Platsen för höstens MIR- seminarium var Teatersalen på Ale gymnasiet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Platsen för höstens MIR- seminarium var Teatersalen på Ale gymnasiet."

Transkript

1 MIR Människa i riskzon 9 oktober 2007 Tema: Ungdomskraft Arbetskraft Platsen för höstens MIR- seminarium var Teatersalen på Ale gymnasiet. Moderator: Margrethe Kristensson Introduktion till dagen Efter att kaffe och fralla serverats, började dagen med att Monica Samuelsson, ordförande i Ales utbildnings - och kulturnämnd hälsade oss välkomna till Ale. Hon berättade hur man inom Ale gymnasieskola strävade efter att arbeta med ett entreprenöriellt tänkande. Hon pratade också om det ökade intresset för gymnasiets yrkesutbildningar, många ungdomar ser dessa utbildningar som den bästa vägen att gå för att få ett arbete. Ale kommun har arbetat med två olika projekt Lärlingsprojektet i Ale och AlePraktiken, Monica lämnade över ordet till Tage Lindström och Ulrik Sandberg för att förklara hur dessa är utformade. Lärlingsprojektet i Ale och AlePraktiken För ett antal år sedan beslutade sig kommunstyrelsen i Ale för att på allvar ta tag i problemet med kommunens höga ungdomsarbetslöshet. Genom olika projekt har en rad åtgärder växt fram i ett försök att bekämpa arbetslösheten på olika sätt, en del i detta är lärlingsutbildningen. År 2000 gjordes en utredning i hur en eventuell lärlingsutbildning skulle kunna se ut. Sedan dess har man med framgång under flera år och tillsammans med olika samarbetspartners gett ungdomar möjlighet att lära sig ett yrke. Några av samarbetsparter är bland andra; lokala företagare, arbetsförmedling, regionala gymnasier eller privata utbildningsanordnare, kommuner i Västra Götaland samt Ale Utveckling AB (det kommunala utvecklingsbolaget). I samarbete med Göteborgsregionens 13 kommuner erbjuder man ett antal yrkesutbildningar. Som lärling varvar man praktik och teori, tre fjärdedelar av tiden är förlagd ute på arbetsplatsen och en fjärdedel på Lärcentrum/komvux. Teorin kan även ingå i veckorna lärlingen är på arbetsplatsen. Utbildningens längd varierar mellan tio till fyrtio veckor. Till lärlingsprojektet i Ale som pågick på arbetsmarknadsenheten fick arbetslösa ungdomar själva söka till projektet, vartefter ett visst antal valdes ut att delta. Efter att ha antagits till lärlingsutbildningen börjar arbetet att skapa en yrkesidentitet hos ungdomen. Man börjar med att ta fram och stärka yrkesviljan och drivkraften hos den blivande lärlingen. Detta arbete görs genom att stärka ungdomarnas självförtroende och motivation genom inspirerande föreläsningar från exempelvis olika typer av företag och även fackrepresentanter.

2 Därpå startar en provpraktik som ger möjlighet att i 14 dagar känna sig för på arbetsplatsen och skapa vad Tage Lindström, projektledare på Lärcentrum/komvux, kallar för ett yrkesfokus. Efter provpraktiken, om lärlingen och arbetsgivaren är nöjda, så fortsätter man på den inslagna vägen. Det skrivs ett utbildningsavtal mellan arbetsgivare, elev och utbildningsansvarig som innehåller en beskrivning av hur utbildningen ska läggas upp. Elevens kunskap följs upp på arbetsplatsen och bedöms utifrån kursmålet. Lärlingsutbildningen är ett naturligt lärande på så vis att deltagarna först får lära sig vad yrket innebär och därefter ta del av den teori som behövs. Läraren från Lärcentrum/komvux besöker kontinuerligt arbetsplatsen för att uppdatera sig om hur det går för lärlingen samt diskutera den teori deltagaren läst. Tage menar att lärlingspraktiken är framgångsrikt eftersom lärandet sker på arbetsplatsen då kunskapen behövs, just in time. Detta kan bidra till att det blir: enklare att ta till sig information - kunskapen yrkesbaserad enklare att ställa rätt frågor skapar inlärningssituationer enklare att reflektera över frågan varför skapar reflekterat lärande Detta skiljer sig gentemot lärande i skolan vilket ofta bygger på konstruerade fall, just in case. Lärandet i skolan är av en modellbaserad karaktär, man lär sig lärobokens lösning, vilket ibland kan hämma den egna kreativiteten. För handledaren på arbetsplatsen anordnades en 5-poängsutbildning i pedagogik som genomfördes 2005 av Göteborgs universitet. Handledarna får även stöd från Tage och deltagarens lärare. Lärlingsutbildningen har uppnått goda resultat, ett till två år efter slutfört program har 82 procent arbete eller gått vidare till annan utbildning. Ulrik Sandberg som arbetar som affärsutvecklare, berättade avslutningsvis om AlePraktiken, en databas som han har varit delprojektledare för och byggt upp i NUTEK-projektet Utbildningssamverkan Skola Näringsliv i Ale. AlePraktiken är tänkt att vara en hjälp åt Ale kommuns företag och elever. Här kan företag lägga in uppgifter om sig själva och vad de har för möjlighet att erbjuda lärlingsplatser. Ungdomar som är intresserade kan gå in på sidan och läsa om de olika företagen för att se vad det finns att välja på. De tar sedan direktkontakt med företagets kontaktperson och avtalar om ett besök före sin praktik. På så sätt blir AlePraktiken ett enkelt matchningsverktyg, avslutade Ulrik. För mer information: AlePraktiken

3 Arbetsforum och ICA-skolan Det övergripande syftet med Arbetsforum är att bidra till att arbetslösa personer boende i Kortedala och Bergsjön får ett arbete. Arbetsforum vänder sig till personer som idag får sin försörjning från socialtjänsten eller är inskrivna på Arbetsförmedlingen och saknar a-kassa eller får grundersättning. Arbetsforum är ett samarbete mellan bland andra socialtjänsten i Bergsjön och Kortedala, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och primärvården. På Arbetsforum arbetar personal med att motivera, stödja, coacha och matcha de arbetssökande gentemot lediga arbeten, berättade Ramina Chaudhry som arbetar som rekryterare på Arbetsforum. Verksamheten finns till för både ungdomar och vuxna, den delen som riktar sig till ungdomarna kallas för ungdomsspåret. Joel Carlsson som arbetar som coach på Arbetsforum visade på ett antal framgångsfaktorer som man hittat i verksamheten: Eget ansvar, den arbetssökande förstår tidigt att huvudansvaret för att finna möjliga vägar till arbete, utbildning eller annan sysselsättning ligger hos honom eller henne (med stöd från personalen). Verksamheten bygger på det man av erfarenhet lärt sig fungerar och det som fungerar för den arbetssökande. Realistiska krav på den arbetssökande Tydlighet (mellan å en sidan personal på Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan och coacherna på Arbetsforum) Tidigt agerande, personer som ansöker om försörjningsstöd hänvisas till Arbetsforum, under förutsättning att man kan och vill arbeta. Uthållighet, som arbetssökande måste man få misslyckas och få tid att tänka i nya banor. Följa upp den arbetssökandes egen strategi, skapa en handlingsplan med flera alternativ, göra uppföljningar av planen och ansökan. Arbetsforum är en del av ett unikt samarbetsprojekt i Göteborg där Ica, bemanningsföretaget Store Support, Familjebostäder och Göteborgslokaler har skapat vad man kallar Ica-skolan. Lars Ihre driftledare på Ica är den som har startat upp skolan och sköter samordningen. Han berättade att anledningen till att Ica-skolan föddes var att det fanns svårigheter i att rekrytera medarbetare med hög kvalitet till butikerna i de nordöstra stadsdelarna. Man bestämde sig därför för att starta en traineeskola för att utbilda ungdomar som sedan skulle kunna arbeta ute i butikerna som kompetenta medarbetare. I samarbete med Arbetsforum rekryterar man ungdomar i åldrarna år. Några av antagningskraven är att de står utanför arbetsmarknaden och att de inte är kriminellt belastade. Dessutom ska man klara av de ganska tuffa krav sam ställs gällande arbetsvilja och förmåga att passa tider.

