Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation"

Transkript

1 Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation En manual för dig som ska hålla teckenkurser på ditt habiliteringscenter

2 Innehåll Inledning Flik 1 Syfte med TAKK-utbildning Tecken som AKK varför då? Vad är skillnaden mellan teckenspråk, tecknad svenska och tecken som AKK? Val av begrepp Ansiktets betydelse Att bjuda in till en utbildning Utbildningens utformning Utbildningens innehåll Arbetssätt Tid Gruppstorlek Sammansättning av gruppen Gruppledarens roll Praktiska detaljer Utvärdering av TAKK-utbildningen Förslag på Inbjudan Välkommen till.. Flik 2 Förslag på Utvärdering av kursen Flik 3 Tips på bra böcker och hemsidor Flik 4 Kurstillfälle 1 Flik 5 Kursledarens program Deltagarens program Ordlista Tecken Kurstillfälle 2 Flik 6 Kursledarens program Deltagarens program Ordlista Tecken vid Kurstillfälle 3 Flik 7 Kursledarens program Deltagarens program Ordlista Tecken Kurstillfälle 4 Flik 8 Kursledarens program Deltagarens program Ordlista Tecken

3 Kurstillfälle 5 Flik 9 Kursledarens program Deltagarens program Ordlista Tecken Kurstillfälle 6 Flik 10 Kursledarens program Deltagarens program Ordlista Tecken Kurstillfälle 7 Flik 11 Kursledarens program Deltagarens program Ordlista Tecken Kurstillfälle 8 Flik 12 Kursledarens program Deltagarens program Ordlista Tecken Förslag på sånger att användas i TAKK-utbildningen Flik 13

4 Inledning Den här manualen har kommit till, för att ge stöd till de logopeder/specialpedagoger (ev annan personal) som ska hålla teckenkurser för föräldrar, anhöriga (och barnets personal) på sitt habiliteringscenter. Gruppen som har arbetat med manualen har bestått av logopeder och specialpedagoger: Carina Åhsberg, specialpedagog, Haninge, Monika Björn, logoped, Sollentuna, Cecilia Carlvik Boden, logoped, Södermalm, Elisabeth Schmiterlöw, specialpedagog, Södertälje, Christina Adler-Carlsson, specialpedagog. Projektledare har varit Marie Bökman, socionom på Informationsenheten. Manualen innehåller ett upplägg av hur utbildningen ska genomföras samt ett konkret material som ska användas vid utbildningen. Den personal som ansvarar för utbildningarna på sitt habiliteringscenter ingår i ett nätverk som träffas i början av varje termin och diskuterar utbildningarna, eventuella förändringar, vilka habiliteringscenter som kommer att ha utbildning närmast samt om föräldrar kan/behöver erbjudas plats på annat habiliteringscenter än sitt eget. Manualen är en första version som kan revideras vid behov. Syfte och mål med TAKK-utbildning Syftet med utbildningen är att föräldrar och anhöriga (samt i förekommande fall även barnets personal) tillägnar sig grundkunskaper inom området TAKK (Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation). Under kursen går vi igenom ca 450 ord som utgör en grund för att kunna kommunicera i vardagliga situationer med enkla meningar. Målet är att du som deltagare ska känna dig trygg i att teckna med ditt barn. Tecken som AKK varför då? Ett barn/ungdom som behöver komma igång med sin kommunikation och språkliga förmåga kan få stor hjälp genom att använda tecken. Tecken används som ett stöd till talet och ger därmed två vägar till förståelse. Barnet/ungdomen ska förstå vad andra säger men också själv kunna göra sig förstådd. Tecken och gester är en vidareutveckling av det naturliga kroppsspråket Tecken förtydligar innehållet genom att man förstärker de viktigaste orden i meningen Tecken kan hållas kvar längre och när man talar och tecknar samtidigt dras tempot ner automatiskt vilket gör att det är lättare att uppfatta vad som sagts Tecken kan bli en brygga till tal Tecken är lättare att utföra än tal eftersom handmotoriken utvecklas tidigare än munmotoriken.

5 Tecken är lättare att imitera och man kan visa med barnets/ungdomens händer hur man tecknar vilket man inte kan med talet Tecken är konkretare symboler för verkligheten än talade ord Tecken som AKK aktiverar flera sinnen vilket underlättar inlärning Vad är skillnaden mellan teckenspråk, tecknad svenska och tecken som AKK? Teckenspråk Teckenspråk är de dövas modersmål och svenskan är deras andraspråk. Teckenspråk är erkänt som ett eget språk jämförbart med alla talade språk. Teckenspråket är ett visuellt språk, har egen grammatik och följer inte talad svenska. Teckenspråket är inte internationellt. Många tecken är dialektala. Teckenspråk är ett levande språk som liksom talspråk utvecklas och förändras, nya tecken skapas efterhand som behov uppstår. Tecknad svenska I tecknad svenska översätter man varje ord i en mening till ett tecken. Enskilda tecken som ingår i tecknad svenska är i stort sett samma som teckenspråket. Tecknad svenska är ett konstruerat språk som används mest av vuxna som blivit döva i vuxen ålder. Tecken som AKK Tecken till tal (TTT), Tecken som stöd (TSS), Teckenkommunikation, Tecken som AKK (TAKK) är olika benämningar på samma sak. Tecken som AKK är ett kommunikationssätt som används av hörande som behöver stöd i utvecklingen av sin kommunikativa och språkliga förmåga. När man använder tecken som AKK, talar man som vanligt och förtydligar det man säger genom att teckna de viktigaste orden i en mening. De enskilda tecknen är i stort sett samma som i teckenspråket. Ett och samma tecken kan stå för flera ord med likartad betydelse. I möjligaste mån försöker man att undvika sammansatta tecken och motoriskt svåra tecken. Med tecken som AKK ger man tillgång till ett språk och möjlighet att uttrycka sig redan långt innan talet kommit igång. Val av begrepp När man använder tecken som stöd säger man hela meningar, men man tecknar bara de viktigaste orden. Vilka är då de viktigaste orden? Ålder, nivå, barnets intresse och perspektiv påverkar vilka val av begrepp och vilka ord man väljer. Ansiktets och kroppens betydelse Ansiktet och kroppen har en viktig roll när man använder tecken. Genom ansiktets uttryck förstärker man vad man menar och är än mer tydlig mot barnet.

6 Att bjuda in till en utbildning Målgrupp Föräldrar, mor- och farföräldrar, syskon i skolåldern deltar efter diskussion med hc-personal, övriga anhöriga. I mån av plats kan även barnets personal få delta. Brev skickas ut i början av varje termin tillsammans med anhörigutbildningens kurskatalog. Där informeras om de specifika saker som händer på det egna habiliteringscentret. Där tar man lämpligen upp att TAKK-kurs erbjuds och datum för dessa. En skriftlig inbjudan skickas ut ca 2-3 veckor före kursstart till de familjer som är aktuella att erbjudas TAKK-kurs. Se förslag till inbjudan i bilaga 2 i manualen. Se till att det finns en karta till utbildningslokalen (habiliteringscenter) på baksidan av inbjudan. All hc-personal ska känna till att kurserna erbjuds och kunna prata och tipsa de familjer som man har kontakt med. I habiliteringsplanen ska det finnas med att föräldrarna ska erbjudas TAKK-utbildning. Utbildningens utformning Utbildningens tillfällen har olika teman och mellan gångerna kan föräldrarna träna på de olika tecknen i vardagen. Utbildningen är utformad så den ger maximal möjlighet för föräldrarna att vara aktiva, engagerade och delaktiga. Deltagarna och deras erfarenheter tas tillvara. Varje tillfälle har en struktur som inleds med att prata om det som gjordes sist och att gå igenom uppgiften från förra gången. Därefter introduceras dagens tema. I slutet av kurstillfället får deltagarna möjlighet att fundera över hur man kan använda tecknen i den egna vardagen. Pedagogik och metodik består av -repetition av tecken vid varje tillfälle -praktisk träning av tecken och av hur man bygger fraser -man tränar i mindre grupp om två-tre personer -sånger sjungs (tips på sånger finns under egen flik) -film/dvd visas -tips på övningar att göra hemma Deltagarna bekostar kursboken själva. Varje habiliteringscenter bestämmer själva om man ska tillhandahålla låne-exemplar av kursboken. Kursledarna har med annat material och tipsar om böcker och filmer som föräldrarna kan köpa själva. Man ger även tips på hemsidor och berättar att man kan låna material på biblioteket (www.appelhyllan.se). Personal som deltar (från förskola, skola mm) betalar en kursavgift och deltar i mån av plats. H & H har ett rekommenderat pris. Manualen innehåller två varianter av ordlista (en med och en utan tecken). Den med tecken är i första hand avsedd för kursledarna. Kursledarna tar själva ställning till om den ska delar ut till deltagarna.

7

8 Att tänka på inför kursstart Hur många från habiliteringscentret är med som utbildare/utbildas/övriga? Vilken lokal på habiliteringscentret är bra att använda? Vilken tidpunkt på dagen passar bäst? Erbjuder man fika till självkostnadspris? Är pausen med eller utan teckenaktivitet? Utbildningens innehåll Utbildningen består av 8 tillfällen med olika teman. Teman: 1. Persontecken, handställningar, handalfabetet, småord/nyttoord, jag o min familj 2. Jag o min familj, verb/aktiviteter, siffror/antal, pronomen 3. Djur, adjektiv, frågeord, färger 4. Mat 5. Leksaker, kläder/tillhörigheter, verb/aktiviteter 6. Fordon, känslor/egenskaper, prepositioner 7. Tidsord, veckodagar, årstider, aktiviteter, väder/natur 8. Möbler/inventarier, personer, hygien, kroppsdelar Tid Varje grupptillfälle är planerat till två timmar där en paus ingår. Det är möjligt att förkorta tiden genom att inte avbryta för paus. Det är också möjligt att förlänga varje tillfälle. Istället för att bjuda på fika i en paus mitt i utbildningen kan fikat läggas innan eller efter kursen. Fikapausen kan vara ett tillfälle för föräldrarna att knyta kontakter med varandra. Genomförandet av kursen kan se olika ut på olika habiliteringscenter, men förslaget är att man genomför kursen med 1 tillfälle/vecka. Gruppstorlek Gruppen kan variera från 6-7 personer upp till 25-30, med 3-5 personer runt varje bord. För att variera utbildningens upplägg kan man placera deltagarna i mindre grupper under vissa övningar. Gruppledarens roll Det kan vara en fördel att vara två personer som håller i teckenutbildningen. Detta är särskilt betydelsefullt de första gångerna man håller kursen och om gruppen är stor. Är ni två gruppledare som skall arbeta ihop kan ni träna med varandra. Ge er tid efter kurstillfällena att stämma av hur det gick.

9 Praktiska detaljer Varje habiliteringscenter har en TAKK-låda med manual och material. Manualen finns även på Habnet. Ha alltid kvar ett original på teckenordlistan (kan med fördel plastas in). Kursledarna har med namnlappar till samtliga deltagare vid första tillfället (samla in de efter varje tillfälle för att ha med nästa gång). Visst material trycks upp och delas ut till deltagarna i samband med uppgiften. Tipsa gärna deltagarna att de kan ha en pärm som de sätter in allt material i och som tas med vid utbildningstillfällena. Informera om toaletter, pauser och avstängda mobiler. Tänk på hur tiden ska disponeras vid varje utbildningstillfälle. Att erbjuda fika i pausen kan vara trevligt. Glöm inte att ge varandra positiv feedback! Utvärdering av varje TAKK-utbildning För att kunna göra en uppföljning av hur utbildningarna mottagits av föräldrar/anhöriga samt hur personalen på habiliteringscentret har uppfattat arbetet med utbildningarna, är det viktigt att göra utvärderingar efter varje genomförd utbildningsomgång. Tänk på att även ni som personal skriver ner era synpunkter på hur det har fungerat, vad som kan förändras/förbättras, hur mycket tid som lagts ner på varje utbildningsomgång mm.

10 Utvärdering av kursen Tecken som Alternativ Kompletterande Kommunikation 1. Jag har gått teckenkursen på habiliteringscenter 2. Kursen genomfördes under vårterminen höstterminen 3. Jag tycker kursen hade för få tillfällen lagom antal tillfällen för många tillfällen 4. Efter kursen tecknar jag mer med mitt barn Ja det stämmer Nej det stämmer inte 5. Det här tycker jag var bra/mindre bra med kursen 6. Jag saknade följande delar på kursen 7. Övrigt 8. Mitt helhetsbetyg till kursen och kursledarna är (sätt kryss på linjen) Lågt Högt TACK för att du fyllde i utvärderingen.

11 Välkommen till utbildningen Tecken som Alternativ Kompletterande Kommunikation SYFTET med utbildningen är att föräldrar och anhöriga (personal) tillägnar sig grundkunskaper inom området TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation). MÅLET är att du som deltagare ska känna dig trygg i att teckna med ditt barn. Plats: Samtliga kursdatum: Tid: Kursledare: Vi har kaffe/te och smörgås till självkostnadspris. Övrig praktisk information Hitta till oss: se karta på baksidan Parkering finns Närmaste T-bana och bussar är Anmäl dig senast den Välkomna! Ansvarig kursledare Tfn E-post Ansvarig kursledare Tfn E-post

12 Tips på bra böcker och hemsidor Fickhatten ett ficklexikon med ca 1000 tecken och teckenillustrationer. Teckenhatten 1 en CD-romskiva för PC Windows/XP vardagliga tecken. Teckenhatten 2 fristående fortsättning där man tränar att teckna hela fraser Teckenkommunikation, grundordbok med illustrationer TAKK Tecken som AKK av Boel Heister

13 Kursledarnas program för kurstillfälle 1 Hälsa välkommen Presentation av kursledare Föräldrarna presenterar sig Inledning med praktisk information (paus, toaletter, mobiltelefon) Bakgrund och teori Upplägget av kursen (syfte, mål, antal gånger, innehåll och arbetssätt) Vad är teckenkommunikation (se sid 3-4 i manualen) Handformsklass/handställningar (se grundboken sid IV VI) Handalfabetet (se grundboken sid 96-97) Film: Jag vill säga något en film om TAKK. Val av begrepp, vilka tecken är viktiga/betydelsebärande. Tema: Jag och min familj Småord (se ordlistan) Övningar (alla övningar ska ses som förslag använd den egna fantasin) Presentation: Jag heter., Vad heter du?... Val av ord. Här ska man stryka under de ord som är viktigast i en mening. Paus/ fikastund Genomgång av ordlista Till nästa gång Val av persontecken Avslutning med en Sång Material att ta med för kursledaren: -namnskyltar -filmen Jag vill säga något en film om TAKK -ordlista -sångtext -kursboken (till försäljning/utlåning)

14 Deltagarnas program för kurstillfälle 1 Bakgrund och teori Upplägg av kursen, syfte, mål, antal gånger, innehåll och arbetssätt Vad är teckenkommunikation/tecken som alternativ och kompletterande kommunikation Tema: Jag och min familj Genomgång av tecken Handformsklass/handställningar (se grundboken sid IV VI) Handalfabetet (se grundboken sid 96-97) Jag och min familj Småord Val av begrepp Gruppövningar Presentation: Jag heter., Vad heter du?... Genomgång av ordlistan. Till nästa gång Val av persontecken Avslutning med en Sång

15 Val av ord När man använder tecken som stöd säger man hela meningar, men man tecknar de viktigaste orden. Vilka är då de viktigaste? Stryk under de ord du tycker är viktigast i meniengen! 1. Hämta din mössa och dina skor. 2. Lisa har en röd jacka. 3. Var är den blåa bilen? 4. Nu är det vår. 5. Där borta ligger boken. 6. Nu ska vi äta frukt. 7. Alla kakorna är slut. 8. Vem är det som kommer? 9. Titta! Där borta står bussen. 10. Katten ligger under sängen. 11. Pelle sitter i sin stol. 12. Idag får vi korv och potatis.

16 Ordlista vid kurstillfälle 1 Småord/nytto-ord (12) välkommen hej heter bra duktig mera tack vänta hjälp/hjälpa nej slut igen/en gång till ha Jag och min familj (12) jag du vi mamma pappa barn flicka pojke mormor morfar farmor farfar gubbe/gumma Övning jag heter vad heter du

17 Kursledarnas program för kurstillfälle 2 Hälsa välkommen Repetition av förra omgångens tecken- gå igenom ordlistan. Vilket persontecken har kursdeltagarna hittat på? Tema: Jag och min familj, pronomen, siffror/antal, verb och aktiviteter Tips på tecknande miljö Genomgång av dagens ordlista Jag och min familj Pronomen Siffror/ antal Sång 10 små indianer Paus / Fikastund Fortsatt genomgång av ordlistan Verb och Adjektiv Övning (alla övningar ska ses som förslag använd den egna fantasin) Arbeta 2 och 2 med tvåords-satser (utgå från de ord deltagarna lärt sig). Använd color-cards och nil-bilder, meningsförslag Till nästa gång Öva in 5 st meningar Avslutning med en Sång Material att ta med för kursledaren: -namnskyltar -sånger, 10 små indianer, slutsång -tvåords-meningar -colorcards -Nil-bilder -personbilder

18 Deltagarnas program för kurstillfälle 2 Repetition Handalfabetet Jag och min familj Vilket persontecken har kursdeltagarna hittat på? Tema: Jag och min familj, pronomen, siffror/antal, verb och aktiviteter Val av begrepp, vilka tecken är viktiga/ betydelsebärande? Tips på tecknande miljö Genomgång av dagens ordlista Jag och min familj Pronomen Siffror/ antal Sång 10 små indianer Fortsatt genomgång av ordlistan Verb och Adjektiv Övning Arbeta 2 och 2 med tvåords-satser Till nästa gång Öva in 5 st meningar Avslutning med en Sång

19 Ordlista vid kurstillfälle 2 Jag och min familj (5) kvinna man syskon syster bror baby kompis vän Pronomen (9) jag min du din han/hon vi ni alla Siffor/antal (13) 0-10 ingenting många och Verb/aktiviteter (40) äta dricka sova vakna sitta ligga krypa stå gå springa hoppa ramla skratta gråta krama pussa tala teckna skrika/ropa lyssna titta/se göra ska åka bada simma rida arbeta/jobba städa busa vill vill inte kan kan inte glömma leta öppna stänga bygga köpa betala

20 Övningsmeningar Kurstillfälle 2 1. Jag sover 2. Jag vaknar 3. Mamma äter 4. Mamma dricker 5. Pappa badar 6. Pappa simmar 7. Barnet sitter 8. Barnet står 9. Flickan går 10. Flickan springer 11. Pojken hoppar 12. Pojken ramlar 13. Mormor ligger 14. Mormor kryper 15. Morfar åker 16. Morfar rider 17. Farmor kramas 18. Farmor pussas 19. Farfar tecknar 20. Farfar talar 21. Du skriker 22. Du gör! 23. Vi ska

21 24. Vi arbetar 25. Kompisen städar 26. Kompisen lyssnar 27.Babyn tittar 28. Babyn skrattar 29. Kvinnan gråter 30. Kvinnan busar 31. Jag vill 32. Jag vill inte 33. Du kan 34. Du kan inte 35. Hon glömmer 36. Hon letar

22 Kursledarnas program för kurstillfälle 3 Hälsa välkommen Repetition genomgång av alla ord från gång 2 Övning 2 och 2 visa och gissa varandras 5 meningar som de haft tillfälle att öva sedan förra kurstillfället. Tema: Djur, adjektiv, färger och frågeord Genomgång av dagens ordlista Videofilm (förslag) Titta på Ika och Sånghatten Sånger (förslag) Bä bä vita lamm, Lille Katt, Var bor du lilla råtta?, Krokodilen, Små grodorna Paus/ fikastund Genomgång av resten av ordlistan Övning (alla övningar ska ses som förslag använd den egna fantasin) Ett skepp kommer lastat - med vadå? - med ett djur och en färg. Sång Färgsången Till nästa gång Olika djur Färger Adjektiv Frågeord Avslutning med en Sång Material att ta med för kursledaren: -namnskyltar -film Titta på Ika, Sånghatten -sånger Bä bä vita lamm, Var bor du lilla råtta, Krokodilen, Små grodorna, Lille katt, Färgsången

23 Deltagarnas program för kurstillfälle 3 Repetition Jag och min familj Siffror och antal Övning 2 och 2 visa och gissa varandra 5 meningar som de haft tillfälle att öva sedan förra kurstillfället. Tema: Djur, adjektiv,färger och frågeord Genomgång av dagens ordlista Några olika djur Färger Videofilm Titta på Ika och Sånghatten Sånger: Bä bä vita lamm, Lille Katt, Var bor du lilla råtta?, Krokodilen, Små grodorna Övning Ett skepp kommer lastat med vadå? - med ett djur och en färg. Sång Färgsången Till nästa gång Olika djur Färger Adjektiv Frågeord Avslutning med en Sång

24 Ordlista vid kurstillfälle 3 Djur (32) hund katt ko häst gris får/lamm höna/kyckling tupp get anka fågel snigel fluga mygga/bi/geting spindel fjäril nyckelpiga myra mask orm groda fisk mus/råtta ekorre hare/kanin björn apa sköldpadda elefant krokodil lejon tiger dinosaurie Adjektiv (9) stor liten rätt fel borta tillbaka lika/samma fort sakta/långsamt Färger (12) färg röd blå gul grön vit svart lila rosa orange brun grå Frågeord (6) vem? vad? var? hur? när? varför?

25 Kursledarnas program för kurstillfälle 4 Hälsa välkommen Repetition 2 och 2 går igenom de ord man övat. Tema: Mat Genomgång av dagens ordlista (ca halva listan före paus och halva efter). Paus/ fikastund Med orden kaffe/the, vatten, mjölk, bröd smör och ost. Fortsatt genomgång av listan Övning (alla övningar ska ses som förslag använd den egna fantasin) Restaurangbesök, öva på jag vill beställa, alt jag vill ha. alternativt mat-lotto ur teckenhattens material. Spela musik Jag vill ha blommig falukorv till lunch, mamma, teckenlapp från TAKK-lådan Till nästa gång C:a 20 ur ordlistan Avslutning med en Sång Material att ta med för kursledaren: -namnskyltar -memory-lotto från Teckenhatten -Restaurang Rosens matsedel -Fika med kaffe/the, smör, bröd och ost -personbilder

26 Deltagarnas program för kurstillfälle 4 Repetition Tema: Mat Genomgång av dagens tecken Övning Restaurangbesök alternativt memory-lotto ur teckenhattens material. Till nästa gång C:a 20 ur ordlistan Avslutning med en Sång

27 Ordlista vid kurstillfälle 3 Mat (80) äta dricka laga mat duka diska hungrig mätt tallrik glas sked gaffel kniv/skära smör ost bröd knäckebröd smörgås gröt filmjölk/yoghurt sylt kött köttbullar fisk korv soppa pannkaka ägg/påsk kyckling/höna korv med bröd hamburgare pizza potatis potatismos pommes frites makaroner spagetti ris sås mjöl salt peppar/kryddor senap ketchup grönsaker gurka tomat morot svamp ärta sallad frukt/äpple banan apelsin päron vindruvor citron bär jordgubbe vatten mjölk juice saft choklad kaffe te läsk godis kaka bulle/semla tårta glass grädde socker chips popcorn ostbågar

28 Övningar Kurstillfälle 4 Restaurang Rosen Varmrätter: Köttbullar med makaroner, sås, gurka och sylt Kyckling med ris, svampsås och grönsallad Hamburgare med pommes frites, sallad och tomat Pizza med sallad Soppa med ostsmörgås Lax (fisk), potatis med citronsås och ärtor Efterrätter: Pannkaka med sylt Fruktsallad med vaniljglass Chokladtårta med grädde och jordgubbar Dricka: Vatten Juice Kaffe Mjölk Läsk Te

29 Kursledarnas program för kurstillfälle 5 Hälsa välkommen Repetition av förra omgångens tecken- gå igenom ordlistan. Tema: Leksaker, verb/aktiviteter, kläder/tillhörigheter - Genomgång av dagens ordlista Paus/ fikastund Övningar 2 och 2 (alla övningar ska ses som förslag använd den egna fantasin) - Ett skepp kommer lastat- med vadå? med leksaker och kläder. Görs i mindre grupp eller 2 o 2 -Övningsmeningar (arbeta 2 o 2) En visar med frågan med tecken. Den andra svarar med tecken - Bild på pojke/flicka. Sång Vi gick in i en affär (leksaker, kläder) Till nästa gång C:a 20 ur ordlistan Avslutning med en Sång Material att ta med för kursledaren: -namnskyltar -bilden på pojke/flicka -övningsmeningar -personbilder -en boll att ha med som leksak -sånger Vi gick in i en affär, Avslutningssång

30 Deltagarnas program för kurstillfälle 5 Repetition Tema: Leksaker, verb/aktiviteter, kläder/tillhörigheter Genomgång av dagens tecken Övningar 2 och 2 - Ett skepp kommer lastat.(leksaker och kläder). - Kort med personer och dagens verb/aktiviteter läggs ihop till två-ordssatser (personer, verb) Bild av pojke/flicka. Sång: Vi gick in i en affär (leksaker, kläder) Till nästa gång C:a 20 ur ordlistan Avslutning med en Sång

31 Ordlista vid kurstillfälle 5 Leksaker (29) saker leksaker låda/paket present docka dockvagn dockhus nalle boll ballong bil tåg klossar pussel tärning spela spel penna färg sax papper hink spade sandlåda rutschkana bok ryggsäck klocka Verb/aktiviteter (14) ge ta leka gunga cykla sparka fotboll läsa rita/skriva måla klippa sjunga dansa skidor skridskor pulka såga hammare/spika Kläder/tillhörigheter (24) kläder underbyxor t-shirt shorts byxor blus/skjorta tröja kjol klänning jacka/kappa overall mössa/hatt keps halsduk vantar pyjamas strumpa skor stövlar badkläder regnkläder paraply haklapp glasögon

32 Övningsmeningar Kurstillfälle 5 1. Jag gungar dockan 2. Jag målar tåget 3. H on klipper papper 4. H on läser bok 5. Flickan leker i sandlådan 6. Flickans kjol och hatt 7. Nallen åker bil 8. Nallens hink och spade 9. Pappa åker skidor 10. Pappas keps och handskar 11. Vi sjunger och dansar 12. Vi ritar och klipper 13. Pojken åker skidor 14. Pojken har strumpor 15. Farmor åker skridskor 16. Farmors nattlinne 17. Babyn åker pulka 18. Babyns haklapp 19. Ge mig glasögonen! 20. Ge mig klockan! 21. Ta paraplyet! 22. Ta vantarna! 23. En leksak i lådan

33 24. En fotboll i ryggsäcken 25. En röd ballong 26. En blå overall 27. Två gula halsdukar 28. Två gröna saxar 29. Fem svarta skor 30. Tre rosa dockvagnar 31. Fyra bruna stövlar 32. Sex orange badkläder 33. Sju vita underbyxor 34. Åtta lila t-shirt 35. Nio gråa tärningar 36. Tio pussel

34 Kursledarnas program för kurstillfälle 6 Hälsa välkommen -Repetition av förra omgångens tecken- gå igenom ordlistan. Tema: Fordon, känslor/egenskaper, prepositioner - Genomgång av dagens ordlista Paus/ fikastund Övningar: (alla övningar ska ses som förslag använd den egna fantasin) - Övningsmeningar vem åker (frågeord vem, fordon, personer) - Övningsmeningar känslor/egenskaper (personer, känslor/egenskaper) - Konkret material (docka, djur, stol/bord) övar frågeord var+prepositioner Sång Hjulen på bussen, En liten båt, Jag hamrar och spikar Till nästa gång C:a 20 ur ordlistan Avslutning med en Sång Material att ta med för kursledaren: -namnskyltar - olika övningsmeningar: vem åker, känslor/egenskaper -sånger: Hjulen på bussen, En lite båt, Jag hamrar och spikar

35 Deltagarnas program för kurstillfälle 6 Repetition Tema: Fordon, känslor/egenskaper, prepositioner Genomgång av dagens tecken Övningar: - Övningsmeningar vem åker (frågeord vem, fordon, personer) - Övningsmeningar känslor/egenskaper (personer, känslor/egenskaper) - Konkret material (docka/gosedjur, stol/bord) övar frågeord var+prepositioner Sång Hjulen på bussen, En liten båt, Jag hamrar och spikar Till nästa gång C:a 20 ur ordlistan Avslutning med en Sång

36

37 Ordlista vid kurstillfälle 6 Fordon (13) bil buss taxi tåg tunnelbana båt flygplan cykel rullstol vagn traktor lastbil stopp/stanna Prepositioner (9) i på under framför bakom bredvid mellan till från Känslor/Egenskaper (22) glad ledsen arg rädd/farlig trött snäll elak/dum förlåt fin tråkig svår tycka om tycka inte om kall varm sönder/trasig roligt duktig akta/försiktig söt god gammal Övningsmeningar kurstillfälle 6:

38 Känslor/egenskaper 1. Flickan är arg 2. Du är dum 3. Jag är rädd för hundar 4. Farmor är snäll 5. Pojken är glad 6. Flickan gråter för att hon är ledsen 7. Hunden är farlig 8. Boken är tråkig 9. Mamma skrattar 10. Stolen är trasig 11. Flickan är duktig på att simma 12. Mormor är gammal 13. Vi har två likadana bilar 14. Är du glad idag? 15. Varför är du ledsen? 16. Mamma är arg på mig 17. Han är rädd för mörker 18. Bilar är farliga 19. Pojken är dum mot flickan 20. Finns det några snälla barn här? 21. Det är inget roligt på tv, bara tråkigt 22. Förlåt om jag var dum 23. Telefonen har gått sönder

39 24. Han har varit duktig idag 25. Hon har gamla kläder 26. Jag vill ha samma mat

40 Övningsmeningar Kurstillfälle 6: Vem åker 1. Vem åker buss? Pappa åker buss 2. Vem åker tunnelbana? Mamma åker tunnelbana 3. Vem åker rullstol? Farmor åker rullstol 4. Vem åker taxi? Barnen åker taxi 5. Vem åker traktor? Kvinnan åker traktor 6. Vem åker båt? Flickan åker båt 7. Vem åker bil? Farfar åker bil 8. Vem åker tåg? Tom och Lisa åker tåg 9. Vem åker skidor? Gubben och gumman åker skidor 10. Vem åker skidor? Pojken åker skidor 11. Vem åker skridskor? Systern åker skidor

41 12. Vem åker barnvagn? Babyn åker barnvagn 13. Vem åker flygplan? Kompisen åker flygplan 14. Vem åker lastbil? Robert åker lastbil 15. Vem cyklar? Syskonen cyklar 16. Vem åker kälke? Alla åker kälke 17. Vem åker taxi? Ingen åker taxi

42 Kursledarnas program för kurstillfälle 7 Hälsa välkommen Repetition av förra omgångens tecken - gå igenom ordlistan. Tema: Tidsord, aktiviteter, veckodagar, årstider, väder/natur Genomgång av dagens ordlista Paus/ fikastund Övningar (alla övningar ska ses som förslag använd den egna fantasin) - Schema (färger, veckodagar, tidsord, aktiviteter, väder/natur). Jobba i grupp, eller två och två. Varje person har eget schema och beskriver en dag i taget. Övriga läser av. -Schemat används igen med frågeorden när/hur/vem (ev. byter man schema med annan person) dvs. deltagarna frågar varandra vad ska du göra?, när ska du?, hur ska du?, vem ska?. Sång: Solen är gul, Sju dagar har veckan Till nästa gång C:a 20 ur ordlistan Avslutning med en Sång Material att ta med för kursledaren: -namnskyltar -schema -sånger Solen är gul, Sju dagar har veckan

43 Deltagarnas program för kurstillfälle 7 Repetition av förra omgångens tecken - gå igenom ordlistan. Tema: Tidsord, aktiviteter, veckodagar, årstider, väder/natur - Genomgång av dagens ordlista Övningar - Schema (färger, veckodagar, tidsord, aktiviteter, väder/natur). Jobba i grupp eller två och två. Varje person har eget schema och beskriver en dag i taget. Övriga läser av. -Schemat används igen med frågeorden när/hur/vem (ev. byter man schema med annan person) dvs. deltagarna frågar varandra vad ska du göra?, när ska du?, hur ska du?, vem ska?. Sång: Solen är gul, Sju dagar har veckan Till nästa gång C:a 20 ur ordlistan Ta med barnets favoritbok till nästa gång. Avslutning med en Sång

44 Ordlista vid kurstillfälle 7 Tidsord (13) först sist sedan nu morgon dag kväll natt idag imorgon igår/förut fest födelsedag Aktiviteter (10) förskola fritidshem skola vila rast samling gymnastik bio teater affär Veckodagar (7) måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag söndag Årstider (4) vinter vår sommar höst Månader (12) januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december Högtider (5) advent jul nyår påsk midsommar Väder/Natur (13) inne ute sol måne moln regn/regna snö/snöa blåst/blåsa blomma träd skog gräs sand/jord

45

46 Kursledarnas program för kurstillfälle 8 Hälsa välkommen Repetition av förra omgångens tecken - gå igenom ordlistan. Tema: Möbler/ inventarier, personer, hygien, kroppsdelar - Genomgång av dagens ordlista. - Ge tips på bra böcker med tecken. Paus/ fikastund Övningar (alla övningar ska ses som förslag använd den egna fantasin) - Barnböcker utan tecken deltagarna väljer bok. Förbereder vilka ord man vill teckna. Läser sagan för gruppen (2 o 2). - Finns i sjön (samla par från ordlista). Dela ut 4 kort till alla deltagare. Resterande kort i kortleken ligger kvar på bordet. Person 1 frågar med tecken: Har du.? Person 2 svarar med tecken: Ja och räcker över kortet, eller Finns i sjön När man har 2 likadana kort = ett par lägegr man dessa åt sidan. Spelet går ut på att samla så många par som möjligt. - Korten på bordet. Kursledaren lägger ut samtliga ord (som inplastade småkort) som man gått igenom på kursen, på bordet. Kursledaren gör ett tecken och deltagarna ska hitta rätt kort. Detta gör man tills alla kort är tagna. Vem har lyckats få flest kort? Utvärdering Avslutning med en Sång Material att ta med för kursledaren: -namnskyltar -barnböcker -vykort -kortlek till Finns i sjön -utvärderingslappar

47 Deltagarnas program för kurstillfälle 8 Repetition av förra omgångens tecken - gå igenom ordlistan Tema Möbler/ inventarier, personer, hygien, kroppsdelar -Genomgång av dagens ordlista. - Ge tips på bra böcker med tecken. Övningar - Barnböcker utan tecken deltagarna väljer bok. Förbereder vilka ord man vill teckna. Läser sagan för gruppen (2 o 2). - Finns i sjön (samla par från ordlista) - Korten på bordet. Kursledaren lägger ut samtliga ord (som inplastade småkort) som man gått igenom på kursen, på bordet. Kursledaren gör ett tecken och deltagarna ska hitta rätt kort. Detta gör man tills alla kort är tagna. Vem har lyckats få flest kort? Utvärdering av kursen Avslutning med en Sång

48 Ordlista vid kurstillfälle 8 Möbler/inventarier (23) hus rum kök sovrum badrum dörr fönster stol bord säng soffa skåp/garderob byrå hylla spegel matta tv radio video DVD dator lampa telefon hiss nyckel väska Personer (7) jultomte lucia häxa/troll spöke clown doktor lärare Hygien (20) ren smutsig torr blöt frisk stark sjuk ont plåster medicin toalett potta kissa bajsa tvätta sig duscha bada tandborste borsta tänderna tvål handduk kam/borste har du? Finns i sjön Kroppsdelar

49 Förslag på sånger att använda i TAKK-utbildning Här kommer ett antal sånger som kan användas vid de olika utbildningstillfällena. Under respektive kurstillfälle står förslag på vilka sånger som kan användas. Sen är det naturligtvis upp till varje kursledare att själv bestämma vilka sånger man vill använda. Kanske har man egna sånger som man föredrar framför dessa. Vi har valt traditionella sånger som föräldrar samt mor- och farföräldrar kanske redan känner till. I många fall kan man använda sig av kroppsspråk och gester till sångerna.till vissa ord i vissa sånger finns redan etablerade tecken som man använder sig av, t ex i visan Imse vimse spindel. Det är inte de riktiga tecknen men vi föreslår att man använder sig av dessa tecken ändå. Det nätverk som kommer att bildas med hc-personal kan diskutera om det ska läggas till nya sånger av modernare karaktär än de som nu finns.

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk.

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. Lampa Lampor Det finns fem verb grupper. Grupp ett är en-ord som slutar på -a. Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. som inte slutar på vokal. En Grupp 1 En lampa

Läs mer

Gröna grodan Facit. Min tankekarta Exempel: Stina Lager. Dra streck A Ö bild. Alfabetet B D E G I K N P S T Y Å Ö. sid 4. den 3:e januari.

Gröna grodan Facit. Min tankekarta Exempel: Stina Lager. Dra streck A Ö bild. Alfabetet B D E G I K N P S T Y Å Ö. sid 4. den 3:e januari. Gröna grodan Facit sid 4 Min tankekarta Stina Lager den 3:e januari Byskolan att simma sid 5 Dra streck A Ö bild G R Ö N A G R O D A N Gröna grodan sid 6 Alfabetet B D E G I K N P S T Y Å Ö b d f h j l

Läs mer

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra!

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra! Slutsång Melodi: "Tack ska du ha, Kalle heter jag, vad du heter gör detsamma tack ska du ha!" Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag och ha det så bra! En liten båt En liten båt blir ofta

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR This is a document containing all the grammar exercises and answers from the website www.svenska.digital ADJEKTIV ÖVNINGAR: Alla mina (fin) saker Jag har många

Läs mer

Varimages - Hemma hos Art.nr. 7762-958-0

Varimages - Hemma hos Art.nr. 7762-958-0 C Varimages - Hemma hos Art.nr. 7762-958-0 Korten i den här serien ger barnen möjlighet att själva påverka berättelsen. Sekvenserna är enkla och tydliga och de olika valmöjligheterna ger möjlighet till

Läs mer

Svenska 1 ANSWER KEY MÅL 1. 1 -Pronomen subjekt. Jag De det Vi Du Ni Han. 2 - Verb. kommer/är heter är kommer/är. 3 - Frågor. Heter/Är Vad Kommer/Är

Svenska 1 ANSWER KEY MÅL 1. 1 -Pronomen subjekt. Jag De det Vi Du Ni Han. 2 - Verb. kommer/är heter är kommer/är. 3 - Frågor. Heter/Är Vad Kommer/Är Svenska 1 ANSWER KEY In some cases several alternatives are possible. The answers are arranged beginning with the best alternative, then the second best etc. MÅL 1 1 -Pronomen subjekt Jag De det Vi Du

Läs mer

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Copyright ICA AB 2011. 5 om dan gör kroppen glad Intervjua kompisen, skolsköterskan, personalen i matsalen, vaktmästaren, en annan lärare, syskon, föräldrar, idrottstränare

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

Aktivering 6.1. Frukter och grönsaker. Vi lär oss vad olika frukter och grönsaker heter på svenska.

Aktivering 6.1. Frukter och grönsaker. Vi lär oss vad olika frukter och grönsaker heter på svenska. Kapitel 6 Boende Aktivering 6.1. Frukter och grönsaker. Vi lär oss vad olika frukter och grönsaker heter på svenska. Kursledaren har en bunt med substantivkort som föreställer grönsaker och frukter, så

Läs mer

En fotbollsplan Jag har gjort en fotbollsplan. På min fotbollsplan finns det ett fotbollsmål, spelare som är både tjejer och killar, en domare, en hejarklack som bara är killar, en matta som hejarklacken

Läs mer

POMPERIPOSSAS SÅNGHÄFTE HÄR KOMMER LITE AV VÅRA SÅNGER SOM VI SJUNGER PÅ SAMLINGEN OCH PÅ TEATERVERKSTADEN.

POMPERIPOSSAS SÅNGHÄFTE HÄR KOMMER LITE AV VÅRA SÅNGER SOM VI SJUNGER PÅ SAMLINGEN OCH PÅ TEATERVERKSTADEN. POMPERIPOSSAS SÅNGHÄFTE HÄR KOMMER LITE AV VÅRA SÅNGER SOM VI SJUNGER PÅ SAMLINGEN OCH PÅ TEATERVERKSTADEN. Nu spelar vi på trumman. Nu spelar.på trumman Han/hon spelar medan vi sjunger såhär God dag,

Läs mer

Lätt att läsa för vuxna

Lätt att läsa för vuxna Lätt att läsa för vuxna Lätt att läsa för vuxna är ett lästräningsmaterial omfattande 10 häften. Följande titlar ingår i serien: Amina och Dallila Mats bakar Erik och Ali spelar fotboll Evas halsband Fatima

Läs mer

Böcker för barn 1 år. Låna böcker gratis på biblioteket. Köp dem i bokhandeln. På nätet. I mataffären. Barn älskar böcker

Böcker för barn 1 år. Låna böcker gratis på biblioteket. Köp dem i bokhandeln. På nätet. I mataffären. Barn älskar böcker Böcker för barn 1 år Låna böcker gratis på biblioteket. Köp dem i bokhandeln. På nätet. I mataffären. Barn älskar böcker Knacka på! Av Anna-Clara Tidholm Alfabeta Lalo trummar Av Eva Susso och Benjamin

Läs mer

Kardía. fåglar en sol. ett berg en gungställning. ett träd. en bro. gräs. en å. Substantiv. Hanna Hägerland

Kardía. fåglar en sol. ett berg en gungställning. ett träd. en bro. gräs. en å. Substantiv. Hanna Hägerland Kardía fåglar en sol ett berg en gungställning ett träd en bro gräs en å Substantiv Hanna Hägerland Innehåll Vad är substantiv? 2 Substantivens ordlista 3 Ringa in substantiv 4 Substantiv i bestämd form

Läs mer

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k Nu, då och sen m i n e g e n b o k Innehåll Hur mår du idag? Rita ansikten i den gula ringen! Hej! Det här är din egen bok 3 Det här är jag idag 4 5 Min resa 6 Mitt nya hem 7 Så här såg det ut där jag

Läs mer

1. Han heter Tim. 2. Hon heter Lisa. 3. Hon heter Malin.

1. Han heter Tim. 2. Hon heter Lisa. 3. Hon heter Malin. Facit Extra! 1 s. 5 penna 3. papper 4. lexikon 5. dator 6. stol 7. elev 8. suddgummi 9. block 10. klocka 11. bord 1 bok s. 6 en penna 3. ett suddgummi 4. ett papper 5. en dator 6. en stol 7. ett block

Läs mer

UTEFÖRSKOLA VÄLKOMMEN JORDENS TILL JORDEN. www.bjuv.se/jorden TELEFONNUMMER 042 764 50 GRANENS MOBILTELEFON 0709-495486

UTEFÖRSKOLA VÄLKOMMEN JORDENS TILL JORDEN. www.bjuv.se/jorden TELEFONNUMMER 042 764 50 GRANENS MOBILTELEFON 0709-495486 VÄLKOMMEN TILL JORDEN TELEFONNUMMER 042 764 50 GRANENS MOBILTELEFON 0709-495486 ADRESS: Storgatan 46 267 76 Ekeby JORDENS UTEFÖRSKOLA HEMSIDA: www.bjuv.se/jorden JORDENS GRUNDIDÉ Att uppleva och utforska

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING. Användningsområde Förskolan Specialundervisning Lågstadiet Svenska som andraspråk Undervisning i främmande språk

LÄRARHANDLEDNING. Användningsområde Förskolan Specialundervisning Lågstadiet Svenska som andraspråk Undervisning i främmande språk LÄRARHANDLEDNING Art. nr. 7762-957-3 Varimages - Reseberättelser Varimages är en variant av sekvensserier som ger barnen möjlighet att själva påverka berättelsen. De kommer också att bli stimulerade att

Läs mer

Utdrag från Lpfö 98/10,s9-11.

Utdrag från Lpfö 98/10,s9-11. Vi erbjuder sånger och rörelselekar i vår verksamhet som stimulerar och utmanar barnens lärande och utveckling. Förskolan strävar efter att varje barn: utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,

Läs mer

Frågor och svar. En dum dag sidan 1

Frågor och svar. En dum dag sidan 1 En dum dag sidan 1 Frågor och svar Kapitel 1 1. Hur känner sig flickan när hon vaknar? Hon känner sig jättearg. 2. Rita en bild på hur flickan ser ut och känner sig när hon är arg. Måla med starka färger!

Läs mer

Svenska i fokus 1. Provlektion: Tidsordet/objektet i fundamentet. Sidorna 94 96 plus facit ur Svenska i fokus 1.

Svenska i fokus 1. Provlektion: Tidsordet/objektet i fundamentet. Sidorna 94 96 plus facit ur Svenska i fokus 1. Svenska i fokus 1 Svenska i fokus 1 är ett nybörjarläromedel med snabb och tydlig progression. Boken är framtagen för vuxna och tonåringar med studievana. Provlektion: Tidsordet/objektet i fundamentet

Läs mer

Namn: Klass: Datum: Frågor till dig som går i 4:an

Namn: Klass: Datum: Frågor till dig som går i 4:an Namn: Klass: Datum: Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an Hej! I det här häftet finns frågor som förberedelse inför det hälsosamtal du kommer att ha med din skolsköterska. De flesta frågorna handlar

Läs mer

Facit till Språkbanan 2, art. 37852, Studentlitteratur

Facit till Språkbanan 2, art. 37852, Studentlitteratur Facit till Språkbanan 2 s. 5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö D E F H I J M N O R S T Z Å Ä s. 6 Sista, första, mitten, mitten, första, sista mat lat apa saga sak tak sol val hund

Läs mer

Svenska. Contenido del curso Contenu du cours Kursinhalt Contenuto del corso. Course Content. Level 1 VERSION 3

Svenska. Contenido del curso Contenu du cours Kursinhalt Contenuto del corso. Course Content. Level 1 VERSION 3 Svenska Level 1 Swedish Sueco Suédois Schwedisch Svedese Course Content Contenido del curso Contenu du cours Kursinhalt Contenuto del corso VERSION 3 Svenska Level 1 Swedish Sueco Suédois Schwedisch Svedese

Läs mer

~ SÅNGHÄFTE ~ med tecken

~ SÅNGHÄFTE ~ med tecken ~ SÅNGHÄFTE ~ med tecken HEJ! Varje samling börjar med Goddag-sången och att tamburinen skickas runt och så sjunger vi för varje barn. Sen tar vi fram Tittut-påsen och skickar runt den så alla barn får

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK This is a document containing all the grammar explanations and examples from the website www.svenska.digital ADJEKTIV A - Normal konstruktion: en X ett X + t många X + a den X

Läs mer

Start-paket. Prata med. bilder. Widgitsymboler Widgit Software 2011 - Informationsbok

Start-paket. Prata med. bilder. Widgitsymboler Widgit Software 2011 - Informationsbok Start-paket Prata med bilder Widgitsymboler Widgit Software 2011 - Informationsbok Start-paket Prata med bilder Innehåll Bakgrund S 3 Tänk på att: lite tips kring användandet S 5 Start-paket Innehåll S

Läs mer

SVENSKA. Course Content. Stufe 1. Level 1 レベル 1 단계 1. Nivel 1. Livello 1. Niveau 1. Nível 1 スウェーデン語 스웨덴어 瑞典语

SVENSKA. Course Content. Stufe 1. Level 1 レベル 1 단계 1. Nivel 1. Livello 1. Niveau 1. Nível 1 スウェーデン語 스웨덴어 瑞典语 SVENSKA Stufe 1 Level 1 スウェーデン語 SCHWEDISCH SWEDISH 단계 1 스웨덴어 Livello 1 Nivel 1 SVEDESE SUECO 1级 Nível 1 Niveau 1 レベル 1 瑞典语 SUECO SUÉDOIS Course Content Contenido del curso Contenu du cours Kursinhalt Contenuto

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING. Art. nr. 7763-074-6 Maxilotto Hemma

LÄRARHANDLEDNING. Art. nr. 7763-074-6 Maxilotto Hemma LÄRARHANDLEDNING Art. nr. 7763-074-6 Maxilotto Hemma Maxilotto - Hemma är framtaget för att på ett roligt och stimulerande sätt hjälpa barn och ungdomar utveckla basordförrådet. Det lämpar sig givetvis

Läs mer

Besöka grannen Simma Laga mat

Besöka grannen Simma Laga mat Kapitel 3 - Veckodagar och månader Aktivering 3.1. Kalender - att stämma träff. Vi övar oss på veckodagar. Del 1. Kursledaren tar fram ett stort veckoschema på väggen, deltagarna går igenom veckodagarna

Läs mer

Frågor. Svar. Elevuppgifter Kim och Lina badar en bil. Elevuppgifter Kim och Lina räddar Sture

Frågor. Svar. Elevuppgifter Kim och Lina badar en bil. Elevuppgifter Kim och Lina räddar Sture Elevuppgifter Kim och Lina räddar Sture Frågor 1. Vem är Sture? 2a.Vad gör Sture? 2b. Varför gör han det? 3. Kim vill rädda Sture. Hur gör han då? 4. Varför kommer brand-bilen? 5. Vad gör Sture till sist?

Läs mer

Nivå 1 ANKOMST. Har du bagage? Ja, jag har en ryggsäck och en stor väska. Ok, Jag tar väskan och du tar ryggsäcken, okay?

Nivå 1 ANKOMST. Har du bagage? Ja, jag har en ryggsäck och en stor väska. Ok, Jag tar väskan och du tar ryggsäcken, okay? Nivå 1 ANKOMST Hej! Är du Sandra? Ja, det är jag. Och du är du Erik? Ja, äntligen. Hur mår du? Bra tack, och du? Bra, tack. Och resan. Gick den bra? Inte illa Jag är ganska trött och jag är törstig Det

Läs mer

Level 1 swedish Level 1

Level 1 swedish Level 1 Svenska Curriculum Text Level 1 swedish Level 1 Swedish Sueco Suédois Schwedisch Svedese Curriculum Text Texto del curso Texte du cours Kursinhalt Testo del corso RosettaStone.com RosettaStone.co.uk 1261045

Läs mer

enligt egen smak eller enligt instruktioner som kursledaren ger (valfritt alternativ).

enligt egen smak eller enligt instruktioner som kursledaren ger (valfritt alternativ). Kapitel 11 Kläder Aktivering 11.1. Jens ska köpa nya kläder. Vi lär oss vad olika klädesplagg heter på svenska. Gruppen lyssnar till ljudfilen i övning 11/1 och läser texten. Tillsammans märker deltagarna

Läs mer

Längtansboken. Biblioteken. för alla barn födda 2007. Bygger på boken Apan och jag av Eva Lindström

Längtansboken. Biblioteken. för alla barn födda 2007. Bygger på boken Apan och jag av Eva Lindström Längtansboken för alla barn födda 2007 2013 Biblioteken Bygger på boken Apan och jag av Eva Lindström För sjätte året i rad har biblioteken i Skellefteå kommun jobbat med ett läsprojekt för alla 5-åringar;

Läs mer

SMÅLAND. Kapitel 1. - Jag har en ide vi kan väl resa genom Sverige, till. - Jaa det är en jätte bra ide men, vad ska vi göra med min

SMÅLAND. Kapitel 1. - Jag har en ide vi kan väl resa genom Sverige, till. - Jaa det är en jätte bra ide men, vad ska vi göra med min Kapitel 1 SMÅLAND Vi är hemma i Malmö hos min kompis Stephanie och vi satt och tittade på tv och så tittade vi på ett program om Sveriges landskap. Sen kom Stephanie på en ide, hon sa - Jag har en ide

Läs mer

VÄNTA OCH FÖDA BARN. en broschyr inför förlossningen

VÄNTA OCH FÖDA BARN. en broschyr inför förlossningen VÄNTA OCH FÖDA BARN en broschyr inför förlossningen 1 Den här broschyren Vänta och föda barn innehåller information för dig som är gravid och så småningom föder barn. Vi rekommenderar att du och din barnmorska

Läs mer

Hälsoenkät. Elevens namn: Klass: Datum:

Hälsoenkät. Elevens namn: Klass: Datum: Hälsoenkät Elevens namn: Klass: Datum: Framtagen av Cathrine Lundberg, Norrköping, Kristina Dalenius, Lerum, Lena Mangelus, Göteborg med stöd av Riksföreningen för Skolsköterskor 2011 Skola/Arbetsmiljö

Läs mer

a c d f g i k l n o q r u w x y å ö

a c d f g i k l n o q r u w x y å ö Skriv bokstäverna som saknas Dra streck Q P O R X Facit sid 2 5 B E H J M P S V Y Å Ä A C D F G I K L N O Q R T U W X Z Ö a c d f g i k l n o q r u w x y å ö b e h j m p s t v z ä N M K L J I E F W D T

Läs mer

Innehållsförteckning EKORR N SATT I GRANEN... 4 LILLA SNIGEL... 5 BÄ BÄ VITA LAMM... 7 BJÖRNEN SOVER... 8 GUBBEN I LÅDAN... 9

Innehållsförteckning EKORR N SATT I GRANEN... 4 LILLA SNIGEL... 5 BÄ BÄ VITA LAMM... 7 BJÖRNEN SOVER... 8 GUBBEN I LÅDAN... 9 Innehållsförteckning EKORR N SATT I GRANEN... 4 LILLA SNIGEL... 5 BÄ BÄ VITA LAMM... 7 BJÖRNEN SOVER... 8 GUBBEN I LÅDAN... 9 BLINKA LILLA STJÄRNA... 10 LILLE KATT... 11 TIO SMÅ INDIANER... 12 JAG HAMRAR

Läs mer

Stockholm och Vässarö 31 juli-9 aug

Stockholm och Vässarö 31 juli-9 aug Stockholm och Vässarö 31 juli-9 aug 1 Resor Fredagen den 31 juli från Umeå flygplats kl 9:50 till Stockholm Arlanda ankomst kl 10:55 Hemresa söndagen den 9 aug från Arlanda kl 17.05 ankomst Umeå kl 18:05

Läs mer

Böcker för barn 6 månader. Låna böcker gratis på biblioteket. Köp dem i bokhandeln. På nätet. I mataffären. Barn älskar böcker

Böcker för barn 6 månader. Låna böcker gratis på biblioteket. Köp dem i bokhandeln. På nätet. I mataffären. Barn älskar böcker Böcker för barn 6 månader Låna böcker gratis på biblioteket. Köp dem i bokhandeln. På nätet. I mataffären. Barn älskar böcker Alla kläder på Av Charlotte Ramel och Lotta Olsson Bäbis tittut Av Ann Forslind

Läs mer

Inspiration till Bamses må bra tidning

Inspiration till Bamses må bra tidning Inspiration till Bamses må bra tidning Inspirationen är sammanställd av personal vid Förskolorna i Dals-Eds kommun. Förslag till arbetsgång Informera föräldrar om projektet och Bamses må bra tidning och

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

Min bok. När mamma, pappa eller ett syskon är sjuk

Min bok. När mamma, pappa eller ett syskon är sjuk Min bok När mamma, pappa eller ett syskon är sjuk Förord Tanken med Min bok är att den ska delas ut till alla barn som har en mamma, pappa eller ett syskon som ligger på sjukhus men kan även användas om

Läs mer

2012 Trollhättan Energi AB Förrådsgatan 2 Box 933 461 29 Trollhättan Tel 020-89 90 00 www.trollhattanenergi.se

2012 Trollhättan Energi AB Förrådsgatan 2 Box 933 461 29 Trollhättan Tel 020-89 90 00 www.trollhattanenergi.se 2012 Trollhättan Energi AB Förrådsgatan 2 Box 933 461 29 Trollhättan Tel 020-89 90 00 www.trollhattanenergi.se Trollhättans Stad Tekniska Förvaltningen Renhållningen Tingvallavägen 36 461 32 Trollhättan

Läs mer

Lenas mamma får en depression

Lenas mamma får en depression Lenas mamma får en depression Text och illustrationer: Elisabet Alphonce Lena bor med sin mamma och lillebror Johan på Tallstigen. Lena går i första klass och Johan går på förskolan om dagarna. Lena och

Läs mer

Böcker för barn 3 år. Låna böcker gratis på biblioteket. Köp dem i bokhandeln. På nätet. I mataffären. Barn älskar böcker

Böcker för barn 3 år. Låna böcker gratis på biblioteket. Köp dem i bokhandeln. På nätet. I mataffären. Barn älskar böcker Böcker för barn 3 år Låna böcker gratis på biblioteket. Köp dem i bokhandeln. På nätet. I mataffären. Barn älskar böcker Den stora slummerboken Av Giovanna Zoboli Urax Orättvist! Av Åsa Mendel-Hartvig

Läs mer

Grovplanering avdelning Rosa VT-13 Tema saga Nalle Phu och hans vänner

Grovplanering avdelning Rosa VT-13 Tema saga Nalle Phu och hans vänner Grovplanering avdelning Rosa VT-13 Tema saga Nalle Phu och hans vänner Avdelningen Rosa avdelning har barn i åldern 1-3 år och ca:18-20 barn. Arbetslaget består av Eivor som är avdelningsansvarig, Melek,

Läs mer

Boris flyttar in ULF SINDT

Boris flyttar in ULF SINDT Lärarmaterial SIDAN 1 Boken handlar om: En ekorrunge blir tagen, från boet, av en kråka. Ekorrungen sprattlar för att komma loss, och kråkan tappar den. Ekorren landar på trappan, utanför en familjs hus.

Läs mer

Introduktionsgruppernas verksamhet utgår från Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet; Lgr 11.

Introduktionsgruppernas verksamhet utgår från Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet; Lgr 11. Lokal studieplan för introduktionsgrupper årskurs 8-9 Centrum för tvåspråkighet Introduktionsgruppernas verksamhet utgår från Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet;

Läs mer

Latte i lådan Mette Vedsø

Latte i lådan Mette Vedsø Lärarmaterial SIDAN 1 Boken handlar om: Kamal vill gärna ha ett eget marsvin, men hans mamma tycker inte att man ska ha djur i bur. Nu ska Kamal ta hand om Klaras marsvin, Lotto. Han är jätteglad för det.

Läs mer

Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an

Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an Hej! I det här häftet finns frågor som förberedelse inför det hälsosamtal du kommer att ha med din skolsköterska. De flesta

Läs mer

Palleböcker 1 2 Facit

Palleböcker 1 2 Facit böcker 1 2 Facit Paket 1 PALLE PASSAR EN KATT passar en katt -3 1.4 2.4 3.4 6.4 8.4 7.4 10.4 11.4 12.4 13.4 14.4 Vem frågar? Kim Kim Kan du? 15. 6 S E M E S T E R F A M N E N V A S K E N 4.4M A G E 5.4A

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

Min hälsa Frågor till dig som går i 7:an/8:an

Min hälsa Frågor till dig som går i 7:an/8:an Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Min hälsa Frågor till dig som går i 7:an/8:an Hej! I det här häftet finns frågor som förberedelse inför det hälsosamtal du kommer att ha med din skolsköterska.

Läs mer

ARBETSPLAN FJÄLLRIPAN 2015

ARBETSPLAN FJÄLLRIPAN 2015 FJÄLLRIPAN 2015 1 PRESENTATION AV ARBETSÄTT Det processinriktade arbete som startade 2005 på Fjällförskolorna utgår från LpFö-98 har Lyssnandets pedagogik som grund. Förskolan utgår ifrån närområdets kultur,

Läs mer

Vem vinkar i Alice navel. av Joakim Hertze

Vem vinkar i Alice navel. av Joakim Hertze Vem vinkar i Alice navel av Joakim Hertze c 2006 Joakim Hertze. Detta verk är licensierat under Creative Commons Erkännande- Ickekommersiell-Inga bearbetningar 3.0 Unported licens. För att se en kopia

Läs mer

TROLLKOJANS VERKSAMHETSMÅL OCH RIKTLINJER

TROLLKOJANS VERKSAMHETSMÅL OCH RIKTLINJER TROLLKOJANS VERKSAMHETSMÅL OCH RIKTLINJER Trollkojans föräldrakooperativa förskola och fritidshem bedriver barnomsorgsverksamhet för barn i åldrarna 1 12 år. Förskolan följer statens läroplan för förskolan

Läs mer

Aktivering 2.1. Vilka olika yrken finns det? Vi lär oss vad olika yrken heter på svenska.

Aktivering 2.1. Vilka olika yrken finns det? Vi lär oss vad olika yrken heter på svenska. Kapitel 2 - Yrken Aktivering 2.1. Vilka olika yrken finns det? Vi lär oss vad olika yrken heter på svenska. På väggen: plansch/affisch med olika yrken. Läraren presenterar de olika yrkena på affischen

Läs mer

Sagan om Nallen Nelly

Sagan om Nallen Nelly Sagan om Nallen Nelly Titel Författare Det var en gång en flicka som hette Lisa som bodde i Göteborg. Lisa tog med sig skolans nalle Nelly på resan till mormor som bodde i Kiruna. Lisa åkte tåg med Nelly

Läs mer

Lärarhandledning till: Serien Kom ketchup

Lärarhandledning till: Serien Kom ketchup Lärarhandledning till: Serien Kom ketchup Muntligt berättande och dramaturgi för åk 2-3. 10 program musik à 9 minuter Beställningsnummer tv101233 Projektledare: Malin Nygren Producent: Kalle Brunelius

Läs mer

BLI EN BÄTTRE FOTBOLLSSPELARE GENOM ATT ÄTA RÄTT!

BLI EN BÄTTRE FOTBOLLSSPELARE GENOM ATT ÄTA RÄTT! BLI EN BÄTTRE FOTBOLLSSPELARE GENOM ATT ÄTA RÄTT! För att orka prestera måsta du tanka kroppen med rätt mat! Som fotbollsspelare och idrottare behöver vi få i oss mat från alla energikällor men framför

Läs mer

SVENSKA Inplaceringstest A

SVENSKA Inplaceringstest A SVENSKA Inplaceringstest A Välj ett ord som passar i meningen. Använd bara ordet en gång. Exempel: Smöret står i kylskåpet. Det ringer på dörren. Han fick ett brev från mamma. De pratar om vädret. om /

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

Dialog språkmemory. Handledning utarbetad av Eva Cerú.

Dialog språkmemory. Handledning utarbetad av Eva Cerú. Dialog språkmemory Handledning utarbetad av Eva Cerú. Gäller för 7762-550-1 Dialog 1 7762-552-8 Dialog 2 7762-554-4 Dialog 3 7762-555-2 Dialog 4 7762-572-2 Dialog Spelplan Dialog Språkmemory är ett material

Läs mer

Information till barn

Information till barn Information till barn Du ska snart operera dina halsmandlar. Om du är bättre förberedd kommer du att må bättre före, under och efter din operation Därför är det viktigt att du läser denna information tillsammans

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

Min hälsa Frågor till dig som går i 7:an

Min hälsa Frågor till dig som går i 7:an Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Min hälsa Frågor till dig som går i 7:an Hej! I det här häftet finns frågor som förberedelse inför det hälsosamtal du kommer att ha med din skolsköterska. De flesta

Läs mer

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Ensam och fri Författare: Kirsten Ahlburg Bakgrund Ensam och fri är en berättelse om hur livet plötsligt förändras på grund av en skilsmässa. Vi får följa Lena och hennes tankar

Läs mer

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då?

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då? MATTE PÅ ZOO HEJSAN! Jag heter Mattias och jag är 8 år. Jag kallas Matte, det har jag gjort sedan jag var väldigt liten. Jag har tre syskon. Elin, Matilda och Rut. Elin är två år mindre än mig. Matilda

Läs mer

DRÖMHUSET. Veckans höjdpunkt: TRAKTORNS LAMPOR. Gruppens projekt vår Närmiljö Rinkeby rullar på för fullt.

DRÖMHUSET. Veckans höjdpunkt: TRAKTORNS LAMPOR. Gruppens projekt vår Närmiljö Rinkeby rullar på för fullt. TORGET, RINKEBY DRÖMHUSET Veckans höjdpunkt: TRAKTORNS LAMPOR Gruppens projekt vår Närmiljö Rinkeby rullar på för fullt. Traktorerna i området är fortfarande det mest intressanta för barnen. För att utöka

Läs mer

Skriv först in de aktuella verben i alla tempus i det nya schemat som du har fått! Fyll sedan i rätt form (tempus) av verben i övningen!

Skriv först in de aktuella verben i alla tempus i det nya schemat som du har fått! Fyll sedan i rätt form (tempus) av verben i övningen! Verbgrupp 1. form (tempus) av verben i övningen! arbeta Han heltid nu. Förra året.han halvtid. Nästa år ska han heltid igen. Han har snart i 20 år. spela du piano? Nej, men jag kan..fiol. Nästa år ska

Läs mer

Boris flyttar in ULF SINDT

Boris flyttar in ULF SINDT SIDAN 1 Läsförståelse Ett litet djur 1. Var har ekorren byggt bo? 2. Vilkens sorts fågel, tar en ekorrunge? 3. Vad heter Linas och Rickis barn? 4. Vem hittar ekorrungen? 5. Hur ska de göra, för att rädda

Läs mer

ÖPPEN FÖRSKOLA Vårterminen 2014

ÖPPEN FÖRSKOLA Vårterminen 2014 ÖPPEN FÖRSKOLA Vårterminen 2014 Kontakt: Öppna Förskolan KULAN Fäladstorget 1 226 44 Lund telefon: 046 35 64 38 Hemsida: www.lund.se/kulan E-post: kulansoppnaforskola@live.se Blogg : www.kulanbloggen.se

Läs mer

Exempel på genomförandeplan i hemtjänsten

Exempel på genomförandeplan i hemtjänsten Exempel på genomförandeplan i hemtjänsten Delaktighet Kunden har varit delaktig i upprättandet av genomförandeplanen Övriga deltagare Anna Andersson Kontaktman Lotta Svensson Dotter Utredning ICF-test2

Läs mer

Lärarmaterial. Klara och grisen. Vad handlar boken om? Mål och förmågor från Lgr 11: Eleverna tränar på följande förmågor: Författare: Hans Peterson

Lärarmaterial. Klara och grisen. Vad handlar boken om? Mål och förmågor från Lgr 11: Eleverna tränar på följande förmågor: Författare: Hans Peterson Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Hans Peterson Vad handlar boken om? Boken handlar om Klara som ska flytta till en gård med sin mamma och hennes kille Johan. Klara vill inte flytta till landet för där

Läs mer

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe.

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe. Måndag den 9 november 2009 Hej kära dagbok. Jag började min resa tidigt den här dagen. Redan klockan 5.30 blev jag hämtad av Birger och damerna. Birger körde oss så lugnt och säkert till Arlanda. På Arlanda

Läs mer

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11. Förmågor som tränas. Forfattare: Mette Vedsø

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11. Förmågor som tränas. Forfattare: Mette Vedsø sidan 1 Forfattare: Mette Vedsø Vad handlar boken om? Kamals morfar är död så Kamals mormor ska flytta hem till dem. Mormor ska bo i Kamals rum vilket betyder att Kamal måste dela rum med brorsan Omar

Läs mer

Gula Pressen. Lättläst. Ät bra orka mera sidan 2. Erik gick ner i vikt sidan 3. Lättläst bok om dikter sidan 4. Cirkus i Berlin sidan 6

Gula Pressen. Lättläst. Ät bra orka mera sidan 2. Erik gick ner i vikt sidan 3. Lättläst bok om dikter sidan 4. Cirkus i Berlin sidan 6 gp FDUV Lättläst Gula Pressen Förbundet De Utvecklingsstördas Väl r.f. Nummer 2 Maj 2011 Ät bra orka mera sidan 2 Erik gick ner i vikt sidan 3 Lättläst bok om dikter sidan 4 Cirkus i Berlin sidan 6 Lättläst

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

STRÄVANSMÅL VISÄTTRASKOLAN - FÖRSKOLEKLASS

STRÄVANSMÅL VISÄTTRASKOLAN - FÖRSKOLEKLASS STRÄVANSMÅL VISÄTTRASKOLAN - FÖRSKOLEKLASS Svenska - Språkutvecklande Vi arbetar med slingerpedagogik och Bornholms modellen vägen till läsning. Detta med utgångspunkt från rim, meningar, ord, stavelser

Läs mer

Västerskolans matråd

Västerskolans matråd Västerskolans matråd Protokoll 17 oktober 2014 Närvarande: Tova F-1 A Maja F-1 A Tru-Edon FA Simon FB Neo FC Cornelia 1C Dag 1C Tigra Fritidsrepresentant Lukas 2A Maya K 2B Jacob 2C Elda 3A Amanda 3B Marie

Läs mer

GROVPLANERING DIAMANTEN, HALLONET

GROVPLANERING DIAMANTEN, HALLONET GROVPLANERING DIAMANTEN, HALLONET Vt 2014 I grovplaneringen definieras hur verksamheten i stora drag ska läggas upp, sett till hur varje månad planeras samt vilket/vilka tema(n) som ska arbetas med under

Läs mer

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars.

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Nu är jag på väg till Holland. Här står flygplanet som jag ska åka med till Schiphol i Amsterdam. Jag tycker att planet ser väldigt säkert ut. Sådär

Läs mer

Bakgrund. Läsförståelse. Arbetsmaterial till Barnet Skriven av: Hans Peterson

Bakgrund. Läsförståelse. Arbetsmaterial till Barnet Skriven av: Hans Peterson Arbetsmaterial till Barnet Skriven av: Hans Peterson Bakgrund Det här materialet kompletterar boken Barnet. Det kan användas individuellt eller i grupp. Om rubriken följs av symbolen: (+) innebär det att

Läs mer

Veckobrev för Opalen 1 v 6-8

Veckobrev för Opalen 1 v 6-8 Veckobrev för Opalen 1 v 6-8!!! 12 februari 2015 Hej alla barn och föräldrar!!!! Äntligen har det kommit snö och det är underbart att se vilken aktivitet det blir ute på än gång. Eleverna leker, bygger

Läs mer

Genomförandeplan Personlig omsorg

Genomförandeplan Personlig omsorg Fastställd 300 Vad ska göras Morgon Personlig hygien Klädsel Bäddning Diskning Sophantering När ska det göras Ca 8.30 Detta gör jag själv Jag går med min rollator bredvid dig till toaletten. Under tiden

Läs mer

Hej alla föräldrar och barn!

Hej alla föräldrar och barn! Hej alla föräldrar och barn! Nu är det dax att börja i förskoleklass, vi förstår att ni har många frågor och funderingar. Därför har vi pedagoger i förskoleklasserna skrivit en liten förberedande saga

Läs mer

I dag arbetar hela klassen med skogens djur. Siri ritar en grävling. Lova ritar en räv.

I dag arbetar hela klassen med skogens djur. Siri ritar en grävling. Lova ritar en räv. I dag arbetar hela klassen med skogens djur. Siri ritar en grävling. Lova ritar en räv. 6 7 Siri tycker att grävlingen blir fin. Lova är inte nöjd med räven. Hon letar efter sitt sudd, men kan inte hitta

Läs mer

Jag är visst smart! säger Patrik

Jag är visst smart! säger Patrik Jag är visst smart! säger Patrik Nu är mamma arg igen. Hon är nästan alltid arg på mig. Igår var hon arg, och hon blir säkert arg imorgon igen. Det är inget roligt. Idag är ingen bra dag. Imorse glömde

Läs mer

Passalbladet November 2013

Passalbladet November 2013 Passalbladet November 2013 Månadens recept Hej på er alla Passalare! Pumpasoppa Nu har jag, Lena, fått äran att skriva här i Passalbladet. Jag vill uppmärksamma er alla på att Passal har fått en ny hemsida.

Läs mer

SKOLNYTT. Röbroskolan 2013/2014 Vecka 34/35. MATSEDEL vecka 34/35. Måndag Köttfärssoppa, mj. bröd Tisdag Köttbullar, sås, pot

SKOLNYTT. Röbroskolan 2013/2014 Vecka 34/35. MATSEDEL vecka 34/35. Måndag Köttfärssoppa, mj. bröd Tisdag Köttbullar, sås, pot SKOLNYTT Röbroskolan 2013/2014 Vecka 34/35 MATSEDEL vecka 34/35 Måndag LOV Tisdag LOV Onsdag LOV Torsdag Makaroner, korv Fredag Fläskkarré, sås, pot. Måndag Köttfärssoppa, mj. bröd Tisdag Köttbullar, sås,

Läs mer

TÖRSTSLÄCKAREN NUMMER ETT VATTEN

TÖRSTSLÄCKAREN NUMMER ETT VATTEN TÖRSTSLÄCKAREN NUMMER ETT VATTEN Till dig som arbetar i skolan med barn i årskurs F-5! Här kommer tips och idéer för en hälsovecka med vatten som tema. Nu ska vi försöka nå barn och föräldrar med budskapet

Läs mer

MATSEDEL HÖSTTERMINEN 2014 SKOLA & FÖRSKOLA

MATSEDEL HÖSTTERMINEN 2014 SKOLA & FÖRSKOLA MATSEDEL HÖSTTERMINEN 2014 SKOLA & FÖRSKOLA VÄLKOMMEN TILL SKOLMATSALARNA I MORA Vårt mål är att bjuda eleverna på god och bra mat. Skollunchen är ett viktigt mål och täcker cirka 30 procent av dagsbehovet.

Läs mer

sjuk trött svag ful orakad smutsig orolig tråkig ledsen hungrig

sjuk trött svag ful orakad smutsig orolig tråkig ledsen hungrig en-ord Ett-ord Plurar Gulzat Adjektiv + Substantiv Adjektiv beskriver hur något är eller ser ut. Jag är en stor man. Jag äter ett stort äpple. Jag äter stora äpplen. Jag är en liten man. Jag äter ett litet

Läs mer

Solglimtens verksamhetsplan

Solglimtens verksamhetsplan Solglimtens verksamhetsplan Väderlekens förskola Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan skall erbjuda

Läs mer

Kapitel 13 Kroppen och mående

Kapitel 13 Kroppen och mående Kapitel 13 Kroppen och mående Aktivering 13.1. Är Emma vacker? Vi lär oss olika kroppsdelar på svenska. På väggen finns plansch med kroppsdelar. Gruppen lyssnar till ljudfilen i övning 13.1. och läser

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer