HETER. ledningar. Virtuella laboratorium och experimentell. quatquo conessi dignimolo

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HETER. ledningar. Virtuella laboratorium och experimentell. quatquo conessi dignimolo"

Transkript

1 Nu NU HETER Nyheter Nr 1 januari om utveckling 2014 Nr Virtuella laboratorium och experimentell verifiering Från stålkris i egna till stålpris lokaler! Genomföringar Ångfartyget Lori consequis s/s aspe på Storskär Ringhals nonse ett håller levande essum god eosanihil teknikmuseum kvalitet minci quatquo conessi dignimolo Enklare Succé för bestämma Sveriges livslängd första hos röntgenteam Lori que polymerer dolo consequis quo ea för aspe de vatten- dolupta nonse ledningar essum erernatia eosanihil ate verero minci exerorp quatquo oribust, untureperum conessi dignimolo enimi,

2 Jag vill överträffa kundens förväntningar Ingenjörsintresset har han med sig från barndomen och före- tagsvisionerna har han utvecklat under åren inom företaget. Nu vill han sätta Swerea ännu tydligare på kartan. Det handlar om Göran Carlsson, Swe- reas nya VD, som vill fokusera på affärsmässighet och kundnytta. Jag vill att vi ska överträffa kundens förväntningar både vad gäller det tekniska innehållet och att vi kan leverera det vi ska i tid. En nöjd kund kommer tillbaka! Orden är Göran Carlssons. Han sitter på sitt kontor i Kista och berättar om mål och visioner med Swerea. Han framhäver de tre ledorden kvalitet, leveranssäkerhet och service och menar att det alltid är viktigt att tänka utifrån kundens perspektiv. Sedan ett par månader tillbaka är Göran Carlsson Swereas nya VD och ett av målen är att göra koncernens alla bolag ännu mer eftertraktade. Jag vill att Swerea-koncernen ska bli ett mer erkänt industriforskningsinstitut och att vår kunskap ska efterfrågas ännu mer, säger han och förklarar att en av utmaningarna är att inte bli för spretiga och att vara väldigt tydliga utåt. En annan utmaning är att kunna berätta vad Swerea åstadkommer och vilka effekter det har. Dels för industrin som behöver vår kompetens, men också för finansiärerna. Vi behöver få finansiärerna att förstå att när de satsar pengar på Swerea så satsar de på något som leder till framgång. Där är vår broschyr Industrinytta från Swerea och årsberättelsen jätteviktiga bidrag för att kunna berätta vår historia och visa vad vi gör. Vägen till tjänsten som Swereas VD har gått via flera olika jobb inom industrin och institutsektorn. Redan som barn var han intresserad av ingenjörsyrket och fick ofta följa med sin far till ortens gjuteri. Det självklara utbildningsvalet blev sedan bergsingenjör på KTH, Kungliga Tekniska Högskolan. Efter studierna har han arbetat på Institutet för Metallforskning, på Swerea MEFOS, på SSAB och sedan på Swerea MEFOS igen. Det nya arbetet som VD innebär ökad kundkontakt och många industrioch företagsbesök. Detta innebär såklart också att ständigt vara på resande fot. Med affärskontakter runt om i hela Sverige och Europa, en arbetsplats i Stockholm och en vardag i den lilla norrländska byn Rosvik blir det många hotellnätter och flygplansfrukostar. Jo, det blir mycket resande. Men jag brukar passa på att arbeta mycket också, på kvällarna på hotellrummen sitter jag med en hamburgare i ena handen och skriver på datorn med den andra, avslutar han. JOSEFIN HALLGREN, SWEREA HELA ARTIKELN FINNS ATT LÄSA PÅ Innehåll Nu. En kundtidning om utveckling som utkommer med tre nummer per år. Redaktionsråd: Margareta Nylén, Olivier Rod, Eva Johansson, Joakim Hedegård och Margaretha Sönnergaard. Redaktör och layout: Tomas Hult och Margaretha Sönnergaard. Om du är intresserad av ett eget exemplar eller har några frågor tveka inte att kontakta våra kontaktpersoner eller via e-post Tryck: EO Grafiska Omslag: Fotograf Björn Tesch. Nu. är publicerad av Swerea KIMAB, Box 7047, Kista. 2 NU. Nyheter från Swerea KIMAB #

3 Hallå där ALEXANDER ANGRÉ som under ett års tid är uthyrd som konsult till Höganäs. Hur kom det sig att du hamnade i Skåne? Det var när en medarbetare i Höganäs lödgrupp skulle gå på föräldraledighet som Swerea KIMAB tillfrågades om någon i institutets pulvergrupp ville prova på en ny arbetsform. Ja, lödgruppen på Höganäs var inne i en kritisk fas och hade inte tid att tappa tempo. Därför behövde man en person som redan var insatt i ämnet och snabbt kunde bidra, berättar Alexander som nu hunnit arbeta fyra månader på Höganäs. Hur trivs du? Jag trivs väldigt bra och i det dagliga arbetet är jag helt och hållet som en del i lödgruppen. Det innebär att jag arbetar med utveckling och tillverkning av lödpulver och lödpastor och dess applikationer men också att jag har kundkontakter. Det är verkligen kul att få vara en del av deras lag. Ser du några fördelar med samarbetet? Att jag har möjligheten att arbeta så här innebär att jag lär känna företaget på ett helt annat sätt. Jag får se hur de jobbar och får en större förståelse för hur de ser på våra gemensamma projekt. Samtidigt får Höganäs en större kunskap om vad Swerea KIMAB kan hjälpa dem med i olika frågeställningar. Jag har också kommit i kontakt med andra avdelningar på Höganäs än dem som vi redan har ett pågående samarbete med. När vi får veta mer om varandra får vi fler möjligheter till nya samarbeten. Hur fungerar det att långpendla? Eftersom Alexander är uthyrd till 80 procent pendlar han mellan arbetsplatserna och tillbringar fyra dagar i veckan i Höganäs. Det är schyst att få ha just den här omväxlingen. Under dagarna i Höganäs bor jag i en företagslägenhet, en dubblett som ibland delas med examensarbetare. Det fungerar jättebra och jag har fått låna en cykel av min chef så att jag kan ta mig runt på den skånska landsbygden också. Det enda jag är lite besviken på, det är att det fortfarande inte har serverats spettekaka på ett enda avdelningsmöte. NU. Nyheter från Swerea KIMAB #

4 Materials Technology Institute (MTI) och Swerea KIMAB i nytt utvecklingsprojekt Reparationssvetsning av plastmaterial i kemisk processutrustning Eftersom användandet av plastmaterial har blivit allt vanligare i kemisk processutrustning, som ett kostnadseffektivt korrosionsskydd mot aggressiva kemikalier, är det av största vikt att utrustningens planerade livslängd kan säkerställas genom lokala reparationer och andra nödvändiga modifikationer. Medan det finns många standarder för svetsning av nytillverkad kemisk processutrustning i plast så saknas det fortfarande riktlinjer för svetsarbeten på plastmaterial som redan varit utsatta för kemikalieexponering. Polypropen exponerad för betsyra för rostfritt stål (salpetersyra samt vätefl uorid). Eftersom plast kan absorbera kemikalier och att den höga temperaturen vid svetsprocessen kan leda till att dessa går i gasfas, finns det risk för bubbelbildning i plasten. Detta kan i sin tur leda till svaga svetsar och resultatet kan bli att ett processkärl istället måste kasseras eller helt kläs om med ny lining. I syfte att formulera dessa nödvändiga riktlinjer för fullgod svetskvalitet vid reparationssvetsning av plastmaterial har MTI initierat ett viktigt utvecklingsprojekt där Swerea KIMAB:s expertis på plastkorrosion och svetsning har anlitats som utförare. Projektet avser att nå en fundamental förståelse för hur kemikalieexponering påverkar svetsbarheten och om det finns sätt att förbättra svetsbarheten i exponerat material. PVDF-lining från tank som varit reparerad och därefter åter i drift. Tvärsnitt av svets. I projektet har både studier av svetsbarhet av laboratorieexponerade material och material som varit i drift undersökts. Detta har lett till en klart ökad förståelse för de problem som finns vid svetsning i exponerat material. Ett antal olika metoder för att förbättra svetsbarheten är under utprovning och tydliga förbättringar har redan kunnat uppnås. Projektet pågår till september NU. Nyheter från Swerea KIMAB #

5 Håll ångan uppe! MARIA ÖHMAN SWEREA KIMAB Dryga 100 år fyllda är ångfartyget s/s Storskär ett levande teknikmuseum en kulturskatt i full drift. Men att driva en gammal ångbåt är ingen enkel uppgift och ibland behövs det hjälp för att kunna hålla ångan uppe. s/s Storskär byggdes år 1908 på Lindholmens Mekaniska Verkstad i Göteborg idag ägt av Stockholms läns landsting. Trots att den anrika ångbåten är K-märkt går hon fortfarande i ett omfattande reguljärt trafikprogram i Stockholms skärgård från mitten av maj till september. Sedan år 2007 är Blidösundsbolaget kontrakterad redare åt Waxholmsbolagets båtar, men att driva en gammal båt har även sina problem. Vi har upptäckt att mycket kunskap kring reparationer av de gamla ångbåtarna byggde på ren erfarenhet hos personer som kanske hade sysslat med detta hela livet men som tyvärr är borta idag, säger Niklas Schölin, teknisk chef på Blidösundsbolaget. Niklas Schölin kom i kontakt med Swerea KIMAB första gången 2011 i samband med ett oväntat korrosionsangrepp på en bronspropeller, och när man fick problem med Storskärs kondensor var det därför naturligt att ta kontakt igen. Storskär oljeeldas och drivs av en trecylindrig ångmaskin, vars kondensor är uppbyggd av nära 1000 kondensortuber. Kylningen genom tuberna sker med vatten från den omgivande sjön medan ångan passerar på utsidan. Eftersom tuberna senast byttes år 1998 är de i sammanhanget dock att betrakta som nya. Nej, man förväntar sig absolut inga problem efter bara 15 år, och när det började gå hål i alldeles för många tuber misstänkte vi att det kunde bero av någon form av korrosion, berättar Niklas Schölin. Anders Björkblad är expert i materialprovning vid Swerea KIMAB. När han i december besökte Storskär vid Strömkajen tillsammans med sin kollega, korrosionsexperten Magnus Nordling, kunde de konstatera att hålen i tuberna hade uppstått från insidan. Korrosionsformen kallas gropfrätning och kräver vanligen tillgång på både saltvatten och luft. En genomförd materialanalys på Swerea KIMAB visade att tuberna var tillverkade i en koppar-nickellegering som fortfarande används som standardlegering för bruk i havsvatten och bräckt vatten. Därmed var problemet inte orsakat av ett felaktigt materialval, utan det troliga svaret stod istället att finna i en driftsparameter. Vi noterade att flera av de tuber som hade kraftigast korrosionsangrepp låg just i nivå med båtens vattenlinje, berättar Anders Björkblad. Vid genomgång av driftsbetingelserna visade det sig att kondensorn inte rutinmässigt töms på kylvatten när Storskär låg i hamn. Det innebär att de nedre tuberna står helt fyllda med sjövatten, medan de övre tuberna istället torkas ut och tuberna närmast vattenlinjen blir omväxlande vätskefyllda och urtorkade. För att minska risken för gropfrätning och öka tubernas hållbarhet rekommenderade Swerea KIMAB därför att kondensorn vid stillaliggande helt töms på kylvatten, samt spolas igenom med färskvatten och torkas ordentligt med varmluft. När vi har fått problem med båtarna har vi ibland fått återuppfinna hjulet på nytt, och därför är jag väldigt glad över att vi nu har fått kontakt med Swerea KIMAB och nu kan använda oss av deras kompetens, berättar Niklas Schölin. NU. Nyheter från Swerea KIMAB #

6 Ny utrustning och större lokaler i Frankrike Ökad aktivitet gör att Institut de la Corrosion under året kommer att införskaffa två nya avancerade korrosionskammare och ett svepelektronmikroskop. Investeringarna har påskyndat en utbyggnad på ca 260 m2 (mestadels laboratorier). Arbetet beräknas vara klart i Högtemperaturkorrosion av stål Graduate Course in Corrosion Science (7.5 ECTS credits) prior to EUROCORR 2014 Pisa, Italy in September RAGNA ELGER startade sina doktorandstudier 2014 på KTH. Ragnas arbete behandlar högtemperaturkorrosion av stål i olika industrinära gassammansättningar och möjligheten att förklara dessa beteenden bland annat med kommersiellt tillgängliga termodynamiska och kinetiska databaser. Arbetet kommer främst att ge information om hur olika stål beter sig i de valda industriella miljöerna, men förhoppningsvis också en möjlighet att reducera antalet experiment genom att bättre användning av databaser och minskade ledtider för utveckling av nya stål. Adjungerad professor vid KTH RACHEL PETTERSSON har förordnats som adjungerad professor i korrosionsvetenskap vid KTH:s skola för kemivetenskap. Anställningen är 20 procent och kombineras med Rachels arbete som forskningschef på Jern-kontoret. Den adjungerade professuren har inriktningen Samband mellan mikrostruktur och korrosionsegenskaper för stål och metaller. Anställningen har möjliggjorts genom medel från Hugo Carlssons Stiftelse och stöd från Swerea KIMAB. Jag gläds särskilt över att jag kommer att kunna erbjuda mer stöd till industridoktorander, som har en tuff uppgift att kombinera sina doktorandstudier med en anställning i industrin eller på ett forskningsinstitut, säger Rachel Pettersson. Inom Sverige finns en världsledande kompetens inom metalliska materials korrosion, baserat på en nära samverkan mellan universitet, institut och industri. Ett av Rachels mål är att bidra till ökad samverkan mellan korrosionsforskning på KTH, Swerea KIMAB och inom den svenska metallindustrin. 6 NU. Nyheter från Swerea KIMAB #

7 Premiär för RISE-tv! RISE-TV ÄR en ny webbserie om tekniska innovationer med samhällsnyttan i centrum. I det första avsnittet berättar Jonas Gurell, forskare vid Swerea KIMAB, om en laserbaserad teknik för att identifiera och återvinna metaller. Carin Torstensson, Studio director vid Interactive Institute Swedish ICT, berättar om elanvändning i det smarta hemmet. Programledare är Karin Adelsköld. Inslaget finns på Vill du ha ett eget exemplar av NU.? Skicka namn och adress till /Tack! Tillförlitlig anläggningsdrift och bättre legeringar ANNIKA TALUS, doktorerar på Chalmers sedan Titeln på arbetet är Corrosion of furnace walls and superheaters during combustion of fuels with high chlorine content. Förbränning av bränslen som biomassa och avfall begränsas idag av återkommande korrosion på anläggningsdelar. I sitt arbete kommer Annika att studera korrosionsmekanismer och metoder för korrosionsskydd, genom laboratorie- och fältexponeringar. Målet är att säkerställa tillförlitlig anläggningsdrift vid svåra förhållanden och underlätta utvecklingen av förbättrade legeringar. Annika har arbetat på Swerea KIMAB sedan januari Robusta lösningar för framtidens lättviktsfordon KARL FAHLSTRÖM doktorerar på Högskolan Väst sedan Titeln är Material and process solutions for future vehicles. Målet med doktorandarbetet är att kunna rekommendera robusta lösningar för material och fogningsprocesser till framtidens lättviktsfordon. Flertalet aktörer inom fordonsindustrin är intresserade av arbetet och följer det nära. Karls arbete delfinansieras av KK-stiftelsen genom forskarskolan SiCoMaP som drivs av Högskolan Väst. Förutom studierna är Karl forskningsledare inom fogning på Swerea KIMAB där han har arbetat i ca fyra år. Fem stipendier STIFTELSEN AXEL HULTGRENS FOND har delat ut fem stipendier till medarbetare vid Swerea KIMAB. Karl Fahlström, Joakim Wahlsten, Eric Lindgren och Paul Janiak finansieras var och en med kr för att delta i fogningskonferensen IIW Annual Assembly som i år hålls i Seoul, Sydkorea. Marie Allvar får delfinansiering för sin andra vistelse på GM i Detroit. Denna gång kommer vistelsen förläggas till sommar/höst Korrosionsprovning av olika typer av bergbultar BROR SEDERHOLM & PATRIK REUTERSWÄRD BeFo Rapport 127. Rapporten redovisar resultat för upp till två års korrosionsprovning av delvis ingjutna bergbultar exponerade i bergväggen i Muskötunneln och i Äspötunneln. I undersökningen ingår bergbultar av obelagt kolstål, rostfritt stål och varmförzinkade samt varmförzinkade och epoxibelagda bergbultar. Rapporten finns för nedladdning på Stiftelsen Bergteknisk Forskning (BeFo) webplats, NU. Nyheter från Swerea KIMAB #

8 Från stålkris till stålpris Årets Kami-pris delades ut på Hindersmässan i Örebro. Priset gick till tre SSABforskare som arbetat med att utveckla höghållfasta och slitstarka stål. Bertil Ahlblom är en av de tre forskarna bakom utmärkelsen och han berättar om priset, om svenskt stål och om samarbetet med Swerea KIMAB. Bertil Ahlblom och Anders Carlestam, SSAB. Bertil Ahlblom är en av de tre forskarna som det här året fick äran att stå på prispallen under Hindersmässan i Örebro för att ta emot årets Kami-pris på en miljon kronor. Motiveringen till priset är: för kommersiellt framgångsrik process- och produktutveckling av seghärdad stålplåt med balanserad hårdhet/seghet och med kontrollerad planhet, skärbarhet, bockbarhet och svetsbarhet. Det handlar alltså om utveckling av hållfasta och slitstarka stål, med HARDOX och WELDOX i täten som välkända varumärken hos SSAB. Vi har inriktat oss på att utveckla stål med hög hållfasthet och hårdhet för konstruktionsändamål och där slitstyrkan är viktig. Våra stål används till exempel inom gruvindustrin, till mobilkranar eller i verkstäder, vi har försökts arbeta fram produkter som kan göra det enklare för våra kunder att arbeta i verkstaden. Vi har också tagit fram stål till applikationer där man vill kombinera låg vikt med lång livslängd tack vare hög hårdhet i plåten. De tre pristagarna har bidragit till priset på olika sätt och genom sina olika specialområden. Anders Carlestam har arbetat med att bygga härdlinjer i Oxelösund och USA. Claes Löwgren har studerat nötning av stålplåt, i första hand inom gruv- och mineralindustri och Bertil Ahlbloms arbete har varit fokuserat på process- och produktutveckling. Bertil Ahlblom berättar om sitt och kollegornas arbete med att utveckla stålen och om sina 32 år med materialutveckling på företaget SSAB. Jag har ju arbetat på SSAB sedan början av 1980-talet och jag kan säga att det har inte varit många tråkiga dagar där. Vi har kunnat påverka arbetet mycket och haft ledningens stöd när det gäller våra önskemål om att utveckla produkter eller processer. Jag har haft så många roliga arbetsuppgifter under mina år, säger han och berättar speciellt om känslan efter framgångarna med stålet WELDOX. Det var speciellt roligt när vi lyckades så bra med att ta fram WELDOX 1100, som i många år varit det starkaste stålet i mobilkranar. Det är roligt och uppskattande när man ser sådana framgångar, när man ser att det blir ett tekniklyft i applikationen, säger Bertil Ahlblom. Existenskris för svenskt stål Men det har inte alltid varit guld och gröna skogar för svenskt stål talets stålkris höll på att sluta i misär och många var tveksamma till om Sverige faktiskt skulle tillverka stål över huvud taget. Men istället för att ge vika för den ekonomiska turbulensen och låta stålindustrin fullständigt krackelera tog riksdagen 1977 beslutet att bilda SSAB, med staten som största ägare. Bertil Ahlblom som arbetade i branschen under den här tiden minns vändningen och hur SSAB började nischa sig för att klara framtiden. SSAB Oxelösund var ju traditionellt byggt för att tillverka fartygsplåt men när varvsindustrin rasade ihop behövde Oxelösund hitta nya marknader. Man valde då att satsa mycket på härdade och seghärdade stål. 8 NU. Nyheter från Swerea KIMAB #

9 Det var troligtvis ett bra beslut och en bra satsning eftersom SSAB de senaste 35 åren har försett hela världen med svenskt stål av hög kvalitet, även om framgångarna har svängt en del i takt med konjunkturen. Swerea KIMAB delaktig i arbetet Som en del i SSAB:s arbete med att utveckla stål och som en del i vägen till priset finns sedan några år också samarbetspartnern Swerea KIMAB. Vi har ju slutit ett avtal med Swerea KIMAB där vi kontrakterat fyra personer som ska vara dedikerade till 80 procent för våra forskningsuppgifter. Inom samarbetet ingår också ett sekretessavtal, något som påverkat arbetet på ett positivt sätt enligt Bertil Ahlblom. Sekretessavtalet bidrar ju till att vi kan prata mer öppet och att alla inblandade blir mer engagerade. Vi kommer närmare praktisk användning och samarbetet blir djupare. Swerea KIMAB har gett oss tillgång till utrustning och kompetens som vi själva kanske saknar. Ödmjuk till priset Förutom de tre pristagarna poängterar Bertil Ahlblom gärna att det är många fler som ligger bakom vägen till priset och menar att de tre inte ensamma kan få all ära. Men prissummen, den är han och kollegorna i alla fall ensamma om att dela på. Och visst är han ändå både glad och stolt över priset, som visar att hans arbete varit uppskattat. Ja, det här är lite kronan på verket eftersom jag snart fyller 67. Det är mer än vad jag hade förväntat mig i min yrkeskarriär. Det var tur att jag inte gick i pension vid 65, säger han med glimten i ögat. JOSEFIN HALLGREN, SWEREA KAMI-PRISET Kami-priset delas ut av Kami Forskningsstiftelse som bildades 1980 med mål att främja teknisk och vetenskaplig forskning och utveckling inom områdena: Materialteknik Verkstadsteknik Byggnadsteknik 2014 är fjärde året som priset delas ut. Tidigare pristagare har varit Patrik Ölund, Ovako, Martin Jonsson Gestamp Hardtech, samt Olle Wijk från Sandvik. En ny studieinriktning på KTH INDUSTRIELL SVETS- INGENJÖR IWE, IWT När man läser till svetsingenjör IWE eller IWT följer man sju delkurser som löper på deltid (ca 50 %) under ett år. Kursstart är första veckan i september och den tar slut i början av juni året efter. Svetsingenjörer IWE och IWT efterfrågas allt mer då nya regler kräver dessa utbildningar och diplom. Kurserna drivs i samverkan mellan KTH, Svetskommi ssionen och Swerea KIMAB. Ett utmärkt exempel på nyttig samverkan mellan industri, högskola och forskningsinstitut. Industrielever och KTH-teknologer från vissa program som är behöriga kan delta. För anmälan, behörighetsbedömning samt andra villkor, kontakta Lars Johansson på Svetskommissionen se För planering och genomförande ansvarar Swerea KIMAB. Ett stort antal föreläsare från industri, högskola och forskningsinstitut medverkar. MER INFORMATION Vill du veta mer, så ta kontakt med Joakim Hedegård, kursansvarig IWE/IWT vid KTH eller Svetskommissionens verksamhet läser du mer om på NU. Nyheter från Swerea KIMAB #

10 Bättre livskvalitet för stomipatienter Foto: Mats Cardell, OstomyCure Den kan läcka, lukta illa och ge hudirritationer. Livet för många stomipatienter innebär ofta besvärliga situationer där stomin styr. Ett nytt implantat är förhoppningsvis snart på marknaden, som kommer att göra vardagen enklare och öka livskvaliteten för många patienter. Implantatet är tillverkat genom 3D-teknik och Swerea KIMAB har varit en viktig del under utvecklingen. Ungefär 1500 svenskar måste varje år göra en stomioperation. För många av stomipatienterna innebär vardagslivet flera obekvämheter och även om stomin har räddat livet på många går det inte att bortse från den psykiska påfrestning som patienterna måste ta sig igenom. Många upplever såklart stort obehag av att behöva gå runt med en påse på magen som syns, fylls med avföring och som måste bytas. Sedan finns det även en grupp människor som har stora problem med att det läcker eller att det uppstår bråck kring stomin, säger Ulf Gunnarsson som är professor vid Umeå Universitet och överläkare på Norrlands Universitetssjukhus. Ett nytt implantat Men nu finns ett nytt implantat som helt ska kunna ersätta stomin, vilket kommer att innebära stora förbättringar för patienter med problem. En första modell av implantatet har testats och en andra modell är snart på gång. Om allt fungerar som det ska är tanken att dessa patienter ska kunna gå på toaletten och uträtta sina behov nästan som vanliga människor, förklarar Ulf Gunnarsson. Implantatet består av ett litet rör i titan som opereras in i buken där det växer fast i tarm och mjukvävnad. Implantatet blir som en förlängning av tarmen och sticker ut några millimeter på utsidan av buken där det försluts med ett lock som patienten kan öppna för att tömma vid behov. Locket fungerar helt enkelt som ett stopp. Bakom utvecklingen av implantatet står OstomyCure, ett norskt företag som även har verksamhet i Kista, norr om Stockholm. Mats Cardell är projektledare för verksamheten i Kista och han berättar att idén startade för ungefär tio år sedan på ett sjukhus i Norge. Själva grundidén kommer från en norsk sjuksköterska. Tanken spred sig och som en avknoppning till sjukhuset bildades OstomyCure som sedan vidareutvecklade idén, förklarar Mats Cardell som arbetat med implantatet i snart fyra år. Flera utmaningar Både Ulf och Mats berättar om utmaningar och om förändringar som görs inför framtagningen av den andra modellen. En utmaning är att få implantatet att läka ihop på rätt sätt. Att få implantatet att växa ihop med mjukvävnaden är en av de utmaningar som OstomyCure arbetat mycket med de senaste åren. Vid tillverkningen av den nya modellen har OstomyCure använt 3D-teknik. Det första implantatet bestod av tre delar som svetsades ihop till en produkt, medan den senare modellen istället tillverkas som en enda enhet. Mats Cardell menar att tillverkningen blir enklare och produkten bättre. Vid 3D-tillverkningen utgår vi från ett pulver som smälter genom att vi skjuter laser på det. På så sätt byggs produkten upp lager för lager, vilket innebär att tillverkningen går mycket smidigare samt att produktens yta blir bättre. Den består nu inte längre av tre delar, utan är bara en enhet, säger han. Under utvecklingen av den andra modellen har Ostomy- Cure arbetat mycket med provning och analyser, bland annat har man samarbetat med Swerea KIMAB. De har till exempel hjälpt till att mäta antal porer i materialet för att undersöka hur solitt det är, samt analyserat sammansättningen. Materialet ska vara rent och fritt från föroreningar, förklarar Mats Cardell som har varit väldigt nöjd med samarbetet med Swerea KIMAB. De har varit enormt flexibla att arbeta tillsammans med och alltid kommit med snabba svar på frågor och funderingar. Dessutom är det ju ganska smidigt att vi nästan är grannar! Snart på marknaden Nu är det nya implantatet snart redo för nya kliniska tester. Mats Cardell är positiv. Jag tror att det finns bra förutsättningar att det nya implantatet ska fungera bättre i kroppen jämfört med tidigare modell. Vi har stora förhoppningar att implantatet finns på marknaden inom några år. 10 NU. Nyheter från Swerea KIMAB #

11 Succé för Sveriges första röntgenteam för kvalitetsbedömning av vattenledningar Thomas Blomfeldt, Swerea KIMAB och Thomas Henriksson, Inspecta Sweden. När den traditionella metoden för kvalitetsbedömning av vattenledningar i PE-plast visade sig otillräcklig tog materialforskare på Swerea KIMAB och provningsexpertis från Inspecta Sweden tillsammans ett helhetsgrepp kring problematiken. Idag har man etablerat en ny slagkraftig metodik och siktar på att ta fram tydligare acceptanskriterier för livslängdsbedömningar åt ledningsägarna. Våra dricksvattenledningar tillverkas vanligen i termoplastmaterialet polyeten (PE) där rördelarna vanligen sammanfogas med stumsvetsning eller elektromuffsvetsning. Eftersom kravställningen på en nyinstallerad PE-ledning är en garanterad hållbarhet på minst 150 år, är det oerhört viktigt att kunna säkerställa en god kvalitet. Thomas Blomfeldt, forskare och expert på plastmaterial på Swerea KIMAB, kan dock bekräfta att läckage i svetsar och svetsmuffar är en stort problem för vattenledningsägarna. Livslängdsbedömning Under 2013 deltog vi i ett större projekt kring livslängdsbedömning av PE-ledningar, och bara under det året fick vi in cirka 30 haverifall där ingen av ledningarna var äldre än sju år, berättar Thomas Blomfeldt. Den tryckprovningsmetod som används för att kvalitetssäkra vattenledningar är framförallt en funktionsprovning, och visar därför varken om det finns defekter, eller hur länge ledningen faktiskt kommer att hålla. För att kunna säkerställa livslängden behövde vi kunna bedöma svetsfogarnas faktiska kvalitet och därför behövdes en alternativ testmetod, säger Thomas Blomfeldt. Digital röntgenanalys I samma veva som Blomfeldt arbetade med elektromuffsvetsade PE-ledningar anlitade han inspektionsföretaget Inspecta Sweden för en digital röntgen analys av ett annat material, och passade då på att fråga om de även hade erfarenhet av elektrosvetsmuffar. Thomas Henriksson, provningsingenjör och ansvarig för digital röntgen på Inspecta, svarade att man tidigare endast hade använt tekniken för mätningar på glasfiberförstärkta GAP-ledningar, men att de absolut ville försöka. Två veckor senare genomfördes så den första lyckosamma inspektionen av en elektrosvetsmuff med hjälp av digital röntgen och flera vattenaktörer visade direkt ett stort intresse för resultaten. Kort därpå verifierades tekniken i skarpt läge vid utvärderingen av ett riktigt skadefall. En spaltbildning kunde tydligt detekteras i elektrosvetsen, och digital röntgen blev med ens en självklar del av varje haveriutredning. Man lär sig väldigt mycket om hur en svets är uppbyggd genom den här typen av teknik och framförallt är den Övre bilden visar en läckage i en svetsfog. Undre bilden visar ett läckage upptäckt med röntgenanalys. användbar för inspektioner ute på fält, påpekar Thomas Blomfeldt. Ett halvår senare var metodiken tillräckligt utvecklad för att för första gången någonsin kunna användas på en hel PE-ledning i drift. Tillsammans med Swerea KIMAB kan vi komma fram till hur en fog faktiskt ska se ut för att hålla och hur man borde sätta acceptanskriterier, avslutar Thomas Henriksson. NU. Nyheter från Swerea KIMAB #

12 Optimera produktionen med en smart svetscell SMART SVETSCELL Materialflöde Kapning Bockning Materialleverans Ytbehandling Materialflöde Köpt material Rätt svetsmetod Fixturer Delaktighet och engagemang På Elmia Svets och Fogningsteknik i början av maj pratade Swerea om hur företag kan få effektivare produktionsflöden genom att göra sin svetscell smartare. En svetscell är produktiv när svetsning pågår och ljusbågen brinner. Det är då värde skapas. Swerea visade hur man kan effektivisera sin robotcell, förenkla den, optimera den och anpassa den efter produktionsbehovet. Tillverkande företag inom industrin har ofta komplicerad tillverkning. Genom att skapa en smart svetscell kan man förenkla och utveckla processen så att det i svetscellen görs rätt saker vid rätt tid, säger Joakim Hedegård, från Swerea. Fokus på flödet Även när ljusbågen är släckt ska rätt saker göras, både i och utanför svetscellen. Minskade ställtider och optimerade flöden ger effektivitet. Det som skiljer en smart svetscell från en traditionell är flexibiliteten och fokus på flödet. En smart svetscell minskar stilleståndet och antalet feltillverkade produkter, vilket ger maximal produktionsökning. Swerea besöker företag som vill utveckla sin svetsverkstad och skräddarsyr en studie för var och en där de introducerar en smart svetscell, utifrån lean, svetsteknik och automation. När vi besöker företag tittar vi närmare på flödet och dess kundnytta. Det kan handla om allt från att byta en liten del i cellen till att förändra flöden helt, säger Joakim Hedegård. Positiv trend Smart svetscell började som ett projekt Idag har Swerea tillämpat processen hos ett flertal företag och ser positiva förändringar. På mässan delade vi med oss av vår kunskap och bjöd in till diskussion. Intresset var stort och flera företag ville höra hur de kan öka sin produktivitet genom att göra sin svetscell smartare. LEAN Syftet med lean är att identifiera och eliminera alla faktorer i en produktionsprocess som inte skapar värde för slutkunden. Enkelt uttryckt handlar det om mer värde för mindre arbete. PROCESSVAL Nya tekniker fokuserar ljusbågen och styr materialtransporten bättre. Att nyoptimera kan ge stora vinster, oavsett om det betyder byte av svetsmaskin och styrning eller processinställning. 12 NU. Nyheter från Swerea KIMAB #

13 Korrosion i svetsar på rostfritt stål Rostfria stål har en bred användning i tillämpningar där det ställs krav på hög korrosionsresistans. Samtidigt kan korrosionsresistansen reduceras kraftigt när materialet utsätts för höga temperaturer som under svetsning då en oxid bildas på ytan intill svetsen. Oxiden har oftast lägre korrosionsresistens jämfört med grundmaterialet och blir därmed lättare utsatt för lokala korrosionsangrepp. För att återställa korrosionsegenskaperna hos materialet är det nödvändigt att ta bort oxiden. Detta görs genom en kombination av rengöringsprocesser, mekaniskt och kemiskt. Rengöringsprocesserna är ofta tidskrävande och kan ha en negativ inverkan på miljön. Samtidigt kan det i vissa sammanhang vara fullt tillräckligt ur korrosionssynpunkt att delar av oxiden är kvar, dvs i de miljöer som är mindre korrosiva. EU-projekt Inom ett europeiskt RFSC-projekt JOINOX-Guidelines for use of stainless steel in corrosive environments där Swerea KIMAB är koordinator, arbetar vi just med dessa frågor. Tre svenska industriföretag deltar i projektet: Sandvik Materials Technology, Outokumpu och voestalpine Böhler Welding. Dessutom deltar även Max Planck-Institut für Eisenforschung, Fundació CTM Centre Tecnològic och TWI. Swerea KIMAB bidrar dels med sin Núria Fuertes Casals utför korrosionsmätningar med SVET. kompetens inom svetsning och har tagit fram en stor del av det svetsade provmaterialet dels med korrosionskompetensen då de utför lokala korrosionsmätningar på svetsarna med bland annat SVET (Scanning Vibrating Electrode Technique) och CPT (Critical Pitting Temperature). En Life Cycle Analysis (LCA) har utförts av Swerea IVF på de fyra olika efterbehandlingsmetoderna (borstning, polering, betpasta och betbad) som ingår i projektet. Projektet har nu nått halvtid och arbetet med att se sambanden mellan färger av oxider, oxidernas sammansättning samt korrosionsresistens pågår. En websida har skapats, med en öppen del där projektet beskrivs övergripande och en del för projektdeltagarna där all information och resultat om projektet delas. SVET 3D plotting av korrosionsströsdensitet över svetsoxider. NU. Nyheter från Swerea KIMAB #

14 Swerea KIMAB inte bara ett forskningsinstitut I snart 80 år har Swerea KIMAB tagit fram certifi erade referensmaterial för stålindustrin. Industrin har stor nytta av arbetet och kan, tack vare referensmaterialen, visa att laboratorieresultaten håller hög kvalitet. Redan 1938, började Swerea KIMAB (dåvarande Metallografiska Institutet) tillsammans med Jernkontoret att ta fram referensmaterial för svensk stålindustri. Både arbete och samarbete har sedan dess fördjupats och nu, snart 80 år senare, deltar Swerea KIMAB i två olika arbetsgrupper som tar fram certifierade referensprover. Den ena gruppen producerar material för norden (NCRM) och den andra är en europeisk grupp (ECRM). Det är ju lite unikt att vi som forskningsinstitut även producerar och säljer referensmaterial, säger Karin Ingelgård som är projektledare på Swerea KIMAB och ansvarig för arbetet med certifierade referensmaterial, CRM. Kalibrering och kontroll Karin Ingelgård berättar att referensmaterial är viktiga inom industrin eftersom de bland annat verifierar företagets kvalitet på laboratorieresultaten. Sandvik är ett av de företag som köper in referensmaterial från Swerea KIMAB och Kent Olsson som är delaktig i inköpen på Sandvik håller med. Ja, för oss här på Sandvik är CRM viktigt då vi använder referensmaterialen till kalibrering och kontroll av våra analysmaterial. Där är Swerea KIMAB en viktig leverantör med snabba leveranser. Nordisk arbetsgrupp Sandvik ingår, samt är ordförande, i den nordiska arbetsgrupp som tillsammans med Jernkontoret, Swerea KIMAB och en rad andra företag tar fram referensmaterial. Genom att vara delaktig i arbetet och i gruppen kan vi påverka vilka material som ska certifieras, det gör att vi får tillgång till rätt referensmaterial, förklarar Kent Olsson. Lång process Att certifiera ett material tar vanligen tre till fem år. Först samlas råmaterialet in, det kan till exempel vara ett slagg, ett järnpulver eller något stål. Därefter ska materialen kapas och provberedas, ett omfattade arbete där Swerea KIMABs verkstad gör stora insatser. Proverna märks, packas och skickas därefter till olika laboratorier som utför själva analyserna. När analyserna sedan kommer tillbaka återstår att sammanställa alla data, göra statistiska beräkningar och diskutera resultaten inom arbetsgruppen. Till sist sker försäljning, vilket Margit Bylund på Swerea KIMAB ansvarar för. 14 NU. Nyheter från Swerea KIMAB #

15 Samarbete inom fogning förnyar Sapas Profilakademier världen över Sapa arrangerar regelbundet utbildningar, så kallade profilakademier, över hela världen för att sprida kunskap om hur aluminium som material och specifikt aluminium profiler kan användas på bästa sätt. Inom profilakademin behandlas områden som materialegenskaper, design, dimensionering, pressbarhet, ytbehandling, formning, fogning med mera och utbildningen har både praktiska och teoretiska inslag. Swerea KIMAB har tillsammans med Sapa Technology tagit fram demonstrationsfogar ämnat för undervisning inom fogning på Sapas världsomtäckande profilakademi. Tillsammans har Swerea KIMAB och Sapa tänjt på gränserna vad gäller fogning av aluminiumprofiler mot likartade material men också i kombination med bland annat gjutet aluminium, aluminiumplåt samt stål. Syftet med att inkludera demonstratorfogar i Sapas profilakademi är att sprida praktisk erfarenhet kring fogning av Sapas material, både vad gäller val av fogmetod men också med hänsyn till olika fogmetoders och materialkombinationers hållfasthet. Ett brett urval av fogningsmetoder har studerats med fokus på bilindustri; däribland MIG, resistanspunktsvetsning (RSW), limning, friktionsomrörningssvetsning (FSW) samt stansnitning (SPR). Studien har fokuserats på att ge ett helhetsperspektiv vad gäller användandet av aluminium, från fogbarhet till slutgiltiga mekaniska egenskaper och korrosionsegenskaper. Demonstrationsfogarna har redan använts på flera utbildningstillfällen runt om i världen och Sapa meddelar att intresset för demofogarna är stort. MRC Member Day 13 november 2014 Medlemsdagen kommer i år att vara fylld av möten inom de olika medlemsprogrammen. Avslutningsvis kommer vi tillsammans att få ta del av utvalda MRC-projekt samt en föreläsning med Collin Moon, utsedd till årets talare Dagen rundar vi av med en gemensam middag. Vi hoppas att torsdagen den 13 november kommer att bli lika innehållsrik och inspirerande som tidigare evenemang. Varmt välkomna till Swerea KIMAB och Kista i november. NU. Nyheter från Swerea KIMAB #

16 Kalendarium Kurser Internationell svetsingenjörsutbildning IWE 4 september 2014 juni 2015, Stockholm Korrosionslära Del 1: september 2014, Kista Del 2: oktober 2014, Kista Skadeutredning & grundorsaksanalys oktober 2014, Kista Inspektion av rostskyddsmålning 1 5 december 2014, Kista Seminarier International SiC Power Electronics Applications Workshop maj, Stockholm International HIP 14 conference June , Stockholm Medlemsdagen (MRC), Swerea KIMAB 13 november 2014, Kista New types of protective painting to achieve lower environmental impact Workshop 2014 November , Kista 16th Nordic Corrosion Congress May , Stavanger, Norway Vi företagsanpassar även utbildningar. Anmälan och info: Box Kista

Intresserad av framtiden? Vi har ditt drömjobb

Intresserad av framtiden? Vi har ditt drömjobb Avdelningschef Koncerngemensamma projekt Nationella projekt Gruppledare Gruppchef Projektledare Internationella projekt Forskare Seniorforskare Labbingenjör Specialist Doktorand Tekniker Forskningsledare

Läs mer

Specialty Stainless Steel Processes

Specialty Stainless Steel Processes Specialty Stainless Steel Processes Bodycote Din självklara samarbetspartner Exakt det du behöver. Bodycote erbjuder en komplett serie servicetjänster värmebehandling, ytbehandling och het isostatisk pressning

Läs mer

Friction Stir Welding. Ökad hållfasthet Ökad täthet Ökad repeterbarhet Minskad värmedeformation

Friction Stir Welding. Ökad hållfasthet Ökad täthet Ökad repeterbarhet Minskad värmedeformation Friction Stir Welding Ökad hållfasthet Ökad täthet Ökad repeterbarhet Minskad värmedeformation Upp till 14,5 meter långa paneler. Fogens struktur FSW är en etablerad teknik. Den skapades av The Welding

Läs mer

Swerea SWECAST AB - Enterprise Europe Network

Swerea SWECAST AB - Enterprise Europe Network Swerea SWECAST AB - Enterprise Europe Network Vårt gemensamma mål är att vi tillsammans skall vara en kompetent resurs för alla företag, och vi ser sammanslagningen som ett viktigt strategiskt steg för

Läs mer

4S Utbildningar Daniel Ejdeholm Swerea KIMAB

4S Utbildningar Daniel Ejdeholm Swerea KIMAB 4S Utbildningar Daniel Ejdeholm Swerea KIMAB daniel.ejdeholm@swerea.se 1 Utbildningar Kontrollantkurs Korrosion på VA-ledningar Certifierande plastsvetskurs 2 Kontrollantutbildningen Polymerer med fokus

Läs mer

Kurser i plastsvetsning. Academy

Kurser i plastsvetsning. Academy Plastsvetsning GPA Academy Kurser i plastsvetsning Academy Vårt kursutbud Här finner du vårt kursutbud i det vi kallar för GPA Academy, detta är de standardkurser vi har. Finner du inte det du söker så

Läs mer

Exempel på industrinytta från Swerea Olivier Rod

Exempel på industrinytta från Swerea Olivier Rod Exempel på industrinytta från Swerea Olivier Rod Presentation av Swerea-koncernen 1 Swerea 2 Swerea-koncernen Swerea IVF Industriell produktframtagning, textil, metaller, polymerer, keramer. Swerea KIMAB

Läs mer

Fasta förband metaller

Fasta förband metaller Akademin för Innovation, Design och Teknik Fasta förband metaller PM 1,5 Högskolepoäng Kurs KPP039 Produktutveckling 3 HT2010 Skrivet av: Sista revideringsdatum: 2011-01-08 Examinator: Rolf Lövgren INNEHÅLL

Läs mer

NR 6 2014 ÅRGÅNG 198. Ett år med Järnkoll

NR 6 2014 ÅRGÅNG 198. Ett år med Järnkoll JERNKONTORET NR 6 2014 ÅRGÅNG 198 Problemlösning på Älvstrandsgymnasiet i Hagfors. Ett år med Järnkoll Stålindustrin har ett ständigt behov av att rekrytera personer med relevant utbildning. Det kommer

Läs mer

Rostdoktorn Dr. Sabina Ronneteg

Rostdoktorn Dr. Sabina Ronneteg Rostdoktorn Dr. Sabina Ronneteg Vem är jag? Sabina Ronneteg Naturvetenskapligt program, Katedralskolan, Linköping Magisterexamen i kemi vid Linköpings Tekniska Högskola och Uppsala Universitet Doktorerade

Läs mer

Materialens påverkan på dricksvatten. Olivier Rod olivier.rod@swerea.se

Materialens påverkan på dricksvatten. Olivier Rod olivier.rod@swerea.se Materialens påverkan på dricksvatten Olivier Rod olivier.rod@swerea.se Swerea KIMAB experter inom metalliska material, korrosion och korrosionsskydd Forskningsinstitut Forskningsinstitut Del av Swerea

Läs mer

Metallindustrin i Sverige 2007-2011

Metallindustrin i Sverige 2007-2011 Metallindustrin i Sverige 2007-2011 Återföring vid VINNOVAs frukostmöte 2013-03-21 Elisabeth Ahnberg Åsenius, Johan Kostela och Jan Messing Uppdraget: Analysera metallindustrin Avgränsning och perspektivval:

Läs mer

Välkommen till IT-forum! ny teknik goda exempel utvecklande möten

Välkommen till IT-forum! ny teknik goda exempel utvecklande möten Välkommen till IT-forum! IT SOM KONKURRENSMEDEL ny teknik goda exempel utvecklande möten En spännande dag i Sandviken Seminariedagen arrangeras för fjärde året i rad och syftet är att lyfta fram ny teknik

Läs mer

Omsättning och resultat (MSEK) apr-juni jan-juni jan-juni 2013 2013 2012 *)

Omsättning och resultat (MSEK) apr-juni jan-juni jan-juni 2013 2013 2012 *) 2013-08-08 Delårsrapport januari - juni 2013 Swerea-koncernen Swerea-koncernen skapar förädlar och förmedlar forskningsresultat inom områdena materialprocess-, produktionsteknik samt produktframtagning.

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Konferens och utställning om hållbart ytskydd. 23-24 januari Arken, Göteborg. www.ytskydd.com

Konferens och utställning om hållbart ytskydd. 23-24 januari Arken, Göteborg. www.ytskydd.com Konferens och utställning om hållbart ytskydd 23-24 januari Arken, Göteborg www.ytskydd.com Arrangör: Medarrangör: I samarbete med: Ytskydd, en nyckel till ökad livslängd och bättre driftsäkerhet Tack

Läs mer

Certifierande kurs i plastsvetsning. Academy

Certifierande kurs i plastsvetsning. Academy Plastsvetsning GPA Academy Certifierande kurs i plastsvetsning Academy GPA kan som första utbildningsföretag i Sverige erbjuda kurser i plastsvetsning där deltagarna har möjlighet att certifieras av Svetskommissionen

Läs mer

Industriell Dynamik Göteborg 101026

Industriell Dynamik Göteborg 101026 Industriell Dynamik Göteborg 101026 Projektledning: Swerea IVF www.swereaivf.se Björn Westling +46 31 706 61 69 bjorn.westling@swerea.se Detta är Swerea IVF Vi levererar avancerade forskningsoch konsulttjänster.

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Företagspresentation. ThyssenKrupp Materials Sverige

Företagspresentation. ThyssenKrupp Materials Sverige Företagspresentation ThyssenKrupp Materials Sverige Innehåll Litet företag, stora muskler Litet företag stora muskler 3 Branschens ledande serviceföretag 4 Kunskapsledare det tjänar du på 6 Sverigebäst

Läs mer

HETER. och vattendistribution. Dynamisk bildanalys. Virtuella laboratorium och experimentell. quatquo conessi dignimolo. Enklare bestämma livslängd

HETER. och vattendistribution. Dynamisk bildanalys. Virtuella laboratorium och experimentell. quatquo conessi dignimolo. Enklare bestämma livslängd Nu NU HETER Nyheter Nr 1 januari om utveckling 2014 Nr 3 1 2014 Virtuella laboratorium och experimentell verifiering Mässingslegeringar i egna lokaler! och vattendistribution Genomföringar Bättre Lori

Läs mer

Skyddande ytskikt för varmformade komponenter (Protective Metal Coating)

Skyddande ytskikt för varmformade komponenter (Protective Metal Coating) Skyddande ytskikt för varmformade komponenter (Protective Metal Coating) Lisa Levander 2015-01-30 Hållbar produktionsteknik Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3. Syfte... 6 4. Genomförande...

Läs mer

Rapportgenomgång, uppdrag för 4S ledningsnät. Daniel Ejdeholm daniel.ejdeholm@swerea.se

Rapportgenomgång, uppdrag för 4S ledningsnät. Daniel Ejdeholm daniel.ejdeholm@swerea.se Rapportgenomgång, uppdrag för 4S ledningsnät Daniel Ejdeholm daniel.ejdeholm@swerea.se Disposition Inledning Genomförda uppdrag inom VA området 2013-14 Haverier SVU - Att säkerställa täthet och kvalitet

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan

Från fotbollsplan till affärsplan Från fotbollsplan till affärsplan Berättelsen om Newbody PRODUKTION Newbody AB, Göteborg 2011 Telefon 031-709 56 50 TEXT Dahn Renholm ILLUSTRATIONER och GRAFISK FORM Ulf Swerin Tryckt på miljövänligt papper

Läs mer

SVENSKA. Spiralformade låsringar Vågfjädrar

SVENSKA. Spiralformade låsringar Vågfjädrar SVENSKA www.smalley.com Spiralformade låsringar Vågfjädrar är Smalley Vad är Smalley Vad Företagets historia Smalley Steel Ring Company grundades 1918 och var från början en leverantör av kolvringar för

Läs mer

Arena för metallteknologi Trollhättan PTC - Produktionstekniskt Centrum

Arena för metallteknologi Trollhättan PTC - Produktionstekniskt Centrum Arena för metallteknologi Trollhättan PTC - Produktionstekniskt Centrum Cecilia Ramberg Programkoordinator Swerea IVF Arenaföreträdare PTC i Innovair cecilia.ramberg@swerea.se NRIA Flyg 2013 rekommenderar

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Kostnadseffektiv tillverkning av lättviktstrukturer i kolfiber inom Compraser Labs

Kostnadseffektiv tillverkning av lättviktstrukturer i kolfiber inom Compraser Labs Kostnadseffektiv tillverkning av lättviktstrukturer i kolfiber inom Compraser Labs Marie Jonsson, Swerea SICOMP E-mail: marie.jonsson@swerea.se 1 Presentation of Swerea SICOMP Kolfiber + plast = kolfiberförstärkt

Läs mer

Alvenius grundades 1951 i Eskilstuna. Företaget började tidigt att tillverka och leverera stålrörsystem till internationella gruvföretag och

Alvenius grundades 1951 i Eskilstuna. Företaget började tidigt att tillverka och leverera stålrörsystem till internationella gruvföretag och företaget 2 Alvenius grundades 1951 i Eskilstuna. Företaget började tidigt att tillverka och leverera stålrörsystem till internationella gruvföretag och byggprojekt runt om i världen. Södra Afrika och

Läs mer

Makes Industry Grow. Rostfritt Material. Korrosion

Makes Industry Grow. Rostfritt Material. Korrosion Rostfritt Material Korrosion Korrosionsmotstånd beror på omgivning och miljö Begränsningar beroende på media ger olika korrosionsbeständighet Kol och kol-mangan-stål Mikrolegerade stål Låglegerade stål

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

Rätt underhåll ren vinst!

Rätt underhåll ren vinst! Rätt underhåll ren vinst! Patrik Reuterswärd Georange 2013 Luleå 11/5/2013 Presentation by Swerea KIMAB 1 Fem forskningsinstitut Swerea IVF Industriell produktframtagning, textil, polymerer, keramer. Swerea

Läs mer

Utbildning med Steel. Högskoleingenjör Materialteknik

Utbildning med Steel. Högskoleingenjör Materialteknik Utbildning med Steel Högskoleingenjör Materialteknik Högskoleingenjör i Materialteknik är en utbildning som kommer att ge dig ett roligt och omväxlande jobb med möjlighet att göra karriär, fortsätta utvecklas

Läs mer

WeldPrint Gasbågsvetsning i metall. Kvalitetsövervakning & Identifiering av fel

WeldPrint Gasbågsvetsning i metall. Kvalitetsövervakning & Identifiering av fel WeldPrint Gasbågsvetsning i metall Kvalitetsövervakning & Identifiering av fel ABN 74 085 213 707 A genda Varför har WeldPrint utvecklats Nya användare och utmärkelser Beskrivning hur WeldPrint arbetar

Läs mer

Swerea Virtual Lab, en gemensam satsning inom Swerea koncernen med fokus på virtuell matrial-, produkt- och processutveckling.

Swerea Virtual Lab, en gemensam satsning inom Swerea koncernen med fokus på virtuell matrial-, produkt- och processutveckling. KURSER FRÅN SwerEa VIRTUAL LAB 2015 2 Kurser inom Swerea virtual lab 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Swerea Virtual LaB 3 Gjutsimulering - Swerea SwecaST 4 KOmpositdimensionering - Swerea

Läs mer

Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta SP på 5 min

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa talare

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology Chalmers University of Technology Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology - men hur funkar det egentligen? Per-Erik Josephson Chalmers tekniska högskola Pågående forskning, exempel

Läs mer

4S en etablerad samarbetsplattform. Vad gör 4S, och vart är 4S på väg?

4S en etablerad samarbetsplattform. Vad gör 4S, och vart är 4S på väg? 4S en etablerad samarbetsplattform. Vad gör 4S, och vart är 4S på väg? Helikoptern Under tiden: Innovationsupphandling Upphandling av i förväg okända lösningar på ett definierat problem Tidplan: FÖRBEREDELSER

Läs mer

IWS. Bli Internationell Svetsspecialist

IWS. Bli Internationell Svetsspecialist Bli Internationell Svetsspecialist IWS Nu kan du läsa till svetsspecialist i Stockholm. Med gedigen erfarenhet och kunnande från Svenska Elektrod och AGA i ryggen kommer du som IWS att stå väl rustad inför

Läs mer

Defektreduktion vid svetsning av ho gha llfasta sta l

Defektreduktion vid svetsning av ho gha llfasta sta l Defektreduktion vid svetsning av ho gha llfasta sta l Höghållfasta stål används mer och mer i olika konstruktioner, för att spara material och vikt. Ur miljösynpunkt är det alltså viktigt att trenden att

Läs mer

DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD

DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD Trots vår ödmjukhet kan vi stolt konstatera att vi ställer en av Skandinaviens modernaste och mest automatiserade produktionsanläggningar i branschen till ditt förfogande. För

Läs mer

EN PARTNER MED HELHETSSYN

EN PARTNER MED HELHETSSYN INTERNORDIC AR... 3 EN PARTNER MED HELHETSSYN Med huvudkontor och lager i Nässjö, säljkontor i Stockholm och Umeå, finns vi tillgängliga för hela den nordiska marknaden. Sedan 1997 är vi en del av börsnoterade

Läs mer

ALLMÄN KURSINFORMATION

ALLMÄN KURSINFORMATION KURSER & SEMINARIER 2015 2016 ALLMÄN KURSINFORMATION Vi erbjuder kurser och seminarier inom material- och korrosionsområdet. Allt från kortare specialkurser till längre behörighetsgivande kurser. Vi erbjuder

Läs mer

UTRUSTNING OCH LÄROMEDEL FÖR TEKNISK UTBILDNING

UTRUSTNING OCH LÄROMEDEL FÖR TEKNISK UTBILDNING UTRUSTNING OCH LÄROMEDEL FÖR TEKNISK UTBILDNING VILL DU HA ETT BRA OCH SÄKERT JOBB? UTBILDA DIG TILL TEKNIKER. Det finns ett område där du garanterat får jobb, direkt efter studierna. Och där du har alla

Läs mer

Tranås Rostfria AB. Det lilla bolagets flexibilitet i stort format

Tranås Rostfria AB. Det lilla bolagets flexibilitet i stort format Tranås Rostfria AB Det lilla bolagets flexibilitet i stort format Det lilla bolagets flexibilitet i stort format Tranås Rostfria AB är en svenskägd legotillverkare som är inne i en stark expansionsfas

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass NOLATO MEDITECH Vi skapar en verksamhet i världsklass Kunden i fokus Medical Excellence utgår från Nolatos vision: Hållbar utveckling Design av processer Minska slöserier Miljöhänsyn Kundvärde Kompetens

Läs mer

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström)

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Strategiska innovationsområden Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Varför satsar Sverige på strategiska innovationsområden? Sverige måste kraftsamla för att

Läs mer

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 Frisk & fri Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 2. Projektets syfte Syftet är att utveckla ett material som dels ger djupare kunskaper i ämnet än vad

Läs mer

"50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa

50+ i Europa Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Agency Logo Household-ID 1 2 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens förnamn: "50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Skriftligt frågeformulär för

Läs mer

STF SVENSKA TEXTILFILTER AB

STF SVENSKA TEXTILFILTER AB SVENSKTILLVERKAT SEDAN 1972 STF SVENSKA TEXTILFILTER AB VENTILATION RÖKGASRENING VÅT F ILT RERING STOFTAVSKILJNING SERVICE VI TILLVERKAR FILTER Så enkelt skulle vi kunna förklara vad vi gör här på Svenska

Läs mer

Service för dig som som vill vara säker

Service för dig som som vill vara säker Service för dig som som vill vara säker VD:n har ordet Service har alltid varit en viktig del i pappersindustrin. Med ökande krav på kostnadseffektivitet stärks betydelsen av underhåll än mer. Metsos verksamhet

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation delaktighet Medarbetare information kunskap kompetens komplex försäljning enkel försäljning Strategiskt Inköp hälsa vision målbild syfte mål strategi effektivitet lönsamhet Varför

Läs mer

Den enkla guiden till ert nya kontor

Den enkla guiden till ert nya kontor Den enkla guiden till ert nya kontor Följande punkter har tagits fram för att hjälpa dig när du byter kontor eller gör förändringar på ditt kontor. När det gäller att möblera en arbetsmiljö har de flesta

Läs mer

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor!

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Var finns prylarna? Med milslånga lagerytor hos många företag är den frågan idag dessvärre alldeles för vanlig. Utan ett snabbt och korrekt svar blir

Läs mer

Utveckling av Laser- och Ultraljudsbaserade metoder för förbättrad processövervakning. Tania Irebo tania.irebo@swerea.se

Utveckling av Laser- och Ultraljudsbaserade metoder för förbättrad processövervakning. Tania Irebo tania.irebo@swerea.se Utveckling av Laser- och Ultraljudsbaserade metoder för förbättrad processövervakning Tania Irebo tania.irebo@swerea.se Innehåll Vad vi gör på APMO (Analytisk Processövervakning) - våra tekniker : LUS,

Läs mer

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa Strategiexperten och managementkonsulten Johan Mathson, Sundbyberg, gör endast ett fåtal föreläsningar per år. De flesta gör han utomlands, men nu är det klart att han kommer till business to businessmässan

Läs mer

Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning.

Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning. Länsfolkhälsorådet Gävleborg Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning. Intressanta jämförelser och bra föreläsning. En mycket intressant föreläsning.

Läs mer

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process Min syn på optimal kommunikation i en PU-process KN3060 Produktutveckling med formgivning Mälardalens högskola Anders Lindin Inledning Denna essä beskriver min syn på optimal kommunikation i en produktutvecklingsprocess.

Läs mer

Innovativa Mindre Life Sciencebolag

Innovativa Mindre Life Sciencebolag Innovativa Mindre Life Sciencebolag Innovativa Mindre Life Science bolag, IML, är en sammanslutning av mindre och medelstora svenska företag som bedriver avancerad forskning inom läkemedel och medicinteknik.

Läs mer

Together forever OEM

Together forever OEM Together forever OEM Vision En grundläggande vision i ESSVE s satsning på industrifästelement till OEM-kunder är att erbjuda kunden en komplett lösning från idé, via tekniska, produktionsmässiga och kommersiella

Läs mer

Om Imtech. Dagens Imtech startade 1993

Om Imtech. Dagens Imtech startade 1993 Imtech Industrirör Om Imtech Dagens Imtech startade 1993 - men har rötter från 1860 Antal anställda är 29 000 Omsättningen uppgår till cirka 5,1 miljarder euro Bolaget är noterat på börsen i Amsterdam

Läs mer

Utvärderingar för processkännedom och utveckling några exempel på hur analyser/provning ger nyttig kunskap. Karin Lindqvist, Swerea IVF

Utvärderingar för processkännedom och utveckling några exempel på hur analyser/provning ger nyttig kunskap. Karin Lindqvist, Swerea IVF Utvärderingar för processkännedom och utveckling några exempel på hur analyser/provning ger nyttig kunskap Karin Lindqvist, Swerea IVF Exempel 1) Vad finns under ytan? Företaget X hade sett sjunkande kvalité

Läs mer

ELEKTROSVETSNING AV PE-RÖR

ELEKTROSVETSNING AV PE-RÖR ELEKTROSVETSNING AV PE-RÖR MOTTAGNINGSKONTROLL OCH LAGRING Gör alltid mottagningskontroll. Kontrollera: - mängd - SDR-klass - material - att rören är buntade - dimension - att rören har ändförslutningar

Läs mer

Professionell masterutbildning i programvaruteknik

Professionell masterutbildning i programvaruteknik Professionell masterutbildning i programvaruteknik Mälardalens högskola Blekinge Tekniska Högskola Chalmers Tekniska Högskola & Göteborgs Universitet Swedish Institute of Computer Science Swedsoft i samarbete

Läs mer

environment evolution for the future Hundra procent rent med ledande teknologi WARE N

environment evolution for the future Hundra procent rent med ledande teknologi WARE N environment evolution for the future Hundra procent rent med ledande teknologi WARE N Systembehandling av alla typer av het-, kyl- eller processvattensystem waren international 2014 Hundra procent rent

Läs mer

Tips till den som ska certifiera verksamheten enlig EN 1090

Tips till den som ska certifiera verksamheten enlig EN 1090 Tips till den som ska certifiera verksamheten enlig EN 1090 Medans ni väntar kan ni passa på att ladda ner vår APP. Finns både till Andorid och I-phone. Sök på Svetsteknik 1 Vad innebär SS-EN 3834: Olika

Läs mer

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm Ögonsjukvård 2013 Neurooftalmologi neurologiska sjukdomars påverkan på ögonen Så utför du synfältsundersökning för olika diagnoser metoder, tolkning och vanliga felkällor Telefonrådgivning inom ögonsjukvård

Läs mer

För mer information och beställning av kurs kontakta

För mer information och beställning av kurs kontakta Kurs på plats hos Er Branschen utvecklas hela tiden med nya regler, nya material och nya maskiner och metoder. Finns det utvecklingspotential i Er verksamhet? MVR erbjuder sina medlemsföretag kurser på

Läs mer

Tips till den som ska certifiera verksamheten enlig EN 1090

Tips till den som ska certifiera verksamheten enlig EN 1090 Tips till den som ska certifiera verksamheten enlig EN 1090 Medans ni väntar kan ni passa på att ladda ner vår APP. Finns både till Andorid och I phone. Sök på Svetsteknik 1 Föredragshållare Björn Lindhe

Läs mer

A solution that lifts

A solution that lifts Fork A solution that lifts Form A solution that lifts A solution that lifts Heat A solution that lifts A solution that lifts Receptet på framgång Vår vision är att nå långt. Att få befintliga och presumtiva

Läs mer

Som anhörigkonsulent och enhetschef

Som anhörigkonsulent och enhetschef Med en röd fåtölj i centrum Anhörigcentrum i Örebro genomförde under september månad 2008 ett intensivt marknadsföringsarbete. På TV4 sändes en reklamfilm och ute på stan i Örebro har anhörigsamordnare

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic Tack för ditt förtroende. Din belöning kommer att vara en kvalitetsprodukt och dina barns glädje. Inledning I handen har

Läs mer

XVATOR. EIK Långbommar EIK Rivningsbommar. EIK är OEM tillverkare för Hyundai. (OEM = Original Equipment Manufacturer)

XVATOR. EIK Långbommar EIK Rivningsbommar. EIK är OEM tillverkare för Hyundai. (OEM = Original Equipment Manufacturer) EIK LONG REACH & EIK HIGH REACH: VÅR FILOSOFI OCH HUR GÖR VI? EIK Långbommar EIK Rivningsbommar XVATOR EIK är OEM tillverkare för Hyundai. (OEM = Original Equipment Manufacturer) EIK är nu också kvalificierad

Läs mer

KTH. Företagskatalog Stockholm

KTH. Företagskatalog Stockholm 11111011100 KTH Företagskatalog Stockholm Innehållsförteckning Välkomna 3 Datatjej konferens 4 Sponsorpaketen 6 Sponsortabell 7 Förtydliganden 8 Övrig spons 10 Intresseanmälan 11 Projektgruppen 12 Välkomna

Läs mer

El, Automation & Process

El, Automation & Process El, Automation & Process El, Automation & Process Genom åren har vi byggt upp en mycket bra erfarenhet där vi idag åtar oss uppdrag inom projektering, dimensionering, konstruktion, dokumentation och programmering

Läs mer

Vi gör heta arbeten kallt

Vi gör heta arbeten kallt Vi gör heta arbeten kallt ON SITE Detta är Jergo! Jergo är ett internationellt verksamt företag som levererar tekniska produkter, lösningar och tjänst er. Våra specialområden är inom verksamheter som kraftproduktion,

Läs mer

Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering,

Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering, Marin FILTAC Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering, industriell ventilation och renrumsteknik. Vårt koncept är att erbjuda designade och skräddarsydda

Läs mer

Samlad spetsteknik. Kogertek. Ett vasst teknikkonsultföretag.

Samlad spetsteknik. Kogertek. Ett vasst teknikkonsultföretag. Samlad spetsteknik Kogertek. Ett vasst teknikkonsultföretag. Vår affärsidé är att med stor flexibilitet och närhet erbjuda kvalificerade tekniska konsulttjänster till ledande industrier i övre Norrland.

Läs mer

Mål och strategi för Internet of Things Sverige

Mål och strategi för Internet of Things Sverige Mål och strategi för Internet of Things Sverige Presentation, vid IoT Sverige vårseminarium 23 april 2015 Torbjörn Fängström, programchef IoT Sverige, Uppsala universitet IoT Sverige ett strategiskt innovationsprogram

Läs mer

Välkommen till Metalocks värld! Vi underhåller Sverige.

Välkommen till Metalocks värld! Vi underhåller Sverige. Välkommen till Metalocks värld! Vi underhåller Sverige. Vår breda och djupa erfarenhet av underhåll garanterar en effektiv produktion för dig Själva tanken bakom industrialismen var ju att tillverkningen

Läs mer

Korrosionsinstitutet. Swedish Corrosion Institute. Uppdragsgivare: Nicholas T Rolander Morbygden 44 SE-791 94 Falun

Korrosionsinstitutet. Swedish Corrosion Institute. Uppdragsgivare: Nicholas T Rolander Morbygden 44 SE-791 94 Falun Korrosionsinstitutet Swedish Corrosion Institute Uppdragsgivare: TOWNSHEND TRADE COMPANY Nicholas T Rolander Morbygden 44 SE-791 94 Falun Ärende: Provning av produkten Tef-Gel s förmåga att minska galvanisk

Läs mer

Additiv tillverkning på Siemens Industrial Turbomachinery AB

Additiv tillverkning på Siemens Industrial Turbomachinery AB FOP:s Vårkonferens i Göteborg, april 2015 Additiv tillverkning på Siemens Industrial Turbomachinery AB Answers for energy. Additiv tillverkning på Siemens Industrial Turbomachinery AB Our goal is to ensure

Läs mer

Örebro universitet Samverkan med industrin

Örebro universitet Samverkan med industrin Örebro universitet Samverkan med industrin Lars Pejryd Professor 2013-11-29 1 Örebro universitet 1967 filial Uppsala 1977 Högskola 1999 Universitet 17 000 studenter 90 program 800 kurser >120 professorer

Läs mer

Skrivelse från Helene Öberg (MP) om Stockholms läns landstings uppföljning av effektiviseringar i sjukvårdsverksamheten

Skrivelse från Helene Öberg (MP) om Stockholms läns landstings uppföljning av effektiviseringar i sjukvårdsverksamheten Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-11-20 LS 1310-1253 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 3 '12" 0 I 0 0 0 1 0' Skrivelse från Helene Öberg (MP) om Stockholms

Läs mer

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro 1 Välkommen till SolutionCLUES Din samarbetspartner när det gäller: Utveckling av arbetsklimat, funktion och resultat inom arbetsplatsen, teamet eller ledningsgruppen. Effektiv och positiv coaching för

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Energimyndighetens solcellsverksamhet

Energimyndighetens solcellsverksamhet Energimyndighetens solcellsverksamhet Linus Palmblad Teknikavdelningen, Kraftenheten 016-544 23 37 linus.palmblad@energimyndigheten.se www.energimyndigheten.se Vision solceller Given plats i energi- systemet

Läs mer

Simulator för optimering av miljö- och. Volvo Construction Equipment

Simulator för optimering av miljö- och. Volvo Construction Equipment Simulator för optimering av miljö- och kostnadseffektivitet Problemställning Bakgrund Anläggningsmaskiner och lastbilar används i en mängd olika applikationer över hela världen. Miljöpåverkan och kostnader

Läs mer

Möjlighet och nödvändighet

Möjlighet och nödvändighet Möjlighet och nödvändighet Hans Leghammar Miljö- och affärskonsult Design Region Sweden - Initiativtagare & projektledare för tävlingen Miljöinnovation 1995-2010 Har granskat framgångsfaktorer för över

Läs mer

CorEr. Boden Energi AB utför prov med CoreEr i sopförbrännigspanna

CorEr. Boden Energi AB utför prov med CoreEr i sopförbrännigspanna CorEr Boden Energi AB utför prov med CoreEr i sopförbrännigspanna År 2007 startade Boden Energi AB sin senaste sopförbränningspanna av typen Roster, levererad av B&W Volund. Pannan förbränner cirka 50

Läs mer

Från idé till färdig komponent

Från idé till färdig komponent Från idé till färdig komponent Från idé till färdig produkt Hydal Aluminium Profiler är en ledande leverantörer av strängpressade, bearbetade och ytbehandlade aluminiumprofiler och komponenter. Vi levererar

Läs mer

Befattningsbeskrivning

Befattningsbeskrivning Befattningsbeskrivning Produktionschef Zetterbergs 2010-06-10 Befattningsbeskrivning Befattning: Placering: Tillträde: Produktionschef Östervåla Snarast Vill du vara med och påverka framtiden för ett anrikt,

Läs mer

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 maj 2010, Stockholm Workshop 20 maj 2010, Stockholm

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 maj 2010, Stockholm Workshop 20 maj 2010, Stockholm Lean Healthcare förberedelser och uppstart Vad är Lean Healthcare och vilka är vinsterna att arbeta efter Lean i sjukvården? Grunderna i Lean värderingar, principer, verktyg och metoder Hur identifierar

Läs mer