Serviceenkät Är du kvinna eller man? 2. Hur gammal är du? 3. Till vilken grupp hör du? 4. Var bor du?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Serviceenkät 2015. 1. Är du kvinna eller man? 2. Hur gammal är du? 3. Till vilken grupp hör du? 4. Var bor du?"

Transkript

1 Serviceenkät Är du kvinna eller man? nmlkji g är kvinna. nmlkji g är man. 2. Hur gammal är du? nmlkji g är under 30 år nmlkji g är 30-4 år nmlkji g är 4-0 år nmlkji g är över 0 år 3. Till vilken grupp hör du? nmlkji g är DUV-medlem och har funktionsnedsättning nmlkji g är inte DUV-medlem, har funktionsnedsättning nmlkji g är anhörig nmlkji g arbetar med personer med funktionsnedsättning nmlkji Annan, vad? 4. Var bor du? nmlkji g bor i Nyland nmlkji g bor Åboland nmlkji g bor i Åland nmlkji g bor i Österbotten nmlkji g bor någon annanstans, var? Information, rådgivning och serviceplanering

2 Enligt den nuvarande specialomsorgslagen har personer med utvecklingsstörning rätt till ett specialomsorgsprogram, där det står vilka specialomsorgstjänster personen har rätt till. Specialomsorgsprogrammet har långt tryggat rättigheterna till tjänster, om personen har en utvecklingsstörning. I förslaget till ny funktionshinderlag frångås specialomsorgsprogram. I stället läggs större fokus på processen kring serviceplanering. Det blir allt viktigare med information och rådgivning om rättigheter och alternativ samt om att var och en har rätt till en serviceplan eller klientplan (jämför med finskans: asiakassuunnitelma). Planen ska täcka de tjänster man har rätt till på basis av den nya speciallagen (funktionshinderlagen), socialvårdslagen samt vid behov övriga lagar.. Förverkligas följande punkter i förhållande till de behov du har? Välj ett alternativ vid varje fråga. g har fått information om mina rättigheter på ett sådant sätt som jag förstår tillräckligt Nej Vet inte g har fått information om vad en serviceplan är g har en egen serviceplan. På vilket sätt tycker du att ditt eller din anhörigas servicebehov skall utredas? 7. Har du som har funktionsnedsättning eller dina anhöriga samma möjligheter och rättigheter som andra att vara delaktiga i samhället? Ge gärna exempel. Säkerställande av rättigheter för barn med funktionsnedsättning Ett särskilt fokusområde inom sociallagstiftningen är rättigheter för barn. Här följer frågor till dig som är förälder/anhörig till ett barn med utvecklingsstörning. 8. Förverkligas följande punkter i förhållande till de behov du har?

3 Välj ett alternativ vid varje fråga. tillräckligt Nej Vet inte Mitt barns (med funktionsnedsättning) åsikter och behov har utretts Vi har erbjudits hjälp och stöd hem till oss 9. Hur väl fungerar följande allmänna kommunala tjänster som stöd för er familj? Bra Någorlunda Dåligt Vet inte Hälsovårdstjänster Småbarnsfostran Undervisning Hemservice Familjearbete Stöd för närståendevård (ekonomiskt bidrag, avlastning) 10. Har ni fått tillgång till följande tjänster som stöder familjen till ett barn med funktionsnedsättning? Korttidsvård av barn med funktionsnedsättning, alltså avlastning, i annan form än institutionsvård tillräckligt Nej Har inte behov Barnskyddstjänster för barn med funktionsnedsättning Familjevård Smågruppshem för barn med färre än fem platser Stöd för närståendevård (ekonomiskt bidrag, avlastning) 11. Vilket slag av tjänster tycker du att bäst tryggar familjens välmående? Exempelvis tjänster som stöder möjligheterna för ditt barn att kunna bo med och växa upp i sin familj. 12. Har du och ditt barn med funktionsnedsättning samma möjligheter och rättigheter som andra att vara delaktiga i samhället? Motivera gärna.

4 Service och stöd för personer med utvecklingsstörning Ett syfte med lagreformerna är att också personer med utvecklingsstörning ska ha rätt att anlita så kallade allmänna tjänster. Allmänna tjänster är tjänster som ordnas för alla inom samma kommun. Om en person på grund av nedsatt funktionsförmåga behöver socialtjänster, ska dessa beviljas i första hand via den allmänna socialvårdslagen och först i andra hand via speciallagen (funktionshinderslagen). Bedömningen ska utgå från de faktiska behov personen har istället för diagnos. 13. Förverkligas följande punkter i förhållande till de behov du, din anhöriga eller din familj har? Välj ett alternativ vid varje fråga. tillräckligt Nej Har inte behov g har tillgång till individuella tjänster som passar mina behov g har tillgång till den allmänna hälso- och sjukvården g har tillgång till allmänna mentalvårdstjänster. g har fått handledning och rådgivning i hur jag klarar min ekonomi. g har tillgång till de kommunikationshjälpmedel som jag behöver. g får handledning i hur jag ska använda kommunikationshjälpmedel. g har fått välja mellan olika alternativ för vad jag vill sysselsätta mig med dagtid. g får stöd i att hitta ett avlönat arbete som jag kan utföra. g har tillgång till fungerande kollektivtrafik. g har tillgång till fungerande färdtjänst. g har tillgång till personlig assistans. g upplever att behoven hos kommuninvånare med utvecklingsstörning utvecklingsstörning i min kommun beaktas i kommunens planer. 14. Vilka tjänster behöver du, din anhöriga eller din familj? Exempelvis för att vardagen ska fungera bättre, för att du ska kunna vara mera självständig eller för att du ska kunna vara en fullvärdig medlem i samhället?

5 1. Ser du möjligheter i att personer med utvecklingsstörning i allt högre grad förutsätts anlita allmänna tjänster inom kommunen? Vilka? 1. Ser du risker i att personer med utvecklingsstörning i allt högre grad förutsätts anlita allmänna tjänster inom kommunen? Vilka? 17. Kommentera gärna de allmänna och individuella tjänsterna för personer med utvecklingsstörning. Boende Boendetjänsterna för personer med utvecklingsstörning utvecklas som bäst i Finland. Man vill avveckla institutionsboende och utveckla individuella tjänster i närsamhället. Alla personer med utvecklingsstörning har rätt att bo på samma sätt som de övriga kommuninvånarna och få de tjänster som de behöver. För mer information, se Social- och hälsovårdsministeriets sidor: 18. Förverkligas följande punkter i förhållande till de behov du, din anhöriga eller din familj har? Välj ett alternativ vid varje fråga. g vet vad boendeprogrammet för personer med funktionsnedsättning handlar om. tillräckligt Nej Vet inte

6 g har fått delta i planeringen av hur det går till innan jag har flyttat till ett nytt hem. g har erbjudits flyttningsförberedelse före och efter flytten. g har fått välja en sådan bostad som passar mina önskemål och behov. g har fått välja vem jag bor med. När en person med utvecklingsstörning flyttar från en institution respekteras respekteras dennas rättigheter. Då man ordnar boende med individuella tjänster beaktas kvalitetskriterier i i tillräcklig grad. Efter en flytt har jag haft tillgång till hjälpmedelstjänster (exempelvis utredning av behov av hjälpmedel samt tillgång till hjälpmedel). g har fått välja mellan olika boendealternativ. 19. I vilken utsträckning erbjuds olika boendeformer i ert område i förhållande till behoven hos personer med utvecklingsstörning? Välj ett alternativ vid varje fråga. Enskild bostad i normalt bostadsbestånd (vanlig bostad där han/hon bor ensam, med sin familj eller en vän) Stödboende (stödbostad eller vanlig bostad i normalt bostadsbestånd där boendet stöds genom social handledning och andra socialtjänster) Bostad i en serviceboendeenhet som erbjuder service dygnet runt (enskild bostad i en bostadsgrupp, gemensamma utrymmen tillgängliga, personal på plats dygnet runt) Bostad i en annan serviceboendeenhet (enskild bostad, gemensamma utrymmen tillgängliga, personal på plats dag- och kvällstid) Boende i grupp (eget rum och badrum samt tillgängliga gemensamma utrymmen) Boende i grupp med en annan person i delat rum (gemensamt rum och badrum, tillgängliga gemensamma utrymmen) För mycket Tillräckligt I viss mån tillräckligt Kan inte säga gfedcb gfedcb gfedcb gfedcb gfedcb gfedcb Familjevård gfedcb Något annat, vad? vad? gfedcb

7 20. Ser du möjligheter i att personer med utvecklingsstörning i allt högre grad får tjänster enligt behov, i stället för diagnos? Vilka? 21. Ser du risker i att personer med utvecklingsstörning i allt högre grad får tjänster enligt behov, i stället för diagnos? Vilka? 22. Har något förbättrats? Ge gärna exempel. 23. Har något försämrats? Ge gärna exempel. 24. Det finns tillräckligt med kunnig arbetskraft inom följande yrkesgrupper: tillräckligt Nej Vet inte Anställda inom boendeservice Personliga assistenter Arbetstränare/ arbetskonsulent Daglig verksamhet

8 Anställda inom hemservicen Talterapeuter Läkare Annan, vilken? 2. Kommentar angående tillgången till kunnig arbetskraft. 2. Vad annat vill ni framföra som anknyter till temat? Exempelvis god praxis eller problem vid utvecklandet av tjänster och boendeservice för personer med utvecklingsstörning, konsekvenser av konkurrensutsättningen av klienternas ställning?

STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022

STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 En sammanfattande redogörelse för Plan för stöd och service enligt LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 U D D E V A L L A K O M M U N Socialnämnden

Läs mer

Projektrapporterna, som publicerats, finns i pdf-format på adressen www.aspa.fi.

Projektrapporterna, som publicerats, finns i pdf-format på adressen www.aspa.fi. Den allmännyttiga Boendeservicestiftelsen ASPA främjar nationellt på olika sätt möjligheterna för personer med funktionshinder och personer med psykisk ohälsa att leva ett självständigt och spontant liv.

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Tjänster inom funktionshinderområdet. Reumaförbundet 10.11.2014

Tjänster inom funktionshinderområdet. Reumaförbundet 10.11.2014 Tjänster inom funktionshinderområdet Reumaförbundet 10.11.2014 Innehåll Varför behöver jag en serviceplan? Vilken service kan jag få enligt handikappservicelagen och socialvårdslagen? Vad händer just nu

Läs mer

INFO. Ändringarna i handikappservicelagen. Sanna Ahola Juha-Pekka Konttinen Assistentti.info 2011. assistentti

INFO. Ändringarna i handikappservicelagen. Sanna Ahola Juha-Pekka Konttinen Assistentti.info 2011. assistentti assistentti INFO Ändringarna i handikappservicelagen Rätten till personlig assistans säkerställs Sanna Ahola Juha-Pekka Konttinen Assistentti.info 2011 INFO serien nr 11 Originalets titel: Uudistuva vammaispalvelulaki

Läs mer

För dig som vill veta mer om. Särskilt boende

För dig som vill veta mer om. Särskilt boende För dig som vill veta mer om Särskilt boende Innehåll Särskilt boende - så fungerar det... sidan 3 Så här söker du särskilt boende...sidan 3 Bo tillsammans...sidan 3 Så här fattas beslutet...sidan 4 Beslut...sidan

Läs mer

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 Social- och hälsovårdsväsendet i Vasa/Socialarbete och familjeservice/ Handikappservice PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 ALLMÄNT OM PERSONLIG

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst Socialtjänstlagen Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst SOCIALSTYRELSEN 2002 Broschyren kan beställas från: Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm. Webbutik Fax 08-779 96 67 Artikelnummer

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller.

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller. Stöd och service till vissa funktionshindrade Den här texten är lättläst. Det betyder att det inte finns svåra ord men allt som är viktigt finns med. Texten handlar om LSS. LSS betyder lagen om stöd och

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Välkommen till Egnahemsgatan 13! Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och funktionshindersomsorg. I vård- och omsorgsnämndens servicedeklarationer

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun 2014-01-20 Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun I socialtjänstlagen har man skrivit in att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

Informationskväll med juridiskt ombud i Vasa måndagen den 16 januari 2012

Informationskväll med juridiskt ombud i Vasa måndagen den 16 januari 2012 Informationskväll med juridiskt ombud i Vasa måndagen den 16 januari 2012 Juridiskt ombud Johanna Lindholm inledde kvällen med att berätta lite allmänt om hur den grundläggande socialvården och handikappservicen

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade lättläst Introduktion LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger

Läs mer

Reviderad 2013-01-01. Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning, som utförare av din personliga assistans. Foto: www.smalandsbilder.

Reviderad 2013-01-01. Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning, som utförare av din personliga assistans. Foto: www.smalandsbilder. Reviderad 2013-01-01 Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning, som utförare av din personliga assistans. Foto: www.smalandsbilder.se Innehållsförteckning Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning,

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

Självbestämmande/medbestämmande

Självbestämmande/medbestämmande FoU Fyrbodal Självbestämmande/medbestämmande I boende enligt LSS 9 i Lysekils kommun Jag har rätt att bestämma själv över mitt liv. Deltagare, 25 år FoU Fyrbodal 2013: 5 Pauline Hogander Zakariasson Tuula

Läs mer

För dig som har en funktionsnedsättning. LSS-insatser. Enköpings kommun

För dig som har en funktionsnedsättning. LSS-insatser. Enköpings kommun För dig som har en funktionsnedsättning LSS-insatser Enköpings kommun Det här kan vi erbjuda dig som har en funktionsnedsättning I den här broschyren kan du läsa om alla insatser som kommunen har att erbjuda

Läs mer

Insatsen vård- och omsorgsboende

Insatsen vård- och omsorgsboende Socialförvaltningen Insatsen vård- och omsorgsboende Tjänstedeklaration Beslutad av socialnämnden 2013-06-13, 80. Varför tjänstedeklarationer? Insatsen vård- och omsorgsboende Vi vill förtydliga vad våra

Läs mer

Boende former enligt LSS

Boende former enligt LSS FUB ordnade en paneldebatt om boende den 21 oktober. Här är noteringar från debatten. I panelen ingick följande personer. Rolf Södervall Harald Strand Emanuel Mörk Peter Rinman Tomas Eriksson Ulf Uddsten

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

För det mesta fungerar det bra

För det mesta fungerar det bra För det mesta fungerar det bra en enkätundersökning om att ha personlig assistans Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator personlig assistans

Läs mer