Kommundelsutveckling Malmbäck

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommundelsutveckling Malmbäck"

Transkript

1 Kommundelsutveckling Malmbäck Utveckling > Svar 1. Kön? Besvarad av: 180 (83%) Ej besvarad av: 37 (17%) 1 Kvinna 107 (59%) 2 Man 73 (41%) 180/500=36% (Anonyma resultat) 2. Ålder? Besvarad av: 176 (81%) Ej besvarad av: 41 (19%) år 19 (11%) år 24 (14%) år 30 (17%) år 34 (19%) år 30 (17%) år 31 (18%) 7 75 år eller äldre 8 (5%) 3. Var bor du? Besvarad av: 176 (81%) Ej besvarad av: 41 (19%) 1 Inom Malmbäcks tätort 112 (64%) 2 Utanför Malmbäcks tätort 64 (36%)

2 3. Var bor du? Besvarad av: 176 (81%) Ej besvarad av: 41 (19%) 1 Inom Malmbäcks tätort 112 (64%) 2 Utanför Malmbäcks tätort 64 (36%) 4. Hur många är du/ni i ert hushåll? Besvarad av: 175 (81%) Ej besvarad av: 42 (19%) 1 En person 15 (9%) 2 Två personer 74 (42%) 3 Tre personer 36 (21%) 4 Fyra personer 31 (18%) 5 Fem personer 18 (10%) 6 Sex personer 1 (1%) 7 Fler än sex personer 1 (1%) 5. Hur nöjd är du generellt sett med den fysiska miljön i Malmbäck? (se även fråga 6 8) Besvarad av: 169 (78%) Ej besvarad av: 48 (22%) Byggnader 1 Mycket nöjd 2 (1%) 2 Ganska nöjd 46 (27%) 3 Inte särskilt nöjd 86 (51%) 4 Inte alls nöjd 34 (20%) 5 Vet ej 1 (1%) Besvarad av: 168 (77%) Ej besvarad av: 49 (23%) Belysning 1 Mycket nöjd 10 (6%) 2 Ganska nöjd 95 (57%) 3 Inte särskilt nöjd 40 (24%)

3 Besvarad av: 168 (77%) Ej besvarad av: 49 (23%) Belysning 1 Mycket nöjd 10 (6%) 2 Ganska nöjd 95 (57%) 3 Inte särskilt nöjd 40 (24%) 4 Inte alls nöjd 14 (8%) 5 Vet ej 11 (7%) Besvarad av: 168 (77%) Ej besvarad av: 49 (23%) Gång och cykelbanor 1 Mycket nöjd 5 (3%) 2 Ganska nöjd 36 (21%) 3 Inte särskilt nöjd 51 (30%) 4 Inte alls nöjd 63 (38%) 5 Vet ej 14 (8%) Besvarad av: 169 (78%) Ej besvarad av: 48 (22%) Gator och vägar 1 Mycket nöjd 18 (11%) 2 Ganska nöjd 101 (60%) 3 Inte särskilt nöjd 41 (24%) 4 Inte alls nöjd 8 (5%) 5 Vet ej 3 (2%) Besvarad av: 167 (77%) Ej besvarad av: 50 (23%) Trafiksäkerhet 1 Mycket nöjd 10 (6%)

4 Besvarad av: 167 (77%) Ej besvarad av: 50 (23%) Trafiksäkerhet 1 Mycket nöjd 10 (6%) 2 Ganska nöjd 77 (46%) 3 Inte särskilt nöjd 52 (31%) 4 Inte alls nöjd 26 (16%) 5 Vet ej 3 (2%) Besvarad av: 109 (50%) Ej besvarad av: 108 (50%) Vad kan bli bättre, när det gäller den fysiska miljön? "Mycket gamla industrilokaler som inte längre används och som är fallfärdiga. Ser dem som en riskmiljö om barn springer dit. Riv dem! " "Gatobelyningen berde tändas tidiarre" "upprustning av grönytor,särskilt runt järnvägen. Sanering av fallfärdiga byggnader" "Cykel/ gångväg med belysning på Nässjövägen." "sanering av byggnader trädgårdar" "bättre säkerhet järnvägskorsning upprustning av byggnader" "väbort med rivningskåkar det finns 4 5 st. Belysning saknas vid gångväg från station till torget. Gång och scykelbana vid järnvägsöverg felkonstruerad" "Hastighetskontroller i malmbäck" "Hastigheten på Strömsdals respektive Lyckevägen." "Cykel o gångväg o belysning mellan innfarterna" "Mer gång och cykelbanor med belysning, uppsnyggning i centrum och krav på att gamla fabriksbyggnader rivs" "tända upp befintlig gatubelysning,ordna en gång och cykelväg runt mackarundan " "Gång och cykelväg utmed Nässjö Ödestuguvägen den s.k mackarundan. Snyggare belysning vid torget, upprustning av skräpiga tomter och tråkiga hyreshus." "Övergångställen vid torgparken" "gång och cykelväg,bättre skötsel av parkmiljö" "Bilateral övergång för gående och cyklister vid den trafikerade järnvägsövergången. " "Säkrare väg för barn mellan Lyckevägen och järnvägen. Fallfärdiga hus vid järnvägsstation, ta bort dessa. Folk kör för fort inom tätorten. " "Skolvägen runt järnvägen, tung trafik. Finns en del fabrikslokalr som bör rivas el rustas upp." "Det finns ett antal byggnader som är i stort behov av upprustning tex gamla fabriker, vissa hyres hus och hus som står och förfaller." "Järnvägsövergången"

5 "Det finns ett antal byggnader som är i stort behov av upprustning tex gamla fabriker, vissa hyres hus och hus som står och förfaller." "Järnvägsövergången" "Separat gång o cykelbana krävs utmed väg N Ö Ödestugu. Krävs ny utfart för tung trafik fr Sågverk och Pelletsfabrik till N ö Ö u vägen. Olämplig ut" "Någon vettig övergång för barnen som skall till skolan, från Torget över Lyckevägen och till skolan är det inte en säker korsning!!" "Vet ej" "Det finns en hel del gamla fabriker som borde rivas" "Järnvägsövergång förfallna hus" "Fler övergångsställen, speciellt vid kyrkorna där barnen korsar gatan till skolan, järnvägsövergången som barnen får korsa varje dag borde säkras mer" "fallfärdiga hus centralt förfular. " "Riv alla gamla fabriker. Asfaltera och gör snyggt vid stationen. Belys och sätt upp välkomnande skyltar vid infarterna. Viktigt med första intrycket!" "saknas övergångsställe" "Riv eldhärjat hus på Lyckevägen,kolla Malmgatan 10,belysning på "Mackarundan",cyckel banor finns ej!" "riv gamla fabrikslokaler även förfallna hus" "Säkrare lekplatser med stängsel runt t.ex" "Flytta medborgarkontoret (med biblioteksservice) till torget." "Bättre trafikplanering vid järnvägsövergången" "många hus ser mycket nedgångna ut en del står bara och förfaller" "Rivning av tomma fabriksbyggnader" "sänkt hastighet, bort med lastbilar, övergångs." "Fräscha upp byggnader, men tyvärr är många "dåliga" byggnaderna privatägda" "Upprusta fastigheter, men det kan ju å andra sidan inte kommunen ta ansvar för." "Snygga till nedgångna fastigheter, många trottoarer börjar bli spruckna och gräsbevuxna" "Bättre underhåll av trottoarer och gångbanor vid järnvägen, hårdare krav på fastighets ägare som inte underhåller och har rena tomter, " "mer upprustning av områden inne i Malmbäck" "Säkrare cykelbana vid järnvägen och upp mot centrum. Riv ner alla gamla fallfärdiga fabriker. renovera upp elljusspåret till löp och promenadslinga o" "Det finns ganska mycket byggnader som skulle behöva snyggas till, typ gamla fabriker och affärslokaler" "Gång/cykelbro över järnvägen" "Järnvägsövergången farlig, man vet inte var man ska gå eller cykla om man kommer från torget och ska svänga vänster. Dålig belysning ex. vid järnväge" "Övergivna fabriksbyggnader drar ner intrycket.skola i behov av renovering." "lampor i mackarundan" "gångbro över gärnvägen,bättre utfart mot nassjö"

6 "lampor i mackarundan" "gångbro över gärnvägen,bättre utfart mot nassjö" "Rusta upp å laga både vägar å byggnader. Gamla fabrikslokaler som bara står å förfaller borde användas till något eller rivas." "Något måste göras med kriminaliteten som pågår i Malmbäck. Det är många olovlig förare antingen påverkade av narkotika/alkohol. Det känns inte tryggt!" "järvägsövergången, gårdslampa vid varje gård, uppstädning i sammhället av gammla fastigheter" "riva gamla fabriksbyggnader,rusta upp lekparkerna,cykel och gångbana längs väg834?" "Att alla vägar asfalteras och att hastigheten för fordon sänks tidigare vid skolan. gångbana och cykelbana ute på stora vägen mellan infarterna." "få bort rivningsfastigheter; bättre promenadvägar" "städa upp skräpiga fastigheter, ta bort skrotbilar, fabriksgatan!!!!!!!, " "Barnens skolväg måste bli bättre." "Rivning av gamla nerlagda industrier, säkrare övergång till skolan, farthinder på strömsdalsvägen felplacerat" "Placering av farthinder på Strömsdalsvägen, riv gamla nerlagda industrier övergång från järnvägshållet till skolan" "Bra hyreslägenheter" "Belyst gångväg vid macken igen, tack!" "asfalt på vägar vid järnvägs stationen,kyrkan, idrottsplats parkeringen. Gång o cykelbana runt sammhället." "promenad väg med belysning " "Flytta knarkare och somalier" " ett övergångställe vid korsningen jänvgatan strömsdalsvägen. för barnen som går till skolan" "Gärna fler gång cykelvägar " "övergångsställen, gångbana, bro över järnvägsövergången" "Barnens skolväg över järnvägen och korsningen vid strömsdalsvägen. Rivning av förfallna fabriker. " "Övergångställen för barnen från till skolan, åtgärder för att sänka hastighet genom Malmbäck." "Övergångsställen, rondell korsning lyckevägen strömsdalsvägen. Cykel gångväg ner till järnvägen." "mer gång och cykelvägar" "Mer belysta vägar, fler cykelvägar och säkrare skolväg. Farthinder på gator i samhället där barn vistas. Riv gamla fabriker som skämmer ut Malmbäck. " "Belyst motionspår saknas" "Lite vackrare omgivningar, ta bort alla övergivna fabriker" "Riva alla gamla fabriker,rensa upp vid ån,mötesplats centralt för alla" "Bättre vägunderhåll" "sanera fallfärdiga och brandskadade byggnader och gör infart vid järnvägsövergång och vid obebyggda tomter mera tilltalande." "Mer belysning, säkrare övergång vid järnvägen, " "Städa upp industrifastigheter, måla räcket vid Åbron, göra iordning elljusspårets underlag vid mossen "

7 "Mer belysning, säkrare övergång vid järnvägen, " "Städa upp industrifastigheter, måla räcket vid Åbron, göra iordning elljusspårets underlag vid mossen " "Bättre utrymme vid järnvägsövergången alldeles förtrång för tungfordon" "Järnvägsövergången Gång o cyckelväg utmed Nässjövägen, Rivning av förbrukade byggnader" "bro över järnvägsövergång" "man kunde göra vårat torg mysigare med lite sten sättningar o park bänkar" "gatubelysning i ormestorp.." "Bättre för gångtrafikanter och cyklister vid järnvägsövergången." "Bl.a gamla bilar som bara står och skräpar, belysning av "mackarundan"" "Sanering av förfallna byggnader samt bättre gångvägar" "plankorsning järnväg/väg" "bättre överfart vid järnvägen, belysning vid övergånställe, " "cykelbana över järnvägen innan det händer någon olycka,gamla fabriker är ingen vackert att titta på,det ska vara en och samma firma som sköter snöröj" "Riva gamla förfallna fastigheter. Rensa upp bland oseriösa hyreshusägare. Renovera befintliga lekplatser ej bygga fler." "riv gamla industrier och hus. städa bort massa gamla bilar som står överallt" "Gamla byggnader som är övergivna och ser fula ut borde man göra något åt. exempelvis riva dem. cykel och gångbana mellan infarterna till Malmbäck. " "upplyst cykel/gångbana längs med Nässjö Jkpgs vägen(mackarundan), uppstädning vid flera av flerfamiljshusen" "bättre gatlyse" "Gång och cykelbana fler sträckor tex en runda som går utanför kring samhället, eller varför inte till Nässjö?" "Övergångsställe i korset strömsdalsv. lyckev. ågatan. mycket trafik och många barn som korsar vägen på väg till och från skolan" "Belysning vid Mackarundan. Mer övergångsställen vid Strömsdalsvägen" "Sanera gamla hus, bättre järnvägsövergång mm" "Gång o cykelbana mellan infarterna" "Se över bef gång/cykelvägar bla vid järnvägskorsn Gör ny avskild gång/cykelbana från Strömsdalsv till ICA Ny asfalterad o belyst gång/cykelväg runt he" "Belysningen på "Mackarundan" togs bort. Återställ eller ersätt med annat alternativ." "Ordning på parkering runt ICA butiken" "Gång och cykelväg (Ödestuguvägen, anslutning till Mackarundan)" "Sanera ovårdade hus och trädgårdar" "Ombyggnad av Nässjö Växjövägen Ödestugu Växjövägen. Farlig korsning vid infarten till Malmbäck, nuvarande hastighet 80 km/h," "Riva gamla fastigheter" "Tomma bostadshus/fabriker rivning" "Bort med gamla fabriker, hus och uppstädning av tomter."

8 "Tomma bostadshus/fabriker rivning" "Bort med gamla fabriker, hus och uppstädning av tomter." 6. Hur nöjd är du med landskapet och naturen i Malmbäck? Besvarad av: 167 (77%) Ej besvarad av: 50 (23%) 1 Mycket nöjd 51 (31%) 2 Ganska nöjd 97 (58%) 3 Inte särskilt nöjd 15 (9%) 4 Inte alls nöjd 3 (2%) 5 Vet ej 2 (1%) Besvarad av: 49 (23%) Ej besvarad av: 168 (77%) Vad kan bli bättre, när det gäller landskapet och naturen? "Elljusspåret behöver rustas upp. Som det är nu är underlaget dåligt och inte lämpligt för löpning eller promenader. " "upprustning av Klappabadet " "Klappabadet upprustning" "Inne i Malmbäck kan ju parkområden, skolgård skötas bättre även lekplatsområden. Naturen runt Malmbäck är väldigt fin." "Det borde städas upp runt ån" "skötslen av grönytorna kring hembygdsparken" "Bättre skötsel av torgpaken, lite mer planteringar är ju trevlig och välkomnande" "skräpigt längs med ån, fallfärdiga hus,illa skötta parker" "Städa upp runt industrifastigheter, hyreshus, återviinningsstation det första man ser när man kör in i samhälllet??" "Bättre underhåll på kommunala grönområden och ev en promenadväg utmed Malmbäcksån." "Om rådet runt järnvägen kan rustas upp" "Höglandsledenbehöver prioriteras när det gäller Sittbänkar, bord spångar, broar, uppmärkning av leden nya kartor hämtn. av sopor utmed leden,uppröjnin" "Sprid mer turist info om vår fina miljö! Klappabadet, tomtabacken bör rustas upp" "Riva gamla byggnader" "Fler papperskorgar så att det inte skräpas ner så mycket." "Natur stig och upprustning av motionsspåret vid önnemo" "malmbäck är vackert men det behövs en uppröjning lite här och var, t.ex nere vid ån skulle det kunna bli fina strövområden" "rusta upp elljusspåret till löp och promenad." "Mer reklam och skyltning för Höglandsleden!" "En gång och cykelväg runt samhället ex. hälsostig som i Bodafors."

9 "En gång och cykelväg runt samhället ex. hälsostig som i Bodafors." "Uppmuntran att betesmarker hålls öppna. Småskalig djurhållning t ex." "Upprensning av förfallna byggnader, rensa upp kring ån." "bättre upplysning om vika möjligheter som finns i landskapet" "bättre före alla kalhyggen se till att det röjs på hyggena så m an kan gå i skog och mark" "gräsytorna slås oftare och i större omfattning, höj ambitionsnivån i torgparken och runt skolan" "Belysning från macken bort mot slakteriet på jönköpingsvägen" "Mer plantering vid torget " "Samlingsplats med mölighet att umgås och grillmöjligheter. Upprustning o renhållning av lekplatser." "Kan bli trevligare bemötande för de som kommer in i samhället. Nya välkommen skyltar. " "grillplats i parken,lekpark i parken,upprustning av badet i Klappa" "gör ex. något i stil med vandringsled runt samhället med ev. grill o rastplaster." "Städa upp ödetomter, göra elljusspåret attraktivare" "man kunde plantera lite mer träd och lite mer blommer" "inför rök och buller begränsningar för briketten på helger o nätter." "Å rensning t.ex." "klippta gräsytor vid ån" "man måste bli bättre på röjning av sly och gräs,slår man ska det köras bort och inte ligga o ruttna då luktar det inte gott" "Trevligare infarter även vid stationen! Det ser inte trevligt ut att komma med tåget från varken Nässjö eller hok!" "öppna upp, t.ex remsan som går längs järnvägen åt nässjö till." "Finns mycket outnyttjade resurser." "Tycker att det ska röjas upp längs ån hela vägen!" "Ån behöver rensas upp Fallfärdiga fastigheter behöver rivas Mer papperskorgar mer bänkar och bord att sitta vid " "Bättre skräphantering utmed vägarna" "Å rensning" "skötslen av grönytorna kring hembygdsparken" "Gräv ner 40 kv ledn Hok Malmbäck inne i samhället Sätt upp typ mjölkpallar på vägarna runt Malmbäck för öka cykling o promenader i omgifningarna, samk" "Marknadsför Tomtabacken" "Ån behöver rensas, tomten där kommunalhuset låg kan bli vackrare" "Klappabadet är en stor tillgång!" 7. Hur nöjd är du med grön och strövområden i Malmbäck? Besvarad av: 163 (75%) Ej besvarad av: 54 (25%) 1 Mycket nöjd 19 (12%) 2 Ganska nöjd 79 (48%) 3 Inte särskilt nöjd 39 (24%)

10 7. Hur nöjd är du med grön och strövområden i Malmbäck? Besvarad av: 163 (75%) Ej besvarad av: 54 (25%) 1 Mycket nöjd 19 (12%) 2 Ganska nöjd 79 (48%) 3 Inte särskilt nöjd 39 (24%) 4 Inte alls nöjd 11 (7%) 5 Vet ej 18 (11%) Besvarad av: 62 (29%) Ej besvarad av: 155 (71%) Vad kan bli bättre, när det gäller grön och strövområden? "Se föregående fråga " "Mer promenadstigar " "Fler strövområden liknande elljusspåret" "Fler promenadstråk, tex längs ån. Samt en torgpark med som kan användas som samlingsknut, tex med lekplats,fler bänkar och möjlighet att grilla." "Finns egentligen bara elljusspåret, vore kul med en hälsostig som Bodafors har tex" "göra lite strövområde" "Bättre tillvaratagande av områden kring ån, strövstigar etc..bort med gamla fula industrilokaler" "det finns inga organiserade strövområden" "Bättre belysning på elljusspår. Saknar en belyst runda för rullstolsburna eller andra som inte kan komma ut i naturen." "Höglandsleden börjar förfalla på sina områden." "Lägg på nytt underlag på elljusspåret tex. flis eller lämpligt material, städa upp kring ån som rinner genom samhället" "Se föregående" "Mackenrundan behöver bli trafiksäker" "Önskar att det fanns en upplyst promenad/cykelväg vid "Mackarundan" som är asfalterad gärna." "Bättre röjning" "Extra del på nässjövägen så man slipper gå på vägen" "Satsa på att rusta upp lekplatserna. Betyder mycket för barnfamiljerna" "Rusta upp elljusspåret och de gamla 5km och 10km" "Gör en naturstig som det finns i Bodafors" "snygga till i grönommråde" "Gör något åt miljön längs med ån, det skulle kunna bli ett vackert grönområde för promenader etc." "Bättre Klippning av elljusspår på sommaren"

11 "Gör något åt miljön längs med ån, det skulle kunna bli ett vackert grönområde för promenader etc." "Bättre Klippning av elljusspår på sommaren" "Parken är tråkig" "När skogen huggs ner så görs inget åt det efteråt, alla stigarna är ju förstörda nu." "Bättre underhll av eljusspår, samt en naturlig vandringsrunda som startar från centrum av samhället (kan inkludera eljusspåret)." "Bef lekplatser underhålls ej. Torgparken sköts inte som grön ytor i Nässjö " "samma som innan" "Fixa till elljusspåret!!" "Skapa ett trevligt gångstråk kring ån" "På sommaren ganska bra men vintertid får man gå i samhället." "Det skulle gå att gör fler parker med mysiga bänkar,träd å rabatter... Man skulle kunna använda sig av ån som rinner genom malmbäck rensa upp runt de" "Elljuspåret borde få en upprustning samt öka tillgängligheten till naturen utanför Malmbäck som t.ex. broar över ån vid Norra Mörekull." "utveckla idrottsplatsen" "går i skog" "finns det något utöver idrottsplatsen och torgparken? Inget av dem kan väl kallas grön och strövområden?" "blomplanteringar" "Elljusspåret kan bli bättre" "belysning från macken bort mot slakteriet där många promenerar behöver förbättras" "Vandringsstigar" "belyst gångväg" "se föregående svar" "Torgparken kunde fräschas upp. Kompletteras med lekplats och ev minigolfbanor. " "kan bli bättre med fler gångbanor eller trottoarer så att man inte behöver gå längs med väggrenen." "Finns inga direkta strövområden som ligger i anslutning till samhället. Du måste ha bil för att kunna ta dig någonstans. " "se föregående fråga" "Elljusspåret är slitet och surt! Dåligt med lekplatser för barnen! " "Rusta upp elljusspåret till Lövhult standard" "Finns inga strövområden, eljusspåret fullt med huggormar" "En motionsslinga skulle vara bra så man slipper att gå på stora Nässjövägen" "renovera elljusspåret snygga upp längs ån" "det kan klippas lite oftare så det inte ser så vildvuxet ut ni har ju resurser bara köra lite oftare" "Det behövs promenadstigar som är upplysta" "Det finns dåligt med utmärkta strövomraåden och promenadstråk i naturen"

12 "Det behövs promenadstigar som är upplysta" Av gator och vägar "Det finns dåligt med utmärkta strövomraåden och promenadstråk i naturen" "fler, exempelvis vid ån" "lite bättre skötsel av de grönområden som finns" "det har talats om gångbana mellan forserumsvägen och bensinmacken i flera år men det händer inget med det" "Öka tillgänglighet till naturen. Någon har föreslagit renovering av broar vid elljusspåret. En god ide!" "Rusta upp elljusspår för att det ska bli ett naturligt val vid motion och att ta sig ut i naturen." "Det saknas en gång och cykelväg som de flesta samhällen brukar ha" "Planerad hälsostig, rensa upp "sketåa"" "sätt någon ansvarig på mjölkpallarna, karta på alla cykel/strövområde till alla i Malmbäck, info vid sockengränsen om Malmbäck o kommunen" "Belysning och hundlatriner" 8. Vad tycker du om underhåll och skötsel? Besvarad av: 165 (76%) Ej besvarad av: 52 (24%) Av grön och strövområden 1 Mycket bra 6 (4%) 2 Bra 20 (12%) 3 Tillfredsställande 68 (41%) 4 Dåligt 44 (27%) 5 Mycket dåligt 11 (7%) 6 Vet ej 18 (11%) Besvarad av: 165 (76%) Ej besvarad av: 52 (24%) Av gång och cykelvägar 1 Mycket bra 5 (3%) 2 Bra 18 (11%) 3 Tillfredsställande 58 (35%) 4 Dåligt 41 (25%) 5 Mycket dåligt 18 (11%) 6 Vet ej 26 (16%) Besvarad av: 166 (76%) Ej besvarad av: 51 (24%)

13 Besvarad av: 166 (76%) Ej besvarad av: 51 (24%) Av gator och vägar 1 Mycket bra 10 (6%) 2 Bra 45 (27%) 3 Tillfredsställande 77 (46%) 4 Dåligt 27 (16%) 5 Mycket dåligt 8 (5%) 6 Vet ej 4 (2%) 9. Hur nöjd är du med utbudet av boendealternativ i Malmbäck? Besvarad av: 164 (76%) Ej besvarad av: 53 (24%) 1 Mycket nöjd 6 (4%) 2 Ganska nöjd 37 (23%) 3 Inte särskilt nöjd 61 (37%) 4 Inte alls nöjd 27 (16%) 5 Vet ej 34 (21%) Besvarad av: 81 (37%) Ej besvarad av: 136 (63%) Vad kan bli bättre, när det gäller boendet? "Fler seriösa hyresvärdar. Bättre utbud av seniorboende Bättre förutsättningar för nybyggnation av villor" "Mer lägenheter för oss över 65" "Det är ganska bra. Får man bort några enfamiljsvillor som inte sköts så blir det ändå bättre. Bo i Malmbäck marknadsförs inte alls av Nässjö Kommun??" "Mer hyresläg." "mer seniorboende" "mer seniorboende" "Min uppfattning är att det finns tråkiga hyreshus som borde rustas upp. Kanske fler alternativa/attraktiva boende kunde skapas intill ån?" "Äldrebostäder saknas" "Fräscha lägenheter som UNDERHÅLLS." "Finns inga lägenheter för oss som vill sälja hus, de hyreshus som finns är mycket dåligt underhållna, katastrof sedan Linden sålde sitt bestånd i Malm" "De tidigare kommunalägda bostäderna har sålts ut till privata ägare o där har skett en försämring av standarden."

14 Linden sålde sitt bestånd i Malm" "De tidigare kommunalägda bostäderna har sålts ut till privata ägare o där har skett en försämring av standarden." "Brist på bra lägenheter" "Behövs fler hyresrätter som är i gott skick." "Saknas seniorboende, de som är i års åldern men som inte vill flytta från Malmbäck har inget boende mer än Malmåkra, det kankse inte lockar då g" "det saknas bra bostäder som passar pensionärer" "Finns inga alternativ dåliga hyresvärdar" "Borde finnas bättre hyreslägenheter, många byggnader misssköts av sina ägare" "De som äger hyreshusen bör ha krav på sej att rusta upp dem!" "Lägenheter anpassade för seniorer saknas. Underhållet skötseln på de flesta hyresfastigheter är bedrövligt" "Det finns ej så många altenativ,flera är dåliga och kriminella flyttar in,vilket ej berämjar vårt samhälle." "Finns inga alternativ mycket dåliga hyresvärdar" "riv alla gamla fallfärdiga hus,bygg nya lägenheter" "Det är för få trevliga hyreslägenheter." "Fler äldreboende" "Fler seniorboende" "dåliga kvalité på lägenheterna" "Radhus?" "Borde finnas fler lägenheter som är i finare skick." "Fler fräscha lägenheter så äldre kan lämna hus till förmån för nyinflyttning" "det finns inga boendealternativ, hyresfastigheterna misssköts av ägarna, det bode finnas seniorboende m.m." "Det finns för få lägenheter för äldre att hyra så de inte kan sälja sina hus. lägenheterna som finns hyrs ut till fel klientel!! " "Fler seniorboenden som frigör hus till barnfamiljer" "Att kommunen hade ngt kommunägt hyreshus." "Räcker hyresalternativen till? Äldre kanske vill sälja till yngre familjer tidigare om attraktiva alternativ finns." "mer lägenheter. Seniorboende behövs fler" "mer seniorboende l marknivå" "Det skulle finnas mycket fler ordentliga lägenheter att hyra. Handikappsanpassade för alla gamla som i dag sitter i gamlahus som dom inte orkar sköta" "Hyresfastigheterna är under all kritik, mycket skötts inte!" "Mer lägenheter som sköts ordenligt" "Dålig tillgång till lägenheter. Dåligt skick och underhåll från vissa hyresvärdars sida." "Dåligt med bra hyresrätter." "bättre underhåll av hyreslägenheter behövs plus möjlighet till seniorboende"

15 "Dåligt med bra hyresrätter." "bättre underhåll av hyreslägenheter behövs plus möjlighet till seniorboende" "Seniorboende behövs, sköt era hyresfastigheter dåligt underhåll på flera ställen " "Fler lägenheter för äldre" "mer pensionärsboenden" "ny byggnad av flera möjligheter till seniorboende." "Högre krav på hyresvärdarna i samhället. Fler lägenheter. " "Fler lägenheter för boende, speciellt för äldre." "Fler seniorboenden, så att familjer kan flytta in i villorna." "Många låter sina hus förfalla innan de säljer dom. Då säljs de billigt till fel personer som inte heller kan sköta dom. " "fler hyreslägenheter" "Mer hyreslägenheter" "bättre underhåll av vissa hyresfastigheter " "Finns inga lägenheter, köps upp av oseriösa och lockar fel folk! " "Bra, finns hus att köpa och lägenheter att hyra till bra priser/problemet är den yttre samhällsmiljön" "Det borde finnas flera lägenheter som inte har samma hyresvärd" "bygg lägenheter så folk flyttar hit vi ligger bra till Torsvik sveriges hjärta" "Dåligt med bra hyreslägenheter Nybyggnad av seniorboende" "svårt att få tag i bra hyresrätter med bra hyresvärda" "de kunde skötas mycket bättre se lite fräschare ut det gör att malmbäck blir attraktivare" "Fler lägenheter" "Dåligt med hyreslägenheter i braskick" "bättre hyresvärdar o bättre skötsel av hyresfastigheterna som finns" "Fler bostäder för äldre" "tyvärr sålde Linden sina hus här och sedan är det inte alls samma underhåll på husen,bygg gärna något nytt hyreshus med Linden som ägare" "Upprensning av oseriösa hyreshusägare. " "Satsa på rätt hyresgäster, Inte riktat mot invandrare utan drogmissbrukare, riv gamla hus och bygg nytt" "Att fastigheter som finns ska uttnyttjas till folk som vill ha ett eget boende. fastighetsägare ska ta hand om sina fastigheter bättre!!" "Flerfam.husäg.måste sluta hyra ut lägenheter till missbrukare och folk som inte sköter sej." "mer lägenheter" "Behovet av fler alternativa boenden när man blir äldre tex fler lägenheter i markplan" "Det finns inga kommunala boenden kvar vilket innebär att det blir oseriösa fastighetsägare som tar över och utnyttjar människor inte förstår sin rätt" "Större lägenheter och mer seniorboende"

16 människor inte förstår sin rätt" "Större lägenheter och mer seniorboende" "Gör som pilotexepel i Malmbäck, förbjud all ved eldning på sommaren, även braskaminer samt sök upp vedeldarna och lär dem elda Stoppa bilkadaver på to" "Sätt press på ägare till de fastigheter som står och förfaller" "Fler bostäder, lägenheter" "Att hyresvärdarna sköter sina fastigheter bättre både utomhus och inne." "Någon mer hyresfastighet" "Äldre bostäder med gemensamma sällskapsrum" "Nybyggnad av hyreslägenheter" "Bygga mindre radhus så att äldre har ett bra boalternativ att välja om de vill sälja villan, som kanske gör att det flyttar in mer barnfamiljer" 10. Hur trygg och säker känner du dig i Malmbäck under kvälls och nattetid? Besvarad av: 162 (75%) Ej besvarad av: 55 (25%) 1 Mycket trygg 16 (10%) 2 Ganska trygg 72 (44%) 3 Inte särskilt trygg 40 (25%) 4 Inte alls trygg 22 (14%) 5 Vet ej 15 (9%) Besvarad av: 57 (26%) Ej besvarad av: 160 (74%) Vad kan bli bättre, när det gäller trygg och säkerheten? "Svårt att säga kräver nog att en del personer flyttar härifrån" "Det finns några orosmoment i Malmbäck. Ställ krav på deras boende i rivningskåkar så försvinner de från Malmbäck. " "jag ser gärna mer besök av polismakten" "Fler polispatruller, flera förädrar som är ute och kollar sina ungdommar. Kolla upp vem man hyr ut bostäderna till innan man hyr ut." "Det är för många missbrukare och kriminella" "mer belysning vid järnväg Där det inte finns några boeende och där barn och ungdomar passerar till och från aktiviteter." "Några enskilda missbrukare gör samhället otryggt. Men ändå bra att polisen är här så mycket som den är och tittar till de störande elementen." "Synd att de människor som inte passar i dagens samhälle hamnar på platser som Malmbäck ska de vara här se till att aktivera dom" "Har blivit betydligt sämmre de senaste åren, från att varit väldigt tryggt har det blivit betydligt mer oroligt med inslag av droger och bråk" "Bättre belysning samt upprustning av fastigheter." "Upplysta platser och gator."

17 "Bättre belysning samt upprustning av fastigheter." "Upplysta platser och gator." "Riv förfallna hus, kolla upp avtal för immigranter, de tvingas bo i ruckel idag!" "Många personer med drogproblem dras hit. De har också hundar som springer lösa och biter folk." "Håll koll på buset!!" "för många kriminella har flyttat hit" "Utomhus kvällstid känns det osäkert ibland." "Plock in personer som bråkar och stör" "Nedgångna fastigheter har dargit till sig ljusskygg verksamhet. Uppsnyggning skulle betala sig!" "vi behöver få bort oseriösa hyresvärdar som hyr ut till missbrukare och bråkstakar" "Flytta socialfallen från samhället." "Det är mycket lösspringande hundar i malmbäck, som hundägare går jag inte i samhället på kvällstid" "Förändrad lagstiftning" "Bättre belysning.att man slipper lösspringande hundar som attackera folk" "Man måste få bort de kriminella som får hyra hos oseriösa hyresvärdar som Amir till exempel." "större bevakning mycket stölder på landsbyggden" "mycket stort antal blandmissbrukare finns" "Ta hand om knark och blandmissbruket" "Mer polisbevakning" "mycket bus,fylla från nyinflyttade" "Uppföljande verksamhet av de asociala mäniskorna som placeras i vårt samhälle." "Flytta knarkarna och somalierna" "jag tror att yngre (5 17) känner sej mer otrygga" "Men jag är inte lika trygg å mina barns vägnar. " "Mindre droger i samhället." "För ett tag sedan var det väldigt mycket konstiga personer som bodde i Malmbäck. Dessa tog hit andra som gjorde att de var mycket oroligheter och bråk" "Fler lägenheter i fint skick och som är anpassade till äldre" "bättre tillsyn av missbrukare från kommunens sida" "Mkt bråk och missbruk, lösspringande hundar! " "mycket utlänningar billiga hus det drar med sig knark polisen vet nog men vågar inget göra Får man bo i FABRIKSLOKALER ELLER AFFÄRSLOKALER " "bättre belysning vid järnvägen." "Att "polisbilen" visar sig oftare" "att hyresvärdarna är mer noga med vilka de hyr ut sina lägenheter till"

18 "Att "polisbilen" visar sig oftare" "att hyresvärdarna är mer noga med vilka de hyr ut sina lägenheter till" "Mer poliser eller securitas" "Mer polisbesök nattetid" "billiga hus =nytt folk som är uppe nattetid har bekanta som kommer på besök hela natten för att köpa sådant som ej säljs dagtid, tyvärr" "Nässjö Kommun bör ej placera ut individer som har socialbidrag hos oseriösa hyresvärdar. Det är mycket drogmissbruk och kriminalitet här. " "orolig för barnen, drogmissbrukare hör inte hemma i mindra samhällen, hjälp de någon annanstans" "Samhället bör visa alla invånare den respekt de förtjänar. på så sätt bygger vi stabilitet och trygghet." "Mindre typer" "folk med missbruksproblem som raglar omkring på kvällar och nätter måste bli färre i samhället, alla är välkomna hit, utom de som inte sköter sej." "Önskar ibland att alla människor hade meningsfulla sysslor kanske fundera över att ha aktiviteter i samhället som engagerar?" "Det finns många kriminella och knarkare i Malmbäck som kör utan körkort och är drogpåverkade." "Polisen mer på plats" "Stoppa fastighetsägare några stycken att hyra ut till folk som lever utanför lagen, uppmana Polisen att vara mer aktiva i Malmbäck, lär barnen i skola" "Att polis rensar upp bland laglöshet" "Alla tar gemensamt ansvar. Bra om polisen syns ibland." "Det finns människor med och utan hundar som kanske inte är farliga men som man ändå inte vågar möta." 11. Hur ofta gör du ärenden inom Malmbäck? Besvarad av: 163 (75%) Ej besvarad av: 54 (25%) För att handla 1 Dagligen 13 (8%) 2 Flera gånger/vecka 81 (50%) 3 Någon gång/vecka 42 (26%) 4 Någon gång/månad 17 (10%) 5 Sällan eller aldrig 12 (7%) 6 Vet ej 0 (0%) Besvarad av: 165 (76%) Ej besvarad av: 52 (24%) För att delta i föreningsaktivitet/kyrklig aktivitet 1 Dagligen 1 (1%) 2 Flera gånger/vecka 35 (21%) 3 Någon gång/vecka 39 (24%)

19 Besvarad av: 165 (76%) Ej besvarad av: 52 (24%) För att delta i föreningsaktivitet/kyrklig aktivitet 1 Dagligen 1 (1%) 2 Flera gånger/vecka 35 (21%) 3 Någon gång/vecka 39 (24%) 4 Någon gång/månad 35 (21%) 5 Sällan eller aldrig 55 (33%) 6 Vet ej 1 (1%) Besvarad av: 164 (76%) Ej besvarad av: 53 (24%) För att ta en promenad/motionera 1 Dagligen 32 (20%) 2 Flera gånger/vecka 54 (33%) 3 Någon gång/vecka 26 (16%) 4 Någon gång/månad 9 (5%) 5 Sällan eller aldrig 43 (26%) 6 Vet ej 1 (1%) Besvarad av: 165 (76%) Ej besvarad av: 52 (24%) För att hälsa på hos någon 1 Dagligen 8 (5%) 2 Flera gånger/vecka 42 (25%) 3 Någon gång/vecka 57 (35%) 4 Någon gång/månad 36 (22%) 5 Sällan eller aldrig 22 (13%) 6 Vet ej 1 (1%) 12. Var och hur ofta gör du dina inköp av matvaror? Besvarad av: 164 (76%) Ej besvarad av: 53 (24%) Malmbäck

20 12. Var och hur ofta gör du dina inköp av matvaror? Besvarad av: 164 (76%) Ej besvarad av: 53 (24%) Malmbäck 1 Dagligen 8 (5%) 2 Flera gånger/vecka 75 (46%) 3 Någon gång/vecka 41 (25%) 4 Någon gång/månad 26 (16%) 5 Sällan eller aldrig 14 (9%) 6 Vet ej 0 (0%) Besvarad av: 163 (75%) Ej besvarad av: 54 (25%) Nässjö 1 Dagligen 0 (0%) 2 Flera gånger/vecka 13 (8%) 3 Någon gång/vecka 68 (42%) 4 Någon gång/månad 63 (39%) 5 Sällan eller aldrig 19 (12%) 6 Vet ej 1 (1%) Besvarad av: 157 (72%) Ej besvarad av: 60 (28%) Sävsjö 1 Dagligen 1 (1%) 2 Flera gånger/vecka 2 (1%) 3 Någon gång/vecka 0 (0%) 4 Någon gång/månad 6 (4%) 5 Sällan eller aldrig 147 (94%) 6 Vet ej 3 (2%) Besvarad av: 162 (75%) Ej besvarad av: 55 (25%) Jönköping

21 Besvarad av: 162 (75%) Ej besvarad av: 55 (25%) Jönköping 1 Dagligen 0 (0%) 2 Flera gånger/vecka 3 (2%) 3 Någon gång/vecka 26 (16%) 4 Någon gång/månad 88 (54%) 5 Sällan eller aldrig 45 (28%) 6 Vet ej 0 (0%) Besvarad av: 158 (73%) Ej besvarad av: 59 (27%) Vaggeryd 1 Dagligen 0 (0%) 2 Flera gånger/vecka 3 (2%) 3 Någon gång/vecka 2 (1%) 4 Någon gång/månad 11 (7%) 5 Sällan eller aldrig 140 (89%) 6 Vet ej 3 (2%) Besvarad av: 157 (72%) Ej besvarad av: 60 (28%) Någon annanstans 1 Dagligen 0 (0%) 2 Flera gånger/vecka 0 (0%) 3 Någon gång/vecka 2 (1%) 4 Någon gång/månad 25 (16%) 5 Sällan eller aldrig 125 (80%) 6 Vet ej 5 (3%) 13. Var arbetar du? Besvarad av: 165 (76%) Ej besvarad av: 52 (24%) 1 Malmbäck 39 (24%) 2 Nässjö tätort 34 (21%) Annan del av Nässjö

22 13. Var arbetar du? Besvarad av: 165 (76%) Ej besvarad av: 52 (24%) 1 Malmbäck 39 (24%) 2 Nässjö tätort 34 (21%) 3 Annan del av Nässjö kommun 13 (8%) 4 Sävsjö kommun 3 (2%) 5 Jönköpings kommun 26 (16%) 6 Vaggeryds kommun 8 (5%) 7 Annan kommun i länet 9 (5%) 8 Utanför länet 2 (1%) 9 Jag arbetar inte 47 (28%) 14. När du ska utanför Malmbäcks tätort, hur förflyttar du dig och hur ofta? Besvarad av: 162 (75%) Ej besvarad av: 55 (25%) Kör bil själv 1 Dagligen 71 (44%) 2 Flera gånger/vecka 48 (30%) 3 Någon gång/vecka 26 (16%) 4 Någon gång/månad 5 (3%) 5 Sällan eller aldrig 11 (7%) 6 Vet ej 1 (1%) Besvarad av: 155 (71%) Ej besvarad av: 62 (29%) Samåker i bil 1 Dagligen 0 (0%) 2 Flera gånger/vecka 14 (9%) 3 Någon gång/vecka 19 (12%) 4 Någon gång/månad 19 (12%) 5 Sällan eller aldrig 100 (65%) 6 Vet ej 3 (2%) Besvarad av: 158 (73%) Ej besvarad av: 59 (27%) Buss 1 Dagligen 5 (3%)

23 Besvarad av: 158 (73%) Ej besvarad av: 59 (27%) Buss 1 Dagligen 5 (3%) 2 Flera gånger/vecka 4 (3%) 3 Någon gång/vecka 4 (3%) 4 Någon gång/månad 14 (9%) 5 Sällan eller aldrig 128 (81%) 6 Vet ej 3 (2%) Besvarad av: 157 (72%) Ej besvarad av: 60 (28%) Tåg 1 Dagligen 3 (2%) 2 Flera gånger/vecka 1 (1%) 3 Någon gång/vecka 7 (4%) 4 Någon gång/månad 19 (12%) 5 Sällan eller aldrig 127 (81%) 6 Vet ej 1 (1%) Besvarad av: 144 (66%) Ej besvarad av: 73 (34%) Annat sätt 1 Dagligen 1 (1%) 2 Flera gånger/vecka 0 (0%) 3 Någon gång/vecka 1 (1%) 4 Någon gång/månad 10 (7%) 5 Sällan eller aldrig 115 (80%) 6 Vet ej 17 (12%) Besvarad av: 24 (11%) Ej besvarad av: 193 (89%) Om annat, vad? "Cyckel"

24 Besvarad av: 24 (11%) Ej besvarad av: 193 (89%) Om annat, vad? "Cyckel" "Cykel i bland" "cykel till samhället" "cykel till Malmbäck" "Kan ej åka kollektivt" "Taxi" "cykel" "bor ej i samhället" "Cyklar" "Cykel" "cyklar" "mc" "Buss till Tenhult, Jönköping eller Huskvarna är ett starkt önskemål." "cykel" "vi behöver bättre komunikation. fler möjligheter helg o kvällstid tillo från Nässjö o Jönköping " "cykel" "cykel" "Bor på landet" "har tjänstebil arbetar med service" "Cykel" "Cykel, varför inte en avskild cykelbana eller låta Malmbäcksbor åka gratis till järnvägstätorten Nässjö, bla för läkarbesök, torgdag" "Cykel" "Cykel" "cykel" 15. Hur nöjd är du med utbudet av affärer, kaféer och restauranger? Besvarad av: 164 (76%) Ej besvarad av: 53 (24%) 1 Mycket nöjd 7 (4%) 2 Ganska nöjd 43 (26%) 3 Inte särskilt nöjd 66 (40%) 4 Inte alls nöjd 44 (27%) 5 Vet ej 6 (4%)

25 15. Hur nöjd är du med utbudet av affärer, kaféer och restauranger? Besvarad av: 164 (76%) Ej besvarad av: 53 (24%) 1 Mycket nöjd 7 (4%) 2 Ganska nöjd 43 (26%) 3 Inte särskilt nöjd 66 (40%) 4 Inte alls nöjd 44 (27%) 5 Vet ej 6 (4%) 16. Vilka är de naturliga samlingspunkterna i Malmbäck där invånarna möts och "växlar några ord"? Besvarad av: 152 (70%) Ej besvarad av: 65 (30%) "Klockargårdskyrkan och Ica, idrottshallen, idrottsplatsen" "Vid ICA" "ica, kyrkorna, idrottsplatsen, sporthallen " "ica" "Ica " "Ica" "Utanför Ica eller i Kyrkorna " "affären" "Vet ej" "ica" "Ica och kyrkan " "Idrottsplatsen, Kyrkan, Klockargårdskyrkan, På bänken utanför affären. " "Kyrkorna Torget ICA" "vet ej" "Typ Ica " "Det saknas helt & hållet för de invånare som inte söker gemenskap i kyrkan." "Utanför Ica Nära " "Utanför Ica Nära " "ICA, Fritids/dagis, Idrottsplatsen eller kyrkan" "Ica" "affärerna" "affären, torgparken"

26 "ICA" "affärerna" "affären, torgparken" "Affären " "ICA" "ica,önnemo,kyrkorna" "Cetrumhallen. Grönområdet torget" "ICA. Skolan. Önnemo" "Utanför ICA samt smejebacken" "ICA butiken, den enda centrala naturliga punkten som finns kvar!" "Ica, Klockargårdskyrkan, idrottsplatsen" "Utanför ICA" "Klockargårdskyrkan, ICA, Malmåkrarestaurang" "Vid Ica. Önskar det fanns mer än Ica runt torget, cafe ex." "ica" "ICA" "ICA" "Ica" "ICA, Kyrkan, dagis," "ica" "Affären, kyrkan, idrottsplatser, skola medborgarkontor, Malmåkra restaurang." "Ica Nära" "ICA affären,kyrkorna,önnemo." "Ica" "vid ica" "ica" "Endast ICA nära (förutom föreningar/kyrkor). Därför borde medborgarkontoret absolut ligga vid torget!" "affären" "Affären, kyrkan, " "Ica " "Ica" "ICA" "Är du inte kyrklig så är det väl bara i den butik som finns." "ICA affären"

27 "ICA affären" "ICA" "Ica/torget" "Kyrkan och ICA." "ICA..." "Ica! " "ica " "Ica, på torget, vid återvinningen, på idrottsplatsen" "ICA, MIF, Klockaregårdskyrkan" "ICA" "Idrottsplatsen. Sporthallen, Kyrkorna, Ica, Skolan, Klappabadet på sommaren" "Ica" "ICA!" "Ica affären" "ica, " "ICA Nära. Kyrkorna" "klockargårdskyrkan affären" "Det är på ica!!!!!!" "Ica" "vet ej, förmodligen kyrkan" "ica" "Önnemo IP, Ica, Kyrkorna, " "Affären och kyrko/föreningslokaler, biblioteket/medborgarkontoret, skolan/barnomsorg" "ica, dagis/skola" "ICA, kyrkorna och Önnemo" "ICA, Klockargårdskyrkan, Önnemo, Sporthallen" "Klockargårdskyrkan, Ica, Önnemo och sporthallen" "ica, " "vert ej, är ny inflyttad och mammaledig, bor på gränsen till vaggeryd och malmbäck" "I Klockargårdskyrkan" "ica" "Ica, idrottsplatsen Malåkra.kyrkorna" "icabutiken"

28 "icabutiken" "ICA" "ica nära" "utanför Ica" "Inte en aning." "Önnemo, ICA" "Kyrkorna, ip, Ica, skolan. " "Ica" "Kyrkan, Ica, fotbollsträningen." "Ica & klockargårdskyrkan." "i affären och i kyrkan" "Utanför Ica, kyrkan, önnemo" "Ica, önnemo, kyrkan" "Ica, Klockargårdskyrkan" "ICA" "utan för ICA" "Ica" "ICA, malmåkra restaurang,kyrkorn,a idrottsföreningen" "Pizzerian" "Ica " "ICA Nära" "ica" "körkan, ica" "ica, körkan" "Centrumhallen ICA" "ICA NÄRA" "I Klockargårdskyrkan" "ica" "Kyrkan, ICA" "Hemma hos vänner,affären, skola dagis" "ica" "klockargordkyrkan" "ica,idrottsplatsen"

29 "ica,idrottsplatsen" "Ica nära butiken" "utanför ica och torget" "Affären, idrottsplatsen eller i kyrkan" "Ica, Klockargårdskyrkan, Malmåkra, Bodafors Trä sågplan" "i o utanför ica nära" "ica. " "Ica, Boulebanan,Medborgarkontoret" "ICA" "Klockargårdskyrkan" "idrottsföreningen,hembygdsföreningen,kyrkorna,ica,mm" "Ica " "Ica, boolbanan träningar" "ica nära. idrottshallen" "Ica, Klockargårdskyrkan, Svenska Kyrkans barn och ungdomsverks. Idrottsföreningen." "Ica" "bänken utan för ica(mkt viktig för folk i olika åldrar män/kvinnor, boulbanan, Önnemo,kyrkogården " "ica nära" "I eller utanför Ica butiken samt gatan man bor på" "Ica, skolan." "Kyrkan idrottshallen idrottsplatsen ICA" "ICA, Kyrkorna, hembygdsgården, Önnemo" "Ica Nära" "Utanför Ica Nära " "På gatorna för att prata med folk, finns tyvärr ingen naturlig samlingsplats i byn, medborgarkontoret ligger ju helt fel" "ICA Nära" "Spontant vid ICA samt organiserat i föreningssammanhang" "ICA butiken, Klockargårdskyrkan" "Kyrkorna, ICA butiken" "ICA, kyrkan, idrottsplatsen, skolan, restaurang Malmåkra bl.a." "Utanför ICA butiken, Klockargårdskyrkans 11 kaffe en gång i veckan" "ICA" "ica"

30 "ICA" "ica" "ICA, församlingshemmet" "ICA, Församlingshemmet" "ICA butiken, kyrkan" 17. Hur nöjd är du med utbudet av aktiviteter som Malmbäck erbjuder idag? Besvarad av: 164 (76%) Ej besvarad av: 53 (24%) 1 Mycket nöjd 6 (4%) 2 Ganska nöjd 71 (43%) 3 Inte särskilt nöjd 44 (27%) 4 Inte alls nöjd 18 (11%) 5 Vet ej 27 (16%) Besvarad av: 54 (25%) Ej besvarad av: 163 (75%) Vad kan bli bättre, när det gäller utbud av aktiviteter? "Mer träningsmöjligheter och aktivitet för barn. " "inte bara kyrkligt!!!" "Aktiviteter som inte är kopplat till kyrka eller idrottsförening mer kulturellt" "Bättre stöd till det arbete som de få eldsjälar som finns lägger ned i olika föreningar." "En gymförening" "Mer aktiviteter för vuxna" "Fritidsgård för våra ungdommar, gym och cafe" "Personligen skulle jag uppskatta ett gym. Gympan i Malmbäck är uppskattad även av oss "utifrån"" "Finns mycket utbud för pojkar. Flickor får gärna vara med men attityden är annorlunda mellan kön. " "Mer aktiviteter för tjejer (typ gympa eller dans). Musikkurser för skolbarn i Malmbäck." "Måste göras mera för ungdomarna" "Få aktiviteter för ungdom förutom kyrka o idrottsplatsen." "Mer icke kyrkliga aktiviteter" "Som jag skrev tidigare, ett café, ett gym någon mer affär typ presentaffär." "Gärna ett gym och cafe" "För de som inte tillhör kyrka eller idrottsförening finns det inte mycket" "samlingssal för föreningar tex" "ungdomsaktiviteter/samlingsplats för ungdommar"

31 "samlingssal för föreningar tex" "ungdomsaktiviteter/samlingsplats för ungdommar" "Öppna ett gym" "Gym" "En bra upplyst promenadslinga!!" "Vad finns det att göra om du inte är religiös eller sportintresserad." "ungdomsgård!!nåt att göra för oss som inte är kyrkliga lr håller på med nån idrott" "Inom kyrkan finns ganska mycket aktiviteter men det skulle behövas även utanför, kanske lite mer användning av scenen i parken lite konserter mm" "Skapa möjligheter för fler företag. Malmåkra gör det svårt för restauranger (seriösa) att etablera sig med sin dagliga lunch." "Möjligheten till säker läktarplats i Sporthallen" "svårt att kolla och framförallt livsfarligt på matcher i sporthallen" "gym" "Inomhus Boule bana. Gym.Använd de hus ni redan äger istället för att de ska stå tomma.(distriktsköterskemot)" "är man inte kyrklig finns det inte mycket alls" "gym, sportaktiviteter" "Mer möjlighet till träning, tex mer gympa, gym." "Mer aktivitet för barnen, ett gym skulle verkligen behövas. Skulle bli en bra mötesplats också. " "Finns inget för våra ungdommar" "Allt utbud är religöst, finns inget för oss andra" "information om vad som finns" "Nått annat än kyrka och fotboll vore kul! Önskar att ridskolan kunde komma igång igen! " "Friluftsverksamhet i form av upprustat elljusspår och uppstädade tomter, M är för litet för ett kulturliv, men det borde kunna gå att ha viss estetik" "skaffa ett gym!!" "skaffa ett gym, det skulle många uppskatta gamla som unga!" "Tippspromenader grillfester " "Cafe lunchställe. " "Tipspromenader under sommaren t.ex cykelbingo som funnits tidigare om åren" "Aktiviteter utan kyrklig anknytning " "Samlingslokal som inte är kyrklig! T.ex. fd distriktsmottagningen! " "Bättre stöd åt föreningslivet, Renovering av sporthall." "Kan inte ge något specifikt ex. men det är viktigt att se alla individer i samhället och att vi har olika intressen.." "Gemensamhetsdagar med att få ihop vi känsla något som förenar" "Någon årlig konsert eller happening"

32 "Gemensamhetsdagar med att få ihop vi känsla något som förenar" "Någon årlig konsert eller happening" "Bangolf" "Tillgång till allt som finns i Nässjö, även sena kvällar. Ordna en vänort typ Halmstad för tågbadresor till havet Spola is på IP om vädret tillåter" "Bättre placering av Medborgarkontoret" "Gemensamma promenader ibland" "Utnyttja parkscenen till fler aktiviteter, t ex musikuppträdande och friskis och svettis" 18. Vilket är ditt helhetsintryck av Malmbäck? Besvarad av: 163 (75%) Ej besvarad av: 54 (25%) 1 Mycket bra 9 (6%) 2 Bra 45 (28%) 3 Tillfredsställande 86 (53%) 4 Dåligt 17 (10%) 5 Mycket dåligt 6 (4%) 6 Vet ej 3 (2%) 19. För och emot Malmbäck? Besvarad av: 143 (66%) Ej besvarad av: 74 (34%) Vilket är det främsta argumentet för att bo i/flytta till Malmbäck? "Billiga hus" "Närheten till Jönköping,det finna dagis.skola, fritids och matbutik." "Lugn och ro." "Skönt att komma i från stan" "I stort bra gemenskap samt bra boende i villa" "ganska lugnt samhälle" "trivsamt, lugnt och nära till nässjö och jönköping" "Billigt boende, nära till naturen, nära till många tätorter, bra skola, bra äldrevård, bra föreningsliv" "Miljön och lungnet" "naturen nära till Nässjö,Jönköping" "Billigt,skola,affär,bra förbindelser" "Billiga hus. Bra knutpunkt mellan Nässjö och Jönköping" "?" "Relativt billiga bostäder" "Bra för barnen,inte så stort"

33 "Relativt billiga bostäder" "Bra för barnen,inte så stort" "lagom stort" "nära naturen, lagom stort" "Liten ort med dagis och skola på ett rimligt avstånd från Jönköping. Tillgång till billiga hus som gör det ok att pendla. " "Nära naturen. Huspriser" "bra geografiskt läge" "Orten är liten man vet vem folk är. Vet var buset bor." "Närhet till naturen. Fin gemenskap." "Lugn, samhörighet, billigt boende, vi känsla, närhet till stan "Jönköping"" "Naturnära, billiga bostäder, nära till större kommun, Jönköping, där arbetstillfällen finns." "Lagom stort samhälle, bra skola, bra gemenskap, nära till Jönköping" "Nturen, billiga bostäder" "Billiga bostäder och lagom stort samhälle m skola" "Bra samhälle för barnen att växa upp i. Närhet till Nässjö och Jönköping. BIlliga hus." "Kan inte svara på denna fråga" "billiga villor, nära till Jönköping" "Billiga bostäder" "Nära till naturen, bra med Ica och bensinmack, bra skola och förskola" "mycket boende för pengarna" "Bo i ett litet samhälle som har det mesta. Närhet till de större tätorterna." "Billigt boende, geografiska läget" "Lugn miljö för barnfamiljer." "Billiga bostäder" "billigt" "nära till jobbet låga huspriser" "Bra och billigt boende, närhet till naturen." "lagom stort,finns mataffär,skola,äldreboende" "Billiga hus" "Lugnet och närheten till naturen" "Litet" "Litet Samhälle med bra skola och sporthall" "Närheten till torsvik, skogen" "Nära till Nässjö och Jönköping"

34 "Närheten till torsvik, skogen" "Nära till Nässjö och Jönköping" "Inget" "Vacker natur, lagom stor ort" "Lagon storlek och nära till Nässjö och Jönköping." "Goa människor, pendlingsavstånd, natur, samhällsservice" "Närheten till naturen och till Jönköping. Skola och billigt boende" "vackert saqmhälle, billiga hus,sammanhålling, närheten till torsvik" "Litet trevligt samhälle med en bra barnomsorg och skola, bra idrottsförening och kyrkliga aktiviteter. " "Sammahållningen i föreningslivet, att man kan påverka vad som händer, naturen" "Lugnt, socialt, prisvärt" "Lugnt" "Billiga hus, Nära till Jkp. Lagom stor skola, trygghet för barnen. Barn kan röra sig fritt i samhället. Finns mataffär med post bank, serviceboende" "Nära till jkpg" "Billigt boende. Bra utgångspunkt för pendling. Välkomnande attityd för nyinflyttade. Trevlig stämning. Mycket bra förskola/skola.underbar natur." "många barnfamiljer" "natur, billiga hus" "Liten trevlig ort där man känner många" "Det är ett mysigt samhälle med god gemenskap" "Billiga hus, mindre barngrupper!" "billigt bende, nära till natur" "billiga hus tryggt närhet till natur och jkpg och nässjö " "Billigt boende, nära till jönköping och nässjö, bra skola och förskolor, trevliga invånare som är rädda om Malmbäck. " "Trevliga människor" "tryggt, bra satsning på barn och ungdomar" "billigt boende, godtagbart pendlingsavstånd till flera större tätorter" "Billigt. Mindre samhälle. Nära till naturen." "Goa människor, Mif och Klockargårdskyrkan samt fin natur" "Människorna, ICA, Klockargårdskyrkan och Mif" "bor utanför på landet! skulle inte byta det mot ngt annat hus för det är så vackert!" "Trivsamt, människor bryr sej om varandra" "Familjärt" "bra skola/dagis, billiga hus"

35 "Familjärt" "bra skola/dagis, billiga hus" "Vi har våra rötter i samhället." "nära till naturen" "det är billiga hus. mycket hus för pengarna. MEN det drar mycke skit hit också..." "Trevligt mindre samhälle" "billiga hus, alla har koll på barnen" "Gratis bostäder." "Billiga bostäder, nära till Nässjö, Jönköping" "Kyrkan. " "Litet" "Bra ställe för barn att växa upp på. " "Bra stämmning, trevligt folk. I mitten av mycket." "billigt boende, lagom avstånd till city" "Smidigt när man jobba här, bra när barnen vill leka med någon att inte behöva skjutsa jämte. Man hjälps åt. " "Lugn skola." "lugnet och nära till flera städer" "Lugnt att bo på en liten ort" "Bo på landet, nära sta n" "närhet till naturen, det finns skola o dagis o affär o bra åldringsvård." "Billiga hus!!" "Läget för kommunikationer, billiga huspriser" "trevligt folk" "Nära till dagis och skola, affär" "ÄR uppvuxen här billiga hus" "Naturen Människorna Lansbyggden utanför Malmbäck med brinnande landsbyggdsföretagande" "lugnet" "Trevliga människor, " "gemenska alla känner alla!" "dom fördelar som ett litet samhälle har." "är en lugna byn" "Nära till naturen" "Relativt lugnt samhälle" "lungnhet"

36 "Relativt lugnt samhälle" "lungnhet" "Sammanhållning, naturen, engagerade människor" "Trevliga människor" "det har ju varit ett lugnt o fint samhälle, vilket tyvärr har blivit sämre pga inflyttning av lite mindre skötsamma personer" "Lugnet av en småort, bra uppväxtmiljö för små barn, naturen" "Naturen" "Trevligt samhälle. Bra mataffär" "trygg skolmiljö,vikänslan,lättare att få nya kontakter på mindre ställen,bra priser på hus" "Det finns förskola och skola fram till sjätte klass vilket är bra! Liksom billiga hus!" "Bra sammanhållning, mycket bra för barn." "billiga hus.trevligt folk förutom nedanstående" "Tryggt, barnvänligt och en god gemenskap samhällsborna emellan" "Skolan klappa" "Förskolan, liten skola, bibliotek, sporthall samlat på ett ställe.vi som bor här är måna om varandra.här är ganska lugnt.önnemo o elljusspåret m.fina " "billigt att bo, bra för barn" "Nära till Jönköping, Nässjö, Eksjö, Sävsjö, Vetlanda, bra boende för barnfamiljer, bra förskola/skola/fritidshem, bra affär, bra att äldre får sjukvår" "Närhet till många orter. Bra skola/förskola. Tryggt för barn. " "Människorna och sammanhållningen Mysigt samhälle nära till skogen" "Centralt, lungt, nära till naturen och en bra livsmedelsaffär" "Centralt placerad ort" "Hittar inget, rekommenderar ingen att flytta hit, Malmbäck är tyvärr absoluta nollpunkten i kommunen" "Lugnt samhälle" "Huspriser, skola, närhet" "Billiga hus, lugnt" "Finns inget" "Låga boendekostnader, bra pendlingsavstånd" "Barnen bor här" "Närheten till Jönköping" "Närhet till affär, skola, natur" "billigt" "Litet samhälle nära Nässjö" "Nära naturen"

37 "Litet samhälle nära Nässjö" "Nära naturen" "Närhet till naturen" "Lugnt samhälle" Besvarad av: 133 (61%) Ej besvarad av: 84 (39%) Vilket är det främsta argumentet för att inte bo i/flytta från Malmbäck? "Dåliga pendlingsmöjligheter till jkpg " "Dålig support ifrån Nässjö Kommun,störande individer utplacerade av Socialen i kommunen och migrtionsverket." "Finns ingen anledning." "Det är mycket knark och somalier" "När jag inte vill bo i villa finns inte lägenheter med standard för mig" "dåliga förbindelser kvällstid och helger" "dåliga kommunikationer och få samlingspunkter" "Händer inte så mycket, Nässjö Kommuns inställning till Malmbäck, arbetssituation." "Dåliga förbindelser med tätorterna" "vet ej" "Saknar aktiviteter för vuxna, " "Dåligt underhåll i parker och dåligt med aktiviteter för barn, ungdomar och vuxna" "Inte säkert. Mycket som pågår på nätterna/dagtid som inte känns tryggt. " "?" "Svårt med kommunikationer och litet utbud av affärer och aktiviteter" "Knarkhandel o mkt bråk" "för lite aktiviteter för dåliga förbindelser till Jönköping,kommunen har försämrat servicen i Malmbäck" "En hel del tråkiga miljöer inne i samhället, både vad gäller gamla outnyttjade lokaler som dåliga hus. Dåliga kommunikationer till Jönköping. " "Svårt med tåg/buss tider" "kriminalitet,knark" "Billiga hus som bebos av obehagligt fol, som gör att man inte vill släppa sina barn fritt " "Det är kännbart att Nässjö kommun satsar mest på tätorten Nässjö. Malmbäcksbarn behöver samma resurser som Nässjös barn!" "Dåliga kommunikationer, främst då mot Jönköping Huskvarna" "Försämrad service, lite bortglömd del av kommunen. FÖR billiga bostäder, drar till sej för många socialfall med kriminalitet som följd!" "Dåliga kollektivtransporter säeskilt till jönköping, har blivit mer oroligt" "För mycket frikyrka" "Avsaknaden av allmänna kommunikationer"

