Februari Vad är ICF? Öystein Berge!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Februari 2014. Vad är ICF? Öystein Berge! oystein.berge@gotland.se!"

Transkript

1 Februari 2014 Vad är ICF? Öystein Berge!

2 Dagens föreläsning Nationellt fackspråk, vad är det?! ICF / KVÅ / ICHI! Vad är ICF?! Hur används ICF i Sverige?! Hur kan vi använda ICF imorgon?

3 Nationella IT-strategin Den nationella IT-strategin för vård och omsorg ska bidra till säker och tillgänglig vård och omsorg som håller hög kvalitet och utgår från befolkningens behov. För att kunna erbjuda säker och tillgänglig vård och omsorg måste information som registreras om patienter och brukare hålla en hög kvalitet och ordnas på ett sätt som gör att den kan återsökas och presenteras i sitt rätta sammanhang, i olika syften.

4 ICF International Classification of Functioning, Disability and Health! Klassifikation av funktiontillstånd, funktionshinder och hälsa!! ICF är ett verktyg för att strukturera dokumentationen som sätter fokus effekten istället för orsaken och som möjliggör ett multiprofessionellt samarbete.!! 2001 jämförde Gro Harlem Brundtland (WHO) ICF med en en sveitsisk armekniv.

5 KVÅ Klassifikation av vårdåtgärder!! KVÅ är Socialstyrelsens åtgärdsregister (vårdåtgärder).! En del av KVÅ är mappad till ICF.

6 ICHI International Classification of Health Interventions!! Åtgärdsregister (Sociala-insatser och vårdåtgärder) (WHO s åtgärds klassifikation under utveckling)

7 Vad pratar vi om? Verksamhetssytem Procapita, LifeCare Word Dokumentationssystem VIPS/ARTHUR/ICF/ KVÅ(ICHI) Språk

8 Öystein Berge, Projektledare Utvecklingsenheten SOF, tfn

9 Öystein Berge, Projektledare Utvecklingsenheten SOF, tfn

10 Öystein Berge, Projektledare Utvecklingsenheten SOF, tfn

11 Öystein Berge, Projektledare Utvecklingsenheten SOF, tfn

12 Öystein Berge, Projektledare Utvecklingsenheten SOF, tfn

13 Öystein Berge, Projektledare Utvecklingsenheten SOF, tfn

14 Öystein Berge, Projektledare Utvecklingsenheten SOF, tfn

15 Stroke Elimination Orientering Muskelkraft Tandvård Toalettbehov Kan, men vet inte varför Boende, Personal Anhöriga Erfarenheter Tidigare yrken Öystein Berge, Projektledare Utvecklingsenheten SOF, tfn

16 Struktur ICF Funktionstillstånd/Funktionshinder Kontextuellafaktorer Aktiviteter/! Delaktighet Kropps-! funktioner Kropps-! strukturer Omgivnings-! faktorer Person-! faktorer Nivå 1! Nivå 2! Nivå 3! Nivå 4 Nivå 1! Nivå 2! Nivå 3! Nivå 4 Nivå 1! Nivå 2! Nivå 3! Nivå 4 Nivå 1! Nivå 2! Nivå 3!

17 Struktur Struktur ICF Funktionstillstånd/Funktionshinder Kontextuellafaktorer Aktiviteter/! Delaktighet Kropps-! funktioner Kropps-! strukturer Omgivnings-! faktorer Nivå 1! Nivå 2! Nivå 3! Nivå 4 Nivå 1! Nivå 2! Nivå 3! Nivå 4 Nivå 1! Nivå 2! Nivå 3! Nivå 4 Nivå 1! Nivå 2! Nivå 3! Person-! faktorer Komponenter/! Område Kapitel Kategorier

