Platsen för höstens MIR- seminarium var Teatersalen på Ale gymnasiet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Platsen för höstens MIR- seminarium var Teatersalen på Ale gymnasiet."

Transkript

1 MIR Människa i riskzon 9 oktober 2007 Tema: Ungdomskraft Arbetskraft Platsen för höstens MIR- seminarium var Teatersalen på Ale gymnasiet. Moderator: Margrethe Kristensson Introduktion till dagen Efter att kaffe och fralla serverats, började dagen med att Monica Samuelsson, ordförande i Ales utbildnings - och kulturnämnd hälsade oss välkomna till Ale. Hon berättade hur man inom Ale gymnasieskola strävade efter att arbeta med ett entreprenöriellt tänkande. Hon pratade också om det ökade intresset för gymnasiets yrkesutbildningar, många ungdomar ser dessa utbildningar som den bästa vägen att gå för att få ett arbete. Ale kommun har arbetat med två olika projekt Lärlingsprojektet i Ale och AlePraktiken, Monica lämnade över ordet till Tage Lindström och Ulrik Sandberg för att förklara hur dessa är utformade. Lärlingsprojektet i Ale och AlePraktiken För ett antal år sedan beslutade sig kommunstyrelsen i Ale för att på allvar ta tag i problemet med kommunens höga ungdomsarbetslöshet. Genom olika projekt har en rad åtgärder växt fram i ett försök att bekämpa arbetslösheten på olika sätt, en del i detta är lärlingsutbildningen. År 2000 gjordes en utredning i hur en eventuell lärlingsutbildning skulle kunna se ut. Sedan dess har man med framgång under flera år och tillsammans med olika samarbetspartners gett ungdomar möjlighet att lära sig ett yrke. Några av samarbetsparter är bland andra; lokala företagare, arbetsförmedling, regionala gymnasier eller privata utbildningsanordnare, kommuner i Västra Götaland samt Ale Utveckling AB (det kommunala utvecklingsbolaget). I samarbete med Göteborgsregionens 13 kommuner erbjuder man ett antal yrkesutbildningar. Som lärling varvar man praktik och teori, tre fjärdedelar av tiden är förlagd ute på arbetsplatsen och en fjärdedel på Lärcentrum/komvux. Teorin kan även ingå i veckorna lärlingen är på arbetsplatsen. Utbildningens längd varierar mellan tio till fyrtio veckor. Till lärlingsprojektet i Ale som pågick på arbetsmarknadsenheten fick arbetslösa ungdomar själva söka till projektet, vartefter ett visst antal valdes ut att delta. Efter att ha antagits till lärlingsutbildningen börjar arbetet att skapa en yrkesidentitet hos ungdomen. Man börjar med att ta fram och stärka yrkesviljan och drivkraften hos den blivande lärlingen. Detta arbete görs genom att stärka ungdomarnas självförtroende och motivation genom inspirerande föreläsningar från exempelvis olika typer av företag och även fackrepresentanter.

2 Därpå startar en provpraktik som ger möjlighet att i 14 dagar känna sig för på arbetsplatsen och skapa vad Tage Lindström, projektledare på Lärcentrum/komvux, kallar för ett yrkesfokus. Efter provpraktiken, om lärlingen och arbetsgivaren är nöjda, så fortsätter man på den inslagna vägen. Det skrivs ett utbildningsavtal mellan arbetsgivare, elev och utbildningsansvarig som innehåller en beskrivning av hur utbildningen ska läggas upp. Elevens kunskap följs upp på arbetsplatsen och bedöms utifrån kursmålet. Lärlingsutbildningen är ett naturligt lärande på så vis att deltagarna först får lära sig vad yrket innebär och därefter ta del av den teori som behövs. Läraren från Lärcentrum/komvux besöker kontinuerligt arbetsplatsen för att uppdatera sig om hur det går för lärlingen samt diskutera den teori deltagaren läst. Tage menar att lärlingspraktiken är framgångsrikt eftersom lärandet sker på arbetsplatsen då kunskapen behövs, just in time. Detta kan bidra till att det blir: enklare att ta till sig information - kunskapen yrkesbaserad enklare att ställa rätt frågor skapar inlärningssituationer enklare att reflektera över frågan varför skapar reflekterat lärande Detta skiljer sig gentemot lärande i skolan vilket ofta bygger på konstruerade fall, just in case. Lärandet i skolan är av en modellbaserad karaktär, man lär sig lärobokens lösning, vilket ibland kan hämma den egna kreativiteten. För handledaren på arbetsplatsen anordnades en 5-poängsutbildning i pedagogik som genomfördes 2005 av Göteborgs universitet. Handledarna får även stöd från Tage och deltagarens lärare. Lärlingsutbildningen har uppnått goda resultat, ett till två år efter slutfört program har 82 procent arbete eller gått vidare till annan utbildning. Ulrik Sandberg som arbetar som affärsutvecklare, berättade avslutningsvis om AlePraktiken, en databas som han har varit delprojektledare för och byggt upp i NUTEK-projektet Utbildningssamverkan Skola Näringsliv i Ale. AlePraktiken är tänkt att vara en hjälp åt Ale kommuns företag och elever. Här kan företag lägga in uppgifter om sig själva och vad de har för möjlighet att erbjuda lärlingsplatser. Ungdomar som är intresserade kan gå in på sidan och läsa om de olika företagen för att se vad det finns att välja på. De tar sedan direktkontakt med företagets kontaktperson och avtalar om ett besök före sin praktik. På så sätt blir AlePraktiken ett enkelt matchningsverktyg, avslutade Ulrik. För mer information: AlePraktiken

