Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation"

Transkript

1 Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation En manual för dig som ska hålla teckenkurser på ditt habiliteringscenter

2 Innehåll Inledning Flik 1 Syfte med TAKK-utbildning Tecken som AKK varför då? Vad är skillnaden mellan teckenspråk, tecknad svenska och tecken som AKK? Val av begrepp Ansiktets betydelse Att bjuda in till en utbildning Utbildningens utformning Utbildningens innehåll Arbetssätt Tid Gruppstorlek Sammansättning av gruppen Gruppledarens roll Praktiska detaljer Utvärdering av TAKK-utbildningen Förslag på Inbjudan Välkommen till.. Flik 2 Förslag på Utvärdering av kursen Flik 3 Tips på bra böcker och hemsidor Flik 4 Kurstillfälle 1 Flik 5 Kursledarens program Deltagarens program Ordlista Tecken Kurstillfälle 2 Flik 6 Kursledarens program Deltagarens program Ordlista Tecken vid Kurstillfälle 3 Flik 7 Kursledarens program Deltagarens program Ordlista Tecken Kurstillfälle 4 Flik 8 Kursledarens program Deltagarens program Ordlista Tecken

3 Kurstillfälle 5 Flik 9 Kursledarens program Deltagarens program Ordlista Tecken Kurstillfälle 6 Flik 10 Kursledarens program Deltagarens program Ordlista Tecken Kurstillfälle 7 Flik 11 Kursledarens program Deltagarens program Ordlista Tecken Kurstillfälle 8 Flik 12 Kursledarens program Deltagarens program Ordlista Tecken Förslag på sånger att användas i TAKK-utbildningen Flik 13

4 Inledning Den här manualen har kommit till, för att ge stöd till de logopeder/specialpedagoger (ev annan personal) som ska hålla teckenkurser för föräldrar, anhöriga (och barnets personal) på sitt habiliteringscenter. Gruppen som har arbetat med manualen har bestått av logopeder och specialpedagoger: Carina Åhsberg, specialpedagog, Haninge, Monika Björn, logoped, Sollentuna, Cecilia Carlvik Boden, logoped, Södermalm, Elisabeth Schmiterlöw, specialpedagog, Södertälje, Christina Adler-Carlsson, specialpedagog. Projektledare har varit Marie Bökman, socionom på Informationsenheten. Manualen innehåller ett upplägg av hur utbildningen ska genomföras samt ett konkret material som ska användas vid utbildningen. Den personal som ansvarar för utbildningarna på sitt habiliteringscenter ingår i ett nätverk som träffas i början av varje termin och diskuterar utbildningarna, eventuella förändringar, vilka habiliteringscenter som kommer att ha utbildning närmast samt om föräldrar kan/behöver erbjudas plats på annat habiliteringscenter än sitt eget. Manualen är en första version som kan revideras vid behov. Syfte och mål med TAKK-utbildning Syftet med utbildningen är att föräldrar och anhöriga (samt i förekommande fall även barnets personal) tillägnar sig grundkunskaper inom området TAKK (Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation). Under kursen går vi igenom ca 450 ord som utgör en grund för att kunna kommunicera i vardagliga situationer med enkla meningar. Målet är att du som deltagare ska känna dig trygg i att teckna med ditt barn. Tecken som AKK varför då? Ett barn/ungdom som behöver komma igång med sin kommunikation och språkliga förmåga kan få stor hjälp genom att använda tecken. Tecken används som ett stöd till talet och ger därmed två vägar till förståelse. Barnet/ungdomen ska förstå vad andra säger men också själv kunna göra sig förstådd. Tecken och gester är en vidareutveckling av det naturliga kroppsspråket Tecken förtydligar innehållet genom att man förstärker de viktigaste orden i meningen Tecken kan hållas kvar längre och när man talar och tecknar samtidigt dras tempot ner automatiskt vilket gör att det är lättare att uppfatta vad som sagts Tecken kan bli en brygga till tal Tecken är lättare att utföra än tal eftersom handmotoriken utvecklas tidigare än munmotoriken.

5 Tecken är lättare att imitera och man kan visa med barnets/ungdomens händer hur man tecknar vilket man inte kan med talet Tecken är konkretare symboler för verkligheten än talade ord Tecken som AKK aktiverar flera sinnen vilket underlättar inlärning Vad är skillnaden mellan teckenspråk, tecknad svenska och tecken som AKK? Teckenspråk Teckenspråk är de dövas modersmål och svenskan är deras andraspråk. Teckenspråk är erkänt som ett eget språk jämförbart med alla talade språk. Teckenspråket är ett visuellt språk, har egen grammatik och följer inte talad svenska. Teckenspråket är inte internationellt. Många tecken är dialektala. Teckenspråk är ett levande språk som liksom talspråk utvecklas och förändras, nya tecken skapas efterhand som behov uppstår. Tecknad svenska I tecknad svenska översätter man varje ord i en mening till ett tecken. Enskilda tecken som ingår i tecknad svenska är i stort sett samma som teckenspråket. Tecknad svenska är ett konstruerat språk som används mest av vuxna som blivit döva i vuxen ålder. Tecken som AKK Tecken till tal (TTT), Tecken som stöd (TSS), Teckenkommunikation, Tecken som AKK (TAKK) är olika benämningar på samma sak. Tecken som AKK är ett kommunikationssätt som används av hörande som behöver stöd i utvecklingen av sin kommunikativa och språkliga förmåga. När man använder tecken som AKK, talar man som vanligt och förtydligar det man säger genom att teckna de viktigaste orden i en mening. De enskilda tecknen är i stort sett samma som i teckenspråket. Ett och samma tecken kan stå för flera ord med likartad betydelse. I möjligaste mån försöker man att undvika sammansatta tecken och motoriskt svåra tecken. Med tecken som AKK ger man tillgång till ett språk och möjlighet att uttrycka sig redan långt innan talet kommit igång. Val av begrepp När man använder tecken som stöd säger man hela meningar, men man tecknar bara de viktigaste orden. Vilka är då de viktigaste orden? Ålder, nivå, barnets intresse och perspektiv påverkar vilka val av begrepp och vilka ord man väljer. Ansiktets och kroppens betydelse Ansiktet och kroppen har en viktig roll när man använder tecken. Genom ansiktets uttryck förstärker man vad man menar och är än mer tydlig mot barnet.

6 Att bjuda in till en utbildning Målgrupp Föräldrar, mor- och farföräldrar, syskon i skolåldern deltar efter diskussion med hc-personal, övriga anhöriga. I mån av plats kan även barnets personal få delta. Brev skickas ut i början av varje termin tillsammans med anhörigutbildningens kurskatalog. Där informeras om de specifika saker som händer på det egna habiliteringscentret. Där tar man lämpligen upp att TAKK-kurs erbjuds och datum för dessa. En skriftlig inbjudan skickas ut ca 2-3 veckor före kursstart till de familjer som är aktuella att erbjudas TAKK-kurs. Se förslag till inbjudan i bilaga 2 i manualen. Se till att det finns en karta till utbildningslokalen (habiliteringscenter) på baksidan av inbjudan. All hc-personal ska känna till att kurserna erbjuds och kunna prata och tipsa de familjer som man har kontakt med. I habiliteringsplanen ska det finnas med att föräldrarna ska erbjudas TAKK-utbildning. Utbildningens utformning Utbildningens tillfällen har olika teman och mellan gångerna kan föräldrarna träna på de olika tecknen i vardagen. Utbildningen är utformad så den ger maximal möjlighet för föräldrarna att vara aktiva, engagerade och delaktiga. Deltagarna och deras erfarenheter tas tillvara. Varje tillfälle har en struktur som inleds med att prata om det som gjordes sist och att gå igenom uppgiften från förra gången. Därefter introduceras dagens tema. I slutet av kurstillfället får deltagarna möjlighet att fundera över hur man kan använda tecknen i den egna vardagen. Pedagogik och metodik består av -repetition av tecken vid varje tillfälle -praktisk träning av tecken och av hur man bygger fraser -man tränar i mindre grupp om två-tre personer -sånger sjungs (tips på sånger finns under egen flik) -film/dvd visas -tips på övningar att göra hemma Deltagarna bekostar kursboken själva. Varje habiliteringscenter bestämmer själva om man ska tillhandahålla låne-exemplar av kursboken. Kursledarna har med annat material och tipsar om böcker och filmer som föräldrarna kan köpa själva. Man ger även tips på hemsidor och berättar att man kan låna material på biblioteket (www.appelhyllan.se). Personal som deltar (från förskola, skola mm) betalar en kursavgift och deltar i mån av plats. H & H har ett rekommenderat pris. Manualen innehåller två varianter av ordlista (en med och en utan tecken). Den med tecken är i första hand avsedd för kursledarna. Kursledarna tar själva ställning till om den ska delar ut till deltagarna.

7

8 Att tänka på inför kursstart Hur många från habiliteringscentret är med som utbildare/utbildas/övriga? Vilken lokal på habiliteringscentret är bra att använda? Vilken tidpunkt på dagen passar bäst? Erbjuder man fika till självkostnadspris? Är pausen med eller utan teckenaktivitet? Utbildningens innehåll Utbildningen består av 8 tillfällen med olika teman. Teman: 1. Persontecken, handställningar, handalfabetet, småord/nyttoord, jag o min familj 2. Jag o min familj, verb/aktiviteter, siffror/antal, pronomen 3. Djur, adjektiv, frågeord, färger 4. Mat 5. Leksaker, kläder/tillhörigheter, verb/aktiviteter 6. Fordon, känslor/egenskaper, prepositioner 7. Tidsord, veckodagar, årstider, aktiviteter, väder/natur 8. Möbler/inventarier, personer, hygien, kroppsdelar Tid Varje grupptillfälle är planerat till två timmar där en paus ingår. Det är möjligt att förkorta tiden genom att inte avbryta för paus. Det är också möjligt att förlänga varje tillfälle. Istället för att bjuda på fika i en paus mitt i utbildningen kan fikat läggas innan eller efter kursen. Fikapausen kan vara ett tillfälle för föräldrarna att knyta kontakter med varandra. Genomförandet av kursen kan se olika ut på olika habiliteringscenter, men förslaget är att man genomför kursen med 1 tillfälle/vecka. Gruppstorlek Gruppen kan variera från 6-7 personer upp till 25-30, med 3-5 personer runt varje bord. För att variera utbildningens upplägg kan man placera deltagarna i mindre grupper under vissa övningar. Gruppledarens roll Det kan vara en fördel att vara två personer som håller i teckenutbildningen. Detta är särskilt betydelsefullt de första gångerna man håller kursen och om gruppen är stor. Är ni två gruppledare som skall arbeta ihop kan ni träna med varandra. Ge er tid efter kurstillfällena att stämma av hur det gick.

9 Praktiska detaljer Varje habiliteringscenter har en TAKK-låda med manual och material. Manualen finns även på Habnet. Ha alltid kvar ett original på teckenordlistan (kan med fördel plastas in). Kursledarna har med namnlappar till samtliga deltagare vid första tillfället (samla in de efter varje tillfälle för att ha med nästa gång). Visst material trycks upp och delas ut till deltagarna i samband med uppgiften. Tipsa gärna deltagarna att de kan ha en pärm som de sätter in allt material i och som tas med vid utbildningstillfällena. Informera om toaletter, pauser och avstängda mobiler. Tänk på hur tiden ska disponeras vid varje utbildningstillfälle. Att erbjuda fika i pausen kan vara trevligt. Glöm inte att ge varandra positiv feedback! Utvärdering av varje TAKK-utbildning För att kunna göra en uppföljning av hur utbildningarna mottagits av föräldrar/anhöriga samt hur personalen på habiliteringscentret har uppfattat arbetet med utbildningarna, är det viktigt att göra utvärderingar efter varje genomförd utbildningsomgång. Tänk på att även ni som personal skriver ner era synpunkter på hur det har fungerat, vad som kan förändras/förbättras, hur mycket tid som lagts ner på varje utbildningsomgång mm.

