Vi hjälper dig att ta ut essensen!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi hjälper dig att ta ut essensen!"

Transkript

1 KPMG i MALMÖ Vi hjälper dig att ta ut essensen! Inbjudan till seminarier hösten och vintern 2012 kpmg.se

2 Frukostseminarier Tid: Frukost från 08.00, seminarium Plats: KPMG, Nordenskiöldsgatan 8, Malmö Anmälan: Sker till KPMG gör det svåra enkelt. Nya krav ställs och praxis, standarder och regelverk ändras hela tiden. Inte sällan är allt lite krångligt beskrivet och ger en osäker eftersmak: Gäller det här just mig? Borde jag börja förbereda någonting redan nu? Hur arbetar andra med de här frågorna? KPMGs experter gör paragraferna begripliga och visar hur förändringarna påverkar just dig. Här intill ser du ämnen och datum för några av de seminarier som vi arrangerar under hösten och vintern. Antalet platser är begränsat så först till kvarn gäller. Varmt välkomna! Dan Kjellqvist, kontorschef, KPMG i Malmö Anmäl dig till senast fem dagar före respektive seminarium. Ny mutlagstiftning och etisk kod för näringslivet 25 september 2012 Förtroenderisker kommer allt högre på företagens agendor. Sverige har en ny mutlagstiftning och en etisk kod för näringslivet. Allt fler organisationer och företag tar fram egna etiska riktlinjer. Ofta är det ledningen som, genom ansvaret för intern styrning och kontroll, vill ha interna regler för vad som är tillåtet för att på så sätt stärka medarbetarnas etiska kompass. Vi beskriver hur den nya mutlagstiftningen och koden för näringslivet påverkar företag och organisationer och hur du kan arbeta systematiskt för att förebygga förtroenderisker och stärka skyddet för organisationen och dess medarbetare. Martin Krüger och Sara Vikman, KPMG K2 eller K3 dags att välja 26 september 2012 I början av juni tog BFN beslut om att det nya huvudregelverket K3 kommer att träda i kraft den 1 januari 2014 med frivillig förtida tillämpning. Det betyder att ungefär företag som i dag använder normgivning från BFN och RR vid upprättande av årsredovisning och finansiella rapporter inte längre kan använda dessa. De företag som berörs måste välja antingen det regelbaserade regelverket K2 eller det principbaserade regelverket K3. Vi går igenom huvuddragen i K3 och diskuterar vilka effekter som kan uppstå vid en övergång till det nya regelverket och vad du bör tänka på inför valet mellan K2 och K3. Vi tar även upp väsentliga skillnader mot nuvarande normgivning och redovisningsregelverk samt redogör för skillnaderna mellan K3 och IFRS. Så läser du ekonomiska rapporter 28 september 2012 Är du osäker på hur man läser balans- och resultatrapporter? Då är det här seminariet någonting för dig. Vi går igenom vad som kännetecknar en bra redovisningsrapport och tar upp grundläggande begrepp som inbetalning/inkomst/intäkt och utbetalning/utgift/kostnad. Du får en översiktlig bild av hur balans- och resultaträkning byggs upp och hur informationen kan tolkas och jämföras med hjälp av vanliga nyckeltal som soliditet, likviditet och bruttovinst. Seminariet riktar sig till dig som är styrelseledamot eller äger ett bolag. Jacob Kvarnhammar och Henrik Rosengren, KPMG Arbete med informationssäkerhet nu och i framtiden 18 oktober 2012 Säkerhetsarbete i företag har under många år handlat om att skydda de yttre gränserna. Nu, när samarbetet ökar mellan företag och kunder, blir de yttre gränserna allt svårare att definiera. Samtidigt har en mognad skett inom it, där it inte längre är en "teknik-lekstuga utan en professionell avdelning som måste visa sitt värde för verksamheten. Arbetet med informationssäkerhet måste gå åt samma håll: De strategiska aspekterna på informationssäkerhet har blir mycket viktigare. Vi visar hur man arbetar vidare med informationssäkerhetsstandarden genom proaktiv säkerhet och hur den övergripande skyddsfilosofin bör omvärderas för att hantera dagens skyddskrav. Pernilla Nordström, KPMG

3 Intern styrning och kontroll i växande företag 6 november 2012 Intern styrning och kontroll skapar trygghet i verksamheter under förändring och är särskilt viktigt i starkt växande företag. Men ofta är det svårt att hinna med att uppdatera kontrollmiljön och identifiera förändringar i riskbilden. Nya avdelningar, nya system och personer på nya befattningar ökar behovet av att se över och anpassa den interna styrningen och kontrollen. Vi ger en översiktlig bild av var riskerna finns och vilka verktyg som kan underlätta styrning och kontroll i vardagen. Marie Jernström och Pernilla Nordström, KPMG Transfer pricing och skatterevision 9 november 2012 Skatteverket har på senare år utfört allt fler skatterevisioner inriktade på internprissättning. För många företag är skatterevision ett ovanligt och genomgripande inslag i verksamheten. Under seminariet visar vi hur du kan minimera beskattningskonsekvenserna i en sådan revision eller kanske helt undvika dem. Vi delar med oss av våra erfarenheter kring hur företag kan agerar när de hamnar i en skatterevision kopplat till internprissättning och efterföljande processer, samt tar upp hur man gör för att undanröja den dubbelbeskattning som kan uppkomma till följd av justering från Skatteverket eller domstol. Vidare diskuterar vi hur företag kan göra för att helt undvika en internprissättningsrevision genom så kallat prissättningsbesked. Per Palmström och David Perrone, KPMG Underlätta vardagen med budget- och likviditetsplanering 13 november 2012 Seminariet ger dig grunderna i budgetarbete och visar hur det kan användas i verksamheten. Vi tittar även på hur kassaflödet påverkar verksamheten och hur man på ett enkelt sätt kan planera likviditeten. Seminariet riktar sig till dig som är ägare, styrelseledamot eller ekonomiansvarig i ett mindre eller medelstort företag. Jacob Kvarnhammar och Henrik Rosengren, KPMG Best practise för it-styrning 20 november 2012 I dag finns inte någon dominerande standard för it-styrning på marknaden. Diskussionen kring it-styrning och målen för denna anpassas därför efter målsättningen i de olika standarder som finns tillgängliga, till exempel Cobit, ITIL, ISO och bolagsstyrningsdirektiv. KPMG har via nationella och internationella nätverk skapat en best practise för it-styrningsramverk. Under seminariet presenterar vi våra rekommendationer och ger en översiktlig bild av vad som skiljer den nya Cobit 5-standarden från den förra. Pernilla Nordström, KPMG Tillväxt genom förvärv 27 november 2012 Företagsförvärv är för många bolag en viktig del i strategin för att nå det övergripande målet: att skapa lönsam tillväxt. Genom förvärv kan bolag stärka konkurrenskraften, bredda erbjudandet och öka närvaron på lokala marknader. Dessutom ger det möjlighet till skalfördelar och synergier. Under seminariet diskuterar vi några av de viktigaste finansiella och skattemässiga frågeställningar som aktualiseras i en förvärvssituation. Niklas Ramstedt och Maria Paci, KPMG Skärpta regler för ränteavdrag Datum ej klart Under året har regeringen lagt fram förslag till skärpta regler för skattemässiga ränteavdrag. Regeländringen har varit föremål för stort intresse och många debatter, och dess slutliga version ser vi först i höstens budgetproposition. Under seminariet går vi igenom reglerna i detalj så som de läggs fram i budgetpropositionen och diskuterar dels hur de påverkar ditt företag, dels vilka skattemässiga konsekvenser de för med sig. Seminariet hålls när budgetpropositionen har presenterats. Intresserad? Skicka ett mejl till så återkommer vi med datum, tid och plats. Maria Paci mfl, KPMG Förmiddagsseminarier Tid och plats: Se respektive seminarium Anmälan: Sker till Så gör du bättre affärer i Norge 24 oktober 2012 Medan resten av Europa har en möjlig finanskris på dagordningen är läget annorlunda i Norge. Där sker större investeringar än någonsin inom infrastruktur, bygg, fartygsbyggande, energi och offentlig sektor, samtidigt som det råder en stor brist på resurser och kompetens. Det skapar affärsmöjligheter för svenska företag. Du som vill satsa bör dock känna till de olikheter som finns i regelverk, affärskultur och marknadskrav och veta vilka skyldigheter som finns för leverantörer, arbetsgivare och företagare. Hela förtjänsten riskerar annars att ätas upp av oväntade utgifter. Vi tar upp praktiska överväganden som du kan ställas inför och delar med oss av våra erfarenheter. Medverkar gör Snjezana Maric från Exportrådet i Oslo. Torbjörn Amundsen, Anna Valdemarsson mfl, KPMG Tid: , med avbrott för kaffe och smörgås Plats: KPMG, Nordenskiöldsgatan 8 Nyheter för IFRS-företag 26 oktober 2012 IFRS befinner sig i ständig förändring och företagen måste löpande anpassa sin finansiella rapportering. Vi tar upp de väsentliga förändringarna med särskilt fokus på årsredovisningen för 2012 och ger en övergripande statusrapport för de projekt som IASB arbetar med just nu. Vi går även igenom trender i övervakningen av den finansiella rapporteringen med utgångspunkt i material från olika övervakningsorganisationer som till exempel OMX surveillance och CSAR. Tid: , därefter lunch Skattenyheter 30 november 2012 En del regler har ändrats inom skattelagstiftningen och andra förändringar har föreslagits, bland annat i höstbudgeten. Vi redogör för de viktigaste förändringarna och berättar om avgöranden och ställningstaganden som kommit under året och som kan påverka dig och ditt företag. Inom momsområdet tar vi särskilt upp nya faktureringsregler; moms på tryckeriprodukter, dealkoncept och rabattkuponger på nätet. Vi tar även upp aktieförmedling, paketerade fastigheter samt fastighetsförmedling och hjälper er att tolka komplicerade regler. Elin van Beesel, Yvonne Watz och Jerker Westerström, KPMG Tid: Frukost från 08.00, seminarium , därefter lunch Uppdatering för ekonomipersonal 6 december 2012 Du får veta mer om nyheter och förändringar inom moms, förmåner, kontrolluppgifter och löneadministration. Vi går även igenom aktuella frågor inför årsskiftet och förändringar som påverkar löne- och personaladministration under Jessica Högborg, Anna Valdemarsson och Jerker Westerström, KPMG Tid: Frukost från 08.00, seminarium , därefter lunch Plats: Sankt Gertrud Konferens, Östergatan 7 B, Malmö

4 Kvällsseminarium Generationsskifte och andra familjerättsliga frågor 23 oktober 2012 Äger du ett företag och står inför ett generationsskifte? Då är det många frågor som ska beaktas. Hur blir det om barnen tar över? Vad händer om jag vill sälja företaget? Avveckla det? Vi tar ett grepp kring viktiga frågor inom skatterätt och familjerätt i samband med generationsskifte. Utöver KPMGs experter deltar Anette Palmström från Advokatfirman Anita Carlsson. Elin van Beesel och Yvonne Watz, KPMG Tid: , därefter bjuder vi på enklare förtäring Plats: KPMG, Nordenskiöldsgatan 8, Malmö Anmälan: Sker till Heldagsseminarium Kontakt Eva Claesson, Fördjupa dina kunskaper i K3 14 november 2012 Vi redogör för skillnaderna mellan dagens normgivning och K3 vid upprättandet av årsredovisning och koncernredovisning och går igenom hur det nya regelverket ska tillämpas och vad det kan innebära för företaget. Kursen vänder sig till ekonomi- och redovisningsansvariga, koncernredovisningschefer samt kvalificerade redovisningskonsulter som arbetar i onoterade företag och som ställs inför valet att välja mellan K2 och K3. Kursen är intresserant även för dig som arbetar i en koncern med onoterade dotterbolag, eftersom valet mellan K2 och K3 kan göras även där. Tid: Pris: kronor per person exkl moms. Dokumentation, lunch och kaffe ingår. Anmälan: Sker till Anmälan Görs till senast fem dagar före respektive seminarium. Pris Seminarierna är kostnadsfria om inte annat anges. För förmiddags- kvälls- och heldagsseminarierna är anmälan bindande. Utebliven avanmälan debiteras med 300 kronor. Vill du inte få fler inbjudningar från KPMG? Meddela oss på

5 KPMG Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 8 Postadress: Box Malmö Tel: Fax: E-post: kpmg.se/malmo KPMG erbjuder branschspecifika och kvalificerade tjänster inom revision, skatt och rådgivning. Genom vårt globala nätverk är vi ett av världens ledande kunskapsföretag med specialister i 152 länder. I Sverige har vi stark lokal förankring med medarbetare på 60 orter KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Sweden. TBK3txxxxxxxxxxxxxx

En snabbguide i K2. Förenklat regelverk för redovisning. kpmg.se/k2k3

En snabbguide i K2. Förenklat regelverk för redovisning. kpmg.se/k2k3 En snabbguide i K2 Förenklat regelverk för redovisning kpmg.se/k2k3 K2 förenklat regelverk för redovisning Vad innebär det förenklade redovisningsregelverket K2? Hur skiljer det sig från K3 och den äldre

Läs mer

En snabbguide i K3. Nytt regelverk för redovisning. kpmg.se

En snabbguide i K3. Nytt regelverk för redovisning. kpmg.se En snabbguide i Nytt regelverk för redovisning kpmg.se i korthet 3 nytt regelverk för redovisning Vad innebär det nya redovisningsregelverket? Hur skiljer det sig från befintlig normgivning och hur påverkar

Läs mer

1 Aktuella frågor Juni 2013 IDEELLA SEKTORN. Aktuella frågor. Juni 2013

1 Aktuella frågor Juni 2013 IDEELLA SEKTORN. Aktuella frågor. Juni 2013 1 Aktuella frågor Juni 2013 IDEELLA SEKTORN Aktuella frågor Juni 2013 Aktuella frågor Juni 2013 I detta nummer av Aktuella frågor från KPMG Ideella sektorn redogör vi för ett antal viktiga förändringar

Läs mer

Till dig som arbetar i försäkringsbranschen Nr 1 2011

Till dig som arbetar i försäkringsbranschen Nr 1 2011 Till dig som arbetar i försäkringsbranschen Nr 1 2011 Ur detta nummer: Så styr du företaget enligt Solvens 2 ERSA: Från påhäng till konkurrensfördel Styrelser: Ta kontroll över informationen! Välkommen

Läs mer

Är du nöjd med ditt system för rapportering och konsolidering?

Är du nöjd med ditt system för rapportering och konsolidering? Är du nöjd med ditt system för rapportering och konsolidering? 1 KPMG SVERIGE Är du nöjd med ditt system för rapportering och konsolidering? Undersökning 2 av 3 BI Lifecycle Satisfaction Survey 2013 kpmg.se

Läs mer

Kurser och konsulttjänster

Kurser och konsulttjänster KPA 9061 985 10.05 Kurser och konsulttjänster hösten 2011 våren 2012 kurser seminarier informationsträffar konsulttjänster Innehåll KOMPETENSUTVECKLING MED KPA PENSION...3 FAST KURSUTBUD...4 KAP-KL grundkurs...6

Läs mer

Affärsutbildning. Det finns en kurs för alla Grund- och fördjupningskurser samt kurser riktade till dig som gör affärer internationellt

Affärsutbildning. Det finns en kurs för alla Grund- och fördjupningskurser samt kurser riktade till dig som gör affärer internationellt Affärsutbildning 2015 75 kurser under året i Stockholm, Göteborg och Malmö Det finns en kurs för alla Grund- och fördjupningskurser samt kurser riktade till dig som gör affärer internationellt Skräddarsy

Läs mer

DET HÄR ÄR. KPMG i Sverige

DET HÄR ÄR. KPMG i Sverige DET HÄR ÄR KPMG i Sverige Vi skapar trygghet och bidrar i förändring Oavsett om du vänder dig till KPMG för revisionsuppdrag, skattefrågor eller konsulttjänster, så handlar vårt arbete om att ge dig tryggheten

Läs mer

Är du nöjd med ditt system för planering, budgetering och prognos?

Är du nöjd med ditt system för planering, budgetering och prognos? Är du nöjd med ditt system för planering, budgetering och prognos? 1 KPMG SVERIGE Är du nöjd med ditt system för planering, budgetering och prognos? Undersökning 3 av 3 BI Lifecycle Satisfaction Survey

Läs mer

Som lärare är jag mitt bästa jag

Som lärare är jag mitt bästa jag Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Vi verkar i en framtidsbransch Specifika skillnader mellan K2 och K3 Samhällsnytta skapas genom att det blir Rätt från början

Läs mer

Nu vill. svenskarna. Läs mer på sidan 3. Läs mer på sidan 4. Läs mer på sidan 5

Nu vill. svenskarna. Läs mer på sidan 3. Läs mer på sidan 4. Läs mer på sidan 5 Nu vill svenskarna spara Oktober 2012 Svea Ekonomi AB förvärvar Payson AB Svea Ekonomi AB förvärvar betaltjänstföretaget Payson AB och stärker därmed sin ställning inom e-handeln ytterligare. Med förvärvet

Läs mer

Svea Affärsutbildning

Svea Affärsutbildning Våren 2012 Svea Affärsutbildning Kunskap för bättre affärer Välkommen till Svea Affärsutbildning! Välkommen till Svea Affärsutbildningar för dig som vill göra bättre affärer! Kunskap - för bättre affärer

Läs mer

Årsredovisning 2012/2013 kpmg.se

Årsredovisning 2012/2013 kpmg.se KPMG AB Årsredovisning 2012/2013 kpmg.se Innehåll Förvaltningsberättelse...3 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer...12 Revisionsberättelse... 20 Årsredovisning KPMG 2012/2013 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Financial Reporting News

Financial Reporting News ADVISORY Financial Reporting News Juli 2010 ACCOUNTING ADVISORY SERVICES Bokföringsnämndens vägledning för upprättande av årsredovisning, K3, på remiss Bokföringsnämnden, BFN, har i dagarna, juni 2010,

Läs mer

Goda skatteråd bidrar till din lönsamhet

Goda skatteråd bidrar till din lönsamhet Goda skatteråd bidrar till din lönsamhet Skattepresentation Illustration: Robert Hilmersson Skatt Frigör potentialen att växa Låt våra skattekonsulter ge dig goda råd och öka dina möjligheter till framgångsrika

Läs mer

Utbildningar & konferenser 2014

Utbildningar & konferenser 2014 ar & konferenser 2014 Innehåller även alla våra trycksaker! SABO sprider kunskap sabo sprider kunskap 1 Trycksaksnummer: 13711/2013-12.1 500 Grafisk produktion: SABO Kommunikation Tryck: TMG Sthlm AB,

Läs mer

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag Sälja företaget Råd och tips vid ägarväxling i företag 1 Förbered ägarskiftet För att lyckas med en ägarväxling krävs det oftast gott om tid. Tid till att ta reda på vad man vill, tid till att planera

Läs mer

Vägval i ett allt mer komplext affärsklimat

Vägval i ett allt mer komplext affärsklimat Vägval i ett allt mer komplext affärsklimat 1 Vägval i ett allt mer komplext affärsklimat Utdrag från den internationella undersökningen Confronting Complexity. Analys av svenska marknaden. kpmg.se Komplexitet

Läs mer

Är du nöjd med ditt analyssystem?

Är du nöjd med ditt analyssystem? Är du nöjd med ditt analyssystem? 1 KPMG SVERIGE Är du nöjd med ditt analyssystem? BI Lifecycle Satisfaction Survey 2013 kpmg.se Är du nöjd med ditt analyssystem? 3 Undersökningen BI Lifecycle satisfaction

Läs mer

Medicinsk teknik Utbildning och praktiska verktyg Januari 2010

Medicinsk teknik Utbildning och praktiska verktyg Januari 2010 Medicinsk teknik Utbildning och praktiska verktyg Januari 2010 Vi visar dig vägen till CE-märket SIS, Swedish Standards Institute SIS är en organisation som arbetar med standarder. Hos SIS kan du påverka

Läs mer

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 PwC Academy Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 Höj din kompetens öka din effektivitet nå bättre resultat Passa på att lära dig från utbildare som dagligen

Läs mer

SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA

SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA Branschtidningen inom redovisning och lön Nr 5 2014 Pris 56 kr SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA Möt Sandra Riise, VD för NARF, Norges motsvarighet till SRF. Sida 37 Koncernbidrag från dotterbolag till moderbolag

Läs mer

Utbildningskatalog Våren 2008

Utbildningskatalog Våren 2008 Vi hjälper företag att växa Utbildningskatalog Våren 2008 10 goda råd för att lyckas som företagare Sidan 3 Ditt bästa nätverk en aktiv styrelse Sidan 5 VD-utbildning sid 4 Rekryteringsutbildning sid 4

Läs mer

SABO SPRIDER KUNSKAP ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG

SABO SPRIDER KUNSKAP ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG SABO ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SPRIDER KUNSKAP SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG SABO SPRIDER KUNSKAP 1 Innehåll Inledning 3 Branschintroduktion

Läs mer

Till dig som arbetar inom banksektorn Nr 1 2014

Till dig som arbetar inom banksektorn Nr 1 2014 Till dig som arbetar inom banksektorn Nr 1 2014 Ur detta nummer: Fullt möjligt att outsourca under tillsyn Effektiv revision av finansiella instrument genom iradar De globala bankerna intensifierar sitt

Läs mer

Din förtjänst. En tidning om ingenjörslöner från Sveriges Ingenjörer. Ta kontrollen över lönesamtalet Experterna tipsar s 4

Din förtjänst. En tidning om ingenjörslöner från Sveriges Ingenjörer. Ta kontrollen över lönesamtalet Experterna tipsar s 4 Din förtjänst En tidning om ingenjörslöner från Sveriges Ingenjörer Så mycket tjänar svenska ingenjörer s 9 Ta kontrollen över lönesamtalet Experterna tipsar s 4 Sakligt grundad lön En självklarhet? s

Läs mer

Med bokföringslagen som favorit

Med bokföringslagen som favorit Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Nu väntar en spännande tid för ekonomer SRF Lön ny branschförening för löneyrket! Kval för K-val? Progressiva avskrivningar

Läs mer

MyBusiness. Affärsmodell 80 % Magazine. vill ta klivet ut i Europa med sina hudvårdsprodukter. Emma Wiklund. Tummen upp för Hestra- Handsken AB

MyBusiness. Affärsmodell 80 % Magazine. vill ta klivet ut i Europa med sina hudvårdsprodukter. Emma Wiklund. Tummen upp för Hestra- Handsken AB MyBusiness no.3 no.4 En tidning från PwC Magazine 2012 för dig som företagare Starta Slopat revisionen? Så får du koll Driva Glöm inte din K10-bilaga 80 % av företagare vill ha enklare regler Affärsmodell

Läs mer

Svea Affärsutbildning

Svea Affärsutbildning Svea Affärsutbildning Våren 2013 Kunskap för bättre affärer Välkommen till Svea Affärsutbildning! Svea Affärs utbildning för dig som vill göra bättre affärer! Kunskap - för bättre affärer Ett av de snabbaste,

Läs mer

Financial Reporting News

Financial Reporting News ADVISORY Financial Reporting News Mars 2010 ACCOUNTING ADVISORY SERVICES Praktiska konsekvenser av de nya reglerna för rörelseförvärv och koncernredovisning De bolag som har kalenderår som räkenskapsår

Läs mer