för mig finns inget annat val

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "för mig finns inget annat val"

Transkript

1

2 för mig finns inget annat val To me there s no other choice Raoul Wallenberg ? Barndomen i Sverige Childhood in Sweden Utbildning och karriär i världen Education and a career in the world Röda nejlikan The Scarlet Pimpernel Europa och läget i Budapest Europe and the situation in Budapest 1944 Adolf Eichmann Adolf Eichmann Raoul Wallenberg får sitt uppdrag The assignment Arbetet i Budapest The work in Budapest Operation Panzenfaust The coup Kriget går mot sitt slut War is ending Försvinnandet The disappearance Den som räddar ett liv, har räddat en hel värld Whoever saves one life saves the world entire

3 Raoul med sin mamma Maj. Raoul and his mother Maj. Barndomen i Sverige Childhood in Sweden Raoul Wallenberg föds den 4 augusti 1912 i Kappsta på Lidingö. Bara några månader tidigare har hans far, Raoul Oscar Wallenberg, endast 23 år och löjtnant vid flottan, gått bort i cancer. Raouls födelse blir en stor tröst för den unga modern Maria Maj (född Wising) och familjen mitt i deras förlust. I Raoul ser de alla en ersättare för den för tidigt bortgångne fadern. En man som bara hade en önskan för den son han aldrig fick träffa: att han ska växa upp till en enkel och god människa. Banden mellan mor och son blir starka, samtidigt som Maj uppmuntrar Raoul att utvecklas till en självständig och ansvarsfull individ. Ständigt närvarande fast på andra sidan jordklotet är också Raouls farfar, diplomaten och affärsmannen Gustaf Wallenberg. Farfar tillhör släkten Wallenberg som är ägare till en av de största privatägda bankerna i Sverige och tillhör toppen inom svenskt näringsliv. Redan som barn får Raoul resa ut i världen för att hälsa på sin farfar. Familjen präglas av en kosmopolitisk världssyn, Raoul uppmuntras att lära sig språk, studera andra kulturer och resa. Mamma Maj gifter efter ett par år om sig och Raoul får två småsyskon, Guy och Nina. Raoul är omgärdad av stödjande och starka personligheter under hela sin uppväxt, som är trygg och kärleksfull. Familjen fäster tidigt stora förhoppningar på Raoul, vilket han tidigt uppfattar och ser som sin plikt att uppfylla. 5

4 Raoul Wallenberg is born on 4 August 1912 in Lidingö, Stockholm. Only a few months earlier, his father, Raoul Oscar Wallenberg, a lieutenant in the Swedish Navy, has died of cancer at the tender age of 23. The birth of Raoul in the midst of their grief is a great com fort to the family, especially the young mother, Maria Maj (née Wising). In Raoul, they all see a replacement for the deceased father. A man who had only one wish concerning the son he never met: that he would grow up to be a good and humble person. Mother and son develop a close bond, while at the same time Maj encourages Raoul to become an independent and responsible individual. Ever-present, although on the other side of the world, is Raoul s paternal grandfather, Gustaf Wallenberg, a diplomat and businessman. Gustaf is a member of the Wallenberg family, owners of one of the largest private banks in Sweden and prominent figures in the Swedish business sector. While still only a child, Raoul travels out into the world to visit his grandfather. A family characteristic is a cosmopolitan world-view, and Raoul is encouraged to learn languages, to study other cultures and to travel. His mother, Maj, remarries after a couple of years and Raoul acquires a younger brother and sister, Guy and Nina. Raoul is surrounded by strong, supportive figures throughout his childhood and youth, in a secure, loving environment. They have great hopes for Raoul, which is something he realizes early in life. He feels it his duty to fulfill these hopes. Utbildning och karriär i världen Education and a career in the world Raoul Wallenberg är konstnärlig och kreativ och visar sig tidigt vara en språkbegåvning. Mamma Maj vill att han ska studera juridik och farfar Gustaf vill att han ska börja inom bankvärlden. Raoul själv vill bli arkitekt och börjar studera arkitektur vid University of Michigan i Ann Arbor, USA. Men arkitektur blir inte vad den vetgirige och rastlöse Raoul kommer att ägna sig åt. Istället ger han sig ut för att upptäcka världen. Tack vare sin farfars kontaktnät får Raoul möjlighet att arbeta i Kapstaden, Sydafrika. Nästa anhalt blir Haifa i norra Israel, dåvarande Palestina, där Raoul får arbete som tjänsteman på en holländsk bank. I Haifa får Raoul kontakt med judiska familjer från hela världen som flytt förföljelse och här hittat en fristad. Han blir djupt upprörd över deras berättelser om systematisk förföljelse och pogromer. Farfar Gustaf avlider 1937, under ett besök i Sverige. Därmed får Raouls och farfaderns brevväxling och utbyte av tankar och idéer ett abrupt slut. Raoul tvingas nu att ta egna beslut. När andra världskriget bryter ut 1939 är Raoul tillbaka hemma i det neutrala Sverige. Han engagerar sig i hemvärnet och arbetar samtidigt i bank. Men bankvärlden är inte Raouls rätta element. Raoul tar istället anställning vid en handelsfirma inom import och export av livsmedel mellan Sverige och Ungern. Firmans ägare Koloman Lauer, en svensk-ungersk jude som inte längre kan göra affärer i sitt hemland sedan antisemitiska lagar införts i Ungern 1942, överlåter istället åt Raoul att där bli verksamhetens ansikte utåt. Raouls sociala talang och envishet gör honom till en uppskattad medarbetare och inom åtta månader har han blivit befordrad till handelsfirmans internationella chef. Farfar Gustaf och Raoul. Raoul with grandfather Gustaf. Raoul Wallenberg is artistic and creative, and quickly shows himself to be a man of languages. His mother wants him to study law, while grandfather Gustaf wants him to begin working in the bank sector. 6 7

5 his native country following its introduction of anti-semitic laws in 1942, entrusts Raoul with the task of representing the company there. Raoul s social skills and determination make him a much appreciated member of the staff, and within eight months he has become the firm s international manager. Raoul Wallenberg uppvaktas efter att han tagit studenten Raoul Wallenberg graduates in Raoul himself wants to be an architect, and begins studying architecture at the University of Michigan in Ann Arbor, USA. But being a restless young man with an enquiring mind, he is not content with this career path. Instead, he sets off to discover the world. Thanks to his grandfather s network of contacts, Raoul is able to find work in Cape Town, South Africa. His next stop is Haifa in northern Israel, which was then Palestine. Raoul takes a job as a clerk at a Dutch bank. In Haifa, he comes into contact with Jewish families from all over the world who have found refuge there. Their stories of systematic persecution and pogroms stir Raoul deeply. Grandfather Gustaf dies in 1937 during a visit to Sweden. This puts an abrupt end to the correspondence and exchanges of thoughts and ideas between the two. Raoul is now forced to make his own decisions. When World War II breaks out, he is back home in neutral Sweden. He joins the Home Guard and finds employment in a bank. But Raoul does not feel the banking world is his proper element. Instead, he takes a job with a trading company importing and exporting food between Sweden and Hungary. The owner of the firm, Koloman Lauer, a Swedish-Hungarian Jew who can no longer do business in Röda nejlikan The Scarlet Pimpernel Under krigsåren i Stockholm får Raoul Wallenberg via en vän möjlighet att besöka den brittiska ambassadens exklusiva filmvisningar. För en liten publik visas där filmer som inte passerat krigsårens svenska censur. En kväll visas Leslie Howards film Pimpernel Smith, som anspelar på den klassiska franska äventyrsromanen Röda Nejlikan. Handlingen är förflyttad från revolutionens Frankrike till det samtida Europa. Huvudpersonen Horatio Smith är en professor i arkeologi som räddar förföljda judar på flykt undan nazisterna. Filmen gör stort intryck på Raoul Wallenberg. För sin lillasyster Nina beskriver han att han vill också göra skillnad genom att göra en insats för människor i nöd. During the war years in Stockholm, Raoul Wallenberg is taken by a friend to the British Embassy s exclusive film screenings. These are films that have not passed the Swedish wartime censors and are only shown to a small audience of visitors. One evening, the film is Leslie Howard s Pimpernel Smith, based on the classic French adventure novel, The Scarlet Pimpernel. The action has been switched from revolutionary France to contemporary Europe. The main character, Horatio Smith, is a professor of archaeology who saves persecuted Jews fleeing from the Nazis. The film makes a strong impression on Raoul Wallenberg. He tells his younger sister, Nina, that he, too, wants to make a difference by doing something to help people in distress. 8 9

6 Europa och läget i Budapest 1944 Europe and the situation in Budapest 1944 Sedan november 1940 är Ungern allierat med Tyskland. När Tyskland i juni 1941 anfaller sin forne allierade Sovjetunionen, strider Ungern vid Tysklands sida. I Ungern finns i början av 1944 omkring judar, av vilka ungefär hälften är flyktingar från övriga delar av Europa. De ungerska judarna hade förskonats från deportationer, men levde under diskrimineringslagar. De ungerska myndigheterna var förhållandevis milda mot den judiska befolkningen och de hjälporganisationer som fanns i landet. Men i takt med motgångarna på östfronten, förändras i mars 1944 tonläget mellan den tyska och den ungerska regeringen. Efter Tysklands nederlag vid Stalingrad och andra strider där Ungern förlorat tiotusentals soldater, vill nu Ungern dra sig ur den tysk-ungerska alliansen. Tyskarna, som sedan tidigare varit missnöjda med att de ungerska makthavarna inte uppfyllt sina förpliktelser som allierade och den bristande ungerska viljan att lösa judefrågan«, tar nu i med hårdhandskarna. Den 19 mars 1944 tar Tyskland över makten i Ungern. Adolf Hitler låter den åldrige ungerske riksföreståndaren, amiral Miklós Horthy, sitta kvar vid makten, men placerar antisemitiska ungrare på höga poster och gör den tyskvänlige Döme Sztójay till premiärminister i den nya regeringen. Läget förvärras nu snabbt för de ungerska judarna. SS den nazistiska organisation som bland annat hade huvudansvaret för att genomföra förintelsen sätter nu in alla krafter för att snabbt göra Ungern fritt från judar. Mellan den 15 maj och den 8 juli 1944 avgår närmare 150 tåg med judar från Ungern till slutstationen Auschwitz Birkenau. I tusental pressas judarna in i godsvagnar som spikas igen. Resan tar upp till fem dagar utan att fångarna får vare sig mat eller vatten. Många blir sinnesförvirrade eller dör under transporten. Tågen stannar regelbundet och de döda släpas ut. As of November 1940, Hungary is allied with Germany. When Germany attacks its former ally, the Soviet Union, in 1941, Hungary fights on the German side. In early 1944, there are some 800,000 Jews in Hungary, of which about half are refugees from other parts of Europe. The Hungarian Jews have been spared deportation, but have lived under discriminatory laws. The authorities in Hungary were relatively mild in their treatment of the Jewish population and of the aid organizations present in the country. But in March 1944, as the tide turns against them on the Eastern Front, the Germans begin to adopt a different tone towards the Hungarian government. Following the German defeat at Stalingrad and other battles in which Hungary has lost tens of thousands of soldiers, the government in Budapest now tries to withdraw from the German-Hungarian pact. The Germans, already angered by the Hungarian authorities failure to meet their obligations as allies and their reluctance to resolve the Jewish question, now take strong measures. On 19 March 1944, Germany seizes control of Hungary. Adolf Hitler lets the ageing Hungarian regent, Admiral Miklós Horthy, continue in office, but installs anti-semitic Hungarians in senior positions and appoints the pro- German diplomat Döme Sztójay as prime minister in the new government. The position of the Jewish community in Hungary deteriorates rapidly. The SS the Nazi organization in charge of implementing what came to be known as the Holocaust now sets out to annihilate the Jewish population as swiftly as possible. Between 15 May and 8 July 1944, almost 150 trains carry Jews from Hungary to their final destination, Auschwitz Birkenau. The deportees are packed in their thousands into freight cars which are then nailed shut. The journey takes up to five days without the prisoners having either food or water. Many become mentally deranged or die in the course of the journey. The trains stop regularly and the dead are dragged out

7 Adolf Eichmann Adolf Eichmann Hjärnan bakom organiseringen av förintelsen av Ungerns judiska befolkning var SS-officeren Adolf Eichmann. På grund av sina organisatoriska talanger och sin ideologiska pålitlighet blev Adolf Eichmann, vid Wannseekonferensen januari 1942, utsedd till att personligen ansvara för logistiken kring, det som senare kom att kallas, Förintelsen. Wannseekonferensen var den hemliga konferens utanför Berlin där det beslutades om Den slutgiltiga lösningen av judefrågan«, vilket var Nazitysklands plan för att slutgiltigt göra alla delar av det Tredje riket fritt från judar. Ett gigantiskt folkmord som skulle genomföras med industriell planering, logistik och teknik. Ett projekt så ofattbart i sin storskaliga grymhet att omvärlden först alltför sent kommer att inse dess fulla vidd och omfattning. Av de nio miljoner judar som bodde i Europa före Förintelsen mördas totalt sex miljoner. Judarna blir de främsta offren i det systematiska nazistiska dödandet, men det drabbar även romer, homosexuella, sovjetiska krigsfångar, polska och sovjetiska civila, människor med funktionshinder och politiskt eller religiöst oliktänkande. Eichmann såg uppdraget i Ungern som sin möjlighet att avancera i hierarkin. Om han i Ungern bevisade sin effektivitet, hoppades han bli befordrad till överste. Eichmann hade organiserat deportationer till dödslägren i Polen från hela Europa. Hans plan i Ungern var att driva upp takten och effektivisera utrotandet ytterligare, för att göra intryck på sina överordnade. Adolf Eichmann kommer efter kriget att ses som en ondskans gåtfulla symbol. Karriärnazisten som blev en nitisk tjänsteman i massmordets groteska och kyliga logik. The administrative brain behind the extermination of Hungary s Jewish population was the SS officer Adolf Eichmann. Due to his organizational skills and his ideological trustworthiness, Adolf Eichmann was given personal responsibility at the Wannsee Conference Adolf Eichmann, en av organisatörerna bakom Förintelsen, utstrålar självförtroende på detta porträttfotografi. Adolf Eichmann wanted to impress his superiors by showing great efficiency in organizing the deportiations and extermination of Hungary s Jewish population. in January 1942 for the logistics of the Holocaust. The Wannsee Conference was the secret meeting outside Berlin at which The Final Solution to the Jewish Question was formally agreed on. This was Nazi Germany s plan to rid the Third Reich of Jews once and for all. A colossal program of genocide that was to be effected by means of industrial planning, logistics and technology. A project so gigantic in its wholesale cruelty that the outside world fails to realize the full horror of it until too late. Eichmann saw the Hungary assignment as a means of moving up the Nazi hierarchy. If he could prove his efficiency in Hungary, he hoped to be made a colonel. Eichmann had organized deportations to the death camps in Poland from all over Europe. His plan in Hungary was to step up the pace and make the extermination process still more efficient so as to impress his superiors. After the war, Adolf Eichmann will be seen as an enigmatic symbol of evil. The career Nazi who became a diligent administrator in the grotesque and chilling rationale of mass murder. Of the nine million Jews who lived in Europe prior to the Holocaust, six million are murdered. The Jews are the principal victims of the Nazis extermination program, but others include Roma, homosexuals, Soviet prisoners of war, Polish and Soviet civilians, people with disabilities, and political or religious dissidents also perish in the death camps

8 Raoul Wallenberg får sitt uppdrag The assignment Under 1944 börjar världen sakta och motvilligt inse att Adolf Hitlers och nazismens glödande antisemitism, gått från hatfylld retorik och förföljelser, till utrotning i industriell skala. Efter påtryckningar inser den amerikanske presidenten, Franklin D. Roosevelt, att handling krävs för att rädda Europas judar undan en säker död. Han skapar 1944 organisationen The War Refugee Board (WRB), för att mobilisera krafter som kan bidra till en räddning av den återstående judiska befolkningen i de ockuperade delarna av Europa. WRB vänder sig till Sverige för att få hjälp. Sverige är vid tillfället ett av få neutrala länder i Europa som ännu har en relativt god relation till Tyskland. Koloman Lauer, som är inflytelserik i den judiska församlingen i Stockholm, föreslår sin uppskattade medarbetare Raoul Wallenberg som lämplig för uppdraget, men kommittén bedömer honom först som för ung och oerfaren. Koloman Lauer vidhåller dock att Raoul är rätt man att sända till Ungern. Raoul tillfrågas och accepterar uppdraget som särskild attaché vid den svenska delegationen. Han reser utan en tydlig plan, men är inställd på att göra vad som krävs för att åstadkomma resultat i krigskaosets Budapest. I samtal med svenska diplomater på hemmaplan uttrycker han en önskan att ha möjlighet att använda okonventionella metoder och ta kontakter på eget bevåg. När han anländer till Budapest kan han med diplomatisk immunitet röra sig fritt i Ungern. Han har amerikanska pengar som ska täcka hyreskostnad för lokaler som kan fungera som fristäder, mat åt tusentals människor och mutor. Hans uppdrag är att rädda så många judar som möjligt undan den nazistiska förintelsen. Ett svårt och farligt uppdrag där tiden nu är knapp. In the course of 1944, the world begins, slowly and reluctantly, to realize that the fiery anti- Semitism of Adolf Hitler and Nazism has gone beyond venomous rhetoric and persecution to extermination on an industrial scale. Following outside pressure, US President Franklin D Roosevelt realizes that action is needed to save Europe s Jews from certain death. In 1944, he creates the War Refugee Board (WRB) to mobilize people who can help save the remaining Jewish population in occupied parts of Europe. The WRB approaches Sweden for assistance. At the time, Sweden is one of the few neutral countries in Europe that still enjoys a reasonably good relationship with Germany. Koloman Lauer, who is an influential figure in the Jewish community in Stockholm, proposes his highly rated colleague Raoul Wallenberg for the task, but the selection committee initially considers him too young and inexperienced. Lauer, however, insists that he is the right man to send to Hungary. Raoul is approached and accepts the assignment as a special attaché with the Swedish legation. He travels without any particular plan, but has set his mind on doing whatever may be needed to achieve results in the wartime chaos of Budapest. In discussions with Swedish diplomats at home, he has asked to be given the freedom to use unconventional methods and to make his own contacts. On arrival in Budapest, his diplomatic immunity enables him to move around Hungary freely. He has American funds with which to rent property that can be used as shelters, to buy food for thousands of people, and to pay bribes. His mission is to save as many Jews as possible from the Nazi Holo caust. A difficult and dangerous task, and time is now short

9 arbetet i budapest The work in Budapest Den 9 juli 1944 anländer Raoul Wallenberg till Budapest. Den sovjetiska Röda armén har korsat gränsen till Ungern och avancerar mot huvudstaden från öster. Tyskland närmar sig alltmer ett oundvikligt nederlag. I samarbete med pilkorsrörelsen en organisation av ungerska nazister och antisemiter intensifierar nu de tyska nazisterna ansträngningarna att deportera och döda så många judar som möjligt. Det är till denna mordiska kapplöpning Raoul Wallenberg anländer med uppdrag att rädda judar undan Förintelsen. När Raoul anländer skapas avdelning C vid den svenska legationen, vars främsta syfte är att undsätta de ungerska judarna. För att ha en chans mot nazisternas mordiska effektivitet utökas avdelningen successivt från 40 till 400 medarbetare. Många av de anställda är judar och som anställda vid den svenska legationen slipper de bära den obligatoriska gula stjärnan. Den svenska legationen, och även andra neutrala legationer i Budapest, använder sig av så kallade skyddspass. Ett dokument som ger innehavaren ett provisoriskt medborgarskap, tillverkade för att övertyga tyskarna och de ungerska pilkorsarna om att innehavaren står under ett neutralt lands beskydd. Raoul intensifierar nu tillverkningen av de åtråvärda dokumenten. De ungerska myndigheterna har tillåtit den svenska legationen att trycka ett begränsat antal, men genom att muta och utpressa ungerska tjänstemän lyckas Raoul få tillstånd att tillverka betydligt fler. Köerna av desperata judar ringlar långa utanför de neutrala legationerna. Den ungerska regeringen har inrättat ett stort getto i de gamla judiska kvarteren runt den stora synagogan på Dohánygatan på Pestsidan av Donau. Där har man tvingat in den största delen av den judiska befolkningen och isolerat dem från omvärlden. Instängda utan mat och förnödenheter lever de i förtvivlad väntan på deportation. Den svenska legationen i Budapest. The Swedish legation in Budapest. Raoul Wallenberg organiserar matleveranser som skickas varje dag till de utsvultna och hjälplösa i gettot. Raoul ordnar fram fastigheter runt om i Budapest där judar kan söka tillflykt under den svenska regeringens beskydd. De så kallade Svenskhusen förklaras vara svenskt territorium under diplomatiskt beskydd och utgör ett bräckligt men fungerande skydd för sina förföljda inneboende. Raoul bygger upp ett omfattande kontaktnät av inflytelserika individer som kan hjälpa honom i hans räddningsuppdrag. Förutom nära och daglig kontakt med representanter för den judiska församlingen, arrangerar han möten med politiker och affärsmän på hög nivå. Han äter middag med högt uppsatta och inflytelserika personer. Alla som på något sätt kan vara av betydelse kontaktas av den outtröttlige Wallenberg. Raoul orienterar sig snabbt i situationen. Han är väl bekant med Tysklands byråkrati och dess respekt för 16 17

