postekon magasin POSTEKON 2 /2006 Handels Vänner - Nätverket för Alumner vid Handelshögskolan i Göteborg POSTEKON MAGASIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "postekon magasin POSTEKON 2 /2006 Handels Vänner - Nätverket för Alumner vid Handelshögskolan i Göteborg POSTEKON MAGASIN 2 2006 1"

Transkript

1 postekon magasin POSTEKON 2 /2006 Handels Vänner - Nätverket för Alumner vid Handelshögskolan i Göteborg POSTEKON MAGASIN

2 LEDARE POSTEKON #3 Sommar Nu är det sommar. När ni läser detta är fotbolls-vm över och ni vet hur det blev. Hela världen går ner i varv för detta evenemang. Här kan man prata om prestationer, kompetens, uppföljning via balance scorecard, utvecklingssamtal, teamwork, omedelbar feedback och prestationsinriktad lön. Allt detta som vi ekonomer lite till mans arbetat med varje dag. Är det vi ekonomer som utvecklat VM kanske? Innan man går på semester är det alltid mycket som skall hinnas med. Dels det vanliga men också slutföra saker och utvärdering av första halvårets ekonomiska och personliga mål. STYRELSEN Ny styrelse har tillträtt och nya personer på både Skattmästare, Sekreterare och Redaktörsposter. Nya personer ger givetvis andra infallsvinklar vilket gör vår styrelse till en levande dynamisk organisation. Vi tackar Mikael Åhlqvist och Anna Boström som lämnar styrelsen efter välförrättat värv. Vi har också startat upp diskussioner med Civilekonomföreningen Väst att slå ihop föreningarna. Vi har ju samma målgrupp och genom en fusion kan vi bättre samordna våra resurser för att ge än bättre medlemsnytta. Ett antal personer i olika grupper är inblandade för att gå igenom de olika delfrågorna såsom namn, styrelse och verksamhet. Om det blir aktuellt så kommer vi att kalla till en extrastämma i höst som får ta beslut. MEDLEMSANTAL EKONOMI Vi är nu betalande medlemmar. Det är ungefär samma som förra året. Utav dessa är 371 medlemmar, av de förra året så har 1.741, dvs ca 82 % förnyat sitt medlemskap. Det tycker vi är bra men kan säkert förbättras. POSTEKON Detta nummer är vår nya redaktör Jenny Gustavssons första nummer. Vi tackar samtidigt Anna Boström för att hon tog fram den nya layouten och satte upp processen tillsammans med Lasse Boström. Nytt nummer kommer till hösten. Vill Du skriva eller bli intervjuad så hör av dig till Jenny via Epost: AKTIVITETER Aktivitetsgruppen har varit mycket aktiv och bara i Göteborg har vi haft ett dussintal luncher och eftermiddagsaktiviteter. Vi försöker lansera ett nytt koncept då inte alla har tid att gå på luncher, after work and before family. Det skall vara mellan ca 16-19:00. En nyhet är att vi har ett Kalendarium där man kan se årets alla aktiviteter, dels genomförda, dels beslutade kommande och dels en idébank, dvs de vi håller på att planera. Till hösten planeras att ha ca 10 aktiviteter, vilket vi tycker är lagom. Hör av dig om Du vill vara lunch-föredragare eller vill genomföra ett studiebesök hos Dig. Som vanligt syns informationen om kommande aktiviteter bäst på Må väl och fyll era sinnen med nya intryck under sommaren! Göran Lundin Ordförande Handels Vänner Ditt kamratliga nätverk! Executive MBA-program Ansökningstiden för det Executive MBA-program som startar i höst gick ut den 15 maj, men det finns fortfarande några platser kvar. Intresserade kan höra av sig direkt till Björn Alarik på tel eller e-post För ansökan krävs akademisk examen plus minst tre års yrkeserfarenhet. Avgiften är kr exkl moms men inkl litteratur. Mer information finns på POSTEKON MAGASIN Nummer: 1/2006 Årgång 14 PostEkon ges ut av: Handels Vänner Handelshögskolans i Göteborg Kamrat förening Adress: Kungsportsavenyn 3, Göteborg Telefon: Fax: Hemsida: Bankgiro nr Postgiro: Ansvarig utgivare: Göran Lundin Utgivningsbevis: Chefredaktör: Jenny Gustavsson Redaktion: Anneli Egestam, Jenny Gustavsson, Diana Waage, Madeleine Ajax och Göran Lundin. Tryck & layout: Lasse Boström Grafisk Produktion Upplaga: ex Nästkommande nummer: Nr 2/2006 Manusstopp Annonspriser färg: 1/1 sida fr kr 1/2 sida fr kr 1/4 sida fr kr 2 POSTEKON MAGASIN

3 AKTIVITET Framtidens sätt att arbeta och kommunicera Vilka krav ställer dagens globaliserade värld på hur vi ska arbeta och kommunicera i framtiden? Vilken teknik krävs och hur ser utvecklingen ut? Detta och mycket annat fick ett antal av Handels Vänners medlemmar chansen att lära sig mer om när Johan Kinnefors, VD för ITM Meeting Solutions höll ett uppskattat föredrag på torsdagslunchen den 20 april. Johan Kinnefors visade inledningsvis på att vårt sätt att arbeta redan har förändrats drastiskt. Världen krymper och snabbhet har blivit ett konkurrensmedel för dagens företag. Det är nödvändigt att kunna mötas snabbt och enkelt oavsett var i världen man befinner sig och att kunna dela data i realtid. Projektorienterat arbetssätt blir vanligare och projektgrupper är ofta utspridda över världen. Detta ställer stora krav på teknikstöd. ITM Meeting Solutions verksamhet är att hjälpa sina kunder snabba upp sina affärsprocesser genom att skapa rätt förutsättningar för deras möten. Detta görs genom helhetslösningar för teknik i mötes- och konferensrum. Johan Kinnefors menar att de tekniska framstegen driver utvecklingen och att visionen är att vi ska kunna ha ett möte med vem som helst, var som helst i världen oavsett vad det är för typ av samtal. Vidare illustrerade Johan Kinnefors att ett globalt möte med hjälp av modern teknik kan se ut ungefär så här: Några mötesdeltagare sitter i ett konferensrum i Göteborg, uppkopplade via närverksanslutningar direkt i konferensbordet. På en storbildsskärm visas via video ett annat konferensrum, exempelvis i New York, där andra mötesdeltagare sitter. Kameran riktas mot den som talar för tillfället. På en annan storbildskärm visas den databild man för tillfället arbetar med där data plockas ur systemet i realtid. Andra mötesdeltagare kopplar upp sig via nätverksanslutning exempelvis från ett hotellrum i Buenos Aires eller en flygplats i Hong Kong. I båda konferensrummen antecknar man på en digital skrivtavla där allt som skrivs sparas digitalt. All denna moderna teknik kan dock vara svår för människan att ta till sig, därför krävs användarstöd i form av styrsystem som är enkla att använda. Den största utmaningen idag är enligt Johan Kinnefors att göra tekniken så användarvänlig att alla kan klara av att använda den. Den tekniska utvecklingen skapar också utmaningar för företagen som använder sig av tekniken. Infrastrukturen behöver i de flesta fall byggas ut och arbetssätten förändras. Det blir också nödvändigt att ta ställning till hur man ska dokumentera möten, hur kvaliteten ska säkerställas, samt hur säkerheten ska hanteras, för att inte tala om vikten av rätt utbildning för de anställda. Jessica Petersen Avslutningsvis kan vi konstatera att tekniken har utvecklats otroligt mycket och kommer att fortsätta utvecklas och underlätta vår kommunikation och vårt arbete. Men trots detta så kan ändå ingen teknik helt ersätta det personliga mötet! För dig som vill veta mer om detta spännande ämne så finns Johan Kinnefors presentation från lunchen att ladda ner på Handels Vänners hemsida på adressen Helena Norling Helena Gyllencreutz & Jöran Rydberg HHGS HandelsConsulting AB POSTEKON MAGASIN

4 A K T I V I T E T Vem tar makten över IT i företaget? Mia Svenheden arbetar på Ekan i Göteborg som managementkonsult inom IT. Hon har många års erfarenhet i bagaget, 20 för att vara exakt, och bemästrar det mesta från upphandling och implementering av nya affärssystem till frågor som präglar många verksamheter idag, nämligen IT Governance. Eller för att tala klarspråk, styrning av IT-verksamheten. Varför hantera IT annorlunda än andra frågor i företaget, undrar Mia? Till syvende och sist handlar det om frågor som - Vem gör vad, vem tar vilka beslut, vad kostar det och vad får vi för pengarna? Mia menar att styrning av företagets verksamhet och styrning av IT skall vara med på samma agenda. Företagen kan idag inte köpa nytt och börja om från början, utan måste använda de investeringar som redan är gjorda. För detta krävs att företagen förvaltar sitt systemarv. Det krävs även en allt större grad av samverkan i företagen i IT-frågor, då IT-lösningarna är gemensamma för flera verksamhetsområden. För att förstå hur det har blivit som det har blivit så blickar vi bakåt i tiden. På 80-talet handlade det mycket om system anpassade för en funktion t ex lönesystem, ekonomisystem och MPS. Projekten hade en beställare. 90-talet handlade om företagsgemensamma IT/IS-lösningar, medan 2000-talet präglas av globala IT-lösningar och ökad samverkan mellan kund och leverantör då man bl a arbetar i samma system. Många projekt eller företag upplever att man inte får ut det man har tänkt sig, att man har låg affärsnytta, säger Mia. Företagsledningen abdikerar ibland i IT-frågorna. De blir för svåra och alltför tekniskt inriktade istället för att fokusering görs på verksamhetssnytta. Därför väljer ledningen ibland hellre att lägga över dem på IT-avdelningen. IT-avdelningens resa - från Superman till kundfokus Synen på IT-avdelningen har också ändrats under åren, från teknikfokus där IT-specialisten betraktades som Superman som ryckte ut och räddade både företag och system som gick ned talet präglas av kundfokusering och att IT-avdelningen måste vara professionella tjänsteleverantörer. System måste alltid fungera och dessutom utvecklas i takt med företagets verksamhet i övrigt. Detta har inneburit en omvälvande resa för IT-avdelningens egen personal vilka tvingas ändra sitt tänk, sin attityd och därmed sitt beteende. SLA är modellen! Många företag inför beställare- och utförarmodellen för interna servicetjänster, och då även för IT-tjänsterna. IT-avdelningen betraktas mer och mer som en extern leverantör och man reglerar tjänster och servicenivåer i ett så kallat servicenivåavtal (SLA), med tydliga internpriser. På detta sätt kan man styra den dagliga driften och förvaltningen. Hantering av utvecklingsfrågor och IT-projekt ställer dock andra krav på styrning. Det måste finnas en ordning för hur man diskuterar och beslutar dessa frågor internt i företaget. Det finns nog inget annat verksamhetsområde som kräver så mycket samordning som just IT. IT Service Management IT Service Management handlar om hur en IT-avdelning bör fokusera på tjänster och sina kunder snarare än teknik. Många IT-avdelningar har inte utvecklat sitt arbetssätt mot ett mer processorienterat arbetssätt, vilket de flesta andra verksamhetsområden i företagen har arbetat med under många år. Läs gärna mer på www. itsmf.se eller ITIL är best-practice inom IT Service Management och utgörs av över tusentals företags samlade erfarenheter av hur man arbetar framgångsrikt med IT utifrån ett service- och leveransperspektiv. Sedan december 2005 finns även en ISO-standard för IT Service Management - ISO Outsourcing Outsourcing av IT-verksamheten är inte ovanligt och krav på kostnadsreduceringar anges ofta som skäl vid outsourcingaffärer. Då detta kräver tydlighet och oerhört god beställarkompetens är det många företag som misslyckas. - Det krävs ofta två till tre outsourcingaffärer innan man får en fungerande relation, säger Mia. Det gäller att se det som en långsiktlig lösning, man får inte tillbaka pengarna på vare sig ett eller två år. Men hela IT-verksamheten oursourcas sällan, menar Mia. Mias råd är att ta utgångspunkt i varje företags unika situation och ställa sig två frågor: 1. Vad vill vi ha ut av en outsourcingaffär? 2. Ser vi det lång- eller kortsiktligt? Ledningen måste lyfta IT-frågorna till sitt bord och styra dem som vilka verksamhetsfrågor som helst, och inte låta IT leva sitt eget liv. - Ta tillbaka makten över IT, avslutar Mia. Vid pennan Anneli Egestam 4 POSTEKON MAGASIN

5 Göteborg har drygt invånare svenskar och invandrare, unga och gamla, friska och sjuka Vi som jobbar inom Göteborgs Stad ser invånarna som våra kunder, vars liv vi vill underlätta och berika. Det gör vi genom att erbjuda service och tjänster inom en rad viktiga områden, exempelvis skola, vård och omsorg, planering och skötsel av gator och markområden, miljö och kretslopp, kultur och fritidsaktiviteter, konsumentstöd, kollektivtrafik, stadsplanering och bygglov. Idag är vi ca personer som jobbar inom staden. Göteborgs Stad står inför ett generationsskifte en stor del av stadens medarbetare och chefer är 40-talister som successivt kommer att gå i pension. Eftersom vår framgång mäts i lycka och inte i pengar, bör den som jobbar hos oss ha ett genuint intresse för människor. Totalt rekryteras cirka 4000 personer årligen inom våra verksamheter som är fördelat på 70 förvaltningar och bolag. På gång under 2006 Det pågår ständiga projekt inom Göteborgs stads olika förvaltningar och bolag. För vidare information, se respektive förvaltning och bolags hemsida som nås via POSTEKON MAGASIN

6 HANDELS VÄNNER Handels vänner startar IT-nätverk. IT och ekonomi har alltid och kommer förmodligen alltid att vara intimt sammankopplade. Ekonomer skall inte bara kunna hantera ekonomi utan de skall även vara väl bevandrade inom IT området. Den snabba utvecklingen inom affärssystemen har förvisso givit oss möjligheter som tidigare var otänkbara, men samtidigt ställs kraven på snabbare uppföljning och mer djuplodande analyser. För många är idag verksamheten och IT systemen så intimt förknippade att företag går omkull på grund av systemhaverier. För att bredda vår kompetens och dela erfarenheter och kunskap i gränslandet mellan IT och ekonomi planerar Handels Vänner att starta ett nätverk som berör samspelet mellan IT och Ekonomi. Än så länge ligger planerna i sin linda med målet att genomföra åtminstone en aktivitet under hösten. Visar sig intresset stort så kan detta givetvis revideras. Kom gärna med synpunkter på vad du vill att vi tar upp eller om du känner någon spännande person som vi kan bjuda in till föreläsning. Väl mött! Oscar Sandblom 6 POSTEKON MAGASIN

7 KARRIÄRNÄTVERKET Svårt att hitt drömjobbet? - Starta ett nätverk Det gjorde vi. Det finns dagar då allt känns hopplöst. Då är det skönt att kunna tala med någon i samma sits. När någon har varit på intervju delar vi optimism och framtidstro. Varför ska man kämpa med jobbsökandet i ensamhet när så många akademiker möter samma verklighet? En dag i början på året, med jobbsökandet på högvarv, träffades vi. Det var under seminariet Nätverka dig till ett jobb, anordnat av Karriärcentrum, som idén kläcktes. En grupp akademiker som insett vikten av kontakter i karriären började smida sitt eget nätverk, Karriärnätverket. Ett par månader senare består vi av ett tiotal ambitiösa individer som träffas regelbundet. Vi träffas kring teman som rör jobbsökande. Det kan handla om spontanansökningar eller ansökan med e-post kontra vanlig post. -Jag skickar ibland med kaffepåsar i ansökan för att bjuda in mig till fika och intervju, berättar Sabina Nilsson. Esbjörn Nordenborg bifogar en professionellt producerad CD där han presenterar sig själv. Själv har jag provat ansökningar med rim roliga, men mindre framgångsrika... Ja, kreativiteten är oändlig och vi lär oss mycket av varandras framgångar och misslyckanden. Anna Stolt, Sabina Fält och Esbjörn Nordenborg har samlats för att besöka Business Region Göteborg, ett studiebesök med syfte att skapa nya kontakter och lära oss mer om näringslivet i Göteborgsregionen. Vi kommer in på röstpedagogik, a-kasseregler, tankar om att starta eget, etik och anställningstrygghet. Det finns alltid något nytt vi kan lära av varandra. Vi delar med oss av positiva och negativa tankar och fungerar därmed som ett stöd för varandra. Mellan varven pratar vi om politik, sport och film, ja, om väder och vind. Vi fikar och har kul. Det är ett halvstrukturerat nätverk kan man säga. Ett studiebesök på Business Region Göteborg har vi också hunnit med, ett studiebesök som även det ordnades med hjälp av kontakter. Så visst känns ett nätverk som ett steg i rätt riktning när man har skickat ansökan på ansökan till jobb där bara erfarenhet räknas. Eftersom vi är ett blandat gäng med samhällsvetare, ingenjörer, miljövetare, civilekonomer, och en pedagog, så finns det olika intressen. Men vi förenas ändå av en och samma önskan att hitta drömjobbet. Man kan tycka att det är en nackdel att vi har så olika utbildningar. Vad kan exempelvis en bioteknolog och en dramapedagog ha gemensamt? Utbildningen säger dock inte allt. Vi förenas av liknande erfarenheter från arbeten, ideellt engagemang och fritidsintressen. Som de flesta av oss, och många akademiker, jobbar bioteknologen Maria Lindgren och miljövetaren Anna Stolt tillfälligt med något de inte är utbildade för. Båda vikarierar som lärare och har därmed en hel del gemensamt med dramapedagogen Sabina Fält. Och för mig och Sabina Nilsson som är civilekonomer är nätverket extra förmånligt, för ekonomer behövs ju överallt. Våra olika kompetenser gör att den interna konkurrensen om jobben minskar och vi kan friare dela med oss av kontakter och tips. Genom att bjuda på oss själva kan var och en potentiellt tiodubbla sitt nätverk. Man vet aldrig vem som behöver en ny kollega om fem år! Framöver väntar fler tematräffar, fotbolls- VM och uteserveringar, eventuellt nya medlemmar och fler studiebesök. Och så ska vi hitta drömjobbet förstås. Vill du komma i kontakt med Karriärnätverket? Skicka ett mejl till Text och bilder: Madeleine Ajax Esbjörn Nordenborg, kemist, Sabina Nilsson, organisationsutvecklare, och Maria Lindgren, bioteknolog, fikar i Linné och diskuterar fotbolls-vm och sommarjobb. Annika Risberg, informatör, berättar om hur BRG arbetar. På studiebesöket fick vi även träffa personalchef Julia Wadman och informatör Andreas Göthberg. POSTEKON MAGASIN

8 REPORTAGE Raka vägen till drömjobbet Catarina har gjort det som många Handelsstudenter drömmer om. Hon har lyckats göra internationell karriär på ett stort företag där hon trivs och utvecklas. Jag ringde upp henne i världsstaden London dagarna innan midsommar för att be henne berätta om vägen från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet till drömjobbet. Valde du rätt utbildning och rätt skola? Jag visste tidigt att jag ville arbeta internationellt; eftersom främmande språk är något jag tror man lär sig bäst i dess hemland så valde jag att läsa min gymnasieutbildning i Ekonomi i Italien och därefter Franska i Belgien innan jag vände hemåt till Sverige för att läsa till civilekonom. Det blev ICU, Handelshögskolans Integrerade Civilekonomutbildning för Catarina och eftersom hon redan hade klarat av språkstudierna så gick hon analytisk inriktning för att få ut mesta möjliga av utbildningen. Det var ett val av utbildning som hon är mycket nöjd med än idag. Det var tydligt att Handels i Göteborg har ett gott renommé i Sverige när jag sökte jobb hos de stora internationella företagen som finns etablerade här. Många utländska företag rekryterar bara från Handels i Stockholm. Jag var den första studenten från Handels i Göteborg som rekryterats till Shell. Men även om Handels i Stockholm är mer känd internationellt så öppnade min examen från Göteborg dörrar internationellt för mig precis som jag önskade. Hur lyckades du få tag på drömjobbet direkt efter din examen? Jag började söka jobb tidigt, redan under hösten sista terminen. Eftersom uppsatsarbete kräver fullt engagemang så skrev jag det under våren och kunde ägna mig åt tidskrävande jobbsökande mellan tentorna. Jag fick jobbet redan i november kunde börja i februari direkt efter min examen. Jobbet Catarina hade fått var inom Shells International Graduate Program. Själva intervjuprocessen var omfattande med intervju, psykologtest, personlighetstest, lösning av ett business case och konkurrensen var stenhård. 8 POSTEKON MAGASIN Vad tror du gjorde att just du fick jobbet? Jag hade mycket hjälp av de Case tävlingar för KPMG och Artur D Little som jag deltog i tillsammans med några studiekamrater. Vi vann faktiskt båda tävlingarna och gick vidare till final. Dessa erfarenheter samt andra erfarenheter av Business Cases gjorde att kände jag mig säker under hela intervjuprocessen! FAKTA Namn: Catarina Adolfsson Ålder: 27 Familj: Singel Bor: London, England Utbildning: ICU, Magister i Organisation Karriär: Risk Marketer Äter: Sushi, Thaimat Dricker: Strawberry daiquiri Favoritresmål: Hem Talang: Gymnast, deltog i SM 1992 I en situation där flera duktiga studenter med likvärdig utbildning slåss om samma jobb är det viktigt att sticka ut från mängden och visa vad som gör just dig speciell tror Catarina. Hennes extrajobb på ett telemarketing företag och sommarjobb på SEB, elitidrottsbakgrund inom gymnastik och flera språk slog såklart högt. Men det var mitt engagemang i kåren som var avgörande när jag fick jobbet. Jag hade varit aktiv i Mistlåren balett och ordförande i ICUs programförening, i näringslivsutskottet på Handels samt i styrelsen för kåren. Var drömjobbet lika bra som du föreställt dig? Mitt första jobb på Shell i Stockholm som Business improvment consultant var ett bra sätt att lära känna företaget på eftersom vi jobbade med affärsutvecklingsprojekt vid många olika avdelningar. Även om tjänsten jag fick var internationell så vill Shell alltid att man först ska jobba i hemlandet ett tag. Men efter ett nytt jobb med intensivt resande inom Europa fick jag ett erbjudande om en tjänst i London och nappade direkt. Jag hade ju alltid velat få internationell erfarenhet! Har du någon gång ifrågasatt dina karriärval? Jag sade upp mig från en jätteintressant tjänst i Manchester med en egen avdelning, sex anställda och resultatansvar eftersom jag vantrivdes privat; jag hade då ingen annan tjänst på gång. Catarina säger att hon hade enorm tur som blev erbjuden ett nytt jobb som Oljetrader i London av Shell efter att hon sagt upp sig. Det kan ju även ha varit så att Shell inte ville förlora henne (reds anmärkning). Arbetsmarknaden i London är stark och det finns många stora internationella bolag som lockar unga begåvade karriärister som Catarina med höga löner och goda chanser till avancemang. Det är viktigt med stabilitet utanför jobbet för mig. Jag är en väldigt social person och Londons stora aktivitetsutbud och många unga, intressanta människor i karriären är en stimulerande plats att vara på.

