Ombudshjälpmedel Motionslista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ombudshjälpmedel Motionslista"

Transkript

1 Ombudshjälpmedel Motionslista Tillhörande: Distrikt:

2 Motionslista Vänsterpartiets kongress 0 Följande lista kan vara till gagn för ombud och andra intresserade inför, och under kongressen. lla motioner finns i en fin tabell-form. Det finns i förväg noterat nummer, namn, antal yrkanden samt hur P (eller Pk) ställt sig i frågan. De benämns för bifall, för avslag och för besvarad. Ändringar markeras med +. + innebär alltså bifall med någon form av ändring. + är besvarad med någon form av ändring. I de fall P har givet ett svar på hela motionen står bara ett svar även om motionen har flera att-satser. I rutan för Ja/nej kan du skriva om du tänker rösta bifall eller avslag på P' svar. var som är noterade med en * indikerar att det finns en reservation att ta hänsyn till. För de egna anteckningarna föreslås en skala från där är kraftigt bifall och kraftigt avslag. amma skala kan användas i den egna viktningen kring hur viktig en fråga är. Om distriktsdelegationen har en åsikt, det har en del distrikt, kan man fylla i även den siffran. I sista spalten kan man fylla i vad som händer under själva kongressen. Med reservation för eventuella fel. Med kamratliga hälsningar. Jesper erglund, Falkenberg # Namn Yrkande Åsikt Vikt Distrikt P Ja/Nej eslut Ta fram partiets miljöpolitik ur malpåsen! Vårt mål måste vara att konsumera högst ett jordklot Klimatförändring vår tids ödesfråga Ransonera utsläppen Max, graders uppvärmning 7 änk växthusgashalten i atmosfären till 0 ppm 8 Halvera veriges utsläpp till 00 9 änk världens utsläpp med % till 00 0 änk EU:s utsläpp med 0% till 00 Fossilfri värld senast 00 evara åkermarken! * Halvera köttkonsumtionen till 00 Förbjud försäljning och import av jätteräkor Kemikalier ett hälsoproblem 7 änk momsen på ekologiska varor 8 llemansrätten

3 # Namn Yrkande Åsikt Vikt Distrikt P Ja/Nej eslut 9 Om miljö & värnplikt 0 topp för uranbrytning Vem äger vinden? trategi och visioner för tågtrafiken * Havet stiger Nolltaxera kollektivtrafiken! Förslag till att få ett slut på landsbygdens taxidöd 7 Motion till Vänsterpartiets kongress 8 Motion angående romma Flygplats 9 tärk anställningstryggheten! 0 Om att förbjuda uthyrning * Tjänstledighet Om sex timmars arbetsdag Utarbeta plan för sex timmars arbetsdag Från ord till handling! Vi vill se ett strategidokument för sex timmars arbetsdag. 7 lla skall ha rätt att välja att korta sin arbetstid! 8 ex timmars arbetsdag för småbarnsföräldrar. 9 timmars arbetsdag för föräldrar med barn under år. 9 Rätt till deltidsarbete fram tills barnet fyller år 0 Ge deltidsarbetare samma övertidsberäkning som heltidsarbetare Gör jobbpolitiken till vår fråga i valet 08: Tillsätt en jobbkommission + Utveckla den ekonomiska politiken för att ställa om verige Ett program och en satsning på social ekonomi verige bör ta ansvar för oetiska investeringar Om banker & försäkringsbolag Riv upp regeringens skattesänkningar! 7 rbete åt alla, speciellt ungdomar 8 Ta bort års straffskatt som drabbar fattiga! 9

4 # Namn Yrkande Åsikt Vikt Distrikt P Ja/Nej eslut 0 ngående finansiering av ekonomiskt bistånd * Modernisering av den finansiella infrastrukturen Förstatliga bankerna! ngående gemensamt ägt läkemedelsföretag Förstatliga veriges bilindustri tärk hyresgästernas ställning sänk hyrorna Rättvisare bostadsförmedling 7 Lättare att söka tvångsförvaltning av bostäder 8 Mera odlingslotter och bostadsområden 9 För ett hållbart ekonomiskt och resurssnålt samhälle 0 Rädda pensionerna Motion om sänkt pensionsålder för garantipensionärer änk pensionsåldern! En översyn av ocialtjänstlagen ol, behövs Motion om beräkning av bostadstillägg för pensionärer i småhus Motion angående återinförande av tidsbegränsad sjukersättning 7 ngående sjukförsäkringen Motion om att Vänsterpartiet ska verka för återinförande av friåret i modifierad form Om alla människors möjlighet att jobba ideellt och som volontär Motion om att Vänsterpartiet ska verka för Medborgarlön 7 Ja till Medborgarlön! 7 Om bidrag & sånt 7 Inkomstbaserat barnbidrag 7 Om tredelad föräldraförsäkring 77 Delad föräldraförsäkring 78 Föräldraledigheten för vems skull? 79 Motion angående alkoholkonsumtion och folkhälsan 79 ll hantering av narkotika ska vara kriminell

5 # Namn Yrkande Åsikt Vikt Distrikt P Ja/Nej eslut 80 tt säkerställa kvinnojourens verksamhet 8 Gratis tandvård nu! 8 Fri tandvård till kronisk sjuka 8 Gratis tandvård för studenter 8 Preventivmedel en klassfråga 8 Utdrag ur belastningsregistret * 8 Utveckling av partiets politik på vårdområdet 87 Inför en sockerskatt jobb i offentlig sektor! 89 ngående välfärd utan vinstintressen 90 Kontroll av och insyn i privat skattemedelsfinansierad verksamhet 9 Hela verige ska leva! * 9 Ny strategi för det offentliga som arbetsgivare 9 * 9 Lagen om offentlig upphandling 9 Kräv KRV-märkt kött! 9 toppa utförsäljningen av folkbiblioteken 97 Förstatliga skolan * 98 En arbetslivsförberedande gymnasieskola 99 En reell skola för alla 00 ngående lärares arbetssituation 0 Om skola 0 ärskolan ska skrotas 0 lla barn har samma rätt till undervisning 0 lla barn har samma rätt till undervisning 0 Kulturskolor i hela landet 0 Mer idrott i svenska skolan! 07 Körkortsundervisning på gymnasiet 08 Inför skoluniform i verige 09 Elevombud 0 Fri högskola för alla!

