Grundläggande sårbehandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grundläggande sårbehandling"

Transkript

1 Grundläggande sårbehandling Mål Att läka såret Att reducera patientens lidande Underlätta det dagliga livet Ami Hommel Klinisk lektor HSC, Lunds universitet Epidermis-överhuden Täcker hela kroppens yta Ytliga celler avstöts kontinuerligt från hudens yta och ersätts av nya celler Är 0,1-1 mm tjockt tjockaste området handflatan - fotsulan Dermis-läderhuden 1-4 mm bindvävslager Stödjevävnad Talgkörtlar Svettkörtlar Hårfolliklar Blod, lymfkärl rikligt med nerver Subcutis -underhuden Nedersta lagret som innehåller rikligt med fettvävnad som är isolerande Olika typer av sår Primärläkande och sekundärläkande sår Torra och fuktiga Rena och infekterade sår Akuta sår

2 Primärläkande sår Skärskada (vulnus incisum) Bitsår (vulnus morsum) Sticksår (vulnus ictum) Lacerationssår (vulnus dilaceratum) Brännskador (combustio) Köldskador (congelatio) Skottskador (vulnus sclopetarium) Kontusionssår (vulnus contusum) Skavsår (avulsion) Skrubbsår, operationssår, brännskador, tagställe vid hudtransplantation Måste rensas upp, bandage väljs beroende på sårets placering, storlek och sekretion Skapa optimala läkningsbetingelser genom skydd, kroppsvärme och fukt Förbandsbyte bör inte ske för ofta Fuktiga sår Skapa en optimal sårläkningsmiljö så att de biologiska processerna får de bästa förutsättningar för att läka såret Förhindrar skorpbildning Påskyndar läkningsprocessen - maximal nybildning av hudceller Såret kyls ej ned - temperaturen hålls jämnare Minskar smärtan i såret - patienten mår bättre Skydd mot mekanisk skada Sekundärläkande sår Alla kroniska sår är koloniserade med bakterier MEN det betyder inte att de är infekterade Bakterierna kan vara saprofytära, de ger ingen värdreaktion Infekterade sår En okontrollerad tillväxt av mikroorganismer Ofta aeroba och anaeroba bakterier 60% av patienterna har fått antibiotika under senaste halvåret Staf.aureus, E.Coli, enterokocker och enterobacter har rapporterats vara de vanligaste S.a tycks inte påverka sårläkningen Klassifikation av kirurgiska sår Berard F, Gandon J, Ann Surg, 1964 Rena Planerad kirurgi, ej trauma, primärslutna, ej omfattande luftvägar, mag- tarmkanal, urogenitala organ eller gallvägar Rena kontaminerade Akuta rena sår, akut kirurgi, planerad kirurgi i luftvägar, mag-tarmkanal, urogenitala organ eller gallvägar med minimalt spill och ingen pågående infektion

3 Risk för infektion Kontaminerade Öppna akuta sår, opsår med bruten sterilitet eller större spill från mag-tarmkanalen, penetrationsskador <4 timmer Infekterade/smutsiga Pågående infektion, preoperativ perforation av luftvägar, mag-tarmkanal, gallvägar, urogenitala organ penetrationsskador >4 timmer Rena 1-2% Rena-kontaminerade 6-9% Kontaminerade 13-20% Infekterade/smutsiga 40% Cruse PJ, Foord The epidemiology of wound infection. A 10-year prospective study of 62,939 wounds. Clin North Am Feb;60(1): Sutur Primärsutur Fördröjd primärsutur Sekundärsutur Sekundärläkning Sårläkningsprocessen Koagulering Inflammationsfas Nybildningsfas Cellmigration Proliferationsfas Mognadsfas Inflammationsfasen (upprensning) Pågår 2-4 dagar vid akuta sår, men är aktiv under nästan hela sårläknings-processen vid kroniska sår Blodkärlens permeabilitet ökar i såret och tillåter läckage av proteinrikt exsudat Exsudatet är en viktig del av sårets försvarssystem eftersom det fungerar som ett medium för fagocyterande celler och enzymer Vita blodkroppar dras till det skadade området. Detta är extremt viktigt i själva upprensningsprocessen Vissa leukocyter kan äta upp döda celler och bakterier

4 Sårläkning Trombocyterna (blodplättarna) klibbar ihop sig och en koagel bildas Tillströmning av granulocyter första försvaret mot bakterier Döda celler avger substanser retar nervändar och därmed orsakar smärta Retningen av nervändarna andra ämnen frisätts t. ex. histamin och serotonin som i sin tur ökar den inflammatoriska reaktionen Inflammationsfasen Rodnad Blodkärlen vidgas och mycket blod strömmar till Värmeökning Metaboliska processer leder till att värme frigörs Smärta Vävnadsvätska trycker på nervändar Svullnad Vätska tränger ut från kappilärerna Sårläkningsprocessen Nybildningsfasen (granulationsfasen) När såret är rent bildar kroppen ny lucker, blodkärlsrik bindväv. Denna tillför syre, vitaminer och annan näring, samt transporterar bort slaggprodukter Granulationen sker från botten av såret. Epitelskiktet vandrar in från sårkanterna eller från befintliga hårsäckar /svettkörtlar Det tar ca 2 veckor för såret att utveckla ett tunt, täckande epitelskikt Mognadsfasen I denna sårläkningsfas gäller det att skydda de sköra, nybildade epitelcellerna och att behålla en balanserad fuktighet i såret Få byten Barriär Bibehålla fukt Nybildning och ombyggnad av kollagener fortsätter Gradvis ökad hållfasthet och elasticitet i vävnaden Processen tar ca 1 år, den största vävnadsökningen sker efter ca 3 månader. Hållfastheten blir endast ca 50% -80% av normal bindväv

5 När du ser ett sår Vilken läkningsfas är såret i? Upprensningsfas ta bort nekroser Granualtionsfasen Epitalisering dels från kanter och från botten Lämna i lugn och ro Det röda såret skall det inte petas i Mognadsfasen Skydda såret och smörj huden runt omkring Blottade senor Skall hållas fuktiga Sårbehandlingsprodukter Välj produkt efter läkningsfas Exudat Hur mycket, lukt Sårkanter Huden runt såret Lätt rodnad runt själva såret Normalt, inflammationsfasen Kraftig bred rodnad Immunologiskt sår? Flammande rött, svullnad Infektion? Ödem Oftast lymfödem som kan masseras bort Vältrimmad Fuktig, välsmord Röd Infektion? Eksem Venöst eller reaktion på behandling Atrofisk Sterodier? Artriell orsak? Ödem Skall alltid bekämpas Sårsmärta Skall alltid behandlas Nociceptiv Beror på vävnadsskadan, paracetamol och opioider, ex oxycontin Neuropatisk följer anatomisk nervutbredning Sårsmärta Vilka smärtsymtom uppvisar patienten? Var sitter smärtan? Vad utlöser smärtan? Vad minskar smärtan?

6 Smärta vid förbandsbyte Var? Vad? Hur lång tid? Lokalbehandling Morfingel 0.3% Vid förbandsbyte Emla Lidocainviskös xylocaingel Val av förband Vad är orsaken? Vad är målet för behandling Vad är sårets status Vad vill vi att produkten skall åstadkomma? Kravspec Effekt Pris Hanterbarhet Riktlinjer vid bedömning Sårrengöring Lokalisation och skadetyp Symtom Undersökning Anamnes Tidpunkt, orsak, främmande kropp? stelkramp Behandling Mild mekanisk debridering (biofilm) Sköljning av såret med saliv Tillförsel av tillväxtfaktorer från saliven

7 Definition av biofilm Ett mikrobiellt samhälle, vars innevånare är oåterkalleligt fastsatta till en yta eller ngn form av underlag eller till varandra Det är inbäddat i en egenproducerad, extracellulär substans De ingående mikroorganismerna uppvisar en ändrad fenotyp Biofilm Lokaliserade till en viss plats Bakterierna kapslar in sig i ett slem / slime Svåra att komma åt Svårt att odla fram Motståndskraftiga mot antibiotika och antiseptika Läkningen försvåras eller avstannar Kan man se biofilm? Tänderna Hink Avlopp/toalett Sår Hur få man bort biofilm? Några metoder är: PHMB Jod Honung Mekanisk debridering Larver Debridering Ta bort nekroser/fibrin Kirurgisk Mekanisk Autolytisk Biokirurgisk Sax och pincett Slev Skalpell Emla- Xylocain Gel Duoderm

8 Mekanisk borttagning av nekroser Fluglarver i sårbehandling? Sax och pincett Slev Skalpell Emla- Xylocain Debriderar sår - nekros borttagning Micro - kirurgisk - debridering Tar bort infektioner Avdödar bakterier Renar upp sår Vad gör larven flugarter i världen arter i Sverige Lucilia Sericata Löser upp nekroser med sitt sekret proteolytiska enzymer- (vävnads nedbrytande) Suger in nekrosen Neutraliserar bakterier i magtarmkanalen Stimulerar sårsekretionen - sköljer bort bakterierna Stimulerar till sårläkning genom att de rör sig Flugans livscykel 12 dagar Ägg Larv Puppa Fluga Lätt att föda upp Lägger mycket ägg Lätt att göra ren sterilisera Äter bara död vävnad

9 Hur går det till på labbet? Parasit laboratorium, Salgrenska Göteborg Burar med flugor Lägger in kött ägg Äggen tvättas, steriliseras Läggs flaska med näringslösning Läggs på platta för odling över natten Skickas till mottagare i vanligt vaderat kuvert på posten Silverförband Bredspektrum-antibiotisk effekt Effekt beror på silverkoncentration och utsöndring Förhindrar cellandning och funktion (bakterier) Silverförband behövs på klara indikationer och under avgränsade tidsperioder Bakterie- och svampadsorberande förband Jodförband (Iodosorb) Hydrofila cadexomer-stärkelsekorn Låga koncentrationer- långsam release Bredspektrumaktivitet på bakterier, mykobakterier, svamp, protozoer och virus Effektiv mot 33 bakteriestammar Har effekt på biofilm PHMB (Polyhexanide) I kosmetika, linsvätska Bryter biofilm (som surfactant med betaine) Prontosan (0.1% och ex.suprasorb PHMB (0,3%) Icke cytotoxiskt, icke- irriterande, mycket låg risk för sensitisering. Hög molekylär vikt- dålig biotillgänglighet. Lika potent som silver och PVP-jod-. Inga bieffekter. Bredspektrum effekt på många bakterier, såväl aero som anaeroba, även MRSA, VRE Bör verka minst 20 minuter Hur fungerar V.A.C. terapi? Främjar bildandet av granulationsvävnad Reducerar sårödem och ökar blodcirkulationen i såret Minskar antalet bakterier Skapar en sluten och fuktig sårläkningsmiljö

10 Behandling av fistel Klipp svampen i en smal trekant, så den bredaste ändan sticker ut 1-2 cm i sårhålan Korta av och drag ut svampen I takt med att fistelns djup minskar Använd V.A.C. VersaFoam. Den är starkare än V.A.C. GranuFoam Avsluta, när det återstår ca 1 cm av fistlen Granulationsvävnad Fistel Svamp Svamp 1 cm. Honungsförband Antibakteriella egenskaper, påverkar Ph, utsöndrar väteperoxid, osmotisk effekt Antiinflammatorisk efekt (höga nivåer av antioxidanter) Autolytisk effekt Man minska hypertrofisk ärrbildning Biofilm Färsk honung innehåller 13 spp. laktobaciller (Lactobacillus och Bifidus) Olofsson/Vasquez Current Microbiology 2008 Oct;57 (4) 2008 Sårläkning - Skillnad mellan foster och vuxna Hur skiljer sig vanlig sårläkning från fostrets sårläkning? Kan fostrets sårläkning hjälpa oss till bättre sårbehandling? Iakttagelse: Operationer under de första trimestrarna resulterar i ärrfri läkning av huden Foster 20 veckor

11 Sårläkning - Skillnad mellan foster och vuxna Sårläkning - Skillnad mellan foster och vuxna Modell lammfoster: 145 dagar från befruktning till födsel Ärrfri läkning under första 2,5 trimestrarna Sista halva trimestern läkning med ärrbildning Extracellulär matris (ECM) Lymfocyter binder inte till ECM som är rik på hyaluronsyra Uppreglering av ECM adhesion proteins som attraherar fibroblaster, keratinocyter och endotelceller Mängd och typ av kollagen dessutom: Mastcellers antal och mognad - signifikant skillnad Sårläkning - Skillnad mellan foster och vuxna Sårläkning - Skillnad mellan foster och vuxna Fostrets sårläkning: Fostrets sårläkning ger upphov till minimal inflammation Sårläkning genom regenerering av celler och återbildning av hårfolliklar, etc. Extracellulära matrisen (ECM) rik på hyaluronsyra Mätning av hyaluronsyra i sår på får och lammfoster*: Sårcylindrar placerades på flanken av vuxna får Sårcylindrar placerades på 100 dagar gamla lammfoster enligt bilden Hyaluronsyranivåerna mättes efter 1, 2, 3, 7, 10, 14 och 21 dagar *Longaker et.al., Studies in fetal wound healing, Ann. Surg. April 1991 Förhastad slutsats! Varför? Högmolekulär hyaluronsyra är en polysackarid Longakers studie som publicerades 1991 ledde till att ett stort antal hyaluronsyraprodukter introducerades runt om i världen Dessa produkter fungerade sällan och gjorde många gånger att sårinfektioner förvärrades Vad gick fel? Bakterier bryter ned hyaluronsyran till lågmolekulära oligosackarid fragment som blir till näringsmedium för bakterier leder till förvärrade sårinfektioner För att hyaluronsyra skall fungera som sårbehandlingsmedel måste den skyddas från bakteriell nedbrytning

12 Hyup - patenterat skydd av hyaluronsyrans molekylvikt Hyiodine med Hyup Innehåller högmolekulär hyaluronsyra som skyddas från nedbrytning av 0,25% jod Hyup Svårläkta sår kräver en hyaluronsyra med hög molekylvikt. Hyup är en patenterad metod för att motverka nedbrytning till lågmolekulära oligosackarid fragment 1. Dödar bakterier och biofilm i sår. 2. Tar bort dålig lukt. 3. Attraherar tillväxt faktorer, samt startar granulering i långsamläkande sår Finns i flaska med 50 gram = 50 ml Rekommenderad minsta mängd för olika sårstorlekar: 5 x 5 cm = 2ml 10 x 10 cm = 8ml 15 x 15 cm = 18ml 20 x 20 cm = 32ml Smutsiga krigssår Drawtex Soldat anländer till fältsjukhus 1 dygn efter att ha träffats av granatsplitter Steril gasväv dränks in i Hyiodine och appliceras i sårbädden varje dag Såret öppnas och debrideras, mikrobiologisk odling visar på St. aureus infektion Dag 4 är den mikrobiologiska odlingen negativ och såret sluts. Drawtex lyfter bakterier, sårfaktorer (MMP1 och MMP9), pus och nekrotisk vävnad upp ur såret, ju fler lager desto större uppsugningskapacitet. Kapillär sugförmåga bidrar till att debridera sår, därmed skapas en ren och frisk sårbotten. Finns i 4 olika storlekar: 10 x 10 cm 15 x 20 cm 10 x 100 cm 20 x 100 cm Drawtex och MRSA Infekterade sår kvinna med bursit * * * * * * * * Ca 2 veckor postoperativt, undertrycksbehandling påbörjas. 1 månad senare, undertrycksbehandling avslutas och Drawtex behandling påbörjas. 4 veckor och 4 dagar efter påbörjad Drawtex behandling, Drawtex behandlingen fortsätter.

13 Drawtex + Hyiodine In- och utgångssår Produkterna i kombination: 1.Debriderar såret och suger upp sårsekret, pus och sårfaktorer (MMPs) 2.Dödar mikrober och biofilm i såret 3.Stimulerar läkningsprocessen alternativt återstartar läkningen Drawtex transporterar bort pus, sårsekret, biofilm, sårfaktorer mm från såret. Applicering av Hyiodine, dödar bakterier och annan biobörda, hyaluronsyran stimulerar sårläkning Drawtex fixeras med hjälp av Fixomull Att förebygga smittspridning SOFS 2007:19 Basala hygienrutiner Är bindande Kortärmat Bytas varje dag Eller oftare vid behov

14 Hur svårt kan det vara? Tvåstegsbandagering - med Hyiodine och Drawtex Sammanfattning Drawtex och Hyiodine Drawtex 1.Innehåller inga kemikalier eller antibiotika 1.Späder ut infektioner genom att suga upp bakterier mm 2.Bekväm omläggning som inte hindrar blodcirkulationen Patienter med neuropati lindar ibland gasväven för hårt, då kan Tubigrip eller annan elastisk strumpa vara ett bra alternativ. Hyiodine 1.Hyup skyddad hyaluronsyra 1.Effektiv eliminering av mikrobiell börda utan risk för resistens utveckling 1.Den högmolekulära hyaluronsyran stimulerar sårläkning Venösa bensår gör ont (91% ont ibland, 75 % Sömnen störs Våld = yttre, skadlig inverkan på kroppen Åsamkad av naturkraft otur vårdslöshet Åsamkad av levande varelse, med avsikt eller genom missöde egen handling annans handling

15 Bensår Vanligt förekommande ffa hos äldre i Sverige Tunga arbeten, går och står mycket Viss ärftlighet 70% kroniskt förhöjt ventryck pga insufficiens 10% arterioskleros 20% blandning venös och arteriell insufficiens Venösa bensår Orsakas av bristande återflöde p g a att klaffsystemet i de djupa eller ytliga venerna är skadat Ofta lokaliserat till underbenets insida Brunpigmentering och eksem förekommer runt såret Svullnad, som ofta försvinner över natten, sårsmärtor som lindras av högläge och tyngdkänsla i benet Behandling För att underlätta cirkulationen, motverka ödem och framtida nya sår, så måste kompression åstadkommas Kompressionsbehandling krävs även när såret är läkt, för att undvika nya sår Arteriella bensår Inte lika vanliga som venösa, men har ökat de senaste åren Såren uppträder i regel på foten, men kan också finnas på underbenet Ofta djupa, utstansade och ofta förekommer svarta nekroser Såren är ofta smärtsamma Ankeltryckindex Vem? Jämför värdet mellan ankel och arm En frisk människa skall ha ungefär samma värde eller något högre tryck i ankeln jämfört med armen Är kvoten mindre än 0,9 tyder det på att arteriell insufficiens åderförkalkning föreligger Storrökare Diabetiker Hypertoniker Är kvoten under 0,5 måste patienten remitteras till kirurg eller kärlspecialist

16 Behandling Snarast behandla den bakomliggande orsaken Sluta röka Fysisk aktivitet Vid högt blodtryck bör medicinering sättas in eller ses över Tryckavlastning, ej kompression Blandsår Cirka 20-25% av alla venösa sår har också en komponent av arteriell insufficiens Diagnos mycket viktigt Doppler är här ett utmärkt hjälpmedel. Behandling Blandsår följer i princip andra typer av bensår Kompressionsbehandling anpassas till varje patients status efter läkarordination Omläggning Förbandet väljs efter sårets läkningsstadium Samma förband passar sällan genom hela läkningsprocessen Polstra vid malleolerna och sårområderna Bommulsstumpor Lindning Lindning!!!! Linda från tåbasen och uppåt till knäled Åttatals- eller cirkel-turer Anpassa hårdheten på lindning, minska vid smärta el. obehag Kontrollera tårnas färg och temperatur Diabetesfotsår Sår, infektioner, destruktion av djupa vävnadsstruktuer och deformiteter personer med diabetes 3-8 procent får sår Majoriteten av fotsår uppstår hos personer med typ 2 diabetes Neuropati med eller utan perifer kärlsjukdom Infektioner kan bidra

17 Diabetessår på fötter Orsak: Dålig cirkulation i små artärerna Dålig cirkulation i stora blodkärlen Nervskada med känselbortfall Skor som skaver Veck på strumpa Sten i sko/strumpa Fotdeformiteter/felställningar Yttre våld Lokalisation sår på tår eller fotrygg Utmattningssår framfotens undersida Trycksår hälen Behandling Nedsatt perifer cirkulation tåspetsar och yttre fotranden samt där vävnad utsatts för tryck Bristande hygien Sår mellan tårna Vid torra sår hos diabetiker och vid nedsatt arteriell cirkulation används oftast torrt förband Torra svarta nekroser hydrogeler eller klippas bort kräver läkarordination Behandling Vid torra sår hos diabetiker och vid nedsatt arteriell cirkulation används oftast torrt förband Torra svarta nekroser hydrogeler eller klippas bort kräver läkarordination klotåställning och clavusbildning på ovansidan av tåleden Clavus orsakas av tryck från ex. skor Patienten har även hallux valgus

18 Pes Cavus Innebär ett högt fotvalv, hammartår och felställning av häl som leder till förändrade tryckpunkter vid gång De förändrade tryckpunkterna ökar risken för utveckling av stress-sår Tecken på ett ökat tryck är uppkomst av kallus Charcotfot Kollaps av mellanfot Sker en nedbrytning och ombyggnad - remodellering av skelettet gungstolsdeformitet uppstå Hålfoten, som sjunkit ner, tar hela belastningen med stor risk för sårutveckling Sår som inte läker? Sår - cancersjukdom Ingen tendens till sårläkning efter 2 veckor Successivt ökar sårytan antingen långsamt eller snabbt Kan såret ha samband med aktuell cancersjukdom? Har patienten tidigare haft en cancersjukdom? Maligna sår ses hos 5-10 % av patienter med avancerad cancersjukdom De flesta människor sätter inte sår i samband med cancersjukdom Cancerpatienter bör aktivt bli tillfrågade om de har sår Sår som inte läker? Sår - cancersjukdom Ingen tendens till sårläkning efter 2 veckor Successivt ökar sårytan antingen långsamt eller snabbt Kan såret ha samband med aktuell cancersjukdom? Har patienten tidigare haft en cancersjukdom? Maligna sår ses hos 5-10 % av patienter med avancerad cancersjukdom De flesta människor sätter inte sår i samband med cancersjukdom Cancerpatienter bör aktivt bli tillfrågade om de har sår

19 Maligna tumörsårets symtombild Sårrelaterad smärta Odör Ojämna, upphöjda sårkanter Fibrin och nekros Lättblödande såryta Vätskande såryta Krustbildning av seromläckage Klåda Att leva med ett tumörsår Having to simply deal with the situation Anpassa det dagliga livet och hantera odör, blödning, smärta, läckage av sårsekret och klåda Svårt att bandagera såret på grund av okontrollerbara och oförutsägbara symtom som sårsekret/läckage Brist på information och råd om hur såret ska hanteras, utveckla egna strategier Having this problem is very embarrassing Genant att visa såret Odör det mest plågsamma symtomet Negativa konsekvenser för det sociala livet Sebastian Probst et al: The meaning of living in an unbounded body 2012 Behandling Antitumoral Kirurgi Cytostatika Strålbehandling Hormonbehandling ECT (Electrokemoterapi) Antitumoral behandling ECT= Electro chemo therapy Lokal palliativt syftande behandling. Elektriska pulsar genom kutana/subkutana tumörer kombineras med intratumoral eller intravenös cytostatika. De elektriska pulsarna som genereras av elektroder leder till en ökad permeabilitet i cellmembranen och cytostatika som Bleomycin och Cisplatin kan penetrera in i cellen. Symtomatisk Behandling av symtom Principer vid sårrengöring och debridering Optimalt smärtlindrad patient Använd kroppstempererat kranvatten (efter att ha runnit ur kranen 1 minut) och mild, oparfymerad tvål (med lågt ph-värde) Duscha om möjligt rent såret Avlägsna allt löst fibrin och nekros. Använd, mjuka, osterila kompresser och bomullspinnar Var försiktig med sax, suturkniv och curette (slev) eftersom såren kan vara lättblödande I första hand autolytisk debridering med medicinsk honung Principer vid val av förband Hudvänligt Icke vidhäftande Diskret God komfort Absorberande säkert Minimera behovet av omläggningar/förbandsbyten Rätt förband kan avgöra om patienten kan fortsätta sitt sociala liv och i vidkommande fall kunna fortsätta arbeta Rätt förband kan påverka aptit, självkänsla och förmågan att hantera sjukdom och behandling Rätt förband kan också underlätta för närståendes att hantera situationen

20 Sårrelaterad smärta Sårrelaterad smärta, lokal behandling Den perifera smärtan i sårområdena svarar inte optimalt på systemisk morfinbehandling Många maligna sårytor är inte smärtsamma, däremot kan ofta sårkanterna, gränsen mellan frisk och malign vävnad vara oerhört ömma Djupa sårhålor kan ge upphov till kraftig smärta Smärtande sårytor kan behandlas med gel Xylocain (lidokain) 2% eller salva Xylokain 5% som inte påverkar sårläkning. Kort anslagstid. Ömma sårkanter: Emlakräm (lidokain&prilokain). Kort anslagstid. Djupa sårhålor: behandlas med extemporeberedd Morfinhydrokloridgel 1mg/ml. Framför allt på öppna sårytor, men också på inflammerad hud. Effekt upp till 25 h Sårbehandling vid odör Infektion? Kliniska tecken på infektion vid maligna tumörsår är ökad odör, smärta och sekretion Sårodla vid kliniska tecken på infektion Noggrann sårrengöring Behandling av infektion ska baseras på sårodlingssvar Lokal antiseptisk behandling Medicinsk Manukahonung (Activon eller Medihoney) Iodosorb 0,9 %; salva, kompress Sorbact; foam, absförband, kompress Silver: Aquacel Ag, Acticoat flex Ättiksyra: 5 mg/ml kutan lösn, 0,15% i makrogolbas Antibiotika/Metronidazol? Medicinsk honung Medicinsk honungsprodukt framställd ur Manukahonung; Medihoney och Activon Bred antibakteriell effekt. Innehåller metylglyoxal Minskar odör Effekt på biofilm Upprensning och debridering hög osmotisk effekt (sänker ph) Skapar fuktig sårläkningsmiljö stärker granulering/epitelialisering Kolförband Undvik tättslutande förband vid infektion Inspektera dagligen vid tecken på infektion Medicinsk honung, forts Blödande såryta Flera olika beredningsformer Ren honung (100% Manukahonung) Sårgel (80% Manukahonung) Alginatkompress/tamponad (95% Manukahonung) Gel sheet (80% Manukahonung) Barriär- och Hudkräm Indelning: ringa/måttlig/riklig Regel: förbandet får aldrig torka in i sår/tumörytan Blödningens karaktär avgör behandlingsåtgärd (ex lokal läkemedelsbehandling, strålbehandling eller ECT) Blödande tumöryta ökad risk för sepsis

21 Lokal läkemedelsbehandling vid blödning Lägg torrt Aquacel hydrofiber förband över sårytan med god marginal utanför sårkanten Applicera inj.lösning Cyklokapron (Tranexamsyra)100 mg/ml på Aquacel hydrofiber förband över det lättblödande området tills gel bildas Vätskande sårytor Utred och behandla orsaken, ex. infektion, ödem, lymfödem, fistelförbindelse till underliggande organ Skydda omkringliggande sårkanter och hud mot maceration med lämpligt hudskyddsmedel, ex Cavilon No Sting Barriär film Sår/fistelpåse i lämplig storlek ex Eakin Remiss till dietist/sjukgymnast/lymfterapeut/stomiterapeut för bedömning och åtgärd Krustbildning, läckage av serom Lokal behandling vid krustor Drabbar ofta patienter med kutana metastaser av bröstcancer Krustorna kan utvecklas till hårt pansar som obehandlat leder till andningspåverkan och smärta Applicera NaCl på torrt Aquacel Hydrofiber förband över krustorna tills gel bildats. Fixera med sårfilm 24 timmar Området rengörs noggrant och behandlingen upprepas tills krustorna är borta Ytterförband efter behandlingen: Ex Mepilex Lite Klåda/Pruritus Ofta en krypande, stickande klåda som beror på tumörens aktivitet Kan upplevas som smärta (klåda och smärta delar gemensamma neuroanatomiska vägar) Anamnes; tänkbara orsaker? Systemiska, dermatologiska, läkemedelsinducerade, tumörorsakade, orsakat av förbandet? Behandling Torr Hud/eksem: Fuktgivande kräm/kortison Tumörorsakat: Kamomill? NSAID? TENS?

Trycksår Individen. Sjuksköterskans kärnkompetenser. Principer vid val av förband. Sårläkningsprocessen. Grundläggande sårbehandling Aktivitet

Trycksår Individen. Sjuksköterskans kärnkompetenser. Principer vid val av förband. Sårläkningsprocessen. Grundläggande sårbehandling Aktivitet Trycksår Individen Grundläggande sårbehandling Aktivitet Sår Miljö Ami Hommel Leg Ssk Docent Sjuksköterskans kärnkompetenser Personcentrerad vård Samverkan i team Evidensbaserad vård Förbättringskunskap

Läs mer

Sår. Olika sår. Vård av stomiopererade patienter och sårbehandling

Sår. Olika sår. Vård av stomiopererade patienter och sårbehandling Vård av stomiopererade patienter och sårbehandling EVA I PERSSON Sår Vulnus- en störning i hudens normala anatomiska struktur och funktion och som läker organiserat och i tidsbestämd ordning, tex. det

Läs mer

Kirurgiska sår och dess omvårdnad. Gallopererad patient med drän.

Kirurgiska sår och dess omvårdnad. Gallopererad patient med drän. Kirurgiska sår och dess omvårdnad av Maria Magnsbacka och Kerstin S Wilbrand Gallopererad patient med drän. SÅRLÄKNING Vulnus och ulcus. Sårläkning är en komplex process och innefattar olika mekanismer

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilsson 2013-02-28

SOCIALFÖRVALTNINGEN Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilsson 2013-02-28 SOCIALFÖRVALTNINGEN Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilsson 2013-02-28 Sårbehandling Ett nyupptäckt sår hos en patient ska alltid så snart som möjligt bedömas av sjuksköterska. Sår ska skötas

Läs mer

Internationella trender Bakterier i sår- fara eller tillgång? 29 augusti 2011

Internationella trender Bakterier i sår- fara eller tillgång? 29 augusti 2011 Internationella trender Bakterier i sår- fara eller tillgång? 29 augusti 2011 Christina Lindholm Leg. Sjuksköterska, Professor i klinisk omvårdnad Karolinska Universitetssjukhuset/ Röda Korsets Högskola

Läs mer

Diabetes och fotvård

Diabetes och fotvård DIABETES OCH FÖTTER Diabetes och fotvård Att leva med diabetes gör att det blir ännu viktigare att ta hand om sin personliga hälsa. Det gäller även vården av fötterna. Personer som har diabetes drabbas

Läs mer

Kunskap om. Hudens uppbyggnad. Copyright Margareta Grauers, 2015 1. Föreläsning om patienter med svårläkta sår, den 20 maj 2015 anordnad av Solna Stad

Kunskap om. Hudens uppbyggnad. Copyright Margareta Grauers, 2015 1. Föreläsning om patienter med svårläkta sår, den 20 maj 2015 anordnad av Solna Stad Föreläsning om patienter med svårläkta sår, den 20 maj 2015 anordnad av Solna Stad Margareta Grauers, dermatologisjuksköterska E-post: margareta.grauers@comhem.se Margareta Grauers, 2015 Kunskap om Hur

Läs mer

FÖR PERSONER MED DIABETES DIABETES OCH FOTVÅRD

FÖR PERSONER MED DIABETES DIABETES OCH FOTVÅRD FÖR PERSONER MED DIABETES DIABETES OCH FOTVÅRD DIABETES OCH FOTVÅRD DIABETES OCH FOTVÅRD Det är mycket viktigt för en diabetiker att ta hand om sin personliga hälsa. Speciellt måste fötternas välstånd

Läs mer

Våga Vägra Skador Utdrag ur: VÅGA VÄGRA SKADOR

Våga Vägra Skador Utdrag ur: VÅGA VÄGRA SKADOR Utdrag ur: VÅGA VÄGRA SKADOR en skrift producerad av SHF s Medicinska Nätverk med avsikt att hålla handbollsspelare skadefria. 1 EGENVÅRD De vanligaste skadorna inom idrotten är småskador. Du kan lära

Läs mer

Att praktiskt hantera svårläkande sår Åsa Boström Hudkliniken Södersjukhuset.

Att praktiskt hantera svårläkande sår Åsa Boström Hudkliniken Södersjukhuset. Att praktiskt hantera svårläkande sår Åsa Boström Hudkliniken Södersjukhuset. Diagnos Multidisciplinärt Konsten att ta hand om Förbandskostnad ej relevant Biobörda/Sårinfektion? Antibiotika läker ej alla

Läs mer

Vårdsamverkan FyrBoDal 1. Definition 2. Orsaker 2. Ytlig brännskada grad 1 4. Ytlig delhudsbrännskada ytlig grad 2 4

Vårdsamverkan FyrBoDal 1. Definition 2. Orsaker 2. Ytlig brännskada grad 1 4. Ytlig delhudsbrännskada ytlig grad 2 4 Vårdsamverkan FyrBoDal 1 Brännskador Innehållsförteckning Definition 2 Orsaker 2 Ytlig brännskada grad 1 4 Ytlig delhudsbrännskada ytlig grad 2 4 Djup delhudsbrännskada djup grad 2 4 Fullhudsbrännskada

Läs mer

Riktlinjer för aktiv sårläkning rekommenderade av Sårgruppen i Blekinge

Riktlinjer för aktiv sårläkning rekommenderade av Sårgruppen i Blekinge Sårprodukter Riktlinjer för aktiv sårläkning rekommenderade av Sårgruppen i Blekinge Behandlingsinstruktioner för sårläkning finns på intranätet under Vård/Sårläkning/Sårcentrum/Sårgruppen. För terapigruppen:

Läs mer

Personer med diabetes, andra ämnesomsättningssjukdomar och cirkulationsrubbningar får ofta svårläkta sår som behöver bedömas av sjukvården.

Personer med diabetes, andra ämnesomsättningssjukdomar och cirkulationsrubbningar får ofta svårläkta sår som behöver bedömas av sjukvården. SÅRVÅRD Vem? Personer med diabetes, andra ämnesomsättningssjukdomar och cirkulationsrubbningar får ofta svårläkta sår som behöver bedömas av sjukvården. Tid? Vid sår som inte visar tecken på läkning efter

Läs mer

Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi

Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi Välkommen till den dagkirurgiska operationsavdelningen vid Akademiska sjukhuset På dagkirurgiska operationsavdelningen görs operationer som inte

Läs mer

Riktlinjer. vid förebyggande och behandling av. för kommunerna i Norra Hälsingland

Riktlinjer. vid förebyggande och behandling av. för kommunerna i Norra Hälsingland Riktlinjer vid förebyggande och behandling av för kommunerna i Norra Hälsingland NORDANSTIGS KOMMUN Utarbetade av: Ylva Hovelius Moberg, ssk, Hudiksvalls kommun Reviderad av : Åsa Tollstedt, Sårvårdsansvarig

Läs mer

Maligna tumörsår. Regionalt vårdprogram 2015 tills ny version kommer

Maligna tumörsår. Regionalt vårdprogram 2015 tills ny version kommer Maligna tumörsår Regionalt vårdprogram 2015 tills ny version kommer Maj 2015 Ansvarigt Regionalt cancercentrum: Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland Vårdprogrammet publiceras enbart som pdf-dokument

Läs mer

Infekterade diabetesfotsår. Mikrobiologisk diagnostik. Göran Hedin Överläkare Avd för klinisk mikrobiologi, Falu lasarett

Infekterade diabetesfotsår. Mikrobiologisk diagnostik. Göran Hedin Överläkare Avd för klinisk mikrobiologi, Falu lasarett Infekterade diabetesfotsår. Mikrobiologisk diagnostik Göran Hedin Överläkare Avd för klinisk mikrobiologi, Falu lasarett Disposition Betydelse Tecken på infektion. Indikation för odling. Provtagningsmetoder,

Läs mer

Sårvård - Samverkansdokument sårvårdande kliniker/primärvården

Sårvård - Samverkansdokument sårvårdande kliniker/primärvården Sårvård - Samverkansdokument sårvårdande kliniker/primärvården MEDICINSK INSTRUKTION 2 (39) INNEHÅLL Innehåll 1 KORTVERSION AV SAMVERKANSDOKUMENTET SID 3-6... 3 2 SYFTE MED SAMVERKANSDOKUMENTET... 7 3

Läs mer

Svårläkta sår och antibiotikas roll. Ann Åkesson Öl Infektionskliniken, sårmottagningen, diabetesfotmottagningen

Svårläkta sår och antibiotikas roll. Ann Åkesson Öl Infektionskliniken, sårmottagningen, diabetesfotmottagningen Svårläkta sår och antibiotikas roll Ann Åkesson Öl Infektionskliniken, sårmottagningen, diabetesfotmottagningen En distriktssköterska ringer dig en fredag eftermiddag angående Hulda 78 år. Hulda har en

Läs mer

Huden är ett ömtåligt organ, ett faktum som gör det viktigt att välja rätt kirurgisk tejp vid varje tillfälle.

Huden är ett ömtåligt organ, ett faktum som gör det viktigt att välja rätt kirurgisk tejp vid varje tillfälle. Välj rätt kirurgisk tejp till rätt tillfälle. Val av rätt tejp ger en säker fixering, minskar risken för hudskador, förlänger användningstiden och ökar därmed kostnadseffektiviteten. 3M är en av världens

Läs mer

Sår 2015. några av talarna. Datum och plats: 27 28 maj 2015, Stockholm. Margareta Grauers, leg. dermatologisjuksköterska, MG Konsult sår & hud

Sår 2015. några av talarna. Datum och plats: 27 28 maj 2015, Stockholm. Margareta Grauers, leg. dermatologisjuksköterska, MG Konsult sår & hud Sår 2015 kunskap utveckling inspiration Olika typer av sår lär dig att identifiera och särskilja olika sårtyper och göra en fullständig anamnes! Varför blir ett sår svårläkt? Debridering och rengöring

Läs mer

Lunds universitet Gipstekniker 22,5 p 080218

Lunds universitet Gipstekniker 22,5 p 080218 Lunds universitet Gipstekniker 22,5 p 080218 Mikael Frisk Magnus Andersson Eva Carlberg Marie Wallin Jean-Martin Charcot (1825-1893) Jean- Martin Charcot föddes i Paris den 29 november 1825. År 1853 fick

Läs mer

Komplikationer som kan uppstå efter en stomioperation

Komplikationer som kan uppstå efter en stomioperation 06 Komplikationer som kan uppstå efter en stomioperation Vid alla typer av kirurgiska ingrepp får man en genomgång av orsak, fördelar och risker. Vid en stomioperation är riskerna desamma som vid andra

Läs mer

Varicer- åderbråck Anna Holm Sieppi Produktchef/ leg sjuksköterska 1

Varicer- åderbråck Anna Holm Sieppi Produktchef/ leg sjuksköterska 1 Varicer- åderbråck Anna Holm Sieppi Produktchef/ leg sjuksköterska 1 Program Hur fungerar cirkulationen i kroppen? Vad är åderbråck? Symptom Riskfaktorer Prevention Prevalens Behandling 2 Varicer åderbråck

Läs mer

Kärlsjuka och sår vad gör vi när kärlen inte fungerar?

Kärlsjuka och sår vad gör vi när kärlen inte fungerar? Kärlsjuka och sår vad gör vi när kärlen inte fungerar? Lena Blomgren Överläkare, med dr Kärlkirurgiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm Ben- och fotsår behöver först och främst en diagnos

Läs mer

många andra upplevelser. Jag blev chockad över att det skulle bli en promenad genom sjukhuset tillbaka hem, så blev det en traumatisk upplevelse.

många andra upplevelser. Jag blev chockad över att det skulle bli en promenad genom sjukhuset tillbaka hem, så blev det en traumatisk upplevelse. Jag har pratat med många som har gjort en sådan här operation. De flesta säger att det var helt underbart. Efter en vecka är man igång igen. Då är smärtan och allt annat borta. En del tyckte att det var

Läs mer

Sår 2012 omvårdnad och behandlingsmetoder

Sår 2012 omvårdnad och behandlingsmetoder Sår 2012 omvårdnad och behandlingsmetoder Aktuella behandlingsråd för infekterade sår Sårsmärta smärtlindringens positiva effekter på sårläkningen! Läkningshämmande faktorer fallbeskrivningar! Preventivt

Läs mer

Här får du se några sidor av VIP-boken min kropp. Hela boken är på 24 sidor och kan beställas via www.ltdalarna.se/vip VIP min kr opp

Här får du se några sidor av VIP-boken min kropp. Hela boken är på 24 sidor och kan beställas via www.ltdalarna.se/vip VIP min kr opp VIP min kropp 1 Den här boken handlar om din kropp. Här finns lite fakta om kroppen och om hur du sköter den. Längd och viktkurva kan du fylla i själv efter eller under ditt besök hos skolsköterskan. Likaså

Läs mer

Medicinska kompressionsstrumpor

Medicinska kompressionsstrumpor Medicinska kompressionsstrumpor JOBST kompressionsstrumpor för alla tillfällen Enligt tysk standard RAL Varför JOBST kompressionsstrumpor? Problem med venerna? Friska ben har vener med glatta och elastiska

Läs mer

Bröstcancer. strålreaktioner på huden

Bröstcancer. strålreaktioner på huden Bröstcancer strålreaktioner på huden Strålbehandling ges till i stort sett alla bröstcancerpatienter efter operation, dels för att försäkra sig om att inga tumörceller blir kvar, dels för att minska risken

Läs mer

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering.

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering. Hur hjälper behandling med Bioptron immunsystemet? Ljusbehandling har visat sig minska smärta på flera olika sätt. Activerar celler som gör bakterierna till sitt byte. Aktiverar celler som bryter ner mikrober.

Läs mer

Värt att veta om Din gastrostomi

Värt att veta om Din gastrostomi Värt att veta om Din gastrostomi Gastrostomi är ingen ny kirurgisk teknik utan har funnits i över 100 år. Den används när inte tillräckligt med mat kan ätas på vanligt sätt eller i samband med operation.

Läs mer

Välkomna till en presentation av RiksSår!

Välkomna till en presentation av RiksSår! Välkomna till en presentation av RiksSår! - Sveriges Nationella Kvalitetsregister för patienter med svårläkta sår! Nina Åkesson, Nationell Koordinator RiksSår Varför ett kvalitetsregister för svårläkta

Läs mer

Terbinafin ratiopharm

Terbinafin ratiopharm Terbinafin ratiopharm Vid behandling av fotsvamp Vad är fotsvamp? Fotsvamp är en ofarlig men ofta irriterande och som regel kliande infektion i huden. Fotsvamp kan drabba alla människor oavsett livsstil

Läs mer

DIABETESFOTSÅR. Ann Åkesson Öl Infektionskliniken

DIABETESFOTSÅR. Ann Åkesson Öl Infektionskliniken DIABETESFOTSÅR Ann Åkesson Öl Infektionskliniken Diabetesfotsår Ett allvarligt hot mot såväl patientens som fotens överlevnad Prevalens 4 10 % av diabetiker Vanligaste diabeteskomplikationen som leder

Läs mer

Goda råd vid handeksem

Goda råd vid handeksem Handeksem Goda råd vid handeksem Patientinformation 1 Goda råd vid handeksem Handeksem är vanligt och ca 10-15 % av alla kvinnor och 4 % av männen drabbas. Handeksem är den vanligaste arbetsrelaterade

Läs mer

Vårdsamverkan FyrBoDal 2. Sårinfektioner. Sid. Innehållsförteckning

Vårdsamverkan FyrBoDal 2. Sårinfektioner. Sid. Innehållsförteckning 2 Sårinfektioner Innehållsförteckning Sid. Klinisk infektion 3 Vanligt förekommande mikroorganismer. 4 Sårodling.. 5 Behandlingsriktlinjer. 6 Antibiotikaval. 6 Allmänna riktlinjer för lokal sårbehandling

Läs mer

Xyloproct FÖR BEHANDLING AV ÄNDTARMSBESVÄR ORSAKADE AV HEMORROJDER, ANALKLÅDA ELLER ANALSPRICKOR.

Xyloproct FÖR BEHANDLING AV ÄNDTARMSBESVÄR ORSAKADE AV HEMORROJDER, ANALKLÅDA ELLER ANALSPRICKOR. Xyloproct FÖR BEHANDLING AV ÄNDTARMSBESVÄR ORSAKADE AV HEMORROJDER, ANALKLÅDA ELLER ANALSPRICKOR. ÄNDTARMSBESVÄR Många i befolkningen lider av ändtarmsbesvär och besvären börjar oftast i åldern 20-39 år.

Läs mer

Scheriproct finns receptfritt på ditt apotek både som suppositorier och rektalsalva. www.scheriproct.se. för mer information och länk till webbshop

Scheriproct finns receptfritt på ditt apotek både som suppositorier och rektalsalva. www.scheriproct.se. för mer information och länk till webbshop Scheriproct finns receptfritt på ditt apotek både som suppositorier och rektalsalva L.SE.12.2014.1480 December 2014 Information om HEMORROJDER, TILLHÖRANDE KLÅDA OCH IRRITATION SAMT YTLIGA SPRICKBILDNINGAR

Läs mer

INFORMATION FÖR DIG SOM SKA BEHANDLAS MED QUTENZA

INFORMATION FÖR DIG SOM SKA BEHANDLAS MED QUTENZA INFORMATION FÖR DIG SOM SKA BEHANDLAS MED QUTENZA Den här broschyren är riktad till dig som ska behandlas med QUTENZA (kapsaicin). Här kan du läsa om vad QUTENZA är, hur det fungerar och hur behandlingen

Läs mer

Bensårpatienten i vårdkedjan Nutrition

Bensårpatienten i vårdkedjan Nutrition Bensårpatienten i vårdkedjan Nutrition Föreläsning 2014-03-11 Anna Svensson, leg. dietist Södra Älvsborgs Sjukhus Innehåll Dagens ämnen: Nutritionens betydelse Vad ska vi göra? Patientexempel Malnutrition

Läs mer

MAS Riktlinje Riktlinje för arbete med att förebygga trycksår

MAS Riktlinje Riktlinje för arbete med att förebygga trycksår MAS Riktlinje Riktlinje för arbete med att förebygga trycksår Inledning Enligt Hälso- och sjukvårdslagen ska vården bedrivas så att den uppfyller kraven på god vård. Det innebär att vården ska vara av

Läs mer

Upphandlade diabeteshjälpmedel - Öppen vård

Upphandlade diabeteshjälpmedel - Öppen vård Upphandlade diabeteshjälpmedel - Öppen vård Upphandling 2012-08-01 2016-07-31 Basmätare Medcore AB MedCore Care /startkit MedCore Care vnr.732301 www.medcore.se Förpack (antal) 10 (25+25) Styckpris (exkl.

Läs mer

Vesikoureteral reflux hos barn. Patient-/föräldrabroschyr

Vesikoureteral reflux hos barn. Patient-/föräldrabroschyr Vesikoureteral reflux hos barn Patient-/föräldrabroschyr TM Att förstå reflux Ditt barn har vesikoureteral reflux (VUR/reflux) vilket innebär att urinen rinner tillbaks från urinblåsan till njuren. Reflux

Läs mer

Apotekets råd om. Bett och stick

Apotekets råd om. Bett och stick Apotekets råd om Bett och stick Att upptäcka att man har en fästing kan kännas minst sagt obehagligt. Men lyckligtvis är det ofta helt ofarligt. Fästingen är ett 2 4 millimeter långt spindeldjur som trivs

Läs mer

Klassisk Djupgående cirkulationsmassage allmänt kallad BINDVÄVSMASSAGE och Neuralterapi

Klassisk Djupgående cirkulationsmassage allmänt kallad BINDVÄVSMASSAGE och Neuralterapi Klassisk Djupgående cirkulationsmassage allmänt kallad BINDVÄVSMASSAGE och Neuralterapi Jag skall försöka att på ett inspirerat sätt ta er med på en resa genom bindvävens och bindvävsmassagens Historik

Läs mer

Fina fötter. - förebyggande fotvård

Fina fötter. - förebyggande fotvård Fina fötter - förebyggande fotvård Utges av: Diabetesförbundet Box 1107, 172 22 Sundbyberg Telefon: 08-564 82 1 00, Fax: 08-564 821 39 Pg: 481 31 35-3, Bg: 332-4373 info@diabetes.se, www.diabetes.se Text:

Läs mer

Blodbrist. Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning

Blodbrist. Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning Blodbrist Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning Allmänt När man har blodbrist, så kallad anemi, har man för få röda blodkroppar eller för liten mängd hemoglobin i de röda blodkropparna. Hemoglobinet,

Läs mer

Patientinformation för vård i hemmet. Datum: Din sköterska: Din läkare: Andra användbara telefonnummer:

Patientinformation för vård i hemmet. Datum: Din sköterska: Din läkare: Andra användbara telefonnummer: Patientinformation för vård i hemmet Datum: Din sköterska: Din läkare: Andra användbara telefonnummer: Sårbehandling med negativt tryck, system för engångsbruk 2 Inledning I denna patienthandbok finns

Läs mer

Förstå din katts. MAGhälsa

Förstå din katts. MAGhälsa Förstå din katts MAGhälsa Precis som människor kan katter lida av störningar i mage och tarm som leder till kräkningar och diarré. Dessa störningar är ofta kortvariga och läker ut av sig själv men kan

Läs mer

Lymfsystemet - Funktion och behandlingar. Bertil Brogeland - Massageterapeut, Lymfflödesmassör, Andningsterapeut

Lymfsystemet - Funktion och behandlingar. Bertil Brogeland - Massageterapeut, Lymfflödesmassör, Andningsterapeut Lymfsystemet - Funktion och behandlingar Bertil Brogeland - Massageterapeut, Lymfflödesmassör, Andningsterapeut Vad är lymfsystemet och vad gör det? Alla vet att ett blåmärke försvinner men få vet hur!

Läs mer

Diabetesfoten. Diabetesfoten. Angiopati. Neuropati. Diabetes. Claudicatio - Gangrän. Makro. Mikro

Diabetesfoten. Diabetesfoten. Angiopati. Neuropati. Diabetes. Claudicatio - Gangrän. Makro. Mikro Diabetesfoten Diabetesfoten Björn Lundin, doc, öl Verksamhetsområde (VO) Bild och Funktion (BoF) Skånes universitetssjukhus, Lund Diabetes Typ 1 Insulinkrävande / Ungdomsdiabetes (vid debut ofta ung, men

Läs mer

Hudreaktioner vid Nexavar (sorafenib) behandling. Riktlinjer för identifiering och hantering av hudrelaterade biverkningar under din behandling

Hudreaktioner vid Nexavar (sorafenib) behandling. Riktlinjer för identifiering och hantering av hudrelaterade biverkningar under din behandling Hudreaktioner vid Nexavar (sorafenib) behandling Riktlinjer för identifiering och hantering av hudrelaterade biverkningar under din behandling Så här använder du denna broschyr Cancerbehandlingar kan orsaka

Läs mer

Apotekets råd om. Hudbesvär

Apotekets råd om. Hudbesvär Apotekets råd om Hudbesvär Huden har många olika, viktiga funktioner. Bland annat är huden ett mekaniskt skydd mot omvärlden. Huden kan liksom alla andra organ drabbas av olika typer av åkommor. Vissa

Läs mer

CEDERROTH Första hjälpen system

CEDERROTH Första hjälpen system CEDERROTH Första hjälpen system Cederroth Första Hjälpen-station är en helt ny produkt som ersätter Första Hjälpen-tavlan. Vår nya station är mer hygienisk och bättre anpassad efter olika vårdbehov. En

Läs mer

Vårdsamverkan FyrBoDal 1. Riktlinjer för ren och steril rutin inom kommunal vård, primärvård och länssjukvård

Vårdsamverkan FyrBoDal 1. Riktlinjer för ren och steril rutin inom kommunal vård, primärvård och länssjukvård 1 Riktlinjer för ren och steril rutin inom kommunal vård, primärvård och länssjukvård Innehållsförteckning Sid Ren rutin 2 Omläggning med ren rutin 2 Förbandsmaterial 2 Steril rutin 3 Basala hygienrutiner

Läs mer

Fysiologi & träningslära. Örkelljunga Orienteringsgymnsaium

Fysiologi & träningslära. Örkelljunga Orienteringsgymnsaium Fysiologi & träningslära Örkelljunga Orienteringsgymnsaium Fysiologi & Träningslära Viktiga träningsprinciper Blodomloppet Andningen Aerob effekt Submaximal effekt Aerob kapacitet Central och lokal kapacitet

Läs mer

Produktkatalog Sårbehandling

Produktkatalog Sårbehandling Produktkatalog Sårbehandling S å r b e h a n d l i n g Effektiv sårbehandling från ConvaTec Innehållsförteckning Sår och sårläkning Sid 3 Hantera symtom från såret Sid 4 Hantering av sårvätska Sid 4 Hantering

Läs mer

D R Å IV STOM Vårda din hud 1

D R Å IV STOM Vårda din hud 1 STOMIVÅRD Vårda din hud 1 Salts prioriterar forskning om hudvård för stomiopererade Hel och oskadad hud är en förutsättning för okomplicerad bandagering av en stomi. Salts Healthcare är stolta över att

Läs mer

Din kropp består av 100000 miljarder celler! Alla celler ser inte ut på samma sätt

Din kropp består av 100000 miljarder celler! Alla celler ser inte ut på samma sätt Din kropp består av 100000 miljarder celler Alla celler ser inte ut på samma sätt Det som skiljer levande varelser från sådant som inte lever är att: Det som lever är uppbyggt av celler. Det som lever

Läs mer

Patientinformation. Bröstrekonstruktion. Information till dig som har erhållit strålbehandling

Patientinformation. Bröstrekonstruktion. Information till dig som har erhållit strålbehandling Patientinformation Bröstrekonstruktion Information till dig som har erhållit strålbehandling Information för dig som erhållit strålbehandling Den här informationen vänder sig till Dig som funderar på att

Läs mer

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats.

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Vad var det som gjorde ont i buken? Hur såg blindtarmen ut? Behöver jag äta antibiotika efter operationen?

Läs mer

Agenda. Tripep i korthet Prioriterade projekt Sammanfattning och agenda

Agenda. Tripep i korthet Prioriterade projekt Sammanfattning och agenda Agenda Tripep i korthet Prioriterade projekt Sammanfattning och agenda Tripep i korthet Utveckling av nya innovativa läkemedel för kroniska sjukdomar baserat på egna och andras patenterade och patentsökta

Läs mer

Svensk förening för lymfologi 2013-04-05 INFORMATION TILL DIG SOM HAR LYMFÖDEM

Svensk förening för lymfologi 2013-04-05 INFORMATION TILL DIG SOM HAR LYMFÖDEM INFORMATION TILL DIG SOM HAR LYMFÖDEM Lymfsystemet Anatomi Det finns två kärlsystem i kroppen, blodsystemet och lymfsystemet. Lymfsystemet består av lymfkärl och lymfatisk vävnad. Lymfatisk vävnad innefattar

Läs mer

Apotekets råd om. Svamp och klåda i underlivet

Apotekets råd om. Svamp och klåda i underlivet Apotekets råd om Svamp och klåda i underlivet Klåda i underlivet kan ha många orsaker. Bland kvinnor i fertil ålder är svampinfektion den vanligaste orsaken. Vid användning av antibiotika kan normalfloran

Läs mer

Manus Neuropatisk smärta. Bild 2

Manus Neuropatisk smärta. Bild 2 Manus Neuropatisk smärta Bild 2 Denna föreläsning handlar om neuropatisk smärta. Även om du inte just nu har någon smärta från rörelseapparaten eller från de inre organen rekommenderar jag att du tar del

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Karlskoga lasarett. Handledsbrott. - Patientinformation

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Karlskoga lasarett. Handledsbrott. - Patientinformation ÖREBRO LÄNS LANDSTING Karlskoga lasarett Handledsbrott - Patientinformation Information till dig som fått ett handledsbrott Allmän information Handledsbrott uppkommer när man ramlar och tar emot sig med

Läs mer

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg.

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg. Riktlinje Utgåva 2 Antal sidor 3 Dokumentets namn Fotsjukvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Datum 110118 Reviderad 130808 FOTSJUKVÅRD Stockholms läns landsting och

Läs mer

Active Collagen 2 STÄRKER OCH FÖRYNGRAR HUDEN

Active Collagen 2 STÄRKER OCH FÖRYNGRAR HUDEN ACTIVE COLLAGEN 2 1 Active Collagen 2 STÄRKER OCH FÖRYNGRAR HUDEN Slätar ut fina linjer och rynkor och ökar hudens elasticitet Ökar fuktighetsnivån i huden Tillför vitalitet, styrka och flexibilitet Stimulerar

Läs mer

ERBJUDANDE! I Augusti månad har du möjlighet att köpa dessa produkter till 20 % rabatt!

ERBJUDANDE! I Augusti månad har du möjlighet att köpa dessa produkter till 20 % rabatt! ERBJUDANDE! I Augusti månad har du möjlighet att köpa dessa produkter till 20 % rabatt! Art. 103/104 All Purpose Cream normal/torr hud Verkar mjukgörande, binder fuktigheten ihuden och stärker vävnaden.

Läs mer

Vanliga hudinfektioner i öppen vård Cecilia Rydén 2011 Hud och mjukdelsinfektioner Framtid och Nu-tid Ceclia Rydén Docent, överläkare Infektionskliniken Helsingborg Framtiden här? Tänk brett Epidemiologiska

Läs mer

Rosacea I N F O R M AT I O N O M E T T V U X E T P R O B L E M

Rosacea I N F O R M AT I O N O M E T T V U X E T P R O B L E M Rosacea I N FO R M AT I O N O M E T T V UX E T P RO B L E M Rosacea. Rosacea drabbar omkring 10 procent av den vuxna befolkningen och är en kronisk hudsjukdom med utslag i de centrala delarna av ansiktet,

Läs mer

AKNE FÅR ALDRIG STOPPA DIG

AKNE FÅR ALDRIG STOPPA DIG AKNE FÅR ALDRIG STOPPA DIG Har du finnar eller akne? Då är du inte ensam. Oftast börjar det i puberteten vilket kan vara en känslig tid för många. Vid 15 18-års ålder brukar aknen vara som värst för att

Läs mer

rosacea Information om ett vuxet problem

rosacea Information om ett vuxet problem rosacea Information om ett vuxet problem Rosacea. Rosacea drabbar omkring 2 10 procent av den vuxna befolkningen. Det är en kronisk hudsjukdom som ger rodnader, knottror och inflammerade utslag i ansiktet,

Läs mer

Om Emla. Lokalbedövande kräm inför skönhetsbehandlingar.

Om Emla. Lokalbedövande kräm inför skönhetsbehandlingar. Om Emla. Lokalbedövande kräm inför skönhetsbehandlingar. FIN UTAN PIN Vill man bli fin får man lida pin, brukar det heta. När det gäller mindre kirurgiska skönhetsingrepp är det onekligen en träffande

Läs mer

Hög Intensiv Fokuserat Ultraljud

Hög Intensiv Fokuserat Ultraljud Hög Intensiv Fokuserat Ultraljud Vad är Cellthion? Cellthion HIFU Hög Intensiv Fokuserad Ultraljud är ett alternativ till traditionell kirurgisk ansiktslyftning. Den stramar och lyfter hud på både, nacke,

Läs mer

FOR ACNE MOT AKNE AKNEN HOITOON IMOD AKNE

FOR ACNE MOT AKNE AKNEN HOITOON IMOD AKNE MANUAL ART NO SR09A 24h HEALING PROCESS Stimulates the bodys own healing powers naturally Stimulerar kroppens egen läkningskraft på ett naturligt sätt. FOR ACNE MOT AKNE AKNEN HOITOON IMOD AKNE MANUAL

Läs mer

Välkomna. Britt-Louise Andersson Sårsamordnare Hälso och sjukvårdsavdelningen Region Kronoberg. Britt-louise.s.andersson@kronoberg.

Välkomna. Britt-Louise Andersson Sårsamordnare Hälso och sjukvårdsavdelningen Region Kronoberg. Britt-louise.s.andersson@kronoberg. Välkomna Britt-Louise Andersson Sårsamordnare Hälso och sjukvårdsavdelningen Region Kronoberg Britt-louise.s.andersson@kronoberg.se Hur många Akilles finns på min enhet? 95% av tryckskador är en undvikbar

Läs mer

Nagelsvamp I N F O R M AT I O N O M E T T VA N L I G T B E S VÄ R

Nagelsvamp I N F O R M AT I O N O M E T T VA N L I G T B E S VÄ R Nagelsvamp I N FO R M AT I O N O M E T T VA N L I G T B E S VÄ R Nagelsvamp är ett vanligt besvär. Fotsvamp är ännu vanligare och är oftast en grund till att man drabbas av nagelsvampsinfektion på tårna.

Läs mer

Im. Blodet går runt i kroppen. Från hjärtat ut ikroppen. Från hjärtat till lungorna. på sidorna av din hals kan du känna din puls.

Im. Blodet går runt i kroppen. Från hjärtat ut ikroppen. Från hjärtat till lungorna. på sidorna av din hals kan du känna din puls. Blodet Cellerna i din kropp behöver vatten, syre och näring för att fungera. Det är blodet som ser till att cellerna får allt detta. Blodet tar också med sig avfall och värme som bildas när cellerna arbetar.

Läs mer

Apotekets råd om. Munnen blåsor och sår

Apotekets råd om. Munnen blåsor och sår Apotekets råd om Munnen blåsor och sår Blåsor och sår i och runt munnen kan vara väldigt besvärande, men är för det mesta helt ofarliga. Såren går över av sig själv på någon vecka utan behandling. Orsaken

Läs mer

till dig som har en Överarmsfraktur

till dig som har en Överarmsfraktur till dig som har en Överarmsfraktur Överarmsfraktur Fraktur (benbrott) på överarmen. Behandlingsmetod bestäms utifrån frakturens läge och utseende. Behandlingsmetod Armen i mitella eller slynga. Axellås

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 13. Trycksår

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 13. Trycksår 1 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 13 Trycksår 2 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNINING 13 Trycksår 3 13.1 Inledning 3 13.2 Vad är ett trycksår? 3 13.3 Klassificering av trycksår 4 13.4 Förebyggande insatser

Läs mer

Infektion Ärrbildning Brännskador

Infektion Ärrbildning Brännskador INFORMERAT SAMTYCKE LASERBASERADE BEHANDLINGAR INSTRUKTIONER Detta är ett dokument om informerat samtycke som har förberetts för att hjälpa din kirurg att informera dig om laserbehandlingar, dess risker

Läs mer

Celsite implanterbara injektionsportar

Celsite implanterbara injektionsportar Celsite implanterbara injektionsportar Patientinformation gällande Celsite injektionsportar. Innehåll Innehåll Beskrivning av injektionsporten Celsite Inledning Ordlista CELSITE injektionsport - Därför

Läs mer

Diclofenac T ratiopharm

Diclofenac T ratiopharm Diclofenac T ratiopharm För korttidsbehandling av lätta till måttliga smärttillstånd, inflammationer och feber Observera! Innan du börjar behandlingen bör du först läsa igenom bipacksedeln som finns i

Läs mer

O RTO P E D I S K A K LI N I K E N HÄS S LE H O LM - K R I STIAN STAD. Till dig som brutit handleden och behandlas med gips

O RTO P E D I S K A K LI N I K E N HÄS S LE H O LM - K R I STIAN STAD. Till dig som brutit handleden och behandlas med gips O RTO P E D I S K A K LI N I K E N HÄS S LE H O LM - K R I STIAN STAD Till dig som brutit handleden och behandlas med gips Handledsfraktur Fraktur (benbrott) vid handleden är en mycket vanlig skada. Ibland

Läs mer

Att vara närstående vid livets slut

Att vara närstående vid livets slut Att vara närstående vid livets slut Kvinnosjukvården / Sunderby sjukhus Gynekologisk cancer Anna Pohjanen Anna Pohjanen 1 av 7 Den sista tiden. När livet går mot sitt slut blir den sjuka tröttare och sover

Läs mer

TORISEL. (temsirolimus) PATIENTINSTRUKTIONER. Frågor och svar om vård av njurcancer och mantelcellslymfom med TORISEL

TORISEL. (temsirolimus) PATIENTINSTRUKTIONER. Frågor och svar om vård av njurcancer och mantelcellslymfom med TORISEL TORISEL (temsirolimus) PATIENTINSTRUKTIONER Frågor och svar om vård av njurcancer och mantelcellslymfom med TORISEL Inledning Denna broschyr innehåller viktig information om den vård du kommer att få under

Läs mer

Riskbedömning, förebyggande åtgärder samt behandling av trycksår

Riskbedömning, förebyggande åtgärder samt behandling av trycksår SOCIALFÖRVALTNINGEN Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilsson 2014-08-25 Riskbedömning, förebyggande åtgärder samt behandling av trycksår BAKGRUND Förekomsten av trycksår kan ses som en kvalitetsindikator

Läs mer

För patienter med reumatoid artrit. Information till dig som behandlas med RoACTEMRA

För patienter med reumatoid artrit. Information till dig som behandlas med RoACTEMRA För patienter med reumatoid artrit Information till dig som behandlas med RoACTEMRA RoACTEMRA - Behandling för patienter med RA (reumatoid artrit) Du har blivit ordinerad RoACTEMRA av din läkare. I denna

Läs mer

Gratis tejptips & VIP-rabatt

Gratis tejptips & VIP-rabatt OM SPORTTEJPNING Idrott är en del av det moderna samhället. De senaste 15 åren har inneburit mycket stora förändringar av hur elitidrott bedrivs. Antalet träningar och tävlingar har ökat, samtidigt som

Läs mer

Huvudlöss Finlands Apotekareförbund 2006

Huvudlöss Finlands Apotekareförbund 2006 Huvudlöss Finlands Apotekareförbund 2006 Till läsaren I skolor och daghem förekommer huvudlöss särskilt om höstarna, då möss-säsongen börjar. Det går att bli av med lössen om behandlingen påbörjas genast.

Läs mer

Information om ett vuxet problem

Information om ett vuxet problem r o s a c e a Information om ett vuxet problem ROSACEA. Rosacea drabbar omkring 2 10 procent av den vuxna befolkningen. Det är en kronisk hudsjukdom som ger rodnader, knottror och inflammerade utslag i

Läs mer

Roberto Vidana ST-tandläkare i endodonti

Roberto Vidana ST-tandläkare i endodonti Roberto Vidana ST-tandläkare i endodonti Diagnostisk information Kliniska tecken och symtom (anamnes) Diagnostiska test Röntgenologiska fynd Dålig korrelation mellan klinisk symtombild / diagnostiska test

Läs mer

Diabetes. Britt Lundahl 2014-09-24

Diabetes. Britt Lundahl 2014-09-24 Diabetes Britt Lundahl 2014-09-24 Vad är diabetes? Diabetes är en kronisk sjukdom, som karaktäriseras av för högt blodsocker. Orsaken är brist på hormonet insulin eller nedsatt känslighet för insulinet.

Läs mer

Hårets anatomi - vaxning

Hårets anatomi - vaxning Hårets anatomi - vaxning. Hårets struktur Det växer mellan 80.000 och 120.000 hårstrån på människohuvudet. Varje hårstrå sitter i en hårsäck (follikel), som är en rörformad nedsänkning i hårbottens överhud.

Läs mer

Åtgärd Slemhinnor. Smärtlindring genom att patienten sköljer, eller att badda med muntork:

Åtgärd Slemhinnor. Smärtlindring genom att patienten sköljer, eller att badda med muntork: Bas för munvård Smörj läppar med Decubal Inspektera med lampa och spegel Smärtlindra Borsta tänderna, rengör mellan tänderna Rengör slemhinnorna Återfukta Åtgärd läppar Smörj läppar med Decubal Vid sår

Läs mer

TENTAMEN Mikrobiologi

TENTAMEN Mikrobiologi TENTAMEN Mikrobiologi Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad A Medicinsk mikrobiologi och farmakologi, 7,5 hp Termin 1, Sjuksköterskeprogrammet Datum: 2013-04-25 Skrivtid: 5 timmar Hjälpmedel: Inget

Läs mer

Sårbehandling Ben- och fotsår 2013

Sårbehandling Ben- och fotsår 2013 Sårbehandling Ben- och fotsår 2013 Inledning Bensår är en folksjukdom. 2% av befolkningen kommer någon gång att få ett bensår, och varje år drabbas ca 50 000 personer. Kostnaderna för ett oläkt bensår

Läs mer