Redan från start visade våra kunder sin uppskattning av den nya förpackningen, särskilt då den är bättre för miljön än konservburken.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redan från start visade våra kunder sin uppskattning av den nya förpackningen, särskilt då den är bättre för miljön än konservburken."

Transkript

1 1/10 ÅRGÅNG 34 Veterinärinformation från Lantmännen Doggy AB Sårvård del 2 Behandlingen påverkar läkningen Foto: Niklas Andersson, bildtorget.se. Lantmännen Doggy bygger till för miljön Lantmännen Doggy fortsätter att miljöanpassa sin produktion för att möta kundernas efterfrågan. Sedan 2005 har företaget producerat både hund- och kattmat i så kallade Tetra Recart-förpackningar. Dessa görs av papp som är certifierade enligt FSC, Forest Stewardship Council, en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. Det FSC-certifierade skogsbruket i Sverige tar hänsyn till såväl miljön som lokalbefolkning, urbefolkning och arbetarrättigheter. I Sverige är cirka hälften av skogsmarken, eller drygt tio miljoner hektar, FSC-certifierad. Kunderna har funnit fördelarna med pappförpackningar framför plåtburkar och därmed har efterfrågan på dessa nya förpackningar ökat. Detta medför att Lantmännen Doggy nu investerar 65 miljoner kronor för att utöka tillverkningen av hund- och kattmat i Tetra Recart-förpackningar. INNEHÅLL 1/10 DOGGY-RAPPORT 2010 ÅRGÅNG 34 NR 1 Redan från start visade våra kunder sin uppskattning av den nya förpackningen, särskilt då den är bättre för miljön än konservburken. Vi arbetar aktivt med att minska vår miljöpåverkan, och denna förpackning ligger i linje med vårt arbete inom det området. Efterfrågan på våra produkter har nu ökat både i Sverige, Tyskland och Ryssland och det gör att vi investerar 65 miljoner kronor i en utbyggnad av vår anläggning i Vårgårda, säger Hans Nilsson, VD för Lantmännen Doggy. En ny värmecentral uppfördes i Vårgårda kommun av Vårgårda Värmecentral AB under Värmecentralen drivs av förnyelsebart biobränsle från lokala leverantörer vilket är en långsiktigt hållbar miljöanpassad energilösning. Nu pågår dragning av kulvert till Lantmännen Doggy och när arbetet är klart kommer ångan som används i fabrikerna att levereras från den nya värmecentralen. Under våren tas den nya utbyggnaden i bruk och produktionen av Tetra Recart kommer då att kunna tredubblas. Redaktionen SÅRVÅRD. Sårvård del 2 Behandlingen påverkar läkningen. Veterinär OLE FRYKMAN redogör för hur sår behandlas och hur detta påverkar sårläkningen. Sid. 1 SAGT & GJORT Sid. 7 INNEHÅLLSREGISTER 2009 Sid. 8 I Doggy-Rapport nr (Sårvård del 1) berättade veterinär OLE FRYKMAN om hur sårläkningsprocessen förlöper, om specifika sår och sårpanorama hos djur samt medicinsk behandling med mera. I detta nummer fortsätter han att redogöra för hur behandlingen kan påverka sårets utveckling och läkning. Iden veterinärmedicinska vardagen är det mycket viktigt att såren behandlas korrekt redan från början. Vad som har hänt i samband med en olycka eller annan skada kan vi inte påverka, men när djuret kommer till kliniken kan veterinären omedelbart och på rätt sätt inleda en sårbehandling som ska leda fram till ett läkt sår. För att lyckas med detta krävs det kunskap. Det gäller framförallt om veterinären måste hantera komplikationer till sårläkningsprocessen. Den kompetens som krävs för att bedöma i vilken fas ett sår befinner sig eller vilken komplikation som stör sårläkningen bygger på såväl teoretiska kunskaper som stor praktisk erfarenhet. Jag vill rekommendera kliniker och djursjukhus att bilda sårvårdsteam. Dessa tar i högre utsträckning än sina kolleger hand om sårvård och fortbildar sig i denna disciplin. Dels får detta team en större samlad erfarenhet, dels tillfredsställer vi en grundläggande princip när det gäller sårbehandling samma person bör följa och ta ansvar för en sårläkning under hela processen. Läkningshämmande faktorer De grundläggande faktorer som påverkar sårets läkning kan delas upp i två kategorier patienten och såret. I dessa finns det viktiga punkter som direkt eller indirekt kan verka hämmande på läkningen. Patienten Ålder ett äldre djur har sämre läkningsförmåga än en yngre individ. Djurets näringsmässiga tillstånd både 1

2 SÅRVÅRD Antalet mikroorganismer i såret (CFU:s) 10 5 Stabil patient Rent sår Frisk vävnad Förorenat sår Utvecklingen av en sårinfektion. Primär slutning inte möjlig Överväg flap 1 eller graft 2 Överväg tensionsteknik eller avspännande snitt Infekterat sår Timmar Inledande sårbedömning Förorenat sår Död vävnad i nuläget men också under läkningstiden framöver. En förutsättning för att såret ska läka på bästa sätt är att djuret får tillräcklig mängd energi och näringsämnen (protein, kolhydrater och fett) via fodret. Mentalitet stress och oro hos en individ påverkar läkningen negativt och förlänger läkningsförloppet. Det är därför viktigt att djuret erbjuds en så lugn och harmonisk miljö som möjligt under skadans läkning. Medicinering vissa mediciner kan påverka läkningen och försvåra för de celler som ansvarar för återuppbyggnaden efter en skada. Kortison är ett välkänt sådant läkemedel, men även andra preparat, till exempel antibiotika, kan ha liknande effekt. Det är därför viktigt att veterinären väljer medicinering med omsorg och även kontrollerar den medicinering som pågår om komplikationer skulle uppstå. Pågående sjukdomar flera sjukdomar kan direkt eller indirekt påverka individens möjligheter att läka. Exempel på detta är diabetes och Cushings syndrom (överproduktion av hormonet kortisol från binjurarna). Den underliggande sjukdomen måste i dessa fall behandlas för att läkningen ska förbättras eller normaliseras. Instabil patient Stabilisera patienten Skydda såret Sårrengöring Inledande borttagning av död vävnad Bandage Frisk granulationsvävnad Fortsätt stegvis borttagning av död vävnad Primär slutning eller fördröjd primär slutning Sekundär slutning Såret läker utan att sys Såret Blodförsörjning en absolut förutsättning för att ett sår ska kunna läka är att blod tillförs via blodkärlen. Utan kärlförsörjning dör vävnaden och läkningen upphör eller uteblir. De skador på blodkärlen som uppkommit i samband med skadan kan vi inte göra något åt. Däremot kan vi på alla sätt undvika ytterligare kärlskador och vi kan underlätta för de kvarvarande blodkärlen att transportera blod ut i den skadade vävnaden. Typ och mängd bakterier i såret bakteriell kontamination (förorening) eller infektion minskar sårets förmåga att läka. Kontamination innebär att såret är förorenat med bland annat bakterier men det är inte samma sak som att såret är infekterat. En kontamination övergår i en infektion om antalet bakterier överskrider ett visst gränsvärde, mer än en miljon bakterier per gram vävnad. Uttorkningsgrad för att såret ska läka på bästa sätt krävs att miljön i såret är fuktig. Om såret torkar dör de yttre cellagren och läkningen upphör. I många fall måste läkningsprocessen starta om igen efter det att kroppen avlägsnat död vävnad. Lokalisering hudens läkningsförmåga kan variera avsevärt beroende på var på kroppen såret sitter. Ett sår på bålen läker till exempel lättare än sår på benen, speciellt om skadan finns i anslutning till en led. Typ av skada i detta hänvisas till avsnittet om Olika typer av sår i artikeln Sårvård del 1, Sårets läkning. Kortikosteroider och sårläkning Steroider är läkemedel som stör sårläkningen genom att de påverkar den inledande inflammationen i såret. Detta sker genom att bildningen av antikroppar i celler och blodplasma (det cellulära och humorala immunförsvaret) minskar. Dessutom minskar mobiliseringen av och funktionen på fagocyter/makrofager. Fagocyter är renhållningsceller som tar upp och oskadliggör främmande partiklar, till exempel bakterier. Makrofagen är en sorts fagocyt, en stor, vit blodkropp. De är nödvändiga för att läkningsprocessen över huvud taget ska komma till stånd. Den inledande inflammationen är också absolut nödvändig för att starta den process där olika signalämnen (mediatorer) frisätts och reparationsceller mobiliseras samt aktiveras (läs mer om detta i D-R nr ). Det kan verka motsägelsefullt att behandla ett djur med läkemedel som verkar mot inflammationen samtidigt som jag påpekar vikten av att sårläkningen inleds av en inflammation. Sanningen är som oftast mitt emellan om vi lyckas dämpa eller hindra inflammationen helt, uteblir läkningen. Om vi inte dämpar inflammationen alls, ökar smärtan och obehaget hos djuret. Det optimala är någonstans däremellan och i dagsläget kan inget av de i Sverige använda antiinflammatoriska preparaten, de så kallade NSAID 3, ge skadliga dämpningar av inflammationen. Kortison däremot dämpar högre upp i 2 DOGGY-RAPPORT 2010 ÅRGÅNG 34 NR 1

3 SÅRVÅRD Bild inför en transplantation. Inaktiv, långvarig granulationsvävnad efter att skadad och död vävnad tagits bort. Foto: Ole Frykman. Resultatet efter transplantationen. Foto: Ole Frykman. kedjan och kan, som nämnts tidigare, ge negativa effekter i den inledande fasen. Även i den senare fasen kan kortison påverka läkningsförloppet genom nedsatt tillväxt av omogna bindvävsceller (fibroblaster) och försämrad bildning av granulationsvävnad, det vill säga frisk läkningsvävnad nedsatt bildning av kollagen, ett trådigt, sammanhållande protein i bindväv nedsatt bildning av epitelvävnad, det vill säga de celler eller ytliga cellskikt som täcker hud och slemhinnor nedsatt sårkontraktion (sammandragning av såret) nedsatt sårmognad genom att hämma aktiviteten i enzymet kollagenas I praktiken innebär ovanstående att en hög dos kortikosteroider (hormoner som utsöndras från binjurebarken), där behandlingen påbörjats före eller i samband med ett kirurgiskt ingrepp, kan störa sårläkningen märkbart. Efter cirka tre dygn när den inflammatoriska fasen är etablerad, har kortikosteroider minimal effekt på sårläkningen. Sårinfektion Med infektion menar vi per definition när antalet bakterier i en vävnad är mer än en miljon bakterier per gram vävnad. Dessförinnan benämner vi det som en förorening (kontamination). Det betyder att mängden bakterier i ett sår är direkt kopplad till risken för en utvecklad sårinfektion. Mängden bakterier i ett från början rent eller förorenat sår ökar med tiden. I det praktiska visar sig detta i en ökad infektionsrisk vid operationer som varar mer än 90 minuter. Den skadade vävnadens kondition och motståndskraft är viktigare för om en infektion skall utvecklas än antalet och typen av bakterier. Försämrad blodcirkulation minskar motståndskraften eftersom kroppens försvarssystem (humorala och cellulära försvarsmekanismer) inte till fullo kan nå fram till skadan. Död vävnad ökar risken för infektion eftersom blodcirkulationen försämras och vävnaden kan utgöra näring för bakterietillväxt. I praktiken innebär detta att skärsår mer sällan blir infekterade jämfört med kross- eller slitsår. Noggrann sårrengöring är oändligt mycket viktigare för att undvika en sårinfektion än antibiotikabehandling. De faktorer som påverkar infektionsrisken kan grupperas som följer: Dålig blodförsörjning till vävnaden Som tidigare nämnts ger stora vävnadsskador en försämrad blodcirkulation. Men också uttorkning, där den totala blodvolymen minskar, påverkar genomblödningen till vävnaden. Samma fenomen uppträder vid chock, när kroppen styr om blodflödet till livsviktiga organ som hjärta och hjärna. Dragning eller spänning i vävnaden ger också försämrad blodförsörjning genom en direkt mekanisk inverkan på blodkärlen. Dålig kirurgisk teknik Denna mänskliga faktor ska naturligtvis minimeras genom färdighetsträning och kompetens hos veterinären samt korrekt utrustning. Om en infektion uppstår kan orsaken vara att sårrengöringen varit otillräcklig vilket lett till att död vävnad lämnas kvar. Andra orsaker kan vara att vävnadsvätska samlats i vävnadshålrum eller att blodstillningen varit dålig. Båda förhållandena ökar risken för bakterietillväxt. Främmande föremål i såret Detta ökar inflammationen och leder till att det samlas fler vita blodkroppar (leukocyter) i såret. Dessa utsöndrar enzymer som bryter ner kollagen och fibrin, det trådformiga protein som bildas i blodplasma när blod koagulerar. De vita blodkropparna drar också ihop kapillärerna vilket gör att blodflödet blir sämre i den omgivande vävnaden. Resultatet för sårläkningen blir en förlängd inflammatorisk fas och en försenad fibroblastisk fas (då omogna bindvävsceller, fibroblaster, växer till i sårvävnaden). Det främmande föremålet kan också härbärgera bakterier och skydda dessa från kroppens försvarsmekanismer. Dålig näringsförsörjning Här avses en bristande tillförsel av näringsämnen som är nödvändiga för läkningen. Läkningen av ett sår kräver energi som måste tillföras utöver det normala behovet. Ett djur som har ett nedsatt allmäntillstånd till följd av en sjukdom eller skada och som med minskad aptit befinner sig i en negativ energibalans (ett nedbrytande tillstånd), löper en betydligt ökad risk för infektion jämfört med sitt normaltillstånd. Tillskott av energirikt foder eller näringsinfusion är i dessa fall nödvändigt. Öppen sårläkning. Smutsiga och infekterade sår som inte kan och inte bör sys. Istället bygger sårläkningen på bildning av granulationsvävnad, sårkontraktion eller epitelisering. Foto: Ole Frykman. DOGGY-RAPPORT 2010 ÅRGÅNG 34 NR 1 3

4 SÅRVÅRD Halsteads kirurgiska principer Halstead s kirurgiska principer antogs av en läkare med samma namn i början av 1800-talet. Dessa principer har samma aktualitet idag som då. Han har sammanfattat de grundläggande och väsentligaste kirurgiska principerna i sju punkter: 1. Minimala kirurgiska trauma, det vill säga så få och så små kirurgiska sår som möjligt. 2. Noggrann blodstillning, det vill säga blödningar stoppas noggrant. 3. Bevara blodcirkulationen. 4. Bakteriefri (aseptisk) kirurgisk teknik. 5. Ingen dragning (tension) i vävnaden. 6. Noggrann suturering (sutur = söm). 7. Undvik dead space (vävnadshålrum). I dessa punkter sammanfattar denne läkare de åtgärder som veterinärer kan vidta för att förhindra uppkomsten av en infektion. Strategier för sårförslutning Vi kan välja att sluta ett sår på fyra olika sätt: Primär suturering Senarelagd primär suturering Sekundär suturering Öppen sårläkning Primär suturering. Primär sårläkning eftersträvas alltid om det finns möjlighet. Såret sys (sutureras) direkt utan andra åtgärder än rengöring. Metoden lämpar sig endast för rena sår, det vill säga primärt rena sår eller rena/förorenade sår som rengjorts och spolats mycket noga. Senarelagd primär suturering. Ett lindrigt förorenat sår kan lämnas öppet och täckas med ett sterilt, fuktighetsbevarande bandage som byts en till tre gånger per dygn. Om det inte finns några tecken på vävnadsdöd eller infektion efter fyra till fem dagar sys såret. Detta ger ett bra dränage och mobiliserar vävnadens försvar mot infektion. Sekundär suturering. Denna metod används för sår som är ytligt förorenade och infekterade. Såret sys efter fem till tio dagar när sårytan är täckt av frisk granulationsvävnad (ung, kärlrik bindväv). Denna fina ärrvävnadsbädd rengörs noga och sårkanterna skärs rena. Huden dras ihop över såret och sys med speciell teknik. Alternativt kan hela granulationsvävnaden tas bort innan såret sys. Öppen sårläkning. Metoden lämpar sig för smutsiga och infekterade sår som inte kan eller bör sys. Tekniken bygger på att det bildas granulationsvävnad samt att såret dras samman (sårkontraktion) där det finns tillräckligt med hud respektive epitelisering där det är brist på hud. Epitelisering innebär att yttre hudceller (epitelceller) vandrar in över såret för att Det går snabbt. Ett sår bör rengöras och sys inom fyra till sex timmar. Efter det är antalet bakterier stort i såret. Foto: Lisbeth Karlsson. så småningom täcka hela sårytan. Skillnaden är att sårkontraktion ger en hållfast läkningsvävnad, om än utseendemässigt oacceptabel i vissa fall, medan epitelisering ger en skör, tunn och oelastisk hud. Den senare utsätts lätt för ny skada. Vilken teknik man väljer för att sy såret beror i huvudsak på hur lång tid som förflutit från skadetillfället till behandling. Med begreppet The Golden Period menas de fyra till sex timmar efter skadan då såret, med eller utan sårrengöring och spolning, lämpar sig för primär suturering. Efter denna tid har bakterier invaderat vävnaden och man får då tillämpa sekundär suturering eller öppen läkning. Det bör dock framhållas att det som är viktigare än tiden är: Föroreningen finns det många bakterier från början ökar infektionsrisken Vävnadsskadan Cirkulationsrubbningen Principer för behandling av förorenade sår Den grundläggande målsättningen med behandlingen ska vara att undvika att en infektion utvecklas och att skapa optimala förutsättningar för såret att läka. I processen ska både patient och sår utvärderas. När den nödvändiga sårbehandlingen måste vänta tills patientens tillstånd är stabilt, ska såret ändå tillfälligt tas omhand: Såret rengörs och tvättas/spolas med rikligt med ljummet vatten eller fysiologisk koksaltlösning, det vill säga en saltlösning som har samma saltkoncentration som kroppen. Genom spolningen återfuktas den skadade vävnaden. Placera någon typ av skydd över såret mot ytterligare förorening eller uttorkning. Om möjligt kan huden dras ihop provisoriskt över såret, alternativt lägger man ett sterilt, fuktighetsbevarande bandage över såret. Det sistnämnda är 4 DOGGY-RAPPORT 2010 ÅRGÅNG 34 NR 1

5 SÅRVÅRD Fuktig sårvävnad Snabb invandring av hudceller i sårvävnaden Barriär som skyddar mot bakterier, vatten, kemikalier och ytterligare skada. speciellt viktigt om en skelettdel, sena eller led är blottad. Förorenade sår ska behandlas och rengöras i full kirurgisk aseptik, det vill säga i helt bakteriefri miljö, för att förhindra ytterligare förorening. De bakterier som tillförs såret i samband med skadan kan vi inte göra något åt. Vidare förorening ska däremot undvikas. Eftersom behandlingen är smärtsam bör veterinären bedöva djuret samt ge det smärtlindring under och efter ingreppet. När såret har täckts med fuktade kompresser eller sårgel klipps håret/pälsen runt såret radiellt ut från såret. Som ett alternativ kan såret tillfälligt dras ihop med staples (metallklämmor) eller dukklämmor innan håret/pälsen klipps. Huden runt såret tvättas, fortfarande med täckt såryta, enligt normala rutiner inför en operation och dukas in för operation. Sårrengöring Beroende på sårets karaktär kan veterinären välja mellan kirurgisk och medicinsk rengöring. Kirurgisk sårrengöring innebär att död vävnad och föroreningar skärs bort med skalpell och/eller sax men att skadad vävnad som har tillfredsställande eller god kärlförsörjning kan lämnas kvar. Det är vanligtvis inte att rekommendera att ta allt på en gång eftersom det då finns risk att man tar bort onödigt mycket vävnad. Veterinären bör hellre vänta och göra en ny bedömning nästa dag. Viktiga vävnader, till exempel senor, ledkapslar, buk- och bröstvägg med mera som visar tveksam livsduglighet, ska bedömas igen efter ett till två dygn innan vävnaden avlägsnas. Detta för att bekräfta att den verkligen inte går att rädda. Under rengörande processer ska man vara noggrann med att stilla blödningar. Hornlager Läderhud DOGGY-RAPPORT 2010 ÅRGÅNG 34 NR 1 Öppet sår Torr läderhud Långsam invandring av hudceller i sårvävnaden I en frisk granulationsvävnad underlättas epiteliseringen av såret om ytan täcks av ett helt tätt förband (till vänster i figuren, läs även sid.6) som bevarar fuktigheten. Illustration: Lisbeth Karlsson. Detta för att undvika ansamling av blod och/eller serum i vävnaden. Sådana ansamlingar kan fungera som näring för bakterier eller rent mekaniskt hindra läkning genom att de håller isär sårytorna. En speciell skadetyp bitskada kräver extra uppmärksamhet när det gäller sårrengöring. Vid skadans uppkomst skapas ofta stora mjukdelsskador som kan finnas djupt nere i vävnaden. Ofta bildas stora sårhålor. Här måste skadad vävnad öppnas kirurgiskt för att man ska kunna inspektera skadornas omfattning och göra det möjligt att rengöra såret med mera. Medicinsk sårrengöring innebär att hydrogel (fuktighetsgivande gel) eller enzymatiska produkter används i såret. Dessa förstärker kroppens förmåga att själv avgränsa och stöta bort död vävnad. Den avstötta vävnaden tas upp av omgivande kompresser och/eller spolas bort vid sårrengöring. Tekniken är tidskrävande men vävnadsbesparande eftersom det bara är skadad vävnad som avlägsnas. En kombination av kirurgisk och medicinsk sårrengöring blir oftast den effektivaste och bästa behandlingen. Spolning Att spola såret är en viktig och effektiv åtgärd som dessutom skyddar vävnaden. Spolningen avlägsnar föroreningar, döda celler samt infektionsämnen och ska ske regelbundet. Använd rikligt med lämplig spolvätska, en halv till en hel liter. Spolning kan med fördel göras under tryck ett avpassat tryck får man med en 60 ml sårspruta och en rosa kanyl (1,2 mm). Spolvätskor Kranvatten Kroppstempererat kranvatten kan användas som första rengöring av kraftigt förorenade sår. Vissa menar att vatten kan användas utan risk under hela läkningsprocessen. Vatten är dock en så kallad hypoton lösning (låg salthalt) och kan ge viss cellskada. Fördelen med vatten är naturligtvis att det är lättillgängligt, billigt och har en god, rengörande förmåga. Fysiologisk NaCl (koksaltlösning) eller Ringer Dessa båda lösningar har samma salthalt som kroppsvätskor. De är därför skonsammare mot vävnaden än vatten. I övrigt har dessa lösningar samma goda egenskaper som vatten när det gäller sårrengöring. En fördel är att dessa produkter levereras i infusionspåsar och kan kopplas till ett infusionsaggregat (infusion = ges direkt intravenöst, i en ven, som dropp). Detta ger ett sterilt set där slangen kan användas som spolmunstycke. Klorhexidin 0,05-0,5 % klorhexidinlösning kan eventuellt användas i den akuta fasen av sårbehandlingen, men inte för upprepad behandling. Lösningen har minskad effekt mot bakterier i närvaro av organiskt material, som till exempel hud eller muskler. Upprepad behandling med klorhexidin leder till att bildningen av granulationsvävnad minskar och att risken för att gramnegativa 4 bakterier, till exempel kolibakterier, utvecklar resistens mot klorhexidin. Jodpreparat Dessa produkter har en mycket kortvarig effekt eftersom de inaktiveras vid kontakt med kroppsvävnad. De är också giftiga för bindvävsceller (fibroblaster). Dessa produkter har idag ingen plats i modern sårvård. Väteperoxid Som vätska betraktat kan lösningen anses ha en bra rengörande förmåga, jämförbar med övriga lösningar. Men den har en minimal antibakteriell effekt och har ingen effekt mot anaeroba 5 bakterier, vilket tidigare har påståtts. Produkten är mycket giftig för kroppsvävnader och bör inte användas vi någon form av sårbehandling. Antibiotika för lokalbehandling Antibiotika i lösning, kräm, salva, pulver eller kompresser för lokal applikation, har ingen positiv inverkan på sårläkningen, snarare tvärtom. Lokalbehandling har i detta fall inga fördelar jämfört med allmänbehandling (behandling som får effekt i hela kroppen). Sammanfattning: Undvik antiseptiska (bakteriedödande) och lokala, antibiotiska preparat vid sårbehandling. 5

6 Dränering Trots att veterinären försöker undvika att det under behandlingen uppstår vätskeansamlingar eller hålrum i vävnaden, kan det på grund av skadans typ inte alltid undvikas. För att undvika komplikationer rekommenderas att vävnaden dräneras med ett passivt (utnyttjar gravitationskraften) eller ett aktivt (slutet system med undertryck) dränage. Dränaget behålls tills produktionen av vätska i sårhålan har avstannat. Sammanfattning för behandling av förorenade/öppna sår 1. Förebygg ytterligare förorening och uttorkning. 2. Ta bort död vävnad. 3. Rengör såret från föroreningar och infektionsämnen. 4. Dränera. 5. Skapa förutsättningar för en god kärlförsörjning. 6. Välj lämplig metod för sårförslutning. Bandageringsteknik I följande situationer har man anledning att bandagera sår: Öppna sår innan slutlig kirurgisk behandling. Öppna sår för avancerad medicinsk behandling. För att förhindra rörelse i huden över leder och muskler. Det är mycket viktigt att komma ihåg att bandage kan ge tryck och leda till cirkulationsrubbningar i vävnaden. Det är därför nödvändigt att den som lägger bandaget har kunskap om hur bandaget fungerar och hur det ska läggas. I klassisk bandageringsteknik skiljer man på de olika strukturella lagren i bandaget. Kontaktlagret/lagret närmast sårytan Lagret närmast sårytan kan ha en debriderande effekt, det vill säga det suger upp sårsekret, samtidigt som det skapar en skyddande hinna över sårytan. Vilken funktion som är dominerande beror på det stadium av läkning som såret befinner sig i. Det primära lagret, lagret närmast sårytan, kan ytterligare klassificeras som adherent (det fäster mot såret) nonadherent (det fäster inte) semiocclusivt, (minskar luftens tillträde) occlusivt (helt tätt) Ett adherent eller fästande lager närmast sårytan förekommer nästan aldrig idag. Tidigare användes denna typ av kompress under den första tiden i sårläkningsprocessen för att öka den mekaniska, rensande förmågan. Detta uppnåddes genom att kompressen tilläts fästa mot SÅRVÅRD såret genom att proteinrikt sårsekret och döda vävnadsrester sögs upp och torkade fast i materialet. När kompressen avlägsnades följde sårsekretet och vävnadsresterna med. Hanteringen var mycket smärtsam. Idag används genomgående nonadherenta förband, förband som inte fäster mot såret, under hela sårbehandlingen. Speciellt viktig är användningen under sårets reparationsfas när granulationsvävnad (ny, kärlrik bindväv) och hudceller som förflyttas in över sårytan för att skapa ny hud (migrerande epitel) ska skyddas. Ett nonadherent semiocclusivt förband, ett förband som inte fäster mot sårytan och som minskar luftens tillträde, används så länge det granulerande såret avger vätska som kan transporteras till förbandets andra lager. Nonadherent occlusivt förband används när sårytan torkat upp för att bibehålla fuktigheten och accelerera epiteliseringen, det vill säga snabba på bildningen av ny hud. De flesta moderna sårvårdsprodukter har idag en nonadherent yta, en yta som inte fäster mot såret. Det finns många typer av förband att välja på och valet av produkt beror på sårets status och i vilken läkningsfas det befinner sig. En korrekt sårvårdsbehandling kräver idag kunskap om hur och när de olika sårvårdsprodukterna skall användas. Liksom att rätt produktval avsevärt kan stimulera till förbättrad läkning, kan fel produktval störa kroppens försök till rekonstruktion. De moderna sårvårdsprodukterna kan indelas i: Kompress med folieyta. Förband med gelbildande ämnen (alginater). Kompress med silverbeläggning. Cellulosaförband med eller utan antimikrobiella komponenter. Polyuretanförband. Kollagenförband. Detaljkännedom om de olika produkternas användningsområde ligger utanför denna artikels målsättning. Förbandets andra lager Detta lager i bandaget absorberar sårsekret och skyddar såret från ytterligare skador. Det skall också förhindra maceration i sårkanterna, det vill säga förhindra att vävnaden mjukas/löses upp på grund av den närvarande sårvätskan. Förbandets tredje lager Lagrets uppgift är att skydda och hålla fast det underliggande bandaget. Sammanfattning förband Sammanfattningsvis ska ett bra förband: skydda såret absorbera sekret bibehålla fuktigheten förhindra ytterligare förorening bevara cirkulationen motverka infektion Sårvård i praktiken När man har hand om sår är det oerhört viktigt att man har kunskap och kompetens om sårets olika läkningsfaser och de komplicerande faktorer som kan föreligga. Att bilda ett sårvårdsteam på kliniken är ett väsentligt steg i rätt riktning för att samla erfarenheten i en mindre grupp samt att underlätta för planeringen så att samma person handlägger ett sår hela tiden. Många av de sår som veterinärer behandlar ska gå vidare till kirurgisk rekonstruktion och måste förberedas på bästa sätt. Denna förberedelse är avgörande för slutresultatet efter en hudtransplantation. I praktiken kan ett schema underlätta för beslut om åtgärder. I det vidstående schemat (se sid.2) måste bedömning av såret göras regelbundet för att därefter gå vidare till nästa behandlingsruta. För vidare information om de plastikkirurgiska metoderna som nämns i schemat, hänvisas till litteratur inom området. Genom att följa flödet i schemat samt att använda sina kunskaper i sårläkningsprocessen, motverka läkningshämmande faktorer och underlätta för såret genom att använda optimal förbandsmaterial vid varje fas i läkningen, kan varje sår hur illa det än ser ut i början bringas till läkning. Ole Frykman Överveterinär OLE FRYKMAN är specialist i hundens och kattens sjukdomar samt specialist i kirurgi. Han arbetar vid Regiondjursjukhuset Strömsholm. Fotnot 1 flap = flikat hudtransplantat, en bit vävnad med formen av en tunga som sitter fast med en del i den kroppsdel varifrån blodförsörjningen kommer. 2 graft = transplanterad vävnad, operativt överförd, levande vävnad. 3 NSAID = non steroidal antiinflammatory drugs, samlingsnamn för ickesteroida, antiinflammatoriska medel. 4 gramnegativa = gramfärgning är en metod att färga bakterier för att skilja dem från varandra. Metoden bygger på att bakteriernas cellväggar är olika uppbyggda. Gramnegativa bakteriers cellväggar färgas inte. 5 anaeroba bakterier = bakterier som lever och förökas i en miljö utan syre. 6 DOGGY-RAPPORT 2010 ÅRGÅNG 34 NR 1

7 Resistensutveckling hos bakterier går att motverka De senaste åren har det gått att läsa många artiklar i media om ämnet multiresistenta bakterier. Inte bara vi människor utan även våra sällskapsdjur har drabbats. De antibiotikaresistenta bakterierna kan överföras mellan djur och människor, och behandling av djur påverkar även folkhälsan. Resistensutveckling går att motverka genom åtgärder som strävar mot att förebygga infektioner och minska användningen av antibiotika. Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap har utarbetat en reviderad Antibiotikapolicy för hund- och kattsjukvård som nyligen publicerades. Detta dokument ger utifrån svenska förhållanden bra vägledning om vilka val av behandling som är att rekommendera vid olika sjukdomstillstånd. I många situationer kan det vara rätt att avvakta antibiotikabehandling eller välja en annan behandling som till exempel mer intensiv sårvård. Att behandla med antibiotika för säkerhets skull, i förebyggande syfte eller utan diagnos är aldrig acceptabelt. Enligt god veterinärmedicinsk sed är livslång antibiotikabehandling inte heller acceptabel. Smittskydd viktig i alla led För att minska risken för bakteriesmitta vid till exempel kirurgiska ingrepp måste hela smittskyddskedjan fungera. Förberedelserna inför planerad kirurgi bör innebära att djurägaren badar djuret med klorhexidinschampo kvällen före operationen i syfte att minska antalet hudbakterier. På operationsavdelningen gäller sedan strikta hygienrutiner och god kirurgisk teknik. Därefter ska operationssåret om möjligt skyddas av bandage några dagar efter operationen och krage användas hela perioden tills stygnen tas bort. Resistensbestämning allt viktigare För olika sjukdomspanorama finns olika aspekter att ta hänsyn till. Vilka antibiotika verkar mest effektivt i specifika organ, som lungor, tarm eller hud? För att säkra att rätt val av antibiotika görs bör man i de flesta fall ta prov för bakterieodling med resistensbestämning. Om veterinären bedömmer att infektionen är så allvarlig att behandling sätts in innan provsvar kommit styrs valet av antibiotika av klinisk erfarenhet tills provsvaret är klart. SAGT & GJORT Ett ökat resande gör smittskydd svårare. Förutom parasiter kan vi människor och djur få med oss resistenta bakterier hem. Foto: Lisbeth Karlsson. Krage skyddar såret En vanlig komplikationsorsak efter kirurgi hos hund och katt är självtraumatisering, det vill säga att djuret själv slickar och river mot det rakade operationsområdet och såret. Därför är användandet av krage samt att kragen är tillräckligt stor mycket viktigt. Problem med att få förband att fästa över operationsområdet beror på djurens grova hud samt större mängd hårsäckar jämfört med människohuden. En kroppsstrumpa är bra som skydd vid promenad i regnigt eller snöigt väglag. Om hunden kommer åt att klia med baktassarna kan det vara aktuellt att sätta på en strumpa eller göra ett tassbandage som skydd, så att klorna inte river sår i huden eller river upp stygnen. Som djurägare är det viktigt att tänka på: Att mängden antibiotika bör minskas och vi alla har ansvar i det enskilda fallet. Att överbliven antibiotika inte ska användas i väntan på en tid hos veterinär. Vill du ha en papperstidning? Du vet väl att det nu är möjligt att få Doggy-Rapport som papperstidning igen? Kontakta Emelie Nilsson, mail Kostnad för fyra nummer är 200 kr. Innan behandling ska veterinärundersökning och eventuell provtagning ha genomförts. Att inför planerade kirurgiska ingrepp ska djuret kvällen innan operation badas med klorhexidinschampo. Att skydda sår med hjälp av krage, tass-skydd, kroppsstrumpa och eventuellt sårförband. Lena Myrenius UPPFÖDARE! Du är väl medlem i vår uppfödarklubb? Om inte ring eller maila till oss: Annika Wängvik Mammaledig Linda Aspsjö Dahlgren Mammaledig Jaana Arvidsson Anette Andersson (vikarie) Tel (växel) DOGGY-RAPPORT 2010 ÅRGÅNG 34 NR 1 7

8 Göteborgs postregion Porto betalt Port payé P B DOGGY-RAPPORT REGISTER 2009 Författare: (Den första siffran anger år, den andra nummer och den tredje artikelns första sida. Från och med 1989 numreras sidorna i Doggy-Rapport löpande från nummer till nummer inom årgången.) Barvefjord, U. Doggy-Rapports grundare jubeldoktor 09:03:20 Bergvall, K. Dermatomyosit hos hund 09:01:06 Frykman, O. Sårvård del 1 Sårets läkning 09:01:01 Göransson, L. Specialbehandlad spannmål stärker kroppens försvar 09:02:13 Johansson, A. Tassar 09:03:22 Johansson, A. Vaccin mot kennelhosta kan sprayas in i hundens nos 09:02:09 Karlsson, L. Nya yrkesbehörigheter införs nästa år 09:04:32 Lilliehöök, I. & Hamlin, H. Immunmedierad hemolytisk anemi (IHA) hos hund 09:02:11 Mellgren, M. Furunkulos hos hund 09:04:25 Toresson, L. Kroniska inflammatoriska sjukdomar i mag-tarmkanalen hos hund 09:04:28 Wallin Håkansson, B. Ögonherpes hos katter 09:02:15 Åhman, S. Demodikos hos hund en komplex och outforskad sjukdom 09:03:17 Ämnesord (Den första siffran anger år, den andra nummer och den tredje artikelns första sida. Från och med 1989 numreras sidorna i Doggy Rapport löpande från nummer till nummer inom årgången.) Anemi 09:02:11 Antisekretorisk faktor, AF 09:02:13 Autoimmuna sjukdomar 09:02:11 Bakterier 09:04:25 Bordetella bronchiseptica 09:02:09 Stafylokocker 09:04:25 Böjsenor 09:03:22 Demodex 09:03:17 09:04:25 Demodikos 09:03:17 Dermatomyosit 09:01:06 Diarré 09:04:28 Specialbehandlad spannmål 09:02:13 Djursjukvårdare 09:04:32 Felint herpesvirus, FHV 1 09:02:15 Furunkulos 09:04:25 Gustaf Björck 09:03:20 Herpesvirus 09:02:15 Huden Sårvård 09:01:01 Hudsjukdomar Demodikos 09:03:17 Dermatomyosit 09:01:06 Furunkulos 09:04:25 Hypotyreos 09:04:25 IBD 09:04:28 IHA, immunmedierad hemolytisk anemi 09:02:11 Immunförsvaret 09:02:11 IHA, Immunmedierad hemolytisk anemi 09:02:11 Kennelhosta 09:02:09 Klor 09:03:22 Kvalster 09:03:17 Känslig mage 09:04:28 Mag-tarmkanal 09:04:28 IBD, Inflammatory Bowel Disease 09:04:28 Parasiter Demodex 09:03:17 09:04:25 Pyodermi 09:04:25 Spannmål 09:02:13 SPC, specially processed cereals 09:02:13 Sporre 09:03:22 Stafylokocker 09:04:25 Sårvård 09:01:01 Tassar 09:03:22 Böjsenor 09:03:22 Klor 09:03:22 Tassödem 09:03:22 Trampdynor 09:03:22 Trampdyneavlossning 09:03:22 Tassfurunkulos 09:04:25 Tassödem 09:03:22 Trampdynor 09:03:22 Trampdyneavlossning 09:03:22 Utfodring 09:02:13 Vaccination 09:02:09 Kennelhosta 09:02:09 Virus 09:02:15 Ögon 09:02:15 Ögonherpes 09:02:15 Veterinärinformation från Lantmännen Doggy AB Ansvarig utgivare: Hans Nilsson Veterinärmedicinsk konsult: Leg. vet. Lena Myrenius I redaktionen: Agronomie doktor Ann Högberg Redaktionssekreterare: Emelie Nilsson Redigering: Karli Ord och Bild Förfrågningar om tidningen, artiklar i tidigare nummer m.m. besvaras gärna av tidningens redaktionssekreterare! För signerade artiklar svarar författaren. För osignerat material svarar redaktionen. För insänt, ej beställt material ansvaras ej. Artiklar och bilder i Doggy-Rapport får endast återges med redaktionens tillstånd och efter överenskommelse i varje enskilt fall med upphovsmannen, författaren och/eller fotografen. I sammanhanget skall det klart framgå från vilket nummer av Doggy-Rapport artikeln är hämtad. För närmare upplysningar tag kontakt med redaktionssekreteraren! Läsarservice: Tidigare nummer av Doggy- Rapport kan beställas och kostar då 20 kr (med reservation för att vissa nummer inte längre finns i lager). Fotostatkopiering av artiklar: 2:50 kr/sid. Samlingspärm: 32 kr. För varje beställning utgår en expeditionsavgift på 10 kr. Moms ingår. ISSN: Lantmännen Doggy uppfyller kraven i den internationella kvalitetsstandarden SS-EN ISO Certifikat nr 321, utfärdat av SIS Certifiering AB. Postadress: Doggy-Rapport, Vårgårda Telefon: Från utlandet +46 (0) Telefax: Hemsida: Produceras av Prinfo Vårgårda AB, Box 45, Vårgårda. 8 DOGGY-RAPPORT 2010 ÅRGÅNG 34 NR 1

Sår - Rena rutiner. Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska

Sår - Rena rutiner. Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska Sår - Rena rutiner Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska Allmänt om sår och behandling Förebygga uppkomst av sår Sårläkning Rena sår ska hållas rena Begränsad antibiotikaanvändning Hindra smittspridning

Läs mer

SentrXTM. För hund, katt och häst

SentrXTM. För hund, katt och häst SentrXTM För hund, katt och häst Följande SentrX produkter är tillgängliga på den svenska marknaden Aptus SentrX Eye Gel 10 x 3 ml. För ögon. Aptus SentrX Eye Drops 10 ml. För ögon. Aptus SentrX Spray

Läs mer

Sårskador och stelkramp. Distriktsveterinärerna tipsar

Sårskador och stelkramp. Distriktsveterinärerna tipsar Sårskador och stelkramp Distriktsveterinärerna tipsar 2 Sårskador och stelkramp Våra hästar har en speciell förmåga att skada sig på saker man inte trodde fanns i dess omgivning. När olyckan är framme

Läs mer

Sår ren rutin. Ingrid Isaksson, hygiensjuksköterska

Sår ren rutin. Ingrid Isaksson, hygiensjuksköterska Sår ren rutin Ingrid Isaksson, hygiensjuksköterska Sår och sårbehandling Förebygga uppkomst av sår Hålla rena sår rena, läka sår Hindra smittspridning Minska antibiotikatrycket Läkarens ansvar Diagnostik

Läs mer

Kirurgiska sår och dess omvårdnad. Gallopererad patient med drän.

Kirurgiska sår och dess omvårdnad. Gallopererad patient med drän. Kirurgiska sår och dess omvårdnad av Maria Magnsbacka och Kerstin S Wilbrand Gallopererad patient med drän. SÅRLÄKNING Vulnus och ulcus. Sårläkning är en komplex process och innefattar olika mekanismer

Läs mer

Sår. Inger Andersson, hygiensjuksköterska, Enheten för vårdhygien 2013

Sår. Inger Andersson, hygiensjuksköterska, Enheten för vårdhygien 2013 Sår Inger Andersson, hygiensjuksköterska, Enheten för vårdhygien 2013 Sår och sårbehandling Förebygga uppkomst av sår Hålla rena sår rena, läka sår Hindra smittspridning Minska antibiotikatrycket Läkarens

Läs mer

Behandlingskostnader

Behandlingskostnader Behandlingskostnader Behandlingssfrekvens Tid till sårläkning Andel sårrecidiv 75% personal 10-20% förband Behandling -strategier 1. Kontrollera om patientens blodcirkulation är tillfredsställande och

Läs mer

Sår ren rutin. Ingrid Isaksson, hygiensjuksköterska

Sår ren rutin. Ingrid Isaksson, hygiensjuksköterska Sår ren rutin Ingrid Isaksson, hygiensjuksköterska Sår och sårbehandling Förebygga uppkomst av sår Hålla rena sår rena, läka sår Hindra smittspridning Minska antibiotikatrycket Läkarens ansvar Diagnostik

Läs mer

Lokalbehandling av sår

Lokalbehandling av sår 2 Lokalbehandling av sår Innehållsförteckning Sid Övergripande målsättning. 2 Tillvägagångssätt.. 2 Den normala sårläkningsprocessen. 3 Lokalt sårstatus. 4 Rengöring och upprensning av sår 5 Hudvård. 6

Läs mer

Komplikationer som kan uppstå efter en stomioperation

Komplikationer som kan uppstå efter en stomioperation 06 Komplikationer som kan uppstå efter en stomioperation Vid alla typer av kirurgiska ingrepp får man en genomgång av orsak, fördelar och risker. Vid en stomioperation är riskerna desamma som vid andra

Läs mer

Sårvård. Inger Andersson, hygiensjuksköterska

Sårvård. Inger Andersson, hygiensjuksköterska Sårvård Inger Andersson, hygiensjuksköterska Sår och sårbehandling Förebygga uppkomst av sår Hålla rena sår rena, läka sår Hindra smittspridning Minska antibiotikatrycket Läkarens ansvar Diagnostik Utredning

Läs mer

Riktlinje för sårvård i Halmstad kommun

Riktlinje för sårvård i Halmstad kommun RIKTLINJE RUTIN Dokumentnamn Riktlinje för Sårvård i Halmstad Kommun Framtagen och godkänd av: Eva-Karin Stenberg Charlotte Johnsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller from: 140530 Gemensam med Regionen:

Läs mer

Autoimmuna sjukdomar är sjukdomar som uppkommer p.g.a. av att hundens egna immunförsvar ger upphov till sjukdom.

Autoimmuna sjukdomar är sjukdomar som uppkommer p.g.a. av att hundens egna immunförsvar ger upphov till sjukdom. Autoimmuna sjukdomar är sjukdomar som uppkommer p.g.a. av att hundens egna immunförsvar ger upphov till sjukdom. Kroppen bildar antikroppar mot sig själv. Kan vara antingen ANA - antinukleära antikroppar.

Läs mer

Sår. Olika sår. Vård av stomiopererade patienter och sårbehandling

Sår. Olika sår. Vård av stomiopererade patienter och sårbehandling Vård av stomiopererade patienter och sårbehandling EVA I PERSSON Sår Vulnus- en störning i hudens normala anatomiska struktur och funktion och som läker organiserat och i tidsbestämd ordning, tex. det

Läs mer

Kvarka hos häst. Vilka är symptomen på kvarka? Vad orsakar kvarka?

Kvarka hos häst. Vilka är symptomen på kvarka? Vad orsakar kvarka? Kvarka hos häst : 2012 10 19 09:49 När tävlingssäsongen är igång så kan lätt smittsamma sjukdomar överföras, därför är det viktigt att man försöker att förebygga smittspridningen. Kvarka hos häst är en

Läs mer

Din kropp består av 100000 miljarder celler! Alla celler ser inte ut på samma sätt

Din kropp består av 100000 miljarder celler! Alla celler ser inte ut på samma sätt Din kropp består av 100000 miljarder celler Alla celler ser inte ut på samma sätt Det som skiljer levande varelser från sådant som inte lever är att: Det som lever är uppbyggt av celler. Det som lever

Läs mer

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering.

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering. Hur hjälper behandling med Bioptron immunsystemet? Ljusbehandling har visat sig minska smärta på flera olika sätt. Activerar celler som gör bakterierna till sitt byte. Aktiverar celler som bryter ner mikrober.

Läs mer

Infektion Ärrbildning Brännskador

Infektion Ärrbildning Brännskador INFORMERAT SAMTYCKE LASERBASERADE BEHANDLINGAR INSTRUKTIONER Detta är ett dokument om informerat samtycke som har förberetts för att hjälpa din kirurg att informera dig om laserbehandlingar, dess risker

Läs mer

Bensårpatienten i vårdkedjan Nutrition

Bensårpatienten i vårdkedjan Nutrition Bensårpatienten i vårdkedjan Nutrition Föreläsning 2014-03-11 Anna Svensson, leg. dietist Södra Älvsborgs Sjukhus Innehåll Dagens ämnen: Nutritionens betydelse Vad ska vi göra? Patientexempel Malnutrition

Läs mer

Grundläggande patologi. Innehåll. Vad är patologi?

Grundläggande patologi. Innehåll. Vad är patologi? Grundläggande patologi SJSE11 MÄNNISKAN: BIOLOGI OCH HÄLSA 19,0 HP ANNELIE AUGUSTINSSON Innehåll Vad är patologi? Cellskada Cellers adaption vid skada Vävnadsskada Celldöd Inflammation Sårläkning Vad är

Läs mer

Information om ersättningsbehandling med hydrokortison vid binjurebarksvikt.

Information om ersättningsbehandling med hydrokortison vid binjurebarksvikt. Information om ersättningsbehandling med hydrokortison vid binjurebarksvikt. Till dig som behandlas med VIKTIGT Den här informationen vänder sig till patienter som fått PLENADREN förskrivet på recept.

Läs mer

Att studera med primär immunbrist - för gymnasier och högskolor

Att studera med primär immunbrist - för gymnasier och högskolor Att studera med primär immunbrist - för gymnasier och högskolor Information till personal vid gymnasier och högskolor om primär immunbrist och om hur studiesituationen påverkas för en student med en primär

Läs mer

Hur vet man då om min hund har herpesvirus? Och har det någon betydelse att jag vet om det?

Hur vet man då om min hund har herpesvirus? Och har det någon betydelse att jag vet om det? Herpesvirus Det har en negativ klang för de flesta av oss! Herpesvirus tillhör familjen Herpesviridae, en stor familj DNA-virus som orsakar sjukdom hos såväl djur som människor. Namnet herpes har grekiskt

Läs mer

Förebyggande behandling och rehabilitering en beprövad medicinteknik med bevisad vård och kostnadseffektivitet

Förebyggande behandling och rehabilitering en beprövad medicinteknik med bevisad vård och kostnadseffektivitet Förebyggande behandling och rehabilitering en beprövad medicinteknik med bevisad vård och kostnadseffektivitet sänker era kostnader större vinst förutsättningar Tre gånger snabbare återhämtning med beprövad

Läs mer

förstå din hunds maghälsa

förstå din hunds maghälsa förstå din hunds maghälsa Det är inte ovanligt Mag-tarmsjukdomar (vanligtvis associerade med t.ex. kräkningar och/eller diarré) är några av de mest förekommande anledningarna till att man tar hundar till

Läs mer

Gurkmeja. Curcuma longa.

Gurkmeja. Curcuma longa. Gurkmeja Gurkmeja är en vackert blommande planta i familjen Zingiberaceae. Gurkmeja används ofta för färgning och smak i curryblandningar. Modern forskning pekar på att gurkmeja kank förebygga demens,

Läs mer

Fatigue trötthet i samband med cancersjukdom och behandling. Verksamhetsområde onkologi

Fatigue trötthet i samband med cancersjukdom och behandling. Verksamhetsområde onkologi Fatigue trötthet i samband med cancersjukdom och behandling Verksamhetsområde onkologi 1 Inledning Trötthet i samband med cancersjukdom är ett vanligt förekommande symtom. Det är lätt att tro att trötthet

Läs mer

Goda råd vid infektion. En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner

Goda råd vid infektion. En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner Goda råd vid infektion En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner Bästa tiden att plantera ett träd var för tjugo år sedan, den näst bästa tiden är nu Information

Läs mer

Sårvård Del 1 - Sårets läkning

Sårvård Del 1 - Sårets läkning 1/09 ÅRGÅNG 33 Veterinärinformation från Lantmännen Doggy AB De slogs om en kotte När två hundar inte är överens om vem är högst i rang så kan de råka in i rejäla slagsmål. Det var två år i ålder mellan

Läs mer

Hur verkar Fludara. En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal. There s more to life with Fludara

Hur verkar Fludara. En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal. There s more to life with Fludara Hur verkar Fludara En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal There s more to life with Fludara Innehåll Sidan Introduktion 4 Vad är kronisk lymfatisk leukemi (KLL)? 4 Hur verkar Fludara?

Läs mer

Im. Blodet går runt i kroppen. Från hjärtat ut ikroppen. Från hjärtat till lungorna. på sidorna av din hals kan du känna din puls.

Im. Blodet går runt i kroppen. Från hjärtat ut ikroppen. Från hjärtat till lungorna. på sidorna av din hals kan du känna din puls. Blodet Cellerna i din kropp behöver vatten, syre och näring för att fungera. Det är blodet som ser till att cellerna får allt detta. Blodet tar också med sig avfall och värme som bildas när cellerna arbetar.

Läs mer

Med hjälp av ett vaccin som sprayas in i hundens nos får hunden ett effektivare. om hur det fungerar.

Med hjälp av ett vaccin som sprayas in i hundens nos får hunden ett effektivare. om hur det fungerar. 2/09 ÅRGÅNG 33 Veterinärinformation från Lantmännen Doggy AB Härliga tider, otäcka tider Långt innan solens strålar börjat värma upp oss frusna nordbor så har fästingarna vaknat till liv ute i markerna.

Läs mer

Distriktsveterinärernas hygienpolicy

Distriktsveterinärernas hygienpolicy Policy 2010-09 Distriktsveterinärernas hygienpolicy Bilden av organisationen skapas av oss som arbetar inom den. Därför är det viktigt att vi tänker på liknande sätt och arbetar mot samma mål. Det förhållningssätt

Läs mer

Vitaminer A, B, B1, B2, B6, B12, C, E, Mineraler. magnesium, mangan, zink, koppar, krom, kalcium, natrium, kalium och järn, Aminosyror

Vitaminer A, B, B1, B2, B6, B12, C, E, Mineraler. magnesium, mangan, zink, koppar, krom, kalcium, natrium, kalium och järn, Aminosyror Forskning visar att Aloe veran: Innehåller minst 75 näringsämnen: därav Vitaminer A, B, B1, B2, B6, B12, C, E, Mineraler magnesium, mangan, zink, koppar, krom, kalcium, natrium, kalium och järn, Aminosyror

Läs mer

SÅRVÅRD I HEMMET OCH PÅ SJUKHUS 13.2.2013. Nina Nyqvist Sårvårdare, tf avdskötare Avdelning 6

SÅRVÅRD I HEMMET OCH PÅ SJUKHUS 13.2.2013. Nina Nyqvist Sårvårdare, tf avdskötare Avdelning 6 SÅRVÅRD I HEMMET OCH PÅ SJUKHUS 13.2.2013 Nina Nyqvist Sårvårdare, tf avdskötare Avdelning 6 Mål för sårbehandling Övergripande mål; - Läka såret - Reducera patientens lidande - Underlätta patientens dagliga

Läs mer

Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi

Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi Välkommen till den dagkirurgiska operationsavdelningen vid Akademiska sjukhuset På dagkirurgiska operationsavdelningen görs operationer som inte

Läs mer

Morgonjogg runt Äspenäs. Mycket fågel i luften. Speciellt en som var väldigt envis.

Morgonjogg runt Äspenäs. Mycket fågel i luften. Speciellt en som var väldigt envis. Morgonjogg runt Äspenäs. Mycket fågel i luften. Speciellt en som var väldigt envis. Dåligt med Fokus. Sedan i söndags har jag tömt 56 mm! Inte konstigt att det låter ifrån bäckarna på åsen. Dags för årlig

Läs mer

Sårvård. Finlands Apotekareförbund 2004

Sårvård. Finlands Apotekareförbund 2004 Sårvård 25 Finlands Apotekareförbund 2004 2 Sår Huden får lätt skråmor och små sår som man ofta kan vårda själv. Också små sår är bra att vårda omsorgsfullt för att förhindra inflammation. I den här broschyren

Läs mer

Infektionskänslighet i samband med hematologisk behandling. Information till patient och närstående

Infektionskänslighet i samband med hematologisk behandling. Information till patient och närstående Infektionskänslighet i samband med hematologisk behandling Information till patient och närstående Informationen ska vara en vägledning för dig och dina närstående. Är det något du undrar över - tveka

Läs mer

Diabetes. Britt Lundahl 2014-09-24

Diabetes. Britt Lundahl 2014-09-24 Diabetes Britt Lundahl 2014-09-24 Vad är diabetes? Diabetes är en kronisk sjukdom, som karaktäriseras av för högt blodsocker. Orsaken är brist på hormonet insulin eller nedsatt känslighet för insulinet.

Läs mer

Medicinska risker vid tatuering/piercing och personalens hygienrutiner

Medicinska risker vid tatuering/piercing och personalens hygienrutiner Medicinska risker vid tatuering/piercing och personalens hygienrutiner Skellefteå 2012-02-03 Lena Skedebrant Smittskyddssköterska Västerbottens läns landsting lena.skedebrant@vll.se Exempel på medicinska

Läs mer

Läkemedelsverket publicerade i oktober 2012 nya rekommendationer avseende

Läkemedelsverket publicerade i oktober 2012 nya rekommendationer avseende Läkemedelsverket publicerade i oktober 2012 nya rekommendationer avseende antibiotikaprofylax inför tandbehandling, rekommendationer som i princip innebär att de flesta patienter med hjärtfel relaterat

Läs mer

TENTAMEN Mikrobiologi

TENTAMEN Mikrobiologi TENTAMEN Mikrobiologi Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad A Medicinsk mikrobiologi och farmakologi, 7,5 hp Termin 1, Sjuksköterskeprogrammet Datum: 2013-04-25 Skrivtid: 5 timmar Hjälpmedel: Inget

Läs mer

OM VALPENS HÄLSA Goda Råd från Evidensia.

OM VALPENS HÄLSA Goda Råd från Evidensia. OM VALPENS HÄLSA Goda Råd från Evidensia. Har du blivit med valp eller funderar på att skaffa en? Grattis, en härlig tid väntar. Oavsett om du är van hundägare eller om det är första gången du har en

Läs mer

Symptom. Stamcellsforskning

Symptom. Stamcellsforskning Stamcellsforskning Det stösta hoppet att finna en bot till diabetes just nu är att framkalla insulinbildande celler i kroppen. Det finns dock två stora problem för tillfället som måste lösas innan metoden

Läs mer

Livsviktig information om Addisons sjukdom

Livsviktig information om Addisons sjukdom Livsviktig information om Addisons sjukdom Vår nya symbol. Om du ser denna symbol, då vet du att personen som bär den har Addisons sjukdom och kan komma att behöva Solu-Cortef I.V. och dropp med koksaltlösning.

Läs mer

Information om HEMORROJDER, TILLHÖRANDE KLÅDA OCH IRRITATION SAMT YTLIGA SPRICKBILDNINGAR VID ÄNDTARMEN

Information om HEMORROJDER, TILLHÖRANDE KLÅDA OCH IRRITATION SAMT YTLIGA SPRICKBILDNINGAR VID ÄNDTARMEN Information om HEMORROJDER, TILLHÖRANDE KLÅDA OCH IRRITATION SAMT YTLIGA SPRICKBILDNINGAR VID ÄNDTARMEN (prednisolonkaproat / cinkokainhydroklorid) HEMORROJDER Har du hemorrojdbesvär? Du är inte ensam!

Läs mer

Scheriproct finns receptfritt på ditt apotek både som suppositorier och rektalsalva. www.scheriproct.se. för mer information och länk till webbshop

Scheriproct finns receptfritt på ditt apotek både som suppositorier och rektalsalva. www.scheriproct.se. för mer information och länk till webbshop Scheriproct finns receptfritt på ditt apotek både som suppositorier och rektalsalva L.SE.12.2014.1480 December 2014 Information om HEMORROJDER, TILLHÖRANDE KLÅDA OCH IRRITATION SAMT YTLIGA SPRICKBILDNINGAR

Läs mer

Förstå din katts. MAGhälsa

Förstå din katts. MAGhälsa Förstå din katts MAGhälsa Precis som människor kan katter lida av störningar i mage och tarm som leder till kräkningar och diarré. Dessa störningar är ofta kortvariga och läker ut av sig själv men kan

Läs mer

Patientinformation Hemofili

Patientinformation Hemofili Språk: Svenska / Kinesiska Arabiska Pfizer AB 191 191 90 90 Sollentuna 1 Information om blödarsjuka inkl. hemofili A och hemofili B Vid blödarsjuka saknar man eller har brist på en blodlevringsfaktor.

Läs mer

Munhygien för hund och katt BUCADOG BUCACAT

Munhygien för hund och katt BUCADOG BUCACAT Munhygien för hund och katt BUCADOG BUCACAT 2 Produkter som ingår i Aptus blå serie. Aptus serien erbjuder ett stort utbud av hälsovårdsprodukter för hund och katt, med syfte att stärka och bibehålla ditt

Läs mer

Patientinformation. Bröstrekonstruktion. Information till dig som ej har erhållit strålbehandling

Patientinformation. Bröstrekonstruktion. Information till dig som ej har erhållit strålbehandling Patientinformation Bröstrekonstruktion Information till dig som ej har erhållit strålbehandling Information för dig som ej erhållit strålbehandling Den här informationen vänder sig till Dig som funderar

Läs mer

Till dig som ska få en T-Port PATIENTINFORMATION

Till dig som ska få en T-Port PATIENTINFORMATION Till dig som ska få en T-Port PATIENTINFORMATION T-Port Patientinformation Vad är en T-Port? Introduktion Denna broschyr beskriver kortfattat hur det fungerar att leva med en T-Port för tillförsel av Duodopa.

Läs mer

Information till dig som får behandling med ZALTRAP (aflibercept)

Information till dig som får behandling med ZALTRAP (aflibercept) Information till dig som får behandling med ZALTRAP (aflibercept) 2 Om ZALTRAP I denna broschyr kan du läsa om vad behandling med ZALTRAP innebär, så du vet vad du kan förvänta dig av behandlingen. ZALTRAP

Läs mer

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM 3 Innehåll Några inledande ord...3 Är du anhörig?...3 Varför behöver jag Waran?...5 Hur länge behöver jag ta Waran?...5 Hur ofta och när ska jag ta Waran?...6

Läs mer

DJURVÅRD INOM DJURENS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

DJURVÅRD INOM DJURENS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD DJURVÅRD INOM DJURENS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Ämnet djurvård inom djurens hälso- och sjukvård behandlar omvårdnadsarbete med sjuka och friska djur. I ämnet behandlas också sjukdomslära samt lagar och andra

Läs mer

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv.

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. KOL den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. Den kallas för den nya folksjukdomen och man räknar med att omkring 500 000 svenskar har den. Nästan alla är

Läs mer

Så skyddar du hästen från kvarka

Så skyddar du hästen från kvarka Så skyddar du hästen från kvarka Varje år drabbas i snitt ett femtiotal stall av kvarka där en eller flera hästar insjuknar. Kvarkan, som är en smittsam bakterie, ställer till stora bekymmer för både hästar

Läs mer

Våga Vägra Skador Utdrag ur: VÅGA VÄGRA SKADOR

Våga Vägra Skador Utdrag ur: VÅGA VÄGRA SKADOR Utdrag ur: VÅGA VÄGRA SKADOR en skrift producerad av SHF s Medicinska Nätverk med avsikt att hålla handbollsspelare skadefria. 1 EGENVÅRD De vanligaste skadorna inom idrotten är småskador. Du kan lära

Läs mer

Patientinformation för vård i hemmet. Datum: Din sköterska: Din läkare: Andra användbara telefonnummer:

Patientinformation för vård i hemmet. Datum: Din sköterska: Din läkare: Andra användbara telefonnummer: Patientinformation för vård i hemmet Datum: Din sköterska: Din läkare: Andra användbara telefonnummer: Sårbehandling med negativt tryck, system för engångsbruk 2 Inledning I denna patienthandbok finns

Läs mer

När hästen har drabbats av kvarka. Kvarka är, liksom hästinfluensa, virusabort och virus-arterit, anmälningspliktiga sjukdomar hos hästar.

När hästen har drabbats av kvarka. Kvarka är, liksom hästinfluensa, virusabort och virus-arterit, anmälningspliktiga sjukdomar hos hästar. När hästen har drabbats av kvarka Kvarka är, liksom hästinfluensa, virusabort och virus-arterit, anmälningspliktiga sjukdomar hos hästar. Om ett stall drabbas av kvarka får det ofta stora konsekvenser.

Läs mer

Sår 2016. några av våra talare. Datum och plats: 24 25 maj 2015, Stockholm

Sår 2016. några av våra talare. Datum och plats: 24 25 maj 2015, Stockholm Sår 2016 kunskap utveckling inspiration Fördjupa dina kunskaper för att bättre tolka olika typer av sår Lär dig att välja rätt förband till rätt sår! Svårläkta sår vad gör du när såren inte läker? Diabetessår

Läs mer

Mastektomi med direktrekonstruktion

Mastektomi med direktrekonstruktion Patientinformation Mastektomi med direktrekonstruktion Borttagande av bröstkörtel med samtidig bröstrekonstruktion Den här informationen vänder sig till Dig som har en ökad risk för bröstcancer efter genetisk

Läs mer

Diabetes och fotvård

Diabetes och fotvård DIABETES OCH FÖTTER Diabetes och fotvård Att leva med diabetes gör att det blir ännu viktigare att ta hand om sin personliga hälsa. Det gäller även vården av fötterna. Personer som har diabetes drabbas

Läs mer

Biologiprov den 18 dec

Biologiprov den 18 dec Biologiprov den 18 dec Cellerna Kroppen är uppbyggd av en mängd små delar som kallas celler. Varje cell är en egen levande enhet som kan föröka sig, ta emot olika typer av information. Även om cellerna

Läs mer

Venös insufficiens 2010

Venös insufficiens 2010 Venös insufficiens 2010 Anna Holm Sieppi Produktchef/ leg sjuksköterska 1 Program Cirkulationsuppbyggnaden Vad är venös insufficiens? Definition Symptom Riskfaktorer Prevalens Prevention Behandling Utprovning

Läs mer

Allmänt om bakterier

Allmänt om bakterier Bakterier Allmänt om bakterier Bakterier är varken djur eller växter De saknar cellvägg och klorofyll De är viktiga nedbrytare - bryter ner döda växter och djur En matsked jord = 10 miljarder bakterier

Läs mer

Behandling av rinosinuit (inflammation i näsa och bihålor)

Behandling av rinosinuit (inflammation i näsa och bihålor) Behandling av rinosinuit (inflammation i näsa och bihålor) Sammanfattning Rinosinuit är en inflammation i näsan och bihålorna. Det kan finnas flera orsaker till inflammationen till exempel infektioner

Läs mer

Din guide till YERVOY (ipilimumab)

Din guide till YERVOY (ipilimumab) Detta utbildningsmaterial är obligatoriskt enligt ett villkor i godkännandet för försäljning av YERVOY TM för att ytterligare minimera särskilda risker. Din guide till YERVOY (ipilimumab) Patientbroschyr

Läs mer

Juvenil Dermatomyosit

Juvenil Dermatomyosit www.printo.it/pediatric-rheumatology/se/intro Juvenil Dermatomyosit 2. DIAGNOS OCH BEHANDLING 2.1 Är sjukdomen annorlunda hos barn jämfört med vuxna? Hos vuxna kan dermatomyosit vara sekundär till cancer.

Läs mer

Latissimus dorsi lambå - ryggmuskelbröst Vävnad från ryggen, hud och muskulatur

Latissimus dorsi lambå - ryggmuskelbröst Vävnad från ryggen, hud och muskulatur Information till dig som överväger att genomgå BRÖSTREKONSTRUKTION Rekonstruktion med bröstimplantat/protes Rekonstruktion med implantat och killambå Kroppsegen rekonstruktion: Latissimus dorsi lambå -

Läs mer

Blodbrist. Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning

Blodbrist. Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning Blodbrist Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning Allmänt När man har blodbrist, så kallad anemi, har man för få röda blodkroppar eller för liten mängd hemoglobin i de röda blodkropparna. Hemoglobinet,

Läs mer

Hjärtat och blodomloppet

Hjärtat och blodomloppet Hjärtat och blodomloppet Hjärtat & Blodomloppet Göran Stenman, Ursviksskolan 6-9, Ursviken www.lektion.se Vår kropp behöver Syre Vatten Näring Syre behövs för att vi ska kunna förbränna maten och få energi.

Läs mer

Patientinformation. Bröstrekonstruktion. Information till dig som har erhållit strålbehandling

Patientinformation. Bröstrekonstruktion. Information till dig som har erhållit strålbehandling Patientinformation Bröstrekonstruktion Information till dig som har erhållit strålbehandling Information för dig som erhållit strålbehandling Den här informationen vänder sig till Dig som funderar på att

Läs mer

många andra upplevelser. Jag blev chockad över att det skulle bli en promenad genom sjukhuset tillbaka hem, så blev det en traumatisk upplevelse.

många andra upplevelser. Jag blev chockad över att det skulle bli en promenad genom sjukhuset tillbaka hem, så blev det en traumatisk upplevelse. Jag har pratat med många som har gjort en sådan här operation. De flesta säger att det var helt underbart. Efter en vecka är man igång igen. Då är smärtan och allt annat borta. En del tyckte att det var

Läs mer

Blod och blodomloppet

Blod och blodomloppet Blod och blodomloppet Blodets delar En vuxen människa har ca 4-6 liter blod. Blodet består till ca 45 % av röda och mindre än 1 % vita blodkroppar samt mindre än 1 trombocyter, s.k. blodplättar. Resten

Läs mer

Här får du se några sidor av VIP-boken min kropp. Hela boken är på 24 sidor och kan beställas via www.ltdalarna.se/vip VIP min kr opp

Här får du se några sidor av VIP-boken min kropp. Hela boken är på 24 sidor och kan beställas via www.ltdalarna.se/vip VIP min kr opp VIP min kropp 1 Den här boken handlar om din kropp. Här finns lite fakta om kroppen och om hur du sköter den. Längd och viktkurva kan du fylla i själv efter eller under ditt besök hos skolsköterskan. Likaså

Läs mer

Terbinafin ratiopharm

Terbinafin ratiopharm Terbinafin ratiopharm Vid behandling av fotsvamp Vad är fotsvamp? Fotsvamp är en ofarlig men ofta irriterande och som regel kliande infektion i huden. Fotsvamp kan drabba alla människor oavsett livsstil

Läs mer

förstå din hunds hudhälsa

förstå din hunds hudhälsa förstå din hunds hudhälsa det är inte ovanligt Hudproblem är relativt vanligt förekommande hos hundar. Det kan uppstå pga flera olika orsaker t.ex. infektioner, parasiter eller allergier. Många underliggande

Läs mer

Lösningsmedel är farliga

Lösningsmedel är farliga Lösningsmedel är farliga Organiska lösningsmedel kan leda till Yrsel Trötthet Illamående Nerv- och hjärnskador Skador på inre organ Sprickor och inflammation i huden Brand och explosion Därför ska man

Läs mer

Bokning av föreläsningar och kurser

Bokning av föreläsningar och kurser Bokning av föreläsningar och kurser hjälper dig att boka en kurs till ditt företag och din förening. 1. et Boka en föreläsning ur s standardutbud, se följande sidor för mer information, eller specialbeställ

Läs mer

Matspjälkningen. 2. Svalget & Matstrupen Vägarna för luft och föda korsas Sväljreflex, struplocket 25 cm rör, peristaltiska rörelser

Matspjälkningen. 2. Svalget & Matstrupen Vägarna för luft och föda korsas Sväljreflex, struplocket 25 cm rör, peristaltiska rörelser Människokroppen Matspjälkningen 2. Svalget & Matstrupen Vägarna för luft och föda korsas Sväljreflex, struplocket 25 cm rör, peristaltiska rörelser 4. Tolvfingertarmen Bukspott (basiskt) Trypsin sönderdelar

Läs mer

WoundCare SE. Mediplast Sårvård

WoundCare SE. Mediplast Sårvård WoundCare SE Mediplast Sårvård NW Dressing on Roll SE 160220 Indikation: Täckförband över kompresser. Hudskydd vid hel hud. Används med fördel till varma/svettiga patienter. Non-woven förband på rulle

Läs mer

FÖDA, MATSPJÄLKNING, TRANSPORT OCH FÖRSVAR

FÖDA, MATSPJÄLKNING, TRANSPORT OCH FÖRSVAR FÖDA, MATSPJÄLKNING, TRANSPORT OCH FÖRSVAR Kost och hälsa Vad behöver kroppen för att hålla sig frisk? Varför behöver kroppen mat? FÖDA S. 146-152 Vatten Kolhydrater Fetter Proteiner Vitaminer Mineraler

Läs mer

Rutiner och riktlinjer för smittsamma sjukdomar i barnomsorgen

Rutiner och riktlinjer för smittsamma sjukdomar i barnomsorgen Rutiner och riktlinjer för smittsamma sjukdomar i barnomsorgen När är barnet så sjukt att det ska stanna hemma? Det är barnets behov, som är avgörande för om barnet ska vara hemma, inte föräldrarnas eller

Läs mer

Bröstlyft Utförlig information

Bröstlyft Utförlig information Bröstlyft Utförlig information Om du funderar på ett bröstlyft kommer den här informationen att ge dig en grundläggande förståelse för vad en operation innebär, hur den går till och vilka resultat man

Läs mer

Behandla orsaken - istället för symptomen

Behandla orsaken - istället för symptomen Mot förkylning Behandla orsaken - istället för symptomen Munspray mot förkylning Mot förkylning För över 30 år sedan uppmärksammade isländska forskare att personal i fiskrenserierna hade ovanligt mjuka

Läs mer

Moment I (4hp) DEL B OM152B Datum

Moment I (4hp) DEL B OM152B Datum Moment I (4hp) DEL B OM152B Datum 171111 1. 1p Begreppet hypoglykemi används bland annat hos personer med typ 1 diabetes för att beskriva följande: Hypoglykemi innebär att glukoskoncentration är högre

Läs mer

Nyhet! JOBST. Comprifore. Ett flerlagers kompressionssystem för effektiv behandling av venösa bensår

Nyhet! JOBST. Comprifore. Ett flerlagers kompressionssystem för effektiv behandling av venösa bensår Nyhet! JOBST Comprifore Ett flerlagers kompressionssystem för effektiv behandling av venösa bensår Kunskap om venösa bensår. Kompression kan betraktas som grundpelaren vid behandling av venösa bensår.

Läs mer

DERMA. Shampoo, Gel & Spot On Concentrate. Vid hudproblem hos hund och katt

DERMA. Shampoo, Gel & Spot On Concentrate. Vid hudproblem hos hund och katt DERMA Shampoo, Gel & Spot On Concentrate Vid hudproblem hos hund och katt HUD OCH PÄLS Hudbarriären skyddar En frisk hud och päls ger bästa skyddet och fungerar som en barriär mot omgivningen, för att

Läs mer

Vesikoureteral reflux hos barn. Patient-/föräldrabroschyr

Vesikoureteral reflux hos barn. Patient-/föräldrabroschyr Vesikoureteral reflux hos barn Patient-/föräldrabroschyr TM Att förstå reflux Ditt barn har vesikoureteral reflux (VUR/reflux) vilket innebär att urinen rinner tillbaks från urinblåsan till njuren. Reflux

Läs mer

Multiresistenta bakterier

Multiresistenta bakterier Multiresistenta bakterier Inger Andersson, hygiensjuksköterska Bakterier är överlevare! Antibiotika Resistens Resistenta bakterier MRSA Methicillin Resistent Staphyloccus Aureus ESBL Extended Spektrum

Läs mer

BIOLOGI. Vår fantastiska kropp

BIOLOGI. Vår fantastiska kropp BIOLOGI Vår fantastiska kropp 6.1 Celler i samarbete Allt liv är uppbyggt av celler. Vissa organismer består av en enda cell, andra av flera miljarder celler. Människokroppen består av tiotusentals miljarder

Läs mer

Graves sjukdom När kroppens immunsystem reagerar felaktigt

Graves sjukdom När kroppens immunsystem reagerar felaktigt Graves sjukdom När kroppens immunsystem reagerar felaktigt 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Läs mer

HUND I NÖD. Hund i nöd. Första hjälpen-guide om din hund blir skadad eller råkar ut för en olycka

HUND I NÖD. Hund i nöd. Första hjälpen-guide om din hund blir skadad eller råkar ut för en olycka Hund i nöd Första hjälpen-guide om din hund blir skadad eller råkar ut för en olycka 1 Guiden är avsedd som en hjälp till första hjälpen och beskriver vanliga skador och olycksfall som Distriktsveterinärerna

Läs mer

Anvisningar för kodning av infekterade sår

Anvisningar för kodning av infekterade sår Anvisningar för kodning av infekterade sår Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens tillstånd.

Läs mer

Smärta och smärtskattning

Smärta och smärtskattning Smärta och smärtskattning VARFÖR GÖR DET ONT? Kroppen har ett signalsystem som har till uppgift att varna för hotande eller faktisk vävnadsskada. Smärta är kroppens sätt att göra dig uppmärksam på att

Läs mer

förstå din katts diabetes

förstå din katts diabetes förstå din katts DIABETES Att höra att din katt lider av diabetes kan göra dig orolig och förvirrad, men du ska veta att hjälpen är nära. I denna broschyr kommer vi att förklara hur kattdiabetes kan hanteras

Läs mer

Information om operation av barnbråck hos flickor och pojkar Mer information: Sök http://www.usorebro.se/sv/videoarkiv/ under patientinformation

Information om operation av barnbråck hos flickor och pojkar Mer information: Sök http://www.usorebro.se/sv/videoarkiv/ under patientinformation Kirurgiska kliniken, L-G Larsson, överläkare Reviderat 2014-01-24 Information om operation av barnbråck hos flickor och pojkar Mer information: Sök http://www.usorebro.se/sv/videoarkiv/ under patientinformation

Läs mer