postekon magasin POSTEKON 2 /2006 Handels Vänner - Nätverket för Alumner vid Handelshögskolan i Göteborg POSTEKON MAGASIN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "postekon magasin POSTEKON 2 /2006 Handels Vänner - Nätverket för Alumner vid Handelshögskolan i Göteborg POSTEKON MAGASIN 2 2006 1"

Transkript

1 postekon magasin POSTEKON 2 /2006 Handels Vänner - Nätverket för Alumner vid Handelshögskolan i Göteborg POSTEKON MAGASIN

2 LEDARE POSTEKON #3 Sommar Nu är det sommar. När ni läser detta är fotbolls-vm över och ni vet hur det blev. Hela världen går ner i varv för detta evenemang. Här kan man prata om prestationer, kompetens, uppföljning via balance scorecard, utvecklingssamtal, teamwork, omedelbar feedback och prestationsinriktad lön. Allt detta som vi ekonomer lite till mans arbetat med varje dag. Är det vi ekonomer som utvecklat VM kanske? Innan man går på semester är det alltid mycket som skall hinnas med. Dels det vanliga men också slutföra saker och utvärdering av första halvårets ekonomiska och personliga mål. STYRELSEN Ny styrelse har tillträtt och nya personer på både Skattmästare, Sekreterare och Redaktörsposter. Nya personer ger givetvis andra infallsvinklar vilket gör vår styrelse till en levande dynamisk organisation. Vi tackar Mikael Åhlqvist och Anna Boström som lämnar styrelsen efter välförrättat värv. Vi har också startat upp diskussioner med Civilekonomföreningen Väst att slå ihop föreningarna. Vi har ju samma målgrupp och genom en fusion kan vi bättre samordna våra resurser för att ge än bättre medlemsnytta. Ett antal personer i olika grupper är inblandade för att gå igenom de olika delfrågorna såsom namn, styrelse och verksamhet. Om det blir aktuellt så kommer vi att kalla till en extrastämma i höst som får ta beslut. MEDLEMSANTAL EKONOMI Vi är nu betalande medlemmar. Det är ungefär samma som förra året. Utav dessa är 371 medlemmar, av de förra året så har 1.741, dvs ca 82 % förnyat sitt medlemskap. Det tycker vi är bra men kan säkert förbättras. POSTEKON Detta nummer är vår nya redaktör Jenny Gustavssons första nummer. Vi tackar samtidigt Anna Boström för att hon tog fram den nya layouten och satte upp processen tillsammans med Lasse Boström. Nytt nummer kommer till hösten. Vill Du skriva eller bli intervjuad så hör av dig till Jenny via Epost: AKTIVITETER Aktivitetsgruppen har varit mycket aktiv och bara i Göteborg har vi haft ett dussintal luncher och eftermiddagsaktiviteter. Vi försöker lansera ett nytt koncept då inte alla har tid att gå på luncher, after work and before family. Det skall vara mellan ca 16-19:00. En nyhet är att vi har ett Kalendarium där man kan se årets alla aktiviteter, dels genomförda, dels beslutade kommande och dels en idébank, dvs de vi håller på att planera. Till hösten planeras att ha ca 10 aktiviteter, vilket vi tycker är lagom. Hör av dig om Du vill vara lunch-föredragare eller vill genomföra ett studiebesök hos Dig. Som vanligt syns informationen om kommande aktiviteter bäst på Må väl och fyll era sinnen med nya intryck under sommaren! Göran Lundin Ordförande Handels Vänner Ditt kamratliga nätverk! Executive MBA-program Ansökningstiden för det Executive MBA-program som startar i höst gick ut den 15 maj, men det finns fortfarande några platser kvar. Intresserade kan höra av sig direkt till Björn Alarik på tel eller e-post För ansökan krävs akademisk examen plus minst tre års yrkeserfarenhet. Avgiften är kr exkl moms men inkl litteratur. Mer information finns på POSTEKON MAGASIN Nummer: 1/2006 Årgång 14 PostEkon ges ut av: Handels Vänner Handelshögskolans i Göteborg Kamrat förening Adress: Kungsportsavenyn 3, Göteborg Telefon: Fax: Hemsida: Bankgiro nr Postgiro: Ansvarig utgivare: Göran Lundin Utgivningsbevis: Chefredaktör: Jenny Gustavsson Redaktion: Anneli Egestam, Jenny Gustavsson, Diana Waage, Madeleine Ajax och Göran Lundin. Tryck & layout: Lasse Boström Grafisk Produktion Upplaga: ex Nästkommande nummer: Nr 2/2006 Manusstopp Annonspriser färg: 1/1 sida fr kr 1/2 sida fr kr 1/4 sida fr kr 2 POSTEKON MAGASIN

3 AKTIVITET Framtidens sätt att arbeta och kommunicera Vilka krav ställer dagens globaliserade värld på hur vi ska arbeta och kommunicera i framtiden? Vilken teknik krävs och hur ser utvecklingen ut? Detta och mycket annat fick ett antal av Handels Vänners medlemmar chansen att lära sig mer om när Johan Kinnefors, VD för ITM Meeting Solutions höll ett uppskattat föredrag på torsdagslunchen den 20 april. Johan Kinnefors visade inledningsvis på att vårt sätt att arbeta redan har förändrats drastiskt. Världen krymper och snabbhet har blivit ett konkurrensmedel för dagens företag. Det är nödvändigt att kunna mötas snabbt och enkelt oavsett var i världen man befinner sig och att kunna dela data i realtid. Projektorienterat arbetssätt blir vanligare och projektgrupper är ofta utspridda över världen. Detta ställer stora krav på teknikstöd. ITM Meeting Solutions verksamhet är att hjälpa sina kunder snabba upp sina affärsprocesser genom att skapa rätt förutsättningar för deras möten. Detta görs genom helhetslösningar för teknik i mötes- och konferensrum. Johan Kinnefors menar att de tekniska framstegen driver utvecklingen och att visionen är att vi ska kunna ha ett möte med vem som helst, var som helst i världen oavsett vad det är för typ av samtal. Vidare illustrerade Johan Kinnefors att ett globalt möte med hjälp av modern teknik kan se ut ungefär så här: Några mötesdeltagare sitter i ett konferensrum i Göteborg, uppkopplade via närverksanslutningar direkt i konferensbordet. På en storbildsskärm visas via video ett annat konferensrum, exempelvis i New York, där andra mötesdeltagare sitter. Kameran riktas mot den som talar för tillfället. På en annan storbildskärm visas den databild man för tillfället arbetar med där data plockas ur systemet i realtid. Andra mötesdeltagare kopplar upp sig via nätverksanslutning exempelvis från ett hotellrum i Buenos Aires eller en flygplats i Hong Kong. I båda konferensrummen antecknar man på en digital skrivtavla där allt som skrivs sparas digitalt. All denna moderna teknik kan dock vara svår för människan att ta till sig, därför krävs användarstöd i form av styrsystem som är enkla att använda. Den största utmaningen idag är enligt Johan Kinnefors att göra tekniken så användarvänlig att alla kan klara av att använda den. Den tekniska utvecklingen skapar också utmaningar för företagen som använder sig av tekniken. Infrastrukturen behöver i de flesta fall byggas ut och arbetssätten förändras. Det blir också nödvändigt att ta ställning till hur man ska dokumentera möten, hur kvaliteten ska säkerställas, samt hur säkerheten ska hanteras, för att inte tala om vikten av rätt utbildning för de anställda. Jessica Petersen Avslutningsvis kan vi konstatera att tekniken har utvecklats otroligt mycket och kommer att fortsätta utvecklas och underlätta vår kommunikation och vårt arbete. Men trots detta så kan ändå ingen teknik helt ersätta det personliga mötet! För dig som vill veta mer om detta spännande ämne så finns Johan Kinnefors presentation från lunchen att ladda ner på Handels Vänners hemsida på adressen Helena Norling Helena Gyllencreutz & Jöran Rydberg HHGS HandelsConsulting AB POSTEKON MAGASIN

4 A K T I V I T E T Vem tar makten över IT i företaget? Mia Svenheden arbetar på Ekan i Göteborg som managementkonsult inom IT. Hon har många års erfarenhet i bagaget, 20 för att vara exakt, och bemästrar det mesta från upphandling och implementering av nya affärssystem till frågor som präglar många verksamheter idag, nämligen IT Governance. Eller för att tala klarspråk, styrning av IT-verksamheten. Varför hantera IT annorlunda än andra frågor i företaget, undrar Mia? Till syvende och sist handlar det om frågor som - Vem gör vad, vem tar vilka beslut, vad kostar det och vad får vi för pengarna? Mia menar att styrning av företagets verksamhet och styrning av IT skall vara med på samma agenda. Företagen kan idag inte köpa nytt och börja om från början, utan måste använda de investeringar som redan är gjorda. För detta krävs att företagen förvaltar sitt systemarv. Det krävs även en allt större grad av samverkan i företagen i IT-frågor, då IT-lösningarna är gemensamma för flera verksamhetsområden. För att förstå hur det har blivit som det har blivit så blickar vi bakåt i tiden. På 80-talet handlade det mycket om system anpassade för en funktion t ex lönesystem, ekonomisystem och MPS. Projekten hade en beställare. 90-talet handlade om företagsgemensamma IT/IS-lösningar, medan 2000-talet präglas av globala IT-lösningar och ökad samverkan mellan kund och leverantör då man bl a arbetar i samma system. Många projekt eller företag upplever att man inte får ut det man har tänkt sig, att man har låg affärsnytta, säger Mia. Företagsledningen abdikerar ibland i IT-frågorna. De blir för svåra och alltför tekniskt inriktade istället för att fokusering görs på verksamhetssnytta. Därför väljer ledningen ibland hellre att lägga över dem på IT-avdelningen. IT-avdelningens resa - från Superman till kundfokus Synen på IT-avdelningen har också ändrats under åren, från teknikfokus där IT-specialisten betraktades som Superman som ryckte ut och räddade både företag och system som gick ned talet präglas av kundfokusering och att IT-avdelningen måste vara professionella tjänsteleverantörer. System måste alltid fungera och dessutom utvecklas i takt med företagets verksamhet i övrigt. Detta har inneburit en omvälvande resa för IT-avdelningens egen personal vilka tvingas ändra sitt tänk, sin attityd och därmed sitt beteende. SLA är modellen! Många företag inför beställare- och utförarmodellen för interna servicetjänster, och då även för IT-tjänsterna. IT-avdelningen betraktas mer och mer som en extern leverantör och man reglerar tjänster och servicenivåer i ett så kallat servicenivåavtal (SLA), med tydliga internpriser. På detta sätt kan man styra den dagliga driften och förvaltningen. Hantering av utvecklingsfrågor och IT-projekt ställer dock andra krav på styrning. Det måste finnas en ordning för hur man diskuterar och beslutar dessa frågor internt i företaget. Det finns nog inget annat verksamhetsområde som kräver så mycket samordning som just IT. IT Service Management IT Service Management handlar om hur en IT-avdelning bör fokusera på tjänster och sina kunder snarare än teknik. Många IT-avdelningar har inte utvecklat sitt arbetssätt mot ett mer processorienterat arbetssätt, vilket de flesta andra verksamhetsområden i företagen har arbetat med under många år. Läs gärna mer på www. itsmf.se eller ITIL är best-practice inom IT Service Management och utgörs av över tusentals företags samlade erfarenheter av hur man arbetar framgångsrikt med IT utifrån ett service- och leveransperspektiv. Sedan december 2005 finns även en ISO-standard för IT Service Management - ISO Outsourcing Outsourcing av IT-verksamheten är inte ovanligt och krav på kostnadsreduceringar anges ofta som skäl vid outsourcingaffärer. Då detta kräver tydlighet och oerhört god beställarkompetens är det många företag som misslyckas. - Det krävs ofta två till tre outsourcingaffärer innan man får en fungerande relation, säger Mia. Det gäller att se det som en långsiktlig lösning, man får inte tillbaka pengarna på vare sig ett eller två år. Men hela IT-verksamheten oursourcas sällan, menar Mia. Mias råd är att ta utgångspunkt i varje företags unika situation och ställa sig två frågor: 1. Vad vill vi ha ut av en outsourcingaffär? 2. Ser vi det lång- eller kortsiktligt? Ledningen måste lyfta IT-frågorna till sitt bord och styra dem som vilka verksamhetsfrågor som helst, och inte låta IT leva sitt eget liv. - Ta tillbaka makten över IT, avslutar Mia. Vid pennan Anneli Egestam 4 POSTEKON MAGASIN

5 Göteborg har drygt invånare svenskar och invandrare, unga och gamla, friska och sjuka Vi som jobbar inom Göteborgs Stad ser invånarna som våra kunder, vars liv vi vill underlätta och berika. Det gör vi genom att erbjuda service och tjänster inom en rad viktiga områden, exempelvis skola, vård och omsorg, planering och skötsel av gator och markområden, miljö och kretslopp, kultur och fritidsaktiviteter, konsumentstöd, kollektivtrafik, stadsplanering och bygglov. Idag är vi ca personer som jobbar inom staden. Göteborgs Stad står inför ett generationsskifte en stor del av stadens medarbetare och chefer är 40-talister som successivt kommer att gå i pension. Eftersom vår framgång mäts i lycka och inte i pengar, bör den som jobbar hos oss ha ett genuint intresse för människor. Totalt rekryteras cirka 4000 personer årligen inom våra verksamheter som är fördelat på 70 förvaltningar och bolag. På gång under 2006 Det pågår ständiga projekt inom Göteborgs stads olika förvaltningar och bolag. För vidare information, se respektive förvaltning och bolags hemsida som nås via POSTEKON MAGASIN

6 HANDELS VÄNNER Handels vänner startar IT-nätverk. IT och ekonomi har alltid och kommer förmodligen alltid att vara intimt sammankopplade. Ekonomer skall inte bara kunna hantera ekonomi utan de skall även vara väl bevandrade inom IT området. Den snabba utvecklingen inom affärssystemen har förvisso givit oss möjligheter som tidigare var otänkbara, men samtidigt ställs kraven på snabbare uppföljning och mer djuplodande analyser. För många är idag verksamheten och IT systemen så intimt förknippade att företag går omkull på grund av systemhaverier. För att bredda vår kompetens och dela erfarenheter och kunskap i gränslandet mellan IT och ekonomi planerar Handels Vänner att starta ett nätverk som berör samspelet mellan IT och Ekonomi. Än så länge ligger planerna i sin linda med målet att genomföra åtminstone en aktivitet under hösten. Visar sig intresset stort så kan detta givetvis revideras. Kom gärna med synpunkter på vad du vill att vi tar upp eller om du känner någon spännande person som vi kan bjuda in till föreläsning. Väl mött! Oscar Sandblom 6 POSTEKON MAGASIN

7 KARRIÄRNÄTVERKET Svårt att hitt drömjobbet? - Starta ett nätverk Det gjorde vi. Det finns dagar då allt känns hopplöst. Då är det skönt att kunna tala med någon i samma sits. När någon har varit på intervju delar vi optimism och framtidstro. Varför ska man kämpa med jobbsökandet i ensamhet när så många akademiker möter samma verklighet? En dag i början på året, med jobbsökandet på högvarv, träffades vi. Det var under seminariet Nätverka dig till ett jobb, anordnat av Karriärcentrum, som idén kläcktes. En grupp akademiker som insett vikten av kontakter i karriären började smida sitt eget nätverk, Karriärnätverket. Ett par månader senare består vi av ett tiotal ambitiösa individer som träffas regelbundet. Vi träffas kring teman som rör jobbsökande. Det kan handla om spontanansökningar eller ansökan med e-post kontra vanlig post. -Jag skickar ibland med kaffepåsar i ansökan för att bjuda in mig till fika och intervju, berättar Sabina Nilsson. Esbjörn Nordenborg bifogar en professionellt producerad CD där han presenterar sig själv. Själv har jag provat ansökningar med rim roliga, men mindre framgångsrika... Ja, kreativiteten är oändlig och vi lär oss mycket av varandras framgångar och misslyckanden. Anna Stolt, Sabina Fält och Esbjörn Nordenborg har samlats för att besöka Business Region Göteborg, ett studiebesök med syfte att skapa nya kontakter och lära oss mer om näringslivet i Göteborgsregionen. Vi kommer in på röstpedagogik, a-kasseregler, tankar om att starta eget, etik och anställningstrygghet. Det finns alltid något nytt vi kan lära av varandra. Vi delar med oss av positiva och negativa tankar och fungerar därmed som ett stöd för varandra. Mellan varven pratar vi om politik, sport och film, ja, om väder och vind. Vi fikar och har kul. Det är ett halvstrukturerat nätverk kan man säga. Ett studiebesök på Business Region Göteborg har vi också hunnit med, ett studiebesök som även det ordnades med hjälp av kontakter. Så visst känns ett nätverk som ett steg i rätt riktning när man har skickat ansökan på ansökan till jobb där bara erfarenhet räknas. Eftersom vi är ett blandat gäng med samhällsvetare, ingenjörer, miljövetare, civilekonomer, och en pedagog, så finns det olika intressen. Men vi förenas ändå av en och samma önskan att hitta drömjobbet. Man kan tycka att det är en nackdel att vi har så olika utbildningar. Vad kan exempelvis en bioteknolog och en dramapedagog ha gemensamt? Utbildningen säger dock inte allt. Vi förenas av liknande erfarenheter från arbeten, ideellt engagemang och fritidsintressen. Som de flesta av oss, och många akademiker, jobbar bioteknologen Maria Lindgren och miljövetaren Anna Stolt tillfälligt med något de inte är utbildade för. Båda vikarierar som lärare och har därmed en hel del gemensamt med dramapedagogen Sabina Fält. Och för mig och Sabina Nilsson som är civilekonomer är nätverket extra förmånligt, för ekonomer behövs ju överallt. Våra olika kompetenser gör att den interna konkurrensen om jobben minskar och vi kan friare dela med oss av kontakter och tips. Genom att bjuda på oss själva kan var och en potentiellt tiodubbla sitt nätverk. Man vet aldrig vem som behöver en ny kollega om fem år! Framöver väntar fler tematräffar, fotbolls- VM och uteserveringar, eventuellt nya medlemmar och fler studiebesök. Och så ska vi hitta drömjobbet förstås. Vill du komma i kontakt med Karriärnätverket? Skicka ett mejl till Text och bilder: Madeleine Ajax Esbjörn Nordenborg, kemist, Sabina Nilsson, organisationsutvecklare, och Maria Lindgren, bioteknolog, fikar i Linné och diskuterar fotbolls-vm och sommarjobb. Annika Risberg, informatör, berättar om hur BRG arbetar. På studiebesöket fick vi även träffa personalchef Julia Wadman och informatör Andreas Göthberg. POSTEKON MAGASIN

8 REPORTAGE Raka vägen till drömjobbet Catarina har gjort det som många Handelsstudenter drömmer om. Hon har lyckats göra internationell karriär på ett stort företag där hon trivs och utvecklas. Jag ringde upp henne i världsstaden London dagarna innan midsommar för att be henne berätta om vägen från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet till drömjobbet. Valde du rätt utbildning och rätt skola? Jag visste tidigt att jag ville arbeta internationellt; eftersom främmande språk är något jag tror man lär sig bäst i dess hemland så valde jag att läsa min gymnasieutbildning i Ekonomi i Italien och därefter Franska i Belgien innan jag vände hemåt till Sverige för att läsa till civilekonom. Det blev ICU, Handelshögskolans Integrerade Civilekonomutbildning för Catarina och eftersom hon redan hade klarat av språkstudierna så gick hon analytisk inriktning för att få ut mesta möjliga av utbildningen. Det var ett val av utbildning som hon är mycket nöjd med än idag. Det var tydligt att Handels i Göteborg har ett gott renommé i Sverige när jag sökte jobb hos de stora internationella företagen som finns etablerade här. Många utländska företag rekryterar bara från Handels i Stockholm. Jag var den första studenten från Handels i Göteborg som rekryterats till Shell. Men även om Handels i Stockholm är mer känd internationellt så öppnade min examen från Göteborg dörrar internationellt för mig precis som jag önskade. Hur lyckades du få tag på drömjobbet direkt efter din examen? Jag började söka jobb tidigt, redan under hösten sista terminen. Eftersom uppsatsarbete kräver fullt engagemang så skrev jag det under våren och kunde ägna mig åt tidskrävande jobbsökande mellan tentorna. Jag fick jobbet redan i november kunde börja i februari direkt efter min examen. Jobbet Catarina hade fått var inom Shells International Graduate Program. Själva intervjuprocessen var omfattande med intervju, psykologtest, personlighetstest, lösning av ett business case och konkurrensen var stenhård. 8 POSTEKON MAGASIN Vad tror du gjorde att just du fick jobbet? Jag hade mycket hjälp av de Case tävlingar för KPMG och Artur D Little som jag deltog i tillsammans med några studiekamrater. Vi vann faktiskt båda tävlingarna och gick vidare till final. Dessa erfarenheter samt andra erfarenheter av Business Cases gjorde att kände jag mig säker under hela intervjuprocessen! FAKTA Namn: Catarina Adolfsson Ålder: 27 Familj: Singel Bor: London, England Utbildning: ICU, Magister i Organisation Karriär: Risk Marketer Äter: Sushi, Thaimat Dricker: Strawberry daiquiri Favoritresmål: Hem Talang: Gymnast, deltog i SM 1992 I en situation där flera duktiga studenter med likvärdig utbildning slåss om samma jobb är det viktigt att sticka ut från mängden och visa vad som gör just dig speciell tror Catarina. Hennes extrajobb på ett telemarketing företag och sommarjobb på SEB, elitidrottsbakgrund inom gymnastik och flera språk slog såklart högt. Men det var mitt engagemang i kåren som var avgörande när jag fick jobbet. Jag hade varit aktiv i Mistlåren balett och ordförande i ICUs programförening, i näringslivsutskottet på Handels samt i styrelsen för kåren. Var drömjobbet lika bra som du föreställt dig? Mitt första jobb på Shell i Stockholm som Business improvment consultant var ett bra sätt att lära känna företaget på eftersom vi jobbade med affärsutvecklingsprojekt vid många olika avdelningar. Även om tjänsten jag fick var internationell så vill Shell alltid att man först ska jobba i hemlandet ett tag. Men efter ett nytt jobb med intensivt resande inom Europa fick jag ett erbjudande om en tjänst i London och nappade direkt. Jag hade ju alltid velat få internationell erfarenhet! Har du någon gång ifrågasatt dina karriärval? Jag sade upp mig från en jätteintressant tjänst i Manchester med en egen avdelning, sex anställda och resultatansvar eftersom jag vantrivdes privat; jag hade då ingen annan tjänst på gång. Catarina säger att hon hade enorm tur som blev erbjuden ett nytt jobb som Oljetrader i London av Shell efter att hon sagt upp sig. Det kan ju även ha varit så att Shell inte ville förlora henne (reds anmärkning). Arbetsmarknaden i London är stark och det finns många stora internationella bolag som lockar unga begåvade karriärister som Catarina med höga löner och goda chanser till avancemang. Det är viktigt med stabilitet utanför jobbet för mig. Jag är en väldigt social person och Londons stora aktivitetsutbud och många unga, intressanta människor i karriären är en stimulerande plats att vara på.

9 REPORTAGE Catarina Adolfsson Jag kan verkligen känna att jag lever min dröm! Jag har fått chans att utvecklas och ta stort ansvar väldigt snabbt på Shell och hela tiden nya utmaningar och utbildningar. Sedan gillar jag mitt arbete. Trading är jättekul och det ger lust att jobba. Vad händer härnäst tror du? Just nu lever jag livet i London med alla mina vänner. Jag går på danskurser, tränar på gymmet och träffar nya intressanta människor. Jag trivs bra här! Men det är dyrt att leva samtidigt som långa arbetsdagar och högt tempo ger lite tid över till att ha familj här. Det är svårt att inte låta sig inspireras av Catarinas starka personlighet, hon har lyckats nå sina mål i karriären utan att ge avkall på det hon värderar i privatlivet. Med stadig fokus från början av studierna, brinnande engagemang för sociala arrangemang och en inre självkänsla och trygghet från sin utbildningstid känns det som att det inte finns några hinder för Catarina, bara nya spännande utmaningar. Eller som hon säger strax innan vi lägger på luren: - Jag vill nog hem till Sverige igen någon gång, eller så vidare ut i världen! Diana Waage Catarina Adolfssons Karriär på Shell Commercial Fuels: Business Improvement Consultant, Shell Sweden European Business Analyst, Shell Europe Business Development Manager UK, Ireland Nordics, Shell Europe Program Manager, two strategy reviews of France and Germany, Shell Europe Central Pricing Desk Manager, Shell UK Risk Marketer (Derivative sales), Shell Trading, STASCO En bra affärsjurist ser längre än juridiken POSTEKON MAGASIN

10 REPORTAGE Entreprenörsdagen (E-dagen) Vid friidrotts-vm i Göteborg sommaren 1995 fick tre kåraktiva Handelskillar en idé som vi i höst kan uppleva för 12:e året i rad. Under friidrotts-vm för snart 12 år sedan satt den operativa ledningen för Handelshögskolans studentkår, ordförande Erik, näringslivsutskottets Magnus och utbildningsutskottets Niklas och spånade; man borde utnyttja att det är friidrotts-vm! Det var så de fick idén till en kommunikationscentral; genom att använda Internet kunde alla resultat i alla grenar göras tillgängliga för alla intresserade oavsett var de befann sig. Det blev ett stort medialt rabalder kring projektet, dels för att det var så nytänkande och dels för att det finansierades av kårpengar. Projektet fick fart och även företag blev nu intresserade av att skjuta till sponsorpengar. Projektet andades entreprenörskap och de inblandade kände att det borde skapas en entreprenörskapsprofessur på Handels, sponsorer fanns och de hade nu pengarna till professuren, men Handels sa nej. Sponsorerna ansåg dock att initiativet var gott och beslutade att en Entreprenörsdag skulle anordnas för att inspirera företagande och initiativkraft. Så skapades Entreprenörsdagen (E-dagen) och i samband med den skapades även en förvaltningsform för pengarna; Stiftelsen Entreprenörskap. Första året 1995 som Entreprenörsdagen anordnades var Niklas projektledare. Erik och Magnus ville hellre starta egna företag, och var övertygade om att skulle de bara komma på en bra affärsidé var resten enkelt. De tog därför en back öl och satte sig och spånade en kväll. Under den natten fick Erik en idé som resulterade i företaget Innovative, en IT-konsultfirma. Senare gick Innovative ihop med Mind och börsintroducerades. Magnus startade Tradedoubler, han sålde senare av företaget för ca 100 gånger de investerade pengarna. Entreprenörsdagen arragneras i år den 16 oktober på Världskulturmuseet. Entreprenörsdagen 2006 går under temat [add]venture, att våga trotsa jantelagen och tro på sig själv! Här uppmärksammas vikten av ett fungerande entreprenörsklimat och ett ökat företagsstartande. Sommaren 2006 är det dags för friidrotts EM i Göteborg. Vem vet vad det kan resultera i för idéer? Mer information hittar du på Av: Daniel Andersson Juridiken i fokus Wistrand Advokatbyrå Lilla Bommen 1, SE Göteborg Tel: +46(0) Fax: +46(0) Stockholm Göteborg Malmö 10 POSTEKON MAGASIN

11 AKTIVITET Man klarar mer än man tror Han har rest ensam genom Amazonas. Han har bestigit berg världen över, åkt snowboard ned för Mount Everest och varit hjälparbetare i ett krigshärjat Sudan. -Men nu har jag skaffat mig ett normalt jobb. Jag är pilot, säger Cyril Destremau. Äventyraren Cyril Destremau, kvällens föredragshållare, väntar in sin publik. Den 17 maj bjuder Handels Vänner och rekryteringsföretaget Contaplus på seminariet Man klarar mer än man tror, av franske äventyraren Cyril Destremau. Det är samma dag som svensken Tomas Olsson, på väg ned med skidor från Mount Everest, har fallit 2000 meter. Men det vet vi inte nu. Det läser vi först dagen efter i tidningen och inser vilken tur Cyril haft som slutat med äventyrandet i tid. Seminariet börjar med mingel, dryck och tilltugg för det 60-tal åhörare som har samlats. De flesta kommer från Handels Vänner, men Contaplus har dragit cirka en tredjedel. En tjej som kommit dit med en före detta Contaplusmedarbetare berättar att hon tog sin examen inom IT lagom till IT-kraschen. Efter turer inom diverse yrken ska hon nu bli egen företagare. -Jag ska starta hunddagis, berättar hon. Det låter som om hon redan har fångat essensen i seminariets budskap. Mattias Larrieu på Contaplus, introducerar sin vän Cyril och föredraget. Det är första gången som Contaplus, rekryteringsföretag inom redovisning och ekonomistyrning, och Handels Vänner samarbetar. Syftet är att folk ska kunna skapa och underhålla kontakter och kanske att inge lite äventyrslusta och självförtroende. Även om det troligtvis inte gäller just bergsbestigning för den genomsnittligt något mogna publiken. Cyril berättar om sina resor världen över. Han har äventyrat större delen av sitt liv. Efter år av bergsbestigningar och snowboardturer i Frankrike och Sydamerika, och en ensam färd genom Amazonas där han höll på att bli mördad, tog han sig an resten av världen besteg han strax över 8000 meter höga Shishapangma i Tibet, tillsammans med Göran Kropp och Renata Chlumska. Därefter ville han bli först i världen med att bestiga Mount Everest utan syrgas och åka snowboard ner för den extremt branta nordsidan. Vi får se en film om detta äventyr. I filmen skrattar de inhemska medhjälparna åt Cyril och pekar menande på huvudet. -Han måste vara galen som bär med sig en snowboard upp, säger dom. Snowboarden väger bara 3 kg, men på denna höjd och i den ofantliga blåsten är det en otrolig börda. Det kan vem som helst vittna om som någon gång befunnit sig i tunn luft på exempelvis turisttäta Aiguille du Midi i Chamonix, Machu Picchu i Peru eller huvudstaden La Paz i Bolivia. -Man måste vara mentalt stark för att orka bära snowboarden, förklarar Cyril. Cyril tar sig dock inte hela vägen upp utan bestämmer sig efter ett par dagars storm att stanna på 8350 meter och börja sin nedfärd därifrån. -Jag var tillräckligt trött då, berättar Cyril. Han känner sig nöjd över sin insats och förklarar att det absolut viktigaste på denna höjd är att tänka på säkerheten. För det måste man vara mycket vältränad, såväl fysiskt som mentalt. På den så kalllade dödszonen över 8000 meter bryts kroppen sakta men säkert ner och endast 20 procent av den mentala kapaciteten fungerar. Därför gäller det att fort ta sig ner igen. Och snowboard är ett snabbt sätt, påpekar Cyril. Efter äventyret i Mount Everest, där han blivit vittne till flera människors död och allvarliga skador, tar Cyril en funderare över sitt liv. Han gör en helomvändning från äventyr som testar hans egna gränser, till att finnas där för andra. Han blir under två år hjälparbetare i ett krigsdrabbat Sudan. Återkommen från Sudan och efter ett liv fyllt av risker, vill Cyril skaffa sig ett normalt liv. -Jag har sett alldeles för många av mina vänner och bekanta dö, förklarar han. Han vet nu vad han kan. Han vet att man klarar mer än man tror. Han bestämmer sig för att bli pilot, och menar med detta att han nu har fått ett normalt yrke. Han bosätter sig i Göteborg och här planerar han att stanna. Efter föredraget fortsätter minglet. En mycket trevlig tillställning har rotts i hamn! Text och bilder: Madeleine Ajax Trevligt mingel i lokalerna på Kungsportsavenyn 3 POSTEKON MAGASIN

12 SEMINARIUM Ledningsprocessen; Ledarskap, Seminarium med Handels vänner den 23 maj 2006 med Dag Larsson, Ekan AB och Lars-Erik Jansson, tidigare koncernchef på Castellum. Tema Ledningsprocessen; Ledarskap, kommunikation och struktur Ledarskap, kommunikation och struktur och litteratur inom dessa ämnen har de flesta av oss plöjt igenom i mängder, både före och efter Handels. Ämnen vilka ofta är både roande att läsa om samtidigt som författarna har en förmåga att få allt att låta både enkelt, klokt och logiskt. Men i praktiken är det desto svårare, det har de flesta av oss fått erfara. Dag Larsson är VD för Ekan AB, ett med dagens mått mätt anrikt konsultföretag inom management och strategiska IT-tjänster. Bolaget är sprunget ur Handelshögskolan och bildades För att leda oss in på ämnet backade Dag bandet lite och pratade om hur synsätt och metoder har utvecklats, från 70- och 80-talets fokus på avkastningsmått och budget till 90-talets flora av trebokstavsförkortningar som BSC, BPR och TQM. Den tidigare utvecklingen har drivit fram många verktyg för att styra och administrera företaget och en effekt har blivit att den traditionella budgetprocessen i många fall är starkt ifrågasatt. Dag berättar vidare om Performance Management och exemplifierar med Drillo, Norges före detta förbundskapten i fotboll. Drillo ville hitta en formel för att vinna en fotbollsmatch. Problemet som uppstod var att det aldrig går att förutse motståndarnas drag varför det inte gick att fastställa ett recept på hur man vinner en match. Däremot gick det att se samband att ju fler inlägg, desto större sannolikhet att göra mål. Performance management är att mäta antalet inlägg. Kundorientering på allas läppar Kundorientering är ett annat relativt nytt begrepp efter decennier av produktionsorienterat synsätt inom svensk industri. Många trender kommer från USA, med sitt processorienterade synsätt med pilar och räta linjer för att optimera våra processer, där människor inte verkar finnas med i bilden överhuvudtaget. Och så ser ju inte verkligheten ut. För några år sen kom boken Good To Great av Jim Collins (finns även på svenska) där författaren studerade vad som låg bakom framgångsrika bolag på amerikanska börsen under cykler om 30 år. Helt otippat visade sig att bolag med okända ledare var de som klarat sig bäst, mätt i börsvärde, och inte bolagen med kända frontfigurer. Framgången har snarare berott på en kombination av bra folk, disciplinerat tänkande och handlade à la Stick to the business. Att markanden fylls till bredden av managementlitteratur inom just ledarskap beror just på att detta tycks vara ett problem som aldrig löses. Teorierna skiftar, dock. Ledningsprocessen Att blir lyckosam i sin ledningsprocess kräver struktur. Se modell nedan. Målorienterat synsätt präglar många verksamheter men besluten måste dokumenteras för att vi skall veta att de har fattats och även vad de består i. Det krävs forum för information för att förmedla innehållet till medarbetarna. Affärsplanen tecknas ofta ned men följs den upp? På tal om uppåt så rapporteras det alltid i den riktningen när det oftast är mer relevant för verksamheten att rapportera neråt och ut i organisationen. För att inte tala om budgeten. Hur kan vi lägga tid på något som är inaktuellt så fort det är färdigt, undrar Dag? Rapportering är ytterligare ett vanligt förekommande fenomen i våra företag, där vi mest följer upp ekonomiska mål. Resonemang som Roce på 13,5 är bra, för då tjänar vi pengar. Men det är hur vi gör som är grejen, menar Dag. Vi behöver mötesformer för uppföljning, forum för att ta oss framåt. Ledarskap Ledarskap handlar mycket om värderingar. Ett exempel är Statoil vars verksamhet präglas av osäkerhet vad gäller investeringar och med en global investeringsportfölj om 180 miljarder kronor gäller det att agera rätt, i dubbel bemärkelse. Statoil har till exempel producerat en trycksak där man har skrivit ner bolagets syn på etik, ett regelverk för att undvika att bolaget hängs ut i media på grund av att någon har agerat oetiskt. Förändring och utveckling är också något som ledningen skall bana väg och utrymme för. Inom Castellum är ledningsprocessen ofta fokuserad på att just undanröja sådana hinder som organisationen upplever, inflikar Lars-Erik Jansson. Företag planerar oftare för stabilitet än flexibilitet och osäkerhetshantering. Flexibilitet kräver tydliga ramar och mål och med en stabil grund kan man självklart hoppa högre. Att träna medarbetarna att lita på sin intuition och magkänsla är en process i sig. Controllerns roll Dag besökte Controllerdagarna i Stockholm i mitten av maj i år och häpnade över hur dagens controllers beskrev sina roller. Arbetsuppgifterna föreföll som en svävande, högst allmängiltig roll i vissa företag. Den borde snarare präglas av att bygga strukturer, agera stöd till VD, kunna förklara ekonomiska spörsmål för ledare och organisation samt att administrera ledningsprocessen. Allt hänger ihop Balans- och resultaträkningen är ingen kommunikationsmetod. För att skapa ordning behövs en bild eller modell att utgå från. Nästa moment är att se till att de system och modeller man väljer hänger ihop. Ledarskap och kommunikation inom Castellum Lars-Erik Jansson slutade som koncernchef på Castellum år 2005 efter sex år vid rodret och totalt 12 år i bolaget. Castellum bildades 1994 ur Securum efter 90-talets bankkris gick bolaget till börsen och har utvecklats väl därefter, en ökning med 10 miljarder i börsvärde under hans tid som VD, bland annat. Men vad är framgång, undrar Lars-Erik? Detta är endast ett ekonomiskt mått om än ett vanligt förekommande. 12 POSTEKON MAGASIN

13 SEMINARIUM kommunikation och struktur Castellum består av sex helägda dotterbolag med lokal verksamhet och man verkar i fem regioner. Finansförvaltning ligger centralt för stordriftsfördelarnas skull. Men att upphandla el eller försäkringar centralt har dock inte visat sig vara lika lönande. Med 186 medarbetare totalt kände Lars-Erik namnet på var och en, till skillnad från till exempel sin VD-kollega inom t ex Nordea, med medarbetare. En klar fördel i kommunikationssammanhang som inte går att bortse från. För Lars-Erik har det varit lika viktigt att kommunicera affärsidé, strategi och övergripande mål såväl internt som externt, liksom att kontrollera att informationen har uppfattats korrekt. Kommunikationens syfte mer än nöjda aktieägare Lars-Erik visar en modell för att visa hur man inom Castellum har identifierat sina målgrupper för kommunikation, baserat på en filosofi om nöjdhet. Utan nöjda ägare får man inte hålla på, säger Lars-Erik. Med detta menar han att ett avkastningskrav understigande 5 % är rött ljus, mellan 5-10 % är gult ljus medan 10 % och upp ger arbetsro och handlingsfrihet. Detta innebär att ledningen kan utveckla bolaget i den riktning man önskar då man har aktieägarnas förtroende. Nöjda ägare Nöjda medarbetare Kommunikation Information Nöjda hyresgäster Nöjda leverantörer Nöjda medarbetare lägger Castellum mycket energi på. Man ser möjligheter i att kommunicera högt och lågt och ser vikten av att tillvarata medarbetas förmåga att se möjligheter hämtade från den dagliga verksamheten. Belöningssystem är ett annat incitament att skapa engagerad personal. Man har även ett internt vandringspris för Bästa förbättring, för att lära av varandra inom koncernen och inte minst för att känna sig som ett bolag. Nöjda leverantörer, såsom byggnadsfirmor och banker, är viktigt för Castellum. Om inte leverantörerna sköter sig faller detta tillbaka på Castellum gentemot sina hyresgäster. Dag Larsson och Lars-Erik Jansson Att leverantörerna delar Castellums värderingar är således betydelsefullt. Nöjda hyresgäster, men även lönsamma hyresgäster, är en målkonflikt att balansera. I Fastighetsbranschens NKI, nöjd kund index, har man legat runt 3:e plats i alla år. Ett medvetet val där Castellum strävar efter att förbättra sitt index varje år, vilket inte nödvändigtvis leder till högre placering i topplistan. VD:s fokus på ständig förbättring Förvaltningsresultatets utveckling fokuserar på uthyrning, kundvård och förvärv. Castellum förädlar tomma lokaler vilka hyrs ut och därefter säljs. Vid försäljning av en förädlad fastighet innebär det att man i stället köper någon ny för pengarna. Därmed får medarbetare ständigt tänka i termer av nya möjligheter och utvecklas. Lars-Erik har använt sig av ett antal kommunikationsarenor såväl internt som externt. Koncerngemensamma projekt värderas högt i företaget och Castellumdagen, dagen då alla medarbetarna träffas årligen, har blivit ett begrepp. Externt har man också regelbundet träffar med såväl hyresgäster som aktieägare och banker. Lars-Eriks egna begrepp Fiskekrogsmodellen ett begrepp som Lars-Erik tagit från den kända Göteborgskrogen, vars restaurangverksamhet kan jämföras med ett bolag inom Castellumkoncernen. Likheterna är slående trots olikheten vad gäller bransch. Ambitionsfråga har inget med storlek att göra och så vill Castellum hantera sina kundrelationer. Jämför till exempel med deras lunchservering, där alla har tydliga roller, vet befogenheter och ansvar och där målet är att ha mätta och belåtna gäster varje dag. Och inte minst att samla hela personalen efteråt och stämma av frågor som vad gick bra, vad kunde ha gjorts annorlunda eller bättre, för att direkt kunna föreslå förbättringar, säger Lars-Erik. Det är just flexibilitet som är Castellums styrka, att göra saker bättre än konkurrenterna tack vare att man har en liten organisation. Nice to know need to know. Att endast rapportera de siffror som koncerncontrollern behöver och inte allt annat medförde en avsevärd attitydförändring till rapportering från dotterbolagen. Kontinuitet var tydlig och fortsätt kommunicera! Sist men inte mist uppmanar Lars-Erik att anställa medarbetare som är duktigare än sig själv för att bli riktigt framgångsrik. Med dessa kloka ord avslutades Lars-Erik Jansson och Dag Larssons föredrag om Ledarskap, kommunikation och struktur. Det lät ju ganska enkelt, eller hur? Vid pennan Anneli Egestam POSTEKON MAGASIN

14 Handelshögskolans vidareutbildningar hösten 2006 Vässa dina kunskaper! Anmäl dig till höstens vidareutbildningskurser på Handels! AugustiAkademin augusti Tre dagars intensiva vidareutbildningskurser för yrkesverksamma. Kurser som erbjuds: Företagsvärdering Internationell juridik för inköpare och säljare Trender inom ekonomisk utveckling Att äga idéer - immaterialrätt Lönsamma investeringar MeetingPoint Controller 13 september MeetingPoint Logistics 17 oktober MeetingPoint Accounting 6 november Priser exklusive moms: AugustiAkademin: kr, för partnerföretag kr Pris per MeetingPoint: 4200 kr, för partnerföretag 3700 kr Mer information: Box 600, SE Göteborg Tel: , e-post: 14 POSTEKON MAGASIN

15 POSTEKON MAGASIN

16 KURIOSA Namn som syns med examen från Handelshögskolan i Göteborg: Anne-Beate Silverfjäll blir ny CFO på City Airline AB, efter att ha varit CFO i 5 år på Accor Hotels. Dan Sten Olsson som dels lägger ett bud på 8 miljarder på ScandLines, dels döpte sitt senaste fartyg, Stena Primorks i Stockholm under mycket högtidliga former. Karin Ahldén som är G-P s bloggare på Ostindiefaran från Sydafrika på väg emot Australien. Karin var tidigare med i Handels Vänners styrelse och redaktion. Katarina Hummel de Meere som startar upp ett nytt kontor i Göteborg för Alumni AB, ett rekryteringsföretag. Magnus Henrekson ny VD för Institutet för näringslivsforskning. Magnus har varit professor på Handelshögskolan i Stockholm tidigare. Han vill i sitt nya uppdrag öka mångfalden i forskningen genom fler finansiärer och fler huvudmän. Marianne Brismar VD på Atlet AB, som gett sig in i debatten om outsourcing genom att ta hem produktion till Sverige och Mölnlycke, genom att rationalisera och centralisera processen blir det minst lika effektivt. Per Wassén bland annan medlem i Finanskompetenscentrums styrelse, är Vice President för Human Care AB. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsen och tillverkar hjälpmedel för äldre, tex rollatorer. Roger Holtback som är styrelseordförande i Finnveden tar över ledningen för bolaget och skall se över strategin. Finnveden köptes ut från börsen av Nordic Capital för ca ett år sedan. Sophie af Klercker läkare i Halland som leder logistik volontärer under Friidrotts-EM i Göteborg till sommaren. Rolf Jansson grundare och styrelseordförande för Adera Group. Adera går ihop med Takete och bildar Nordens största B2B-byrå.. Den nya reklambyrån blir Nordens största inom Business-to-Business med en omsättning på 85 miljoner kronor och närmare 40 anställda. Tomas Brunegård koncernchef för Göteborgs-Postens ägarbolag Stampen är aktuell även som styrelseledamot för WAN. (World Association of Newspapers) de har beslutat att lägga sin kongress år 2008 i Göteborg, med mellan till deltagare. HHGS fyller 80 år! Detta firar vi med tårta och en fantastisk bankett. Festligheterna pågår 21 till 23 september och du som varit aktiv i studentkåren är varmt välkommen att delta. För mer information besök vår hemsida eller kontakta oss via eller på numret: HHGS Jubileumskommitté POSTEKON MAGASIN

17 AKTIVITET Finanslunch med Pär Östberg Även om man inte kan själv så måste man kunna köpa in kompetens. När man tittat på ett förvärv t.ex. långt borta i Asien måste man köpa in en hel del kompetens lokalt- inte minst för språkets skull, men även för kulturella skillnader. Generellt är det ett stort problem med personalomsättning i Kina och Indien, samt Ryssland. De kan gå samma dag och få upp till 50 % mer i lön. Man får försöka locka personal med mer långsiktiga mål och möjligheter, tex en karriär inom koncernen, olika placeringar i olika länder etc. Utbildning krävs också i större utsträckning då man har en så fragmenterad bild. Vi var ett 60 tal förväntansfulla som valde att äta en god lunch ihop med mingel och lyssna på Pär Östberg, Senior Vice President & CFO på AB Volvo. Pär delade under en dryg halvtimma med sig av dels sin intressanta karriär, samt även sina erfarenheter och synpunkter på hur ekonomifunktionen kommer att utvecklas i ett internationellt perspektiv. Pärs egen internationella karriär startade i början av 90-talet, en fusion var på G med Renault. Cheferna frågade, vem kan franska? Jag räckte försiktigt upp handen och fick åka sa Pär. Vid en fusion är det viktigaste att få kontroll över cashen! Säga upp bankavtal, sätta upp cashpooler, styra om alla cashflöden- se över alla valutarisker etc. Detta fick han börja med vilket sedermera ledde till flera Finans- och Treasurypositioner, se faktarutan. Framtida utmaningar för ekonomifunktionen Idag har det ju blivit så att ekonomifunktionen i mindre bolag, får ta hand om det mesta- ifrån administration och växel, till redovisning, allt enligt tesen att en ekonom är en god soldat. Men man måste försöka renodla de olika ekonomkompetenserna och arbeta med sina processer. I AB Volvo har man utvecklat och renodlat ekonomifunktionen i 4 delar. Säljprocessen, i de lokala säljbolagen skall de sälja till ett högt pris till en låg kostnad - De skall inte tänka på hur det skall redovisas, det gör någon annan som är bättre på det. Man har paymentfabriker, man har 4 st Shared Service Centers, i USA, Lyon, Göteborg och i Polen. Man bortser ifrån landsgränser och har var sina delar av Europa. Här finns stora krav på kompetens och expert roller. Sedan har man en huvudkontorsfunktion med allt som rör Corporate, t.ex. Governance, Treasury etc. Alla frågor som är S-Ox relaterade (Intern kontroll) ger ju ytterligare fokus på ekonomifunktionen. Hur skall man då kunna se till att man har rätt kompetens i framtiden? Ekonomer idag får en fragmenterad expert kompetens, svårt att se helheten. Man blir fast i en roll. Det är tex svårt att rekrytera den som skall arbeta med produktkostnadskalkylering då det är långt ifrån traditionellt ekonomiarbete. Måste ju räkna rätt och kunna se till helheten. Ekonomer skall även kunna vara med vid t.ex. omorganisationer och förvärv av andra bolag eller verksamheter. Personalia : Pär Östberg Yrke/ Titel: Senior Vice President & CFO, AB Volvo (Finansdirektör) I framtiden måste företagen kartlägga all personals kompetens och kunna veta vart man skall kunna erbjuda personen en ny utvecklande tjänst för båda parter, inte som förr att man frågade vem som kan franska och hoppas att det finns någon som svarar! Men i Pärs fall har det ju i alla fall gått bra, både för honom, AB Volvo och för oss som lyssnade till ett intressant föredrag och ett choose fritt framträdande! Göran Lundin Utbildning: Handelshögskolan i Göteborg, Master is Science in Business Administration, Bachelor of Science in BA and Accounting, University in Karlstad. Doctoral studies in BA in Gothenburg. Franska och Spanska i Sorbonne Paris och i Mexico resp. Karriär: CFO Renault Trucks i Lyon och CFO i Volvo Trucks i Paris, President Volvo Treasury Singapore och andra Volvo Treasury positioner samt Renault Credit /RenaultSA. Familj: Hustru och 2 barn Bor: Göteborg Äter helst: Skaldjur och fisk Dricker helst: Condrieu (vitt vin) Läser: Mycket historia, ekonomi, politik Fritid: Joggar ibland POSTEKON MAGASIN

18 STYRELSEN Presentation av nya styrelsen Göran Lundin Ordförande Yrke/ Titel: Finance Systems Strategic Portfolio Manager Utbildning: Fackskoleingenjör Elkraftteknisk samt Drifttekniker. Civilekonom; Kostnad/Intäkts analys och Redovisning-Finansiering Karriär: Redovisningsassistent Göteborgs Universitet, Redovisningschef Riksbyggen, Analysansvarig SBAB, Ekonomi- och Marknadschef Fastighets AB Telaris. Volvo Car (IT coordinator Volvo Car IT, Finanschef Volvo Car Treasury, VCC IT Familj: Hustru och 2 barn Dricker helst: Allt från kallt kranvatten via Kaffe till Öl eller Rött vin Läser: Mycket, Wodehouse, deckare och historia Fritid: Lite, mest familj och lite golf / Friskis & Svettis. Handels Vänner Dold talang: Skriva noveller Lotta Abrahamsson Skattmästare Yrke/ Titel: Jur kand Utbildning: Juristlinjen vid Handelshögskolan i Göteborg Karriär: Adepter på AB Volvo:s juridiska avdelning Skattejurist på Norstedts Juridik AB Biträdande jurist på Advokatfirman Vinge KB Skattejurist på Synneby Revisionsbyrå KB Familj: maken Dag Abrahamsson, döttrarna Olivia och Vendela Dricker helst: Champagne Läser: Facklitteratur mest, men på sommaren romaner och deckare Fritid: Resor och trädgården Dold talang: Handbollsmålvakt före milleniumskiftet Fredrik Johansson Sekreterare Yrke/ Titel: Nyligen utexaminerad från Handels och letar drömjobbet Utbildning: Civilekonom, inr. mot ekonomistyrning och redovisning Karriär: VD för HandelsConsulting, Familj: Ensamstående Dricker helst: Kaffe, apelsinjuice, öl eller rött vin vid tillfälle Läser: Skönlitteratur, de flesta dagstidningar och fotbollsmagasin Fritid: Tränar, åker skidor, reser Dold talang: Ganska bra på värdelöst vetande och svårbesegrad i Trivial Pursuit Jenny Gustavsson Redaktör Yrke/ Titel: Marknads och försäljningsansvarig Utbildning: Bachelor of Arts and Honours European Marketing, University of Lincoln, England + DUT Techniques de Commerce, Université d Avignon, Frankrike Karriär: Exportrådet Bryssel, Automotive Sweden (BRG), Telematics Valley. Aktuellt: Marknads och försäljningsansvarig, Infracontrol Familj: Pojkvännen Marcus Dricker helst: Mjölk till vardags, Crémant till fest Läser: Just nu: Kaj Pollaks tips kring Att välja glädje Fritid: Simning, löpning, skidor, surfing, musik, Handels Vänner, etc. Dold talang: Behöver du hjälp med solosång vid högtid eller fest? Jag är en skolad sångsolist som gärna hjälper dig förgylla ditt tillfälle Daniel Andersson Webb och nätverksansvarig Yrke/ Titel: Kreditanalytiker, Hypo Real Estate Bank International AG Utbildning: Integrerad Civilekonomutbildning (ICU). Magisterexamen Karriär: Vice VD, HandelsConsulting 2002, Projektutv. BRG Familj: Sambo Dricker helst: Nymalet kaffe Läser: Just nu läser jag Gangsters (Klas Östergren) & Bollkänsla Fritid: Golf, musik och korpfotboll med Landala BK Dold talang: Skånsk tolkning av Göteborgshumor Helena Norling Aktivitetsansvarig Yrke/ Titel: Inköpare på H.A. Industri Trading AB Utbildning: Civilekonom Handels Göteborg, examen 2004 Karriär: HA Industri Trading sedan examen Familj: Sambo med Mikael Dricker helst: Rött vin och vatten Läser: Gärna! Fritid: Resa, träna, umgås med min sambo och mina vänner Dold talang: Är grym på att baka och laga efterrätter Anneli Egestam Ledamot (Aktivitetsgrupp) Yrke/ Titel: konsult inom relationsmarknadsföring/event Utbildning: Service Managementekonom Karriär: Marknadsansvarig för konsultföretag efter Handels, Marknadschef för hotell och Egestam Marketing, eget företag sen Familj: Sambo Johnas Lindblom Dricker helst: Vin till mat, annars vatten Läser: Rosie Meadows regrets Fritid: Musik, resor, föreningsliv, t ex LC. Dold talang: Språkintresserad, vilket jag inte får nytta av inom jobbet så ofta. Annars gehör, kan känna igen en låt på bara några takter. Göran Götberg Suppleant (Advisory Board, Aktivitetsgrupp) Yrke/ Titel: Affärskonsult samt VD i IMS AB Utbildning: Civilekonom HHG/HGU , Sjöofficer , Doktorandkurserna HGU , MiL-Lund International Partner Program (top management kurs 14 mån.) Karriär: Assistent HS-kontoren i Wien, Vancouver, Toronto, Marknadsundersökningar SANDVIK AB, Lärare HGU/Göteborgs Universitet samt IHM, Exportkonsult I.M.S., Regionchef Inter IKEA, VD ID Security Systems, Affärskonsult & VD International Marketing Services IMS AB, Göteborg. Diverse styrelseuppdrag sedan 1980 Familj: Gift med Gertrud Inga barn Dricker helst: Mjölk och vatten samt ett bra vin Läser: Mest yrkeslitteratur (tyvärr!) Fritid: Musik, motion, språk och resor Dold talang: Hygglig kock när tillfälle ges 18 POSTEKON MAGASIN

postekon magasin POSTEKON 1 /2006 Handels Vänner - Nätverket för Alumner vid Handelshögskolan i Göteborg Restaurang Basement stjärna i Guide Michelin

postekon magasin POSTEKON 1 /2006 Handels Vänner - Nätverket för Alumner vid Handelshögskolan i Göteborg Restaurang Basement stjärna i Guide Michelin postekon magasin Restaurang Basement stjärna i Guide Michelin POSTEKON 1 /2006 Handels Vänner - Nätverket för Alumner vid Handelshögskolan i Göteborg POSTEKON MAGASIN 1 2006 1 LEDARE POSTEKON #3 Nu lär

Läs mer

postekon magasin POSTEKON 4 /2007 C H V - Civilekonomföreningen Handels Vänner - ditt Nätverk

postekon magasin POSTEKON 4 /2007 C H V - Civilekonomföreningen Handels Vänner - ditt Nätverk postekon magasin POSTEKON 4 /2007 C H V - Civilekonomföreningen Handels Vänner - ditt Nätverk POSTEKON MAGASIN 4 2007 LEDARE POSTEKON Förändringarnas vindar blåser Och tur är väl det! Det finns ett ordspråk

Läs mer

postekon magasin CHV - Rekrytering och bemanning Handels Rekrytering NewCareer Sifferverket Michael Page Tema: Postekon har träffat

postekon magasin CHV - Rekrytering och bemanning Handels Rekrytering NewCareer Sifferverket Michael Page Tema: Postekon har träffat postekon # 1 2009 magasin Tema: CHV - Rekrytering och bemanning Postekon har träffat Handels Rekrytering NewCareer Sifferverket Michael Page 1 POSTEKON MAGASIN # 1 2009 CHV - Civilekonomföreningen Handels

Läs mer

Handels Vänner Handelshögskolans i Göteborg Kamratförening. POSTEKON nr 2 Juni 2003I HANS-OLOV OLSSON VD, VOLVO CARS. Läs mer på sidan 14-15.

Handels Vänner Handelshögskolans i Göteborg Kamratförening. POSTEKON nr 2 Juni 2003I HANS-OLOV OLSSON VD, VOLVO CARS. Läs mer på sidan 14-15. Handels Vänner Handelshögskolans i Göteborg Kamratförening POSTEKON nr 2 Juni 2003I HANS-OLOV OLSSON VD, VOLVO CARS Läs mer på sidan 14-15. Ankomst till Grinda. Peter Rhedin, Hans Janlinder med damer,

Läs mer

postekon magasin POSTEKON 3-4 /2005 Handels Vänner - Nätverket för Alumner vid Handelshögskolan i Göteborg POSTEKON MAGASIN 1

postekon magasin POSTEKON 3-4 /2005 Handels Vänner - Nätverket för Alumner vid Handelshögskolan i Göteborg POSTEKON MAGASIN 1 postekon magasin POSTEKON 3-4 /2005 Handels Vänner - Nätverket för Alumner vid Handelshögskolan i Göteborg POSTEKON MAGASIN 1 LEDARE POSTEKON #3 Nu lackar det mot jul! Status i föreningen är god. Som den

Läs mer

postekon magasin CHV - Var står föreningen idag? Tema: Postekon har träffat CHV:s nytillträdde ordförande Hans Winge

postekon magasin CHV - Var står föreningen idag? Tema: Postekon har träffat CHV:s nytillträdde ordförande Hans Winge 3-4 postekon # 2008 magasin Tema: CHV - Var står föreningen idag? Postekon har träffat CHV:s nytillträdde ordförande Hans Winge CHV - Civilekonomföreningen Handels Vänner - ditt nätverk POSTEKON MAGASIN

Läs mer

CHV - Alumninätverk Handelshögskolan Göteborg. Nr 2 2011. POSTEKON magasin. Tema mat. Märta Jansdotter, Gröna Gårdar Pontus Johansson, Santa Maria AB

CHV - Alumninätverk Handelshögskolan Göteborg. Nr 2 2011. POSTEKON magasin. Tema mat. Märta Jansdotter, Gröna Gårdar Pontus Johansson, Santa Maria AB Nr 2 2011 CHV - Alumninätverk Handelshögskolan Göteborg POSTEKON magasin Tema mat Märta Jansdotter, Gröna Gårdar Pontus Johansson, Santa Maria AB Italiensk 1 POSTEKON MAGASIN afton # 2 2011 LEDARE POSTEKON

Läs mer

postekon magasin Medlemmar i världen Tema: - Intervjuer med två CHV-medlemmar med uppdrag hos Google i Dublin & Europaparlamentet i Luxemburg

postekon magasin Medlemmar i världen Tema: - Intervjuer med två CHV-medlemmar med uppdrag hos Google i Dublin & Europaparlamentet i Luxemburg postekon magasin # 1 2008 Tema: Medlemmar i världen - Intervjuer med två CHV-medlemmar med uppdrag hos Google i Dublin & Europaparlamentet i Luxemburg Aktiviteter Höstens After Work Stockholmsaktivitet

Läs mer

Handels Vänner Handelshögskolans i Göteborg Kamratförening. POSTEKON nr 2 Juni 2002I. Peter Sandberg. VD för Bure Equity AB och Handelshögskolit

Handels Vänner Handelshögskolans i Göteborg Kamratförening. POSTEKON nr 2 Juni 2002I. Peter Sandberg. VD för Bure Equity AB och Handelshögskolit Handels Vänner Handelshögskolans i Göteborg Kamratförening POSTEKON nr 2 Juni 2002I Peter Sandberg VD för Bure Equity AB och Handelshögskolit Årsmöte Handels Vänners årsmöte ägde rum den 8 april i Ekonomernas

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS CHEFSREKRYTERING MORGONDAGENS LEDARE

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS CHEFSREKRYTERING MORGONDAGENS LEDARE ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS CHEFSREKRYTERING MORGONDAGENS LEDARE Svårt locka morgondagens chefer Inom de närmsta 10 åren är det 70-talisterna som ska ta över

Läs mer

postekon magasin Spexet POSTEKON 1 /2007 C H V - Civilekonomföreningen Handels Vänner - ditt Nätverk

postekon magasin Spexet POSTEKON 1 /2007 C H V - Civilekonomföreningen Handels Vänner - ditt Nätverk postekon magasin Spexet POSTEKON 1 /2007 C H V - Civilekonomföreningen Handels Vänner - ditt Nätverk POSTEKON MAGASIN 1 2007 LEDARE POSTEKON Vår, var är du? Nu börjar man känna suget efter våren, och nu

Läs mer

postekon magasin Ren energi - Borevind Aktiviteter: Tema: Reportage: Lär dig spara i aktier

postekon magasin Ren energi - Borevind Aktiviteter: Tema: Reportage: Lär dig spara i aktier postekon # 2 2008 Aktiviteter: Företagskultur Emotionell Intelligens Mobila affärsmöjligheter Ost- och vinprovning Valborgsfirande Placeringar magasin Tema: Ren energi - Borevind Reportage: Lär dig spara

Läs mer

postekon magasin Media och Sociala medier Peter Tilling Fredrik Johansson C H V - Alumninätverk Handelshögskolan Göteborg Nr 2 2010 TEMA

postekon magasin Media och Sociala medier Peter Tilling Fredrik Johansson C H V - Alumninätverk Handelshögskolan Göteborg Nr 2 2010 TEMA Nr 2 2010 C H V - Alumninätverk Handelshögskolan Göteborg postekon magasin TEMA Media och Sociala medier Postekon har träffat: Peter Tilling Fredrik Johansson 1 POSTEKON MAGASIN # 2 2010 LEDARE POSTEKON

Läs mer

C H V - Alumninätverk Handelshögskolan Göteborg. CHV:s nya ordförande Gunilla Bornmalm-Jardelöw

C H V - Alumninätverk Handelshögskolan Göteborg. CHV:s nya ordförande Gunilla Bornmalm-Jardelöw Nr 3-4 2010 C H V - Alumninätverk Handelshögskolan Göteborg postekon magasin CHV:s nya ordförande Gunilla Bornmalm-Jardelöw i Postekon: Carin Kindom Ny VD för Svenska Mässan Psykopaten på arbetsplatsen

Läs mer

EKONOMER KATARINA WIDOFF. EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9. civilekonomen som skapar kommunikation sidan 6 SVERIGES

EKONOMER KATARINA WIDOFF. EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9. civilekonomen som skapar kommunikation sidan 6 SVERIGES Annons Hela denna tematidning är en annons från Civilekonomerna och Provisa Information AB Annons SVERIGES EKONOMER EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9 KATARINA WIDOFF civilekonomen som skapar

Läs mer

postekon magasin Fastighetsbranschen Sven-Erik Eriksson Håkan Hellström Hans Wallenstam C H V - Alumninätverk Handelshögskolan Göteborg Nr 1 2010 TEMA

postekon magasin Fastighetsbranschen Sven-Erik Eriksson Håkan Hellström Hans Wallenstam C H V - Alumninätverk Handelshögskolan Göteborg Nr 1 2010 TEMA Nr 1 2010 C H V - Alumninätverk Handelshögskolan Göteborg postekon magasin TEMA Fastighetsbranschen Postekon har träffat: Sven-Erik Eriksson Håkan Hellström Hans Wallenstam 1 POSTEKON MAGASIN # 1 2010

Läs mer

Percy Barnevik. Expertpanel. Ny chef, erfaren chef eller inte chef alls? Vi utbildar och coachar fram Sveriges bästa ledare. Välkommen du också.

Percy Barnevik. Expertpanel. Ny chef, erfaren chef eller inte chef alls? Vi utbildar och coachar fram Sveriges bästa ledare. Välkommen du också. ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS KOMPETENSUTVECKLING EN GUIDE TILL ÖKAD KUNSKAP APRIL 2014 Expertpanel om framtidens affärsvärld Lyckad rekrytering individens potential i fokus

Läs mer

postekon magasin Handelshögskolan Rolf Wolff Anders Grund HHGS Tema: Postekon har träffat: C H V - Alumninätverk Handelshögskolan Göteborg

postekon magasin Handelshögskolan Rolf Wolff Anders Grund HHGS Tema: Postekon har träffat: C H V - Alumninätverk Handelshögskolan Göteborg postekon # 4 2009 magasin Tema: Handelshögskolan Postekon har träffat: Rolf Wolff Anders Grund HHGS 1 POSTEKON MAGASIN # 4 2009 C H V - Alumninätverk Handelshögskolan Göteborg LEDARE POSTEKON Ledaren När

Läs mer

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle Foto: SEB I en fullservicebank finns enormt varierande uppgifter för civilekonomer. Vi ser gärna att man vågar byta uppgift när man söker sig vidare och på så sätt breddar sin kompetens. Annika Falkengren,

Läs mer

CHV - Alumninätverk Handelshögskolan Göteborg. Nr 1 2011. postekon magasin. Tema IT

CHV - Alumninätverk Handelshögskolan Göteborg. Nr 1 2011. postekon magasin. Tema IT Nr 1 2011 CHV - Alumninätverk Handelshögskolan Göteborg postekon magasin Tema IT Ludvig Lindholm - Meltwater Mobilen- Framtidens marknadsföringskanal Återblick 1 POSTEKON MAGASIN - Trådlös # 1 2011 kommunikation

Läs mer

Årets affärskvinna. Marianne Nilson, Vd för Atlet AB och medlem i Handels Vänner. POSTEKON nr 2 juni 2001I

Årets affärskvinna. Marianne Nilson, Vd för Atlet AB och medlem i Handels Vänner. POSTEKON nr 2 juni 2001I Årets affärskvinna 2001 Marianne Nilson, Vd för Atlet AB och medlem i Handels Vänner. Handels Vänner Handelshögskolans i Göteborg Kamratförening POSTEKON nr 2 juni 2001I Sommar! Sommar, sommar. Sommar!

Läs mer

SVERIGES BÄSTA ARBETSGIVARE

SVERIGES BÄSTA ARBETSGIVARE detta är en från universum SVERIGES BÄSTA ARBETSGIVARE 43 arbetsgivare som får din karriär att blomstra MEDFÖLJER SOM BILAGA TILL DAGENS INDUSTRI Inte för rutinuppdrag. Men när det verkar omöjligt. Letar

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

KOMPETENS. Spets- Falk Search hittar din specialist inom affärsjuridik. MÖT FÖRETAGENS MEST LOVANDE EXPERTER

KOMPETENS. Spets- Falk Search hittar din specialist inom affärsjuridik. MÖT FÖRETAGENS MEST LOVANDE EXPERTER Spets- oktober 2014 KOMPETENS MÖT ENS MEST LOVANDE EXPERTER Så jobbar vi 28 vassa specialister Kinnarps Stockholms stad Transportstyrelsen Atlas Copco Nynas Akademiska Hus Skandia Trafikverket Von Feilitzen

Läs mer

CAMPUSMÄSSAN 7 FEBRUARI 2012 UTSTÄLLARE INTERVJUER INSPIRATION

CAMPUSMÄSSAN 7 FEBRUARI 2012 UTSTÄLLARE INTERVJUER INSPIRATION CAMPUSMÄSSAN 7 FEBRUARI 2012 INSPIRATION INTERVJUER UTSTÄLLARE INNEHÅLL 9 PROGRAM 10 FÖRELÄSNINGAR 20 STARTA EGET 23 TIPS OCH RÅD 33 INTERVJUER 51 UTSTÄLLARE 98 MÄSSKARTA ANSVARIG UTGIVARE: Natalie Henriksson

Läs mer

Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005

Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM KOMPETENS & UTVECKLING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005 Jakten på den perfekta chefen Professor Rikard Larsson vet vad som gör

Läs mer

ALUMNIUTGÅVA 2009 EN TIDNING FÖR I-ALUMNER LINKÖPING STARTA EGET TEMA:VÄRLDEN I-MYTER. i40. ipikuré

ALUMNIUTGÅVA 2009 EN TIDNING FÖR I-ALUMNER LINKÖPING STARTA EGET TEMA:VÄRLDEN I-MYTER. i40. ipikuré ALUMNIUTGÅVA 2009 i n d u s t r i e l l e k o n o m i EN TIDNING FÖR I-ALUMNER LINKÖPING STARTA EGET TEMA:VÄRLDEN i40 I-MYTER 1 CHEFREDAKTÖREN HAR ORDET Hör av Dig! Det är en stor ära för mig och för resten

Läs mer

framåt HandelsKRAFT Full fart Så driver innovationerna handeln nya ica gruppen: Ägandet i ICA är tryggat för framtiden

framåt HandelsKRAFT Full fart Så driver innovationerna handeln nya ica gruppen: Ägandet i ICA är tryggat för framtiden 56 Koll sidor om innovation och handel nya ica gruppen: Ägandet i ICA är tryggat för framtiden JOBBLÄGET: Nu satsar ICA på ungdomarna Marknadsläget: Supermarket vinnaren mot alla odds på läget: Framtidens

Läs mer

postekon magasin Strukturomvandling? Jan Jörnmark Stephen Odell Ballograf Tema: Postekon har träffat:

postekon magasin Strukturomvandling? Jan Jörnmark Stephen Odell Ballograf Tema: Postekon har träffat: 2-3 postekon # 2009 magasin Tema: Strukturomvandling? Postekon har träffat: Jan Jörnmark Stephen Odell Ballograf 1 POSTEKON MAGASIN # 2-3 2009 CHV - Civilekonomföreningen Handels Vänner - ditt nätverk

Läs mer

ÖVNINGAR & BILAGOR VÄGEN TILL DITT NYA ARBETE HANDBOK OCH KARRIÄRGUIDE FÖR JOBBSÖKARE JOHAN ÅKESSON & JÖRGEN KIHLGREN

ÖVNINGAR & BILAGOR VÄGEN TILL DITT NYA ARBETE HANDBOK OCH KARRIÄRGUIDE FÖR JOBBSÖKARE JOHAN ÅKESSON & JÖRGEN KIHLGREN ÖVNINGAR & BILAGOR VÄGEN TILL DITT NYA ARBETE HANDBOK OCH KARRIÄRGUIDE FÖR JOBBSÖKARE JOHAN ÅKESSON & JÖRGEN KIHLGREN Vägen till ditt nya arbete handbok och karriärguide för jobbsökare Övningar & bilagor

Läs mer