6 # Namn Yrkande Åsikt Vikt Distrikt P Ja/Nej eslut Öppna upp verige för utländska studenter vgiftsbefria förskolan Gratis kurslitteratur på komvux Hälften bidrag och hälften lån i studiemedlet Dags att värdera frågan om studiemedlen högre! Höj studiemedlet! 7 Riskabel teleteknik 8 Rätt till fler timmar i svenska 9 Om folkhögskolor och nyanlända 0 Ökade resurser för att nå de politiska målen mot antidiskriminering för 009 En politik för resandefolket Vänsterpartiets förhållande till islamism * Nej till mer kraftig ökad kontroll och övervakning av idrottspubliken i verige * Inga fler balkongflickor * Rätten att få bestämma över sitt liv och sin sexualitet Motion om klass som diskrimineringsgrund 8 Om att inte tillåta surrogatmödraskap 9 * 0 Författningsreglering för öppenhet och insyn i partifinansieringen i verige EU är kapitalets union! Motion om Vänstern och Folkrätten * ngående Vänsterpartiets trovärdighet som opinionsbildare i internationella frågor

7 # Namn Yrkande Åsikt Vikt Distrikt P Ja/Nej eslut Motion om upphävande av FN:s och EU:s s.k. terrorlista 7 Kampanj mot U/NTO-anslutning 8 9 Libyen Vad tycker partiet! * 0 e till fler länder i utrikespolitiken Kurdistan ödra Kurdistan (Norra Irak) Norra Kurdistan (östra Turkiet) Västra Kurdistan (norra yrien) Östra Kurdistan (västra Iran) Öka stödet för ett självständigt Västsahara * 7 Vänsterpartiet bör arbeta för att verige ska erkänna omaliland * 8 olidaritet med Latinamerika när U går på motoffensiv * 9 Utökning av samarbetet med socialistiska partier 0 ngående samarbete med Danska vänsterpartier verige måste agera mot hunger och matkrisen i världen Regeringsalternativ eller inte låt kongressen bestämma! ** Inget samarbete för smulor! *

8 # Namn Yrkande Åsikt Vikt Distrikt P Ja/Nej eslut vsluta det rödgröna samarbetet Riskabel teleteknik Existens

9 # Namn Yrkande Åsikt Vikt Distrikt Pk Ja/Nej eslut pråklig putsning av förordet Ett socialistiskt och feministiskt parti vskaffa tvångssteriliseringen av transsexuella Motion om intersektionalitet som tillägg i partiprogrammet Humanitär insatsstyrka EU: Håll utträdeskravet levande + Vi ska ha ett tydligt utträdeskrav ur EU i partiprogrammet! + 7 Ett svenskt utträde ur EU + 8 verige ut ur EU! 9 Försvaga ej EU-utträdet + 0 Förslag på ny EU-text i partiprogrammet Motion om EU och Vänsterpartiets EU-politik Motion om EU-politiken + Programkommissionens förslag till ny EU-text i partiprogrammet Nej till eu Europeiska unionen kapitalets union Motion om ny EU-text i partiprogrammet Detta vill Vänsterpartiet med EU + 8 Lämna europafixeringen Överstatlighet är anti-demokratiskt 0 Vart tog könsmaktsanalysen vägen? + Ett demokratiskt Europa +

10 # Namn Yrkande Åsikt Vikt Distrikt Pk Ja/Nej eslut * bdikera inte från utträdeskampen EU-politiken. Motion på partiprogrammet + tryk utträdeskravet ur Vänsterpartiets EUpolitik lopa utträdeskravet ur EU Vår uppgift försvaga EU! EU:s utvidgning är problematisk 9 En strategi för välfärd och tillväxt på landsbygden 9 Om gratis kollektivtrafik i partiprogrammet 0 Full sysselsättning som jobbkrav i partiets arbetsmarknadspolitik Tillgänglighet för alla breddning av partiet! Paradigmskifte 7 8 Motion om strategiska huvudlinjer i partiprogrammet ammanfattning ocialism för 000-talet! 7 Motion om intersektionalitet 8 Motion om biologismen

11 # Namn Yrkande Åsikt Vikt Distrikt P Ja/Nej eslut C Forskningspolitiken och den humanistisk forskning C Om system * C Motion om ekologisk ekonomi C För en rättvis regionalpolitik C Vänsterpartiet behöver ett landsbygdspolitiskt program C C7 Ett program för företagsamhet, entreprenörskap och kreativitet ** C8 Vänsterpartiet det nya företagarpartiet C9 Motion om bibliotekspolitiskt program C0 nta ett nytt miljöprogram C Idrottspolitiskt program * C Vänsterpartiet behöver ett IT-politiskt program C Ta fram en övergripande teknikpolitik C rbeta fram en försvarspolitisk plattform! C Vänsterpartiet med en tydligare skolpolitik C Inledning (sametinget.se) C7 Vitalisera interndemokratin! C8 Vikten av en fungerande interndemokratisk organisation * * * C9 Om att digitalisera nationella partikonferenser C0 Motion till kongressen angående öppnandet av webshop C Förändra Vänsterpartiets organisation så att partiet kan bli ett mer öppet socialistiskt och demokratiskt parti C Förenkla aktivismen C Ta lärdom av ledartrion C Utvärdera medlemmarnas engagemang C torsatsning på att spetsutbilda morgondagens politiska vänsterledare! C Återupprusta upp vänsterpartiets studieverksamhet 7

12 # Namn Yrkande Åsikt Vikt Distrikt P Ja/Nej eslut C7 Låt kulturpolitiken bli en självklar del av vårt parti * C8 atsa på utomparlamentariskt arbete i frågan om arbetstidsförkortning * C9 tudier i ekonomi för ett starkare Vänsterparti! C0 Motion angående miljö och energi C rbeta fram Vänsterpartiets politiska räknelära C Om ett mer ärttvist resursfördelningssystem inom partiet + C Gör partiets ekonomi tydligare C Motion till kongressen angående partiföreningarnas ekonomi C töd till icke vinstdrivande kunder C Låt hela rörelsen leva C7 Motion om Flamman och ocialistisk debatt C8 Det fria ordet ** C9 Implementera feministperspektivet i samtliga partiets frågor och i hela partiorganisationen C0 Var tog det internationella arbetet vägen C ngående inrättande av äldreråd C Fackligt arbete C tärk partiets fackligt-politiska arbete C Förbättra kampanjerna C Trycksaksmaterial C Lättläst C7 Motion till Vänsterpartiets kongress 0 ang partiets akademiska språkbruk C8 Motion om att avteoretisera ideologin C9 Motion om att (v) bättre ska ta till vara den rikedom vårt lands flerspråkighet innebär C0 Kampanj för klimatomställning C Motion om Makt och Ägande Konferens C Motion till Vänsterpartiets kongress 0 om den offentliga sektorn, New Public management och demokratin + C Centralisera distriktens partifunktionärstjänster C ekretessavtal vid anställningar inom Vänsterpartiet

