GHR, teknisk och vetenskaplig monografi för BIE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GHR, teknisk och vetenskaplig monografi för BIE"

Transkript

1 GHR, teknisk och vetenskaplig monografi för BIE Framställd av: Doktor Carolyn Dean MD, ND För: BIE Health Products o/b Ontario Ltd. För: Tuck s Professional Services Canada Belleville, Ontario, Kanada 12 augusti 2005 Översättning till svenska av Sanna Simán 2008 för Naphtor AB med varumärket Lewoka 1

2 Innehållsförteckning A. Teorin och vetenskapen bakom GHR B. Ingredienserna i GHR GHR, teknisk och vetenskaplig monografi för BIE 1. Pulvriserade vävnadsextrakt Främre hypofysen: bovin källa Hypotalamus 2. Aminosyrablandning: Lysin, histidin, arginin, asparagin, treonin, serin, glutamin, leucin, fenylalanin, prolin, glycin, alanin, cystin, valin, metionin, isoleucin, tyrosin 3. Fytosterolkomplex Betasitosterol, kampesterol, stigmasterol 4. Sojafosfolipidkomplex Fosfatidylserin, fosfatidyletanolamin, fosfatidylinositol 5. Panax ginseng C. REFERENSER D. BILAGA A- LÄNKAR TILL ABSTRAKT E. BILAGA B- AMINOSYRAREFERENSER-ABSTRAKT 1. Arginin 2. Taurin 3. Glutamin 4. Histidin 2

3 A. TEORIN OCH VETENSKAPEN BAKOM GHR De flesta människor vet att det kvinnliga hormonet östrogen minskar med åldern hos kvinnor. En liknande minskning sker med testosteron, progesteron, melatonin, DHEA och humant tillväxthormon (HGH, human growth hormone). Den medicinska standardbehandlingen för hormonbrist är att ersätta hormonet med syntetiska hormoner. GHR är dock en naturlig "hormonfrisättare", inte ett syntetiskt hormon. Den stimulerar den naturliga produktionen av human tillväxthormon (HGH) och har inga biverkningar. Vetenskapen bakom GHR inkluderar användningen av HGH-frisättare, även kallade agonister, som är ingredienser som åstadkommer frisättningen av humant tillväxthormon från hypofysen. Kroppen och dess vävnader och funktioner är endast så bra som de råmaterial vi ger dem för produktion och reparation. Vi tycker det är förnuftigare att använda byggstenar av hög kvalitet för att kroppen ska kunna göra sitt eget HGH i stället för att införa en syntetisk hormonprodukt som antingen godtas av kroppen eller inte. HGH-agonister får hypofysen att insöndra extra HGH. Det är också möjligt att förstärka den effekten till dess fulla potential med hjälp av rätt diet och HGH-frisättande övningar. Nivån på tillväxthormoner hos män och kvinnor börjar sjunka i 25-årsåldern. Vid 35 sjunker nivån snabbt och i slutet av 50-årsåldern frisätts små spårmängder av HGH. Både yngre och äldre personer kan intyga att de får mer energi, ökad muskelmassa (kroppsbyggare), minskad vikt samt ser bättre ut och känner sig bättre än de har gjort på länge. Ingredienserna i GHR inkluderar extrakt från hypofysen och hypotalamus, en aminosyrablandning, ett fytosterolkomplex, fosfolipidkomplex samt Panax ginseng. Körtelextrakt Orala och injicerbara körtelprodukter har använts säkert i Europa i årtionden som en behandling mot åldrande. Dessa produkter kommer från animala källor, lamm, nöt eller gris. GHR-extrakt är av bovint ursprung och farmaceutisk grad och speciellt beredda från argentinska djur som aldrig har påverkats av humana sjukdomar. Inget av de vanliga hormonerna östrogen, testosteron, progesteron, melatonin eller DHEA är kopplade till att motverka åldrande. Endast HGH har visat sig förebygga biologiskt åldrande och vända utvecklingen av en stor mängd tecken och symtom på åldrande. HGH-behandling har faktiskt vetenskapligt bevisats vrida tillbaka den biologiska klockan så mycket som 20 år. (1) LÄNK TILL STUDIE: New England Journal of Medicine, Volume 323 July 5, 1990 Number 1 EFFECTS OF HUMAN GROWTH HORMONE IN MEN OVER 60 YEARS OLD Daniel Rudman, M.D.with team 3

4 HGH, eller somatotropin, är det rikligaste hormonet som insöndras av hypofysen; en process som når sin höjdpunkt under ungdomstiden. Denna hormoninsöndring sjunker gradvis med åldern. När du är i 60-årsåldern kanske du bara insöndrar 25 % av mängden hos en genomsnittlig 20-åring. Detta bidrar i stor utsträckning till accelerationen av åldrandeprocessen. HGH frisätts i första hand under de inledande faserna av sömnen. HGH omvandlas snabbt av levern till den viktiga tillväxtstimulerande metaboliten somatomedin C, som sedan transporteras ut till hela kroppen. De flesta av de goda effekterna av GHR är direkt kopplade till somatomedin C. Somatomedin C är avgörande för att få cellerna att producera protein och reparera sig själva och låga nivåer har tydligt kopplats till en omvändning av åldrandeprocessen. Nedgången av tillväxthormon med stigande ålder är direkt kopplad till många av symtomen på åldrande. Dessa symtom omfattar rynkor, grått hår, minskad energi och nedsatt sexuell funktion. Brist på tillväxthormon bidrar till ökande kroppsfett, hjärtkärlsjukdomar, osteoporos och en tendens till andra åldersrelaterade sjukdomar. Aminosyror Tjugo aminosyror är de byggstenar som alla proteiner är gjorda av och de behövs för att kroppen ska kunna tillverka enzymernas proteiner, många hormoner, muskler, ben, hud, organ osv. Åtta av dem är essentiella och kan inte tillverkas i kroppen, utan måste tillföras via födan eller genom supplement. Ett antal av dessa aminosyror har visats inducera insöndring av tillväxthormon och GHR sammanställer dem på ett sätt som maximerar deras goda effekt. På grund av det dåliga näringsinnehållet i den mat som äts i västvärlden idag finns det en hög sannolikhet att människor inte får tillräckligt med kvalitetsprotein via maten för att kunna utföra de grundläggande livsförbättrande funktionerna. Vi vet också att de flesta hormonnivåer sjunker med åldern. Den medicinska standardinställningen att behandla symtomen på hormonbrist, t.ex. sköldkörtelbrist och menopaus, är att använda hormonersättningsbehandling. När det gäller ersättningsbehandling med syntetiskt östrogen och progesteron kan biverkningarna olyckligtvis omfatta cancer. Vår inställning till att motverka åldrandet och till de goda effekterna av tillväxthormon i kroppen är att förbättra kroppens förmåga att tillverka sitt eget tillväxthormon med hjälp av kroppens egna DNA- och RNA-ritningar i stället för att införa en syntetisk produkt som med tiden kan visa sig skadlig. B. INGREDIENSERNA I GHR 1. Främre hypofysen och hypotalamus För att förstå hur extrakten från främre hypofysen och hypotalamus fungerar i GHR måste vi utforska cellbehandlingen, som innebär att man använder extrakt från djurorgan för att förbättra människors hälsa. För flera tusen år sedan beskrev östasiatiska författare hur 4

5 hjorttestiklar användes för att förbättra styrka. I modern tid, med början under det tidiga 1930-talet, har den schweiziskfödde läkaren Paul Niehans förespråkat användningen av djurorgan för att behandla sjuka organ hos människor. Hans första behandling var slumpmässig. Han injicerade bisköldkörtlar i en patient som led av livshotande anfall efter att hennes bisköldkörtlar hade avlägsnats av misstag vid ett kirurgiskt ingrepp. Till allas förvåning överlevde patienten och cellbehandlingen var född. Sedan den tiden har tyska forskare visat att radioaktivt märkta celler från djurorgan hittar vägen till motsvarande organ i människor. Unga leverceller av djurursprung hamnar i människans lever och bidrar antingen med färskt genetiskt material till organet eller stimulerar utsöndringar som återställer den friska funktionen. Det anses att Niehans gjorde injektioner av levande celler utan allvarliga biverkningar under sin 42-åriga verksamhetsperiod. Niehans lär ha sagt att "cellbehandling är en metod att behandla hela organismen på biologisk grund och att den har förmågan att vitalisera den mänskliga organismen med sina miljarder celler, genom att tillföra de embryonala eller unga celler som den behöver... selektiv cellbehandling ger en plågad och sjuk organism nytt liv". (Live Cell Tissue Extracts: Little Known Therapy With Great Promise By James L. Wilson, PhD. Townsend Newsletter. #205, p.73-77, 2001.) Detta citat kommer från doktor James Wilsons översikt över cellbehandling i Townsend Letter, Han hävdar att "cellbehandling är den enda behandling som faktiskt kan återbilda celler och vävnader". Han skriver också att mellan åren 1954 och 1993 publicerades mer än experiment som omfattade hela celler, cellextrakt och cellfraktioner i vetenskapliga tidskrifter. Han citerar Chase och Landsteiner, två av grundarna av cellulär immunologi, som utförde djurförsök som bevisade att injektioner av hela mjältceller eller tymusceller i levande djur, t.ex. möss eller marsvin, kunde förbättra immuniteten. Så tidigt som 1933 "hade tiotusentals läkare i USA behandlat många tusen patienter som led av olika åkommor med levande celler, oralt eller via injektion, eller torkad körtelvävnad för att återställa eller återbilda celler och förbättra funktionen". Det är inte särskilt känt att "substanser som extrakt av hypofys, bukspottkörtel, sköldkörtel, binjure, äggstock och testikel var kommersiellt tillgängliga och användes av några av de mest framstående läkarna". Den självklara frågan är: varför då och inte nu? Doktor Wilson säger att "införandet av syntetiska hormoner och deras nästan omedelbara och skenbart mirakulösa effekt ledde till en minskning av tillgängligheten och användningen av dessa helkörtelkoncentrat". Han skriver dock att när läkare upptäcker begränsningarna och farorna med att använda syntetiska hormoner återgår de till perorala eller injicerade levande celler eller torkad körtelvävnad. BIE:s produkt GHR innehåller torkad oral körtelvävnad som återställer och återbildar celler och förbättrar funktionen. Främre hypofysen Hypofysen skulle man kunna kalla chefskörteln, för den styr alla övriga endokrina körtlar. Hypofysen är en liten oval körtel av ungefär en ärtas storlek och ligger på undersidan av hjärnan strax bakom näsan. Den främre loben, även kallad främre hypofysen, är betydligt större än den bakre loben. Den utgör 80 procent av hypofysen. Den producerar hormoner som styr sköldkörtel, binjurar, äggstockar och tillväxthormon. 5

6 Främre hypofysen Hormon Påverkad vävnad Producerade effekter Tillväxthormon Lever, fettväv Protein-, lipid- och kolhydratmetabolism Tyreoideastimulerande hormon Tyreoidea Stimulerar insöndring av tyreoideahormon T2, T3, T4 Adrenokortikotropt hormon Binjurebarken Stimulerar insöndring av glukokortikoider Prolaktin Bröstvävnad Mjölkproduktion Luteiniserande hormon Follikelstimulerande hormon Äggstock och testikel Äggstock och testikel Reglering av reproduktiv funktion Reglering av reproduktiv funktion Bakre hypofysen Hormon Påverkad vävnad Producerade effekter Antidiuretiskt hormon Njure Bevarande av kroppsvatten Oxytocin Äggstock och testikel Stimulerar mjölkutflöde och uterinkontraktioner Främre hypofysen tillverkar en frisättningsfaktor för tillväxthormon, GHRH (Growth Hormone Releasing Factor), som stimulerar tillverkningen av humant tillväxthormon (HGH). HGH stimulerar celltillväxt och metabolismreglering. Tillväxten i kroppen förmedlas framför allt av somatomedin-c, en tillväxtfaktor vars syntes styrs av HGH. HGH fungerar på två sätt. För att få byggstenar till tillväxten fungerar den delvis som insulin för att öka glukosupptaget i muskler och fettvävnad, dessutom stimulerar den aminosyraupptaget och proteinsyntesen i levern och muskler samt hämmar nedbrytningen av fett i fettvävnad. När detta är på plats börjar effekterna på tillväxten. HGH stimulerar somatomedin C, som i sin tur stimulerar förökningen av broskceller, vilket leder till bentillväxt. Somatomedin C främjar också tillväxten och förökningen av muskelceller. Både HGH och somatomedin C stimulerar aminosyraupptaget och proteinsyntesen i muskler och många andra vävnader, vilket håller dem starka och friska. HGH hjälper till att bryta ned triglycerider och bidrar till kolhydratmetabolismen, så att blodsockerhalten hålls inom normalintervallet. Hypotalamus: 6

7 Hypofysen är visserligen chefskörteln, men det är hypotalamus som styr hypofysens aktivitet. Hypotalamus är ett vävnadsområde i hjärnan strax under talamus, som den har många nervkopplingar till. Den ligger bakom ögonen vid synnervernas bas. Den sitter ordentligt fast i hypofysen med en stjälkliknande struktur. Den registrerar återkopplingar från kroppens organ och använder denna information för att främja eller hämma sekretionen av hormoner som tillverkas i hypofysen. De hormoner som frisätts av hypotalamus skulle kunna kallas frisättningshormoner och hämningshormoner och som sagts ovan, påverkar de hypofysen direkt, d.v.s. den främre hypofysen. Med andra ord insöndras ett hypotalamushormon i de vener som går från hypotalamus till främre hypofysen och hormonet binder till lämpliga hormonreceptorställen. Meddelandet till främre hypofysen är vilket hormon och hur mycket av det som måste frisättas eller hämmas för att skapa en viss nödvändig aktivitet i kroppen. Hypotalamushormoner Tyrotropinfrisättande hormon (TRH) (TSH) Tyrotropinfrisättande hormon (TRH) Gonadotropinfrisättande hormon (GnRH) Hypotalamus Hormoner från främre hypofysen Tyreoideastimulerande hormon (TSH) Prolaktin (PRL) Follikelstimulerande hormon (FSH) Luteiniserande hormon (LH) Påverkad vävnad Tyreoidea Bröst Äggstock Tillväxthormonfrisättande Tillväxthormon (GH) Alla hormon (GHRH) Kortikotropinfrisättande Adrenokortikotropt hormon Binjure hormon (CRH) (ACTH) Hämmar frisättningen av tillväxthormon (GH) Somatostatin Hämmar frisättningen av tyreoideastimulerande hormon (TSH) Hämmar frisättningen av Dopamin prolaktin (PRL) Antidiuretiskt hormon Njure ADH frisätts (ADH) Oxytocin Oxytocin frisätts Äggstock 2. Aminosyrablandning: Aminosyror är de grundläggande byggstenarna i proteiner. De skapar proteiner genom att först bilda korta kedjor som kallas peptider och polypeptider och som kopplas ihop till proteiner. Det finns bara 20 standardaminosyror skapade av den mänskliga genetiska koden. Andra aminosyror kan dock införlivas i proteiner och över 100 har hittats i naturen. Förutom proteinsyntes har aminosyrorna en lång rad andra biologiskt viktiga uppgifter. 7

8 Isomeri Av alla aminosyror utom glycin finns två optiska isomerer, som kallas D och L. L- aminosyrorna utgör den betydande majoriteten av de aminosyror som finns i proteiner och är också de aminosyror som finns i GHR. D-aminosyror finns naturligt i vissa proteiner som tillverkas av exotiska havsorganismer, t.ex. kägelsnäckor. De finns också rikligt i cellväggarna hos bakterier. D-aminosyror tillverkas också syntetiskt och bör inte förväxlas med den naturliga formen. De essentiella aminosyrorna är: tryptofan, metionin, fenylalanin, treonin, valin, lysin, leucin och isoleucin. Histidin och arginin är essentiella aminosyror för barn. Essentiella aminosyror tillverkas inte av kroppen och måste tillföras via födan eller som supplement. De ickeessentiella aminosyrorna är arginin, tyrosin, glycin, serin, glutamin, asparagin, taurin, cystin, histidin, prolin och alanin. Effekter på HGH: I en studie från 2003, där en standardiserad lösning av essentiella aminosyror användes, påvisades "en ökning av HGH-sekretionen med maximala koncentrationer på /-1013 % högre än basvärdena (P<0,0001). Däremot påvisades inga förändringar av HGH-koncentrationerna i de isokaloriska kontrollerna och i fastekontrollerna påvisades endast en liten ökning av HGH mot slutet av fasteperioden." (2,3) (LÄNK ABSTRAKT # 1, 2) GHR-aminosyrakapslarna innehåller nästan alla essentiella och icke-essentiella aminosyror: Lysin, histidin, arginin, asparagin, treonin, serin, glutamin, leucin, fenylalanin, prolin, glycin, alanin, cystin, valin, metionin, isoleucin, tyrosin. Översikt över aminosyror: (4) Vi har inkluderat aktuell vetenskaplig information om aminosyror i GHR. Vi har dock upptäckt en trend i forskningen, bort från användningen av enstaka aminosyror mot ett fokus på hundratals aminosyraanaloger för varje aminosyra som utvecklas av livsmedels- och läkemedelsindustrierna. Orsaken till detta är delvis att skapa patenterbara produkter av ekonomiska skäl. L-lysin: Lysin är en av de 20 aminosyror som normalt finns i proteiner. Det är en essentiell aminosyra. Brist på lysin kan ge upphov till brist på niacin (B3-vitamin) och niacinbristsjukdomen pellagra. Hydroxylysin, som härleds från lysin, förekommer rikligt i kollagen. Hydroxylysin är nödvändigt för bildningen av ben och ligament. Det är också en viktig komponent i elastin, som håller blodkärlsväggarna i trim. Lysin metaboliseras för att ge den viktiga molekylen acetyl-coa. Acetyl-CoA är en prekursormolekyl till HMG CoA, som är en avgörande komponent vid kolesterol- och ketonsyntes. Den bidrar också med acetylgruppen vid bildningen av acetylkolin som är en viktig neurotransmittor. 8

9 Lysin deltar också i bildningen av glykogen (sockerlager), glukos, lipider (och därmed hormoner) och energi. Trots lysinets mycket stora betydelse för produktionen av kollagen, kolesterol, acetylkolin, glykogen, glukos och energi beror det mesta av dess popularitet som födoämnestillskott på behandlingen av herpes simplex-virus. Studier visar att lysin kan minska recidivfrekvensen för detta vanliga virus. Det bör sägas att när immunsystemet tvingas vara på sin vakt för att förhindra virusinfektioner distraheras det från uppgifterna inom återbildning och reparation. Det finns också preliminär forskning som tyder på att lysin skulle kunna fungera som behandling för osteoporos på grund av sin betydelse för kollagensyntesen. Studier visar att lysin dessutom underlättar absorptionen av kalcium från tunntarmen. I en studie från Syrien resulterade lysintillskott i födan i minskad oro och stress i studiepopulationen. (5) Lysinbrist kan ge upphov till trötthet, oförmåga att koncentrera sig, irritation, blodsprängda ögon, fördröjd tillväxt, hårförlust, anemi och reproduktionsproblem. Effekter på HGH: Många av ovanstående effekter av lysinbrist skulle också kunna kallas effekter av åldrande. De specifika effekterna på HGH presenteras bland annat i en studie från 1981 av den italienska forskaren A. Isidori, M.D. och hans medarbetare vid universitetet i Rom. (6) De upptäckte att det var tio gånger så effektivt att ta en kombination av milligram l-lysin och milligram l-arginin än att ta endast arginin. Studien gjordes på femton frivilliga män mellan femton och tjugo år. Enligt forskarna "kunde vi demonstrera att kombinationen av de två aminosyrorna resulterar i frisättningen av ett biologiskt aktivt hormon som kan påverka perifera cellreceptorer och därmed celltillväxten i allmänhet". Det faktum att lysin och arginin tillsammans var aktiva i oral form säger forskarna "tydligt är av stor vikt vid klinisk och diagnostisk verksamhet, då den erbjuder en mer praktisk och fysiologisk inriktning". Enligt Roy Walford finns det bevis för att en kombination av lysin och arginin kan öka tymushormonsekretionen hos äldre djur och människor, vilket delvis vänder åldrandets immunbristtillstånd. Forskningssituation: Vid en MeSH-sökning på PubMed hittades totalt studier om terapeutisk användning av lysin. Det huvudsakliga fokuset för de nyligaste studierna var tillskott av lysin till livsmedel och djurfoder, på grund av lysinets effekter på tillväxt. L-tyrosin: Tyrosin har fenol (karbolsyra) som sidokedja. Den spelar en nyckelroll vid överföringen av signaler från en cell till en annan. Tyrosin är en viktig prekursor för tyroxin (tyreoideahormonet), pigmentet melanin och hjärnneurotransmittorerna dopamin, noradrenalin och adrenalin, som bidrar till humöret, mental funktion och sexualdrift. Effekter på HGH: Tyreoideahormonet tyroxin, som syntetiseras från tyrosin, är ett viktigt hormon som medverkar vid tillväxtreglering och metabolism samt påverkar hudens kondition 9

10 och mentalt tillstånd. Kliniska studier tyder på att tyrosin kan vara användbart för att minska irritationen, tröttheten och nedstämdheten vid PMS. Forskningssituation: Vid en sökning av MeSH PubMed hittades studier om terapeutisk användning av tyrosin. Många studier fokuserade på tyrosinanaloger. De nyligaste studierna undersökte användningen av tyrosin vid följande tillstånd: hypertermi, förhöjt noradrenalin, tillväxt hos djur, sömn och kognitiv funktion. L-glutamin: Glutamin är den aminosyra som förekommer rikligast i kroppen. Det är en villkorligt essentiell aminosyra, vilket betyder att kroppen kanske inte kan tillverka allt den behöver vid fysisk stress, sjukdom eller skada. Glutamin är den aminosyra som kroppen använder mest av, i synnerhet under stress. Immunsystemet och tarmarna är mycket beroende av glutamin. Glutamin är energikällan för snabbt delande celler, till exempel immunceller och tarmmukosa. Om kroppen inte producerar tillräckligt med glutamin kan muskelförtvining och immunrubbningar uppstå. Utan snabb celldelning i mag-tarmkanalen förtvinar tarmarna, vilket innebär att näringsämnen av olika slag inte kan absorberas ordentligt. En studie från 1995 av Vanier på mänsklig skelettmuskulatur visade att glutamintillskott förbättrar uppbyggnaden av glykogen efter fysisk aktivitet, vilket förebygger acidos och muskelnedbrytning. (7) Enligt Tudy Shabert, M.D., författare av The Ultimate Nutrient Glutamine, skulle tillskott av glutamin, i synnerhet under stress, kunna förebygga muskenedbrytning. (8) I förordet till Shaberts bok påpekar Douglas Wilmore M.D., vid Harvard Medical School, att glutamin är nyckeln till metabolismen och underhållet av musklerna, den primära energikällan för immunsystemet samt essentiell vid DNA-syntes, celldelning och celltillväxt - alla faktorer som förbättras av HGH. Den korsar också blodhjärnbarriären in i hjärnan där den förhöjer energin och den mentala vakenheten. Vetenskapliga översikter från 2003 och 2004 tog upp några av de fördelar med glutamin som hittills upptäckts. (9,10) Författarna rapporterar att glutamin har en stor inverkan på immunsystemets funktion. Den har en skyddande effekt på celler i immunsystemet och också på celler i andra organ, t.ex. hjärtceller. Den kan skydda proteiner mot värmechock, tillsammans med taurin. Den har en mycket viktig effekt eftersom den kan skydda tarmbarriärfunktionen mot tarmpermeabilitet. Glutamin tycks också vara nära förknippad med den tarmassocierade lymfvävnad som kallas GALT och har en positiv effekt på det vävnadssystemet. Författarna av denna översikt fastställde att glutamin har en fördelaktig inverkan på infektionskomplikationer och kan minska sjukhustiden. Hos allvarligt sjuka patienter kan ett tillskott av enbart glutamin minska sjukligheten och dödligheten. Vi vet att aminosyror arbetar bättre tillsammans. En studie av Hickson visade att en kombination av alanin och glutamin som infunderades i djur förebyggde muskelatrofi. (11) Effekter på HGH: Glutamin är den senaste aminosyran att skapa förhoppningar som HGHfrisättare tack vare en studie från 1995 av Thomas C. Welbourne vid Louisiana State 10

11 University College of Medicine i Shreveport. (12) (LÄNK ABSTRAKT # 3) Welbourne visade att en förvånansvärt liten oral dos på cirka 2 gram glutamin förhöjde halterna av tillväxthormon mer än fyra gånger över placebodosen. Dessutom visade det sig att åldern inte minskade responsen, åtminstone inte i denna lilla studie på frivilliga som var från 32 till 64 år gamla. Forskningssituation: Vid en sökning av MeSH PubMed hittades 1079 studier om terapeutisk användning av glutamin. De nyligaste studierna undersökte användningen av glutamin vid följande tillstånd: lunginfektion, blodförgiftning, inflammation, sportutövning, små barn med låg födelsevikt, tarmpermeabilitet, kirurgpatienter, kolit, HIV, intensivvård, akut pankreatit, läkemedelsbiverkningar, trauma och många fler. L-alanin: Alanin är en av de 20 vanligaste naturliga aminosyrorna. Den är hydrofob och har en metylgrupp som sidokedja. Alanin är näst störst, efter glycin. Den är icke-essentiell, vilket innebär att kroppen kan syntetisera alanin. Alanin är inblandad i socker- och syrametabolismen, förhöjer immuniteten och ger energi till muskelvävnad, centrala nervsystemet och hjärnan. Den är avgörande för energimetabolismen och är en byggsten för muskelprotein. Alanin syntetiseras i muskler från pyruvat (LÄNK OM PYRUVAT NEDAN) och använder glutamat som kvävegivare. I levern kan alanin omvandlas till pyruvat genom den motsatta reaktionen. LÄNK, pyruvat: Puryvat är den joniserade formen av pyruvatsyra som är en mycket viktig biokemisk komponent som bildas när glukos bryts ner för att frigöra energi. När glukos genomgår glykolysen bildas pyruvatsyra och blir till bränsle för citronsyracykeln (även kallad Krebs cykel). Slutresultatet av citronsyracykeln är tillverkning av ATP, de energimolekyler som utgör bränsle för alla celler i kroppen. Vitaminer och mineraler är essentiella kofaktorer för varje steg i glykolysen och citronsyracykeln. SLUT LÄNK Forskningssituation: Vid en sökning av MeSH PubMed hittades 494 studier om terapeutisk användning av alanin. De flesta studier handlade dock om användningen av alaninanaloger med något fokus på djurtillväxt och hypoglykemi för den fria aminosyran. L-arginin: Arginin är en icke-essentiell aminosyra för vuxna, men essentiell för barn. Många studier har dock bekräftat att den är villkorligt essentiell för personer under fysisk stress och måste tillföras via födan eller som tillskott. En översiktsartikel från 2005 uppger att arginin används vid syntesen av kroppsproteiner. Den är essentiell för ammoniakavgiftning genom ureasyntes, vilket förhindrar toxicitet orsakad av förhöjda halter av ammoniak i vävnad. Den är dessutom essentiell vid bildning av kreatin (en huvudkälla av högenergifosfat för återbildning av ATP i muskler) och ornitin samt medverkar vid bildningen av aktiva enzymcentra. (13) Den är också en viktig komponent vid sårläkning och behandling av njursjukdom. (14,15) Arginin i terapeutiska mängder stimulerar tymus och GH-sekretion enligt en översiktsartikel från Enligt en studie på mogna råttor ökar glukostoleransen, 11

12 övermättnadsgraden vid allvarlig proteinundernäring och återhämtningen efter trauma signifikant med arginin i fodret. (16,17) LÄNK # 4, 5) En annan studie i denna översikt visade att oral eller intravenös administrering av ett överflöd av arginin vänder utvecklingen av kväveförlust och immunsuppression efter trauma hos råttor. Ytterligare studier på friska frivilliga visade en signifikant förbättrad lymfocytimmunreaktion i blodet med en oral dos på 30 gram arginin. Författarna till denna översikt från 1986 upptäckte att beräkningar grundade på kreatininutsöndring visar att 0,8 gram protein per kg kroppsvikt av den kvalitet som vanligen fås via den normala kosten i USA inte ger tillräckligt med arginin för syntesen av den mängd kreatinin som dagligen utsöndras via urinen hos en vuxen person som väger 70 kg. Patienter som ofta äter mindre än denna mängd protein uppvisar en minskning av kreatininutsöndring vid sjukdom; denna minskning tyder på att deras intag av arginin ligger under en optimal nivå. En artikel från 1996 bekräftar att behovet av arginin ökar vid stress och understödde användningen av arginin för skadade patienter. (18) En översikt över arginin och dess effekter på hjärtsjukdom visar att den är nära besläktad med den viktig signalmolekylen kväveoxid (NO). (19) Faktum är att l-arginin är det enda substratet för NO-produktion. Den har därför en mycket stor inverkan på hjärt-kärlsystemet (blodkärl och hjärta). Flertalet experimentella och kliniska studier visar tydligt de goda effekterna av l-arginin på endotel (cellskikt som klär blodkärlens insida) när det fungerar sämre än normalt och därför producerar mindre kväveoxid. Studier på friska frivilliga eller patienter som lider av högt blodtryck och diabetes tyder på att den också skulle kunna reglera kärlhemostas (ett komplicerat samspel mellan olika cellulära och molekylära komponenter i blodkärlen). Experiment som utförs på djur och in vitro-data tyder på att l-arginin kan ha en komplicerad antiaggregatorisk, antikoagulerande och profibrinolytisk effekt. Effekter på HGH: Arginin utlöser sekretionen av tillväxthormon. En 15 till 30 gram intravenös infusion av arginin används som endokrint standardtest för att stimulera hypofysen att frisätta tillväxthormon. Enligt en översikt över arginin från 2005 visar forskning att en oral dos på 5 och 9 gram arginin resulterade i ett signifikant GH-svar ungefär 30 minuter efter intag och toppen nåddes ungefär 60 minuter efter intag. (20) Författarna medger att intravenöst arginin ger en ökning av GH, men ville bekräfta att oral administrering gör samma sak. En översikt av Cynober och hans medarbetare bekräftar att arginin stimulerar tillväxthormon och insulinsekretion. (21) Arginin hjälper till att förbättra förmågan vid fysisk aktivitet eftersom den tillsammans med glycin är en av huvudingredienserna som levern behöver för att tillverka kreatin. Tillskott av kreatinmonohydrat är mycket populära bland kroppsbyggare eftersom de förhöjer nivån av högenergihaltiga kreatinfosfater i de muskler och nervceller som behövs för högintensiv, kortvarig fysisk aktivitet. Med arginin får du alltså högre nivåer av tillväxthormon och det råmaterial du behöver för att höja din energi. Arginin tycks stimulera HGH genom att blockera sekretionen av det tillväxthormonhämmande hormonet somatostatin. Den förbättrar också avsevärt effekten av 12

13 tillväxthormonfrisättande hormon när de ges tillsammans. Positiva utlåtanden om arginin omfattar ökad fettförbränning och uppbyggnad av muskelvävnad, förmodligen genom stimulering av tillväxthormon, ökning av vikt och aktivitet i tymuskörteln, förstärkning av immuniteten, cancerbehandling, underlättad läkning av olika typer av sår, skydd av levern och avgiftning av skadliga ämnen samt förhöjning av den manliga fertiliteten (varav nästan alla förbättras av GH). 13

14 Den återställer också den sexuella funktionen hos impotenta män. År 1994 fann man vid avdelningen för urologi vid New York University School of Medicine att sex av femton män som tog milligram arginin per dag i två veckor fick förnyad sexuell funktion med förbättrad erektionsförmåga. Ingen av männen i placebogruppen upplevde någon förbättring. (22) Forskarna tror att arginin fungerade eftersom den är en prekursor till kväveoxid som spelar en nyckelroll för erektionens igångsättning och kvarhållande. En studie med arginin och s.k. yohimbie visade goda effekter på erektionsrubbningar och det fanns inga biverkningar med behandlingen. (23) Forskningssituation: Vid en sökning i MeSH PubMed fanns det 2768 studier om arginin. De nyligaste studierna undersökte användningen av tyrosin vid följande tillstånd: endotelförstärkning, hemorragisk chock, omfattande kirurgiskt ingrepp, lunghypertension, fettförlust, analsprickor, läkemedelsbiverkningar, infektion och sepsis, sårläkning, cystisk fibros, preeklampsi, tarmläkning, diabetesrelaterade fotsår, förebyggande av kirurgisk infektion och postoperativ infektion, förstärkning av immunsystemet, hypertension samt blodförtunning. L-histidin: Hisitidin är en av de tio aminosyror som är essentiella för barn. Det är en villkorligt essentiell aminosyra för vuxna, vilket innebär att även om histidin kan syntetiseras i vävnaderna hos vuxna människor är det inte säkert att det produceras tillräckligt stora mängder för att motsvara extra behov som uppkommer vid stress och sjukdom. Forskning visar att histidin kan fungera som en antioxidant och påverka immunsystemet. Det finns många aspekter av histidin som undersöks vetenskapligt. Patienter med reumatoid artrit (RA) tenderar att ha låga nivåer av fritt histidin i serum, medan andra aminosyror ligger på normala nivåer. Det verkar som att histidin är en utmärkt kelatbildare för att avlägsna överflödig koppar, järn och zink från kroppen. Hos RA-patienter som inte har tillräckligt med histidin, kan dessa metaller ackumuleras och fungera som fria radikaler som ger skador i vävnader och leder. PDRHealth.com rapporterar om en pilotstudie där RA-patienter fick upp till 6 gram histidin som tillskott dagligen och att så litet som 1 gram dagligen hade en gynnsam inverkan. Histidin är också en viktig prekursor för histamin, ett ämne som frisätts av immunsystemets celler under en allergisk reaktion. Histamin är en kemisk transmittor som liknar serotonin, adrenalin och noradrenalin och som är involverad i lokala immunreaktioner och allergiska reaktioner samt bidrar till att reglera magsyraproduktionen. Histamin utövar en antioxiderande aktivitet och modulerar immunsystemet. T- suppressorceller har en särskild receptor som aktiveras av histamin. Främjande av T- suppressorcellernas aktivitet skulle kunna vara gynnsamt vid reumatoid artrit och andra autoimmuna sjukdomar. Histamin har också visat sig nedreglera produktionen av reaktiva syreföreningar i fagocytiska celler, t.ex. monocyter, genom att binda till H2-recptorerna på dessa celler. Minskad produktion av reaktiva syreföreningar av fagocyter skulle kunna spela en antioxiderande, antiinflammatorisk och immunmodulerande roll vid många sjukdomar. 14

15 Denna senare mekanism är argumentet för användning av histamin i flera kliniska prövningar som studerar histamin som behandling mot vissa typer av cancer och virussjukdomar. I dessa prövningar verkar det som histaminets nedreglering av bildningen av reaktiva syreföreningar hämmar suppressionen av NK-celler (natural killer-celler) och cytotoxiska T-lymfocyter, vilket gör att dessa celler blir mer effektiva i att attackera cancerceller och virusinfekterade celler. Lågdosinjektioner av histamin är också en bra behandling mot astma och allergier. Som med de flesta aminosyror behövs histidin för tillväxt och reparation av vävnader. Den är också viktig för underhållet av myelinskidorna som fungerar som skydd för nervceller. Den behövs dessutom vid produktionen av vita blodceller och är därmed viktig för immunsystemet. (24) Histidin hjälper också till att skydda kroppen från skador orsakade av strålning och bidrar till att avlägsna tungmetaller från kroppen. I magen medverkar histidin vid bildningen av magsafter. Personer med brist på magsafter eller som lider av matsmältningsbesvär kan också må bra av detta näringsämne. Det finns några rapporter som tyder på att en ökning av histidinintaget skulle bidra till förlängda orgasmer samt till ökad sexuell njutning. Forskningssituation: Vid en sökning i MeSH PubMed på terapeutisk användning av histidin hittades 311 studier. De nyligaste studierna omfattade forskning med histidin på: diarré, aptitsuppression, fettförlust, minimering av sidoeffekterna av chockterapi, reglering av kopparnivåer, zinkassimilering samt cerebral ischemi. Asparagin: Asparagin är en aminosyra som fungerar som excitatorisk transmittor som visat sig höja nivåerna av tillväxthormon i blodet, möjligen genom att påverka nervtransmissionen i hypotalamus, det centrum i hjärnan som direkt styr produktion och sekretion av tillväxthormon. Den bidrar vid avlägsnandet av skadlig ammoniak från kroppen. När ammoniak kommer in i cirkulationen fungerar den som ett mycket toxiskt ämne som kan vara skadligt för det centrala nervsystemet. Nyliga studier har visat att asparagin också kan öka motståndskraften mot trötthet och förbättra uthålligheten. Forskningssituation: Vid en sökning av MeSH PubMed hittades 1034 studier om terapeutisk användning av asparagin. Merparten av dessa studier handlade dock om NMDA, som är ett vattenlösligt syntetiskt derivat av asparagin som inte normalt förekommer i biologisk vävnad. Treonin: Treonin är en viktig komponent i kollagen, elastin och emaljprotein och bidrar till att underhålla proteinbalansen i kroppen. Den hjälper mag-tarmkanalen att fungera bättre samt underlättar metabolism och assimilation. Den är också involverad i leverfunktionen genom att förebygga ackumulation av fett i levern. Treonin har förstärkta lipotropiska funktioner i kombination med asparagin och metionin. Den hjälper immunsystemet genom att underlätta produktionen av antikroppar och stimulerar tymustillväxt och tymusaktivitet. Andra näringsämnen absorberas också lättare i närvaro av treonin och den har också använts som adjuvant behandling vid mentala tillstånd. Detta är förståeligt eftersom treoninbrist hos människa kan leda till irritabilitet och humörsvängningar. 15

16 Forskningssituation: Vid en sökning av MeSH PubMed hittades 192 studier om terapeutisk användning av treonin. De nyligaste studierna undersökte användningen av treonin vid följande tillstånd: mukusproduktion i tarmen, studier av tillväxt hos djur, amyotrofisk lateral skleros, multipel skleros, spastiska tillstånd. L-serin: Serin är en icke-essentiell aminosyra som syntetiseras från glycin och treonin. Den fungerar som lagringsplats för glukos i levern och musklerna, hjälper till att bilda fettsyraskiktet kring nervceller och bidrar till att stärka immunsystemet genom att producera antikroppar. Serin och glycin är båda viktiga källor för en-kolsenheter som behövs för nysyntesen av purinnukleotider och tymidylat. Purinnukleotider är prekursorer för DNA och RNA och tymidylat är en prekursor för DNA. Forskningssituation: Vid en sökning av MeSH PubMed hittades 780 studier om terapeutisk användning av serin. De vanligaste användningsområdena för serin var i behandling av schizofreni och förebyggande av homocystinuri. L-glutamin: Den är en av de 20 vanligaste naturliga aminosyrorna som används vid proteinsyntes. Glutamin är avgörande för att cellerna ska fungera ordentligt, men, per definition, betraktas den inte som ett essentiellt näringsämne hos människa eftersom kroppen kan tillverka den från enklare ämnen. Den förebygger muskelnedbrytning genom att fungera som bränsle för muskelenergi, som glukos. Glutamin lagras i musklerna och är den vanligaste primära aminosyran där. Glutamin omvandlas till L-glutamin som tar sig genom blod-hjärnbarriären där den fungerar som en excitatorisk aminosyra. Glutamin är den vanligaste neurotransmittorn i det centrala nervsystemet och är en prekursor för syntes av GABA (ett ämne som stimulerar tillväxthormon). Glutamin aktiverar NMDA-receptorer och är involverad i kognitiva funktioner som inlärning och minne. En form av glutamin som bör undvikas är dess natriumsalt, mononatriumglutamat, som används som smakförstärkare i mat. Många människor reagerar starkt på mononatriumglutamat, vilket kan komma sig av en B6-vitaminbrist och oförmåga att bryta ned mononatriumglutamat innan den fungerar som excitotoxin i hjärnan. Forskningssituation: Vid en sökning av MeSH PubMed hittades 1497 studier om terapeutisk användning av glutamin. De flesta studier undersökte dock derivat av glutamin som används vid cancerkemoterapi. L-leucin, L-isoleucin och L-valin: Dessa är essentiella aminosyror som inte kan syntetiseras i kroppen utan måste tillföras via födan. Dessa tre essentiella aminosyror är aminosyror med grenade kedjor och har många liknande funktioner. De finns i proteinerna hos alla livsformer. L-leucin och L-isoleucin bidrar till proteinstrukturen genom att deras sidokedjor (som endast består av kol och väte) söker sig till en miljö som består av liknande sidokedjor, t.ex. sidokedjorna hos valin, tryptofan och fenylalanin, samt skyr vatten. Denna 16

17 hydrofoba egenskap är analog med den som gör att olja inte löser sig i vatten. Dessa hydrofoba delars tendens att associeras sig med varandra är uppenbarligen mycket viktig för hur peptidkedjan i ett protein böjer sig och viker sig (tertiärstrukturen). Isoleucin isolerades ur sockerbetsmelass Den kemiska sammansättningen av isoleucin är identisk till den hos leucin, men dess atomer är ordnade på ett något annat sätt, vilket leder till annorlunda egenskaper. Båda två bidrar med ingredienser för tillverkning av andra essentiella biokemiska komponenter i kroppen, av vilka några används till produktion av energi och hjärnstimulanter. L-valin: Den är en av de åtta essentiella aminosyrorna och måste tillföras via födan eftersom människokroppen inte kan syntetisera den själv. Sidokedjan på valin är hydrofob och förklarar dess egenskaper. Den stimulerar tillväxt hos barn och bidrar till att underhålla kvävebalansen hos vuxna. Den har de egenskaper som beskrivs ovan i stycket om grenade aminosyror. Enligt PDR Health tyder en pilotstudie på att patienter med amyotrofisk lateral skleros (ALS) upplever en symtomförbättring när de får stora doser av grenade aminosyror. Det föreslogs att grenade aminosyror möjligen skyddar mot neuronskador orsakade av den neuroexcitatoriska neurotransmittorn glutamat. Grundat på denna pilotstudie fick grenade aminosyror godkännande som särläkemedel för behandling av ALS. Tyvärr var de flesta uppföljande studierna negativa. Detta betyder att ingen enda aminosyra är själva nyckeln till hälsa. Grenade aminosyror används ibland i enteral och parenteral nutrition vid behandling av hepatisk encefalopati. De kan också användas vid behandling av tardiv dyskinesi, omfattande brännskador och allvarliga traumatillstånd på grund av sina antikataboliska egenskaper vid dessa tillstånd. Med andra ord förebygger grenade aminosyror muskelnedbrytning och stimulerar proteinsyntes. Det har föreslagits att vissa symtom på hepatisk encefalopati orsakas av ackumulation av toxiska metaboliter som fungerar som falska neurotransmittorer i hjärnan. Grenade aminosyror kan möjligen förbättra symtomen något vid encefalopati genom att minska ackumulationen av dessa falska neurotransmittorer och andra ämnen som är inbegripna i encefalopatin. Grenade aminosyror fungerar som viktiga bränslekällor för skelettmuskulatur under perioder av metabolisk stress, inklusive stark fysisk aktivitet. Under sådana förhållanden kan grenade aminosyror stimulera proteinsyntes, hämma proteinnedbrytning och fungera som substrat för glukoneogenes. Grenade aminosyror bryts huvudsakligen ned i skelettmuskulatur, vilket tillsammans med andra ämnen stimulerar produktionen av L-alanin och L-glutamin. Grenade aminosyror når ut till kroppens olika vävnader via cirkulationssystemet. Grenade aminosyror verkar framför allt tas upp av skelettmuskulaturen där de genomgår liknande nedbrytningsreaktioner som beskrivits ovan. Skelettmuskulatur verkar vara den främsta platsen för båda transaminering och oxidation av grenade aminosyror hos människa. Grenade 17

18 aminosyror tas också upp av andra organ, framför allt hjärnan och njurarna, där de också genomgår oxidation. Varning: Grenade aminosyror kontraindikeras för personer med de ovanliga medfödda metaboliska rubbningarna MSUD (maple syrup urine disease) och isovalerisk acidemi. Grenade aminosyror kontraindikeras också för personer som är överkänsliga mot någon komponent i det tillskott som innehåller de grenade aminosyrorna. Forskningssituation: Vid en sökning av MeSH PubMed hittades studier om terapeutisk användning av valin. Mycket forskning i denna kategori gäller valinanaloger. Det mest undersökta området för användning av valin är experiment med tillväxt hos djur. L-fenylalanin: Prolin är en essentiell aminosyra som måste tillföras via födan eller genom tillskott. Den är en av de 20 aminosyror som används till att syntetisera protein. Fenylalanin är en prekursor för melanin, dopamin, noradrenalin och tyroxin. Den är därmed kopplad till humörstegring och tyreoideafunktion. Varning: Strax efter födelsen testas alla barn avseende en genetisk rubbning som kallas fenylketonuri, vilket är en oförmåga att metabolisera fenylalanin. De som har fått diagnosen fenylketonuri ska undvika GHR. Forskningssituation: Vid en sökning av MeSH PubMed hittades studier om terapeutisk användning av fenylalanin. De flesta nyliga studier handlar dock om användningen av fenylalaninanaloger och inte om L-fenylalanin som en prekursoraminosyra. L-prolin: Prolin är en av de tjugo aminosyror som används av levande organismer som byggsten i proteiner. Den är en icke-essentiell aminosyra som syntetiseras från glutamin. Strukturell är prolin mycket viktig för att leder och senor ska fungera ordentlig, eftersom den är en essentiell komponent i kollagen. Kollagen bidrar också till att underhålla och stärka hjärtmuskeln. Forskningssituation: Vid en sökning i MeSH PubMed hittades studier om terapeutisk användning av prolin. De nyligaste studierna hade undersökt användningen av prolin vid följande tillstånd: läkning av sår och frakturer, ulkus och järnbrist. L-glycin: Glycin är en icke-essentiell aminosyra, vilket innebär att kroppens celler kan syntetisera tillräckliga mängder för att möta de fysiologiska behoven, förutsatt att den får rätt byggstenar. Den är den enklaste av de 20 aminosyrorna och dess sidokedja är en väteatom. På grund av sin lilla sidokedja kan den passa in i många platser där inga andra aminosyror passar. Till exempel kan endast glycin utgöra den inre aminosyran i en kollagenspiral (LÄNK TILL KOLLAGEN NEDAN). De flesta proteiner innehåller endast små mängder glycin. Kollagen består dock till en tredjedel av glycin. LÄNK Kollagen är det huvudsakliga proteinet i bindväv. Det har stor tensionsstyrka och är 18

19 huvudkomponenten i ligament och senor. Det är kollagen som gör huden elastisk och när det bryts ned bildas de rynkor som hör till åldrandet. Kollagen fyller också ut hornhinnan där den förekommer i kristallin form. Kollagen är det vanligast förekommande proteinet hos däggdjur. Kollagen innehåller stora mängder glycin och prolin och dessutom två aminosyror, hydroxyprolin och hydroxylysin, som bildas av prolin och lysin genom en enzymatisk process som kräver närvaro av C-vitamin. Detta är kopplat till varför C-vitaminbrist kan orsaka skörbjugg, en sjukdom som leder till tandlossning och benägenhet för blåmärken orsakad av minskad styrka i bindväven på grund av brist på kollagen eller defekt kollagen. Det stora antalet glycinrester i kollagen gör att kollagenspiralen kan lindas mycket tätt, tack vare att glycin är så litet. Det finns elva typer av kollagen. Typ 1-kollagen är den vanligast förekommande i människokroppen. Den förekommer i ärrvävnad när vävnad läks vid reparation. Den finns också i senor och de organiska delarna av skelettben. Andra typer av kollagen finns i brosk, granulationsvävnad, basallamina (basalmembranet som epitelet vilar på) och bindväv. SLUT LÄNK Glycin är en hämmande neurotransmittor i centrala nervsystemet, speciellt i ryggmärgen. I centrala nervsystemet är den dock en excitatorisk neurotransmittor tillsammans med glutamat. Glycin är evolutionärt mycket stabil i vissa positioner på några proteiner (till exempel i cytokrom C (LÄNK TILL CYTOKROM C NEDAN), myoglobin, (LÄNK TILL MYOGLOBIN NEDAN) och hemoglobin, eftersom mutationer som byter ut den mot en aminosyra med en större sidokedja skulle kunna bryta proteinets struktur. LÄNK Cytokrom C är ett litet hemoprotein som är löst kopplat till mitokondriernas inre membran. Det är ett lösligt protein och en avgörande komponent i elektronöverföringskedjan. Cytokrom C är ett ytterst väl bevarat protein över hela artspektrat; det finns i växter, djur och många encelliga organismer. SLUT LÄNK LÄNK Myoglobin är en enkelkedjigt protein med 153 aminosyror och innehåller en hemgrupp (järninnehållande porfyrin) i mitten. Det är det primära syrebärande pigmentet i muskelvävnad. Myoglobin är det målprotein som orsakar akut njursvikt vid snabb nedbrytning av muskler (t.ex. rhabdomyolys orsakad av statinläkemedel), allvarliga krosskador, malign hypertermi, epileptiskt tillstånd samt neuroleptiskt malignt syndrom) på grund av att det är toxisk för tubulärt njurepitel. Myoglobin är en känslig markör för muskelskada, vilket gör den till en möjlig markör för myokardieinfarkt hos patienter med bröstsmärtor. SLUT LÄNK Forskningssituation: Vid en sökning av MeSH PubMed hittades studier om 19

20 terapeutisk användning av glycin. De nyligaste studierna undersökte användningen av glycin vid följande tillstånd: periodontal sjukdom, ulkus, hemorragisk chock, tillväxt hos djur, alkoholskadad lever, schizofreni, förebyggande av reperfusionsskada efter levertransplantatoin, antioxidantaktivitet, reperfusionsskada vid tarmischemi, leverskada, inflammation och insulinrespons. L-cystin: Cystin är den oxiderade formen av cystein, som är två cysteinmolekyler bundna till varandra med en disulfidbindning. Cystein är en naturligt förekommande hydrofob aminosyra som har en sulfhydrylgrupp och återfinns i de flesta proteiner i små mängder. Svavelgruppen i cystein gör den till en kraftig antioxidant som skyddar kroppen mot strålning och föroreningar. Som sådan kan den bidra till att fördröja åldrandeprocessen, inaktivera fria radikaler, neutralisera toxiner och förebygga cellskador. Den är en nödvändig komponent i hud och hår och utgör procent av dess innehåll. Innan cystein började tillverkas genom fermentation var hår utgångspunkten för produktionen av alla cysteininnehållande födoämnestillskott. Cystin är en essentiell prekursor för N-acetyl-cystein, som är en kraftig antioxidant. Forskningssituation: Vid en sökning av MeSH PubMed hittades 182 studier om terapeutisk användning av cystin. Den nyligaste studierna undersökte användningen av cystin vid följande tillstånd och inklusive många studier där N-acetyl-cystein användes: normala behov, tillväxt hos djur, homocystinuri, nefropati, antioxidantpotential, lungskador orsakade av rökning, lunginfektion och överdosering av acetaminofen. L-metionin: Metionin är en essentiell aminosyra som hjälper till att bryta ned fetter. De enda två aminosyror som har en svavelgrupp är cystein och metionin. Metionin är viktig för produktionen av cystein, karnitin och taurin. Den medverkar också vid lecitinproduktionen och syntesen av fosfatidylkolin och andra fosfolipider. Metionin är en säker och effektiv kelatbildare som binder till metaller och avlägsnar dem från kroppen. I sin roll som huvudsaklig källa för svavel bidrar den till att förebygga sjukdomar i hår, hud och naglar och stimulerar hårtillväxt. Metionin reglerar också bildningen av ammoniak och skapar ammoniakfritt urin, vilket gör urinblåsan mindre irriterad. Eftersom metionin är lipotropisk bidrar den till att sänka kolesterolnivåerna och också på grund av att den sänker leverns produktion av lecitin. Den minskar också leverfett och skyddar njurarna. Forskningssituation: Vid en sökning av MeSH PubMed hittades studier om terapeutisk användning av metionin. Många studier fokuserade på metionin som en komponent i SAMe eller selenometionin. De nyligaste studierna undersökte användningen av metionin vid följande tillstånd: homocystinuri, tillväxt hos djur, högt kolesterolvärde och myelopati. 3. FYTOSTEROLER Betasitosterol, kampesterol, stigmasterol 20

Organisk kemi / Biokemi. Livets kemi

Organisk kemi / Biokemi. Livets kemi Organisk kemi / Biokemi Livets kemi Vecka Lektion 1 Lektion 2 Veckans lab Läxa 41 Kolhydrater Kolhydrater Sockerarter Fotosyntesen Bio-kemi 8C och D vecka 41-48 42 Kolhydrater Fetter Trommers prov s186-191

Läs mer

Protein. Struktur. Enzymer. Transport. kanaler och pumpar PROTEINER. Hormoner. syrabasbalans. Antikroppar. Vätskebalans

Protein. Struktur. Enzymer. Transport. kanaler och pumpar PROTEINER. Hormoner. syrabasbalans. Antikroppar. Vätskebalans Proteiner Protein Struktur Transport Enzymer kanaler och pumpar PROTEINER Hormoner syrabasbalans Vätskebalans Antikroppar Proteinbehov hos idrottare Ökad muskeltillväxt, både b styrkeidrotter och uthållighet

Läs mer

Användningen av ProShape vid fysisk aktivitet

Användningen av ProShape vid fysisk aktivitet Hur du använder den patenterade aminosyrakombinationen MAP TM för att få ut mer av din fysiska träning. MAP utvecklades av International Nutrition Research Center och är nu tillgänglig genom Royal BodyCare

Läs mer

Protein en livsviktig byggsten

Protein en livsviktig byggsten Protein en livsviktig byggsten Ingvar Bosaeus Enheten för klinisk nutrition Sahlgrenska universitetssjukhuset Göteborg KSLA 2015-02-19 Aminosyra Alpha Amino- grupp Fredrik Bertz Karboxyl- grupp 20 aa

Läs mer

Hur gör kroppen energi?

Hur gör kroppen energi? Hur gör kroppen energi? Sköldkörteln Sköldkörteln Vad gör sköldkörtelhormoner? Storlek, antal, hastighet! Sköldkörtelhormonerna påverkar hela kroppen Muskler Ögon Lungor Hjärna Immunförsvar Hjärta Njurar

Läs mer

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering.

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering. Hur hjälper behandling med Bioptron immunsystemet? Ljusbehandling har visat sig minska smärta på flera olika sätt. Activerar celler som gör bakterierna till sitt byte. Aktiverar celler som bryter ner mikrober.

Läs mer

DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING

DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING EU RMP Läkemedelssubstans Bicalutamid Versionnummer 2 Datum 2 maj 2014 DEL VI: OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI: 2 DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING Bicalutamid (CASODEX 1 )

Läs mer

Proteinernas uppbyggnad, funktion och indelning. Niklas Dahrén

Proteinernas uppbyggnad, funktion och indelning. Niklas Dahrén Proteinernas uppbyggnad, funktion och indelning Niklas Dahrén Proteiner ü Namnet protein härstammar från det grekiska ordet protos som betyder den första. ü Anledningen 5ll namnet är a6 proteiner 7digt

Läs mer

Vitaminer, mineraler och Antioxidanter

Vitaminer, mineraler och Antioxidanter Vitaminer, mineraler och Antioxidanter Vitaminer Vattenlösliga vitaminer 8 B-vitaminer C-vitamin Fettlösliga vitaminer A,D,E,K B - vitaminer Finns med för att kunna utvinna energi Coenzym omsättning av

Läs mer

5. Transkriptionell reglering OBS! Långsam omställning!

5. Transkriptionell reglering OBS! Långsam omställning! Reglering: 1. Allosterisk reglering Ex. feedbackinhibering en produkt i en reaktionssekvens inhiberar ett tidigare steg i samma sekvens 2. Olika isoformer i olika organ 3. Kovalent modifiering Ex. fosforylering

Läs mer

Active Collagen 2 STÄRKER OCH FÖRYNGRAR HUDEN

Active Collagen 2 STÄRKER OCH FÖRYNGRAR HUDEN ACTIVE COLLAGEN 2 1 Active Collagen 2 STÄRKER OCH FÖRYNGRAR HUDEN Slätar ut fina linjer och rynkor och ökar hudens elasticitet Ökar fuktighetsnivån i huden Tillför vitalitet, styrka och flexibilitet Stimulerar

Läs mer

Baljväxtakademin. Lund 18 april 2012. Nutritionist Ulla Johansson www.idunmatochnaringskonsult.se

Baljväxtakademin. Lund 18 april 2012. Nutritionist Ulla Johansson www.idunmatochnaringskonsult.se Baljväxtakademin Lund 18 april 2012 Nutritionist Ulla Johansson www.idunmatochnaringskonsult.se Baljväxter, värda sin vikt i guld? Johannesbrödsträdets grekiska namn keration har gett namn åt måttet carat,

Läs mer

Cellen och biomolekyler

Cellen och biomolekyler Cellen och biomolekyler Alla levande organismer är uppbyggda av celler!! En prokaryot cell, typ bakterie: Saknar cellkärna Saknar organeller En eukaryot djurcell: Har en välavgränsad kärna (DNA) Har flera

Läs mer

Områden om människokroppen. Celler

Områden om människokroppen. Celler Celler Vad är en cell? Var finns celler, hur och när upptäcktes dem? Hur många celler består en människa av. Vad finns det för olika typer av celler i människokroppen. Förklara skillnaden mellan cell,

Läs mer

KOST. Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet

KOST. Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet KOST Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet ENERGI Kroppen är en maskin som behöver energi. Denna energi får du av beståndsdelarna som blir kvar när du bryter ner Kolhydrater, Fett och Protein! Ålder,

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Numeta G16E, Numeta G19E 23.3.2015, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2. Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1. Information om sjukdomsförekomst En del av de patienter

Läs mer

EQ EVERYDAY det du behöver varje dag

EQ EVERYDAY det du behöver varje dag It s in our nature För oss i Eqology är naturen en essentiell drivkraft i och runt omkring oss en kraft som inspirerar oss till att uppnå stora saker. Vi kaller det Naturally Driven. Baserat på denna filosofi

Läs mer

Allmänt om adaptogener. Sammanfattning. Adaptogener. Rotary, Skurup, 2007. Kontaktinfo. Läs mer om adaptogener klicka här

Allmänt om adaptogener. Sammanfattning. Adaptogener. Rotary, Skurup, 2007. Kontaktinfo. Läs mer om adaptogener klicka här Allmänt om adaptogener Sammanfattning Adaptogener Rotary, Skurup, 2007 Läs mer om adaptogener klicka här Kontaktinfo Tack Adaptogener växter Ginseng Ginseng rot Fjärilsranka frukt 2 Adaptogener - produkter

Läs mer

Vilka ämnen finns det i maten och hur använder kroppen dem?

Vilka ämnen finns det i maten och hur använder kroppen dem? ÄMNENA I MATEN 1 Vilka ämnen finns det i maten och hur använder kroppen dem? 2 varifrån kommer egentligen energin? Jo från början kommer den faktiskt från solen. Solenergi blir till kemisk energi genom

Läs mer

Ylva Sjöström 1) och Anna Lennquist 2)

Ylva Sjöström 1) och Anna Lennquist 2) Ylva Sjöström 1) och Anna Lennquist 2) 1) Leg veterinär, specialist inom sjukdomar hos hund och katt, Blå Stjärnans Djursjukhus, Gjutjärnsgatan 4, 417 07 Göteborg, Sverige 2) Fil dr i zoofysiologi, Zoologiska

Läs mer

Pankreas är ett svåråtkomligt. organ som ligger bakom magsäck. funktion är att tillverka. matsmältningsenzym. Dessa. förs ut genom pankreas

Pankreas är ett svåråtkomligt. organ som ligger bakom magsäck. funktion är att tillverka. matsmältningsenzym. Dessa. förs ut genom pankreas ZnT8 transporter autoantikroppar är ytterligare en varningssignal för autoimmune (typ 1) diabetes. Tillsammans med autoantikroppar mot GAD65, insulin och IA-2 förstärker förekomsten av ZnT8 autoantikroppar

Läs mer

Mitokondrier tillverkar ATP - adenosintrifosfat

Mitokondrier tillverkar ATP - adenosintrifosfat Mitokondrier tillverkar ATP - adenosintrifosfat 1 Mitokondriens historia Mitokondriens struktur - 1-10 µm i diameter - upp till 100,000 mitokondrier/cell - innehåller eget DNA och ribosomer - har ett dubbelmembran;

Läs mer

Frida Fåk Institutionen för Cell- och organismbiologi, Lunds Universitet, Helgonavägen 3B, 223 62 Lund, Sverige. Läckande tarm

Frida Fåk Institutionen för Cell- och organismbiologi, Lunds Universitet, Helgonavägen 3B, 223 62 Lund, Sverige. Läckande tarm Frida Fåk Institutionen för Cell- och organismbiologi, Lunds Universitet, Helgonavägen 3B, 223 62 Lund, Sverige Läckande tarm Läckande tarm: avgörande för utveckling av vissa sjukdomar? Sammanfattning

Läs mer

Proteiner 2012-10-22. Äggvitan består av proteinet ovalbumin. Farmaceutisk biokemi. Insulin är ett proteinhormon. Gly. Arg. Met. Cys. His. Gly.

Proteiner 2012-10-22. Äggvitan består av proteinet ovalbumin. Farmaceutisk biokemi. Insulin är ett proteinhormon. Gly. Arg. Met. Cys. His. Gly. Proteiner Farmaceutisk biokemi Gly Arg His Ala Lys His Met Gly Asn Pro Cys Phe Lys Maria Norlin Kjell Wikvall Insulin är ett proteinhormon Äggvitan består av proteinet ovalbumin Image: Simon Howden / FreeDigitalPhotos.net

Läs mer

Kemiska ämnen som vi behöver

Kemiska ämnen som vi behöver Kemiska ämnen som vi behöver Vatten Mineraler (t ex koksalt) Vitaminer Proteiner- kött, fisk, ägg, mjölk, baljväxter Kolhydrater- ris, pasta, potatis, bröd, socker Fetter- smör, olivolja osv Tallriksmodellen

Läs mer

Behandling. med sköldkörtelhormon. Ett livsviktigt hormon

Behandling. med sköldkörtelhormon. Ett livsviktigt hormon Behandling med sköldkörtelhormon Ett livsviktigt hormon Behandling med sköldkörtelhormon (tyroxin) Detta hormon bildas normalt i sköldkörteln som sitter framtill på halsen strax nedanför struphuvudet.

Läs mer

Neuroendokrina tumörer. Eva Tiensuu Janson, professor i medicin Kliniken för onkologisk endokrinologi Akademiska sjukhuset och Uppsala Universitet

Neuroendokrina tumörer. Eva Tiensuu Janson, professor i medicin Kliniken för onkologisk endokrinologi Akademiska sjukhuset och Uppsala Universitet Neuroendokrina tumörer Eva Tiensuu Janson, professor i medicin Kliniken för onkologisk endokrinologi Akademiska sjukhuset och Uppsala Universitet Indelning av neuroendokrina Carcinoider Lunga Tunntarm

Läs mer

Din guide till YERVOY (ipilimumab)

Din guide till YERVOY (ipilimumab) Detta utbildningsmaterial är obligatoriskt enligt ett villkor i godkännandet för försäljning av YERVOY TM för att ytterligare minimera särskilda risker. Din guide till YERVOY (ipilimumab) Patientbroschyr

Läs mer

Översikt metabolismen

Översikt metabolismen Översikt metabolismen Glykolysen Glukoneogenesen Citronsyracykeln Andningskedjan Lipidmetabolism I Lipidmetabolism II Glykolysen Vad händer med Pyruvat Glukos Vidbrist på syre Vid tillgång på syre Citronsyracykeln

Läs mer

För patienter med reumatoid artrit. Information till dig som behandlas med RoACTEMRA

För patienter med reumatoid artrit. Information till dig som behandlas med RoACTEMRA För patienter med reumatoid artrit Information till dig som behandlas med RoACTEMRA RoACTEMRA - Behandling för patienter med RA (reumatoid artrit) Du har blivit ordinerad RoACTEMRA av din läkare. I denna

Läs mer

Beskrivning - Colostrum

Beskrivning - Colostrum Beskrivning - Colostrum Råmjölk är en tjock gul vätska, rik på protein, tillväxtfaktorer, och immun faktorer. Det utsöndras från mjölkkörtlar hos alla kvinnliga däggdjur under de första dagarna av laktationen.

Läs mer

Bensårpatienten i vårdkedjan Nutrition

Bensårpatienten i vårdkedjan Nutrition Bensårpatienten i vårdkedjan Nutrition Föreläsning 2014-03-11 Anna Svensson, leg. dietist Södra Älvsborgs Sjukhus Innehåll Dagens ämnen: Nutritionens betydelse Vad ska vi göra? Patientexempel Malnutrition

Läs mer

Din kropp består av 100000 miljarder celler! Alla celler ser inte ut på samma sätt

Din kropp består av 100000 miljarder celler! Alla celler ser inte ut på samma sätt Din kropp består av 100000 miljarder celler Alla celler ser inte ut på samma sätt Det som skiljer levande varelser från sådant som inte lever är att: Det som lever är uppbyggt av celler. Det som lever

Läs mer

förstå din katts diabetes

förstå din katts diabetes förstå din katts DIABETES Att höra att din katt lider av diabetes kan göra dig orolig och förvirrad, men du ska veta att hjälpen är nära. I denna broschyr kommer vi att förklara hur kattdiabetes kan hanteras

Läs mer

Vätskebalansen och syra-basbalansen. Vätske- och syra-basbalansen. Innehåll 2014-05-07. Människan: biologi och hälsa SJSE11

Vätskebalansen och syra-basbalansen. Vätske- och syra-basbalansen. Innehåll 2014-05-07. Människan: biologi och hälsa SJSE11 Vätskebalansen och syra-basbalansen Människan: biologi och hälsa SJSE11 Annelie Augustinsson Vätske- och syra-basbalansen Vätskebalansen = balansen mellan mängden vatten och mängden av joner och andra

Läs mer

GynObstetrik. the33. Reproduktionsendokrinologi och menstruationscykeln. Health Department

GynObstetrik. the33. Reproduktionsendokrinologi och menstruationscykeln. Health Department GynObstetrik Reproduktionsendokrinologi och menstruationscykeln Health Department Innehållsförteckning 1 Reproduktionsendokrinologi..2 Hypotalamus.........2 Hypofysen.. 2 Ovarierna........2 Menstruationscykel.......3

Läs mer

Hormoner. Snygg Frisk Harmonisk

Hormoner. Snygg Frisk Harmonisk Hormoner Snygg Frisk Harmonisk All varaktig förändring har sin grund i en sund självkänsla. Johanna Falk www.oih.se 2 Hormoner genom hela livet Utveckling kroppsligt, reproduktion Mognad mentalt, emotionellt

Läs mer

NÄRINGS- OCH HÄLSOASPEKTER AV GETMJÖLK. Karin Jonsson Chalmers tekniska högskola Livsmedelsvetenskap

NÄRINGS- OCH HÄLSOASPEKTER AV GETMJÖLK. Karin Jonsson Chalmers tekniska högskola Livsmedelsvetenskap NÄRINGS- OCH HÄLSOASPEKTER AV GETMJÖLK Karin Jonsson Chalmers tekniska högskola Livsmedelsvetenskap PRESENTATIONEN BASERAS PÅ en litteratursammanställning av Sara Johansson, Dr (Chalmers) Goat Milk Nutrition

Läs mer

Din guide till YERVOY Patientbroschyr

Din guide till YERVOY Patientbroschyr Innehållet i denna broschyr är förenligt med villkor, enligt marknadsföringstillståndet, avseende en säker och effektiv användning av YERVOY TM Din guide till YERVOY Patientbroschyr Bristol-Myers Squibb

Läs mer

Näringslära. Författare: Leif Göransson Agr. Dr. i Husdjurens utfodring och vård, 2009

Näringslära. Författare: Leif Göransson Agr. Dr. i Husdjurens utfodring och vård, 2009 Näringslära Författare: Leif Göransson Agr. Dr. i Husdjurens utfodring och vård, 2009 NÄRINGSÄMNEN - UPPBYGGNAD OCH FUNKTION... 2 KOLHYDRATER... 2 FETT... 3 PROTEIN... 3 MAKROMINERALÄMNEN OCH SPÅRELEMENT...

Läs mer

Förstå din katts. MAGhälsa

Förstå din katts. MAGhälsa Förstå din katts MAGhälsa Precis som människor kan katter lida av störningar i mage och tarm som leder till kräkningar och diarré. Dessa störningar är ofta kortvariga och läker ut av sig själv men kan

Läs mer

Produkter för medfödda metabola sjukdomar

Produkter för medfödda metabola sjukdomar Produkter för medfödda metabola sjukdomar Barn och vuxna December 2011 Nutricia Nordica AB är ett nutritionsföretag med fokus på klinisk nutrition för barn och vuxna. Vår ambition är att med god service

Läs mer

Fakta om diabetes. Pressmaterial

Fakta om diabetes. Pressmaterial Pressmaterial Fakta om diabetes Diabetes är en sjukdom som beror på att kroppens förmåga att producera hormonet insulin helt eller delvis har upphört. Kroppen behöver insulin för att blodsocker (glukos)

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid

Bipacksedel: Information till användaren. Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid B. BIPACKSEDEL 1 Bipacksedel: Information till användaren Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

Läs mer

Hypotyreos. Låg ämnesomsättning

Hypotyreos. Låg ämnesomsättning Hypotyreos Låg ämnesomsättning 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Docent Ove Törring, Karolinska

Läs mer

Ofrivillig barnlöshet utredning kvinnor

Ofrivillig barnlöshet utredning kvinnor Ofrivillig barnlöshet utredning kvinnor I cirka 10 procent av ofrivilligt barnlösa parförhållanden finner man ingen orsak till ofruktsamhet så kallad oförklarad barnlöshet. Där orsaken till barnlösheten

Läs mer

Frå n åminosyror till proteiner

Frå n åminosyror till proteiner Frå n åminosyror till proteiner Table of Contents Generellt om aminosyror... 2 Struktur och klassificering av aminosyror... 2 Alifatiska... 2 Aromatiska... 2 Polära, oladdade... 2 Positivt laddade... 2

Läs mer

Inledning och introduktion till diabetes

Inledning och introduktion till diabetes Inledning och introduktion till diabetes Kristina Lejon Universitetslektor, immunologi, Institutionen för klinisk mikrobiologi Välkomna till den här dagen där vi ska berätta om diabetesforskning, framför

Läs mer

Hypertyreos. Hög ämnesomsättning

Hypertyreos. Hög ämnesomsättning Hypertyreos Hög ämnesomsättning 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Docent Ove Törring, Karolinska

Läs mer

Vad Varje Cancerpatient Behöver Veta. Genom Guds nåd lever jag och är cancerfri!

Vad Varje Cancerpatient Behöver Veta. Genom Guds nåd lever jag och är cancerfri! Vad Varje Cancerpatient Behöver Veta. Genom Guds nåd lever jag och är cancerfri! Hej, det här är Chris från Chris Beat Cancer. I dag har jag ett väldigt speciellt videoklipp till er. Jag blir ofta kontaktad

Läs mer

Matspjälkning. Vatten, vitaminer, mineraler och olika spårämnen tas också upp genom tarmväggarna och transporteras vidare till kroppens alla celler

Matspjälkning. Vatten, vitaminer, mineraler och olika spårämnen tas också upp genom tarmväggarna och transporteras vidare till kroppens alla celler Matspjälkning Din matspjälkningskanal är ett 7 meter långt slingrande rörgenom kroppen. Den börjar i munhålan och slutar ianus. Däremellan finns matstrupen, magsäcken, tolvfingertarmen, tunntarmen, tjocktarmen

Läs mer

förstå din katts njurhälsa

förstå din katts njurhälsa förstå din katts njurhälsa Att få veta att din katt har njurproblem kan komma som en chock, men du kan vara lugn. Med rätt behandling och vård kan du hjälpa din katt att fortsätta leva ett långt och lyckligt

Läs mer

PRODUKTER. Distributors of Ultimate Nutrition Sweden and Finland.

PRODUKTER. Distributors of Ultimate Nutrition Sweden and Finland. PRODUKTER ULTIMATE N AMINO ACIDS ULTIMATE NUTRITION AMINO2002 100tabs 532014-020 Neutral 330tabs 532015-020 Neutral Rena aminosyror i en lättupptaglig form. Perfekt för dig som inte gillar proteindrinkar.

Läs mer

Blodbrist. Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning

Blodbrist. Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning Blodbrist Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning Allmänt När man har blodbrist, så kallad anemi, har man för få röda blodkroppar eller för liten mängd hemoglobin i de röda blodkropparna. Hemoglobinet,

Läs mer

Mat, fasta och Addison.

Mat, fasta och Addison. Mat, fasta och Addison. 5:2 dieten? Jag intervjuade professor Kerstin Brismar, endokrinolog, om fasta och 5:2 dieten. Hon är ansvarig för en studie på KS i Solna. Längre livslängd?...en diet baserad på

Läs mer

STÄRK DIN INRE DOKTOR DIN INRE SJÄLVLÄKANDE FÖRMÅGA MED QUORUM NUTRITION

STÄRK DIN INRE DOKTOR DIN INRE SJÄLVLÄKANDE FÖRMÅGA MED QUORUM NUTRITION STÄRK DIN INRE DOKTOR DIN INRE SJÄLVLÄKANDE FÖRMÅGA MED QUORUM NUTRITION VISSTE DU ATT 97,5% AV KOSTTILLSKOTT SOM FÖR NÄRVARANDE SÄLJS ÄR GIFTIGA, MÖGLIGA, VÄRMESKADADE OCH INEFFEKTIVA ATT ÅTERSTÄLLA DIN

Läs mer

Symptom. Stamcellsforskning

Symptom. Stamcellsforskning Stamcellsforskning Det stösta hoppet att finna en bot till diabetes just nu är att framkalla insulinbildande celler i kroppen. Det finns dock två stora problem för tillfället som måste lösas innan metoden

Läs mer

Störningar i ureacykeln och organiska acidurier För barn och ungdomar

Störningar i ureacykeln och organiska acidurier För barn och ungdomar Störningar i ureacykeln och organiska acidurier För barn och ungdomar www.e-imd.org Vad är störningar i ureacykeln/organisk aciduri? Maten vi äter bryts ned av kroppen med hjälp av tusentals kemiska reaktioner

Läs mer

förstå din hunds maghälsa

förstå din hunds maghälsa förstå din hunds maghälsa Det är inte ovanligt Mag-tarmsjukdomar (vanligtvis associerade med t.ex. kräkningar och/eller diarré) är några av de mest förekommande anledningarna till att man tar hundar till

Läs mer

Från DNA till protein, dvs den centrala dogmen

Från DNA till protein, dvs den centrala dogmen Från DNA till protein, dvs den centrala dogmen DNA RNA Protein Biochemistry, kapitel 1 5 samt kapitel 29 31. Kapitel 2 5 samt 29 31 berörs även i kommande föreläsningar. ph, kapitel 1, gås igenom i separata

Läs mer

Differensen mellan EU:s import och export i areal 39 M Ha

Differensen mellan EU:s import och export i areal 39 M Ha Differensen mellan EU:s import och export i areal 39 M Ha Differensen består av Fodergrödor m.a.o soja Här tröskas soja Soja-importen till EU Är värd 200 Miljarder kr per år vilket är en kostnad för jordbruket

Läs mer

Fakta äggstockscancer

Fakta äggstockscancer Fakta äggstockscancer Varje år insjuknar drygt 800 kvinnor i Sverige i äggstockscancer (ovariecancer) och omkring 600 avlider i sjukdomen. De flesta som drabbas är över 60 år och före 40 år är det mycket

Läs mer

Apotekets råd om. Vitaminer och mineraler

Apotekets råd om. Vitaminer och mineraler Apotekets råd om Vitaminer och mineraler Din kropp behöver många olika ämnen för att må bra. Den behöver vatten, proteiner, fett, kolhydrater, mineraler och vitaminer. Tillsammans ger de dig energi och

Läs mer

Transkription och translation. DNA RNA Protein. Introduktion till biomedicin 2010-09-13. Jan-Olov Höög 1

Transkription och translation. DNA RNA Protein. Introduktion till biomedicin 2010-09-13. Jan-Olov Höög 1 Från DNA till protein, dvs den centrala dogmen DNA RNA Protein Biochemistry, kapitel 1 (delvis), kapitel 2 (ingående) samt kapitel 3 (delvis, kommer att behandlas mer) Transkription och translation Informationsflödet

Läs mer

9. Vitlök är en klassiker i

9. Vitlök är en klassiker i Textstorlek: 25 löjligt nyttiga nyttigheter Rena hälsobomberna, inget knussel. Vissa födoämnen är nästan för nyttiga för sitt eget bästa. Ät dem, nu! 1. Ägg är fullpackade med nyttiga näringsämnen. Bland

Läs mer

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Läkemedel Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Vad har läkemedel tillfredsställt? God hälsa Sjukdomar och infektioner Droger Cancer, Alzheimer, AIDS

Läs mer

F2 Ångestsyndrom 2011-06-01. Upplägg. Kämpa eller fly? kämpa? stressor. fly? Cecilia Eriksson Grundläggande psykiatri, 7.5 hp

F2 Ångestsyndrom 2011-06-01. Upplägg. Kämpa eller fly? kämpa? stressor. fly? Cecilia Eriksson Grundläggande psykiatri, 7.5 hp F2 Ångestsyndrom Cecilia Eriksson Grundläggande psykiatri, 7.5 hp 1 Upplägg Sammanfattning av föreläsningen Stress Paniksyndrom Generaliserat ångestsyndrom (GAD) Tvångssyndrom (OCD) Fobier Posttraumatiskt

Läs mer

Trace Nutrients TM produktsortiment

Trace Nutrients TM produktsortiment Voym 15 Januari/februari 2004 Nummer 1 Trace Nutrients TM produktsortiment Samtal med Dr. David L. Watts Är det nödvändigt att äta näringstillskott? Ja, det är utan tvekan nödvändigt för de flesta människor.

Läs mer

Hälsa HÄLSA INDIVIDPERSPEKTIV

Hälsa HÄLSA INDIVIDPERSPEKTIV Hälsa HÄLSA INDIVIDPERSPEKTIV Fysisk hälsa Den fysiska hälsan är hur våra kroppar mår Den fysiska hälsan är till exempel sjukdom Fysisk hälsa kan även vara kosten vi får i oss. Kosten har en stor inverkan

Läs mer

Din vägledning för KEYTRUDA

Din vägledning för KEYTRUDA Din vägledning för KEYTRUDA (pembrolizumab) Information till patienter Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation.

Läs mer

Facit tds kapitel 18

Facit tds kapitel 18 Facit tds kapitel 18 Testa dig själv 18.1 1. Arvsanlagen finns i cellkärnan. Inför celldelningen samlas de i kromosomer. 2. Det kemiska ämne som bär på arvet kallas DNA. 3. Instruktionerna i DNA är ritningar,

Läs mer

Aptitreglering. Stress

Aptitreglering. Stress Aptitreglering Stress Aptiten styrs: Kortidsreglering start och slut Långtidsreglering upprätthåller kroppsvikten Fettvävens och hjärnan Insulin-Leptin Stress och det moderna samhället Jag arbetar från

Läs mer

Du har ordinerats behandling med Testogel mot testosteronbrist. Innan Du startar behandlingen rekommenderas att Du läser igenom broschyren.

Du har ordinerats behandling med Testogel mot testosteronbrist. Innan Du startar behandlingen rekommenderas att Du läser igenom broschyren. Patientinformation Du har ordinerats behandling med Testogel mot testosteronbrist. Innan Du startar behandlingen rekommenderas att Du läser igenom broschyren. Varför ska jag ta Testogel? Testogel används

Läs mer

Användning av kol och energikällor

Användning av kol och energikällor Bio 2. Biokemiska reaktioner och metabolism Liv Föröka sig, överföra information, energi från näringsmolekyler, anpassa sig till omgivningen För att leva och fortleva behöver cellen Kopiera och uttrycka

Läs mer

Skönhet kommer inifrån... IIZI FORMULA

Skönhet kommer inifrån... IIZI FORMULA Skönhet kommer inifrån... IIZI FORMULA henneiizi Varför behöver man kosttillskott? Det går naturligtvis att få i sig alla ämnen som man behöver genom kosten, men studier har visat att det är få som faktiskt

Läs mer

Kroppen. Cirkulation. Skelett. Muskler. Nervsystem Hormonsystem

Kroppen. Cirkulation. Skelett. Muskler. Nervsystem Hormonsystem Kroppen Cirkulation Skelett Muskler Nervsystem Hormonsystem Kroppen Skelett: Muskelfästen, skydd, stöd Muskler: Rörelse, inre transport Cirkulation: Ämnestransport, skydd, temperaturreglering Nervsystem:

Läs mer

Människans hälsa. Människans hälsa. 1 Diskutera i gruppen och skriv ner några tankar.

Människans hälsa. Människans hälsa. 1 Diskutera i gruppen och skriv ner några tankar. Människans hälsa beror på mycket. Vi gör många val som påverkar hur vi mår. Hur lever vi Hur äter vi Vad äter vi Hur mycket sover vi Hur mycket tränar vi Många saker att tänka på för att kunna må bra.

Läs mer

Sköldkörtelsjukdom. graviditet. Ämnesomsättningsproblem före och efter förlossningen

Sköldkörtelsjukdom. graviditet. Ämnesomsättningsproblem före och efter förlossningen Sköldkörtelsjukdom och graviditet Ämnesomsättningsproblem före och efter förlossningen 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Människans Resurser HÄLSOKONCEPT. för moderna människor

Människans Resurser HÄLSOKONCEPT. för moderna människor Människans Resurser HÄLSOKONCEPT för moderna människor Människans uppfattning om hälsoåtgärder De flesta människor har en alltför snäv syn på vad hälsa och olika hälsoåtgärder innebär. De är övertygade

Läs mer

Medicin A, Medicinsk temakurs 1, 30 högskolepoäng, Tema Respiration-Cirkulation Skriftlig tentamen 24 oktober 2011

Medicin A, Medicinsk temakurs 1, 30 högskolepoäng, Tema Respiration-Cirkulation Skriftlig tentamen 24 oktober 2011 Medicin A, Medicinsk temakurs 1, 30 högskolepoäng, Tema Respiration-Cirkulation Skriftlig tentamen 24 oktober 2011 1. Sven Karlsson (70) söker upp dig för besvär med episoder med yrsel. Han ledsagas av

Läs mer

Matkemi Kemin bakom matens näringsämnen

Matkemi Kemin bakom matens näringsämnen Matkemi Kemin bakom matens näringsämnen Kolhydrater Sockerarter (enkla och sammansatta) Stärkelser Cellulosa Bilden visar strukturformler för några kolhydrater. Druvsocker (glukos) Kolhydrater monosackarider

Läs mer

En ny behandlingsform inom RA

En ny behandlingsform inom RA En ny behandlingsform inom RA Du som lever med reumatoid artrit har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din RA. Din läkare

Läs mer

Lättläst om Klinefelters syndrom. Lättläst om Klinefelters syndrom För vuxna. Ågrenska 2013, www.agrenska.se 1

Lättläst om Klinefelters syndrom. Lättläst om Klinefelters syndrom För vuxna. Ågrenska 2013, www.agrenska.se 1 Lättläst om Klinefelters syndrom För vuxna Ågrenska 2013, www.agrenska.se 1 Lätt och rätt om Klinefelters syndrom ingår i ett projekt för att ta fram lättläst, anpassad och korrekt information om fem ovanliga

Läs mer

Remeron. 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Remeron. 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Remeron 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Depression är en sjukdom som präglas

Läs mer

Tillväxthormonbrist hos vuxna Charlotte Höybye, KS

Tillväxthormonbrist hos vuxna Charlotte Höybye, KS Tillväxthormonbrist hos vuxna Charlotte Höybye, KS Prevalens av tillväxthormonbrist (GHD) hos vuxna 300-350/ miljon (i norden) GHD finns hos cirka 50% av patienter med hypofystumör innan hypofys operation

Läs mer

Prestationstriangeln

Prestationstriangeln Prestationstriangeln TRÄNA VILA Obalans i triangeln = Försämrad prestationsförmåga - Trötthet - Sjukdom / Skador -Näringsbrist - Överträning ÄTA Energibalans UTTAG INTAG Ät regelbundet och fyll alltid

Läs mer

Fysiologi & träningslära. Örkelljunga Orienteringsgymnsaium

Fysiologi & träningslära. Örkelljunga Orienteringsgymnsaium Fysiologi & träningslära Örkelljunga Orienteringsgymnsaium Fysiologi & Träningslära Viktiga träningsprinciper Blodomloppet Andningen Aerob effekt Submaximal effekt Aerob kapacitet Central och lokal kapacitet

Läs mer

Göran Solders Karolinska Universitetssjukhuset. Mitokondriella sjukdomar. Behandling

Göran Solders Karolinska Universitetssjukhuset. Mitokondriella sjukdomar. Behandling Göran Solders Karolinska Universitetssjukhuset Mitokondriella sjukdomar Behandling Krav för att visa effekt av ny behandling Prospektiv Framåtblickande, planerad på förhand Randomiserad Slumpmässigt utvalda

Läs mer

Hållbara foder och välfärd för fisk och människa

Hållbara foder och välfärd för fisk och människa Hållbara foder och välfärd för fisk och människa Kristina Snuttan Sundell och Eva Brännäs Zoologisk institutionen och Vattenbrukscentrum Väst Göteborgs Universitet Institutionen för vilt, fisk och miljö

Läs mer

Kost för idrottare Träningslära 1

Kost för idrottare Träningslära 1 Kost för idrottare Träningslära 1 Undervisningen i kursen ska innehålla: Närings- och kostkunskap för prestation och hälsa Betydelsen av återhämtning och vila för prestation, välbefinnande och hälsa Lektionsinnehåll

Läs mer

SAMMANFATTNING AV REPTILHJÄRNA.NU 2010-08-20

SAMMANFATTNING AV REPTILHJÄRNA.NU 2010-08-20 Att ÄTA RÄTT betyder att maten ger dig näring och energi så att du kan vara koncentrerad på lektionerna och orkar ROCKA FETT på rasterna och på fritiden. SAMMANFATTNING AV REPTILHJÄRNA.NU 2010-08-20 Kroppen,

Läs mer

Vetoryl. Innehåll. Egenskaper. LÄKEMEDELSFAKTA: FASS Vet. Denna information är avsedd för vårdpersonal.

Vetoryl. Innehåll. Egenskaper. LÄKEMEDELSFAKTA: FASS Vet. Denna information är avsedd för vårdpersonal. Denna information är avsedd för vårdpersonal. Vetoryl Dechra Veterinary Products Kapsel, hård 30 mg (benvit och svart, med uppgift om styrka på kapselhöljet) Medel mot hyperadrenokorticism (Cushings syndrom).

Läs mer

Weightmanagement. 2009 V2.0 WMM kurz Jan2009 NUR FÜR INTERNE SCHULUNGEN! Seite 1

Weightmanagement. 2009 V2.0 WMM kurz Jan2009 NUR FÜR INTERNE SCHULUNGEN! Seite 1 Weightmanagement 2009 V2.0 WMM kurz Jan2009 NUR FÜR INTERNE SCHULUNGEN! Seite 1 Övervikt har många orsaker! Mat + Dryck Psyke Rörelse Försurning Övervikt Generna Stress Omgivning Hormoner 2009 V2.0 WMM

Läs mer

Afrika- i svältens spår

Afrika- i svältens spår Afrika- i svältens spår Undernäring - svält Akut undernäring är ett medicinskt tillstånd som uppkommer när en person inte får tillräckligt med näring för att täcka sitt dagliga energi- och proteinbehovet,

Läs mer

Hög Intensiv Fokuserat Ultraljud

Hög Intensiv Fokuserat Ultraljud Hög Intensiv Fokuserat Ultraljud Vad är Cellthion? Cellthion HIFU Hög Intensiv Fokuserad Ultraljud är ett alternativ till traditionell kirurgisk ansiktslyftning. Den stramar och lyfter hud på både, nacke,

Läs mer

PRODUKTKATALOG PRODUKTKATALOG. www.alfavida.se

PRODUKTKATALOG PRODUKTKATALOG. www.alfavida.se lfa ida alfa vida PRODUKTKATALOG PRODUKTKATALOG Hej. Vi är alfa vida. Vårt mål är att hjälpa individen att förbättra sin hälsa och därigenom livskvaliteten. Därför grundades alfa vida International AB

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. Barn: Glukosamin Pharma Nord skall inte ges till barn och ungdomar under 18 år.

PRODUKTRESUMÉ. Barn: Glukosamin Pharma Nord skall inte ges till barn och ungdomar under 18 år. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Glukosamin Pharma Nord 400 mg, hårda kapslar 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 kapsel innehåller glukosaminsulfat-kaliumkloridkomplex motsvarande 400 mg glukosamin

Läs mer

Graves sjukdom När kroppens immunsystem reagerar felaktigt

Graves sjukdom När kroppens immunsystem reagerar felaktigt Graves sjukdom När kroppens immunsystem reagerar felaktigt 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Läs mer

Vad du behöver veta om RoActemra

Vad du behöver veta om RoActemra Vad du behöver veta om RoActemra Den här broschyren innehåller viktig information som är till hjälp för patienter med reumatoid artrit (RA) så att de kan förstå fördelarna och riskerna som förknippas med

Läs mer

Fakta om diabetes. Pressmaterial

Fakta om diabetes. Pressmaterial Pressmaterial Fakta om diabetes Diabetes är en sjukdom som beror på att kroppens förmåga att producera hormonet insulin helt eller delvis har upphört. Kroppen behöver insulin för att socker ska komma in

Läs mer