Ca 2/3 av förhören/barnärenden kommer från den sociala barnavården ärenden/år. Den behandlande terapeuten ser barnförhöret på DVD och har då en förförståelse inför mötet med barnet och fortsatt behandling. Den behandling som erbjuds barnet är TF-CBT(Trauma fokuserad Kognitiv beteende terapi) som är ca tillfällen, ev. ibland längre- Terapeuten skriver efter avslutad behandling en rapport som ligger till grund för domstolens handläggning och vittnar även i rättegången. Alla första barnförhör sker på Barnhuset och vid behov betalar den sociala barnavården för barnets och vårdnadshavares flygresa. Den terapeutiska behandlingen av barnet kan ske i barnets hemkommun.

3 3 Föreläsarens kommentarer till bildspel, samt frågor och svar från den svenska delegationen under föreläsningen, (tot. 16 sidor), se länk nedan: Övriga föreläsare under förmiddagen: Föreläsare 2 Páll Ólafsson, avdelningschef för Barnaverndarstofas rådgivnings- och utbildningsverksamhet. Han berättade om ett projekt mellan socialtjänst och polis gällande barn som upplevt våld i hemmet. Det finns 27 barnavårdsnämnder i landet. Ca 25 % av Islands befolkning är barn, ca barn. Ca 6 % av barnen är anmälda till Barnavernet. P-p-bilder och dokumentation kommer att läggas ut under VKV:s länk senare. Vi meddelar när detta sker Föreläsare 3 Elisabet Karlsdottir, direktör för Center för barn och familjeforskning P-p-bilder och dokumentation kommer att läggas ut under VKV:s länk senare. Vi meddelar när detta sker Föreläsare 4 Simon Sigvaldason, tingsrättsdomare och ordförande för domstolsrådet. Dokumentation kommer att läggas ut under VKV:s länk senare. Vi meddelar när detta sker. Den svenska delegationens gruppdiskussioner på em. Tema Vad ska projektet handla om Dag 1 på Island Förslag till projektets övergripande syfte: Med en konkret samverkan mellan polis/åklagare, socialtjänsten och hälso- och sjukvården på en operativ nivå ska vi förbättra villkoren för barn, ungdomar och vuxna som är våldsutsatta, bevittnat/upplevt våld samt våldsutövare. Övergripande arbetsområde är mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, sexuella övergrepp, barn som utsätts för psykiskt och fysiskt våld samt sexuella övergrepp inklusive barn som bevittnat/upplevt våld.

4 4 Vilket/vilka områden kan vi fokusera på i ett kommande projekt? Gruppsammansättning 1: HSV, Polis/Åklagare, Socialtjänst Hälso- och sjukvården: - Anmälan till Soc och polis - Dokumentation. Vad kan man skriva i och med den nya lagstiftningen? Hur ska man spärra data då det är öppna journaler för föräldrar och make. Måste skriva under rätt sökord. - Sekretess - Behandling till barn och stöd till familjen Förslag att ha en gemensam modell för alla Barnahus i VGR. VGR Barnskyddsteam är ett 2-årigt projekt. Har en del mandat för beslut för samverkan, dokumentation och utredningar. Polis och åklagare: Polisanmälan då barn är närvarande. Barnens upplevelser av våldet måste fångas upp 1 Barnens behov 2 Förundersökningen (målsägande eller vittne) Brottsoffret (målsäganden) måste snabbt få stöd 1 Barnens behov 2 Förundersökningen BRYTA MÖNSTRET! Göra klart vilket uppdrag och vilken roll man har. Var och en sköter sitt område. Alla bör läsa på och göra sin läxa. Förstå varandras roller och förstå hur vi arbetar så vi inte sätter krokben för varandra. Vill göra något konkret och ngt som verkligen gör skillnad. Vi sitter med underförstådda mål. Målet är att lagfara de som begår brott. Hsjv mål är att upptäcka i tid och behandla. Barnskyddsteamets mål är att förbättra dokumentation och foto så det ska bli bra för rättsväsendet. Identifiera det som faktiskt fungerar i respektive verksamhet och länka ihop våra verksamheter så det inte blir fullgropar emellan och blir kontraproduktivt för oss själv och utsatta. Socialtjänst: Polis tillkallas på larm till familj. Efter ankomst telefon till Socialtjänst + specialist alt/socialjour efter kontorstid. Förövare till förvar + information Offer En väg in. Kontakt med sjukvård för undersökning samt foto/bevis samt information om hur barn påverkas av våld, vad man som vuxen kan göra mm. Vilken hjälp? - Barnhuset? Event placering Återbesök 1 vecka, kolla läget Erfarenhetsutbyte efter insats.

5 5 Ge information till familjer, återkoppla. Behövs en placering? Kanske behöver en direktkontakt till Barnhuset. Hur kan vi säkra upp så att familjen får skydd och hur kan vi täcka in det. Vikten av intranät och hur kan vi göra information mer tillgängligt. Det finns så mycket material redan men det når inte ut till dem som det berör. Önskar att någon gör en översyn. Hur ska man få ut saker i en implementering? Måste ligga på en funktion. Det måste läggas i linjen för att projekt, roller och annat ska fungera. Organisationen/linjen är till för att driva organisationen. Vi är i dag ganska duktiga på våra egna saker men vad kan vi om andra aktörer och vilka kanaler finns det. Ex skola, försäkringskassan. Nulägesanalys. Gbg stads handlingsplan är sektorsövergripande att alla gör en lokal plan för frågan. Vilka brister och har vi för att hantera dessa ärenden? Göra det bra för hela familjen. Samverkan och processen måste funka för familjen och därför måste man bli konkret i ett projekt. Kommunikationen mellan verksamheter är nästa steg. Vad tycker vi är något man måste lyfta för att kommunikationen ska bli bra. Förstå varandra bättre. Vad är det som fungerar bra i dag? Avgränsning på vad vi ska jobba kring? Bättre att börja i ett mindre tydligt perspektiv och sedan jobba vidare. Avgränsa det geografiska området. Gruppsammansättning 2: Tvärprofessionella grupper Grupp 1 Akut Jourverksamhet skyddsbedömningar flödet utifrån akut handläggning inom samtliga verksamheter Riktlinjer Barnhus behöver ses över och utvecklas Snabb väg till HSV för barn och vuxna skadedokumentation Akut handläggning, fokus på flödet och fokus på barnen Blankett för begäran av rättsintyg håller på att tas fram från åklagarsidan Arbeta för att uppmärksamma och se till att barnen får rätt till sin brottskadeersättning. RMV, åklagare och polisen jobbar på att arbeta fram en mer styrande blankett för beställning av rättsintyg. Rättsläkaren vet ibland inte grunden till beställningen. Metodutveckling, maxfrist när de ska vara klara med ärendet. Grupp 2 Involvera skolan det långsiktiga stödet Vuxen vården behöver involveras samt Rättsmedicin Kirurgin viktig inom HSV Olika tidsperspektiv inom verksamheterna måste beaktas och få kunskap om. Gemensamma mål, mål som kan följas upp. Varje enhet har redan en uppgift att titta på sig själv och se vad som fungerar och inte fungerar och presentera för varandra.

6 6 Viktigt att man Går in på specifika förbättringsdetaljer i samverkan som berör utsatta barn. Vad får det för följder att tidigare komma ut till de utsatta barnen. Hur snabbar det på utredningen? Snabbare handläggningstider. Går det att göra ett Barnahus i projektet? Titta på Islands projekt. Snabbheten i det arbetssättet är kvalitet och det blir en bättre lagföring. Snabbare från gärning anmälan lagföring. Akut på natten eller kvällstid att socialtjänsten följer med polisen = en jourverksamhet som gör sina bedömningar och ser till att det lotsas vidare i den planerade kedjan. Utnyttjar riktlinjer som finns för Barnahus. Involvera skolan? Jourverksamheten är en snabb väg för vuxna till sjukvården för dokumentation, behandling osv. Vi borde ha någon från vuxensjukvården med i projektet i så fall. Denne skulle fungera som en länk och jobba med utbildning och information. Samma gäller Rättsmedicin. Grupp 3 Avgränsat område + avgränsat geografiskt område Snabbare handläggning, tid från gärning till domslut Fasa ihop vad vi har Vi behöver en konkret projektplan. Mycket avgränsat från början. Tex stadsdel. Uppdraget måste också vara begränsat. Går att bygga ut tex med ytterligare stadsdel. Hur bemöter vi varandra när vi gör fel. Polisen kan göra ett förarbete för att se hur många fall det rör sig om och Socialtjänsten skulle kunna titta på vilken stadsdel som är lämplig att börja med. Socialjouren måste ta en aktiv del i detta då det är dygnet runt. Kanske borde begränsa en viss tid på dygnet. Alla organisationer måste skriva avtal om vilka åtagande man tar på sig och vad man måste ställa upp med. Först inventering vad alla organisationer har och vad man har att hålla sig till och vilka kapaciteter? Vad saknar vi i dag från det som i dag finns? Alla organisationer jobbar inom sitt kompetensområde och sitt regelverk. Det är utgångspunkten. Vi bör ändra ordet Samverkan till samarbeta för det är det vi ska göra. Störningsjouren vet mycket. Hur kan man dra nytta av det som de får kännedom om. Bryta mönster och tänka nyare. Hur använder vi detta och synkar ihop? Ödmjukhet för varandras roller och begränsningar och möjligheter. Övrigt efter en gemensam diskussion: Hur kan vi dokumentera och utföra utredningar så det blir ett värde för det. Samma struktur i hela VGR. Identifiera problem för kommande samverkan.

7 7 Sekretess, Dokumentation, fysisk samverkan, anmälningsplikt och kommunikationsvägar. Nyanställda socionomer får ofta svåra fall. Något att tänka på vid skapande av Barnhus. SKL har tagit fram en handlingsplan där man har det i åtanke Dag 2 inleddes med isländska föreläsningar på förmiddagen och fram till kl Föreläsare 5 María Gunnarsdottir, föreståndare för barnskydedet i Reykjanesbaer Kommun. Föreläsare 6 Johannes Jensson, biträdande polisöverintendent, Suöurnes Polisen. Föreläsare 7 Ólafur Örn Bragason, psykolog hos Rikspolismyndigheten. Föreläsare 8 Alda Hrönn Jóhannsdóttir, assisterande polischef, Reykjaviks polisen Föreläsare 9 Póra Kemp, avdelningschef hos Reykjaviks kommuns välfärdsavdelning. Föreläsare 10 Sigríöur J. Frõjónsdottir, riksåklagare Föreläsare 11 Kolbrún Benediktsdóttir, åklagare, riksåklagarmyndigheten. P-p-bilder och dokumentation kommer att läggas ut under VKV:s länk senare. Vi meddelar när detta sker. Den svenska delegationens gruppdiskussioner på em Dag 2 Tvärprofessionella gruppdiskussioner, gemensamma förslag till utvecklingsarbete/projekt: Tema Vad och Hur? Grupp 1: Säkerställa barns mänskliga rättigheter! Avgränsning: Barn som upplevt våld i nära relationer Utbildning kring det gemensamma arbetssättet

8 8 Rutiner och checklistor på detaljnivå Utvärderingsplan Stöd och behandling Barnhuset? Säkerställa brottskadeersättning till barnen Geografiskt avgränsat området, ev Askim/Frölunda/Högsbo Återkoppling till familjen Utveckla arbetssätt gällande feedback till en enskild familj. Utbildning internt Tydliga roller samsyn angående uppdraget Grupp 2 Akut utryckning till bostad med barn inblandade Våld/hot! Tidsbegränsning? Geografiskt: Stor Göteborg och endast ovanstående målgrupp/ärenden + lätt avgränsning för polis och socialtjänst + redan utbyggda strukturer och resurser. Hälso- och sjukvårdens uppgift: Undersöka Bedöma Uppföljning Dokumentera Fotografera Behandla Polisens uppgift: Ingripa Underrätta socialtjänsten Följa upp Socialtjänstens uppgift: Ingripa vid akuta fall Stöd Vid skadedokumentation RMR Följa upp Involvera Barnhuset i Göteborg Snabbare barnförhör Projektgrupp och Styrgrupp Projektplan med mål och syfte, frågeställningar Vad skall utvärderas/mätas, Hur? Områden involveras: Sekretess, anmälan och dokumentation.

9 9 Grupp 3 Inventering/Förberedande arbete Hur skulle detta kunna realiseras från respektive verksamhet? Vad finns idag och vad behöver vi utveckla? Förslag till projektnamn: TILLSAMMANS MOT VÅLD! Varje myndighet/organisation arbetar inom rådande lagstiftning och inom eget kompetensområde och regelverk. Arbeta inom befintliga strukturer Gemensam problembild: T.ex. våld i familjer med barn inom ett definierat geografiskt område. Förankra inom den egna myndigheten Metod: Inventera prioritera besluta Ex. Vi letar upp goda exempel som vi lyfter. Gemensam målbild: Fokusera på aktiviteter Fokusera på att förbättra kopplingar/överlämningar Tiden, konkret handläggning med förbättrad kvalitet. Åtagande Motivation trygghet/personal Samlingar för att skapa/bygga kunskap om varandras arbetssätt Sekretess/sekretessbrytande Behandling av familjen på kort och lång sikt (information) Kommunikation Uppföljning - utvärdering Gemensam sammansatt modell från de tre grupperna förslag till projekt FÖRARBETE Förankra inom den egna myndigheten Projektgrupp och Styrgrupp Projektplan med mål och syfte, frågeställningar Utbildning internt Metod: Inventera prioritera besluta Motivation trygghet/personal

10 10 Inventering/Förberedande arbete Hur skulle detta kunna realiseras från respektive verksamhet? Vad finns idag och vad behöver vi utveckla? PROJEKT TILLSAMMANS MOT VÅLD! Säkerställa barns mänskliga rättigheter! AVGRÄNSNING MÅLGRUPP Barn som upplevt våld i nära relationer Akut utryckning till bostad med barn inblandade Våld/hot! Gemensam problembild: T.ex. våld i familjer med barn GEOGRAFISK BEGRÄNSNING Geografiskt: Stor Göteborg och endast ovanstående målgrupp/ärenden + lätt avgränsning för polis och socialtjänst + redan utbyggda strukturer och resurser. Geografiskt avgränsat området, ev Askim/Frölunda/Högsbo Inom ett definierat geografiskt område. KUNSKAP OCH INFORMATION Samlingar för att skapa/bygga kunskap om varandras arbetssätt Utbildning kring det gemensamma arbetssättet Rutiner och checklistor på detaljnivå Kommunikation TYDLIGA ROLLER I SAMVERKAN Tydliga roller samsyn angående uppdraget Gemensam målbild: Fokusera på aktiviteter Fokusera på att förbättra kopplingar/överlämningar Tiden, konkret handläggning med förbättrad kvalitet. Åtagande Varje myndighet/organisation arbetar inom rådande lagstiftning och inom eget kompetensområde och regelverk. Arbeta inom befintliga strukturer Ex. Vi letar upp goda exempel som vi lyfter. Polisens uppgift: Ingripa - Underrätta socialtjänsten - Snabbare barnförhör -

11 11 Följa upp Socialtjänstens uppgift: Ingripa vid akuta fall Stöd - Följa upp Hälso- och sjukvårdens uppgift: Undersöka Bedöma Dokumentera/fotografera Följa upp Behandla - Involvera Barnhuset i Göteborg STÖD OCH BEHANDLING Behandling av familjen på kort och lång sikt (information) Stöd och behandling Barnhuset? Återkoppling till familjen Utveckla arbetssätt gällande feedback till en enskild familj. Säkerställa brottskadeersättning till barnen UTVÄRDERING Vad skall utvärderas/mätas, Hur? Uppföljning - utvärdering Utvärderingsplan ATT INTEGRERA I PROJEKTET Områden involveras: Sekretess, anmälan och dokumentation. Sekretess/sekretessbrytande bestämmelser Vid pennan, Carina Eliason

Ansökan om utvecklingsbidrag för tidiga insatser

Ansökan om utvecklingsbidrag för tidiga insatser 2009-03-18 Länsstyrelsen i Stockholms län Sociala enheten Box 22067 104 22 Stockholm Ansökan om utvecklingsbidrag för tidiga insatser Projekt: Barncentrum nordost I samverkan mellan kommunerna Täby, Vallentuna,

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig rättsäkerhet, skydd,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2013-10-24 Sida 80 (91) 52 Samverkan mot våld Samverkan mot våld har varit ett projekt i Norrbotten under åren 2011-2012. Projektet har syftat till att

Läs mer

Anpassa utredningar efter barnens behov

Anpassa utredningar efter barnens behov myndighetssamverkan då det finns misstanke om att barn utsatts för våld och/eller sexuella övergrepp Anpassa utredningar efter barnens behov En handbok för er som vill arbeta med Barnsamråd 1 Handboken

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig

Läs mer

Marianne Ny Överåklagare. Utvecklingscentrum Göteborg

Marianne Ny Överåklagare. Utvecklingscentrum Göteborg Att företräda barn. Marianne Ny Överåklagare Utvecklingscentrum Göteborg RÄTTSÄKERHET Den misstänktes rättssäkerhet rätten till fair trial Brottsoffrets rättssäkerhet Rättssäkerhet för barn som brottsoffer

