FLS-Xs jubileumsskrift 25 år

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FLS-Xs jubileumsskrift 25 år"

Transkript

1 FLS-Xs jubileumsskrift 25 år Givande möten Föreläsningar Intressanta studieresor 1

2 2

3 Välkommen till FLS-X:s jubileumsskrift I år fyller vi 25 år och det uppmärksammar vi med att ge ut denna skrift som berättar om verksamheten under de gångna åren. Detta häfte innehåller dokumentation i form av text och bilder från åren Från aktivitet nr. 1 på Sandviks huvudkontor i, då föreningen bildades till aktivitet 176 i juni 2011 som är en kulturresa till Västergötland. En text som är på engelska berätta om vårt mer än 10 åriga samarbete med Historielärarföreningen i Väst Viru län och skolmyndigheterna i Rakvere. Bilderna och texterna har våra medlemmar lånat ut och godkänt att vi publicerar. Kom gärna med i FLS och våra program. Vi arbetar för en bra fortbildning för lärare i samhällskunskap och samhällsorienterande ämnen. Du är välkommen även om du undervisar i andra ämnen. Att vara medlem i riksföreningen kostar 200:- (2011). Vill du komma med kontakta någon i styrelsen - se styrelseföreteckning Mer information om riksföreningen hittar du på Styrelsen Maria Strömvik diskuterar med FLS-Xs veteraner 3

4 Föreningen lärare i samhällskunskap i borgslän FLS-X En sammanfattande beskrivning 2011 URSPRUNG Tjugoförsta april 1986 bildade 16 lärare från borg en regional ämnesförening, vilken döptes till FLS-X. Av dessa är sju fortfarande medlemmar. FLS - borg är en lokalförening inom Föreningen lärare i samhällskunskap i Sverige. FINANSIERING Vi arbetar helt ideellt och utan kontinuerligt ekonomiskt stöd. Vi finansierar verksamheten genom att söka anslag till program och projekt. Vi söker även arrangörer som ordnar program åt oss. Som samarbetspartners och bidragsgivare kan nämnas Svenska Institutet, Föreningen Norden, Utrikesdepartementet, Bokförlag, Folke Bernadottes akademi, Utrikespolitiska Institutet, Göranssonska fonderna m.fl Under senare år har och s kommuner givit ett årligt bidrag VERKSAMHET Fram till nu har vi ansvarat för 175 program, från studieresor och studiebesök till föreläsningar. Innehållet har varierat från lokala frågor till frågor om fred och krig i världen. I juni går program 176 en Västgötaresa av stapeln. Vår seminarieförteckning är vårt "curriculum vitae" Vi är ett 50-tal medlemmar. Förutom lärare i samhällskunskap/ SO även andra lärare, fd. lärare och annan skolpersonal. Vi är representerade på grundskolan, gymnasieskolan, komvux, folkhögskolor m.fl. Under åren har över 600 personer, mestadels lärare, deltagit i våra aktiviteter Summeras antalet deltagare vid de olika aktiviteterna så är vi uppe i ca "deltagaraktiviteter". Vi har åren även arrangerat fortbildning för estniska lärare, från Rakvere och Väst-Viru län, 10 mil öster om Tallinn. 4

5 STRATEGIER Vi vill erbjuda aktuell och relevant fortbildning, 2-3 programpunkter per termin. Vi vill betona demokratins värde och samhällets internationalisering Vi vill belysa det lokala näringslivets struktur och förutsättningar Vi vill stimulera lärare att knyta internationella skolkontakter Vi vill internationalisera föreningens verksamhet. Vi vill om möjligt utveckla vårt samarbete med Estland. Vi vill även kunna erbjuda lärarstuderanden/allmänhet/studerande möjligheter att deltaga i lämpliga program/projekt. 5

6 Tillkomsten Den 21 april 1986 bildade ett antal samhällskunskapslärare från borg en lokalförening av FLS (Föreningen för lärare i samhällskunskap) och den föreningen fick namnet FLS-X (Föreningen för lärare i samhällskunskap i borgs län) Vid det tillfället hölls ett anförande av direktör Lars-Ivar Hising, Sandvik om utrikeshandel och protektionism i världen. Initiativet till att starta FLS-X kom från Olov Thunman och Lars-Håkan Persson. Åke Sundin, vid den tiden rektor vid Staffanskolan i Söderhamn knöts till den arbetsgrupp som bildades och han kom att bli föreningens ordförande under åren Vilket var motivet bakom bildandet? Behovet av fortbildning i vårt snabbt föränderliga ämne var starkt och den fortbildning som arbetsgivaren tillhandhöll oss upplevde vi som otillräcklig. Vi samhällskunskapslärare kände också ett behov av att få träffa kollegor, umgås och dryfta samhällsfrågor och pedagogiska spörsmål. Vi hade förhoppningen att en lokalförening i borg skulle kunna vara något positivt för oss. Föreningen konstituerades i anslutning till seminariet på Sandvik den 21 /4 1986, följande lärare deltog i grundandet: Siv Berglund-Eckerman Nils Björkelo Kjell Emanuelsson Kerstin Eriksson-Kangas Lennart Eriksson Åke Friberg Hofors Lennart Norberg Hofors Ruth Nässander Lars-Håkan Persson Lars-Erik Sandberg K G Snabb Söderhamn Åke Sundin Söderhamn Olov Thunman Jan Westmyr Ulla Åström-Nordin Birgitta Österman de Wall Till styrelse utsågs: Åke Sundin Olov Thunman Lennart Calleberg Lars-Håkan Persson Lars-Erik Sandberg Åke Friberg Rut Nässander Ingvar Kindlund Karl-Gustav Snabb ordförande kassör sekreterare Till revisorer utsågs: Jan Westmyr Sören Holmer Finansiering och partners När det gäller finansiering har föreningen arbetat ideellt och något kontinuerligt ekonomiskt stöd från någon utomstående part har inte förekommit, förutom ett marginellt stöd från riksföreningen FLS. Verksamheten har 6

7 finansierats genom att söka anslag till program och projekt. Som samarbetspartners och bidragsgivare under årens lopp kan nämnas Svenska Institutet, Föreningen Norden, Utrikesdepartementet, Bernadotteakademin, Europahuset, Utrikespolitiska Institutet, EU-direkt i borg, Göranssonska fonderna, bokförlag, s och kommun m.fl. 7

8 Jubileer Efter tio års verksamhet firades detta med en jubileumsmiddag på Grand i. Tio år senare och 150 aktiviteter genomförda var det dags för 20 årsjubileum, vilket firades på Hans Hiertas Gård ( nuvarande brukshotellet) i Högbo, FLS-X firar således 25 årsjubileum i år och fram till och med maj 2011 hade föreningen bjudit på 175 tillfällen till fortbildning för samhällskunskapslärare och andra lärare inom den samhällsvetenskapliga sektorn. Det betyder att det har varit 7 aktiviteter per läsår och det har rört sig om seminarier, studiebesök och studieresor som varat allt ifrån en dag upp till en vecka. Jubileumsmiddag 10 år Verksamhet En titt i seminarieförteckningen visar på bredden i utbudet. Samtliga aktiviteter finns i separat förteckning i detta häfte. Alla tänkbara ämnen täcks in och många kända och kvalificerade föredragshållare finns på listan. Som exempel kan nämnas: före detta statsråden Ulrica Messing, Jan Eliasson, Birgitta Dahl, Svt:s Claes Elfsbeg och sonen Staffan Skott. Ambassadör Hans Corell och före detta vice riksbankschefen Irma Rosenberg kan också nämnas. Företrädare för näringsliv och organisationer har medverkat och politiker och tjänstemän inom olika sektorer och på olika nivåer i samhället har informerat om sina verksamheter. Under senare tid märks också de stora samhällsförändringarna på det internationella planet i ämnesvalen. Det har blivit en tydlig orientering mot Europa och europeiskt samarbete. Estland har fått en stor plats i programmen. 8

9 Verksamhet-säkerhetspolitik De första åren fanns ett reguljärt samarbete med regementet i (I 14), vilket innebar att det årligen serverades säkerhetspolitik tillsammans med ärtsoppa och punsch. Med murens fall och en ny inriktning på säkerhetspolitiken försvann både regemente och ärtsoppsmiddagar, men det finns fortfarande militärverksamhet på gamla regementsområdet och borgsgruppens verksamhet och det nya svenska försvarets uppdrag fick vi belyst under ett arrangemang under våren Säkerhetspolitik handlade det också om i maj 2006 vid seminariet i Högbo Bruk. Rubriken var Sverige, Europa och världen -nya hot och möjligheter och synnerligen kvalificerade föreläsare som Maria Strömvik Robert Larsson från Utrikesdepartementet, Robert Larsson från Säkerhetspolitisk konferens med Försvarets forskningsinstitut och Gunilla Herolf från Utrikespolitiska institutet medverkade. Två år senare medverkade Gunilla Herolf och nu tillsammans med Carolina Vendi-Pallin från SIPRI resp. UI i ett seminarium om Vart går Europa. Gunnar Lassinantti behandlade frågan Europa och kriget mot terrorismen och Anders M Johansson från Civilförsvarsförbundet har informerat om Från krig till vardagssäkerhet Bredare kunskaper om Ryssland och dess grannstater har förmedlats genom föredrag av Leif Kihlsten och Staffan Skott. Folk och försvar har haft en seminariedag om Sverige och omvärlden. Gunilla Herolf 9

10 Verksamhet-näringsliv Näringslivet har varit ett annat fortbildningsområde. De stora industriföretagen i länet och även några utanför länsgränsen har besökts. Sandvik har besökts och man har bl.a. informerat om hur det är att göra affärer i österled. Andra företag som kan nämnas är Ericsson i och Ovako Steel och General Foods. Svenskt Näringsliv (f.d SAF) har informerat om sin syn på länets utveckling och på Rankhyttan i Dalarna har LO ordnat en 2-dagars konferens på temat om Sverige i förändringens tid. Arrangören fann sig själv stående i förändringens tid när deras föreläsare i ekonomi Tomas Östros i samma vecka utnämndes till statsråd och det gällde att snabbt justera programmet. Inom energisektorn har Forsmarks kärnkraftverk stått på programmet inte mindre än två gånger. De som var med första gången talar ännu idag lyriskt om inkvarteringen på Forsmarks herrgård och man kan kanske påstå att det var en lyckosam förening av energipolitik och kulturhistoria. Verksamhet-EU och Europa EU-inträdet har satt stora spår i programmet. EU har varit ett återkommande ämne under de senaste femton åren. FLS-X var initiativtagare till tillkomsten av Europahuset i som invigdes av dåvarande statsministern Ingvar Carlsson år Genom Europahuset har vi fått ökade kunskaper om Mottagning hos Rakveres borgmästare Thomas Varek Europaparlamentet, EU:s utvidgning och EU:s framtid. Exempel på föreläsningar och seminarier är: EU och framtiden med Annika Ström-Melin, EU och utvidgningen ur ett miljöperspektiv med dåvarande Europaparlamentsledamoten Inger Schörling, EU och utvidgningen med journalist Mats Hallgren, EU-konstitutionen med statsvetaren Sverker Gustavsson, EU 25 problem och möjligheter med docent Stefan Höjelid, EU och sociala frågor med riksdagsledamoten Helena Nilsson, Estland och EU ur ett estniskt perspektiv med redaktör Ülo Ignats, Hur har Estland förberett sig för EU med vice borgmästare Erich Petrovits, Rakvere, EU och den nya konstitutionen med konventsledamoten Kenneth Kvist. 10

11 Verksamhet-Länsstyrelsen i borg Den andra programpunkten startåret 1986 var en informationskväll i oktober hos dåvarande landshövdingen Hans Hagnell. Sedan dess har residenset i blivit riktigt välbekant för FLS-X medlemmarna då varje ny landshövding har tagit emot oss och givit sin syn på länet och dess utveckling. Det gäller Lars-Ivar Hising, Lars-Eric Ericsson, Christer Eirefeldt och nuvarande landshövdingen Barbro Holmberg. Verksamhet sociala frågor På det sociala området har vi besökt Kvinnojouren Blåklockan, vi har haft ett programinslag om sjukvårdens framtid i vårt län och de hemlösas situation har Vidar Andersson hållit ett uppskattat anförande om. Jämställdhet och kriminalitet är andra programpunkter. Verksamhet- folkmord De nazistiska folkmorden har behandlats av Ferenc Göndör och Hédi Fried, bägge överlevande från Förintelsen. Även kommunismens folkmord har behandlats genom en länsstudiedag i i samarbete med Forum för levande historia. Staffan Skott har berättat om sovjetiska folkmord 11

12 Studieresor Föreningen har bedrivit en omfattande studiereseverksamhet. Till en början hade många av resorna Stockholm som mål och de har ofta utformats för att ge både samhällelig och kulturell fortbildning. Våren 1990 besöktes t.ex. USA:s ambassad och senare efter omvälvningarna i Östeuropa också Rysslands och Tysklands ambassader. Skillnaden mellan den rigorösa säkerhetskontrollen på USA-ambassaden och den närmast obefintliga kontrollen på den ryska ambassaden två år senare var slående och kan väl sägas ge en bild av det förändrade världsläget. Föreningens policy är att en god samhällskunskapslärare givetvis måste ha en överblick också över det kulturella fältet. Närhelst resan gått till Stockholm och för den 300 års jubiléet av slaget i Narva delen också övriga nordiska huvudstäder har det även inneburit teater-, konsert, eller operabesök. En höjdpunkt kan nog sägas vara besöket vid Bonniervillan Manilla i Stockholm. Flera minns nog också konsertbesöket i Oslo då vi råkat bli något sena och måste pusslas in på våra platser under ett särskilt ljudstarkt avsnitt. Studieresan till Köpenhamn 1987 gick i Nordiska rådets regi. För att ingen tid måtte gå till spillo reste vi konferensvagn från Stockholm, en inte odelat behaglig upplevelse för somliga. Man satt ju s.a.s.på tvären och tämligen orörlig. Men deltagarnas samlade kunskapsnivå om Nordiska rådet höjdes betydligt. Vi hann också med ett studiebesök på Folketinget och lyssnade till ett anförande av Anker Jörgensen, just avgången statsminister. FLS-X -medlemmarna har för övrigt genom sina nordiska resor haft närkontakt med inte mindre än tre f.d. eller blivande statsministrar, förutom Jörgensen, John P. Syse och Paavo Lipponen. Resorna till våra grannländer har innehållit digra program i sig med besök i parlament, förvaltningsorgan, skolor, industrier m.m. Det i särklass mest oförglömliga skolbesöket under dessa år ägde rum på restaurangskolan i Reykjavik. Som avslutning bjöd eleverna på middag och lätt förstummade satte vi oss vid det magnifika bordet, dekorerat med blomsteruppsatser i de svenska färgerna. Menyn bestod av inte mindre än sju rätter och serveringspersonal förekom i proportion en per två gäster. Våra övriga skolbesök i Reykjavik visade sig gå i fotspåren på svenska politiker som varit där för att studera det isländska systemet med kurser och frivilliga val för eleverna, det system som sedermera skulle införas i det svenska gymnasiet. Islandsresan innehöll också en programpunkt med kroppsliga övningar. Färden från flygplatsen till in till Reykjavik var planerad att gå via utomhusbadet Den blå lagunen. Tyvärr var vädrets makter inte nådiga med storm och slagregn och en temperatur nära noll och det började höras propåer om ändring av programmet. Det var med största tvekan badbyxor och baddräkter togs på, men väl nere i det svavelosande vattnet med ansiktet i lä kunde ingen låta bli att njuta i fulla drag. 12

13 Resan med det vackraste vädret gick annars till Åland, men då fanns inget utomhusbad på programmet. En ovanligt strålande sol och milda sensommarvindar förhöjde upplevelserna speciellt vid utomhusaktiviteter som t.ex. vandringen på Bomarsunds fästningsvallar Som en av de mer lyckade studieresorna får nog räknas Förintelsen och Polen 50 år senare med studiebesök vid Auschwitz- Birkenau, slotten i Warszawa och Krakow, Sejmen och svenska ambassaden i Warszawa. Under ett antal år har också arrangerats endagsstudieresor till lämplig ort ofta i samarbete med Föreningen Norden i. Några exempel på resmål är södra Hälsingland med hälsingegårdar, Furusund, Grythyttan, Leksand- Rättvik, Biskops-Arnö och Gripsholm- Strängnäs. Här besöker vi Hälsingland. Framtida kulturarv? 13

14 Estland Omvandlingen av Östeuropa som en följd av Berlinmurens och kommunismens fall resulterade i att Estland kom i fokus. En buss med ett fyrtiotal lärare från borg besökte Tallinn och Rakvere Ett förslag om fortsatt samarbete mellan Väst Viru län och FLS-X framfördes av Marge Lepik (länsstyrelsen) och Heli Kirsi (Historie och samhällskunskapslärarföreningen i länet) och under åren 1994 till 2005 förekom ett femtontal kontakter. Lärare från FLS-X har lett studiedagar och seminarier i Rakvere om t.ex demokrati, säkerhetspolitiken i Europa efter Sovjetunionens fall, det nya Europa med integrations och splittringstendenser. Det svenska socialförsäkringssystemet, behandlingen av etniska minoriteter i Sverige, de svenska kommunernas organisation och funktion. Rekveres borgmästare Matti Joe hälsar på Olov Thunman Som synes har det varit mycket skiftande ämnen. Estniska lärare Vid på vissa fortbildning föreläsningar med FLS-X har dessa föreläsningar/seminarier varit öppna även för blivande studenter, bl.a. om den världspolitiska situationen och 1938 efter Münchenöverenskommelsen och situationen efter Molotov -Ribbentroppakten Vid några tillfällen stärktes vår delegation med expertmedverkan av Gunilla Herolf (då Utrikespolitiska Institutet) och rysslandskännaren Leif Kihlsten. Estniska lärare har gjort besök i vårt län och haft seminarier om situationen i Estland. Vänskoleavtal etablerades mellan Rakvere Gymnasium och Hammargymnasiet, och kontakter skapades mellan Komvux och Aftonskolan i Rakvere. För mer information se separata artiklar om Estlandskontakterna. 14

15 Styrelsearbete mm. Åke Sundin kom att bli föreningens förste orförande och med sitt rika kontaktnät och många idéer kunde många projekt förverkligas och finansieras. Åren efter 1996 har Olov Thunman varit ordförande och han har med stort engagemang lett och drivit föreningen framåt och det har också uppmärksammats av Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitetsakademin som år 2000 tilldelade Olov akademins pris för berömvärda lärargärningar. I motiveringen står det: skickligt pedagogiskt arbete samt framgångsrik fortbildningsverksamhet bland samhällskunskapslärare i borgs län. Om styrelsen med sitt arbetsutskott har varit det ena benet i föreningen så kan medlemmarna sägas utgöra det andra benet. Många medlemmar har under årens lopp varit beredda att avsätta kvällar och veckoslut för att tillfredsställa sin fortbildningslust och för det sociala umgänge som föreningen erbjudit. Men det måste också konstateras att den viljan att engagera sig inte är lika stark nu som den var för tio, femton år sedan. Carin Liljergren-Viléus kom också tidigt att knytas till föreningens arbetsutskott och har blivit ständig sekreterare och varit idérik när det har gällt att komma fram till intressanta programpunkter. Hon har utgjort arbetsutskott tillsammans med ordföranden. De har haft huvudansvaret för de senaste 15 årens verksamhet. Många personer har utan att rangordnas under årens lopp på olika sätt arbetat för att utveckla föreningens verksamhet. Här kan bl.a. nämnas Ruth Nässander, Anita Fröderberg, Christina Kindstrand, Nils Björkelo, Magnus Höijer, Eila Gardeskog, Sören Holmer, Arne Övrelid, Gunilla Herolf och Jörgen Sjöstedt. På senare tid har Linda Åsberg och Mikael Gränsgärd engagerat sig i föreningsarbetet. Vi som har varit med i många år och tycker oss ha stor nytta och glädje av vår förening hoppas att det finns intresse av att driva föreningen vidare. Lars-Håkan Persson Efterord: Skribenten till historiken har varit verksam i utvecklandet av föreningen och i dess styrelse ända sedan hans initiativ 1986, då han vid klädskåpen på Hammargymnasiet framförde tanken på att starta en lokalavdelning av FLS i borg. Stort tack Lars-Håkan. 6/ Olov Thunman (ordf.) 15

16 Mer om 2011 Den 6 maj 2011 genomförs följande aktiviteter i Högbo Civil krishantering Hur arbetar vi internationellt för att bemöta de kriser och katastrofer som drabbar människor och samhälle? EU och krishantering: En politisk symbolhandling? Teresa Åhman analytiker vid FOI, som för närvarande sitter som sk. analysstöd vid Försvarsdepartementet kommer, att tala övergripande om krishantering internationellt, olika centrala fora/organisationer där Sverige deltar med fokus på EU.. Ett svenskt perspektiv på krishantering internationellt - MSB:s operativa roll under kriser och katastrofer. I ARNS FOTSPÅR Kulturresa till Västergötland 11/6-12/ Christian Di Schiena är strategisk rådgivare vid Avdelningen för samordning och insats vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap(msb) och han kommer att berätta om MSB och sina erfarenheter från arbetet i fält. Att verka som volontärkirurg i Afrika Dr. Knut Thorbjornsen berättar om sitt arbete som kirurg vid katastrofer i Afrika. Konferensmiddag och Jubileumsmiddag 6/ År 2011 fyller Föreningen för lärare i samhällskunskap i borg 25 år En tvådagars kulturresa till Västergötland. I Arns fotspår kommer att gå av stapeln i juni. Vi besöker Sveriges äldsta gästgiveri med anor från 1550-talet, Forshems Gästgiveri. Vi fortsätter vår upptäcktsfärd till Forshems kyrka som uppfördes redan under 1100-talet. Vår resa fortsätter utefter Kinnekulle fram till Lidköping. Efter det är det dags för Läckö Slott, mest känt som det sagolika De la Gardieslottet, vid Vänerns strand har ett medeltida ursprung och här möter vi vår lokala guide som berättar om slottets historia. På väg mot vår övernattning passerar vi Olof Skötkonungs dopplats vid Husaby kyrka. Övernattning sker på Flämslätts Stiftsgård på Billingesluttningen. Vi fortsätter vår upptäcktsfärd i Arns fotspår med ett besök i Varnhems kyrka. Vid Varnhems klosterkyrka från 1150-talet möter vår lokala guide och berättar om kyrkans spännande historia. Ett stopp vid Hornborgasjön. Mellan Falköping och Skara, alldeles i närheten av Hornborgasjön ligger ett unikt och märkligt fornlämningsområde. För cirka år sedan, samtidigt som pyramiderna i Egypten byggdes, började man begrava människor på denna mytomspunna plats. Mängden av gravar och spännvidden i tid vittnar om bygdens stora betydelse under forntiden. Vi är inte långt ifrån Tidaholm och stannar därför till vid en av pilgrimskyrkorna från medeltiden, Kungslena kyrka. Det var här som slaget vid Lena stod mellan kungasonen Erik Knutsson med svenskt och norskt krigsfolk och kung Sverker den yngre med en till övervägande del dansk här vid Lena i Kungslena socken i nuvarande Tidaholms kommun. Skänningeannalerna säger att det stod ett slag i Lena, Sverker flydde. På väg norr över passerar vi försvarsborgen och orten Karlsborg. För jubileumsårets senare del så har vi funderingar kring ett seminarium om självmordsbombare och samhället. 16

17 Estland FLS X i Sverige och Historie och samhällskunskapslärarföreningen i Väst-Viru län i Estland. Bakgrund Studieresor har arrangerats till Norge, Finland, Island, Polen och Danmark med ett flertal besök, bl.a. vid dessa länders parlament och regeringar. Vi samhällskunskapslärare följde med stort intresse utvecklingen i Öst och Centraleuropa under senare delen av 1980-talet och med glädje såg vi hur det totalitära kommunistiska systemet kollapsade och hur nya demokratiska stater kunde växa fram och för oss svenskar var med all säkerhet känslorna extra starka för våra grannländer på andra sidan Östersjön, dvs. Estland, Lettland och Litauen. Början på Estlandskontakterna December 1993 samlades undertecknade och Åke Sundin på Hammargymnasiet i. Inbjuden var även folkbildaren och centerpolitikern Carl-Ewert Ohlsson. Han hade gjort ett antal resor till Estland och hade skapat ett kontaktnät i landet. Vår plan var att besöka parlamentet i Tallinn och om möjligt komma i kontakt med lärarkollegor som undervisade i historia/samhällskunskap. Vi var ett fyrtiotal lärare som i maj månad 1994 kom att göra denna resa och vi fick besöka parlamentet i Tallinn och vi fick framförallt lära känna Väst-Viru län och besöka skolor och utbyta erfarenheter med kollegor. Det blev för oss från borgs län ett mycket givande och intressant besök och vi fick ett mycket fint mottagande. Strax före vår hemfärd fördes det fram tankar från Marge Lepik och från Heli Kirsi vid Rakvere Gümnasium. Frågan var om inte vår förening skulle kunna fortsätta kontakterna med länet och om vi skulle kunna medverka i fortbildning av lärare. Heli Kirsi representerade den lokala sektionen i Väst-Viru län av Historielärarföreningen i Estland. Maire Höbenael och Erich Petrovits Varför inte göra Rakvere till huvudmålet för denna studieresa, frågade Carl-Ewert Ohlsson.. Vi tyckte att det var ett bra förslag och planerandet av vår resa kom nu att ledas av dåvarande ordföranden Åke Sundin. Han fick kontakt med Marge Lepik som arbetade vid länsstyrelsen i Väst-Viru län och ett program utarbetades. Erich Petrovits och Marge Lepik Vad göra? 17

18 Lars-Håkan Persson vid borgen Ivangorod Vår förening tog upp frågan till behandling och vi frågade oss på vilket sätt vi kunde ställa upp i olika fortbildningsaktiviteter. Vi förstod att det i det nya fria Estland fanns en önskan att få kontakter och kunskaper på utbildningsområdet från grannarna i Norden och för vår del kändes det också mycket stimulerande och intressant att få lära känna vårt nya grannland som ju egentligen inte var ett nytt grannland. Kontakterna mellan Sverige och Estland har ju varit intensiva under många år alltsedan talet. Men det var ju otvivelaktigt så att kontakterna mellan 1945 och 1991 inte var särdeles intensiva och svensken i gemen hade vid 1990-talets början tämligen bristfälliga kunskaper om grannarna i Baltikum. Med funderingen vad har vi gett oss in i, så reste Olov Thunman från och Arne Övrelid från över till Rakvere och ledde ett antal studiedagar med föreläsningar och seminarier i början av juni Detta blev startpunkten till åtta års intensivt samarbete mellan våra föreningar. Vid de föreläsningar och seminarier som hållits för lärare i Rakvere har olika teman behandlats. Önskemål om teman har framförts av Historielärarföreningen och Marge Lepik och vi har informerat om vad vi anser oss ha kompetens att verkställa. Med facit i hand så vet vi nu att våra farhågor var obefogade. Marge Lepik och Heli Kirsi har som goda organisatörer ordnat program och dessutom personligt tagit hand om oss på ett föredömligt sätt. Utan deras engagemang hade det inte funnits någon verksamhet att skriva denna artikel om. 18

19 Vad har behandlats? Här följer några exempel: Sverige och Nordens historia Maktförhållandet mellan kung och riksdag under frihetstiden och den gustavianska tiden. Nordiska ländernas tillkomst. Norges väg till självständighet. Drottning Kristina Karolinerarmén. Det frigjorda danska samhället. Svensk neutralitet under talen. Sveriges samhälle och styrelsesätt Sveriges arbetsmarknadspolitik. Det svenska socialförsäkringssystemet. Nynazism och rasism i Sverige. De svenska kommunernas organisation och funktion. Den svenska socialdemokratin av idag. Flyktingpolitiken i Sverige. Behandlingen av etniska minoriteter i Sverige. EU/EMU EMU (Europeisk ekonomisk och monetär union). Sveriges väg till EU. Det nya Europa med integrationstendenser och splittringstendenser. EU:s tillkomst och institutioner. 19

20 Pedagogiska frågor Det svenska skolsystemet, undervisningsreformer, lärarutbildning. Lärarledarskap. Elevdemokrati Kulturkrockar i skolans värld och relationer mellan lärare och elever. Metoder i historieundervisningen Europas och världens historia Förintelsen i Tredje Riket. Säkerhetspolitiken i Europa efter Sovjetunionens fall. Världspolitiska läget Säkerhetspolitiska organisationer. Övrigt Mänskliga fri och rättigheter Det framgår här att det är mycket skiftande ämnen, teman som har tagits upp. Vid vissa tillfällen har dessa föreläsningar/seminarier varit öppna för både lärare och elever från gymnasieskolor. Olov Thunman och Arne Övrelid var således pionjärerna och under de följande åren har även ändra lärare medverkat såsom Lars-Håkan Persson, Carin Liljergren och Jörgen Sjöstedt. Från Utrikespolitiska Institutet i Sverige har Gunilla Herolf medverkat med anföranden i säkerhetspolitiska frågor och oktober 2002 deltog f.d. generalmajoren och säkerhetspolitiske experten Leif Kihlsten i två seminarier om den politiska situationen i Baltikum och Ryssland. Leif Kihlsten kan betraktas som den främste svenska experten i dessa frågor. 20

21 Personliga minnen En aningen nervös tolk vid namn Maire Hôbenael (1995) som blivit modigare och växt in i rollen så bra, att snart behöver vi inte säga något. Hon tolkar våra tankar för hon känner oss så bra. Eha Piirsalus varningsord till Arne och Olov vid klippbranten mellan Viru-Nikula och Narva Pojkar inte så nära kanten Ett krigsmonument med en fälthaubits på en stenramp utanför Rakveres ryska gymnasium som blev en tom ramp, som blev en borttagen ramp, som blev en blomrabatt med Tagetes (vi lever i en föränderlig värld, tack och lov.) Stor förvåning när vi läste upp militära fakta om länder ur ett i Sverige offentligt häfte. Europas största flyttblock vid Östersjökusten som när vi skulle titta på det antingen hade flyttat eller gömt sig. Vi har tittat efter gurkor i Mustvee, men fann inga. En T 34, en broslagningstanks, ryska revolvrar, svenska miltärfordon och svenska miltärkängor på en svårhittad plats. Sverigebesök Alltsedan 1995 har det också arrangerats resor för lärare från Väst-Viru län till vårt län borg. Om detta berättas på annan plats i denna skrift. Från vår sida vill vi framhålla att vi har bara positivt att säga om dessa besök hos oss. Lärare från Väst-Viru län har vid seminarier och vid informella möten kunnat informera både lärare och elever om situationen i Estland. Detta har varit mycket givande för oss. Matti Jöe och Leif Kihlsten 21

22 Besök som berikat oss På vår fria tid vid våra besök i Estland har vi fått möjlighet att uppleva mycket intressant, här följer några smakprov; Vi har kunnat besöka universitetet i Tartu och höra Heli Kirsi sjunga i aulan och sett statyn över Gustav 11 Adolf. Vi har varit i Narva och sett det berömda Lejonet. Ett annat intressent besök med svenskanknytning var Nuckö Gymnasium. Harry Laiv har tagit oss med till den estniske frihetskämpen Johan Laidoners högkvarter. Under samma utflykt fick vi en upplevelse utöver det vanliga när vi besökte krigsmuseét utanför Tallinn. Nationalparken Lahemaa får vi inte glömma med de vackra herrgårdarna Palmsee, Sagadi och Vihula. Vi har besökt Kunda och sett dess cementfabrik men även noterat de miljömässiga framstegen under senare år i staden. Vi har beskådat det mycket vackra nunneklostret vid Kuremäe och vi har druckit det heliga vattnet tack vare vår alltid förträffliga chaufför Lenno Kess. Vi har besökt Hapsalu och tittat på den vackra järnvägsstationen. Nationaldagsfirande, studentfest, gymnasiejubileum, Rakvere stads 700 års jubileum. Vi har fått uppleva fantasiskt mycket och mött många trevliga människor varav flera har blivit våra vänner. Ett stort tack till Väst-Viru läns historielärarförening, till Rakveres borgmästare, till vice borgmästaren Erich Petrovits och till alla i artikeln nämnda. Lars-Håkan Persson och Olov Thunman Marge Lepik Lars-Håkan Persson och Erich Petrovits 22

23 FLS-X in English HISTORY OF CO-OPERATION BETWEEN THE ORGANIZATION OF TEACHERS IN CIVICS FROM THE COUNTY OF GÄVLEBORG (FLS-X) IN SWEDEN, THE ORGANIZATIONS OF TEACHERS IN HISTORY IN WEST-VIRU COUNTY AND WITH RAKVERE TOWN IN ESTONIA All seminars in Rakvere include visits at many schools, mostly Rakvere upper secondary school. Every time it has been excursions in Estonian towns and surroundings. ACTIVITIES 1993 FLS-X started co-operating with the History teachers Society and the education committees in Rakvere and West-Viru county. Planning a study tour FLS-X teachers carried out a study tour to Estonia and Rakvere. ( ) 1995 FLS-X invited 4 Estonian teachers (HK./ES./EHP./AS) for studies in and. ( ) Seminars for Estonian teachers in Rakvere by Swedish teachers (OT. /AÖ.)( ) Seminars for Estonian teachers in Rakvere by Swedish teachers ( OT./AÖ./ LHP)( ) Estonian visit to for planning, meeting teachers and students and to, learn more about the Swedish Society. Participants from Estonia were the Director of Education (ML.), the Chairman of History Teachers Society (HK.) and an interpreter (MH.).( ) 1997 Seminars for Estonian teachers in Rakvere by Swedish teachers (OT./AÖ./LHP.) ( ) 12 Estonian teachers from Rakvere visited / for a week s study in order to learn more about Sweden. ( ) 23

24 1998 Seminars for Estonian teachers in Rakvere by Swedish teachers ( OT./AÖ./LHP./JS./CL.) Gunilla Herolf had lectures about security solutions in Europe( ) 1999 Seminars for Estonian teachers in Rakvere by Swedish teachers (OT./LHP./JS/AT.)( ) 2000 Seminars for teachers in Rakvere. From FLS-X (OT./CL./JS/AT.)( ) 2001 Visit in from Rakvere (EP./HK.)( ) Seminars for Estonian teachers in Rakvere by Swedish teachers (OT./LHP.) ( ) 2002 The Celebration of Rakvere 700 years and History Conference (Small Cities in Northern Countries,LHP./GH.) ( ) Seminars for Estonian teachers in Rakvere by Swedish teachers (OT./LHP.) and lecture by Leif Kihlsten about Russia ( ) 2003 Conference in Pöltsemaa for history teachers (LHP./Leif Kihlsten.) ( ) 2004 Conference Otepää for history teachers (LHP./GH.) ( ) 2005 Conference in Rakvere about our work from 1994 to today and discussion about the future. OT./LHP./JS.) ( ) OT Thunman LHP ersson AÖ CL n JS t Olov Lars-Håkan P Arne Övrelid Carin Liljergre Jörgen Sjösted GH erg AT n Gunilla Hallb Ann Thunma Leif Kihlsten expert of Russia Gunilla Herolf (The Institute of Foreign Studies Stockholm) EP s HK ML MH el AS ES EHP Erich Petrovit Heli Kirsi Marge Lepik Maire Hôbena Anto Sepp Elle Seiman Eha Piirsalu 24

25 Seminarieförteckning för Föreningen för lärare i samhällskunskap i borgs län FLS-X Utrikeshandel och protektionism i världen Dir. Hising, dir. Forsberg Sandvik AB borgs näringsliv Landshövding Hagnell Residenset/ Kvinnojouren Blåklockan Riksdagen och dess arbete Inf. sekr. Ewa Wiberg m.fl. Högbo konferenscenter Nordiska rådets verksamhet, studieresa Dir. Eva Smekall från Köpenhamn till Köpenhamn med bl. a riksdagsbesök Nordiska rådets svenska delegation m. fl Stockholms fondbörs Inf. chef S. Staffas Nya Sparbanken Sandvik AB 125 år Dir. Hedström Utställningen Sandvik Försvarsinformation Överste K-E Englund I Studieresa till Oslo med bl. a Stortingsbesök skolbesök, departement och industrier, Studieresa Oslo Spardelegationens skolsatsning Staffan Hagström Nya sparbanken Nya familjerätten Sparbanken och Söderhamn Freds- och konfliktforskning. Doc. Hagelin, Str. Nordkvist Sveriges energibehov och besök på Forsmarks kärnkraftverk AB Svensk energiförsörjning Vattenfall Forsmark Stora 700 år, besök vid gruvan Pers.chef Gunilla Fridberg Stora Kopparberget , Försvarsinformation Överste K-E Englund Bollnäs / Statens Byggnadsinstitut Skolans Internationalisering Bengt Thelin (SÖ) Studieresa till Helsingfors med riksdags-,industri-, skolbesök mm, Studieresa till Stockholm med ind. besök och Arlanda bakom kulisserna Kultursekreterare Anna Syrjä Inf. chef Bengtsson Eriksson Components Helsingfors Stockholm Vart är Sovjet på väg Red. Åke Sparring UI F 15 och flygvapnet, en flottilj i samarbete Överste Sven Borgvald Söderhamn 25

26 Försvarsinformation av I 14 Överste K-E Englund Bollnäs resp Kaffet i vår värld Inköps dir. Steinar Öhman General Foods AB/ Sparande - regional kurs i samarbete med Spardelegationen och Svenska bankföreningen Reflektioner över länsstyrelsen och borg En spännande inblick i finansvärlden Susann Brunner Svenska Bankföreningen och Annika Jansson Spardelegationen Landshövding L-I Hising Ek. chef S. Holmberg Stora gruppen Högbo konferenscenter Residenset Söderhamn Islam i världen Rel. hist. K. Ritzen Tanzania Stud. rektor O. Eriksson Women and development (WIDER inst.helsingfors) Studieresa till Stockholm, USAs ambassad Utrikespolitiska institutet och Röda Korset Sandvik AB och EG, Östeuropa och världen Ek. doctor. V. Moghadan Red. A. Hellner och Jur. kand. Jöran Bjellerstedt Dir L. Östholm Sandvik AB Stockholm Försvarsinformation Överste K-E Englund I Några komplicerade U-landsfrågor Mats Hultin fd. senior adviser Världsbanken Världsbanken, UNESCO Mats Hultin, Världsbanken Island (1 vecka) Studieresa Reykjavik, Island Regionernas Europa Anders Berggren m.fl. / Fo.U-x Balticum Red. Ulo Ignats Hur man förändrar en planekonomi till en marknadsekonomi Prof. R. Scace Åland Studieresa till Mariehamn Åland Svensk säkerhetspolitik i förändring Utb. int. H. Ekengren m.fl. Högbo Det svenska försvarets framtid Överste Folke Ekstedt I Socialfrågor och kvinnofrågor i EG Riksdagsman Helena Nilsson Vux Det japanska samhället Rektor Åke Sundin EG-politiskt och försvarssamarbete Riksdagsman Lennart Rodin Vi får inte glömma förintelsen Ferenc Göndör,överlevande Strömbergs distribution AB Dir. K. Mohlin Rysslands ambassad och Nord. Studieresa Stockholm 26

27 Rådets svenska delegation Uppsala univ., Skytteanum, EGkonstitutionen? G-H Sverige o Östeuropa,"Regementets framtid" Sverige i Europa sett med utländska ögon Läromedelspres. A & W och föredrag Doc.Sverker Gustavsson Överste Folke Ekstedt I 14 Korrsp. J. Dettefsen, T. Walat Red. A. Hellner, Utrikespol. inst. Uppsala Sandvik AB om EG/EU vice Vd Lars Östholm Sveriges radio/radio borg Kanalchef P. Andersson Tyskl. Ambassad och Gustafsbergs porsl. fabr mm. Studieresa Stockholm Kurs i kommunalkunskap Kommunalråd mfl Teaching about Europe Europäische Akademie Berlin Att vara Landshövding i borg Landsh. Lars Eric Ericsson Lantmäteriet Plan.sekr.Gunnar Sundstrand Studieresa till Estland Länsskolinsp. Marge Lepik m.fl. Tallin/Rakvere A 6171 överlevande från Auschwitz F. Göndör Sveriges energiförsörjning Forsmark o Kraftverksföreningen - Forsmark Fo. 21 o I 14 Fo. 21 staben Gleerups läromedel i SO Redaktör Camilla Johansson Ovako Steeel Studiebesök Hofors Sem. för estniska lärare Skoldir.Marge Lepik,Rakvere Estland Europahusinvigning Statsm. Ingvar Carlsson Arnold Krause ordf.fime Högbo EU-parlamentarikerdebatt Högbo högskola Inf. chef. Lars Söderberg SIDA Australiens politik Jo Crawford, sakkunning Australiens UD FN Kabinettssekr.Jan Eliasson Arbetsmarkn. EU mm. LO-distr Uppland, -Dala Rankhyttan Bonniers-ett förlag, Villa Manilla, Operan Studieresa Stockholm Sem. för estniska lärare Skoldir.Marge Lepik,Rakvere Estland års jubileum för FLS-X 27

28 Estland av idag Heli Kirsi, Marge Lepik Välståndets grunder, SAF Regionchef Lars Prins Läromedel i SO Almqvist-Wiksell SAF och länens utvecklingsmöjligheter Regionchef Lars Prins Seminarier för estniska lärare Skoldir. Marge Lepik Rakvere Östra Tyskland under en livstid Lektor Manfred Roschow, Berlin Gripsholm, Strängnäs mm. Studieresa Södermanland Studievecka för estniska lärare Studieresa Stockholm/ Från krig till vardagssäkerhet Generalsekr.Anders M.Johansson Riksdagens framtid och Sverige och folkrätten Talman Birgitta Dahl och Prof.Ove Bring,Uppsala Uppsala Kyrkan i framtiden Kyrkoherde Stefan Nilsson Birka, Biskops-Arnö, Uppsala Studieresa Uppland Seminarier för estniska lärare Skoldir.Marge Lepik Rakvere Ericsson AB fabriken Fab.chef Tormod Kristiansen Framtidens kommunikationer Plan.dir. Olle Tideman Länsstyrelsen Folk o. Försvars sem. om Sverigeomvärlden Utvecklingen i Ryssland Säkerhetspol. inför 2000-talet Gleerups läromedel EU och EMU Gen.sekr. Olle Fack Överstelöjtnant Leif Kihlsten Dep.sekr. Eino Örnfeldt Journalist Mats Hallgren Högbo/ Vallonbruk i Uppland Studieresa Uppland Förintelsen och Polen 50 år senare Studieresa Polen Seminarier för estniska lärare Skoldir. Marge Lepik Rakvere Europahuset i Verksam.chef Laila Nordfors Att göra affärer i Österled Hans Sandström chef affärsutv. Centralasien, Sandvik AB Polisen och kriminaliteten Chef ordn.polisen Åke Roghe Dagstidningen inför det nya årtusendet Chefred. Rosén GD, Luti AB Östeuropas väg SIDA-seminarium Vi får inte glömma Ferenc Göndör ögonvittne från koncentrationsläger i Tredje Riket EU-EMU och utvidgningen Journalist Mats Hallgren Säkerhetspolitiska aspekter på EU:s utvidgning Rysslandsexp. Leif Kihlsten 28

29 Seminarier för estniska lärare o. elever EU-utvidgningen ur ett miljöperspektiv Skoldir. Marge Lepik EU-parl.ledam.Inger Schörling Rakvere Vart är Europas befolkning på väg Mats Johansson Inst.för Framtidsstudier Hälsingland runt Studieresa Hälsingland Estland och EU ur ett estniskt perspektiv Hur har Estland förberett sig för EU Utvidgning av EU med avseende på Estland Ülo Niisuke, Heli Kirsi Vice borgmäst. Erich Petrovits Red. Ülo Ignats Stockholm Riksdagen, EU och demokratin Informationsansv. Mats Lindh Sovjetstaten och kommunismen Journalist Staffan Skott Nynazismen i Sverige Docent Helene Lööv Statsrådsrollen i dagens Sverige Statsrådet Ulrica Messing Medeltida kyrkor och kyrkmålningar Studieresa Uppland Världshandeln och Sverige Gen.dir. Anders Steen, Kommersk Seminarier för estniska lärare och elever Latinamerika utveckling eller avveckling Skoldir. Marge Lepik Journalist Stefan Strömberg Rakvere EU:s framtid Europahuset Ryssland och det förändrade Europa Leif Kihlsten Uppsala De hemlösas situation i Sverige Vidar Andersson Att överleva Förintelsen Hédi Fried Lärobok på webben Svante Skoglund Bok & Webb Lärarträff om Vår i Europa (EU) EU-representationerna i Sverige Europadagen mot ett nytt och större EU Europahuskonferens Gamla stan Stockholm Studieresa Stockholm Historiedagar i Estland Konf. om Kalla kriget Pöltsemaa Samhällsplanering exemplet il. dr. Gösta Carlestam Ryssland, Vitryssland och Ukraina Journalist Staffan Skott 29

30 EU på schemat Arr: Europahuset Politiska relationer och människor i Iran Fakhroddin Fani Furusund ett speciellt samhälle Studieresa Furusund Det kända men okända huset i (rådhuset) Fil.dr. Gösta Carlestam Vården i framtiden Sjukhusdirektör Måns Kjerstensson EU 25 problem och möjligheter Docent Stefan Höjelid EU:s nya grundlag Konventsledamot Kennet Kvist / Min syn på borg och framtiden Att utveckla undervisningen i samhällskunskap på gymnasiet Torshälla och Eskilstuna gammalt och nytt Landshövding Christer Eirefeldt Studieresa Sörmland Chile 11 september 1973 Författare Jorge Contreras FLS-X i Rakvere Estland Seminarium kring samarbetet Rakvere Oden och Mithraskulten Univ. lektor Olof Sundqvist Public service idag och i framtiden SVT-ombudsman Claes Elfsberg Bortom de röda havet, Balternas väpnade motstånd. Förf. Jonas Öhman Europa och kriget mot terrorismen Gunnar Lassinantti Sverige, Europa och Världen- nya hot och möjligheter Säkerhetspolitisk konf. Högbo FLS-X:s 20 årsjubileum Högbo Grythyttan, Nora och Norbergvad finns där? Studieresa Västmanland Demokrati och val S-B Ljunggren, Säkerhetspol. Arita Eriksson, mm. Studieresa Uppsala EU och framtiden, nya medlemmar nya tankar A. Ström-Melin och J.Swiecicki Kommunistiska regimer och brott mot mänskliga rättigheter Riksbankens betydelse i ett växande EU. Studiedag Vice Riksbankschef Irma Rosenberg Linné 300 år och Sigtuna 1000 år, studieresa Uppland Från fittstim till könskrig journalist Jenny Wennberg Arbetarbladet EU:s roll i miljö-, klimat- och energifrågan Studiedag 30

31 Folkrätten och globaliseringen, Ambassadör Hans Corell Vart går Europa, Gunilla Herolf(SIPRI), Carolina Vendil-P.(UI) Kulturresa till Dalarna, Leksand, Tällberg, Rättvik och Dalhalla I huvudet på en tonåring Fil. dok. Åke Pålshammar Uppsala universitet Högbo Dalarna Att bli landshövding i borgs län Sandvik ett globalt företag Inf. dir Per-Henrik Bergek Landshövding Barbro Holmberg Kina i globaliseringens mitt Fil. dok. Johan Lagerkvist Utrikespolitiska institutet Främlingsfientlighet i dag. Eva-Lena Nordin (polisen), Lena Brodin (Brå ) Dagens Balticum. Arne Bengtsson författare och TTkorrespondent Maktbalansförskjutning:EU som ett växande transnationellt system. A. Parkhouse Skilsmässan 1809, men hur skilda är Finland och Sverige i dag Höghastighetståg-något för och Gästrikland borgsgruppen och det nya försvaret. Bengt Lindrot Vd Gunnar Sibbmark borgsgruppen Europa inför 2010-talet Mats Hallgren Lär mer om EU, heldag Internationella programkontoret Hamn Vd. Fredrik Svanberg Metodfestival om lärande för hållbar utveckling Hållbar utveckling utifrån turismens påverkan WF, UR, Swedwatch, Cirkus Cirkör, Jens Assur, FN-förbundet, Forum för levande historia Högskolan i, Internationella kontoret i kommun och den Globala skolan Bodil Ceballos Konferens om civil krishantering Teresa Åhman Christian Di Schiena Dr Knut Thorbjornsen Högbo Jubileumsmiddag FLS-X 25 år Högbo Kulturresa till Västergötland Västergötland 31

32 FLS-X 2011 Funktionärer Hedersledamot: Åke Sundin Linnégatan UPPSALA tel./(fax) Styrelseledamöter: Olov Thunman Volframgatan SANDVIKEN (hem) ordförande E-post: (Bessemersk. ) Carin Liljergren Viléus Långbackavägen GÄVLE (hem) sekreterare E-post: (Vasaskolan) Sören Holmer Ekostigen 19 A SANDVIKEN (hem) kassör E-post: Linda Åsberg Skogsvägen GÄVLE (hem) vice ordförande E-post: (Borgarsk) Lars-Håkan Persson Västra Tullgatan 1A HUDIKSVALL (hem) vice sekreterare E-post: Suppleant: Mikael Gränsgärd Dalsängsvägen SANDVIKEN (hem) E-post Mobil: AU Olov Thunman Carin Liljergren-Viléus Valberedning Jörgen Sjöstedt Furuvägen STORVIK tfn , E-post Gunilla Hallberg Västra Tullgatan 1A HUDIKSVALL E-post Revisorer Anita Fröderberg Järvstabyn GÄVLE E-post Ann Thunman Volframg SANDVIKEN E-post Christina Kindstrand Vallongatan 2G GÄVLE Suppleant 32

33 Innehållsförteckning Innehåll Välkommen till FLS-X:s jubileumsskrift... 3 Föreningen lärare i samhällskunskap i borgslän FLS-X... 4 URSPRUNG... 4 FINANSIERING... 4 VERKSAMHET... 4 STRATEGIER... 5 Tillkomsten... 6 Finansiering och partners... 6 Jubileer... 8 Verksamhet... 8 Verksamhet-säkerhetspolitik... 9 Verksamhet-näringsliv...10 Verksamhet-EU och Europa...10 Verksamhet-Länsstyrelsen i borg...11 Verksamhet sociala frågor...11 Verksamhet- folkmord...11 Studieresor...12 Estland...14 Styrelsearbete mm Efterord:...15 Mer om Estland...17 Bakgrund...17 Början på Estlandskontakterna...17 Vad göra?...17 Vad har behandlats?...19 Sveriges samhälle och styrelsesätt...19 EU/EMU...19 Pedagogiska frågor

34 Europas och världens historia...20 Övrigt...20 Personliga minnen...21 Sverigebesök...21 Besök som berikat oss...22 FLS-X in English...23 ACTIVITIES...23 Seminarieförteckning för Föreningen för lärare i samhällskunskap i borgs län FLS-X...25 FLS-X 2011 Funktionärer...32 Innehållsförteckning

QUIS, EN KORT HISTORIK

QUIS, EN KORT HISTORIK QUIS, EN KORT HISTORIK 1982 Tekniska Museet Sammanställer en utställning Kvinnliga uppfinnare finns dom? i samarbete med gruppen Kvinnor och Teknik från Fredrika Bremerförbundet. Kvinnliga uppfinnare från

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Enskede Gårds Gymnasium. Blackebergs gymnasium

Enskede Gårds Gymnasium. Blackebergs gymnasium UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Hantverkargatan 2F Box 22049 104 22 Stockholm Tel 08-508 33 000 www.stockholm.se/utbildning epost: registrator@utbildning.stockholm.se Nästa: Kina Praktik i Kina För att ge eleverna

Läs mer

Baltikum. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com

Baltikum. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com Baltikum Guidad Rundresa Max. 8 resenärer www.vespucci-tours.com G u i d a d R e s a - B a l t i k u m Baltikum - Guidad Rundresa Upplev det kulturella och historiska arvet i Lettland och Estland på vår

Läs mer

ANTECKNINGAR FRÅN MÖTE MED LEDNINGSGRUPPEN

ANTECKNINGAR FRÅN MÖTE MED LEDNINGSGRUPPEN Kommuner i samverkan för Inlandsvägen: Mora! Vansbro! Fil ipstad! Storfors! Kristinehamn! Gullspång! Mariestad! Skövde! Falköping! Tidaholm! Mullsjö! Jönköping! Gislaved! Hylte! Halmstad ANTECKNINGAR FRÅN

Läs mer

Nordiska vattenskadeseminariet 2011. Nordiska vattenskadegruppen

Nordiska vattenskadeseminariet 2011. Nordiska vattenskadegruppen Nordiska vattenskadeseminariet 2011 har som vanligt arrangerats av Nordiska vattenskadegruppen Medlemmarna kommer från de fem nordiska länderna. En del har varit med från början och hunnit bli ganska gamla

Läs mer

Resa i Förintelsens spår

Resa i Förintelsens spår Resa i Förintelsens spår 4-9 Maj 2015 EN RESA SOM HANDLAR OM DEMOKRATI FÖRINTELSEN OCH POLSK KULTUR Studieresa till Polen, i Förintelsens spår Auschwitz/Birkenau, Rabka, Jordanow, Plasowlägret, Schindler.s

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum

Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum Östersjöjudiskt Forum en organisation som hjälper och stöder judar i de baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen och ger dem en bättre tillvaro.

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum

Protokoll Sammanträdesdatum Rådsmöte 2005-03-16 1 (15) Plats och tid Ljusdal, klockan 11.00 15.00 Beslutande Hudiksvalls kommun Bente Sandström Kjell Jansson Stefan Bäckström Kent Sjöberg Ljusdals kommun Roland Bäckman Sven-Olle

Läs mer

Estland. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com

Estland. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com Estland Guidad Rundresa Max. 8 resenärer www.vespucci-tours.com G u i d a d R e s a - E s t l a n d Estland Intensiv - Guidad Rundresa Utforksa det kulturella och historiska arvet i Estland på vår 8-dagars

Läs mer

Europaresan Auschwitz/Polen

Europaresan Auschwitz/Polen Europaresan Auschwitz/Polen Vi är 22 elever från de fyra olika inriktningarna på samhällsprogrammet årskurs två, som vill göra denna Europaresa tillsammans. Andra världskriget är något som har satt djupa

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Agneta Rudsänger Sandviken ordförande. Anders Mosell Österfärnebo vice ordförande. Anneli Åhlander Vallsta kassör t.o.m. 13/3.

Agneta Rudsänger Sandviken ordförande. Anders Mosell Österfärnebo vice ordförande. Anneli Åhlander Vallsta kassör t.o.m. 13/3. 1 Februari 2012 Föreningen hade den 31/12 2011, 92 huvudmedlemmar och 27 familjemedlemmar=totalt 119 medlemmar. Den 31/12 2010 var antalet huvudmedlemmar 104 och antalet familjemedlemmar 30. STYRELSE 2011

Läs mer

Studieresa till IBA Stadtumbau 2010, Sachsen-Anhalt i Tyskland. 17-19 maj 2006.

Studieresa till IBA Stadtumbau 2010, Sachsen-Anhalt i Tyskland. 17-19 maj 2006. Studieresa till IBA Stadtumbau 2010, Sachsen-Anhalt i Tyskland. 17-19 maj 2006. Deltagarna på studieresan, tillsammans med representanter för staden Stassfurt och IBA Stadtumbau 2010. Bakgrund: Stora delar

Läs mer

Konteramiral Johan Pitka. Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg

Konteramiral Johan Pitka. Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg Konteramiral Johan Pitka Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg Johan Pitka föddes 1872, när Estland var en del av tsarens Ryssland. Han utbildade sig till sjökapten och var till sjöss under åren 1889 till

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. Verksamhetsberättelse 2010 Idé och utvecklingsgruppen Karlholm Västland FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande

Läs mer

Försoningsgruppen. Fotograf: Bengt Gustavsson, www.bengtsbilder.fotosidan.se VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Försoningsgruppen. Fotograf: Bengt Gustavsson, www.bengtsbilder.fotosidan.se VERKSAMHETSBERÄTTELSE Försoningsgruppen Fotograf: Bengt Gustavsson, www.bengtsbilder.fotosidan.se VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Verksamhet Försoningsgruppen bildades som en ideell förening den 28 februari 2011. Försoningsgruppen

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE. För Seniorföreningen Danske Bank Sverige

STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE. För Seniorföreningen Danske Bank Sverige STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE För Seniorföreningen Danske Bank Sverige År 2013 Allmänt Under året har antalet betalande medlemmar ökat med 22 personer. Totala antalet medlemmar, inklusive Göteborgsgruppen,

Läs mer

Seminarium för praktiska utövare verksamma inom kalk-bränning och utveckling av historiska kalkputser

Seminarium för praktiska utövare verksamma inom kalk-bränning och utveckling av historiska kalkputser Seminarium för praktiska utövare verksamma inom kalk-bränning och utveckling av historiska kalkputser Onsdag-fredag 14-16 mars 2012, Hantverkslaboratoriet, Mariestad Hantverkslaboratoriet välkomnar er

Läs mer

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning 1. Arbetsgruppens namn och dess medlemmar STYRGRUPPEN Gro Sommerfelt-Karlsen, Administrationschef, Utbildningsetaten, Oslo kommun Marianne Grødum, Fagkonsulent,

Läs mer

Skolambassadör för EU. Vad innebär det? Vad är det?

Skolambassadör för EU. Vad innebär det? Vad är det? Skolambassadör för EU Vad innebär det? Vad är det? Varför har vi en skolambassadör på vår skola? Kan stimulera till ett ökat ansvar för EU-frågor på skolan. En inspiratör framför allt när det gäller internationalisering

Läs mer

Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport

Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2009-01-01 2010-12-31 Idédag i Tällberg söndagen den 29 mars 2009. Civilförsvarsförbundet Gävleborg Civilförsvarsförbundet Gävleborg har verksamhet i hela länet

Läs mer

Medel för kulturminnesvård, underhåll av fastigheter, inne och ute. Användarvänliga.

Medel för kulturminnesvård, underhåll av fastigheter, inne och ute. Användarvänliga. Miljöanpassade färgborttagningsmedel, rengöringsmedel och ytskydd. Några Referenser och samarbetspartners är stolta över att presentera några av sina referensobjekt, bara i Stockholmsområdet: Högskolan

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala http://kikaren.skl.se/artikel.asp?c=3985&a=62064 10.09.2009 Konferens Climate and Jobs Local solutions? Tisdagen den 8 september genomfördes en stor och lyckad konferens i Bryssel på temat Climate and

Läs mer

Inbjudan. Säkerhetsdagarna 2010 Grand Hôtel 18 19 november

Inbjudan. Säkerhetsdagarna 2010 Grand Hôtel 18 19 november Inbjudan Säkerhetsdagarna 2010 Grand Hôtel 18 19 november Mänskligt, personligt eller omöjligt För 24:e året i rad arrangeras Säkerhetsdagarna säkerhetsbranschens exklusiva kunskapsseminarium och en mötesplats

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Rita Carlsson Ann-Britt Sundström Mikael Svedberg Daniel Jönsson Elin Vesterlund

Läs mer

Svenska ınstıtutets program under Almedalsveckan 2015.

Svenska ınstıtutets program under Almedalsveckan 2015. Svenska ınstıtutets program under Almedalsveckan 2015. 29 juni 2 juli 2015 Måndag 29/6: 10:00 10:45 Seminarium, del 1: Ryssland kan vi samarbeta? 11.00 11.45 Seminarium, del 2: Ryssland hur kan vi samarbeta?

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen, Växjö

Utrikespolitiska Föreningen, Växjö Verksamhetsberättelse 2014 Utrikespolitiska Föreningen, Växjö 1 Sammanfattning av 2014 2014 har varit ett intressant och framgångsrikt år för Utrikespolitiska Föreningen, Växjö. Ny styrelse valdes in i

Läs mer

Mänskliga rättigheter i Sverige

Mänskliga rättigheter i Sverige Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning av regeringens skrivelse 2001/02:83 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna Inledning För nio år sedan var det ett stort möte

Läs mer

DET GODA SAMHÄLLET I DET NYA EUROPA

DET GODA SAMHÄLLET I DET NYA EUROPA DET GODA SAMHÄLLET I DET NYA EUROPA -lokal demokratiutveckling och EU-anpassning i tre europeiska småstäder Ett samverkansprojekt mellan Kubrat i Bulgarien, Türi i Estland och Åmål i Sverige Sammanfattning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

GÄVLEBORGS RIDSPORTFÖRBUND

GÄVLEBORGS RIDSPORTFÖRBUND ÅRSMÖTESPROTOKOLL för Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte på Högbo Ridklubb, Sandviken 2011.03.26 1. Mötet öppnas Distriktsordförande Eva Myrgren hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Från Svenska

Läs mer

Bo Nilsö, SACT, sammanhållande och sekreterare

Bo Nilsö, SACT, sammanhållande och sekreterare SACT och SAASDC arrangerade 2013-03-02-03 Squaredans-seminariet 2013. Detta är seminariegruppens rapport om planering, genomförande, innehåll, feedback och kommentarer för vårt arbete. Bakgrund Squaredansseminariet

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SIGRAD SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING FÖR E NI NG E NS UP PDR A G SIGRAD, Svenska föreningen för grafisk databehandling, grundades redan 1976. Föreningens

Läs mer

ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE

ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE Tillgänglig information är en grundläggande rättighet för alla studerande, med eller utan funktionsnedsättning och/eller särskilda behov

Läs mer

Preliminärt Program för resa till Polen 2016

Preliminärt Program för resa till Polen 2016 Preliminärt Program för resa till Polen 2016 Resan genomförs vid samma tidpunkt som tidigare resor,nämligen veckan efter midsommar. Avresa onsdag 29 juni+- en dag veckan efter midsommarhelgen 2016, resans

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Tvärpedagogiskt utvecklingsarbete. Lunnevads folkhögskola. Juni 2001

PROJEKTMATERIAL. Tvärpedagogiskt utvecklingsarbete. Lunnevads folkhögskola. Juni 2001 PROJEKTMATERIAL Lunnevads folkhögskola Juni 2001 s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning Utvecklingsprojekt för vuxenlärare:

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning Föreningen arbetar enligt fastställd Verksamhetsplan där huvuduppgiften är: Att främja utvecklingen av befintligt näringsliv i Falkenbergs kommun samtidigt som

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKOFULLMÄKTIGE 2013-12-12 1 (10) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum torsdagen den 12 december kl 19.30-21.40 Ledamöter enligt bilaga 1/14 Tjänstgörande ers enligt bilaga 1/14 Ersättare enligt

Läs mer

Träffpunkt Storgatan 11 PROGRAM HÖSTEN 2013

Träffpunkt Storgatan 11 PROGRAM HÖSTEN 2013 Träffpunkt Storgatan 11 PROGRAM HÖSTEN 2013 Träffpunkten är öppen för alla 65+ måndag-fredag kl 8-17 och lördagar med här angivna program. Titta in när Du har lust, tidningar, böcker, kaffe/te och andra

Läs mer

Östersjöstaternas Råds Aktionsgrupp mot Människohandel

Östersjöstaternas Råds Aktionsgrupp mot Människohandel Arbejdsmarkedsudvalget, Retsudvalget, Socialudvalget, Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 AMU alm. del Bilag 109, REU alm. del Bilag 251, SOU alm. del Bilag 178, UUI alm. del Bilag

Läs mer

Ett specifikt önskemål från utskottets sida var att få en god inblick i och förståelse för Tysklands system för lärlingsutbildningar.

Ett specifikt önskemål från utskottets sida var att få en god inblick i och förståelse för Tysklands system för lärlingsutbildningar. Arbetsmarknadsutskottet beslutade den 11 juni 2015 att göra en studieresa till Berlin i september 2015 för att studera arbetsmarknads- och integrationspolitiska reformer i Tyskland, bl.a. lärlingssystemet

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Plats: Aptitgården, Vädursgatan 5 Gårda-GÖTEBORG Program: (Inskrivning from 16.45) 16.45-17.30 Lättare förtäring 17.30-18.00

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

Styrelsen godkände dagordningen. Protokollet tar upp punkterna i den ordning som dagordningen är satt. Styrelsen befanns beslutsmässig.

Styrelsen godkände dagordningen. Protokollet tar upp punkterna i den ordning som dagordningen är satt. Styrelsen befanns beslutsmässig. Protokoll från styrelsemöte nr. 1 Litauen Vilnius 2 3 mars 2014 Närvarande Carsten Friberg, ordförande Disa Kamula, styrelsemedlem Johan Söderberg, styrelsemedlem Ingibjörg Elín Halldórsdóttir, styrelsemedlem

Läs mer

Årsredovisning och Verksamhetsberättelse. för. Sweden - Bangladesh Business Council

Årsredovisning och Verksamhetsberättelse. för. Sweden - Bangladesh Business Council Årsredovisning och Verksamhetsberättelse för Sweden - Bangladesh Business Council Org.nr. 802463-6683 Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2012-01-01 2012-12-31 SBBC Sweden- Bangladesh Business Council

Läs mer

Anti Vasemägi, PhD Forskare vid Åbo Universitet, Finland: "What do we know and don t know about population genetics of Baltic whitefish?

Anti Vasemägi, PhD Forskare vid Åbo Universitet, Finland: What do we know and don t know about population genetics of Baltic whitefish? Välkommen till ett informativt Sikseminarium på Högskolan i Gävle 7-8 juni -2010 Vart tar siken vägen? Sikbeståndet vid vår kust går ner - vad händer? Vad vet forskarna om siken idag? Kan vi göra något

Läs mer

Västerås Fria Gymnasium

Västerås Fria Gymnasium Västerås Fria Gymnasium Naturvetenskapligt program Omvårdnadsprogrammet Samhällsvetenskapligt program med inriktning INTERNATIONELLT ARBETE/BISTÅND eller RÄDDNINGSTJÄNST Internationellt arbete/bistånd

Läs mer

Program DIUs studieresa till Köpenhamn

Program DIUs studieresa till Köpenhamn Program DIUs studieresa till Köpenhamn Tisdag 20 onsdag 21 januari 2015 Programmet gäller med reservation för ändringar, 18 december 2014 1 Danska erfarenheter Program i Köpenhamn 20-21 januari 2015 Tisdag

Läs mer

Inbjudan Säkerhetsdagarna 2011 Grand Hôtel 10 11 november

Inbjudan Säkerhetsdagarna 2011 Grand Hôtel 10 11 november Inbjudan Säkerhetsdagarna 2011 Grand Hôtel 10 11 november Den Mänskliga faktorn För 25:e året i rad bjuder vi nu in till Säkerhetsdagarna säkerhetsbranschens exklusiva kunskapsseminarium och mötesplats.

Läs mer

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja VÄLKOMMEN till årsmötet 2012 SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja DAGORDNING ÅRSMÖTE 10 MARS 2012 1 Årsmötet öppnas 2 Val av mötesfunktionärer a. Mötesordförande

Läs mer

Besök från Latinamerika Internationell temadag Språk och medias skoltidningsprojekt Poltava Kommunalt partnerskap med Uganda Den lärande organisationen Den globala resan Bangladesh Språksamarbeten med

Läs mer

NyföretagarCentrum Hälsingland Rådgivning från företagare till blivande företagare 1

NyföretagarCentrum Hälsingland Rådgivning från företagare till blivande företagare 1 Rådgivning från företagare till blivande företagare 1 Rådgivning från företagare till blivande företagare 2 Vad vill Erbjuda kostnadsfri, konfidentiell och objektiv rådgivning från professionella rådgivare

Läs mer

Nyhetsbrev # 1. 2013. Stockholm Sverige 20 Mars

Nyhetsbrev # 1. 2013. Stockholm Sverige 20 Mars Nyhetsbrev # 1. 2013 Stockholm Sverige 20 Mars Kära medlemmar, månadsgivare och samarbetspartners! Nytt år, nya utmaningar och möjligheter! Vi är glada att ni vill fortsätta att stödja och följa oss i

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010

Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010 Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010 Vapengrupp A 1 Lars-Erik Myrberg Elitskyttesällskapet ESS 47 47 46 46 48 47 50 331 49 47 45 141 472 S 375 2 Thomas Bäverlid Upplands Väsby Psk 47 47 48 48 49 45 48

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum

Protokoll Sammanträdesdatum Handikapprådet. 26 februari 2013 Plats och tid Guldsmeden plan 4, tisdag den 26 februari, kl: 13.15 16.30 Birgitta Medin ordf Karin Eriksson FUB Ulf Nilsson SRF Åsa Nordkvist AAF Birgit L Sundström AFASI

Läs mer

Halland i Europa. Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid www.europadirekthalland.se

Halland i Europa. Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid www.europadirekthalland.se Halland i Europa Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid Undrar du på vilket sätt EU finns närvarande för dig här i Halland? I den här broschyren berättar vi om några av de projekt som har genomförts

Läs mer

allmänna försvarsföreningen LÄNSKONFERENS 2010

allmänna försvarsföreningen LÄNSKONFERENS 2010 LÄNSKONFERENS 2010 Den årliga länskonferensen genomfördes 6 maj, som vanligt på Drottning Viktorias Örlogshem. Alla länsavdelningar utom Jönköping och Jämtland var representerade. Tack vare att AFF ordförande,

Läs mer

La bella Italia på Fyrisskolan!

La bella Italia på Fyrisskolan! La bella Italia på Fyrisskolan! De kulturella inslagen bland eleverna på Fyrisskolan är stora. Personalens ambition är att ta vara på elevernas bakgrund och främja möten mellan olika kulturer genom språk,

Läs mer

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Kommittédirektiv Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan Dir. 2015:79 Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska utvärdera Sveriges samlade engagemang

Läs mer

Protokoll Revästs styrelsemöte på Mölndals Museum den 1 december 2003

Protokoll Revästs styrelsemöte på Mölndals Museum den 1 december 2003 Protokoll Revästs styrelsemöte på Mölndals Museum den 1 december 2003 Närvarande: Bo Antoni, Göteborgs stad Olof Blomqvist, högskolan Trollhättan/Uddevalla Lisette Daneberg, Sif Göteborg Marianne Josefson,

Läs mer

Svenska Australian Shepherdklubben

Svenska Australian Shepherdklubben SASK Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2011. Styrelsen Styrelsen har från föregående

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG.

DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG. DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG. Jag, min kommun och europeiseringen Rutger Lindahl Centrum för Europaforskning (CERGU) Göteborgs universitet INTERNATIONALISERING och GLOBALISERING inte bara

Läs mer

Reseberättelse från IAEVG-konferensen 3-6 oktober 2012 i Mannheim, Tyskland

Reseberättelse från IAEVG-konferensen 3-6 oktober 2012 i Mannheim, Tyskland Reseberättelse från IAEVG-konferensen 3-6 oktober 2012 i Mannheim, Tyskland Att få medverka på en av IAEVG:s årskonferenser har varit en dröm för mig sedan jag började studera studieoch yrkesvägledarprogrammet

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

Neuroförbundet Västervik

Neuroförbundet Västervik Neuroförbundet Västervik org.nr. 833600 8175. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 3 1. Styrelsen för Neuroförbundet Västervik får härmed överlämna Verksamhetsberättelsen för. 1 januari 31 december 2013 Inledning.

Läs mer

Årsredovisning 2014 och Verksamhetsberättelse för Sweden - Bangladesh Business Council

Årsredovisning 2014 och Verksamhetsberättelse för Sweden - Bangladesh Business Council Årsredovisning 2014 och Verksamhetsberättelse för Sweden - Bangladesh Business Council Org.nr. 802463-6683 Grundande medlemmar: Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2014-01-01 2014-12-31 Sweden- Bangladesh

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

17 Europa Direkt informationskontor, totalt inom EU finns det närmare 500.

17 Europa Direkt informationskontor, totalt inom EU finns det närmare 500. December 2011 Europe Direkt är ett informationsnätverk som drivs av EUkommissionen tillsammans med lokala och regionala partners. Inom Sverige finns 17 Europa Direkt informationskontor, totalt inom EU

Läs mer

Kursrapport Mötesplats Axevalla; en sommarkurs i svenska på Axevalla folkhögskola 28 juli -14 augusti 2014

Kursrapport Mötesplats Axevalla; en sommarkurs i svenska på Axevalla folkhögskola 28 juli -14 augusti 2014 1 Kursrapport Mötesplats Axevalla; en sommarkurs i svenska på Axevalla folkhögskola 28 juli -14 augusti 2014 Axevalla folkhögskola anordnade i samarbete med Svenska Institutet en språkkurs i svenska. Vi

Läs mer

ARRANGÖRER OCH AKTÖRER

ARRANGÖRER OCH AKTÖRER BAKGRUND VARFÖR Ryssland är en av de fyra mest strategiskt viktiga marknaderna för Sverige och Sveriges utrikeshandel med Ryssland växer snabbt men från en låg nivå i absoluta termer (14:e plats bland

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 för Centrala Sacorådet i Stockholms läns landsting.

Verksamhetsberättelse 2013 för Centrala Sacorådet i Stockholms läns landsting. Verksamhetsberättelse 2013 för Centrala Sacorådet i Stockholms läns landsting. Centrala Sacorådet i Stockholm läns landsting (SLL) är ett lokalt samverkansorgan för förbund anslutna till Saco vars medlemmar

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter 1 FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Gunilla Svanbeck Karina Ekwall Gudrun Sandström Carin Mellberg Jan-Erik Nordlund Anita Edström

Läs mer

PROTOKOLL. KMH:s styrelse 2014:01 Sammanträdesdag den 14 februari 2014. Serie A1A. Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

PROTOKOLL. KMH:s styrelse 2014:01 Sammanträdesdag den 14 februari 2014. Serie A1A. Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. PROTOKOLL Serie A1A KMH:s styrelse 2014:01 Sammanträdesdag den 14 februari 2014 Närvarande styrelseledamöter: Anmält förhinder: Övriga närvarande: Sture Carlsson, ordförande Cecilia Rydinger Alin, rektor

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

fört vid ordinarie föreningsstämma för GS arbetslöshetskassa, Barnhusgatan 22, 6 tr, Stockholm den 16 juni 2014

fört vid ordinarie föreningsstämma för GS arbetslöshetskassa, Barnhusgatan 22, 6 tr, Stockholm den 16 juni 2014 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för GS arbetslöshetskassa, Barnhusgatan 22, 6 tr, Stockholm den 16 juni 2014 1 Stämmans öppnande Erik Georgii, ordförande i arbetslöshetskassan, öppnade stämman.

Läs mer

SNS SAMHÄLLS PROGRAM. etapp 2, 10-13 oktober ETT UNIKT UTVECKLINGSPROGRAM FÖR CHEFER I PRIVAT OCH OFFENTLIG SEKTOR

SNS SAMHÄLLS PROGRAM. etapp 2, 10-13 oktober ETT UNIKT UTVECKLINGSPROGRAM FÖR CHEFER I PRIVAT OCH OFFENTLIG SEKTOR SNS SAMHÄLLS PROGRAM 2012 ETT UNIKT UTVECKLINGSPROGRAM FÖR CHEFER I PRIVAT OCH OFFENTLIG SEKTOR etapp 2, 10-13 oktober onsdag 10 oktober 09:30-10:30 Mona Sahlin 10:30-11:30 regeringssamarbetet Arvid Wallgren,

Läs mer

På spaning efter tillväxt

På spaning efter tillväxt NORDANSTIGS KOMMUN Ledningskontoret Kansli På spaning efter tillväxt seminarium vid ITPS, institutet för tillväxtpolitiska studier Finansieras av EU Mål 2 Norra 2005-04-13 Lotta Lindh Projektledare Tema:

Läs mer

Lansering av www.matvarden.se!

Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsstrategi för Sverige var med och påverka! För mat & dryck i Gävleborg NYHETSBREV NR 1 2015 MatVärdenvad gör vi 2015? Bra mat till fleroffentlig upphandling! Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsfrågan

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också Politics for Peace Under år 2007 beviljades IKFF medel för att utbilda sina medlemmar om europeisk säkerhetspolitik (ESP) med fokus på ett genusperspektiv. Nu fortsätter den här satsningen genom projektet

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer