Designdialog Tullkammarkajen Workshop 1. Grupparbete BILDPROTOKOLL ÖVNING 2. Designdialog Tullkammarkajen Workshop

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Designdialog Tullkammarkajen Workshop 1. Grupparbete BILDPROTOKOLL ÖVNING 2. Designdialog Tullkammarkajen Workshop 1 2015-05-11"

Transkript

1 BILDPROTOKOLL ÖVNING 2 Designdialog Tullkammarkajen Workshop 1 Workshopen bestod av två övningar, en SWOT-analys och en framtidsspaning. Övning 1 gjordes individuellt och övning 2 gjordes i grupp. I Swotanalysen fick deltagarna skriva och berätta om det som är bra, dåligt och dröm för Tullkammarkajen. Övning 1 redovisades med post-itlappar på tavlor. Inför övning 2 delades deltagarna in i 8 grupper med 8-9 personer i varje grupp. Som inledning till grupparbetet visades ett inspirationsbildspel. Varje grupp fick sedan en verktygslåda och en spelplan i form av en flygbild över Tullkammarkajen. Materialet i lådorna; bildbrickor, glitter, snören mm, användes som stöd för gruppdiskussionen. Grupperna testade, flyttade runt och klistrade fast mot slutet. Avslutningsvis redovisades grupparbetet. Deltagarna i de olika grupperna gick fram och redovisade för varandra, de berättade hur diskussionen gått och förklarade symbolerna på spelplanen. Redovisningen filmades och har här sammanfattats i bildprotokoll. Grupparbete Framtidspaning hur skapar vi ett levande område, hela året, hela veckan, hela dygnet och för alla? Vatten Hur använder du vattnet och kajkanten längs Nissan idag? Hur skulle du vilja använda det? Vilka nya funktioner kan behövas? Kan vatten bli ett ännu tydligare inslag i området? Var kan det behövas nya kopplingar över Nissan? Mötesplatser Har du någon favoritplats i området idag? Vilka platser och stråk kan behövas i framtiden? Vilken karaktär ska de ha platser för vardag och fest? Hur skapar man målpunkter och mötesplatser för alla? Bebyggelse Vad finns i området och dess närhet att ta fasta på? Vilken karaktär tycker du att den nya bebyggelsen ska ha? Var bor man och var placerar man andra funktioner, arbetsplatser, service, kultur? Designdialog Tullkammarkajen Workshop

2 BILDPROTOKOLL ÖVNING 1 Sammanfattning SWOT LÄGE + MÖTEN BRA! Området ligger kommunikationsmässigt bra - nära järnvägsstationen och resecentrum Många transportslag för lokal och regional trafik finns i området eller i närheten: järnväg, bussar, cykel, gång Området ett bra läge i staden - centralt, nära staden och nära vattnet, är vackert och har samtidigt solsidan mot Nissan Här finns plats för intressanta och tillåtande möten Området är flackt och tillgängligt. Tänk på att designa för alla. I området finns möjligheter till att bygga med ansiktet mot Nissan BEFINTLIGA BYGGNADER Bevara de gamla fina byggnaderna; Sjömanshuset, Kranen, Tullhuset, Vandrarhemmet Vandrarhemmet är en viktig funktion i området Låt kajskjulet som är en av de största musikscenerna i Halmstad vara kvar De stora tomma lagerbyggnaderna är byggnader med möjligheter och de äldre höga byggnaderna och den storskaliga miljön ger tålighet för förändring KARAKTÄR Bevara den lite ruffiga hamnkänslan, området har en kaxig karaktär och historia att bygga vidare på Grönskan i området - stationsparken, träddungar och trädridåer - är en tillgång. Även Stationsgatan med sin allé är viktig Om det inte finns några begränsningar från början är det en stort plus! Det finns en historia att bygga vidare på - den industriella prägeln, trä och kranen De stora öppna ytorna skapar möjligheter, här finns gott om plats och eftertanke. Området är till stor del outnyttjat Bygg något unikt här med spännande och nyskapande arkitektur! - kanske höga hus? MARIN KÄNSLA Gästhamnen och alla båtar är en resurs Området är porten in från havet - vilken bild för besökare från havet? Tänk på båda sidorna av Nissan! Kajskulet och kranen är porten till området Kan man flytta kranen mot Skeppsbron? Bevara den marina känslan i området. Tänk på att det finns ett levande näringsliv idag med fiskeri mm som bidrar till områdets karaktär. Slå vakt om det rena vattnet i Nissan. Kajpromenaden kan utvecklas - sinnenas promenad Tullkammarkajen Workshop 1 - SWOT

3 BILDPROTOKOLL ÖVNING 1 Sammanfattning SWOT DÅLIGT! RISKER - TOMT OCH ÖDSLIGT Det finns risker att hantera; översvämning, buller från järnvägen och hamnen, markföroreningar, damm - utmaningar med området Det finns en risk för påverkan på näringslivet i och intill området. Nya broar kan komma att stänga hamnen. Området är utsatt för störningar från hamnen. Båtlivet kräver förvaring och utrymme. Stora delar av marken bör sannolikt saneras bort pga markföroreningar Det är tomma gaturum och området upplevs som tomt och ödsligt. Gatorna är slutna och fasaderna tomma. Obestämd struktur mellan Nissan och järnvägen. Hamnbyggnaderna och plåtskjulen upplevs som fula. Området upplevs som ogästvänligt och exkluderande, inte som en plats för människor i vardagen. Det är kargt och det saknas sittplatser. Det är fula tråkiga gatlyktor och skalan i området är stor. BARRIÄRER Området är omgärdat av barriärer: Nissan, järnvägen och Viktoriagatan. Förbindelsen till centrum är dålig och det är SAKNAS MÅLPUNKTER Det är få målpunkter i området och byggnaderna och platserna är tråkiga. Det saknas förskola. sparsamt med rörelser i området. TRAFIK Trafiken i området är av industriell karaktär och trafikerat med mycket tung trafik och båttrafik. Vägarna har karaktären av industrigator. Det är svårt att lösa trafiken i området. HÅRDGJORT Området är stökigt och eftersatt, asfalten och markbeläggningen är dålig. Det är för lite grönska och för lite tillgång till skugga. Stora delar är belagda med grus. Stationsgatan tar mycket utrymme och det finns stora hårdgjorda ytor. ISOLERAT Promenadstråket efter Kajskjulet är tråkigt. Kajpromenaden kan förbättras! Det finns för få entréer och området är lite isolerat. Tullkammarkajen Workshop 1 - SWOT

4 BILDPROTOKOLL ÖVNING 1 Sammanfattning SWOT DRÖM! KOPPLINGAR Bygg en ny häftig/vacker bro över Nissan som avlastar Slottsbron. Utveckla kopplingarna till öster och övriga staden. Knyt ihop området med centrala staden - bygg ny bro över Nissan eller en tunnel. Utveckla kajpromenaden till ett Nissanstråk. Ta tillvara på närheten till centrum, resecentrum och havet - radie 1000 m, 600m LEVANDE STADSDEL Levande del av staden för alla med liv och rörelse och aktiviteter året runt, dygnet runt. Skapa plats för boende, verksamheter och mat. Ett myller av människor som samspelar och berikar varandra Vakande-ögat-principen - aktiviteter dygnet runt = trygghet. Jobba med hörnen i de nya kvarteren. Skapa en helt ny stad med folkliv direkt som blir en levande mötesplats för alla Halmstadbor. Plats för många olika aktiviteter, plats för att leva, bo, upplevelser och handel. Ett Halmstad för alla - inte rika och fattiga utan en blandning Ett blandat område med olika samhällsgrupper och olika sorters hus (inklusive de gamla husen) Kulturmötesplatser för alla. VERKSAMHETER / BLANDADE FUNKTIONER Utnyttja möjligheten för olika verksamheter som tillverkning och merkantil handel. Gör en saluhall/marknadsplats med influenser från nya Halmstadsbor, kanske med fokus på halländsk mat. Skapa plats för butiker, café och restauranger. Kanske kan man ha restaurangbåtar - Foodships? Slå vakt om näringslivet och skapa nya annorlunda verksamheter som drar; bildningshus, magasin, mathall och kultur. Inte bara bostäder utan också skola och förskola VATTEN Turisthamn - få in folket i stan. Nu fortsätter folk till Torekov, Båstad och uppåt. Singapore - använd dagvatten som resurs. Området ska bli nya Venedig! Lyft fram årummet med ljus, ljud mm. Ta tillvara på vattnet - anlägg badplats och strand Skapa ett aktivt båtliv i Nissan och bygg vidare på den tradition av båtliv som finns; båtplatser, husbåtar, attraktiv hamn för båtturism, evenemangsbåtar, skepp och master Få in vattnet i området och anlägg kanaler med båtplatser. Möjlighet att skapa annorlunda vatten- och vistelserum, bla badbrygga och fiskebrygga Utnyttja skylinen mot solen. Trädäck - komma närmare vattenytan och få vattnet mer tillgängligt för alla GRÖNSKA Attraktiva offentliga platser med grönskan i fokus. Spara träd men tänk på björkar och pollen! Skapa fina lekplatser till barnen och en vistelseträdgård. Lekplats för alla, handikappade mfl. BEBYGGELSE Gör ett område med blandat byggande med plats för spännande arkitektur och konst. Skapa och lyfta fram landmärken. Gör inget förtätat bostadsområde utan ett blandat boende med vacker och unik arkitektur - gör till ett annorlunda syskon till söderkaj! Det är viktigt med lokaler i bottenvåningar - även användning som bostad. Samspelet byggnad - offentligt rum HÅLLBAR STADSDEL Fullständigt hållbar stadsdel - robust och hållbar miljö med hög livskvalitet. Möjlighet att tänka helt nytt med resurseffektiv teknik och sunda material - långtidsperspektiv. En stadsdel utan bilar. OFFENTLIGA RUMMET, KONST Nya möjligheter för alla - ett tillgängligt område fyllt av nyskapande målpunkter Konst på silon som inramning eller måla om hela hamnbyggnaden - utnyttja som fond (belyst?) Våga satsa på härliga offentliga rum som visar vägen Anlägg en offentlig grillplats för alla Aktivitetsplats som också fungerar på vintern. Plats för basket. HISTORISK FÖRANKRING Kajskjulet får leva vidare och sprida kultur. Utveckla området så att det speglar vår rika kulturhistoria. Utnyttja kranen och spår. IDENTITET Kreativt nytänk i utvecklandet av området. Borde vara möjligt att tänka fritt i förhållande till befintliga strukturer - allt fritt. Ha attityden att våga ompröva i utvecklingen av området. Skapa ett mångkulturellt, gemytligt område och slå vakt om barnperspektivet. Skapa ett område att vara stolt över med en socialt blandad befolkning. Använd kulturen som grund och visa att vi lever i vår kreativa samtid samtidigt som vi levandegör vår framtid. Det är ett tomt område för att skapa en ny stad - jämför med la Defense Området ska blir något man inte vill missa. Tullkammarkajen Workshop 1 - SWOT

5 BILDPROTOKOLL ÖVNING 2 GRUPP 1 Grön parkbro över Nissan som binder ihop parkerna på båda sidorna. Det ska vara aktiviteter på bron och båtplatser intill. Lite highline-känsla. Bostäder ska finnas i hela området. Plats för någon form av servering. Kajskjulet ska få leva vidare i någon form. Bra om man kan ordna en slinga så att man kan röra sig runt å-rummet till fots. Förskola och äldreboende. Bra om förskolan ligger så att det är möjligt att pendla från järnvägsstationen. Paddanbåtar i Nissan. Kärnan i området. Kultur spritt i hela området men med en tyngdpunkt i söder. Kanske ett ungdomshus som unga kan få utveckla själva? Skate mm. Kanaler. Högre byggnad Däck som skjuter ut i Nissan, eventuellt något nedsänkta mot vattenytan. Högre byggnad (högst i Sverige?!) Tunnel under Nissan Designdialog Tullkammarkajen Workshop

6 BILDPROTOKOLL ÖVNING 2 GRUPP 2 Enhetligt promenadstråk med grönska och inbjudande belysning utmed kajen. Yta för konserter eller en utomhusbio. Ordna en slinga runt området för promenad och träning. Bevara grönområdet - utveckla med kanske en minigolfbana och restaurang, lite som Punch. Café vid Tullhuset. Utomhysgym. Bevara lekplatsen men bygg ut den. Bygg om en del av Kajskjulet till bar och behåll konsertlokalen. Bostäder över hela området. Terraserade byggnader som trappar så att alla får utsikt ut mot Nissan. Kanaler med möjlighet till kajplats för de som bor där. Båtar på lina för att kunna åka över Nissan. Bro här -men helst en tunnel! Båtturer kan anordnas från kajen till Tylösand eller ut på havet. Designdialog Tullkammarkajen Workshop

7 BILDPROTOKOLL ÖVNING 2 GRUPP 3 Symboliskt redovisat på kartan - funktionerna ska vara i området, men platserna kan ändras. Bostäder kan finnas över hela området. Restaurangbåtar, serveringar - levande båttrafik. (flera platser) Plats för scen i parken. Grusplanen är lite för stor. Parkhäng! Hög bro så att man kan komma under med båttrafik. Kombinera med en utsiktsplats. Skridskobana. Matmarknad, Saluhall Turistbåtar ut på havet - kanske ner till Båstad över dagen? Äldreboende och förskola. Halmstad botanical garden Ett växthus med vinterträdgård på vattnet. Plats för att äta på vintern och plats för att kunna odla själv. En grön oas! En fast multiscen och arenaplats. Kanal med radhus längs kanten. Bygg ett område som är inkluderande och för målgrupper som vill ha en levande stadsdel. Badplats och grillplats mellan scenen och vattnet. Miljötänk ska genomsyra området. Designdialog Tullkammarkajen Workshop

8 BILDPROTOKOLL ÖVNING 2 GRUPP 4 Café vid kajskjulet. Gruppen diskuterade om det var möjligt med en restaurang i området men var inte eniga. Samling för kultur: scen, kulturhus, amfiteater Strandpromenad med träbryggor och terasseringar ner mot vattnet. Höga hus närmast stationsgatan, lägre hus mot kajen. Kanaler och dammar med vatten. Verksamheter som dagis mm skulle kunna rymmas i bottenvåningarna på husen. Båtbussar för att smidigt ta sig över Nissan. Flera grönområden i området. Lekplats ska finnas i området. Bilverksamhet kvar i söder. Går det att bygga billigare bostäder i området? - det borde gå! Kontor som avskärmar från buller Gruppen diskuterade flera möjligheter att ta sig över Nissan men var inte eniga: bro, tunnel eller kanske en linbana? Designdialog Tullkammarkajen Workshop

9 BILDPROTOKOLL ÖVNING 2 GRUPP 5 Behåll båtplatserna. Ta godbitarna norrifrån parken och utveckla i området. Tillgängligt för alla att njuta av Nissan. Behåll parken. En del delar är fina - lyft fram det. Fortsätt att använda parken för evenemang. Bostäder är integrerade över hela området. Utveckla det danska arvet. Linfärja eller liknande för att ta sig över Nissan. Gör det möjligt att nå ner till Nissan men ha respekt för klimatförändringarna. Saluhall Bygg de nya husen så att det blir en gemytlig atmosfär och trevligt att gå i området. Fortsätt bygga med tegel. Inte för mycket inglasade balkonger och pampiga byggnader. Viktigt att ha aktiviteter som är riktade ut mot vattnet så att det inte blir en barriär av bostäder mot vattnet. Aktiviteter året runt - inglasad plats Utebio Lekbara vackra dagvattenlösningar Verksamheter utmed Stationsgatan som kan locka pendlare från övriga västkusten. Gruppen diskuterade om det är möjligt att lägga ner hamnen? Då slipper man störningar. Barriär mot hamnen som skärmar av mot hamnen. Designdialog Tullkammarkajen Workshop

10 BILDPROTOKOLL ÖVNING 2 GRUPP 6 Naturgym Scen för olika kulturyttringar. Lillasyster till biblioteket Saluhall med fiskdelen ute på vattnet. Stråk genom parken som aktiveras med guldlägen. Attraktiv lekplats - en temalekplats som drar folk. Ljusinstallationer - viktigt för tryggheten och för att ge ljus i området vintertid. Evenemangsstråk utmed kajen med flera guldkorn så att man rör sig hela vägen från stan. Odlingsmöjligheter i grönområdena. Det behöver inte nödvändigsvis vara kommunen som sköter alla grönytor. Smala byggnader utmed järnvägen som skärmar mot bullret från spåren. Husbåtar med evenemangsmöjligheter och för boende. Badpråm och plats för att sola. Mångfald i kvarteren med olika hus som tillkommer vid olika tidpunkter. Indrag av vatten. Radhus med restauranger och andra bostäder ovanpå. Bro med tillräckligt utrymme för att halvstort tonnage ska kunna komma igenom men bron ska fortfarande vara cyklingsbar. Extra högt hus intill stråket. Designdialog Tullkammarkajen Workshop

11 BILDPROTOKOLL ÖVNING 2 GRUPP 7 Kajpromenad/evenemangsstråk Bryt kvartersstrukturen med några lite högra byggnader som landmärken. Husen ska markera att här börjar något nytt. Kanske kan det vara både bostäder och kontor nära resecentrum. Dra in vatten för att skapa ett attraktivt läge för restauranger mm. Resecentrum - viktig målpunkt för boende, arbetande och besökande. Viktigt att ha bostäder i närheten. Viktigt att knyta ihop stråken och en eventuellt framtida förbindelse under järnvägen. Viktigt att man kan komma ner till vattnet och känna närheten till ån. Mångfald av funktioner: saluhall, förskola, skola, olika centrumverksamheter. Nedsänkt plattform med möjlighet till bad. Gruppen diskuterade hur mycket nya verksamheter som Halmstad kan bära. Nissan blir en baksida eftersom passagerna över vattnet saknas idag. Vänd området så att Nissan blir en framsida! Bostäder som bullerskärmar och skyddade innegårdar. Viktigt att känna att man är nära vattnet - grönstråken binder ihop Stationsgatan med vattnet. Det är viktigt att kunna ta sig över, men samtidigt också viktigt att inte stänga för båttrafiken. Diskussion i gruppen om det ska vara en tunnel eller bro. Det är svårt att bygga billiga bostäder i området. Satsa istället på de offentliga rummen så att de attraherar människor från hela Halmstad. Hamnkaraktär på bebyggelsen i söder. Designdialog Tullkammarkajen Workshop

12 BILDPROTOKOLL ÖVNING 2 GRUPP 8 Stråk med koppling till centrum. Terass-struktur så att så många som möjligt får utsikt mot Nissan. Kulturcentrum. Bevara karaktärsbyggnader. Jobba bort buller med någon form av kontorsbyggnader. Fina platser ute på Nissans vatten med möjlighet till att t.ex. fiska. Ska fungera som en målpunkt för hela Halmstad. Allt behöver inte byggas på en gång. Det är viktigt att ha en vision för helheten men samtidigt ha flexibilitet för vägen dit. Dra in vatten - det behöver inte vara kanaler utan kan också vara dammar och kulverterade partier som man kan röra sig över. Dammarna kan kanske fungera som depåer för vatten i samband med översvämningar? Kan man ha flyttbara moduler för t.ex. kulturaktiviteter eller boende? Det kan vara ett sätt att nyttja ytor som inte är färdigplanerade under tiden som området byggs ut. Designdialog Tullkammarkajen Workshop

13 BILDPROTOKOLL Designdialog Tullkammarkajen Workshop 2 Workshop 2 fokuserade på strukturer, rumslig gestaltning och framtida innehåll på Tullkammarkajen. Kunskap och idéer från workshop 1 har i mellantiden bearbetats till två framtidsbilder för Tullkammarkajen. De två skisserna var utgångspunkt för grupparbetet i workshop 2. Deltagarna delades in i 8 grupper med 6-7 personer i varje grupp. Som inledning till grupparbetet presenterades skisserna och ett inspirationsbildspel. Varje grupp fick sedan en verktygslåda och två spelplaner i form av en flygbilder över Tullkammarkajen med skisserna inlagda. Materialet i lådorna; modellklossar, glitter, snören mm, användes som stöd för gruppdiskussionen. Grupperna testade, flyttade runt, klippte ihop och klistrade fast mot slutet. Avslutningsvis redovisades grupparbetet. Deltagarna i de olika grupperna gick fram och redovisade för varandra, de berättade hur diskussionen gått och förklarade symbolerna på spelplanen. Redovisningen filmades och har här sammanfattats i bildprotokoll. Grupparbete Värdera framtidsbilderna Diskutera de två framtidsbilderna. Välj det alternativ som bäst stämmer överens med hur ni vill att Tullkammarkajen ska utvecklas och utgå från det. Klipp- och klistra från de båda alternativen. Lägg till och ta bort tills ni har en framtidsbild som ni tycker stämmer överens med er vision. Utveckla vidare Är det något mer som ni vill lägga till? Använd materialet som finns i lådorna; modellklossar, glitter mm för att utveckla er framtidsbild vidare. Diskutera gärna bebyggelsens karaktär och funktion. Och prova olika höjd på bebyggelsen! Testa, flytta runt och klistra fast mot slutet! Nu snart på sikt? Tänk etapper och prioritera! Vad är viktigast? Var ska man börja? Finns det något som kan göras redan nu? Hur kan Tullkammarkajen stegvis bli en levande del av Halmstad? Kanske årliga invigningsfester av årets åtgärder? Designdialog Tullkammarkajen Workshop

14 BILDPROTOKOLL Designdialog Tullkammarkajen Workshop

15 BILDPROTOKOLL Framtidsbilder som användes som underlag till gruppdiskussion: framtidsbild 1 och 2. - Kvartersstad - Tätt och varierat - Hög signalbyggnad - Mycket aktiviteter i Stationsparken - Tunnel och gc-broar - Kaj med bad och skulptur - Buffertzon med arrangemang - Gästhamn vid hamnplats - Kanalstad - Kaj med soldäck, brygghus/husbåtar - Högre bebyggelse mot Stationsgatan - Kultur- och handelstorg - Inramad Stationspark - Bilbro och gc-bro - Buffertzon med naturpark - Grön karaktärsbyggnad Designdialog Tullkammarkajen Workshop

16 BILDPROTOKOLL GRUPP 1 Mer runda former i förslaget! Stadsdelens grundskola som sticker ut över Nissan. Sätter området på kartan och kan användas till aktiviteter för området. Bro över Nissan. Affärsstråk utmed Stationsgatan. Stort tak över gatan som kan öppnas och stängas. Utformas som träd som kan vecklas ut. Träd, viktigt att få in grönska i området. Få in vatten med mjukare former i området och se till att det kommer långt in i området. Högt hus, men inte lika högt som huset intill. Saluhallen ligger på bron i områdets mitt. Liten ö i Nissan. Lägre kvartersbebyggelse. Högt hus med lägenheter - huset kan vrida sig! Sätt att uppmärksamma stadsdelen. Terrasshus runt det höga huset. Designdialog Tullkammarkajen Workshop

17 BILDPROTOKOLL GRUPP 2 Grön bro över Nissan. Komplettera parken med en amfiteater som går att använda för stora arrangemang men som går att använda som dagvattenmagasin. Kajskjulet ska vara kvar med den verksamhet som finns idag. Parken kompletteras med mer plats för lek. Mer varierad form på kvarteren. Parkeringsgarage för bilar och cyklar på höjden med gröna fasader. Saluhall i den stora befintliga byggnaden. Bygg ut område från norr till söder i tre etapper. Spännande idé med kombinerad byggnad med båthotell och aktivitetshus men eftersom det blir i etapp tre har inte gruppen tagit ställning. Designdialog Tullkammarkajen Workshop

18 BILDPROTOKOLL GRUPP 3 Börja med utvecklingen av Stationsparken som etapp 1. Stor skridskobana på vintern som fungerar som damm på sommaren. Kanske kan man jobba med dagvatten? Mycket aktiviteter i parken: Plats för en lite mindre scen. Vattenlekplats för yngre barn - t.ex. en sådan som nyss invigts i Hyllie i Malmö. Plats för WC. Utomhusgym för barn/ungdomar i lite äldre åldrar. Fler båtbryggor och hus på vattnet. Parkering borde lösas under mark eller genom ett parkeringshus med gröna fasader, kanske på andra sidan Stationsgatan. Takodlingar. Mer konst i de offentliga rummen. Sträva efter att ha en blandning av hyresrätter och bostadsrätter i området. Bra blandning och olika hyror. Skybar i det höga huset. Bygg kajpromenaden i ett tidigt skede. Integrera med äldreboende och förskolor i området så att det blir en blandning i området. Tunnel under Nissan för biltrafik och broar uppströms. Båthotell och aktivitetsplats flyttas till andra sidan Nissan. Grönområde i söder. Offentlig plats som samlar lärande och odling med en plats för både lek och utbildning. Bygg ett stort växthus som ansluter till platsen. Måla silosarna, graffiti för unga, projekt för unga konstnärer som ett tidigt projekt. Designdialog Tullkammarkajen Workshop

19 BILDPROTOKOLL GRUPP 4 Förbättringspotential. Utveckla sjömanskyrkan till ett ekumeniskt kyrkorum Växthus i kombination med KomTek. Färgskala som tar fasta på det som finns i närheten: tegel, gedigna material, gärna återvunnet. Parkering i flera plan. 23-våningshus! Service- och äldreboende som öppnar sig mot parken. Gärna bryggor i vattnet men kanske inte bad, gruppen var inte helt enig. Prioritera att börja med kulturstråket, promenaden och parken. Förhöjda garagevåningar. Förskola i bottenvåningar på husen, gärna i kombination med service- och äldreboende. Gärna trädäck. Parkering och kontor utmed Stationsgatan. Stråk med grönska genom hela området som knyter ihop småbåtshamnen med centrum via Stationsparken. Vatten ska ledas in i området. Flytta KomTek till området. Kontor närmast Stationsgatan. Närbutik, restaurang och mat vid torget. Ett lite högre parkeringshus med gröna fasader någonstans i området. Skate i söder där det finns större ytor som kan vara hårdgjorda. Bra att ha båtplatserna som i skissen istället för som idag eftersom Nissan gör att man driver. Tunnel under Nissan. Designdialog Tullkammarkajen Workshop

20 BILDPROTOKOLL GRUPP 5 Hög gångbro. Börja bygga ut gångstråket och broarna. Park som går genom hela området i nordsydlig riktning. Bygg också ut parken i ett tidigt skede så att man kan följa utvecklingen från parken. Bostadshus, restauranger, caféer och kontor utmed stråket. Sekvens av park och torg. Restaurangbåtar och utgångspunkt för båtturer. Saluhall intill vattnet. Det ska hända saker överallt i området och inte sektionsvis. Mer vatten och fler kanaler så att strukturen bryts upp mer. Husen närmast Stationsgatan är högst, kanske ca 5 våningar. Inne i kvarteren är det mer blandat - kanske 2-3 våningar. Parkeringsgarage under husen utmed Stationsgatan. Säsongsbetonade aktiviteter: båtplatser på vintern och öppen yta på sommaren. Plats nöjesområde med barer mm. Designdialog Tullkammarkajen Workshop

21 BILDPROTOKOLL GRUPP 6 Koppla parkområdet på västra sidan om Nissan med det på östra sidan med en grön bro. Bryt upp kvartersstaden närmast vatten och fläta in parkstrukturen istället. Gör någonting av bron. Det kan finnas plats för café, plats för husbåtar. Kanske kan den vara öppningsbar i den smala ändan? Förstärk riktningarna genom parken genom att hugga av kvarteren ut till Stationsgatan. Det är svårt idag att förstå varför parken har den riktning den har. Poolbad som ligger i Nissan. Börja bygg ut området från flera håll så att det händer något även i söder tidigt. Bygg också över Stationsgatan som barriär. Torgplatserna blir viktiga eftersom de visar att det finns något på andra sidan. Fint med kanaler men det är risk att det blir väldigt långt ner till vattenytan - kanske 7 meter. Vatten kan vara annat, kanske skulpturer med vatten, tråg med vatten i. Kan man skapa associationer till det vatten som flyter förbi? Hög barriär utmed Stationsgatan som är kompis med stenstaden i norr. Knyt ihop området med ett flertal små offentliga platser (blå prick), kanske med skulpturer med vatten som röd tråd. Ytterligare vattenspeglar in mellan husen. Offentligt grönt rum som knyter ihop blått och grönt på ett annorlunda sätt. Vikbro i söder. Högre hus som samtalar med silosarna i hamnen. Ligger i siktlinjen utmed kajpromenaden. Designdialog Tullkammarkajen Workshop

22 BILDPROTOKOLL GRUPP 7 Våtmark/park på västra sidan. Parken är ett ganska stort grönområde. Är det rätt plats? Skola och förskola med marint tema som sticker ut i Nissan. Resecentrum kommer på sikt flyttas lite längre norrut. Diskussion om var man gör av alla bilar, både till resecentrumet och för de boende. Kanske kan man ha bilpooler och goda cykelmöjligheter? Parken får krypa in i området. De intressantaste platserna att vistas på kanske inte kommer att bli parken utan inne i området. Dra in vatten mer i området. Möjlighet att ha båtar längs med kajen, både för boende och besökare. Högt hus nära resecentrum. Viktigt att få in fler människor i området. De långa gångstråken utmed Nissan är ofta tråkiga eftersom det inte finns något som stannar blicken. Skapa små, mindre ytor utmed kajen som kan fungera som det. Tänk på små ytor som kan växa fram med tiden, platser för udda möten. Designa inte för mycket i detta tidiga skede. Radhus i söder. Var ödmjuk inför tidsperspektivet. Det är inte så enkelt att hitta en struktur som fungerar över tid. Det finns en risk för att strukturen blir en fiende vid genomförandet. Skapa förutsättningar för variation. Skolan kan byggas ut tidigt i processen för att sätta området på kartan. Det är också något som kommunen har kontroll över. Högt hus i söder Designdialog Tullkammarkajen Workshop

23 BILDPROTOKOLL GRUPP 8 Grön bro som knyter ihop parkerna. Parkeringshus för gäster och besökare. Att placera det i utkanten av området gör att besökare måste röra sig mer i området vilket ger mer liv och rörelse. Hotell med skybar nära stationen. Kajskjulet och dess funktion flyttas till parken. Parkerna ger möjlighet till integration. Allmänt bad i pool i Nissan (inte Nissanvatten). Dagis och äldreboende intill parken. Börja med att göra området lättillgängligt så att folk hittar till området tidigt. Börja att bygga ut i norr och söder och ta delen i mitten sist. Mer vatten! Hamn och båthotell inne i området. Lokaler för café och restaurang i alla bottenvåningar utmed kajpromenaden. Parkeringshus för boende. Skate-, aktivitets- och klätterpark i söder. Tunnel är bättre än bro - satsa på det även om det är lite dyrare. Internationell matmarknad i något av de äldre husen vid torget. Behöver inte vara öppet alla dagar i veckan. Alla som bor i Halmstad ska känna sig välkomna. Vid säsong kan bönderna omkring stå här istället för framför slottet. Designdialog Tullkammarkajen Workshop

Designdialog Tullkammarkajen Workshop 2. Grupparbete BILDPROTOKOLL. Designdialog Tullkammarkajen Workshop 2 2015-06-08

Designdialog Tullkammarkajen Workshop 2. Grupparbete BILDPROTOKOLL. Designdialog Tullkammarkajen Workshop 2 2015-06-08 BILDPROTOKOLL Designdialog Tullkammarkajen Workshop 2 Workshop 2 fokuserade på strukturer, rumslig gestaltning och framtida innehåll på Tullkammarkajen. Kunskap och idéer från workshop 1 har i mellantiden

Läs mer

Designdialog Lyckeby Workshop 1. Grupparbete BILDPROTOKOLL ÖVNING 2. Designdialog Lyckeby Workshop 1 2015-10-20

Designdialog Lyckeby Workshop 1. Grupparbete BILDPROTOKOLL ÖVNING 2. Designdialog Lyckeby Workshop 1 2015-10-20 BILDPROTOKOLL ÖVNING 2 Designdialog Lyckeby Workshop 1 Workshopen bestod av två övningar, en SWOT-analys och en framtidsspaning. Övning 1 gjordes individuellt och övning 2 gjordes i grupp. I Swotanalysen

Läs mer

Designdialog Bagarmossen - Skarpnäck Workshop 2. Grupparbete workshop 2 BILDPROTOKOLL. Designdialog Bagarmossen - Skarpnäck Workshop 2 2015-03-05

Designdialog Bagarmossen - Skarpnäck Workshop 2. Grupparbete workshop 2 BILDPROTOKOLL. Designdialog Bagarmossen - Skarpnäck Workshop 2 2015-03-05 Designdialog Bagarmossen - Skarpnäck Workshop 2 Syftet med grupparbetet var att utifrån två framtidsbilder utveckla ett förslag. Framtidsbilderna visade två olika sätt att sammanfatta kunskap och idéer

Läs mer

Tullkammarkajen. sammanfattning designdialog 150831

Tullkammarkajen. sammanfattning designdialog 150831 Tullkammarkajen sammanfattning designdialog 150831 Innehåll Dialogprocess 3 Workshopar 5 Sammanfattning 12 Bilaga Nissan - kopplingar och stråk 14 Offentliga rum 16 Grön stadsdel 18 Bebyggelse 20 Funktioner

Läs mer

Designdialog Lyckeby Workshop 2. Grupparbete. BILDPROTOKOLL Designdialog Lyckeby Workshop 2 2015-11-24

Designdialog Lyckeby Workshop 2. Grupparbete. BILDPROTOKOLL Designdialog Lyckeby Workshop 2 2015-11-24 Designdialog Lyckeby Workshop 2 Workshop 2 fokuserade på prioritera och vidareutveckla visionen för framtida Lyckeby. Kunskap och idéer från workshop 1 har i mellantiden bearbetats till två framtidsbilder

Läs mer

Dialog Tullinge - bildprotokoll, workshop

Dialog Tullinge - bildprotokoll, workshop ca 50 personer deltog i workshopen Hur ska framtida Tullinge se ut? Hur tätt ska det vara? Hur högt ska det vara? Hur grönt ska det vara? osv. Som utgångspunkt för dialogen under Idévecka 2 fanns tre olika

Läs mer

3. Skiss i skala 1:1000. Visar gång- och cykelbron från sidan. 1. Skiss i skala 1:500. Visar miljön på kajen från sidan.

3. Skiss i skala 1:1000. Visar gång- och cykelbron från sidan. 1. Skiss i skala 1:500. Visar miljön på kajen från sidan. 3. Skiss i skala 1:1000. Visar gång- och cykelbron från sidan. 1. Skiss i skala 1:500. Visar miljön på kajen från sidan. 3. Skiss i skala 1:1000. Visar bron när den är öppnad för båttrafik. Flytbryggor

Läs mer

Planförslag. Uppbrutna kvarter mot väster och älven, men stängt mot gata. Högre lameller i nordsydlig riktning på kvarterens östra sida.

Planförslag. Uppbrutna kvarter mot väster och älven, men stängt mot gata. Högre lameller i nordsydlig riktning på kvarterens östra sida. vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Masthuggskajen i Göteborg Bebyggelse A A Bebyggelsen i området utgör som redan nämnts en förlängning av den befintliga kvartersstrukturen. Kvarteren har dock

Läs mer

ILLUSTRATIONSPLAN - SKALA 1:2000

ILLUSTRATIONSPLAN - SKALA 1:2000 VARBERG VÄSTERPORT PARALLELLUPPDRAG VARBERG MÖTER HAVET VÄXANDE VARBERG Varberg växer och vill vända sig mot havet! Staden planerar nu för en stor hamnflytt och tunnelförläggning av järnvägsspåren. Det

Läs mer

Återbruk av pappersbruk. En ny stadsdel på 24 hektar skall utvecklas ur ett äldre industriområde!

Återbruk av pappersbruk. En ny stadsdel på 24 hektar skall utvecklas ur ett äldre industriområde! Vision 2.1 Denna Vision är ett levande dokument och ett arbetsredskap för att utveckla en ny attraktiv stadsdel. Det innebär att Visionen kommer uppdateras allt eftersom utvecklingsprocessen fortsätter.

Läs mer

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar DAGORDNING Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar 40 min Förslag till bebyggelse Fortsatt arbete Frågestund 50 min Medverkande: stadsbyggnadskontoret,

Läs mer

Designdialog Bagarmossen - Skarpnäck Workshop 1. Grupparbete BILDPROTOKOLL. Designdialog Bagarmossen - Skarpnäck Workshop 2015-02-12

Designdialog Bagarmossen - Skarpnäck Workshop 1. Grupparbete BILDPROTOKOLL. Designdialog Bagarmossen - Skarpnäck Workshop 2015-02-12 BILDPROTOKOLL Designdialog Bagarmossen - Skarpnäck Workshop 1 Syftet med grupparbetet var att göra en nuläges- och framtidsspaning i stadsdelarna utifrån stadens uppdrag och ett antal frågeställningar.

Läs mer

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Utvärdering av Tölö ängar Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Upplägg av presentation 1. Kort om utvärderingen 2. Fakta om området 3. Utformningen av området och de boendes attityder 4. Sammanfattning

Läs mer

Dialogmöte Exercisheden

Dialogmöte Exercisheden Dialogmöte Exercisheden Anteckningar från möte #1 med allmänheten (21 januari 2017) Varför är vi här? Stadsbyggnadskontoret har bjudit in till ett antal dialoger kring utvecklingen av Heden på temat Vad

Läs mer

Vånings- och skuggstudie, vårdagjämning kl , skala 1:5000

Vånings- och skuggstudie, vårdagjämning kl , skala 1:5000 vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Norra Munksjön, Jönköping 1-2 våningar 3 våningar 4 våningar 5 våningar 6 våningar 7- våningar Sol- och skuggstudie Den nya bebyggelsen har ett våningstal mellan

Läs mer

Förstudie - bostadsutbyggnad i kv Strömmen, Karlsborgsbostäder 2013-05-16

Förstudie - bostadsutbyggnad i kv Strömmen, Karlsborgsbostäder 2013-05-16 Förstudie - bostadsutbyggnad i kv Strömmen, Karlsborgsbostäder 2013-05-16 sid 1 Förutsättningar RUMS/FUNKTIONSPROGRAM MYNDIGHETSKRAV VILKA ÄR MÅLGRUPPEN/BRUKARNA Trygghetsboende i ett punkthus på 7 våningar

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

MEDBORGARDIALOG SÖDRA CENTRUM

MEDBORGARDIALOG SÖDRA CENTRUM MEDBORGARDIALOG SÖDRA CENTRUM Sammanställning till webbsidan Medborgardialog södra centrum Måndagen den 17 november 2014 genomförde Samhällsbyggnadsnämnden en medborgardialog om hur södra centrum ska utvecklas.

Läs mer

Staden Ystad 2030. dokumentation från workshop den 23 april 2013

Staden Ystad 2030. dokumentation från workshop den 23 april 2013 Staden Ystad 2030 dokumentation från workshop den 23 april 2013 Workshopen är en del av den tidiga dialogen för fördjupningen av översiktsplanen för staden Ystad. Temat för workshopen var förtätning, fokus

Läs mer

Området Ångfärjan Mål och motiv

Området Ångfärjan Mål och motiv Området Ångfärjan Mål och motiv w w w. h e l s i n g b o r g. s e /a n g f a r j a n Området Ångfärjan ska utvecklas till en ny mötesplats för helsingborgarna. Här ska man ses, flanera, umgås, äta, underhållas

Läs mer

LILLA BOMEN VISION. Kjellgren Kaminsky Architecture Vision Lilla Bomen 2012-09-05

LILLA BOMEN VISION. Kjellgren Kaminsky Architecture Vision Lilla Bomen 2012-09-05 LILLA BOMEN VISION LILLA BOMEN VISION ANALYS BEFINTLIG ÄLVRUM MER VARIERAT ÄLVRUM BRON OCH HUVUDLEDER LILLA BOMEN VISION ANALYS byggfas 1 & 2 BEFINTLIGA BYGGNADER BYGGFAS 1 & 2 LILLA BOMEN VISION ANALYS

Läs mer

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11 HÅLLBART? Frågan om stationsområdet i Höör handlar Frågan om tillgänglighet till platsen rör sig på flera nivåer. Det handlar både om hur man kommer till och från, men också om hur man kan röra sig på

Läs mer

Synpunkter och förslag. till utvecklingen av Eriksberg och Ekebydalen

Synpunkter och förslag. till utvecklingen av Eriksberg och Ekebydalen Synpunkter och förslag till utvecklingen av Eriksberg och Ekebydalen Från öppet hus 24 september 2015 Så här tycker boende i Eriksberg om utvecklingen av området sammanfattning från öppet hus 24 september

Läs mer

Trygghetsvandring tankar på vägen

Trygghetsvandring tankar på vägen Trygghetsvandring tankar på vägen 1 LÄTT SVENSKA Innehåll Sätt ner foten för ett tryggt, jämställt och mer demokratiskt samhälle... 3 Din kunskap behövs!... 4 Förmöte... 5 Andra mötet vandringen... 5 Avslutande

Läs mer

FÖRSLAG. gångvägar, gator, tunnelbanan. Förslaget förutsätter att de befintliga byggnaderna i kvarteret Åstorp rivs.

FÖRSLAG. gångvägar, gator, tunnelbanan. Förslaget förutsätter att de befintliga byggnaderna i kvarteret Åstorp rivs. FÖRSLAG I gestaltningen av det nya området utgår jag från mina associationer till Hammarbyhöjdens karaktär. Jag nytolkar begreppen och gestaltar dem så de nya tolkningarna påminner om eller kontrasterar

Läs mer

GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng

GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng PLATSEN Ett torg på vattnet Det som är unikt för Kristinehamns torg är att det är ett torg runt ett vattendrag. Varnan

Läs mer

Program till Vision Luleå 2050

Program till Vision Luleå 2050 Program till Vision Luleå 2050 Alla ungas medskapande Start och uppväxt för alla Allas röst Entreprenörskap Smarta resor och transporter Vilja uppleva infrastruktur Bredd och spets God livsmiljö Klara

Läs mer

efem arkitektkontor ab

efem arkitektkontor ab HERRGÅRDSBACKEN FLODA Sävespången Det sägs att man förr var tvungen att ta av mössan vid Floda Portar. På ett likande sätt skall de nya byggnaderna trappa ner och huka sig hövligt, för att inte störa viktiga

Läs mer

ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001

ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001 ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001 Antagen av KF 2001-06-11 Laga Kraft 2003-09-24 av parkeringsytan, hörnet Göteborgsvägen Strandvägen, under förutsättning att möjligheterna till framtida

Läs mer

3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID

3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID 3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 3 / 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID 21/ SLUTSATSER Ön Sanden är en fantastisk och attraktiv plats

Läs mer

Nu bygger vi Nya Slottsholmen

Nu bygger vi Nya Slottsholmen Nu bygger vi Nya Slottsholmen En unik målpunkt Nu byggstartar Björn Ulvaeus och ALM Equity projektet Slottsholmen med restaurang och konferens i kombination med exklusiva bostadslägenheter, marina och

Läs mer

ÄLVSJÖ STADEN. En stadsdel i förvandling. 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker

ÄLVSJÖ STADEN. En stadsdel i förvandling. 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker ÄLVSJÖ STADEN En stadsdel i förvandling 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker STADEN FLYTTAR TILL ÄLVSJÖ Med Öster om Älvsjövägen, söder om Solbergaskogen och strax nordväst om Älvsjö

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénum

lidingö Lokalfakta Dalénum lidingö Lokalfakta Dalénum Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1912-1970 Lediga lokaler: ca 100 m 2 till 4 000 m 2 Tillträdesdatum: Kontakter: Enligt överenskommelse JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

STADSLIV. Utgångspunkter för stadsliv

STADSLIV. Utgångspunkter för stadsliv Utgångspunkter för stadsliv Utveckla centrala staden med attraktiva och flexibla mötesplatser för alla Prioritera centrala staden för gående och vistelse Sammankoppla stadens centrala delar i ett mer finmaskigt

Läs mer

FRAMTIDENS SELMA. Tillsammans bygger vi Framtidens Selma: KEYWE

FRAMTIDENS SELMA. Tillsammans bygger vi Framtidens Selma: KEYWE FRAMTIDENS SELMA Det goda vardagslivet En gåvänlig stadsdel. En mötesplats för alla åldrar. Allt du behöver i vardagen. Goda förbindelser och gröna områden. Vi talar om det nya Selma Lagerlöfs Torg. Tillsammans

Läs mer

Drottningtorget - Framtidens torg. Trollhättan

Drottningtorget - Framtidens torg. Trollhättan Drottningtorget - Framtidens torg Trollhättan »» Drottningtorget - Ett torg för Trollhättans invånare, ett torg för framtiden. En flexibel aktivitetsyta för bl a fotboll, basket, handboll och volleyboll.

Läs mer

Med Skeppsbron återfår göteborgarna kontakten med vattnet. Staden får en ny spännande mötesplats vid älven mitt i centrala Göteborg.

Med Skeppsbron återfår göteborgarna kontakten med vattnet. Staden får en ny spännande mötesplats vid älven mitt i centrala Göteborg. 2015-08-27 Q&A Skeppsbron Med Skeppsbron återfår göteborgarna kontakten med vattnet. Staden får en ny spännande mötesplats vid älven mitt i centrala Göteborg. Detta händer just nu I augusti i år invigdes

Läs mer

#kulturenspelarroll Workshop Tullkammarkajen

#kulturenspelarroll Workshop Tullkammarkajen #kulturenspelarroll Workshop Tullkammarkajen Kulturförvaltningen arrangerade den 15 juni en workshop i samarbete med samhällsbyggnadskontoret för att få en extra injektion från lokala, professionella kulturaktörer

Läs mer

LommaPanelen tycker till om CENTRUMTORGET I LOMMA

LommaPanelen tycker till om CENTRUMTORGET I LOMMA LommaPanelen tycker till om CENTRUMTORGET I LOMMA Maj 2006 1. Inledning Miljö- och byggförvaltningen gjorde under februari månad en framställan till kommunstyrelsen om att få använda LommaPanelen för att

Läs mer

ANALYS B20 B21 B22. vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Norra Munksjön, Jönköping. Lynch, K.,

ANALYS B20 B21 B22. vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Norra Munksjön, Jönköping. Lynch, K., vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Norra Munksjön, Jönköping I d e n t i t e t - H e l h e t - R ö r e l s e ANALYS B20 B21 B22 För att få en förståelse av Norra Munksjö-området och dess karaktär

Läs mer

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal Forsåker En ny central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Mölndals stad köpte 2009 området där det gamla pappersbruket Papyrus låg. Idag benämns området Forsåkersområdet.

Läs mer

Sammanställda synpunkter från diskussionskvällen den 6 april på Scandic Hallandia

Sammanställda synpunkter från diskussionskvällen den 6 april på Scandic Hallandia Sammanställda synpunkter från diskussionskvällen den 6 april på Scandic Hallandia Grupp A Att skapa förutsättningar på nya platser för uteserveringar och möten. Aktiviteter i centrum året runt. Lilla torgplanen

Läs mer

Sammanställning av workshop för Idéverkstaden 21 februari 2017, kl

Sammanställning av workshop för Idéverkstaden 21 februari 2017, kl Sammanställning av workshop för Idéverkstaden 21 februari 2017, kl 16-18 Deltagare: 16 personer, varav 9 killar, 7 tjejer Ålder: 15-19 år Workshopledare: Karin Andersson & Johanna Bratel, Disorder Deltagare

Läs mer

Känn dig som. hemma. på Östra Lugnet

Känn dig som. hemma. på Östra Lugnet Känn dig som hemma på Östra Lugnet Välplanerade bostäder och Gott om gång- och cykelstråk genom området. lummig småstadskänsla Härliga lek- och mötesplatser för hela familjen. Nu finns drömboendet inom

Läs mer

Arlöv. Flackarp - Arlöv, Arlöv, SLUTpresentation, 11-05-19

Arlöv. Flackarp - Arlöv, Arlöv, SLUTpresentation, 11-05-19 Arlöv INDUSTRI- BYN INDUSTRI- BYN Identitet idag Önskad identitet Grönytor Aktiverade grönytor Vatten Större vägar Stadskärna Järnväg Kommunens grönstruktur 0 100 m 500 m 1000 m Föreslagen grönstruktur

Läs mer

Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården.

Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården. Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården. Södertorpsgården är ett seniorboende i nördöstra Hyllie. Inför en eventuell utökning med trygghetsboende studeras olika placeringar

Läs mer

Klarastaden. Perspektiv från Kungsholms strand

Klarastaden. Perspektiv från Kungsholms strand Klarastaden Perspektiv från Kungsholms strand Nytt förslag Klarastaden Stockholm växer och för att tillmötesgå befolkningstillväxten måste det byggas fler bostäder. Det mest hållbara sättet att göra detta

Läs mer

IDÉSKISS Söder Mälarstrand

IDÉSKISS Söder Mälarstrand IDÉSKISS Söder Mälarstrand Handelsstråk för att sammanbinda nybyggnadsområdet och Mûnchenbryggeriet Handelstorg vid befintlig naturstenstrappa och utvidgning av kajkant Bevarande av naturstenskant Bostäder

Läs mer

Dialog Tullinge - bildprotokoll, workshop Dialog Tullinge, bildprotokoll Idévecka 1

Dialog Tullinge - bildprotokoll, workshop Dialog Tullinge, bildprotokoll Idévecka 1 Grupp 1 ENSKILD ÖVNING - post it GRUPPDISKUSSION Gemensam framtidsspaning - så här vill vi utveckla centrala Tullinge! Rätt så lugnt centrum Mataffär Bra utbud av basvaror Pendeln Ny bebyggelse Offentliga

Läs mer

Öppningsbar gång- och cykelbro över Husarviken - alternativ yttre respektive inre läge skissredovisning

Öppningsbar gång- och cykelbro över Husarviken - alternativ yttre respektive inre läge skissredovisning Ropstens båtklubb öppningsbar del mastkran Bryggan på nivå +1 går under Gång och cykelbron F lutning 1:20 B Gång och cykelvägen går längs k j tt k t fö tt k Trappor leder ner från kajen till en brygga

Läs mer

idéskiss Trafik och parkering

idéskiss Trafik och parkering 17 Inledning Utvecklingen inom det studerade området från lantlig småstadsidyll till ett modernt centrum har skapat en komplex och varierad stadsbebyggelse. Den framtida staden bör utgå från vad som är

Läs mer

Papyrus. Från bruksområde till blandstad för alla. Socialdemokraterna i Mölndal

Papyrus. Från bruksområde till blandstad för alla. Socialdemokraterna i Mölndal Papyrus Från bruksområde till blandstad för alla Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Det här är en Socialdemokratisk idé, eller vision om man så vill, för hur vi tycker att Papyrusområdet skall utvecklas.

Läs mer

Presentation av alternativen i enkäten

Presentation av alternativen i enkäten Vasa centrumstrategi Enkät till stadsborna om alternativ för strukturmodeller 2. 27.5.2012 Presentation av alternativen i enkäten 2.5.2012 Tre olika alternativ för centrumstrategins strukturmodeller för

Läs mer

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd Vy 1 från Stockholmsvägen NY IDENTITET Konturs förslag till ny bebyggelse vid glädjens trafikplats bygger på att tillföra en mix och mångfald i såväl programinnehåll som arkitektoniskt gestaltning och

Läs mer

Slussen 1, Slussplan Malmö

Slussen 1, Slussplan Malmö Slussen 1, Slussplan Malmö Adress: Slussplan 1, 5-7 samt 9 211 30 Malmö Byggnadsår: 2011-2013 Lokalyta ca: 55-291 kvm Rumshöjd ca: 2,4 5,49 meter exkl. installationer Tillträdesdatum: Hösten/Vintern 2013

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénum

lidingö Lokalfakta Dalénum lidingö Lokalfakta Dalénum Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1912-1970 Lediga lokaler: ca 100 m 2 till 8 500 m 2 Tillträdesdatum: Kontakter: Enligt överenskommelse JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

Pubika & halvprivata stråk och platser

Pubika & halvprivata stråk och platser Pubika & halvprivata stråk och platser Följadne text beskriver stråken och vad som karaktäriserar dem. De publika platserna beskrivs i generellt i detta kapitel för att studeras närmare i det sista kapitlet.

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM UTSTÄLLNING NORMALT PLANFÖRFARANDE. Detaljplan för Fredrikstrandsvägen (Brygga 1:3 m fl) dnr PLAN.2010.10.214

GESTALTNINGSPROGRAM UTSTÄLLNING NORMALT PLANFÖRFARANDE. Detaljplan för Fredrikstrandsvägen (Brygga 1:3 m fl) dnr PLAN.2010.10.214 GESTALTNINGSPROGRAM UTSTÄLLNING NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Fredrikstrandsvägen (Brygga 1:3 m fl) dnr PLAN.2010.10.214 Februari 2015 Gestaltningsprogrammets status Gestaltningsprogrammet är ett

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT STADSPARK ÅKERS KANAL REVIDERAT

INRIKTNINGSDOKUMENT STADSPARK ÅKERS KANAL REVIDERAT INRIKTNINGSDOKUMENT STADSPARK ÅKERS KANAL 2013-06-12 REVIDERAT 1. ATTRAKTIVA STRÅK Målsättning: Att skapa tillgängliga och attraktiva promenadstråk runt Åkers kanal Den idag uppstyckade promenaden längs

Läs mer

DIALOG SKÄGGETORP. Sammanfattning av gruppdiskussioner vid stordialog

DIALOG SKÄGGETORP. Sammanfattning av gruppdiskussioner vid stordialog DIALOG SKÄGGETORP Sammanfattning av gruppdiskussioner vid stordialog 160602 Workshop Stordialog 160602 STORDIALOG SKÄGGETORP - GRUPPDISKUSSION 1. VAD TYCKER NI ÄR BRA OCH DÅLIGT I DE OLIKA ALTERNATIVEN?

Läs mer

Lidingö stad, Stadshuset Besöksadress: Stockholmsvägen 50 Postadress: Lidingö Telefon : vx E-post:

Lidingö stad, Stadshuset Besöksadress: Stockholmsvägen 50 Postadress: Lidingö Telefon : vx E-post: Lidingö stad, Stadshuset Besöksadress: Stockholmsvägen 50 Postadress: 181 82 Lidingö Telefon : 08-731 30 00 vx E-post: lidingo.stad@lidingo.se Webbplats: www.lidingo.se 2013-06-05 A: TORSVIKSDIKET/BROPARKEN

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR INRE HAMNOMRÅDET I UDDEVALLA

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR INRE HAMNOMRÅDET I UDDEVALLA GESTALTNINGSPROGRAM FÖR INRE HAMNOMRÅDET I UDDEVALLA 49 INNEHÅLL DEL 2 1.0 BAKGRUND 53 3.0 BEBYGGELSE 56 - Kvarterens utformning 56 3.1 Norra området av Inre Hamnområdet 58 - De olika kvarteren - Byggnadernas

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1934 Lediga lokaler: från ca 12 m 2 Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse Kontakt: JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

Stora Maräng Stora Maräng

Stora Maräng Stora Maräng Vy från järnvägsbron Vy från gårdsplan mot Storgatan 41.0 36.9 39.0 FUTURUM 38.2 1 44.4 Futurum 43 Folkets hus 3 41 39.8 43.5 43.5 44.0 43.5 36.2 36.3 42 43.3 36.3 36.3 36 STORA MARÄNG NY IN OCH UTFART

Läs mer

Kristallentrén. Arkitekturprojekt. - en paviljong i parken. Lunds Konst och Designskola Kristina Block

Kristallentrén. Arkitekturprojekt. - en paviljong i parken. Lunds Konst och Designskola Kristina Block Arkitekturprojekt - en paviljong i parken Lunds Konst och Designskola 2015 PROJEKTBESKRIVNING Arkitekturprojektet går ut på att studera och formge en mindre paviljong där du tar hänsyn till estetik, funktion

Läs mer

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget Konsekvensanalyser Expansion Allum/Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Blandstad STADSSTRUKTUR Centrala Partille har många större byggnader och fastigheter, men få

Läs mer

Staden möter havet. Strategier för staden Ystad 2030

Staden möter havet. Strategier för staden Ystad 2030 Staden möter havet Strategin går ut på att bättre utnyttja Ystads unika läge vid havet och bättre koppla ihop staden med havet. Att koppla staden till havet handlar om att flytta ut hamnverksamheten till

Läs mer

Omvandlingen av busstorget Skellefteås nya stadskvarter

Omvandlingen av busstorget Skellefteås nya stadskvarter 2012-01-25 Omvandlingen av busstorget Skellefteås nya stadskvarter Är det dags för Hallmans monumentalbyggnad från 1905 eller inte? Carl-Henrik Barnekow Utredning för omvandling av busstorget Bilden på

Läs mer

Nya Finlandshusen. etapp 1 pråmgatan 3

Nya Finlandshusen. etapp 1 pråmgatan 3 etapp 1 pråmgatan 3 Nya Finlandshusen 32 moderna bostäder nära centrum och mitt i naturen invid Tivoliparken och Helge å, i första hand avsedda för sökande över 60 år. Området nära till allt Att bo centralt

Läs mer

HAMNTORGET - BADET - SKEPPSBRON

HAMNTORGET - BADET - SKEPPSBRON HAMNTORGET - BADET - SKEPPSBRON 5m Hamntorget Det nya Hamntorget är ett vackert och spännande nytt torg för alla okarshamnsbor, i alla åldrar och med olika fritidsintressen. En plats som människor på resa

Läs mer

Busshållplats med markerad upphöjd yta, från öster. Framsida, mot järnvägen. Busshållplats med markerad upphöjd yta, från väster.

Busshållplats med markerad upphöjd yta, från öster. Framsida, mot järnvägen. Busshållplats med markerad upphöjd yta, från väster. 2. ANALYS 29 2.1 BESÖK För att få lite idéer på hur stationsområdet i Vårgårda kan utvecklas har jag valt att titta närmare på två andra stationer med liknande bakgrund. Jag har valt stationerna Herrljunga

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. Ekerövallen. Detaljplan för Ekerövallen (Ekerö-Väsby 43:1 m fl) på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 2014.30.

GESTALTNINGSPROGRAM. Ekerövallen. Detaljplan för Ekerövallen (Ekerö-Väsby 43:1 m fl) på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 2014.30. Stadsarkitektkontoret Detaljplan för Ekerövallen (Ekerö-Väsby 43:1 m fl) på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 2014.30.214 2015-01-26 SAMRÅD NORMALT PLANFÖRFARANDE GESTALTNINGSPROGRAM Ekerövallen

Läs mer

träbänkar träspång 1 rad vitblommande körsbärsträd

träbänkar träspång 1 rad vitblommande körsbärsträd Gestaltningsprinciper Tölö Ängar II Gestaltningsprinciper Tölö Ängar II Entrétorg Entrétorg Entrétorg vid Hedeleden Entrén från den kommande Hedeleden markeras av de gärdesgårdar som finns i området idag

Läs mer

F Ö R S L A G 11 V I S I O N O C H Ö V E R G R I P A N D E S T R A T E G I E R Järna 2025 - En kreativ småstad i en ekologisk landsbygd År 2025 är Järna en ort med karaktär av småstad där närheten till

Läs mer

Kors vad det vimlar av segel idag...

Kors vad det vimlar av segel idag... 1 ors vad det vimlar av segel idag... Det är med glädje vi vill ge vårt förslag på bostäder i ett så fantastiskt läge som Lindö Strand. Vår målsättning är att skapa ett unikt boende med egen karaktär där

Läs mer

Sammanställning från workshop 2013-10-05

Sammanställning från workshop 2013-10-05 2013-11-08 1 (5) Sammanställning från workshop 2013-10-05 Sammanfattning Inom ramen för arbetet med att ta fram ett planprogram för området kring Älta centrum genomfördes en tretimmars workshop den 5 oktober

Läs mer

FLYGBILD. folkets park. Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning

FLYGBILD. folkets park. Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning Folkets Park. För våra ögon och skissande händer ett lugnt och underbart skönt område där lummighet och stillhet blandas med öppenhet och vilja. Dessa

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

förslag FÖRSLAG ÖSTRA CENTRUM KRISTIANSTAD /16 ÖSTRA CENTRUM PROCESSEN

förslag FÖRSLAG ÖSTRA CENTRUM KRISTIANSTAD /16 ÖSTRA CENTRUM PROCESSEN ÖSTRA CENTRUM Uppgiften har varit att ta fram ett förslag på utformningen av Östra Centrum i Kristianstad på uppdrag av Steen & Ström och i samarbete med Kristianstads kommun. Tomten skall innehålla 36-38.000

Läs mer

Gestaltningsprogram för Nedersta-Skarplöt. Västerhaninge. Utställningshandling 2007-08-10. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Gestaltningsprogram för Nedersta-Skarplöt. Västerhaninge. Utställningshandling 2007-08-10. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Gestaltningsprogram för Nedersta-Skarplöt Västerhaninge Utställningshandling 2007-08-10 Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Lundberg T f Planchef Maria Borup Planarkitekt Underlag till gestaltningsprogrammet

Läs mer

Framtidens Opaltorg. En ny mötesplats för alla

Framtidens Opaltorg. En ny mötesplats för alla Framtidens Opaltorg En ny mötesplats för alla Opaltorget behöver utvecklas Stadsdelstorg, viktig knutpunkt men det upplevs anonymt, oattraktivt och otryggt. God kollektivtrafik men hållplatsen är otrygg,

Läs mer

Designdialog Pärlan & Granhyddan Workshop 1 2012-10-10

Designdialog Pärlan & Granhyddan Workshop 1 2012-10-10 1 (2) Designdialog Pärlan & Granhyddan Workshop 1 2012-10-10 Plats: Bedinge Golfklubb Tid: 18.00 20.00 Som en del i arbetet med utvecklingen av området kring Pärlan och Granhyddan arrangerar kommunen designdialogen.

Läs mer

SLOTTSMÖLLAN - IDÉFÖRSLAG TILL GESTALTNINGSPROGRAM

SLOTTSMÖLLAN - IDÉFÖRSLAG TILL GESTALTNINGSPROGRAM SLOTTSMÖLLAN - IDÉFÖRSLAG TILL GESTALTNINGSPROGRAM 2012-12-11 INLEDNING Detta gestaltningsprogram har tagits fram i samband med detaljplanearbetet för Slottsmöllan. Beskrivningen förtydligar detaljplanens

Läs mer

Parallella uppdrag för Selma Lagerlöfs torg. Sammanfattning

Parallella uppdrag för Selma Lagerlöfs torg. Sammanfattning Bakgrund Göteborg växer och många vill flytta hit. Därför behöver vi bygga fler bostäder, framför allt på platser där det redan finns kollektivtrafik, vägar, affärer, förskolor och parker. Selma Lagerlöfs

Läs mer

KALMAR i Fjölebro kan ditt företag växa

KALMAR i Fjölebro kan ditt företag växa KALMAR i Fjölebro kan ditt företag växa K A L M A R huvudstaden i en framtidsregion Det är i Kalmar det händer just nu. Vi är mitt i den starkaste expansionsfasen på 20 år - befintliga företag expanderar,

Läs mer

Anmäl ditt. Hyllie Allé. intresse nu! Kvadratsmarta hyresrätter

Anmäl ditt. Hyllie Allé. intresse nu! Kvadratsmarta hyresrätter Anmäl ditt Hyllie Allé intresse nu! Kvadratsmarta hyresrätter Välkommen till Hyllie I Hyllie skapas en ny levande stadsdel med färgstark arkitektur, spännande torg och all slags service. Samtidigt finns

Läs mer

Bostäder i kv Strömmen

Bostäder i kv Strömmen Bostäder i kv Strömmen Förstudie Karlsborgsbostäder 2014-02-07 sid 1 Förutsättningar RUMS/FUNKTIONSPROGRAM VILKA MYNDIGHETSKRAV FINNS? VILKA ÄR MÅLGRUPPEN/BRUKARNA? Trygghetsboende i ett punkthus på 7

Läs mer

Det är dags för. LINDOME nu!

Det är dags för. LINDOME nu! Det är dags för LINDOME nu! Det är dags för Lindome nu Socialdemokraterna i Mölndal har tagit fram idéer för utvecklingen av Lindome centrum. Lindome är ett gammalt stadsdelscentrum med identitet och charm.

Läs mer

5 0 0 m e t e r PLANFÖRSLAG

5 0 0 m e t e r PLANFÖRSLAG I del två påvisas skillnaderna i integration mellan rutnät- och trädstrukturer. Rutnätsstrukturer kan generellt sägas ha högra medelintegration och högre läsbarhet än trädstrukturer. Planförslaget för

Läs mer

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal nya möten på historisk mark 1 STIFTELSEN STOR A SKÖNDAL VISION FÖR STADSBYGGANDE I STOR A SKÖNDAL GULLMARSPLAN GLOBEN Ett nytt område med nya möjligheter Innehåll

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN. Centrala Danderyd. Dialog om centrala Danderyd Bilaga 7: Sammanställning av referensgruppsträff 1 + 2

DANDERYDS KOMMUN. Centrala Danderyd. Dialog om centrala Danderyd Bilaga 7: Sammanställning av referensgruppsträff 1 + 2 DANDERYDS KOMMUN Centrala Danderyd Dialog om centrala Danderyd Bilaga 7: Sammanställning av referensgruppsträff 1 + 2 Tisdag 8 oktober träffades 32 engagerade Danderydsbor i Kevingeskolans matsal för att

Läs mer

Trygghetsvandring - för att skapa en bättre och tryggare närmiljö

Trygghetsvandring - för att skapa en bättre och tryggare närmiljö Trygghetsvandring - för att skapa en bättre och tryggare närmiljö Vad är en trygghetsvandring? Trygghetsvandringar är en metod för att skapa en bättre och tryggare kommun men också för att se hur invånarna

Läs mer

Kvarter 1:8. Byggnadsutformning. Bebyggelse mot Stadsparken/Boulevarden. Bebyggelse mot mot gata 3. Bebyggelse mot kvartersgata/gata 4b

Kvarter 1:8. Byggnadsutformning. Bebyggelse mot Stadsparken/Boulevarden. Bebyggelse mot mot gata 3. Bebyggelse mot kvartersgata/gata 4b Kvarter 1:8 Kvarteret ligger i den västra delen av detaljplanen i ett av de mest centrala l ägena inom hela utbyggnadsområdet Täby park. ARBETSMATERIAL BYGGHERRE: JM AB ARKITEKT: Erséus Arkitekter AB ca

Läs mer

Gestaltningsprogram för detaljplan Tungelsta, Lillgården del av Stav 1:38

Gestaltningsprogram för detaljplan Tungelsta, Lillgården del av Stav 1:38 Gestaltningsprogram för detaljplan Tungelsta, Lillgården del av Stav 1:38 Laga kraft 2014-04-11 Sara Eriksdotter Planchef Rikard Lundin Planarkitekt 1 Syfte Gestaltningsprogrammets syfte är att illustrera

Läs mer

Nominerad till Sienna priset 2015 Landskapsarkitekt: Eskilstuna kommun. Ansvarig arkitekt: landskapsarkitekt MSA Anna Edvinsson Byggherre: Eskilstuna

Nominerad till Sienna priset 2015 Landskapsarkitekt: Eskilstuna kommun. Ansvarig arkitekt: landskapsarkitekt MSA Anna Edvinsson Byggherre: Eskilstuna Nominerad till Sienna priset 2015 Landskapsarkitekt: Eskilstuna kommun. Ansvarig arkitekt: landskapsarkitekt MSA Anna Edvinsson Byggherre: Eskilstuna kommun Juryns motivering Torget har formats utifrån

Läs mer

Entré till stadshuset på markplanet nedanför. Etapp 1 Etapp 2

Entré till stadshuset på markplanet nedanför. Etapp 1 Etapp 2 Cykelleder T Entré till stadshuset på markplanet nedanför T Etapp 1 Etapp Gård T Nya Torg Nya gator Översiktsplan Den nya byggnaden spelar en aktiv roll i stadsplanen för västra Lund och i projektet att

Läs mer

Från Berit Bergqvist, Peter Myndes Backe 22, 118 46 STOCKHOLM, tfn 0761603102. Synpunkter på detaljplaneförslaget för Slussens framtida utformning

Från Berit Bergqvist, Peter Myndes Backe 22, 118 46 STOCKHOLM, tfn 0761603102. Synpunkter på detaljplaneförslaget för Slussens framtida utformning Till Stockholms stadsbyggnadskontor Från Berit Bergqvist, Peter Myndes Backe 22, 118 46 STOCKHOLM, tfn 0761603102 Synpunkter på detaljplaneförslaget för Slussens framtida utformning Satsa på turistnäringen

Läs mer

Välkommen till Västra Eriksberg. Information till dig som flyttar hit.

Välkommen till Västra Eriksberg. Information till dig som flyttar hit. Välkommen till Västra Eriksberg Information till dig som flyttar hit. Välkommen till vatten och grönska mitt i centrala Göteborg! Sannolikt kommer du snart att upptäcka ännu fler fördelar med att bo i

Läs mer

Emmaboda. Centrum och norra järnvägsområdet. Punkthus på gamla taxitorget. Ny järnvägspassage. Tunneln görs kortare. Nya bostäder

Emmaboda. Centrum och norra järnvägsområdet. Punkthus på gamla taxitorget. Ny järnvägspassage. Tunneln görs kortare. Nya bostäder EMMABODA 59 Emmaboda 1 Centrum och norra järnvägsområdet 2 Punkthus på gamla taxitorget 12 3 4 Ny järnvägspassage Tunneln görs kortare 5 Nya bostäder 11 13 6 Silos ges ett spännande uttryck 9 10 7 Södra

Läs mer

Utvecklingsprogram för stadsdelen Vallås. - Framtid Vallås

Utvecklingsprogram för stadsdelen Vallås. - Framtid Vallås Utvecklingsprogram för stadsdelen Vallås - Framtid Vallås Utvecklingsprogrammet beskriver den gemensamma framtidsbilden och viljeinriktningen för Vallås. Programmet har tagits fram i dialog med invånare,

Läs mer