Projektrapport del 2, Teknikuppgiften används som förberedelse för bedömning av detta pris.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektrapport del 2, Teknikuppgiften används som förberedelse för bedömning av detta pris."

Transkript

1 TEKNOLOGI TEKNIK TEKNISK BEDØMMING MODELL 1. Lag nr: Lagets ålder: alder: Lag namn: navn: TEKNIKPRISET Forslag Fri värdering til spørsmål Konstruktion & design Funktionellaverktyg Programmeringskunskap och förståelse Programmets kvalitet och effektivitet Kombinationer av uppdrag (strategi) Effektivt användande av motorer och sensorer Projektrapport del 2, Teknikuppgiften används som förberedelse för bedömning av detta pris. Hur kom ni fram till denna design? Har ni byggt flera prototyper innan? Kan ni förklara hur programmet eller specifika delar av programmet fungerar? Hur har ni lärt er programmera? Har ni en genomtänkt strategi för hur ni ska lösa robotuppdragen? Löser ni flera uppdrag åt gången under en tur från basen? Vilka verktyg har ni utvecklat för att lösa robotuppdragen? Forslag til spørsmål Använd gärna lagets projektdrapport för att ställa konkreta frågor. Ställ gärna lite allmänna frågor för att få igång deltagarna. Fri vurdering Fråga gärna med om saker de uppenbart kan mycket om för att få fram mer om vad de lärt sig under projektet. Sett poeng til høyre for streken på en skala fra 0-10 ut fra kriteriene som er gitt på baksiden/vedlegget til dette arket. I turneringar med 18 eller fler lag kan 14 olika priser delas ut. I turneringar med 17 eller färre lag delas 7 olika priser ut.

2 TEKNOLOGI Ingen grad av måluppfyllelse Konstruktion & design Mycket ostabil. Oprecis navigation. Inga egna designidéer. Funktionella verktyg Inga verktyg eller de ramlar ofta av (alt. för komplexa). Chansartat att utföra uppdrag med verktygen. Programmeringskunskap och förståelse Visar ingen förståelse för vad som är gjort. Kan inte förklare sina program. Kan det vara vuxna som har gjort jobbet? Programmets kvalitet och effektivitet Programmet är oorganiserat. Använder inte möjligheterna som finns i verktyget t.ex. singor (loopar) och förgreningar. Ineffektivt program. Kombinationer av uppdrag (strategi) Effektivt hanvändande av motorer och sensorer Kombinerar inte uppdrag. - Roboten hämtas tillbaka för hand efter varje uppdrag. - Tar inga risker. Motorer och sensorer används ineffektivt. Oprecis robot. Låg grad av måluppfyllelse Hög grad av måluppfyllelse Något ostabil. Något oprecis. Få egna designidéer. Stabil. God precision. Några egna designidéer Verktygen är vanskliga att montera /demontera. Oprecisa verktyg och kräver odifikationer för återanvändning. Modulära verktyg som monteras och demonteras rimligt enkelt utan större modifikationer. Utför uppdragen rimligt precist och bra. Känner till delar av programmet. Känner till stora delar av programmet. Har utnyttjat möjligheterna i programmeringsverktyget. Programmet är översiktligt och strukturerat. Programmet är kommenterat och lätt för andra att förstå. Använder delvis möjligheterna som finns i verktyget. Delvis effektivt program. Programmet är översiktligt och strukturerat. Programmet är kommenterat och lätt att förstå för andra. Använder möjligheterna som finns i verktyget. Effektivt program. Strategin baseras på uppdragens svårighetsgrad och laget tar små risker. Effektiv strategisk planläggning. Kombinerar uppdrag genom fasta rutter. Motorer och sensorer används effektivt ibland. Motorer och sensorer används effektivt och rimligt precist Mycket hög grad av måluppfyllelse Mycket stabil och precis. Unik och kreativ design. Sensorer och motorer används utöver förväntan. Modulära verktyg som enkelt monteras och demonteras. Ger många möjligheter och verktygen utför uppdragen extremt bra. Har stor förståelse och insikt i hela programmet. Programmet är översiktligt och strukturerat. Programmet är kommenterat och lätt för andra att förstå. Använder möjligheterna som finns i verktyget på ett mycket bra sätt. Effektivt program. Utmärkt strategi för att kombinera uppdrag, planera rutter och maximera poäng. Motorerna används effektivt och sensorerna garanterar exakta resultat i samtliga försök att lösa uppdragen.

3 FORSKNING Lag nr: Lagets ålder: Lag namn: FORSKNINGSPRISET Forslag Fri värdering til spørsmål 2. Definition av problemformulering Helhetlig insikt i temat Bruk av källor Innovativ lösning Tydlig lösning Engagerande presentation Helhet Projektrapport, del 1, Forskningsuppgift används som förberedelse för bedömning av detta pris. Hur kom ni fram till denna problemformulering? Vilka källor har ni hämtat informationen ifrån? Hur har ni kommit fram till denna lösning? Har ni arbetat med andra problem eller ämnen innan detta? Använd gärna projektrapporten för att ställa konkreta frågor. Ställ gärna lite allmänna frågor för att få igång deltagarna. Fråga gärna med om saker de uppenbart kan mycket om för att få fram mer om vad de lärt sig under projektet. I turneringar med 18 eller fler lag kan 14 olika priser delas ut. I turneringar med 17 eller färre lag delas 7 olika priser ut.

4 FORSKNING Ingen grad av måluppfyllelse Låg grad av måluppfyllelse Hög grad av måluppfyllelse Mycket hög grad av måluppfyllelse Definition av problemformulering Ingen problemformulering definierad. Något oklar definition. Tydligt definierad problemformulering, men oklar avgränsning. Tydligt definierad problem formulering och bra avgränsat. Helhetlig insikt i temat Ingen analys. Projektet för smalt. Generellt låg förståelse av temat. Några analyser. Projektet något smalt. Begränsad förståelse av temat. Djupare analys. Bra projekt. God förståelse av temat. Låg insikt utöver egen problemformulering. Mycket god djupanalys. Projektets har stort omfång. Djup förståelse av temat samt alternativa problemformuleringar. Bruk av källor Inga källor. Inga källhänvisningar. Några källor har använts. Bristfällig källhänvisning. Opålitliga källor. Bra användande av källor. Bra källhänvisningar. Mycket bra användande av källor och källhänvisningar. Bra kvalitet på källorna. Innovativ lösning Ingen grad av nyskapade. Liten grad av nyskapade. Nyskapade lösning. Nyskapade lösning som adresserar problemformuleringen på ett enastående sätt. Tydlig lösning Ingen lösning. Lösning presenterad, men saknar underbyggnad eller koppling till problemformuleringen. Väl förklarad lösning. Väl förklarad och underbyggd lösning som adresserar problemet. Engagerande presentation Dåligt förberedd. Dålig organisation och framförande. Helhet Alla delar av uppgiften är inte presenterade (problemformulering, forskning och lösning) Något intresseväckande presentation. Något oorganiserat och/eller oförberett. Något bristfällig presentation av uppgiftens delar. En bra och fängslande presentation. Bra organiserad och bra förberett. Alla delarna av uppgiften presenteras. Har till viss grad satt problemet i ett större sammanhang. Mycket engagerande och kreativ presentation som fängslar åhörarna. Tydligt organiserad och mycket gott förarbete. Särskilt gott användande av hjälpmedel (t.ex. Visuella). Alla delarna av uppgiften presenterade på ett utmärkt sätt. Uppgiften är satt i ett större sammanhang och deltagarna uppvisar goda kunsk aper.

5 MARKNADSFÖRING SAMARBETE Lag nr: Lagets alder: Lag navn: MARKNADSFÖRINGSPRISET Forslag Fri värdering til spørsmål Monter som presenterar laget och projektet. Presentation. Marknadsföring av laget externt. Humör och entusiasm. Projektrapport, del 3, Marknadsföringsuppgift används som förberedelse för bedömning av detta pris. Hur har ni arbetat med montern? Har ni gjort något för att marknadsföra er och projektet innan turneringen (på skolan, föräldrar, sponsorer, media etc), eller har ni en plan för att göra det efter turneringen? Har ni någon hejaramsa? Samarbetspriset Fri värdering Arbetsprocessen Samarbete Projektrapport, del 4, Lagets arbetsprocess används som förberedelse för bedömning av detta pris. Hur använde ni tiden under projektperioden? Såg ni nya sidor hos era lagkamrater under projektet? Hur har samarbetet i gruppen fungerat? Är ni nöjda med arbetsfördelningen som har varit eller skulle ni gjort på något annat sätt om ni fick börja om? Hur har ni arbetat med projektrapporten på nätet under projektet? I turneringar med 18 eller fler lag kan 14 olika priser delas ut. I turneringar med 17 eller färre lag delas 7 olika priser ut.

6 MARKNADSFÖRING MARKNADSFÖRING Ingen grad av måloppnåelse Liten grad av måloppnåelse Stor grad av måloppnåelse Tekniken, forskningen och laget är presenterat i montern. Ingen utställning i lagets monter. En eller flera av delarna saknas. Alla delarna av projektet är presenterat, men med något svåröversskådlig uppställning. Monterpresentation: Mottagaranpassning, Struktur Läser innantill och tittar bara upp då och då. Pratar tyst med monotont röstläge. Saknar struktur och logisk ordning på presentationen. Aktiv användning av manus/ stödord, men kontakt med mottagarna. Bra variation i röstläge. Bra tempo och planerade övergångar. Något dålig struktur. Kan den inövade presentationen utantill. God kontakt med mottagarna. Engagerade i innehållet. Bra struktur och logik i framförandet. Marknadsföring Laget har ingen marknadsföringsplan. Laget har en bristfällig och oklar marknadsföringsplan. Laget presenterar en tydlig marknadsföringsplan. SAMARBETE Ingen grad av måluppfyllelse Liten grad av måloppnåelse Stor grad av måloppnåelse Arbetsprocessen Oklar arbetsfördelning. Laget är uppenbart styrt av vuxna och har haft liten framgång. Har till viss grad fördelat arbetet och varit delvis framgångsrika. God arbetsfördeling i laget. Har haft god framgång och förklarar gärna sin projektplanering. Samarbete Samarbetet i laget har inte fungerat i det stora hela. Processen har präglats av konflikter och missnöjda deltagare. Laget har samarbetat ok i delar av uppgifterna. En del problem generellt och flera av deltagarna har varit missnöjda och inte bidragit till gruppen. Laget har samarbetat bra i alla uppgifter i projektet. Deltagarna kan till en viss grad redogöra för vad som gjorts i de olika delarna av projektet. Meget stor grad av måloppnåelse Forskning och teknik är tydligt presenterad i utställningen. Lätt att förstå vad laget har forskat om. Aktuella modeller och föremål används. Det kommer tydligt fram vilka laget är och var de kommer ifrån, genom text och eventuella bilder. Hela projektet är presenterat på ett utmärkt sätt. Fritt förmedlat, känner sig hemma med innehållet. Fokus på att mottagarna tar till sig budskapet. Klarar utan problem av att bli avbrutna och kan improvisera när det behövs. Röd tråd, struktur och sammanhang. Laget beskriver hur de på ett genomarbetat och bra sätt har marknadsfört projektet och laget före eller efter turneringen. Meget stor grad av måloppnåelse Ett mycket väl fungerande lag med mycket god arbetsfördelning. Har en god projektplanering och visar att tidplaneringen också respekterats. Laget har haft ett unikt bra samarbete och alla i gruppen har god kännedom om varandras arbete. Har det uppstått problem/konflikter så har detta lösts på ett enastående sätt.

Inledning Väcker intresse och introducerar ämnet

Inledning Väcker intresse och introducerar ämnet En muntlig informerande presentation presenterar något eller illustrerar hur något fungerar. Huvudsyftet är alltid att informera, till skillnad från en argumenterande presentation där huvudsyftet är att

Läs mer

Vad är FIRST LEGO League?

Vad är FIRST LEGO League? FLL Östersund är ett regionalt projekt delfinansierat av Regionförbundet Jämtland. Vad är FIRST LEGO League? Fördjupning Inledning FIRST LEGO League (FLL) är en ämnesövergripande tävling som riktar sig

Läs mer

Strategi och design. Teknikrapport

Strategi och design. Teknikrapport Strategi och design Vi har valt att bygga en stabil robot som kan ta sig fram på banan snabbt och smidigt, utan verktygsbyten. När det gäller programmeringen så har vi jobbat fram ett längre program, som

Läs mer

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar.

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar. Ung Företagsamhet Fyrbodal jobbar med att få fler företagsamma barn och ungdomar. I drygt 30 år har vi jobbat med UF-företag på gymnasienivå. Nu gör vi en nysatsning där elever och ni lärare på grundskolan

Läs mer

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik Allmänt... Fel! Bokmärket är inte definierat. Var förberedd... 4 Kallelse... 5 Agenda... 6 Tid... 9 Grundregler... 10 Protokoll, anteckningar mm... 11 Mall

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé En praktisk handbok idé Lärarhandle idé idé idé dning idé LÄRARHANDLEDNING Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal

Läs mer

2012 Vi vill och vågar

2012 Vi vill och vågar 2012 Vi vill och vågar 1 2 Syfte och mål Ung Entreprenör Torshälla ska utveckla elevers insikter om möjligheterna med företagande och entreprenörskap. Genom att öka kontakten mellan företag och skola väcker

Läs mer

ROJEKTARBETE RÅD OCH ANVISNINGAR VID GENOMFÖRANDE AV PROJEKTARBETE

ROJEKTARBETE RÅD OCH ANVISNINGAR VID GENOMFÖRANDE AV PROJEKTARBETE ROJEKTARBETE RÅD OCH ANVISNINGAR VID GENOMFÖRANDE AV PROJEKTARBETE 2 Projektarbete, råd och anvisningar Kursplan för projektarbete (utdrag ur skolverkets kursplan inrättad 2000-07)... 4 Projektarbetets

Läs mer

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0 ARBETA I PROJEKTFORM 5 5.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 3 5.1 Behovsanalys tänk nytt sid 4 5.2 En början och ett slut projektets liv sid 5 5.3 Vart ska vi och varför mål och syfte sid 6 5.4 Ett arbetssätt

Läs mer

En motiverande bok om att beställa användbarhet

En motiverande bok om att beställa användbarhet En motiverande bok om att beställa användbarhet Henrik Artman, Ulrika Dovhammar, Stefan Holmlid, Ann Lantz, Sinna Lindquist, Erik Markensten och Anna Swartling 1 2 ATT BESTÄLLA NÅGOT ANVÄNDBART ÄR INTE

Läs mer

samtalshandledning till Samtal med barn och ungdomar

samtalshandledning till Samtal med barn och ungdomar samtalshandledning till Samtal med barn och ungdomar 1 samtalshandledning inledning inledning När ingen lyssnar blir jag både arg och ledsen. Då gömmer jag mig. Men om ingen kommer så gömmer jag mig på

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

Utvärdering av informationsprojekt

Utvärdering av informationsprojekt handbok i Utvärdering av informationsprojekt Innehåll Inledning Inledning 3 Den lärande processen 5 Varför ska vi utvärdera? 5 Uppföljning och utvärdering 5 Vad ska vi utvärdera? 6 Undvik försvårande omständigheter

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget Robotfalkarna Vi kommer fra Sävar Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 3 jenter og 4 gutter. Vi representerer Type lag: Ungdomsklubb

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Projektarbete. Anvisningar, tips och mallar. Sammanställt lå 05/06 av lärgruppen - Projektarbete

Projektarbete. Anvisningar, tips och mallar. Sammanställt lå 05/06 av lärgruppen - Projektarbete Projektarbete Anvisningar, tips och mallar Sammanställt lå 05/06 av lärgruppen - Projektarbete Henrik Andersson, Martina Johansson, Göran Johannesson, Björn Bergfeldt, Per-Erik Eriksson, Franz Kreutzkopf,

Läs mer

Om ämnet Moderna språk

Om ämnet Moderna språk Om ämnet Moderna språk Bakgrund och motiv Ämnet moderna språk har gemensam uppbyggnad och struktur med ämnena engelska och svenskt teckenspråk för hörande. Dessa ämnen bildar ett sammanhängande system

Läs mer

Detta dokument syftar till att ge en introduktion till RUP och bemöta argument såväl för som emot processen.

Detta dokument syftar till att ge en introduktion till RUP och bemöta argument såväl för som emot processen. Bakgrund Detta dokument syftar till att ge en introduktion till RUP och bemöta argument såväl för som emot processen. För att kunna diskutera om man skall använda RUP eller inte måste man dock ta ett steg

Läs mer

Digitalt berättande och kreativt lärande Fördjupningsuppgift Ulrica Elisson Grane. Att programmera med elever i åk 1-3. Ulrica Elisson Grane

Digitalt berättande och kreativt lärande Fördjupningsuppgift Ulrica Elisson Grane. Att programmera med elever i åk 1-3. Ulrica Elisson Grane Digitalt berättande och kreativt lärande Fördjupningsuppgift Ulrica Elisson Grane Att programmera med elever i åk 1-3 Ulrica Elisson Grane Vårterminen 2013 1 Syfte och målgrupp... 3 2 Beskrivning... 3

Läs mer

Rudbeckianska gymnasiet Projektarbetsgruppen. Lathund för projektarbete Läsåret 2010/2011

Rudbeckianska gymnasiet Projektarbetsgruppen. Lathund för projektarbete Läsåret 2010/2011 Rudbeckianska gymnasiet Projektarbetsgruppen Lathund för projektarbete Läsåret 2010/2011 Innehållsförteckning Lathund för projektarbete... 1 Förord... 3 1. Idéskiss... 3 2. Projektplanen... 3 2.1 Bakgrund...

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

God användbarhet med Scrum

God användbarhet med Scrum En studie av ISO 9241-anpassad systemutveckling Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, INFK01 i Informatik Framlagd: Juni, 2009 Författare: Handledare: Claus Persson Examinator: Eric Wallin Lars Fernebro Titel:

Läs mer

Att göra sig betrodd. Bengt-Åke Wennberg och Monica Hane

Att göra sig betrodd. Bengt-Åke Wennberg och Monica Hane Version 1.2 050317 Bengt-Åke Wennberg och Monica Hane Att göra sig betrodd Denna text bygger på tidigare abonnentmöten, erfarenheter från Mikrosystemfestivalen som ordnades av Jönköpings Läns Landsting

Läs mer

Struktur och översikt till Guide inför rekrytering till golfklubb.

Struktur och översikt till Guide inför rekrytering till golfklubb. 1 Struktur och översikt till Guide inför rekrytering till golfklubb. Motiv för guiden Mål med guiden Börja i underlagen Rekryteringssituationen Kontrollerad Okontrollerad Bra självprövning Rekryteringsdokumentet

Läs mer

Chefen & Utvecklingssamtalen

Chefen & Utvecklingssamtalen Chefen & Utvecklingssamtalen INNEHÅLL Delat ansvar 4 Utvecklingssamtalet 5 Innan samtalet 6 Under samtalet 8 Utvecklingssamtal i grupp 15 Källor & Boktips 18 Ledarna maj 2011 2 På nästan alla arbetsplatser

Läs mer

PPS Praktisk ProjektStyrning

PPS Praktisk ProjektStyrning Få din projektverksamhet att lyfta med PPS Praktisk ProjektStyrning 2012 Utbildning PPS Verktyg Tjänster 1 Innehåll Bli medlem i PPS-familjen 3 Ett komplett stöd för moderna organisationer 4 Goda skäl

Läs mer