för mig finns inget annat val

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "för mig finns inget annat val"

Transkript

1

2 för mig finns inget annat val To me there s no other choice Raoul Wallenberg ? Barndomen i Sverige Childhood in Sweden Utbildning och karriär i världen Education and a career in the world Röda nejlikan The Scarlet Pimpernel Europa och läget i Budapest Europe and the situation in Budapest 1944 Adolf Eichmann Adolf Eichmann Raoul Wallenberg får sitt uppdrag The assignment Arbetet i Budapest The work in Budapest Operation Panzenfaust The coup Kriget går mot sitt slut War is ending Försvinnandet The disappearance Den som räddar ett liv, har räddat en hel värld Whoever saves one life saves the world entire

3 Raoul med sin mamma Maj. Raoul and his mother Maj. Barndomen i Sverige Childhood in Sweden Raoul Wallenberg föds den 4 augusti 1912 i Kappsta på Lidingö. Bara några månader tidigare har hans far, Raoul Oscar Wallenberg, endast 23 år och löjtnant vid flottan, gått bort i cancer. Raouls födelse blir en stor tröst för den unga modern Maria Maj (född Wising) och familjen mitt i deras förlust. I Raoul ser de alla en ersättare för den för tidigt bortgångne fadern. En man som bara hade en önskan för den son han aldrig fick träffa: att han ska växa upp till en enkel och god människa. Banden mellan mor och son blir starka, samtidigt som Maj uppmuntrar Raoul att utvecklas till en självständig och ansvarsfull individ. Ständigt närvarande fast på andra sidan jordklotet är också Raouls farfar, diplomaten och affärsmannen Gustaf Wallenberg. Farfar tillhör släkten Wallenberg som är ägare till en av de största privatägda bankerna i Sverige och tillhör toppen inom svenskt näringsliv. Redan som barn får Raoul resa ut i världen för att hälsa på sin farfar. Familjen präglas av en kosmopolitisk världssyn, Raoul uppmuntras att lära sig språk, studera andra kulturer och resa. Mamma Maj gifter efter ett par år om sig och Raoul får två småsyskon, Guy och Nina. Raoul är omgärdad av stödjande och starka personligheter under hela sin uppväxt, som är trygg och kärleksfull. Familjen fäster tidigt stora förhoppningar på Raoul, vilket han tidigt uppfattar och ser som sin plikt att uppfylla. 5

4 Raoul Wallenberg is born on 4 August 1912 in Lidingö, Stockholm. Only a few months earlier, his father, Raoul Oscar Wallenberg, a lieutenant in the Swedish Navy, has died of cancer at the tender age of 23. The birth of Raoul in the midst of their grief is a great com fort to the family, especially the young mother, Maria Maj (née Wising). In Raoul, they all see a replacement for the deceased father. A man who had only one wish concerning the son he never met: that he would grow up to be a good and humble person. Mother and son develop a close bond, while at the same time Maj encourages Raoul to become an independent and responsible individual. Ever-present, although on the other side of the world, is Raoul s paternal grandfather, Gustaf Wallenberg, a diplomat and businessman. Gustaf is a member of the Wallenberg family, owners of one of the largest private banks in Sweden and prominent figures in the Swedish business sector. While still only a child, Raoul travels out into the world to visit his grandfather. A family characteristic is a cosmopolitan world-view, and Raoul is encouraged to learn languages, to study other cultures and to travel. His mother, Maj, remarries after a couple of years and Raoul acquires a younger brother and sister, Guy and Nina. Raoul is surrounded by strong, supportive figures throughout his childhood and youth, in a secure, loving environment. They have great hopes for Raoul, which is something he realizes early in life. He feels it his duty to fulfill these hopes. Utbildning och karriär i världen Education and a career in the world Raoul Wallenberg är konstnärlig och kreativ och visar sig tidigt vara en språkbegåvning. Mamma Maj vill att han ska studera juridik och farfar Gustaf vill att han ska börja inom bankvärlden. Raoul själv vill bli arkitekt och börjar studera arkitektur vid University of Michigan i Ann Arbor, USA. Men arkitektur blir inte vad den vetgirige och rastlöse Raoul kommer att ägna sig åt. Istället ger han sig ut för att upptäcka världen. Tack vare sin farfars kontaktnät får Raoul möjlighet att arbeta i Kapstaden, Sydafrika. Nästa anhalt blir Haifa i norra Israel, dåvarande Palestina, där Raoul får arbete som tjänsteman på en holländsk bank. I Haifa får Raoul kontakt med judiska familjer från hela världen som flytt förföljelse och här hittat en fristad. Han blir djupt upprörd över deras berättelser om systematisk förföljelse och pogromer. Farfar Gustaf avlider 1937, under ett besök i Sverige. Därmed får Raouls och farfaderns brevväxling och utbyte av tankar och idéer ett abrupt slut. Raoul tvingas nu att ta egna beslut. När andra världskriget bryter ut 1939 är Raoul tillbaka hemma i det neutrala Sverige. Han engagerar sig i hemvärnet och arbetar samtidigt i bank. Men bankvärlden är inte Raouls rätta element. Raoul tar istället anställning vid en handelsfirma inom import och export av livsmedel mellan Sverige och Ungern. Firmans ägare Koloman Lauer, en svensk-ungersk jude som inte längre kan göra affärer i sitt hemland sedan antisemitiska lagar införts i Ungern 1942, överlåter istället åt Raoul att där bli verksamhetens ansikte utåt. Raouls sociala talang och envishet gör honom till en uppskattad medarbetare och inom åtta månader har han blivit befordrad till handelsfirmans internationella chef. Farfar Gustaf och Raoul. Raoul with grandfather Gustaf. Raoul Wallenberg is artistic and creative, and quickly shows himself to be a man of languages. His mother wants him to study law, while grandfather Gustaf wants him to begin working in the bank sector. 6 7

5 his native country following its introduction of anti-semitic laws in 1942, entrusts Raoul with the task of representing the company there. Raoul s social skills and determination make him a much appreciated member of the staff, and within eight months he has become the firm s international manager. Raoul Wallenberg uppvaktas efter att han tagit studenten Raoul Wallenberg graduates in Raoul himself wants to be an architect, and begins studying architecture at the University of Michigan in Ann Arbor, USA. But being a restless young man with an enquiring mind, he is not content with this career path. Instead, he sets off to discover the world. Thanks to his grandfather s network of contacts, Raoul is able to find work in Cape Town, South Africa. His next stop is Haifa in northern Israel, which was then Palestine. Raoul takes a job as a clerk at a Dutch bank. In Haifa, he comes into contact with Jewish families from all over the world who have found refuge there. Their stories of systematic persecution and pogroms stir Raoul deeply. Grandfather Gustaf dies in 1937 during a visit to Sweden. This puts an abrupt end to the correspondence and exchanges of thoughts and ideas between the two. Raoul is now forced to make his own decisions. When World War II breaks out, he is back home in neutral Sweden. He joins the Home Guard and finds employment in a bank. But Raoul does not feel the banking world is his proper element. Instead, he takes a job with a trading company importing and exporting food between Sweden and Hungary. The owner of the firm, Koloman Lauer, a Swedish-Hungarian Jew who can no longer do business in Röda nejlikan The Scarlet Pimpernel Under krigsåren i Stockholm får Raoul Wallenberg via en vän möjlighet att besöka den brittiska ambassadens exklusiva filmvisningar. För en liten publik visas där filmer som inte passerat krigsårens svenska censur. En kväll visas Leslie Howards film Pimpernel Smith, som anspelar på den klassiska franska äventyrsromanen Röda Nejlikan. Handlingen är förflyttad från revolutionens Frankrike till det samtida Europa. Huvudpersonen Horatio Smith är en professor i arkeologi som räddar förföljda judar på flykt undan nazisterna. Filmen gör stort intryck på Raoul Wallenberg. För sin lillasyster Nina beskriver han att han vill också göra skillnad genom att göra en insats för människor i nöd. During the war years in Stockholm, Raoul Wallenberg is taken by a friend to the British Embassy s exclusive film screenings. These are films that have not passed the Swedish wartime censors and are only shown to a small audience of visitors. One evening, the film is Leslie Howard s Pimpernel Smith, based on the classic French adventure novel, The Scarlet Pimpernel. The action has been switched from revolutionary France to contemporary Europe. The main character, Horatio Smith, is a professor of archaeology who saves persecuted Jews fleeing from the Nazis. The film makes a strong impression on Raoul Wallenberg. He tells his younger sister, Nina, that he, too, wants to make a difference by doing something to help people in distress. 8 9

6 Europa och läget i Budapest 1944 Europe and the situation in Budapest 1944 Sedan november 1940 är Ungern allierat med Tyskland. När Tyskland i juni 1941 anfaller sin forne allierade Sovjetunionen, strider Ungern vid Tysklands sida. I Ungern finns i början av 1944 omkring judar, av vilka ungefär hälften är flyktingar från övriga delar av Europa. De ungerska judarna hade förskonats från deportationer, men levde under diskrimineringslagar. De ungerska myndigheterna var förhållandevis milda mot den judiska befolkningen och de hjälporganisationer som fanns i landet. Men i takt med motgångarna på östfronten, förändras i mars 1944 tonläget mellan den tyska och den ungerska regeringen. Efter Tysklands nederlag vid Stalingrad och andra strider där Ungern förlorat tiotusentals soldater, vill nu Ungern dra sig ur den tysk-ungerska alliansen. Tyskarna, som sedan tidigare varit missnöjda med att de ungerska makthavarna inte uppfyllt sina förpliktelser som allierade och den bristande ungerska viljan att lösa judefrågan«, tar nu i med hårdhandskarna. Den 19 mars 1944 tar Tyskland över makten i Ungern. Adolf Hitler låter den åldrige ungerske riksföreståndaren, amiral Miklós Horthy, sitta kvar vid makten, men placerar antisemitiska ungrare på höga poster och gör den tyskvänlige Döme Sztójay till premiärminister i den nya regeringen. Läget förvärras nu snabbt för de ungerska judarna. SS den nazistiska organisation som bland annat hade huvudansvaret för att genomföra förintelsen sätter nu in alla krafter för att snabbt göra Ungern fritt från judar. Mellan den 15 maj och den 8 juli 1944 avgår närmare 150 tåg med judar från Ungern till slutstationen Auschwitz Birkenau. I tusental pressas judarna in i godsvagnar som spikas igen. Resan tar upp till fem dagar utan att fångarna får vare sig mat eller vatten. Många blir sinnesförvirrade eller dör under transporten. Tågen stannar regelbundet och de döda släpas ut. As of November 1940, Hungary is allied with Germany. When Germany attacks its former ally, the Soviet Union, in 1941, Hungary fights on the German side. In early 1944, there are some 800,000 Jews in Hungary, of which about half are refugees from other parts of Europe. The Hungarian Jews have been spared deportation, but have lived under discriminatory laws. The authorities in Hungary were relatively mild in their treatment of the Jewish population and of the aid organizations present in the country. But in March 1944, as the tide turns against them on the Eastern Front, the Germans begin to adopt a different tone towards the Hungarian government. Following the German defeat at Stalingrad and other battles in which Hungary has lost tens of thousands of soldiers, the government in Budapest now tries to withdraw from the German-Hungarian pact. The Germans, already angered by the Hungarian authorities failure to meet their obligations as allies and their reluctance to resolve the Jewish question, now take strong measures. On 19 March 1944, Germany seizes control of Hungary. Adolf Hitler lets the ageing Hungarian regent, Admiral Miklós Horthy, continue in office, but installs anti-semitic Hungarians in senior positions and appoints the pro- German diplomat Döme Sztójay as prime minister in the new government. The position of the Jewish community in Hungary deteriorates rapidly. The SS the Nazi organization in charge of implementing what came to be known as the Holocaust now sets out to annihilate the Jewish population as swiftly as possible. Between 15 May and 8 July 1944, almost 150 trains carry Jews from Hungary to their final destination, Auschwitz Birkenau. The deportees are packed in their thousands into freight cars which are then nailed shut. The journey takes up to five days without the prisoners having either food or water. Many become mentally deranged or die in the course of the journey. The trains stop regularly and the dead are dragged out

7 Adolf Eichmann Adolf Eichmann Hjärnan bakom organiseringen av förintelsen av Ungerns judiska befolkning var SS-officeren Adolf Eichmann. På grund av sina organisatoriska talanger och sin ideologiska pålitlighet blev Adolf Eichmann, vid Wannseekonferensen januari 1942, utsedd till att personligen ansvara för logistiken kring, det som senare kom att kallas, Förintelsen. Wannseekonferensen var den hemliga konferens utanför Berlin där det beslutades om Den slutgiltiga lösningen av judefrågan«, vilket var Nazitysklands plan för att slutgiltigt göra alla delar av det Tredje riket fritt från judar. Ett gigantiskt folkmord som skulle genomföras med industriell planering, logistik och teknik. Ett projekt så ofattbart i sin storskaliga grymhet att omvärlden först alltför sent kommer att inse dess fulla vidd och omfattning. Av de nio miljoner judar som bodde i Europa före Förintelsen mördas totalt sex miljoner. Judarna blir de främsta offren i det systematiska nazistiska dödandet, men det drabbar även romer, homosexuella, sovjetiska krigsfångar, polska och sovjetiska civila, människor med funktionshinder och politiskt eller religiöst oliktänkande. Eichmann såg uppdraget i Ungern som sin möjlighet att avancera i hierarkin. Om han i Ungern bevisade sin effektivitet, hoppades han bli befordrad till överste. Eichmann hade organiserat deportationer till dödslägren i Polen från hela Europa. Hans plan i Ungern var att driva upp takten och effektivisera utrotandet ytterligare, för att göra intryck på sina överordnade. Adolf Eichmann kommer efter kriget att ses som en ondskans gåtfulla symbol. Karriärnazisten som blev en nitisk tjänsteman i massmordets groteska och kyliga logik. The administrative brain behind the extermination of Hungary s Jewish population was the SS officer Adolf Eichmann. Due to his organizational skills and his ideological trustworthiness, Adolf Eichmann was given personal responsibility at the Wannsee Conference Adolf Eichmann, en av organisatörerna bakom Förintelsen, utstrålar självförtroende på detta porträttfotografi. Adolf Eichmann wanted to impress his superiors by showing great efficiency in organizing the deportiations and extermination of Hungary s Jewish population. in January 1942 for the logistics of the Holocaust. The Wannsee Conference was the secret meeting outside Berlin at which The Final Solution to the Jewish Question was formally agreed on. This was Nazi Germany s plan to rid the Third Reich of Jews once and for all. A colossal program of genocide that was to be effected by means of industrial planning, logistics and technology. A project so gigantic in its wholesale cruelty that the outside world fails to realize the full horror of it until too late. Eichmann saw the Hungary assignment as a means of moving up the Nazi hierarchy. If he could prove his efficiency in Hungary, he hoped to be made a colonel. Eichmann had organized deportations to the death camps in Poland from all over Europe. His plan in Hungary was to step up the pace and make the extermination process still more efficient so as to impress his superiors. After the war, Adolf Eichmann will be seen as an enigmatic symbol of evil. The career Nazi who became a diligent administrator in the grotesque and chilling rationale of mass murder. Of the nine million Jews who lived in Europe prior to the Holocaust, six million are murdered. The Jews are the principal victims of the Nazis extermination program, but others include Roma, homosexuals, Soviet prisoners of war, Polish and Soviet civilians, people with disabilities, and political or religious dissidents also perish in the death camps

8 Raoul Wallenberg får sitt uppdrag The assignment Under 1944 börjar världen sakta och motvilligt inse att Adolf Hitlers och nazismens glödande antisemitism, gått från hatfylld retorik och förföljelser, till utrotning i industriell skala. Efter påtryckningar inser den amerikanske presidenten, Franklin D. Roosevelt, att handling krävs för att rädda Europas judar undan en säker död. Han skapar 1944 organisationen The War Refugee Board (WRB), för att mobilisera krafter som kan bidra till en räddning av den återstående judiska befolkningen i de ockuperade delarna av Europa. WRB vänder sig till Sverige för att få hjälp. Sverige är vid tillfället ett av få neutrala länder i Europa som ännu har en relativt god relation till Tyskland. Koloman Lauer, som är inflytelserik i den judiska församlingen i Stockholm, föreslår sin uppskattade medarbetare Raoul Wallenberg som lämplig för uppdraget, men kommittén bedömer honom först som för ung och oerfaren. Koloman Lauer vidhåller dock att Raoul är rätt man att sända till Ungern. Raoul tillfrågas och accepterar uppdraget som särskild attaché vid den svenska delegationen. Han reser utan en tydlig plan, men är inställd på att göra vad som krävs för att åstadkomma resultat i krigskaosets Budapest. I samtal med svenska diplomater på hemmaplan uttrycker han en önskan att ha möjlighet att använda okonventionella metoder och ta kontakter på eget bevåg. När han anländer till Budapest kan han med diplomatisk immunitet röra sig fritt i Ungern. Han har amerikanska pengar som ska täcka hyreskostnad för lokaler som kan fungera som fristäder, mat åt tusentals människor och mutor. Hans uppdrag är att rädda så många judar som möjligt undan den nazistiska förintelsen. Ett svårt och farligt uppdrag där tiden nu är knapp. In the course of 1944, the world begins, slowly and reluctantly, to realize that the fiery anti- Semitism of Adolf Hitler and Nazism has gone beyond venomous rhetoric and persecution to extermination on an industrial scale. Following outside pressure, US President Franklin D Roosevelt realizes that action is needed to save Europe s Jews from certain death. In 1944, he creates the War Refugee Board (WRB) to mobilize people who can help save the remaining Jewish population in occupied parts of Europe. The WRB approaches Sweden for assistance. At the time, Sweden is one of the few neutral countries in Europe that still enjoys a reasonably good relationship with Germany. Koloman Lauer, who is an influential figure in the Jewish community in Stockholm, proposes his highly rated colleague Raoul Wallenberg for the task, but the selection committee initially considers him too young and inexperienced. Lauer, however, insists that he is the right man to send to Hungary. Raoul is approached and accepts the assignment as a special attaché with the Swedish legation. He travels without any particular plan, but has set his mind on doing whatever may be needed to achieve results in the wartime chaos of Budapest. In discussions with Swedish diplomats at home, he has asked to be given the freedom to use unconventional methods and to make his own contacts. On arrival in Budapest, his diplomatic immunity enables him to move around Hungary freely. He has American funds with which to rent property that can be used as shelters, to buy food for thousands of people, and to pay bribes. His mission is to save as many Jews as possible from the Nazi Holo caust. A difficult and dangerous task, and time is now short

9 arbetet i budapest The work in Budapest Den 9 juli 1944 anländer Raoul Wallenberg till Budapest. Den sovjetiska Röda armén har korsat gränsen till Ungern och avancerar mot huvudstaden från öster. Tyskland närmar sig alltmer ett oundvikligt nederlag. I samarbete med pilkorsrörelsen en organisation av ungerska nazister och antisemiter intensifierar nu de tyska nazisterna ansträngningarna att deportera och döda så många judar som möjligt. Det är till denna mordiska kapplöpning Raoul Wallenberg anländer med uppdrag att rädda judar undan Förintelsen. När Raoul anländer skapas avdelning C vid den svenska legationen, vars främsta syfte är att undsätta de ungerska judarna. För att ha en chans mot nazisternas mordiska effektivitet utökas avdelningen successivt från 40 till 400 medarbetare. Många av de anställda är judar och som anställda vid den svenska legationen slipper de bära den obligatoriska gula stjärnan. Den svenska legationen, och även andra neutrala legationer i Budapest, använder sig av så kallade skyddspass. Ett dokument som ger innehavaren ett provisoriskt medborgarskap, tillverkade för att övertyga tyskarna och de ungerska pilkorsarna om att innehavaren står under ett neutralt lands beskydd. Raoul intensifierar nu tillverkningen av de åtråvärda dokumenten. De ungerska myndigheterna har tillåtit den svenska legationen att trycka ett begränsat antal, men genom att muta och utpressa ungerska tjänstemän lyckas Raoul få tillstånd att tillverka betydligt fler. Köerna av desperata judar ringlar långa utanför de neutrala legationerna. Den ungerska regeringen har inrättat ett stort getto i de gamla judiska kvarteren runt den stora synagogan på Dohánygatan på Pestsidan av Donau. Där har man tvingat in den största delen av den judiska befolkningen och isolerat dem från omvärlden. Instängda utan mat och förnödenheter lever de i förtvivlad väntan på deportation. Den svenska legationen i Budapest. The Swedish legation in Budapest. Raoul Wallenberg organiserar matleveranser som skickas varje dag till de utsvultna och hjälplösa i gettot. Raoul ordnar fram fastigheter runt om i Budapest där judar kan söka tillflykt under den svenska regeringens beskydd. De så kallade Svenskhusen förklaras vara svenskt territorium under diplomatiskt beskydd och utgör ett bräckligt men fungerande skydd för sina förföljda inneboende. Raoul bygger upp ett omfattande kontaktnät av inflytelserika individer som kan hjälpa honom i hans räddningsuppdrag. Förutom nära och daglig kontakt med representanter för den judiska församlingen, arrangerar han möten med politiker och affärsmän på hög nivå. Han äter middag med högt uppsatta och inflytelserika personer. Alla som på något sätt kan vara av betydelse kontaktas av den outtröttlige Wallenberg. Raoul orienterar sig snabbt i situationen. Han är väl bekant med Tysklands byråkrati och dess respekt för 16 17

10 officiella dokument och titlar. Det är en kunskap han nu skickligt använder för att manipulera systemet. Raoul har en förmåga att överskrida gränsen för det som förväntas av honom och agerar utifrån en stark övertygelse om att han gör det rätta. On 9 July 1944, Raoul Wallenberg arrives in Budapest. The Soviet Red Army has crossed the Hungarian border and is advancing towards the capital from the east. Defeat for Germany is now fast approaching. In collaboration with the Arrow Cross movement an organization of Hungarian Nazis and anti-semites the German Nazis now step up their efforts to deport and kill as many Hungarian Jews as possible. It is this murderous race against time that confronts Raoul Wallen berg when he arrives on his quest to save Jews from the Holocaust. A special diplomatic unit, Section C, is promptly set up at the Swedish legation for the specific task of rescuing Hungarian Jews. To enable it to compete with the murderous efficiency of the Nazis, the unit s workforce is gradually expanded from 40 to 400. Many of the staff are Jews and as employees of the Swedish legation do not have to wear the mandatory Star of David. Like other neutral legations in Budapest, the Swedish legation uses what are known as protective passports. These are documents that give the holder temporary citizenship. Their purpose is to convince the Germans and the Hungarian Arrow Cross that the holder is under the protection of a neutral country. Raoul now steps up the production of these coveted documents. The Hungarian authorities have allowed the Swedish legation to print a limited number, but by bribing and blackmailing local officials Raoul manages to get permission to manufacture them in far greater numbers. Queues of desperate Jews wind round the streets outside the neutral legations. The Hungarian government has established a large ghetto in the old Jewish quarters surrounding the big synagogue on Dohány Street on the Pest side of the Danube. There, Den svenska legationen, och även andra neutrala legationer i Budapest, använder sig av så kallade skyddspass. Ett dokument som ger innehavaren ett provisoriskt medborgarskap. The Swedish legation used what are known as protective passports. These are documents that give the holder temporary citizenship. the bulk of the Jewish population live packed together and isolated from the outside world. Shut in without food or basic essentials, they lead a desperate existence, awaiting deportation. Raoul Wallenberg arranges for daily food supplies to be sent in to the starving and helpless residents of the ghetto. Raoul searches out properties around Budapest where Jews can be given refuge under the protection of the Swedish government. These Swedish houses are declared Swedish territory under diplomatic protection and provide their persecuted occupants with at least temporary shelter. Raoul builds up an extensive network of influential individuals who can help him in his rescue work. Besides close daily contact with representatives of the Jewish community, he organizes meetings with senior politicians and leading businessmen. He dines with high-ranking and influential figures. All who can be of assistance in some way are contacted by the tireless Wallenberg. Raoul quickly grasps the situation. He is familiar with the German bureaucracy and its respect for official documents and titles, and skillfully uses this knowledge to manipulate the system. Raoul is able to exceed the limits of what is expected of him, and acts out of a strong conviction that he is doing what is right

11 Operation Panzenfaust The coup Hösten 1944 inser de flesta att kriget är på väg mot sitt slut. Den tyska armén är nu på reträtt, både på öst- och västfronten. Sedan ett år är tyska städer dag och natt mål för allierade bombattacker. Den tyska krigsmakten vacklar, men är ännu inte besegrad. Den ungerske riksmarskalken Miklós Horthy har tagit intryck av den internationella vädjan till förmån för judarna samt Roosevelts hot om att han kommer att ställas inför rätta efter kriget om han inte agerar. Horthy avsätter den tyskvänliga regeringen och premiärministern Döme Sztójay ersätts med Géza Lakatos, en bundsförvant som Horthy anförtror uppdraget att ta Ungern ur kriget. Horthy ger order om att deportationerna av judar ska upphöra. Adolf Eichmann har lett dessa operationer och tvingas nu lämna Ungern. Nu följer ett par månader av visst lugn, där den svenska legationen och de andra neutrala legationerna kan utfärda skyddspass och ge skydd åt den judiska befolkningen. Den 15 oktober 1944 håller Horthy ett dramatiskt radiotal, där han deklarerar att Ungern kommer att förhandla med Sovjetunionen om ett omedelbart vapenstillestånd. Men Horthys kungörelse får en oönskad effekt. Redan samma dag störtas Horthyregimen genom tyskt ingripande under en kupp Operation Panzenfaust vilket i sin tur bereder marken för pilkorsarna. Dessa kidnappar Horthys son och Horthy avgår för att rädda sin sons liv. Pilkorsaren Ferenc Szálasi, en före detta officer i den ungerska armen och fanatisk antisemit, blir nu premiärminister. Pilkorsarna har ingen respekt för skyddspass eller diplomatisk immunitet och nu påbörjas en intensifierad våldsvåg över Budapest. Adolf Eichmann återvänder den 17 oktober 1944 för att återuppta sitt uppdrag. På grund av de fortsatta tyska militära motgångarna omprioriteras tågtransporterna och Eichmann får se sina resurser decimerade. Eichmann tvingar nu istället folk att gå till fots till förintelselägren. Foto: Bundesarchiv / O. Ang Kvinnor och barn som klassats som undermänniskor av nazisterna framför godsvagnar som tyskarna använde för att transportera fångar till arbets-, förintelse- och koncentrationsläger. Women and children on their way to concentration/extermination camps. Äldre, kvinnor och barn vandrar dagar och nätter i så kallade dödsmarscher. De som faller ihop vid vägen blir ihjälskjutna eller slagna till döds. Gång på gång ger sig Wallenberg och hans medarbetare ut på vägarna för att dela ut mat och rädda dem de kan. I november 1944 börjar gäng av ledarlösa pilkorsare bryta sig in i de fastigheter som fungerat som fristäder. De plundrar och mördar de judar som befinner sig där, släpar ut judiska patienter från sjukhus och avrättar dem på gatan. Judar förs till Donaus stränder, binds fast till händer och fötter, skjuts och dumpas i det iskalla vattnet In the autumn of 1944, it becomes obvious to most people that the war is nearing its end. The German army is now retreating, on both the East and Western fronts. For the past year, German cities and towns have been targeted by Allied bombers. The German war machine is reeling, but not yet fully beaten. The Hungarian regent, Miklós Horthy, has been influenced both by the international appeals on behalf of the Jews and by Roosevelt s threat that he will be brought to justice after the war unless he acts. Horthy dismisses the 20 21

12 pro-german government and Prime Minister Döme Sztójay, and replaces him with Géza Lakatos, an ally who is given the task of taking Hungary out of the war. Horthy orders an end to the deportation of Jews, and Adolf Eichmann, who has led these operations, is forced to leave Hungary. A couple of months of relative calm now follow, during which the Swedish legation and the other neutral legations are able to issue protective passports and give the Jewish population shelter. On 15 October 1944, Horthy goes on the radio to announce that Hungary intends to negotiate with the Soviet Union on an immediate ceasefire. But Horthy s dramatic announcement has an unwelcome effect. The Germans engineers a coup on the same day Operation Panzerfaust. Arrow Cross fighters kidnap Horthy s son, and Horthy himself hands over power to the Arrow Cross Party in exchange for his son s life. The Arrow Cross Party s Ferenc Szálasi, a former Hungarian army officer and a fanatic anti-semite, is now appointed prime minister. The Arrow Cross has no respect for protective passports or diplomatic immunity, and a new and even stronger wave of violence sweeps Budapest. Adolf Eichmann returns on 17 October 1944 to resume his work.since the German army is still losing ground, trains are re-routed and Eichmann finds his resources being decimated. He now forces people to head for the extermination camps on foot instead. Women, children and the elderly walk day and night on the infamous death marches. Those who collapse along the way are either shot or beaten to death. Time and again, Wallenberg and his co-workers venture out onto the roads to distribute food and to save whoever they can. In November 1944, leader less bands of Arrow Cross followers break into the houses being used as shelters. They plunder and murder the Jews they find there, dragging Jewish patients out of hospitals and executing them in the street. Jews are taken to the banks of the Danube, bound hand and foot, shot and then thrown into the icy waters. Kriget GÅR MOT SITT SLUT war is ending De ungerska myndigheterna inrättar ett internationellt getto«där de samlar alla judar med skyddspass. Raoul kör till tågstationer och andra uppsamlingsplatser och beordrar officerare att frisläppa de judar som står med på hans lista över innehavare av skyddspass. Listorna är ofta påhittade eller utökas på plats, allt i syfte att rädda så många judar som möjligt från att deporteras. Det finns många vittnen till Wallenbergs insatser. Det berättas att han vid ett tillfälle fortsätter att sätta svenska skyddspass i händerna på de som ska deporteras med tåg, trots att han hotas av beväpnade pilkorsare. Han följer tåget ända till gränsen där han lyckas få alla passagerare under svenskt beskydd släppta. Vid ett annat tillfälle ingriper Raoul efter tips mitt i en pilkorsräd i ett av Svenskhusen. Han dyker upp med en lastbil med poliser och går fram till den unge pilkorsledaren och får honom att släppa alla gripna. Med energi, kontakter och mod lyckas han gång på gång rädda offren, ofta mitt framför bödlarnas näsa. Det är nu uppenbart att Tyskland kommer att förlora kriget och många högt uppsatta nazister försöker förhandla med de västallierade och med företrädare för Sovjetunionen. Men inte Eichmann. Trots den nazistiska statens stundande undergång fortsätter han obevekligt sitt uppdrag. Samtidigt fortsätter Raoul Wallenberg och den svenska legationen lika oförtrutet sitt räddningsarbete. Eichmann är mycket medveten om sin svenske antagonist och uttrycker att han vill låta skjuta judehunden«raoul Wallenberg. Svenska legationen är hårt ansatt av pilkorsarna och på julaftonen 1944 totalförstörs legationens lokaler. Vid decembers slut har Röda armén nått fram till Budapest. Pilkorsarnas ledare har flytt. Eichmann ger en sista order: De judarna som har stängts in i gettot ska utplånas. Men de neutrala legationerna ger en gemensam uppmaning till den tyske generalmajoren Schmidthuber som är beordrad att utföra massakern. Om han utför 22 23

13 När tyska soldater marscherade in i Ungern var en av konsekvenserna att förföljelserna av judarna intensifierades. Många av dem deporterades till förintelseläger, där flertalet gick under. German troops marched into Hungary and the persecution of Jews intensified. Many of them were deported to extermination camps, where most of them perished. dådet kommer han att bli hängd som krigsförbrytare. Schmidthuber avbryter aktionen och de judarna räddas. The Hungarian authorities now establish an international ghetto where they gather together all Jews holding protective passports. Raoul drives to the train stations and other assembly points and orders the officers there to release the Jews on his list of passport holders. The lists are frequently made up Foto: Bundesarchiv Foto: Bundesarchiv / Faupel or are lengthened by Wallenberg on the spot, the aim being to save as many Jews as possible from deportation. It is said that on one occasion, Raoul Wallenberg climbs up onto a railroad boxcar bound for Auschwitz-Birkenau. Defying orders from the Arrow Cross guards, he continues to press Swedish protective passports into outstretched hands as bullets whistle past. When the train leaves the station, he follows it to the border and demands that all passengers under Swedish protection be released. His bravery is rewarded. On another occasion, after a tip-off, Raoul intervenes to stop an Arrow Cross raid on one of the Swedish houses. He arrives with a truckload of policemen and simply walks up to the young leader of the fighters and gets him to release all the detainees. Repeatedly, his energy, his contacts and his courage enable him to save the victims, often from right under the noses of their executioners. It now becomes clear that Germany will lose the war, and many high-ranking Nazis try to negotiate with the Western Allies and with representatives of the Soviet Union. But not Eichmann. Despite the imminent demise of the Nazi state, he relentlessly pursues his mission. Raoul Wallenberg and the Swedish legation, meanwhile, are equally relentless in their rescue efforts. Eichmann is fully aware of his Swedish antagonist and expresses a desire to have that Jewish dog Raoul Wallenberg shot. The Swedish legation is severely harassed by Arrow Cross followers, and on Christmas Eve 1944 its premises are totally destroyed. By the end of December, the Red Army has reached Budapest. The Arrow Cross leaders have fled. Eichmann issues a final order: The 60,000 Jews shut into the Budapest ghetto are to be exterminated. The neutral legations, however, issue a joint appeal to the man charged with effecting the massacre, General Schmidthuber. He is told that if he goes ahead, he will be hanged as a war criminal. Schmidthuber calls off the action and the 60,000 Jews are saved

14 Försvinnandet The disappearance Raoul Wallenberg, som skaffat sig förhandlingsvana under sina resor som affärsman i Centraleuropa, fick stor nytta av denna färdighet när han försökte rädda ungerska judar undan Förintelsen genom att knyta kontakter med tyska och ungerska beslutsfattare. Raoul Wallenberg acquired negotiating skills during his travels as a businessman in Central Europe, a great advantage when trying to save Hungarian Jews from the Holocaust by establishing links with German and Hungarian decisionmakers. I januari 1945 tågar den sovjetiska armén in på Pestsidan av Budapest och därmed är den nazistiska terrorn över. För Sovjetunionen är Ungern ett fiendeland och det brutala kriget har gjort gränsen mellan fiendesoldater, medlöpare, vanliga civila och neutrala suddig. Ingen lever säkert i den stora oredan i krigets sista månader. I mitten av januari 1945 befrias judarna i Budapests getto av sovjetiska trupper. Raoul Wallenbergs uppdrag i Budapest är över. Under 192 dagar av envisa och riskfylla ansträngningar har Raoul Wallenberg och hans medarbetare räddat tiotusentals människoliv. Men i kaoset som följer efter befrielsen behövs en plan för återförenande av familjer, omhändertagande av föräldralösa, sjukvård, hjälp med att skaffa bostäder. Raoul vill snarast komma i kontakt med sovjetiska myndigheter för att skapa en plan för organisationen av återuppbyggnaden. Den 17 januari 1945 ger sig Raoul Wallenberg tillsammans med sin trogne medhjälpare och chaufför Vilmos Langfelder av till det sovjetiska högkvarteret i Debrecen. De eskorteras av den sovjetiska hemliga polisen NKVD. Ingen av dem återvänder. Raoul är endast 32 år gammal och får aldrig återse sin familj i Sverige. Raoul Wallenbergs familj har sedan dess försökt få svar på sina frågor om Raouls öde, men utan resultat. Från ryskt håll hävdas att Raoul Wallenberg dog i Ljubljankafängelset den 17 juli 1947, en uppgift som aldrig har bevisats och ej heller godtagits i Sverige. De närmare omständigheterna kring den sista tiden i Raoul Wallenbergs liv är, och kommer troligen förbli, ett mysterium. In January 1945, the Soviet army enters Budapest on the Pest side of the Danube and the Nazi reign of terror ends. For the Soviet Union, Hungary is enemy country, and the brutal war has blurred the distinction between enemy 26 27

15 Soviet secret police, the NKVD. Neither of them returns. Raoul is just 32 years old and will never see his family in Sweden again. Ever since, Raoul Wallenberg s family have sought in vain to find out what happened to him. The Russians, for their part, claim that he died in Lubyanka Prison on 17 July This claim, however, has never been substantiated, nor has it been accepted in Sweden. The exact circumstances surrounding the final phase of Raoul Wallenberg s life are, and will probably remain, a mystery. Den som räddar ett liv, har räddat en hel värld Whoever saves one life saves the world entire soldiers, Nazi sympathizers, ordinary civilians and neutral participants. No-one is safe in the general disarray that marks the final months of the war. In mid-january 1945, the Jews of the Budapest ghetto are freed by Soviet troops. Raoul Wallenberg s task in the Hungarian capital is at an end. Over 192 days of ceaseless, risk-filled endeavor, Raoul Wallen berg and his co-workers have saved tens of thousands of lives. But in the chaos that follows liberation, a plan is needed to reunite families, take care of orphaned children, re-establish medical services and find housing. Raoul is anxious to talk to the Soviet authorities about such a plan, as soon as possible. On 17 January 1945, Raoul Wallenberg travels to the Soviet HQ in Debrecen, together with his faithful assistant and driver, Vilmos Langfelder. They are escorted by the Det är omöjligt att uppskatta exakt hur många som räddades genom Raoul Wallenberg och hans medhjälpares insatser. Men det är obestridligt att det var tiotusentals. Många är de människor vars möte med Raoul Wallenberg avgjorde deras öde. De fick leva för att se hur världen åter reste sig efter kriget, och även se barn och barnbarn växa upp. Idag är de gamla och bland de sista i en generation med egna minnen från ett av de mörkaste kapitlen i mänsklighetens historia. It is impossible to know exactly how many people were saved by Raoul Wallenberg and his team of helpers. But without doubt, they numbered in the tens of thousands. Their encounter with Raoul Wallenberg decided their fate. They survived to see how the world rose anew from the ashes of World War II and they had the good fortune to see their children and grandchildren grow to adulthood. Today, they are old and among the last of their generation able to recall one of the darkest chapters in the history of humankind

16 FÖRINTELSENS MINNESDAG 27 JANUARI Den 27 januari 1945 befriades koncentrations- och förintelselägret Auschwitz-Birkenau av Röda Armén. Dagen uppmärksammas världen över som en internationell minnesdag för att hedra Förintelsens offer. RAOUL WALLENBERG-ÅRET 2012 skulle Raoul Wallenberg ha fyllt 100 år. Regeringen har beslutat att uppmärksamma detta genom att tillsätta en nationalkommitté, under ordförandeskap av utrikesminister Carl Bildt. Kommittén ska samla olika delar av det svenska samhället för att uppmärksamma Raoul Wallenbergs gärningar. Den före detta generaldirektören för Svenska institutet, Olle Wästberg, samordnar Raoul Wallenberg-året LIDINGÖ STAD OCH RAOUL WALLENBERG Varje år genomförs Raoul Wallenberg dagen den 27 januari på Lidingö. Under 2012 lyfts hans liv och gärning särskilt för att hedra och inspirera. Utställningen på Raoul Wallenbergs torg den 27 januari visas även på Lidingö stadshus under våren 2012 och är möjlig genom samarbete med Svenska institutet och Forum för levande historia. En mer omfattande utställning, byggd på samma berättelse som denna, kommer under året att turnera bland annat i Budapest, New York, Berlin och Tel Aviv. FORUM FÖR LEVANDE HISTORIA Vi arbetar mot dagens intolerans med utgångspunkt i historiens brott mot mänskligheten. För demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter. Producent: Magdalena Smidova, Forum för levande historia Originaltext: Stina Mansfeld Fakta- och textgranskning: Ulf Zander & Ingela Karlsson Utställningstext (redigerad originaltext): Small World Produktion av utställning och broschyr: Small World Utställningen är ett samarbete mellan Forum för levande historia och Svenska institutet.

17 för mig finns inget annat val To me there s no other choice Raoul Wallenberg är affärsmannen och diplomaten som under andra världskrigets slutfas räddade tiotusentals ungerska judar undan de nazistiska förintelselägren. Men Raoul Wallenberg fick aldrig själv berätta sin historia eller motta världens tacksamhet. Här är berättelsen om den unge svensken vars val gjorde honom till hjälte och odödlig symbol. Raoul Wallenberg, the businessman and diplomat who during the Second World War saved tens of thousands of Hungarian Jews from the Nazi death camps. But Raoul Wallenberg would never receive the world s gratitude. Here is the story of the young Swede whose personal beliefs made him the hero and symbol of immortality.

För mig finns inget annat val. Raoul Wallenberg 1912 2012

För mig finns inget annat val. Raoul Wallenberg 1912 2012 För mig finns inget annat val Raoul Wallenberg 1912 2012 Raoul Wallenberg är affärsmannen och diplomaten som under andra världskrigets slutfas räddade tiotusentals ungerska judar undan de nazistiska förintelselägren.

Läs mer

Raoul Wallenberg in Documents, 1927-1947

Raoul Wallenberg in Documents, 1927-1947 Raoul Wallenberg in Documents, 1927-1947 1 2 Gert Nylander & Anders Perlinge Raoul Wallenberg in Documents, 1927-1947 Banking & Enterprise No. 3 Stockholm 2000 3 Stiftelsen för Ekonomisk Historisk Forskning

Läs mer

MAGAZINE NO 8 SUBT OP IA M A G A Z INE NO 8 M O V A BLE A R T

MAGAZINE NO 8 SUBT OP IA M A G A Z INE NO 8 M O V A BLE A R T MAGAZINE NO 8 Movable art Inga hierarkier FÖR Nikeisha Andersson Ayeda & Ayedin Ronaghi Om den förbjudna baletten i Iran / Animal Religion Cirkus inspirerad av naturen REDAKTION / EDITORIAL STAFF Magasin

Läs mer

Välkomna till möte med Eva Ekselius!

Välkomna till möte med Eva Ekselius! Nr 3, Sept. 2011 Det har varit en händelserik sommar. Khadafi har fallit till slut och i Syrien fortsätter upproret. Något oväntat fick vi också bevittna ett socialt uppror i Israel. Det här är stort.

Läs mer

Ställning Mot Piratkopiering...3 Förord...6 Kapitel 1...7 Kapitel 2...15 Kapitel 3...21 Kapitel 4...30 ~~...40 Help Not Steal...

Ställning Mot Piratkopiering...3 Förord...6 Kapitel 1...7 Kapitel 2...15 Kapitel 3...21 Kapitel 4...30 ~~...40 Help Not Steal... Ställning Mot Piratkopiering...3 Förord...6 Kapitel 1...7 Kapitel 2...15 Kapitel 3...21 Kapitel 4...30 ~~...40 Help Not Steal...42 First Simple English...45 Part 1...46 Part 2...54 Part 3...60 Part 4...68

Läs mer

Jag överlevde dödsskjutningarna vid floden

Jag överlevde dödsskjutningarna vid floden vittnesmål- och Bildkälla: searching For raoul WallenBerg Jag överlevde dödsskjutningarna vid floden vittnesmål- och Bildkälla: Centropa vittnesmål: Yad vashem Foto: privat Kate (numera Wacz), 12 år, och

Läs mer

H A N Ä R D Y R, M E N H A N B Y G G E R B R A H E S E X P E N S I V E, B U T H E I S A G O O D B U I L D E R.

H A N Ä R D Y R, M E N H A N B Y G G E R B R A H E S E X P E N S I V E, B U T H E I S A G O O D B U I L D E R. H A N Ä R D Y R, M E N H A N B Y G G E R B R A Nuvarande ägarinnan Jenny Ljungbergs farfar Tage la grunden till ett familjeimperium. Och det är en händelse som, så här mer än 60 år senare, ser ut som ett

Läs mer

K U L T U R - R E V O L U - T I O N E N

K U L T U R - R E V O L U - T I O N E N K U L T U R - R E V O L U - T I O N E N I B O D A cultural revolution in Boda Från: Petter Eklund Skickat: Torsdag, 5 Maj, 2011 9:49 Till: Sara Korlen Ämne: En liten plats på B mitt i skogen From: Petter

Läs mer

Ålands landskapsregering Ålands fredsinstitut Norden i Fokus

Ålands landskapsregering Ålands fredsinstitut Norden i Fokus Ålands landskapsregering Ålands fredsinstitut Norden i Fokus 1 Publicerad av Ålands landskapsregering Författarna Mariehamn 2007 2 Innehåll Förord...5 Bomarsund och fredsavtalet i Paris. Fred som provokation

Läs mer

SWEDISH PUBLIC TV IN THE SERVICE OF THE WHITE HOUSE

SWEDISH PUBLIC TV IN THE SERVICE OF THE WHITE HOUSE SWEDISH PUBLIC TV IN THE SERVICE OF THE WHITE HOUSE Swedish legislation protects children from toy advertising, and the entire population from alcohol and tobacco advertising. But when it comes to stealthy

Läs mer

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler flip for English närv! Personaltidning för medicinska fakulteten vid lunds universitet Nr 4 2014 Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

Läs mer

Art & Technology ECHNOLOGY

Art & Technology ECHNOLOGY f i n a l r e p o r t D e c e m b e r 2 0 1 4 Art & Technology RT& ECHNOLOGY A collaboration between free-thinking artists and the manufacturing industry Samarbetet mellan fritänkande konstnärer och tillverkningsindustrin

Läs mer

WELCOME, PASSERBY. KERSTIN HAMILTON Diary Notes and Footnotes

WELCOME, PASSERBY. KERSTIN HAMILTON Diary Notes and Footnotes WELCOME, PASSERBY KERSTIN HAMILTON Diary Notes and Footnotes Förord Det här ett verk om ett samhälle. Samhället, i det här fallet, är Lesjöfors. Preface This work is about a town. The town, in this case,

Läs mer

THE VEGETARIAN TRANSITION AND CONSOLIDATION

THE VEGETARIAN TRANSITION AND CONSOLIDATION THEME : FUTURE - UTOPIA/DYSTOPIA U B L I C K T 4-2012 FRAMTIDENS HISTORIESKRIVNING THE VEGETARIAN TRANSITION AND CONSOLIDATION Editorial : SEIZE THE FUTURE Historiker är visserligen kunniga vad gäller

Läs mer

Rapport 2015:7. Larmtelefoner för hotade. Uppföljning av hur Polisens larmtelefoner används och fungerar

Rapport 2015:7. Larmtelefoner för hotade. Uppföljning av hur Polisens larmtelefoner används och fungerar Rapport 2015:7 Larmtelefoner för hotade Uppföljning av hur Polisens larmtelefoner används och fungerar Larmtelefoner för hotade Uppföljning av hur polisens larmtelefoner används och fungerar Rapport 2015:7

Läs mer

thewomeninscienceproject.com

thewomeninscienceproject.com Women in Science thewomeninscienceproject.com Research in Arts and Technology for Society Women in Science is a modern trilogy about historical female scientists. Selected women are highlighted together

Läs mer

IDROTTSengelska. ett studiematerial om idrottsutbyte med andra länder

IDROTTSengelska. ett studiematerial om idrottsutbyte med andra länder IDROTTSengelska ett studiematerial om idrottsutbyte med andra länder Innehållsförteckning DEL 1 Förord...3 Inledning...4 1.Studieplan...5 2.Att arrangera tävlingar med utländska deltagare...6 3.Funktionärsutbildning...8

Läs mer

INTA RUKA. People I know

INTA RUKA. People I know INTA RUKA People I know People I know Bokförlaget Max Ström INTA RUKA People I know PREFACE / FÖRORD We were having dinner the other day. In her ebullient way, Inta Ruka was telling all about events from

Läs mer

TA ANSVAR I EUROPA. Take responsibility in Europe. för mångfald, rättvisa och fred FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE

TA ANSVAR I EUROPA. Take responsibility in Europe. för mångfald, rättvisa och fred FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE TA ANSVAR I EUROPA för mångfald, rättvisa och fred Take responsibility in Europe FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE Innehåll Förord 1 Detta vill vi 3 Grunden för kyrkornas agerande 7 Kyrkor i samverkan 10

Läs mer

Sweden an introduction. Sverige en introduktion. del 1 kort om sverige. part 1 sweden in brief. svenska. english

Sweden an introduction. Sverige en introduktion. del 1 kort om sverige. part 1 sweden in brief. svenska. english svenska Sverige en introduktion Sweden an introduction I det här avsnittet ges korta fakta om landet Sverige. Det är också en introduktion till välfärdssamhället, varför det uppstod och hur det finansieras.

Läs mer

Ordförande har ordet - sid 2

Ordförande har ordet - sid 2 Datasaabs Vänner - En ideell förening för datorhistoria och IT - utveckling Ordförande har ordet - sid 2 Tur för Datasaabs Vänner - sid 2 Weine om livet på BT... - sid 3 History of Nordic Computing - sid

Läs mer

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD 8tto Stockholm 2013 KREATIVT KAPITAL... Emma Stenström och Lars Strannegård

Läs mer

Svenska Afghanistankommittén Verksamhetsberättelse & bokslut 2007

Svenska Afghanistankommittén Verksamhetsberättelse & bokslut 2007 Svenska Afghanistankommittén Verksamhetsberättelse & bokslut 2007 Swedish Committee for Afghanistan Annual Report & Final Accounts 2007 2007 Svenska Afghanistankommittén Verksamhetsberättelse & bokslut

Läs mer

Kulturinstitutioner kris och förnyelse

Kulturinstitutioner kris och förnyelse Kulturinstitutioner kris och förnyelse Rapport från ett idéseminarium november 1997 Stiftelsen framtidens kulturs programområde Förnyelse av kulturinstitutioner. Kulturinstitutioner kris och förnyelse.

Läs mer

SITE. Välkommen till SITE, en tidskrift för konst, arkitektur, film och filosofi. Berlinkrönika Av Erik van der Heeg. Dansar med asiater

SITE. Välkommen till SITE, en tidskrift för konst, arkitektur, film och filosofi. Berlinkrönika Av Erik van der Heeg. Dansar med asiater Välkommen till SITE, en tidskrift för konst, arkitektur, film och filosofi. SITE indikerar ett slags obestämbarhet, som kanske mer än något annat är vad som kännetecknar samtiden en obestämbarhet vad gäller

Läs mer

Den digitala soptippen

Den digitala soptippen Den digitala soptippen The Digital Dump. Ett reportagearbete av frilansjournalisterna Mikael Funke och Marcus Hansson A report by freelancing journalists Mikael Funke och Marcus Hansson Innehållsförteckning

Läs mer

BROBYGGE ENGELSKA. Från förskolan till gymnasiet

BROBYGGE ENGELSKA. Från förskolan till gymnasiet BROBYGGE ENGELSKA Från förskolan till gymnasiet Hedemora kommuns skolor 2009 Förord Inledning Brobygge är numera ett känt begrepp inom förskolan och skolan i Hedemora. Arbetet har pågått sedan 2002, då

Läs mer

LANDSKRONA FOTO FESTIVAL 2015

LANDSKRONA FOTO FESTIVAL 2015 1 LANDSKRONA FOTO FESTIVAL 2015 UTSTÄLLNINGAR / EXHIBITIONS LANDSKRONA FOTO FESTIVAL THE HIGHLIGHT OF PHOTOGRAPHY IN SCANDINAVIA 2015. AUGUST 2030 COVER PHOTO: DUANE MICHALS BELOW: JH ENGSTRÖM 3 LANDSKRONA

Läs mer

du din idé ditt företag? you your idea your business?

du din idé ditt företag? you your idea your business? du din idé ditt företag? you your idea your business? Många studenter på Högskolan i Jönköping är egentligen inte studenter. Visst, rent tekniskt kan de kanske definieras så, men i själ och hjärta är

Läs mer

2007:4. innehåll. 617 Redaktören har ordet 619 Beyond national history. Introduction to the special issue on internationalization.

2007:4. innehåll. 617 Redaktören har ordet 619 Beyond national history. Introduction to the special issue on internationalization. innehåll 2007:4 617 Redaktören har ordet 619 Beyond national history. Introduction to the special issue on internationalization. 622 Bortom nationell historia. Inledning tema internationalisering Uppsatser

Läs mer