SMART IKT FÖR ATT BO OCH ARBETA I NORRA DJURGÅRDSSTADEN FRAMTIDENS KOMMUNIKATIONSOPERATÖR FAS II: FRAMTIDENS ÖPPNA NÄT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SMART IKT FÖR ATT BO OCH ARBETA I NORRA DJURGÅRDSSTADEN FRAMTIDENS KOMMUNIKATIONSOPERATÖR FAS II: FRAMTIDENS ÖPPNA NÄT"

Transkript

1 FAS II: FRAMTIDENS ÖPPNA NÄT

2 FAS II: FRAMTIDENS ÖPPNA NÄT 2(10) Följande personer har bidragit till rapporten. Claus Popp Larsen (författare), Acreo Örjan Mattsson, Acreo Bruce Horowitz, TeliaSonera

3 FAS II: FRAMTIDENS ÖPPNA NÄT 3(10) Sammanfattning Detta dokument är en delrapport i Smart IKT-projektet. Dokumentet kan ses som en fortsättning och fördjupning av studien kring framtidens kommunikationsoperatör från projektets iteration 1. Dokumentet föreslår en modell för ett accessnät där olika typer av operatörsroller kan samexistera: såväl dagens kommunikationsoperatörer i öppna nät som vertikalt integrerade operatörer. För att komma dit finns det ett antal utmaningar på vägen, t.ex. av teknisk, affärsmässig och organisatorisk natur, som måste identifieras och adresseras. Följande grundantaganden görs i rapporten: Varken dagens KO-modell eller dagens triple play-modell är tillfredsställande för användarna. Framtidens tjänster kommer alla att vara IP-baserade. I stället för at välja a la carte tjänster från olika tjänsteleverantörer kommer man att välja mellan olika IP-operatörer. Dagens operatörsmodeller har av tekniska och affärsmässiga orsaker svårt att samexistera, och varje modell har fördelar och nackdelar. Dessutom kännetecknas de två modellerna av olika tekniska lösningar. I stället föreslås en modell som kombinerar fördelarna från båda modeller. Det kommer fortfarande att finnas en kommunikationsoperatör, men rollen kommer att förändras jämfört med i dag. I stället för att välja mellan olika kategorier av tjänsteleverantörer (leverantörer av TV, telefoni och internet över bredbandet) föreslår vi att man ska välja mellan olika IP-leverantörer som kan leverera alla typer av tjänster dagens såväl som framtidens tjänster inom ex. e-hälsa och energistyrning över internet, både med och utan kvalitetssäkring.

4 FAS II: FRAMTIDENS ÖPPNA NÄT 4(10) 1 Terminologi och förkortningar Internet är en best effort-tjänst på det sättet att tjänsteleverantören eller nätet inte ger garanti för att data kommer fram, att användaren får en garanti på kvalitén av tjänsten eller att den blir prioriterad i förhållande till annan trafik. I dagens nät levereras IPTV typiskt i ett eget VLAN vilket är ett sätt att garantera quality of service (QoS) så att vanlig best effort internettrafik nedprioriteras om det finns t.ex. bandbreddsbegränsningar för kunden. I rapporten argumenterar vi för att QoS genom VLAN-separation och -prioritering kommer att försvinna, men att det fortfarande kan existera QoS ovanpå internetleveransen. Det kommer alltså att finnas både kvalitetssäkrade och icke-kvalitetssäkrade tjänster över internet. En internettjänsteleverantör levererar en internettjänst till slutkund. En e-hälsaleverantör är ett exempel på en internettjänsteleverantör som kan erbjuda antingen kvalitetssäkrade eller ickekvalitetssäkrade tjänster, eller båda samtidigt. Terminologin måste diskuteras och förankras under iteration 3, och vissa definitioner och beteckningar kan komma att ändras. Förkortningar (A)DSL (Asynchronous) digital subscriber line IPTV Internet protocol TV IP Internet protocol ISP Internet service provider KO Kommunikationsoperatör OTT Over the top QoS Quality of service SLA Service level agreement TV Television VoD Video on demand VoIP Voice over IP VLAN Virtual local area network 2 Dagens situation Det finns idag i Sverige huvudsakligen två operatörsmodeller för distribution av telefoni, TV och Internet över bredbandsnätet. I denna rapport antas att bredbandsnätet är ett fibernät, men den största delen av analysen och resonemangen är även giltiga för andra typer av accessnät som t ex DSL. Den traditionella vertikalt integrerade operatören äger och styr den aktiva utrustningen i nätet samt tjänster som telefoni och TV som är specifikt integrerade i denna operatörs nät och icke åtkomlig i andra operatörers nät. I många fall, men inte alltid, äger den vertikalt integrerade operatören även den passiva fiberinfrastrukturen. Exempel på vertikalt integrerade operatörer är TeliaSonera och Telenor.

5 FAS II: FRAMTIDENS ÖPPNA NÄT 5(10) I öppna nätmodellen (som är sällsynt utanför Sverige) är de olika rollerna separerade och bygger på att en aktör äger den passiva fiberinfrastrukturen, en annan aktör äger och kontrollerar den aktiva utrustningen i nätet, och det finns ett större antal leverantörer av telefoni, TV och internetaccess. Det finns många varianter på öppna nät, så beskrivningen stämmer inte alltid utan ska snarare ses som ett typexempel. Det finns för- och nackdelar för båda operatörsmodeller. Dessa är beskrivna i den tidigare delrapporten om framtidens KO [1]. Vi utgår i rapporten ifrån följande antaganden: Varken dagens KO-modell eller dagens triple play-modell är tillfredsställande för användarna. Framtidens tjänster kommer alla att vara internetbaserade. I stället för at välja a la carte tjänster från olika tjänsteleverantörer kommer man att välja mellan olika IP-operatörer. 3 Aktiviteter under iteration 2 Under iteration 1 beskrevs rollen för framtidens kommunikationsoperatör och öppna nät ganska löst. Under iteration 2 har följande uppnåtts: KO-rollen har förtydligats. Förståelsen för konsekvenserna av en ny modell för teknik, organisation och omvärldens acceptans har förtydligats. Förståelsen för hur KO-rollen hänger ihop med affärsmodeller för tjänster i hemmet har förbättrats. Modellen har förankrats hos olika typer av aktörer. Vi har pratat med aktörer som representerar allmännyttiga bostadsbolag, byggbolag, befintliga kommunikationsoperatörer, operatörer, stadsnät m.fl., vissa av dem är inte med i Smart IKTprojektet. Generellt sett har det funnits en bred acceptans för modellen men framförallt för att nuvarande modeller kan förbättras. Det har än så länge inte varit någon som har varit negativ till modellen efter att ha fått den förklarad. Det kan bero på flera saker: Modellen är inte beskriven i tillräcklig grad för att skapa en förståelse för alla konsekvenser, eller så vi ha pratat med fel person från de berörda aktörerna. Alternativt är modellen är precis det som alla väntat på. Troligtvis är det en kombination av flera faktorer, men vi förväntar oss mer motstånd i takt med att modellen konkretiseras ytterligare och fler konsekvenser identifieras. 4 Framtidens kommunikationsoperatör 4.1 Typer av tjänster Dagens IP-baserade tjänster är huvudsakligen triple-play-tjänster (TV, telefoni, och internetaccess), samt de tjänster som är åtkomliga över internet. TV via en IPTV-leverantör levereras idag nästan uteslutande över ett nät där tjänsten är integrerad och där transporten har kvalitetssäkrats. Detta gäller även telefontjänster (VoIP), och det leder till en högre tröskel för introduktion av denna typ av tjänster, både tekniskt och ekonomiskt.

6 FAS II: FRAMTIDENS ÖPPNA NÄT 6(10) TV från en IPTV-leverantör levereras nästan alltid som en quality of service (QoS) tjänst även om det finns undantag i ett fåtal stadsnät. VoIP är typiskt också en QoS-tjänst. Internettjänsten är däremot per definition best-effort. Vi differentierar alltså här mellan QoS (kvalitetssäkrat) och best effort (icke-kvalitetssäkrat). Den klart mest tekniskt krävande tjänsten är IPTV, och som tjänst har den inte utvecklats nämnvärt sedan den introducerades för över tio år sedan. Dock erbjuder t ex Telia m.fl. en IPTV-lösning med en viss tjänsteflora som exempelvis video on demand (VoD), men över en proprietär plattform. I stället dyker det upp massor med nya typer av VoD baserade TV/videotjänster som Voddler, Playkanalerna, Netflix, HBO, Pirate Bay etc. Dessa tjänster är alla internetbaserade (best effort) och bygger på antingen peer-to-peer eller streaming eller en kombination av dessa, men de erbjuder inte tablå-tv på det sättet som vanlig TV gör idag. Dock finns nu Magine som betatjänst, och Magine är delvis tablåbaserat och krockar enligt bolaget själv inte på samma sätt med innehållsägarna eller distributörernas affärsmodeller. Leverans av video över internet kallas ibland för over-the-top, OTT. Poängen är att tjänster som inte sett större utveckling (t ex IPTV) och som är relativt dyra att introducera på grund av krav på integration och kvalitetssäkrad transport, idag håller på att bli omsprungna av liknande tjänster som har låg eller ingen tröskel vid introduktion mot slutkund. En anledning till varför detta är möjligt är att det inte är någon skillnad mellan prioriterade och icke-prioriterade tjänster så länge det inte uppstår några flaskhalsar i transporten från källa till slutkund. Det är oklart när övergången från IPTV till OTT-TV sker på bred front, och det kan ge problem med bredbandsnät som har låg bandbredd som t ex ADSL där man inte bor tillräckligt nära en telestation. Vi kommer dock att göra antagandet i rapporten att framtidens TV-tjänster och alla andra tjänster är internetbaserade (antingen kvalitetssäkrade eller icke-kvalitetssäkrade), och rollen för framtidens KO kommer att utvecklas efter detta. Detta bygger på ett annat antagande, att om man klarar av att leverera den mycket krävande tjänsten TV som via internet, då klarar man även att leverera alla andra typer av tjänster med tillräcklig hög kvalité. Tekniska krav på tjänsterna diskuteras i nästa avsnitt. Om alla tjänster är internetbaserade fungerar inte termerna internetleverantör eller ISP (internet service provider) så bra. I stället använder vi termen IP-operatör. En IP-operatör är alltså den aktör som erbjuder slutanvändare en internettjänst som möjliggör triple play-tjänster samt alla andra typer av tjänster över internet. D.v.s., en IP-operatör är bredare än en internetleverantör. Vad gäller alla andra tjänster kan vi framöver förvänta oss nya typer av tjänster som e-hälsa i hemmet, tjänster relaterade till energistyrning (smart grid) i hemmet, mer avancerade fastighetstjänster, etc. Just nu diskuteras ofta om att dessa ska levereras som VLAN-separerade tjänster, men vi rekommenderar att detta inte bör göras. I stället kan dessa tjänster levereras som kvalitetssäkrade eller icke-kvalitetssäkrade internettjänster. Ett exempel är det nya kravet på digitala trygghetslarm som är en del av SKL Kommentus Inköpscentrals nationella upphandling, som alltså alla kommuner och landsting i Sverige bör följa [2]. Trygghetslarmet är utformat som en internettjänst, utan kvalitetssäkring men med kryptering.

7 FAS II: FRAMTIDENS ÖPPNA NÄT 7(10) 4.2 Tekniska krav på tjänsterna Det finns ett antal tekniska högnivå- skallkrav på nätet och tjänsterna. Alla tjänster har inte samma höga krav, men nätet ska kunna klara av alla kraven samtidigt: Hög säkerhet (t ex banktjänster, e-hälsa och energitjänster) Låg fördröjning (t ex telefoni, videokonferens och spel) Hög kapacitet (t ex TV och videokonferens) Tvåvägskommunikation, alltså att de ovanstående kraven gäller åt båda håll (t ex telefoni och videokonferens) Dessa ska brytas ned till mera specifika krav, vilket kommer att ske i kommande iterationer Bandbredd Accessnät som idag klarar IPTV problemfritt bör i princip kunna hantera alla dessa krav. Det kan dock finnas situationer där det kommer in multipla TV-strömmar till hemmet som aggregerat kräver högre bredband än vad som är tillgängligt hos kunden. Beroende på teknisk lösning kan man då antingen få kvalitetsproblem med strömmen (exempelvis hack och fördröjningar, ingen signal), eller lägre upplösning på strömmen Säkerhet Bankernas internettjänster har nått en acceptabel nivå både för dem själva och för deras kunder. Dessa tjänster är inte homogena och det är en balans mellan lättillgänglighet och säkerhet, men med tiden kommer vi troligen att se enklare sätt att identifiera sig. Den höga acceptansen som dessa tjänster åtnjuter bland både banker och användare är en indikation att även andra typer av tjänsteleverantörer kan uppnå samma balans av lättillgänglighet och säkerhet i deras tjänster. Hög säkerhet är egentligen ett krav på tjänsterna och alltså inte nätet, men om tjänsterna levereras över internet kommer accessnätet att kunna klara av olika typer av säkerhetslösningar. Leveranssäkerhet Under normala betingelser så klarar ett nät som är dimensionerat för leverans av IPTV även att leverera de flesta andra typer av tjänster. Även internettelefoni utan QoS fungerar i normalfallet. I värsta fall blir det en fördröjning på ett par hundra millisekunder, men de flesta e-hälsatjänster har inte stora krav på låg fördröjning. T ex medför den nya specifikationen för trygghetslarm ett krav på heartbeats varannan minut och i det sammanhanget så är en fördröjning på 100 ms är helt obetydlig. Detsamma gäller för olika typer av energistyrning i hemmet. Det kan dock dyka upp tjänster som har högra krav på latency. 4.3 Funktionella krav på IP-operatören I detta avsnitt ska vi gå igenom de krav som finns på framtidens KO från ett användarperspektiv. Kraven kan förstås som en kombination av fördelarna från dagen vertikala operatörer och dagens öppna nät: Det ska vara enkelt som kund att välja och ansluta sig när man flyttar in. TV, internet och alla andra tjänster ska finnas tillgängliga i varje bredbandsuttag i hemmet. Det ska vara möjligt att välja mellan olika IP-operatörer. Det ska vara minimal inlåsning.

8 FAS II: FRAMTIDENS ÖPPNA NÄT 8(10) Det ska vara enkelt, snabbt och smidigt att byta tjänsteleverantör. Det ska bara finnas en first line supportenhet; en kund ska inte behöva bekymra sig om vem man ska ringa till om det blir fel. Ovan beskrivna funktionella krav ställer i sin tur krav på båda teknik och affärsmodell/organisation. Tekniken har redan diskuterats, nedan följer en diskussion om affärsmodeller. 4.4 Överordnat affärsmodell Dagens två affärsmodeller med öppna nät och vertikalt integrerade operatörer beskrevs i en tidigare rapport [1]. För framtidens kommunikationsoperatörsroll har vi valt en modell som i den tidigare rapporten kallades kombolösning nr 1. Längst ned finns nätägaren (den aktör som äger den passiva infrastrukturen) som i Norra Djurgårdstaden är Stokab och/eller Skanova. Över denna finns KO som är den aktör som äger och styr den aktiva utrustningen i nätet, och längst upp finns tjänsteleverantörerna. Vertikala operatörer tar hand om både aktiva utrustning och tjänsteleverans. KO-rollen är förminskad i kombolösningen jämfört med öppen access. Det betyder inte nödvändigtvist att det är mindre uppgifter eller ansvar, men rollen kommer att förändras. Exakt vad denna roll inkluderar är ännu oklart, men en diskussion kring detta sker senare i rapporten. Bland annat ska det utredas hur fördelningen av funktioner blir mellan KO och IP-operatör. I kombolösningen är det möjligt att välja mellan olika IP-operatörer. Det är alltså fortfarande ett öppet nät, men med denna konstruktion får slutanvändaren fördelarna från en vertikalt integrerat operatör. Vissa tjänster kan genom tekniska, legala eller affärsmässiga krav hos en eller flera aktörer i kedjan leda till att en separat infrastruktur i hemmet behövs i alla fall. Ett sådant exempel är de typer av e- hälsa där utrustning i hemmet är kopplat till sjukhuset.

9 FAS II: FRAMTIDENS ÖPPNA NÄT 9(10) 5 Konsekvens för affärsmodell för tjänster i hemmet Ett av de funktionella kraven för framtidens öppna nät är att det bara ska finnas en first line support. D.v.s., det ska finnas en aktör som man ska kontakta om problem med tjänster eller utrustning som har med bredbandet att göra uppstår. I dagens öppna nät är det olika supportenheter beroende på om det är Internet, TV eller telefoni det är fel på, och ibland ska man även kontakta KO. Frågan är då vem som ska ansvara för first line support. Det kan antingen vara KO, IP-leverantören eller en tredje aktör. De fel (tekniska eller handhavande) som kan uppstå orsakas antingen av KO, IPoperatören eller IP-tjänsteleverantören. Därutöver kan det förstås bli fel på konsumentelektronik, uttag i hemmet, etc. Det kommer framöver troligen att finnas IP-tjänster i hemmet som behöver en supportfunktion, se också systerrapporten Affärsmodeller för samhälls- och fastighetstjänster [3]. Det gäller t ex för vissa typer av e-hälsa, energistyrning i hemmet eller fastighetstjänster. I så fall behövs ett avtal med SLA (service level agreement) som reglerar förhållandet mellan first line support och IPtjänsteleverantören. De flesta supportärenden kommer troligen att finnas hos IP-leverantören vilket är ett argument för att de tar first line supporten. Befintliga ISP och vertikala operatörer har dessutom redan en first line supportfunktion idag, vilket dagens KO typiskt inte har. Oavsett vem behövs det troligen finnas en second line support som delvis är utanför den organisation som ansvarar för first line. Det är oklart vad som är bäst, och det kanske inte är möjligt att besvara inom projektet, men i den efterföljande iterationen ska vi åtminstone belysa problemställningen och identifiera primära hinder och möjligheter. Supporten bör på sikt bli betydligt enklare än i dagens öppna nät om alla tjänster blir internetbaserade. Det är helt enkelt mindre som kan bli fel i nätet och i hemmet, och det kommer troligen att finnas större incitament för tjänsteleverantörerna (över internettjänsten) att erbjuda mer robusta tjänster. Jämför t ex med Skype som inte har någon telefonsupport. Detta diskuteras mer ingående i Affärsmodeller för samhälls- och fastighetstjänster [3]. 6 Övergångsperiod Dagens IPTV-tjänst kommer inte att försvinna över en natt, och troligen kommer IPTV att samexistera med OTT-TV ett tag, kanske även i samma nät. Troligen kommer OTT-TV att initialt slå igenom i fiberaccessnät där bandbredden är tillräckligt hög, men den kan komma at fortsätta ett tag till i de DSLnäten där bandbredd är en reell begränsning. Modellen för framtidens KO och öppna nät bör fungera bra i områden som i Norra Djurgårdsstaden (och för nybyggnation i Stockholm generellt), där det finnas möjlighet för obruten fiber mellan nodrum och hem. I befintliga områden med öppna nät som i stadsnäten finns det däremot aktiv utrustning mellan nodrum och hem; utrustning som KO i dag ansvarar för. Dessa stadsnät har typiskt inga tjänster från de traditionella vertikalt integrerade operatörer eftersom dessa (ofta med rätta) inte kan lita på att leveranskvalitén är tillräckligt hög i nätet, vilket kan leda till en tveksam tjänsteupple-

10 FAS II: FRAMTIDENS ÖPPNA NÄT 10(10) velse för slutanvändaren. Detta är dock ett problem som måste lösas i alla fall, och sannolikt bör åtminstone de tekniska hindren för framtidens KO vara lösbara i framtiden även i stadsnäten. Om de vertikala operatörerna av affärsmässiga skäl ändå avstår från att leverera tjänster i stadsnäten återstår att se. Framtidens KO-roll kommer att förändras jämfört med dagens roll, men exakt hur är omöjligt att säga i dagsläget. I fallet med Norra Djurgårdsstaden är ett extremscenario att den enda uppgift en KO har är att agera broker mellan olika IP-operatörer samt att koppla om kablar i Stokabs nodrum. Ett annat extremscenario är att KO går upp i värdekedjan och tar rollen som IP-operatör inklusive first line support-funktionen. Framtidens KO-roll ska analyseras under iteration 3 tillsammans med befintliga KO. Dessutom ska konsekvensanalyser utifrån olika typer av befintliga öppna nät tas fram: hur förändras KO-rollen om man applicerar vår modell i dessa nät? Härigenom kan vi dessutom föreslå olika migrationsscenarier. 7 Referenser 1. Claus Popp Larsen, Framtidens Kommunikationsoperatör, april 2012 (Iteration 1-rapport i Smart IKT-projektet, finns på Meltwater) 2. Trygghetslarm en vägledning, november 2012, 3. Örjan Mattson, Affärsmodeller för samhälls- och fastighetstjänster, november 2012 (Iteration 2-rapport i Smart IKT-projektet, finns på Meltwater)

SMART IKT FÖR ATT BO OCH ARBETA I NORRA DJURGÅRDSSTADEN FRAMTIDENS KOMMUNIKATIONSOPERATÖR

SMART IKT FÖR ATT BO OCH ARBETA I NORRA DJURGÅRDSSTADEN FRAMTIDENS KOMMUNIKATIONSOPERATÖR SMART IKT FÖR ATT BO OCH ARBETA I FRAMTIDENS KOMMUNIKATIONSOPERATÖR 2(10) Följande personer har bidragit till rapporten. Claus Popp Larsen (author), Acreo Bruce Horowitz, TeliaSonera 3(10) Förord Detta

Läs mer

SMART IKT FÖR ATT BO OCH ARBETA I NORRA DJURGÅRDSSTADEN FRAMTIDENS KOMMUNIKATIONSOPERATÖR FAS III: NYA AFFÄRSMODELLER

SMART IKT FÖR ATT BO OCH ARBETA I NORRA DJURGÅRDSSTADEN FRAMTIDENS KOMMUNIKATIONSOPERATÖR FAS III: NYA AFFÄRSMODELLER FAS III: NYA AFFÄRSMODELLER FAS III: NYA AFFÄRSMODELLER 2(17) Följande personer har bidragit till rapporten: Claus Popp Larsen (author), Acreo Swedish ICT Anders Gavler, Acreo Swedish ICT Örjan Mattsson,

Läs mer

Telia Operator Business som KommunikationsOperatör ett öppet nät för fastigheten 08-504 635 38 08-504 544 06

Telia Operator Business som KommunikationsOperatör ett öppet nät för fastigheten 08-504 635 38 08-504 544 06 Telia Operator Business som KommunikationsOperatör ett öppet nät för fastigheten Thomas Berggren Regionansvarig säljare Thomas.j.berggren@teliasonera.com Linda Saltin Regionansvarig säljare Linda.Saltin@teliasonera.com

Läs mer

Innehåll. Om Stadsnät

Innehåll. Om Stadsnät 2 Innehåll Beställa och komma igång 4 Starta bredbandet idag 5 Ansluta 6 Bredband 7 Bredband Telefon 8 Bredband Telefon Tv 9 Bra att veta 10 Ordlista 11 Om Stadsnät Stadsnät är ett öppet nät byggt med

Läs mer

Telia Operator Business som kommunikationsoperatör ett öppet nät för fastigheten

Telia Operator Business som kommunikationsoperatör ett öppet nät för fastigheten Telia Operator Business som kommunikationsoperatör ett öppet nät för fastigheten Namn Namn Titel Så här ser affärsmodellen ut Slutkund Support Support Support Tjänsteleverantör 1 Tjänsteleverantör 2 Tjänsteleverantör

Läs mer

SIZE CONNECT, TEKNISK BESKRIVNING

SIZE CONNECT, TEKNISK BESKRIVNING , TEKNISK BESKRIVNING SIZE erbjuder anslutning av er företagsväxel med säker leverans och stabil teknik där alla samtal och eventuell internettrafik går i SIZE nät. Beroende på typ av växel och förbindelse

Läs mer

Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun

Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 2012-03-28 Diarienr: XXXX.XXX 1(5) KOMMUNLEDNING Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 2(5) Innehållsförteckning Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 1 Förord 3 Mål 3 Extern kommunikationsoperatör

Läs mer

Trygghetslarm en vägledning

Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm är en av flera insatser som bidrar till att ge trygghet för ett stort antal äldre och personer med funktionsnedsättning. I ordet trygghet

Läs mer

Produktspecifikation Bitstream DSL Business

Produktspecifikation Bitstream DSL Business Produktspecifikation Bitstream DSL Business 1 Allmänt 2 2 Teknisk beskrivning 2 2.1 Nätnivåer 2 2.2 Anslutning av Slutkundsutrustning 2 2.3 Tjänster och Prestanda 3 2.4 Hastigheter 3 2.5 VoIP access 4

Läs mer

BREDBANDSSKOLA. Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: Från skoj och ploj till samhällsnytta. med Patrik Forsström

BREDBANDSSKOLA. Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: Från skoj och ploj till samhällsnytta. med Patrik Forsström 1 Styrgruppsmöte 4:e sep Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: BREDBANDSSKOLA Från skoj och ploj till samhällsnytta med Patrik Forsström Mälarenergi Ett tidsperspektiv på

Läs mer

Synen på stadsnäten Hur öka affärerna mellan fastighetsägare och stadsnät

Synen på stadsnäten Hur öka affärerna mellan fastighetsägare och stadsnät Synen på stadsnäten Hur öka affärerna mellan fastighetsägare och stadsnät Anders Johansson SABO 2010-04-15 SABO och medlemmarna SABO är en intresseorganisation för de kommunala bostadsföretagen Medlemmarna

Läs mer

itux Ekhagens Samfällighet, Oktober 2013

itux Ekhagens Samfällighet, Oktober 2013 itux Ekhagens Samfällighet, Oktober 2013 Kriterier för öppna bredbands och TV-nät Enskilda hushåll ska själva kunna välja av de tjänsteutbud som marknaden erbjuder oberoende av vad andra hushåll I samma

Läs mer

Användar guide för Stadsnät

Användar guide för Stadsnät Användar guide för 1 2 Innehåll Beställa och komma igång 4 Starta bredbandet idag 5 Ansluta 6 Bredband 7 Bredband Telefon 8 Bredband Telefon Tv 9 Bra att veta 10 Ordlista 11 Om är ett öppet nät byggt med

Läs mer

Sammanfattning av Hyresgästföreningens remissvar på Post- och Telestyrelsens rapport Öppna nät och tjänster:

Sammanfattning av Hyresgästföreningens remissvar på Post- och Telestyrelsens rapport Öppna nät och tjänster: Sammanfattning av Hyresgästföreningens remissvar på Post- och Telestyrelsens rapport Öppna nät och tjänster: Den 20 februari går remisstiden ut för Post- och Telestyrelsens (PTS) rapport Öppna nät och

Läs mer

Basboxmiljön- ett svenskt initiativ för en öppen bredbands TV

Basboxmiljön- ett svenskt initiativ för en öppen bredbands TV Basboxmiljön- ett svenskt initiativ för en öppen bredbands TV Örjan Mattsson, Acreo Orjan.mattsson@acreo.se 2006-12-04 Bredband seminarium # 1 A part of Swedish ICT Research AB Acreo Institut för tillämpad

Läs mer

Utredning om KabelTV och bredband

Utredning om KabelTV och bredband Utredning om KabelTV och bredband Bakgrund Vår nuvarande leverantör av kabeltv, ComHem AB, har sagt upp sitt avtal med oss till 2004-11-15. Man har gjort det mot två bakgrunder: 1. Vårt nät är gammalt

Läs mer

Informationsmöte Villor i Eker 2014

Informationsmöte Villor i Eker 2014 Informationsmöte Villor i Eker 2014 Agenda Stadsnät Tjänster TV Internet & Telefoni Fler fördelar med Stadsnätet Hur går det till ( Grävning / Installation i fastigheten ) Vad kostar det? Frågor. Lars

Läs mer

Att välja abonnemang

Att välja abonnemang Att välja abonnemang 1. Internetabonnemang (bredband) Fast anslutning o Telefonnätet (Telias gamla koppartråd) o Kabel-TV (t.ex. Comhem) o Fiber (t.ex. Stadsnät) Mobilt bredband Jag har av praktiska skäl

Läs mer

Produktspecifikation Bitstream FTTx

Produktspecifikation Bitstream FTTx Produktspecifikation Bitstream FTTx 1 Allmänt 2 2 Teknisk beskrivning 2 2.1 Nätnivåer 2 2.2 Anslutning av slutkundsplacerad utrustning 2 2.3 Tjänster & Prestanda 3 2.3.1 Internetaccess/Surf Consumer samt

Läs mer

SABOs åtaganden för att bidra till att uppfylla den Digitala agendan för Sverige... 1

SABOs åtaganden för att bidra till att uppfylla den Digitala agendan för Sverige... 1 2012-03-01 SABOs åtaganden för att bidra till att uppfylla den Digitala agendan för Sverige... 1 Om oss... 3 SABO Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag... 3 SABOs medlemsföretag... 3 Vårt bidrag till att

Läs mer

Informationsmöte Fiber till Villor i samfälligheterna Gårdvaren samt Ankan

Informationsmöte Fiber till Villor i samfälligheterna Gårdvaren samt Ankan Informationsmöte Fiber till Villor i samfälligheterna Gårdvaren samt Ankan Agenda Stadsnät Tjänster TV Internet & Telefoni Fler fördelar med Stadsnätet Hur går det till ( Grävning / Installation i fastigheten

Läs mer

Härjeåns Bredbandsnät. Öppet och konkurrensneutralt!

Härjeåns Bredbandsnät. Öppet och konkurrensneutralt! Härjeåns Bredbandsnät Öppet och konkurrensneutralt! Rev 2009 10 04 Sid 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vad är Härjeåns Bredbandsnät?... 3 Vad är ett öppen Bredbandnät?... 3 Tjänsteleverantörer... 3 Vilka tjänsteleverantörer

Läs mer

! " # " $ % & ' " ) )

!  #  $ % & '  ) ) Hur kan ett mycket stort utbud av TV-kanaler distribueras till hushållen? Vilka förutsättningar måste uppfyllas för att möjliggöra valfrihet? Vad behöver göras? ! " # " $ % & ' $( " ) ) *+ , Vill ha möjlighet

Läs mer

SB Bredband snabbast i huset!

SB Bredband snabbast i huset! Söderort maj 2010 Söderort SB Bredband snabbast i huset! AB Svenska Bostäder, Vällingbyplan 2 Box 95, 162 12 Vällingby Du vet väl att du redan har ett av Sveriges kraftfullaste bredbandsnät i din lägenhet?

Läs mer

Utredning avseende kommunala insatser för en effektiv bredbandskommunikation

Utredning avseende kommunala insatser för en effektiv bredbandskommunikation Bilaga 17:9 till kommunstyrelsens protokoll den 5 oktober 2005, 15 PM 2005 RI (Dnr 036-3147/2005) Formaterat: Centrerad Formaterat: Teckensnitt:12 pt, Fet Utredning avseende kommunala insatser för en effektiv

Läs mer

Stadsnäten och IoT marknaden Vad är IoT för stadsnäten och vad är stadsnäten för IoT?

Stadsnäten och IoT marknaden Vad är IoT för stadsnäten och vad är stadsnäten för IoT? Stadsnäten och IoT marknaden Vad är IoT för stadsnäten och vad är stadsnäten för IoT? Mikael Stenqvist & Patrik Forsström Stadsnätsföreningen 2017-10-03 Uppdragets omfattning IoT Marknaden del 1 IoT Marknaden

Läs mer

Fiber i Svartå. Bengt Larsson, Länsstyrelsen Örebro Län Thomas Berggren, Telia Operator Business Niklas Källström, Fibergruppen

Fiber i Svartå. Bengt Larsson, Länsstyrelsen Örebro Län Thomas Berggren, Telia Operator Business Niklas Källström, Fibergruppen Fiber i Svartå Bengt Larsson, Länsstyrelsen Örebro Län Thomas Berggren, Telia Operator Business Niklas Källström, Fibergruppen 2 2012-11-26 TeliaSonera som kommunikationsoperatör Regeringens bredbandsmål

Läs mer

Produktspecifikation TeliaSonera Bitstream DSL Consumer

Produktspecifikation TeliaSonera Bitstream DSL Consumer Produktspecifikation TeliaSonera Bitstream DSL Consumer OBS! Denna version av dokumentet är preliminär och avsett att ge en indikation över den funktionalitet som kan erbjudas för TV access och Telefoni

Läs mer

Arbetsgruppens presentation 2014-01-26

Arbetsgruppens presentation 2014-01-26 Arbetsgruppens presentation 2014-01-26 1.Kommunalt vatten och avlopp? 2.Mobilt bredband, affärsmodell och kostnader 3.Anslutningar och teknik 4.Handlingsplan Kommunalt vatten och avlopp? JESSICA RYTTER

Läs mer

Vad är PacketFront. Regional Samtrafik Behövs det? Hur skapar man det? Presentation. Svenskt företag, bildat 2001

Vad är PacketFront. Regional Samtrafik Behövs det? Hur skapar man det? Presentation. Svenskt företag, bildat 2001 Presentation Fredrik Nyman PacketFront Vad är PacketFront Svenskt företag, bildat 2001 Bakgrund: Bredbandsbolaget, Cisco, (Tele2/Netcom) Accessroutrar och hemma-switchar för bredbandsnät Prisbelönt provisionerings

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN - tjänstekoncession Kommunikationsoperatör

ANBUDSFÖRFRÅGAN - tjänstekoncession Kommunikationsoperatör 1 ANBUDSFÖRFRÅGAN - tjänstekoncession Kommunikationsoperatör 2015-07-16 Växjöbostäder AB Vidingehem AB 2 Anbudsförfrågan Växjöbostäder och Vidingehem infordrar härmed anbud på Kommunikationsoperatör (KO),

Läs mer

Infrastruktur i Ornö socken (A) 2011-03-14

Infrastruktur i Ornö socken (A) 2011-03-14 Inledning Att bygga ett nytt trådbundet telekommunikationsnät i Ornö socken är en samhällspåverkande aktivitet. Det kommer att påverka samhället hur man än gör. Man måste även ta i och besluta i många

Läs mer

Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare

Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare Full En framtidssäker fart in i framtiden. uppkoppling Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare En ny digital infrastruktur byggs ut vad betyder det för dig? Fiber är framtidens

Läs mer

Vad händer på fiberfronten?

Vad händer på fiberfronten? Internetdagarna, 5 nov. 2007 Vad händer på fiberfronten? Dr. Claus Popp Larsen Acreo, Photonics Dept. Acreo, Photonics Dept. Claus Popp Larsen, Acreo, p1 Innehåll Definitioner Fiberaccess i resten av världen

Läs mer

Västra Götaland. Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare

Västra Götaland. Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare Västra Götaland Full En framtidssäker fart in i framtiden. uppkoppling Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare En ny digital infrastruktur byggs ut vad betyder det för

Läs mer

Stadsnät I Praktiken

Stadsnät I Praktiken Stadsnät I Praktiken Vällingby Nät - projektet Lasse Lindblad TeliaSonera Upplägget / spelarna / rollerna / förutsättningarna Operatörsneutralt, ord med många tolkningar KISS, Keep it Simple Nätarkitektur

Läs mer

Så här enkelt kommer du igång med dina tjänster.

Så här enkelt kommer du igång med dina tjänster. Östersundsbostäders kommunikationsnät Användarguide Så här enkelt kommer du igång med dina tjänster. sid Bredband, telefoni och TV Vårt nya kommunikationsnät är ett öppet fiberoptiskt nät. Innehåll Så

Läs mer

LivingMAN. - eller konsten att bygga ett fibernät och driva det. Om Mälarenergi Stadsnät i Västerås. Alf Edgren, ECTAB

LivingMAN. - eller konsten att bygga ett fibernät och driva det. Om Mälarenergi Stadsnät i Västerås. Alf Edgren, ECTAB - eller konsten att bygga ett fibernät och driva det Om Mälarenergi Stadsnät i Västerås Alf Edgren, ECTAB Vaasa 2010-03-17 1 Om Mälarenergi och ME Stadsnät AB Fjärrvärme, Vatten, Elproduktion, Eldistribution

Läs mer

AIRFIBRE. Teracom Översiktlig beskrivning

AIRFIBRE. Teracom Översiktlig beskrivning AIRFIBRE Teracom 2016-09-08 Översiktlig beskrivning Innehåll Inledning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Beskrivning AirFibre... 4 Principskiss och fakta... 4 Sammanfattning fördelar med AirFibre för

Läs mer

Produktspecifikation TeliaSonera Bitstream DSL Business

Produktspecifikation TeliaSonera Bitstream DSL Business Produktspecifikation TeliaSonera Bitstream DSL Business 1 Allmänt 2 2 Teknisk beskrivning 2 2.1 Nätnivåer 2 2.2 Anslutning av Slutkundsutrustning 2 2.3 Hastigheter 3 2.4 Kvalitetsbegränsningar 4 2.5 Transparens

Läs mer

Bredband Gotland. sockenmodellen. Version 2011-05-10

Bredband Gotland. sockenmodellen. Version 2011-05-10 Bredband Gotland sockenmodellen Version 2011-05-10 Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i

Läs mer

Hur kan TeliaSonera kommunikationsoperatör öka lönsamheten i stadsnätet

Hur kan TeliaSonera kommunikationsoperatör öka lönsamheten i stadsnätet Hur kan TeliaSonera kommunikationsoperatör öka lönsamheten i stadsnätet Ante Baric Försäljningsdirektör Tobias Blom Key Account Manager Stadsnät TeliaSonera Operator Next 1 Innehåll Svensk fibermarknad

Läs mer

SB Bredband snabbast i huset!

SB Bredband snabbast i huset! hässelby, blackeberg, bromma, järva 31/5 2010 hässelby, järva, blackeberg, bromma SB Bredband snabbast i huset! AB Svenska Bostäder, Vällingbyplan 2 Box 95, 162 12 Vällingby Du vet väl att du redan har

Läs mer

Produktspecifikation Bitstream DSL Consumer

Produktspecifikation Bitstream DSL Consumer Produktspecifikation Bitstream DSL Consumer 1 Allmänt 2 2 Teknisk beskrivning 2 2.1 Nätnivåer 2 2.2 Anslutning av Slutkundsplacerad utrustning 2 2.3 Tjänster och Prestanda 3 2.3.1 Bredbandaccess/Surf 3

Läs mer

Vad säger PTS om öppenhet och exklusiva avtal med fastighetsägare?

Vad säger PTS om öppenhet och exklusiva avtal med fastighetsägare? Vad säger PTS om öppenhet och exklusiva avtal med fastighetsägare? David Troëng david.troeng@pts.se PTS en myndighet med sektorsansvar PTS bildades 1992 Samlat sektorsansvar för: Postområdet och Området

Läs mer

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Nästa generations bredbandsnät. Kommunerna i Töreboda och Mariestad har tagit initiativ till utbyggnad av ett gemensamt regionnät.

Läs mer

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Varför är det så viktigt med fiber? Det blir roligare med internet när det fungerar med full fart. Och så fort informationsöverföringen sker via fiber,

Läs mer

Full fart med bredband!

Full fart med bredband! Full fart med bredband! Krokomsbostäder satsar på ett av Sveriges bästa fibernät för tv, bredband och telefoni! Framtiden är här! Och med den nya möjligheter. Vi kommunicerar med varandra som aldrig förr,

Läs mer

BREDBAND-TV I SOLLENTUNA

BREDBAND-TV I SOLLENTUNA Om oss Elnät Elförsäljning Fjärrvärme Fjärrkyla Bredband BREDBAND-TV I SOLLENTUNA ANDERS LANDIN anders.landin@sollentunaenergi.se STADSNÄTET I SOLLENTUNA Om oss Elnät Elförsäljning Fjärrvärme Fjärrkyla

Läs mer

Fibergruppen - Ett helhetskoncept. www.fibergruppen.se

Fibergruppen - Ett helhetskoncept. www.fibergruppen.se Fibergruppen - Ett helhetskoncept Vad är fiber? Fiber är en kabeltyp där man använder optiskt ljus för dataöverföring istället för elektriska pulser (ADSL). Tekniken möjliggör blixtsnabb uppkoppling, både

Läs mer

Ett nytt sätt att se på TV

Ett nytt sätt att se på TV Ett nytt sätt att se på TV OC1 Reviderad oktober 2009 Att titta på TV är viktigt! Att titta på TV är viktigt! Konsumtionen av media idag motsvarar nästan vår totala livslängd i början av 1700-talet. TV

Läs mer

Traffic Management i praktiken

Traffic Management i praktiken Traffic Management i praktiken Datum: Presentatör: Event: 1:a november 2004 Jon Lindén Internetdagarna Innehåll: Traffic Management i praktiken vad är möjligt och vad är önskvärt. Hur hanterar man snabb

Läs mer

PERSPEKTIV. Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad

PERSPEKTIV. Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad Vår fiber ger ett bättre läge Vårt engagemang gör skillnad FIBERNÄT FRÅN SVENSKA STADSNÄT PERSPEKTIV Svenska Stadsnät Perspektiv erbjuder fiberanslutning till dig som vill ha ett snabbt, framtidssäkert

Läs mer

Fiber till landsbygden

Fiber till landsbygden Fiber till landsbygden Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabbt bredband, Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över Internet behöver äldre teknik

Läs mer

Bedömning kring grundprinciperna av upphandling.

Bedömning kring grundprinciperna av upphandling. Bedömning kring grundprinciperna av upphandling. När du erhåller offentligt stöd på över 200 000 (omkring 1 600 000 kr) ska du enligt landsbygdsförordningen 2007:481 kap 5 9 följa principen om offentlig

Läs mer

Klart du ska välja. bredband via fiber

Klart du ska välja. bredband via fiber Klart du ska välja bredband via fiber Gör dig redo för framtiden När du väljer bredband via Skellefteå Krafts fibernät blir ditt liv bra mycket enklare och roligare. Koppla upp hur många skärmar och apparater

Läs mer

Grattis! Du bor i Sveriges snabbaste lägenhet! Guide till bredband

Grattis! Du bor i Sveriges snabbaste lägenhet! Guide till bredband Grattis! Du bor i Sveriges snabbaste lägenhet! Guide till bredband Din bredbandsguide Du vet väl om att du har tillgång till supersnabbt fibernät i din lägenhet? Via det kan du få TV-upplevelser i världsklass,

Läs mer

Bredband på landsbygd? Hur är det möjligt? Telia Operator Business Lars Sandqvist, Försäljningschef

Bredband på landsbygd? Hur är det möjligt? Telia Operator Business Lars Sandqvist, Försäljningschef Bredband på landsbygd? Hur är det möjligt? Telia Operator Business Lars Sandqvist, Försäljningschef Bredbandsbåten 2012 Regeringens bredbandsmål 90% skall ha 100 Mbit/s år 2020 Anna-Karin Hatt, IT- och

Läs mer

SNUS Remissvar på PTS rapport Bättre bredbandskonkurrens genom funktionell separation (PTS-ER-2007:18)

SNUS Remissvar på PTS rapport Bättre bredbandskonkurrens genom funktionell separation (PTS-ER-2007:18) SNUS Remissvar på PTS rapport Bättre bredbandskonkurrens genom funktionell separation (PTS-ER-2007:18) Föreningen SNUS (Swedish Network User s Society lämnar följande synpunkter. Sammanfattning SNUS känner

Läs mer

Användarguide för SB Bredband i nyproduktion, söderort Innehåll

Användarguide för SB Bredband i nyproduktion, söderort Innehåll Användarguide för SB Bredband i nyproduktion, söderort Innehåll Bredband, telefoni och TV i nyproduktion... 2 Kort om SB Bredband... 2 Så här fungerar din bredbandsinstallation... 2 Komma igång... 3 Beställa

Läs mer

Telia Fiber Business. Ann Ekman 0705-111009 ann.ekman@teliasonera.com. Operator Business

Telia Fiber Business. Ann Ekman 0705-111009 ann.ekman@teliasonera.com. Operator Business Telia Fiber Business Ann Ekman 0705-111009 ann.ekman@teliasonera.com Operator Business Ni bygger hela vägen fram till huset Frostfritt och el uttag 2 2013-04-09 Telia Fiberanslutning 2010 Så hänger det

Läs mer

Teknik 5:2 Hur bör stadsnäten förbereda sig för att kunna distribuera kvalitativa molntjänster?

Teknik 5:2 Hur bör stadsnäten förbereda sig för att kunna distribuera kvalitativa molntjänster? Teknik 5:2 Hur bör stadsnäten förbereda sig för att kunna distribuera kvalitativa molntjänster? Hur bör stadsnäten förbereda sig för att kunna distribuera kvalitativa molntjänster? Hur säkerställer stadsnätsägaren

Läs mer

Kramnet Networks & ICT

Kramnet Networks & ICT Kramnet Networks & ICT Hur ser samarbetet ut mellan ITC och Kramnet Networks? I dagsläget har ICT ett väl utbyggt fiber nät som sträcker sig runt om i Sverige. Kramnet Networks har en komplett portfölj

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr 1. Intresseanmälan Villaägaren anmäler intresse via formulär på bredbandnu.se 2. Område & prisbild Villaägaren

Läs mer

Kan vi lita på Internettekniken?

Kan vi lita på Internettekniken? Kan vi lita på Internettekniken? Per Hurtig Per.Hurtig@kau.se Datavetenskap Agenda Telefoni Internet Telefoni över Internet? Forskning vid Karlstads Universitet Sammanfattning Alltid tillgängligt Telefoni

Läs mer

Internet Telefoni TV

Internet Telefoni TV Internet Telefoni TV I öppna Stadsnätet är konkurrensen fri Vi erbjuder valfrihet Valfrihet ger dig låga priser Ett öppet nät med full konkurrens på lika villkor. Ett nät som inte ägs av en tjänsteleverantör

Läs mer

Bedömning kring grundprinciperna av upphandling.

Bedömning kring grundprinciperna av upphandling. Version 1.0 Bedömning kring grundprinciperna av upphandling. När du erhåller offentligt stöd på över 200 000 (omkring 1 600 000 kr) ska du enligt landsbygdsförordningen 2007:481 kap 5 9 följa principen

Läs mer

Avtalet är klart med kommunikationsoperatör

Avtalet är klart med kommunikationsoperatör Avtalet är klart med kommunikationsoperatör Som vi tidigare informerat har styrelsen arbetat med upphandling av kommunikationsoperatör. Det har dragit ut på tiden då några frågetecken kring avtalet fick

Läs mer

INFORMATION FRÅN ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN. Bredband via fiber. - framtidens kommunikation

INFORMATION FRÅN ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN. Bredband via fiber. - framtidens kommunikation INFORMATION FRÅN ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN Bredband via fiber - framtidens kommunikation Byanätssamverkan i Örnsköldsviks kommun - för morgondagens samhälle År 2020 har 90 % av alla hushåll och företag tillgång

Läs mer

Vad behöver jag för att få Internet, TV och telefoni att fungera?

Vad behöver jag för att få Internet, TV och telefoni att fungera? Vad behöver jag för att få Internet, TV och telefoni att fungera? Internet Vilken hastighet ska jag välja? Om du ska använda internet för att surfa, betala räkningar, streama musik och titta på Youtube-filmer

Läs mer

Bredband Gotland - Sockenmodellen

Bredband Gotland - Sockenmodellen Bredband Gotland - Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i de områden där de stora kommersiella

Läs mer

TeliaSoneras syn på öppenhet

TeliaSoneras syn på öppenhet TeliaSoneras syn på öppenhet Inledning Begreppet öppenhet har många dimensioner och tolkningar. Det definieras också på olika sätt av olika aktörer inom telekom- och Internetbranschen. För slutanvändare

Läs mer

Byalagsfiber med Skanova. Så här får byalaget fiber utanför tätorten

Byalagsfiber med Skanova. Så här får byalaget fiber utanför tätorten Byalagsfiber med Skanova Så här får byalaget fiber utanför tätorten Med oss som samarbetspartner får ni ett högklassigt fibernät Nu kan vi dra fiber för bredband, tv och telefoni åt dig som bor på landsbygden!

Läs mer

BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11

BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11 BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11 Detaljerad information Bakgrund En av bostadsrättsföreningens viktigaste uppgifter är att tillgodose medlemmarnas ekonomiska intressen. De boende

Läs mer

Åtta goda skäl. att välja Stadsnät.

Åtta goda skäl. att välja Stadsnät. Åtta goda skäl att välja Stadsnät. Snabbt & prisvärt Mycket mer än bara bredband. Stadsnätet är ett fiberoptiskt kommunikationsnät i Västerås och Hallstahammar. Via en och samma anslutning kan du välja

Läs mer

LUNDS ENERGI ÖPPET STADSNÄT

LUNDS ENERGI ÖPPET STADSNÄT LUNDS ENERGI ÖPPET STADSNÄT Jenny Emanuelsson Kraftringen Service AB 2008-10-09 Entreprenadbolaget inom Lunds Energikoncernen. Elkraft Belysning Värme/kyla/gas IT-kommunikation Affärsutveckling, byggnation

Läs mer

Post- och Telestyrelsens rapport PTS förslag på indikatorer för uppföljning av bredbandsstrategin

Post- och Telestyrelsens rapport PTS förslag på indikatorer för uppföljning av bredbandsstrategin YTTRANDE 1 (1) Datum 2010-11-26 Diarienummer 341-7620-10 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Post- och Telestyrelsens rapport PTS förslag på indikatorer för uppföljning av bredbandsstrategin Länsstyrelsen

Läs mer

Inkopplingsguide till Halmstads stadsnät 8-portars tjänstefördelare

Inkopplingsguide till Halmstads stadsnät 8-portars tjänstefördelare Inkopplingsguide till Halmstads stadsnät 8-portars tjänstefördelare Välkommen till Halmstads stadsnät! Du har gjort ett klokt val som anslutit dig till Halmstads stadsnät. Vi är glada att ha dig som kund.

Läs mer

Nära 100% fiber! Borderlight Presentation

Nära 100% fiber! Borderlight Presentation Nära 100% fiber! Borderlight Presentation Privatägd kommunikationsoperatör Primärkunder är större fastighetsbolag, kommuner och stora nätägare - exempel: - SUNET, IP-Telefoni och IPTV för upp till 350.000

Läs mer

Bredband i en mindre kommun en smal sak? Claes Andersson VD, Teleservice Bredband Skåne AB Kommunhuset i Sjöbo, 2011-09-16

Bredband i en mindre kommun en smal sak? Claes Andersson VD, Teleservice Bredband Skåne AB Kommunhuset i Sjöbo, 2011-09-16 Bredband i en mindre kommun en smal sak? Claes Andersson VD, Teleservice Bredband Skåne AB Kommunhuset i Sjöbo, 2011-09-16 Agenda Teleservice Önskemål och förslag Bra och dåligt om stöd Förslag Hur har

Läs mer

Peter Sonnius, peter@bynet.se Tillsammans bygger vi ett fibernät!

Peter Sonnius, peter@bynet.se Tillsammans bygger vi ett fibernät! Peter Sonnius, peter@bynet.se Tillsammans bygger vi ett fibernät! Regeringsbeslut 2009: 90% av hushållen ska ha tillgång till 100 Mbit/s bredband år 2020 Kommunerna följer upp med IT-infrastrukturplaner

Läs mer

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är:

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är: Frågor och svar om installation av höghastighetsnät i BRF STÄMJÄRNET Vi i styrelsen hoppas att du genom att läsa nedan frågor och svar, ska få den information du behöver om höghastighetsinstallationen

Läs mer

BÄSTA BREDBANDET INSTALLERA I DITT HUS! Bredband i världsklass! Uppgradera ditt hus och släpp in framtiden!

BÄSTA BREDBANDET INSTALLERA I DITT HUS! Bredband i världsklass! Uppgradera ditt hus och släpp in framtiden! INSTALLERA BÄSTA BREDBANDET I DITT HUS! Bredband i världsklass! Uppgradera ditt hus och släpp in framtiden! Blixtsnabbt, stabilt bredband Bättre TV 3 Prisvärd telefoni Nu kan du ansluta Bredband via fiberoptik

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA. Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... + Månadsavgift på 150 kr

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA. Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... + Månadsavgift på 150 kr VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr Nu bygger vi fibernät! Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... Ronneby Miljö & Teknik och Karlshamn Energi har tecknat

Läs mer

Instruktionsbok för Byalag som anlitar Telia som operatör

Instruktionsbok för Byalag som anlitar Telia som operatör Godkänd Instruktionsbok för Byalag 2011-11-14 1 (13) Uppgjord Telia Operator Business Leif Berglund Next 070-5650574 Ante Baric leif.a.berglundeliasonera.com Detta dokument reder ut hur en fastighetsanslutning

Läs mer

Konceptutveckling Välfärdsbredband 2.0. 2013-12-09 Arbetsdokument version 0.9

Konceptutveckling Välfärdsbredband 2.0. 2013-12-09 Arbetsdokument version 0.9 Konceptutveckling Välfärdsbredband 2.0 2013-12-09 Arbetsdokument version 0.9 Välfärdsbredband är utvecklat för att stödja verksamhetsprocessen - att effektivt leverera e-hemtjänst Ansökan Individuell behovsbedömning

Läs mer

Information till kunderna

Information till kunderna Göteborg 2015-01-29 Information till kunderna Vi har under en tid haft en del kvalitetsproblem med delar av tjänsteutbudet i vissa bredbandsnät. Nu har vi tillsammans med våra tjänsteleverantörer en konkret

Läs mer

Claus Popp Larsen, Acreo

Claus Popp Larsen, Acreo Så här r bygger du hemmanät i lägenheter l och hus - Resultat från hemmanätsprojektet tsprojektet,, Claus Popp Larsen, Acreo, p1 Claus Popp Larsen, Acreo claus.popp.larsen@acreo.se Innehåll Vad är ett

Läs mer

Borderlight AB KO och tjänsteleverantör

Borderlight AB KO och tjänsteleverantör orderlight A KO och tjänsteleverantör VD, Sten Oscarsson red erfarenhet av teknik och affärsmodeller: 1. Älvkarlebymodellen, ett av landets första kompletta Triple Play nät med lägenhetsnät 2. Leverans

Läs mer

Kontaktperson: Ann-Sofie Fahlgren,

Kontaktperson: Ann-Sofie Fahlgren, Kontaktperson: Ann-Sofie Fahlgren, ann-sofie.fahlgren@pts.se 1 Anteckningar: 2 Anteckningar: 3 Anteckningar: 4 Anteckningar: 5 När det gäller det offentliga kan man säga att allt är förbjudet om det inte

Läs mer

Välkomna. Fibernät i Hackvad

Välkomna. Fibernät i Hackvad Välkomna till informationen Fibernät i Hackvad Vi berättar om det pågående projektet för att kunna erbjuda alla fastigheter i Hackvad med omnejd med fibernät och om villkoren för anslutning. Fibernät behövs

Läs mer

Finspångs Stadsnät Ett öppet nät

Finspångs Stadsnät Ett öppet nät Finspångs Stadsnät Ett öppet nät Finet Ett av kommunen helägt bolag Två affärsområden - IT-service & Stadsnät Öppet nät = Alla leverantörer är välkomna Finns i hela kommunen Vad är fiber? Optofiber är

Läs mer

Raycore RC-CP9. Inkopplingsinstruktion

Raycore RC-CP9. Inkopplingsinstruktion Raycore RC-CP9 Inkopplingsinstruktion Raycore RC-CP9 Inkopplingsinstruktion Sida 5 Lampor på Raycore CPE-switch Din Raycore fiberkonverterare sköts helt av Zitius och har inga inställningsmöjligheter för

Läs mer

Bredband i samhällets tjänst

Bredband i samhällets tjänst Bredband i samhällets tjänst Örjan Mattsson, Acreo Sweden Broadband Alliance #1 Nationell Testbädd för Bredbandskommunikation Tre delar: Hudiksvall Metro/ Access nät Kista-Hudiksvall länk Stockholm Core

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

Remissvar gällande slutbetänkande av Utredningen om utvärdering av bredbandsstrategin Bredband för Sverige in i framtiden (SOU 2014:21)

Remissvar gällande slutbetänkande av Utredningen om utvärdering av bredbandsstrategin Bredband för Sverige in i framtiden (SOU 2014:21) Handläggare: 2014-09-29 Remissvar Camilla Jönsson Dnr: N2014/1927/ITP 08-214931 Svenska Stadsnätsföreningen, nr 70 Camilla.jonsson@ssnf.org 103 33 STOCKHOLM Remiss Dnr: N2014/1927/ITP n.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

ICT-mognad. En undersökning av Acreo om ICT-situationen i Sveriges kommuner ACREO. den 12 januari 2012 Skriven av: Crister Mattsson & Marco Forzati

ICT-mognad. En undersökning av Acreo om ICT-situationen i Sveriges kommuner ACREO. den 12 januari 2012 Skriven av: Crister Mattsson & Marco Forzati ICT-mognad En undersökning av Acreo om ICT-situationen i Sveriges kommuner ACREO den 12 januari 2012 Skriven av: Crister Mattsson & Marco Forzati 0 ICT-mognad En undersökning av Acreo om ICT-situationen

Läs mer

ISP på landsbygden. Information på Internetdagarna 2003-10 - 08. Claes Andersson Jens Andersson Teleservice, Sjöbo

ISP på landsbygden. Information på Internetdagarna 2003-10 - 08. Claes Andersson Jens Andersson Teleservice, Sjöbo ISP på landsbygden Information på Internetdagarna 2003-10 - 08 Claes Andersson Jens Andersson Teleservice, Sjöbo Agenda Bakgrund Teleservice Bredbandstäckning Infrastruktur Tjänster Ekonomi Konkurrens

Läs mer

Framtidssäker kommunikation - fiber till ditt hus

Framtidssäker kommunikation - fiber till ditt hus Framtidssäker kommunikation - fiber till ditt hus Kvällens möte ServaNet Varför fiber? Tjänster i vårt nät Hur går det till? Affärsmodellen Vad kostar det? Frågor ServaNet startade 1998 100 % kommunägt

Läs mer

Fakta om IPnett. Grundat 1999. Nordiskt företag kontor i Stockholm, Oslo, Stavanger och Köpenhamn. Mer än 100 anställda i Norden

Fakta om IPnett. Grundat 1999. Nordiskt företag kontor i Stockholm, Oslo, Stavanger och Köpenhamn. Mer än 100 anställda i Norden Fakta om IPnett Grundat 1999 Nordiskt företag kontor i Stockholm, Oslo, Stavanger och Köpenhamn Mer än 100 anställda i Norden Nordiskt tekniskt team med ca 60 seniorkonsulter Systemintegratör infrastruktur,

Läs mer