9 REPORTAGE Catarina Adolfsson Jag kan verkligen känna att jag lever min dröm! Jag har fått chans att utvecklas och ta stort ansvar väldigt snabbt på Shell och hela tiden nya utmaningar och utbildningar. Sedan gillar jag mitt arbete. Trading är jättekul och det ger lust att jobba. Vad händer härnäst tror du? Just nu lever jag livet i London med alla mina vänner. Jag går på danskurser, tränar på gymmet och träffar nya intressanta människor. Jag trivs bra här! Men det är dyrt att leva samtidigt som långa arbetsdagar och högt tempo ger lite tid över till att ha familj här. Det är svårt att inte låta sig inspireras av Catarinas starka personlighet, hon har lyckats nå sina mål i karriären utan att ge avkall på det hon värderar i privatlivet. Med stadig fokus från början av studierna, brinnande engagemang för sociala arrangemang och en inre självkänsla och trygghet från sin utbildningstid känns det som att det inte finns några hinder för Catarina, bara nya spännande utmaningar. Eller som hon säger strax innan vi lägger på luren: - Jag vill nog hem till Sverige igen någon gång, eller så vidare ut i världen! Diana Waage Catarina Adolfssons Karriär på Shell Commercial Fuels: Business Improvement Consultant, Shell Sweden European Business Analyst, Shell Europe Business Development Manager UK, Ireland Nordics, Shell Europe Program Manager, two strategy reviews of France and Germany, Shell Europe Central Pricing Desk Manager, Shell UK Risk Marketer (Derivative sales), Shell Trading, STASCO En bra affärsjurist ser längre än juridiken POSTEKON MAGASIN

10 REPORTAGE Entreprenörsdagen (E-dagen) Vid friidrotts-vm i Göteborg sommaren 1995 fick tre kåraktiva Handelskillar en idé som vi i höst kan uppleva för 12:e året i rad. Under friidrotts-vm för snart 12 år sedan satt den operativa ledningen för Handelshögskolans studentkår, ordförande Erik, näringslivsutskottets Magnus och utbildningsutskottets Niklas och spånade; man borde utnyttja att det är friidrotts-vm! Det var så de fick idén till en kommunikationscentral; genom att använda Internet kunde alla resultat i alla grenar göras tillgängliga för alla intresserade oavsett var de befann sig. Det blev ett stort medialt rabalder kring projektet, dels för att det var så nytänkande och dels för att det finansierades av kårpengar. Projektet fick fart och även företag blev nu intresserade av att skjuta till sponsorpengar. Projektet andades entreprenörskap och de inblandade kände att det borde skapas en entreprenörskapsprofessur på Handels, sponsorer fanns och de hade nu pengarna till professuren, men Handels sa nej. Sponsorerna ansåg dock att initiativet var gott och beslutade att en Entreprenörsdag skulle anordnas för att inspirera företagande och initiativkraft. Så skapades Entreprenörsdagen (E-dagen) och i samband med den skapades även en förvaltningsform för pengarna; Stiftelsen Entreprenörskap. Första året 1995 som Entreprenörsdagen anordnades var Niklas projektledare. Erik och Magnus ville hellre starta egna företag, och var övertygade om att skulle de bara komma på en bra affärsidé var resten enkelt. De tog därför en back öl och satte sig och spånade en kväll. Under den natten fick Erik en idé som resulterade i företaget Innovative, en IT-konsultfirma. Senare gick Innovative ihop med Mind och börsintroducerades. Magnus startade Tradedoubler, han sålde senare av företaget för ca 100 gånger de investerade pengarna. Entreprenörsdagen arragneras i år den 16 oktober på Världskulturmuseet. Entreprenörsdagen 2006 går under temat [add]venture, att våga trotsa jantelagen och tro på sig själv! Här uppmärksammas vikten av ett fungerande entreprenörsklimat och ett ökat företagsstartande. Sommaren 2006 är det dags för friidrotts EM i Göteborg. Vem vet vad det kan resultera i för idéer? Mer information hittar du på Av: Daniel Andersson Juridiken i fokus Wistrand Advokatbyrå Lilla Bommen 1, SE Göteborg Tel: +46(0) Fax: +46(0) Stockholm Göteborg Malmö 10 POSTEKON MAGASIN

11 AKTIVITET Man klarar mer än man tror Han har rest ensam genom Amazonas. Han har bestigit berg världen över, åkt snowboard ned för Mount Everest och varit hjälparbetare i ett krigshärjat Sudan. -Men nu har jag skaffat mig ett normalt jobb. Jag är pilot, säger Cyril Destremau. Äventyraren Cyril Destremau, kvällens föredragshållare, väntar in sin publik. Den 17 maj bjuder Handels Vänner och rekryteringsföretaget Contaplus på seminariet Man klarar mer än man tror, av franske äventyraren Cyril Destremau. Det är samma dag som svensken Tomas Olsson, på väg ned med skidor från Mount Everest, har fallit 2000 meter. Men det vet vi inte nu. Det läser vi först dagen efter i tidningen och inser vilken tur Cyril haft som slutat med äventyrandet i tid. Seminariet börjar med mingel, dryck och tilltugg för det 60-tal åhörare som har samlats. De flesta kommer från Handels Vänner, men Contaplus har dragit cirka en tredjedel. En tjej som kommit dit med en före detta Contaplusmedarbetare berättar att hon tog sin examen inom IT lagom till IT-kraschen. Efter turer inom diverse yrken ska hon nu bli egen företagare. -Jag ska starta hunddagis, berättar hon. Det låter som om hon redan har fångat essensen i seminariets budskap. Mattias Larrieu på Contaplus, introducerar sin vän Cyril och föredraget. Det är första gången som Contaplus, rekryteringsföretag inom redovisning och ekonomistyrning, och Handels Vänner samarbetar. Syftet är att folk ska kunna skapa och underhålla kontakter och kanske att inge lite äventyrslusta och självförtroende. Även om det troligtvis inte gäller just bergsbestigning för den genomsnittligt något mogna publiken. Cyril berättar om sina resor världen över. Han har äventyrat större delen av sitt liv. Efter år av bergsbestigningar och snowboardturer i Frankrike och Sydamerika, och en ensam färd genom Amazonas där han höll på att bli mördad, tog han sig an resten av världen besteg han strax över 8000 meter höga Shishapangma i Tibet, tillsammans med Göran Kropp och Renata Chlumska. Därefter ville han bli först i världen med att bestiga Mount Everest utan syrgas och åka snowboard ner för den extremt branta nordsidan. Vi får se en film om detta äventyr. I filmen skrattar de inhemska medhjälparna åt Cyril och pekar menande på huvudet. -Han måste vara galen som bär med sig en snowboard upp, säger dom. Snowboarden väger bara 3 kg, men på denna höjd och i den ofantliga blåsten är det en otrolig börda. Det kan vem som helst vittna om som någon gång befunnit sig i tunn luft på exempelvis turisttäta Aiguille du Midi i Chamonix, Machu Picchu i Peru eller huvudstaden La Paz i Bolivia. -Man måste vara mentalt stark för att orka bära snowboarden, förklarar Cyril. Cyril tar sig dock inte hela vägen upp utan bestämmer sig efter ett par dagars storm att stanna på 8350 meter och börja sin nedfärd därifrån. -Jag var tillräckligt trött då, berättar Cyril. Han känner sig nöjd över sin insats och förklarar att det absolut viktigaste på denna höjd är att tänka på säkerheten. För det måste man vara mycket vältränad, såväl fysiskt som mentalt. På den så kalllade dödszonen över 8000 meter bryts kroppen sakta men säkert ner och endast 20 procent av den mentala kapaciteten fungerar. Därför gäller det att fort ta sig ner igen. Och snowboard är ett snabbt sätt, påpekar Cyril. Efter äventyret i Mount Everest, där han blivit vittne till flera människors död och allvarliga skador, tar Cyril en funderare över sitt liv. Han gör en helomvändning från äventyr som testar hans egna gränser, till att finnas där för andra. Han blir under två år hjälparbetare i ett krigsdrabbat Sudan. Återkommen från Sudan och efter ett liv fyllt av risker, vill Cyril skaffa sig ett normalt liv. -Jag har sett alldeles för många av mina vänner och bekanta dö, förklarar han. Han vet nu vad han kan. Han vet att man klarar mer än man tror. Han bestämmer sig för att bli pilot, och menar med detta att han nu har fått ett normalt yrke. Han bosätter sig i Göteborg och här planerar han att stanna. Efter föredraget fortsätter minglet. En mycket trevlig tillställning har rotts i hamn! Text och bilder: Madeleine Ajax Trevligt mingel i lokalerna på Kungsportsavenyn 3 POSTEKON MAGASIN

12 SEMINARIUM Ledningsprocessen; Ledarskap, Seminarium med Handels vänner den 23 maj 2006 med Dag Larsson, Ekan AB och Lars-Erik Jansson, tidigare koncernchef på Castellum. Tema Ledningsprocessen; Ledarskap, kommunikation och struktur Ledarskap, kommunikation och struktur och litteratur inom dessa ämnen har de flesta av oss plöjt igenom i mängder, både före och efter Handels. Ämnen vilka ofta är både roande att läsa om samtidigt som författarna har en förmåga att få allt att låta både enkelt, klokt och logiskt. Men i praktiken är det desto svårare, det har de flesta av oss fått erfara. Dag Larsson är VD för Ekan AB, ett med dagens mått mätt anrikt konsultföretag inom management och strategiska IT-tjänster. Bolaget är sprunget ur Handelshögskolan och bildades För att leda oss in på ämnet backade Dag bandet lite och pratade om hur synsätt och metoder har utvecklats, från 70- och 80-talets fokus på avkastningsmått och budget till 90-talets flora av trebokstavsförkortningar som BSC, BPR och TQM. Den tidigare utvecklingen har drivit fram många verktyg för att styra och administrera företaget och en effekt har blivit att den traditionella budgetprocessen i många fall är starkt ifrågasatt. Dag berättar vidare om Performance Management och exemplifierar med Drillo, Norges före detta förbundskapten i fotboll. Drillo ville hitta en formel för att vinna en fotbollsmatch. Problemet som uppstod var att det aldrig går att förutse motståndarnas drag varför det inte gick att fastställa ett recept på hur man vinner en match. Däremot gick det att se samband att ju fler inlägg, desto större sannolikhet att göra mål. Performance management är att mäta antalet inlägg. Kundorientering på allas läppar Kundorientering är ett annat relativt nytt begrepp efter decennier av produktionsorienterat synsätt inom svensk industri. Många trender kommer från USA, med sitt processorienterade synsätt med pilar och räta linjer för att optimera våra processer, där människor inte verkar finnas med i bilden överhuvudtaget. Och så ser ju inte verkligheten ut. För några år sen kom boken Good To Great av Jim Collins (finns även på svenska) där författaren studerade vad som låg bakom framgångsrika bolag på amerikanska börsen under cykler om 30 år. Helt otippat visade sig att bolag med okända ledare var de som klarat sig bäst, mätt i börsvärde, och inte bolagen med kända frontfigurer. Framgången har snarare berott på en kombination av bra folk, disciplinerat tänkande och handlade à la Stick to the business. Att markanden fylls till bredden av managementlitteratur inom just ledarskap beror just på att detta tycks vara ett problem som aldrig löses. Teorierna skiftar, dock. Ledningsprocessen Att blir lyckosam i sin ledningsprocess kräver struktur. Se modell nedan. Målorienterat synsätt präglar många verksamheter men besluten måste dokumenteras för att vi skall veta att de har fattats och även vad de består i. Det krävs forum för information för att förmedla innehållet till medarbetarna. Affärsplanen tecknas ofta ned men följs den upp? På tal om uppåt så rapporteras det alltid i den riktningen när det oftast är mer relevant för verksamheten att rapportera neråt och ut i organisationen. För att inte tala om budgeten. Hur kan vi lägga tid på något som är inaktuellt så fort det är färdigt, undrar Dag? Rapportering är ytterligare ett vanligt förekommande fenomen i våra företag, där vi mest följer upp ekonomiska mål. Resonemang som Roce på 13,5 är bra, för då tjänar vi pengar. Men det är hur vi gör som är grejen, menar Dag. Vi behöver mötesformer för uppföljning, forum för att ta oss framåt. Ledarskap Ledarskap handlar mycket om värderingar. Ett exempel är Statoil vars verksamhet präglas av osäkerhet vad gäller investeringar och med en global investeringsportfölj om 180 miljarder kronor gäller det att agera rätt, i dubbel bemärkelse. Statoil har till exempel producerat en trycksak där man har skrivit ner bolagets syn på etik, ett regelverk för att undvika att bolaget hängs ut i media på grund av att någon har agerat oetiskt. Förändring och utveckling är också något som ledningen skall bana väg och utrymme för. Inom Castellum är ledningsprocessen ofta fokuserad på att just undanröja sådana hinder som organisationen upplever, inflikar Lars-Erik Jansson. Företag planerar oftare för stabilitet än flexibilitet och osäkerhetshantering. Flexibilitet kräver tydliga ramar och mål och med en stabil grund kan man självklart hoppa högre. Att träna medarbetarna att lita på sin intuition och magkänsla är en process i sig. Controllerns roll Dag besökte Controllerdagarna i Stockholm i mitten av maj i år och häpnade över hur dagens controllers beskrev sina roller. Arbetsuppgifterna föreföll som en svävande, högst allmängiltig roll i vissa företag. Den borde snarare präglas av att bygga strukturer, agera stöd till VD, kunna förklara ekonomiska spörsmål för ledare och organisation samt att administrera ledningsprocessen. Allt hänger ihop Balans- och resultaträkningen är ingen kommunikationsmetod. För att skapa ordning behövs en bild eller modell att utgå från. Nästa moment är att se till att de system och modeller man väljer hänger ihop. Ledarskap och kommunikation inom Castellum Lars-Erik Jansson slutade som koncernchef på Castellum år 2005 efter sex år vid rodret och totalt 12 år i bolaget. Castellum bildades 1994 ur Securum efter 90-talets bankkris gick bolaget till börsen och har utvecklats väl därefter, en ökning med 10 miljarder i börsvärde under hans tid som VD, bland annat. Men vad är framgång, undrar Lars-Erik? Detta är endast ett ekonomiskt mått om än ett vanligt förekommande. 12 POSTEKON MAGASIN

13 SEMINARIUM kommunikation och struktur Castellum består av sex helägda dotterbolag med lokal verksamhet och man verkar i fem regioner. Finansförvaltning ligger centralt för stordriftsfördelarnas skull. Men att upphandla el eller försäkringar centralt har dock inte visat sig vara lika lönande. Med 186 medarbetare totalt kände Lars-Erik namnet på var och en, till skillnad från till exempel sin VD-kollega inom t ex Nordea, med medarbetare. En klar fördel i kommunikationssammanhang som inte går att bortse från. För Lars-Erik har det varit lika viktigt att kommunicera affärsidé, strategi och övergripande mål såväl internt som externt, liksom att kontrollera att informationen har uppfattats korrekt. Kommunikationens syfte mer än nöjda aktieägare Lars-Erik visar en modell för att visa hur man inom Castellum har identifierat sina målgrupper för kommunikation, baserat på en filosofi om nöjdhet. Utan nöjda ägare får man inte hålla på, säger Lars-Erik. Med detta menar han att ett avkastningskrav understigande 5 % är rött ljus, mellan 5-10 % är gult ljus medan 10 % och upp ger arbetsro och handlingsfrihet. Detta innebär att ledningen kan utveckla bolaget i den riktning man önskar då man har aktieägarnas förtroende. Nöjda ägare Nöjda medarbetare Kommunikation Information Nöjda hyresgäster Nöjda leverantörer Nöjda medarbetare lägger Castellum mycket energi på. Man ser möjligheter i att kommunicera högt och lågt och ser vikten av att tillvarata medarbetas förmåga att se möjligheter hämtade från den dagliga verksamheten. Belöningssystem är ett annat incitament att skapa engagerad personal. Man har även ett internt vandringspris för Bästa förbättring, för att lära av varandra inom koncernen och inte minst för att känna sig som ett bolag. Nöjda leverantörer, såsom byggnadsfirmor och banker, är viktigt för Castellum. Om inte leverantörerna sköter sig faller detta tillbaka på Castellum gentemot sina hyresgäster. Dag Larsson och Lars-Erik Jansson Att leverantörerna delar Castellums värderingar är således betydelsefullt. Nöjda hyresgäster, men även lönsamma hyresgäster, är en målkonflikt att balansera. I Fastighetsbranschens NKI, nöjd kund index, har man legat runt 3:e plats i alla år. Ett medvetet val där Castellum strävar efter att förbättra sitt index varje år, vilket inte nödvändigtvis leder till högre placering i topplistan. VD:s fokus på ständig förbättring Förvaltningsresultatets utveckling fokuserar på uthyrning, kundvård och förvärv. Castellum förädlar tomma lokaler vilka hyrs ut och därefter säljs. Vid försäljning av en förädlad fastighet innebär det att man i stället köper någon ny för pengarna. Därmed får medarbetare ständigt tänka i termer av nya möjligheter och utvecklas. Lars-Erik har använt sig av ett antal kommunikationsarenor såväl internt som externt. Koncerngemensamma projekt värderas högt i företaget och Castellumdagen, dagen då alla medarbetarna träffas årligen, har blivit ett begrepp. Externt har man också regelbundet träffar med såväl hyresgäster som aktieägare och banker. Lars-Eriks egna begrepp Fiskekrogsmodellen ett begrepp som Lars-Erik tagit från den kända Göteborgskrogen, vars restaurangverksamhet kan jämföras med ett bolag inom Castellumkoncernen. Likheterna är slående trots olikheten vad gäller bransch. Ambitionsfråga har inget med storlek att göra och så vill Castellum hantera sina kundrelationer. Jämför till exempel med deras lunchservering, där alla har tydliga roller, vet befogenheter och ansvar och där målet är att ha mätta och belåtna gäster varje dag. Och inte minst att samla hela personalen efteråt och stämma av frågor som vad gick bra, vad kunde ha gjorts annorlunda eller bättre, för att direkt kunna föreslå förbättringar, säger Lars-Erik. Det är just flexibilitet som är Castellums styrka, att göra saker bättre än konkurrenterna tack vare att man har en liten organisation. Nice to know need to know. Att endast rapportera de siffror som koncerncontrollern behöver och inte allt annat medförde en avsevärd attitydförändring till rapportering från dotterbolagen. Kontinuitet var tydlig och fortsätt kommunicera! Sist men inte mist uppmanar Lars-Erik att anställa medarbetare som är duktigare än sig själv för att bli riktigt framgångsrik. Med dessa kloka ord avslutades Lars-Erik Jansson och Dag Larssons föredrag om Ledarskap, kommunikation och struktur. Det lät ju ganska enkelt, eller hur? Vid pennan Anneli Egestam POSTEKON MAGASIN

14 Handelshögskolans vidareutbildningar hösten 2006 Vässa dina kunskaper! Anmäl dig till höstens vidareutbildningskurser på Handels! AugustiAkademin augusti Tre dagars intensiva vidareutbildningskurser för yrkesverksamma. Kurser som erbjuds: Företagsvärdering Internationell juridik för inköpare och säljare Trender inom ekonomisk utveckling Att äga idéer - immaterialrätt Lönsamma investeringar MeetingPoint Controller 13 september MeetingPoint Logistics 17 oktober MeetingPoint Accounting 6 november Priser exklusive moms: AugustiAkademin: kr, för partnerföretag kr Pris per MeetingPoint: 4200 kr, för partnerföretag 3700 kr Mer information: Box 600, SE Göteborg Tel: , e-post: 14 POSTEKON MAGASIN

15 POSTEKON MAGASIN

16 KURIOSA Namn som syns med examen från Handelshögskolan i Göteborg: Anne-Beate Silverfjäll blir ny CFO på City Airline AB, efter att ha varit CFO i 5 år på Accor Hotels. Dan Sten Olsson som dels lägger ett bud på 8 miljarder på ScandLines, dels döpte sitt senaste fartyg, Stena Primorks i Stockholm under mycket högtidliga former. Karin Ahldén som är G-P s bloggare på Ostindiefaran från Sydafrika på väg emot Australien. Karin var tidigare med i Handels Vänners styrelse och redaktion. Katarina Hummel de Meere som startar upp ett nytt kontor i Göteborg för Alumni AB, ett rekryteringsföretag. Magnus Henrekson ny VD för Institutet för näringslivsforskning. Magnus har varit professor på Handelshögskolan i Stockholm tidigare. Han vill i sitt nya uppdrag öka mångfalden i forskningen genom fler finansiärer och fler huvudmän. Marianne Brismar VD på Atlet AB, som gett sig in i debatten om outsourcing genom att ta hem produktion till Sverige och Mölnlycke, genom att rationalisera och centralisera processen blir det minst lika effektivt. Per Wassén bland annan medlem i Finanskompetenscentrums styrelse, är Vice President för Human Care AB. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsen och tillverkar hjälpmedel för äldre, tex rollatorer. Roger Holtback som är styrelseordförande i Finnveden tar över ledningen för bolaget och skall se över strategin. Finnveden köptes ut från börsen av Nordic Capital för ca ett år sedan. Sophie af Klercker läkare i Halland som leder logistik volontärer under Friidrotts-EM i Göteborg till sommaren. Rolf Jansson grundare och styrelseordförande för Adera Group. Adera går ihop med Takete och bildar Nordens största B2B-byrå.. Den nya reklambyrån blir Nordens största inom Business-to-Business med en omsättning på 85 miljoner kronor och närmare 40 anställda. Tomas Brunegård koncernchef för Göteborgs-Postens ägarbolag Stampen är aktuell även som styrelseledamot för WAN. (World Association of Newspapers) de har beslutat att lägga sin kongress år 2008 i Göteborg, med mellan till deltagare. HHGS fyller 80 år! Detta firar vi med tårta och en fantastisk bankett. Festligheterna pågår 21 till 23 september och du som varit aktiv i studentkåren är varmt välkommen att delta. För mer information besök vår hemsida eller kontakta oss via eller på numret: HHGS Jubileumskommitté POSTEKON MAGASIN

17 AKTIVITET Finanslunch med Pär Östberg Även om man inte kan själv så måste man kunna köpa in kompetens. När man tittat på ett förvärv t.ex. långt borta i Asien måste man köpa in en hel del kompetens lokalt- inte minst för språkets skull, men även för kulturella skillnader. Generellt är det ett stort problem med personalomsättning i Kina och Indien, samt Ryssland. De kan gå samma dag och få upp till 50 % mer i lön. Man får försöka locka personal med mer långsiktiga mål och möjligheter, tex en karriär inom koncernen, olika placeringar i olika länder etc. Utbildning krävs också i större utsträckning då man har en så fragmenterad bild. Vi var ett 60 tal förväntansfulla som valde att äta en god lunch ihop med mingel och lyssna på Pär Östberg, Senior Vice President & CFO på AB Volvo. Pär delade under en dryg halvtimma med sig av dels sin intressanta karriär, samt även sina erfarenheter och synpunkter på hur ekonomifunktionen kommer att utvecklas i ett internationellt perspektiv. Pärs egen internationella karriär startade i början av 90-talet, en fusion var på G med Renault. Cheferna frågade, vem kan franska? Jag räckte försiktigt upp handen och fick åka sa Pär. Vid en fusion är det viktigaste att få kontroll över cashen! Säga upp bankavtal, sätta upp cashpooler, styra om alla cashflöden- se över alla valutarisker etc. Detta fick han börja med vilket sedermera ledde till flera Finans- och Treasurypositioner, se faktarutan. Framtida utmaningar för ekonomifunktionen Idag har det ju blivit så att ekonomifunktionen i mindre bolag, får ta hand om det mesta- ifrån administration och växel, till redovisning, allt enligt tesen att en ekonom är en god soldat. Men man måste försöka renodla de olika ekonomkompetenserna och arbeta med sina processer. I AB Volvo har man utvecklat och renodlat ekonomifunktionen i 4 delar. Säljprocessen, i de lokala säljbolagen skall de sälja till ett högt pris till en låg kostnad - De skall inte tänka på hur det skall redovisas, det gör någon annan som är bättre på det. Man har paymentfabriker, man har 4 st Shared Service Centers, i USA, Lyon, Göteborg och i Polen. Man bortser ifrån landsgränser och har var sina delar av Europa. Här finns stora krav på kompetens och expert roller. Sedan har man en huvudkontorsfunktion med allt som rör Corporate, t.ex. Governance, Treasury etc. Alla frågor som är S-Ox relaterade (Intern kontroll) ger ju ytterligare fokus på ekonomifunktionen. Hur skall man då kunna se till att man har rätt kompetens i framtiden? Ekonomer idag får en fragmenterad expert kompetens, svårt att se helheten. Man blir fast i en roll. Det är tex svårt att rekrytera den som skall arbeta med produktkostnadskalkylering då det är långt ifrån traditionellt ekonomiarbete. Måste ju räkna rätt och kunna se till helheten. Ekonomer skall även kunna vara med vid t.ex. omorganisationer och förvärv av andra bolag eller verksamheter. Personalia : Pär Östberg Yrke/ Titel: Senior Vice President & CFO, AB Volvo (Finansdirektör) I framtiden måste företagen kartlägga all personals kompetens och kunna veta vart man skall kunna erbjuda personen en ny utvecklande tjänst för båda parter, inte som förr att man frågade vem som kan franska och hoppas att det finns någon som svarar! Men i Pärs fall har det ju i alla fall gått bra, både för honom, AB Volvo och för oss som lyssnade till ett intressant föredrag och ett choose fritt framträdande! Göran Lundin Utbildning: Handelshögskolan i Göteborg, Master is Science in Business Administration, Bachelor of Science in BA and Accounting, University in Karlstad. Doctoral studies in BA in Gothenburg. Franska och Spanska i Sorbonne Paris och i Mexico resp. Karriär: CFO Renault Trucks i Lyon och CFO i Volvo Trucks i Paris, President Volvo Treasury Singapore och andra Volvo Treasury positioner samt Renault Credit /RenaultSA. Familj: Hustru och 2 barn Bor: Göteborg Äter helst: Skaldjur och fisk Dricker helst: Condrieu (vitt vin) Läser: Mycket historia, ekonomi, politik Fritid: Joggar ibland POSTEKON MAGASIN

18 STYRELSEN Presentation av nya styrelsen Göran Lundin Ordförande Yrke/ Titel: Finance Systems Strategic Portfolio Manager Utbildning: Fackskoleingenjör Elkraftteknisk samt Drifttekniker. Civilekonom; Kostnad/Intäkts analys och Redovisning-Finansiering Karriär: Redovisningsassistent Göteborgs Universitet, Redovisningschef Riksbyggen, Analysansvarig SBAB, Ekonomi- och Marknadschef Fastighets AB Telaris. Volvo Car (IT coordinator Volvo Car IT, Finanschef Volvo Car Treasury, VCC IT Familj: Hustru och 2 barn Dricker helst: Allt från kallt kranvatten via Kaffe till Öl eller Rött vin Läser: Mycket, Wodehouse, deckare och historia Fritid: Lite, mest familj och lite golf / Friskis & Svettis. Handels Vänner Dold talang: Skriva noveller Lotta Abrahamsson Skattmästare Yrke/ Titel: Jur kand Utbildning: Juristlinjen vid Handelshögskolan i Göteborg Karriär: Adepter på AB Volvo:s juridiska avdelning Skattejurist på Norstedts Juridik AB Biträdande jurist på Advokatfirman Vinge KB Skattejurist på Synneby Revisionsbyrå KB Familj: maken Dag Abrahamsson, döttrarna Olivia och Vendela Dricker helst: Champagne Läser: Facklitteratur mest, men på sommaren romaner och deckare Fritid: Resor och trädgården Dold talang: Handbollsmålvakt före milleniumskiftet Fredrik Johansson Sekreterare Yrke/ Titel: Nyligen utexaminerad från Handels och letar drömjobbet Utbildning: Civilekonom, inr. mot ekonomistyrning och redovisning Karriär: VD för HandelsConsulting, Familj: Ensamstående Dricker helst: Kaffe, apelsinjuice, öl eller rött vin vid tillfälle Läser: Skönlitteratur, de flesta dagstidningar och fotbollsmagasin Fritid: Tränar, åker skidor, reser Dold talang: Ganska bra på värdelöst vetande och svårbesegrad i Trivial Pursuit Jenny Gustavsson Redaktör Yrke/ Titel: Marknads och försäljningsansvarig Utbildning: Bachelor of Arts and Honours European Marketing, University of Lincoln, England + DUT Techniques de Commerce, Université d Avignon, Frankrike Karriär: Exportrådet Bryssel, Automotive Sweden (BRG), Telematics Valley. Aktuellt: Marknads och försäljningsansvarig, Infracontrol Familj: Pojkvännen Marcus Dricker helst: Mjölk till vardags, Crémant till fest Läser: Just nu: Kaj Pollaks tips kring Att välja glädje Fritid: Simning, löpning, skidor, surfing, musik, Handels Vänner, etc. Dold talang: Behöver du hjälp med solosång vid högtid eller fest? Jag är en skolad sångsolist som gärna hjälper dig förgylla ditt tillfälle Daniel Andersson Webb och nätverksansvarig Yrke/ Titel: Kreditanalytiker, Hypo Real Estate Bank International AG Utbildning: Integrerad Civilekonomutbildning (ICU). Magisterexamen Karriär: Vice VD, HandelsConsulting 2002, Projektutv. BRG Familj: Sambo Dricker helst: Nymalet kaffe Läser: Just nu läser jag Gangsters (Klas Östergren) & Bollkänsla Fritid: Golf, musik och korpfotboll med Landala BK Dold talang: Skånsk tolkning av Göteborgshumor Helena Norling Aktivitetsansvarig Yrke/ Titel: Inköpare på H.A. Industri Trading AB Utbildning: Civilekonom Handels Göteborg, examen 2004 Karriär: HA Industri Trading sedan examen Familj: Sambo med Mikael Dricker helst: Rött vin och vatten Läser: Gärna! Fritid: Resa, träna, umgås med min sambo och mina vänner Dold talang: Är grym på att baka och laga efterrätter Anneli Egestam Ledamot (Aktivitetsgrupp) Yrke/ Titel: konsult inom relationsmarknadsföring/event Utbildning: Service Managementekonom Karriär: Marknadsansvarig för konsultföretag efter Handels, Marknadschef för hotell och Egestam Marketing, eget företag sen Familj: Sambo Johnas Lindblom Dricker helst: Vin till mat, annars vatten Läser: Rosie Meadows regrets Fritid: Musik, resor, föreningsliv, t ex LC. Dold talang: Språkintresserad, vilket jag inte får nytta av inom jobbet så ofta. Annars gehör, kan känna igen en låt på bara några takter. Göran Götberg Suppleant (Advisory Board, Aktivitetsgrupp) Yrke/ Titel: Affärskonsult samt VD i IMS AB Utbildning: Civilekonom HHG/HGU , Sjöofficer , Doktorandkurserna HGU , MiL-Lund International Partner Program (top management kurs 14 mån.) Karriär: Assistent HS-kontoren i Wien, Vancouver, Toronto, Marknadsundersökningar SANDVIK AB, Lärare HGU/Göteborgs Universitet samt IHM, Exportkonsult I.M.S., Regionchef Inter IKEA, VD ID Security Systems, Affärskonsult & VD International Marketing Services IMS AB, Göteborg. Diverse styrelseuppdrag sedan 1980 Familj: Gift med Gertrud Inga barn Dricker helst: Mjölk och vatten samt ett bra vin Läser: Mest yrkeslitteratur (tyvärr!) Fritid: Musik, motion, språk och resor Dold talang: Hygglig kock när tillfälle ges 18 POSTEKON MAGASIN

19 STYRELSEN Bo Ribbenholt Kanslichef Yrke/Titel: Egenföretagare (Affärsekonomerna) Utbildning: Civilekonom Karriär: Känsla och inlevelse. Entreprenörssjäl. Gillar allt med fart och fläkt. Arbetat med det mesta såväl inom som utom landet men rör mig inte gärna utanför Avenyområdet idag. Familj: Hustru och två barn. Dricker helst: Chablis. Läser helst: Gärna biografier - tyvärr finns det få välskrivna. Fritid: Bra på att inte göra någonting - några minuter då och då. Dold talang: Den är verkligen dold! Oscar Sandblom Suppleant (IT-nätverk) Yrke/ Titel: Controller / Småföretagare Utbildning: Allmänna Civilekonomprogrammet HGU, Systemvetarprogrammet HGU Karriär: Grundade Rydingstam & Sandblom 1997, Grundade Infokus Business Intelligence AB 1999, Controller TNT FM 2006 Familj: Sambo Pernilla, busfrö Jonathan (1,5 år) Dricker helst: Dry Martini (alltid på en fredag) Läser: Historia Fritid: Renoverar... Dold talang: Se ovan Emilie Larsson Suppleant (Handels Vänner Stockholm) Yrke/ Titel: Studerande Utbildning: Om ett år civilekonom med inriktning mot organisation och ledarskap Karriär: Den kommer, var så säker... Familj: Mor, far, bror och en förträfflig pojkvän Dricker helst: Rött vin och rött öl Läser: Kurslitteratur och pocketböcker Fritid: Pendla mellan gbg-sthlm, träffa vänner och träna litegrann Dold talang: Tämligen begåvad luftgevärsskytt Mikael Åhlqvist Adjungerad Yrke/ Titel: VD assistent Utbildning: BCom Marketing Management, Univ. of Otago New Zealand, MSc Acct & Finc Handels Göteborg Karriär: VD HandelsConsulting, Konsult Prowike Business Consulting, VD assistent Artimplant Familj: Singel Dricker helst: Utesluter inget men gärna ett sjysst vin Läser: Just nu The five people you meet in heaven av Mitch Albom och The tipping point av Malcolm Gladwell Fritid: idrott och uteliv Dold talang:... Ann Margreth Hellberg Adjungerad (MBA nätverk) Yrke/ Titel: Director Market Intelligence & Research Utbildning: Fil. Kand i ekonomi och beteendevetenskap, Civilekonom och MBA Karriär: Göteborgs Socialförvaltning, Mölnlycke Health Care, tidigare även projektledare på Burke ( TNS-Gallup) m m Familj: Ja, man. två döttrar och två katter Dricker helst: Vatten, Amarone från Italien eller Shiraz från Australien Läser: Trädgårdsböcker, thrillers som gärna får vara på engelska Fritid: Vad är det Dold talang: Kan busvissla riktigt högt! Lars Biörnerud Adjungerad (MBA nätverk) Titel: Civilekon. emba Utbildning: Handelshögskolan Göteborg Civilekonomexamen, emba Karriär: Exportchef pappersbranschen, marknadssekreterare i Düsseldorf, Dotterbolagsansvarig Düsseldorf, Exportchef GAB GENSE, Marknads- säljchef Svenska Mässan, Delägare Progressiomarketing, ägare Mango Products HB och Magnolia Paper Co KB Familj: Gift med Susanne Grandin Biörnerud Barn: Fredrik född -82, Christian född -85 Dricker helst: Vita viner från Alsace och Loire-dalen, röda viner från Sydafrika shiraz, Pomerol Frankrike. Läser: Viveka Lärn Sol & Vår Fritid: Friluftsliv i skog och mark, resor, mat och vin, musik. Dold talang: Spelar ukulele Maria Norrström Handelshögskolan Yrke/ Titel: Informatör på Handelshögskolan Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan Karriär: Försäljningschef dataföretag, informatör Handelshögskolan Familj: Maken Erik och sönerna Gustav och Oskar Äter helst: Italienskt Dricker helst: Rött vin eller Hof Läser: Deckare och allt av Marian Keyes Fritid: Trädgårdsarbete, funderar på att skaffa en hund Dold talang: Väldigt bra på att spackla och måla väggar John Styrström Kåren Yrke/ Titel: Studerande (vice kårordförande HHGS 2006). Utbildning: Jur.kand. Karriär: Ingen än så länge. Familj: Föräldrar. Dricker: helst: Kallt vatten. Läser: Det mesta. Fritid: Allt för lite, men den lilla jag har spenderar jag med vänner. Dold talang: Den är tydligen mycket väl dold har inte upptäckt den än Jenny Karlsson Suppleant Utomlands för tillfället POSTEKON MAGASIN

20 B Porto betalt Port Payé Arrangemang i Handels Vänner Ditt Alumninätverk Preliminärt program. Fler aktiviteter kommer allteftersom 23/2 Karriärhemligheter från USA -Vad Sverige har att lära av Amerika. Gunilla Ramell 3/3 Vad är det som skapar framgång? Vad kommer det sig att vissa team och individer är mer framgångsrika än andra? Hans Wern, Effekteam, ger oss svaren på frågorna 16/3 Kunskap om stress - en lönsam affär. Vet vi tillräckligt och har vi råd med stress? Annelie Andréasson, Livsträdet berättar 23/3Transfer Pricing Internprissättningen kommer mer och mer i fokus. Claes Yllö berättar. 31/3 After Work i våra nya lokaler! After work-before dinner! 20/3 Framtidens sätt att arbeta - Johan Kinnerfors, VD ITM Meeting Solutions berättar om hur vi arbetar och kommunicerar i framtiden. 3/5 Per Östberg, CFO AB Volvo berättar om hur det är att arbeta i Frankrike samt att komma hem som utlandssvensk 4/5 Handels Vänners årsmöte följt av föredrag av Magnus från Basement. Fyra M - basen för Basement Mat, Människor, Marknadsföring och Magnus. After work-before dinner! 12/5 Tema Ledningsprocessen. Vem tar makten över IT i företaget?. Mia Svenheden, Ekan AB, ger oss insikter i hur IT-frågorna skall bemästras. 17/5 Äventyraren Cyril Destremau. Man klarar mer än man tror! Handels Vänner i samarbete med Contaplus. 23/5Tema Ledningsprocessen. Ledarskap, kommunikation och struktur. Dag Larsson, Ekan och Lars-Erik Jansson, fd VD på Castellum om ledarskap och kommunikation After work-before dinner! 29/5 Så skapas en framgångsrik ägarförändring! Arrangörer Deloitte & SEB 14/9 Aitellu världens skarpaste kundanalyser lunch 18/9 Fotbollsderby, IFK-ÖIS. Förträff och match. After work-before dinner! 21/9 Coatchande ledarskap lunch 28/9 Vart går EU idag - och hur påverkas du? Birger Möller berättar. lunch 29/9 Golftävling, Särö Golfklubb. Lunch , shotgun start /10 Lottie Svedenstedt. modernt styrelsearbete en medveten karriärväg. lunch 10/11 Handels Vänners 20-års jubileum! After work på Avenyn 3. Kväll 20/11 Aktiedagen, i regi av Aktiespararna. dag Höst Föreningssparbanken, ekonomidag. After work-before dinner! Höst Besök på Brand Design Center After work-before dinner! 20 POSTEKON MAGASIN

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa talare

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

H A M M A R S K I Ö L D & CO 1

H A M M A R S K I Ö L D & CO 1 HAMMARSKIÖLD & CO 1 Välkommen till Hammarskiöld & Co! Hammarskiöld & Co är en av Sveriges ledande advokatbyråer inom affärsjuridik. I den här broschyren kan du läsa om vår inriktning, hur vi arbetar och

Läs mer

Kreativitet som Konkurrensmedel

Kreativitet som Konkurrensmedel www.realize.se 1 Kreativitet som Konkurrensmedel Vi är på väg in i Idésamhället. Ord som kreativitet och innovation upprepas som ett mantra. Det är många som vill. Det är färre som kan. Realize AB är ett

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

lll#vyazc#cj CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009

lll#vyazc#cj <yg6c 69AwC \dgvc5vyazc#cj >CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009 FÖRELÄSNINGAR 2009 Jag älskar citat, det vet alla som varit på en föreläsning med mig, eller om man läst mina böcker. En av de personer som alltid gett mig något att fundera på är den franske aforismförfattaren

Läs mer

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv.

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Hej, jag mitt namn John. Jag har inte velat posta det här, men nu har jag äntligen tagit mig modet att göra det. Jag måste

Läs mer

Nätverka med hjärtat. och gör bättre affärer. Helene Engström. Smakprov fra n boken Nätverka med hjärtat, utgiven pa www.egetforlag.

Nätverka med hjärtat. och gör bättre affärer. Helene Engström. Smakprov fra n boken Nätverka med hjärtat, utgiven pa www.egetforlag. Nätverka med hjärtat och gör bättre affärer Helene Engström Innehåll Om nätverk...7 Nätverka med vem?...10 Nätverka lagom...12 Var hittar jag nätverk?... 15 Professionella affärsnätverk...16 Nätverka internationellt...22

Läs mer

Curriculum Vitae S u s a n n e B r u c e

Curriculum Vitae S u s a n n e B r u c e Vad kan jag bidra med- personlig idé Min drivkraft är en stark vilja att utveckla och leda ett företags organisation till resultat utöver det vanliga. Jag gillar att tänka i nya banor framför allt på kundsidan.

Läs mer

Främsta kompetenser och erfarenheter

Främsta kompetenser och erfarenheter Främsta kompetenser och erfarenheter Som företagsledare har jag gedigen erfarenhet av att utveckla och leda framförallt professionella organisationer. Jag är van vid att arbeta både strategiskt och i pragmatisk

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Anmälan t o m 31 oktober 2013 - är uppföljaren till det mycket uppskattade

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

TEAM. Manus presentationen

TEAM. Manus presentationen 4 TEAM Manus presentationen Nu är chansen är din! 1 Ni startar upp er verksamhet med 1.000 p. Det ger er först och främst rätt till att kvalificera ert företagande i Nu Skin. Dessutom får ni ett stort

Läs mer

Varannan svensk är nära sitt drömjobb

Varannan svensk är nära sitt drömjobb Manpower Work Life Rapport 2015 Manpower Work Life Rapport 2015 Sedan 2008 har Manpower Group tagit reda på svenskarnas syn på drömjobbet vilket det är, hur man når dit, och vad en arbetsgivare kan göra

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

Ja, vi är annorlunda! Om Altran och ett annat sätt att vara IT-konsult.

Ja, vi är annorlunda! Om Altran och ett annat sätt att vara IT-konsult. Ja, vi är annorlunda! Om Altran och ett annat sätt att vara IT-konsult. Hade du inte tänkt bli IT-konsult? I så fall vill vi gärna ha ditt CV. Hur får man folk att trivas på jobbet? På Altran bygger vi

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

Manpower Work life Rapport 2012 DRÖMJOBBET 2012

Manpower Work life Rapport 2012 DRÖMJOBBET 2012 Manpower Work life Rapport 2012 DRÖMJOBBET 2012 Alla vill ha drömjobbet. Men vad betyder det idag och vilka typer av jobb drömmer svenskarna främst om? Detta är fjärde gången som Manpower Work Life undersöker

Läs mer

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande 1. Lär dig från dem som varit i samma situation Ett av de bästa sätten att få värdefulla kontakter är att nätverka med din högskolas alumner. De har

Läs mer

MÖT ANN CATRIN KEY ACCOUNT MANAGER TACK FÖR ETT GIVANDE FRUKOSTEVENT MARKNADEN OCH PERIDO. PeriScoop

MÖT ANN CATRIN KEY ACCOUNT MANAGER TACK FÖR ETT GIVANDE FRUKOSTEVENT MARKNADEN OCH PERIDO. PeriScoop MÖT ANN CATRIN KEY ACCOUNT MANAGER TACK FÖR ETT GIVANDE FRUKOSTEVENT MARKNADEN OCH PERIDO PeriScoop 1 /6 Ann Catrin tänker på dig För att ge våra kunder en möjlighet att lära känna oss på Perido lite bättre

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Affärsutveckling i frontlinjen. Fem kritiska färdigheter för den moderna affärsutvecklaren

Affärsutveckling i frontlinjen. Fem kritiska färdigheter för den moderna affärsutvecklaren Affärsutveckling i frontlinjen Fem kritiska färdigheter för den moderna affärsutvecklaren 2 Till dig som arbetar med affärsutveckling Funderar du och dina kollegor över nya affärsmöjligheter och hur ert

Läs mer

Figur 1: Drömjobb bland alla respondenter (anställda, studerande, arbetssökande och egenföretagare) 2011, 2009 och 2006

Figur 1: Drömjobb bland alla respondenter (anställda, studerande, arbetssökande och egenföretagare) 2011, 2009 och 2006 Manpower Work life Rapport 2011 Drömjobbet 2011 Alla vill ha drömjobbet. Men vad betyder det idag och vilka typer av jobb drömmer svenskarna främst om? Manpower Work life har under flera år studerat förändringarna

Läs mer

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor?

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor? Vad ska du bli när du blir stor? Svaret blir förmodligen olika beroende på vem som frågar. Men säkert är att CSN- blanketternas och tentornas tid är den period i livet då du bestämmer hur resten skall

Läs mer

Välkommen till Hammarskiöld & Co

Välkommen till Hammarskiöld & Co Välkommen till Hammarskiöld & Co På 1700-talet låg näringslivets centrum inte på Stureplan utan i Gamla Stan. Till stor del ligger det fortfarande här, närmare bestämt hos Hammarskiöld & Co på Skeppsbron

Läs mer

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441 Jan Lillieborg Badhusvägen 11 165 72 Hässelby Mob 0768 123441 @ adress jan.lillieborg@origoab.se (Origo Företagsutveckling AB) @ adress jan.lillieborg@telia.com PROFIL Jan Lillieborg, en senior ledare

Läs mer

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com BÖCKER INSPIRATION Vår vision är att inspirera minst en miljon människor till att förverkliga sina drömmar och må bra under tiden. Är du en av dem? Personligt entreprenörskap handlar om kraften och förmågan

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Vad hände sedan? En uppföljning av 2009 års examensstudenter

Vad hände sedan? En uppföljning av 2009 års examensstudenter Vad hände sedan? En uppföljning av 2009 års examensstudenter text På Handelshögskolan utbildas morgondagens ekonomer och jurister Layout och grafisk form: Johanna Flemström Text och produktion: Hannah

Läs mer

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap Mentorprogram Real diversity mentorskap Real diversity är ett projekt som fokuserar på ungdomar i föreningsliv och arbetsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med Real diversity är att utveckla nya metoder

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

HR-nätverket Stockholm

HR-nätverket Stockholm Program hösten 2012 Ny internationell standard för bedömningstjänster i arbetslivet - ISO 10667 Maria Åkerlund & Anders Sjöberg Tid: 30 augusti, 2012, kl 9.00 12.00, frukost serveras från 8.30 Plats: Kungliga

Läs mer

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag www.kpmg.se Du vet bäst För oss på KPMG finns ingenting mer inspirerande än unga människor med spännande idéer. Vi vet hur det känns att vara där du är

Läs mer

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig.

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Som vuxen och ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i Scoutkåren prioriteras högt. Med studier

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth FÖRBÄTTRINGSVÄGEN Verktyg & inspiration för företagets utveckling Helene Kolseth Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets utveckling Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets

Läs mer

Uppgraderingsfråga. Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? NEJ

Uppgraderingsfråga. Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? NEJ Uppgraderingsfråga Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? JA NJ Vad blir skillnaden? Långsiktighet. I stället för Ad Hoc-lösningar och punktinsatser kan

Läs mer

Talare till konferensen IT-SUPPORT I FOKUS 2017

Talare till konferensen IT-SUPPORT I FOKUS 2017 Talare till konferensen IT-SUPPORT I FOKUS 2017 Eget mätsystem på ICA ger kontroll inom supporten och på SLA:er med strategiska partners Föredraget kommer att handla om hur vi har tillgodosett behovet

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

VAD ERBJUDER BOKORRIDOREN FÖR DIG SOM STUDENT?

VAD ERBJUDER BOKORRIDOREN FÖR DIG SOM STUDENT? Välkommen till 2014 2014 VAD ERBJUDER BOKORRIDOREN FÖR DIG SOM STUDENT? Bokorridoren vill ge alla studenter en möjlighet att möta näringslivet genom en mässa med aktuella företag inom bygg- och fastighetsbranschen.

Läs mer

arbetsmarknad@luleastudentkar.com 0920-49 32 72 Luleå Studentkår Luleå Tekniska Universitet 971 87 Luleå

arbetsmarknad@luleastudentkar.com 0920-49 32 72 Luleå Studentkår Luleå Tekniska Universitet 971 87 Luleå Luleå Studentkår är en intresseorganisation som verkar för studenter på Luleå tekniska universitet. Genom våra studentföreningar har vi en nära anknytning till studenter hos samtliga utbildningar inom

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär?

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär? Premiären i Motocross SM går i Vissefjärda! SM i motocross kommer i år gå på 6 olika banor i olika delar av Sverige. Premiären i år kommer att gå på crossbanan Rövaredalen som ligger i Vissefjärda, en

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

SÅ GÅR DET FÖR VÅRA STUDENTER

SÅ GÅR DET FÖR VÅRA STUDENTER SÅ GÅR DET FÖR VÅRA STUDENTER Handelshögskolan vid Göteborgs universitet har försett näringsliv och samhälle med välutbildade medarbetare sedan 1923. Med en ständig strävan efter att utveckla verksamheten

Läs mer

Din karriär är lika viktig för oss som den är för dig.

Din karriär är lika viktig för oss som den är för dig. Hammarskiöld & Co Hammarskiöld & Co är en av Sveriges ledande affärsjuridiska advokatbyråer. Det innebär att vi frekvent anlitas av stora företag och myndigheter och att våra jurister arbetar med de mest

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

1 Ordförande och ledamöter i styrelsen. 2 Revisorer och revisorssuppleanter. 3 Ersättning till styrelse och revisorer. 4 Valnämnd till nästa årsmöte

1 Ordförande och ledamöter i styrelsen. 2 Revisorer och revisorssuppleanter. 3 Ersättning till styrelse och revisorer. 4 Valnämnd till nästa årsmöte Valberedningens förslag till Årsstämman 2016 1 1 Ordförande och ledamöter i styrelsen Ordförande Sophia Hjorth, nyval 1 år Styrelseledamöter Agnes A. Hammarstrand, Delphi Advokatbyrå, omval 2 år Jonas

Läs mer

1 Ordförande och ledamöter i styrelsen. 2 Revisorer och revisorssuppleanter. 3 Ersättning till styrelse och revisorer. 4 Valnämnd till nästa årsmöte

1 Ordförande och ledamöter i styrelsen. 2 Revisorer och revisorssuppleanter. 3 Ersättning till styrelse och revisorer. 4 Valnämnd till nästa årsmöte Valberedningens förslag till Årsstämman 2016 1 1 Ordförande och ledamöter i styrelsen Ordförande Sophia Hjorth, nyval 1 år Styrelseledamöter Agnes A. Hammarstrand, Delphi Advokatbyrå, omval 2 år Jonas

Läs mer

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT.

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Avega Group grundades år 2000 och har ca 350 medarbetare i

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Säljare av olika skäl Hur ser du på din egen säljarroll? Jag möter människor som arbetar med försäljning av olika skäl och som ser helt olika på sina uppdrag

Läs mer

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft.

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Varför Skellefteå Kraft? Här får jag arbeta med hållbar utveckling, som är viktig både för Sverige och resten av världen. Det många kopplar

Läs mer

Yrkeserfarenhet. lars@bjarnemark.se 0708-78 40 70 bjarnemark.se

Yrkeserfarenhet. lars@bjarnemark.se 0708-78 40 70 bjarnemark.se Yrkeserfarenhet 2012 - S Bjarnemark AB Egen konsultverksamhet, interim management Egen konsultverksamhet inom interim management. Styrelseordförande i Stureplanskliniken. 2010 2012 Stockholms Regiondjursjukhus/Djursjukhusgruppen

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Entreprenörer som lyckats

Entreprenörer som lyckats Entreprenörer som lyckats ...har alla något gemensamt. Grant Thornton brinner för att hjälpa entreprenörer att utveckla sina bolag. Under årens lopp har vi samlat på oss en mängd erfarenheter om hur ett

Läs mer

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål UTSKOTTSVERKSAMHET Verksamhetsbeskrivning skapar möjligheter för studenter att engagera sig inom diverse projekt, internt för aktiva samt externt för medlemmar, och bidrar till personlig utveckling genom

Läs mer

Via Nordica 2008 session 7

Via Nordica 2008 session 7 Via Nordica 2008 session 7 Lisbeth Wester Informationschef Lunds Tekniska Högskola, LTH Lunds universitet 1 Åldersgruppen 19 åringar i Sverige 1990-2020 2 Den nya generationen studenter och medarbetare.

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

Framtidstro bland unga i Linköping

Framtidstro bland unga i Linköping Framtidstro bland unga i Linköping Lägg in bild om det finns någon! Författare: Saimon Louis & Hanne Gewecke 3 augusti 2015 2 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Metod... 3 Resultat från intervjuerna...

Läs mer

Arbetslivsundersökning 2011

Arbetslivsundersökning 2011 Technology Management Lunds Universitet 1 Arbetslivsundersökning 2011 TM Arbetslivsundersökning Välkommen till TM Arbetslivsundersökning 2011. Detta är andra gången som en undersökning genomförs om vad

Läs mer

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Jonathan Jensen Dejtinghandboken.com Innehåll Inledning... 3 Tips 1: Varför?... 4 Tips 2: Våga fråga... 6 Tips 3: Visa inte allt (på en gång)... 7 Tips

Läs mer

Skrivglädje i vardagen!

Skrivglädje i vardagen! glädje i vardagen! - distanskursen för dig som vill hitta skrivglädje i vardagen! Inspirationsbrev om framtiden Hej! Förra veckan ägnade vi åt dina tillgångar och nu är vi framme vid sista kursdelen som

Läs mer

Om skaparen. Tomas Öberg är idag entreprenör, föreläsare och på gång med sin första självbiografi Ilska, kärlek och framgång från insidan och ut.

Om skaparen. Tomas Öberg är idag entreprenör, föreläsare och på gång med sin första självbiografi Ilska, kärlek och framgång från insidan och ut. Om skaparen Tomas vet exakt vad han pratar om eftersom allt han förmedlar är självupplevt. Å ena sidan Mr Destruktiv med droger, slagsmål, mobbing och självhat i bagaget. Å andra sidan en stark vilja att

Läs mer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Kanalerna 4. Statistik 5. 7 tips 6. Sammanfattning

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Frösundas fototävling.

Frösundas fototävling. > VD har ordet: Ett viktigt steg mot ett kundfokuserat Frösunda > Välkommen Mjölby! > Från personlig assistent till verksamhetschef Det här fotot av Maria Wahlgren är en av tre vinnare i Frösundas fototävling.

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING För de bolag som endast konsoliderar i samband med kvartalsrapporter är det mer kostnadseffektivt att ta in en konsult vid dessa tillfällen, än att

Läs mer

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Aktuella kurser hösten 2013 Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Vi ordnar kompetensen Tillväxten kommer per automatik Controllerrollen har aldrig

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Professionellt har det gett nya kontakter och framförallt kunskaper i de ämnen som avhandlas.

Professionellt har det gett nya kontakter och framförallt kunskaper i de ämnen som avhandlas. Dags att nätverka Svensk Byggtjänst har tagit fram ett program med nätverksträffar med syfte att hjälpa unga (under 30 år) talanger till en bra start i yrkeslivet. Idén är att erbjuda den senaste kunskapen

Läs mer

Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur.

Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur. 1 Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur. 2016 Vi människor ler av många anledningar. När vi är glada, när vi känner tacksamhet, när vi känner sympati. Det finns också anledningar

Läs mer

Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare

Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare Väx i rollen 2 & 3 EN ADVOKATBYRÅ är mer än bara advokater MANNHEIMER SWARTLING är en av Sveriges

Läs mer

Vad händer i Kina? KOSMOPOLITISKA KINESER

Vad händer i Kina? KOSMOPOLITISKA KINESER Vad händer i Kina? Publicerad: 2011-09-25 15:20 Ändrad: 2011-09-25 15:35 Fredrik Härén ägnade flera år i början av detta millennium åt att förstå vad det betyder att utvecklingsländer bestämt sig för att

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 Näringslivsutskottet Näringslivsutskottet (NU) verkar som en länk mellan Föreningen Ekonomernas medlemmar och näringslivet. Genom projekt och event skapar utskottet en bra kontakt

Läs mer

Vi presenterar. Talent Management

Vi presenterar. Talent Management Vi presenterar Talent Management Finns det ett enkelt framgångsrecept för framgångsrik Talent management som ger resultat utan ansträngning eller kostnad? Nej, tyvärr - men ett systematiskt HR-arbete tillsammans

Läs mer

Vi strävar efter att bli bättre....alltid - vad vi än gör

Vi strävar efter att bli bättre....alltid - vad vi än gör Kulturguide v1.1 Vi strävar efter att bli bättre...alltid - vad vi än gör Vår kultur är grunden för allt vi gör på Squeed Uppdrag Människor Kultur Vår kultur är det vi säger, det vi gör och så vi uppfattas

Läs mer

Nu anlägger vi framtiden! 10 punkter om varför du och vi är så bra och om hur vi anlägger framtiden

Nu anlägger vi framtiden! 10 punkter om varför du och vi är så bra och om hur vi anlägger framtiden Nu anlägger vi framtiden! 10 punkter om varför du och vi är så bra och om hur vi anlägger framtiden PMS 286 Den här lilla skriften handlar om hur vi alla tillsammans ska vara med och göra SVEAB till det

Läs mer

Sveriges Ingenjörer ditt förbund

Sveriges Ingenjörer ditt förbund Välkomna! Sveriges Ingenjörer ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco Sveriges Ingenjörer bildades 2006/07 efter en sammanslagning

Läs mer

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa Strategiexperten och managementkonsulten Johan Mathson, Sundbyberg, gör endast ett fåtal föreläsningar per år. De flesta gör han utomlands, men nu är det klart att han kommer till business to businessmässan

Läs mer

Ledarskap och kommunikation med NLP

Ledarskap och kommunikation med NLP Ledarskap och kommunikation med NLP Lev, lär, träna och förändra utbildningen som ger dig helt nya perspektiv och resultat NLP Business Practitioner är utbildningen för dig som vill utvecklas som ledare

Läs mer

Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Ansökningsperioden pågår 2 maj - 15 juli 2012.

Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Ansökningsperioden pågår 2 maj - 15 juli 2012. Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Är du ägare eller delägare i ett företag i Skåne med ca 10-50 anställda, och dessutom kvinna? I så fall är du en av de företagare som

Läs mer

Technology Management Lunds Universitet

Technology Management Lunds Universitet Technology Management Lunds Universitet Arbetslivsundersökning 2013 1 TM arbetslivsundersökning Välkommen till TM Arbetslivsundersökning år 2013. Årets undersökning är den andra i raden som kartlägger

Läs mer

Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1

Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1 1 av 11 2010-12-13 16:22 Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1 Antal besvarade enkäter: 15 1 Hur tycker du att målen för momentet har uppfyllts? Vi har väl uppfyllt de delarna bra. Jag tycker det känns

Läs mer

AFTER WORK. 18.10-19.00 Avslutande mingel med dryck och tilltugg

AFTER WORK. 18.10-19.00 Avslutande mingel med dryck och tilltugg AFTER WORK 16.30 Mingel med musikunderhållning från låtskrivarduon LA- Linnea Widell, Amanda Hård med backup av Håkan Stahre och Magnus Lundin. 17.10 Landshövdingen Kristina Alsér och Ulrika Fransson,

Läs mer

Mentorskapsprojektet i Göteborg

Mentorskapsprojektet i Göteborg 2008/2009 Mentorskapsprojektet i Göteborg FÖRBUNDET FÖR J URISTER, CIVILEKONOMER, SY STEMVETARE, PERSONALVETARE OCH SAMHÄLLSVETARE 2 (13) 3 (13) Välkommen till Juseks mentorskapsprojekt i Göteborg 2008/2009

Läs mer

Novare Leadership Academy

Novare Leadership Academy Novare Leadership Academy katalog 2015-2016 Sveriges främsta utvecklingsprogram och nätverk Young Professionals Young Executives Senior Executives Novare Leadership Academy En plattform för utveckling

Läs mer

It-beslutet. Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo. It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där.

It-beslutet. Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo. It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. It-beslutet Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. Vill du veta mer? Ta del av fler undersökningar på tdc.se/anvandaruppropet

Läs mer

Bert Karlsson, entreprenör

Bert Karlsson, entreprenör @ungdomsb Dagens unga ojar sig över att det inte finns några jobb. Det gör det visst - men många är alldeles för lata för att jobba på en hamburgerrestaurang eller plocka bär i skogen. De sitter hellre

Läs mer