13 # Namn Yrkande Åsikt Vikt Distrikt P Ja/Nej eslut C Motion angående motionsbank C Vad är demokrati enligt Vänsterpartiets definition C7 Motion om att få fler kristet troende att välja Vänsterpartiet ** C8 C9 C0 Gör Vänsterpartiet tillgängligt * C Om barnomsorg på arrangemang anordnade av partiet * C C C Motion om normkritiskt arbete i Vänsterpartiet *

14 # Namn Yrkande Åsikt Vikt Distrikt P Ja/Nej eslut D D En seriös partiledningsöversyn D atsa nu på fler talespersoner för partiet! D Delat ledarskap * D Om delat partiledarskap * D Motion gällande två partiordförande * D7 Kongressvälj två partiledare för delat ledarskap i Vänsterpartiet * D8 Motion ang ändring av stadgarna rörande val av partiledare * D9 Delat ledarskap * D0 Delat partiledarskap i Vänsterpartiet ** D Om delat partiledarskap * D Om delat partiledarskap * D Motion om delat partiledarskap D Motion om dubbelt partiledarskap * * D * D Inför delat ledarskap för Vänsterpartiet * D Motion om delat partiledarskap * D7 Införandet av ett kollektivt ledarskap i partiet * D8 Dags att öppna för ett utökat ledarskap *** D9 Motion om delat ledarskap * D0 Dags för ett utökat ledarskap D D Införandet av delat ledarskap i partiet D Dags att öppna för ett utökat ledarskap * * * * D Delat partiledarskap *

15 # Namn Yrkande Åsikt Vikt Distrikt P Ja/Nej eslut D Delat partiledarskap D Delat partiledarskap * D7 Delat partiledarskap * D8 Utse alla fyra partiledarkandidaterna till alternerande jämställda partiledare * D9 D0 Motion om stadgeändring 0 D tärk organisationen kongressvälj partisekreteraren D ng. utbyte av talesperson D Gör som Enhedslisten välj ledningen som kollektiv D Motion om principerna för val av partiledare i Vänsterpartiet D Motion om stadgeändring avseende rådgivande medlemsomröstning D Motion om medlemsomröstning D Val av partistyrelse vid nästa kongress D7 Kvinna man kvinna man D8 D9 Motion gällande tidsbegränsade mandat för partiledare D0 Två mandatperioder max i riksdagen D Införande av tvåmandatperioderssystem D Förtroendeuppdragets längd för den politiskt valde * D Inför en rotationsprincip i partiet D Möjlighet till distriktsanslutning D Motion angående stadgans D Motion angående stadgarna 7. För en vettig anställningspolitik i Vänsterpartiet D7 D8 D9 Representation: medlemmar med LO-yrken D0 Hotell- och restaurangvänstern +* D Motion till kongressen gällande förändring i i stadgarna +* D ngående Vänsterpartiets stadga +*

16 # Namn Yrkande Åsikt Vikt Distrikt P Ja/Nej eslut D Ärenden på årsmötets dagordning D Ordinarie och extra årsmöten D Motion till Vänsterpartiet kongress 0 angående stadgeändring av D Ordinarie och extra distriktsårskonferenser 7 8 D7 Kallelse till Distriktsårskonferensen D8 Medlemmarnas inflytande angående extra årskonferens D9 Medlemsmöte eller årsmöte + D0 Kommunfullmäktigegruppen i distrikt med bara en kommun + D Valberedningens yttranderätt D Motion angående stadgarnas D Rätten att påverka distriktets politik D Valberedningsval D Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt i D D Kongress vart tredje år D7 Kongressperiod på år D8 ngående partikongressens intervallet D9 Ordinarie och extra kongresser D70 Inför en stadgekommission 7 8 D7 lla medlemmar är jämlika men somliga medlemmar är mer jämlika än andra D7 Motion angående valform för kongressombud (gillar du listan? Rösta bifall på motionen) D7 Motion om nomineringsförfarande D7 D7 tärk interndemokratin Ge insyn i partistyrelsens arbete Ökad medlemsdemokrati kräver ökad insyn i partistyrelsens arbete

17 # Namn Yrkande Åsikt Vikt Distrikt P Ja/Nej eslut D7 Partiskatt D77 Ersättningsnivåer för vänsterpartiets förtroendevalda/partiskatt * D78 Organisationsstöd D79 Partiskatt + D80 D8 Nytt system för partiskatt för förtroendevalda och anställda D8 Motion angående 7 i Vänsterpartiets stadgar + D8 Motion angående uteslutningar D8 D8 Förändring i stadgarna för Vänsterpartiets distriktssamverkan i Västra Götaland Vänsterpartiets stadgar för distriktssamverkan i Västra Götaland spec spec D8 kapandet av en tadgekommitté D87 Medlemsavgiften är en fråga för kongressen *

18 # Namn Yrkande Åsikt Vikt Distrikt P Ja/Nej eslut Motion till kongressen angående strategidokument + Motion angående partistyrelsens förslag till trategidokument trategidokumentet Gör om och gör rätt! Generell motion om strategidokumentet Det röda miljöpartiet, det gröna arbetarpartiet bäst på jämställdhet 7 tycke 8 tycke 9 Var är vi och var är jämställdheten tycke 0 Politiska studier och förstärkt politikutveckling är avgörande i varje strategi. + Historieskrivning i relation till socialdemokratin tycke tycke Det globala perspektivet Tydligare fokus utan de politiska prioriteringarna 7 trukturen på dokumentet 8 tycke 9 tycke 0 Vänsterpartiets förhållande till ocialdemokraterna Ett parti för hela fackföreningsrörelsen tycke 7 tycke 7 Motion om Vänsterpartiets strategidokument

19 # Namn Yrkande Åsikt Vikt Distrikt P Ja/Nej eslut tycke 8 Vilka är vi 7 Motion till strategidokument * 8 Vår politik angår alla! 9 tycke 8 0 Ordning och uppförande för vänsterpartister tycke 9 tycke 9 tycke 0 tycke 0 Vänsterpartiets systemkritiska roll Greppa miljöpolitiken * Irrelevant relevans 8 rbetsplatsbesök 9 tycke 0 och så det där med socialismen Parlament och rörelse tycke, och Förringa inte vikten av parlamentariskt arbete tycke tycke och Den representativa Demokrati-modellen är i kris deltagande demokrati är våran lösning 7 tycke 8 landa inte ihop politik med välgörenhet! 9 tt göra politik 0 tycke 7 och 8 Om vi sträcker på ryggen behöver vi inte uppfinna hjulet på nytt + tycke 7 tycke 7 **

20 # Namn Yrkande Åsikt Vikt Distrikt P Ja/Nej eslut tt göra politik + tycke 7 * Vår Profil 7 tycke och 8 tycke 9 tycke 0 tycke Motion om källarhäng. tycke,, och 7 amband centralt och lokalt + Tillvarata våra talanger Parlamentarikers utomparlamentariska arbete tycke Utveckla partiets studiearbete 7 Intern- och idédebatt 8 9 trategi interna kontra externa debattforum för kritik Mer interndemokrati är främst ledningens ansvar 70 tycke 7 7 tycke 8, 9, 0,, och 7 En starkare organisation en jämställd organisation + 7 Inför en medlemskompetensbank 7 Motion om arbetsgrupper och nätverk 7 Man är aldrig färdigskolad som Vänsterpartiet, Motion om studiearbete 7 Motion om självfinansiering * 77 tycke 78 Organisatorisk uppryckning av partiets arbetsplatsarbete + 79 ättre interna val för ett starkare parti 80 tyr våra personella och ekonomiska resurser för en nytänkande populär politik 8 tycke,, 8 tycke * 8 Inkludera alla som vill ha en vänsterpolitik! *

21 # Namn Yrkande Åsikt Vikt Distrikt P Ja/Nej eslut 8 Fler förtroendevalda ur LO-kollektivet 8 Ändringsförslag strategi dokument 8 87 Internfeministisk kartläggning och handlingsplan Ledarskapsutbildning för lokala och regionala partiordförande 88 Unleash the Force of Lokala Initiativ 89 tycke 7, 8, 9 89 Fler kategorier 90 Ny punkt om individens frigörelse + 9 Prioritera kampen för jobben 9 Hbt-rörelsen En självklar samarbetspartner + 9 amarbete med andra organisationer 9 tycke 0 och 9 tycke 9 Motion till strategidokumentet angående barn och ungas uppväxtvillkor 97 Motion till strategidokumentet angående personer med funktionsnedsättningar 98 tycke och 99 Motion om välfärdens finansiering 00 Välfärd inte välgörenhet! 0 En ny ekonomisk politik + 0 torstadsstrategi + 0 Rätten till hälsa 0 tycke 0 trama upp punkt! 0 En politik för det nya arbetslivet, för alla 07 Ett redskap för att forma arbetsmarknaden * 08 Jobbpolitiken! + 09 tycke 0 tycke Facket, vår viktigaste samarbetspartner + Forskning i arbetslivsfrågor för ett bättre arbetsliv tycke -timmars arbetsdag med bibehållen lön rbetstidsförkortningar och arbetets innehåll

22 # Namn Yrkande Åsikt Vikt Distrikt P Ja/Nej eslut tycke 7 och 8 7 Viktigt med opinionsbildning! 8 tycke 7 9 tycke 7 0 Motion Kooperativa företag ja tack! Välfärdsfeministerna + tycke 9 En välfärd som angår alla tycke 9 och 0 Tänk alltid Feminism! tycke 0 7 Motion till kongressen ang diskriminering av personer med funktionsnedsättning 8 tycke 9 Ekonomisk jämställdhet 0 Lyft miljöfrågan till en överordnad nivå tycke + Vi har den bästa miljöpolitiken, men var är strategin? Livsstil i miljöpolitiken vgiftsfri kollektivtrafik + Miljöpolitik för jämlikhet och rättvisa * En miljöpolitik som bryter med marknadstänkandet 7 tycke 8 tycke och 9 tycke och 0 tycke tt inkludera innebär att man exkluderar tt kämpa mot hbt-fobi ett självklart antirasistiskt arbete tycke Orsakerna till rasism Vi är Vänsterpartiet i morgondagens politik Ett yngre parti Fler kategorier *

23 # Namn Yrkande Åsikt Vikt Distrikt P Ja/Nej eslut 7 Om att föryngra partiet 8 tycke 8 9 tycke 8 0 tycke 8 Mer intern-feministiska målsättningar

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Ett öppet parti. i takt med tiden. SSU:s plan för en öppen process. Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund. Stockholm 25 januari 2012

Ett öppet parti. i takt med tiden. SSU:s plan för en öppen process. Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund. Stockholm 25 januari 2012 Ett öppet parti i takt med tiden SSU:s plan för en öppen process Stockholm 25 januari 2012 Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund Sammanfattning Många kräver att Socialdemokraterna utser sin partiordförande

Läs mer

Ombudshjälpmedel Motionslista Kongressen 2014

Ombudshjälpmedel Motionslista Kongressen 2014 Ombudshjälpmedel Motionslista Kongressen 0 Tillhörande: Distrikt: Följande lista kan vara till gagn för ombud och andra intresserade inför, och under kongressen. lla motioner finns i en fin tabell-form.

Läs mer

O. Organisation och stadgar

O. Organisation och stadgar O. Organisation och stadgar Organisatoriska handlingsprogrammet 453 Ändring bildningsnivåer Att under den första rubriken som lyder skola, sista stycket andra meningen, ändra lydelsen Genom aktiv bildning

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

IOGT-NTO:s Mål och verksamhetsinriktning

IOGT-NTO:s Mål och verksamhetsinriktning :s Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 Ideologisk ram :s arbete utgår alltid från -rörelsens grundsatser. Grundsatserna slår fast att -rörelsen är en del av en världsomspännande folk- och bildningsrörelse

Läs mer

VALPLATTFORM 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I HÄRNÖSAND

VALPLATTFORM 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I HÄRNÖSAND VALPLATTFORM 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I HÄRNÖSAND En solidarisk, hållbar och livaktig kommun Socialdemokraterna vill att Härnösand ska vara unikt. Vi vill att Härnösand ska ha lägsta arbetslösheten i regionen

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag nr

Förbundsstyrelsens förslag nr Ärende Förbundsstyrelsens förslag nr :s Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 Förslag på Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 avser mellanperioden i strategi 2016 2021. Förslaget innehåller färre

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som behöver det mest?

Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som behöver det mest? Är Sverige till Salu?? Ja idag är Sverige till salu! Vill vi ha det så? Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som

Läs mer

SEKOs handlingsprogram mot. rasism, nazism och främlingsfientlighet

SEKOs handlingsprogram mot. rasism, nazism och främlingsfientlighet SEKOs handlingsprogram mot rasism, nazism och främlingsfientlighet SEKOs handlingsprogram mot rasism, nazism och främlingsfientlighet I Tyskland kom nazisterna och tog kommunisterna, men jag sa ingenting,

Läs mer

Stadgar. Stadgar för förbundet sid 2-5. Normalstadgar för distrikt sid 6-8. Normalstadgar för föreningar sid 9-11. Antagna av kongressen 2015

Stadgar. Stadgar för förbundet sid 2-5. Normalstadgar för distrikt sid 6-8. Normalstadgar för föreningar sid 9-11. Antagna av kongressen 2015 Stadgar Antagna av kongressen 2015 Stadgar för förbundet sid 2-5 Normalstadgar för distrikt sid 6-8 Normalstadgar för föreningar sid 9-11 1 FÖRBUND 1 Ändamål HBT Socialdemokrater (HBT-S) Sverige är ett

Läs mer

Underlag vision. Kongressombuden November 2008

Underlag vision. Kongressombuden November 2008 Till Kongressombuden November 2008 Underlag vision Underlag till Extra kongressen 2009 På kongressen 2008 behandlas visionen i gruppsittningen och yrkanden har bearbetats av redaktionsutskotten. Ett nytt

Läs mer

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt.

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt. Stadgar 1 Namn Partiets namn är Vägvalet. 2 Säte Partiets säte är Göteborg. 3 Syfte och värderingar Vägvalets mål och syfte är att driva politik där demokratin utgår från medborgarna och speglar deras

Läs mer

Med sikte på framtiden

Med sikte på framtiden Med sikte på framtiden inspirationstexter extrakongress 17 18 mars 2007 i Stockholm Med sikte på framtiden Socialdemokratin är en folkrörelse på demokratins grund. Partiets politiska vision för samhället

Läs mer

STADGAR. Antagna av förbundsmötet Stadgar för S-kvinnors förbund Grundstadgar för S-kvinnors distrikt Grundstadgar för S-kvinnors klubbar

STADGAR. Antagna av förbundsmötet Stadgar för S-kvinnors förbund Grundstadgar för S-kvinnors distrikt Grundstadgar för S-kvinnors klubbar STADGAR Antagna av förbundsmötet 2015 Stadgar för S-kvinnors förbund Grundstadgar för S-kvinnors distrikt Grundstadgar för S-kvinnors klubbar Stadgar för S-kvinnors förbund FÖRBUND 1 Ändamål Sveriges

Läs mer

Motioner till Distriktskongressen 2017 att behandla på Medlemsmötet 24 oktober

Motioner till Distriktskongressen 2017 att behandla på Medlemsmötet 24 oktober Motioner till Distriktskongressen 2017 och Partikongressen 2017 att behandla på medlemsmötet den 24 oktober. De som är kursiverade är ställda både till DK och PK. Styrelsens förslag till styrelsen är följande;

Läs mer

STADGAR. Antagna av förbundsmötet 2011

STADGAR. Antagna av förbundsmötet 2011 STADGAR Antagna av förbundsmötet 2011 Stadgar för S-kvinnors förbund Grundstadgar för S-kvinnors distrikt Grundstadgar för S-kvinnors klubbar/föreningar Stadgar för S-kvinnors förbund FÖRBUND 1 Ändamål

Läs mer

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK:S STADGA Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK organiserar akademiker utbildade inom dokumentation, information, kommunikation och kultur. Verksamheten utgår från DIK:s professioner. DIK

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ VSF:S SJUNDE KONGRESS I STOCKHOLM 31 OKT- 2 NOV 2008

STADGAR ANTAGNA PÅ VSF:S SJUNDE KONGRESS I STOCKHOLM 31 OKT- 2 NOV 2008 STADGAR ANTAGNA PÅ VSF:S SJUNDE KONGRESS I STOCKHOLM 31 OKT- 2 NOV 2008 1 FÖRBUNDETS NAMN OCH SYFTE 1 Förbundets namn är Vänsterns Studentförbund, VSF. VSF engagerar studerande på eftergymnasiala utbildningar,

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Samma lydelse: Föreningen är öppen för de medlemmar i Feministiskt initiativ som är bosatta eller vill verka i regionen Stockholms län.

Samma lydelse: Föreningen är öppen för de medlemmar i Feministiskt initiativ som är bosatta eller vill verka i regionen Stockholms län. Förslag till stadgeändringar 1 Föreningens namn och organisationsnummer Samma lydelse: Föreningens namn är Feministiskt initiativ Storstockholm (FiSS). Föreningen är registrerad som ideell förening hos

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2016/2017

Verksamhetsinriktning 2016/2017 Förslag till: Verksamhetsinriktning 2016/2017 Förord En verksamhetsinriktning beskiver uppgifter, mål och prioriteringar för vår organisation. Hur vi når målen och vilka metoder vi använder redovisas i

Läs mer

DAGS FÖR ETT FEMINISTISKT SYSTEMSKIFTE I VÄLFÄRDEN

DAGS FÖR ETT FEMINISTISKT SYSTEMSKIFTE I VÄLFÄRDEN DAGS FÖR ETT FEMINISTISKT SYSTEMSKIFTE I VÄLFÄRDEN Dags för ett feministiskt systemskifte i välfärden Det drar en feministisk våg över Sverige. Den feministiska rörelsen är starkare än på mycket länge

Läs mer

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9 Antagna av kongressen 2011 Ändamålsparagraf bekräftad av förbundsårsmötet 2012 Reviderade av förbundsårsmöten 2014, 2015 Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Läs mer

STADGAR för S-kvinnors förbund GRUNDSTADGAR för S-kvinnors distrikt GRUNDSTADGAR för S-kvinnors klubbar

STADGAR för S-kvinnors förbund GRUNDSTADGAR för S-kvinnors distrikt GRUNDSTADGAR för S-kvinnors klubbar STADGAR för S-kvinnors förbund GRUNDSTADGAR för S-kvinnors distrikt GRUNDSTADGAR för S-kvinnors klubbar Stadgar antagna av förbundsmötet 2015. Förbundsstyrelsens förslag till revidering av stadgar till

Läs mer

PS förslag till stadgeändringar gällande. differentierade kongresser

PS förslag till stadgeändringar gällande. differentierade kongresser Kongressen 2016 Detta dokument inkluderar även bordlagt förslag från förra kongressen gällande differentierade kongresser PS förslag till stadgeändringar gällande differentierade kongresser Vänsterpartiet

Läs mer

Vi vill bygga framtiden

Vi vill bygga framtiden å p n e k fi y N? Socia a n r e t a r ldemok Vi vill bygga framtiden Politiken måste alltid blicka framåt. Den måste alltid handla om framtiden, om det samhälle vi vill skapa imorgon, inte om det vi redan

Läs mer

2 (6) Måste det vara så?

2 (6) Måste det vara så? 2 (6) Vi vill att Karlskrona ska vara den kommun där vi kan förverkliga våra drömmar, en kommun där man känner att man har möjligheter. Vi vill att barnen och ungdomarna ska få en bra start i livet och

Läs mer

ETT JÄMSTÄLLT SKÅNE ÄR MÖJLIGT

ETT JÄMSTÄLLT SKÅNE ÄR MÖJLIGT ETT JÄMSTÄLLT SKÅNE ÄR MÖJLIGT S-KVINNOR I SKÅNE 2014 1 Tillsammans kan vi skapa en bättre framtid. Den viktigaste lärdomen av socialdemokratins historia är just denna: samhället går att förändra Med dessa

Läs mer

MILJÖPARTIET DE GRÖNA

MILJÖPARTIET DE GRÖNA MILJÖPARTIET DE GRÖNA STADGAR ANTAGNA VID MILJÖPARTIETS KONGRESS APRIL 1992 och reviderade vid kongresserna 1993 och 1994 1 Vision Miljöpartiet de grönas vision är uthålliga, demokratiska samhällen, lokalt

Läs mer

ÄNDRING AV STADGAR. PROPOSITION Kongressen 2010

ÄNDRING AV STADGAR. PROPOSITION Kongressen 2010 ÄNDRING AV STADGAR Huvuddelen av dessa ändringar av stadgar är en konsekvensändring i och med att vi på kongressen 2009 ändrade tidsram för när vi ska hålla kongressen. Dessutom är det en ändring vad gäller

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

Organisatoriskt handlingsprogram

Organisatoriskt handlingsprogram Organisatoriskt handlingsprogram SSU:s 38:e förbundskongress 2015 Förslag på organisatoriskt handlingsprogram Bakgrund Ett omfattande arbete med att stöpa om form och innehåll gjordes till kongressen 2013.

Läs mer

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism är Sveriges största antirasistiska ungdomsorganisation. Ungdom Mot Rasism är ett nätverk av antirasister

Läs mer

Bygg välfärd! dalarnas län 1

Bygg välfärd! dalarnas län 1 Bygg välfärd! dalarnas län 1 välfärd 3 Världens bästa välfärd utan privata vinster Varje dag lämnar massor av människor sina allra bästa, sina barn, till förskola, skola och barnomsorg. Många lämnar vården

Läs mer

3 (8) Under verksamhetsperioden ska vi arbeta med att utveckla hela rekryteringskedjan som innefattar, frågan betalningen välkomnandet introduktionen.

3 (8) Under verksamhetsperioden ska vi arbeta med att utveckla hela rekryteringskedjan som innefattar, frågan betalningen välkomnandet introduktionen. 2 (8) Den här verksamhetsplanen för Socialdemokraterna i Bohuslän sträcker sig från 1 januari 2015 till 31 december 2018. Eftersom det är en flerårig verksamhetsplan håller den sig på en övergripande verksamhetsnivå.

Läs mer

Djurens partis stadgar

Djurens partis stadgar Djurens partis stadgar 1. Namn och syfte Partiets namn är Djurens parti. Djurens parti är en politisk organisation vars syfte är att kraftfullt verka för djurens intressen genom att ta politiskt mandat

Läs mer

Motioner till Partikongressen 2015

Motioner till Partikongressen 2015 SOCIALDEMOKRATERNA Motioner till Partikongressen 2015 Framtidens folkrörelse REPRESENTANTSKAPSMÖTE 29 JANUARI 2015 Finansiering av den sociala ekonomin och idéstyrda sektorn (bland annat folkrörelser).

Läs mer

1 Firma Riksorganisationens namn är Folkrörelsen Nej till EU.

1 Firma Riksorganisationens namn är Folkrörelsen Nej till EU. Folkrörelsen Nej till EU Stadgar för riksorganisationen 1 Firma Riksorganisationens namn är Folkrörelsen Nej till EU. 2 Mål 2:1 Folkrörelsen Nej till EU är en ideell organisation, som verkar för ett demokratiskt,

Läs mer

Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se

Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se politik 0ör 0ler och tr3gga jobb. Att alla som kan och vill arbeta ska få ett jobb. Att anslagen till forskning

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö arbetarekommuner 5 ombud skall väljas i valkretsen. Presentation av de 16 kandidater som kandiderar i valkrets

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Stadgar för Feministiskt initiativ Gävle Förslag på förändringar utifrån nya ramstadgar för kommunförening framtagna av Feministiskt initiativ.

Stadgar för Feministiskt initiativ Gävle Förslag på förändringar utifrån nya ramstadgar för kommunförening framtagna av Feministiskt initiativ. Stadgar för Feministiskt initiativ Gävle Förslag på förändringar utifrån nya ramstadgar för kommunförening framtagna av Feministiskt initiativ. Reviderade vid föreningens årsmöte i Gävle 2015-04-12 1 Föreningens

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

för UMEÅS OMBUD KONGRESSEN 2015

för UMEÅS OMBUD KONGRESSEN 2015 KONGRESSEN 2015 för UMEÅS OMBUD Kongressens tre dagar rusade förbi i diskussioner om folkrörelsens, jobben och framtidens socialdemokrati. Kongressen invigdes med sång och musik och ett starkt öppningstal

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Lerum , distriktsstyrelsens förslag till. Verksamhetsplan 2017

Lerum , distriktsstyrelsens förslag till. Verksamhetsplan 2017 Lerum 2016-10-17, distriktsstyrelsens förslag till Verksamhetsplan 2017 Som grund för verksamhetsplanen för Socialdemokraterna i Västra Götalands Västra ligger det som fastställs som partidistriktets uppgift

Läs mer

FiSS ska utgöra basen för beslutsfattande rörande de regionalpolitiska frågorna, liksom för beslut i övriga ärenden av lokal eller regional karaktär.

FiSS ska utgöra basen för beslutsfattande rörande de regionalpolitiska frågorna, liksom för beslut i övriga ärenden av lokal eller regional karaktär. Stadgar för Feministiskt initiativ Storstockholm antagna på extra årsmöte den 6 juni 2016 1 Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är Feministiskt initiativ Storstockholm (nedan FiSS).

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Moderaternas politik för sänkt a-kassa och lägre löner. Socialdemokraternas politik för fler jobb och trygghet för alla

Moderaternas politik för sänkt a-kassa och lägre löner. Socialdemokraternas politik för fler jobb och trygghet för alla Rött Blått politik för fler jobb och trygghet för alla Ge 100 000 soloföretagare möjlighet att anställa en medarbetare genom sänkt arbetsgivaravgift. Ge 7 500 arbetslösa akademiker arbete eller praktik

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSK KOLLEKTIVTRAFIK. antagna på ordinarie föreningsstämma i Stockholm

STADGAR FÖR SVENSK KOLLEKTIVTRAFIK. antagna på ordinarie föreningsstämma i Stockholm STADGAR 2015 1 STADGAR FÖR SVENSK KOLLEKTIVTRAFIK antagna på ordinarie föreningsstämma i Stockholm 2015-09-17 Ändringar vid ordinarie föreningsstämma 2003, 2005, 2007, 2008, 2011, 2012 och 2015 har införts.

Läs mer

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val.

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp.

Läs mer

Vänsterpartiet Karlshamn 2015-08-19

Vänsterpartiet Karlshamn 2015-08-19 VÄNSTERPARTIETS BUDGETFÖRSLAG 2016 & PLAN FÖR 2017 2018 Innehål Sida 1 INLEDNING... 2 2 KOMMUNEN SOM ARBETSGIVARE... 3 3 SATSNINGAR I SKOLAN... 4 4 FOLKHÄLSA... 5 5 ATT LEVA OCH BO I KARLSHAMN... 6 6 KULTUR...

Läs mer

Stadgar för Miljöpartiet de Gröna i Varberg. Antagna 20xx-yy-zz

Stadgar för Miljöpartiet de Gröna i Varberg. Antagna 20xx-yy-zz Stadgar för Miljöpartiet de Gröna i Varberg Antagna 20xx-yy-zz 1 Föreningens namn Föreningens namn är Miljöpartiet de Gröna i Varberg. 2 Ändamål Föreningens ändamål är att bedriva politisk utveckling i

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi Internationell strategi 1 Inledning Den globaliseringsprocess världen genomgår gör Sverige och Skellefteå allt mer beroende av omvärlden och dess utveckling. Eftersom Skellefteå kommun är en del av en

Läs mer

S-studenters långtidsplan fram till 2020

S-studenters långtidsplan fram till 2020 S-studenters långtidsplan fram till SOCIALDEMOKRATISKA Inledning S-studenter är det socialdemokratiska studentförbundet i Sverige och har sin ideologiska och organisatoriska grundsyn inom socialismen och

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 1 SSU:s uppgift 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Vår uppgift är att samla unga människor med socialdemokratiska värderingar samt de unga som delar

Läs mer

Stadgar F! Västerås Antagna av årsmöte

Stadgar F! Västerås Antagna av årsmöte 1 Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är Feministiskt initiativ Västerås (F! Västerås), organisationsnummer 802495-3799. 2 Föreningens säte F! Västerås säte är Västerås kommun. 3

Läs mer

4.1 Unga Republikaner är en riksorganisation. Verksamheten består av - Kongress - Förbundsstyrelse - Lokalföreningar - Arbetsgrupper

4.1 Unga Republikaner är en riksorganisation. Verksamheten består av - Kongress - Förbundsstyrelse - Lokalföreningar - Arbetsgrupper 1 Förbundets namn 1.1 Förbundets namn är Unga Republikaner. 2 Ändamål 2.1 Unga Republikaner är en partipolitisk obunden förbund som skall verka för att Sverige skall införa ett demokratiskt valt statsskick.

Läs mer

Fastslagna toppkandidater till riksdagen, regionen och kommunfullmäktige

Fastslagna toppkandidater till riksdagen, regionen och kommunfullmäktige Fastslagna toppkandidater till riksdagen, regionen och kommunfullmäktige Valda till kommunfullmäktigelistan i Malmö 1. Hanna Thomé, 37 år, kommunalråd Vilka politiska frågor är du mest intresserad av?

Läs mer

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29 1. Vår vision: Vår vision är en hållbar värld utan fattigdom och orättvisor, där politiken utformas för rättvisa, jämställdhet, jämlikhet och

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2014-15

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2014-15 1 VERKSAMHETSPLAN ÅR 201415 Centrum mot rasism Stockholm 20140315 2 Inledning CMR:s huvudsakliga kärnverksamhet är att följa och påverka utvecklingen i Sverige vad gäller diskriminering och rasism. Följande

Läs mer

Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt

Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt Vi ska skapa ett öppet och modernt folkrörelseparti som sätter organisationsutveckling och samhällsförändring högst på dagordningen. Det krävs för möta dagens

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

Människovärde. Inte marknadsvärde. rödaste röst. Välj Göteborgs

Människovärde. Inte marknadsvärde. rödaste röst. Välj Göteborgs Människovärde Inte marknadsvärde Välj Göteborgs rödaste röst Vi är det antikapital INGET AV DE PARTIER som sitter i Göteborgs kommunfullmäktige ser någon framtid utan kapitalism. De tror att samhällelig

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin 2015-11-10

Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin 2015-11-10 Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Nationell politik för social ekonomi 2010 beslutade regeringen om nya mål och en ny inriktning för politiken för det civila samhället:

Läs mer

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för Vision & idé Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för att alla människor ska omfattas av mänskliga

Läs mer

Stadgar för Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt antagna av distriktskongressen 3 december 2007 och reviderad senast 18 april 2015

Stadgar för Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt antagna av distriktskongressen 3 december 2007 och reviderad senast 18 april 2015 Stadgar för Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt antagna av distriktskongressen 3 december 2007 och reviderad senast 18 april 2015 1 Partidistriktets uppgift Partidistriktet ansvarar för: - utåtriktad

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag på verksamhetsplan för socialdemokraterna i Norrköping mars 2012- mars 20133 Temaår: Barn... 3 Studier... 4 Ledarskapsutbildning för ledande företrädare... 4 Media, retorik

Läs mer

Motioner och motionssvar. Stadgar

Motioner och motionssvar. Stadgar Motioner och motionssvar Stadgar 0 0 0 0 0 Inkomna motioner på stadgarna, stadgekommitténs svar och förbundsstyrelsens kommentarer S - Demokratisera personvalen ( ) Många personval i Ung Vänster går till

Läs mer

VERKSAMHETSPROGRAM ArkitektStudenterna

VERKSAMHETSPROGRAM ArkitektStudenterna VERKSAMHETSPROGRAM ArkitektStudenterna 2015-2017 Vad är ArkitektStudenterna och varför finns vi? ArkitektStudenterna är Sveriges Arkitekters studentorganisation och det samlande organet för Sveriges Arkitekters

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 Kristianstad Arbetarekommun. Fastställd på medlemsmöte Inledning

Verksamhetsplan 2017 Kristianstad Arbetarekommun. Fastställd på medlemsmöte Inledning Verksamhetsplan 2017 Kristianstad Arbetarekommun Fastställd på medlemsmöte 2016-12-19 Inledning I vår kommun är alla välkomna och här sätter vi människan främst. Vi lever i en föränderlig värld där tidigare

Läs mer

Stadgar för Halmstads socialdemokratiska arbetarekommun

Stadgar för Halmstads socialdemokratiska arbetarekommun Stadgar för Halmstads socialdemokratiska arbetarekommun Fastställda av årsmöte 2 mars 2013 1 Arbetarekommunens uppgift Arbetarekommunen ansvarar för att på grundval av partiets program verka för de socialdemokratiska

Läs mer

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29 CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29 1. Vår vision: Vår vision är en hållbar värld utan fattigdom och orättvisor, där politiken utformas för rättvisa, jämställdhet, jämlikhet och

Läs mer

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik!

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! För mer information gå in på: www.lo.se/stockholmsmodellen Facket ska jobba för att individen får mer inflytande. Man 38 år, Byggnads Sluta jaga sjuka.

Läs mer

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM)

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) Motionerna KSM 1 KSM 7 MOTION KSM 1 Byggnads Väst Lägg ut små adds (Reklam) på ungdomshemsidor, vi i Byggnads vill ha mer medlemar och de är väldig brist på unga medlemmar,

Läs mer

Stadgar EAPN Sverige 2006

Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar antagna av EAPN Sveriges årsmöte 2006. 1 Namn och inriktning European Anti-Poverty Network (EAPN) Sverige är en självständig ideell förening ansluten till det europeiska

Läs mer

Danscentrums stadgar 21 maj 2016.

Danscentrums stadgar 21 maj 2016. 1 Danscentrums stadgar 21 maj 2016. 1 Föreningen a) Föreningens namn är Danscentrum och förkortas DC. b) Danscentrum är en riksorganisation och en rikstäckande konstnärlig centrumbildning för den fria

Läs mer

Stadgar antagna vid kongressen 2014

Stadgar antagna vid kongressen 2014 Stadgar antagna vid kongressen 2014 1. Vårdförbundets grundläggande värderingar och ändamål Vårdförbundet är ett yrkesförbund som tillvaratar medlemmarnas fackliga intressen och utvecklingen av professionerna.

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

KANDIDATER TILL PARTIKONGRESSEN DEN 29-31 MAJ 2015

KANDIDATER TILL PARTIKONGRESSEN DEN 29-31 MAJ 2015 KANDIDATER TILL PARTIKONGRESSEN DEN 29-31 MAJ 2015 VALKRETS 2 Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås och Vetlanda 4 ombud ska väljas i kretsen Presentation av de 8 kandidater som kandiderar i valkrets 3

Läs mer

Så går det i riksdagsvalet!

Så går det i riksdagsvalet! Så går det i riksdagsvalet! 25 mars 2010 Arne Modig David Ahlin Hur har väljaropinionen utvecklats sedan valet 2006? Sida 3 Hur ser styrkeförhållandet ut mellan Moderaterna och Socialdemokraterna? Sida

Läs mer

Jämställdhet nu! dalarnas län 1

Jämställdhet nu! dalarnas län 1 Jämställdhet nu! dalarnas län 1 jämställdhet 3 Jämställdhet på riktigt Sverige är inte jämställt. Kvinnor arbetar lika mycket som män, men får inte lika mycket betalt. Ofta är arbetsvillkoren sämre i de

Läs mer

Bilden av PRO. Ur PROs kommunikationsplan. 27 februari 2016 www.pro.se/stockholm 1

Bilden av PRO. Ur PROs kommunikationsplan. 27 februari 2016 www.pro.se/stockholm 1 Bilden av PRO PRO är en vital organisation för alla Sveriges pensionärer. PRO driver rakryggat pensionärernas intressen och erbjuder medlemmarna en mötesplats för gemenskap, personlig utveckling, glädje

Läs mer

Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin

Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Vill du vara med och skapa historia? Sedan juni 2012 pågår ett arbete som ska ge invånarna i Västra Götalandsregionen

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

socialdemokratins värderingar och S-kvinnors program och stadgar verka för ett samhälle där kvinnor och män är jämställda.

socialdemokratins värderingar och S-kvinnors program och stadgar verka för ett samhälle där kvinnor och män är jämställda. Nuvarande lydelse Förbund 1 Ändamål Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund, S-kvinnor, erkänner sig till den demokratiska socialismen, sådan den uttrycks i socialdemokratiska partiets program och stadgar.

Läs mer

3 (10) Senast justerade på årsmöte mars 2013

3 (10) Senast justerade på årsmöte mars 2013 2 (10) Innehåll 1 Arbetarekommunens uppgift... 3 2 Organisation... 3 3 Medlemskap i arbetarekommunen... 4 4 Avgifter... 4 5 Möten... 5 6 Arbetarekommunens valberedningar... 6 7 Arbetarekommunens styrelse...

Läs mer

Normalstadgar för avdelningar

Normalstadgar för avdelningar Normalstadgar för avdelningar 2016-03-02 Normalstadgar för avdelningar syftar till att utgöra ett stöd för avdelningens egna stadgar och förbundets stadgar är överordnade avdelningens stadgar. Dessa reviderade

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer