Yttrandefrihet - ja eller nej?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Yttrandefrihet - ja eller nej?"

Transkript

1 VAD? I den här värderingsövningen får eleverna möjlighet att ta ställning till flera svåra frågor som rör yttrandefrihetens gränser. Övningen bygger på verkliga händelser vilka formulerats som berättelser. I ett kritiskt skede i berättelsen ställs eleverna inför ett etiskt dilemma. Därefter avslutas berättelsen och en diskussion om yttrandefrihetens betydelse följer. Syftet med uppgiften är att göra eleverna intresserade av yttrandefriheten och dess gränser. HUR? Utgångspunkter I Historieundervisningens byggstenar grundläggande pedagogik och ämnesdidaktik 1 diskuterar Magnus Hermansson Adler den narrativa historiens funktioner. Begreppet narrativ historia avser ett undervisningsmoment där en en muntlig berättelse används för att utvinna kunskap. Genom berättelsen får eleverna uppleva en meningsfull rekonstruktion av historien. Narrativ historia rör inte bara historieämnet utan kan givetvis användas i olika ämnen. I den här värderingsövningen används narrativ historia för att skapa intresse och engagemang för yttrandefrihet, men också för att ge möjligheter till ställningstaganden i etiska frågor. Berättelserna i värderingsövningarna kan ses som slutna narrationer. De innehåller en början, en mittdel och ett slut. Det är också berättaren som äger berättelsen. Men de ger även utrymme för elevernas aktivitet och förutsätter deras engagemang och deltagande. Förberedelser Värderingsövningen kräver ingen förberedelse utan är lämplig som introduktion till yttrandefrihet och mänskliga rättigheter. Genomförande Börja med att dela ut två lappar till varje varje elev, en ja- och en nej-lapp. Det kan t.ex. vara gröna papperslappar för ja och röda för nej. Lapparna ska eleverna använda för att ta ställning till de kommande frågorna genom att hålla upp den lapp som stämmer överens med deras åsikt. Varje berättelse består av: 1. En inledande beskrivning av något som har hänt. 2. En frågeställning där eleverna får värdera olika ståndpunkter, ta ställning och motivera sina åsikter i en diskussion. 3. En fortsättning av händelseförloppet som redogör för hur det gick Hermansson-Adler, Magnus (2009). Historieundervisningens byggstenar grundläggande pedagogik och ämnesdidaktik. Stockholm: Liber

2 4. Diskussionsfrågor om hur det slutade, varför och hur det borde ha slutat. Frågorna är av mer principiell karaktär, men leder också vidare till hur yttrandefriheten fungerar i Sverige. Börja läs varje berättelse, stanna, fråga och låt eleverna ta ställning. Läs sedan vidare och berätta hur det slutade och avsluta med en diskussion om yttrandefrihetens gränser. Det är viktigt att poängtera för eleverna att berättelserna bygger på autentiska personer och händelser. Åke Green Den 20 juli 2003 samlades ett 50-tal medlemmar av Pingstkyrkans församling i Borgholm. De skulle lyssna på pastorn Åke Greens predikan. Ämnet för dagen var homosexualitet. Frågan som skulle besvaras var: Är homosexualitet en medfödd drift eller onda makters spel med människan. I sin predikan utgick Åke Green som han själv uppfattade det från Guds ord. Hans budskap till församlingen var att homosexualitet är emot Guds skapelseordning. Gud har skapat oss till man och kvinna. Han kallade homosexualitet för en abnormitet och menade att det inte förekommer i varken djur- eller växtriket och borde därför inte göra det bland människor heller. Åke Green menade också att AIDS har uppstått på grund av de homosexuella och sade att dessa sexuellt förvridna människor kommer att våldta djuren. För inte ens djuren går fria från människans sexuella behov och branden som tänts i en människa, fortsatte pastor Green. Han frågade sig om homosexualitet är en medfödd drift eller onda makters spel med människan? och menade bestämt att det var det sistnämnda. Borde man få säga så här om en grupp människor? Ja eller nej? (Eleverna håller upp sina lappar). Åke Green försökte få medierna att skriva om hans predikan. Men intresset visade sig svagt. Men han skickade ett referat av talet till Ölandsbladet. RFSL såg referatet och anmälde Åke Green för hets mot folkgrupp. Kalmar tingsrätt dömde Green till en månads fängelse. Men domen överklagades till Göta hovrätt och där friades han helt. Åklagaren överklagade domen, men även i högsta domstolen friades Green. Högsta domstolen hänvisade till att Green sannolikt skulle frias om han överklagade till Europadomstolen, eftersom det handlade om hans tolkning av bibeln och att det därmed var en fråga om religionsfrihet.

3 Är det rimligt att, med hänvisning till bibeln, kunna uttala sig om en folkgrupp som Åke Green gjorde? Varför/varför inte? Vilken roll har egentligen Europadomstolen? Känner någon till vad Europadomstolen är? Nationaldemokrater i skolan Det är inte ovanligt att partier och ungdomsförbund vill besöka skolor för sprida sitt budskap och värva medlemmar. Det ville även det högerextrema partiet Nationaldemokraterna, som är en utbrytning ur Sverigedemokraterna. Hösten 2007 kontaktade en företrädare för Nationaldemokraterna Karlbergsskolan i Köpinge. De ville besöka skolan, sprida flygblad och prata politik med eleverna. Frågan hamnade hos rektorn Ragnar Larsson och han fick besluta om partiet skulle få tillträde till skolan eller inte. Ragnar satte stopp för partiet. Han ville inte ha in Nationaldemokraterna i sin skola. Gjorde Ragnar rätt? Ja eller nej? (Eleverna håller upp sina lappar). Nationaldemokraterna de accepterade inte Ragnars nej, utan anmälde skolan med hänvisning till den svenska grundlagen. Justitiekanslern som utövar tillsyn över myndigheter för att se till att de följer lagar och regler kritiserade skolan eftersom tryckfrihetsförordningen slår fast att ingen får hindras från att sprida tryckt skrift med hänvisning till innehållet. Ragnar Larsson menade att Nationaldemokraternas värderingar stred mot skolans värdegrund och att de riskerade att störa ordningen. Men motiveringen underkändes. Det innebär inte att vem som helst får komma till skolan bara att skolan inte får stoppa vissa partier, men inte andra. Karlsbergsskolan är en högstadieskola vilket innebär att eleverna måste komma dit eftersom grundskolan är obligatorisk. Är det rätt att företrädare för främlingsfientliga partier får befinna sig i skolan? Borde lagen ändras? Finns det någon förening, samfund eller parti som verkligen inte borde få komma till skolan? Varför/varför inte? Att kravalla i högklackat År 2000 släppte den anarkistiska tidningen ett temanummer om dam och herrtidningar. Tidningen härmade veckotidningarnas utseende och språk. Den innehöll en antisexistisk sexguide, en gör-om-mig-sida och ett test där man kunde få fram sin egen

4 aktivistprofil. En fråga i testet var hur man borde agera om en snutbil åker förbi? Om man är en riktig AFA-aktivist borde man notera nummerplåten samtidigt som man drar upp huvan och täcker ansiktet med båda händerna (AFA står för Antifascistisk front). Tidningen innehöll också en kravallguide. I inledningen till guiden stod det så här: Vi vet alla svårigheterna i att planera en lyckad kravall. Vilka ska jag bjuda, hur ska jag klä mig och vilka metoder finns det, ja frågorna är många. För att underlätta har vi gått igenom de senaste trenderna, följ bara listan A-Ö så blir just din kravall en garanterad succé. Kravallguiden innehöll flera tips hur man genomför en kravall och det stod också att läsa att det går utmärkt att kravalla i högklackat. Borde man få skriva om hur man genomför en lyckad kravall? Ja eller nej? (Eleverna håller upp sina lappar). Säkerhetspolisen anmälde Brand och Anna Lundin, som företrädde redaktionen, åtalades för uppvigling. Uppvigling innebär att man försöker uppmana någon till att begå en brottslig handling. Men Anna Lundin friades från anklagelserna. En viktig anledning var att innehållet i tidningen kunde tolkas som satir och skämt. Åklagarens synpunkt, att det fanns en hel del seriös information i artikeln, räckte inte för en fällande dom. Verkar det för lätt att gömma sig bakom skämt och satir? Borde lagarna vara strängare? Är det okej, att på ett skämtsamt sätt, redogöra för hur man t.ex. tillverkar bomber eller bränner sprit? Hur bör gränserna egentligen dras för vad som är tillåtet och inte? På internet kan man hitta instruktioner för det mesta. Borde friheten på nätet begränsas? Lars Vilks föreläser om religions- och yttrandefrihet Lars Vilks är en kontroversiell svensk konstnär som ofta provocerar och skapar debatt målade han profeten Muhammed som rondellhund. Det skapade stor vrede i vissa delar av den muslimska världen, eftersom det anses förbjudet att avbilda profeten. I maj 2010 höll Vilks en föreläsning vid Uppsala Universitet om yttrandefrihetens gränser inom konsten. Det var fullsatt i föreläsningssalen och det fanns flera poliser på plats redan vid föreläsningens början. Allt började började lugnt. Men en bit in i föreläsningen visade Lars Vilks en film föreställande homosexuella män med Muhammedmasker. Är det rätt provocera på det sättet? Borde det vara förbjudet eller är det något som alla får tåla? Ja eller nej? (Eleverna håller upp sina lappar.)