38 "För mycket frikyrka" "Avsaknaden av allmänna kommunikationer" "Nässjö kommun som upplevs bakåtsrävande, att man inte satsar på Malmbäck och ser potentialen med närheten till Torsvik/Jönköping E4:an!! " "Malmbäck är ingen attraktiv ort" "dålig service" "För dåligt betalt för husen" "Dåliga kommunikationer till Nässjö, Jönköping, måste ha bil, ingen tandvård, bvc, "billiga hus" drar till sig skumma människor!" "osäkerhet på husmarknaden om man vill kunna sälja en dag. Dvs om man får pengarna tillbaka. " "Mycket missbrukare" "Dåliga kommunikationer,glömt av kommunen,för många kriminella." "på tok för dåliga hyresvärdar" "lite affärer och utbud" "dålig ungdomsverksamhet/dåliga huspriser/" "Brist på vardags service." "finns ingen tåg el. buss förbindelse till Jpg." "Brist på bra lägenheter" "Vet ej" "Kommunikationen" "Utbudet av det mesta" "utbudet av aktiviteter, butiker" "Inget att göra för ungdomar" "Kriminella personer" "Dåliga tåg/bussförbindelser på morgon och eftermiddag." "Har börjat bli lite oroligt här." "Nedgånget intryck. " "Dåliga kommunikationer. Dåliga bostäder misskött. Kommunen satsar för lite på kransorterna. Ungdomarna behöver ha en lokal" "otryggheten pgr. av knarkare och kriminella" " tt det bor alldeles för mycket "skumt folk" som missköter sig i samhället, bråkar och slåss, knarkaffärer och snatterier." "Säkerheten på kvällar, dåliga förbindelse med Jönköping, typ buss," "Mindre samhällsservice, " "Kyrkan" "Dåliga förbindelser. En del orosmoment ex missbruk. Ingen ungdomsgård för tonåringar" "Dålig buss förbindelse med jkpg"

39 "Dåliga förbindelser. En del orosmoment ex missbruk. Ingen ungdomsgård för tonåringar" "Dålig buss förbindelse med jkpg" "Att BVC/tandvård/sjukvård inte finns på orten. Att skolskjutsar stannar långt från barnens hem vid oupplysta landsvägar. " "inget att göra om du inte är kyrklig lr håller på med idrott" "mkt invandare, mkt droger, finns inte mkt att göra om man inte sport/ religös" "för många som inte kan sköta sig, knark" "Den ända komunikation som finns är till nässjö /vaggeryd å det skulle behövas tätare buss/tågtider å även till " "Kriminalitet, droger och förfallna hus!" "dåliga kominikationer, dåligt utbud, finns ej bank, finns mindre nogräknade personer där," "Brist på arbeysplatser; dåligt skötta fastigheter i centrum; kalt centrum" "den tunga trafiken som går genom samhället" "låg status" "Dålig kollektivtrafik. Sista anslutningen från Nässjö går strax efter 18:00" "Bristen på arbetstillfällen, rivningsobjekt=gamla industribyggn. missbrukarna" "Missbruket" "vet ej!" "Dåliga kommunikationer" "Kommunen satsar inget på orten" "dåliga förbindelser till nässjö, särskilt kvällar" "Tyvärr har vi fått för mycket kriminallitet." "det är inte så lätt att ta sej till jönköping om men inte har bil. ungdomar som vill gå i skolan i jönköping måste åka över nässjö." "den dåliga kollektivtrafiken, bussar och tåg går allt för sällan, och ingen går till jönköping" "börjar bli otryggt och rörigt i samhället, dåligt fritidsutbud" "Trivsel" "Dåliga förbindelser" "Nedgången miljö med förfallna hus. " "Osäkert" "Samhället börjar bli oroligt, låga huspriser och undermåliga hus lockar hit personer som inte är så skötsamma vilket bidrar till försämrad trygghet." "Dåliga kommunikationer, främst till Jönköping." "ingen kommunal förbindelse till Jönköping" "För lite utbud av affärer. Dålig kommunikation till Nässjö och Jönköping. Dåligt med arbetstillfällen,. " "Billiga hus som drar ett klientel där det förekommer narkotika, stölder, slagsmål." "de allmänna kommunikationerna"

40 "Billiga hus som drar ett klientel där det förekommer narkotika, stölder, slagsmål." "För få möjligheter att kunna ha lägenhet som boende, " "de allmänna kommunikationerna" "Kommunkationer då man inte har körkort" "för mkt missbrukare har etablerat sig där" "för lite aktiviteter" "dåligt skötta fastigheter,missbruk o kriminalitet förekommer och dåligt skötta grönområden som ger ett trist intryck av samhället." "allt folk som kommit hit på senaste åren" "Mycket missbrukare och dåliga/gamla hus! Inga lägenheter! " "Torftig, eftersatt utemiljö, " "att det inte händer nått, helt dött. " "Dåligt med affärer, det har blivit bråkgare i samhället inte alltid särskilt tryggt" "Svårigheten att ta sig till och från om man inte kör bil" "Pendling dåliga bussförbindelser ex Nässjö Jönköping, dåligt utbud av affärer cafe lunhställe" "alla känner alla" "somalier " "är en by utan en massa aktiviteter för barn" "dåliga tåg och bussförbindelser" "Billigare boende än i städerna" "man känner sig ej trygg på grund av somalier och det finns inga aktiviteter för ungdomar, det finns bara klockargårdskyrkan" "bostadsfrågan och kommunikationer. Många hus av sämre kvalitet har sålts till människor som tyvärr är mindre skötsamma." "Kriminella influenser" "dåligt utbud med aktiviteter, speciellt för ungdomar o för dom som inte är kyrkligt aktiva" "händelselöst, dåliga förbindelser." "Dålig kommunal trafikkommunikation" "Dålig service för pensionärer, bostäder. Gamla ruckel" "Dåliga kommunikationer med Jönköping" "mycket dåliga buss och tåg förbindelser till Nässjö o Jönköping" "I Malmbäck är man antingen religiös eller kriminell! Det är så många utsocknes säger när man säger att man bor i Malmbäck." "Man ska inte behöva se drogpåverkade människor dagligen på malmbäcks gator, det kommer förstöra samhället." "massa knarkare utlänningar" "Kommunikationsmöjligheter för de som arbetar oregelbundet.. saknar visst utbud." "en del slödder bor här"

41 "en del slödder bor här" "För få möjligheter att kunna ha lägenhet som boende, " "Knarkarna som förstör och inte tar ansvar för sitt samhälle De behöver få hjälp..." "Vet ej" "Centralt placerad ort" "Här har allt monterats ner av kommunen sedan 1975 då jag byggde hus och flyttade hit, mina barn har samtliga fyra flyttat från Malmbäck och kan inte t" "Avstånd till städer" "Kommunens systematiska nermontering av tätorter utanför Nässjö stad" "Ingen distriktssköterska, dåliga förbindelser till Jönköping, ingen fritidsgård" "För få arbetsplatser" "Dåliga bostäder" "Närheten till Jönköping" "Dåliga kommunikationer" "släkt" "Nedlagd distriktssköterskemottagning" 20. Vilka är de tre viktigaste insatserna för att göra Malmbäck till en attraktivare plats? Besvarad av: 142 (65%) Ej besvarad av: 75 (35%) 1 "Skapa pendlingsmöjligheter " "Få hjälp av kommunen att starta café och ngdomsgård " "Cykel/gångväg vid Nässjövägen med belysning." "göra mer förebyggande för brott" "Rusta upp i centrum " "riv alla förfallna hus" "Mer blommor och växtlighet" "Satsa på Klappabadet." "Sanera gamla fabriksfastigheter" "Ett gym slippa åka till Nässjö för träning" "Central samlingsplats för samtliga. Tex torgparken, där finns redan scen och boulebana. Med inhägnad lekplats, bänkar/bord och fler aktiviteter på sce" "Bättre kommunikation" "Bättre förbindelse med Nässjö o Jönköping" "Se till att man inte hyr ut bostäder till " vem som helst" utan att vi får ett lugn bland invånarna" "Klappabadet"

42 "Klappabadet" "samverkan" "bättre tåg och bussförbindelse" "Öka tillgängligheten till Jönköping, få människor att flytta hit, samverka med Jönköpings. Sälj in malmbäck hos folk som pendlar till Jönköping. " "Riva gamla byggnader" "hårdare tag mot tjuvar och knarkare" "fler bussturer även sen tur" "Samarbeta med Jönköping och Vaggeryd om ett företagsvänligt Torsvik. Jobbtillfälle löser mycket." "Städa upp kring vissa fastigheter" "Kommunal nybyggnation av hyresrätter centralt nedanför ICA" "Bättre Kollektivtrafik till Jönköping/torsvik" "Trafiksäkerhet" "Välkomnande infartsvägar till Malmbäck! Väg och tåg ledes." "Näringslivet" "Städa upp alla gamla fabriker" ""Få bort buset" från malmbäck" "Riv förfallna hus och låt inte "hyresvärdar" hyra ut undermåliga hus till immigrationsverket. De husen borde rivas!" "ta hand om den gamla industrimiljön i malmbäck. " "Satsa på barn och ungdomar " "Levande centrum" "Gör något åt det eldhärjade huset på Lyckevägen!!!" "några bra hyreslägenheter" "fint utseende" "ungdomsaktiviteter" "Flytta medborgarkontoret till torget." "Bättre väg till Jönköping" "Vet ej" "Upprusta tomtabacken" "Bidrag till Tomtabacken,för en trevlig utflyckt" "fräscha upp husen i "centrum"" "Bevara skolan" "Öppna ett gym" "Tåg och buss till Jönköping, och nässjö"

43 "Öppna ett gym" "Tåg och buss till Jönköping, och nässjö" "Rusta upp fastigheter." "Fräscha upp" "Skapa en ungdomsgård/ gym där alla kan träffas." "bra hyresfastigheter" "Riva ner alla gamla fabriker som är det enda man ser från järnvägen." "Rensa upp tomma byggnader, hjälp någon starta ett cafe" "Ordning och reda i fastighetsbestånden, ställ hårdare krav" "Bättre väg till Jönköping" "Att allt sköts,och inte förfaller, " "Bättre förbindelser med jkpg" "Bättre offentlig service." "Satsa på barn och ungdomarna!!!(ex.ungdomsgård)" "Gym" "riva gamla hus/fabriker" "sanera gamla hus och alla skrotupplag" "Snygga upp bland byggnader,vägar å paker" "Få bort kriminell verksamhet" "kominikationer till nössjö och jönköping" "cykelbana" "bra och fina lägenheter" "Snygga till yttre miljön med nergångna fastigheter" "Locka hit företag så att det blir fler jobb på orten" "Garantera resurser till skola, barnomsorg och äldre" "Bättre kollektivtrafik. Till Nässjö och Jönköping." "Ta hand om missbrukarna" "Fler arbetstillfälle" "bättre bostäder,underhåll eller rivning av obebodda hus" "vet ej" "Distriktssköterska lite oftare" "Laga vägarna" "riv alla risiga hus" "Se till att använda de möjligheter som står oanvändaför att kunna utföra aktiviteter"

44 "riv alla risiga hus" "Se till att använda de möjligheter som står oanvändaför att kunna utföra aktiviteter" "motions slinga med belysning för gående" "Bättre lekplatser till barnen så att det lockar lite barnfamiljer." "bättre bus/tåg förbindelser i synnerhet till jkpg" "Flytta medborgarkontor och bibliotek till centrum" "Bättre tåg bussförbindelser med Nässjö, Jönköping" "Nya lägenheter. " "Fräscha upp" "Förbättra säkerheten för barnen till skolan, övergångställen o sänkt hastighet genom samhället." "Gör i ordning centrum där folk träffas. Ny parkering mindre svårskött gräs." "kommunal förbindelse till jönköping" "Fler affärer" "Rusta upp fastigheter, riv gamla hus, " "fler arbetsplatser" "Aktiviteter" "att det finns en samlingslokal" "mer gemensamma aktiviteter" "NÄRMILJÖN" "Samlingsplats för ungdomar, inget kyrkligt, för det finns redan" "Städa upp utemiljön" "Lek o samlings plats för barn familjer" "Ett Gym" "Fritids gård till ungdomar med personal, " "bostäder " "Riv alla fruktansvärt dåliga hus, " "få bort knarkhandeln" "Renovera upp in och utsidan av pizzerian" "se till så att alla byggnader ser trevliga ut" "gatubelysning ormestorp" "fler jobb" "platser fö aktiviteter främst för ungdomar" "Flera arbetstillfällen, affärer och näringsställen" "flera affärer "

45 "Flera arbetstillfällen, affärer och näringsställen" "flera affärer " "Upprustning av samhället, gator, trottoarer och torg" "Få bort de kriminella inslagen" "att folk gynnar det som finns i malmbäck" "fler butiker. o medborgarkontor i centrum" "Bättre kommunala förbindelser, oftare avgångar" "Trevligare bostäder" "Fler dagar för distriktsköterska" "bättre förbindelser mot Jönköping o Nässjö, upprustning av vägen till väg 30 " "Uppstädning eller rivning av förfallna byggnader!" "Riv gamla byggnade, hus " "rensa upp gamla hus mm." "Fräscha upp bland övergivna lokaler, gör grönområden i stället." "Klappabadet" "belyst cykelbana utm.mackarundan" "bättre förbindelse till nässjö och jönköping" "Gemensamhetsdagar att fixa gemensamma platser" "Röja upp ån! " "En närpolis som känner till alla som bor här" "Bättre väg och förbindelse med Jönköping" "Å rensning och placering av soffor längs ån" "Visa först vilka frågor som enkänten innehåller, nu fick man ju inget grepp om vilka frågorna var sedan var det för lite utrymme att utveckla åsikter " "Riv alla gamla fabriker" "Se till att verksamheter kommer igång på befintlig industrimark och i tomma lokaler" "Hålla koll på kriminella" "Fler företag, fler arbetsplatser" "Att göra Mbk till en säkrare plats" "Fler alternativa bostäder" "klappabadet" "Riva gamla fabriker" "Bättre sjukvård" "Uppröjning gamla fabriker, hustomter"

46 "Uppröjning gamla fabriker, hustomter" Besvarad av: 135 (62%) Ej besvarad av: 82 (38%) 2 "Utöka utbudet av handelsmöjligheter" "Bättre kommunikationer med Jönköping, Nässjö, Bodafors, speciellt på helger" "inte flytta massa neger hit" "Kräva av fastighetsägare att sköta tomer och fastigheter" "upplysta gångvägar" "Någon mer samlingsplats/ café" "Marknadsför boende i Malmbäck. Billigt, pendlingsavstånd till arbete och nära till naturen. Satsa på turism. " "Skapa bättre förbindelse med tätorterna" "En promenad slinga med cykelväg" "Ett gym. Såväl för idrottsföreningarna som privatpersoner. Unga som gamla. Det finns gott om lediga lokaler." "Finare/fräschare hus och byggnader" "Distriktsköterska" "Öka kommunikationerna då även åt Jönköping" "Å rensning,med sittplatser" "göra något för ungdomar som inte är med i kyrkan,tex ungdomsgård, kan vara före detta distriktsmottgningen och den kan även hyras av andra" "bygga mer seniorboende" "Snygga upp i samhället avseende gamla fabriker och tråkiga hyreshus. Skapa attraktiv miljö." "Bygga om torget" "snyggare miljö,parker,strövområde" "fritidsgård som dagtid kan nyttjas av pensionärer eller daglediga, och eftermiddagar och kvällar av ungdomar. " "Låt inte skolan förfalla!!!" "Kommunikationer" "Utökad service, café, gym, " "Få bukt med de krimminella inslagen" "Underhåll av gator o bebyggelse" "Satsa på någon lekpark/minigolf i Torgparken för ett mer levande centrum" "Satsa på att landsbygden blir bebodd" "Bättre kommunikationer" "Begränsa invandrarfamiljer som placeras på orten" "Bättre korsningar över vägar och järnväg för skolbarn"

