Protokoll fört vid doktorandnämndens sammanträde 7 maj Petra Hansson, doktorandnämndens ordförande, förklarade sammanträdet öppnat.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid doktorandnämndens sammanträde 7 maj 2009. Petra Hansson, doktorandnämndens ordförande, förklarade sammanträdet öppnat."

Transkript

1 Doktorandnämnden Protokoll Uppsala studentkår Närvarande: Noel Dew FDR, My Svensson HDR, Johan Alsiö MDR, Johan Olerud MDR, Marco Bianchi VDNO, Petra Hansson DNO, Rebecca Fransson VDNO Protokoll fört vid doktorandnämndens sammanträde 7 maj :55 Öppnande Övriga: Per Löwdin DO, Stella Papasotiriou, Margaretha Andersson Petra Hansson, doktorandnämndens ordförande, förklarade sammanträdet öppnat. 2009:56 Justeringsperson att välja Noel Dew till justeringsperson. 2009:57 Adjungeringar att adjungera Stella Papasotiriou. 2009:58 Fastställande av föredragningslistan att fastställa föredragningslistan enligt förslag som kommit med kallelsen. Därvid lades uppföljningsärendena efter valärendena. 2009:59 Kallelseförfarandet att godkänna kallelseförfarandet.

2 2 2009:60 Föregående sammanträdes protokoll att godkänna föregående sammanträdes protokoll och lägga detta till handlingarna. 2009:61 Valärenden a) Akademiska senaten att välja Pär-Anders Söderström och Rebecca Fransson till Akademiska senaten. b) Biblioteksstyrelsen att välja Daniel Solling (ordinarie) Moa Ekbom (suppleant) till biblioteksstyrelsen. c) Centrum för handikappforskning att bordlägga ärendet d) IT-rådet att välja Carl Nettelblad till IT-rådet. e) Jämställdhetskommittén att välja John Edman till ordinarie ledamot i jämställdhetskommittén, samt att bordlägga valet av suppleant. f) Kommittén för etnisk och social mångfald att välja Lena Sohl till kommittén för etnisk och social mångfald. g) Mångfaldskommitténs strategigrupp

3 3 att välja Lena Sohl till mångfaldskommitténs strategigrupp. h) Programmet för studier kring förintelse och folkmord i) Referensgruppen för internationalisering j) Referensgruppen för Open Access och DIVA-publicering att välja Marco Bianchi till referensgruppen för Open Access och DIVA-publicering k) Studentportalens användargrupp l) STS-centrums styrelse m) Styrelsen för Pedagogicum att välja Gunilla Sandberg till styrelsen för pedagogicum. n) Styrgruppen för Centrum för forsknings- och bioetik att välja Joanna Forsberg och Patrik Adlarsson. o) Styrgruppen för pedagogikum att välja Lisbeth Engström

4 4 p) Sveriges doktorander, ordinarie och suppleant 2009:62 Ajournering Samträdet ajournerades för att gästas av Stella Papasotiriou och Margaretha Andersson. Stella Papasotiriou, kårens ansvariga för internationella frågor, meddelade, att det fanns informationsmaterial på engelska för utländska doktorander och att att det från och med nu finns möjlighet även för doktorander att vara och att söka efter faddrar genom Uppsala studentkårs International Buddy Programme som är ett program avsett att förmedla och underlätta sociala kontakter för utländska studenter och nu alltså även för doktorander. Margaretha Andersson informerade om OH-kostnaderna. 2009:63 Uppföljning a) Carolina skrivelsen att uppdra åt Marco Bianchi att sända ut förslaget till skrivelse till nämnden för per capsulam beslut. b) Autonomiutredningen Petra Hansson informerade om att universitetet hade yttrat sig om autonomiutredningen :64 Meddelanden Rebecca Fransson meddelade, att Akademiska senaten diskuterat akademiskt ledarskap mm och att universitetsledningen varit i Kina och att man diskuterat de etiska implikationerna av samarbetet med Kina. Marco Bianchi meddelade, att Högskoleverket just granskar Uppsala universitets forskarutbildning, samt att han hade missat ett möte där open-access-publiceringsgruppens framtid diskuterades. Petra Hansson meddelade, att hon och Rebecca Fransson deltagit i alumnidagen och därvid producerat en schal med doktorandnämndens logotyp och en informationsbroschyr, att hon hade intervjuats av Ergo med anledning av obligatorieavvecklingen, att hon varit på dekaninternat vilket delvis ägnats åt förberedelser inför HSVs granskning av Uppsala universitetet,

5 5 att internationaliseringsgruppen haft ytterligare ett möte och samlar sig inför en slutrapport, att konsistoriet sammanträtt och därvid behandlat autonomiutredningen, att universitetet reviderat regler och riktlinjer för forskarutbildningen, förändringarna är av redaktionell karaktär (en konsekvens av andra beslut), en mer betydelsefull revidering har aviserats, samt att fackföreningarna hållit en föredragning för universitetsledningen om de nya reglerna i LAS mm. Lizbeth Engström meddelade, att?? Det är nu klart att vägen eller campusgatan genom området för Blåsenhus skall heta von Kraemers allé.?? Namnet på biblioteket i Blåsenhus blev Blåsenhusbiblioteket, något som vi inom styrgruppen opponerat oss mot eftersom namnet är tråkigt och säger obetydligt om att det är ett utbildnings-, och forskningsbibliotek.?? Inflyttningsdatum har fått flyttas fram vilket innebär att undervisningen tidigast kan starta vecka 5 i Blåsenhus dvs. 2 veckor in på vårterminen Vad detta konkret kommer att innebära för oss berörda doktorander är lite oklart men alla uppmanas att bevaka sina pågående studier och notera om och på vilket sätt flytten påverkar doktorandarbetet.?? Frågor som berör olika låssystem, koder, kortläsare, hyreskostnader m.m. för de enskilda institutionerna pågår. Beträffande den inre skyltningen så kommer den att bli grå med vit text. Upphandling av datorer och smartboard till salarna pågår.?? Universitetet har ramavtal med en flyttfirma, ICM Kungsholms AB, som har stor erfarenhet av dylika flyttar och som kommer att ombesörja flytten till Blåsenhus. En flyttansvarig på varje institution är utsedd att vara kontaktman för bl.a. flyttfirman. Denne kontaktman är också nyckelansvarig. Redan nu uppmanas alla som ska flytta påbörja rensningen av sina rum och arbetsplatser.?? Det kommer att finnas tillgång till specialstolar för studenter som inte kan, av någon (medicinsk) anledning, sitta på de ordinära studentstolarna i föreläsningssalarna/grupprummen..?? Byggnationen av motionsanläggningen är i full gång och beräknas vara klar samtidigt som övriga byggnader. Taklagsfest 6 maj!?? Invigningen av Blåsenhus kommer att ske på eftermiddagen ! Johan Olerud meddelade, att MDR hade ordnat en rekryteringslunch för att få in nya ledamöter i rådet och denna hade mötts av ett synnerligen svagt intresse. My Svensson meddelade, att Nordiska språk fasar ut utbildningsbidragen och i fortsättningen ska förordna alla doktorander på doktorandtjänst. Per Löwdin meddelade, att det just kommit en SOU om den kliniska forskningens ställning och framtid (SOU 2009:43). Ordförande Petra Hansson Justeras Noel Dew

6 6 Vid protokollet Per Löwdin

Catarina Jeppsson Ragnhild Löfgren. Joakim Samuelsson Björn Segrell lärare, p 1-11 Thomas Östholm, prodekanus lärare

Catarina Jeppsson Ragnhild Löfgren. Joakim Samuelsson Björn Segrell lärare, p 1-11 Thomas Östholm, prodekanus lärare PROTOKOLL OSUp 09/1 1(6) Närvarande ledamöter Karin Mårdsjö Blume, dekanus, ordf. lärare Gunnel Colnerud, prodekanus, ordf p 8k lärare Catarina Jeppsson lärare Ragnhild Löfgren lärare Eva Reimers lärare

Läs mer

Kårfullmäktigesammanträde

Kårfullmäktigesammanträde Verksamhetsåret 2012/2013 Kårfullmäktigesammanträde den 17 december 2012 - Verksamhetsåret 2011/2012 verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2011/2012 bokslut för verksamhetsåret 2011/2012 revisionsberättelser

Läs mer

Sammanträde med Juridiska Föreningen i Uppsalas GRUPP den DD månad 2013 kl. tid i Clasonska gården

Sammanträde med Juridiska Föreningen i Uppsalas GRUPP den DD månad 2013 kl. tid i Clasonska gården Sammanträde med Juridiska Föreningen i Uppsalas GRUPP den DD månad 2013 kl. tid i Clasonska gården Närvarande: Ordförande Eric Lennerth Vice ordförande Jesper Röjdeby Sekreterare Johan Camber Skattmästare

Läs mer

Studentinflytande i samband med rekrytering av ny rektor till Karlstads universitet

Studentinflytande i samband med rekrytering av ny rektor till Karlstads universitet Karlstads universitet, Universitetsstyrelsen Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Sofia Almqvist 08-563 085

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Justerare: Simon Lundmark. (Informationsansvarig)

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Justerare: Simon Lundmark. (Informationsansvarig) Protokoll fört vid styrelsemöte #14 som ägde rum 2014-04-22 Närvarande: Roller: Underskrifter Andreas Fredmer (Ordförande) Mötesordförande: Andreas Fredmer Marcus Wiking (Vice ordförande) Sekreterare:

Läs mer

STYRELSEN PROTOKOLL 2010/2011:9 1 (5)

STYRELSEN PROTOKOLL 2010/2011:9 1 (5) 1 (5) Närvarande styrelseledamöter: Ella Brodin Johan Gärdebo Michael Jonsson Niclas Karlsson (t o m 6) Lukas Klingsbo Eric Lennerth Pontus Sandström Frånvarande: Karin Nordlund Presidiet: Gabriel Ledung

Läs mer

Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa

Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa Brunskog i april 2009. Gullesbyns Södra vägsamfällighetsförening Lillängens vägsamfällighetsförening Flytmossens vägsamfällighetsförening.......... Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa Överenskommelse

Läs mer

GEOS. Protokoll, möte 23:e januari 2002

GEOS. Protokoll, möte 23:e januari 2002 GEOS Protokoll, möte 23:e januari 2002 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordningen 3. Val av justerare 4. Förra mötets protokoll 5. Meddelanden från institutionsstyrelsen och andra instanser

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Det noterades att Karin Johnsson och Josefin Mogard hade anmält förhinder.

Det noterades att Karin Johnsson och Josefin Mogard hade anmält förhinder. Datum: Torsdagen den 6 maj 2010 Tid: kl. 17:00-19:00 Plats: Medicinska Föreningens kårhus, puben Närvarande: Matilda Liljedahl Anna Höög Matti A. Eladhari Rasmus Jakobsson John Ouda Max Grönholdt Klein

Läs mer

Att starta och driva ett parti. En liten broschyr om hur du kan vara delaktig i att utveckla och forma Umeå studentkårs verksamhet och framtid

Att starta och driva ett parti. En liten broschyr om hur du kan vara delaktig i att utveckla och forma Umeå studentkårs verksamhet och framtid Att starta och driva ett parti En liten broschyr om hur du kan vara delaktig i att utveckla och forma Umeå studentkårs verksamhet och framtid Umeå studentkårs syfte... 3 Umeå studentkårs uppbyggnad...

Läs mer

Biomedicinarnas Riks Organisation BRO

Biomedicinarnas Riks Organisation BRO Sida 1 av 5 Biomedicinarnas Riks Organisation BRO PROTOKOLL Typ av sammanträde Sammanträdesdatum BRO s årsmöte 2008-11-22 Sekreterare Justeringsperson Mia Ländin Rebecca Andersson Närvarande Linköping:

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Protokoll Patient- och förtroendenämnden Birgit Jacobsson 2003-10-08 Sekreterare. Sammanträdesrummet Sessionssalen, Landstingshuset, Linköping

Protokoll Patient- och förtroendenämnden Birgit Jacobsson 2003-10-08 Sekreterare. Sammanträdesrummet Sessionssalen, Landstingshuset, Linköping Sammanträdesplats Sammanträdesrummet Sessionssalen, Landstingshuset, Linköping Ledamöter Margareta Isacsson (s) ordförande Inger Persson (m) vice ordförande Britt-Marie Asp (s) Jan-Erik Johansson (s) Solveig

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #9 Måndag 20/10 2014 Styrelserummet, Smedjan Kl. 17.00 21:00.1 Mötets öppnande Christoffer Hintze förklarade mötet öppnat 17.01..2 Val av sekreterare

Läs mer

6 fakuliteter varje fakulitet har en sektion. Men samhällssektionen har två delar. Dels eko-sek och sam-sek.

6 fakuliteter varje fakulitet har en sektion. Men samhällssektionen har två delar. Dels eko-sek och sam-sek. Dagordning Måndag 5:e november 2012 kl 17:00 Eng 4 / K1007 Inofficiell öppning av mötet: Våra studiebevakare (Linda och Alexandra) presenterade sig. De är tillsatta av kåren för att komma närmare studenterna.

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer STYRELSE Styrelsen väljs av medlemmarna på föreningsstämman. 1.8 Valbar till förtroendeuppdrag. Röstberättigad medlem, enligt 5.3,

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-02

FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-02 Kårfullmäktigesammanträde # 024 13/14 10/11 Datum: 2011-02-02 2013-11-14 Tid: i. 18.00 23.00 Plats: L1, H1, KTH Campus ii. FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-02 KUNGSHOLMEN 2013-10-31 * = bilaga finns 1. Formalia

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

IDIOTIntresseförening

IDIOTIntresseförening Protokoll fört vid IDIOT Styrelsemöte nr 5/14 Tisdagen 8/4 2014 12:15-13:00 21A 344 Hus 21, Karlstads Universitet IDIOTIntresseförening en för Design, Innovation Och Teknik vid Karlstads Universitet 1

Läs mer

Föredragningslista. Kårfullmäktige Möte 1

Föredragningslista. Kårfullmäktige Möte 1 Kårfullmäktige Möte 1 2013/2014 Luleå Studentkårs Kårfullmäktige Möte 1 13/14 Datum: Tid: 16:00 Plats: C305 Kallade: Kårfullmäktiges ledamöter, Kårfullmäktiges suppleanter Luleå Studentkårs Kårstyrelse,

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2009 sid 1(10) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik 2009-06-09. Nicholas Wickström

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2009 sid 1(10) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik 2009-06-09. Nicholas Wickström HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2009 sid 1(10) Närvarande ledamöter Madeleine Andersson Ellinor Brynning Magnus Larsson Eva Nestius Bertil Nilsson Tobias Persson Jesper Svensson Olga Torstensson Nicholas

Läs mer

OSIS (studentrådet vid Institutionen för orentaliska språk) Jorunn Nilsson

OSIS (studentrådet vid Institutionen för orentaliska språk) Jorunn Nilsson Protokoll Datum: 2012-05-22 Tid: kl. 9.00 11.00 Lokal: D521 (Södra huset, hus D, plan 5) Närvarande: Alona Anderberg Andreas Bengtsson Jorunn Nilsson Jennifer Larsén Olof Pettersson Anna Wallgren Maria

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens Höstterminsmöte år 2013. Mötet äger rum den 19 november klockan 17.15 på Kemicentrum i sal KC:C. Dagordning Ärende

Läs mer

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter:

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter: Protokoll fört vid styrelsemöte #4 som ägde rum 2014 10 08 Närvarande: Roller: Underskrifter: Andreas Fredmer (Ordförande) Malin Öhlin (Sekreterare) Simon Lundmark (Informationsansvarig) Gry Frölich (Kassör)

Läs mer

IDIOT intresseföreningen för design, innovation och teknik vid Karlstads universitet

IDIOT intresseföreningen för design, innovation och teknik vid Karlstads universitet Protokoll fört vid IDIOT Styrelsemöte nr 14/14 Torsdagen 30/10 2014 12:15-13:00 1B 237 Hus 1, Karlstads Universitet IDIOT intresseföreningen för design, innovation och teknik vid Karlstads universitet

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTET Programnämnden för Biomedicinprogrammet

KAROLINSKA INSTITUTET Programnämnden för Biomedicinprogrammet PROTOKOLL 2004:01 SAMMANTRÄDE 2004-01-21 NÄRVARANDE Lärarrepresentanter (med rösträtt) Tomas Cronholm, professor, ordf Ewa Ehrenborg, docent Lars-Arne Haldosén, lektor Dan Grandér, docent Studentrepresentanter

Läs mer

Ekonomihögskolan Utbildningsråd

Ekonomihögskolan Utbildningsråd Minnesanteckningar UR2:2015 Mötesdatum: 2015-05-06 Ekonomihögskolan Utbildningsråd Ledamöter: Petter Boye ordförande Anna Alexandersson Linnéa Olsson Setayesh Sattari Amanda Tamme Studeranderepresentant

Läs mer

Protokoll 1179 Från styrelsemöte för Tallkobbens samfällighetsförening tisdagen den 14 oktober 2014 kl 18.30 21.45

Protokoll 1179 Från styrelsemöte för Tallkobbens samfällighetsförening tisdagen den 14 oktober 2014 kl 18.30 21.45 1(5) Protokoll 1179 Från styrelsemöte för Tallkobbens samfällighetsförening tisdagen den 14 oktober 2014 kl 18.30 21.45 Närvarande ledamöter: Sabina Augustsson Lars Erkstam Karin Glanshed Molly Lind Eva

Läs mer