för mig finns inget annat val

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "för mig finns inget annat val"

Transkript

1

2 för mig finns inget annat val To me there s no other choice Raoul Wallenberg ? Barndomen i Sverige Childhood in Sweden Utbildning och karriär i världen Education and a career in the world Röda nejlikan The Scarlet Pimpernel Europa och läget i Budapest Europe and the situation in Budapest 1944 Adolf Eichmann Adolf Eichmann Raoul Wallenberg får sitt uppdrag The assignment Arbetet i Budapest The work in Budapest Operation Panzenfaust The coup Kriget går mot sitt slut War is ending Försvinnandet The disappearance Den som räddar ett liv, har räddat en hel värld Whoever saves one life saves the world entire

3 Raoul med sin mamma Maj. Raoul and his mother Maj. Barndomen i Sverige Childhood in Sweden Raoul Wallenberg föds den 4 augusti 1912 i Kappsta på Lidingö. Bara några månader tidigare har hans far, Raoul Oscar Wallenberg, endast 23 år och löjtnant vid flottan, gått bort i cancer. Raouls födelse blir en stor tröst för den unga modern Maria Maj (född Wising) och familjen mitt i deras förlust. I Raoul ser de alla en ersättare för den för tidigt bortgångne fadern. En man som bara hade en önskan för den son han aldrig fick träffa: att han ska växa upp till en enkel och god människa. Banden mellan mor och son blir starka, samtidigt som Maj uppmuntrar Raoul att utvecklas till en självständig och ansvarsfull individ. Ständigt närvarande fast på andra sidan jordklotet är också Raouls farfar, diplomaten och affärsmannen Gustaf Wallenberg. Farfar tillhör släkten Wallenberg som är ägare till en av de största privatägda bankerna i Sverige och tillhör toppen inom svenskt näringsliv. Redan som barn får Raoul resa ut i världen för att hälsa på sin farfar. Familjen präglas av en kosmopolitisk världssyn, Raoul uppmuntras att lära sig språk, studera andra kulturer och resa. Mamma Maj gifter efter ett par år om sig och Raoul får två småsyskon, Guy och Nina. Raoul är omgärdad av stödjande och starka personligheter under hela sin uppväxt, som är trygg och kärleksfull. Familjen fäster tidigt stora förhoppningar på Raoul, vilket han tidigt uppfattar och ser som sin plikt att uppfylla. 5

4 Raoul Wallenberg is born on 4 August 1912 in Lidingö, Stockholm. Only a few months earlier, his father, Raoul Oscar Wallenberg, a lieutenant in the Swedish Navy, has died of cancer at the tender age of 23. The birth of Raoul in the midst of their grief is a great com fort to the family, especially the young mother, Maria Maj (née Wising). In Raoul, they all see a replacement for the deceased father. A man who had only one wish concerning the son he never met: that he would grow up to be a good and humble person. Mother and son develop a close bond, while at the same time Maj encourages Raoul to become an independent and responsible individual. Ever-present, although on the other side of the world, is Raoul s paternal grandfather, Gustaf Wallenberg, a diplomat and businessman. Gustaf is a member of the Wallenberg family, owners of one of the largest private banks in Sweden and prominent figures in the Swedish business sector. While still only a child, Raoul travels out into the world to visit his grandfather. A family characteristic is a cosmopolitan world-view, and Raoul is encouraged to learn languages, to study other cultures and to travel. His mother, Maj, remarries after a couple of years and Raoul acquires a younger brother and sister, Guy and Nina. Raoul is surrounded by strong, supportive figures throughout his childhood and youth, in a secure, loving environment. They have great hopes for Raoul, which is something he realizes early in life. He feels it his duty to fulfill these hopes. Utbildning och karriär i världen Education and a career in the world Raoul Wallenberg är konstnärlig och kreativ och visar sig tidigt vara en språkbegåvning. Mamma Maj vill att han ska studera juridik och farfar Gustaf vill att han ska börja inom bankvärlden. Raoul själv vill bli arkitekt och börjar studera arkitektur vid University of Michigan i Ann Arbor, USA. Men arkitektur blir inte vad den vetgirige och rastlöse Raoul kommer att ägna sig åt. Istället ger han sig ut för att upptäcka världen. Tack vare sin farfars kontaktnät får Raoul möjlighet att arbeta i Kapstaden, Sydafrika. Nästa anhalt blir Haifa i norra Israel, dåvarande Palestina, där Raoul får arbete som tjänsteman på en holländsk bank. I Haifa får Raoul kontakt med judiska familjer från hela världen som flytt förföljelse och här hittat en fristad. Han blir djupt upprörd över deras berättelser om systematisk förföljelse och pogromer. Farfar Gustaf avlider 1937, under ett besök i Sverige. Därmed får Raouls och farfaderns brevväxling och utbyte av tankar och idéer ett abrupt slut. Raoul tvingas nu att ta egna beslut. När andra världskriget bryter ut 1939 är Raoul tillbaka hemma i det neutrala Sverige. Han engagerar sig i hemvärnet och arbetar samtidigt i bank. Men bankvärlden är inte Raouls rätta element. Raoul tar istället anställning vid en handelsfirma inom import och export av livsmedel mellan Sverige och Ungern. Firmans ägare Koloman Lauer, en svensk-ungersk jude som inte längre kan göra affärer i sitt hemland sedan antisemitiska lagar införts i Ungern 1942, överlåter istället åt Raoul att där bli verksamhetens ansikte utåt. Raouls sociala talang och envishet gör honom till en uppskattad medarbetare och inom åtta månader har han blivit befordrad till handelsfirmans internationella chef. Farfar Gustaf och Raoul. Raoul with grandfather Gustaf. Raoul Wallenberg is artistic and creative, and quickly shows himself to be a man of languages. His mother wants him to study law, while grandfather Gustaf wants him to begin working in the bank sector. 6 7

5 his native country following its introduction of anti-semitic laws in 1942, entrusts Raoul with the task of representing the company there. Raoul s social skills and determination make him a much appreciated member of the staff, and within eight months he has become the firm s international manager. Raoul Wallenberg uppvaktas efter att han tagit studenten Raoul Wallenberg graduates in Raoul himself wants to be an architect, and begins studying architecture at the University of Michigan in Ann Arbor, USA. But being a restless young man with an enquiring mind, he is not content with this career path. Instead, he sets off to discover the world. Thanks to his grandfather s network of contacts, Raoul is able to find work in Cape Town, South Africa. His next stop is Haifa in northern Israel, which was then Palestine. Raoul takes a job as a clerk at a Dutch bank. In Haifa, he comes into contact with Jewish families from all over the world who have found refuge there. Their stories of systematic persecution and pogroms stir Raoul deeply. Grandfather Gustaf dies in 1937 during a visit to Sweden. This puts an abrupt end to the correspondence and exchanges of thoughts and ideas between the two. Raoul is now forced to make his own decisions. When World War II breaks out, he is back home in neutral Sweden. He joins the Home Guard and finds employment in a bank. But Raoul does not feel the banking world is his proper element. Instead, he takes a job with a trading company importing and exporting food between Sweden and Hungary. The owner of the firm, Koloman Lauer, a Swedish-Hungarian Jew who can no longer do business in Röda nejlikan The Scarlet Pimpernel Under krigsåren i Stockholm får Raoul Wallenberg via en vän möjlighet att besöka den brittiska ambassadens exklusiva filmvisningar. För en liten publik visas där filmer som inte passerat krigsårens svenska censur. En kväll visas Leslie Howards film Pimpernel Smith, som anspelar på den klassiska franska äventyrsromanen Röda Nejlikan. Handlingen är förflyttad från revolutionens Frankrike till det samtida Europa. Huvudpersonen Horatio Smith är en professor i arkeologi som räddar förföljda judar på flykt undan nazisterna. Filmen gör stort intryck på Raoul Wallenberg. För sin lillasyster Nina beskriver han att han vill också göra skillnad genom att göra en insats för människor i nöd. During the war years in Stockholm, Raoul Wallenberg is taken by a friend to the British Embassy s exclusive film screenings. These are films that have not passed the Swedish wartime censors and are only shown to a small audience of visitors. One evening, the film is Leslie Howard s Pimpernel Smith, based on the classic French adventure novel, The Scarlet Pimpernel. The action has been switched from revolutionary France to contemporary Europe. The main character, Horatio Smith, is a professor of archaeology who saves persecuted Jews fleeing from the Nazis. The film makes a strong impression on Raoul Wallenberg. He tells his younger sister, Nina, that he, too, wants to make a difference by doing something to help people in distress. 8 9

6 Europa och läget i Budapest 1944 Europe and the situation in Budapest 1944 Sedan november 1940 är Ungern allierat med Tyskland. När Tyskland i juni 1941 anfaller sin forne allierade Sovjetunionen, strider Ungern vid Tysklands sida. I Ungern finns i början av 1944 omkring judar, av vilka ungefär hälften är flyktingar från övriga delar av Europa. De ungerska judarna hade förskonats från deportationer, men levde under diskrimineringslagar. De ungerska myndigheterna var förhållandevis milda mot den judiska befolkningen och de hjälporganisationer som fanns i landet. Men i takt med motgångarna på östfronten, förändras i mars 1944 tonläget mellan den tyska och den ungerska regeringen. Efter Tysklands nederlag vid Stalingrad och andra strider där Ungern förlorat tiotusentals soldater, vill nu Ungern dra sig ur den tysk-ungerska alliansen. Tyskarna, som sedan tidigare varit missnöjda med att de ungerska makthavarna inte uppfyllt sina förpliktelser som allierade och den bristande ungerska viljan att lösa judefrågan«, tar nu i med hårdhandskarna. Den 19 mars 1944 tar Tyskland över makten i Ungern. Adolf Hitler låter den åldrige ungerske riksföreståndaren, amiral Miklós Horthy, sitta kvar vid makten, men placerar antisemitiska ungrare på höga poster och gör den tyskvänlige Döme Sztójay till premiärminister i den nya regeringen. Läget förvärras nu snabbt för de ungerska judarna. SS den nazistiska organisation som bland annat hade huvudansvaret för att genomföra förintelsen sätter nu in alla krafter för att snabbt göra Ungern fritt från judar. Mellan den 15 maj och den 8 juli 1944 avgår närmare 150 tåg med judar från Ungern till slutstationen Auschwitz Birkenau. I tusental pressas judarna in i godsvagnar som spikas igen. Resan tar upp till fem dagar utan att fångarna får vare sig mat eller vatten. Många blir sinnesförvirrade eller dör under transporten. Tågen stannar regelbundet och de döda släpas ut. As of November 1940, Hungary is allied with Germany. When Germany attacks its former ally, the Soviet Union, in 1941, Hungary fights on the German side. In early 1944, there are some 800,000 Jews in Hungary, of which about half are refugees from other parts of Europe. The Hungarian Jews have been spared deportation, but have lived under discriminatory laws. The authorities in Hungary were relatively mild in their treatment of the Jewish population and of the aid organizations present in the country. But in March 1944, as the tide turns against them on the Eastern Front, the Germans begin to adopt a different tone towards the Hungarian government. Following the German defeat at Stalingrad and other battles in which Hungary has lost tens of thousands of soldiers, the government in Budapest now tries to withdraw from the German-Hungarian pact. The Germans, already angered by the Hungarian authorities failure to meet their obligations as allies and their reluctance to resolve the Jewish question, now take strong measures. On 19 March 1944, Germany seizes control of Hungary. Adolf Hitler lets the ageing Hungarian regent, Admiral Miklós Horthy, continue in office, but installs anti-semitic Hungarians in senior positions and appoints the pro- German diplomat Döme Sztójay as prime minister in the new government. The position of the Jewish community in Hungary deteriorates rapidly. The SS the Nazi organization in charge of implementing what came to be known as the Holocaust now sets out to annihilate the Jewish population as swiftly as possible. Between 15 May and 8 July 1944, almost 150 trains carry Jews from Hungary to their final destination, Auschwitz Birkenau. The deportees are packed in their thousands into freight cars which are then nailed shut. The journey takes up to five days without the prisoners having either food or water. Many become mentally deranged or die in the course of the journey. The trains stop regularly and the dead are dragged out

7 Adolf Eichmann Adolf Eichmann Hjärnan bakom organiseringen av förintelsen av Ungerns judiska befolkning var SS-officeren Adolf Eichmann. På grund av sina organisatoriska talanger och sin ideologiska pålitlighet blev Adolf Eichmann, vid Wannseekonferensen januari 1942, utsedd till att personligen ansvara för logistiken kring, det som senare kom att kallas, Förintelsen. Wannseekonferensen var den hemliga konferens utanför Berlin där det beslutades om Den slutgiltiga lösningen av judefrågan«, vilket var Nazitysklands plan för att slutgiltigt göra alla delar av det Tredje riket fritt från judar. Ett gigantiskt folkmord som skulle genomföras med industriell planering, logistik och teknik. Ett projekt så ofattbart i sin storskaliga grymhet att omvärlden först alltför sent kommer att inse dess fulla vidd och omfattning. Av de nio miljoner judar som bodde i Europa före Förintelsen mördas totalt sex miljoner. Judarna blir de främsta offren i det systematiska nazistiska dödandet, men det drabbar även romer, homosexuella, sovjetiska krigsfångar, polska och sovjetiska civila, människor med funktionshinder och politiskt eller religiöst oliktänkande. Eichmann såg uppdraget i Ungern som sin möjlighet att avancera i hierarkin. Om han i Ungern bevisade sin effektivitet, hoppades han bli befordrad till överste. Eichmann hade organiserat deportationer till dödslägren i Polen från hela Europa. Hans plan i Ungern var att driva upp takten och effektivisera utrotandet ytterligare, för att göra intryck på sina överordnade. Adolf Eichmann kommer efter kriget att ses som en ondskans gåtfulla symbol. Karriärnazisten som blev en nitisk tjänsteman i massmordets groteska och kyliga logik. The administrative brain behind the extermination of Hungary s Jewish population was the SS officer Adolf Eichmann. Due to his organizational skills and his ideological trustworthiness, Adolf Eichmann was given personal responsibility at the Wannsee Conference Adolf Eichmann, en av organisatörerna bakom Förintelsen, utstrålar självförtroende på detta porträttfotografi. Adolf Eichmann wanted to impress his superiors by showing great efficiency in organizing the deportiations and extermination of Hungary s Jewish population. in January 1942 for the logistics of the Holocaust. The Wannsee Conference was the secret meeting outside Berlin at which The Final Solution to the Jewish Question was formally agreed on. This was Nazi Germany s plan to rid the Third Reich of Jews once and for all. A colossal program of genocide that was to be effected by means of industrial planning, logistics and technology. A project so gigantic in its wholesale cruelty that the outside world fails to realize the full horror of it until too late. Eichmann saw the Hungary assignment as a means of moving up the Nazi hierarchy. If he could prove his efficiency in Hungary, he hoped to be made a colonel. Eichmann had organized deportations to the death camps in Poland from all over Europe. His plan in Hungary was to step up the pace and make the extermination process still more efficient so as to impress his superiors. After the war, Adolf Eichmann will be seen as an enigmatic symbol of evil. The career Nazi who became a diligent administrator in the grotesque and chilling rationale of mass murder. Of the nine million Jews who lived in Europe prior to the Holocaust, six million are murdered. The Jews are the principal victims of the Nazis extermination program, but others include Roma, homosexuals, Soviet prisoners of war, Polish and Soviet civilians, people with disabilities, and political or religious dissidents also perish in the death camps

8 Raoul Wallenberg får sitt uppdrag The assignment Under 1944 börjar världen sakta och motvilligt inse att Adolf Hitlers och nazismens glödande antisemitism, gått från hatfylld retorik och förföljelser, till utrotning i industriell skala. Efter påtryckningar inser den amerikanske presidenten, Franklin D. Roosevelt, att handling krävs för att rädda Europas judar undan en säker död. Han skapar 1944 organisationen The War Refugee Board (WRB), för att mobilisera krafter som kan bidra till en räddning av den återstående judiska befolkningen i de ockuperade delarna av Europa. WRB vänder sig till Sverige för att få hjälp. Sverige är vid tillfället ett av få neutrala länder i Europa som ännu har en relativt god relation till Tyskland. Koloman Lauer, som är inflytelserik i den judiska församlingen i Stockholm, föreslår sin uppskattade medarbetare Raoul Wallenberg som lämplig för uppdraget, men kommittén bedömer honom först som för ung och oerfaren. Koloman Lauer vidhåller dock att Raoul är rätt man att sända till Ungern. Raoul tillfrågas och accepterar uppdraget som särskild attaché vid den svenska delegationen. Han reser utan en tydlig plan, men är inställd på att göra vad som krävs för att åstadkomma resultat i krigskaosets Budapest. I samtal med svenska diplomater på hemmaplan uttrycker han en önskan att ha möjlighet att använda okonventionella metoder och ta kontakter på eget bevåg. När han anländer till Budapest kan han med diplomatisk immunitet röra sig fritt i Ungern. Han har amerikanska pengar som ska täcka hyreskostnad för lokaler som kan fungera som fristäder, mat åt tusentals människor och mutor. Hans uppdrag är att rädda så många judar som möjligt undan den nazistiska förintelsen. Ett svårt och farligt uppdrag där tiden nu är knapp. In the course of 1944, the world begins, slowly and reluctantly, to realize that the fiery anti- Semitism of Adolf Hitler and Nazism has gone beyond venomous rhetoric and persecution to extermination on an industrial scale. Following outside pressure, US President Franklin D Roosevelt realizes that action is needed to save Europe s Jews from certain death. In 1944, he creates the War Refugee Board (WRB) to mobilize people who can help save the remaining Jewish population in occupied parts of Europe. The WRB approaches Sweden for assistance. At the time, Sweden is one of the few neutral countries in Europe that still enjoys a reasonably good relationship with Germany. Koloman Lauer, who is an influential figure in the Jewish community in Stockholm, proposes his highly rated colleague Raoul Wallenberg for the task, but the selection committee initially considers him too young and inexperienced. Lauer, however, insists that he is the right man to send to Hungary. Raoul is approached and accepts the assignment as a special attaché with the Swedish legation. He travels without any particular plan, but has set his mind on doing whatever may be needed to achieve results in the wartime chaos of Budapest. In discussions with Swedish diplomats at home, he has asked to be given the freedom to use unconventional methods and to make his own contacts. On arrival in Budapest, his diplomatic immunity enables him to move around Hungary freely. He has American funds with which to rent property that can be used as shelters, to buy food for thousands of people, and to pay bribes. His mission is to save as many Jews as possible from the Nazi Holo caust. A difficult and dangerous task, and time is now short

9 arbetet i budapest The work in Budapest Den 9 juli 1944 anländer Raoul Wallenberg till Budapest. Den sovjetiska Röda armén har korsat gränsen till Ungern och avancerar mot huvudstaden från öster. Tyskland närmar sig alltmer ett oundvikligt nederlag. I samarbete med pilkorsrörelsen en organisation av ungerska nazister och antisemiter intensifierar nu de tyska nazisterna ansträngningarna att deportera och döda så många judar som möjligt. Det är till denna mordiska kapplöpning Raoul Wallenberg anländer med uppdrag att rädda judar undan Förintelsen. När Raoul anländer skapas avdelning C vid den svenska legationen, vars främsta syfte är att undsätta de ungerska judarna. För att ha en chans mot nazisternas mordiska effektivitet utökas avdelningen successivt från 40 till 400 medarbetare. Många av de anställda är judar och som anställda vid den svenska legationen slipper de bära den obligatoriska gula stjärnan. Den svenska legationen, och även andra neutrala legationer i Budapest, använder sig av så kallade skyddspass. Ett dokument som ger innehavaren ett provisoriskt medborgarskap, tillverkade för att övertyga tyskarna och de ungerska pilkorsarna om att innehavaren står under ett neutralt lands beskydd. Raoul intensifierar nu tillverkningen av de åtråvärda dokumenten. De ungerska myndigheterna har tillåtit den svenska legationen att trycka ett begränsat antal, men genom att muta och utpressa ungerska tjänstemän lyckas Raoul få tillstånd att tillverka betydligt fler. Köerna av desperata judar ringlar långa utanför de neutrala legationerna. Den ungerska regeringen har inrättat ett stort getto i de gamla judiska kvarteren runt den stora synagogan på Dohánygatan på Pestsidan av Donau. Där har man tvingat in den största delen av den judiska befolkningen och isolerat dem från omvärlden. Instängda utan mat och förnödenheter lever de i förtvivlad väntan på deportation. Den svenska legationen i Budapest. The Swedish legation in Budapest. Raoul Wallenberg organiserar matleveranser som skickas varje dag till de utsvultna och hjälplösa i gettot. Raoul ordnar fram fastigheter runt om i Budapest där judar kan söka tillflykt under den svenska regeringens beskydd. De så kallade Svenskhusen förklaras vara svenskt territorium under diplomatiskt beskydd och utgör ett bräckligt men fungerande skydd för sina förföljda inneboende. Raoul bygger upp ett omfattande kontaktnät av inflytelserika individer som kan hjälpa honom i hans räddningsuppdrag. Förutom nära och daglig kontakt med representanter för den judiska församlingen, arrangerar han möten med politiker och affärsmän på hög nivå. Han äter middag med högt uppsatta och inflytelserika personer. Alla som på något sätt kan vara av betydelse kontaktas av den outtröttlige Wallenberg. Raoul orienterar sig snabbt i situationen. Han är väl bekant med Tysklands byråkrati och dess respekt för 16 17

10 officiella dokument och titlar. Det är en kunskap han nu skickligt använder för att manipulera systemet. Raoul har en förmåga att överskrida gränsen för det som förväntas av honom och agerar utifrån en stark övertygelse om att han gör det rätta. On 9 July 1944, Raoul Wallenberg arrives in Budapest. The Soviet Red Army has crossed the Hungarian border and is advancing towards the capital from the east. Defeat for Germany is now fast approaching. In collaboration with the Arrow Cross movement an organization of Hungarian Nazis and anti-semites the German Nazis now step up their efforts to deport and kill as many Hungarian Jews as possible. It is this murderous race against time that confronts Raoul Wallen berg when he arrives on his quest to save Jews from the Holocaust. A special diplomatic unit, Section C, is promptly set up at the Swedish legation for the specific task of rescuing Hungarian Jews. To enable it to compete with the murderous efficiency of the Nazis, the unit s workforce is gradually expanded from 40 to 400. Many of the staff are Jews and as employees of the Swedish legation do not have to wear the mandatory Star of David. Like other neutral legations in Budapest, the Swedish legation uses what are known as protective passports. These are documents that give the holder temporary citizenship. Their purpose is to convince the Germans and the Hungarian Arrow Cross that the holder is under the protection of a neutral country. Raoul now steps up the production of these coveted documents. The Hungarian authorities have allowed the Swedish legation to print a limited number, but by bribing and blackmailing local officials Raoul manages to get permission to manufacture them in far greater numbers. Queues of desperate Jews wind round the streets outside the neutral legations. The Hungarian government has established a large ghetto in the old Jewish quarters surrounding the big synagogue on Dohány Street on the Pest side of the Danube. There, Den svenska legationen, och även andra neutrala legationer i Budapest, använder sig av så kallade skyddspass. Ett dokument som ger innehavaren ett provisoriskt medborgarskap. The Swedish legation used what are known as protective passports. These are documents that give the holder temporary citizenship. the bulk of the Jewish population live packed together and isolated from the outside world. Shut in without food or basic essentials, they lead a desperate existence, awaiting deportation. Raoul Wallenberg arranges for daily food supplies to be sent in to the starving and helpless residents of the ghetto. Raoul searches out properties around Budapest where Jews can be given refuge under the protection of the Swedish government. These Swedish houses are declared Swedish territory under diplomatic protection and provide their persecuted occupants with at least temporary shelter. Raoul builds up an extensive network of influential individuals who can help him in his rescue work. Besides close daily contact with representatives of the Jewish community, he organizes meetings with senior politicians and leading businessmen. He dines with high-ranking and influential figures. All who can be of assistance in some way are contacted by the tireless Wallenberg. Raoul quickly grasps the situation. He is familiar with the German bureaucracy and its respect for official documents and titles, and skillfully uses this knowledge to manipulate the system. Raoul is able to exceed the limits of what is expected of him, and acts out of a strong conviction that he is doing what is right

11 Operation Panzenfaust The coup Hösten 1944 inser de flesta att kriget är på väg mot sitt slut. Den tyska armén är nu på reträtt, både på öst- och västfronten. Sedan ett år är tyska städer dag och natt mål för allierade bombattacker. Den tyska krigsmakten vacklar, men är ännu inte besegrad. Den ungerske riksmarskalken Miklós Horthy har tagit intryck av den internationella vädjan till förmån för judarna samt Roosevelts hot om att han kommer att ställas inför rätta efter kriget om han inte agerar. Horthy avsätter den tyskvänliga regeringen och premiärministern Döme Sztójay ersätts med Géza Lakatos, en bundsförvant som Horthy anförtror uppdraget att ta Ungern ur kriget. Horthy ger order om att deportationerna av judar ska upphöra. Adolf Eichmann har lett dessa operationer och tvingas nu lämna Ungern. Nu följer ett par månader av visst lugn, där den svenska legationen och de andra neutrala legationerna kan utfärda skyddspass och ge skydd åt den judiska befolkningen. Den 15 oktober 1944 håller Horthy ett dramatiskt radiotal, där han deklarerar att Ungern kommer att förhandla med Sovjetunionen om ett omedelbart vapenstillestånd. Men Horthys kungörelse får en oönskad effekt. Redan samma dag störtas Horthyregimen genom tyskt ingripande under en kupp Operation Panzenfaust vilket i sin tur bereder marken för pilkorsarna. Dessa kidnappar Horthys son och Horthy avgår för att rädda sin sons liv. Pilkorsaren Ferenc Szálasi, en före detta officer i den ungerska armen och fanatisk antisemit, blir nu premiärminister. Pilkorsarna har ingen respekt för skyddspass eller diplomatisk immunitet och nu påbörjas en intensifierad våldsvåg över Budapest. Adolf Eichmann återvänder den 17 oktober 1944 för att återuppta sitt uppdrag. På grund av de fortsatta tyska militära motgångarna omprioriteras tågtransporterna och Eichmann får se sina resurser decimerade. Eichmann tvingar nu istället folk att gå till fots till förintelselägren. Foto: Bundesarchiv / O. Ang Kvinnor och barn som klassats som undermänniskor av nazisterna framför godsvagnar som tyskarna använde för att transportera fångar till arbets-, förintelse- och koncentrationsläger. Women and children on their way to concentration/extermination camps. Äldre, kvinnor och barn vandrar dagar och nätter i så kallade dödsmarscher. De som faller ihop vid vägen blir ihjälskjutna eller slagna till döds. Gång på gång ger sig Wallenberg och hans medarbetare ut på vägarna för att dela ut mat och rädda dem de kan. I november 1944 börjar gäng av ledarlösa pilkorsare bryta sig in i de fastigheter som fungerat som fristäder. De plundrar och mördar de judar som befinner sig där, släpar ut judiska patienter från sjukhus och avrättar dem på gatan. Judar förs till Donaus stränder, binds fast till händer och fötter, skjuts och dumpas i det iskalla vattnet In the autumn of 1944, it becomes obvious to most people that the war is nearing its end. The German army is now retreating, on both the East and Western fronts. For the past year, German cities and towns have been targeted by Allied bombers. The German war machine is reeling, but not yet fully beaten. The Hungarian regent, Miklós Horthy, has been influenced both by the international appeals on behalf of the Jews and by Roosevelt s threat that he will be brought to justice after the war unless he acts. Horthy dismisses the 20 21

12 pro-german government and Prime Minister Döme Sztójay, and replaces him with Géza Lakatos, an ally who is given the task of taking Hungary out of the war. Horthy orders an end to the deportation of Jews, and Adolf Eichmann, who has led these operations, is forced to leave Hungary. A couple of months of relative calm now follow, during which the Swedish legation and the other neutral legations are able to issue protective passports and give the Jewish population shelter. On 15 October 1944, Horthy goes on the radio to announce that Hungary intends to negotiate with the Soviet Union on an immediate ceasefire. But Horthy s dramatic announcement has an unwelcome effect. The Germans engineers a coup on the same day Operation Panzerfaust. Arrow Cross fighters kidnap Horthy s son, and Horthy himself hands over power to the Arrow Cross Party in exchange for his son s life. The Arrow Cross Party s Ferenc Szálasi, a former Hungarian army officer and a fanatic anti-semite, is now appointed prime minister. The Arrow Cross has no respect for protective passports or diplomatic immunity, and a new and even stronger wave of violence sweeps Budapest. Adolf Eichmann returns on 17 October 1944 to resume his work.since the German army is still losing ground, trains are re-routed and Eichmann finds his resources being decimated. He now forces people to head for the extermination camps on foot instead. Women, children and the elderly walk day and night on the infamous death marches. Those who collapse along the way are either shot or beaten to death. Time and again, Wallenberg and his co-workers venture out onto the roads to distribute food and to save whoever they can. In November 1944, leader less bands of Arrow Cross followers break into the houses being used as shelters. They plunder and murder the Jews they find there, dragging Jewish patients out of hospitals and executing them in the street. Jews are taken to the banks of the Danube, bound hand and foot, shot and then thrown into the icy waters. Kriget GÅR MOT SITT SLUT war is ending De ungerska myndigheterna inrättar ett internationellt getto«där de samlar alla judar med skyddspass. Raoul kör till tågstationer och andra uppsamlingsplatser och beordrar officerare att frisläppa de judar som står med på hans lista över innehavare av skyddspass. Listorna är ofta påhittade eller utökas på plats, allt i syfte att rädda så många judar som möjligt från att deporteras. Det finns många vittnen till Wallenbergs insatser. Det berättas att han vid ett tillfälle fortsätter att sätta svenska skyddspass i händerna på de som ska deporteras med tåg, trots att han hotas av beväpnade pilkorsare. Han följer tåget ända till gränsen där han lyckas få alla passagerare under svenskt beskydd släppta. Vid ett annat tillfälle ingriper Raoul efter tips mitt i en pilkorsräd i ett av Svenskhusen. Han dyker upp med en lastbil med poliser och går fram till den unge pilkorsledaren och får honom att släppa alla gripna. Med energi, kontakter och mod lyckas han gång på gång rädda offren, ofta mitt framför bödlarnas näsa. Det är nu uppenbart att Tyskland kommer att förlora kriget och många högt uppsatta nazister försöker förhandla med de västallierade och med företrädare för Sovjetunionen. Men inte Eichmann. Trots den nazistiska statens stundande undergång fortsätter han obevekligt sitt uppdrag. Samtidigt fortsätter Raoul Wallenberg och den svenska legationen lika oförtrutet sitt räddningsarbete. Eichmann är mycket medveten om sin svenske antagonist och uttrycker att han vill låta skjuta judehunden«raoul Wallenberg. Svenska legationen är hårt ansatt av pilkorsarna och på julaftonen 1944 totalförstörs legationens lokaler. Vid decembers slut har Röda armén nått fram till Budapest. Pilkorsarnas ledare har flytt. Eichmann ger en sista order: De judarna som har stängts in i gettot ska utplånas. Men de neutrala legationerna ger en gemensam uppmaning till den tyske generalmajoren Schmidthuber som är beordrad att utföra massakern. Om han utför 22 23

13 När tyska soldater marscherade in i Ungern var en av konsekvenserna att förföljelserna av judarna intensifierades. Många av dem deporterades till förintelseläger, där flertalet gick under. German troops marched into Hungary and the persecution of Jews intensified. Many of them were deported to extermination camps, where most of them perished. dådet kommer han att bli hängd som krigsförbrytare. Schmidthuber avbryter aktionen och de judarna räddas. The Hungarian authorities now establish an international ghetto where they gather together all Jews holding protective passports. Raoul drives to the train stations and other assembly points and orders the officers there to release the Jews on his list of passport holders. The lists are frequently made up Foto: Bundesarchiv Foto: Bundesarchiv / Faupel or are lengthened by Wallenberg on the spot, the aim being to save as many Jews as possible from deportation. It is said that on one occasion, Raoul Wallenberg climbs up onto a railroad boxcar bound for Auschwitz-Birkenau. Defying orders from the Arrow Cross guards, he continues to press Swedish protective passports into outstretched hands as bullets whistle past. When the train leaves the station, he follows it to the border and demands that all passengers under Swedish protection be released. His bravery is rewarded. On another occasion, after a tip-off, Raoul intervenes to stop an Arrow Cross raid on one of the Swedish houses. He arrives with a truckload of policemen and simply walks up to the young leader of the fighters and gets him to release all the detainees. Repeatedly, his energy, his contacts and his courage enable him to save the victims, often from right under the noses of their executioners. It now becomes clear that Germany will lose the war, and many high-ranking Nazis try to negotiate with the Western Allies and with representatives of the Soviet Union. But not Eichmann. Despite the imminent demise of the Nazi state, he relentlessly pursues his mission. Raoul Wallenberg and the Swedish legation, meanwhile, are equally relentless in their rescue efforts. Eichmann is fully aware of his Swedish antagonist and expresses a desire to have that Jewish dog Raoul Wallenberg shot. The Swedish legation is severely harassed by Arrow Cross followers, and on Christmas Eve 1944 its premises are totally destroyed. By the end of December, the Red Army has reached Budapest. The Arrow Cross leaders have fled. Eichmann issues a final order: The 60,000 Jews shut into the Budapest ghetto are to be exterminated. The neutral legations, however, issue a joint appeal to the man charged with effecting the massacre, General Schmidthuber. He is told that if he goes ahead, he will be hanged as a war criminal. Schmidthuber calls off the action and the 60,000 Jews are saved

14 Försvinnandet The disappearance Raoul Wallenberg, som skaffat sig förhandlingsvana under sina resor som affärsman i Centraleuropa, fick stor nytta av denna färdighet när han försökte rädda ungerska judar undan Förintelsen genom att knyta kontakter med tyska och ungerska beslutsfattare. Raoul Wallenberg acquired negotiating skills during his travels as a businessman in Central Europe, a great advantage when trying to save Hungarian Jews from the Holocaust by establishing links with German and Hungarian decisionmakers. I januari 1945 tågar den sovjetiska armén in på Pestsidan av Budapest och därmed är den nazistiska terrorn över. För Sovjetunionen är Ungern ett fiendeland och det brutala kriget har gjort gränsen mellan fiendesoldater, medlöpare, vanliga civila och neutrala suddig. Ingen lever säkert i den stora oredan i krigets sista månader. I mitten av januari 1945 befrias judarna i Budapests getto av sovjetiska trupper. Raoul Wallenbergs uppdrag i Budapest är över. Under 192 dagar av envisa och riskfylla ansträngningar har Raoul Wallenberg och hans medarbetare räddat tiotusentals människoliv. Men i kaoset som följer efter befrielsen behövs en plan för återförenande av familjer, omhändertagande av föräldralösa, sjukvård, hjälp med att skaffa bostäder. Raoul vill snarast komma i kontakt med sovjetiska myndigheter för att skapa en plan för organisationen av återuppbyggnaden. Den 17 januari 1945 ger sig Raoul Wallenberg tillsammans med sin trogne medhjälpare och chaufför Vilmos Langfelder av till det sovjetiska högkvarteret i Debrecen. De eskorteras av den sovjetiska hemliga polisen NKVD. Ingen av dem återvänder. Raoul är endast 32 år gammal och får aldrig återse sin familj i Sverige. Raoul Wallenbergs familj har sedan dess försökt få svar på sina frågor om Raouls öde, men utan resultat. Från ryskt håll hävdas att Raoul Wallenberg dog i Ljubljankafängelset den 17 juli 1947, en uppgift som aldrig har bevisats och ej heller godtagits i Sverige. De närmare omständigheterna kring den sista tiden i Raoul Wallenbergs liv är, och kommer troligen förbli, ett mysterium. In January 1945, the Soviet army enters Budapest on the Pest side of the Danube and the Nazi reign of terror ends. For the Soviet Union, Hungary is enemy country, and the brutal war has blurred the distinction between enemy 26 27

15 Soviet secret police, the NKVD. Neither of them returns. Raoul is just 32 years old and will never see his family in Sweden again. Ever since, Raoul Wallenberg s family have sought in vain to find out what happened to him. The Russians, for their part, claim that he died in Lubyanka Prison on 17 July This claim, however, has never been substantiated, nor has it been accepted in Sweden. The exact circumstances surrounding the final phase of Raoul Wallenberg s life are, and will probably remain, a mystery. Den som räddar ett liv, har räddat en hel värld Whoever saves one life saves the world entire soldiers, Nazi sympathizers, ordinary civilians and neutral participants. No-one is safe in the general disarray that marks the final months of the war. In mid-january 1945, the Jews of the Budapest ghetto are freed by Soviet troops. Raoul Wallenberg s task in the Hungarian capital is at an end. Over 192 days of ceaseless, risk-filled endeavor, Raoul Wallen berg and his co-workers have saved tens of thousands of lives. But in the chaos that follows liberation, a plan is needed to reunite families, take care of orphaned children, re-establish medical services and find housing. Raoul is anxious to talk to the Soviet authorities about such a plan, as soon as possible. On 17 January 1945, Raoul Wallenberg travels to the Soviet HQ in Debrecen, together with his faithful assistant and driver, Vilmos Langfelder. They are escorted by the Det är omöjligt att uppskatta exakt hur många som räddades genom Raoul Wallenberg och hans medhjälpares insatser. Men det är obestridligt att det var tiotusentals. Många är de människor vars möte med Raoul Wallenberg avgjorde deras öde. De fick leva för att se hur världen åter reste sig efter kriget, och även se barn och barnbarn växa upp. Idag är de gamla och bland de sista i en generation med egna minnen från ett av de mörkaste kapitlen i mänsklighetens historia. It is impossible to know exactly how many people were saved by Raoul Wallenberg and his team of helpers. But without doubt, they numbered in the tens of thousands. Their encounter with Raoul Wallenberg decided their fate. They survived to see how the world rose anew from the ashes of World War II and they had the good fortune to see their children and grandchildren grow to adulthood. Today, they are old and among the last of their generation able to recall one of the darkest chapters in the history of humankind

16 FÖRINTELSENS MINNESDAG 27 JANUARI Den 27 januari 1945 befriades koncentrations- och förintelselägret Auschwitz-Birkenau av Röda Armén. Dagen uppmärksammas världen över som en internationell minnesdag för att hedra Förintelsens offer. RAOUL WALLENBERG-ÅRET 2012 skulle Raoul Wallenberg ha fyllt 100 år. Regeringen har beslutat att uppmärksamma detta genom att tillsätta en nationalkommitté, under ordförandeskap av utrikesminister Carl Bildt. Kommittén ska samla olika delar av det svenska samhället för att uppmärksamma Raoul Wallenbergs gärningar. Den före detta generaldirektören för Svenska institutet, Olle Wästberg, samordnar Raoul Wallenberg-året LIDINGÖ STAD OCH RAOUL WALLENBERG Varje år genomförs Raoul Wallenberg dagen den 27 januari på Lidingö. Under 2012 lyfts hans liv och gärning särskilt för att hedra och inspirera. Utställningen på Raoul Wallenbergs torg den 27 januari visas även på Lidingö stadshus under våren 2012 och är möjlig genom samarbete med Svenska institutet och Forum för levande historia. En mer omfattande utställning, byggd på samma berättelse som denna, kommer under året att turnera bland annat i Budapest, New York, Berlin och Tel Aviv. FORUM FÖR LEVANDE HISTORIA Vi arbetar mot dagens intolerans med utgångspunkt i historiens brott mot mänskligheten. För demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter. Producent: Magdalena Smidova, Forum för levande historia Originaltext: Stina Mansfeld Fakta- och textgranskning: Ulf Zander & Ingela Karlsson Utställningstext (redigerad originaltext): Small World Produktion av utställning och broschyr: Small World Utställningen är ett samarbete mellan Forum för levande historia och Svenska institutet.

17 för mig finns inget annat val To me there s no other choice Raoul Wallenberg är affärsmannen och diplomaten som under andra världskrigets slutfas räddade tiotusentals ungerska judar undan de nazistiska förintelselägren. Men Raoul Wallenberg fick aldrig själv berätta sin historia eller motta världens tacksamhet. Här är berättelsen om den unge svensken vars val gjorde honom till hjälte och odödlig symbol. Raoul Wallenberg, the businessman and diplomat who during the Second World War saved tens of thousands of Hungarian Jews from the Nazi death camps. But Raoul Wallenberg would never receive the world s gratitude. Here is the story of the young Swede whose personal beliefs made him the hero and symbol of immortality.

För mig finns inget annat val. Raoul Wallenberg 1912 2012

För mig finns inget annat val. Raoul Wallenberg 1912 2012 För mig finns inget annat val Raoul Wallenberg 1912 2012 Raoul Wallenberg är affärsmannen och diplomaten som under andra världskrigets slutfas räddade tiotusentals ungerska judar undan de nazistiska förintelselägren.

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Enkätundersökning Abu Dis Läsestuga 2011

Enkätundersökning Abu Dis Läsestuga 2011 Underlaget till denna sammanställning är en enkätundersökning med frågor formulerade av PGS utförd av Sara Ayyad i juli 2011. Sammanställningen är PGS egen. Enkätundersökningen är uppdelat på fem grupper

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

MR 4 TILL MÄNSKLIGHETENS FÖRSVAR WORKSHOP I KLASSRUMMET TEMA: MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER (MR)

MR 4 TILL MÄNSKLIGHETENS FÖRSVAR WORKSHOP I KLASSRUMMET TEMA: MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER (MR) SIDA 1/6 WORKSHOP I KLASSRUMMET TEMA: MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER (MR) LÄRARMANUAL I det här dokumentet finns allt du behöver veta för att hålla workshopen. Här ser du också tydligt i vilka moment du använder

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

2014-11-21 Av Patrik Österblad

2014-11-21 Av Patrik Österblad 2014-11-21 Av Patrik Österblad The interview We take a dive into a situation most of us have been in. The job interview. Questions and answers you as a job seeker perhaps should ask, as well as what you

Läs mer

Life is passing by. We hurrying and rarely stay up and evaluate and reevaluate our lives. How do we live? What is important for us? Too many people think through their life when they get a disease vengeance.

