Grundläggande sårbehandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grundläggande sårbehandling"

Transkript

1 Grundläggande sårbehandling Mål Att läka såret Att reducera patientens lidande Underlätta det dagliga livet Ami Hommel Klinisk lektor HSC, Lunds universitet Epidermis-överhuden Täcker hela kroppens yta Ytliga celler avstöts kontinuerligt från hudens yta och ersätts av nya celler Är 0,1-1 mm tjockt tjockaste området handflatan - fotsulan Dermis-läderhuden 1-4 mm bindvävslager Stödjevävnad Talgkörtlar Svettkörtlar Hårfolliklar Blod, lymfkärl rikligt med nerver Subcutis -underhuden Nedersta lagret som innehåller rikligt med fettvävnad som är isolerande Olika typer av sår Primärläkande och sekundärläkande sår Torra och fuktiga Rena och infekterade sår Akuta sår

2 Primärläkande sår Skärskada (vulnus incisum) Bitsår (vulnus morsum) Sticksår (vulnus ictum) Lacerationssår (vulnus dilaceratum) Brännskador (combustio) Köldskador (congelatio) Skottskador (vulnus sclopetarium) Kontusionssår (vulnus contusum) Skavsår (avulsion) Skrubbsår, operationssår, brännskador, tagställe vid hudtransplantation Måste rensas upp, bandage väljs beroende på sårets placering, storlek och sekretion Skapa optimala läkningsbetingelser genom skydd, kroppsvärme och fukt Förbandsbyte bör inte ske för ofta Fuktiga sår Skapa en optimal sårläkningsmiljö så att de biologiska processerna får de bästa förutsättningar för att läka såret Förhindrar skorpbildning Påskyndar läkningsprocessen - maximal nybildning av hudceller Såret kyls ej ned - temperaturen hålls jämnare Minskar smärtan i såret - patienten mår bättre Skydd mot mekanisk skada Sekundärläkande sår Alla kroniska sår är koloniserade med bakterier MEN det betyder inte att de är infekterade Bakterierna kan vara saprofytära, de ger ingen värdreaktion Infekterade sår En okontrollerad tillväxt av mikroorganismer Ofta aeroba och anaeroba bakterier 60% av patienterna har fått antibiotika under senaste halvåret Staf.aureus, E.Coli, enterokocker och enterobacter har rapporterats vara de vanligaste S.a tycks inte påverka sårläkningen Klassifikation av kirurgiska sår Berard F, Gandon J, Ann Surg, 1964 Rena Planerad kirurgi, ej trauma, primärslutna, ej omfattande luftvägar, mag- tarmkanal, urogenitala organ eller gallvägar Rena kontaminerade Akuta rena sår, akut kirurgi, planerad kirurgi i luftvägar, mag-tarmkanal, urogenitala organ eller gallvägar med minimalt spill och ingen pågående infektion

3 Risk för infektion Kontaminerade Öppna akuta sår, opsår med bruten sterilitet eller större spill från mag-tarmkanalen, penetrationsskador <4 timmer Infekterade/smutsiga Pågående infektion, preoperativ perforation av luftvägar, mag-tarmkanal, gallvägar, urogenitala organ penetrationsskador >4 timmer Rena 1-2% Rena-kontaminerade 6-9% Kontaminerade 13-20% Infekterade/smutsiga 40% Cruse PJ, Foord The epidemiology of wound infection. A 10-year prospective study of 62,939 wounds. Clin North Am Feb;60(1): Sutur Primärsutur Fördröjd primärsutur Sekundärsutur Sekundärläkning Sårläkningsprocessen Koagulering Inflammationsfas Nybildningsfas Cellmigration Proliferationsfas Mognadsfas Inflammationsfasen (upprensning) Pågår 2-4 dagar vid akuta sår, men är aktiv under nästan hela sårläknings-processen vid kroniska sår Blodkärlens permeabilitet ökar i såret och tillåter läckage av proteinrikt exsudat Exsudatet är en viktig del av sårets försvarssystem eftersom det fungerar som ett medium för fagocyterande celler och enzymer Vita blodkroppar dras till det skadade området. Detta är extremt viktigt i själva upprensningsprocessen Vissa leukocyter kan äta upp döda celler och bakterier

4 Sårläkning Trombocyterna (blodplättarna) klibbar ihop sig och en koagel bildas Tillströmning av granulocyter första försvaret mot bakterier Döda celler avger substanser retar nervändar och därmed orsakar smärta Retningen av nervändarna andra ämnen frisätts t. ex. histamin och serotonin som i sin tur ökar den inflammatoriska reaktionen Inflammationsfasen Rodnad Blodkärlen vidgas och mycket blod strömmar till Värmeökning Metaboliska processer leder till att värme frigörs Smärta Vävnadsvätska trycker på nervändar Svullnad Vätska tränger ut från kappilärerna Sårläkningsprocessen Nybildningsfasen (granulationsfasen) När såret är rent bildar kroppen ny lucker, blodkärlsrik bindväv. Denna tillför syre, vitaminer och annan näring, samt transporterar bort slaggprodukter Granulationen sker från botten av såret. Epitelskiktet vandrar in från sårkanterna eller från befintliga hårsäckar /svettkörtlar Det tar ca 2 veckor för såret att utveckla ett tunt, täckande epitelskikt Mognadsfasen I denna sårläkningsfas gäller det att skydda de sköra, nybildade epitelcellerna och att behålla en balanserad fuktighet i såret Få byten Barriär Bibehålla fukt Nybildning och ombyggnad av kollagener fortsätter Gradvis ökad hållfasthet och elasticitet i vävnaden Processen tar ca 1 år, den största vävnadsökningen sker efter ca 3 månader. Hållfastheten blir endast ca 50% -80% av normal bindväv

5 När du ser ett sår Vilken läkningsfas är såret i? Upprensningsfas ta bort nekroser Granualtionsfasen Epitalisering dels från kanter och från botten Lämna i lugn och ro Det röda såret skall det inte petas i Mognadsfasen Skydda såret och smörj huden runt omkring Blottade senor Skall hållas fuktiga Sårbehandlingsprodukter Välj produkt efter läkningsfas Exudat Hur mycket, lukt Sårkanter Huden runt såret Lätt rodnad runt själva såret Normalt, inflammationsfasen Kraftig bred rodnad Immunologiskt sår? Flammande rött, svullnad Infektion? Ödem Oftast lymfödem som kan masseras bort Vältrimmad Fuktig, välsmord Röd Infektion? Eksem Venöst eller reaktion på behandling Atrofisk Sterodier? Artriell orsak? Ödem Skall alltid bekämpas Sårsmärta Skall alltid behandlas Nociceptiv Beror på vävnadsskadan, paracetamol och opioider, ex oxycontin Neuropatisk följer anatomisk nervutbredning Sårsmärta Vilka smärtsymtom uppvisar patienten? Var sitter smärtan? Vad utlöser smärtan? Vad minskar smärtan?

6 Smärta vid förbandsbyte Var? Vad? Hur lång tid? Lokalbehandling Morfingel 0.3% Vid förbandsbyte Emla Lidocainviskös xylocaingel Val av förband Vad är orsaken? Vad är målet för behandling Vad är sårets status Vad vill vi att produkten skall åstadkomma? Kravspec Effekt Pris Hanterbarhet Riktlinjer vid bedömning Sårrengöring Lokalisation och skadetyp Symtom Undersökning Anamnes Tidpunkt, orsak, främmande kropp? stelkramp Behandling Mild mekanisk debridering (biofilm) Sköljning av såret med saliv Tillförsel av tillväxtfaktorer från saliven

7 Definition av biofilm Ett mikrobiellt samhälle, vars innevånare är oåterkalleligt fastsatta till en yta eller ngn form av underlag eller till varandra Det är inbäddat i en egenproducerad, extracellulär substans De ingående mikroorganismerna uppvisar en ändrad fenotyp Biofilm Lokaliserade till en viss plats Bakterierna kapslar in sig i ett slem / slime Svåra att komma åt Svårt att odla fram Motståndskraftiga mot antibiotika och antiseptika Läkningen försvåras eller avstannar Kan man se biofilm? Tänderna Hink Avlopp/toalett Sår Hur få man bort biofilm? Några metoder är: PHMB Jod Honung Mekanisk debridering Larver Debridering Ta bort nekroser/fibrin Kirurgisk Mekanisk Autolytisk Biokirurgisk Sax och pincett Slev Skalpell Emla- Xylocain Gel Duoderm

8 Mekanisk borttagning av nekroser Fluglarver i sårbehandling? Sax och pincett Slev Skalpell Emla- Xylocain Debriderar sår - nekros borttagning Micro - kirurgisk - debridering Tar bort infektioner Avdödar bakterier Renar upp sår Vad gör larven flugarter i världen arter i Sverige Lucilia Sericata Löser upp nekroser med sitt sekret proteolytiska enzymer- (vävnads nedbrytande) Suger in nekrosen Neutraliserar bakterier i magtarmkanalen Stimulerar sårsekretionen - sköljer bort bakterierna Stimulerar till sårläkning genom att de rör sig Flugans livscykel 12 dagar Ägg Larv Puppa Fluga Lätt att föda upp Lägger mycket ägg Lätt att göra ren sterilisera Äter bara död vävnad

9 Hur går det till på labbet? Parasit laboratorium, Salgrenska Göteborg Burar med flugor Lägger in kött ägg Äggen tvättas, steriliseras Läggs flaska med näringslösning Läggs på platta för odling över natten Skickas till mottagare i vanligt vaderat kuvert på posten Silverförband Bredspektrum-antibiotisk effekt Effekt beror på silverkoncentration och utsöndring Förhindrar cellandning och funktion (bakterier) Silverförband behövs på klara indikationer och under avgränsade tidsperioder Bakterie- och svampadsorberande förband Jodförband (Iodosorb) Hydrofila cadexomer-stärkelsekorn Låga koncentrationer- långsam release Bredspektrumaktivitet på bakterier, mykobakterier, svamp, protozoer och virus Effektiv mot 33 bakteriestammar Har effekt på biofilm PHMB (Polyhexanide) I kosmetika, linsvätska Bryter biofilm (som surfactant med betaine) Prontosan (0.1% och ex.suprasorb PHMB (0,3%) Icke cytotoxiskt, icke- irriterande, mycket låg risk för sensitisering. Hög molekylär vikt- dålig biotillgänglighet. Lika potent som silver och PVP-jod-. Inga bieffekter. Bredspektrum effekt på många bakterier, såväl aero som anaeroba, även MRSA, VRE Bör verka minst 20 minuter Hur fungerar V.A.C. terapi? Främjar bildandet av granulationsvävnad Reducerar sårödem och ökar blodcirkulationen i såret Minskar antalet bakterier Skapar en sluten och fuktig sårläkningsmiljö

10 Behandling av fistel Klipp svampen i en smal trekant, så den bredaste ändan sticker ut 1-2 cm i sårhålan Korta av och drag ut svampen I takt med att fistelns djup minskar Använd V.A.C. VersaFoam. Den är starkare än V.A.C. GranuFoam Avsluta, när det återstår ca 1 cm av fistlen Granulationsvävnad Fistel Svamp Svamp 1 cm. Honungsförband Antibakteriella egenskaper, påverkar Ph, utsöndrar väteperoxid, osmotisk effekt Antiinflammatorisk efekt (höga nivåer av antioxidanter) Autolytisk effekt Man minska hypertrofisk ärrbildning Biofilm Färsk honung innehåller 13 spp. laktobaciller (Lactobacillus och Bifidus) Olofsson/Vasquez Current Microbiology 2008 Oct;57 (4) 2008 Sårläkning - Skillnad mellan foster och vuxna Hur skiljer sig vanlig sårläkning från fostrets sårläkning? Kan fostrets sårläkning hjälpa oss till bättre sårbehandling? Iakttagelse: Operationer under de första trimestrarna resulterar i ärrfri läkning av huden Foster 20 veckor

11 Sårläkning - Skillnad mellan foster och vuxna Sårläkning - Skillnad mellan foster och vuxna Modell lammfoster: 145 dagar från befruktning till födsel Ärrfri läkning under första 2,5 trimestrarna Sista halva trimestern läkning med ärrbildning Extracellulär matris (ECM) Lymfocyter binder inte till ECM som är rik på hyaluronsyra Uppreglering av ECM adhesion proteins som attraherar fibroblaster, keratinocyter och endotelceller Mängd och typ av kollagen dessutom: Mastcellers antal och mognad - signifikant skillnad Sårläkning - Skillnad mellan foster och vuxna Sårläkning - Skillnad mellan foster och vuxna Fostrets sårläkning: Fostrets sårläkning ger upphov till minimal inflammation Sårläkning genom regenerering av celler och återbildning av hårfolliklar, etc. Extracellulära matrisen (ECM) rik på hyaluronsyra Mätning av hyaluronsyra i sår på får och lammfoster*: Sårcylindrar placerades på flanken av vuxna får Sårcylindrar placerades på 100 dagar gamla lammfoster enligt bilden Hyaluronsyranivåerna mättes efter 1, 2, 3, 7, 10, 14 och 21 dagar *Longaker et.al., Studies in fetal wound healing, Ann. Surg. April 1991 Förhastad slutsats! Varför? Högmolekulär hyaluronsyra är en polysackarid Longakers studie som publicerades 1991 ledde till att ett stort antal hyaluronsyraprodukter introducerades runt om i världen Dessa produkter fungerade sällan och gjorde många gånger att sårinfektioner förvärrades Vad gick fel? Bakterier bryter ned hyaluronsyran till lågmolekulära oligosackarid fragment som blir till näringsmedium för bakterier leder till förvärrade sårinfektioner För att hyaluronsyra skall fungera som sårbehandlingsmedel måste den skyddas från bakteriell nedbrytning

12 Hyup - patenterat skydd av hyaluronsyrans molekylvikt Hyiodine med Hyup Innehåller högmolekulär hyaluronsyra som skyddas från nedbrytning av 0,25% jod Hyup Svårläkta sår kräver en hyaluronsyra med hög molekylvikt. Hyup är en patenterad metod för att motverka nedbrytning till lågmolekulära oligosackarid fragment 1. Dödar bakterier och biofilm i sår. 2. Tar bort dålig lukt. 3. Attraherar tillväxt faktorer, samt startar granulering i långsamläkande sår Finns i flaska med 50 gram = 50 ml Rekommenderad minsta mängd för olika sårstorlekar: 5 x 5 cm = 2ml 10 x 10 cm = 8ml 15 x 15 cm = 18ml 20 x 20 cm = 32ml Smutsiga krigssår Drawtex Soldat anländer till fältsjukhus 1 dygn efter att ha träffats av granatsplitter Steril gasväv dränks in i Hyiodine och appliceras i sårbädden varje dag Såret öppnas och debrideras, mikrobiologisk odling visar på St. aureus infektion Dag 4 är den mikrobiologiska odlingen negativ och såret sluts. Drawtex lyfter bakterier, sårfaktorer (MMP1 och MMP9), pus och nekrotisk vävnad upp ur såret, ju fler lager desto större uppsugningskapacitet. Kapillär sugförmåga bidrar till att debridera sår, därmed skapas en ren och frisk sårbotten. Finns i 4 olika storlekar: 10 x 10 cm 15 x 20 cm 10 x 100 cm 20 x 100 cm Drawtex och MRSA Infekterade sår kvinna med bursit * * * * * * * * Ca 2 veckor postoperativt, undertrycksbehandling påbörjas. 1 månad senare, undertrycksbehandling avslutas och Drawtex behandling påbörjas. 4 veckor och 4 dagar efter påbörjad Drawtex behandling, Drawtex behandlingen fortsätter.

13 Drawtex + Hyiodine In- och utgångssår Produkterna i kombination: 1.Debriderar såret och suger upp sårsekret, pus och sårfaktorer (MMPs) 2.Dödar mikrober och biofilm i såret 3.Stimulerar läkningsprocessen alternativt återstartar läkningen Drawtex transporterar bort pus, sårsekret, biofilm, sårfaktorer mm från såret. Applicering av Hyiodine, dödar bakterier och annan biobörda, hyaluronsyran stimulerar sårläkning Drawtex fixeras med hjälp av Fixomull Att förebygga smittspridning SOFS 2007:19 Basala hygienrutiner Är bindande Kortärmat Bytas varje dag Eller oftare vid behov

14 Hur svårt kan det vara? Tvåstegsbandagering - med Hyiodine och Drawtex Sammanfattning Drawtex och Hyiodine Drawtex 1.Innehåller inga kemikalier eller antibiotika 1.Späder ut infektioner genom att suga upp bakterier mm 2.Bekväm omläggning som inte hindrar blodcirkulationen Patienter med neuropati lindar ibland gasväven för hårt, då kan Tubigrip eller annan elastisk strumpa vara ett bra alternativ. Hyiodine 1.Hyup skyddad hyaluronsyra 1.Effektiv eliminering av mikrobiell börda utan risk för resistens utveckling 1.Den högmolekulära hyaluronsyran stimulerar sårläkning Venösa bensår gör ont (91% ont ibland, 75 % Sömnen störs Våld = yttre, skadlig inverkan på kroppen Åsamkad av naturkraft otur vårdslöshet Åsamkad av levande varelse, med avsikt eller genom missöde egen handling annans handling

15 Bensår Vanligt förekommande ffa hos äldre i Sverige Tunga arbeten, går och står mycket Viss ärftlighet 70% kroniskt förhöjt ventryck pga insufficiens 10% arterioskleros 20% blandning venös och arteriell insufficiens Venösa bensår Orsakas av bristande återflöde p g a att klaffsystemet i de djupa eller ytliga venerna är skadat Ofta lokaliserat till underbenets insida Brunpigmentering och eksem förekommer runt såret Svullnad, som ofta försvinner över natten, sårsmärtor som lindras av högläge och tyngdkänsla i benet Behandling För att underlätta cirkulationen, motverka ödem och framtida nya sår, så måste kompression åstadkommas Kompressionsbehandling krävs även när såret är läkt, för att undvika nya sår Arteriella bensår Inte lika vanliga som venösa, men har ökat de senaste åren Såren uppträder i regel på foten, men kan också finnas på underbenet Ofta djupa, utstansade och ofta förekommer svarta nekroser Såren är ofta smärtsamma Ankeltryckindex Vem? Jämför värdet mellan ankel och arm En frisk människa skall ha ungefär samma värde eller något högre tryck i ankeln jämfört med armen Är kvoten mindre än 0,9 tyder det på att arteriell insufficiens åderförkalkning föreligger Storrökare Diabetiker Hypertoniker Är kvoten under 0,5 måste patienten remitteras till kirurg eller kärlspecialist

16 Behandling Snarast behandla den bakomliggande orsaken Sluta röka Fysisk aktivitet Vid högt blodtryck bör medicinering sättas in eller ses över Tryckavlastning, ej kompression Blandsår Cirka 20-25% av alla venösa sår har också en komponent av arteriell insufficiens Diagnos mycket viktigt Doppler är här ett utmärkt hjälpmedel. Behandling Blandsår följer i princip andra typer av bensår Kompressionsbehandling anpassas till varje patients status efter läkarordination Omläggning Förbandet väljs efter sårets läkningsstadium Samma förband passar sällan genom hela läkningsprocessen Polstra vid malleolerna och sårområderna Bommulsstumpor Lindning Lindning!!!! Linda från tåbasen och uppåt till knäled Åttatals- eller cirkel-turer Anpassa hårdheten på lindning, minska vid smärta el. obehag Kontrollera tårnas färg och temperatur Diabetesfotsår Sår, infektioner, destruktion av djupa vävnadsstruktuer och deformiteter personer med diabetes 3-8 procent får sår Majoriteten av fotsår uppstår hos personer med typ 2 diabetes Neuropati med eller utan perifer kärlsjukdom Infektioner kan bidra

17 Diabetessår på fötter Orsak: Dålig cirkulation i små artärerna Dålig cirkulation i stora blodkärlen Nervskada med känselbortfall Skor som skaver Veck på strumpa Sten i sko/strumpa Fotdeformiteter/felställningar Yttre våld Lokalisation sår på tår eller fotrygg Utmattningssår framfotens undersida Trycksår hälen Behandling Nedsatt perifer cirkulation tåspetsar och yttre fotranden samt där vävnad utsatts för tryck Bristande hygien Sår mellan tårna Vid torra sår hos diabetiker och vid nedsatt arteriell cirkulation används oftast torrt förband Torra svarta nekroser hydrogeler eller klippas bort kräver läkarordination Behandling Vid torra sår hos diabetiker och vid nedsatt arteriell cirkulation används oftast torrt förband Torra svarta nekroser hydrogeler eller klippas bort kräver läkarordination klotåställning och clavusbildning på ovansidan av tåleden Clavus orsakas av tryck från ex. skor Patienten har även hallux valgus

18 Pes Cavus Innebär ett högt fotvalv, hammartår och felställning av häl som leder till förändrade tryckpunkter vid gång De förändrade tryckpunkterna ökar risken för utveckling av stress-sår Tecken på ett ökat tryck är uppkomst av kallus Charcotfot Kollaps av mellanfot Sker en nedbrytning och ombyggnad - remodellering av skelettet gungstolsdeformitet uppstå Hålfoten, som sjunkit ner, tar hela belastningen med stor risk för sårutveckling Sår som inte läker? Sår - cancersjukdom Ingen tendens till sårläkning efter 2 veckor Successivt ökar sårytan antingen långsamt eller snabbt Kan såret ha samband med aktuell cancersjukdom? Har patienten tidigare haft en cancersjukdom? Maligna sår ses hos 5-10 % av patienter med avancerad cancersjukdom De flesta människor sätter inte sår i samband med cancersjukdom Cancerpatienter bör aktivt bli tillfrågade om de har sår Sår som inte läker? Sår - cancersjukdom Ingen tendens till sårläkning efter 2 veckor Successivt ökar sårytan antingen långsamt eller snabbt Kan såret ha samband med aktuell cancersjukdom? Har patienten tidigare haft en cancersjukdom? Maligna sår ses hos 5-10 % av patienter med avancerad cancersjukdom De flesta människor sätter inte sår i samband med cancersjukdom Cancerpatienter bör aktivt bli tillfrågade om de har sår

19 Maligna tumörsårets symtombild Sårrelaterad smärta Odör Ojämna, upphöjda sårkanter Fibrin och nekros Lättblödande såryta Vätskande såryta Krustbildning av seromläckage Klåda Att leva med ett tumörsår Having to simply deal with the situation Anpassa det dagliga livet och hantera odör, blödning, smärta, läckage av sårsekret och klåda Svårt att bandagera såret på grund av okontrollerbara och oförutsägbara symtom som sårsekret/läckage Brist på information och råd om hur såret ska hanteras, utveckla egna strategier Having this problem is very embarrassing Genant att visa såret Odör det mest plågsamma symtomet Negativa konsekvenser för det sociala livet Sebastian Probst et al: The meaning of living in an unbounded body 2012 Behandling Antitumoral Kirurgi Cytostatika Strålbehandling Hormonbehandling ECT (Electrokemoterapi) Antitumoral behandling ECT= Electro chemo therapy Lokal palliativt syftande behandling. Elektriska pulsar genom kutana/subkutana tumörer kombineras med intratumoral eller intravenös cytostatika. De elektriska pulsarna som genereras av elektroder leder till en ökad permeabilitet i cellmembranen och cytostatika som Bleomycin och Cisplatin kan penetrera in i cellen. Symtomatisk Behandling av symtom Principer vid sårrengöring och debridering Optimalt smärtlindrad patient Använd kroppstempererat kranvatten (efter att ha runnit ur kranen 1 minut) och mild, oparfymerad tvål (med lågt ph-värde) Duscha om möjligt rent såret Avlägsna allt löst fibrin och nekros. Använd, mjuka, osterila kompresser och bomullspinnar Var försiktig med sax, suturkniv och curette (slev) eftersom såren kan vara lättblödande I första hand autolytisk debridering med medicinsk honung Principer vid val av förband Hudvänligt Icke vidhäftande Diskret God komfort Absorberande säkert Minimera behovet av omläggningar/förbandsbyten Rätt förband kan avgöra om patienten kan fortsätta sitt sociala liv och i vidkommande fall kunna fortsätta arbeta Rätt förband kan påverka aptit, självkänsla och förmågan att hantera sjukdom och behandling Rätt förband kan också underlätta för närståendes att hantera situationen

20 Sårrelaterad smärta Sårrelaterad smärta, lokal behandling Den perifera smärtan i sårområdena svarar inte optimalt på systemisk morfinbehandling Många maligna sårytor är inte smärtsamma, däremot kan ofta sårkanterna, gränsen mellan frisk och malign vävnad vara oerhört ömma Djupa sårhålor kan ge upphov till kraftig smärta Smärtande sårytor kan behandlas med gel Xylocain (lidokain) 2% eller salva Xylokain 5% som inte påverkar sårläkning. Kort anslagstid. Ömma sårkanter: Emlakräm (lidokain&prilokain). Kort anslagstid. Djupa sårhålor: behandlas med extemporeberedd Morfinhydrokloridgel 1mg/ml. Framför allt på öppna sårytor, men också på inflammerad hud. Effekt upp till 25 h Sårbehandling vid odör Infektion? Kliniska tecken på infektion vid maligna tumörsår är ökad odör, smärta och sekretion Sårodla vid kliniska tecken på infektion Noggrann sårrengöring Behandling av infektion ska baseras på sårodlingssvar Lokal antiseptisk behandling Medicinsk Manukahonung (Activon eller Medihoney) Iodosorb 0,9 %; salva, kompress Sorbact; foam, absförband, kompress Silver: Aquacel Ag, Acticoat flex Ättiksyra: 5 mg/ml kutan lösn, 0,15% i makrogolbas Antibiotika/Metronidazol? Medicinsk honung Medicinsk honungsprodukt framställd ur Manukahonung; Medihoney och Activon Bred antibakteriell effekt. Innehåller metylglyoxal Minskar odör Effekt på biofilm Upprensning och debridering hög osmotisk effekt (sänker ph) Skapar fuktig sårläkningsmiljö stärker granulering/epitelialisering Kolförband Undvik tättslutande förband vid infektion Inspektera dagligen vid tecken på infektion Medicinsk honung, forts Blödande såryta Flera olika beredningsformer Ren honung (100% Manukahonung) Sårgel (80% Manukahonung) Alginatkompress/tamponad (95% Manukahonung) Gel sheet (80% Manukahonung) Barriär- och Hudkräm Indelning: ringa/måttlig/riklig Regel: förbandet får aldrig torka in i sår/tumörytan Blödningens karaktär avgör behandlingsåtgärd (ex lokal läkemedelsbehandling, strålbehandling eller ECT) Blödande tumöryta ökad risk för sepsis

21 Lokal läkemedelsbehandling vid blödning Lägg torrt Aquacel hydrofiber förband över sårytan med god marginal utanför sårkanten Applicera inj.lösning Cyklokapron (Tranexamsyra)100 mg/ml på Aquacel hydrofiber förband över det lättblödande området tills gel bildas Vätskande sårytor Utred och behandla orsaken, ex. infektion, ödem, lymfödem, fistelförbindelse till underliggande organ Skydda omkringliggande sårkanter och hud mot maceration med lämpligt hudskyddsmedel, ex Cavilon No Sting Barriär film Sår/fistelpåse i lämplig storlek ex Eakin Remiss till dietist/sjukgymnast/lymfterapeut/stomiterapeut för bedömning och åtgärd Krustbildning, läckage av serom Lokal behandling vid krustor Drabbar ofta patienter med kutana metastaser av bröstcancer Krustorna kan utvecklas till hårt pansar som obehandlat leder till andningspåverkan och smärta Applicera NaCl på torrt Aquacel Hydrofiber förband över krustorna tills gel bildats. Fixera med sårfilm 24 timmar Området rengörs noggrant och behandlingen upprepas tills krustorna är borta Ytterförband efter behandlingen: Ex Mepilex Lite Klåda/Pruritus Ofta en krypande, stickande klåda som beror på tumörens aktivitet Kan upplevas som smärta (klåda och smärta delar gemensamma neuroanatomiska vägar) Anamnes; tänkbara orsaker? Systemiska, dermatologiska, läkemedelsinducerade, tumörorsakade, orsakat av förbandet? Behandling Torr Hud/eksem: Fuktgivande kräm/kortison Tumörorsakat: Kamomill? NSAID? TENS?

Sårbehandling Ben- och fotsår 2013

Sårbehandling Ben- och fotsår 2013 Sårbehandling Ben- och fotsår 2013 Inledning Bensår är en folksjukdom. 2% av befolkningen kommer någon gång att få ett bensår, och varje år drabbas ca 50 000 personer. Kostnaderna för ett oläkt bensår

Läs mer

Sår och Sårbehandling 2010

Sår och Sårbehandling 2010 Sår och Sårbehandling 2010 Sår drabbar alla människor någon gång, från de enkla skrubbsåren till komplicerade svårläkta sår. Sårläkning är vanligen okomplicerad, men i vissa fall stannar den upp och kan

Läs mer

Produktkatalog Sårbehandling

Produktkatalog Sårbehandling Produktkatalog Sårbehandling S å r b e h a n d l i n g Effektiv sårbehandling från ConvaTec Innehållsförteckning Sår och sårläkning Sid 3 Hantera symtom från såret Sid 4 Hantering av sårvätska Sid 4 Hantering

Läs mer

Kunskap om. Hudens uppbyggnad. Copyright Margareta Grauers, 2015 1. Föreläsning om patienter med svårläkta sår, den 20 maj 2015 anordnad av Solna Stad

Kunskap om. Hudens uppbyggnad. Copyright Margareta Grauers, 2015 1. Föreläsning om patienter med svårläkta sår, den 20 maj 2015 anordnad av Solna Stad Föreläsning om patienter med svårläkta sår, den 20 maj 2015 anordnad av Solna Stad Margareta Grauers, dermatologisjuksköterska E-post: margareta.grauers@comhem.se Margareta Grauers, 2015 Kunskap om Hur

Läs mer

Dalabensår - Metodbok för fot- och bensår

Dalabensår - Metodbok för fot- och bensår Dalabensår - Metodbok för fot- och bensår Kapitel Sid 1 Steg för steg i bensårsvården Mål.. 4 Resultat- och processkriterier. 6 2 Etiologisk diagnos och behandlingsprinciper Mål. 7 Definition 7 Epidemiologi.

Läs mer

HUDEN VID SKLERODERMI INFORMATION OCH GODA RÅD FÖR ATT FÖREBYGGA HUDKOMPLIKATIONER

HUDEN VID SKLERODERMI INFORMATION OCH GODA RÅD FÖR ATT FÖREBYGGA HUDKOMPLIKATIONER HUDEN VID SKLERODERMI INFORMATION OCH GODA RÅD FÖR ATT FÖREBYGGA HUDKOMPLIKATIONER Actelion Pharmaceuticals Sverige AB Svärdvägen 3A, 182 33 Danderyd tel 08-544 982 50 2011-05-11 63134 S-11-Tra-028 Innehåll

Läs mer

Preanalytik vid mikrobiologisk undersökning av sår

Preanalytik vid mikrobiologisk undersökning av sår Preanalytik vid mikrobiologisk undersökning av sår Louize Nordmyr Examensarbete för bioanalytiker (YH)-examen Utbildningsprogrammet för bioanalytik Vasa 2013 EXAMENSARBETE Författare: Louize Nordmyr Utbildningsprogram

Läs mer

Handlingsplan Trycksår. takes the pressure off 1

Handlingsplan Trycksår. takes the pressure off 1 Handlingsplan Trycksår takes the pressure off 1 Care of Sweden medicinteknik sedan 1992. På Care of Sweden marknadsför och utvecklar vi medicintekniska produkter och tjänster för vården. Vi är specialiserade

Läs mer

Omvårdnad av hästar med mugg för att undvika omotiverad antibiotikaanvändning

Omvårdnad av hästar med mugg för att undvika omotiverad antibiotikaanvändning Omvårdnad av hästar med mugg för att undvika omotiverad antibiotikaanvändning Nursing care of equine pastern dermatitis to avoid unjustified use of antibiotics Annikki Tållheden Skara 2014 Djursjukskötarprogrammet

Läs mer

Gynekologiska tumörsjukdomar; Omvårdnad

Gynekologiska tumörsjukdomar; Omvårdnad R E G I O N A L A V Å R D P R O G R A M 2 0 0 5 Gynekologiska tumörsjukdomar; Omvårdnad ONKOLOGISKT CENTRUM VÄSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN Här finner ni aktuella vårdprogram, riktlinjer och rapporter: Onkologiskt

Läs mer

Bedömning med modifierad Nortonskala av vårdtagare på särskilda boendeformer på distrikt Öster i Jönköpings kommun.

Bedömning med modifierad Nortonskala av vårdtagare på särskilda boendeformer på distrikt Öster i Jönköpings kommun. Risk för trycksår? Bedömning med modifierad Nortonskala av vårdtagare på särskilda boendeformer på distrikt Öster i Jönköpings kommun. Marie Ernsth Bravell & Bo Malmberg Jönköping: Institutet för gerontologi,

Läs mer

Vid akneliknande förändringar hos barn (före tonåren). Om akneliknande förändringar debuterar i vuxen ålder.

Vid akneliknande förändringar hos barn (före tonåren). Om akneliknande förändringar debuterar i vuxen ålder. HUD AKNE Vem? Vid akneliknande förändringar hos barn (före tonåren). Om akneliknande förändringar debuterar i vuxen ålder. Vid rikligt med varblåsor och/eller ömmande knölar. Vid akne på bålen. Tid? Inte

Läs mer

Egenvård på Vilda Skräddartorp 3-9 augusti 2014 i samband med lägerbrev 4 Egenvårdshandbok till kårerna Magbesvär Hård i magen Lös i magen Sår

Egenvård på Vilda Skräddartorp 3-9 augusti 2014 i samband med lägerbrev 4 Egenvårdshandbok till kårerna Magbesvär Hård i magen Lös i magen Sår Egenvård på Vilda Skräddartorp 3-9 augusti 2014 i samband med lägerbrev 4 Egenvård innebär en massa saker. Man skaffar sig den kunskap som behövs för att avvärja de stora skadorna eller problemen. Det

Läs mer

Egenvård på läger! Goda vänner och små sår skall man vara rädd om! Ett litet kompendium som kan vara till stor hjälp ifall olyckan är framme!

Egenvård på läger! Goda vänner och små sår skall man vara rädd om! Ett litet kompendium som kan vara till stor hjälp ifall olyckan är framme! Egenvård på läger! Goda vänner och små sår skall man vara rädd om! Ett litet kompendium som kan vara till stor hjälp ifall olyckan är framme! Egenvård, vad är det? Jo det är en massa saker, det innebär

Läs mer

PROJEKTARBETESRAPPORT

PROJEKTARBETESRAPPORT Läsåret 2011/2012 Projektgrupp: Handledare: Medbedömare:, NV3C, NV3C, NV3C Lena Sundström Gustaf Idegren 2 SAMMANFATTNING Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor. Varje år insjuknar 40

Läs mer

V ÄG E N T ILL B A K A

V ÄG E N T ILL B A K A V ÄG E N T ILL B A K A SVENSKA BRUKARFÖRENINGEN Harm Reduction Skadereducering har humanistisk värdegrund: Narkotikaanvändarens val att använda accepteras som en realitet. Inget moraliskt omdöme fälls,

Läs mer

OMVÅRDNADSPROGRAM GYNONKOLOGI ÖREBRO-REGIONEN

OMVÅRDNADSPROGRAM GYNONKOLOGI ÖREBRO-REGIONEN OMVÅRDNADSPROGRAM GYNONKOLOGI 2005 ÖREBRO-REGIONEN Programgrupp Wenche Järhede, Kliniken för Gynekologisk onkologi, Universitetssjukhuset, Örebro Lisa Nygren, Kliniken för Gynekologisk onkologi, Universitetssjukhuset,

Läs mer

SLUTUPPSATS AKUPUNKTURAKADEMIN / PERNILLA HOLMSTEN, GRUPP 13

SLUTUPPSATS AKUPUNKTURAKADEMIN / PERNILLA HOLMSTEN, GRUPP 13 D I A B E T E S M E L L I T U S SLUTUPPSATS AKUPUNKTURAKADEMIN / PERNILLA HOLMSTEN, GRUPP 13 Email: holmsten.pernilla@telia.com INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 2. Bakgrund 4 2.1 Diabetes Mellitus enligt

Läs mer

Sår som symtom. Tema. Svårläkande bensår / Provtagningstips / Hudtuberkulos Sår och sex / Tropiska sår / Naturens läkekonster / Harpest

Sår som symtom. Tema. Svårläkande bensår / Provtagningstips / Hudtuberkulos Sår och sex / Tropiska sår / Naturens läkekonster / Harpest STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING NUMMER 3/2013, ÅRGÅNG 24 Smittskydd Stockholm Smittskydd Stockholm Tema Sår som symtom Svårläkande bensår / Provtagningstips / Hudtuberkulos Sår och sex / Tropiska sår / Naturens

Läs mer

Våga Vägra Skador Utdrag ur: VÅGA VÄGRA SKADOR

Våga Vägra Skador Utdrag ur: VÅGA VÄGRA SKADOR Utdrag ur: VÅGA VÄGRA SKADOR en skrift producerad av SHF s Medicinska Nätverk med avsikt att hålla handbollsspelare skadefria. 1 EGENVÅRD De vanligaste skadorna inom idrotten är småskador. Du kan lära

Läs mer

Läderhuden består först och främst av bindväv. Den minskar med åldern vilket gör huden tunnare, mindre elastisk och rynkig.

Läderhuden består först och främst av bindväv. Den minskar med åldern vilket gör huden tunnare, mindre elastisk och rynkig. Fakta om huden Huden är kroppens största organ. Huden förnyas och förändras hela tiden och deltar i flera livsviktiga processer. Vår hud är en mycket sinnrik konstruktion. Den är vattenavvisande, men släpper

Läs mer

Regionalt Vårdprogram

Regionalt Vårdprogram Medicinskt programarbete Regionalt Vårdprogram Omvårdnad vid cancersjukdom med inriktning bröstcancer Stockholms läns landsting 2006 Regionalt Vårdprogram Omvårdnad vid cancersjukdom med inriktning bröstcancer

Läs mer

Svenska riktlinjer för första hjälpen

Svenska riktlinjer för första hjälpen Svenska riktlinjer för första hjälpen Version: 1.0 Fastställda: 2013-02-22 Redaktörer: Lars Adamsson, Andreas Claesson, Johan Skogmalm et al. I Svenska Första hjälpen-rådet ingår: Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Vårdprogram Diarienr: Ej tillämpligt 1(26)

Vårdprogram Diarienr: Ej tillämpligt 1(26) Vårdprogram Diarienr: Ej tillämpligt 1(26) Dokument ID: 09-119110 Fastställandedatum: 2014-11-17 Giltigt t.o.m.: 2015-11-17 Upprättare: Birgitta J Hadin Lusth Fastställare: Bo Claesson Amning rådgivning

Läs mer

Dialys. RNj informerar. Riksförbundet för Njursjuka - RNj

Dialys. RNj informerar. Riksförbundet för Njursjuka - RNj Dialys RNj informerar Riksförbundet för Njursjuka - RNj 2 Dialys Innehållsförteckning Förord 5 Modern dialysbehandling och dess bakgrund 6 Kort historik 6 Hur vanligt är det med dialys 7 Orsaker till njursvikt

Läs mer

Innehåll. Förord 3. Inledning 4. 1 Aplastisk anemi 5 Så bildas blodkroppar Orsaker till aplastisk anemi Få fall i Sverige Smygande symtom

Innehåll. Förord 3. Inledning 4. 1 Aplastisk anemi 5 Så bildas blodkroppar Orsaker till aplastisk anemi Få fall i Sverige Smygande symtom Innehåll Förord 3 Inledning 4 1 Aplastisk anemi 5 Så bildas blodkroppar Orsaker till aplastisk anemi Få fall i Sverige Smygande symtom 2 Diagnos 9 Så ställs diagnosen Två grupper 3 Behandling 11 Tålamodskrävande

Läs mer

INFORMATION FÖR PERSONAL SOM ERHÅLLIT DELEGERING

INFORMATION FÖR PERSONAL SOM ERHÅLLIT DELEGERING Bjurholmskommun Flik 9.2. INFORMATION FÖR PERSONAL SOM ERHÅLLIT DELEGERING För vissa hälso- och sjukvårdsuppgifter Vid särskilda boende Bjurholms kommun Välkommen till Bjurholmskommuns äldre- och handikappomsorg

Läs mer

TillSkott. Kolloidalt silver mineralet som stärker immunförsvaret, samtidigt som det hjälper kroppen med ovälkomna bakterier, svampar och virus

TillSkott. Kolloidalt silver mineralet som stärker immunförsvaret, samtidigt som det hjälper kroppen med ovälkomna bakterier, svampar och virus Kolloidalt silver mineralet som stärker immunförsvaret, samtidigt som det hjälper kroppen med ovälkomna bakterier, svampar och virus Visste du att det finns en enkel hjälp att få som kan råda bot på de

Läs mer

HUD- OCH MJUKDELSINFEKTIONER

HUD- OCH MJUKDELSINFEKTIONER STRAMA-gruppen i Skaraborg Diagnostik och behandling av HUD- OCH MJUKDELSINFEKTIONER Andra upplagan, januari 2009 Distribueras i samarbete med läkemedelskommittén i Skaraborg och Vårdsamverkan Skaraborg

Läs mer

Diabetes en kärlsjukdom. En temaskrift från Hjärt-Lungfonden

Diabetes en kärlsjukdom. En temaskrift från Hjärt-Lungfonden Diabetes en kärlsjukdom En temaskrift från Hjärt-Lungfonden Hjärt-Lungfonden är en ideell opolitisk insamlingsorganisation som finansierar huvuddelen av den oberoende forskningen kring hjärt-, kärl- och

Läs mer