NÄR DU VILL VETA VILKA DINA KUNDER ÄR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NÄR DU VILL VETA VILKA DINA KUNDER ÄR"

Transkript

1 U R B A N I S E R I N G VA R B O R M A N? NÄR DU VILL VETA VILKA DINA KUNDER ÄR Consumer classification PA R 1

2 PAR ingår i Bisnodekoncernen Bisnode är en av Europas största leverantörer av digital affärsinformation. Med hjälp av Bisnodes tjänster kan företag öka sin försäljning, minska sina risker och få bra koll på sin specifika bransch och marknad samt få underlag för att fatta affärsmässiga beslut. Tjänsterna inkluderar kredit-, marknads- och produktinformation om såväl företag som konsumenter. Bisnode är verksamma i 2 europeiska länder. PAR är medlem i:

3 smartare analyser MED RÄTT UNDERLAG FATTAR DU BÄTTRE BESLUT Bric är en konsumentklassificering för smartare analyser och mer lönsam direktmarknadsföring i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Med Bric får du den bästa hjälpen när det gäller att navigera på marknaden och fatta beslut som leder till högre lönsamhet samt ger dig möjlighet att på ett enkelt sätt resultatstyra och utvärdera dina kampanjer. Variabler och klasser Köpkraft vad har man råd med? Visar på hur mycket man har kvar i plånboken för konsumtion efter att de huvudsakliga utgifterna för et är betalade. > se sidan 4 Livsfas vad har man tid med? Som människa utvecklas man successivt och går igenom olika faser i livet. Olika faser har olika behov och därmed olika köpbeteenden. > se sidan 1 Urbanisering var bor man? Bor du i storstad eller på landet? Var man bor reflekteras ofta i vad man har för köp- och beteendemönster. > se sidan 16 Boendeform hur bor man? Visar vilken typ av boende som är starkt överrepresenterat i ett område. Olika boendeformer har olika behov och därmed olika köpbeteenden. > se sidan 22 Utbildning vad har man lärt sig? Visar vilken typ av utbildningsnivå som är starkast representerad. Utbildningsnivå påverkar till viss del intressen och även hur man tar till sig olika budskap. > se sidan 28 Användningsområden Bric Profil En kunskapsbyggande och kostnadseffektiv marknadsanalys av din databas ger dig en lättförståelig och tydlig överblick av dina kunder och din marknad. Bric Marknad Analysera fram ditt bearbetningsområde för direktmarknadsföring samt analys av kunder och marknad för effektiv kampanjplanering. Bric Djupanalys Ger dig effektiva rangordnade urval i kunddatabaser, adressregister eller geografiska marknader. Bric Respons Kampanjuppföljnings- och responsanalys för uppföljning av kampanjer, ROI-beräkning på hela aktiviteten samt fördelat på olika segment. Bric Läge Analyser som ger underlag för planering av t.ex butiksetablering och köpcentrum.

4 kö p k r a f t va d h a r m a n r å d m e d? Visar hur mycket man har kvar i plånboken för konsumtion efter att de huvudsakliga utgifterna för et är betalade. Köpkraft Vad har man råd med? Variabeln Köpkraft bygger på ens inkomster och ekonomiska bidrag i form av barnbidrag och hyresbidrag, samtidigt som man tar hänsyn till familjens sammansättning. Tonåringar är mer kostsamma än små barn. Har man inga barn så innebär samma inkomster en högre köpkraft. Förutom inkomsterna och familjesammansättning tas även hänsyn till boendekostnad genom kalkylering baserad på fastigheters taxeringsvärde, fastigheternas K/T-värde samt beräknade driftkostnader efter storlek på husen/lägenheten samt i vilken del av landet man bor. Låg 15 % av Sveriges Hög 15 % av Sveriges medellåg 35 % av Sveriges Medelhög 35 % av Sveriges 4 PA R

5 KÖ P K R A F T VA D H A R M A N R Å D M E D? HÖG KÖPKRAFT I denna klass finns 15% av Sveriges. Hög köpkraft är de områden med som har mycket pengar att spendera. Åldersgruppen 4-54-åringar är klart störst. Medianinkomsten på individ är kr/år, vilket är 25% högre än medianinkomsten i Sverige. Taxeringsvärdet på fastigheter (snitt 942 kr i Hög köpkraft) är 46% högre än genomsnittligt i Sverige. Samtidigt är det mer än dubbelt så vanligt med fritidsfastighet i Hög köpkraft än i Sverige totalt. Hela 68% av Brics områden inom Hög köpkraft klassas som Lång eller Kort Akademisk Utbildning. I Sverige totalt är det cirka 35%. 35% av Hög köpkraft bor i Huvudstad och 14% bor i Bostadsrätt. Endast knappt 3% bor i områden som klassas som Hyresrätt (i Sverige är det 3%). Livsfas Urbanisering boendeform utbildning 3 % Familjer med äldre barn 35 % Huvudstad 75 % Småhus 52 % Lång akademisk 6 3% % Av klassen Hög köpkraft tillhör 3% klassen Familjer med äldre barn från variabeln Livsfas. Av klassen Hög köpkraft tillhör 35% klassen Huvudstad från variabeln Urbanisering. Av klassen Hög köpkraft tillhör 75% klassen Småhus från variabeln Boendeform. Av klassen Hög köpkraft tillhör 52% klassen Lång akademisk från variabeln Utbildning. PA R 5

6 kö p k r a f t va d h a r m a n r å d m e d? MedelHÖG KÖPKRAFT Klassen utgör 35% av Sveriges. Medelhög köpkraft är områden med något mer pengar än genomsnittssvensken. Åldersgruppen åringar är något överrepresenterad. Medianinkomsten per individ är kr/år, vilket är 7% högre än medianinkomsten i Sverige. Taxeringsvärdet på fastigheter är i genomsnitt 494 kr på de som äger sin egen fastighet. Medelhög köpkraft har även en liten överrepresentation i områden som klassas som Akademisk. 17% bor i Bric-områden som klassas som Familjer med äldre barn, i Sverige är det 13%. Vad gäller Urbanisering finns det en överrepresentation i Landsbygd, 4%. Hälften (5%) bor i områden som klassas som Småhus, mot genomsnittet i Sverige som är 35%. Livsfas Urbanisering boendeform utbildning 24% Preetablerade 4% Landsbygd 5% Småhus 5% Gymnasial 5 24% 4 3 5% 2 1 Av klassen Medelhög köpkraft tillhör 24% klassen preetablerade från variabeln Livsfas. Av klassen Medelhög köpkraft tillhör 4% klassen Landsbygd från variabeln Urbanisering. Av klassen Medelhög köpkraft tillhör 5% klassen Småhus från variabeln Boendeform. Av klassen Medelhög köpkraft tillhör 5% klassen Gymnasial från variabeln Utbildning. 6 PA R

7 KÖ P K R A F T VA D H A R M A N R Å D M E D? MedelLÅG KÖPKRAFT Klassen utgör 35% av Sveriges. Medellåg köpkraft är områden där man inte har några stora marginaler. Åldersgruppen 2-29-åringar är klart överrepresenterad. Medellåg köpkraft har en medianinkomst på kr per år vilket är 9% lägre än medianinkomsten i Sverige, som ligger på kr/år. Samtidigt finns det fler betalningsförelägganden i Medellåg köpkraft än i någon annan klass. När det gäller Utbildning är det 22% som bor i Lång eller Kort Akademiska områden (jämfört med Sverige totalt som har 35%). Av de som bor på Landsbygd tillhör 26% Medellåg köpkraft. Preetablerade är den enskilt största klassen medan Seniorer 65+ är den grupp som är mest överrepresenterad. Livsfas Urbanisering boendeform utbildning 41% Preetablerade 39% Stad 44% Hyresrätt 58% Gymnasial % % 2 1 Av klassen Medellåg köpkraft så tillhör 41% klassen preetablerade från variabeln Livsfas. Av klassen Medellåg köpkraft så tillhör 39% klassen Stad från variabeln Urbanisering. Av klassen Medellåg köpkraft så tillhör 44% klassen Hyresrätt från variabeln Boendeform. Av klassen Medellåg köpkraft så tillhör 58% klassen Gymnasial från variabeln Utbildning. PA R 7

8 kö p k r a f t va d h a r m a n r å d m e d? LÅG KÖPKRAFT Klassen innefattar 15% av Sveriges. Låg köpkraft är områden där man får kämpa för att få pengarna att räcka till. Åldersgruppen 2-29-åringar är väldigt starkt överrepresenterad. Låg köpkraft har en ekonomisk situation som kan vara besvärlig. Medianinkomsten är kr/år, vilket är 33% lägre än medianinkomsten i Sverige, som ligger på kr/år. 57% av Låg köpkraft bor i områden som klassas som Preetablerade och 7% bor i Hyresrätt. Vidare bor 57% i Storstad eller Stad, och 16% i Huvudstad. Taxeringsvärden på fastigheter är 8% lägre än genomsnittet. 23% av Brics områden klassas som Lång eller Kort Akademisk utbildning, i Sverige är det 35%. Livsfas Urbanisering boendeform utbildning 57% Preetablerade 16% Huvudstad 7% Hyresrätt 46% Mix % 7% 2 1 Av klassen Låg köpkraft så tillhör 57% klassen Preetablerade från variabeln Livsfas. Av klassen Låg köpkraft så tillhör 16% klassen Huvudstad från variabeln Urbanisering. Av klassen Låg köpkraft så tillhör 7% klassen Hyresrätt från variabeln Boendeform. Av klassen Låg köpkraft så tillhör 46% klassen Mix från variabeln Utbildning. 8 PA R

9

10 l i v s fa s VA D H A R M A N t i d M E D? Som människa utvecklas man successivt och går igenom olika faser i livet. Olika faser har olika behov och därigenom olika köpbeteenden. Livsfas Vad har man Tid med? Livsfas är en viktig variabel då man har olika konsumtionsmönster beroende på var i livet man befinner sig. De som lever i singel köper andra saker än familjer med barn. De som kommit upp över 65 år har ett annorlunda köpbeteende än både singel och barnfamiljer. MIX 13% av Sveriges Seniorer % av Sveriges Preetablerade 33% av Sveriges Vuxna utan barn 17% av Sveriges barnfamilj 12% av Sveriges Småbarnsfamilj 7% av Sveriges 1 PA R

11 l i v s fa s VA D H A R M A N t i d M E D? Preetablerade Preetablerade utgör 33% av Sveriges. Preetablerade är områden med stor andel unga människor i singel- eller samboförhållanden. Åldersgruppen åringar är klart överrepresenterad. 87% av Preetablerade bor i Stad, Storstad eller Huvudstad. 85% av en i den här gruppen har inte barn. Det är nästan dubbelt så vanligt att Preetablerade områden är klassade Låg köpkraft jämfört med Sverige i sin helhet. Hela 59% av alla Preetablerade områden är klassade som Hyresrätt (mot 31% i Sverige). Det finns även en stor andel akademiker i Preetablerade och Bricklassificeringen Lång akademisk utbildning är den som är starkast överrepresenterad. köpkraft Urbanisering boendeform utbildning 43% Medellåg köpkraft 41% Stad 59% Hyresrätt 35% Lång akademisk % % Av klassen Preetablerade så tillhör 43% klassen Medellåg köpkraft från variabeln Köpkraft. Av klassen Preetablerade så tillhör 41% klassen Stad från variabeln Urbanisering. Av klassen Preetablerade så tillhör 59% klassen Hyresrätt från variabeln Boendeform. Av klassen Preetablerade så tillhör 35% klassen Lång akademisk från variabeln Utbildning. PA R 11

12 l i v s fa s VA D H A R M A N t i d M E D? Familjer med små barn I denna klass ingår 7% av Sveriges. Familjer med små barn är områden med stor andel barn i åldern -6 år. Åldersgruppen åringar är klart överrepresenterad i klassen. Antalet barnfamiljer i Sverige är i dagsläget knappt en miljon familjer, och Familjer med små barn utgör 7% av Sveriges. Familjer med små barn täcker 15% av Sveriges barnfamiljer. 38% av Familjer med små barn finns i Landsbygd. Hela 8% av Familjer med små barn bor i Småhus (Sverige 35%). Det finns en grupp med familjer som har det ekonomiskt bra, och Hög köpkraft är mer än dubbelt så vanligt i denna klass som i Sverige i snitt. köpkraft Urbanisering boendeform utbildning 44% Hög köpkraft 38% Landsbygd 8% Småhus 4% Gymnasial % 8% Av klassen Familjer med små barn så tillhör 44% klassen Hög köpkraft från variabeln Köpkraft. Av klassen Familjer med små barn så tillhör 38% klassen Landsbygd från variabeln Urbanisering. Av klassen Familjer med små barn så tillhör 8% klassen Småhus från variabeln Boendeform. Av klassen Familjer med små barn så tillhör 4% klassen Gymnasial från variabeln Utbildning. 1 2 PA R

13 l i v s fa s VA D H A R M A N t i d M E D? Familjer med äldre barn Klassen utgör 13% av Sveriges. Familjer med äldre barn är områden med etablerade familjer och stor andel barn i åldern 7-17 år. Åldersgruppen 4 till 54-åringar är klart överrepresenterad. Här hittar du fotbollsfarsorna och hockeymammorna lika väl som dataspelskidsen och den motorintresserade ungdomen. Familjer med äldre barn täcker 28% av Sveriges barnfamiljer. 42% av Familjer med äldre barn finns i Landsbygd. Hög köpkraft är nästan tre gånger så vanlig i denna klass som i Sverige i snitt. 78% bor i Småhus (Sverige 35%). köpkraft Urbanisering boendeform utbildning 46% Medelhög köpkraft 42% Landsbygd 78% Småhus 54% Gymnasial % 3 78% 2 1 Av klassen Familjer med äldre barn så tillhör 46% klassen Medelhög köpkraft från variabeln Köpkraft. Av klassen Familjer med äldre barn så tillhör 42% klassen Landsbygd från variabeln Urbanisering. Av klassen Familjer med äldre barn så tillhör 78% klassen Småhus från variabeln Boendeform. Av klassen Familjer med äldre barn så tillhör 54% klassen Gymnasial från variabeln Utbildning. PA R 13

14 l i v s fa s VA D H A R M A N t i d M E D? Vuxna utan barn 17% av Sveriges ingår i klassen. Vuxna utan barn är i stor utsträckning områden med väletablerade familjer och utflyttade barn. Åldersgruppen år är klart störst. Vuxna utan barn har generellt en god ekonomi, 21% av denna grupp ingår i Hög köpkraft och 54% i Medelhög köpkraft. De äger i stor utsträckning sin bostad och bor i Småhus (61%) och Bostadsrätt (16%). 51% bor i områden som klassas som Landsbygd. När det gäller utbildning är det generellt något lägre utbildningsnivå än i Sverige totalt. köpkraft Urbanisering boendeform utbildning 54% Medellåg köpkraft 51% Landsbygd 61% Småhus 58% Gymnasial % 61% Av klassen Vuxna utan barn så tillhör 54% klassen Medellåg köpkraft från variabeln Köpkraft. Av klassen Vuxna utan barn så tillhör 51% klassen Landsbygd från variabeln Urbanisering. Av klassen Vuxna utan barn så tillhör 61% klassen Småhus från variabeln Boendeform. Av klassen Vuxna utan barn så tillhör 58% klassen Gymnasial från variabeln Utbildning. 14 PA R

15 l i v s fa s VA D H A R M A N t i d M E D? Seniorer 65+ Seniorer 65+ utgör 18% av Sveriges. Seniorer 65+ är områden med stor andel pensionärer. Åldersgruppen 65-9-åringar är klart överrepresenterad inom klassen. Seniorer 65+ utgör 18% av Sveriges. Seniorer 65+ bor i stor utsträckning i Stad (4%) och Landsbygd (3%). Endast 4% finns i Storstad. 25% av alla Seniorer 65+ bor i Bostadsrätt (Sverige 18%). 62% av alla områden som är klassade Seniorer 65+ har utbildningsnivå Gymnasial. Det som är slående med Seniorer 65+ är den överlag dåliga ekonomin. 73% av Seniorer 65+ har Låg eller Medellåg köpkraft. Endast 4% av de som tillhör Seniorer 65+ klassas som Hög köpkraft. Av alla områden som klassas som Hög köpkraft är det bara 5% som är Seniorer 65+. köpkraft Urbanisering boendeform utbildning 58% Medellåg köpkraft 58% 4% Stad 33% Hyresrätt 62% Gymnasial % 1 Av klassen Seniorer 65+ så tillhör 58% klassen Medellåg köpkraft från variabeln Köpkraft. Av klassen Seniorer 65+ så tillhör 4% klassen Stad från variabeln Urbanisering. Av klassen Seniorer 65+ så tillhör 33% klassen Hyresrätt från variabeln Boendeform. Av klassen Seniorer 65+ så tillhör 62% klassen Gymnasial från variabeln Utbildning. PA R 15

16 U R B A N I S E R I N G VA R B O R M A N? Bor du i storstad eller på landet? Var man bor reflekteras ofta i vad man har för köp- och beteendemönster. URBANISERING VAR BOR MAN? Var man bor har en viss påverkan på vilka influenser man har, och därigenom även vilket köpbeteende man har. Urbanisering är baserat på antalet individer per kvadratkilometer i respektive Bric-område. Hänsyn är också taget till grannliggande områden. Landsbygd 31% av Sveriges Huvudstad 21% av Sveriges storstad 7% av Sveriges Tätort 1% av Sveriges Stad 31% av Sveriges 16 PA R

17 U R B A N I S E R I N G VA R B O R M A N? HUVUDSTAD Klassen består av 21% av Sveriges. I Huvudstad ingår områden med huvudstadsbeteende. Åldersgruppen åringar är klart överrepresenterad. Huvudstad består av Stockholm med kranskommuner. Huvudstad har en befolkningstäthet på 5363 individer/km². En stor andel av de som bor i Huvudstad är Preetablerade (49%), vilket ska jämföras med Sverige totalt där motsvarande andel är 33%. 4% i Huvudstad klassas som Lång akademisk utbildning, i Sverige totalt är det 23%. I Huvudstad är klassen Hyresrätt något överrepresenterad och även klasserna Hög och Medelhög köpkraft. köpkraft livsfas boendeform utbildning 36% Medelhög köpkraft 49% Preetablerade 36% Hyresrätt 4% Lång akademisk 5 36% % Av klassen Huvudstad så tillhör 36% klassen Medelhög köpkraft från variabeln Köpkraft. Av klassen Huvudstad så tillhör 49% klassen Preetablerade från variabeln Livsfas. Av klassen Huvudstad så tillhör 36% klassen Hyresrätt från variabeln Boendeform. Av klassen Huvudstad så tillhör 4% klassen Lång akademisk från variabeln Utbildning. PA R 17

18 U R B A N I S E R I N G VA R B O R M A N? STORSTAD Klassen innefattar 7% av alla Sveriges. I Storstad ingår områden med storstadsbeteende. Åldersgruppen 2-34-åringar är klart överrepresenterad. Storstad utgörs av Göteborg och Malmö med kranskommuner. Befolkningstätheten är 9787 individer/ km². Här finns en stor andel Hyresrätt, det är drygt hälften av de som bor i Storstad. Medellåg köpkraft är den mest representerade klassen i Köpkraft (39%) i Storstad. Likaså syns tydligt att det är stor andel Preetablerade (71%), och att Lång akademisk utbildning är nästan dubbelt så vanlig som Sverige totalt. köpkraft livsfas boendeform utbildning 39% Medellåg köpkraft 71% Preetablerade 54% Hyresrätt 48% Lång Akademisk 39% % Av klassen Storstad så tillhör 39% klassen Medellåg köpkraft från variabeln Köpkraft. Av klassen Storstad så tillhör 71% klassen Preetablerade från variabeln Livsfas. Av klassen Storstad så tillhör 54% klassen Hyresrätt från variabeln Boendeform. Av klassen Storstad så tillhör 48% klassen Lång akademisk från variabeln Utbildning. 18 PA R

19 U R B A N I S E R I N G VA R B O R M A N? STAD Klassen stad innefattar 31% av Sveriges. I Stad ingår mellanstora städer med tillhörande beteendemönster. Åldersgruppen 2-29-åringar är klart överrepresenterad. Det här är en stor klass inom Urbanisering. Typexempel på klassen Stad är: Lund, Norrköping, Karlstad och Umeå. Stad har en genomsnittlig befolkningstäthet på 562 individer/ km². Även i Stad är Preetablerade något överrepresenterad jämfört med Sverige. När det gäller Boendeform så är Hyresrätt den största klassen och svarar för 48% av alla. Vilket i relation till de andra klasserna i Urbanisering är mycket. Ser vi till utbildning är fördelningen nästan som riksgenomsnittet. köpkraft livsfas boendeform utbildning 44% Medellåg köpkraft 43% Preetablerade 48% Hyresrätt 46% Gymnasial 5 44% % Av klassen Stad så tillhör 44% klassen Medellåg köpkraft från variabeln Köpkraft. Av klassen Stad så tillhör 43% klassen Preetablerade från variabeln Livsfas. Av klassen Stad så tillhör 48% klassen Hyresrätt från variabeln Boendeform. Av klassen Stad så tillhör 46% klassen Gymnasial från variabeln Utbildning. PA R 19

20 U R B A N I S E R I N G VA R B O R M A N? TÄTORT Klassen innefattar 1% av Sveriges. Tätort är de mindre orterna runt om i landet som har ett fåtal butiker, kanske några restauranger och i bästa fall kanske ett systembolag. Åldersfördelningen är väldigt lik Sverige som helhet. Typexempel på tätort är: Olofström, Vårgårda, Heby, Timrå, Robertsfors. Tätort har en genomsnittlig befolkningstäthet på 32 individer/km². Tätort har en väldigt liten andel Preetablerade, och den starkaste gruppen är Familjer med äldre barn medan Seniorer 65+ samt Vuxna utan barn är de största grupperna till antal. Drygt 5% av Tätort bor i Småhus och det är klart överrepresenterat jämfört med Sverige. Utbildningsmässigt är Lång akademisk utbildning mycket underrepresenterat och Gymnasial är överrepresenterad. köpkraft livsfas boendeform utbildning 39% Medelhög köpkraft 23% Seniorer % Småhus 59% Gymnasial 25 39% % Av klassen Tätort så tillhör 39% klassen Medelhög köpkraft från variabeln Köpkraft. Av klassen Tätort så tillhör 23% klassen Seniorer 65+ från variabeln Livsfas. Av klassen Tätort så tillhör 54% klassen Småhus från variabeln Boendeform. Av klassen Tätort så tillhör 59% klassen Gymnasial från variabeln Utbildning. 2 PA R

21 U R B A N I S E R I N G VA R B O R M A N? LANDSBYGD Klassen innefattar 31% av Sveriges. Landsbygd består av enstaka hus, gårdar och byar. Åldersgruppen åringar är något överrepresenterad. Landsbygd är områden där befolkningstätheten är mindre än 845 individer/km². Den största Livsfasen i Landsbygd är Vuxna utan barn som svarar för 28%, och är dessutom mest överrepresenterad. Utbildningsmässigt är Gymnasial utbildning överrepresenterad. Drygt 5% bor i klassen Småhus, Bostadsrätt utgör endast 2%. köpkraft livsfas boendeform utbildning 46% Medelhög köpkraft 28% Vuxna utan barn 58% Småhus 67% Gymnasial 3 46% % Av klassen Landsbygd så tillhör 46% klassen Medelhög köpkraft från variabeln Köpkraft. Av klassen Landsbygd så tillhör 28% klassen Vuxna utan barn från variabeln Livsfas. Av klassen Landsbygd så tillhör 58% klassen Småhus från variabeln Boendeform. Av klassen Landsbygd så tillhör 67% klassen Gymnasial från variabeln Utbildning. PA R 21

22 b o e n d e f o r m h u r b o r m a n? Visar vilken typ av boende som är starkt överrepresenterat i ett område. Olika boendeformer har olika behov därmed olika köpbeteenden. boendeform hur bor man? Boendeform visar var det finns en tydlig överrepresentation av en särskild boendeform. Boendeform är fördelat på: Småhus, Hyresrätt, Bostadsrätt och Mix där exempelvis Småhus är områden med minst 8% villor, radhus eller kedjehus. mix boende 17% av Sveriges småhus 35% av Sveriges hyresrätt 3% av Sveriges Bostadsrätt 18% av Sveriges 2 2 PA R

23 b o e n d e f o r m h u r b O R M A N? småhus 35% av Sveriges ingår i klassen. Småhus är områden med hög andel av villor, radhus och kedjehus. Åldersgruppen åringar är något överrepresenterad. En mycket stor andel (82%) av Småhus tillhör klasserna Hög och Medelhög köpkraft. Hög köpkraft är mycket starkt överrepresenterad. När det gäller Livsfas så är det endast 5% som tillhör klassen Preetablerade och 7% som tillhör Seniorer % av de som tillhör Småhusklassen är Familjer med äldre barn. Kort akademisk utbildning är tydligast överrepresenterad i Småhus, och kanske inte helt oväntat så är Småhus överrepresenterat på Landsbygd. köpkraft livsfas urbanisering utbildning 5% Medelhög köpkraft 28% Familjer med äldre barn 5% Landsbygd 54% Gymnasial % % Av klassen Småhus så tillhör 5% klassen Medelhög köpkraft från variabeln Köpkraft. Av klassen Småhus så tillhör 28% klassen Familjer med äldre barn från variabeln Livsfas. Av klassen Småhus så tillhör 5% klassen Landsbygd från variabeln Urbanisering. Av klassen Småhus så tillhör 54% klassen Gymnasial från variabeln Utbildning. PA R 2 3

24 b o e n d e f o r m h u r b o r m a n? bostadsrätt 18% av Sveriges ingår i klassen Bostadsrätt. Bostadsrätt är lägenhetsområden med en hög andel bostadsrättsföreningar. Åldersgruppen åringar är klart överrepresenterad. Bostadsrätter är lite av ett storstadsfenomen och de är starkt överrepresenterade i Huvudstad och Storstad. Det finns en stor andel av Livsfas Preetablerade (5%). I Bostadsrätt är det en stor andel (39%) från klassen som har Lång akademisk utbildning. Störst andel av alla som bor i Bostadsrätt tillhör Medellåg till Medelhög köpkraft. köpkraft livsfas urbanisering utbildning 43% Medelhög köpkraft 5% Preetablerade 41% Stad 39% Lång akademisk % % Av klassen Bostadsrätt så tillhör 43% klassen Medelhög köpkraft från variabeln Köpkraft. Av klassen Bostadsrätt så tillhör 5% klassen Preetablerade från variabeln Livsfas. Av klassen Bostadsrätt så tillhör 41% klassen Stad från variabeln Urbanisering. Av klassen Bostadsrätt så tillhör 39% klassen Lång Akademisk från variabeln Utbildning. 2 4 PA R

25 b o e n d e f o r m h u r b O R M A N? hyresrätt 3% av Sveriges ingår i klassen Hyresrätt. Hyresrätt är lägenhetsområden med en hög andel hyresrätter. Åldersgruppen åringar är klart överrepresenterad. I Hyresrätt är Låg köpkraft kraftigt överrepresenterat. Preetablerade är både den största klassen (64%) inom Livsfas och mycket överrepresenterad. Den största klassen inom Utbildning är Gymnasial utbildning (37%). Den största andelen av Hyresrätt finns i Stad, men samtidigt är det mer överrepresenterat i Storstad. köpkraft livsfas urbanisering utbildning 51% Medellåg köpkraft 64% Preetablerade 49% Stad 37% Gymnasial 51% Av klassen Hyresrätt så tillhör 51% klassen Medellåg köpkraft från variabeln Köpkraft. Av klassen Hyresrätt så tillhör 64% klassen Preetablerade från variabeln Livsfas. Av klassen Hyresrätt så tillhör 49% klassen Stad från variabeln Urbanisering. Av klassen Hyressrätt så tillhör 37% klassen Gymnasial från variabeln Utbildning. PA R 2 5

26 b o e n d e f o r m h u r b o r m a n? mix boende 17% av Sveriges ingår i klassen Mix boende. Mix boende är områden som inte har någon större andel av varken Flerbostadshus eller Småhus. Det är helt enkelt områden med blandad Boendeform. Mix boende är de områden där det inte finns en stark representation av en Boendeklass. 35% av Mix boende är Medelhög köpkraft, 18% är Preetablerade och 59% bor i klassen Landsbygd. I Utbildning står Gymnasial för drygt hälften av Mix boende. Åldersfördelningen är väldigt lik Sverige som helhet. köpkraft livsfas urbanisering utbildning 44% Medellåg köpkraft 3% Seniorer % Landsbygd 6% Gymnasial % Av klassen Mix boende så tillhör 44% klassen Medellåg köpkraft från variabeln Köpkraft. Av klassen Mix boende så tillhör 65% klassen Seniorer 65+ från variabeln Livsfas. Av klassen Mix boende så tillhör 59% klassen Landsbygd från variabeln Urbanisering. Av klassen Mix boende så tillhör 6% klassen Gymnasial från variabeln Utbildning. 2 6 PA R

27

28 U T B I L D N I N G VA D H A R M A N L Ä R T S I G? Visar vilken typ av utbildningsnivå som är starkast representerad. Utbildningsnivån påverkar till viss del intressen och även hur man tar till sig olika budskap. utbildning vad har man lärt sig? Visar vilken typ av utbildningsnivå som är starkast representerad. Utbildningsnivån påverkar till viss del intressen och även hur man förhåller sig till olika typer av budskap, vilket gör att Utbildning kan vara ett bra underlag för differentierade budskap. övriga/ Mix utbildning 18% av Sveriges Lång akademisk 23% av Sveriges kort akademisk 12% av Sveriges gymnasial 47% av Sveriges 2 8 PA R

29 U T B I L D N I N G VA D H A R M A N L Ä R T S I G? LÅNG AKADEMISK 23% av Sveriges ingår i klassen. Lång akademisk utbildning är områden med en överrepresentation av akademiker med en akademisk utbildning på 3 år eller längre. Åldersgruppen 2-39-åringar är klart överrepresenterad. Medelhög köpkraft är den största gruppen med 39% av alla i Sverige och 5% av alla med Lång akademisk utbildning tillhör klassen Preetablerade. De som bor i Huvudstad utgör 36% av Lång akademisk utbildning och är kraftigt överrepresenterad. Bostadsrätt är mest överrepresenterad i Boendeform, men den största gruppen är Småhus (34%). I Lång akademisk utbildning utgör Medelhög köpkraft 39% och Hög köpkraft 34%. köpkraft livsfas urbanisering utbildning 39% Medelhög köpkraft 5% Preetablerade 36% Huvudstad 34% Småhus % % Av klassen Lång akademisk så tillhör 39% klassen Medelhög köpkraft från variabeln Köpkraft. Av klassen Lång akademisk så tillhör 5% klassen Preetablerade från variabeln Livsfas. Av klassen Lång akademisk så tillhör 36% klassen Huvudstad från variabeln Urbanisering. Av klassen Lång akademisk så tillhör 34% klassen Småhus från variabeln Boendeform. PA R 2 9

30 U T B I L D N I N G VA D H A R M A N L Ä R T S I G? KORT AKADEMISK 12% av Sveriges ingår i klassen. Kort akademisk utbildning är områden med en överrepresentation av akademiker med en akademisk utbildning på mindre än 3 år. Åldersgruppen 4-59-åringar är något överrepresenterad. Kort akademisk är den minsta klassen inom variabeln Utbildning. I denna klass är överrepresentationen stark i de två klasserna med högst köpkraft och starkt underrepresenterad i de två lägsta klasserna. Den största gruppen är Medelhög köpkraft (4%). Den största andelen av Kort akademisk bor i Stad (33%), och en stor del bor i Småhus (41%), vilket är en överrepresentation. Den största klassen i Livsfas hos Kort akademisk är Preetablerade som har en andel på 33%. köpkraft livsfas urbanisering boendeform 4% Medelhög köpkraft 33% Preetablerade 33% Stad 41% Småhus % % Av klassen Kort akademisk så tillhör 4% klassen Medelhög köpkraft från variabeln Köpkraft. Av klassen Kort akademisk så tillhör 33% klassen Preetablerade från variabeln Livsfas. Av klassen Kort akademisk så tillhör 33% klassen Stad från variabeln Urbanisering. Av klassen Kort akademisk så tillhör 41% klassen Småhus från variabeln Boendeform. 3 PA R

31 U T B I L D N I N G VA D H A R M A N L Ä R T S I G? gymnasial Klassen utgör 47% av Sveriges. Gymnasial utbildning är områden med en överrepresentation av de som gått ut någon gymnasieutbildning utan att studera vidare. Åldersgruppen åringar är något överrepresenterad. Gymnasial Utbildning är den största klassen inom Utbildning. Det finns tydliga kopplingar till klassen Medellåg köpkraft, som är enskilt störst när det gäller Köpkraft. 56% av alla inom Medellåg köpkraft finns nämligen även i Gymnasial utbildning. Av Livsfas så är Preetablerade och Seniorer 65+ de största klasserna med 2% respektive 24%. Gymnasial utbildning är även tydligt kopplad till Urbanisering, ju längre ut på landsbygden man kommer ju mer överrepresenterad blir klassen Gymnasial utbildning. Småhus och Hyresrätt är de två största klasserna inom Boendeform i Gymnasial utbildning. köpkraft livsfas urbanisering boendeform 44% Medellåg köpkraft 24% Seniorer % Landsbygd 41% Småhus % % 41% Av klassen Gymnasial så tillhör 44% klassen Medellåg köpkraft från variabeln Köpkraft. Av klassen Gymnasial så tillhör 24% klassen Seniorer 65+ från variabeln Livsfas. Av klassen Gymnasial så tillhör 44% klassen Landsbygd från variabeln Urbanisering. Av klassen Gymnasial så tillhör 41% klassen Småhus från variabeln Boendeform. PA R 31

32 U T B I L D N I N G VA D H A R M A N L Ä R T S I G? övrig/mix utbildning Övrigt/Mix Utbildning utgör 18% av Sveriges. Övrig/Mix Utbildning är områden där det inte finns någon tydlig överrepresentation av någon utbildningsform. Det är helt enkelt områden med blandad utbildningsnivå. Åldersfördelningen är väldigt lik Sverige som helhet. Starkaste Livsfasen inom Övrig/Mix Utbildning är klassen Preetablerade med en andel på 45%. Medellåg och Låg köpkraft sticker också ut med andel på vardera 38%. 35% av Övrig/Mix Utbildning bor i klassen Stad. Hälften av alla i denna klass bor i områden som klassas som Hyresrätt. köpkraft livsfas urbanisering boendeform 38% Medellåg köpkraft 45% Preetablerade 35% Stad 54% Hyresrätt % 2 54% 1 Av klassen Övrig/Mix Utbildning så tillhör 38% klassen Medellåg köpkraft från variabeln Köpkraft. Av klassen Övrig/Mix Utbildning så tillhör 45% klassen Preetablerade från variabeln Livsfas. Av klassen Övrig/Mix Utbildning så tillhör 35% klassen Stad från variabeln Urbanisering. Av klassen Övrig/Mix Utbildning så tillhör 54% klassen Hyresrätt från variabeln Boendeform. 3 2 PA R

33

34 B r i c E g n a a n t e c k n i n g a r 3 4 PA R

35 B r i c E g n a a n t e c k n i n g a r PA R 3 5

36 STOCKHOLM Stockholm Besöksadress: Årstaängsvägen 11 Tel Fax GÖTEBORG Box Göteborg Besöksadress: Lilla Bommen 1 Tel Fax MALMÖ Södergatan Malmö Tel Fax ÖREBRO Fridhemsgatan Örebro Tel Fax ÖSTERSUND Prästgatan 31 B Östersund Tel Fax PAR hjälper dig att behålla, utveckla och hitta nya kunder. PAR som är Sveriges ledande partner inom direkt kundbearbetning och affärsinformaion, grundades redan Vi kombinerar kompetens och informationslösningar till ett kraftfullt verktyg för att bearbeta dina kunder, hitta nya och upptäcka nya affärsmöjligheter. Vi förser dig med kontaktinformation för personlig bearbetning, ser till att din kunddatabas är korrekt samt hjälper dig analysera och dra slutsatser för att styra verksamheten, på kort och lång sikt.

Spåra din marknad, öka ditt resultat med 30 % En presentation av Pointeranalysen

Spåra din marknad, öka ditt resultat med 30 % En presentation av Pointeranalysen Spåra din marknad, öka ditt resultat med 30 % En presentation av Pointeranalysen Den unika grunden till Pointer verktyget för beräkning av marknaden i kronor, analys och val av postnummer för distribution

Läs mer

Hushållens boende 2012

Hushållens boende 2012 FS 2013:10 2013-12-19 FOKUS: STATISTIK Hushållens boende 2012 Den genomsnittliga bostadsarean per person i Norrköping är 40 kvadratmeter. Störst boendeutrymme har ensamboende kvinnor 65 år och äldre med

Läs mer

Tonåringarna och deras pengar V

Tonåringarna och deras pengar V Tonåringarna och deras pengar V Maria Ahrengart Institutet för privatekonomi September 2008 Sammanfattning... 3 Månadspeng... 3 Köpkraftsförändring 1998-2008... 4 Sommarjobb... 4 Sammanlagda inkomster...

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån?

Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Tabellbilaga Unga vuxnas boende, göteborg 2015 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Tabell 1. Andel 20 27-åringar boende i föräldrahemmet,, 2003 2015 (procent) Hos föräldrar 19 21 19 23 22 24 21 Tabell

Läs mer

Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån?

Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Tabellbilaga Unga vuxnas boende, 2015 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Tabell 1. Andel 20 27-åringar boende i föräldrahemmet,, 2003 2015 (procent) Hos föräldrar 13 19 16 20 17 Ej svar Tabell 2.

Läs mer

TONÅRINGARNA OCH DERAS PENGAR VI

TONÅRINGARNA OCH DERAS PENGAR VI TONÅRINGARNA OCH DERAS PENGAR VI Madelén Falkenhäll Institutet för Privatekonomi September 2013 Månad År Institutet för Privatekonomi 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 4 NÅGRA SLUTSATSER... 5 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Pressmeddelande. 4 september 2013

Pressmeddelande. 4 september 2013 Pressmeddelande 4 september 2013 Trots tunnare plånbok har unga mer koll på pengarna Tonåringars köpkraft har försämrats de senaste fem åren. Trots det uppger fler än tidigare att pengarna räcker. Fyra

Läs mer

Hur nöjd är Du med Linköping vad gäller möjligheterna att kunna välja en boendeform som passar dig? lågt medel högt Ej uppgift

Hur nöjd är Du med Linköping vad gäller möjligheterna att kunna välja en boendeform som passar dig? lågt medel högt Ej uppgift LINKÖPINGS TILLÄGGSFRÅGOR efter undersökningens bakgrundsfrågor. Genomngående för dessa tabeller: Lågt=1-4, medel=5-7, Högt=8-10 på den 10-gradiga skalan. Hur nöjd är Du med Linköping vad gäller de möjligheter

Läs mer

INTRESSET FÖR TRYGGHETSBOSTÄDER I HUDDINGE

INTRESSET FÖR TRYGGHETSBOSTÄDER I HUDDINGE INTRESSET FÖR TRYGGHETSBOSTÄDER I HUDDINGE ENKÄT MED KOMMUNINVÅNARE I ÅLDERN 65 80 ÅR USK AB Hans-Åke Gustavsson 08-508 35 066 2011-06-29 hans-ake.gustavsson@uskab.se Intresse för trygghetsbostäder i Huddinge

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 3. SAMMANFATTNING 4 Centrala stadsområden 4 Perifera stadsområden 4 Landsbygdsområden 5 Mindre tätorter 5 KÄLLOR 5

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 3. SAMMANFATTNING 4 Centrala stadsområden 4 Perifera stadsområden 4 Landsbygdsområden 5 Mindre tätorter 5 KÄLLOR 5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 3 SAMMANFATTNING 4 Centrala stadsområden 4 Perifera stadsområden 4 Landsbygdsområden 5 Mindre tätorter 5 KÄLLOR 5 DEFINITIONER, FÖRKLARINGAR OCH JÄMFÖRELSER

Läs mer

Så bor och lever Sverige

Så bor och lever Sverige Ny bostads- och hushållsstatistik TEMA: HUSHÅLL Så bor och lever Sverige För första gången på över 2 år kan vi presentera heltäckande statistik över hur många hushåll det finns i Sverige och hur folk bor.

Läs mer

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats.

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats. 2011-08-08 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur

Läs mer

Studenters boende och strategier för framtiden

Studenters boende och strategier för framtiden 1 Studenters boende och strategier för framtiden Rapport framtagen på uppdrag av Sthlm6+ Almedalen 2014-06-30 2 Innehåll Konkurrensen om bostäderna skärps Student och ung vuxen samtidigt Studenternas bostadssituation

Läs mer

FLYTTNINGAR I FOKUS. Siffror om Karlstads kommun

FLYTTNINGAR I FOKUS. Siffror om Karlstads kommun FLYTTNINGAR I FOKUS Siffror om Karlstads kommun Produktion: Karlstads kommun, Kommunledningskontoret, Tillväxtcentrum, 21. Frågor om statistiken besvaras av Mona Stensmar Petersen, 54-29 5 37, mona.petersen@karlstad.se

Läs mer

Tillsvidarepriser för el

Tillsvidarepriser för el Tillsvidarepriser för el - En dyr avtalsform En rapport från Villaägarnas Riksförbund Innehåll SAMMANFATTNING... 3 TILLSVIDAREPRISER EN DYR AVTALSFORM... 4 INLEDNING... 4 SÅ HÄR GENOMFÖRDES STUDIEN...

Läs mer

Bisnode HITTA NYA MÅLGRUPPER

Bisnode HITTA NYA MÅLGRUPPER Bisnode HITTA NYA MÅLGRUPPER HITTA NYA MÅLGRUPPER Bisnode ringar in din målgrupp med hög precision och hjälper dig därigenom att hitta både nya och lönsamma kunder. Så hjälper vi dig att hitta rätt målgrupp

Läs mer

Svenska folket flyttar mindre

Svenska folket flyttar mindre Svenska folket flyttar mindre Utveckling av svenska folkets flyttvanor Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se

Läs mer

risk för utrikes födda

risk för utrikes födda Utrikes födda i pensionsåldern har lägre inkomster än äldre som är födda i Sverige. Inkomstskillnaderna kan dessutom komma att öka. Skälet är att de som kommer till Sverige idag inte förvärvsarbetar i

Läs mer

KåKå Plus. Ett kraftfullt verktyg för ökad försäljning

KåKå Plus. Ett kraftfullt verktyg för ökad försäljning KåKå Plus Ett kraftfullt verktyg för ökad försäljning Med KåKå Plus ger vi dig en unik möjlighet att som kund på KåKå öka din försäljning och lönsamhet. Verktyg för ökad försäljning Med KåKå Plus får du

Läs mer

Hur bor studenter? Hur vill de bo?

Hur bor studenter? Hur vill de bo? Hur bor studenter? Hur vill de bo? GÖTEBORG Sammanfattning 9 procent av studenter mellan och 7 år, 7 personer, bor i egen hyresrätt, i egen bostadsrätt, i eget hus eller i studentbostad. 8 procent, 8 personer,

Läs mer

Ytterligare ett år med bättre ekonomi för hushållen

Ytterligare ett år med bättre ekonomi för hushållen Pressmeddelande 19 mars 2014 Ytterligare ett år med bättre ekonomi för hushållen Ekonomin har fortsatt att förbättras för de flesta, många hushåll har mer kvar i plånboken i januari 2014 jämfört med för

Läs mer

Hushållens utveckling i Jönköpings kommun

Hushållens utveckling i Jönköpings kommun Hushållens utveckling i Jönköpings kommun STADSKONTORET l MAJ 2014 Stadskontorets utredningsenhet Utredare Maria Degerman Kontakt Andreas.zeidlitz@jonkoping.se, 036-10 57 30 Omslag och layout Lena Holmberg

Läs mer

Men dom glömde pensionärerna! Med moderat politik skulle du ha tusen kronor mer på kontot. Varje månad. Dom sa:

Men dom glömde pensionärerna! Med moderat politik skulle du ha tusen kronor mer på kontot. Varje månad. Dom sa: Dom sa: Med moderat politik skulle du ha tusen kronor mer på kontot. Varje månad. Men dom glömde pensionärerna! Detta är en affisch från Socialdemokraterna Med moderat politik skulle du ha tusen kronor

Läs mer

Bostadsmarknadens utvecklingspotential i områden med överrepresentation av nyanlända invandrare

Bostadsmarknadens utvecklingspotential i områden med överrepresentation av nyanlända invandrare Bostadsmarknadens utvecklingspotential i områden med överrepresentation av nyanlända invandrare Evert Kroes Regionplanerare, TMR 2014-06-04 Anledning Lyckoparadox: 15 år områdesinsatser med lokala utvecklingsavtal:

Läs mer

Europeiskt pensionärsindex. Ranking av pensionärers levnadsförhållanden

Europeiskt pensionärsindex. Ranking av pensionärers levnadsförhållanden Europeiskt pensionärsindex Ranking av pensionärers levnadsförhållanden Innehåll: Inledning... 2 Förväntad levnadsålder... 3 Dåliga levnadsförhållanden... 4 Fysiska behov... 5 Hälsoproblem på grund av otillräcklig

Läs mer

Hushållsstatistik 2012

Hushållsstatistik 2012 FS 2013:9 2013-12-11 FOKUS: STATISTIK Hushållsstatistik 2012 I Norrköping finns det 59 200 hushåll. Den vanligaste hushållstypen är ensamboende utan barn, 23 200 hushåll. flest Norrköpingsbor bor dock

Läs mer

B SHOPPER PULSE 2015

B SHOPPER PULSE 2015 B SHOPPER PULSE 2015 SHOPPER PULSE 2015 01. Rapporten i korthet 02. Demografisk utveckling 03. Hur vi handlar dagligvaror 04. Hur vi handlar dagligvaror på nätet 05. Kort om uteätande med fokus på lunchen

Läs mer

Bilaga 2; Sammanställning: Resvanor Syd 2007

Bilaga 2; Sammanställning: Resvanor Syd 2007 Gång-/cykelplan Bilaga ; Resvanor Syd 7 Bilaga ; Sammanställning: Resvanor Syd 7 OM UNDERSÖKNINGEN... DE SVARANDE... FAMILJEKONSTELLATIONER... BOENDETYP... UTBILDNINGSNIVÅ... 3 SYSSELSÄTTNING... 3 ÅRSINKOMST...

Läs mer

Utbildningskostnader

Utbildningskostnader Utbildningskostnader 7 7. Utbildningskostnader Utbildningskostnadernas andel av BNP Utbildningskostnadernas andel av BNP visar ländernas fördelning av resurser till utbildning i relation till värdet av

Läs mer

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2004

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2004 HUSHÅLLS- BAROMETERN våren 2004 Rapport Hushållsbarometern våren 2004 Institutet för Privatekonomi Erika Pahne Maj 2004 Institutet för Privatekonomi 2 Föreningssparbankens HUSHÅLLSBAROMETER Inledning 4

Läs mer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer LRF Konsults Lönsamhetsbarometer APRIL 1 Sjunkande lönsamhet bland landets småföretag 9 av Sveriges företag har färre än 1 anställda. Det gör dem till en grupp med en betydande roll för den svenska ekonomins

Läs mer

Hyr ut mer! En undersökning om svenska folkets andrahandsuthyrning av bostäder och fritidshus från SBAB

Hyr ut mer! En undersökning om svenska folkets andrahandsuthyrning av bostäder och fritidshus från SBAB Hyr ut mer! En undersökning om svenska folkets andrahandsuthyrning av bostäder och fritidshus från SBAB Trots ändrade regler som gör andrahandsuthyrning mer lönsamt så är intresset för att hyra ut bostäder

Läs mer

Skåne bygger för framtiden. Nu går vi från ord till handling.

Skåne bygger för framtiden. Nu går vi från ord till handling. Skåne bygger för framtiden Nu går vi från ord till handling. Förord från initiativtagarna Trots att Skånes befolkning växer med cirka 10 000 människor per år så ökar inte bostadsbyggandet i Skåne i motsvarande

Läs mer

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bo bra på äldre dar 1 Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bakgrund 2 Nästan 20% av Sveriges befolkning har fyllt 65 år och antal och andel

Läs mer

Fortsatt stark prisökning på bostadsrätter och villor i Umeå Aktuellt på bostadsmarknaden juli december 2014

Fortsatt stark prisökning på bostadsrätter och villor i Umeå Aktuellt på bostadsmarknaden juli december 2014 Övergripande planering Fortsatt stark prisökning på bostadsrätter och villor i Umeå Aktuellt på bostadsmarknaden juli december 2014 Innehållsförteckning Bostadsrätterna upp med 20 procent 3 Störst prisökning

Läs mer

Boverket. Hushållens boendeekonomi år 2004 med prognos för 2006

Boverket. Hushållens boendeekonomi år 2004 med prognos för 2006 Boverket Hushållens boendeekonomi år 2004 med prognos för 2006 Hushållens boendeekonomi år 2004 med prognos för 2006 Boverket december 2006 Titel: Hushållens boendeekonomi år 2004 med prognos för 2006

Läs mer

Studerande föräldrars studiesociala situation

Studerande föräldrars studiesociala situation Studerande föräldrars studiesociala situation Emma Mattsson Umeå Studentkår Maj 2011 Bakgrund Projektet Studenter med barn finns med i verksamhetsplanen för 2010/11 och har legat på den studiesociala presidalens

Läs mer

Kommunen i siffror år 2012. Fakta i fickformat. Enköpings kommun

Kommunen i siffror år 2012. Fakta i fickformat. Enköpings kommun Kommunen i siffror år 2012 Fakta i fickformat Enköpings kommun FOTO Enköpings kommuns bildarkiv, Getty Images Enköpings kommun Enköpings kommun är centralt belägen i Mälardalen, 4 mil från Västerås, 6

Läs mer

KARLSTAD I FICKFORMAT

KARLSTAD I FICKFORMAT KARLSTAD I FICKFORMAT 2012 BEFOLKNINGSTÄTHET OCH YTA Befolkningstäthet Land Vatten 74 invånare per km 2 (Karlstad) 1 169 km 2 349 km 2 23 invånare per km 2 (Riket) ÅLDERSFÖRDELNING 2011 Antal invånare

Läs mer

Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning

Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning Mars 2009 Genomförd av CMA Research AB RF Kostnadsundersökning 2009, sid 1 Innehåll Sammanfattning sid. 2 Fakta om undersökningen sid. 5 Undersökningens resultat

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Örebro 2010-10-06 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år 8 ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år Egentligen är det helt naturligt att vi är Sveriges ledande företagsmäklare.

Läs mer

19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun

19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun 212-8-24 FOKUS: STATISTIK Arbetspendling 21 19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun Medianinkomsten för en person som arbetspendlade till annan kommun var

Läs mer

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6.

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6. StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6 Arbetspendling till och från Västerås år 2013 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Elräkningens andel av disponibel inkomst för småhusägare En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Elräkningens andel av disponibel inkomst för småhusägare En rapport från Villaägarnas Riksförbund Elräkningens andel av disponibel inkomst för småhusägare En rapport från Villaägarnas Riksförbund Stockholm 2012 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes

Läs mer

Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid

Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid Stor brist på sådana boenden idag Rekordgenerationen födda under efterkrigstiden Vi seniorer är alla olika intressen, betalningsförmåga,

Läs mer

Så vill unga bo. Sammanfattning

Så vill unga bo. Sammanfattning Så vill unga bo - Bosparandet bland unga har ökat - Sju av åtta 18-åringar vill inte bo hos sina föräldrar - Det egna länet lockar mest när unga väljer bostadsort SÅ VILL UNGA BO 1 SBAB PRIVATEKONOMI 28

Läs mer

Barnafödandet. Gun Alm Stenflo

Barnafödandet. Gun Alm Stenflo 28 Gun Alm Stenflo Barnafödandet Den svenska fruktsamheten sjönk under 1990-talet från att ha varit en av Europas högsta, barn per kvinna år 1990, till en för Sverige rekordlåg nivå om år 1999. Nedgången

Läs mer

SE2010-0376 Malmöpanelen 5. Malmöpanelen 5 Malmö stad December 2010

SE2010-0376 Malmöpanelen 5. Malmöpanelen 5 Malmö stad December 2010 Malmöpanelen 5 Malmö stad December 2010 1 Innehållsförteckning 1. Information om undersökningen s 3-7 2. Resultat s 8-30 Sommarscen Malmö s 9-16 Valet s17-25 Öka cyklandet s26-27 Förskolor s28-30 3. Vägning

Läs mer

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport Svenskarna och sparande 2012 Resultatrapport Innehåll Inledning 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning av resultaten 5 Svenskarnas sparande idag 8 Svenskarnas attityder till sparande 9 Icke-spararna 13 Spararna

Läs mer

En levande landsbygd - Stavsjö

En levande landsbygd - Stavsjö En levande landsbygd - Stavsjö En fö rstudie Stavsjö augusti 2013 Gunnar Casserstedt 073-068 3700, e-post gunnarcasserstedt@hotmail.com Kiladalens Intresseförening Den föreliggande rapporten är en kortfattad

Läs mer

Ett enpersonshushåll utan barn får drygt 500 kronor mer i disponibel inkomst till följd av högre löner och lägre skatt.

Ett enpersonshushåll utan barn får drygt 500 kronor mer i disponibel inkomst till följd av högre löner och lägre skatt. Pressmeddelande 20 november 2013 Så här blir din ekonomi 2014 Reallöneökningar, skattesänkningar, låg inflation och låga räntor. Det bäddar för att många svenskar kan se fram emot mer pengar nästa år och

Läs mer

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04 Rapport Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen Bil Sweden 213--4 Förord BilSweden bedriver ett aktivt opinionsarbete. I frågor som rör attityd och behov av bil, parkering och framkomlighet

Läs mer

Sjuk Även sjukpenningen sänks med 2 kronor till följd av lägre prisbasbelopp. Högsta ersättning 2014 blir 708 kronor per kalenderdag.

Sjuk Även sjukpenningen sänks med 2 kronor till följd av lägre prisbasbelopp. Högsta ersättning 2014 blir 708 kronor per kalenderdag. Nyheter 2014 Löntagare Det femte jobbskatteavdraget ger några hundralappar (150-340 kronor, beroende på inkomst) mer i plånboken varje månad. Från årsskiftet höjs även brytpunkten för statlig inkomstskatt,

Läs mer

Den gränslösa arbetsplatsen

Den gränslösa arbetsplatsen Manpower Work life Rapport 2011 Den gränslösa arbetsplatsen Tidigare Work Life studier visar att gränsen mellan privat och professionellt liv suddas ut på arbetsmarknaden, mycket tack vare sociala mediers

Läs mer

Inlåning & Sparande Nummer 3 6 juli 2012. En rapport om räntespararen hos SBAB Bank..

Inlåning & Sparande Nummer 3 6 juli 2012. En rapport om räntespararen hos SBAB Bank.. Inlåning & Sparande Nummer 3 6 juli 2012 En rapport om räntespararen hos SBAB Bank.. SBAB BANK PRIVATEKONOMI 1 INLÅNING & SPARANDE NR 3 6 JULI 2012 Vem är kontospararen? Tre miljarder kronor. Så mycket

Läs mer

Skandias plånboksindex. Mars, 2014 2014-03-17

Skandias plånboksindex. Mars, 2014 2014-03-17 Skandias plånboksindex Mars, 2014 2014-03-17 1 Sammanfattning Skandias Plånboksindex för första kvartalet 2014 visar att hushållens optimism fortsätter att öka medan sparviljan sjunker dramatiskt. Det

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

Kommunen i siffror år 2013. Fakta i fickformat. Enköpings kommun

Kommunen i siffror år 2013. Fakta i fickformat. Enköpings kommun Kommunen i siffror år 2013 Fakta i fickformat Enköpings kommun Enköpings kommun Befolkning 40800 Enköpings kommun är centralt belägen i Mälardalen, 4 mil från Västerås, 5 mil från Uppsala och 8 mil från

Läs mer

Skattejämförelse småhus och bostadsrätter

Skattejämförelse småhus och bostadsrätter Skattejämförelse småhus och bostadsrätter En jämförelse av skatter och avgifter vid köp, under boendetiden och vid försäljning av småhus/äganderätter och lägenheter/bostadsrätter i Sverige Villaägarnas

Läs mer

Taxeringsvärden för småhus och bostadsrätter i Sverige

Taxeringsvärden för småhus och bostadsrätter i Sverige Taxeringsvärden för småhus och bostadsrätter i Sverige En jämförelse av taxeringsvärden och hur de speglar marknadsvärdet för småhus och bostadsrätter i Sverige 2000-2009. På uppdrag av Villaägarna WSP

Läs mer

Affärer direkt. 9 skäl att testa DR

Affärer direkt. 9 skäl att testa DR Affärer direkt 9 skäl att testa DR Direktreklam är en snabb, enkel och kostnadseffektiv marknadsföringskanal direkt till dina kunder. Du&Co listar några av de främsta skälen för dig att testa direktreklam.

Läs mer

Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut?

Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut? Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut? Tomas Riste, regionråd Catarina Segersten Larsson, regionråd Bo-Josef Eriksson, statistiker Ann Otto, omvärldsanalytiker Varför är det intressant att studera

Läs mer

Bolånestatistik januari augusti 2004

Bolånestatistik januari augusti 2004 1 Bolånestatistik januari augusti 2004 Presentation hos Bankföreningen 16 september 2004 2 Bostadsutlåning från bostadsinstitut och banker Utlåning mot säkerhet i bostad, miljarder kronor, augusti 2003

Läs mer

Bra boende för äldre på Vikbolandet

Bra boende för äldre på Vikbolandet 1 Bra boende för äldre på Vikbolandet Enkätens omfattning - sammanställning av enkätsvar Enkäten gick ut till personer som fyller 65 år eller mer under 2014 och som den 17 februari 2014 var folkbokförda

Läs mer

Var tionde hushåll saknar buffert

Var tionde hushåll saknar buffert Var tionde hushåll saknar buffert Kreditbarometer September 2014 Välkomen till Lindorffs kreditbarometer På senare år har svenskarnas skuldsättning debatterats flitigt. Hösten 2010 infördes ett bolånetak

Läs mer

Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan

Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan Pressmeddelande Stockholm den 16 oktober 2006 Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan Vid årsskiftet sänks skatten för löntagarna, medan familjepolitiska förslagen

Läs mer

Universitets- och högskolerådet

Universitets- och högskolerådet Universitets- och högskolerådet Antagningsstatistik 2014-11-27 Fredrik Lindström Statistiska Underlag Sifferunderlag som kan ligga till grund för slutsatser och analyser. Idag främst antal och andelar

Läs mer

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015 Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 215 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Inledning 3 Syfte 3 Metod 4 Val av färdmedel

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Tierp 16 januari 2014 Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Kunskap, kreativitet

Läs mer

Frågor & svar Smartbank

Frågor & svar Smartbank Frågor & svar Smartbank Smartbank få stenkoll på din vardagsekonomi Med Sveriges första Smartbank får du automatiskt koll på alla dina transaktioner varje månad. Och hjälp att förbättra din ekonomi så

Läs mer

Spara och tjäna online

Spara och tjäna online Spara och tjäna online m o n e y m i l j o n a r. s e MoneyMiljonär i siffror Startade år 2012 i Sverige 4 Över 1.250 segmenteringsmöjligheter i Sverige Över 500 annonsörer i Sverige Över 10.000 annonsörer

Läs mer

Sammanfattning av Socialförsäkringsrapport 2011:09

Sammanfattning av Socialförsäkringsrapport 2011:09 Sammanfattning av Socialförsäkringsrapport 2011:09 Populationen i föreliggande undersökning består av de 5,13 miljoner individer, 20 år och äldre, som besökt tandvården en eller flera gånger under perioden

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Bostadsbyggande för befolkningsutveckling

Bostadsbyggande för befolkningsutveckling 1 (9) Datum 2014-08-20 Utredare Mats Åstrand 0410-733618, 0734 422949 mats.astrand@trelleborg.se Bostadsbyggande för befolkningsutveckling Trelleborgs mål för befolkningsutvecklingen är att uppnå 50 000

Läs mer

Resultat enkät om boende hösten 2012

Resultat enkät om boende hösten 2012 1(7) Omsorgsförvaltningen Helene Håkansson, 0456-81 63 30 helene.hakansson@solvesborg.se Datum Resultat enkät om boende hösten 2012 Enkäten har genomförts tillsammans med PRO och SPF. Det skickades ut

Läs mer

Pressmeddelande. Så blir din ekonomi i januari 2010. Stockholm 2009-11-24

Pressmeddelande. Så blir din ekonomi i januari 2010. Stockholm 2009-11-24 Pressmeddelande Stockholm 2009-11-24 Så blir din ekonomi i januari 2010 Har du jobb och dessutom bostadslån med rörlig ränta? Då tillhör du vinnarna. Är du däremot pensionär i hyresrätt går du på minus.

Läs mer

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2005

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2005 HUSHÅLLS- BAROMETERN våren 2005 Institutet för Privatekonomi, Erika Pahne, maj 2005 FÖRENINGSSPARBANKENS HUSHÅLLSBAROMETER Om undersökningen 3 Förändringar på totalnivå jämfört med förra årets undersökningar

Läs mer

Vad tycker den som flyttar om kommunen?

Vad tycker den som flyttar om kommunen? Pressinformation från Simrishamns, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner Ystad i en egen division Vad tycker den som flyttar om kommunen? Fyra kommuner i sydöstra Skåne har undersökt attityden hos de som

Läs mer

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning per september 2014

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning per september 2014 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Tobias Åström Sinisalo 2014-10-08 UAN-2014-0066 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad

Läs mer

VINTER 2014. Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VINTER 2014. Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VINTER 2014 Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Vinter 2014 Nordic Housing Insight är en

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Luleå 2010-12-08 1 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

Fortsatt god utveckling på arbetsmarknaden under 2013

Fortsatt god utveckling på arbetsmarknaden under 2013 Fortsatt god utveckling på arbetsmarknaden under 2013 Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 5 2015 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Fortsatt god utveckling på arbetsmarknaden

Läs mer

Skandias plånboksindex. September, 2013 2013-09-24

Skandias plånboksindex. September, 2013 2013-09-24 Skandias plånboksindex September, 2013 2013-09-24 1 Sammanfattning Plånboksindex för september: Hushållens optimism rasar dramatiskt Skandias senaste plånboksindex, som görs i samarbete med TNS Sifo, visar

Läs mer

Stabila bostadsrättspriser medan villapriserna ökar

Stabila bostadsrättspriser medan villapriserna ökar Stabila bostadsrättspriser medan villapriserna ökar Aktuellt på bostadsmarknaden januari juni 2015 Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 10 2015 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Dina pengar och din ekonomi!

Dina pengar och din ekonomi! Dina pengar och din ekonomi! Ylva Yngveson, Hushållens konsumtion per invånare Förändring de senaste 40 åren. Inflationen är borträknad Min pappa säger att min mamma är medvetslös när hon handlar kläder!

Läs mer

Smarta företag 2011-01-23

Smarta företag 2011-01-23 Smarta företag 2011-01-23 1 Övergripande mål med projektet Målet är att 50% av alla företag skall vara Smarta Företag 2015. Ett Smart Företag: erbjuder ett mobilt arbetssätt för de som behöver det erbjuder

Läs mer

Västervik Miljö & Energi. Avfallshanteringen i kommunen. Kundundersökning

Västervik Miljö & Energi. Avfallshanteringen i kommunen. Kundundersökning Västervik Miljö & Energi Avfallshanteringen i kommunen Kundundersökning Uppdragsgivare: Sofia Ahl, Renhållningschef, Västervik Miljö & Energi Utförd av: Karin Franzén och Sebastian Dahrendorf, utredarna

Läs mer

Studenternas ekonomiska situation

Studenternas ekonomiska situation Studenternas ekonomiska situation En undersökning av Stockholms universitets studenters ekonomiska situation, sammanställd av Stockholms universitets studentkår 19 mars 2010 2010 Stockholms universitets

Läs mer

Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad

Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad Fakta om undersökningen Undersökningen är genomförd av JM i samarbete med TEMO och Field

Läs mer

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2006

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2006 HUSHÅLLS- BAROMETERN våren 2006 Institutet för Privatekonomi, Erika Pahne, maj 2006 1 Sammanfattning Hushållsindex har sjunkit något, men hushållen upplever trots det den sammantagna privatekonomin som

Läs mer

En rapport om hur kommunerna kan öka efterfrågan på bibliotekstjänster med utgångspunkt i Kulturrådets statistik för 2005

En rapport om hur kommunerna kan öka efterfrågan på bibliotekstjänster med utgångspunkt i Kulturrådets statistik för 2005 En rapport om hur kommunerna kan öka efterfrågan på bibliotekstjänster med utgångspunkt i Kulturrådets statistik för 2005 Mars 2007 SVENSK BIBLIOTEKSFÖRENING Box 3127, 103 62 STOCKHOLM Tel: 08-545 132

Läs mer