TÄVLINGSREGLER FÖR FLICKORNAS FRI- OCH REDSKAPSPROGRAM I TRUPPGYMNASTIK serien för åringar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TÄVLINGSREGLER FÖR FLICKORNAS FRI- OCH REDSKAPSPROGRAM I TRUPPGYMNASTIK serien för 10-12-åringar"

Transkript

1 TÄVLINGSREGLER FÖR FLICKORNAS FRI- OCH REDSKAPSPROGRAM I TRUPPGYMNASTIK serien för åringar Bild: Aki Rask

2 2 INNEHÅLL INNEHÅLL ALLMÄNT Arrangerande av tävlingar Tävlingsinbjudan Tävlingsserier Rätt att delta Tävlingstrupp Anmälan Bekräftelse av deltagande Tävlingsprogram Program Programmets längd Musik Tävlingsdräkt Tävlingsredskap Tävlingsområde TEKNISKA KRAV FÖR PROGRAMMETS KOMPOSITION Kroppsrörelser Balansrörelser Hopp Armrörelser Steg- och småhoppserier Akrobatiska rörelser Rörlighetsrörelser Serier med två rörelsesläkter Program med redskap Rep Boll Bonus för tekniskt värde PROGRAMMETS TEKNISKA VÄRDE (TV) Kroppsrörelser Balansrörelser Hopp Armrörelser Steg- och småhoppserier Akrobatiska rörelser Rörlighetsrörelser Serier med två rörelsesläkter Bonuspoäng ARTISTISKA KRAV PÅ PROGRAMMETS KOMPOSITION Programmets gymnastiska värde Programmets uppbyggnad Originalitet och musik Avdrag för artistiskt värde Allmänna avdrag i artistiskt värde Bonus i artistiskt värde PROGRAMMETS ARTISTISKA VÄRDE (AV) Programmets gymnastiska värde...18

3 3 5.2 Programmets uppbyggnad Originalitet och musik Avdrag Allmänna avdrag Bonus UTFÖRANDE Kroppsrörelser Balansrörelser Hopp Armrörelser Benrörelser Stegserier och småhopp Akrobatiska rörelser Rörlighetsrörelser Övriga krav på utförandet Krav på utförandet med redskap Rep Boll BEDÖMINING AV UTFÖRANDE Gymnastiska färdigheter, kvalitet...29 Enhetligt utförande/truppens enhetlighet...29 Kroppsrörelser...29 Balans...29 Hopp...29 Steg- och småhoppserier...29 Akrobatiska rörelser...29 Rörlighetsrörelser...29 Rörelse och förflyttningar...30 Rörelsernas exakthet...30 Fall...30 Fysiska egenskaper...30 Musik och rörelse...30 Glömmer programmet...30 Samverkan mellan gymnast och redskap...30 Redskapsteknik...30 Att tappa redskapet Bonus DOMARE Allmänt Domargruppens sammansättning Domare Jury eller officiell övervakare Linjeövervakare Domarens uppgifter Överdomarens uppgifter POÄNGRÄKNING Bildande av poängsumma Kompositionsdomargruppernas poängräkning Domargruppen för tekniskt värde TV Domargruppen för artistiskt värde AV...33

4 4 9.3 Poängräkning i domargruppen för utförande Överdomarens uppgift i poängräkningen Truppen som uppträder först i sin klass Överdomarens avdrag Poängavdrag som görs av överdomaren för artistiskt värde AV Poängavdrag som görs av överdomaren för utförande Exe TEKNISKT FÖRVERKLIGANDE AV TÄVLINGAR Förbundets mästerskapstävlingar och regionsmästerskap Tävlingsordning Medaljer Priser Tävlingens funktionärer Resultat och protokoll Andra anvisningar...37

5 5 1. ALLMÄNT Dessa regler gäller Finlands Gymnastikförbund Svoli r.f.:s truppgymnastiktävlingar i serien för åringar. På alla Svolis tävlingar samt tävlingar som underordnas Svoli gäller även Svolis allmänna tävlingsregler. 1.1 Arrangerande av tävlingar Finlands Gymnastikförbund Svoli r.f. ansvarar för arrangerandet av Flickornas tävlingar och regionsmästerskap i truppgymnastik. Svoli beviljar en förening eller en sammanslutning av flera föreningar rätten att ordna dessa tävlingar på basen av en ansökan. Flickornas mästerskaps- och regionstävlingar med friprogram i ordnas årligen på våren medan mästerskaps- och regionstävlingar med redskapsprogram ordnas på hösten. Förbundets truppgymnastikutskott har rätt att göra ändringar i tidpunkten för serier och tävlingar. Ansökan om rätten att ordna tävlingar görs skriftligt till förbundets truppgymnastikutskott. Ansökan om att ordna tävlingar med friprogram kan göras t.o.m. 1.4 föregående år och ansökan om att ordna tävlingar med redskapsprogram kan göras t.o.m föregående år. I ansökningen bör ingå en beskrivning av tävlingslokalen (tävlingsområde, uppvärmningsutrymme, omklädningsrum, åskådarläktare etc.). Ansökan om rätten att ordna regionsmästerskap görs till regionens arbetsgrupp för truppgymnastik. 1.2 Tävlingsinbjudan Föreningen som arrangerar tävlingen publicerar en tävlingsinbjudan senast en månad innan tävlingarna i förbundets tidning Svolilainen samt på Svolis hemsida. Regionsmästerskapens inbjudan publiceras i regionens informationsblad. I tävlingsinbjudan bör nämnas: 1. namn på föreningen/föreningarna som arrangerar tävlingen 2. tävlingsplats och tid 3. antal uppträdanden under tävlingarna 4. tävlingsserier och födelseår 5. deltagaravgift samt senast när och vart denna ska betalas 6. när anmälningstiden utgår 7. till vem anmälningarna ska sändas 8. tävlingsområdets golvmaterial och färg 9. information om eventuella domarkrav 10. telefonnummer till personer som kan ge förhandsuppgifter 1.3 Tävlingsserier I serien för åringar tävlar flickor som under tävlingsåret fyller 10, 11 och 12 år. Två tävlande får underskrida eller överstiga åldersgränsen med ett år. Denna serie kan även tävla på Svolis Gymnsatikstationer (Asema). På redskapstävlingar är tävlingsredskapet för jämna år rep och för udda år boll.

6 6 1.4 Rätt att delta Föreningar som hör till Svoli kan delta i tävlingarna. Gymnasterna bör ha en för tävlingen gällande licens och försäkring. Mer information om licenser och försäkringar fås på förbundets hemsidor. 1.5 Tävlingstrupp Minst 6 gymnaster bör ingå i tävlingstruppen. Reservgymnaster är inte tillåtna. Alla gymnaster som hör till tävlingstruppen, måste tävla på alla tävlingar där truppen deltar. Ett undantag utgör sådana trupper som har fler än två tävlande som underskrider eller överstiger åldersgränsen eller trupper med skadade och/eller sjuka gymnaster. En gymnast kan under en truppgymnastiktävling tävla endast för en förening, i en trupp, i en serie. Ifall truppen får pris, belönas endast de gymnaster som deltagit i tävlingsprogrammet. Om en gymnast skadas under tävlingens gång belönas hon med resten av truppen. Svolis allmänna tävlingsregler reglerar föreningsbyten. 1.6 Anmälan Anmälan till tävlingar görs skriftligt på en för varje trupp skild anmälningsblankett inom den av arrangörerna utsatta anmälningstiden. Försenade anmälningar godkänns inte. 1.7 Bekräftelse av deltagande Vid anländandet till tävlingsplatsen, eller senast en timme innan tävlingen i den ifrågavarande serien börjar, bör deltagandet i tävlingen bekräftas. I samband med bekräftelsen av deltagandet kontrolleras truppens sammansättning, licenser (för Gymnastikstationerna gymnastikpass) och gymnasternas ålder. Deltagande i tävlingarna förutsätter att deltagaravgiften är betald. 1.8 Tävlingsprogram Program På våren tävlar man med valfria program utan redskap. På hösten tävlar man med valfria program och med det för serien avsedda redskapet. Programmet behöver inte vara nytt. Inget namn anges för programmet. Truppen kan ha ett namn bestående av ett ord (tillsammans med föreningens namn, högst 24 tecken) Programmets längd Tävlingsprogrammet bör vara minuter långt. Programmet får dock överstiga eller underskrida tidsbegränsningen med 5 sekunder. Tiden räknas från den första gymnastens rörelse till avslutandet av den sista rörelsen. Ingången till tävlingsområdet bör ske smidigt och utan musik. Programmet bör börja och sluta inom tävlingsområdet Musik Tävlingsprogrammets musik är valfri. Musiken bör finnas på cd-skiva. En inspelning får innehålla endast en musik i början av inspelningen. Inspelningens fodral och själva cd-skivan förses tydligt

7 7 med föreningens namn, serie samt eventuellt truppens namn. Tävlingsarrangören ansvarar för ljudåtergivningen. Truppernas egna bildelement och extraljus är förbjudna. 1.9 Tävlingsdräkt Truppens tävlingsdräkt bör vara en enhetlig, estetisk gymnastikdräkt. Alla gymnaster ska ha likadana dräkter. Ifall dräkten är gjord av mönstrat tyg kan små variationer beroende på skärningen tillåtas. Dräkten får inte hindra rörelsers synlighet. Dräkten får inte vara genomskinlig. Genomskinligt tyg tillåts på armar och på dräktens överdel. Halshålet får inte vara för stort varken framtill eller baktill och dräktens nedre dels skärning får inte vara för öppen (den får inte stiga över höftbenet eller baken). En liten kjol som når till nedre delen av baken tillåts. På kjolen får finnas små dekorationer, som dock inte får hindra att rörelser syns. Små hårdekorationer är en del av tävlingsdräkten, det samma gäller eventuellt smink, och bör vara passande för åldersserien. Separata armband, vrist- eller halssmycken är förbjudna. Trikåer och tossor tillåts Tävlingsredskap Redskapet bör följa reglerna. På redskapet får inte finnas lösa dekorationer eller band. Tejpning godkänns. En trupp får inte ha mer än två (2) reservredskap. Reservredskapen kan placeras på 15 cm avstånd från gränslinjens utsida. (Linjedomaren kontrollerar avståndet.). Rep Material Längd Repets ändor Repet kan vara syntetiskt rep eller naturfiber. På repet får inte finnas förstärkningar. Repets längd bör vara i rätt proportion till gymnastens längd för att möjliggöra ett tekniskt korrekt utförande. Längden mäts i grundposition med mitten av bandet under båda fötterna. Repet räcker då till mellan armhålan och axlarna. Repets längd mäts inte vid redskapskontroller. I repets ändor får det inte finnas handtag. En eller två knutar i båda ändorna av repet tillåts. Repets ändor kan vara beklädda. Repet kan vara dekorerat t.ex. med tejp. Dekorationerna får inte vara lösa eller hängande. Boll Material Diameter Bollen bör vara en gymnastikboll. Bollens material kan vara gummi eller ett syntetiskt ämne som har gummits sviktande egenskaper. Dekorationer får inte vara lösa eller hängande. Bollens diameter är cm.

8 Tävlingsområde Tävlingsområdet är 13 x 13 m. Området är tydligt utmärkt med en minst 10 cm bred linje. Linjen ingår i området. Utanför gränsen bör det finnas minst 2 m fritt utrymme.

9 9 2. TEKNISKA KRAV FÖR PROGRAMMETS KOMPOSITION Tävlingsprogrammet bör utgöra en helhet som stöder inlärningen av truppgymnastikens grundteknik. De valda svårigheterna bör motsvara gymnasternas färdigheter och ålder. Tävlingsprogrammets komposition bör på ett mångsidigt sett utgöras av följande rörelsegrupper samt kombinationer av dessa. Kompositionen värderas högre när rörelserna kombineras till serier och kombinationer som består av olika rörelsetyper. 2.1 Kroppsrörelser Kroppsrörelserna bör vara anpassade till åldersgruppen och motsvara gymnasternas färdighetsnivå. Kompositionen ska innehålla minst 1 rörelse ur var och en av de följande kroppsrörelsegrupperna: böjning fartsväng lodavslappning lutning eller lodutfall vågrörelse vridning Dessutom: - 2 kroppsrörelseserier som båda utgörs av två olika valfria kroppsrörelser (A-kroppsrörelseserie) - en kroppsrörelseserie som består av tre olika valfria kroppsrörelser (B-kroppsrörelseserie) En/flera av ovanstående enskilda kroppsrörelser kan ingå i en rörelseserie. I serien kan också ingå andra kroppsrörelser som utvecklar koordination, kroppskontroll och smidighet. T.ex. - rullningar - kullerbyttor - lutande rörelser - nackstående 2.2 Balansrörelser Balanserna bör vara anpassade för åldersgruppen och motsvara gymnasternas färdighetsnivå. Kompositionen bör innehålla minst 1 balansrörelse och 1 balansserie bestående av två olika balansrörelser. Stödbenet får bytas mellan rörelserna i balansserien. Till exempel olika balanser på en fot olika vändningar på en fot piruetter 2.3 Hopp Hoppen bör vara anpassade för åldersgruppen och motsvara gymnasternas färdighetsnivå. Kompositionen bör innehålla mist 1 hopp och 1 hoppserie bestående av två olika hopp. Mellan hoppen i hoppserien får finnas högst ett mellansteg, d.v.s. högst tre golvberöringar mellan hoppens luftfärder.

10 10 Till exempel kosackhopp passéhopp fölhopp köttbullshopp arabesquehopp spännhopp skutthopp hjorthopp X-hopp 2.4 Armrörelser Kompositionen bör innehålla två olika armrörelseserier. En armrörelseserie består av minst tre olika armrörelser. Till exempel vågrörelser svingar kast 8-rörelser vridningar slag lyft sträckningar genomförningar rotationer klappar skjutningar fartsvängar fartförningar dragningar förningar 2.5 Steg- och småhoppserier Kompositionen bör innehålla minst två olika steg- eller småhoppserier. En steg- eller småhoppserie bör innehålla minst 6 steg och bestå av minst två olika sorters steg eller småhopp. Därutöver bör även en steg- eller småhoppserie (minst 6 steg) sammanbunden med ett annat rörelsesläkte ingå (=görs samtidigt som en arm- eller kroppsrörelse). En av stegserierna bör innehålla en rytmförändring. Till exempel hoppsteg jenkkasteg galopphopp masurkasteg polkasteg korssteg sidosteg valssteg växelsteg fartsteg olika stiliserade steg eller springsteg plié-relevé-steg (på finska kisapyörintä ) lutande springsteg med raka ben gren-grund-hopp pendelhopp häl-tå-hopp skridskohopp jämfotahopp fölskutt 2.6. Akrobatiska rörelser Kompositionen bör innehålla minst två akrobatiska rörelser. I akrobatiska rörelser bör höften lyftas ovanför huvudet i vertikalnivå medan kroppens tyngd vilar på armarna. I rörelsen bör synas en god kontroll av kroppen centrum. De akrobatiska rörelserna bör smälta in som en naturlig del av programmets helhet. T.ex.

11 11 övergång i brygga (framåt eller bakåt) hjulning handstående 2.7 Rörlighetsrörelser I kompositionen bör ingå minst fyra rörlighetsrörelser som bör lyfta fram gymnasternas rörlighet i benen framåt (både vänster och höger sida), och till sidan samt ryggradens rörlighet. För att benens rörlighet i framåtlinjering ska räknas med i kompositionens tekniska värde bör båda sidorna visas genast efter varandra eller under en kort tidsperiod av programmet. Rörligheten framåt kan visas i samma form för båda sidorna. Benens rörlighet bör vara 180. Rörlighetsrörelsen bör, enligt kriterierna, utföras med ett rent rörelseomfång och kontroll. Rörelserna ska utföras tekniskt och hälsomässigt korrekt och visa rörlighets- och styrkenivåernas balans. Rörelsens form bör vara tydligt urskiljbar. T.ex. Framåt - spagat på golvet - framåtbalans i ren spagat med eller utan hand - våghalvstående 180 grader - hopp i spagatform Sidan - sidospagat på golvet - sidobalans i spagat med eller utan hand - hopp i sidospagatform Ryggradens rörlighet - Bakåtböjning där hela ryggraden böjs jämnt och kontrollerat. Axlarna bör vara på samma nivå i börjningen. 2.8 Serier med två rörelsesläkter I kompositionen bör ingå minst två olika serier bestående av rörelser från olika rörelsesläkten. Serierna bör bestå av sammanbundna och på varandra följande rörelsesläkter. Serierna bildas genom att kombinera A- (två rörelser) eller B- (tre rörelser) kroppsrörelseserier med ett annat rörelsesläkt (=balans eller hopp) eller genom att kombinera en balans och ett hopp. Under serien får förekomma ett mellansteg mellan rörelsesläktena. De två obligatoriska serierna med två rörelsesläkter i programmet bör komponeras enligt olika variationer. Samma variation beaktas endast en gång i det tekniska värdet. Olika variationer: - A- eller B-kroppsserie + balans - Balans + A- eller B-kroppsserie - A- eller B-kroppsserie + hopp - Hopp + A- eller B-kroppsserie - Hopp + balans - Balans + hopp 2.9 Program med redskap Redskapsprogrammet bör på ett mångsidigt sätt förena redskapsrörelser med gymnastens rörelser. I redskapsprogram godkänns endast svårigheter som kombineras med redskapsrörelser. Redskapet bör hållas i rörelse under svårigheten, när svårigheten inleds eller avslutas. Undantagsvis får redskapet hållas statiskt under akrobatiska rörelser, piruetter och illusioner.

12 Rep Repets rörelsegrupper: 1. Småhopp genom eller över repet 2. Svängningar, förningar 3. Rotationer, åttor Observera: Rörelser som utförs med repet vikt (tredubbelt eller mer) får inte vara dominerande i kompositionen Boll Bollens rörelsegrupper: 1. Kast och fångande 2. Studsar 3. Rullningar längs kroppen eller över golvet 4. Förningar, svängningar 5. Cirklar, åttor 6. Vändningar, vridningar, snurrar Observera: Bollen bör hanteras mångsidigt både med en och två händer Bonus för tekniskt värde Bonus kan ges om de valda svårigheterna motsvarar synnerligen väl gymnasternas ålder och färdighetsnivå.

13 13 3. PROGRAMMETS TEKNISKA VÄRDE (TV) Det tekniska värdet är , varav de obligatoriska svårigheterna utgör poäng och bonus 0.1 poäng. De obligatoriska vårigheternas värde, kompositionens minimikrav: 3.1 Kroppsrörelser 1 vågrörelse 1 vridning 1 lodavslappning 1 lodutfall eller lutning 1 böjning 1 fartsväng 2 A-kroppsrörelseserier 1 B-kroppsrörelseserie 3.2 Balansrörelser 1 balansrörelse 1 balansserie 3.3 Hopp 1 hopp 1 hoppserie a (maximivärde) (sammanlagt 2.2) 0.3 (sammanlagt 0.5) 0.3 (sammanlagt 0.5) 3.4 Armrörelser 2 olika armrörelseserier a 0.4 (sammanlagt 0.4) 3.5 Steg- och småhoppserier 3 steg- och småhoppserier varav en är sammanhunden med annan rörelsesläkt a (sammanlagt 0.9) 3.6 Akrobatiska rörelser 2 akrobatiska rörelser a 0.4 (sammanlagt 0.4) 3.7 Rörlighetsrörelser 4 olika rörlighetsrörelser 0.1/riktning 0.4 (sammanlagt 0.4) 3.8 Serier med två rörelsesläkter 2 olika serier a (sammanlagt 0.6) De obligatoriska svårigheternas maximipoäng är 5.9 Obs. En svårighet som återkommer flera gånger i programmet i samma form beaktas endast en gång för det tekniska värdet. För en rörelse ges endast en svårighet. En obligatorisk svårighet

14 14 godkänns när rörelsens huvudprinciper (se sektion 6) tydligt framgår i utförandet och rörelsen utförs med korrekt teknik. Svårigheten bör komponeras för alla truppens gymnaster och 2/3 av truppen bör utföra den på ett godtagbart sätt för att den skall tas i beräknande för det tekniska värdet. Undantag: - En obligatorisk enskild kroppsrörelse kan ingå i en rörelseserie. (Obligatorisk kroppsrörelseserie eller serie med två olika rörelsesläkter). - Rörlighetsrörelse framåt kan göras i samma form för båda sidorna. - Rörlighetsrörelser kan ingå i andra svårigheter, t.ex. en balans, ett hopp eller en akrobatisk rörelse. - Obligatoriska armrörelser kan ingå i andra svårigheter. 3.9 Bonuspoäng - de valda svårigheterna motsvarar synnerligen väl gymnasternas ålder och färdighetsnivå, bonus +0.1

15 15 4. ARTISTISKA KRAV PÅ PROGRAMMETS KOMPOSITION 4.1 Programmets gymnastiska värde Kompositionen bör utgöra en för flickorna passande helhet, som på ett mångsidigt sätt byggs upp av olika rörelsegrupper och kombinationer samt serier av dessa, som motsvarar gymnasternas färdighetsnivå. Alla truppens gymnaster bör utföra svårigheterna antingen samtidigt, genast efter varandra (i kanon) eller inom en kort tidsperiod. Svårigheterna indelas i åtta grupper: kroppsrörelser, balanser, hopp, armrörelser, stegserier och småhopp, akrobatiska rörelser, rörlighetsrörelser och serier med olika rörelsesläkter. Kompositionen av ett program med handredskap bör utgöra en helhet som består av handredskapets rörelse och förenandet av redskap och gymnastik. Handredskapsprogrammet bör på ett mångsidigt sätt bestå av handredskapets rörelser kombinerade med gymnasternas rörelser. I handredskapsprogram godkänns endast svårigheter som utförs i kombination med en handredskapsrörelse. Redskapet bör vara i rörelse när svårigheten inleds och avslutas så väl som under svårigheten. Undantagsvis får redskapet hållas statiskt under akrobatiska rörelser, piruetter och illusioner. Kompositionen grundar sig på helhetsrörelse, där rörelser och rörelseserier framskrider naturligt. Rörelserna binds samman på ett smidigt sätt med betoning på kontinuitet. Handredskapsprogram grundar sig även på helhetsrörelse kombinerat med handredskapsrörelser. Redskapets rörelser sammanbinds logiskt med betoning på kontinuitet. Kompositionen bör påvisa gymnasternas muskelkontroll och rörlighet med båda sidorna (vänster och höger). Därutöver bör kompositionen utveckla gymnasternas styrka, snabbhet och uthållighet. Kravet på bådsidighet innebär att truppen måste visa en balans och ett hopp i både höger och vänster rörlighetsriktning. I handredskapsprogram bör redskapet hanteras med båda händerna. Kompositionen bör huvudsakligen bestå av utförande som en enhetlig trupp. Olika solon och kanon bidrar med omväxling och ger färg åt programmet men de får inte bli dominerande i kompositionen. 4.2 Programmets uppbyggnad Programmet bör utgöra en enhetlig helhet som på ett mångsidigt och varierat sätt består av olika rörelsegrupper och serier där olika rörelsegrupper kombineras. Programmets uppbyggnad bör vara mångsidig och varierande. Svårigheterna bör placeras in i kompositionen på ett mångsidigt och naturligt sätt. Redskapsrörelserna bör stöda programmets uppbyggnad. Programmets svårigheter bör vara mångsidiga. Programmet bör innehålla minst 3 hopp och 3 balanser som utförs på olika sätt, samt en mångsidig användning av kroppsrörelser. På svårigheternas mångsidighet inverkar bl.a. - använda tekniker för hopp, balanser och kroppsrörelser (t.ex. olika sorters avstamp i hoppen) - rörelseriktningar och rörelseomfång (t.ex. i balanserna: fria benet framåt/till sidan/bakåt, en smal eller omfångsrik form i hopp och balanser, kroppsrörelser framåt/bakåt/till sidan)

16 16 - snurrande (t.ex. piruetter/snurrar, vändningar i hopp) - utförande av svårigheterna på olika nivåer/plan eller med förflyttning (i synnerhet kroppsrörelser) I kompositionen bör synas bådsidighet och variation i valda svårigheter. Kompositionen bör innehålla minst 6 olika formationer och rörelser på olika nivåer och plan (t.ex.hög nivå, mellannivå, golvnivå, sagittalplan, frontalplan) och i olika riktningar (framåt, bakåt, till sidan, i diagonal, i båge). Redskapsrörelserna bör ske i olika nivåer, plan och riktningar. Förflyttningar från en rörelse och en formation till en annan bör ske smidigt och varierande genom att utnyttja hela området. Användningen av tävlingsområdet bär vara mångsidig och varierad. Redskapets rörelser bör beaktas vid förflyttningar. I kompositionen bör synas växlingar i tempo i form av snabba och långsamma rörelser samt växlingar i användningen av styrka i form av lätta och kraftfulla rörelser. Handredskapsprogrammets komposition bör även innehålla såväl snabba som långsamma rörelser med redskapet. I början och slutet av ett handredskapsprogram bör varje handredskap beröras av åtminstone en gymnast. I handredskapsprogrammet bör ingå ett byte av redskap där alla redskap byts från en gymnast till en annan antingen samtidigt eller inom en kort tidsperiod. Gymnasternas rörelse bör fortsätta naturligt under bytet. 4.3 Originalitet och musik Kompositionen bör sträva till originalitet, rörelsernas uttrycksfullhet och estetiskt utförande och samtidigt även beakta åldersgruppens säregna sätt att röra sig. Kännetecknande för en originell komposition är utvecklandet av nya rörelser och rörelsekombinationer och nya sätt att bilda formationer, samt originella och intressanta samarbetsrörelser. Samarbetsrörelser är rörelser och sekvenser i vilka hela truppen deltar och som inte kan utföras utan alla gymnaster. Samarbetsrörelserna kan också göras i mindre grupper, exempelvis parvis eller tre och tre. Redskapet kan tillfälligt vara stilla om detta är en koreografisk effekt. Musiken bör motsvara kompositionens idé och uttryck. Gymnasternas rörelser och musiken bör bilda en enhetlig helhet där rörelserna följer musikens uppbyggnad. 4.4 Avdrag för artistiskt värde Musik Musiken bör bilda en helhet och får inte vara en serie av olika och lösryckta musiksnuttar. Om musiken består av olika delar bör olika musikaliska temata, tonarter och tillägg hänga ihop på ett naturligt sätt. Musiken får inte sluta abrubt. Musiken bör vara passande för åldersgruppen och den bör vara rytmiskt varierande. Musiken får inte vara enformig bakgrundsmusik. Musiken får inte sluta före gymnasternas rörelse.

17 Fel i kompositionen Fel i kompositionen är sådana delar som på ett störande sätt skapar brytningar i programmet som helhet. Detta kan vara t.ex. för långa pauser mellan rörelser eller rörelseserier (väntande, statiska delar), fel i gymnasternas bådsidighet (t.ex. en gymnast utför inte rörelsen med samma fot som de andra och detta passar inte in i formationerna), ologiska förflyttningar från en formation till en annan, lösryckta preakrobatiska rörelser eller samarbetsrörelser (som inte flätas in i programmet som helhet eller som är bristfälligt utförda) samt oestetiska rörelser Avdrag i redskapsserien - i början eller slutet av programmet är ett redskap inte i kontakt med någon gymnast - byte av redskap saknas 4.5 Allmänna avdrag i artistiskt värde Förbjudna rörelser Rörelser som inte får ingå i kompositionen är volter samt bärande och stödande (så att en gymnast tar emot en annan gymnasts hela vikt) och lyft där gymnasten helt förlorar kontakt med golvet. 4.6 Bonus i artistiskt värde Bonus kan fås om programmet har ett tema eller en berättelse (en röd tråd) och programmet ger en upplevelse. Upplevelsen kan komma av en enskild berörande del av programmet eller av en minnesvärd helhet. Att förstärka temat med mimik är inte att rekommendera.

18 18 5. PROGRAMMETS ARTISTISKA VÄRDE (AV) Poängen för programmets artistiska värde är 0-4.0,varav 3.9 grundar sig på de olika delområden medan 0.1 kan ges som bonus. 5.1 Programmets gymnastiska värde Truppgymnastikteknik Rörelsernas lämplighet för färdighetsnivån (0.1/kroppsrörelser, balanser, hopp, serier bestående av olika rörelsesläkten) Fysiska egenskaper (0.1/muskelkontroll, rörlighet, snabbhet) Bådsidighet Utförande i trupp dominerande (sammanlagt 1.3) 5.2 Programmets uppbyggnad Programmet är en enhetlig helhet Mångsidig uppbyggnad Mångsidig användning av rörelsesläkten Mångsidiga svårigheter kroppsrörelser balanser hopp Minst 6 formationer Mångsidiga plan/nivåer Mångsidiga riktningar Smidiga och mångsidiga förflyttningar Mångsidig användning av område Tempoväxlingar Växling i användning av styrka (dynamik) (sammanlagt 1.3) 5.3 Originalitet och musik Programmet är uttrycksfullt och estetiskt Kompositionen tar åldersgruppens kännetecknande rörelsesätt i beaktande Originella nya rörelser eller rörelsekombinationer Originella formationer Originella/intressanta samarbetsrörelser Förenandet av musik, komposition och idé Musiken är rytmiskt varierad Musiken är passande för åldersgruppen Sammankoppling av musikens uppbyggnad och rörelse (sammanlagt 1.3) 5.4 Avdrag

19 19 - Musiken är illa mixad/sammansatt - - Musiken är bakgrundsmusik - - Fel i kompositionen / gång - Musiken slutar innan gymnasternas rörelse Avdrag i redskapsserien: - inte beröring av redskap i programmets början eller slut byte av redskap fattas Allmänna avdrag - Förbjuden rörelse / gång 5.6 Bonus - bonus kan fås om programmets tema eller berättelse ger en upplevelse +0.1

20 20 6. UTFÖRANDE Kännetecknande för ett gott utförande är god muskelbalans och en stark stödlinje som syns tydligt i utförandet av rörelserna. I stödlinjen vilar lederna eller huvud, bröstkorg och höft på varandra. Med god muskelbalans avses balans mellan musklernas rörlighet och styrka. Dessutom bör ett gott utförande påvisa god hållning i kroppen. 6.1 Kroppsrörelser Truppgymnastikens kroppsrörelser grundar sig på centralrörelsetekniken. Centralrörelsens rörelsecentrum är bålen. Rörelsen strömmar genom kroppen antingen in mot bålen eller ut från bålen. Rörelser som utförs med någon enskild kroppsdel reflekteras i hela kroppen. Grundprincipen för centralrörelsetekniken är rörelsernas harmoni, ändamålsenlighet, optimering, rytmik och dynamik. Alla kroppsrörelser bör utföras med kontinuitet och smidighet. I utförandet bör man uppmärksamma rörelseomfång, växling i styrka och snabbhet. Rörelser kan även utföras i golvplanet. Kroppsrörelsernas grundprinciper: Böjning formen är tydlig och kontrollerad tillräckligt rörelseomfång för en böjning, t.ex. i sidoböjning bör det gå en rak linje från axeln till motsatt höft Fartsväng rörelsen börjar med en sträckning i svängskedet slappnar nacken och armar av rörelsen avslutas i en kontrollerad ställning

21 21 Fartsväng framåt (sagittalplan) Fartsväng till sidan (frontalplan) Lodavslappning kontrollerad utgångsposition i avslappningsskedet vänds höften framåt, ryggen rundas, nacken sammandras och axlarna avslappnas Lodavslappning Lodutfall / lutning rörelsens form och linje är tydlig god sträckning och muskelspänning i hela kroppen Lodutfall till sidan Lodutfall framåt Lutning Vågrörelse rörelsen utgår från höften det syns tydligt i vilken riktning höften vänds rörelsen strömmar genom kroppen så att den avspeglas i alla kroppsdelar

22 22 rörelsen avslutas i en kontrollerad och balanserad ställning Vågrörelse till sidan Vågrörelse bakåt Vågrörelse framåt Vridning rörelsens form och riktning syns tydligt tillräckligt omfång för en vridning: skillnaden i axlarnas och höftens riktningar är 75 grader Vridning

23 Balansrörelser Alla balansrörelser kan utföras på liten stödyta så att ställningen hålls eller stannar upp. Balansens svårighetsgrad påverkas av hur stor stödytan är, kroppens tyngdpunkt och kroppens ställning. Tiden då gymnasten balanserar på stödytan bör framgå tydligt. Kännetecknande för utförandet av en balansrörelse är: en exakt och tydligt definierbar form eller ställning under balansen en kontrollerad ställning vid avslutandet av balansen ett gott omfång i ställningen Balans framåt Balans till sidan Balans till sidan 6.3 Hopp Hoppet är en helhetsprestation där satsning, luftfärd och landning tydligt kan urskiljas. Satsningen börjar med att knäna böjs (plié) varefter det satsande benets fotbotten, vrist och knä snabbt sträcks. Luftfärden bör vara hög och flygande och hoppets form bör vara tydligt urskiljbar under luftfärden. I svängande och roterande hopp bör formen bevaras under luftfärden. Landningen bör vara lätt, sviktande och kontrollerad. Kännetecknande för utförandet av ett hopp är: god höjd och gott rörelseomfång under luftfärden en kontrollerad kroppsställning under luftfärden gott omfång i formen/ställningen kontrollerad landning

24 24 Passéhopp Passéhopp runt Hjorthopp Fölhopp Köttbullshopp Spännhopp

25 25 Arabesquehopp framåt Arabesquehopp bakåt Arabesquehopp till sidan X-hopp Saxhopp Spagathopp

26 26 Knäpphopp Vändhopp 6.4 Armrörelser I utförandet av armrörelser bör man fästa uppmärksamhet vid tydliga nivåer och riktningar samt växlingen mellan spänning och avslappning. Hela armen arbetar i armrörelserna. 6.5 Benrörelser I benrörelser bör man fästa uppmärksamhet vid god fotteknik: goda sträckningar, benens utåtvridning, höftledens rörlighet och höftens position i benlyft och hållanden. 6.6 Stegserier och småhopp Stegserier och småhopp bör utveckla gymnasternas smidighet. I stegserierna och småhoppen bör synas en god fotteknik, rytmik och koordinationsförmåga. 6.7 Akrobatiska rörelser I utförandet av de akrobatiska rörelserna bör gymnastens kroppskontroll, koordination och smidighet synas. Gymnasterna bör ha tillräcklig rörlighet för utförandet av valda akrobatiska rörelser. 6.8 Rörlighetsrörelser I utförandet av rörlighetsrörelserna bör rörelsens rena utförande och kontroll synas. Rörelserna bör göras tekniskt och hälsomässigt rätt och visa balans mellan rörlighet och styrka.

27 Övriga krav på utförandet 1 Truppen bör utgöra en helhet med ett enhetligt och samtidigt utförande. 2 Truppens samtliga gymnaster bör utföra de krävda svårigheterna antingen samtidigt, genast efter varandra (i kanon) eller inom en kort tidsperiod. 3 Rörelserna, rörelseserierna och -kombinationerna bör vara gymnastik med helhetsrörelse där förflyttningar från en rörelse och formation till en annan flyter smidigt. I helhetsrörelsen avspeglas huvudrörelsen i hela kroppen då rörelsen strömmar antingen från kroppens centrum, d.v.s. bort från bålen, eller mot kroppens centrum. Rörelserna binds samman så att den ena rörelsen övergår i nästa på ett smidigt sätt och så att rörelsens fortlöpande karaktär framhävs. 4 I utförandet bör det synas en god utförandeteknik, goda sträckningar, rörelseexakthet, tydlighet i formationer och förflyttningar. Skillnaden mellan lätta och kraftfulla rörelser bör synas tydligt i utförandet och framhävas genom rörelser som lämpar sig för åldersgruppen. Användningen av styrka bör vara ekonomisk och ändamålsenlig. 5 En god hållning, koordinationsförmåga, balans, säkerhet och rytmik bör synas i utförandet. 6 I utförandet bör framgå truppens goda fysiska egenskaper: rörlighet, styrka, snabbhet och uthållighet. 7 I handredskapsprogrammets utförande bör truppens goda redskapsteknik, som innebär rätt hantering och rörelsebanor med redskapet samt tydliga nivåer och riktningar. 8 Utförandet bör vara uttrycksfullt och estetiskt. 9 Gymnasterna bör utföra programmet i enlighet med musikens rytm och dynamik. 10 Början- och slutpositionen beaktas som en del av utförandet. 11 I utförandet av svårigheterna bär hälsomässiga perspektiv beaktas: skuldrors och höftens linjering, stödbenets ställning, hållning och tillräcklig bådsidighet, så att hela truppen utför minst en balans och ett hopp i båda rörlighetsriktningarna Krav på utförandet med redskap Rep Grepp Repet bör hållas lätt i handen för att bevara hela dess rörlighet, som krävs för utförandet av de för repet typiska rörelserna. Repet bör hållas i ändorna. När repet fångas tillåts ett grepp 5 cm från ändan på repet varefter det tillåts glida till grundgreppet. Repets form Repet bör bevara en tydlig form i alla de för repet typiska rörelserna. Rörelserna bör utföras fortlöpande så att repet hålls i rörelse hela tiden och användningen av styrka är tillräcklig sett till repets tyngd: repet får aldrig förlora sin spänst, så att säga dö. Repets typiska form är en öppen U-form.

28 28 Småhopp genom eller över repet Småhopp kan utföras på många olika sätt, kombinerade med repets olika rörelser (repet öppet, grepp med två händer, repet roteras framåt bakåt eller till sidan). Repets rotation under fötterna bör ske ljudlöst utan att repet rör golvet. I små och snabba småhopp roteras repet med en rotation av handleden medan armarna hålls sträckta. I långsammare hopp och småhopp roteras repet i en större båge med hela armen. Svängningar, rotationer, förningar, cirklar och åttor med repet Repet kan hållas öppet eller vikt dubbelt eller fyrdubbelt. Det kan roteras framåt, bakåt, eller till sidan i olika hastigheter. Det kan svänga på ett vertikalt, horisontalt eller diagonalt plan. Repet får inte oavsiktligt vidröra kroppen eller golvet. 6.1 Boll Grepp Bollen hålls i ett lätt grepp så att den vilar i handflatan och så att handen följer bollens form. Fingrarna kan hållas samman eller lätt frånskilda. Bollen får inte klämmas och inte heller luta mot underarmen. Kast och fånganden av redskapet Ett kast av bollen börjar från en pendling eller ett sviktande neråt. I kastet bör bollen lyfta från handen via fingerspetsarna, kroppen och armen sträcks i kastets riktning. Kroppen och armen sträcks mot bollen, fångandet bör ske mjukt och ljudlöst, med sviktning i rörelsens riktning. Rullningar längs kroppen eller golvet Rullningar kan göras över olika kroppsdelar eller längs golvet. Bollen kan under en rullning förflytta sig över en till tre kroppsdelar. Bollen får inte studsa under rullningen. Rullningen avslutas smidigt så att rörelsen fortsätter vidare. En rullning över golvet avslutas så att bollen lätt plockas upp från golvet utan att rörelsen bryts. Förningar, svängningar, cirklar, åttor, vändningar, vridningar, rotationer Under rörelsen förblir greppet om bollen mjukt. Fingrarna klämmer inte om bollen och bollen lutar inte mot underarmen. Rörelseomfånget är så stort som möjligt.

29 29 7. BEDÖMINING AV UTFÖRANDE Maximipoängen för utförandet är poäng för utförandet och 0.1- poäng som bonus. Delområden av utförandet Brister i utförandet hos 1-2 gymnaster ger ett avdrag på 0.1 poäng varje gång. För 3 eller fler gymnaster är avdraget 0.3 per gång. För en enskild rörelse ges max 0.3 poängs avdrag. Hälsomässiga perspektiv Felaktig linjering av skuldror och höft Felaktig ställning i stödbenet Bristande hållning Användning av rörelse som truppen inte har fysiska färdigheter eller tillräckliga egenskaper för att utföra och som kan orsaka hälsomässig skada Svårigheter utförs ensidigt (alltid samma sida) 0.1 / gång 0.1 / gång 0.1 / gång 0.1 / gång / delområde / program Gymnastiska färdigheter, kvalitet Tydlig bristfällig helhetsrörelse under hela programmet engångsavdrag engångsavdrag Bristfälliga sträckningar Enhetligt utförande/truppens enhetlighet Små olikheter i utförande Otakt, ojämnt utförande Olika teknik i utförandet av rörelserna Kroppsrörelser Små brister i utförandet Otydlig form Onödig/extra rörelse Balans Ostabil balans, extra rörelse Hopp Otydlig form, bristande teknik Brist av balans: steg, stöd eller lutning mot golvet med / gång hand, fot eller annan kroppsdel Hopp Otydlig form Tung landning Bristfällig rörlighet, rörelseomfång Bristfällig luftfart Steg- och småhoppserier Bristfälliga fotteknik (t.ex. bristande sträckningar eller bristande utåtvridning i benen) 1-2 gymnaster 3 eller flera Akrobatiska rörelser Otydlig form, bristfällig teknik Otillräcklig kroppskontroll Rörlighetsrörelser Otydlig form, bristfällig teknik Otillräcklig kroppskontroll

30 30 Rörelse och förflyttningar Brist av smidighet och flyt Brist av lätthet Gymnasterna stöter i varandra utan avbrott Gymnasterna stöter i varandra med avbrott 0.4 Rörelsernas exakthet Otydliga plan / riktningar Otydliga formationer Fall Fall (gäller oavsett rörelse) Fysiska egenskaper Klara brister i något delområde under hela programmet 0.1 / delområde engångsavdrag 0.4 / gång 0.3 / delområde engångsavdrag Musik och rörelse Utförandet är inte i takt med musiken (små brister) Glömmer programmet Liten osäkerhet i utförandet Tillfälligt glömmande: avbrott i utförandet 0.3 Samverkan mellan gymnast och redskap Små brister i utförandet Tydlig brist i samverkan mellan gymnast och redskap 0.4 Ologiskhet i redskapets bana Redskapsteknik Fel grepp om redskapet 0.1/serie Brist i redskapets grundteknik 0.1/serie Redskapets nivåer och riktningar är otydliga 0.1 Att tappa redskapet Fångar felaktigt Fångar genast utan att gymnasten flyttar på sig 0.1 för vartannat fel Fångar efter 1-4 steg 0.4 Fångar efter lång förflyttning Redskapet tappas på grund av att två eller flera redskap stöter ihop 0.5 Knut på repet Kortvarig knut Två eller flera gymnasters rep trasslas ihop kortvarigt 0.3 länge Långvarigt uppehåll under öppnande av knut eller störande knut blir kvar vid programmets slut Bonus + Utmärkt utförande av svårigheter Utmärkt utförande av svårigheter och i truppen ingår minst 9 gymnaster + 0.1

31 31 8. DOMARE 8.1 Allmänt Truppgymnastikens grenutskott utnämner serievis gymnastikförbundets domarkår och överdomare för förbundets mästerskapstävlingar. Domarna på regionstävlingar utses av regionens arbetsgrupp för truppgymnastik. Domarna placeras i domargrupper genom lottning under domarpalavern på tävlingsplatsen en timme innan tävlingens kval eller final. Programmets koreograf eller en deltagande trupps ledare får inte fungera som domare i den serie där dennas trupp eller program tävlar. Domarutbildningssystemet definierar den domarkompetens som krävs på olika tävlingar. Om eventuella krav på föreningarna att bidra med domare meddelas i tävlingsinbjudan. Föreningen bör ställa upp i tävlingen med ett antal domare, med tillräckligt kompetens, som domarkraven föreskriver. 8.2 Domargruppens sammansättning Domare Trupperna utvärderas av två domargrupper: kompositionens domargrupp och utförandets domargrupp. Domargruppen för komposition består av två domargrupper: domargruppen för tekniskt värde TV (technical value) består av 2-4 domare domargruppen för artistiskt värde AV (artistic value) består av 3-4 domare i båda domargrupperna fungerar en domare som överdomare Domargruppen för utförande Exe (execution) består av 3-4 domare varav en fungerar som överdomare Jury eller officiell övervakare Grenutskottet för truppgymnastik kan genom olika beslut utnämna en jury eller en officiell övervakare för tävlingarna och formulera en speciell uppgift för dem Linjeövervakare På tävlingar utan handredskap bör det finnas minst två och på tävlingar med handredskap fyra linjeövervakare som sitter i hörnen av tävlingsområdet. Linjeövervakarna meddelar övertramp genom att lyfta en flagga. Efter utförandet gör linjeövervakaren en skriftlig anmälan till utförandets överdomare som godkänner avdraget. Sekreteraren räknar bort avdraget från medelvärdet av utförandepoängen och detta antecknas i protokollet Domarens uppgifter utvärdera kompositionen eller utförandet i enlighet med reglerna och de på domarpalavern överenskomna riktlinjerna

32 32 domarna gör sin bedömning individuellt under tävlingens gång får domarna inte diskutera utvärderingen tillsammans eller med tränare eller gymnaster varje domargrupp ger sina poäng helt enskilt oberoende av andra domargruppers poäng Tekniska domargruppen TV bedömer kompositionens tekniska förverkligande och räknar värdet för de krävda svårigheterna samt tillägger eventuella bonuspoäng Artistiska domargruppen AV bedömer det artistiska värdet genom att räkna ihop kompositionens förtjänster enligt reglernas utvärderingstabell, räkna bort eventuella avdrag för kompositionens artistiska värde och tillägga eventuella bonuspoäng. Utförandets domargrupp Exe bedömer truppens utförande genom att göra avdrag enligt avdragstabellen och genom att tillägga eventuella bonuspoäng Överdomarens uppgifter fungerar som en av de utvärderande domarna granskar skillnaderna mellan de poäng domarna ger kallar domarna till palaver vid tillfällen som reglerna förutsätter och fungerar som ordförande för palavern övervakar att reglerna följs övervakar domarnas verksamhet överdomaren kan avbryta utförandet på grund av tekniska problem eller farosituationer ifall det under tävlingen uppkommer frågor varom reglerna inte ger några anvisningar kallar överdomaren hela klassens domargrupp (komposition och utförande) samt tävlingens ledare och den av grensektionen eventuellt utnämnda juryn och/eller övervakaren till ett möte för att hitta en lösning kontrollerar poängprotokollen och skriver under dem

33 33 9. POÄNGRÄKNING 9.1 Bildande av poängsumma På förbundets mästerskapstävlingar ger domargrupperna för kompositionen TV och AV samt domargruppen för utförande Exe sina egna poäng. Av varje domargrupps poäng räknas medelvärdet och dessa medelvärden adderas. På detta sätt får trupperna ett poängvärde och baserat på detta värde placeras de i skilda fixerade kategorier. Placeringarna i kategorierna utgör tävlingsresultatet, poängen offentliggörs inte. På regionsmästerskapen utgör placeringen i kategorier tävlingsresultatet. Trupperna framför programmet endast en gång. 9.2 Kompositionsdomargruppernas poängräkning Domargruppen för tekniskt värde TV Domargruppen för kompositionens tekniska värde TV ger följande poäng: Beroende på domargruppens storlek räknas medelvärdet och poängskillnaderna som följer: I grupper med 4 domare: den högsta och lägsta poängen lämnas utanför beräkningarna och de mittersta poängens medelvärde utgör resultatet skillnaden mellan de mittersta poängen får vara maximalt 0.4 I grupper med 3 domare: man räknar medelvärdet av allas poäng skillnaden mellan alla domares poäng får vara maximalt 0.6 I grupper med 2 domare: man räknar medelvärdet av båda poängen poängskillnaden får vara maximalt 0.4 Bonuspoäng: Bonuspoängen kan vara maximalt 0.1 Bonuspoängen läggs till TV-resultatets medelvärde Truppen får en bonus om, beroende på domargruppens storlek, 3/4, 2/3 eller 2/2 domare har föreslagit samma bonus Domargruppen för artistiskt värde AV Domargruppen för kompositionens artistiska värde AV ger poäng. I grupper med 4 domare: den högsta och lägsta poängen lämnas utanför beräkningarna och de mittersta poängens medelvärde utgör resultatet skillnaden mellan de mittersta poängen får vara maximalt 0.4, mellan I grupper med 3 domare: man räknar medelvärdet av allas poäng skillnaden mellan alla domares poäng får vara maximalt 0.6

34 34 Allmänna avdrag Förbjuden rörelse 0.5 / rörelse Truppen får det allmänna avdraget om 3/4 eller 2/3, beroende på domargruppens storlek, har föreslagit avdraget Bonuspoäng: Bonuspoängen kan vara 0.1 Bonuspoängen läggs till AV-resultatets medelvärde Truppen får en bonus om 3/4 eller 2/3 domare i domargruppen har föreslagit bonus. 9.3 Poängräkning i domargruppen för utförande Domargruppen för utförandet Exe ger poäng. I grupper med 4 domare: den högsta och lägsta poängen lämnas utanför beräkningarna och de mittersta poängens medelvärde utgör resultatet skillnaden mellan de mittersta poängen får vara maximalt 0.4, mellan I grupper med 3 domare: man räknar medelvärdet av allas poäng skillnaden mellan alla domares poäng får vara maximalt 0.6 Bonuspoäng: Bonuspoängen kan vara Bonuspoängen läggs till Exe-resultatets medelvärde Truppen får en bonus om 3/4 eller 2/3 domare har föreslagit samma bonus (grunder för bonus i sektion 7). 9.4 Överdomarens uppgift i poängräkningen Poänglapparna ges först till överdomaren som kontrollerar poängskillnaderna. Om domarnas poängskillnader är för stora kallar överdomaren till domarpalaver. Överdomaren ger sekreterarna anteckningar om bonuspoäng och eventuella överdomaravdrag och allmänna avdrag. Överdomaren leder diskussionen vid domarpalavern. Under palavern ändrar endast de domare sina poäng vars poäng är orsak till palavern. Överdomaren har rätt att vid behov ta med alla domares poäng i diskussionen. Poängändringar som görs under palavern bör grunda sig på det som står i reglerna. Målet med palavern är att hitta orsakerna till poängskillnaderna och korrigera domarnas poäng med hjälp av diskussion kring delar av reglerna. 9.5 Truppen som uppträder först i sin klass Efter seriens första trupp samlas domarna alltid för en palaver inom den egna domargruppen för att kontrollera poängskillnaderna tillsammans. Innan palavern har alla domare gett sina egna poäng. Under palavern kan alla domare linjera sina poäng om de så önskar. 9.6 Överdomarens avdrag

35 35 Avdragen görs från kompositionens eller utförandets medelvärde och de antecknas i protokollet Poängavdrag som görs av överdomaren för artistiskt värde AV Tid: Om tidsbegränsningen överskrids eller underskrids med 6 sekunder eller mer ges ett avdrag på 0.1 poäng. För varje följande 5 sekunder ges ett avdrag på 0.1 poäng. Dräkt: Oestetiska dräkter, dräkter som inte följer reglerna eller smink som inte är passande för åldersgruppen ger avdrag på 0.1 poäng för en gymnast och poäng för två eller flera gymnaster. För varje del av dräkten som faller av (tossor, hårprydnad etc.) görs ett avdrag på 0.1 poäng. Redskap: Redskap som inte följer reglerna Poängavdrag som görs av överdomaren för utförande Exe Övertramp: För varje gymnasts eller redskaps varje golvberöring utanför gränsen ges ett avdrag på 0.1. Linjeövervakaren antecknar överträdelser och utförandets överdomare godkänner avdraget. Truppens storlek: För varje saknad gymnast ges ett avdrag på 0.5. Avdraget görs även om truppen börjar som fulltalig och någon avlägsnar sig från tävlingsområdet mitt under utförandet så att truppen inte längre är fulltalig. Användande av reservredskap 0.3 Extra reservredskap vid gränsen eller på området 0.3 Användande av en medhjälpare när reservredskapet tas i användning 0.3

36 TEKNISKT FÖRVERKLIGANDE AV TÄVLINGAR 10.1 Förbundets mästerskapstävlingar och regionsmästerskap På förbundets mästerskapstävlingar i årsserien visar trupperna programmet bara en gång. Uppvisningen är antingen under dagen för den inledande tävlingsomgången eller dagen för finalomgången beroende på arrangörernas uppgjorda tidtabell. Trupperna placeras i skilt definierade kategorier. Placeringen i kategorier utgör tävlingsresultatet. På regionstävlingarna visar trupperna programmet en gång. Placeringen i kategorier utgör tävlingsresultatet. 1 Tävlingsordning Tävlingsordningen på förbundets tävlingar lottas av arrangörerna innan tävlingarna. Vid lottningen bör en utomstående person (inte arrangör) vara på plats. Regionstävlingarnas tävlingsordning lottas av arrangörerna Medaljer Förbundet ansvarar för tillverkandet av medaljer. Medaljerna delas ut till trupper, tränare och koreografer. Till förbundets tävlingar beställer och bekostar förbundet 8 graverade medaljer till truppen, ledare och koreograf. Om truppen är större får resten av gymnasterna ograverade medaljer, maximalt 7 stycken. Sammanlagt får truppen alltså maximalt 15 medaljer (8 graverade och 7 ograverade) Till regionstävlingarna beställer och bekostar regionen medaljerna Priser På förbundets mästerskapstävlingar för åringar belönas trupperna i den första kategorin eller det av grenutskottets på förhand avgjorda antalet trupper med förbundets medaljer. På regionstävlingarna i årsserien belönas den bästa kategorins tre första trupper eller de tre främsta enligt poängresultaten med regionens medalj Tävlingens funktionärer Den arrangerande föreningen har en skyldighet att skaffa tillräckligt med funktionärer och tekniska hjälpmedel för tävlingarnas tekniska förverkligande såsom sekreterare konferencierer ljudansvariga träningsövervakare och övervakare av truppernas tävlingsordning ansvariga för presentation och prisutdelning linjeövervakare tidtagare budbärare

Svoli Finlands Gymnastikförbund. REGLER FÖR FLICKORNAS FRI- OCH REDSKAPSPROGRAMETS TÄVLINGSSERIER I TRUPPGYMNASTIK serierna 10-12 år och 12-14 år

Svoli Finlands Gymnastikförbund. REGLER FÖR FLICKORNAS FRI- OCH REDSKAPSPROGRAMETS TÄVLINGSSERIER I TRUPPGYMNASTIK serierna 10-12 år och 12-14 år Finlands Gymnastikförbund REGLER FÖR FLICKORNAS FRI- OCH REDSKAPSPROGRAMETS TÄVLINGSSERIER I TRUPPGYMNASTIK serierna 10-12 år och 12-14 år Godkänt 23.1.2010 Finlands Gymnastikförbund Tavastvägen 105 A

Läs mer

Finlands Svenska Gymnastikförbund r.f. TRUPPGYMNASTIK REGLEMENTE

Finlands Svenska Gymnastikförbund r.f. TRUPPGYMNASTIK REGLEMENTE Finlands Svenska Gymnastikförbund r.f. TRUPPGYMNASTIK REGLEMENTE Sektionen för truppgymnastik Godkänd 11.8.2007 INNEHÅLL 1. FSG:s jumpajippo i truppgymnastik 2. Tävlingsklasser på FSGM i truppgymnastik

Läs mer

Sammanfattning av UTVÄRDERINGSGRUNDER FÖR SVOLI JUMPASKOLA-STATIONER OCH FSG JUMPAJIPPO

Sammanfattning av UTVÄRDERINGSGRUNDER FÖR SVOLI JUMPASKOLA-STATIONER OCH FSG JUMPAJIPPO Sammanfattning av UTVÄRDERINGSGRUNDER FÖR SVOLI JUMPASKOLA-STATIONER OCH FSG JUMPAJIPPO 2009 Om denna sammanfattning Detta är en svenskspråkig sammanfattning av Svoli:s utvärderingsgrunder ( Svoli Jumppakoulu

Läs mer

Regler för fri- och redskapsprogrammets tävlingsserier i TRUPPGYMNASTIK

Regler för fri- och redskapsprogrammets tävlingsserier i TRUPPGYMNASTIK Regler för fri- och redskapsprogrammets tävlingsserier i TRUPPGYMNASTIK Serier: 14 16-åringar, 16 18-åringar och damer 23.01.2010 Tävlingsregler för fri- och redskapsprogrammets tävlingsserier i truppgymnastik

Läs mer

Rytmisk gymnastik HANDREDSKAP. Reglemente Domarkurs INDIVIDUELLT Handredskap FUNDAMENTAL AND NON- FUNDAMENTAL APPARATUS TECHNICAL GROUPS

Rytmisk gymnastik HANDREDSKAP. Reglemente Domarkurs INDIVIDUELLT Handredskap FUNDAMENTAL AND NON- FUNDAMENTAL APPARATUS TECHNICAL GROUPS Rytmisk gymnastik Reglemente 2017-2020 Domarkurs INDIVIDUELLT Handredskap HANDREDSKAP FUNDAMENTAL AND NON- FUNDAMENTAL APPARATUS TECHNICAL GROUPS Katja Samsonova 1 1 Individuellt program Trupp 4 fundamentala

Läs mer

Passet är framtaget av Lotta Rahm och granskat av sjukgymnast Roy Sandström.

Passet är framtaget av Lotta Rahm och granskat av sjukgymnast Roy Sandström. Gymmix Balansboll Att träna med en balansboll är roligt och utmanande. Bollen är ett instabilt underlag som gör att tankarna kan bara vara på ett ställe när du tränar, på bollen och den övningen du gör

Läs mer

Inlämningsuppgift (Motorisk utveckling och inlärning) Inlämnas

Inlämningsuppgift (Motorisk utveckling och inlärning) Inlämnas Didaktisk ämnesteori i gymnastik K1/S2 Inlämningsuppgift (Motorisk utveckling och inlärning) Inlämnas 28.11.2007 Uppgift 1. (individuell) Gör en motorisk analys av ett barn i 6-11års åldern. Du skall analysera

Läs mer

Foto: Andreas Gustafsson, Andreas Svensson/Westphoto. Bedömningsreglemente Truppgymnastik 2010

Foto: Andreas Gustafsson, Andreas Svensson/Westphoto. Bedömningsreglemente Truppgymnastik 2010 Foto: Andreas Gustafsson, Andreas Svensson/Westphoto Bedömningsreglemente Truppgymnastik 2010 INNEHÅLL ALLMÄN DEL... 3 1. SYFTE OCH MÅL MED BEDÖMNINGSREGLEMENTET... 3 2. TÄVLINGSJURY... 3 2.1 Ledamöter...

Läs mer

TÄVLINGSREGLEMENT FÖR FLICKORNAS REDSKAPSGYMNASTIK 2013

TÄVLINGSREGLEMENT FÖR FLICKORNAS REDSKAPSGYMNASTIK 2013 Finlands Svenska Gymnastikförbund Redskapssektionen TÄVLINGSREGLEMENT FÖR FLICKORNAS REDSKAPSGYMNASTIK 2013 Dessa bestämmelser gäller för alla tävlingar som Finlands Svenska Gymnastikförbund ordnar och

Läs mer

Piruetter Värde och symboler

Piruetter Värde och symboler Bilaga A1 Svårighetstabell - Fristående Bilaga A1 visar svårighetsvärde för samtliga tillåtna övningar. För begäran om värdering av övningar som inte finns i tabellen ska en beskrivning av övningen skickas

Läs mer

Piruetter Värde och symboler

Piruetter Värde och symboler Bilaga A1 Svårighetstabell - Fristående Bilaga A1 visar svårighetsvärde för samtliga tillåtna övningar. För begäran om värdering av övningar som inte finns i tabellen ska en beskrivning av övningen skickas

Läs mer

BILAGA A5 Generella fel och avdrag

BILAGA A5 Generella fel och avdrag BILAGA A5 Generella och avdrag A5.1 Fristående A5.1.1 Felaktig placering i formation Avdrag om en eller flera gymnaster avviker från formationen. Enskild gymnast placerad placerade Flertalet gymnaster

Läs mer

Rödluvorna. kommer in bakifrån mellan MRL

Rödluvorna. kommer in bakifrån mellan MRL Rödluvorna kommer in bakifrån mellan MRL 1 1 steg - steg - fartsteg / armarna pendlar längs med sidorna, på fartsteget förs armarna upp så att motsatt arm är rakt fram och andra armen 90grader till sidan

Läs mer

Finlands gymnastikförbund, redskapsgymnastik Tävlingsreglemente 2017, för flickor klass B-G Svensk översättning Uppdatering 2.3.

Finlands gymnastikförbund, redskapsgymnastik Tävlingsreglemente 2017, för flickor klass B-G Svensk översättning Uppdatering 2.3. Finlands gymnastikförbund, redskapsgymnastik Tävlingsreglemente 2017, för flickor klass B-G Svensk översättning Uppdatering 2.3.2017 Allmänt I alla Kilpalinja klasser tävlar man i två åldersklasser: Klass

Läs mer

BILAGA A4 Definitioner och krav

BILAGA A4 Definitioner och krav BILAGA A4 Definitioner och krav För att erhålla svårighetsvärdet för aktuell övning krävs att specifika tekniska krav uppfylls. A4.1. Fristående A4.1.1 SVÅRIGHETER OCH DESS UTFÖRANDE Beräkning av Svårighetsvärde:

Läs mer

Function Kiropraktik & Rehab

Function Kiropraktik & Rehab 1. Stående armrörelser Stå vanligt med fötterna en höftbredd isär Känn hur en ballong drar dig uppåt Magen blir då automatiskt något indragen Lyft båda armarna ovanför huvudet Känn hur magen dras in ännu

Läs mer

Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom

Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom Gör övningarna i den takt som känns bäst för dig. Skippa övningar som inte känns bra eller som du får mer ont av. Du ska känna dig pigg efter programmet! 1. Övningar

Läs mer

SPELKLAR. Del 1 Löpning (8 min)

SPELKLAR. Del 1 Löpning (8 min) SPELKLAR Del 1 Löpning (8 min) Löpning - rakt fram Löpövningarna går mellan 6-8 parallella konor. Avstånd mellan käglorna ca 6-7 meter. Alla löpövningar utförs 2 ggr. Två spelare startar samtidigt vid

Läs mer

I huvudet på en domare. Detta material får endast användas för privat bruk eller efter samråd med Göteborgs Konståkningsförbund/Anna Nylén

I huvudet på en domare. Detta material får endast användas för privat bruk eller efter samråd med Göteborgs Konståkningsförbund/Anna Nylén I huvudet på en domare. Stjärntävlingar Domarpanel Huvuddomare Bedömare (alltid ojämnt antal) Bedömning Sluten Utvärdering av varje åkare görs av huvuddomaren Stjärntävling bedömare Lokal tävlingsdomare

Läs mer

KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE INNEBANDY

KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE INNEBANDY KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE Denna cd-romskiva vänder sig främst till er som är tränare inom barn- och ungdomsidrotten. Vår förhoppning är att ni använder er av materialet i er träning

Läs mer

Här följer fyra övningar som värmer upp axlarna, skuldrorna och ryggen.

Här följer fyra övningar som värmer upp axlarna, skuldrorna och ryggen. Uppvärmning Innan träning påbörjas bör någon form av uppvärmning ske. Det finns många sätt att värma upp. Att gå en snabb promenad eller att småjogga är två vanliga sätt. Det bästa är att göra ett genomtänkt

Läs mer

Tävlingsregler Gymnastikförbundet Norr. Generellt Klass A Klass B Klass C

Tävlingsregler Gymnastikförbundet Norr. Generellt Klass A Klass B Klass C Tävlingsregler Gymnastikförbundet Norr. Generellt Klass A Klass B Klass C Pojkar, flickor och mix tävlar i samma klass. Pojkar, flickor och mix tävlar i samma klass. Pojkar, flickor och mix tävlar i samma

Läs mer

Alla nya övningar skall värderas före tävlingen. De ska skickas till Gymnastikförbundet senast två månader före tävlingen.

Alla nya övningar skall värderas före tävlingen. De ska skickas till Gymnastikförbundet senast två månader före tävlingen. SVÅRIGHETSTABELL Övningar och symboler För att övningar ska räknas som olika ska de ha olika koder. Svårighetstabellen kommer att uppdateras kontinuerligt under tävlingssäsongen, varför vi rekommenderar

Läs mer

Bedömningsreglemente Trupp BILAGA A1 Svårighetstabell - Fristående

Bedömningsreglemente Trupp BILAGA A1 Svårighetstabell - Fristående Bedömningsreglemente Trupp BILAGA A1 Svårighetstabell - Fristående Beräkning av svårighetsvärde för övningar/rörelser: Olika övningar/rörelser ska ha olika kodnummer. För de övningar som har A och B varianter

Läs mer

Utmana din balans. Testa din balans

Utmana din balans. Testa din balans 1 Utmana din balans Testa din balans 1. Stå upp utan stöd. Ha fötterna ihop. Hur länge klarar du att stå så utan att flytta fötterna? Det är bra om du klarar att stå mer än 30 sekunder. 2. För lätt? Gör

Läs mer

Skillnader mellan hängande markdrag frivändningar ryck

Skillnader mellan hängande markdrag frivändningar ryck Skillnader mellan hängande markdrag frivändningar ryck Efter 40 års tränande med dels på mig själv och alla jag tränat de senaste 30 åren är det dags att göra en analys av dessa tre övningar. Alla övningarna

Läs mer

Klass 1 Klass 2 Klass 3. Flickor: 6-12 gymnaster Pojkar: 4-12 gymnaster Mixed: 6-12 gymnaster Alla gymnaster behöver INTE delta i fristående.

Klass 1 Klass 2 Klass 3. Flickor: 6-12 gymnaster Pojkar: 4-12 gymnaster Mixed: 6-12 gymnaster Alla gymnaster behöver INTE delta i fristående. Klass 1 Klass 2 Klass 3 Genomförande Trippelcupen är en tävling där man väljer vilka grenar man vill delta i. Detta meddelas i anmälan. Segrare (placering 1-3) koras i varje gren. Ingen totalsegrare utses.

Läs mer

BILAGA A4 Definitioner och krav

BILAGA A4 Definitioner och krav BILAGA A4 Definitioner och krav För att erhålla svårighetsvärdet för aktuell övning krävs att specifika tekniska krav uppfylls. A4.1. Fristående A4.1.1 SVÅRIGHETER OCH DESS UTFÖRANDE Beräkning av Svårighetsvärde:

Läs mer

GYMNASTIKSPELEN 3-4/5 2014

GYMNASTIKSPELEN 3-4/5 2014 Sidan 1 GYMNASTIKSPELEN 3-4/5 2014 Innehållsförteckning Sida 2 Allmän information 3-4 Gymnastikspelscupen 5 Gympakampen 6 Föreningsmixen 7 Gyllene Hatten 8 GympaKidz uppvisning 9 KARL-OSKAR 10 Prova-på

Läs mer

Styrketräning för hemmabruk inklusive stretch

Styrketräning för hemmabruk inklusive stretch Styrketräning för hemmabruk inklusive stretch Introduktion Detta pass innehåller ett antal styrkeövningar som du kan göra hemma utan någon särskild utrustning. De flesta övningarna är för ben och bålstabilitet,

Läs mer

BUSAM KVALTÄVLINGSDAG FÖR BARN/UNGDOM FÖLJANDE DATUM: UPPSALA 16 MARS FALUN 9 MARS SÖDERHAMN 23 MARS FINAL I GÄVLE DEN 6 APRIL.

BUSAM KVALTÄVLINGSDAG FÖR BARN/UNGDOM FÖLJANDE DATUM: UPPSALA 16 MARS FALUN 9 MARS SÖDERHAMN 23 MARS FINAL I GÄVLE DEN 6 APRIL. BUSAM KVALTÄVLINGSDAG FÖR BARN/UNGDOM FÖLJANDE DATUM: UPPSALA 16 MARS FALUN 9 MARS SÖDERHAMN 23 MARS FINAL I GÄVLE DEN 6 APRIL Klasser I Ungdom födda 2003 och senare II Ungdom födda 1998-2002 III Ungdom

Läs mer

EatMoveLive. Ett holistiskt hälsoföretag med fokus på företagets mentala och fysiska hälsa. Boll som kombinerad skrivbordsstol och träningsredskap

EatMoveLive. Ett holistiskt hälsoföretag med fokus på företagets mentala och fysiska hälsa. Boll som kombinerad skrivbordsstol och träningsredskap Ett holistiskt hälsoföretag med fokus på företagets mentala och fysiska hälsa Boll som kombinerad skrivbordsstol och träningsredskap Många studier visar idag att långvarigt stillasittande innebär en ökad

Läs mer

Pausa dig. Ett rörelsepausprogram från Friskvården KI

Pausa dig. Ett rörelsepausprogram från Friskvården KI Pausa dig Ett rörelsepausprogram från Friskvården KI Detta material är ett komplement till det webbaserade rörelsepausprogrammet och kan med fördel användas vid rörelsepaus i grupp eller som underlag för

Läs mer

UPPVÄRMNINGSSTRETCH I DET HÄR KAPITLET FINNS DET 14 UPPVÄRMNINGSÖVNINGAR: Stående sidoböj (se sidan 22) Armsväng (se sidan 23)

UPPVÄRMNINGSSTRETCH I DET HÄR KAPITLET FINNS DET 14 UPPVÄRMNINGSÖVNINGAR: Stående sidoböj (se sidan 22) Armsväng (se sidan 23) UPPVÄRMNINGSSTRETCH Stretchövningarna i det här kapitlet värmer upp dina leder och muskler på minsta möjliga tid. Om du arbetar dig igenom programmet tillför du energi till kroppen och kommer igång på

Läs mer

Musik och force major

Musik och force major Rytmisk gymnastik Reglemente 2017-2020 Domarkurs Allmänna regler Musik och force major Musik med sång Två program individuellt, Ett program i trupp Avdrag 1,00 om fler program än tillåtet Introduktion

Läs mer

Yngre: Minst 50 % i laget år (dock ej aldrig under 10 år) (dock ej aldrig under 10 år) Äldre: Minst 50 % i laget 13 år och uppåt

Yngre: Minst 50 % i laget år (dock ej aldrig under 10 år) (dock ej aldrig under 10 år) Äldre: Minst 50 % i laget 13 år och uppåt Ålder Antal gymnaster Rikstruppen Pojkar/herrar Yngre: Minst 50 % i laget 10-15 år (dock ej aldrig under 10 år) Äldre: Minst 50 % i laget 13 år och uppåt (dock ej aldrig under 10 år) 6-16 gymnaster Alla

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HOPPREPSDOMARE - grundade efter FISAC-IRSF regelbok

RIKTLINJER FÖR HOPPREPSDOMARE - grundade efter FISAC-IRSF regelbok RIKTLINJER FÖR HOPPREPSDOMARE - grundade efter FISAC-IRSF regelbok 1 januari 2015 till den 31 december 2016 ENKELREP ENKELREP SVÅRIGHET (50%) LEVEL 1 - Lätta hopp (vanligt korshopp, enkel dubbelsnurr)

Läs mer

FYSPROFILEN/TENNIS/BAS TESTBESKRIVNINGAR

FYSPROFILEN/TENNIS/BAS TESTBESKRIVNINGAR FYSPROFILEN/TENNIS/BAS TESTBESKRIVNINGAR Allmänt att tänka på vid testning Testpersonen ska vara väl förberedd på testförfarandet och ska vara medveten om att det när som helst går att avbryta testet.

Läs mer

Träningssplan: vecka 7-12

Träningssplan: vecka 7-12 Träningssplan: vecka 7-12 Här följer ett mer avancerat träningspass för när du har byggt din styrka med introduktionspasset. Som tidigare kan du träna när och var du vill, och denna gång fokuserar vi på

Läs mer

BILAGA A1 Svårighetstabell - Fristående Bedömningsreglemente TeamGym mars 2012

BILAGA A1 Svårighetstabell - Fristående Bedömningsreglemente TeamGym mars 2012 Beräkning av svårighetsvärde för övningar/rörelser: Olika övningar/rörelser skall ha olika kodnummer. Vissa övningar har inte någon egen symbol. Det är tillåtet att använda symbolen för en liknande övning

Läs mer

Stretcha nacke. Stretcha armar. Stretcha kroppen för Innebandy

Stretcha nacke. Stretcha armar. Stretcha kroppen för Innebandy Stretcha nacke Stretcha nacke Övning 1 Stå upprätt som på bilden och rulla med huvudet från den ena sidan till den andra och känn hur du stretchar ut nacken. Stretcha armar Stretcha underarmarna Sätt dig

Läs mer

Rödluvorna kommer in bakifrån mellan MRL

Rödluvorna kommer in bakifrån mellan MRL Rödluvorna kommer in bakifrån mellan MRL 1 1 steg - steg - fartsteg / armarna pendlar längs med sidorna, på fartsteget förs armarna upp så att motsatt arm är rakt fram och andra armen 90grader till sidan

Läs mer

BILAGA A4 Exempel på igenkänning av övningar

BILAGA A4 Exempel på igenkänning av övningar BILAGA A4 Exempel på igenkänning av övningar Fristående Denna bilaga innehåller specifika tekniska krav som ska uppfyllas för att fullt svårighetsvärde ska erhållas. Om dessa tekniska krav inte uppfylls

Läs mer

Stretchprogram varje övning ca 30sekunder Stretcha nacke

Stretchprogram varje övning ca 30sekunder Stretcha nacke Stretchprogram varje övning ca 30sekunder Stretcha nacke Stretcha nacke Övning 1 Stå upprätt som på bilden och rulla med huvudet från den ena sidan till den andra och känn hur du stretchar ut nacken. Stretcha

Läs mer

Rikstruppen steg 2 Rikstruppen steg 3

Rikstruppen steg 2 Rikstruppen steg 3 Ålder och kön Antal gymnaster Rikstruppen steg 2 Rikstruppen steg 3 10 år och uppåt En öppen klass (ej uppdelad flickor/pojkar) Antalet flickor/damer respektive pojkar/herrar kan variera inom truppen 8-20

Läs mer

Huddinge truppcup! Välkomna till. Den oktober 2017 Inbjudan och PM1

Huddinge truppcup! Välkomna till. Den oktober 2017 Inbjudan och PM1 Välkomna till Huddinge truppcup! Den 14-15 oktober 2017 Inbjudan och PM1 En truppgymnastiktävling för pojk-, flick- och mixlag som inte har så stor tävlingsvana eller som inte har tävlat på högre nivåer.

Läs mer

GF Gymmix Visby hälsar Er välkomna till WISBYCUPEN VIII 2012

GF Gymmix Visby hälsar Er välkomna till WISBYCUPEN VIII 2012 GF Gymmix Visby hälsar Er välkomna till WISBYCUPEN VIII 2012 En trupptävling för alla nivåer PM 1 Välkommen till Wisbycupen VIII den 6 oktober 2012 GF Gymmix Visby hälsar alla varmt välkomna till vår trupptävling,

Läs mer

GYMNASTIKSPELEN 2014

GYMNASTIKSPELEN 2014 Vid varje Gymnastikspel lanseras en ny cool t-shirt. Har du tips på hur årets Gymnastikspelströja ska se ut? Kom med dina idéer senast den 28 februari. Maila sydost@gymnastik.se t-shirten 2012 Sidan 2

Läs mer

Övningskompendium. www.svenskbordtennis.com

Övningskompendium. www.svenskbordtennis.com Övningskompendium SBTF UTBILDNING NIVÅ 1 Utbildningsmaterial från Svenska Bordtennisförbundets ungdom- och utbildningskommitté Framställt av Emanuel Christiansson & Sandra Rusk www.svenskbordtennis.com

Läs mer

TROLLBÄCKSCUPERNA MAJ 2016 INBJUDAN PM 1. Trollbäckscuperna 2016 Version , Uppdateringar är markerade med gult

TROLLBÄCKSCUPERNA MAJ 2016 INBJUDAN PM 1. Trollbäckscuperna 2016 Version , Uppdateringar är markerade med gult TROLLBÄCKSCUPERNA 21-22 MAJ 2016 INBJUDAN PM 1 Välkommen till Trollbäckscuperna är en trupptävling som vänder sig till trupper som tävlar på olika nivåer. Det finns allt från lite lättare klasser som passar

Läs mer

LYCKA TILL! För ytterligare information: Annamari Jääskeläinen Ungdomsansvarig. Finlands Handbollförbund

LYCKA TILL! För ytterligare information: Annamari Jääskeläinen Ungdomsansvarig. Finlands Handbollförbund Det är meningen att utföra teknikmärket som en del av handbollsspelarens vardagliga träning. Det är meningen att utföra övningarna på träningar under tränarens ledning. Man behöver inte gå igenom alla

Läs mer

Testa din förmåga att röra en kroppsdel och hålla andra helt stilla. Sätt score för varje del: 0=Klarar; 1=Klarar inte.

Testa din förmåga att röra en kroppsdel och hålla andra helt stilla. Sätt score för varje del: 0=Klarar; 1=Klarar inte. Test Protokoll : GG Fysiska tester Kropp och hälsa 1. Kroppslängd Mät din kroppslängd när du står uppsträckt barfota. Kroppslängd 2. Kroppsvikt Mät helst kroppsvikten naken på morgonen efter toalettbesök

Läs mer

Övningsguide. Korrekt och felaktigt sätt att sitta.

Övningsguide. Korrekt och felaktigt sätt att sitta. Övningsguide Hur vi mår i våra muskler och leder beror till stor del på vår livsstil men är också åldersrelaterat. Det bästa du kan göra är att skapa ökad balans i kroppen med förebyggande träning. Faktorer

Läs mer

CHEER GYMNASTIK Kurs i cheerleading inriktning gymnastik. Kursmaterial

CHEER GYMNASTIK Kurs i cheerleading inriktning gymnastik. Kursmaterial CHEER GYMNASTIK Kurs i cheerleading inriktning gymnastik Kursmaterial Gymnastik Säkerhet inför gymnastik När det gäller gymnastiken är det också ytterst viktigt med säkerhet. Huvudansvaret för säkerheten

Läs mer

Innan nicken. Nickteknik

Innan nicken. Nickteknik Innan nicken Titta upp före du får bollen så du ser alternativen för pass eller avslut Du ser hur och vart du ska nicka och vilken typ av nick du ska använda Vid nick mot mål ser du målvaktens position

Läs mer

Kompisträning. Dubbelt så kul, dubbelt så bra. Här är 9 kul parövningar där du och en kompis lyfter varandra och er träning till nya höjder.

Kompisträning. Dubbelt så kul, dubbelt så bra. Här är 9 kul parövningar där du och en kompis lyfter varandra och er träning till nya höjder. Kompisträning Dubbelt så kul, dubbelt så bra. Här är 9 kul parövningar där du och en kompis lyfter varandra och er träning till nya höjder. Kompisträning Så lägger ni upp passet: Värm upp så ni blir mjuka

Läs mer

Gymmix Core-träning. Hosta och knip ihop, så kör vi... Gymnastikförbundet För eftertryck krävs skriftligt tillstånd.

Gymmix Core-träning. Hosta och knip ihop, så kör vi... Gymnastikförbundet För eftertryck krävs skriftligt tillstånd. Gymmix Core-träning Core handlar främst om att stärka och stabilisera upp i kroppens kärna, nämligen bålen. Då menar vi hela bålen d.v.s musklerna i och runt magen, hela ryggen, runt ryggraden, runt skulderbladen,

Läs mer

Sommartra ning 2016 KFUM THN, Flickor 04

Sommartra ning 2016 KFUM THN, Flickor 04 Sommartra ning 2016 KFUM THN, Flickor 04 Välj mellan att träna de Fysiska styrkeövningarna eller att Löpträna. Försök att variera. Utför minst 5 grenar på fysikövningarna utöver uppvärmning. Poängräkning

Läs mer

Uppvärmning och rörlighetsövningar SKF Anna Åberg, Anette Johansson och Anna Bjerkefors

Uppvärmning och rörlighetsövningar SKF Anna Åberg, Anette Johansson och Anna Bjerkefors Uppvärmning och rörlighetsövningar SKF 2017 Anna Åberg, Anette Johansson och Anna Bjerkefors Starta med 5 7 min allmän uppvärmning Specifik uppvärmning för bröst- och ländrygg samt baksida lår Sitt på

Läs mer

TRÄNING SOM FUNKAR - KOM IGÅNG I HÖST!

TRÄNING SOM FUNKAR - KOM IGÅNG I HÖST! TRÄNING SOM FUNKAR - KOM IGÅNG I HÖST! För att du skall få träningen att funka när sommaren klingar av och hösten är här har sjukgymnasten Marie Larsson gjort ett program som du lätt kommer igång med.

Läs mer

Komplex rörlighet. Hamstring. Situps med käpp. Armhävningar. Lateralflektion. Stående rotationer

Komplex rörlighet. Hamstring. Situps med käpp. Armhävningar. Lateralflektion. Stående rotationer Komplex rörlighet Tänk på at hålla en stabil ryggposition under knäböjen och spänn magmusklerna för at skydda ländryggen. Denna övning är bra för att bygga upp rörligheten i ländrygg, bröstrygg, höftböjar,

Läs mer

Ett hopp för knäartros enkla övningar för dig med artros i knäna

Ett hopp för knäartros enkla övningar för dig med artros i knäna Ett hopp för knäartros enkla övningar för dig med artros i knäna Här hittar du exempel på lämpliga övningar vid knäartros. Välj den övning eller de övningar som du tycker bäst om och gör dem till en daglig

Läs mer

Klassisk massage. KROPPSTERAPISKOLAN massageutbildning sedan 1990. klassisk massage KROPPSTERAPISKOLAN

Klassisk massage. KROPPSTERAPISKOLAN massageutbildning sedan 1990. klassisk massage KROPPSTERAPISKOLAN Klassisk massage klassisk massage 1 Klassisk massage 2 Klassisk massage klassisk massage ERGONOMI, ARBETSTEKNIK. FÄKTARSTÄLLNING, BÖJ FRÄMRE BENET. ALLTID STÖD MOT BÄNKEN, ETT BEN ELLER BÅDA. RAKA ARMAR.

Läs mer

I det här Tränarpasset bjuder vi på Lilla programmet, ett 30-minuterspass från Träna med kroppen fysisk grundträning för ungdomar.

I det här Tränarpasset bjuder vi på Lilla programmet, ett 30-minuterspass från Träna med kroppen fysisk grundträning för ungdomar. 1 https://tranarpasset.com/2016/06/28/trana-med-kroppen/ TRÄNA MED KROPPEN Sommar betyder ofta lov från ordinarie träningsaktiviteter och då kan det vara bra med ett pass som kan genomföras precis var

Läs mer

Lärarmanual för Simkampen

Lärarmanual för Simkampen Lärarmanual för Simkampen Lärarmanualen är tänkt att använda som ett hjälpmedel vid simundervisningen inför Sim- kampen. Materialet innehåller ett antal övningar med skiftande svårighetsgrad och förslag

Läs mer

Varför ska man stretcha? Råd vid genomförandet av stretchingen:

Varför ska man stretcha? Råd vid genomförandet av stretchingen: Varför ska man stretcha? Stretching bidrar till en bra hållning och avspända muskler. Det ger bättre balans i kroppen som i sin tur ger bättre träningsresultat. Syftet med stretchingen efter träningen

Läs mer

Tabell över Allmänna fel och Avdrag. Varje gång /gymnast. Varje gång /gymnast. /gymnast. Varje gång. /gymnast. /gymnast.

Tabell över Allmänna fel och Avdrag. Varje gång /gymnast. Varje gång /gymnast. /gymnast. Varje gång. /gymnast. /gymnast. BILAGA A5 Tabell över Allmänna fel och Avdrag Fristående Precision i formationer 0,05 0,1 0,2 0,3 / mer Gymnasten är där han/hon ska vara, linjer, mönster i formationer, avstånd mellan gymnaster Samtidighet

Läs mer

Bålstabilitet Träning med balansboll

Bålstabilitet Träning med balansboll Bålstabilitet Träning med balansboll Träning med Balansboll Bålträning - bra för mycket Du får: ökad kroppskännedom bättre koordination starkare rygg hållbarare kroppminskad skaderisk bättre balans bättre

Läs mer

ALLMÄNNA TÄVLINGSBESTÄMMELSER

ALLMÄNNA TÄVLINGSBESTÄMMELSER ALLMÄNNA TÄVLINGSBESTÄMMELSER Bestämmelser och tävlingsregler är framtagna av Gymnastikförbundet Sydosts tävlingskommitté. Reglerna grundar sig på bedömningsreglementet TeamGym 2013. I de fall som regionens

Läs mer

Svenska Pokalenserierna: Kvinnlig Artistisk Gymnastik. Rikspokalen & Regionspokalen

Svenska Pokalenserierna: Kvinnlig Artistisk Gymnastik. Rikspokalen & Regionspokalen Svenska Pokalenserierna: Kvinnlig Artistisk Gymnastik Rikspokalen & Regionspokalen 2017-2020 Version 1.0 1 Tävlingsbestämmelser RIKSPOKALEN Introduktion Vi har i Sverige två tävlingssystem: Ettan till

Läs mer

Träning Yoga. Övningar i yoga som räddar ryggen. Det här passet mjukar upp ryggen. Varsågod - 9 övningar i yoga.

Träning Yoga. Övningar i yoga som räddar ryggen. Det här passet mjukar upp ryggen. Varsågod - 9 övningar i yoga. Träning Yoga Övningar i yoga som räddar ryggen. Det här passet mjukar upp ryggen. Varsågod - 9 övningar i yoga. Träning Yoga Du blir mjuk i kroppen när du kör yoga. Men det kan ändå vara skönt att värma

Läs mer

WISBYCUPEN X. En trupptävling för alla nivåer PM 1

WISBYCUPEN X. En trupptävling för alla nivåer PM 1 WISBYCUPEN X En trupptävling för alla nivåer PM 1 Välkommen till Wisbycupen X! GF Gymmix Visby hälsar alla varmt välkomna till vår trupptävling Wisbycupen! I år firar vi att Wisbycupen fyller 10 år! På

Läs mer

Version 2015-02-05 INNEHÅLL. Allmän tävlingsinformation Tävlingar våren 2015 Lathund att anordna en tävling Kontaktlista

Version 2015-02-05 INNEHÅLL. Allmän tävlingsinformation Tävlingar våren 2015 Lathund att anordna en tävling Kontaktlista INNEHÅLL Allmän tävlingsinformation Tävlingar våren 2015 Lathund att anordna en tävling Kontaktlista ALLMÄN TÄVLINSINFORMATION Svenska bedömningsreglementets senaste version gäller där inget annat anges.

Läs mer

Redskapstrio 1 Redskapstrio 2 Skåne Bas/Skåne Bas Grencuper

Redskapstrio 1 Redskapstrio 2 Skåne Bas/Skåne Bas Grencuper Ålder Redskapstrio 1 Redskapstrio 2 Skåne Bas/Skåne Bas Grencuper 7-9 år Gymnast ska fylla minst 7 år och högst 9 år under kalenderåret. Dispens för två överåriga, får dock fylla max 12 år. 10 år och uppåt

Läs mer

KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE HANDBOLL

KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE HANDBOLL KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE Denna cd-romskiva vänder sig främst till er som är tränare inom barn- och ungdomsidrotten. Vår förhoppning är att ni använder er av materialet i er träning

Läs mer

Tabell över Allmänna fel och Avdrag. Varje gång /gymnast. Varje gång /gymnast. /trupp. /gymnast. Varje gång. /gymnast. /gymnast

Tabell över Allmänna fel och Avdrag. Varje gång /gymnast. Varje gång /gymnast. /trupp. /gymnast. Varje gång. /gymnast. /gymnast BILAGA A5 Tabell över Allmänna fel och Avdrag Fristående Precision i formationer Gymnasten är där han/hon ska vara, linjer, mönster i formationer, avstånd mellan gymnaster Samtidighet Truppen måste utföra

Läs mer

Gummibandsträning med ett dörrhandtag.

Gummibandsträning med ett dörrhandtag. Perfekt om du skall på semester då gummibandet är lätt att ta med sig. Använde själv programmet när jag var på semester i Sardinien i somras. Kan ju även göras hemma, på jobbet eller ute i skogen (då får

Läs mer

Sida 1 av 6. Ryggliggande

Sida 1 av 6. Ryggliggande Sida 1 av 6 Ryggliggande Ligg så plant som möjligt. Lägg armarna ovanför huvudet. Sträck först ut hela kroppen. Växla sedan med att sträcka ut en sida i taget. Syfte: Motverka den böjda hållningen och

Läs mer

Övningsbeskrivningar Åtgärdsprogram 1

Övningsbeskrivningar Åtgärdsprogram 1 Övningsbeskrivningar Åtgärdsprogram 1 "Box Position Mät ut med hjälp av pinnen: lite mer än axelbrett mellan fötterna, pinnen ska gå i linje med fotens inre sida och axelns yttre sida. Aktiv Sidoböjning

Läs mer

I rondat ska barnen landa på mage

I rondat ska barnen landa på mage MATTA Innan barnen kan börja med något svårare övningar så bör dom kunna stå på händer. Nedan följer några tips på övningar som leder till handstående. För att lära barnen vilken vinkel kroppen ska ha

Läs mer

Modellserier finns att se på www.voimisteluwiki.fi

Modellserier finns att se på www.voimisteluwiki.fi Parterr / Fristående 1 Benlyft åt sidan, steg framåt 0,5 2 Benlyft åt sidan, steg framåt 0,5 3 Från jämfota ansats hoppsteg, rondat - spännhopp 1,5 (1.0/0.5) 4 Kullerbytta bakåt via handstående till framstöd

Läs mer

Flexövningar. Upprepa varje övning 10 gånger. Kör igenom hela passet två gånger.

Flexövningar. Upprepa varje övning 10 gånger. Kör igenom hela passet två gånger. Flexövningar 6 effektiva övningar med fokus på core Hela kroppen sitter ihop i långa muskelkedjor. Genom att tänja ut dem i de här flexflödena kan du som gymmare och löpare vidareutvecklas. Upprepa varje

Läs mer

Att lära ut motoriska färdigheter (Sammanställning ur Movement ABC s handbok)

Att lära ut motoriska färdigheter (Sammanställning ur Movement ABC s handbok) Att lära ut motoriska färdigheter (Sammanställning ur Movement ABC s handbok) För att kunna lära sig en ny färdighet genomgår barnet 4 olika faser: 1. Förstå färdigheten. 2. Tillägna sig och förbättra

Läs mer

FINLANDS SVENSKA GYMNASTIKFÖRBUNDS FÖRBUNDSMASSPROGRAM SHOWMASSEN We all see the same sun. Koreografi: Nina Lindahl & Lotta Åström

FINLANDS SVENSKA GYMNASTIKFÖRBUNDS FÖRBUNDSMASSPROGRAM SHOWMASSEN We all see the same sun. Koreografi: Nina Lindahl & Lotta Åström FINLANDS SVENSKA GYMNASTIKFÖRBUNDS FÖRBUNDSMASSPROGRAM 2016 SHOWMASSEN We all see the same sun Koreografi: Nina Lindahl & Lotta Åström Komplettera med videon för mera avancerade rörelser. Kanonrörelser

Läs mer

Sommarträning utomhus Tips på träningspass

Sommarträning utomhus Tips på träningspass Sommarträning utomhus Tips på träningspass Träna tufft utomhus utan redskap Att träna utomhus sommartid är ett härligt sätt att njuta av naturen medan man får dagens träning gjord. Man behöver inte träna

Läs mer

KLUBBMÄSTERSKAP 2015 PM1

KLUBBMÄSTERSKAP 2015 PM1 KLUBBMÄSTERSKAP 2015 PM1 Välkomna till BG:s Klubbmästerskap 2015 Tävlingsdatum söndagen den 22 november Tävlingsplats Åkeshovshallen Anmälan Senast den 18 oktober Anmälan görs via länken: https://sportadmin.se/form/form.asp?id={5957c41c-8d29-41e0-8601-6601c5c361b5}

Läs mer

KyIF F99/00 Stabilitet

KyIF F99/00 Stabilitet Baklänges utfall med partner Stå med sidan mot en stol eller annat som du stöttar dig mot. Stå på ett ben med lite böjt knä. Lyft tårna upp från golvet så att du har den mesta av vikten på hälen. Be en

Läs mer

REGELTOLKNINGAR. Giltiga från 1 januari 2009

REGELTOLKNINGAR. Giltiga från 1 januari 2009 REGELTOLKNINGAR Giltiga från 1 januari 2009 Dessa tolkningar har gjorts för att bringa klarhet i vissa regler och för att ge vägledning till läsaren. Om oenighet om hur en regel ska tolkas uppstår under

Läs mer

Rikstruppen steg 1 (finns ej på riksnivå 2015) 10 år och uppåt. Alla gymnaster behöver EJ delta i fristående

Rikstruppen steg 1 (finns ej på riksnivå 2015) 10 år och uppåt. Alla gymnaster behöver EJ delta i fristående Rikstruppen steg 1 (finns ej på riksnivå 2015) Ålder Antal gymnaster 10 år och uppåt 8-20 gymnaster Alla gymnaster behöver EJ delta i fristående Svårighet Fast kod 4.2 Domarpooler Fristående A1, A2, B1,

Läs mer

Startprogram version 3

Startprogram version 3 Startprogram version 3 Så här kan du börja din träning i gymet. Du kan skriva ut sidorna och ha som stöd när du börjar träna. OBS!!: Börja med lägsta antalet rörelser och låg belastning. Ta det lätt de

Läs mer

SVENSKA POKALENSERIERNA samt STOCKHOLMSPOKALEN. Kvinnlig Artistisk Gymnastik

SVENSKA POKALENSERIERNA samt STOCKHOLMSPOKALEN. Kvinnlig Artistisk Gymnastik SVENSKA POKALENSERIERNA samt STOCKHOLMSPOKALEN Kvinnlig Artistisk Gymnastik 2012-2013 Tävlingsbestämmelser SVENSKA POKALENSERIERNA Introduktion Vi har i Sverige två tävlingssystem: Ettan till Tian som

Läs mer

Rikstruppen steg 1 Rikstruppen steg 2 Rikstruppen steg 3. Ålder 10 år och uppåt 10 år och uppåt Yngre år Äldre 14- år och uppåt 8-20 gymnaster

Rikstruppen steg 1 Rikstruppen steg 2 Rikstruppen steg 3. Ålder 10 år och uppåt 10 år och uppåt Yngre år Äldre 14- år och uppåt 8-20 gymnaster tillämpas på RT-stegen. Texterna nedan ersätter respektive paragraf i om inget annat anges. Rikstruppen steg 1 Rikstruppen steg 2 Rikstruppen steg 3 Ålder 10 år och uppåt 10 år och uppåt Yngre 10-15 år

Läs mer

Träningsprogram Ope Inter Egen träning

Träningsprogram Ope Inter Egen träning Träningsprogram Ope Inter Egen träning Träningsprogrammet är inspirerat av MAQ-modellen (Muscle Action Quality) och knäkontroll, men anpassat för att ni enkelt ska kunna utföra det hemma utan andra redskap

Läs mer

Skånska Mästerskapen 2 Skånska Grencuper 2. 10 år och uppåt Gymnast ska fylla minst 10 år under kalenderåret. Inga dispenser.

Skånska Mästerskapen 2 Skånska Grencuper 2. 10 år och uppåt Gymnast ska fylla minst 10 år under kalenderåret. Inga dispenser. Skånska Mästerskapen 1 Ålder 7-12 år Gymnast ska fylla minst 7 år och högst 12 år under kalenderåret. Dispens för två överåriga, dock max 15 år. 10 år och uppåt Gymnast ska fylla minst 10 år under kalenderåret.

Läs mer

FYSPROFILEN/TENNIS/BAS TESTBESKRIVNINGAR

FYSPROFILEN/TENNIS/BAS TESTBESKRIVNINGAR FYSPROFILEN/TENNIS/BAS TESTBESKRIVNINGAR Allmänt att tänka på vid testning Testpersonen ska vara väl förberedd på testförfarandet och ska vara medveten om att det när som helst går att avbryta testet.

Läs mer

Sommarträning Enkla, roliga och effektiva övningar med eller utan gummiband.

Sommarträning Enkla, roliga och effektiva övningar med eller utan gummiband. Sommarträning Enkla, roliga och effektiva övningar med eller utan gummiband. Enkelt att ta med på semestern! Övningarna framtagna av: Karin Jönsson, leg. Kiropraktor och Emilie Svedberg, lic Personlig

Läs mer

Temakväll - pausgympa

Temakväll - pausgympa Temakväll - pausgympa Pausgympa Ökad cirkulation/skakningar Spänn och andas in samtidigt som du spänner hela armen, andas ut och slappna av/skaka lätt på armen. Upprepa med andra armen och benen. Studsa

Läs mer

AGF Ledardag 2016-01-09 med Mats Mejdevi

AGF Ledardag 2016-01-09 med Mats Mejdevi AGF Ledardag 2016-01-09 med Mats Mejdevi Föreläsningen Anteckningar: All träning är preparering för prestation (och livet) ha något att bygga vidare på Det spelar ingen roll hur duktig du är om du är skadad

Läs mer

Tävlingsbestämmelser Tyresö Trupp Cup 2017 Nationellt Bedömningsreglemente 2015 tillämpas på samtliga klasser

Tävlingsbestämmelser Tyresö Trupp Cup 2017 Nationellt Bedömningsreglemente 2015 tillämpas på samtliga klasser Klasser Ålder och kön 7 9 år (födda 2008 2010) Alby Denna klass är för trupper som inte tävlat så mycket. Klassen delas in i: Alby Flickor Alby Pojkar/Mix Brevik Denna klass är för trupper som tävlat lite

Läs mer

Vi är skapta för att röra på oss, men för att inte rörelseförmågan ska försämras måste vi hålla leder och muskler i trim.

Vi är skapta för att röra på oss, men för att inte rörelseförmågan ska försämras måste vi hålla leder och muskler i trim. Vi är skapta för att röra på oss, men för att inte rörelseförmågan ska försämras måste vi hålla leder och muskler i trim. Rörlighetsträning kallas de övningar som används för att förbättra rörligheten

Läs mer