Läs mer

A. Polis/åklagare, socialtjänst samt hälso- och sjukvården?

A. Polis/åklagare, socialtjänst samt hälso- och sjukvården? 1 A. Polis/åklagare, socialtjänst samt hälso- och sjukvården? Generell samverkan Samverkan inom olika berörda områden skall ske utifrån konkreta metoder såsom checklistor och utformade konkreta rutiner./hsv

Läs mer

Gemensamma kriterier! Innehållet i ett Barnahus i tio punkter

Gemensamma kriterier! Innehållet i ett Barnahus i tio punkter Gemensamma kriterier! Innehållet i ett Barnahus i tio punkter Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. Vår vision är en

Läs mer

Välkomna till Uppstart av Christina projektet. Radisson Blu Skandinavia Hotell 4 september 2013

Välkomna till Uppstart av Christina projektet. Radisson Blu Skandinavia Hotell 4 september 2013 Välkomna till Uppstart av Radisson Blu Skandinavia Hotell 4 september 2013 Välkomna till Uppstart av VKV Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer Carina Eliason, utvecklingsledare

Läs mer

HEDERSRELATERAT VÅLD VÅLD I NÄRA RELATIONER SOCIALTJÄNSTENS ANSVAR

HEDERSRELATERAT VÅLD VÅLD I NÄRA RELATIONER SOCIALTJÄNSTENS ANSVAR HEDERSRELATERAT VÅLD VÅLD I NÄRA RELATIONER SOCIALTJÄNSTENS ANSVAR Mikael Thörn Socialkonsulent Länsstyrelsen Västra Götalands Län 031-60 52 08 mikael.thorn@o.lst.se SOCIALTJÄNSTENS ANSVAR 1 kap 2 SoL

Läs mer

BRA information till alla ledare/anställda i KSS

BRA information till alla ledare/anställda i KSS KSS handlingsplan för akuta situationer som kan uppkomma under våra aktiviteter: En akut situation kan innebära många olika saker. Det kan vara en kränkning som sker mellan unga under pågående aktivitet

Läs mer

Vad är VKV? Hur arbetar vi? Information. Utbildningar. VKV Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer

Vad är VKV? Hur arbetar vi? Information. Utbildningar. VKV Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära 031 346 06 58 vkv@vgregion.se www.valdinara.se/vkv Våld i nära n Borås s den 7 april-2011 Tove Corneliussen,, utbildningsledare, Lotta Nybergh,

Läs mer

Handlingsplan mot våld i nära relationer

Handlingsplan mot våld i nära relationer SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-04 AN-2013/636.739 1 (2) HANDLÄGGARE Hartvig Egebark, Gunnel 08-535 376 04 Gunnel.Hartvig-Egebark@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

VÅLD MOT KUNDER SOM UTFÖRS AV ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE

VÅLD MOT KUNDER SOM UTFÖRS AV ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE VÅLD MOT KUNDER SOM UTFÖRS AV ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE RIKTLINJE FÖR HANDLÄGGNING AV MISSTANKE OM ELLER UPPTÄCKT VÅLD MOT KUND SOM UTFÖRS AV NÄRSTÅENDE KARLSTADS KOMMUN Ansvarig: Utvecklingsledare Uppdaterad:

Läs mer

Juridik. Samtycke från föräldrar. Information till föräldrar

Juridik. Samtycke från föräldrar. Information till föräldrar bilaga 2 Juridik I det psykoterapeutiska arbetet med barn och ungdomar ställs man ibland inför frågor av juridisk karaktär. En del av dessa finns redovisade här. Texten bygger på en intervju med Psykologförbundets

Läs mer

VÅLD I NÄRA RELATION

VÅLD I NÄRA RELATION VÅLD I NÄRA RELATION RIKTLINJE FÖR HANTERING VID MISSTANKE OM ELLER UPPTÄCKT VÅLD MOT KUND SOM UTFÖRS AV NÄRSTÅENDE SAMT HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Biståndskontoret

Läs mer

Rutin utredning 11:1 barn

Rutin utredning 11:1 barn Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

TINDRA. En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL

TINDRA. En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL TINDRA En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL Barn som far illa Alldeles för många barn i Sverige far illa genom att de utsätts för misshandel. Alldeles för många av dem får inte

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering anmälan

Rutin ärendes aktualisering anmälan Ansvarig för rutin Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Riktlinje. modell plan policy program. regel. rutin strategi taxa. för arbetet mot våld i nära relationer, barn ... Beslutat av: Socialnämnden

Riktlinje. modell plan policy program. regel. rutin strategi taxa. för arbetet mot våld i nära relationer, barn ... Beslutat av: Socialnämnden modell plan policy program Riktlinje för arbetet mot våld i nära relationer, barn regel rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Socialnämnden Beslutandedatum: 2016-10-19 122 Ansvarig:

Läs mer

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar En informationsskrift från Barnahuset Trollhättan Vänersborg Lilla Edet Juni 2012 När ska man göra en anmälan till socialtjänsten? När du känner

Läs mer

relationer VKV Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer Tove Corneliussen,, utbildningsledare, VKV

relationer VKV Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer Tove Corneliussen,, utbildningsledare, VKV Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer 031 346 06 58 vkv@vgregion.se www.valdinararelationer.se/vkv Våld i nära n relationer Borås s den 22 mars-2011 Tove Corneliussen,, utbildningsledare,

Läs mer

Uppföljning av rapporten Barnsexturism ett granskningsprojekt

Uppföljning av rapporten Barnsexturism ett granskningsprojekt Uppföljning av rapporten Barnsexturism ett granskningsprojekt Tillsynsrapport 2013:3 Utvecklingscentrum Göteborg April 2013 Innehållsförteckning 1. BAKGRUND OCH SYFTE... 3 2. METOD... 3 3. GRANSKADE ÄRENDEN...

Läs mer

Kansliet. Susann Swärd

Kansliet. Susann Swärd 2017-08-10 Kansliet Susann Swärd Anmälningsplikten vid misstanke om att barn far illa ANMÄLAN AV MISSTANKE OM BARN SOM FAR ILLA... 2 1.1 SÅ HÄR GÖR DU EN ANMÄLAN... 3 1.2 MÖJLIGHET ATT STÄLLA FRÅGOR...

Läs mer

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn Har du ett arbete som rör barn? Om du är anställd inom myndighet vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården,

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format Klicka här för att ändra format Målbeskrivning föreskrifter Sammanhållen författning inom hela området våld i nära relationer för socialtjänst och hälso- sjukvård, utifrån brottsofferbestämmelserna 1 oktober

Läs mer

Riktlinjer - våld i nära relationer - barn

Riktlinjer - våld i nära relationer - barn Styrdokument 1 (8) 2016-10-28 Fastställd: Bildnings- och omsorgsnämnden 2016-11-15? Gäller för: Bildnings- och omsorgsnämnden Dokumentansvarig: Enhetschef IFO Reviderad: 16-11-15 Dnr : 68080? Riktlinjer

Läs mer

Riktlinje kring polisanmälningar i Lekebergs kommun

Riktlinje kring polisanmälningar i Lekebergs kommun Riktlinje kring polisanmälningar i Lekebergs kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Datum: 2017-05-30 Ansvarig för revidering: Säkerhetsstrateg Diarienummer: KS 17-209 Policy Program Plan >Riktlinje Regler

Läs mer

Från polisanmälan till stöd och hjälp

Från polisanmälan till stöd och hjälp samverkan mellan polis och socialtjänst vid brott i nära relation då målsägande är över 18 år Från polisanmälan till stöd och hjälp Handbok för införande av arbetsmetod grundad på Relationsvåldscentrum

Läs mer

Barnahus i Island för sexuellt utnyttjade barn Ólöf Ásta Farestveit, leder för barnahus i Island

Barnahus i Island för sexuellt utnyttjade barn Ólöf Ásta Farestveit, leder för barnahus i Island Sida 1 ( 12 ) 1.20.14 Föreläsarens kommentarer till pp-bilder samt föreläsarens svar på frågor från publiken. Vid tangenterna Jenny Ström. Det här projektet/modellen startade 1998. Jag har arbetat lite

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

Anmäl vid misstanke om barn far illa

Anmäl vid misstanke om barn far illa Anmäl vid misstanke om barn far illa Anmäl genast till socialnämnden i barnets hemkommun om vid: fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld vanvård eller försumlig behandling hedersrelaterat våld eller annat

Läs mer

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn Den här skriften vänder sig till dig som är anställd inom verksamhet i Gävleborgs län vars arbete berör barn och ungdomar. En informationsskrift från Barnahus

Läs mer

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa Den här skriften är en vägledning för alla som i sin yrkesutövning

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2014-2015

HANDLINGSPLAN 2014-2015 HANDLINGSPLAN 2014-2015 Mellan landstinget och kommunerna i Norrbotten Våld är en ensidig handling och inte en ömsesidig handling. Där det finns våld finns också motstånd. Omgivningens positiva respons

Läs mer

Att anmäla oro för barn

Att anmäla oro för barn Att anmäla oro för barn Reviderad 2017-10-09 Alla som arbetar med barn har en avgörande roll i att uppmärksamma barn som kan behöva samhällets stöd eller skydd. Att göra en anmälan kan kännas svårt liksom

Läs mer

Allmänna synpunkter på Socialstyrelsens förslag

Allmänna synpunkter på Socialstyrelsens förslag G2 2013 v 2.1 2014-01-23 Dnr 10.1-44318/2013 1(8) Avdelning sydväst Annelie Andersson annelie.andersson@ivo.se Socialstyrelsen Avdelningen för regler och behörighet Enheten för socialjuridik 106 30 Stockholm

Läs mer

En drogfri skola. Utbildningsförvaltningen.

En drogfri skola. Utbildningsförvaltningen. Utbildningsförvaltningen En drogfri skola om nolltolerans mot droger i gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning www.goteborg.se/utbildning Gymnasieskola och gymnasiesärskola Elev och vårdnadshavare

Läs mer

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 2013-11-11 1 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer; beslutade den xx xx 2014. SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd

Läs mer

Jenny Norén. Avdelningen för Vård och omsorg Sektionen för Hälsa och jämställdhet

Jenny Norén. Avdelningen för Vård och omsorg Sektionen för Hälsa och jämställdhet Cirkulärnr: 08:60 Diarienr: 08/2817 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Jenny Norén Datum: 2008-08-20 Mottagare: Avdelningen för Vård och omsorg Sektionen för Hälsa och jämställdhet Kommunstyrelse Kommundirektör

Läs mer

Barn som närstående/anhöriga

Barn som närstående/anhöriga (5) Barn som närstående/anhöriga Barns rätt till information, råd och stöd I en situation där barn lever tillsammans med en vuxen patient som har en allvarlig fysisk sjukdom, psykisk störning eller funktionsnedsättning

Läs mer

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn. En informationsskrift från Barnahus i Uppsala län

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn. En informationsskrift från Barnahus i Uppsala län Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn En informationsskrift från Barnahus i Uppsala län Har du ett arbete som rör barn? Om du är anställd inom myndighet vars verksamhet berör barn och ungdom

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Våld i nära relationer Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling () publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

Barnahusmodellen En samordningsmodell för åländska myndigheter

Barnahusmodellen En samordningsmodell för åländska myndigheter Barnahusmodellen En samordningsmodell för åländska myndigheter Kommunens ungdomsenheten Tallbacken 3. Barnahuset 3.2 Samordningsmodell för myndigheterna vid misstanke om våld mot barn POLISEN KOMMUNENS

Läs mer

Vad är VKV? Utbildningar. Information. Rapporter. VKV Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer. den 22 september 2011

Vad är VKV? Utbildningar. Information. Rapporter. VKV Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer. den 22 september 2011 Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer Våld i nära n relationer Skövde den 22 september 2011 031 346 06 58 vkv@vgregion.se www.valdinararelationer.se/vkv Tove Corneliussen,,

Läs mer

Karlavägen 121 2007-05-04 115 26 Stockholm Tel: 08-59 88 88 00. Justitiedepartementet Kriminalpolitiska enheten 103 33 Stockholm

Karlavägen 121 2007-05-04 115 26 Stockholm Tel: 08-59 88 88 00. Justitiedepartementet Kriminalpolitiska enheten 103 33 Stockholm Riksförbundet BRIS YTTRANDE Karlavägen 121 2007-05-04 115 26 Stockholm Tel: 08-59 88 88 00 Justitiedepartementet Kriminalpolitiska enheten 103 33 Stockholm SOU 2007:6 Målsägandebiträdet ett aktivt stöd

Läs mer

Om brottsdrabbades reaktioner och behov en utbildning för målsägandebiträden

Om brottsdrabbades reaktioner och behov en utbildning för målsägandebiträden Om brottsdrabbades reaktioner och behov en utbildning för målsägandebiträden 2 Aktuell situation Lagen om målsägandebiträde trädde i kraft 1988 och innebär en möjlighet för målsäganden att kostnadsfritt

Läs mer

Handlingsplan och arbetsgång för elevhälsan LKC 7-9 2014-2015

Handlingsplan och arbetsgång för elevhälsan LKC 7-9 2014-2015 Handlingsplan och arbetsgång för elevhälsan LKC 7-9 2014-2015 Elevhälsans mål: Elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. I lagen anges att elevhälsan

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer SOSFS 2014:4

Nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer SOSFS 2014:4 Nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer SOSFS 2014:4 Författning om socialnämnders och vårdgivares ansvar vid våld i nära relationer Marit Birk 2014-12-12 Inledning Målbeskrivning Sammanhållen

Läs mer

Handlingsplan för arbetet med våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och förtryck

Handlingsplan för arbetet med våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och förtryck Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 2017-12-06 1 (7) DNR SAN-0104/2017-3 Handlingsplan för arbetet med våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och förtryck 2020 Mål för handlingsplanen

Läs mer

7 Rättsintygets utformning och innehåll

7 Rättsintygets utformning och innehåll 7 Rättsintygets utformning och innehåll Administrativa uppgifter Vissa administrativa uppgifter skall alltid redovisas: datum och tidpunkt för undersökningen uppdragsgivande myndighet denna myndighets

Läs mer

Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL BANKGIRO POSTGIRO

Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL BANKGIRO POSTGIRO KVINNOFRID Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för Kalix kommun, IFO Polismyndigheten Kalix sjukhus Kvinnojouren Svenska Kyrkan POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL

Läs mer

Resande i sexuella övergrepp mot barn

Resande i sexuella övergrepp mot barn Resande i sexuella övergrepp mot barn Ett metodstöd för handläggningen RättsPM 2013:3 Utvecklingscentrum Göteborg April 2013 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN... 3 2.1 INLEDANDE

Läs mer

Rutiner vid polisanmälningar

Rutiner vid polisanmälningar Rutiner vid polisanmälningar av barn och elever vid Örebro kommuns skolor Så här hanterar vi polisanmälningar i skolan Dessa rutiner är ett beslutsstöd för rektor och en del i ett gemensamt förhållningssätt

Läs mer

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011 Våld i nära relationer Handlingsplan för socialnämnden 2011 1 Utgångspunkter Enligt 5 kap 11 andra stycket socialtjänstlagen ska socialnämnden särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta

Läs mer

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun.

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. 1(6) Ramona Persson/Tor Nilsson 0155-264116 Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. Beslut Länsstyrelsen i Södermanlands län riktar kritik mot

Läs mer

Rutiner för anmälan om diskriminering eller kränkande behandling

Rutiner för anmälan om diskriminering eller kränkande behandling Rutiner för anmälan om diskriminering eller kränkande behandling Anmälan kan komma till kommunens kännedom på flera sätt: 1. Anmälan lämnas till en förskola/skola/gymnasieskola av personal eller enskild

Läs mer

Information till legitimerade tandhygienister. Barn. som far illa. vägledning anmälningsförfarande

Information till legitimerade tandhygienister. Barn. som far illa. vägledning anmälningsförfarande SVERIGES Information till legitimerade tandhygienister Barn som far illa vägledning anmälningsförfarande TANDHYG Inledning Att arbeta inom tandvården innebär att man ibland träffar barn och ungdomar som

Läs mer

KK10/166. Strategi mot hot och våld i nära relation. Antagen av KF, dnr KK10/166

KK10/166. Strategi mot hot och våld i nära relation. Antagen av KF, dnr KK10/166 KK10/166 Strategi mot hot och våld i nära relation Antagen av KF, dnr KK10/166 Strategi mot hot och våld i nära relation 2/7 Innehållsförteckning Inledning... 3 Definition... 3 Kartläggning... 3 Syfte...

Läs mer

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga If'\ 1nspekt1onen för vård och omsorg 2014-01-31 Dnr 10.1-45335/2013 1(2) Avdelning syd Elisabet Marklund elisabet.marklund@ivo.se Socialstyrelsen 106 30 Stockholm socialstyrelsen@socialstyrelsen.se Yttrande

Läs mer

Våld i nära relationer en folkhälsofråga

Våld i nära relationer en folkhälsofråga Våld i nära relationer en folkhälsofråga Kerstin Bynander och Lina Blombergsson Kommittédirektiv Uppdrag samla och stödja berörda myndigheter och organisationer för att öka effektiviteten, kvaliteten och

Läs mer

Förord. Perarne Petersson. LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN augusti 2002 Samverkansrutiner, övergrepp mot barn Sid. 2. Samverkanssrutin slutvers 02.

Förord. Perarne Petersson. LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN augusti 2002 Samverkansrutiner, övergrepp mot barn Sid. 2. Samverkanssrutin slutvers 02. Samverkansrutiner Kring barn som utsatts för övergrepp eller misshandel ISSN 1103-8209, meddelande 2002:20 Text: Perarne Petersson Tryckt i 100 ex av Länsstyrelsens repro Utgiven av: Fullständig rapport

Läs mer

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande Styrning Nationella jämställdhetspolitiska mål: Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv 1. En jämn fördelning av makt och inflytande 2. Ekonomisk jämställdhet 3. En jämn

Läs mer

Handlingsplan fö r samverkan DÅ BÅRN OCH UNGDOMÅR MISSTÅ NKS FÅRÅ ILLÅ VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

Handlingsplan fö r samverkan DÅ BÅRN OCH UNGDOMÅR MISSTÅ NKS FÅRÅ ILLÅ VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handlingsplan fö r samverkan DÅ BÅRN OCH UNGDOMÅR MISSTÅ NKS FÅRÅ ILLÅ VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015/2016 1 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Samverkan... 4 Syfte... 4 Anmälan/ny formulering

Läs mer

Checklista för arbetet med samordnad individuell plan, SIP

Checklista för arbetet med samordnad individuell plan, SIP Checklista för arbetet med samordnad individuell plan, SIP Aktivitet Hur? Verktyg ja nej Finns det en överenskommelse om samarbete mellan socialtjänst och sjukvård där ansvarsfördelning en framgår? Varje

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB År 2013 2014-02-09 Helene Stolt Psykoterapeut, socionom Verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Verksamhetens

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-25 Dnr: 2014/773-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-25 Dnr: 2014/773-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-25 Dnr: 2014/773-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Kommunrevisionen Kommunstyrelsen Individ-

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor antogs

Läs mer

Carl Göran Svedin Linköpings Universitet. Åsa Landberg Rädda Barnen

Carl Göran Svedin Linköpings Universitet. Åsa Landberg Rädda Barnen Carl Göran Svedin Linköpings Universitet Åsa Landberg Rädda Barnen Historik Internationellt Little House Invigdes 1985 Tidigare rutiner : Våldförde sig på barns rättigheter Utredningarna genererade smärtfulla

Läs mer

Ungdomar som placerades på behandlingshem på Island under åren 2000-2007

Ungdomar som placerades på behandlingshem på Island under åren 2000-2007 BARNAVERNDARSTOFA Ungdomar som placerades på behandlingshem på Island under åren 2000-2007 Deras sociala situation och deras inställning till behandlingen år 2012 HÖFÐABORG BORGARTÚNI 21 105 REYKJAVÍK

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Tjörn Möjligheternas ö Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av

Läs mer

Yttrande över Våld i nära relationer en folkhälsofråga (SOU 2014:49)

Yttrande över Våld i nära relationer en folkhälsofråga (SOU 2014:49) 1 (5) Socialförvaltningen 2014-10-21 Dnr KS 2014-684 Anna Widéen SN 2014-230 Justitiedepartementet Yttrande över Våld i nära relationer en folkhälsofråga (SOU 2014:49) SAMMANFATTNING Linköpings kommun

Läs mer

Rutiner för samverkan mellan Barn och ungdomspsykiatri, Individ- och familjeomsorg samt Barn och ungdom i Malmö

Rutiner för samverkan mellan Barn och ungdomspsykiatri, Individ- och familjeomsorg samt Barn och ungdom i Malmö Rutiner för samverkan mellan Barn och ungdomspsykiatri, Individ- och familjeomsorg samt Barn och ungdom i Malmö Fastställt förvaltningsledningsgruppen 2009-01-30 Bakgrund Utgångspunkten för dessa rutiner

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Återupprättad 20151209 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Vitsippans Förskola 20151209-20161209 1. Inledning Förskolan ska ha en plan mot diskriminering enligt diskrimineringslagen och

Läs mer

Stoppa mäns våld mot kvinnor

Stoppa mäns våld mot kvinnor Stoppa mäns våld mot kvinnor Mäns våld drabbar kvinnor i alla åldrar och samhällsklasser Ett samarbete mellan socialtjänsten, förskolan, skolan, polisen, landstinget, Brottsofferjouren och Kvinnojouren

Läs mer

Bilaga 1. Våld i nära relation NLL 2015

Bilaga 1. Våld i nära relation NLL 2015 Bilaga 1 Våld i nära relation NLL 2015 1. Jag är anställd inom: 1. Luleå/Boden närsjukvårdsområde 271 (31%) 2. Piteå närsjukvårdsområde 149 (17%) 3. Gällivare närsjukvårdsområde 92 (11%) 4. Kalix närsjukvårdsområde

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Polisens kontaktcenter (PKC); beslutade den 30 augusti

Läs mer

Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland

Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland D nr LTV Kompetenscentrum för hälsa Faställd av Lennart Iselius Hälso- och sjukvårdsdirektör Handläggare Ann-Sophie Hansson Folkhälsochef 2011-07-20 1 (7) Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland

Läs mer

Våld i nära relationer 2013

Våld i nära relationer 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2013-06-04 SN 2013/0301 0480-450885 Socialnämnden Våld i nära relationer 2013 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta handlingsplan

Läs mer

Grundvärderingar. Samhället har ansvar för att skydda, hjälpa och stödja våldsutsatta kvinnor och barn

Grundvärderingar. Samhället har ansvar för att skydda, hjälpa och stödja våldsutsatta kvinnor och barn Kvinnofridsprogrammet i Malmö 1 Grundvärderingar Samhället har ansvar för att skydda, hjälpa och stödja våldsutsatta kvinnor och barn Helhetssyn - insatser behövs för alla parter - kvinnor, barn och män

Läs mer

Handlingsplan. Då barn misstänks far illa. Reviderad 2015-05-16

Handlingsplan. Då barn misstänks far illa. Reviderad 2015-05-16 Handlingsplan Då barn misstänks far illa Reviderad 2015-05-16 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning s. 2 Förord s. 3 Vad säger lagen om anmälningsplikt? s. 4 Vad innebär detta i praktiken? s. 4 Vad

Läs mer

Motion om handlingsplan avseende mäns våld mot kvinnor

Motion om handlingsplan avseende mäns våld mot kvinnor 2007-09-24 205 448 Kommunstyrelsen 2008-08-11 159 408 Arbets- och personalutskottet 2008-06-16 150 357 07.567-008 septkf25 Motion om handlingsplan avseende mäns våld mot kvinnor Ärendebeskrivning Ylva

Läs mer

rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013

rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013 Kommunstyrelsens kontor Handlingsplan rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013 Våld mot kvinnor innebär: Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i eller sannolikt kommer

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Kjell-Åke Halldén Sekreterare

Kjell-Åke Halldén Sekreterare 11/ 15 Plats Arkitektkopias sammanträdesrum, Västra Varvsgatan 11, Luleå Beslutande Bill Nilsson, (s), Älvsbyn, Margareta Bladfors Eriksson, (s), Luleå Marlene Haara, (s), Haparanda Ayse Duyar, (mp), Luleå

Läs mer

Våld i nära relationer Riktlinjer vuxna

Våld i nära relationer Riktlinjer vuxna Våld i nära relationer Riktlinjer vuxna Socialnämnden 2014-12-04 2 (9) Inledning Vuxna personer som blivit utsatta för våld av eller utövat våld mot närstående är en viktig målgrupp i s arbete mot våld

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-10-16 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser är

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Polisens kontaktcenter (PKC); beslutade den 31 oktober

Läs mer

ÅKLAGARE. ett yrke för dig?

ÅKLAGARE. ett yrke för dig? ÅKLAGARE ett yrke för dig? Åklagaren har en stark och framträdande roll i rättssamhället. Ingen annan yrkesgrupp inom rättsväsendet är på samma sätt involverad i ett ärendes alla moment. Åklagarmyndigheten

Läs mer

Riktlinjer för Lex Sarah

Riktlinjer för Lex Sarah Riktlinjer för Lex Sarah Socialtjänstlagen (SoL) 14 kap 3-7 och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 24 b-g LSS SOSFS 2011:5 (S) Beslutad av omsorgsnämnden, 2015-03-24, 71 Reviderad

Läs mer

Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah. En del av kvalitetsarbetet

Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah. En del av kvalitetsarbetet Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah En del av kvalitetsarbetet Fastställd av Individ- och familjenämnden 2014-11-18 Innehåll Skyldighet att rapportera 1 Skyldighet

Läs mer

Utvärdering Projekt Vägen

Utvärdering Projekt Vägen Utvärdering Projekt Vägen Projektets bakgrund och utgångspunkter I Lycksele finns ett antal utrikes födda personer som idag har kontakt med alla fyra aktörer (Lycksele kommun, VLL, AF och Försäkringskassan)

Läs mer

Barnahus i Jönköpings län

Barnahus i Jönköpings län Barnahus i Jönköpings län Start våren 2014 Syfte med Barnahus En fysiskt och psykiskt trygg miljö. Myndigheterna/de vuxna kommer till barnet istället för tvärtom. Myndigheter med gemensamt mål. Ett gott

Läs mer

Relationsvåldscentrum Goda exempelmässan 13 maj Afson Khashayar, Socionom RVC Wafa Issa, Verksamhetsledare RVC

Relationsvåldscentrum Goda exempelmässan 13 maj Afson Khashayar, Socionom RVC Wafa Issa, Verksamhetsledare RVC Relationsvåldscentrum Goda exempelmässan 13 maj 2014 Afson Khashayar, Socionom RVC Wafa Issa, Verksamhetsledare RVC The Capital of Scandinavia Dagens seminarium Uppdrag Bakgrund Syfte/mål Resultat Framgångsfaktorer

Läs mer

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om att anmäla till Socialtjänsten Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och ungdomar

Läs mer

Beroendedagen 4 dec 2012 Maria Boustedt Hedvall Socialstyrelsen/Socialdepartementet

Beroendedagen 4 dec 2012 Maria Boustedt Hedvall Socialstyrelsen/Socialdepartementet Beroendedagen 4 dec 2012 Maria Boustedt Hedvall Socialstyrelsen/Socialdepartementet Våld mot kvinnor med missbrukseller beroendeproblem Länge en sparsamt belyst fråga! Men uppmärksammad i: - Att ta ansvar

Läs mer

Riktlinje vid diskriminering och/eller kränkande behandling

Riktlinje vid diskriminering och/eller kränkande behandling Riktlinje vid diskriminering och/eller kränkande Sektor utbildning Antagen av Barn- och utbildningsnämnd 2014-02-18 Reviderad av utbildningsnämnden 2017-03-14 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1.

Läs mer

Malmö Trygg och säker stad

Malmö Trygg och säker stad Malmö Trygg och säker stad Samverkansöverenskommelse mellan Malmö stad och Polisområde Malmö 2012-2016 Malmö trygg och säker stad Samverkansöverenskommelse mellan Malmö stad och Polisområde Malmö 2012-2016

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2336 av Beatrice Ask m.fl. (M) Skydd av barn från brott

Motion till riksdagen 2015/16:2336 av Beatrice Ask m.fl. (M) Skydd av barn från brott Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2336 av Beatrice Ask m.fl. (M) Skydd av barn från brott Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att följa upp

Läs mer

Förskolan Ekens. Plan mot diskriminering och kränkande behandling LÄSÅRET 2015-2016

Förskolan Ekens. Plan mot diskriminering och kränkande behandling LÄSÅRET 2015-2016 Förskolan Ekens Plan mot diskriminering och kränkande behandling LÄSÅRET 2015-2016 Förskolan skall vara en plats där man får vara den man är och där olikheter ses som en tillgång. En plats där man vågar

Läs mer