AKTUELLT FRÅN ORSA NR I detta nummer: Centrum etapp 2 Ensamkommande flyktingbarn Oreälven Färre får gå från skolan. Aktuellt från Orsa 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AKTUELLT FRÅN ORSA NR 1 2014. I detta nummer: Centrum etapp 2 Ensamkommande flyktingbarn Oreälven Färre får gå från skolan. Aktuellt från Orsa 1"

Transkript

1 AKTUELLT FRÅN ORSA NR I detta nummer: Centrum etapp 2 Ensamkommande flyktingbarn Oreälven Färre får gå från skolan mm Aktuellt från Orsa 1

2 MARIES SPALT Supervalåret! Ja, nu har det börjat. Det som kallas Supervalåret och som innebär att vi först i maj har valet till Europaparlamentet och sedan i september val till kommun, landsting och riksdag. För oss politiker är det ett spännande, arbetskrävande och intensivt år. Jag skulle tro att alla partier redan är på gång med att ta fram vilka kandidater vi ska ha på våra kommunfullmäktigelistor, vilka frågor vi ska gå till val på och vilka aktiviteter vi ska ha under valåret. Grunden för att vi kan gör detta är att vi lever i ett land med demokrati. Din rätt att rösta är en förutsättning för demokrati. När vi röstar väljer vi vilka partier och personer som vi tycker bäst företräder våra åsikter i Europaparlamentet, riksdag, kommun, och landsting. Grunden för vår demokrati är att vi som medborgare utövar vår politiska makt genom våra fria och allmänna val. Det finns starka samband mellan mänskliga rättigheter och demokrati. En fördjupad och långsiktigt hållbar demokrati förutsätter att de mänskliga rättigheterna respekteras. Demokrati är inget som vi kan ta för självklart, även om den är det i Sverige. I många länder finns ingen demokrati. Där kan du inte säga, skriva, eller för den delens sjunga vad du vill utan att riskera straff. Rättigheter som för oss är självklara. Där finns inga fria och allmänna val. En av anledningarna till att människor måste fly från sina hemländer är just avsaknaden av demokrati och mänskliga rättigheter. Människor som försöker stå upp mot regimer som förtrycker förföljs av regimen. En del kanske kan tycka att det är deras eget val. De får skylla sig själva. Om de bara är tysta så kan de stanna. Tänk då på hur världen skulle se ut om det genom historien inte hade funnits någon opposition mot regimer som förtrycker. Det är opposition mot förtrycket som gjort att så många länder har demokrati idag och att vi också har det i Sverige. Vi kan bara titta på historien här i Orsa. Tänk om de som tillhörde det så kallade Orsaläseriet istället hade varit tysta och lydiga mot kyrkan och inte fortsatt sitt arbete med att möjliggöra för alla att fritt få utöva sin religion. De fängslades för sin tro, men deras arbete var en del av grunden för att se till att vi idag har religionsfrihet i Sverige. Religionsfriheten är också en viktig del i en demokrati. Jag ser fram emot Supervalåret och hoppas att vi är många som gör det och att vi är många som kommer att använda vår rätt att rösta i alla valen! Tankar kring en omslagsbild Ibland går jag på den där niten om att allt är nytt under solen. Och att det var bättre förr. Det tyckte redan dom som levde förr. När det kommer till drastiska förändringar dyker dom tankarna upp lite oftare. Som det här med centrums förvandling som vi berättar närmare om i det här numret. Vi som var med för 30 år sen vet ju hur drastisk den förändringen var - eller gör vi? För handen på hjärtat, nog har vi vant oss. Nu oroar vi oss för nya förändringar. Det var sådana tankar som for genom mitt huvud när jag hittade omslagsbilden på det här numret av Aktuellt från Orsa. En till synes idyllisk bild från en by med framtidstro. Och med ett gatuliv är året. Vi ser en idyll på bilden. Folks som flanerar. Folkstyre Så här i början av ett valår så kretsar mycket kring nomineringar, att hitta människor som vill göra en insats för kommunen och satsa energi och engagemang i partiarbetet. Efter att ha jobbat mer än 25 år med politik så frågade jag mig själv häromdagen vad det är som driver mig att fortsätta. Svaret är enkelt och det handlar om påverkan. Jag har alltid dragits till uppgifter där det handlar om att besluta saker. I mitt jobb, som ordförande i en förening eller som förtroendevald i kommunen. Det handlar också om nyfikenhet hur saker hör ihop och hur samhället ska se ut i framtiden. Att få vara med och forma en kommuns framtid allt ifrån arbete och diskussioner vid möten i det egna partiets regi, via förberedande diskussioner i arbetsutskott och kommunstyrelse fram till beslut i vårt högsta beslutande organ kommunfullmäktige är ett hedersamt och viktigt arbete. Visst kan det vara svåra beslut ibland och allt som oftast Damer i långa känningar, barn i kavajer. Cyklar som enda fordon. Grusväg. Lite grann som det kommer vara i centrum ett tag framöver. Grusväg alltså. Vad vi ser är ett gångfartsområde från förra sekelskiftet. Man måste rätta sig efter gångtrafikanterna, vare sig man kommer med häst eller cykel. Som det blir på Slipstenstorget och Kung Gustavs väg, något som väckt en viss uppståndelse. Jag var också tveksam. Men sen insåg jag att när jag växte upp var trafiken dubbelriktad och hastighetsbegränsningen var 50 på samma gata. Vid tiden för idyllen på bilden bröt en polioepidemi ut i Sverige. Barn satttes på fattighuset och krisen med Norge ledde nästan till krig. Allt var inte bättre förr. Redaktör n är det en prioritering av ekonomiska resurser. Man har ett ansvar att göra rätt och riktigt ur både befolkningens perspektiv och ur lagens perspektiv. Men framförallt gäller det att ha en egen inre kompass vilket samhälle man vill ha och vad man tror är framgång. Att vara förtroendevald är egentligen ingenting märkvärdigt, om nu någon skulle tro det. Det handlar om sunt förnuft, engagemang och vilja att göra saker till det Thalins TANKAR bättre. Det där med att ha sunt förnuft kan man ju ha olika uppfattningar om vad det består i. Och det är där diskussionen kommer in. Det är kanske den viktigaste ingrediensen i politiken. Att diskutera sig fram till ett avgörande i olika frågor. Endera landar alla i samma uppfattning eller så har man olika uppfattning, går till beslut och finner sig i vad majoriteten tycker. Det är det som kallas demokrati, eller folkstyre på ren svenska. Och det är alltså inte att politiker styr folket, utan tvärt om! I DETTA NUMMER: Maries spalt...sid 2 Thalins tankar...sid 3 Nu kör vi igång etapp 2 i centrum...sid 4 Ensamkommande flyktingbarn...sid 6 Orsa kan bli fristad för musiker...sid 8 Forum Orsa försöker minska krånglet. sid 9 Stilla flyter Oreälven?....sid 10 Färre får gå från skolan...sid 12 Stor uppslutning för SCoTT...sid 13 Korta nyheter...sid 14 2 Aktuellt från Orsa Aktuellt från Orsa 3

3 Nu kör vi igång etapp 2 i centrum NYA CENTRUM Mild vinter och tidig vår gör fritids- och servicekontoret sysselsatta just nu. För bristen på tjäle har gjort att man fått stoppa arbetena på det nya tomtområdet Styversbacken tills vägar och mark håller igen. Å andra sidan kan man dra igång arbetet med Orsa centrum lite tidigare än planerat. - I början av april är vi igång igen, säger projektledaren Pippi Gunnars. Fast vi har förstås jobbat hela tiden. Vi har upphandlat entreprenör och med avtalen för att byta garage med HSB och liknande. Klart till yran Etapp två skall byggas ut för att vara klart till Orsayrorna. Det rör sig om sträckan från August Larssons-huset till Centralgatan, samt Kung Gustavs väg. Det är lika bra att vi börjar med den, eftersom den är omdiskuterad. - Den kommer inte att öppnas för trafik förrän alla etapperna är klara och när den öppnas vill jag poängtera att det är frågan om ett gångfartsområde. Det betyder att alla fordon - bilar, cyklar, sparkar måste anpassa sig till gångtrafiken. Ett sånt område finns t ex utanför biblioteket i Mora idag och det är det kanske vanligaste sättet att bygga i centrala stadsdelar idag. Flexibelt - Dessutom görs bygget på ett sådant sätt att om det inte skulle fungera är det bara att införa fordonsförbud igen. Idag får man faktiskt inte ens cykla där, vilket inte efterlevs särskilt väl. I etapp två kommer precis som i den första etappen vägen att dras ut på nuvarande kajen. Gångstråket hamnar också på utsidan av nuvarande uteservering vid Bykrogen. Garage försvinner De två nordligaste och de två sydligaste garagen på kajen försvinner. Ungefär där det södra garaget ligger nu blir en offentlig toalett. Där blir också en parkering med laddstolpar för elbilar och möjligheter att ansluta såväl vatten som avlopp och oljeavskiljare för serveringsvagnar som ställs upp vid speciella tillfällen. Utanför kulturhuset, där Gifting står kommer det att bli en interaktiv lekplats, fortfarande övervakad av Gifting själv, även om han får maka på sig lite.. Det förbereds också för ett framtida vattenspel. Det tillskapas torghandelsytor och Frelins Gränd rustas så att det blir en röd tråd med gångstråken genom centrum. Nya enhetliga belysningsstolpar blir det också. Gröna torget grönare Efter sommaren fortsätter man med Gröna Torget, Konsumparkeringen och Centralgatan. Generellt kan man säga att det blir mer grönt och mindre asfalt, men ungefär lika många och framförallt säkrare parkeringsplatser. Den nuvarande busstationen flyttar också till området framför gamla stationen. - Det kommer att bli tufft korta byggtider och det kommer att upplevas som stökigt under byggtiden. Men det bör hålla. Färdiggrävt Alla ledningar och kanalisering för fiber osv grävs ned i samband med ombyggnaden, så om det inte uppstår ett akut läge ska vi inte behöva gräva upp något mer på mycket länge när vi väl är klara. Det sista vi gör när alla tre etapperna är att lägga på det sista asfaltlagret. Det gör bl a att farthindren inte kommer att upplevas lika besvärliga som idag, utan blir just en påminnelse om att hålla farten nere. Inte felbyggt Det har förekommit rykten om att vägen i norra etappen skulle vara felbyggd och ligga för nära järnvägen. Det stämmer inte. - Nejdå. Det kommer snart upp ett staket mellan järnvägen och vägen. Vi har kunnat tidigarelägga det jobbet också, tack vare den milda vintern. Inlandsbanan AB vill också göra ett staket på östra sidan järnvägen, av säkerhetsskäl. Det är ju förbjudet att vistas på banområdet och det vill även de göra tydligare. 4 Aktuellt från Orsa Aktuellt från Orsa 5

4 Organisationen riggas för ensamkommande Vad är ensamkommande barn? Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka asyl, så kallade ensamkommande barn. Deras levnadsöden varierar men gemensamt för dem alla är att de befinner sig i en utsatt situation. flyktingbarn Från och med årsskiftet har Migrationsverket möjlighet att anvisa ensamkommande flyktingbarn även till de kommuner som inte har en överenskommelse om detta. Orsa kommun har tidigare gjort detta i samarbete med Mora kommun, men på grund av det ökade trycket på mottagning startar vi nu ett eget s k HVB-boende för ensamkommande barn. HVB står för Hem för vård och boende. Boendet kommer att öppnas i f d Hemtjänstens hus på Stensgatan. Kommunen kommer att ta emot ensamkommande flyktingbarn. Boendet beräknas vara i drift före sommaren och kommer totalt att sysselsätta ca 10 personer, eftersom kravet på HBV-boende är 24-timmarsbemanning. Det innebär att de som arbetar där går på ett schema med dag-, kväll- och helgtjänstgöring. I egen regi Kommunen har valt att arrangera mottagandet i egen regi. Det har vi gjort av flera anledningar. Dels för att ansvaret för hur mottagandet fungerar är helt och hållet vårt eget och att vi lättare kan ha insyn i verksamheten än om vi anlitar en entreprenör. Dels för att det skapar arbetstillfällen i kommunen och slutligen för att erfarenheten säger att det är ett billigare alternativ där vi själva har full kontroll. Mottagandet finansieras med statsmedel. För varje överenskommen och belagd plats får kommunen kronor per dygn. Utöver detta får kommunen en fast grundersättning varje år. Eva Nordfjell ny flyktingsamordnare Kommunen får också ersättning för andra extraordinära kostnader i samband med mottagande samt schablonersättning per individ som beviljas permanent uppehållstillstånd. Som boendechef, tillika flyktingsamordnare har anställts Eva Nordfjell. Hon kommer närmast från Rädda Barnen/Stockholm där hon bl.a. arbetat med barns hälsa och jämställdhet. Eva är uppväxt i Etiopien och har som vuxen bott i Etiopien, Tanzania, Kenya och Zambia. Eva tillträder tjänsten 5 maj. Flera ansvariga Verksamheten organiseras under kommunens fritids- och serviceförvaltning. Mycket ansvar ligger dock på Socialnämnden. Bl. a. för placering i boende, efterforskning av familjemedlemmar, utredning om särskilt förordnad vårdnadshavare, fastställande av faderskap mm. Detta sköts av Norra Dalarnas Myndighetsservice. För mer information Fram till dess att boendechef Eva Nordfjell påbörjar sin anställning går det bra att kontakta Niklas Sjödin eller Stefan Olsson för frågor. Information finns också på: ensamkommandebarn.skl.se/ Det är därför ett viktigt gemensamt ansvar för de berörda myndigheterna att mottagandet av barnen och prövningen av deras ärenden ges hög prioritet. FN:s defnintion Ensamkommande barn, eller ensamkommande ungdomar, är enligt FN:s definition person under 18 år, som söker asyl i ett Fotboll på 11 språk - då tar vi till svenskan... sportlovet spelades På Integrationscupen i fotboll för alla ungdomar mellan år. Ett 25-tal ungdomar i Orsa anmälde sig och deltog turneringen. Tanken var att det skulle finnas ett alternativ för de som inte åker skidor så att ingen ska känna sig sysslolös under en hel vecka, samt att öka integrationen i kommunen. Det var en stor publik som land utan att ha föräldrar eller andra vårdnadshavare tillgängliga i mottagarlandet. Migrationsverket anvisar Migrationsverket anvisar vilken kommun som ska ta emot barnet och socialnämnden i kommunen beslutar om lämpligt boende. Den anvisade kommunen ansvarar för att barnet får det stöd och kom och inte minst föräldrar som hejade på ungdomarna. Fyra lag Det var fyra lag (Brömsen, Barken, Centrum och Storgärdet) som deltog och mötte varandra, och Storgärdet vann cupen. Alla som deltog i turneringen fick medalj och det delades också ut pris till bästa spelare, skyttekungen, bästa målvakt mm. den hjälp som föreskrivs i socialtjänstlagen. Efter att Migrationsverket beviljat ett asylsökande ensamkommande barn uppe hållstillstånd ansvarar vistelsekommunen för fortsatta insatser under barnets uppväxt samt att han eller hon etableras i samhället. Svenska och kroppsspråk Med språk från 11 olika nationaliteter på spelplan kommunicerade ungdomarna med varandra på svenska och ibland tog de också kroppsspråket till hjälp. 6 Aktuellt från Orsa Aktuellt från Orsa 7

5 REUTERS/Sergei Karpukhin FRISTAD Orsa kan bli fristad för förföljda musikskapare Fristadskommuner för författare har funnits en tid, men i Sverige har det varit svårt att få till stånd samma möjligheter till arbetsro för förföljda musikskapare. Nu bli Orsa bland de första i landet att erbjuda uppehälle för en kompositör som inte kan utöva sitt yrke i sitt hemland. Kommunen erbjuder uppehälle under ett till två år, men ansvaret för musikskaparens tid här delas av flera intressenter. Stöd och nätverkshjälp kan fås från kulturrådet, organisationerna Freemuse, Safemuse och inte minst från SKAP - Sveriges kompositörer och textförfattare. Som musikkommun måste vi ställa upp - Det här känns som en naturlig sak för Orsa att ställa upp på, säger kommunalrådet Marie Olsson. Vi har ju sagt att vi vill vara en musikkommun och då kan vi inte bara säga det. Då måste vi visa det på olika sätt också. Tanken är att den artist som kommer ska få andrum för att utöva sin verksamhet under en tid. Det kan bli aktuellt att vi inleder med att ta emot musikskapare för kortare perioder. Tanken är också att de ska bidra till kulturlivet i den region de kommer till. Kommunen kommer också att söka samarbetspartners på olika sätt. Det finns redan ett brett nätverk som kan backa upp ett mottagande. Delade kostnader Kostnaderna för mottagandet varierar från fall till fall. Det beror också på vilken verksamhet den som kommer bedriver. Pussy Riot är det mest mediala exemplet på förföljda musiker. Här är det Nadezhda Tolokonnikova från rättegången som ledde till en tvåårig fängelsedom för huliganism för protester mot Vladmir Putin. De är dock långtifrån det enda - och inte ens värsta exemplet på förföljda musiker i världen. En möjlighet är att söka projektmedel från kulturrådet, men det finns också andra samfinansieringsmöjligheter. 19 dödade musiker Organisationen Freemuse bevakar situationen för musiker i världen. Enligt deras rapport för 2013 dödades 19 musiker på grund av att deras musik misshagat makten eller andra starka intressen. Ett hundratal har förföljs på andra sätt, varav hälften fängslats i de 33 länder som undersökningen omfattar. Mörkertalet är betydligt större än den officiella statistiken. Forum Orsa försöker minska krånglet Har du funderingar? Kontakta Olof Herko, Aktuellt från Orsa Aktuellt från Orsa 9 kan fortfaran- Jodå Det de uppfattas som krångligt att starta verksamheter och evenemang även i Orsa. Det kan vara svårt att hålla reda på lagar och regler hos alla inblandade. Men Forum Orsa försöker få ner antalet besök och mellanhänder som företagen som vill göra något behöver. Forum Orsa har nu fungerat ett par år och mottagandet har varit positivt. Det är ofta flera aktörer inblandade när ett företag söker någon form av tillstånd eller startar en ny verksamhet. Det finns ett stort behov av att samordna verksamheterna, och det är precis det som Forum Orsa gör. Förenkla så mycket det går - Vi vill förenkla möten och handläggning så mycket som möjligt, säger Olof Herko på Näringslivskontoret som är samordnare för Forum Orsa. Det är bra inte bara för kunden utan för oss själva också.. I princip tas ett ärende upp i Forum Orsa så fort den som har ett ärende behöver träffa mer än två förvaltningar. Det kan gälla etableringsfrågor, större förändringar av befintlig verksamhet eller arrangemang och evenemang. - Det är den som får ärendet på bordet första gången som kallar Forum Orsa-gruppen. Där sitter representanter för de instanser den sökande behöver komma i kontakt med. Vi har fasta möten för att den sökande inte ska behöva jaga oss tjänstemän för att få till möten, men kan också kalla vid andra tider. Den ärendet gäller är förstås alltid med på mötet. Efter mötet görs alltid en avstämning och eventuellt en överenskommelse om vem som gör vad så att inget ramlar mellan stolarna. Skapa rimliga förväntningar - Syftet är givetvis att förenkla processen för den som vill starta en verksamhet så mycket det går utan att ge avkall på lagar och regler. Vi har också ambitionen att ta oss an ärendena med en positiv grundsyn. Vad är möjligt att göra. Efter det första mötet ska det också vara klargjort vad den sökande kan behöva ta för ytterligare kontakter så att man skapar rimliga förväntningar och förståelse för ett ärendes handläggning.

6 Patrick Chauvel/Sygma/Corbis Stilla flyter Oreälven? Oreälven dyker gång efter annan upp i olika sammanhang. Det finns många intressen kring älven och många tyckanden. Det här är en redogörelse för vad som hänt kring älven hittills, vilka beslut som är fattade och av vilka instanser. Oreälven utgör riksintresse av flera anledningar och är således skyddad enligt miljöbalken 3 och 4 kap (friluftsliv, naturvård, mm). Vattendraget är utpekat av Länsstyrelsen som det vattendrag som har högst prioritet i länet att åtgärda. Åtgärder i Oreälven är av stor betydelse för att uppfylla de regionala miljömålen. Oreälven ses som Dalarnas viktigaste strömmande vatten. Påverkan Oreälvens strömsträckor är tydligt påverkade av rensningar och älven har därigenom en minskad andel strömmande vatten och en onaturlig och hopträngd älvfåra med dålig variation. En annan påverkan står givetvis kraftverken för och då speciellt de två nedersta, vilka innebär ett hinder för utbytet mellan Oreälven och Siljan/Orsasjön. När det gäller fiskvandring har kraftverksägarna initierat ett arbete med att återskapa vandringsmöjligheter förbi de två nedre kraftverken. Stackmoradammen Stackmoradammen ska rivas ut enligt beslut i domstol. Domstolen har i deldom , Mål nr M , M meddelat följande Villkor Dämningen ska vara utriven senast utgången av december månad Detta är ett arbete som dammägaren ansvarar för. Stackmoradammen är helt skild från Orsa kommuns arbete med att återställa strömsträckorna. Flera enhälliga beslut I kommunen har flera politiska beslut initierat arbetet med Oreälven. Första steget togs 2001 då två av varandra oberoende motioner antogs i fullmäktige. Ytterligare en sådan motion antogs, enhälligt, Motionerna innebär att kommunen ska vara huvudman för att restaurera älven efter flottning och arbeta för att återskapa fiskvandring från Siljan/Orsasjön. Detta är också helt i linje med de nationella och regionala miljömål som är an- tagna och också en förutsättning för att Oreälven skall leva upp till vattendirektivets ambitioner. För återställningen har nu Orsa kommun, med stöd av Orsa Fiskevårdsområde, kartlagt sex strömsträckor vilka skall åtgärdas för att bli så bra som möjligt i förhållande till de utpekade riksintressena och de politiska mål- och styrdokumenten. Samråd och information Alla direkt berörda har givits möjlighet att lämna sitt medgivande till arbetet. Samråd och utökat samråd har följt i frågan och alla enskilda och allmänna intressen har därmed fått möjlighet att lämna synpunkter på arbetet. En miljökonsekvensbeskrivning av åtgärderna är just färdigställd och insänd tillsammans med en ansökan till Miljödomstolen. Vem har gjort vad: Länsstyrelsen har pekat ut Oreälven som det vattendrag som är högst prioriterat att åtgärda i länet. Miljödomstolen har beslutat att Stackmoradammen ska rivas. Orsa kommun har som svar på tre motioner beslutat att restaurera älven efter flottning och arbeta för att återskapa fiskvandringen från Siljan och Orsasjön. Finns ytterligare frågor och funderingar kring projektet kan ni vända er till Magnus Bjurman Orsa kommun, miljökontoret. 10 Aktuellt från Orsa Aktuellt från Orsa 11

7 Färre får gå från skolan. Det blir inte motsvarande 13 tjänsters neddragning i skolan. Det blir färre. Förhandingarna har nu gällt sammanlagt 9,6 tjänster. Men förmodligen är det inte heller så många som sägs upp. Facken är förstås inte eniga med arbetsgivarna. Deras uppgift är ju att hålla sina medlemmar i jobb. - Men vi har bra och konstruktiva diskussioner om såväl den framtida organisationen och de så kallade karriärstjänsterna, säger skolchefen Anna Björk. Vi kommer inte att vara överens om allt, men vi har ett gemensamt mål att göra skolan bättre. Färre elever - samma kostym Anledningen till att man överhuvudtaget behöver diskutera neddragningar i skolan är att organisationens anpassning till elevantalet gått för långsamt. Kostymen har blivit för stort - och det är en dyr kostym. Statistiskt ett är Orsa en av de kommuner som lagt mest pengar på skolan men resultaten har uteblivit. Nu är inte den kopplingen så självklar. Orsa är en liten kommun med få elever. Det gör att pendeln kan slå våldsamt åt båda hållen fort. Det ställer också större krav på en flexibel organisation som använder resurserna effektivt. Att skolan idag har problem är alla överens om. Att dom ska lösas lika så. Och lösningen heter sannolikt bättre samordning av resurser. Turordning - Nu börjar arbetet med att se över de tjänster som försvinner, turordningsregler och liknande. Det är troligt att det inte handlar om lika många människor som tjänster. En del kommer att kunna erbjudas andra jobb, några går i pension. Vi kommer att pressa ned antalet som måste avskedas så mycket som möjligt. Det är naturligtvis bra. Men det handlar om personalen det. Hur blir det för eleverna? Minimera konsekvenserna - Det kan bli konsekvenser. Just nu jobbar vi fram handlingsplaner för hur vi ska minimera dem eller helst ta bort dem genom annan resursfördelning och andra arbetssätt. Inget vill ju att vi ska få det sämre i skolan. Det är främst rektorerna som jobbar med den saken. Vi vet i alla fall förutsättningarna inför höstterminen nu, kanske t o m bättre än vi gjort tidigare år. Alla idéer är inte på plats än, men det finns en hel del att jobba vidare med. Vintern har åter varit orolig inom skolan. Ledarskapet har varit ifrågasatt och där pågår som sagt diskussioner om en ny ledningsorganisation, med facken involverade. Det andra stora orosmolnet handlar om barn med särskilda behov. Särskilda behov - Det är högst förståeligt att föräldrarna är oroliga för sina barn. Men vad det gäller barn med särskilda behov är vi ålagda att det stöd som behövs. Där är frågan inte OM utan HUR stödet ska ges. Vi kanske inte har varit tillräckligt effektiva idag. Elevhälsan är inte berörd av personalneddragningarna. Däremot måste vi prata om hur vi bäst utnyttjar deras kunskaper. En nedläggning vore ett dråpslag Stor uppslutning för SCoTT Scandinavian College of Travel and Tourism, SCoTT fick som bekant inte en fortsättning av tre av sina utbildningar förnyade av Myndigheten för Yrkeshögskolan. Beslutet drabbade ett stort antal andra utbildningar inom besöksnäringen runt om i landet, företrädesvis norr om Mälardalen. En total nedläggning av SCoTT skulle vara ett dråpslag för kommunen. Kommunen som organisation skulle tappa ca 10 miljoner i intäkter på olika sätt, och utbildningens värde för näringslivet är ungefär lika högt. Nu kommer det förhoppningsvis inte att hända. Uppvaktat myndigheten - En delegation från kommunledningen och branschorganisationerna har haft ett möte med myndigheten. Vi kommer att arbeta för att få tillbaka utbildningarna vid nästa ansökningsomgång. Får vi det lindras effekten betydligt, säger kommunalrådet Marie Olsson. Men effekter blir det ändå, om man inte hittar nya sätt att fylla på utbildningarna kommande läsår. Därför tittar man just nu brett på nya utbildningar, nya former för att driva skolan osv. Det finns en möjlighet att man driver en del kurser som beställningsutbildningar, alltså utanför yrkeshögskolan. Brett stöd från branschen - Vi är inte framme där är än. Men branschorganisationerna ger SCoTT ett brett stöd och det från högsta nivå. Myndigheten själva har gett utbildningen beröm vid gjord inspektion. - En av sakerna man tittat på är att våra utbildningar ligger för nära liknande utbildningar på gymnasienivå. Där har vi kanske varit för otydliga i vår egen kursbeskrivning. Visst finns vissa ämnen med i de gymnasieutbildningar som finns, men inte på den nivån att eleven blir anställningsbar. Det blir man i våra utbildningar, vilket branschorganisationerna också påpekade. Alternativ undersöks Kommunen har tillsatt en arbetsgrupp för att titta på så många alternativ som möjligt för att fortsätta bedriva SCoTT på bästa sätt och kanske på sätt som gör att man blir mindre sårbar än man är när man bara har att luta sig mot yrkeshögskolan och dess regelverk. Det här är yrkeshögskolan: Inom yrkeshögskolan utbildas du för en tydlig yrkesroll Utbildningarna är skräddarsydda i nära samarbete med arbetslivet Teori varvas med praktik, så kallad LIA (Lärande i arbete) Utbildningarna är eftergymnasiala och oftast mellan ett och tre år långa Alla är avgiftsfria och berättigar till studiemedel från CSN Detta har hänt: Scandinavian College of Travel & Tourism (SCoTT) har funnits sedan 1983 och bedriver yrkeshögskoleutbildning inom turism, resor, hälsa och fritid. Utbildningen i Orsa har nu fått avslag på samtliga fyra ansökningar om att få fortsätta bedriva utbildning inom ramen för Yrkeshögskolan. SCoTT har i dagsläget ca 200 studerande. Redan till hösten kommer den siffran att vara halverad. Om inte förnyade ansökningar under 2014 resulterar i att SCoTT kan återta utbildningarna eller man finner alternativa driftsformer så går skolan i graven sommaren Skolan har ett mycket gott renomé och stöd från de viktigaste aktörerna inom näringslivet i respektive bransch. Ca 90 & av studenterna får jobb efter skolan. Myndigheten för yrkeshögskolan anger en lägre siffra, då man bara tittar på att den som studerar till t ex skidlärare får jobb som skidlärare. Får man annat jobb i branschen vilket många får - hamnar man utanför statistiken 12 Aktuellt från Orsa Aktuellt från Orsa 13

8 Ors-hästen stallas upp tillsvidare! Ors-hästen som Orsas logo kallats stallas nu upp. Huruvida det är för att gå till avel eller inte står skrivet i stjärnorna - eller hos Region Dalarna. - Beslutet att införa hästen över hela länet togs av Region Dalarnas direktion där våra kommunalråd sitter, berättar informationsansvarige Janne Bäckman. - Tanken var att vi skulle signalera en dala-samhörighet, vilket är en god tanke. Men eftersom bara en handfull kommuner genomfört beslutet, trots enigheten i region Dalarna, så blir idén nu förfelad. Begränsad samhörighet... - Idag signalerar vi samhörighet med Falun och Gagnef och det är väl trevligt. men syftet är ju ganska förfelat när inte alla gjorde som direktionen bestämt. - Idag vet jag inte om hästen kommer tillbaka. En idé vore kanske att få använda den fristående i t ex turistiska sammanhang. För där är ju hästen i alla former mer etablerad än våra slipstenar. Men då krävs som sagt att alla faktiskt gör det. Slipstenarna Nu blir slipstensvapnet kommunens enda logotyp tillsvidare. Kommunen har aldrig släppt kommunvapnet. Det har hela tiden varit den officiella symbolen. - Slipstenarna är ju också oerhört grundade här hemma. Kruxet är att kommer du utanför kommunen behöver vi inte komma så långt förrän ingen fattar betydelsen av dem. Man kopplar inte ihop vår symbol med varken Orsa eller Dalarna. I dagsläget har vi dock inga planer på att ta fram någon ny logga. Det är en dyr process. Hästloggan var förhållandevis billig för oss eftersom det togs fram en profil för hela länet som dessutom innehöll mer än själva symbolen. Den kom också i en tid där vi stod inför att byta grafisk profil, så på så sätt sparade vi en hel del jobb och pengar på kuppen. Ingen ny profil När kusen nu stallas upp innebär inte det att kommunen satsar Hästen stallas upp. några pengar på någon ny profil. - Nej, vi fasar ut ors-hästen. Vi har den bara på elektroniska mallar så där är den lätt att byta ut. På kommunens bilar byter vi logotyp när det är dags att byta bilarna. Vi gör en liten ändring i dagens grafiska manual, men det är en halv dags jobb. Överhuvudtaget lägger Orsa ner jämförelsevis lite pengar på den här typen av ärenden. Vi har så mycket gratis i marknadsföringssammanhang så det är bättre att satsa nån krona på att förstärka de bitarna. Välkomna att odla för mångfald i sommar! Är du intresserad eller vill veta mer, ta kontakt med: Sanna Mjösberg Andreas Marklund Mail: Facebookgrupp: I centrala Orsa erbjuds nu odlingslotter för dig som individ, vänner, familj eller förening som är intresserad av att odla och möta andra människor. Alla är välkomna, nybörjare såväl som erfarna odlare. Möjlighet finns att anpassa odlingslotten för dig med specifika behov, exempelvis med upphöjda odlingslådor eller stenlagda gångar. Under året erbjuds praktiska genomgångar av ekologisk odling, möjlighet att delta på marknader, matlagningsträffar och andra aktiviteter. Odlingslotterna finns på Älvgatan 7, gångavstånd från Orsa centrum. Projektet drivs av Studiefrämjandet med stöd från bl a Näringslivskontoret. Kontakta Orsa kommun Kommunens växel Kassan, tis, tors, fred Kommunalråd Marie Olsson Arbetsmarknadsenhet Anhörigstöd Bibliotek Borgerlig begravning Borgerlig vigsel Informationsansvarig Kommunrevision Konsumentväglening (Mora kulturhus) Besökstid bokas på Kulturhus/Bildarkiv Miljökontor NODAVA (v/a, renhållning) Näringslivskontor Grönklittsgruppen Orsabostäder AB Räddningstjänsten Räddning, akuta situationer 112 Barn- och utbildningskontor Barnomsorg Socialkontor Stadsförvaltningskontor/ Byggnadsnämnd Fritids- och servicekontoret Siljan Turism, Orsa Överförmyndare Returbutiken Aktuellt från Orsa Alla intresserade är välkomna till ett första möte söndagen 13 april klockan 17:00 på biblioteket i Orsa för att starta igång odlingsåret 2014! Andra viktiga nummer: Orsa vårdscentral Polisen SOS 112 Information vid olyckor och kris AKTUELLT FRÅN ORSA Dina egna telefonnummer Kommunstyelsens arbetsutskott har beslutat att upphäva sitt tidigare beslut om ett verksamhetsbidrag på kronor till Dalhalla Opera. Föreningen hade bett att det tidigare beslutade bidraget skulle vara vilande till nästa år, eftersom det inte blir någon opera i föreningens regi i år. Nu får man komma tillbaka med en ny ansökan när verksamheten blir aktuell. Sockenvapnet som det godkändes av kungen I fält av guld tre röda orsaslipstenar ordnade två och en utges av Orsa kommun och kommer ut med 4 nr per år. Ansvarig utgivare: Göran Grå. Redaktion, original: Janne Bäckman tel Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB 2014 ORSA KOMMUN BOX ORSA 14 Aktuellt från Orsa Aktuellt från Orsa 15

9 Nu säljs de första tomterna i Styversbacken - ett av Dalarnas finaste tomtområden. Vid Orsasjöns östra strand planerar Orsa kommun ett område för ca 50 permanentbostadshus. De första tomterna är nu ute till försäljning. Området är vackert beläget i en västsluttning med gles tallskog och utsikt över sjön, Våmhus - Bonäs och bergen väster om sjön. Höjdskillnaden från områdets lägsta och högsta punkt är stor, ca 20 meter. Det innebär att nästan alla tomter har sjöutsikt. Tomtstorleken är mellan 1500 och 4000 kvm. Vi försöker göra en så bra kompromiss som möjligt mellan att bevara mycket växtlighet/natur och ändå få maximal utsikt. Styversbacken får karaktären av skogsbacke. Ner mot vattnet byggs ett Strandnära promenadstråk (inte spikrakt det heller) mellan befintliga strandtomter och det planerade tomtområdet. Lyktstolpar anpassas till områdets karaktär. Försäljningen av tomterna är påbörjad. Vårt mål med området är att så många som möjligt av de blivande fastighetsägarna i området ska bosätta sig där permanent. Råd och stöd Vi är gärna rådgivare till dig som köper tomt och vill bygga i området. Råden kan handla om hur du bygger, uppvärmningsalternativ, hur huset placeras på tomten, byggnadsstil, mm. Du som redan nu vill börja fördjupa dig i vad man bör tänka på när man bygger nytt kan ta en titt i Lathund för husbyggare på orsa.se. Där finns en del konkreta råd för dig som funderar på att bygga. Om du är intresserad av vad Orsa har att erbjuda som bostadsort eller bara vill veta lite mer om vad som händer i Orsa så är du välkommen att besöka Där hittar du artiklar, kalendarium, aktiviteter och nyheter om Orsa. Tomterna säljs av Länsförsäkringars fastighetsförmedling. Ansvarig mäklare är Emma Tysk. tel direkt: , mobil: Tel: I nästa nummer: SUPERVALET ETAPP 1. Därför på verkar EU-valet dig! 16 Aktuellt från Orsa

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2009

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2009 Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2009 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka

Läs mer

Integrationsenheten Haparanda Stad

Integrationsenheten Haparanda Stad Integrationsenheten Haparanda Stad Verksamhetsbeskrivning Innehåll Verksamhetsbeskrivning... 3 Överenskommelse med Migrationsverket... 3 Integrationsenheten... 3 Kvalitetsarbete... 3 Mottagning och integration

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande och ungdomar September 2007 Varje år kommer flera hundra och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka asyl, så

Läs mer

Fristad åt förföljda författare Motion den 23 september 2014 av Sidney Holm, Gudrun Hubendick, Per Chrisander, Kerstin Nöre Söderbaum (MP).

Fristad åt förföljda författare Motion den 23 september 2014 av Sidney Holm, Gudrun Hubendick, Per Chrisander, Kerstin Nöre Söderbaum (MP). 2015-03-09 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/573-869 Kommunstyrelsen Fristad åt förföljda författare Motion den 23 september 2014 av Sidney Holm, Gudrun Hubendick, Per Chrisander, Kerstin Nöre Söderbaum

Läs mer

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Maj 2014 Statsbidrag inom flyktingmottagandet Höörs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

uppehållstillstånd för fristadskonstnärer

uppehållstillstånd för fristadskonstnärer BFD12 080926 1 (5) Rättsavdelningen 2015-05-12 SR 19/2015 Rättsligt ställningstagande angående uppehållstillstånd för fristadskonstnärer 1. Bakgrund Med fristadskonstnärer avses här konstnärliga utövare

Läs mer

för Ensamkommande barn

för Ensamkommande barn Information från Överförmyndare i Samverkan Hultsfred/Högsby/Oskarshamn/Mönsterås om God man för Ensamkommande barn Överförmyndaren är en kommunal tillsynsmyndighet över kommunens gode män, förvaltare

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Härjedalens kommun 30 april 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2014 Nr 106 Motion av Magnus Olsson (SD) angående att säga upp avtalen med Migrationsverket och Länsstyrelsen i Skåne län (Dnr STK-2014-200)

Läs mer

Rättslig styrning 2011-06-22 RCI 19/2011

Rättslig styrning 2011-06-22 RCI 19/2011 BFD12 080926 1 (5) Rättslig styrning 2011-06-22 RCI 19/2011 Rättsligt ställningstagande angående uppehållstillstånd för fristadsförfattare 1 Bakgrund Med fristadsförfattare avses författare som i sina

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-19 Dnr: 2014/947-IFN-063 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-19 Dnr: 2014/947-IFN-063 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-19 Dnr: 2014/947-IFN-063 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Överenskommelse

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-30 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-01-30, kl 17:45 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Nytt avtal barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2014-279

Nytt avtal barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2014-279 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-06-17 202 Nytt avtal barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2014-279 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Revisionsrapport Habo kommun

Revisionsrapport Habo kommun Revisionsrapport Översiktlig granskning av vissa delar av hanteringen av ensamkommande flyktingbarn Habo kommun Johan Bokinge 2012-02-2 Johan Bokinge Habo kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2

Läs mer

Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande

Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande SFS 1994:137 Källa: Rixlex Utfärdad: 1994-03-30 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2007:323 Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. [Fakta & Historik] Allmänna bestämmelser 1 I denna lag ges bestämmelser

Läs mer

Hofors kommun. Granskning av verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar Revisionsrapport. KPMG AB 2011-03-04 Antal sidor: 7

Hofors kommun. Granskning av verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar Revisionsrapport. KPMG AB 2011-03-04 Antal sidor: 7 ABCD Hofors kommun Granskning av verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar Revisionsrapport KPMG AB 2011-03-04 Antal sidor: 7 ABCD Hofors kommun Ensamkommande barn och ungdomar 2011-03-04 Innehåll

Läs mer

Politikerdialog 2014 frågor och svar, samt reflektioner efter dagen

Politikerdialog 2014 frågor och svar, samt reflektioner efter dagen Politikerdialog 2014 frågor och svar, samt reflektioner efter dagen Var finns de ensamkommande flyktingbarnen (EKB) deras placering inom eller utanför kommunen? Svar: Länsstyrelsen har skickat ut frågor

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

30 FÖREDRAGNINGSLISTA

30 FÖREDRAGNINGSLISTA 30 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-05-19 10 (15) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2013/339 6 Svar på motion från Kristdemokraterna avseende integration av ensamkommande flyktingbarn. Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Information till nya goda män för ensamkommande barn.

Information till nya goda män för ensamkommande barn. Överförmyndaren i Tingsryds kommun Box 88 362 22 TINGSRYD 0477-44 330 overformyndaren@tingsryd.se Välkommen till uppdraget som god man för ensamkommande barn För att hjälpa dig i ditt uppdrag som god man

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Film och diskussion VAD ÄR PROBLEMET? Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,

Läs mer

Meddelandeblad. Mottagande av ensamkommande barn

Meddelandeblad. Mottagande av ensamkommande barn Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnd eller motsvarande, individoch familjeomsorg, överförmyndarnämnder, länsstyrelser, Migrationsverket Januari 2007 Mottagande av ensamkommande barn Meddelandebladet behandlar

Läs mer

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Läs mer

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll Överförmyndarens ansvar God mans uppdrag och roll OLIKA MYNDIGHETERS ANSVAR Migrationsverket Länsstyrelserna Kommunerna Landstingen Inspektionen för vård och omsorg Socialstyrelsen Migrationsverket ansvarar

Läs mer

Alla barn har egna rättigheter

Alla barn har egna rättigheter Alla barn har egna rättigheter Barnkonventionen i Partille kommun Innehåll Barnkonventionens fyra grundstenar 3 Vad är Barnkonventionen? 4 Barnkonventionens artiklar 4 Vem ansvarar för arbetet? 5 Barnkonventionen

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 27 Fredag 24 september 2010 Så röstade Sverige Det har varit val i Sverige. Det var ett spännande val som innebär att mycket kan förändras i Sverige. Moderaterna blir starkare, socialdemokraterna

Läs mer

SEPTEMBER 2015 INFOBLADET

SEPTEMBER 2015 INFOBLADET SEPTEMBER 2015 INFOBLADET Augusti Sommaren 2015 kan egentligen sammanfattas med ett ord augusti. Till förtret för alla som hade sin semester förlagd till juli och till glädje för pensionärer som har semester

Läs mer

Gode mannens uppgifter:

Gode mannens uppgifter: 2011-05-20 Riktlinjer / Checklista God man för ensamkommande barn Framtagen av arbetsgruppen överförmyndare och gode män i projektet Ensamkommande barn i Stockholms län. Beslutad av styrgruppen i projektet.

Läs mer

Riktlinjer för särskild förordnad vårdnadshavare

Riktlinjer för särskild förordnad vårdnadshavare Riktlinjer för särskild förordnad Avseende ensamkommande flyktingbarn 2015-04-01 lena.bergstrom@upplands-bro.se 0721-788 059 www.upplands-bro.se Innehåll 1... 3 1.1 Inledning...3 1.2 Återflyttning av vårdnaden

Läs mer

Februari 2015. Ett gemensamt ansvar för mottagandet av asylsökande

Februari 2015. Ett gemensamt ansvar för mottagandet av asylsökande Februari 2015 Ett gemensamt ansvar för mottagandet av asylsökande FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 14; Envar har rätt att i andra länder söka och åtnjuta fristad från förföljelse

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDAREN Överförmyndaren i Sorsele kommun är ansvarig för att förordna en god man till de ensamkommande barnen som bor i Sorsele.

ÖVERFÖRMYNDAREN Överförmyndaren i Sorsele kommun är ansvarig för att förordna en god man till de ensamkommande barnen som bor i Sorsele. SORSELE KOMMUN BAKGRUND Sorsele kommun har tagit emot ensamkommande barn sedan februari 2007 utifrån avtal med Migrationsverket. Just nu har man ett avtal från den 11 januari 2010 gällande att ta emot

Läs mer

Till: Socialnämnden. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av ensamkommande barn och ungdomar

Till: Socialnämnden. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av ensamkommande barn och ungdomar KARLSKOGA KOMMUN Kommunstyrelsen III KARLSKOGA KOMMUN ~ Revisionen 2013-02-18 Diariem ~~.Dc'J6 Kopia Han?I" s~.rm... '''~s.:''''...,,\.c.r ~. 2013-02- 2 6 Till: Socialnämnden För kännedom: Kommunfullmäktige

Läs mer

Bra för kommunen och bra för 30 ensamkommande ungdomar

Bra för kommunen och bra för 30 ensamkommande ungdomar Bra för kommunen och bra för 30 ensamkommande ungdomar Vi, samtliga 8 partier i kommunfullmäktige, anser att satsningar på barn och ungdom är en av de viktigaste åtgärderna för att utveckla samhället.

Läs mer

Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016. Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor

Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016. Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016 Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Den här informationen kan du också beställa i DAISY-format. Den finns också på teckenspråk och

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Överförmyndarnämnden Mitt 13 januari 2015

Överförmyndarnämnden Mitt 13 januari 2015 Överförmyndarnämnden Mitt Överförmyndarnämnden Mitt 13 januari 2015 Sid Justering... 3 1 Fastställande av ärendelistan... 4 2 Ekonomi... 5 3 Information från ordförande och överförmyndarchef... 6 4 Ändring

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

KS 14 10 SEPTEMBER 2014

KS 14 10 SEPTEMBER 2014 KS 14 10 SEPTEMBER 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2014-08-29 Diarienummer KSN-2014-1045 Kommunstyrelsen Mottagande av vissa nyanlända och ensamkommande barn 2014 Förslag

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

MEDBORGARDIALOG. - en liten guide

MEDBORGARDIALOG. - en liten guide MEDBORGARDIALOG - en liten guide Medborgardialoger i Orsa kommun - en liten guide Infoavdelningen, Janne Bäckman, december 2010 Vad är en medborgardialog? Det är helt enkelt ett sätt att prata med människor

Läs mer

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Egnell Eva Datum 2015-03-30 Diarienummer AMN-2015-0227 Arbetsmarknadsnämnden Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

KF 178 15 DEC 2014. Nr 178. Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige - ensamkommande barn

KF 178 15 DEC 2014. Nr 178. Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige - ensamkommande barn KF 178 15 DEC 2014 Nr 178. Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige - ensamkommande barn Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Skolskjutsbestämmelser

Skolskjutsbestämmelser Förskoleklass och grundskola Fastställd av bildningsnämnden 2011-11-08 99 Innehållsförteckning Definitioner...1 Avstånd...2 Form av skolskjuts...3 Restid...3 Tidtabeller...3 Självskjuts...3 Ramscheman...3

Läs mer

Förändringar Asylersättningsförordningen 2014-01-15

Förändringar Asylersättningsförordningen 2014-01-15 Förändringar Asylersättningsförordningen Förändrad ersättning för asylsökande ensamkommande barn Avser barn som efter att kommun anvisats, vårdas i ett hem för vård och boende (HVB) med stöd av socialtjänstlagen.

Läs mer

Sida1. www.hassleholm.se. Välkommen. som god man för ensamkommande barn!

Sida1. www.hassleholm.se. Välkommen. som god man för ensamkommande barn! 1 Sida1 www.hassleholm.se Välkommen som god man för ensamkommande barn! 2 Välkommen Till ditt uppdrag som god man! Syftet med denna information är att ge dig, som nybliven god man en vägledning och ett

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Demokrati & delaktighet

Demokrati & delaktighet Demokrati & delaktighet Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen:

Läs mer

Socialnämnden 2014-10-15

Socialnämnden 2014-10-15 2014-10-15 226 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 227 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 228 Delgivningar... 4 229 Ansökan från Adoptionscentrum,

Läs mer

KFOs lilla lathund sekretess och tystnadsplikt

KFOs lilla lathund sekretess och tystnadsplikt KFOs lilla lathund sekretess och tystnadsplikt Denna information vänder sig till samtliga personer som är verksamma inom förskolor, fritidshem, förskoleklasser, grund- och gymnasieskolor som drivs i enskild

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Etablering av verksamhet för ensamkommande barn

Etablering av verksamhet för ensamkommande barn Kommunstyrelsen 2007-06-04 129 296 Arbets- och personalutskottet 2007-05-28 125 279 07.94 13 juniks17 Etablering av verksamhet för ensamkommande barn Bilaga: Faktablad Migrationsverket Migrationsverket

Läs mer

Johan Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Marie-Louise Lindström (S) Per Borg, kommunchef Susanne Ohlsson, mötessekreterare

Johan Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Marie-Louise Lindström (S) Per Borg, kommunchef Susanne Ohlsson, mötessekreterare Kommunstyrelsen 2014-12-18 1 (7) Plats och tid Forum, Hyltebruk. Kl. 16:00-16:30 Beslutande Henrik Erlingson (C) ordförande Gunnel Johansson (S) Karin Åkesson (C) Micael Arnström (S) Carl Larsson (M) Maria

Läs mer

Vägledning och checklista God man för ensamkommande barn

Vägledning och checklista God man för ensamkommande barn 2013-10-01 Rev. Vägledning och checklista God man för ensamkommande barn Framtagen av arbetsgruppen överförmyndare och gode män i projektet Ensamkommande barn i Stockholms län. Beslutad av styrgruppen

Läs mer

Till dig som söker asyl i Sverige

Till dig som söker asyl i Sverige Senast uppdaterad: 2015-09-28 Till dig som söker asyl i Sverige www.migrationsverket.se 1 Reglerna för vem som kan få asyl i Sverige står i FN:s flyktingkonvention och i svensk lag. Det är som prövar din

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 139 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD 1. INLEDNING På s årsmöte 2009 valdes en styrelse på ett mandat att se över hur ungdomsråden i landet kunde utvecklas och bli starkare. För att komma dit behövde

Läs mer

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 ande: Övriga: Hans Sternbro (S), ordförande Bernt Westerhagen (C), ersättare för Anne-Marie Fröjdh

Läs mer

Tema: Arbete & Bostad

Tema: Arbete & Bostad - BLADET NR 67 Maj 2013 Tema: Arbete & Bostad 2 - B L A D E T - BLADET NR 67 Maj 2013 Många unga utan bostad Tema: Arbete & Bostad 189 000 nya bostäder skulle behövas i Sverige bara för att ge de ungdomar

Läs mer

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde 1 2010-05-25 Kommunstyrelsen Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde Före dagens ordinarie kommunstyrelsesammanträde har kommunstyrelsen ett så kallat temasammanträde. Temat är Kommunens service

Läs mer

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit.

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Riksdag och regering Rättsväsendet. 8 SIDORS SVERIGE - BIT FÖR BIT Sverige är ett stort land. Och det

Läs mer

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-16 Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Verksamhetsplan

Läs mer

2010-12-20 Sida 15 (33) Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205

2010-12-20 Sida 15 (33) Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205 mtranas KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum -- --" KOMMUNS1YRELSEN 2010-12-20 Sida 15 (33) 192 Dm 523/10 Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205 Ett nytt förslag till överenskommelse

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V03. Vecka 03 201301 19-20. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V03. Vecka 03 201301 19-20. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V03 Vecka 03 201301 19-20 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

BESLUT. Ärendet Ansökan om överflyttning av ärende från Malmö stad till Trelleborgs kommun

BESLUT. Ärendet Ansökan om överflyttning av ärende från Malmö stad till Trelleborgs kommun BESLUT inspektionen för vård och omsorg 2014-03-14 Dnr 8.7.4-44536/2013 1(4) Avdelning mitt Solveig Segerholm SoIveig.Segerholm@ivo.se Sökande Malmö stad Stadsområdesnämnd Söder 205 80 Malmö Motpart Trelleborgs

Läs mer

Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande barn

Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande barn SIGNERAD 2014-10-28 Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2014-10-27 Vår referens Gunnar Bergström Enhetschef gunnar.bergstrom@malmo.se Tjänsteskrivelse Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande

Läs mer

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land.

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land. Människor har flyttat i alla tider För två miljoner år sedan uppkom de första människorna i Afrika. Allt sedan dess har människor spritt sig över hela jorden. I alla tider har människor också flyttat från

Läs mer

arbetsutskott 2013-06-04 59 2

arbetsutskott 2013-06-04 59 2 Sammanträdesdatum: Sida: 2013-06-04 1 (12) arbetsutskott Plats och tid Snickaren, Kommunalkontoret, Skillingaryd 4 juni 2013 klockan 13.00 17.30 Beslutande Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD)

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Ensamkommande flyktingbarn

Ensamkommande flyktingbarn Ensamkommande flyktingbarn Ensamkommande flyktingbarn Malmö är sedan 2006 en av fyra mottagningskommuner för ensamkommande flyktingbarn i Sverige. De senaste åren har över 1400 ensamkommande flyktingbarn

Läs mer

Överförmyndarens roll och god mans uppdrag

Överförmyndarens roll och god mans uppdrag Överförmyndarens roll och god mans uppdrag Annika Ewe Sjöberg, förvaltningsjurist Överförmyndarenheten Mölndals stad annika.ewe.sjoberg@molndal.se Pernilla Andemore, socionom Överförmyndarverksamheten

Läs mer

Brukarinflytandet i Örebro har lyft både människor och kvalitet i vården

Brukarinflytandet i Örebro har lyft både människor och kvalitet i vården 3 INTERVJU Brukarinflytandet i Örebro har lyft både människor och kvalitet i vården Carina Dahl har jobbat med brukarfrågor från två perspektiv, som politiker och som ombudsman i Verdandi. Är det inte

Läs mer

MÖTESANTECKNINGAR VISION VÄSTANVIK

MÖTESANTECKNINGAR VISION VÄSTANVIK MÖTESANTECKNINGAR VISION VÄSTANVIK Informations- och diskussionsmöte Tid: 2013-07-13 kl.10.00-11.45 Plats: Klubbhuset Västanvik Deltagare: cirka 60 deltagare INLEDNING Jan Alexanderson, ordförande i Västanviks

Läs mer

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Ökad inflyttning är positivt för Eksjö kommun Invandring är idag den största tillväxtfaktorn för befolkningsutvecklingen i vår kommun. Utan den skulle

Läs mer

Lokalt och regionalt utvecklingsstöd vem ska samverka och kring vad? Elite Grand Hotel Norrköping 11 april 2014

Lokalt och regionalt utvecklingsstöd vem ska samverka och kring vad? Elite Grand Hotel Norrköping 11 april 2014 Lokalt och regionalt utvecklingsstöd vem ska samverka och kring vad? Elite Grand Hotel Norrköping 11 april 2014 Vilka utmaningar står kommunerna och landstingen inför? Hög inströmning av barn svårt att

Läs mer

10.12 Allmänt om handläggningen av ärenden som rör barn i besöks- och bosättningsprocessen

10.12 Allmänt om handläggningen av ärenden som rör barn i besöks- och bosättningsprocessen Migrationsverket Utlänningshandboken Kap 10.12 Barn Allmänt Skapat 2003-12-18 Uppdaterat 2006-03-31 10.12 Allmänt om handläggningen av ärenden som rör barn i besöks- och bosättningsprocessen OBSERVERA

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i föräldrabalken; SFS 2006:458 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad den 1 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om föräldrabalken 2

Läs mer

Informations- och prognosbrev

Informations- och prognosbrev Sida: 1 av 5 Datum: 2013-02-15 Diariernummer: Af- 2013/066505 Till Kommunstyrelsen samt integrationsansvarig i kommun Informations- och prognosbrev Det osäkra politiska och ekonomiska läget i omvärlden

Läs mer

När Barnkonventionen blir lag. Förberedande frågor till beslutsfattare

När Barnkonventionen blir lag. Förberedande frågor till beslutsfattare När Barnkonventionen blir lag Förberedande frågor till beslutsfattare Snart är Barnkonventionen lag Regeringen har gett besked om att Barnkonventionen ska bli lag i Sverige. Den här foldern är till för

Läs mer

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun 1 (7) KOMMUNSTYRELSEN Stefan Linde Kommundirektör tel: 0251-312 01 fax: 0251-312 09 e-post: stefan.linde@alvdalen.se Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Hemlösa EU-medborgare i Nacka Politikerinitiativ december 2014 från Andreas Falk med flera (S)

Hemlösa EU-medborgare i Nacka Politikerinitiativ december 2014 från Andreas Falk med flera (S) 2015-10-05 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE SOCN 2015/563-709 Socialnämnden Hemlösa EU-medborgare i Nacka Politikerinitiativ december 2014 från Andreas Falk med flera (S) Förslag till beslut Socialnämnden noterar

Läs mer

Politisk organisation

Politisk organisation Politisk organisation Beslutad av kommunfullmäktige 2014-11-26 244 Politisk organisation Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang.se

Läs mer

Information om föreningen Passalens verksamhet 2013. Passalen - 2013. Ia Kjellsdotter

Information om föreningen Passalens verksamhet 2013. Passalen - 2013. Ia Kjellsdotter Information om föreningen Passalens verksamhet 2013 Passalen - 2013 Ia Kjellsdotter Bästa Passalen medlem! Välkommen till ett nytt år med massor av aktiviteter, evenemang och upptåg. 2013 års verksamhet

Läs mer

BARN- & UNGDOMSPLAN FÖR HÖGANÄS KOMMUN Höganäs kommun arbetar efter en barn- och ungdomsplan som utgår ifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, även kallad barnkonventionen. Nästan alla länder i världen

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I DOCKEKULLA 17 MAJ 2010.

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I DOCKEKULLA 17 MAJ 2010. MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I DOCKEKULLA 17 MAJ 2010. Datum: 2010-05-17 Tid: 19.00 20.25 Plats: Dockekulla Bygdegård. Deltagare: 12 personer. Dockekulla Bygdegårdsförenings ordförande Elisabeth

Läs mer

Vid eventuellt förhinder var god meddela er ersättare och Rima Rettegi, rima.rettegi@burlov.se eller tel. 040-625 63 50- Sekreterare

Vid eventuellt förhinder var god meddela er ersättare och Rima Rettegi, rima.rettegi@burlov.se eller tel. 040-625 63 50- Sekreterare Socialnämnden 2014-08-28 Plats: Medborgarhuset i Arlöv, Lilla Sessionssalen Tid: 2014-09-04 kl. 18:30 S-gruppen träffas kl. 17:30 i Lilla Sessionssalen Fyrklövern träffas kl. 17:30 i Skärfläckan Vid eventuellt

Läs mer

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 Nr. Ärende Nya ärenden 16 Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare från 2014-01-01 17 Överenskommelse om mottagande

Läs mer

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Verksamhetsplan Ensamkommande barn

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Verksamhetsplan Ensamkommande barn Verksamhetsplan Ensamkommande barn Upprättad 2012-06-20 Fastställd av socialnämnden 2012-06-20 2(9) Inriktning och mål för boendet ensamkommande flyktingbarn Bakgrund Det finns ett stort antal lagar och

Läs mer

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Magdalena Bjerneld, Vårdlärare, Excellent lärare, MSc, PhD Nima Ismail, Distriktsläkare, Msc Institutionen

Läs mer

Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL BANKGIRO POSTGIRO

Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL BANKGIRO POSTGIRO KVINNOFRID Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för Kalix kommun, IFO Polismyndigheten Kalix sjukhus Kvinnojouren Svenska Kyrkan POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL

Läs mer

Meddelandeblad. Januari 2005

Meddelandeblad. Januari 2005 Meddelandeblad Mottagare: Kommunstyrelser, socialtjänstens individ- och familjeomsorg, länsstyrelser, förvaltningsdomstolar, Utrikesdepartementet och Migrationsverket Januari 2005 Rättigheter inom socialtjänsten

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Familj och individ Jämlikhet och jämställdhet Skydd mot diskriminering Att praktisera sin religion i Sverige Barns rättigheter Våld i

Läs mer

Service Manager for future tourism

Service Manager for future tourism YH Malmö stad Service Manager for future tourism Yrkeshögskoleutbildning Näringslivet söker Vi utbildar Skåne och Sverige växer som besöksdestination vilket innebär en stark efterfrågan på projektledare

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare 1 KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 20:30 100-111 Plats och tid Paragrafer Anna Strand (C) Marie Raask (S) Lars Lewander (M) Adam Algotsson (M) Agne Eklund (FP) Hamza Demir (V) Marina Borneblad (MP) Karin

Läs mer

Hearing på Immigrant-institutet i Borås lördagen den 22 november 2008 kl. 9.30 17.00

Hearing på Immigrant-institutet i Borås lördagen den 22 november 2008 kl. 9.30 17.00 Hearing på Immigrant-institutet i Borås lördagen den 22 november 2008 kl. 9.30 17.00 Hur tillämpas barnperspektivet under Migrationsverkets handläggning? Av nedanstående utdrag av Migrationsverkets

Läs mer

INFORMATION OM UPPDRAG SOM GOD MAN ENLIGT LAGEN OM ENSAMKOMMANDE BARN

INFORMATION OM UPPDRAG SOM GOD MAN ENLIGT LAGEN OM ENSAMKOMMANDE BARN INFORMATION OM UPPDRAG SOM GOD MAN ENLIGT LAGEN OM ENSAMKOMMANDE BARN Varför god man? Ensamkommande barn saknar vid sin ankomst till Sverige föräldrar eller andra för dem kända vuxna företrädare som kan

Läs mer