FLS-Xs jubileumsskrift 25 år

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FLS-Xs jubileumsskrift 25 år"

Transkript

1 FLS-Xs jubileumsskrift 25 år Givande möten Föreläsningar Intressanta studieresor 1

2 2

3 Välkommen till FLS-X:s jubileumsskrift I år fyller vi 25 år och det uppmärksammar vi med att ge ut denna skrift som berättar om verksamheten under de gångna åren. Detta häfte innehåller dokumentation i form av text och bilder från åren Från aktivitet nr. 1 på Sandviks huvudkontor i, då föreningen bildades till aktivitet 176 i juni 2011 som är en kulturresa till Västergötland. En text som är på engelska berätta om vårt mer än 10 åriga samarbete med Historielärarföreningen i Väst Viru län och skolmyndigheterna i Rakvere. Bilderna och texterna har våra medlemmar lånat ut och godkänt att vi publicerar. Kom gärna med i FLS och våra program. Vi arbetar för en bra fortbildning för lärare i samhällskunskap och samhällsorienterande ämnen. Du är välkommen även om du undervisar i andra ämnen. Att vara medlem i riksföreningen kostar 200:- (2011). Vill du komma med kontakta någon i styrelsen - se styrelseföreteckning Mer information om riksföreningen hittar du på Styrelsen Maria Strömvik diskuterar med FLS-Xs veteraner 3

4 Föreningen lärare i samhällskunskap i borgslän FLS-X En sammanfattande beskrivning 2011 URSPRUNG Tjugoförsta april 1986 bildade 16 lärare från borg en regional ämnesförening, vilken döptes till FLS-X. Av dessa är sju fortfarande medlemmar. FLS - borg är en lokalförening inom Föreningen lärare i samhällskunskap i Sverige. FINANSIERING Vi arbetar helt ideellt och utan kontinuerligt ekonomiskt stöd. Vi finansierar verksamheten genom att söka anslag till program och projekt. Vi söker även arrangörer som ordnar program åt oss. Som samarbetspartners och bidragsgivare kan nämnas Svenska Institutet, Föreningen Norden, Utrikesdepartementet, Bokförlag, Folke Bernadottes akademi, Utrikespolitiska Institutet, Göranssonska fonderna m.fl Under senare år har och s kommuner givit ett årligt bidrag VERKSAMHET Fram till nu har vi ansvarat för 175 program, från studieresor och studiebesök till föreläsningar. Innehållet har varierat från lokala frågor till frågor om fred och krig i världen. I juni går program 176 en Västgötaresa av stapeln. Vår seminarieförteckning är vårt "curriculum vitae" Vi är ett 50-tal medlemmar. Förutom lärare i samhällskunskap/ SO även andra lärare, fd. lärare och annan skolpersonal. Vi är representerade på grundskolan, gymnasieskolan, komvux, folkhögskolor m.fl. Under åren har över 600 personer, mestadels lärare, deltagit i våra aktiviteter Summeras antalet deltagare vid de olika aktiviteterna så är vi uppe i ca "deltagaraktiviteter". Vi har åren även arrangerat fortbildning för estniska lärare, från Rakvere och Väst-Viru län, 10 mil öster om Tallinn. 4

5 STRATEGIER Vi vill erbjuda aktuell och relevant fortbildning, 2-3 programpunkter per termin. Vi vill betona demokratins värde och samhällets internationalisering Vi vill belysa det lokala näringslivets struktur och förutsättningar Vi vill stimulera lärare att knyta internationella skolkontakter Vi vill internationalisera föreningens verksamhet. Vi vill om möjligt utveckla vårt samarbete med Estland. Vi vill även kunna erbjuda lärarstuderanden/allmänhet/studerande möjligheter att deltaga i lämpliga program/projekt. 5

6 Tillkomsten Den 21 april 1986 bildade ett antal samhällskunskapslärare från borg en lokalförening av FLS (Föreningen för lärare i samhällskunskap) och den föreningen fick namnet FLS-X (Föreningen för lärare i samhällskunskap i borgs län) Vid det tillfället hölls ett anförande av direktör Lars-Ivar Hising, Sandvik om utrikeshandel och protektionism i världen. Initiativet till att starta FLS-X kom från Olov Thunman och Lars-Håkan Persson. Åke Sundin, vid den tiden rektor vid Staffanskolan i Söderhamn knöts till den arbetsgrupp som bildades och han kom att bli föreningens ordförande under åren Vilket var motivet bakom bildandet? Behovet av fortbildning i vårt snabbt föränderliga ämne var starkt och den fortbildning som arbetsgivaren tillhandhöll oss upplevde vi som otillräcklig. Vi samhällskunskapslärare kände också ett behov av att få träffa kollegor, umgås och dryfta samhällsfrågor och pedagogiska spörsmål. Vi hade förhoppningen att en lokalförening i borg skulle kunna vara något positivt för oss. Föreningen konstituerades i anslutning till seminariet på Sandvik den 21 /4 1986, följande lärare deltog i grundandet: Siv Berglund-Eckerman Nils Björkelo Kjell Emanuelsson Kerstin Eriksson-Kangas Lennart Eriksson Åke Friberg Hofors Lennart Norberg Hofors Ruth Nässander Lars-Håkan Persson Lars-Erik Sandberg K G Snabb Söderhamn Åke Sundin Söderhamn Olov Thunman Jan Westmyr Ulla Åström-Nordin Birgitta Österman de Wall Till styrelse utsågs: Åke Sundin Olov Thunman Lennart Calleberg Lars-Håkan Persson Lars-Erik Sandberg Åke Friberg Rut Nässander Ingvar Kindlund Karl-Gustav Snabb ordförande kassör sekreterare Till revisorer utsågs: Jan Westmyr Sören Holmer Finansiering och partners När det gäller finansiering har föreningen arbetat ideellt och något kontinuerligt ekonomiskt stöd från någon utomstående part har inte förekommit, förutom ett marginellt stöd från riksföreningen FLS. Verksamheten har 6

7 finansierats genom att söka anslag till program och projekt. Som samarbetspartners och bidragsgivare under årens lopp kan nämnas Svenska Institutet, Föreningen Norden, Utrikesdepartementet, Bernadotteakademin, Europahuset, Utrikespolitiska Institutet, EU-direkt i borg, Göranssonska fonderna, bokförlag, s och kommun m.fl. 7

8 Jubileer Efter tio års verksamhet firades detta med en jubileumsmiddag på Grand i. Tio år senare och 150 aktiviteter genomförda var det dags för 20 årsjubileum, vilket firades på Hans Hiertas Gård ( nuvarande brukshotellet) i Högbo, FLS-X firar således 25 årsjubileum i år och fram till och med maj 2011 hade föreningen bjudit på 175 tillfällen till fortbildning för samhällskunskapslärare och andra lärare inom den samhällsvetenskapliga sektorn. Det betyder att det har varit 7 aktiviteter per läsår och det har rört sig om seminarier, studiebesök och studieresor som varat allt ifrån en dag upp till en vecka. Jubileumsmiddag 10 år Verksamhet En titt i seminarieförteckningen visar på bredden i utbudet. Samtliga aktiviteter finns i separat förteckning i detta häfte. Alla tänkbara ämnen täcks in och många kända och kvalificerade föredragshållare finns på listan. Som exempel kan nämnas: före detta statsråden Ulrica Messing, Jan Eliasson, Birgitta Dahl, Svt:s Claes Elfsbeg och sonen Staffan Skott. Ambassadör Hans Corell och före detta vice riksbankschefen Irma Rosenberg kan också nämnas. Företrädare för näringsliv och organisationer har medverkat och politiker och tjänstemän inom olika sektorer och på olika nivåer i samhället har informerat om sina verksamheter. Under senare tid märks också de stora samhällsförändringarna på det internationella planet i ämnesvalen. Det har blivit en tydlig orientering mot Europa och europeiskt samarbete. Estland har fått en stor plats i programmen. 8

9 Verksamhet-säkerhetspolitik De första åren fanns ett reguljärt samarbete med regementet i (I 14), vilket innebar att det årligen serverades säkerhetspolitik tillsammans med ärtsoppa och punsch. Med murens fall och en ny inriktning på säkerhetspolitiken försvann både regemente och ärtsoppsmiddagar, men det finns fortfarande militärverksamhet på gamla regementsområdet och borgsgruppens verksamhet och det nya svenska försvarets uppdrag fick vi belyst under ett arrangemang under våren Säkerhetspolitik handlade det också om i maj 2006 vid seminariet i Högbo Bruk. Rubriken var Sverige, Europa och världen -nya hot och möjligheter och synnerligen kvalificerade föreläsare som Maria Strömvik Robert Larsson från Utrikesdepartementet, Robert Larsson från Säkerhetspolitisk konferens med Försvarets forskningsinstitut och Gunilla Herolf från Utrikespolitiska institutet medverkade. Två år senare medverkade Gunilla Herolf och nu tillsammans med Carolina Vendi-Pallin från SIPRI resp. UI i ett seminarium om Vart går Europa. Gunnar Lassinantti behandlade frågan Europa och kriget mot terrorismen och Anders M Johansson från Civilförsvarsförbundet har informerat om Från krig till vardagssäkerhet Bredare kunskaper om Ryssland och dess grannstater har förmedlats genom föredrag av Leif Kihlsten och Staffan Skott. Folk och försvar har haft en seminariedag om Sverige och omvärlden. Gunilla Herolf 9

10 Verksamhet-näringsliv Näringslivet har varit ett annat fortbildningsområde. De stora industriföretagen i länet och även några utanför länsgränsen har besökts. Sandvik har besökts och man har bl.a. informerat om hur det är att göra affärer i österled. Andra företag som kan nämnas är Ericsson i och Ovako Steel och General Foods. Svenskt Näringsliv (f.d SAF) har informerat om sin syn på länets utveckling och på Rankhyttan i Dalarna har LO ordnat en 2-dagars konferens på temat om Sverige i förändringens tid. Arrangören fann sig själv stående i förändringens tid när deras föreläsare i ekonomi Tomas Östros i samma vecka utnämndes till statsråd och det gällde att snabbt justera programmet. Inom energisektorn har Forsmarks kärnkraftverk stått på programmet inte mindre än två gånger. De som var med första gången talar ännu idag lyriskt om inkvarteringen på Forsmarks herrgård och man kan kanske påstå att det var en lyckosam förening av energipolitik och kulturhistoria. Verksamhet-EU och Europa EU-inträdet har satt stora spår i programmet. EU har varit ett återkommande ämne under de senaste femton åren. FLS-X var initiativtagare till tillkomsten av Europahuset i som invigdes av dåvarande statsministern Ingvar Carlsson år Genom Europahuset har vi fått ökade kunskaper om Mottagning hos Rakveres borgmästare Thomas Varek Europaparlamentet, EU:s utvidgning och EU:s framtid. Exempel på föreläsningar och seminarier är: EU och framtiden med Annika Ström-Melin, EU och utvidgningen ur ett miljöperspektiv med dåvarande Europaparlamentsledamoten Inger Schörling, EU och utvidgningen med journalist Mats Hallgren, EU-konstitutionen med statsvetaren Sverker Gustavsson, EU 25 problem och möjligheter med docent Stefan Höjelid, EU och sociala frågor med riksdagsledamoten Helena Nilsson, Estland och EU ur ett estniskt perspektiv med redaktör Ülo Ignats, Hur har Estland förberett sig för EU med vice borgmästare Erich Petrovits, Rakvere, EU och den nya konstitutionen med konventsledamoten Kenneth Kvist. 10

11 Verksamhet-Länsstyrelsen i borg Den andra programpunkten startåret 1986 var en informationskväll i oktober hos dåvarande landshövdingen Hans Hagnell. Sedan dess har residenset i blivit riktigt välbekant för FLS-X medlemmarna då varje ny landshövding har tagit emot oss och givit sin syn på länet och dess utveckling. Det gäller Lars-Ivar Hising, Lars-Eric Ericsson, Christer Eirefeldt och nuvarande landshövdingen Barbro Holmberg. Verksamhet sociala frågor På det sociala området har vi besökt Kvinnojouren Blåklockan, vi har haft ett programinslag om sjukvårdens framtid i vårt län och de hemlösas situation har Vidar Andersson hållit ett uppskattat anförande om. Jämställdhet och kriminalitet är andra programpunkter. Verksamhet- folkmord De nazistiska folkmorden har behandlats av Ferenc Göndör och Hédi Fried, bägge överlevande från Förintelsen. Även kommunismens folkmord har behandlats genom en länsstudiedag i i samarbete med Forum för levande historia. Staffan Skott har berättat om sovjetiska folkmord 11

12 Studieresor Föreningen har bedrivit en omfattande studiereseverksamhet. Till en början hade många av resorna Stockholm som mål och de har ofta utformats för att ge både samhällelig och kulturell fortbildning. Våren 1990 besöktes t.ex. USA:s ambassad och senare efter omvälvningarna i Östeuropa också Rysslands och Tysklands ambassader. Skillnaden mellan den rigorösa säkerhetskontrollen på USA-ambassaden och den närmast obefintliga kontrollen på den ryska ambassaden två år senare var slående och kan väl sägas ge en bild av det förändrade världsläget. Föreningens policy är att en god samhällskunskapslärare givetvis måste ha en överblick också över det kulturella fältet. Närhelst resan gått till Stockholm och för den 300 års jubiléet av slaget i Narva delen också övriga nordiska huvudstäder har det även inneburit teater-, konsert, eller operabesök. En höjdpunkt kan nog sägas vara besöket vid Bonniervillan Manilla i Stockholm. Flera minns nog också konsertbesöket i Oslo då vi råkat bli något sena och måste pusslas in på våra platser under ett särskilt ljudstarkt avsnitt. Studieresan till Köpenhamn 1987 gick i Nordiska rådets regi. För att ingen tid måtte gå till spillo reste vi konferensvagn från Stockholm, en inte odelat behaglig upplevelse för somliga. Man satt ju s.a.s.på tvären och tämligen orörlig. Men deltagarnas samlade kunskapsnivå om Nordiska rådet höjdes betydligt. Vi hann också med ett studiebesök på Folketinget och lyssnade till ett anförande av Anker Jörgensen, just avgången statsminister. FLS-X -medlemmarna har för övrigt genom sina nordiska resor haft närkontakt med inte mindre än tre f.d. eller blivande statsministrar, förutom Jörgensen, John P. Syse och Paavo Lipponen. Resorna till våra grannländer har innehållit digra program i sig med besök i parlament, förvaltningsorgan, skolor, industrier m.m. Det i särklass mest oförglömliga skolbesöket under dessa år ägde rum på restaurangskolan i Reykjavik. Som avslutning bjöd eleverna på middag och lätt förstummade satte vi oss vid det magnifika bordet, dekorerat med blomsteruppsatser i de svenska färgerna. Menyn bestod av inte mindre än sju rätter och serveringspersonal förekom i proportion en per två gäster. Våra övriga skolbesök i Reykjavik visade sig gå i fotspåren på svenska politiker som varit där för att studera det isländska systemet med kurser och frivilliga val för eleverna, det system som sedermera skulle införas i det svenska gymnasiet. Islandsresan innehöll också en programpunkt med kroppsliga övningar. Färden från flygplatsen till in till Reykjavik var planerad att gå via utomhusbadet Den blå lagunen. Tyvärr var vädrets makter inte nådiga med storm och slagregn och en temperatur nära noll och det började höras propåer om ändring av programmet. Det var med största tvekan badbyxor och baddräkter togs på, men väl nere i det svavelosande vattnet med ansiktet i lä kunde ingen låta bli att njuta i fulla drag. 12

13 Resan med det vackraste vädret gick annars till Åland, men då fanns inget utomhusbad på programmet. En ovanligt strålande sol och milda sensommarvindar förhöjde upplevelserna speciellt vid utomhusaktiviteter som t.ex. vandringen på Bomarsunds fästningsvallar Som en av de mer lyckade studieresorna får nog räknas Förintelsen och Polen 50 år senare med studiebesök vid Auschwitz- Birkenau, slotten i Warszawa och Krakow, Sejmen och svenska ambassaden i Warszawa. Under ett antal år har också arrangerats endagsstudieresor till lämplig ort ofta i samarbete med Föreningen Norden i. Några exempel på resmål är södra Hälsingland med hälsingegårdar, Furusund, Grythyttan, Leksand- Rättvik, Biskops-Arnö och Gripsholm- Strängnäs. Här besöker vi Hälsingland. Framtida kulturarv? 13

14 Estland Omvandlingen av Östeuropa som en följd av Berlinmurens och kommunismens fall resulterade i att Estland kom i fokus. En buss med ett fyrtiotal lärare från borg besökte Tallinn och Rakvere Ett förslag om fortsatt samarbete mellan Väst Viru län och FLS-X framfördes av Marge Lepik (länsstyrelsen) och Heli Kirsi (Historie och samhällskunskapslärarföreningen i länet) och under åren 1994 till 2005 förekom ett femtontal kontakter. Lärare från FLS-X har lett studiedagar och seminarier i Rakvere om t.ex demokrati, säkerhetspolitiken i Europa efter Sovjetunionens fall, det nya Europa med integrations och splittringstendenser. Det svenska socialförsäkringssystemet, behandlingen av etniska minoriteter i Sverige, de svenska kommunernas organisation och funktion. Rekveres borgmästare Matti Joe hälsar på Olov Thunman Som synes har det varit mycket skiftande ämnen. Estniska lärare Vid på vissa fortbildning föreläsningar med FLS-X har dessa föreläsningar/seminarier varit öppna även för blivande studenter, bl.a. om den världspolitiska situationen och 1938 efter Münchenöverenskommelsen och situationen efter Molotov -Ribbentroppakten Vid några tillfällen stärktes vår delegation med expertmedverkan av Gunilla Herolf (då Utrikespolitiska Institutet) och rysslandskännaren Leif Kihlsten. Estniska lärare har gjort besök i vårt län och haft seminarier om situationen i Estland. Vänskoleavtal etablerades mellan Rakvere Gymnasium och Hammargymnasiet, och kontakter skapades mellan Komvux och Aftonskolan i Rakvere. För mer information se separata artiklar om Estlandskontakterna. 14

15 Styrelsearbete mm. Åke Sundin kom att bli föreningens förste orförande och med sitt rika kontaktnät och många idéer kunde många projekt förverkligas och finansieras. Åren efter 1996 har Olov Thunman varit ordförande och han har med stort engagemang lett och drivit föreningen framåt och det har också uppmärksammats av Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitetsakademin som år 2000 tilldelade Olov akademins pris för berömvärda lärargärningar. I motiveringen står det: skickligt pedagogiskt arbete samt framgångsrik fortbildningsverksamhet bland samhällskunskapslärare i borgs län. Om styrelsen med sitt arbetsutskott har varit det ena benet i föreningen så kan medlemmarna sägas utgöra det andra benet. Många medlemmar har under årens lopp varit beredda att avsätta kvällar och veckoslut för att tillfredsställa sin fortbildningslust och för det sociala umgänge som föreningen erbjudit. Men det måste också konstateras att den viljan att engagera sig inte är lika stark nu som den var för tio, femton år sedan. Carin Liljergren-Viléus kom också tidigt att knytas till föreningens arbetsutskott och har blivit ständig sekreterare och varit idérik när det har gällt att komma fram till intressanta programpunkter. Hon har utgjort arbetsutskott tillsammans med ordföranden. De har haft huvudansvaret för de senaste 15 årens verksamhet. Många personer har utan att rangordnas under årens lopp på olika sätt arbetat för att utveckla föreningens verksamhet. Här kan bl.a. nämnas Ruth Nässander, Anita Fröderberg, Christina Kindstrand, Nils Björkelo, Magnus Höijer, Eila Gardeskog, Sören Holmer, Arne Övrelid, Gunilla Herolf och Jörgen Sjöstedt. På senare tid har Linda Åsberg och Mikael Gränsgärd engagerat sig i föreningsarbetet. Vi som har varit med i många år och tycker oss ha stor nytta och glädje av vår förening hoppas att det finns intresse av att driva föreningen vidare. Lars-Håkan Persson Efterord: Skribenten till historiken har varit verksam i utvecklandet av föreningen och i dess styrelse ända sedan hans initiativ 1986, då han vid klädskåpen på Hammargymnasiet framförde tanken på att starta en lokalavdelning av FLS i borg. Stort tack Lars-Håkan. 6/ Olov Thunman (ordf.) 15

16 Mer om 2011 Den 6 maj 2011 genomförs följande aktiviteter i Högbo Civil krishantering Hur arbetar vi internationellt för att bemöta de kriser och katastrofer som drabbar människor och samhälle? EU och krishantering: En politisk symbolhandling? Teresa Åhman analytiker vid FOI, som för närvarande sitter som sk. analysstöd vid Försvarsdepartementet kommer, att tala övergripande om krishantering internationellt, olika centrala fora/organisationer där Sverige deltar med fokus på EU.. Ett svenskt perspektiv på krishantering internationellt - MSB:s operativa roll under kriser och katastrofer. I ARNS FOTSPÅR Kulturresa till Västergötland 11/6-12/ Christian Di Schiena är strategisk rådgivare vid Avdelningen för samordning och insats vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap(msb) och han kommer att berätta om MSB och sina erfarenheter från arbetet i fält. Att verka som volontärkirurg i Afrika Dr. Knut Thorbjornsen berättar om sitt arbete som kirurg vid katastrofer i Afrika. Konferensmiddag och Jubileumsmiddag 6/ År 2011 fyller Föreningen för lärare i samhällskunskap i borg 25 år En tvådagars kulturresa till Västergötland. I Arns fotspår kommer att gå av stapeln i juni. Vi besöker Sveriges äldsta gästgiveri med anor från 1550-talet, Forshems Gästgiveri. Vi fortsätter vår upptäcktsfärd till Forshems kyrka som uppfördes redan under 1100-talet. Vår resa fortsätter utefter Kinnekulle fram till Lidköping. Efter det är det dags för Läckö Slott, mest känt som det sagolika De la Gardieslottet, vid Vänerns strand har ett medeltida ursprung och här möter vi vår lokala guide som berättar om slottets historia. På väg mot vår övernattning passerar vi Olof Skötkonungs dopplats vid Husaby kyrka. Övernattning sker på Flämslätts Stiftsgård på Billingesluttningen. Vi fortsätter vår upptäcktsfärd i Arns fotspår med ett besök i Varnhems kyrka. Vid Varnhems klosterkyrka från 1150-talet möter vår lokala guide och berättar om kyrkans spännande historia. Ett stopp vid Hornborgasjön. Mellan Falköping och Skara, alldeles i närheten av Hornborgasjön ligger ett unikt och märkligt fornlämningsområde. För cirka år sedan, samtidigt som pyramiderna i Egypten byggdes, började man begrava människor på denna mytomspunna plats. Mängden av gravar och spännvidden i tid vittnar om bygdens stora betydelse under forntiden. Vi är inte långt ifrån Tidaholm och stannar därför till vid en av pilgrimskyrkorna från medeltiden, Kungslena kyrka. Det var här som slaget vid Lena stod mellan kungasonen Erik Knutsson med svenskt och norskt krigsfolk och kung Sverker den yngre med en till övervägande del dansk här vid Lena i Kungslena socken i nuvarande Tidaholms kommun. Skänningeannalerna säger att det stod ett slag i Lena, Sverker flydde. På väg norr över passerar vi försvarsborgen och orten Karlsborg. För jubileumsårets senare del så har vi funderingar kring ett seminarium om självmordsbombare och samhället. 16

17 Estland FLS X i Sverige och Historie och samhällskunskapslärarföreningen i Väst-Viru län i Estland. Bakgrund Studieresor har arrangerats till Norge, Finland, Island, Polen och Danmark med ett flertal besök, bl.a. vid dessa länders parlament och regeringar. Vi samhällskunskapslärare följde med stort intresse utvecklingen i Öst och Centraleuropa under senare delen av 1980-talet och med glädje såg vi hur det totalitära kommunistiska systemet kollapsade och hur nya demokratiska stater kunde växa fram och för oss svenskar var med all säkerhet känslorna extra starka för våra grannländer på andra sidan Östersjön, dvs. Estland, Lettland och Litauen. Början på Estlandskontakterna December 1993 samlades undertecknade och Åke Sundin på Hammargymnasiet i. Inbjuden var även folkbildaren och centerpolitikern Carl-Ewert Ohlsson. Han hade gjort ett antal resor till Estland och hade skapat ett kontaktnät i landet. Vår plan var att besöka parlamentet i Tallinn och om möjligt komma i kontakt med lärarkollegor som undervisade i historia/samhällskunskap. Vi var ett fyrtiotal lärare som i maj månad 1994 kom att göra denna resa och vi fick besöka parlamentet i Tallinn och vi fick framförallt lära känna Väst-Viru län och besöka skolor och utbyta erfarenheter med kollegor. Det blev för oss från borgs län ett mycket givande och intressant besök och vi fick ett mycket fint mottagande. Strax före vår hemfärd fördes det fram tankar från Marge Lepik och från Heli Kirsi vid Rakvere Gümnasium. Frågan var om inte vår förening skulle kunna fortsätta kontakterna med länet och om vi skulle kunna medverka i fortbildning av lärare. Heli Kirsi representerade den lokala sektionen i Väst-Viru län av Historielärarföreningen i Estland. Maire Höbenael och Erich Petrovits Varför inte göra Rakvere till huvudmålet för denna studieresa, frågade Carl-Ewert Ohlsson.. Vi tyckte att det var ett bra förslag och planerandet av vår resa kom nu att ledas av dåvarande ordföranden Åke Sundin. Han fick kontakt med Marge Lepik som arbetade vid länsstyrelsen i Väst-Viru län och ett program utarbetades. Erich Petrovits och Marge Lepik Vad göra? 17

18 Lars-Håkan Persson vid borgen Ivangorod Vår förening tog upp frågan till behandling och vi frågade oss på vilket sätt vi kunde ställa upp i olika fortbildningsaktiviteter. Vi förstod att det i det nya fria Estland fanns en önskan att få kontakter och kunskaper på utbildningsområdet från grannarna i Norden och för vår del kändes det också mycket stimulerande och intressant att få lära känna vårt nya grannland som ju egentligen inte var ett nytt grannland. Kontakterna mellan Sverige och Estland har ju varit intensiva under många år alltsedan talet. Men det var ju otvivelaktigt så att kontakterna mellan 1945 och 1991 inte var särdeles intensiva och svensken i gemen hade vid 1990-talets början tämligen bristfälliga kunskaper om grannarna i Baltikum. Med funderingen vad har vi gett oss in i, så reste Olov Thunman från och Arne Övrelid från över till Rakvere och ledde ett antal studiedagar med föreläsningar och seminarier i början av juni Detta blev startpunkten till åtta års intensivt samarbete mellan våra föreningar. Vid de föreläsningar och seminarier som hållits för lärare i Rakvere har olika teman behandlats. Önskemål om teman har framförts av Historielärarföreningen och Marge Lepik och vi har informerat om vad vi anser oss ha kompetens att verkställa. Med facit i hand så vet vi nu att våra farhågor var obefogade. Marge Lepik och Heli Kirsi har som goda organisatörer ordnat program och dessutom personligt tagit hand om oss på ett föredömligt sätt. Utan deras engagemang hade det inte funnits någon verksamhet att skriva denna artikel om. 18

19 Vad har behandlats? Här följer några exempel: Sverige och Nordens historia Maktförhållandet mellan kung och riksdag under frihetstiden och den gustavianska tiden. Nordiska ländernas tillkomst. Norges väg till självständighet. Drottning Kristina Karolinerarmén. Det frigjorda danska samhället. Svensk neutralitet under talen. Sveriges samhälle och styrelsesätt Sveriges arbetsmarknadspolitik. Det svenska socialförsäkringssystemet. Nynazism och rasism i Sverige. De svenska kommunernas organisation och funktion. Den svenska socialdemokratin av idag. Flyktingpolitiken i Sverige. Behandlingen av etniska minoriteter i Sverige. EU/EMU EMU (Europeisk ekonomisk och monetär union). Sveriges väg till EU. Det nya Europa med integrationstendenser och splittringstendenser. EU:s tillkomst och institutioner. 19

20 Pedagogiska frågor Det svenska skolsystemet, undervisningsreformer, lärarutbildning. Lärarledarskap. Elevdemokrati Kulturkrockar i skolans värld och relationer mellan lärare och elever. Metoder i historieundervisningen Europas och världens historia Förintelsen i Tredje Riket. Säkerhetspolitiken i Europa efter Sovjetunionens fall. Världspolitiska läget Säkerhetspolitiska organisationer. Övrigt Mänskliga fri och rättigheter Det framgår här att det är mycket skiftande ämnen, teman som har tagits upp. Vid vissa tillfällen har dessa föreläsningar/seminarier varit öppna för både lärare och elever från gymnasieskolor. Olov Thunman och Arne Övrelid var således pionjärerna och under de följande åren har även ändra lärare medverkat såsom Lars-Håkan Persson, Carin Liljergren och Jörgen Sjöstedt. Från Utrikespolitiska Institutet i Sverige har Gunilla Herolf medverkat med anföranden i säkerhetspolitiska frågor och oktober 2002 deltog f.d. generalmajoren och säkerhetspolitiske experten Leif Kihlsten i två seminarier om den politiska situationen i Baltikum och Ryssland. Leif Kihlsten kan betraktas som den främste svenska experten i dessa frågor. 20

21 Personliga minnen En aningen nervös tolk vid namn Maire Hôbenael (1995) som blivit modigare och växt in i rollen så bra, att snart behöver vi inte säga något. Hon tolkar våra tankar för hon känner oss så bra. Eha Piirsalus varningsord till Arne och Olov vid klippbranten mellan Viru-Nikula och Narva Pojkar inte så nära kanten Ett krigsmonument med en fälthaubits på en stenramp utanför Rakveres ryska gymnasium som blev en tom ramp, som blev en borttagen ramp, som blev en blomrabatt med Tagetes (vi lever i en föränderlig värld, tack och lov.) Stor förvåning när vi läste upp militära fakta om länder ur ett i Sverige offentligt häfte. Europas största flyttblock vid Östersjökusten som när vi skulle titta på det antingen hade flyttat eller gömt sig. Vi har tittat efter gurkor i Mustvee, men fann inga. En T 34, en broslagningstanks, ryska revolvrar, svenska miltärfordon och svenska miltärkängor på en svårhittad plats. Sverigebesök Alltsedan 1995 har det också arrangerats resor för lärare från Väst-Viru län till vårt län borg. Om detta berättas på annan plats i denna skrift. Från vår sida vill vi framhålla att vi har bara positivt att säga om dessa besök hos oss. Lärare från Väst-Viru län har vid seminarier och vid informella möten kunnat informera både lärare och elever om situationen i Estland. Detta har varit mycket givande för oss. Matti Jöe och Leif Kihlsten 21

22 Besök som berikat oss På vår fria tid vid våra besök i Estland har vi fått möjlighet att uppleva mycket intressant, här följer några smakprov; Vi har kunnat besöka universitetet i Tartu och höra Heli Kirsi sjunga i aulan och sett statyn över Gustav 11 Adolf. Vi har varit i Narva och sett det berömda Lejonet. Ett annat intressent besök med svenskanknytning var Nuckö Gymnasium. Harry Laiv har tagit oss med till den estniske frihetskämpen Johan Laidoners högkvarter. Under samma utflykt fick vi en upplevelse utöver det vanliga när vi besökte krigsmuseét utanför Tallinn. Nationalparken Lahemaa får vi inte glömma med de vackra herrgårdarna Palmsee, Sagadi och Vihula. Vi har besökt Kunda och sett dess cementfabrik men även noterat de miljömässiga framstegen under senare år i staden. Vi har beskådat det mycket vackra nunneklostret vid Kuremäe och vi har druckit det heliga vattnet tack vare vår alltid förträffliga chaufför Lenno Kess. Vi har besökt Hapsalu och tittat på den vackra järnvägsstationen. Nationaldagsfirande, studentfest, gymnasiejubileum, Rakvere stads 700 års jubileum. Vi har fått uppleva fantasiskt mycket och mött många trevliga människor varav flera har blivit våra vänner. Ett stort tack till Väst-Viru läns historielärarförening, till Rakveres borgmästare, till vice borgmästaren Erich Petrovits och till alla i artikeln nämnda. Lars-Håkan Persson och Olov Thunman Marge Lepik Lars-Håkan Persson och Erich Petrovits 22

23 FLS-X in English HISTORY OF CO-OPERATION BETWEEN THE ORGANIZATION OF TEACHERS IN CIVICS FROM THE COUNTY OF GÄVLEBORG (FLS-X) IN SWEDEN, THE ORGANIZATIONS OF TEACHERS IN HISTORY IN WEST-VIRU COUNTY AND WITH RAKVERE TOWN IN ESTONIA All seminars in Rakvere include visits at many schools, mostly Rakvere upper secondary school. Every time it has been excursions in Estonian towns and surroundings. ACTIVITIES 1993 FLS-X started co-operating with the History teachers Society and the education committees in Rakvere and West-Viru county. Planning a study tour FLS-X teachers carried out a study tour to Estonia and Rakvere. ( ) 1995 FLS-X invited 4 Estonian teachers (HK./ES./EHP./AS) for studies in and. ( ) Seminars for Estonian teachers in Rakvere by Swedish teachers (OT. /AÖ.)( ) Seminars for Estonian teachers in Rakvere by Swedish teachers ( OT./AÖ./ LHP)( ) Estonian visit to for planning, meeting teachers and students and to, learn more about the Swedish Society. Participants from Estonia were the Director of Education (ML.), the Chairman of History Teachers Society (HK.) and an interpreter (MH.).( ) 1997 Seminars for Estonian teachers in Rakvere by Swedish teachers (OT./AÖ./LHP.) ( ) 12 Estonian teachers from Rakvere visited / for a week s study in order to learn more about Sweden. ( ) 23

24 1998 Seminars for Estonian teachers in Rakvere by Swedish teachers ( OT./AÖ./LHP./JS./CL.) Gunilla Herolf had lectures about security solutions in Europe( ) 1999 Seminars for Estonian teachers in Rakvere by Swedish teachers (OT./LHP./JS/AT.)( ) 2000 Seminars for teachers in Rakvere. From FLS-X (OT./CL./JS/AT.)( ) 2001 Visit in from Rakvere (EP./HK.)( ) Seminars for Estonian teachers in Rakvere by Swedish teachers (OT./LHP.) ( ) 2002 The Celebration of Rakvere 700 years and History Conference (Small Cities in Northern Countries,LHP./GH.) ( ) Seminars for Estonian teachers in Rakvere by Swedish teachers (OT./LHP.) and lecture by Leif Kihlsten about Russia ( ) 2003 Conference in Pöltsemaa for history teachers (LHP./Leif Kihlsten.) ( ) 2004 Conference Otepää for history teachers (LHP./GH.) ( ) 2005 Conference in Rakvere about our work from 1994 to today and discussion about the future. OT./LHP./JS.) ( ) OT Thunman LHP ersson AÖ CL n JS t Olov Lars-Håkan P Arne Övrelid Carin Liljergre Jörgen Sjösted GH erg AT n Gunilla Hallb Ann Thunma Leif Kihlsten expert of Russia Gunilla Herolf (The Institute of Foreign Studies Stockholm) EP s HK ML MH el AS ES EHP Erich Petrovit Heli Kirsi Marge Lepik Maire Hôbena Anto Sepp Elle Seiman Eha Piirsalu 24

25 Seminarieförteckning för Föreningen för lärare i samhällskunskap i borgs län FLS-X Utrikeshandel och protektionism i världen Dir. Hising, dir. Forsberg Sandvik AB borgs näringsliv Landshövding Hagnell Residenset/ Kvinnojouren Blåklockan Riksdagen och dess arbete Inf. sekr. Ewa Wiberg m.fl. Högbo konferenscenter Nordiska rådets verksamhet, studieresa Dir. Eva Smekall från Köpenhamn till Köpenhamn med bl. a riksdagsbesök Nordiska rådets svenska delegation m. fl Stockholms fondbörs Inf. chef S. Staffas Nya Sparbanken Sandvik AB 125 år Dir. Hedström Utställningen Sandvik Försvarsinformation Överste K-E Englund I Studieresa till Oslo med bl. a Stortingsbesök skolbesök, departement och industrier, Studieresa Oslo Spardelegationens skolsatsning Staffan Hagström Nya sparbanken Nya familjerätten Sparbanken och Söderhamn Freds- och konfliktforskning. Doc. Hagelin, Str. Nordkvist Sveriges energibehov och besök på Forsmarks kärnkraftverk AB Svensk energiförsörjning Vattenfall Forsmark Stora 700 år, besök vid gruvan Pers.chef Gunilla Fridberg Stora Kopparberget , Försvarsinformation Överste K-E Englund Bollnäs / Statens Byggnadsinstitut Skolans Internationalisering Bengt Thelin (SÖ) Studieresa till Helsingfors med riksdags-,industri-, skolbesök mm, Studieresa till Stockholm med ind. besök och Arlanda bakom kulisserna Kultursekreterare Anna Syrjä Inf. chef Bengtsson Eriksson Components Helsingfors Stockholm Vart är Sovjet på väg Red. Åke Sparring UI F 15 och flygvapnet, en flottilj i samarbete Överste Sven Borgvald Söderhamn 25

26 Försvarsinformation av I 14 Överste K-E Englund Bollnäs resp Kaffet i vår värld Inköps dir. Steinar Öhman General Foods AB/ Sparande - regional kurs i samarbete med Spardelegationen och Svenska bankföreningen Reflektioner över länsstyrelsen och borg En spännande inblick i finansvärlden Susann Brunner Svenska Bankföreningen och Annika Jansson Spardelegationen Landshövding L-I Hising Ek. chef S. Holmberg Stora gruppen Högbo konferenscenter Residenset Söderhamn Islam i världen Rel. hist. K. Ritzen Tanzania Stud. rektor O. Eriksson Women and development (WIDER inst.helsingfors) Studieresa till Stockholm, USAs ambassad Utrikespolitiska institutet och Röda Korset Sandvik AB och EG, Östeuropa och världen Ek. doctor. V. Moghadan Red. A. Hellner och Jur. kand. Jöran Bjellerstedt Dir L. Östholm Sandvik AB Stockholm Försvarsinformation Överste K-E Englund I Några komplicerade U-landsfrågor Mats Hultin fd. senior adviser Världsbanken Världsbanken, UNESCO Mats Hultin, Världsbanken Island (1 vecka) Studieresa Reykjavik, Island Regionernas Europa Anders Berggren m.fl. / Fo.U-x Balticum Red. Ulo Ignats Hur man förändrar en planekonomi till en marknadsekonomi Prof. R. Scace Åland Studieresa till Mariehamn Åland Svensk säkerhetspolitik i förändring Utb. int. H. Ekengren m.fl. Högbo Det svenska försvarets framtid Överste Folke Ekstedt I Socialfrågor och kvinnofrågor i EG Riksdagsman Helena Nilsson Vux Det japanska samhället Rektor Åke Sundin EG-politiskt och försvarssamarbete Riksdagsman Lennart Rodin Vi får inte glömma förintelsen Ferenc Göndör,överlevande Strömbergs distribution AB Dir. K. Mohlin Rysslands ambassad och Nord. Studieresa Stockholm 26

27 Rådets svenska delegation Uppsala univ., Skytteanum, EGkonstitutionen? G-H Sverige o Östeuropa,"Regementets framtid" Sverige i Europa sett med utländska ögon Läromedelspres. A & W och föredrag Doc.Sverker Gustavsson Överste Folke Ekstedt I 14 Korrsp. J. Dettefsen, T. Walat Red. A. Hellner, Utrikespol. inst. Uppsala Sandvik AB om EG/EU vice Vd Lars Östholm Sveriges radio/radio borg Kanalchef P. Andersson Tyskl. Ambassad och Gustafsbergs porsl. fabr mm. Studieresa Stockholm Kurs i kommunalkunskap Kommunalråd mfl Teaching about Europe Europäische Akademie Berlin Att vara Landshövding i borg Landsh. Lars Eric Ericsson Lantmäteriet Plan.sekr.Gunnar Sundstrand Studieresa till Estland Länsskolinsp. Marge Lepik m.fl. Tallin/Rakvere A 6171 överlevande från Auschwitz F. Göndör Sveriges energiförsörjning Forsmark o Kraftverksföreningen - Forsmark Fo. 21 o I 14 Fo. 21 staben Gleerups läromedel i SO Redaktör Camilla Johansson Ovako Steeel Studiebesök Hofors Sem. för estniska lärare Skoldir.Marge Lepik,Rakvere Estland Europahusinvigning Statsm. Ingvar Carlsson Arnold Krause ordf.fime Högbo EU-parlamentarikerdebatt Högbo högskola Inf. chef. Lars Söderberg SIDA Australiens politik Jo Crawford, sakkunning Australiens UD FN Kabinettssekr.Jan Eliasson Arbetsmarkn. EU mm. LO-distr Uppland, -Dala Rankhyttan Bonniers-ett förlag, Villa Manilla, Operan Studieresa Stockholm Sem. för estniska lärare Skoldir.Marge Lepik,Rakvere Estland års jubileum för FLS-X 27

28 Estland av idag Heli Kirsi, Marge Lepik Välståndets grunder, SAF Regionchef Lars Prins Läromedel i SO Almqvist-Wiksell SAF och länens utvecklingsmöjligheter Regionchef Lars Prins Seminarier för estniska lärare Skoldir. Marge Lepik Rakvere Östra Tyskland under en livstid Lektor Manfred Roschow, Berlin Gripsholm, Strängnäs mm. Studieresa Södermanland Studievecka för estniska lärare Studieresa Stockholm/ Från krig till vardagssäkerhet Generalsekr.Anders M.Johansson Riksdagens framtid och Sverige och folkrätten Talman Birgitta Dahl och Prof.Ove Bring,Uppsala Uppsala Kyrkan i framtiden Kyrkoherde Stefan Nilsson Birka, Biskops-Arnö, Uppsala Studieresa Uppland Seminarier för estniska lärare Skoldir.Marge Lepik Rakvere Ericsson AB fabriken Fab.chef Tormod Kristiansen Framtidens kommunikationer Plan.dir. Olle Tideman Länsstyrelsen Folk o. Försvars sem. om Sverigeomvärlden Utvecklingen i Ryssland Säkerhetspol. inför 2000-talet Gleerups läromedel EU och EMU Gen.sekr. Olle Fack Överstelöjtnant Leif Kihlsten Dep.sekr. Eino Örnfeldt Journalist Mats Hallgren Högbo/ Vallonbruk i Uppland Studieresa Uppland Förintelsen och Polen 50 år senare Studieresa Polen Seminarier för estniska lärare Skoldir. Marge Lepik Rakvere Europahuset i Verksam.chef Laila Nordfors Att göra affärer i Österled Hans Sandström chef affärsutv. Centralasien, Sandvik AB Polisen och kriminaliteten Chef ordn.polisen Åke Roghe Dagstidningen inför det nya årtusendet Chefred. Rosén GD, Luti AB Östeuropas väg SIDA-seminarium Vi får inte glömma Ferenc Göndör ögonvittne från koncentrationsläger i Tredje Riket EU-EMU och utvidgningen Journalist Mats Hallgren Säkerhetspolitiska aspekter på EU:s utvidgning Rysslandsexp. Leif Kihlsten 28

29 Seminarier för estniska lärare o. elever EU-utvidgningen ur ett miljöperspektiv Skoldir. Marge Lepik EU-parl.ledam.Inger Schörling Rakvere Vart är Europas befolkning på väg Mats Johansson Inst.för Framtidsstudier Hälsingland runt Studieresa Hälsingland Estland och EU ur ett estniskt perspektiv Hur har Estland förberett sig för EU Utvidgning av EU med avseende på Estland Ülo Niisuke, Heli Kirsi Vice borgmäst. Erich Petrovits Red. Ülo Ignats Stockholm Riksdagen, EU och demokratin Informationsansv. Mats Lindh Sovjetstaten och kommunismen Journalist Staffan Skott Nynazismen i Sverige Docent Helene Lööv Statsrådsrollen i dagens Sverige Statsrådet Ulrica Messing Medeltida kyrkor och kyrkmålningar Studieresa Uppland Världshandeln och Sverige Gen.dir. Anders Steen, Kommersk Seminarier för estniska lärare och elever Latinamerika utveckling eller avveckling Skoldir. Marge Lepik Journalist Stefan Strömberg Rakvere EU:s framtid Europahuset Ryssland och det förändrade Europa Leif Kihlsten Uppsala De hemlösas situation i Sverige Vidar Andersson Att överleva Förintelsen Hédi Fried Lärobok på webben Svante Skoglund Bok & Webb Lärarträff om Vår i Europa (EU) EU-representationerna i Sverige Europadagen mot ett nytt och större EU Europahuskonferens Gamla stan Stockholm Studieresa Stockholm Historiedagar i Estland Konf. om Kalla kriget Pöltsemaa Samhällsplanering exemplet il. dr. Gösta Carlestam Ryssland, Vitryssland och Ukraina Journalist Staffan Skott 29

30 EU på schemat Arr: Europahuset Politiska relationer och människor i Iran Fakhroddin Fani Furusund ett speciellt samhälle Studieresa Furusund Det kända men okända huset i (rådhuset) Fil.dr. Gösta Carlestam Vården i framtiden Sjukhusdirektör Måns Kjerstensson EU 25 problem och möjligheter Docent Stefan Höjelid EU:s nya grundlag Konventsledamot Kennet Kvist / Min syn på borg och framtiden Att utveckla undervisningen i samhällskunskap på gymnasiet Torshälla och Eskilstuna gammalt och nytt Landshövding Christer Eirefeldt Studieresa Sörmland Chile 11 september 1973 Författare Jorge Contreras FLS-X i Rakvere Estland Seminarium kring samarbetet Rakvere Oden och Mithraskulten Univ. lektor Olof Sundqvist Public service idag och i framtiden SVT-ombudsman Claes Elfsberg Bortom de röda havet, Balternas väpnade motstånd. Förf. Jonas Öhman Europa och kriget mot terrorismen Gunnar Lassinantti Sverige, Europa och Världen- nya hot och möjligheter Säkerhetspolitisk konf. Högbo FLS-X:s 20 årsjubileum Högbo Grythyttan, Nora och Norbergvad finns där? Studieresa Västmanland Demokrati och val S-B Ljunggren, Säkerhetspol. Arita Eriksson, mm. Studieresa Uppsala EU och framtiden, nya medlemmar nya tankar A. Ström-Melin och J.Swiecicki Kommunistiska regimer och brott mot mänskliga rättigheter Riksbankens betydelse i ett växande EU. Studiedag Vice Riksbankschef Irma Rosenberg Linné 300 år och Sigtuna 1000 år, studieresa Uppland Från fittstim till könskrig journalist Jenny Wennberg Arbetarbladet EU:s roll i miljö-, klimat- och energifrågan Studiedag 30

31 Folkrätten och globaliseringen, Ambassadör Hans Corell Vart går Europa, Gunilla Herolf(SIPRI), Carolina Vendil-P.(UI) Kulturresa till Dalarna, Leksand, Tällberg, Rättvik och Dalhalla I huvudet på en tonåring Fil. dok. Åke Pålshammar Uppsala universitet Högbo Dalarna Att bli landshövding i borgs län Sandvik ett globalt företag Inf. dir Per-Henrik Bergek Landshövding Barbro Holmberg Kina i globaliseringens mitt Fil. dok. Johan Lagerkvist Utrikespolitiska institutet Främlingsfientlighet i dag. Eva-Lena Nordin (polisen), Lena Brodin (Brå ) Dagens Balticum. Arne Bengtsson författare och TTkorrespondent Maktbalansförskjutning:EU som ett växande transnationellt system. A. Parkhouse Skilsmässan 1809, men hur skilda är Finland och Sverige i dag Höghastighetståg-något för och Gästrikland borgsgruppen och det nya försvaret. Bengt Lindrot Vd Gunnar Sibbmark borgsgruppen Europa inför 2010-talet Mats Hallgren Lär mer om EU, heldag Internationella programkontoret Hamn Vd. Fredrik Svanberg Metodfestival om lärande för hållbar utveckling Hållbar utveckling utifrån turismens påverkan WF, UR, Swedwatch, Cirkus Cirkör, Jens Assur, FN-förbundet, Forum för levande historia Högskolan i, Internationella kontoret i kommun och den Globala skolan Bodil Ceballos Konferens om civil krishantering Teresa Åhman Christian Di Schiena Dr Knut Thorbjornsen Högbo Jubileumsmiddag FLS-X 25 år Högbo Kulturresa till Västergötland Västergötland 31

32 FLS-X 2011 Funktionärer Hedersledamot: Åke Sundin Linnégatan UPPSALA tel./(fax) Styrelseledamöter: Olov Thunman Volframgatan SANDVIKEN (hem) ordförande E-post: (Bessemersk. ) Carin Liljergren Viléus Långbackavägen GÄVLE (hem) sekreterare E-post: (Vasaskolan) Sören Holmer Ekostigen 19 A SANDVIKEN (hem) kassör E-post: Linda Åsberg Skogsvägen GÄVLE (hem) vice ordförande E-post: (Borgarsk) Lars-Håkan Persson Västra Tullgatan 1A HUDIKSVALL (hem) vice sekreterare E-post: Suppleant: Mikael Gränsgärd Dalsängsvägen SANDVIKEN (hem) E-post Mobil: AU Olov Thunman Carin Liljergren-Viléus Valberedning Jörgen Sjöstedt Furuvägen STORVIK tfn , E-post Gunilla Hallberg Västra Tullgatan 1A HUDIKSVALL E-post Revisorer Anita Fröderberg Järvstabyn GÄVLE E-post Ann Thunman Volframg SANDVIKEN E-post Christina Kindstrand Vallongatan 2G GÄVLE Suppleant 32

33 Innehållsförteckning Innehåll Välkommen till FLS-X:s jubileumsskrift... 3 Föreningen lärare i samhällskunskap i borgslän FLS-X... 4 URSPRUNG... 4 FINANSIERING... 4 VERKSAMHET... 4 STRATEGIER... 5 Tillkomsten... 6 Finansiering och partners... 6 Jubileer... 8 Verksamhet... 8 Verksamhet-säkerhetspolitik... 9 Verksamhet-näringsliv...10 Verksamhet-EU och Europa...10 Verksamhet-Länsstyrelsen i borg...11 Verksamhet sociala frågor...11 Verksamhet- folkmord...11 Studieresor...12 Estland...14 Styrelsearbete mm Efterord:...15 Mer om Estland...17 Bakgrund...17 Början på Estlandskontakterna...17 Vad göra?...17 Vad har behandlats?...19 Sveriges samhälle och styrelsesätt...19 EU/EMU...19 Pedagogiska frågor

34 Europas och världens historia...20 Övrigt...20 Personliga minnen...21 Sverigebesök...21 Besök som berikat oss...22 FLS-X in English...23 ACTIVITIES...23 Seminarieförteckning för Föreningen för lärare i samhällskunskap i borgs län FLS-X...25 FLS-X 2011 Funktionärer...32 Innehållsförteckning

Seminarieförteckning för Föreningen för lärare i samhällskunskap i Gävleborgs län FLS-X

Seminarieförteckning för Föreningen för lärare i samhällskunskap i Gävleborgs län FLS-X Seminarieförteckning för Föreningen för lärare i samhällskunskap i Gävleborgs län FLS-X 1 860421 Utrikeshandel och protektionism i världen Dir. Hising, dir. Forsberg Sandvik AB/Sandviken 2 861021 Gävleborgs

Läs mer

Hur kan vi stärka solidariteten och bekämpa fattigdomen i världen?

Hur kan vi stärka solidariteten och bekämpa fattigdomen i världen? RÅDSLAG VÅR VÄRLD F Ö R O S S SO C I A L D E M O K R AT E R Ä R M Ä N N I S K A N M Å L E T hennes utveckling och frihet, vilja att växa, ansvarskänsla för kommande generationer, solidaritet med andra.

Läs mer

Rapport: Civilförsvarsförbundets internationella insatser 1996 2007. Estland Lettland Litauen Polen Ryssland Ukraina

Rapport: Civilförsvarsförbundets internationella insatser 1996 2007. Estland Lettland Litauen Polen Ryssland Ukraina Rapport: Civilförsvarsförbundets internationella insatser 1996 2007 Estland Lettland Litauen Polen Ryssland Ukraina Augusti 2007 Förord Det är med stolthet jag överlämnar denna redogörelse för Civilförvarsförbundets

Läs mer

Nyhetsbrev EU/Internationella relationer

Nyhetsbrev EU/Internationella relationer Nyhetsbrev 4 2017 EU/Internationella relationer "Syftet med internationalisering handlar om att öka utbyte, förståelse och samverkan mellan människor, kulturer och nationer samt utveckla kommunens verksamheter

Läs mer

VerksamhetsberÄttelse får Çr 2014

VerksamhetsberÄttelse får Çr 2014 1 VerksamhetsberÄttelse får Çr 2014 FÄreningen bildades vid konstituerande mäte den 16/8 1998. Den sextonde verksamhetsberåttelsen omfattar kalenderçret 2014. Styrelsen har bestçtt av: Lars-GÄran LÄnnermark,

Läs mer

Törnsfalls PRO-avdelning 50 år

Törnsfalls PRO-avdelning 50 år Törnsfalls PRO-avdelning 50 år Så började det Törnsfalls pensionärsförening bildades vid ett möte i National i Almvik den 9 maj 1954. Föreningen startade med 15 medlemmar. Ernst Renström valdes som ordförande,

Läs mer

Medlemsblad 2016-2. Kära Nordenvänner,

Medlemsblad 2016-2. Kära Nordenvänner, Medlemsblad 2016-2 Kära Nordenvänner, Den första veckan i april kommer ni att nås av detta medlemsbrev med resten av vårens program. Min förhoppning är att ni har tid att läsa igenom programmet och hoppas

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

EN RESA SOM HANDLAR OM DEMOKRATI FÖRINTELSEN OCH POLSK KULTUR

EN RESA SOM HANDLAR OM DEMOKRATI FÖRINTELSEN OCH POLSK KULTUR EN RESA SOM HANDLAR OM DEMOKRATI FÖRINTELSEN OCH POLSK KULTUR Studieresa till Polen, i Förintelsens spår Auschwitz/Birkenau, Rabka, Jordanow, Plasowlägret, Schindler.s fabrik. ABF-distriktet i Värmland,

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum

Protokoll Sammanträdesdatum Rådsmöte 2005-11-30 1 (15) Plats och tid Rådhuset, Söderhamn, klockan 11.00 15.00 Beslutande Hudiksvalls kommun Sven-Åke Thoresen Åsa Nilsson Stefan Bäckström Tommy Ljung Ljusdals kommun Christina Embretsen

Läs mer

QUIS, EN KORT HISTORIK

QUIS, EN KORT HISTORIK QUIS, EN KORT HISTORIK 1982 Tekniska Museet Sammanställer en utställning Kvinnliga uppfinnare finns dom? i samarbete med gruppen Kvinnor och Teknik från Fredrika Bremerförbundet. Kvinnliga uppfinnare från

Läs mer

SYSSELSÄTTNING FÖR FUNKTIONSHINDRADE

SYSSELSÄTTNING FÖR FUNKTIONSHINDRADE SYSSELSÄTTNING FÖR FUNKTIONSHINDRADE -erfarenhetsutbyte och mentorskap kring stöd till funktionshindrade i tre mindre europeiska städer Ett samarbetsprojekt mellan Kubrat i Bulgarien, Türi i Estland och

Läs mer

Skärgårdarnas Riksförbund

Skärgårdarnas Riksförbund Skärgårdarnas Riksförbund Verksamhetsberättelse 2007 Vad är SRF och vad vill vi? Skärgårdarnas Riksförbund är en riksorganisation för den bofasta befolkningen i landets skärgårdsområden, på kusten och

Läs mer

Internationell policy för Bengtsfors kommun

Internationell policy för Bengtsfors kommun 2 (7) Internationell policy för Bengtsfors kommun Bakgrund Omvärlden och EU påverkar oss alltmer och sambandet mellan det lokala och det globala blir allt tydligare. Förändringar på den internationella

Läs mer

PRO Eslöv 70 år 1943 2013.

PRO Eslöv 70 år 1943 2013. PRO Eslöv 70 år 1943 2013. Inledning 1942 mitt under brinnande krig bildades Sveriges pensionärers riksorganisation. Anledningen till detta var pensionärernas svåra situation i samhället. Få pensionärer

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Holmiadagen 2013 Det klappar

Holmiadagen 2013 Det klappar Holmiadagen 2013 Det klappar En gång är ingen gång, två gånger är en vana och tre gånger är en tradition, enligt ett bevingat uttryck. Kanske utbildning är på väg att bli tradition i vår loge. För två

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2012

Verksamhetsberättelse för 2012 FÖRENINGEN NORDEN SKÅNEDISTRIKTET Verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsen för Föreningen Norden, lämnar följande redogörelse för verksamheten år 2012. Styrelse Ulla Stenow ordförande Ängelholm Sonja Svensson

Läs mer

Register för engagemang rörande Styrelsen för den Svenska avdelningen av Transparency International

Register för engagemang rörande Styrelsen för den Svenska avdelningen av Transparency International Ulla Andrén 2006-09-25 Inga Sekreterare, grupp 52, Svenska sektionen av Amnesty International liknande där ledamoten har mer än 5% av sina totala tillgångar Inga Inga Enhetschef, Sida nära anhörigs förhållanden

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med den sk. Göteborgsnoden

Minnesanteckningar från möte med den sk. Göteborgsnoden Anteckningar 2004-09-10 Anders Helsing Minnesanteckningar från möte med den sk. Göteborgsnoden Närvarande: Margareta Ringius, Tjörn Håkan Beskow, Göteborg Christer Samuelsson, Partille Bengt Christensen,

Läs mer

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Resultatslista DM i Mete 4 juni 2006, Mariebergsviken, Karlstad. Arrangör Skoghall SFK LAG Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Damseniorer: 1. SFK Wasa 2308 gram 4 tävlande

Läs mer

Verksamhetsberättelse för FUB Uppsala År 2015

Verksamhetsberättelse för FUB Uppsala År 2015 Verksamhetsberättelse för FUB Uppsala År 2015 Styrelsen Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Uppsala får härmed avge följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret

Läs mer

KOP nätverket för konst och publikfrågor

KOP nätverket för konst och publikfrågor KOP nätverket för konst och publikfrågor På uppdrag av Kultur Skåne, Region Skånes kulturnämnd Utförd under år 2012 Anna Lönnquist, Ystads konstmuseum Innehåll Bakgrund... 1 KOP- nätverket för konst och

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 2009-01-20, Stockholm Sida 1/6 Verksamhetsberättelse 2015 CISV Sweden Address: CISV Sweden, Högalidsgatan 36A, 117 30 Stockholm, Sweden E-mail: secretary@se.cisv.org, Phone +46 8 7515544, Webb: www.cisv.se

Läs mer

Före: Varför kallas Barentsregionen för EU:s heta hörn, tror du? (jfr. kartan) Lektion 2 SCIC 20/09/2013

Före: Varför kallas Barentsregionen för EU:s heta hörn, tror du? (jfr. kartan) Lektion 2 SCIC 20/09/2013 Före: Lektion 2 SCIC 20/09/2013 Varför kallas Barentsregionen för EU:s heta hörn, tror du? (jfr. kartan) A. Folk och försvar: Barentsregionen EU:s heta hörn Talare: Försvarsminister Karin Enström Del 1

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Sandgrenska Manskören lördagen den 7 februari 2009 i Hantverksföreningens lokaler, Karlskrona.

Protokoll fört vid årsmöte med Sandgrenska Manskören lördagen den 7 februari 2009 i Hantverksföreningens lokaler, Karlskrona. Protokoll fört vid årsmöte med Sandgrenska Manskören lördagen den 7 februari 2009 i Hantverksföreningens lokaler, Karlskrona. 1 Ordföranden Bengt Almqvist förklarade årsmötet öppnat. Han hälsade medlemmarna

Läs mer

Baltikum. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com

Baltikum. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com Baltikum Guidad Rundresa Max. 8 resenärer www.vespucci-tours.com G u i d a d R e s a - B a l t i k u m Baltikum - Guidad Rundresa Upplev det kulturella och historiska arvet i Lettland och Estland på vår

Läs mer

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H 181 246 180 182 242 193 1224 2 Arvidsson Lars-Erik Köping

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Studieresa till Krakow och Auschwitz 15-19 augusti 2016

Studieresa till Krakow och Auschwitz 15-19 augusti 2016 Studieresa till Krakow och Auschwitz 15-19 augusti 2016 Christer Bergström, som arrangerar och medföljer på resan, är utbildad gymnasie- och grundskolelärare med 30 års erfarenhet och har undervisat i

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

ANTECKNINGAR FRÅN MÖTE MED LEDNINGSGRUPPEN

ANTECKNINGAR FRÅN MÖTE MED LEDNINGSGRUPPEN Kommuner i samverkan för Inlandsvägen: Mora! Vansbro! Fil ipstad! Storfors! Kristinehamn! Gullspång! Mariestad! Skövde! Falköping! Tidaholm! Mullsjö! Jönköping! Gislaved! Hylte! Halmstad ANTECKNINGAR FRÅN

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Inledning Verksamhetsåret 2010 innehöll färre programpunkter än året innan, men ändå ett flertal viktiga händelser. Föreningens styrelsesammanträden har ägt rum på Barnängsgatan 44, Stockholm. Den i största

Läs mer

Säkerhetspolitik för vem?

Säkerhetspolitik för vem? Säkerhetspolitik för vem? Säkerhet vad är det? Under kalla kriget pågick en militär kapprustning utifrån uppfattningen att ju större militär styrka desto mer säkerhet. Efter Sovjetunionens fall har kapprustningen

Läs mer

Kommunmottagande av nyanlända

Kommunmottagande av nyanlända Flyktingmottagning Kommunmottagande av nyanlända 2014 46 504 2015 51 197 2016 69 900 prognos 2017 79 900 prognos Källa: Migrationsverket Mottagande av nyanlända i Gävleborg Kommun 2014 2015 2016 (tom sep)

Läs mer

Regionförbundets handlingsprogram för Östersjöarbete 2015-2017.

Regionförbundets handlingsprogram för Östersjöarbete 2015-2017. 2015-01-28 PM Regionförbundets handlingsprogram för Östersjöarbete 2015-2017. Bakgrund Med Sveriges längsta kuststräcka är det självklart att Östersjöns status och havet som kontaktväg betytt och betyder

Läs mer

Offentligt minnesmärke över greve Folke Bernadotte af Wisborg i Stockholm Skrivelse av Micael Stehr

Offentligt minnesmärke över greve Folke Bernadotte af Wisborg i Stockholm Skrivelse av Micael Stehr PM 2010: RI+VIII (Dnr 328-357/2010) Offentligt minnesmärke över greve Folke Bernadotte af Wisborg i Stockholm Skrivelse av Micael Stehr Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Datum 2011-03-01 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Styrelsen för Förbundet för Allmänt Hälsoskydd Kommunerna och Miljön avger härmed följande berättelse för förbundets verksamhet under år 2010. Styrelsen Förbundets

Läs mer

Resa i Förintelsens spår

Resa i Förintelsens spår Resa i Förintelsens spår 4-9 Maj 2015 EN RESA SOM HANDLAR OM DEMOKRATI FÖRINTELSEN OCH POLSK KULTUR Studieresa till Polen, i Förintelsens spår Auschwitz/Birkenau, Rabka, Jordanow, Plasowlägret, Schindler.s

Läs mer

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11:

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11: C-Vapen Klass Vintercuppen 009 Bo Löfroth 795 Per Sundén 795 Robert Wikström 760 Jens Jarblad 7 5 Greger Berglin 7 6 Andreas Lampa 7 7 Dariusz Rymnszka 7 8 Mattias Nordsvan 70 9 Kenneth Johansson 696 0

Läs mer

Antalet medlemmar i till Jönköpings länsförbund anslutna kretsar:

Antalet medlemmar i till Jönköpings länsförbund anslutna kretsar: Naturskyddsföreningen Jönköpings länsförbund ÅRSBERÄTTELSE för år 2005. Medlemsutveckling Antalet medlemmar i till Jönköpings länsförbund anslutna kretsar: Krets Medlemsantal Medlemsantal Ordförande 2005

Läs mer

H.M. Konungens tal vid Galamiddagen på Kungliga slottet med. anledning av Finlands president Tarja Halonens officiella besök den

H.M. Konungens tal vid Galamiddagen på Kungliga slottet med. anledning av Finlands president Tarja Halonens officiella besök den H.M. Konungens tal vid Galamiddagen på Kungliga slottet med anledning av Finlands president Tarja Halonens officiella besök den 15 januari 2009 Republikens president, doktor Arajärvi, kära vänner från

Läs mer

Seminariet tar avstamp i Europeiska temaåret för utvecklingssamarbete 2015 EYD2015.

Seminariet tar avstamp i Europeiska temaåret för utvecklingssamarbete 2015 EYD2015. PRESSMEDDELANDEFRÅNINTERCULT 2015&11&05 Europa Direkt Intercult bjuder in till Seminarium om Bistånd och migration om EU, Sverige och bistånd Fredag den 13 november kl 13.00-15.00 på Europahuset, Regeringsgatan

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Avdelningsstyrelse 2015 Ordförande Ledamöter Lisa Assolari Stefan Burlin Elisabeth Dahl Mikael Forsberg Viktoria Hallin Camilla Hansen Malin Jonsson Jonas Larsson Jon Olovsson

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) Utrikesutskottets betänkande 2015/16:UU14 Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) Sammanfattning Utskottet föreslår att riksdagen lägger redogörelsen från riksdagens delegation vid OSSE:s

Läs mer

Sisjöfälten 2015 Mölndals Skytteförening Startlista

Sisjöfälten 2015 Mölndals Skytteförening Startlista Patrull 1 08:30 1 Rickard Alvén C 3 Mölndals Skytteförening 2 Dawid Kaleta C 3 Mölndals Skytteförening 3 Marie Björk C 3 Mölndals Skytteförening Peter Henriksson C 1 Mölndals Skytteförening Urban Waldenström

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 NEUROFÖBUNDET KUNGSBACKA LOKALFÖRENING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 NEUROFÖBUNDET KUNGSBACKA LOKALFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 NEUROFÖBUNDET KUNGSBACKA LOKALFÖRENING Styrelsen för Neuroförbundet Kungsbacka lokalförening får härmed avge följande årsberättelse för verksamhetsåret 2015. MEDLEMSANTALET Föreningens

Läs mer

c. Lyssna och kommentera (allt). Säg så mycket som möjligt! Vad/vem är det? (använd din eventuella förförståelse samt dra slutsatser av radioklippet)

c. Lyssna och kommentera (allt). Säg så mycket som möjligt! Vad/vem är det? (använd din eventuella förförståelse samt dra slutsatser av radioklippet) Lektion 1 SCIC 13/09/2013 A. Mordet på Anna Lindh a. Lyssna och rapportera (första delen) Förr (2003) Nu (2013) b. Lyssna och rapportera (andra delen) 1. Vem är Eva Frankell? 2. Vad säger hon om Anna Lindh?

Läs mer

Europaresan Auschwitz/Polen

Europaresan Auschwitz/Polen Europaresan Auschwitz/Polen Vi är 22 elever från de fyra olika inriktningarna på samhällsprogrammet årskurs två, som vill göra denna Europaresa tillsammans. Andra världskriget är något som har satt djupa

Läs mer

Enskede Gårds Gymnasium. Blackebergs gymnasium

Enskede Gårds Gymnasium. Blackebergs gymnasium UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Hantverkargatan 2F Box 22049 104 22 Stockholm Tel 08-508 33 000 www.stockholm.se/utbildning epost: registrator@utbildning.stockholm.se Nästa: Kina Praktik i Kina För att ge eleverna

Läs mer

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015 Debiteringslängd för 2015 Totalt utdebiteras 838 656,00 kr vilket fördelar sig på medlemmarna enligt nedan. Utdebiterat belopp erläggs genom insättning på föreningens plusgirokonto: 681213-5 Påminnelseavgift

Läs mer

Cross Border, Intressentkonferens 10 mars 2016

Cross Border, Intressentkonferens 10 mars 2016 Cross Border, Intressentkonferens 10 mars 2016 ESS & MAX IV: Cross Border Science and Society Regional Leverantörsbas - ett samarbete för en starkare region med regionala leverantörer Lokala, regionala

Läs mer

Malmöavdelningen. Ja, hur skall man sammanfatta 2015 ur ett fackligt perspektiv?

Malmöavdelningen. Ja, hur skall man sammanfatta 2015 ur ett fackligt perspektiv? Malmöavdelningen ETTAN nr 4/15 God Jul och Gott nytt År Ja, hur skall man sammanfatta 2015 ur ett fackligt perspektiv? Det har varit ömsom vin och ömsom vatten och ibland har det varit både ok. Om vi börjar

Läs mer

Dessutom skall i samband med det skriftliga provet följande uppgift lämnas in skriftligen:

Dessutom skall i samband med det skriftliga provet följande uppgift lämnas in skriftligen: prövning samhällskunskap grund Malmö stad Komvux Malmö Södervärn PRÖVNING Prövningsanvisningar Kurs: Samhällskunskap Kurskod: GRNSAM2 Verksamhetspoäng: 150 Prövningen består av ett skriftligt prov och

Läs mer

Anna Lindhs Minnesfond

Anna Lindhs Minnesfond Anna Lindhs Minnesfond Praktikrapport Omfattning: Handledare: Adress: 10 veckor heltid Charlotta Åsell, verksamhetsledare c/o Kulturhuset Box 164 14 103 27 Stockholm (ny adress sedan 12 jan 2009) Telefonnummer:

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Motion från Anna-Britt Wejdsten (L) - Ny vänort i Rumänien

Motion från Anna-Britt Wejdsten (L) - Ny vänort i Rumänien TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2016-09-14 KS 2016/0641 Kommunfullmäktige Motion från Anna-Britt Wejdsten (L) - Ny vänort i Rumänien Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att

Läs mer

Agneta Rudsänger Sandviken ordförande. Anders Mosell Österfärnebo vice ordförande. Anneli Åhlander Vallsta kassör t.o.m. 13/3.

Agneta Rudsänger Sandviken ordförande. Anders Mosell Österfärnebo vice ordförande. Anneli Åhlander Vallsta kassör t.o.m. 13/3. 1 Februari 2012 Föreningen hade den 31/12 2011, 92 huvudmedlemmar och 27 familjemedlemmar=totalt 119 medlemmar. Den 31/12 2010 var antalet huvudmedlemmar 104 och antalet familjemedlemmar 30. STYRELSE 2011

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Hälsingerådet Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Söderhamns kommun Hälsingerådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Hälsingerådet Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Söderhamns kommun Hälsingerådet Tid och plats Cfl, Söderhamns kommun Paragrafer 244-260 Beslutande Sven-Erik Lindestam (S) Marie Centerwall (S) Olov Nilsson Sträng Mikael Löthstam (S) Lars Molin (M) Markus Evensson (S) Monica Olsson

Läs mer

Estland. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com

Estland. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com Estland Guidad Rundresa Max. 8 resenärer www.vespucci-tours.com G u i d a d R e s a - E s t l a n d Estland Intensiv - Guidad Rundresa Utforksa det kulturella och historiska arvet i Estland på vår 8-dagars

Läs mer

Praktikrapport. Praktiktjänstens längd 30 augusti 2010 16 januari 2011 + 372 640 56 00. Sveriges ambassad. Pikk 28, 150 55 Tallinn, Estland

Praktikrapport. Praktiktjänstens längd 30 augusti 2010 16 januari 2011 + 372 640 56 00. Sveriges ambassad. Pikk 28, 150 55 Tallinn, Estland Praktikrapport Praktikplats Ambassaden Tallinn Praktiktjänstens längd 30 augusti 2010 16 januari 2011 Handledare Kontaktuppgifter Anna Hamrell anna.hamrell@foreign.ministry.se + 372 640 56 00 Sveriges

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010

VERKSAMHETSPLAN 2010 VERKSAMHETSPLAN 2010 Enligt styrelsebeslut 2010-02-05 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitelrubrik Sid nr FRAMSIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL 3 ORGANISATION 3 EKONOMI 4 KOMMITTÉERNA

Läs mer

Besök från Latinamerika Internationell temadag Språk och medias skoltidningsprojekt Poltava Kommunalt partnerskap med Uganda Den lärande organisationen Den globala resan Bangladesh Språksamarbeten med

Läs mer

Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26.

Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26. Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26. Vapengrupp A 1 Lars Hagman Hedemora Pk 66666656 37 47/21 n7 S 2 Mikael Eriksson Bålsta Sks 56656666 49 46/20 n9 S 3 Per-Olov Andersson

Läs mer

RESULTAT. Saabiaden i Badminton den 5 oktober 2013.

RESULTAT. Saabiaden i Badminton den 5 oktober 2013. RESULTAT Saabiaden i Badminton den 5 oktober 2013. Herrar singel 1. Mikael Nord Bofors Fritid 2. Peter Nilsson KORPEN Saab 3. Olof Carlsson KORPEN Saab 4. Anders Nylén Bofors Fritid 5. Bruno Sandberg Bofors

Läs mer

KURSINFORMATION VT 2014 Livsfilosofi och det moderna samhället Livsfilosofi och det moderna samhället, 7,5 hp

KURSINFORMATION VT 2014 Livsfilosofi och det moderna samhället Livsfilosofi och det moderna samhället, 7,5 hp KURSINFORMATION VT 2014 Livsfilosofi och det moderna samhället Livsfilosofi och det moderna samhället, 7,5 hp Välkommen till en annorlunda och inspirerande kurs här på Cemus! Universitetsutbildningar och

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2004

Verksamhetsberättelse för år 2004 FOI VET FOI Veteranförening Stockholm i februari 2005 Verksamhetsberättelse för år 2004 Styrelsen för FOI VET, FOI Veteranförening, får härmed avge följande berättelse över verksamheten under tiden 2004-01-01

Läs mer

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 2011-09-15 kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 1 (5) Närvarande: Representanter från kraftsamling@mdh: Thomas Wahl (HST), Jan Gustafsson (IDT) och Anna Andersson Ax (INFO). Representanter

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Tvärpedagogiskt utvecklingsarbete. Lunnevads folkhögskola. Juni 2001

PROJEKTMATERIAL. Tvärpedagogiskt utvecklingsarbete. Lunnevads folkhögskola. Juni 2001 PROJEKTMATERIAL Lunnevads folkhögskola Juni 2001 s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning Utvecklingsprojekt för vuxenlärare:

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen, Växjö

Utrikespolitiska Föreningen, Växjö Verksamhetsberättelse 2014 Utrikespolitiska Föreningen, Växjö 1 Sammanfattning av 2014 2014 har varit ett intressant och framgångsrikt år för Utrikespolitiska Föreningen, Växjö. Ny styrelse valdes in i

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

Nordiska vattenskadeseminariet 2011. Nordiska vattenskadegruppen

Nordiska vattenskadeseminariet 2011. Nordiska vattenskadegruppen Nordiska vattenskadeseminariet 2011 har som vanligt arrangerats av Nordiska vattenskadegruppen Medlemmarna kommer från de fem nordiska länderna. En del har varit med från början och hunnit bli ganska gamla

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya 08:00 1 - Ström / Ström 34,5 17 56 STRÖM, Arne Golfklubb 8,6 9 48 STRÖM, Margareta Golfklubb 25,9 30 - Liden / Liden 27,6 14 56 LIDEN, Sven-Erik Golfklubb 7,1 7 48 LIDEN, Eva Golfklubb 20,5 24 08:08 1

Läs mer

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också Politics for Peace Under år 2007 beviljades IKFF medel för att utbilda sina medlemmar om europeisk säkerhetspolitik (ESP) med fokus på ett genusperspektiv. Nu fortsätter den här satsningen genom projektet

Läs mer

Kalla kriget. Karta över Europa. VEU: VästEuropeiska Unionen. Källa: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:cold_war_europe_military_map_sv.

Kalla kriget. Karta över Europa. VEU: VästEuropeiska Unionen. Källa: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:cold_war_europe_military_map_sv. Kalla kriget Kalla kriget var en konflikt mellan USA och Sovjetunionen som utspelade sig från år 1945 till år 1989. USA och Sovjetunionen var två supermakter som bildades efter det Andra världskriget då

Läs mer

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Närvarande: Anna-Lena Sörenson, Östergötland, ordf Agneta Jansson, Västra Götaland Ann Lindman, Gävleborg Cecilia Carpelan, Stockholm

Läs mer

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala http://kikaren.skl.se/artikel.asp?c=3985&a=62064 10.09.2009 Konferens Climate and Jobs Local solutions? Tisdagen den 8 september genomfördes en stor och lyckad konferens i Bryssel på temat Climate and

Läs mer

KAMRATFÖRENINGEN NORRA SKÅNINGAR

KAMRATFÖRENINGEN NORRA SKÅNINGAR KAMRATFÖRENINGEN NORRA SKÅNINGAR Medlemsblad 1-2013 kallar till ÅRSMÖTE DEN 6 APRIL 2013 KL 1300 SOLDATHEMMET Ill. Alf Lannerbäck Program: 1200 Bokbord Samling Kaffe Bar 1300 Årsmötesförhandlingar* 1345

Läs mer

FÖRENINGEN SVERIGES STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARE

FÖRENINGEN SVERIGES STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARE FÖRENINGEN SVERIGES STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARE ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2011-08-25 TID Torsdagen den 25 augusti kl. 16.30 PLATS OMFATTNING 1 23 HANDLINGAR Västrastation Västra stationstorget 10, Lund Dagordning, verksamhetsberättelse

Läs mer

Året 2012: Ny chans för tjejerna i GP Pucken. Den 15 oktober 2012: Göteborgs Ishockeyförbund fyller 75 år

Året 2012: Ny chans för tjejerna i GP Pucken. Den 15 oktober 2012: Göteborgs Ishockeyförbund fyller 75 år Året 2012: Ny chans för tjejerna i GP Pucken Efter några års uppehåll var tjejerna glädjande nog tillbaka i GP Pucken. Sex olika lag mötte varandra i Rambergsrinken och i samband med finalspelet i Scandinavium

Läs mer

Kursplan. Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för samhällsvetenskaper

Kursplan. Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för samhällsvetenskaper Kursplan Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för samhällsvetenskaper 1SHÄ01 Samhällskunskap I inriktning mot arbete i årskurs 7 9, 30 högskolepoäng Social studies I for lower

Läs mer

Kurs: Historia. Kurskod: GRNHIS2. Verksamhetspoäng: 150

Kurs: Historia. Kurskod: GRNHIS2. Verksamhetspoäng: 150 Kurs: Historia Kurskod: GRNHIS2 Verksamhetspoäng: 150 Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden och perspektiv på framtiden. På så sätt påverkar det förflutna

Läs mer

Luleå kommun deltar i Almedalsveckan 2016

Luleå kommun deltar i Almedalsveckan 2016 Luleå kommun deltar i Almedalsveckan 2016 För tredje året i rad kommer Luleå kommun att delta under Almedalsveckan i Visby, Sveriges största politiska mötesplats. Representanter från Luleå kommun deltar

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum

Protokoll Sammanträdesdatum 2009-01-28 1 (10) Plats och tid Orbaden Konferens, Orbaden, klockan 09.00-12.00 Beslutande Sven-Åke Thoresen, ordf, s, Hudiksvall Lennart Olsson, vice ordf, c, Söderhamn Olle Nilsson Sträng, s, Bollnäs

Läs mer

Det kalla kriget. Freden i Europa förbereds

Det kalla kriget. Freden i Europa förbereds Det kalla kriget När Tyskland anföll Sovjet 1941 bildades en allians mellan USA, Storbritannien och Sovjet. På det stora hela fungerade detta bra. Det fanns dock en motsättning mellan de båda västmakterna

Läs mer

Vara i världen. Helena Torsell, Internationell samordnare

Vara i världen. Helena Torsell, Internationell samordnare Vara i världen Helena Torsell, Internationell samordnare STRATEGISKT VÄGVAL Hur skapar vi en attraktiv kommun? FRAMGÅNGSFAKTORER KOMPETENS INTERNATIONALISERING KULTUR 1995 Sverige blir medlem i EU Bas

Läs mer

Kära förälder, kära värdfamilj

Kära förälder, kära värdfamilj Kära förälder, kära värdfamilj YFU tror att ett av de bästa sätten att lära känna en kultur, ett språk och ett annat land är genom att bo ett år hos en värdfamilj och att gå i landets skola. Under ett

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum

Protokoll Sammanträdesdatum Rådsmöte 2005-03-16 1 (15) Plats och tid Ljusdal, klockan 11.00 15.00 Beslutande Hudiksvalls kommun Bente Sandström Kjell Jansson Stefan Bäckström Kent Sjöberg Ljusdals kommun Roland Bäckman Sven-Olle

Läs mer

Momentguide: Kalla kriget

Momentguide: Kalla kriget Momentguide: Kalla kriget Ryssland har de senaste åren åtagit sig en iögonenfallande militär upprustning och det senaste åren har man annekterat Krim-halvön och är mer eller mindre involverat i konflikten

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Södra borg lokalavdelning februari 2017 (Sida 1 av 5) VERKSAMHETSBERÄTTELSE för år 2016 Den 31 december 2016 hade föreningen 62 huvudmedlemmar och 25 familjemedlemmar/ stödjande = 87 Den 31 december 2015

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 3 oktober 2015 Vara-Bjertorp Golfklubb

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 3 oktober 2015 Vara-Bjertorp Golfklubb 12:00 1 - U Larsson / S Gustavsson 19,8 6,3 Gul LARSSON, Ulf A 9,4 12 Gul GUSTAVSSON, Stefan A 10,4 13 - M Nilsson / F Andersson 8,3 2,8 Gul NILSSON, Mats A 2,8 4 Gul ANDERSSON, Fredrik A 5,5 7 12:10 1

Läs mer

Kurs: Historia. Kurskod: GRNHIS2. Verksamhetspoäng: 150

Kurs: Historia. Kurskod: GRNHIS2. Verksamhetspoäng: 150 Kurs: Historia Kurskod: GRNHIS2 Verksamhetspoäng: 150 Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden och perspektiv på framtiden. På så sätt påverkar det förflutna

Läs mer

Internationella relationer

Internationella relationer Ulf Bjereld Ann-Marie Ekengren Christina Lilja Internationella relationer analyser, teorier & óvningar Innehall 1 Krig eller fred? 10 Kriget i Kosovo 11 Varfór bombade Nato? 12 Olika teorier ger olika

Läs mer

Protokoll fört vid LFV:s pensionärsförening Arlanda-Bromma årsmöte ombord på Birka Paradise den 9-10 mars 2010

Protokoll fört vid LFV:s pensionärsförening Arlanda-Bromma årsmöte ombord på Birka Paradise den 9-10 mars 2010 Luftfartsverkets pensionärsförening Arlanda-Bromma Org.nr:80 2413-1685 Pg: 408345-7 www.lfvpensionarer.se Protokoll fört vid LFV:s pensionärsförening Arlanda-Bromma årsmöte ombord på Birka Paradise den

Läs mer