KUnDTIDnInG FrÅn HELsInGBOrGs HaMn n r 1, M a r s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KUnDTIDnInG FrÅn HELsInGBOrGs HaMn n r 1, M a r s 2 0 0 8 1"

Transkript

1 KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN nr 1, Mars

2 Aktuellt 2 Lyckad inledning för pellets i container 3, 4 33% ökning av containrar under Skåneterminalen i nygammal skepnad 7 Tävling 9 Kullen och Dunker sålda 11 Besök 13 Lastat och lossat 14, 15 Ledningsövning skärper beredskapen 17 Vädret påverkar mer när stormarna blir fler 19 Aktuell statistik 25 Kontakter i transportbranschen 26, 27 Siluna ACE 28 Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB Utgivning: 4 ggr/år Nästa utgåva: juni Upplaga: ex Redaktör: Andréas Eriksson Ansvarig utgivare: PO Jansson Helsingborgs Hamn AB, Box 821, Helsingborg Telefon: e-post: Aktuellt Ombyggnad av kajen i Skåneterminalen Vi är nästan 30 anställda fler här i hamnen nu under 2008 än vi var när 2007 började. Detta är ett väldigt konkret sätt att illustrera fjolåret, som blev ännu ett rekordår. Tillväxten var i själva verket så snabb att vi inte hade alla de ytor som krävs för containerhanteringen. Som vi tidigare berättat, inte minst här i Turlistan, har den stora utmaningen varit att upprätthålla vår effektivitet. Men nu har vi tagit en ny kran i drift, köpt ytterligare en kran och inlett omställningen av Skåneterminalen till containerhamn. Den första tredjedelen av Skåneterminalens långa kaj är först ut när delar av containertrafiken före sommaren flyttar över dit. Arbetet med omställningen pågår för fullt nu under våren, vilket du kan läsa om i detta nummer av Turlistan. Det är alltså, utan överdrift, en spännande period vi inlett. Vi vet att många av de stora, allvarliga frågor som diskuteras i samhället gynnar våra kunder. Sjöfart och järnväg måste helt enkelt växa om samhällsekonomin ska kunna växa uthålligt. För både oss och våra kunder är detta självklart en möjlighet. Men det är också ett ansvar. Innovativa lösningar och nya logistiska idéer är nödvändiga. Ett exempel på innovativ godshantering får vi här i Turlistan via Nordic Bulkers och vårt gemensamma arbete med pelletscontainrar. Vi hoppas att du vill fortsätta följa allt intressant som händer i hamnen. Tveka inte att höra av dig om du har idéer eller tips på vad du vill se i Turlistan. 2

3 Lyckad inledning för pellets i container Numera kommer också bränslepellets till Helsingborg i container, som ett komplement till den vanliga bulktrafiken. Nordic Bulkers är operatör och upplägget förvånade dem till en början. Det handlar ju om gods som brukar gå i båtlaster om ton men nu kommer i containrar med 28 ton. Men som fraktpriserna utvecklats kan det löna sig och inledningsvis har det gått helt enligt planerna, säger Jan Lindroth som är Senior Adviser på Nordic Bulkers. Det nystartade upplägget är begränsat till mellan 20 och 40 containrar i veckan. Dessa går från Nordamerika till kontinenten och sen vidare med feederfartyg till Helsingborg och Öresundskrafts anläggning. Det utgår egentligen från en obalans i trafiken. Containrar har en tendens att samlas ojämnt i världen och när de behövs i andra delar tvingas de gå tomma. Kan man i stället fylla dem något, som i detta fall bränslepellets, är det utmärkt. Uppenbarligen blir det billigare än de dyra bulkbåtar som går. Ingen är gladare än vi, säger Jan Lindroth. Ledande containertransportör Glädjen beror förstås på att Nordic Bulkers är containeroperatör. De ägs av Bertschi Group, ett schweiziskt familjeägt bolag som är en av Europas största containertransportörer. De har bland annat 15 egna containerterminaler i de 20 europeiska länder som Bertschi Group verkar i. I Sverige är Nordic Bulkers petrokemiska affärsområde störst. Det är mycket stora volymer plastgranulat som skeppas, bland annat in till Helsingborg. Företaget har också en verksamhet med terminaler. Jan Lindroth är ansvarig för det tredje affärsområdet, Industrial. Det hanterar allt som inte är petrokemi. Det handlar till exempel om insatsvaror till bygg- och stålindustrierna samt livsmedelindustrin. Genom Helsingborg går fruktjuicer till den skånska livsmedelsindustrin, olika cementsorter, stärkelse till pappersbruk och en hel del andra godsslag. Sedan början av 2008 kan alltså bränslepellets läggas till denna lista. Det är ett bra samarbete mellan vår personal och stuvarna i hamnen. Innan 40-fotscontainrarna kan tippas måste 3

4 den så kallade bulkheaden rivas ut. Väven och träreglarna som håller tillbaka bulkprodukten när dörrarna öppnas ska bort. Väven skärs upp och reglarna sågas av. Sen ska containern också borstas ur så det är lite arbete med den, säger Jan Lindroth. Hanteringen började på prov. En av de återkommande stormarna stoppade vid ett tillfälle arbetet men i övrigt har det enligt Lindroth fungerat väl. Bulk i container mer kontrollerad form Hur länge trafiken med bränslepellets i container är lönsam beror givetvis på hur fraktpriserna för bulkfartyg utvecklas. Men att detta är ytterligare ett litet exempel på den tilltagande containeriseringen står klart. För fler och fler av de små godsslagen är det svårt att få tag på bulkfartyg. Ingen vill hantera de bulkslagen. Många hamnar har också allt svårare att hitta lösningar för bulkvaror som kommer. Bulk kan damma och föra med sig olägenheter, men inte så länge det är i containern och stannar där. Sen kan man göra konverteringen till exempelvis bulkbil under mer kontrollerade former. Helsingborgs Hamns Kombiterminal. En av de stora satsningarna i Helsingborgs hamn de senaste åren har varit Combiterminalen. Jan Lindroth betonar också han betydelsen av järnvägstransporter när godset ska vidare från hamnarna. Med den utveckling som varit måste man försöka få iväg sina volymer med järnväg. Det är bara att se hur situationen i Tyskland är. Trafikinfarkt överallt. Tyvärr är även tågen fulla där och det förekommer också i Sverige. Det händer att både containerfartyg och tåg är fullastade och att det blir nödvändigt med en godsprioritering. Vi ser tydligt hur det måste bli någon form av samspel mellan olika operatörer, säger Jan Lindroth, Nordic Bulkers. Energibolaget Öresundskrafts gate.. 4

5 33 % ökning av containrar under 2007 nytt rekordår 2007 blev ett mycket framgångsrikt år för Helsingborgs Hamn. Specialiseringen på containrar har gett resultat och vägde under året upp den förväntade nedgång som det konventionella godset stod för. Året innebar ett rekord i antalet hanterade containrar, säger Per-Olof Jansson, VD för Helsingborgs Hamn AB. Containerhantering i Västhamnen metallerna in i produktion i stället för att lagras. Både passagerar- och bilfärjetrafiken ökade Persontrafiken växte med 1,8 % och antalet lastfordon blev totalt , vilket är en ökning med 4,8 %. Bilfärjegodset ökade även det om än i mindre utsträckning, 0,2 %. För lastfordon är HH-ledens marknadsandel 57 % av trafiken över Öresund, vilket är en ökning jämfört med Personbiltrafikens marknadsandel minskade i motsvarande utsträckning. Containerhanteringen ökade med 33 % TEUs och 25,1 % ton. Siffrorna illustrerar den omfattande containerisering som pågår på världshaven. Mycket gods som tidigare har transporterats konventionellt, till exempel frukt som är en omfattande hantering i Helsingborg, går nu i container. Också det landburna godset via Combiterminalen hade hög tillväxt 20,5 % TEU och 35,7 % ton. Samskips beslut att utöka satsningen på Helsingborg som skandinavisk hub är en viktig förklaring. Att även det järnvägsbundna godset ökar så kraftigt belyser hur viktigt vårt beslut att investera i Combiterminalen var. Den skapar trafik hos oss och medverkar till att transporter kan genomföras över långa sträckor med mindre miljöbelastning, säger Per-Olof Jansson. Det konventionella godset minskade med 73,1 % och metallagringen upphörde helt. I högkonjunkturer går Tillväxten under året var så snabb att vi inte hade alla de ytor som krävs för containerhanteringen och det har varit en utmaning att upprätthålla vår effektivitet. Men nu har vi tagit en ny kran i drift, köpt ytterligare en kran och inlett omställningen av Skåneterminalen till containerhamn. Vi har också anställt och under 2007 ökade antalet medarbetare med 28 tjänster. Vi står väl rustade för att ta hand om en fortsatt positiv utveckling, säger VD Per-Olof Jansson. 5

6 6

7 Skåneterminalen i nygammal skepnad För andra gången blir nu Skåneterminalen omgjord till containerhamn. Efter att den nya kranen anlänt under mars kommer arbetet att fintrimmas. Före sommaren är den nygamla containerdelen av hamnen i operativ drift. Det är med goda förutsättningar som Skåneterminalen återigen blir containerterminal. Den långa kajen och de stora hanteringsytorna är det som containrarna kräver och det har redan visat sig fungera väl på platsen. Skåneterminalens kaj iordningställs. Skåneterminalen har nämligen följt trafikutvecklingen och marknadens behov installerades en containerkran från ASEA och det blev milstolpen i Skåneterminalens första omgörning från styckegodsterminalen till containerterminal. När i stället Västhamnen visade sig vara det bästa alternativet för containerhantering flyttades verksamheten dit under 1980-talet och Skåneterminalen blev återigen styckegodshamn. Nu, däremot, har containervolymerna utvecklats till den nivån att både Västhamnen och Skåneterminalen behövs för containrar. 160 meter första skedet Arbetet med omställningen från styckegods till containrar är långt gånget. Det är den norra tredjedelen av kajen vi gör i ordning i detta skede, och det blir 160 meters kajlängd som vi kan operera på med den nya kranen. Vi har verifierat bärigheten och klarar utan några större åtgärder både 5 och 10 års drift, säger Bengt Niklasson, teknisk chef vid Helsingborgs Hamn AB. Sannolikt kommer rederiet Samskips trafik att flytta över till Skåneterminalen. Genom att flytta all deras trafik effektiviserar vi ytterligare och behöver inte dra containrar mellan Skåneterminalen och Västhamnen, säger stuverichef Fredrik Åsare. När väl förberedelserna är klara och kranen igång finns det inga större utmaningar eftersom terminalen passar så bra för containerhantering. Behoven styr om mer ska byggas om Förutom arbetet med själva kajen har området bakom den förändrats en del. Två större tältmagasin har tagits bort och Stuverikontoret flyttar till det som tidigare var Lantmännens och Transwaggons kontor. Allt för att göra hanteringen så enkel som möjlig. Med konverteringen följer också en del konsekvensprojekt. Hamnen vill till exempel separera extern trafik från tunga truckar och dragbilar som opererar i hamnen. På några års sikt kan också gaten till Skåneterminalen flyttas till nuvarande Stormgatan. Allt är resultatorienterat och behovsstyrt. Vi kommer att fortsätta bygga ut kajen om det behövs. Den delen som vi börjat på är en stödmurskaj. Söder om detta är det en pålad kajkonstruktion med begränsad bärighet. Denna måste byggas om, ifall behovet uppstår. Det kan då också bli tal om att flytta ut kajlinjen vilket också kommer att utöka djupgåendet, säger Bengt Niklasson. 7

8 8

9 1:a pris Tur/returresa Helsingborg-Helsingör samt Rödby-Puttgarden med Scandlines 2:a och 3:e pris Tur/returresa över Öresund för bil och 9 personer med Scandlines och HH-Ferries. 4:e och 5:e pris Tur/returresa över Öresund med ACE Link för 2 personer. Grattis! vinnarna i tävling 4/07 Vinnare nr : 1:a pris Malin Berg, Euro Traffic AB, 2:a pris Stefan Halldén, ICA AB, 3:e pris Julia Karlsdotter, Conteam Repair AB, 4:e pris Anita Lanner, Nordkalk AB, 5:e pris Lisbeth Olofsson, HH-Ferries, Tröstpriser till: Steen Withen Nielsen, Maersk Broker Agency, Stefan Sandin, KBS Transport & Spedition, Doris Fröström, DHL, Stig Nygren, DSV Road AB, Barbro Löfgren, Carlsberg Sverige Tävla med Turlistan nr När installerades den första containerkranen i Skåneterminalen? a b c Kullen heter BTÖ:s ena bogserbåt, vad heter den andra? a. Dunker b. Björn c. Esbjörn 3. Vilka clarerade fartyget Trans Fjell? a. Citadel b. Lindholm c. Sundship 4.Vad heter ambulansverksamheten i Helsingborg? a. ÖPAB b. HHAB c. Kamber Skåne 5. Var är Jan Lindroth Senior Adviser? a. Nordic Storage b. Nordic Bulkers c. Transweco AB Skicka eller faxa svaret till Turlistan/Tävling 1/08, Helsingborgs Hamn AB, Box 821, Helsingborg. Fax: Namn: Företag: Adress: Postnr/ort: 9

10 SVENSKA ORIENT LINIEN AB Konventionell trafik Östra Medelhavet och Nordafrika Generalagent för följande linjer POL -LEVANT SHIPPING LINES Nordafrika, Östra Medelhavet EUROAFRICA SHIPPING LINES Konventionell trafik Västafrika Svenska Orient Linien AB Klippan 1A Göteborg Tel: Fax:

11 Kullen i Västhamnen. Kullen och Dunker sålda Nöjda säljare och köpare efter slutförd affär. Dunker och Kullen på väg in i Sydhamnen. Bogserteam Öresund AB (BTÖ) har förvärvat bogserbåtarna Kullen och Dunker. Det handlar dock inte om en epok som går i graven utan att vi fokuserar på att bli Containerspecialisten. Köpavtalet innehåller även ett femårigt bogseravtal, med möjlighet till förlängning, där köparen förbinder sig att upprätthålla samma bogserservice i Helsingborg som idag. Bogserbåtarna skall under avtalstiden vara baserade i Helsingborg. BTÖ har drivit bogserbåtarna under Helsingborgs Hamns management i tio år och därefter chartrat dem i ytterligare fem år. Under denna tid har BTÖ utvecklat sina bogsertjänster i Öresund för att få effektiv och lönsam beläggning med uppdrag. Varunamnet Helsingborgs Bogser AB behålls av Helsingborgs Hamn AB. 11

12 Saga Spray i Västhamnen Överraskande höga gasnivåer i pelletslaster Halten kolmonoxid i pelletslaster överstiger vad som tidigare varit känt. Det står klart efter det forskningsprojekt som initierades med anledning av dödsolyckan i Helsingborgs hamn i november Världen hade en uppfattning om pellets fram till den 15 november Dagen efter stod alla begrepp på huvudet och forskningsrapporten visar varför, säger Mats Rosander, trafikchef vid Helsingborgs Hamn AB. Den 16 november inträffade den tragiska dödsolyckan ombord på Saga Spray. En besättningsman omkom efter att ha gått ner i ett lastutrymme där det, skulle det visa sig, var dödligt höga halter av kolmonoxid. Ytterligare sju personer ur stuveri- och räddningspersonalen skadades. Det har länge varit känt att träprodukter som pellets kan utveckla kolmonoxid, särskilt om glödbrand eller förstadier till glödbrand uppstått. Olyckan indikerade däremot att kolmonoxiden utvecklas spontant och att problemet var större än tidigare känt. Därför inleddes forskningsprojektet EWDOT (Emissions from Woodpellets During Ocean Transportation) i samarbete mellan svenska och kanadensiska forskare. Forskarna undersökte noggrant de pellets som lastades ombord på ett fartyg i Vancouver i januari De bäddade in mätinstrument i lasten och installerade ett rörsystem som kunde suga luftprov från olika nivåer i det slutna lastrummet. Sen gick båten under 7 veckor till Helsingborg och hela tiden loggades mätvärdena. Efter tre veckor hade syrehalten sjunkit till en dödlig nivå. Kolmonoxidhalten steg till en mycket hög nivå, högre än vad man var medveten om trots att det hänt olyckor före den i Helsingborg, säger Mats Rosander. Det var som högst ppm kolmonoxid i lastutrymmet vilket kan jämföras med gränsvärdet på 35 ppm. Helsingborgs Hamn AB ändrade snabbt sina rutiner efter olyckan. De rutiner som infördes då upprätthålls. Men forskningsprojektet kommer ändå att få betydande konsekvenser, bedömer Mats Rosander. Tillverkare och transportörer måste upplysas om detta. Jag tror att det kommer att bli en klassning av pellets med tillhörande säkerhetsföreskrifter. Även Arbetsmiljöinspektionens föreskrifter för slutna utrymmen kommer att revideras och IMO, den internationella maritima organisationen, ser över sin Bulk Carrier Code. Men frågan är om detta räcker. Pellets är en konsumtionsvara. Människor använder den för att värma sina hem. Och medan det finns detaljerade regler och föreskrifter för den som har en oljetank är det inget som styr hur några kubikmeter pellets i ett stängt källarutrymme ska hanteras. 12

13 Under hösten och vintern besökte bland andra följande personer och företag Helsingborgs Hamn AB Gävle Container Terminal AB med VD Ingemar Westin och Håkan Bergström. Nye brandchefen Görgen Hallberg i Helsingborg och Stig Persson. Lage Ringstad och Claes Nilsson, Svenska Lantmännen. Representanter från DHL Helsingborg. Ulf Gustafsson, Hallsberg Terminal AB och Paul Kleiby, NetWork Logistics AB 13

14 Från Brake i Tyskland anlöpte Amur 2525 Sydhamnen och lossade ca ton sojamjöl för Svenska Lantmännens räkning. På bilden ses fartyget vid Spannmålskajen i Sydhamnen den 22 januari. Citadel Shipping klarerade fartyget. MSC Katrina anlöper Västhamnen en gång i veckan. 14

15 Från Uusikavpunki i Finland anlöpte Trans Fjell Bulkhamnen för att lossa flourkiselsyra för Aluflours räkning. Fartyget klarerades av Sundship. Unifeederfartyget Jork premiärbesökte Västhamnen den 21 februari. Det 134 meter långa fartyget lastade och lossade containrar. Unifeeder anlöper Västhamnen ca 10 gånger per vecka. 15

16 7233-NYK_Turlistan_Container_Ad 13/2/08 11:01 Page 1 Bringing value to life. Klippan 1A GÖTEBORG Tel: Fax:

17 Ledningsövning skärper beredskapen för pelletsbrand Hur ska alla inblandade agera om det uppstår en brand i ett pelletsfartyg? Med den frågan som utgångspunkt har bland annat Helsingborgs Hamn varit med i en övning kring de utmaningar situationen skulle innebära. Helsingborgs Brandförsvar har också varit på besök i hamnen för att uppdatera sig om de stora förändringarna i hamnen. Här löses problem från en situation som vi ej ännu hanterat. ÖPAB, HHAB (hamnstyrmän och stuveriet), Brandförsvaret och Kamber Skåne (ambulansverksamheten) lär sig mera. En pelletsbrand är på många sätt ett mardrömsscenario. Det tar Öresundskraft 30 dagar att använda sitt pelletslager i det egna verket. Men om magasinet i hamnen skulle börja brinna kan det ta upp till tre gånger så lång tid innan elden slocknar och under den tiden beröra hela staden. Därför ska de regelbundet öva sina beredskapsplaner. Denna gång flyttades övningen till ett scenario med en brand i ett pelletsfartyg för att få med det maritima inslaget. Det är väldigt många frågor att besvara inför ett sådant läge, säger Helsingborg Hamns trafikchef Mats Rosander. Vilka stabsmedlemmar behövs? Vilka kontakter måste tas? Vilka handlingsalternativ finns? Var ska glödande pellets läggas? Erfarenheterna från övningen samlas nu in och kommer att användas till en andra övning under våren. Efter denna färdigställs en beredskapsplan. Brandförsvaret lär känna hamnen Helsingborgs Brandförsvar har också på eget önskemål varit på besök i hamnen. Hamnen förändras sett både fysiskt och till verksamhetens innehåll. Riskerna har inte blivit större, däremot ändras till exempel så praktiska saker som körvägar. Det finns en larmplan som innebär att hamnpersonal möter upp brandförsvaret vid i förväg bestämda platser och detta behöver med jämna mellanrum ses över. Över 20 personer från brandförsvaret var här, framförallt de som tjänstgör som räddningschef i beredskap, vakthavande brandingenjör och insatsledare, säger Mats Rosander. 17

18 18

19 Vädret påverkar mer när stormarna blir fler Vinterstormarna tycks bli allt fler i takt med att vintrarna blir varmare. Därmed har också väderprognoserna och arbetet med att stormsäkra utrustning och gods blivit allt mer aktuellt. Det stormar mer nu. Det påverkar oss och vi får lära oss leva med det, säger Fredrik Åsare, stuverichef vid Helsingborgs Hamn. Bestående klimatförändring eller inte, år för år är upplevelsen att vinterstormarna blir fler. Detta är en svårighet för arbetet som sker i hamnen. När vinden tar i rejält går det helt enkelt inte att ha containrar svängandes i kranarna. De nya kranar som har köpts in kan stå kvar även om det skulle blåsa 42 sekundmeter, oavsett vindriktning. Olika slag av stormlås håller dem på plats och även de gamla kranarna har stormsäkrats. Dessa kunde tidigare glida längs kajen vilket inte längre är en risk. Det ska alltså till en mycket allvarlig storm för att det ska bli bestående skador som under en längre period stoppar eller försenar arbetet i hamnen. Men arbetet måste avbrytas långt innan det når upp till sådana vindstyrkor som 42 meter per sekund. Kranarna kan operera upp till cirka 20 meter per sekund. Men man kan behöva avbryta arbetet också vid lägre vindstyrkor. Säkerhetsbedömningen styr och det är kranföraren som tar beslutet tillsammans med kollegorna och fartygsbesättningen, säger Fredrik Åsare. Tidigare blev en hel del belysningsmaster stormfällda. Minsta skada på dem gjorde konstruktionen svag. Nu gör vi mycket noggranna inspektioner så att masterna inte har dessa småskador. Vi väljer också armaturer med hänsyn till stormsituationen, säger Bengt Niklasson, teknisk chef för Helsingborgs Hamn. Tyvärr händer det ändå olyckor. När en storm närmar sig börjar stuveriet att lyfta ner lättare containrar som är staplade på varandra men alla kan inte stå på marken. Trots inspektioner under pågående storm händer det ändå att containrar blåser ner. Det beror också på när stormen kommer. Det är lättare att hålla koll under dagen på om en container är på väg att trilla ner, säger Fredrik Åsare. En tidig varning spelar stor roll. Vädret har blivit en viktigare planeringsförutsättning än det var tidigare. Vi följer väderutvecklingen mer intensivt nu, vilket ju också blivit enklare genom att internet ger oss tillgång till fler prognoser. Färjetrafiken på HH-leden upprätthålls också i väldigt hårt väder. Ingen av stormarna under januari och februari 2008 stoppade färjorna. En blåsig dag på Öresund. 19

20 Besök oss på Prispressaren till Danmark &Tyskland! Spar tid, mil & pengar och njut av en naturlig paus, god mat, dryck och shopping till sjövänliga priser. Avgång varje hel- & halvtimme större delen av dygnet. Välkommen! Helsingborg - Helsingör 20

21 21

22 HELSINGBORG-TRAVEMÜNDE Vägen genom Öresund! Nu finns det en helt ny förbindelse till kontinenten genom Öresund. Vi seglar med våra Green ships på leden Helsingborg-Travemünde varje helg. Välkommen ombord! TIDTABELL ND=NILS DACKE / RH=ROBIN HOOD LÖRDAG ND/RH Avg. Travemünde Ank. Helsingborg SÖNDAG Avg. Helsingborg Ank. Travemünde Vi reserverar oss för eventuella ändringar. Fraktbokningen: Tel Fax

23 EN LITEN RESA FÖR STORA UPPLEVELSER! Tidtabell 1 JANUARI 31 DECEMBER 2008 FRÅN HELSINGBORG FRÅN HELSINGÖR T A T T A T A T A T A a H b T a T A a H b T a T A a H b T a T A H/T a T b A a A H/T Överfartstid ca 20 min a T b A a A H T A H T A H T A H T A H T A H T A H T A H T A H T A H T A T A T A A T A T A T T A T A T A a H A=Aurora H=Hamlet T=Tycho Brahe a) Ej söndagar under perioden 1/1 22/6 samt 18/8 31/12. b) Endast söndagar under perioden 1/1 22/6 samt 18/8 31/12. Särskild turlista 1/1, 24/12, 25/12 samt 31/ Reservation för ändringar av tider. Bokning: eller b T a T A a H b T a T A a H b T a T A H/T a T b A a A H/T a T b A a A H T A H T A H T A H T A H T A H T A H T A H T A H T A H T A T A T 23

24 General ad_148x215 20/10/05 12:45 Side 1 Unifeeder delivers more of Northern Europe The door is open to a wide range of optimal transport solutions when Unifeeder is alongside. Our container feeder service the largest in Northern Europe handles more than 1,2 million TEUs annually and guarantees dependable links to more than two dozen locations. On land and at sea, our door-to-door intermodal container service ensures every one of our consignments arrives on time. Unifeeder s forwarding, project cargo and agency services also have been delivering satisfied customers since Take a closer look at Unifeeder Sweden AB Oceangatan Helsingborg Tel.: Fax:

25 Aktuell trafikstatistik för Helsingborgs Hamn AB /1-31/12 1/1-31/12 förändring i % Fordon i trafik ,7 Passagerare ,8 Godston ,8 Kontakter i Helsingborg Helsingborgs Hamn AB Box Helsingborg Telefon Jour Telefax Direktion Försäljning/Marknad Teknik Administration/Ekonomi Reception HPC (Trafikcentral) Västhamnen (Gaten) Västhamnen (Förmanskontor) Skåneterminelen (Planering) Bulkhamnen Oljeterminalen Internet Helsingborgs Hamns agenter Belgien Sundman, Bryssel, Belgien Telefon +32 (2) Fax +32 (2) England Eurolist International Ltd, London, England Telefon +44 (20) Fax +44 (20) Lettland SIA LJS Hansa Ltd, Riga, Lettland Telefon +371 (7) Fax +371 (7) Ryssland Inflot JSC, Sankt Petersburg, Ryssland Telefon +7 (812) Fax +7 (812) USA Transmar Ltd, Tiburon, Kalifornien, USA Telefon +1 (415) Fax +1 (415)

26 Företag Tel Fax Rederier - Linjer som trafikerar Helsingborg ACE link ace LINK HH-Ferries AB HH-FERRIES MSC Sweden AB MSC Samskip AB SAMSKIP Scandlines AB scandlines SCA Transforest AB sca TRANSFOREST Transatlantic European Services AB PAL LINE TT-Line AB TT-LINE Unifeeder Sverige AB UNIFEEDER Övriga Rederier - Linjer se vår hemsida Där inget annat anges är riktnumret 042 Företag Tel Agility AB Alianca ACL Sweden AB Air Logistics AB APL Sweden AB ASECO AB Börje Jönsson Åkeri AB Cargo Care Scandinavia AB Citadel Shipping AB CMA CGM Sverige CM Freight & Shipping Contralo Scandinavia AB DHL AB Dasena Agencies AB DHL Global Forwarding (Sweden) AB DSV Road AB Eimskip Logistics AB Ekbergs H. Spedition ETAB Europa Trailer AB Euro Traffic AB FH Bertling (Sweden) AB Freightman AB Frigoscandia Distribution AB GDL Transport AB Georg Hansen Shipping AB Globaltrans Globex Tranport AB GreenCarrier Scandinavia AB Green Cargo, Logistikcentra Syd Greenship Sweden AB Hamburg Süd Norden AB Hansa Shipping AB JATA Cargo Helsingborg AB Janssonfrakt K Line (Sweden) AB KBS Transport & Spedition Landskrona Ship Agents AB Leman Int System Transport AB Lindholm Shipping AB Lighthouse Transport AB Maersk Sverige AB Mahé Freight Melship AB MOL (Europe) Nordic MSC Sweden AB Nippon Shipping & Forwarding AB NTEX NYK Line (Europé) Ltd England Filial Hapag-Lloyd Sweden AB OOCL (Sweden) AB Overseas Liner Agencies AB Panalpina Sweden AB Penta Shipping AB Pro Logistics AB Cargo Net Scandinavian Shipping & Logistics AB SCT Transport AB Scanfreight AB Schenker AB Scanway-Shipping AB

27 Skandiatransport Logistics AB Skonvik Shipping SOL Agencies AB Speedcargo AB Star Marine AB Sundship Svensk Logistikpatner Helsingborg AB Swedish Maritime & Transport AB Thun Selfunloader Transatlantic Services AB Transatlantic Southern Africa Services AB TRANSWAGGON United Arab Agencies AB Transweco AB Geodis Wilson Sweden AB TriLog AB UTC Scandinavia AB Zim Agency in Sweden AB Övriga företag Tel Advokatfirman Vinge KB Anticimex AB Bogser Team Öresund Brandförsvar Bureau Veritas Båtmän Carlsberg Sverige AB Coldsystem AB Conteam Repair AB Establish AB Europa/Fate AB Farligt Gods Centre AB (repr. av Fargo Konsult AB) Gränskontrollstation Holms Varv AB Kust/Miljöstation Helsingborg Landskrona Stål AB Lloyd s Register EMEA Locon Sweden AB Lotsstation Helsingborg Lotsbeställning LTE Fraktmäklarna MariTerm AB Martin Bencher (Scandinavia) AB Nordic Storage AB Notarius Publicus PNO Sverige AB Sjömanskyrkan Svenska Lantmännen Sveriges Transportindustriförbund STS Sydhamnen Trailer Service AB Sydsvenska Industri-och Handelskammaren Taxi Helsingborg Thermoservice T L S Container Trading AB Triton Shipping & Supply AB Tullverket Vopak Logistics Nordic AB Växtinspektionen Ängelholm/Helsingborg flygplats Skeppshandlare Tel Lindholm Ship Supply Banker Tel Swedbank Handelsbanken Nordea SEB Provinsbanken Besiktningsmän (av Sjöfartsverket utsedda) Damco Survey AB (Lloyd s agent) Survey International Crawford & Co Tecma Consult , Scanunit Konsulat Tel Danmarks Konsulat Frankrikes Konsulat Islands Konsulat Norges Konsulat Sloveniens Konsulat

28 Helsingborgs Hamn AB Box Helsingborg B ACE links färja Siluna på plats i Helsingborg Begränsad eftersändning Vid definitiv eftersändning återsänds försändelsen med nya adressen på baksidan (ej adressidan) 28

KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN NR 4, DECEMBER 2007

KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN NR 4, DECEMBER 2007 KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN NR 4, DECEMBER 2007 1 Aktuellt 2 Järnvägen lyfter med intensivt arbete 3, 4 Förstärkta resurser ger resultat i Hamnen 7 Tävling 9 Hamndagen 2007 10-11 Besök 13 Lastat

Läs mer

Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB. Nummer 3, oktober 2005

Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB. Nummer 3, oktober 2005 Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB Nummer 3, oktober 2005 Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB Nummer 3, 2005 Innehåll Aktuellt 2 Rätt information i rätt tid avgörande för rederier 3, 4 Nyanställd

Läs mer

KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN NR 3, OKTOBER 2007

KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN NR 3, OKTOBER 2007 TURLISTAN KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN NR 3, OKTOBER 2007 1 Aktuellt 2 Kemira Kemi satsar 3, 4 Färjerederierna nöjda med sommaren 7 Tävling 9 Växande containervolymer 11-12 Besök 13 Lastat och lossat

Läs mer

nr 3, oktober 2008 I DETTA NUMMER: CMA CGM till Helsingborg Förutsättningar för Hamnens framtid Tågtrafiken ökar

nr 3, oktober 2008 I DETTA NUMMER: CMA CGM till Helsingborg Förutsättningar för Hamnens framtid Tågtrafiken ökar KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN nr 3, oktober 2008 I DETTA NUMMER: CMA CGM till Helsingborg Förutsättningar för Hamnens framtid Tågtrafiken ökar 1 Aktuellt 2 Ny linjechef nöjd med högsäsongen 3 Förutsättningar

Läs mer

nr 2, juni 2008 I DETTA NUMMER: Tredjepartslogistik Banverket Ny containerkran

nr 2, juni 2008 I DETTA NUMMER: Tredjepartslogistik Banverket Ny containerkran KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN nr 2, juni 2008 I DETTA NUMMER: Tredjepartslogistik Banverket Ny containerkran 1 Aktuellt 2 Tredjepartslogistiker 3, 4 Hamnsäkerhetsövning 5 Bolagsmiddag Sofiero Slott

Läs mer

Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB. Nummer 2, juni 2006

Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB. Nummer 2, juni 2006 Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB Nummer 2, juni 2006 Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB Innehåll Nummer 2, 2006 Aktuellt 2 Helsingborg blir skandinaviskt nav för Samskip 3, 4 Diplom för räddning

Läs mer

KUndTIdnInG FrÅn HeLSInGbOrGS HAmn n r 4, d e c e m b e r 2 0 0 8 1

KUndTIdnInG FrÅn HeLSInGbOrGS HAmn n r 4, d e c e m b e r 2 0 0 8 1 KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN nr 4, december 2008 1 Aktuellt 2 Nu anlöper julen Helsingborg 3,4 Rekordmånga kryssningsturister väntas 5 CMA CGM väljer Helsingborg 7 Tävling 9 Hamndagen 2008 10-11

Läs mer

KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN NR 2, JUNI 2007

KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN NR 2, JUNI 2007 TURLISTAN KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN NR 2, JUNI 2007 1 Aktuellt Aktuellt 2 Miljövänlig tågtrafi k 3, 4 Positiv utveckling under 2006 7 Tävling 9 30 nya anställda 11-12 Besök 13 Lastat och lossat

Läs mer

KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN

KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN nr 1, mars 2009 Aktuellt 2 Unik transportkedja tar vägen via hamnen 3 4 Ny tågpendel mellan Ruhrområdet och Hbg 5 Aktuellt Sydhamnen Förstärkt skydd för godset i hamnen

Läs mer

Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB. Nummer 4, december 2006

Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB. Nummer 4, december 2006 Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB Nummer 4, december 2006 Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB Innehåll Nummer 4, 2006 Aktuellt 2 Perstorp 3,4 Miljöteknisk undersökning 4 Julfrukten anländer 7 Tävling

Läs mer

Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB. Nummer 2, juli 2005. Utlastningshamn för timmer. Kungligt besök

Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB. Nummer 2, juli 2005. Utlastningshamn för timmer. Kungligt besök Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB Nummer 2, juli 2005 Utlastningshamn för timmer Kungligt besök 1 Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB Nummer 2, 2005 Innehåll Aktuellt 2 Alfa Laval 3,4 Helsingborg-

Läs mer

Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB. Nummer 1, mars 2006

Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB. Nummer 1, mars 2006 Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB Nummer 1, mars 2006 Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB Nummer 1, 2006 Innehåll Aktuellt 2 Högsäsong för ren värme i Västhamnsverket 3, 4 Ny förbindelse med England

Läs mer

Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB. Nummer 3, oktober 2006

Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB. Nummer 3, oktober 2006 Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB Nummer 3, oktober 2006 Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB Innehåll Nummer 3, 2006 Aktuellt 2 2 Långväga pendeltåg ger enkel metalltransport 3,4 Namnbyte 4 Förslag

Läs mer

Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB. Nummer 4, december 2005

Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB. Nummer 4, december 2005 Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB Nummer 4, december 2005 Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB Nummer 4, 2005 Innehåll Aktuellt 2 Felix ketchup tar vägen via Helsingborg 3 Förändring på marknadsavdelningen

Läs mer

KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN NR 1, MARS 2007

KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN NR 1, MARS 2007 TURLISTAN KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN NR 1, MARS 2007 Aktuellt Aktuellt 2 SCA Transforest 3, 4 Tävling 9 Rekordsiffror, Trans Russia 11 Carl-Henrik Hägg 12 Besök 13 Lastat och lossat 14, 15 Samskip

Läs mer

TURLISTAN KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN. Nöjda kunder Rekord i Gaten Ny kund - Areco Fördjupat samarbete med Höganäs

TURLISTAN KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN. Nöjda kunder Rekord i Gaten Ny kund - Areco Fördjupat samarbete med Höganäs TURLISTAN KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN n r 2, j u n i 2 010 Nöjda kunder Rekord i Gaten Ny kund - Areco Fördjupat samarbete med Höganäs Stabil volymökning bäddar för framtidssatsningar Aktuellt Efter

Läs mer

Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB. Nummer 1, mars 2005

Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB. Nummer 1, mars 2005 Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB Nummer 1, mars 2005 1 Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB Innehåll Nummer 1, 2005 Aktuellt 2 DFDS Seaways 3,4 Kriser satte beredskapen på prov 7 Tävling 9 Ny stuverichef,

Läs mer

Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB. Nummer 4, december 2004

Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB. Nummer 4, december 2004 Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB Nummer 4, december 2004 1 Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB Nummer 4, 2004 Innehåll Aktuellt 2 Global mötesplats granne med hamnkontoret 3,4 100 000:e containern

Läs mer

TURLISTAN. Kundtidning från Helsingborgs hamn NR 2, juni 2012

TURLISTAN. Kundtidning från Helsingborgs hamn NR 2, juni 2012 TURLISTAN Kundtidning från Helsingborgs hamn NR 2, juni 2012 HHAB + CMP AB har alla förutsättningar att bli ett mycket intressant affärskoncept Vi går nu en mycket spännande utveckling till mötes. Helsingborgs

Läs mer

TURLISTAN. KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN n r 2, J U N I 2 0 0 9

TURLISTAN. KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN n r 2, J U N I 2 0 0 9 TURLISTAN KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN n r 2, J U N I 2 0 0 9 Aktuellt Aktuellt 2 Pappersjätte med miljöfokus 3 4 Resultat 2008 5 Större fartyg för Kustbevakningen 7 Tävling 9 Helsingborg växer som

Läs mer

TURLISTAN KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN

TURLISTAN KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN TURLISTAN KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN nr 3, oktober 2011 Aktuellt Det stormar på världsmarknaden, men i Helsingborgs Hamn är det förlig vind Aktuellt 2 Rekordstarkt första halvår 2011 3 Scandlines

Läs mer

TURLISTAN KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN

TURLISTAN KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN TURLISTAN KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN n r 4, D e c e m b e r 2 010 Lyckosamt år med flera nya etableringar När vi nu närmar oss årets slut kan vi konstatera att 2010 har varit ett mycket bra och

Läs mer

Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB. Nummer 4, december 2003

Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB. Nummer 4, december 2003 Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB Nummer 4, december 2003 1 Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB Nummer 4, december 2003 Innehåll Aktuellt 2 Ny kombiterminal 3,4 Fruktsäsongen 7 Tävling 9 Nordiskt

Läs mer

TURLISTAN KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN

TURLISTAN KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN TURLISTAN KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN nr 2, juni 2011 Aktuellt Aktuellt 2 Volymökning med 85 procent 3 Nya terminaltraktorer 4 Nytt arendeavtal med staden 5 Pris till Hamnen 6-7 Tävling 9 Många

Läs mer

Branschen redo för ISPS Hamnen som terminal

Branschen redo för ISPS Hamnen som terminal Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB Nummer 2, juni 2004 Branschen redo för ISPS Hamnen som terminal 1 Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB Nummer 2, juni 2004 Innehåll Aktuellt 2 Frangångsrik helgtrafik

Läs mer

Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB. Nummer 1, mars 2004. Kaffesäckar året runt. Höjd säkerhet i hamnen

Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB. Nummer 1, mars 2004. Kaffesäckar året runt. Höjd säkerhet i hamnen Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB Nummer 1, mars 2004 Kaffesäckar året runt Höjd säkerhet i hamnen 1 Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB Nummer 1, mars 2004 Innehåll Aktuellt 2 Kaffesäckar i hamnen

Läs mer

Sjötransporter - strategisk fråga för Skåne

Sjötransporter - strategisk fråga för Skåne Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB Nummer 3, september 2004 Sjötransporter - strategisk fråga för Skåne 1 Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB Nummer 3, 2004 Innehåll Aktuellt 2 Helsingborg del av

Läs mer

Tågvolymerna ökar med ny kund

Tågvolymerna ökar med ny kund Kundtidning från Helsingborgs Hamn NR 3. oktober 2012 samhällsnyttigt Tågvolymerna ökar med ny kund Conteam utvärdering av CMP-projektet kryssningsrekord helga säkerheten i hamnen sita Just nu Ett intensivt

Läs mer

TURLISTAN KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN

TURLISTAN KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN TURLISTAN KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN n r 3, o k to b e r 2 010 Ökad intensitet i Hamnen Jo Kristian Okstad Aktuellt 2 Ny linje 3 Lyckat för Sundbusserne 5 Spontningen klar 6 Kryssningssäsongen

Läs mer

TURLISTAN KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN

TURLISTAN KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN TURLISTAN KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN n r 3, s e p t e m b e r 2 0 0 9 Aktuellt Aktuellt 2 GDL 3-4 Dramatisk entré 4 Fotoutställning 5 Kryssningsrekord 7 Hamnens miljöarbete 8 Färjerederier samarbetar

Läs mer

Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB. Nummer 3, september 2003

Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB. Nummer 3, september 2003 Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB Nummer 3, september 2003 1 Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB Nummer 3, september 2003 Innehåll Aktuellt 2 Färjetrafiken sommaren 2003 3,4 TT-Line 7 Tävling 9 18

Läs mer

Världsnyhet i Hamnen Reachstacker med hybriddrift

Världsnyhet i Hamnen Reachstacker med hybriddrift Kundtidning från Helsingborgs Hamn NR 1. mars 2013 SAMHÄLLSNYTTIGT Världsnyhet i Hamnen Reachstacker med hybriddrift CHIQUITA BYTER HAMN pappersjätten sca Ny centralgate Sjösäkerhet Just nu En ny tydlig

Läs mer

Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB. Nummer 2, juni 2003

Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB. Nummer 2, juni 2003 Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB Nummer 2, juni 2003 1 Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB Nummer 2, juni 2003 Innehåll Aktuellt 2 Conteam Repair 3,4 5-klassare 7 Tävling 9 TransRussia 11 Besök

Läs mer

Närsjöfart i ett europeiskt feederperspektiv. Unifeeder corporate presentation 08/03/2012 1

Närsjöfart i ett europeiskt feederperspektiv. Unifeeder corporate presentation 08/03/2012 1 Närsjöfart i ett europeiskt feederperspektiv Unifeeder corporate presentation 08/03/2012 1 Kort om Unifeeder Unifeeder corporate presentation 08/03/2012 2 Unifeeder idag Den största t operatören med det

Läs mer

TURLISTAN KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN

TURLISTAN KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN TURLISTAN KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN N R 4, D E C E M B E R 2 0 0 9 Aktuellt Slutet 2008 och året 2009 - Mörkt i början men med tiden kom ljuset Aktuellt 2 Maersk Line till Helsingborg 3 4 Säkerhetsövning

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT BÄTTRE LÄGE

VÄLKOMMEN TILL ETT BÄTTRE LÄGE VÄLKOMMEN TILL ETT BÄTTRE LÄGE Dina behov är viktigast Södertälje Hamn är en komplett hamn. Vi tar emot nästan alla sorters gods från när och fjärran. För dig som vill nå Mellansverige är Södertälje Hamn

Läs mer

Välkommen till Gävle Hamn Fredrik Svanbom

Välkommen till Gävle Hamn Fredrik Svanbom Gävle Hamn är hjärtat för import och export på ostkusten. Ett logistiknav för samordning av fartyg, tåg och bilar. Välkommen till Gävle Hamn Fredrik Svanbom Ostkustens logistiknav Film Text i två spalter

Läs mer

TURLISTAN. Kundtidning från Helsingborgs hamn NR 1, mars 2012

TURLISTAN. Kundtidning från Helsingborgs hamn NR 1, mars 2012 TURLISTAN Kundtidning från Helsingborgs hamn NR 1, mars 2012 Aktuellt Helsingborgs Hamn fortsätter att växa Aktuellt 2 Helsingborgs Hamn fortsätter att växa 3 Företagsreportage 4-5 Projektlast Yara Praxair

Läs mer

Fredrik Andersson, Manager Port Development. Göteborgs Hamn, dåtid, nutid, framtid

Fredrik Andersson, Manager Port Development. Göteborgs Hamn, dåtid, nutid, framtid Fredrik Andersson, Manager Port Development Göteborgs Hamn, dåtid, nutid, framtid Från byteshandel - - till handelsutbyte. Varför hamn i Göteborg? Läget Läget Läget Varför hamn i Göteborg? Vattenvägars

Läs mer

Där hav möter land i Göteborg

Där hav möter land i Göteborg Där hav möter land i Göteborg Hans Gutsch APM Terminals Stig-Göran Thorén Göteborgs Hamn Headline Port of Gothenburg 3 APM Terminals: The world s only geographically balanced Global Terminal Network Port

Läs mer

TURLISTAN KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN

TURLISTAN KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN TURLISTAN KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN n r 1, m a r s 2 010 Välkommen till ett nytt decennium med Turlistan och mitt första nummer som verkställande direktör i Helsingborgs Hamn! Aktuellt 2 Rekordår

Läs mer

Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB. Nummer 1, mars 2003

Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB. Nummer 1, mars 2003 Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB Nummer 1, mars 2003 1 Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB Nummer 1, mars 2003 Innehåll Aktuellt 2 Unilever 3,4 Kuehne & Nagel 7 Tävling 9 Frukt från Marocko 11 Besök

Läs mer

FRÅN SUNDSVALL TILL VÄRLDEN. Snabbt, säkert och klimatsmart med Göteborgs Hamn och Railport

FRÅN SUNDSVALL TILL VÄRLDEN. Snabbt, säkert och klimatsmart med Göteborgs Hamn och Railport FRÅN SUNDSVALL TILL VÄRLDEN Snabbt, säkert och klimatsmart med Göteborgs Hamn och Railport LEDARE Världen nästa! Sundsvallsregionen är utan tvekan på gång. Med jämna mellanrum kan vi läsa om hur näringslivet

Läs mer

PORT HELSINGBORG. Vårt miljöarbete

PORT HELSINGBORG. Vårt miljöarbete PORT HELSINGBORG Vårt miljöarbete D E T L Ö P E R E N G R Ö N T R Å D G E N O M A L LT V I G Ö R I 200 år har Helsingborgs Hamn varit en strategiskt viktig hamn. Men från att ha varit en enkel liten träbrygga

Läs mer

Studenter är. Goda relationer utökar SAMARBETET MED SCA. Sveriges modernaste CENTRALGATE INVIGD FRAMTIDEN I HELSINGBORG MÖT ÅSA HAMNENS PERSONALCHEF

Studenter är. Goda relationer utökar SAMARBETET MED SCA. Sveriges modernaste CENTRALGATE INVIGD FRAMTIDEN I HELSINGBORG MÖT ÅSA HAMNENS PERSONALCHEF KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN NR 1. MARS 2015 MÖT ÅSA HAMNENS PERSONALCHEF Studenter är FRAMTIDEN I HELSINGBORG Sveriges modernaste CENTRALGATE INVIGD Goda relationer utökar SAMARBETET MED SCA JUST

Läs mer

Utmaningar i Transportkedjan- land och sjötransporter i samverkan

Utmaningar i Transportkedjan- land och sjötransporter i samverkan Utmaningar i Transportkedjan- land och sjötransporter i samverkan Patrick Juul Vice VD, Maersk Line Skandinavien Tidigare Operations Chef Maersk Scandinavien SCA koncernen SKF koncernen Maersk Line Världens

Läs mer

IT-bolaget InPort sålt FIN SOMMAR FÖR SCANDLINES OCH SUNDBUSSERNE TOC EUROPE -VI VAR DÄR. Oceanhamnens förvandling -nu har den börjat

IT-bolaget InPort sålt FIN SOMMAR FÖR SCANDLINES OCH SUNDBUSSERNE TOC EUROPE -VI VAR DÄR. Oceanhamnens förvandling -nu har den börjat KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN NR 3. OKTOBER 2014 BRANDEN I VÄSTHAMNEN - VAD VAR DET SOM HÄNDE? Kundfokus: Nytt sätt att få MRN-nummer FIN SOMMAR FÖR SCANDLINES OCH SUNDBUSSERNE FARTYGSSIMULERING GENOMFÖRD

Läs mer

Kundtidning från Helsingborgs Hamn NR 4. december 2013. kundfokus. DHL Global Forwarding. tio tusen ton clementiner megakran flyttas.

Kundtidning från Helsingborgs Hamn NR 4. december 2013. kundfokus. DHL Global Forwarding. tio tusen ton clementiner megakran flyttas. Kundtidning från Helsingborgs Hamn NR 4. december 2013 kundfokus DHL Global Forwarding tio tusen ton clementiner megakran flyttas ny terminalchef Just nu Vi investerar för en effektivare hamn med kortare

Läs mer

Full fart framåt för logistiken

Full fart framåt för logistiken Kundtidning från Helsingborgs Hamn NR 3. oktober 2013 SAMHÄLLSNYTTIGT Full fart framåt för logistiken Årets största affär DestinationskarTA Sundbusserne Just nu Hamnen investerar för framtiden och ökad

Läs mer

Kundtidning från Helsingborgs Hamn NR 2. juni 2013. Kryssningsturismen. Niels VallØ, ny vd scandlines. banbrytande forskning

Kundtidning från Helsingborgs Hamn NR 2. juni 2013. Kryssningsturismen. Niels VallØ, ny vd scandlines. banbrytande forskning Kundtidning från Helsingborgs Hamn NR 2. juni 2013 SAMHÄLLSNYTTIGT Kryssningsturismen Niels VallØ, ny vd scandlines Tetra pak banbrytande forskning Just nu Möt Niels Vallø, VD för Helsingborgs Hamn 2 VD

Läs mer

D E N N A B I L A G A Ä R E N A N N O N S F R Å N H E L S I N G B O R G S H A M N

D E N N A B I L A G A Ä R E N A N N O N S F R Å N H E L S I N G B O R G S H A M N Helsingborgs hamn 200 år Inte mer än 200 år? Nej, faktiskt inte. Innan dess fanns ingen riktig hamn, man rodde in från redden till en mindre brygga. 1809 stod den nya vågbrytaren klar, en stenpir där båtarna

Läs mer

KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN NR 4. VINTER 2015. SVERIGES säkraste. Sopornas VÄG TILL DITT VARMA ELEMENT HAMN. REDERIET MED EGEN tågfrakt

KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN NR 4. VINTER 2015. SVERIGES säkraste. Sopornas VÄG TILL DITT VARMA ELEMENT HAMN. REDERIET MED EGEN tågfrakt KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN NR 4. VINTER 2015 SVERIGES säkraste HAMN Sopornas VÄG TILL DITT VARMA ELEMENT REDERIET MED EGEN tågfrakt JUST NU JUST NU Så är 2015 snart i hamn. Varje dag arbetar vi

Läs mer

Kombinera mera för miljöns skull

Kombinera mera för miljöns skull Välkommen! Dagens webbseminarium startar kl 10. Kombinera mera för miljöns skull med Gösta Hultén Intelligent Logistik Redaktör för handboken Inköp & Logistik Så här går det till Ställ gärna frågor under

Läs mer

Vi har förenat det bästa av två världar

Vi har förenat det bästa av två världar Vi har förenat det bästa av två världar 1 januari 2013 hände något historiskt. Halmstad Hamn och Varbergs Hamn gick samman till ett bolag HallandsHamnar AB. Det handlade om att förena det bästa av två

Läs mer

Krav på vägning av containers

Krav på vägning av containers Krav på vägning av containers Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Johan Troive Skeppsbyggare MSc Handläggare av fartygstekniska frågor vid sektionen för Sjö- och luftvärdighet 1 Krav på vägning

Läs mer

Lastägarens Perspektiv SCA Transforest, Lars Nolander

Lastägarens Perspektiv SCA Transforest, Lars Nolander Lastägarens Perspektiv SCA Transforest, Lars Nolander SCA Ett globalt hygien- och pappersföretag Nettoomsättning 109 miljarder SEK 45 000 anställda och försäljning i mer än 100 länder TEN och Tork är ledande

Läs mer

Tävlingsinformation för projekttävling Prekvalificering Västhamnen Helsingborgs Hamn

Tävlingsinformation för projekttävling Prekvalificering Västhamnen Helsingborgs Hamn Tävlingsinformation för projekttävling Prekvalificering Västhamnen 1. TÄVLINGEN i samarbete med Sveriges Arkitekter inbjuder till prekvalificering avseende projekttävling för containerterminalen Helsingborgs

Läs mer

ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum.

ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum. ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum. Den optimala platsen att Lasta, lossa och lagra längs norrlandskusten Det är möjligt att alla vägar leder till

Läs mer

FRAKTHANDBOK 2011. FinnLink. Kapellskär Nådendal - Kapellskär

FRAKTHANDBOK 2011. FinnLink. Kapellskär Nådendal - Kapellskär 1 FRAKTHANDBOK 2011 FinnLink Kapellskär Nådendal - Kapellskär 2 FRAKTHANDBOK BÄSTA FRAKTKUND! Finnlines Plc, FinnLink trafik idkar frakttrafik mellan Nådendal, Finland och Kapellskär, Sverige. Finnlink

Läs mer

Folkets hus 15 juni 2011. We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea

Folkets hus 15 juni 2011. We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea Folkets hus 15 juni 2011 Trelleborgs Hamn Ro-Ro specialisten Omsättning 2010: 201 msek Resultat efter finansiella post.: 20 msek Antal anställda: Direkt 120 Tonnage 2010: 10,8 mton Antal anlöp: 6 000 Verksamhetsområden:

Läs mer

Miljölogistik. Hållbara Transporter Stockholm, 2013-11-14. Monica Jadsén Holm

Miljölogistik. Hållbara Transporter Stockholm, 2013-11-14. Monica Jadsén Holm Miljölogistik Hållbara Transporter Stockholm, 2013-11-14 Monica Jadsén Holm Integrerade logistikkedjor sparar miljön Värdeskapand e tjänster Värdeskapande Temperaturförändringar (år 1860 2000) tjänster

Läs mer

Färjetrafiken en viktig del av turistnäringen 29 miljoner tar färjan Passagerarrederiernas Förening PRF

Färjetrafiken en viktig del av turistnäringen 29 miljoner tar färjan Passagerarrederiernas Förening PRF Färjetrafiken en viktig del av turistnäringen 29 miljoner tar färjan Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna en viktig del i resenäringen Passagerarrederierna har en betydande roll i den

Läs mer

http://www.gs1.se/sv/om-gs1/nyheter-och-press/nyhetsbrev-gs1-sweden/nr-1-201...

http://www.gs1.se/sv/om-gs1/nyheter-och-press/nyhetsbrev-gs1-sweden/nr-1-201... Page 1 of 3 Du är här:start Om GS1 Nyheter och press Nyhetsbrev GS1 Sweden Nr 1 2012 GS1 LIM går till sjöss En standard som gynnar alla! Nr 1 2012 GS1 LIM går till sjöss En standard som gynnar alla! Det

Läs mer

Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG

Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG Skärpta regler kräver nya lösningar Sjöfarten står inför stora utmaningar när de internationella miljökraven skärps. Som en av de första hamnarna i världen

Läs mer

The No.1 port in Scandinavia

The No.1 port in Scandinavia THE PORT OF SCANDINAVIA 57 42 N 11 56 E The No.1 port in Scandinavia Porten mot världen Göteborgs Hamn är Skandinaviens största hamn med direktlinjer till 140 destinationer globalt. Det gör oss till Skandinaviens

Läs mer

SCA Logistics AB Sveriges

SCA Logistics AB Sveriges Luleå Bogserbåts AB SCA Logistics AB Sveriges rederinäring Rederi Eckerö Sverige AB Viking Rederi AB Frederiet AB Destination Gotland AB Rederi AB Gotland Wisby Tankers Hamburg Süd Norden AB Nynas AB Preem

Läs mer

Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF

Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna marknadsför Sverige och färjetrafiken håller ställningarna! Passagerarrederierna

Läs mer

Presentation. Peter Andersson MariTerm AB. kringsområdet nationellt och internationellt. Utmaningar inom lastsäkringsområdet. MariTerm i Höganäs AB

Presentation. Peter Andersson MariTerm AB. kringsområdet nationellt och internationellt. Utmaningar inom lastsäkringsområdet. MariTerm i Höganäs AB Presentation Utmaningar inom lastsäkringsomr kringsområdet nationellt och internationellt Peter Andersson MariTerm AB nationellt och internationellt Problemområden Tekniska regler för lastsäkring (lagar,

Läs mer

Green Bridge konceptet

Green Bridge konceptet TT-Line Effektiv och miljövänlig transport av gods och passagerare till sjöss Green Bridge konceptet (2:a omarbetade upplagan, december 2008) En informationsbroschyr om Fartyg som miljö- och klimatvänliga

Läs mer

KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN NR 3. HÖST 2015. Direkttrafik. Två oväntade FR ÅN ECUADOR OCH DOMINIKANSKA REPUBLIKEN BESÖK. BANBRYTANDE evolution

KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN NR 3. HÖST 2015. Direkttrafik. Två oväntade FR ÅN ECUADOR OCH DOMINIKANSKA REPUBLIKEN BESÖK. BANBRYTANDE evolution KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN NR 3. HÖST 2015 Två oväntade BESÖK BANBRYTANDE evolution Direkttrafik FR ÅN ECUADOR OCH DOMINIKANSKA REPUBLIKEN JUST NU JUST NU Rekord i nya och utvecklade kundsamarbeten

Läs mer

Lillgrund vindkraftpark

Lillgrund vindkraftpark Lillgrund vindkraftpark I juni 2008 invigdes Lillgrund vindkraftpark. Den ligger en knapp mil utanför den skånska kusten, strax söder om Öresundsbron. Lillgrund är med sina 48 vindkraftverk Sveriges största

Läs mer

Beredskapsplan. Malmö Oljehamn

Beredskapsplan. Malmö Oljehamn 1 Beredskapsplan Malmö Oljehamn Anläggningsbeskrivning sid. 2 Produktutsläpp sid. 3-4 Åtgärder vid annat läge inkl. sabotage och intrång sid. 5 Telefonlista sid. 6-7 Information sid. 8 Utrymningsplan sid.

Läs mer

Klartecken. Effektivitet, HAPAG LLOYD dubblerar FÖR LÄNGRE CONTAINERFARTYG SERVICE OCH FLEXIBILITET

Klartecken. Effektivitet, HAPAG LLOYD dubblerar FÖR LÄNGRE CONTAINERFARTYG SERVICE OCH FLEXIBILITET KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN NR 2. SOMMAR 2015 HAPAG LLOYD dubblerar Effektivitet, SERVICE OCH FLEXIBILITET Klartecken FÖR LÄNGRE CONTAINERFARTYG JUST NU JUST NU Tillsammans bygger vi starkare verksamheter

Läs mer

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441 Jan Lillieborg Badhusvägen 11 165 72 Hässelby Mob 0768 123441 @ adress jan.lillieborg@origoab.se (Origo Företagsutveckling AB) @ adress jan.lillieborg@telia.com PROFIL Jan Lillieborg, en senior ledare

Läs mer

ETT MODERNT TRANSPORT- OCH LOGISTIKFÖRETAG

ETT MODERNT TRANSPORT- OCH LOGISTIKFÖRETAG ETT MODERNT TRANSPORT- OCH LOGISTIKFÖRETAG OLSSONS ÅKERI Under alla år har Volvo varit och är alltjämt den största uppdragsgivaren. På senare tid har även SCA kommit in som en stor kund. Vår huvudsysselsättning

Läs mer

Räddningstjänstens organisation och resurser vid en större olycka

Räddningstjänstens organisation och resurser vid en större olycka Räddningstjänstens organisation och resurser vid en större olycka Räddningstjänsten Syd når normalt samtliga Sevesoanläggningar i Malmö Stad inom 10 minuter. Räddningstjänsten är skyldig att vara förberedd

Läs mer

Gävle Hamn AB Fredrik Svanbom 2013-02-15

Gävle Hamn AB Fredrik Svanbom 2013-02-15 Gävle Hamn är hjärtat för import och export på ostkusten. Ett logistiknav för samordning av fartyg, tåg och bilar. Gävle Hamn AB Fredrik Svanbom 2013-02-15 Ostkustens logistiknav 95 % av Sveriges utrikeshandel

Läs mer

Norrköpings hamn CONTAINER

Norrköpings hamn CONTAINER Norrköpings hamn CONTAINER Vår nyaste arena för tillväxt 2010 invigdes den nya containerterminalen i Norrköpings hamn. Den är byggd på en stadig grund av lång erfarenhet, modern teknik, ny kunskap, och

Läs mer

Tal till skånska riksdagsgruppen den 22 november 2011 Sveriges Riksdag, Stockholm. Per Tryding, Vice VD

Tal till skånska riksdagsgruppen den 22 november 2011 Sveriges Riksdag, Stockholm. Per Tryding, Vice VD Tal till skånska riksdagsgruppen den 22 november 2011 Sveriges Riksdag, Stockholm Per Tryding, Vice VD Jag har blivit ombedd att tala om Skåne specifikt och regionens utveckling med särskilt fokus på infrastruktur.

Läs mer

er - 7 december 2011. containervikt containervikter Januari 2006

er - 7 december 2011. containervikt containervikter Januari 2006 Översikt av incidenter som uppkommit på grund av felaktiga uppgifter på containervikt containervikter er - 7 december 2011. Januari 2006 P&O Nedlloyd Genoa: Överlastade containrar var en bidragande orsak

Läs mer

TURLISTAN KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN

TURLISTAN KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN TURLISTAN KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN nr 4, december 2011 Aktuellt 2 Logistiksystem PortIT får ett rejält lyft 3 Ett fartyg kommer lastat 4-5 Projekttävlingen Nya Västhamnen 6-7 Flytande naturgas

Läs mer

Anmälningsrutiner enligt EU Kodex om Schengengränserna och bestämmelserna angående Sjöfartsskydd.

Anmälningsrutiner enligt EU Kodex om Schengengränserna och bestämmelserna angående Sjöfartsskydd. Senaste ändring 2008-04-03 Anmälningsrutiner enligt EU Kodex om Schengengränserna och bestämmelserna angående Sjöfartsskydd. Anmälan - Schengen och Sjöfartsskydd Både Kodexen om Schengengränserna och reglerna

Läs mer

Bordsanteckningar från 26 februari 2013

Bordsanteckningar från 26 februari 2013 Bordsanteckningar från 26 februari 2013 Projektidéer från blädderblocket Kommunikationsflöden kring hamn Infohantering runt anlöp framförhållning Agentrollen tydligare Lotstider flexibilitet (lotsplikt/fjärrlots)

Läs mer

Dangerous Goods Management Box 2021 438 11 Landvetter. ELTEL Networks AB Box 2032 438 12 Landvetter

Dangerous Goods Management Box 2021 438 11 Landvetter. ELTEL Networks AB Box 2032 438 12 Landvetter Air Logistic Box 2071 Dangerous Goods Management Box 2021 DHL Global Forwarding Box 2005 Västtrafik AB Göteborgs regionstrafik Att Andreas Förthaga Box 123 541 23 Skövde ELTEL Networks AB Box 2032 Landvetter

Läs mer

LEMAN / Presentation

LEMAN / Presentation LEMAN / Presentation LEMAN / Presentation / Vår historia Vår historia 1900 Bolaget Paul Lehmann bildas i Köpenhamn 1925 25 års jubileum, kontor i Köpenhamn 1950 50 års jubileum, kontor i Danmark 1971 LEMAN

Läs mer

PRESSRELEASE Banbrytande svensk forskning för att få rimliga krav vid lastning av tungt gods i containers Sida 1

PRESSRELEASE Banbrytande svensk forskning för att få rimliga krav vid lastning av tungt gods i containers Sida 1 vid lastning av tungt gods i containers Sida 1 Höganäs 2013 05 02 IMO/ILO/UNECE Guidelines for Packing of Cargo Transport Units (CTUs) är de internationella riktlinjerna för lastsäkring vid sjötransport.

Läs mer

Viktig information till allmänheten

Viktig information till allmänheten Viktig information till allmänheten från Räddningstjänsten Västervik och Akzo Nobel Industrial Finishes RÄDDNINGSTJÄNSTEN Du som får denna information, bor eller vistas i närheten av en anläggning som

Läs mer

DSV- presentation DSV 2017

DSV- presentation DSV 2017 DSV- presentation 2017 DSV Group - Översikt Global leverantör av transport- & logistiktjänster Börsnoterat och listat på NASDAQ OMX Copenhagen Omsättning 2016 9,1 miljarder Euro Egna kontor i mer än 80

Läs mer

Jämförande studie över godstransporternas externa kostnader och avgifter

Jämförande studie över godstransporternas externa kostnader och avgifter Jämförande studie över godstransporternas externa kostnader och avgifter Inge Vierth, VTI Seminarium Hur ska sjöfarten utvecklas i östra Mellansverige Västerås, 2 april 2014 Externa (marginal)kostnader

Läs mer

2 Sjöfarten kring Sverige och dess påverkan på havsmiljön

2 Sjöfarten kring Sverige och dess påverkan på havsmiljön Sjöfarten kring Sverige och dess påverkan på havsmiljön De flesta fartyg som trafikerar havsområdena runt Sverige följer internationella miljöregler. Trots det belastar sjöfarten havet genom oljeutsläpp,

Läs mer

HARGS HAMN. 60 0 10 North 18 0 29 East UNCTAD LoCode SE HAN

HARGS HAMN. 60 0 10 North 18 0 29 East UNCTAD LoCode SE HAN HARGS HAMN 60 0 10 North 18 0 29 East UNCTAD LoCode SE HAN Välkommen till Hargs Hamn Idag är Hargs Hamn AB en bulkhamn som hanterar många olika godsslag och närmaste allmänna hamn för bulktrafik norr om

Läs mer

SKEPPSMÄKLARNYTT MOMSKURSEN ÄR FULLSTÄNDIGT FULLBOKAD! REKORDMÅNGA SKREV ICS-EXAMEN VÄRLDEN ÖVER

SKEPPSMÄKLARNYTT MOMSKURSEN ÄR FULLSTÄNDIGT FULLBOKAD! REKORDMÅNGA SKREV ICS-EXAMEN VÄRLDEN ÖVER Nr 7-8 2012 2012-08-31 SKEPPSMÄKLARNYTT Momskursen är fullständigt fullbokad! Rekordmånga skrev ICS-examen världen över Sjöfartspub och Maritim Mötesplats i Almedalen Inbjudan till work shop: Svensk sjöfart

Läs mer

Bergen Kommun. 11 sept 2014

Bergen Kommun. 11 sept 2014 Bergen Kommun 11 sept 2014 Innehåll Göteborgs Hamns roll i världen Terminaler och godsflöden Göteborgs Hamn AB Miljoner ton 18 000 Världshandel i ton 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2

Läs mer

Havs- och Vattenmyndighetens Oljejour på SWECO

Havs- och Vattenmyndighetens Oljejour på SWECO 1 Havs- och Vattenmyndighetens Oljejour på SWECO Finansierat av Havs- och Vattenmyndigheten Uppdraget omfattar 2 år (+ 2 år) Tjänsten har funnits sedan 1980 (tidigare på Naturvårdsverket) 2 HaV:s Oljejour

Läs mer

TransAtlantic. Årsstämma 28 april 2010

TransAtlantic. Årsstämma 28 april 2010 TransAtlantic Årsstämma 28 april 2010 Detta är TransAtlantic idag Vi bedriver verksamheten genom två affärsområden; Offshore/Icebreaking Industrial Shipping Vi är ca 1 100 anställda varav 950 är ombordanställda

Läs mer

välkomna Central gaten: Vi hälsar vi igång på allvar! som ny kund Helsingborgs Hamn bidrar till 12 000 arbetstillfällen

välkomna Central gaten: Vi hälsar vi igång på allvar! som ny kund Helsingborgs Hamn bidrar till 12 000 arbetstillfällen Kundtidning från Helsingborgs Hamn NR 1. mars 2014 Central gaten: Nu är vi igång på allvar! Vi hälsar Hapag - Lloyd välkomna som ny kund Helsingborgs Hamn bidrar till 12 000 arbetstillfällen Just nu Bra

Läs mer

Yttrande över slutbetänkandet av hamnstrategiutredningen (SOU 2007:58)

Yttrande över slutbetänkandet av hamnstrategiutredningen (SOU 2007:58) Kommunstyrelsen 2007-12-03 234 541 Arbets- och personalutskottet 2007-11-26 250 536 Dnr 07.648-552 decks15 Yttrande över slutbetänkandet av hamnstrategiutredningen (SOU 2007:58) Bilaga: Sammanfattning

Läs mer

TURLISTAN KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN

TURLISTAN KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN TURLISTAN KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN nr 1, mars 2011 Inga problem att hålla ångan uppe Efter en kall och bister vinter, går vi äntligen mot ljusare tider och en vår som förhoppningsvis ska ge oss

Läs mer

Sjöfart & entreprenörskap - myter & fakta Johan Woxenius Sjöfartens Entreprenörsdag 4 maj 2009

Sjöfart & entreprenörskap - myter & fakta Johan Woxenius Sjöfartens Entreprenörsdag 4 maj 2009 Sjöfart & entreprenörskap - myter & fakta Upplägg 1 Vad är en entreprenör? Uppfinnaren Praktisk lösning på viktigt problem för ca 100 år sedan Snabbt ut på en världsmarknad Företagen uthålliga i sin produktutveckling

Läs mer

Välkommen till ACi Transport & Spedition AB

Välkommen till ACi Transport & Spedition AB Välkommen till ACi Transport & Spedition AB ACi erbjuder ett prisvärt transportsystem inom Europa med högsta kvalitet och säkerhet. Vår affärsidé består i att på ett personligt och serviceinriktat sätt

Läs mer