47 "Begränsa invandrarfamiljer som placeras på orten" "Få bort förfallna hus/byggnader" "Bättre korsningar över vägar och järnväg för skolbarn" "tryggare med närvarande polis osv. " "Trevligare miljö genom att riva fabriker" "Gång och cykelvägar" "Bättre kommunikationer." "snygga till runt torg " "bort med gamla byggnader och annat förfall" "bank/kiosk" "Försköna miljön kring ån." "Bättre underhåll på befintliga byggnader t ex skolan" "Vet ej" "Fixa en bank" "Riva gammla Byggnader som skräpar" "En lite annorlunda lekpark någonstans vid "scenen " i "centrum"" "Riva tomma byggnader" "Renover lokaler" "I malmbäck finns många hundar, men ingen naturlig mötesplats. Jag önskar en inhägnad plats för hundar att leka och träna i/på." "Snygga till torget." "Minska ljusskygg verksamhet" "Rusta upp torg och infartsvägar första intrycket" "bra kommunikationer" "Rusta upp elljusspåret till en fin löp och promenadslinga." "Läktare tll sporthallen" "Jobba för pendlingsmöjligheter mot Torsvik och Jönköping" "Buss till jönköping" "Bättre turlistor med tåg buss" "Bättre trafiksäkerhet... Få ner antalet tung trafik mot sågen och mot hok. " "Bättre pendlingsmöjligheter till Jönköping med kollektivtrafik." "Ett fik." "torgpark med lekpark, fikaställe" "höja huspriserna" "öka komunikationsmedel till nässjö å jönköping"

48 "öka komunikationsmedel till nässjö å jönköping" "Få bort förfallna hus/byggnader" "underhåll av förfallna byggnader" "cykelbana" "plats för ungdomar att träffas" "Bättre boende för hyresgäster" "Ett café eller en lunchrestaurang " "Förbättra kommunikationer med Jönköping" "Bättre skolväg för barnen." "Säkrare övergång till skolan från järnvägen" "Hjälp missbrukarna" "fler fritidsaktiviteter" "vet ej" "Cyckelvägar" "Ta hand om skolan" "bättre förbindelser till nässjö" "Se till att det blir en inomhus boulebana där ut byte kan ges med hela Sverige. Sätt Malmbäck på kartan" "Visa närheten till torsviksområdet där det finns många jobb och antagligen kommer bli fler." "fräscha till diverse fabriker och hus som står och förfaller" "gym" "Bättre service som bankkontor t ex" "Riva gamla fabrikerna. " "Göra säkert" "Minskad tung trafik genom centrum." "Lekpark i torgparken" "vårdcentral på plats" "Riv gamla fabriker" "Få bort inslag av narkotika, stölder och misshandel" "bättre allmänna kommukationer" "Bättre kommunikationer" "cafe" "bättre bussförbindelser från tätort och utåt" "FRITIDSGÅRD el liknande i ex tom lokal f.d distriktsköt.mott."

49 "FRITIDSGÅRD el liknande i ex tom lokal f.d distriktsköt.mott." "Gym" "Rusta upp elljusspåret" "ströv områden. park bänkar " "ett café, " "arbetstillfällen" "Kommunickationer åt Torsvik där många arbetsplatser finns" "få bort dåliga hyresvärdar" "Hjälp till nystart av ev någon butik" "göra vårat "centum" trevligare" "gång o cykelvägar med soptunnor så inte folk slänger hundbajs påsar i naturen." "aktiviteter för barn" "att skolan får vara kvar" "Läktare till vår sporthall" "gym/ simhallen (öppet nästan alla dagar!)" "Bättre vägar och kommunikationer till Jönköping" "Ställ iordning området kring ån och järnvägen" "upprustning o bättre skötsel av hyresfastigheter" "Aloholtillstånd till pizzerian med tex trubadurafton." "Mer affärer öppethållande till 21.00" "Bättre kommunikationer med Bodafors o Jönk." "kanske han en Malmbäcksdag en lörd.med öppet hus i skolverksamheten,föreningar,kyrkor mm där vi kan visa hur bra vi är för nya som har tänkt flytta " "Att bevara förskolorna och skolan som det är nu!" "Bygg nytt, skapa fina miljöer" "kosta på läktare till idrottshallen" "Cykelbana mellan infarterna till Malmbäck" "Ån" "skärpning av flerfamiljshusägarna,rens upp bland missbrukarna" "riva gamla hus och fabriker" "Utöka möjligheter att träffas på tex ett fik, " "Renovera torget. Mer gräsmatta, nya parkeringar vid ica, lekplats i parken." "Få bort de oseriösa fastighetsägarna " "Nybyggnation"

50 "Få bort de oseriösa fastighetsägarna " "Nybyggnation" "Sanera gamla fabriker som inte används" "Det måste vara lätt att närsomhelst på dygnet ta sig från Malmbäck till en rimlig kostnad, likväl om behov finns åka tillbaka" "Kör bort alla skrotbilar" "Inte flytta allt till Nässjö" "Fortsatt bra skola och dagisverksamhet" "Fler bra lägenheter" "Rensa bland öde fabriker" "elljusspåret" "Läkaremottagning" "Cykel och gångstigar" Besvarad av: 125 (58%) Ej besvarad av: 92 (42%) 3 "Att ta hand om fastigheterna så att inget förfaller " "bostäder" "Bättre förbindelse till arbete utan att behöva ha egen bil" "bättre buss och tågförbindelser" "Något mer strövområde" "Sanera bort rivningskåkar" "Förbättra väg o gatuunnderhåll" "En lekplatts vid centrum med staket" "Upprustning av lekplatserna i området samt se över motionsanläggningen" "Medborgakontoret på centralplats ej skolan" "Ordna en ungdomsgård till våra ungdommar så som har någonstans att träffas och ha kul och slipper vara ute och hänga" "Mer affärer o cafeteria runt torget" "göra lite strvområde i Malmbäck" "ett hus för alla åldrar" "Ha en bra servicebutik med rejäla öppettider. " "Tåg o busstider" "uppmuntra och stödja affärs och restaurangägare" "nyttja miljön vid Önnemo mer. " "Nässjö kommun fortsätt att intressera er för vad som händer i Malmbäck. " "Bättre utbud i de affärer, resturanger som finns"

51 "Nässjö kommun fortsätt att intressera er för vad som händer i Malmbäck. " "Bättre utbud i de affärer, resturanger som finns" "Ungdomsgård" "Rusta upp/ riva gamla fabriker och undermåligt underhållna hus" "Att det finns olika arbetstillfällen i samhället" "Bättre kommunikation till Jönköping! Både kommunalt men också vägmässigt, mycket tung trafik går hit. Särskilt från Jönköpings hållet." "Fler arbetstillfällen" " Ge fler möjlighet att bo på landsbygden" "Allmän uppsnyggning av samhället" "Återinför BVC, folktandvård så att småbarnsföräldrar och gamla inte behöver åka in till Nässjö." "aktivt föreningsliv" "Folk är villiga att pendla till Jönköping. Synlig gör Malmbäck även där för att locka hit folk!" "Promenad/motionsspår." "bättre järnvägsövergång gångbanor till skola och kyrka" "mer kollektiva möjligheter" "mer polisnärvaro" "Försöka få bort förfallna hus/byggnader." "Vet ej" "Bättre kommunikation" "Satsninng på klappabadet" "Fler unika affärer, fik" "Bygga lägenheter" "Fler poliser" "Fixa till skogen runt omkring." "Marknadsföring" "Vårda och underhåll av det vi redan har typ lekplatser och näridrottsplats." "någon trevlig mat eller fikaplats, kanske ica i malmbäck skulle kunna få hjälp att bygga till och ordna något i samband med affären " "Hyr inte ut de få lägenheter som finns till fel klientel" "Smidigare att ta sej till Jönköping" "Snabb handläggning och positivt bemötande kring bygglovsärenden. " "Tryggheten" "Fler ställen att kunna slänga skräp och hundbajs påsar. Vara mer tydlig mot nedskräpning av olika slag. Finns flera som lever på skrot men de städar " "Att det satsas på skolan."

52 lever på skrot men de städar " "Att det satsas på skolan." "fräscha upp lekplatser " "flytta medborgarkontoret/bibblan till centrum" "satsa på föreningslivet" "Skapa en fungerande å inspirerande samhällsförening som kan komma med roliga erengeman å ideer mm" "Skapa en god gemenskapskänsla!" "bättre survic både komunalt och affärsmäsigt" "gångbana" "läktare i sporthallen så det går att anordna mer cuper så att allt folk som vill titta kan komma" "Promenadväg utmed Nässjö/Ödestuguvägen. Många promenerar där och de lever mycket farligt" "Liva upp "torget" " "Städa upp förfallna fastigheter skrotbilar mm" "Städa upp i samhället. Mycket gamla förfallna hus." "Läktare i Sporthallen" "Riv alla gamla industrier" "vet ej" "Uppsnyggning av gamla hus ev. rivning" "Barn och ungdomsverksamhet" "ny gångväg med belysning" "Upprustning av Klappa badet" "Upp med huspriserna! fast inte förrens jag har köpt :)" "bygg gång/cykel vägar, till exempel runt "mackarundan" där folk dagligen går på en vältrafikerad väg, men även ex, till klappabadet" "övergångsställen" "Uppsnyggning av torget i centrum" "Lekplats i torgparken. " "Café " "Nedmontering av gamla förfallna hus o lokaler." "Gör fint vid ån." "promenadstråk utefter vägen mot Nässjö" "Skaffa ett gym. " "Ungdomsgård för våra tonåringar." "bygge av bostäder"

53 "bygge av bostäder" "Fler arbetsmöjligheter" "röj upp bland missbrukarna" "fler företag, attraktiva centrum, fler butiker" "GÅNGVÄG paralellt med nässjövägen" "Något trevligt nere i parken" "Fler bussar och tåg på helger och sena kvällar" "Att det hålls rent " "öppna en distrikssköteskemotagning så man slipper att åka till andra platser" "Lokaltrafiken till jönköping senare bindelser till nässjö" "Bättre vägar till och från Malmbäck" "bättre bussförbindelse till torsvik och jönköping" "Ett cafe som kan bli en samlingspunkt" "se till att våra skolor och dagis har fortsatt bra rykte" "mindre buller från briketten" "modernisering" "Flera och belysta cykelbanor" "inga knarkare osv." "Mer utbud av affärer och sevice" "Snygga till g:a fabrikerna eller riv" "att alla är måna om samhället" "cykelbana längs nässjövägen" "Social service" "Bra lekplatser för barnen" "hit.malmbäck är ett bra ställe för nya svenskar där dom har lätt för att komma in i det svenska samhället och få en vänfamilj" "En riktig restaurang EJ malmåkra eller oseriös pizzeria som skattefuskar." "Ut med knarkarna, det är hemskt." "pengar till något ungdomshus" "Rusta upp samhällets elljusspår för att folk ska kunna ta sig ut i naturen på ett nära och smidigt sätt." "riv gamla fabrikerna el.frächa upp dem för eftervärlden" "mer arbetstillfällen" "Ordna fler cykel och gångvägar" "Riva alla fallfärdiga fabriker är en säkerhetsrisk för barn och människor om det skulle rasa."

54 "Ordna fler cykel och gångvägar" "Riva alla fallfärdiga fabriker är en säkerhetsrisk för barn och människor om det skulle rasa." "Riva fastigheter som ingen tar ansvar för. " "Sanering av dåliga hus" "Läktare i sporthallen" "Tyvärr saknas lokalpolitiker/tjänstemän som bryr sig om Malmbäck, därför kanske finns det hjälp (ekonomisk) hos EU, här är väldigt inavlat, nog svårt " "Medborgarkontoret i centrum" "Fungerande kollektivtrafik och se till att fastigheter sköts" "Bra förbindelser med närliggande tätorter" "Göra torget vackrare och "blommigare"" "Öka affärsutbudet runt torget" "promenadslingar" "Planering, blommor i centrumparken"

E-postformulär 1 sammanställning. Fråga 1. Fråga 2. När jag tänker på Trönninge är jag mest stolt över...

E-postformulär 1 sammanställning. Fråga 1. Fråga 2. När jag tänker på Trönninge är jag mest stolt över... E-postformulär 1 sammanställning Fråga 1 När jag tänker på Trönninge är jag mest stolt över... Pizzeriorna Att få bo på landet med närhet till havet och ändå bara ha ca 1 mil till centrum i Halmstad. Nära

Läs mer

Översiktsplan för Simrishamns kommun Dnr: 2010/74

Översiktsplan för Simrishamns kommun Dnr: 2010/74 1 (6) Datum: 12-11-12 Översiktsplan för Simrishamns kommun Dnr: 2010/74 Vad Gärsnäsborna tycker om Gärsnäs. Sammanställning av inkomna synpunkter 2012-10-24 - -2012-11-07. 1. Gärsnäs har många fördelar:

Läs mer

Minnesanteckningar: Lokal utvecklingsgrupp Malmbäck 2013-04-29

Minnesanteckningar: Lokal utvecklingsgrupp Malmbäck 2013-04-29 Datum 2013-05-28 Handläggare Karolina Haag Sjöberg Direkttelefon 0380-51 83 03 E-postadress karolina.haagsjoberg@nassjo.se Minnesanteckningar: Lokal utvecklingsgrupp Malmbäck 2013-04-29 Tid och plats:

Läs mer

Brandbergen tar klivet in i framtiden. En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan.

Brandbergen tar klivet in i framtiden. En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan. Brandbergen tar klivet in i framtiden En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan. Undersökningen gjordes i november 2014 av Arvsfondsprojektet Speak app.

Läs mer

Inkomna synpunkter till Trafikplanen

Inkomna synpunkter till Trafikplanen Inkomna synpunkter till Trafikplanen Mitt förslag är en fortsättning av gång och cykelvägen längs med Stenskogsvägen ända ut till Backagården Jag bor med min familj i Yxnaholma vi och många med oss skulle

Läs mer

Sammanställning av synpunkter inkomna vid vandring i Lenhovda 2013 04 02

Sammanställning av synpunkter inkomna vid vandring i Lenhovda 2013 04 02 2013-04-03 Synpunkter Lenhovda Sammanställning av synpunkter inkomna vid vandring i Lenhovda 2013 04 02 TILLGÄNGLIGHET Trottoarerna i centrum är inte tillgänglighetsanpassade vilket gör det svårt för äldre

Läs mer

ÖDEBORG DIALOGMÖTE BOENDE. Nedtecknat av Ann Palmnäs från lappar skrivna av Ödeborgsborna. Minus

ÖDEBORG DIALOGMÖTE BOENDE. Nedtecknat av Ann Palmnäs från lappar skrivna av Ödeborgsborna. Minus ÖDEBORG DIALOGMÖTE Nedtecknat av Ann Palmnäs från lappar skrivna av Ödeborgsborna BOENDE Antal Kommentarer, önskemål, förslag För lite bostäder, för få lägenheter, varför byggs inte nytt? Avsaknad av byggnation,

Läs mer

Några frågor om dig själv

Några frågor om dig själv Några frågor om dig själv B Vi ber dig besvara frågorna om din hemkommun, KOMMUN. Har du flyttat till en annan kommun efter den DATUM vill vi att du besvarar frågorna rörande din tidigare hemkommun. Fråga

Läs mer

Minnesanteckningar Lokal utvecklingsgrupp Anneberg 2015-06-03

Minnesanteckningar Lokal utvecklingsgrupp Anneberg 2015-06-03 Datum 2015-06-04 1(6) Handläggare Jessica Persson Direkttelefon 0380-51 83 03 E-postadress jessica.persson@nassjo.se Minnesanteckningar Lokal utvecklingsgrupp Anneberg 2015-06-03 Tid och plats: den 3 juni

Läs mer

Trygghetsvandring tankar på vägen

Trygghetsvandring tankar på vägen Trygghetsvandring tankar på vägen 1 LÄTT SVENSKA Innehåll Sätt ner foten för ett tryggt, jämställt och mer demokratiskt samhälle... 3 Din kunskap behövs!... 4 Förmöte... 5 Andra mötet vandringen... 5 Avslutande

Läs mer

Attitydundersökning Wieselgrensplatsen Trygg Göteborg

Attitydundersökning Wieselgrensplatsen Trygg Göteborg Attitydundersökning Wieselgrensplatsen Trygg Göteborg 198 personliga intervjuer har genomförts på Wieselgrensplatsen med personer som åker spårvagn till och från Wieselgrensplatsen minst 1 gång i veckan.

Läs mer

Bra platser Park/gräsytan mitt emot Rohman Haas är en bra mötesplats för mammor och barn.

Bra platser Park/gräsytan mitt emot Rohman Haas är en bra mötesplats för mammor och barn. 1(6) Teknik- och serviceförvaltningen Datum 2013-11-14 Handläggare Emilia Löfgren Er Referens Vår Referens Sammanfattning av inkomna synpunkter vid dialogmötet om Öster den 22 oktober 2013 Bra platser

Läs mer

Röster från kvinnor 40-49 år

Röster från kvinnor 40-49 år OP 2010 Röster från kvinnor 40-49 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Ta tillbaka hundskatten så vi slipper gå i hundskit i stadsparken och på trottoarerna. Då

Läs mer

RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER

RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER Workshopen arrangerades i Gula Villan i Aneby. Ett 60-tal personer medverkade i den fyra timmar långa workshopen. Aktiviteten inleddes med ett föredrag av Peter Eklund,

Läs mer

Nödinge - Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad

Nödinge - Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad Ortsutvecklingsmöte NÖDINGE 20141016 Nödinge Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad SAMMANSTÄLLNING 2 1. Vad ska Nödinge erbjuda dig om 10 respektive 25 år? Hyresrätter nära pendelstation och

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Lidingö kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Lidingö kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Lidingö kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2007 Lidingö kommun Våren 2007 genomförde ett 80-tal kommuner undersökningar

Läs mer

DIALOG 2016 HERTSÖN/LERBÄCKEN

DIALOG 2016 HERTSÖN/LERBÄCKEN DIALOG 2016 HERTSÖN/LERBÄCKEN Arbete pågår med att ta fram en utvecklingsplan för Hertsön/ Lerbäcken. För att ta reda på vad de som bor i området tycker är viktigast har Luleå kommun bjudit in till ett

Läs mer

Sammanfattade synpunkter från förbättringsvandringen

Sammanfattade synpunkter från förbättringsvandringen Handläggare Datum Elisabeth Karlsson 2012-09-12 Sammanfattade synpunkter från förbättringsvandringen i Tvärskog Måndagen den 10 september samlades ungefär 35 vuxna och 10-15 barn som bor i Tvärskog vid

Läs mer

Medborgardialog ÖP-boden

Medborgardialog ÖP-boden Medborgardialog ÖP-boden Sammanfattning av svar från alla orter 2016-07-26 Nordanstig Naturligtvis Här förverkligar du dina livsdrömmar Den viktigaste frågan när det gäller kommunikationer är att Satsa

Läs mer

Skärhamn. Märkesten WORKSHOP. Märkesten. 2015-05-06 Tjörns Kommun, Västra Götaland. Tjörn - Möjligheternas ö

Skärhamn. Märkesten WORKSHOP. Märkesten. 2015-05-06 Tjörns Kommun, Västra Götaland. Tjörn - Möjligheternas ö Skärhamn Märkesten WORKSHOP Märkesten 2015-05-06 Tjörns Kommun, Västra Götaland Tjörn - Möjligheternas ö Information Ytterligare information finns att tillgå på kommunkontoret i Skärhamn på adress; Kroksdalsvägen

Läs mer

1. Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats att leva och bo på?

1. Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats att leva och bo på? Enkätsvar från medborgarpanel Sammanfattning Idag ingår 43 personer i medborgarpanelen och av dessa har 32st svarat på utskickad enkät. Trots en relativt liten population så ger svaren en fingervisning

Läs mer

OP 2010. Röster från kvinnor 70 år och uppåt

OP 2010. Röster från kvinnor 70 år och uppåt OP 2010 Röster från kvinnor 70 år och uppåt 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Bilar som inte måste köra runt i stan, Storgatan har på helgerna och onsdagar racerbanan

Läs mer

Infrastruktur. Befintligt vägnät SKALA 1:50 000

Infrastruktur. Befintligt vägnät SKALA 1:50 000 Befintligt vägnät SKALA 1:50 000 0m 1000m 2000m 3000m 43 Infrastruktur Vägnätet Att ha tillgång till bil är nästan en förutsättning för att kunna leva i Säve stationssamhälle idag eftersom bussen inte

Läs mer

36 svar. Sammanfattning. Om förvaltningen. Vilket område bor du på? Hur nöjd är du med hantering av felanmälan?

36 svar. Sammanfattning. Om förvaltningen. Vilket område bor du på? Hur nöjd är du med hantering av felanmälan? Markus Svensson 36 svar Redigera detta formulär Visa alla svar Publicera analyser Sammanfattning Vilket område bor du på? Olsbjärsvägen 13 36 % Gråhallsvägen jämna nummer 15 42 % Gråhallsvägen ojämna nummer

Läs mer

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön juni 2011 Beredningen för infrastruktur och boende Innehåll 1 Uppdrag 5 1.1 Bakgrund, syfte...5 1.2 Metod och genomförande...5 1.3 Resultat...5

Läs mer

Trotsade kylan för att förbättra Påryd

Trotsade kylan för att förbättra Påryd Handläggare Datum Elisabeth Karlsson 2012-02-09 Trotsade kylan för att förbättra Påryd Måndagkvällen den 6 februari samlades 15 Pårydsbor utanför Ica för att visa kommunala tjänstemän vad som är bra och

Läs mer

Samtliga lappar och kartor samlades in och sammanställdes enligt följande förteckning.

Samtliga lappar och kartor samlades in och sammanställdes enligt följande förteckning. MEDBORGARDIALOG OM SÖDERBÄRKE CENTRUM Söderbärke Folkets hus 18:30-20:30 2015-09-28 Vid tisdagskvällens möte närvarade ca 75-80 personer. Närvarande politiker och tjänstemän från kommunen var: Fredrik

Läs mer

Synpunkter och förslag. till utvecklingen av Eriksberg och Ekebydalen

Synpunkter och förslag. till utvecklingen av Eriksberg och Ekebydalen Synpunkter och förslag till utvecklingen av Eriksberg och Ekebydalen Från öppet hus 24 september 2015 Så här tycker boende i Eriksberg om utvecklingen av området sammanfattning från öppet hus 24 september

Läs mer

MEDBORGARDIALOG SÖDRA CENTRUM

MEDBORGARDIALOG SÖDRA CENTRUM MEDBORGARDIALOG SÖDRA CENTRUM Sammanställning till webbsidan Medborgardialog södra centrum Måndagen den 17 november 2014 genomförde Samhällsbyggnadsnämnden en medborgardialog om hur södra centrum ska utvecklas.

Läs mer

Vad tycker ni är bra med Lomma i dag? Hur vill ni att Lomma ska se ut när ni är vuxna? Lugnt och tryggt

Vad tycker ni är bra med Lomma i dag? Hur vill ni att Lomma ska se ut när ni är vuxna? Lugnt och tryggt Lugnt och tryggt Vad tycker ni är bra med Lomma i dag? Hur vill ni att Lomma ska se ut när ni är vuxna? WORKSHOP Elevråden i Lomma kommun 2009-04-15 Naturen och omgivningarna Trafik och kommunikationer

Läs mer

2010 TRYGGHETSVANDRING (23 maj och 14 oktober 2010)

2010 TRYGGHETSVANDRING (23 maj och 14 oktober 2010) 2010 TRYGGHETSVANDRING (23 maj och 14 oktober 2010) PLATS PROBLEM MÖJLIGHET ANSVAR GJORD Övergång Jon Jespersgatan/ Dålig belysning Undergång vid skolan Dålig belysning (23/3-10). Undergången- stora farliga

Läs mer

Sammanställning Ortsutveckling Hälleforsnäs

Sammanställning Ortsutveckling Hälleforsnäs Sammanställning Ortsutveckling Hälleforsnäs Stormöte den 6/4 på Bruksskolan Boende Information Fritid Natur och miljö - Trafik och kommunikationer Turism och marknadsföring Yngre och äldre Färgerna representerar

Läs mer

Dialog med Elevrådet på Älvkvarnsskolan Om Ursvik idag och i framtiden

Dialog med Elevrådet på Älvkvarnsskolan Om Ursvik idag och i framtiden 1(5) PM Dialog med Elevrådet på Älvkvarnsskolan Om Ursvik idag och i framtiden 2013-09-10 2(5) Dialog om Ursviks västra delar NAI Svefa och Sundbybergs kommun träffade elevråden och pratade om Ursvik idag

Läs mer

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Utvärdering av Tölö ängar Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Upplägg av presentation 1. Kort om utvärderingen 2. Fakta om området 3. Utformningen av området och de boendes attityder 4. Sammanfattning

Läs mer

Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg

Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg Bilaga Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg. I vilken by bor du? Antal Procent 5. Stora Skedvi 93 00,00% 2. Kön Antal Procent. Kvinna 5 55,43% 2. Man 4 44,57% Totalt

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING

SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING och synpunkter från samtal och vandringar med boende, besökare i olika åldrar VISION Trygg omgivning, levande torg och välkomnande entréer För att uppnå märkbara förändringar

Läs mer

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Med vilka färdmedel skulle du vilja resa sträckan Njurunda-Sundsvall? Pendeltåg Cykla, pendeltåg, buss Cykel och

Läs mer

Resultat medborgardialog Fördjupning av Översiktsplan Frövi

Resultat medborgardialog Fördjupning av Översiktsplan Frövi Resultat medborgardialog 2015 2016 Fördjupning av Översiktsplan Frövi Målgrupper och metoder Förskolan Åsen femårsgrupp har utforskat sitt närområde med hjälp av kartor och gåturer, lämnat förslag till

Läs mer

Minnesanteckningar dialogmöte ÖP Lindesbergs kommun, Fellingsbro

Minnesanteckningar dialogmöte ÖP Lindesbergs kommun, Fellingsbro Minnesanteckningar dialogmöte ÖP Lindesbergs kommun, Fellingsbro 2017-11-08 Den 8/11 hölls den femte medborgardialogen av fem för Lindesbergs kommuns nya översiktsplan. Detta är vad deltagarna i Fellingsbro

Läs mer

PiteåPanelen. Samhällsbyggande. Rapport 22. Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Samhällsbyggande. Rapport 22. Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 22 Samhällsbyggande Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret Samhällsbyggnad Piteå kommun har påbörjat arbetet med en ny Översiktsplan. En översiktsplans syfte är att ge vägledning

Läs mer

Trygghetsvandring. Simlångsdalen den 5 maj 2015

Trygghetsvandring. Simlångsdalen den 5 maj 2015 Trygghetsvandring Simlångsdalen den 5 maj 2015 Tre olika grupper bestående av boende och tjänstemän vandrade i tre förutbestämda områden i Simlångsdalen och noterade iakttagelser, förslag på åtgärder samt

Läs mer

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011 Lidingö Stad Medborgarundersökning Genomförande Tredje medborgarundersökningen tidigare och. Totalt genomfördes 1000 telefonintervjuer bland boende i Lidingö Stad i åldrarna 18 84 år. Datainsamlingen pågick

Läs mer

Samlade synpunkter från vandringen i Vassmolösa/Hagby februari-mars år 2013

Samlade synpunkter från vandringen i Vassmolösa/Hagby februari-mars år 2013 Handläggare Datum Elisabeth Karlsson 13 2013-03-05 Samlade synpunkter från vandringen i Vassmolösa/Hagby februari-mars år 2013 I Vassmolösa dök sammanlagt sju Vassmolösabor och fyra tjänstemän och en politiker

Läs mer

Analys av förutsättningar för utveckling med mål och förslag till åtgärder

Analys av förutsättningar för utveckling med mål och förslag till åtgärder Ortsutveckling: Arbetsgrupp: Trafik, boende, estetik och miljö Tema: Trafik Analys av förutsättningar för utveckling med mål och förslag till åtgärder 1. Förutsättningar för utveckling Väghållningsansvar

Läs mer

Hur viktig är den? Kännetecken vad handlar miljö om?

Hur viktig är den? Kännetecken vad handlar miljö om? Fokusgrupp är en metod för att fördjupa sig i vissa frågor. I fokusgruppen får man fram vad som är viktigast för de som deltar. Politiker från demokratiberedningen och kommunfullmäktige har hållit i fokusgrupperna.

Läs mer

Detaljplan Glommen/Hamnen

Detaljplan Glommen/Hamnen Sammanställning av de punkter och åsikter som diskuterades och föreslogs på Samhällsföreningens möte den 12 April 2014. (totalt deltog ca: 90-100 personer på mötet) Detaljplan Glommen/Hamnen Punkter och

Läs mer

Synpunkter - Lanna badgruva - Samråd 2015-10-19

Synpunkter - Lanna badgruva - Samråd 2015-10-19 Synpunkter - Lanna badgruva - Samråd 2015-10-19 Alla gruppers samtliga synpunkter återges ordagrant i denna sammanställning. De är kategoriserade utifrån rubriker satta av kommunens tjänstemän. Syftet

Läs mer

Trygghetsvandring - för att skapa en bättre och tryggare närmiljö

Trygghetsvandring - för att skapa en bättre och tryggare närmiljö Trygghetsvandring - för att skapa en bättre och tryggare närmiljö Vad är en trygghetsvandring? Trygghetsvandringar är en metod för att skapa en bättre och tryggare kommun men också för att se hur invånarna

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING DIALOG

SAMMANSTÄLLNING DIALOG SAMMANSTÄLLNING DIALOG De kommentarer som återfinns under respektive plats kommer från gångturernas diskussioner, samtal med besökare på planeringsverkstaden, samt Önskelistan - där besökare kunde skriva

Läs mer

+ + Frågor om dig själv

+ + Frågor om dig själv Frågor om dig själv A Vi ber dig besvara frågorna om din hemkommun, KOMMUN. Har du flyttat till en annan kommun efter den DATUM vill vi att du besvarar frågorna rörande din tidigare hemkommun. Fråga 1

Läs mer

Sammanställning av statistik och kommentarer från medborgarna

Sammanställning av statistik och kommentarer från medborgarna Sammanställning av statistik och kommentarer från medborgarna 1. Statistik 1.1 Statistik över förslagslämnare Figur 1. Åldersfördelning av total andel förslag (196 st) Figur 2. Fördelningen på bostadsområde

Läs mer

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun RAPPORT Vård och omsorg, Staffanstorps kommun Datum: 2014-09-15 Susanne Bäckström, enhetschef Alexandra Emanuelsson, kvalitetsutvecklare Gustav Blohm, kvalitetsutvecklare 2(13) Intervjuer med boende Genomförande

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2007 Lomma kommun Våren 2007 genomförde

Läs mer

HÄRADSBÄCK. Medborgardialog ÖVERSIKTSPLAN. Mer information hittar du på hemsidan: www.almhult.se/oversiktsplan. Sammanfattning rev 2014-08-29

HÄRADSBÄCK. Medborgardialog ÖVERSIKTSPLAN. Mer information hittar du på hemsidan: www.almhult.se/oversiktsplan. Sammanfattning rev 2014-08-29 HÄRADSBÄCK Medborgardialog ÖVERSIKTSPLAN Sammanfattning rev 2014-08-29 Mer information hittar du på hemsidan: www.almhult.se/oversiktsplan Samrådsredogörelse, Version Familjefestivalen 2014-08-29 Kontakt:

Läs mer

Levande centrum och levande Valfrihet och trygghet i boende i. tätorter, hela kommunen, Samverkan, Egen avdelning för finsktalande,

Levande centrum och levande Valfrihet och trygghet i boende i. tätorter, hela kommunen, Samverkan, Egen avdelning för finsktalande, Totalt genomfördes sex stycken workshops under perioden mars-maj 2105. Representanter från visionsgruppen träffade pensionärsorganisationer, handikapporganisationer, föreningsliv, företagare och elevråd

Läs mer

Sporthallen i Malmberget

Sporthallen i Malmberget Sporthallen i Malmberget Maria Holmström 1 Innehållsförteckningen Inledning. Syfte. Bakgrund. Mål. Min vision. Bilder på Sporthallen. Sid:3 Sid:3 Sid:4 Sid:5-6 Sid:7 Sid:8-9 2 Indelning Den här rapporten

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Lomma kommun Våren 2013 genomförde

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 00 Avesta kommun Våren 00 genomförde

Läs mer

Vad är viktigt när det gäller livskvalitet för att boende och verksamma ska trivas och stanna kvar i Sala? Antal Trygga skolor och dagis 8

Vad är viktigt när det gäller livskvalitet för att boende och verksamma ska trivas och stanna kvar i Sala? Antal Trygga skolor och dagis 8 Vad är viktigt när det gäller livskvalitet för att boende och verksamma ska trivas och stanna kvar i Sala? Antal Trygga skolor och dagis 8 Pendlingsmöjligheter 8 Brett handelsutbud 8 Kvällsaktiviteter

Läs mer

Designdialog Lyckeby Workshop 1. Grupparbete BILDPROTOKOLL ÖVNING 2. Designdialog Lyckeby Workshop 1 2015-10-20

Designdialog Lyckeby Workshop 1. Grupparbete BILDPROTOKOLL ÖVNING 2. Designdialog Lyckeby Workshop 1 2015-10-20 BILDPROTOKOLL ÖVNING 2 Designdialog Lyckeby Workshop 1 Workshopen bestod av två övningar, en SWOT-analys och en framtidsspaning. Övning 1 gjordes individuellt och övning 2 gjordes i grupp. I Swotanalysen

Läs mer

DOKUMENTATION KOMMUNDELSDIALOG I LANDVETTER

DOKUMENTATION KOMMUNDELSDIALOG I LANDVETTER 1 (5) DOKUMENTATION KOMMUNDELSDIALOG I LANDVETTER Vad tycker du är viktigt för utvecklingen i Landvetter? Positivt och viktigt att det ska bli en idrottshall. Det är viktigt med polisiär närvaro för att

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Hagfors kommun Våren 2013

Läs mer

Granne med naturen NYKYRKA GODEGÅRD TJÄLLMO BO BRA DÄR DU LEVER. LEV BRA DÄR DU BOR.

Granne med naturen NYKYRKA GODEGÅRD TJÄLLMO BO BRA DÄR DU LEVER. LEV BRA DÄR DU BOR. NYKYRKA GODEGÅRD TJÄLLMO Unnarydsvägen, Godegård Granne med naturen BO BRA DÄR DU LEVER. LEV BRA DÄR DU BOR. Att bo bra är viktigt för oss och för våra hyresgäster. Vi förvaltar bostäder, skapar service

Läs mer

Bilaga 1, Medborgardialog 26 maj Kärnvärden och vision

Bilaga 1, Medborgardialog 26 maj Kärnvärden och vision Bilaga 1, Medborgardialog 26 maj 2016 Kärnvärden och vision Sammanställning kärnvärden och vision Nära till allt Definitioner av nära till allt Ja! Det är nära till allt. Inte nära till mörka platser.

Läs mer

Sammanställning av workshop för Idéverkstaden 21 februari 2017, kl

Sammanställning av workshop för Idéverkstaden 21 februari 2017, kl Sammanställning av workshop för Idéverkstaden 21 februari 2017, kl 16-18 Deltagare: 16 personer, varav 9 killar, 7 tjejer Ålder: 15-19 år Workshopledare: Karin Andersson & Johanna Bratel, Disorder Deltagare

Läs mer

WORKSHOP OM UTOMHUSAKTIVITETER I DET FRAMTIDA BRUNNSHÖG - 10/11 2012

WORKSHOP OM UTOMHUSAKTIVITETER I DET FRAMTIDA BRUNNSHÖG - 10/11 2012 SAMMANSTÄLLNING AV: WORKSHOP OM UTOMHUSAKTIVITETER I DET FRAMTIDA BRUNNSHÖG - 10/11 2012 Den 10 november genomfördes en öppen workshop med boende och verksamma på Brunnshög, Östra Torn och Norra Fäladen.

Läs mer

Röster från kvinnor 30-39 år

Röster från kvinnor 30-39 år OP 2010 Röster från kvinnor 30-39 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Cykelbana mellan Järbo och Sandviken är lika med miljömedvetet! Många flera skulle våga

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 007 Tyresö kommun Våren 007 genomförde

Läs mer

Staden Ystad 2030. dokumentation från workshop den 23 april 2013

Staden Ystad 2030. dokumentation från workshop den 23 april 2013 Staden Ystad 2030 dokumentation från workshop den 23 april 2013 Workshopen är en del av den tidiga dialogen för fördjupningen av översiktsplanen för staden Ystad. Temat för workshopen var förtätning, fokus

Läs mer

MEDBORGARDIALOG UTRIKESFÖDDA 9 MAJ 2016 PÅ RÅNEÅSKOLAN

MEDBORGARDIALOG UTRIKESFÖDDA 9 MAJ 2016 PÅ RÅNEÅSKOLAN MEDBORGARDIALOG UTRIKESFÖDDA 9 MAJ 2016 PÅ RÅNEÅSKOLAN Just nu pågår arbetet med att ta fram utvecklingsplanen för Råneå med omland. För att ta reda på vad de som bor i området tycker är viktigast bjöd

Läs mer

Sammanfattning av samhällsbyggnadsförvaltningens kundenkät 2012

Sammanfattning av samhällsbyggnadsförvaltningens kundenkät 2012 Sammanfattning av samhällsbyggnadsförvaltningens kundenkät 2012 Svarsfrekvens Ålder: Kön Område Totalt 48 svar varav 23 fullständiga Cirka 48% har besvarat hela enkäten 0-18 0% 19-29 4,35% 30-39 13,04%

Läs mer

Information till dig som bor i Landskrona

Information till dig som bor i Landskrona Samhällsinformation från Landskrona stad Landskrona stad Information till dig som bor i Landskrona Foto: Karolina Nyberg Den här broschyren är en information till dig som bor i Landskrona. Anledningen

Läs mer

Vad tycker du om din kommun? Medborgarenkät mars 2009

Vad tycker du om din kommun? Medborgarenkät mars 2009 1 NORDANSTIGS KOMMUN Vad tycker du om din kommun? Medborgarenkät mars 2009 Del A. Hur är du med Nordanstigs kommun som en plats att bo och leva på Här nedan följer ett antal frågor där vi vill att du betygsätter

Läs mer

900 sätt att göra Husby ännu bättre!

900 sätt att göra Husby ännu bättre! & nu då? Husby äger... Renovera lekplatserna... Fler ungdomsgårdar... Bygg om centrum... Bättre värme i lägenheterna... Mångfalden är bra Mer belysning på gångvägar Fixa en fontän Töm papperskorgarna oftare...

Läs mer

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR JÄRNA TÄTORT MED OMGIVNING

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR JÄRNA TÄTORT MED OMGIVNING FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR JÄRNA TÄTORT MED OMGIVNING B A R N, U N G D O M A R O C H D E T O F F E N T L I G A R U M M E T En undersökning i samband med arbetet med den fördjupade översiktsplanen B A

Läs mer

Förbättringsvandring i Smedby 18/9

Förbättringsvandring i Smedby 18/9 Handläggare Malin Vikman Sofie Nyström Datum 12 2013-09-25 Förbättringsvandring i Smedby 18/9 Drygt 40 Smedbybor hade samlats utanför ICA i Smedby för att delta på kvällens förbättringsvandring. Det var

Läs mer

Kundenkät gatumark hösten 2013

Kundenkät gatumark hösten 2013 Kundenkät gatumark hösten 2013 En kundenkät med totalt 13 frågor skickats under hösten 2013 ut till 500 slumpvis utvalda kommuninvånare. Syftet är att få en överblick av hur nöjda invånarna kunderna är

Läs mer

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Stadsdelsanalys av Rosengård Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Inledning Inför arbetet med att inventera och göra en nulägesanalys av Rosengård har vi valt att begränsa vårt område. Det område

Läs mer

Enkät 1 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg

Enkät 1 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg Enkät - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg. I vilken by bor du? Antal Procent. Fors 0 00,00%. Kön Antal Procent. Kvinna 59 59,00%. Man 4 4,00% Totalt 00 00,00% Medelvärde,4.

Läs mer

Visionen- vad jag tycker är bra

Visionen- vad jag tycker är bra Visionen- vad jag tycker är bra Utveckling framåtanda- satsning Vacker stad levande centrum, mysigt, bilfritt, Rekreationsmöjligheter parker, planteringar, natur, bad, friluftsliv Boendemiljö byggnader,

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Skellefteå kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Skellefteå kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Skellefteå kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Skellefteå kommun Våren

Läs mer

Sammanställning av genomförda eller pågående åtgärder

Sammanställning av genomförda eller pågående åtgärder 1 (7) Sammanställning av genomförda eller pågående åtgärder Plats Problem 1. Generellt Fastighetsägare sköter inte sina uppgifter tillexempel klipper ner sina häckar till rätt längd, blir svårt att se

Läs mer

Lokalbussen i Lycksele

Lokalbussen i Lycksele Lokalbussen i Lycksele 1. Kön A. Man 15 31,9 B. Kvinna 32 68,1 2. Ålder A. >12 0 0 B. 13-19 19 40,4 C. 20-29 3 6,4 D. 30-39 4 8,5 E. 40-49 3 6,4 F. 50-59 13 27,7 G. 60-69 2 4,3 H. 70< 3 6,4 3. Vilken är

Läs mer

Sammanställning intervjuer Vemmenhögsgatan 19-37

Sammanställning intervjuer Vemmenhögsgatan 19-37 AB Kristianstadsbyggen Sammanställning intervjuer Vemmenhögsgatan 19-37 Åse Båvmark 2012-10-10 Innehåll Sammanställning intervjuer Vemmenhögsgatan 19-37... 2 Bakgrund... 2 Metod... 2 Sammanfattning...

Läs mer

Lokal plan för Hudene

Lokal plan för Hudene Lokal plan för Innehållsförteckning 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av...3 4 Vad är det bästa med?...4 5 Slogan för...4 6 Trender...5 7 Naturområden...5

Läs mer

2008-12-21. Inkomna synpunkter redovisas nedan efter de frågeställningar som dialogmöten och utskicken fokuserat på.

2008-12-21. Inkomna synpunkter redovisas nedan efter de frågeställningar som dialogmöten och utskicken fokuserat på. sida 1 (9) Översiktsplan för Sölvesborgs kommun PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE Förslag till program för ny kommunomfattande Översiktsplan för Sölvesborgs kommun har varit föremål för samråd under mars-april

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 200 Tyresö kommun Våren 200 genomförde

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FOKUSGRUPPER FISKSÄTRADIALOGEN Bilaga 3

SAMMANSTÄLLNING FOKUSGRUPPER FISKSÄTRADIALOGEN Bilaga 3 SAMMANSTÄLLNING FOKUSGRUPPER FISKSÄTRADIALOGEN Bilaga 3 Fokusgrupper och sammanställning genomförd av Elin Mossberg, Sweco på uppdrag av Nacka kommun Sweco Management AB SAMMANFATTNING FOKUSGRUPPER FISKSÄTRADIALOGEN

Läs mer

Markera med ett kryss i den ruta under siffrorna som du tycker stämmer bäst överens med din uppfattning.

Markera med ett kryss i den ruta under siffrorna som du tycker stämmer bäst överens med din uppfattning. Stadsmiljöenkät 202 Markera med ett kryss i den ruta under siffrorna som du tycker stämmer bäst överens med din uppfattning. Om du råkar kryssa i fel ruta, stryk över och kryssa i rätt ruta. Frågorna i

Läs mer

Det här är Trekanten. Sofie Nyström 13 2013-09-27

Det här är Trekanten. Sofie Nyström 13 2013-09-27 Handläggare Datum Sofie Nyström 13 2013-09-27 Det här är Trekanten Trekanten ligger mellan Kalmar och Nybro och det är ungefär 15 kilometer till båda städerna. Namnet Trekanten kommer från den trekantsyta

Läs mer

Trygghetsvandring i Surte den 9 november 2010

Trygghetsvandring i Surte den 9 november 2010 Trygghetsvandring i Surte den 9 november 2010 Vad är en trygghetsvandring? Trygghetsvandring är en metod som ger människor möjlighet att påverka sin närmiljö. Olika grupper kan ta initiativet till att

Läs mer

PitePanelen. Rapport 3. - Vad tycker panelen om gångfartsområden efter Storgatan

PitePanelen. Rapport 3. - Vad tycker panelen om gångfartsområden efter Storgatan PitePanelen Rapport 3 - Vad tycker panelen om gångfartsområden efter Storgatan April 2009 Anna Lena Pogulis Ekonomikontoret 1.0 Inledning I Storgatans ombyggnad har två etapper genomförts vilket innebär

Läs mer

falun.se/resecentrum Samhällsinformation Resecentrum Falun Följ med på resan! Ett viktigt steg mot en större stad

falun.se/resecentrum Samhällsinformation Resecentrum Falun Följ med på resan! Ett viktigt steg mot en större stad falun.se/resecentrum Samhällsinformation Resecentrum Falun Ett viktigt steg mot en större stad Följ med på resan! Nu bygger vi framtidens Falun En satsning för dig och morgondagens falubor! I en modern

Läs mer

SKATTEGÅRDEN TRIVSAM NÄRHET FÖR ALLA I CENTRALA BOLLEBYGD. Det lilla bostadsföretaget med det stora hjärtat. Besöksadress: Ballebovägen 4

SKATTEGÅRDEN TRIVSAM NÄRHET FÖR ALLA I CENTRALA BOLLEBYGD. Det lilla bostadsföretaget med det stora hjärtat. Besöksadress: Ballebovägen 4 SKATTEGÅRDEN TRIVSAM NÄRHET FÖR ALLA I CENTRALA BOLLEBYGD Det lilla bostadsföretaget med det stora hjärtat Besöksadress: Ballebovägen 4 bygger 58 nya lägenheter påe-post: info@bollebo.se Hemsida: www.bollebo.se

Läs mer

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Feriepraktik 2014 - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Dagbok... 3 Intervju frågor och svar... 5 Slutsats... 9 Inledning

Läs mer

Tusentals idéer för ett ännu bättre Akalla!

Tusentals idéer för ett ännu bättre Akalla! & nu då? Jag vill ha snyggare gårdar Det behövs fler affärer Bra att man tagit detta initiativ att förbättra Akalla Naturen i Akalla är helt fantastisk Tydligare trafikstruktur Det behövs en bank i Akalla

Läs mer

Enkät 1 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg

Enkät 1 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg Enkät - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg. I vilken by bor du? Antal Procent 5. Stora Skedvi 7 00,00%. Kön Antal Procent. Kvinna 6 55,3%. Man,68% Totalt 7 00,00% Medelvärde,5.

Läs mer

Trygghetsvandring. i området kring Nybyholm och Vasastaden. 30 maj 2011. Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet 2011-06-21

Trygghetsvandring. i området kring Nybyholm och Vasastaden. 30 maj 2011. Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet 2011-06-21 i området kring Nybyholm och Vasastaden 30 maj 2011 Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet 2011-06-21 Innehåll 1 Bakgrund 5 2 Vad är en trygghetsvandring? 6 2.1 Metod... 6 2.2 Trygghetsvandring kring

Läs mer

Flyttstudie Skövde Kommun

Flyttstudie Skövde Kommun Flyttstudie Skövde Kommun GÖTEBORG: Kungsgatan 56, tfn 0708-32 32 18 STOCKHOLM: Målargatan 7, tfn 0766-28 07 48 www.hanneklarssen.se Om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att kartlägga;

Läs mer

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande Blanketter för publikundersökning fanns att hämta på Bella Gästis och att ladda ned från hemsidan. 138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande (under perioden 9 juli 30 september hämtades ca. 4600

Läs mer