INNEHÅLL SKANDIA GLOBAL HEDGE...59 VD HAR ORDET... 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER... 3 SKANDIA PARAPLYFOND...62 AVKASTNING & RISK...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLL SKANDIA GLOBAL HEDGE...59 VD HAR ORDET... 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER... 3 SKANDIA PARAPLYFOND...62 AVKASTNING & RISK..."

Transkript

1 INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER... 3 SKANDIA GLOBAL HEDGE...59 SKANDIA PARAPLYFOND...62 AVKASTNING & RISK... 6 RISKMÅTT... 7 SKANDIA SELECTED GLOBAL BALANSERAD 65 SKANDIA SELECTED GLOBAL FÖRSIKTIG...67 FONDER SKANDIA CANCERFONDEN... 8 SKANDIA SMÅBOLAG SVERIGE SKANDIA SVERIGE SKANDIA SELECTED GLOBAL OFFENSIV...69 SKANDIA SELECTED OFFENSIV...71 SKANDIA SELECTED STRATEGI...73 SKANDIA SELECTED UTLAND OFFENSIV...75 SKANDIA VÄRLDSNATURFONDEN SKANDIA IDÉER FÖR LIVET SKANDIA SWEDISH STARS SKANDIA KAPITALMARKNADSFOND...77 SKANDIA LIKVIDITETSFOND...79 SKANDIA PENNINGMARKNADSFOND...81 SKANDIA BRIC SKANDIA REALRÄNTEFOND...83 SKANDIA EUROPA SKANDIA FAR EAST SKANDIA JAPAN SKANDIA SMÅBOLAG EUROPA SKANDIA TIME GLOBAL SKANDIA USA SKANDIA VÄRLDEN ÖVRIG INFORMATION REDOVISNINGSPRINCIPER...85 SKATTEREGLER...85 FONDFÖRVALTNINGEN...85 FÖRVALTNINGSKOSTNAD OCH TER...87 ANVÄNDA VALUTAKURSER...87 LANDSKODSLISTA...88 SKANDIA ALLT I ETT FÖRSIKTIG SKANDIA ALLT I ETT BALANSERAD FONDBOLAG...88 STYRELSE OCH REVISOR...88 SKANDIA ALLT I ETT OFFENSIV... 56

2 VD har ordet Negativ börsutveckling och stigande marknadsräntor första halvåret Under årets sex första månader sjönk det breda svenska aktieindexet SIX PRX med 17,2 procent och det globala aktieindexet MSCI AC World Net med 16,9 procent. Den kreditoro som präglade aktiemarknaden i höstas i kombination med förväntningar om en fortsatt avmattning i den globala ekonomiska tillväxten har kraftigt påverkat utvecklingen på aktie- och räntemarknaderna negativt. På räntemarknaden steg både de korta och de långa marknadsräntorna. Uppgången har sin grund i stigande internationella energi- och livsmedelspriser som bidragit till att inflationsförväntningarna fortsätter att ligga på en hög nivå. Bäst avkastning har Skandia Global Hedge levererat under halvåret med en värdetillväxt på 4,7 procent. Fonden som startade i augusti förra året har en marknadsneutral förvaltningsinriktning, dvs. en målsättning att generera positiv avkastning oavsett vad som sker på aktie- och räntemarknaderna. Generellt har fonderna utvecklats väl under årets sex första månader i förhållande till index och jämförbara fonder. Vi är därför överlag nöjda med de förvaltningsresultat som åstadkommits, även om det är tråkigt med den betydande värdeminskning som aktierelaterat sparande genererat. I mars startades specialfonden Skandia Swedish Stars med ett för Sverige nytt förvaltningskoncept; fem olika svenska aktieförvaltare har fått i uppdrag att välja ut sina fem favoritaktier. Detta får till följd att fonden får en högre företagsspecifik risk än "vanliga" svenska aktiefonder på grund av det begränsade antalet innehav. Fonden har uppmärksammats stort både av investerare och av massmedia. Mer information om fonden finns på dess hemsida, Investeringar i fonder utgör alltid en risk. De pengar som placeras i fonder kan således både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det insatta kapitalet. Informationsbroschyrer innehållande fondbestämmelser samt förenklade faktablad för Skandia Global Hedge, Skandia Swedish Stars samt övriga fonder finns tillgängliga på fondbolagets hemsida, Läs mer om fondsparande på Med vänliga hälsningar Nils Bolmstrand VD Skandia Fonder AB 2

3 Vår globala förvaltningspartner Vår förvaltning Skandia Fonder arbetar med externa förvaltare med de undantagen att fondandelsfonderna, Skandia Selected, sköts i intern regi av Skandia Fonders sonal. Skandia Far East och Skandia USA förvaltas av Goldman Sachs samt Skandia BRIC förvaltas av Allianz Global Investors Europe. Skandia Swedish Stars förvaltas av fem olika svenska aktieförvaltare. Resterande fonder förvaltas av DnB NOR. Dessa samarbeten utvärderas kontinuerligt. DnB NOR Asset Management (DNAM) Global förvaltning med lokal närvaro DnB NOR Asset Management (DNAM) är en global kapitalförvaltare med stark nordisk förankring. Den globala närvaron är viktig för förvaltningen av internationella tillgångar, samtidigt som medarbetarna i Norden säkerställer förvaltningen av inhemska tillgångar och ett kundarbete av högsta kvalité. DNAM är en fristående förvaltningsorganisation inom DnB NOR-gruppen. DnB NOR är Norges ledande finanskoncern. DNAM har cirka 100 analytiker och förvaltare fördelade på åtta kontor världen över: Stockholm, Luxemburg, New York, Hongkong, Chennai (Indien), London, Oslo och Bergen. Totalt förvaltar DNAM drygt 600 miljarder kronor, varav drygt 44 miljarder för Skandia Fonders räkning. Kunder DNAM förvaltar inhemska och internationella aktier och obligationer åt i huvudsak nordiska kunder. Företagets viktigaste kundgrup är livförsäkringsbolag, fondbolag och andra institutionella kunder. Via fondbolagen inom DnB NOR-gruppen har DNAM även en omfattande förvaltning för privatkunder. Investeringsfilosofi och process Grunden i DNAMs investeringsfilosofi är att vara en aktiv förvaltare. Det innebär att genom en grundlig analys av ekonomier, marknader och företag söka uppnå ett förvaltningsresultat som över tiden överstiger marknadens utveckling. Analysen görs både genom traditionell fundamental analys och med kvantitativa metoder. En stor del av DNAMs uppdrag är placerat i internationella aktier och obligationer. Tanken bakom DNAMs internationella förvaltningsorganisation är att närheten till marknaden ger de bästa förutsättningarna för goda resultat i förvaltningen. Det är viktigt att sitta på plats med lokalt rekryterad sonal, tala det lokala språket och känna kulturen för att ha de bästa möjligheterna att skapa bra förvaltningsresultat. Kvantitativa förvaltningsmetoder används framför allt inom den globala aktieförvaltningen. DNAM erbjuder förvaltning av globala aktier helt enligt kvantitativa metoder eller i kombination med fundamental förvaltning. Investeringsprocessen bygger på en hög grad av specialisering. Genom fokusering på olika delområden med dedikerade analytiker och förvaltare skapas möjligheter till specialistkompetens och därmed förutsättningar för ett bra förvaltningsresultat. Riskkontroll är ett viktigt moment i DNAMs förvaltning. Genom avancerade system kan risken i förvaltningen följas upp och kontrolleras löpande. Grundprincipen är att vi skall ta kontrollerade risker inom områden där organisationen har kompetens och undvika att ta okontrollerade risker eller risker inom områden där vi inte har full kompetens. Goldman Sachs Asset Management (GSAM) GSAM är affärsområdet Asset Management inom The Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE: GS) som förvaltade cirka 4700 miljarder kronor 31 mars GSAM erbjuder sedan 1989 diskretionär investeringsrådgivning och har professionella förvaltare placerade i alla viktiga finanscentra i världen. Bolaget erbjuder rådgivning och investeringsstrategier till institutionella investerare världen över inom ett brett utbud av tillgångsklasser. Goldman Sachs, grundat 1869, är marknadsledare inom global investment banking, värdepapshandel och förvaltning. Allianz Global Investors (Allianz) Allianz Global Investors (Allianz) är ett helägt dotterbolag till Allianz SE och är ansvariga för samtliga förvaltningsaktiviteter såväl inom gruppen som mot tredjepartsklienter. Vid årsskiftet 2006/2007 förvaltade Allianz ca miljarder kronor vilket gör Allianz till en av världens fem största kapitalförvaltare. Allianz har ca 930 förvaltare och analytiker på plats i världens olika finansiella centrum. Allianz SE är ett börsnoterat bolag med huvudkvarteret placerat i tyska München. Skandia BRIC förvaltas av erfarna förvaltare från Allianz kontor i Frankfurt. Till sin hjälp har de tillgång till hela Allianz globala investeringsorganisation. Investeringsprocessen baseras på en kombination av att analysera länderna utifrån ett makrospektiv samt att göra en grundlig, kvalitativ analys på bolagsnivå. Förvaltaren har mycket goda analysresurser som är uppbackade av unika informationskällor genom lokal närvaro i samtliga fyra BRIC-länder. Allianz har förvaltat aktier inom utvecklingsekonomierna sedan tidigt 90-tal och har engagerade och erfarna förvaltare och analytiker med djup kunskap av tillväxtekonomiernas företag och marknader.

4 Portföljförvaltare Melissa Brown Utbildning: CFA, B.S. (natianalekonomi), & MBA (finansiering) År i branschen: 22 Ansvarsområde: Portföljförvaltare på Goldman Sachs Asset Management. Ansvarig förvaltare för Skandia USA sedan 1 juni Per Colleen Utbildning: Civilekonom År i branschen: 12 Ansvarsområde: Portföljförvaltare DnB NOR Asset Management med ansvar för svenska aktieteamet. Ansvarig förvaltare för Skandia Sverige sedan maj William Howard Utbildning: MBA (finansiering) och CFA År i branschen: 22 Ansvarsområde: Portföljförvaltare på Goldman Sachs Asset Management. Ansvarig förvaltare av Skandia Far East sedan september Karl Högtun Utbildning: MBA (finansiering) & Master of International Management År i branschen: 18 Ansvarsområde: Portföljförvaltare DnB NOR Asset Management. Ansvarig förvaltare för Skandia Idéer för Livet sedan maj Einar Johansen Utbildning: BA (finansiering) År i branschen: 8 Ansvarsområde: Portföljförvaltare DnB NOR Asset Management. Ansvarig förvaltare av Skandia Småbolag Europa sedan april Michael Konstantinov Utbildning: Master Degree i Nationalekonomi vid Eastern Illinois University USA samt vid Universitat Frankfurt År i branschen: 17 Ansvarsområde: Portföljförvaltare Allianz Global Investors. Ansvarig förvaltare för Skandia BRIC sedan fondens start, september Stefan Kopud Utbildning: Civilekonom År i branschen: 15 Ansvarsområde: Portföljförvaltare DnB NOR Asset Management. Ansvarig förvaltare för Skandia Småbolag Sverige sedan Christer Käck Utbildning: Civilekonom och CEFA/AFA År i branschen: 34 Ansvarsområde: Portföljförvaltare DnB NOR Asset Management, med ansvar för svenska obligationer. Ansvarig förvaltare för Skandia Kapitalmarknadsfond och Skandia Realräntefond sedan fondernas start. Mats Lilja Utbildning: Nationalekonom & CEFA/AFA År i branschen: 8 Ansvarsområde: Portföljförvaltare Skandia Fonder. Ansvarig förvaltare för Skandia Swedish Stars sedan start samt för Skandia Selected: Utland Offensiv, Global Offensiv, Offensiv, Strategi, Global Balanserad och Global Försiktig sedan april Kristofer Lind Utbildning: Civilekonom År i branschen: 11 Ansvarsområde: Portföljförvaltare DnB NOR Asset Management. Ansvarig förvaltare för Skandia Europa sedan april Maud Ljungqvist Utbildning: Civilekonom och CEFA /AFA År i branschen: 34 Ansvarsområde: Portföljförvaltare DnB NOR Asset Management, med ansvar för svenska penningmarknadsplaceringar. Ansvarig förvaltare för Skandia Likviditetsfond och Skandia Penningmarknadsfond sedan fondernas start. Espen Lundström Utbildning: Civilekonom År i branschen: 9 Ansvarsområde: Portföljförvaltare DnB NOR Asset Management. Ansvarig förvaltare för Skandia Världen sedan januari 2005 och för Skandia Japan sedan januari

5 Jon Sigurdsen Utbildning: BA År i branschen: 11 Ansvarsområde: Portföljförvaltare DnB NOR Asset Management. Ansvarig förvaltare för Skandia Time Global sedan april 2007 Lars Sundberg Utbildning: Civilingenjör År i branschen: 22 Ansvarsområde: Portföljförvaltare DnB NOR Asset Management. Ansvarig förvaltare för Skandia Global Hedge sedan fondens start, augusti 2007 Christian Thålin Utbildning: Civilekonom År i branschen: 12 Ansvarsområde: Portföljförvaltare DnB NOR Asset Management. Ansvarig förvaltare för Skandia Cancerfonden samt Skandia Världsnaturfonden sedan oktober Fredrik Öberg Utbildning: Civilekonom År i branschen: 14 Ansvarsområde: Portföljförvaltare DnB NOR Asset Management. Ansvarig förvaltare för Skandia Allt i Ett-fonderna och Skandia Paraplyfond sedan 10 februari

6 Avkastning & Risk Hur jämför man avkastning? Fonders avkastning jämförs vanligen med ett index som avspeglar värdeutvecklingen på de marknader som är relevanta för fonden. Ränteindex avspeglar totalavkastningen, det vill säga både ränta och värdeförändring, på de räntebärande värdepap som ingår i index. Grundversionen av aktieindex, så kallat prisindex, avspeglar värdeförändringen på de aktier som ingår i index. Dessutom beräknas ofta så kallat avkastningsindex som även inkluderar återinvesterade aktieutdelningar. Nedan finner du fondernas totalavkastning samt avkastningsindex för respektive fond. Vi har även angivit fondernas totalavkastning med återlagt förvaltningsarvode, vilket är intressant om du vill utvärdera fondförvaltarnas skicklighet. Dessutom visas Morningstars oviktade Fondindex som visar den genomsnittliga avkastningen för det fondindex som respektive fond ingår i. För vissa Fondindex är skillnaderna mellan de ingående fonderna relativt stora. Avkastning 2008 () Fond Index Årsavkastning () Fond, inkl Fond, ex Fondindex avgift avgift Skandia Småbolag Sverige Carnegie Small Cap Return Index* -14,1-16,6-13,4-16,7 Skandia Sverige SIX PRX** -16,0-18,0-15,3-17,2 Skandia Cancerfonden SIX PRX** -16,9-18,0-16,1-17,2 Skandia Världsnaturfonden SIX PRX** -16,8-18,0-16,0-17,2 Skandia Idéer För Livet VINX Benchmark Cap Net*** -12,0-14,0-11,3-15,8 Skandia Europa MSCI Europe Net -19,7-17,8-19,0-18,5 Skandia Far East MSCI AC Far East ex Japan Net -23,4-24,2-22,6-24,0 Skandia Japan MSCI Japan Net -9,9-11,9-9,2-12,1 Skandia Småbolag Europa MSCI European Small Cap Net -19,1-16,4-18,4-16,8 Skandia Time Global TIME-index**** -19,3-19,0-18,6-19,6 Skandia USA MSCI USA Net -17,4-17,6-16,7-17,6 Skandia Världen MSCI AC World Index Net -18,1-16,6-17,4-16,9 Skandia Paraplyfond Sammansatt index^ -8,9-9,6-8,2-8,1 Skandia Allt i Ett Försiktig Sammansatt index^^ -3,4-4,6-3,0-2,6 Skandia Allt i Ett Balanserad Sammansatt index^ -9,0-9,6-8,3-8,1 Skandia Allt i Ett Offensiv Sammansatt index^^^ -17,1-17,3-16,4-16,8 Skandia Kapitalmarknadsfond OMRX Treasury Bond Index -0,3 0,0 0,0 0,2 Skandia Likviditetsfond Handelsbanken 1-3 mån 2,0 1,8 2,2 2,0 Skandia Penningmarknadsfond OMRX Money Market Index 1,6 1,8 1,9 1,9 Skandia Realräntefond OMRX Real 2,5 1,6 2,8 2,9 Index * Carnegie Small Cap Return Index är ett brett aktieindex för svenska mindre och medelstora bolag. ** SIX PRX år ett svenskt aktieindex där bolagens vikt är anpassade efter fondens placeringsregler. *** VINX Benchmark Cap Net är nordiskt aktieindex som beräknas av OMX, Oslobörsen och den isländska börsen (ICEX). **** TIME-index är sammansatt av de bolag i MSCI AC World index Net som det är möjligt för fonden att investera i, dvs. företag verksamma inom Telekom, Information, Media samt Entertainment (underhållning). ^ 25 SIX RX, 25 MSCI AC World Index Net, 25 OMRX Treasury Bond & 25 OMRX Money Market Index ^^ 10 SIX RX, 10 MSCI AC World Index Net, 40 OMRX Treasury Bond & 40 OMRX Money Market Index (till och med 23 januari 2008 användes OMRX Treasury Bill Index istället för OMRX Money Market Index) ^^^ 50 SIX RX & 50 MSCI AC World Index Net Samtliga aktieindex är beräknade med återinvesterade utdelningar, så kallade avkastningsindex. 6

7 Riskmått Risk kan upplevas olika av olika soner. För en del är risk detsamma som att aktier sjunker, om än kanske tillfälligt, i värde. För andra soner är det att sparkapitalet inte ökar tillräckligt snabbt och bra. Det är därför viktigt att du väljer sparform med utgångspunkt från vem du är. För att få chans till bra avkastning måste du oftast vara beredd på att ta en viss risk. Du bör också kunna avvara dina pengar och se investeringen på lite längre sikt. Att spara i aktier och aktiefonder är exempel på mer riskfyllda placeringar. Om du hellre vill ha en säker placering, kan du välja ett bankkonto eller en räntefond. Då behöver du inte vara lika långsiktig men du får å andra sidan inte heller chans till riktigt bra avkastning. Det som på papet ser ut som bra avkastning kan dessutom i tider av hög inflation visa sig vara en riktigt dålig affär. Två sätt att mäta risk i fond Fonder har olika grader av risk beroende på hur de placerar. Ett sätt att mäta risknivån är att visa hur mycket andelsvärdet svänger upp och ned. Det kallas för fondens volatilitet och som brukar uttryckas som standardavvikelse. Ju större svängningar desto större osäkerhet om fondens värdestegring, det vill säga högre risk. Ett annat sätt att mäta risknivån är att tala om fondens aktiva risk, eller tracking error. Det visar hur mycket fondens avkastning avviker från det index som fonden jämförs med. Om fondens placeringar inte ser likadana ut som i index ökar möjligheterna och därmed också riskerna att avkastningen avviker från index. En fond med lågt tracking error har alltså en liten sannolikhet att avvika från index medan en fond med högre tracking error har större sannolikhet att gå såväl bättre som sämre än index. 2 år, månadsdata Fond Årsavkastning Volatilitet, snitt, fonden index fonden index Tracking error, Skandia Cancerfonden Skandia Småbolag Sverige Skandia Sverige Skandia Världsnaturfonden Skandia Idéer För Livet Skandia Europa Skandia Far East Skandia Japan Skandia Småbolag Europa Skandia Time Global Skandia USA Skandia Världen Skandia Allt i Ett Försiktig Skandia Allt i Ett Balanserad Skandia Allt i Ett Offensiv Skandia Paraplyfond Skandia Selected Global Balanserad N/A 9.05 N/A N/A Skandia Selected Global Försiktig 0.72 N/A 3.84 N/A N/A Skandia Selected Global Offensiv N/A N/A N/A Skandia Selected Offensiv N/A N/A N/A Skandia Selected Strategi N/A N/A N/A Skandia Selected Utland Offensiv N/A N/A N/A Skandia Kapitalmarknadsfond Skandia Likviditetsfond Skandia Penningmarknadsfond Skandia Realräntefond

8 Skandia Cancerfonden Fonden har en bred inriktning och placerar främst i bolag på Stockholmsbörsen. Investeringarna sprids på ett flertal bolag och branscher, främst i de större börsföretagen. Fonden avstår investeringar i företag vars verksamhet strider mot Cancerfondens riktlinjer. Årligen tillfaller 2 procent av fondens värde Cancerfonden Riksföreningen mot Cancer. Sedan start har fondandelsägarna bidragit med totalt cirka 70 miljoner kronor till svensk cancerforskning. Fonden placerar främst i börsnoterade aktier och aktierelaterade instrument. Fonden får i begränsad omfattning utnyttja optioner och terminer för att effektivisera förvaltningen. Skandia Cancerfonden passar som basplacering i svenska aktier. Förvaltningen första halvåret 2008 Skandia Cancerfonden föll under första halvåret 2008 med 16,9 procent efter avgifter medan fondens jämförelseindex sjönk med 17,2 procent. Stockholmsbörsen inledde året svagt och det första halvåret präglades av en hög volatilitet. Den svaga utvecklingen var i linje med de flesta av världens övriga börser och förklaras av problem som till stor del är hänförliga till den amerikanska ekonomin. En kraftig försvagning av den amerikanska bostadsmarknaden har resulterat i stora problem inom det finansiella systemet. Den svaga bostadsmarknaden i USA påverkar den privata konsumtionen negativt, vilket befaras ge spridningseffekter på hela den globala ekonomin. Samtidigt som den globala ekonomin har försvagats så har energi- och matpriser fortsatt att stiga kraftigt, vilket resulterat i ökad inflation. Fortsatt finansoro, ökad konjunkturoro och stigande inflation har drivit börsutvecklingen och förklarar således också sektorutvecklingen. Energi var, i spåren av det kraftigt stigande oljepriset, främsta sektor under det första halvåret och även den enda sektor som uppvisade en positiv avkastning. Hälsovård som till sin karaktär är en defensiv sektor klarade sig relativt bra och föll klart mindre än marknaden som helhet. Farhågor om en försvagad konsumtion till följd av den ekonomiska avmattningen pressade detaljhandelsföretagen, varför sektorn utvecklades svagt. Den ökade konjunkturoron och den fortsatta finansoron resulterade i kraftiga nedgångar för finans- och industrisektorn, vilket gjorde dem till svagaste sektorer. Fondens sektorfördelning bidrog positivt till relativavkastningen, delvis tack vare övervikten i hälsovård samt undervikten i finans. Valet av enskilda aktier bidrog positivt till avkastningen under ioden. Fonden har under det första halvåret haft relativt stora positioner i de två läkemedelsföretagen AstraZeneca och Meda, viket gav positiva bidrag till relativavkastningen. Industribolagen ABB, Alfa Laval och Atlas Copco har alla en fördelaktig exponering vad gäller såväl geografi som slutkund. Samtliga är verksamma inom affärs- och produktområden som upplever en strukturell tillväxt och drabbas därmed inte lika hårt av en generell konjunkturavmattning, vilket varit gynnsamt under inledningen av året. Fondens innehav i dessa tre bolag bidrog positivt till avkastningen. Bland de innehav som påverkat avkastningen negativt märks Swedbank vars aktie föll med drygt 35 procent under årets inledande sex månader. Anledningar till den kraftiga nedgången är dels den generella finansoron, men även en rädsla för att bolagets verksamhet i Baltikum ska komma att åsamka dem stora kreditförluster. Det ökade inflationstrycket i världsekonomin, som illustreras väl av den senaste tidens uppgång i oljepriset, är ett orosmoln som skapar osäkerhet på världens finansmarknader. Inflationstryckets utveckling, vare sig det avtar eller tilltar, kommer att vara en viktig faktor när det gäller finansmarknadernas framtida utveckling. Det är fortfarande så att värderingsstödet för aktier är relativt stort, men fondens inriktning är fortsatt försiktig. Vi fokuserar på aktier där värderingen är attraktiv samt där bolagen har en god förmåga att kompensera sig för stigande råvarukostnader. Fondfakta Förvaltningsarvode: 1,70 år. Exempel förvaltningskostnad: den 1 juli med början i juli Exempel nettovärde efter avgifter: den 1 juli med början i juli Total expense ratio: 1,70 Genomsnittlig avkastning (inkl. återlagda utdelningar till andelsägare och Cancerfonden samt i index) Fonden -2.9 Index Fonden 12.3 Index 15.8 Jämförelseindex SIX Portfolio Return Index Ansvarig förvaltare Christian Thålin (DnB NOR) PPM: Fonden ingår ej i premiepensionsvalet OMSÄTTNINGSHASTIGHET PERIOD GGR/ÅR ,12 FONDFÖRMÖGENHET OCH ANDELSVÄRDE (TKR) DATUM ANDELSVÄRDE FONDFÖRMÖGENHET UTDELNING PER ANDEL ÅR KR COURTAGE Courtage har erlagts med 55 tkr, varav 0,00 tkr avser handel med SkandiaBankens Värdepapshandel. Courtage för 2008 motsvarar 0,09 av värdet på omsatta värdepap. ÅRLIGT RESULTAT ÅR FONDEN INDEX

