KUnDTIDnInG FrÅn HELsInGBOrGs HaMn n r 1, M a r s

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KUnDTIDnInG FrÅn HELsInGBOrGs HaMn n r 1, M a r s 2 0 0 8 1"

Transkript

1 KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN nr 1, Mars

2 Aktuellt 2 Lyckad inledning för pellets i container 3, 4 33% ökning av containrar under Skåneterminalen i nygammal skepnad 7 Tävling 9 Kullen och Dunker sålda 11 Besök 13 Lastat och lossat 14, 15 Ledningsövning skärper beredskapen 17 Vädret påverkar mer när stormarna blir fler 19 Aktuell statistik 25 Kontakter i transportbranschen 26, 27 Siluna ACE 28 Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB Utgivning: 4 ggr/år Nästa utgåva: juni Upplaga: ex Redaktör: Andréas Eriksson Ansvarig utgivare: PO Jansson Helsingborgs Hamn AB, Box 821, Helsingborg Telefon: e-post: Aktuellt Ombyggnad av kajen i Skåneterminalen Vi är nästan 30 anställda fler här i hamnen nu under 2008 än vi var när 2007 började. Detta är ett väldigt konkret sätt att illustrera fjolåret, som blev ännu ett rekordår. Tillväxten var i själva verket så snabb att vi inte hade alla de ytor som krävs för containerhanteringen. Som vi tidigare berättat, inte minst här i Turlistan, har den stora utmaningen varit att upprätthålla vår effektivitet. Men nu har vi tagit en ny kran i drift, köpt ytterligare en kran och inlett omställningen av Skåneterminalen till containerhamn. Den första tredjedelen av Skåneterminalens långa kaj är först ut när delar av containertrafiken före sommaren flyttar över dit. Arbetet med omställningen pågår för fullt nu under våren, vilket du kan läsa om i detta nummer av Turlistan. Det är alltså, utan överdrift, en spännande period vi inlett. Vi vet att många av de stora, allvarliga frågor som diskuteras i samhället gynnar våra kunder. Sjöfart och järnväg måste helt enkelt växa om samhällsekonomin ska kunna växa uthålligt. För både oss och våra kunder är detta självklart en möjlighet. Men det är också ett ansvar. Innovativa lösningar och nya logistiska idéer är nödvändiga. Ett exempel på innovativ godshantering får vi här i Turlistan via Nordic Bulkers och vårt gemensamma arbete med pelletscontainrar. Vi hoppas att du vill fortsätta följa allt intressant som händer i hamnen. Tveka inte att höra av dig om du har idéer eller tips på vad du vill se i Turlistan. 2

3 Lyckad inledning för pellets i container Numera kommer också bränslepellets till Helsingborg i container, som ett komplement till den vanliga bulktrafiken. Nordic Bulkers är operatör och upplägget förvånade dem till en början. Det handlar ju om gods som brukar gå i båtlaster om ton men nu kommer i containrar med 28 ton. Men som fraktpriserna utvecklats kan det löna sig och inledningsvis har det gått helt enligt planerna, säger Jan Lindroth som är Senior Adviser på Nordic Bulkers. Det nystartade upplägget är begränsat till mellan 20 och 40 containrar i veckan. Dessa går från Nordamerika till kontinenten och sen vidare med feederfartyg till Helsingborg och Öresundskrafts anläggning. Det utgår egentligen från en obalans i trafiken. Containrar har en tendens att samlas ojämnt i världen och när de behövs i andra delar tvingas de gå tomma. Kan man i stället fylla dem något, som i detta fall bränslepellets, är det utmärkt. Uppenbarligen blir det billigare än de dyra bulkbåtar som går. Ingen är gladare än vi, säger Jan Lindroth. Ledande containertransportör Glädjen beror förstås på att Nordic Bulkers är containeroperatör. De ägs av Bertschi Group, ett schweiziskt familjeägt bolag som är en av Europas största containertransportörer. De har bland annat 15 egna containerterminaler i de 20 europeiska länder som Bertschi Group verkar i. I Sverige är Nordic Bulkers petrokemiska affärsområde störst. Det är mycket stora volymer plastgranulat som skeppas, bland annat in till Helsingborg. Företaget har också en verksamhet med terminaler. Jan Lindroth är ansvarig för det tredje affärsområdet, Industrial. Det hanterar allt som inte är petrokemi. Det handlar till exempel om insatsvaror till bygg- och stålindustrierna samt livsmedelindustrin. Genom Helsingborg går fruktjuicer till den skånska livsmedelsindustrin, olika cementsorter, stärkelse till pappersbruk och en hel del andra godsslag. Sedan början av 2008 kan alltså bränslepellets läggas till denna lista. Det är ett bra samarbete mellan vår personal och stuvarna i hamnen. Innan 40-fotscontainrarna kan tippas måste 3

4 den så kallade bulkheaden rivas ut. Väven och träreglarna som håller tillbaka bulkprodukten när dörrarna öppnas ska bort. Väven skärs upp och reglarna sågas av. Sen ska containern också borstas ur så det är lite arbete med den, säger Jan Lindroth. Hanteringen började på prov. En av de återkommande stormarna stoppade vid ett tillfälle arbetet men i övrigt har det enligt Lindroth fungerat väl. Bulk i container mer kontrollerad form Hur länge trafiken med bränslepellets i container är lönsam beror givetvis på hur fraktpriserna för bulkfartyg utvecklas. Men att detta är ytterligare ett litet exempel på den tilltagande containeriseringen står klart. För fler och fler av de små godsslagen är det svårt att få tag på bulkfartyg. Ingen vill hantera de bulkslagen. Många hamnar har också allt svårare att hitta lösningar för bulkvaror som kommer. Bulk kan damma och föra med sig olägenheter, men inte så länge det är i containern och stannar där. Sen kan man göra konverteringen till exempelvis bulkbil under mer kontrollerade former. Helsingborgs Hamns Kombiterminal. En av de stora satsningarna i Helsingborgs hamn de senaste åren har varit Combiterminalen. Jan Lindroth betonar också han betydelsen av järnvägstransporter när godset ska vidare från hamnarna. Med den utveckling som varit måste man försöka få iväg sina volymer med järnväg. Det är bara att se hur situationen i Tyskland är. Trafikinfarkt överallt. Tyvärr är även tågen fulla där och det förekommer också i Sverige. Det händer att både containerfartyg och tåg är fullastade och att det blir nödvändigt med en godsprioritering. Vi ser tydligt hur det måste bli någon form av samspel mellan olika operatörer, säger Jan Lindroth, Nordic Bulkers. Energibolaget Öresundskrafts gate.. 4

5 33 % ökning av containrar under 2007 nytt rekordår 2007 blev ett mycket framgångsrikt år för Helsingborgs Hamn. Specialiseringen på containrar har gett resultat och vägde under året upp den förväntade nedgång som det konventionella godset stod för. Året innebar ett rekord i antalet hanterade containrar, säger Per-Olof Jansson, VD för Helsingborgs Hamn AB. Containerhantering i Västhamnen metallerna in i produktion i stället för att lagras. Både passagerar- och bilfärjetrafiken ökade Persontrafiken växte med 1,8 % och antalet lastfordon blev totalt , vilket är en ökning med 4,8 %. Bilfärjegodset ökade även det om än i mindre utsträckning, 0,2 %. För lastfordon är HH-ledens marknadsandel 57 % av trafiken över Öresund, vilket är en ökning jämfört med Personbiltrafikens marknadsandel minskade i motsvarande utsträckning. Containerhanteringen ökade med 33 % TEUs och 25,1 % ton. Siffrorna illustrerar den omfattande containerisering som pågår på världshaven. Mycket gods som tidigare har transporterats konventionellt, till exempel frukt som är en omfattande hantering i Helsingborg, går nu i container. Också det landburna godset via Combiterminalen hade hög tillväxt 20,5 % TEU och 35,7 % ton. Samskips beslut att utöka satsningen på Helsingborg som skandinavisk hub är en viktig förklaring. Att även det järnvägsbundna godset ökar så kraftigt belyser hur viktigt vårt beslut att investera i Combiterminalen var. Den skapar trafik hos oss och medverkar till att transporter kan genomföras över långa sträckor med mindre miljöbelastning, säger Per-Olof Jansson. Det konventionella godset minskade med 73,1 % och metallagringen upphörde helt. I högkonjunkturer går Tillväxten under året var så snabb att vi inte hade alla de ytor som krävs för containerhanteringen och det har varit en utmaning att upprätthålla vår effektivitet. Men nu har vi tagit en ny kran i drift, köpt ytterligare en kran och inlett omställningen av Skåneterminalen till containerhamn. Vi har också anställt och under 2007 ökade antalet medarbetare med 28 tjänster. Vi står väl rustade för att ta hand om en fortsatt positiv utveckling, säger VD Per-Olof Jansson. 5

6 6

7 Skåneterminalen i nygammal skepnad För andra gången blir nu Skåneterminalen omgjord till containerhamn. Efter att den nya kranen anlänt under mars kommer arbetet att fintrimmas. Före sommaren är den nygamla containerdelen av hamnen i operativ drift. Det är med goda förutsättningar som Skåneterminalen återigen blir containerterminal. Den långa kajen och de stora hanteringsytorna är det som containrarna kräver och det har redan visat sig fungera väl på platsen. Skåneterminalens kaj iordningställs. Skåneterminalen har nämligen följt trafikutvecklingen och marknadens behov installerades en containerkran från ASEA och det blev milstolpen i Skåneterminalens första omgörning från styckegodsterminalen till containerterminal. När i stället Västhamnen visade sig vara det bästa alternativet för containerhantering flyttades verksamheten dit under 1980-talet och Skåneterminalen blev återigen styckegodshamn. Nu, däremot, har containervolymerna utvecklats till den nivån att både Västhamnen och Skåneterminalen behövs för containrar. 160 meter första skedet Arbetet med omställningen från styckegods till containrar är långt gånget. Det är den norra tredjedelen av kajen vi gör i ordning i detta skede, och det blir 160 meters kajlängd som vi kan operera på med den nya kranen. Vi har verifierat bärigheten och klarar utan några större åtgärder både 5 och 10 års drift, säger Bengt Niklasson, teknisk chef vid Helsingborgs Hamn AB. Sannolikt kommer rederiet Samskips trafik att flytta över till Skåneterminalen. Genom att flytta all deras trafik effektiviserar vi ytterligare och behöver inte dra containrar mellan Skåneterminalen och Västhamnen, säger stuverichef Fredrik Åsare. När väl förberedelserna är klara och kranen igång finns det inga större utmaningar eftersom terminalen passar så bra för containerhantering. Behoven styr om mer ska byggas om Förutom arbetet med själva kajen har området bakom den förändrats en del. Två större tältmagasin har tagits bort och Stuverikontoret flyttar till det som tidigare var Lantmännens och Transwaggons kontor. Allt för att göra hanteringen så enkel som möjlig. Med konverteringen följer också en del konsekvensprojekt. Hamnen vill till exempel separera extern trafik från tunga truckar och dragbilar som opererar i hamnen. På några års sikt kan också gaten till Skåneterminalen flyttas till nuvarande Stormgatan. Allt är resultatorienterat och behovsstyrt. Vi kommer att fortsätta bygga ut kajen om det behövs. Den delen som vi börjat på är en stödmurskaj. Söder om detta är det en pålad kajkonstruktion med begränsad bärighet. Denna måste byggas om, ifall behovet uppstår. Det kan då också bli tal om att flytta ut kajlinjen vilket också kommer att utöka djupgåendet, säger Bengt Niklasson. 7

8 8

9 1:a pris Tur/returresa Helsingborg-Helsingör samt Rödby-Puttgarden med Scandlines 2:a och 3:e pris Tur/returresa över Öresund för bil och 9 personer med Scandlines och HH-Ferries. 4:e och 5:e pris Tur/returresa över Öresund med ACE Link för 2 personer. Grattis! vinnarna i tävling 4/07 Vinnare nr : 1:a pris Malin Berg, Euro Traffic AB, 2:a pris Stefan Halldén, ICA AB, 3:e pris Julia Karlsdotter, Conteam Repair AB, 4:e pris Anita Lanner, Nordkalk AB, 5:e pris Lisbeth Olofsson, HH-Ferries, Tröstpriser till: Steen Withen Nielsen, Maersk Broker Agency, Stefan Sandin, KBS Transport & Spedition, Doris Fröström, DHL, Stig Nygren, DSV Road AB, Barbro Löfgren, Carlsberg Sverige Tävla med Turlistan nr När installerades den första containerkranen i Skåneterminalen? a b c Kullen heter BTÖ:s ena bogserbåt, vad heter den andra? a. Dunker b. Björn c. Esbjörn 3. Vilka clarerade fartyget Trans Fjell? a. Citadel b. Lindholm c. Sundship 4.Vad heter ambulansverksamheten i Helsingborg? a. ÖPAB b. HHAB c. Kamber Skåne 5. Var är Jan Lindroth Senior Adviser? a. Nordic Storage b. Nordic Bulkers c. Transweco AB Skicka eller faxa svaret till Turlistan/Tävling 1/08, Helsingborgs Hamn AB, Box 821, Helsingborg. Fax: Namn: Företag: Adress: Postnr/ort: 9

10 SVENSKA ORIENT LINIEN AB Konventionell trafik Östra Medelhavet och Nordafrika Generalagent för följande linjer POL -LEVANT SHIPPING LINES Nordafrika, Östra Medelhavet EUROAFRICA SHIPPING LINES Konventionell trafik Västafrika Svenska Orient Linien AB Klippan 1A Göteborg Tel: Fax:

11 Kullen i Västhamnen. Kullen och Dunker sålda Nöjda säljare och köpare efter slutförd affär. Dunker och Kullen på väg in i Sydhamnen. Bogserteam Öresund AB (BTÖ) har förvärvat bogserbåtarna Kullen och Dunker. Det handlar dock inte om en epok som går i graven utan att vi fokuserar på att bli Containerspecialisten. Köpavtalet innehåller även ett femårigt bogseravtal, med möjlighet till förlängning, där köparen förbinder sig att upprätthålla samma bogserservice i Helsingborg som idag. Bogserbåtarna skall under avtalstiden vara baserade i Helsingborg. BTÖ har drivit bogserbåtarna under Helsingborgs Hamns management i tio år och därefter chartrat dem i ytterligare fem år. Under denna tid har BTÖ utvecklat sina bogsertjänster i Öresund för att få effektiv och lönsam beläggning med uppdrag. Varunamnet Helsingborgs Bogser AB behålls av Helsingborgs Hamn AB. 11

12 Saga Spray i Västhamnen Överraskande höga gasnivåer i pelletslaster Halten kolmonoxid i pelletslaster överstiger vad som tidigare varit känt. Det står klart efter det forskningsprojekt som initierades med anledning av dödsolyckan i Helsingborgs hamn i november Världen hade en uppfattning om pellets fram till den 15 november Dagen efter stod alla begrepp på huvudet och forskningsrapporten visar varför, säger Mats Rosander, trafikchef vid Helsingborgs Hamn AB. Den 16 november inträffade den tragiska dödsolyckan ombord på Saga Spray. En besättningsman omkom efter att ha gått ner i ett lastutrymme där det, skulle det visa sig, var dödligt höga halter av kolmonoxid. Ytterligare sju personer ur stuveri- och räddningspersonalen skadades. Det har länge varit känt att träprodukter som pellets kan utveckla kolmonoxid, särskilt om glödbrand eller förstadier till glödbrand uppstått. Olyckan indikerade däremot att kolmonoxiden utvecklas spontant och att problemet var större än tidigare känt. Därför inleddes forskningsprojektet EWDOT (Emissions from Woodpellets During Ocean Transportation) i samarbete mellan svenska och kanadensiska forskare. Forskarna undersökte noggrant de pellets som lastades ombord på ett fartyg i Vancouver i januari De bäddade in mätinstrument i lasten och installerade ett rörsystem som kunde suga luftprov från olika nivåer i det slutna lastrummet. Sen gick båten under 7 veckor till Helsingborg och hela tiden loggades mätvärdena. Efter tre veckor hade syrehalten sjunkit till en dödlig nivå. Kolmonoxidhalten steg till en mycket hög nivå, högre än vad man var medveten om trots att det hänt olyckor före den i Helsingborg, säger Mats Rosander. Det var som högst ppm kolmonoxid i lastutrymmet vilket kan jämföras med gränsvärdet på 35 ppm. Helsingborgs Hamn AB ändrade snabbt sina rutiner efter olyckan. De rutiner som infördes då upprätthålls. Men forskningsprojektet kommer ändå att få betydande konsekvenser, bedömer Mats Rosander. Tillverkare och transportörer måste upplysas om detta. Jag tror att det kommer att bli en klassning av pellets med tillhörande säkerhetsföreskrifter. Även Arbetsmiljöinspektionens föreskrifter för slutna utrymmen kommer att revideras och IMO, den internationella maritima organisationen, ser över sin Bulk Carrier Code. Men frågan är om detta räcker. Pellets är en konsumtionsvara. Människor använder den för att värma sina hem. Och medan det finns detaljerade regler och föreskrifter för den som har en oljetank är det inget som styr hur några kubikmeter pellets i ett stängt källarutrymme ska hanteras. 12

13 Under hösten och vintern besökte bland andra följande personer och företag Helsingborgs Hamn AB Gävle Container Terminal AB med VD Ingemar Westin och Håkan Bergström. Nye brandchefen Görgen Hallberg i Helsingborg och Stig Persson. Lage Ringstad och Claes Nilsson, Svenska Lantmännen. Representanter från DHL Helsingborg. Ulf Gustafsson, Hallsberg Terminal AB och Paul Kleiby, NetWork Logistics AB 13

14 Från Brake i Tyskland anlöpte Amur 2525 Sydhamnen och lossade ca ton sojamjöl för Svenska Lantmännens räkning. På bilden ses fartyget vid Spannmålskajen i Sydhamnen den 22 januari. Citadel Shipping klarerade fartyget. MSC Katrina anlöper Västhamnen en gång i veckan. 14

15 Från Uusikavpunki i Finland anlöpte Trans Fjell Bulkhamnen för att lossa flourkiselsyra för Aluflours räkning. Fartyget klarerades av Sundship. Unifeederfartyget Jork premiärbesökte Västhamnen den 21 februari. Det 134 meter långa fartyget lastade och lossade containrar. Unifeeder anlöper Västhamnen ca 10 gånger per vecka. 15

16 7233-NYK_Turlistan_Container_Ad 13/2/08 11:01 Page 1 Bringing value to life. Klippan 1A GÖTEBORG Tel: Fax:

17 Ledningsövning skärper beredskapen för pelletsbrand Hur ska alla inblandade agera om det uppstår en brand i ett pelletsfartyg? Med den frågan som utgångspunkt har bland annat Helsingborgs Hamn varit med i en övning kring de utmaningar situationen skulle innebära. Helsingborgs Brandförsvar har också varit på besök i hamnen för att uppdatera sig om de stora förändringarna i hamnen. Här löses problem från en situation som vi ej ännu hanterat. ÖPAB, HHAB (hamnstyrmän och stuveriet), Brandförsvaret och Kamber Skåne (ambulansverksamheten) lär sig mera. En pelletsbrand är på många sätt ett mardrömsscenario. Det tar Öresundskraft 30 dagar att använda sitt pelletslager i det egna verket. Men om magasinet i hamnen skulle börja brinna kan det ta upp till tre gånger så lång tid innan elden slocknar och under den tiden beröra hela staden. Därför ska de regelbundet öva sina beredskapsplaner. Denna gång flyttades övningen till ett scenario med en brand i ett pelletsfartyg för att få med det maritima inslaget. Det är väldigt många frågor att besvara inför ett sådant läge, säger Helsingborg Hamns trafikchef Mats Rosander. Vilka stabsmedlemmar behövs? Vilka kontakter måste tas? Vilka handlingsalternativ finns? Var ska glödande pellets läggas? Erfarenheterna från övningen samlas nu in och kommer att användas till en andra övning under våren. Efter denna färdigställs en beredskapsplan. Brandförsvaret lär känna hamnen Helsingborgs Brandförsvar har också på eget önskemål varit på besök i hamnen. Hamnen förändras sett både fysiskt och till verksamhetens innehåll. Riskerna har inte blivit större, däremot ändras till exempel så praktiska saker som körvägar. Det finns en larmplan som innebär att hamnpersonal möter upp brandförsvaret vid i förväg bestämda platser och detta behöver med jämna mellanrum ses över. Över 20 personer från brandförsvaret var här, framförallt de som tjänstgör som räddningschef i beredskap, vakthavande brandingenjör och insatsledare, säger Mats Rosander. 17

18 18

19 Vädret påverkar mer när stormarna blir fler Vinterstormarna tycks bli allt fler i takt med att vintrarna blir varmare. Därmed har också väderprognoserna och arbetet med att stormsäkra utrustning och gods blivit allt mer aktuellt. Det stormar mer nu. Det påverkar oss och vi får lära oss leva med det, säger Fredrik Åsare, stuverichef vid Helsingborgs Hamn. Bestående klimatförändring eller inte, år för år är upplevelsen att vinterstormarna blir fler. Detta är en svårighet för arbetet som sker i hamnen. När vinden tar i rejält går det helt enkelt inte att ha containrar svängandes i kranarna. De nya kranar som har köpts in kan stå kvar även om det skulle blåsa 42 sekundmeter, oavsett vindriktning. Olika slag av stormlås håller dem på plats och även de gamla kranarna har stormsäkrats. Dessa kunde tidigare glida längs kajen vilket inte längre är en risk. Det ska alltså till en mycket allvarlig storm för att det ska bli bestående skador som under en längre period stoppar eller försenar arbetet i hamnen. Men arbetet måste avbrytas långt innan det når upp till sådana vindstyrkor som 42 meter per sekund. Kranarna kan operera upp till cirka 20 meter per sekund. Men man kan behöva avbryta arbetet också vid lägre vindstyrkor. Säkerhetsbedömningen styr och det är kranföraren som tar beslutet tillsammans med kollegorna och fartygsbesättningen, säger Fredrik Åsare. Tidigare blev en hel del belysningsmaster stormfällda. Minsta skada på dem gjorde konstruktionen svag. Nu gör vi mycket noggranna inspektioner så att masterna inte har dessa småskador. Vi väljer också armaturer med hänsyn till stormsituationen, säger Bengt Niklasson, teknisk chef för Helsingborgs Hamn. Tyvärr händer det ändå olyckor. När en storm närmar sig börjar stuveriet att lyfta ner lättare containrar som är staplade på varandra men alla kan inte stå på marken. Trots inspektioner under pågående storm händer det ändå att containrar blåser ner. Det beror också på när stormen kommer. Det är lättare att hålla koll under dagen på om en container är på väg att trilla ner, säger Fredrik Åsare. En tidig varning spelar stor roll. Vädret har blivit en viktigare planeringsförutsättning än det var tidigare. Vi följer väderutvecklingen mer intensivt nu, vilket ju också blivit enklare genom att internet ger oss tillgång till fler prognoser. Färjetrafiken på HH-leden upprätthålls också i väldigt hårt väder. Ingen av stormarna under januari och februari 2008 stoppade färjorna. En blåsig dag på Öresund. 19

20 Besök oss på Prispressaren till Danmark &Tyskland! Spar tid, mil & pengar och njut av en naturlig paus, god mat, dryck och shopping till sjövänliga priser. Avgång varje hel- & halvtimme större delen av dygnet. Välkommen! Helsingborg - Helsingör 20

21 21

22 HELSINGBORG-TRAVEMÜNDE Vägen genom Öresund! Nu finns det en helt ny förbindelse till kontinenten genom Öresund. Vi seglar med våra Green ships på leden Helsingborg-Travemünde varje helg. Välkommen ombord! TIDTABELL ND=NILS DACKE / RH=ROBIN HOOD LÖRDAG ND/RH Avg. Travemünde Ank. Helsingborg SÖNDAG Avg. Helsingborg Ank. Travemünde Vi reserverar oss för eventuella ändringar. Fraktbokningen: Tel Fax

23 EN LITEN RESA FÖR STORA UPPLEVELSER! Tidtabell 1 JANUARI 31 DECEMBER 2008 FRÅN HELSINGBORG FRÅN HELSINGÖR T A T T A T A T A T A a H b T a T A a H b T a T A a H b T a T A H/T a T b A a A H/T Överfartstid ca 20 min a T b A a A H T A H T A H T A H T A H T A H T A H T A H T A H T A H T A T A T A A T A T A T T A T A T A a H A=Aurora H=Hamlet T=Tycho Brahe a) Ej söndagar under perioden 1/1 22/6 samt 18/8 31/12. b) Endast söndagar under perioden 1/1 22/6 samt 18/8 31/12. Särskild turlista 1/1, 24/12, 25/12 samt 31/ Reservation för ändringar av tider. Bokning: eller b T a T A a H b T a T A a H b T a T A H/T a T b A a A H/T a T b A a A H T A H T A H T A H T A H T A H T A H T A H T A H T A H T A T A T 23

24 General ad_148x215 20/10/05 12:45 Side 1 Unifeeder delivers more of Northern Europe The door is open to a wide range of optimal transport solutions when Unifeeder is alongside. Our container feeder service the largest in Northern Europe handles more than 1,2 million TEUs annually and guarantees dependable links to more than two dozen locations. On land and at sea, our door-to-door intermodal container service ensures every one of our consignments arrives on time. Unifeeder s forwarding, project cargo and agency services also have been delivering satisfied customers since Take a closer look at Unifeeder Sweden AB Oceangatan Helsingborg Tel.: Fax:

25 Aktuell trafikstatistik för Helsingborgs Hamn AB /1-31/12 1/1-31/12 förändring i % Fordon i trafik ,7 Passagerare ,8 Godston ,8 Kontakter i Helsingborg Helsingborgs Hamn AB Box Helsingborg Telefon Jour Telefax Direktion Försäljning/Marknad Teknik Administration/Ekonomi Reception HPC (Trafikcentral) Västhamnen (Gaten) Västhamnen (Förmanskontor) Skåneterminelen (Planering) Bulkhamnen Oljeterminalen Internet Helsingborgs Hamns agenter Belgien Sundman, Bryssel, Belgien Telefon +32 (2) Fax +32 (2) England Eurolist International Ltd, London, England Telefon +44 (20) Fax +44 (20) Lettland SIA LJS Hansa Ltd, Riga, Lettland Telefon +371 (7) Fax +371 (7) Ryssland Inflot JSC, Sankt Petersburg, Ryssland Telefon +7 (812) Fax +7 (812) USA Transmar Ltd, Tiburon, Kalifornien, USA Telefon +1 (415) Fax +1 (415)

26 Företag Tel Fax Rederier - Linjer som trafikerar Helsingborg ACE link ace LINK HH-Ferries AB HH-FERRIES MSC Sweden AB MSC Samskip AB SAMSKIP Scandlines AB scandlines SCA Transforest AB sca TRANSFOREST Transatlantic European Services AB PAL LINE TT-Line AB TT-LINE Unifeeder Sverige AB UNIFEEDER Övriga Rederier - Linjer se vår hemsida Där inget annat anges är riktnumret 042 Företag Tel Agility AB Alianca ACL Sweden AB Air Logistics AB APL Sweden AB ASECO AB Börje Jönsson Åkeri AB Cargo Care Scandinavia AB Citadel Shipping AB CMA CGM Sverige CM Freight & Shipping Contralo Scandinavia AB DHL AB Dasena Agencies AB DHL Global Forwarding (Sweden) AB DSV Road AB Eimskip Logistics AB Ekbergs H. Spedition ETAB Europa Trailer AB Euro Traffic AB FH Bertling (Sweden) AB Freightman AB Frigoscandia Distribution AB GDL Transport AB Georg Hansen Shipping AB Globaltrans Globex Tranport AB GreenCarrier Scandinavia AB Green Cargo, Logistikcentra Syd Greenship Sweden AB Hamburg Süd Norden AB Hansa Shipping AB JATA Cargo Helsingborg AB Janssonfrakt K Line (Sweden) AB KBS Transport & Spedition Landskrona Ship Agents AB Leman Int System Transport AB Lindholm Shipping AB Lighthouse Transport AB Maersk Sverige AB Mahé Freight Melship AB MOL (Europe) Nordic MSC Sweden AB Nippon Shipping & Forwarding AB NTEX NYK Line (Europé) Ltd England Filial Hapag-Lloyd Sweden AB OOCL (Sweden) AB Overseas Liner Agencies AB Panalpina Sweden AB Penta Shipping AB Pro Logistics AB Cargo Net Scandinavian Shipping & Logistics AB SCT Transport AB Scanfreight AB Schenker AB Scanway-Shipping AB

27 Skandiatransport Logistics AB Skonvik Shipping SOL Agencies AB Speedcargo AB Star Marine AB Sundship Svensk Logistikpatner Helsingborg AB Swedish Maritime & Transport AB Thun Selfunloader Transatlantic Services AB Transatlantic Southern Africa Services AB TRANSWAGGON United Arab Agencies AB Transweco AB Geodis Wilson Sweden AB TriLog AB UTC Scandinavia AB Zim Agency in Sweden AB Övriga företag Tel Advokatfirman Vinge KB Anticimex AB Bogser Team Öresund Brandförsvar Bureau Veritas Båtmän Carlsberg Sverige AB Coldsystem AB Conteam Repair AB Establish AB Europa/Fate AB Farligt Gods Centre AB (repr. av Fargo Konsult AB) Gränskontrollstation Holms Varv AB Kust/Miljöstation Helsingborg Landskrona Stål AB Lloyd s Register EMEA Locon Sweden AB Lotsstation Helsingborg Lotsbeställning LTE Fraktmäklarna MariTerm AB Martin Bencher (Scandinavia) AB Nordic Storage AB Notarius Publicus PNO Sverige AB Sjömanskyrkan Svenska Lantmännen Sveriges Transportindustriförbund STS Sydhamnen Trailer Service AB Sydsvenska Industri-och Handelskammaren Taxi Helsingborg Thermoservice T L S Container Trading AB Triton Shipping & Supply AB Tullverket Vopak Logistics Nordic AB Växtinspektionen Ängelholm/Helsingborg flygplats Skeppshandlare Tel Lindholm Ship Supply Banker Tel Swedbank Handelsbanken Nordea SEB Provinsbanken Besiktningsmän (av Sjöfartsverket utsedda) Damco Survey AB (Lloyd s agent) Survey International Crawford & Co Tecma Consult , Scanunit Konsulat Tel Danmarks Konsulat Frankrikes Konsulat Islands Konsulat Norges Konsulat Sloveniens Konsulat

28 Helsingborgs Hamn AB Box Helsingborg B ACE links färja Siluna på plats i Helsingborg Begränsad eftersändning Vid definitiv eftersändning återsänds försändelsen med nya adressen på baksidan (ej adressidan) 28

KUndTIdnInG FrÅn HeLSInGbOrGS HAmn n r 4, d e c e m b e r 2 0 0 8 1

KUndTIdnInG FrÅn HeLSInGbOrGS HAmn n r 4, d e c e m b e r 2 0 0 8 1 KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN nr 4, december 2008 1 Aktuellt 2 Nu anlöper julen Helsingborg 3,4 Rekordmånga kryssningsturister väntas 5 CMA CGM väljer Helsingborg 7 Tävling 9 Hamndagen 2008 10-11

Läs mer

nr 3, oktober 2008 I DETTA NUMMER: CMA CGM till Helsingborg Förutsättningar för Hamnens framtid Tågtrafiken ökar

nr 3, oktober 2008 I DETTA NUMMER: CMA CGM till Helsingborg Förutsättningar för Hamnens framtid Tågtrafiken ökar KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN nr 3, oktober 2008 I DETTA NUMMER: CMA CGM till Helsingborg Förutsättningar för Hamnens framtid Tågtrafiken ökar 1 Aktuellt 2 Ny linjechef nöjd med högsäsongen 3 Förutsättningar

Läs mer

Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB. Nummer 4, december 2006

Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB. Nummer 4, december 2006 Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB Nummer 4, december 2006 Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB Innehåll Nummer 4, 2006 Aktuellt 2 Perstorp 3,4 Miljöteknisk undersökning 4 Julfrukten anländer 7 Tävling

Läs mer

TURLISTAN. Kundtidning från Helsingborgs hamn NR 2, juni 2012

TURLISTAN. Kundtidning från Helsingborgs hamn NR 2, juni 2012 TURLISTAN Kundtidning från Helsingborgs hamn NR 2, juni 2012 HHAB + CMP AB har alla förutsättningar att bli ett mycket intressant affärskoncept Vi går nu en mycket spännande utveckling till mötes. Helsingborgs

Läs mer

Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB. Nummer 1, mars 2004. Kaffesäckar året runt. Höjd säkerhet i hamnen

Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB. Nummer 1, mars 2004. Kaffesäckar året runt. Höjd säkerhet i hamnen Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB Nummer 1, mars 2004 Kaffesäckar året runt Höjd säkerhet i hamnen 1 Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB Nummer 1, mars 2004 Innehåll Aktuellt 2 Kaffesäckar i hamnen

Läs mer

Studenter är. Goda relationer utökar SAMARBETET MED SCA. Sveriges modernaste CENTRALGATE INVIGD FRAMTIDEN I HELSINGBORG MÖT ÅSA HAMNENS PERSONALCHEF

Studenter är. Goda relationer utökar SAMARBETET MED SCA. Sveriges modernaste CENTRALGATE INVIGD FRAMTIDEN I HELSINGBORG MÖT ÅSA HAMNENS PERSONALCHEF KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN NR 1. MARS 2015 MÖT ÅSA HAMNENS PERSONALCHEF Studenter är FRAMTIDEN I HELSINGBORG Sveriges modernaste CENTRALGATE INVIGD Goda relationer utökar SAMARBETET MED SCA JUST

Läs mer

Kundtidning från Helsingborgs Hamn NR 2. juni 2013. Kryssningsturismen. Niels VallØ, ny vd scandlines. banbrytande forskning

Kundtidning från Helsingborgs Hamn NR 2. juni 2013. Kryssningsturismen. Niels VallØ, ny vd scandlines. banbrytande forskning Kundtidning från Helsingborgs Hamn NR 2. juni 2013 SAMHÄLLSNYTTIGT Kryssningsturismen Niels VallØ, ny vd scandlines Tetra pak banbrytande forskning Just nu Möt Niels Vallø, VD för Helsingborgs Hamn 2 VD

Läs mer

Julfrukten. en tungviktare. Kundernas röst BOLIDEN HAR KOMMIT I HELSINGBORGS HAMN HELSINGBORG! ÄR HÄR

Julfrukten. en tungviktare. Kundernas röst BOLIDEN HAR KOMMIT I HELSINGBORGS HAMN HELSINGBORG! ÄR HÄR KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN NR 4. DECEMBER 2014 Julfrukten HAR KOMMIT TILL HELSINGBORG! BOLIDEN en tungviktare I HELSINGBORGS HAMN Kundernas röst RESULTATET ÄR HÄR JUST NU 2014 ett investeringens

Läs mer

TURLISTAN KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN

TURLISTAN KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN TURLISTAN KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN nr 4, december 2011 Aktuellt 2 Logistiksystem PortIT får ett rejält lyft 3 Ett fartyg kommer lastat 4-5 Projekttävlingen Nya Västhamnen 6-7 Flytande naturgas

Läs mer

om vår närsjöfart och världssjöfart

om vår närsjöfart och världssjöfart om vår närsjöfart och världssjöfart >> Vet du namnet på världens fem största hamnar? >> Vet du hur mycket gods som hanteras i svenska hamnar? >> Vet du vilken ö i världen som har flest rederier per capita?

Läs mer

mars/april 2009 Sänkt Strömkaj ett lyft för Stockholm Nya chefer för bygget av ny hamn och ny pir Så kommer godset till Sverige passagerartrafiken

mars/april 2009 Sänkt Strömkaj ett lyft för Stockholm Nya chefer för bygget av ny hamn och ny pir Så kommer godset till Sverige passagerartrafiken mars/april 2009 ÅRGÅNG NR 12 Sänkt Strömkaj ett lyft för Stockholm Nya chefer för bygget av ny hamn och ny pir Så kommer godset till Sverige TEMA passagerartrafiken hamn- och trafikchefen HAR ORDET Högsäsong

Läs mer

magasinet Sidan 4-5 Vem vinner Schenkers Logistikpris? Sidan 10-11 Billigare logistik med c/o-adress Sidan 14-19 Katastroflogistik på liv och död

magasinet Sidan 4-5 Vem vinner Schenkers Logistikpris? Sidan 10-11 Billigare logistik med c/o-adress Sidan 14-19 Katastroflogistik på liv och död magasinet LOGISTIK Nummer 3 september 2008 Globala och lokala transport- och logistiklösningar På turné med Götheborg Sidan 4-5 Vem vinner Schenkers Logistikpris? Sidan 10-11 Billigare logistik med c/o-adress

Läs mer

logistik Svensk ved glödhet i vinter magasinet Vinjett grå Professionell logistik bakom godsstölder Enormt intresse för Lean bland svenska företag

logistik Svensk ved glödhet i vinter magasinet Vinjett grå Professionell logistik bakom godsstölder Enormt intresse för Lean bland svenska företag logistik NR 4 DEC 2010 SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM TRANSPORT OCH LOGISTIK Vinjett grå magasinet Professionell logistik bakom godsstölder Enormt intresse för Lean bland svenska företag Packa julklappen

Läs mer

logistik Detaljhandelns tuffa utmaningar magasinet Vinjett grå Växande aptit på lyxvaror i Kina Schenker AB:s nye VD ser ett spännande 2014

logistik Detaljhandelns tuffa utmaningar magasinet Vinjett grå Växande aptit på lyxvaror i Kina Schenker AB:s nye VD ser ett spännande 2014 logistik NR 1 MARS 2014 SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM TRANSPORT OCH LOGISTIK Vinjett grå magasinet Växande aptit på lyxvaror i Kina Schenker AB:s nye VD ser ett spännande 2014 Hemleverans av paket med tidningsbud

Läs mer

MÄLARSJÖFARTEN Ett transportalternativ under utveckling eller avveckling?

MÄLARSJÖFARTEN Ett transportalternativ under utveckling eller avveckling? Kalmar Maritime Academy MÄLARSJÖFARTEN Ett transportalternativ under utveckling eller avveckling? Examensarbete omfattande 5 poäng utfört av Pontus Jönsson Sjökaptensprogrammet 120+40p Läsår: 03/04 Handledare:

Läs mer

PåHuGGeT 2009-10-22 Nr 360 Årgång 10

PåHuGGeT 2009-10-22 Nr 360 Årgång 10 PåHuGGeT 2009-10-22 Nr 360 Årgång 10 Logistik-Sveriges Nyhetskanal Nummer 1 Redaktör och ansvarig utgivare: Gunnar Dahllöf E-post: dahllof@pahugget.se Administrativ chef: Yvonne Crooks Tel:+46-(0)8-892919

Läs mer

logistik Ständigt på väg mot nya äventyr magasinet Vinjett grå Sociala medier kräver nya sätt att tänka logistik

logistik Ständigt på väg mot nya äventyr magasinet Vinjett grå Sociala medier kräver nya sätt att tänka logistik logistik NR 3 SEPT 2011 SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM TRANSPORT OCH LOGISTIK Vinjett grå magasinet Ständigt på väg mot nya äventyr Sociala medier kräver nya sätt att tänka logistik Stora utmaningar när Göteborg

Läs mer

Miljöarbetet i Göteborgs Hamn ett föredöme. magasinet. Vinjett grå

Miljöarbetet i Göteborgs Hamn ett föredöme. magasinet. Vinjett grå logistik NR 1 MARS 2012 sveriges största tidning om transport och logistik Vinjett grå magasinet Miljöarbetet i Göteborgs Hamn ett föredöme Han styrde logistiken under Gulfkriget Företag i norr beroende

Läs mer

Intelligent Logistik www.intelligentlogistik.se Pris: 65 kr. Nr 2 3 2013

Intelligent Logistik www.intelligentlogistik.se Pris: 65 kr. Nr 2 3 2013 Intelligent Logistik www.intelligentlogistik.se Pris: 65 kr. Nr 2 3 2013 Finansiell logistik Avslöjar Logents framgångsrecept De stora hamnkrigen Usla logistikavtal sänkte Northland Smarta nätverk Hans

Läs mer

PåHuGGeT 2011-08-25 Nr 424 Årgång 12

PåHuGGeT 2011-08-25 Nr 424 Årgång 12 PåHuGGeT 2011-08-25 Nr 424 Årgång 12 Logistik-Sveriges Nyhetskanal Nummer 1 2000-2011 Redaktör och ansvarig utgivare: Gunnar Dahllöf E-post: dahllof@pahugget.se Administration: Stig Wolf Andersson Tel:+46-(0)8-892919

Läs mer

TransAtlantic Årsredovisning 2009

TransAtlantic Årsredovisning 2009 TransAtlantic Årsredovisning 2009 Innehåll Fakta om TransAtlantic Flik 2009 i korthet 1 Affärsidé, mål, vision och strategi 2 VD har ordet 4 Stefan Eliasson tillträdde som t.f. VD i december 2009. Ordföranden

Läs mer

Liv Mikkola-Karlström stannar på scen

Liv Mikkola-Karlström stannar på scen EN BILAGA FRÅN ÅLANDSTIDNINGEN TORSDAG 15 APRIL 2010 Liv SJOEva Artister som Mikkola-Karlström stannar på scen vill locka unga till sjöss Sjölivet är kanske inget för de artister som uppträder på Sjöfartens

Läs mer

SJÖLIV. Åland vinner mark till havs

SJÖLIV. Åland vinner mark till havs SJÖLIV ÅLANDSTIDNINGENS TEMABILAGA 14 MARS 2008 www.alandstidningen.ax Åland vinner mark till havs Den åländska sjöfarten har dragit upp ankaret och tar sikte på framtiden. Antalet anställda ökar både

Läs mer

En jämförelse av olika transportsätt

En jämförelse av olika transportsätt En jämförelse av olika transportsätt En jämförelse ur ett miljövänligt, kostnadseffektivt och tids perspektiv Erik Meyer Examensarbete Företagsekonomi 2012 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Företagsekonomi

Läs mer

PåHuGGeT 2011-10-06 Nr 430 Årgång 12

PåHuGGeT 2011-10-06 Nr 430 Årgång 12 PåHuGGeT 2011-10-06 Nr 430 Årgång 12 Logistik-Sveriges Nyhetskanal Nummer 1 2000-2011 Redaktör och ansvarig utgivare: Gunnar Dahllöf E-post: dahllof@pahugget.se Administration: Stig Wolf Andersson Tel:+46-(0)8-892919

Läs mer

tempo Miljön & framtiden » De nya transporterna» Klimatsmarta hus 1.2012 Så kommer vi att betala med mobilen

tempo Miljön & framtiden » De nya transporterna» Klimatsmarta hus 1.2012 Så kommer vi att betala med mobilen Knutpunkter i Norden: Här är regionens viktigaste logistiklägen tempo Logistiktidningen Tempo. En affärstidning om logistik från PostNord. 1.2012 Miljön & framtiden» De nya transporterna» Klimatsmarta

Läs mer

Stockholmskajerna blir bara snyggare Bröderna som gillar transportbranschen Allt fler varor går till Polen. TEMA miljö

Stockholmskajerna blir bara snyggare Bröderna som gillar transportbranschen Allt fler varor går till Polen. TEMA miljö september 2008 ÅRGÅNG NR 13 Stockholmskajerna blir bara snyggare Bröderna som gillar transportbranschen Allt fler varor går till Polen TEMA miljö vd HAR ORDET Stockholm är populärt Ett säkert tecken på

Läs mer

Ny metod för snabb och säker fundamentsättning. Tryggare på spåret. Railcare köper Three T. Satsning på större trummor. Snabb tillväxt för Bantåg

Ny metod för snabb och säker fundamentsättning. Tryggare på spåret. Railcare köper Three T. Satsning på större trummor. Snabb tillväxt för Bantåg Nyheter och Information med sug 2008 Ny metod för snabb och säker fundamentsättning sid 2 Tryggare på spåret sid 4 köper Three T sid 6 Satsning på större trummor sid 8 Snabb tillväxt för Bantåg sid 10

Läs mer

ummer 2 April 2005 Årgåg 11 INKÖP LOGISTIK PRODUKTION

ummer 2 April 2005 Årgåg 11 INKÖP LOGISTIK PRODUKTION Intelligent Logistik Pris: 70 kronor Nummer 2 April 2006 ummer 2 April 2005 Årgåg 11 INKÖP LOGISTIK PRODUKTION Pris 65 AFFÄRER kroor Norrbotten har närmast till Kina Tema: Intelligent Logistik Vi granskar

Läs mer

oktober 2009 Fotomuseum i världsklass Passagerarrekord för Destination Gotland Bättre tillgänglighet på Norr Mälarstrand en levande hamnstad

oktober 2009 Fotomuseum i världsklass Passagerarrekord för Destination Gotland Bättre tillgänglighet på Norr Mälarstrand en levande hamnstad oktober 2009 ÅRGÅNG NR 12 Fotomuseum i världsklass Passagerarrekord för Destination Gotland Bättre tillgänglighet på Norr Mälarstrand TEMA en levande hamnstad vd HAR ORDET Stafettpinnen går vidare Det

Läs mer