AKTUELLT FRÅN ORSA NR I detta nummer: Centrum etapp 2 Ensamkommande flyktingbarn Oreälven Färre får gå från skolan. Aktuellt från Orsa 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AKTUELLT FRÅN ORSA NR 1 2014. I detta nummer: Centrum etapp 2 Ensamkommande flyktingbarn Oreälven Färre får gå från skolan. Aktuellt från Orsa 1"

Transkript

1 AKTUELLT FRÅN ORSA NR I detta nummer: Centrum etapp 2 Ensamkommande flyktingbarn Oreälven Färre får gå från skolan mm Aktuellt från Orsa 1

2 MARIES SPALT Supervalåret! Ja, nu har det börjat. Det som kallas Supervalåret och som innebär att vi först i maj har valet till Europaparlamentet och sedan i september val till kommun, landsting och riksdag. För oss politiker är det ett spännande, arbetskrävande och intensivt år. Jag skulle tro att alla partier redan är på gång med att ta fram vilka kandidater vi ska ha på våra kommunfullmäktigelistor, vilka frågor vi ska gå till val på och vilka aktiviteter vi ska ha under valåret. Grunden för att vi kan gör detta är att vi lever i ett land med demokrati. Din rätt att rösta är en förutsättning för demokrati. När vi röstar väljer vi vilka partier och personer som vi tycker bäst företräder våra åsikter i Europaparlamentet, riksdag, kommun, och landsting. Grunden för vår demokrati är att vi som medborgare utövar vår politiska makt genom våra fria och allmänna val. Det finns starka samband mellan mänskliga rättigheter och demokrati. En fördjupad och långsiktigt hållbar demokrati förutsätter att de mänskliga rättigheterna respekteras. Demokrati är inget som vi kan ta för självklart, även om den är det i Sverige. I många länder finns ingen demokrati. Där kan du inte säga, skriva, eller för den delens sjunga vad du vill utan att riskera straff. Rättigheter som för oss är självklara. Där finns inga fria och allmänna val. En av anledningarna till att människor måste fly från sina hemländer är just avsaknaden av demokrati och mänskliga rättigheter. Människor som försöker stå upp mot regimer som förtrycker förföljs av regimen. En del kanske kan tycka att det är deras eget val. De får skylla sig själva. Om de bara är tysta så kan de stanna. Tänk då på hur världen skulle se ut om det genom historien inte hade funnits någon opposition mot regimer som förtrycker. Det är opposition mot förtrycket som gjort att så många länder har demokrati idag och att vi också har det i Sverige. Vi kan bara titta på historien här i Orsa. Tänk om de som tillhörde det så kallade Orsaläseriet istället hade varit tysta och lydiga mot kyrkan och inte fortsatt sitt arbete med att möjliggöra för alla att fritt få utöva sin religion. De fängslades för sin tro, men deras arbete var en del av grunden för att se till att vi idag har religionsfrihet i Sverige. Religionsfriheten är också en viktig del i en demokrati. Jag ser fram emot Supervalåret och hoppas att vi är många som gör det och att vi är många som kommer att använda vår rätt att rösta i alla valen! Tankar kring en omslagsbild Ibland går jag på den där niten om att allt är nytt under solen. Och att det var bättre förr. Det tyckte redan dom som levde förr. När det kommer till drastiska förändringar dyker dom tankarna upp lite oftare. Som det här med centrums förvandling som vi berättar närmare om i det här numret. Vi som var med för 30 år sen vet ju hur drastisk den förändringen var - eller gör vi? För handen på hjärtat, nog har vi vant oss. Nu oroar vi oss för nya förändringar. Det var sådana tankar som for genom mitt huvud när jag hittade omslagsbilden på det här numret av Aktuellt från Orsa. En till synes idyllisk bild från en by med framtidstro. Och med ett gatuliv är året. Vi ser en idyll på bilden. Folks som flanerar. Folkstyre Så här i början av ett valår så kretsar mycket kring nomineringar, att hitta människor som vill göra en insats för kommunen och satsa energi och engagemang i partiarbetet. Efter att ha jobbat mer än 25 år med politik så frågade jag mig själv häromdagen vad det är som driver mig att fortsätta. Svaret är enkelt och det handlar om påverkan. Jag har alltid dragits till uppgifter där det handlar om att besluta saker. I mitt jobb, som ordförande i en förening eller som förtroendevald i kommunen. Det handlar också om nyfikenhet hur saker hör ihop och hur samhället ska se ut i framtiden. Att få vara med och forma en kommuns framtid allt ifrån arbete och diskussioner vid möten i det egna partiets regi, via förberedande diskussioner i arbetsutskott och kommunstyrelse fram till beslut i vårt högsta beslutande organ kommunfullmäktige är ett hedersamt och viktigt arbete. Visst kan det vara svåra beslut ibland och allt som oftast Damer i långa känningar, barn i kavajer. Cyklar som enda fordon. Grusväg. Lite grann som det kommer vara i centrum ett tag framöver. Grusväg alltså. Vad vi ser är ett gångfartsområde från förra sekelskiftet. Man måste rätta sig efter gångtrafikanterna, vare sig man kommer med häst eller cykel. Som det blir på Slipstenstorget och Kung Gustavs väg, något som väckt en viss uppståndelse. Jag var också tveksam. Men sen insåg jag att när jag växte upp var trafiken dubbelriktad och hastighetsbegränsningen var 50 på samma gata. Vid tiden för idyllen på bilden bröt en polioepidemi ut i Sverige. Barn satttes på fattighuset och krisen med Norge ledde nästan till krig. Allt var inte bättre förr. Redaktör n är det en prioritering av ekonomiska resurser. Man har ett ansvar att göra rätt och riktigt ur både befolkningens perspektiv och ur lagens perspektiv. Men framförallt gäller det att ha en egen inre kompass vilket samhälle man vill ha och vad man tror är framgång. Att vara förtroendevald är egentligen ingenting märkvärdigt, om nu någon skulle tro det. Det handlar om sunt förnuft, engagemang och vilja att göra saker till det Thalins TANKAR bättre. Det där med att ha sunt förnuft kan man ju ha olika uppfattningar om vad det består i. Och det är där diskussionen kommer in. Det är kanske den viktigaste ingrediensen i politiken. Att diskutera sig fram till ett avgörande i olika frågor. Endera landar alla i samma uppfattning eller så har man olika uppfattning, går till beslut och finner sig i vad majoriteten tycker. Det är det som kallas demokrati, eller folkstyre på ren svenska. Och det är alltså inte att politiker styr folket, utan tvärt om! I DETTA NUMMER: Maries spalt...sid 2 Thalins tankar...sid 3 Nu kör vi igång etapp 2 i centrum...sid 4 Ensamkommande flyktingbarn...sid 6 Orsa kan bli fristad för musiker...sid 8 Forum Orsa försöker minska krånglet. sid 9 Stilla flyter Oreälven?....sid 10 Färre får gå från skolan...sid 12 Stor uppslutning för SCoTT...sid 13 Korta nyheter...sid 14 2 Aktuellt från Orsa Aktuellt från Orsa 3

