INNEHÅLL SKANDIA GLOBAL HEDGE...59 VD HAR ORDET... 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER... 3 SKANDIA PARAPLYFOND...62 AVKASTNING & RISK...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLL SKANDIA GLOBAL HEDGE...59 VD HAR ORDET... 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER... 3 SKANDIA PARAPLYFOND...62 AVKASTNING & RISK..."

Transkript

1 INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER... 3 SKANDIA GLOBAL HEDGE...59 SKANDIA PARAPLYFOND...62 AVKASTNING & RISK... 6 RISKMÅTT... 7 SKANDIA SELECTED GLOBAL BALANSERAD 65 SKANDIA SELECTED GLOBAL FÖRSIKTIG...67 FONDER SKANDIA CANCERFONDEN... 8 SKANDIA SMÅBOLAG SVERIGE SKANDIA SVERIGE SKANDIA SELECTED GLOBAL OFFENSIV...69 SKANDIA SELECTED OFFENSIV...71 SKANDIA SELECTED STRATEGI...73 SKANDIA SELECTED UTLAND OFFENSIV...75 SKANDIA VÄRLDSNATURFONDEN SKANDIA IDÉER FÖR LIVET SKANDIA SWEDISH STARS SKANDIA KAPITALMARKNADSFOND...77 SKANDIA LIKVIDITETSFOND...79 SKANDIA PENNINGMARKNADSFOND...81 SKANDIA BRIC SKANDIA REALRÄNTEFOND...83 SKANDIA EUROPA SKANDIA FAR EAST SKANDIA JAPAN SKANDIA SMÅBOLAG EUROPA SKANDIA TIME GLOBAL SKANDIA USA SKANDIA VÄRLDEN ÖVRIG INFORMATION REDOVISNINGSPRINCIPER...85 SKATTEREGLER...85 FONDFÖRVALTNINGEN...85 FÖRVALTNINGSKOSTNAD OCH TER...87 ANVÄNDA VALUTAKURSER...87 LANDSKODSLISTA...88 SKANDIA ALLT I ETT FÖRSIKTIG SKANDIA ALLT I ETT BALANSERAD FONDBOLAG...88 STYRELSE OCH REVISOR...88 SKANDIA ALLT I ETT OFFENSIV... 56

2 VD har ordet Negativ börsutveckling och stigande marknadsräntor första halvåret Under årets sex första månader sjönk det breda svenska aktieindexet SIX PRX med 17,2 procent och det globala aktieindexet MSCI AC World Net med 16,9 procent. Den kreditoro som präglade aktiemarknaden i höstas i kombination med förväntningar om en fortsatt avmattning i den globala ekonomiska tillväxten har kraftigt påverkat utvecklingen på aktie- och räntemarknaderna negativt. På räntemarknaden steg både de korta och de långa marknadsräntorna. Uppgången har sin grund i stigande internationella energi- och livsmedelspriser som bidragit till att inflationsförväntningarna fortsätter att ligga på en hög nivå. Bäst avkastning har Skandia Global Hedge levererat under halvåret med en värdetillväxt på 4,7 procent. Fonden som startade i augusti förra året har en marknadsneutral förvaltningsinriktning, dvs. en målsättning att generera positiv avkastning oavsett vad som sker på aktie- och räntemarknaderna. Generellt har fonderna utvecklats väl under årets sex första månader i förhållande till index och jämförbara fonder. Vi är därför överlag nöjda med de förvaltningsresultat som åstadkommits, även om det är tråkigt med den betydande värdeminskning som aktierelaterat sparande genererat. I mars startades specialfonden Skandia Swedish Stars med ett för Sverige nytt förvaltningskoncept; fem olika svenska aktieförvaltare har fått i uppdrag att välja ut sina fem favoritaktier. Detta får till följd att fonden får en högre företagsspecifik risk än "vanliga" svenska aktiefonder på grund av det begränsade antalet innehav. Fonden har uppmärksammats stort både av investerare och av massmedia. Mer information om fonden finns på dess hemsida, Investeringar i fonder utgör alltid en risk. De pengar som placeras i fonder kan således både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det insatta kapitalet. Informationsbroschyrer innehållande fondbestämmelser samt förenklade faktablad för Skandia Global Hedge, Skandia Swedish Stars samt övriga fonder finns tillgängliga på fondbolagets hemsida, Läs mer om fondsparande på Med vänliga hälsningar Nils Bolmstrand VD Skandia Fonder AB 2

3 Vår globala förvaltningspartner Vår förvaltning Skandia Fonder arbetar med externa förvaltare med de undantagen att fondandelsfonderna, Skandia Selected, sköts i intern regi av Skandia Fonders sonal. Skandia Far East och Skandia USA förvaltas av Goldman Sachs samt Skandia BRIC förvaltas av Allianz Global Investors Europe. Skandia Swedish Stars förvaltas av fem olika svenska aktieförvaltare. Resterande fonder förvaltas av DnB NOR. Dessa samarbeten utvärderas kontinuerligt. DnB NOR Asset Management (DNAM) Global förvaltning med lokal närvaro DnB NOR Asset Management (DNAM) är en global kapitalförvaltare med stark nordisk förankring. Den globala närvaron är viktig för förvaltningen av internationella tillgångar, samtidigt som medarbetarna i Norden säkerställer förvaltningen av inhemska tillgångar och ett kundarbete av högsta kvalité. DNAM är en fristående förvaltningsorganisation inom DnB NOR-gruppen. DnB NOR är Norges ledande finanskoncern. DNAM har cirka 100 analytiker och förvaltare fördelade på åtta kontor världen över: Stockholm, Luxemburg, New York, Hongkong, Chennai (Indien), London, Oslo och Bergen. Totalt förvaltar DNAM drygt 600 miljarder kronor, varav drygt 44 miljarder för Skandia Fonders räkning. Kunder DNAM förvaltar inhemska och internationella aktier och obligationer åt i huvudsak nordiska kunder. Företagets viktigaste kundgrup är livförsäkringsbolag, fondbolag och andra institutionella kunder. Via fondbolagen inom DnB NOR-gruppen har DNAM även en omfattande förvaltning för privatkunder. Investeringsfilosofi och process Grunden i DNAMs investeringsfilosofi är att vara en aktiv förvaltare. Det innebär att genom en grundlig analys av ekonomier, marknader och företag söka uppnå ett förvaltningsresultat som över tiden överstiger marknadens utveckling. Analysen görs både genom traditionell fundamental analys och med kvantitativa metoder. En stor del av DNAMs uppdrag är placerat i internationella aktier och obligationer. Tanken bakom DNAMs internationella förvaltningsorganisation är att närheten till marknaden ger de bästa förutsättningarna för goda resultat i förvaltningen. Det är viktigt att sitta på plats med lokalt rekryterad sonal, tala det lokala språket och känna kulturen för att ha de bästa möjligheterna att skapa bra förvaltningsresultat. Kvantitativa förvaltningsmetoder används framför allt inom den globala aktieförvaltningen. DNAM erbjuder förvaltning av globala aktier helt enligt kvantitativa metoder eller i kombination med fundamental förvaltning. Investeringsprocessen bygger på en hög grad av specialisering. Genom fokusering på olika delområden med dedikerade analytiker och förvaltare skapas möjligheter till specialistkompetens och därmed förutsättningar för ett bra förvaltningsresultat. Riskkontroll är ett viktigt moment i DNAMs förvaltning. Genom avancerade system kan risken i förvaltningen följas upp och kontrolleras löpande. Grundprincipen är att vi skall ta kontrollerade risker inom områden där organisationen har kompetens och undvika att ta okontrollerade risker eller risker inom områden där vi inte har full kompetens. Goldman Sachs Asset Management (GSAM) GSAM är affärsområdet Asset Management inom The Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE: GS) som förvaltade cirka 4700 miljarder kronor 31 mars GSAM erbjuder sedan 1989 diskretionär investeringsrådgivning och har professionella förvaltare placerade i alla viktiga finanscentra i världen. Bolaget erbjuder rådgivning och investeringsstrategier till institutionella investerare världen över inom ett brett utbud av tillgångsklasser. Goldman Sachs, grundat 1869, är marknadsledare inom global investment banking, värdepapshandel och förvaltning. Allianz Global Investors (Allianz) Allianz Global Investors (Allianz) är ett helägt dotterbolag till Allianz SE och är ansvariga för samtliga förvaltningsaktiviteter såväl inom gruppen som mot tredjepartsklienter. Vid årsskiftet 2006/2007 förvaltade Allianz ca miljarder kronor vilket gör Allianz till en av världens fem största kapitalförvaltare. Allianz har ca 930 förvaltare och analytiker på plats i världens olika finansiella centrum. Allianz SE är ett börsnoterat bolag med huvudkvarteret placerat i tyska München. Skandia BRIC förvaltas av erfarna förvaltare från Allianz kontor i Frankfurt. Till sin hjälp har de tillgång till hela Allianz globala investeringsorganisation. Investeringsprocessen baseras på en kombination av att analysera länderna utifrån ett makrospektiv samt att göra en grundlig, kvalitativ analys på bolagsnivå. Förvaltaren har mycket goda analysresurser som är uppbackade av unika informationskällor genom lokal närvaro i samtliga fyra BRIC-länder. Allianz har förvaltat aktier inom utvecklingsekonomierna sedan tidigt 90-tal och har engagerade och erfarna förvaltare och analytiker med djup kunskap av tillväxtekonomiernas företag och marknader.

4 Portföljförvaltare Melissa Brown Utbildning: CFA, B.S. (natianalekonomi), & MBA (finansiering) År i branschen: 22 Ansvarsområde: Portföljförvaltare på Goldman Sachs Asset Management. Ansvarig förvaltare för Skandia USA sedan 1 juni Per Colleen Utbildning: Civilekonom År i branschen: 12 Ansvarsområde: Portföljförvaltare DnB NOR Asset Management med ansvar för svenska aktieteamet. Ansvarig förvaltare för Skandia Sverige sedan maj William Howard Utbildning: MBA (finansiering) och CFA År i branschen: 22 Ansvarsområde: Portföljförvaltare på Goldman Sachs Asset Management. Ansvarig förvaltare av Skandia Far East sedan september Karl Högtun Utbildning: MBA (finansiering) & Master of International Management År i branschen: 18 Ansvarsområde: Portföljförvaltare DnB NOR Asset Management. Ansvarig förvaltare för Skandia Idéer för Livet sedan maj Einar Johansen Utbildning: BA (finansiering) År i branschen: 8 Ansvarsområde: Portföljförvaltare DnB NOR Asset Management. Ansvarig förvaltare av Skandia Småbolag Europa sedan april Michael Konstantinov Utbildning: Master Degree i Nationalekonomi vid Eastern Illinois University USA samt vid Universitat Frankfurt År i branschen: 17 Ansvarsområde: Portföljförvaltare Allianz Global Investors. Ansvarig förvaltare för Skandia BRIC sedan fondens start, september Stefan Kopud Utbildning: Civilekonom År i branschen: 15 Ansvarsområde: Portföljförvaltare DnB NOR Asset Management. Ansvarig förvaltare för Skandia Småbolag Sverige sedan Christer Käck Utbildning: Civilekonom och CEFA/AFA År i branschen: 34 Ansvarsområde: Portföljförvaltare DnB NOR Asset Management, med ansvar för svenska obligationer. Ansvarig förvaltare för Skandia Kapitalmarknadsfond och Skandia Realräntefond sedan fondernas start. Mats Lilja Utbildning: Nationalekonom & CEFA/AFA År i branschen: 8 Ansvarsområde: Portföljförvaltare Skandia Fonder. Ansvarig förvaltare för Skandia Swedish Stars sedan start samt för Skandia Selected: Utland Offensiv, Global Offensiv, Offensiv, Strategi, Global Balanserad och Global Försiktig sedan april Kristofer Lind Utbildning: Civilekonom År i branschen: 11 Ansvarsområde: Portföljförvaltare DnB NOR Asset Management. Ansvarig förvaltare för Skandia Europa sedan april Maud Ljungqvist Utbildning: Civilekonom och CEFA /AFA År i branschen: 34 Ansvarsområde: Portföljförvaltare DnB NOR Asset Management, med ansvar för svenska penningmarknadsplaceringar. Ansvarig förvaltare för Skandia Likviditetsfond och Skandia Penningmarknadsfond sedan fondernas start. Espen Lundström Utbildning: Civilekonom År i branschen: 9 Ansvarsområde: Portföljförvaltare DnB NOR Asset Management. Ansvarig förvaltare för Skandia Världen sedan januari 2005 och för Skandia Japan sedan januari

5 Jon Sigurdsen Utbildning: BA År i branschen: 11 Ansvarsområde: Portföljförvaltare DnB NOR Asset Management. Ansvarig förvaltare för Skandia Time Global sedan april 2007 Lars Sundberg Utbildning: Civilingenjör År i branschen: 22 Ansvarsområde: Portföljförvaltare DnB NOR Asset Management. Ansvarig förvaltare för Skandia Global Hedge sedan fondens start, augusti 2007 Christian Thålin Utbildning: Civilekonom År i branschen: 12 Ansvarsområde: Portföljförvaltare DnB NOR Asset Management. Ansvarig förvaltare för Skandia Cancerfonden samt Skandia Världsnaturfonden sedan oktober Fredrik Öberg Utbildning: Civilekonom År i branschen: 14 Ansvarsområde: Portföljförvaltare DnB NOR Asset Management. Ansvarig förvaltare för Skandia Allt i Ett-fonderna och Skandia Paraplyfond sedan 10 februari

6 Avkastning & Risk Hur jämför man avkastning? Fonders avkastning jämförs vanligen med ett index som avspeglar värdeutvecklingen på de marknader som är relevanta för fonden. Ränteindex avspeglar totalavkastningen, det vill säga både ränta och värdeförändring, på de räntebärande värdepap som ingår i index. Grundversionen av aktieindex, så kallat prisindex, avspeglar värdeförändringen på de aktier som ingår i index. Dessutom beräknas ofta så kallat avkastningsindex som även inkluderar återinvesterade aktieutdelningar. Nedan finner du fondernas totalavkastning samt avkastningsindex för respektive fond. Vi har även angivit fondernas totalavkastning med återlagt förvaltningsarvode, vilket är intressant om du vill utvärdera fondförvaltarnas skicklighet. Dessutom visas Morningstars oviktade Fondindex som visar den genomsnittliga avkastningen för det fondindex som respektive fond ingår i. För vissa Fondindex är skillnaderna mellan de ingående fonderna relativt stora. Avkastning 2008 () Fond Index Årsavkastning () Fond, inkl Fond, ex Fondindex avgift avgift Skandia Småbolag Sverige Carnegie Small Cap Return Index* -14,1-16,6-13,4-16,7 Skandia Sverige SIX PRX** -16,0-18,0-15,3-17,2 Skandia Cancerfonden SIX PRX** -16,9-18,0-16,1-17,2 Skandia Världsnaturfonden SIX PRX** -16,8-18,0-16,0-17,2 Skandia Idéer För Livet VINX Benchmark Cap Net*** -12,0-14,0-11,3-15,8 Skandia Europa MSCI Europe Net -19,7-17,8-19,0-18,5 Skandia Far East MSCI AC Far East ex Japan Net -23,4-24,2-22,6-24,0 Skandia Japan MSCI Japan Net -9,9-11,9-9,2-12,1 Skandia Småbolag Europa MSCI European Small Cap Net -19,1-16,4-18,4-16,8 Skandia Time Global TIME-index**** -19,3-19,0-18,6-19,6 Skandia USA MSCI USA Net -17,4-17,6-16,7-17,6 Skandia Världen MSCI AC World Index Net -18,1-16,6-17,4-16,9 Skandia Paraplyfond Sammansatt index^ -8,9-9,6-8,2-8,1 Skandia Allt i Ett Försiktig Sammansatt index^^ -3,4-4,6-3,0-2,6 Skandia Allt i Ett Balanserad Sammansatt index^ -9,0-9,6-8,3-8,1 Skandia Allt i Ett Offensiv Sammansatt index^^^ -17,1-17,3-16,4-16,8 Skandia Kapitalmarknadsfond OMRX Treasury Bond Index -0,3 0,0 0,0 0,2 Skandia Likviditetsfond Handelsbanken 1-3 mån 2,0 1,8 2,2 2,0 Skandia Penningmarknadsfond OMRX Money Market Index 1,6 1,8 1,9 1,9 Skandia Realräntefond OMRX Real 2,5 1,6 2,8 2,9 Index * Carnegie Small Cap Return Index är ett brett aktieindex för svenska mindre och medelstora bolag. ** SIX PRX år ett svenskt aktieindex där bolagens vikt är anpassade efter fondens placeringsregler. *** VINX Benchmark Cap Net är nordiskt aktieindex som beräknas av OMX, Oslobörsen och den isländska börsen (ICEX). **** TIME-index är sammansatt av de bolag i MSCI AC World index Net som det är möjligt för fonden att investera i, dvs. företag verksamma inom Telekom, Information, Media samt Entertainment (underhållning). ^ 25 SIX RX, 25 MSCI AC World Index Net, 25 OMRX Treasury Bond & 25 OMRX Money Market Index ^^ 10 SIX RX, 10 MSCI AC World Index Net, 40 OMRX Treasury Bond & 40 OMRX Money Market Index (till och med 23 januari 2008 användes OMRX Treasury Bill Index istället för OMRX Money Market Index) ^^^ 50 SIX RX & 50 MSCI AC World Index Net Samtliga aktieindex är beräknade med återinvesterade utdelningar, så kallade avkastningsindex. 6

7 Riskmått Risk kan upplevas olika av olika soner. För en del är risk detsamma som att aktier sjunker, om än kanske tillfälligt, i värde. För andra soner är det att sparkapitalet inte ökar tillräckligt snabbt och bra. Det är därför viktigt att du väljer sparform med utgångspunkt från vem du är. För att få chans till bra avkastning måste du oftast vara beredd på att ta en viss risk. Du bör också kunna avvara dina pengar och se investeringen på lite längre sikt. Att spara i aktier och aktiefonder är exempel på mer riskfyllda placeringar. Om du hellre vill ha en säker placering, kan du välja ett bankkonto eller en räntefond. Då behöver du inte vara lika långsiktig men du får å andra sidan inte heller chans till riktigt bra avkastning. Det som på papet ser ut som bra avkastning kan dessutom i tider av hög inflation visa sig vara en riktigt dålig affär. Två sätt att mäta risk i fond Fonder har olika grader av risk beroende på hur de placerar. Ett sätt att mäta risknivån är att visa hur mycket andelsvärdet svänger upp och ned. Det kallas för fondens volatilitet och som brukar uttryckas som standardavvikelse. Ju större svängningar desto större osäkerhet om fondens värdestegring, det vill säga högre risk. Ett annat sätt att mäta risknivån är att tala om fondens aktiva risk, eller tracking error. Det visar hur mycket fondens avkastning avviker från det index som fonden jämförs med. Om fondens placeringar inte ser likadana ut som i index ökar möjligheterna och därmed också riskerna att avkastningen avviker från index. En fond med lågt tracking error har alltså en liten sannolikhet att avvika från index medan en fond med högre tracking error har större sannolikhet att gå såväl bättre som sämre än index. 2 år, månadsdata Fond Årsavkastning Volatilitet, snitt, fonden index fonden index Tracking error, Skandia Cancerfonden Skandia Småbolag Sverige Skandia Sverige Skandia Världsnaturfonden Skandia Idéer För Livet Skandia Europa Skandia Far East Skandia Japan Skandia Småbolag Europa Skandia Time Global Skandia USA Skandia Världen Skandia Allt i Ett Försiktig Skandia Allt i Ett Balanserad Skandia Allt i Ett Offensiv Skandia Paraplyfond Skandia Selected Global Balanserad N/A 9.05 N/A N/A Skandia Selected Global Försiktig 0.72 N/A 3.84 N/A N/A Skandia Selected Global Offensiv N/A N/A N/A Skandia Selected Offensiv N/A N/A N/A Skandia Selected Strategi N/A N/A N/A Skandia Selected Utland Offensiv N/A N/A N/A Skandia Kapitalmarknadsfond Skandia Likviditetsfond Skandia Penningmarknadsfond Skandia Realräntefond

8 Skandia Cancerfonden Fonden har en bred inriktning och placerar främst i bolag på Stockholmsbörsen. Investeringarna sprids på ett flertal bolag och branscher, främst i de större börsföretagen. Fonden avstår investeringar i företag vars verksamhet strider mot Cancerfondens riktlinjer. Årligen tillfaller 2 procent av fondens värde Cancerfonden Riksföreningen mot Cancer. Sedan start har fondandelsägarna bidragit med totalt cirka 70 miljoner kronor till svensk cancerforskning. Fonden placerar främst i börsnoterade aktier och aktierelaterade instrument. Fonden får i begränsad omfattning utnyttja optioner och terminer för att effektivisera förvaltningen. Skandia Cancerfonden passar som basplacering i svenska aktier. Förvaltningen första halvåret 2008 Skandia Cancerfonden föll under första halvåret 2008 med 16,9 procent efter avgifter medan fondens jämförelseindex sjönk med 17,2 procent. Stockholmsbörsen inledde året svagt och det första halvåret präglades av en hög volatilitet. Den svaga utvecklingen var i linje med de flesta av världens övriga börser och förklaras av problem som till stor del är hänförliga till den amerikanska ekonomin. En kraftig försvagning av den amerikanska bostadsmarknaden har resulterat i stora problem inom det finansiella systemet. Den svaga bostadsmarknaden i USA påverkar den privata konsumtionen negativt, vilket befaras ge spridningseffekter på hela den globala ekonomin. Samtidigt som den globala ekonomin har försvagats så har energi- och matpriser fortsatt att stiga kraftigt, vilket resulterat i ökad inflation. Fortsatt finansoro, ökad konjunkturoro och stigande inflation har drivit börsutvecklingen och förklarar således också sektorutvecklingen. Energi var, i spåren av det kraftigt stigande oljepriset, främsta sektor under det första halvåret och även den enda sektor som uppvisade en positiv avkastning. Hälsovård som till sin karaktär är en defensiv sektor klarade sig relativt bra och föll klart mindre än marknaden som helhet. Farhågor om en försvagad konsumtion till följd av den ekonomiska avmattningen pressade detaljhandelsföretagen, varför sektorn utvecklades svagt. Den ökade konjunkturoron och den fortsatta finansoron resulterade i kraftiga nedgångar för finans- och industrisektorn, vilket gjorde dem till svagaste sektorer. Fondens sektorfördelning bidrog positivt till relativavkastningen, delvis tack vare övervikten i hälsovård samt undervikten i finans. Valet av enskilda aktier bidrog positivt till avkastningen under ioden. Fonden har under det första halvåret haft relativt stora positioner i de två läkemedelsföretagen AstraZeneca och Meda, viket gav positiva bidrag till relativavkastningen. Industribolagen ABB, Alfa Laval och Atlas Copco har alla en fördelaktig exponering vad gäller såväl geografi som slutkund. Samtliga är verksamma inom affärs- och produktområden som upplever en strukturell tillväxt och drabbas därmed inte lika hårt av en generell konjunkturavmattning, vilket varit gynnsamt under inledningen av året. Fondens innehav i dessa tre bolag bidrog positivt till avkastningen. Bland de innehav som påverkat avkastningen negativt märks Swedbank vars aktie föll med drygt 35 procent under årets inledande sex månader. Anledningar till den kraftiga nedgången är dels den generella finansoron, men även en rädsla för att bolagets verksamhet i Baltikum ska komma att åsamka dem stora kreditförluster. Det ökade inflationstrycket i världsekonomin, som illustreras väl av den senaste tidens uppgång i oljepriset, är ett orosmoln som skapar osäkerhet på världens finansmarknader. Inflationstryckets utveckling, vare sig det avtar eller tilltar, kommer att vara en viktig faktor när det gäller finansmarknadernas framtida utveckling. Det är fortfarande så att värderingsstödet för aktier är relativt stort, men fondens inriktning är fortsatt försiktig. Vi fokuserar på aktier där värderingen är attraktiv samt där bolagen har en god förmåga att kompensera sig för stigande råvarukostnader. Fondfakta Förvaltningsarvode: 1,70 år. Exempel förvaltningskostnad: den 1 juli med början i juli Exempel nettovärde efter avgifter: den 1 juli med början i juli Total expense ratio: 1,70 Genomsnittlig avkastning (inkl. återlagda utdelningar till andelsägare och Cancerfonden samt i index) Fonden -2.9 Index Fonden 12.3 Index 15.8 Jämförelseindex SIX Portfolio Return Index Ansvarig förvaltare Christian Thålin (DnB NOR) PPM: Fonden ingår ej i premiepensionsvalet OMSÄTTNINGSHASTIGHET PERIOD GGR/ÅR ,12 FONDFÖRMÖGENHET OCH ANDELSVÄRDE (TKR) DATUM ANDELSVÄRDE FONDFÖRMÖGENHET UTDELNING PER ANDEL ÅR KR COURTAGE Courtage har erlagts med 55 tkr, varav 0,00 tkr avser handel med SkandiaBankens Värdepapshandel. Courtage för 2008 motsvarar 0,09 av värdet på omsatta värdepap. ÅRLIGT RESULTAT ÅR FONDEN INDEX

9 Resultat- och balansräkningar RESULTATRÄKNING för ioden 1/1-30/06, tkr Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på aktierelaterade finansiella instrument Ränteintäkter Utdelningar Summa intäkter och värdeförändring Kostnader Förvaltningskostnader Övriga kostnader ( 1) Summa kostnader Skatt - - Resultat efter skatt BALANSRÄKNING 30/06, tkr Tillgångar med positivt marknadsvärde Bank och övriga likvida medel Upplupna ränteintäkter Övriga kortfristiga fordringar Summa tillgångar Skulder Upplupen förvaltningskostnad Övriga kortfristiga skulder Summa skulder Fondförmögenhet NOTER 1. Övriga kostnader Övriga kostnader består av transaktionskostnader (5 tkr) I innehavstabellerna är siffrorna avrundade till närmaste tusental respektive andra decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna kan ge ett resultat som avviker från den angivna slutsumman. De marknadsbedömningar, analyser strategier som presenteras i rapporten är de som gäller i juli Vi gör dock löpande bedömningar av marknaderna. Om förutsättningarna blir annorlunda kan våra bedömningar, analyser och strategier därför komma att förändras. Innehav AKTIERELATERADE FINANSIELLA INSTRUMENT Dagligvaror Oriflame SE 458 0,19 0,19 Dagligvaror total 458 0,19 Energi Lundin Petroleum SE ,87 0,87 Energi total ,87 Finans och fastighet Handelsbanken A SE ,12 2,12 Investor B SE ,92 4,92 Nordea Bank SE ,94 6,94 SEB A SE ,39 3,39 Swedbank A SE ,79 2,79 Finans och fastighet total ,15 Hälsovård AstraZeneca Plc GB ,88 4,88 Meda A SE ,71 2,71 Hälsovård total ,59 Industrivaror och -tjänster ABB Ltd CH ,82 4,82 Alfa Laval SE ,98 1,98 Atlas Copco A SE ,63 4,63 Niscayah Group AB SE 987 0,40 0,40 Sandvik SE ,12 4,12 Scania B SE ,11 2,11 Securitas B SE ,56 2,56 Skanska B SE ,04 2,04 SKF B SE ,53 2,53 Volvo A SE ,03 6,03 Industrivaror och -tjänster total ,22 Informationsteknologi Ericsson B SE ,57 4,57 Micronic Laser System SE 619 0,25 0,25 Nolato B SE ,56 0,56 Westchester Holding deferred GB 4 0,00 0,00 Informationsteknologi total ,38 Material SCA B SE ,21 2,21 SSAB A SE ,36 2,36 Material total ,57 Sällanköpsvaror och -tjänster Hennes & Mauritz B SE ,93 9,92 Husqvarna A SE 283 0,12 Husqvarna B SE ,84 0,96 Modern Times Group B SE ,15 2,15 Sällanköpsvaror och -tjänster total ,03 Telekomoatörer Tele2 B SE ,70 1,70 TeliaSonera SE ,40 6,40 Telekomoatörer total ,10 Övriga aktierelaterade finansiella instrument Carlson Sweden Micro Cap SE ,26 1,26 Skandia Småbolag Sverige SE ,94 6,94 Övriga aktierelaterade finansiella instrument total ,20 SUMMA AKTIERELATERADE FINANSIELLA INSTRUMENT ,31 SUMMA FINANSIELLA INSTRUMENT ,31 ÖVRIGA TILLGÅNGAR OCH SKULDER NETTO ,69 FONDFÖRMÖGENHET ,00 Specifikation av finansiella instrument erade vid svensk eller utländsk börs ,10 erade vid auktoriserad marknadsplats 0 0,00 Föremål för handel vid annan reglerad marknadsplats 0 0,00 Onoterade finansiella instrument 4 0,00 Värdepapsfonder och övriga finansiella instrument ,20 Summa ,31 Optioner och terminer Innehav av standardiserade 0 0,00 Innehav av icke standardiserade 0 0,00 Utställda standardiserade 0 0,00 Utställda icke standardiserade 0 0,00 Summa 0 0,00 Värdepapslån Inlånade värdepap 0 0,00 Utlånade värdepap 0 0,00 * Avser det land där det finansiella instrumentet är noterat. Specifikation av landskoder återfinns i slutet av rapporten 9

10 Skandia Småbolag Sverige Fonden investerar i svenska mindre och medelstora bolag med ett marknadsvärde vid investeringstillfället motsvarande högst 1,0 procent av det samlade värdet på Stockholms Fondbörs. Investeringarna sprids på ett flertal bolag och branscher. Fonden placerar främst i börsnoterade aktier och aktierelaterade instrument. Fonden får i begränsad omfattning utnyttja optioner och terminer för att effektivisera förvaltningen. Skandia Småbolag Sverige passar främst som komplement till en bredare svensk aktiefond. Förvaltningen första halvåret 2008 Skandia Småbolag Sverige backade med 14,1 procent under första halvåret 2008 medan fondens jämförelseindex föll med 16,7 procent. Stockholmsbörsen har under våren haft en turbulent utveckling. Sämre konjunktursignaler i USA, fortsatt oro på kreditmarknaderna samt kreditförluster och nedskrivningsbehov för finansiella tillgångar ledde till stora svängningar på börserna runtom i världen. I slutet av mars sänkte Fed räntan samtidigt som bankkrisen till viss del blåste över, vilket gjorde att börsen fick förnyad styrka. Bolagsrapporter som översteg marknadens förväntningar bidrog även till att lyfta aktiekurserna. Under juni drev kraftigt stigande oljepris på inflationsförväntningarna och fick Stockholmsbörsen att falla kraftigt. Totalt blev nedgången 17 procent under det första halvåret. Småbolag har hittills i år haft en utveckling som varit i linje med Stockholmsbörsen. Det är i första hand mindre konjunkturkänsliga bolag och råvarubolag som haft en bra utveckling. Börsnedgången och fallande värderingar har även lockat fram köpare och vi har under våren sett flera bud på småbolag, bland annat i Zodiak Television, Ballingslöv och Cision. Vårens utveckling har gjort att värderingen för småbolag ligger i linje med stora bolag. En starkt bidragande orsak till fondens avkastning har varit utvecklingen för Meda, G & L Beijer och Intrum Justitia. Intrum Justitia redovisade en stark rapport. G&L Beijer har fortsatt att växa under god lönsamhet, till stor del drivet av förvärv, vilket gynnat aktiekursen. Avkastningen har även påverkats positivt av den starka utvecklingen för Aarhuskarlshamn, ett nytt innehav i fonden, som har stigit med 40 under det första halvåret. Övervikten i Nolato samt avsaknad av innehav i SAS och Electrolux har varit andra faktorer som bidragit till den positiva relativavkastningen. Större förändringar som gjorts under första halvåret har varit en ökning av innehaven Seco Tools, Hexagon och Lundin Petroleum. Seco Tools har en exponering mot investeringsvaror som vi ser som intressant, Hexagon var lågt värderat efter kursnedgången och Lundin Petroleum gynnas av det höga oljepriset. Fonden har även ökat innehavet i Securitas. I Securitas ser vi en potential i de omstruktureringar som bolaget genomfört. Bolaget är även relativt konjunkturstabilt. Osäkerheten om den globala konjunkturen kvarstår. Svensk ekonomi påverkas, liksom övriga världen, av en svagare ekonomisk utveckling i USA. Tillväxten i Sverige håller på att mattas av, men orderläget ser än så länge relativt bra ut för industrin. Många småbolag har gynnats av att inhemsk ekonomi har vuxit i snabb takt. Den internationella konjunkturavmattningen beräknas dock smitta av sig på investeringstakten. Även om tillväxten dämpas efterhand beräknas vinsterna fortsätta stiga under Vi ligger idag på några procents vinsttillväxt men vinstutsikterna är relativt osäkra. Värderingen av småbolag och Stockholmsbörsen framstår dock som låg i ett historiskt spektiv. Fondfakta Förvaltningsarvode: 1,40 år. Exempel förvaltningskostnad: den 1 juli med början i juli Exempel nettovärde efter avgifter: den 1 juli med början i juli Total expense ratio: 1,40 Genomsnittlig avkastning Fonden 0.1 Index Fonden 19.9 Index 19.8 Jämförelseindex Carnegie Small Cap Return Index Ansvarig förvaltare Stefan Kopud (DnB NOR) PPM: Fonden ingår i premiepensionsvalet OMSÄTTNINGSHASTIGHET PERIOD GGR/ÅR ,29 FONDFÖRMÖGENHET OCH ANDELSVÄRDE (TKR) DATUM ANDELSVÄRDE FONDFÖRMÖGENHET UTDELNING PER ANDEL ÅR KR COURTAGE Courtage har erlagts med 653 tkr, varav 0,00 tkr avser handel med SkandiaBankens Värdepapshandel. Courtage för 2008 motsvarar 0,11 av värdet på omsatta värdepap. ÅRLIGT RESULTAT ÅR FONDEN INDEX

11 Resultat- och balansräkningar RESULTATRÄKNING för ioden 1/1-30/06, tkr Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på aktierelaterade finansiella instrument Ränteintäkter Utdelningar Summa intäkter och värdeförändring Kostnader Förvaltningskostnader Räntekostnader Övriga kostnader ( 1) Summa kostnader Skatt - - Resultat efter skatt BALANSRÄKNING 30/06, tkr Tillgångar med positivt marknadsvärde Bank och övriga likvida medel Upplupna ränteintäkter Övriga kortfristiga fordringar Summa tillgångar Skulder Upplupen förvaltningskostnad Övriga kortfristiga skulder Summa skulder Fondförmögenhet NOTER 1. Övriga kostnader Övriga kostnader består av transaktionskostnader (19 tkr) Innehav AKTIERELATERADE FINANSIELLA INSTRUMENT Dagligvaror Aarhuskarlshamn AB SE ,69 1,69 Axfood SE ,72 1,72 Dagligvaror total ,40 Energi Lundin Petroleum SE ,99 3,99 Energi total ,99 Finans och fastighet Carnegie SE ,84 0,84 Castellum SE ,36 1,36 Fabege AB SE ,61 0,61 Hufvudstaden AB - A SE ,54 1,54 JM Bygg SE ,60 0,60 Kinnevik Investment B SE ,81 2,81 Klövern AB SE ,37 0,37 Kungsleden SE ,48 0,48 Lundberg B SE ,94 1,94 Ratos AB - B SE ,07 3,07 Wihlborgs Fastigheter AB SE ,94 0,94 Finans och fastighet total ,56 Hälsovård Biovitrum AB SE ,42 0,42 Elekta Instrument B SE ,49 1,49 Getinge B SE ,93 3,93 Meda A SE ,23 6,23 Medivir B SE ,65 0,65 Raysearch Laboratories B SE ,31 0,31 Sectra B SE ,94 1,94 Hälsovård total ,96 Industrivaror och -tjänster Addtech B SE ,79 1,79 AF AB SE ,50 0,50 Alfa Laval SE ,07 1,07 B & B Tools SE ,03 2,03 Beijer Alma B SE ,80 0,80 Cardo SE ,39 1,39 Cision AB SE ,66 0,66 G&L Beijer B SE ,28 3,28 Haldex SE ,45 0,45 Hexagon B SE ,17 4,17 Hexpol AB SE ,19 0,19 Intrum Justitia AB SE ,00 3,00 Lindab Int AB SE ,72 1,72 Munters SE ,35 0,35 NCC B SE ,79 0,79 Nibe Industrier B SE ,48 0,48 Niscayah Group AB SE ,79 0,79 Poolia B SE ,70 0,70 Proffice B SE ,08 1,08 Seco Tools B SE ,95 1,95 Securitas B SE ,15 6,15 Sweco B SE ,34 0,34 Trelleborg B SE ,87 0,87 Industrivaror och -tjänster total ,55 Informationsteknologi Acando AB SE ,57 0,57 Anoto Group SE ,44 0,44 Audiodev B SE ,07 0,07 Axis SE ,17 1,17 Beijer Electronics SE ,74 1,74 IFS B SE ,39 1,39 Micronic Laser System SE ,70 0,70 Net Insight B SE ,46 0,46 Nolato B SE ,46 1,46 Teligent AB Warrants T-07 SE 2 0,00 0,00 TradeDoubler AB SE ,54 0,54 Westchester Holding deferred GB 4 0,00 0,00 Informationsteknologi total ,53 Material Boliden SDB SE ,37 0,37 Holmen AB - B SE ,54 1,54 Höganäs B SE ,10 0,10 SSAB A SE ,23 1,23 Material total ,24 Sällanköpsvaror och -tjänster Husqvarna A SE ,17 Husqvarna B SE ,14 5,31 Modern Times Group B SE ,82 3,82 New Wave Group B SE ,17 1,17 Skistar B SE ,24 1,24 Sällanköpsvaror och -tjänster total ,54 Telekomoatörer Millicom Intl. Cellular SDR SE ,87 0,87 Telekomoatörer total ,87 SUMMA AKTIERELATERADE FINANSIELLA INSTRUMENT ,65 SUMMA FINANSIELLA INSTRUMENT ,65 ÖVRIGA TILLGÅNGAR OCH SKULDER NETTO ,35 FONDFÖRMÖGENHET ,00 Specifikation av finansiella instrument erade vid svensk eller utländsk börs ,65 erade vid auktoriserad marknadsplats 0 0,00 Föremål för handel vid annan reglerad marknadsplats 0 0,00 Onoterade finansiella instrument 4 0,00 Värdepapsfonder och övriga finansiella instrument 0 0,00 Summa ,65 11

12 Optioner och terminer Innehav av standardiserade 0 0,00 Innehav av icke standardiserade 0 0,00 Utställda standardiserade 0 0,00 Utställda icke standardiserade 0 0,00 Summa 0 0,00 Värdepapslån Inlånade värdepap 0 0,00 Utlånade värdepap 0 0,00 * Avser det land där det finansiella instrumentet är noterat. Specifikation av landskoder återfinns i slutet av rapporten I innehavstabellerna är siffrorna avrundade till närmaste tusental respektive andra decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna kan ge ett resultat som avviker från den angivna slutsumman. De marknadsbedömningar, analyser strategier som presenteras i rapporten är de som gäller i juli Vi gör dock löpande bedömningar av marknaderna. Om förutsättningarna blir annorlunda kan våra bedömningar, analyser och strategier därför komma att förändras. 12

13 Skandia Sverige Fonden har en bred inriktning och placerar främst i bolag på Stockholmsbörsen. Investeringarna sprids på ett flertal bolag och branscher, främst i de större börsföretagen. Fonden placerar främst i börsnoterade aktier och aktierelaterade instrument. Fonden får i begränsad omfattning utnyttja optioner och terminer för att effektivisera förvaltningen. Skandia Sverige passar som basplacering i svenska aktier. Förvaltningen första halvåret 2008 Skandia Aktiefond Sverige sjönk med 16,0 procent under första halvåret 2008 medan fondens jämförelseindex, SIX Portfolio Return Index, backade med 17,2 procent. Den svenska börsen hade en svag inledning på året och nådde i mitten av mars en bottenpunkt från vilken vi fick se en betydande återhämtning. Utlösande faktor var den amerikanska centralbankens räddningsaktion av Bear Sterns. Uppgången visade sig dock vara tillfällig och börsen började snart vända ned igen. Fallet accelererade i slutet av juni månad och vid halvårsskiftet var den svenska börsen tillbaka på samma indexnivå som Från föregående års toppnotering i juni månad 2007 har den svenska börsen tappat 35 procent. Den negativa utvecklingen på börsen förklaras främst med utvidgad finanskris, försämrad konjunktur och oro för stigande inflation. Den globala tillväxten fortsatte att mattas av under första halvåret. USA ledde utvecklingen, men allt fler tecken på en svagare konjunktur kunde också utläsas i Europa. Ett hot mot tillväxten är ett ökat inflationstryck som stiger överallt globalt sett. I juni uppnådde inflationen den högsta nivån på 15 år både i Sverige och i Europa. Företagens vinster befinner sig på en historiskt hög nivå och med vikande konjunktur finns osäkerhet om framtida vinster. På sektorbasis har energibolag till följd av de kraftigt stigande oljepriserna varit vinnarsektorn under första halvåret. Även den defensiva hälsovårdsektorn har klarat sig bättre relativt marknaden. Finansoron medförde att banksektorn slutade som sämsta bransch medan oro för lägre konsumentefterfrågan bidrog till att detaljhandelsbolagen också hamnade bland förlorarna. Ökad oro för den ekonomiska utvecklingen ledde att många av verkstadsbolagen hade en svag utveckling på börsen. En av förklaringarna till fondens positiva avkastning relativt index var en övervikt i de råvarurelaterade innehaven Tanganyika Oil och SSAB. Oljepriset har stigit 46 procent under första halvåret vilket gynnat Tanganyika Oil som är ett produktion- och prospekteringsbolag med verksamhet i Syrien. Stålpriserna har gått upp med mer än 30 procent i Europa sedan årsskiftet beroende på högre insatsvaror, globalt låga lager och minskad stålexport från Kina. SSAB har en stark position med högt förädlade stålprodukter och förväntas kunna höja priserna markant under året. Det som även har påverkat fonden positivt har varit undervikten i Scania. Fonden ansåg att aktien var övervärderad och misstrodde ett bud på hela bolaget. När Volkswagens köp av Investors aktier offentliggjordes valde vi att dra ned vår vikt ytterligare. Ytterliggare bidrag till avkastningen har varit övervikt i Alfa Laval liksom vår undervikt i TeliaSonera. Förändringar som gjorts i fonden under första halvåret har varit en ökning av innehaven i Atlas Copco, Electrolux och TeliaSonera. Atlas Copco har en stor exponering mot tillväxtmarknaderna samt mot olje- och gasindustrin och bedöms klara sig bättre än konkurrenterna vid en svagare konjunktur. Innehaven i Electrolux och TeliaSonera har ökats då värderingarna ansågs vara attraktiva. Fondfakta Förvaltningsarvode: 1,40 år. Exempel förvaltningskostnad: den 1 juli med början i juli Exempel nettovärde efter avgifter: den 1 juli med början i juli Total expense ratio: 1,40 Genomsnittlig avkastning Fonden -0.7 Index Fonden 13.5 Index 15.8 Jämförelseindex SIX Portfolio Return Index Ansvarig förvaltare Per Colleen (DnB NOR) PPM: Fonden ingår i premiepensionsvalet. OMSÄTTNINGSHASTIGHET PERIOD GGR/ÅR ,55 FONDFÖRMÖGENHET OCH ANDELSVÄRDE (TKR) DATUM ANDELSVÄRDE FONDFÖRMÖGENHET UTDELNING PER ANDEL ÅR KR COURTAGE Courtage har erlagts med 1395 tkr, varav 0,00 tkr avser handel med SkandiaBankens Värdepapshandel. Courtage för 2008 motsvarar 0,09 av värdet på omsatta värdepap. ÅRLIGT RESULTAT ÅR FONDEN INDEX Under slutet av ioden har Per Colleen tillträtt som ansvarig förvaltare för Skandia Sverige. 13

14 Resultat- och balansräkningar RESULTATRÄKNING för ioden 1/1-30/06, tkr Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på aktierelaterade finansiella instrument Ränteintäkter Utdelningar Summa intäkter och värdeförändring Kostnader Förvaltningskostnader Räntekostnader Övriga kostnader ( 1) Summa kostnader Skatt - - Resultat efter skatt BALANSRÄKNING 30/06, tkr Tillgångar med positivt marknadsvärde Bank och övriga likvida medel Upplupna ränteintäkter Övriga kortfristiga fordringar Summa tillgångar Skulder med negativt marknadsvärde Upplupen förvaltningskostnad Övriga kortfristiga skulder Summa skulder Fondförmögenhet Poster inom linjen NOTER 1. Övriga kostnader Övriga kostnader består av transaktionskostnader (11 tkr) Innehav AKTIERELATERADE FINANSIELLA INSTRUMENT Dagligvaror Axfood SE ,75 0,75 Hakon Invest AB SE ,09 0,09 Oriflame SE ,89 0,89 Dagligvaror total ,72 Energi Lundin Petroleum SE ,01 1,01 Tanganyika Oil Company SE ,88 0,88 West Siberian Resources SDB SE ,87 0,87 Vostok Gas LTD SE ,87 Vostok Nafta Investment SE ,19 1,06 Energi total ,83 Finans och fastighet Carnegie SE ,19 0,19 Castellum SE ,34 0,34 East Capital Explorer AB SE ,08 0,08 Handelsbanken A SE ,90 2,90 Hufvudstaden AB - A SE ,09 0,09 Industrivärden A SE ,77 0,77 Investor B SE ,12 4,12 JM Bygg SE ,18 0,18 Kinnevik Investment B SE ,83 1,83 Kungsleden SE ,08 0,08 Nordea Bank SE ,12 6,12 SEB A SE ,78 2,78 Swedbank A SE ,10 2,10 Wihlborgs Fastigheter AB SE ,17 0,17 Finans och fastighet total ,74 Hälsovård AstraZeneca Plc GB ,72 2,72 Biovitrum AB SE ,08 0,08 Elekta Instrument B SE ,57 0,57 Getinge B SE ,39 1,39 Meda A SE ,20 1,20 Medivir B SE ,23 0,23 Hälsovård total ,21 Industrivaror och -tjänster ABB Ltd CH ,44 1,44 Alfa Laval SE ,07 2,07 Assa Abloy B SE ,22 1,22 Atlas Copco A SE ,38 Atlas Copco B SE ,95 4,33 Gunnebo SE ,04 0,04 Haldex SE ,06 0,06 Indutrade AB SE ,13 0,13 Lindab Int AB SE ,29 0,29 NCC B SE ,18 0,18 Nibe Industrier B SE ,06 0,06 Niscayah Group AB SE ,20 0,20 Proffice B SE ,04 0,04 SAAB B SE ,09 0,09 Sandvik SE ,37 2,37 Scania B SE ,74 0,74 Securitas B SE ,72 2,72 Skanska B SE ,99 1,99 SKF B SE ,23 2,23 Svedbergs i Dalstorp B SE ,37 0,37 Transcom Worldwide S.A. B SE ,08 0,08 Trelleborg B SE ,22 0,22 Volvo B SE ,93 5,93 Industrivaror och -tjänster total ,80 Informationsteknologi Anoto Group SE ,08 0,08 Cashguard B SE 683 0,02 0,02 Ericsson B SE ,82 5,82 IFS B SE ,15 0,15 Micronic Laser System SE ,17 0,17 Nolato B SE ,29 0,29 Teleca B SE 651 0,02 TELECA SUBSCRIPTION RIGHTS SE 0,00 0,02 TietoEnator Oyj FI ,16 0,16 TradeDoubler AB SE ,31 0,31 Informationsteknologi total ,02 Material Boliden SDB SE ,12 0,12 Höganäs B SE ,10 0,10 Lundin Mining Corp-Sdr SE ,42 0,42 SCA B SE ,86 1,86 SSAB A SE ,37 SSAB B SE ,61 2,98 Material total ,47 Sällanköpsvaror och -tjänster Bilia A SE 327 0,01 0,01 Electrolux B SE ,75 0,75 Hennes & Mauritz B SE ,97 8,97 Husqvarna A SE ,13 Husqvarna B SE ,37 1,50 KappAhl Holding AB SE ,09 0,09 Mekonomen SE ,32 0,32 Metro International SA A SE ,05 Metro International SA B SE ,13 0,18 Modern Times Group B SE ,37 1,37 New Wave Group B SE ,24 0,24 Nobia SE ,09 0,09 Unibet Group Ltd SE ,10 0,10 Sällanköpsvaror och -tjänster total ,64 Telekomoatörer Millicom Intl. Cellular SDR SE ,67 0,67 Tele2 B SE ,84 0,84 TeliaSonera SE ,39 5,39 Telekomoatörer total ,90 14

15 Övriga aktierelaterade finansiella instrument Independent A SE 27 0,00 0,00 Skandia Småbolag Sverige SE ,36 4,36 Övriga aktierelaterade finansiella instrument total ,34 SUMMA AKTIERELATERADE FINANSIELLA INSTRUMENT ,69 SUMMA FINANSIELLA INSTRUMENT ,69 ÖVRIGA TILLGÅNGAR OCH SKULDER NETTO ,31 FONDFÖRMÖGENHET ,00 Specifikation av finansiella instrument erade vid svensk eller utländsk börs ,32 erade vid auktoriserad marknadsplats 0 0,00 Föremål för handel vid annan reglerad marknadsplats 0 0,00 Onoterade finansiella instrument 27 0,00 Värdepapsfonder och övriga finansiella instrument ,36 Summa ,69 Optioner och terminer Innehav av standardiserade 0 0,00 Innehav av icke standardiserade 0 0,00 Utställda standardiserade 0 0,00 Utställda icke standardiserade 0 0,00 Summa 0 0,00 Värdepapslån Inlånade värdepap 0 0,00 Utlånade värdepap 0 0,00 * Avser det land där det finansiella instrumentet är noterat. Specifikation av landskoder återfinns i slutet av rapporten I innehavstabellerna är siffrorna avrundade till närmaste tusental respektive andra decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna kan ge ett resultat som avviker från den angivna slutsumman. De marknadsbedömningar, analyser strategier som presenteras i rapporten är de som gäller i juli Vi gör dock löpande bedömningar av marknaderna. Om förutsättningarna blir annorlunda kan våra bedömningar, analyser och strategier därför komma att förändras. 15

16 Skandia Världsnaturfonden Fonden har en bred inriktning och placerar främst i bolag på Stockholmsbörsen. Investeringarna sprids på ett flertal bolag och branscher, främst i de större börsföretagen. Fonden avstår investeringar i företag vars verksamhet strider mot Världsnaturfondens riktlinjer. Årligen tillfaller 2 procent av fondens värde Världsnaturfonden, WWF. Sedan start har fondandelsägarna bidragit med totalt ca 77 miljoner kronor till Världsnaturfonden. Fonden placerar främst i börsnoterade aktier och aktierelaterade instrument. Fonden får i begränsad omfattning utnyttja optioner och terminer för att effektivisera förvaltningen. Skandia Världsnaturfonden passar som basplacering i svenska aktier. Förvaltningen första halvåret 2008 Skandia Världsnaturfonden föll under första halvåret 2008 med 16,8 procent efter avgifter medan fondens jämförelseindex sjönk med 17,2 procent. Stockholmsbörsen inledde året svagt och det första halvåret präglades av en hög volatilitet. Den svaga utvecklingen var i linje med de flesta av världens övriga börser och förklaras av problem som till stor del är hänförliga till den amerikanska ekonomin. En kraftig försvagning av den amerikanska bostadsmarknaden har resulterat i stora problem inom det finansiella systemet. Den svaga bostadsmarknaden i USA påverkar den privata konsumtionen negativt, vilket befaras ge spridningseffekter på hela den globala ekonomin. Samtidigt som den globala ekonomin har försvagats så har energi- och matpriser fortsatt att stiga kraftigt, vilket resulterat i ökad inflation. Fortsatt finansoro, ökad konjunkturoro och stigande inflation har drivit börsutvecklingen och förklarar således också sektorutvecklingen. Energi var, i spåren av det kraftigt stigande oljepriset, främsta sektor under det första halvåret och även den enda sektor som uppvisade en positiv avkastning. Hälsovård som till sin karaktär är en defensiv sektor klarade sig relativt bra och föll klart mindre än marknaden som helhet. Farhågor om en försvagad konsumtion till följd av den ekonomiska avmattningen pressade detaljhandelsföretagen, varför sektorn utvecklades svagt. Den ökade konjunkturoron och den fortsatta finansoron resulterade i kraftiga nedgångar för finans- och industrisektorn, vilket gjorde dem till svagaste sektorer. Fondens sektorfördelning bidrog positivt till relativavkastningen, delvis tack vare övervikten i hälsovård samt undervikten i finans. Valet av enskilda aktier bidrog positivt till avkastningen under ioden. Fonden har under det första halvåret haft relativt stora positioner i de två läkemedelsföretagen AstraZeneca och Meda, viket gav positiva bidrag till relativavkastningen. Industribolagen ABB, Alfa Laval och Atlas Copco har alla en fördelaktig exponering vad gäller såväl geografi som slutkund. Samtliga är verksamma inom affärs- och produktområden som upplever en strukturell tillväxt och drabbas därmed inte lika hårt av en generell konjunkturavmattning, vilket varit gynnsamt under inledningen av året. Fondens innehav i dessa tre bolag bidrog positivt till avkastningen. Bland de innehav som påverkat avkastningen negativt märks Swedbank vars aktie föll med drygt 35 procent under årets inledande sex månader. Anledningar till den kraftiga nedgången är dels den generella finansoron, men även en rädsla för att bolagets verksamhet i Baltikum ska komma att åsamka dem stora kreditförluster. Det ökade inflationstrycket i världsekonomin som illustreras väl av den senaste tidens uppgång i oljepriset, är ett orosmoln som skapar osäkerhet på världens finansmarknader. Inflationstryckets utveckling, vare sig det avtar eller tilltar, kommer att vara en viktig faktor när det gäller finansmarknadernas framtida utveckling. Det är fortfarande så att värderingsstödet för aktier är relativt stort, men fondens inriktning är fortsatt försiktig. Vi fokuserar på aktier där värderingen är attraktiv samt där bolagen har en god förmåga att kompensera sig för stigande råvarukostnader. Fondfakta Förvaltningsarvode: 1,70 år. Exempel förvaltningskostnad: den 1 juli med början i juli Exempel nettovärde efter avgifter: den 1 juli med början i juli Total expense ratio: 1,70 Genomsnittlig avkastning (inkl. återlagda utdelningar till andelsägare och Världsnaturfonden, WWF samt i index) Fonden -2.1 Index Fonden 12.4 Index 15.8 Jämförelseindex SIX Portfolio Return Index Ansvarig förvaltare Christian Thålin (DnB NOR) PPM: Fonden ingår ej i premiepensionsvalet OMSÄTTNINGSHASTIGHET PERIOD GGR/ÅR ,22 FONDFÖRMÖGENHET OCH ANDELSVÄRDE (TKR) DATUM ANDELSVÄRDE FONDFÖRMÖGENHET UTDELNING PER ANDEL ÅR KR COURTAGE Courtage har erlagts med 75 tkr, varav 0 tkr avser handel med SkandiaBankens Värdepapshandel. Courtage för 2008 motsvarar 0,09 av värdet på omsatta värdepap. ÅRLIGT RESULTAT ÅR FONDEN INDEX

SKANDIA REALRÄNTEFOND...59 FONDER SKANDIA AKTIEFOND SMÅBOLAG SVERIGE...8

SKANDIA REALRÄNTEFOND...59 FONDER SKANDIA AKTIEFOND SMÅBOLAG SVERIGE...8 INNEHÅLL VD HAR ORDET...2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER...3 AVKASTNING & RISK...6 SKANDIA KAPITALMARKNADSFOND...53 SKANDIA LIKVIDITETSFOND...55 SKANDIA PENNINGMARKNADSFOND...57 SKANDIA REALRÄNTEFOND...59

Läs mer

INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4

INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 SKANDIA CANCERFONDEN... 6 SKANDIA SMÅBOLAG SVERIGE... 9 SKANDIA SVERIGE... 12 SKANDIA VÄRLDSNATURFONDEN... 15 SKANDIA IDÉER FÖR LIVET...

Läs mer

INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 SKANDIA CANCERFONDEN... 6 SKANDIA SMÅBOLAG SVERIGE... 9 SKANDIA SVERIGE...

INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 SKANDIA CANCERFONDEN... 6 SKANDIA SMÅBOLAG SVERIGE... 9 SKANDIA SVERIGE... INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 SKANDIA CANCERFONDEN... 6 SKANDIA SMÅBOLAG SVERIGE... 9 SKANDIA SVERIGE... 12 SKANDIA SVERIGE EXPONERING... 15 SKANDIA VÄRLDSNATURFONDEN...

Läs mer

VD har ordet. Skandia Fonders miljö- och samhällsansvar. Ett händelserikt halvår

VD har ordet. Skandia Fonders miljö- och samhällsansvar. Ett händelserikt halvår INNEHÅLL VD har ordet... 2 Skandia Fonders miljö- och samhällsansvar... 2 Vår förvaltning... 3 Avkastning och risk... 4 Skandia Cancerfonden... 5 Skandia Småbolag Sverige... 7 Skandia Sverige... 9 Skandia

Läs mer

VD HAR ORDET. 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER. 3 PORTFÖLJFÖRVALTARE. 4 AVKASTNING OCH RISK. 4 LÄRARFOND 21-44 ÅR. 6 LÄRARFOND 45-58 ÅR.

VD HAR ORDET. 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER. 3 PORTFÖLJFÖRVALTARE. 4 AVKASTNING OCH RISK. 4 LÄRARFOND 21-44 ÅR. 6 LÄRARFOND 45-58 ÅR. INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER... 3 PORTFÖLJFÖRVALTARE... 4 AVKASTNING OCH RISK... 4 LÄRARFOND 21-44 ÅR... 6 LÄRARFOND 45-58 ÅR... 9 LÄRARFOND 59+... 12 REDOVISNINGSPRINCIPER...

Läs mer

INNEHÅLL BLANDFOND VD HAR ORDET...2 CARLSON ST-FOND 28-44 ÅR...74 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER...3 CARLSON ST-FOND 45-58 ÅR...

INNEHÅLL BLANDFOND VD HAR ORDET...2 CARLSON ST-FOND 28-44 ÅR...74 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER...3 CARLSON ST-FOND 45-58 ÅR... INNEHÅLL VD HAR ORDET...2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER...3 AVKASTNING & RISK...7 FONDRATING...9 MARKNADSÖVERSIKT...10 BLANDFOND CARLSON ST-FOND 28-44 ÅR...74 CARLSON ST-FOND 45-58 ÅR...80 CARLSON ST-FOND

Läs mer

Svenska Lärarfonder Halvårsrapport 2013

Svenska Lärarfonder Halvårsrapport 2013 Svenska Lärarfonder Halvårsrapport 2013 Lärarfonder är ett samarbete mellan Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 VD HAR ORDET... 3 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER... 4 AVKASTNING

Läs mer

AMF Fonder AB Årsberättelse fonder 2009

AMF Fonder AB Årsberättelse fonder 2009 AMF Fonder AB Årsberättelse fonder 2009 Lipper Fund Awards Bästa Svenska Aktiefond på 10 år Lipper Fund Awards Bästa Blandfond på 5 och 10 år Lipper Fund Awards Bästa Räntefond på 5 år Privata Affärer

Läs mer

halvårsredogörelse för fonder 2012 Information om fondbolaget 25 26 Skatteregler 27 Ordlista 27

halvårsredogörelse för fonder 2012 Information om fondbolaget 25 26 Skatteregler 27 Ordlista 27 l a n n e b o f o n d e r halvårsredogörelse för fonder 2012 Aktiemarknaden 2 3 Våra förvaltare 4 Lannebo Mixfond 5 8 Lannebo Småbolag 9 11 Lannebo Sverige 12 14 Lannebo Sverige 130/30 15 17 Lannebo Vision

Läs mer

Årsberättelse för fonder 2011

Årsberättelse för fonder 2011 L A N N E B O F O N D E R Årsberättelse för fonder 2011 Foto: Hans-Peter Huber / folio I N N E H Å L L Våra förvaltare 2 Lannebo Sverige 12 14 Styrelsens och VD:s underskrift 25 Information om fondbolaget

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2011 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 49

HALVÅRSRAPPORT 2011 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 49 HALVÅRSRAPPORT 2011 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 49 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD-kommentar 3 Varsam 4 Försiktig 4 Balanserad 5 Offensiv 5 Aktiv Förmögenhetsförvaltning 6 Sverige Likviditet 6 Sverige Obligationer

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. Fondfakta...32 Indexjämförelser...33 Information om fondbolaget...33 35 Skatteregler...35 Ordlista...35

ÅRSBERÄTTELSE. Fondfakta...32 Indexjämförelser...33 Information om fondbolaget...33 35 Skatteregler...35 Ordlista...35 l a n n e b o f o n d e r ÅRSBERÄTTELSE f r fonder 2012 foto: istockphoto Aktiemarknaden...2 3 Våra förvaltare... 4 Lannebo Mixfond...5 8 Lannebo Småbolag... 9 12 Lannebo Sverige... 13 16 Lannebo Sverige

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. Indexjämförelser... 48 Skatteregler... 48 Information om fondbolaget... 49 50 Ordlista... 51 Kontaktuppgifter...52

ÅRSBERÄTTELSE. Indexjämförelser... 48 Skatteregler... 48 Information om fondbolaget... 49 50 Ordlista... 51 Kontaktuppgifter...52 l a n n e b o f o n d e r ÅRSBERÄTTELSE f r fonder 2013 FOTO: ISTOCKPHOTO Aktiemarknaden...2 3 Våra förvaltare... 4 Lannebo Mixfond...6 10 Lannebo Småbolag... 11 14 Lannebo Småbolag Select...15 18 Lannebo

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE FOTO: ISTOCKPHOTO

ÅRSBERÄTTELSE FOTO: ISTOCKPHOTO l a n n e b o f o n d e r ÅRSBERÄTTELSE f r fonder 2014 FOTO: ISTOCKPHOTO Aktiemarknaden...2 3 Våra förvaltare...4 Lannebo Mixfond...6 10 Lannebo Pension... 11 13 Lannebo Småbolag...14 17 Lannebo Småbolag

Läs mer

LANNEBO FONDER. Fr v: Göran Espelund, Johan Lannebo, Mats Gustafsson, Anders Lannebo, Peter Rönström, Karin Haraldsson och Fredrik Lithell.

LANNEBO FONDER. Fr v: Göran Espelund, Johan Lannebo, Mats Gustafsson, Anders Lannebo, Peter Rönström, Karin Haraldsson och Fredrik Lithell. LANNEBO FONDER Årsredovisning 2005 Fr v: Göran Espelund, Johan Lannebo, Mats Gustafsson, Anders Lannebo, Peter Rönström, Karin Haraldsson och Fredrik Lithell. Anders Lannebo Styrelseordförande Född 1944.

Läs mer

Fonder Årsberättelse SVERIGE SVERIGE FOKUS MIXFOND RÄNTEFOND

Fonder Årsberättelse SVERIGE SVERIGE FOKUS MIXFOND RÄNTEFOND Fonder Årsberättelse SVERIGE SVERIGE FOKUS MIXFOND RÄNTEFOND CLIENS KAPITALFÖRVALTNING AB ÅRSBERÄTTELSE 2014 GRAFISK FORM JESPER ZACHRISON FOTO MATS LUNDQVIST 2014 Innehåll 01 Året som gått... sid 5 02

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE. Fondfakta... 39 Indexjämförelser...40 Skatteregler...40 Information om fondbolaget... 41 42 Ordlista... 43 Kontaktuppgifter...

HALVÅRSREDOGÖRELSE. Fondfakta... 39 Indexjämförelser...40 Skatteregler...40 Information om fondbolaget... 41 42 Ordlista... 43 Kontaktuppgifter... l a n n e b o f o n d e r HALVÅRSREDOGÖRELSE f r fonder 2013 foto: ISToCKPHoTo Aktiemarknaden...2 3 Våra förvaltare... 4 Lannebo Mixfond... 6 9 Lannebo Småbolag... 10 13 Lannebo Småbolag Select... 14 16

Läs mer

Skandia Link. våra fonder VÅR/SOMMAR 2009

Skandia Link. våra fonder VÅR/SOMMAR 2009 Skandia Link våra fonder VÅR/SOMMAR 29 innehåll sid vi har engagemang för ditt sparande 1 välj det alternativ som passar dig bäst 2 förändringar i Skandias investeringserbjudande 4 årets hedgefond öppnas

Läs mer

Cliens Mixfond Sverige Halvårsberättelse 2013-06-30

Cliens Mixfond Sverige Halvårsberättelse 2013-06-30 Cliens Mixfond Sverige Halvårsberättelse 2013-06-30 Cliens Mixfond Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Aktiemarknaden steg under första halvåret 2013 med 9,14 %. Utvecklingen uppvisade

Läs mer

Utdelning i HQ Fonders fonder

Utdelning i HQ Fonders fonder helårsrapport 2009 Innehåll Vd-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 Svenska aktiefonder HQ Strategifond 8 HQ Strategy Fund 10 HQ Svea Aktiefond 12 HQ Swedish Equity Fund 14

Läs mer

CATELLA FONDER ÅRSRAPPORT 2000

CATELLA FONDER ÅRSRAPPORT 2000 CATELLA FONDER ÅRSRAPPORT 2000 INNEHÅLL VD har ordet... 3 Tillbakablick på börsåret... 4 Funderingar från förvaltarna... 6 PPM Så gick valet... 10 Vad händer nu?... 10 Ord och definitioner... 11 Vad är

Läs mer

Cliens Allokering Sverige. Årsberättelse 2011

Cliens Allokering Sverige. Årsberättelse 2011 Cliens Allokering Sverige Årsberättelse 2011 Cliens Allokering Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Efter den starka hösten 2010 inleddes året svagt och marknaden försvagades ytterligare

Läs mer

helårsrapport 2010 Carnegie fonder AB

helårsrapport 2010 Carnegie fonder AB helårsrapport 21 Carnegie fonder AB Helårsrapport 21 Carnegie Fonder AB 1 Innehåll Vd-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 Svenska aktiefonder Carnegie Strategifond 1 HQ Strategy

Läs mer

halvårsrapport 2011 Carnegie fonder AB

halvårsrapport 2011 Carnegie fonder AB halvårsrapport 2011 Carnegie fonder AB Halvårsrapport 2011 Carnegie Fonder AB 1 Innehåll Vd-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 Svenska aktiefonder Carnegie Strategifond 10

Läs mer

Innehåll. VD har ordet 4. Awake Swedish Equity Fund 5. Förvaltarna har ordet 6. Nyckeltal och innehav 8. Förvaltningsberättelse 9

Innehåll. VD har ordet 4. Awake Swedish Equity Fund 5. Förvaltarna har ordet 6. Nyckeltal och innehav 8. Förvaltningsberättelse 9 Årsberättelse 2007 Innehåll VD har ordet 4 Awake Swedish Equity Fund 5 Förvaltarna har ordet 6 Nyckeltal och innehav 8 Förvaltningsberättelse 9 Balans och resultaträkning 9 Awake Swedish Bond Fund 10 Förvaltarna

Läs mer

Årsberättelse 2000. Tjänstemannafonder

Årsberättelse 2000. Tjänstemannafonder Årsberättelse 2000 Tjänstemannafonder INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD har ordet 3 Den ekonomiska utvecklingen 4 Jämförelseindex 7 Livspusslet 8 Privat pensionssparande behövs det? 9 Vår investeringsfilosofi 10

Läs mer

Risker och möjligheter med fondsparande.

Risker och möjligheter med fondsparande. AMF Pension Fonder Halvårsrapport 2003 Lite mer att leva för är inte bara mottot för AMF Pensions verksamhet. Det var också temat för den fototävling företaget anordnade 2001. Ett 100-tal unga fotografer

Läs mer

Halvårsredogörelse. Catellas fonder 30 juni 2015 Textdelen

Halvårsredogörelse. Catellas fonder 30 juni 2015 Textdelen Halvårsredogörelse Catellas fonder 30 juni 2015 Textdelen Innehåll INLEDNING 3 VD-ord 4 Risk 5 Den starka början på svenska börsåret kom av sig 6 Marknadssyn AKTIEFONDER 7 Catella Reavinstfond 8 Catella

Läs mer

HELÅRSRAPPORT 2008 DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT 2008 59

HELÅRSRAPPORT 2008 DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT 2008 59 HELÅRSRAPPORT 2008 DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT 2008 59 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 VD-kommentar 4 Försiktig 4 Balanserad 5 Offensiv 5 Aktiv Förmögenhetsförvaltning 6 Sverige Likviditet 6 Sverige Obligationer

Läs mer

Helårsrapport 2013. Carnegie Fonder AB

Helårsrapport 2013. Carnegie Fonder AB PRIVATBANK LEDARE Helårsrapport 2013 Carnegie Fonder AB Innehåll Innehåll Koncernöversikt...2 VD-ord...3 fonder och marknader...4 Förvaltning...7 Översikt...8 Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond...10

Läs mer