KUnDTIDnInG FrÅn HELsInGBOrGs HaMn n r 1, M a r s

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KUnDTIDnInG FrÅn HELsInGBOrGs HaMn n r 1, M a r s 2 0 0 8 1"

Transkript

1 KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN nr 1, Mars

2 Aktuellt 2 Lyckad inledning för pellets i container 3, 4 33% ökning av containrar under Skåneterminalen i nygammal skepnad 7 Tävling 9 Kullen och Dunker sålda 11 Besök 13 Lastat och lossat 14, 15 Ledningsövning skärper beredskapen 17 Vädret påverkar mer när stormarna blir fler 19 Aktuell statistik 25 Kontakter i transportbranschen 26, 27 Siluna ACE 28 Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB Utgivning: 4 ggr/år Nästa utgåva: juni Upplaga: ex Redaktör: Andréas Eriksson Ansvarig utgivare: PO Jansson Helsingborgs Hamn AB, Box 821, Helsingborg Telefon: e-post: Aktuellt Ombyggnad av kajen i Skåneterminalen Vi är nästan 30 anställda fler här i hamnen nu under 2008 än vi var när 2007 började. Detta är ett väldigt konkret sätt att illustrera fjolåret, som blev ännu ett rekordår. Tillväxten var i själva verket så snabb att vi inte hade alla de ytor som krävs för containerhanteringen. Som vi tidigare berättat, inte minst här i Turlistan, har den stora utmaningen varit att upprätthålla vår effektivitet. Men nu har vi tagit en ny kran i drift, köpt ytterligare en kran och inlett omställningen av Skåneterminalen till containerhamn. Den första tredjedelen av Skåneterminalens långa kaj är först ut när delar av containertrafiken före sommaren flyttar över dit. Arbetet med omställningen pågår för fullt nu under våren, vilket du kan läsa om i detta nummer av Turlistan. Det är alltså, utan överdrift, en spännande period vi inlett. Vi vet att många av de stora, allvarliga frågor som diskuteras i samhället gynnar våra kunder. Sjöfart och järnväg måste helt enkelt växa om samhällsekonomin ska kunna växa uthålligt. För både oss och våra kunder är detta självklart en möjlighet. Men det är också ett ansvar. Innovativa lösningar och nya logistiska idéer är nödvändiga. Ett exempel på innovativ godshantering får vi här i Turlistan via Nordic Bulkers och vårt gemensamma arbete med pelletscontainrar. Vi hoppas att du vill fortsätta följa allt intressant som händer i hamnen. Tveka inte att höra av dig om du har idéer eller tips på vad du vill se i Turlistan. 2

3 Lyckad inledning för pellets i container Numera kommer också bränslepellets till Helsingborg i container, som ett komplement till den vanliga bulktrafiken. Nordic Bulkers är operatör och upplägget förvånade dem till en början. Det handlar ju om gods som brukar gå i båtlaster om ton men nu kommer i containrar med 28 ton. Men som fraktpriserna utvecklats kan det löna sig och inledningsvis har det gått helt enligt planerna, säger Jan Lindroth som är Senior Adviser på Nordic Bulkers. Det nystartade upplägget är begränsat till mellan 20 och 40 containrar i veckan. Dessa går från Nordamerika till kontinenten och sen vidare med feederfartyg till Helsingborg och Öresundskrafts anläggning. Det utgår egentligen från en obalans i trafiken. Containrar har en tendens att samlas ojämnt i världen och när de behövs i andra delar tvingas de gå tomma. Kan man i stället fylla dem något, som i detta fall bränslepellets, är det utmärkt. Uppenbarligen blir det billigare än de dyra bulkbåtar som går. Ingen är gladare än vi, säger Jan Lindroth. Ledande containertransportör Glädjen beror förstås på att Nordic Bulkers är containeroperatör. De ägs av Bertschi Group, ett schweiziskt familjeägt bolag som är en av Europas största containertransportörer. De har bland annat 15 egna containerterminaler i de 20 europeiska länder som Bertschi Group verkar i. I Sverige är Nordic Bulkers petrokemiska affärsområde störst. Det är mycket stora volymer plastgranulat som skeppas, bland annat in till Helsingborg. Företaget har också en verksamhet med terminaler. Jan Lindroth är ansvarig för det tredje affärsområdet, Industrial. Det hanterar allt som inte är petrokemi. Det handlar till exempel om insatsvaror till bygg- och stålindustrierna samt livsmedelindustrin. Genom Helsingborg går fruktjuicer till den skånska livsmedelsindustrin, olika cementsorter, stärkelse till pappersbruk och en hel del andra godsslag. Sedan början av 2008 kan alltså bränslepellets läggas till denna lista. Det är ett bra samarbete mellan vår personal och stuvarna i hamnen. Innan 40-fotscontainrarna kan tippas måste 3

4 den så kallade bulkheaden rivas ut. Väven och träreglarna som håller tillbaka bulkprodukten när dörrarna öppnas ska bort. Väven skärs upp och reglarna sågas av. Sen ska containern också borstas ur så det är lite arbete med den, säger Jan Lindroth. Hanteringen började på prov. En av de återkommande stormarna stoppade vid ett tillfälle arbetet men i övrigt har det enligt Lindroth fungerat väl. Bulk i container mer kontrollerad form Hur länge trafiken med bränslepellets i container är lönsam beror givetvis på hur fraktpriserna för bulkfartyg utvecklas. Men att detta är ytterligare ett litet exempel på den tilltagande containeriseringen står klart. För fler och fler av de små godsslagen är det svårt att få tag på bulkfartyg. Ingen vill hantera de bulkslagen. Många hamnar har också allt svårare att hitta lösningar för bulkvaror som kommer. Bulk kan damma och föra med sig olägenheter, men inte så länge det är i containern och stannar där. Sen kan man göra konverteringen till exempelvis bulkbil under mer kontrollerade former. Helsingborgs Hamns Kombiterminal. En av de stora satsningarna i Helsingborgs hamn de senaste åren har varit Combiterminalen. Jan Lindroth betonar också han betydelsen av järnvägstransporter när godset ska vidare från hamnarna. Med den utveckling som varit måste man försöka få iväg sina volymer med järnväg. Det är bara att se hur situationen i Tyskland är. Trafikinfarkt överallt. Tyvärr är även tågen fulla där och det förekommer också i Sverige. Det händer att både containerfartyg och tåg är fullastade och att det blir nödvändigt med en godsprioritering. Vi ser tydligt hur det måste bli någon form av samspel mellan olika operatörer, säger Jan Lindroth, Nordic Bulkers. Energibolaget Öresundskrafts gate.. 4

5 33 % ökning av containrar under 2007 nytt rekordår 2007 blev ett mycket framgångsrikt år för Helsingborgs Hamn. Specialiseringen på containrar har gett resultat och vägde under året upp den förväntade nedgång som det konventionella godset stod för. Året innebar ett rekord i antalet hanterade containrar, säger Per-Olof Jansson, VD för Helsingborgs Hamn AB. Containerhantering i Västhamnen metallerna in i produktion i stället för att lagras. Både passagerar- och bilfärjetrafiken ökade Persontrafiken växte med 1,8 % och antalet lastfordon blev totalt , vilket är en ökning med 4,8 %. Bilfärjegodset ökade även det om än i mindre utsträckning, 0,2 %. För lastfordon är HH-ledens marknadsandel 57 % av trafiken över Öresund, vilket är en ökning jämfört med Personbiltrafikens marknadsandel minskade i motsvarande utsträckning. Containerhanteringen ökade med 33 % TEUs och 25,1 % ton. Siffrorna illustrerar den omfattande containerisering som pågår på världshaven. Mycket gods som tidigare har transporterats konventionellt, till exempel frukt som är en omfattande hantering i Helsingborg, går nu i container. Också det landburna godset via Combiterminalen hade hög tillväxt 20,5 % TEU och 35,7 % ton. Samskips beslut att utöka satsningen på Helsingborg som skandinavisk hub är en viktig förklaring. Att även det järnvägsbundna godset ökar så kraftigt belyser hur viktigt vårt beslut att investera i Combiterminalen var. Den skapar trafik hos oss och medverkar till att transporter kan genomföras över långa sträckor med mindre miljöbelastning, säger Per-Olof Jansson. Det konventionella godset minskade med 73,1 % och metallagringen upphörde helt. I högkonjunkturer går Tillväxten under året var så snabb att vi inte hade alla de ytor som krävs för containerhanteringen och det har varit en utmaning att upprätthålla vår effektivitet. Men nu har vi tagit en ny kran i drift, köpt ytterligare en kran och inlett omställningen av Skåneterminalen till containerhamn. Vi har också anställt och under 2007 ökade antalet medarbetare med 28 tjänster. Vi står väl rustade för att ta hand om en fortsatt positiv utveckling, säger VD Per-Olof Jansson. 5

6 6

7 Skåneterminalen i nygammal skepnad För andra gången blir nu Skåneterminalen omgjord till containerhamn. Efter att den nya kranen anlänt under mars kommer arbetet att fintrimmas. Före sommaren är den nygamla containerdelen av hamnen i operativ drift. Det är med goda förutsättningar som Skåneterminalen återigen blir containerterminal. Den långa kajen och de stora hanteringsytorna är det som containrarna kräver och det har redan visat sig fungera väl på platsen. Skåneterminalens kaj iordningställs. Skåneterminalen har nämligen följt trafikutvecklingen och marknadens behov installerades en containerkran från ASEA och det blev milstolpen i Skåneterminalens första omgörning från styckegodsterminalen till containerterminal. När i stället Västhamnen visade sig vara det bästa alternativet för containerhantering flyttades verksamheten dit under 1980-talet och Skåneterminalen blev återigen styckegodshamn. Nu, däremot, har containervolymerna utvecklats till den nivån att både Västhamnen och Skåneterminalen behövs för containrar. 160 meter första skedet Arbetet med omställningen från styckegods till containrar är långt gånget. Det är den norra tredjedelen av kajen vi gör i ordning i detta skede, och det blir 160 meters kajlängd som vi kan operera på med den nya kranen. Vi har verifierat bärigheten och klarar utan några större åtgärder både 5 och 10 års drift, säger Bengt Niklasson, teknisk chef vid Helsingborgs Hamn AB. Sannolikt kommer rederiet Samskips trafik att flytta över till Skåneterminalen. Genom att flytta all deras trafik effektiviserar vi ytterligare och behöver inte dra containrar mellan Skåneterminalen och Västhamnen, säger stuverichef Fredrik Åsare. När väl förberedelserna är klara och kranen igång finns det inga större utmaningar eftersom terminalen passar så bra för containerhantering. Behoven styr om mer ska byggas om Förutom arbetet med själva kajen har området bakom den förändrats en del. Två större tältmagasin har tagits bort och Stuverikontoret flyttar till det som tidigare var Lantmännens och Transwaggons kontor. Allt för att göra hanteringen så enkel som möjlig. Med konverteringen följer också en del konsekvensprojekt. Hamnen vill till exempel separera extern trafik från tunga truckar och dragbilar som opererar i hamnen. På några års sikt kan också gaten till Skåneterminalen flyttas till nuvarande Stormgatan. Allt är resultatorienterat och behovsstyrt. Vi kommer att fortsätta bygga ut kajen om det behövs. Den delen som vi börjat på är en stödmurskaj. Söder om detta är det en pålad kajkonstruktion med begränsad bärighet. Denna måste byggas om, ifall behovet uppstår. Det kan då också bli tal om att flytta ut kajlinjen vilket också kommer att utöka djupgåendet, säger Bengt Niklasson. 7

8 8

9 1:a pris Tur/returresa Helsingborg-Helsingör samt Rödby-Puttgarden med Scandlines 2:a och 3:e pris Tur/returresa över Öresund för bil och 9 personer med Scandlines och HH-Ferries. 4:e och 5:e pris Tur/returresa över Öresund med ACE Link för 2 personer. Grattis! vinnarna i tävling 4/07 Vinnare nr : 1:a pris Malin Berg, Euro Traffic AB, 2:a pris Stefan Halldén, ICA AB, 3:e pris Julia Karlsdotter, Conteam Repair AB, 4:e pris Anita Lanner, Nordkalk AB, 5:e pris Lisbeth Olofsson, HH-Ferries, Tröstpriser till: Steen Withen Nielsen, Maersk Broker Agency, Stefan Sandin, KBS Transport & Spedition, Doris Fröström, DHL, Stig Nygren, DSV Road AB, Barbro Löfgren, Carlsberg Sverige Tävla med Turlistan nr När installerades den första containerkranen i Skåneterminalen? a b c Kullen heter BTÖ:s ena bogserbåt, vad heter den andra? a. Dunker b. Björn c. Esbjörn 3. Vilka clarerade fartyget Trans Fjell? a. Citadel b. Lindholm c. Sundship 4.Vad heter ambulansverksamheten i Helsingborg? a. ÖPAB b. HHAB c. Kamber Skåne 5. Var är Jan Lindroth Senior Adviser? a. Nordic Storage b. Nordic Bulkers c. Transweco AB Skicka eller faxa svaret till Turlistan/Tävling 1/08, Helsingborgs Hamn AB, Box 821, Helsingborg. Fax: Namn: Företag: Adress: Postnr/ort: 9

10 SVENSKA ORIENT LINIEN AB Konventionell trafik Östra Medelhavet och Nordafrika Generalagent för följande linjer POL -LEVANT SHIPPING LINES Nordafrika, Östra Medelhavet EUROAFRICA SHIPPING LINES Konventionell trafik Västafrika Svenska Orient Linien AB Klippan 1A Göteborg Tel: Fax:

11 Kullen i Västhamnen. Kullen och Dunker sålda Nöjda säljare och köpare efter slutförd affär. Dunker och Kullen på väg in i Sydhamnen. Bogserteam Öresund AB (BTÖ) har förvärvat bogserbåtarna Kullen och Dunker. Det handlar dock inte om en epok som går i graven utan att vi fokuserar på att bli Containerspecialisten. Köpavtalet innehåller även ett femårigt bogseravtal, med möjlighet till förlängning, där köparen förbinder sig att upprätthålla samma bogserservice i Helsingborg som idag. Bogserbåtarna skall under avtalstiden vara baserade i Helsingborg. BTÖ har drivit bogserbåtarna under Helsingborgs Hamns management i tio år och därefter chartrat dem i ytterligare fem år. Under denna tid har BTÖ utvecklat sina bogsertjänster i Öresund för att få effektiv och lönsam beläggning med uppdrag. Varunamnet Helsingborgs Bogser AB behålls av Helsingborgs Hamn AB. 11

12 Saga Spray i Västhamnen Överraskande höga gasnivåer i pelletslaster Halten kolmonoxid i pelletslaster överstiger vad som tidigare varit känt. Det står klart efter det forskningsprojekt som initierades med anledning av dödsolyckan i Helsingborgs hamn i november Världen hade en uppfattning om pellets fram till den 15 november Dagen efter stod alla begrepp på huvudet och forskningsrapporten visar varför, säger Mats Rosander, trafikchef vid Helsingborgs Hamn AB. Den 16 november inträffade den tragiska dödsolyckan ombord på Saga Spray. En besättningsman omkom efter att ha gått ner i ett lastutrymme där det, skulle det visa sig, var dödligt höga halter av kolmonoxid. Ytterligare sju personer ur stuveri- och räddningspersonalen skadades. Det har länge varit känt att träprodukter som pellets kan utveckla kolmonoxid, särskilt om glödbrand eller förstadier till glödbrand uppstått. Olyckan indikerade däremot att kolmonoxiden utvecklas spontant och att problemet var större än tidigare känt. Därför inleddes forskningsprojektet EWDOT (Emissions from Woodpellets During Ocean Transportation) i samarbete mellan svenska och kanadensiska forskare. Forskarna undersökte noggrant de pellets som lastades ombord på ett fartyg i Vancouver i januari De bäddade in mätinstrument i lasten och installerade ett rörsystem som kunde suga luftprov från olika nivåer i det slutna lastrummet. Sen gick båten under 7 veckor till Helsingborg och hela tiden loggades mätvärdena. Efter tre veckor hade syrehalten sjunkit till en dödlig nivå. Kolmonoxidhalten steg till en mycket hög nivå, högre än vad man var medveten om trots att det hänt olyckor före den i Helsingborg, säger Mats Rosander. Det var som högst ppm kolmonoxid i lastutrymmet vilket kan jämföras med gränsvärdet på 35 ppm. Helsingborgs Hamn AB ändrade snabbt sina rutiner efter olyckan. De rutiner som infördes då upprätthålls. Men forskningsprojektet kommer ändå att få betydande konsekvenser, bedömer Mats Rosander. Tillverkare och transportörer måste upplysas om detta. Jag tror att det kommer att bli en klassning av pellets med tillhörande säkerhetsföreskrifter. Även Arbetsmiljöinspektionens föreskrifter för slutna utrymmen kommer att revideras och IMO, den internationella maritima organisationen, ser över sin Bulk Carrier Code. Men frågan är om detta räcker. Pellets är en konsumtionsvara. Människor använder den för att värma sina hem. Och medan det finns detaljerade regler och föreskrifter för den som har en oljetank är det inget som styr hur några kubikmeter pellets i ett stängt källarutrymme ska hanteras. 12

13 Under hösten och vintern besökte bland andra följande personer och företag Helsingborgs Hamn AB Gävle Container Terminal AB med VD Ingemar Westin och Håkan Bergström. Nye brandchefen Görgen Hallberg i Helsingborg och Stig Persson. Lage Ringstad och Claes Nilsson, Svenska Lantmännen. Representanter från DHL Helsingborg. Ulf Gustafsson, Hallsberg Terminal AB och Paul Kleiby, NetWork Logistics AB 13

14 Från Brake i Tyskland anlöpte Amur 2525 Sydhamnen och lossade ca ton sojamjöl för Svenska Lantmännens räkning. På bilden ses fartyget vid Spannmålskajen i Sydhamnen den 22 januari. Citadel Shipping klarerade fartyget. MSC Katrina anlöper Västhamnen en gång i veckan. 14

15 Från Uusikavpunki i Finland anlöpte Trans Fjell Bulkhamnen för att lossa flourkiselsyra för Aluflours räkning. Fartyget klarerades av Sundship. Unifeederfartyget Jork premiärbesökte Västhamnen den 21 februari. Det 134 meter långa fartyget lastade och lossade containrar. Unifeeder anlöper Västhamnen ca 10 gånger per vecka. 15

16 7233-NYK_Turlistan_Container_Ad 13/2/08 11:01 Page 1 Bringing value to life. Klippan 1A GÖTEBORG Tel: Fax:

17 Ledningsövning skärper beredskapen för pelletsbrand Hur ska alla inblandade agera om det uppstår en brand i ett pelletsfartyg? Med den frågan som utgångspunkt har bland annat Helsingborgs Hamn varit med i en övning kring de utmaningar situationen skulle innebära. Helsingborgs Brandförsvar har också varit på besök i hamnen för att uppdatera sig om de stora förändringarna i hamnen. Här löses problem från en situation som vi ej ännu hanterat. ÖPAB, HHAB (hamnstyrmän och stuveriet), Brandförsvaret och Kamber Skåne (ambulansverksamheten) lär sig mera. En pelletsbrand är på många sätt ett mardrömsscenario. Det tar Öresundskraft 30 dagar att använda sitt pelletslager i det egna verket. Men om magasinet i hamnen skulle börja brinna kan det ta upp till tre gånger så lång tid innan elden slocknar och under den tiden beröra hela staden. Därför ska de regelbundet öva sina beredskapsplaner. Denna gång flyttades övningen till ett scenario med en brand i ett pelletsfartyg för att få med det maritima inslaget. Det är väldigt många frågor att besvara inför ett sådant läge, säger Helsingborg Hamns trafikchef Mats Rosander. Vilka stabsmedlemmar behövs? Vilka kontakter måste tas? Vilka handlingsalternativ finns? Var ska glödande pellets läggas? Erfarenheterna från övningen samlas nu in och kommer att användas till en andra övning under våren. Efter denna färdigställs en beredskapsplan. Brandförsvaret lär känna hamnen Helsingborgs Brandförsvar har också på eget önskemål varit på besök i hamnen. Hamnen förändras sett både fysiskt och till verksamhetens innehåll. Riskerna har inte blivit större, däremot ändras till exempel så praktiska saker som körvägar. Det finns en larmplan som innebär att hamnpersonal möter upp brandförsvaret vid i förväg bestämda platser och detta behöver med jämna mellanrum ses över. Över 20 personer från brandförsvaret var här, framförallt de som tjänstgör som räddningschef i beredskap, vakthavande brandingenjör och insatsledare, säger Mats Rosander. 17

18 18

19 Vädret påverkar mer när stormarna blir fler Vinterstormarna tycks bli allt fler i takt med att vintrarna blir varmare. Därmed har också väderprognoserna och arbetet med att stormsäkra utrustning och gods blivit allt mer aktuellt. Det stormar mer nu. Det påverkar oss och vi får lära oss leva med det, säger Fredrik Åsare, stuverichef vid Helsingborgs Hamn. Bestående klimatförändring eller inte, år för år är upplevelsen att vinterstormarna blir fler. Detta är en svårighet för arbetet som sker i hamnen. När vinden tar i rejält går det helt enkelt inte att ha containrar svängandes i kranarna. De nya kranar som har köpts in kan stå kvar även om det skulle blåsa 42 sekundmeter, oavsett vindriktning. Olika slag av stormlås håller dem på plats och även de gamla kranarna har stormsäkrats. Dessa kunde tidigare glida längs kajen vilket inte längre är en risk. Det ska alltså till en mycket allvarlig storm för att det ska bli bestående skador som under en längre period stoppar eller försenar arbetet i hamnen. Men arbetet måste avbrytas långt innan det når upp till sådana vindstyrkor som 42 meter per sekund. Kranarna kan operera upp till cirka 20 meter per sekund. Men man kan behöva avbryta arbetet också vid lägre vindstyrkor. Säkerhetsbedömningen styr och det är kranföraren som tar beslutet tillsammans med kollegorna och fartygsbesättningen, säger Fredrik Åsare. Tidigare blev en hel del belysningsmaster stormfällda. Minsta skada på dem gjorde konstruktionen svag. Nu gör vi mycket noggranna inspektioner så att masterna inte har dessa småskador. Vi väljer också armaturer med hänsyn till stormsituationen, säger Bengt Niklasson, teknisk chef för Helsingborgs Hamn. Tyvärr händer det ändå olyckor. När en storm närmar sig börjar stuveriet att lyfta ner lättare containrar som är staplade på varandra men alla kan inte stå på marken. Trots inspektioner under pågående storm händer det ändå att containrar blåser ner. Det beror också på när stormen kommer. Det är lättare att hålla koll under dagen på om en container är på väg att trilla ner, säger Fredrik Åsare. En tidig varning spelar stor roll. Vädret har blivit en viktigare planeringsförutsättning än det var tidigare. Vi följer väderutvecklingen mer intensivt nu, vilket ju också blivit enklare genom att internet ger oss tillgång till fler prognoser. Färjetrafiken på HH-leden upprätthålls också i väldigt hårt väder. Ingen av stormarna under januari och februari 2008 stoppade färjorna. En blåsig dag på Öresund. 19

20 Besök oss på Prispressaren till Danmark &Tyskland! Spar tid, mil & pengar och njut av en naturlig paus, god mat, dryck och shopping till sjövänliga priser. Avgång varje hel- & halvtimme större delen av dygnet. Välkommen! Helsingborg - Helsingör 20

21 21

22 HELSINGBORG-TRAVEMÜNDE Vägen genom Öresund! Nu finns det en helt ny förbindelse till kontinenten genom Öresund. Vi seglar med våra Green ships på leden Helsingborg-Travemünde varje helg. Välkommen ombord! TIDTABELL ND=NILS DACKE / RH=ROBIN HOOD LÖRDAG ND/RH Avg. Travemünde Ank. Helsingborg SÖNDAG Avg. Helsingborg Ank. Travemünde Vi reserverar oss för eventuella ändringar. Fraktbokningen: Tel Fax

23 EN LITEN RESA FÖR STORA UPPLEVELSER! Tidtabell 1 JANUARI 31 DECEMBER 2008 FRÅN HELSINGBORG FRÅN HELSINGÖR T A T T A T A T A T A a H b T a T A a H b T a T A a H b T a T A H/T a T b A a A H/T Överfartstid ca 20 min a T b A a A H T A H T A H T A H T A H T A H T A H T A H T A H T A H T A T A T A A T A T A T T A T A T A a H A=Aurora H=Hamlet T=Tycho Brahe a) Ej söndagar under perioden 1/1 22/6 samt 18/8 31/12. b) Endast söndagar under perioden 1/1 22/6 samt 18/8 31/12. Särskild turlista 1/1, 24/12, 25/12 samt 31/ Reservation för ändringar av tider. Bokning: eller b T a T A a H b T a T A a H b T a T A H/T a T b A a A H/T a T b A a A H T A H T A H T A H T A H T A H T A H T A H T A H T A H T A T A T 23

24 General ad_148x215 20/10/05 12:45 Side 1 Unifeeder delivers more of Northern Europe The door is open to a wide range of optimal transport solutions when Unifeeder is alongside. Our container feeder service the largest in Northern Europe handles more than 1,2 million TEUs annually and guarantees dependable links to more than two dozen locations. On land and at sea, our door-to-door intermodal container service ensures every one of our consignments arrives on time. Unifeeder s forwarding, project cargo and agency services also have been delivering satisfied customers since Take a closer look at Unifeeder Sweden AB Oceangatan Helsingborg Tel.: Fax:

25 Aktuell trafikstatistik för Helsingborgs Hamn AB /1-31/12 1/1-31/12 förändring i % Fordon i trafik ,7 Passagerare ,8 Godston ,8 Kontakter i Helsingborg Helsingborgs Hamn AB Box Helsingborg Telefon Jour Telefax Direktion Försäljning/Marknad Teknik Administration/Ekonomi Reception HPC (Trafikcentral) Västhamnen (Gaten) Västhamnen (Förmanskontor) Skåneterminelen (Planering) Bulkhamnen Oljeterminalen Internet Helsingborgs Hamns agenter Belgien Sundman, Bryssel, Belgien Telefon +32 (2) Fax +32 (2) England Eurolist International Ltd, London, England Telefon +44 (20) Fax +44 (20) Lettland SIA LJS Hansa Ltd, Riga, Lettland Telefon +371 (7) Fax +371 (7) Ryssland Inflot JSC, Sankt Petersburg, Ryssland Telefon +7 (812) Fax +7 (812) USA Transmar Ltd, Tiburon, Kalifornien, USA Telefon +1 (415) Fax +1 (415)

26 Företag Tel Fax Rederier - Linjer som trafikerar Helsingborg ACE link ace LINK HH-Ferries AB HH-FERRIES MSC Sweden AB MSC Samskip AB SAMSKIP Scandlines AB scandlines SCA Transforest AB sca TRANSFOREST Transatlantic European Services AB PAL LINE TT-Line AB TT-LINE Unifeeder Sverige AB UNIFEEDER Övriga Rederier - Linjer se vår hemsida Där inget annat anges är riktnumret 042 Företag Tel Agility AB Alianca ACL Sweden AB Air Logistics AB APL Sweden AB ASECO AB Börje Jönsson Åkeri AB Cargo Care Scandinavia AB Citadel Shipping AB CMA CGM Sverige CM Freight & Shipping Contralo Scandinavia AB DHL AB Dasena Agencies AB DHL Global Forwarding (Sweden) AB DSV Road AB Eimskip Logistics AB Ekbergs H. Spedition ETAB Europa Trailer AB Euro Traffic AB FH Bertling (Sweden) AB Freightman AB Frigoscandia Distribution AB GDL Transport AB Georg Hansen Shipping AB Globaltrans Globex Tranport AB GreenCarrier Scandinavia AB Green Cargo, Logistikcentra Syd Greenship Sweden AB Hamburg Süd Norden AB Hansa Shipping AB JATA Cargo Helsingborg AB Janssonfrakt K Line (Sweden) AB KBS Transport & Spedition Landskrona Ship Agents AB Leman Int System Transport AB Lindholm Shipping AB Lighthouse Transport AB Maersk Sverige AB Mahé Freight Melship AB MOL (Europe) Nordic MSC Sweden AB Nippon Shipping & Forwarding AB NTEX NYK Line (Europé) Ltd England Filial Hapag-Lloyd Sweden AB OOCL (Sweden) AB Overseas Liner Agencies AB Panalpina Sweden AB Penta Shipping AB Pro Logistics AB Cargo Net Scandinavian Shipping & Logistics AB SCT Transport AB Scanfreight AB Schenker AB Scanway-Shipping AB

27 Skandiatransport Logistics AB Skonvik Shipping SOL Agencies AB Speedcargo AB Star Marine AB Sundship Svensk Logistikpatner Helsingborg AB Swedish Maritime & Transport AB Thun Selfunloader Transatlantic Services AB Transatlantic Southern Africa Services AB TRANSWAGGON United Arab Agencies AB Transweco AB Geodis Wilson Sweden AB TriLog AB UTC Scandinavia AB Zim Agency in Sweden AB Övriga företag Tel Advokatfirman Vinge KB Anticimex AB Bogser Team Öresund Brandförsvar Bureau Veritas Båtmän Carlsberg Sverige AB Coldsystem AB Conteam Repair AB Establish AB Europa/Fate AB Farligt Gods Centre AB (repr. av Fargo Konsult AB) Gränskontrollstation Holms Varv AB Kust/Miljöstation Helsingborg Landskrona Stål AB Lloyd s Register EMEA Locon Sweden AB Lotsstation Helsingborg Lotsbeställning LTE Fraktmäklarna MariTerm AB Martin Bencher (Scandinavia) AB Nordic Storage AB Notarius Publicus PNO Sverige AB Sjömanskyrkan Svenska Lantmännen Sveriges Transportindustriförbund STS Sydhamnen Trailer Service AB Sydsvenska Industri-och Handelskammaren Taxi Helsingborg Thermoservice T L S Container Trading AB Triton Shipping & Supply AB Tullverket Vopak Logistics Nordic AB Växtinspektionen Ängelholm/Helsingborg flygplats Skeppshandlare Tel Lindholm Ship Supply Banker Tel Swedbank Handelsbanken Nordea SEB Provinsbanken Besiktningsmän (av Sjöfartsverket utsedda) Damco Survey AB (Lloyd s agent) Survey International Crawford & Co Tecma Consult , Scanunit Konsulat Tel Danmarks Konsulat Frankrikes Konsulat Islands Konsulat Norges Konsulat Sloveniens Konsulat

28 Helsingborgs Hamn AB Box Helsingborg B ACE links färja Siluna på plats i Helsingborg Begränsad eftersändning Vid definitiv eftersändning återsänds försändelsen med nya adressen på baksidan (ej adressidan) 28

nr 2, juni 2008 I DETTA NUMMER: Tredjepartslogistik Banverket Ny containerkran

nr 2, juni 2008 I DETTA NUMMER: Tredjepartslogistik Banverket Ny containerkran KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN nr 2, juni 2008 I DETTA NUMMER: Tredjepartslogistik Banverket Ny containerkran 1 Aktuellt 2 Tredjepartslogistiker 3, 4 Hamnsäkerhetsövning 5 Bolagsmiddag Sofiero Slott

Läs mer

nr 3, oktober 2008 I DETTA NUMMER: CMA CGM till Helsingborg Förutsättningar för Hamnens framtid Tågtrafiken ökar

nr 3, oktober 2008 I DETTA NUMMER: CMA CGM till Helsingborg Förutsättningar för Hamnens framtid Tågtrafiken ökar KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN nr 3, oktober 2008 I DETTA NUMMER: CMA CGM till Helsingborg Förutsättningar för Hamnens framtid Tågtrafiken ökar 1 Aktuellt 2 Ny linjechef nöjd med högsäsongen 3 Förutsättningar

Läs mer

KUndTIdnInG FrÅn HeLSInGbOrGS HAmn n r 4, d e c e m b e r 2 0 0 8 1

KUndTIdnInG FrÅn HeLSInGbOrGS HAmn n r 4, d e c e m b e r 2 0 0 8 1 KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN nr 4, december 2008 1 Aktuellt 2 Nu anlöper julen Helsingborg 3,4 Rekordmånga kryssningsturister väntas 5 CMA CGM väljer Helsingborg 7 Tävling 9 Hamndagen 2008 10-11

Läs mer

Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB. Nummer 4, december 2006

Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB. Nummer 4, december 2006 Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB Nummer 4, december 2006 Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB Innehåll Nummer 4, 2006 Aktuellt 2 Perstorp 3,4 Miljöteknisk undersökning 4 Julfrukten anländer 7 Tävling

Läs mer

Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB. Nummer 4, december 2005

Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB. Nummer 4, december 2005 Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB Nummer 4, december 2005 Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB Nummer 4, 2005 Innehåll Aktuellt 2 Felix ketchup tar vägen via Helsingborg 3 Förändring på marknadsavdelningen

Läs mer

Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB. Nummer 1, mars 2005

Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB. Nummer 1, mars 2005 Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB Nummer 1, mars 2005 1 Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB Innehåll Nummer 1, 2005 Aktuellt 2 DFDS Seaways 3,4 Kriser satte beredskapen på prov 7 Tävling 9 Ny stuverichef,

Läs mer

TURLISTAN. KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN n r 2, J U N I 2 0 0 9

TURLISTAN. KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN n r 2, J U N I 2 0 0 9 TURLISTAN KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN n r 2, J U N I 2 0 0 9 Aktuellt Aktuellt 2 Pappersjätte med miljöfokus 3 4 Resultat 2008 5 Större fartyg för Kustbevakningen 7 Tävling 9 Helsingborg växer som

Läs mer

TURLISTAN. Kundtidning från Helsingborgs hamn NR 2, juni 2012

TURLISTAN. Kundtidning från Helsingborgs hamn NR 2, juni 2012 TURLISTAN Kundtidning från Helsingborgs hamn NR 2, juni 2012 HHAB + CMP AB har alla förutsättningar att bli ett mycket intressant affärskoncept Vi går nu en mycket spännande utveckling till mötes. Helsingborgs

Läs mer

TURLISTAN KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN

TURLISTAN KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN TURLISTAN KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN nr 3, oktober 2011 Aktuellt Det stormar på världsmarknaden, men i Helsingborgs Hamn är det förlig vind Aktuellt 2 Rekordstarkt första halvår 2011 3 Scandlines

Läs mer

TURLISTAN KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN

TURLISTAN KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN TURLISTAN KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN n r 4, D e c e m b e r 2 010 Lyckosamt år med flera nya etableringar När vi nu närmar oss årets slut kan vi konstatera att 2010 har varit ett mycket bra och

Läs mer

TURLISTAN KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN

TURLISTAN KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN TURLISTAN KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN nr 2, juni 2011 Aktuellt Aktuellt 2 Volymökning med 85 procent 3 Nya terminaltraktorer 4 Nytt arendeavtal med staden 5 Pris till Hamnen 6-7 Tävling 9 Många

Läs mer

Branschen redo för ISPS Hamnen som terminal

Branschen redo för ISPS Hamnen som terminal Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB Nummer 2, juni 2004 Branschen redo för ISPS Hamnen som terminal 1 Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB Nummer 2, juni 2004 Innehåll Aktuellt 2 Frangångsrik helgtrafik

Läs mer

Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB. Nummer 1, mars 2004. Kaffesäckar året runt. Höjd säkerhet i hamnen

Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB. Nummer 1, mars 2004. Kaffesäckar året runt. Höjd säkerhet i hamnen Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB Nummer 1, mars 2004 Kaffesäckar året runt Höjd säkerhet i hamnen 1 Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB Nummer 1, mars 2004 Innehåll Aktuellt 2 Kaffesäckar i hamnen

Läs mer

Sjötransporter - strategisk fråga för Skåne

Sjötransporter - strategisk fråga för Skåne Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB Nummer 3, september 2004 Sjötransporter - strategisk fråga för Skåne 1 Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB Nummer 3, 2004 Innehåll Aktuellt 2 Helsingborg del av

Läs mer

TURLISTAN KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN

TURLISTAN KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN TURLISTAN KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN n r 3, o k to b e r 2 010 Ökad intensitet i Hamnen Jo Kristian Okstad Aktuellt 2 Ny linje 3 Lyckat för Sundbusserne 5 Spontningen klar 6 Kryssningssäsongen

Läs mer

Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB. Nummer 2, juni 2003

Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB. Nummer 2, juni 2003 Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB Nummer 2, juni 2003 1 Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB Nummer 2, juni 2003 Innehåll Aktuellt 2 Conteam Repair 3,4 5-klassare 7 Tävling 9 TransRussia 11 Besök

Läs mer

TURLISTAN KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN

TURLISTAN KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN TURLISTAN KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN N R 4, D E C E M B E R 2 0 0 9 Aktuellt Slutet 2008 och året 2009 - Mörkt i början men med tiden kom ljuset Aktuellt 2 Maersk Line till Helsingborg 3 4 Säkerhetsövning

Läs mer

TURLISTAN. Kundtidning från Helsingborgs hamn NR 1, mars 2012

TURLISTAN. Kundtidning från Helsingborgs hamn NR 1, mars 2012 TURLISTAN Kundtidning från Helsingborgs hamn NR 1, mars 2012 Aktuellt Helsingborgs Hamn fortsätter att växa Aktuellt 2 Helsingborgs Hamn fortsätter att växa 3 Företagsreportage 4-5 Projektlast Yara Praxair

Läs mer

Studenter är. Goda relationer utökar SAMARBETET MED SCA. Sveriges modernaste CENTRALGATE INVIGD FRAMTIDEN I HELSINGBORG MÖT ÅSA HAMNENS PERSONALCHEF

Studenter är. Goda relationer utökar SAMARBETET MED SCA. Sveriges modernaste CENTRALGATE INVIGD FRAMTIDEN I HELSINGBORG MÖT ÅSA HAMNENS PERSONALCHEF KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN NR 1. MARS 2015 MÖT ÅSA HAMNENS PERSONALCHEF Studenter är FRAMTIDEN I HELSINGBORG Sveriges modernaste CENTRALGATE INVIGD Goda relationer utökar SAMARBETET MED SCA JUST

Läs mer

Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB. Nummer 1, mars 2003

Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB. Nummer 1, mars 2003 Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB Nummer 1, mars 2003 1 Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB Nummer 1, mars 2003 Innehåll Aktuellt 2 Unilever 3,4 Kuehne & Nagel 7 Tävling 9 Frukt från Marocko 11 Besök

Läs mer

IT-bolaget InPort sålt FIN SOMMAR FÖR SCANDLINES OCH SUNDBUSSERNE TOC EUROPE -VI VAR DÄR. Oceanhamnens förvandling -nu har den börjat

IT-bolaget InPort sålt FIN SOMMAR FÖR SCANDLINES OCH SUNDBUSSERNE TOC EUROPE -VI VAR DÄR. Oceanhamnens förvandling -nu har den börjat KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN NR 3. OKTOBER 2014 BRANDEN I VÄSTHAMNEN - VAD VAR DET SOM HÄNDE? Kundfokus: Nytt sätt att få MRN-nummer FIN SOMMAR FÖR SCANDLINES OCH SUNDBUSSERNE FARTYGSSIMULERING GENOMFÖRD

Läs mer

Full fart framåt för logistiken

Full fart framåt för logistiken Kundtidning från Helsingborgs Hamn NR 3. oktober 2013 SAMHÄLLSNYTTIGT Full fart framåt för logistiken Årets största affär DestinationskarTA Sundbusserne Just nu Hamnen investerar för framtiden och ökad

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT BÄTTRE LÄGE

VÄLKOMMEN TILL ETT BÄTTRE LÄGE VÄLKOMMEN TILL ETT BÄTTRE LÄGE Dina behov är viktigast Södertälje Hamn är en komplett hamn. Vi tar emot nästan alla sorters gods från när och fjärran. För dig som vill nå Mellansverige är Södertälje Hamn

Läs mer

Kundtidning från Helsingborgs Hamn NR 4. december 2013. kundfokus. DHL Global Forwarding. tio tusen ton clementiner megakran flyttas.

Kundtidning från Helsingborgs Hamn NR 4. december 2013. kundfokus. DHL Global Forwarding. tio tusen ton clementiner megakran flyttas. Kundtidning från Helsingborgs Hamn NR 4. december 2013 kundfokus DHL Global Forwarding tio tusen ton clementiner megakran flyttas ny terminalchef Just nu Vi investerar för en effektivare hamn med kortare

Läs mer

FRÅN SUNDSVALL TILL VÄRLDEN. Snabbt, säkert och klimatsmart med Göteborgs Hamn och Railport

FRÅN SUNDSVALL TILL VÄRLDEN. Snabbt, säkert och klimatsmart med Göteborgs Hamn och Railport FRÅN SUNDSVALL TILL VÄRLDEN Snabbt, säkert och klimatsmart med Göteborgs Hamn och Railport LEDARE Världen nästa! Sundsvallsregionen är utan tvekan på gång. Med jämna mellanrum kan vi läsa om hur näringslivet

Läs mer

Kundtidning från Helsingborgs Hamn NR 2. juni 2013. Kryssningsturismen. Niels VallØ, ny vd scandlines. banbrytande forskning

Kundtidning från Helsingborgs Hamn NR 2. juni 2013. Kryssningsturismen. Niels VallØ, ny vd scandlines. banbrytande forskning Kundtidning från Helsingborgs Hamn NR 2. juni 2013 SAMHÄLLSNYTTIGT Kryssningsturismen Niels VallØ, ny vd scandlines Tetra pak banbrytande forskning Just nu Möt Niels Vallø, VD för Helsingborgs Hamn 2 VD

Läs mer

SCA Logistics AB Sveriges

SCA Logistics AB Sveriges Luleå Bogserbåts AB SCA Logistics AB Sveriges rederinäring Rederi Eckerö Sverige AB Viking Rederi AB Frederiet AB Destination Gotland AB Rederi AB Gotland Wisby Tankers Hamburg Süd Norden AB Nynas AB Preem

Läs mer

Färjetrafiken en viktig del av turistnäringen 29 miljoner tar färjan Passagerarrederiernas Förening PRF

Färjetrafiken en viktig del av turistnäringen 29 miljoner tar färjan Passagerarrederiernas Förening PRF Färjetrafiken en viktig del av turistnäringen 29 miljoner tar färjan Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna en viktig del i resenäringen Passagerarrederierna har en betydande roll i den

Läs mer

Tävlingsinformation för projekttävling Prekvalificering Västhamnen Helsingborgs Hamn

Tävlingsinformation för projekttävling Prekvalificering Västhamnen Helsingborgs Hamn Tävlingsinformation för projekttävling Prekvalificering Västhamnen 1. TÄVLINGEN i samarbete med Sveriges Arkitekter inbjuder till prekvalificering avseende projekttävling för containerterminalen Helsingborgs

Läs mer

The No.1 port in Scandinavia

The No.1 port in Scandinavia THE PORT OF SCANDINAVIA 57 42 N 11 56 E The No.1 port in Scandinavia Porten mot världen Göteborgs Hamn är Skandinaviens största hamn med direktlinjer till 140 destinationer globalt. Det gör oss till Skandinaviens

Läs mer

Folkets hus 15 juni 2011. We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea

Folkets hus 15 juni 2011. We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea Folkets hus 15 juni 2011 Trelleborgs Hamn Ro-Ro specialisten Omsättning 2010: 201 msek Resultat efter finansiella post.: 20 msek Antal anställda: Direkt 120 Tonnage 2010: 10,8 mton Antal anlöp: 6 000 Verksamhetsområden:

Läs mer

http://www.gs1.se/sv/om-gs1/nyheter-och-press/nyhetsbrev-gs1-sweden/nr-1-201...

http://www.gs1.se/sv/om-gs1/nyheter-och-press/nyhetsbrev-gs1-sweden/nr-1-201... Page 1 of 3 Du är här:start Om GS1 Nyheter och press Nyhetsbrev GS1 Sweden Nr 1 2012 GS1 LIM går till sjöss En standard som gynnar alla! Nr 1 2012 GS1 LIM går till sjöss En standard som gynnar alla! Det

Läs mer

Kombinera mera för miljöns skull

Kombinera mera för miljöns skull Välkommen! Dagens webbseminarium startar kl 10. Kombinera mera för miljöns skull med Gösta Hultén Intelligent Logistik Redaktör för handboken Inköp & Logistik Så här går det till Ställ gärna frågor under

Läs mer

Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF

Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna marknadsför Sverige och färjetrafiken håller ställningarna! Passagerarrederierna

Läs mer

Gävle Hamn AB Fredrik Svanbom 2013-02-15

Gävle Hamn AB Fredrik Svanbom 2013-02-15 Gävle Hamn är hjärtat för import och export på ostkusten. Ett logistiknav för samordning av fartyg, tåg och bilar. Gävle Hamn AB Fredrik Svanbom 2013-02-15 Ostkustens logistiknav 95 % av Sveriges utrikeshandel

Läs mer

TURLISTAN KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN

TURLISTAN KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN TURLISTAN KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN nr 4, december 2011 Aktuellt 2 Logistiksystem PortIT får ett rejält lyft 3 Ett fartyg kommer lastat 4-5 Projekttävlingen Nya Västhamnen 6-7 Flytande naturgas

Läs mer

Klartecken. Effektivitet, HAPAG LLOYD dubblerar FÖR LÄNGRE CONTAINERFARTYG SERVICE OCH FLEXIBILITET

Klartecken. Effektivitet, HAPAG LLOYD dubblerar FÖR LÄNGRE CONTAINERFARTYG SERVICE OCH FLEXIBILITET KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN NR 2. SOMMAR 2015 HAPAG LLOYD dubblerar Effektivitet, SERVICE OCH FLEXIBILITET Klartecken FÖR LÄNGRE CONTAINERFARTYG JUST NU JUST NU Tillsammans bygger vi starkare verksamheter

Läs mer

ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum.

ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum. ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum. Den optimala platsen att Lasta, lossa och lagra längs norrlandskusten Det är möjligt att alla vägar leder till

Läs mer

Dangerous Goods Management Box 2021 438 11 Landvetter. ELTEL Networks AB Box 2032 438 12 Landvetter

Dangerous Goods Management Box 2021 438 11 Landvetter. ELTEL Networks AB Box 2032 438 12 Landvetter Air Logistic Box 2071 Dangerous Goods Management Box 2021 DHL Global Forwarding Box 2005 Västtrafik AB Göteborgs regionstrafik Att Andreas Förthaga Box 123 541 23 Skövde ELTEL Networks AB Box 2032 Landvetter

Läs mer

Miljölogistik. Hållbara Transporter Stockholm, 2013-11-14. Monica Jadsén Holm

Miljölogistik. Hållbara Transporter Stockholm, 2013-11-14. Monica Jadsén Holm Miljölogistik Hållbara Transporter Stockholm, 2013-11-14 Monica Jadsén Holm Integrerade logistikkedjor sparar miljön Värdeskapand e tjänster Värdeskapande Temperaturförändringar (år 1860 2000) tjänster

Läs mer

TransAtlantic. Årsstämma 28 april 2010

TransAtlantic. Årsstämma 28 april 2010 TransAtlantic Årsstämma 28 april 2010 Detta är TransAtlantic idag Vi bedriver verksamheten genom två affärsområden; Offshore/Icebreaking Industrial Shipping Vi är ca 1 100 anställda varav 950 är ombordanställda

Läs mer

HARGS HAMN. 60 0 10 North 18 0 29 East UNCTAD LoCode SE HAN

HARGS HAMN. 60 0 10 North 18 0 29 East UNCTAD LoCode SE HAN HARGS HAMN 60 0 10 North 18 0 29 East UNCTAD LoCode SE HAN Välkommen till Hargs Hamn Idag är Hargs Hamn AB en bulkhamn som hanterar många olika godsslag och närmaste allmänna hamn för bulktrafik norr om

Läs mer

Bordsanteckningar från 26 februari 2013

Bordsanteckningar från 26 februari 2013 Bordsanteckningar från 26 februari 2013 Projektidéer från blädderblocket Kommunikationsflöden kring hamn Infohantering runt anlöp framförhållning Agentrollen tydligare Lotstider flexibilitet (lotsplikt/fjärrlots)

Läs mer

Analys av godsflöden i Skåne KORTVERSION

Analys av godsflöden i Skåne KORTVERSION Analys av godsflöden i Skåne KORTVERSION De skånska godsflödena i sammandrag Detta dokument sammanfattar de huvudsakliga slutsatserna i rapporten Deskriptiv analys av godsflöden i Skåne. Rapporten är framtagen

Läs mer

PRESSRELEASE Banbrytande svensk forskning för att få rimliga krav vid lastning av tungt gods i containers Sida 1

PRESSRELEASE Banbrytande svensk forskning för att få rimliga krav vid lastning av tungt gods i containers Sida 1 vid lastning av tungt gods i containers Sida 1 Höganäs 2013 05 02 IMO/ILO/UNECE Guidelines for Packing of Cargo Transport Units (CTUs) är de internationella riktlinjerna för lastsäkring vid sjötransport.

Läs mer

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441 Jan Lillieborg Badhusvägen 11 165 72 Hässelby Mob 0768 123441 @ adress jan.lillieborg@origoab.se (Origo Företagsutveckling AB) @ adress jan.lillieborg@telia.com PROFIL Jan Lillieborg, en senior ledare

Läs mer

Räddningstjänstens organisation och resurser vid en större olycka

Räddningstjänstens organisation och resurser vid en större olycka Räddningstjänstens organisation och resurser vid en större olycka Räddningstjänsten Syd når normalt samtliga Sevesoanläggningar i Malmö Stad inom 10 minuter. Räddningstjänsten är skyldig att vara förberedd

Läs mer

Bergen Kommun. 11 sept 2014

Bergen Kommun. 11 sept 2014 Bergen Kommun 11 sept 2014 Innehåll Göteborgs Hamns roll i världen Terminaler och godsflöden Göteborgs Hamn AB Miljoner ton 18 000 Världshandel i ton 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2

Läs mer

välkomna Central gaten: Vi hälsar vi igång på allvar! som ny kund Helsingborgs Hamn bidrar till 12 000 arbetstillfällen

välkomna Central gaten: Vi hälsar vi igång på allvar! som ny kund Helsingborgs Hamn bidrar till 12 000 arbetstillfällen Kundtidning från Helsingborgs Hamn NR 1. mars 2014 Central gaten: Nu är vi igång på allvar! Vi hälsar Hapag - Lloyd välkomna som ny kund Helsingborgs Hamn bidrar till 12 000 arbetstillfällen Just nu Bra

Läs mer

Jämförande studie över godstransporternas externa kostnader och avgifter

Jämförande studie över godstransporternas externa kostnader och avgifter Jämförande studie över godstransporternas externa kostnader och avgifter Inge Vierth, VTI Seminarium Hur ska sjöfarten utvecklas i östra Mellansverige Västerås, 2 april 2014 Externa (marginal)kostnader

Läs mer

SKEPPSMÄKLARNYTT. Senaste tillskottet i kampanjen är det norskägda roro-rederiet Höegh Autoliners, som trafikerar Göteborg varannan vecka.

SKEPPSMÄKLARNYTT. Senaste tillskottet i kampanjen är det norskägda roro-rederiet Höegh Autoliners, som trafikerar Göteborg varannan vecka. Nr 12 2012 2012-12-21 SKEPPSMÄKLARNYTT Kampanj för renare sjöfart Sjöfartens entreprenörsdag 28 maj Vill ditt företag synas bland dem som idag studerar sjöfart och Logistik? Dags att anmäla sig till vårens

Läs mer

REDERIERNAS NYTTA FÖR TURISM OCH NÄRINGSLIV I SVERIGE.

REDERIERNAS NYTTA FÖR TURISM OCH NÄRINGSLIV I SVERIGE. REDERIERNAS NYTTA FÖR TURISM OCH NÄRINGSLIV I SVERIGE. För att få en så verklig bild som möjligt av färjerederiernas, som trafikerar svenska hamnar, betydelse och nytta för svensk turism och näringsliv

Läs mer

Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG

Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG Skärpta regler kräver nya lösningar Sjöfarten står inför stora utmaningar när de internationella miljökraven skärps. Som en av de första hamnarna i världen

Läs mer

VI TAR SVENSK SKOG DIREKT TILL VÄRLDEN

VI TAR SVENSK SKOG DIREKT TILL VÄRLDEN VI TAR SVENSK SKOG DIREKT TILL VÄRLDEN Göteborgs Hamn AB i samarbete med: ACL, ANL, CLdN, DFDS, K Line, Maersk Line, MSC, SCI/Freightman AB, Stena Line och Unifeeder 1 Välkommen till Sveriges nya skogshamn!

Läs mer

SYDOSTLÄNKEN. För en bättre regional utveckling. Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn

SYDOSTLÄNKEN. För en bättre regional utveckling. Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn Alvesta Växjö För en bättre regional utveckling SYDOSTLÄNKEN Älmhult Hökön y Lönsboda Vilshult Olofström K Kristianstad Bromölla Sölvesborg Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn med

Läs mer

SSPA. LNG ETT NYTT BRÄNSLE FÖR SJÖFARTEN. Johan Gahnström

SSPA. LNG ETT NYTT BRÄNSLE FÖR SJÖFARTEN. Johan Gahnström SSPA. LNG ETT NYTT BRÄNSLE FÖR SJÖFARTEN Johan Gahnström SSPA SSPA bildades 1940 som Statens Skeppsprovningsanstalt Ägs idag av Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola (vi är alltså dotterbolag till Universitetet)

Läs mer

Det kan gälla din säkerhet INFORMATION TILL BOENDE I BORLÄNGE KOMMUN 1

Det kan gälla din säkerhet INFORMATION TILL BOENDE I BORLÄNGE KOMMUN 1 Det kan gälla din säkerhet INFORMATION TILL BOENDE I BORLÄNGE KOMMUN 1 Det oförutsedda kan hända Våren 2000 inträffade en järnvägsolycka i Borlänge, som hade kunnat få mycket allvarliga följder. På olika

Läs mer

ETT MODERNT TRANSPORT- OCH LOGISTIKFÖRETAG

ETT MODERNT TRANSPORT- OCH LOGISTIKFÖRETAG ETT MODERNT TRANSPORT- OCH LOGISTIKFÖRETAG OLSSONS ÅKERI Under alla år har Volvo varit och är alltjämt den största uppdragsgivaren. På senare tid har även SCA kommit in som en stor kund. Vår huvudsysselsättning

Läs mer

Swedish ports. A linchpin in Swedish industry

Swedish ports. A linchpin in Swedish industry Swedish ports A linchpin in Swedish industry 95% of Swedish foreign trade is transported through a port Continuously increasing foreign trade 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 Total imports

Läs mer

Sjöräddningen i Sverige. Administration Insatsledning Mobila resurser

Sjöräddningen i Sverige. Administration Insatsledning Mobila resurser Sjöräddningen i Sverige Administration Insatsledning Mobila resurser Administration Organization and Management Sjöräddningsorganisationen i Sverige Sjöfart och Samhälle Sjöräddnings- och Beredskapsenheten

Läs mer

Transportmarknaden. Konsekvensen av ovanstående är att på lastbilen transporteras mestadels

Transportmarknaden. Konsekvensen av ovanstående är att på lastbilen transporteras mestadels 14 i Sverige På godstransportmarknaden i Sverige finns i huvudsak tre olika transportslag: - Lastbilstransporter - Järnvägstransporter - Sjöfartstransporter Respektive transportslags marknadsandel varierar

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Ta det personligt! Jan-Åke Jonsson VD

Ta det personligt! Jan-Åke Jonsson VD Det löser vi! Ta det personligt! Vi brukar säga att vi tar det personligt. Löften som håller, ett personligt ansvarstagande och gods som kommer fram i tid. Självklart får du alltid ett vänligt bemötande,

Läs mer

Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö

Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö Logistikforum i Jönköping 2008 Bo-Lennart Nelldal Adj. professor Järnvägsgruppen KTH 2008-08-20 1 KTH Järnvägsgruppen - Systemsyn Intäkt

Läs mer

Insatsutvärdering RITS insats Pearl of Scandinavia 2010-11-17

Insatsutvärdering RITS insats Pearl of Scandinavia 2010-11-17 HELSINGBORG Insatsutvärdering RITS insats Pearl of Scandinavia 2010-11-17 Bild från kompetensutvecklingsavdelningen Anledning till utredningen: Insats med RITS styrka vid brand ombord på passagerarefärjan

Läs mer

Havs- och Vattenmyndighetens Oljejour på SWECO

Havs- och Vattenmyndighetens Oljejour på SWECO 1 Havs- och Vattenmyndighetens Oljejour på SWECO Finansierat av Havs- och Vattenmyndigheten Uppdraget omfattar 2 år (+ 2 år) Tjänsten har funnits sedan 1980 (tidigare på Naturvårdsverket) 2 HaV:s Oljejour

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. örnsköldsvik

Läs mer

DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk Transport. DFDS Transport Group delas in i 3 divisioner. DSV köper tillbaka 50% av aktiekapitalet

DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk Transport. DFDS Transport Group delas in i 3 divisioner. DSV köper tillbaka 50% av aktiekapitalet DSV 2015 Vår historia 10 självständiga åkerier etablerar DSV: De Sammensluttede Vognmænd den 13/7-1976 DSV köper Samson Transport som blir DSV Samson Transport DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk

Läs mer

T NNA NNA SKA SKA TEN ur finskt perspektiv

T NNA NNA SKA SKA TEN ur finskt perspektiv TONNAGESKATTEN ur finskt perspektiv Innehåll 1. EU- riktlinjerna för statligt stöd 2. Allmänt om tonnageskatt tt 3. Läget i Finland idag EU - Riktlinjer för statligt stöd (1) - EU-kommissionens riktlinjer

Läs mer

CARL- HENRIK HÄGG vvd/produk8onschef

CARL- HENRIK HÄGG vvd/produk8onschef CARL- HENRIK HÄGG vvd/produk8onschef HallandsHamnar i siffror HallandsHamnar bildades 1 januari 2013 Terminaler i Halmstad och Varberg 4,1 milj. ton över kaj (2012) Sveriges 8:e största hamn (2012) 135

Läs mer

Det kan gälla din säkerhet

Det kan gälla din säkerhet Det kan gälla din säkerhet Information till boende i Borlänge kommun Det oförutsedda kan hända Farligt gods transporteras dagligen genom kommunen, bland annat stora mängder kemikalier som gasol. Därmed

Läs mer

HARGS HAMN. 60 0 10 North 18 0 29 East UNCTAD LoCode SE HAN

HARGS HAMN. 60 0 10 North 18 0 29 East UNCTAD LoCode SE HAN HARGS HAMN 60 0 10 North 18 0 29 East UNCTAD LoCode SE HAN Välkommen till Hargs Hamn Idag är Hargs Hamn AB en bred bulkhamn och närmaste allmänna hamn för bulktrafik norr om Stockholm. Hamnen utgör ett

Läs mer

Administration Insatsledning Mobila resurser

Administration Insatsledning Mobila resurser Sjö- och Flygräddningen i Sverige Administration Insatsledning Mobila resurser Administration Samordning och ledning Sjö- och Flygräddningsorganisationen i Sjöfartsverket Beställare Sjöfart och Samhälle

Läs mer

The Kvarken Link projektansökning till TEN-T

The Kvarken Link projektansökning till TEN-T The Kvarken Link projektansökning till TEN-T 1. Kort beskrivning av projektet/studien Projektet, The Kvarken Multimodal Link, avser göra en uppgradering av en transportlänk mellan Sverige och Finland.

Läs mer

Sveriges hamnar. - Idag och i morgon

Sveriges hamnar. - Idag och i morgon Sveriges hamnar - Idag och i morgon Förbundet Svenska Hamnar De svenska hamnföretagens bransch- och arbetsgivareförbund Förbundet driver branschens intressefrågor så att hamnföretagen kan bli framgångsrika

Läs mer

Passagerarrederierna en viktig del i rese- och turismnäringen Passagerarrederiernas Förening PRF

Passagerarrederierna en viktig del i rese- och turismnäringen Passagerarrederiernas Förening PRF Rapport om Passagerarrederierna, mars 2006 Passagerarrederierna en viktig del i rese- och turismnäringen Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna stärker bilden av Sverige utomlands Passagerarrederierna

Läs mer

FERRY CENTER. NorthLink Ferries. - Skottland-Orkney - Skottland-Shetland - Orkney-Shetland

FERRY CENTER. NorthLink Ferries. - Skottland-Orkney - Skottland-Shetland - Orkney-Shetland 2009 FERRY CENTER NorthLink Ferries - Skottland-Orkney - Skottland-Shetland - Orkney-Shetland Upplaga 2 januari 2008 Ferry Center Försäljnings AB Gaffelgränd 16 271 42 Ystad Rätt till ändringar förbehålles.

Läs mer

Lillgrund vindkraftpark

Lillgrund vindkraftpark Lillgrund vindkraftpark I juni 2008 invigdes Lillgrund vindkraftpark. Den ligger en knapp mil utanför den skånska kusten, strax söder om Öresundsbron. Lillgrund är med sina 48 vindkraftverk Sveriges största

Läs mer

Bygger för framtiden. INAB uppför och förvaltar järnvägsanknuten infrastruktur inom Umeå kommun. www.infrastrukturiumea.se

Bygger för framtiden. INAB uppför och förvaltar järnvägsanknuten infrastruktur inom Umeå kommun. www.infrastrukturiumea.se Bygger för framtiden INAB uppför och förvaltar järnvägsanknuten infrastruktur inom Umeå kommun www.infrastrukturiumea.se MED UPPDRAG ATT UTVECKLA Infrastruktur i Umeå AB är ett kommunalt bolag med uppgift

Läs mer

FinnLink trafik Kapellskär - Långnäs - Nådendal FRAKTHANDBOK

FinnLink trafik Kapellskär - Långnäs - Nådendal FRAKTHANDBOK 1 FinnLink trafik Kapellskär - Långnäs - Nådendal FRAKTHANDBOK 2015/01 2 FRAKTHANDBOK BÄSTA FRAKTKUND! Finnlines Plc, FinnLink trafik idkar frakttrafik mellan Nådendal, Finland och Kapellskär, Sverige

Läs mer

Peter Andersson. MariTerm AB

Peter Andersson. MariTerm AB Peter Andersson INLEDNING samt ANSVARSFÖRDELNING VID BRISTFÄLLIG LASTSÄKRING I SVERIGE 1 Standarder: En 12195-1 pren 12642 Ansvarsfördelning vid bristfällig lastsäkring i Sverige Schenkers program för

Läs mer

Norrköpings hamn CONTAINER

Norrköpings hamn CONTAINER Norrköpings hamn CONTAINER Vår nyaste arena för tillväxt 2010 invigdes den nya containerterminalen i Norrköpings hamn. Den är byggd på en stadig grund av lång erfarenhet, modern teknik, ny kunskap, och

Läs mer

Yttrande över slutbetänkandet av hamnstrategiutredningen (SOU 2007:58)

Yttrande över slutbetänkandet av hamnstrategiutredningen (SOU 2007:58) Kommunstyrelsen 2007-12-03 234 541 Arbets- och personalutskottet 2007-11-26 250 536 Dnr 07.648-552 decks15 Yttrande över slutbetänkandet av hamnstrategiutredningen (SOU 2007:58) Bilaga: Sammanfattning

Läs mer

Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket. Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011

Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket. Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011 Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011 Moderna och säkra sjövägar Service dygnet runt Framtidens sjöfart Marin ITS Tillämpningar för: e-navigation,

Läs mer

vi har testat polenfärjan från nynäshamn

vi har testat polenfärjan från nynäshamn l vi har testat polenfärjan från nynäshamn det GåR ATT åka Europafärja från Stockholmstrakten. Vi har testat 17-timmarsturen från Nynäshamn till polska Gdansk, som innebär att man slipper en kördag genom

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Transporter och handel med utsläppsrättigheter. Lars B Johansson Head of Environmental Affairs Schenker AG

Transporter och handel med utsläppsrättigheter. Lars B Johansson Head of Environmental Affairs Schenker AG Transporter och handel med utsläppsrättigheter Lars B Johansson Head of Environmental Affairs Schenker AG 1 Drivmedel och koldioxid Alla fossila bränslen ger CO 2 -utsläpp vid förbränning 1 l bensin 2.3

Läs mer

Undersökning till SEKO

Undersökning till SEKO Undersökning till SEKO 20120210 Sammanfattning Undersökningen har genomförts på kort tid och därför med begränsat resultat. Det har visat sig svårt att hitta fartyg där det går att bevisa både problem

Läs mer

Regional hearing i Kapacitetsutredningen

Regional hearing i Kapacitetsutredningen Regional hearing i Kapacitetsutredningen Göteborg den 16 mars 2012 Jörgen Olofsson March 19, 2012 1 Stora Enso i sammandrag Stora Enso är den globala nytänkaren inom biomaterial, papper, förpackningar

Läs mer

Stockarydsterminalen ett föredöme för intermodala transporter

Stockarydsterminalen ett föredöme för intermodala transporter Stockarydsterminalen ett föredöme för intermodala transporter 2014-01-31 Per-Henrik Evebring 2009-06-23 Stora Enso Skog AB premiärtåg 30/6-2008 Stockarydsterminalen AB premiärtåg 1/9-2008 Skogs- & bränslesortiment

Läs mer

VÄNERHAMN KOMPLETTA LOGISTIKLÖSNINGAR

VÄNERHAMN KOMPLETTA LOGISTIKLÖSNINGAR VÄNERHAMN KOMPLETTA LOGISTIKLÖSNINGAR Skandinaviens mest centrala kusthamn KARLSTAD VÄNERHAMN AB är en av Sveriges största hamnaktörer med en årlig godsvolym motsvarande GRUVÖN KRISTINEHAMN cirka 3 miljoner

Läs mer

DHL Freight Sweden GODSETDAGEN 2013 Utmaningar på väg och järnväg för att nå miljömål 2020

DHL Freight Sweden GODSETDAGEN 2013 Utmaningar på väg och järnväg för att nå miljömål 2020 DHL Freight Sweden GODSETDAGEN 2013 Utmaningar på väg och järnväg för att nå miljömål 2020 Stockholm 5 Mars Ylva Öhrnell Miljö- och Kvalitetschef DHL TRANSPORTER PÅ JÄRNVÄG Viktigt för att nå vårt miljömål

Läs mer

LEMAN / Presentation

LEMAN / Presentation LEMAN / Presentation LEMAN / Presentation / Vår historia Vår historia 1900 Bolaget Paul Lehmann bildas i Köpenhamn 1925 25 års jubileum, kontor i Köpenhamn 1950 50 års jubileum, kontor i Danmark 1971 LEMAN

Läs mer

Fartyg- varje föremål som används för transport på vatten och varje annat föremål som kan förflyttas på eller i vatten.

Fartyg- varje föremål som används för transport på vatten och varje annat föremål som kan förflyttas på eller i vatten. Ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Norrköpings Hamn At your service! 16,5 m Beslutade av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun den 2013-08-26 och ändrad 2015-03-30 46 avseende definitionen trossföringstjänster

Läs mer

Taxa Gävle Hamn AB Gäller från 1 januari 2015 och tills vidare

Taxa Gävle Hamn AB Gäller från 1 januari 2015 och tills vidare Taxa Gävle Hamn AB Gäller från 1 januari 2015 och tills vidare 1. Fartygsavgifter Hamnavgift för fartyg utgår, där inte annat sägs, varje gång ett fartyg anlöper Gävle hamn. Avgiften beräknas i kronor

Läs mer

Fira sommarens början

Fira sommarens början + Fira sommarens början SKÄRGÅRDSBÅTENS DAG Onsdagen den 10 juni 2015 i Stockholm och i Vaxholm Skärgårdens trafikantförening + Information om biljettköp, se sidan 4 Fira sommarens början År 1964 firades

Läs mer

Logistik som utvecklingsstrategi

Logistik som utvecklingsstrategi Logistik som utvecklingsstrategi Umeå, Västerbotten och regionen i en ny situation: transportinfrastruktur som verktyg! Botniabanan Terminalutbyggnader Umeå hamn omstruktureras och kapacitetförstärks Tvärbanans

Läs mer

Julfrukten. en tungviktare. Kundernas röst BOLIDEN HAR KOMMIT I HELSINGBORGS HAMN HELSINGBORG! ÄR HÄR

Julfrukten. en tungviktare. Kundernas röst BOLIDEN HAR KOMMIT I HELSINGBORGS HAMN HELSINGBORG! ÄR HÄR KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN NR 4. DECEMBER 2014 Julfrukten HAR KOMMIT TILL HELSINGBORG! BOLIDEN en tungviktare I HELSINGBORGS HAMN Kundernas röst RESULTATET ÄR HÄR JUST NU 2014 ett investeringens

Läs mer

Emissioner från Volvos lastbilar (Mk1 dieselbränsle)

Emissioner från Volvos lastbilar (Mk1 dieselbränsle) Volvo Lastvagnar AB Meddelande 1 (6) För att underlätta beräkning av emissioner från transporter har Volvo Lastvagnar sammanställt emissionsfaktorer per liter förbrukat bränsle. Sammanställningen avser

Läs mer

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor.

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Efter att Elin o Larsa lämnat oss så tog vi en seglig

Läs mer