Bibliotekshögskolan. Specialarbete 1978 JUDEFOR- NAZISMENS : EN KOMMENTERAD LITTERATUR- F~RTECKN ING FOLJELSER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bibliotekshögskolan. Specialarbete 1978 JUDEFOR- NAZISMENS 1933-45 : EN KOMMENTERAD LITTERATUR- F~RTECKN ING FOLJELSER"

Transkript

1 Bibliotekshögskolan Specialarbete 1978 NAZISMENS FOLJELSER JUDEFOR : EN KOMMENTERAD LITTERATUR- F~RTECKN ING

2 I N N E H A L L S F O R T E C K N I N G Inledning... sid l1 Diagram... 4 Skönlitteratur : vuxna... l1 Skönlitteratur : barn- och ungdom... 'l Facklitterhtur... I Författarregister... Ii Titelregister

3 MAL&TT- Av naturliga orsaker har en jattelik litteratur om NING andra världskriget vuxit fram. Många av dessa böcker - berör helt eller delvis judarnas tragiska öde under historiens största utrotningskampanj. Avsikten med vårt arbete har varit att ta fram sådan litteratur där judeförföljelserna utgör ett centralt rno,tiv och presentera en samlad översikt över detta ämne som ett hjälpmedel för bibliotekarien och den intresserade låntagaren. När judeförföljelserna förs p% tal, ar en vanlig inställning den, att vi i det neutrala Sverige ingenting visste om vad som pågick i Tyskland..När vi påbörjade v&r inventering hade int.s heller vi raknat med att finna någon litteratur utgiven under den aktuella perioden. Vi har emellertid kunnat konstatera att förvånansvärt många vittnesmål publicerats p& svenska redan medan judeförföljelserna pågick i ' D"IAGMM Hitlertyskland. (se diagram sid. 4) Detta finner v5 anmärkningsvärt och utgör enligt vår mening ett av de intressantaste resultaten av vårt arbete. DEFINI o TION AV ÄMNET AVGRÄNS- NiNGAR Vårt arbete förtecknar 127 titlar, såväl fack-.som skönlitteratur (inklusive barn- och ungdomslitteratur), utgivna på svenska under perioden Böckerna skall visa hur judarna på olika satt paverkas av nazismens judepolitik alltifrån de första trakasserierna mot enskilda till den mer syssematiska utrotningen av den europeiska judenheten. Den judiska tragedien kan grovt indelas i följande, tre perioder.,, 1) : aktioner mot enskilda 2) Nov : organiserade likvidationskampanjer rist all natten, nov Wannseekonferensen, 20/ ) 3) 1941/42-45: Systematisk utrotning av judarna. Endast den lit teratur dar vi bedömt judeförföl jel-- serna utgöra det dominerandc inslaget har medtagits i förtec'mingen. På grund av dctta kan vi s jalvfallet e j göra anspråk på att vara heltäckande. ' Vi har ej inedtagit broschyrer, dvs. tryckt material under 49 sidor.

4 Det har utgivits en del litteratur om de svenska Röda korsexpeditionerna till Tyskland våren 1945, men då vi bedömt den ligga något vid sidan av amnet, har den ej medtagits i förteckningen. För den intresserade följer har ett urval. Arnoldsson, Hol : Natt och dimma, 19115: Bernadotte, P. : Slutet..,, 1945 Frykman, S. : Röda korsexpeditionerna till Tyskland, 1945 Rundberg, G. & Meyer, II. : Rapport från Neuengamme, 1945 Svensson, A. : De vita bussarna, års svenska hjalpexpedition till Tysklaid..., 1956 Til3 grund för vårt arbete ligger ~ohl6n-~ohlgen~th, Hilde : Svensk judisk bibliografi : facklitbratur , skanlitteratur , (1977) samt dess föregångare Jacobowsky, C. Vilhelm : Nyare judisk litteratur på svenska och norska, (1946) och Jacobowsky, C. Vilhelm : Nyare svensk--judisk litteratur, (1952). Ingen av dessa bibligrafier Sr annot erade, Vidare har vi iïiivant oss av Svensk bokförteckning , Bt j: s sambindningslistor 1977 samt genrelis ta från Trollhattans stadsbibliotek. Vart arbete utgör inget kvalitetsurval, utan aven lat tare s. k. " ~il?derliåll~iiizgsromanet(' har niedtagi t s, då vi stravat efter så stor tacknirig soni möjligt. AN N QTA- TIONER- NAS UT- FORMNING Vid annotationernas utformning har vi försökt göra en syntes av egna omdömen, recensioner i olika recensionsorgan, förord och baksidestexter. Vi har utnyttjat nedanstående hjälpmedel. I Bender-Dahlgren : Rasfördomar Berggren, K. : Innanför murarna : judiska motiv i litteraturen Bernstein, Joanne E. : Books to help children cope with separation and loss Biblioteksbladet Bibliotekstjänsts recensionsservice Bibliotekstjänsts sambindningslistor BLM Boknyheter Bokrevy Book review digest Böcker tryckta år Fiction catalogue Nya böcker

5 För varje titel har vi angivit senast kända upplaga. I anmarkningsavsni ttet har vi i förekommande fall redovisat första svenska upplaga samt originalupplaga. I ett fåtal fall har ej originalupplagans utgivningsår gått att få fram. ÖVRIGA UPPLYS- N INGAR ö ör teckningen är uppställd i tre huvuddelar: Skönlitteratur : vuxna, skönlitteratur : barnoch ungdom och facklitteratur. Inom varje huvuddel ar titlarna uppställda i alfabetisk ordning efter författare. Arbetet avslutas med författar- och titelregister Som översiktsverk för detta ämne kan Valentin, H. t Antisemitismen : historisk verklighet och psykologisk bakgrund, 1976 ö erd dan dis skriftserie ; 19), rekommenderas.

6 TECKNINGEN UPPTAGNA TITLARNA

7 Hce Andersch, Alfred : Drömmen om Sansibar : roman / översättning av Nils Holmberg. - Stockholm~ 1959, s. Tysk originalupplaga '3 Orig: s titel: Sansibar oder Der letzte Grund. 1' En pojkes drömmar om den stora vida världen, som han kallar Sansibar har givit namn åt boken. I en östersjöhamn 1938 korsas fem människors vägar. Alla är på flykt av olika orsaker. Den gemensamma nämnaren för dessa manniskor ar drömmen om friheten. En av dem ar judinna som flyr för sitt liv. Hon ser Sverige som en tillflyktsort undan förföljelserna och smugglas så småningom över dit Hce Apitz, Bruno : Naken bland vargar / Översättning från tyskan av Ture Nerman. - Stockholm, s. Tysk originalupplaga rig:s titel: Nackt unter Wölf en. "Naken bland vargar" bygger på författarens erfarenheter under lång tid i koncentrationslägret Buchenwald. Det ar Buchenwaldlagret i krigets sista fas, våren 1945, som,skildras. En treårig pojke har smugglats in i lägret och blir symbo1,för motståndsviljan bland fångarna. Under lagrets sista veckor mobiliserar den underjordiska motståndsrörelsen sina styrkor. I slutskedet tar fångarna över lagret i triumf då den allierade artillerielden hörs i fjärran. Hce Arnold, Elliot : Väntans natt : roman / Översättning av Roland Adlerberth. - Stockholm, s. Amerikansk originalupplaga rig:s titel: A night of w'at ching. Författaren skildrar i sin roman hur den danska motståndsrörelsen hjälper de danska judarna över till Sverige, nar nazisterna avser att föra dem till tyska koncentrationsläger. Av ett dokumentärt material, b1.a. omfattande intervjuer med ungefär 50 danska motståndsmän, har det skrivits eq roman med ett romantiserat grepp. Författarens engagemang och patos uppväger dock till en del romanens brister. Hce Bassani, Giorgio : Den förlorade trädgården / Översättning av. Elisabeth von Törne-Arf'wedson, - Stockholm, s. Italiensk originalupplaga Orig: s titel: I1 giardino dei Finzi-Contini. Miljön är Norditalien åsen före andra världskrigets utbrott, raslagarnas och den spirande antisemitismens tid.

8 I centrum står en förmögen judisk familj, som fåfängt söker isolera sig från en alltmer hätsk och fientlig omgivning. Familjens Ödesbestämda vag mot undergången i tyska koncentrationsläger och den sorgliga kärlekshistorien mellam berattaren och en av familjens döttrar, är bokens huvudteman. Det starkaste intrycket ger familjesammanhållningen i skuggan av det hotande kriget. Hce Becker, Jurek : Jakob Lögnaren / i Översättning och med efterskrift av Elsa Björkman-Goldschmidt. - Stockhclm, , 270 s. Tysk originalupplaga rig:s titel: Jakob der Lugner. Händelserna utspelas i ghettot i en polsk stad vid slutet av andra världskriget. Av en tillfällighet får Jakob reda på att de framryckande ryssarna befinner sig bara 40 mil från staden. Ghettot kommer slutligen att totalt likvideras av tyskarna, men för att hålla modet uppe bland befolhingen blir Jakob Jakob Lögnaren: han hittar på att han har en radio gömd och sprider goda nyheter. Snart vet'hela ghettot att han har en radio, och Jakob fortsätter att leverera "goda nyheter" in i det sista. Hc Berlin, Eva : Intet skall glömmas. - Stockholm, s. Miljön i Berlins roman är ett ghetto i Wien under 1930-talet. Huvudhandlingen knyts till det äktenskap, som en ung svenska ingår med. en rysk- judisk flykting. Fattigdomen, trångboddheten och den äktenskapliga splittringen blir snart realiteter och leder så småningom till att förhållandet bryts. Hon flyr hals över huvud tillbaka till Sverige tillsammans med sin lille son. Hc Berthelius,. Jenny : Mord lilla mamma. -.Stockholm, s. Nen, en femtonårig flicka, iakttar genom sina något romantiska ögon 'de iscensatta räddningsaktionerna för de danska judarna över sw-det hösten Hon bor med sin mor och syster i Helsingborg, och de har en ung dansk inneboende hos sig, som varje natt hjälper flyende judar undan den tyska razzian. Boken, som är en thriller, innehåller fina miljöskildringar av Helsingborgs fattigkvarter. Hce Bjdrneboe, Jens : Förrän hanen gal / översättning av Monica Stol~e. - Stockholm s. or sk originaluppiaga Orig: s titel-: hanen galer. Nazisternas läkarvetenskapliga experiment på levande människor och då ofta judar från koncentrationslägren, bildar den hemska bakgrunden till denna romans händelser och reflexioner. Författaren försöker även analysera ondskans vasen och granskar därför några sinsemellan olika personers psyken och reaktioner. Romanen utspelas i två tidsplan, inledningsvis några år efter kriget och sedan förflyttas lasaren tillbaka till krigsåren, då de i boken återberättade händelserna äger rum. -

9 Hae Blackstock, Chrri-ty, [psouda för Ursula u orda^] : Född bland törnen / Översättning av Torsten Blomkvist, - Stockholm, 1961, S+ Engelsk originalupplaga 1960, - Orig: s titel: The briar patch, / Halvrealistisk underhållning av det. enklare slaget, som skildrar en kärlekshistoria mellan en ung jude och en irländsk flicka i en liten by utanför Paris under andra världskriget. Byns naz'i~trnedl~ö~are dör. av en olyckshändelse och den unge juden blir misstänkt för mord. Flickan som har orsakat olyckan, blir förvisad till,sitt eget land och ynglingen får ensam möta sina nya plagoandar. Hce a, Josef.: Requiem i Theresienstadt / Översättning fr& tys- Tjeckisk originalupplaga 1963, - Orig: s titel: ~erezinskg~ rekvi em. ka upplagan av Brita Edfeldt. - Stockholm, s. : ill. Handlingen i denna tjeckiska roman utspelas i ett koncentrationsläger i "judestaden" Theresienstadt i Tjeckoslovakien. Som symbol för människans livsvilja, trots och ångest får den episod stå då en judisk orkester uppför Verdis Requiem för en samling SS-män med Eichmann i spetsen, bara för att sedan de flesta av dem, föras bort till gaskamrarna. oken bygger på verklighetsunderlag - författaren satt själv med i orkestern. Hce Borowski, Tadeusz : Välkomna till gaskammaren, mina damer och herrar! : noveller / i urval och översättning p ån polskg av Catherine Berg. - Stockholm, s. Tadeusz Borowski, född 1922, raknas som en av Polens förnämsta lyriker och prosaförfattare. Han tillbringade åren i koncentrationslägret Auschwitz. Borowski, som överlevde gaskammaren, tog ironiskt r-og livet av sig med' gas Detta urval av hans noveller, som fatt sitt namn av titelnovellen, innehåller till största delen minnen och autentiska brev från lagertiden. Alla noveller präglas av stark lidelse och intensitet utan några patetiska eller våldspornografiska övertr-amp. Det ar en förriamlig analys av det som farfattaren själv kallar "lägrets anatomi." Hce Brandys, Kazimierz : Simson / öve.rsättning av Gunnar Jacobsson.. - Stockholm; s. Polsk originalupplaga rig:s titel: Samson. "Simson" är en polsk roman med handlingen förlagd till Förkrigsårens och krigsårens Warszawa. Huvudpersonen ar en ung jude, vars öde man får följa alltifrån skolziden fram till hans deltagande i motst%idsrörelsen, Han blir ett offer för de rådande antisemitiska stämningarna, jagas som ett villebråd och stupar i kampen för den polska huvudstadens befrielse.

10 Boken är första delen i en romancykel om fyra delar, som Brandys gav ut aren , Endast första delen har översatts till svenska. - [ N~ utgq. - Stockholm, s. Första svenska upplaga Fransk originalupplaga rig:s titel: Tanguy, Mee Castillo, Michel del : Ett barn i vår tid : roman / översättning av Elisabeth von T6-e-Arfwedson. Castillos roman med självbiografiska inslag handlar om ett barns oförskyllda martyrium i en värld av krig, förföljelser och fångenskap. Berättelsens huvudperson, den femårige Tanguy, interneras tillsammans med sin mor i ett franskt fångläger. Han förs till ett tyskt förintelseläger som nioåring, kommer sedan till en fasansfull spansk uppfostringsanstalt, styrd av sadistiska munkar. Efter alla dessa upplevelser av svält, ångest, ensamhet, brutalt våld och skräck, kommer han så till en jesuitskola för hemlösa barn, där han räddas både fysiskt och mentalt. Hce Comfort. Alex : Hitom ingenting / från engelskan av Olov Jonasson. - Stockhoim, s. Engelsk originalupplaga rig:s titel: On this side no thing. En ung jude med erfarenhet från krigets, flyktens och koncentrationslägrens Europa är huvudpersonen i Comforts roman. Han återvänder till sin fädernestad i Nordafrika, dar han får uppleva ett ghetto under olika nationaliteters administration. Han finner ingen större skillnad om det ar under tysk eller engelsk administration han lever. Han känner i alla fall samma maktens kvarnar mala och samma otrygghet. Vad författaren velat åstadkomma med den yttre handlingen ar en bild i miniatyr av kriget sett framför allt den judiske individens ögon. Hce Condon, Richard : En oändlighet av speglar / översättning av Torsten Blomkvist. - Stockholm, s. Amerikansk originalupplaga Orig: s titel: An infinity of mirrors. Nazismens utveckling speglas genom berättelsen om ett par människors öden. En ung fransk judinna gifter sig med en tysk officer strax innan Hitler kommer till makten. P& grund av judeförföljelserna återvänder kvinnan till Frankrike. Paret återses under ockupationen och återförenas genom sitt gemensamma hat mot nazismen sedan Gestapo tagit livet av deras son. Boken är en underh&llningsroman med åtskilliga klichéer, men är samtidigt en skoningslös studie i nazismens vasen.

11 Hce Davis, Dorothy S. : Den välsignade flykten / Översättning: Gun- vor Håkansson. - Stockholm, s. - (~ahlströms elitromaner) Engelsk originalupplaga rig:s titel: God speed the night under den tyska ockupationen av Frankrike försöker ett ungt judiskt par fly ut ur landet. Kvinnan blir sjuk under vägen och en nunna trader i kvinnans ställe för att flykten skall kunna gå vidare. Kvinnan dör och det omaka paret klarar sig ut ur landet efter otroliga förvecklingar. I skarp kontrast mot varandra står nazistsympatisörernas egoism samt flyktingarnas och frihetskämparnas självuppgivelse och mänskliga uppof fring. Hce Dickman, Elsa : Korsvägen : roman / [översättning från norska manuskriptet av B. f und ber^]. - Stoclcholm, s. Norsk originalupplaga rig:s titel: Korsveien. En ung norska, Sissel Ullman, och hennes familj skildras under den tyska ockupationen av Norge, De är judar och detta försvårar deras tillvaro 1 hög grad. Författarinnan har själv erfarenhet av att vara jagad av Gesta- P0 Deltagarna i motståndet mot nazisterna beskrives som vanliga människor på gott och ont, vilket ger en viss tyngd åt framställningen som i övrigt kännetecknas av ett enkelt språk. Hc Dickson, Celine-Marie : Synrand. - Stockholm, 1956, S, "Synrand" ar romanen om ett äktenskap mellan Siegmund, en tysk jude, och Leni, som ar av Itarisk" börd. Deras känslor för varandra vaxer sig allt starkare under den tid efter Hitlers makttillträde då hatet och förföljelserna mot judarna i Tyskland blir allt kännbarare. Paret flyr med sina barn till Österrike, senare till Frankrike för att slutligen finna en fristad i Amerika. Dock går de inte heller på sistnämnda plats helt fria från misstrogenheten mot sin ras. Hc Edvardson, Cordelia : Kärlekens vittne. - 2, uppl. - Stockholm, S, Originalupplaga Författarinnan var 15 år gammal nar hon satt i koncentrationslägret Auschwitz. Hennes upplevelser därifrån varvas med nutidsreflexi-oqer. Det som gör det möjligt för bokens unga flicka att gå vidare, ar hennes skygga kärlek till en pojke. Romanens tema ar a$* förena minnet av ett piagsamt förflutet med ett nytt liv till en fungerande helhet för att kunna leva vidare.

12 Hce Feuchtwanger, Lion : Oppermans : roman / Översättning efter författarens manuskript av Karl Fägersten. - Stockholm, S. Tysk originalupplaga Orig: s titel: Die Geschwister Oppenheim. Den tyske författaren Lion Feuchtwanger ger här ett mycket tidigt vittnesmål om de begynnande judeförföljelserna i Tyskland. Romanen skildrar den judiska familjen Oppermans liv i Berlin före och under nazisternas första år vid makten. Författarens indignation ar uppenbar, själv son till en förmögen' tysk industriman av judisk börd. Hce Field, Hermann : Fruktans väg / Field, Hermann, Mierzenski, Stanislaw ; Översättning: Gustaf Riidebeck. - Stockholm, 1959, S. En'gelsk originalupplaga 19-58, - 0rig:s titel: Angry harvest. Ett teamwork mellan en amerikan och en polack, nedskrivet under deras gemensamma fangelsevistelse i Polen. Romanen behandlar den.tyska ockupationen av Polen. Huvudpersonen är en polsk bonde, som gömmer en judisk flicka undan förföljelserna. En kärlekshistoria utvecklas mellan de båda, flickan blir djupt engagerad men mannen tar inte det hela så allvarligt. När mannen bedrar henne med en annan, begår flickan självmord. Hce Fieldin, Gabriel, &Seud. för Alan ~arnsled : Födelsedags S. Engelsk originalupplaga rig:s titel: The birthday king. översättning av Torsten Blomkvist. - Stockholm, Händelserna i denna roman utspelas kring en storindustrislakt i Sydtyskland vid sidan av krigsfronterna. Slakten Waizman har en sniula judiskt blod och sonen Alfred, som är en religiös grubblare, tar avstånd från nazismen, blir förrådd av sin egen familj och hamnar i koncentrationsläger. Författaren försöker i boken ge en psykologisk och moralisk belysning av Hitlers Tyskland från andra världskrigets utbrott till sammanbrottet. Hce Gainham, Sara : Skymning över Wien / Översättning av Jane Lundblad. - Stockholm, s. Engelsk originalupplaga Orig: s titel: Night falls on the city. - Fortsattes av: Huset vid gränsen. Hemma i Wien. Händelserna utspelas från "Anschluss" till ryssarnas intag i Wien. Skådespelerskan Julie Homburg gift med Dr. Wedeker, socialdem~krat och jude, lyckas hålla sin make gömd under hela kriget. Det ar en berättelse om försök att överleva utan att förlora sin mänskliga värdighet och medmänsklighet, Julie upplever en allvarlig kärlekshistoria med en ung adelsman, men hennes omsorg om maken upphör aldrig.

13 Hc Gehlin, Jan : Enskilt område. - Stockholm, 1949, s. Fortsattes av: Gränstrakter, Romanen skildrar mot bakgrund av nazismens judepolitik, en ung svensk students svårigheter inför kravet att ta ställning och engagera sig. Han stälxer upp på sin judiske lärares sida när denne trakasseras för sin rastillhörighet. Genom denna händelse får han upp ögonen för vad som håller p& att hända i Tyskland, och för återverkningarna här hemma i form av judehat och öppna demonstrationer mot svenska judar. Hc Gehlin, Jan : Gränstrakter. - Stockholm, s. Denna direkta fortsättning på "Enskilt områden visar hur huvudpersonen uppfyller kravet på ställnings tagande och engagemang. Den unge studenten gör nu sin beredskapstjänstgöring i Skåne. Han träffar en judisk flicka som flytt från Danmark, och inleder en allvarlig kärlekshistoria med henne. Genom att engagera sig i den danska motståndsrörelsen och detta i räddningen av danska judar över Öresund, får han lindring för sitt svidande sociala samvete. Hce Gelstedt, Otto : Judarna i Husaby j [.översättning från författarens manuskript av Staffan Andraeq. - Stockholm, s. $ansk originalu~plaga 1945]. - Frig: s titel: Flygtninge i ~usaba. Författaren skildrar som initierat ögonvittne danska judiska flyktingars liv i ett läger i en liten mellansvensk stad under andra världskrigets senaste år. De människor som samlas har har exilen som gemensamt öde, vilken inte bara har en samrnznhållande kraft. Författaren visar också på de konfliktämnen och frön till söndring som en sådan påtvingad lägervistelse kan ge upphov till i denna heterogena manniskomas sa. Hce Goes, Albrecht : Brännoffret : en berättelse / översättning av Bengt Anderberg och Olov Jonasson. - Stockholm, s. Tysk originalupplaga rig:s titel: Das Brandopfer : eine Erzählung. Boken inleds med ett samtal i nutid i en till synes trivsam tysk miljö, men efterhand avslöjas vad som hände på samma plats under den nazistiska eran. Enkelt och koncist skildras en tysk genomsnittskvinnas uppvaknande inför sina landsmäns brutalitet mot judarna. Ett gripande vittnesbörd om känslan av skuld och ansvar. Författaren vill finna förklaringen varför vanliga människor under denna tid förvandlades till angivare och förföljare.

14 Hce Golding, Louis : Mr, Emmanuel / bemyndigad Översättning fråm engelskan av Ingrid Räaf. - Uppsala, 1940, s. Engelsk originalupplaga rig:s titel: Mr. Emmanuel. Boken ingår som tredje delen i en trilogi om några judiska familjer i London. (~öre~ående delar är "Magnoliagatan", 1933 och "Döttrarna Silverw, 1934). Mr. Emmanuel, en gammal al skvard jude, reser till Tyskland för att ta reda p% vad som hänt modern till en judisk pojke som flytt undan förföljelserna. Den gamle mannen hamnar i en falla, grips och sätts i koncentrationsläger, men lyckas slippa ut därifrån. Han får reda på att pojkens moder är älskarinna åt en hög nazistpamp, och reser tillbaka till London med en förskönad version av vad som hänt modern för att inte göra pojken Znnu mer olycklig. Hc Habe, Hans, Lpseud. för J&OS ~ekessg : En läkares uppdrag / från tyskan av Sven Stolpe. - Stockhoim, s. Tysk originalupplaga rig:s titel: Die Mission. En gripande roman om konfrontationen mellan diplomatiskt spel och mänskligt lidande. Bakgrunden ar en lakarkongress, den sak. Eviankongressen 1938, där representanter för 32 länder fåfängt diskuterar möjligheten att radda judar från Tyskland och Österrike. Huvudpersonen, representanten för Tyskland, en österrikisk läkare av judisk börd, stalls har till slut i en omöjlig situation i skenet av den vaxande antisemitismen. Hc Hedbere, Olle : Ut med blondinerna. - Stockholm, s. En lätt genomskådad satir över nazisternas judeförföljelser. Handlingen utspelas i landet Salinien, där de blonda arierna får lida samma oförrätter som judarna i Tyskland. Huvudpersonen, den snälle kontoristen Nicolas Smitt, tvingas till handling för att hjälpa de förföljda "blondinerna". Erik Hjalmar Linder skriver i sin litteraturhistoria Fyra decennier av nittonhundratalet (1949) att boken!!har intresse som en av de få större genomförda satirerna i vår tid" (s. '716). Hc Heller, Maria, &seud, för Cordelia ~dvardsoq : Så kom jag till Kartago. - Stockholm, so Maria Heller, som under kriget kom till Sverige som flykting undan judeförföljelserna, återger sina minnesbilder från koncentrationslägren Auschwitz och Birkenau. Hennes nedteckningar visar hur minnena av upplevda fasor finns kvar hos offren långt efteråt. Till det yttre går det kanske att finna sig till rätta, men i nattens tysta timmar stiger det förgångna fram. En ovanlig liten bok, som präglas av en märklig förening av saklighet och djup personlig smärta,

15 Hce Hersey, John : Muren / Översättning av Jane Lundblad. - Stockholm, s. Engelsk originalupplaga rig:s titel: The wall. Som ett viktigt led i de tyska strävandena att fullständigt utrota det -judiska folket står utplånandet av ghettot i Warszawa Författaren skildrar i fiktiva dagboksanteckningar tragedins förlopp fram till katastrofen i en handfull människors öden. Den, del av ghettots innevånare som ännu ej sants till gaskamrarna beslutar sig för att dö med vapnen i hand och sluter sig därför samman i ett väpnat uppror. "Muren" visar på hur djupt människan kan sjunka, men även på hur högt hon kan nå i os jalvisk uppoffring. Hce Xuznetsov, Anatolij : Babij Jar : en dokumentärro.man / översättning av Eva Thomson-Roos. - Stockholm, s. Rysk originalupplaga Orig: s titel: Babij Jar. En dokumentärroman, som återger den tyska ockupationen av Kiev , Babij Jar var en ravin, där tyskarna upprättade ett utrotningsläger vid vilket närmare människor mördades, därav judar. Författaren, som var 12 år gammal nar detta inträffade, baserar sin' bok på intervjuer, dagstidningar, klipp, arkivmaterial och.. andra dokument från den tiden.. Boken ar ej fullständig p.g.a. att stora partier har censurerats av de ryska myndigheterna. Hce Kuznetsov, Anatolij : Babij Jar : en dokumentärroman / översättning av Eric Jansson. - Stockholm, s. - (w&w-serien i 252) Första svenska upplaga Rysk originalupplaga ,,Orig:s.. titel: Babij Jar. Denna nyöversättning återger de tidigare bortcensurerade partierna med kursiverad stil, kompletterade med Kuznetsovs kommen-: tarer. Hc Larsson, Zenia : Fotfäste. - Stockholm, s. En judisk lektor p& semester i Italien gör upp rakningen med'sltt förflutna och sin generation. Han ar sedan länge svensk medborgare men har genomlidit nazitidens fasor i ghetton och koncentrationsläger. I minnet går han igenom sin barndom i ghettot, mellankrigstidens osäkerhet och tiden i koncentrationsläger. Han konstaterar att. vi ännu lever i en tid av våld, kränkningar av mänskliga rattighe5er och mord på oskyldiga.

16 Hc Larsson, Zenia : Skuggorna vid träbron uppl. - Stockholm, s. - r rend pocket) Originalupplaga Fortsattes av: L%ng ar gryningen. Livet till mötes. En roman om några familjers öden i det avspärrade ghettot i den polska staden Lodz. Allteftersom laget skarps förvandlas den idylliska småborgerliga tillvaron till en mardröm. Zenia Larsson ger en intensiv skildring av hur ghettots invånare söker överleva nöden, svalten och tyskarnas grymhet nar kriget tycks g& mot en vanapunkt tands ett hopp om befrielse, men tyskarna likviderar slutligen ghettot 'HC Larsson, Zenia : Lång är gryningen uppl..- Stockholm,l s. - r rend pocket) Originalupplaga Fortsattes av: Livet till mötes. Fortsättning på "Skuggorna vid träbron". En roman om vägen tillbaka till livet efter helvetet i koncentrationsläger. Den unga judinnan Paula Levin (~enia Larssons alter ego) förs till koncentrationsläger efter Lodz-ghettots förintelse. Den långa gryningen, natten till. befrielsen den 15 april 1945, upplever hon i Bergen-Belsen. Zenia Larsson ger en suggestiv skildring av fångarnas kanslor, hopp och fruktan inför det nya livet i frihet. Hce Levin, Meyer : Eva / Översättning från amerikanska: Rolf Ahlgren. - Stockholm, s. Amerikansk originalupplaga Orig: s titel: Eva. Meyer Levin skildrar i denna roman en ung judisk flicka, Eva, som flyr ur det ockuperade Polen till Tyskland förklädd till ukrainsk bonaflicka. För att inte förråda sig är hon tvingad att leva, khna och tanka som Katarina, men innerst inne ar hon i alla fall judinnan Eva. Hon avslöjas emellertid och förs till Auschwitz, dar hon genomlever en fasansfull tid, men överlever och fgr'börja ett nytt liv i Israel. Hce Lewisohn, Ludwig : Försoningens dag r roman / översättning av Margaretha Odelberg. - Stockholm, s. Amerikansk originalupplaga rig:s titel: Trumpet of jubilee. Handlingen i romanens första halft börjar i Berlin 1933 och behandlar den &tisemitism som en advokatfamilj drabb- ds av. Den alltmer hotande isoleringen till följd av nazismens åtgarder gör det svårt för familjen att leva i Tyskland. Inte förrän advokaten förs bort och dödas flyr hans hustru och son fr& landet. Överallt känner hon sig rotlös tills hon slutligen i kärleken till sitt judiska folk når en viss frid. Romanens sista hälft ar en framtidsvision, dar den slutliga och avgörande drabbningen mellan all jordens folk utspelas i Harmageddon i Palestina, såsom Uppenbarelseboken förutsagt.

17 Hc Lidman, Brita : Vi jagas. - Örebro, s. Denna bok skildrar..d.e. danska judarnas lidande efter den tyska.,.....,......,., ockupationen. Mkga lyckades undkomma till Sverige efter hjälp av den dan.ska motståndsrörelsen, Ett fåtal blev deporterade till koncentrationslägren i Tyskland och gick sitt öde till mötes i gaskamrarna. Ett litet antal blev räddade av de svenska Röda korsmännen strax innan krigsslutet. Berättelsen har fått sin särskilda ton av författarinnans önskan att se de förföljda vända sig till Kristus. Hce Lind, Jakov : En själ av trä : berättelser. / Översättning av Gunnar Backlund. - Stockholm, s. - (~anacheserien) Tysk originalupplaga rig:s titel: Eine Seele aus Holz. En novellsamling med motiv från kriget och judeförföljelserna. I synsätt och teknik är alla noveller lika och beskriver samma situation och känsloläge, Författaren för gärna in otroliga eller absurda element i berättelsdrma. Han vill gestalta en grundläggande upplevelse av verkligheten som grym, grotesk och absurd. Genom kyla och distans i beskrivningen understryks det makabra och groteska. Hc Lindqvist, Ebba : Vägen till Jeriko : noveller. - Stockholm, S. Alla noveller i Ebba Lindqvists novellsamling handlar om andra världskrigets vinddrivna flyktingar, ofta judar. Novellen "Över gränsen" anses tillhöra de bättre. Den tecknar en outplhlig bild av ett gammalt judiskt par, som kastar sig av det tåg som skall föra dem bort från deras tyska hembygd och hoppas härigenom nå en eventuell räddning i främmande land. Hce Minco, Marga : Bittra örter : en liten krönika'/ översättning från holländskan av Olga Bergmann. - Stockholm, s. : ill. Holländsk originalupplaga rig:s titel: Het bittere kruid. - Fortsattes av: Ett tomt hus, I Författarinnan redogör för sina personliga erfarenheter av judeförföljelserna. Hon ar den enda överlevande i en hollandskjudisk familj. Lågmält och med en nästan barnsligt enkel stil berättar hon om familjens fåfänga försök att klara sig undan den nazistiska terrorn under ockupationen av Holland. En akta liten bok, totalt fri från känslodarr. Hce Moosdorf, Johanna : Utanför / Översättning av Gun och Nils A. Bengtsson. - Stockholm, s. - (~amacheserien) Tysk originalupplaga rig:s titel: Nebenan. En f.d läkare i ett koncentrationsläger med många judars liv på sitt samvete har bytt identitet och lever nu som framgångsrik företagare i Tyskland. Några män sätter av en händelse igång

18 med efterforskningar i hans förflutna. Nyckeln till hela gåtan finns hos mannens f.d. hustru, som han fått inspärrad på sinnessjukhus under kriget. Hon lever nu ett slags skuggti.llvaro hos fattiga släktingar, och vägrar envetet att ta befattning med det förflutna. De krav som nu ställes på henne framkallar en kris som gör henne frisk. Långsamt vänder minnet tillbaka och hon tvingas att göra upp med det förflutna som hon så länge har förnekat och dolt. Hce Morduch, Anna : Manja : en roman kring fem barn / Översättning au Olof Hoffsten uppl. - Stockholm, s. Första svenska upplaga Engelsk originalupplaga rig:s titel: Manja. I centrum för denna berättelse står en grupp barn i en tysk stad under tiden närmast före och e2ter det nazistiska maktöverta-.. gandet. Gängets dominerande personlighet är den fantasifulla polsk- judiska flickan Manja. Romanen ger en bild av vad det innebar att leva i en stat, som bygger på åsiktsförtryck, brutalitet och angiveri. Hc Möller, Arthur : Rasförradare. - Stockholm, ' s. ' Ett reportage i romanens form om antisemitisk-förföljelse i en medelstor tysk stad under nazistregimens första år. Else Lasker betraktas som rasförradare eftepsom hon är förlovad med judensruben Schwartzkopf. Denne arresteras och hamnar i koncentrationsläger men lyckas fly och räddar sig ~t ur Tyskland. Författaren tar klart avstånd från förföljelserna och visar med en bitande ironi det absurda i den nazistiska rasideologin. Hce Nowid, ' Stefan, bseud. för Stefan ~rebicka : Warszawarapsodin /sättning från författarens pohka manuskript av Håkan Bergstedt. - Stockholm, s. Ett dokumentärt reportage oh det tragiska ödet för de judiska invånarna i Warsz'awa under det andra världskriget. Som final i boken skildras de kvarvarande judarnas resning mot sina nazistiska bödlar våren Boken är dessutom ett inlägg mot den antisemitism, som också existerade hos polackerna. Hce Oppenhetim, Ralph : Mamianne Petits upplevelser / till svenska av Monica och Sven Stolpe. - Uppsala, 195, so Dansk originalupplaga rig:s titel: Det skulle så vaere. Med en dansk judeflicka som språkror skildrar Oppenhejm sina egna ohyggliga upplevelser som fånge i det tjeckiska koncentrationslägret Theresienstadt. Hösten 1943 deporteras han tillsammans med en skara olyckskamrater från Danmark till detta koncehtrationslager.. Man får ta del av det skakande drama som utspelas varje gång det företas

19 utskrivningar av fångar till gaskamrarna. En gripande roman om människors kamp f8r att bevara de sista resterna av en civiliserad tillvaro. Hce Pavel, Ota : De vackra rådjurens död / översättning från tjeckiskan av Sven Ahlgren, - Stockholm, s. : ill. Tjeckisk originalupplaga rig:s titel: Smrt kr&sn$ch srncu. Berättelsen börjar i en försvunnen idyll i 1930-talets Prag, men under handlingens fortskridande sker det grymma förändringar på många håll i Europa, däribland i Tjeckoslovakien. Man får följa familjen Poppers öden och då särskilt faderns knep och originalitet för att uthärda nazismen. Den nedtonade, ibland galghumoristiska stilen, dar krigets grymheter skymtar på halvdistans kan verka flyktiga, men bakom formuleringarna anar man en återhållen vrede, Hce Ponthier, Frangois : På farlig mark /. Översättning: Elisabeth Setterborg. - Stockholm, s. - (sigillserien ; Fransk originalupplaga?. - 0rig:s titel: Le rendez-vous de Bassora. En tysk halvjude hämtas från ett koncentrationsläger där man inbillar honom att han placerats av misstag. Han får genomgå en grundlig träning i spionage samtidigt som hans solidaritetskänsla med Tyskland på alla sätt byggs upp. Intrigen bygger på denna spions dubbla solidaritetskänsla, solidariteten med Tyskland och mot den map som räddat honom ur koncentrationslägret samt å andra sidan solidariteten'med judarna, det folk han genom ras och uppfostran tillhör.,en underhållningsroman där intrigen och spänningen är huvudsaken.. - Stockholm, s. - (panache-serien) Holländsk originalupplaga rig:s titel: De nacht der girondi jnen. Hce Presser, Jacob :'. Bristningsgränsen / Översättning av Karin Alin Denna kortroman är skriven som en självbek&nelse av en vakt i ett koncentrationsläger i Holland. Detta genomgångsläger skall varje vecka leverera ett visst antal fhgar,till de tyska gas-, kamrarna. Författaren vill visa hur självbevarelsedriften kan' få vanliga människor att svika humanitet och hänsyn och fullständigt brytas ned. För att förlgnga sitt eget liv utlämnar en judisk fånge sina kamrater till bödlarna. Romanen skildrar, med en ohygglig intensitet, hur man lyckas bryta ned denne fånges moraliska motståndskraft ända till bristningsgränsen.

20 Hce Remarque, Erich Maria : Livsgnistan / röversättning från det tyska manuskriptet av Knut Stubbendorff 1. - [IVy utgl. - Stackholm, s. Förs ta svenska upplaga Tysk originalupplaga-.?. - Origr s titel: Der Funke Leben. Handlingen utspelas i ett koncentrationsläger i krigets slutskede. Livsgnistan ar den gnista av hopp som tänds nar ryktet om att befrielsen närmar sig sprids bland fångarna, Vi får följa fångarnas fasansfulla vardag och deras vakters stigande skräck inför det hotande nederlaget. Människor som levt så länge i skuggan av döden mobiliserar nu sina sista krafter f6r att överleva.befrielsen. ce Remarque, Erich Maria : i Lissabon / översättning av Nils Holmberg. - Ey utg.ny. - Stockholm, s. Första svenska - Tysk originalupplaga rig:s titel:. Remarques roman handlar om en flyktings mångskiftande öden under de första krigsåren. Han flyr från Nazi-Tyskland och förlorar därmed sin gamla identitet. Han smyger sig in i Tyskland igen för att söka upp sin hustru. De lyckas ta sig ur landet och upplever en tid av intensiv lycka i Paris, nar den bruna vågen väller in och båda interneras på nytt. De lyckas åter rymma undan Gestapos bödlar och tar sig till Lissabon. e Remarque, Erich Maria : Vrakgods /översattning av &ut Stubbendorff. - Fy utg]. - Stockholm, s. Första svenska upplaga Tysk originalupplaga 1941, - Orig: s titel: Strandgut. En roman om det europeiska flyktingproletariatet i början av nazitiden. Huvudpersonerna ar judar och'kommunister som tvingas fly från Tyskland. Dessa människor har förlorat allt: hem, fosterland och familj och flyr från land till land, rättslösa och ovalkomna överallt. Oberoende av tidigare social stallning vaxer en stark solidaritet fram mellan dem. Som landsflyktiga och rätts- 10sa har de ett stort intresse gemensamt: att överleva. Hce Rinser, Luise : En främling går förbi / till svenska av Eddy ~jötterberg. - Stockholm, s. Tysk originalupplaga rig:s titel: Jan Lobel aus Warschau. En osentimental liten bok om en polsk judes lyckade flykt från en koncentrationslägertra1i.sport det sista krigsåret. Han tas omhand av en tysk familj som håller honom gömd. Efter krigets slut ger han sig iväg till Palestina för att dar söka skapa sig en ny tillvaro. Han kommer dock aldrig fram dit på grund av en olyckshändelse. Författarinnan vill med denna bok visa att det också fanns ett "andra Tyskland", som i hemliga gärningar tog avstånd från nazi smen..

21 . Hce Schwarz-Bart, André : Den siste av de rättfärdiga / Översättning.av. Eva ~1-exandersson. - Stockholm, s.,fransk originalupplaga Orig: s titel: Le dernier des justes. En slaktroman som behandlar judarnas tragedi genom tiderna. Berättelsen startar med pogromen i York år 1185 och slutar i utro tningslagret Auschwitz 760 år senare, Invävd i berättelsen är en judisk legend om de rättfärdiga männen. Var och en av dem skall under sin levnad bara sin tids bördor. Den siste av de rättfärdiga är Ernie Levy, som kommer till rank-. rike 'efter Hitlers maktövertagande. Efter Frankrikes fall 1940 deporteras han till Auschwitz och gaskammaren. En roman med stora litterära kvaliteter. Hce Semprun, Jonge : Den stora resan / Översättning av Hakan Bergstedt. - Stockholm, s, Fransk origi&alupplaga rig:s titel: Le grand voyage, En stark skildring av den ohyggliga resa, som författaren gör från ett fängelse i Frankrike till utrotningslägret Buchenwald i en boskapsvagn tillsammans med en massa andra fångar. Han upplever den nazistiska grymheten i hela dess bestialitet, men också hjältemodets och kamratskapets förmåga att triumfera över det outhärdliga. Det är samtidigt en resa på ett annat plan, en resa i minnet vari han gar tillbaka till tidigare händelser, som leder fram " till nuet. Hce Sperber, ~anes : Som tårar i havet / Översättning från tyskan av Wulff mrstenberg. - Stockholm, s. Tysk originalupplaga Orig:s titel: Wie eine Trane im Ozean, Handlingen i Sperbers roman utspelas i Polen och ger en rad pregnanta och artistiskt lysande episoder från judeutrotningen i en liten stad och i WaPszawa. Sällan beskriver han direkt de grymheter som sker. I stallet l&- ter han dem återspeglas i huvudpersonemas tankar, tal och kansler och ger bara sporadiska bilder av den terror som råder. Hc Teeman, Mira : Tre dagar innan : noveller. - Stockholm, s.. Huvudparten av novellerna speglar författarinnans barndom i' Lodz ghetto innan det tyska anfallet kom. Novellen. 11~l%tsiagaren17 är en kuslig studie i flyktingens inre situation, hans plågsamma förhållande till sina egna minnen och hans behov att förneka dem. I den gripande novellen "Alexandern berättas om en sjuklig judisk pojke som efker en svår tid av svält dör i Lodz ghetto,

22 Tegen, Gunhild : Det hände Stockholm, s. En svensk kvinnlig journalist reser ner till kontinenten på en reportageresa, men aven för att ta reda på vad som hänt en judisk bekant som tvingats i landsflykt. Under sin resa konfronteras kvinnan med en rad tragiska öden, offer för den nazistiska våldspolitiken. En sentimental äktenskapshistoria bildar ramen kring bokens övriga innehåll. Det centrala i denna roman är en starkt känslobetonad protest mot det våld och oförskyllda lidande som drabbade så många manniskor våldsåret Tegen., Gunhild : Jakobs skugga. - Stockholm, l76 s. Skildrar några enskilda människoöden i Hitler-Tyskland, genom- 'gående med tragisk utgång. Några av huvudpersonerna är professor Jakob Bartoldi och redaktör Leo Huber. Båda är av judisk börd och omkommer i tyska koncentrationsläger under kriget. En skakande och upprörande skildring av de judiska intellektuellas öden och tragiken i deras tillvaro i exilen. Hce Uhlson, Fredrik, bseud. för Fredrik trindb be ra : Under jorden. - ~tockholm, s. i Berlin / [översättning från författarens tyska manuskript av Britta ~ö~lund] Bokens miljö ar Berlin i slutet av kriget. Det fantastiska handelseförloppet ger en bild av hur en liten grupp människor, daribland judar, lyckas Adgå Gestapo. Det unga par som är skildringens huvudpersoner, lyckas till slut ta sig'över gränsen till Schweiz och friheten. Själva atmosfären, allas hopplösa undergivenhet under det nazistiska skräckväldetf hör till de bättre inslagen i boken. Hce Uris9 Leon : Exodus / föversättning av Sven ~er~ström]. - [Ny utg.3. - S'tockholm, 1977.' - 2 d. Första svenska upplaga Engelsk originalupplaga rig:s titel: Exodus : a novel of Israel. Den stora folkförflyttning som Uris beskriver i sin roman ar 1940-talets lämmeltåg av judar, som lyckats undgå de nazistiska koncentrationslägren, eller kommit därifrån med livet i behåll. Huvudhandlingen, judarnas kamp för ett eget land, utspelas från 1946 fram till några år efter staten Israels bildande. I långa tillbakablickar i de agerandes liv får man hela bakgrunden: förföljelserna i Ryssland, judeutrotningen under andra världskriget och engelsmännens fula krokben mot judarna. En spännande berättelse vars styrka ligger i miljöbeskrivningarna och bakgrundsteckningarna.

23 UrLsi Leon : Mila 18 / Översättning av Elsa och Mons Mossner. - ~ u t g ~. - Stockholm, d. Första svenska upplaga Amerikansk originalupplaga 1961, ' - Orig: s titel: Mila 18. En realistisk till hälften dokumentarisk skildring av judendomens undergång i Polen. Mila 18 var det sista motståndsnästet som förintades av tyskarna i Warszawas ghetto. Uris beskriver en handfull kvinnors och mäns heroiska och hopplösa kamp, nar de under 42 ohyggliga dygn höll stånd mot de nazistiska bödlarna. Leon Uris har bl,a intervjuat överlevande från ghettot vid materialinsamlandet. e Uris, Leon : QB VII : roman om mänsklighetens största brott / till svenska av Lisbeth Renner. - LN~ utga. - Stockholm, Första svenska upplaga Amerikansk originalupplaga Orig: s titel: QB VII. En känd och aktad läkare, f.d. koncentrationslägerfånge, stämmer en amerikansk bestsellerförfattare för att han i en roman har framställt honom som krigsförbrytare. Han påstås ha utfört medicinska experiment på judiska fångar i ett koncentrationsläger. En långdragen rat tegångshistoria rullas upp, dar den fruktansvärda verkligheten i Tredje Rikets förintelseläger återuppväcks. '/'Hce Wiesel, Elie : N&ten / översättning av Britt Arenander. - Stock- / holm, s. Fransk originalupplaga rig:s titel: La nuit. - Fortsättes av: Gryningen. Dagen. I den lilla ungerska staden Sighet bor ett stort antal judar. I början av kriget märks inte nazisternas grymhet så mycket, men 1944 kommer katastrofen. Då deporteras stadens judar till koncentrationslägren Birkenau, Auschwitz och Buchenwald. Författaren var då 15 år och skiljs från sin familj för alltid och får genomgå koncentrationslägrens fasor. Natten symboliserar dels den mänskliga förnedringen under nazitiden och dels det mörker som råder sedan författarens tro på en allsmäktig Gud raderats ut. Hce Walf, Victoria : Som gäst i eget land /[eversättning kan av Gerda ~arcusf - Stockholm., s. fr&n tys- sk originalupplaga 1. - Erig: s titel: Gast in der ~eimat Romanen skildrar ett ur Tysklands ögon sett omöjligt äktenskap vid denna tid, 1930-talet. Den "rent ariska" författarinnan är gift med en judisk industriidkare, vilket strider mot den rådande doktrinen om blandäktenskapens förkastlighet. WoJf har trots sitt hemlands fanatism och motvilja mot denna typ av äktenskap bibehållit en lidelsefri ton i sin framställning. a

24 Det ar bara som i en underton i boken hon behandlar de problem som Tredje Rikes judepolitik leder till i detta förhållande, Hce Zetnik, K., bseud. för Karol ~ ethskd : De skära husen / översättning från den amerikanska utgåvan House of dolls av Eva Alexandersson. - Stockholm, s. Hebreisk originalupplaga?. - 0rig:s titel:? En halvdokumentär skildring av judarnas öde under nazitiden, skriven av en av dem som överlevde. Kompakt och med en obarmhärtig tydlighet beskriver författaren den grymhet som nazisterna visade mot framför allt de judiska koncentrationslagerfångarna. Boken ar i första hand baserad på en polsk-judisk flickas dagbok, som bevarats undan nazisterna.

25 uhce Asscher-Pinkhof, Clara : Stjärnbarn / Översättning från tyskan av Alf Ahlberg. - Stockholm, s. Holländsk originalupplaga rig:s titel: Sterrekindern. Judeförföljelserna i Holland ar temat i tlstjarnbarn.w I en mängd sinsemellan oberoende episoder skildras barnens upplevelser i nazimiljö: trakasserierna och arresteringarna, tiden i uppsamlingsläger, förflyttningen till ett regelrätt koncentrationsläger och slutligen några utvaldas frigivning och resa till Palestina. Ibland har författarinnan tendens att sentimentalisera vid beskrivningen av barnens egenskaper, men här finns också episoder som har förmågan att gripa. uhc uhce Deutsch, Carin : Skogsbarnen. - Stockholm, s. : ill, Fem barn av judisk härkomst flyr från Hitler-Tyskland till Sverige i april För att undga upptäckt håller de sig gömda i en skog i norra Skhe. "Skogsbarnentt ar en berättelse om några av de många flyktingbarn, som under andra världskriget fick klara sig på egen hand i Euro- Pa- Berättelsen har delvis verklighetsunderlag. Kerr, ~udfih : När Hitler stal den. sk&ra'kkninen / från &ngelskan av Ingegerd Leczinsky. -- Malmö, s. : ill. Engelsk originalupplaga Orig: s titel: When Hitler stole pink rabbit. - Fortsättes av: Den motsatta vägen. En självbiografisk berättelse som utspelas under åren och skildrar hur Anna, nio år, och hennes familj flyr från land till land undan nazismen och depressionen.'pamiljen är judisk och dessutom har fadern, som ar författare, skrivit en del nazifientligt material. Nar Hitler kommer till makten 1933 anar familjen vad som vantar dem, och man flyr ut ur Tyskland. Den lugna trygga tillvaron är slut och nu vantar år av otrygghet i depressionens Europa. uhc Matz, Kerstin : Nar sundet frös. - Stockholm, s. : ill. En svensk flicka konfhnteras för första gången med judeförföljelserna genom sin kontakt med en judisk familj, som flytt från Danmark. Det ar en spännande berättelse som mycket effektfullt spelar på kontrasten mellan de't trygga säkra Sverige ooh förföljelsens Danmark. Trots ämnet är bokens grundton idyllisk, även "nazistent1 visar sig vara vanlig och hygglig.

26 uhc Nordqvist, Alf : Hitlerplaketten : en berättelse om livet i Tyskland under nazismens tid. - Lund, s. : ill- - ax-böckerna) Ett mellanting mellan faktabok och roman, där den fiktiva handlingen inramas av dokumentärt material. Boken inleds med en redogörelse för Hitlers vag till makten och den nazistiska politiken fram till Själva berättelsen utspelas sommaren Hans, 16 %r och mycket aktiv inom Hitlerjugend, hamlar i en svår lojalitetskonflikt. Lojaliteten mot Fiihrern kolliderar med lojaliteten mot hans antinazistiska föräldrar och mot Lotte, den judiska flickan han alskar. Boken avslutas med en sammanfattning av Tysklands historia mellan 1938 och Till boken finns ljudbandskasett: Hitler och hans tid. uhce uhce Reiss, Johanna.: Det hemliga rummet / Översättning: Ingalill' Behre. - Stockholm, s. - (~ahlströms juryböcker ; 72) Amerikansk originalupplaga rig:s titel: The upstairs ro om,. Den judiska författarinnan skildrar sina upplevelser urider den tyska ockupationen av Holland. Ur ett barns synvinkel skildras flickans, familjens och omgivningens upplevelser och överhuvudtaget judarnas allt svårare situation. Allt som sker är fullständigt obegripligt för den lilla flickan. Under flera år tvingas hon och hennes äldre syster halla sig gömda i ett litet rum hos en holländsk bondfamilj under det standiga hotet upptäckas. Boken påminner en del om Anne Franks dagbok, men når inte på något satt upp till dess nivå. Richter, Hans Peter : Aldrig mer / Översättning av Stina Hergin. - Stockholm, s. Tysk originalupplaga I Orig: s titel: Damals war es Friedrich. Handlingen utspelas i Tyskland mellan 1933 och 1945 och visar i episoder hur en judisk familj drabbas av den standiga upptrappningen av' förföljelserna. Samtidigt skildras den gradvisa nedbrytningen av familjen fram till den slutliga undergången. Bokens uttalade syfte ar att berätta för nya generationer vad som hände och vad som aldrig får glömmas. I slutet av boken finns ordförklaringar till de judiska seder och bruk som förekommer. Dessutom finns ett detaljerat'tidsschema över de åtgärder som tyskarna vidtog mot judarna. uhce Suhl, Yuri : Onkel Mishas partisaner / Översättning: Gunvor V. Blomqvist. - Stockholm, s. Amerikansk originalupplaga rig:s titel: Uncle Misha's partisans.

FÖRINTELSENS VITTNESMÅL för tolerans, mot diskriminering

FÖRINTELSENS VITTNESMÅL för tolerans, mot diskriminering FÖRINTELSENS VITTNESMÅL för tolerans, mot diskriminering Ett projekt i S:t Olofsskolan, där vi läst om tonåringars öden under nazitiden. Det började för oss i skolvärlden med berättelsen om Anne Frank

Läs mer

ELLEN KEY : EN EUROPEISK INTELLEKTUELL STÅL. Fakta/Biografi. Roman RONNY AMBJÖRNSSON SILVIA AVALLONE

ELLEN KEY : EN EUROPEISK INTELLEKTUELL STÅL. Fakta/Biografi. Roman RONNY AMBJÖRNSSON SILVIA AVALLONE ELLEN KEY : EN EUROPEISK INTELLEKTUELL RONNY AMBJÖRNSSON Fakta/Biografi VID SEKELSKIFTET 1900 var Ellen Key på allas läppar, hon stod mitt i den feministiska och pedagogiska debatten. Hon var en stridbar

Läs mer

friheten att vara mänska om liberalism, modernism och borgerlig humanism i eyvind johnsons krilontrilogi

friheten att vara mänska om liberalism, modernism och borgerlig humanism i eyvind johnsons krilontrilogi friheten att vara mänska om liberalism, modernism och borgerlig humanism i eyvind johnsons krilontrilogi JENS LILJESTRAND FRIHETEN ATT VARA MÄNSKA OM LIBERALISM, MODERNISM OCH BORGERLIG HUMANISM I EYVIND

Läs mer

Till Sverige. - asylsökande barn vittnar om Dublinförordningens konsekvenser

Till Sverige. - asylsökande barn vittnar om Dublinförordningens konsekvenser Till Sverige - asylsökande barn vittnar om Dublinförordningens konsekvenser Tryckt med ekonomiskt stöd av Svenska Röda Korset Till Sverige asylsökande barn vittnar om Dublinförordningens konsekvenser Barnets

Läs mer

Av lektor ELOF EHNMARK

Av lektor ELOF EHNMARK ITTERATUR SVENSK PROSADIKTNING 1960 Av lektor ELOF EHNMARK DEN BOK SOM under år 1960 mottogs ed de största förväntningarna, var naturligtvis Pär Lagerkvists Ahasverus död. Till formen visade den sig närmast

Läs mer

Av lektor ELOF EHN!r!ARK

Av lektor ELOF EHN!r!ARK titteratur SVENSK PROSADIKTNING 1958 Av lektor ELOF EHN!r!ARK I Det brukar sägas, att litteraturen avspeglar nuet, sett genom diktarnas erfarenhet och temperament. Detta innebär givetvis inte, att dikten

Läs mer

Vår tids ungdom. Gustaf Hellström analyserar 1914 års nya franska anda GUSTAF HELLSTRÖM-SÄLLSKAPET ISSN 1653-0268

Vår tids ungdom. Gustaf Hellström analyserar 1914 års nya franska anda GUSTAF HELLSTRÖM-SÄLLSKAPET ISSN 1653-0268 Vår tids ungdom Gustaf Hellström analyserar 1914 års nya franska anda I GUSTAF HELLSTRÖM-SÄLLSKAPET Medlemsblad nr 27. Årgång 14 Våren 2014 ISSN 1653-0268 Innehåll Om detta nummer av medlemsbladet 2 Ordföranden

Läs mer

Nya talböcker mars 2013

Nya talböcker mars 2013 Nya talböcker mars 2013 Litteratur för vuxna... 1 Skönlitteratur... 1 Fjärilseffekten... 1 Förd bakom ljuset... 1 Hemliga lögner... 1 Tills vi kommer hem... 1 Bakom den nakna huden... 1 Ögona böj... 1

Läs mer

Artur London. Bekännelsen

Artur London. Bekännelsen Artur London Bekännelsen Franska originalets titel: L Aveu (Paris 1968). Svensk utgåva 1970. Inledning Efter brytningen mellan Stalin och Tito 1948 och det kalla krigets utbrott igångsatte Moskva en kampanj

Läs mer

È Romani Glinda. Den romska spegeln Nr 1-2004 Romskt kulturcentrum inviger sina lokaler i Gubbängen. Upplopp i Slovakien

È Romani Glinda. Den romska spegeln Nr 1-2004 Romskt kulturcentrum inviger sina lokaler i Gubbängen. Upplopp i Slovakien È Romani Glinda Den romska spegeln Nr 1-2004 Romskt kulturcentrum inviger sina lokaler i Gubbängen Upplopp i Slovakien É Romani Glinda har fått en ny medarbetare, Rosario Ali, anställd på halvtid på redaktionen.

Läs mer

Nya talböcker maj 2015

Nya talböcker maj 2015 Nya talböcker maj 2015 Litteratur för vuxna... 1 Skönlitteratur... 1 Den hemliga porten... 1 Den nionde graven... 1 En enda hemlighet... 1 Kolarhistorier... 1 Allting nytt... 1 Flickan med läderkängorna...

Läs mer

Övningen syftar till att skaffa kunskap om eventuella följder av en regim som kränker invånarnas mänskliga rättigheter i landet.

Övningen syftar till att skaffa kunskap om eventuella följder av en regim som kränker invånarnas mänskliga rättigheter i landet. Spelet utspelar sig i en mycket trängd och farlig situation. Användaren står öga mot öga med rådande regim och ska ta ställning till ett antal påståenden. Vår förhoppning är att eleverna ska inse betydelsen

Läs mer

Att gå in i den historiska bilden

Att gå in i den historiska bilden Att gå in i den historiska bilden - en tidsresa till andra världskriget med årskurs 9, Bredängsskolan Omslagsbilden: Nathalia, årskurs 9, Bredängsskolan, i den bild hon valde att gå in i. NARA s originaltext:

Läs mer

Strindberg, Norén och Bergman

Strindberg, Norén och Bergman Lärarens förord Traditionen av intima kammarspel med familje- och kärleksrelationer i centrum, är ett av den svenska och nordiska kulturens viktigaste bidrag till världslitteraturen. Strindberg kan sägas

Läs mer

Före första världskriget (1861-1914) För att förstå världskrigen är det viktigt att förstå bakgrunden, varför det gick som det gick

Före första världskriget (1861-1914) För att förstå världskrigen är det viktigt att förstå bakgrunden, varför det gick som det gick Före första världskriget (1861-1914) För att förstå världskrigen är det viktigt att förstå bakgrunden, varför det gick som det gick Tysklands enande Preussens kung Wilhelm I ville ha ett stort enat Tyskland.

Läs mer

Österrikare, tjeck och tysk utan att flytta

Österrikare, tjeck och tysk utan att flytta Efter andra världskriget fanns uppskattningsvis mellan 15 och 20 miljoner flyktingar i det sönderbombade Tyskland. Många var flyktingar eller fördrivna från de östra delarna av det tyska riket. Många kom

Läs mer

Anders Ferm Den tredje mannen

Anders Ferm Den tredje mannen Anders Ferm Den tredje mannen Det mesta stämmer nog. I varje fall det viktigaste. Men allt bör kontrolleras. Det är inte svårt, bara obekvämt. Harry Schein, Schein Harry Schein kom på tal, jag satt på

Läs mer

Ljudböcker på Patientbiblioteket Karolinska Huddinge

Ljudböcker på Patientbiblioteket Karolinska Huddinge Ljudböcker på Patientbiblioteket Karolinska Huddinge Skönlitteratur Adams, Douglas Liftarens guide till Galaxen. Speltid: 6t. Inläsare: John Rabaeus.2000 Biblioteket Allmänna delen Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

Nya talböcker augusti 2014

Nya talböcker augusti 2014 Nya talböcker augusti 2014 Litteratur för vuxna... 1 Skönlitteratur... 1 Inte längre hemma... 1 11 gram sanning... 1 Lomjansguten... 1 Huset Longbourn... 1 Det låg en stad vid Clara elf... 1 Morgongåvan...

Läs mer

När man brottas med ensamhetens och besvikelsens problem kommer man förr eller senare att utbrista som Paulus (Rom 7:15):

När man brottas med ensamhetens och besvikelsens problem kommer man förr eller senare att utbrista som Paulus (Rom 7:15): INTRODUKTION Gemenskap är ett kristet honnörsord som vi ofta använder. Mindre ofta ser vi att människor som kommer till tro eller som livet igenom haft en tro lever i verklig gemenskap. Ett av själavårdens

Läs mer

BOKNYTT 2015 : 1 Anderslöv Gislöv Skegrie Bokbussen

BOKNYTT 2015 : 1 Anderslöv Gislöv Skegrie Bokbussen BOKNYTT 2015 : 1 Anderslöv Gislöv Skegrie Bokbussen 1 2 Skönlitteratur Alexijevitj, Svetlana Zinkpojkar Länge visste allmänheten ingenting om krigets grymheter och det var först med Svetlana Aleksijevitjs

Läs mer

Om livet känns. hopplöst. Stöd till självmordsnära medmänniskor

Om livet känns. hopplöst. Stöd till självmordsnära medmänniskor Om livet känns hopplöst Stöd till självmordsnära medmänniskor Författare: Skriften är framtagen av Nationella rådet för självmordsprevention, tillsatt av Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet, i samarbete

Läs mer

Den romska spegeln. 27 Januari högtidhölls i St. Jacobs kyrka

Den romska spegeln. 27 Januari högtidhölls i St. Jacobs kyrka Nr 1 2015 januari - februari pris 90 kronor É Romani Glinda Den romska spegeln 27 Januari högtidhölls i St. Jacobs kyrka Den romska ledaren Nu har det ju hänt igen. Polisen är ute i blåsväder. Som om det

Läs mer

KyrkA och samhälle ur kvinnors perspektiv :: NUMMER 1/2014. tema: kristna i mellanöstern

KyrkA och samhälle ur kvinnors perspektiv :: NUMMER 1/2014. tema: kristna i mellanöstern KyrkA och samhälle ur kvinnors perspektiv :: NUMMER 1/2014 tema: kristna i mellanöstern Nyhetsbrev från Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd, SEK Innehåll 2 Kortnytt 3 Ledaren Ulla-Stina Rask 4 Intervju med Rola

Läs mer

f r i t ä n k a r e n

f r i t ä n k a r e n n y a f r i t ä n k a r e n u t g e s a v h u m a n i s t e r n a s t o c k h o l m n r 3 2 0 0 7 Stenar i stället för bröd? Vad har humanismen att erbjuda? Innehåll Religionsfriheten missbrukas...3 Åtta

Läs mer

DEN BRITTISKA KRIMINALROMANEN NÄR DEN ÄR SOM BÄST!

DEN BRITTISKA KRIMINALROMANEN NÄR DEN ÄR SOM BÄST! Stephen Booth Sista samtalet DEN BRITTISKA KRIMINALROMANEN NÄR DEN ÄR SOM BÄST! Deckare, thrillers och spänning November Det är rävjakt ute på en regn- och vindpinad ljunghed i grevskapet Derbyshire, när

Läs mer

Vita bussarna. Svenska Röda Korsets räddningsaktion till Tyskland under Andra världskriget

Vita bussarna. Svenska Röda Korsets räddningsaktion till Tyskland under Andra världskriget Vita bussarna Svenska Röda Korsets räddningsaktion till Tyskland under Andra världskriget Research: Agneta Greayer, Sonja Sjöstrand Redigering: Martin Wikberg Svenska Röda Korset Stockholm, jan 2000 VITA

Läs mer

C LUB 52 BÖCKER 52 VECKOR

C LUB 52 BÖCKER 52 VECKOR C LUB 52 52 BÖCKE 52 VECKO 1 CLUB 52 EPTEMBE 2011 AUGUTI 2012 Håll koll på hur många böcker du har läst! Kryssa i cirklarna. Kader Abdolah Dagbok i kilskrift...s 6 Karin Alfredsson Pojken i hiss 54...s

Läs mer

C-UPPSATS. Om Eyvind Johnsons Stad i ljus

C-UPPSATS. Om Eyvind Johnsons Stad i ljus C-UPPSATS 2005:019 Om Eyvind Johnsons Stad i ljus Mats Tormod Luleå tekniska universitet C-uppsats Litteraturvetenskap Institutionen för Språk och kultur 2005:019 - ISSN: 1402-1773 - ISRN: LTU-CUPP--05/019--SE

Läs mer