HÖGSKOLEARRANGEMANG Temadagar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÖGSKOLEARRANGEMANG Temadagar"

Transkript

1 Johannelunds teologiska högskola PM Johannelund Theological Seminary SCHEMA våren 2011 Välkommen till en ny termin! I schemat finns de kurser som ingår i prästutbildningsprogrammen, högskolekurser, pastorala moment, temadagar och annat. Utöver det som ingår i programmen erbjuder Johannelund ytterligare kurser eller arrangemang varav en del är kopplade till Centrum för utveckling. Några nyheter inför terminen i korthet Bibelskolan i vår har 18 deltagare. Vårens kurs startar den 17 januari och avslutas den 6 maj. Bibelskolans 40-årsjubileum firas den 12 april kl Johannelunds bibelskola är med sina 40 år en bland de äldsta i landet! Praxisterminen går enligt gammal studieordning för sista gången våren Nästa Praxistermin i ny studieordning ges höstterminen Johannelund säljer rum! Inför att Johannelund fyller 150 år 2012, så vill vi kunna renovera högskolan. Därför säljer vi rum, d.v.s att föreningar, församlingar och privatpersoner kan få ge en gåva och köpa ett rum och få det uppkallat efter givaren. Broschyrer för detta finns vid expeditionen. Just nu har det sålts rum för ca kr vilket vi är glada för, men ännu finns det fler rum att köpa! Studierum behövs. Om det inte är undervisning i en lärosal kan man sitta där och studera. Men om en pågående undervisning behöver grupprum så har de företräde till lärosalen. Peter Andersson vår vaktmästare städar alla lärosalar på eftermiddagstid och under städningen kan man inte sitta kvar och studera men väl när städningen är klar. Glöm inte att pelarsalen finns! Den kan med fördel användas som studieplats. Studieplatser behövs. Under våren planeras att ordna studieplatser utanför lärosal 4 och lärosal 2. Telefonsvarare för sjukanmälan tel. 018/ Avlyssning sker dagligen kl På hemsidan finns aktuellt schema, temadagar, aktuella PM mm. HÖGSKOLEARRANGEMANG Temadagar 17/2 kl Roseniusföreläsningar Lärare på Johannelund föreläser om sin forskning. Se anslag. 30/3 kl Advisory boards medlemmar föreläser. Advisory board, en grupp människor med stor kompetens vad gäller sina ämnen och högskoleutbildning, hjälper Johannelund att utvecklas som högskola och utbildning genom ett antal regelbundna konsultationer. Medlemmarna i Advisory board kommer under sitt sista besök att föreläsa om sina egna ämnen och sin egen forskning. Se anslag för tider, ämnen och föreläsare. 12/4 kl Nyandlighet bara metod eller mer? Siv Bergman - om sin egen väg från nyandlighet till kristen tro. Hur kan kyrkan möta människor i nyandlighet med ett konstruktivt förhållningssätt? Fika LarsOlov Eriksson Genomgång av bibeltexter med bäring på nyandlighet Klas Lundström Synkretism och hur kyrkor kan hantera synkretism? Lunch Lars Westberg, präst EFS Alingsås - Hur påverkar nyandligheten kristna miljöer? Hur bearbetar man genom genom samtal/förbön Torbjörn Frej Karmel eller Aeropagen? Hur presenterar man evangeliet för nyandliga? Fika Paneldebatt mellan alla föreläsare. Moderator Erika Cyrillus. Gästföreläsning 25/1 kl The Heavens Opened : Cosmological and Theological Transformation in Luke and Acts Dr Steve Walton (London School of Theology) I Övre salen, Johannelunds teologiska högskola. Forskarseminarier Varje termin arrangeras forskarseminarier för lärare och studenter och andra intresserade. Se anslag för ämne och tid. 1

2 PROFILKURSER/PASTORALA ARRANGEMANG En DF:are per termin Den 10/2 kl får Johannelund besök av distriktsföreståndare Björn Westerlund, EFS Mittnorrland. Distriktsföreståndaren väljer ämne att tala om, presenterar EFS Mittnorrland samt leder oss i en kort andakt. En biskop per termin Den 10/5 kl får Johannelund besök av Västerås stifts biskop, Thomas Söderberg. Biskopen väljer ämne att tala om samt presenterar Västerås stift. En folkhögskolerektor per termin Den 28/4 kl får Johannelund besök av rektor Göran Vikström, Hagabergs folkhögskola som berättar om folkhögskolans möjligheter och möjligheten att bli lärare på folkhögskola samt leder oss i en kort andakt. De som är mer intresserade kan träffa Göran Vikström mer direkt efter lunch. Stiftsadjunktbesök Den 8/2 kl gästas Johannelund av Martin Alexandersson, ny ansvarig för prästantagning i EFS. Besöken är ett led i att utveckla kontakterna och samarbetet med respektive stift/efs, informera om utbildningen på Johannelund samt att samtala om vad som är aktuellt i respektive stift/efs. Missionsmorgon Vissa förmiddagar har morgonbönen istället formen av missionsmorgon. Se anslag. Vid varje missionsmorgon finns det möjlighet att ge kollekt till studentkårens beslutade projekt. Morgonböner Under våren kommer Praxisterminen att leda morgonbönerna måndagar och fredagar, vilka samtidigt fungerar som lärotillfällen för korta predikoövningar. En lärare är handledare och handledning sker under kafferasten. Lista med bibeltexter för alla morgonböner är utdelad till varje årskurs. Morgonbönen bör i första hand knyta an till den bibeltext som finns i textschemat. Rullande schema för morgonbönsansvar: Måndag Student Tisdag Mässa. Onsdag Personal Torsdag Bön årskursvis Fredag Student Vår förhoppning är att dessa samlingar skall vara ett stöd för det egna andakts och bönelivet. Närvaro förutsätts av alla prästutbildningsprograms studenter som har undervisning på Johannelund under förmiddagar. Klipp ur PM om Johannelunds spiritualitetsprogram: Morgonböner Måndagar och fredagar leds morgonbönen vanligen av studenter. För studenter i åk 2, 3 och 5 utgör dessa morgonböner även lärotillfällen med en lärare som handledare. Onsdagar leds morgonbönen i regel av någon av lärarna, men kan ledas av för tillfället inbjuden gäst. Alla lärare har gemensamt ansvar för och fördelar morgonbönerna för onsdagar. Tisdagsmässor är delvis också lärotillfällen. Mål: att mässorna ska spegla Johannelunds profil på ett mångfaldigt sätt. Ansvarig präst handleder den student eller de tre studenter som har uppgifter i mässan. En student håller beredelseord, leder lovsägelse och prefation, ber tackbön, sätter psalmer samt ansvarar för kontakter med lärare, musiker och medstudenter innan mässan. Detta är sista delen av en progression att leda mässa d.v.s att få ta ett helhetsansvar så långt det går. Student två läser dagens bibeltext och den tredje studenten leder förbön. ÖVRIGA PROFILAKTIVITETER Bön Bönekommittén ansvarar för bönerummet, bönedagar och bönenätter. Bönekommittén leds av Lena Olsson. Vårens hemaftnar 12/4 kl Jubileumshemafton för bibelskolan som firar 40 år! 11/5 kl Praxisterminen ansvarar för programmet. 2

3 NYTTIGT ATT VETA Betygsättning av kurser med graderade betyg (ur PM för betygsättning) För de kurser där graderade betyg delas ut gäller följande: 1) Information angående aktuella kriterier/krav för godkänd respektive väl godkänd skall finnas tillgänglig för studenten före examinationen. 2) Även vid nytt examinationstillfälle/omtentamen med ny skrivning tillämpas graderade betyg med stegen underkänd, godkänd och väl godkänd. 3) Vid hemtentamen gäller att för betyget väl godkänd krävs förutom uppnått resultat dessutom att tentamen är inlämnad inom angiven tid. Senare inlämning medför att betyget inte kan bli högre än godkänd. Omtentamen kan ske vecka 22/23 respektive vecka 33 eller enl.ök. Anmäl dig hos aktuell lärare. Rester på PM uppgifter eller liknande kan inlämnas fortlöpande under terminen. Expeditionens öppettider Expeditionen är öppen måndag fredag samt Studierektor I, Åsa Granath, har mottagningstid måndag-fredag kl eller efter ö.k. Studierektor II, Margareta Westin Olsson, har mottagningstid måndag-fredag mellan eller efter ö.k. Samtliga anställda kan nås via skriftliga meddelanden i respektive fack på expeditionen eller via e-post Rutiner för kopiering Kurskompendier till vissa kurser kan köpas genom läraren. Enstaka kopior i undervisningen kopieras och bekostas av studenten. Detta sker: a) I första hand genom att läraren, i aktuell lärosal, lägger en pärm med material som studenterna får kopiera ifrån. b) I andra hand genom att köpa kopior direkt från läraren. Av ekonomiska skäl idkas återhållsamhet med att dela ut kopierat arbetsmaterial. För bibelskolan gäller att kopior i rimlig omfattning delas ut utan ersättning. Detta gäller inte större kompendier då gäller rutiner som ovan. Lokaler och lärosalsfördelning Alla årskurser har en egen baslärosal enligt nedan, men vissa ändringar kan bli aktuella vid kortkurser och externa bokningar. Följ därför med i lokalschemat för aktuell fjortondagarsperiod. Det sitter anslaget på Johannelunds högskolas anslagstavla vid trappan upp till lärosalarna. Ändringar meddelas endast där. Åk 1 Se lokalöversikten på anslagstavlan Åk 2 Lärosal 1 Åk 3:5,5 3:4,5 Lärosal 2 Åk4 Lärosal 3 Praxisterminen Övre salen Bibelskolan Lärosal 4 Lokalbokningspärmen finns på expeditionen. Inga schemaändringar får göras utan att ansvarig lärare har kontrollerat att lokal finns tillgånglig och gjort ny lokalbokning i pärmen. AV-utrustning finns i AV-förrådet i källaren samt i skåpen vid telefonhytten på vån 2. Utrustningen bokas i bokningspärm på expeditionen. Återställ utrustningen efter användning. Gröna rummet är tillgängligt endast för bokade samlingar. Lokalbokningar i Lötenkyrkan under schemalagd tid sker via studierektor I, Åsa Granath. Lötenkyrkans gymnastiksal är bokad för Johannelunds studenter varje onsdag kl Studentkåren Ansvarar för en rad praktiska uppgifter fördelade på studentkårens ämbetsinnehavare. Atjoo Omar-Ud-Din, Biblioteket Johan Lundberg, Kafftan Patrik Hallgren, Högskolestyrelsen Malin Söderstjerna, Ikonom Markus Holmström, JÄMO Marcus Landegren Thurfjell, Missionsombud Peter Stenman, Skyddsängel Simon Delfin, Bohem Petrus Halvarsson. 3

4 Övrigt Vissa kursmoment kan ligga utanför Johannelund. Kostnader för dessa planeras i samverkan med läraren. Sammanställning av alla kursutvärderingar sätts i särskild pärm på expeditionen. Studenter har tillgång till pärmen genom expeditionen på förfrågan. Spara kursöversikter, litteraturlistor och kursplaner under och efter studietiden! Detta material kan underlätta mycket för dig själv om du senare önskar att tillgodoräkna kurser i något annat sammanhang. Schematider Måndag, onsdag, torsdag, fredag: Tisdagar: Undervisningspass Mässa Morgonbön Undervisningspass Rast. Kaffe i Kafernaum Rast Undervisningspass Lunch Undervisningspass Rast. Kaffe i matsalen Undervisningspass 7-8 Kort rast i varje dubbelpass enligt lärarens anvisning. Personal i tjänst under våren 2011 Använd gärna personalens direktnummer. Signatur Namn och titel Ansvarsområde Telefonnummer PA Peter Andersson vaktmästare Vaktmästeri LB Lisa Buratti, vik. högskoleadjunkt Historisk praktisk teologi och Exegetisk teologi ACF Anna Cavrell Frisell, högskoleadministratör Expeditionen LOE LarsOlov Eriksson, högskolelektor Exegetisk teologi ÅG Åsa Granath, studierektor I Studierektor, högskoleutbildning SG Staffan Grenstedt, lektor tjl 1/ juni 2011 Historisk praktisk teologi JK Jan Kristoffersson, ekonomihandläggare Ekonomi TL Torbjörn Larspers, prorektor Historisk praktisk teologi ML Maria Lindberg, högskoleadjunkt Historisk praktisk teologi Elisabet Holmström visstidsanställd 40 % Biblioteket KL Klas Lundström, högskolelektor Historisk praktisk teologi EL Erik Lystedt, bibliotekarie 50% Biblioteket TOM Tommy Mellberg, högskoleadjunkt 40 % Systematisk teologi TN Tomas Nygren, rektor Högskolelektor Systematisk teologi AN Annett Norström, värdinna Inre miljö på Johannelund LO Lena Olsson, högskoleadjunkt Religionspedagogik, Centrum för utveckling LN Leif Nordenstorm högskolelektor 10% Religionshistoria A-kursen BP Berne Persliden, Direktor Centrum för Utveckling MWO Margareta Westin Olsson, högskoleadjunkt, Historisk praktisk teologi, studierektor II studierektor pastoral utbildning MS Mark Sluys, högskolelektor Systematisk teologi JS James Starr, högskolelektor Exegetisk teologi LGS Lars-Göran Sundberg, högskolelektor 60% Historisk praktisk teologi, Själavård ET Elin Tyrberg 50 % Lokalvård Fax Johannelund Växel Sjukanmälan Timlärare MLA Marita Leijel Arnell Psykiatri LNi Lars-Edvin Nilsing Själavård 4

