Upphandlade diabeteshjälpmedel - Öppen vård

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Upphandlade diabeteshjälpmedel - Öppen vård"

Transkript

1 Upphandlade diabeteshjälpmedel - Öppen vård Upphandling Basmätare Medcore AB MedCore Care /startkit MedCore Care vnr Förpack (antal) 10 (25+25) Styckpris (exkl. apotekets distrkostnad) Mätområde (mmol/l) 1,1-33,3 1,1-33,3 Hållbarhet 6 mån 6 mån vnr Avancerad mätare Abbott FreeStyle lite/startkit Freestyle lite ,1-27,8 24 mån från vnr tillverkning Laddningsbar glukosmätare för flera stickor Accu-Chek ( patientbunden och får endast användas till en person) Accu-Chek compact plus / startkit Accu-Chek compact ,89 0,6-33,3 90 dgr/ vnr trumma (17st) Accu-Chek Softclixlancet 200 0,44 Pennkanyl till insulinpenna Rubin medical AB Rubin Pen 5, 8 mm vnr: vnr Unifine Pentips 12mm vnr Lancetter till flergångsprovtagare Ypsomed AB Mylife lancets standard vnr Hjälpmedel förskrivs på hjälpmedelskort. Hjälpmedelskortet kan skrivas i Cambio Cosmic men ej skickas elektroniskt till apotek. Utlämning av hjälpmedel sker på apotek. - Urinketonstickor Keto-Diabur-Test 5000 och Ketostix har inte upphandlats för öppen vård. Urinstickor bör användas till de flesta patienter på grund av enkelhet och lågt pris. Blodketonstickor används till enstaka patienter med ökad risk för hastig ketoacidosutveckling särskilt barn och patienter med insulinpump. - Plasmaglukosmätare för egenkontroll ger mindre exakta värden än våtkemisk metod och HemoCue. Det har dock sällan någon klinisk betydelse. Plasmaglukosmätare för egenkontroll bör kontrolleras mot HemoCue. - Angivet pris är exklusive apotekets pålägg som är cirka 15 %. - Kommunal hemsjukvård rekvireras mätare och teststickor som läkemedelsnära förbrukningsartiklar från landstingets förråd. Kontrollösning Contrex III beställs från MedCore alt. på avtal för upphandlat sjukvårdsmaterial. Stickskyddad pennkanyl BD AutoShield Duo 5mm vnr , 8mm vnr rekvireras som läkemedelsnära produkt. Användare instruktion se länk - Personer med synskada som av ögonläkare remitterats till syncentralen kan erhålla talande blodsockermätare. Teststickor förskrivs av läkare/diabetessjuksköterska.

2 Flergångsprovtagare ingår i startkit, den är patientbunden och får endast användas vid egenvård dvs av patienten själv eller närstående. I övrigt används engångsprovtagare, i första hand kontaktutlöst lansett exv. Medlance K, lila. Förråd best nr (pris 0,59 kr/st). Hjälpmedelskort vnr (pris 0,66kr/st). Utlåning av blodsockermätare - mätare med stickor (ej kassett) kan lånas ut. Förpackning med stickor rekvireras via Ebuilder. Bra pedagogiskt hjälpmedel t.ex. nyupptäckt diabetes och vid viss läkemedelsbehandling t.ex. cortison. Rekommendation för blodsockerkontroll enligt Nationella riktlinjer för diabetesvård 2015 Systematiskmåtning - Typ1och typ2 diabetes med insulin (prio 1) typ2 diabetes med kost och tablettbehandling (prio 8) Riktad mätning - Typ2 diabetes (prio3) pedagogiskt verktyg för att få egen kunskap om hur sjukdom, mat, aktivitet och läkemedel påverkar blodsockret. När skall blodsocker kontrolleras? Hur skall blodsocker kontrolleras? Lathund för förskrivning Vid misstanke på högt och lågt blodsocker Vid val av insulindos För att förstå effekten av måltider, motion och behandling För kontroll/uppföljning av behandling Handtvätt före provtagning. Rätt provtagningsteknik se länk Rätt förvaring och handhavande av provtagningsmaterial 4 gånger/vecka 1 gång/dag 5 gånger/dag 50 stickor 50 stickor 50 stickor 1 förpackning 4 ggr/år 2 förpackningar 4 ggr/år 9 förpackningar 4 ggr/år Rekommenderade förband för sårbehandling av diabetiska fotsår Förbanden finns i fler storlekar än de som presenteras här. För ytterligare information Sårsjuksköterskans Hemsida och Fickfolder SÅR-upphandlade produkter Det är viktigt med tidig bedömning. Har inte diabetes fotsår visat något tecken till förbättring på 2 veckor bör remiss skickas till multidisciplinärt fotteam. Diabetiska fotsår har inte alltid kliniska tecken på infektion och kan ha ett snabbt förlopp. Sår- och förbandstyp Funktion Förbandsstorlek Landstingspris (kronor) Rena granulerade sår Mepitel One siliconkompr. Icke vidhäftande sårbäddsskydd 7,5x10 cm 29,00 Mepilex Lite Bevarar fukt i såret. 6x8,5 cm 17,44 Finns i Border som är duschbart. Sorbact kirurgiskt förband 5x7,2 cm 1,87 Lite till måttligt vätskande Allevyn polyurethanskum Allevyn adhesiv Absorberar, bevarar fukt, skyddar sårkanter. Adhesiv =duschbart. 10x20 cm 7,5x7,5 cm 55,00 13,80 Tegaderm Foam Finns på rulle 10x60 cm 137,00 Tegaderm oval stjärna och wrap polyuretanskum Små lättformade förband på ex tår 6,9x7,6 cm 6,9x6,9 cm 17,50 17,50 Vid blottlagda senor och ben kan förfuktad Aquacel med fuktspärr av exvitri sårdyna eller Tegaderm användas. Torra sår Hydrosorbgel i tub+ Hydrosorb(kompress) Fuktig nekros Återfuktar/behåller fukt 15 gram Överväg mekanisk revidering kontakta Sårsjuksköterska. 16,00 21,50

3 Hydrosorb-gel/Kompress Mjukar upp nekrosen. Se ovan TenderWet active 24 ersätts Innehåller Ringerlösning, klipp inte i 4 cm 9,60 med TenderWet Plus förbandet. Oml var tredje dag Vid torr nekros- skydda och bibehåll nekrosen torr med polyurethanskum. Infekterade/ Sorbact och Aquacel innesluter vissa bakterier i förbandet, men är inte antiseptisk Vätskande sår Skydda sårkanter och hud under häfta med Secura Aquacel-cellulosa kompress Absorberar vätska som omvandlas till 29,00 gel, bevarar fukt och skyddar sårkanter Sorbact Binder svamp och bakterier i väven Tamponad, gelförband och kirurgiskt förband 2x50 cm 5x7,2 cm 14,78 1,87 Elasto-gel Förbandet är tryckfördelande och stör 35,00 näringstillförsel till bakterier Mepilex transfer Mepilex Border Transporterar fukt till förband ovanpå Duschbart 10x12 cm 40,00 33,00 Prontosan Antiseptisk spolningsvätska Gel Rengör, befuktar och reducerar lukt och bakteriers biofilm 4 x40ml 1 x 350 ml 50 g 15,50/ st 72, Medihoney Antiseptisk honung i tub el. kompress Obs ej vid allergi mot bistick. 20 g Iodosorb Antiseptisk, Absorberande stor mängd vätska 6x4 cm 54,40 Förband endast efter läkarordination eller kontakt med Sårombud/Sårsjuksköterska Aquacel Ag Antiseptisk Absorberande kompress med silver 5x5 cm 15,07 Promogran Proteashämmande 28 cm² 110,00 Använd aldrig helt täta förband på diabetiska fotsår (ex Douderm) Inga förband fungerar optimalt om inte avlastning i skon sker med tanke på sår och förband. Avlastande skor måste finnas för både inom- och utomhusbruk.

4 Rekommenderade förband för sårbehandling För ytterligare information - Sårsjuksköterskan Fickfolder SÅR-upphandlade produkter Förbanden finns i flera olika storlekar än de som anges nedan. Kostnadseffektivitet beror framför allt på tiden till läkt sår. Alltså mer på metod och omläggningsfrekvens än förbandskostnad. Att tänka på: Bensår är ett symtom Ta reda på orsaken till såret och rikta behandling mot den bakomliggande orsaken. Uppmärksamma läkningshämmande faktorer ex. ödem, tryck,malnutrition m.m. Sår- och förbandstyp Funktion Förbandsstorlek Pris (kronor) Rena granulerade sår Skydda nybildad vävnad. Stör ej sårläkning med täta omläggningar. Rekommendation. 1ggr/v. Silicon ger viss smärtlindring. Överväg transplantation med Pinch graft. Cuticell Classic Salvkompress 1,79 Vitri sårdyna med 10x10 0,49 polyesterfolie Mepitel One siliconkompr. 7,5x10 cm 29,00 Mepilex Lite finns även Border =Duschbart 6x8,5 17,44 Border Mepilex Border Bevarar fukt i sårytan. Fastnar ej. 33,00 Ocklusiva förband Bevarar fuktig miljö. Underlättar autolys. Använd aldrig helt täta förband på diabetiska fotsår Duoderm tunn Standard Lätt till måttligt vätskande 13,60 15,20 Skydda sårbädd/bevarar fuktig sårmiljö. Absorption av överflödig sårvätska. Skydda omgivande hud med vertikalt uppsugande förband 2 cm över sårkant alt.secura barriärskydd 1 ml= 6.30 kr Allevyn Non adhesive Med häftkant, duschbart 10x20 cm 7,5x7,5 cm 55,00 13,80 Allevyn Sacral eller Heel Speciellt utformad för sacral sår Hälsår Best.via best.service S17x17 cm H10x20 cm 43,00 50,00 Elasto-gel Tryckfördelande. Hämmar svamp 35,00 och bakterietillväxt Tegaderm Alginat Alginatförband 5x5 cm 5,89 Mepilex Border Silicon, duschbart 33,00 Måttligt till kraftigt vätskande Absorbera riklig sårsekretion, skydda sårkanter och bevara fuktig sårmiljö. Skydda omgivande hud med vertikalt uppsugande förband 2 cm över sårkant /. Secura 1 ml = 6,30 kr Aquacel-cellulosa kompress Vertikal uppsugning, absorberar 10x10 29,00 bakterier. cm Allevyn Vertikalt uppsugande. Tegaderm Foam på rulle Vertikalt uppsugande 10x60 cm 137,00

5 Mepilex Transfer kombineras med absorptionsförband Transporterar överflödig vätska från såret. till abs förband ovanpå. Tunn, fördel vid svår- bandagerade sår och strålskador. 10x12 cm 40,00 Curea P superabsorbent Kan användas under kompression 16,00 Vid blottlagda senor och ben kan förfuktad Aquacel med fuktspärr av Vitri sårdyna användas. Torra sår Fuktig sårmiljö befrämjar celldelning och nybildning av vävnad. Hydrosorb gel/ Återfuktar/behåller fukt Kompress Torr nekros Skydda och behåll nekrosen torr med polyurethanskum till den lossnar. Fuktig nekros Överväg sårrevision, kontakta sårsjuksköterskan. TenderWet active 24 ersätts med Tender Wet Plus Gel 15 gram Mjukar upp nekrosen. Oml var 3:e dag 4 cm 9,60 16,00 21,50 Hydrosorb-gel/kompress Löser upp nekrosen, se ovan Infekterade/vätskande sår Mekanisk rengöring, Täta sårkontroller, Använd aldrig lokal antibiotika behandling. Vid tecken på sårinfektion (värme, rodnad, svullnad, smärta, feber, lukt) sårodla innan antibiotikabeh. Iodosorb Antiseptika Absorberande 6x4 cm 48,00 Medihoney Honung för sårbehandling Antiseptika Prontosan sårspolningsvätska eller gel Antiseptika Sorbact Obs ej vid allergi mot bistick Tub Kompress Rengör,fuktar och reducerar lukt, påverkar bakteriens biofilm Gel Hämmar svamp och bakterier. Finns med gel och även som tamponad 20 g 10x10 6x40 ml 350 ml 50 g 7x7 cm 2x50 cm 84,90 98,00 15,50/ st 72,00 195,00 20,80 14,78 Illaluktande sår Carboflex Absorberande kolförband 31,00 Förband endast efter läkarordination eller kontakt med Sårombud/Sårsjuksköterskan Aquacel Ag Silver, absorberande Antiseptiska Promogran Proteashämmare, påskyndar granulation 28 cm² 110,00 - Sorbact och Aquacel innesluter vissa bakterier i förbandet, men är ej antiseptiska Kompressionsbehandling Kontrollera och värdera den arteriella cirkulationen före ödembekämpning. Comprilan Kortsträckt/lågelastisk till mobila patienter, kan sitta nattetid 8 cm 10 cm 12,90 15,70 Curimed Forte Långsträckt/högelastisk till immobila 10 cm 22,10 patienter. Måste avlägsnas nattetid Coban Mellanelastisk häftar i eget material, 10 cm 15,60

6 kan sitta nattetid Coban 2 Flerlagersystem, tunt 105,00 Coban 2 Lite Flerlagerssystem vid viss grad av 105,00 arteriell insufficiens Profore Flerlagersystem välj storlek efter <18 cm ankelomfång. Antalet bindor i kartongen varierar (3-5) efter cm 25-30cm 125,00 125,00 ankelomfång. >30cm Profore lite Flerlagerssystem vid viss grad av cm 85 arteriell insufficiens. Ulcer Care Kompressionsstrumpsystem klass 3 285,45 Kompressionsstrumpor För efterbehandling och förebyggande av sår. Finns i klass 1 till 4. Klass 1 (15-20 mmhg) utprovas av ssk. på vårdcentral. Klass 2-4 ordineras av läkare och utprovas av Spec.avd Förväxla ej kompressionsstrumpa med stödstrumpa. Behandlingsstrumpa Comprinett (vit med hål vid tårna) är för trombosprofylax till immobila patienter och håller inte trycket mer än 4-6 veckor (pris 29 kr/par). Venosan klass 1 standard knä Ett par 232,00 Venosan klass 2 standard Ett par 244,00 knä VAC riktlinjer och överenskommelse med kommunerna VAC omläggning och rutin finns i TILDA

Dalabensår - Metodbok för fot- och bensår

Dalabensår - Metodbok för fot- och bensår Dalabensår - Metodbok för fot- och bensår Kapitel Sid 1 Steg för steg i bensårsvården Mål.. 4 Resultat- och processkriterier. 6 2 Etiologisk diagnos och behandlingsprinciper Mål. 7 Definition 7 Epidemiologi.

Läs mer

Kunskap om. Hudens uppbyggnad. Copyright Margareta Grauers, 2015 1. Föreläsning om patienter med svårläkta sår, den 20 maj 2015 anordnad av Solna Stad

Kunskap om. Hudens uppbyggnad. Copyright Margareta Grauers, 2015 1. Föreläsning om patienter med svårläkta sår, den 20 maj 2015 anordnad av Solna Stad Föreläsning om patienter med svårläkta sår, den 20 maj 2015 anordnad av Solna Stad Margareta Grauers, dermatologisjuksköterska E-post: margareta.grauers@comhem.se Margareta Grauers, 2015 Kunskap om Hur

Läs mer

Sårbehandling Ben- och fotsår 2013

Sårbehandling Ben- och fotsår 2013 Sårbehandling Ben- och fotsår 2013 Inledning Bensår är en folksjukdom. 2% av befolkningen kommer någon gång att få ett bensår, och varje år drabbas ca 50 000 personer. Kostnaderna för ett oläkt bensår

Läs mer

Produktkatalog Sårbehandling

Produktkatalog Sårbehandling Produktkatalog Sårbehandling S å r b e h a n d l i n g Effektiv sårbehandling från ConvaTec Innehållsförteckning Sår och sårläkning Sid 3 Hantera symtom från såret Sid 4 Hantering av sårvätska Sid 4 Hantering

Läs mer

Inför delegering av insulin

Inför delegering av insulin GÄLLIVARE KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN RUTINER OCH RIKTLINJER FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD 2013 04 27 Inför delegering av insulin 2 Delegering av insulin Checklista vid delegering av insulingivning Diabetes Mellitus

Läs mer

Sår och Sårbehandling 2010

Sår och Sårbehandling 2010 Sår och Sårbehandling 2010 Sår drabbar alla människor någon gång, från de enkla skrubbsåren till komplicerade svårläkta sår. Sårläkning är vanligen okomplicerad, men i vissa fall stannar den upp och kan

Läs mer

INFORMATION FÖR PERSONAL SOM ERHÅLLIT DELEGERING

INFORMATION FÖR PERSONAL SOM ERHÅLLIT DELEGERING Bjurholmskommun Flik 9.2. INFORMATION FÖR PERSONAL SOM ERHÅLLIT DELEGERING För vissa hälso- och sjukvårdsuppgifter Vid särskilda boende Bjurholms kommun Välkommen till Bjurholmskommuns äldre- och handikappomsorg

Läs mer

Produktkatalog 2015-09-04

Produktkatalog 2015-09-04 Produktkatalog 2015-09-04 Hjälp & Info Bli kund hos oss Privatkunder kan gå in direkt i webbshoppen och göra sina beställningar. Betalning sker kontant mot postförskott eller med bank-/kreditkort för privatkunder.

Läs mer

Urinvägskateterisering. Innehållsförteckning

Urinvägskateterisering. Innehållsförteckning 42T 62T 72T 82T 82T 92T 92T 102T 102T 112T 112T Dokumentnamn: Urinvägskateterisering Utfärdande PE: Centrum för kirurgi ortopedi och cancervård Utfärdande enhet: Urologiska kliniken Framtagen av: Urologiska

Läs mer

Utbildningsmaterial inför Insulindelegering

Utbildningsmaterial inför Insulindelegering Utbildningsmaterial inför Insulindelegering Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00 Bankgiro: 221-4286 Org nr: 212000-1660 Sida 2 (23) Inledning Detta utbildningsmaterial

Läs mer

Utbildningsmaterial Diabetes Diabetes - insulindelegering. 2015-09-03 Mölndals Stad Anna-Karin Sävemalm

Utbildningsmaterial Diabetes Diabetes - insulindelegering. 2015-09-03 Mölndals Stad Anna-Karin Sävemalm Utbildningsmaterial Diabetes Diabetes - insulindelegering 2015-09-03 Mölndals Stad Anna-Karin Sävemalm Innehåll Utbildningsmaterial... 2 Delegering i kommunal vård och omsorg... 2 Ditt ansvar när du tar

Läs mer

Trycksår hos barn och ungdomar med ryggmärgsbråck

Trycksår hos barn och ungdomar med ryggmärgsbråck hos barn och ungdomar med ryggmärgsbråck Margareta Dahl, Ann-Christine Renning, Madeleine Stenius Generellt om trycksår är ingen ny företeelse. Trots detta visar olika studier att kring var femte vuxna

Läs mer

HUDEN VID SKLERODERMI INFORMATION OCH GODA RÅD FÖR ATT FÖREBYGGA HUDKOMPLIKATIONER

HUDEN VID SKLERODERMI INFORMATION OCH GODA RÅD FÖR ATT FÖREBYGGA HUDKOMPLIKATIONER HUDEN VID SKLERODERMI INFORMATION OCH GODA RÅD FÖR ATT FÖREBYGGA HUDKOMPLIKATIONER Actelion Pharmaceuticals Sverige AB Svärdvägen 3A, 182 33 Danderyd tel 08-544 982 50 2011-05-11 63134 S-11-Tra-028 Innehåll

Läs mer

Utbildningsmaterial. Diabetes insulindelegering

Utbildningsmaterial. Diabetes insulindelegering Utbildningsmaterial Diabetes insulindelegering Munkedals kommun 2014 Utbildningsmaterial insulindelegering Detta material är framtaget som en kunskapsgrund för insulindelegation och riktar sig till personal

Läs mer

INFORMATION OM DIABETES FÖR VÅRDPERSONAL INFÖR DELEGERING

INFORMATION OM DIABETES FÖR VÅRDPERSONAL INFÖR DELEGERING 2007-06-14. Reviderat 2008-09-16, 2010-04- 06, 2011-05-04 INFORMATION OM DIABETES FÖR VÅRDPERSONAL INFÖR DELEGERING Syftet är att informationen ska ge teoretisk kunskap till vårdpersonal och utgöra grund

Läs mer

Egenvård på Vilda Skräddartorp 3-9 augusti 2014 i samband med lägerbrev 4 Egenvårdshandbok till kårerna Magbesvär Hård i magen Lös i magen Sår

Egenvård på Vilda Skräddartorp 3-9 augusti 2014 i samband med lägerbrev 4 Egenvårdshandbok till kårerna Magbesvär Hård i magen Lös i magen Sår Egenvård på Vilda Skräddartorp 3-9 augusti 2014 i samband med lägerbrev 4 Egenvård innebär en massa saker. Man skaffar sig den kunskap som behövs för att avvärja de stora skadorna eller problemen. Det

Läs mer

Insulinpump. Typ 1 Diabetes hos barn, ungdomar och unga vuxna R Hanås 2012 161

Insulinpump. Typ 1 Diabetes hos barn, ungdomar och unga vuxna R Hanås 2012 161 Insulinpump Vår målsättning är att kunna erbjuda alla personer med diabetes den insulinbehandling som fungerar bäst för dem. Ibland fungerar det av olika skäl inte tillfredsställande med insulinpenna och

Läs mer

Ansvarsfördelning för medicintekniska produkter mm mellan Örebro läns landsting och kommunerna i Örebro län

Ansvarsfördelning för medicintekniska produkter mm mellan Örebro läns landsting och kommunerna i Örebro län Rubrik specificerande dokument ÖVERENSKOMMELSE Omfattar område/verksamhet/enhet Medicintekniska produkter Sidan 1 av 13 Upprättad av (arbetsgrupp alt. namn, befattning) Beslutande organ Gäller från datum

Läs mer

Kirurgi. Till dig som ska genomgå en kirurgisk eller urologisk operation på Alingsås lasarett. (Slutenvård) Inläggnings datum: Operations datum:

Kirurgi. Till dig som ska genomgå en kirurgisk eller urologisk operation på Alingsås lasarett. (Slutenvård) Inläggnings datum: Operations datum: Ta med denna broschyr vid inskrivning & inläggning! Kirurgi (Slutenvård) Till dig som ska genomgå en kirurgisk eller urologisk operation på Alingsås lasarett Inläggnings datum: Operations datum: 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Vårdprogram för vuxna med diabetes

Vårdprogram för vuxna med diabetes VÅRDPROGRAM 3 (43) INNEHÅLL FÖRORD... 7 INLEDNING... 8 1 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT... 8 1.1 Screening...8 1.2 Diagnos...8 1.3 Flödesschema för plasmaglukosmätning...9 1.4 Kliniska karakteristiska...9 1.5 Behandlingsmål

Läs mer

Vårdprogram Diarienr: Ej tillämpligt 1(26)

Vårdprogram Diarienr: Ej tillämpligt 1(26) Vårdprogram Diarienr: Ej tillämpligt 1(26) Dokument ID: 09-119110 Fastställandedatum: 2014-11-17 Giltigt t.o.m.: 2015-11-17 Upprättare: Birgitta J Hadin Lusth Fastställare: Bo Claesson Amning rådgivning

Läs mer

DIABETESHANDBOK. irena.ceke@halmstad.se Halmstad kommun

DIABETESHANDBOK. irena.ceke@halmstad.se Halmstad kommun DIABETESHANDBOK irena.ceke@halmstad.se Halmstad kommun Innehållsförteckning Checklista 3 Lågt blodsocker 4 Högt blodsocker 5 Kost vid gastropares 6-7 Kost vid diabetes 8 Omvårdnad av diabetes fötter 9

Läs mer

Sår gör antibiotika nytta?

Sår gör antibiotika nytta? LÄKEMEDELSKOMMITTÉN VID ÖREBRO LÄNS LANDSTING Nr 186 FEBRUARI 2013 INNEHÅLL 1-3 Sår gör antibiotika nytta? Referat från Läkemedelsinformation på våra villkor 3 Antibiotikaprofylax mot endokardit upphör

Läs mer

5.2 mmol BRUKSANVISNING. System för blodsockerkontroll. Påminn. Alternativ. 12:24 l 13.10. Före måltid

5.2 mmol BRUKSANVISNING. System för blodsockerkontroll. Påminn. Alternativ. 12:24 l 13.10. Före måltid System för blodsockerkontroll 12:24 l 13.10 5.2 mmol Före måltid L Påminn. Alternativ BRUKSANVISNING Använder Bayers Contour Next blodsockerteststickor AVSEDD ANVÄNDNING Bayers Contour Next USB-system

Läs mer

Handlingsplan Trycksår. takes the pressure off 1

Handlingsplan Trycksår. takes the pressure off 1 Handlingsplan Trycksår takes the pressure off 1 Care of Sweden medicinteknik sedan 1992. På Care of Sweden marknadsför och utvecklar vi medicintekniska produkter och tjänster för vården. Vi är specialiserade

Läs mer

Egenvård på läger! Goda vänner och små sår skall man vara rädd om! Ett litet kompendium som kan vara till stor hjälp ifall olyckan är framme!

Egenvård på läger! Goda vänner och små sår skall man vara rädd om! Ett litet kompendium som kan vara till stor hjälp ifall olyckan är framme! Egenvård på läger! Goda vänner och små sår skall man vara rädd om! Ett litet kompendium som kan vara till stor hjälp ifall olyckan är framme! Egenvård, vad är det? Jo det är en massa saker, det innebär

Läs mer

Preparat som stimulerar insulin frisättningen (mot P- Glukosstegring efter måltid) kan ge hypoglykemi (lågt blodsocker).

Preparat som stimulerar insulin frisättningen (mot P- Glukosstegring efter måltid) kan ge hypoglykemi (lågt blodsocker). 2010-04-14 DIABETES Diabetes är en kronisk sjukdom som gör att sockerhalten i blodet är för hög. Diabetes orsakas av brist på hormonet insulin eller av att insulinet inte ger full effekt. Insulin bildas

Läs mer

Förslag till Lokalt vårdprogram för diabetes Kronoberg. revidering 2008, utgivet av Diabetesråd Kronoberg och utarbetat av lokala arbetsgrupper

Förslag till Lokalt vårdprogram för diabetes Kronoberg. revidering 2008, utgivet av Diabetesråd Kronoberg och utarbetat av lokala arbetsgrupper Förslag till Lokalt vårdprogram för diabetes Kronoberg revidering 2008, utgivet av Diabetesråd Kronoberg och utarbetat av lokala arbetsgrupper 1 Sammanfattning, Lokalt vårdprogram för diabetes... 4 Uppdrag

Läs mer

Vid akneliknande förändringar hos barn (före tonåren). Om akneliknande förändringar debuterar i vuxen ålder.

Vid akneliknande förändringar hos barn (före tonåren). Om akneliknande förändringar debuterar i vuxen ålder. HUD AKNE Vem? Vid akneliknande förändringar hos barn (före tonåren). Om akneliknande förändringar debuterar i vuxen ålder. Vid rikligt med varblåsor och/eller ömmande knölar. Vid akne på bålen. Tid? Inte

Läs mer

Enteral nutrition. Näringstillförsel via en sond till mag-tarm kanalen. Växjö Kommun Distriktssköterskor Zita Fredriksson Annika Tarstad

Enteral nutrition. Näringstillförsel via en sond till mag-tarm kanalen. Växjö Kommun Distriktssköterskor Zita Fredriksson Annika Tarstad Enteral nutrition Näringstillförsel via en sond till mag-tarm kanalen. 20110920 Växjö Kommun Distriktssköterskor Zita Fredriksson Annika Tarstad Innehållsförteckning Bakgrund, referenser, ansvarsförhållanden..

Läs mer