Läs mer

Cross Media Storytelling

Cross Media Storytelling Cross Media Storytelling Storytelling En del av Cross Medialogiken Andra: Play, performance, spectacle, branding, etc. Reflekterar ekonomin i branschen Horisontella effekter av koncernägande Synergi: branding

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

NYHETSBREV Januari 2013

NYHETSBREV Januari 2013 NYHETSBREV Januari 2013 Vad är Avtryck? Avtryck satsar på unga som bor på landsbygden och i mindre orter och ger dem förutsättningar att utveckla sig själva och vårt närområde. Hos oss finns det möjligheter

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Regler Övriga regler:

Regler Övriga regler: Introduktion Flamestorm Duals II är Legend Spelbutiks andra dubbelturnering i Warhammer Fantasy Battles och spelas i lag med två spelare på varje lag. Syftet med denna typ av arrangemang är att stärka

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate KILROY education hjälper dig att ansöka till UWE. Vi ger dig information om kurser, antagningskrav, terminsavgifter, CSN, boendemöjligheter

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co April 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Den politiska läroboken

Den politiska läroboken Den politiska läroboken Bilden av USA och Sovjetunionen i norska, s finländska läroböcker under Kalla kri Summary: Political textbooks: The depiction of the USA and the Soviet Ur Norwegian, Swedish, and

Läs mer

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Namn: Hampus Hägg Obemannade flygplan Datum: 2015-03-02 Klass: TE14B Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Handledare: David, Björn och Jimmy Abstract In this task I ve been focusing on unmanned

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Masteruppsats (ej examinerad) av Kasra Katibeh F.d. student vid Folkhälsovetenskapliga programmet,

Läs mer

Läsförståelse (20 poäng 2 poäng för varje rätt svar)

Läsförståelse (20 poäng 2 poäng för varje rätt svar) 280 Test Inventions Läsförståelse (20 poäng 2 poäng för varje rätt svar) SAS more than 60 years old and faster with time Read the article and answer the questions. Departure time, arrival time, flight

Läs mer

P-piller till 14-åringar?

P-piller till 14-åringar? P-piller till 14-åringar? Ämne: SO/Svenska Namn: Hanna Olsson Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 9 Årtal: 2009 SAMMANFATTNING/ABSTRACT...3 INLEDNING...4 Bakgrund...4 Syfte & frågeställning,metod...4 AVHANDLING...5

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012 The Gate Sunday September 23, 2012 The project goal is to bring users closer to different topics that can vary from literature to space science by placing them in different interactive scenes. Furthermore

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Kanban är inte din process (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Torbjörn Tobbe Gyllebring @drunkcod tobbe@cint.com Är du eller känner du en Kanban hipster? Förut körde vi X nu kör vi Kanban

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget PREDICTIONS 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p BNP IT-budget 3% Utveckling 2013 2% 1% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ 0% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ UTMANINGEN STÖRRE VOLYM FÖR MINDRE

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Ambassadör Annika Jaganders föredrag om Raoul Wallenberg inför Nordiska föreningen i Prag den 18 april 2012

Ambassadör Annika Jaganders föredrag om Raoul Wallenberg inför Nordiska föreningen i Prag den 18 april 2012 1 Ambassadör Annika Jaganders föredrag om Raoul Wallenberg inför Nordiska föreningen i Prag den 18 april 2012 För några veckor sedan besökte jag Budapest och såg bl.a. de kvarter där det gamla ghettot

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion Systemutveckling Historiskt grundad introduktion Kvalitet som tema Dataområdet kännetecknas av ständig förändring - utveckling - expansion Varje "nyhet" en förbättring Anta att förbättringarna är, eller

Läs mer

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRAVEL INDUSTRY EXPECTANCY INDEX January 2012 - Nordic Introduction Travel Industry Expectancy Index is an independent temperature gauge on Nordic travel companies

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

ENGELSKA VERB - 12 LÄXFÖRHÖR

ENGELSKA VERB - 12 LÄXFÖRHÖR ENGELSKA VERB - 12 LÄXFÖRHÖR Det här är en sammanställning av 12 olika läxförhör utav engelska oregelbundna verb. Vi brukar ge 5 verb i läxa från årskurs 5 eller 6 och uppåt. Efter varje verbläxa ser förhören

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager

Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager rlindstedt@novell.com Alternativ för Fildelning Enkel fildelning à la 1990. Mycket rörmokeri och döda filer Samerbetsverktyg

Läs mer

världen väntar på dig

världen väntar på dig världen väntar på dig Bladins gymnasium Ibland kan det kännas svårt att bestämma sig för vad man vill göra resten av livet. Som tur är behöver du inte göra det heller. Men de vägval du gör idag kan forma

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon 1/25 Incidenthantering Leif Nixon 2/25 SPOTIFY Important Notice to Our Users /25 May 27th, 2014 15:00 by Oskar Stål, CTO, Spotify We ve become aware of some unauthorized access to our systems and internal

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

P2P Summit 2013. After Summit Report

P2P Summit 2013. After Summit Report P2P Summit 2013 After Summit Report The only cross functional, cross industry networking event looking at procurement and finance as an end-to-end process Did you miss out on P2P Summit 2013? Purchase

Läs mer

Hitta dina IAEA vänner genom vår facebook-grupp Svenska IAEA-klubben

Hitta dina IAEA vänner genom vår facebook-grupp Svenska IAEA-klubben Newsletter Mars 2014 Kära medlemmar: Ytterligare ett år har lagts till handlingarna och vår internationella organisation IAEA fortsätter utvecklas. Vi har nu kört programmen genom vårt egna företag Agriventure

Läs mer

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 WE MAKE IT EASIER FOR SWEDISH COMPANIES TO GROW INTERNATIONALLY SWEDISH TRADE COUNCIL >> 2012-05-09 WE ARE AT HOME ON YOUR FOREIGN MARKETS 500 employees 66 offices in

Läs mer

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Sjöfartsskydd i områden där Norrköpings Hamn och Stuveri AB är verksamhetsansvarig Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Kontaktlista i skyddsrelaterade frågor List

Läs mer

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects Focus on English 9 Teacher s Guide with Projects Focus on English är ett nyskrivet läromedel för åk 7 9. Goda engelskkunskaper är ett av elevernas viktigaste redskap för det livslånga lärandet. I boken

Läs mer

Drivkrafter hinder mervärde

Drivkrafter hinder mervärde 2013 03 06 Ulf Hedbjörk Universitets och högskolerådet Internationell mobilitet Drivkrafter hinder mervärde Ny myndighet: Universitets och högskolerådet HSV VHS YH UHR IPK KRUS Tre studier från UHR under

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

Please fill in the answers to questions 1.1 and 1.2 after having called up the respondent!

Please fill in the answers to questions 1.1 and 1.2 after having called up the respondent! Supplementary data Questionnaire (in English) Serial number:... Interviewer: 1. Introduction Please fill in the answers to questions 1.1 and 1.2 after having called up the respondent! 1.1 Gender 1.2 Postal

Läs mer

Neuropsychiatric disabiliqes why so many today? Johan Smedberg Sr. Medical Adviser Västernorrland County Council Sweden

Neuropsychiatric disabiliqes why so many today? Johan Smedberg Sr. Medical Adviser Västernorrland County Council Sweden Neuropsychiatric disabiliqes why so many today? Johan Smedberg Sr. Medical Adviser Västernorrland County Council Sweden Mild psychiatric disorders Neuropsychiatric disorders ADHD, ADD, Asperger s syndrome,

Läs mer

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial Vs 2, 31.03.14 Vad är SJ Prio Vad är SJ Prio? SJ Prio är SJ:s lojalitetsprogram för alla som tar eller vill ta tåget. Med SJ Prio får våra

Läs mer

Finansiella risker 1

Finansiella risker 1 Finansiella risker 1 Koncernen Finansieringsrisk Högst 35 % av den totala externa låneskulden får förfalla inom kommande 12 månader. Risk? 9 000 8 000 7 000 35% 6 000 5 000 4 000 3 000 4 336 3 336 3 998

Läs mer

We love what we do. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2015-03-24

We love what we do. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2015-03-24 We love what we do Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Östersund Örebro Västerås Stockholm Vasa Click to edit Master subtitle style Click to edit Master subtitle style 3 Click

Läs mer

I SKANE VILDA NYHETER VILDA VIKINGAR KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VAD TYCKER DU ÄR DET BÄSTA MED SCOUTING? ONSDAG 6 AUGUSTI

I SKANE VILDA NYHETER VILDA VIKINGAR KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VAD TYCKER DU ÄR DET BÄSTA MED SCOUTING? ONSDAG 6 AUGUSTI VILDA NYHETER KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VILDA VIKINGAR I SKANE På en ö, i en park mitt i stan och på ansvariga på Vilda vikingar. en helt vanlig lägeräng Vildaläger Nu används platsen inte längre

Läs mer

The i-coin Project Project part-financed by the European Union

The i-coin Project Project part-financed by the European Union The i-coin Project Project part-financed by the European Union Hello everyone! Here comes the Invitation to the final meeting in Svenljunga, Sweden the 27-29 th of November 2007. I have tried to gather

Läs mer

Bruksamhälle. Museum i spinneri. Rydal är beläget vid Viskans strand strax norr om Kinna. Med dess välbevarade brukssamhälleskaraktär

Bruksamhälle. Museum i spinneri. Rydal är beläget vid Viskans strand strax norr om Kinna. Med dess välbevarade brukssamhälleskaraktär RYDALS MUSEUM Bruksamhälle Rydal är beläget vid Viskans strand strax norr om Kinna. Med dess välbevarade brukssamhälleskaraktär är Rydal av riksintresse. Fabriken är tillsammans med flera andra byggnader

Läs mer

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS Gränslösa ehälsotjänster Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS 2011-11-01 Page 2 Agenda 1. Framtidens ehälsa i Europa 1. SepSOS Målbild, status och piloter NCP nationell kontaktpunkt Expedition av e-recept

Läs mer

EFTER KRIGET, 1945-1949

EFTER KRIGET, 1945-1949 SÄNDNINGSDATUM: 2010-10-12 PROGRAMLEDARE/PRODUCENT: THÉRÈSE AMNÉUS KONTAKT: therese.amneus@ur.se PROGRAMNR: 101753/ra1 ANACONDA GESELLSCHAFT EFTER KRIGET, 1945-1949 Programmanus på svenska Thérèse Amnéus

Läs mer

ATT:BLADET VECKA 34 ATTENTION: EVENTS GUIDE WEEK 34. 20 August 2012 27 August 2012

ATT:BLADET VECKA 34 ATTENTION: EVENTS GUIDE WEEK 34. 20 August 2012 27 August 2012 ATT:BLADET VECKA 34 ATTENTION: EVENTS GUIDE WEEK 34 20 August 2012 27 August 2012 Thanks to: Thanks to the SASSE product sponsors Lennart Bogren, our ever hard-working, never tiring premises administrator

Läs mer

Plutonium i barns tänder

Plutonium i barns tänder Plutonium i barns tänder Greenpeace meddelade den 1/8 97 att man påvisat det mycket farliga ämnet plutonium i tänderna hos barn i England. Halten var högre ju närmare en kärnanläggning man bodde. I Sellafield

Läs mer

Mukono - Vimmerby. Young peoples voices in developing a youth center

Mukono - Vimmerby. Young peoples voices in developing a youth center Mukono - Vimmerby Young peoples voices in developing a youth center Lena Hallengren, former Swedish Minister of Youth. Lena Hallengren, tidigare svenska Ungdomsministern. Background On May 5, 2006 former

Läs mer

Hållbart företagande / CSR

Hållbart företagande / CSR Hållbart företagande / CSR Energinätverk Sverige Stockholm 15 okt 2014 Maria Blechingberg, Esam Dagens ämne: CSR CSR betyder Corporate Social Responsibility och står för vad företagen har för ansvar i

Läs mer

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Sifo undersökning, beställd av Hagainitiativet, om svenska folkets syn företags klimatinformation och deras trovärdighet (juni 2012) BAKGRUND Hagainitiativet

Läs mer

Incitament för effektivitet och kvalitet

Incitament för effektivitet och kvalitet Incitament för effektivitet och kvalitet Trafikanalys 20 april 2012 Björn Hasselgren Arkitektur och samhällsbyggnad Vägar och järnvägar - historien Transportinfrastrukturens utveckling Offentlig sektor

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

.Eftertidning. Lördag 10 november

.Eftertidning. Lördag 10 november .Eftertidning En tidning för dig som är utställare Lördag 10 november BILDER FRÅN MÄSSAN 10 495* *TOTALT ANTAL BESÖKARE 2012 TORSDAG: 3 466 FREDAG: 4 187 LÖRDAG: 2 842 totalt antal besökare 2011: 10 129

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Joakim Forsemalm Radar Arkitektur & Planering Göteborgs Universitet

Joakim Forsemalm Radar Arkitektur & Planering Göteborgs Universitet Människor och icke-människor: översättare och transformatörer av urbana rum (Humans and non-humans: translating and transforming urban space) Joakim Forsemalm Radar Arkitektur & Planering Göteborgs Universitet

Läs mer

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive AGIL KRAVHANTERING Hitta behoven bakom kraven!!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive KRAVSTÄLL EN PRODUKT! Skriv ner tre krav som ni ställer på produkten INNOVATIONSDRIVNA PRODUKTER...

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

Innehåll. Förhållningssätt för vuxna. Avslöja myter. Nya sätt att stödja barn i familjer med missbruksproblem

Innehåll. Förhållningssätt för vuxna. Avslöja myter. Nya sätt att stödja barn i familjer med missbruksproblem Nya sätt att stödja barn i familjer med missbruksproblem Växhuset, Västerås den 10 feb 2014 Nicklas Kartengren 0708-636225 / nicklas.kartengren@mac.com Innehåll Förhållningssätt för vuxna Hur många barn

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer