NÄR DU VILL VETA VILKA DINA KUNDER ÄR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NÄR DU VILL VETA VILKA DINA KUNDER ÄR"

Transkript

1 U R B A N I S E R I N G VA R B O R M A N? NÄR DU VILL VETA VILKA DINA KUNDER ÄR Consumer classification PA R 1

2 PAR ingår i Bisnodekoncernen Bisnode är en av Europas största leverantörer av digital affärsinformation. Med hjälp av Bisnodes tjänster kan företag öka sin försäljning, minska sina risker och få bra koll på sin specifika bransch och marknad samt få underlag för att fatta affärsmässiga beslut. Tjänsterna inkluderar kredit-, marknads- och produktinformation om såväl företag som konsumenter. Bisnode är verksamma i 2 europeiska länder. PAR är medlem i:

3 smartare analyser MED RÄTT UNDERLAG FATTAR DU BÄTTRE BESLUT Bric är en konsumentklassificering för smartare analyser och mer lönsam direktmarknadsföring i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Med Bric får du den bästa hjälpen när det gäller att navigera på marknaden och fatta beslut som leder till högre lönsamhet samt ger dig möjlighet att på ett enkelt sätt resultatstyra och utvärdera dina kampanjer. Variabler och klasser Köpkraft vad har man råd med? Visar på hur mycket man har kvar i plånboken för konsumtion efter att de huvudsakliga utgifterna för et är betalade. > se sidan 4 Livsfas vad har man tid med? Som människa utvecklas man successivt och går igenom olika faser i livet. Olika faser har olika behov och därmed olika köpbeteenden. > se sidan 1 Urbanisering var bor man? Bor du i storstad eller på landet? Var man bor reflekteras ofta i vad man har för köp- och beteendemönster. > se sidan 16 Boendeform hur bor man? Visar vilken typ av boende som är starkt överrepresenterat i ett område. Olika boendeformer har olika behov och därmed olika köpbeteenden. > se sidan 22 Utbildning vad har man lärt sig? Visar vilken typ av utbildningsnivå som är starkast representerad. Utbildningsnivå påverkar till viss del intressen och även hur man tar till sig olika budskap. > se sidan 28 Användningsområden Bric Profil En kunskapsbyggande och kostnadseffektiv marknadsanalys av din databas ger dig en lättförståelig och tydlig överblick av dina kunder och din marknad. Bric Marknad Analysera fram ditt bearbetningsområde för direktmarknadsföring samt analys av kunder och marknad för effektiv kampanjplanering. Bric Djupanalys Ger dig effektiva rangordnade urval i kunddatabaser, adressregister eller geografiska marknader. Bric Respons Kampanjuppföljnings- och responsanalys för uppföljning av kampanjer, ROI-beräkning på hela aktiviteten samt fördelat på olika segment. Bric Läge Analyser som ger underlag för planering av t.ex butiksetablering och köpcentrum.

4 kö p k r a f t va d h a r m a n r å d m e d? Visar hur mycket man har kvar i plånboken för konsumtion efter att de huvudsakliga utgifterna för et är betalade. Köpkraft Vad har man råd med? Variabeln Köpkraft bygger på ens inkomster och ekonomiska bidrag i form av barnbidrag och hyresbidrag, samtidigt som man tar hänsyn till familjens sammansättning. Tonåringar är mer kostsamma än små barn. Har man inga barn så innebär samma inkomster en högre köpkraft. Förutom inkomsterna och familjesammansättning tas även hänsyn till boendekostnad genom kalkylering baserad på fastigheters taxeringsvärde, fastigheternas K/T-värde samt beräknade driftkostnader efter storlek på husen/lägenheten samt i vilken del av landet man bor. Låg 15 % av Sveriges Hög 15 % av Sveriges medellåg 35 % av Sveriges Medelhög 35 % av Sveriges 4 PA R

5 KÖ P K R A F T VA D H A R M A N R Å D M E D? HÖG KÖPKRAFT I denna klass finns 15% av Sveriges. Hög köpkraft är de områden med som har mycket pengar att spendera. Åldersgruppen 4-54-åringar är klart störst. Medianinkomsten på individ är kr/år, vilket är 25% högre än medianinkomsten i Sverige. Taxeringsvärdet på fastigheter (snitt 942 kr i Hög köpkraft) är 46% högre än genomsnittligt i Sverige. Samtidigt är det mer än dubbelt så vanligt med fritidsfastighet i Hög köpkraft än i Sverige totalt. Hela 68% av Brics områden inom Hög köpkraft klassas som Lång eller Kort Akademisk Utbildning. I Sverige totalt är det cirka 35%. 35% av Hög köpkraft bor i Huvudstad och 14% bor i Bostadsrätt. Endast knappt 3% bor i områden som klassas som Hyresrätt (i Sverige är det 3%). Livsfas Urbanisering boendeform utbildning 3 % Familjer med äldre barn 35 % Huvudstad 75 % Småhus 52 % Lång akademisk 6 3% % Av klassen Hög köpkraft tillhör 3% klassen Familjer med äldre barn från variabeln Livsfas. Av klassen Hög köpkraft tillhör 35% klassen Huvudstad från variabeln Urbanisering. Av klassen Hög köpkraft tillhör 75% klassen Småhus från variabeln Boendeform. Av klassen Hög köpkraft tillhör 52% klassen Lång akademisk från variabeln Utbildning. PA R 5

6 kö p k r a f t va d h a r m a n r å d m e d? MedelHÖG KÖPKRAFT Klassen utgör 35% av Sveriges. Medelhög köpkraft är områden med något mer pengar än genomsnittssvensken. Åldersgruppen åringar är något överrepresenterad. Medianinkomsten per individ är kr/år, vilket är 7% högre än medianinkomsten i Sverige. Taxeringsvärdet på fastigheter är i genomsnitt 494 kr på de som äger sin egen fastighet. Medelhög köpkraft har även en liten överrepresentation i områden som klassas som Akademisk. 17% bor i Bric-områden som klassas som Familjer med äldre barn, i Sverige är det 13%. Vad gäller Urbanisering finns det en överrepresentation i Landsbygd, 4%. Hälften (5%) bor i områden som klassas som Småhus, mot genomsnittet i Sverige som är 35%. Livsfas Urbanisering boendeform utbildning 24% Preetablerade 4% Landsbygd 5% Småhus 5% Gymnasial 5 24% 4 3 5% 2 1 Av klassen Medelhög köpkraft tillhör 24% klassen preetablerade från variabeln Livsfas. Av klassen Medelhög köpkraft tillhör 4% klassen Landsbygd från variabeln Urbanisering. Av klassen Medelhög köpkraft tillhör 5% klassen Småhus från variabeln Boendeform. Av klassen Medelhög köpkraft tillhör 5% klassen Gymnasial från variabeln Utbildning. 6 PA R

7 KÖ P K R A F T VA D H A R M A N R Å D M E D? MedelLÅG KÖPKRAFT Klassen utgör 35% av Sveriges. Medellåg köpkraft är områden där man inte har några stora marginaler. Åldersgruppen 2-29-åringar är klart överrepresenterad. Medellåg köpkraft har en medianinkomst på kr per år vilket är 9% lägre än medianinkomsten i Sverige, som ligger på kr/år. Samtidigt finns det fler betalningsförelägganden i Medellåg köpkraft än i någon annan klass. När det gäller Utbildning är det 22% som bor i Lång eller Kort Akademiska områden (jämfört med Sverige totalt som har 35%). Av de som bor på Landsbygd tillhör 26% Medellåg köpkraft. Preetablerade är den enskilt största klassen medan Seniorer 65+ är den grupp som är mest överrepresenterad. Livsfas Urbanisering boendeform utbildning 41% Preetablerade 39% Stad 44% Hyresrätt 58% Gymnasial % % 2 1 Av klassen Medellåg köpkraft så tillhör 41% klassen preetablerade från variabeln Livsfas. Av klassen Medellåg köpkraft så tillhör 39% klassen Stad från variabeln Urbanisering. Av klassen Medellåg köpkraft så tillhör 44% klassen Hyresrätt från variabeln Boendeform. Av klassen Medellåg köpkraft så tillhör 58% klassen Gymnasial från variabeln Utbildning. PA R 7

8 kö p k r a f t va d h a r m a n r å d m e d? LÅG KÖPKRAFT Klassen innefattar 15% av Sveriges. Låg köpkraft är områden där man får kämpa för att få pengarna att räcka till. Åldersgruppen 2-29-åringar är väldigt starkt överrepresenterad. Låg köpkraft har en ekonomisk situation som kan vara besvärlig. Medianinkomsten är kr/år, vilket är 33% lägre än medianinkomsten i Sverige, som ligger på kr/år. 57% av Låg köpkraft bor i områden som klassas som Preetablerade och 7% bor i Hyresrätt. Vidare bor 57% i Storstad eller Stad, och 16% i Huvudstad. Taxeringsvärden på fastigheter är 8% lägre än genomsnittet. 23% av Brics områden klassas som Lång eller Kort Akademisk utbildning, i Sverige är det 35%. Livsfas Urbanisering boendeform utbildning 57% Preetablerade 16% Huvudstad 7% Hyresrätt 46% Mix % 7% 2 1 Av klassen Låg köpkraft så tillhör 57% klassen Preetablerade från variabeln Livsfas. Av klassen Låg köpkraft så tillhör 16% klassen Huvudstad från variabeln Urbanisering. Av klassen Låg köpkraft så tillhör 7% klassen Hyresrätt från variabeln Boendeform. Av klassen Låg köpkraft så tillhör 46% klassen Mix från variabeln Utbildning. 8 PA R

9

10 l i v s fa s VA D H A R M A N t i d M E D? Som människa utvecklas man successivt och går igenom olika faser i livet. Olika faser har olika behov och därigenom olika köpbeteenden. Livsfas Vad har man Tid med? Livsfas är en viktig variabel då man har olika konsumtionsmönster beroende på var i livet man befinner sig. De som lever i singel köper andra saker än familjer med barn. De som kommit upp över 65 år har ett annorlunda köpbeteende än både singel och barnfamiljer. MIX 13% av Sveriges Seniorer % av Sveriges Preetablerade 33% av Sveriges Vuxna utan barn 17% av Sveriges barnfamilj 12% av Sveriges Småbarnsfamilj 7% av Sveriges 1 PA R

11 l i v s fa s VA D H A R M A N t i d M E D? Preetablerade Preetablerade utgör 33% av Sveriges. Preetablerade är områden med stor andel unga människor i singel- eller samboförhållanden. Åldersgruppen åringar är klart överrepresenterad. 87% av Preetablerade bor i Stad, Storstad eller Huvudstad. 85% av en i den här gruppen har inte barn. Det är nästan dubbelt så vanligt att Preetablerade områden är klassade Låg köpkraft jämfört med Sverige i sin helhet. Hela 59% av alla Preetablerade områden är klassade som Hyresrätt (mot 31% i Sverige). Det finns även en stor andel akademiker i Preetablerade och Bricklassificeringen Lång akademisk utbildning är den som är starkast överrepresenterad. köpkraft Urbanisering boendeform utbildning 43% Medellåg köpkraft 41% Stad 59% Hyresrätt 35% Lång akademisk % % Av klassen Preetablerade så tillhör 43% klassen Medellåg köpkraft från variabeln Köpkraft. Av klassen Preetablerade så tillhör 41% klassen Stad från variabeln Urbanisering. Av klassen Preetablerade så tillhör 59% klassen Hyresrätt från variabeln Boendeform. Av klassen Preetablerade så tillhör 35% klassen Lång akademisk från variabeln Utbildning. PA R 11

12 l i v s fa s VA D H A R M A N t i d M E D? Familjer med små barn I denna klass ingår 7% av Sveriges. Familjer med små barn är områden med stor andel barn i åldern -6 år. Åldersgruppen åringar är klart överrepresenterad i klassen. Antalet barnfamiljer i Sverige är i dagsläget knappt en miljon familjer, och Familjer med små barn utgör 7% av Sveriges. Familjer med små barn täcker 15% av Sveriges barnfamiljer. 38% av Familjer med små barn finns i Landsbygd. Hela 8% av Familjer med små barn bor i Småhus (Sverige 35%). Det finns en grupp med familjer som har det ekonomiskt bra, och Hög köpkraft är mer än dubbelt så vanligt i denna klass som i Sverige i snitt. köpkraft Urbanisering boendeform utbildning 44% Hög köpkraft 38% Landsbygd 8% Småhus 4% Gymnasial % 8% Av klassen Familjer med små barn så tillhör 44% klassen Hög köpkraft från variabeln Köpkraft. Av klassen Familjer med små barn så tillhör 38% klassen Landsbygd från variabeln Urbanisering. Av klassen Familjer med små barn så tillhör 8% klassen Småhus från variabeln Boendeform. Av klassen Familjer med små barn så tillhör 4% klassen Gymnasial från variabeln Utbildning. 1 2 PA R

13 l i v s fa s VA D H A R M A N t i d M E D? Familjer med äldre barn Klassen utgör 13% av Sveriges. Familjer med äldre barn är områden med etablerade familjer och stor andel barn i åldern 7-17 år. Åldersgruppen 4 till 54-åringar är klart överrepresenterad. Här hittar du fotbollsfarsorna och hockeymammorna lika väl som dataspelskidsen och den motorintresserade ungdomen. Familjer med äldre barn täcker 28% av Sveriges barnfamiljer. 42% av Familjer med äldre barn finns i Landsbygd. Hög köpkraft är nästan tre gånger så vanlig i denna klass som i Sverige i snitt. 78% bor i Småhus (Sverige 35%). köpkraft Urbanisering boendeform utbildning 46% Medelhög köpkraft 42% Landsbygd 78% Småhus 54% Gymnasial % 3 78% 2 1 Av klassen Familjer med äldre barn så tillhör 46% klassen Medelhög köpkraft från variabeln Köpkraft. Av klassen Familjer med äldre barn så tillhör 42% klassen Landsbygd från variabeln Urbanisering. Av klassen Familjer med äldre barn så tillhör 78% klassen Småhus från variabeln Boendeform. Av klassen Familjer med äldre barn så tillhör 54% klassen Gymnasial från variabeln Utbildning. PA R 13

14 l i v s fa s VA D H A R M A N t i d M E D? Vuxna utan barn 17% av Sveriges ingår i klassen. Vuxna utan barn är i stor utsträckning områden med väletablerade familjer och utflyttade barn. Åldersgruppen år är klart störst. Vuxna utan barn har generellt en god ekonomi, 21% av denna grupp ingår i Hög köpkraft och 54% i Medelhög köpkraft. De äger i stor utsträckning sin bostad och bor i Småhus (61%) och Bostadsrätt (16%). 51% bor i områden som klassas som Landsbygd. När det gäller utbildning är det generellt något lägre utbildningsnivå än i Sverige totalt. köpkraft Urbanisering boendeform utbildning 54% Medellåg köpkraft 51% Landsbygd 61% Småhus 58% Gymnasial % 61% Av klassen Vuxna utan barn så tillhör 54% klassen Medellåg köpkraft från variabeln Köpkraft. Av klassen Vuxna utan barn så tillhör 51% klassen Landsbygd från variabeln Urbanisering. Av klassen Vuxna utan barn så tillhör 61% klassen Småhus från variabeln Boendeform. Av klassen Vuxna utan barn så tillhör 58% klassen Gymnasial från variabeln Utbildning. 14 PA R

15 l i v s fa s VA D H A R M A N t i d M E D? Seniorer 65+ Seniorer 65+ utgör 18% av Sveriges. Seniorer 65+ är områden med stor andel pensionärer. Åldersgruppen 65-9-åringar är klart överrepresenterad inom klassen. Seniorer 65+ utgör 18% av Sveriges. Seniorer 65+ bor i stor utsträckning i Stad (4%) och Landsbygd (3%). Endast 4% finns i Storstad. 25% av alla Seniorer 65+ bor i Bostadsrätt (Sverige 18%). 62% av alla områden som är klassade Seniorer 65+ har utbildningsnivå Gymnasial. Det som är slående med Seniorer 65+ är den överlag dåliga ekonomin. 73% av Seniorer 65+ har Låg eller Medellåg köpkraft. Endast 4% av de som tillhör Seniorer 65+ klassas som Hög köpkraft. Av alla områden som klassas som Hög köpkraft är det bara 5% som är Seniorer 65+. köpkraft Urbanisering boendeform utbildning 58% Medellåg köpkraft 58% 4% Stad 33% Hyresrätt 62% Gymnasial % 1 Av klassen Seniorer 65+ så tillhör 58% klassen Medellåg köpkraft från variabeln Köpkraft. Av klassen Seniorer 65+ så tillhör 4% klassen Stad från variabeln Urbanisering. Av klassen Seniorer 65+ så tillhör 33% klassen Hyresrätt från variabeln Boendeform. Av klassen Seniorer 65+ så tillhör 62% klassen Gymnasial från variabeln Utbildning. PA R 15

16 U R B A N I S E R I N G VA R B O R M A N? Bor du i storstad eller på landet? Var man bor reflekteras ofta i vad man har för köp- och beteendemönster. URBANISERING VAR BOR MAN? Var man bor har en viss påverkan på vilka influenser man har, och därigenom även vilket köpbeteende man har. Urbanisering är baserat på antalet individer per kvadratkilometer i respektive Bric-område. Hänsyn är också taget till grannliggande områden. Landsbygd 31% av Sveriges Huvudstad 21% av Sveriges storstad 7% av Sveriges Tätort 1% av Sveriges Stad 31% av Sveriges 16 PA R

17 U R B A N I S E R I N G VA R B O R M A N? HUVUDSTAD Klassen består av 21% av Sveriges. I Huvudstad ingår områden med huvudstadsbeteende. Åldersgruppen åringar är klart överrepresenterad. Huvudstad består av Stockholm med kranskommuner. Huvudstad har en befolkningstäthet på 5363 individer/km². En stor andel av de som bor i Huvudstad är Preetablerade (49%), vilket ska jämföras med Sverige totalt där motsvarande andel är 33%. 4% i Huvudstad klassas som Lång akademisk utbildning, i Sverige totalt är det 23%. I Huvudstad är klassen Hyresrätt något överrepresenterad och även klasserna Hög och Medelhög köpkraft. köpkraft livsfas boendeform utbildning 36% Medelhög köpkraft 49% Preetablerade 36% Hyresrätt 4% Lång akademisk 5 36% % Av klassen Huvudstad så tillhör 36% klassen Medelhög köpkraft från variabeln Köpkraft. Av klassen Huvudstad så tillhör 49% klassen Preetablerade från variabeln Livsfas. Av klassen Huvudstad så tillhör 36% klassen Hyresrätt från variabeln Boendeform. Av klassen Huvudstad så tillhör 4% klassen Lång akademisk från variabeln Utbildning. PA R 17

18 U R B A N I S E R I N G VA R B O R M A N? STORSTAD Klassen innefattar 7% av alla Sveriges. I Storstad ingår områden med storstadsbeteende. Åldersgruppen 2-34-åringar är klart överrepresenterad. Storstad utgörs av Göteborg och Malmö med kranskommuner. Befolkningstätheten är 9787 individer/ km². Här finns en stor andel Hyresrätt, det är drygt hälften av de som bor i Storstad. Medellåg köpkraft är den mest representerade klassen i Köpkraft (39%) i Storstad. Likaså syns tydligt att det är stor andel Preetablerade (71%), och att Lång akademisk utbildning är nästan dubbelt så vanlig som Sverige totalt. köpkraft livsfas boendeform utbildning 39% Medellåg köpkraft 71% Preetablerade 54% Hyresrätt 48% Lång Akademisk 39% % Av klassen Storstad så tillhör 39% klassen Medellåg köpkraft från variabeln Köpkraft. Av klassen Storstad så tillhör 71% klassen Preetablerade från variabeln Livsfas. Av klassen Storstad så tillhör 54% klassen Hyresrätt från variabeln Boendeform. Av klassen Storstad så tillhör 48% klassen Lång akademisk från variabeln Utbildning. 18 PA R

19 U R B A N I S E R I N G VA R B O R M A N? STAD Klassen stad innefattar 31% av Sveriges. I Stad ingår mellanstora städer med tillhörande beteendemönster. Åldersgruppen 2-29-åringar är klart överrepresenterad. Det här är en stor klass inom Urbanisering. Typexempel på klassen Stad är: Lund, Norrköping, Karlstad och Umeå. Stad har en genomsnittlig befolkningstäthet på 562 individer/ km². Även i Stad är Preetablerade något överrepresenterad jämfört med Sverige. När det gäller Boendeform så är Hyresrätt den största klassen och svarar för 48% av alla. Vilket i relation till de andra klasserna i Urbanisering är mycket. Ser vi till utbildning är fördelningen nästan som riksgenomsnittet. köpkraft livsfas boendeform utbildning 44% Medellåg köpkraft 43% Preetablerade 48% Hyresrätt 46% Gymnasial 5 44% % Av klassen Stad så tillhör 44% klassen Medellåg köpkraft från variabeln Köpkraft. Av klassen Stad så tillhör 43% klassen Preetablerade från variabeln Livsfas. Av klassen Stad så tillhör 48% klassen Hyresrätt från variabeln Boendeform. Av klassen Stad så tillhör 46% klassen Gymnasial från variabeln Utbildning. PA R 19

20 U R B A N I S E R I N G VA R B O R M A N? TÄTORT Klassen innefattar 1% av Sveriges. Tätort är de mindre orterna runt om i landet som har ett fåtal butiker, kanske några restauranger och i bästa fall kanske ett systembolag. Åldersfördelningen är väldigt lik Sverige som helhet. Typexempel på tätort är: Olofström, Vårgårda, Heby, Timrå, Robertsfors. Tätort har en genomsnittlig befolkningstäthet på 32 individer/km². Tätort har en väldigt liten andel Preetablerade, och den starkaste gruppen är Familjer med äldre barn medan Seniorer 65+ samt Vuxna utan barn är de största grupperna till antal. Drygt 5% av Tätort bor i Småhus och det är klart överrepresenterat jämfört med Sverige. Utbildningsmässigt är Lång akademisk utbildning mycket underrepresenterat och Gymnasial är överrepresenterad. köpkraft livsfas boendeform utbildning 39% Medelhög köpkraft 23% Seniorer % Småhus 59% Gymnasial 25 39% % Av klassen Tätort så tillhör 39% klassen Medelhög köpkraft från variabeln Köpkraft. Av klassen Tätort så tillhör 23% klassen Seniorer 65+ från variabeln Livsfas. Av klassen Tätort så tillhör 54% klassen Småhus från variabeln Boendeform. Av klassen Tätort så tillhör 59% klassen Gymnasial från variabeln Utbildning. 2 PA R

21 U R B A N I S E R I N G VA R B O R M A N? LANDSBYGD Klassen innefattar 31% av Sveriges. Landsbygd består av enstaka hus, gårdar och byar. Åldersgruppen åringar är något överrepresenterad. Landsbygd är områden där befolkningstätheten är mindre än 845 individer/km². Den största Livsfasen i Landsbygd är Vuxna utan barn som svarar för 28%, och är dessutom mest överrepresenterad. Utbildningsmässigt är Gymnasial utbildning överrepresenterad. Drygt 5% bor i klassen Småhus, Bostadsrätt utgör endast 2%. köpkraft livsfas boendeform utbildning 46% Medelhög köpkraft 28% Vuxna utan barn 58% Småhus 67% Gymnasial 3 46% % Av klassen Landsbygd så tillhör 46% klassen Medelhög köpkraft från variabeln Köpkraft. Av klassen Landsbygd så tillhör 28% klassen Vuxna utan barn från variabeln Livsfas. Av klassen Landsbygd så tillhör 58% klassen Småhus från variabeln Boendeform. Av klassen Landsbygd så tillhör 67% klassen Gymnasial från variabeln Utbildning. PA R 21

22 b o e n d e f o r m h u r b o r m a n? Visar vilken typ av boende som är starkt överrepresenterat i ett område. Olika boendeformer har olika behov därmed olika köpbeteenden. boendeform hur bor man? Boendeform visar var det finns en tydlig överrepresentation av en särskild boendeform. Boendeform är fördelat på: Småhus, Hyresrätt, Bostadsrätt och Mix där exempelvis Småhus är områden med minst 8% villor, radhus eller kedjehus. mix boende 17% av Sveriges småhus 35% av Sveriges hyresrätt 3% av Sveriges Bostadsrätt 18% av Sveriges 2 2 PA R

23 b o e n d e f o r m h u r b O R M A N? småhus 35% av Sveriges ingår i klassen. Småhus är områden med hög andel av villor, radhus och kedjehus. Åldersgruppen åringar är något överrepresenterad. En mycket stor andel (82%) av Småhus tillhör klasserna Hög och Medelhög köpkraft. Hög köpkraft är mycket starkt överrepresenterad. När det gäller Livsfas så är det endast 5% som tillhör klassen Preetablerade och 7% som tillhör Seniorer % av de som tillhör Småhusklassen är Familjer med äldre barn. Kort akademisk utbildning är tydligast överrepresenterad i Småhus, och kanske inte helt oväntat så är Småhus överrepresenterat på Landsbygd. köpkraft livsfas urbanisering utbildning 5% Medelhög köpkraft 28% Familjer med äldre barn 5% Landsbygd 54% Gymnasial % % Av klassen Småhus så tillhör 5% klassen Medelhög köpkraft från variabeln Köpkraft. Av klassen Småhus så tillhör 28% klassen Familjer med äldre barn från variabeln Livsfas. Av klassen Småhus så tillhör 5% klassen Landsbygd från variabeln Urbanisering. Av klassen Småhus så tillhör 54% klassen Gymnasial från variabeln Utbildning. PA R 2 3

24 b o e n d e f o r m h u r b o r m a n? bostadsrätt 18% av Sveriges ingår i klassen Bostadsrätt. Bostadsrätt är lägenhetsområden med en hög andel bostadsrättsföreningar. Åldersgruppen åringar är klart överrepresenterad. Bostadsrätter är lite av ett storstadsfenomen och de är starkt överrepresenterade i Huvudstad och Storstad. Det finns en stor andel av Livsfas Preetablerade (5%). I Bostadsrätt är det en stor andel (39%) från klassen som har Lång akademisk utbildning. Störst andel av alla som bor i Bostadsrätt tillhör Medellåg till Medelhög köpkraft. köpkraft livsfas urbanisering utbildning 43% Medelhög köpkraft 5% Preetablerade 41% Stad 39% Lång akademisk % % Av klassen Bostadsrätt så tillhör 43% klassen Medelhög köpkraft från variabeln Köpkraft. Av klassen Bostadsrätt så tillhör 5% klassen Preetablerade från variabeln Livsfas. Av klassen Bostadsrätt så tillhör 41% klassen Stad från variabeln Urbanisering. Av klassen Bostadsrätt så tillhör 39% klassen Lång Akademisk från variabeln Utbildning. 2 4 PA R

25 b o e n d e f o r m h u r b O R M A N? hyresrätt 3% av Sveriges ingår i klassen Hyresrätt. Hyresrätt är lägenhetsområden med en hög andel hyresrätter. Åldersgruppen åringar är klart överrepresenterad. I Hyresrätt är Låg köpkraft kraftigt överrepresenterat. Preetablerade är både den största klassen (64%) inom Livsfas och mycket överrepresenterad. Den största klassen inom Utbildning är Gymnasial utbildning (37%). Den största andelen av Hyresrätt finns i Stad, men samtidigt är det mer överrepresenterat i Storstad. köpkraft livsfas urbanisering utbildning 51% Medellåg köpkraft 64% Preetablerade 49% Stad 37% Gymnasial 51% Av klassen Hyresrätt så tillhör 51% klassen Medellåg köpkraft från variabeln Köpkraft. Av klassen Hyresrätt så tillhör 64% klassen Preetablerade från variabeln Livsfas. Av klassen Hyresrätt så tillhör 49% klassen Stad från variabeln Urbanisering. Av klassen Hyressrätt så tillhör 37% klassen Gymnasial från variabeln Utbildning. PA R 2 5

26 b o e n d e f o r m h u r b o r m a n? mix boende 17% av Sveriges ingår i klassen Mix boende. Mix boende är områden som inte har någon större andel av varken Flerbostadshus eller Småhus. Det är helt enkelt områden med blandad Boendeform. Mix boende är de områden där det inte finns en stark representation av en Boendeklass. 35% av Mix boende är Medelhög köpkraft, 18% är Preetablerade och 59% bor i klassen Landsbygd. I Utbildning står Gymnasial för drygt hälften av Mix boende. Åldersfördelningen är väldigt lik Sverige som helhet. köpkraft livsfas urbanisering utbildning 44% Medellåg köpkraft 3% Seniorer % Landsbygd 6% Gymnasial % Av klassen Mix boende så tillhör 44% klassen Medellåg köpkraft från variabeln Köpkraft. Av klassen Mix boende så tillhör 65% klassen Seniorer 65+ från variabeln Livsfas. Av klassen Mix boende så tillhör 59% klassen Landsbygd från variabeln Urbanisering. Av klassen Mix boende så tillhör 6% klassen Gymnasial från variabeln Utbildning. 2 6 PA R

27

28 U T B I L D N I N G VA D H A R M A N L Ä R T S I G? Visar vilken typ av utbildningsnivå som är starkast representerad. Utbildningsnivån påverkar till viss del intressen och även hur man tar till sig olika budskap. utbildning vad har man lärt sig? Visar vilken typ av utbildningsnivå som är starkast representerad. Utbildningsnivån påverkar till viss del intressen och även hur man förhåller sig till olika typer av budskap, vilket gör att Utbildning kan vara ett bra underlag för differentierade budskap. övriga/ Mix utbildning 18% av Sveriges Lång akademisk 23% av Sveriges kort akademisk 12% av Sveriges gymnasial 47% av Sveriges 2 8 PA R

29 U T B I L D N I N G VA D H A R M A N L Ä R T S I G? LÅNG AKADEMISK 23% av Sveriges ingår i klassen. Lång akademisk utbildning är områden med en överrepresentation av akademiker med en akademisk utbildning på 3 år eller längre. Åldersgruppen 2-39-åringar är klart överrepresenterad. Medelhög köpkraft är den största gruppen med 39% av alla i Sverige och 5% av alla med Lång akademisk utbildning tillhör klassen Preetablerade. De som bor i Huvudstad utgör 36% av Lång akademisk utbildning och är kraftigt överrepresenterad. Bostadsrätt är mest överrepresenterad i Boendeform, men den största gruppen är Småhus (34%). I Lång akademisk utbildning utgör Medelhög köpkraft 39% och Hög köpkraft 34%. köpkraft livsfas urbanisering utbildning 39% Medelhög köpkraft 5% Preetablerade 36% Huvudstad 34% Småhus % % Av klassen Lång akademisk så tillhör 39% klassen Medelhög köpkraft från variabeln Köpkraft. Av klassen Lång akademisk så tillhör 5% klassen Preetablerade från variabeln Livsfas. Av klassen Lång akademisk så tillhör 36% klassen Huvudstad från variabeln Urbanisering. Av klassen Lång akademisk så tillhör 34% klassen Småhus från variabeln Boendeform. PA R 2 9

30 U T B I L D N I N G VA D H A R M A N L Ä R T S I G? KORT AKADEMISK 12% av Sveriges ingår i klassen. Kort akademisk utbildning är områden med en överrepresentation av akademiker med en akademisk utbildning på mindre än 3 år. Åldersgruppen 4-59-åringar är något överrepresenterad. Kort akademisk är den minsta klassen inom variabeln Utbildning. I denna klass är överrepresentationen stark i de två klasserna med högst köpkraft och starkt underrepresenterad i de två lägsta klasserna. Den största gruppen är Medelhög köpkraft (4%). Den största andelen av Kort akademisk bor i Stad (33%), och en stor del bor i Småhus (41%), vilket är en överrepresentation. Den största klassen i Livsfas hos Kort akademisk är Preetablerade som har en andel på 33%. köpkraft livsfas urbanisering boendeform 4% Medelhög köpkraft 33% Preetablerade 33% Stad 41% Småhus % % Av klassen Kort akademisk så tillhör 4% klassen Medelhög köpkraft från variabeln Köpkraft. Av klassen Kort akademisk så tillhör 33% klassen Preetablerade från variabeln Livsfas. Av klassen Kort akademisk så tillhör 33% klassen Stad från variabeln Urbanisering. Av klassen Kort akademisk så tillhör 41% klassen Småhus från variabeln Boendeform. 3 PA R

31 U T B I L D N I N G VA D H A R M A N L Ä R T S I G? gymnasial Klassen utgör 47% av Sveriges. Gymnasial utbildning är områden med en överrepresentation av de som gått ut någon gymnasieutbildning utan att studera vidare. Åldersgruppen åringar är något överrepresenterad. Gymnasial Utbildning är den största klassen inom Utbildning. Det finns tydliga kopplingar till klassen Medellåg köpkraft, som är enskilt störst när det gäller Köpkraft. 56% av alla inom Medellåg köpkraft finns nämligen även i Gymnasial utbildning. Av Livsfas så är Preetablerade och Seniorer 65+ de största klasserna med 2% respektive 24%. Gymnasial utbildning är även tydligt kopplad till Urbanisering, ju längre ut på landsbygden man kommer ju mer överrepresenterad blir klassen Gymnasial utbildning. Småhus och Hyresrätt är de två största klasserna inom Boendeform i Gymnasial utbildning. köpkraft livsfas urbanisering boendeform 44% Medellåg köpkraft 24% Seniorer % Landsbygd 41% Småhus % % 41% Av klassen Gymnasial så tillhör 44% klassen Medellåg köpkraft från variabeln Köpkraft. Av klassen Gymnasial så tillhör 24% klassen Seniorer 65+ från variabeln Livsfas. Av klassen Gymnasial så tillhör 44% klassen Landsbygd från variabeln Urbanisering. Av klassen Gymnasial så tillhör 41% klassen Småhus från variabeln Boendeform. PA R 31

32 U T B I L D N I N G VA D H A R M A N L Ä R T S I G? övrig/mix utbildning Övrigt/Mix Utbildning utgör 18% av Sveriges. Övrig/Mix Utbildning är områden där det inte finns någon tydlig överrepresentation av någon utbildningsform. Det är helt enkelt områden med blandad utbildningsnivå. Åldersfördelningen är väldigt lik Sverige som helhet. Starkaste Livsfasen inom Övrig/Mix Utbildning är klassen Preetablerade med en andel på 45%. Medellåg och Låg köpkraft sticker också ut med andel på vardera 38%. 35% av Övrig/Mix Utbildning bor i klassen Stad. Hälften av alla i denna klass bor i områden som klassas som Hyresrätt. köpkraft livsfas urbanisering boendeform 38% Medellåg köpkraft 45% Preetablerade 35% Stad 54% Hyresrätt % 2 54% 1 Av klassen Övrig/Mix Utbildning så tillhör 38% klassen Medellåg köpkraft från variabeln Köpkraft. Av klassen Övrig/Mix Utbildning så tillhör 45% klassen Preetablerade från variabeln Livsfas. Av klassen Övrig/Mix Utbildning så tillhör 35% klassen Stad från variabeln Urbanisering. Av klassen Övrig/Mix Utbildning så tillhör 54% klassen Hyresrätt från variabeln Boendeform. 3 2 PA R

33

34 B r i c E g n a a n t e c k n i n g a r 3 4 PA R

35 B r i c E g n a a n t e c k n i n g a r PA R 3 5

36 STOCKHOLM Stockholm Besöksadress: Årstaängsvägen 11 Tel Fax GÖTEBORG Box Göteborg Besöksadress: Lilla Bommen 1 Tel Fax MALMÖ Södergatan Malmö Tel Fax ÖREBRO Fridhemsgatan Örebro Tel Fax ÖSTERSUND Prästgatan 31 B Östersund Tel Fax PAR hjälper dig att behålla, utveckla och hitta nya kunder. PAR som är Sveriges ledande partner inom direkt kundbearbetning och affärsinformaion, grundades redan Vi kombinerar kompetens och informationslösningar till ett kraftfullt verktyg för att bearbeta dina kunder, hitta nya och upptäcka nya affärsmöjligheter. Vi förser dig med kontaktinformation för personlig bearbetning, ser till att din kunddatabas är korrekt samt hjälper dig analysera och dra slutsatser för att styra verksamheten, på kort och lång sikt.

Bo & Låna 2013. En undersökning om boende, räntor och bolån av TNS SIFO på uppdrag av SBAB.

Bo & Låna 2013. En undersökning om boende, räntor och bolån av TNS SIFO på uppdrag av SBAB. Bo & Låna 2013 En undersökning om boende, räntor och bolån av TNS SIFO på uppdrag av SBAB. SBAB BO & LÅNA 2013 1 PRIVATEKONOMI 13 MAJ 2013 Bo & Låna TNS SIFO har på uppdrag av SBAB i april 2013 gjort en

Läs mer

Tonåringarna och deras pengar V

Tonåringarna och deras pengar V Tonåringarna och deras pengar V Maria Ahrengart Institutet för privatekonomi September 2008 Sammanfattning... 3 Månadspeng... 3 Köpkraftsförändring 1998-2008... 4 Sommarjobb... 4 Sammanlagda inkomster...

Läs mer

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 STATISTIK& ANALYS Lars Brandell och Per Gillström 2002-09-04 Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 Innehållsförteckning Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

2007-06-27. en studie i hur hushållen klarar sin ekonomi

2007-06-27. en studie i hur hushållen klarar sin ekonomi 2007-06-27 Hushållens ekonomiska förmåga en studie i hur hushållen klarar sin ekonomi INNEHÅLL FÖRORD 1 SAMMANFATTNING 2 UNDERSÖKNINGEN 3 Förord De senaste åren har allt fler finansiella beslut och allt

Läs mer

ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2014:2 BAKOM SIFFRORNA - unga som varken arbetade eller studerade 2000 2010 Susan Niknami och Lena Schröder Temagruppen Unga

Läs mer

Hur bor studenter? Hur vill de bo?

Hur bor studenter? Hur vill de bo? Hur bor studenter? Hur vill de bo? GÖTEBORG Sammanfattning 9 procent av studenter mellan och 7 år, 7 personer, bor i egen hyresrätt, i egen bostadsrätt, i eget hus eller i studentbostad. 8 procent, 8 personer,

Läs mer

UNGDOMARS FLYTT HEMIFRÅN EN ANALYS AV KOHORTERNA 1965-1985

UNGDOMARS FLYTT HEMIFRÅN EN ANALYS AV KOHORTERNA 1965-1985 Stockholms Universitet Sociologiska institutionen UNGDOMARS FLYTT HEMIFRÅN EN ANALYS AV KOHORTERNA 1965-1985 Karin Lundström D-uppsats i Demografi Höstterminen 2009 Handledare: Ann-Zofie Duvander 2 Sammanfattning

Läs mer

Hushållens finansiella förmåga

Hushållens finansiella förmåga 17 JUNI 2009 DNR 08-9972-102 2009:11 Hushållens finansiella förmåga EN STUDIE AV SVENSKA HUSHÅLLS PRIVATEKONOMI INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 STABILA HUSHÅLL MED LITE INTRESSE FÖR EKONOMI 2 Om undersökningen

Läs mer

BKN i Sveriges miljonprogram 2012

BKN i Sveriges miljonprogram 2012 BKN i Sveriges miljonprogram 2012 Analys av resultatet Carlos Rojas för Boverket, december 2011 Innehåll: 1. En tredjedel vill bo i en bostadsrätt och de äldre gör redan det 1. Flyttbenägenheten är alltid

Läs mer

Rapport. Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009

Rapport. Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009 Rapport Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009 HUR BOR 20 27-ÅRINGARNA? HUR VILL DE BO? Sven Bergenstråhle 2 (54) I sammandrag 27 000 unga i Malmö och Lund saknar egen bostad Det har blivit

Läs mer

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende i Sverige 211 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån?

Läs mer

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Stockholms län 2011 GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Stockholms län 2011 GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Stockholms län 2011 GÖTEBORG 1 Sammanfattning Andelen unga vuxna i Stockholms län som bor i egen bostad har minskat från 50 procent 2009

Läs mer

Bo & Låna 2015. En undersökning om boende, bostadsekonomi och bolån av SBAB.

Bo & Låna 2015. En undersökning om boende, bostadsekonomi och bolån av SBAB. Bo & Låna 2015 En undersökning om boende, bostadsekonomi och bolån av SBAB. SBAB BO & LÅNA 2015 1 ANALYS & PROGNOS 11 JUNI 2015 Bo & Låna Bra service lika viktigt som bra boräntor Amorteringskulturen har

Läs mer

INVESTOR PULSE SVERIGE. investerare HUR TÄNKER

INVESTOR PULSE SVERIGE. investerare HUR TÄNKER INVESTOR PULSE SVERIGE HUR investerare TÄNKER [2] BLACKROCK INVESTOR PULSE UNDERSÖ KNINGEN UTFÖ RDES AV CICERO GROUP I denna tid av ökat ekonomiskt ansvar undersöker BlackRock hur investerare känner inför

Läs mer

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

Skanskas bostadsrapport 2013

Skanskas bostadsrapport 2013 Skanskas bostadsrapport 2013 Förord Metodik Sammanfattning 3 4-5 6-9 Inställning till och prisutveckling för nya bostadsrätter: Stockholm Göteborg Malmö Om Skanska Nya Hem 10-13 14-17 18-21 22 Förord Det

Läs mer

Förstudie pensionärer September-november, 2012

Förstudie pensionärer September-november, 2012 Förstudie pensionärer September-november, 2012 Projektledare: Martin Kling Projektdeltagare: Anna-Karin Lindahl Robert Olsson Ann-Christin Svahn Annika Sydberger-Norrman Kronofogdens omvärldsanalys 2012

Läs mer

Kommunikatören 2007. www.hammerhanborg.com

Kommunikatören 2007. www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2007 www.hammerhanborg.com 1 Innehållsförteckning Förändring för framtiden 3 Om 3 Kommunikatören 4 Om undersökningen 5 Målgrupp 7 Upplägg & Genomförande 7 Svarsfrekvens 7 Resultatredovisning

Läs mer

Innehållsförteckning. Indholdsfortegnelse. conzoom har utvecklats av: Inledning

Innehållsförteckning. Indholdsfortegnelse. conzoom har utvecklats av: Inledning Sverige Geodemografisk klassifikation Indholdsfortegnelse Innehållsförteckning conzoom har utvecklats av: Geomatic AB Sturegatan 46 114 36 Stockholm Org. nr: 556920-3663 info@geomatic.se +46(0)8 650 90

Läs mer

AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT. RAPPORT Handelns Utvecklingsråd (HUR) Härifrån till framtiden. detaljhandeln i Sverige 2025

AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT. RAPPORT Handelns Utvecklingsråd (HUR) Härifrån till framtiden. detaljhandeln i Sverige 2025 AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT RAPPORT Handelns Utvecklingsråd (HUR) Härifrån till framtiden detaljhandeln i Sverige 2025 Förord Detaljhandeln har under den senaste tjugoårsperioden genomgått en kraftig

Läs mer

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 211 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Innehåll sammanfattning 3 Undersökningsmetod 4 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 4 Mindre än

Läs mer

TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09

TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09 TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09 TCO i samarbete med SUS. 2009-09-16 Författare: Jana Fromm Utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO (föräldraledig) Kristina Persdotter

Läs mer

Rapport 2010:20 R. Eurostudent. om svenska studenter i en europeisk undersökning, hösten 2009. www.hsv.se

Rapport 2010:20 R. Eurostudent. om svenska studenter i en europeisk undersökning, hösten 2009. www.hsv.se Rapport 2010:20 R Eurostudent om svenska studenter i en europeisk undersökning, hösten 2009 www.hsv.se Rapport 2010:20 R Eurostudent om svenska studenter i en europeisk undersökning, hösten 2009 Högskoleverket

Läs mer

rapport 2014:34 Flyttmönster till följd av omfattande renoveringar

rapport 2014:34 Flyttmönster till följd av omfattande renoveringar rapport 2014:34 REGERINGSUPPDRAG Flyttmönster till följd av omfattande renoveringar Flyttmönster till följd av omfattande renoveringar Boverket december 2014 Titel: Flyttmönster till följd av omfattande

Läs mer

Tjänstepensionerna i framtiden. betydelse, omfattning och trender

Tjänstepensionerna i framtiden. betydelse, omfattning och trender Tjänstepensionerna i framtiden betydelse, omfattning och trender s. 5 Sammanfattning s. 7 Inledning s. 8 Dagens tjänstepensioner s. 14 Tjänstepensionerna i framtiden s. 23 Eget företagande 3 Sammanfattning

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1

Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 4 Hälften av de unga vuxna har egen bostad

Läs mer

inledning boendesegregation 183

inledning boendesegregation 183 BOENDET inledning Boendet speglar de ekonomiska klyftorna Den etniska och socioekonomiska boendesegregationen i Sveriges städer är i stor utsträckning en spegel av de ekonomiska klyftor mellan olika befolkningsgrupper

Läs mer

Spåra din marknad, öka ditt resultat med 30 % En presentation av Pointeranalysen

Spåra din marknad, öka ditt resultat med 30 % En presentation av Pointeranalysen Spåra din marknad, öka ditt resultat med 30 % En presentation av Pointeranalysen Den unika grunden till Pointer verktyget för beräkning av marknaden i kronor, analys och val av postnummer för distribution

Läs mer