10 Utvärdering av kursen Tecken som Alternativ Kompletterande Kommunikation 1. Jag har gått teckenkursen på habiliteringscenter 2. Kursen genomfördes under vårterminen höstterminen 3. Jag tycker kursen hade för få tillfällen lagom antal tillfällen för många tillfällen 4. Efter kursen tecknar jag mer med mitt barn Ja det stämmer Nej det stämmer inte 5. Det här tycker jag var bra/mindre bra med kursen 6. Jag saknade följande delar på kursen 7. Övrigt 8. Mitt helhetsbetyg till kursen och kursledarna är (sätt kryss på linjen) Lågt Högt TACK för att du fyllde i utvärderingen.

11 Välkommen till utbildningen Tecken som Alternativ Kompletterande Kommunikation SYFTET med utbildningen är att föräldrar och anhöriga (personal) tillägnar sig grundkunskaper inom området TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation). MÅLET är att du som deltagare ska känna dig trygg i att teckna med ditt barn. Plats: Samtliga kursdatum: Tid: Kursledare: Vi har kaffe/te och smörgås till självkostnadspris. Övrig praktisk information Hitta till oss: se karta på baksidan Parkering finns Närmaste T-bana och bussar är Anmäl dig senast den Välkomna! Ansvarig kursledare Tfn E-post Ansvarig kursledare Tfn E-post

12 Tips på bra böcker och hemsidor Fickhatten ett ficklexikon med ca 1000 tecken och teckenillustrationer. Teckenhatten 1 en CD-romskiva för PC Windows/XP vardagliga tecken. Teckenhatten 2 fristående fortsättning där man tränar att teckna hela fraser Teckenkommunikation, grundordbok med illustrationer TAKK Tecken som AKK av Boel Heister

13 Kursledarnas program för kurstillfälle 1 Hälsa välkommen Presentation av kursledare Föräldrarna presenterar sig Inledning med praktisk information (paus, toaletter, mobiltelefon) Bakgrund och teori Upplägget av kursen (syfte, mål, antal gånger, innehåll och arbetssätt) Vad är teckenkommunikation (se sid 3-4 i manualen) Handformsklass/handställningar (se grundboken sid IV VI) Handalfabetet (se grundboken sid 96-97) Film: Jag vill säga något en film om TAKK. Val av begrepp, vilka tecken är viktiga/betydelsebärande. Tema: Jag och min familj Småord (se ordlistan) Övningar (alla övningar ska ses som förslag använd den egna fantasin) Presentation: Jag heter., Vad heter du?... Val av ord. Här ska man stryka under de ord som är viktigast i en mening. Paus/ fikastund Genomgång av ordlista Till nästa gång Val av persontecken Avslutning med en Sång Material att ta med för kursledaren: -namnskyltar -filmen Jag vill säga något en film om TAKK -ordlista -sångtext -kursboken (till försäljning/utlåning)

14 Deltagarnas program för kurstillfälle 1 Bakgrund och teori Upplägg av kursen, syfte, mål, antal gånger, innehåll och arbetssätt Vad är teckenkommunikation/tecken som alternativ och kompletterande kommunikation Tema: Jag och min familj Genomgång av tecken Handformsklass/handställningar (se grundboken sid IV VI) Handalfabetet (se grundboken sid 96-97) Jag och min familj Småord Val av begrepp Gruppövningar Presentation: Jag heter., Vad heter du?... Genomgång av ordlistan. Till nästa gång Val av persontecken Avslutning med en Sång

15 Val av ord När man använder tecken som stöd säger man hela meningar, men man tecknar de viktigaste orden. Vilka är då de viktigaste? Stryk under de ord du tycker är viktigast i meniengen! 1. Hämta din mössa och dina skor. 2. Lisa har en röd jacka. 3. Var är den blåa bilen? 4. Nu är det vår. 5. Där borta ligger boken. 6. Nu ska vi äta frukt. 7. Alla kakorna är slut. 8. Vem är det som kommer? 9. Titta! Där borta står bussen. 10. Katten ligger under sängen. 11. Pelle sitter i sin stol. 12. Idag får vi korv och potatis.

16 Ordlista vid kurstillfälle 1 Småord/nytto-ord (12) välkommen hej heter bra duktig mera tack vänta hjälp/hjälpa nej slut igen/en gång till ha Jag och min familj (12) jag du vi mamma pappa barn flicka pojke mormor morfar farmor farfar gubbe/gumma Övning jag heter vad heter du

17 Kursledarnas program för kurstillfälle 2 Hälsa välkommen Repetition av förra omgångens tecken- gå igenom ordlistan. Vilket persontecken har kursdeltagarna hittat på? Tema: Jag och min familj, pronomen, siffror/antal, verb och aktiviteter Tips på tecknande miljö Genomgång av dagens ordlista Jag och min familj Pronomen Siffror/ antal Sång 10 små indianer Paus / Fikastund Fortsatt genomgång av ordlistan Verb och Adjektiv Övning (alla övningar ska ses som förslag använd den egna fantasin) Arbeta 2 och 2 med tvåords-satser (utgå från de ord deltagarna lärt sig). Använd color-cards och nil-bilder, meningsförslag Till nästa gång Öva in 5 st meningar Avslutning med en Sång Material att ta med för kursledaren: -namnskyltar -sånger, 10 små indianer, slutsång -tvåords-meningar -colorcards -Nil-bilder -personbilder

18 Deltagarnas program för kurstillfälle 2 Repetition Handalfabetet Jag och min familj Vilket persontecken har kursdeltagarna hittat på? Tema: Jag och min familj, pronomen, siffror/antal, verb och aktiviteter Val av begrepp, vilka tecken är viktiga/ betydelsebärande? Tips på tecknande miljö Genomgång av dagens ordlista Jag och min familj Pronomen Siffror/ antal Sång 10 små indianer Fortsatt genomgång av ordlistan Verb och Adjektiv Övning Arbeta 2 och 2 med tvåords-satser Till nästa gång Öva in 5 st meningar Avslutning med en Sång

19 Ordlista vid kurstillfälle 2 Jag och min familj (5) kvinna man syskon syster bror baby kompis vän Pronomen (9) jag min du din han/hon vi ni alla Siffor/antal (13) 0-10 ingenting många och Verb/aktiviteter (40) äta dricka sova vakna sitta ligga krypa stå gå springa hoppa ramla skratta gråta krama pussa tala teckna skrika/ropa lyssna titta/se göra ska åka bada simma rida arbeta/jobba städa busa vill vill inte kan kan inte glömma leta öppna stänga bygga köpa betala

20 Övningsmeningar Kurstillfälle 2 1. Jag sover 2. Jag vaknar 3. Mamma äter 4. Mamma dricker 5. Pappa badar 6. Pappa simmar 7. Barnet sitter 8. Barnet står 9. Flickan går 10. Flickan springer 11. Pojken hoppar 12. Pojken ramlar 13. Mormor ligger 14. Mormor kryper 15. Morfar åker 16. Morfar rider 17. Farmor kramas 18. Farmor pussas 19. Farfar tecknar 20. Farfar talar 21. Du skriker 22. Du gör! 23. Vi ska

21 24. Vi arbetar 25. Kompisen städar 26. Kompisen lyssnar 27.Babyn tittar 28. Babyn skrattar 29. Kvinnan gråter 30. Kvinnan busar 31. Jag vill 32. Jag vill inte 33. Du kan 34. Du kan inte 35. Hon glömmer 36. Hon letar

22 Kursledarnas program för kurstillfälle 3 Hälsa välkommen Repetition genomgång av alla ord från gång 2 Övning 2 och 2 visa och gissa varandras 5 meningar som de haft tillfälle att öva sedan förra kurstillfället. Tema: Djur, adjektiv, färger och frågeord Genomgång av dagens ordlista Videofilm (förslag) Titta på Ika och Sånghatten Sånger (förslag) Bä bä vita lamm, Lille Katt, Var bor du lilla råtta?, Krokodilen, Små grodorna Paus/ fikastund Genomgång av resten av ordlistan Övning (alla övningar ska ses som förslag använd den egna fantasin) Ett skepp kommer lastat - med vadå? - med ett djur och en färg. Sång Färgsången Till nästa gång Olika djur Färger Adjektiv Frågeord Avslutning med en Sång Material att ta med för kursledaren: -namnskyltar -film Titta på Ika, Sånghatten -sånger Bä bä vita lamm, Var bor du lilla råtta, Krokodilen, Små grodorna, Lille katt, Färgsången

23 Deltagarnas program för kurstillfälle 3 Repetition Jag och min familj Siffror och antal Övning 2 och 2 visa och gissa varandra 5 meningar som de haft tillfälle att öva sedan förra kurstillfället. Tema: Djur, adjektiv,färger och frågeord Genomgång av dagens ordlista Några olika djur Färger Videofilm Titta på Ika och Sånghatten Sånger: Bä bä vita lamm, Lille Katt, Var bor du lilla råtta?, Krokodilen, Små grodorna Övning Ett skepp kommer lastat med vadå? - med ett djur och en färg. Sång Färgsången Till nästa gång Olika djur Färger Adjektiv Frågeord Avslutning med en Sång

24 Ordlista vid kurstillfälle 3 Djur (32) hund katt ko häst gris får/lamm höna/kyckling tupp get anka fågel snigel fluga mygga/bi/geting spindel fjäril nyckelpiga myra mask orm groda fisk mus/råtta ekorre hare/kanin björn apa sköldpadda elefant krokodil lejon tiger dinosaurie Adjektiv (9) stor liten rätt fel borta tillbaka lika/samma fort sakta/långsamt Färger (12) färg röd blå gul grön vit svart lila rosa orange brun grå Frågeord (6) vem? vad? var? hur? när? varför?

25 Kursledarnas program för kurstillfälle 4 Hälsa välkommen Repetition 2 och 2 går igenom de ord man övat. Tema: Mat Genomgång av dagens ordlista (ca halva listan före paus och halva efter). Paus/ fikastund Med orden kaffe/the, vatten, mjölk, bröd smör och ost. Fortsatt genomgång av listan Övning (alla övningar ska ses som förslag använd den egna fantasin) Restaurangbesök, öva på jag vill beställa, alt jag vill ha. alternativt mat-lotto ur teckenhattens material. Spela musik Jag vill ha blommig falukorv till lunch, mamma, teckenlapp från TAKK-lådan Till nästa gång C:a 20 ur ordlistan Avslutning med en Sång Material att ta med för kursledaren: -namnskyltar -memory-lotto från Teckenhatten -Restaurang Rosens matsedel -Fika med kaffe/the, smör, bröd och ost -personbilder

26 Deltagarnas program för kurstillfälle 4 Repetition Tema: Mat Genomgång av dagens tecken Övning Restaurangbesök alternativt memory-lotto ur teckenhattens material. Till nästa gång C:a 20 ur ordlistan Avslutning med en Sång

27 Ordlista vid kurstillfälle 3 Mat (80) äta dricka laga mat duka diska hungrig mätt tallrik glas sked gaffel kniv/skära smör ost bröd knäckebröd smörgås gröt filmjölk/yoghurt sylt kött köttbullar fisk korv soppa pannkaka ägg/påsk kyckling/höna korv med bröd hamburgare pizza potatis potatismos pommes frites makaroner spagetti ris sås mjöl salt peppar/kryddor senap ketchup grönsaker gurka tomat morot svamp ärta sallad frukt/äpple banan apelsin päron vindruvor citron bär jordgubbe vatten mjölk juice saft choklad kaffe te läsk godis kaka bulle/semla tårta glass grädde socker chips popcorn ostbågar

28 Övningar Kurstillfälle 4 Restaurang Rosen Varmrätter: Köttbullar med makaroner, sås, gurka och sylt Kyckling med ris, svampsås och grönsallad Hamburgare med pommes frites, sallad och tomat Pizza med sallad Soppa med ostsmörgås Lax (fisk), potatis med citronsås och ärtor Efterrätter: Pannkaka med sylt Fruktsallad med vaniljglass Chokladtårta med grädde och jordgubbar Dricka: Vatten Juice Kaffe Mjölk Läsk Te

29 Kursledarnas program för kurstillfälle 5 Hälsa välkommen Repetition av förra omgångens tecken- gå igenom ordlistan. Tema: Leksaker, verb/aktiviteter, kläder/tillhörigheter - Genomgång av dagens ordlista Paus/ fikastund Övningar 2 och 2 (alla övningar ska ses som förslag använd den egna fantasin) - Ett skepp kommer lastat- med vadå? med leksaker och kläder. Görs i mindre grupp eller 2 o 2 -Övningsmeningar (arbeta 2 o 2) En visar med frågan med tecken. Den andra svarar med tecken - Bild på pojke/flicka. Sång Vi gick in i en affär (leksaker, kläder) Till nästa gång C:a 20 ur ordlistan Avslutning med en Sång Material att ta med för kursledaren: -namnskyltar -bilden på pojke/flicka -övningsmeningar -personbilder -en boll att ha med som leksak -sånger Vi gick in i en affär, Avslutningssång

30 Deltagarnas program för kurstillfälle 5 Repetition Tema: Leksaker, verb/aktiviteter, kläder/tillhörigheter Genomgång av dagens tecken Övningar 2 och 2 - Ett skepp kommer lastat.(leksaker och kläder). - Kort med personer och dagens verb/aktiviteter läggs ihop till två-ordssatser (personer, verb) Bild av pojke/flicka. Sång: Vi gick in i en affär (leksaker, kläder) Till nästa gång C:a 20 ur ordlistan Avslutning med en Sång

31 Ordlista vid kurstillfälle 5 Leksaker (29) saker leksaker låda/paket present docka dockvagn dockhus nalle boll ballong bil tåg klossar pussel tärning spela spel penna färg sax papper hink spade sandlåda rutschkana bok ryggsäck klocka Verb/aktiviteter (14) ge ta leka gunga cykla sparka fotboll läsa rita/skriva måla klippa sjunga dansa skidor skridskor pulka såga hammare/spika Kläder/tillhörigheter (24) kläder underbyxor t-shirt shorts byxor blus/skjorta tröja kjol klänning jacka/kappa overall mössa/hatt keps halsduk vantar pyjamas strumpa skor stövlar badkläder regnkläder paraply haklapp glasögon

32 Övningsmeningar Kurstillfälle 5 1. Jag gungar dockan 2. Jag målar tåget 3. H on klipper papper 4. H on läser bok 5. Flickan leker i sandlådan 6. Flickans kjol och hatt 7. Nallen åker bil 8. Nallens hink och spade 9. Pappa åker skidor 10. Pappas keps och handskar 11. Vi sjunger och dansar 12. Vi ritar och klipper 13. Pojken åker skidor 14. Pojken har strumpor 15. Farmor åker skridskor 16. Farmors nattlinne 17. Babyn åker pulka 18. Babyns haklapp 19. Ge mig glasögonen! 20. Ge mig klockan! 21. Ta paraplyet! 22. Ta vantarna! 23. En leksak i lådan

33 24. En fotboll i ryggsäcken 25. En röd ballong 26. En blå overall 27. Två gula halsdukar 28. Två gröna saxar 29. Fem svarta skor 30. Tre rosa dockvagnar 31. Fyra bruna stövlar 32. Sex orange badkläder 33. Sju vita underbyxor 34. Åtta lila t-shirt 35. Nio gråa tärningar 36. Tio pussel

34 Kursledarnas program för kurstillfälle 6 Hälsa välkommen -Repetition av förra omgångens tecken- gå igenom ordlistan. Tema: Fordon, känslor/egenskaper, prepositioner - Genomgång av dagens ordlista Paus/ fikastund Övningar: (alla övningar ska ses som förslag använd den egna fantasin) - Övningsmeningar vem åker (frågeord vem, fordon, personer) - Övningsmeningar känslor/egenskaper (personer, känslor/egenskaper) - Konkret material (docka, djur, stol/bord) övar frågeord var+prepositioner Sång Hjulen på bussen, En liten båt, Jag hamrar och spikar Till nästa gång C:a 20 ur ordlistan Avslutning med en Sång Material att ta med för kursledaren: -namnskyltar - olika övningsmeningar: vem åker, känslor/egenskaper -sånger: Hjulen på bussen, En lite båt, Jag hamrar och spikar

35 Deltagarnas program för kurstillfälle 6 Repetition Tema: Fordon, känslor/egenskaper, prepositioner Genomgång av dagens tecken Övningar: - Övningsmeningar vem åker (frågeord vem, fordon, personer) - Övningsmeningar känslor/egenskaper (personer, känslor/egenskaper) - Konkret material (docka/gosedjur, stol/bord) övar frågeord var+prepositioner Sång Hjulen på bussen, En liten båt, Jag hamrar och spikar Till nästa gång C:a 20 ur ordlistan Avslutning med en Sång

36

37 Ordlista vid kurstillfälle 6 Fordon (13) bil buss taxi tåg tunnelbana båt flygplan cykel rullstol vagn traktor lastbil stopp/stanna Prepositioner (9) i på under framför bakom bredvid mellan till från Känslor/Egenskaper (22) glad ledsen arg rädd/farlig trött snäll elak/dum förlåt fin tråkig svår tycka om tycka inte om kall varm sönder/trasig roligt duktig akta/försiktig söt god gammal Övningsmeningar kurstillfälle 6:

38 Känslor/egenskaper 1. Flickan är arg 2. Du är dum 3. Jag är rädd för hundar 4. Farmor är snäll 5. Pojken är glad 6. Flickan gråter för att hon är ledsen 7. Hunden är farlig 8. Boken är tråkig 9. Mamma skrattar 10. Stolen är trasig 11. Flickan är duktig på att simma 12. Mormor är gammal 13. Vi har två likadana bilar 14. Är du glad idag? 15. Varför är du ledsen? 16. Mamma är arg på mig 17. Han är rädd för mörker 18. Bilar är farliga 19. Pojken är dum mot flickan 20. Finns det några snälla barn här? 21. Det är inget roligt på tv, bara tråkigt 22. Förlåt om jag var dum 23. Telefonen har gått sönder

39 24. Han har varit duktig idag 25. Hon har gamla kläder 26. Jag vill ha samma mat

40 Övningsmeningar Kurstillfälle 6: Vem åker 1. Vem åker buss? Pappa åker buss 2. Vem åker tunnelbana? Mamma åker tunnelbana 3. Vem åker rullstol? Farmor åker rullstol 4. Vem åker taxi? Barnen åker taxi 5. Vem åker traktor? Kvinnan åker traktor 6. Vem åker båt? Flickan åker båt 7. Vem åker bil? Farfar åker bil 8. Vem åker tåg? Tom och Lisa åker tåg 9. Vem åker skidor? Gubben och gumman åker skidor 10. Vem åker skidor? Pojken åker skidor 11. Vem åker skridskor? Systern åker skidor

41 12. Vem åker barnvagn? Babyn åker barnvagn 13. Vem åker flygplan? Kompisen åker flygplan 14. Vem åker lastbil? Robert åker lastbil 15. Vem cyklar? Syskonen cyklar 16. Vem åker kälke? Alla åker kälke 17. Vem åker taxi? Ingen åker taxi

42 Kursledarnas program för kurstillfälle 7 Hälsa välkommen Repetition av förra omgångens tecken - gå igenom ordlistan. Tema: Tidsord, aktiviteter, veckodagar, årstider, väder/natur Genomgång av dagens ordlista Paus/ fikastund Övningar (alla övningar ska ses som förslag använd den egna fantasin) - Schema (färger, veckodagar, tidsord, aktiviteter, väder/natur). Jobba i grupp, eller två och två. Varje person har eget schema och beskriver en dag i taget. Övriga läser av. -Schemat används igen med frågeorden när/hur/vem (ev. byter man schema med annan person) dvs. deltagarna frågar varandra vad ska du göra?, när ska du?, hur ska du?, vem ska?. Sång: Solen är gul, Sju dagar har veckan Till nästa gång C:a 20 ur ordlistan Avslutning med en Sång Material att ta med för kursledaren: -namnskyltar -schema -sånger Solen är gul, Sju dagar har veckan

43 Deltagarnas program för kurstillfälle 7 Repetition av förra omgångens tecken - gå igenom ordlistan. Tema: Tidsord, aktiviteter, veckodagar, årstider, väder/natur - Genomgång av dagens ordlista Övningar - Schema (färger, veckodagar, tidsord, aktiviteter, väder/natur). Jobba i grupp eller två och två. Varje person har eget schema och beskriver en dag i taget. Övriga läser av. -Schemat används igen med frågeorden när/hur/vem (ev. byter man schema med annan person) dvs. deltagarna frågar varandra vad ska du göra?, när ska du?, hur ska du?, vem ska?. Sång: Solen är gul, Sju dagar har veckan Till nästa gång C:a 20 ur ordlistan Ta med barnets favoritbok till nästa gång. Avslutning med en Sång

44 Ordlista vid kurstillfälle 7 Tidsord (13) först sist sedan nu morgon dag kväll natt idag imorgon igår/förut fest födelsedag Aktiviteter (10) förskola fritidshem skola vila rast samling gymnastik bio teater affär Veckodagar (7) måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag söndag Årstider (4) vinter vår sommar höst Månader (12) januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december Högtider (5) advent jul nyår påsk midsommar Väder/Natur (13) inne ute sol måne moln regn/regna snö/snöa blåst/blåsa blomma träd skog gräs sand/jord

45

46 Kursledarnas program för kurstillfälle 8 Hälsa välkommen Repetition av förra omgångens tecken - gå igenom ordlistan. Tema: Möbler/ inventarier, personer, hygien, kroppsdelar - Genomgång av dagens ordlista. - Ge tips på bra böcker med tecken. Paus/ fikastund Övningar (alla övningar ska ses som förslag använd den egna fantasin) - Barnböcker utan tecken deltagarna väljer bok. Förbereder vilka ord man vill teckna. Läser sagan för gruppen (2 o 2). - Finns i sjön (samla par från ordlista). Dela ut 4 kort till alla deltagare. Resterande kort i kortleken ligger kvar på bordet. Person 1 frågar med tecken: Har du.? Person 2 svarar med tecken: Ja och räcker över kortet, eller Finns i sjön När man har 2 likadana kort = ett par lägegr man dessa åt sidan. Spelet går ut på att samla så många par som möjligt. - Korten på bordet. Kursledaren lägger ut samtliga ord (som inplastade småkort) som man gått igenom på kursen, på bordet. Kursledaren gör ett tecken och deltagarna ska hitta rätt kort. Detta gör man tills alla kort är tagna. Vem har lyckats få flest kort? Utvärdering Avslutning med en Sång Material att ta med för kursledaren: -namnskyltar -barnböcker -vykort -kortlek till Finns i sjön -utvärderingslappar

47 Deltagarnas program för kurstillfälle 8 Repetition av förra omgångens tecken - gå igenom ordlistan Tema Möbler/ inventarier, personer, hygien, kroppsdelar -Genomgång av dagens ordlista. - Ge tips på bra böcker med tecken. Övningar - Barnböcker utan tecken deltagarna väljer bok. Förbereder vilka ord man vill teckna. Läser sagan för gruppen (2 o 2). - Finns i sjön (samla par från ordlista) - Korten på bordet. Kursledaren lägger ut samtliga ord (som inplastade småkort) som man gått igenom på kursen, på bordet. Kursledaren gör ett tecken och deltagarna ska hitta rätt kort. Detta gör man tills alla kort är tagna. Vem har lyckats få flest kort? Utvärdering av kursen Avslutning med en Sång

48 Ordlista vid kurstillfälle 8 Möbler/inventarier (23) hus rum kök sovrum badrum dörr fönster stol bord säng soffa skåp/garderob byrå hylla spegel matta tv radio video DVD dator lampa telefon hiss nyckel väska Personer (7) jultomte lucia häxa/troll spöke clown doktor lärare Hygien (20) ren smutsig torr blöt frisk stark sjuk ont plåster medicin toalett potta kissa bajsa tvätta sig duscha bada tandborste borsta tänderna tvål handduk kam/borste har du? Finns i sjön Kroppsdelar

49 Förslag på sånger att använda i TAKK-utbildning Här kommer ett antal sånger som kan användas vid de olika utbildningstillfällena. Under respektive kurstillfälle står förslag på vilka sånger som kan användas. Sen är det naturligtvis upp till varje kursledare att själv bestämma vilka sånger man vill använda. Kanske har man egna sånger som man föredrar framför dessa. Vi har valt traditionella sånger som föräldrar samt mor- och farföräldrar kanske redan känner till. I många fall kan man använda sig av kroppsspråk och gester till sångerna.till vissa ord i vissa sånger finns redan etablerade tecken som man använder sig av, t ex i visan Imse vimse spindel. Det är inte de riktiga tecknen men vi föreslår att man använder sig av dessa tecken ändå. Det nätverk som kommer att bildas med hc-personal kan diskutera om det ska läggas till nya sånger av modernare karaktär än de som nu finns.

12_1 (siffra) 12_2 (siffra) 13_1 (siffra) 13_2 (siffra) 14_1 (siffra) 14_2 (siffra)

12_1 (siffra) 12_2 (siffra) 13_1 (siffra) 13_2 (siffra) 14_1 (siffra) 14_2 (siffra) TAKK-symboler 0 (siffra) 1 (siffra) 10_1 (siffra) 10_2 (siffra) 11_1 (siffra) 11_2 (siffra) 12_1 (siffra) 12_2 (siffra) 13_1 (siffra) 13_2 (siffra) 14_1 (siffra) 14_2 (siffra) 15_1 (siffra) 15_2 (siffra)

Läs mer

Facit till Svenska för utländska studenter GUNILLA REHNQVIST

Facit till Svenska för utländska studenter GUNILLA REHNQVIST Facit till Svenska för utländska studenter GUNILLA REHNQVIST ÖVNING 002 a) svar eller svara b) plural c) hon 003 a) 12 (tolv) b) 21 (tjugoett) c) 18 (arton) d) 11 (elva) e) 20 (tjugo) f) 22 (tjugotvå)

Läs mer

Ge mig tiden så kan jag. Entreprenörskap på Önsta-Gryta förskolor

Ge mig tiden så kan jag. Entreprenörskap på Önsta-Gryta förskolor Ge mig tiden så kan jag Entreprenörskap på Önsta-Gryta förskolor 2 Självkänsla bygger företagsamma barn Vi på Önsta-Gryta förskolor i Västerås kom i kontakt med projektet Entreprenörskap i skolan och projektledaren

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

SVENSKA. Course Content. Stufe 3. Level 3 レベル 3 단계 3. Nivel 3. Livello 3. Niveau 3. Nível 3 スウェーデン語 스웨덴어 瑞典语

SVENSKA. Course Content. Stufe 3. Level 3 レベル 3 단계 3. Nivel 3. Livello 3. Niveau 3. Nível 3 スウェーデン語 스웨덴어 瑞典语 SVENSKA Stufe 3 Level 3 スウェーデン語 SCHWEDISCH SWEDISH 단계 3 스웨덴어 Livello 3 Nivel 3 SVEDESE SUECO 3级 Nível 3 Niveau 3 レベル 3 瑞典语 SUECO SUÉDOIS Course Content Contenido del curso Contenu du cours Kursinhalt Contenuto

Läs mer

TESTA DIG SJÄLV TRÄNA DINA FÖRMÅGOR FAMILJELIV I SKOLAN

TESTA DIG SJÄLV TRÄNA DINA FÖRMÅGOR FAMILJELIV I SKOLAN R A G N I N V Ö H C TIPS O Boken m o g i d för D H D A Den här boken tillhör: Lena Westholm Innehåll 1. TESTA DIG SJÄLV tips för att må bättre Hur är min ADHD? 2 Vanliga känslor när man har ADHD 3 Saker

Läs mer

Att ge syskon utrymme Manual för syskonprogrammet

Att ge syskon utrymme Manual för syskonprogrammet Att ge syskon utrymme Författare: Ingrid Nordgren, Tina Granat, Kerstin Andersson, Berit Persson, Eva Persson Barn- och vuxenhabiliteringen Manualen är ett resultat av projektet Att ge syskon utrymme som

Läs mer

spårarscouter 8-10 år

spårarscouter 8-10 år m a r g o r p s n i term spårarscouter 8-10 år Välkommen till en ny termin! Dags för en ny termin och många förväntansfulla scouter och ledare. I det här terminsprogrammet hittar du tips och inspiration

Läs mer

Handbok för FIB projektets barngruppsverksamhet

Handbok för FIB projektets barngruppsverksamhet Handbok för FIB projektets barngruppsverksamhet Författare: Ann Nilsson Maj Johansson & Sara RådboWahlström Handledare: Elisabeth Hagborg Tierps Kommun 0 Inledning FIB - projektet Denna handbok har tagits

Läs mer

Verksamhetsplanering höstterminen-2014

Verksamhetsplanering höstterminen-2014 Verksamhetsplanering höstterminen-2014 Inledning I juni hade vi en utvärderingsdag där vi utvärderade terminen som varit. Nu har vi uppdaterat verksamhetsplaneringen för ht- 2014 och gjort ändringar utifrån

Läs mer

Vårt ansvar som vuxna språkförebilder 15 Att vara aktiv lyssnare 16. Språket i leken 17 Leken och språket går hand i hand 17 Låtsaslek 18

Vårt ansvar som vuxna språkförebilder 15 Att vara aktiv lyssnare 16. Språket i leken 17 Leken och språket går hand i hand 17 Låtsaslek 18 Innehåll Förord 2 Vad är språk 4 Tal 8 Språkförsening och avvikande språkutveckling 9 Hur fungerar det egentligen 9 Uttal 11 Den ungefärliga språkutvecklingen 11 Utveckling av språkets delar 12 (fonologisk,

Läs mer

Kurs i Vardagssamtal

Kurs i Vardagssamtal Kurs i Vardagssamtal För ungdomar och vuxna med Aspergers syndrom (Arbetspärm) Detta är ett kursmaterial som ursprungligen utarbetats vid Clinical Research Center for Schizophrenia & Psychiatric Rehabilitation,

Läs mer

W b e btidning btidning

W b e btidning btidning 1 Webbtidningen juni 2015 K O M V U X M A L M Ö S Ö D E R V Ä R N W W W. M A L M O. S E / K O M V U X S O D E R V A R N A N S V A R I G U T G I V A R E : A N D E R S F R E D R I K S O N R E D A K T Ö R

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Läsåret 2007/2008 Vårberga Förskola AB

Läsåret 2007/2008 Vårberga Förskola AB Malmö 080819 Vårberga Förskola AB Solbergagatan 6 212 30 MALMÖ 040 49 14 05 www.forskolorna.se KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLA Läsåret 2007/2008 Vårberga Förskola AB Vårberga Förskola AB är belägen inom

Läs mer

GPP kring vardagliga situationer

GPP kring vardagliga situationer Humlan Humlan är en avdelning med totalt 15 barn i åldrarna 1-4 år, 6 flickor och 9 pojkar. 8 barn födda 2011 3 barn födda 2010 4 barn födda 2009 Arbetslaget består av 3 pedagoger: 2,55 tjänst Vi på Aleskogens

Läs mer

Nivåplaceringstest i SVENSKA

Nivåplaceringstest i SVENSKA Nivåplaceringstest i SVENSKA Varje rätt svar ger 1 poäng. Test 1 1. Läs visitkorten och svara på frågorna. Martin Bäckström Lärare Susanna Jansson Holmvägen 12, 3 tr 582 67 Göteborg Tel. 031-461 39 12

Läs mer

TIPS AKTIVITETS MÅLGRUPP 8-12 ÅR

TIPS AKTIVITETS MÅLGRUPP 8-12 ÅR MÅLGRUPP 8-12 ÅR AKTIVITETS TIPS ETT LEDARMATERIAL MED TIPS OCH IDÉER FÖR DIG SOM I DIN BARN- ELLER UNGDOMSGRUPP VILL ARBETA MED INSAMLING, SOLIDARITET OCH INTERNATIONELLA RELATIONER INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Bli xtpatrullens äventy r. Lek och lär om nedskräpning, allemansrätt och om skräpet som resurs.

Bli xtpatrullens äventy r. Lek och lär om nedskräpning, allemansrätt och om skräpet som resurs. Bli xtpatrullens äventy r Lek och lär om nedskräpning, allemansrätt och om skräpet som resurs. Stiftelsen Håll Sverige Rent Februari 2011 Författare: Lisa Adelsköld Illustrationer, pusselbitar: Gro Leksaker,

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Vårterminen 2014 Frilufts Förskolor Lantgården 1(15) Förskolan Lantgårdens verksamhetsberättelse vt 2014 Förskolans yttre och inre miljö, Frilufts Förskolor Lantgården ligger i ett

Läs mer

Mysterier och modiga barn

Mysterier och modiga barn 1 Mysterier och modiga barn MUNTLIGT BERÄTTANDE 1 Blodet droppar A När du lyssnar på någon som berättar är det nästan som om du spelar upp en film i huvudet. Rita en händelse du såg när du lyssnade på

Läs mer

1 Åsa och Morgan uttal

1 Åsa och Morgan uttal 1 Åsa och Morgan uttal `Åsa är `trettifyra år och psykolog. Hon bor i ett rött `radhus på `Backenvägen `hundrasextisex i Umeå. `Åsa är gift med Morgan `Isaksson och har `fyra barn, en `pojke och tre `flickor.

Läs mer

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson En berättelse om en skola som stod frågande inför en enskild elev och hur de idag arbetar i skolan så att både den enskilde eleven och hans kamraters behov av en bra undervisning tillgodoses. Vi är inte

Läs mer

Svenska steg för steg 1

Svenska steg för steg 1 Svenska steg för steg 1 Facit till övningsbok 1 G 1. nummer 1 12 6 1 2 5 20 5 20 bokstav L F E T E T 2. nummer 16 18 5 19 5 14 20 1 20 9 15 14 bokstav P R E S E N T T I O N 3. nummer 13 5 12 15 4 9 20

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken

Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken 1 På marginalen Författare: Mary Douglas Form och textbearbetning: Lowe Production Tryck: Wallén & Co Grafiska AB, februari 2013 Fotografer: Olivia Arthur/Magnum

Läs mer

När tålamodsburken rinner över

När tålamodsburken rinner över När tålamodsburken rinner över om att ritprata Gunnel Lundkvist När tålamodsburken rinner över om att ritprata Gunnel Lundkvist 1 Specialpedagogiska skolmyndigheten Beställningsadress: Specialpedagogiska

Läs mer

Framstegstest 1 Kapitel 1 3

Framstegstest 1 Kapitel 1 3 Framstegstest 1 Kapitel 1 3 Namn: 1 Adjektiv och adverb Skriv orden under raden i rätt form. 1 Det var så att träffa alla kusiner igen! rolig 2 Tycker du att broccoli är? god 3 Marias söner är. ovanlig

Läs mer

GRAMMATIKBOLAGET HANDLEDNING

GRAMMATIKBOLAGET HANDLEDNING GRAMMATIKBOLAGET HANDLEDNING 1 GRAMMATIKBOLAGET INGEN PANIK DET ÄR BARA GRAMMATIK SÄGER BRITT-INGER FRÅN SIN PLATS PÅ KONTORET PÅ GRAMMATIKBOLAGET. OM GRAMMATIKBOLAGET Grammatikbolaget är en serie om ordklasser,

Läs mer

www.asinger.net Genrer inom SFI Muntligt: Eleven berättar om personliga förhållanden och erfarenheter.

www.asinger.net Genrer inom SFI Muntligt: Eleven berättar om personliga förhållanden och erfarenheter. Genrer inom SFI A-kurs: Muntligt: Eleven berättar om personliga förhållanden och erfarenheter. B-kurs: Muntligt: Eleven berättar om personliga erfarenheter och välbekanta personer, platser och händelser.

Läs mer