GHR, teknisk och vetenskaplig monografi för BIE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GHR, teknisk och vetenskaplig monografi för BIE"

Transkript

1 GHR, teknisk och vetenskaplig monografi för BIE Framställd av: Doktor Carolyn Dean MD, ND För: BIE Health Products o/b Ontario Ltd. För: Tuck s Professional Services Canada Belleville, Ontario, Kanada 12 augusti 2005 Översättning till svenska av Sanna Simán 2008 för Naphtor AB med varumärket Lewoka 1

2 Innehållsförteckning A. Teorin och vetenskapen bakom GHR B. Ingredienserna i GHR GHR, teknisk och vetenskaplig monografi för BIE 1. Pulvriserade vävnadsextrakt Främre hypofysen: bovin källa Hypotalamus 2. Aminosyrablandning: Lysin, histidin, arginin, asparagin, treonin, serin, glutamin, leucin, fenylalanin, prolin, glycin, alanin, cystin, valin, metionin, isoleucin, tyrosin 3. Fytosterolkomplex Betasitosterol, kampesterol, stigmasterol 4. Sojafosfolipidkomplex Fosfatidylserin, fosfatidyletanolamin, fosfatidylinositol 5. Panax ginseng C. REFERENSER D. BILAGA A- LÄNKAR TILL ABSTRAKT E. BILAGA B- AMINOSYRAREFERENSER-ABSTRAKT 1. Arginin 2. Taurin 3. Glutamin 4. Histidin 2

3 A. TEORIN OCH VETENSKAPEN BAKOM GHR De flesta människor vet att det kvinnliga hormonet östrogen minskar med åldern hos kvinnor. En liknande minskning sker med testosteron, progesteron, melatonin, DHEA och humant tillväxthormon (HGH, human growth hormone). Den medicinska standardbehandlingen för hormonbrist är att ersätta hormonet med syntetiska hormoner. GHR är dock en naturlig "hormonfrisättare", inte ett syntetiskt hormon. Den stimulerar den naturliga produktionen av human tillväxthormon (HGH) och har inga biverkningar. Vetenskapen bakom GHR inkluderar användningen av HGH-frisättare, även kallade agonister, som är ingredienser som åstadkommer frisättningen av humant tillväxthormon från hypofysen. Kroppen och dess vävnader och funktioner är endast så bra som de råmaterial vi ger dem för produktion och reparation. Vi tycker det är förnuftigare att använda byggstenar av hög kvalitet för att kroppen ska kunna göra sitt eget HGH i stället för att införa en syntetisk hormonprodukt som antingen godtas av kroppen eller inte. HGH-agonister får hypofysen att insöndra extra HGH. Det är också möjligt att förstärka den effekten till dess fulla potential med hjälp av rätt diet och HGH-frisättande övningar. Nivån på tillväxthormoner hos män och kvinnor börjar sjunka i 25-årsåldern. Vid 35 sjunker nivån snabbt och i slutet av 50-årsåldern frisätts små spårmängder av HGH. Både yngre och äldre personer kan intyga att de får mer energi, ökad muskelmassa (kroppsbyggare), minskad vikt samt ser bättre ut och känner sig bättre än de har gjort på länge. Ingredienserna i GHR inkluderar extrakt från hypofysen och hypotalamus, en aminosyrablandning, ett fytosterolkomplex, fosfolipidkomplex samt Panax ginseng. Körtelextrakt Orala och injicerbara körtelprodukter har använts säkert i Europa i årtionden som en behandling mot åldrande. Dessa produkter kommer från animala källor, lamm, nöt eller gris. GHR-extrakt är av bovint ursprung och farmaceutisk grad och speciellt beredda från argentinska djur som aldrig har påverkats av humana sjukdomar. Inget av de vanliga hormonerna östrogen, testosteron, progesteron, melatonin eller DHEA är kopplade till att motverka åldrande. Endast HGH har visat sig förebygga biologiskt åldrande och vända utvecklingen av en stor mängd tecken och symtom på åldrande. HGH-behandling har faktiskt vetenskapligt bevisats vrida tillbaka den biologiska klockan så mycket som 20 år. (1) LÄNK TILL STUDIE: New England Journal of Medicine, Volume 323 July 5, 1990 Number 1 EFFECTS OF HUMAN GROWTH HORMONE IN MEN OVER 60 YEARS OLD Daniel Rudman, M.D.with team 3

4 HGH, eller somatotropin, är det rikligaste hormonet som insöndras av hypofysen; en process som når sin höjdpunkt under ungdomstiden. Denna hormoninsöndring sjunker gradvis med åldern. När du är i 60-årsåldern kanske du bara insöndrar 25 % av mängden hos en genomsnittlig 20-åring. Detta bidrar i stor utsträckning till accelerationen av åldrandeprocessen. HGH frisätts i första hand under de inledande faserna av sömnen. HGH omvandlas snabbt av levern till den viktiga tillväxtstimulerande metaboliten somatomedin C, som sedan transporteras ut till hela kroppen. De flesta av de goda effekterna av GHR är direkt kopplade till somatomedin C. Somatomedin C är avgörande för att få cellerna att producera protein och reparera sig själva och låga nivåer har tydligt kopplats till en omvändning av åldrandeprocessen. Nedgången av tillväxthormon med stigande ålder är direkt kopplad till många av symtomen på åldrande. Dessa symtom omfattar rynkor, grått hår, minskad energi och nedsatt sexuell funktion. Brist på tillväxthormon bidrar till ökande kroppsfett, hjärtkärlsjukdomar, osteoporos och en tendens till andra åldersrelaterade sjukdomar. Aminosyror Tjugo aminosyror är de byggstenar som alla proteiner är gjorda av och de behövs för att kroppen ska kunna tillverka enzymernas proteiner, många hormoner, muskler, ben, hud, organ osv. Åtta av dem är essentiella och kan inte tillverkas i kroppen, utan måste tillföras via födan eller genom supplement. Ett antal av dessa aminosyror har visats inducera insöndring av tillväxthormon och GHR sammanställer dem på ett sätt som maximerar deras goda effekt. På grund av det dåliga näringsinnehållet i den mat som äts i västvärlden idag finns det en hög sannolikhet att människor inte får tillräckligt med kvalitetsprotein via maten för att kunna utföra de grundläggande livsförbättrande funktionerna. Vi vet också att de flesta hormonnivåer sjunker med åldern. Den medicinska standardinställningen att behandla symtomen på hormonbrist, t.ex. sköldkörtelbrist och menopaus, är att använda hormonersättningsbehandling. När det gäller ersättningsbehandling med syntetiskt östrogen och progesteron kan biverkningarna olyckligtvis omfatta cancer. Vår inställning till att motverka åldrandet och till de goda effekterna av tillväxthormon i kroppen är att förbättra kroppens förmåga att tillverka sitt eget tillväxthormon med hjälp av kroppens egna DNA- och RNA-ritningar i stället för att införa en syntetisk produkt som med tiden kan visa sig skadlig. B. INGREDIENSERNA I GHR 1. Främre hypofysen och hypotalamus För att förstå hur extrakten från främre hypofysen och hypotalamus fungerar i GHR måste vi utforska cellbehandlingen, som innebär att man använder extrakt från djurorgan för att förbättra människors hälsa. För flera tusen år sedan beskrev östasiatiska författare hur 4

5 hjorttestiklar användes för att förbättra styrka. I modern tid, med början under det tidiga 1930-talet, har den schweiziskfödde läkaren Paul Niehans förespråkat användningen av djurorgan för att behandla sjuka organ hos människor. Hans första behandling var slumpmässig. Han injicerade bisköldkörtlar i en patient som led av livshotande anfall efter att hennes bisköldkörtlar hade avlägsnats av misstag vid ett kirurgiskt ingrepp. Till allas förvåning överlevde patienten och cellbehandlingen var född. Sedan den tiden har tyska forskare visat att radioaktivt märkta celler från djurorgan hittar vägen till motsvarande organ i människor. Unga leverceller av djurursprung hamnar i människans lever och bidrar antingen med färskt genetiskt material till organet eller stimulerar utsöndringar som återställer den friska funktionen. Det anses att Niehans gjorde injektioner av levande celler utan allvarliga biverkningar under sin 42-åriga verksamhetsperiod. Niehans lär ha sagt att "cellbehandling är en metod att behandla hela organismen på biologisk grund och att den har förmågan att vitalisera den mänskliga organismen med sina miljarder celler, genom att tillföra de embryonala eller unga celler som den behöver... selektiv cellbehandling ger en plågad och sjuk organism nytt liv". (Live Cell Tissue Extracts: Little Known Therapy With Great Promise By James L. Wilson, PhD. Townsend Newsletter. #205, p.73-77, 2001.) Detta citat kommer från doktor James Wilsons översikt över cellbehandling i Townsend Letter, Han hävdar att "cellbehandling är den enda behandling som faktiskt kan återbilda celler och vävnader". Han skriver också att mellan åren 1954 och 1993 publicerades mer än experiment som omfattade hela celler, cellextrakt och cellfraktioner i vetenskapliga tidskrifter. Han citerar Chase och Landsteiner, två av grundarna av cellulär immunologi, som utförde djurförsök som bevisade att injektioner av hela mjältceller eller tymusceller i levande djur, t.ex. möss eller marsvin, kunde förbättra immuniteten. Så tidigt som 1933 "hade tiotusentals läkare i USA behandlat många tusen patienter som led av olika åkommor med levande celler, oralt eller via injektion, eller torkad körtelvävnad för att återställa eller återbilda celler och förbättra funktionen". Det är inte särskilt känt att "substanser som extrakt av hypofys, bukspottkörtel, sköldkörtel, binjure, äggstock och testikel var kommersiellt tillgängliga och användes av några av de mest framstående läkarna". Den självklara frågan är: varför då och inte nu? Doktor Wilson säger att "införandet av syntetiska hormoner och deras nästan omedelbara och skenbart mirakulösa effekt ledde till en minskning av tillgängligheten och användningen av dessa helkörtelkoncentrat". Han skriver dock att när läkare upptäcker begränsningarna och farorna med att använda syntetiska hormoner återgår de till perorala eller injicerade levande celler eller torkad körtelvävnad. BIE:s produkt GHR innehåller torkad oral körtelvävnad som återställer och återbildar celler och förbättrar funktionen. Främre hypofysen Hypofysen skulle man kunna kalla chefskörteln, för den styr alla övriga endokrina körtlar. Hypofysen är en liten oval körtel av ungefär en ärtas storlek och ligger på undersidan av hjärnan strax bakom näsan. Den främre loben, även kallad främre hypofysen, är betydligt större än den bakre loben. Den utgör 80 procent av hypofysen. Den producerar hormoner som styr sköldkörtel, binjurar, äggstockar och tillväxthormon. 5

6 Främre hypofysen Hormon Påverkad vävnad Producerade effekter Tillväxthormon Lever, fettväv Protein-, lipid- och kolhydratmetabolism Tyreoideastimulerande hormon Tyreoidea Stimulerar insöndring av tyreoideahormon T2, T3, T4 Adrenokortikotropt hormon Binjurebarken Stimulerar insöndring av glukokortikoider Prolaktin Bröstvävnad Mjölkproduktion Luteiniserande hormon Follikelstimulerande hormon Äggstock och testikel Äggstock och testikel Reglering av reproduktiv funktion Reglering av reproduktiv funktion Bakre hypofysen Hormon Påverkad vävnad Producerade effekter Antidiuretiskt hormon Njure Bevarande av kroppsvatten Oxytocin Äggstock och testikel Stimulerar mjölkutflöde och uterinkontraktioner Främre hypofysen tillverkar en frisättningsfaktor för tillväxthormon, GHRH (Growth Hormone Releasing Factor), som stimulerar tillverkningen av humant tillväxthormon (HGH). HGH stimulerar celltillväxt och metabolismreglering. Tillväxten i kroppen förmedlas framför allt av somatomedin-c, en tillväxtfaktor vars syntes styrs av HGH. HGH fungerar på två sätt. För att få byggstenar till tillväxten fungerar den delvis som insulin för att öka glukosupptaget i muskler och fettvävnad, dessutom stimulerar den aminosyraupptaget och proteinsyntesen i levern och muskler samt hämmar nedbrytningen av fett i fettvävnad. När detta är på plats börjar effekterna på tillväxten. HGH stimulerar somatomedin C, som i sin tur stimulerar förökningen av broskceller, vilket leder till bentillväxt. Somatomedin C främjar också tillväxten och förökningen av muskelceller. Både HGH och somatomedin C stimulerar aminosyraupptaget och proteinsyntesen i muskler och många andra vävnader, vilket håller dem starka och friska. HGH hjälper till att bryta ned triglycerider och bidrar till kolhydratmetabolismen, så att blodsockerhalten hålls inom normalintervallet. Hypotalamus: 6

7 Hypofysen är visserligen chefskörteln, men det är hypotalamus som styr hypofysens aktivitet. Hypotalamus är ett vävnadsområde i hjärnan strax under talamus, som den har många nervkopplingar till. Den ligger bakom ögonen vid synnervernas bas. Den sitter ordentligt fast i hypofysen med en stjälkliknande struktur. Den registrerar återkopplingar från kroppens organ och använder denna information för att främja eller hämma sekretionen av hormoner som tillverkas i hypofysen. De hormoner som frisätts av hypotalamus skulle kunna kallas frisättningshormoner och hämningshormoner och som sagts ovan, påverkar de hypofysen direkt, d.v.s. den främre hypofysen. Med andra ord insöndras ett hypotalamushormon i de vener som går från hypotalamus till främre hypofysen och hormonet binder till lämpliga hormonreceptorställen. Meddelandet till främre hypofysen är vilket hormon och hur mycket av det som måste frisättas eller hämmas för att skapa en viss nödvändig aktivitet i kroppen. Hypotalamushormoner Tyrotropinfrisättande hormon (TRH) (TSH) Tyrotropinfrisättande hormon (TRH) Gonadotropinfrisättande hormon (GnRH) Hypotalamus Hormoner från främre hypofysen Tyreoideastimulerande hormon (TSH) Prolaktin (PRL) Follikelstimulerande hormon (FSH) Luteiniserande hormon (LH) Påverkad vävnad Tyreoidea Bröst Äggstock Tillväxthormonfrisättande Tillväxthormon (GH) Alla hormon (GHRH) Kortikotropinfrisättande Adrenokortikotropt hormon Binjure hormon (CRH) (ACTH) Hämmar frisättningen av tillväxthormon (GH) Somatostatin Hämmar frisättningen av tyreoideastimulerande hormon (TSH) Hämmar frisättningen av Dopamin prolaktin (PRL) Antidiuretiskt hormon Njure ADH frisätts (ADH) Oxytocin Oxytocin frisätts Äggstock 2. Aminosyrablandning: Aminosyror är de grundläggande byggstenarna i proteiner. De skapar proteiner genom att först bilda korta kedjor som kallas peptider och polypeptider och som kopplas ihop till proteiner. Det finns bara 20 standardaminosyror skapade av den mänskliga genetiska koden. Andra aminosyror kan dock införlivas i proteiner och över 100 har hittats i naturen. Förutom proteinsyntes har aminosyrorna en lång rad andra biologiskt viktiga uppgifter. 7

8 Isomeri Av alla aminosyror utom glycin finns två optiska isomerer, som kallas D och L. L- aminosyrorna utgör den betydande majoriteten av de aminosyror som finns i proteiner och är också de aminosyror som finns i GHR. D-aminosyror finns naturligt i vissa proteiner som tillverkas av exotiska havsorganismer, t.ex. kägelsnäckor. De finns också rikligt i cellväggarna hos bakterier. D-aminosyror tillverkas också syntetiskt och bör inte förväxlas med den naturliga formen. De essentiella aminosyrorna är: tryptofan, metionin, fenylalanin, treonin, valin, lysin, leucin och isoleucin. Histidin och arginin är essentiella aminosyror för barn. Essentiella aminosyror tillverkas inte av kroppen och måste tillföras via födan eller som supplement. De ickeessentiella aminosyrorna är arginin, tyrosin, glycin, serin, glutamin, asparagin, taurin, cystin, histidin, prolin och alanin. Effekter på HGH: I en studie från 2003, där en standardiserad lösning av essentiella aminosyror användes, påvisades "en ökning av HGH-sekretionen med maximala koncentrationer på /-1013 % högre än basvärdena (P<0,0001). Däremot påvisades inga förändringar av HGH-koncentrationerna i de isokaloriska kontrollerna och i fastekontrollerna påvisades endast en liten ökning av HGH mot slutet av fasteperioden." (2,3) (LÄNK ABSTRAKT # 1, 2) GHR-aminosyrakapslarna innehåller nästan alla essentiella och icke-essentiella aminosyror: Lysin, histidin, arginin, asparagin, treonin, serin, glutamin, leucin, fenylalanin, prolin, glycin, alanin, cystin, valin, metionin, isoleucin, tyrosin. Översikt över aminosyror: (4) Vi har inkluderat aktuell vetenskaplig information om aminosyror i GHR. Vi har dock upptäckt en trend i forskningen, bort från användningen av enstaka aminosyror mot ett fokus på hundratals aminosyraanaloger för varje aminosyra som utvecklas av livsmedels- och läkemedelsindustrierna. Orsaken till detta är delvis att skapa patenterbara produkter av ekonomiska skäl. L-lysin: Lysin är en av de 20 aminosyror som normalt finns i proteiner. Det är en essentiell aminosyra. Brist på lysin kan ge upphov till brist på niacin (B3-vitamin) och niacinbristsjukdomen pellagra. Hydroxylysin, som härleds från lysin, förekommer rikligt i kollagen. Hydroxylysin är nödvändigt för bildningen av ben och ligament. Det är också en viktig komponent i elastin, som håller blodkärlsväggarna i trim. Lysin metaboliseras för att ge den viktiga molekylen acetyl-coa. Acetyl-CoA är en prekursormolekyl till HMG CoA, som är en avgörande komponent vid kolesterol- och ketonsyntes. Den bidrar också med acetylgruppen vid bildningen av acetylkolin som är en viktig neurotransmittor. 8

9 Lysin deltar också i bildningen av glykogen (sockerlager), glukos, lipider (och därmed hormoner) och energi. Trots lysinets mycket stora betydelse för produktionen av kollagen, kolesterol, acetylkolin, glykogen, glukos och energi beror det mesta av dess popularitet som födoämnestillskott på behandlingen av herpes simplex-virus. Studier visar att lysin kan minska recidivfrekvensen för detta vanliga virus. Det bör sägas att när immunsystemet tvingas vara på sin vakt för att förhindra virusinfektioner distraheras det från uppgifterna inom återbildning och reparation. Det finns också preliminär forskning som tyder på att lysin skulle kunna fungera som behandling för osteoporos på grund av sin betydelse för kollagensyntesen. Studier visar att lysin dessutom underlättar absorptionen av kalcium från tunntarmen. I en studie från Syrien resulterade lysintillskott i födan i minskad oro och stress i studiepopulationen. (5) Lysinbrist kan ge upphov till trötthet, oförmåga att koncentrera sig, irritation, blodsprängda ögon, fördröjd tillväxt, hårförlust, anemi och reproduktionsproblem. Effekter på HGH: Många av ovanstående effekter av lysinbrist skulle också kunna kallas effekter av åldrande. De specifika effekterna på HGH presenteras bland annat i en studie från 1981 av den italienska forskaren A. Isidori, M.D. och hans medarbetare vid universitetet i Rom. (6) De upptäckte att det var tio gånger så effektivt att ta en kombination av milligram l-lysin och milligram l-arginin än att ta endast arginin. Studien gjordes på femton frivilliga män mellan femton och tjugo år. Enligt forskarna "kunde vi demonstrera att kombinationen av de två aminosyrorna resulterar i frisättningen av ett biologiskt aktivt hormon som kan påverka perifera cellreceptorer och därmed celltillväxten i allmänhet". Det faktum att lysin och arginin tillsammans var aktiva i oral form säger forskarna "tydligt är av stor vikt vid klinisk och diagnostisk verksamhet, då den erbjuder en mer praktisk och fysiologisk inriktning". Enligt Roy Walford finns det bevis för att en kombination av lysin och arginin kan öka tymushormonsekretionen hos äldre djur och människor, vilket delvis vänder åldrandets immunbristtillstånd. Forskningssituation: Vid en MeSH-sökning på PubMed hittades totalt studier om terapeutisk användning av lysin. Det huvudsakliga fokuset för de nyligaste studierna var tillskott av lysin till livsmedel och djurfoder, på grund av lysinets effekter på tillväxt. L-tyrosin: Tyrosin har fenol (karbolsyra) som sidokedja. Den spelar en nyckelroll vid överföringen av signaler från en cell till en annan. Tyrosin är en viktig prekursor för tyroxin (tyreoideahormonet), pigmentet melanin och hjärnneurotransmittorerna dopamin, noradrenalin och adrenalin, som bidrar till humöret, mental funktion och sexualdrift. Effekter på HGH: Tyreoideahormonet tyroxin, som syntetiseras från tyrosin, är ett viktigt hormon som medverkar vid tillväxtreglering och metabolism samt påverkar hudens kondition 9

10 och mentalt tillstånd. Kliniska studier tyder på att tyrosin kan vara användbart för att minska irritationen, tröttheten och nedstämdheten vid PMS. Forskningssituation: Vid en sökning av MeSH PubMed hittades studier om terapeutisk användning av tyrosin. Många studier fokuserade på tyrosinanaloger. De nyligaste studierna undersökte användningen av tyrosin vid följande tillstånd: hypertermi, förhöjt noradrenalin, tillväxt hos djur, sömn och kognitiv funktion. L-glutamin: Glutamin är den aminosyra som förekommer rikligast i kroppen. Det är en villkorligt essentiell aminosyra, vilket betyder att kroppen kanske inte kan tillverka allt den behöver vid fysisk stress, sjukdom eller skada. Glutamin är den aminosyra som kroppen använder mest av, i synnerhet under stress. Immunsystemet och tarmarna är mycket beroende av glutamin. Glutamin är energikällan för snabbt delande celler, till exempel immunceller och tarmmukosa. Om kroppen inte producerar tillräckligt med glutamin kan muskelförtvining och immunrubbningar uppstå. Utan snabb celldelning i mag-tarmkanalen förtvinar tarmarna, vilket innebär att näringsämnen av olika slag inte kan absorberas ordentligt. En studie från 1995 av Vanier på mänsklig skelettmuskulatur visade att glutamintillskott förbättrar uppbyggnaden av glykogen efter fysisk aktivitet, vilket förebygger acidos och muskelnedbrytning. (7) Enligt Tudy Shabert, M.D., författare av The Ultimate Nutrient Glutamine, skulle tillskott av glutamin, i synnerhet under stress, kunna förebygga muskenedbrytning. (8) I förordet till Shaberts bok påpekar Douglas Wilmore M.D., vid Harvard Medical School, att glutamin är nyckeln till metabolismen och underhållet av musklerna, den primära energikällan för immunsystemet samt essentiell vid DNA-syntes, celldelning och celltillväxt - alla faktorer som förbättras av HGH. Den korsar också blodhjärnbarriären in i hjärnan där den förhöjer energin och den mentala vakenheten. Vetenskapliga översikter från 2003 och 2004 tog upp några av de fördelar med glutamin som hittills upptäckts. (9,10) Författarna rapporterar att glutamin har en stor inverkan på immunsystemets funktion. Den har en skyddande effekt på celler i immunsystemet och också på celler i andra organ, t.ex. hjärtceller. Den kan skydda proteiner mot värmechock, tillsammans med taurin. Den har en mycket viktig effekt eftersom den kan skydda tarmbarriärfunktionen mot tarmpermeabilitet. Glutamin tycks också vara nära förknippad med den tarmassocierade lymfvävnad som kallas GALT och har en positiv effekt på det vävnadssystemet. Författarna av denna översikt fastställde att glutamin har en fördelaktig inverkan på infektionskomplikationer och kan minska sjukhustiden. Hos allvarligt sjuka patienter kan ett tillskott av enbart glutamin minska sjukligheten och dödligheten. Vi vet att aminosyror arbetar bättre tillsammans. En studie av Hickson visade att en kombination av alanin och glutamin som infunderades i djur förebyggde muskelatrofi. (11) Effekter på HGH: Glutamin är den senaste aminosyran att skapa förhoppningar som HGHfrisättare tack vare en studie från 1995 av Thomas C. Welbourne vid Louisiana State 10

11 University College of Medicine i Shreveport. (12) (LÄNK ABSTRAKT # 3) Welbourne visade att en förvånansvärt liten oral dos på cirka 2 gram glutamin förhöjde halterna av tillväxthormon mer än fyra gånger över placebodosen. Dessutom visade det sig att åldern inte minskade responsen, åtminstone inte i denna lilla studie på frivilliga som var från 32 till 64 år gamla. Forskningssituation: Vid en sökning av MeSH PubMed hittades 1079 studier om terapeutisk användning av glutamin. De nyligaste studierna undersökte användningen av glutamin vid följande tillstånd: lunginfektion, blodförgiftning, inflammation, sportutövning, små barn med låg födelsevikt, tarmpermeabilitet, kirurgpatienter, kolit, HIV, intensivvård, akut pankreatit, läkemedelsbiverkningar, trauma och många fler. L-alanin: Alanin är en av de 20 vanligaste naturliga aminosyrorna. Den är hydrofob och har en metylgrupp som sidokedja. Alanin är näst störst, efter glycin. Den är icke-essentiell, vilket innebär att kroppen kan syntetisera alanin. Alanin är inblandad i socker- och syrametabolismen, förhöjer immuniteten och ger energi till muskelvävnad, centrala nervsystemet och hjärnan. Den är avgörande för energimetabolismen och är en byggsten för muskelprotein. Alanin syntetiseras i muskler från pyruvat (LÄNK OM PYRUVAT NEDAN) och använder glutamat som kvävegivare. I levern kan alanin omvandlas till pyruvat genom den motsatta reaktionen. LÄNK, pyruvat: Puryvat är den joniserade formen av pyruvatsyra som är en mycket viktig biokemisk komponent som bildas när glukos bryts ner för att frigöra energi. När glukos genomgår glykolysen bildas pyruvatsyra och blir till bränsle för citronsyracykeln (även kallad Krebs cykel). Slutresultatet av citronsyracykeln är tillverkning av ATP, de energimolekyler som utgör bränsle för alla celler i kroppen. Vitaminer och mineraler är essentiella kofaktorer för varje steg i glykolysen och citronsyracykeln. SLUT LÄNK Forskningssituation: Vid en sökning av MeSH PubMed hittades 494 studier om terapeutisk användning av alanin. De flesta studier handlade dock om användningen av alaninanaloger med något fokus på djurtillväxt och hypoglykemi för den fria aminosyran. L-arginin: Arginin är en icke-essentiell aminosyra för vuxna, men essentiell för barn. Många studier har dock bekräftat att den är villkorligt essentiell för personer under fysisk stress och måste tillföras via födan eller som tillskott. En översiktsartikel från 2005 uppger att arginin används vid syntesen av kroppsproteiner. Den är essentiell för ammoniakavgiftning genom ureasyntes, vilket förhindrar toxicitet orsakad av förhöjda halter av ammoniak i vävnad. Den är dessutom essentiell vid bildning av kreatin (en huvudkälla av högenergifosfat för återbildning av ATP i muskler) och ornitin samt medverkar vid bildningen av aktiva enzymcentra. (13) Den är också en viktig komponent vid sårläkning och behandling av njursjukdom. (14,15) Arginin i terapeutiska mängder stimulerar tymus och GH-sekretion enligt en översiktsartikel från Enligt en studie på mogna råttor ökar glukostoleransen, 11

12 övermättnadsgraden vid allvarlig proteinundernäring och återhämtningen efter trauma signifikant med arginin i fodret. (16,17) LÄNK # 4, 5) En annan studie i denna översikt visade att oral eller intravenös administrering av ett överflöd av arginin vänder utvecklingen av kväveförlust och immunsuppression efter trauma hos råttor. Ytterligare studier på friska frivilliga visade en signifikant förbättrad lymfocytimmunreaktion i blodet med en oral dos på 30 gram arginin. Författarna till denna översikt från 1986 upptäckte att beräkningar grundade på kreatininutsöndring visar att 0,8 gram protein per kg kroppsvikt av den kvalitet som vanligen fås via den normala kosten i USA inte ger tillräckligt med arginin för syntesen av den mängd kreatinin som dagligen utsöndras via urinen hos en vuxen person som väger 70 kg. Patienter som ofta äter mindre än denna mängd protein uppvisar en minskning av kreatininutsöndring vid sjukdom; denna minskning tyder på att deras intag av arginin ligger under en optimal nivå. En artikel från 1996 bekräftar att behovet av arginin ökar vid stress och understödde användningen av arginin för skadade patienter. (18) En översikt över arginin och dess effekter på hjärtsjukdom visar att den är nära besläktad med den viktig signalmolekylen kväveoxid (NO). (19) Faktum är att l-arginin är det enda substratet för NO-produktion. Den har därför en mycket stor inverkan på hjärt-kärlsystemet (blodkärl och hjärta). Flertalet experimentella och kliniska studier visar tydligt de goda effekterna av l-arginin på endotel (cellskikt som klär blodkärlens insida) när det fungerar sämre än normalt och därför producerar mindre kväveoxid. Studier på friska frivilliga eller patienter som lider av högt blodtryck och diabetes tyder på att den också skulle kunna reglera kärlhemostas (ett komplicerat samspel mellan olika cellulära och molekylära komponenter i blodkärlen). Experiment som utförs på djur och in vitro-data tyder på att l-arginin kan ha en komplicerad antiaggregatorisk, antikoagulerande och profibrinolytisk effekt. Effekter på HGH: Arginin utlöser sekretionen av tillväxthormon. En 15 till 30 gram intravenös infusion av arginin används som endokrint standardtest för att stimulera hypofysen att frisätta tillväxthormon. Enligt en översikt över arginin från 2005 visar forskning att en oral dos på 5 och 9 gram arginin resulterade i ett signifikant GH-svar ungefär 30 minuter efter intag och toppen nåddes ungefär 60 minuter efter intag. (20) Författarna medger att intravenöst arginin ger en ökning av GH, men ville bekräfta att oral administrering gör samma sak. En översikt av Cynober och hans medarbetare bekräftar att arginin stimulerar tillväxthormon och insulinsekretion. (21) Arginin hjälper till att förbättra förmågan vid fysisk aktivitet eftersom den tillsammans med glycin är en av huvudingredienserna som levern behöver för att tillverka kreatin. Tillskott av kreatinmonohydrat är mycket populära bland kroppsbyggare eftersom de förhöjer nivån av högenergihaltiga kreatinfosfater i de muskler och nervceller som behövs för högintensiv, kortvarig fysisk aktivitet. Med arginin får du alltså högre nivåer av tillväxthormon och det råmaterial du behöver för att höja din energi. Arginin tycks stimulera HGH genom att blockera sekretionen av det tillväxthormonhämmande hormonet somatostatin. Den förbättrar också avsevärt effekten av 12

13 tillväxthormonfrisättande hormon när de ges tillsammans. Positiva utlåtanden om arginin omfattar ökad fettförbränning och uppbyggnad av muskelvävnad, förmodligen genom stimulering av tillväxthormon, ökning av vikt och aktivitet i tymuskörteln, förstärkning av immuniteten, cancerbehandling, underlättad läkning av olika typer av sår, skydd av levern och avgiftning av skadliga ämnen samt förhöjning av den manliga fertiliteten (varav nästan alla förbättras av GH). 13

14 Den återställer också den sexuella funktionen hos impotenta män. År 1994 fann man vid avdelningen för urologi vid New York University School of Medicine att sex av femton män som tog milligram arginin per dag i två veckor fick förnyad sexuell funktion med förbättrad erektionsförmåga. Ingen av männen i placebogruppen upplevde någon förbättring. (22) Forskarna tror att arginin fungerade eftersom den är en prekursor till kväveoxid som spelar en nyckelroll för erektionens igångsättning och kvarhållande. En studie med arginin och s.k. yohimbie visade goda effekter på erektionsrubbningar och det fanns inga biverkningar med behandlingen. (23) Forskningssituation: Vid en sökning i MeSH PubMed fanns det 2768 studier om arginin. De nyligaste studierna undersökte användningen av tyrosin vid följande tillstånd: endotelförstärkning, hemorragisk chock, omfattande kirurgiskt ingrepp, lunghypertension, fettförlust, analsprickor, läkemedelsbiverkningar, infektion och sepsis, sårläkning, cystisk fibros, preeklampsi, tarmläkning, diabetesrelaterade fotsår, förebyggande av kirurgisk infektion och postoperativ infektion, förstärkning av immunsystemet, hypertension samt blodförtunning. L-histidin: Hisitidin är en av de tio aminosyror som är essentiella för barn. Det är en villkorligt essentiell aminosyra för vuxna, vilket innebär att även om histidin kan syntetiseras i vävnaderna hos vuxna människor är det inte säkert att det produceras tillräckligt stora mängder för att motsvara extra behov som uppkommer vid stress och sjukdom. Forskning visar att histidin kan fungera som en antioxidant och påverka immunsystemet. Det finns många aspekter av histidin som undersöks vetenskapligt. Patienter med reumatoid artrit (RA) tenderar att ha låga nivåer av fritt histidin i serum, medan andra aminosyror ligger på normala nivåer. Det verkar som att histidin är en utmärkt kelatbildare för att avlägsna överflödig koppar, järn och zink från kroppen. Hos RA-patienter som inte har tillräckligt med histidin, kan dessa metaller ackumuleras och fungera som fria radikaler som ger skador i vävnader och leder. PDRHealth.com rapporterar om en pilotstudie där RA-patienter fick upp till 6 gram histidin som tillskott dagligen och att så litet som 1 gram dagligen hade en gynnsam inverkan. Histidin är också en viktig prekursor för histamin, ett ämne som frisätts av immunsystemets celler under en allergisk reaktion. Histamin är en kemisk transmittor som liknar serotonin, adrenalin och noradrenalin och som är involverad i lokala immunreaktioner och allergiska reaktioner samt bidrar till att reglera magsyraproduktionen. Histamin utövar en antioxiderande aktivitet och modulerar immunsystemet. T- suppressorceller har en särskild receptor som aktiveras av histamin. Främjande av T- suppressorcellernas aktivitet skulle kunna vara gynnsamt vid reumatoid artrit och andra autoimmuna sjukdomar. Histamin har också visat sig nedreglera produktionen av reaktiva syreföreningar i fagocytiska celler, t.ex. monocyter, genom att binda till H2-recptorerna på dessa celler. Minskad produktion av reaktiva syreföreningar av fagocyter skulle kunna spela en antioxiderande, antiinflammatorisk och immunmodulerande roll vid många sjukdomar. 14

15 Denna senare mekanism är argumentet för användning av histamin i flera kliniska prövningar som studerar histamin som behandling mot vissa typer av cancer och virussjukdomar. I dessa prövningar verkar det som histaminets nedreglering av bildningen av reaktiva syreföreningar hämmar suppressionen av NK-celler (natural killer-celler) och cytotoxiska T-lymfocyter, vilket gör att dessa celler blir mer effektiva i att attackera cancerceller och virusinfekterade celler. Lågdosinjektioner av histamin är också en bra behandling mot astma och allergier. Som med de flesta aminosyror behövs histidin för tillväxt och reparation av vävnader. Den är också viktig för underhållet av myelinskidorna som fungerar som skydd för nervceller. Den behövs dessutom vid produktionen av vita blodceller och är därmed viktig för immunsystemet. (24) Histidin hjälper också till att skydda kroppen från skador orsakade av strålning och bidrar till att avlägsna tungmetaller från kroppen. I magen medverkar histidin vid bildningen av magsafter. Personer med brist på magsafter eller som lider av matsmältningsbesvär kan också må bra av detta näringsämne. Det finns några rapporter som tyder på att en ökning av histidinintaget skulle bidra till förlängda orgasmer samt till ökad sexuell njutning. Forskningssituation: Vid en sökning i MeSH PubMed på terapeutisk användning av histidin hittades 311 studier. De nyligaste studierna omfattade forskning med histidin på: diarré, aptitsuppression, fettförlust, minimering av sidoeffekterna av chockterapi, reglering av kopparnivåer, zinkassimilering samt cerebral ischemi. Asparagin: Asparagin är en aminosyra som fungerar som excitatorisk transmittor som visat sig höja nivåerna av tillväxthormon i blodet, möjligen genom att påverka nervtransmissionen i hypotalamus, det centrum i hjärnan som direkt styr produktion och sekretion av tillväxthormon. Den bidrar vid avlägsnandet av skadlig ammoniak från kroppen. När ammoniak kommer in i cirkulationen fungerar den som ett mycket toxiskt ämne som kan vara skadligt för det centrala nervsystemet. Nyliga studier har visat att asparagin också kan öka motståndskraften mot trötthet och förbättra uthålligheten. Forskningssituation: Vid en sökning av MeSH PubMed hittades 1034 studier om terapeutisk användning av asparagin. Merparten av dessa studier handlade dock om NMDA, som är ett vattenlösligt syntetiskt derivat av asparagin som inte normalt förekommer i biologisk vävnad. Treonin: Treonin är en viktig komponent i kollagen, elastin och emaljprotein och bidrar till att underhålla proteinbalansen i kroppen. Den hjälper mag-tarmkanalen att fungera bättre samt underlättar metabolism och assimilation. Den är också involverad i leverfunktionen genom att förebygga ackumulation av fett i levern. Treonin har förstärkta lipotropiska funktioner i kombination med asparagin och metionin. Den hjälper immunsystemet genom att underlätta produktionen av antikroppar och stimulerar tymustillväxt och tymusaktivitet. Andra näringsämnen absorberas också lättare i närvaro av treonin och den har också använts som adjuvant behandling vid mentala tillstånd. Detta är förståeligt eftersom treoninbrist hos människa kan leda till irritabilitet och humörsvängningar. 15

16 Forskningssituation: Vid en sökning av MeSH PubMed hittades 192 studier om terapeutisk användning av treonin. De nyligaste studierna undersökte användningen av treonin vid följande tillstånd: mukusproduktion i tarmen, studier av tillväxt hos djur, amyotrofisk lateral skleros, multipel skleros, spastiska tillstånd. L-serin: Serin är en icke-essentiell aminosyra som syntetiseras från glycin och treonin. Den fungerar som lagringsplats för glukos i levern och musklerna, hjälper till att bilda fettsyraskiktet kring nervceller och bidrar till att stärka immunsystemet genom att producera antikroppar. Serin och glycin är båda viktiga källor för en-kolsenheter som behövs för nysyntesen av purinnukleotider och tymidylat. Purinnukleotider är prekursorer för DNA och RNA och tymidylat är en prekursor för DNA. Forskningssituation: Vid en sökning av MeSH PubMed hittades 780 studier om terapeutisk användning av serin. De vanligaste användningsområdena för serin var i behandling av schizofreni och förebyggande av homocystinuri. L-glutamin: Den är en av de 20 vanligaste naturliga aminosyrorna som används vid proteinsyntes. Glutamin är avgörande för att cellerna ska fungera ordentligt, men, per definition, betraktas den inte som ett essentiellt näringsämne hos människa eftersom kroppen kan tillverka den från enklare ämnen. Den förebygger muskelnedbrytning genom att fungera som bränsle för muskelenergi, som glukos. Glutamin lagras i musklerna och är den vanligaste primära aminosyran där. Glutamin omvandlas till L-glutamin som tar sig genom blod-hjärnbarriären där den fungerar som en excitatorisk aminosyra. Glutamin är den vanligaste neurotransmittorn i det centrala nervsystemet och är en prekursor för syntes av GABA (ett ämne som stimulerar tillväxthormon). Glutamin aktiverar NMDA-receptorer och är involverad i kognitiva funktioner som inlärning och minne. En form av glutamin som bör undvikas är dess natriumsalt, mononatriumglutamat, som används som smakförstärkare i mat. Många människor reagerar starkt på mononatriumglutamat, vilket kan komma sig av en B6-vitaminbrist och oförmåga att bryta ned mononatriumglutamat innan den fungerar som excitotoxin i hjärnan. Forskningssituation: Vid en sökning av MeSH PubMed hittades 1497 studier om terapeutisk användning av glutamin. De flesta studier undersökte dock derivat av glutamin som används vid cancerkemoterapi. L-leucin, L-isoleucin och L-valin: Dessa är essentiella aminosyror som inte kan syntetiseras i kroppen utan måste tillföras via födan. Dessa tre essentiella aminosyror är aminosyror med grenade kedjor och har många liknande funktioner. De finns i proteinerna hos alla livsformer. L-leucin och L-isoleucin bidrar till proteinstrukturen genom att deras sidokedjor (som endast består av kol och väte) söker sig till en miljö som består av liknande sidokedjor, t.ex. sidokedjorna hos valin, tryptofan och fenylalanin, samt skyr vatten. Denna 16

17 hydrofoba egenskap är analog med den som gör att olja inte löser sig i vatten. Dessa hydrofoba delars tendens att associeras sig med varandra är uppenbarligen mycket viktig för hur peptidkedjan i ett protein böjer sig och viker sig (tertiärstrukturen). Isoleucin isolerades ur sockerbetsmelass Den kemiska sammansättningen av isoleucin är identisk till den hos leucin, men dess atomer är ordnade på ett något annat sätt, vilket leder till annorlunda egenskaper. Båda två bidrar med ingredienser för tillverkning av andra essentiella biokemiska komponenter i kroppen, av vilka några används till produktion av energi och hjärnstimulanter. L-valin: Den är en av de åtta essentiella aminosyrorna och måste tillföras via födan eftersom människokroppen inte kan syntetisera den själv. Sidokedjan på valin är hydrofob och förklarar dess egenskaper. Den stimulerar tillväxt hos barn och bidrar till att underhålla kvävebalansen hos vuxna. Den har de egenskaper som beskrivs ovan i stycket om grenade aminosyror. Enligt PDR Health tyder en pilotstudie på att patienter med amyotrofisk lateral skleros (ALS) upplever en symtomförbättring när de får stora doser av grenade aminosyror. Det föreslogs att grenade aminosyror möjligen skyddar mot neuronskador orsakade av den neuroexcitatoriska neurotransmittorn glutamat. Grundat på denna pilotstudie fick grenade aminosyror godkännande som särläkemedel för behandling av ALS. Tyvärr var de flesta uppföljande studierna negativa. Detta betyder att ingen enda aminosyra är själva nyckeln till hälsa. Grenade aminosyror används ibland i enteral och parenteral nutrition vid behandling av hepatisk encefalopati. De kan också användas vid behandling av tardiv dyskinesi, omfattande brännskador och allvarliga traumatillstånd på grund av sina antikataboliska egenskaper vid dessa tillstånd. Med andra ord förebygger grenade aminosyror muskelnedbrytning och stimulerar proteinsyntes. Det har föreslagits att vissa symtom på hepatisk encefalopati orsakas av ackumulation av toxiska metaboliter som fungerar som falska neurotransmittorer i hjärnan. Grenade aminosyror kan möjligen förbättra symtomen något vid encefalopati genom att minska ackumulationen av dessa falska neurotransmittorer och andra ämnen som är inbegripna i encefalopatin. Grenade aminosyror fungerar som viktiga bränslekällor för skelettmuskulatur under perioder av metabolisk stress, inklusive stark fysisk aktivitet. Under sådana förhållanden kan grenade aminosyror stimulera proteinsyntes, hämma proteinnedbrytning och fungera som substrat för glukoneogenes. Grenade aminosyror bryts huvudsakligen ned i skelettmuskulatur, vilket tillsammans med andra ämnen stimulerar produktionen av L-alanin och L-glutamin. Grenade aminosyror når ut till kroppens olika vävnader via cirkulationssystemet. Grenade aminosyror verkar framför allt tas upp av skelettmuskulaturen där de genomgår liknande nedbrytningsreaktioner som beskrivits ovan. Skelettmuskulatur verkar vara den främsta platsen för båda transaminering och oxidation av grenade aminosyror hos människa. Grenade 17

18 aminosyror tas också upp av andra organ, framför allt hjärnan och njurarna, där de också genomgår oxidation. Varning: Grenade aminosyror kontraindikeras för personer med de ovanliga medfödda metaboliska rubbningarna MSUD (maple syrup urine disease) och isovalerisk acidemi. Grenade aminosyror kontraindikeras också för personer som är överkänsliga mot någon komponent i det tillskott som innehåller de grenade aminosyrorna. Forskningssituation: Vid en sökning av MeSH PubMed hittades studier om terapeutisk användning av valin. Mycket forskning i denna kategori gäller valinanaloger. Det mest undersökta området för användning av valin är experiment med tillväxt hos djur. L-fenylalanin: Prolin är en essentiell aminosyra som måste tillföras via födan eller genom tillskott. Den är en av de 20 aminosyror som används till att syntetisera protein. Fenylalanin är en prekursor för melanin, dopamin, noradrenalin och tyroxin. Den är därmed kopplad till humörstegring och tyreoideafunktion. Varning: Strax efter födelsen testas alla barn avseende en genetisk rubbning som kallas fenylketonuri, vilket är en oförmåga att metabolisera fenylalanin. De som har fått diagnosen fenylketonuri ska undvika GHR. Forskningssituation: Vid en sökning av MeSH PubMed hittades studier om terapeutisk användning av fenylalanin. De flesta nyliga studier handlar dock om användningen av fenylalaninanaloger och inte om L-fenylalanin som en prekursoraminosyra. L-prolin: Prolin är en av de tjugo aminosyror som används av levande organismer som byggsten i proteiner. Den är en icke-essentiell aminosyra som syntetiseras från glutamin. Strukturell är prolin mycket viktig för att leder och senor ska fungera ordentlig, eftersom den är en essentiell komponent i kollagen. Kollagen bidrar också till att underhålla och stärka hjärtmuskeln. Forskningssituation: Vid en sökning i MeSH PubMed hittades studier om terapeutisk användning av prolin. De nyligaste studierna hade undersökt användningen av prolin vid följande tillstånd: läkning av sår och frakturer, ulkus och järnbrist. L-glycin: Glycin är en icke-essentiell aminosyra, vilket innebär att kroppens celler kan syntetisera tillräckliga mängder för att möta de fysiologiska behoven, förutsatt att den får rätt byggstenar. Den är den enklaste av de 20 aminosyrorna och dess sidokedja är en väteatom. På grund av sin lilla sidokedja kan den passa in i många platser där inga andra aminosyror passar. Till exempel kan endast glycin utgöra den inre aminosyran i en kollagenspiral (LÄNK TILL KOLLAGEN NEDAN). De flesta proteiner innehåller endast små mängder glycin. Kollagen består dock till en tredjedel av glycin. LÄNK Kollagen är det huvudsakliga proteinet i bindväv. Det har stor tensionsstyrka och är 18

19 huvudkomponenten i ligament och senor. Det är kollagen som gör huden elastisk och när det bryts ned bildas de rynkor som hör till åldrandet. Kollagen fyller också ut hornhinnan där den förekommer i kristallin form. Kollagen är det vanligast förekommande proteinet hos däggdjur. Kollagen innehåller stora mängder glycin och prolin och dessutom två aminosyror, hydroxyprolin och hydroxylysin, som bildas av prolin och lysin genom en enzymatisk process som kräver närvaro av C-vitamin. Detta är kopplat till varför C-vitaminbrist kan orsaka skörbjugg, en sjukdom som leder till tandlossning och benägenhet för blåmärken orsakad av minskad styrka i bindväven på grund av brist på kollagen eller defekt kollagen. Det stora antalet glycinrester i kollagen gör att kollagenspiralen kan lindas mycket tätt, tack vare att glycin är så litet. Det finns elva typer av kollagen. Typ 1-kollagen är den vanligast förekommande i människokroppen. Den förekommer i ärrvävnad när vävnad läks vid reparation. Den finns också i senor och de organiska delarna av skelettben. Andra typer av kollagen finns i brosk, granulationsvävnad, basallamina (basalmembranet som epitelet vilar på) och bindväv. SLUT LÄNK Glycin är en hämmande neurotransmittor i centrala nervsystemet, speciellt i ryggmärgen. I centrala nervsystemet är den dock en excitatorisk neurotransmittor tillsammans med glutamat. Glycin är evolutionärt mycket stabil i vissa positioner på några proteiner (till exempel i cytokrom C (LÄNK TILL CYTOKROM C NEDAN), myoglobin, (LÄNK TILL MYOGLOBIN NEDAN) och hemoglobin, eftersom mutationer som byter ut den mot en aminosyra med en större sidokedja skulle kunna bryta proteinets struktur. LÄNK Cytokrom C är ett litet hemoprotein som är löst kopplat till mitokondriernas inre membran. Det är ett lösligt protein och en avgörande komponent i elektronöverföringskedjan. Cytokrom C är ett ytterst väl bevarat protein över hela artspektrat; det finns i växter, djur och många encelliga organismer. SLUT LÄNK LÄNK Myoglobin är en enkelkedjigt protein med 153 aminosyror och innehåller en hemgrupp (järninnehållande porfyrin) i mitten. Det är det primära syrebärande pigmentet i muskelvävnad. Myoglobin är det målprotein som orsakar akut njursvikt vid snabb nedbrytning av muskler (t.ex. rhabdomyolys orsakad av statinläkemedel), allvarliga krosskador, malign hypertermi, epileptiskt tillstånd samt neuroleptiskt malignt syndrom) på grund av att det är toxisk för tubulärt njurepitel. Myoglobin är en känslig markör för muskelskada, vilket gör den till en möjlig markör för myokardieinfarkt hos patienter med bröstsmärtor. SLUT LÄNK Forskningssituation: Vid en sökning av MeSH PubMed hittades studier om 19

20 terapeutisk användning av glycin. De nyligaste studierna undersökte användningen av glycin vid följande tillstånd: periodontal sjukdom, ulkus, hemorragisk chock, tillväxt hos djur, alkoholskadad lever, schizofreni, förebyggande av reperfusionsskada efter levertransplantatoin, antioxidantaktivitet, reperfusionsskada vid tarmischemi, leverskada, inflammation och insulinrespons. L-cystin: Cystin är den oxiderade formen av cystein, som är två cysteinmolekyler bundna till varandra med en disulfidbindning. Cystein är en naturligt förekommande hydrofob aminosyra som har en sulfhydrylgrupp och återfinns i de flesta proteiner i små mängder. Svavelgruppen i cystein gör den till en kraftig antioxidant som skyddar kroppen mot strålning och föroreningar. Som sådan kan den bidra till att fördröja åldrandeprocessen, inaktivera fria radikaler, neutralisera toxiner och förebygga cellskador. Den är en nödvändig komponent i hud och hår och utgör procent av dess innehåll. Innan cystein började tillverkas genom fermentation var hår utgångspunkten för produktionen av alla cysteininnehållande födoämnestillskott. Cystin är en essentiell prekursor för N-acetyl-cystein, som är en kraftig antioxidant. Forskningssituation: Vid en sökning av MeSH PubMed hittades 182 studier om terapeutisk användning av cystin. Den nyligaste studierna undersökte användningen av cystin vid följande tillstånd och inklusive många studier där N-acetyl-cystein användes: normala behov, tillväxt hos djur, homocystinuri, nefropati, antioxidantpotential, lungskador orsakade av rökning, lunginfektion och överdosering av acetaminofen. L-metionin: Metionin är en essentiell aminosyra som hjälper till att bryta ned fetter. De enda två aminosyror som har en svavelgrupp är cystein och metionin. Metionin är viktig för produktionen av cystein, karnitin och taurin. Den medverkar också vid lecitinproduktionen och syntesen av fosfatidylkolin och andra fosfolipider. Metionin är en säker och effektiv kelatbildare som binder till metaller och avlägsnar dem från kroppen. I sin roll som huvudsaklig källa för svavel bidrar den till att förebygga sjukdomar i hår, hud och naglar och stimulerar hårtillväxt. Metionin reglerar också bildningen av ammoniak och skapar ammoniakfritt urin, vilket gör urinblåsan mindre irriterad. Eftersom metionin är lipotropisk bidrar den till att sänka kolesterolnivåerna och också på grund av att den sänker leverns produktion av lecitin. Den minskar också leverfett och skyddar njurarna. Forskningssituation: Vid en sökning av MeSH PubMed hittades studier om terapeutisk användning av metionin. Många studier fokuserade på metionin som en komponent i SAMe eller selenometionin. De nyligaste studierna undersökte användningen av metionin vid följande tillstånd: homocystinuri, tillväxt hos djur, högt kolesterolvärde och myelopati. 3. FYTOSTEROLER Betasitosterol, kampesterol, stigmasterol 20

Kapitel 3. Kosten en ständig kamp mellan gott Och ont. Kroppens förmåga till anpassning -1-

Kapitel 3. Kosten en ständig kamp mellan gott Och ont. Kroppens förmåga till anpassning -1- Kapitel 3 Kosten en ständig kamp mellan gott Och ont Det finns en barnramsa som lyder, Äta bör man annars dör man, men äta gör man och ändå dör man. Det är egentligen precis vad det handlar om. Det som

Läs mer

SLUTUPPSATS AKUPUNKTURAKADEMIN / PERNILLA HOLMSTEN, GRUPP 13

SLUTUPPSATS AKUPUNKTURAKADEMIN / PERNILLA HOLMSTEN, GRUPP 13 D I A B E T E S M E L L I T U S SLUTUPPSATS AKUPUNKTURAKADEMIN / PERNILLA HOLMSTEN, GRUPP 13 Email: holmsten.pernilla@telia.com INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 2. Bakgrund 4 2.1 Diabetes Mellitus enligt

Läs mer

Sjukdomarnas orsak och prevention av P-J Fager

Sjukdomarnas orsak och prevention av P-J Fager Sjukdomarnas orsak och prevention Innhehåll (fram till 17 februari 2007) Inledning: Sjukdomar - livsföringsfel... 2 Den stora paradoxen... 3 Kapitel 1, Hälsans tre hörnstenar... 6 Är sjukdomar något naturligt

Läs mer

MSM, organiskt svavel och metyl. Livsviktig näring för hela din kropp

MSM, organiskt svavel och metyl. Livsviktig näring för hela din kropp MSM, organiskt svavel och metyl. Livsviktig näring för hela din kropp Tänk dig en produkt som förstärker ditt yttre genom att göra ditt hår starkare och mer levande, dina naglar starkare och din hud mjukare,

Läs mer

Michael Collan. Hemjärn. Det naturliga sättet för järnsupplementering. Allt du behöver veta om hemjärn. Ed 1.0

Michael Collan. Hemjärn. Det naturliga sättet för järnsupplementering. Allt du behöver veta om hemjärn. Ed 1.0 Michael Collan Hemjärn Det naturliga sättet för järnsupplementering Allt du behöver veta om hemjärn. Ed 1.0 Hemjärn Det naturliga sättet för järnsupplementering Naturligt hemjärn har använts i stor skala

Läs mer

Trace Nutrients TM produktsortiment

Trace Nutrients TM produktsortiment Voym 15 Januari/februari 2004 Nummer 1 Trace Nutrients TM produktsortiment Samtal med Dr. David L. Watts Är det nödvändigt att äta näringstillskott? Ja, det är utan tvekan nödvändigt för de flesta människor.

Läs mer

Fördjupning näringsämnen

Fördjupning näringsämnen Fördjupning näringsämnen Energi I maten finns energiämnena protein, fett, kolhydrater och alkohol som alla omvandlas till kemisk energi. Energin mäts i kilojoule(kj) eller kilokalori(kcal). 1 kcal = 4,184

Läs mer

Skelettet är ett levande organ vars liv

Skelettet är ett levande organ vars liv Skelettet i käkar 3. Obalanserad benremodellering orsakar postmenopausal osteoporos SAMMANFATTAT Antalet skelettfrakturer ökar kraftigt, inte minst i de skandinaviska länderna. En ökande del av fallen

Läs mer

Sjukdomarnas orsak och prevention av P-J Fager

Sjukdomarnas orsak och prevention av P-J Fager Sjukdomarnas orsak och prevention Innhehåll (fram till 16 oktober 2006) Inledning Sjukdomar - livsföringsfel... 2 Den stora paradoxen... 3 Kapitel 1 Hälsans tre hörnstenar... 6 Är sjukdomar något naturligt

Läs mer

Vart har all kunskap om kostens betydelse för hälsa och sjukdom tagit vägen?

Vart har all kunskap om kostens betydelse för hälsa och sjukdom tagit vägen? Vart har all kunskap om kostens betydelse för hälsa och sjukdom tagit vägen? Under de första 3-4 årtiondena av 1900-talet gjordes stora framsteg inom näringsforskningen. Man upptäckte då bl a de flesta

Läs mer

TITTA NÄRMARE PÅ DOPINGPROBLEMET MELLANNIVÅ

TITTA NÄRMARE PÅ DOPINGPROBLEMET MELLANNIVÅ Harmonisering av kunskapen om biomedicinska biverkningar av doping TITTA NÄRMARE PÅ DOPINGPROBLEMET MELLANNIVÅ BILD 2: World Anti-Doping Agency (WADA) beskriver världsantidopingförordningen, WADC, som

Läs mer

Terapeutisk användning: Cancer, inflammationer, allergier, eksem, acne, pormaskar, bölder, svullna körtlar och polyper.

Terapeutisk användning: Cancer, inflammationer, allergier, eksem, acne, pormaskar, bölder, svullna körtlar och polyper. Vitamin A A-vitamin omfattar en grupp av föreningar med närbesläktad kemisk struktur och fysiologisk verkan. Den egentliga aktiviteten hos A-vitamin är knuten till ämnet retinol, som huvudsakligen finns

Läs mer

Kroniska sjukdomar - Går de att bota?

Kroniska sjukdomar - Går de att bota? Kroniska sjukdomar - Går de att bota? Utskrift av en blogg som handlar om kroniska sjukdomar i allmänhet och ME/CFS i synnerhet. Bildkälla: http://www.cortjohnson.org/ Författare: Mats Lindström Bloggartiklarna

Läs mer

Diabetes en kärlsjukdom. En temaskrift från Hjärt-Lungfonden

Diabetes en kärlsjukdom. En temaskrift från Hjärt-Lungfonden Diabetes en kärlsjukdom En temaskrift från Hjärt-Lungfonden Hjärt-Lungfonden är en ideell opolitisk insamlingsorganisation som finansierar huvuddelen av den oberoende forskningen kring hjärt-, kärl- och

Läs mer

Nutrition - Mer än näring

Nutrition - Mer än näring Nutrition - Mer än näring Författare: Petra Lundström och Jörgen Tannerstedt Bilder: Adrian Friberg NUTRITION - MER ÄN NÄRING I stort sett allt det vi äter och dricker bryts ned till olika beståndsdelar,

Läs mer

PRESTERA. Jlm Roslund

PRESTERA. Jlm Roslund PRESTERA MERA Jlm Roslund Prestera mera Jim Roslund Sponsor www.slimjim.se Fitnessförlaget, Box 70321, 107 23 Stockholm www.fitnessforlaget.se Copyright Jim Roslund och Jason McMillion 2008 Omslagsdesign

Läs mer

De flesta sjukdomars orsaker, hur man botar dem samt håller sig frisk och bromsar upp åldrandet.

De flesta sjukdomars orsaker, hur man botar dem samt håller sig frisk och bromsar upp åldrandet. De flesta sjukdomars orsaker, hur man botar dem samt håller sig frisk och bromsar upp åldrandet. Jag Bo Nilsson anser följande Tror du (fortfarande) att det räcker att äta husmanskost, eller tror du att

Läs mer

Diabetes en kärlsjukdom En skrift om förhöjt blodsocker

Diabetes en kärlsjukdom En skrift om förhöjt blodsocker Diabetes en kärlsjukdom En skrift om förhöjt blodsocker Den här skriften är en del av Hjärt-Lungfondens arbete med att sprida information om hjärtoch lungsjukdomar. Den är möjlig att ta fram tack vare

Läs mer

Institutionen för mat, hälsa och miljö MHM. Fisk i nöd och lust. Några fiskallergikers intag av omega-3 och resonemang kring sin allergi

Institutionen för mat, hälsa och miljö MHM. Fisk i nöd och lust. Några fiskallergikers intag av omega-3 och resonemang kring sin allergi Institutionen för mat, hälsa och miljö MHM Fisk i nöd och lust Några fiskallergikers intag av omega-3 och resonemang kring sin allergi Jenny Grunnegård och Sofia Hjalmarsson Kandidatuppsats, 15 hp Kost-

Läs mer

Påverkas huden av fett, kolhydrater och protein i kosten?

Påverkas huden av fett, kolhydrater och protein i kosten? Påverkas huden av fett, kolhydrater och protein i kosten? Sara Andersson, Charlotta Forssén, Linnea Sandström 1 Innehållsförteckning Abstrakt s. 3 Introduktion s. 4-6 Kolhydrater s. 5 Protein s. 5-6 Fett

Läs mer

Svar på frågorna i boken

Svar på frågorna i boken Svar på frågorna i boken Block 1 KAPITEL 1 1. Kunskapsområde: Det som finns i naturen, dvs. inte ordnat och skapat av människan, dvs. allt från Universum till död och levande materia. Arbetssätt: Kunskapen

Läs mer

PRO PLANS foderskola

PRO PLANS foderskola 1 PRO PLANS foderskola Innehåll PRO PLANS foderskola - Del I... 2 Proteiner och deras funktioner... 2 PRO PLANS foderskola - Del II... 5 Fetter och deras funktion... 5 PRO PLANS FODERSKOLA del III... 9

Läs mer

Några vanliga blodanalysers innebörd - ett kompendium för djursjukskötare

Några vanliga blodanalysers innebörd - ett kompendium för djursjukskötare Några vanliga blodanalysers innebörd - ett kompendium för djursjukskötare The meaning of some common used blood analysis - a compendium for veterinary nurses Karolina Nylén, Sandra Segerstedt Sveriges

Läs mer

Diabetes typ 1. Den blå ringen är en universell symbol för diabetes. Jörgen Vesti Nielsen

Diabetes typ 1. Den blå ringen är en universell symbol för diabetes. Jörgen Vesti Nielsen Diabetes typ 1 Den blå ringen är en universell symbol för diabetes Jörgen Vesti Nielsen Diabetes typ 1 Sidan 2 Om författaren Jörgen Vesti Nielsen, tidigare överläkare vid Karlshamns Lasarett, numera pensionär,

Läs mer

Diabetes typ 1. Jörgen Vesti Nielsen. Den blå ringen är en universell symbol för diabetes. www.kostdemokrati.se

Diabetes typ 1. Jörgen Vesti Nielsen. Den blå ringen är en universell symbol för diabetes. www.kostdemokrati.se Diabetes typ 1 Den blå ringen är en universell symbol för diabetes Jörgen Vesti Nielsen Diabetes typ 1 Sidan 2 Om författaren Jörgen Vesti Nielsen, tidigare överläkare vid Karlshamns Lasarett, numera pensionär,

Läs mer

Svar till frågorna Biologi B

Svar till frågorna Biologi B till frågorna Biologi B Biologi B Författarna och Liber AB Får kopieras 1 Cellbiologi Fråga 1 a) Vilka fyra grupper av kemiska ämnen består celler framförallt av? b) Vilka byggstenar består respektive

Läs mer

Nationella programrådet Diabetes. Utbildningsverktyg. Fakta för dig som deltar i en typ 2-diabetesutbildning

Nationella programrådet Diabetes. Utbildningsverktyg. Fakta för dig som deltar i en typ 2-diabetesutbildning Nationella programrådet Diabetes Utbildningsverktyg Fakta för dig som deltar i en typ 2-diabetesutbildning Upplysningar om innehållet: Sophia Björk, sophia.bjork@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting,

Läs mer

Dialys. RNj informerar. Riksförbundet för Njursjuka - RNj

Dialys. RNj informerar. Riksförbundet för Njursjuka - RNj Dialys RNj informerar Riksförbundet för Njursjuka - RNj 2 Dialys Innehållsförteckning Förord 5 Modern dialysbehandling och dess bakgrund 6 Kort historik 6 Hur vanligt är det med dialys 7 Orsaker till njursvikt

Läs mer

Stress och dess effekter påolika organsystem

Stress och dess effekter påolika organsystem Stress och dess effekter påolika organsystem Nazanin Fallahi Odontologiska institutionen, Karolinska Institutet, Huddinge Sammanfattning Både fysiska och psykiska faktorer, s. k. stressorer, kan orsaka

Läs mer

Astrid Borg och Anders Borgman i snöväder i Nyfors, Älvsbyn. Astrid och Anders och hunden Kim vid Kolergården, Koler, Piteå kommun.

Astrid Borg och Anders Borgman i snöväder i Nyfors, Älvsbyn. Astrid och Anders och hunden Kim vid Kolergården, Koler, Piteå kommun. Detta dokument samlar tidskriften Parkinson-Informatören utgiven av Svenska Parkinsonstiftelsen under perioden 1998 2007 med Anders Borgman som ansvarig utgivare. Astrid Borg och Anders Borgman i snöväder

Läs mer