MAFÖ grund. Målsättningen av marknadsföring är nöjda kunder under lång tid. 60 tal tal tal tal. MAFÖ teori:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MAFÖ grund. Målsättningen av marknadsföring är nöjda kunder under lång tid. 60 tal. 70 80 tal. 80 90 tal. 90 00 tal. MAFÖ teori:"

Transkript

1 MAFÖ grund 60 tal tal tal Omvärld: MAFÖ teori: Omvärld: MAFÖ teori: Omvärld: MAFÖ teori: Tillväxt 4P Oljekris, Stagnation Relation, Nätverk Avregleringar, Globalisering Tjänster. Intern mafö Målsättningen av marknadsföring är nöjda kunder under lång tid. 1. Marknadsföring är en central del för framgång i affärer 2. Det är dyrare att attrahera nya kunder än att bibbehålla gamla 3. Man måste övervaka och förstå konkurrenter tal Omvärld: MAFÖ teori: 2 One Global konkurrens Funktion, Ind. tjänster, One företagsfilosofi som sätter kunden i centrum Produktorientering Utgår från kostnad/produkt PRODUKTIONSMÖJLIGHETER Tillverka produkten Aggressiv försäljning Kunder Marknadsorientering Utgår från kundens värde/behov Kundbehov Potensiella marknadsmöjligheter Marknadsföring av produkter & tjänster Kund

2 MAFÖ grund Upplevd nytta Produktfördelar Servicefördelar Relationsfördelar Image fördelar Upplevd uppoffring Monetär kostnad Tid Energi Psykologisk kostnad Kundvärde Produkter & kunder Företag måste undvika att av misstag sätta kunders förväntningar för högt genom lverdrivna påstående i reklam must bes more is better delighters förväntade och tas för givet kan ta nöjdheten ett kliv förbi neutraltill till positiv oväntade egenskaper som överraskar kunden. Om de inte finns leder det inte heller till missnöjd kund. (över tiden kan delighters bli must bes, kan vara ett problem) Effecieny betyder att göra saker rätt. Berör input & output Effectivness betyder att göra rätt saker Fyra olika sätt att se på marknadsföring 1. Marketing filosofer ser marknadsföring som en funktion som huvudsakligen identifierar och uppfyller kunders behov samt sätter en guideline för hela företags arbete. 2. Sales supporters ser marknadsföring som primärt ett sälj och kampanjstöd. 3. Departmental marketers marknadsföring handlar om att identifiera och uppfylla kundens behov och det är marknadsföringsavdelning som sysslar med det. 4. Unsures tenderar att vara obeslutsamma anående sin inställning till marknadsföring

3 MAFÖ grund Värdebaserad marknadsföring är inriktad på at skapa värde för aktieägarna. CRM att genom IT bygga kundprofildatabaser så att kunderna kan segmenteras och utvärderas bättre Executive summary: Marknadsorienterad företag är mer lönsamma g Balansera inre & yttre effektiviteter (Efficiency/Effectiveness) Marknadsföring handlar om värdeskapande för kund Marknadsplanering lönar sig Marknadsföring sker i företagets alla funktioner Marknadsföring följer samhällstrender

4 Marknadsmiljö eknologiska Ekologiska Miljövänliga ingredienser Återvinning Ozonskiktet Ej djurtestad Utsläpp Energibesparande yckeln till framgångsrika vesteringar i teknologi är arknadspotensial. vecklingen (tex IT) påverkar arknaden starkt (tex ansperans, jämförelse etc) Sociala Konkurrenter Ibland få, men om låg inträdesbarriär och stora potensiella vinster så kan konkurransen vara hård. Macro Micro Företaget Leverantörer Kraftfulla leverantörer kan suga lönsamheten ur en hel bransch genom att begränsa tillgången av komponenter och därigenom driva upp priset. Demografi Kulturella CSR & Etik (Green Marketing, Social Reporting & Cause related marketing) Konsumentrörelsen PESTEL, de faktorer som har störst chans att förändras inom en nära framtid samt de som har stor inverkan på företaget eller dess produkter! Kunder I centrum för marknadsföringsinsatserna. Utmaningen för företag är att hitta obetjänade marknader och att bibehålla existerande kunder Distrubitörer Göra produkter tillgänliga där och när kunder vill ha dem och erbjuda specialist hjälp. Bra distr. Kan ha stor inverkan på det tillverkande företagets framgång Politiska & Laglig Lobbyverksamhet Monopol och uppköp Uppförelsekoder Ekonomiska BNP och arbetslöshet Ränta och vxl kurs Ekonomisk tillväxt inom vissa områden (tex EU, NAFTA, ASEAN) Exempel hur EU påverkar 4 P Produkt Tillverkare kan dra fördelar av karmonisering av starndarder, tester och certifieringar (viktigare med patent då marknaden är större) Pris potensielll paralellimport ökar, vilket pressar priset Promotion Pga variationer i smak, attityd etc kan troligtvis inte en marknadskampanj användas inom hela området Plats Franschising ökar troligtvis. Konkurrens över hela Europa av de stora livsmedelskedjorna

5 Marknadsmiljö scanning Ger vital linformation i för att anpassa: stategi organisation marknadsmiljö Barriärer mot förändring Ignorans man är dålig på att läsa av marknadsmiljön. Ignorering av faktorer i marknadsmiljön som kan hota företagets existens. Inga förändringar görs. Uppskjutande När man förstår faktorn så skjuter man handling på framtiden. Kan var resultatet av en byråkratisk beslutfattningsprocess. Marketing myopia kan sakta ner åtgärder genom att ledningen är produktorienterad istället för marknadsorienterad Technological myopia företaget misslyckas att agera på en teknologisk förändring Psychological recoil av chefer som ser förändringar som ett hot och försespråkar inga förändringar Respons till förändingar i marknadsmiljö Retrenchment omfattar efficiency (input output)med bortser från effectiveness (göra rätt saker) Gradual strategic repositioning omfattar gravid, plannerad och löpande anpassning till den förändrande marknadsmiljön Radical strategic repositioning resulterar i en kris. En radikal förändring i sin strategiska positionering, inriktningen på hela företaget ändras fundamentalt (Företaget går med stor sannolikhet omkull) Social Responsiblity (CSR) den etiska princip som säger att en person eller en organisation borde ta ansvar för hur dess handlingar påverkar omvärlden och människor. Cause Related marketing när ett företag och välgörenhetsorganisation co brandar Etik moraliska principer och värderingar som styr handlingar och beslut hos en individ eller grupp

6 Finns tre typer av köpare i organisationer: Industrikoncern Återförsäljare Staten Köparen Fem roller i köpbeslutsprocessen Intiativtagare Identifierar behovet Påverkare Åsikt Beslutsfattare Tar beslutet Barns påverkan när det gäller inköp i hushåll är oftast mycket stort och kallas ibland pester power Köpare Utför köpet Användare Använder produkten Uppgiften i marknadsföring är att identifiera och nå nykelpersonen i köpbeslutsprocessen. Gatekeepers är personer som tex sekreterare som kange dig tillgång eller neka dig tillgång till DUM personer (Decision Making Unit) Konsument Behov (1) Kan skapas genom tex reklam Köpkriterier fastställs Hur mkt får det kosta? Företag Behov Spec. & qty fastställs 2.Personliga influenser Informationssbehandling Motivation Attityd Personlighet Livsstil (mainstreamers, the aspires, the succeeders, the transitionlas, the reformers, the struggling poor & the resigned poor) Livscykel KUND 3. Sociala influenser Kultur (traditioner, taboos värderingar) Social klass Referensgrupp (vänner, idoler) Informationssökning (extern eller internt, dvs hjärna) (1) Pot. Lev. sökes 1.Köpsituation Utökad problemlösning (dyra) sällan Utvärdering av alternativ* Evoked set: produkter som övervägs (2) & (3) Offertförågan Utvärdering av offert och val Bergränsad problemlösning (halvdyra) Vanemässig problemlösning (billiga) ofta Inköp Köpet utvärderas Cognitive dissonance (4) Orderrutin fastställs Feedback och utvärdering 4. Cognitive dissonance (tvetydlig känsla) Dissonance kan öka på fyra olika sätt. 1. Pga kostnaden av inköpet 2. pga svårigheten av beslutet 3 pga beslutet inte går att ångra 4 pga att inköpet var pga lusten att testa nåt nyt Utvärderingen beror också på kvaliten på produkten och om försäljaren har agerat problemlösare.

7 Köparen Påverkan Macro & MAFÖ PESTEL & 4 P Bullet points: Köparen Köparens karraktär och beslutsprocess Respons Respons från köparen Val av produkt, inköpsbelopp mm Innovators Early adopters Early majority Late majorty Laggards Influenserpå organisationers inköpsbeteende Klassificering av köpet Ny vara eller lite erfarenhet inom företaget kräver mycket information Återköpav tidigare beställd vara från leverantör som redan bedömts ok Modifierat återköp ett normalt behov och man känner till köpalternativen, men en liten förändring kräven modifikation Produkttypen Material som används i produktionsprocessen p Komponenter inblandade i den färdiga produkten Fabrik och utrustning Produkter & service för MRO Hur viktigt inköpet är Ett inköp räknas som viktigt då det involverar stora summor pengar, när kostnaden av att göra ett misstag är högt och när det finns en stor osäkerhet om utfallet med de olika alternativen. Begrepp inom organisationer köpbeteende Just in time (JIT) är ett koncept som bland annat minskar lagerhållning. Inköp, lager och inspektionskostnader kan minskas. Det krävs dock nära samarbete mellan kunder och leverantörer. Internetmarknaden kan delas upp i två delar: vertikala elektroniska marknader (industrispecifika) och horisontella elektroniska marknader (korsar flera marknadsgränser och servar leverantörer såsom MROs Relationship marketing är en process där man skapar, underhåller och utvecklar personliga relationer till kunder och aktieägare. Reverse marketing ärnär köparen försöker övertyga leverantören att tillhandahålla exakt vad företaget vill ha. Leasing arrangement gör så att man undviker at binda kapital, kan ha skattefördelar, slipper ta hand om uttjänat maskiner sjlv och ska eventuellt undvika dyra underhållskostnader.

8 STP Segmentering Segmentering Targeting Positionering Uppdelning Finn de variabler som kan användas för segmentering Gruppera Dela in marknaden i de olika segmenten Utvärdera Värdera hur attraktiva de olika segmenten är Välj Välj vilka segment som ska bearbetas Differentiera Anpassa erbjudandet och välj position för de valda segmenten Utveckla Anpassa marknadsmixen för varje segment Segmentering Delar upp marknaden i delmarknader som har liknande egenskaper Identifiera kundgrupper med liknande behov Segmentering g gger en kommersiell metod att möta kunders behov Segmentering är hjärtat i strategisk marknadsföring Fördelar Bättre matchning av kundbehov Ökad lönsamhet Förbättrade möjligheter till tillväxt Ökad kondlojalitet Effektivare kommunikation Möjlighet att dominera segment Processen Förståelse om kunder A F I D G C B Uppdelning efter liknande behov H B D I E A Välj det segment som verkar mest attraktivt och en marknadsmix anpassas därefter för det segmentet I E H E C F G A Segmenteringsvariabler (konsument) Beteende Fördelar (Varför handlar kunden? Status, behov etc.) Köptillfälle (gåva, till sig själv) Köpbeteende (märkeslojalitet, 80/20, innovators etc) Användning (ofta /sällan) Uppfattning & tro (fördelaktig/negativ) Psykologi Livsstil (trendsättare, sofistikerad etc.) Personlighet (Extrovert, introvert, aggressiv etc.) Profil Ålder (10 12, etc.) Kön (kille/tjej) Livsperiod (ung & singel, medelålders småbarnsföräldrar, ensamstående änkepensionerer) Social klass Inkomst Geografisk Geodemografisk (ålder & stort hus)

9 STP Segmentering Segmenteringsvariabler i (organisationer) i Organisationens storlek stora organisationer har större (till skillnad från små och medel) orderpotensial, mer formaliserad köp och driftprocesser och speciella behov. Därför måste man göra rätt marknadssegmentering och skräddarsy sin marknadsmix för att kunna marknadsföra sig till rätt segment. Vilken industri olika industrier har olika krav på produkter. Tex mjukvaruföretag kan rikta sin marknadsförig till tex hälsovård, banker & skola. Inser man varje industris behov kan en mer effektiv marknasmix utformas. Geografiskt läge central och österuropa skiljer sig från väst gällande inköpsvanor och sättet man gör affärer på. Geografisk segmentering kan krävas. Chiose criteria olika grupper av kunder har olika nyckelkriterier såsom pris och service som går i första hand. Dessa kan behöva olika marknadsmix. Inköpsorganisation Decentraliserade och centraliseradeinköpare bör särbehandlas d centraliserade bestitter mycket mer kunskap tex kostnadsfaktorer och leverantörers styrkor och svagheter. Kriterier för framgångsrik segmentering Effektiv konsumenterna ska ha homogena behov som skiljer sig från andra segment Mätbar det ska gå att identifiera kunden och förstå dess beteendemönster Tillgänglig Företaget måste kuna nå till kunden via marknadsföring samt distrubition Möjlig Interna resurser och kunskap för att nå ut til rätt segment Lönsam Segmentet måste vara stort nog

10 STP Target Marketing Odiffirensierad i d marketing Marknadsmix Hela marknaden Exempel: Posten Posten Marknadsmix (4 P) Target: ALLA Diffirensierad marketing Marknadsmix 1 Marknadsmix 2 Marknadsmix 3 Segment A Segment B Segment C Exempel: Modemärke Modemärke Marknadsmix 1 Pi Prismedvetna Marknadsmix 2 Mainstream Marknadsmix 3 Trendy Young

11 STP Target Marketing Focused marketing Marknadsmix Exempel: B&O Segment A Segment B Segment C BO Marknadsmix (4 P) Prismedvetna Upmarket Fattiglappar Customized/Kundbaserad marketing Marknadsmix 1 Marknadsmix 2 Marknadsmix 3 Kund A Kund B Kund C Exempel: Bromsföretag Haldex Marknadsmix 1 Marknadsmix 2 Marknadsmix 3 Volvo SAAB BMW

12 STP Positionering First in mind Effektiv positionering försäkrar att företagets märke har en meningsfull och distikt plats i den targetade kundens minne. Bestäm vilken position man vill ha på marknaden baserad på unika egenskaper. Sitt positionsstatment bör vara minesvärt och imageförstärkande. Kort och gott bör det följa 4 C!!! Ex: Diet Coke & Zero (olika profiler men samma dryck) Clarity Idén måste vara klar (targetmarket, fördelar, enkelt budskap) Concistency Konsekvent meddelande krävs Creadibility Differentierade fördelen måste vara trovärdig för kunden Competitivness Bör innehålla något som särskiljer/konkurrensövertag k kanske nåt om perceptual map Repositionering Sker tex då kunder byter smak Omärkbar repositionering Behåller produkten men byter marknadssegment Märkbar repositionering Byter både produkt och segment Repositionering är riskfyllt och bör tänkas igenom noga innan den genomförs. Executive Summary Alla kunder har ej samma behov Kan dela upp kunder på många sätt 4 generella targetingstrategier

13 Marknadsmix 4 P Produkt Matchar kundens behov Promotion Skapar konkurrensfödelar, Publiken blir medveten om produkten och fördelarna Marknadsmix Pris Det enda faktorn som representerar en intäkt! Mycket viktigt att det är genomtänkt och välbalanserat Plats Kanaler, läge, transport och lagerhållning. Rätt produkter på rätt plats i rätt tid. Bör matcha företagets resurser (för tjänster: 7 P physical evidence, process, people) PRODUKT Olika typer av klassificering Producentvaror Konsumentvaror Dagligvaror Kapitalvaror Produkt

14 Marknadsmix 4 P PRIS Enda faktorn som gör intäkt!!! Interna faktorer Externa faktorer Marknadsmål Marknadsmixsmål Kostnader Organisatoriska Marknad & Efterfråga Konkurrenter Konjuktur etc. Prismodeller prissättning Kostnadsbaserad Marknadsbaserad Värdebaserad Kundens upplevda värde Egen kostnad Högsta pris Kundens upplevda värde Konkurrenters prissättning Egen kostnad Högsta pris Pris Lägsta pris Lägsta pris (tillverkning, i administration, vinstmarginal) (tillverkning, administration, vinstmarginal) Kundens upplevda värde Egen kostnad (tillverkning, i administration, vinstmarginal) Prissättning från kostnad till värdefokus Speglar varumärkets profil Produktionskostnad mindre betydelsefullt Kostnad konkurrenter kundvärde ger target price

15 I Marknadsmix 4 P PRIS Enda faktorn som gör intäkt!!! Intr/tillväxtfas mognadoch mättnadssatiet nedgångsstadiet Prisstrategier Skimming högt pris intialt, mjölkar marknaden Penetration lågt pris intialt, volym+marknadsandel Differentiering variera priset beroende på plats, kund etc. Kompensationsprissättning lågt pris på huvudprodukt, dyrare kring (skrivare bläck) Låg priselasticitet om Kunder ej är medvetna om substitut Svårt att jämföra Liten kostnad i förhållande till inkomst Svårt att lagra Nya flexibla pristrender Efterfråga/tillgång f å å styr Boka tidigt Yield management STEG 1 Price Objective Överlevnad? Maximera vinst? Maximera marknadsandel? STEG 2 Bestäm efterfrågan Priskänslighet Total kostnad för kund (TCO) Efterfrågekurvor & priselasticitet STEG 3 Uppskatta kostnader FC, RC, TK, AVC Inlärningskurva, produktskapactitet etc. STEG 4 Analysera konkurrent ers kostnad, pris & erbjudande STEG 5 Bestäm mål för kostnader och kostnadsre duceringspl an STEG 6 Bestäm prismodell Mark up pris unit cost + RK overhead+xx osv Det finns fem etiska frågor som rör prissättning: prisfizering, rovprissättning, lömsk prissättning, prisdiskriminering och prisdumpning. Going Rate Price fokucerar på konkurrenters pris snanare än företagets kostnader Psychological pricing den psykologiska effekten av en viss prisnivå tas i beaktande

16 Marknadsmix 4 P PLATS Även distrubition Marknadskanaler Marknadstäckning Sortiment Platser Lager Transport Logistik PROMOTION/PÅVERKAN Syfte med påverkan: Med olika typer av information hjälpa kunder i köpprocessen. Distrubitionskanaler Traditionellt Fysisk distr. Lagerhållning Informationshantering Konatkter Antal distr. led Sändare Nu Olika funktioner Optimering Skillnad mellan kundhantering (PUSH Aggressiv försäljning PULL Kunds önskemål styr) Internet ger transperans Grossist betydelse minskar Begrepp: JIT, Turn Key Kodning Kommunikationskanal Meddelande Olika typer av påverkan: Annonsering, reklamblad, direktmarknadsföring, social media mm mfl Integrerad marknadsföring: Kordination av Marknadskanaler för tydligt, sammstämigt & attraktivt budskap! Avkodning Avkodning BRUS Mottagare Avkodning ANNONSERING: MÅL Informera Övertyga Påminna STRA ATEGI Budskap Media UTVÄRDE ERING Slarva inte! Public Relations Företaget betalar arbetet för att få mer publicitet i media. Säljkampanjer Köp 3 betala för 2, kuponger, reklamartiklar, vinstchanser

17 Brand mangement Varumärkesstrategier Viktiga kriterier (exklusivitet, styrka etc.) Avspeglar allt som företaget gör och kommunicerar Varumärken kommunicerar med alla Vaumärkets innebörd finns i kundens huvud (företaget kan påverka, men ej kontrollera innebörden) Positionering (skiljer sig mot konkurrenterna i kundhuvudet) Sena trender inom varumärkesstrategier: Internet påverkar marknadskommunikationen. (1 varumärke globalt) Centralicerar & decentralicera (mängder av kanaler) Co branding (ta rygg på etablerat varumärke tex Iphone+Spotify) Produkt vs Varumärke Produkt tillfredsställer ett kundbehov används Varumärke. skapar associationer.särskiljer erbjudandet Varumärkets betydelse för Kund Rationella Känslomässiga Identifiering & igenkännande Förväntan av kvalitet och om det ej uppfylls Åtagande mot marknaden (kvalitet, etik, miljö) Uttryck förpersonlighet Uthållig design Genuint intresse Tillverkare Ev. mindre konjukturkänsli gt Premium prissättning Lägre marknadsföring skost. Lönsamhet Attraktivt för intressanter Ingång till nya kunder/markna der Kundlojalitet Brand Extension (Pepsi Max) Varumärkesutveckling Top down, Små förändringar oftast lämpligast, mät genom attitydsundersökningar Varumärke Produktkategori Befintliga Nya Brand extension är använding av ett etablerat vaumäreke på en ny produkt inom samma marknad Befintliga Produktlinjeutveckling Varumärkesutvidgning Brand stretching är användning av varumärke på helt nya marknader (tex irgin Cola, Virgin Airways) Håll koll på: Pan Europeiska eller globala varumärken, Co brandning, Eget varumärke (tex ICAs) Nya Flera varumärken Nya varumärken

18 Brand mangement Varumärkespositionering Differentiering kan baseras på: Produkt/Tjänst Service Personal Image Mer innehåll Värdeposition Samma innehåll Mindre Innehåll Varumärkespositioneringsstragier Spela på Kult, Ursprung, Peronslighet, Tillfälle etc. Funkar bra att tänka 4C! Clarity (enkelt och tydligt), Consistency (samma namn/påstående), credibility (trovärdigt t för målkunder(, Competitivness (indikerar fördel med produkt). Högre pris Samma pris Lägre pris Högre pris Samma pris Lägre pris Högre pris Samma pris Lägre pris Jämfört med konkurrenter Styrkan i ett varumärke byggs upp av 6 element Arv/Ursprung (Ursprung, kultur) Domän (målmarknad) Värderingar (kärnvärde och egenskaper) Tillgångar (hur särskiljer sig mot konkurrenter) Personlighet (karaktär utöver egenskaper, tex fameglory) Avspegling (hurkundenuppfattarsig uppfattar sjäv vid användning) Exempel: Bregott byggs upp av 6 element Arv/Ursprung svenskt, naturligt Domän matfett Värderingar inga konstigheter, naturligt Tillgångar naturligt, kossorna på förpackningen och i reklam Personlighet Bregottfabriken Glada kor Avspegling gynnadetsvenskaoch naturliga Ta reda på för att positionera ett varumärke Vem köper och använder produkten? Vilken kund köper och hur används produkten? Var köper kunderna? När köper kunderna? Hur väljer kunderna? Varför föredrar det ett varumärke? Hur regerar de på en kampanj? Kommer de att köpa varumärket igen? Vad är kunderna värda?

19 Product mangement Produktutvecklingsfaser Brainstorming Vilka kan fungera? Koncept & utprovning Marknadsföringsstrategi Lönsamhetsanalys Produktutveckling Testmarknadsföring Kommersialisering Produktslivscykel (PLC) Omsättning Produktutveckling Produktutveckling och lansering är dyrt och misslyckas oftast, men är nödvändigt Fyra typer av nya produkter Produktersättningar Tillägg befintlig produktlinje Ny produktlinje Helt ny produkt (världsnyhet) Lönsamhet Introduktionsstadie Tillväxtstadie Mognad och mättnadsstadie Nedgångsstadiet Ev. ny tillväxt First mover advantage Second mover advantage Först Tvåa Fördelar Nackdelar Marknadsleda rskap Skapa spelregler Pijonärskost nader Osäker efterfrågan Teknik diskontinuitet Lågkostnadsal ternativ? Bättre marknadsförståel se Lägre kostnad för utveckling Mindre utbildningsbehov av kunder Produktportfölj Små företag En eller få produkter, varje ny produkt kan vara avgörande. Kan behöva finansiering. Stora företag produktmix/produktportfölj, produkter i olika faser i PLC, finansierar varandra, nya produkter utvecklas och gamla fasas ut BCG Growth share matrix delar upp företagets produkter i fyra grupper. Matrisen ger en Dogs Svaga produkter i lågtillväxtmarknader som fingervisning om produkterna och var man bör misslyckat att bli marknadsledande. Satsa/hitta rätt investera. nisch eller avyttra. Stars Marknadsledande i tillväxtbranscher. Kassakor i framtiden. Bör försvaras och resurserna spenderas på att upprätthålla/öka ledarpositionen. Cashcows Marknadsledande i mogna marknader. Investeringar små för att upprätthålla marknadsandel. Pengar härifrån til R&D samt övriga produkter med låg lönsamhet. Problem child Drar pengar eftersom låg lönsamhet och kräver investeringar för att hålla takten med marknaden. Satsa (för att bli star) eller avyttra! Marknadenstillvä äxttakt 15% 7 % 0% Stjänor Kossor Problembarn Hundar 10% 1 % 0 % Relativ marknadsandel

20 Distribution mangement Marknadskanaler även kallade distributionskanaler, försörjningskanaler, supply chains, värdekedja Kedja/kanal som skapar värde för slutkund Fokus på leverans av vara/tjänst Flera kanaler till samma kund/produkt/tjänst Marknadskanaler 2 grundläggande frågor 1. Hur ska vi deigna vår kanal? Kanalstrategi Fördelar: Mellanlager, ökad effektivitet, positionering, närmare kund etc. Nackdelar: Effektivitetvinster minskar, transaktionskostnader är ej konstanta Channel selection Distribution intensity Channel integration 1. Market Factors ((Få men stora kunder => direktförsäljning, många men små => samla varorna på samma plats tex supermarkets. Vissa varor vill kunder hellre köpa i specialaffärer än på supermarkets.) 2. Producer Factors (Om producenten inte har råd att marknadsföra eller distribuera sin produkt kan han behöva anlita en agent. Nackdelen ärmindrekontroll över prisoch tillgångpå varan.) 3. Product Factors (Varans natur avgör vilken kanalstrategi man bör tillämpa. Om den är stor, komplex, lång/kort hållbarthet, svårhanterlig osv avgör hur den kan distribueras och säljas) 4. Competitive factors (För att synas måste man kanske differentiera sig i sin kanalstrategi. Om konkurrenterna k tex har ett stort grepp om butiksmarknaden kan det vara lönsammare att sälja sin produkt online eller via en annan kanal för att effektivast nå ut till kunderna.) 2. Hur manage vi vår kanal? 1. Intensive (Överallt! Typiskt varor med kunder som ej är trogna märket. Ju fler platser varan finns på dessto mer högre försäljningssiffra får man. Ex. mat, tidningar, förbrukningsmaterial) 2. Selective (Få platser! Mer kontroll över försäljning, kan utbilda försäljare och skapa exklusivare känsla. Fungerar med dyrare produkter som man inte vill att kedjor ska dumpa priserna på och därigenom skada exlusiviteten med märket (kostemtik, TV. kläder) 3. Exclusive (Ännu färre platser! Helt dedikerade butiker. Full kontroll på pris och utbud tex bilar, flagshipstores) 1. Conventional marketing channels (Producent har lite att säga till om pris och placering i burtik. Återförsäljaren bestömmer själv ch om det inte passar producenten blir han utbytt. Om det är en stor producent blir förhållandet dock omvänt) 2. Franchising (En återförsäljar år öppna en konceptbutik mot en avgift. Producent kan bestämma allt från utbud till öppettider) 3. Channel ownership (När producenten helt och hållet äger återfösäljaren) Channel Managment Selection (Vilka ska få vara med i kanalen?) Motivation (Medlemmarna måste bli trogna vårt märke genom belöning, exklusia rättigheter etc.) Training (Utbildning är mycket viktigt. Mindre aktörer uppskattar mycket!) Evaluation (Aktörerna måste kontinuerligt utvärderas för att se vilka som ska behållas och utbildningsbehov) Managing conflicts (Olika uppfattningar om aktörens roll i kanalen, minskade marginaler för någon part, aktör som utnyttjar nya kanaler etc.)

21 Distribution mangement 3. Designa skiten! Konsumentprodukter Producent Agent Grossist Återförsäljare Konsument Industriprodukter Producent Agent Distributör Industrikund Fördjupning kanalaktörer: Specialister (tex marknadsförig, förhandling, finansiering, logistik) Tredjepartsaktörer (tex integratör) Olika typer av återförsäljning: Stora kedjor, supermarkets, varuhus, Specialaffärer, Lågpriskedjor, Category kll killer s (lågpris specialaffär), lff Närbutik, Katalogaffärer, Postorder, Automater, Onlineförsäljning. Samtliga erbjuder olika nivåer av service, tillgänglighet, pris, kunskap etc. Fysisk distribution berör frågor såsom kundtjänst, orderhantering, lagerhållning, transport och materialhantering vilka påverkar inre och yttre effektivitet i leverantörskedjan. Det finns etiska frågor inom distribution tex begränsning i tillgång och fair trade.

22 Marketing planning & stragety Analysera marknaden för att bestämma handlingsplan och stretegi över medellång sikt (1 3 år). Vad ska man konkurrera med och i vilken riktning ska man växa? Sex frågor ska besvaras i marknadsplanering: 1. Var är vi nu? 2. Hur kom vi hit? 3. Vart är vi på väg? 4. Vart vill vi komma? 5. Hur kommer vi dit? 6. Är vi på rätt kurs? Marknadsplaneringsprocessen Strategiska mål Mission/Affärsidé Syftet med företagets verksamhet och vad som skiljer mot konkurrenter. Marknadsfokuserat hellre än produktorienterat. Missionen ska genomsyra hela verksamheten och få de anställda att sträva efter uppsatta mål. Extern Analys Handlar om det som står utanför företagsledningensko ntroll. Här kan användas PESTEL eller Porter five forces (Nya aktörer, Leverantörernas förhandlingsstyrka, Kunders förhandlingsstyrka, hot från substitut och konkurrenter) Intern Analys Faktorer som företaget kan påverka tex strategi, försäljning, kostnader, kärnkompetens, produkternas posionering på marknaden. SWOT Analys Syntetisera resultaten i den extera och interna analysen. Strenght (intern), Weeknesses (intern), Opportunities (extern) och Threats (extern). Matchning Styrkor används för att utnyttja möjligheter Konvertering Vänder hot till positivt genom att använda styrkor & minska påverkan av svagheter. Minimering Svagheter minimeras Marknadsmål Strategisk stöt vilka produkter och ska man satsa på och på vilka marknader. (Marknadspenetratio n, Produktutveckling, Marknadsutveckling, Diversifiering) Strategimål Vad ska man göra med respektive produkt Hur ska målen uppnås? å? Vilka segment ska man satsa på? Konkurrenter, konkurrensfödelar. Högst kundvärde eller lägsta pris? Välj en och stsa stenhårt Differentiering: Snabbare, bättre kvalitet närmare kund => måste skapa mervärde för kund så den blir villig att betala mer än konkurrenterna tar. Cost leadership: Ett fokus: Lägsta pris. Differentieringsfokus : Satsar på smalt marknadssegment som inte de större aktörerna bryr sig om med god kundservice Källor till kunkurrensfördelar! Superior skill: Överlägsen kunskap jämfört med konkurrenter inom något/några områden Värdekedjan: Vad är företaget bra på och bör utveckla? Primära aktiviteter och stödjande aktiviteter? Slutligen bör man ser till att man besvarat de sex frågorna i början. Marknadsmixsbeslut Organisera Implementera Och kontrollera Undvikande Hur ska hot undvikas Kostnadsfokus: Som ovan fast fokus på pris istället för service. Belöning med marknadsplanering: 1. Beslut och handling blir konsistenta 2. Uppmuntrar uppföljning på ett strategiskt plan 3. Uppmuntrar förändringar i organisationen 4. Stimulerar bedrifter 5. Resursfördelning 6. Konkurrensfördelar och anställda skyddar gärna den Problem: Flera studier har visat samband mellan framgång oc h noga planering. Det finns några problem som kan uppstå: Politiska Omfördelning av pengar och resurser mellan olika produkter och avdelningar leder till motsättningar Opportunity cost Vissa ledningar ser det som slöseri med tid och resurser att skapa ny marknadsplan Belöningssystem premierar oftast kortsiktiga resultat och kortsiktiga satsningar. Marknadsplanen är mer långsiktig och belöningen bör ske så också Information Det är svårt att få alla att dela med sig av information. Information är makt h tälld kdd ä d Kultur Inställning till marknaqdsplanen eller ändringar i allmänhet kan vara negativt laddade. Undvika problem: Ledningens stöd, planeringssystem matchar företagskulturen (topdown eller bottom up styrt), belöningssystem baseras på långsiktiga resultat, depoliticize outcomes (inte bara tillväxt utan ibland krävs annat), tydlig kommunikationoch utbildning är viktigt!

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Kurs: Marknadsföring, Företagsekonomi, A Datum: 2013.11.16 Tid: 08:15-12:15 Plats: L003 Ansvarig lärare: Mari-Ann Karlsson, Claes Gunnarsson 019-303008

Läs mer

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Kurs: Marknadsföring, Företagsekonomi, A Datum: 2014.03.29 Tid: 14:15 18:15 Plats: L003 Ansvarig lärare: Mari-Ann Karlsson, Claes Gunnarsson Antal

Läs mer

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Grupp 3 Inledning Produktdesigners har länge vetat om att de kan spara tid och pengar på att samarbeta med deras

Läs mer

» Industriell ekonomi

» Industriell ekonomi » Industriell ekonomi FÖ2 Starta och driva företag Linköping 2012-10-31 Magnus Moberg FÖ2 Starta och driva företag» Välkommen» Syfte och tidsplan» Annat material http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/blanketterbros

Läs mer

GENERELL CASELÖSNING

GENERELL CASELÖSNING GENERELL CASELÖSNING När ett case skall lösas finns det en uppsjö av olika metoder som kan användas. Vissa metoder lämpar sig bättre till vissa typer av case än andra. Det finns dock metoder som är relativt

Läs mer

TEIM02 - Marknadsföring

TEIM02 - Marknadsföring LiTH Linköpings Universitet TEIM02 - Marknadsföring En sammanfattning och tentamensinläsning Andreas Åhwall 2011 Innehåll Föreläsning 1 Introduktion & Begrepp... 6 Säljkoncept... 6 Produktorientering -

Läs mer

» Industriell ekonomi

» Industriell ekonomi » Industriell ekonomi FÖ4 Företagandet Norrköping 2013-01-21 Magnus Moberg Magnus Moberg 1 » Välkommen» Syfte och tidsplan» Annat material FÖ4 Företagandet http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/blanketterbroschyrer/broschyrer/info/462.4.39f16f103821c58f680007865.html»

Läs mer

Företagsekonomi och marknadsföring

Företagsekonomi och marknadsföring Företagsekonomi Företagsekonomi och marknadsföring Företagsekonomi syftar till att bidra med teorier, modeller och verktyg som stärker förmågan att driva och utveckla företag Ekonomiskt system Planekonomi

Läs mer

Gå till ra.ombea.com och uppge Session ID 439794. Är du redo för FÖ3? 1. Ja. 2. Nej. Magnus Moberg 1

Gå till ra.ombea.com och uppge Session ID 439794. Är du redo för FÖ3? 1. Ja. 2. Nej. Magnus Moberg 1 Gå till ra.ombea.com och uppge Session ID 439794 Är du redo för FÖ3? 1. Ja 22 2. Nej 2 1 2 Magnus Moberg 1 » Industriell ekonomi GK Företagandet ME1003 P3 magnus.moberg@indek.kth.se Magnus Moberg 2 Magnus

Läs mer

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Resultatmätning Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Att mäta resultat av marknadsinvesteringarna Att följa upp och mäta resultaten

Läs mer

`çéóêáöüí=eåf=ommvi=oáåü~êç=d~í~êëâái=`êé~íáîé=`çããçåë=pkm

`çéóêáöüí=eåf=ommvi=oáåü~êç=d~í~êëâái=`êé~íáîé=`çããçåë=pkm om Richard gör en annons MARKNADSFÖRING 1.0 pappa (Milton, 14 och Nellie 11) ekonomie doktor (affärsautomatiseringar) konsult (strategisk konversationsteknologi) inspiratör (företag, offentliga verksamheter)

Läs mer

Segmentering. i industrin. Dagens agenda. Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg. Prolog: Om mig själv

Segmentering. i industrin. Dagens agenda. Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg. Prolog: Om mig själv Segmentering Hur det fungerar i teorin och i verkligheten i industrin Per Åsberg, 5 september 2011 Dagens agenda Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg Segmentering e e

Läs mer

Ramverk för: Brandingstrategi. Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Brandingstrategi. Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Brandingstrategi Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Marketing lovar branding håller Ordet brand ska inte förväxlas med det svenska

Läs mer

Modularitet en förutsättning för behovssammansatta expeditionära insatser 27 maj 2008 Den kundorienterade organisationen Utgångspunkter och centrala

Modularitet en förutsättning för behovssammansatta expeditionära insatser 27 maj 2008 Den kundorienterade organisationen Utgångspunkter och centrala Modularitet en förutsättning för behovssammansatta expeditionära insatser 27 maj 2008 Den kundorienterade organisationen Utgångspunkter och centrala element för verksamhetsutveckling Ek. Dr John Söderström

Läs mer

2010-08-30. Segmentering. Vad är segmentering? Dagens agenda

2010-08-30. Segmentering. Vad är segmentering? Dagens agenda Dagens agenda Segmentering Hur det fungerar i teorin och i verkligheten i industrin Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg Segmentering i praktiken Per Åsberg, 7 september

Läs mer

"Varumärken och marknadsföring - med ögonbindel mot framtiden!"

Varumärken och marknadsföring - med ögonbindel mot framtiden! "Varumärken och marknadsföring - med ögonbindel mot framtiden!" Ekonomie doktor/docent Johan Anselmsson johan.anselmsson@transvector.se 040-30 34 32 Johan Anselmsson (johan.anselmsson@transvector.se) Bitr.

Läs mer

Chapter 13 - Crafting a Deployment Strategy

Chapter 13 - Crafting a Deployment Strategy Längst ned finns kommentarer från opponentgruppen. Chapter 13 - Crafting a Deployment Strategy Schilling menar att en stor del av värdet (utöver produktegenskaperna) för en teknisk innovation kommer från

Läs mer

Ramverk för: Produktlansering. Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Produktlansering. Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Produktlansering Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Lönsamheten skapas genom rätt erbjudande Framgångsrik produktlansering

Läs mer

vad är marknadsföring?

vad är marknadsföring? om föreläsaren praktisk marknadsföring ring RPC Stockholm, den 16 december 2004 pappa (Milton, 10 och Nellie 7) ekonomie doktor (affärsautomatiseringar) forskare (Stocholms universitet: marknadsföring)

Läs mer

Tentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A

Tentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Tentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Kurs: Marknadsföring, Företagsekonomi, A Datum: 2014.02.20 Tid: 14:15-18:15 Plats: L003/T143 Ansvarig lärare: Mari-Ann Karlsson, Claes Gunnarsson Antal

Läs mer

Konsumentbeteende. ME2023 Industriell marknadsföring September 2009

Konsumentbeteende. ME2023 Industriell marknadsföring September 2009 Konsumentbeteende ME2023 Industriell marknadsföring September 2009 Sven Bergvall Doktorand Indek Kulturellt varumärkesperspektiv Sony Ericsson som case Dagens föreläsning Kund vs. Konsument Vad är konsumentbeteende?

Läs mer

FRÅN IDÉ TILL FINANSIERING - AFFÄRSUTVECKLINGENS A TILL Ö

FRÅN IDÉ TILL FINANSIERING - AFFÄRSUTVECKLINGENS A TILL Ö FRÅN IDÉ TILL FINANSIERING - AFFÄRSUTVECKLINGENS A TILL Ö VISION > Drömmar > Scenarier > 5 års sikt > Gemensamt mål för företaget (alla medlemmar delar vision) > Tänk: miljö, vem jobbar man med, reser

Läs mer

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4 David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3 IKOT Grupp B4 Innehållsförteckning Kartläggning av användarens röst... 3 Marknadssegment... 3 Kundkedja... 4 Kundundersökning...

Läs mer

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning?

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Viktigast Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Relation Intensitet Tid 3 Att styra mot en önskvärd framtid Affärsmål Marknad Resurser Agenda Varför KAM KAM - Försäljning Vad krävs av mig

Läs mer

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04 Uppdrag Vi har valt att för ett annat företags räkning undersöka hur möjligheterna ser ut för att starta upp, sprida och marknadsföra en virtuell sida som riktar sig till studenterna vid Linköpings universitet.

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till denna gång Du som har boken Marknadsföring i en ny tid läs kapitel tre aktivitets och kampanjplanering Du som har boken

Läs mer

Sandströms Modehus AB Marknadsföring 722g83

Sandströms Modehus AB Marknadsföring 722g83 Sandströms Modehus AB Marknadsföring 722g83 Av: Viktor Andersson, Axel Johansson, David Bååth, Josefin Ribers, Hesam Jafaei Innehållsförteckning Nuvarande Situation Intern och extern marknadsföringsanalys

Läs mer

Mall för marknadsplan ROMICOM AB

Mall för marknadsplan ROMICOM AB Mall för marknadsplan ROMICOM AB Disposition 1. Nuläge 1. Organisation 2. Vision&Affärsidé 3. Målgrupper 4. Positionering 5. SWOT-analys 2. Strategidel: Förverkligande av affärsidén Långsiktig (3-5 år)

Läs mer

Strategisk planering av partnerkampanjer Magnus Sandman

Strategisk planering av partnerkampanjer Magnus Sandman Strategisk planering av partnerkampanjer Magnus Sandman 1 Från Leads till Försäljning? KAMPANJ Shark Tank Traditionellt jobbar vi med kampanjer för att lansera nya produkter och tjänster eller för att

Läs mer

LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 www.ljk.se

LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 www.ljk.se 2014 LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 Omvärldsbevakning Vision var vill du vara om xx år Strategi hur kommer du dit Ditt varumärke Mission vad brinner du för Mål och delmåll Mål och

Läs mer

Varumärket Doro. Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin

Varumärket Doro. Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin Varumärket Doro Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin Doros identitet och position Vision? Doros vision är att bli varumärket Varifrån? Doro är en svensk världsmedborgare med 35 års

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

Affärskoncept för ökad lönsamhet

Affärskoncept för ökad lönsamhet Affärskoncept för ökad lönsamhet inom försäljning, prissättning och logistik 2011-11-25 Svenska webversion 1.6 Affärsidé Förbättra lönsamhet och effektivitet inom försäljning och logistik Kompetensområden

Läs mer

Företag och marknad. Marknad och marknadsföring (10 och 17 april)

Företag och marknad. Marknad och marknadsföring (10 och 17 april) Företag och marknad Marknad och marknadsföring (10 och 17 april) Beskrivning av ditt företag Hur har ni beskrivit ert valda företag? Vilka begrepp har använts? Lämna in Begrepp Vad är företagsekonomi?

Läs mer

Prognostisering av efterfrågan Konkurrera med hjälp av Affärsanalys

Prognostisering av efterfrågan Konkurrera med hjälp av Affärsanalys Copyright SAS Institute Sweden, november 2008 SAS INSTITUTE AB STORA FRÖSUNDA, BOX 609 169 26 SOLNA TEL: 08-52 21 70 00 FAX: 08-52 21 70 70 WWW.SAS.COM/SWEDEN SAS Institute AB is a subsidiary of SAS Institute

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

Identitetssamordning Del 1: Interna aktiviteter

Identitetssamordning Del 1: Interna aktiviteter Ramverk för: Identitetssamordning Del 1: Interna aktiviteter Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Identiteten skapas från toppen

Läs mer

Marknadsorientering och marknadsföring i offentlig sektor

Marknadsorientering och marknadsföring i offentlig sektor Marknadsorientering och marknadsföring i offentlig sektor Anna Maria Szczepanska E-post: annszc@hv.se Kurs: EOA100 Högskolan Väst 1 Ur Lindblad-Gidlund et al 2010 Förvaltning och medborgarskap i förändring

Läs mer

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler.

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler. Mobilt & shopping on demand Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln tradedoubler.com Prestationsbaserade mobila kanaler har drastiskt förändrat shoppingupplevelsen

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Chapter 1 What is marketing?... 3 Tre grundfrågor inom marknadsföringen... 3 Företagsfilosofier... 3 Kundvärde... 3 Fyra former av kundvärde... 3 Marknadsmixen... 3 Chapter 2 The global

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

Dagens övning Marknadsplanering fortsättning

Dagens övning Marknadsplanering fortsättning Marknadsplan Dagens övning Marknadsplanering fortsättning Marknadsplaneprocessen Frågestund för alla Marknadsplan Marknadsplaneprocessen Situationsanalys Affärsidé/Strategi Målformulering Handlingsplan/

Läs mer

UTBILDNING: Systematisk marknadsutveckling

UTBILDNING: Systematisk marknadsutveckling UTBILDNING: Systematisk marknadsutveckling Det finns inget skäl att någon skulle vilja Ken Olsen, Digital, 1977 Introduktion det är inte fel, men det krävs mer än att sätta upp en ny säljbudget för att

Läs mer

CRM i olika branscher CRM för B2B och B2C. Hur ser sälj- och distributionsflöden för olika affärsupplägg?

CRM i olika branscher CRM för B2B och B2C. Hur ser sälj- och distributionsflöden för olika affärsupplägg? CRM i olika branscher CRM för B2B och B2C Hur ser sälj- och distributionsflöden för olika affärsupplägg? 1 Sälj- och distributionskedja i fyra led - B2B och B2C Tillverkare (A) B2B B2C Produkter Distributör

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn M0004N / M0015N Marknadsföring grundkurs Datum LP2 12-13 Material Kursexaminator Sammanfattning Håkan Perzon Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig

Läs mer

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Prissättning En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Produkt och processutveckling Innovation och produktdesign Jeanette Jönsson

Läs mer

Guide till en vinnande affärsplan

Guide till en vinnande affärsplan Guide till en vinnande affärsplan Guide till en vinnande affärsplan Såhär använder du guiden: De rubriker och områden som är obligatoriska att använda och behandla när du tävlar och lämnar in bidrag i

Läs mer

Ta kontroll över dina. samtal. social marknadsföring och dialogbaserad varumärkeskommunikation. Jimmy Forsman, babblish ab www.babblish.

Ta kontroll över dina. samtal. social marknadsföring och dialogbaserad varumärkeskommunikation. Jimmy Forsman, babblish ab www.babblish. Ta kontroll över dina samtal social marknadsföring och dialogbaserad varumärkeskommunikation babblish ab Jimmy Forsman Vem är jag och vad gör vi? Socialvadå? Varför är vi här? Intressanta tider ungefärliga.

Läs mer

Production capabilities Manufacture product Aggressive sales effort Customers

Production capabilities Manufacture product Aggressive sales effort Customers FÖ 1 Produktorientering Utgår från kostnad Production capabilities Manufacture product Aggressive sales effort Customers Marknadsorientering Utgår från värde/behov Customers needs Potential market opportunities

Läs mer

Marknadsföring och distribution

Marknadsföring och distribution Marknadsföring och distribution Marknadsföring, 722G86 Mikael Ottosson, Ph. D. Distribution huvudsakliga aktörer Begreppet producent/tillverkare används för att referera till den organisation som står

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

STRATEGIER FÖR ATT VINNA HÖSTENS AFFÄRER! Workshop-material för att engagera och öka säljarnas förståelse för hur de ska vinna höstens affärer

STRATEGIER FÖR ATT VINNA HÖSTENS AFFÄRER! Workshop-material för att engagera och öka säljarnas förståelse för hur de ska vinna höstens affärer STRATEGIER FÖR ATT VINNA HÖSTENS AFFÄRER! Workshop-material för att engagera och öka säljarnas förståelse för hur de ska vinna höstens affärer 2014-07-21 Prosales Membership Programme 1 Steg 1: Identifiera

Läs mer

Marknadsplan. Marknadsföring 723G04 Kursansvarig Mehran Noghabai Linköpings universitet 2013-03- 22

Marknadsplan. Marknadsföring 723G04 Kursansvarig Mehran Noghabai Linköpings universitet 2013-03- 22 Marknadsföring 723G04 Kursansvarig Mehran Noghabai Linköpings universitet 2013-03- 22 Marknadsplan Isabell Henriksson 920628-0142 isahe508@student.liu.se Sammanfattning I denna marknadsplan behandlas företaget

Läs mer

Redovisning. Produktprocess

Redovisning. Produktprocess Redovisning Bokföring system för att registrera, klassificera, värdera och rapportera affärshändelser och ekonomiska transaktioner. Intern redovisning frivillig redovisning till mottagare innanför företaget.

Läs mer

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA IMA 044 Avdelningen för Industriell marknadsföring INDUSTRIELL MARKNADSFÖRING IMA 044

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA IMA 044 Avdelningen för Industriell marknadsföring INDUSTRIELL MARKNADSFÖRING IMA 044 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA IMA 044 Avdelningen för Industriell marknadsföring TENTAMEN: INDUSTRIELL MARKNADSFÖRING IMA 044 Måndag 16/12 2013 Tid: 14.00-18.00 HJÄLPMEDEL: INSTRUKTIONER: Inga Före rättning

Läs mer

DM möter internet och skapar framtidens e- postmarknadsföring

DM möter internet och skapar framtidens e- postmarknadsföring SWEDMA DM möter internet och skapar framtidens e- postmarknadsföring 13 februari 2007 Vad gör SWEDMA SWEDMA är intresseorganisationen för Direktmarknadsföring (DM) Ger medlemmar service och information,

Läs mer

Ulf Streiby. CRM konsult/affärsutveckla re Abalon AB

Ulf Streiby. CRM konsult/affärsutveckla re Abalon AB Ulf Streiby CRM konsult/affärsutveckla re Abalon AB Kundens hjärta förtjänar man! Vad händer med kundrelationen när mycket av kontakten och handeln blir digital Hur förtjänar man kundens hjärta och lojalitet

Läs mer

KAM-utbildning Key Account Management

KAM-utbildning Key Account Management KAM-utbildning Key Account Management Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter

Läs mer

Affärer direkt. 9 skäl att testa DR

Affärer direkt. 9 skäl att testa DR Affärer direkt 9 skäl att testa DR Direktreklam är en snabb, enkel och kostnadseffektiv marknadsföringskanal direkt till dina kunder. Du&Co listar några av de främsta skälen för dig att testa direktreklam.

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

Personnummer: OBS! SKRIV SVAREN DIREKT UNDER VARJE FRÅGA OCH VID UTRYMMESBRIST PÅ BAKSIDAN EJ PÅ LÖSBLAD!

Personnummer: OBS! SKRIV SVAREN DIREKT UNDER VARJE FRÅGA OCH VID UTRYMMESBRIST PÅ BAKSIDAN EJ PÅ LÖSBLAD! Uppgift 1 (20p) Förhoppningsvis har början på hösten varit full av spännande upplevelser. Att erbjuda människor upplevelser är ett område vi ser växer. Under kursen och har vi tagit upp marknadsföring

Läs mer

Detta är Alicom Licensing

Detta är Alicom Licensing Alicom Licensing Detta är Alicom Licensing Företräder 10 rättighetsinnehavare framförallt amerikanska figurer och varumärken. Alicom har sedan starten varit fokuserad på filmer och TV-serier. Paramount

Läs mer

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441 Jan Lillieborg Badhusvägen 11 165 72 Hässelby Mob 0768 123441 @ adress jan.lillieborg@origoab.se (Origo Företagsutveckling AB) @ adress jan.lillieborg@telia.com PROFIL Jan Lillieborg, en senior ledare

Läs mer

BUDSKAP. Konkurrenter. Ditt budskap

BUDSKAP. Konkurrenter. Ditt budskap DIN MARKNADSPLAN BUDSKAP Konkurrenter Ditt budskap KONKURRENTERS BUDSKAP Egenskaper? Fördelar? Påståenden/löften? USP Garantier Etc. DITT BUDSKAP Egenskaper? Fördelar? Påståenden/löften? Garantier? USP?

Läs mer

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som

Läs mer

Marknadsförare Digitala Medier och E-handel, Linköping

Marknadsförare Digitala Medier och E-handel, Linköping Marknadsförare Digitala Medier och E-handel, Linköping Texter Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om Projektledning av marknadsföringsaktiviter Logistiklösningar vid e-handel Juridik

Läs mer

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen?

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Undersökning presenterad på Radar i2i FREDRIK RUNNQUIST R.Rev. 1.0 Sida 2 av 13 Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Vad händer? Alla verksamheter

Läs mer

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Vadå hur vi jobbar? Som reklambyrå och inte minst reklambyråkund rör man sig i en värld där en spade inte alltid är en spade. Där ord som

Läs mer

Innehållsförteckning. Version 1.0. Publicerad år 2015. Copyright Terence Shaw

Innehållsförteckning. Version 1.0. Publicerad år 2015. Copyright Terence Shaw Innehållsförteckning Förord... 3 Kapitel 1. Strategin och marknaden... 4 Porters generiska strategier... 5 Ansoffs matris... 9 Porters femkraftsmodell... 13 Marknadsmix 4P, 7P och 4C... 17 4P-modellen...

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

FÖRETAG SOM VÄXER. Sveriges Arkitekter 4:e mars 2015

FÖRETAG SOM VÄXER. Sveriges Arkitekter 4:e mars 2015 FÖRETAG SOM VÄXER Sveriges Arkitekter 4:e mars 2015 JOHN LYDHOLM Vd Sverige LINDA SANTESSON Avdelningschef, region Öst Vad får ett företag att växa? Vilka utmaningar finns i en växande organisation? Vad

Läs mer

Caesar Marketing. Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Caesar Marketing. Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar Marketing När alla drar åt samma håll Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft P&P AB Företagspresentation...ger dig konkurrenskraft P & P A B P&P AB är ett tillverkande företag inom pappersbranschen. Produktionen sker idag i en modern maskinpark där vi producerar rullprodukter och

Läs mer

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen!

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Hur gör dem som lyckas stärka sina positioner under lågkonjunkturen? Vad och hur gör de för att ta marknadsandelar, stärka varumärket, öka försäljningen?

Läs mer

Affärsplanen har inom Tillväxtprogrammet två huvudsakliga användningsområden:

Affärsplanen har inom Tillväxtprogrammet två huvudsakliga användningsområden: 2013-10- 03 Mall för Affärsplan - Science Park Halmstad Följande dokument är ett exempel på en affärsplanemall för nystartade företag. Dokumentet ska ses som en mall och man använder de delar som anses

Läs mer

AVKODAR DIN TANKE- OCH BESLUTSSTIL

AVKODAR DIN TANKE- OCH BESLUTSSTIL AVKODAR DIN TANKE- OCH BESLUTSSTIL Maj 29, 2015 OMDÖMES RAPPORT John Doe ID UH565474 2014 Hogan Assessment Systems Inc. SAMMANFATTNING Denna rapport utvärderar John Does omdömes- och sstil genom att analysera

Läs mer

Begrepp, modeller, teorier-praktisk marknadsföring

Begrepp, modeller, teorier-praktisk marknadsföring Extern marknadsföring Intern marknadsföring Distributionssätt USP Marknadsfragmentering Massmarknadsföring Kärnprodukt Kringprodukt Metaprodukt Corporate advertising Reklam, personlig försäljning, butiksaktiviteter

Läs mer

Ren energi för framtida generationer

Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Fortums mål är att skapa energi som gör livet bättre för nuvarande och framtida generationer. För att uppnå detta investerar vi

Läs mer

Från affärsmöjlighet till nytt företag: Vilka lyckas och varför?

Från affärsmöjlighet till nytt företag: Vilka lyckas och varför? Från affärsmöjlighet till nytt företag: Vilka lyckas och varför? Frédéric Delmar Handelshögskolan i Stockholm Mikael Samuelsson Internationella handelshögskolan i Jönköping Upplägg för idag 1. Bakgrund

Läs mer

Strategiska prioriteringar. Per Strömberg, vd Liv Forhaug, Direktör Strategi och affärsutveckling

Strategiska prioriteringar. Per Strömberg, vd Liv Forhaug, Direktör Strategi och affärsutveckling Strategiska prioriteringar Per Strömberg, vd Liv Forhaug, Direktör Strategi och affärsutveckling ICA Gruppens strategiska ramverk Vision Vi ska göra varje dag lite enklare Strategiska Teman Långsiktiga

Läs mer

Ta kontroll över dina. samtal. social marknadsföring och dialogbaserad varumärkeskommunikation. Jimmy Forsman, babblish ab www.babblish.

Ta kontroll över dina. samtal. social marknadsföring och dialogbaserad varumärkeskommunikation. Jimmy Forsman, babblish ab www.babblish. Ta kontroll över dina samtal social marknadsföring och dialogbaserad varumärkeskommunikation Jimmy Forsman Vem är jag? Socialvadå? Varför är vi här? Intressanta tider ungefärliga. Det borde hålla! 14:10

Läs mer

FeelMap. zecobyte. Put your brand on a map. www.zecobyte.com

FeelMap. zecobyte. Put your brand on a map. www.zecobyte.com FeelMap Put your brand on a map zecobyte www.zecobyte.com The Consumer does not behave as he says, he does not say what he thinks and does not think what he feels. David Ogilvy Ett framgångsrikt och lönsamt

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

ATTITYDER, VÄRDERINGAR, LIVSSTIL OCH FÖRÄNDRING. Sociolog Tuula Eriksson tuula.eriksson@slu.se

ATTITYDER, VÄRDERINGAR, LIVSSTIL OCH FÖRÄNDRING. Sociolog Tuula Eriksson tuula.eriksson@slu.se ATTITYDER, VÄRDERINGAR, LIVSSTIL OCH FÖRÄNDRING Sociolog Tuula Eriksson tuula.eriksson@slu.se KOMPONENTER SOM DELVIS HÄNGER SAMMAN Attityder Värderingar Kultur Identitet Livstil (statiskt föränderligt)

Läs mer

Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM. Februari 2010

Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM. Februari 2010 Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM Februari 2010 förväntar sig att vi har koll på dem och deras avtal är kräsna och förväntningar ska helst överträffas vill bara ha relevanta erbjudanden Anna

Läs mer

The Stockholm Accords

The Stockholm Accords The Stockholm Accords STOCKHOLM 15 JUNI 2010 KL. 14:00 ETT UPPROP TILL KOMMUNIKATÖRER I DET GLOBALA SAMHÄLLET Detta dokument har tagits fram av PR- och kommunikationsexperter från hela världen i samband

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till idag Titta efter vilken strategi reklammakare jobbat efter i annonser och reklamfilmer. Ni som har marknadsföring i en

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Renée Voltaire. Ella Insulander Frida Richter Olivia de Flon. Norrbert Szabo Sara Björkqvist

Renée Voltaire. Ella Insulander Frida Richter Olivia de Flon. Norrbert Szabo Sara Björkqvist Renée Voltaire Ella Insulander Frida Richter Olivia de Flon Norrbert Szabo Sara Björkqvist Hälsolivsmedelsbranschen Aktörer 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 1,5 3,0 2,2 0,8 Den ekologiska livsmedelsbranschen har under

Läs mer

ORGANISATION och KOMMUNIKATION

ORGANISATION och KOMMUNIKATION ORGANISATION och KOMMUNIKATION Mats Heide Institutionen för kommunikationsstudier Lunds universitet Mats.Heide@iks.lu.se 1 Vad ska vi diskutera?! Kommunikationsbegreppet! Perspektiv på kommunikation! Relationen

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

ARLA EKO. Inspirera a* handla mera- Strategier för ökad ekologisk konsum8on. Arlas ekologiska ini8a8v. Ann Freudenthal Senior mgr Arla Brand

ARLA EKO. Inspirera a* handla mera- Strategier för ökad ekologisk konsum8on. Arlas ekologiska ini8a8v. Ann Freudenthal Senior mgr Arla Brand ARLA EKO Inspirera a* handla mera- Strategier för ökad ekologisk konsum8on Arlas ekologiska ini8a8v Ann Freudenthal Senior mgr Arla Brand Arla vilka är vi 10 minuter Arla Ekologiskt Arla eko - nuläge och

Läs mer

SÄTT SOM FÅR MODERNA KUNDER

SÄTT SOM FÅR MODERNA KUNDER Skriven av SCOTTDANIELS SÄTT SOM FÅR MODERNA KUNDER att välja ditt företag när de gör sin hemläxa på webben SAMMANFATTNING SCOTTDANIELS Varför vi publicerar den här informationen: Vi bedriver självklart

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer