FLS-Xs jubileumsskrift 25 år

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FLS-Xs jubileumsskrift 25 år"

Transkript

1 FLS-Xs jubileumsskrift 25 år Givande möten Föreläsningar Intressanta studieresor 1

2 2

3 Välkommen till FLS-X:s jubileumsskrift I år fyller vi 25 år och det uppmärksammar vi med att ge ut denna skrift som berättar om verksamheten under de gångna åren. Detta häfte innehåller dokumentation i form av text och bilder från åren Från aktivitet nr. 1 på Sandviks huvudkontor i, då föreningen bildades till aktivitet 176 i juni 2011 som är en kulturresa till Västergötland. En text som är på engelska berätta om vårt mer än 10 åriga samarbete med Historielärarföreningen i Väst Viru län och skolmyndigheterna i Rakvere. Bilderna och texterna har våra medlemmar lånat ut och godkänt att vi publicerar. Kom gärna med i FLS och våra program. Vi arbetar för en bra fortbildning för lärare i samhällskunskap och samhällsorienterande ämnen. Du är välkommen även om du undervisar i andra ämnen. Att vara medlem i riksföreningen kostar 200:- (2011). Vill du komma med kontakta någon i styrelsen - se styrelseföreteckning Mer information om riksföreningen hittar du på Styrelsen Maria Strömvik diskuterar med FLS-Xs veteraner 3

4 Föreningen lärare i samhällskunskap i borgslän FLS-X En sammanfattande beskrivning 2011 URSPRUNG Tjugoförsta april 1986 bildade 16 lärare från borg en regional ämnesförening, vilken döptes till FLS-X. Av dessa är sju fortfarande medlemmar. FLS - borg är en lokalförening inom Föreningen lärare i samhällskunskap i Sverige. FINANSIERING Vi arbetar helt ideellt och utan kontinuerligt ekonomiskt stöd. Vi finansierar verksamheten genom att söka anslag till program och projekt. Vi söker även arrangörer som ordnar program åt oss. Som samarbetspartners och bidragsgivare kan nämnas Svenska Institutet, Föreningen Norden, Utrikesdepartementet, Bokförlag, Folke Bernadottes akademi, Utrikespolitiska Institutet, Göranssonska fonderna m.fl Under senare år har och s kommuner givit ett årligt bidrag VERKSAMHET Fram till nu har vi ansvarat för 175 program, från studieresor och studiebesök till föreläsningar. Innehållet har varierat från lokala frågor till frågor om fred och krig i världen. I juni går program 176 en Västgötaresa av stapeln. Vår seminarieförteckning är vårt "curriculum vitae" Vi är ett 50-tal medlemmar. Förutom lärare i samhällskunskap/ SO även andra lärare, fd. lärare och annan skolpersonal. Vi är representerade på grundskolan, gymnasieskolan, komvux, folkhögskolor m.fl. Under åren har över 600 personer, mestadels lärare, deltagit i våra aktiviteter Summeras antalet deltagare vid de olika aktiviteterna så är vi uppe i ca "deltagaraktiviteter". Vi har åren även arrangerat fortbildning för estniska lärare, från Rakvere och Väst-Viru län, 10 mil öster om Tallinn. 4

5 STRATEGIER Vi vill erbjuda aktuell och relevant fortbildning, 2-3 programpunkter per termin. Vi vill betona demokratins värde och samhällets internationalisering Vi vill belysa det lokala näringslivets struktur och förutsättningar Vi vill stimulera lärare att knyta internationella skolkontakter Vi vill internationalisera föreningens verksamhet. Vi vill om möjligt utveckla vårt samarbete med Estland. Vi vill även kunna erbjuda lärarstuderanden/allmänhet/studerande möjligheter att deltaga i lämpliga program/projekt. 5

6 Tillkomsten Den 21 april 1986 bildade ett antal samhällskunskapslärare från borg en lokalförening av FLS (Föreningen för lärare i samhällskunskap) och den föreningen fick namnet FLS-X (Föreningen för lärare i samhällskunskap i borgs län) Vid det tillfället hölls ett anförande av direktör Lars-Ivar Hising, Sandvik om utrikeshandel och protektionism i världen. Initiativet till att starta FLS-X kom från Olov Thunman och Lars-Håkan Persson. Åke Sundin, vid den tiden rektor vid Staffanskolan i Söderhamn knöts till den arbetsgrupp som bildades och han kom att bli föreningens ordförande under åren Vilket var motivet bakom bildandet? Behovet av fortbildning i vårt snabbt föränderliga ämne var starkt och den fortbildning som arbetsgivaren tillhandhöll oss upplevde vi som otillräcklig. Vi samhällskunskapslärare kände också ett behov av att få träffa kollegor, umgås och dryfta samhällsfrågor och pedagogiska spörsmål. Vi hade förhoppningen att en lokalförening i borg skulle kunna vara något positivt för oss. Föreningen konstituerades i anslutning till seminariet på Sandvik den 21 /4 1986, följande lärare deltog i grundandet: Siv Berglund-Eckerman Nils Björkelo Kjell Emanuelsson Kerstin Eriksson-Kangas Lennart Eriksson Åke Friberg Hofors Lennart Norberg Hofors Ruth Nässander Lars-Håkan Persson Lars-Erik Sandberg K G Snabb Söderhamn Åke Sundin Söderhamn Olov Thunman Jan Westmyr Ulla Åström-Nordin Birgitta Österman de Wall Till styrelse utsågs: Åke Sundin Olov Thunman Lennart Calleberg Lars-Håkan Persson Lars-Erik Sandberg Åke Friberg Rut Nässander Ingvar Kindlund Karl-Gustav Snabb ordförande kassör sekreterare Till revisorer utsågs: Jan Westmyr Sören Holmer Finansiering och partners När det gäller finansiering har föreningen arbetat ideellt och något kontinuerligt ekonomiskt stöd från någon utomstående part har inte förekommit, förutom ett marginellt stöd från riksföreningen FLS. Verksamheten har 6

7 finansierats genom att söka anslag till program och projekt. Som samarbetspartners och bidragsgivare under årens lopp kan nämnas Svenska Institutet, Föreningen Norden, Utrikesdepartementet, Bernadotteakademin, Europahuset, Utrikespolitiska Institutet, EU-direkt i borg, Göranssonska fonderna, bokförlag, s och kommun m.fl. 7

8 Jubileer Efter tio års verksamhet firades detta med en jubileumsmiddag på Grand i. Tio år senare och 150 aktiviteter genomförda var det dags för 20 årsjubileum, vilket firades på Hans Hiertas Gård ( nuvarande brukshotellet) i Högbo, FLS-X firar således 25 årsjubileum i år och fram till och med maj 2011 hade föreningen bjudit på 175 tillfällen till fortbildning för samhällskunskapslärare och andra lärare inom den samhällsvetenskapliga sektorn. Det betyder att det har varit 7 aktiviteter per läsår och det har rört sig om seminarier, studiebesök och studieresor som varat allt ifrån en dag upp till en vecka. Jubileumsmiddag 10 år Verksamhet En titt i seminarieförteckningen visar på bredden i utbudet. Samtliga aktiviteter finns i separat förteckning i detta häfte. Alla tänkbara ämnen täcks in och många kända och kvalificerade föredragshållare finns på listan. Som exempel kan nämnas: före detta statsråden Ulrica Messing, Jan Eliasson, Birgitta Dahl, Svt:s Claes Elfsbeg och sonen Staffan Skott. Ambassadör Hans Corell och före detta vice riksbankschefen Irma Rosenberg kan också nämnas. Företrädare för näringsliv och organisationer har medverkat och politiker och tjänstemän inom olika sektorer och på olika nivåer i samhället har informerat om sina verksamheter. Under senare tid märks också de stora samhällsförändringarna på det internationella planet i ämnesvalen. Det har blivit en tydlig orientering mot Europa och europeiskt samarbete. Estland har fått en stor plats i programmen. 8

9 Verksamhet-säkerhetspolitik De första åren fanns ett reguljärt samarbete med regementet i (I 14), vilket innebar att det årligen serverades säkerhetspolitik tillsammans med ärtsoppa och punsch. Med murens fall och en ny inriktning på säkerhetspolitiken försvann både regemente och ärtsoppsmiddagar, men det finns fortfarande militärverksamhet på gamla regementsområdet och borgsgruppens verksamhet och det nya svenska försvarets uppdrag fick vi belyst under ett arrangemang under våren Säkerhetspolitik handlade det också om i maj 2006 vid seminariet i Högbo Bruk. Rubriken var Sverige, Europa och världen -nya hot och möjligheter och synnerligen kvalificerade föreläsare som Maria Strömvik Robert Larsson från Utrikesdepartementet, Robert Larsson från Säkerhetspolitisk konferens med Försvarets forskningsinstitut och Gunilla Herolf från Utrikespolitiska institutet medverkade. Två år senare medverkade Gunilla Herolf och nu tillsammans med Carolina Vendi-Pallin från SIPRI resp. UI i ett seminarium om Vart går Europa. Gunnar Lassinantti behandlade frågan Europa och kriget mot terrorismen och Anders M Johansson från Civilförsvarsförbundet har informerat om Från krig till vardagssäkerhet Bredare kunskaper om Ryssland och dess grannstater har förmedlats genom föredrag av Leif Kihlsten och Staffan Skott. Folk och försvar har haft en seminariedag om Sverige och omvärlden. Gunilla Herolf 9

10 Verksamhet-näringsliv Näringslivet har varit ett annat fortbildningsområde. De stora industriföretagen i länet och även några utanför länsgränsen har besökts. Sandvik har besökts och man har bl.a. informerat om hur det är att göra affärer i österled. Andra företag som kan nämnas är Ericsson i och Ovako Steel och General Foods. Svenskt Näringsliv (f.d SAF) har informerat om sin syn på länets utveckling och på Rankhyttan i Dalarna har LO ordnat en 2-dagars konferens på temat om Sverige i förändringens tid. Arrangören fann sig själv stående i förändringens tid när deras föreläsare i ekonomi Tomas Östros i samma vecka utnämndes till statsråd och det gällde att snabbt justera programmet. Inom energisektorn har Forsmarks kärnkraftverk stått på programmet inte mindre än två gånger. De som var med första gången talar ännu idag lyriskt om inkvarteringen på Forsmarks herrgård och man kan kanske påstå att det var en lyckosam förening av energipolitik och kulturhistoria. Verksamhet-EU och Europa EU-inträdet har satt stora spår i programmet. EU har varit ett återkommande ämne under de senaste femton åren. FLS-X var initiativtagare till tillkomsten av Europahuset i som invigdes av dåvarande statsministern Ingvar Carlsson år Genom Europahuset har vi fått ökade kunskaper om Mottagning hos Rakveres borgmästare Thomas Varek Europaparlamentet, EU:s utvidgning och EU:s framtid. Exempel på föreläsningar och seminarier är: EU och framtiden med Annika Ström-Melin, EU och utvidgningen ur ett miljöperspektiv med dåvarande Europaparlamentsledamoten Inger Schörling, EU och utvidgningen med journalist Mats Hallgren, EU-konstitutionen med statsvetaren Sverker Gustavsson, EU 25 problem och möjligheter med docent Stefan Höjelid, EU och sociala frågor med riksdagsledamoten Helena Nilsson, Estland och EU ur ett estniskt perspektiv med redaktör Ülo Ignats, Hur har Estland förberett sig för EU med vice borgmästare Erich Petrovits, Rakvere, EU och den nya konstitutionen med konventsledamoten Kenneth Kvist. 10

11 Verksamhet-Länsstyrelsen i borg Den andra programpunkten startåret 1986 var en informationskväll i oktober hos dåvarande landshövdingen Hans Hagnell. Sedan dess har residenset i blivit riktigt välbekant för FLS-X medlemmarna då varje ny landshövding har tagit emot oss och givit sin syn på länet och dess utveckling. Det gäller Lars-Ivar Hising, Lars-Eric Ericsson, Christer Eirefeldt och nuvarande landshövdingen Barbro Holmberg. Verksamhet sociala frågor På det sociala området har vi besökt Kvinnojouren Blåklockan, vi har haft ett programinslag om sjukvårdens framtid i vårt län och de hemlösas situation har Vidar Andersson hållit ett uppskattat anförande om. Jämställdhet och kriminalitet är andra programpunkter. Verksamhet- folkmord De nazistiska folkmorden har behandlats av Ferenc Göndör och Hédi Fried, bägge överlevande från Förintelsen. Även kommunismens folkmord har behandlats genom en länsstudiedag i i samarbete med Forum för levande historia. Staffan Skott har berättat om sovjetiska folkmord 11

12 Studieresor Föreningen har bedrivit en omfattande studiereseverksamhet. Till en början hade många av resorna Stockholm som mål och de har ofta utformats för att ge både samhällelig och kulturell fortbildning. Våren 1990 besöktes t.ex. USA:s ambassad och senare efter omvälvningarna i Östeuropa också Rysslands och Tysklands ambassader. Skillnaden mellan den rigorösa säkerhetskontrollen på USA-ambassaden och den närmast obefintliga kontrollen på den ryska ambassaden två år senare var slående och kan väl sägas ge en bild av det förändrade världsläget. Föreningens policy är att en god samhällskunskapslärare givetvis måste ha en överblick också över det kulturella fältet. Närhelst resan gått till Stockholm och för den 300 års jubiléet av slaget i Narva delen också övriga nordiska huvudstäder har det även inneburit teater-, konsert, eller operabesök. En höjdpunkt kan nog sägas vara besöket vid Bonniervillan Manilla i Stockholm. Flera minns nog också konsertbesöket i Oslo då vi råkat bli något sena och måste pusslas in på våra platser under ett särskilt ljudstarkt avsnitt. Studieresan till Köpenhamn 1987 gick i Nordiska rådets regi. För att ingen tid måtte gå till spillo reste vi konferensvagn från Stockholm, en inte odelat behaglig upplevelse för somliga. Man satt ju s.a.s.på tvären och tämligen orörlig. Men deltagarnas samlade kunskapsnivå om Nordiska rådet höjdes betydligt. Vi hann också med ett studiebesök på Folketinget och lyssnade till ett anförande av Anker Jörgensen, just avgången statsminister. FLS-X -medlemmarna har för övrigt genom sina nordiska resor haft närkontakt med inte mindre än tre f.d. eller blivande statsministrar, förutom Jörgensen, John P. Syse och Paavo Lipponen. Resorna till våra grannländer har innehållit digra program i sig med besök i parlament, förvaltningsorgan, skolor, industrier m.m. Det i särklass mest oförglömliga skolbesöket under dessa år ägde rum på restaurangskolan i Reykjavik. Som avslutning bjöd eleverna på middag och lätt förstummade satte vi oss vid det magnifika bordet, dekorerat med blomsteruppsatser i de svenska färgerna. Menyn bestod av inte mindre än sju rätter och serveringspersonal förekom i proportion en per två gäster. Våra övriga skolbesök i Reykjavik visade sig gå i fotspåren på svenska politiker som varit där för att studera det isländska systemet med kurser och frivilliga val för eleverna, det system som sedermera skulle införas i det svenska gymnasiet. Islandsresan innehöll också en programpunkt med kroppsliga övningar. Färden från flygplatsen till in till Reykjavik var planerad att gå via utomhusbadet Den blå lagunen. Tyvärr var vädrets makter inte nådiga med storm och slagregn och en temperatur nära noll och det började höras propåer om ändring av programmet. Det var med största tvekan badbyxor och baddräkter togs på, men väl nere i det svavelosande vattnet med ansiktet i lä kunde ingen låta bli att njuta i fulla drag. 12

13 Resan med det vackraste vädret gick annars till Åland, men då fanns inget utomhusbad på programmet. En ovanligt strålande sol och milda sensommarvindar förhöjde upplevelserna speciellt vid utomhusaktiviteter som t.ex. vandringen på Bomarsunds fästningsvallar Som en av de mer lyckade studieresorna får nog räknas Förintelsen och Polen 50 år senare med studiebesök vid Auschwitz- Birkenau, slotten i Warszawa och Krakow, Sejmen och svenska ambassaden i Warszawa. Under ett antal år har också arrangerats endagsstudieresor till lämplig ort ofta i samarbete med Föreningen Norden i. Några exempel på resmål är södra Hälsingland med hälsingegårdar, Furusund, Grythyttan, Leksand- Rättvik, Biskops-Arnö och Gripsholm- Strängnäs. Här besöker vi Hälsingland. Framtida kulturarv? 13

14 Estland Omvandlingen av Östeuropa som en följd av Berlinmurens och kommunismens fall resulterade i att Estland kom i fokus. En buss med ett fyrtiotal lärare från borg besökte Tallinn och Rakvere Ett förslag om fortsatt samarbete mellan Väst Viru län och FLS-X framfördes av Marge Lepik (länsstyrelsen) och Heli Kirsi (Historie och samhällskunskapslärarföreningen i länet) och under åren 1994 till 2005 förekom ett femtontal kontakter. Lärare från FLS-X har lett studiedagar och seminarier i Rakvere om t.ex demokrati, säkerhetspolitiken i Europa efter Sovjetunionens fall, det nya Europa med integrations och splittringstendenser. Det svenska socialförsäkringssystemet, behandlingen av etniska minoriteter i Sverige, de svenska kommunernas organisation och funktion. Rekveres borgmästare Matti Joe hälsar på Olov Thunman Som synes har det varit mycket skiftande ämnen. Estniska lärare Vid på vissa fortbildning föreläsningar med FLS-X har dessa föreläsningar/seminarier varit öppna även för blivande studenter, bl.a. om den världspolitiska situationen och 1938 efter Münchenöverenskommelsen och situationen efter Molotov -Ribbentroppakten Vid några tillfällen stärktes vår delegation med expertmedverkan av Gunilla Herolf (då Utrikespolitiska Institutet) och rysslandskännaren Leif Kihlsten. Estniska lärare har gjort besök i vårt län och haft seminarier om situationen i Estland. Vänskoleavtal etablerades mellan Rakvere Gymnasium och Hammargymnasiet, och kontakter skapades mellan Komvux och Aftonskolan i Rakvere. För mer information se separata artiklar om Estlandskontakterna. 14

15 Styrelsearbete mm. Åke Sundin kom att bli föreningens förste orförande och med sitt rika kontaktnät och många idéer kunde många projekt förverkligas och finansieras. Åren efter 1996 har Olov Thunman varit ordförande och han har med stort engagemang lett och drivit föreningen framåt och det har också uppmärksammats av Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitetsakademin som år 2000 tilldelade Olov akademins pris för berömvärda lärargärningar. I motiveringen står det: skickligt pedagogiskt arbete samt framgångsrik fortbildningsverksamhet bland samhällskunskapslärare i borgs län. Om styrelsen med sitt arbetsutskott har varit det ena benet i föreningen så kan medlemmarna sägas utgöra det andra benet. Många medlemmar har under årens lopp varit beredda att avsätta kvällar och veckoslut för att tillfredsställa sin fortbildningslust och för det sociala umgänge som föreningen erbjudit. Men det måste också konstateras att den viljan att engagera sig inte är lika stark nu som den var för tio, femton år sedan. Carin Liljergren-Viléus kom också tidigt att knytas till föreningens arbetsutskott och har blivit ständig sekreterare och varit idérik när det har gällt att komma fram till intressanta programpunkter. Hon har utgjort arbetsutskott tillsammans med ordföranden. De har haft huvudansvaret för de senaste 15 årens verksamhet. Många personer har utan att rangordnas under årens lopp på olika sätt arbetat för att utveckla föreningens verksamhet. Här kan bl.a. nämnas Ruth Nässander, Anita Fröderberg, Christina Kindstrand, Nils Björkelo, Magnus Höijer, Eila Gardeskog, Sören Holmer, Arne Övrelid, Gunilla Herolf och Jörgen Sjöstedt. På senare tid har Linda Åsberg och Mikael Gränsgärd engagerat sig i föreningsarbetet. Vi som har varit med i många år och tycker oss ha stor nytta och glädje av vår förening hoppas att det finns intresse av att driva föreningen vidare. Lars-Håkan Persson Efterord: Skribenten till historiken har varit verksam i utvecklandet av föreningen och i dess styrelse ända sedan hans initiativ 1986, då han vid klädskåpen på Hammargymnasiet framförde tanken på att starta en lokalavdelning av FLS i borg. Stort tack Lars-Håkan. 6/ Olov Thunman (ordf.) 15

16 Mer om 2011 Den 6 maj 2011 genomförs följande aktiviteter i Högbo Civil krishantering Hur arbetar vi internationellt för att bemöta de kriser och katastrofer som drabbar människor och samhälle? EU och krishantering: En politisk symbolhandling? Teresa Åhman analytiker vid FOI, som för närvarande sitter som sk. analysstöd vid Försvarsdepartementet kommer, att tala övergripande om krishantering internationellt, olika centrala fora/organisationer där Sverige deltar med fokus på EU.. Ett svenskt perspektiv på krishantering internationellt - MSB:s operativa roll under kriser och katastrofer. I ARNS FOTSPÅR Kulturresa till Västergötland 11/6-12/ Christian Di Schiena är strategisk rådgivare vid Avdelningen för samordning och insats vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap(msb) och han kommer att berätta om MSB och sina erfarenheter från arbetet i fält. Att verka som volontärkirurg i Afrika Dr. Knut Thorbjornsen berättar om sitt arbete som kirurg vid katastrofer i Afrika. Konferensmiddag och Jubileumsmiddag 6/ År 2011 fyller Föreningen för lärare i samhällskunskap i borg 25 år En tvådagars kulturresa till Västergötland. I Arns fotspår kommer att gå av stapeln i juni. Vi besöker Sveriges äldsta gästgiveri med anor från 1550-talet, Forshems Gästgiveri. Vi fortsätter vår upptäcktsfärd till Forshems kyrka som uppfördes redan under 1100-talet. Vår resa fortsätter utefter Kinnekulle fram till Lidköping. Efter det är det dags för Läckö Slott, mest känt som det sagolika De la Gardieslottet, vid Vänerns strand har ett medeltida ursprung och här möter vi vår lokala guide som berättar om slottets historia. På väg mot vår övernattning passerar vi Olof Skötkonungs dopplats vid Husaby kyrka. Övernattning sker på Flämslätts Stiftsgård på Billingesluttningen. Vi fortsätter vår upptäcktsfärd i Arns fotspår med ett besök i Varnhems kyrka. Vid Varnhems klosterkyrka från 1150-talet möter vår lokala guide och berättar om kyrkans spännande historia. Ett stopp vid Hornborgasjön. Mellan Falköping och Skara, alldeles i närheten av Hornborgasjön ligger ett unikt och märkligt fornlämningsområde. För cirka år sedan, samtidigt som pyramiderna i Egypten byggdes, började man begrava människor på denna mytomspunna plats. Mängden av gravar och spännvidden i tid vittnar om bygdens stora betydelse under forntiden. Vi är inte långt ifrån Tidaholm och stannar därför till vid en av pilgrimskyrkorna från medeltiden, Kungslena kyrka. Det var här som slaget vid Lena stod mellan kungasonen Erik Knutsson med svenskt och norskt krigsfolk och kung Sverker den yngre med en till övervägande del dansk här vid Lena i Kungslena socken i nuvarande Tidaholms kommun. Skänningeannalerna säger att det stod ett slag i Lena, Sverker flydde. På väg norr över passerar vi försvarsborgen och orten Karlsborg. För jubileumsårets senare del så har vi funderingar kring ett seminarium om självmordsbombare och samhället. 16

17 Estland FLS X i Sverige och Historie och samhällskunskapslärarföreningen i Väst-Viru län i Estland. Bakgrund Studieresor har arrangerats till Norge, Finland, Island, Polen och Danmark med ett flertal besök, bl.a. vid dessa länders parlament och regeringar. Vi samhällskunskapslärare följde med stort intresse utvecklingen i Öst och Centraleuropa under senare delen av 1980-talet och med glädje såg vi hur det totalitära kommunistiska systemet kollapsade och hur nya demokratiska stater kunde växa fram och för oss svenskar var med all säkerhet känslorna extra starka för våra grannländer på andra sidan Östersjön, dvs. Estland, Lettland och Litauen. Början på Estlandskontakterna December 1993 samlades undertecknade och Åke Sundin på Hammargymnasiet i. Inbjuden var även folkbildaren och centerpolitikern Carl-Ewert Ohlsson. Han hade gjort ett antal resor till Estland och hade skapat ett kontaktnät i landet. Vår plan var att besöka parlamentet i Tallinn och om möjligt komma i kontakt med lärarkollegor som undervisade i historia/samhällskunskap. Vi var ett fyrtiotal lärare som i maj månad 1994 kom att göra denna resa och vi fick besöka parlamentet i Tallinn och vi fick framförallt lära känna Väst-Viru län och besöka skolor och utbyta erfarenheter med kollegor. Det blev för oss från borgs län ett mycket givande och intressant besök och vi fick ett mycket fint mottagande. Strax före vår hemfärd fördes det fram tankar från Marge Lepik och från Heli Kirsi vid Rakvere Gümnasium. Frågan var om inte vår förening skulle kunna fortsätta kontakterna med länet och om vi skulle kunna medverka i fortbildning av lärare. Heli Kirsi representerade den lokala sektionen i Väst-Viru län av Historielärarföreningen i Estland. Maire Höbenael och Erich Petrovits Varför inte göra Rakvere till huvudmålet för denna studieresa, frågade Carl-Ewert Ohlsson.. Vi tyckte att det var ett bra förslag och planerandet av vår resa kom nu att ledas av dåvarande ordföranden Åke Sundin. Han fick kontakt med Marge Lepik som arbetade vid länsstyrelsen i Väst-Viru län och ett program utarbetades. Erich Petrovits och Marge Lepik Vad göra? 17

18 Lars-Håkan Persson vid borgen Ivangorod Vår förening tog upp frågan till behandling och vi frågade oss på vilket sätt vi kunde ställa upp i olika fortbildningsaktiviteter. Vi förstod att det i det nya fria Estland fanns en önskan att få kontakter och kunskaper på utbildningsområdet från grannarna i Norden och för vår del kändes det också mycket stimulerande och intressant att få lära känna vårt nya grannland som ju egentligen inte var ett nytt grannland. Kontakterna mellan Sverige och Estland har ju varit intensiva under många år alltsedan talet. Men det var ju otvivelaktigt så att kontakterna mellan 1945 och 1991 inte var särdeles intensiva och svensken i gemen hade vid 1990-talets början tämligen bristfälliga kunskaper om grannarna i Baltikum. Med funderingen vad har vi gett oss in i, så reste Olov Thunman från och Arne Övrelid från över till Rakvere och ledde ett antal studiedagar med föreläsningar och seminarier i början av juni Detta blev startpunkten till åtta års intensivt samarbete mellan våra föreningar. Vid de föreläsningar och seminarier som hållits för lärare i Rakvere har olika teman behandlats. Önskemål om teman har framförts av Historielärarföreningen och Marge Lepik och vi har informerat om vad vi anser oss ha kompetens att verkställa. Med facit i hand så vet vi nu att våra farhågor var obefogade. Marge Lepik och Heli Kirsi har som goda organisatörer ordnat program och dessutom personligt tagit hand om oss på ett föredömligt sätt. Utan deras engagemang hade det inte funnits någon verksamhet att skriva denna artikel om. 18

19 Vad har behandlats? Här följer några exempel: Sverige och Nordens historia Maktförhållandet mellan kung och riksdag under frihetstiden och den gustavianska tiden. Nordiska ländernas tillkomst. Norges väg till självständighet. Drottning Kristina Karolinerarmén. Det frigjorda danska samhället. Svensk neutralitet under talen. Sveriges samhälle och styrelsesätt Sveriges arbetsmarknadspolitik. Det svenska socialförsäkringssystemet. Nynazism och rasism i Sverige. De svenska kommunernas organisation och funktion. Den svenska socialdemokratin av idag. Flyktingpolitiken i Sverige. Behandlingen av etniska minoriteter i Sverige. EU/EMU EMU (Europeisk ekonomisk och monetär union). Sveriges väg till EU. Det nya Europa med integrationstendenser och splittringstendenser. EU:s tillkomst och institutioner. 19

20 Pedagogiska frågor Det svenska skolsystemet, undervisningsreformer, lärarutbildning. Lärarledarskap. Elevdemokrati Kulturkrockar i skolans värld och relationer mellan lärare och elever. Metoder i historieundervisningen Europas och världens historia Förintelsen i Tredje Riket. Säkerhetspolitiken i Europa efter Sovjetunionens fall. Världspolitiska läget Säkerhetspolitiska organisationer. Övrigt Mänskliga fri och rättigheter Det framgår här att det är mycket skiftande ämnen, teman som har tagits upp. Vid vissa tillfällen har dessa föreläsningar/seminarier varit öppna för både lärare och elever från gymnasieskolor. Olov Thunman och Arne Övrelid var således pionjärerna och under de följande åren har även ändra lärare medverkat såsom Lars-Håkan Persson, Carin Liljergren och Jörgen Sjöstedt. Från Utrikespolitiska Institutet i Sverige har Gunilla Herolf medverkat med anföranden i säkerhetspolitiska frågor och oktober 2002 deltog f.d. generalmajoren och säkerhetspolitiske experten Leif Kihlsten i två seminarier om den politiska situationen i Baltikum och Ryssland. Leif Kihlsten kan betraktas som den främste svenska experten i dessa frågor. 20

21 Personliga minnen En aningen nervös tolk vid namn Maire Hôbenael (1995) som blivit modigare och växt in i rollen så bra, att snart behöver vi inte säga något. Hon tolkar våra tankar för hon känner oss så bra. Eha Piirsalus varningsord till Arne och Olov vid klippbranten mellan Viru-Nikula och Narva Pojkar inte så nära kanten Ett krigsmonument med en fälthaubits på en stenramp utanför Rakveres ryska gymnasium som blev en tom ramp, som blev en borttagen ramp, som blev en blomrabatt med Tagetes (vi lever i en föränderlig värld, tack och lov.) Stor förvåning när vi läste upp militära fakta om länder ur ett i Sverige offentligt häfte. Europas största flyttblock vid Östersjökusten som när vi skulle titta på det antingen hade flyttat eller gömt sig. Vi har tittat efter gurkor i Mustvee, men fann inga. En T 34, en broslagningstanks, ryska revolvrar, svenska miltärfordon och svenska miltärkängor på en svårhittad plats. Sverigebesök Alltsedan 1995 har det också arrangerats resor för lärare från Väst-Viru län till vårt län borg. Om detta berättas på annan plats i denna skrift. Från vår sida vill vi framhålla att vi har bara positivt att säga om dessa besök hos oss. Lärare från Väst-Viru län har vid seminarier och vid informella möten kunnat informera både lärare och elever om situationen i Estland. Detta har varit mycket givande för oss. Matti Jöe och Leif Kihlsten 21

22 Besök som berikat oss På vår fria tid vid våra besök i Estland har vi fått möjlighet att uppleva mycket intressant, här följer några smakprov; Vi har kunnat besöka universitetet i Tartu och höra Heli Kirsi sjunga i aulan och sett statyn över Gustav 11 Adolf. Vi har varit i Narva och sett det berömda Lejonet. Ett annat intressent besök med svenskanknytning var Nuckö Gymnasium. Harry Laiv har tagit oss med till den estniske frihetskämpen Johan Laidoners högkvarter. Under samma utflykt fick vi en upplevelse utöver det vanliga när vi besökte krigsmuseét utanför Tallinn. Nationalparken Lahemaa får vi inte glömma med de vackra herrgårdarna Palmsee, Sagadi och Vihula. Vi har besökt Kunda och sett dess cementfabrik men även noterat de miljömässiga framstegen under senare år i staden. Vi har beskådat det mycket vackra nunneklostret vid Kuremäe och vi har druckit det heliga vattnet tack vare vår alltid förträffliga chaufför Lenno Kess. Vi har besökt Hapsalu och tittat på den vackra järnvägsstationen. Nationaldagsfirande, studentfest, gymnasiejubileum, Rakvere stads 700 års jubileum. Vi har fått uppleva fantasiskt mycket och mött många trevliga människor varav flera har blivit våra vänner. Ett stort tack till Väst-Viru läns historielärarförening, till Rakveres borgmästare, till vice borgmästaren Erich Petrovits och till alla i artikeln nämnda. Lars-Håkan Persson och Olov Thunman Marge Lepik Lars-Håkan Persson och Erich Petrovits 22

23 FLS-X in English HISTORY OF CO-OPERATION BETWEEN THE ORGANIZATION OF TEACHERS IN CIVICS FROM THE COUNTY OF GÄVLEBORG (FLS-X) IN SWEDEN, THE ORGANIZATIONS OF TEACHERS IN HISTORY IN WEST-VIRU COUNTY AND WITH RAKVERE TOWN IN ESTONIA All seminars in Rakvere include visits at many schools, mostly Rakvere upper secondary school. Every time it has been excursions in Estonian towns and surroundings. ACTIVITIES 1993 FLS-X started co-operating with the History teachers Society and the education committees in Rakvere and West-Viru county. Planning a study tour FLS-X teachers carried out a study tour to Estonia and Rakvere. ( ) 1995 FLS-X invited 4 Estonian teachers (HK./ES./EHP./AS) for studies in and. ( ) Seminars for Estonian teachers in Rakvere by Swedish teachers (OT. /AÖ.)( ) Seminars for Estonian teachers in Rakvere by Swedish teachers ( OT./AÖ./ LHP)( ) Estonian visit to for planning, meeting teachers and students and to, learn more about the Swedish Society. Participants from Estonia were the Director of Education (ML.), the Chairman of History Teachers Society (HK.) and an interpreter (MH.).( ) 1997 Seminars for Estonian teachers in Rakvere by Swedish teachers (OT./AÖ./LHP.) ( ) 12 Estonian teachers from Rakvere visited / for a week s study in order to learn more about Sweden. ( ) 23

24 1998 Seminars for Estonian teachers in Rakvere by Swedish teachers ( OT./AÖ./LHP./JS./CL.) Gunilla Herolf had lectures about security solutions in Europe( ) 1999 Seminars for Estonian teachers in Rakvere by Swedish teachers (OT./LHP./JS/AT.)( ) 2000 Seminars for teachers in Rakvere. From FLS-X (OT./CL./JS/AT.)( ) 2001 Visit in from Rakvere (EP./HK.)( ) Seminars for Estonian teachers in Rakvere by Swedish teachers (OT./LHP.) ( ) 2002 The Celebration of Rakvere 700 years and History Conference (Small Cities in Northern Countries,LHP./GH.) ( ) Seminars for Estonian teachers in Rakvere by Swedish teachers (OT./LHP.) and lecture by Leif Kihlsten about Russia ( ) 2003 Conference in Pöltsemaa for history teachers (LHP./Leif Kihlsten.) ( ) 2004 Conference Otepää for history teachers (LHP./GH.) ( ) 2005 Conference in Rakvere about our work from 1994 to today and discussion about the future. OT./LHP./JS.) ( ) OT Thunman LHP ersson AÖ CL n JS t Olov Lars-Håkan P Arne Övrelid Carin Liljergre Jörgen Sjösted GH erg AT n Gunilla Hallb Ann Thunma Leif Kihlsten expert of Russia Gunilla Herolf (The Institute of Foreign Studies Stockholm) EP s HK ML MH el AS ES EHP Erich Petrovit Heli Kirsi Marge Lepik Maire Hôbena Anto Sepp Elle Seiman Eha Piirsalu 24

25 Seminarieförteckning för Föreningen för lärare i samhällskunskap i borgs län FLS-X Utrikeshandel och protektionism i världen Dir. Hising, dir. Forsberg Sandvik AB borgs näringsliv Landshövding Hagnell Residenset/ Kvinnojouren Blåklockan Riksdagen och dess arbete Inf. sekr. Ewa Wiberg m.fl. Högbo konferenscenter Nordiska rådets verksamhet, studieresa Dir. Eva Smekall från Köpenhamn till Köpenhamn med bl. a riksdagsbesök Nordiska rådets svenska delegation m. fl Stockholms fondbörs Inf. chef S. Staffas Nya Sparbanken Sandvik AB 125 år Dir. Hedström Utställningen Sandvik Försvarsinformation Överste K-E Englund I Studieresa till Oslo med bl. a Stortingsbesök skolbesök, departement och industrier, Studieresa Oslo Spardelegationens skolsatsning Staffan Hagström Nya sparbanken Nya familjerätten Sparbanken och Söderhamn Freds- och konfliktforskning. Doc. Hagelin, Str. Nordkvist Sveriges energibehov och besök på Forsmarks kärnkraftverk AB Svensk energiförsörjning Vattenfall Forsmark Stora 700 år, besök vid gruvan Pers.chef Gunilla Fridberg Stora Kopparberget , Försvarsinformation Överste K-E Englund Bollnäs / Statens Byggnadsinstitut Skolans Internationalisering Bengt Thelin (SÖ) Studieresa till Helsingfors med riksdags-,industri-, skolbesök mm, Studieresa till Stockholm med ind. besök och Arlanda bakom kulisserna Kultursekreterare Anna Syrjä Inf. chef Bengtsson Eriksson Components Helsingfors Stockholm Vart är Sovjet på väg Red. Åke Sparring UI F 15 och flygvapnet, en flottilj i samarbete Överste Sven Borgvald Söderhamn 25

26 Försvarsinformation av I 14 Överste K-E Englund Bollnäs resp Kaffet i vår värld Inköps dir. Steinar Öhman General Foods AB/ Sparande - regional kurs i samarbete med Spardelegationen och Svenska bankföreningen Reflektioner över länsstyrelsen och borg En spännande inblick i finansvärlden Susann Brunner Svenska Bankföreningen och Annika Jansson Spardelegationen Landshövding L-I Hising Ek. chef S. Holmberg Stora gruppen Högbo konferenscenter Residenset Söderhamn Islam i världen Rel. hist. K. Ritzen Tanzania Stud. rektor O. Eriksson Women and development (WIDER inst.helsingfors) Studieresa till Stockholm, USAs ambassad Utrikespolitiska institutet och Röda Korset Sandvik AB och EG, Östeuropa och världen Ek. doctor. V. Moghadan Red. A. Hellner och Jur. kand. Jöran Bjellerstedt Dir L. Östholm Sandvik AB Stockholm Försvarsinformation Överste K-E Englund I Några komplicerade U-landsfrågor Mats Hultin fd. senior adviser Världsbanken Världsbanken, UNESCO Mats Hultin, Världsbanken Island (1 vecka) Studieresa Reykjavik, Island Regionernas Europa Anders Berggren m.fl. / Fo.U-x Balticum Red. Ulo Ignats Hur man förändrar en planekonomi till en marknadsekonomi Prof. R. Scace Åland Studieresa till Mariehamn Åland Svensk säkerhetspolitik i förändring Utb. int. H. Ekengren m.fl. Högbo Det svenska försvarets framtid Överste Folke Ekstedt I Socialfrågor och kvinnofrågor i EG Riksdagsman Helena Nilsson Vux Det japanska samhället Rektor Åke Sundin EG-politiskt och försvarssamarbete Riksdagsman Lennart Rodin Vi får inte glömma förintelsen Ferenc Göndör,överlevande Strömbergs distribution AB Dir. K. Mohlin Rysslands ambassad och Nord. Studieresa Stockholm 26

27 Rådets svenska delegation Uppsala univ., Skytteanum, EGkonstitutionen? G-H Sverige o Östeuropa,"Regementets framtid" Sverige i Europa sett med utländska ögon Läromedelspres. A & W och föredrag Doc.Sverker Gustavsson Överste Folke Ekstedt I 14 Korrsp. J. Dettefsen, T. Walat Red. A. Hellner, Utrikespol. inst. Uppsala Sandvik AB om EG/EU vice Vd Lars Östholm Sveriges radio/radio borg Kanalchef P. Andersson Tyskl. Ambassad och Gustafsbergs porsl. fabr mm. Studieresa Stockholm Kurs i kommunalkunskap Kommunalråd mfl Teaching about Europe Europäische Akademie Berlin Att vara Landshövding i borg Landsh. Lars Eric Ericsson Lantmäteriet Plan.sekr.Gunnar Sundstrand Studieresa till Estland Länsskolinsp. Marge Lepik m.fl. Tallin/Rakvere A 6171 överlevande från Auschwitz F. Göndör Sveriges energiförsörjning Forsmark o Kraftverksföreningen - Forsmark Fo. 21 o I 14 Fo. 21 staben Gleerups läromedel i SO Redaktör Camilla Johansson Ovako Steeel Studiebesök Hofors Sem. för estniska lärare Skoldir.Marge Lepik,Rakvere Estland Europahusinvigning Statsm. Ingvar Carlsson Arnold Krause ordf.fime Högbo EU-parlamentarikerdebatt Högbo högskola Inf. chef. Lars Söderberg SIDA Australiens politik Jo Crawford, sakkunning Australiens UD FN Kabinettssekr.Jan Eliasson Arbetsmarkn. EU mm. LO-distr Uppland, -Dala Rankhyttan Bonniers-ett förlag, Villa Manilla, Operan Studieresa Stockholm Sem. för estniska lärare Skoldir.Marge Lepik,Rakvere Estland års jubileum för FLS-X 27

28 Estland av idag Heli Kirsi, Marge Lepik Välståndets grunder, SAF Regionchef Lars Prins Läromedel i SO Almqvist-Wiksell SAF och länens utvecklingsmöjligheter Regionchef Lars Prins Seminarier för estniska lärare Skoldir. Marge Lepik Rakvere Östra Tyskland under en livstid Lektor Manfred Roschow, Berlin Gripsholm, Strängnäs mm. Studieresa Södermanland Studievecka för estniska lärare Studieresa Stockholm/ Från krig till vardagssäkerhet Generalsekr.Anders M.Johansson Riksdagens framtid och Sverige och folkrätten Talman Birgitta Dahl och Prof.Ove Bring,Uppsala Uppsala Kyrkan i framtiden Kyrkoherde Stefan Nilsson Birka, Biskops-Arnö, Uppsala Studieresa Uppland Seminarier för estniska lärare Skoldir.Marge Lepik Rakvere Ericsson AB fabriken Fab.chef Tormod Kristiansen Framtidens kommunikationer Plan.dir. Olle Tideman Länsstyrelsen Folk o. Försvars sem. om Sverigeomvärlden Utvecklingen i Ryssland Säkerhetspol. inför 2000-talet Gleerups läromedel EU och EMU Gen.sekr. Olle Fack Överstelöjtnant Leif Kihlsten Dep.sekr. Eino Örnfeldt Journalist Mats Hallgren Högbo/ Vallonbruk i Uppland Studieresa Uppland Förintelsen och Polen 50 år senare Studieresa Polen Seminarier för estniska lärare Skoldir. Marge Lepik Rakvere Europahuset i Verksam.chef Laila Nordfors Att göra affärer i Österled Hans Sandström chef affärsutv. Centralasien, Sandvik AB Polisen och kriminaliteten Chef ordn.polisen Åke Roghe Dagstidningen inför det nya årtusendet Chefred. Rosén GD, Luti AB Östeuropas väg SIDA-seminarium Vi får inte glömma Ferenc Göndör ögonvittne från koncentrationsläger i Tredje Riket EU-EMU och utvidgningen Journalist Mats Hallgren Säkerhetspolitiska aspekter på EU:s utvidgning Rysslandsexp. Leif Kihlsten 28

29 Seminarier för estniska lärare o. elever EU-utvidgningen ur ett miljöperspektiv Skoldir. Marge Lepik EU-parl.ledam.Inger Schörling Rakvere Vart är Europas befolkning på väg Mats Johansson Inst.för Framtidsstudier Hälsingland runt Studieresa Hälsingland Estland och EU ur ett estniskt perspektiv Hur har Estland förberett sig för EU Utvidgning av EU med avseende på Estland Ülo Niisuke, Heli Kirsi Vice borgmäst. Erich Petrovits Red. Ülo Ignats Stockholm Riksdagen, EU och demokratin Informationsansv. Mats Lindh Sovjetstaten och kommunismen Journalist Staffan Skott Nynazismen i Sverige Docent Helene Lööv Statsrådsrollen i dagens Sverige Statsrådet Ulrica Messing Medeltida kyrkor och kyrkmålningar Studieresa Uppland Världshandeln och Sverige Gen.dir. Anders Steen, Kommersk Seminarier för estniska lärare och elever Latinamerika utveckling eller avveckling Skoldir. Marge Lepik Journalist Stefan Strömberg Rakvere EU:s framtid Europahuset Ryssland och det förändrade Europa Leif Kihlsten Uppsala De hemlösas situation i Sverige Vidar Andersson Att överleva Förintelsen Hédi Fried Lärobok på webben Svante Skoglund Bok & Webb Lärarträff om Vår i Europa (EU) EU-representationerna i Sverige Europadagen mot ett nytt och större EU Europahuskonferens Gamla stan Stockholm Studieresa Stockholm Historiedagar i Estland Konf. om Kalla kriget Pöltsemaa Samhällsplanering exemplet il. dr. Gösta Carlestam Ryssland, Vitryssland och Ukraina Journalist Staffan Skott 29

30 EU på schemat Arr: Europahuset Politiska relationer och människor i Iran Fakhroddin Fani Furusund ett speciellt samhälle Studieresa Furusund Det kända men okända huset i (rådhuset) Fil.dr. Gösta Carlestam Vården i framtiden Sjukhusdirektör Måns Kjerstensson EU 25 problem och möjligheter Docent Stefan Höjelid EU:s nya grundlag Konventsledamot Kennet Kvist / Min syn på borg och framtiden Att utveckla undervisningen i samhällskunskap på gymnasiet Torshälla och Eskilstuna gammalt och nytt Landshövding Christer Eirefeldt Studieresa Sörmland Chile 11 september 1973 Författare Jorge Contreras FLS-X i Rakvere Estland Seminarium kring samarbetet Rakvere Oden och Mithraskulten Univ. lektor Olof Sundqvist Public service idag och i framtiden SVT-ombudsman Claes Elfsberg Bortom de röda havet, Balternas väpnade motstånd. Förf. Jonas Öhman Europa och kriget mot terrorismen Gunnar Lassinantti Sverige, Europa och Världen- nya hot och möjligheter Säkerhetspolitisk konf. Högbo FLS-X:s 20 årsjubileum Högbo Grythyttan, Nora och Norbergvad finns där? Studieresa Västmanland Demokrati och val S-B Ljunggren, Säkerhetspol. Arita Eriksson, mm. Studieresa Uppsala EU och framtiden, nya medlemmar nya tankar A. Ström-Melin och J.Swiecicki Kommunistiska regimer och brott mot mänskliga rättigheter Riksbankens betydelse i ett växande EU. Studiedag Vice Riksbankschef Irma Rosenberg Linné 300 år och Sigtuna 1000 år, studieresa Uppland Från fittstim till könskrig journalist Jenny Wennberg Arbetarbladet EU:s roll i miljö-, klimat- och energifrågan Studiedag 30

31 Folkrätten och globaliseringen, Ambassadör Hans Corell Vart går Europa, Gunilla Herolf(SIPRI), Carolina Vendil-P.(UI) Kulturresa till Dalarna, Leksand, Tällberg, Rättvik och Dalhalla I huvudet på en tonåring Fil. dok. Åke Pålshammar Uppsala universitet Högbo Dalarna Att bli landshövding i borgs län Sandvik ett globalt företag Inf. dir Per-Henrik Bergek Landshövding Barbro Holmberg Kina i globaliseringens mitt Fil. dok. Johan Lagerkvist Utrikespolitiska institutet Främlingsfientlighet i dag. Eva-Lena Nordin (polisen), Lena Brodin (Brå ) Dagens Balticum. Arne Bengtsson författare och TTkorrespondent Maktbalansförskjutning:EU som ett växande transnationellt system. A. Parkhouse Skilsmässan 1809, men hur skilda är Finland och Sverige i dag Höghastighetståg-något för och Gästrikland borgsgruppen och det nya försvaret. Bengt Lindrot Vd Gunnar Sibbmark borgsgruppen Europa inför 2010-talet Mats Hallgren Lär mer om EU, heldag Internationella programkontoret Hamn Vd. Fredrik Svanberg Metodfestival om lärande för hållbar utveckling Hållbar utveckling utifrån turismens påverkan WF, UR, Swedwatch, Cirkus Cirkör, Jens Assur, FN-förbundet, Forum för levande historia Högskolan i, Internationella kontoret i kommun och den Globala skolan Bodil Ceballos Konferens om civil krishantering Teresa Åhman Christian Di Schiena Dr Knut Thorbjornsen Högbo Jubileumsmiddag FLS-X 25 år Högbo Kulturresa till Västergötland Västergötland 31

32 FLS-X 2011 Funktionärer Hedersledamot: Åke Sundin Linnégatan UPPSALA tel./(fax) Styrelseledamöter: Olov Thunman Volframgatan SANDVIKEN (hem) ordförande E-post: (Bessemersk. ) Carin Liljergren Viléus Långbackavägen GÄVLE (hem) sekreterare E-post: (Vasaskolan) Sören Holmer Ekostigen 19 A SANDVIKEN (hem) kassör E-post: Linda Åsberg Skogsvägen GÄVLE (hem) vice ordförande E-post: (Borgarsk) Lars-Håkan Persson Västra Tullgatan 1A HUDIKSVALL (hem) vice sekreterare E-post: Suppleant: Mikael Gränsgärd Dalsängsvägen SANDVIKEN (hem) E-post Mobil: AU Olov Thunman Carin Liljergren-Viléus Valberedning Jörgen Sjöstedt Furuvägen STORVIK tfn , E-post Gunilla Hallberg Västra Tullgatan 1A HUDIKSVALL E-post Revisorer Anita Fröderberg Järvstabyn GÄVLE E-post Ann Thunman Volframg SANDVIKEN E-post Christina Kindstrand Vallongatan 2G GÄVLE Suppleant 32

33 Innehållsförteckning Innehåll Välkommen till FLS-X:s jubileumsskrift... 3 Föreningen lärare i samhällskunskap i borgslän FLS-X... 4 URSPRUNG... 4 FINANSIERING... 4 VERKSAMHET... 4 STRATEGIER... 5 Tillkomsten... 6 Finansiering och partners... 6 Jubileer... 8 Verksamhet... 8 Verksamhet-säkerhetspolitik... 9 Verksamhet-näringsliv...10 Verksamhet-EU och Europa...10 Verksamhet-Länsstyrelsen i borg...11 Verksamhet sociala frågor...11 Verksamhet- folkmord...11 Studieresor...12 Estland...14 Styrelsearbete mm Efterord:...15 Mer om Estland...17 Bakgrund...17 Början på Estlandskontakterna...17 Vad göra?...17 Vad har behandlats?...19 Sveriges samhälle och styrelsesätt...19 EU/EMU...19 Pedagogiska frågor

34 Europas och världens historia...20 Övrigt...20 Personliga minnen...21 Sverigebesök...21 Besök som berikat oss...22 FLS-X in English...23 ACTIVITIES...23 Seminarieförteckning för Föreningen för lärare i samhällskunskap i borgs län FLS-X...25 FLS-X 2011 Funktionärer...32 Innehållsförteckning

Utrikespolitiska Föreningen i Uppsala. Verksamhetsberättelse 2004-2005

Utrikespolitiska Föreningen i Uppsala. Verksamhetsberättelse 2004-2005 Utrikespolitiska Föreningen i Uppsala Verksamhetsberättelse 2004-2005 Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 10 maj 2005 Sida 2(25) Förord Utrikespolitiska föreningen är nu inne på sitt 57:e verksamhetsår

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen Stockholm Verksamhetsberättelse 2005

Utrikespolitiska Föreningen Stockholm Verksamhetsberättelse 2005 Utrikespolitiska Föreningen Stockholm Verksamhetsberättelse 2005 Inledning Utrikespolitiska Föreningens Verksamhetsår 2005 går till historien som kanske det mest händelserika sedan nystarten 1998. UF har

Läs mer

GÖTEBORG OCH SHANGHAI SYSTRAR BLAND STÄDER OCH VÄNNER I VÄRLDEN

GÖTEBORG OCH SHANGHAI SYSTRAR BLAND STÄDER OCH VÄNNER I VÄRLDEN GÖTEBORG OCH SHANGHAI SYSTRAR BLAND STÄDER OCH VÄNNER I VÄRLDEN En studie av relationen mellan städerna Göteborg och Shanghai, vänorter och systerstäder. Karin Hellqvist, Juni 2000 GÖTEBORG OCH SHANGHAI

Läs mer

Forum. Nr 2 2004. Maria Masoomi Årets Yrkeskvinna 2004. BPW Sweden

Forum. Nr 2 2004. Maria Masoomi Årets Yrkeskvinna 2004. BPW Sweden BPW Sweden YRKES- KVINNORS RIKSFÖRBUND Forum Nr 2 2004 Årets Yrkeskvinna 2004 Maria Masoomi tillsammans med krögaren Erik Lallerstedt och förbundsordförande ORDFÖRANDE, 08-661 37 81 0708-444 732, ul.blom@chello.se

Läs mer

Sverigekontakt. En tidning för all världens svensktalande Nr 1 mars 2010. Riksföreningen Sverigekontakt

Sverigekontakt. En tidning för all världens svensktalande Nr 1 mars 2010. Riksföreningen Sverigekontakt Sverigekontakt En tidning för all världens svensktalande Nr 1 mars 2010 Riksföreningen Sverigekontakt Årsmöte 2010 i Göteborg Riksföreningen Sverigekontakt hälsar sina medlemmar välkomna till årsmöte i

Läs mer

EUROPA HEM- VÄNDAR- GRUPPEN ÅRSMÖTE SEMINARIUM OM HUR SKA DET GÅ? UTLANDSSKOLOR. Årets Svensk i Världen prisas HÖGST BETYG

EUROPA HEM- VÄNDAR- GRUPPEN ÅRSMÖTE SEMINARIUM OM HUR SKA DET GÅ? UTLANDSSKOLOR. Årets Svensk i Världen prisas HÖGST BETYG FÖR UTLANDSSVENSKAR SEDAN 1938 NUMMER 03 ÅR 2012 I WWW.SVIV.SE ÅRSMÖTE Årets Svensk i Världen prisas HÖGST BETYG UTLANDSSKOLOR HEM- VÄNDAR- GRUPPEN Vem bryr sig när du flyttar hem till Sverige? SEMINARIUM

Läs mer

Sveriges ordförandeskap i EU

Sveriges ordförandeskap i EU Sveriges ordförandeskap i EU Möten med allmänheten Unga reportrar bevakar ministrarnas möten (sid 4) Smarta klimatlistor från allmänheten (sid 8) Östersjösamarbete på hög nivå (sid 10) Vi har avdramatiserat

Läs mer

Utveckling och samarbete

Utveckling och samarbete Internationella programkontoret 12 Rapportserie Utveckling och samarbete Projektexempel från förskola, grundskola och gymnasieskola 2004 2 Vägen till världens kunskap Internationella programkontoret för

Läs mer

Karlstads Hembygdsblad

Karlstads Hembygdsblad 20-års jubileum 1993-2013 Karlstads Hembygdsblad ÅRGÅNG 20 NUMMER 1 Pris 20 kronor, utan kostnad för medlem FEBRUARI 2013 Så bildades vår förening Det här är en liten förklarande inledning till den nostalgitripp,

Läs mer

HANS ROSLING HEM- KOMSTEN ÅRETS SVENSK I VÄRLDEN 2012 KONFERENS NY DIGITAL TIDNING. Årets tema Europa. När Sverigebesöket blir en späckad historia

HANS ROSLING HEM- KOMSTEN ÅRETS SVENSK I VÄRLDEN 2012 KONFERENS NY DIGITAL TIDNING. Årets tema Europa. När Sverigebesöket blir en späckad historia FÖR UTLANDSSVENSKAR SEDAN 1938 NUMMER 02 ÅR 2012 I WWW.SVIV.SE KONFERENS Årets tema Europa NY DIGITAL TIDNING HEM- KOMSTEN När Sverigebesöket blir en späckad historia ÅRETS SVENSK I VÄRLDEN 2012 HANS ROSLING

Läs mer

TIDSKRIFT I S:JÖVÅ.SENDET 1771 MED FÖRSTÅND OCH STYRKA UTGESAV KUNGL ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPET

TIDSKRIFT I S:JÖVÅ.SENDET 1771 MED FÖRSTÅND OCH STYRKA UTGESAV KUNGL ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPET TIDSKRIFT I S:JÖVÅ.SENDET 1771 MED FÖRSTÅND OCH STYRKA UTGESAV KUNGL ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPET N:r 1 1997 TIDSKRIFT I SJÖV ÄSENDET FÖRST A UTGIVNINGSÅR 1836 KUNGL ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPET KARLSKRONA POSTGIRO

Läs mer

Nr 3-4 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund. Årets konferens

Nr 3-4 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund. Årets konferens 2 0 0 8 Nr 3-4 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund Årets konferens innehåll Plan för RM-tävlingar 2009 och KAF-Nytt denna gång ----------------------------3 Årets Konferens i Vara--------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Överintendenten kommenterar verksamhetsåret... 5. Året som gått... 6. Redovisningsprinciper Årsredovisning 2012 - FLH... 7

Överintendenten kommenterar verksamhetsåret... 5. Året som gått... 6. Redovisningsprinciper Årsredovisning 2012 - FLH... 7 Innehåll Överintendenten kommenterar verksamhetsåret... 5 Året som gått... 6 Redovisningsprinciper Årsredovisning 2012 - FLH... 7 Minnesåret Raoul Wallenberg 2012... 9 P.K. En utställning om intolerans...

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Utrikespolitiska Föreningen Stockholm

Verksamhetsberättelse. Utrikespolitiska Föreningen Stockholm Verksamhetsberättelse Utrikespolitiska Föreningen Stockholm 2013 Härmed överlämnar Utrikespolitiska Föreningen Stockholms styrelse sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013 till Årsmötet för vederbörlig

Läs mer

Sverigekontakt. En tidning för all världens svensktalande Nr 4 december 2009. Riksföreningen Sverigekontakt

Sverigekontakt. En tidning för all världens svensktalande Nr 4 december 2009. Riksföreningen Sverigekontakt Sverigekontakt En tidning för all världens svensktalande Nr 4 december 2009 Riksföreningen Sverigekontakt Regnig resa till Karlsborg Tänk att en utflykt till en gammal fästning i hällande regn kan bli

Läs mer

Nu ska Lunnagården säljas

Nu ska Lunnagården säljas Nu ska Lunnagården säljas Lunnagården ska säljas. Det var ett av besluten när IOGT- NTO-rörelsen höll distriktsårsmöten i Sösdala. Mycket annat hände också. Det delades till exempel ut priser till vinnarna

Läs mer

Årsberättelse 2012. Releasefrukost för Hertha på Internationella kvinnodagen med Anne Jalakas och Birgitta Wistrand från redaktionen.

Årsberättelse 2012. Releasefrukost för Hertha på Internationella kvinnodagen med Anne Jalakas och Birgitta Wistrand från redaktionen. Årsberättelse 2012 NR 2 2013 Information från Fredrika Bremer Förbundet Efter kl. 15:51 jobbar kvinnor gratis. Varje dag. Hög tid för lön hela dagen! Releasefrukost för Hertha på Internationella kvinnodagen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 2013

Verksamhetsberättelse 2012 2013 Verksamhetsberättelse 2012 2013 Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Förord Utrikespolitiska föreningens verksamhetsår 2012 2013 har varit mycket lyckat. Programverksamheten har lockat ambassadörer, akademiker,

Läs mer

OLKHÖGSKOLE ETERANEN EN AKTIV HÖST NR 3 2012

OLKHÖGSKOLE ETERANEN EN AKTIV HÖST NR 3 2012 OLKHÖGSKOLE ETERANEN NR 3 2012 EN AKTIV HÖST Nu rodnar plommonen, floxen doftar i många trädgårdar och folkhögskolans veteraner kan se fram mot en höst fylld med möten och upplevelser. Vi har aldrig haft

Läs mer

AKTUELLT VID UMEÅ UNIVERSITET DECEMBER 8/2007

AKTUELLT VID UMEÅ UNIVERSITET DECEMBER 8/2007 aktum AKTUELLT VID UMEÅ UNIVERSITET DECEMBER 8/2007 Nordliga studier Förste professorn i ryska Blind spansk student på campus Challenging Gender L LEDAREN Profilen Per Ambrosiani, ny professor i ryska,

Läs mer

Framtidens forskningsledare

Framtidens forskningsledare STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING Framtidens forskningsledare Bakgrund, genomförande och utvärdering av ledarskapsutvecklingsprogrammet 2001 2006 Individual Grant for the Advancement of Research Leaders

Läs mer

I TALLINN. Utlandssvensk. vem är det? VAD HÄNDER I SVERIGE? Vi frågar språket. På konferens med svensklärare

I TALLINN. Utlandssvensk. vem är det? VAD HÄNDER I SVERIGE? Vi frågar språket. På konferens med svensklärare En tidning för all världens svensktalande Nr 4 december 2014 I TALLINN På konferens med svensklärare Utlandssvensk vem är det? VAD HÄNDER I SVERIGE? Vi frågar språket SVERIGEKONTAKT 1 FRÅN DICKSONSGATAN

Läs mer

TILLVÄXT I DALARNA. För ÖKAD & RÄTTVIS VÄLFÄRD. Distriktskongress 2012 Verksamhetsberättelse

TILLVÄXT I DALARNA. För ÖKAD & RÄTTVIS VÄLFÄRD. Distriktskongress 2012 Verksamhetsberättelse TILLVÄXT I DALARNA För ÖKAD & RÄTTVIS VÄLFÄRD Distriktskongress 2012 Verksamhetsberättelse 2 (29) 3 (29) Innehållsförteckning Distriktsstyrelsens berättelse 3 Distriktsstyrelsen 3 Verkställande utskottet

Läs mer

Lottanytt. Lottameriter gav Rebecka FN-uppdrag #1 2004. I internationell tjänst

Lottanytt. Lottameriter gav Rebecka FN-uppdrag #1 2004. I internationell tjänst Lottanytt #1 2004 #1 2004 I internationell tjänst Lottameriter gav Rebecka FN-uppdrag Tema rekrytering: Hemvärnschefen ställer krav på Lottorna Rekryteringstips från Södermanland Framtidsgruppen vill förändra

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 Utrikespolitiska Föreningen Stockholm

Verksamhetsberättelse 2011 Utrikespolitiska Föreningen Stockholm Verksamhetsberättelse 2011 Utrikespolitiska Föreningen Stockholm 1 Härmed överlämnar Utrikespolitiska Föreningen Stockholms styrelse sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2011 till Årsmötet för

Läs mer

Strömstad akademi Vision och verklighet

Strömstad akademi Vision och verklighet 1 Strömstad akademi Vision och verklighet Antologi 2010 Redaktörer: Aadu Ott & Carl E. Olivestam i ISBN 978-91-86607-00-5 2 Innehållsförteckning Förord 3 Redaktörerna presenterar antologin Framväxt Torbjörn

Läs mer

UNGDOMSMOTTAGNINGARNAS ELDSJÄLAR

UNGDOMSMOTTAGNINGARNAS ELDSJÄLAR UNGDOMSMOTTAGNINGARNAS ELDSJÄLAR Pia Höjeberg 1 UNGDOMSMOTTAGNINGARNAS ELDSJÄLAR Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar FSUM dess framväxt och utveckling 1989-2010 Pia Höjeberg och Föreningen för

Läs mer

erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009

erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009 erksamhets erättelse 007 2008 Jobbkongressen 2009 Verksamhetsberättelse och Ekonomisk berättelse 2007 2008 Socialdemokratiska partistyrelsen överlämnar härmed till partiets 36e ordinarie kongress, den

Läs mer

Nr 6 2008 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Fackliga seminariet Patientsäkerhetsarbetet Forum Balticum

Nr 6 2008 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Fackliga seminariet Patientsäkerhetsarbetet Forum Balticum Distriktsläkaren Nr 6 2008 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Fackliga seminariet Patientsäkerhetsarbetet Forum Balticum Ledare Tid och personalresurser nödvändigt för patientsäkerheten! I förra numret

Läs mer

Sverige vid Rio de la Plata

Sverige vid Rio de la Plata En tidning för all världens svensktalande Nr 1 mars 2015 Årsmöte på Åland Nyord Sverige vid Rio de la Plata SVERIGEKONTAKT 1 FRÅN DICKSONSGATAN Det mesta är sig likt i Sverige men inte allt. Den politiska

Läs mer