Socialt och emotionellt lärande i förskolan lär känna Muselina och Nisse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialt och emotionellt lärande i förskolan lär känna Muselina och Nisse"

Transkript

1 ocialt och emotionellt lärande i förskolan lär känna Muselina och Nisse ärardagarna i Örebro Innehåll ocialt och emotionellt lärande Risk och skyddsforskning ekens betydelse Förhållningssätt Praktiskt arbete med boken Avbrott för övningar Presentationsövning Var är du född? Var bor du nu? Var har du ditt hjärta? 1

2 Definition av /T ocialt och emotionellt lärande () innebär förmågan att känna igen och kontrollera känslor, lösa problem effektivt och att skapa och bevara positiva relationer med andra människor. (Zins & lias 2006) kydds- och riskfaktorer n riskfaktor är en faktor som ökar risken för ohälsa eller problem hos individer n skyddsfaktor är en faktor som skyddar individen från ohälsa och problem Risk- och skyddsfaktorer återfinns på individnivå, i familjen, skolan/kamratkretsen och på samhällsnivå kydds- och riskfaktorer på olika nivåer kyddsfaktorer, exempel Nivå Riskfaktorer, exempel Organiserad fritidsaktivitet, goda kamratrelationer kunna skapa och behålla relationer, kontakt med annan vuxen än förälder. Kamrater Tydliga normer och förväntningar Familjen från föräldrar, goda och kärleksfulla relationer, att uppmärksammas för positiva handlingar, god insyn i vad barnet gör utanför hemmet. Destruktiva kamratrelationer där alkohol, rökning, droger eller kriminalitet förekommer Föräldrar är inkonsekventa, missbruk eller psykisk sjukdom, frånvaro av någon förälder, dålig ekonomi ocial och kognitiv kompetens, skolframgång, social kompetens, starkt KAAM, hög intelligens och god emotionell stabilitet Individen kolk, koncentrationssvårigheter, skadlig livsstil, svårt att hantera motgångar och känslor, aggressivitet 2

3 kydds- och riskfaktorer på olika nivåer kyddsfaktorer, exempel Nivå Riskfaktorer, exempel n utvecklad välfärdsstat amhället Tydliga normer/regler, tydlig ledning, att uppmärksammas Förskola för positiva handlingar, att /skola känna tillhörighet och anknytning, ett gott socialt och emotionellt klimat, förväntningar på att barnet/eleven ska uppnå uppsatta mål. Tillgänglighet på alkohol och droger åga förväntningar på barnen/eleverna, otrivsel i verksamheten, mobbning, dåliga skolresultat för eleverna amband skydds-/riskfaktorer & hälsa Procent kyddsfaktorer Riskfaktorer Andel flickor och pojkar som rent allmänt mår bra eller mycket bra uppdelat efter antal skydds- och riskfaktorer (skolår 9 och år 2 på gymnasiet). iv & hälsa ung 2005 Utdrag ur pfö 98 Förskolan skall sträva efter och främja att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den och även utveckla barnens nyfikenhet och sin lust till samt förmåga att leka och lära utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga samt att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen. utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation. utvecklar sin förmåga till en öppenhet, respekt, solidaritet för andra människor samt att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation. 3

4 ekens betydelse - i alla åldrar De dominanta tränar att inordna sig Fysisk träning Kommunikation pråklig träning Minne att bygga på - vi har gjort det här tillsammans Vi har roligt Vi lär utan att tänka på att vi lär ekens betydelse - i alla åldrar ocialt samspel med andra Att klara vinst och förlust Tränar att ta en instruktion Att koda av andra och följa lekens regler Att våga vara med och bjuda på sig själv Ta del av en gemenskap Teorier om lekens betydelse Rousseau ( ) chiller ( ) Fröbel ( ) Freud ( ) Woods Winnicott ( ) Bateson ( ) Knutsdotter Olofsson (f. 1929) 4

5 Inlevelse Har ni bara lekt idag? vänskap iakttaga rumsuppfattning tänka planering finmotorik konfliktlösning grovmotorik frigörelse trygghet kroppsuppfattning självständighet glädje begreppsbildning uppmärksamhet identitet fantasi könsroller flexibilitet sinnesförnimmelser normer Ja, vi har tränat regler språk hänsyn kreativitet Övning! Björnen sover T kan delas in i fem olika delområden/kompetenser Hantera sina känslor kunna tala om vad man känner känna igen känslor och hur de känns i kroppen Övriga delområden: ocial kompetens jälvkännedom veta vilka känslor man har och varför förstå sambandet mellan vad man känner, säger och gör mpati Motivation 5

6 T i förskolan Barn i åldrarna 1-3 Barn i åldrarna 4-6 Har sitt ursprung i amerikansk forskning Känna igen och beskriva känslor Arbeta strukturerat och målmedvetet ärskilt utsatt tid två samlingar/vecka ocial och emotionell träning Under ett längre perspektiv Repetitionens fantastiska kraft Tänk dig att du vill skapa en stig över en gräsmatta. Du börjar med att bestämma var stigen ska gå, sedan börjar du gå. Du går över gräsmattan, och vänder dig om för att gå tillbaka. Det är svårt att se var du gick, men du lyckas gå samma väg tillbaka, vända och gå tillbaka, vända och fter ett tag börjar stigen synas tydligt. Följande dagar upprepar du samma promenad. tigen blir synligare för varje dag. Blir det för långt mellan promenaderna börjar stigen växa igen, och du får svårt att se var den går. Till slut har det bildats en kraftig vacker stig, som är lätt att hitta och trevlig att gå på. Nu behöver du bara gå där då och då för att stigen ska bevaras. 6

7 Olika delar i T amlingar övning Förhållningssätt Förhållningssätt Regler Konsekvenser truktur Uppmaningar Uppmärksamma önskat beteende Beröm, belöning och positiv förstärkning Positiv tid tillsammans Pyramidens bas Regler Konsekvenser truktur Uppmaningar Uppmärksamma önskat beteende Beröm, belöning och positiv förstärkning Positiv tid tillsammans 7

8 Pyramidens mellanskikt Regler Konsekvenser truktur Uppmaningar Uppmärksamma önskat beteende Beröm, belöning och positiv förstärkning Positiv tid tillsammans Pyramidens mellanskikt Man vill bli älskad, i brist därpå beundrad, i brist därpå fruktad, i brist därpå avskydd och föraktad. Man vill ingiva människorna någon slags känsla. jälen ryser för tomrummet och vill kontakt till vad pris som helst. (Hjalmar öderberg, Dr Glas. 1905) Uppmärksamhetsprincipen Det barnet får uppmärksamhet för kommer barnet att fortsätta med. 8

9 Jag-budskap tt sätt att uttrycka något man känner Jag tar själv ansvar för mina känslor Jmf: Du gör mig så arg när du slänger dina kläder på golvet Jag blir så arg när du slänger dina kläder på golvet för då får jag för mig att du struntar i vad jag tycker. Pyramidens topp Regler Konsekvenser truktur Uppmaningar Uppmärksamma önskat beteende Beröm, belöning och positiv förstärkning Positiv tid tillsammans Trångsundsskolan, Huddinge 9

10 Trångsundsskolan, Huddinge Aktivt lyssnande Klara av att lyssna utan att komma med goda råd. eda den andre vidare i sina tankebanor. Hjälpa till att hitta nya tankebanor. Förmedla tilltro hjälpa till genom att ställa frågor som öppnar nya perspektiv. Massageövning 10

11 å här arbetar du med boken agor som pedagogen läser eller fingerdockor/gossedjur som berättare. Aktiviteter och övningar beskrivs ång, drama, skapande, massage, lek Repetition många aktiviteter och övningar återkommer 11

12 De fem grundkänslorna GAD RÄDD UGN ARG DN Muselinas sagor För 1-3 åringar Handlar om musen Muselina och hennes familj Grundkänslorna Arg edsen Glad Rädd ur, Blyg, Nyfiken, Busig Nisses sagor För 4-6 åringar Handlar om kattungen Nisse (som i Muselinas sagor är vuxen och hennes skräck) Grundkänslorna Arg edsen Glad Rädd Förvånad, Trotsig, ikgiltig, misstänksam 12

13 Fingerdockor Praktisk del Praktisk del Muselinas och Nisses känslor Pappersdocka Praktisk del 13

14 ångtexter Praktisk del Massagesagor Praktisk del Punkter att tänka på Avsätt tid till arbetet med. Arbeta med barnens känslor även på övrig tid i förskolan när tillfälle ges Utgå från bokens berättelser. Använd gärna fingerdockor eller gossedjur. åt arbetet följa barnen genom hela deras förskoletid. Dokumentera i skrift och med fotografier och spara deras arbeten i portfolio eller -böcker. 14

15 Diskussionsfrågor Hur uppmärksammar vi sociala färdigheter i förskolan? Vilka faktorer är viktiga för att samarbete och relationer ska fungera bra i gruppen? Hur kan vi få med alla på förskolan kring ett gemensamt förhållningssätt? Hör gärna av er: lin öfwenhamn Maria indborg 15

STENMOSKOLAN 2010-2011

STENMOSKOLAN 2010-2011 STENMOSKOLAN 2010-2011 PRESENTATION AV STENMOSKOLAN Stenmoskolan hör till Fullersta rektorsområde och är en av fyra skolbyggnader i rektorsområdet. På Stenmo finns ca 200 elever, organiserade i två förskoleklasser

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se Bedömning - i syfte att uppskatta, värdesätta och ge respons! Utveckla, analysera - jag kan, vill, vågar

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Inledning. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Krokens förskola 2014/2015 Bestämmelse i skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet som omfattas

Läs mer

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Herkules Förskola personalkooperativ är beläget på södra Lidingö i Käppalaområdet. Vi har nära till skogen och om vintern har vi pulkabacke och mojlighet

Läs mer

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Detta material Lust att lära och möjlighet till att lyckas är visionen som Borås stad har satt som inspiration för oss alla som arbetar inom stadens skolor, fritidshem

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2007 Förskoleverksamhet

Kvalitetsredovisning 2007 Förskoleverksamhet Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun Kvalitetsredovisning 2007 Förskoleverksamhet Namn på förskola/område: Rödsle förskoleområde Rektor: Anders Enström Bitr.rektor: Gerd Nilsson Adress:

Läs mer

Social kompetens i förskolan. Social competence in preschool

Social kompetens i förskolan. Social competence in preschool Institutionen för samhälls Och beteendevetenskap Social kompetens i förskolan En studie om pedagogers arbetssätt kring barns sociala kompetens. Social competence in preschool A study about preschool teachers

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG EMPATI - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Pedagogik Examensarbete i lärarutbildningen Grundnivå 15 hp Handledare Kamran Namdar

Läs mer

Fredriksdals förskola

Fredriksdals förskola Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan

Läs mer

Hur kan vi förebygga psykisk ohälsa hos barn?

Hur kan vi förebygga psykisk ohälsa hos barn? Hur kan vi förebygga psykisk ohälsa hos barn? Dokumentation från regional konferens i Göteborg 6 april 2011 arrangerad i samarbete mellan Göteborgsregionens kommunalförbund/fou i Väst och Länsstyrelsen

Läs mer

KOMMUNIKATION UPPMÄRKSAMHET

KOMMUNIKATION UPPMÄRKSAMHET KOMMUNIKATION UPPMÄRKSAMHET Uppmärksamhet är kanske den enskilt viktigaste ingrediensen för mänsklig utveckling näringslösning för själen. Om du tänker på tillfällen i ditt liv då du har utvecklats, tagit

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Lugn skolmiljö skyddar mot alkohol och droger

Lugn skolmiljö skyddar mot alkohol och droger En dokumentation av fyra länsvisa konferenser Gävleborg, Dalarna, Västmanland och Södermanland Lugn skolmiljö skyddar mot alkohol och droger Nya rön om skolans möjligheter att förebygga ohälsa och drogmissbruk.

Läs mer

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Fritidshemmet ska ge den omsorg som krävs för att föräldrar ska kunna förena föräldraskap med förvärvsarbete och studier. Fritidshemmets uppgift är

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Bildning PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING EMYHILLS FÖRSKOLA 2014/2015 Till dig som förälder Värdeorden Öppenhet, Engagemang, Utveckling - tydliggör vilka värderingar Kävlinge kommun står

Läs mer

NORMER OCH VÄRDEN HUR NÅR VI DIT?

NORMER OCH VÄRDEN HUR NÅR VI DIT? NORMER OCH VÄRDEN Kalvens förskola skall sträva efter att varje barn skall utveckla: Öppenhet och frihet Respekt Solidaritet Ansvar Hänsyn Etik och moral Jämlikhet Respekt mot djur och natur HUR NÅR VI

Läs mer

Handbok för FIB projektets barngruppsverksamhet

Handbok för FIB projektets barngruppsverksamhet Handbok för FIB projektets barngruppsverksamhet Författare: Ann Nilsson Maj Johansson & Sara RådboWahlström Handledare: Elisabeth Hagborg Tierps Kommun 0 Inledning FIB - projektet Denna handbok har tagits

Läs mer

EXAMENSARBETE. Går empatiutvecklingen att påverka hos barnet?

EXAMENSARBETE. Går empatiutvecklingen att påverka hos barnet? EXAMENSARBETE 2008:115 Går empatiutvecklingen att påverka hos barnet? Kristina Andersson Ingela Bäcklin Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol, narkotika, dopning och tobak

Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol, narkotika, dopning och tobak Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol, narkotika, dopning och tobak i grundskolans senare år Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol,

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkandebehandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkandebehandling Trygghet Ansvar Respekt Likabehandlingsplan och plan mot kränkandebehandling Föräldrakooperativet Kalven HT 2010 Av: Anna-Lena Nilsson Katarina Nilsson Helena Sundqvist 1 Styrdokument I skollagen och i

Läs mer

Om ungdomars självkänsla. Ett inspirations- och arbetsmaterial till filmen.

Om ungdomars självkänsla. Ett inspirations- och arbetsmaterial till filmen. Om ungdomars självkänsla Ett inspirations- och arbetsmaterial till filmen. Inledning Om ungdomars självkänsla är en film om att vara ung i dag. Det är en kort film drygt tio minuter lång som berör stora

Läs mer

Resultatredovisning. Läsåret 2013/2014. Bergakottens förskola

Resultatredovisning. Läsåret 2013/2014. Bergakottens förskola Resultatredovisning Läsåret 2013/2014 Bergakottens förskola Utvärdering av målen i Västerås utbildningsplan I Västerås hålls den pedagogiska utvecklingen levande och lägger grunden för barns lärande samt

Läs mer

[FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN]

[FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN] Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Miljöperspektiv Internationellt perspektiv Läroplansmål Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Sammanfattning Förskolan Ekbacken är en nybyggd förskola, formad i sin fysiska miljö för att skapa förutsättningar för att den pedagogiska inriktningen

Läs mer

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Skriven av Elisabeth Fors Normer och värden 1. Alla barn ska i maj 2013 ha fått möjlighet att lyssna, berätta och ge uttryck för sina uppfattningar. Halvtidsutvärdering:

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG Hur nöjda är ni med läget just nu inom de olika områdena? Läs igenom utgångspunkterna på sid 4-6 innan ni påbörjar skattningen. Tänk på! Det är viktigt

Läs mer