9 Resultat- och balansräkningar RESULTATRÄKNING för ioden 1/1-30/06, tkr Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på aktierelaterade finansiella instrument Ränteintäkter Utdelningar Summa intäkter och värdeförändring Kostnader Förvaltningskostnader Övriga kostnader ( 1) Summa kostnader Skatt - - Resultat efter skatt BALANSRÄKNING 30/06, tkr Tillgångar med positivt marknadsvärde Bank och övriga likvida medel Upplupna ränteintäkter Övriga kortfristiga fordringar Summa tillgångar Skulder Upplupen förvaltningskostnad Övriga kortfristiga skulder Summa skulder Fondförmögenhet NOTER 1. Övriga kostnader Övriga kostnader består av transaktionskostnader (5 tkr) I innehavstabellerna är siffrorna avrundade till närmaste tusental respektive andra decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna kan ge ett resultat som avviker från den angivna slutsumman. De marknadsbedömningar, analyser strategier som presenteras i rapporten är de som gäller i juli Vi gör dock löpande bedömningar av marknaderna. Om förutsättningarna blir annorlunda kan våra bedömningar, analyser och strategier därför komma att förändras. Innehav AKTIERELATERADE FINANSIELLA INSTRUMENT Dagligvaror Oriflame SE 458 0,19 0,19 Dagligvaror total 458 0,19 Energi Lundin Petroleum SE ,87 0,87 Energi total ,87 Finans och fastighet Handelsbanken A SE ,12 2,12 Investor B SE ,92 4,92 Nordea Bank SE ,94 6,94 SEB A SE ,39 3,39 Swedbank A SE ,79 2,79 Finans och fastighet total ,15 Hälsovård AstraZeneca Plc GB ,88 4,88 Meda A SE ,71 2,71 Hälsovård total ,59 Industrivaror och -tjänster ABB Ltd CH ,82 4,82 Alfa Laval SE ,98 1,98 Atlas Copco A SE ,63 4,63 Niscayah Group AB SE 987 0,40 0,40 Sandvik SE ,12 4,12 Scania B SE ,11 2,11 Securitas B SE ,56 2,56 Skanska B SE ,04 2,04 SKF B SE ,53 2,53 Volvo A SE ,03 6,03 Industrivaror och -tjänster total ,22 Informationsteknologi Ericsson B SE ,57 4,57 Micronic Laser System SE 619 0,25 0,25 Nolato B SE ,56 0,56 Westchester Holding deferred GB 4 0,00 0,00 Informationsteknologi total ,38 Material SCA B SE ,21 2,21 SSAB A SE ,36 2,36 Material total ,57 Sällanköpsvaror och -tjänster Hennes & Mauritz B SE ,93 9,92 Husqvarna A SE 283 0,12 Husqvarna B SE ,84 0,96 Modern Times Group B SE ,15 2,15 Sällanköpsvaror och -tjänster total ,03 Telekomoatörer Tele2 B SE ,70 1,70 TeliaSonera SE ,40 6,40 Telekomoatörer total ,10 Övriga aktierelaterade finansiella instrument Carlson Sweden Micro Cap SE ,26 1,26 Skandia Småbolag Sverige SE ,94 6,94 Övriga aktierelaterade finansiella instrument total ,20 SUMMA AKTIERELATERADE FINANSIELLA INSTRUMENT ,31 SUMMA FINANSIELLA INSTRUMENT ,31 ÖVRIGA TILLGÅNGAR OCH SKULDER NETTO ,69 FONDFÖRMÖGENHET ,00 Specifikation av finansiella instrument erade vid svensk eller utländsk börs ,10 erade vid auktoriserad marknadsplats 0 0,00 Föremål för handel vid annan reglerad marknadsplats 0 0,00 Onoterade finansiella instrument 4 0,00 Värdepapsfonder och övriga finansiella instrument ,20 Summa ,31 Optioner och terminer Innehav av standardiserade 0 0,00 Innehav av icke standardiserade 0 0,00 Utställda standardiserade 0 0,00 Utställda icke standardiserade 0 0,00 Summa 0 0,00 Värdepapslån Inlånade värdepap 0 0,00 Utlånade värdepap 0 0,00 * Avser det land där det finansiella instrumentet är noterat. Specifikation av landskoder återfinns i slutet av rapporten 9

10 Skandia Småbolag Sverige Fonden investerar i svenska mindre och medelstora bolag med ett marknadsvärde vid investeringstillfället motsvarande högst 1,0 procent av det samlade värdet på Stockholms Fondbörs. Investeringarna sprids på ett flertal bolag och branscher. Fonden placerar främst i börsnoterade aktier och aktierelaterade instrument. Fonden får i begränsad omfattning utnyttja optioner och terminer för att effektivisera förvaltningen. Skandia Småbolag Sverige passar främst som komplement till en bredare svensk aktiefond. Förvaltningen första halvåret 2008 Skandia Småbolag Sverige backade med 14,1 procent under första halvåret 2008 medan fondens jämförelseindex föll med 16,7 procent. Stockholmsbörsen har under våren haft en turbulent utveckling. Sämre konjunktursignaler i USA, fortsatt oro på kreditmarknaderna samt kreditförluster och nedskrivningsbehov för finansiella tillgångar ledde till stora svängningar på börserna runtom i världen. I slutet av mars sänkte Fed räntan samtidigt som bankkrisen till viss del blåste över, vilket gjorde att börsen fick förnyad styrka. Bolagsrapporter som översteg marknadens förväntningar bidrog även till att lyfta aktiekurserna. Under juni drev kraftigt stigande oljepris på inflationsförväntningarna och fick Stockholmsbörsen att falla kraftigt. Totalt blev nedgången 17 procent under det första halvåret. Småbolag har hittills i år haft en utveckling som varit i linje med Stockholmsbörsen. Det är i första hand mindre konjunkturkänsliga bolag och råvarubolag som haft en bra utveckling. Börsnedgången och fallande värderingar har även lockat fram köpare och vi har under våren sett flera bud på småbolag, bland annat i Zodiak Television, Ballingslöv och Cision. Vårens utveckling har gjort att värderingen för småbolag ligger i linje med stora bolag. En starkt bidragande orsak till fondens avkastning har varit utvecklingen för Meda, G & L Beijer och Intrum Justitia. Intrum Justitia redovisade en stark rapport. G&L Beijer har fortsatt att växa under god lönsamhet, till stor del drivet av förvärv, vilket gynnat aktiekursen. Avkastningen har även påverkats positivt av den starka utvecklingen för Aarhuskarlshamn, ett nytt innehav i fonden, som har stigit med 40 under det första halvåret. Övervikten i Nolato samt avsaknad av innehav i SAS och Electrolux har varit andra faktorer som bidragit till den positiva relativavkastningen. Större förändringar som gjorts under första halvåret har varit en ökning av innehaven Seco Tools, Hexagon och Lundin Petroleum. Seco Tools har en exponering mot investeringsvaror som vi ser som intressant, Hexagon var lågt värderat efter kursnedgången och Lundin Petroleum gynnas av det höga oljepriset. Fonden har även ökat innehavet i Securitas. I Securitas ser vi en potential i de omstruktureringar som bolaget genomfört. Bolaget är även relativt konjunkturstabilt. Osäkerheten om den globala konjunkturen kvarstår. Svensk ekonomi påverkas, liksom övriga världen, av en svagare ekonomisk utveckling i USA. Tillväxten i Sverige håller på att mattas av, men orderläget ser än så länge relativt bra ut för industrin. Många småbolag har gynnats av att inhemsk ekonomi har vuxit i snabb takt. Den internationella konjunkturavmattningen beräknas dock smitta av sig på investeringstakten. Även om tillväxten dämpas efterhand beräknas vinsterna fortsätta stiga under Vi ligger idag på några procents vinsttillväxt men vinstutsikterna är relativt osäkra. Värderingen av småbolag och Stockholmsbörsen framstår dock som låg i ett historiskt spektiv. Fondfakta Förvaltningsarvode: 1,40 år. Exempel förvaltningskostnad: den 1 juli med början i juli Exempel nettovärde efter avgifter: den 1 juli med början i juli Total expense ratio: 1,40 Genomsnittlig avkastning Fonden 0.1 Index Fonden 19.9 Index 19.8 Jämförelseindex Carnegie Small Cap Return Index Ansvarig förvaltare Stefan Kopud (DnB NOR) PPM: Fonden ingår i premiepensionsvalet OMSÄTTNINGSHASTIGHET PERIOD GGR/ÅR ,29 FONDFÖRMÖGENHET OCH ANDELSVÄRDE (TKR) DATUM ANDELSVÄRDE FONDFÖRMÖGENHET UTDELNING PER ANDEL ÅR KR COURTAGE Courtage har erlagts med 653 tkr, varav 0,00 tkr avser handel med SkandiaBankens Värdepapshandel. Courtage för 2008 motsvarar 0,11 av värdet på omsatta värdepap. ÅRLIGT RESULTAT ÅR FONDEN INDEX

11 Resultat- och balansräkningar RESULTATRÄKNING för ioden 1/1-30/06, tkr Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på aktierelaterade finansiella instrument Ränteintäkter Utdelningar Summa intäkter och värdeförändring Kostnader Förvaltningskostnader Räntekostnader Övriga kostnader ( 1) Summa kostnader Skatt - - Resultat efter skatt BALANSRÄKNING 30/06, tkr Tillgångar med positivt marknadsvärde Bank och övriga likvida medel Upplupna ränteintäkter Övriga kortfristiga fordringar Summa tillgångar Skulder Upplupen förvaltningskostnad Övriga kortfristiga skulder Summa skulder Fondförmögenhet NOTER 1. Övriga kostnader Övriga kostnader består av transaktionskostnader (19 tkr) Innehav AKTIERELATERADE FINANSIELLA INSTRUMENT Dagligvaror Aarhuskarlshamn AB SE ,69 1,69 Axfood SE ,72 1,72 Dagligvaror total ,40 Energi Lundin Petroleum SE ,99 3,99 Energi total ,99 Finans och fastighet Carnegie SE ,84 0,84 Castellum SE ,36 1,36 Fabege AB SE ,61 0,61 Hufvudstaden AB - A SE ,54 1,54 JM Bygg SE ,60 0,60 Kinnevik Investment B SE ,81 2,81 Klövern AB SE ,37 0,37 Kungsleden SE ,48 0,48 Lundberg B SE ,94 1,94 Ratos AB - B SE ,07 3,07 Wihlborgs Fastigheter AB SE ,94 0,94 Finans och fastighet total ,56 Hälsovård Biovitrum AB SE ,42 0,42 Elekta Instrument B SE ,49 1,49 Getinge B SE ,93 3,93 Meda A SE ,23 6,23 Medivir B SE ,65 0,65 Raysearch Laboratories B SE ,31 0,31 Sectra B SE ,94 1,94 Hälsovård total ,96 Industrivaror och -tjänster Addtech B SE ,79 1,79 AF AB SE ,50 0,50 Alfa Laval SE ,07 1,07 B & B Tools SE ,03 2,03 Beijer Alma B SE ,80 0,80 Cardo SE ,39 1,39 Cision AB SE ,66 0,66 G&L Beijer B SE ,28 3,28 Haldex SE ,45 0,45 Hexagon B SE ,17 4,17 Hexpol AB SE ,19 0,19 Intrum Justitia AB SE ,00 3,00 Lindab Int AB SE ,72 1,72 Munters SE ,35 0,35 NCC B SE ,79 0,79 Nibe Industrier B SE ,48 0,48 Niscayah Group AB SE ,79 0,79 Poolia B SE ,70 0,70 Proffice B SE ,08 1,08 Seco Tools B SE ,95 1,95 Securitas B SE ,15 6,15 Sweco B SE ,34 0,34 Trelleborg B SE ,87 0,87 Industrivaror och -tjänster total ,55 Informationsteknologi Acando AB SE ,57 0,57 Anoto Group SE ,44 0,44 Audiodev B SE ,07 0,07 Axis SE ,17 1,17 Beijer Electronics SE ,74 1,74 IFS B SE ,39 1,39 Micronic Laser System SE ,70 0,70 Net Insight B SE ,46 0,46 Nolato B SE ,46 1,46 Teligent AB Warrants T-07 SE 2 0,00 0,00 TradeDoubler AB SE ,54 0,54 Westchester Holding deferred GB 4 0,00 0,00 Informationsteknologi total ,53 Material Boliden SDB SE ,37 0,37 Holmen AB - B SE ,54 1,54 Höganäs B SE ,10 0,10 SSAB A SE ,23 1,23 Material total ,24 Sällanköpsvaror och -tjänster Husqvarna A SE ,17 Husqvarna B SE ,14 5,31 Modern Times Group B SE ,82 3,82 New Wave Group B SE ,17 1,17 Skistar B SE ,24 1,24 Sällanköpsvaror och -tjänster total ,54 Telekomoatörer Millicom Intl. Cellular SDR SE ,87 0,87 Telekomoatörer total ,87 SUMMA AKTIERELATERADE FINANSIELLA INSTRUMENT ,65 SUMMA FINANSIELLA INSTRUMENT ,65 ÖVRIGA TILLGÅNGAR OCH SKULDER NETTO ,35 FONDFÖRMÖGENHET ,00 Specifikation av finansiella instrument erade vid svensk eller utländsk börs ,65 erade vid auktoriserad marknadsplats 0 0,00 Föremål för handel vid annan reglerad marknadsplats 0 0,00 Onoterade finansiella instrument 4 0,00 Värdepapsfonder och övriga finansiella instrument 0 0,00 Summa ,65 11

12 Optioner och terminer Innehav av standardiserade 0 0,00 Innehav av icke standardiserade 0 0,00 Utställda standardiserade 0 0,00 Utställda icke standardiserade 0 0,00 Summa 0 0,00 Värdepapslån Inlånade värdepap 0 0,00 Utlånade värdepap 0 0,00 * Avser det land där det finansiella instrumentet är noterat. Specifikation av landskoder återfinns i slutet av rapporten I innehavstabellerna är siffrorna avrundade till närmaste tusental respektive andra decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna kan ge ett resultat som avviker från den angivna slutsumman. De marknadsbedömningar, analyser strategier som presenteras i rapporten är de som gäller i juli Vi gör dock löpande bedömningar av marknaderna. Om förutsättningarna blir annorlunda kan våra bedömningar, analyser och strategier därför komma att förändras. 12

13 Skandia Sverige Fonden har en bred inriktning och placerar främst i bolag på Stockholmsbörsen. Investeringarna sprids på ett flertal bolag och branscher, främst i de större börsföretagen. Fonden placerar främst i börsnoterade aktier och aktierelaterade instrument. Fonden får i begränsad omfattning utnyttja optioner och terminer för att effektivisera förvaltningen. Skandia Sverige passar som basplacering i svenska aktier. Förvaltningen första halvåret 2008 Skandia Aktiefond Sverige sjönk med 16,0 procent under första halvåret 2008 medan fondens jämförelseindex, SIX Portfolio Return Index, backade med 17,2 procent. Den svenska börsen hade en svag inledning på året och nådde i mitten av mars en bottenpunkt från vilken vi fick se en betydande återhämtning. Utlösande faktor var den amerikanska centralbankens räddningsaktion av Bear Sterns. Uppgången visade sig dock vara tillfällig och börsen började snart vända ned igen. Fallet accelererade i slutet av juni månad och vid halvårsskiftet var den svenska börsen tillbaka på samma indexnivå som Från föregående års toppnotering i juni månad 2007 har den svenska börsen tappat 35 procent. Den negativa utvecklingen på börsen förklaras främst med utvidgad finanskris, försämrad konjunktur och oro för stigande inflation. Den globala tillväxten fortsatte att mattas av under första halvåret. USA ledde utvecklingen, men allt fler tecken på en svagare konjunktur kunde också utläsas i Europa. Ett hot mot tillväxten är ett ökat inflationstryck som stiger överallt globalt sett. I juni uppnådde inflationen den högsta nivån på 15 år både i Sverige och i Europa. Företagens vinster befinner sig på en historiskt hög nivå och med vikande konjunktur finns osäkerhet om framtida vinster. På sektorbasis har energibolag till följd av de kraftigt stigande oljepriserna varit vinnarsektorn under första halvåret. Även den defensiva hälsovårdsektorn har klarat sig bättre relativt marknaden. Finansoron medförde att banksektorn slutade som sämsta bransch medan oro för lägre konsumentefterfrågan bidrog till att detaljhandelsbolagen också hamnade bland förlorarna. Ökad oro för den ekonomiska utvecklingen ledde att många av verkstadsbolagen hade en svag utveckling på börsen. En av förklaringarna till fondens positiva avkastning relativt index var en övervikt i de råvarurelaterade innehaven Tanganyika Oil och SSAB. Oljepriset har stigit 46 procent under första halvåret vilket gynnat Tanganyika Oil som är ett produktion- och prospekteringsbolag med verksamhet i Syrien. Stålpriserna har gått upp med mer än 30 procent i Europa sedan årsskiftet beroende på högre insatsvaror, globalt låga lager och minskad stålexport från Kina. SSAB har en stark position med högt förädlade stålprodukter och förväntas kunna höja priserna markant under året. Det som även har påverkat fonden positivt har varit undervikten i Scania. Fonden ansåg att aktien var övervärderad och misstrodde ett bud på hela bolaget. När Volkswagens köp av Investors aktier offentliggjordes valde vi att dra ned vår vikt ytterligare. Ytterliggare bidrag till avkastningen har varit övervikt i Alfa Laval liksom vår undervikt i TeliaSonera. Förändringar som gjorts i fonden under första halvåret har varit en ökning av innehaven i Atlas Copco, Electrolux och TeliaSonera. Atlas Copco har en stor exponering mot tillväxtmarknaderna samt mot olje- och gasindustrin och bedöms klara sig bättre än konkurrenterna vid en svagare konjunktur. Innehaven i Electrolux och TeliaSonera har ökats då värderingarna ansågs vara attraktiva. Fondfakta Förvaltningsarvode: 1,40 år. Exempel förvaltningskostnad: den 1 juli med början i juli Exempel nettovärde efter avgifter: den 1 juli med början i juli Total expense ratio: 1,40 Genomsnittlig avkastning Fonden -0.7 Index Fonden 13.5 Index 15.8 Jämförelseindex SIX Portfolio Return Index Ansvarig förvaltare Per Colleen (DnB NOR) PPM: Fonden ingår i premiepensionsvalet. OMSÄTTNINGSHASTIGHET PERIOD GGR/ÅR ,55 FONDFÖRMÖGENHET OCH ANDELSVÄRDE (TKR) DATUM ANDELSVÄRDE FONDFÖRMÖGENHET UTDELNING PER ANDEL ÅR KR COURTAGE Courtage har erlagts med 1395 tkr, varav 0,00 tkr avser handel med SkandiaBankens Värdepapshandel. Courtage för 2008 motsvarar 0,09 av värdet på omsatta värdepap. ÅRLIGT RESULTAT ÅR FONDEN INDEX Under slutet av ioden har Per Colleen tillträtt som ansvarig förvaltare för Skandia Sverige. 13

14 Resultat- och balansräkningar RESULTATRÄKNING för ioden 1/1-30/06, tkr Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på aktierelaterade finansiella instrument Ränteintäkter Utdelningar Summa intäkter och värdeförändring Kostnader Förvaltningskostnader Räntekostnader Övriga kostnader ( 1) Summa kostnader Skatt - - Resultat efter skatt BALANSRÄKNING 30/06, tkr Tillgångar med positivt marknadsvärde Bank och övriga likvida medel Upplupna ränteintäkter Övriga kortfristiga fordringar Summa tillgångar Skulder med negativt marknadsvärde Upplupen förvaltningskostnad Övriga kortfristiga skulder Summa skulder Fondförmögenhet Poster inom linjen NOTER 1. Övriga kostnader Övriga kostnader består av transaktionskostnader (11 tkr) Innehav AKTIERELATERADE FINANSIELLA INSTRUMENT Dagligvaror Axfood SE ,75 0,75 Hakon Invest AB SE ,09 0,09 Oriflame SE ,89 0,89 Dagligvaror total ,72 Energi Lundin Petroleum SE ,01 1,01 Tanganyika Oil Company SE ,88 0,88 West Siberian Resources SDB SE ,87 0,87 Vostok Gas LTD SE ,87 Vostok Nafta Investment SE ,19 1,06 Energi total ,83 Finans och fastighet Carnegie SE ,19 0,19 Castellum SE ,34 0,34 East Capital Explorer AB SE ,08 0,08 Handelsbanken A SE ,90 2,90 Hufvudstaden AB - A SE ,09 0,09 Industrivärden A SE ,77 0,77 Investor B SE ,12 4,12 JM Bygg SE ,18 0,18 Kinnevik Investment B SE ,83 1,83 Kungsleden SE ,08 0,08 Nordea Bank SE ,12 6,12 SEB A SE ,78 2,78 Swedbank A SE ,10 2,10 Wihlborgs Fastigheter AB SE ,17 0,17 Finans och fastighet total ,74 Hälsovård AstraZeneca Plc GB ,72 2,72 Biovitrum AB SE ,08 0,08 Elekta Instrument B SE ,57 0,57 Getinge B SE ,39 1,39 Meda A SE ,20 1,20 Medivir B SE ,23 0,23 Hälsovård total ,21 Industrivaror och -tjänster ABB Ltd CH ,44 1,44 Alfa Laval SE ,07 2,07 Assa Abloy B SE ,22 1,22 Atlas Copco A SE ,38 Atlas Copco B SE ,95 4,33 Gunnebo SE ,04 0,04 Haldex SE ,06 0,06 Indutrade AB SE ,13 0,13 Lindab Int AB SE ,29 0,29 NCC B SE ,18 0,18 Nibe Industrier B SE ,06 0,06 Niscayah Group AB SE ,20 0,20 Proffice B SE ,04 0,04 SAAB B SE ,09 0,09 Sandvik SE ,37 2,37 Scania B SE ,74 0,74 Securitas B SE ,72 2,72 Skanska B SE ,99 1,99 SKF B SE ,23 2,23 Svedbergs i Dalstorp B SE ,37 0,37 Transcom Worldwide S.A. B SE ,08 0,08 Trelleborg B SE ,22 0,22 Volvo B SE ,93 5,93 Industrivaror och -tjänster total ,80 Informationsteknologi Anoto Group SE ,08 0,08 Cashguard B SE 683 0,02 0,02 Ericsson B SE ,82 5,82 IFS B SE ,15 0,15 Micronic Laser System SE ,17 0,17 Nolato B SE ,29 0,29 Teleca B SE 651 0,02 TELECA SUBSCRIPTION RIGHTS SE 0,00 0,02 TietoEnator Oyj FI ,16 0,16 TradeDoubler AB SE ,31 0,31 Informationsteknologi total ,02 Material Boliden SDB SE ,12 0,12 Höganäs B SE ,10 0,10 Lundin Mining Corp-Sdr SE ,42 0,42 SCA B SE ,86 1,86 SSAB A SE ,37 SSAB B SE ,61 2,98 Material total ,47 Sällanköpsvaror och -tjänster Bilia A SE 327 0,01 0,01 Electrolux B SE ,75 0,75 Hennes & Mauritz B SE ,97 8,97 Husqvarna A SE ,13 Husqvarna B SE ,37 1,50 KappAhl Holding AB SE ,09 0,09 Mekonomen SE ,32 0,32 Metro International SA A SE ,05 Metro International SA B SE ,13 0,18 Modern Times Group B SE ,37 1,37 New Wave Group B SE ,24 0,24 Nobia SE ,09 0,09 Unibet Group Ltd SE ,10 0,10 Sällanköpsvaror och -tjänster total ,64 Telekomoatörer Millicom Intl. Cellular SDR SE ,67 0,67 Tele2 B SE ,84 0,84 TeliaSonera SE ,39 5,39 Telekomoatörer total ,90 14

15 Övriga aktierelaterade finansiella instrument Independent A SE 27 0,00 0,00 Skandia Småbolag Sverige SE ,36 4,36 Övriga aktierelaterade finansiella instrument total ,34 SUMMA AKTIERELATERADE FINANSIELLA INSTRUMENT ,69 SUMMA FINANSIELLA INSTRUMENT ,69 ÖVRIGA TILLGÅNGAR OCH SKULDER NETTO ,31 FONDFÖRMÖGENHET ,00 Specifikation av finansiella instrument erade vid svensk eller utländsk börs ,32 erade vid auktoriserad marknadsplats 0 0,00 Föremål för handel vid annan reglerad marknadsplats 0 0,00 Onoterade finansiella instrument 27 0,00 Värdepapsfonder och övriga finansiella instrument ,36 Summa ,69 Optioner och terminer Innehav av standardiserade 0 0,00 Innehav av icke standardiserade 0 0,00 Utställda standardiserade 0 0,00 Utställda icke standardiserade 0 0,00 Summa 0 0,00 Värdepapslån Inlånade värdepap 0 0,00 Utlånade värdepap 0 0,00 * Avser det land där det finansiella instrumentet är noterat. Specifikation av landskoder återfinns i slutet av rapporten I innehavstabellerna är siffrorna avrundade till närmaste tusental respektive andra decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna kan ge ett resultat som avviker från den angivna slutsumman. De marknadsbedömningar, analyser strategier som presenteras i rapporten är de som gäller i juli Vi gör dock löpande bedömningar av marknaderna. Om förutsättningarna blir annorlunda kan våra bedömningar, analyser och strategier därför komma att förändras. 15

16 Skandia Världsnaturfonden Fonden har en bred inriktning och placerar främst i bolag på Stockholmsbörsen. Investeringarna sprids på ett flertal bolag och branscher, främst i de större börsföretagen. Fonden avstår investeringar i företag vars verksamhet strider mot Världsnaturfondens riktlinjer. Årligen tillfaller 2 procent av fondens värde Världsnaturfonden, WWF. Sedan start har fondandelsägarna bidragit med totalt ca 77 miljoner kronor till Världsnaturfonden. Fonden placerar främst i börsnoterade aktier och aktierelaterade instrument. Fonden får i begränsad omfattning utnyttja optioner och terminer för att effektivisera förvaltningen. Skandia Världsnaturfonden passar som basplacering i svenska aktier. Förvaltningen första halvåret 2008 Skandia Världsnaturfonden föll under första halvåret 2008 med 16,8 procent efter avgifter medan fondens jämförelseindex sjönk med 17,2 procent. Stockholmsbörsen inledde året svagt och det första halvåret präglades av en hög volatilitet. Den svaga utvecklingen var i linje med de flesta av världens övriga börser och förklaras av problem som till stor del är hänförliga till den amerikanska ekonomin. En kraftig försvagning av den amerikanska bostadsmarknaden har resulterat i stora problem inom det finansiella systemet. Den svaga bostadsmarknaden i USA påverkar den privata konsumtionen negativt, vilket befaras ge spridningseffekter på hela den globala ekonomin. Samtidigt som den globala ekonomin har försvagats så har energi- och matpriser fortsatt att stiga kraftigt, vilket resulterat i ökad inflation. Fortsatt finansoro, ökad konjunkturoro och stigande inflation har drivit börsutvecklingen och förklarar således också sektorutvecklingen. Energi var, i spåren av det kraftigt stigande oljepriset, främsta sektor under det första halvåret och även den enda sektor som uppvisade en positiv avkastning. Hälsovård som till sin karaktär är en defensiv sektor klarade sig relativt bra och föll klart mindre än marknaden som helhet. Farhågor om en försvagad konsumtion till följd av den ekonomiska avmattningen pressade detaljhandelsföretagen, varför sektorn utvecklades svagt. Den ökade konjunkturoron och den fortsatta finansoron resulterade i kraftiga nedgångar för finans- och industrisektorn, vilket gjorde dem till svagaste sektorer. Fondens sektorfördelning bidrog positivt till relativavkastningen, delvis tack vare övervikten i hälsovård samt undervikten i finans. Valet av enskilda aktier bidrog positivt till avkastningen under ioden. Fonden har under det första halvåret haft relativt stora positioner i de två läkemedelsföretagen AstraZeneca och Meda, viket gav positiva bidrag till relativavkastningen. Industribolagen ABB, Alfa Laval och Atlas Copco har alla en fördelaktig exponering vad gäller såväl geografi som slutkund. Samtliga är verksamma inom affärs- och produktområden som upplever en strukturell tillväxt och drabbas därmed inte lika hårt av en generell konjunkturavmattning, vilket varit gynnsamt under inledningen av året. Fondens innehav i dessa tre bolag bidrog positivt till avkastningen. Bland de innehav som påverkat avkastningen negativt märks Swedbank vars aktie föll med drygt 35 procent under årets inledande sex månader. Anledningar till den kraftiga nedgången är dels den generella finansoron, men även en rädsla för att bolagets verksamhet i Baltikum ska komma att åsamka dem stora kreditförluster. Det ökade inflationstrycket i världsekonomin som illustreras väl av den senaste tidens uppgång i oljepriset, är ett orosmoln som skapar osäkerhet på världens finansmarknader. Inflationstryckets utveckling, vare sig det avtar eller tilltar, kommer att vara en viktig faktor när det gäller finansmarknadernas framtida utveckling. Det är fortfarande så att värderingsstödet för aktier är relativt stort, men fondens inriktning är fortsatt försiktig. Vi fokuserar på aktier där värderingen är attraktiv samt där bolagen har en god förmåga att kompensera sig för stigande råvarukostnader. Fondfakta Förvaltningsarvode: 1,70 år. Exempel förvaltningskostnad: den 1 juli med början i juli Exempel nettovärde efter avgifter: den 1 juli med början i juli Total expense ratio: 1,70 Genomsnittlig avkastning (inkl. återlagda utdelningar till andelsägare och Världsnaturfonden, WWF samt i index) Fonden -2.1 Index Fonden 12.4 Index 15.8 Jämförelseindex SIX Portfolio Return Index Ansvarig förvaltare Christian Thålin (DnB NOR) PPM: Fonden ingår ej i premiepensionsvalet OMSÄTTNINGSHASTIGHET PERIOD GGR/ÅR ,22 FONDFÖRMÖGENHET OCH ANDELSVÄRDE (TKR) DATUM ANDELSVÄRDE FONDFÖRMÖGENHET UTDELNING PER ANDEL ÅR KR COURTAGE Courtage har erlagts med 75 tkr, varav 0 tkr avser handel med SkandiaBankens Värdepapshandel. Courtage för 2008 motsvarar 0,09 av värdet på omsatta värdepap. ÅRLIGT RESULTAT ÅR FONDEN INDEX

17 Resultat- och balansräkningar RESULTATRÄKNING för ioden 1/1-30/06, tkr Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på aktierelaterade finansiella instrument Ränteintäkter Utdelningar Summa intäkter och värdeförändring Kostnader Förvaltningskostnader Räntekostnader - -1 Övriga kostnader ( 1) Summa kostnader Skatt - - Resultat efter skatt BALANSRÄKNING 30/06, tkr Tillgångar med positivt marknadsvärde Bank och övriga likvida medel Upplupna ränteintäkter Övriga kortfristiga fordringar Summa tillgångar Skulder Upplupen förvaltningskostnad Övriga kortfristiga skulder Summa skulder Fondförmögenhet NOTER 1. Övriga kostnader Övriga kostnader består av transaktionskostnader (7 tkr) Innehav AKTIERELATERADE FINANSIELLA INSTRUMENT Dagligvaror Oriflame SE 505 0,15 0,15 Dagligvaror total 505 0,15 Finans och fastighet Handelsbanken A SE ,09 2,09 Investor B SE ,94 4,94 Nordea Bank SE ,95 6,95 SEB A SE ,39 3,39 Swedbank A SE ,84 2,84 Finans och fastighet total ,20 Hälsovård AstraZeneca Plc GB ,84 4,84 Meda A SE ,70 2,70 Hälsovård total ,53 Industrivaror och -tjänster ABB Ltd CH ,81 4,81 Alfa Laval SE ,97 1,97 Atlas Copco A SE ,64 4,64 Niscayah Group AB SE ,39 0,39 Sandvik SE ,16 4,16 Scania B SE ,10 2,10 Securitas B SE ,55 2,55 Skanska B SE ,06 2,06 SKF B SE ,53 2,53 Volvo B SE ,37 6,37 Industrivaror och -tjänster total ,57 Informationsteknologi Ericsson B SE ,57 4,57 Micronic Laser System SE 747 0,23 0,23 Nolato B SE ,55 0,55 Westchester Holding deferred GB 5 0,00 0,00 Informationsteknologi total ,35 Material SCA B SE ,20 2,20 SSAB A SE ,47 2,47 Material total ,67 Sällanköpsvaror och -tjänster Hennes & Mauritz B SE ,92 9,92 Husqvarna A SE 351 0,11 Husqvarna B SE ,87 0,98 Modern Times Group B SE ,15 2,15 Sällanköpsvaror och -tjänster total ,05 Telekomoatörer Tele2 B SE ,70 1,70 TeliaSonera SE ,40 6,40 Telekomoatörer total ,10 Övriga aktierelaterade finansiella instrument Carlson Sweden Micro Cap SE ,15 1,16 Skandia Småbolag Sverige SE ,01 7,04 Övriga aktierelaterade finansiella instrument total ,15 SUMMA AKTIERELATERADE FINANSIELLA INSTRUMENT ,82 SUMMA FINANSIELLA INSTRUMENT ,82 ÖVRIGA TILLGÅNGAR OCH SKULDER NETTO ,18 FONDFÖRMÖGENHET ,00 Specifikation av finansiella instrument erade vid svensk eller utländsk börs ,62 erade vid auktoriserad marknadsplats 0 0,00 Föremål för handel vid annan reglerad marknadsplats 0 0,00 Onoterade finansiella instrument 5 0,00 Värdepapsfonder och övriga finansiella instrument ,20 Summa ,82 Optioner och terminer Innehav av standardiserade 0 0,00 Innehav av icke standardiserade 0 0,00 Utställda standardiserade 0 0,00 Utställda icke standardiserade 0 0,00 Summa 0 0,00 Värdepapslån Inlånade värdepap 0 0,00 Utlånade värdepap 0 0,00 * Avser det land där det finansiella instrumentet är noterat. Specifikation av landskoder återfinns i slutet av rapporten I innehavstabellerna är siffrorna avrundade till närmaste tusental respektive andra decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna kan ge ett resultat som avviker från den angivna slutsumman. De marknadsbedömningar, analyser strategier som presenteras i rapporten är de som gäller i juli Vi gör dock löpande bedömningar av marknaderna. Om förutsättningarna blir annorlunda kan våra bedömningar, analyser och strategier därför komma att förändras. 17

18 Skandia Idéer För Livet Fonden har en bred inriktning och placerar i bolag som har sin hemvist i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Placeringarna sprids på ett flertal bolag och branscher, främst i de större börsföretagen. Investeringar i fonden görs med hänsyn till etiska och miljömässiga aspekter. Fonden placerar ej i företag med huvudverksamhet inom försvars-, tobaksindustri eller alkoholtillverkning. Upp till 2 procent av fondens värde utdelas årligen till Stiftelsen Idéer för Livet som stöder arbetet för barn och ungdom i samarbete med ideella organisationer, skolan, föreningar och kommuner. Fonden placerar främst i börsnoterade aktier och aktierelaterade instrument. Fonden får i begränsad omfattning utnyttja optioner och terminer för att effektivisera förvaltningen. Skandia Idéer för Livet passar som basplacering i nordiska aktier. Förvaltningen första halvåret 2008 Fonden sjönk under halvåret med 12,0 procent efter avgifter medan dess jämförelseindex föll med 15,8 procent. De nordiska aktiemarknaderna hade en nedgående trend under första halvåret 2008 med stora kursfluktuationer inleddes med sjunkande kurser. Därefter följde en iod under april och maj med stigande kurser. Dock avslutades det första halvåret med en mycket svag marknad under juni månad. Utvecklingen var svagast på den finska och den svenska börsen medan Oslobörsen utvecklades bäst stött av det höga oljepriset. I likhet med de flesta internationella börserna var de nordiska aktiemarknaderna präglade av den globala krisen inom delar av de finansiella systemen, osäkerheten kring den ekonomiska tillväxten och rädslan för högre inflation. Huvuddelen av den positiva relativavkastningen under ioden kan förklaras av över- respektive undervikter på sektornivå och aktievalen. Fonden har haft övervikt i teknologiaktier, Oa, TietoEnator, i läkemedelsaktier, Axis, Shield, Medivir, och råvarurelaterade företag såsom Yara och Stora Enso. Dessa sektorer och företag har haft en bättre utveckling än fondens index och bidragit till fondens meravkastning. I tillägg har fonden också fått bidrag till meravkastningen från allokeringen mellan de fyra nordiska länderna. Fonden har haft en övervikt i norska aktier och en undervikt i de andra tre ländernas aktier under ioden. I förvaltningen av fonden görs kontinuerligt omplaceringar i syfte att anpassa fondens innehav till förändringar i marknadsförutsättningar och förväntningar. Utöver det så har fondens innehav under det första halvåret 2008 koncentrats till ett mindre antal aktier. Fonden har nu ca 50 innehav och det innebär samtidigt att den aktiva risken i fonden ökat. Bakgrunden till förändringen är strävan att skapa bättre förutsättningar för att uppnå ett bra förvaltningsresultat. Fonden förvaltas av det nordiska aktieteamet som består av två förvaltare. Kjell Morten Hjörnevik kom till det nordiska aktieteamet vid årsskiftet 2007/2008 och arbetar tillsammans med Karl G Högtun med fonden. Med utökade resurser har teamet kunnat vidareutveckla sin investeringsprocess. I övrigt har inga större förändringar i fondens förvaltning gjorts. Förvaltarna arbetar som tidigare i nära samarbete med de andra teamen inom DnB NOR Asset Management. Ett av förvaltningsteamen som är delaktiga är det globala teknologiteamet. De är ansvariga för de teknologiaktier som ingår i fondens innehav och deras arbete gav ett betydande bidrag till fondens relativa meravkastning hittills under Fondfakta Förvaltningsarvode: 1,40 år. Exempel förvaltningskostnad: den 1 juli med början i juli Exempel nettovärde efter avgifter: den 1 juli med början i juli Total expense ratio: 1,40 Genomsnittlig avkastning Fonden 2.7 Index Fonden 17.0 Index 17.9 Jämförelseindex VINX Benchmark Net Index Capped SEK (inkl. återlagda utdelningar till andelsägare och stiftelsen samt i index). Ansvarig förvaltare Karl G Högtun (DnB NOR) PPM: Fonden ingår ej i premiepensionsvalet OMSÄTTNINGSHASTIGHET PERIOD GGR/ÅR ,14 FONDFÖRMÖGENHET OCH ANDELSVÄRDE (TKR) DATUM ANDELSVÄRDE FONDFÖRMÖGENHET UTDELNING PER ANDEL ÅR KR COURTAGE Courtage har erlagts med 379 tkr, varav 0,00 tkr avser handel med SkandiaBankens Värdepapshandel. Courtage för 2008 motsvarar 0,13 av värdet på omsatta värdepap. ÅRLIGT RESULTAT ÅR FONDEN INDEX

19 Resultat- och balansräkningar RESULTATRÄKNING för ioden 1/1-30/06, tkr Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på aktierelaterade finansiella instrument Ränteintäkter Utdelningar Valutakursvinster och -förluster netto Summa intäkter och värdeförändring Kostnader Förvaltningskostnader Räntekostnader -3-7 Övriga kostnader ( 1) Summa kostnader Skatt - - Resultat efter skatt BALANSRÄKNING 30/06, tkr Tillgångar med positivt marknadsvärde Bank och övriga likvida medel Upplupna ränteintäkter Övriga kortfristiga fordringar Summa tillgångar Skulder Upplupen förvaltningskostnad Övriga kortfristiga skulder Summa skulder Fondförmögenhet NOTER 1. Övriga kostnader Övriga kostnader består av transaktionskostnader (50 tkr) I innehavstabellerna är siffrorna avrundade till närmaste tusental respektive andra decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna kan ge ett resultat som avviker från den angivna slutsumman. De marknadsbedömningar, analyser strategier som presenteras i rapporten är de som gäller i juli Vi gör dock löpande bedömningar av marknaderna. Om förutsättningarna blir annorlunda kan våra bedömningar, analyser och strategier därför komma att förändras. Innehav AKTIERELATERADE FINANSIELLA INSTRUMENT Dagligvaror Aker Biomarine ASA NO 464 0,25 0,25 Danisco DK ,40 2,40 Dagligvaror total ,65 Energi Neste Oil Oyj FI ,49 1,49 Petroleum Geo Services NO ,66 1,66 Revus Energy ASA NO ,61 0,61 Songa Offshore NO ,20 1,20 StatoilHydro ASA NO ,49 6,49 Energi total ,45 Finans och fastighet Danske Bank AS DK ,98 3,98 DnB NOR ASA NO ,12 1,12 Handelsbanken A SE ,62 3,62 Investor B SE ,66 2,66 Sampo FI ,43 1,43 Swedbank A SE ,04 4,04 Finans och fastighet total ,85 Hälsovård AstraZeneca Plc GB ,40 4,40 Axis Shield PLC GB ,25 2,25 Biotec Pharmacon ASA NO 360 0,20 0,20 Meda A SE ,12 1,12 Medivir B SE ,59 1,59 Sectra B SE ,99 0,99 Hälsovård total ,55 Industrivaror och -tjänster Assa Abloy B SE ,33 1,33 Atlas Copco A SE ,79 1,79 G4S Plc GB ,30 2,30 Haldex SE ,80 0,80 Metso Corporation FI ,87 2,87 Orkla NO ,65 2,65 Scania B SE 850 0,46 0,46 Skanska B SE ,23 1,23 Tomra Systems NO ,08 1,08 Vestas Wind System DK ,94 2,94 Volvo B SE ,26 5,26 Industrivaror och -tjänster total ,72 Informationsteknologi BOUVET ASA NO 331 0,18 0,18 Enea AB SE 960 0,52 0,52 Ericsson B SE ,64 1,64 IFS B SE ,36 1,36 Nokia Oyj FI ,16 6,16 Oa Software ASA NO ,12 1,12 Tandberg NO ,57 1,57 TietoEnator Oyj FI ,06 1,06 Informationsteknologi total ,61 Material Lundin Mining Corp-Sdr SE ,88 0,88 Rautaruukki Oyj FI ,07 3,07 Yara International ASA NO ,09 3,09 Material total ,05 Sällanköpsvaror och -tjänster Electrolux B SE ,50 1,50 Hennes & Mauritz B SE ,49 3,49 Sanoma Oyj FI ,38 1,38 Schibsted NO ,76 1,76 Sällanköpsvaror och -tjänster total ,14 Telekomoatörer Elisa Communications FI ,34 1,34 Telenor ASA NO ,96 2,96 TeliaSonera SE ,66 1,66 Telekomoatörer total ,96 SUMMA AKTIERELATERADE FINANSIELLA INSTRUMENT ,97 SUMMA FINANSIELLA INSTRUMENT ,97 ÖVRIGA TILLGÅNGAR OCH SKULDER NETTO ,03 FONDFÖRMÖGENHET ,00 Specifikation av finansiella instrument erade vid svensk eller utländsk börs ,97 erade vid auktoriserad marknadsplats 0 0,00 Föremål för handel vid annan reglerad marknadsplats 0 0,00 Onoterade finansiella instrument 0 0,00 Värdepapsfonder och övriga finansiella instrument 0 0,00 Summa ,97 Optioner och terminer Innehav av standardiserade 0 0,00 Innehav av icke standardiserade 0 0,00 Utställda standardiserade 0 0,00 Utställda icke standardiserade 0 0,00 Summa 0 0,00 Värdepapslån Inlånade värdepap 0 0,00 Utlånade värdepap 0 0,00 * Avser det land där det finansiella instrumentet är noterat. Specifikation av landskoder återfinns i slutet av rapporten 19

20 Skandia Swedish Stars Fonden förvaltas av fem olika svenska aktieförvaltare som väljer sina fem favoritaktier. Placeraringarna sker främst i bolag på Stockholmsbörsen, men möjlighet finns för förvaltarna att investera upp till 25 procent i andra nordiska bolag. Detta ger en mer koncentrerad portfölj än i "vanliga" svenska aktiefonder. Fonden placerar främst i börsnoterade aktier och aktierelaterade instrument. Fonden får i begränsad omfattning utnyttja optioner och terminer för att effektivisera förvaltningen. Skandia Swedish Stars passar den som önskar en koncentrerad placering i svenska aktier. Förvaltningen första halvåret 2008 Skandia Swedish Stars backade med 0,6 procent sedan start, medan dess jämförelseindex sjönk med 4,2 procent. När fonden startade, den 14 mars, hämtade sig marknaden från en svag och turbulent inledning av Den amerikanska banken Bear Stearns drabbades av en finansiell kollaps och en räddningsaktion led av JP Morgan och Federal Reserve genomfördes för att undvika panik och kedjereaktioner på världens finansiella marknader. Detta blev också startskottet för en mer positiv utveckling på många börser. Det ledde inledningsvis till en stabilisering av kapitalmarknaderna och stigande börskurser. Sedan följde en förnyad oro på grund av kreditåtstramningar, en generell ekonomisk nedgång i industriländerna i kombination med oro för stigande inflation. Höga energipriser, turbulenta finansmarknader och en svag fastighetsmarknad har satt djupa spår i, inte minst den amerikanska konjunkturen, men syns nu även tydligt i flera europeiska länder. Denna oro ledde till att börserna föll kraftigt under maj och juni. Marknaden tror inte längre på bolagens prognoser om framtiden utan man diskonterar en rejäl avmattning av ekonomin. Sverige har under ioden upplevt två vinstvarningar från det av Ericsson delägda Sony-Ericsson. Men även andra större bolag som Electrolux, Handelsbanken och Skanska har tvingats varna för sämre resultat än tidigare prognostiserat. Skandia Swedish Stars har under denna mycket turbulenta iod genomfört många innehavsförändringar. I genomsnitt har fonden haft innehav i ioden och de största innehaven har varierat mellan H&M, MTG, TeliaSonera och Volvo. MTG inledde, under mars, med att teckna ett avtal som överträffade marknadens förväntningar och spädde på förvärvsrykten tillsammans med förbättrade utdelningar till aktieägare. Det medförde att aktien utvecklades bättre än marknaden. Detta innehav har successivt minskats i portföljen. H&M kom under ioden med en rapport som fick aktien att stiga rejält. Sedan har det funnits en tilltagande, och till stor del välgrundad oro kring den privata konsumtionsutvecklingen framgent, vilket fick aktien att falla tillbaka. Positionen har successivt dragits ned i portföljen. Fonden hade TeliaSonera i portföljen när det indikativa budet från France Telecom kom, vilket bidrog positivt till utvecklingen av fonden. Innehavet i TeliaSonera har minskats i portföljen men finns kvar eftersom det kan bli en fortsättning på spekulationerna kring bolaget. Volvo är sedan en tid tillbaka det största enskilda innehavet i fonden. Volvos kvartalsrapport under ioden var något bättre än förväntningarna på marknaden. Men med tillagande oro för konjunkturutvecklingen har lastvagnsbolag i allmänhet hamnat i skottgluggen. Placerare har sålt ur sig ur bolag som upplevs som mer konjunkturkänsliga än andra. Bland mindre bolag har under fondens första fyra månader Axfood och Intrum Justitia varit de aktier som bidragit till fondens positiva relativutveckling. Båda innehaven är emellertid avyttrade eftersom värderingen blev alltför hög. Fondfakta Förvaltningsarvode: 1,70 år. Exempel förvaltningskostnad: den 1 juli med början i juli Exempel nettovärde efter avgifter: den 1 juli med början i juli Total expense ratio: Då fonden är nystartad (080314) kan inga rättvisande värden anges. Genomsnittlig avkastning Då fonden är nystartad (080314) kan inga rättvisande värden anges. Jämförelseindex Six Return Index Ansvarig förvaltare Mats Lilja (Skandia Fonder) PPM: Fonden ingår ej i premiepensionsvalet OMSÄTTNINGSHASTIGHET PERIOD GGR/ÅR ,03 FONDFÖRMÖGENHET OCH ANDELSVÄRDE (TKR) DATUM ANDELSVÄRDE FONDFÖRMÖGENHET UTDELNING PER ANDEL ÅR COURTAGE Courtage har erlagts med 1991 tkr, varav 0,00 tkr avser handel med SkandiaBankens Värdepapshandel. Courtage för 2008 motsvarar 0,13 av värdet på omsatta värdepap. ÅRLIGT RESULTAT ÅR FONDEN INDEX KR Det har inte skett några förvaltarförändringar under ioden. Fonden förvaltas sedan dess start av Simon Blecher (HQ Fonder), Sten Lindquist (Enter Kapitalförvaltning), Krister Nilsson (Kaupthing Bank), Gustaf Sjögren (Catella Kapitalförvaltning) och Johan Ståhl (Lannebo Fonder). Mats Lilja är koordinerande och ansvarig förvaltare för fonden. 20

ÖVRIG INFORMATION FONDER INNEHÅLL VD HAR ORDET...3 SKANDIA KAPITALMARKNADSFOND... 68 VÅRA GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNERS...4

ÖVRIG INFORMATION FONDER INNEHÅLL VD HAR ORDET...3 SKANDIA KAPITALMARKNADSFOND... 68 VÅRA GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNERS...4 INNEHÅLL VD HAR ORDET...3 VÅRA GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNERS...4 AVKASTNING & RISK...7 RISKMÅTT...8 SKANDIA KAPITALMARKNADSFOND... 68 SKANDIA LIKVIDITETSFOND... 70 SKANDIA PENNINGMARKNADSFOND... 72 SKANDIA

Läs mer

INNEHÅLL SKANDIA SELECTED OFFENSIV...70 VD HAR ORDET...2 SKANDIA SELECTED STRATEGI...72 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER...3

INNEHÅLL SKANDIA SELECTED OFFENSIV...70 VD HAR ORDET...2 SKANDIA SELECTED STRATEGI...72 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER...3 INNEHÅLL VD HAR ORDET...2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER...3 AVKASTNING & RISK...6 SKANDIA SELECTED OFFENSIV...70 SKANDIA SELECTED STRATEGI...72 SKANDIA SELECTED UTLAND OFFENSIV...74 RISKMÅTT...7 SKANDIA

Läs mer

Bästa delårsrapport 2011

Bästa delårsrapport 2011 Bästa delårsrapport 2011 Samtliga bolag (i resultatordning) Företag Poäng Placering Axfood AB 19 1 Byggmax Group AB 18 2 Wallenstam AB 17 3 Billerud AB 16 4 Kungsleden AB 16 4 Systemair AB 15 6 Hennes

Läs mer

Bästa årsredovisning 2011

Bästa årsredovisning 2011 Bästa årsredovisning 2011 Samtliga bolag (i resultatordning) Företag Poäng Placering Wallenstam AB 40 1 Axfood AB 38 2 Byggmax Group AB 38 2 Trelleborg AB 36 4 SAS AB 36 4 Ericsson, Telefonab. L M 35 6

Läs mer

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013 Danske capital / halvårsrapport 2013 3 Danske Capital Sverige Beta HALVÅRSRAPPORT 2013 4 Danske capital / halvårsrapport 2013 Förvaltningsberättelse per 2013-06-30 Fondfakta ISIN-kod SE0002374751 Startdatum

Läs mer

Resultatlista Bästa delårsrapport 2012

Resultatlista Bästa delårsrapport 2012 Resultatlista Bästa delårsrapport 2012 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Axfood AB 19 1 Byggmax Group AB 18 2 Wallenstam AB 17 3 Billerud AB 16 4 Proffice AB 16 4 Kungsleden AB 15

Läs mer

FONDER ÖVRIG INFORMATION INNEHÅLL VD HAR ORDET 1 SKANDIA KAPITALMARKNADSFOND 54 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER 2 SKANDIA LIKVIDITETSFOND 56

FONDER ÖVRIG INFORMATION INNEHÅLL VD HAR ORDET 1 SKANDIA KAPITALMARKNADSFOND 54 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER 2 SKANDIA LIKVIDITETSFOND 56 INNEHÅLL VD HAR ORDET 1 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER 2 AVKASTNING & RISK 5 FONDER SKANDIA AKTIEFOND SMÅBOLAG SVERIGE 7 SKANDIA AKTIEFOND SVERIGE 10 SKANDIA CANCERFONDEN 13 SKANDIA VÄRLDSNATURFONDEN

Läs mer

INNEHÅLL VD HAR ORDET 2 SKANDIABANKEN ALLT-I-ETT FÖRSIKTIG 44 SKANDIABANKEN ALLT-I-ETT BALANSERAD 47 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER 3

INNEHÅLL VD HAR ORDET 2 SKANDIABANKEN ALLT-I-ETT FÖRSIKTIG 44 SKANDIABANKEN ALLT-I-ETT BALANSERAD 47 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER 3 INNEHÅLL VD HAR ORDET 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER 3 AVKASTNING & RISK 6 SKANDIABANKEN ALLT-I-ETT FÖRSIKTIG 44 SKANDIABANKEN ALLT-I-ETT BALANSERAD 47 SKANDIABANKEN ALLT-I-ETT OFFENSIV 50 FONDER SKANDIA

Läs mer

INNEHÅLL VD HAR ORDET 2 VÅR FÖRVALTNING 3 AVKASTNING & RISK 4

INNEHÅLL VD HAR ORDET 2 VÅR FÖRVALTNING 3 AVKASTNING & RISK 4 INNEHÅLL VD HAR ORDET 2 VÅR FÖRVALTNING 3 AVKASTNING & RISK 4 FONDER SKANDIA CANCERFONDEN 5 SKANDIA SMÅBOLAG SVERIGE 8 SKANDIA SVERIGE 11 SKANDIA VÄRLDSNATURFONDEN 14 SKANDIA IDÉER FÖR LIVET 17 SKANDIA

Läs mer

ÖVRIG INFORMATION FONDER INNEHÅLL SKANDIA KAPITALMARKNADSFOND... 67 VD HAR ORDET...2 SKANDIA LIKVIDITETSFOND... 69 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER...

ÖVRIG INFORMATION FONDER INNEHÅLL SKANDIA KAPITALMARKNADSFOND... 67 VD HAR ORDET...2 SKANDIA LIKVIDITETSFOND... 69 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER... INNEHÅLL VD HAR ORDET...2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER...3 AVKASTNING & RISK...6 VAD ÄR RISK?...7 SKANDIA KAPITALMARKNADSFOND... 67 SKANDIA LIKVIDITETSFOND... 69 SKANDIA PENNINGMARKNADSFOND... 71 SKANDIA

Läs mer

SKANDIA REALRÄNTEFOND...59 FONDER SKANDIA AKTIEFOND SMÅBOLAG SVERIGE...8

SKANDIA REALRÄNTEFOND...59 FONDER SKANDIA AKTIEFOND SMÅBOLAG SVERIGE...8 INNEHÅLL VD HAR ORDET...2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER...3 AVKASTNING & RISK...6 SKANDIA KAPITALMARKNADSFOND...53 SKANDIA LIKVIDITETSFOND...55 SKANDIA PENNINGMARKNADSFOND...57 SKANDIA REALRÄNTEFOND...59

Läs mer

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2013

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2013 Resultatlista Bästa IR-webbplats 2013 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Cloetta AB 29,5 1 Axfood AB 28 2 Byggmax Group AB 26 3 Wallenstam, AB 25,5 4 Husqvarna AB 25 5 SKF, AB 25

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2011-01-01 till 2011-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2011 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges första och enda helt avgiftsfria fond: Avanza Zero fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2012

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2012 Resultatlista Bästa IR-webbplats 2012 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Axfood AB 29 1 Byggmax Group AB 28 2 Svenska Cellulosa AB SCA 28 2 Wallenstam AB 27,5 4 Husqvarna AB 27 5

Läs mer

INNEHÅLL SKANDIA KAPITALMARKNADSFOND...76 SKANDIA LIKVIDITETSFOND...78 SKANDIA PENNINGMARKNADSFOND...80 SKANDIA REALRÄNTEFOND...82

INNEHÅLL SKANDIA KAPITALMARKNADSFOND...76 SKANDIA LIKVIDITETSFOND...78 SKANDIA PENNINGMARKNADSFOND...80 SKANDIA REALRÄNTEFOND...82 INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 SKANDIA CANCERFONDEN... 5 SKANDIA SMÅBOLAG SVERIGE... 8 SKANDIA SVERIGE... 11 SKANDIA VÄRLDSNATURFONDEN... 14 SKANDIA IDÉER FÖR LIVET...

Läs mer

IKC Sverige

IKC Sverige Halvårsredogörelse för IKC Sverige Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC Sverige 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för perioden

Läs mer

INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 SKANDIA GLOBAL HEDGE SKANDIA OFFENSIV VÅRA FÖRVALTNINGSPARTNERS... 3 AVKASTNING & RISK... 6

INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 SKANDIA GLOBAL HEDGE SKANDIA OFFENSIV VÅRA FÖRVALTNINGSPARTNERS... 3 AVKASTNING & RISK... 6 INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅRA FÖRVALTNINGSPARTNERS... 3 AVKASTNING & RISK... 6 SKANDIA GLOBAL HEDGE... 56 SKANDIA OFFENSIV... 59 SKANDIA PARAPLYFOND... 62 FONDER SKANDIA CANCERFONDEN... 7 SKANDIA SMÅBOLAG

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2010-01-01 till 2010-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HALVÅRSRAPPORT 2008 ATT SPARA I FONDER

Läs mer

INNEHÅLL VD HAR ORDET 2 VÅR FÖRVALTNING 3 AVKASTNING & RISK 4

INNEHÅLL VD HAR ORDET 2 VÅR FÖRVALTNING 3 AVKASTNING & RISK 4 INNEHÅLL VD HAR ORDET 2 VÅR FÖRVALTNING 3 AVKASTNING & RISK 4 SKANDIA CANCERFONDEN 6 SKANDIA SMÅBOLAG SVERIGE 9 SKANDIA SVERIGE 12 SKANDIA VÄRLDSNATURFONDEN 15 SKANDIA IDÉER FÖR LIVET 18 SKANDIA NORDEN

Läs mer

Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE

Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat fonden Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, nedan kallat bolaget Värdepappersbolag

Läs mer

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2014

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2014 Resultatlista Bästa IR-webbplats 2014 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Cloetta AB 31,5 1 Byggmax Group AB 27 2 Wallenstam AB 26 3 Fabege AB 25,5 4 Swedish Match AB 25 5 Svenska

Läs mer

Resultatlista Bästa delårsrapport 2014

Resultatlista Bästa delårsrapport 2014 Resultatlista Bästa delårsrapport 2014 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Fabege AB* 18 1 Wallenstam AB 18 2 Sectra AB 18 2 Atrium Ljungberg AB 17 4 Axfood AB 17 4 Byggmax Group AB

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2009.01.01 2009.06.30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Halvårsrapport 2009 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza

Läs mer

Resultatlista Bästa årsredovisning 2014

Resultatlista Bästa årsredovisning 2014 Resultatlista Bästa årsredovisning 2014 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Cloetta AB* 40 1 Swedol AB 40 1 Byggmax Group AB 39 3 Atrium Ljungberg AB 38 4 Proffice AB 38 4 Wallenstam

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Denna indexfond har som målsättningen att

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

FONDER ÖVRIG INFORMATION INNEHÅLL VD HAR ORDET...2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER...3 AVKASTNING & RISK...6 RISKMÅTT...7

FONDER ÖVRIG INFORMATION INNEHÅLL VD HAR ORDET...2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER...3 AVKASTNING & RISK...6 RISKMÅTT...7 INNEHÅLL VD HAR ORDET...2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER...3 AVKASTNING & RISK...6 RISKMÅTT...7 SKANDIA KAPITALMARKNADSFOND...67 SKANDIA LIKVIDITETSFOND...69 SKANDIA PENNINGMARKNADSFOND...71 SKANDIA REALRÄNTEFOND...73

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2012-01-01 till 2012-06-29. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Helårsrapport 2008 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB Avanza Zero, den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza Zero har under året ändrat index från OMXS30

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, ( Fonden ) Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, ( bolaget ) Värdepappersbolag Aktieinvest FK

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 2. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 2. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6 Årsberättelse 2008 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 2 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare,

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter (Avanza Zero). Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HELÅRSRAPPORT 2007 ATT

Läs mer

INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 SKANDIA KAPITALMARKNADSFOND VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER... 3 SKANDIA LIKVIDITETSFOND AVKASTNING & RISK...

INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 SKANDIA KAPITALMARKNADSFOND VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER... 3 SKANDIA LIKVIDITETSFOND AVKASTNING & RISK... INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER... 3 AVKASTNING & RISK... 6 FONDER: SKANDIA KAPITALMARKNADSFOND... 68 SKANDIA LIKVIDITETSFOND... 70 SKANDIA PENNINGMARKNADSFOND... 72 SKANDIA

Läs mer

INNEHÅLL SKANDIA SELECTED: GLOBAL FÖRSIKTIG...58 VD HAR ORDET...2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER...3 SKANDIA SELECTED: OFFENSIV...

INNEHÅLL SKANDIA SELECTED: GLOBAL FÖRSIKTIG...58 VD HAR ORDET...2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER...3 SKANDIA SELECTED: OFFENSIV... INNEHÅLL VD HAR ORDET...2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER...3 AVKASTNING & RISK...6 FONDER SKANDIA CANCERFONDEN...7 SKANDIA SMÅBOLAG SVERIGE...10 SKANDIA SVERIGE...13 SKANDIA VÄRLDSNATURFONDEN...16 SKANDIA

Läs mer

Skandia Fonders bolagsstämmoarbete 2016

Skandia Fonders bolagsstämmoarbete 2016 Skandia Fonders bolagsstämmoarbete 2016 En del av påverkansarbetet är att rösta på bolagsstämmor. När vi utövar vår rösträtt sätter vi fondandelsägarnas bästa intresse först. Vi skickar även brev till

Läs mer

INNEHÅLL VD HAR ORDET 2 VÅR FÖRVALTNING 3 AVKASTNING & RISK 4

INNEHÅLL VD HAR ORDET 2 VÅR FÖRVALTNING 3 AVKASTNING & RISK 4 INNEHÅLL VD HAR ORDET 2 VÅR FÖRVALTNING 3 AVKASTNING & RISK 4 SKANDIA CANCERFONDEN 5 SKANDIA SMÅBOLAG SVERIGE 8 SKANDIA SVERIGE 11 SKANDIA VÄRLDSNATURFONDEN 14 SKANDIA IDÉER FÖR LIVET 17 SKANDIA SVEA AKTIV

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2012. Bästa andelsägare FONDFAKTA

Avanza Zero. Halvårsrapport 2012. Bästa andelsägare FONDFAKTA Avanza Zero Halvårsrapport 2012 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 SKANDIA CANCERFONDEN... 6 SKANDIA SMÅBOLAG SVERIGE... 9 SKANDIA SVERIGE...

INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 SKANDIA CANCERFONDEN... 6 SKANDIA SMÅBOLAG SVERIGE... 9 SKANDIA SVERIGE... INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 SKANDIA CANCERFONDEN... 6 SKANDIA SMÅBOLAG SVERIGE... 9 SKANDIA SVERIGE... 12 SKANDIA SVERIGE EXPONERING... 15 SKANDIA VÄRLDSNATURFONDEN...

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2010

Adrigo Hedge Årsberättelse 2010 Adrigo Hedge Årsberättelse 2010 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2009

Adrigo Hedge Årsberättelse 2009 Adrigo Hedge Årsberättelse 2009 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

IKC World Wide

IKC World Wide Halvårsredogörelse för IKC World Wide Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC World Wide 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2014-01-01 till 2014-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 2006-01-01-2006-12-31 Bästa andelsägare, FONDFAKTA Fondens startdatum: 2006-05-22 Andelsvärde 2006-12-31: 126,53 kr Fondförmögenhet 2006-12-31: 482 293 tkr Utveckling sedan 2006-05-22:

Läs mer

VD har ordet. Skandia Fonders miljö- och samhällsansvar. Förändringar under 2014

VD har ordet. Skandia Fonders miljö- och samhällsansvar. Förändringar under 2014 INNEHÅLL VD har ordet... 2 Skandia Fonders miljö- och samhällsansvar... 2 Vår förvaltning... 3 Avkastning och risk... 4 Skandia Cancerfonden... 5 Skandia Småbolag Sverige... 7 Skandia Sverige... 9 Skandia

Läs mer

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverige Placeringsinriktning Quesada Sverige är en svensk aktiefond vars mål är att generera en god långsiktig avkastning. Portföljen är koncentrerad

Läs mer

INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4

INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 SKANDIA CANCERFONDEN... 6 SKANDIA SMÅBOLAG SVERIGE... 8 SKANDIA SVERIGE... 10 SKANDIA SVERIGE EXPONERING... 13 SKANDIA VÄRLDSNATURFONDEN...

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6 Årsberättelse 2006 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB

SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB 2 SCIENTIA HEDGE HALVÅRSRAPPORT 2011 Halvårsrapporten omfattar VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Balansräkning

Läs mer

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7 INNEHÅLL Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Aktiefond Stabil Förvaltningsberättelse

Läs mer

Resultatlista Bästa IR-webb 2015

Resultatlista Bästa IR-webb 2015 Resultatlista Bästa IR-webb 2015 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Cloetta AB 46 1 Byggmax Group AB 35 2 Wallenstam, AB 32 2 Fabege AB 31 4 Clas Ohlson AB 30 5 Kungsleden AB 30 5

Läs mer

INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4

INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 SKANDIA CANCERFONDEN... 6 SKANDIA SMÅBOLAG SVERIGE... 9 SKANDIA SVERIGE... 12 SKANDIA VÄRLDSNATURFONDEN... 15 SKANDIA IDÉER FÖR LIVET...

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Nicklas Storåkers Jacqueline Winberg Henrik Källén Ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Nicklas Storåkers Jacqueline Winberg Henrik Källén Ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2009 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Denna indexfond har som målsättningen att

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2013

Adrigo Hedge Årsberättelse 2013 Adrigo Hedge Årsberättelse 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

SkandiaBanken Allt-i-Ett Försiktig... 90. VD har ordet...2. SkandiaBanken Allt-i-Ett Balanserad... 97. Vår globala förvaltningspartner...

SkandiaBanken Allt-i-Ett Försiktig... 90. VD har ordet...2. SkandiaBanken Allt-i-Ett Balanserad... 97. Vår globala förvaltningspartner... INNEHÅLL VD har ordet...2 Vår globala förvaltningspartner...3 Avkastning & Risk...6 SkandiaBanken Allt-i-Ett Försiktig... 90 SkandiaBanken Allt-i-Ett Balanserad... 97 SkandiaBanken Allt-i-Ett Offensiv...

Läs mer

Calgus Delårsrapport 2010

Calgus Delårsrapport 2010 Calgus Delårsrapport 2010 Delårsrapport för första halvåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge delårsrapport för investeringsfonden Calgus, org.nr. 515602-0389,

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2009 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2009 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE HALVÅRSREDOGÖRELSE 2009 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat fonden Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, nedan kallat bolaget Värdepappersbolag

Läs mer

VD HAR ORDET. 2 VÅR FÖRVALTNING. 3 AVKASTNING & RISK. 4 SKANDIA CANCERFONDEN. 6 SKANDIA SMÅBOLAG SVERIGE. 9 SKANDIA SVERIGE. 20 SKANDIA NORDEN.

VD HAR ORDET. 2 VÅR FÖRVALTNING. 3 AVKASTNING & RISK. 4 SKANDIA CANCERFONDEN. 6 SKANDIA SMÅBOLAG SVERIGE. 9 SKANDIA SVERIGE. 20 SKANDIA NORDEN. INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 SKANDIA CANCERFONDEN... 6 SKANDIA SMÅBOLAG SVERIGE... 9 SKANDIA SVERIGE... 12 SKANDIA SVERIGE EXPONERING... 15 SKANDIA VÄRLDSNATURFONDEN...

Läs mer

Öhman Fonder. Öhman Sverige Marknad

Öhman Fonder. Öhman Sverige Marknad Öhman Fonder Öhman Sverige Marknad Årsberättelse 2015 Öhman Sverige Marknad (tidigare DNB Sverige Marknad) FÖRVALTNING UNDER 2015 Marknadens utveckling För helåret 2015 slutade OMX Stockholm Benchmark

Läs mer

L A R G E C A P VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden

L A R G E C A P VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden VM-UPDATE 2 3 Världsmarknaden UPDATE Ett veckobrev från Börs VECKA 21 L A R G E C A P VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden ABB Alfa Laval Alliance Oil Assa

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, dvs 5 år och längre. Vi förvaltar idag

Läs mer

Årsberättelse 2010 för Simplicity Neutral. Simplicity Neutral 1

Årsberättelse 2010 för Simplicity Neutral. Simplicity Neutral 1 Årsberättelse 2010 för Org.nr. 515602-2294 Fondens startdatum 2007.11.30 Jämförelseränta Kursnotering/Handel Utdelning Svenska riksbankens reporänta Månadsvis Ja, återinvesteras Insättningsavgift 0 % Utträdesavgift

Läs mer

Danske Fonder Sverige Fokus

Danske Fonder Sverige Fokus Danske Fonder Sverige Fokus Anders Hemström Placeringsspecialist Danske Bank, Sverige Danske Analyse kommenterar aktiemarknaden idag Den internationella ekonomin har otvivelaktigt tappat lite fart under

Läs mer

ÅRSREDOGÖRELSE 2001. Aktiespararna Topp Sverige

ÅRSREDOGÖRELSE 2001. Aktiespararna Topp Sverige ÅRSREDOGÖRELSE 2001 Aktiespararna Topp Sverige ÅRSREDOGÖRELSE AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE 2001 FONDFAKTA Beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat Fonden. Förvaltning Aktiesparinvest AB, nedan

Läs mer

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder Helårsberättelse 2012 Avanza Fonder Helårsrapport 2012 / Avanza Fonder sid 2/45 Avanza Fonder Årsberättelse 2012 VD har ordet Bästa fondsparare, 2012 var ett händelserikt år för oss på Avanza Fonder och

Läs mer

VD har ordet. Skandia Fonders miljö- och samhällsansvar. Ett händelserikt halvår

VD har ordet. Skandia Fonders miljö- och samhällsansvar. Ett händelserikt halvår INNEHÅLL VD har ordet... 2 Skandia Fonders miljö- och samhällsansvar... 2 Vår förvaltning... 3 Avkastning och risk... 4 Skandia Cancerfonden... 5 Skandia Småbolag Sverige... 7 Skandia Sverige... 9 Skandia

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Fondbytesprogrammet

Fondbytesprogrammet Halvårsredogörelse för Fondbytesprogrammet 0-100 Perioden 2011-01-01-2011-06-30 Fondbytesprogrammet 0-100 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

SCIENTIA SVERIGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB

SCIENTIA SVERIGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB SCIENTIA SVERIGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB 2 SCIENTIA SVERIGE HALVÅRSRAPPORT 2011 Halvårsrapporten omfattar VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2011 Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens

Läs mer

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se Oktober 2010 Källa: stock.xchng Med vänlig hälsning Enter Fonder AB www.enterfonder.se Enter Fonder AB Telefon 08 790 57 00 Fax 08 790 57 50 E-mail: info@enterfonder.se Enter Sverige Senaste månaden Sedan

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2010 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

ÅRSBERÄTTELSE 2010 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE ÅRSBERÄTTELSE 2010 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat fonden Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, nedan kallat bolaget Värdepappersbolag

Läs mer

Månadsbrev september 2013

Månadsbrev september 2013 Månadsbrev september 2013 Fortsatta Stödköp Glädje i marknaden Den amerikanska centralbanken FED meddelade i september att man fortsätter stimulera ekonomin genom stödköp av obligationer. I maj flaggade

Läs mer

Calgus Årsberättelse 2010

Calgus Årsberättelse 2010 Calgus Årsberättelse 2010 Årsberättelse för 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge årsrapport för investeringsfonden Calgus, org.nr. 515602-0389, för verksamhetsåret

Läs mer

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: 502034-1839. Halvårsredogörelse 2015. Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: 502034-1839. Halvårsredogörelse 2015. Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 AKTIE-ANSVAR SVERIGE Organisationsnummer: 502034-1839 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter till

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2015-01-01 till 2015-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

INNEHÅLL BLANDFOND VD HAR ORDET...2 SKANDIA PARAPLYFOND...67 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER...3 AVKASTNING & RISK...6

INNEHÅLL BLANDFOND VD HAR ORDET...2 SKANDIA PARAPLYFOND...67 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER...3 AVKASTNING & RISK...6 INNEHÅLL VD HAR ORDET...2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER...3 AVKASTNING & RISK...6 MARKNADSÖVERSIKT...8 BLANDFOND SKANDIA PARAPLYFOND...67 SKANDIABANKEN ALLT-I-ETT FÖRSIKTIG...73 SKANDIABANKEN ALLT-I-ETT

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond är en svensk UCITS fond som huvudsakligen investerar i stora bolag på den svenska marknaden. Fonden är aktivt förvaltad och har som målsättning att leverera

Läs mer

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9%

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9% US Balanserad Index 2 1 1 med och tyska DAX med 3%. Svenska börsen avvek dock och OMX30 stängde månaden drygt ned. Relativt starka företagsrapporter, men främst av förhoppningar om nya US Balanserad 3,8%

Läs mer

Cliens Absolut Aktier Sverige. Halvårsberättelse 2011-06-30

Cliens Absolut Aktier Sverige. Halvårsberättelse 2011-06-30 Cliens Absolut Aktier Sverige Halvårsberättelse 2011-06-30 Cliens Absolut Aktier Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Efter den starka hösten inleddes året svagt och marknaden försvagades

Läs mer

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: Halvårsredogörelse Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: Halvårsredogörelse Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 AKTIE-ANSVAR SVERIGE Organisationsnummer: 502034-1839 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter till

Läs mer

INSIDE SWEDEN H A L V Å R S R A P P O R T 201 3. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B

INSIDE SWEDEN H A L V Å R S R A P P O R T 201 3. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B INSIDE SWEDEN H A L V Å R S R A P P O R T 201 3 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B Halvårsrapporten omfattar Förvaltarna har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Balansräkning 5 Not 1: Innehav

Läs mer

AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE. Halvårsredogörelse 2015

AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE. Halvårsredogörelse 2015 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Halvårsredogörelse 2015 FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, ( fonden ) Fonden förvaltas av Aktieinvest Fonder AB, ( bolaget ) Fondbolag Aktieinvest Fonder

Läs mer

Cliens Allokering Sverige Halvårsberättelse 2011-06-30

Cliens Allokering Sverige Halvårsberättelse 2011-06-30 Cliens Allokering Sverige Halvårsberättelse 2011-06-30 Cliens Allokering Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Efter den starka hösten inleddes året svagt och marknaden försvagades ytterligare

Läs mer

Enter Sverige Månadsrapport november 2015

Enter Sverige Månadsrapport november 2015 Enter Sverige Månadsrapport november 2015 Riskinformation Placering i fonder innebär alltid en viss risk. Tidigare avkastning är ingen garanti för avkastning i framtiden. Fondandelarnas värde kan både

Läs mer

Peab-fonden 515602-4084

Peab-fonden 515602-4084 Årsberättelse för Peab-fonden Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Peab-fonden 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

Sverige Plus. Alfred Berg. Månadsrapport augusti 2016 FONDENS AVKASTNING I SEK FÖRE AVGIFTER MARKNADSKOMMENTAR

Sverige Plus. Alfred Berg. Månadsrapport augusti 2016 FONDENS AVKASTNING I SEK FÖRE AVGIFTER MARKNADSKOMMENTAR Alfred Berg Sverige Plus Månadsrapport augusti 2016 FONDENS AVKASTNING I SEK FÖRE AVGIFTER Avkastning före avgifter (%) Augusti 3 mån YTD 1 år 2 år 3 år 5 år Sedan start* Alfred Berg Sverige Plus 3.30

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2014

Adrigo Hedge Årsberättelse 2014 Adrigo Hedge Årsberättelse 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Simplicitys Neutral. Halvårsberättelse

Simplicitys Neutral. Halvårsberättelse Simplicitys Neutral Halvårsberättelse 2011.06.30 Förvaltningsberättelse Simplicity Neutral Fondens utveckling under året Fonden vänder sig till den som ser sin investering som långsiktig och vill ha en

Läs mer

SCIENTIA ALPHA I H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 0 9. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B

SCIENTIA ALPHA I H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 0 9. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B SCIENTIA ALPHA I H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B 2 SCIENTIA ALPHA I HALVÅRSRAPPORT 2009 Halvårsrapporten omfattar VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2009 30 april 2010

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2009 30 april 2010 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2009 30 april 2010 Nordiska Fonden 2 (9) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter till de finansiella rapporterna 6 Årsberättelsens

Läs mer