10 officiella dokument och titlar. Det är en kunskap han nu skickligt använder för att manipulera systemet. Raoul har en förmåga att överskrida gränsen för det som förväntas av honom och agerar utifrån en stark övertygelse om att han gör det rätta. On 9 July 1944, Raoul Wallenberg arrives in Budapest. The Soviet Red Army has crossed the Hungarian border and is advancing towards the capital from the east. Defeat for Germany is now fast approaching. In collaboration with the Arrow Cross movement an organization of Hungarian Nazis and anti-semites the German Nazis now step up their efforts to deport and kill as many Hungarian Jews as possible. It is this murderous race against time that confronts Raoul Wallen berg when he arrives on his quest to save Jews from the Holocaust. A special diplomatic unit, Section C, is promptly set up at the Swedish legation for the specific task of rescuing Hungarian Jews. To enable it to compete with the murderous efficiency of the Nazis, the unit s workforce is gradually expanded from 40 to 400. Many of the staff are Jews and as employees of the Swedish legation do not have to wear the mandatory Star of David. Like other neutral legations in Budapest, the Swedish legation uses what are known as protective passports. These are documents that give the holder temporary citizenship. Their purpose is to convince the Germans and the Hungarian Arrow Cross that the holder is under the protection of a neutral country. Raoul now steps up the production of these coveted documents. The Hungarian authorities have allowed the Swedish legation to print a limited number, but by bribing and blackmailing local officials Raoul manages to get permission to manufacture them in far greater numbers. Queues of desperate Jews wind round the streets outside the neutral legations. The Hungarian government has established a large ghetto in the old Jewish quarters surrounding the big synagogue on Dohány Street on the Pest side of the Danube. There, Den svenska legationen, och även andra neutrala legationer i Budapest, använder sig av så kallade skyddspass. Ett dokument som ger innehavaren ett provisoriskt medborgarskap. The Swedish legation used what are known as protective passports. These are documents that give the holder temporary citizenship. the bulk of the Jewish population live packed together and isolated from the outside world. Shut in without food or basic essentials, they lead a desperate existence, awaiting deportation. Raoul Wallenberg arranges for daily food supplies to be sent in to the starving and helpless residents of the ghetto. Raoul searches out properties around Budapest where Jews can be given refuge under the protection of the Swedish government. These Swedish houses are declared Swedish territory under diplomatic protection and provide their persecuted occupants with at least temporary shelter. Raoul builds up an extensive network of influential individuals who can help him in his rescue work. Besides close daily contact with representatives of the Jewish community, he organizes meetings with senior politicians and leading businessmen. He dines with high-ranking and influential figures. All who can be of assistance in some way are contacted by the tireless Wallenberg. Raoul quickly grasps the situation. He is familiar with the German bureaucracy and its respect for official documents and titles, and skillfully uses this knowledge to manipulate the system. Raoul is able to exceed the limits of what is expected of him, and acts out of a strong conviction that he is doing what is right

11 Operation Panzenfaust The coup Hösten 1944 inser de flesta att kriget är på väg mot sitt slut. Den tyska armén är nu på reträtt, både på öst- och västfronten. Sedan ett år är tyska städer dag och natt mål för allierade bombattacker. Den tyska krigsmakten vacklar, men är ännu inte besegrad. Den ungerske riksmarskalken Miklós Horthy har tagit intryck av den internationella vädjan till förmån för judarna samt Roosevelts hot om att han kommer att ställas inför rätta efter kriget om han inte agerar. Horthy avsätter den tyskvänliga regeringen och premiärministern Döme Sztójay ersätts med Géza Lakatos, en bundsförvant som Horthy anförtror uppdraget att ta Ungern ur kriget. Horthy ger order om att deportationerna av judar ska upphöra. Adolf Eichmann har lett dessa operationer och tvingas nu lämna Ungern. Nu följer ett par månader av visst lugn, där den svenska legationen och de andra neutrala legationerna kan utfärda skyddspass och ge skydd åt den judiska befolkningen. Den 15 oktober 1944 håller Horthy ett dramatiskt radiotal, där han deklarerar att Ungern kommer att förhandla med Sovjetunionen om ett omedelbart vapenstillestånd. Men Horthys kungörelse får en oönskad effekt. Redan samma dag störtas Horthyregimen genom tyskt ingripande under en kupp Operation Panzenfaust vilket i sin tur bereder marken för pilkorsarna. Dessa kidnappar Horthys son och Horthy avgår för att rädda sin sons liv. Pilkorsaren Ferenc Szálasi, en före detta officer i den ungerska armen och fanatisk antisemit, blir nu premiärminister. Pilkorsarna har ingen respekt för skyddspass eller diplomatisk immunitet och nu påbörjas en intensifierad våldsvåg över Budapest. Adolf Eichmann återvänder den 17 oktober 1944 för att återuppta sitt uppdrag. På grund av de fortsatta tyska militära motgångarna omprioriteras tågtransporterna och Eichmann får se sina resurser decimerade. Eichmann tvingar nu istället folk att gå till fots till förintelselägren. Foto: Bundesarchiv / O. Ang Kvinnor och barn som klassats som undermänniskor av nazisterna framför godsvagnar som tyskarna använde för att transportera fångar till arbets-, förintelse- och koncentrationsläger. Women and children on their way to concentration/extermination camps. Äldre, kvinnor och barn vandrar dagar och nätter i så kallade dödsmarscher. De som faller ihop vid vägen blir ihjälskjutna eller slagna till döds. Gång på gång ger sig Wallenberg och hans medarbetare ut på vägarna för att dela ut mat och rädda dem de kan. I november 1944 börjar gäng av ledarlösa pilkorsare bryta sig in i de fastigheter som fungerat som fristäder. De plundrar och mördar de judar som befinner sig där, släpar ut judiska patienter från sjukhus och avrättar dem på gatan. Judar förs till Donaus stränder, binds fast till händer och fötter, skjuts och dumpas i det iskalla vattnet In the autumn of 1944, it becomes obvious to most people that the war is nearing its end. The German army is now retreating, on both the East and Western fronts. For the past year, German cities and towns have been targeted by Allied bombers. The German war machine is reeling, but not yet fully beaten. The Hungarian regent, Miklós Horthy, has been influenced both by the international appeals on behalf of the Jews and by Roosevelt s threat that he will be brought to justice after the war unless he acts. Horthy dismisses the 20 21

12 pro-german government and Prime Minister Döme Sztójay, and replaces him with Géza Lakatos, an ally who is given the task of taking Hungary out of the war. Horthy orders an end to the deportation of Jews, and Adolf Eichmann, who has led these operations, is forced to leave Hungary. A couple of months of relative calm now follow, during which the Swedish legation and the other neutral legations are able to issue protective passports and give the Jewish population shelter. On 15 October 1944, Horthy goes on the radio to announce that Hungary intends to negotiate with the Soviet Union on an immediate ceasefire. But Horthy s dramatic announcement has an unwelcome effect. The Germans engineers a coup on the same day Operation Panzerfaust. Arrow Cross fighters kidnap Horthy s son, and Horthy himself hands over power to the Arrow Cross Party in exchange for his son s life. The Arrow Cross Party s Ferenc Szálasi, a former Hungarian army officer and a fanatic anti-semite, is now appointed prime minister. The Arrow Cross has no respect for protective passports or diplomatic immunity, and a new and even stronger wave of violence sweeps Budapest. Adolf Eichmann returns on 17 October 1944 to resume his work.since the German army is still losing ground, trains are re-routed and Eichmann finds his resources being decimated. He now forces people to head for the extermination camps on foot instead. Women, children and the elderly walk day and night on the infamous death marches. Those who collapse along the way are either shot or beaten to death. Time and again, Wallenberg and his co-workers venture out onto the roads to distribute food and to save whoever they can. In November 1944, leader less bands of Arrow Cross followers break into the houses being used as shelters. They plunder and murder the Jews they find there, dragging Jewish patients out of hospitals and executing them in the street. Jews are taken to the banks of the Danube, bound hand and foot, shot and then thrown into the icy waters. Kriget GÅR MOT SITT SLUT war is ending De ungerska myndigheterna inrättar ett internationellt getto«där de samlar alla judar med skyddspass. Raoul kör till tågstationer och andra uppsamlingsplatser och beordrar officerare att frisläppa de judar som står med på hans lista över innehavare av skyddspass. Listorna är ofta påhittade eller utökas på plats, allt i syfte att rädda så många judar som möjligt från att deporteras. Det finns många vittnen till Wallenbergs insatser. Det berättas att han vid ett tillfälle fortsätter att sätta svenska skyddspass i händerna på de som ska deporteras med tåg, trots att han hotas av beväpnade pilkorsare. Han följer tåget ända till gränsen där han lyckas få alla passagerare under svenskt beskydd släppta. Vid ett annat tillfälle ingriper Raoul efter tips mitt i en pilkorsräd i ett av Svenskhusen. Han dyker upp med en lastbil med poliser och går fram till den unge pilkorsledaren och får honom att släppa alla gripna. Med energi, kontakter och mod lyckas han gång på gång rädda offren, ofta mitt framför bödlarnas näsa. Det är nu uppenbart att Tyskland kommer att förlora kriget och många högt uppsatta nazister försöker förhandla med de västallierade och med företrädare för Sovjetunionen. Men inte Eichmann. Trots den nazistiska statens stundande undergång fortsätter han obevekligt sitt uppdrag. Samtidigt fortsätter Raoul Wallenberg och den svenska legationen lika oförtrutet sitt räddningsarbete. Eichmann är mycket medveten om sin svenske antagonist och uttrycker att han vill låta skjuta judehunden«raoul Wallenberg. Svenska legationen är hårt ansatt av pilkorsarna och på julaftonen 1944 totalförstörs legationens lokaler. Vid decembers slut har Röda armén nått fram till Budapest. Pilkorsarnas ledare har flytt. Eichmann ger en sista order: De judarna som har stängts in i gettot ska utplånas. Men de neutrala legationerna ger en gemensam uppmaning till den tyske generalmajoren Schmidthuber som är beordrad att utföra massakern. Om han utför 22 23

13 När tyska soldater marscherade in i Ungern var en av konsekvenserna att förföljelserna av judarna intensifierades. Många av dem deporterades till förintelseläger, där flertalet gick under. German troops marched into Hungary and the persecution of Jews intensified. Many of them were deported to extermination camps, where most of them perished. dådet kommer han att bli hängd som krigsförbrytare. Schmidthuber avbryter aktionen och de judarna räddas. The Hungarian authorities now establish an international ghetto where they gather together all Jews holding protective passports. Raoul drives to the train stations and other assembly points and orders the officers there to release the Jews on his list of passport holders. The lists are frequently made up Foto: Bundesarchiv Foto: Bundesarchiv / Faupel or are lengthened by Wallenberg on the spot, the aim being to save as many Jews as possible from deportation. It is said that on one occasion, Raoul Wallenberg climbs up onto a railroad boxcar bound for Auschwitz-Birkenau. Defying orders from the Arrow Cross guards, he continues to press Swedish protective passports into outstretched hands as bullets whistle past. When the train leaves the station, he follows it to the border and demands that all passengers under Swedish protection be released. His bravery is rewarded. On another occasion, after a tip-off, Raoul intervenes to stop an Arrow Cross raid on one of the Swedish houses. He arrives with a truckload of policemen and simply walks up to the young leader of the fighters and gets him to release all the detainees. Repeatedly, his energy, his contacts and his courage enable him to save the victims, often from right under the noses of their executioners. It now becomes clear that Germany will lose the war, and many high-ranking Nazis try to negotiate with the Western Allies and with representatives of the Soviet Union. But not Eichmann. Despite the imminent demise of the Nazi state, he relentlessly pursues his mission. Raoul Wallenberg and the Swedish legation, meanwhile, are equally relentless in their rescue efforts. Eichmann is fully aware of his Swedish antagonist and expresses a desire to have that Jewish dog Raoul Wallenberg shot. The Swedish legation is severely harassed by Arrow Cross followers, and on Christmas Eve 1944 its premises are totally destroyed. By the end of December, the Red Army has reached Budapest. The Arrow Cross leaders have fled. Eichmann issues a final order: The 60,000 Jews shut into the Budapest ghetto are to be exterminated. The neutral legations, however, issue a joint appeal to the man charged with effecting the massacre, General Schmidthuber. He is told that if he goes ahead, he will be hanged as a war criminal. Schmidthuber calls off the action and the 60,000 Jews are saved

14 Försvinnandet The disappearance Raoul Wallenberg, som skaffat sig förhandlingsvana under sina resor som affärsman i Centraleuropa, fick stor nytta av denna färdighet när han försökte rädda ungerska judar undan Förintelsen genom att knyta kontakter med tyska och ungerska beslutsfattare. Raoul Wallenberg acquired negotiating skills during his travels as a businessman in Central Europe, a great advantage when trying to save Hungarian Jews from the Holocaust by establishing links with German and Hungarian decisionmakers. I januari 1945 tågar den sovjetiska armén in på Pestsidan av Budapest och därmed är den nazistiska terrorn över. För Sovjetunionen är Ungern ett fiendeland och det brutala kriget har gjort gränsen mellan fiendesoldater, medlöpare, vanliga civila och neutrala suddig. Ingen lever säkert i den stora oredan i krigets sista månader. I mitten av januari 1945 befrias judarna i Budapests getto av sovjetiska trupper. Raoul Wallenbergs uppdrag i Budapest är över. Under 192 dagar av envisa och riskfylla ansträngningar har Raoul Wallenberg och hans medarbetare räddat tiotusentals människoliv. Men i kaoset som följer efter befrielsen behövs en plan för återförenande av familjer, omhändertagande av föräldralösa, sjukvård, hjälp med att skaffa bostäder. Raoul vill snarast komma i kontakt med sovjetiska myndigheter för att skapa en plan för organisationen av återuppbyggnaden. Den 17 januari 1945 ger sig Raoul Wallenberg tillsammans med sin trogne medhjälpare och chaufför Vilmos Langfelder av till det sovjetiska högkvarteret i Debrecen. De eskorteras av den sovjetiska hemliga polisen NKVD. Ingen av dem återvänder. Raoul är endast 32 år gammal och får aldrig återse sin familj i Sverige. Raoul Wallenbergs familj har sedan dess försökt få svar på sina frågor om Raouls öde, men utan resultat. Från ryskt håll hävdas att Raoul Wallenberg dog i Ljubljankafängelset den 17 juli 1947, en uppgift som aldrig har bevisats och ej heller godtagits i Sverige. De närmare omständigheterna kring den sista tiden i Raoul Wallenbergs liv är, och kommer troligen förbli, ett mysterium. In January 1945, the Soviet army enters Budapest on the Pest side of the Danube and the Nazi reign of terror ends. For the Soviet Union, Hungary is enemy country, and the brutal war has blurred the distinction between enemy 26 27

15 Soviet secret police, the NKVD. Neither of them returns. Raoul is just 32 years old and will never see his family in Sweden again. Ever since, Raoul Wallenberg s family have sought in vain to find out what happened to him. The Russians, for their part, claim that he died in Lubyanka Prison on 17 July This claim, however, has never been substantiated, nor has it been accepted in Sweden. The exact circumstances surrounding the final phase of Raoul Wallenberg s life are, and will probably remain, a mystery. Den som räddar ett liv, har räddat en hel värld Whoever saves one life saves the world entire soldiers, Nazi sympathizers, ordinary civilians and neutral participants. No-one is safe in the general disarray that marks the final months of the war. In mid-january 1945, the Jews of the Budapest ghetto are freed by Soviet troops. Raoul Wallenberg s task in the Hungarian capital is at an end. Over 192 days of ceaseless, risk-filled endeavor, Raoul Wallen berg and his co-workers have saved tens of thousands of lives. But in the chaos that follows liberation, a plan is needed to reunite families, take care of orphaned children, re-establish medical services and find housing. Raoul is anxious to talk to the Soviet authorities about such a plan, as soon as possible. On 17 January 1945, Raoul Wallenberg travels to the Soviet HQ in Debrecen, together with his faithful assistant and driver, Vilmos Langfelder. They are escorted by the Det är omöjligt att uppskatta exakt hur många som räddades genom Raoul Wallenberg och hans medhjälpares insatser. Men det är obestridligt att det var tiotusentals. Många är de människor vars möte med Raoul Wallenberg avgjorde deras öde. De fick leva för att se hur världen åter reste sig efter kriget, och även se barn och barnbarn växa upp. Idag är de gamla och bland de sista i en generation med egna minnen från ett av de mörkaste kapitlen i mänsklighetens historia. It is impossible to know exactly how many people were saved by Raoul Wallenberg and his team of helpers. But without doubt, they numbered in the tens of thousands. Their encounter with Raoul Wallenberg decided their fate. They survived to see how the world rose anew from the ashes of World War II and they had the good fortune to see their children and grandchildren grow to adulthood. Today, they are old and among the last of their generation able to recall one of the darkest chapters in the history of humankind

16 FÖRINTELSENS MINNESDAG 27 JANUARI Den 27 januari 1945 befriades koncentrations- och förintelselägret Auschwitz-Birkenau av Röda Armén. Dagen uppmärksammas världen över som en internationell minnesdag för att hedra Förintelsens offer. RAOUL WALLENBERG-ÅRET 2012 skulle Raoul Wallenberg ha fyllt 100 år. Regeringen har beslutat att uppmärksamma detta genom att tillsätta en nationalkommitté, under ordförandeskap av utrikesminister Carl Bildt. Kommittén ska samla olika delar av det svenska samhället för att uppmärksamma Raoul Wallenbergs gärningar. Den före detta generaldirektören för Svenska institutet, Olle Wästberg, samordnar Raoul Wallenberg-året LIDINGÖ STAD OCH RAOUL WALLENBERG Varje år genomförs Raoul Wallenberg dagen den 27 januari på Lidingö. Under 2012 lyfts hans liv och gärning särskilt för att hedra och inspirera. Utställningen på Raoul Wallenbergs torg den 27 januari visas även på Lidingö stadshus under våren 2012 och är möjlig genom samarbete med Svenska institutet och Forum för levande historia. En mer omfattande utställning, byggd på samma berättelse som denna, kommer under året att turnera bland annat i Budapest, New York, Berlin och Tel Aviv. FORUM FÖR LEVANDE HISTORIA Vi arbetar mot dagens intolerans med utgångspunkt i historiens brott mot mänskligheten. För demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter. Producent: Magdalena Smidova, Forum för levande historia Originaltext: Stina Mansfeld Fakta- och textgranskning: Ulf Zander & Ingela Karlsson Utställningstext (redigerad originaltext): Small World Produktion av utställning och broschyr: Small World Utställningen är ett samarbete mellan Forum för levande historia och Svenska institutet.

17 för mig finns inget annat val To me there s no other choice Raoul Wallenberg är affärsmannen och diplomaten som under andra världskrigets slutfas räddade tiotusentals ungerska judar undan de nazistiska förintelselägren. Men Raoul Wallenberg fick aldrig själv berätta sin historia eller motta världens tacksamhet. Här är berättelsen om den unge svensken vars val gjorde honom till hjälte och odödlig symbol. Raoul Wallenberg, the businessman and diplomat who during the Second World War saved tens of thousands of Hungarian Jews from the Nazi death camps. But Raoul Wallenberg would never receive the world s gratitude. Here is the story of the young Swede whose personal beliefs made him the hero and symbol of immortality.

För mig finns inget annat val. Raoul Wallenberg 1912 2012

För mig finns inget annat val. Raoul Wallenberg 1912 2012 För mig finns inget annat val Raoul Wallenberg 1912 2012 Raoul Wallenberg är affärsmannen och diplomaten som under andra världskrigets slutfas räddade tiotusentals ungerska judar undan de nazistiska förintelselägren.

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights.

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. Swedish disability policy -service and care for people with funcional impairments The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. The

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

The tradition of hanging plush dice (also known as fuzzy dice or raggardice) in the rear mirror started in the USA in the '50s.

The tradition of hanging plush dice (also known as fuzzy dice or raggardice) in the rear mirror started in the USA in the '50s. The tradition of hanging plush dice (also known as fuzzy dice or raggardice) in the rear mirror started in the USA in the '50s. According to one account, the rebellious hot rod youth wanted to show that

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

employee engagement concept (Eec) - a respectful work life designed around people -

employee engagement concept (Eec) - a respectful work life designed around people - employee engagement concept (Eec) - a respectful work life designed around people - The story Världen förändras allt snabbare och vi behöver göra saker på ett annorlunda sätt Tänk dig en arbetsplats som

Läs mer

Report of first quarter of 2013

Report of first quarter of 2013 Report of first quarter of 2013 Dear friends We send you warm greetings form Bethesda House of Grace We wish you are having a blessed time. Different things has been going on the last three month in our

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Service och bemötande Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Vad är service? Åsikter? Service är något vi upplever i vårt möte med butikssäljaren, med kundserviceavdelningen, med företagets

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Läs mer

Ren Katt. Författare Deepa Balsavar Illustratör Kanchan Bannerjee. Översatt av Bokkok.se

Ren Katt. Författare Deepa Balsavar Illustratör Kanchan Bannerjee. Översatt av Bokkok.se Ren Katt Författare Deepa Balsavar Illustratör Kanchan Bannerjee Översatt av Bokkok.se Det här är mitt hus. Mamma, pappa och Cheena bor också här. 2 Den bästa stolen i huset är till för mig. Men att sitta

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

English. Things to remember

English. Things to remember English Things to remember Essay Kolla instruktionerna noggrant! Gå tillbaka och läs igenom igen och kolla att allt är med. + Håll dig till ämnet! Vem riktar ni er till? Var ska den publiceras? Vad är

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

The Swedish National Patient Overview (NPO)

The Swedish National Patient Overview (NPO) The Swedish National Patient Overview (NPO) Background and status 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Manager of Healthcare Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda Background

Läs mer

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Internationaliseringsdagarna 2016 2016-11-02 Anders Clarhäll Participant Report Form Identification of the Participant and General Information (Motivation)

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen)

Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen) Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen) Mårten Almerud Internationaliseringsansvarig Pedagogiska institutionen Umeå

Läs mer

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö.

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Varje oktober sedan år 2000 kommer världsledande ljusdesigners till Alingsås för att ljussätta centrala delar av staden.

Läs mer

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT,

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, SWEDEN HOW TO CREATE BLOG CONTENT www.pwc.se How to create blog content Fanny Ahlfors Authorized Accounting Consultant 5 Inbound Methodology Attract Convert

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på 1 på Marianne Andrén General Manager marianne.andren@sandviken.se Sandbacka Park Högbovägen 45 SE 811 32 Sandviken Telephone: +46 26 24 21 33 Mobile: +46 70 230 67 41 www.isea.se 2 From the Off e project

Läs mer

International Baccalaureate. Rolf Öberg rolf.oberg@taby.se

International Baccalaureate. Rolf Öberg rolf.oberg@taby.se International Baccalaureate rolf.oberg@taby.se Open House 29 November 2011 International Baccalaureate Staff: Principal: Henrik Mattisson Head of programme: Mona Lisa Hein IB coordinator: Study councellor:

Läs mer

The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS

The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS The Academic Path Professur söks i konkurrens 5llsvidareanställning D O K T O R S E X Postdoktor!dsbegränsad max 2 år enligt avtal Biträdande

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Assignment Assignment from the Ministry of Defence MSB shall, in collaboration

Läs mer

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter 1(5) The speed through the entire area is 30 km/h, unless otherwise indicated. Beware of crossing vehicles! Traffic signs, guardrails and exclusions shall be observed and followed. Smoking is prohibited

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

Are you God s gift to your employees?

Are you God s gift to your employees? 2014-12-12 Av Patrik Österblad Are you God s gift to your employees? "Everyone is engaged, otherwise they have nothing here to do. We don t employ introverted because we want creative people where everyone

Läs mer

The Swedish Family Care Competence Centre

The Swedish Family Care Competence Centre The Swedish Family Care Competence Centre ELIZABETH HANSON & LENNART MAGNUSSON Länssamordnarna för anhörigstöd i Norrland Our mandate Create a national overview of the area family care of older people

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Transition of care workers to assistant nurses recognition of prior learning in in-service training

Transition of care workers to assistant nurses recognition of prior learning in in-service training Transition of care workers to assistant nurses recognition of prior learning in in-service training Dr. Andreas Fejes Senior Lecturer/Postdoctoral Fellow Linköping University, Sweden Step for skills -

Läs mer

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Läs mer

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24. Misi.se 2011 1

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24. Misi.se 2011 1 Discovering!!!!! ÅÄÖ EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24 Misi.se 2011 1 Dialogue SJs X2000* från Stockholm är försenat. Beräknad ankoms?d är nu 16:00. Försenat! Igen? Vad är klockan? Jag vet inte.

Läs mer

Signatursida följer/signature page follows

Signatursida följer/signature page follows Styrelsens i Flexenclosure AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 och 14 kap. 8 aktiebolagslagen över förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier och emission av teckningsoptioner

Läs mer

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg Max Scheja Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms universitet E-post: max.scheja@edu.su.se Forskning om förståelse

Läs mer

Equips people for better business

Equips people for better business Equips people for better business The Corn Philosophy When I was young, I used to spend time with my grandparents on their farm. One day my granddad asked me to fix the fence. Instead I went swimming with

Läs mer

Isometries of the plane

Isometries of the plane Isometries of the plane Mikael Forsberg August 23, 2011 Abstract Här följer del av ett dokument om Tesselering som jag skrivit för en annan kurs. Denna del handlar om isometrier och innehåller bevis för

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga?

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Martin Peterson m.peterson@tue.nl www.martinpeterson.org Oenighet om vad? 1.Hårda vetenskapliga fakta? ( X observerades vid tid t ) 1.Den vetenskapliga

Läs mer

Nr 17 Överenskommelse med Thailand om radioamatörverksamhet

Nr 17 Överenskommelse med Thailand om radioamatörverksamhet Nr 17 Överenskommelse med Thailand om radioamatörverksamhet Bangkok den 18 januari och 19 april 2002 Regeringen beslutade den 29 november 2001 att ingå överenskommelsen i form av skriftväxling. Överenskommelsen

Läs mer

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied?

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? This is England 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? 2. Is Combo s speech credible, do you understand why Shaun wants to stay with Combo?

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Capabilities for Education, Work and Voice from the Perspective of the Less Employable University Graduates.

Capabilities for Education, Work and Voice from the Perspective of the Less Employable University Graduates. Capabilities for Education, Work and Voice from the Perspective of the Less Employable University Graduates. Delstudie inom EU-projektet Workable 2010-2013 Gunilla Bergström Casinowsky Institutionen för

Läs mer

Listen to me, please!

Listen to me, please! Till pedagogen är särskilt riktat mot det centrala innehållet Lyssna och läsa i ämnet engelska i Lgr11. Syftet med materialet är att: Eleverna ska ha roligt tillsammans i situationer där eleven är ledare.

Läs mer

V 48. Nästa APT 18 december. 11 dec Lucia på Vargen och Delfinen kl. 15:00. 12 dec Lucia på Fjärilen och Pingvinen kl.9:30.

V 48. Nästa APT 18 december. 11 dec Lucia på Vargen och Delfinen kl. 15:00. 12 dec Lucia på Fjärilen och Pingvinen kl.9:30. Veckan som gått Nu har ännu en vecka gått och vi kan glatt konstatera att vårt senaste öppna hus gett resultat. Vi har fått fler barn i kön, vilket är väldigt roligt! Trevlig helg Lena Rebane, förskolechef

Läs mer

Global @dvisor. A Global @dvisory G@16 January 2011 WORRIES, DIRECTION and SATISFACTION

Global @dvisor. A Global @dvisory G@16 January 2011 WORRIES, DIRECTION and SATISFACTION Ipsos globala undersökning visar vad som oroar medborgare i 24 länder, om de anser att utvecklingen är på väg åt rätt håll och hur nöjda de är med utvecklingen där de bor. Global Worries, Direction, Satisfaction

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Grammar exercises in workbook (grammatikövningar i workbook): WB p 121 ex 1-3 WB p 122 ex 1 WB p 123 ex 2

Grammar exercises in workbook (grammatikövningar i workbook): WB p 121 ex 1-3 WB p 122 ex 1 WB p 123 ex 2 Chapter: SPORTS Kunskapskrav: Texts to work with in your textbook (texter vi jobbar med i textboken): Nr 1. Let s talk Sports p 18-19 Nr 2. The race of my life p 20-23 Workbook exercises (övningar i workbook):

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

What will teachers do with SF?

What will teachers do with SF? What will teachers do with SF? Mikael Thunblom Martin Larsson Martin Larsson Mikael Thunblom Martin Larsson Mikael Thunblom Mikael Thunblom The Principle The Teachers Mikael Thunblom The Swedish

Läs mer

samhälle Susanna Öhman

samhälle Susanna Öhman Risker i ett heteronormativt samhälle Susanna Öhman 1 Bakgrund Riskhantering och riskforskning har baserats på ett antagande om att befolkningen är homogen Befolkningen har alltid varit heterogen när det

Läs mer

Libers språklåda i engelska: Spel och lekar (7 9)

Libers språklåda i engelska: Spel och lekar (7 9) Libers språklåda i engelska: Spel och lekar (7 9) Libers språklåda i engelska: Spel och lekar är en gedigen uppsättning övningar som kombinerar träning i muntlig språkproduktion med grammatik- och frasträning.

Läs mer

Förtroende ANNA BRATTSTRÖM

Förtroende ANNA BRATTSTRÖM Förtroende ANNA BRATTSTRÖM The importance of this treaty transcends numbers. We have been listening to an old Russian maxim dovaray ne proveray Trust, but Verify Vad innebär förtroende? Förtroende är ett

Läs mer

KPMG Stockholm, 2 juni 2016

KPMG Stockholm, 2 juni 2016 KPMG Stockholm, 2 juni 2016 Inställningen till skatt förändras fundamentalt ses inte längre bara som en kostnad som behöver hanteras Förväntningarna på transparens kring skatt ökar Skatt framförallt rättviseaspekter

Läs mer

Konsultsjuksköterska inom barncancervård. Ulrika Larsson Barncancercentrum Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus Göteborg

Konsultsjuksköterska inom barncancervård. Ulrika Larsson Barncancercentrum Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus Göteborg Konsultsjuksköterska inom barncancervård Ulrika Larsson Barncancercentrum Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus Göteborg Konsultsjuksköterskor Tidig kontakt med familjen Information Samordna psykosoc

Läs mer

Teenage Brain Development

Teenage Brain Development Teenage Brain Development In adults, various parts of the brain work together to evaluate choices, make decisions and act accordingly in each situation. The teenage brain doesn't appear to work like this.

Läs mer

Listen to me, please!

Listen to me, please! Till pedagogen Syfte: Eleverna ska ha roligt tillsammans i situationer där eleven är ledare. Eleverna ska träna sig på att läsa och förstå en engelsk text. Eleverna ska lockas att läsa och tala högt på

Läs mer

Enkätundersökning Askar Camp 2011

Enkätundersökning Askar Camp 2011 Underlaget till denna sammanställning är en enkätundersökning med frågor formulerade av PGS utförd av Taha Sirhan och sedan sammanfattad på engelska av Dona Khoury i juli 2011. Sammanställningen är PGS

Läs mer

F18-förbundets årsmöte 2016-01-18

F18-förbundets årsmöte 2016-01-18 F18-förbundets årsmöte Lars Linder 1 Agenda 1.Val av justeringsman att justera årets protokoll 2.Val av två rösträknare 3.Fråga ang. mötets behöriga utlysande 4.Val av mötets ordförande och sekreterare

Läs mer

Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den september

Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den september Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den 26-28 september Den 26-28 september kommer projektet SBPIN, South Baltic Public Innovators Network, att hålla en workshop på temat Grön Tillväxt

Läs mer

Poverty in Uganda Approximately inhabitants involved agricultural fertile soils ample vital natural resources remain stable Despite lack access

Poverty in Uganda Approximately inhabitants involved agricultural fertile soils ample vital natural resources remain stable Despite lack access Poverty in Uganda Approximately 86 percent of Uganda's 34 million inhabitants are involved in agricultural activities. Uganda is blessed with fertile soils, ample rainfall and a number of vital natural

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Helping out in the kitchen or how to measure engagement

Helping out in the kitchen or how to measure engagement 2015-01-22 Av Patrik Österblad Helping out in the kitchen or how to measure engagement Let's kick off with a fable so you get the hang of it... http://www.kidsfables.com/the-lion-and-the-ant/index.htm

Läs mer

MR 4 TILL MÄNSKLIGHETENS FÖRSVAR WORKSHOP I KLASSRUMMET TEMA: MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER (MR)

MR 4 TILL MÄNSKLIGHETENS FÖRSVAR WORKSHOP I KLASSRUMMET TEMA: MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER (MR) SIDA 1/6 WORKSHOP I KLASSRUMMET TEMA: MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER (MR) LÄRARMANUAL I det här dokumentet finns allt du behöver veta för att hålla workshopen. Här ser du också tydligt i vilka moment du använder

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Asylum seekers -health evaluation and vaccination. Bernice Aronsson MD The Public Health Agency Sweden

Asylum seekers -health evaluation and vaccination. Bernice Aronsson MD The Public Health Agency Sweden Asylum seekers -health evaluation and vaccination Bernice Aronsson MD The Public Health Agency Sweden 2015 1,014,836 people made it into the EU zone by sea routes 3,771 either went missing or died (UNHCR)

Läs mer

Helping people learn. Martyn Sloman Carmel Kostos

Helping people learn. Martyn Sloman Carmel Kostos Helping people learn Martyn Sloman Chartered Institute of Personnel and Development Carmel Kostos Zest for Learning i d k/ t ti www.cipd.co.uk/presentations www.cipd.co.uk/helpingpeoplelearn Some propositions

Läs mer

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet Seminarium 1:6 Föreläsare Urban Funered, urban.funered@finance.ministry.se Offentliga Rummet, Norrköping, 26 Maj 2009 Urban Funered

Läs mer

MUSIK OCH SPRÅK. !Musik!och!inkludering!!fält!för!musikterapeuter!och!forskning! !!!! !!!2016?04?09! !FMS!rikskonferens!!!Karlstad!universitet!

MUSIK OCH SPRÅK. !Musik!och!inkludering!!fält!för!musikterapeuter!och!forskning! !!!! !!!2016?04?09! !FMS!rikskonferens!!!Karlstad!universitet! FMSrikskonferens Karlstaduniversitet Liber MUSIK OCH SPRÅK Ett vidgat perspektiv på barns språkutveckling och lärande ULF JEDERLUND Musikochinkludering fältförmusikterapeuterochforskning 2016?04?09 UlfJederlund

Läs mer

Immigration Bank. Bank - General. Bank - Opening a bank account. Can I withdraw money in [country] without paying fees?

Immigration Bank. Bank - General. Bank - Opening a bank account. Can I withdraw money in [country] without paying fees? - General Can I withdraw money in [country] without paying fees? Kan jag ta ut pengar i [land] utan att behöva betala extra avgifter? Asking whether there are commission fees when you withdraw money in

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer

Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook

Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook Genomförande I provlektionen får ni arbeta med ett avsnitt ur kapitlet Hobbies - The Rehearsal. Det handlar om några elever som skall sätta upp Romeo

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Swedish framework for qualification www.seqf.se

Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish engineering companies Qualification project leader Proposal - a model to include the qualifications outside of the public education system to the

Läs mer

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant.

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. #minlandsbygd Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. Så vacka bilder. Ha det bra idag. @psutherland6 Thanks Pat! Yes the sun was going down... Hahahaha. Gilla Kommentera Landsbygden lever på

Läs mer

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH 2016 Anne Håkansson All rights reserved. Svårt Harmonisera -> Introduktion, delar: Fråga/

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Förmåga att läsa och förstå: Elevsvar

Förmåga att läsa och förstå: Elevsvar BEDÖMARTRÄNING - ENGELSKA ÅRSKURS 6 Förmåga att läsa och förstå: Elevsvar Innehållsförteckning Exempel 1: How to get to Hastings - fråga 1 och 5 Exempel 2: Crocodile in jail - fråga 1, 2, 4 och 7 Exempel

Läs mer

Mina målsättningar för 2015

Mina målsättningar för 2015 Mina målsättningar för 2015 den / - 1 Vad har jag stört mig på under 2014? När jag tänker på det, vill jag verkligen ändra på det i framtiden. Under 2014 har jag varit så nöjd med detta i mitt liv. Detta

Läs mer

Internationaliseringsdagarna 2016

Internationaliseringsdagarna 2016 2 nov 2016 Internationaliseringsdagarna 2016 Patricia Staaf Marisol Perez Therese Lindström Jacob Dygéus Johanna Lund Rockliffe 11.00-12.30 Att stötta flyktingar och nyanlända, högskolornas roll vid stora

Läs mer

Cross sectional planning for pandemic influenza in Sweden

Cross sectional planning for pandemic influenza in Sweden Cross sectional planning for pandemic influenza in Sweden The task 1. Integrated planning across different sectors. A pandemic will impact on the whole of government and society. While Norway has a well-developed

Läs mer

Marshallhjälpen ekonomisk hjälp till Europas krigsdrabbade länder

Marshallhjälpen ekonomisk hjälp till Europas krigsdrabbade länder Liljaskolan Vännäs gymnasium Marshallhjälpen ekonomisk hjälp till Europas krigsdrabbade länder André Odeblom, SA89 Uppsats i svenska Februari 2016 Handledare: Carl-Gustaf Montgomery Innehållsförteckning

Läs mer

Småprat Small talk (stressed vowels are underlined)

Småprat Small talk (stressed vowels are underlined) Småprat Small talk (stressed vowels are underlined) Vad heter du? Varifrån kommer du? Vad har du för modersmål (1 st language)? Vad studerar du? Var bor du? Hur gammal är du? Cyklar du till universitetet?

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Upplevelseekonomi. Om attraktiva upplevelser för så många som möjligt. Lena Mossberg

Upplevelseekonomi. Om attraktiva upplevelser för så många som möjligt. Lena Mossberg Upplevelseekonomi Om attraktiva upplevelser för så många som möjligt Lena Mossberg Upplevelseekonomi Upplevelseekonomi är ett samlingsbegrepp för kreativa människor och företag med huvuduppgift att skapa

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Tord Berg Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 705 82 32 11 Fax: +46 456 104 37. E-mail: tord.berg@sbgport.com

Läs mer

Module 6: Integrals and applications

Module 6: Integrals and applications Department of Mathematics SF65 Calculus Year 5/6 Module 6: Integrals and applications Sections 6. and 6.5 and Chapter 7 in Calculus by Adams and Essex. Three lectures, two tutorials and one seminar. Important

Läs mer