TILLVÄ XTRÄ DET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TILLVÄ XTRÄ DET 14-15.1.2014"

Transkript

1 TILLVÄ XTRÄ DET Fredrik Karlström Carita Weiss Björn Blomqvist Carin Holmquist Jan-Mikael von Schantz (Ylva Lindberg) Övriga deltagare: Johan Ehn, utbildnings- och kulturminister Edvard Johansson, rektor Högskolan på Åland Anders Ekström, VD Ålands Näringsliv Linnéa Johansson, avdelningschef näringsavdelningen Tema för dagarna är: Ålands innovationsstrategi Besök på Handelshögskolan i Stockholm och diskussion om Högskolan på Ålands roll i tillväxtpolitiken, en ny eventuell högskoleinkubator, olika samarbetsprojekt mellan HÅ & näringslivet för ökat entreprenörskap och hur vi kan använda högskolan som en dynamisk motor för ett innovativt Åland. Denna gång samlades Tillväxtrådet i sin roll som en expertgrupp som kan testa nya processer/tankar/utvecklingsidéer. Tisdag Kl Presentationer, Handelshögskolan i Stockholm, Direktionsrummet, Sveavägen Handelshögskolan (SSE), vice rektor Lars Strannegård inleder Stockholm School of Entrepreneurship (institut grundat av KTH, SSE, Karolinska institutet, Stockholms universitet och Konstfack), vice vd Rasmus Rahm inleder vi går till SSE Business Lab (företagsinkubator) för att se inkubatorn presentation av Labbet (vd Mikael Samuelsson inleder) Kl Lunch, Rolfs kök, Tegnérgatan 41 Kl Möte på Handelshögskolan i Stockholm Inledare: Edvard Johansson, Högskolan på Åland Reflektioner Anders Ekström, Ålands Näringsliv r.f. Diskussioner, reflektioner och förslag Kl Middag, restaurang Tradition, Tulegatan 10 Onsdag Hotell Birger Jarl, Tulegatan 8 Kl Google i Stockholm, Kungsbron 2 David Mothander (Nordic Policy Counsel på Google) inbjuder Tillväxtrådet till en diskussion om innovation, digitalisering och tillväxt Kl Lunch, Griffins Steakhouse, Klarabergsviadukten 67 Kl Esbriföreläsning, Unionens konferenslokal, Olof Palmes gata 17, Talare: Professor Alf Rehn, Åbo Akademi, Kan vi rädda innovationen från sig själv?

2 Sammanfattning och anteckningar ifrån tisdagen Kl Presentationer, Handelshögskolan i Stockholm, Direktionsrummet, Sveavägen Handelshögskolan (SSE), vice rektor Lars Strannegård inleder Privat högskola, näringslivstung styrelse tillsätter rektor (nuvarande Karl- Olof Hammarkvist) Knut Agaton Wallenberg startade Handels år 1909 Alla nivåer i en business school tillhandahålls 100 partnerföretag, endast 18 % statlig finansiering, 73,6 miljoner kronor tilldelas som en klumpsumma, resten privat finansierat. Undervisningen och forskningen har en stark koppling till affärer Sverige har det mest internationaliserade näringslivet och Handels har visionen att skapa ekonomer med internationell kompetens Rigour and relevance Just nu ca studenter, 10 program (det finns advisory boards till programmen), ca 20 donerade permanenta professurer Skandinaviens största business school, mycket utsatt för internationell konkurrens och rankad 20:e IFL chefsutbildning, affärsutveckling och ledarskapsutbildning (Jan- Mikael von Schantz var tidigare VD), deltagare årligen. IFL skräddarsyr även utvecklingsprogram för företag och organisationer. Vid sidan av handelshögskolan finns en sfär av olika institut som gör att man kan ta in forskare inom smala specialområden och genom det får Handels studenter tillgång till nischade föreläsare 98 % av studenterna är anställda efter 6 månader, 40 % utanför Sverige Ca 15 % blir företagare 98 % av lärarna har doktorsgrad, SSE har tre professorer i Nobelkommittén (lärarna har ca 50 % tid för forskning) SSE bygger sin styrka på [den internationella] litenheten och de fördelar de innebär med närhet (live upplevelse, det personliga mötet, interaktionen) mellan studenter och lärare samt djupt samarbete med näringslivet Den digitala strategin är att använda ny teknik för att få ut så mycket som möjligt av det fysiska mötet Strategiska diskussioner med näringslivet; vilka är de strategiska utmaningarna (t.ex. rekrytering i en viss bransch, brist på verkställande kompetens); Handels initierar forskning med tillgång till detaljerad företagsdata utbildning studenttillgång för företagen. Reflektioner: - Den täta relationen med näringslivet, dvs finansiärerna gör att det finns ett starkt ägarskap som månar om skolans framgång Stockholm School of Entrepreneurship, (institut grundat av KTH, SSE, Karolinska institutet, Stockholms universitet och Konstfack), vice vd Rasmus Rahm inleder Studenter från dessa fem olika lärosäten läser entreprenörskap tillsammans på SSES studenter på akademisk bas, SSES är en av de valbara kurserna i grundutbildningen Praktiskt entreprenörskap, studenterna arbetar med sina egna projekt

3 Det finns även icke-akademiska frivilliga föreläsningar för studenter (t.ex. förhandlingsteknik, presentationsteknik) 27 % av studenterna var år 2013 aktiva i bolagsstyrelser, ca 15 % blir företagare Viktigt internationellt samarbete med akademiska partners o Frågeställning: Ska det empiriska in tidigt i grundutbildningen eller slösas tiden bort som borde användas till teoretisk utbildning? o Startupday.se - entreprenörskapsevent i april 2014, ta med studenter från Åland och se vad det är och om det finns samarbetsmöjligheter presentation av SSE Business Lab (företagsinkubator), vd Mikael Samuelsson inleder : Koncentrerar sig bara på affär dvs försäljning, det spelar ingen roll vilken företagsidé det handlar om, det finns inget specifikt innovationskrav och det bör inte kosta så mycket De får sitta i SSE Business Lab i 8 månader och sedan ska de ut Trånga och enkla lokaler som uppmuntrar till möten och interaktion Minst en person i företaget måste ha den koppling till Handels (studenter) Labbet jobbar bara med team, inte med enskilda self employment vanligen 2-4 personer, skalbara idéer, nära till kund och under en kort tid i inkubatorn. Alla startar som AB, kronor aktiekapital Personalen hör till fakulteten, intagningen görs av styrelsen för SSE Business Lab (mestadels styrelseproffs) på basen av en presentation av en kort affärsplan. Intresserade studenter tar först kontakt med Mikael Samuelsson. Vad ingår i inkubatorn: genom partnerprogrammet juridisk rådgivning, finansieringsrådgivning, rådgivning om prissättning och säljkunskap i totalt 16 timmar, bredband, datorprogram och rum i åtta månader, fritt kaffe, coach från fakulteten (socialt stöd, kontroll och konflikthantering). Motiven för partnerföretagen är dels CSR, dels kontakt med potentiella kunder. Inkubatorn har haft 90 bolag sedan starten 2001 Överlevnadsgrad efter 5 år ca 75 %, vilket kanske är för högt Chansat ganska kraftigt på tjejer och unga, dvs tummat på någon av reglerna kort tid, skalbarhet, trovärdighet men om man tummat på reglerna har det visat sig att de inte överlever. Ungefär 2-3 sökande per plats, ca företag totalt samtidigt. Få ritualer: firar en bra affär, det finns ett företag som har suttit längre tid här och de har fått ett introduktionsansvar gentemot nya företag Nya företag tas in varje kvartal, det som inkubatorpersonal ofta gör på andra inkubatorer fås genom partnerföretag och från andra företag i inkubatorn, vilket gör det kostandseffektivt. En halvtidstjänst är kostnaden för att driva denna inkubator. Byter partnerföretag då och då Kostnad per skapat arbete i företagen: euro är ett aktiebolag som nu får kronor per år i donationer för hyra och personalkostnad.

4 De får inte göra affärer med sprit, narkotika, pornografi eller spel. Sökande måste ha studerat minst ett år före intagning. Handels har 60 % manliga studerande och 40 % kvinnor och det avspeglas i inkubatorn. Kl Möte på Handelshögskolan i Stockholm Inledare: Edvard Johansson, Högskolan på Åland o Den första tiden som rektor ägnades åt att lösa problem och att stabilisera ekonomin. Sedan har tid ägnats åt att fundera på inriktningarna. HÅ funderar mycket på hur man kan rekrytera studenter utanför Åland. Vilka faktorer är centrala när det gäller att göra HÅ till en viktig regionalekonomisk aktör troligen genom att öka volymen dvs antal studenter. Börjar med att bygga vidare på det man har. o Carin tror inte att det räcker med att bara öka antalet studenter, det gäller att få rätt personer och de kommer om utbildningen är bra. Varför inte ha en målsättning om studeranden? o Styrelsen har näringslivsrepresentanter, ca hälften av alla examensarbeten är rena beställningsarbeten från näringslivet. HÅ har 600 studenter. Ca hälften finns på de tre sjöfartslinjerna. Kom upp med konkreta förslag på vad vi går vidare med: 1) Finansiering, specialisering och organisation av HÅ o Budgetering sker idag utan bas i antal studenter eller studiepoäng, bör utvecklas men hur? o Testa med att ta betalt för några linjer med studieavgifter. Testa med en ny modell istället för att permanenta ändringar från början. o Avsätt pengar för att utveckla konkreta samarbeten med andra högskolor. o Gör saker enkelt och kör igång. o Närmare samarbete mellan näringsliv-skola-politik. o Lediga/billiga studentbostäder ger garanterat studenter. o Nuvarande organisation ska ändras men till vad? Det finns ett uppdrag om att föreslå hur HÅ ska bli mer självständig i förhållande till den allmänna förvaltningen. o HÅ ska användas till att utbilda för den åländska arbetsmarknaden och till att bli en dynamisk kraft i den åländska ekonomin. o Specialisera HÅ med inriktning på sjöfart, hälso- och sjukvård och ekonomi eller IT? Vad kan tas bort? Tydliggör om det ska finnas en specialisering? Vad krävs för att studenter ska välja HÅ som förstaval? Börja med ett område, sjöfart. Spetsa med att kombinera lärare och praktiker i undervisningen, forskande lärare. Ålands sjöfartsakademi spänner från gymnasienivån till högskolenivån. Specifikt på Åland är det stora inslaget av mycket passagerartrafik och is. Nautiskt ledarskap, hantering av stora passagerarvolymer och personal, isnavigering, skeppsbyggnad, maskin. o HÅ ska både vara en dragare för inflyttning genom studenter samtidigt som ålänningar kommer att fortsätta studera utanför Åland.

5 Sammanfattning: Business Lab och specialisera HÅ. o Idag kommer ca 50 % av studenterna från Åland. o Om HÅ ska specialisera sig på färre fokusområden borde man ingå partnerskap med lärosäten utanför Åland. o Kanske HÅ kan anställa personer som har dubbelanställning dvs också vid ett annat lärosäte? o Högskolan i Borås kan vara ett bra exempel för Åland. De lånar in experter från Göteborg och har en tydlig inriktning på det lokala näringslivet. o Utbudet på HÅ är yrkesinriktat. De stora programmen är sjöfart och hälso-och sjukvård. o LR ska utarbeta ett utbildningspolitiskt program till våren 2015 med beskrivning av hur systemet ser ut o Engelskspråkig sjöfartsutbildning en möjlig expansionsinriktning o Hur används HÅ av näringslivet? IT-företagen på Åland är väldigt små även om de i ett åländskt perspektiv är stora, finns redan etablerade praktikprogram. Rederibranschen har upplevt att relationen inte har varit så goda de senaste 10 åren. Konstgjorda gränser mellan ämnesområden och nivåer, oenighet om tidsplanering av praktik och kurser. Snedvridet utbildningsutbud med stort fokus på externa inriktningar som marknadsföring och media och för litet utbud av utbildade back-office yrkeskunniga som bokföring, juridik, IT, administration m.m. Eftersom åländska företag lyder under finsk lag måste personalen även kunna finska. Yrkesråd finns för alla program samt i styrelsen för HÅ finns näringslivsrepresentanter. Företag kan också vända sig till gymnasienivån för att synliggöra sig som framtida arbetsplatser. ÅN ser idag inte riktigt ett levande samarbete mellan näringsliv och HÅ. 2) Hur ska HÅ och näringsliv närma sig varandra; företagsinkubator, testlabb, genom styrningen och finansiering av utbildningen, gemensamma projekt vad? a. I Skövde har man Drivhuset där studenter gör konkret arbete i företag. b. På IT-sidan finns det kontrakterade praktikplatser 30 sv. c. Inom sjöfart och sjukvård krävs praktik för att få ut examen. 3) Kan vi med hänsyn till litenheten personer och skillnaden mellan en teknisk utvecklingsinkubator och en affärsinriktad inkubator fundera på om en åländsk företagsinkubator ska ligga på högskolenivå eller kan det vara på en lägre nivå. Eller något som går över gränserna gymnasium HÅ. a. Carin H tror på att lägga en företagsinkubator fristående vid HÅ likt SSE Business Labb. b. Hur få in den folkliga finansieringen? Crowd funding läggs in samtidigt i inkubatorverksamheten?

INNOVATION EN INNOVATIONSDRIVEN SAMHÄLLS- UTVECKLING I VÄRLDSKLASS

INNOVATION EN INNOVATIONSDRIVEN SAMHÄLLS- UTVECKLING I VÄRLDSKLASS INNOVATION Innovativa Jämtland/Härjedalen EN INNOVATIONSDRIVEN SAMHÄLLS- UTVECKLING I VÄRLDSKLASS 2025 Nordens Gröna Bälte - utveckling baserad på gränsresursen Sverige/Norge Uppdraget Evolutzion har för

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

Samordningsdelegationen för den svenskspråkiga högskoleutbildningen

Samordningsdelegationen för den svenskspråkiga högskoleutbildningen Samordningsdelegationen för den svenskspråkiga högskoleutbildningen Framtida studiepreferenser hos åländska studerande på gymnasialstadiet Catharina Lojander-Visapää 1 Förord På uppdrag av Samordningsdelegationen

Läs mer

KTH Företagssamverkan

KTH Företagssamverkan KTH Företagssamverkan KTH:s utbildning och forskning ska göra nytta i samhället KTH Företagssamverkan skapades den 1 juli 2008 genom att delar av KTH:s universitetsförvaltning bröts loss och bildade grunden

Läs mer

Klusterkapitalism, kan svenskar verkligen samverka?

Klusterkapitalism, kan svenskar verkligen samverka? Klusterkapitalism, kan svenskar verkligen samverka? Jag befinner mig på resa i Sverige och får då lite tid över att hinna med att skriva lite om innovation och entreprenörskapet i Sverige. De flesta tycker

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar emot praktikanter eller praoelever Innehållsförteckning, ipraktiken - företag Innehållsförteckning 3 Introduktion av Carola Lemne, VD Svenskt Näringsliv.

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Swecare Foundation 2013-05-31 0 Innehåll Inledning... 2 Bakgrund... 3 Uppdrag och Syfte... 4 Metod... 5 Definitioner

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström. Entreprenörskap. Starta eget med Drivhusets hjälp

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström. Entreprenörskap. Starta eget med Drivhusets hjälp Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström Entreprenörskap Starta eget med Drivhusets hjälp Företagsekonomi C-uppsats Termin: Handledare: Vt-2006 Lars Haglund

Läs mer

Skånsk ledarskapsakademi med genus i fokus

Skånsk ledarskapsakademi med genus i fokus LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN Landskapsvård i Skåne 1998 LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN Rapportserien Skåne i utveckling Skånsk ledarskapsakademi med genus i fokus En förstudie av Sara Dalfelt Rapport nr 00:11

Läs mer

Joachim Davidsson Liberal debattör inom innovation & entreprenörskap

Joachim Davidsson Liberal debattör inom innovation & entreprenörskap Vad är kärnan i den svenska paradoxen? Precis hemma igen från en liten resa i Sverige men åker bort till Kina igen senare i veckan. Har som många av er andra följt Almedalsveckan i Gotland, försökt se

Läs mer

Hur kan mer effektiva stöd utformas för att få fram livskraftiga nya och unga företag?

Hur kan mer effektiva stöd utformas för att få fram livskraftiga nya och unga företag? Hur kan mer effektiva stöd utformas för att få fram livskraftiga nya och unga företag? 1 Förord Ett stort intresse finns kring hur nya företag uppkommer och växer över tiden. Många insatser har gjorts

Läs mer

Rapport 2013:4. Kunskapsklyftan HÖGSKOLAN SOM FÖRETAGEN INTE SER

Rapport 2013:4. Kunskapsklyftan HÖGSKOLAN SOM FÖRETAGEN INTE SER Rapport 2013:4 Kunskapsklyftan HÖGSKOLAN SOM FÖRETAGEN INTE SER Kunskapsklyftan - Högskolan som företagen inte ser är publicerad av Västsvenska Handelskammaren 2013. Citera oss gärna men ange källa. Författare

Läs mer

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil Förstudie i-lift Summering Denna rapport sammanfattar den förstudie som bedrivits i regi av Lunds NyföretagarCentrum under våren och hösten 2014 i syfte om att utreda och utvärdera behovet och möjligheten

Läs mer

Utbildningspolitiskt program

Utbildningspolitiskt program Utbildningspolitiskt program 2012 Ämnespolitiskt program antaget av Centerstudenters förbundsstämma 20-22 april 2012, Stockholm. Programmet redogör för Centerstudenters syn på den högre utbildningen och

Läs mer

Minnesanteckningar 2012- års UniLink-konferens Det interna arbetet med uppdragsutbildning

Minnesanteckningar 2012- års UniLink-konferens Det interna arbetet med uppdragsutbildning Minnesanteckningar 2012- års UniLink-konferens Det interna arbetet med uppdragsutbildning Detta är minnesanteckningar och vi friskriver oss ifrån eventuella missuppfattningar rörande frågor och svar. I

Läs mer

Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30

Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30 Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30 2 Innehåll Sammanfattning... 4 Bakgrundsbeskrivning, skäl

Läs mer

VinnVinn. Användarhandbok. Entreprenörspåret Business Arena Imaging. Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg

VinnVinn. Användarhandbok. Entreprenörspåret Business Arena Imaging. Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg VinnVinn Användarhandbok Entreprenörspåret Business Arena Imaging Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg VINNVINN Handbok E-spåret 2 (41) Version 0.8 Förord Denna handbok är en fortsättning på den tidigare

Läs mer

En politik för innovation, entreprenörskap och tillväxt

En politik för innovation, entreprenörskap och tillväxt En politik för innovation, entreprenörskap och tillväxt Innovationspolitik en politik för innovation, entreprenörskap och tillväxt Innehållsförteckning Förord................................................5

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Jönköping Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton

Läs mer

Tjänsteinkubatorn. - Utvecklingsstöd för tjänsteinnovationer - Version: 1 den 11 juni 2009. Thomas Arctaedius, Tommy Bergkvist, Ulf Eriksson,

Tjänsteinkubatorn. - Utvecklingsstöd för tjänsteinnovationer - Version: 1 den 11 juni 2009. Thomas Arctaedius, Tommy Bergkvist, Ulf Eriksson, Tjänsteinkubatorn - Utvecklingsstöd för tjänsteinnovationer - Version: 1 den 11 juni 2009 Thomas Arctaedius, Tommy Bergkvist, Ulf Eriksson, Ulrika Hedby och David Lundborg SU Dnr: 301-0024-09 Stockholms

Läs mer

Handelshögskolan i Stockholm. Ekonomie kandidatprogram

Handelshögskolan i Stockholm. Ekonomie kandidatprogram Handelshögskolan i Stockholm Ekonomie kandidatprogram Resan börjar här Vill du utveckla dina talanger och förmågor och använda dem till viktiga saker? Då kanske Handelshögskolan är något för dig. Handelshögskolan

Läs mer

Lärande utvärdering av ESF-projekt Dnr 2010-3010052

Lärande utvärdering av ESF-projekt Dnr 2010-3010052 Lärande utvärdering av ESF-projekt Dnr 2010-3010052 Slutrapport 23 december 2013 Dr Tommy Bergkvist tommy.bergkvist@s-m-i.net www.s-m-i.net Förord Projektet CSES Center för Socialt Entreprenörskap Stockholm,

Läs mer

Svenska företagsinkubatorer - Gemensamma framgångsfaktorer

Svenska företagsinkubatorer - Gemensamma framgångsfaktorer Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) inom och Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 130 Svenska företagsinkubatorer - Gemensamma framgångsfaktorer

Läs mer

Programförklaring till ett HR-Center - Sammanfattning

Programförklaring till ett HR-Center - Sammanfattning Programförklaring till ett HR-Center - Sammanfattning Sammanfattning av dokumentation från workshop den 7 april 2011 Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattning programförklaring till ett HR-Center...

Läs mer

Innovationssystemet i Västra Götaland

Innovationssystemet i Västra Götaland RAPPORT TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2008:02 Innovationssystemet i Västra Götaland En analys av utbud och efterfrågan Innehåll FÖRORD... 3 SAMMANFATTNING... 4 1 INLEDNING... 7 UPPDRAGET... 7 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Uppdragsutbildning: Möjligheter och hinder

Uppdragsutbildning: Möjligheter och hinder maj 2013 Patrick Krassén Uppdragsutbildning: Möjligheter och hinder Innehåll Bakgrund till rapporten... 2 Sammanfattning och slutsatser av underlagsrapporten.... 4 1 Inledning... 6 1.1 Om uppdragsutbildning...

Läs mer

Reflektioner om strategisk internationalisering

Reflektioner om strategisk internationalisering Reflektioner om strategisk internationalisering Forum för internationalisering anordnar i samarbete med Universitets- och högskolerådet ett seminarium den 19:e augusti om strategisk internationalisering.

Läs mer

Från idé till applikation

Från idé till applikation Denna bilaga är en annons från NextMedia Framtidens Forskning Från idé till applikation Spetskompetens viktigt för Sverige Forskning prioritet för regeringen Att finna framtidens forskningsledare Svensk-japanskt

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 STIFTELSEN FÖR KUNSKAPS- OCH KOMPETENSUTVECKLING

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 STIFTELSEN FÖR KUNSKAPS- OCH KOMPETENSUTVECKLING Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 STIFTELSEN FÖR KUNSKAPS- OCH KOMPETENSUTVECKLING Idé, projektledning och grafisk formgivning: Yra Skribent: Michael Ivarsson Foto: Johan Olsson Tryck: Åtta45,

Läs mer