5 Johannelunds teologiska högskola läsåret 2010/2011 VT 2011 Vår (avgångsklasser) (övriga årskurser samt fristående kurser) (Bibelskola i samverkan m Hagabergs fhsk). Höst (årskurs 1) (åk 2-5) (fristående kurser) (Bibelskola i samverkan m Hagabergs fhsk) Särskilda arrangemang Gästföreläsning Dr Steve Walton 25/1 kl Roseniusföreläsning Torsdag 17/2 kl Lärare vid Johannelund föreläser om sin forskning Gästföreläsningar: Advisory boards medlemmar 30/3 kl föreläser Temadag: Nyandlighet - bara metod eller mer? 12/4 kl En biskop per termin: Biskop Thomas Söderberg, Västerås 10/5 kl En distriktsföreståndare per termin: Björn Westerlund, EFS Mittnorrland 10/2 kl En folkhögskolerektor per termin: Göran Vikström, Hagabergs folkhögskola, Södertälje 28/4 kl samt utförligare info kl En stiftsadjunkt per termin: Martin Alexandersson, EFS prästantagning 8/2 kl Hemafton 12/4 och 11/5 Missionsmorgon Några gånger per termin. Se anslag Dag för bön. Bönekommittén ansvarar. Se anslag. Fältstudium åk 2 (PA) 5-22/5 Fälstudium åk 4 (PB) 21/2-13/3 Internatdygn EFS prästkandidater 11-12/3 Stilla dagar/retreat Praxisterminen 18-20/5 Studentkårens möten i resp. årskurs V 4-6, v 10/11 och v 17. Se schemat! Kan flyttas enligt överenskommelse i klassen. Sista dag för ansökan till programutbildningarna 15 april Sista dag för ansökan till höstens bibelskola 15 maj Sista dag för inlämning av uppgifter och rester Gäller avgångsklasserna! Fre 6 maj Skidresa Transtrand, Bibelskolan 7-11/2 Stiftelsegrupp EFS Se anslag Bibelskolans avslutning i Lötenkyrkan 6/5 kl 9.00 Supé för avgångsklasserna och inbjudna gäster 25/5 kl Läsårets avslutning med gudstjänst i Lötenkyrkan 27/5 kl 9.00 Undervisningsfritt Omtenta? 21/4 (Skärtorsdag) V 22/ 23 eller v 33 enl överenskommelse m läraren Sammanträden och personalsamlingar Johannelunds högskolestyrelse 4/3 och 6/5. Personalen äter lunch med högskolestyrelsen 4/3. Kollegiets sammanträden 26/1, 16/2, 16/3, 27/4, 11/5, 7-9/6 Personalinfo varje onsdag kl Samt vissa onsdagar kl Personallunch onsdagar kl

6 Fristående kurser: se separata anslag EXEGETISK teologi: Nya testamentet Gamla testamentet, icke-språklig inriktning: Pentateuken 7,5 hp Gamla testamentet, icke-språklig inriktning: Psaltaren 7,5 hp Gamla testamentet SYSTEMATISK teologi: HISTORISK PRAKTISK teologi: Lärare och examinator teol dr James Starr Lärare och examinator docent LarsOlov Eriksson 25/1 kl 9-12 samt 19/4 kl Lärare och examinator docent LarsOlov Eriksson 25/1 kl samt 28/4 kl Lärare och examinator docent LarsOlov Eriksson Lärare och examinator teol dr Tomas Nygren Lärare och examinator teol dr Klas Lundström, Ph D Lars-Göran Sundberg och lektor Leif Nordenstorm Efter anmälan kontaktas läraren för läsanvisningar och examinationsuppgifter. Centrum för utveckling: Undervisning i ledarskap för praxisterminen Våren 2011 Yrkesmässig grupphandledning för nyanställda inom Våren 2011 EFS Workshop Capital, Faith and Business 1-2 april Fortbildning i själavård för präster i Karlstad stift Våren 2011 Grupphandledning för EFS distriktsföreståndare 12/2, 13/4 Levande målskrivningsprocess på Johannelund Våren 2011 Fundraising-projekt på Johannelund Våren 2011 Coach och mentorsstöd enligt uppdrag Våren 2011 Examinator Chefs och ledarskapsutbildning Våren 2011 Uppdragsutbildning, samverkanskurser samt externa arrangemang Chefs- och ledarskapsutbildning, 30 hp. Uppdragsutbildning för Svenska Kyrkans Församlingsförbund. Återsamling / fortbildning avgångsklass åk 5, vt 10 Vuxnas Väg Kursrunda 13: 19-20/1, 4-5/5 Kursrunda 14: 13-14/4 Examinator: Berne Persliden 28/3-1/4. På Stjärnholms stiftsgård MWO, TN 5-6/4. Värd MWO För Praxisterminen vid jth, pedagogutbildningen, diakonutbildningen och PIUS. Dessutom: Tidskriften ingång Johannelunds teologiska skriftserie I första hand artiklar producerade av Johannelunds studenter och lärare. Ansvarig utgivare: LarsOlov Eriksson. Redaktör: Klas Lundström 4 utgivningar per år. Köp lösnummer på expeditionen eller bli prenumerant!

Studieplaner. teologiska högskola. Johannelunds. teologiska högskola

Studieplaner. teologiska högskola. Johannelunds. teologiska högskola J Johannelunds teologiska högskola teologiska högskola Studieplaner för integrerad prästutbildning för tjänst i Svenska Kyrkan och EFS Läsåret 2011-2012 1 Välkommen till Johannelund! Johannelunds teologiska

Läs mer

STUDIEHANDBOK HT 2015. för teologistudenter

STUDIEHANDBOK HT 2015. för teologistudenter STUDIEHANDBOK HT 2015 för teologistudenter Välkommen som teologistudent! Vid Ersta Sköndal högskola bedrivs utbildning och forskning inom vårdvetenskap, socialt arbete, psykoterapi, teologi, kyrkomusik

Läs mer

Kurser inom ÖTH 2017/2018

Kurser inom ÖTH 2017/2018 Kurser inom ÖTH 2017/2018 Välkommen att söka kurser i ÖTHs utbud av intressanta kurser. Kurserna läses i första hand inom program vid ÖTH men vissa kan även sökas som fristående kurs. Länk till webbansökan

Läs mer

PM för prästantagning

PM för prästantagning PM för prästantagning i EFS VIGNINGSLÖFTEN FÖR PRÄSTER Vill ni i Guds den treeniges namn åtaga er uppdraget att vara präst och utöva detta så, att Gud blir ärad, kyrkan uppbyggd och Guds vilja förverkligad

Läs mer

Delkursplan för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN

Delkursplan för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN Delkursplan för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN (engelsk benämning Introduction, FL, 3 ECTS) Utbildningsnivå: Delkursen ges i kursen Sociologi I Giltig fr o m: Vårterminen 2009 Poäng: Delkursen omfattar

Läs mer

Kurser inom ÖTH 2015/2016

Kurser inom ÖTH 2015/2016 Kurser inom ÖTH 2015/2016 Välkommen att söka kurser i ÖTHs utbud av intressanta kurser. Kurserna läses i första hand inom program vid ÖTH men vissa kan även sökas som fristående kurs. Ansökningsblankett

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

Övergångsregler för blivande präster

Övergångsregler för blivande präster Övergångsregler för blivande präster Pastoralteologisk utbildning Pastoralteologisk utbildning för blivande präster ges till och med vårterminen 2014 av de båda pastoralinstituten i Uppsala och Lund. Från

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

Välkommen till kursen!! Kurs- och momentintroduktion; Moment 1, Omvårdnad & Moment 2, VFU pingpong, gruppindelningar ANA

Välkommen till kursen!! Kurs- och momentintroduktion; Moment 1, Omvårdnad & Moment 2, VFU pingpong, gruppindelningar ANA Schema T5 Vård vid akuta sjukdomstillstånd 15 hp, Campus VT 2017 vecka 3-12. Kursansvarig och ansvarig för moment 1 och moment 2 (VFU)/grupp B; Christina Takman, leg. ssk, fil. dr. ansvarig moment 2 (VFU)/grupp

Läs mer

Personalvetenskaplig integration och praktik 15 hp

Personalvetenskaplig integration och praktik 15 hp Anvisningar och schema Personalvetenskaplig integration och praktik 15 hp Integrating Human Resource Management with Internship 15 ECTS 2 september 2013 22 november 2013 Innehållsförteckning KURSANVISNINGAR...

Läs mer

Johannelunds teologiska högskola 2012-06-29 PM ALLMÄNNA RUTINER för studerande

Johannelunds teologiska högskola 2012-06-29 PM ALLMÄNNA RUTINER för studerande Johannelunds teologiska högskola 2012-06-29 PM ALLMÄNNA RUTINER för studerande ADRESS ANDAKTSRUM ANSLAGSTAVLOR Vi ber dig hålla oss uppdaterade om din bostads- och e-postadress samt mobilnummer! Terminsaktuell

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

2015-04-22 KURSBESKRIVNING DELKURS C GRUNDKURS KRIGSVETENSKAP HT 2015 STRIDSKRAFTER OCH OPERATIV PLANERING

2015-04-22 KURSBESKRIVNING DELKURS C GRUNDKURS KRIGSVETENSKAP HT 2015 STRIDSKRAFTER OCH OPERATIV PLANERING KURSBESKRIVNING DELKURS C GRUNDKURS KRIGSVETENSKAP HT 2015 STRIDSKRAFTER OCH OPERATIV PLANERING KURSBESKRIVNING 2 (10) Innehållsförteckning 1. Genomförande i stort 2. Undervisningsform 3. Kursmaterial

Läs mer

LÄSÅRET 2015/2016. Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016

LÄSÅRET 2015/2016. Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016 LÄSÅRET 2015/2016 Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016 Lovdagar Lov v. 44 Vinterlov v.10 Påsklov v. 13 Lovdag 6/5 Skolans postadress: HÄRNÖSANDS GYMNASIUM Box 54

Läs mer

2009-12-03. Bästa kursdeltagare!

2009-12-03. Bästa kursdeltagare! Kursledare: helsjo@ki.se 08-616 50 66 Bästa kursdeltagare! Välkommen att börja din specialistutbildning hos oss. Utbildningen bedrivs av Institutionen för klinisk forskning och utbildning på Södersjukhuset

Läs mer

Kungshögaskolan Tider och program för läsårets sista veckor

Kungshögaskolan Tider och program för läsårets sista veckor Kungshögaskolan Tider och program för läsårets sista veckor 14/5 onsdag Preliminär anmälan till prövning av satt betyg E-B (prövning för högre betyg, kostnad 500kr. Anmälan på klasslista genom mentor.

Läs mer

Kursinformation - TEIO 61, Industriell organisation grundkurs

Kursinformation - TEIO 61, Industriell organisation grundkurs Tekniska högskolan vid Linköpings universitet 2015-01-19 Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Projekt, Innovationer och Kursinformation - TEIO 61, Industriell organisation grundkurs Välkomna

Läs mer

ATT STUDERA VID NEWMANINSTITUTET Att studera vid en högskola eller ett universitet ställer stora krav på egen planering och egna initiativ, men vi

ATT STUDERA VID NEWMANINSTITUTET Att studera vid en högskola eller ett universitet ställer stora krav på egen planering och egna initiativ, men vi ATT STUDERA VID NEWMANINSTITUTET Att studera vid en högskola eller ett universitet ställer stora krav på egen planering och egna initiativ, men vi hoppas att du också ska finna att du kan få den assistans

Läs mer

Anvisningar och schema till kursen PSYKIATRI (7,5 HP) 2013-04- 05/JB

Anvisningar och schema till kursen PSYKIATRI (7,5 HP) 2013-04- 05/JB STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologiska institutionen Psykologprogrammet Termin 4, vt 2013 Anvisningar och schema till kursen PSYKIATRI (7,5 HP) 2013-04- 05/JB 4.2 Psykiatri, 7,5 hp Delkurs inom kurs 4, Personlighetspsykologi

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET NS1230 Danska, fortsättningskurs, 15 högskolepoäng Danish, Intermediate Course, 15 higher education Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

Retreater. andlig vägledning. Vägar till stillhet våren 2013. vandringar bön & meditation

Retreater. andlig vägledning. Vägar till stillhet våren 2013. vandringar bön & meditation & Retreater andlig vägledning vandringar bön & meditation Vägar till stillhet våren 2013 Att låta stillheten få vara en del av våra liv I en tid där tempot ofta är högt, kraven stora och intrycken flödar

Läs mer

Sjuksköterskeprogrammet, HT 2014, Termin 6, campus Umeå Kurs: Ledarskap i vården II, 3,0 hp Kurskod: 3OM280 * på schemat =obligatoriskt moment

Sjuksköterskeprogrammet, HT 2014, Termin 6, campus Umeå Kurs: Ledarskap i vården II, 3,0 hp Kurskod: 3OM280 * på schemat =obligatoriskt moment UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för omvårdnad Kursansvarig: Tel: 090-786 9866 E-mail: birgitta.jonsson@umu.se Senast ändrat: 2014-06-02 Sjuksköterskeprogrammet, HT 2014, Termin 6, campus Umeå Kurs: Ledarskap

Läs mer

Institutionen för geografi och ekonomisk historia Hans Jörgensen Kursmanual

Institutionen för geografi och ekonomisk historia Hans Jörgensen Kursmanual Institutionen för geografi och ekonomisk historia Hans Jörgensen 090-786 5505 hans.jorgensen@ekhist.umu.se Kursmanual Samhällsvetarprogrammets baskurs Höstterminen 2013 OBSERVERA ATT VISSA ÄNDRINGAR KAN

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET NS1231 Danska, fortsättningskurs 2, 15 högskolepoäng Danish, Intermediate Course 2, 15 higher education Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

Göteborgs universitet Institutionen för pedagogik och didaktik KURSLEDARGUIDE. Checklista. Reviderad vt 2010

Göteborgs universitet Institutionen för pedagogik och didaktik KURSLEDARGUIDE. Checklista. Reviderad vt 2010 Göteborgs universitet Institutionen för pedagogik och didaktik KURSLEDARGUIDE Checklista Reviderad vt 2010 Bilagor finns på IPDs intranät ( http://www.ipd.gu.se/intranet/utbildning/kursledarguide ) Riktlinjer

Läs mer

Personalvetenskaplig integration och praktik 15 hp

Personalvetenskaplig integration och praktik 15 hp Anvisningar och schema Personalvetenskaplig integration och praktik 15 hp Integrating Human Resource Management with Internship 15 ECTS 20 januari 2015 20 mars 2015 Viktiga datum 150105 17:00 Undertecknad

Läs mer

Medie- och kommunikationsvetenskap A Delkurs 2: Medieanalys 7,5 ects

Medie- och kommunikationsvetenskap A Delkurs 2: Medieanalys 7,5 ects Medie- och kommunikationsvetenskap A Delkurs 2: Medieanalys 7,5 ects 1 KURSINFORMATION Välkomna till kursen i Medieanalys som ges inom ramen för MKV A. Här är lite information om vilken inriktning kursen

Läs mer

Schema grundkursen 2010 Tema Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Övrigt. Droginfo (Sal 5) Kulturtorsdag Teater: En midsommarnatts

Schema grundkursen 2010 Tema Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Övrigt. Droginfo (Sal 5) Kulturtorsdag Teater: En midsommarnatts Schema grundkursen 2010 Tema Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Övrigt 34 23/8 Skolstart, upprop Info, schema Folkhögskola Förberedelse: Presentation Vi i gruppen (BS, SD) Presentation Pres. Kyrkans

Läs mer

Ideellt ledarskap i kyrkan

Ideellt ledarskap i kyrkan Ideellt ledarskap i kyrkan Ettårigt ledarskapsprogram för ideella medarbetare i Svenska kyrkan Bakgrund Kännetecknande för kyrkans arbete är att det bärs av idealitet, sprunget ur personligt engagemang

Läs mer

Lokala studieregler vid Göteborgs universitet

Lokala studieregler vid Göteborgs universitet Styrdokument dnr G2011/323 1 / 5 Lokala studieregler vid Göteborgs universitet Publicerad Beslutsfattare www.styrdokument.adm.gu.se Rektor Beslutsdatum 130408 Giltighetstid Revideringsdatum Från och med

Läs mer

Droginfo (Sal 5) Kulturtorsdag Kyrko- pedagogik Ransäter kyrka. Sörens bok Lundby Erlandergården. Sensus- Pedagogen Utbildning till kurs- och

Droginfo (Sal 5) Kulturtorsdag Kyrko- pedagogik Ransäter kyrka. Sörens bok Lundby Erlandergården. Sensus- Pedagogen Utbildning till kurs- och Schema grundkursen 2009 Tema Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Övrigt 35 24/8 Skolstart, upprop Info, schema Folkhögskola Förberedelse: Presentation Vi i gruppen (BS, SD) Presentation Pres. Kyrkans

Läs mer

Regler för kursansvar och examination

Regler för kursansvar och examination Sidan 1 av 5 Dnr 2013-114-385 Fastställd 2013-10-29 Reviderad 2015-05-19 Utbildningsnämnden för hälsa och samhälle (UHS) Utbildningsnämnden för lärande och miljö (ULM) Regler för kursansvar och examination

Läs mer

Sociologisk analys III, VT 2016, Kvalitativ del (3 hp)

Sociologisk analys III, VT 2016, Kvalitativ del (3 hp) Sociologisk analys III, VT 2016, Kvalitativ del (3 hp) Detta kursmoment syftar till att ge en bredare förståelse av olika sätt att samla in och analysera kvalitativ empiri t ex livshistorier, fokusgrupper,

Läs mer

Sociologisk Analys I, 7,5 hp, Sociologi I

Sociologisk Analys I, 7,5 hp, Sociologi I STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen Sociologisk Analys I, 7,5 hp, Sociologi I Kursbeskrivning HT 2010 Denna delkurs syftar till att du som student ska få grundläggande kännedom om principer

Läs mer

Händer i Lagunda församling

Händer i Lagunda församling Händer i Lagunda församling Tacksägelse- och allhelgonatid Torsdag 9 oktober 18 Lectio divina, Biskopskulla kyrka Bibelsamtal där man lyssnar till ett kortare avsnitt ur Bibeln flera gånger. Mellan varje

Läs mer

Psykoterapeutprogrammet LATHUND. För studenter och lärare. Läsåret 2010/2011 Uppdaterad december 2010

Psykoterapeutprogrammet LATHUND. För studenter och lärare. Läsåret 2010/2011 Uppdaterad december 2010 Psykoterapeutprogrammet LATHUND För studenter och lärare Läsåret 2010/2011 Uppdaterad december 2010 Avdelningen för klinisk och socialpsykologi Institutionen för beteendevetenskap och lärande Linköpings

Läs mer

Personalvetenskaplig integration och praktik 15 hp

Personalvetenskaplig integration och praktik 15 hp Anvisningar och schema Personalvetenskaplig integration och praktik 15 hp Integrating Human Resource Management with Internship 15 ECTS 16 januari 2017 20 mars 2017 170105 17:00 170110 17:00 Viktiga datum

Läs mer

Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen. Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015)

Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen. Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015) Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015) Kursansvarig lärare: Sohlberg 1. Innehåll och allmän information

Läs mer

Nya sätt att vara kyrka

Nya sätt att vara kyrka Nya sätt att vara kyrka för evangeliets skull Linköping, Ansgarskyrkan 4 söndag 6 april 2014 Ansgarskyrkan i Linköping, EFS Sverigeavdelning och EFS i Sydöst-Sverige inbjuder till en helgkonferens i samarbete

Läs mer

Riktlinjer för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Riktlinjer för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Sida 1(8) Riktlinjer för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Fastställd av FoUN 2001-01-09, reviderad 2013-09-11 och 2015-06-09. Tidigare versioner upphör att gälla. Se även

Läs mer

Delkursplan för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN

Delkursplan för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN Delkursplan för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN Utbildningsnivå: Delkursen ges i kursen Sociologi I Giltig fr.o.m. Höstterminen 2013 Poäng: Delkursen omfattar 3 hp Ansvarig lärare Thomas Florén, Fil

Läs mer

HÖGSKOLAN FÖR DESIGN OCH KONSTHANTVERK

HÖGSKOLAN FÖR DESIGN OCH KONSTHANTVERK HÖGSKOLAN FÖR DESIGN OCH KONSTHANTVERK LLSL45 Slöjd för lärare åk 7-9, ingår i lärarlyftet, 45 högskolepoäng Sloyd for teachers year 7-9, within Fastställande Kursplanen är fastställd av Konstnärliga fakultetsnämnden

Läs mer

Att studera vid Newmaninstitutet

Att studera vid Newmaninstitutet Att studera vid Newmaninstitutet På vår hemsida www.newman.se finns all information du kan behöva för dina studier hos oss. Aktuella evenemang och nyheter finner du under fliken Aktuellt Vi finns även

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET HT 2011 Statistiska institutionen Bertil Wegmann

STOCKHOLMS UNIVERSITET HT 2011 Statistiska institutionen Bertil Wegmann STOCKHOLMS UNIVERSITET HT 2011 Statistiska institutionen Bertil Wegmann KURSBESKRIVNING FÖR FINANSIELL STATISTIK, 7.5 HÖGSKOLEPOÄNG. KURSEN BESTÅR AV TVÅ MOMENT: Teori, skriftlig tentamen, 6 högskolepoäng

Läs mer

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Utbildningsplan för Handledar- och lärarutbildning i psykoterapi 45 hp

Utbildningsplan för Handledar- och lärarutbildning i psykoterapi 45 hp S:t Lukas utbildningsinstitut Utbildningsplan för Handledar- och lärarutbildning i psykoterapi 45 hp Study programme in supervision and teaching in psychotherapy 45 ECTS Fastställd av Utbildnings- och

Läs mer

Introduktionskurs till teckenspråk som nybörjarspråk, 7,5 hp LITN01. Kursbeskrivning VT 17

Introduktionskurs till teckenspråk som nybörjarspråk, 7,5 hp LITN01. Kursbeskrivning VT 17 Introduktionskurs till teckenspråk som nybörjarspråk, 7,5 hp LITN01 Kursbeskrivning VT 17 2 (5) Välkommen till Introduktionskurs i teckenspråk som nybörjarspråk (7,5 högskolepoäng), vårterminen 2017 Kursens

Läs mer

Advent, jul och nyår. i Lagunda församling

Advent, jul och nyår. i Lagunda församling Advent, jul och nyår i Lagunda församling Händer i Lagunda församling 2014 Fredag 28 november 14 Gudstjänst inför helgen, i Giresta kyrka (obs platsen!) Kören Våga sjunga, Måns Godée och Mikael Dagobert.

Läs mer

Johannelunds teologiska högskola Kurskod EG 351

Johannelunds teologiska högskola Kurskod EG 351 Johannelunds teologiska högskola Kurskod EG 351 Kursbenämning, svenska Kursbenämning, engelska Kursens högskolepoäng (hp) Inriktning Kurskategori Kursens nivå Förkunskapskrav Syfte Förväntade studieresultat

Läs mer

Preliminärt schema. Vetenskaplig teori och metod 7,5 hp avancerad nivå, Halvfart 2SP032, VT 2017, vecka 3-12

Preliminärt schema. Vetenskaplig teori och metod 7,5 hp avancerad nivå, Halvfart 2SP032, VT 2017, vecka 3-12 2016-12-07 Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle Sektionen för omvårdnad Preliminärt schema Vetenskaplig teori och metod 7,5 hp avancerad nivå, Halvfart 2SP032, VT 2017, vecka 3-12

Läs mer

Kyrkans och missionens historia

Kyrkans och missionens historia Kurskod HK 201 Kursbenämning, svenska Kursbenämning, engelska Kursens högskolepoäng (hp) Inriktning Kyrkans och missionens historia History of Church and Mission 15 hp Historisk-praktisk teologi Kurskategori

Läs mer

Alla laborationer är obligatoriska! Använd labrock som kan lånas när du laborerar.

Alla laborationer är obligatoriska! Använd labrock som kan lånas när du laborerar. STOCKHOLMS UNIVERSITET BIG/GMT Mikrobiologi 6 hp, HT-2011 Hej och välkommen! Kursen startar med obligatoriskt upprop och första föreläsningen måndag 29/8 kl. 9.00 i sal E306 där också övriga föreläsningar

Läs mer

IPKL:s Kursledarguide Checklista

IPKL:s Kursledarguide Checklista IPKL:s Kursledarguide Checklista Beslutsdatum 2013-06-07 Dnr. G 2013/274 Olika kurser har olika förutsättningar och villkor. Här följer dock några hållpunkter som gäller för samtliga kursledare vid IPKL.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL VUXENUTBILDNINGEN LÄRCENTRUM, SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND!

VÄLKOMMEN TILL VUXENUTBILDNINGEN LÄRCENTRUM, SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND! VÄLKOMMEN TILL VUXENUTBILDNINGEN LÄRCENTRUM, SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND! Tack för att du valt att studera hos oss under vårterminen 2012. Vi hoppas att du ska få en intressant och givande studietid.

Läs mer

Mattecentrum på skolan Mattecentrum har räknestuga i matematik (och i fysik i mån av möjlighet)

Mattecentrum på skolan Mattecentrum har räknestuga i matematik (och i fysik i mån av möjlighet) Studiestöd i samhällskunskap och historia Stöd ges på onsdagar 14.20-15.20 i sal 113: Samhällskunskap: jämna veckor. Historia: udda veckor. På stödlektionerna tar vi upp det som ni arbetar med just nu

Läs mer

Sommar i Vasa. Djurparksresa, gudstjänster, midsommarfirande med mera! VASA

Sommar i Vasa. Djurparksresa, gudstjänster, midsommarfirande med mera! VASA Sommar i Vasa Djurparksresa, gudstjänster, midsommarfirande med mera! VASA Församlingsblad NR 2 SOMMMAREN 2012 Allting är Herrens... Allting är Herrens och allt har han skapat, skapat i kärlek och gett

Läs mer

Kandidatkurs i pedagogik med inriktning mot beteendevetenskap och IT-miljöer

Kandidatkurs i pedagogik med inriktning mot beteendevetenskap och IT-miljöer Kursplan Uttagen: 2014-11-21 Kandidatkurs i pedagogik med inriktning mot beteendevetenskap och IT-miljöer Bachelor Course in Education with Specialisation in Behavioural Analysis and IT Environments 30.0

Läs mer

Lindeskolan fyller 50 år

Lindeskolan fyller 50 år MEDDELANDE FRÅN LINDESKOLAN VECKA 49 2015 OBS! Manusstopp inför varje nummer är onsdag kl 10.00 Lindeskolan fyller 50 år Firandet fortsätter! Håll utkik efter vad som händer resten av året! Skolledningen

Läs mer

Kurshandledning. Bruksspel. 7,5 hp VT Kurskod: 918G09 Kursansvarig: Anna Englund Bohm

Kurshandledning. Bruksspel. 7,5 hp VT Kurskod: 918G09 Kursansvarig: Anna Englund Bohm Kurshandledning Bruksspel 7,5 hp VT 2013 Kurskod: 918G09 Kursansvarig: Anna Englund Bohm Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Presentation av kursen... 3 Tid och plats... 3 Registrering... 3

Läs mer

Datum Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen Sh A samt Eng B

Datum Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen Sh A samt Eng B 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Internationella relationer Engelsk benämning: International Relations Kurskod: 1FK001 Gäller från: HT 2013 Fastställd: Kursplanen är fastställd av det gemensamma ämnesrådet

Läs mer

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik Specialistkurs Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik för yrkesverksamma legitimerade psykologer motsvarande 15 hp 15 oktober 2014 20 maj 2015 Innehåll Psykologer har genom sin gedigna

Läs mer

Anvisning om uppdragsutbildning vid KTH

Anvisning om uppdragsutbildning vid KTH ANVISNING Gäller från och med 2007-07-01 Anvisning om uppdragsutbildning vid KTH Gäller fr o m 2007-07-01 Fastställd av rektor 2004-09-29 och 2005-03-31 Denna anvisning grundar sig på: Förordning om uppdragsutbildning

Läs mer

EXTERNA KURSER VID ÅLANDS LYCEUM LÄSÅRET 2015-2016 GITTAN LUNDBERG ANSVARIG LÄRARE FÖR EXTERNA KURSER

EXTERNA KURSER VID ÅLANDS LYCEUM LÄSÅRET 2015-2016 GITTAN LUNDBERG ANSVARIG LÄRARE FÖR EXTERNA KURSER EXTERNA KURSER VID ÅLANDS LYCEUM LÄSÅRET 2015-2016 GITTAN LUNDBERG ANSVARIG LÄRARE FÖR EXTERNA KURSER EXTERNA KURSER Aktiviteter som bedrivs utanför skolans verksamhet, efter skoltid tex. Idrott, musik,

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen Anvisningar till momentet Ekonomisk sociologi (6 p.), Sociologi I, HT11 Delkursansvarig lärare Reza Azarian Rum B972 Tel. 16 31 91 Reza.azarian@sociology.su.se

Läs mer

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling Nyborg Skola och Behandling Läsåret 2013-2014 Nyborg Skola och Behandling Doterödsvägen 19-21 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling 2013-09-10 ACJ ANTECKNINGAR Sida 12 ANTECKNINGAR Innehållsförteckning

Läs mer

Organisation och ledarskap, 7,5 hp (IEGA04)

Organisation och ledarskap, 7,5 hp (IEGA04) Kursanvisningar för Organisation och ledarskap, 7,5 hp (IEGA04) (Organisation and Leadership, 7,5 ECTS Credits) Ht 2012 Kursansvarig: Dan Nordin Rum nr: 11A219 Telefon: 054/700 21 36 e-mail: dan.nordin@kau.se

Läs mer

INBJUDAN. Målvakt 3. Solna 28-31 maj 2014. Svenska Ishockeyförbundet

INBJUDAN. Målvakt 3. Solna 28-31 maj 2014. Svenska Ishockeyförbundet INBJUDAN Målvakt 3 Solna 28-31 maj 2014 Svenska Ishockeyförbundet SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET The Swedish Ice Hockey Association Medlem i Internationella Ishockeyförbundet IIHF Tfn: +46 707-50 99 49 Fax:

Läs mer

Kurs-PM. Mediernas utveckling och förändring VT 2008. Tobias Olsson och Lowe Hedman

Kurs-PM. Mediernas utveckling och förändring VT 2008. Tobias Olsson och Lowe Hedman Kurs-PM Mediernas utveckling och förändring VT 2008 Tobias Olsson och Lowe Hedman Innehåll Sida Detaljschema 3 Föreläsningarna 4 Seminarieer 4 Examination 5 Kursplan 6 Litteraturlista 7 2 Detaljschema

Läs mer

Kursinformation Grundkurs i programmering med Python

Kursinformation Grundkurs i programmering med Python Hösten 2009 Två kurser i en 5DV105 - Programmeringsteknik med Python och MATLAB Programmeringsteori Föreläsningar om Python Färdighetsövning Laborationer i Python 5DV106 - Programmering i Python Praktisk

Läs mer

Styrelsen Johannelunds teologiska högskola, Uppsala. Malin Henrysson Nils J Lundgren Charlotta Nordström Robert Strand Simon West

Styrelsen Johannelunds teologiska högskola, Uppsala. Malin Henrysson Nils J Lundgren Charlotta Nordström Robert Strand Simon West Salt barn och unga i EFS Sammanträde Styrelsen 141115-16 Plats Närvarande Frånvarande Adjungerade Johannelunds teologiska högskola, Uppsala Samuel Hellgren Malin Henrysson Nils J Lundgren Charlotta Nordström

Läs mer

Välkommen till våra verksamheter för. Barn Ungdom & Familj 0-18 år Våren 2015

Välkommen till våra verksamheter för. Barn Ungdom & Familj 0-18 år Våren 2015 Välkommen till våra verksamheter för Barn Ungdom & Familj 0-18 år Våren 2015 Välkommen till vår hemsida Titta gärna på vår hemsida för telefonnummer, e-postadresser och aktuell information som t.ex. terminsstart

Läs mer

INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 26 Ti 24/3 Lå 08/09

INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 26 Ti 24/3 Lå 08/09 1 Håll dig alltid uppdaterad - Infobladet utkommer varje studievecka INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 26 Ti 24/3 Lå 08/09 Vi vill uppvakta en förstapristagare i en större uppsatstävling! Det

Läs mer

Anmälan mot Högskolan i Skövde angående handledning av uppsats efter kurs slut

Anmälan mot Högskolan i Skövde angående handledning av uppsats efter kurs slut Högskolan i Skövde Rektor Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn Anmälan mot Högskolan i Skövde angående handledning av uppsats efter kurs slut Anmälan W har i en anmälan till Högskoleverket frågat vilket

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Uppsala universitet

Uppföljning av kandidatexamen i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Uppsala universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Magnus Johansson 2015-05-05 411-00440-14 Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Uppsala universitet

Läs mer

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål. Kunskap och förståelse. Humanistiska och teologiska fakulteterna

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål. Kunskap och förståelse. Humanistiska och teologiska fakulteterna Humanistiska och teologiska fakulteterna BIVR11, Bibelvetenskap: Avancerad kurs I, 15 högskolepoäng Biblical Studies: Master (Two Years) Degree Course, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL Mimers Hus Vuxenutbildningen. Hösten 2015 VIKTIGT ATT VETA NÄR DU SKA BÖRJA STUDERA VID VUXENUTBILDNINGEN

VÄLKOMMEN TILL Mimers Hus Vuxenutbildningen. Hösten 2015 VIKTIGT ATT VETA NÄR DU SKA BÖRJA STUDERA VID VUXENUTBILDNINGEN VÄLKOMMEN TILL Mimers Hus Vuxenutbildningen Hösten 2015 VIKTIGT ATT VETA NÄR DU SKA BÖRJA STUDERA VID VUXENUTBILDNINGEN Administration 2:a våningen Expeditionen: 0303-23 83 40 Skol-administratör Ann-Britt

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2016/2017

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2016/2017 VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2016/2017 Vi erbjuder dig en skola där skolledning, lärare och administrativ personal arbetar för att ge dig de bästa kunskaper och förutsättningar inför framtiden.

Läs mer

Lindeskolan fyller 50 år

Lindeskolan fyller 50 år MEDDELANDE FRÅN LINDESKOLAN VECKA 48 2015 OBS! Manusstopp inför varje nummer är onsdag kl 10.00 Lindeskolan fyller 50 år Firandet fortsätter! Håll utkik efter vad som händer resten av året! Skolledningen

Läs mer

M-PROGRAMMETS KANDIDATARBETSINFORMATION VT2015

M-PROGRAMMETS KANDIDATARBETSINFORMATION VT2015 M-PROGRAMMETS KANDIDATARBETSINFORMATION VT2015 KANDIDATARBETE FÖR M-STUDENTER VT15 Kandidatarbete om 15 hp i årskurs 3 ingår i alla civilingenjörsprogram. Avklarat kandidatarbete är ett krav för att få

Läs mer

Till er som föräldrar

Till er som föräldrar Till er som föräldrar Vi vill börja med att hälsa er varmt välkomna till Vallens förskola. Vi ser mycket fram emot att lära känna er och ert barn. Att börja på förskolan är en stor omställning i ett barns

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i religionsvetenskap vid Linköpings universitet

Uppföljning av magisterexamen i religionsvetenskap vid Linköpings universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Magnus Johansson 2015-05-05 411-00440-14 Till rektor Uppföljning av magisterexamen i religionsvetenskap vid Linköpings universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2017-2018 Dnr:: 62/2012 Antagningsordningen fastställd av Högskolenämnden 2012-09-12 och reviderad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-06-09 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-06-09 1 2011-06-09 1 Pats och tid Ansgarskyrkan kl 18.00 19.00 Beslutande Dan Hammarsten, ordförande Kicki Åkerlind Lena Blom Maria Skoglar Solveig Jendeberg Håkan Jonsson, ersätter Christer Gunnarsson Maja Eveborn,

Läs mer

MÅL FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLDNING

MÅL FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLDNING MÅL FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLDNING varje elev utvecklar sin självkännedom och förmåga till studieplanering varje elev självständigt eller med stöd kan ta ställning till fortsatt studie- och yrkesinriktning

Läs mer

Teologi Religionsvetenskap

Teologi Religionsvetenskap TEOLOGISKA HÖGSKOLAN STOCKHOLM Teologi Religionsvetenskap Pastor/Präst Religion-Kultur-Samhälle Magister/Master LÄSÅRET 2015/2016 TEOLOGI Innehåll Öppna ett fönster! 3 Hallå där! Varför THS? 3 Teologiskt

Läs mer

MALMÖ HÖGSKOLA Teknik och samhälle. Kurs-PM Fastighetsvetenskap 31-45 hp Fastighetsmarknad och värdering (FF221A)

MALMÖ HÖGSKOLA Teknik och samhälle. Kurs-PM Fastighetsvetenskap 31-45 hp Fastighetsmarknad och värdering (FF221A) MALMÖ HÖGSKOLA Teknik och samhälle Kurs-PM Fastighetsvetenskap 31-45 hp Fastighetsmarknad och värdering (FF221A) HT 2007 1 Detta PM syftar till att ge er mera detaljerad information om kursen utöver vad

Läs mer

PROGRAM VÅREN Vila Växa Vandra

PROGRAM VÅREN Vila Växa Vandra PROGRAM VÅREN 2017 Vila Växa Vandra Meditation på kristen grund i Tegnérpaviljongen på Tullinge gård Tisdagar med start den 24 januari kl 19.00 Kom och pröva på meditation som vilar på kristen grund. De

Läs mer

Välkomna till våra gudstjänster i Träslövs kyrka

Välkomna till våra gudstjänster i Träslövs kyrka Församlingens hemsida: www.svenskakyrkan.se/traslov samt Varbergsposten Träslövs församlingsexp tel 0340-20 10 30 är öppen mån-fre 9:30-12:00, tis 13.00-15.00 Gunnarsgårdsgatan 2, 432 37 Varberg. E-mail:

Läs mer

Kurser inom ÖTH 2016/2017

Kurser inom ÖTH 2016/2017 Kurser inom ÖTH 2016/2017 Välkommen att söka kurser i ÖTHs utbud av intressanta kurser. Kurserna läses i första hand inom program vid ÖTH men vissa kan även sökas som fristående kurs. Ansökningsblankett

Läs mer

Delkursbeskrivning för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN

Delkursbeskrivning för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN Delkursbeskrivning för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN Utbildningsnivå: Delkursen ges i kursen Sociologi I Giltig fr.o.m. Vårterminen 2017 Poäng: Delkursen omfattar 3 hp Provkod: (bestäms centralt)

Läs mer

Välkommen till Linköpings universitet!

Välkommen till Linköpings universitet! Välkommen till! Med detta brev vill vi hälsa dig välkommen till Yrkeslärarprogrammet 90 hp vid. Vi är glada för att du har valt att studera till lärare. Mitt namn är och jag är Programansvarig utbildningsledare,

Läs mer

Rättigheter och skyldigheter

Rättigheter och skyldigheter Rättigheter och skyldigheter Regelsamling för studier vid Göteborgs universitet Fastställd av Rektor februari 2010 regelsamling_svensk.indd 1 2010-02-26 09.21 regelsamling_svensk.indd 2 2010-02-26 09.21

Läs mer

SCHEMAT UPPDATERAT 2010-11-23 Moment 4: Utredningsmetodik (fortsättning av kursmoment 3 och kursen Självkännedom och kliniska färdigheter)

SCHEMAT UPPDATERAT 2010-11-23 Moment 4: Utredningsmetodik (fortsättning av kursmoment 3 och kursen Självkännedom och kliniska färdigheter) SCHEMAT UPPDATERAT 2010-11-23 Utredningsmetodik (fortsättning av kursmoment 3 och kursen Självkännedom ) Tid; lokal Grupp Ämne Lärare Litteratur/läsanvisningar v. 47 Måndag 22/11 Grupp A: 9-10 Grupp B:

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen. Grundläggande sociologi (7,5 p.), Sociologi I, VT Innehåll. 2. Lärandemål

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen. Grundläggande sociologi (7,5 p.), Sociologi I, VT Innehåll. 2. Lärandemål STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen Anvisningar till delkursen Grundläggande sociologi (7,5 p.), Sociologi I, VT14 1. Innehåll Kursen har som mål att ge studenten en introduktion till sociologisk

Läs mer

Carlskyrkan. kom som du är. program

Carlskyrkan. kom som du är. program Carlskyrkan kom som du är program februari & mars 2014 Om konsten att utvecklas i sin relation med Gud en bönekurs för dig som vill lära dig mer om bön tisdagar 4/2, 11/2 och 25/2 kl 18-20.30 En kurskväll:

Läs mer

Kursansvarig: Margareta Kesselberg, Rum: B320, Tel: 018-471 10 18, E-post: margareta.kesselberg@dis.uu.se

Kursansvarig: Margareta Kesselberg, Rum: B320, Tel: 018-471 10 18, E-post: margareta.kesselberg@dis.uu.se Kursinformation Välkommen till delkursen i Planerad kommunikation (5p) som ges inom ramen för MKV A. Kursen ger en introduktion till informationshanteringen hos organisationer och företag. Den ger grundläggande

Läs mer

VILL DU LEVA ETT MENINGSFULLT LIV?

VILL DU LEVA ETT MENINGSFULLT LIV? VILL DU LEVA ETT MENINGSFULLT LIV? Vill du ha ett meningsfullt liv? Tänk att få ägna sig på heltid åt det som är meningsfullt och dessutom få lön för det! Om du känner en kallelse till att bli pastor,

Läs mer

INBJUDAN. Målvakt 3. Solna 31 maj - 3 juni Svenska Ishockeyförbundet

INBJUDAN. Målvakt 3. Solna 31 maj - 3 juni Svenska Ishockeyförbundet INBJUDAN Målvakt 3 Solna 31 maj - 3 juni 2017 Svenska Ishockeyförbundet SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET The Swedish Ice Hockey Association Medlem i Internationella Ishockeyförbundet IIHF Tfn: +46 707-50 99 49

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR LITTERATUR, IDÉHISTORIA OCH RELIGION

INSTITUTIONEN FÖR LITTERATUR, IDÉHISTORIA OCH RELIGION INSTITUTIONEN FÖR LITTERATUR, IDÉHISTORIA OCH RELIGION RKT111 Teologi, grundkurs, 30 högskolepoäng Theology, Introductory Course, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen

Läs mer