5 Hur gick det: En bit in i filmen började människor i publiken skrika Stäng av filmen, Varför gör du så här mot oss?, Det är ju pornografi och Du skändar Muhammed. Därefter utbröt tumult och två poliser skadades lindrigt. Polisen kunde inte garantera säkerheten utan tvingades avbryta föreläsningen. Två personer greps och åtalades för misshandel och störande av sammankomst Vi lever i ett mångkulturellt samhälle. Borde vi begränsa yttrandefriheten och skydda religioner från kritik? Vad talar för/emot? Även i Sverige har det varit förbjudet med hädelse. När Johan Henrik Schönheits gav ut en bok 1706 som inte godkänts av censorn straffades han genom att få sin hand avhuggen, tungan utskuren och halsen avskuren. Dessutom spikades hans hand och tunga upp på skampålen. En anledning var att han smädat Guds ord och kallat ledamöterna vid Svea hovrätt för skälmar och tjuvar. Vad är det idag som gör att vi i Sverige verkar ta lättare på hädelse? VARFÖR? Läroplanen - skolans värdegrund och uppgifter Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som utbildningen ska gestalta och förmedla. Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den ska framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana. Det etiska perspektivet är av betydelse för många av det frågor som tas upp i utbildningen. Därför ska undervisningen i olika ämnen behandla detta perspektiv och ge en grund för och främja elevernas förmåga till personliga ställningstaganden. Centralt innehåll i samhällskunskap 1a1 och 1b De mänskliga rättigheterna; vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ... Centralt innehåll i svenska 1 Muntlig framställning med fokus på mottagaranpassning. Faktorer som gör en muntlig presentation intressant och övertygande. Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd för muntlig framställning. Olika sätt att lyssna och ge respons som är anpassad till kommunikationssituationen. Centralt innehåll i medier, samhälle och kommunikation 1 Lagar och andra bestämmelser samt internationella överenskommelser och etiska regler inom kommunikationsområdet.

GRAFISK FORM & ILLUSTRATION BEATRICE NORDÉN

GRAFISK FORM & ILLUSTRATION BEATRICE NORDÉN GRAFISK FORM & ILLUSTRATION BEATRICE NORDÉN 1 INLEDNING Här är ett material om religionsfrihet som riktar sig till dig som arbetar i skolan med elever som ska introduceras i mer ämnesinriktad undervisning.

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN LÄRARHANDLEDNING ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Att utbilda om mänskliga rättigheter i skolan INNEHÅLL 1. För kunskap och engagemang 3 2. Human Rights Education 4 Förenta Nationerna och Human Rights Education

Läs mer

Hatets språk. - frågor och svar om hatpropaganda och yttrandefrihet

Hatets språk. - frågor och svar om hatpropaganda och yttrandefrihet Hatets språk - frågor och svar om hatpropaganda och yttrandefrihet Om Svenska Helsingforskommittén för mänskliga rättigheter Den här skriften ges ut av Svenska Helsingforskommittén för mänskliga rättigheter

Läs mer

Del 1 Introduktion. Text: Fanny Davidsson Grafisk formgivning: Typisk Form designbyrå Delegationen för Mänskliga Rättigheter i Sverige 2009

Del 1 Introduktion. Text: Fanny Davidsson Grafisk formgivning: Typisk Form designbyrå Delegationen för Mänskliga Rättigheter i Sverige 2009 MR dilemman del 1 Del 1 Introduktion This event is supported by the European Community Programme for Employment and Social Solidarity PROGRESS. The content of this event does not necessarily reflect the

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

ELEVHANDLEDNING ELEVHANDBOK JOURNALISTIK OM MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

ELEVHANDLEDNING ELEVHANDBOK JOURNALISTIK OM MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER ELEVHANDLEDNING ELEVHANDBOK JOURNALISTIK OM MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER ANGELÄGET JOURNALISTIK OM MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER Introduktion 3 Vad innehåller handboken? 3 Inledning 4 Webbplatsen 5 Stöd för arbetet i

Läs mer

Brott och Straff Nu och då

Brott och Straff Nu och då LÄRARPROGRAMMET Brott och Straff Nu och då En studie av hur elever i årskurs åtta upplever en historisk upplevelsedag Författare: David Gustafsson & Linda Pros Examensarbete 15 hp Avancerad nivå Höstterminen

Läs mer

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG EMPATI - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Pedagogik Examensarbete i lärarutbildningen Grundnivå 15 hp Handledare Kamran Namdar

Läs mer

DITT ORD ÄR FRITT. Om yttrandefrihet

DITT ORD ÄR FRITT. Om yttrandefrihet DITT ORD ÄR FRITT Om yttrandefrihet INNEHÅLL 1. Jag vill inte leva 2. Där ordet inte är fritt Afrika Amerika Asien Europa Mellanöstern och Nordafrika 3. Yttrandefrihet en mänsklig rättighet En fråga om

Läs mer

Utbildningsguide Normkritisk skola, nu! Rädda Barnens Ungdomsförbund

Utbildningsguide Normkritisk skola, nu! Rädda Barnens Ungdomsförbund Utbildningsguide Normkritisk skola, nu! Rädda Barnens Ungdomsförbund Att utbilda För att Rädda Barnens Ungdomsförbund ska bli en starkare barnrättsaktör måste vi veta vad vi snackar om och det är där du

Läs mer

Religion & Livsfrågor

Religion & Livsfrågor NR 2 2005 KÄRLEKENS MANIFEST UTGES AV FÖRENINGEN LÄRARE I RELIGIONSKUNSKAP TEMA Kärlekens manifest Religion & Livsfrågor > Hedersrelaterat våld på grund av sexuell läggning > Så här gör vi på Richard Steffengymnasiet

Läs mer

LärarhandLedning grundskolan

LärarhandLedning grundskolan Lärarhandledning Grundskolan LÄRARHANDLEDNING grundskolan Vad är entreprenörskap?... 3 Entreprenöriellt lärande... 3 Pedagogiskt program... 5 Inför besöket... 6 På museet... 6 Syfte med utställningen...

Läs mer

Får man skriva vad man vill på internet?

Får man skriva vad man vill på internet? Får man skriva vad man vill på internet? en lärarhandledning till skriften Hat på nätet Får man skriva vad man vill på internet? en lärarhandledning till skriften Hat på nätet Förord Får man säga vad

Läs mer

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Ett inspirationsmaterial för att arbeta med barnets rättigheter. Övningar och inspiration för årskurs 6 och uppåt. Innehåll Inledning 3 Så här kan du

Läs mer

För mer. rättvisa. ett metodmaterial för skolan om barnkonventionen

För mer. rättvisa. ett metodmaterial för skolan om barnkonventionen För mer rättvisa ett metodmaterial för skolan om barnkonventionen 1 För mer rättvisa Tryckår: 2011 Layout: ADD Text: Malin Gustavsson och Antonia Wulff Ansvarig utgivare: Folkhälsans förbund rf Andra upplagan

Läs mer

Del 1 Hej Sverige en del av skolans uppdrag 4. Del 2 Att bemöta fördomsfulla och kränkande kommentarer 10

Del 1 Hej Sverige en del av skolans uppdrag 4. Del 2 Att bemöta fördomsfulla och kränkande kommentarer 10 Lärarhandledning Innehållsförteckning Del 1 Hej Sverige en del av skolans uppdrag 4 Del 2 Att bemöta fördomsfulla och kränkande kommentarer 10 Del 3 Lärarhandledning till seriealbumet Vi ska ses igen,

Läs mer

DET NYA LANDET En övning om mänskliga rättigheter

DET NYA LANDET En övning om mänskliga rättigheter VAD? I övningen Det nya landet får eleverna reflektera kring de principer som ligger till grund för de mänskliga rättigheterna. Övningen går ut på att eleverna får ett scenario där de har blivit strandsatta

Läs mer

TILL DIG SOM AR LARARE!

TILL DIG SOM AR LARARE! .... TILL DIG SOM AR LARARE! 1 .. VALKOMMEN! Det här är en lärarhandledning till Pernilla Stalfelts bok Vem är du? En bok om tolerans. Den är tänkt att vara ett inspirerande verktyg för dig som vill arbeta

Läs mer

Barnrättsspelet Handledning

Barnrättsspelet Handledning Barnrättsspelet Handledning Barnrättsspelet är ett sätt för barn och unga att lära sig om sina rättigheter. Genom kunskap kan unga påverka sin situation, göra skillnad i sitt eget liv och sin omgivning.

Läs mer

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114 Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA TEXT: Maja Dahl, Jenny Jonstoij och Olof Svensson GRAFISK FORM OCH LAYOUT: Dalston, www.dalston.se

Läs mer

Vägar till rättigheter

Vägar till rättigheter Vägar till rättigheter Vägar till rättigheter genomförs med stöd av EU:s program för sysselsättning och social solidaritet PROGRESS (2007 2013). Innehållet i projektet motsvarar inte nödvändigtvis EU-kommissionens

Läs mer

Hets mot folkgrupp kontra yttrande- och religionsfrihet

Hets mot folkgrupp kontra yttrande- och religionsfrihet Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap Rättsvetenskap D D-uppsats, 10 p. Handledare: Catharina Sitte Durling VT 2006 Hets mot folkgrupp kontra yttrande- och religionsfrihet Författare:

Läs mer

Handledning för studie- och yrkesvägledare. www.påjobbet.se

Handledning för studie- och yrkesvägledare. www.påjobbet.se Handledning för studie- och yrkesvägledare www.påjobbet.se 2 Introduktion @Jobbet är ett spel om att vara ung och söka jobb via internet. Spelet finns på www.påjobbet.se och är kostnadsfritt att använda

Läs mer

Innehållsförteckning Inledning... 3 Så använder du studiematerialet... 3 Gruppens storlek och sammansättning... 3 Regler i gruppen...

Innehållsförteckning Inledning... 3 Så använder du studiematerialet... 3 Gruppens storlek och sammansättning... 3 Regler i gruppen... V I S Val I Sikte Innehållsförteckning Inledning... 3 Så använder du studiematerialet... 3 Gruppens storlek och sammansättning... 3 Regler i gruppen... 4 Utvärdering - reflektion... 4 Del 1 Yttrandefrihet...

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Jämlikhet och jämställdhet Familj och individ Skydd mot diskriminering Barns rättigheter Våld i nära relationer Göteborgs Stad och Länsstyrelsen

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Röda tråden. Metodhandbok i sexualitet & samlevnad

Röda tråden. Metodhandbok i sexualitet & samlevnad Röda tråden Metodhandbok i sexualitet & samlevnad Planera sex- och samlevnadsarbetet Att planera sex- och samlevnadsarbetet 5 Sex- och samlevnadsundervisning i skolans styrdokument 16 Sex och samlevnad

Läs mer

Finansiärer Västra Götalandsregionen, Levande Historia i Göteborg, Kulturförvaltningen i Göteborg, Allmänna Arvsfonden

Finansiärer Västra Götalandsregionen, Levande Historia i Göteborg, Kulturförvaltningen i Göteborg, Allmänna Arvsfonden Angeläget är utvecklat och sprids genom samarbete och finansiering från följande aktörer: Samarbetspartners Amnesty International, GR Utbildning, KulturUngdom, Skolbio Göteborg, Mediapoolen, UR, Världskulturmuseet,

Läs mer

När eleverna vet mest

När eleverna vet mest Malmö högskola Lärarutbildningen Kultur, språk, medier Examensarbete 15 högskolepoäng När eleverna vet mest When pupils know more than the pedagogues Mari Johansson Katarina Gråhamn Lärarexamen 270hp Kultur,

Läs mer