3 Arbetsforum och ICA-skolan Det övergripande syftet med Arbetsforum är att bidra till att arbetslösa personer boende i Kortedala och Bergsjön får ett arbete. Arbetsforum vänder sig till personer som idag får sin försörjning från socialtjänsten eller är inskrivna på Arbetsförmedlingen och saknar a-kassa eller får grundersättning. Arbetsforum är ett samarbete mellan bland andra socialtjänsten i Bergsjön och Kortedala, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och primärvården. På Arbetsforum arbetar personal med att motivera, stödja, coacha och matcha de arbetssökande gentemot lediga arbeten, berättade Ramina Chaudhry som arbetar som rekryterare på Arbetsforum. Verksamheten finns till för både ungdomar och vuxna, den delen som riktar sig till ungdomarna kallas för ungdomsspåret. Joel Carlsson som arbetar som coach på Arbetsforum visade på ett antal framgångsfaktorer som man hittat i verksamheten: Eget ansvar, den arbetssökande förstår tidigt att huvudansvaret för att finna möjliga vägar till arbete, utbildning eller annan sysselsättning ligger hos honom eller henne (med stöd från personalen). Verksamheten bygger på det man av erfarenhet lärt sig fungerar och det som fungerar för den arbetssökande. Realistiska krav på den arbetssökande Tydlighet (mellan å en sidan personal på Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan och coacherna på Arbetsforum) Tidigt agerande, personer som ansöker om försörjningsstöd hänvisas till Arbetsforum, under förutsättning att man kan och vill arbeta. Uthållighet, som arbetssökande måste man få misslyckas och få tid att tänka i nya banor. Följa upp den arbetssökandes egen strategi, skapa en handlingsplan med flera alternativ, göra uppföljningar av planen och ansökan. Arbetsforum är en del av ett unikt samarbetsprojekt i Göteborg där Ica, bemanningsföretaget Store Support, Familjebostäder och Göteborgslokaler har skapat vad man kallar Ica-skolan. Lars Ihre driftledare på Ica är den som har startat upp skolan och sköter samordningen. Han berättade att anledningen till att Ica-skolan föddes var att det fanns svårigheter i att rekrytera medarbetare med hög kvalitet till butikerna i de nordöstra stadsdelarna. Man bestämde sig därför för att starta en traineeskola för att utbilda ungdomar som sedan skulle kunna arbeta ute i butikerna som kompetenta medarbetare. I samarbete med Arbetsforum rekryterar man ungdomar i åldrarna år. Några av antagningskraven är att de står utanför arbetsmarknaden och att de inte är kriminellt belastade. Dessutom ska man klara av de ganska tuffa krav sam ställs gällande arbetsvilja och förmåga att passa tider.

4 Till första traineeomgången var det sex stycken som antogs till skolan. Eleverna får teoretisk utbildning i sex dagar via Ica-skolan och resterande tid har de praktiserat i Ica-butiker, utbildningens sammanlagda tid är mellan fem och sex månader. Ica koncernen står för samordningen av utbildningen, Göteborgslokaler finansierar utbildningen genom att stå för föreläsningskostnaderna. Butiken där traineen arbetar hjälper till med handledarskap i butiken. De elever som inte erbjuds fast anställning i butik efter genomgången utbildning kommer av samarbetsparten Svenska Storesupport, som hyr ut personal till butiker, att erbjudas provanställning. Familjebostäder hjälper de ungdomar som fått en provanställning att i mån av lediga hyreskontrakt få en lägenhet i Bergsjön. Den 14 juni i år tog den första omgången studenter examen från denna nystartade utbildning. Av de sex ungdomarna som var med under den första omgången kommer de som inte redan fått en fast anställning troligen få någon typ av fortsatt anställning inom handeln, säger Lars. Anledningen till att ungdomarna lyckats så bra är att de fått hoppa in i skarpa lägen och blivit lite oumbärliga. Att det är ett traineeprogram och inte en vanlig praktik gör att man får en bra plattform att stå på när det gäller andra jobb inom handeln, oavsett om man ges möjlighet att fortsätta på Ica eller inte, menar han. I höst startade ytterligare en omgång traineer sin utbildning för att lära sig det som krävs för att bli en värdefull medarbetare inom någon av Göteborgs Ica-butiker. Rickard Lindberg, en av höstens traineer beskriver sin syn på Ica-skolan såhär långt: - Jättenöjd med utbildningen, verkligen en chans! Kontakt: Arbetsforum

5 Man vill ju kunna försörja sig själv- Anna Angelin Efter att har presenterat sig började Anna Angelin, doktorand vid Växjö universitet sin föreläsning med att berätta att etableringsåldern i Sverige har stigit till 27 år. Etableringsåldern brukar definieras som den ålder då tre fjärdedelar av åldersgruppen har arbete eller studerar. Demografiska prognoser visar att vi står inför en betydande ökning av unga i arbetsför ålder då de som föddes under det tidiga 1990 talets babyboom snart är i den åldern att de ska ut på arbetsmarknaden. Risken förväntas bli trängseleffekter och ur dem en öka ungdomsarbetslöshet. Även om dagens ungdomsarbetslöshet inte är lika hög som de var i början av 90-talet så finns det betydande risker för ett liknande scenario inom en snar framtid, menar Anna. Vad händer egentligen med de personer från babyboomen som kanske aldrig kommer att lyckas etablera sig på arbetsmarknaden? För att få en ökad förståelse för vad dessa ungdomar kan komma att gå igenom är det viktigt att vi ser tillbaka och drar lärdomar av utanförskapets effekter för de unga som under 1990-talets kris blev långvarit utsatta för marginalisering och bidragsberoende, säger Anna. Frågan vi bör ställa oss är hur deras liv utvecklats och påverkats av en långvarig arbetslöshet under ungdomsåren? Vissa av dessa personer har fortfarande inte etablerats utan lever ett vuxenliv präglat av bidragsberoende och samhälleliga interventioner. Genom att ta del av deras levnadshistoria kan vi kanske lära oss att på ett bättre sätt hjälpa framtidens unga som riskerar att hotas av marginalisering. Det är viktigt att lära sig för att inte samma misstag ska begås, menar Anna. Anna har studerat personer födda 1973 då de är den åldersgrupp som slutade gymnasiet 1992, samma år som krisen bröt ut tillfullo. Hon upptäckte att de personer som vid års ålder haft etableringssvårigheter, hade 6-7 gånger så hög risk att vara marginaliserade vid års ålder, jämfört med dem som inte haft etableringssvårigheter i unga år. Det finns ett antal kännetecken som återkommer när man studerar unga med långvarig etableringspolitik: Annan etisk bakgrund, arbetarklassbakgrund, lägre utbildning Instabila familjeförhållanden, flyttat hemifrån tidigt (sällan från hemorten) Blivit föräldrar då de var unga, ofta ensamstående Att vara fattig när man är ung är i sig naturligt. Inte minst för de som studerar. Anna menar att det trots detta finns en markant skillnad, de som studerat vidare eller var etablerade på arbetsmarknaden under den tio- års period som studien gäller hade en medianperiod på två år då de levt med låg inkomst. Detta kan ställas i relation till de som Anna benämner långvarit marginaliserade vilka levt med låg inkomst, till exempel alfakassa, ekonomiskt bistånd eller aktivitetsersättning under en medianperiod av åtta år.

6 En fråga från publiken angående detta löd: Hur är det med könsskillnader? Anna berättade att man inte sett några större skillnader mellan könen gällande vilka som drabbas av långvarig marginalisering. I intervjuer med personer som varit arbetslösa och bidragsberoende ända sedan sina sena tonår var det vissa ämnen som var återkommande. Många känner att de inte kan leva samma liv som majoritetssamhällets medborgare berättar Anna. Hon presenterade begreppet knapphetens tyranni. Nästa alla delar av livet försvåras av att ständigt leva i en konstant ekonomisk krissituation där strategier för att överleva fram till nästa utbetalningsdag upptar en stor del av tillvaron. Skammen över att vara socialbidragstagare var något som i princip genomgående framkom i de flesta intervjuerna. Ofta drar man sig undan sociala relationer då man inte har råd med vad andra kanske ser som självklarheter. Det kan handla om att man av pengabrist avstår från en fika på staden med vänner eller att man tackar nej till middagsinbjudningar för att man vet att man inte har råd att bjuda tillbaka. Den ekonomiska knappheten känns som värst då den går ut över de egna barnen vilka måste anpassa sig till familjens dåliga ekonomi. För många av dem som drabbas av långvarig arbetslöshet och bidragsberoende blir livet sällan vad de hoppats på och förväntat sig. Enligt Anna är en del av lösningen på problemet att i ett tidigt stadium hjälpa dessa ungdomar, medan de är i marginalen, innan de blivit marginaliserade. Ju längre tid man haft etableringssvårigheter under ungdomsåren desto större är risken att detta består längre fram i vuxenlivet.

7 Entreprenörskap, toapapper och struntsnack- Niclas Wikström Dagen avslutades med att Niclas Wikström föreläste i egenskap av ung entreprenör och författare till boken Entreprenörskap, toapapper och struntsnack. Idag arbetar Niclas som idékonsult i sitt egna företag OMY AB. Niclas är född och uppvuxen i Piteå där han bor och säger sig vilja stanna framöver. På gymnasiet läste han och några kompisar en kurs som gick ut på att starta ett företag. Företagsidén var att starta en innebandycup i Piteå, kuppen blev av men som företagsidé blev den inte någon succé. Året därpå startade de ett nytt företag som byggde på att gänget skulle skriva en bok om hur det är att flytta hemifrån. Problemet denna gång var att ingen av dem hade erfarenhet av att flytta hemifrån, då alla fortfarande bodde med sina föräldrar. Men de flesta saker går att lösa, så kompisarna bestämde sig för att hyra en lägenhet där de var fem stycken som flyttade in. Den nyvunna friheten ledde till mycket roliga saker, enligt Niclas, som fester och en del skolk. Att skriva på boken var inte något som till en början prioriterades. När det endast återstod några veckor till deadline så skrevs boken äntligen färdigt. Resultatet blev så uppskattat att gänget efter att ha vunnit en tävling på hemmaplan gick vidare till den nationella finalen i Stockholm. Där vann de priser i flera kategorier, bland andra bästa produkt. Detta blev upprinnelsen till en massa projekt för Niclas del. Idag är han 25 år och har hunnit med en hel del. Han tilldelades Piteå kommuns entreprenörskapsstipendium två år i rad. Blev utsedd till Andres Wall-stipendiat i företagande år 2002, och har även fått ett stipendium från NUTEK. Dessutom har han bland annat varit anställd på Nolia som projektkoordinator och regionsansvarig och arbetat som inspiratör för Ung Företagsamhet. Under fyra års tid har Niclas dessutom varit delägare och projektledare på reklambyrån Helikopter. Under tiden har han även rest runt i Sverige och föreläst för elever, lärare, politiker och företagare om sina erfarenheter och vad han tror kan hjälpa en person att lyckas som ung entreprenör. Niclas tips till ungdomar är att ta ett kliv ur klokhetskön, inte bli mattelärare bara för att man är duktig i matte. Det innebär att man inte väljer utbildning eller yrke utifrån vad andra anser är klokt och passande, istället ska man se till vad man själv är intresserad av. Enligt Niclas behöver inte en bred utbildning vara det enda eller bästa alternativet efter gymnasiet. För att lyckas med de idéer man har eller för att få det arbete man önskar så kan mycket vara vunnet bara genom att vara trevlig gentemot folk och att tacka ja till de möjligheter som ges. Följer man den filosofin kommer man att ha roligt och uppleva mycket. Dessutom måste man fånga upp och ta tag i drömmar och idéer man har. Niclas uttryckte sig så här en jäkligt bra idé som aldrig genomförs suger ju. För att ungdomar ska våga ta chansen att ta ett steg ur klokhetskön och prova på nya saker eller våga satsa på det man tror på, även om det ifrågasätts av andra gäller det att man har en trygghetzon eller trygghetstrampolin. Niclas pekar på vikten av att ha en familj som stöttar och inte dömer dig när saker går fel. Avsaknaden av hårda ord när saker går snett och att man ger varandra en klapp på axel när det går bra gör att det skapas en trygghet i att våga pröva saker trots att det kan bli fel.

8 I detta kan föreningslivet, till exempel scoutföreningar eller kyrkan fylla en viktig funktion. Niclas berättade att det finns dem som anser att han är där han är idag på grund av tur, men på det svarar han; för att halka på rätt bananskal gäller det att äta väldigt mycket bananer. Föreläsningen avslutades med några frågor från publiken. En fråga som ställdes handlade om hur man ska hjälpa ungdomar som inte har haft en trygghetstrampolin att ta hjälp av under sin uppväxt? Niclas ansåg att det gäller att lära dessa ungdomar att sälja sig själva och det de tror på och att visa på vikten av att våga sticka ut. Dessutom är det viktigt att få dem att hitta något de brinner för, detta måste de utveckla själva, man kan inte brinna i någon annans ställe, menar han. Micha Björck GR Bilder på några av dagens föreläsare: (Tage Lindström, samordnare lärlingsprojektet i Ale)

9 (Rickard Lindberg, trainee; Ramina Chaudhry, rekryterare Arbetsforum; Lars Ihre, driftledare Ica-skolan) ( Niclas Wikström, idékonsult OMY AB)

Vad gör de 1 år senare?

Vad gör de 1 år senare? Vad gör de år senare? En uppföljning av hur många deltagare som gått vidare till arbete eller studier år efter avslutad arbetsmarknadsåtgärd. Undersökningsperiod hösten 005 samt våren 006 Ett samarbete

Läs mer

Trappsteget ett nytt grepp för att hjälpa ungdomar i marginalen

Trappsteget ett nytt grepp för att hjälpa ungdomar i marginalen Broschyr samverkansparter Omslag; Trappsteget ett steg mot framtiden... Och tre steg på vägen mot ett fungerande vuxenliv för unga i marginalen Att fånga en ung människa på väg in i utanförskap är, även

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

Om unga föräldrar. och arbetsmarknaden.

Om unga föräldrar. och arbetsmarknaden. Om unga föräldrar och arbetsmarknaden Text: Elisabet Wahl Inledning Ungdomsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att genomföra insatser för att öka kunskapen om hur föräldrar under 25 års ålder kan

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta Jobbtorg Strängnäs Jobbtorg Strängnäs är en satsning på ett integrerat samarbete mellan arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och arbetsförmedlingen. Ett nära samarbete ska också finnas med gymnasieutbildning,

Läs mer

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun 1/5 Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun Ansökta medel: 1 096 000 /år Projekttid: september 2013 augusti 2014 1. Utgångspunkter Kraft har

Läs mer

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. Inledning Inom Arbetsförmedlingen och kommunen finns en rad verksamheter och

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Samarbete och utveckling

Samarbete och utveckling Samarbete och utveckling Sex kommuner; Norrköping, Uppsala, Eskilstuna, Västerås, Örebro och Karlstad samt Arbetsförmedlingen. Finansieras av de sex samverkande kommunerna och Arbetsförmedlingen samt europeiska

Läs mer

Arbete och försörjning

Arbete och försörjning KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2015-03-10 Lina Helgerud, lina.helgerud@karlstad.se Marie Landegård, marie.landegard@karlstad.se Arbete och försörjning Tematisk månadsrapport av indikatorer

Läs mer

Anställningsbar i tid

Anställningsbar i tid Anställningsbar i tid En sammanfattning av Eva Sennermarks rapport På bara två år kan nyanlända tekniker och ingenjörer med utländsk bakgrund komma ut i arbetslivet eller gå vidare till högre studier.

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss

Hitta ditt nya arbete genom oss Hitta ditt nya arbete genom oss Välkommen till Arbetsförmedlingen Här hittar du information om vad vi på Arbetsförmedlingen kan göra för dig och vad som är bra att tänka på när du precis har börjat söka

Läs mer

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden Projekt SIA Stegen in i arbetsmarknaden 1 FöreningenFuruboda HSOSkåne 1Bakgrund Detfinnsidagca22000människormedfunktionsnedsättningsomärunder30årochsom haraktivitetsersättning(detsomtidigarehetteförtidspension)isverige.knappttretusenur

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

Givna frågeställningar; sammanställning av nio grupper 1. Kan man skapa ett antagningsförfarande som leder till en lyckad utbildningsinsats?

Givna frågeställningar; sammanställning av nio grupper 1. Kan man skapa ett antagningsförfarande som leder till en lyckad utbildningsinsats? Givna frågeställningar; sammanställning av nio grupper Utifrån gruppernas anteckningar har vi satt samman samtliga påståenden och tankar kring frågeställningarna. Det är i stort sett en avskrivning av

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

Från socialbidrag till arbete

Från socialbidrag till arbete Från socialbidrag till arbete Lättläst Sammanfattning Betänkande av Utredningen från socialbidrag till arbete Stockholm 2007 SOU 2007:2 Människor med ekonomiskt bistånd ska kunna få arbete Det här är en

Läs mer

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT VÄRNA OM DINA MEDLEMMAR GENOM OMSTÄLLNINGSSTÖD VI HAR HJÄLPT MÄNNISKOR SEDAN 1912 AVSTÄLLNING ELLER OMSTÄLLNING? ABF Jobb ägs av Arbetarnas Bildningsförbund. Vi har en lång

Läs mer

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT!

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! Högre sannolikhet att UF-alumner startar företag har arbete 8-15 år efter gymnasiet Sannolikheten att UF-alumner når chefsposition jämfört med kontrollgruppen Skillnaden

Läs mer

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen Sida: 1 av 5 Svenska Ny i Sverige (textversion av filmen nyanland.arbetsformedlingen.se) Filmen Ny i Sverige Om filmen Hej och välkommen till vår guide för dig som fått uppehållstillstånd i Sverige och

Läs mer

JOBBTORG K A R L S T A D. Projektutvärdering 2009-11-19 2011-04-30 2011-04-30 1(9) Lisa Larsson Samordnare 054-540 50 41 lisa.larsson@karlstad.

JOBBTORG K A R L S T A D. Projektutvärdering 2009-11-19 2011-04-30 2011-04-30 1(9) Lisa Larsson Samordnare 054-540 50 41 lisa.larsson@karlstad. Utskriftsdatum Sid(or) 2011-04-30 1(9) Lisa Larsson Samordnare 054-540 50 41 lisa.larsson@karlstad.se JOBBTORG K A R L S T A D Projektutvärdering 2009-11-19 2011-04-30 Post- och fakturaadress: Ssamordningsförbundet

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Maxat med möjligheter

Maxat med möjligheter Maxat med möjligheter Om du gillar omväxling, problemlösning och att göra saker med händerna är VVS och fastighet ditt program. Du lär dig yrket både i skolan och ute på arbetsplatser, i branscher som

Läs mer

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 2 Syfte... 5 3 Projektets mål... 5 4 Perspektiv... 5 5 Risker...

Läs mer

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT!

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! Högre sannolikhet att UF-alumner startar företag har arbete 8-15 år efter gymnasiet Sannolikheten att UF-alumner når chefsposition jämfört med kontrollgruppen Skillnaden

Läs mer

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR Gör om gör rätt GS har som ambition att synliggöra medlemmarnas vardag. Ett tema som går igen under 2011 är Hur har du haft det

Läs mer

Projekt Arbetskraftsförsörjning och integration Ragunda Kommun

Projekt Arbetskraftsförsörjning och integration Ragunda Kommun Projekt Arbetskraftsförsörjning och integration Centralgatan 15 Box 150 840 70 Hammarstrand TEL 0696-68 20 00 FAX 0696-10692 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Bakgrund 3 Syfte 3 Mål 3 Organisation

Läs mer

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 2013-11-26 1 (5) Kompetens- och arbetslivsnämnden Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 1. Bakgrund

Läs mer

Hantverksjobb i Skåne nordväst

Hantverksjobb i Skåne nordväst Hantverksjobb i Skåne nordväst 2012-09-01 2014-06-30 Samarbetspartners är Bjuv, Höganäs, Landskrona, Ängelholm, arbetsförmedlingen, Region Skåne, Helsingborgs hantverksförening och Företagarna Syd Utbildningen

Läs mer

Fler jobb i Västerås med växande företag

Fler jobb i Västerås med växande företag Fler jobb i Västerås med växande företag Västeråsmoderaternas jobb- och näringslivsprogram för 2014-2018 1 Inledning Detta är Västeråsmoderaternas program för att fler västeråsare ska ha ett arbete. Företag

Läs mer

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv BAKGRUND Karriärtorget har utvecklats med stöd av Samhällskontraktet, ett samverkansprojekt mellan Mälardalens högskola, Eskilstuna kommun

Läs mer

Nämndens uppdrag. Årets händelser. Ekonomi

Nämndens uppdrag. Årets händelser. Ekonomi Nämndens text till årsredovisning År: 2012 Period: December Nämnd: Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Nämndens uppdrag Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning har ansvaret

Läs mer

Till dig som LIA-handledare

Till dig som LIA-handledare Y Till dig som LIA-handledare Grattis! Du har tackat ja till uppgiften att vara handledare för en KY-student på din arbetsplats en uppgift som kan vara både lärorik, stimulerande och ansvarsfull. Inom

Läs mer

Verksamhetsplan - 2008 Jobbcentrum

Verksamhetsplan - 2008 Jobbcentrum Handläggare: Eric Andersson, Arbetsmarknadsenheten, AME Socialnämnden Verksamhetsplan - 2008 Jobbcentrum Organisation Jobbcentrum ingår i Socialnämndens Arbetsmarknadsenhet. Arbetsmarknadsenheten hör till

Läs mer

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT VÄRNA OM DINA MEDLEMMAR GENOM OMSTÄLLNINGSSTÖD Står dina medlemmar inför en uppsägningssituation och är anslutna till TSL-systemet? Då kan arbetsgivaren tillsammans med den

Läs mer

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Det är dags att försöka hitta lösningar och förmedla hopp istället för att fokusera på problemen I Newo Drom har deltagarna hittat nya

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

Ordförande har ordet

Ordförande har ordet Ordförande har ordet På FC Rosengård försöker vi utnyttja den positiva kraft som fotboll utgör. Med hjälp av idrotten arbetar vi förebyggande för att undvika att personer hamnar i utanförskap. Vi försöker

Läs mer

Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13

Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13 FÖRSKOLANS KOMPETENSFÖRSÖRJNING Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13 ETT LÄRANDE EXEMPEL FRÅN NORRKÖPINGS KOMMUN Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13 1 Förord Förskolan står inför ett

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Kompare Diarienummer: 2008-3088845 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs stor vikt

Läs mer

Ett regionalt samarbetsprojekt mellan fem kommuner: Norrköping, Uppsala, Eskilstuna, Västerås, Örebro

Ett regionalt samarbetsprojekt mellan fem kommuner: Norrköping, Uppsala, Eskilstuna, Västerås, Örebro Utveckling av nya metoder i arbetet med arbetslösa ungdomar? NUEVO EN NY CHANS FÖR UNGA ARBETSLÖSA Skriv- & implementeringsprocess En man, 21 år, beskriver sin tid före NUEVO En vecka för mig på jobbcentrum

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

FÖRELÄSNING TRANSFER DANIEL NORDSTRÖM 2012-10-24

FÖRELÄSNING TRANSFER DANIEL NORDSTRÖM 2012-10-24 FÖRELÄSNING TRANSFER DANIEL NORDSTRÖM 2012-10-24 VARFÖR ANVÄNDA EXTERNA FÖRELÄSARE? Praktisk tillämpning av teoretiska begrepp Synliggöra kopplingen till arbetsmarkanden Medvetengöra olika yrkesytgångar

Läs mer

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med Mentorskapsprogram 2013/2014 i samarbete med REDIRE - att återvända och avkastning Mentor - handledare och förebild med uppdrag att vägleda en yngre person i dennes personliga och professionella utveckling

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Plats C-salen, kommunhuset, Västra Esplanaden 18

Plats C-salen, kommunhuset, Västra Esplanaden 18 Plats C-salen, kommunhuset, Västra Esplanaden 18 Datum och tid Onsdag den 22 maj 2013 Klockan 16.00-17.30 Närvarande Rose-Marie Holmqvist (S) vice ordförande Kennerth Björn, FUB Gudrun Rydh, NHR Kerstin

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

Dokumentation från Sjöbo och Ystad kommuns Arbetsmarknadsnämndens möte 20051212

Dokumentation från Sjöbo och Ystad kommuns Arbetsmarknadsnämndens möte 20051212 Dokumentation från Sjöbo och Ystad kommuns Arbetsmarknadsnämndens möte 20051212 1 Deltagarförteckning arbetsmarknadsnämnden Stefan Lundgren Ordförande Sjöbo Kommun, kommunalråd Bo Nilsson Sjöbo Kommun

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-04-01

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-04-01 .~.._o...,.. ~:. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2014-04-01 s (29) 81 Projekt Sociala företag Dnr 2014/401 ~ 3 INLEDNING De sociala företagen erbjuder möjligheter

Läs mer

Sammanfattande rapport utvärderingar Anpassade yrkesutbildningar Inom projekten Grenverket Södertörn och Grenverket Nynäshamn och Tyresö

Sammanfattande rapport utvärderingar Anpassade yrkesutbildningar Inom projekten Grenverket Södertörn och Grenverket Nynäshamn och Tyresö Utvärdering av sociala investeringar Sammanfattande rapport utvärderingar Anpassade yrkesutbildningar Inom projekten Grenverket Södertörn och Grenverket Nynäshamn och Tyresö Slutrapport Samordningsförbundet

Läs mer

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund Projekt Skånsk Nätverkskraft Mål Att via nätverksbyggande och föreläsningar stimulera de deltagande företagens affärsutveckling. Syfte Att genom projektet få kunskap om kompetensbehovet land företagare

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

EN ALLDELES EGEN VÄG TILLBAKA TILL ARBETE. Projekt Norrsken - Summering 2010 2013

EN ALLDELES EGEN VÄG TILLBAKA TILL ARBETE. Projekt Norrsken - Summering 2010 2013 EN ALLDELES EGEN VÄG TILLBAKA TILL ARBETE Projekt Norrsken - Summering 2010 2013 PROJEKT NORRSKEN FAKTA PROJEKT NORRSKEN DELTAGARES RESA FAKTA NÅGRA DELTAGARES RESA I PROJEKTET PROJEKTTID: 1 september

Läs mer

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Innehåll 1 Om undersökningen 2 Sammanfattning 3 Ungdomarnas utvärdering av Volvosteget 18 4 Ungdomarnas syn på arbetslivet 03 08 22 2 Om undersökningen 3

Läs mer

EN ALLDELES EGEN VÄG TILLBAKA TILL ARBETE. Projekt Norrsken - Summering 2010 2014

EN ALLDELES EGEN VÄG TILLBAKA TILL ARBETE. Projekt Norrsken - Summering 2010 2014 EN ALLDELES EGEN VÄG TILLBAKA TILL ARBETE Projekt Norrsken - Summering 2010 2014 PROJEKT NORRSKEN FAKTA FAKTA PROJEKTTID: 1 september 2010 31 augusti 2014 Vänder sig till kvinnor och män i Piteå och Arvidsjaur

Läs mer

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset -juni 2012 Utvärderare, Christina Ehneström och Torbjörn Skarin Skellefteå, 14 juni Uppföljning av vårens utvärdering Workshop om framtiden Fokusgrupper

Läs mer

Övrigt försörjningsstöd som kan ansökas om och som inte ingår i riksnorm

Övrigt försörjningsstöd som kan ansökas om och som inte ingår i riksnorm Rätt till ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd Beslutet innebär alltid en bedömning. Försörjningsstödet omfattar det mest grundläggande behoven som mat, boende kostnader, kläder, sjukvårds- och läkemedelskostnader,

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Människa i riskzon: Ungdomar som inte går i skolan. Ingens ansvar? Allas ansvar?

Människa i riskzon: Ungdomar som inte går i skolan. Ingens ansvar? Allas ansvar? Människa i riskzon: Ungdomar som inte går i skolan. Ingens ansvar? Allas ansvar? GR:s första konferens på temat Människa i riskzon handlade om kommunernas uppföljningsansvar för ungdomar upp till 20 år.

Läs mer

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna den 4 maj 0 Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna Allmänt om enkäten Enkäter skickas till deltagare i FIVE cirka tre veckor efter att de har avslutat sin praktik. Om

Läs mer

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Uppsalas företagsklimat sett med unga ögon Sveriges unga vill starta och driva företag. Siffror från Tillväxtverket visar att fyra av tio ungdomar

Läs mer

2011:4. Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011

2011:4. Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011 2011:4 Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011 Bakgrund Praktiksamordningen i Valdemarsvik startade under år 2009. P.g.a. rekryteringsproblem kom arbetet igång på allvar först under våren

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 Näringslivsutskottet Näringslivsutskottet (NU) verkar som en länk mellan Föreningen Ekonomernas medlemmar och näringslivet. Genom projekt och event skapar utskottet en bra kontakt

Läs mer

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro - Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till budget

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

lll#vyazc#cj CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009

lll#vyazc#cj <yg6c 69AwC \dgvc5vyazc#cj >CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009 FÖRELÄSNINGAR 2009 Jag älskar citat, det vet alla som varit på en föreläsning med mig, eller om man läst mina böcker. En av de personer som alltid gett mig något att fundera på är den franske aforismförfattaren

Läs mer

Gymnasieprogram 2012

Gymnasieprogram 2012 Gymnasieprogram 2012 Välkommen till Made by Kungsbackas inspirationsdag 2012. Dagen ska inspirera, väcka tankar och utöka kunskaper om olika yrken, branscher, företagande och samverkan mellan skola, näringsliv

Läs mer

Jobb åt unga. - med rätt lön och villkor. Socialdemokraterna i Halmstad

Jobb åt unga. - med rätt lön och villkor. Socialdemokraterna i Halmstad Jobb åt unga - med rätt lön och villkor Socialdemokraterna i Halmstad Ge jobb! Jobb skapar välfärd, både för den enskilda individen och för samhället. Tillkomsten av fler jobb är vår högsta prioritering

Läs mer

Romané Bučá Eskilstuna arbete och studier genom empowerment

Romané Bučá Eskilstuna arbete och studier genom empowerment Romané Bučá Romané Bučá Eskilstuna arbete och studier genom empowerment (ett nationellt arbetsmarknadsprojekt för romer) Bakgrund 2011-2014 Förfrågan till Eskilstuna och AMF 2011 Mobiliseringsfas november

Läs mer

Unga ska först! www.ssu.se. - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin

Unga ska först! www.ssu.se. - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin Unga ska först! - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin En rapport från Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund www.ssu.se www.ssu.se Förord Arbetslösheten når nya rekordnivåer i

Läs mer

Diabetescoach. Erfarenheter och resultat från ett projekt för föräldrar till barn med typ 1-diabetes

Diabetescoach. Erfarenheter och resultat från ett projekt för föräldrar till barn med typ 1-diabetes Diabetescoach Erfarenheter och resultat från ett projekt för föräldrar till barn med typ 1-diabetes Diabetescoach ett nätverk där föräldrar hjälper andra föräldrar Diabetescoach från förälder till förälder

Läs mer

Rapport Projekt Affärsutveckling

Rapport Projekt Affärsutveckling Rapport Projekt Affärsutveckling Qniv Våren 2009 Projektledare Marianne Örtengren Ulrika Sandström Enkät och rapport: Ulrika Sandström Nära coaching ulrika@naracoaching.se Sammanfattning Under våren 2009

Läs mer

Sommarlovet som aldrig tar slut

Sommarlovet som aldrig tar slut I Riksdagen Enköping 2009-09-21 Sommarlovet som aldrig tar slut En rapport om ungdomsarbetslösheten i Uppsala län och om socialdemokraternas investeringar för jobb och utbildning till unga 2 (10) Framtidstro

Läs mer

DMC - Disabled Making Careers Job hunting and job coaching activities and multi-science methods/tools in Sweden Plymouth, February 2015

DMC - Disabled Making Careers Job hunting and job coaching activities and multi-science methods/tools in Sweden Plymouth, February 2015 Hur samhället i Sverige arbetar för att hjälpa personer med funktionsnedsättning att få ett arbete Arbetsförmåga I Sverige så är de personer med funktionsnedsättning som har en arbetsförmåga inskrivna

Läs mer

Tillväxten börjar i skolan yrkesutbildning i fokus. Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad

Tillväxten börjar i skolan yrkesutbildning i fokus. Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad Tillväxten börjar i skolan yrkesutbildning i fokus Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad Att rekrytera rätt kompetens Rekrytering pågår i högre utsträckning i högkonjunktur men även i lågkonjunktur

Läs mer

Lärling i butik en gymnasieutbildning från Svensk Handel

Lärling i butik en gymnasieutbildning från Svensk Handel Lärling i butik en gymnasieutbildning från Svensk Handel 1 Till dig som ska börja gymnasiet Det är vi på Svensk Handel som står bakom Lärling i butik. Vi har helt enkelt kopplat samman branschens kompetenser

Läs mer

Statistik januari-december 2013 Samordningsförbundet Göteborg Centrum

Statistik januari-december 2013 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Statistik januari-december 203 Samordningsförbundet Göteborg Centrum I bilagan presenteras statistik för aktiviteter finansierade av Samordningsförbundet Göteborg Centrum. Aktiviteterna som vänder sig

Läs mer

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan Lokala samverkansgruppen i området Högsby, Mönsterås och Oskarshamn ansöker om projektmedel för gemensam verksamhet under tiden 1

Läs mer

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan Spanska för nöjets skull UF Affärsplan 2005-2006 Magdalena Andersson Soltorgsgymnasiet Borlänge Innehållsförteckning 1. Spanska för nöjets skull UF 1.1 Affärsidé 1.2 Bakgrund 1.3 Tjänsten 2. Företaget

Läs mer

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Underlag utveckling av samverkansinsatser Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Insatsansvarig Koordinator En väg in Vuxenutbildningen Madeleine Hartman Syfte och

Läs mer

Inbjudan för företag att medverka på april eventet Mamtreprenör 2010

Inbjudan för företag att medverka på april eventet Mamtreprenör 2010 Inbjudan för företag att medverka på april eventet Mamtreprenör 2010 Den 17 april 2010 kommer mellan 350 500 blivande och befintliga entreprenörs mammor att delta och mingla på Hilton Slussen i Stockholm.

Läs mer

Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad

Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad Protokoll 1(5) 2009-04-16 LA/GH Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad Tid: Torsdag den 16 april 2009, klockan 09.00-12.00 Plats: Ullevi konferens, Paradentrén, Göteborg Närvarande: Bengt Gustafsson

Läs mer

SR om unga och visstidsanställningar

SR om unga och visstidsanställningar SR om unga och visstidsanställningar September 2014 Erik O. Thyselius Innehåll 1. Inledning och metod sid. 3 2. Disposition sid. 3 3. Undersökning av inslagen sid. 3 4. Sammanställning av antalet problemformuleringar

Läs mer

Ungdomsteamets vision är att genom samarbete med näringslivet kunna skapa alternativa vägar till arbete

Ungdomsteamets vision är att genom samarbete med näringslivet kunna skapa alternativa vägar till arbete I Haninge kommun finns det c:a 1000 arbetslösa ungdomar, varav ungefär en tredjedel förekommer utanför den officiella statistiken. Den officiella statistiken visar att det finns ca 700 personer registrerade

Läs mer

KAMPEN OM KOMPETENSEN

KAMPEN OM KOMPETENSEN NYA vägar för flexibilitet i högre utbildning Hur kan vi säkra kompetensförsörjningen i mindre städer och på landsbygden? KAMPEN OM KOMPETENSEN Ett samarbetsprojekt med Nitus, nätverket för kommunala lärcentra.

Läs mer

Samordningsförbundet

Samordningsförbundet Samordningsförbundet Horisont - upprinnelse Projekt JobbTorg (2009-2010, 1,5 år) - aktiva insatser från dag 1 när ungdom (18-24 år) söker försörjningsstöd Bild: ökat inflöde av unga utan fullständiga betyg

Läs mer

Visst vore det kul... om du kunde tjäna mer pengar på det du brinner för?

Visst vore det kul... om du kunde tjäna mer pengar på det du brinner för? Visst vore det kul... om du kunde tjäna mer pengar på det du brinner för? Kerstin Sahlin Sahlins Struts 2010/2011 Omsättning: +50 % Besökare: +40 % Med inspiration från Kurbits införde vi dagliga guidade

Läs mer

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Sida RAPPORT 1(1) Datum 21-4-16 Referens IFO/Omvårdnadsförvaltningen Helen Holmgren Kommunstyrelsen Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Mars 21 E-post

Läs mer

FIA, Fler i Arbete ett EU-projekt i Skåne Nordost Skåne Nordost

FIA, Fler i Arbete ett EU-projekt i Skåne Nordost Skåne Nordost FIA, Fler i Arbete ett EU-projekt i Skåne Nordost Skåne Nordost Tillsammans är vi starka Med fokus på samarbete Vi verkar i ett sammanhang som är större än den enskilda kommunen. I Skåne Nordost identifierar

Läs mer

miljö och samhällsbyggnad Till dig som ska börja ditt sista år på en utbildning inom miljö eller samhällsbyggnad

miljö och samhällsbyggnad Till dig som ska börja ditt sista år på en utbildning inom miljö eller samhällsbyggnad Huddingetrainee: miljö och samhällsbyggnad Till dig som ska börja ditt sista år på en utbildning inom miljö eller samhällsbyggnad Vill skaffa mer erfarenhet på mitt CV Tar examen om ett år Vill vara där

Läs mer

Resursjobb. Sigtunamodellen 1.0 Från passiva bidrag till viktiga välfärdsjobb

Resursjobb. Sigtunamodellen 1.0 Från passiva bidrag till viktiga välfärdsjobb Resursjobb Sigtunamodellen 1.0 Från passiva bidrag till viktiga välfärdsjobb Bakgrund Låg utbildningsnivå Stor inflyttning Hög andel invånare som är utrikesfödda Regionens bästa arbetsmarknad men Svårigheter/utmaningar

Läs mer

Mellan Rum tillsammans öppnar vi dörrarna!

Mellan Rum tillsammans öppnar vi dörrarna! Mellan Rum tillsammans öppnar vi dörrarna! Ale, Alingsås, Bergsjön, Härryda, Kortedala, Kungsbacka, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund 1 BAKGRUND Svårigheter för unga att etablera sig på

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion

Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion Bakgrund Yrkesvux är i Göteborgsregionen en kommunalt och statligt finansierad

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer