Uppdrag Regionalt bidrag 2008:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppdrag 2008. Regionalt bidrag 2008:"

Transkript

1 Danscentrum Väst Centrumbildningar Den gemensamma basen för centrumbildningar på scenkonstområdet är: Att organisera fria kulturutövare Att företräda sina medlemmars intressen Att främja uppmärksamheten kring och intresset för respektive konstområde Att skapa arbetstillfällen och nya arbetsmarknader Danscentrum Väst Danscentrum Väst är en ideell intresseorganisation för den utominstitutionella danskonsten. DCV organiserar ett hundratal medlemmar samt ett antal stödmedlemmar. DCV tillhandahåller lokaler och pedagoger för de frilansande dansarnas träning. Som företrädare för sina medlemmar innebär detta att synliggöra konstområdet. Det övergripande regionala uppdraget är att representera och stödja sina västsvenska medlemmar och vara en aktiv part i regional kultursamverkan Utveckla den lokala, regionala och nationella arbetsmarknaden för dansare och fria grupper. Bidra till en vidareutveckling av medlemmarnas yrkeskunskaper. Utveckla samverkansformer med andra centrumbildningar, danskompanier och Västra Götalandsregionens kulturinstitutioner. Samarbeta med organisationer som arbetar med arrangörs- och tillgänglighetsfrågor. Organisera daglig träning för professionella dansare i Västsverige Särskilt för 2008 Att genomföra den västsvenska dansplattformen Trampolin 2008 i samverkan med enheten för kulturutveckling. Tillsammans med övriga centrumbildningar utreda vilka administrativa funktioner som gemensamt kan utvecklas Regionalt bidrag 2008:

2 Dalslands spelmansförbund Förbundet har ca 55 medlemmar. De anordnar årligen spelträffar samt bedriver ungdomsverksamhet och ett aktivt forsknings- och insamlingsarbete av låtar och visor från Dalsland. Förbundet samarbetar med och stöder arrangörer av spelträffar och spelmansstämmor i landskapet. De bildar tillsammans med spelmansförbunden i Bohuslän och Västergötland den näst största sammanslutningen av spelmän i Sverige efter Dalarna. Det övergripande regionala uppdraget är att: väcka och upprätthålla intresset för folkmusik, särskilt den dalsländska. bidra till att säkra det folkliga musikarvet, genom identifiering och dokumentation ta tillvara medlemmarnas behov av vidareutveckling/uppdatering av sina kunskaper aktivt arbeta för att skapa arbetstillfällen för folkmusiker och grupper föra ut musiken i regionen samverka med andra spelmansförbund samarbeta med andra organisationer, som arbetar med arrangörs- och tillgänglighetsfrågor verka för ett ökat folkmusikintresse i hela regionen prioritera möten med den unga generationen Regionalt bidrag 2008: kr

3 Bohusläns spelmansförbund Förbundet bildades i början av 30-talet och har ca 250 medlemmar. Spelmansförbundet anordnar årligen spelträffar samt bedriver ungdomsverksamhet och ett aktivt forsknings- och insamlingsarbete av låtar och visor från Bohuslän. De sammanställer och ger ut nothäften och inspelningar med dessa. Förbundet samarbetar med och stöder arrangörer av spelträffar och spelmansstämmor i landskapet. I Bohuslän finns ett tjugotal aktiva spelmanslag. Förbundet bildar tillsammans med spelmansförbunden i Dalsland och Västergötland den näst största sammanslutningen av spelmän i Sverige efter Dalarna. Det övergripande regionala uppdraget är att väcka och upprätthålla intresset för folkmusik, särskilt den bohuslänska bidra till att säkra det folkliga musikarvet, genom identifiering och dokumentation ta tillvara medlemmarnas behov av vidareutveckling/uppdatering av sina kunskaper aktivt arbeta för att skapa arbetstillfällen för folkmusiker och grupper föra ut musiken i regionen samverka med andra spelmansförbund samarbeta med andra organisationer, som arbetar med arrangörs- och tillgänglighetsfrågor verka för ett ökat folkmusikintresse i hela regionen prioritera möten med den unga generationen Regionalt bidrag 2008: kr

4 Västergötlands spelmansförbund Spelmansförbundet har c:a 500 medlemmar, och är därmed det största spelmansförbundet i Västra Götaland. Förbundet arbetar med en bred ungdomsverksamhet, tex Låtar på Västgötska, låtkurs för ungdomar mellan år. De bedriver ett forsknings- och insamlingsarbete av låtar från 1700talet och framåt, ger ut nothäften och inspelningar med dessa. Spelmansförbundet arbetar med olika stimulansprojekt bl a "Etnostafetten" som gör nedslag i olika kommuner eller pröva på kurser för mer orutinerade spelmän. Förbundet bildar tillsammans med Dalslands- och Västergötlands spelmansförbund den näst största spelmanssammanslutningen i Sverige efter Dalarna. Det övergripande regionala uppdraget är att väcka och upprätthålla intresset för folkmusik, särskilt den västgötska att bidra till att säkra det folkliga musikarvet, genom identifiering och dokumentation ta tillvara medlemmarnas behov av vidareutbildning/uppdatering av sina yrkeskunskaper aktivt arbeta för att skapa arbetstillfällen för musiker och grupper föra ut musiken i regionen hitta samverkansformer med andra spelmansförbund samarbeta med andra organisationer som arbetar med arrangörs- och tillgänglighetsfrågor verka för ett ökat folkmusikintresse i hela regionen prioritera möten med den unga generationen Regionalt bidrag 2008: kr

5 Riksteatern Västra Götaland Riksteatern Västra Götaland är en fristående del av folkrörelsen Riksteatern och finansieras av Västra Götalandsregionen och Riksteatern nationellt. RVG är en del av Riksteaterns främjande sida och verkar fristående från Riksteaterns producerande verksamhet. Föreningens uppgift är att bygga upp och stödja ett arrangörsnätverk inom scenkonst för alla åldrar. RVG är en regional resurs som medverkar till att främja, säkerställa och förbättra tillgängligheten till kulturupplevelser i Västra Götaland med inriktning på teater. Föreningen har kunskap och lång erfarenhet av regionalt uppsökande arbete, turnéläggning och nätverksarbete. RVG är en resurs för regionens kulturliv med sitt omfattande kontaktnät. RVG är en erkänd samverkanspartner i utvecklingen av publik- och arrangörsfrågor. Riksteatern Västra Götalands övergripande mål är att arbeta med arrangörsutveckling och genom detta säkerställa möjligheten för alla invånare i Västra Götalandsregionen att ta del av scenkonst på sin hemort. stötta och utveckla fler arrangörer i Västra Götaland. arbeta teaterfrämjande i Västra Götaland. samverka med övriga konsulenter och kulturproducenter gällande gemensamma utbudsinformationer, mötesplatser och projekt. aktivt uppmuntra stödja utvecklingen av tillgänglighet till upplevelser av scenkost. Detta avser såväl handikappade som andra utsatta grupper. utveckla och fördela amatörteaterstödet gällande Särskilt för 2008 I samverkan med Riksteatern nationellt utveckla nya former i verksamheten. Fokus områden är mångkultur, internationellt arbete och barn & ungdom. Utarbeta en samverkansplan tillsammans med regionens nya förvaltning inom främjandet för kultur i hela Västra Götaland. I särskild rapport redovisa amatörteaterstödets användande under hösten Regionalt bidrag 2008 Amatörteaterstöd 2008:

6 Skådebanan Västra Götaland Skådebanan Västra Götaland Skådebanan en regional resurs i Västra Götaland, har i uppdrag att utveckla gränssnittet mellan kultursektorn och arbetsplatsen. De skall tillhandahålla professionell rådgivning till arbetslivet kring hur konst och kultur kan vara en resurs för verksamhetsutveckling. Metoderna skall vara långsiktiga och ge stabila strukturer. Det uppnås genom ett omfattande uppsökande arbete ute på olika arbetsplatser. Där engageras företagens ledning genom avtal och kulturombud utses. Dessa ombud fortbildas kontinuerligt av regionens kulturliv och blir på så sätt en resurs för kulturens förankring i arbetslivet. Arbetet, som är konstområdesövergripande, innefattar även utveckling av nya verktyg och metoder som på sikt kan ge ett konkurrenskraftigare arbetsliv där den konstnärliga kompetensen tas tillvara. Syftet med arbetet är att utveckla näringslivets kreativitet samt att medverka till ett förbättrat hälso- och arbetsmiljöarbete på arbetsplatserna. Verksamhetens arbete innebär att kulturens värde implementeras i andra politikområden än den rent kulturpolitiska. verka för att nya kulturarenor skapas inom närings- och arbetslivet föra kontinuerliga dialoger med arbetslivets parter, regionens institutioner och det fria kulturlivet utöka antalet samarbeten med näringslivet i syfte att stärka en verksamhetsutveckling årligen genomföra minst åtta airisprojekt samverka med Föreningen Kultur och Näringsliv i Västra Götaland kring utveckling av nya samarbetsmetoder mellan kultursektorn och närings- och arbetslivet tillsammans med andra aktörer årligen presentera verktyg och metoder i en regional idébank, samt presentera dessa i seminarie- och konferenssammanhang genom konstnärlig närvaro utveckla den kreativa logiken på arbetsplatsen Särskilt för 2008: tillsammans med Kultur och Näringsliv utarbeta en gemensam samverkansplan

7 i samarbete med Kultur och näringsliv etablera kontakter med regioner från Storbritannien inom kulturområdet och kulturintresserade företag från Västra Götaland Regionalt bidrag 2008: kr ur posten kulturpolitiskt motiverat uppdrag, kr ur posten Kultur och näringsliv Regionutvecklingsnämnden: kr

8 Teater Centrum Västra Regionen Centrumbildningar Den gemensamma basen för centrumbildningar på scenkonstområdet är: Att organisera fria kulturutövare Att företräda sina medlemmars intressen Att främja uppmärksamheten kring och intresset för respektive konstområde Att skapa arbetstillfällen och nya arbetsmarknader Teater Centrum Västra Regionen Företräder professionella fria teatergrupper i regionen. Riksorganisationen Teatercentrum tillämpar gruppmedlemskap. De grupper som är verksamma i Västra Götaland utgör Teatercentrum Västra Regionen. Det övergripande målet för verksamheten är att synliggöra medlemmarna utåt samt att genom olika insatser stärka dem yrkesmässigt Utveckla den lokala, regionala och nationella arbetsmarknaden för fria grupper. Bidra till en vidareutveckling av medlemmarnas yrkeskunskaper. Samarbeta med organisationer som arbetar med arrangörs- och tillgänglighetsfrågor. Och vara gruppernas företrädare i olika debatter och möten Utveckla samverkansformer med andra centrumbildningar, riksteatern, arrangörsföreningar och regionens kulturinstitutioner. Samarbeta med andra organisationer som arbetar med arrangörs- och tillgänglighetsfrågor Prioritera möten med den unga generationen Verka för ett ökat intresse för teater i hela regionen. Särskilt för 2008 Tillsammans med övriga centrumbildningar utreda vilka administrativa funktioner som gemensamt kan utvecklas Förverkliga intentionerna av den egna samverkansplanen Regionalt bidrag 2008:

9 MusikCentrum Väst Centrumbildningar Den gemensamma basen för centrumbildningar på scenkonstområdet är att: De organiserar fria kulturutövare, enskilda och grupper De är sina egna uppdragsgivare De företräder sina medlemmars intressen De främjar uppmärksamheten kring och intresset för respektive konstområde De skapar arbetstillfällen och nya arbetsmarknader De har ett betydande inslag av ideellt arbete i styrelser och arbetsgrupper MusikCentrum Väst, MCV, företräder regionens fritt verksamma musiker, både föreningens medlemmar och andra frilansmusiker. Det betyder att de är frilansmusikernas representant i regionen. verka för ett ökat musikintresse i hela regionen aktivt arbeta för att skapa arbetstillfällen för musiker och grupper (bidra till att täcka medlemmarnas behov av vidareutbildning/uppdatering av sina yrkeskunskaper) föra ut musikens olika genrer i regionen företräda frilansmusikerna i olika debatter och sammankomster samverka med andra musikorganisationer hitta samverkansformer med andra centrumbildningar samarbeta med organisationer som arbetar med arrangörs- och tillgänglighetsfrågor förmedla kontakt mellan medlemmarna och uppdragsgivarna i regionen och övriga landet planera samverkansprojekt med regionala institutioner Särskilt för 2008 tillsammans med övriga centrumbildningar se över vilka administrativa funktioner som gemensamt kan utvecklas Regionalt bidrag 2008: kr

10 Kultur Ungdom K:s medlemmar består i dag av 52 musik- och kulturföreningar plus ett stort antal enskilda medlemmar, vilka finns i 31 av regionens kommuner. UKM-verksamhet bedrivs årligen i kommuner. Totalt har K ca personer som enskilt eller genom sin förening är medlem i K men möter många fler genom alla de utåtriktade arrangemang som föreningen arrangerar eller deltar i. Föreningen har en bred verksamhet och genomför varje år en mängd projekt, festivaler och turnéer för unga kulturintresserade. K har också stor kompetens vad gäller scenteknik och förfogar över mycket bra transportabla ljud- och ljusutrustningar, ett stöd som flitigt anlitas och efterfrågas av unga arrangörer i hela regionen. Regionalt uppdrag för Kultur Ungdom år 2008 Att stödja och stimulera ungas egna konst- och kulturskapande/ arrangemang. Att arrangera, själv eller i samverkan, festivaler och utbildningskonvent för/med medlemmar och andra ungdomsgrupper. Att föra dialog med och stödja regionens kommuner i deras ambitioner att skapa intressanta mötesplatser för unga kulturskapare. Att aktivt samverka och vara en länk mellan regionens unga och utbildningsfolkbildnings- och föreningsliv, lokala och regionala kulturaktörer/verksamheter Att utveckla regionala, nationella och internationella nätverk, kontakter och utbyten mellan unga kulturskapare. Att på Kulturnämndens delegation handlägga ett särskilt projektstöd, K-pengen, för unga kulturskapare och kulturarrangörers egna projekt och egna organisering. Återredovisning sker genom årlig rapport till kultursekretariat och Kulturnämnd. Särskilt under 2008 Att fortsatt utveckla bra samverkansformer med övriga länsmusikaktörer i regionen Regionalt bidrag 2008: kr

11

12 Ny Musik i Borås Föreningen Ny musik startade för 29 år sedan och har haft regelbunden verksamhet sedan mitten av 70-talet. Föreningen har ett stort internationellt kontaktnät av musiker, skribenter och tonsättare, vilket tydligt avspeglar sig i programverksamheten. Ny Musik:s särskilda profil är att genomföra personliga Tonsättarporträtt där en tonsättare närmare presenteras för publiken. Ny Musik:s regionala uppdrag är att genom sin verksamhet vara ett regionalt centra för vår nutida konstmusik. uruppföra verk av regionala eller nationella tonsättare genom årliga tonsättarporträtt fördjupa kunskapen hos publiken engagera fria musiker i konsertverksamheten samverka med andra aktörer på nutida musikområdet Regionalt bidrag 2008: kr

13 Kulturföreningen Bunkern Kulturföreningen Bunkern är ett betydelsefullt västsvenskt centrum för ny samtida musik, inte minst den improviserade. Föreningen förvaltar 1000 kvm i Göteborg. Dessa kvadratmetrar fördelas på administrationslokal, sammanträdesrum, repetitionslokaler samt en inspelningsstudio för c:a 140 musiker. Inom husets väggar huserar även flera föreningar inom musikområdet, nämnas kan Levande Musik och GAC, Göteborgs Artist Center. Bunkern är en viktig mötesplats för musikbranschen och fungerar som en arbetsplats/verkstad för medlemmarna. Inom Kulturföreningens väggar har förutsättningar skapats för intressanta festivaler och projekt, t.ex. GAS-festivalen eller utbildningen konst och management en utbildning som numer genomförs i samarbete med Musikhögskolan. Kulturföreningens övergripande regionala uppdrag är att skapa goda grundförutsättningar för regionens frilansande musiker. aktivt främja kontakten mellan musiker i olika åldrar, ifrån olika genrer och med olika grad av etablering tillhandahålla och förvalta övnings- repetitions- och möteslokaler för medlemmarna Regionalt bidrag 2008: kr

14 Sveriges Körförbund region väst Bakgrund Folkrörelsen körsång är betydelsefull utifrån regionens uttalade förhoppning om aktiva medborgare. I vision Västra Götaland Det goda livet lyfts kulturen och en god hälsa fram som betydelsefulla fokusområden för ett för ett hållbart samhälle. Körsången är en aktör inom dessa områden. Alla i regionen verksamma körförbund kan mot denna bakgrund erhålla ett regionalt stöd för verksamheten. Förutsättning för stöd är att man i sin verksamhet fullgör flera av uppdragets delar samt aktivt arbetar med att utveckla övriga. Region Väst är en regional körsammanslutning i riksförbundet Sveriges körförbund och har som sådan i uppdrag att inom sig samla övriga regionala körförbund som inte är medlemmar i någon annan nationell körorganisation. Inom förbundet finns idag ingen särskild barnverksamhet då flera tidigare anslutna barn- och ungdomskörer är organiserade inom Riksförbundet Ungikör. Förbundet bistår allmänt de lokala körerna, bevakar medlemskörernas intresse i övergripande frågor och håller kontakt med myndigheter och studieorganisationer. Förbundet anordnar flera kurser och fortbildningar och en hemsida är under utbyggnad. I regionen verksamt körförbund skall inom ramen för det regionala uppdraget anordna Utbildningar, t.ex. av korister, dirigenter, administratörer Barn- och ungdomsverksamheter, t.ex. lägerverksamhet Engagemang av professionella musiker och/eller solister Aktiva rekryterings- och marknadsföringsprojekt Nya samverkansformer för att utöka antalet konserttillfällen Särskilt för 2008: Tillsammans med övriga regionala körförbund, anslutna till Sveriges Körförbund, undersöka möjligheten att bilda en regional paraplyorganisation. Regionalt bidrag 2008: kronor

15

16 Sjuhäradsbygdens kyrkosångsförbund Bakgrund Folkrörelsen körsång är betydelsefull utifrån regionens uttalade förhoppning om aktiva medborgare. I vision Västra Götaland Det goda livet lyfts kulturen och en god hälsa fram som betydelsefulla fokusområden för ett för ett hållbart samhälle. Körsången är en aktör inom dessa områden. Alla i regionen verksamma körförbund kan mot denna bakgrund erhålla ett regionalt stöd för verksamheten. Förutsättning för stöd är att man i sin verksamhet fullgör flera av uppdragets delar samt aktivt arbetar med att utveckla övriga. Sjuhäradsbygdens kyrkosångsförbund har en bred verksamhet som innefattar aktiviteter såväl för barn och unga som för vuxna. Olika projekt genomförs för att till förbundet knyta nya unga körsångare. Förbundet bistår allmänt de lokala körer som är anslutna, organiserar utbildningar, studieresor, körläger m.m. I regionen verksamt körförbund skall inom ramen för det regionala uppdraget anordna Utbildningar, t.ex. av korister, dirigenter, administratörer Barn- och ungdomsverksamheter, t.ex. lägerverksamhet Engagemang av professionella musiker och/eller solister Aktiva rekryterings- och marknadsföringsprojekt Nya samverkansformer för att utöka antalet konserttillfällen Regionalt bidrag 2008: kronor

17 Göteborgs stifts norra kyrkosångsförbund Bakgrund Folkrörelsen körsång är betydelsefull utifrån regionens uttalade förhoppning om aktiva medborgare. I vision Västra Götaland Det goda livet lyfts kulturen och en god hälsa fram som betydelsefulla fokusområden för ett för ett hållbart samhälle. Körsången är en aktör inom dessa områden. Alla i regionen verksamma körförbund kan mot denna bakgrund erhålla ett regionalt stöd för verksamheten. Förutsättning för stöd är att man i sin verksamhet fullgör flera av uppdragets delar samt aktivt arbetar med att utveckla övriga. Göteborgs stifts norra kyrkosångsförbund bedriver en bred och mångfacetterad verksamhet för barn, unga och vuxna. Förbundet bistår allmänt de lokala körer som är anslutna, organiserar utbildningar, studieresor, körläger m.m. Planerar att 2005 för första gången genomföra en gemensam kördag tillsammans med andra kyrkosångsförbund. I regionen verksamt körförbund skall inom ramen för det regionala uppdraget anordna Utbildningar, t.ex. av korister, dirigenter, administratörer Barn- och ungdomsverksamheter, t.ex. lägerverksamhet Engagemang av professionella musiker och/eller solister Aktiva rekryterings- och marknadsföringsprojekt Nya samverkansformer för att utöka antalet konserttillfällen Regionalt bidrag 2008: kronor

18 Skara stifts kyrkosångsförbund Bakgrund Folkrörelsen körsång är betydelsefull utifrån regionens uttalade förhoppning om aktiva medborgare. I vision Västra Götaland Det goda livet lyfts kulturen och en god hälsa fram som betydelsefulla fokusområden för ett för ett hållbart samhälle. Körsången är en aktör inom dessa områden. Alla i regionen verksamma körförbund kan mot denna bakgrund erhålla ett regionalt stöd för verksamheten. Förutsättning för stöd är att man i sin verksamhet fullgör flera av uppdragets delar samt aktivt arbetar med att utveckla övriga. Förbundet bistår allmänt de lokala körer som är anslutna, organiserar utbildningar, studieresor, körläger m.m. Förbundets utbildning i samarbete med Ljungskile Folkhögskola och den återigen planerade Gospelhelgen är ur regional synpunkt intressanta. I regionen verksamt körförbund skall inom ramen för det regionala uppdraget anordna Utbildningar, t.ex. av korister, dirigenter, administratörer Barn- och ungdomsverksamheter, t.ex. lägerverksamhet Engagemang av professionella musiker och/eller solister Aktiva rekryterings- och marknadsföringsprojekt Nya samverkansformer för att utöka antalet konserttillfällen Regionalt bidrag 2008: kronor

19 Västergötlands Sångarförbund Bakgrund Folkrörelsen körsång är betydelsefull utifrån regionens uttalade förhoppning om aktiva medborgare. I vision Västra Götaland Det goda livet lyfts kulturen och en god hälsa fram som betydelsefulla fokusområden för ett för ett hållbart samhälle. Körsången är en aktör inom dessa områden. Alla i regionen verksamma körförbund kan mot denna bakgrund erhålla ett regionalt stöd för verksamheten. Förutsättning för stöd är att man i sin verksamhet fullgör flera av uppdragets delar samt aktivt arbetar med att utveckla övriga. Västergötlands Sångarförbund bistår allmänt de lokala körer som är anslutna samt organiserar vissa utbildningar. I regionen verksamt körförbund skall inom ramen för det regionala uppdraget anordna Utbildningar, t.ex. av korister, dirigenter, administratörer Barn- och ungdomsverksamheter, t.ex. lägerverksamhet Engagemang av professionella musiker och/eller solister Aktiva rekryterings- och marknadsföringsprojekt Nya samverkansformer för att utöka antalet konserttillfällen Särskilt för 2008: Tillsammans med övriga regionala körförbund undersöka möjligheten att bilda en regional paraplyorganisation. Regionalt bidrag 2008: kronor

20 Atalante Scenen Atalante är en unik plattform för fri kultur i regionen. Dansen står i centrum, men Atalante är också ett viktigt forum för film, teater, musik, samtidskonst och debatt. Speciella kännetecken är satsningar på nya artister, arbete över konstområdesgränserna, många samarbeten och nätverk samt ett tillåtande klimat som bottnar i stor erfarenhet av konstnärliga processer. Atalantes profil präglas också av blandningen av egna uppsättningar, rena gästspel och "temaserier" som produceras av arrangörer från Atalantes nätverk i samråd med scenens ledning, t.ex. Hörbar, Video Lick, Dansbandet m.fl. Atalantes övergripande regionala uppdrag är att vara en regional mötesplats för fri kultur. fungera som en gränsöverskridande mötesplats för regionens fria yrkesverksamma konstnärer stödja dessa fria artister/konstnärer i arbetet föra ut Atalantes verksamhet till olika institutioner/platser i regionen utveckla samarbeten/utbyten med intresserade parter/institutioner i regionen, tex föreställningsverksamhet genomföra en årlig festival, Manifest, där Atalante blir en scen för regionens fria kulturliv Regionalt bidrag 2008: kr

21 Share Music Share music är ett koncept vars idé bygger på att ge unga människor med funktionshinder tillgång till konstutövande inom musik, dans, teater och bild. Aktiviteterna leds av professionella musiker, tonsättare, dansare, konstnärer och regissörer. Share music, som startades 1985 av den nordirländske läkaren Michael Swallow, har utvecklats till en etablerad kursverksamhet i Storbritannien och på Irland. I Västra Götaland startades verksamheten som ett projekt sommaren I VästraGötalandsregionen har verksamheten genererat en mängd nya kontakter och visat på ett stort behov och intresse från såväl brukargrupper, habiliteringar, kulturskolor, föreningsliv som folkbildningsverksamheter. Verksamheten har också väckt stort intresse i andra delar av landet. År 2003 bildades föreningen Share music Sweden och från 2004 har föreningen erhållit projektmedel från Kulturrådet samt uppdraget att utveckla verksamheten i hela landet. Den regionala och nationella verksamheten administreras inom Förvaltningen för Kulturutveckling. Regionalt uppdrag 2008 Informera om och rekrytera konstnärer och kulturarbetare i regionen och i Sverige för aktivt deltagande i Share music-verksamheten i Västra Götalandsregionen Arrangera kurser och mötesplatser för brukargrupper, deras personal och kulturutövare/ verksamheter Initiera och samverka i byggandet av synlig och tillgänglig infrastruktur mellan brukare, brukarföreträdare och regionala/lokala kulturaktörer i regionen. Utveckla nätverk och samverkan med nationella och internationella aktörer omkring forskning och metodutveckling. Regionalt bidrag 2008: kr

22 Kammarmusikfestival, Stenungsund, Orust, Tjörn Kammarmusikfestivalen i Stenungssund har sedan starten 199(7) utvecklats. Idag arrangeras festivalen av föreningen Musik i Stenungsund i samverkan med kulturkontoren i Stenungsund, Tjörn, Orust samt Musik i Väst. Festivalen har kontinuerligt arbetat med att bredda publiken genom ett utvidgat samarbete med angränsande kommuner samt extra satsningar på barn och unga. Festivalen är idag ett begrepp inom kammarmusikgenren och drar till sig både publik och artister från andra delar av Sverige. Kammarmusikfestivalens övergripande regionala uppdrag är att vara en aktör för kammarmusikens etablering i regionen. kontinuerligt arbeta för att nå en bred publik i samband med festivalen arrangera aktiviteter för unga musikanter på sikt hitta samverkansformer med andra kammarmusikaktörer i regionen som Restad Gård och Aurora i Vänersborg Särskilt för 2008: utveckla lägerverksamheten så att den även omfattar barn och unga från Orust och Tjörns kommuner Regionalt bidrag 2008: kr

23 Bwana club Bwana club är ett nätverk av forskare, pedagoger, konstnärer och musiker. Genom kunskapsproduktion, utbildning, folkbildningsarbete och kulturarrangemang arbetar gruppen för en djupare historisk förståelse av kulturella uttryck och sociala motsättningar. I projekt och verksamheter framställs det mångkulturella på ett nytt sätt i opposition mot samtidens bipolära fixering vid etnicitet, invandrarskap och kulturkrockar. Bwana clubs övergripande regionala uppdrag är att genom teori och kulturproduktion visa på nya kulturella territorier som kan bryta segregering inom kulturfältet. Utveckla de tre verksamhetsbenen: Clandestinofestivalen, synliggöra artister och konstformer som kan utmana rådande framställningar av kulturskillnader Utbildningsverksamhet, genom kurser och föreläsningar ifrågasätta och diskutera vår tids lokala och globala utmaningar inom migrationspolitiken med såväl en bred allmänhet som studenter och andra specialintresserade Internationellt, vara en regional resurs i syfte att presentera global kulturproduktion samt förmedla kulturutbyten Regionalt bidrag 2008: kr

24

25 Kollektiva Medieverkstäderna Medieverkstäderna i Lagerhuset, Göteborg. Kollektiva medieverkstäderna består av Tidskrifts-, Bild-, Video- och Nätverkstan vars olika verksamheter samverkar och förstärker varandra. De gemensamma lokalerna i Lagerhuset vid Järntorget i Göteborg, utgör en mötesplats och är en teknisk/kompetensmässig resurs för författare, debattörer, bildkonstnärer, förläggare, fotografer, filmare, och kulturadministratörer. En tvärkulturell och tvärsektoriell mötesplats Utöver den betydelse som KM har som mötesplats och produktionsmiljö för enskilda konstoch kulturutövare i Göteborg är den också en mötesplats för samtal och idéutveckling mellan olika kultur- och konstområden. Nätverkstan utgör också en mötesplats för bildnings-, utbildnings-, näringslivs-, teknik- och media- och kulturverksamheter. Nätverkstan har genererat andra verksamheter såsom: delregionala Mediaverkstäder i Dalsland, Trollhättan och Skövde, utbildningarna Kulturverkstan och Globalverkstan samt Nätek. Regionalt uppdrag år 2008 et avser Nätverkstan på Lagerhuset i Göteborg och verksamheterna Tidskriftsverkstaden, Digitala Bildverkstan, Webbverkstan samt Digitala Videostudion. Att vara resurscentrum för kulturarbetare och konstnärer vad gäller digital produktionsoch utbildningsmiljö Att vara en mötesplats för samt samordna och etablera kontakter med utövare av olika konstformer och yrkesfunktioner inom kultur- utbildnings- och informationsektorn. Att utveckla och säkerställa fungerande distributionsnät för framställda tidskrifter och verkstädernas övriga produktion. Att utveckla ett internationellt samarbete på kultur- och mediaområdet Att med verksamheternas samlade kompetens bistå de delregionala verkstäderna. Särskilt under 2008 Att tillsammans med andra relevanta aktörer och nätverk, stärka det fria kulturlivet när det gäller kulturföretagande och entreprenörskap i hela regionen. KN beviljar fortsatt särskilda budgetmedel på kr som i sin helhet ska användas till de delregionala medieverkstäderna för att stärka upp verksamheten med fast personal på deltid. Tjänsterna ska samordna, marknadsföra och organisera verksamheten gentemot brukare och potentiella brukare. Kollektiva medieverkstäderna i Lagerhuset, Göteborg ska inom egen ram kontinuerligt stödja och coacha verksamheterna med sin kompetens.

26 Regionalt stöd 2008: kr samt kr till de delregionala verkstäderna. Medlen utbetalas månadsvis

27 Författarcentrum Väst Centrumbildningar Den gemensamma basen för centrumbildningar är att: De organiserar fria kulturutövare De är sin egen uppdragsgivare De företräder sina medlemmars intressen De främjar uppmärksamheten kring och intresset för respektive konstområde De skapar arbetstillfällen och nya arbetsmarknader De har ett betydande inslag av ideellt arbete i styrelser och arbetsgrupper FCV är en ideell förening som har ca 230 medlemmar, alla yrkesverksamma författare. Föreningens målsättning och syfte är att främja och utveckla litteraturens och språkets roll i samhället samt att förmedla kontakter mellan föreningens medlemmar och samhällets institutioner/organisationer och allmänhet. Föreningen ska också vara en utvecklande och bildande mötesplats för medlemmarna själva. Författarcentrums verksamhet i regionen Föreningen har, sedan regionbildningen 1999, själva och i samverkan med andra organisationer/institutioner genomfört flera utåtriktade projekt som syftat till att på olika sätt synliggöra litteraturen och förmedla arbetstillfällen för västsvenska författare. FCV startade under år 2002 att etablera arrangörsnätverk för författarbesök i regionen. Föreningen har även satsat på interna bildningsseminarier för medlemmar och lokala litteraturombud. År 2004 startade FCV ett projektet Forum för poesi och prosa som syftat till att skapa kontinuerliga litterära mötesplatser. De platser som deltagit i projektet är Dalsland, Trollhättan, Skövde, Borås och Göteborg. Regionalt uppdrag för år 2008 Att på olika sätt, själva och i samverkan med andra aktörer, synliggöra västsvenska författare och deras litterära verk i och utanför regionen Att förmedla kontakt mellan sina medlemmar och arrangörer i och utanför regionen. Att vara ett kreativt och informativt forum för föreningens medlemmar. Att prioritera litterära möten för och med barn och unga. Att verka för och stimulera intresset för litteratur i hela regionen.

28 Att i samverkan med regionala och lokala bildnings- och utbildningsverksamheter etablera arrangörsnätverk för litterära mötesplatser över hela regionen Regionalt bidrag 2008: kr

29 Bokdagar på Dal. Bokdagar på Dal är regionens största kontinuerligt återkommande festival för litteratur- och bokintresserade. Festivalen arrangeras i samverkan mellan Dalslands skrivarförening, Dalslands Litteraturförening och Studieförbundet Vuxenskolan Dalsland. Arrangemanget är en mötesplats för etablerade författare, amatörskrivare och bokläsare. Bokdagar på Dal är ett arrangemang som lockar olika åldrar och intresseinriktningar. Arrangörerna har också medvetet sökt samarbeten med olika intressegrupperingar bland unga och friskt blandat litteratur med t ex idrottsevent för att intressera nya målgrupper till arrangemanget Bokdagar på Dals övergripande regionala uppdrag är att fortsatt utveckla en spännande regional mötesplats för professionella författare, amatörskrivare och litteraturintresserade medborgare. Festivalen ska fortsatt eftersträva att nå nya målgrupper genom samverkan med nya och oväntade aktörer Festivalen ska göras tillgänglig för alla och eftersträva att spegla samhällets mångfald, såväl på scenen som i publiken Regionalt bidrag 2008: kr verksamhet med god kvalitet och med regionalt perspektiv. Organisationen ska upprätta en verksamhetsplan och värdera planen i sin verksamhetsberättelse. Organisationen ska i arbetet med det regionala uppdraget beakta Vision Västra Götaland: Det goda livet och från regionen har använts. Resultat och effekter av det regionala uppdraget skall diskuteras.

30 3:e Folkparksdistriktet Distriktet har 24 medlemmar (varav två vilande) i Västra Götalandsregionen. Folkparkernas målsättning är att vara aktiva kulturella mötesplatser. Distriktets övergripande uppdrag är att stödja parkerna genom utbildningar och andra insatser för att stärka lokala aktiviteter samt tillvarata publikens/medborgarens behov. stödja de lokala parkernas arbete genom bland annat utbildning, utvecklingsarbete och kontaktskapande verksamhet påverka parkerna att stärka de lokala parkernas verksamhet för och med barn och unga aktivt arbeta för ökad tillgänglighet i samverkan med Västra bygdegårdsdistriktet, S. Älvsborgs bygdegårdsdistrikt och Skaraborgs bygdegårdsdistrikt, Värmland/dals och Västra Folkets Husregionen och Våra Gårdar, distrikt i Västra Götalandsregionen stärka rollen som arrangör och lokalhållare i samverkan med exempelvis studieförbunden. fördela arrangörsmedel i samverkan med Folketshusorganisationerna enligt KN:s riktlinjer Regionalt bidrag 2008: kr

31 Folkets Hus organisationer (Västra Folkets Husregionen) I Västra Götaland finns cirka 80 stycken Folkets Hus anslutna till något av de två regiondistrikten. Lokalhållarna har både enskilda medlemmar och organisationer. Deras arbete har stor betydelse för att upprätthålla och utveckla allmänt tillgängliga samlingslokaler över hela regionen. Distrikten gör en viktig insats genom att stödja de lokala ägarna genom utbildning, utvecklingsarbete, rådgivning och bevakning av förändringar i villkoren för ägandet. Distrikten är överens om att regionen lägger ett gemensamt uppdrag till de två distrikten som själva sig emellan fördelar arbetsuppgifter och medel. Vissa distriktsaktiviteter kan med fördel genomföras i samverkan med andra organisationer och med olika organ inom Västra Götalandsregionen. Folkets Hus distriktsorganisationers övergripande uppdrag är att ge medlemmarna förutsättningar för att det lokala förenings- och kulturlivet utvecklas. i enlighet med organisationens egna mål verka för att samlingslokalerna utvecklas som viktiga och aktiva mötesplatser stödja lokalägarnas arbete genom utbildning, utvecklingsarbete och kontaktskapande verksamhet stimulera till ökat kulturutbud i samlingslokalerna aktivt arbeta för ökad tillgänglighet påverka medlemmarna att stärka de lokala aktörernas verksamhet för och med barn och unga i samverkan med Folkparkerna i väst, Våra Gårdar, distrikt i Västra Götalandsregionen och Västra bygdegårdsdistriktet, Sjuhärads bygdegårdsdistrikt och Skaraborgs bygdegårdsdistrikt stärka rollen som arrangör och lokalhållare i samverkan med exempelvis studieförbunden Fördela arrangörsmedel i samverkan med Folkparksdistriktet enligt KN:s riktlinjer Särskild skriftlig återrapportering gällande arrangörsstödet skall genomföras. Antalet ansökningar, dess konstområde, producent och eventuell subvention skall redovisas. Spelplats, eventuella samarbetspartners samt publikantal skall även rapporteras. Regionalt bidrag 2008: kr, därutöver kronor att fördela i arrangörssubvention

32 Bygdegårdarna (Västra bygdegårdsdistriktet, Sjuhärads bygdegårdsdistrikt, Skaraborgs bygdegårdsdistrikt) Inom Västra Götaland finns ca 210 bygdegårdar. Dessa är anslutna till tre distriktsorganisationer: Västra bygdegårdsdistriktet, Sjuhärads Bygdegårdsdistrikt samt Skaraborgs bygdegårdsdistrikt. Bygdegårdarna finns i första hand på landsbygd och i glesbygd. Lokalhållarna har både enskilda medlemmar och organisationer. Deras arbete har stor betydelse för att upprätthålla och utveckla allmänt tillgängliga samlingslokaler över hela regionen. Distrikten gör en viktig insats genom att stödja de lokala ägarna genom utbildning, utvecklingsarbete, rådgivning och bevakning av förändringar i villkoren för ägandet. Distrikten är överens om att regionen lägger ett gemensamt uppdrag till de tre distrikten som själva sig emellan fördelar arbetsuppgifter och medel. Vissa distriktsaktiviteter kan med fördel genomföras i samverkan med andra organisationer och med olika organ inom Västra Götalandsregionen. Distriktens övergripande uppdrag är att genom olika insatser stödja de lokala bygdegårdarnas arbete med att skapa aktiva mötesplatser för den regionala och lokala kulturen och därmed bidra en demokratisk samhällsutveckling. i enlighet med organisationens egna mål verka för att samlingslokalerna utvecklas som viktiga och aktiva mötesplatser stödja lokalägarnas arbete genom utbildning, utvecklingsarbete och kontaktskapande verksamhet stimulera till ökat kulturutbud på landsbygd och i mindre orter påverka medlemmarna att stärka de lokala aktörernas verksamhet för och med barn och unga aktivt arbeta för ökad tillgänglighet i samverkan med Folkparkernas 3:e distrikt, Värmland/dals och Västra folkets Husregionen och Våra Gårdar, distrikt i Västra Götalandsregionen stärka rollen som arrangör och lokalhållare i samverkan och med exempelvis studieförbunden. fördela arrangörsmedel enligt KN:s riktlinjer Särskild skriftlig återrapportering gällande arrangörsstödet skall genomföras. Antalet ansökningar, dess konstområde, producent och eventuell subvention skall redovisas. Spelplats, eventuella samarbetspartners samt publikantal skall även rapporteras. Regionalt bidrag 2008: kr, därutöver kronor att fördela i arrangörsstöd

33

34 Våra Gårdar Nykterhetsrörelsen äger ett 80-tal lokaler. Att äga och driva samlingslokaler är ett led i arbetet med att bevara och utveckla alkoholfria miljöer. Bland lokalerna kan nämnas två folkhögskolor, Helliden och Wendelsberg samt biografer i Bengtsfors och Vara. Lokaler finns i såväl städer som samhällen och glesbygd. Lokalhållarna har både enskilda medlemmar och organisationer. Deras arbete har stor betydelse för att upprätthålla och utveckla allmänt tillgängliga samlingslokaler över hela regionen. Ett 60-tal lokaler i regionen är medlemmar i Våra Gårdar, riksföreningen för nykterhetsrörelsens allmänna samlingslokaler. Våra Gårdar har en distriktsorganisation i Västra Götalandsregionen. Distriktet gör en viktig insats genom att stödja de lokala ägarna genom utbildning, utvecklingsarbete, rådgivning och bevakning av förändringar i villkoren för ägandet. Vissa distriktsaktiviteter kan med fördel genomföras i samverkan med andra organisationer och med olika organ inom Västra Götalandsregionen. Distriktets övergripande uppdrag är att genom olika insatser stödja de lokala medlemmarnas arbete med att skapa mötesplatser för den regionala och lokala kulturen och därmed bidra till en demokratisk samhällsutveckling. i enlighet med organisationens egna mål verka för att samlingslokalerna utvecklas som viktiga och aktiva mötesplatser stödja lokalägarnas arbete utbildning, utvecklingsarbete och kontaktskapande verksamhet stimulera till ökat kulturutbud i samlingslokalerna påverka medlemmarna att stärka de lokala aktörernas verksamhet för och med barn och unga aktivt arbeta för ökad tillgänglighet i samverkan med Västra bygdegårdsdistriktet, Sjuhärads bygdegårdsdistrikt och Skaraborgs bygdegårdsdistrikt, Folkparkernas 3:e distrikt och Värmland/dals och Västra Folkets Husregionen stärka rollen som arrangör och lokalhållare i samverkan med exempelvis studieförbunden fördela arrangörsmedel enligt KN:s riktlinjer Särskild skriftlig återrapportering gällande arrangörsstödet skall genomföras. Antalet ansökningar, dess konstområde, producent och eventuell subvention skall redovisas. Spelplats, eventuella samarbetspartners samt publikantal skall även rapporteras. Regionalt bidrag 2008: kr, därutöver kronor att fördela i arrangörssubvention

35 Internationella folkhögskolan Internationella folkhögskolan har funnits i över 30 år och är en ideell förening med såväl enskilda medlemmar som organisationer bl.a. ABF och olika fackliga förbund. De långsiktiga målen med föreningens verksamhet är att medverka till att människor får in ett internationellt perspektiv i sitt vardagsliv, bedriva upplysnings- och informationsverksamhet i internationella frågor, arrangera utbildningsverksamhet i syfte att öka förståelsen för andra människors kulturer och religioner samt driva utvecklingsbistånd. Internationella folkhögskolan deltar i olika internationella biståndsprojekt. De bedriver ett internationellt informationsarbete samt arrangerar kurs- och föredragsverksamhet med internationell koppling. Viss kursverksamhet genomförs i samarbete med FiA (Folkhögskolan i Angered). Internationella folkhögskolans övergripande uppdrag är att med sina kontakter och kunskaper kring internationellt biståndsarbete vara en resurs för regionens övriga organisationsliv i enlighet med organisationens mål verka för ökad kunskap kring internationella frågor utveckla samarbetet med olika organisationen som bedriver ett internationellt utvecklingsarbete Regionalt bidrag 2008: kr

36

37

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Kultursamverkansmodellen så funkar den!

Kultursamverkansmodellen så funkar den! Kultursamverkansmodellen så funkar den! www.regionostergotland.se Sedan 2012 ingår Östergötland i den nationella kultursamverkansmodellen. Från och med 2013 är samtliga län, utom Stockholm, med i modellen.

Läs mer

Film och rörlig bild

Film och rörlig bild Film och rörlig bild UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft.

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Länskulturen en del av Regionförbundet Jämtlands län Egna verksamheter Estrad Norr Scenkonstinstitution för musik, teater, musikteater, dans Filmpool Jämtland

Läs mer

REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN

REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN 2016-2019 olkbiblioteken bidrar till det öppna, demokratiska samhället genom kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning där bibliotekens särskilda uppgift är att främja litteraturens

Läs mer

DIVISION Kultur och utbildning

DIVISION Kultur och utbildning Kultursamverkansmodellen i Norrbotten Nyheter i kulturpolitiken efter beslut 16.12 2009 om kulturpropositionen Tid för Kultur 2009/10:3 Nya nationella kulturpolitiska mål Ny analysmyndighet för uppföljning

Läs mer

Regionalt dansnätverk

Regionalt dansnätverk Projektbeskrivning Regionalt dansnätverk Projektstart respektive projektslut: 2015.07.01 2016.12.31 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 3. Syfte och mål 4. Genomförande 5. Tidsplan 6. Målgrupper 7. Projektets

Läs mer

Från Kultursekretariatet 2007 05 31 16:20

Från Kultursekretariatet 2007 05 31 16:20 Pressmeddelande Från Kultursekretariatet 2007 05 31 16:20 Kulturnämndens sammanträde 31 maj 5,7 miljoner kr fördelades till projekt Vid torsdagens sammanträde fördelade Kulturnämnden i Västra Götaland

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

Kultur- och kompetensdirektören har undertecknat följande överenskommelse om regionalt uppdrag för år 2016.

Kultur- och kompetensdirektören har undertecknat följande överenskommelse om regionalt uppdrag för år 2016. Uppdragsöverenskommelse 2016 Kulturutveckling Kultur- och kompetensdirektören har undertecknat följande överenskommelse om regionalt uppdrag för år 2016. Grund för överenskommelsen är kultursamverkansmodellen

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor?

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor? Tjänsteskrivelse Datum 2015-04-07 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

4. Utgångspunkter för statens framtida stöd till regional kulturverksamhet.

4. Utgångspunkter för statens framtida stöd till regional kulturverksamhet. 1 Riksorganisationen Folkets Hus och Parkers remissyttrande över betänkandet Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11). Folkets Hus och Parker (FHP) är positiva

Läs mer

Gestaltad livsmiljö en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88, Diarienr Ku02481/KL)

Gestaltad livsmiljö en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88, Diarienr Ku02481/KL) Sidan 1 (5) REMISSVAR 2016-03-07 D nr Ku2015/02481/KL Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Gestaltad livsmiljö en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88, Diarienr Ku02481/KL) Sammanfattning

Läs mer

Kulturstrategi för Finspångs kommun

Kulturstrategi för Finspångs kommun Kulturstrategi för Finspångs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-01-29 11 Kulturstrategi Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats:

Läs mer

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 5 mars 2012

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 5 mars 2012 Regional kulturpolitik - Värmland Karlstad 5 mars 2012 Region Värmland Ett regionalt kommunförbund för regional utveckling, tillväxtfrågor samt kultur och folkbildning i Värmland. Huvudmän är Värmlands

Läs mer

regional biblioteksplan förkortad version

regional biblioteksplan förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 Vision Västra Götaland Det goda livet Det goda livet är den övergripande idé och vision som förenar kommuner, organisationer,

Läs mer

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER TA VARA PÅ SCENKONSTENS MÖJLIGHETER! Kulturen var inte valets viktigaste fråga, men nu är det dags att lyfta fram den. Den kommande regeringen

Läs mer

Ideell kulturallians yttrande över betänkandet Spela samman - en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11)

Ideell kulturallians yttrande över betänkandet Spela samman - en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11) Ideell kulturallians yttrande över betänkandet Spela samman - en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11) Inledning Ideell kulturallians är inte utpekad som remissinstans

Läs mer

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK 2014 2020 INNEHÅLL Inledning... 4 Uppdrag... 4 Bakgrund... 4 Kulturrådets uppdrag inom det regionala

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

TEATERCENTRUMS INSPEL TILL VÄSTRA GÖTALANDS REGIONALA KULTURPLAN

TEATERCENTRUMS INSPEL TILL VÄSTRA GÖTALANDS REGIONALA KULTURPLAN TEATERCENTRUMS INSPEL TILL VÄSTRA GÖTALANDS REGIONALA KULTURPLAN 2016-2018 VERKSAMHETSANSLAG Nya former för finansiering bör prövas i framtiden. 1 Teatercentrum har under de senaste åren väckt frågan om

Läs mer

Kulturrådets internationella strategi

Kulturrådets internationella strategi Kulturrådets internationella strategi 2016 2018 Kulturrådet har antagit denna strategi för att bidra till att stärka den konstnärliga utvecklingen samt skapa en mångfald och kvalitet i kulturutbudet genom

Läs mer

2008-05-13 /Förslag till handlingsprogram. Lust att lära. kulturen som kraftkälla i det livslånga lärandet

2008-05-13 /Förslag till handlingsprogram. Lust att lära. kulturen som kraftkälla i det livslånga lärandet 2008-05-13 /Förslag till handlingsprogram Lust att lära kulturen som kraftkälla i det livslånga lärandet Inledning Kulturen som kraftkälla i det livslånga lärandet Kraftkälla för medborgare och lärande

Läs mer

- kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 -

- kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 - - kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 - - 2 - - kulturpolitiska handlingsprogrammet- Innehållsförteckning Inledning...5 Kommunens kulturstrategi...6

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

Riktlinjer för. Landstinget Dalarnas stöd till Studieförbundens distriktsorganisationer. Gäller fr o m

Riktlinjer för. Landstinget Dalarnas stöd till Studieförbundens distriktsorganisationer. Gäller fr o m Riktlinjer för Landstinget Dalarnas stöd till Studieförbundens distriktsorganisationer Gäller fr o m 2014-01-01 Beslutad av Landstinget Dalarnas Kultur- och bildningsnämnd 2013-05-28, 38 Kontaktuppgifter

Läs mer

Musikalliansens utvecklingsverksamhet 2008-2011

Musikalliansens utvecklingsverksamhet 2008-2011 Musikalliansens utvecklingsverksamhet 2008- - Utbildningar, kurser, workshops, handledning - 11-07 Musikalliansens utvecklingsverksamhet 2008- - Utbildningar, kurser, workshops, handledning RUS och RUD

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Bidragsnormer kulturföreningar och kulturarrangemang i Skellefteå. www.skelleftea.se/kultur

Bidragsnormer kulturföreningar och kulturarrangemang i Skellefteå. www.skelleftea.se/kultur Bidragsnormer kulturföreningar och kulturarrangemang i Skellefteå www.skelleftea.se/kultur Foto på framsidan från föreställningen Dans i novembermörkret. Fotograf: Patrick Degerman (2013) Kulturnämndens

Läs mer

Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten

Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten 2012-08-20 Bilaga projektbeskrivning Ansökan till Statens kulturråd om regionala utvecklingsmedel www.kulturplankronoberg.se Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten 2012-2014 Projektets

Läs mer

Datum: Sida: 1 (7) Kortversion av Kulturplan Mariestad

Datum: Sida: 1 (7) Kortversion av Kulturplan Mariestad Datum: Sida: 1 (7) Kortversion av Kulturplan Mariestad 2015 2022 Sida: 2 (7) Inledning Kulturen spelar en allt viktigare roll för samhällsutvecklingen. Därför har också Mariestads kommun tagit fram en

Läs mer

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18 PM Sida 1 (5) 2017-11-16 Skapande skola för läsåret 17/18 Den här informationen riktar sig endast till pedagoger inom Stockholms stads kommunala grundskolor samt kulturaktörer som samverkar med dessa.

Läs mer

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-03-15 Ansvarig: Annelie Krell Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-2015 Bakgrund och utgångspunkter... 3 Inriktning... 4 1. Öka möjligheterna för medborgarna att ta del av konst och

Läs mer

Kulturpolitiska mål Indikatorer Måltal Utfall 2014. Antal besök/år till kulturverksamheter med regionala bidrag

Kulturpolitiska mål Indikatorer Måltal Utfall 2014. Antal besök/år till kulturverksamheter med regionala bidrag Strategikarta 2015 Kulturpolitiska mål Indikatorer Måltal Utfall 2014 Medborgarperspektivet Antal besök/år till kulturverksamheter med regionala bidrag Antalet besök/år till kulturverksamheter med regionala

Läs mer

MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN

MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och

Läs mer

Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Regionteater Väst, 2015-2017

Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Regionteater Väst, 2015-2017 1 (11) Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Regionteater Väst, 2015-2017 Beslutat av Västra Götalandsregionens kulturnämnd 23 oktober 2014, dnr. KUN 175-2014. Postadress: Besöksadress: Telefon: Webbplats:

Läs mer

- KLYS Manifest KLYS

- KLYS Manifest KLYS KLYS Manifest KLYS Förverkliga kultursamhället! Vi vill att så många som möjligt ska ta del av så mycket kultur som möjligt. Vi vill ha ett brett, mångfacetterat, nyskapande och kvalitativt kulturutbud.

Läs mer

Kulturpolitik för hela landet

Kulturpolitik för hela landet Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:2950 av Per Lodenius m.fl. (C) Kulturpolitik för hela landet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten

Läs mer

Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik

Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik Inledning Med det här dokumentet vill vi visa på kulturens 1 - kulturarvens 2 och konstarternas 3 - betydelse för ett samhälle som blickar framåt och vill växa.

Läs mer

Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen

Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen 0 KULTURRADET BESLUT GD 2010:352 2010-10-04 Dnr KUR 2010/4183 Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen Sökande Stockholms Läns Blåsarsymfoniker, Nybrokajen 13, 111 48 Stockholm,

Läs mer

Avtal 1 LÅNGSIKTIGT UPPDRAG

Avtal 1 LÅNGSIKTIGT UPPDRAG Avtal mellan Stockholms läns landsting genom kulturnämnden, nedan kallat landstinget, och den ekonomiska föreningen Stockholms Läns Blåsarsymfoniker (SLB), rörande driften av regional musikverksamhet i

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs skolor och barnomsorg?

Varför kultur i Falkenbergs skolor och barnomsorg? Tjänsteskrivelse Datum 2010-06-23 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

~ Gävleborg Ankom

~ Gävleborg Ankom Ankom 2016-11- 1 7 1(7) För åtgärd w,~ För kännedom Uppdragsöverenskommelse 2017 REGION GÄVLEBORG Gävle Symfoniorkester Gävle kommun och Region Gävleborg, kultur- och kompetensnämnden har träffat följande

Läs mer

Remissvar: Regional indelning - tre nya län

Remissvar: Regional indelning - tre nya län 1 (5) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar: Regional indelning - tre nya län Ax Amatörkulturens samrådsgrupp översänder härmed sina synpunkter och kommentarer till ovan angivna betänkande (SOU

Läs mer

Kultur- och kompetensdirektören har undertecknat följande överenskommelse om regionalt uppdrag för år

Kultur- och kompetensdirektören har undertecknat följande överenskommelse om regionalt uppdrag för år 1(9) Uppdragsöverenskommelse 2017 Kulturutveckling REGION GÄVLEBORG Ank. 2016-12- 1 9 D:nr '.:!l Kultur- och kompetensdirektören har undertecknat följande överenskommelse om regionalt uppdrag för år 201

Läs mer

Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier

Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier Sökbara stipendier Handläggare: Bo Olls Verksamhet: Enheten för kultur och kreativitet, ledningsstaben Datum: 2016-02-17 Diarienummer: RUN 2015-429

Läs mer

Studieförbundet Vuxenskolan Regionförbund i Skånes remissvar på förslag till regional kulturplan för Skåne 2016-2019

Studieförbundet Vuxenskolan Regionförbund i Skånes remissvar på förslag till regional kulturplan för Skåne 2016-2019 Studieförbundet Vuxenskolan Regionförbund i Skånes remissvar på förslag till regional kulturplan för Skåne 2016-2019 Härmed lämnar Studieförbundet Vuxenskolan Regionförbund i Skåne sitt remissvar på förslaget

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Kulturbidrag Kultur- och fritidsnämnden beviljar bidrag till föreningar och organisationer som bedriver en regelbunden kulturverksamhet inom exempelvis teater, dans, musik, bild och form, film och media,

Läs mer

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti.

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti. Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans och gemenskap. Kultur skapar förutsättningar för både eftertanke

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Avdelningen för förskola och fritid Sida 1 (5) 2013-10-22 Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Bakgrund Farsta stadsdelsnämnd fördelar årligen bidrag till

Läs mer

Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER. en del av satsningen Äga rum

Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER. en del av satsningen Äga rum Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER en del av satsningen Äga rum 1 SAMMANFATTNING Vad är Kreativa platser? Vad är syftet med stödet? Vem kan söka? För vad kan man söka? Vilka områden kan söka?

Läs mer

Ansökan om bidrag och handlingsplan Skapande skola

Ansökan om bidrag och handlingsplan Skapande skola Ansökan om bidrag och handlingsplan Skapande skola 1 (10) Uppgifter om sökande /institution enligt registreringsbevis snummer Postadress, box Kontaktperson Postnummer Postort Telefonnummer Mobil Fax Plus/Bank

Läs mer

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Kultur- och Biblioteksprogram. för Borås Stad

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Kultur- och Biblioteksprogram. för Borås Stad Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Kultur- och Biblioteksprogram för Borås Stad Borås Stads styrdokument Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter

Läs mer

IOGT-NTO:s Mål och verksamhetsinriktning

IOGT-NTO:s Mål och verksamhetsinriktning :s Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 Ideologisk ram :s arbete utgår alltid från -rörelsens grundsatser. Grundsatserna slår fast att -rörelsen är en del av en världsomspännande folk- och bildningsrörelse

Läs mer

Kulturpoli skt program för Gävle Kommun

Kulturpoli skt program för Gävle Kommun Kulturpoli skt program för Gävle Kommun Kulturell Allemansrä Kultur är, och ska vara, en allmän rättighet, en naturlig del i vardagen för alla. Kultur skapas där människor möts kultur skapar möten mellan

Läs mer

På vår webb och Facebook informerar vi regelbundet om vad vi gör, publicerar remissyttranden, skrivelser och press- meddelanden ...

På vår webb och Facebook informerar vi regelbundet om vad vi gör, publicerar remissyttranden, skrivelser och press- meddelanden ... Manifest 2014 KLYS Förverkliga kultursamhället! Vi vill att så många som möjligt ska ta del av så mycket kultur som möjligt. Vi vill ha ett brett, mångfacetterat, nyskapande och kvalitativt kulturutbud.

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetet för ett rikare liv Folkuniversitetets idé är att kunskap, förståelse

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR RIKSTEATERN VÄRMLAND 2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR RIKSTEATERN VÄRMLAND 2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR RIKSTEATERN VÄRMLAND 2015 Planen beslutas av styrelsen och fastställts av årsmötet 2015. Inledning Riksteatern Värmland är en obunden ideell förening av folkrörelsekaraktär med årsmötet

Läs mer

VAD ÄR CENTRUM FÖR URBANA STUDIER HAMMARKULLEN?

VAD ÄR CENTRUM FÖR URBANA STUDIER HAMMARKULLEN? VAD ÄR CENTRUM FÖR URBANA STUDIER HAMMARKULLEN? VAD ÄR CENTRUM FÖR URBANA STUDIER? Universitetet och Chalmers ser sig som stora och viktiga institutioner för Västra Götalandsregionens utveckling. Genom

Läs mer

HANDLINGSPLAN KOPPLAD TILL KULTURPROGRAMMET antaget av kommunfullmäktige den 15 januari 2015

HANDLINGSPLAN KOPPLAD TILL KULTURPROGRAMMET antaget av kommunfullmäktige den 15 januari 2015 2015 10 01 HANDLINGSPLAN KOPPLAD TILL KULTURPROGRAMMET 2015 2025 antaget av kommunfullmäktige den 15 januari 2015 Handlingsplan för Kulturprogram för Båstads kommun 2015 2025. Handlingsplanen utgår från

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013 ORGANISATION FOLKBILDNINGENS BRANSCHORGANISATION HEMBYGDSRÖRELSEN. (Fastställd av styrelsen )

VERKSAMHETSPLAN 2013 ORGANISATION FOLKBILDNINGENS BRANSCHORGANISATION HEMBYGDSRÖRELSEN. (Fastställd av styrelsen ) VERKSAMHETSPLAN 2013 (Fastställd av styrelsen 2012-11-29) ORGANISATION Hallands bildningsförbund är folkbildningens samverkansorganisation i Hallands län. Verksamheten har till syfte att ge stärka folkbildningen

Läs mer

ÄRENDE 5. Detta program är indelat i två delar: 1. Kulturens roll i det livslånga lärandet 2. ABM-utveckling och lärande

ÄRENDE 5. Detta program är indelat i två delar: 1. Kulturens roll i det livslånga lärandet 2. ABM-utveckling och lärande Kraftkälla för medborgare och lärande Program för kulturnämnden i Västra Götalandsregionen kring samverkan mellan arkiv, bibliotek och museer, som grund för en aktiv roll i det livslånga lärandet. Bakgrund

Läs mer

Kulturen i Bohusläns hjärta. Förslag till kulturplan

Kulturen i Bohusläns hjärta. Förslag till kulturplan Kulturen i Bohusläns hjärta Förslag till kulturplan 2016-2020 Alla förvaltningar är med i arbetet Arbetsgrupper: Barn- och utbildning Regionteater väst/bohusläns museum Socialtjänsten/Avd Kultur Samhällsbyggnad/Avd

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

KULTURPLAN. Bibliotek Allmänkultur - Kulturarv

KULTURPLAN. Bibliotek Allmänkultur - Kulturarv KULTURPLAN Bibliotek Allmänkultur - Kulturarv 2011 FÖRORD Kulturen är näring för själen. Kulturen ger oss medel att lära känna oss själva, växa, utvecklas, förändra, öppnar våra sinnen, ger nya perspektiv

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Kultur +näring i olika perspektiv

Kultur +näring i olika perspektiv Kultur +näring i olika perspektiv KULTURRÅDET Myndighet under Kulturdepartementet 80 anställda Fyra avdelningar Styrelse NATIONELLA MÅL FÖR KULTURPOLITIK 2009 Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och

Läs mer

KULTURPOLITISKT PROGRAM. för Haninge kommun

KULTURPOLITISKT PROGRAM. för Haninge kommun KULTURPOLITISKT PROGRAM för Haninge kommun 2015 2025 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Datum Gäller från datum Program Kulturpolitiskt program för Haninge kommun 2015-2025 2014-09-08 2015-01-01 Beslutat

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN

VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSPLAN 2015-2017 RIKSTEATERN KRONOBERG (RK) Inledning Riksteaterns vision: Scenkonst som sätter tankar och känslor i rörelse - för alla överallt. (kongressbeslut 2011) Övergripande uppdrag för

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet - Offentligt Partnerskap

Överenskommelse om Idéburet - Offentligt Partnerskap 1 Samverkan mellan Trelleborgs kommun och Glokala Folkhögskolan Överenskommelse om Idéburet - Offentligt Partnerskap Bakgrund I oktober 2008 lades grunden till en nationell överenskommelse mellan regeringen,

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

Synpunkter på remissutgåva till Regional kulturplan för Region Gotland 2014-2016

Synpunkter på remissutgåva till Regional kulturplan för Region Gotland 2014-2016 Sveriges Författarförbu - Sveriges Dramatikerförbu - Svenska Journalistförbuet - Sveriges Läromedelsförfattares Förbu - Konstnärernas Riksorganisation - Föreningen Svenska Tecknare - Föreningen Sveriges

Läs mer

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Detta tänkte jag prata om: Om Kultur Skåne och våra kulturpolitiska mål Varför biblioteket som kulturhus - bakgrund

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer

Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs

Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs Vision, mål, inriktning, prioriteringar och handlingsplan för att Spela samman! Visionen Spela samman! Vår vision för vår verksamhet är att den ska bidra till

Läs mer

Utveckling av teater och nyskriven dramatik för barn och ungdom Projektbeskrivning för Barnteaterakademin 2009 med Angereds Teater som ny huvudman

Utveckling av teater och nyskriven dramatik för barn och ungdom Projektbeskrivning för Barnteaterakademin 2009 med Angereds Teater som ny huvudman Till Västra Götalandsregionens kulturnämnd Utveckling av teater och nyskriven dramatik för barn och ungdom Projektbeskrivning för Barnteaterakademin 2009 med Angereds Teater som ny huvudman Syfte Ansökan

Läs mer

Studieförbundens remissyttrande på En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU 2016:69)

Studieförbundens remissyttrande på En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU 2016:69) Dnr 17, u2017, 6/ds 2017-03-15 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Studieförbundens remissyttrande på En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU 2016:69) Om Studieförbundens remissvar Branschorganisationen

Läs mer

Vision: God hälsa och tillväxt genom samverkan

Vision: God hälsa och tillväxt genom samverkan 1 (6) Vision: God hälsa och tillväxt genom samverkan Överenskommelse mellan Folkhögskolorna i Västerbottens län och Västerbottens läns landsting 2010-2012 1. Inledning Västerbottens läns landsting och

Läs mer

UPPDRAG TILL AGNESBERGS FOLKHÖGSKOLA 2012-2014

UPPDRAG TILL AGNESBERGS FOLKHÖGSKOLA 2012-2014 1(5) KULTURNÄMNDEN Referens Datum Diarienummer Kultursekretariatet/JL 2011-10-19 KUN 6-2011 UPPDRAG TILL AGNESBERGS FOLKHÖGSKOLA 2012-2014 Regionens sju folkhögskolor har en samlad kompetens som ger förutsättningar

Läs mer

På väg mot en ny roll överväganden och förslag om Riksutställningar (SOU 2010:34)

På väg mot en ny roll överväganden och förslag om Riksutställningar (SOU 2010:34) Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm 2010-10-01 Dnr 14-13/2010 Ku2010/882/KV YTTRANDE På väg mot en ny roll överväganden och förslag om Riksutställningar (SOU 2010:34) Konstnärsnämnden har till

Läs mer

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg TRELLEBORG Tillsammans Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg Tillsammans Trelleborg Tillsammans är en lokal överenskommelse om samverkan mellan Trelleborgs kommun, föreningar

Läs mer

Riksteaterns övergripande barn- och unga strategi - ett arbete för, med, om och av barn och unga

Riksteaterns övergripande barn- och unga strategi - ett arbete för, med, om och av barn och unga Riksteaterns övergripande barn- och unga strategi - ett arbete för, med, om och av barn och unga 2012-2014 Inledning Riksteatern är en folkrörelse som äger en turnerande nationalscen. Riksteatern utgörs

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Det här är Kulturrådet. Myndighet under Kulturdepartementet Ca 75 anställda Styrelse Referens- och arbetsgrupper samt sakkunniga

Det här är Kulturrådet. Myndighet under Kulturdepartementet Ca 75 anställda Styrelse Referens- och arbetsgrupper samt sakkunniga Det här är Kulturrådet Myndighet under Kulturdepartementet Ca 75 anställda Styrelse Referens- och arbetsgrupper samt sakkunniga Kulturrådets uppdrag Kulturrådet har till uppgift att, med utgångspunkt i

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 - projektmedel för utvecklingsinsatser inom social ekonomi Utlysning av projektmedel 2015 Dnr RUN 614-0186-13 1. Inbjudan socialt entreprenörskap i Västra Götaland

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag nr

Förbundsstyrelsens förslag nr Ärende Förbundsstyrelsens förslag nr :s Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 Förslag på Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 avser mellanperioden i strategi 2016 2021. Förslaget innehåller färre

Läs mer

Handlingsplan Skapande skola 15-16

Handlingsplan Skapande skola 15-16 Handlingsplan Skapande skola 15-16 1 Culture is the widening of the mind and of the spirit. Jawaharlal Nehru Barnens rätt till kultur globalt Barn har rätt till kultur enligt FNs deklaration om barnets

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN TROLLHÄTTAN 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé...

Läs mer