3 Nu kör vi igång etapp 2 i centrum NYA CENTRUM Mild vinter och tidig vår gör fritids- och servicekontoret sysselsatta just nu. För bristen på tjäle har gjort att man fått stoppa arbetena på det nya tomtområdet Styversbacken tills vägar och mark håller igen. Å andra sidan kan man dra igång arbetet med Orsa centrum lite tidigare än planerat. - I början av april är vi igång igen, säger projektledaren Pippi Gunnars. Fast vi har förstås jobbat hela tiden. Vi har upphandlat entreprenör och med avtalen för att byta garage med HSB och liknande. Klart till yran Etapp två skall byggas ut för att vara klart till Orsayrorna. Det rör sig om sträckan från August Larssons-huset till Centralgatan, samt Kung Gustavs väg. Det är lika bra att vi börjar med den, eftersom den är omdiskuterad. - Den kommer inte att öppnas för trafik förrän alla etapperna är klara och när den öppnas vill jag poängtera att det är frågan om ett gångfartsområde. Det betyder att alla fordon - bilar, cyklar, sparkar måste anpassa sig till gångtrafiken. Ett sånt område finns t ex utanför biblioteket i Mora idag och det är det kanske vanligaste sättet att bygga i centrala stadsdelar idag. Flexibelt - Dessutom görs bygget på ett sådant sätt att om det inte skulle fungera är det bara att införa fordonsförbud igen. Idag får man faktiskt inte ens cykla där, vilket inte efterlevs särskilt väl. I etapp två kommer precis som i den första etappen vägen att dras ut på nuvarande kajen. Gångstråket hamnar också på utsidan av nuvarande uteservering vid Bykrogen. Garage försvinner De två nordligaste och de två sydligaste garagen på kajen försvinner. Ungefär där det södra garaget ligger nu blir en offentlig toalett. Där blir också en parkering med laddstolpar för elbilar och möjligheter att ansluta såväl vatten som avlopp och oljeavskiljare för serveringsvagnar som ställs upp vid speciella tillfällen. Utanför kulturhuset, där Gifting står kommer det att bli en interaktiv lekplats, fortfarande övervakad av Gifting själv, även om han får maka på sig lite.. Det förbereds också för ett framtida vattenspel. Det tillskapas torghandelsytor och Frelins Gränd rustas så att det blir en röd tråd med gångstråken genom centrum. Nya enhetliga belysningsstolpar blir det också. Gröna torget grönare Efter sommaren fortsätter man med Gröna Torget, Konsumparkeringen och Centralgatan. Generellt kan man säga att det blir mer grönt och mindre asfalt, men ungefär lika många och framförallt säkrare parkeringsplatser. Den nuvarande busstationen flyttar också till området framför gamla stationen. - Det kommer att bli tufft korta byggtider och det kommer att upplevas som stökigt under byggtiden. Men det bör hålla. Färdiggrävt Alla ledningar och kanalisering för fiber osv grävs ned i samband med ombyggnaden, så om det inte uppstår ett akut läge ska vi inte behöva gräva upp något mer på mycket länge när vi väl är klara. Det sista vi gör när alla tre etapperna är att lägga på det sista asfaltlagret. Det gör bl a att farthindren inte kommer att upplevas lika besvärliga som idag, utan blir just en påminnelse om att hålla farten nere. Inte felbyggt Det har förekommit rykten om att vägen i norra etappen skulle vara felbyggd och ligga för nära järnvägen. Det stämmer inte. - Nejdå. Det kommer snart upp ett staket mellan järnvägen och vägen. Vi har kunnat tidigarelägga det jobbet också, tack vare den milda vintern. Inlandsbanan AB vill också göra ett staket på östra sidan järnvägen, av säkerhetsskäl. Det är ju förbjudet att vistas på banområdet och det vill även de göra tydligare. 4 Aktuellt från Orsa Aktuellt från Orsa 5

4 Organisationen riggas för ensamkommande Vad är ensamkommande barn? Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka asyl, så kallade ensamkommande barn. Deras levnadsöden varierar men gemensamt för dem alla är att de befinner sig i en utsatt situation. flyktingbarn Från och med årsskiftet har Migrationsverket möjlighet att anvisa ensamkommande flyktingbarn även till de kommuner som inte har en överenskommelse om detta. Orsa kommun har tidigare gjort detta i samarbete med Mora kommun, men på grund av det ökade trycket på mottagning startar vi nu ett eget s k HVB-boende för ensamkommande barn. HVB står för Hem för vård och boende. Boendet kommer att öppnas i f d Hemtjänstens hus på Stensgatan. Kommunen kommer att ta emot ensamkommande flyktingbarn. Boendet beräknas vara i drift före sommaren och kommer totalt att sysselsätta ca 10 personer, eftersom kravet på HBV-boende är 24-timmarsbemanning. Det innebär att de som arbetar där går på ett schema med dag-, kväll- och helgtjänstgöring. I egen regi Kommunen har valt att arrangera mottagandet i egen regi. Det har vi gjort av flera anledningar. Dels för att ansvaret för hur mottagandet fungerar är helt och hållet vårt eget och att vi lättare kan ha insyn i verksamheten än om vi anlitar en entreprenör. Dels för att det skapar arbetstillfällen i kommunen och slutligen för att erfarenheten säger att det är ett billigare alternativ där vi själva har full kontroll. Mottagandet finansieras med statsmedel. För varje överenskommen och belagd plats får kommunen kronor per dygn. Utöver detta får kommunen en fast grundersättning varje år. Eva Nordfjell ny flyktingsamordnare Kommunen får också ersättning för andra extraordinära kostnader i samband med mottagande samt schablonersättning per individ som beviljas permanent uppehållstillstånd. Som boendechef, tillika flyktingsamordnare har anställts Eva Nordfjell. Hon kommer närmast från Rädda Barnen/Stockholm där hon bl.a. arbetat med barns hälsa och jämställdhet. Eva är uppväxt i Etiopien och har som vuxen bott i Etiopien, Tanzania, Kenya och Zambia. Eva tillträder tjänsten 5 maj. Flera ansvariga Verksamheten organiseras under kommunens fritids- och serviceförvaltning. Mycket ansvar ligger dock på Socialnämnden. Bl. a. för placering i boende, efterforskning av familjemedlemmar, utredning om särskilt förordnad vårdnadshavare, fastställande av faderskap mm. Detta sköts av Norra Dalarnas Myndighetsservice. För mer information Fram till dess att boendechef Eva Nordfjell påbörjar sin anställning går det bra att kontakta Niklas Sjödin eller Stefan Olsson för frågor. Information finns också på: ensamkommandebarn.skl.se/ Det är därför ett viktigt gemensamt ansvar för de berörda myndigheterna att mottagandet av barnen och prövningen av deras ärenden ges hög prioritet. FN:s defnintion Ensamkommande barn, eller ensamkommande ungdomar, är enligt FN:s definition person under 18 år, som söker asyl i ett Fotboll på 11 språk - då tar vi till svenskan... sportlovet spelades På Integrationscupen i fotboll för alla ungdomar mellan år. Ett 25-tal ungdomar i Orsa anmälde sig och deltog turneringen. Tanken var att det skulle finnas ett alternativ för de som inte åker skidor så att ingen ska känna sig sysslolös under en hel vecka, samt att öka integrationen i kommunen. Det var en stor publik som land utan att ha föräldrar eller andra vårdnadshavare tillgängliga i mottagarlandet. Migrationsverket anvisar Migrationsverket anvisar vilken kommun som ska ta emot barnet och socialnämnden i kommunen beslutar om lämpligt boende. Den anvisade kommunen ansvarar för att barnet får det stöd och kom och inte minst föräldrar som hejade på ungdomarna. Fyra lag Det var fyra lag (Brömsen, Barken, Centrum och Storgärdet) som deltog och mötte varandra, och Storgärdet vann cupen. Alla som deltog i turneringen fick medalj och det delades också ut pris till bästa spelare, skyttekungen, bästa målvakt mm. den hjälp som föreskrivs i socialtjänstlagen. Efter att Migrationsverket beviljat ett asylsökande ensamkommande barn uppe hållstillstånd ansvarar vistelsekommunen för fortsatta insatser under barnets uppväxt samt att han eller hon etableras i samhället. Svenska och kroppsspråk Med språk från 11 olika nationaliteter på spelplan kommunicerade ungdomarna med varandra på svenska och ibland tog de också kroppsspråket till hjälp. 6 Aktuellt från Orsa Aktuellt från Orsa 7

5 REUTERS/Sergei Karpukhin FRISTAD Orsa kan bli fristad för förföljda musikskapare Fristadskommuner för författare har funnits en tid, men i Sverige har det varit svårt att få till stånd samma möjligheter till arbetsro för förföljda musikskapare. Nu bli Orsa bland de första i landet att erbjuda uppehälle för en kompositör som inte kan utöva sitt yrke i sitt hemland. Kommunen erbjuder uppehälle under ett till två år, men ansvaret för musikskaparens tid här delas av flera intressenter. Stöd och nätverkshjälp kan fås från kulturrådet, organisationerna Freemuse, Safemuse och inte minst från SKAP - Sveriges kompositörer och textförfattare. Som musikkommun måste vi ställa upp - Det här känns som en naturlig sak för Orsa att ställa upp på, säger kommunalrådet Marie Olsson. Vi har ju sagt att vi vill vara en musikkommun och då kan vi inte bara säga det. Då måste vi visa det på olika sätt också. Tanken är att den artist som kommer ska få andrum för att utöva sin verksamhet under en tid. Det kan bli aktuellt att vi inleder med att ta emot musikskapare för kortare perioder. Tanken är också att de ska bidra till kulturlivet i den region de kommer till. Kommunen kommer också att söka samarbetspartners på olika sätt. Det finns redan ett brett nätverk som kan backa upp ett mottagande. Delade kostnader Kostnaderna för mottagandet varierar från fall till fall. Det beror också på vilken verksamhet den som kommer bedriver. Pussy Riot är det mest mediala exemplet på förföljda musiker. Här är det Nadezhda Tolokonnikova från rättegången som ledde till en tvåårig fängelsedom för huliganism för protester mot Vladmir Putin. De är dock långtifrån det enda - och inte ens värsta exemplet på förföljda musiker i världen. En möjlighet är att söka projektmedel från kulturrådet, men det finns också andra samfinansieringsmöjligheter. 19 dödade musiker Organisationen Freemuse bevakar situationen för musiker i världen. Enligt deras rapport för 2013 dödades 19 musiker på grund av att deras musik misshagat makten eller andra starka intressen. Ett hundratal har förföljs på andra sätt, varav hälften fängslats i de 33 länder som undersökningen omfattar. Mörkertalet är betydligt större än den officiella statistiken. Forum Orsa försöker minska krånglet Har du funderingar? Kontakta Olof Herko, Aktuellt från Orsa Aktuellt från Orsa 9 kan fortfaran- Jodå Det de uppfattas som krångligt att starta verksamheter och evenemang även i Orsa. Det kan vara svårt att hålla reda på lagar och regler hos alla inblandade. Men Forum Orsa försöker få ner antalet besök och mellanhänder som företagen som vill göra något behöver. Forum Orsa har nu fungerat ett par år och mottagandet har varit positivt. Det är ofta flera aktörer inblandade när ett företag söker någon form av tillstånd eller startar en ny verksamhet. Det finns ett stort behov av att samordna verksamheterna, och det är precis det som Forum Orsa gör. Förenkla så mycket det går - Vi vill förenkla möten och handläggning så mycket som möjligt, säger Olof Herko på Näringslivskontoret som är samordnare för Forum Orsa. Det är bra inte bara för kunden utan för oss själva också.. I princip tas ett ärende upp i Forum Orsa så fort den som har ett ärende behöver träffa mer än två förvaltningar. Det kan gälla etableringsfrågor, större förändringar av befintlig verksamhet eller arrangemang och evenemang. - Det är den som får ärendet på bordet första gången som kallar Forum Orsa-gruppen. Där sitter representanter för de instanser den sökande behöver komma i kontakt med. Vi har fasta möten för att den sökande inte ska behöva jaga oss tjänstemän för att få till möten, men kan också kalla vid andra tider. Den ärendet gäller är förstås alltid med på mötet. Efter mötet görs alltid en avstämning och eventuellt en överenskommelse om vem som gör vad så att inget ramlar mellan stolarna. Skapa rimliga förväntningar - Syftet är givetvis att förenkla processen för den som vill starta en verksamhet så mycket det går utan att ge avkall på lagar och regler. Vi har också ambitionen att ta oss an ärendena med en positiv grundsyn. Vad är möjligt att göra. Efter det första mötet ska det också vara klargjort vad den sökande kan behöva ta för ytterligare kontakter så att man skapar rimliga förväntningar och förståelse för ett ärendes handläggning.

6 Patrick Chauvel/Sygma/Corbis Stilla flyter Oreälven? Oreälven dyker gång efter annan upp i olika sammanhang. Det finns många intressen kring älven och många tyckanden. Det här är en redogörelse för vad som hänt kring älven hittills, vilka beslut som är fattade och av vilka instanser. Oreälven utgör riksintresse av flera anledningar och är således skyddad enligt miljöbalken 3 och 4 kap (friluftsliv, naturvård, mm). Vattendraget är utpekat av Länsstyrelsen som det vattendrag som har högst prioritet i länet att åtgärda. Åtgärder i Oreälven är av stor betydelse för att uppfylla de regionala miljömålen. Oreälven ses som Dalarnas viktigaste strömmande vatten. Påverkan Oreälvens strömsträckor är tydligt påverkade av rensningar och älven har därigenom en minskad andel strömmande vatten och en onaturlig och hopträngd älvfåra med dålig variation. En annan påverkan står givetvis kraftverken för och då speciellt de två nedersta, vilka innebär ett hinder för utbytet mellan Oreälven och Siljan/Orsasjön. När det gäller fiskvandring har kraftverksägarna initierat ett arbete med att återskapa vandringsmöjligheter förbi de två nedre kraftverken. Stackmoradammen Stackmoradammen ska rivas ut enligt beslut i domstol. Domstolen har i deldom , Mål nr M , M meddelat följande Villkor Dämningen ska vara utriven senast utgången av december månad Detta är ett arbete som dammägaren ansvarar för. Stackmoradammen är helt skild från Orsa kommuns arbete med att återställa strömsträckorna. Flera enhälliga beslut I kommunen har flera politiska beslut initierat arbetet med Oreälven. Första steget togs 2001 då två av varandra oberoende motioner antogs i fullmäktige. Ytterligare en sådan motion antogs, enhälligt, Motionerna innebär att kommunen ska vara huvudman för att restaurera älven efter flottning och arbeta för att återskapa fiskvandring från Siljan/Orsasjön. Detta är också helt i linje med de nationella och regionala miljömål som är an- tagna och också en förutsättning för att Oreälven skall leva upp till vattendirektivets ambitioner. För återställningen har nu Orsa kommun, med stöd av Orsa Fiskevårdsområde, kartlagt sex strömsträckor vilka skall åtgärdas för att bli så bra som möjligt i förhållande till de utpekade riksintressena och de politiska mål- och styrdokumenten. Samråd och information Alla direkt berörda har givits möjlighet att lämna sitt medgivande till arbetet. Samråd och utökat samråd har följt i frågan och alla enskilda och allmänna intressen har därmed fått möjlighet att lämna synpunkter på arbetet. En miljökonsekvensbeskrivning av åtgärderna är just färdigställd och insänd tillsammans med en ansökan till Miljödomstolen. Vem har gjort vad: Länsstyrelsen har pekat ut Oreälven som det vattendrag som är högst prioriterat att åtgärda i länet. Miljödomstolen har beslutat att Stackmoradammen ska rivas. Orsa kommun har som svar på tre motioner beslutat att restaurera älven efter flottning och arbeta för att återskapa fiskvandringen från Siljan och Orsasjön. Finns ytterligare frågor och funderingar kring projektet kan ni vända er till Magnus Bjurman Orsa kommun, miljökontoret. 10 Aktuellt från Orsa Aktuellt från Orsa 11

