Bibliotekshögskolan. Specialarbete 1978 JUDEFOR- NAZISMENS : EN KOMMENTERAD LITTERATUR- F~RTECKN ING FOLJELSER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bibliotekshögskolan. Specialarbete 1978 JUDEFOR- NAZISMENS 1933-45 : EN KOMMENTERAD LITTERATUR- F~RTECKN ING FOLJELSER"

Transkript

1 Bibliotekshögskolan Specialarbete 1978 NAZISMENS FOLJELSER JUDEFOR : EN KOMMENTERAD LITTERATUR- F~RTECKN ING

2 I N N E H A L L S F O R T E C K N I N G Inledning... sid l1 Diagram... 4 Skönlitteratur : vuxna... l1 Skönlitteratur : barn- och ungdom... 'l Facklitterhtur... I Författarregister... Ii Titelregister

3 MAL&TT- Av naturliga orsaker har en jattelik litteratur om NING andra världskriget vuxit fram. Många av dessa böcker - berör helt eller delvis judarnas tragiska öde under historiens största utrotningskampanj. Avsikten med vårt arbete har varit att ta fram sådan litteratur där judeförföljelserna utgör ett centralt rno,tiv och presentera en samlad översikt över detta ämne som ett hjälpmedel för bibliotekarien och den intresserade låntagaren. När judeförföljelserna förs p% tal, ar en vanlig inställning den, att vi i det neutrala Sverige ingenting visste om vad som pågick i Tyskland..När vi påbörjade v&r inventering hade int.s heller vi raknat med att finna någon litteratur utgiven under den aktuella perioden. Vi har emellertid kunnat konstatera att förvånansvärt många vittnesmål publicerats p& svenska redan medan judeförföljelserna pågick i ' D"IAGMM Hitlertyskland. (se diagram sid. 4) Detta finner v5 anmärkningsvärt och utgör enligt vår mening ett av de intressantaste resultaten av vårt arbete. DEFINI o TION AV ÄMNET AVGRÄNS- NiNGAR Vårt arbete förtecknar 127 titlar, såväl fack-.som skönlitteratur (inklusive barn- och ungdomslitteratur), utgivna på svenska under perioden Böckerna skall visa hur judarna på olika satt paverkas av nazismens judepolitik alltifrån de första trakasserierna mot enskilda till den mer syssematiska utrotningen av den europeiska judenheten. Den judiska tragedien kan grovt indelas i följande, tre perioder.,, 1) : aktioner mot enskilda 2) Nov : organiserade likvidationskampanjer rist all natten, nov Wannseekonferensen, 20/ ) 3) 1941/42-45: Systematisk utrotning av judarna. Endast den lit teratur dar vi bedömt judeförföl jel-- serna utgöra det dominerandc inslaget har medtagits i förtec'mingen. På grund av dctta kan vi s jalvfallet e j göra anspråk på att vara heltäckande. ' Vi har ej inedtagit broschyrer, dvs. tryckt material under 49 sidor.

4 Det har utgivits en del litteratur om de svenska Röda korsexpeditionerna till Tyskland våren 1945, men då vi bedömt den ligga något vid sidan av amnet, har den ej medtagits i förteckningen. För den intresserade följer har ett urval. Arnoldsson, Hol : Natt och dimma, 19115: Bernadotte, P. : Slutet..,, 1945 Frykman, S. : Röda korsexpeditionerna till Tyskland, 1945 Rundberg, G. & Meyer, II. : Rapport från Neuengamme, 1945 Svensson, A. : De vita bussarna, års svenska hjalpexpedition till Tysklaid..., 1956 Til3 grund för vårt arbete ligger ~ohl6n-~ohlgen~th, Hilde : Svensk judisk bibliografi : facklitbratur , skanlitteratur , (1977) samt dess föregångare Jacobowsky, C. Vilhelm : Nyare judisk litteratur på svenska och norska, (1946) och Jacobowsky, C. Vilhelm : Nyare svensk--judisk litteratur, (1952). Ingen av dessa bibligrafier Sr annot erade, Vidare har vi iïiivant oss av Svensk bokförteckning , Bt j: s sambindningslistor 1977 samt genrelis ta från Trollhattans stadsbibliotek. Vart arbete utgör inget kvalitetsurval, utan aven lat tare s. k. " ~il?derliåll~iiizgsromanet(' har niedtagi t s, då vi stravat efter så stor tacknirig soni möjligt. AN N QTA- TIONER- NAS UT- FORMNING Vid annotationernas utformning har vi försökt göra en syntes av egna omdömen, recensioner i olika recensionsorgan, förord och baksidestexter. Vi har utnyttjat nedanstående hjälpmedel. I Bender-Dahlgren : Rasfördomar Berggren, K. : Innanför murarna : judiska motiv i litteraturen Bernstein, Joanne E. : Books to help children cope with separation and loss Biblioteksbladet Bibliotekstjänsts recensionsservice Bibliotekstjänsts sambindningslistor BLM Boknyheter Bokrevy Book review digest Böcker tryckta år Fiction catalogue Nya böcker

5 För varje titel har vi angivit senast kända upplaga. I anmarkningsavsni ttet har vi i förekommande fall redovisat första svenska upplaga samt originalupplaga. I ett fåtal fall har ej originalupplagans utgivningsår gått att få fram. ÖVRIGA UPPLYS- N INGAR ö ör teckningen är uppställd i tre huvuddelar: Skönlitteratur : vuxna, skönlitteratur : barnoch ungdom och facklitteratur. Inom varje huvuddel ar titlarna uppställda i alfabetisk ordning efter författare. Arbetet avslutas med författar- och titelregister Som översiktsverk för detta ämne kan Valentin, H. t Antisemitismen : historisk verklighet och psykologisk bakgrund, 1976 ö erd dan dis skriftserie ; 19), rekommenderas.

6 TECKNINGEN UPPTAGNA TITLARNA

7 Hce Andersch, Alfred : Drömmen om Sansibar : roman / översättning av Nils Holmberg. - Stockholm~ 1959, s. Tysk originalupplaga '3 Orig: s titel: Sansibar oder Der letzte Grund. 1' En pojkes drömmar om den stora vida världen, som han kallar Sansibar har givit namn åt boken. I en östersjöhamn 1938 korsas fem människors vägar. Alla är på flykt av olika orsaker. Den gemensamma nämnaren för dessa manniskor ar drömmen om friheten. En av dem ar judinna som flyr för sitt liv. Hon ser Sverige som en tillflyktsort undan förföljelserna och smugglas så småningom över dit Hce Apitz, Bruno : Naken bland vargar / Översättning från tyskan av Ture Nerman. - Stockholm, s. Tysk originalupplaga rig:s titel: Nackt unter Wölf en. "Naken bland vargar" bygger på författarens erfarenheter under lång tid i koncentrationslägret Buchenwald. Det ar Buchenwaldlagret i krigets sista fas, våren 1945, som,skildras. En treårig pojke har smugglats in i lägret och blir symbo1,för motståndsviljan bland fångarna. Under lagrets sista veckor mobiliserar den underjordiska motståndsrörelsen sina styrkor. I slutskedet tar fångarna över lagret i triumf då den allierade artillerielden hörs i fjärran. Hce Arnold, Elliot : Väntans natt : roman / Översättning av Roland Adlerberth. - Stockholm, s. Amerikansk originalupplaga rig:s titel: A night of w'at ching. Författaren skildrar i sin roman hur den danska motståndsrörelsen hjälper de danska judarna över till Sverige, nar nazisterna avser att föra dem till tyska koncentrationsläger. Av ett dokumentärt material, b1.a. omfattande intervjuer med ungefär 50 danska motståndsmän, har det skrivits eq roman med ett romantiserat grepp. Författarens engagemang och patos uppväger dock till en del romanens brister. Hce Bassani, Giorgio : Den förlorade trädgården / Översättning av. Elisabeth von Törne-Arf'wedson, - Stockholm, s. Italiensk originalupplaga Orig: s titel: I1 giardino dei Finzi-Contini. Miljön är Norditalien åsen före andra världskrigets utbrott, raslagarnas och den spirande antisemitismens tid.

8 I centrum står en förmögen judisk familj, som fåfängt söker isolera sig från en alltmer hätsk och fientlig omgivning. Familjens Ödesbestämda vag mot undergången i tyska koncentrationsläger och den sorgliga kärlekshistorien mellam berattaren och en av familjens döttrar, är bokens huvudteman. Det starkaste intrycket ger familjesammanhållningen i skuggan av det hotande kriget. Hce Becker, Jurek : Jakob Lögnaren / i Översättning och med efterskrift av Elsa Björkman-Goldschmidt. - Stockhclm, , 270 s. Tysk originalupplaga rig:s titel: Jakob der Lugner. Händelserna utspelas i ghettot i en polsk stad vid slutet av andra världskriget. Av en tillfällighet får Jakob reda på att de framryckande ryssarna befinner sig bara 40 mil från staden. Ghettot kommer slutligen att totalt likvideras av tyskarna, men för att hålla modet uppe bland befolhingen blir Jakob Jakob Lögnaren: han hittar på att han har en radio gömd och sprider goda nyheter. Snart vet'hela ghettot att han har en radio, och Jakob fortsätter att leverera "goda nyheter" in i det sista. Hc Berlin, Eva : Intet skall glömmas. - Stockholm, s. Miljön i Berlins roman är ett ghetto i Wien under 1930-talet. Huvudhandlingen knyts till det äktenskap, som en ung svenska ingår med. en rysk- judisk flykting. Fattigdomen, trångboddheten och den äktenskapliga splittringen blir snart realiteter och leder så småningom till att förhållandet bryts. Hon flyr hals över huvud tillbaka till Sverige tillsammans med sin lille son. Hc Berthelius,. Jenny : Mord lilla mamma. -.Stockholm, s. Nen, en femtonårig flicka, iakttar genom sina något romantiska ögon 'de iscensatta räddningsaktionerna för de danska judarna över sw-det hösten Hon bor med sin mor och syster i Helsingborg, och de har en ung dansk inneboende hos sig, som varje natt hjälper flyende judar undan den tyska razzian. Boken, som är en thriller, innehåller fina miljöskildringar av Helsingborgs fattigkvarter. Hce Bjdrneboe, Jens : Förrän hanen gal / översättning av Monica Stol~e. - Stockholm s. or sk originaluppiaga Orig: s titel-: hanen galer. Nazisternas läkarvetenskapliga experiment på levande människor och då ofta judar från koncentrationslägren, bildar den hemska bakgrunden till denna romans händelser och reflexioner. Författaren försöker även analysera ondskans vasen och granskar därför några sinsemellan olika personers psyken och reaktioner. Romanen utspelas i två tidsplan, inledningsvis några år efter kriget och sedan förflyttas lasaren tillbaka till krigsåren, då de i boken återberättade händelserna äger rum. -

9 Hae Blackstock, Chrri-ty, [psouda för Ursula u orda^] : Född bland törnen / Översättning av Torsten Blomkvist, - Stockholm, 1961, S+ Engelsk originalupplaga 1960, - Orig: s titel: The briar patch, / Halvrealistisk underhållning av det. enklare slaget, som skildrar en kärlekshistoria mellan en ung jude och en irländsk flicka i en liten by utanför Paris under andra världskriget. Byns naz'i~trnedl~ö~are dör. av en olyckshändelse och den unge juden blir misstänkt för mord. Flickan som har orsakat olyckan, blir förvisad till,sitt eget land och ynglingen får ensam möta sina nya plagoandar. Hce a, Josef.: Requiem i Theresienstadt / Översättning fr& tys- Tjeckisk originalupplaga 1963, - Orig: s titel: ~erezinskg~ rekvi em. ka upplagan av Brita Edfeldt. - Stockholm, s. : ill. Handlingen i denna tjeckiska roman utspelas i ett koncentrationsläger i "judestaden" Theresienstadt i Tjeckoslovakien. Som symbol för människans livsvilja, trots och ångest får den episod stå då en judisk orkester uppför Verdis Requiem för en samling SS-män med Eichmann i spetsen, bara för att sedan de flesta av dem, föras bort till gaskamrarna. oken bygger på verklighetsunderlag - författaren satt själv med i orkestern. Hce Borowski, Tadeusz : Välkomna till gaskammaren, mina damer och herrar! : noveller / i urval och översättning p ån polskg av Catherine Berg. - Stockholm, s. Tadeusz Borowski, född 1922, raknas som en av Polens förnämsta lyriker och prosaförfattare. Han tillbringade åren i koncentrationslägret Auschwitz. Borowski, som överlevde gaskammaren, tog ironiskt r-og livet av sig med' gas Detta urval av hans noveller, som fatt sitt namn av titelnovellen, innehåller till största delen minnen och autentiska brev från lagertiden. Alla noveller präglas av stark lidelse och intensitet utan några patetiska eller våldspornografiska övertr-amp. Det ar en förriamlig analys av det som farfattaren själv kallar "lägrets anatomi." Hce Brandys, Kazimierz : Simson / öve.rsättning av Gunnar Jacobsson.. - Stockholm; s. Polsk originalupplaga rig:s titel: Samson. "Simson" är en polsk roman med handlingen förlagd till Förkrigsårens och krigsårens Warszawa. Huvudpersonen ar en ung jude, vars öde man får följa alltifrån skolziden fram till hans deltagande i motst%idsrörelsen, Han blir ett offer för de rådande antisemitiska stämningarna, jagas som ett villebråd och stupar i kampen för den polska huvudstadens befrielse.

10 Boken är första delen i en romancykel om fyra delar, som Brandys gav ut aren , Endast första delen har översatts till svenska. - [ N~ utgq. - Stockholm, s. Första svenska upplaga Fransk originalupplaga rig:s titel: Tanguy, Mee Castillo, Michel del : Ett barn i vår tid : roman / översättning av Elisabeth von T6-e-Arfwedson. Castillos roman med självbiografiska inslag handlar om ett barns oförskyllda martyrium i en värld av krig, förföljelser och fångenskap. Berättelsens huvudperson, den femårige Tanguy, interneras tillsammans med sin mor i ett franskt fångläger. Han förs till ett tyskt förintelseläger som nioåring, kommer sedan till en fasansfull spansk uppfostringsanstalt, styrd av sadistiska munkar. Efter alla dessa upplevelser av svält, ångest, ensamhet, brutalt våld och skräck, kommer han så till en jesuitskola för hemlösa barn, där han räddas både fysiskt och mentalt. Hce Comfort. Alex : Hitom ingenting / från engelskan av Olov Jonasson. - Stockhoim, s. Engelsk originalupplaga rig:s titel: On this side no thing. En ung jude med erfarenhet från krigets, flyktens och koncentrationslägrens Europa är huvudpersonen i Comforts roman. Han återvänder till sin fädernestad i Nordafrika, dar han får uppleva ett ghetto under olika nationaliteters administration. Han finner ingen större skillnad om det ar under tysk eller engelsk administration han lever. Han känner i alla fall samma maktens kvarnar mala och samma otrygghet. Vad författaren velat åstadkomma med den yttre handlingen ar en bild i miniatyr av kriget sett framför allt den judiske individens ögon. Hce Condon, Richard : En oändlighet av speglar / översättning av Torsten Blomkvist. - Stockholm, s. Amerikansk originalupplaga Orig: s titel: An infinity of mirrors. Nazismens utveckling speglas genom berättelsen om ett par människors öden. En ung fransk judinna gifter sig med en tysk officer strax innan Hitler kommer till makten. P& grund av judeförföljelserna återvänder kvinnan till Frankrike. Paret återses under ockupationen och återförenas genom sitt gemensamma hat mot nazismen sedan Gestapo tagit livet av deras son. Boken är en underh&llningsroman med åtskilliga klichéer, men är samtidigt en skoningslös studie i nazismens vasen.

11 Hce Davis, Dorothy S. : Den välsignade flykten / Översättning: Gun- vor Håkansson. - Stockholm, s. - (~ahlströms elitromaner) Engelsk originalupplaga rig:s titel: God speed the night under den tyska ockupationen av Frankrike försöker ett ungt judiskt par fly ut ur landet. Kvinnan blir sjuk under vägen och en nunna trader i kvinnans ställe för att flykten skall kunna gå vidare. Kvinnan dör och det omaka paret klarar sig ut ur landet efter otroliga förvecklingar. I skarp kontrast mot varandra står nazistsympatisörernas egoism samt flyktingarnas och frihetskämparnas självuppgivelse och mänskliga uppof fring. Hce Dickman, Elsa : Korsvägen : roman / [översättning från norska manuskriptet av B. f und ber^]. - Stoclcholm, s. Norsk originalupplaga rig:s titel: Korsveien. En ung norska, Sissel Ullman, och hennes familj skildras under den tyska ockupationen av Norge, De är judar och detta försvårar deras tillvaro 1 hög grad. Författarinnan har själv erfarenhet av att vara jagad av Gesta- P0 Deltagarna i motståndet mot nazisterna beskrives som vanliga människor på gott och ont, vilket ger en viss tyngd åt framställningen som i övrigt kännetecknas av ett enkelt språk. Hc Dickson, Celine-Marie : Synrand. - Stockholm, 1956, S, "Synrand" ar romanen om ett äktenskap mellan Siegmund, en tysk jude, och Leni, som ar av Itarisk" börd. Deras känslor för varandra vaxer sig allt starkare under den tid efter Hitlers makttillträde då hatet och förföljelserna mot judarna i Tyskland blir allt kännbarare. Paret flyr med sina barn till Österrike, senare till Frankrike för att slutligen finna en fristad i Amerika. Dock går de inte heller på sistnämnda plats helt fria från misstrogenheten mot sin ras. Hc Edvardson, Cordelia : Kärlekens vittne. - 2, uppl. - Stockholm, S, Originalupplaga Författarinnan var 15 år gammal nar hon satt i koncentrationslägret Auschwitz. Hennes upplevelser därifrån varvas med nutidsreflexi-oqer. Det som gör det möjligt för bokens unga flicka att gå vidare, ar hennes skygga kärlek till en pojke. Romanens tema ar a$* förena minnet av ett piagsamt förflutet med ett nytt liv till en fungerande helhet för att kunna leva vidare.

12 Hce Feuchtwanger, Lion : Oppermans : roman / Översättning efter författarens manuskript av Karl Fägersten. - Stockholm, S. Tysk originalupplaga Orig: s titel: Die Geschwister Oppenheim. Den tyske författaren Lion Feuchtwanger ger här ett mycket tidigt vittnesmål om de begynnande judeförföljelserna i Tyskland. Romanen skildrar den judiska familjen Oppermans liv i Berlin före och under nazisternas första år vid makten. Författarens indignation ar uppenbar, själv son till en förmögen' tysk industriman av judisk börd. Hce Field, Hermann : Fruktans väg / Field, Hermann, Mierzenski, Stanislaw ; Översättning: Gustaf Riidebeck. - Stockholm, 1959, S. En'gelsk originalupplaga 19-58, - 0rig:s titel: Angry harvest. Ett teamwork mellan en amerikan och en polack, nedskrivet under deras gemensamma fangelsevistelse i Polen. Romanen behandlar den.tyska ockupationen av Polen. Huvudpersonen är en polsk bonde, som gömmer en judisk flicka undan förföljelserna. En kärlekshistoria utvecklas mellan de båda, flickan blir djupt engagerad men mannen tar inte det hela så allvarligt. När mannen bedrar henne med en annan, begår flickan självmord. Hce Fieldin, Gabriel, &Seud. för Alan ~arnsled : Födelsedags S. Engelsk originalupplaga rig:s titel: The birthday king. översättning av Torsten Blomkvist. - Stockholm, Händelserna i denna roman utspelas kring en storindustrislakt i Sydtyskland vid sidan av krigsfronterna. Slakten Waizman har en sniula judiskt blod och sonen Alfred, som är en religiös grubblare, tar avstånd från nazismen, blir förrådd av sin egen familj och hamnar i koncentrationsläger. Författaren försöker i boken ge en psykologisk och moralisk belysning av Hitlers Tyskland från andra världskrigets utbrott till sammanbrottet. Hce Gainham, Sara : Skymning över Wien / Översättning av Jane Lundblad. - Stockholm, s. Engelsk originalupplaga Orig: s titel: Night falls on the city. - Fortsattes av: Huset vid gränsen. Hemma i Wien. Händelserna utspelas från "Anschluss" till ryssarnas intag i Wien. Skådespelerskan Julie Homburg gift med Dr. Wedeker, socialdem~krat och jude, lyckas hålla sin make gömd under hela kriget. Det ar en berättelse om försök att överleva utan att förlora sin mänskliga värdighet och medmänsklighet, Julie upplever en allvarlig kärlekshistoria med en ung adelsman, men hennes omsorg om maken upphör aldrig.

13 Hc Gehlin, Jan : Enskilt område. - Stockholm, 1949, s. Fortsattes av: Gränstrakter, Romanen skildrar mot bakgrund av nazismens judepolitik, en ung svensk students svårigheter inför kravet att ta ställning och engagera sig. Han stälxer upp på sin judiske lärares sida när denne trakasseras för sin rastillhörighet. Genom denna händelse får han upp ögonen för vad som håller p& att hända i Tyskland, och för återverkningarna här hemma i form av judehat och öppna demonstrationer mot svenska judar. Hc Gehlin, Jan : Gränstrakter. - Stockholm, s. Denna direkta fortsättning på "Enskilt områden visar hur huvudpersonen uppfyller kravet på ställnings tagande och engagemang. Den unge studenten gör nu sin beredskapstjänstgöring i Skåne. Han träffar en judisk flicka som flytt från Danmark, och inleder en allvarlig kärlekshistoria med henne. Genom att engagera sig i den danska motståndsrörelsen och detta i räddningen av danska judar över Öresund, får han lindring för sitt svidande sociala samvete. Hce Gelstedt, Otto : Judarna i Husaby j [.översättning från författarens manuskript av Staffan Andraeq. - Stockholm, s. $ansk originalu~plaga 1945]. - Frig: s titel: Flygtninge i ~usaba. Författaren skildrar som initierat ögonvittne danska judiska flyktingars liv i ett läger i en liten mellansvensk stad under andra världskrigets senaste år. De människor som samlas har har exilen som gemensamt öde, vilken inte bara har en samrnznhållande kraft. Författaren visar också på de konfliktämnen och frön till söndring som en sådan påtvingad lägervistelse kan ge upphov till i denna heterogena manniskomas sa. Hce Goes, Albrecht : Brännoffret : en berättelse / översättning av Bengt Anderberg och Olov Jonasson. - Stockholm, s. Tysk originalupplaga rig:s titel: Das Brandopfer : eine Erzählung. Boken inleds med ett samtal i nutid i en till synes trivsam tysk miljö, men efterhand avslöjas vad som hände på samma plats under den nazistiska eran. Enkelt och koncist skildras en tysk genomsnittskvinnas uppvaknande inför sina landsmäns brutalitet mot judarna. Ett gripande vittnesbörd om känslan av skuld och ansvar. Författaren vill finna förklaringen varför vanliga människor under denna tid förvandlades till angivare och förföljare.

14 Hce Golding, Louis : Mr, Emmanuel / bemyndigad Översättning fråm engelskan av Ingrid Räaf. - Uppsala, 1940, s. Engelsk originalupplaga rig:s titel: Mr. Emmanuel. Boken ingår som tredje delen i en trilogi om några judiska familjer i London. (~öre~ående delar är "Magnoliagatan", 1933 och "Döttrarna Silverw, 1934). Mr. Emmanuel, en gammal al skvard jude, reser till Tyskland för att ta reda p% vad som hänt modern till en judisk pojke som flytt undan förföljelserna. Den gamle mannen hamnar i en falla, grips och sätts i koncentrationsläger, men lyckas slippa ut därifrån. Han får reda på att pojkens moder är älskarinna åt en hög nazistpamp, och reser tillbaka till London med en förskönad version av vad som hänt modern för att inte göra pojken Znnu mer olycklig. Hc Habe, Hans, Lpseud. för J&OS ~ekessg : En läkares uppdrag / från tyskan av Sven Stolpe. - Stockhoim, s. Tysk originalupplaga rig:s titel: Die Mission. En gripande roman om konfrontationen mellan diplomatiskt spel och mänskligt lidande. Bakgrunden ar en lakarkongress, den sak. Eviankongressen 1938, där representanter för 32 länder fåfängt diskuterar möjligheten att radda judar från Tyskland och Österrike. Huvudpersonen, representanten för Tyskland, en österrikisk läkare av judisk börd, stalls har till slut i en omöjlig situation i skenet av den vaxande antisemitismen. Hc Hedbere, Olle : Ut med blondinerna. - Stockholm, s. En lätt genomskådad satir över nazisternas judeförföljelser. Handlingen utspelas i landet Salinien, där de blonda arierna får lida samma oförrätter som judarna i Tyskland. Huvudpersonen, den snälle kontoristen Nicolas Smitt, tvingas till handling för att hjälpa de förföljda "blondinerna". Erik Hjalmar Linder skriver i sin litteraturhistoria Fyra decennier av nittonhundratalet (1949) att boken!!har intresse som en av de få större genomförda satirerna i vår tid" (s. '716). Hc Heller, Maria, &seud, för Cordelia ~dvardsoq : Så kom jag till Kartago. - Stockholm, so Maria Heller, som under kriget kom till Sverige som flykting undan judeförföljelserna, återger sina minnesbilder från koncentrationslägren Auschwitz och Birkenau. Hennes nedteckningar visar hur minnena av upplevda fasor finns kvar hos offren långt efteråt. Till det yttre går det kanske att finna sig till rätta, men i nattens tysta timmar stiger det förgångna fram. En ovanlig liten bok, som präglas av en märklig förening av saklighet och djup personlig smärta,

15 Hce Hersey, John : Muren / Översättning av Jane Lundblad. - Stockholm, s. Engelsk originalupplaga rig:s titel: The wall. Som ett viktigt led i de tyska strävandena att fullständigt utrota det -judiska folket står utplånandet av ghettot i Warszawa Författaren skildrar i fiktiva dagboksanteckningar tragedins förlopp fram till katastrofen i en handfull människors öden. Den, del av ghettots innevånare som ännu ej sants till gaskamrarna beslutar sig för att dö med vapnen i hand och sluter sig därför samman i ett väpnat uppror. "Muren" visar på hur djupt människan kan sjunka, men även på hur högt hon kan nå i os jalvisk uppoffring. Hce Xuznetsov, Anatolij : Babij Jar : en dokumentärro.man / översättning av Eva Thomson-Roos. - Stockholm, s. Rysk originalupplaga Orig: s titel: Babij Jar. En dokumentärroman, som återger den tyska ockupationen av Kiev , Babij Jar var en ravin, där tyskarna upprättade ett utrotningsläger vid vilket närmare människor mördades, därav judar. Författaren, som var 12 år gammal nar detta inträffade, baserar sin' bok på intervjuer, dagstidningar, klipp, arkivmaterial och.. andra dokument från den tiden.. Boken ar ej fullständig p.g.a. att stora partier har censurerats av de ryska myndigheterna. Hce Kuznetsov, Anatolij : Babij Jar : en dokumentärroman / översättning av Eric Jansson. - Stockholm, s. - (w&w-serien i 252) Första svenska upplaga Rysk originalupplaga ,,Orig:s.. titel: Babij Jar. Denna nyöversättning återger de tidigare bortcensurerade partierna med kursiverad stil, kompletterade med Kuznetsovs kommen-: tarer. Hc Larsson, Zenia : Fotfäste. - Stockholm, s. En judisk lektor p& semester i Italien gör upp rakningen med'sltt förflutna och sin generation. Han ar sedan länge svensk medborgare men har genomlidit nazitidens fasor i ghetton och koncentrationsläger. I minnet går han igenom sin barndom i ghettot, mellankrigstidens osäkerhet och tiden i koncentrationsläger. Han konstaterar att. vi ännu lever i en tid av våld, kränkningar av mänskliga rattighe5er och mord på oskyldiga.

16 Hc Larsson, Zenia : Skuggorna vid träbron uppl. - Stockholm, s. - r rend pocket) Originalupplaga Fortsattes av: L%ng ar gryningen. Livet till mötes. En roman om några familjers öden i det avspärrade ghettot i den polska staden Lodz. Allteftersom laget skarps förvandlas den idylliska småborgerliga tillvaron till en mardröm. Zenia Larsson ger en intensiv skildring av hur ghettots invånare söker överleva nöden, svalten och tyskarnas grymhet nar kriget tycks g& mot en vanapunkt tands ett hopp om befrielse, men tyskarna likviderar slutligen ghettot 'HC Larsson, Zenia : Lång är gryningen uppl..- Stockholm,l s. - r rend pocket) Originalupplaga Fortsattes av: Livet till mötes. Fortsättning på "Skuggorna vid träbron". En roman om vägen tillbaka till livet efter helvetet i koncentrationsläger. Den unga judinnan Paula Levin (~enia Larssons alter ego) förs till koncentrationsläger efter Lodz-ghettots förintelse. Den långa gryningen, natten till. befrielsen den 15 april 1945, upplever hon i Bergen-Belsen. Zenia Larsson ger en suggestiv skildring av fångarnas kanslor, hopp och fruktan inför det nya livet i frihet. Hce Levin, Meyer : Eva / Översättning från amerikanska: Rolf Ahlgren. - Stockholm, s. Amerikansk originalupplaga Orig: s titel: Eva. Meyer Levin skildrar i denna roman en ung judisk flicka, Eva, som flyr ur det ockuperade Polen till Tyskland förklädd till ukrainsk bonaflicka. För att inte förråda sig är hon tvingad att leva, khna och tanka som Katarina, men innerst inne ar hon i alla fall judinnan Eva. Hon avslöjas emellertid och förs till Auschwitz, dar hon genomlever en fasansfull tid, men överlever och fgr'börja ett nytt liv i Israel. Hce Lewisohn, Ludwig : Försoningens dag r roman / översättning av Margaretha Odelberg. - Stockholm, s. Amerikansk originalupplaga rig:s titel: Trumpet of jubilee. Handlingen i romanens första halft börjar i Berlin 1933 och behandlar den &tisemitism som en advokatfamilj drabb- ds av. Den alltmer hotande isoleringen till följd av nazismens åtgarder gör det svårt för familjen att leva i Tyskland. Inte förrän advokaten förs bort och dödas flyr hans hustru och son fr& landet. Överallt känner hon sig rotlös tills hon slutligen i kärleken till sitt judiska folk når en viss frid. Romanens sista hälft ar en framtidsvision, dar den slutliga och avgörande drabbningen mellan all jordens folk utspelas i Harmageddon i Palestina, såsom Uppenbarelseboken förutsagt.

17 Hc Lidman, Brita : Vi jagas. - Örebro, s. Denna bok skildrar..d.e. danska judarnas lidande efter den tyska.,.....,......,., ockupationen. Mkga lyckades undkomma till Sverige efter hjälp av den dan.ska motståndsrörelsen, Ett fåtal blev deporterade till koncentrationslägren i Tyskland och gick sitt öde till mötes i gaskamrarna. Ett litet antal blev räddade av de svenska Röda korsmännen strax innan krigsslutet. Berättelsen har fått sin särskilda ton av författarinnans önskan att se de förföljda vända sig till Kristus. Hce Lind, Jakov : En själ av trä : berättelser. / Översättning av Gunnar Backlund. - Stockholm, s. - (~anacheserien) Tysk originalupplaga rig:s titel: Eine Seele aus Holz. En novellsamling med motiv från kriget och judeförföljelserna. I synsätt och teknik är alla noveller lika och beskriver samma situation och känsloläge, Författaren för gärna in otroliga eller absurda element i berättelsdrma. Han vill gestalta en grundläggande upplevelse av verkligheten som grym, grotesk och absurd. Genom kyla och distans i beskrivningen understryks det makabra och groteska. Hc Lindqvist, Ebba : Vägen till Jeriko : noveller. - Stockholm, S. Alla noveller i Ebba Lindqvists novellsamling handlar om andra världskrigets vinddrivna flyktingar, ofta judar. Novellen "Över gränsen" anses tillhöra de bättre. Den tecknar en outplhlig bild av ett gammalt judiskt par, som kastar sig av det tåg som skall föra dem bort från deras tyska hembygd och hoppas härigenom nå en eventuell räddning i främmande land. Hce Minco, Marga : Bittra örter : en liten krönika'/ översättning från holländskan av Olga Bergmann. - Stockholm, s. : ill. Holländsk originalupplaga rig:s titel: Het bittere kruid. - Fortsattes av: Ett tomt hus, I Författarinnan redogör för sina personliga erfarenheter av judeförföljelserna. Hon ar den enda överlevande i en hollandskjudisk familj. Lågmält och med en nästan barnsligt enkel stil berättar hon om familjens fåfänga försök att klara sig undan den nazistiska terrorn under ockupationen av Holland. En akta liten bok, totalt fri från känslodarr. Hce Moosdorf, Johanna : Utanför / Översättning av Gun och Nils A. Bengtsson. - Stockholm, s. - (~amacheserien) Tysk originalupplaga rig:s titel: Nebenan. En f.d läkare i ett koncentrationsläger med många judars liv på sitt samvete har bytt identitet och lever nu som framgångsrik företagare i Tyskland. Några män sätter av en händelse igång

18 med efterforskningar i hans förflutna. Nyckeln till hela gåtan finns hos mannens f.d. hustru, som han fått inspärrad på sinnessjukhus under kriget. Hon lever nu ett slags skuggti.llvaro hos fattiga släktingar, och vägrar envetet att ta befattning med det förflutna. De krav som nu ställes på henne framkallar en kris som gör henne frisk. Långsamt vänder minnet tillbaka och hon tvingas att göra upp med det förflutna som hon så länge har förnekat och dolt. Hce Morduch, Anna : Manja : en roman kring fem barn / Översättning au Olof Hoffsten uppl. - Stockholm, s. Första svenska upplaga Engelsk originalupplaga rig:s titel: Manja. I centrum för denna berättelse står en grupp barn i en tysk stad under tiden närmast före och e2ter det nazistiska maktöverta-.. gandet. Gängets dominerande personlighet är den fantasifulla polsk- judiska flickan Manja. Romanen ger en bild av vad det innebar att leva i en stat, som bygger på åsiktsförtryck, brutalitet och angiveri. Hc Möller, Arthur : Rasförradare. - Stockholm, ' s. ' Ett reportage i romanens form om antisemitisk-förföljelse i en medelstor tysk stad under nazistregimens första år. Else Lasker betraktas som rasförradare eftepsom hon är förlovad med judensruben Schwartzkopf. Denne arresteras och hamnar i koncentrationsläger men lyckas fly och räddar sig ~t ur Tyskland. Författaren tar klart avstånd från förföljelserna och visar med en bitande ironi det absurda i den nazistiska rasideologin. Hce Nowid, ' Stefan, bseud. för Stefan ~rebicka : Warszawarapsodin /sättning från författarens pohka manuskript av Håkan Bergstedt. - Stockholm, s. Ett dokumentärt reportage oh det tragiska ödet för de judiska invånarna i Warsz'awa under det andra världskriget. Som final i boken skildras de kvarvarande judarnas resning mot sina nazistiska bödlar våren Boken är dessutom ett inlägg mot den antisemitism, som också existerade hos polackerna. Hce Oppenhetim, Ralph : Mamianne Petits upplevelser / till svenska av Monica och Sven Stolpe. - Uppsala, 195, so Dansk originalupplaga rig:s titel: Det skulle så vaere. Med en dansk judeflicka som språkror skildrar Oppenhejm sina egna ohyggliga upplevelser som fånge i det tjeckiska koncentrationslägret Theresienstadt. Hösten 1943 deporteras han tillsammans med en skara olyckskamrater från Danmark till detta koncehtrationslager.. Man får ta del av det skakande drama som utspelas varje gång det företas

19 utskrivningar av fångar till gaskamrarna. En gripande roman om människors kamp f8r att bevara de sista resterna av en civiliserad tillvaro. Hce Pavel, Ota : De vackra rådjurens död / översättning från tjeckiskan av Sven Ahlgren, - Stockholm, s. : ill. Tjeckisk originalupplaga rig:s titel: Smrt kr&sn$ch srncu. Berättelsen börjar i en försvunnen idyll i 1930-talets Prag, men under handlingens fortskridande sker det grymma förändringar på många håll i Europa, däribland i Tjeckoslovakien. Man får följa familjen Poppers öden och då särskilt faderns knep och originalitet för att uthärda nazismen. Den nedtonade, ibland galghumoristiska stilen, dar krigets grymheter skymtar på halvdistans kan verka flyktiga, men bakom formuleringarna anar man en återhållen vrede, Hce Ponthier, Frangois : På farlig mark /. Översättning: Elisabeth Setterborg. - Stockholm, s. - (sigillserien ; Fransk originalupplaga?. - 0rig:s titel: Le rendez-vous de Bassora. En tysk halvjude hämtas från ett koncentrationsläger där man inbillar honom att han placerats av misstag. Han får genomgå en grundlig träning i spionage samtidigt som hans solidaritetskänsla med Tyskland på alla sätt byggs upp. Intrigen bygger på denna spions dubbla solidaritetskänsla, solidariteten med Tyskland och mot den map som räddat honom ur koncentrationslägret samt å andra sidan solidariteten'med judarna, det folk han genom ras och uppfostran tillhör.,en underhållningsroman där intrigen och spänningen är huvudsaken.. - Stockholm, s. - (panache-serien) Holländsk originalupplaga rig:s titel: De nacht der girondi jnen. Hce Presser, Jacob :'. Bristningsgränsen / Översättning av Karin Alin Denna kortroman är skriven som en självbek&nelse av en vakt i ett koncentrationsläger i Holland. Detta genomgångsläger skall varje vecka leverera ett visst antal fhgar,till de tyska gas-, kamrarna. Författaren vill visa hur självbevarelsedriften kan' få vanliga människor att svika humanitet och hänsyn och fullständigt brytas ned. För att förlgnga sitt eget liv utlämnar en judisk fånge sina kamrater till bödlarna. Romanen skildrar, med en ohygglig intensitet, hur man lyckas bryta ned denne fånges moraliska motståndskraft ända till bristningsgränsen.

20 Hce Remarque, Erich Maria : Livsgnistan / röversättning från det tyska manuskriptet av Knut Stubbendorff 1. - [IVy utgl. - Stackholm, s. Förs ta svenska upplaga Tysk originalupplaga-.?. - Origr s titel: Der Funke Leben. Handlingen utspelas i ett koncentrationsläger i krigets slutskede. Livsgnistan ar den gnista av hopp som tänds nar ryktet om att befrielsen närmar sig sprids bland fångarna, Vi får följa fångarnas fasansfulla vardag och deras vakters stigande skräck inför det hotande nederlaget. Människor som levt så länge i skuggan av döden mobiliserar nu sina sista krafter f6r att överleva.befrielsen. ce Remarque, Erich Maria : i Lissabon / översättning av Nils Holmberg. - Ey utg.ny. - Stockholm, s. Första svenska - Tysk originalupplaga rig:s titel:. Remarques roman handlar om en flyktings mångskiftande öden under de första krigsåren. Han flyr från Nazi-Tyskland och förlorar därmed sin gamla identitet. Han smyger sig in i Tyskland igen för att söka upp sin hustru. De lyckas ta sig ur landet och upplever en tid av intensiv lycka i Paris, nar den bruna vågen väller in och båda interneras på nytt. De lyckas åter rymma undan Gestapos bödlar och tar sig till Lissabon. e Remarque, Erich Maria : Vrakgods /översattning av &ut Stubbendorff. - Fy utg]. - Stockholm, s. Första svenska upplaga Tysk originalupplaga 1941, - Orig: s titel: Strandgut. En roman om det europeiska flyktingproletariatet i början av nazitiden. Huvudpersonerna ar judar och'kommunister som tvingas fly från Tyskland. Dessa människor har förlorat allt: hem, fosterland och familj och flyr från land till land, rättslösa och ovalkomna överallt. Oberoende av tidigare social stallning vaxer en stark solidaritet fram mellan dem. Som landsflyktiga och rätts- 10sa har de ett stort intresse gemensamt: att överleva. Hce Rinser, Luise : En främling går förbi / till svenska av Eddy ~jötterberg. - Stockholm, s. Tysk originalupplaga rig:s titel: Jan Lobel aus Warschau. En osentimental liten bok om en polsk judes lyckade flykt från en koncentrationslägertra1i.sport det sista krigsåret. Han tas omhand av en tysk familj som håller honom gömd. Efter krigets slut ger han sig iväg till Palestina för att dar söka skapa sig en ny tillvaro. Han kommer dock aldrig fram dit på grund av en olyckshändelse. Författarinnan vill med denna bok visa att det också fanns ett "andra Tyskland", som i hemliga gärningar tog avstånd från nazi smen..

21 . Hce Schwarz-Bart, André : Den siste av de rättfärdiga / Översättning.av. Eva ~1-exandersson. - Stockholm, s.,fransk originalupplaga Orig: s titel: Le dernier des justes. En slaktroman som behandlar judarnas tragedi genom tiderna. Berättelsen startar med pogromen i York år 1185 och slutar i utro tningslagret Auschwitz 760 år senare, Invävd i berättelsen är en judisk legend om de rättfärdiga männen. Var och en av dem skall under sin levnad bara sin tids bördor. Den siste av de rättfärdiga är Ernie Levy, som kommer till rank-. rike 'efter Hitlers maktövertagande. Efter Frankrikes fall 1940 deporteras han till Auschwitz och gaskammaren. En roman med stora litterära kvaliteter. Hce Semprun, Jonge : Den stora resan / Översättning av Hakan Bergstedt. - Stockholm, s, Fransk origi&alupplaga rig:s titel: Le grand voyage, En stark skildring av den ohyggliga resa, som författaren gör från ett fängelse i Frankrike till utrotningslägret Buchenwald i en boskapsvagn tillsammans med en massa andra fångar. Han upplever den nazistiska grymheten i hela dess bestialitet, men också hjältemodets och kamratskapets förmåga att triumfera över det outhärdliga. Det är samtidigt en resa på ett annat plan, en resa i minnet vari han gar tillbaka till tidigare händelser, som leder fram " till nuet. Hce Sperber, ~anes : Som tårar i havet / Översättning från tyskan av Wulff mrstenberg. - Stockholm, s. Tysk originalupplaga Orig:s titel: Wie eine Trane im Ozean, Handlingen i Sperbers roman utspelas i Polen och ger en rad pregnanta och artistiskt lysande episoder från judeutrotningen i en liten stad och i WaPszawa. Sällan beskriver han direkt de grymheter som sker. I stallet l&- ter han dem återspeglas i huvudpersonemas tankar, tal och kansler och ger bara sporadiska bilder av den terror som råder. Hc Teeman, Mira : Tre dagar innan : noveller. - Stockholm, s.. Huvudparten av novellerna speglar författarinnans barndom i' Lodz ghetto innan det tyska anfallet kom. Novellen. 11~l%tsiagaren17 är en kuslig studie i flyktingens inre situation, hans plågsamma förhållande till sina egna minnen och hans behov att förneka dem. I den gripande novellen "Alexandern berättas om en sjuklig judisk pojke som efker en svår tid av svält dör i Lodz ghetto,

22 Tegen, Gunhild : Det hände Stockholm, s. En svensk kvinnlig journalist reser ner till kontinenten på en reportageresa, men aven för att ta reda på vad som hänt en judisk bekant som tvingats i landsflykt. Under sin resa konfronteras kvinnan med en rad tragiska öden, offer för den nazistiska våldspolitiken. En sentimental äktenskapshistoria bildar ramen kring bokens övriga innehåll. Det centrala i denna roman är en starkt känslobetonad protest mot det våld och oförskyllda lidande som drabbade så många manniskor våldsåret Tegen., Gunhild : Jakobs skugga. - Stockholm, l76 s. Skildrar några enskilda människoöden i Hitler-Tyskland, genom- 'gående med tragisk utgång. Några av huvudpersonerna är professor Jakob Bartoldi och redaktör Leo Huber. Båda är av judisk börd och omkommer i tyska koncentrationsläger under kriget. En skakande och upprörande skildring av de judiska intellektuellas öden och tragiken i deras tillvaro i exilen. Hce Uhlson, Fredrik, bseud. för Fredrik trindb be ra : Under jorden. - ~tockholm, s. i Berlin / [översättning från författarens tyska manuskript av Britta ~ö~lund] Bokens miljö ar Berlin i slutet av kriget. Det fantastiska handelseförloppet ger en bild av hur en liten grupp människor, daribland judar, lyckas Adgå Gestapo. Det unga par som är skildringens huvudpersoner, lyckas till slut ta sig'över gränsen till Schweiz och friheten. Själva atmosfären, allas hopplösa undergivenhet under det nazistiska skräckväldetf hör till de bättre inslagen i boken. Hce Uris9 Leon : Exodus / föversättning av Sven ~er~ström]. - [Ny utg.3. - S'tockholm, 1977.' - 2 d. Första svenska upplaga Engelsk originalupplaga rig:s titel: Exodus : a novel of Israel. Den stora folkförflyttning som Uris beskriver i sin roman ar 1940-talets lämmeltåg av judar, som lyckats undgå de nazistiska koncentrationslägren, eller kommit därifrån med livet i behåll. Huvudhandlingen, judarnas kamp för ett eget land, utspelas från 1946 fram till några år efter staten Israels bildande. I långa tillbakablickar i de agerandes liv får man hela bakgrunden: förföljelserna i Ryssland, judeutrotningen under andra världskriget och engelsmännens fula krokben mot judarna. En spännande berättelse vars styrka ligger i miljöbeskrivningarna och bakgrundsteckningarna.

23 UrLsi Leon : Mila 18 / Översättning av Elsa och Mons Mossner. - ~ u t g ~. - Stockholm, d. Första svenska upplaga Amerikansk originalupplaga 1961, ' - Orig: s titel: Mila 18. En realistisk till hälften dokumentarisk skildring av judendomens undergång i Polen. Mila 18 var det sista motståndsnästet som förintades av tyskarna i Warszawas ghetto. Uris beskriver en handfull kvinnors och mäns heroiska och hopplösa kamp, nar de under 42 ohyggliga dygn höll stånd mot de nazistiska bödlarna. Leon Uris har bl,a intervjuat överlevande från ghettot vid materialinsamlandet. e Uris, Leon : QB VII : roman om mänsklighetens största brott / till svenska av Lisbeth Renner. - LN~ utga. - Stockholm, Första svenska upplaga Amerikansk originalupplaga Orig: s titel: QB VII. En känd och aktad läkare, f.d. koncentrationslägerfånge, stämmer en amerikansk bestsellerförfattare för att han i en roman har framställt honom som krigsförbrytare. Han påstås ha utfört medicinska experiment på judiska fångar i ett koncentrationsläger. En långdragen rat tegångshistoria rullas upp, dar den fruktansvärda verkligheten i Tredje Rikets förintelseläger återuppväcks. '/'Hce Wiesel, Elie : N&ten / översättning av Britt Arenander. - Stock- / holm, s. Fransk originalupplaga rig:s titel: La nuit. - Fortsättes av: Gryningen. Dagen. I den lilla ungerska staden Sighet bor ett stort antal judar. I början av kriget märks inte nazisternas grymhet så mycket, men 1944 kommer katastrofen. Då deporteras stadens judar till koncentrationslägren Birkenau, Auschwitz och Buchenwald. Författaren var då 15 år och skiljs från sin familj för alltid och får genomgå koncentrationslägrens fasor. Natten symboliserar dels den mänskliga förnedringen under nazitiden och dels det mörker som råder sedan författarens tro på en allsmäktig Gud raderats ut. Hce Walf, Victoria : Som gäst i eget land /[eversättning kan av Gerda ~arcusf - Stockholm., s. fr&n tys- sk originalupplaga 1. - Erig: s titel: Gast in der ~eimat Romanen skildrar ett ur Tysklands ögon sett omöjligt äktenskap vid denna tid, 1930-talet. Den "rent ariska" författarinnan är gift med en judisk industriidkare, vilket strider mot den rådande doktrinen om blandäktenskapens förkastlighet. WoJf har trots sitt hemlands fanatism och motvilja mot denna typ av äktenskap bibehållit en lidelsefri ton i sin framställning. a

24 Det ar bara som i en underton i boken hon behandlar de problem som Tredje Rikes judepolitik leder till i detta förhållande, Hce Zetnik, K., bseud. för Karol ~ ethskd : De skära husen / översättning från den amerikanska utgåvan House of dolls av Eva Alexandersson. - Stockholm, s. Hebreisk originalupplaga?. - 0rig:s titel:? En halvdokumentär skildring av judarnas öde under nazitiden, skriven av en av dem som överlevde. Kompakt och med en obarmhärtig tydlighet beskriver författaren den grymhet som nazisterna visade mot framför allt de judiska koncentrationslagerfångarna. Boken ar i första hand baserad på en polsk-judisk flickas dagbok, som bevarats undan nazisterna.

25 uhce Asscher-Pinkhof, Clara : Stjärnbarn / Översättning från tyskan av Alf Ahlberg. - Stockholm, s. Holländsk originalupplaga rig:s titel: Sterrekindern. Judeförföljelserna i Holland ar temat i tlstjarnbarn.w I en mängd sinsemellan oberoende episoder skildras barnens upplevelser i nazimiljö: trakasserierna och arresteringarna, tiden i uppsamlingsläger, förflyttningen till ett regelrätt koncentrationsläger och slutligen några utvaldas frigivning och resa till Palestina. Ibland har författarinnan tendens att sentimentalisera vid beskrivningen av barnens egenskaper, men här finns också episoder som har förmågan att gripa. uhc uhce Deutsch, Carin : Skogsbarnen. - Stockholm, s. : ill, Fem barn av judisk härkomst flyr från Hitler-Tyskland till Sverige i april För att undga upptäckt håller de sig gömda i en skog i norra Skhe. "Skogsbarnentt ar en berättelse om några av de många flyktingbarn, som under andra världskriget fick klara sig på egen hand i Euro- Pa- Berättelsen har delvis verklighetsunderlag. Kerr, ~udfih : När Hitler stal den. sk&ra'kkninen / från &ngelskan av Ingegerd Leczinsky. -- Malmö, s. : ill. Engelsk originalupplaga Orig: s titel: When Hitler stole pink rabbit. - Fortsättes av: Den motsatta vägen. En självbiografisk berättelse som utspelas under åren och skildrar hur Anna, nio år, och hennes familj flyr från land till land undan nazismen och depressionen.'pamiljen är judisk och dessutom har fadern, som ar författare, skrivit en del nazifientligt material. Nar Hitler kommer till makten 1933 anar familjen vad som vantar dem, och man flyr ut ur Tyskland. Den lugna trygga tillvaron är slut och nu vantar år av otrygghet i depressionens Europa. uhc Matz, Kerstin : Nar sundet frös. - Stockholm, s. : ill. En svensk flicka konfhnteras för första gången med judeförföljelserna genom sin kontakt med en judisk familj, som flytt från Danmark. Det ar en spännande berättelse som mycket effektfullt spelar på kontrasten mellan de't trygga säkra Sverige ooh förföljelsens Danmark. Trots ämnet är bokens grundton idyllisk, även "nazistent1 visar sig vara vanlig och hygglig.

26 uhc Nordqvist, Alf : Hitlerplaketten : en berättelse om livet i Tyskland under nazismens tid. - Lund, s. : ill- - ax-böckerna) Ett mellanting mellan faktabok och roman, där den fiktiva handlingen inramas av dokumentärt material. Boken inleds med en redogörelse för Hitlers vag till makten och den nazistiska politiken fram till Själva berättelsen utspelas sommaren Hans, 16 %r och mycket aktiv inom Hitlerjugend, hamlar i en svår lojalitetskonflikt. Lojaliteten mot Fiihrern kolliderar med lojaliteten mot hans antinazistiska föräldrar och mot Lotte, den judiska flickan han alskar. Boken avslutas med en sammanfattning av Tysklands historia mellan 1938 och Till boken finns ljudbandskasett: Hitler och hans tid. uhce uhce Reiss, Johanna.: Det hemliga rummet / Översättning: Ingalill' Behre. - Stockholm, s. - (~ahlströms juryböcker ; 72) Amerikansk originalupplaga rig:s titel: The upstairs ro om,. Den judiska författarinnan skildrar sina upplevelser urider den tyska ockupationen av Holland. Ur ett barns synvinkel skildras flickans, familjens och omgivningens upplevelser och överhuvudtaget judarnas allt svårare situation. Allt som sker är fullständigt obegripligt för den lilla flickan. Under flera år tvingas hon och hennes äldre syster halla sig gömda i ett litet rum hos en holländsk bondfamilj under det standiga hotet upptäckas. Boken påminner en del om Anne Franks dagbok, men når inte på något satt upp till dess nivå. Richter, Hans Peter : Aldrig mer / Översättning av Stina Hergin. - Stockholm, s. Tysk originalupplaga I Orig: s titel: Damals war es Friedrich. Handlingen utspelas i Tyskland mellan 1933 och 1945 och visar i episoder hur en judisk familj drabbas av den standiga upptrappningen av' förföljelserna. Samtidigt skildras den gradvisa nedbrytningen av familjen fram till den slutliga undergången. Bokens uttalade syfte ar att berätta för nya generationer vad som hände och vad som aldrig får glömmas. I slutet av boken finns ordförklaringar till de judiska seder och bruk som förekommer. Dessutom finns ett detaljerat'tidsschema över de åtgärder som tyskarna vidtog mot judarna. uhce Suhl, Yuri : Onkel Mishas partisaner / Översättning: Gunvor V. Blomqvist. - Stockholm, s. Amerikansk originalupplaga rig:s titel: Uncle Misha's partisans.

70 år SEDAN. Vittnesmål från de som var med

70 år SEDAN. Vittnesmål från de som var med 70 år SEDAN befrielsen Vittnesmål från de som var med I utställningen kan du ta del av några av de vittnesmål från överlevande som finns samlade på Forum för levande historias webbplats. Läs mer på levandehistoria.se

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Analys av Hungerspelen

Analys av Hungerspelen Analys av Hungerspelen Sammanfattning av boken Hungerspelen, som är skriven av Suzanne Collins, utspelar sig i Amerikas framtid där alla stater delats upp i olika distrikt, landet kallas Panem. Katniss

Läs mer

Studiematerial till I skuggan av hatet växer blommor.

Studiematerial till I skuggan av hatet växer blommor. Studiematerial till I skuggan av hatet växer blommor. Materialet är tänkt att användas efter att elever och lärare har sett föreställningen. Diskutera gärna i mindre grupper, i par eller på annat sätt

Läs mer

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda Lite om andra världskriget Fascismen Förhärligar staten Fursten, ledaren, eliten, handlingskraften Känslans kraft gentemot förnuftet Ojämlikhet Kollektivet gentemot individen Arbetarklass mot aristokrati

Läs mer

Innehåll. Karta. DEL 1: Barndomen. DEL 2: Krigsåren

Innehåll. Karta. DEL 1: Barndomen. DEL 2: Krigsåren Innehåll Karta 11 DEL 1: Barndomen DEL 2: Krigsåren 52 DEL 3: Efter befrielsen 152 Förord Hösten 2004 började jag på Max initiativ intervjua honom om hans upplevelser som barn och tonåring under Förintelsen.

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

För mig finns inget annat val. Raoul Wallenberg 1912 2012

För mig finns inget annat val. Raoul Wallenberg 1912 2012 För mig finns inget annat val Raoul Wallenberg 1912 2012 Raoul Wallenberg är affärsmannen och diplomaten som under andra världskrigets slutfas räddade tiotusentals ungerska judar undan de nazistiska förintelselägren.

Läs mer

Livets slut. Begravning

Livets slut. Begravning Livets slut De flesta av oss går inte ständigt omkring och tänker på döden. Vi är fullt upptagna av att leva våra liv. Men ibland händer det något som får oss att börja fundera över att livet ska ta slut

Läs mer

l Österrike blir en del av Tyskland. l Folkomröstning om de6a i Österrike. 99.75 % stödde Hitler. Varför?

l Österrike blir en del av Tyskland. l Folkomröstning om de6a i Österrike. 99.75 % stödde Hitler. Varför? Orsaker till 2VK Versaillesfreden Dolkstötslegenden Rä6 man på rä6 plats i rä6 :d Hitler kom i precis rä6 :d. Lovade råda bot på arbetslöshet och fabgdom. Lyckades. Blev snabbt populär. Rädslan för krig.

Läs mer

Hur får jag uppleva Guds kraft?

Hur får jag uppleva Guds kraft? Hur får jag uppleva Guds kraft? I det här rummet finns massor av olika signaler. Radiovågor, tevesignaler och datasignaler. Men just nu så påverkar de inte oss. Inget ljud, ingen bild. Men skulle vi ställa

Läs mer

Hur kom det sig att folket litade på Hitler?

Hur kom det sig att folket litade på Hitler? Hur kom det sig att folket litade på Hitler? Ämne: Historia om media Namn: Carolin Zethelius Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning INLEDNING... 2 BAKGRUND... 2 SYFTE, FRÅGESTÄLLNING,

Läs mer

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid.

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid. Bo ner fo r fred Herre, tag hand om vår fruktan och ängslan över vad som händer i vår värld, du som kom till oss vapenlös men starkare än all världens makt. Visa oss och världens makthavare på vägar att

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

Judendom - lektionsuppgift

Judendom - lektionsuppgift GUC Religionskunskap 1 Lärare: Kattis Lindberg Judendom - lektionsuppgift Läs i NE om antisemitism och lös följande uppgifter tillsammans i gruppen: 1. Beskriv kort antisemitism och vad antisemitism är.

Läs mer

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider.

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider. Historia Abraham - förbund om att tro på den enda guden och judarna visar detta genom omskärelse av pojkar. Abraham är också viktig inom kristendom och islam Gud lovar människorna ett land vid namn Kanaan

Läs mer

PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD

PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD Vägledning OBS! Om du använder det här avsnittet som en separat del, se också inledningen till föregående avsnitt (Våld mot barn) som också berör våld i nära relationer

Läs mer

EXPO FÖRELÄSNINGSPAKET HÖSTEN 08 VÅREN 09

EXPO FÖRELÄSNINGSPAKET HÖSTEN 08 VÅREN 09 EXPO FÖRELÄSNINGSPAKET HÖSTEN 08 VÅREN 09 Organisationerna, symbolerna och musiken Föredraget behandlar nazismens symboler och vad de står för. Vi går även igenom de rasistiska organisationerna och hur

Läs mer

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut ovellens uppbyggnad I Svenska Direkt 7 fick du lära dig hur en berättelse är uppbyggd med handling, karaktärer och miljöer: Något händer, ett problem uppstår som måste lösas och på vägen mot lösningen

Läs mer

Mänskliga rättigheter i Sverige

Mänskliga rättigheter i Sverige Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning av regeringens skrivelse 2001/02:83 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna Inledning För nio år sedan var det ett stort möte

Läs mer

Pojken som överlevde Förintelsen

Pojken som överlevde Förintelsen Pojken som överlevde Förintelsen Thomas Buergenthal Översättning: Krister Thelin historiska media Historiska Media Box 1206 221 05 Lund info@historiskamedia.se www.historiskamedia.se Thomas Buergenthal

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET SIDA 1/6 de mänskliga rättigheterna (sid. 1) de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Nedan presenteras en förenklad översättning (ur Pådraget, Amnesty International). Artikel 1. Alla människor

Läs mer

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda?

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda? Kommunikation Vi människor kommunicerar på många olika sätt. Vi ringer, mejlar och pratar med varandra. Men vi använder också kroppen väldigt mycket. När personer kommunicerar är all kommunikation inte

Läs mer

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land.

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land. Människor har flyttat i alla tider För två miljoner år sedan uppkom de första människorna i Afrika. Allt sedan dess har människor spritt sig över hela jorden. I alla tider har människor också flyttat från

Läs mer

om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning Mäns våld mot kvinnor är et omfattande samhälls- och fo Ytterst är det en fråga om jä kvinnors mänskliga rättighet Cirka 27 300 fall av misshandelsbrott

Läs mer

LÄSVECKAN TIPS FÖR UNDERVISNINGEN 2013 SIRI KOLU / BARBRO ENCKELL-GRIMM

LÄSVECKAN TIPS FÖR UNDERVISNINGEN 2013 SIRI KOLU / BARBRO ENCKELL-GRIMM Åk 1-2 1) Läs Astrid Lindgrens bok Lillebror och Karlsson på taket, kapitel 1 och 2, ett kapitel i taget. Rita en bild av Karlsson på taket och skriv ner ord som beskriver hurdan Karlsson är. 2) Gå tillsammans

Läs mer

Lärarinstruktion för PEJLO träning Svenska åk 9. Lärarinstruktion Svenska åk 9

Lärarinstruktion för PEJLO träning Svenska åk 9. Lärarinstruktion Svenska åk 9 träning Träning Lärarinstruktion Svenska åk 9 1 Träningshäftet är framtaget för att träna elevernas läsförståelse, utveckla den skriftliga förmågan och öva inför muntliga uppgiften på nationella provet.

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7 Vägledning vecka 7 Syndens oordning Ett personligt mönster Vägledning: Vi avslöjar vår synds mysterium Förra veckan granskade vi vårt syndaregister i ljuset av Guds kärlek till oss. Den här veckan ger

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Bokhandelns. Vårprogram. Var är den mänskliga karaktären lika svag som i en bokhandel? Henry Ward Beecher

Bokhandelns. Vårprogram. Var är den mänskliga karaktären lika svag som i en bokhandel? Henry Ward Beecher Bokhandelns Vårprogram 2015 Var är den mänskliga karaktären lika svag som i en bokhandel? Henry Ward Beecher Onsdag 25 februari Bokrea! Årets stora Bokrea startar. Vi har gjort vårt bästa för att kunna

Läs mer

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ Kapitlet OM DÖDEN i BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN av Bô Yin Râ Mer information om boken finns på: http://www.boyinra-stiftelsen.se Om döden Vi står här framför den dunkla port som människorna måste passera

Läs mer

NAZISMENS KVINNOSYN "ETT FRUNTIMMER SOM BLANDAR SIG I POLITISKA SAKER ÄR EN STYGGELSE" - A. HITLER

NAZISMENS KVINNOSYN ETT FRUNTIMMER SOM BLANDAR SIG I POLITISKA SAKER ÄR EN STYGGELSE - A. HITLER NAZISMENS KVINNOSYN "ETT FRUNTIMMER SOM BLANDAR SIG I POLITISKA SAKER ÄR EN STYGGELSE" - A. HITLER NAZISTERNA VILLE HA EN EXTREM RENODLING AV KÖNSROLLERNA, DÄR SAMHÄLLET, SLAGFÄLTET OCH VÄRLDEN =MANNEN

Läs mer

sep 15 19:44 sep 15 19:42 sep 15 20:13 sep 15 20:25

sep 15 19:44 sep 15 19:42 sep 15 20:13 sep 15 20:25 Kronologi: Det andra Världskriget 1939 40 Tyskland invaderar Polen den 1.9. Storbritannien och Frankrike förklarar Tyskland krig 3.9. Sovjetunionen rycker in i Polen några veckor senare, efter att Polen

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Josefine Ottesen Boken handlar om: Boken är en grekisk saga, som handlar om den grekiske pojken Teseus. Han börjar bli tillräckligt gammal, för att lämna sin mamma och morfar. Han vill

Läs mer

WORKSHOP I KLASSRUMMET TEMA: MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER (MR)

WORKSHOP I KLASSRUMMET TEMA: MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER (MR) SIDA 1/9 WORKSHOP I KLASSRUMMET TEMA: MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER (MR) LÄRARMANUAL I det här dokumentet finns allt du behöver veta för att hålla workshopen. Här ser du också tydligt i vilka moment du använder

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

Gammal kärlek rostar aldrig

Gammal kärlek rostar aldrig Gammal kärlek rostar aldrig SammanTräffanden s. 4 YY Beskriv förhållandet mellan kvinnan och hennes man. Hur är deras förhållande? Hitta delar i texten som beskriver hur de lever med varandra. YY Vad tror

Läs mer

2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod

2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod 2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod och 30340 30856,983,953 sitt pn U52 ] 172,983,901 ofta 535,2 551,971,897 i PP 27867 29461*,946.902 dessa 1141 1188,960,876 står

Läs mer

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR!

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR! - 1 - Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 Gal 6:1-7 BÄRA BÖRDOR! 1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till

Läs mer

Vargbröder, lärarhandledning

Vargbröder, lärarhandledning Vargbröder, lärarhandledning Vargbröder utspelar sig under folkvandringstiden långt uppe i norr. Berättelsen har flera inslag av fantasy men rymmer även en hel del naturvetenskap. Boken börjar med att

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Film och diskussion VAD ÄR PROBLEMET? Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,

Läs mer

STUDIEBESÖK TILL AUSCHWITZ. Något väldigt hemskt. Grått, kallt och blött. Större förståelse. Det finns inte ett ordförråd

STUDIEBESÖK TILL AUSCHWITZ. Något väldigt hemskt. Grått, kallt och blött. Större förståelse. Det finns inte ett ordförråd Tankar och funderingar innan besöket STUDIEBESÖK TILL AUSCHWITZ Texten har författats av Terese Ekfors Alla bilder har tagits av Antti Laato Studiebesök 31.8. 2004 Jag finner det svdrt att föreställa mig

Läs mer

MR 4 TILL MÄNSKLIGHETENS FÖRSVAR WORKSHOP I KLASSRUMMET TEMA: MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER (MR)

MR 4 TILL MÄNSKLIGHETENS FÖRSVAR WORKSHOP I KLASSRUMMET TEMA: MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER (MR) SIDA 1/6 WORKSHOP I KLASSRUMMET TEMA: MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER (MR) LÄRARMANUAL I det här dokumentet finns allt du behöver veta för att hålla workshopen. Här ser du också tydligt i vilka moment du använder

Läs mer

Anna Sundberg Kunskapsökning Hösten 1995 Dagfolkhögskolan Trollhättan

Anna Sundberg Kunskapsökning Hösten 1995 Dagfolkhögskolan Trollhättan Anna Sundberg Kunskapsökning Hösten 1995 Dagfolkhögskolan Trollhättan INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...3 SORGEN...4 VAD ÄR DÅ SORGEN OCH SORGEPROCESSEN?...4 SORGEN TAR SIN TID...5 SORGENS 4 STEG...5 SVÅRT

Läs mer

Romeo och Julia av Matteo Bandello

Romeo och Julia av Matteo Bandello en lektion från Lärarrummet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Romeo och Julia av Matteo Bandello funderingsfrågor, diskussionsfrågor, högläsning och skrivövningar Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs:

Läs mer

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen är den viktigaste religionen i Sydostasien, på Sri Lanka och i Tibet. Det finns också många buddhister i Kina och Japan. Hindusimen och buddhismen har mycket

Läs mer

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan.

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Extratips Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Boken finns som ljudbok, inläst av Astrid Lindgren. Låt eleverna lyssna på något eller några av kapitlen.

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Lärarmaterial NY HÄR. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11. Reflektion. Grupparbete/Helklass. Författare: Christina Walhdén

Lärarmaterial NY HÄR. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11. Reflektion. Grupparbete/Helklass. Författare: Christina Walhdén sidan 1 Författare: Christina Walhdén Vad handlar boken om? Hamed kom till Sverige för ett år sedan. Han kom helt ensam från Afghanistan. I Afghanistan är det krig och hans mamma valde att skicka Hamed

Läs mer

*Vidare kommer det att handla om rasism, nazism, fascism, främlingsfientlighet och fördomar, samt hur man motverkar det.

*Vidare kommer det att handla om rasism, nazism, fascism, främlingsfientlighet och fördomar, samt hur man motverkar det. Se människan Vi ska nu arbeta med ett tema de närmaste veckorna som kommer handla om människan, hur vi delat in människan i olika kategorier tidigare i historien och även nu. Vidare kommer det att handla

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

HOLGER CARLSSON. Nazismen i Sverige. Ett varningsord. Femte upplagan 14-15 tusendet T R O T S A L L T! - S T O C K H O L M 1942

HOLGER CARLSSON. Nazismen i Sverige. Ett varningsord. Femte upplagan 14-15 tusendet T R O T S A L L T! - S T O C K H O L M 1942 HOLGER CARLSSON Nazismen i Sverige Ett varningsord Femte upplagan 14-15 tusendet T R O T S A L L T! - S T O C K H O L M 1942 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord I. NAZISMENS HISTORIA I SVERIGE. o Nazismens förelöpare

Läs mer

En bok om ofrivillig barnlöshet. av Jenny Andén Angelström & Anna Sundström

En bok om ofrivillig barnlöshet. av Jenny Andén Angelström & Anna Sundström En bok om ofrivillig barnlöshet av Jenny Andén Angelström & Anna Sundström En bok om ofrivillig barnlöshet 2013 Jenny Andén Angelström & Anna Sundström Ansvarig utgivare: Jenny Andén Angelström ISBN: 978-91-637-2882-2

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Idag istället för en gång

Idag istället för en gång Idag istället för en gång FÖRSTA SÖNDAGEN I ADVENT LUKAS 4:16 22 Det är säkert många som tycker, att adventstiden är förfärlig och blir den inte längre och längre? Är det inte irriterande att se jäktade

Läs mer

Manus. Morfar. i koncentrationsläger

Manus. Morfar. i koncentrationsläger Manus Morfar i koncentrationsläger Morfar i koncentrationsläger Manus Introduktion Berättarröst (Lisa): Det här är min morfar. Han är född i Polen på 1920-talet. Och när andra världskriget börjar är han

Läs mer

Nära Varandra. Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans

Nära Varandra. Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans Nära Varandra Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans 2 Nära Varandra det här vill vi! Relationer är det viktigaste vi har. Vi människor vill hitta sätt att, som det här häftet heter,

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan?

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan? Instuderingsfrågor till : Första världskriget 1. Vilka var orsakerna till kriget? Orsaker till kriget var bl.a. Nationalismen var stor i alla Europas länder Tyskland ville behålla de gränserna de hade

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

Uppsats om Barnsoldater

Uppsats om Barnsoldater Uppsats om Barnsoldater Min uppsats handlar om barnsoldater. Anledningen till att jag har valt detta ämne är för att jag såg en film som hette Blood Diamond som delvis handlade om barnsoldater. Filmen

Läs mer

Historiska personligheter. I nnehåll:

Historiska personligheter. I nnehåll: Historiska personligheter I nnehåll: Alexander den store=halvgud? Sid 1 Créme dela Créme Sid 2 Invigningsfest Sid 3 Mata hari Sid 4 Insändare Sid 5 Annonser Sid 6 Stalins brott Sid 7 8 Alexanders mor sinnessjuk?

Läs mer

En Muslim ropar på Jesus

En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem - Swedish En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem Av Aron Little The 700 Club Översättning C-S. K Kamal Saleem föddes i Libanon av en helöverlåten Muslimsk familj. Han kommer ihåg att han redan

Läs mer

Det blodiga slutet Den tjugoförsta maj 1989 landade Torbjörn Andersson och jag i Peking för att skildra demonstrationerna på Himmelska fridens torg. De var en del av en frihetsvåg som det året sköljde

Läs mer

Ingenstans att ta vägen

Ingenstans att ta vägen Ingenstans att ta vägen Vi har läst en artikel som handlar om en kille utan hem, pengar och arbete. Han kan inte svenska och bor på ett akutboende. Velibor, som han heter, tycker att man borde få mer hjälp

Läs mer

UPPTÄCK OCH SKYDDA DIG MOT ENERGITJUVAR. På en timme

UPPTÄCK OCH SKYDDA DIG MOT ENERGITJUVAR. På en timme UPPTÄCK OCH SKYDDA DIG MOT ENERGITJUVAR På en timme ingalill roos Tidigare utgivning Energitjuvar Kärlekens energi Bokförlaget Forum, Box 3159, 103 63 Stockholm www.forum.se Copyright Ingalill Roos 2012

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

Innehållsfrågor till boken Hungerspelen

Innehållsfrågor till boken Hungerspelen Innehållsfrågor till boken Hungerspelen 1. Beskriv Katniss Everdeen så utförligt du kan. 2. Varför är hon så duktig på att jaga? 3. Vem är Prim och varför heter hon så? 4. Berätta hur det ser ut och fungerar

Läs mer

Fyra systrar och en halvsyster

Fyra systrar och en halvsyster 1 Fyra systrar och en halvsyster Under åren 1842-1856 föder Anna Greta Persdotter vid Wågagård i Rogslösa 5 döttrar. De fyra första har samma far Johannes Nilsson som dör endast 45 år gammal 1854. Anna

Läs mer

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit.

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Riksdag och regering Rättsväsendet. 8 SIDORS SVERIGE - BIT FÖR BIT Sverige är ett stort land. Och det

Läs mer

Kapitel 1 Hej! Jag heter Jessica Knutsson och jag går på Storskolan. Jag är nio år. Jag har blont hår och små fräknar. Jag älskar att rida.

Kapitel 1 Hej! Jag heter Jessica Knutsson och jag går på Storskolan. Jag är nio år. Jag har blont hår och små fräknar. Jag älskar att rida. Kapitel 1 Hej! Jag heter Jessica Knutsson och jag går på Storskolan. Jag är nio år. Jag har blont hår och små fräknar. Jag älskar att rida. Min bästa kompis heter Frida. Frida och jag brukar leka ridlektion

Läs mer

För dig som varit med om skrämmande upplevelser

För dig som varit med om skrämmande upplevelser För dig som varit med om skrämmande upplevelser Om man blivit väldigt hotad och rädd kan man få problem med hur man mår i efterhand. I den här broschyren finns information om hur man kan känna sig och

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2 i En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet Vägledning vecka 2 Vägledning: Vi tittar närmare på våra berättelser Vår historia från djupet När vi granskade vårt livs historia i fotoalbumet förra veckan,

Läs mer

Sigtuna projektet Ekilaskolan

Sigtuna projektet Ekilaskolan Sigtuna projektet Ekilaskolan Tre stenar och några träd. En kör längst bak i rummet. Några människor söker efter föda. För länge sedan Innan vi hade internet Och människan trodde Att solen var gud. Då

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips en lektion från Lärarrummet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gym, Vux Lektionstyp: reflektion och diskussion

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 8 ALLTID IBLAND ALDRIG

ARBETSMATERIAL MR 8 ALLTID IBLAND ALDRIG SIDA 1/5 ÖVNING 1- SID.1 Alltid-Ibland-Aldrig Att döda är fel Det är fel att hålla någon annan som en slav Efter en viss ålder, ska människor kunna gifta sig med vem de väljer Folk bör få säga eller skriva

Läs mer

Latte i lådan Mette Vedsø

Latte i lådan Mette Vedsø Lärarmaterial SIDAN 1 Boken handlar om: Kamal vill gärna ha ett eget marsvin, men hans mamma tycker inte att man ska ha djur i bur. Nu ska Kamal ta hand om Klaras marsvin, Lotto. Han är jätteglad för det.

Läs mer

LITTERATURSTUDIE AV BOKEN JANE EYRE

LITTERATURSTUDIE AV BOKEN JANE EYRE LITTERATURSTUDIE AV BOKEN JANE EYRE Ämne: Svenska/SO Namn: Johanna Wennberg Handledare: Anna och Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning LITTERATURSTUDIE AV BOKEN JANE EYRE...1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2

Läs mer

Vad betyder det att vara Kristen?

Vad betyder det att vara Kristen? Vad betyder det att vara Kristen? Tim Conway illbehonest.com/svenska Bruden och brudgummen har en börda. De har en kärlek till folket som kommer till deras bröllop. Och de vet att många av människorna

Läs mer

Kärleksboktips. För vuxna. Kärleksboktips för både stora och små! Samuel August från Sevedstorp och Hanna i Hult av Astrid Lindgren

Kärleksboktips. För vuxna. Kärleksboktips för både stora och små! Samuel August från Sevedstorp och Hanna i Hult av Astrid Lindgren Kärleksboktips Kärleksboktips för både stora och små! För vuxna Samuel August från Sevedstorp och Hanna i Hult av Astrid Lindgren Astrid Lindgren berättar den sanna historien om sina föräldrars livslånga

Läs mer

Lagen på bion Eleverna har också tänkt ut regler för hur man skall bete sig på bio. Dessa lagar kan sammanfattas i dessa tre punkter:

Lagen på bion Eleverna har också tänkt ut regler för hur man skall bete sig på bio. Dessa lagar kan sammanfattas i dessa tre punkter: Vårens skolbio är nu färdigplanerad. Även denna termins filmutbud är baserat på skolbiogruppens samtal med eleverna. Vi kommer framgent att bestämma filmurvalet genom elevmedverkan. Om någon skola känner

Läs mer

Kan man besvara den frågan? Kanske finns det lika många svar som frågeställare

Kan man besvara den frågan? Kanske finns det lika många svar som frågeställare Varför tror människor? Kanske är det så här? - vi har längtan efter trygghet, - vi vill söka meningen med livet, - vi har en längtan efter kunskap, - vi vill ha svar på frågor mm. FINNS DET EN MENING MED

Läs mer

Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum

Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum Östersjöjudiskt Forum en organisation som hjälper och stöder judar i de baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen och ger dem en bättre tillvaro.

Läs mer

Arbetsblad för gymnasiet Passioner

Arbetsblad för gymnasiet Passioner Känslor i konsten Arbetsblad för gymnasiet Passioner Känslor har skildrats i västerländsk konst sedan antiken. De många olika tolkningar och motiv där känslor spelar en roll visar att känslolivet har setts

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid?

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Du kan också i inledningen skriva av andra versen på vår nationalsång Du gamla du fria.

Läs mer

HIP2BERLINRESA 7 april 2011

HIP2BERLINRESA 7 april 2011 7 april 2011 Mellan den 29 mars och den 1 april reste HiP2 till Berlin. Medföljande lärare var Bengt Nilson och Håkan Danielsson. Henrik Rosengren, som är hipparnas lärare på universitetet, var också med

Läs mer

AKTIVITETSHANDLEDNING

AKTIVITETSHANDLEDNING AKTIVITETSHANDLEDNING Av AnnMarie Lindman GRANNEN av Johan Werkmäster Handledningen är ett underlag för diskussion för den som vill läsa den här boken i grupp inom till exempel omsorgen eller i Svenska

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer