AKTUELLT FRÅN ORSA NR I detta nummer: Centrum etapp 2 Ensamkommande flyktingbarn Oreälven Färre får gå från skolan. Aktuellt från Orsa 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AKTUELLT FRÅN ORSA NR 1 2014. I detta nummer: Centrum etapp 2 Ensamkommande flyktingbarn Oreälven Färre får gå från skolan. Aktuellt från Orsa 1"

Transkript

1 AKTUELLT FRÅN ORSA NR I detta nummer: Centrum etapp 2 Ensamkommande flyktingbarn Oreälven Färre får gå från skolan mm Aktuellt från Orsa 1

2 MARIES SPALT Supervalåret! Ja, nu har det börjat. Det som kallas Supervalåret och som innebär att vi först i maj har valet till Europaparlamentet och sedan i september val till kommun, landsting och riksdag. För oss politiker är det ett spännande, arbetskrävande och intensivt år. Jag skulle tro att alla partier redan är på gång med att ta fram vilka kandidater vi ska ha på våra kommunfullmäktigelistor, vilka frågor vi ska gå till val på och vilka aktiviteter vi ska ha under valåret. Grunden för att vi kan gör detta är att vi lever i ett land med demokrati. Din rätt att rösta är en förutsättning för demokrati. När vi röstar väljer vi vilka partier och personer som vi tycker bäst företräder våra åsikter i Europaparlamentet, riksdag, kommun, och landsting. Grunden för vår demokrati är att vi som medborgare utövar vår politiska makt genom våra fria och allmänna val. Det finns starka samband mellan mänskliga rättigheter och demokrati. En fördjupad och långsiktigt hållbar demokrati förutsätter att de mänskliga rättigheterna respekteras. Demokrati är inget som vi kan ta för självklart, även om den är det i Sverige. I många länder finns ingen demokrati. Där kan du inte säga, skriva, eller för den delens sjunga vad du vill utan att riskera straff. Rättigheter som för oss är självklara. Där finns inga fria och allmänna val. En av anledningarna till att människor måste fly från sina hemländer är just avsaknaden av demokrati och mänskliga rättigheter. Människor som försöker stå upp mot regimer som förtrycker förföljs av regimen. En del kanske kan tycka att det är deras eget val. De får skylla sig själva. Om de bara är tysta så kan de stanna. Tänk då på hur världen skulle se ut om det genom historien inte hade funnits någon opposition mot regimer som förtrycker. Det är opposition mot förtrycket som gjort att så många länder har demokrati idag och att vi också har det i Sverige. Vi kan bara titta på historien här i Orsa. Tänk om de som tillhörde det så kallade Orsaläseriet istället hade varit tysta och lydiga mot kyrkan och inte fortsatt sitt arbete med att möjliggöra för alla att fritt få utöva sin religion. De fängslades för sin tro, men deras arbete var en del av grunden för att se till att vi idag har religionsfrihet i Sverige. Religionsfriheten är också en viktig del i en demokrati. Jag ser fram emot Supervalåret och hoppas att vi är många som gör det och att vi är många som kommer att använda vår rätt att rösta i alla valen! Tankar kring en omslagsbild Ibland går jag på den där niten om att allt är nytt under solen. Och att det var bättre förr. Det tyckte redan dom som levde förr. När det kommer till drastiska förändringar dyker dom tankarna upp lite oftare. Som det här med centrums förvandling som vi berättar närmare om i det här numret. Vi som var med för 30 år sen vet ju hur drastisk den förändringen var - eller gör vi? För handen på hjärtat, nog har vi vant oss. Nu oroar vi oss för nya förändringar. Det var sådana tankar som for genom mitt huvud när jag hittade omslagsbilden på det här numret av Aktuellt från Orsa. En till synes idyllisk bild från en by med framtidstro. Och med ett gatuliv är året. Vi ser en idyll på bilden. Folks som flanerar. Folkstyre Så här i början av ett valår så kretsar mycket kring nomineringar, att hitta människor som vill göra en insats för kommunen och satsa energi och engagemang i partiarbetet. Efter att ha jobbat mer än 25 år med politik så frågade jag mig själv häromdagen vad det är som driver mig att fortsätta. Svaret är enkelt och det handlar om påverkan. Jag har alltid dragits till uppgifter där det handlar om att besluta saker. I mitt jobb, som ordförande i en förening eller som förtroendevald i kommunen. Det handlar också om nyfikenhet hur saker hör ihop och hur samhället ska se ut i framtiden. Att få vara med och forma en kommuns framtid allt ifrån arbete och diskussioner vid möten i det egna partiets regi, via förberedande diskussioner i arbetsutskott och kommunstyrelse fram till beslut i vårt högsta beslutande organ kommunfullmäktige är ett hedersamt och viktigt arbete. Visst kan det vara svåra beslut ibland och allt som oftast Damer i långa känningar, barn i kavajer. Cyklar som enda fordon. Grusväg. Lite grann som det kommer vara i centrum ett tag framöver. Grusväg alltså. Vad vi ser är ett gångfartsområde från förra sekelskiftet. Man måste rätta sig efter gångtrafikanterna, vare sig man kommer med häst eller cykel. Som det blir på Slipstenstorget och Kung Gustavs väg, något som väckt en viss uppståndelse. Jag var också tveksam. Men sen insåg jag att när jag växte upp var trafiken dubbelriktad och hastighetsbegränsningen var 50 på samma gata. Vid tiden för idyllen på bilden bröt en polioepidemi ut i Sverige. Barn satttes på fattighuset och krisen med Norge ledde nästan till krig. Allt var inte bättre förr. Redaktör n är det en prioritering av ekonomiska resurser. Man har ett ansvar att göra rätt och riktigt ur både befolkningens perspektiv och ur lagens perspektiv. Men framförallt gäller det att ha en egen inre kompass vilket samhälle man vill ha och vad man tror är framgång. Att vara förtroendevald är egentligen ingenting märkvärdigt, om nu någon skulle tro det. Det handlar om sunt förnuft, engagemang och vilja att göra saker till det Thalins TANKAR bättre. Det där med att ha sunt förnuft kan man ju ha olika uppfattningar om vad det består i. Och det är där diskussionen kommer in. Det är kanske den viktigaste ingrediensen i politiken. Att diskutera sig fram till ett avgörande i olika frågor. Endera landar alla i samma uppfattning eller så har man olika uppfattning, går till beslut och finner sig i vad majoriteten tycker. Det är det som kallas demokrati, eller folkstyre på ren svenska. Och det är alltså inte att politiker styr folket, utan tvärt om! I DETTA NUMMER: Maries spalt...sid 2 Thalins tankar...sid 3 Nu kör vi igång etapp 2 i centrum...sid 4 Ensamkommande flyktingbarn...sid 6 Orsa kan bli fristad för musiker...sid 8 Forum Orsa försöker minska krånglet. sid 9 Stilla flyter Oreälven?....sid 10 Färre får gå från skolan...sid 12 Stor uppslutning för SCoTT...sid 13 Korta nyheter...sid 14 2 Aktuellt från Orsa Aktuellt från Orsa 3

3 Nu kör vi igång etapp 2 i centrum NYA CENTRUM Mild vinter och tidig vår gör fritids- och servicekontoret sysselsatta just nu. För bristen på tjäle har gjort att man fått stoppa arbetena på det nya tomtområdet Styversbacken tills vägar och mark håller igen. Å andra sidan kan man dra igång arbetet med Orsa centrum lite tidigare än planerat. - I början av april är vi igång igen, säger projektledaren Pippi Gunnars. Fast vi har förstås jobbat hela tiden. Vi har upphandlat entreprenör och med avtalen för att byta garage med HSB och liknande. Klart till yran Etapp två skall byggas ut för att vara klart till Orsayrorna. Det rör sig om sträckan från August Larssons-huset till Centralgatan, samt Kung Gustavs väg. Det är lika bra att vi börjar med den, eftersom den är omdiskuterad. - Den kommer inte att öppnas för trafik förrän alla etapperna är klara och när den öppnas vill jag poängtera att det är frågan om ett gångfartsområde. Det betyder att alla fordon - bilar, cyklar, sparkar måste anpassa sig till gångtrafiken. Ett sånt område finns t ex utanför biblioteket i Mora idag och det är det kanske vanligaste sättet att bygga i centrala stadsdelar idag. Flexibelt - Dessutom görs bygget på ett sådant sätt att om det inte skulle fungera är det bara att införa fordonsförbud igen. Idag får man faktiskt inte ens cykla där, vilket inte efterlevs särskilt väl. I etapp två kommer precis som i den första etappen vägen att dras ut på nuvarande kajen. Gångstråket hamnar också på utsidan av nuvarande uteservering vid Bykrogen. Garage försvinner De två nordligaste och de två sydligaste garagen på kajen försvinner. Ungefär där det södra garaget ligger nu blir en offentlig toalett. Där blir också en parkering med laddstolpar för elbilar och möjligheter att ansluta såväl vatten som avlopp och oljeavskiljare för serveringsvagnar som ställs upp vid speciella tillfällen. Utanför kulturhuset, där Gifting står kommer det att bli en interaktiv lekplats, fortfarande övervakad av Gifting själv, även om han får maka på sig lite.. Det förbereds också för ett framtida vattenspel. Det tillskapas torghandelsytor och Frelins Gränd rustas så att det blir en röd tråd med gångstråken genom centrum. Nya enhetliga belysningsstolpar blir det också. Gröna torget grönare Efter sommaren fortsätter man med Gröna Torget, Konsumparkeringen och Centralgatan. Generellt kan man säga att det blir mer grönt och mindre asfalt, men ungefär lika många och framförallt säkrare parkeringsplatser. Den nuvarande busstationen flyttar också till området framför gamla stationen. - Det kommer att bli tufft korta byggtider och det kommer att upplevas som stökigt under byggtiden. Men det bör hålla. Färdiggrävt Alla ledningar och kanalisering för fiber osv grävs ned i samband med ombyggnaden, så om det inte uppstår ett akut läge ska vi inte behöva gräva upp något mer på mycket länge när vi väl är klara. Det sista vi gör när alla tre etapperna är att lägga på det sista asfaltlagret. Det gör bl a att farthindren inte kommer att upplevas lika besvärliga som idag, utan blir just en påminnelse om att hålla farten nere. Inte felbyggt Det har förekommit rykten om att vägen i norra etappen skulle vara felbyggd och ligga för nära järnvägen. Det stämmer inte. - Nejdå. Det kommer snart upp ett staket mellan järnvägen och vägen. Vi har kunnat tidigarelägga det jobbet också, tack vare den milda vintern. Inlandsbanan AB vill också göra ett staket på östra sidan järnvägen, av säkerhetsskäl. Det är ju förbjudet att vistas på banområdet och det vill även de göra tydligare. 4 Aktuellt från Orsa Aktuellt från Orsa 5

4 Organisationen riggas för ensamkommande Vad är ensamkommande barn? Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka asyl, så kallade ensamkommande barn. Deras levnadsöden varierar men gemensamt för dem alla är att de befinner sig i en utsatt situation. flyktingbarn Från och med årsskiftet har Migrationsverket möjlighet att anvisa ensamkommande flyktingbarn även till de kommuner som inte har en överenskommelse om detta. Orsa kommun har tidigare gjort detta i samarbete med Mora kommun, men på grund av det ökade trycket på mottagning startar vi nu ett eget s k HVB-boende för ensamkommande barn. HVB står för Hem för vård och boende. Boendet kommer att öppnas i f d Hemtjänstens hus på Stensgatan. Kommunen kommer att ta emot ensamkommande flyktingbarn. Boendet beräknas vara i drift före sommaren och kommer totalt att sysselsätta ca 10 personer, eftersom kravet på HBV-boende är 24-timmarsbemanning. Det innebär att de som arbetar där går på ett schema med dag-, kväll- och helgtjänstgöring. I egen regi Kommunen har valt att arrangera mottagandet i egen regi. Det har vi gjort av flera anledningar. Dels för att ansvaret för hur mottagandet fungerar är helt och hållet vårt eget och att vi lättare kan ha insyn i verksamheten än om vi anlitar en entreprenör. Dels för att det skapar arbetstillfällen i kommunen och slutligen för att erfarenheten säger att det är ett billigare alternativ där vi själva har full kontroll. Mottagandet finansieras med statsmedel. För varje överenskommen och belagd plats får kommunen kronor per dygn. Utöver detta får kommunen en fast grundersättning varje år. Eva Nordfjell ny flyktingsamordnare Kommunen får också ersättning för andra extraordinära kostnader i samband med mottagande samt schablonersättning per individ som beviljas permanent uppehållstillstånd. Som boendechef, tillika flyktingsamordnare har anställts Eva Nordfjell. Hon kommer närmast från Rädda Barnen/Stockholm där hon bl.a. arbetat med barns hälsa och jämställdhet. Eva är uppväxt i Etiopien och har som vuxen bott i Etiopien, Tanzania, Kenya och Zambia. Eva tillträder tjänsten 5 maj. Flera ansvariga Verksamheten organiseras under kommunens fritids- och serviceförvaltning. Mycket ansvar ligger dock på Socialnämnden. Bl. a. för placering i boende, efterforskning av familjemedlemmar, utredning om särskilt förordnad vårdnadshavare, fastställande av faderskap mm. Detta sköts av Norra Dalarnas Myndighetsservice. För mer information Fram till dess att boendechef Eva Nordfjell påbörjar sin anställning går det bra att kontakta Niklas Sjödin eller Stefan Olsson för frågor. Information finns också på: ensamkommandebarn.skl.se/ Det är därför ett viktigt gemensamt ansvar för de berörda myndigheterna att mottagandet av barnen och prövningen av deras ärenden ges hög prioritet. FN:s defnintion Ensamkommande barn, eller ensamkommande ungdomar, är enligt FN:s definition person under 18 år, som söker asyl i ett Fotboll på 11 språk - då tar vi till svenskan... sportlovet spelades På Integrationscupen i fotboll för alla ungdomar mellan år. Ett 25-tal ungdomar i Orsa anmälde sig och deltog turneringen. Tanken var att det skulle finnas ett alternativ för de som inte åker skidor så att ingen ska känna sig sysslolös under en hel vecka, samt att öka integrationen i kommunen. Det var en stor publik som land utan att ha föräldrar eller andra vårdnadshavare tillgängliga i mottagarlandet. Migrationsverket anvisar Migrationsverket anvisar vilken kommun som ska ta emot barnet och socialnämnden i kommunen beslutar om lämpligt boende. Den anvisade kommunen ansvarar för att barnet får det stöd och kom och inte minst föräldrar som hejade på ungdomarna. Fyra lag Det var fyra lag (Brömsen, Barken, Centrum och Storgärdet) som deltog och mötte varandra, och Storgärdet vann cupen. Alla som deltog i turneringen fick medalj och det delades också ut pris till bästa spelare, skyttekungen, bästa målvakt mm. den hjälp som föreskrivs i socialtjänstlagen. Efter att Migrationsverket beviljat ett asylsökande ensamkommande barn uppe hållstillstånd ansvarar vistelsekommunen för fortsatta insatser under barnets uppväxt samt att han eller hon etableras i samhället. Svenska och kroppsspråk Med språk från 11 olika nationaliteter på spelplan kommunicerade ungdomarna med varandra på svenska och ibland tog de också kroppsspråket till hjälp. 6 Aktuellt från Orsa Aktuellt från Orsa 7

5 REUTERS/Sergei Karpukhin FRISTAD Orsa kan bli fristad för förföljda musikskapare Fristadskommuner för författare har funnits en tid, men i Sverige har det varit svårt att få till stånd samma möjligheter till arbetsro för förföljda musikskapare. Nu bli Orsa bland de första i landet att erbjuda uppehälle för en kompositör som inte kan utöva sitt yrke i sitt hemland. Kommunen erbjuder uppehälle under ett till två år, men ansvaret för musikskaparens tid här delas av flera intressenter. Stöd och nätverkshjälp kan fås från kulturrådet, organisationerna Freemuse, Safemuse och inte minst från SKAP - Sveriges kompositörer och textförfattare. Som musikkommun måste vi ställa upp - Det här känns som en naturlig sak för Orsa att ställa upp på, säger kommunalrådet Marie Olsson. Vi har ju sagt att vi vill vara en musikkommun och då kan vi inte bara säga det. Då måste vi visa det på olika sätt också. Tanken är att den artist som kommer ska få andrum för att utöva sin verksamhet under en tid. Det kan bli aktuellt att vi inleder med att ta emot musikskapare för kortare perioder. Tanken är också att de ska bidra till kulturlivet i den region de kommer till. Kommunen kommer också att söka samarbetspartners på olika sätt. Det finns redan ett brett nätverk som kan backa upp ett mottagande. Delade kostnader Kostnaderna för mottagandet varierar från fall till fall. Det beror också på vilken verksamhet den som kommer bedriver. Pussy Riot är det mest mediala exemplet på förföljda musiker. Här är det Nadezhda Tolokonnikova från rättegången som ledde till en tvåårig fängelsedom för huliganism för protester mot Vladmir Putin. De är dock långtifrån det enda - och inte ens värsta exemplet på förföljda musiker i världen. En möjlighet är att söka projektmedel från kulturrådet, men det finns också andra samfinansieringsmöjligheter. 19 dödade musiker Organisationen Freemuse bevakar situationen för musiker i världen. Enligt deras rapport för 2013 dödades 19 musiker på grund av att deras musik misshagat makten eller andra starka intressen. Ett hundratal har förföljs på andra sätt, varav hälften fängslats i de 33 länder som undersökningen omfattar. Mörkertalet är betydligt större än den officiella statistiken. Forum Orsa försöker minska krånglet Har du funderingar? Kontakta Olof Herko, Aktuellt från Orsa Aktuellt från Orsa 9 kan fortfaran- Jodå Det de uppfattas som krångligt att starta verksamheter och evenemang även i Orsa. Det kan vara svårt att hålla reda på lagar och regler hos alla inblandade. Men Forum Orsa försöker få ner antalet besök och mellanhänder som företagen som vill göra något behöver. Forum Orsa har nu fungerat ett par år och mottagandet har varit positivt. Det är ofta flera aktörer inblandade när ett företag söker någon form av tillstånd eller startar en ny verksamhet. Det finns ett stort behov av att samordna verksamheterna, och det är precis det som Forum Orsa gör. Förenkla så mycket det går - Vi vill förenkla möten och handläggning så mycket som möjligt, säger Olof Herko på Näringslivskontoret som är samordnare för Forum Orsa. Det är bra inte bara för kunden utan för oss själva också.. I princip tas ett ärende upp i Forum Orsa så fort den som har ett ärende behöver träffa mer än två förvaltningar. Det kan gälla etableringsfrågor, större förändringar av befintlig verksamhet eller arrangemang och evenemang. - Det är den som får ärendet på bordet första gången som kallar Forum Orsa-gruppen. Där sitter representanter för de instanser den sökande behöver komma i kontakt med. Vi har fasta möten för att den sökande inte ska behöva jaga oss tjänstemän för att få till möten, men kan också kalla vid andra tider. Den ärendet gäller är förstås alltid med på mötet. Efter mötet görs alltid en avstämning och eventuellt en överenskommelse om vem som gör vad så att inget ramlar mellan stolarna. Skapa rimliga förväntningar - Syftet är givetvis att förenkla processen för den som vill starta en verksamhet så mycket det går utan att ge avkall på lagar och regler. Vi har också ambitionen att ta oss an ärendena med en positiv grundsyn. Vad är möjligt att göra. Efter det första mötet ska det också vara klargjort vad den sökande kan behöva ta för ytterligare kontakter så att man skapar rimliga förväntningar och förståelse för ett ärendes handläggning.

6 Patrick Chauvel/Sygma/Corbis Stilla flyter Oreälven? Oreälven dyker gång efter annan upp i olika sammanhang. Det finns många intressen kring älven och många tyckanden. Det här är en redogörelse för vad som hänt kring älven hittills, vilka beslut som är fattade och av vilka instanser. Oreälven utgör riksintresse av flera anledningar och är således skyddad enligt miljöbalken 3 och 4 kap (friluftsliv, naturvård, mm). Vattendraget är utpekat av Länsstyrelsen som det vattendrag som har högst prioritet i länet att åtgärda. Åtgärder i Oreälven är av stor betydelse för att uppfylla de regionala miljömålen. Oreälven ses som Dalarnas viktigaste strömmande vatten. Påverkan Oreälvens strömsträckor är tydligt påverkade av rensningar och älven har därigenom en minskad andel strömmande vatten och en onaturlig och hopträngd älvfåra med dålig variation. En annan påverkan står givetvis kraftverken för och då speciellt de två nedersta, vilka innebär ett hinder för utbytet mellan Oreälven och Siljan/Orsasjön. När det gäller fiskvandring har kraftverksägarna initierat ett arbete med att återskapa vandringsmöjligheter förbi de två nedre kraftverken. Stackmoradammen Stackmoradammen ska rivas ut enligt beslut i domstol. Domstolen har i deldom , Mål nr M , M meddelat följande Villkor Dämningen ska vara utriven senast utgången av december månad Detta är ett arbete som dammägaren ansvarar för. Stackmoradammen är helt skild från Orsa kommuns arbete med att återställa strömsträckorna. Flera enhälliga beslut I kommunen har flera politiska beslut initierat arbetet med Oreälven. Första steget togs 2001 då två av varandra oberoende motioner antogs i fullmäktige. Ytterligare en sådan motion antogs, enhälligt, Motionerna innebär att kommunen ska vara huvudman för att restaurera älven efter flottning och arbeta för att återskapa fiskvandring från Siljan/Orsasjön. Detta är också helt i linje med de nationella och regionala miljömål som är an- tagna och också en förutsättning för att Oreälven skall leva upp till vattendirektivets ambitioner. För återställningen har nu Orsa kommun, med stöd av Orsa Fiskevårdsområde, kartlagt sex strömsträckor vilka skall åtgärdas för att bli så bra som möjligt i förhållande till de utpekade riksintressena och de politiska mål- och styrdokumenten. Samråd och information Alla direkt berörda har givits möjlighet att lämna sitt medgivande till arbetet. Samråd och utökat samråd har följt i frågan och alla enskilda och allmänna intressen har därmed fått möjlighet att lämna synpunkter på arbetet. En miljökonsekvensbeskrivning av åtgärderna är just färdigställd och insänd tillsammans med en ansökan till Miljödomstolen. Vem har gjort vad: Länsstyrelsen har pekat ut Oreälven som det vattendrag som är högst prioriterat att åtgärda i länet. Miljödomstolen har beslutat att Stackmoradammen ska rivas. Orsa kommun har som svar på tre motioner beslutat att restaurera älven efter flottning och arbeta för att återskapa fiskvandringen från Siljan och Orsasjön. Finns ytterligare frågor och funderingar kring projektet kan ni vända er till Magnus Bjurman Orsa kommun, miljökontoret. 10 Aktuellt från Orsa Aktuellt från Orsa 11

7 Färre får gå från skolan. Det blir inte motsvarande 13 tjänsters neddragning i skolan. Det blir färre. Förhandingarna har nu gällt sammanlagt 9,6 tjänster. Men förmodligen är det inte heller så många som sägs upp. Facken är förstås inte eniga med arbetsgivarna. Deras uppgift är ju att hålla sina medlemmar i jobb. - Men vi har bra och konstruktiva diskussioner om såväl den framtida organisationen och de så kallade karriärstjänsterna, säger skolchefen Anna Björk. Vi kommer inte att vara överens om allt, men vi har ett gemensamt mål att göra skolan bättre. Färre elever - samma kostym Anledningen till att man överhuvudtaget behöver diskutera neddragningar i skolan är att organisationens anpassning till elevantalet gått för långsamt. Kostymen har blivit för stort - och det är en dyr kostym. Statistiskt ett är Orsa en av de kommuner som lagt mest pengar på skolan men resultaten har uteblivit. Nu är inte den kopplingen så självklar. Orsa är en liten kommun med få elever. Det gör att pendeln kan slå våldsamt åt båda hållen fort. Det ställer också större krav på en flexibel organisation som använder resurserna effektivt. Att skolan idag har problem är alla överens om. Att dom ska lösas lika så. Och lösningen heter sannolikt bättre samordning av resurser. Turordning - Nu börjar arbetet med att se över de tjänster som försvinner, turordningsregler och liknande. Det är troligt att det inte handlar om lika många människor som tjänster. En del kommer att kunna erbjudas andra jobb, några går i pension. Vi kommer att pressa ned antalet som måste avskedas så mycket som möjligt. Det är naturligtvis bra. Men det handlar om personalen det. Hur blir det för eleverna? Minimera konsekvenserna - Det kan bli konsekvenser. Just nu jobbar vi fram handlingsplaner för hur vi ska minimera dem eller helst ta bort dem genom annan resursfördelning och andra arbetssätt. Inget vill ju att vi ska få det sämre i skolan. Det är främst rektorerna som jobbar med den saken. Vi vet i alla fall förutsättningarna inför höstterminen nu, kanske t o m bättre än vi gjort tidigare år. Alla idéer är inte på plats än, men det finns en hel del att jobba vidare med. Vintern har åter varit orolig inom skolan. Ledarskapet har varit ifrågasatt och där pågår som sagt diskussioner om en ny ledningsorganisation, med facken involverade. Det andra stora orosmolnet handlar om barn med särskilda behov. Särskilda behov - Det är högst förståeligt att föräldrarna är oroliga för sina barn. Men vad det gäller barn med särskilda behov är vi ålagda att det stöd som behövs. Där är frågan inte OM utan HUR stödet ska ges. Vi kanske inte har varit tillräckligt effektiva idag. Elevhälsan är inte berörd av personalneddragningarna. Däremot måste vi prata om hur vi bäst utnyttjar deras kunskaper. En nedläggning vore ett dråpslag Stor uppslutning för SCoTT Scandinavian College of Travel and Tourism, SCoTT fick som bekant inte en fortsättning av tre av sina utbildningar förnyade av Myndigheten för Yrkeshögskolan. Beslutet drabbade ett stort antal andra utbildningar inom besöksnäringen runt om i landet, företrädesvis norr om Mälardalen. En total nedläggning av SCoTT skulle vara ett dråpslag för kommunen. Kommunen som organisation skulle tappa ca 10 miljoner i intäkter på olika sätt, och utbildningens värde för näringslivet är ungefär lika högt. Nu kommer det förhoppningsvis inte att hända. Uppvaktat myndigheten - En delegation från kommunledningen och branschorganisationerna har haft ett möte med myndigheten. Vi kommer att arbeta för att få tillbaka utbildningarna vid nästa ansökningsomgång. Får vi det lindras effekten betydligt, säger kommunalrådet Marie Olsson. Men effekter blir det ändå, om man inte hittar nya sätt att fylla på utbildningarna kommande läsår. Därför tittar man just nu brett på nya utbildningar, nya former för att driva skolan osv. Det finns en möjlighet att man driver en del kurser som beställningsutbildningar, alltså utanför yrkeshögskolan. Brett stöd från branschen - Vi är inte framme där är än. Men branschorganisationerna ger SCoTT ett brett stöd och det från högsta nivå. Myndigheten själva har gett utbildningen beröm vid gjord inspektion. - En av sakerna man tittat på är att våra utbildningar ligger för nära liknande utbildningar på gymnasienivå. Där har vi kanske varit för otydliga i vår egen kursbeskrivning. Visst finns vissa ämnen med i de gymnasieutbildningar som finns, men inte på den nivån att eleven blir anställningsbar. Det blir man i våra utbildningar, vilket branschorganisationerna också påpekade. Alternativ undersöks Kommunen har tillsatt en arbetsgrupp för att titta på så många alternativ som möjligt för att fortsätta bedriva SCoTT på bästa sätt och kanske på sätt som gör att man blir mindre sårbar än man är när man bara har att luta sig mot yrkeshögskolan och dess regelverk. Det här är yrkeshögskolan: Inom yrkeshögskolan utbildas du för en tydlig yrkesroll Utbildningarna är skräddarsydda i nära samarbete med arbetslivet Teori varvas med praktik, så kallad LIA (Lärande i arbete) Utbildningarna är eftergymnasiala och oftast mellan ett och tre år långa Alla är avgiftsfria och berättigar till studiemedel från CSN Detta har hänt: Scandinavian College of Travel & Tourism (SCoTT) har funnits sedan 1983 och bedriver yrkeshögskoleutbildning inom turism, resor, hälsa och fritid. Utbildningen i Orsa har nu fått avslag på samtliga fyra ansökningar om att få fortsätta bedriva utbildning inom ramen för Yrkeshögskolan. SCoTT har i dagsläget ca 200 studerande. Redan till hösten kommer den siffran att vara halverad. Om inte förnyade ansökningar under 2014 resulterar i att SCoTT kan återta utbildningarna eller man finner alternativa driftsformer så går skolan i graven sommaren Skolan har ett mycket gott renomé och stöd från de viktigaste aktörerna inom näringslivet i respektive bransch. Ca 90 & av studenterna får jobb efter skolan. Myndigheten för yrkeshögskolan anger en lägre siffra, då man bara tittar på att den som studerar till t ex skidlärare får jobb som skidlärare. Får man annat jobb i branschen vilket många får - hamnar man utanför statistiken 12 Aktuellt från Orsa Aktuellt från Orsa 13

8 Ors-hästen stallas upp tillsvidare! Ors-hästen som Orsas logo kallats stallas nu upp. Huruvida det är för att gå till avel eller inte står skrivet i stjärnorna - eller hos Region Dalarna. - Beslutet att införa hästen över hela länet togs av Region Dalarnas direktion där våra kommunalråd sitter, berättar informationsansvarige Janne Bäckman. - Tanken var att vi skulle signalera en dala-samhörighet, vilket är en god tanke. Men eftersom bara en handfull kommuner genomfört beslutet, trots enigheten i region Dalarna, så blir idén nu förfelad. Begränsad samhörighet... - Idag signalerar vi samhörighet med Falun och Gagnef och det är väl trevligt. men syftet är ju ganska förfelat när inte alla gjorde som direktionen bestämt. - Idag vet jag inte om hästen kommer tillbaka. En idé vore kanske att få använda den fristående i t ex turistiska sammanhang. För där är ju hästen i alla former mer etablerad än våra slipstenar. Men då krävs som sagt att alla faktiskt gör det. Slipstenarna Nu blir slipstensvapnet kommunens enda logotyp tillsvidare. Kommunen har aldrig släppt kommunvapnet. Det har hela tiden varit den officiella symbolen. - Slipstenarna är ju också oerhört grundade här hemma. Kruxet är att kommer du utanför kommunen behöver vi inte komma så långt förrän ingen fattar betydelsen av dem. Man kopplar inte ihop vår symbol med varken Orsa eller Dalarna. I dagsläget har vi dock inga planer på att ta fram någon ny logga. Det är en dyr process. Hästloggan var förhållandevis billig för oss eftersom det togs fram en profil för hela länet som dessutom innehöll mer än själva symbolen. Den kom också i en tid där vi stod inför att byta grafisk profil, så på så sätt sparade vi en hel del jobb och pengar på kuppen. Ingen ny profil När kusen nu stallas upp innebär inte det att kommunen satsar Hästen stallas upp. några pengar på någon ny profil. - Nej, vi fasar ut ors-hästen. Vi har den bara på elektroniska mallar så där är den lätt att byta ut. På kommunens bilar byter vi logotyp när det är dags att byta bilarna. Vi gör en liten ändring i dagens grafiska manual, men det är en halv dags jobb. Överhuvudtaget lägger Orsa ner jämförelsevis lite pengar på den här typen av ärenden. Vi har så mycket gratis i marknadsföringssammanhang så det är bättre att satsa nån krona på att förstärka de bitarna. Välkomna att odla för mångfald i sommar! Är du intresserad eller vill veta mer, ta kontakt med: Sanna Mjösberg Andreas Marklund Mail: Facebookgrupp: I centrala Orsa erbjuds nu odlingslotter för dig som individ, vänner, familj eller förening som är intresserad av att odla och möta andra människor. Alla är välkomna, nybörjare såväl som erfarna odlare. Möjlighet finns att anpassa odlingslotten för dig med specifika behov, exempelvis med upphöjda odlingslådor eller stenlagda gångar. Under året erbjuds praktiska genomgångar av ekologisk odling, möjlighet att delta på marknader, matlagningsträffar och andra aktiviteter. Odlingslotterna finns på Älvgatan 7, gångavstånd från Orsa centrum. Projektet drivs av Studiefrämjandet med stöd från bl a Näringslivskontoret. Kontakta Orsa kommun Kommunens växel Kassan, tis, tors, fred Kommunalråd Marie Olsson Arbetsmarknadsenhet Anhörigstöd Bibliotek Borgerlig begravning Borgerlig vigsel Informationsansvarig Kommunrevision Konsumentväglening (Mora kulturhus) Besökstid bokas på Kulturhus/Bildarkiv Miljökontor NODAVA (v/a, renhållning) Näringslivskontor Grönklittsgruppen Orsabostäder AB Räddningstjänsten Räddning, akuta situationer 112 Barn- och utbildningskontor Barnomsorg Socialkontor Stadsförvaltningskontor/ Byggnadsnämnd Fritids- och servicekontoret Siljan Turism, Orsa Överförmyndare Returbutiken Aktuellt från Orsa Alla intresserade är välkomna till ett första möte söndagen 13 april klockan 17:00 på biblioteket i Orsa för att starta igång odlingsåret 2014! Andra viktiga nummer: Orsa vårdscentral Polisen SOS 112 Information vid olyckor och kris AKTUELLT FRÅN ORSA Dina egna telefonnummer Kommunstyelsens arbetsutskott har beslutat att upphäva sitt tidigare beslut om ett verksamhetsbidrag på kronor till Dalhalla Opera. Föreningen hade bett att det tidigare beslutade bidraget skulle vara vilande till nästa år, eftersom det inte blir någon opera i föreningens regi i år. Nu får man komma tillbaka med en ny ansökan när verksamheten blir aktuell. Sockenvapnet som det godkändes av kungen I fält av guld tre röda orsaslipstenar ordnade två och en utges av Orsa kommun och kommer ut med 4 nr per år. Ansvarig utgivare: Göran Grå. Redaktion, original: Janne Bäckman tel Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB 2014 ORSA KOMMUN BOX ORSA 14 Aktuellt från Orsa Aktuellt från Orsa 15

9 Nu säljs de första tomterna i Styversbacken - ett av Dalarnas finaste tomtområden. Vid Orsasjöns östra strand planerar Orsa kommun ett område för ca 50 permanentbostadshus. De första tomterna är nu ute till försäljning. Området är vackert beläget i en västsluttning med gles tallskog och utsikt över sjön, Våmhus - Bonäs och bergen väster om sjön. Höjdskillnaden från områdets lägsta och högsta punkt är stor, ca 20 meter. Det innebär att nästan alla tomter har sjöutsikt. Tomtstorleken är mellan 1500 och 4000 kvm. Vi försöker göra en så bra kompromiss som möjligt mellan att bevara mycket växtlighet/natur och ändå få maximal utsikt. Styversbacken får karaktären av skogsbacke. Ner mot vattnet byggs ett Strandnära promenadstråk (inte spikrakt det heller) mellan befintliga strandtomter och det planerade tomtområdet. Lyktstolpar anpassas till områdets karaktär. Försäljningen av tomterna är påbörjad. Vårt mål med området är att så många som möjligt av de blivande fastighetsägarna i området ska bosätta sig där permanent. Råd och stöd Vi är gärna rådgivare till dig som köper tomt och vill bygga i området. Råden kan handla om hur du bygger, uppvärmningsalternativ, hur huset placeras på tomten, byggnadsstil, mm. Du som redan nu vill börja fördjupa dig i vad man bör tänka på när man bygger nytt kan ta en titt i Lathund för husbyggare på orsa.se. Där finns en del konkreta råd för dig som funderar på att bygga. Om du är intresserad av vad Orsa har att erbjuda som bostadsort eller bara vill veta lite mer om vad som händer i Orsa så är du välkommen att besöka Där hittar du artiklar, kalendarium, aktiviteter och nyheter om Orsa. Tomterna säljs av Länsförsäkringars fastighetsförmedling. Ansvarig mäklare är Emma Tysk. tel direkt: , mobil: Tel: I nästa nummer: SUPERVALET ETAPP 1. Därför på verkar EU-valet dig! 16 Aktuellt från Orsa

God Jul. och Gott Nytt År

God Jul. och Gott Nytt År God Jul AKTUELLT FRÅN ORSA NR 4 2013 och Gott Nytt År I detta nummer: Nya centrum växer vidare Det här med invandrare... Kina blir Afrika Kommunens inriktning är utstakad Engagemang ger snabbare stadsnät

Läs mer

Till Orsa från en annan värld

Till Orsa från en annan värld AKTUELLT FRÅN ORSA NR 3 2013 Sökes: Brandmän - och kvinnor Till Orsa från en annan värld MM! Aktuellt från Orsa 1 MARIES SPALT OM SOM- MAREN OCH NU- LÄGET! Vi har haft en fantastisk sommar med många soldagar

Läs mer

Nytt nummer Ny regim Ny organisation Nyanlända - och vad dom kommer ifrån Nya bredbandstag. I detta nummer: AKTUELLT FRÅN ORSA NR 1 2015

Nytt nummer Ny regim Ny organisation Nyanlända - och vad dom kommer ifrån Nya bredbandstag. I detta nummer: AKTUELLT FRÅN ORSA NR 1 2015 AKTUELLT FRÅN ORA NR 1 2015 I detta nummer: Nytt nummer Ny regim Ny organisation Nyanlända - och vad dom kommer ifrån Nya bredbandstag Aktuellt från Orsa 1 THALIN TANKAR Utmaningar och möjligheter Jag

Läs mer

FRÅN ORSA. Undrar just var man ska gå i skolan... Skollokaldiskussionen Lanthandeln med hemkörning Röjning ger flis Näringslivsåret mm.

FRÅN ORSA. Undrar just var man ska gå i skolan... Skollokaldiskussionen Lanthandeln med hemkörning Röjning ger flis Näringslivsåret mm. AKTUELLT FRÅN ORSA Undrar just var man ska gå i skolan... Skollokaldiskussionen Lanthandeln med hemkörning Röjning ger flis Näringslivsåret mm Nr 1 2008 Det var med mycket pirr i magen som jag gick till

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114 Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA TEXT: Maja Dahl, Jenny Jonstoij och Olof Svensson GRAFISK FORM OCH LAYOUT: Dalston, www.dalston.se

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Alexandra trotsar oddsen

Alexandra trotsar oddsen nr 1 2012 en tidning från falkenbergs kommun Falkenberg Alexandra trotsar oddsen Ny strategi för högre utbildning Helen satsar på ungkulturen Stafsinge blir ny stadsdel Hamnfrågan - en utmaning för politikerna

Läs mer

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Ett Värmdö med tillväxt, mångfald och valfrihet Vår vision är att vi har ett välfärdssamhälle där samhällets olika sfärer, det offentliga, de frivilliga sammanslutningarna,

Läs mer

FALKENBERG. Kontakten med medborgarna. K-Center. Södra Åstranden. förbättras på flera sätt. Kommunen satsar på. Nya möjligheter för

FALKENBERG. Kontakten med medborgarna. K-Center. Södra Åstranden. förbättras på flera sätt. Kommunen satsar på. Nya möjligheter för FALKENBERG NR 2 2013 en tidning från falkenbergs kommun Kontakten med medborgarna förbättras på flera sätt Kommunen satsar på K-Center Nya möjligheter för Södra Åstranden Äldre vill känna sig tryggare

Läs mer

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Oklart uppdrag Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Oklart

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0 ARBETA I PROJEKTFORM 5 5.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 3 5.1 Behovsanalys tänk nytt sid 4 5.2 En början och ett slut projektets liv sid 5 5.3 Vart ska vi och varför mål och syfte sid 6 5.4 Ett arbetssätt

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Nu har Hassi slutat sjunga, vem tar ansvar för det?

Nu har Hassi slutat sjunga, vem tar ansvar för det? falun.se/aik Falu Kommuns modell för mottagande av ensamkommande flyktingbarn Nu har Hassi slutat sjunga, vem tar ansvar för det? Alla barn och ungdomar borde ha en självklar rätt att växa upp i fred och

Läs mer

Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge -

Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge - Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge - Kompetensutvecklingsprojekt i LRF s regi Finansierat av Europeiska Socialfonden Anna Tegel Maj 2013 Sammanfattning Projektet Grön kompetens i Blekinge har pågått

Läs mer

hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Närodlad politik En skola för alla Här skapar vi ett Halland behöver en centerpartiet.

hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Närodlad politik En skola för alla Här skapar vi ett Halland behöver en centerpartiet. Hallandsbygdens tidningsförening nummer 3, 2014 Här skapar vi ett hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Halland behöver en Närodlad politik En skola för alla centerpartiet.se/halland Sid 7 2 HALLANDSBYGDEN

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2008-04-11--13 1(98) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2008-04-11--13 Föregående möte: 2008-02-29--03-02

Läs mer

Prot. 1998/99:87, 28 april. 14 Folkbildning. Föredrogs Kulturutskottets betänkande 1998/99:KrU10 Folkbildning. Anf. 177 LARS HJERTÉN (m):

Prot. 1998/99:87, 28 april. 14 Folkbildning. Föredrogs Kulturutskottets betänkande 1998/99:KrU10 Folkbildning. Anf. 177 LARS HJERTÉN (m): Prot. 1998/99:87, 28 april 14 Folkbildning Föredrogs Kulturutskottets betänkande 1998/99:KrU10 Folkbildning Anf. 177 LARS HJERTÉN (m): Fru talman! Det är fyra motioner som vi nu skall behandla. Alla berör

Läs mer

BO-BOOM! VÄSBY SJÖSTAD JA ELLER NEJ? Folket är med och skapar sin stad HÖGT RANKAD I BÄST ATT BO NR 3/2014

BO-BOOM! VÄSBY SJÖSTAD JA ELLER NEJ? Folket är med och skapar sin stad HÖGT RANKAD I BÄST ATT BO NR 3/2014 NR 3/2014 VÄSBY SJÖSTAD JA ELLER NEJ? HÖGT RANKAD I BÄST ATT BO BO-BOOM! Folket är med och skapar sin stad NÄRINGSLIVET I VÄSBY Entreprenörskap och socialt ansvar på Näringslivsdagen er du fl i t t ar

Läs mer

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Nr 5 November 2011 Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Sid 10-11 Bättre bussförbindelser väntar... sid 3 Julmarknadernas tid är här... sid 19 Magnifik final för jubileumsåret... sid 20 foto: edis

Läs mer

Roligast att spela match. Tidiga insatser i skolan hjälper många barn. Sid 15. Sid 10 11. Boxare med bakgrund. Ungdomsrådet under lupp

Roligast att spela match. Tidiga insatser i skolan hjälper många barn. Sid 15. Sid 10 11. Boxare med bakgrund. Ungdomsrådet under lupp Årgång 44, nr 1, vecka 9 --- 13, 2009. Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Boxare med bakgrund Foto: Göran Lager sid 5 Ungdomsrådet under lupp Foto: sid 4 Biskopen kom på besök

Läs mer

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1 Tummen upp Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet. Vi följer ungdomars levnadsvillkor och utvärderar hur ungdomspolitiken förverkligas på statlig och kommunal nivå. Vi arbetar sektorsövergripande och

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer