HÖGSKOLEARRANGEMANG Temadagar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÖGSKOLEARRANGEMANG Temadagar"

Transkript

1 Johannelunds teologiska högskola PM Johannelund Theological Seminary SCHEMA våren 2011 Välkommen till en ny termin! I schemat finns de kurser som ingår i prästutbildningsprogrammen, högskolekurser, pastorala moment, temadagar och annat. Utöver det som ingår i programmen erbjuder Johannelund ytterligare kurser eller arrangemang varav en del är kopplade till Centrum för utveckling. Några nyheter inför terminen i korthet Bibelskolan i vår har 18 deltagare. Vårens kurs startar den 17 januari och avslutas den 6 maj. Bibelskolans 40-årsjubileum firas den 12 april kl Johannelunds bibelskola är med sina 40 år en bland de äldsta i landet! Praxisterminen går enligt gammal studieordning för sista gången våren Nästa Praxistermin i ny studieordning ges höstterminen Johannelund säljer rum! Inför att Johannelund fyller 150 år 2012, så vill vi kunna renovera högskolan. Därför säljer vi rum, d.v.s att föreningar, församlingar och privatpersoner kan få ge en gåva och köpa ett rum och få det uppkallat efter givaren. Broschyrer för detta finns vid expeditionen. Just nu har det sålts rum för ca kr vilket vi är glada för, men ännu finns det fler rum att köpa! Studierum behövs. Om det inte är undervisning i en lärosal kan man sitta där och studera. Men om en pågående undervisning behöver grupprum så har de företräde till lärosalen. Peter Andersson vår vaktmästare städar alla lärosalar på eftermiddagstid och under städningen kan man inte sitta kvar och studera men väl när städningen är klar. Glöm inte att pelarsalen finns! Den kan med fördel användas som studieplats. Studieplatser behövs. Under våren planeras att ordna studieplatser utanför lärosal 4 och lärosal 2. Telefonsvarare för sjukanmälan tel. 018/ Avlyssning sker dagligen kl På hemsidan finns aktuellt schema, temadagar, aktuella PM mm. HÖGSKOLEARRANGEMANG Temadagar 17/2 kl Roseniusföreläsningar Lärare på Johannelund föreläser om sin forskning. Se anslag. 30/3 kl Advisory boards medlemmar föreläser. Advisory board, en grupp människor med stor kompetens vad gäller sina ämnen och högskoleutbildning, hjälper Johannelund att utvecklas som högskola och utbildning genom ett antal regelbundna konsultationer. Medlemmarna i Advisory board kommer under sitt sista besök att föreläsa om sina egna ämnen och sin egen forskning. Se anslag för tider, ämnen och föreläsare. 12/4 kl Nyandlighet bara metod eller mer? Siv Bergman - om sin egen väg från nyandlighet till kristen tro. Hur kan kyrkan möta människor i nyandlighet med ett konstruktivt förhållningssätt? Fika LarsOlov Eriksson Genomgång av bibeltexter med bäring på nyandlighet Klas Lundström Synkretism och hur kyrkor kan hantera synkretism? Lunch Lars Westberg, präst EFS Alingsås - Hur påverkar nyandligheten kristna miljöer? Hur bearbetar man genom genom samtal/förbön Torbjörn Frej Karmel eller Aeropagen? Hur presenterar man evangeliet för nyandliga? Fika Paneldebatt mellan alla föreläsare. Moderator Erika Cyrillus. Gästföreläsning 25/1 kl The Heavens Opened : Cosmological and Theological Transformation in Luke and Acts Dr Steve Walton (London School of Theology) I Övre salen, Johannelunds teologiska högskola. Forskarseminarier Varje termin arrangeras forskarseminarier för lärare och studenter och andra intresserade. Se anslag för ämne och tid. 1