7 Färre får gå från skolan. Det blir inte motsvarande 13 tjänsters neddragning i skolan. Det blir färre. Förhandingarna har nu gällt sammanlagt 9,6 tjänster. Men förmodligen är det inte heller så många som sägs upp. Facken är förstås inte eniga med arbetsgivarna. Deras uppgift är ju att hålla sina medlemmar i jobb. - Men vi har bra och konstruktiva diskussioner om såväl den framtida organisationen och de så kallade karriärstjänsterna, säger skolchefen Anna Björk. Vi kommer inte att vara överens om allt, men vi har ett gemensamt mål att göra skolan bättre. Färre elever - samma kostym Anledningen till att man överhuvudtaget behöver diskutera neddragningar i skolan är att organisationens anpassning till elevantalet gått för långsamt. Kostymen har blivit för stort - och det är en dyr kostym. Statistiskt ett är Orsa en av de kommuner som lagt mest pengar på skolan men resultaten har uteblivit. Nu är inte den kopplingen så självklar. Orsa är en liten kommun med få elever. Det gör att pendeln kan slå våldsamt åt båda hållen fort. Det ställer också större krav på en flexibel organisation som använder resurserna effektivt. Att skolan idag har problem är alla överens om. Att dom ska lösas lika så. Och lösningen heter sannolikt bättre samordning av resurser. Turordning - Nu börjar arbetet med att se över de tjänster som försvinner, turordningsregler och liknande. Det är troligt att det inte handlar om lika många människor som tjänster. En del kommer att kunna erbjudas andra jobb, några går i pension. Vi kommer att pressa ned antalet som måste avskedas så mycket som möjligt. Det är naturligtvis bra. Men det handlar om personalen det. Hur blir det för eleverna? Minimera konsekvenserna - Det kan bli konsekvenser. Just nu jobbar vi fram handlingsplaner för hur vi ska minimera dem eller helst ta bort dem genom annan resursfördelning och andra arbetssätt. Inget vill ju att vi ska få det sämre i skolan. Det är främst rektorerna som jobbar med den saken. Vi vet i alla fall förutsättningarna inför höstterminen nu, kanske t o m bättre än vi gjort tidigare år. Alla idéer är inte på plats än, men det finns en hel del att jobba vidare med. Vintern har åter varit orolig inom skolan. Ledarskapet har varit ifrågasatt och där pågår som sagt diskussioner om en ny ledningsorganisation, med facken involverade. Det andra stora orosmolnet handlar om barn med särskilda behov. Särskilda behov - Det är högst förståeligt att föräldrarna är oroliga för sina barn. Men vad det gäller barn med särskilda behov är vi ålagda att det stöd som behövs. Där är frågan inte OM utan HUR stödet ska ges. Vi kanske inte har varit tillräckligt effektiva idag. Elevhälsan är inte berörd av personalneddragningarna. Däremot måste vi prata om hur vi bäst utnyttjar deras kunskaper. En nedläggning vore ett dråpslag Stor uppslutning för SCoTT Scandinavian College of Travel and Tourism, SCoTT fick som bekant inte en fortsättning av tre av sina utbildningar förnyade av Myndigheten för Yrkeshögskolan. Beslutet drabbade ett stort antal andra utbildningar inom besöksnäringen runt om i landet, företrädesvis norr om Mälardalen. En total nedläggning av SCoTT skulle vara ett dråpslag för kommunen. Kommunen som organisation skulle tappa ca 10 miljoner i intäkter på olika sätt, och utbildningens värde för näringslivet är ungefär lika högt. Nu kommer det förhoppningsvis inte att hända. Uppvaktat myndigheten - En delegation från kommunledningen och branschorganisationerna har haft ett möte med myndigheten. Vi kommer att arbeta för att få tillbaka utbildningarna vid nästa ansökningsomgång. Får vi det lindras effekten betydligt, säger kommunalrådet Marie Olsson. Men effekter blir det ändå, om man inte hittar nya sätt att fylla på utbildningarna kommande läsår. Därför tittar man just nu brett på nya utbildningar, nya former för att driva skolan osv. Det finns en möjlighet att man driver en del kurser som beställningsutbildningar, alltså utanför yrkeshögskolan. Brett stöd från branschen - Vi är inte framme där är än. Men branschorganisationerna ger SCoTT ett brett stöd och det från högsta nivå. Myndigheten själva har gett utbildningen beröm vid gjord inspektion. - En av sakerna man tittat på är att våra utbildningar ligger för nära liknande utbildningar på gymnasienivå. Där har vi kanske varit för otydliga i vår egen kursbeskrivning. Visst finns vissa ämnen med i de gymnasieutbildningar som finns, men inte på den nivån att eleven blir anställningsbar. Det blir man i våra utbildningar, vilket branschorganisationerna också påpekade. Alternativ undersöks Kommunen har tillsatt en arbetsgrupp för att titta på så många alternativ som möjligt för att fortsätta bedriva SCoTT på bästa sätt och kanske på sätt som gör att man blir mindre sårbar än man är när man bara har att luta sig mot yrkeshögskolan och dess regelverk. Det här är yrkeshögskolan: Inom yrkeshögskolan utbildas du för en tydlig yrkesroll Utbildningarna är skräddarsydda i nära samarbete med arbetslivet Teori varvas med praktik, så kallad LIA (Lärande i arbete) Utbildningarna är eftergymnasiala och oftast mellan ett och tre år långa Alla är avgiftsfria och berättigar till studiemedel från CSN Detta har hänt: Scandinavian College of Travel & Tourism (SCoTT) har funnits sedan 1983 och bedriver yrkeshögskoleutbildning inom turism, resor, hälsa och fritid. Utbildningen i Orsa har nu fått avslag på samtliga fyra ansökningar om att få fortsätta bedriva utbildning inom ramen för Yrkeshögskolan. SCoTT har i dagsläget ca 200 studerande. Redan till hösten kommer den siffran att vara halverad. Om inte förnyade ansökningar under 2014 resulterar i att SCoTT kan återta utbildningarna eller man finner alternativa driftsformer så går skolan i graven sommaren Skolan har ett mycket gott renomé och stöd från de viktigaste aktörerna inom näringslivet i respektive bransch. Ca 90 & av studenterna får jobb efter skolan. Myndigheten för yrkeshögskolan anger en lägre siffra, då man bara tittar på att den som studerar till t ex skidlärare får jobb som skidlärare. Får man annat jobb i branschen vilket många får - hamnar man utanför statistiken 12 Aktuellt från Orsa Aktuellt från Orsa 13

8 Ors-hästen stallas upp tillsvidare! Ors-hästen som Orsas logo kallats stallas nu upp. Huruvida det är för att gå till avel eller inte står skrivet i stjärnorna - eller hos Region Dalarna. - Beslutet att införa hästen över hela länet togs av Region Dalarnas direktion där våra kommunalråd sitter, berättar informationsansvarige Janne Bäckman. - Tanken var att vi skulle signalera en dala-samhörighet, vilket är en god tanke. Men eftersom bara en handfull kommuner genomfört beslutet, trots enigheten i region Dalarna, så blir idén nu förfelad. Begränsad samhörighet... - Idag signalerar vi samhörighet med Falun och Gagnef och det är väl trevligt. men syftet är ju ganska förfelat när inte alla gjorde som direktionen bestämt. - Idag vet jag inte om hästen kommer tillbaka. En idé vore kanske att få använda den fristående i t ex turistiska sammanhang. För där är ju hästen i alla former mer etablerad än våra slipstenar. Men då krävs som sagt att alla faktiskt gör det. Slipstenarna Nu blir slipstensvapnet kommunens enda logotyp tillsvidare. Kommunen har aldrig släppt kommunvapnet. Det har hela tiden varit den officiella symbolen. - Slipstenarna är ju också oerhört grundade här hemma. Kruxet är att kommer du utanför kommunen behöver vi inte komma så långt förrän ingen fattar betydelsen av dem. Man kopplar inte ihop vår symbol med varken Orsa eller Dalarna. I dagsläget har vi dock inga planer på att ta fram någon ny logga. Det är en dyr process. Hästloggan var förhållandevis billig för oss eftersom det togs fram en profil för hela länet som dessutom innehöll mer än själva symbolen. Den kom också i en tid där vi stod inför att byta grafisk profil, så på så sätt sparade vi en hel del jobb och pengar på kuppen. Ingen ny profil När kusen nu stallas upp innebär inte det att kommunen satsar Hästen stallas upp. några pengar på någon ny profil. - Nej, vi fasar ut ors-hästen. Vi har den bara på elektroniska mallar så där är den lätt att byta ut. På kommunens bilar byter vi logotyp när det är dags att byta bilarna. Vi gör en liten ändring i dagens grafiska manual, men det är en halv dags jobb. Överhuvudtaget lägger Orsa ner jämförelsevis lite pengar på den här typen av ärenden. Vi har så mycket gratis i marknadsföringssammanhang så det är bättre att satsa nån krona på att förstärka de bitarna. Välkomna att odla för mångfald i sommar! Är du intresserad eller vill veta mer, ta kontakt med: Sanna Mjösberg Andreas Marklund Mail: Facebookgrupp: I centrala Orsa erbjuds nu odlingslotter för dig som individ, vänner, familj eller förening som är intresserad av att odla och möta andra människor. Alla är välkomna, nybörjare såväl som erfarna odlare. Möjlighet finns att anpassa odlingslotten för dig med specifika behov, exempelvis med upphöjda odlingslådor eller stenlagda gångar. Under året erbjuds praktiska genomgångar av ekologisk odling, möjlighet att delta på marknader, matlagningsträffar och andra aktiviteter. Odlingslotterna finns på Älvgatan 7, gångavstånd från Orsa centrum. Projektet drivs av Studiefrämjandet med stöd från bl a Näringslivskontoret. Kontakta Orsa kommun Kommunens växel Kassan, tis, tors, fred Kommunalråd Marie Olsson Arbetsmarknadsenhet Anhörigstöd Bibliotek Borgerlig begravning Borgerlig vigsel Informationsansvarig Kommunrevision Konsumentväglening (Mora kulturhus) Besökstid bokas på Kulturhus/Bildarkiv Miljökontor NODAVA (v/a, renhållning) Näringslivskontor Grönklittsgruppen Orsabostäder AB Räddningstjänsten Räddning, akuta situationer 112 Barn- och utbildningskontor Barnomsorg Socialkontor Stadsförvaltningskontor/ Byggnadsnämnd Fritids- och servicekontoret Siljan Turism, Orsa Överförmyndare Returbutiken Aktuellt från Orsa Alla intresserade är välkomna till ett första möte söndagen 13 april klockan 17:00 på biblioteket i Orsa för att starta igång odlingsåret 2014! Andra viktiga nummer: Orsa vårdscentral Polisen SOS 112 Information vid olyckor och kris AKTUELLT FRÅN ORSA Dina egna telefonnummer Kommunstyelsens arbetsutskott har beslutat att upphäva sitt tidigare beslut om ett verksamhetsbidrag på kronor till Dalhalla Opera. Föreningen hade bett att det tidigare beslutade bidraget skulle vara vilande till nästa år, eftersom det inte blir någon opera i föreningens regi i år. Nu får man komma tillbaka med en ny ansökan när verksamheten blir aktuell. Sockenvapnet som det godkändes av kungen I fält av guld tre röda orsaslipstenar ordnade två och en utges av Orsa kommun och kommer ut med 4 nr per år. Ansvarig utgivare: Göran Grå. Redaktion, original: Janne Bäckman tel Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB 2014 ORSA KOMMUN BOX ORSA 14 Aktuellt från Orsa Aktuellt från Orsa 15

9 Nu säljs de första tomterna i Styversbacken - ett av Dalarnas finaste tomtområden. Vid Orsasjöns östra strand planerar Orsa kommun ett område för ca 50 permanentbostadshus. De första tomterna är nu ute till försäljning. Området är vackert beläget i en västsluttning med gles tallskog och utsikt över sjön, Våmhus - Bonäs och bergen väster om sjön. Höjdskillnaden från områdets lägsta och högsta punkt är stor, ca 20 meter. Det innebär att nästan alla tomter har sjöutsikt. Tomtstorleken är mellan 1500 och 4000 kvm. Vi försöker göra en så bra kompromiss som möjligt mellan att bevara mycket växtlighet/natur och ändå få maximal utsikt. Styversbacken får karaktären av skogsbacke. Ner mot vattnet byggs ett Strandnära promenadstråk (inte spikrakt det heller) mellan befintliga strandtomter och det planerade tomtområdet. Lyktstolpar anpassas till områdets karaktär. Försäljningen av tomterna är påbörjad. Vårt mål med området är att så många som möjligt av de blivande fastighetsägarna i området ska bosätta sig där permanent. Råd och stöd Vi är gärna rådgivare till dig som köper tomt och vill bygga i området. Råden kan handla om hur du bygger, uppvärmningsalternativ, hur huset placeras på tomten, byggnadsstil, mm. Du som redan nu vill börja fördjupa dig i vad man bör tänka på när man bygger nytt kan ta en titt i Lathund för husbyggare på orsa.se. Där finns en del konkreta råd för dig som funderar på att bygga. Om du är intresserad av vad Orsa har att erbjuda som bostadsort eller bara vill veta lite mer om vad som händer i Orsa så är du välkommen att besöka Där hittar du artiklar, kalendarium, aktiviteter och nyheter om Orsa. Tomterna säljs av Länsförsäkringars fastighetsförmedling. Ansvarig mäklare är Emma Tysk. tel direkt: , mobil: Tel: I nästa nummer: SUPERVALET ETAPP 1. Därför på verkar EU-valet dig! 16 Aktuellt från Orsa

Alla barn har egna rättigheter

Alla barn har egna rättigheter Alla barn har egna rättigheter Barnkonventionen i Partille kommun Innehåll Barnkonventionens fyra grundstenar 3 Vad är Barnkonventionen? 4 Barnkonventionens artiklar 4 Vem ansvarar för arbetet? 5 Barnkonventionen

Läs mer

Integrationsenheten Haparanda Stad

Integrationsenheten Haparanda Stad Integrationsenheten Haparanda Stad Verksamhetsbeskrivning Innehåll Verksamhetsbeskrivning... 3 Överenskommelse med Migrationsverket... 3 Integrationsenheten... 3 Kvalitetsarbete... 3 Mottagning och integration

Läs mer

MEDBORGARDIALOG. - en liten guide

MEDBORGARDIALOG. - en liten guide MEDBORGARDIALOG - en liten guide Medborgardialoger i Orsa kommun - en liten guide Infoavdelningen, Janne Bäckman, december 2010 Vad är en medborgardialog? Det är helt enkelt ett sätt att prata med människor

Läs mer

Flyktingmottagande. Bjuvs kommun. Hur kan du göra för att hjälpa till?

Flyktingmottagande. Bjuvs kommun. Hur kan du göra för att hjälpa till? Flyktingmottagande i Bjuvs kommun Hur kan du göra för att hjälpa till? Just nu kommer det många människor till Sverige som är på flykt från förtryck, övergrepp och förföljelse. I denna folder har vi samlat

Läs mer

Svar på skrivelse gällande ensamkommande asylsökande barn som försvinner

Svar på skrivelse gällande ensamkommande asylsökande barn som försvinner Socialförvaltningen Socialtjänstavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2015-07-09 Handläggare Nina Mörman Aldunge Telefon: 08 50825006 Till Socialnämnden Svar på skrivelse gällande ensamkommande asylsökande

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

Presentation Länsstyrelsen Gävleborg Gustav Wilhelmsson

Presentation Länsstyrelsen Gävleborg Gustav Wilhelmsson Presentation Länsstyrelsen Gävleborg 2016-06-16 Gustav Wilhelmsson Agenda Organisation Statistik Migrationsverkets uppdrag Mottagningssystemet Skydd/asyl/asylsökande Asylprocessen Rättigheter/skyldigheter

Läs mer

Begäran från socialnämnden om medel för full kostnadstäckning för mottagandet av ensamkommande för 2017 SN-2017/33

Begäran från socialnämnden om medel för full kostnadstäckning för mottagandet av ensamkommande för 2017 SN-2017/33 Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2017-02-02 13 Begäran från socialnämnden om medel för full kostnadstäckning för mottagandet av ensamkommande för 2017 SN-2017/33 Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Strategi för flyktingmottagande i Botkyrka kommun

Strategi för flyktingmottagande i Botkyrka kommun Strategi för flyktingmottagande i Botkyrka kommun Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: SN/2015:242 Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige Dokumentet beslutades den: skriv

Läs mer

för Ensamkommande barn

för Ensamkommande barn Information från Överförmyndare i Samverkan Hultsfred/Högsby/Oskarshamn/Mönsterås om God man för Ensamkommande barn Överförmyndaren är en kommunal tillsynsmyndighet över kommunens gode män, förvaltare

Läs mer

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll Överförmyndarens ansvar God mans uppdrag och roll OLIKA MYNDIGHETERS ANSVAR Migrationsverket Länsstyrelserna Kommunerna Landstingen Inspektionen för vård och omsorg Socialstyrelsen Migrationsverket ansvarar

Läs mer

Lathund om asylregler för ensamkommande barn mars 2017

Lathund om asylregler för ensamkommande barn mars 2017 1 Lathund om asylregler för ensamkommande barn mars 2017 Många av RFS medlemmar hör av sig till kansliet för att få hjälp med att ge bra stöd till de ensamkommande barn som de är gode män och särskilt

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2009

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2009 Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2009 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka

Läs mer

Till dig som söker asyl i Sverige

Till dig som söker asyl i Sverige Senast uppdaterad: 2015-09-28 Till dig som söker asyl i Sverige www.migrationsverket.se 1 Reglerna för vem som kan få asyl i Sverige står i FN:s flyktingkonvention och i svensk lag. Det är som prövar din

Läs mer

Informationsmöte om tillfälligt evakueringsboende på Stendalsvägen 61

Informationsmöte om tillfälligt evakueringsboende på Stendalsvägen 61 1 [5] Referens Alexander Szögi Informationsmöte om tillfälligt evakueringsboende på Stendalsvägen 61 Dag och tid Torsdag 15 oktober 2015 kl. 19 Plats Närvarande Trädgårdstadsskolans matsal 56 medborgare

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt i konventionen finns med. FN betyder Förenta Nationerna.

Läs mer

Politikerdialog 2014 frågor och svar, samt reflektioner efter dagen

Politikerdialog 2014 frågor och svar, samt reflektioner efter dagen Politikerdialog 2014 frågor och svar, samt reflektioner efter dagen Var finns de ensamkommande flyktingbarnen (EKB) deras placering inom eller utanför kommunen? Svar: Länsstyrelsen har skickat ut frågor

Läs mer

Utlåtande 2015:14 RVI (Dnr /2014)

Utlåtande 2015:14 RVI (Dnr /2014) Utlåtande 2015:14 RVI (Dnr 333-878/2014) Revidering av de länsgemensamma riktlinjerna för handläggning av ärenden vid socialtjänsten kring ensamkommande barn Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms

Läs mer

Demokrati och Mänskliga rättigheter Alla FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna från år Religionsfrihet * Rösträtt Yttrandefrihet

Demokrati och Mänskliga rättigheter Alla FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna från år Religionsfrihet * Rösträtt Yttrandefrihet Demokrati och Mänskliga rättigheter Alla människor i hela världen har vissa rättigheter. Det står i FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna från år 1948. Det är staten i varje land som ska se till

Läs mer

Demokrati & delaktighet

Demokrati & delaktighet Demokrati & delaktighet Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen:

Läs mer

Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande

Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande SFS 1994:137 Källa: Rixlex Utfärdad: 1994-03-30 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2007:323 Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. [Fakta & Historik] Allmänna bestämmelser 1 I denna lag ges bestämmelser

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 27 Fredag 24 september 2010 Så röstade Sverige Det har varit val i Sverige. Det var ett spännande val som innebär att mycket kan förändras i Sverige. Moderaterna blir starkare, socialdemokraterna

Läs mer

Rättslig styrning 2011-06-22 RCI 19/2011

Rättslig styrning 2011-06-22 RCI 19/2011 BFD12 080926 1 (5) Rättslig styrning 2011-06-22 RCI 19/2011 Rättsligt ställningstagande angående uppehållstillstånd för fristadsförfattare 1 Bakgrund Med fristadsförfattare avses författare som i sina

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 (16) Utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-04-09 17 Lika möjligheter till utbildning (UN 2015.024) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Utbildningsnämnden

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning I III Lättläst version Ill II REGERINGSKANSLIET Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven

Läs mer

Remiss angående förändrad organisation för mottagandet av ensamkommande barn

Remiss angående förändrad organisation för mottagandet av ensamkommande barn KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR SOCIAL OMSORG Tjänsteutlåtande Dnr: 1.5.1-240-2014 Sida 1 (5) 2014-05-27 Handläggare Maria Andersson Telefon: 08-508 08 640 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

När får jag mitt bistånd (V)?

När får jag mitt bistånd (V)? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR När får jag mitt bistånd (V)? Beslut och domar enligt SoL och LSS som inte har verkställts i Kalmar län 31 december 2004 Meddelande 2005:26 När får jag mitt bistånd

Läs mer

Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn KS-2012/316

Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn KS-2012/316 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/316 2012-04-05 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn KS-2012/316 Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Härjedalens kommun 30 april 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Brukarinflytandet i Örebro har lyft både människor och kvalitet i vården

Brukarinflytandet i Örebro har lyft både människor och kvalitet i vården 3 INTERVJU Brukarinflytandet i Örebro har lyft både människor och kvalitet i vården Carina Dahl har jobbat med brukarfrågor från två perspektiv, som politiker och som ombudsman i Verdandi. Är det inte

Läs mer

30 FÖREDRAGNINGSLISTA

30 FÖREDRAGNINGSLISTA 30 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-05-19 10 (15) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2013/339 6 Svar på motion från Kristdemokraterna avseende integration av ensamkommande flyktingbarn. Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Motion 15 och 24 - Ge ensamkommande barn ett bättre och mer rättssäkert mottagande

Motion 15 och 24 - Ge ensamkommande barn ett bättre och mer rättssäkert mottagande MOTIONSSVAR Vårt dnr: 15/4201 15/4223 2015-10-23 Avdelningen för vård och omsorg Elisabeth Melin Motion 15 och 24 - Ge ensamkommande barn ett bättre och mer rättssäkert mottagande Beslut Styrelsen föreslår

Läs mer

Utan fast punkt en granskning av Göteborgs Stads arbete med bostadslösa

Utan fast punkt en granskning av Göteborgs Stads arbete med bostadslösa Rapportsammandrag Stadsrevisionen 15 november 2016 Utan fast punkt en granskning av Göteborgs Stads arbete med bostadslösa barnfamiljer Inledning I dag råder stark efterfrågan på lediga bostäder i Göteborg.

Läs mer

Fristad åt förföljda författare Motion den 23 september 2014 av Sidney Holm, Gudrun Hubendick, Per Chrisander, Kerstin Nöre Söderbaum (MP).

Fristad åt förföljda författare Motion den 23 september 2014 av Sidney Holm, Gudrun Hubendick, Per Chrisander, Kerstin Nöre Söderbaum (MP). 2015-03-09 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/573-869 Kommunstyrelsen Fristad åt förföljda författare Motion den 23 september 2014 av Sidney Holm, Gudrun Hubendick, Per Chrisander, Kerstin Nöre Söderbaum

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande och ungdomar September 2007 Varje år kommer flera hundra och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka asyl, så

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Film och diskussion VAD ÄR PROBLEMET? Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,

Läs mer

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald.

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald. Ett samhälle för alla Plan för funktionshinderspolitiken i Jönköpings kommun år 2015-2018 Jönköpings kommun arbetar för mångfald. Mångfald betyder bland annat att alla människor ska vara välkomna i samhället.

Läs mer

2014-08-25 Artikeln är skriven tillsammans med min hustru, Christina Hamnö.

2014-08-25 Artikeln är skriven tillsammans med min hustru, Christina Hamnö. 2014-08-25 Artikeln är skriven tillsammans med min hustru, Christina Hamnö. Det är det här valet handlar om För de flesta politiker har det politiska engagemanget börjat i en önskan om en bättre värld,

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-19 Dnr: 2014/947-IFN-063 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-19 Dnr: 2014/947-IFN-063 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-19 Dnr: 2014/947-IFN-063 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Överenskommelse

Läs mer

Överförmyndarnämnden Mitt 13 januari 2015

Överförmyndarnämnden Mitt 13 januari 2015 Överförmyndarnämnden Mitt Överförmyndarnämnden Mitt 13 januari 2015 Sid Justering... 3 1 Fastställande av ärendelistan... 4 2 Ekonomi... 5 3 Information från ordförande och överförmyndarchef... 6 4 Ändring

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2014 Nr 106 Motion av Magnus Olsson (SD) angående att säga upp avtalen med Migrationsverket och Länsstyrelsen i Skåne län (Dnr STK-2014-200)

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-30 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-01-30, kl 17:45 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Revisionsrapport Habo kommun

Revisionsrapport Habo kommun Revisionsrapport Översiktlig granskning av vissa delar av hanteringen av ensamkommande flyktingbarn Habo kommun Johan Bokinge 2012-02-2 Johan Bokinge Habo kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2

Läs mer

Vintern 2013/2014 ansökningar från Frälsningsarmén och Stockholms Stadsmission

Vintern 2013/2014 ansökningar från Frälsningsarmén och Stockholms Stadsmission Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2013-10-09 Handläggare Ariane Andersson Telefon: 08-508 25 031 Till Socialnämnden Vintern 2013/2014 ansökningar

Läs mer

Till: Socialnämnden. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av ensamkommande barn och ungdomar

Till: Socialnämnden. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av ensamkommande barn och ungdomar KARLSKOGA KOMMUN Kommunstyrelsen III KARLSKOGA KOMMUN ~ Revisionen 2013-02-18 Diariem ~~.Dc'J6 Kopia Han?I" s~.rm... '''~s.:''''...,,\.c.r ~. 2013-02- 2 6 Till: Socialnämnden För kännedom: Kommunfullmäktige

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

NYHETSBREV LUND APRIL 2016

NYHETSBREV LUND APRIL 2016 I detta nyhetsbrev: - Massor med inspiration på Fotbollsdagen - Human Response fortsätter sitt arbete i lokalföreningar - Projektledarutbildning ger rätt verktyg - Påverkan: Nej till tillfälliga uppehållstillstånd

Läs mer

Februari 2015. Ett gemensamt ansvar för mottagandet av asylsökande

Februari 2015. Ett gemensamt ansvar för mottagandet av asylsökande Februari 2015 Ett gemensamt ansvar för mottagandet av asylsökande FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 14; Envar har rätt att i andra länder söka och åtnjuta fristad från förföljelse

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 2 november 2017

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 2 november 2017 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 2 november 2017 Ärende 1 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Lena Bergström Socialkontoret lena.bergstrom@upplands-bro.se Datum Vår beteckning Er beteckning 2017-10-25

Läs mer

Framtiden = dagens barn

Framtiden = dagens barn Bild 1 Framtiden = dagens barn Innan jag börjar skulle jag vilja att ni tog av er era politiska kavajer. Bara lyssna och fundera över det jag säger. Bild 2 Kommunpolicy, antagen 22 sep 2008 Mycket har

Läs mer

Information om föreningen Passalens verksamhet 2013. Passalen - 2013. Ia Kjellsdotter

Information om föreningen Passalens verksamhet 2013. Passalen - 2013. Ia Kjellsdotter Information om föreningen Passalens verksamhet 2013 Passalen - 2013 Ia Kjellsdotter Bästa Passalen medlem! Välkommen till ett nytt år med massor av aktiviteter, evenemang och upptåg. 2013 års verksamhet

Läs mer

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde 1 2010-05-25 Kommunstyrelsen Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde Före dagens ordinarie kommunstyrelsesammanträde har kommunstyrelsen ett så kallat temasammanträde. Temat är Kommunens service

Läs mer

Tillfälligt boende för asylsökande ensamkommande barn (HVB-hem) på Ulfsbergsgården i Tullinge

Tillfälligt boende för asylsökande ensamkommande barn (HVB-hem) på Ulfsbergsgården i Tullinge 1 [7] Stöd- och utvecklingsenheten 2016-02-10 Frågor och svar Tillfälligt boende för asylsökande ensamkommande barn (HVB-hem) på Ulfsbergsgården i Tullinge Finns inte just din fråga besvarad? Hör i så

Läs mer

Angående remissen om Komplettering avseende ärendeansvar för ensamkommande flyktingbarn

Angående remissen om Komplettering avseende ärendeansvar för ensamkommande flyktingbarn Kommunstyrelsen Dnr: 156-624/2015 Socialroteln Sida 1 (2) Datum: 2015-04-21 Till berörd remissinstans Angående remissen om Komplettering avseende ärendeansvar för ensamkommande flyktingbarn Detta gäller

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Tilla ggsrapport fo r barn och unga

Tilla ggsrapport fo r barn och unga Tilla ggsrapport fo r barn och unga 25 mars 2014 Vad berättar barn för Bris om hur de mår? Hur har barn det i Sverige? Jag har skilda föräldrar och vill så gärna bo hos min pappa. Mamma har ensam vårdnad

Läs mer

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-16 Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Verksamhetsplan

Läs mer

Snabba fakta om Asyl från Migrationsverket

Snabba fakta om Asyl från Migrationsverket Snabba fakta om Asyl från Migrationsverket Mottagandet av asylsökande Migrationsverket ska se till att de sökande som inte kan ordna sitt boende själva också har någonstans att bo. Under tiden som asylansökan

Läs mer

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 Sunne kan bättre! Vi Moderater i Sunne kommun är beredda att ta ansvar och leda kommunen efter valet 2014. Vi vill bidra till att alla i högre grad ska kunna

Läs mer

SEPTEMBER 2015 INFOBLADET

SEPTEMBER 2015 INFOBLADET SEPTEMBER 2015 INFOBLADET Augusti Sommaren 2015 kan egentligen sammanfattas med ett ord augusti. Till förtret för alla som hade sin semester förlagd till juli och till glädje för pensionärer som har semester

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land.

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land. Människor har flyttat i alla tider För två miljoner år sedan uppkom de första människorna i Afrika. Allt sedan dess har människor spritt sig över hela jorden. I alla tider har människor också flyttat från

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Rådet för folkhälsa, trygghet och säkerhet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Rådet för folkhälsa, trygghet och säkerhet 1(5) Rådet för folkhälsa, trygghet och säkerhet Plats och tid, Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 8.30 11:00 Beslutande Ledamöter Gudrun Sjödin Bertil Böhlin Jonne Norlin Thomas Näsholm Åke Sundin

Läs mer

Upptäck Samhälle. Provlektion: Hur genomför man ett demokratiskt beslut?

Upptäck Samhälle. Provlektion: Hur genomför man ett demokratiskt beslut? Upptäck Samhälle Upptäck Samhälle är ett grundläromedel i samhällskunskap för årskurs 4-6 som utgår från de fem samhällsstrukturerna i Lgr 11. Författare är Göran Svanelid. Provlektion: Hur genomför man

Läs mer

Så styrs Sverige. 8 a och c

Så styrs Sverige. 8 a och c Så styrs Sverige 8 a och c Demokrati - Diktatur Demokrati Allmän och lika rösträtt Maktdelning Fria val Parlamentarism Offentlighetsprincip Åsikts-, yttrande- och religionsfrihet Tryckfrihet Rätt att resa

Läs mer

Materialet framtaget i Projekt Mitt val.

Materialet framtaget i Projekt Mitt val. För mer demokrati 2 Materialet framtaget i Projekt Mitt val. Ett projekt i samverkan med FUB och Riks-Klippan med stöd från Allmänna Arvsfonden och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Projektledare:

Läs mer

uppehållstillstånd för fristadskonstnärer

uppehållstillstånd för fristadskonstnärer BFD12 080926 1 (5) Rättsavdelningen 2015-05-12 SR 19/2015 Rättsligt ställningstagande angående uppehållstillstånd för fristadskonstnärer 1. Bakgrund Med fristadskonstnärer avses här konstnärliga utövare

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Utökad budgetram för överförmyndaren KS/2016:104

Utökad budgetram för överförmyndaren KS/2016:104 Ärende 8 TJÄNSTESKRIVELSE 2016-02-23 Kommunstyrelsen Linda Olsson Utredare/Jurist Telefon 08 555 010 53 linda.olsson@nykvarn.se Utökad budgetram för överförmyndaren KS/2016:104 Förvaltningens förslag

Läs mer

Yttrande över promemoria "Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga"

Yttrande över promemoria Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga YTTRANDE 1(5) Kontaktperson Samhällsbyggnadsavdelningen Linda Jönsson 010-224 14 19 linda.s.jonsson@lansstyrelsen.se Yttrande över promemoria "Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot Sammanträdesdatum s. 1 (25) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.55 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande 143- del av 158, 159-164 Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande

Läs mer

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Magdalena Bjerneld, Vårdlärare, Excellent lärare, MSc, PhD Nima Ismail, Distriktsläkare, Msc Institutionen

Läs mer

Riktlinjer för särskild förordnad vårdnadshavare

Riktlinjer för särskild förordnad vårdnadshavare Riktlinjer för särskild förordnad Avseende ensamkommande flyktingbarn 2015-04-01 lena.bergstrom@upplands-bro.se 0721-788 059 www.upplands-bro.se Innehåll 1... 3 1.1 Inledning...3 1.2 Återflyttning av vårdnaden

Läs mer

TEMA: RÄTTVISA OCH MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER: Schengen, asyl, visum

TEMA: RÄTTVISA OCH MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER: Schengen, asyl, visum Lektion 26 SCIC 28/03/2014 TEMA: RÄTTVISA OCH MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER: Schengen, asyl, visum Besök mellan 10:00 11:00 av... Ur mitt brev till Catrine: Mina frågor: A. Rädda barnen kritiska till asylregler

Läs mer

17 September 2015 handlingar separat bilaga. Nr 91 Svar på interpellation av Annette Carlson (M) till Ulf Olsson (S); Budskap på Orangeriet

17 September 2015 handlingar separat bilaga. Nr 91 Svar på interpellation av Annette Carlson (M) till Ulf Olsson (S); Budskap på Orangeriet 17 September 2015 handlingar separat bilaga Nr 91 Svar på interpellation av Annette Carlson (M) till Ulf Olsson (S); Budskap på Orangeriet Nr 91 Svar på interpellation av Annette Carlson (M) till Ulf Olsson

Läs mer

Uppdrag att inrätta ett nationellt kunskapscentrum om ensamkommande barn och unga inom Socialstyrelsen

Uppdrag att inrätta ett nationellt kunskapscentrum om ensamkommande barn och unga inom Socialstyrelsen Regeringsbeslut II:1 2017-03-23 S2017/01863/FST (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att inrätta ett nationellt kunskapscentrum om ensamkommande barn och unga inom Socialstyrelsen

Läs mer

LindhagaBladet September 2014

LindhagaBladet September 2014 LindhagaBladet September 2014 Ordförande Kaj Lautiainen Axgatan 131 27 09 62 V ordförande Leif Ahlberg Rågkornsgatan 126 87 5058 Kassör Sven Göran Palm Rågkornsgatan 56 87 14 43 Sekreterare Stefan Runevik

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

att Tranås kommun tar ansvar för att svenskundervisning för nyanlända ungdomar genomförs under sommarlovet varje år

att Tranås kommun tar ansvar för att svenskundervisning för nyanlända ungdomar genomförs under sommarlovet varje år ~ r ';~ TRANAs KOMMUN W." KOMMUNSTRYRELSENS AU SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-12-01 Sida 26(35) 291 Dnr510/15 Svar på motion om sommarundervisning i svenska Socialdemokraterna har genom Evelina

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Det mångkulturella samhället Journalnummer: 2010-68

Läs mer

21 förordning (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. och 28 förordning (2010:1122) om statlig ersättning för vissa utlänningar

21 förordning (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. och 28 förordning (2010:1122) om statlig ersättning för vissa utlänningar HFD 2016 ref. 31 En kommuns rätt till statlig ersättning för kostnader för mottagande av ensamkommande barn upphör när barnet tagits om hand av en förälder eller den rättsliga vårdnaden överförts till

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA PREMIÄR PÅ TEATER SAGOHUSET 6 MARS 2011 INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA AV ISA SCHÖIER Regi och kostym Scenografi Ljusdesign Stalle Ahrreman Marta Cicionesi Ilkka Häikiö I rollerna Ulf Katten

Läs mer

VÄLKOMNA till INFORMATIONSMÖTE 2015 12 01. 2015-12-02 Informationsmöte 2015 12 01 1

VÄLKOMNA till INFORMATIONSMÖTE 2015 12 01. 2015-12-02 Informationsmöte 2015 12 01 1 VÄLKOMNA till INFORMATIONSMÖTE 2015 12 01 به انجمن خوش آمديد جلسه را به دادن اطالعات مرحبا بكم في االجتماع إعطاء معلومات 2015-12-02 Informationsmöte 2015 12 01 1 KVÄLLENS HÅLLPUNKTER 18.30 18.40 Välkomna,

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige

Antagen av kommunfullmäktige Antagen av kommunfullmäktige 2015-05-13 1 Innehåll... 2 1. Inledning och bakgrund... 3 2. Uddevalla kommuns vision... 3 3. Omvärldens påverkan... 3 3.1 Nationell påverkan... 3 3.2 Lokal påverkan... 4 4.

Läs mer

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Maj 2014 Statsbidrag inom flyktingmottagandet Höörs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Motion av Jonas Segersam (KD) angående handlingsplan mot våldsbejakande extremism

Motion av Jonas Segersam (KD) angående handlingsplan mot våldsbejakande extremism KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Davidsson Per Datum 2016-08-19 Diarienummer KSN-2016-0245 Kommunstyrelsen Motion av Jonas Segersam (KD) angående handlingsplan mot våldsbejakande extremism Förslag till

Läs mer

Arvode och omkostnadsersättning för förordnande som god man för ensamkommande barn beslutade eller senare

Arvode och omkostnadsersättning för förordnande som god man för ensamkommande barn beslutade eller senare Överförmyndarnämnden Socialförvaltningen Överförmyndarkontoret Namn Anders Hagander Tnr: 016-710 20 74 2017-06-12 Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs Arvode och omkostnadsersättning för förordnande

Läs mer

Tema: Arbete & Bostad

Tema: Arbete & Bostad - BLADET NR 67 Maj 2013 Tema: Arbete & Bostad 2 - B L A D E T - BLADET NR 67 Maj 2013 Många unga utan bostad Tema: Arbete & Bostad 189 000 nya bostäder skulle behövas i Sverige bara för att ge de ungdomar

Läs mer

Socialnämnden 2014-10-15

Socialnämnden 2014-10-15 2014-10-15 226 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 227 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 228 Delgivningar... 4 229 Ansökan från Adoptionscentrum,

Läs mer

Dialogforum Alby- äldrefrågor

Dialogforum Alby- äldrefrågor MINNESANTECKNINGAR 1 [5] Dialogforum Alby- äldrefrågor Dag och tid 17 oktober 2011 kl. 17-19 Plats Närvarande Ej närvarande Alby äng Ledamöter i dialogforum Diana Hildingsson (S), ordförande i dialogforum

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun 2013-10-03 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun Plats och tid: Klågerupskolans matsal, kl.18:30-21:00 Närvarande: Åhörare: 25-talet

Läs mer

Motion gällande: Hur bör Stockholm arbeta för att ta emot och inkludera nyanlända/flyktingar i samhället?

Motion gällande: Hur bör Stockholm arbeta för att ta emot och inkludera nyanlända/flyktingar i samhället? Motion gällande: Hur bör Stockholm arbeta för att ta emot och inkludera nyanlända/flyktingar i samhället? Problemformulering Risken att nyanlända hamnar i ett socialt utanförskap är betydligt större än

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Personlig assistans dras in för funktionsnedsatta: Hela tillvaron kan raseras"

Personlig assistans dras in för funktionsnedsatta: Hela tillvaron kan raseras Personlig assistans dras in för funktionsnedsatta: Hela tillvaron kan raseras" Just nu pågår omprövning av beslut om personlig assistans för omsorgstagare i Borlänge. Vissa har fått avslag på fortsatt

Läs mer

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh Foto: Kristina Almén Foto: Kristina Almén Foto: Caroline Hagström Vellinge.se Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra värderingar vägleder

Läs mer