Projekt: Utgåva: Status: Sida: ASF Aktiv Systemförvaltning 002 Beslut 1(7) ANALYS SYSTEMFÖRVALTNINGSMODELLER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projekt: Utgåva: Status: Sida: ASF Aktiv Systemförvaltning 002 Beslut 1(7) ANALYS SYSTEMFÖRVALTNINGSMODELLER"

Transkript

1 ASF Aktiv Systemförvaltning 002 Beslut 1(7) ASF AKTIV SYSTEMFÖRVALTNING ANALYS SYSTEMFÖRVALTNINGSMODELLER

2 ASF Aktiv Systemförvaltning 002 Beslut 2(7) Namn (person/organisation/grupp) Styrgrupp Refererade dokument Distributionslista Kommentar Beslut Dokumentnamn Dokumentnummer Projektspecifikation Utvärdering av Affärsmässig förvaltningsstyrning Förvaltning ur ett helhetsperspektiv 002 Revisionshistorik Utgåva Datum Utfärdare Status Kommentar Joakim Johansson Utkast Upprättat Joakim Johansson Revision 1 Rev inför leveantörsutvärdering på begäran av styrgrp.

3 ASF Aktiv Systemförvaltning 002 Beslut 3(7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 DOKUMENTETS SYFTE BAKGRUND FÖRSLAG TILL BESLUT URVALSKRITERIER LTUS BEHOVSBILD Tillgänglighet Processorientering och verksamhetsstyrning Samverkan med övriga IT-styrningsprojekt OMVÄRLDSBEVAKNING Närliggande kompetens - geografisk...6

4 ASF Aktiv Systemförvaltning 002 Beslut 4(7) 1 Dokumentets syfte Beskriva analys för val av Affärsmässig förvaltningsstyrning till införande av systemförvaltningsmodell på Luleå tekniska universitet. Se punkt 1 kapitel 2. 2 Bakgrund Projektet har i enlighet med Systemförvaltningshandboken (ISBN X) utrett vilken metodik LTU:s framtida modell för systemförvaltnings skall baseras på. Utredningen ligger till grund för utvärderingskriterier till efterföljande upphandling av produkt och tjänster för införande av systemförvaltning. 1.Val av metodik 2. Upphandling av prod & tjänst 3. Införande obj 1 & 2 4.Projektavslut överl i förv Arbetsgång vid införande av ny modell för systemförvaltning på LTU. 1. Val av metodik/synsätt på vilket den modell som skall införas ska baseras på 2. Upphandling/inköp av produktifierad tillämpning och tjänster för införande av systemförvaltningsmodell baserad på beslutad metodik 3. Med leverantörsstöd införande av 2 prioriterade förvaltningsobjekt 4. Överlämnande av modell i förvaltning samt avslut av projektet ASF. 5. Med på LTU utbildad personal genomföra fortsatta införanden. 3 Förslag till beslut Projektet förordar val av en modell baserad på synsättet Affärsmässig förvaltningsstyrning. Marknaden erbjuder ett antal modeller baserade på synsättet varav projektet betraktat tagit den av tre stycken. Valet av metodik motiveras med följande: 1. Affärsmässig förvaltningsstyrning är en svensk modell med utgångsläge från ett processynsätt och arbetssätt som matchar LTUs verksamhet vilket kommer att vara en viktig parameter i förankring och införande. Modellen tar avstamp i verksamheten och ser verksamhetsnytta som den högst värderade styrande parametern. Affärsmässig förvaltningsstyrning bedöms tack vare dess enkelhet att vara ett kostnaseffektivt val av modell eftersom detta utgör en garant för kommunikation och förståelse inom organisationen. Affärsmässig förvaltningsstyrning fungerar väl tillsammans med ITIL vilket kommer att vara en nyckelfaktor för samverkan med projekt för en förbättrad IT-styrning. 2. Omvärldsanalysen baseras på marknadens utbud och dess följsamhet med LTUs verksamhet, dvs den akademiska världens komplexitet. Affärsmässig förvaltningsstyrning har en akademisk bakgrund, används av bl.a. KTH och skaparen har doktorerat i området systemförvaltning. 3. Referensobjekt och samverkan med andra användare av modellen är bedöms som framgångsfaktorer för en lyckad implementation och fortsatt förvaltning av modellen. I LTUs omedelbara närhet finns NLL som erfaren användare och Tullen som står i startgroparna för ett införande.

5 ASF Aktiv Systemförvaltning 002 Beslut 5(7) 4 Urvalskriterier 4.1 LTUs behovsbild I den nulägeskartläggning som genomfördes inom NITS-projektet i samband med arbetet att ta fram en IT-strategi påvisades behov att förbättra systemförvaltningsabetet på LTU. Denna bild har verifierats och förstärkts i den kartläggning/mätning av IT-verksamheten som genomförts under vår/höst Där identifierades att nuvarande systemförvaltningsarbete lider av: Ostrukturerat arbetssätt Stuprörsorientering Fastställd och kommunicerad förvaltningsmodell saknas Roller och ansvar är otydliga/personberoende resultat Vissa system saknar systemägare Vissa system saknar aktiv förvaltning Tar vid först efter införandefasen, ställer inga krav på tidigare faser Svår att anpassa till verksamhetsövergripande system Detta leder till att förvaltningen av universitetets system inte är kostnadseffektiv och att nya och befintliga system inte ger de nyttoeffekter som avsetts vid införskaffande Tillgänglighet Införande av en systemförvaltningsmodell för en organisation som LTU innebär till stor del att förankra och utbilda i de metoder som systemförvaltningsmodellen är uppbyggd av. Konceptet som Affärsmässig förvaltningsstyrning är uppbyggt av bedöms lätt att kommunicera och budskapet att det är verksamheten som ska styra förvaltningsarbetet genomsyrar hela upplägget Processorientering och verksamhetsstyrning Det finns en ambition att flytta ut styrningen av IT till verksamhetsprocesserna dvs. i absolut närhet till den plats i organisationen där behoven uppkommer. Processynen har börjat få förankring även utanför IT-funktionerna på universitetet där processkartläggningar sker samt är planerade på flera håll. Detta ställer nya krav på sytemförvaltningsarbetet. Projektet ser nedanstående behov kopplat till processorientering och verksamhetsstyrning: En processorienterad modell som tar ansvar för verksamhetsnytta En modell som fångar upp behov i verksamhetsprocesser och låter dessa styra förvaltningsinsatserna En modell där varje system ingår som en delmängd i en definierad verksamhetsprocess En modell som inte är beroende av att förvaltningsobjektet är ett IT-system En modell där förvaltningsbehov, förvaltningsinsats och prislapp går hand i hand

6 ASF Aktiv Systemförvaltning 002 Beslut 6(7) Samverkan med övriga IT-styrningsprojekt Strategisk nivå Ledning & Styrning A S F Anskaffning och Införande Processinförande IT L I S Operativ nivå Projektet ASF (Aktiv SystemFörvaltning) är ett av projekten som ingår i paraplyprojektet NITS (Ny IT Strategisk plan), ASF har nära samverkan med de övriga NITS-projekten Ledning och styrning, Anskaffning och införande, Processinförande IT (ITIL på ITS) samt LIS (Ledningssystem för InformationsSäkerhet). Bilden ovan illustrerar i grova drag över vilka områden som de olika projekten spänner. ASF-projektet har synnerligen många beröringspunkter med projektet Processinförande IT där en anpassning av leverantörsfunktionen av LTU s IT sker enligt ramverket ITIL. Affärsmässig förvaltningsstyrning är införd på ett flertal ställen där ITIL nyttjas, dessutom är dess lämplighet utredd av Teliasonera i rapporten Affärmässig Förvaltningsstyrning och ITIL (ITSM). 4.2 Omvärldsbevakning Frågan om systemförvaltningsmodell har varit återkommande allt sedan nulägesanalysen i arbetet med framtagande av IT-strategin Efterforskningar har genomförts via Internet, erfarenheter har inhämtats från kollegor, seminarie angående Chalmers systemförvaltning samt en kurs genom Dataföreningen kompetens har genomförts Närliggande kompetens - geografisk Geografiskt I LTU s direkta närhet, och kontaktnät, håller landstinget (NLL) på att införa modellen. Dessutom har Tullen (Tulldata) långtgående planer på att nyttja Affärsmässig förvaltningsstyrning.

7 ASF Aktiv Systemförvaltning 002 Beslut 7(7) Inom offentlig sektor och den akademiska världen Inom offentlig sektor finns flera stora aktörer som valt Affärsmässig förvalningsstyrning ex. Arbetsmarknadsverket, Lantmäteriet, Sjöfartsverket, Banverket etc. Inom LTU s egen sektor finns följande referenser, Verket för högskoleservice (VHS),Ladok (Umdac) samt KTH. Affärsmässig förvaltningsstyrning har även akademisk legitimitet eftersom doktorsavhandlingen Systemförvaltning - att organisera systemförvaltningsverksamhet med hjälp av effektiva förvaltningsobjekt (ISBN/ISSN ) av Malin Nordström bygger på modellen.

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren.

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren. " Innehållsförteckning Om dokumentet... 3 Inledning... 3 Utnyttja digitaliseringens möjligheter... 3 Definition av e-förvaltning... 4 Syftet med riktlinjen... 4 Koppling till övergripande mål... 4 Mål

Läs mer

Slutrapport. Datum 2010-05-05. Dnr. Systemförvaltning Region Skåne

Slutrapport. Datum 2010-05-05. Dnr. Systemförvaltning Region Skåne Region Skåne RSIT VO Kund, Enhet för Systemförvaltning Namn Eva Edstrand, Anna Steen Slutrapport Datum 2010-05-05 Dnr Slutrapport Systemförvaltning Region Skåne Organisatorisk enhet RSIT, VO Kund, Enhet

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Ladok3-införande. Projektplan

Ladok3-införande. Projektplan Ladok3-införande Sida: 1 (15) Ladok3-införande Projektplan Dnr SU FV-2.14-1617-14 Ladok3-införande Sida: 2 (15) Innehåll 1 Basfakta... 4 1.1 Godkännande av projektplan, definitioner och bilagor... 4 1.2

Läs mer

Styrning, uppföljning och intern kontroll avseende IT-stöd Landstinget i Värmland. Revisionsrapport

Styrning, uppföljning och intern kontroll avseende IT-stöd Landstinget i Värmland. Revisionsrapport Styrning, uppföljning och intern kontroll avseende IT-stöd Landstinget i Värmland Revisionsrapport 28 Oktober 2011 Innehållsförteckning 1. Bakgrund och Syfte... 3 2. Revisionsfrågor och revisionskriterier...

Läs mer

EXAMENSARBETE. Agila systemutvecklingsmetoder vid systemförvaltning. Sweida SouarIssa Paula Stenlund. Filosofie kandidatexamen Systemvetenskap

EXAMENSARBETE. Agila systemutvecklingsmetoder vid systemförvaltning. Sweida SouarIssa Paula Stenlund. Filosofie kandidatexamen Systemvetenskap EXAMENSARBETE Agila systemutvecklingsmetoder vid systemförvaltning Sweida SouarIssa Paula Stenlund Filosofie kandidatexamen Systemvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen för system- och rymdteknik

Läs mer

Vägledning för e-hälsa i kommunen

Vägledning för e-hälsa i kommunen Vägledning för e-hälsa i kommunen Annika Mortensen 2014-12-12 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Läsanvisning... 3 1.3 Syfte... 3 1.4 Beskrivning av e-hälsa... 4 2 Behov av organisation

Läs mer

Region Halland Översiktlig granskning av IT-verksamheten

Region Halland Översiktlig granskning av IT-verksamheten www.pwc.com/se Region Halland Översiktlig granskning av IT-verksamheten Redovisning av väsentliga iakttagelser December 2012 Andreas Crusell Martin Magnusson Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Revisionsfråga

Läs mer

Förvaltning av IT-infrastruktur En studie om grundläggande IT-infrastruktur som effektiva förvaltningsobjekt

Förvaltning av IT-infrastruktur En studie om grundläggande IT-infrastruktur som effektiva förvaltningsobjekt ISRN-LIU-IEI-FIL-A--09/00627--SE Förvaltning av IT-infrastruktur En studie om grundläggande IT-infrastruktur som effektiva förvaltningsobjekt Magisteruppsats, 30 högskolepoäng Maintenance of IT infrastructure

Läs mer

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-09-27, 113 (dnr KS 2010.85 005) Ersätter författningssamling 2001:15 Utfärdare: Monika Smidestam Kategori: Styrdokument

Läs mer

14 Granskning rörande kommunens hantering av IT - svar på revisionsskrivelse. Bilaga 112.15

14 Granskning rörande kommunens hantering av IT - svar på revisionsskrivelse. Bilaga 112.15 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kommunstyrelsen Kallelse/dagordning 25 (38) Sammanträdesdatum 2015-06-10 Dnr KS 2015/102 14 Granskning rörande kommunens hantering av IT - svar på revisionsskrivelse.

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Översyn av IT-verksamheten

Översyn av IT-verksamheten www.pwc.com/se Mjölby kommun Översyn av IT-verksamheten April 2011 Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte 2. Metod 3. Genomförande 4. Revisionsfrågor - sammanfattning 5. Detaljerad analys - observationer

Läs mer

Övergripande granskning av ITverksamheten. Härryda kommun

Övergripande granskning av ITverksamheten. Härryda kommun Övergripande granskning av ITverksamheten i Härryda kommun Våren 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 3 2. Bakgrund... 3 3. Metod... 4 3.1 Representanter... 5 4. Övergripande sammanfattning... 6 5.

Läs mer

Övergripande granskning av ITverksamheten. Halmstads kommun. Hösten 2011

Övergripande granskning av ITverksamheten. Halmstads kommun. Hösten 2011 Övergripande granskning av ITverksamheten i Halmstads kommun Hösten 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 3 2. Bakgrund... 3 3. Metod... 5 Representanter... 6 4. Revisionsfrågor - sammanfattning...

Läs mer

IT-strategi 2014-2019. IT-avdelningen Februari 2014 ÅM-A 2014/0297

IT-strategi 2014-2019. IT-avdelningen Februari 2014 ÅM-A 2014/0297 IT-strategi 2014-2019 IT-avdelningen Februari 2014 ÅM-A 2014/0297 Innehåll ÅKLAGARMYNDIGHETENS IT-STRATEGI 2014-2019... 3 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INTRODUKTION... 4 2.1 SYFTE... 4 2.2 MÅLGRUPP... 5 2.3

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (6)

Stockholms läns landsting 1 (6) Stockholms läns landsting 1 (6) Landstingsstyrelsens förvaltning Direktören strategisk IT TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-09 LS 2015-0344 Handläggare: Vesna Lucassi Landstingsstyrelsens innovationsberedning Yttrande

Läs mer

www.pwc.se Botkyrka kommun Revisionsrapport april 2014 Övergripande IT-granskning

www.pwc.se Botkyrka kommun Revisionsrapport april 2014 Övergripande IT-granskning www.pwc.se Botkyrka kommun Revisionsrapport april 2014 Övergripande IT-granskning Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Metod 3. Genomförande 4. Revisionsfrågor - sammanfattning 5. Detaljerad analys - observationer

Läs mer

Granskning av risken för driftstopp i landstingets informationssystem

Granskning av risken för driftstopp i landstingets informationssystem Revisionsrapport Granskning av risken för driftstopp i landstingets informationssystem Landstinget i Uppsala län Janne Swenson, Magnus Olson-Sjölander Jens Ryning Mars 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

En jämförelse av Ericssons projektstyrningsmodell och en metod för införande av standardsystem.

En jämförelse av Ericssons projektstyrningsmodell och en metod för införande av standardsystem. En jämförelse av Ericssons projektstyrningsmodell och en metod för införande av standardsystem. Seminariearbete i informatik C-nivå Göteborgs Universitet Vårterminen 1999-05-19 Handledare: Faramarz Agahi

Läs mer

Revisionsrapport. Marks kommun. 2009-09-15 Rolf Aronsson

Revisionsrapport. Marks kommun. 2009-09-15 Rolf Aronsson Revisionsrapport Ledning och styrning av ITverksamheten uppföljning av rapport 2005 Marks kommun 2009-09-15 Rolf Aronsson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning av synpunkter... 3 2 Bakgrund, revisionsfråga

Läs mer

Översyn av IT-verksamheten

Översyn av IT-verksamheten www.pwc.com/se Motala kommun Översyn av IT-verksamheten April 2011 Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte 2. Metod 3. Genomförande 4. Revisionsfrågor - sammanfattning 5. Detaljerad analys - observationer

Läs mer

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Revisionsrapport Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Jönköpings Landsting Juni 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Uppdrag och revisionsfrågor...

Läs mer

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering Introduktion till portföljstyrning version 1.0 Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/traffic_light_tree.jpg/1280px-traffic_light_tree.jpg

Läs mer

IUC Sverige det operativa innovationsnätverket

IUC Sverige det operativa innovationsnätverket IUC Sverige det operativa innovationsnätverket IUC är ett fungerande innovationsnätverk för utveckling IUC Sverige bidrar tillsammans med kompletterande regionala och nationella organisationer till att

Läs mer

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Revisionsrapport Söderhamns kommun Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering December 2008 Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...2 2. Inledning...4

Läs mer

www.pwc.com/se Nynäshamns kommun Översyn av IT-verksamheten September 2012

www.pwc.com/se Nynäshamns kommun Översyn av IT-verksamheten September 2012 www.pwc.com/se Nynäshamns kommun Översyn av IT-verksamheten September 2012 Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte 2. Metod 3. Genomförande 4. Revisionsfrågor - sammanfattning 5. Detaljerad analys -

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd ver 1.0 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-policy för Tanums kommun. Policyn

Läs mer

Arkitektur och ramverk för interoperabilitet förstudie 2006

Arkitektur och ramverk för interoperabilitet förstudie 2006 Utvecklingsstöd Karl Wessbrandt MISSIV 1 (1) DATUM DIARIENR 2006/378 Arkitektur och ramverk för interoperabilitet förstudie 2006 Verva har på eget initiativ genomfört en förstudie om Arkitektur och ramverk

Läs mer

Rapport över granskning av projektet Elektronisk handel vid Västra Götalandsregionen. Från vision till realisering en riskanalys

Rapport över granskning av projektet Elektronisk handel vid Västra Götalandsregionen. Från vision till realisering en riskanalys Dnr: Rev 24-2009 vid Västra Götalandsregionen Från vision till realisering en riskanalys LRD Revision och Rådgivning Lars Dykert 2009-08-24 1 Innehållsförteckning Sid. Sammanfattning 4 1 Revisionsenhetens

Läs mer