2 PROFILKURSER/PASTORALA ARRANGEMANG En DF:are per termin Den 10/2 kl får Johannelund besök av distriktsföreståndare Björn Westerlund, EFS Mittnorrland. Distriktsföreståndaren väljer ämne att tala om, presenterar EFS Mittnorrland samt leder oss i en kort andakt. En biskop per termin Den 10/5 kl får Johannelund besök av Västerås stifts biskop, Thomas Söderberg. Biskopen väljer ämne att tala om samt presenterar Västerås stift. En folkhögskolerektor per termin Den 28/4 kl får Johannelund besök av rektor Göran Vikström, Hagabergs folkhögskola som berättar om folkhögskolans möjligheter och möjligheten att bli lärare på folkhögskola samt leder oss i en kort andakt. De som är mer intresserade kan träffa Göran Vikström mer direkt efter lunch. Stiftsadjunktbesök Den 8/2 kl gästas Johannelund av Martin Alexandersson, ny ansvarig för prästantagning i EFS. Besöken är ett led i att utveckla kontakterna och samarbetet med respektive stift/efs, informera om utbildningen på Johannelund samt att samtala om vad som är aktuellt i respektive stift/efs. Missionsmorgon Vissa förmiddagar har morgonbönen istället formen av missionsmorgon. Se anslag. Vid varje missionsmorgon finns det möjlighet att ge kollekt till studentkårens beslutade projekt. Morgonböner Under våren kommer Praxisterminen att leda morgonbönerna måndagar och fredagar, vilka samtidigt fungerar som lärotillfällen för korta predikoövningar. En lärare är handledare och handledning sker under kafferasten. Lista med bibeltexter för alla morgonböner är utdelad till varje årskurs. Morgonbönen bör i första hand knyta an till den bibeltext som finns i textschemat. Rullande schema för morgonbönsansvar: Måndag Student Tisdag Mässa. Onsdag Personal Torsdag Bön årskursvis Fredag Student Vår förhoppning är att dessa samlingar skall vara ett stöd för det egna andakts och bönelivet. Närvaro förutsätts av alla prästutbildningsprograms studenter som har undervisning på Johannelund under förmiddagar. Klipp ur PM om Johannelunds spiritualitetsprogram: Morgonböner Måndagar och fredagar leds morgonbönen vanligen av studenter. För studenter i åk 2, 3 och 5 utgör dessa morgonböner även lärotillfällen med en lärare som handledare. Onsdagar leds morgonbönen i regel av någon av lärarna, men kan ledas av för tillfället inbjuden gäst. Alla lärare har gemensamt ansvar för och fördelar morgonbönerna för onsdagar. Tisdagsmässor är delvis också lärotillfällen. Mål: att mässorna ska spegla Johannelunds profil på ett mångfaldigt sätt. Ansvarig präst handleder den student eller de tre studenter som har uppgifter i mässan. En student håller beredelseord, leder lovsägelse och prefation, ber tackbön, sätter psalmer samt ansvarar för kontakter med lärare, musiker och medstudenter innan mässan. Detta är sista delen av en progression att leda mässa d.v.s att få ta ett helhetsansvar så långt det går. Student två läser dagens bibeltext och den tredje studenten leder förbön. ÖVRIGA PROFILAKTIVITETER Bön Bönekommittén ansvarar för bönerummet, bönedagar och bönenätter. Bönekommittén leds av Lena Olsson. Vårens hemaftnar 12/4 kl Jubileumshemafton för bibelskolan som firar 40 år! 11/5 kl Praxisterminen ansvarar för programmet. 2

3 NYTTIGT ATT VETA Betygsättning av kurser med graderade betyg (ur PM för betygsättning) För de kurser där graderade betyg delas ut gäller följande: 1) Information angående aktuella kriterier/krav för godkänd respektive väl godkänd skall finnas tillgänglig för studenten före examinationen. 2) Även vid nytt examinationstillfälle/omtentamen med ny skrivning tillämpas graderade betyg med stegen underkänd, godkänd och väl godkänd. 3) Vid hemtentamen gäller att för betyget väl godkänd krävs förutom uppnått resultat dessutom att tentamen är inlämnad inom angiven tid. Senare inlämning medför att betyget inte kan bli högre än godkänd. Omtentamen kan ske vecka 22/23 respektive vecka 33 eller enl.ök. Anmäl dig hos aktuell lärare. Rester på PM uppgifter eller liknande kan inlämnas fortlöpande under terminen. Expeditionens öppettider Expeditionen är öppen måndag fredag samt Studierektor I, Åsa Granath, har mottagningstid måndag-fredag kl eller efter ö.k. Studierektor II, Margareta Westin Olsson, har mottagningstid måndag-fredag mellan eller efter ö.k. Samtliga anställda kan nås via skriftliga meddelanden i respektive fack på expeditionen eller via e-post Rutiner för kopiering Kurskompendier till vissa kurser kan köpas genom läraren. Enstaka kopior i undervisningen kopieras och bekostas av studenten. Detta sker: a) I första hand genom att läraren, i aktuell lärosal, lägger en pärm med material som studenterna får kopiera ifrån. b) I andra hand genom att köpa kopior direkt från läraren. Av ekonomiska skäl idkas återhållsamhet med att dela ut kopierat arbetsmaterial. För bibelskolan gäller att kopior i rimlig omfattning delas ut utan ersättning. Detta gäller inte större kompendier då gäller rutiner som ovan. Lokaler och lärosalsfördelning Alla årskurser har en egen baslärosal enligt nedan, men vissa ändringar kan bli aktuella vid kortkurser och externa bokningar. Följ därför med i lokalschemat för aktuell fjortondagarsperiod. Det sitter anslaget på Johannelunds högskolas anslagstavla vid trappan upp till lärosalarna. Ändringar meddelas endast där. Åk 1 Se lokalöversikten på anslagstavlan Åk 2 Lärosal 1 Åk 3:5,5 3:4,5 Lärosal 2 Åk4 Lärosal 3 Praxisterminen Övre salen Bibelskolan Lärosal 4 Lokalbokningspärmen finns på expeditionen. Inga schemaändringar får göras utan att ansvarig lärare har kontrollerat att lokal finns tillgånglig och gjort ny lokalbokning i pärmen. AV-utrustning finns i AV-förrådet i källaren samt i skåpen vid telefonhytten på vån 2. Utrustningen bokas i bokningspärm på expeditionen. Återställ utrustningen efter användning. Gröna rummet är tillgängligt endast för bokade samlingar. Lokalbokningar i Lötenkyrkan under schemalagd tid sker via studierektor I, Åsa Granath. Lötenkyrkans gymnastiksal är bokad för Johannelunds studenter varje onsdag kl Studentkåren Ansvarar för en rad praktiska uppgifter fördelade på studentkårens ämbetsinnehavare. Atjoo Omar-Ud-Din, Biblioteket Johan Lundberg, Kafftan Patrik Hallgren, Högskolestyrelsen Malin Söderstjerna, Ikonom Markus Holmström, JÄMO Marcus Landegren Thurfjell, Missionsombud Peter Stenman, Skyddsängel Simon Delfin, Bohem Petrus Halvarsson. 3

4 Övrigt Vissa kursmoment kan ligga utanför Johannelund. Kostnader för dessa planeras i samverkan med läraren. Sammanställning av alla kursutvärderingar sätts i särskild pärm på expeditionen. Studenter har tillgång till pärmen genom expeditionen på förfrågan. Spara kursöversikter, litteraturlistor och kursplaner under och efter studietiden! Detta material kan underlätta mycket för dig själv om du senare önskar att tillgodoräkna kurser i något annat sammanhang. Schematider Måndag, onsdag, torsdag, fredag: Tisdagar: Undervisningspass Mässa Morgonbön Undervisningspass Rast. Kaffe i Kafernaum Rast Undervisningspass Lunch Undervisningspass Rast. Kaffe i matsalen Undervisningspass 7-8 Kort rast i varje dubbelpass enligt lärarens anvisning. Personal i tjänst under våren 2011 Använd gärna personalens direktnummer. Signatur Namn och titel Ansvarsområde Telefonnummer PA Peter Andersson vaktmästare Vaktmästeri LB Lisa Buratti, vik. högskoleadjunkt Historisk praktisk teologi och Exegetisk teologi ACF Anna Cavrell Frisell, högskoleadministratör Expeditionen LOE LarsOlov Eriksson, högskolelektor Exegetisk teologi ÅG Åsa Granath, studierektor I Studierektor, högskoleutbildning SG Staffan Grenstedt, lektor tjl 1/ juni 2011 Historisk praktisk teologi JK Jan Kristoffersson, ekonomihandläggare Ekonomi TL Torbjörn Larspers, prorektor Historisk praktisk teologi ML Maria Lindberg, högskoleadjunkt Historisk praktisk teologi Elisabet Holmström visstidsanställd 40 % Biblioteket KL Klas Lundström, högskolelektor Historisk praktisk teologi EL Erik Lystedt, bibliotekarie 50% Biblioteket TOM Tommy Mellberg, högskoleadjunkt 40 % Systematisk teologi TN Tomas Nygren, rektor Högskolelektor Systematisk teologi AN Annett Norström, värdinna Inre miljö på Johannelund LO Lena Olsson, högskoleadjunkt Religionspedagogik, Centrum för utveckling LN Leif Nordenstorm högskolelektor 10% Religionshistoria A-kursen BP Berne Persliden, Direktor Centrum för Utveckling MWO Margareta Westin Olsson, högskoleadjunkt, Historisk praktisk teologi, studierektor II studierektor pastoral utbildning MS Mark Sluys, högskolelektor Systematisk teologi JS James Starr, högskolelektor Exegetisk teologi LGS Lars-Göran Sundberg, högskolelektor 60% Historisk praktisk teologi, Själavård ET Elin Tyrberg 50 % Lokalvård Fax Johannelund Växel Sjukanmälan Timlärare MLA Marita Leijel Arnell Psykiatri LNi Lars-Edvin Nilsing Själavård 4

5 Johannelunds teologiska högskola läsåret 2010/2011 VT 2011 Vår (avgångsklasser) (övriga årskurser samt fristående kurser) (Bibelskola i samverkan m Hagabergs fhsk). Höst (årskurs 1) (åk 2-5) (fristående kurser) (Bibelskola i samverkan m Hagabergs fhsk) Särskilda arrangemang Gästföreläsning Dr Steve Walton 25/1 kl Roseniusföreläsning Torsdag 17/2 kl Lärare vid Johannelund föreläser om sin forskning Gästföreläsningar: Advisory boards medlemmar 30/3 kl föreläser Temadag: Nyandlighet - bara metod eller mer? 12/4 kl En biskop per termin: Biskop Thomas Söderberg, Västerås 10/5 kl En distriktsföreståndare per termin: Björn Westerlund, EFS Mittnorrland 10/2 kl En folkhögskolerektor per termin: Göran Vikström, Hagabergs folkhögskola, Södertälje 28/4 kl samt utförligare info kl En stiftsadjunkt per termin: Martin Alexandersson, EFS prästantagning 8/2 kl Hemafton 12/4 och 11/5 Missionsmorgon Några gånger per termin. Se anslag Dag för bön. Bönekommittén ansvarar. Se anslag. Fältstudium åk 2 (PA) 5-22/5 Fälstudium åk 4 (PB) 21/2-13/3 Internatdygn EFS prästkandidater 11-12/3 Stilla dagar/retreat Praxisterminen 18-20/5 Studentkårens möten i resp. årskurs V 4-6, v 10/11 och v 17. Se schemat! Kan flyttas enligt överenskommelse i klassen. Sista dag för ansökan till programutbildningarna 15 april Sista dag för ansökan till höstens bibelskola 15 maj Sista dag för inlämning av uppgifter och rester Gäller avgångsklasserna! Fre 6 maj Skidresa Transtrand, Bibelskolan 7-11/2 Stiftelsegrupp EFS Se anslag Bibelskolans avslutning i Lötenkyrkan 6/5 kl 9.00 Supé för avgångsklasserna och inbjudna gäster 25/5 kl Läsårets avslutning med gudstjänst i Lötenkyrkan 27/5 kl 9.00 Undervisningsfritt Omtenta? 21/4 (Skärtorsdag) V 22/ 23 eller v 33 enl överenskommelse m läraren Sammanträden och personalsamlingar Johannelunds högskolestyrelse 4/3 och 6/5. Personalen äter lunch med högskolestyrelsen 4/3. Kollegiets sammanträden 26/1, 16/2, 16/3, 27/4, 11/5, 7-9/6 Personalinfo varje onsdag kl Samt vissa onsdagar kl Personallunch onsdagar kl

6 Fristående kurser: se separata anslag EXEGETISK teologi: Nya testamentet Gamla testamentet, icke-språklig inriktning: Pentateuken 7,5 hp Gamla testamentet, icke-språklig inriktning: Psaltaren 7,5 hp Gamla testamentet SYSTEMATISK teologi: HISTORISK PRAKTISK teologi: Lärare och examinator teol dr James Starr Lärare och examinator docent LarsOlov Eriksson 25/1 kl 9-12 samt 19/4 kl Lärare och examinator docent LarsOlov Eriksson 25/1 kl samt 28/4 kl Lärare och examinator docent LarsOlov Eriksson Lärare och examinator teol dr Tomas Nygren Lärare och examinator teol dr Klas Lundström, Ph D Lars-Göran Sundberg och lektor Leif Nordenstorm Efter anmälan kontaktas läraren för läsanvisningar och examinationsuppgifter. Centrum för utveckling: Undervisning i ledarskap för praxisterminen Våren 2011 Yrkesmässig grupphandledning för nyanställda inom Våren 2011 EFS Workshop Capital, Faith and Business 1-2 april Fortbildning i själavård för präster i Karlstad stift Våren 2011 Grupphandledning för EFS distriktsföreståndare 12/2, 13/4 Levande målskrivningsprocess på Johannelund Våren 2011 Fundraising-projekt på Johannelund Våren 2011 Coach och mentorsstöd enligt uppdrag Våren 2011 Examinator Chefs och ledarskapsutbildning Våren 2011 Uppdragsutbildning, samverkanskurser samt externa arrangemang Chefs- och ledarskapsutbildning, 30 hp. Uppdragsutbildning för Svenska Kyrkans Församlingsförbund. Återsamling / fortbildning avgångsklass åk 5, vt 10 Vuxnas Väg Kursrunda 13: 19-20/1, 4-5/5 Kursrunda 14: 13-14/4 Examinator: Berne Persliden 28/3-1/4. På Stjärnholms stiftsgård MWO, TN 5-6/4. Värd MWO För Praxisterminen vid jth, pedagogutbildningen, diakonutbildningen och PIUS. Dessutom: Tidskriften ingång Johannelunds teologiska skriftserie I första hand artiklar producerade av Johannelunds studenter och lärare. Ansvarig utgivare: LarsOlov Eriksson. Redaktör: Klas Lundström 4 utgivningar per år. Köp lösnummer på expeditionen eller bli prenumerant!

Platengymnasiet läsåret 2015/2016

Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Denna ABC är ett stöd för att lätt finna praktisk information, telefonnummer, skolans rutiner och regler. För övrig och uppdaterad information hänvisas till www.fronter.com/motala.

Läs mer

Lycka till med studierna! Börje Alström, avdelningschef

Lycka till med studierna! Börje Alström, avdelningschef Välkommen till MKV! Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap, till vardags förkortat MKV, är en del av Institutionen för informationsteknologi, ITM och medier vid Mittuniversitetet. MKV är ett

Läs mer

[STYRDOKUMENT AKADEMI FÖR LEDARSKAP OCH TEOLOGI]

[STYRDOKUMENT AKADEMI FÖR LEDARSKAP OCH TEOLOGI] Januari 2011 Slutrapport för Arbetsgruppen för Ny pastors- och ledarutbildning [STYRDOKUMENT AKADEMI FÖR LEDARSKAP OCH TEOLOGI] [ Tillsammans med ett Beslutsunderlag, Budget och förslag till Avtal utgör

Läs mer

SOCIONOMUTBILDNING STUDENTINFORMATION

SOCIONOMUTBILDNING STUDENTINFORMATION SOCIONOMUTBILDNING STUDENTINFORMATION Läsåret 2013/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING HISTORIK OM SOCIONOMUTBILDNINGEN... 5 OM FASTIGHETEN SVEAVÄGEN 160-162 - SVEAPLAN... 5 ATT HITTA RÄTT... 6 Bokhandel... 6 Dataansvarig...

Läs mer

Teologi Religionsvetenskap

Teologi Religionsvetenskap TEOLOGISKA HÖGSKOLAN STOCKHOLM Teologi Religionsvetenskap Pastor/Präst Religion-Kultur-Samhälle Magister/Master LÄSÅRET 2015/2016 TEOLOGI Innehåll Öppna ett fönster! 3 Hallå där! Varför THS? 3 Teologiskt

Läs mer

Platengymnasiet läsåret 2011/2012

Platengymnasiet läsåret 2011/2012 Platengymnasiet läsåret 2011/2012 Denna ABC är ett stöd för att lätt finna praktisk information, telefonnummer, skolans rutiner och regler. För övrig och uppdaterad information hänvisas till www.fronter.com/motala.

Läs mer

Mirjam.2/08. Kyrkan i samhället. Sjukhuskyrkan Samverkan kyrka - vård. Information från Svenska kyrkan i Ljungskilebygden

Mirjam.2/08. Kyrkan i samhället. Sjukhuskyrkan Samverkan kyrka - vård. Information från Svenska kyrkan i Ljungskilebygden Mirjam.2/08 Information från Svenska kyrkan i Ljungskilebygden Kyrkan i samhället Sjukhuskyrkan Samverkan kyrka - vård innehåll ingång 2 3 5 7 9 12 En gästvänlig och engagerad kyrka Sjukhuskyrkan - ett

Läs mer

Allt du behöver veta om studietiden på Helsjön

Allt du behöver veta om studietiden på Helsjön Allt du behöver veta om studietiden på Helsjön (låt den ligga framme på skrivbordet) Läsåret 2013-2014 Under arbete 1 Telefonnummer och adress Skolans expedition 0320 20 58 30 sjukanmälan, se Närvaro öppen

Läs mer

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs > Salt tar form > Nyår en tid att möta Gud > Fräscht grepp på konferens Nr 1 februari 2006 Mitt i årg 12, Hälsning

Läs mer

nr 5/06 Offerdag för pastorsutbildning, tacksägelsedagen 8 oktober Med minsta möjliga marginal

nr 5/06 Offerdag för pastorsutbildning, tacksägelsedagen 8 oktober Med minsta möjliga marginal nr 5/06 Offerdag för pastorsutbildning, tacksägelsedagen 8 oktober Med minsta möjliga marginal Kyrkokonferensens mest dramatiska omröstning gällde i år en nedskärning av bidraget till Teologiska Högskolan,

Läs mer

Studiehandbok YH-Skärgårdskapten 2014

Studiehandbok YH-Skärgårdskapten 2014 Studiehandbok YH-Skärgårdskapten 2014 Välkommen som student hos Marina läroverket! Marina läroverket är en fristående skola i marin miljö, som erbjuder gymnasieutbildningar, vuxenutbildningar samt fristående

Läs mer

Uddevalla Gymnasieskola Akademi. elever & föräldrar Läsåret 2014-2015. Akademi Sinclair

Uddevalla Gymnasieskola Akademi. elever & föräldrar Läsåret 2014-2015. Akademi Sinclair ABCför elever & föräldrar Läsåret 2014-2015 Akademi Sinclair 1 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA Akademi Sinclair 2014/2015 Estetiska programmet Samhällsvetenskapsprogrammet- media ABC 2 VÄLKOMMEN TILL UDDEVALLA

Läs mer

Välkommen. till kulturgeografiska institutionen!

Välkommen. till kulturgeografiska institutionen! Umeå universitet, SE-901 87 Umeå Kulturgeografiska institutionen Tel: +46 90 786 5258 Fax: +46 90 786 6359 E-mail: margit.soderberg@geography.umu.se http://www8.umu.se/soc_econ_geography/ Välkommen till

Läs mer

Studenthandboken 2014-2015

Studenthandboken 2014-2015 Studenthandboken 2014-2015 Framtagen av GIH:s Studentkår Välkommen till GIH! Det här häftet vänder sig till alla GIH-studenter men framförallt till dig som nyantagen GIH:are. Till dig vill vi säga ett

Läs mer

STUDIEORDNING VID SMI. Version 2014-08-14

STUDIEORDNING VID SMI. Version 2014-08-14 STUDIEORDNING VID SMI Version 2014-08-14 Utskriven 2014-10-14. Studieordningen uppdateras kontinuerligt. Den senaste versionen görs tillgänglig via SMI:s serverplats för studenter. I ändringshistoriken

Läs mer

Katrinebergs folkhögskolas Studeranderättsliga standard Läsåret 2015-2016

Katrinebergs folkhögskolas Studeranderättsliga standard Läsåret 2015-2016 Katrinebergs folkhögskolas Studeranderättsliga standard Läsåret 2015-2016 Upprättad april 2015 Fastställd 2015-06-02 Justerad 2015-08-28 VIKTIGA TELEFONNUMMER, ADRESSER OCH KURSTIDER Katrinebergs folkhögskola

Läs mer

VADEMECUM 2012/2013 HANDBOK FÖR EUROPASKOLAN KONTAKT VÄLKOMMEN TILL EUROPASKOLAN! Telefon: 0152-33 11 01. Fax: 0152-33 11 09. kansli@europaskolan.

VADEMECUM 2012/2013 HANDBOK FÖR EUROPASKOLAN KONTAKT VÄLKOMMEN TILL EUROPASKOLAN! Telefon: 0152-33 11 01. Fax: 0152-33 11 09. kansli@europaskolan. VADEMECUM 2012/2013 HANDBOK FÖR EUROPASKOLAN KONTAKT Telefon: 0152-33 11 01 Fax: 0152-33 11 09 E-post: kansli@europaskolan.se Post-/besöksadress: Storgatan 2, 645 30 Strängnäs Webbsida: www.europaskolan.se

Läs mer

Vårvarma dagar på Gotland

Vårvarma dagar på Gotland efs mittsverige nummer 2 maj 2008 Vårvarma dagar på Gotland > Tusentals kristna på Stockholms gator > Prästkandidater för EFS Mittsverige > Få koll på Mittsveriges sommargårdar Nr 2, maj 2008 Mitt i årg

Läs mer

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2015! Augusti 2015

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2015! Augusti 2015 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2015! 1 Augusti 2015 2 1. Din ansökan 4 a. Komplettera 4 b. Kontrolluppgifter 4 c. Urval 1 4 d. Antagningsbesked

Läs mer

Katrinebergs folkhögskolas Studeranderättsliga standard 2013-2014

Katrinebergs folkhögskolas Studeranderättsliga standard 2013-2014 Katrinebergs folkhögskolas Studeranderättsliga standard 2013-2014 Upprättad februari 2013 RS dnr 120123 Justerad 130620, 130625 VIKTIGA TELEFONNUMMER, ADRESSER OCH KURSTIDER Katrinebergs folkhögskola 311

Läs mer

Linnéuniversitetet Programmet för Ledarskap och organisation, 120/180 högskolepoäng Distans Läsåret 2011-2012

Linnéuniversitetet Programmet för Ledarskap och organisation, 120/180 högskolepoäng Distans Läsåret 2011-2012 Linnéuniversitetet Programmet för Ledarskap och organisation, 120/180 högskolepoäng Distans Läsåret 2011-2012 ATT LÄSA LEDARSKAP OCH ORGANISATION PÅ DISTANS ett informationsmaterial till nyblivna kursdeltagare

Läs mer

Viktigt att veta för dig som studerar på komvux eskilstuna

Viktigt att veta för dig som studerar på komvux eskilstuna Viktigt att veta för dig som studerar på komvux eskilstuna Fristadsskolan och Vildrosen Hjärntorget Viljan Version januari 2013 2 Välkommen till Komvux! Det är en hel del man behöver hålla reda på när

Läs mer

PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016. Karro där kultur och vetenskap möts.

PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016. Karro där kultur och vetenskap möts. PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016 Karro där kultur och vetenskap möts. Estetiska programmet Humanistiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Välkommen till Karolinska gymnasiet!

Läs mer

Fastställd av institutionsstyrelsen för teknik och byggd miljö Fastställd 2003-05-14 Reviderad 2008-12-10. Hur gör vi?

Fastställd av institutionsstyrelsen för teknik och byggd miljö Fastställd 2003-05-14 Reviderad 2008-12-10. Hur gör vi? Fastställd av institutionsstyrelsen för teknik och byggd miljö Fastställd 2003-05-14 Reviderad 2008-12-10 Hur gör vi? Administrativa rutiner vid Institutionen för Teknik och Byggd miljö Innehåll Introduktion

Läs mer

Innehåll. Sida 1 av 20

Innehåll. Sida 1 av 20 Innehåll Olika funktioner på skolan... 3 Klasser och studiehandledare 2015-2016... 4 Frånvaro och sjukdom... 5 Kost... 5 Studieekonomi... 5 Försäkring... 6 Studier... 6 Dexter... 7 Ådalsskolans hemsida...

Läs mer

BRA ATT VETA. För elever och föräldrar på Östra gymnasiet Läsåret 13/14

BRA ATT VETA. För elever och föräldrar på Östra gymnasiet Läsåret 13/14 BRA ATT VETA För elever och föräldrar på Östra gymnasiet Läsåret 13/14 Innehållsförteckning A-Ö A... 1 Adress och kontaktpersoner... 1 Antimobbningsgrupp... 3 APL... 3 Avgifter... 3 Avhopp från kurs...

Läs mer

vårt budskap 5 Ett bra tillfälle för alla blåsare 8 Kortkurs som når långt 13 Framåt med bygget i Klippen 1 4-1 7 m i t r

vårt budskap 5 Ett bra tillfälle för alla blåsare 8 Kortkurs som når långt 13 Framåt med bygget i Klippen 1 4-1 7 m i t r vårt budskap 1 4-1 7 m aj i EFS t fes r sa eå Um Blå EFS I VÄSTERBOTTEN ÅRGÅNG 88 # 1 2015 Husmöte hos volontärerna i Yangon, Burma. Linn och Anna-Lena på Patrullriks. Foto: Paulina Hedman. 5 Ett bra tillfälle

Läs mer

NYCKELVIKSSKOLAN. Viktig information till studerande. Läsåret 2014-15

NYCKELVIKSSKOLAN. Viktig information till studerande. Läsåret 2014-15 NYCKELVIKSSKOLAN Viktig information till studerande Läsåret 2014-15 1 Hej och välkommen till Nyckelviksskolan! Här kommer ett häfte med information till dig inför skolstarten. Vi har samlat ihop sådant

Läs mer

Innehåll. Frånvaroanmälan

Innehåll. Frånvaroanmälan Innehåll Kunskap i centrum sedan 1623!... 2 Organisation... 2 Skolledning... 2 Våra utbildningar... 3 Information... 4 Elevomsorg... 11 Handledare... 12 Elevinflytande... 12 Program, ämnen & kurser...

Läs mer

Programhandboken Samhälls- och kulturanalys Läsåret 14/15. Välkommen till programhandboken för SKA! 2014-09-10

Programhandboken Samhälls- och kulturanalys Läsåret 14/15. Välkommen till programhandboken för SKA! 2014-09-10 2014-09-10 Programhandboken Samhälls- och kulturanalys Läsåret 14/15 Välkommen till programhandboken för SKA! Denna handbok är en lokal handbok för SKA. Den behandlar både praktiska saker och mer teoretiska

Läs mer