Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation"

Transkript

1 Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation En manual för dig som ska hålla teckenkurser på ditt habiliteringscenter

2 Innehåll Inledning Flik 1 Syfte med TAKK-utbildning Tecken som AKK varför då? Vad är skillnaden mellan teckenspråk, tecknad svenska och tecken som AKK? Val av begrepp Ansiktets betydelse Att bjuda in till en utbildning Utbildningens utformning Utbildningens innehåll Arbetssätt Tid Gruppstorlek Sammansättning av gruppen Gruppledarens roll Praktiska detaljer Utvärdering av TAKK-utbildningen Förslag på Inbjudan Välkommen till.. Flik 2 Förslag på Utvärdering av kursen Flik 3 Tips på bra böcker och hemsidor Flik 4 Kurstillfälle 1 Flik 5 Kursledarens program Deltagarens program Ordlista Tecken Kurstillfälle 2 Flik 6 Kursledarens program Deltagarens program Ordlista Tecken vid Kurstillfälle 3 Flik 7 Kursledarens program Deltagarens program Ordlista Tecken Kurstillfälle 4 Flik 8 Kursledarens program Deltagarens program Ordlista Tecken

3 Kurstillfälle 5 Flik 9 Kursledarens program Deltagarens program Ordlista Tecken Kurstillfälle 6 Flik 10 Kursledarens program Deltagarens program Ordlista Tecken Kurstillfälle 7 Flik 11 Kursledarens program Deltagarens program Ordlista Tecken Kurstillfälle 8 Flik 12 Kursledarens program Deltagarens program Ordlista Tecken Förslag på sånger att användas i TAKK-utbildningen Flik 13

4 Inledning Den här manualen har kommit till, för att ge stöd till de logopeder/specialpedagoger (ev annan personal) som ska hålla teckenkurser för föräldrar, anhöriga (och barnets personal) på sitt habiliteringscenter. Gruppen som har arbetat med manualen har bestått av logopeder och specialpedagoger: Carina Åhsberg, specialpedagog, Haninge, Monika Björn, logoped, Sollentuna, Cecilia Carlvik Boden, logoped, Södermalm, Elisabeth Schmiterlöw, specialpedagog, Södertälje, Christina Adler-Carlsson, specialpedagog. Projektledare har varit Marie Bökman, socionom på Informationsenheten. Manualen innehåller ett upplägg av hur utbildningen ska genomföras samt ett konkret material som ska användas vid utbildningen. Den personal som ansvarar för utbildningarna på sitt habiliteringscenter ingår i ett nätverk som träffas i början av varje termin och diskuterar utbildningarna, eventuella förändringar, vilka habiliteringscenter som kommer att ha utbildning närmast samt om föräldrar kan/behöver erbjudas plats på annat habiliteringscenter än sitt eget. Manualen är en första version som kan revideras vid behov. Syfte och mål med TAKK-utbildning Syftet med utbildningen är att föräldrar och anhöriga (samt i förekommande fall även barnets personal) tillägnar sig grundkunskaper inom området TAKK (Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation). Under kursen går vi igenom ca 450 ord som utgör en grund för att kunna kommunicera i vardagliga situationer med enkla meningar. Målet är att du som deltagare ska känna dig trygg i att teckna med ditt barn. Tecken som AKK varför då? Ett barn/ungdom som behöver komma igång med sin kommunikation och språkliga förmåga kan få stor hjälp genom att använda tecken. Tecken används som ett stöd till talet och ger därmed två vägar till förståelse. Barnet/ungdomen ska förstå vad andra säger men också själv kunna göra sig förstådd. Tecken och gester är en vidareutveckling av det naturliga kroppsspråket Tecken förtydligar innehållet genom att man förstärker de viktigaste orden i meningen Tecken kan hållas kvar längre och när man talar och tecknar samtidigt dras tempot ner automatiskt vilket gör att det är lättare att uppfatta vad som sagts Tecken kan bli en brygga till tal Tecken är lättare att utföra än tal eftersom handmotoriken utvecklas tidigare än munmotoriken.

5 Tecken är lättare att imitera och man kan visa med barnets/ungdomens händer hur man tecknar vilket man inte kan med talet Tecken är konkretare symboler för verkligheten än talade ord Tecken som AKK aktiverar flera sinnen vilket underlättar inlärning Vad är skillnaden mellan teckenspråk, tecknad svenska och tecken som AKK? Teckenspråk Teckenspråk är de dövas modersmål och svenskan är deras andraspråk. Teckenspråk är erkänt som ett eget språk jämförbart med alla talade språk. Teckenspråket är ett visuellt språk, har egen grammatik och följer inte talad svenska. Teckenspråket är inte internationellt. Många tecken är dialektala. Teckenspråk är ett levande språk som liksom talspråk utvecklas och förändras, nya tecken skapas efterhand som behov uppstår. Tecknad svenska I tecknad svenska översätter man varje ord i en mening till ett tecken. Enskilda tecken som ingår i tecknad svenska är i stort sett samma som teckenspråket. Tecknad svenska är ett konstruerat språk som används mest av vuxna som blivit döva i vuxen ålder. Tecken som AKK Tecken till tal (TTT), Tecken som stöd (TSS), Teckenkommunikation, Tecken som AKK (TAKK) är olika benämningar på samma sak. Tecken som AKK är ett kommunikationssätt som används av hörande som behöver stöd i utvecklingen av sin kommunikativa och språkliga förmåga. När man använder tecken som AKK, talar man som vanligt och förtydligar det man säger genom att teckna de viktigaste orden i en mening. De enskilda tecknen är i stort sett samma som i teckenspråket. Ett och samma tecken kan stå för flera ord med likartad betydelse. I möjligaste mån försöker man att undvika sammansatta tecken och motoriskt svåra tecken. Med tecken som AKK ger man tillgång till ett språk och möjlighet att uttrycka sig redan långt innan talet kommit igång. Val av begrepp När man använder tecken som stöd säger man hela meningar, men man tecknar bara de viktigaste orden. Vilka är då de viktigaste orden? Ålder, nivå, barnets intresse och perspektiv påverkar vilka val av begrepp och vilka ord man väljer. Ansiktets och kroppens betydelse Ansiktet och kroppen har en viktig roll när man använder tecken. Genom ansiktets uttryck förstärker man vad man menar och är än mer tydlig mot barnet.

6 Att bjuda in till en utbildning Målgrupp Föräldrar, mor- och farföräldrar, syskon i skolåldern deltar efter diskussion med hc-personal, övriga anhöriga. I mån av plats kan även barnets personal få delta. Brev skickas ut i början av varje termin tillsammans med anhörigutbildningens kurskatalog. Där informeras om de specifika saker som händer på det egna habiliteringscentret. Där tar man lämpligen upp att TAKK-kurs erbjuds och datum för dessa. En skriftlig inbjudan skickas ut ca 2-3 veckor före kursstart till de familjer som är aktuella att erbjudas TAKK-kurs. Se förslag till inbjudan i bilaga 2 i manualen. Se till att det finns en karta till utbildningslokalen (habiliteringscenter) på baksidan av inbjudan. All hc-personal ska känna till att kurserna erbjuds och kunna prata och tipsa de familjer som man har kontakt med. I habiliteringsplanen ska det finnas med att föräldrarna ska erbjudas TAKK-utbildning. Utbildningens utformning Utbildningens tillfällen har olika teman och mellan gångerna kan föräldrarna träna på de olika tecknen i vardagen. Utbildningen är utformad så den ger maximal möjlighet för föräldrarna att vara aktiva, engagerade och delaktiga. Deltagarna och deras erfarenheter tas tillvara. Varje tillfälle har en struktur som inleds med att prata om det som gjordes sist och att gå igenom uppgiften från förra gången. Därefter introduceras dagens tema. I slutet av kurstillfället får deltagarna möjlighet att fundera över hur man kan använda tecknen i den egna vardagen. Pedagogik och metodik består av -repetition av tecken vid varje tillfälle -praktisk träning av tecken och av hur man bygger fraser -man tränar i mindre grupp om två-tre personer -sånger sjungs (tips på sånger finns under egen flik) -film/dvd visas -tips på övningar att göra hemma Deltagarna bekostar kursboken själva. Varje habiliteringscenter bestämmer själva om man ska tillhandahålla låne-exemplar av kursboken. Kursledarna har med annat material och tipsar om böcker och filmer som föräldrarna kan köpa själva. Man ger även tips på hemsidor och berättar att man kan låna material på biblioteket (www.appelhyllan.se). Personal som deltar (från förskola, skola mm) betalar en kursavgift och deltar i mån av plats. H & H har ett rekommenderat pris. Manualen innehåller två varianter av ordlista (en med och en utan tecken). Den med tecken är i första hand avsedd för kursledarna. Kursledarna tar själva ställning till om den ska delar ut till deltagarna.

7

8 Att tänka på inför kursstart Hur många från habiliteringscentret är med som utbildare/utbildas/övriga? Vilken lokal på habiliteringscentret är bra att använda? Vilken tidpunkt på dagen passar bäst? Erbjuder man fika till självkostnadspris? Är pausen med eller utan teckenaktivitet? Utbildningens innehåll Utbildningen består av 8 tillfällen med olika teman. Teman: 1. Persontecken, handställningar, handalfabetet, småord/nyttoord, jag o min familj 2. Jag o min familj, verb/aktiviteter, siffror/antal, pronomen 3. Djur, adjektiv, frågeord, färger 4. Mat 5. Leksaker, kläder/tillhörigheter, verb/aktiviteter 6. Fordon, känslor/egenskaper, prepositioner 7. Tidsord, veckodagar, årstider, aktiviteter, väder/natur 8. Möbler/inventarier, personer, hygien, kroppsdelar Tid Varje grupptillfälle är planerat till två timmar där en paus ingår. Det är möjligt att förkorta tiden genom att inte avbryta för paus. Det är också möjligt att förlänga varje tillfälle. Istället för att bjuda på fika i en paus mitt i utbildningen kan fikat läggas innan eller efter kursen. Fikapausen kan vara ett tillfälle för föräldrarna att knyta kontakter med varandra. Genomförandet av kursen kan se olika ut på olika habiliteringscenter, men förslaget är att man genomför kursen med 1 tillfälle/vecka. Gruppstorlek Gruppen kan variera från 6-7 personer upp till 25-30, med 3-5 personer runt varje bord. För att variera utbildningens upplägg kan man placera deltagarna i mindre grupper under vissa övningar. Gruppledarens roll Det kan vara en fördel att vara två personer som håller i teckenutbildningen. Detta är särskilt betydelsefullt de första gångerna man håller kursen och om gruppen är stor. Är ni två gruppledare som skall arbeta ihop kan ni träna med varandra. Ge er tid efter kurstillfällena att stämma av hur det gick.

9 Praktiska detaljer Varje habiliteringscenter har en TAKK-låda med manual och material. Manualen finns även på Habnet. Ha alltid kvar ett original på teckenordlistan (kan med fördel plastas in). Kursledarna har med namnlappar till samtliga deltagare vid första tillfället (samla in de efter varje tillfälle för att ha med nästa gång). Visst material trycks upp och delas ut till deltagarna i samband med uppgiften. Tipsa gärna deltagarna att de kan ha en pärm som de sätter in allt material i och som tas med vid utbildningstillfällena. Informera om toaletter, pauser och avstängda mobiler. Tänk på hur tiden ska disponeras vid varje utbildningstillfälle. Att erbjuda fika i pausen kan vara trevligt. Glöm inte att ge varandra positiv feedback! Utvärdering av varje TAKK-utbildning För att kunna göra en uppföljning av hur utbildningarna mottagits av föräldrar/anhöriga samt hur personalen på habiliteringscentret har uppfattat arbetet med utbildningarna, är det viktigt att göra utvärderingar efter varje genomförd utbildningsomgång. Tänk på att även ni som personal skriver ner era synpunkter på hur det har fungerat, vad som kan förändras/förbättras, hur mycket tid som lagts ner på varje utbildningsomgång mm.

10 Utvärdering av kursen Tecken som Alternativ Kompletterande Kommunikation 1. Jag har gått teckenkursen på habiliteringscenter 2. Kursen genomfördes under vårterminen höstterminen 3. Jag tycker kursen hade för få tillfällen lagom antal tillfällen för många tillfällen 4. Efter kursen tecknar jag mer med mitt barn Ja det stämmer Nej det stämmer inte 5. Det här tycker jag var bra/mindre bra med kursen 6. Jag saknade följande delar på kursen 7. Övrigt 8. Mitt helhetsbetyg till kursen och kursledarna är (sätt kryss på linjen) Lågt Högt TACK för att du fyllde i utvärderingen.

11 Välkommen till utbildningen Tecken som Alternativ Kompletterande Kommunikation SYFTET med utbildningen är att föräldrar och anhöriga (personal) tillägnar sig grundkunskaper inom området TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation). MÅLET är att du som deltagare ska känna dig trygg i att teckna med ditt barn. Plats: Samtliga kursdatum: Tid: Kursledare: Vi har kaffe/te och smörgås till självkostnadspris. Övrig praktisk information Hitta till oss: se karta på baksidan Parkering finns Närmaste T-bana och bussar är Anmäl dig senast den Välkomna! Ansvarig kursledare Tfn E-post Ansvarig kursledare Tfn E-post

12 Tips på bra böcker och hemsidor Fickhatten ett ficklexikon med ca 1000 tecken och teckenillustrationer. Teckenhatten 1 en CD-romskiva för PC Windows/XP vardagliga tecken. Teckenhatten 2 fristående fortsättning där man tränar att teckna hela fraser Teckenkommunikation, grundordbok med illustrationer TAKK Tecken som AKK av Boel Heister

13 Kursledarnas program för kurstillfälle 1 Hälsa välkommen Presentation av kursledare Föräldrarna presenterar sig Inledning med praktisk information (paus, toaletter, mobiltelefon) Bakgrund och teori Upplägget av kursen (syfte, mål, antal gånger, innehåll och arbetssätt) Vad är teckenkommunikation (se sid 3-4 i manualen) Handformsklass/handställningar (se grundboken sid IV VI) Handalfabetet (se grundboken sid 96-97) Film: Jag vill säga något en film om TAKK. Val av begrepp, vilka tecken är viktiga/betydelsebärande. Tema: Jag och min familj Småord (se ordlistan) Övningar (alla övningar ska ses som förslag använd den egna fantasin) Presentation: Jag heter., Vad heter du?... Val av ord. Här ska man stryka under de ord som är viktigast i en mening. Paus/ fikastund Genomgång av ordlista Till nästa gång Val av persontecken Avslutning med en Sång Material att ta med för kursledaren: -namnskyltar -filmen Jag vill säga något en film om TAKK -ordlista -sångtext -kursboken (till försäljning/utlåning)

14 Deltagarnas program för kurstillfälle 1 Bakgrund och teori Upplägg av kursen, syfte, mål, antal gånger, innehåll och arbetssätt Vad är teckenkommunikation/tecken som alternativ och kompletterande kommunikation Tema: Jag och min familj Genomgång av tecken Handformsklass/handställningar (se grundboken sid IV VI) Handalfabetet (se grundboken sid 96-97) Jag och min familj Småord Val av begrepp Gruppövningar Presentation: Jag heter., Vad heter du?... Genomgång av ordlistan. Till nästa gång Val av persontecken Avslutning med en Sång

15 Val av ord När man använder tecken som stöd säger man hela meningar, men man tecknar de viktigaste orden. Vilka är då de viktigaste? Stryk under de ord du tycker är viktigast i meniengen! 1. Hämta din mössa och dina skor. 2. Lisa har en röd jacka. 3. Var är den blåa bilen? 4. Nu är det vår. 5. Där borta ligger boken. 6. Nu ska vi äta frukt. 7. Alla kakorna är slut. 8. Vem är det som kommer? 9. Titta! Där borta står bussen. 10. Katten ligger under sängen. 11. Pelle sitter i sin stol. 12. Idag får vi korv och potatis.

16 Ordlista vid kurstillfälle 1 Småord/nytto-ord (12) välkommen hej heter bra duktig mera tack vänta hjälp/hjälpa nej slut igen/en gång till ha Jag och min familj (12) jag du vi mamma pappa barn flicka pojke mormor morfar farmor farfar gubbe/gumma Övning jag heter vad heter du

17 Kursledarnas program för kurstillfälle 2 Hälsa välkommen Repetition av förra omgångens tecken- gå igenom ordlistan. Vilket persontecken har kursdeltagarna hittat på? Tema: Jag och min familj, pronomen, siffror/antal, verb och aktiviteter Tips på tecknande miljö Genomgång av dagens ordlista Jag och min familj Pronomen Siffror/ antal Sång 10 små indianer Paus / Fikastund Fortsatt genomgång av ordlistan Verb och Adjektiv Övning (alla övningar ska ses som förslag använd den egna fantasin) Arbeta 2 och 2 med tvåords-satser (utgå från de ord deltagarna lärt sig). Använd color-cards och nil-bilder, meningsförslag Till nästa gång Öva in 5 st meningar Avslutning med en Sång Material att ta med för kursledaren: -namnskyltar -sånger, 10 små indianer, slutsång -tvåords-meningar -colorcards -Nil-bilder -personbilder

18 Deltagarnas program för kurstillfälle 2 Repetition Handalfabetet Jag och min familj Vilket persontecken har kursdeltagarna hittat på? Tema: Jag och min familj, pronomen, siffror/antal, verb och aktiviteter Val av begrepp, vilka tecken är viktiga/ betydelsebärande? Tips på tecknande miljö Genomgång av dagens ordlista Jag och min familj Pronomen Siffror/ antal Sång 10 små indianer Fortsatt genomgång av ordlistan Verb och Adjektiv Övning Arbeta 2 och 2 med tvåords-satser Till nästa gång Öva in 5 st meningar Avslutning med en Sång

19 Ordlista vid kurstillfälle 2 Jag och min familj (5) kvinna man syskon syster bror baby kompis vän Pronomen (9) jag min du din han/hon vi ni alla Siffor/antal (13) 0-10 ingenting många och Verb/aktiviteter (40) äta dricka sova vakna sitta ligga krypa stå gå springa hoppa ramla skratta gråta krama pussa tala teckna skrika/ropa lyssna titta/se göra ska åka bada simma rida arbeta/jobba städa busa vill vill inte kan kan inte glömma leta öppna stänga bygga köpa betala

20 Övningsmeningar Kurstillfälle 2 1. Jag sover 2. Jag vaknar 3. Mamma äter 4. Mamma dricker 5. Pappa badar 6. Pappa simmar 7. Barnet sitter 8. Barnet står 9. Flickan går 10. Flickan springer 11. Pojken hoppar 12. Pojken ramlar 13. Mormor ligger 14. Mormor kryper 15. Morfar åker 16. Morfar rider 17. Farmor kramas 18. Farmor pussas 19. Farfar tecknar 20. Farfar talar 21. Du skriker 22. Du gör! 23. Vi ska

21 24. Vi arbetar 25. Kompisen städar 26. Kompisen lyssnar 27.Babyn tittar 28. Babyn skrattar 29. Kvinnan gråter 30. Kvinnan busar 31. Jag vill 32. Jag vill inte 33. Du kan 34. Du kan inte 35. Hon glömmer 36. Hon letar

22 Kursledarnas program för kurstillfälle 3 Hälsa välkommen Repetition genomgång av alla ord från gång 2 Övning 2 och 2 visa och gissa varandras 5 meningar som de haft tillfälle att öva sedan förra kurstillfället. Tema: Djur, adjektiv, färger och frågeord Genomgång av dagens ordlista Videofilm (förslag) Titta på Ika och Sånghatten Sånger (förslag) Bä bä vita lamm, Lille Katt, Var bor du lilla råtta?, Krokodilen, Små grodorna Paus/ fikastund Genomgång av resten av ordlistan Övning (alla övningar ska ses som förslag använd den egna fantasin) Ett skepp kommer lastat - med vadå? - med ett djur och en färg. Sång Färgsången Till nästa gång Olika djur Färger Adjektiv Frågeord Avslutning med en Sång Material att ta med för kursledaren: -namnskyltar -film Titta på Ika, Sånghatten -sånger Bä bä vita lamm, Var bor du lilla råtta, Krokodilen, Små grodorna, Lille katt, Färgsången

23 Deltagarnas program för kurstillfälle 3 Repetition Jag och min familj Siffror och antal Övning 2 och 2 visa och gissa varandra 5 meningar som de haft tillfälle att öva sedan förra kurstillfället. Tema: Djur, adjektiv,färger och frågeord Genomgång av dagens ordlista Några olika djur Färger Videofilm Titta på Ika och Sånghatten Sånger: Bä bä vita lamm, Lille Katt, Var bor du lilla råtta?, Krokodilen, Små grodorna Övning Ett skepp kommer lastat med vadå? - med ett djur och en färg. Sång Färgsången Till nästa gång Olika djur Färger Adjektiv Frågeord Avslutning med en Sång

24 Ordlista vid kurstillfälle 3 Djur (32) hund katt ko häst gris får/lamm höna/kyckling tupp get anka fågel snigel fluga mygga/bi/geting spindel fjäril nyckelpiga myra mask orm groda fisk mus/råtta ekorre hare/kanin björn apa sköldpadda elefant krokodil lejon tiger dinosaurie Adjektiv (9) stor liten rätt fel borta tillbaka lika/samma fort sakta/långsamt Färger (12) färg röd blå gul grön vit svart lila rosa orange brun grå Frågeord (6) vem? vad? var? hur? när? varför?

25 Kursledarnas program för kurstillfälle 4 Hälsa välkommen Repetition 2 och 2 går igenom de ord man övat. Tema: Mat Genomgång av dagens ordlista (ca halva listan före paus och halva efter). Paus/ fikastund Med orden kaffe/the, vatten, mjölk, bröd smör och ost. Fortsatt genomgång av listan Övning (alla övningar ska ses som förslag använd den egna fantasin) Restaurangbesök, öva på jag vill beställa, alt jag vill ha. alternativt mat-lotto ur teckenhattens material. Spela musik Jag vill ha blommig falukorv till lunch, mamma, teckenlapp från TAKK-lådan Till nästa gång C:a 20 ur ordlistan Avslutning med en Sång Material att ta med för kursledaren: -namnskyltar -memory-lotto från Teckenhatten -Restaurang Rosens matsedel -Fika med kaffe/the, smör, bröd och ost -personbilder

26 Deltagarnas program för kurstillfälle 4 Repetition Tema: Mat Genomgång av dagens tecken Övning Restaurangbesök alternativt memory-lotto ur teckenhattens material. Till nästa gång C:a 20 ur ordlistan Avslutning med en Sång

27 Ordlista vid kurstillfälle 3 Mat (80) äta dricka laga mat duka diska hungrig mätt tallrik glas sked gaffel kniv/skära smör ost bröd knäckebröd smörgås gröt filmjölk/yoghurt sylt kött köttbullar fisk korv soppa pannkaka ägg/påsk kyckling/höna korv med bröd hamburgare pizza potatis potatismos pommes frites makaroner spagetti ris sås mjöl salt peppar/kryddor senap ketchup grönsaker gurka tomat morot svamp ärta sallad frukt/äpple banan apelsin päron vindruvor citron bär jordgubbe vatten mjölk juice saft choklad kaffe te läsk godis kaka bulle/semla tårta glass grädde socker chips popcorn ostbågar

28 Övningar Kurstillfälle 4 Restaurang Rosen Varmrätter: Köttbullar med makaroner, sås, gurka och sylt Kyckling med ris, svampsås och grönsallad Hamburgare med pommes frites, sallad och tomat Pizza med sallad Soppa med ostsmörgås Lax (fisk), potatis med citronsås och ärtor Efterrätter: Pannkaka med sylt Fruktsallad med vaniljglass Chokladtårta med grädde och jordgubbar Dricka: Vatten Juice Kaffe Mjölk Läsk Te

29 Kursledarnas program för kurstillfälle 5 Hälsa välkommen Repetition av förra omgångens tecken- gå igenom ordlistan. Tema: Leksaker, verb/aktiviteter, kläder/tillhörigheter - Genomgång av dagens ordlista Paus/ fikastund Övningar 2 och 2 (alla övningar ska ses som förslag använd den egna fantasin) - Ett skepp kommer lastat- med vadå? med leksaker och kläder. Görs i mindre grupp eller 2 o 2 -Övningsmeningar (arbeta 2 o 2) En visar med frågan med tecken. Den andra svarar med tecken - Bild på pojke/flicka. Sång Vi gick in i en affär (leksaker, kläder) Till nästa gång C:a 20 ur ordlistan Avslutning med en Sång Material att ta med för kursledaren: -namnskyltar -bilden på pojke/flicka -övningsmeningar -personbilder -en boll att ha med som leksak -sånger Vi gick in i en affär, Avslutningssång

30 Deltagarnas program för kurstillfälle 5 Repetition Tema: Leksaker, verb/aktiviteter, kläder/tillhörigheter Genomgång av dagens tecken Övningar 2 och 2 - Ett skepp kommer lastat.(leksaker och kläder). - Kort med personer och dagens verb/aktiviteter läggs ihop till två-ordssatser (personer, verb) Bild av pojke/flicka. Sång: Vi gick in i en affär (leksaker, kläder) Till nästa gång C:a 20 ur ordlistan Avslutning med en Sång

31 Ordlista vid kurstillfälle 5 Leksaker (29) saker leksaker låda/paket present docka dockvagn dockhus nalle boll ballong bil tåg klossar pussel tärning spela spel penna färg sax papper hink spade sandlåda rutschkana bok ryggsäck klocka Verb/aktiviteter (14) ge ta leka gunga cykla sparka fotboll läsa rita/skriva måla klippa sjunga dansa skidor skridskor pulka såga hammare/spika Kläder/tillhörigheter (24) kläder underbyxor t-shirt shorts byxor blus/skjorta tröja kjol klänning jacka/kappa overall mössa/hatt keps halsduk vantar pyjamas strumpa skor stövlar badkläder regnkläder paraply haklapp glasögon

32 Övningsmeningar Kurstillfälle 5 1. Jag gungar dockan 2. Jag målar tåget 3. H on klipper papper 4. H on läser bok 5. Flickan leker i sandlådan 6. Flickans kjol och hatt 7. Nallen åker bil 8. Nallens hink och spade 9. Pappa åker skidor 10. Pappas keps och handskar 11. Vi sjunger och dansar 12. Vi ritar och klipper 13. Pojken åker skidor 14. Pojken har strumpor 15. Farmor åker skridskor 16. Farmors nattlinne 17. Babyn åker pulka 18. Babyns haklapp 19. Ge mig glasögonen! 20. Ge mig klockan! 21. Ta paraplyet! 22. Ta vantarna! 23. En leksak i lådan

33 24. En fotboll i ryggsäcken 25. En röd ballong 26. En blå overall 27. Två gula halsdukar 28. Två gröna saxar 29. Fem svarta skor 30. Tre rosa dockvagnar 31. Fyra bruna stövlar 32. Sex orange badkläder 33. Sju vita underbyxor 34. Åtta lila t-shirt 35. Nio gråa tärningar 36. Tio pussel

34 Kursledarnas program för kurstillfälle 6 Hälsa välkommen -Repetition av förra omgångens tecken- gå igenom ordlistan. Tema: Fordon, känslor/egenskaper, prepositioner - Genomgång av dagens ordlista Paus/ fikastund Övningar: (alla övningar ska ses som förslag använd den egna fantasin) - Övningsmeningar vem åker (frågeord vem, fordon, personer) - Övningsmeningar känslor/egenskaper (personer, känslor/egenskaper) - Konkret material (docka, djur, stol/bord) övar frågeord var+prepositioner Sång Hjulen på bussen, En liten båt, Jag hamrar och spikar Till nästa gång C:a 20 ur ordlistan Avslutning med en Sång Material att ta med för kursledaren: -namnskyltar - olika övningsmeningar: vem åker, känslor/egenskaper -sånger: Hjulen på bussen, En lite båt, Jag hamrar och spikar

35 Deltagarnas program för kurstillfälle 6 Repetition Tema: Fordon, känslor/egenskaper, prepositioner Genomgång av dagens tecken Övningar: - Övningsmeningar vem åker (frågeord vem, fordon, personer) - Övningsmeningar känslor/egenskaper (personer, känslor/egenskaper) - Konkret material (docka/gosedjur, stol/bord) övar frågeord var+prepositioner Sång Hjulen på bussen, En liten båt, Jag hamrar och spikar Till nästa gång C:a 20 ur ordlistan Avslutning med en Sång

36

37 Ordlista vid kurstillfälle 6 Fordon (13) bil buss taxi tåg tunnelbana båt flygplan cykel rullstol vagn traktor lastbil stopp/stanna Prepositioner (9) i på under framför bakom bredvid mellan till från Känslor/Egenskaper (22) glad ledsen arg rädd/farlig trött snäll elak/dum förlåt fin tråkig svår tycka om tycka inte om kall varm sönder/trasig roligt duktig akta/försiktig söt god gammal Övningsmeningar kurstillfälle 6:

38 Känslor/egenskaper 1. Flickan är arg 2. Du är dum 3. Jag är rädd för hundar 4. Farmor är snäll 5. Pojken är glad 6. Flickan gråter för att hon är ledsen 7. Hunden är farlig 8. Boken är tråkig 9. Mamma skrattar 10. Stolen är trasig 11. Flickan är duktig på att simma 12. Mormor är gammal 13. Vi har två likadana bilar 14. Är du glad idag? 15. Varför är du ledsen? 16. Mamma är arg på mig 17. Han är rädd för mörker 18. Bilar är farliga 19. Pojken är dum mot flickan 20. Finns det några snälla barn här? 21. Det är inget roligt på tv, bara tråkigt 22. Förlåt om jag var dum 23. Telefonen har gått sönder

39 24. Han har varit duktig idag 25. Hon har gamla kläder 26. Jag vill ha samma mat

40 Övningsmeningar Kurstillfälle 6: Vem åker 1. Vem åker buss? Pappa åker buss 2. Vem åker tunnelbana? Mamma åker tunnelbana 3. Vem åker rullstol? Farmor åker rullstol 4. Vem åker taxi? Barnen åker taxi 5. Vem åker traktor? Kvinnan åker traktor 6. Vem åker båt? Flickan åker båt 7. Vem åker bil? Farfar åker bil 8. Vem åker tåg? Tom och Lisa åker tåg 9. Vem åker skidor? Gubben och gumman åker skidor 10. Vem åker skidor? Pojken åker skidor 11. Vem åker skridskor? Systern åker skidor

41 12. Vem åker barnvagn? Babyn åker barnvagn 13. Vem åker flygplan? Kompisen åker flygplan 14. Vem åker lastbil? Robert åker lastbil 15. Vem cyklar? Syskonen cyklar 16. Vem åker kälke? Alla åker kälke 17. Vem åker taxi? Ingen åker taxi

42 Kursledarnas program för kurstillfälle 7 Hälsa välkommen Repetition av förra omgångens tecken - gå igenom ordlistan. Tema: Tidsord, aktiviteter, veckodagar, årstider, väder/natur Genomgång av dagens ordlista Paus/ fikastund Övningar (alla övningar ska ses som förslag använd den egna fantasin) - Schema (färger, veckodagar, tidsord, aktiviteter, väder/natur). Jobba i grupp, eller två och två. Varje person har eget schema och beskriver en dag i taget. Övriga läser av. -Schemat används igen med frågeorden när/hur/vem (ev. byter man schema med annan person) dvs. deltagarna frågar varandra vad ska du göra?, när ska du?, hur ska du?, vem ska?. Sång: Solen är gul, Sju dagar har veckan Till nästa gång C:a 20 ur ordlistan Avslutning med en Sång Material att ta med för kursledaren: -namnskyltar -schema -sånger Solen är gul, Sju dagar har veckan

43 Deltagarnas program för kurstillfälle 7 Repetition av förra omgångens tecken - gå igenom ordlistan. Tema: Tidsord, aktiviteter, veckodagar, årstider, väder/natur - Genomgång av dagens ordlista Övningar - Schema (färger, veckodagar, tidsord, aktiviteter, väder/natur). Jobba i grupp eller två och två. Varje person har eget schema och beskriver en dag i taget. Övriga läser av. -Schemat används igen med frågeorden när/hur/vem (ev. byter man schema med annan person) dvs. deltagarna frågar varandra vad ska du göra?, när ska du?, hur ska du?, vem ska?. Sång: Solen är gul, Sju dagar har veckan Till nästa gång C:a 20 ur ordlistan Ta med barnets favoritbok till nästa gång. Avslutning med en Sång

44 Ordlista vid kurstillfälle 7 Tidsord (13) först sist sedan nu morgon dag kväll natt idag imorgon igår/förut fest födelsedag Aktiviteter (10) förskola fritidshem skola vila rast samling gymnastik bio teater affär Veckodagar (7) måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag söndag Årstider (4) vinter vår sommar höst Månader (12) januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december Högtider (5) advent jul nyår påsk midsommar Väder/Natur (13) inne ute sol måne moln regn/regna snö/snöa blåst/blåsa blomma träd skog gräs sand/jord

45

46 Kursledarnas program för kurstillfälle 8 Hälsa välkommen Repetition av förra omgångens tecken - gå igenom ordlistan. Tema: Möbler/ inventarier, personer, hygien, kroppsdelar - Genomgång av dagens ordlista. - Ge tips på bra böcker med tecken. Paus/ fikastund Övningar (alla övningar ska ses som förslag använd den egna fantasin) - Barnböcker utan tecken deltagarna väljer bok. Förbereder vilka ord man vill teckna. Läser sagan för gruppen (2 o 2). - Finns i sjön (samla par från ordlista). Dela ut 4 kort till alla deltagare. Resterande kort i kortleken ligger kvar på bordet. Person 1 frågar med tecken: Har du.? Person 2 svarar med tecken: Ja och räcker över kortet, eller Finns i sjön När man har 2 likadana kort = ett par lägegr man dessa åt sidan. Spelet går ut på att samla så många par som möjligt. - Korten på bordet. Kursledaren lägger ut samtliga ord (som inplastade småkort) som man gått igenom på kursen, på bordet. Kursledaren gör ett tecken och deltagarna ska hitta rätt kort. Detta gör man tills alla kort är tagna. Vem har lyckats få flest kort? Utvärdering Avslutning med en Sång Material att ta med för kursledaren: -namnskyltar -barnböcker -vykort -kortlek till Finns i sjön -utvärderingslappar

47 Deltagarnas program för kurstillfälle 8 Repetition av förra omgångens tecken - gå igenom ordlistan Tema Möbler/ inventarier, personer, hygien, kroppsdelar -Genomgång av dagens ordlista. - Ge tips på bra böcker med tecken. Övningar - Barnböcker utan tecken deltagarna väljer bok. Förbereder vilka ord man vill teckna. Läser sagan för gruppen (2 o 2). - Finns i sjön (samla par från ordlista) - Korten på bordet. Kursledaren lägger ut samtliga ord (som inplastade småkort) som man gått igenom på kursen, på bordet. Kursledaren gör ett tecken och deltagarna ska hitta rätt kort. Detta gör man tills alla kort är tagna. Vem har lyckats få flest kort? Utvärdering av kursen Avslutning med en Sång

48 Ordlista vid kurstillfälle 8 Möbler/inventarier (23) hus rum kök sovrum badrum dörr fönster stol bord säng soffa skåp/garderob byrå hylla spegel matta tv radio video DVD dator lampa telefon hiss nyckel väska Personer (7) jultomte lucia häxa/troll spöke clown doktor lärare Hygien (20) ren smutsig torr blöt frisk stark sjuk ont plåster medicin toalett potta kissa bajsa tvätta sig duscha bada tandborste borsta tänderna tvål handduk kam/borste har du? Finns i sjön Kroppsdelar

49 Förslag på sånger att använda i TAKK-utbildning Här kommer ett antal sånger som kan användas vid de olika utbildningstillfällena. Under respektive kurstillfälle står förslag på vilka sånger som kan användas. Sen är det naturligtvis upp till varje kursledare att själv bestämma vilka sånger man vill använda. Kanske har man egna sånger som man föredrar framför dessa. Vi har valt traditionella sånger som föräldrar samt mor- och farföräldrar kanske redan känner till. I många fall kan man använda sig av kroppsspråk och gester till sångerna.till vissa ord i vissa sånger finns redan etablerade tecken som man använder sig av, t ex i visan Imse vimse spindel. Det är inte de riktiga tecknen men vi föreslår att man använder sig av dessa tecken ändå. Det nätverk som kommer att bildas med hc-personal kan diskutera om det ska läggas till nya sånger av modernare karaktär än de som nu finns.

Kurstillfälle 1 Kurstillfälle 1

Kurstillfälle 1 Kurstillfälle 1 Kurstillfälle 1 Kurstillfälle 1 välkommen hej heter bra duktig mera tack vänta hjälp/hjälpa nej slut igen/en gång till ha jag du vi mamma pappa barn flicka Kurstillfälle 1 pojke mormor morfar farmor farfar

Läs mer

Min skola - ቤ ት ቤ ት ት ም ህ ር ተ ይ. Klassrum ክ ፍ ሊ Matsal መብል ዒ መግ ቢ. Lekplats መጻ ወ ቲ ቦ ታ. Bokhylla ከ ብሒ (መቐ መጢ. Kontor ቤ ት ጽ ሕፈ ት.

Min skola - ቤ ት ቤ ት ት ም ህ ር ተ ይ. Klassrum ክ ፍ ሊ Matsal መብል ዒ መግ ቢ. Lekplats መጻ ወ ቲ ቦ ታ. Bokhylla ከ ብሒ (መቐ መጢ. Kontor ቤ ት ጽ ሕፈ ት. Min skola - ቤ ት ቤ ት ት ም ህ ር ተ ይ Klassrum ክ ፍ ሊ Matsal መብል ዒ መግ ቢ Lekplats መጻ ወ ቲ ቦ ታ Kontor ቤ ት ጽ ሕፈ ት Bok መጽ ሓፍ Bokhylla ከ ብሒ (መቐ መጢ መጻ ሕፍ ቲ ) Lärare መምህ ር Tavla ሰ ሌዳ Laptop - ላ ፕ ቶ ፕ (ኮ ምፑተ ር ) Skrivbok

Läs mer

Teckenspel För studenter, föräldrar och personal som kan vissa grundtecken.

Teckenspel För studenter, föräldrar och personal som kan vissa grundtecken. Teckenspel För studenter, föräldrar och personal som kan vissa grundtecken. Sophia Björnestrand Emmy Hadvall Spelplan & spelkort Skriv ut spelkorten och klistra färgade papper på baksidan och klipp ut

Läs mer

Hej! Tecknen som vi använder är lånade från det svenska teckenspråket, men ibland förenklas tecknen för att de ska vara lättare att göra och förstå.

Hej! Tecknen som vi använder är lånade från det svenska teckenspråket, men ibland förenklas tecknen för att de ska vara lättare att göra och förstå. TECKEN DOKUMENT 1 Informationsbrev till föräldrar Hej! På förskolan arbetar vi enligt förskolans läroplan för att stötta alla barns utveckling av språk, tal och kommunikation. Det gör vi bland annat genom

Läs mer

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis?

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? SFI EN SEPTEMBERREPRIS Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? Vill du ha lite mer? Kan du hjälpa mig? Oj, förlåt! Tack för lånet!

Läs mer

Frysskåpspoesi Med fokus på mat och humor

Frysskåpspoesi Med fokus på mat och humor Pedagogiskt material för teckeninlärning Logopedprogrammet, 2011 Frysskåpspoesi Med fokus på mat och humor Henrik Järåsen Joel Petersson Pedagogiskt material för teckeninlärning Logopedprogrammet, 2011

Läs mer

0 A B C D E F G H I J K L

0 A B C D E F G H I J K L 0 A B C D E F G H I J K L 1 Jag heter Ja Jag vet inte Nej har skett (verb) sker (verb) ska... (verb) plural motsatsen till Jag börjar om 4 5 fråga vem vad vilken inte är, vara var bli, blir vill bo mycket/många

Läs mer

Träna ordföljd Ett övningshäfte där du tränar rak ordföljd och omvänd ordföljd. Namn:

Träna ordföljd Ett övningshäfte där du tränar rak ordföljd och omvänd ordföljd. Namn: Träna ordföljd Ett övningshäfte där du tränar rak ordföljd och omvänd ordföljd. Namn: Träna rak ordföljd. Subjektet är först. Verbet är alltid på andra plats. Subjekt Verb Objekt Zlatan spelar fotboll.

Läs mer

Vägledning till Från bild till ord (Dimodimage)

Vägledning till Från bild till ord (Dimodimage) Vägledning till Från bild till ord 1 Vägledning till Från bild till ord (Dimodimage) Från bild till ord har som syfte att skapa situationer där barnen får möjlighet att bygga sitt språk i samspel med andra.

Läs mer

Facit Spra kva gen B tester

Facit Spra kva gen B tester Facit Spra kva gen B tester En stressig dag B 1 Pappan (mannen) låser dörren. 2 Han handlar mat efter jobbet. 3 Barnen gråter i affären. 4 Han diskar och tvättar efter maten. 5 Han somnar i soffan. C 1

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk.

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. Lampa Lampor Det finns fem verb grupper. Grupp ett är en-ord som slutar på -a. Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. som inte slutar på vokal. En Grupp 1 En lampa

Läs mer

Kompis med kroppen. 5. Bra för mig bra för miljön

Kompis med kroppen. 5. Bra för mig bra för miljön Kompis med kroppen 5. Bra för mig bra för miljön 5 om dan gör kroppen glad Intervjua kompisen, skolsköterskan, föräldern, syskon, tränare eller någon annan du känner om varför de tycker att man ska äta

Läs mer

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra!

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra! Slutsång Melodi: "Tack ska du ha, Kalle heter jag, vad du heter gör detsamma tack ska du ha!" Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag och ha det så bra! En liten båt En liten båt blir ofta

Läs mer

Tappa inte bort häftet för det ska du lämna in tillsammans med de skriftliga arbetsuppgifterna. Lycka till! Sofia

Tappa inte bort häftet för det ska du lämna in tillsammans med de skriftliga arbetsuppgifterna. Lycka till! Sofia Namn: Klass: Din uppgift: Ni kommer att arbeta med detta vecka 39 till vecka 43. Ni har svensklektionerna till ert förfogande. Uppgifterna ska lämnas in, allt tillsammans, senast måndag vecka 45. Då blir

Läs mer

Gröna grodan Facit. Min tankekarta Exempel: Stina Lager. Dra streck A Ö bild. Alfabetet B D E G I K N P S T Y Å Ö. sid 4. den 3:e januari.

Gröna grodan Facit. Min tankekarta Exempel: Stina Lager. Dra streck A Ö bild. Alfabetet B D E G I K N P S T Y Å Ö. sid 4. den 3:e januari. Gröna grodan Facit sid 4 Min tankekarta Stina Lager den 3:e januari Byskolan att simma sid 5 Dra streck A Ö bild G R Ö N A G R O D A N Gröna grodan sid 6 Alfabetet B D E G I K N P S T Y Å Ö b d f h j l

Läs mer

Din uppgift: trovärdig verklig inte

Din uppgift: trovärdig verklig inte Din uppgift: Ni kommer att arbeta med detta vecka 39 till vecka 43. Ni har svensklektionerna till ert förfogande. Uppgifterna ska lämnas in, allt tillsammans, senast fredag vecka 43. En kortare redovisning

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

Formulär för BARN 10-12 år. Det är så klart helt frivilligt att vara med. Om du inte vill svara på frågorna så kan du lämna tillbaka enkäten.

Formulär för BARN 10-12 år. Det är så klart helt frivilligt att vara med. Om du inte vill svara på frågorna så kan du lämna tillbaka enkäten. A B I S Formulär för BARN 10-12 år Det är så klart helt frivilligt att vara med. Om du inte vill svara på frågorna så kan du lämna tillbaka enkäten. Om du svarar på frågorna får du hoppa över de frågor

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR This is a document containing all the grammar exercises and answers from the website www.svenska.digital ADJEKTIV ÖVNINGAR: Alla mina (fin) saker Jag har många

Läs mer

Frågor och svar. En dum dag sidan 1

Frågor och svar. En dum dag sidan 1 En dum dag sidan 1 Frågor och svar Kapitel 1 1. Hur känner sig flickan när hon vaknar? Hon känner sig jättearg. 2. Rita en bild på hur flickan ser ut och känner sig när hon är arg. Måla med starka färger!

Läs mer

Språket Vi använder oss av språklekar, sagoberättande, rim och ramsor m.m. Dessa har vi anpassat till det aktuella temats innehåll.

Språket Vi använder oss av språklekar, sagoberättande, rim och ramsor m.m. Dessa har vi anpassat till det aktuella temats innehåll. Vårt tema När vi planerar det aktuella temat följer vi Läroplanen för förskolan 2010. De mål som vi på förskolan ska sträva mot kan sammanfattas i följande punkter: Värdegrundsfrågor Under en dag på förskolan

Läs mer

Dialog Språkmemory Handledning utarbetad av Eva Cerú.

Dialog Språkmemory Handledning utarbetad av Eva Cerú. 1(7) Dialog Språkmemory Handledning utarbetad av Eva Cerú. Gäller för 7762-550-1 Dialog 1 7762-552-8 Dialog 2 7762-554-4 Dialog 3 7762-555-2 Dialog 4 7762-572-2 Dialog Spelplan 7762-549-0 Dialog 5 Målgrupp

Läs mer

Trevlig helg Monika och Helene

Trevlig helg Monika och Helene Hej! v.47 Den här veckan har vi börjat tänka lite matte, vi har tex 6 kulor i handen och "gömmer" 3 i andra handen hur många finns då kvar? jo 3, vi har också 6 små fyrkanter till hjälp som ligger framför

Läs mer

POMPERIPOSSAS SÅNGHÄFTE HÄR KOMMER LITE AV VÅRA SÅNGER SOM VI SJUNGER PÅ SAMLINGEN OCH PÅ TEATERVERKSTADEN.

POMPERIPOSSAS SÅNGHÄFTE HÄR KOMMER LITE AV VÅRA SÅNGER SOM VI SJUNGER PÅ SAMLINGEN OCH PÅ TEATERVERKSTADEN. POMPERIPOSSAS SÅNGHÄFTE HÄR KOMMER LITE AV VÅRA SÅNGER SOM VI SJUNGER PÅ SAMLINGEN OCH PÅ TEATERVERKSTADEN. Nu spelar vi på trumman. Nu spelar.på trumman Han/hon spelar medan vi sjunger såhär God dag,

Läs mer

Svenska från början 3

Svenska från början 3 Svenska från början 3 1 Fyll i rätt ord Höger patienten studenten hämta vann hjälp CV Viktigt 1. Här kan du få att sluta röka. 2. Bilar ska köra på sida i Sverige. 3. Det är att ha ett körkort. 4. Läkaren

Läs mer

Noa går på taket. Han leker att han flyger. En takpanna lossnar. Noa ramlar. Hjälp! ropar Noa. ISBN 978-91-86651-97-8. HEGAS www.hegas.

Noa går på taket. Han leker att han flyger. En takpanna lossnar. Noa ramlar. Hjälp! ropar Noa. ISBN 978-91-86651-97-8. HEGAS www.hegas. Frågor Noa på taket av Noa går på taket. Han leker att han flyger. En takpanna lossnar. Noa ramlar. Hjälp! ropar Noa. NOA PÅ TAKET på taket ISBN 978-91-86651-97-8 www.hegas.se noa_paa_taket_oms.indd 1

Läs mer

UTEFÖRSKOLA VÄLKOMMEN JORDENS TILL JORDEN. www.bjuv.se/jorden TELEFONNUMMER 042 764 50 GRANENS MOBILTELEFON 0709-495486

UTEFÖRSKOLA VÄLKOMMEN JORDENS TILL JORDEN. www.bjuv.se/jorden TELEFONNUMMER 042 764 50 GRANENS MOBILTELEFON 0709-495486 VÄLKOMMEN TILL JORDEN TELEFONNUMMER 042 764 50 GRANENS MOBILTELEFON 0709-495486 ADRESS: Storgatan 46 267 76 Ekeby JORDENS UTEFÖRSKOLA HEMSIDA: www.bjuv.se/jorden JORDENS GRUNDIDÉ Att uppleva och utforska

Läs mer

Böcker för barn 1 år. Låna böcker gratis på biblioteket. Köp dem i bokhandeln. På nätet. I mataffären. Barn älskar böcker

Böcker för barn 1 år. Låna böcker gratis på biblioteket. Köp dem i bokhandeln. På nätet. I mataffären. Barn älskar böcker Böcker för barn 1 år Låna böcker gratis på biblioteket. Köp dem i bokhandeln. På nätet. I mataffären. Barn älskar böcker Knacka på! Av Anna-Clara Tidholm Alfabeta Lalo trummar Av Eva Susso och Benjamin

Läs mer

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Copyright ICA AB 2011. 5 om dan gör kroppen glad Intervjua kompisen, skolsköterskan, personalen i matsalen, vaktmästaren, en annan lärare, syskon, föräldrar, idrottstränare

Läs mer

Till läraren. Arbetsgång. Ordkort

Till läraren. Arbetsgång. Ordkort Till läraren Arbetsgång Klipp isär och laminera ordkorten. Det finns två övningar där eleverna tränar på ordens betydelse: 1. Eleverna arbetar i grupper och delar in orden i verb, substantiv och adjektiv.

Läs mer

Böcker för barn 1 år. Låna böcker gratis på biblioteket. Köp dem i bokhandeln. På nätet. I mataffären. Barn älskar böcker

Böcker för barn 1 år. Låna böcker gratis på biblioteket. Köp dem i bokhandeln. På nätet. I mataffären. Barn älskar böcker Böcker för barn 1 år Låna böcker gratis på biblioteket. Köp dem i bokhandeln. På nätet. I mataffären. Barn älskar böcker Knacka på! Av Anna-Clara Tidholm Alfabeta Följ med in i det lilla huset och knacka

Läs mer

GROV-PLANERING VÅRTERMINEN 2013 LILL-MYRAN APRIKOS

GROV-PLANERING VÅRTERMINEN 2013 LILL-MYRAN APRIKOS GROV-PLANERING VÅRTERMINEN 2013 LILL-MYRAN APRIKOS GROVPLANERING - APRIKOS AVDELNING VT 2013 Vi är fyra pedagoger som arbetar på avdelning Aprikos på Lill-Myran. Vår barngrupp består av ca: 23 barn. Majoriteten

Läs mer

Mitt liv. Dans. Dagbok. Av Lina Sjögren. Jag heter Ella. Sovmorgon BFF Milla

Mitt liv. Dans. Dagbok. Av Lina Sjögren. Jag heter Ella. Sovmorgon BFF Milla Mitt liv Dagbok Dans Jag heter Ella Sovmorgon BFF Milla Av Lina Sjögren Söndag 21 augusti 2016 Hej dagboken! Jag är en tjej som är tio år och heter Ella. Jag älskar att dansa och jag är jättemorgontrött.

Läs mer

Jag. Din familj och ditt hem. 1. Jag är en Flicka Pojke. 2. Jag går i årskurs fyra fem sex

Jag. Din familj och ditt hem. 1. Jag är en Flicka Pojke. 2. Jag går i årskurs fyra fem sex 2008 Frågeformulär Jag 1. Jag är en Flicka Pojke 2. Jag går i årskurs fyra fem sex Din familj och ditt hem 3. Hur bor du (om du bor på två ställen kan du kryssa i två rutor)? med mamma och pappa bara med

Läs mer

Svenska från början 2

Svenska från början 2 Svenska från början 2 1 Fyll i rätt ord Dygn landskap frisk län sjuk kommun Sjuksköterska behöver vårdcentral akut 1. Det finns 13 kommuner i Jönköpings. 2. Ett är 24 timmar. 3. Forserum, Anneberg och

Läs mer

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1 Elevuppgifter till Spöket i trädgården Frågor Kap. 1 1. Varför vaknade Maja mitt i natten? 2. Berätta om när du vaknade mitt i natten. Varför vaknade du? Vad tänkte du? Vad gjorde du? Kap 2 1. Varför valde

Läs mer

Veronica s. Dikt bok 2

Veronica s. Dikt bok 2 Veronica s Dikt bok 2 Det är bra att ha en syster Min syster betyder så mycket för mig. Jag vet att hon betyder likadant för mig. Om jag vill henne något så vet jag att hon finns där för mig. Jag är glad

Läs mer

Adjektiv. Namn: Klass:

Adjektiv. Namn: Klass: Namn: Klass: Upphovsrätten till materialet tillhör Skolplus AB och respektive upphovsman. Materialet kan användas i den egna interna verksamheten under förutsättning att man har en licens för Skolplus.

Läs mer

Varimages - Hemma hos Art.nr. 7762-958-0

Varimages - Hemma hos Art.nr. 7762-958-0 C Varimages - Hemma hos Art.nr. 7762-958-0 Korten i den här serien ger barnen möjlighet att själva påverka berättelsen. Sekvenserna är enkla och tydliga och de olika valmöjligheterna ger möjlighet till

Läs mer

Bokstavskedjor Ordkedjor Meningskedjor

Bokstavskedjor Ordkedjor Meningskedjor -2 Bokstavskedjor Ordkedjor Meningskedjor Detta exemplar är framställt för Vittra Utbildning AB under licens från Hogrefe Psykologiförlaget AB. Licensen avser användning inom Vittra Utbildning AB:s pedagogiska

Läs mer

1. Han heter Tim. 2. Hon heter Lisa. 3. Hon heter Malin.

1. Han heter Tim. 2. Hon heter Lisa. 3. Hon heter Malin. Facit Extra! 1 s. 5 penna 3. papper 4. lexikon 5. dator 6. stol 7. elev 8. suddgummi 9. block 10. klocka 11. bord 1 bok s. 6 en penna 3. ett suddgummi 4. ett papper 5. en dator 6. en stol 7. ett block

Läs mer

Svenska GRAMMATIK: ÖVNINGAR OCH SVAR

Svenska GRAMMATIK: ÖVNINGAR OCH SVAR Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK: ÖVNINGAR OCH SVAR This is a document containing all the grammar exercises and answers from the website www.svenska.digital ADJEKTIV: Alla mina (fin) saker Jag har många saker.

Läs mer

Böcker för barn 18 månader. Låna böcker gratis på biblioteket. Köp dem i bokhandeln. På nätet. I mataffären. Barn älskar böcker

Böcker för barn 18 månader. Låna böcker gratis på biblioteket. Köp dem i bokhandeln. På nätet. I mataffären. Barn älskar böcker Böcker för barn 18 månader Låna böcker gratis på biblioteket. Köp dem i bokhandeln. På nätet. I mataffären. Barn älskar böcker Barnens sånger och sagor Kruusval, Catarina Raben & Sjögren Alla får åka med

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING DRÖMTÅRTAN LÄRARHANDLEDNING:

LÄRARHANDLEDNING DRÖMTÅRTAN LÄRARHANDLEDNING: LÄRARHANDLEDNING DRÖMTÅRTAN LÄRARHANDLEDNING: 1 Lärarhandledning till Drömtårtan Denna serie riktar sig till elever med hörselnedsättning inom kommunala skolan, särskolan och specialskolan. Den riktar

Läs mer

Jag. Din familj och ditt hem. 2. Jag går i årskurs fyra fem. 1. Jag är en Flicka Pojke

Jag. Din familj och ditt hem. 2. Jag går i årskurs fyra fem. 1. Jag är en Flicka Pojke Frågeformulär Jag 1. Jag är en Flicka Pojke 2. Jag går i årskurs fyra fem Din familj och ditt hem 3. Hur bor du (om du bor på två ställen kan du kryssa i två rutor)? med mamma och pappa bara med mamma

Läs mer

ADJEKTIV. En cykel kan t ex vara: stor, svart, snabb, gammal, bra, fin flerväxlad och rostig. Alla dessa ord är adjektiv.

ADJEKTIV. En cykel kan t ex vara: stor, svart, snabb, gammal, bra, fin flerväxlad och rostig. Alla dessa ord är adjektiv. ADJEKTIV Adjektiv beskriver hur något är eller ser ut. En cykel kan t ex vara: stor, svart, snabb, gammal, bra, fin flerväxlad och rostig. Alla dessa ord är adjektiv. När du jämför din cykel med en kompis

Läs mer

Vardag Äldreboendet Björkgården

Vardag Äldreboendet Björkgården ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN CHRISTINA WAHLDÉN ORDLISTA Kapitel 2 tegel (sida 7, rad 5) bränd lera bråttom (sida 7, rad 8) inte mycket tid Kapitel 3 bingo (sida 10, rad 3) ett spel minne (sida 11, rad 7)

Läs mer

Träna ordföljd. Meningar börjar alltid med stor bokstav och slutar alltid med punkt, frågetecken eller utropstecken (.?!)

Träna ordföljd. Meningar börjar alltid med stor bokstav och slutar alltid med punkt, frågetecken eller utropstecken (.?!) Träna ordföljd Mening Meningar börjar alltid med stor bokstav och slutar alltid med punkt, frågetecken eller utropstecken (.?!) Exempel: Jag gillar glass. Känner du Hibaq? Haybe går på Gökstensskolan.

Läs mer

Utdrag från Lpfö 98/10,s9-11.

Utdrag från Lpfö 98/10,s9-11. Vi erbjuder sånger och rörelselekar i vår verksamhet som stimulerar och utmanar barnens lärande och utveckling. Förskolan strävar efter att varje barn: utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,

Läs mer

INTERVJU MED REKTORN SUSANE DIBECK

INTERVJU MED REKTORN SUSANE DIBECK INTERVJU MED REKTORN SUSANE DIBECK - Hur är det att jobba som rektorn? Det är roligt att jobba som rektorn på en skola för att jag gillar att jobba med elever. - Vad är det du gör som rektorn, vad är ditt

Läs mer

Böcker för barn 18 månader. Låna böcker gratis på biblioteket. Köp dem i bokhandeln. På nätet. I mataffären. Barn älskar böcker

Böcker för barn 18 månader. Låna böcker gratis på biblioteket. Köp dem i bokhandeln. På nätet. I mataffären. Barn älskar böcker Böcker för barn 18 månader Låna böcker gratis på biblioteket. Köp dem i bokhandeln. På nätet. I mataffären. Barn älskar böcker Barnens sånger och sagor Kruusval, Catarina Raben & Sjögren Klassiska sagor

Läs mer

Svenska 1 ANSWER KEY MÅL 1. 1 -Pronomen subjekt. Jag De det Vi Du Ni Han. 2 - Verb. kommer/är heter är kommer/är. 3 - Frågor. Heter/Är Vad Kommer/Är

Svenska 1 ANSWER KEY MÅL 1. 1 -Pronomen subjekt. Jag De det Vi Du Ni Han. 2 - Verb. kommer/är heter är kommer/är. 3 - Frågor. Heter/Är Vad Kommer/Är Svenska 1 ANSWER KEY In some cases several alternatives are possible. The answers are arranged beginning with the best alternative, then the second best etc. MÅL 1 1 -Pronomen subjekt Jag De det Vi Du

Läs mer

Svenska från början. 1 Studieförbundet Vuxenskolan

Svenska från början. 1 Studieförbundet Vuxenskolan Svenska från början 1 1 Hej! - Vad heter du? - Jag heter. - Hur gammal är du? - Jag är år. - Var bor du? - Jag bor på. - Hur många barn har du? - Jag har barn. - Vilket land kommer du ifrån? - Jag kommer

Läs mer

En fotbollsplan Jag har gjort en fotbollsplan. På min fotbollsplan finns det ett fotbollsmål, spelare som är både tjejer och killar, en domare, en hejarklack som bara är killar, en matta som hejarklacken

Läs mer

Svenska i fokus 1. Provlektion: Tidsordet/objektet i fundamentet. Sidorna 94 96 plus facit ur Svenska i fokus 1.

Svenska i fokus 1. Provlektion: Tidsordet/objektet i fundamentet. Sidorna 94 96 plus facit ur Svenska i fokus 1. Svenska i fokus 1 Svenska i fokus 1 är ett nybörjarläromedel med snabb och tydlig progression. Boken är framtagen för vuxna och tonåringar med studievana. Provlektion: Tidsordet/objektet i fundamentet

Läs mer

Inspiration till Bamses må bra tidning

Inspiration till Bamses må bra tidning Inspiration till Bamses må bra tidning Inspirationen är sammanställd av personal vid Förskolorna i Dals-Eds kommun. Förslag till arbetsgång Informera föräldrar om projektet och Bamses må bra tidning och

Läs mer

Hälsa, mat och rörelse för våra små. Material till stöd för personal vid samtal med föräldrar till barn i förskolan.

Hälsa, mat och rörelse för våra små. Material till stöd för personal vid samtal med föräldrar till barn i förskolan. 2009 06 29 Hälsa, mat och rörelse för våra små Material till stöd för personal vid samtal med föräldrar till barn i förskolan. 1 En hälsofrämjande förskola Det friska är i fokus. Arbetet utgår från att

Läs mer

Aktivering 6.1. Frukter och grönsaker. Vi lär oss vad olika frukter och grönsaker heter på svenska.

Aktivering 6.1. Frukter och grönsaker. Vi lär oss vad olika frukter och grönsaker heter på svenska. Kapitel 6 Boende Aktivering 6.1. Frukter och grönsaker. Vi lär oss vad olika frukter och grönsaker heter på svenska. Kursledaren har en bunt med substantivkort som föreställer grönsaker och frukter, så

Läs mer

Jag tycker om att fiska. Jag har en storebror. Jag bor nära skolan. Jag har varit på zoo. Bekantningslek

Jag tycker om att fiska. Jag har en storebror. Jag bor nära skolan. Jag har varit på zoo. Bekantningslek Jag tycker om idrott Jag vill bli polis Jag har varit i Australien Jag är inte mörkrädd Jag har en blå tröja Jag känner mig pigg och glad Jag kan vissla Jag vill ha en hund Jag vill bli läkare Jag tycker

Läs mer

V 51. Allmän information december Tulpanen är stängd: 24-26/ / /1-15 6/1-15

V 51. Allmän information december Tulpanen är stängd: 24-26/ / /1-15 6/1-15 Allmän information Hej alla föräldrar Jag vill tacka för denna händelserika, lärorika och roliga termin tillsammans med era barn. Under terminen har barnen och pedagogerna upplevt många givande stunder

Läs mer

Besöka grannen Simma Laga mat

Besöka grannen Simma Laga mat Kapitel 3 - Veckodagar och månader Aktivering 3.1. Kalender - att stämma träff. Vi övar oss på veckodagar. Del 1. Kursledaren tar fram ett stort veckoschema på väggen, deltagarna går igenom veckodagarna

Läs mer

Avdelningen Blåbäret

Avdelningen Blåbäret Avdelningen Blåbäret På avdelningen blåbär så har vi 25 barn 1 5 åringar och fyra pedagoger. Vi har 11 flickor och 12 pojkar. En dag på avdelningen Blåbär Kommer man innan 8.00 på morgonen så går man till

Läs mer

Frågor. Svar. Elevuppgifter Kim och Lina badar en bil. Elevuppgifter Kim och Lina räddar Sture

Frågor. Svar. Elevuppgifter Kim och Lina badar en bil. Elevuppgifter Kim och Lina räddar Sture Elevuppgifter Kim och Lina räddar Sture Frågor 1. Vem är Sture? 2a.Vad gör Sture? 2b. Varför gör han det? 3. Kim vill rädda Sture. Hur gör han då? 4. Varför kommer brand-bilen? 5. Vad gör Sture till sist?

Läs mer

Kardía. fåglar en sol. ett berg en gungställning. ett träd. en bro. gräs. en å. Substantiv. Hanna Hägerland

Kardía. fåglar en sol. ett berg en gungställning. ett träd. en bro. gräs. en å. Substantiv. Hanna Hägerland Kardía fåglar en sol ett berg en gungställning ett träd en bro gräs en å Substantiv Hanna Hägerland Innehåll Vad är substantiv? 2 Substantivens ordlista 3 Ringa in substantiv 4 Substantiv i bestämd form

Läs mer

Namn: Klass: Datum: Frågor till dig som går i 4:an

Namn: Klass: Datum: Frågor till dig som går i 4:an Namn: Klass: Datum: Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an Hej! I det här häftet finns frågor som förberedelse inför det hälsosamtal du kommer att ha med din skolsköterska. De flesta frågorna handlar

Läs mer

SUBSTANTIV OBESTÄMD OCH BESTÄMD

SUBSTANTIV OBESTÄMD OCH BESTÄMD OBESTÄMD FORM: - en / ett plus substantivets grundform tex en flicka, ett hus Det är en flicka. Hon står vid ett hus. NÄR använder vi obestämd form av substantivet? Jo: 1. Man introducerar något (nytt).

Läs mer

1. Olle använder glasögon därför att han.dåligt. 2. Johan behöver en hörapparat därför att han hör dåligt med det vänstra

1. Olle använder glasögon därför att han.dåligt. 2. Johan behöver en hörapparat därför att han hör dåligt med det vänstra SFI ORDKUNSKAP 1. Olle använder glasögon därför att han.dåligt. 2. Johan behöver en hörapparat därför att han hör dåligt med det vänstra 3. Alvedon och nässpray kan du receptfritt. 4. Receptfritt att du

Läs mer

Joel är död Lärarmaterial

Joel är död Lärarmaterial sidan 1 Författare: Hans Peterson Vad handlar boken om? Den 9 maj förändras Linus liv. Linus är i skogen med mamma, pappa och storebror Joel. Linus ser upp till Joel och en dag vill han också vara stor

Läs mer

Hälsoenkät. Elevens namn: Klass: Datum:

Hälsoenkät. Elevens namn: Klass: Datum: Hälsoenkät Elevens namn: Klass: Datum: Framtagen av Cathrine Lundberg, Norrköping, Kristina Dalenius, Lerum, Lena Mangelus, Göteborg med stöd av Riksföreningen för Skolsköterskor 2011 Skola/Arbetsmiljö

Läs mer

Böcker för barn 6 månader. Låna böcker gratis på biblioteket. Köp dem i bokhandeln. På nätet. I mataffären. Barn älskar böcker

Böcker för barn 6 månader. Låna böcker gratis på biblioteket. Köp dem i bokhandeln. På nätet. I mataffären. Barn älskar böcker Böcker för barn 6 månader Låna böcker gratis på biblioteket. Köp dem i bokhandeln. På nätet. I mataffären. Barn älskar böcker Alla kläder på Av Charlotte Ramel och Lotta Olsson Bäbis tittut Av Ann Forslind

Läs mer

Lätt att läsa för vuxna

Lätt att läsa för vuxna Lätt att läsa för vuxna Lätt att läsa för vuxna är ett lästräningsmaterial omfattande 10 häften. Följande titlar ingår i serien: Amina och Dallila Mats bakar Erik och Ali spelar fotboll Evas halsband Fatima

Läs mer

Avfärd: Klockan 8:00 från fritids (samling senast 7:45) Hemkomst: Ca klockan 16:00 (vi åker från Höör ca 15:00)

Avfärd: Klockan 8:00 från fritids (samling senast 7:45) Hemkomst: Ca klockan 16:00 (vi åker från Höör ca 15:00) Utflykt till Skånes Djurpark 28 juni Avfärd: Klockan 8:00 från fritids (samling senast 7:45) Hemkomst: Ca klockan 16:00 (vi åker från Höör ca 15:00) Ströva i djurparken (kolla matningen av vissa djur)

Läs mer

Arbetsplan för Pedagogisk Omsorg och Familjedaghem

Arbetsplan för Pedagogisk Omsorg och Familjedaghem Arbetsplan för Pedagogisk Omsorg och Familjedaghem Gruppens sammansättning Vi har 8 barn. 7 flickor och 1 pojke 3 barn födda 12 1 barn födda 11 3 barn födda 10 1 barn födda 09 Personal Liselott Karlsson

Läs mer

Lille katt, lille katt, lille söte katta, vet du att, vet du att det blir mörkt om natta

Lille katt, lille katt, lille söte katta, vet du att, vet du att det blir mörkt om natta Heja Bamse, starkast är vår Bamse. Men han tycker inte om att slåss! Dunderhonung, farmors dunderhonung, äter han för att bli stark förstås. Och kommer det en stöddig typ, och ger en liten svag ett nyp,

Läs mer

Min matematikordlista

Min matematikordlista 1 Min matematikordlista Namn 2 ADJEKTIV STORLEK Skriv en mening om varje ord. Stor Större Störst 3 Liten Mindre Minst Rita något litet! Rita något som är ännu mindre! Rita något som är minst! 4 ANTAL Skriv

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

Boris flyttar in ULF SINDT

Boris flyttar in ULF SINDT Lärarmaterial SIDAN 1 Boken handlar om: En ekorrunge blir tagen, från boet, av en kråka. Ekorrungen sprattlar för att komma loss, och kråkan tappar den. Ekorren landar på trappan, utanför en familjs hus.

Läs mer

Nivå 1 ANKOMST. Har du bagage? Ja, jag har en ryggsäck och en stor väska. Ok, Jag tar väskan och du tar ryggsäcken, okay?

Nivå 1 ANKOMST. Har du bagage? Ja, jag har en ryggsäck och en stor väska. Ok, Jag tar väskan och du tar ryggsäcken, okay? Nivå 1 ANKOMST Hej! Är du Sandra? Ja, det är jag. Och du är du Erik? Ja, äntligen. Hur mår du? Bra tack, och du? Bra, tack. Och resan. Gick den bra? Inte illa Jag är ganska trött och jag är törstig Det

Läs mer

~ SÅNGHÄFTE ~ med tecken

~ SÅNGHÄFTE ~ med tecken ~ SÅNGHÄFTE ~ med tecken HEJ! Varje samling börjar med Goddag-sången och att tamburinen skickas runt och så sjunger vi för varje barn. Sen tar vi fram Tittut-påsen och skickar runt den så alla barn får

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING. Användningsområde Förskolan Specialundervisning Lågstadiet Svenska som andraspråk Undervisning i främmande språk

LÄRARHANDLEDNING. Användningsområde Förskolan Specialundervisning Lågstadiet Svenska som andraspråk Undervisning i främmande språk LÄRARHANDLEDNING Art. nr. 7762-957-3 Varimages - Reseberättelser Varimages är en variant av sekvensserier som ger barnen möjlighet att själva påverka berättelsen. De kommer också att bli stimulerade att

Läs mer

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k Nu, då och sen m i n e g e n b o k Innehåll Hur mår du idag? Rita ansikten i den gula ringen! Hej! Det här är din egen bok 3 Det här är jag idag 4 5 Min resa 6 Mitt nya hem 7 Så här såg det ut där jag

Läs mer

Lärarmaterial. Rosa och Sally. Vem handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Mål att arbeta med utifrån Lgr11

Lärarmaterial. Rosa och Sally. Vem handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Mål att arbeta med utifrån Lgr11 Lärarmaterial sidan 1 Böckerna om Rosa Författare: Iben Harboe Vem handlar böckerna om? Rosa är en liten tjej som bor tillsammans med sin stressade mamma och sin busiga storebror Max. Rosa har sköldpaddan

Läs mer

Josephine A. Andersson Daniela Lundin-Hatje. AL Publishing

Josephine A. Andersson Daniela Lundin-Hatje. AL Publishing Josephine A. Andersson Daniela Lundin-Hatje AL Publishing Välkomna Hit En pedagogisk familjebok för nyanlända om livet i Sverige koncept och text illustrationer och omslag grafisk formgivning Josephine

Läs mer

Det visar sig att hon har fått diabetes. Pappa tittar ner på Moa som är ledsen.! -Moa du kan inte ha kalas i morgon. Säger pappa.! -Va? Säger Moa.!

Det visar sig att hon har fått diabetes. Pappa tittar ner på Moa som är ledsen.! -Moa du kan inte ha kalas i morgon. Säger pappa.! -Va? Säger Moa.! Dag 1 Det är en varm och solig fredag över potatis land. Moa potatisson äter glass på sin balkong i rad huset. hennes mamma är i London. Moa har sommarlov. Moa ska ha födelsedagskalas på söndag hon har

Läs mer

Uppdaterad. Tisdag v 47. Torsdag v 46. Tisdag v 45. Måndag v 43. Tisdag v 42

Uppdaterad. Tisdag v 47. Torsdag v 46. Tisdag v 45. Måndag v 43. Tisdag v 42 Uppdaterad Vill du vara med från starten, rulla då ner till slutet av dokumentet. Nya inlägg alltid först. Tisdag v 47 Utvärdering Avslutning Torsdag v 46 Vattnets kretslopp Tisdag v 45 Kretslopp Tippen

Läs mer

Lenas mamma får en depression

Lenas mamma får en depression Lenas mamma får en depression Text och illustrationer: Elisabet Alphonce Lena bor med sin mamma och lillebror Johan på Tallstigen. Lena går i första klass och Johan går på förskolan om dagarna. Lena och

Läs mer

Böcker för barn 6 månader. Låna böcker gratis på biblioteket. Köp dem i bokhandeln. På nätet. I mataffären. Barn älskar böcker

Böcker för barn 6 månader. Låna böcker gratis på biblioteket. Köp dem i bokhandeln. På nätet. I mataffären. Barn älskar böcker Böcker för barn 6 månader Låna böcker gratis på biblioteket. Köp dem i bokhandeln. På nätet. I mataffären. Barn älskar böcker Alla kläder på Av Charlotte Ramel och Lotta Olsson Bonnier Carlsen Först ska

Läs mer

Palleböcker 5 6 Facit

Palleböcker 5 6 Facit Palleböcker 5 6 Facit Paket 5 PALLE CAMPAR Palle campar bil sovsäck husvagn motorcykel s Kan du? Rätt eller? Varför? Förslag på svar: Om man har bokat vet man att det finns en ledig plats när man kommer

Läs mer

Del 1. Språkets grund och hur lär vi oss förstå varandra?

Del 1. Språkets grund och hur lär vi oss förstå varandra? 1(10) Utbildningsfilmer för att bli språkstartare textversion av innehållet Del 1. Språkets grund och hur lär vi oss förstå varandra? Språkets olika delar Vad behöver vi för att kunna kommunicera med varandra?

Läs mer

ÖPPEN FÖRSKOLA Vårterminen 2014

ÖPPEN FÖRSKOLA Vårterminen 2014 ÖPPEN FÖRSKOLA Vårterminen 2014 Kontakt: Öppna Förskolan KULAN Fäladstorget 1 226 44 Lund telefon: 046 35 64 38 Hemsida: www.lund.se/kulan E-post: kulansoppnaforskola@live.se Blogg : www.kulanbloggen.se

Läs mer

SVENSKA Inplaceringstest A

SVENSKA Inplaceringstest A SVENSKA Inplaceringstest A Välj ett ord som passar i meningen. Använd bara ordet en gång. Exempel: Smöret står i kylskåpet. Det ringer på dörren. Han fick ett brev från mamma. De pratar om vädret. om /

Läs mer

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det.

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det. Veckobrev v. 3 Hej! Äntligen är vi tillbaka i vardagen och rutinerna igen. Nog för att det kan vara väldigt skönt med lite ledigt och göra det som faller en in, så är det ändå skönt när det väl är dags

Läs mer

(JAG_TRÄNAR_EXTRA) BOKSTÄVERNA

(JAG_TRÄNAR_EXTRA) BOKSTÄVERNA (JAG_TRÄNAR_EXTRA) BOKSTÄVERNA O M A S R L E N A a Sätt ett kryss under bilderna vars ord innehåller bokstaven A.. Skriv bokstaven Aa A A a a Måla bokstaven A BANAN GLASS APELSIN KATT HATT APA Fyll i

Läs mer

Habiliteringens utbud av aktiviteter, grupper, cirklar och föreläsningar

Habiliteringens utbud av aktiviteter, grupper, cirklar och föreläsningar Bild: Lotta Löthman Habiliteringens utbud av aktiviteter, grupper, cirklar och föreläsningar Habiliteringen Gotland vårterminen 2013 Kurskatalogen Katalogen skickas ut till alla familjer som har kontakt

Läs mer

Välkommen till Grodan, våren 2009

Välkommen till Grodan, våren 2009 Välkommen till Grodan, våren 2009 Ett nytt år och en ny termin står framför oss med massor av nya utmaningar och spännande lärande. Vi planerar för fullt vad våren ska innehålla men vi tänker också ta

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

Manus till hörförståelseövningar, Svenska i Engelska parken. kapitel 1: alfabetet. jag läser alfabetet, de upprepar

Manus till hörförståelseövningar, Svenska i Engelska parken. kapitel 1: alfabetet. jag läser alfabetet, de upprepar Manus till hörförståelseövningar, Svenska i Engelska parken kapitel 1: alfabetet A. jag läser alfabetet, de upprepar B. 1. Sala 2. Motala 3. Falun 4. Umeå 5. Visby 6. Borås 7. Örebro 8. Värnamo C. 1. Eva

Läs mer

Palleböcker 1 2 Facit

Palleböcker 1 2 Facit böcker 1 2 Facit Paket 1 PALLE PASSAR EN KATT passar en katt -3 1.4 2.4 3.4 6.4 8.4 7.4 10.4 11.4 12.4 13.4 14.4 Vem frågar? Kim Kim Kan du? 15. 6 S E M E S T E R F A M N E N V A S K E N 4.4M A G E 5.4A

Läs mer