18 Öystein Berge, Projektledare Utvecklingsenheten SOF, tfn

19 Öystein Berge, Projektledare Utvecklingsenheten SOF, tfn

20 Öystein Berge, Projektledare Utvecklingsenheten SOF, tfn

21

22 Struktur Struktur ICF Funktionstillstånd/Funktionshinder Kontextuellafaktorer Aktiviteter/! Delaktighet Kropps-! funktioner Kropps-! strukturer Omgivnings-! faktorer Nivå 1! Nivå 2! Nivå 3! Nivå 4 Nivå 1! Nivå 2! Nivå 3! Nivå 4 Nivå 1! Nivå 2! Nivå 3! Nivå 4 Nivå 1! Nivå 2! Nivå 3! Person-! faktorer Komponenter/! Område Kapitel Kategorier

23

24 Öystein Berge, Projektledare Utvecklingsenheten SOF, tfn

25 Öystein Berge, Projektledare Utvecklingsenheten SOF, tfn

26 Öystein Berge, Projektledare Utvecklingsenheten SOF, tfn

27

28

29

30 Öystein Berge, Projektledare Utvecklingsenheten SOF, tfn

31 Öystein Berge, Projektledare Utvecklingsenheten SOF, tfn

32

33 Öystein Berge, Projektledare Utvecklingsenheten SOF, tfn

34 Öystein Berge, Projektledare Utvecklingsenheten SOF, tfn

35 Öystein Berge, Projektledare Utvecklingsenheten SOF, tfn

36 Öystein Berge, Projektledare Utvecklingsenheten SOF, tfn

37 Öystein Berge, Projektledare Utvecklingsenheten SOF, tfn

38 ICF i Sverige 150 kommuner (2011)! 220 kommuner (2013)! Socialstyrelsen har gjort ett urval tillsammans med 40 kommuner (2012)! Kommunerna gör olika! Från 22 kategorier/sökord till 150+

39 Vad skall vi dokumentera? Patientdatalagen (2008:355)! Hälso- och sjukvårdslag 1982:763 (Ny lag på gång)! Patientsäkerhetslag 2010:659!! 1. Uppgifter om aktuellt hälsotillstånd och medicinsk bedömning! 2. Uppgifter om ordinationer av t.ex. läkemedel och olika behandlingar! 3. Uppgifter om förskrivningsorsak vid ordination av läkemedel! 4. Undersökningsresultat! 5. Uppgifter om överkänslighet för läkemedel eller vissa ämnen! 6. Uppgifter om vårdhygienisk smitta! 7. Samtycke! 8. Epikris och andra sammanfattningar av genomförd vård

40 Att använda ICF Hur skriver man enligt ICF?! Texten skall kategoriseras! ICF urval (b) (s) (d) (e) (pf) Balans Benbrott Gå Special skor e115 b235 Vestibulära funktioner s7 Strukturer som sammanhänger med rörelse d450 Gå Produkter och teknik i dagligt liv Man Personfaktorer

41 Att använda ICF (b) (s) (d) (e) (pf) Kroppsfunktioner Kroppsstrukturer Aktivitet/Delaktighet Omgivningsfaktorer Personfaktorer En 26 år gammal man med en ryggmärgsskada i höjd med Th7. Klagar över smärta när han rör på överkroppen. Den perifere cirkulationen är mycket dålig något som ger han stora blodtrycks besvär. Det är nödvändigt för honom att ta mediciner. Hans moderat ökad muskeltonus är ett problem som kan påverkas genom sjukgymnastik. Han har några sår på fötterna.!! Innan skadan jobbade patienten för en flyttfirma som flyttgubbe.!! Att bibehålla sittande ställning för längre tid är problematisk. Att delta på en datakurs vill vara en utmaning

42 En 26 år gammal man med en ryggmärgsskada i höjd med Th7. (b) Klagar över smärta när han rör på överkroppen. Den perifere (b) cirkulationen är mycket dålig något som ger han stora blodtrycks (e) besvär. Det är nödvändigt för honom att ta mediciner. Hans moderat (b) ökad muskeltonus är ett problem som kan påverkas genom (s) sjukgymnastik. Han har några sår på fötterna.!! Innan skadan jobbade patienten för en flyttfirma som flyttgubbe.!! (b) Kroppsfunktioner Att använda ICF (s) Kroppsstrukturer (d) Aktivitet/Delaktighet (e) Omgivningsfaktorer (d) (pf) Personfaktorer Att bibehålla sittande ställning för längre tid är problematisk. Att (d) delta på en datakurs vill vara en utmaning (s) (pf)

43 En 26 år gammal man med en ryggmärgsskada i höjd med Th7. (b)280 Klagar över smärta när han rör på överkroppen. Den perifere (b)420 cirkulationen är mycket dålig något som ger han stora blodtrycks (e)110 besvär. Det är nödvändigt för honom att ta mediciner. Hans moderat (b)735 ökad muskeltonus är ett problem som kan påverkas genom (s)8 sjukgymnastik. Han har några sår på fötterna.!! Innan skadan jobbade patienten för en flyttfirma som flyttgubbe.!! (d)415 (b) Kroppsfunktioner Att använda ICF (s) Kroppsstrukturer (d) Aktivitet/Delaktighet (e) Omgivningsfaktorer (pf) Personfaktorer Att bibehålla sittande ställning för längre tid är problematisk. Att (d)8 delta på en datakurs vill vara en utmaning (s)1 (pf)

44 Att använda ICF En 26 år gammal man s1 Ryggmärgskada Th7 b265 b280 b420 s8 e110 b735 pf d8 d415 Känner ingen beröring under Th7 Måttlig smärta när han rör på överkroppen Stora blodtrycksbesvär och svårt nedsatt perifer cirkulation. Sår på fötterna Tar medicin för att reglera blodtrycket. Måttligt ökad muskeltonus, sjukgymnastik har positiv effekt. Tidigare arbetat som flyttgubbe. Problematisk att delta på en datakurs på grund av att det är svårt att bibehålla sittande ställning över en längre tid. Svårt att bibehålla sittande ställning över en längre tid.

45 Att använda ICF Framtill nu skrev vi: lätt, måttligt, mycket nedsatt, klarar till stor del, behöver ganska mycket hjälp vid! Från och med nu skriver vi: ingen, lätt, måttligt, svår, totalt

46 Att använda ICF som klassifikation

47 4.1 Att koda kroppsfunktioner Definitioner Att använda ICF som klassifikation Kroppsfunktioner är kroppssystemens fysiologiska funktioner, inklusive psykologiska funktioner Funktionsnedsättningar är problem i kroppsfunktioner i form av påvisbar avvikelse eller förlust Att använda bedömningsfaktor för kroppsfunktioner Kroppsfunktioner kodas med en bedömningsfaktor som utvisar graden eller storleken av funktionsnedsättningen. Närvaron av en funktionsnedsättning kan visa sig genom en förlust eller brist, nedsättning, ökning eller överdrift, eller avvikelse. Funktionsnedsättningen hos en person med halvsidesförlamning kan beskrivas med kod b7302 Kraft i musklerna i en sida av kroppen: b7302. Grad av funktionsnedsättning (första bedömningsfaktorn) När det föreligger en funktionsnedsättning kan den graderas genom att använda den generiska bedömningsfaktorn. Till exempel: b LÄTT kraftnedsättning i musklerna i en sida av kroppen (5 24 %) b MÅTTLIG kraftnedsättning i musklerna i en sida av kroppen (25 49 %) b STOR kraftnedsättning i musklerna i en sida av kroppen (50 95 %) b TOTAL kraftnedsättning i musklerna i en sida av kroppen ( %) Frånvaron av en funktionsnedsättning i enlighet med ett i förväg definierat tröskelvärde anges genom värdet 0 i den generiska bedömningsfaktorn. Till exempel: b INGEN kraftnedsättning i musklerna i en sida av kroppen Om Klassifikation det inte finns av funktionstillstånd, tillräcklig information funktionshinder för att och specificera hälsa; Socialstyrelsen svårighetsgraden 2003, s.206 i funktionsnedsättning skall värdet 8 användas. Om en persons hälsojournal säger att personen lider av svaghet i höger sida av kroppen utan att ange vidare

48 Definitioner Aktivitet är en persons utförande av en uppgift eller handling Delaktighet är engagemang i en livssituation Att använda ICF som klassifikation Aktivitetsbegränsningar är svårigheter som en person kan ha i att utföra aktiviteter Delaktighetsinskränkning är problem som en person kan erfara i engagemang i livssituationer Klassifikationen av aktiviteter och delaktighet är en enda gemensam lista av domäner Att använda bedömningsfaktorerna kapacitet och genomförande Aktiviteter och delaktighet kodas med två bedömningsfaktorer: Bedömningsfaktorn genomförande som upptar den första sifferpositionen efter punkten och bedömningsfaktorn kapacitet som upptar den andra sifferpositionen efter punkten. Koden som anger kategorin från förteckningen av aktiviteter och delaktighet och de två bedömningsfaktorerna ger den grundläggande informationsmatrisen. d4500. Informationsmatris (som utgångspunkt) Genomförande, bedömningsfaktor 1 Kapacitet (utan assistans) bedömningsfaktor 2 Bedömningsfaktorn för genomförande beskriver vad en person gör i sin aktuella omgivning. Eftersom den aktuella omgivningen för in ett samhälleligt sammanhang kan genomförande som registreras enligt denna bedömningsfaktor också förstås som engagemang i en livssituation eller upplevd erfarenhet av personer i det aktuella sammanhang som de lever i. Detta sammanhang innefattar omgivningsfaktorer, dvs. alla aspekter av den fysiska, sociala och attitydmässiga världen. Dessa grunddrag i den aktuella omgivningen kan kodas genom att använda klassifikationen av omgivningsfaktorer. Bedömningsfaktorn för kapacitet beskriver en persons förmåga att utföra en uppgift eller handling. Denna konstruktion syftar till att ange den högsta möjliga nivån av funktionstillstånd som en person kan uppnå inom en given domän vid en given tidpunkt. För att bedöma en persons fulla förmåga skulle man behöva ha en standardiserad miljö för att neutralisera den påverkan som olika omgivningar kan ha på personens förmåga. En sådan standardiserad omgivning kan vara: (a) Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa; Socialstyrelsen 2003, s.209 & s Om man endast använder en bedömningsfaktor skall det outnyttjade utrymmet inte fyllas med.8 eller.9 utan lämnas tomt eftersom båda dessa är verkliga bedömningsvärden och skulle betyda att den andra bedömningsfaktorn har använts. Exempel på tillämpning av de två bedömningsfaktorerna d4500 Att gå kortare sträckor För bedömningsfaktorn genomförande avser denna domän att förflytta sig till fots kortare sträckor (mindre än 1 km) i en persons aktuella omgivning såsom på olika underlag och under olika villkor med användning av käpp, rollator eller andra tekniska hjälpmedel. Till exempel om en person som förlorat sitt ben genom en arbetsskada och sedan dess använt käpp och som möter måttliga svårigheter att gå omkring på grund av att trottoarerna i grannskapet är mycket branta och har en mycket hal yta kan genomförandet kodas: d Måttlig inskränkning i genomförande av att gå kortare sträckor För bedömningsfaktorn kapacitet avser denna domän en persons förmåga att gå omkring utan assistans. För att neutralisera olika omgivningars varierande påverkan kan förmågan bedömas i en standardiserad omgivning. Denna standardiserade omgivning kan vara: (a) en faktisk omgivning som används allmänt för att bedöma kapacitet i testsituationer; eller (b) i fall där detta inte är möjligt en antagen omgivning som kan tänkas ha en likformig påverkan. Till exempel kommer den ovannämnda personens sanna förmåga att gå utan käpp i en standardiserad omgivning, t.ex. en med släta ytor som inte är hala, att vara mycket begränsad. Därför kan personens kapacitet kodas på följande sätt: d Stor kapacitetsbegränsning i att gå kortare sträckor Användare som vill specificera den aktuella eller standardiserade omgivningen när man använder bedömningsfaktorerna genomförande eller kapacitet skall använda klassifikationen av omgivningsfaktorer (se kodningskonvention 3 för omgivningsfaktorer ovan i avsnitt 3). 4.4 Att koda omgivningsfaktorer Definitioner

49 Core set - Internationellt Stroke! Kronisk smärta! CP för barn och unga! Osteoporos! Multiple Sclerosis! Arthritis! KOL! Ländrygg smärta! Övervikt! Vertigo! Diabetes Mellitus! ADHD! Kronisk ischemisk hjärtsjukdom! Bröstcancer! Depression! Sömn

50 Core set - Stroke b 110 Medvetande b 114 Orientering b 167 Psykiska språkfunktioner b 730 Muskelkraft s 1 Strukturer i nervsystemet d 3 Kommunikation d 450 Gå d 530 Sköta toalettbehov d 550 Äta e 3 Personligt stöd och personliga relationer

51 Comprehensive ICF Core Set for Stroke 1 Categories of the component body functions : ICF Code ICF Category Title 2 nd Level b110 Consciousness functions b114 Orientation functions b117 Intellectual functions b126 Temperament and personality functions b130 Energy and drive functions b134 Sleep functions b140 Attention functions b144 Memory functions b152 Emotional functions b156 Perceptual functions b164 Higher-level cognitive functions b167 Mental functions of language b172 Calculation functions b176 Mental function of sequencing complex movements b180 Experience of self and time functions b210 Seeing functions b215 Functions of structures adjoining the eye b260 Proprioceptive function b265 Touch function b270 Sensory functions related to temperature and other stimuli b280 Sensation of pain b310 Voice functions b320 Articulation functions b330 Fluency and rhythm of speech functions b410 Heart functions b415 Blood vessel functions b420 Blood pressure functions b455 Exercise tolerance functions b510 Ingestion functions b525 Defecation functions b620 Urination functions b640 Sexual functions b710 Mobility of joint functions b715 Stability of joint functions b730 Muscle power functions b735 Muscle tone functions b740 Muscle endurance functions b750 Motor reflex functions b755 Involuntary movement reaction functions b760 Control of voluntary movement functions b770 Gait pattern functions Categories in bold belong to the Brief ICF Core Set for Stroke. 1

52 Vårdplaner Vårdplan eller hälsoplan utgör en mycket viktig del av patientvården.! All daglig vård! Alla åtgärder som behöver uppföljning

53 Framtiden

54 Framtiden ICF-kod ICF-text Standard text d Att gå kortare sträckor Stor inskränkning i genomförande av att gå kortare sträckor b Kraft i musklerna i en sida av kroppen Måttlig kraftnedsättning i musklerna i en sida av kroppen

55 Att förflytta sig till fots längs en yta, steg för steg, där en fot alltid är i marken såsom att promenera, flanera, gå framlänges, baklänges eller i sidled Innefattar: att gå kortare eller längre sträckor; gå på olika underlag; gå runt hinder Utesluter: att förflytta sig själv (d420); att röra sig omkring på olika sätt (d455) Att gå mindre än 1 km såsom att gå runt i rum eller korridorer inom en byggnad eller korta sträckor utanför Att gå längre än 1 km såsom igenom en by eller stad, mellan byar eller över öppna områden Att gå på sluttande underlag, på ojämnt eller löst underlag såsom gräs, grus eller is och snö eller att gå ombord på en båt eller ett tåg Att gå på det sätt som krävs för att undvika rörliga och fasta föremål, människor, djur och fordon såsom att gå runt på en marknad eller i en affär, gå runt på gatan eller genom trafik eller i folkträngsel

56 Att rida på ett djur som dess förare, såsom på en häst, oxe, kamel eller elefant Utesluter: att vara förare (d475); rekreation och fritid (d920)

57 Frågor kring ICF Annica Dominius! Lena Carling!

ICF - KVÅ - ICHI. Dagens föreläsning. Vad pratar vi om? Nationellt fackspråk, vad är det?!! ICF / KVÅ / ICHI!

ICF - KVÅ - ICHI. Dagens föreläsning. Vad pratar vi om? Nationellt fackspråk, vad är det?!! ICF / KVÅ / ICHI! ICF - KVÅ - ICHI Dagens föreläsning International Classification of Functioning, Disability and Health ICF - Klassifikation av funktiontillstånd, funktionshinder och hälsa Nationellt fackspråk, vad är

Läs mer

ICF/ICF-CY utbildningsmaterial Del 2- Kodning

ICF/ICF-CY utbildningsmaterial Del 2- Kodning ICF/ICF-CY utbildningsmaterial Del 2- Kodning 2 Förord Flera verksamhetsföreträdare har efterfrågat ett nationellt informationsmaterial om ICF/ICF-CY för att öka kunskapen inom den egna verksamheten. Detta

Läs mer

ICF/ICF-CY utbildningsmaterial Del 1- Introduktion av modell, struktur och innehåll

ICF/ICF-CY utbildningsmaterial Del 1- Introduktion av modell, struktur och innehåll ICF/ICF-CY utbildningsmaterial Del 1- Introduktion av modell, struktur och innehåll 2 Förord Flera verksamhetsföreträdare har efterfrågat ett nationellt informationsmaterial om ICF/ICF-CY för att öka kunskapen

Läs mer

REHABMETODIK. Jan Lexell

REHABMETODIK. Jan Lexell REHABMETODIK Jan Lexell Överläkare, Rehabiliteringsmedicinska kliniken, Skånes universitetssjukhus i Lund Professor, Institutionen för hälsa, vård och samhälle, Lunds universitet REHABMETODIK Rehabiliteringsprocessen

Läs mer

Förslag till SVENSK STANDARD SS 87 25 00

Förslag till SVENSK STANDARD SS 87 25 00 No index entries found. Förslag till SVENSK STANDARD SS 87 25 00 Utgåva 1 Kvalitet i omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering för äldre med omfattande behov i ordinärt och särskilt boende Quality

Läs mer

Vilken information finns i socialtjänstens biståndsbeslut?

Vilken information finns i socialtjänstens biståndsbeslut? Umeå Universitet Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering. Sjukgymnastprogrammet Vilken information finns i socialtjänstens biståndsbeslut? En en pilotstudie om innehåll och målsättningar i

Läs mer

Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa

Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa Barn- och ungdomsversion Svensk version av International Classification of Functioning, Disability and Health: Children &

Läs mer

Stödprogram för utvärdering av rehabiliteringen VAT

Stödprogram för utvärdering av rehabiliteringen VAT Stödprogram för utvärdering av rehabiliteringen VAT 2 Stödprogram för utvärdering av rehabiliteringen VAT... 3 Förord och historia... 3 Terminologi och begrepp... 4 VAT-handboken... 5 ICF och förhållandet

Läs mer

med inriktning på SoL Samarbete mellan två regeringsuppdrag

med inriktning på SoL Samarbete mellan två regeringsuppdrag Nationellt fackspråk för vård och omsorg tillämpat i modell för dokumentation av äldres behov och insatser både i handläggning och utförande av insatser inom äldreomsorg med inriktning på SoL Samarbete

Läs mer

Arbetsterapiprogram på generell nivå i Rehabenheten

Arbetsterapiprogram på generell nivå i Rehabenheten Arbetsterapiprogram på generell nivå i Rehabenheten Bakgrund Växjö kommun har ansvar för hemsjukvård inklusive rehabiliterande och habiliterande insatser i den enskildes hem, i särskilda boendeformer och

Läs mer

HANDBOK FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL

HANDBOK FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL Lena karlsson HANDBOK FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL FÖR PRODUKTOMRÅDENA hörselskada kognitivt stöd och kommunikation medicinsk behandling ortoser, proteser och skor rörelsehinder synskada Handbok

Läs mer

Utbildningsinsats ICF-baserade rehabiliteringsplaner Slutrapport 2013

Utbildningsinsats ICF-baserade rehabiliteringsplaner Slutrapport 2013 Utbildningsinsats ICF-baserade rehabiliteringsplaner Slutrapport 2013 Studiecirkelledare i division hälsa, habilitering och rehabilitering 2009-2010 tillsammans med professor Jan Lexell. Foto Kristina

Läs mer

Rekommendationer om användning av de svenska huvudklassifikationerna och Snomed CT inom vård och omsorg

Rekommendationer om användning av de svenska huvudklassifikationerna och Snomed CT inom vård och omsorg Rekommendationer om användning av de svenska huvudklassifikationerna och Snomed CT inom vård och omsorg Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

artur journalstruktur

artur journalstruktur artur journalstruktur version 2.0 förord Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) är en organisation som mycket aktivt arbetar för att professionen håller en hög kvalitet och att yrket utvecklas utifrån

Läs mer

Upplevelser av sjukgymnastledd gruppträning hos individer med Parkinson

Upplevelser av sjukgymnastledd gruppträning hos individer med Parkinson UPPSALA UNIVERSITET Institution för neurovetenskap Sjukgymnastprogrammet Vetenskapsmetodik IV/Examensarbete Examensarbete 15 poäng, grundnivå Arbetsmaterial: Rättad och godkänd Upplevelser av sjukgymnastledd

Läs mer

Vårdprogram Stroke Rehabilitering

Vårdprogram Stroke Rehabilitering Upprättare: Strokeprojektet, delprojektgrupp rehabilitering Granskare: Marie Bergsten Fastställare: Verksamhetschef Margreth Rosenberg Revisionsnr Diarienr. 1 (22) Fastställandedatum Giltigt t.o.m. Tills

Läs mer

MANUAL FÖR BESLUTSSTÖD METOD FÖR PRIORITERINGAR PÅ INDIVIDNIVÅ VID FÖRSKRIVNING AV HJÄLPMEDEL INOM LANDSTINGET I UPPSALA LÄN

MANUAL FÖR BESLUTSSTÖD METOD FÖR PRIORITERINGAR PÅ INDIVIDNIVÅ VID FÖRSKRIVNING AV HJÄLPMEDEL INOM LANDSTINGET I UPPSALA LÄN MANUAL FÖR BESLUTSSTÖD METOD FÖR PRIORITERINGAR PÅ INDIVIDNIVÅ VID FÖRSKRIVNING AV HJÄLPMEDEL INOM LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Manualen har utarbetats inom Habilitering och hjälpmedel, Landstinget i Uppsala

Läs mer

Vad ska ett medicinskt underlag innehålla? Den här informationen beskriver vilka uppgifter ett medicinskt underlag (FK 7263) behöver innehålla.

Vad ska ett medicinskt underlag innehålla? Den här informationen beskriver vilka uppgifter ett medicinskt underlag (FK 7263) behöver innehålla. Vad ska ett medicinskt underlag innehålla? Den här informationen beskriver vilka uppgifter ett medicinskt underlag (FK 7263) behöver innehålla. Läkarens försäkringsmedicinska uppdrag I arbetet med sjukskrivning

Läs mer

Behov och insatser inom äldreomsorg med nationellt fackspråk

Behov och insatser inom äldreomsorg med nationellt fackspråk Behov och insatser inom äldreomsorg med nationellt fackspråk Samarbete mellan två regeringsuppdrag Öppna jämförelser inom vård och omsorg om äldre personer Nationellt fackspråk för vård och omsorg Ann-Helene

Läs mer

Tillför arbetsterapeutens bedömningsunderlag något till doktorns ställningstagande för sjukskrivning?

Tillför arbetsterapeutens bedömningsunderlag något till doktorns ställningstagande för sjukskrivning? Tillför arbetsterapeutens bedömningsunderlag något till doktorns ställningstagande för sjukskrivning? En pilotstudie med 9 patienter 2005 Författare Kerstin Nilsson, leg arbetsterapeut Birgitta Johansson,

Läs mer

Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar. tre olika vägar till hjälpmedel

Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar. tre olika vägar till hjälpmedel Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar tre olika vägar till hjälpmedel Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2011 Författare: Ulla-Britt Blomquist, HI och Dina Jacobson samt Mia Pless (ICF), Lars

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Pilotstudie och kravspecifikation på externt minnesstöd

Pilotstudie och kravspecifikation på externt minnesstöd Design för alla Brukare Pilotstudie och kravspecifikation på externt minnesstöd Pilotstudien ingår som en av tre delar inom projektet Design för alla Brukare. Projektet bedrivs i samarbete mellan Hjälpmedelsinstitutet

Läs mer

Ett bättre och enklare intygsarbete

Ett bättre och enklare intygsarbete 1 (85) Center för ehälsa i samverkan Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Vxl: 08-452 70 00 Tel: Anna Dahlström anna.dahlstrom@inera.se www.cehis.se info@cehis.se Ett bättre och enklare intygsarbete Slutrapport

Läs mer

UTVÄRDERING AV ETT FÖRÄNDRAT ARBETSSÄTT PÅ SERVICEHUS

UTVÄRDERING AV ETT FÖRÄNDRAT ARBETSSÄTT PÅ SERVICEHUS RAPPORT 2013:4 UTVÄRDERING AV ETT FÖRÄNDRAT ARBETSSÄTT PÅ SERVICEHUS I FAS Individuella, förebyggande aktiviteter i samverkan. Författare: Elin Berglund, Karola Lindmark Utvärdering av ett förändrat arbetssätt

Läs mer

Socialnämnden sammanträder fredagen den 29 augusti 2014 klockan 09.00, kommunhuset Vingåker, Hjälmaren (stora sammanträdesrummet)

Socialnämnden sammanträder fredagen den 29 augusti 2014 klockan 09.00, kommunhuset Vingåker, Hjälmaren (stora sammanträdesrummet) 1 Datum 2014-08-21 1 (2) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Socialnämnden sammanträder fredagen den 29 augusti 2014 klockan 09.00, kommunhuset Vingåker, Hjälmaren (stora sammanträdesrummet) Anneli Bengtsson / Lena

Läs mer

ARTUR Journalstruktur version 3.0

ARTUR Journalstruktur version 3.0 UTREDNING utredning innefattande tillstånd som uppfattas, analyserats och värderas med standardiserade bedömningsinstrument, skattningsskalor, kliniska tester, intervju och/eller observationer Vad som

Läs mer

Vad ska ett läkarintyg innehålla? Den här informationen beskriver vilka uppgifter ett läkarintyg (FK 7263) behöver innehålla.

Vad ska ett läkarintyg innehålla? Den här informationen beskriver vilka uppgifter ett läkarintyg (FK 7263) behöver innehålla. Vad ska ett läkarintyg innehålla? Den här informationen beskriver vilka uppgifter ett läkarintyg (FK 7263) behöver innehålla. Innehållet är i huvudsak uppdelat i två delar. En första del behandlar läkarens

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Nationellt Habiliteringsprogram för vuxna med ryggmärgsbråck

Nationellt Habiliteringsprogram för vuxna med ryggmärgsbråck Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Nationellt Habiliteringsprogram för vuxna med ryggmärgsbråck Birgitta Bjerre Per-Åke Björklund Monica

Läs mer