4 Till första traineeomgången var det sex stycken som antogs till skolan. Eleverna får teoretisk utbildning i sex dagar via Ica-skolan och resterande tid har de praktiserat i Ica-butiker, utbildningens sammanlagda tid är mellan fem och sex månader. Ica koncernen står för samordningen av utbildningen, Göteborgslokaler finansierar utbildningen genom att stå för föreläsningskostnaderna. Butiken där traineen arbetar hjälper till med handledarskap i butiken. De elever som inte erbjuds fast anställning i butik efter genomgången utbildning kommer av samarbetsparten Svenska Storesupport, som hyr ut personal till butiker, att erbjudas provanställning. Familjebostäder hjälper de ungdomar som fått en provanställning att i mån av lediga hyreskontrakt få en lägenhet i Bergsjön. Den 14 juni i år tog den första omgången studenter examen från denna nystartade utbildning. Av de sex ungdomarna som var med under den första omgången kommer de som inte redan fått en fast anställning troligen få någon typ av fortsatt anställning inom handeln, säger Lars. Anledningen till att ungdomarna lyckats så bra är att de fått hoppa in i skarpa lägen och blivit lite oumbärliga. Att det är ett traineeprogram och inte en vanlig praktik gör att man får en bra plattform att stå på när det gäller andra jobb inom handeln, oavsett om man ges möjlighet att fortsätta på Ica eller inte, menar han. I höst startade ytterligare en omgång traineer sin utbildning för att lära sig det som krävs för att bli en värdefull medarbetare inom någon av Göteborgs Ica-butiker. Rickard Lindberg, en av höstens traineer beskriver sin syn på Ica-skolan såhär långt: - Jättenöjd med utbildningen, verkligen en chans! Kontakt: Arbetsforum

5 Man vill ju kunna försörja sig själv- Anna Angelin Efter att har presenterat sig började Anna Angelin, doktorand vid Växjö universitet sin föreläsning med att berätta att etableringsåldern i Sverige har stigit till 27 år. Etableringsåldern brukar definieras som den ålder då tre fjärdedelar av åldersgruppen har arbete eller studerar. Demografiska prognoser visar att vi står inför en betydande ökning av unga i arbetsför ålder då de som föddes under det tidiga 1990 talets babyboom snart är i den åldern att de ska ut på arbetsmarknaden. Risken förväntas bli trängseleffekter och ur dem en öka ungdomsarbetslöshet. Även om dagens ungdomsarbetslöshet inte är lika hög som de var i början av 90-talet så finns det betydande risker för ett liknande scenario inom en snar framtid, menar Anna. Vad händer egentligen med de personer från babyboomen som kanske aldrig kommer att lyckas etablera sig på arbetsmarknaden? För att få en ökad förståelse för vad dessa ungdomar kan komma att gå igenom är det viktigt att vi ser tillbaka och drar lärdomar av utanförskapets effekter för de unga som under 1990-talets kris blev långvarit utsatta för marginalisering och bidragsberoende, säger Anna. Frågan vi bör ställa oss är hur deras liv utvecklats och påverkats av en långvarig arbetslöshet under ungdomsåren? Vissa av dessa personer har fortfarande inte etablerats utan lever ett vuxenliv präglat av bidragsberoende och samhälleliga interventioner. Genom att ta del av deras levnadshistoria kan vi kanske lära oss att på ett bättre sätt hjälpa framtidens unga som riskerar att hotas av marginalisering. Det är viktigt att lära sig för att inte samma misstag ska begås, menar Anna. Anna har studerat personer födda 1973 då de är den åldersgrupp som slutade gymnasiet 1992, samma år som krisen bröt ut tillfullo. Hon upptäckte att de personer som vid års ålder haft etableringssvårigheter, hade 6-7 gånger så hög risk att vara marginaliserade vid års ålder, jämfört med dem som inte haft etableringssvårigheter i unga år. Det finns ett antal kännetecken som återkommer när man studerar unga med långvarig etableringspolitik: Annan etisk bakgrund, arbetarklassbakgrund, lägre utbildning Instabila familjeförhållanden, flyttat hemifrån tidigt (sällan från hemorten) Blivit föräldrar då de var unga, ofta ensamstående Att vara fattig när man är ung är i sig naturligt. Inte minst för de som studerar. Anna menar att det trots detta finns en markant skillnad, de som studerat vidare eller var etablerade på arbetsmarknaden under den tio- års period som studien gäller hade en medianperiod på två år då de levt med låg inkomst. Detta kan ställas i relation till de som Anna benämner långvarit marginaliserade vilka levt med låg inkomst, till exempel alfakassa, ekonomiskt bistånd eller aktivitetsersättning under en medianperiod av åtta år.

6 En fråga från publiken angående detta löd: Hur är det med könsskillnader? Anna berättade att man inte sett några större skillnader mellan könen gällande vilka som drabbas av långvarig marginalisering. I intervjuer med personer som varit arbetslösa och bidragsberoende ända sedan sina sena tonår var det vissa ämnen som var återkommande. Många känner att de inte kan leva samma liv som majoritetssamhällets medborgare berättar Anna. Hon presenterade begreppet knapphetens tyranni. Nästa alla delar av livet försvåras av att ständigt leva i en konstant ekonomisk krissituation där strategier för att överleva fram till nästa utbetalningsdag upptar en stor del av tillvaron. Skammen över att vara socialbidragstagare var något som i princip genomgående framkom i de flesta intervjuerna. Ofta drar man sig undan sociala relationer då man inte har råd med vad andra kanske ser som självklarheter. Det kan handla om att man av pengabrist avstår från en fika på staden med vänner eller att man tackar nej till middagsinbjudningar för att man vet att man inte har råd att bjuda tillbaka. Den ekonomiska knappheten känns som värst då den går ut över de egna barnen vilka måste anpassa sig till familjens dåliga ekonomi. För många av dem som drabbas av långvarig arbetslöshet och bidragsberoende blir livet sällan vad de hoppats på och förväntat sig. Enligt Anna är en del av lösningen på problemet att i ett tidigt stadium hjälpa dessa ungdomar, medan de är i marginalen, innan de blivit marginaliserade. Ju längre tid man haft etableringssvårigheter under ungdomsåren desto större är risken att detta består längre fram i vuxenlivet.

7 Entreprenörskap, toapapper och struntsnack- Niclas Wikström Dagen avslutades med att Niclas Wikström föreläste i egenskap av ung entreprenör och författare till boken Entreprenörskap, toapapper och struntsnack. Idag arbetar Niclas som idékonsult i sitt egna företag OMY AB. Niclas är född och uppvuxen i Piteå där han bor och säger sig vilja stanna framöver. På gymnasiet läste han och några kompisar en kurs som gick ut på att starta ett företag. Företagsidén var att starta en innebandycup i Piteå, kuppen blev av men som företagsidé blev den inte någon succé. Året därpå startade de ett nytt företag som byggde på att gänget skulle skriva en bok om hur det är att flytta hemifrån. Problemet denna gång var att ingen av dem hade erfarenhet av att flytta hemifrån, då alla fortfarande bodde med sina föräldrar. Men de flesta saker går att lösa, så kompisarna bestämde sig för att hyra en lägenhet där de var fem stycken som flyttade in. Den nyvunna friheten ledde till mycket roliga saker, enligt Niclas, som fester och en del skolk. Att skriva på boken var inte något som till en början prioriterades. När det endast återstod några veckor till deadline så skrevs boken äntligen färdigt. Resultatet blev så uppskattat att gänget efter att ha vunnit en tävling på hemmaplan gick vidare till den nationella finalen i Stockholm. Där vann de priser i flera kategorier, bland andra bästa produkt. Detta blev upprinnelsen till en massa projekt för Niclas del. Idag är han 25 år och har hunnit med en hel del. Han tilldelades Piteå kommuns entreprenörskapsstipendium två år i rad. Blev utsedd till Andres Wall-stipendiat i företagande år 2002, och har även fått ett stipendium från NUTEK. Dessutom har han bland annat varit anställd på Nolia som projektkoordinator och regionsansvarig och arbetat som inspiratör för Ung Företagsamhet. Under fyra års tid har Niclas dessutom varit delägare och projektledare på reklambyrån Helikopter. Under tiden har han även rest runt i Sverige och föreläst för elever, lärare, politiker och företagare om sina erfarenheter och vad han tror kan hjälpa en person att lyckas som ung entreprenör. Niclas tips till ungdomar är att ta ett kliv ur klokhetskön, inte bli mattelärare bara för att man är duktig i matte. Det innebär att man inte väljer utbildning eller yrke utifrån vad andra anser är klokt och passande, istället ska man se till vad man själv är intresserad av. Enligt Niclas behöver inte en bred utbildning vara det enda eller bästa alternativet efter gymnasiet. För att lyckas med de idéer man har eller för att få det arbete man önskar så kan mycket vara vunnet bara genom att vara trevlig gentemot folk och att tacka ja till de möjligheter som ges. Följer man den filosofin kommer man att ha roligt och uppleva mycket. Dessutom måste man fånga upp och ta tag i drömmar och idéer man har. Niclas uttryckte sig så här en jäkligt bra idé som aldrig genomförs suger ju. För att ungdomar ska våga ta chansen att ta ett steg ur klokhetskön och prova på nya saker eller våga satsa på det man tror på, även om det ifrågasätts av andra gäller det att man har en trygghetzon eller trygghetstrampolin. Niclas pekar på vikten av att ha en familj som stöttar och inte dömer dig när saker går fel. Avsaknaden av hårda ord när saker går snett och att man ger varandra en klapp på axel när det går bra gör att det skapas en trygghet i att våga pröva saker trots att det kan bli fel.

8 I detta kan föreningslivet, till exempel scoutföreningar eller kyrkan fylla en viktig funktion. Niclas berättade att det finns dem som anser att han är där han är idag på grund av tur, men på det svarar han; för att halka på rätt bananskal gäller det att äta väldigt mycket bananer. Föreläsningen avslutades med några frågor från publiken. En fråga som ställdes handlade om hur man ska hjälpa ungdomar som inte har haft en trygghetstrampolin att ta hjälp av under sin uppväxt? Niclas ansåg att det gäller att lära dessa ungdomar att sälja sig själva och det de tror på och att visa på vikten av att våga sticka ut. Dessutom är det viktigt att få dem att hitta något de brinner för, detta måste de utveckla själva, man kan inte brinna i någon annans ställe, menar han. Micha Björck GR Bilder på några av dagens föreläsare: (Tage Lindström, samordnare lärlingsprojektet i Ale)

9 (Rickard Lindberg, trainee; Ramina Chaudhry, rekryterare Arbetsforum; Lars Ihre, driftledare Ica-skolan) ( Niclas Wikström, idékonsult OMY AB)

Vad gör de 1 år senare?

Vad gör de 1 år senare? Vad gör de år senare? En uppföljning av hur många deltagare som gått vidare till arbete eller studier år efter avslutad arbetsmarknadsåtgärd. Undersökningsperiod hösten 005 samt våren 006 Ett samarbete

Läs mer

TRAPPSTEGET en investering i framtiden

TRAPPSTEGET en investering i framtiden TRAPPSTEGET en investering i framtiden För varje ung människa som i onödan misslyckas med att få tillträde till arbetsmarknaden och i stället hänvisas till rollen som passivt försörjd, går framtida produktionsvärden

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Innehåll 1 Om undersökningen 2 Sammanfattning 3 Ungdomarnas utvärdering av Volvosteget 18 4 Ungdomarnas syn på arbetslivet 03 08 22 2 Om undersökningen 3

Läs mer

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR Gör om gör rätt GS har som ambition att synliggöra medlemmarnas vardag. Ett tema som går igen under 2011 är Hur har du haft det

Läs mer

Lättare för unga att få jobb

Lättare för unga att få jobb Socialdemokraterna Skara 2010-09-08 Lättare för unga att få jobb - Ett vallöfte från Socialdemokraterna i Skara Innehållsförteckning I Skara ska alla unga erbjudas jobb eller utbildning... 3 2 miljoner

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek,

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek, Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning En kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov Inledning Arbetslivet är navet i den svenska

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

Från socialbidrag till arbete

Från socialbidrag till arbete Från socialbidrag till arbete Lättläst Sammanfattning Betänkande av Utredningen från socialbidrag till arbete Stockholm 2007 SOU 2007:2 Människor med ekonomiskt bistånd ska kunna få arbete Det här är en

Läs mer

Läs direkt på webben! Tipsa en vän! Hej!

Läs direkt på webben! Tipsa en vän! Hej! Läs direkt på webben! Tipsa en vän! Hej! Så var det februari. Den sista mörka månaden innan vi börjar ana våren. Vad passar då bättre än ett nyhetsbrev fyllt av tips på inspirerande och viktiga aktiviteter?

Läs mer

Om unga föräldrar. och arbetsmarknaden.

Om unga föräldrar. och arbetsmarknaden. Om unga föräldrar och arbetsmarknaden Text: Elisabet Wahl Inledning Ungdomsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att genomföra insatser för att öka kunskapen om hur föräldrar under 25 års ålder kan

Läs mer

1. Varselvågen i Kalmar län

1. Varselvågen i Kalmar län 1. Varselvågen i Kalmar län -Så drabbade varselvågen Kalmar län Januari 2013 Innehåll Inledning... 2 Varselvågen augusti - december 2012... 3 Varselsituationen i Kalmar län i ett 8-års perspektiv... 4

Läs mer

Lärandeberedningen

Lärandeberedningen Minnesanteckningar 1 (3) Datum: 2017-06-01 Grupp: Tid och plats: Deltagare: Lärandeberedningen Kl 13-15 i Bleken Jan-Anders Thornell (C), Rune Larsson (M), Monica Brodén (MP), Maria Malmberg, koordinator

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna den 4 maj 0 Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna Allmänt om enkäten Enkäter skickas till deltagare i FIVE cirka tre veckor efter att de har avslutat sin praktik. Om

Läs mer

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

Så bra är ditt gymnasieval

Så bra är ditt gymnasieval Så bra är ditt gymnasieval fakta om kvaliteten på alla program och skolor w sidan 4: programmen som ger jobb 6: de gör mest för att alla elever ska nå målen 8: utbildningarna med högst betyg 10: skolorna

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek,

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek, Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning En kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov Inledning Arbetslivet är navet i den svenska

Läs mer

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen 2012-08-27 Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen Månadsstatistik februari 2012 Veckostatistik vecka 12, 2012 Viktiga begrepp för att kunna tolka statistiken som följer: Aktivitetsstöd:

Läs mer

lll#vyazc#cj CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009

lll#vyazc#cj <yg6c 69AwC \dgvc5vyazc#cj >CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009 FÖRELÄSNINGAR 2009 Jag älskar citat, det vet alla som varit på en föreläsning med mig, eller om man läst mina böcker. En av de personer som alltid gett mig något att fundera på är den franske aforismförfattaren

Läs mer

Forum jämlik stad Fler i arbete: Forskning och erfarenheter. Sara Martinsson Vad vet vi om. arbetsmarknadspolitikens insatser och effekter?

Forum jämlik stad Fler i arbete: Forskning och erfarenheter. Sara Martinsson Vad vet vi om. arbetsmarknadspolitikens insatser och effekter? Jämlikt Göteborg hela staden socialt hållbar Forum jämlik stad 2017-09-28 Fler i arbete: Forskning och erfarenheter Sara Martinsson Vad vet vi om arbetsmarknadspolitikens insatser och effekter? Sedan inledde

Läs mer

SALA KOMMUN. Ink.. 2013-10- 2 8. Medborgarförslag Vård & Omsorg Sala Kommun 26/10-13

SALA KOMMUN. Ink.. 2013-10- 2 8. Medborgarförslag Vård & Omsorg Sala Kommun 26/10-13 SALA KOMMUN Kommunstvrelsens förvaltning Ink.. 2013-10- 2 8 Medborgarförslag Vård & Omsorg Sala Kommun 26/10-13 Oiarienh ) ~ IAktTbilaga ;::D t.:> 1 J.+D0:7 l l Per Tjämström, relativt nyinflyttad i Sala

Läs mer

Svenskt Näringsliv 50 medlemsorganisationer 60 000 medlemsföretag med 1,6 miljoner anställda

Svenskt Näringsliv 50 medlemsorganisationer 60 000 medlemsföretag med 1,6 miljoner anställda Svenskt Näringsliv Svenskt Näringsliv 50 medlemsorganisationer 60 000 medlemsföretag med 1,6 miljoner anställda Sysselsättning sektorvis Ingen tillväxt av privata jobb sedan 1950 Rekryteringsförsök de

Läs mer

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen 2012-08-27 Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen Månadsstatistik mars 2012 Veckostatistik vecka 15, 2012 Viktiga begrepp för att kunna tolka statistiken som följer: Aktivitetsstöd: När

Läs mer

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT!

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! Högre sannolikhet att UF-alumner startar företag har arbete 8-15 år efter gymnasiet Sannolikheten att UF-alumner når chefsposition jämfört med kontrollgruppen Skillnaden

Läs mer

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen 2012-02-17 Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen Månadsstatistik januari 2012 Veckostatistik vecka 06, 2012 Viktiga begrepp för att kunna tolka statistiken som följer: Aktivitetsstöd:

Läs mer

Anställningsbar i tid

Anställningsbar i tid Anställningsbar i tid En sammanfattning av Eva Sennermarks rapport På bara två år kan nyanlända tekniker och ingenjörer med utländsk bakgrund komma ut i arbetslivet eller gå vidare till högre studier.

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta Jobbtorg Strängnäs Jobbtorg Strängnäs är en satsning på ett integrerat samarbete mellan arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och arbetsförmedlingen. Ett nära samarbete ska också finnas med gymnasieutbildning,

Läs mer

En förlorad generation? En ESO-rapport om ungas etablering på arbetsmarknaden. Anders Forslund Seminarium, Temagruppen unga i arbetslivet

En förlorad generation? En ESO-rapport om ungas etablering på arbetsmarknaden. Anders Forslund Seminarium, Temagruppen unga i arbetslivet En förlorad generation? En ESO-rapport om ungas etablering på arbetsmarknaden Anders Forslund Seminarium, Temagruppen unga i arbetslivet 2015-09-17 1 Inledning Är ungdomsarbetslösheten ett bra sammanfattande

Läs mer

Trappsteget ett nytt grepp för att hjälpa ungdomar i marginalen

Trappsteget ett nytt grepp för att hjälpa ungdomar i marginalen Broschyr samverkansparter Omslag; Trappsteget ett steg mot framtiden... Och tre steg på vägen mot ett fungerande vuxenliv för unga i marginalen Att fånga en ung människa på väg in i utanförskap är, även

Läs mer

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Det är dags att försöka hitta lösningar och förmedla hopp istället för att fokusera på problemen I Newo Drom har deltagarna hittat nya

Läs mer

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT VÄRNA OM DINA MEDLEMMAR GENOM OMSTÄLLNINGSSTÖD Står dina medlemmar inför en uppsägningssituation och är anslutna till TSL-systemet? Då kan arbetsgivaren tillsammans med den

Läs mer

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT VÄRNA OM DINA MEDLEMMAR GENOM OMSTÄLLNINGSSTÖD VI HAR HJÄLPT MÄNNISKOR SEDAN 1912 AVSTÄLLNING ELLER OMSTÄLLNING? ABF Jobb ägs av Arbetarnas Bildningsförbund. Vi har en lång

Läs mer

1. Fem tips till punkter att ta upp under samtalet 2. Debattinlägg på Föräldrakrafts hemsida

1. Fem tips till punkter att ta upp under samtalet 2. Debattinlägg på Föräldrakrafts hemsida Till dig som är paneldeltagare vid Föräldrakrafts seminarium Vägen till arbete i Almedalen den 30 juni Stockholm i juni 2015 INSPEL INFÖR PANELSAMTAL 1. Fem tips till punkter att ta upp under samtalet

Läs mer

Drop-in 4 dropouts Hur fungerar ungdomsprogrammet Drop-in 4 dropouts? Personalens övriga schema

Drop-in 4 dropouts Hur fungerar ungdomsprogrammet Drop-in 4 dropouts? Personalens övriga schema Drop-in 4 dropouts Hur fungerar ungdomsprogrammet Drop-in 4 dropouts? Programmet kommer att vara till för ungdomar mellan 16-20 år. Det kommer att sträcka sig under 8-10 veckor, 2 dagar/vecka - tisdagar

Läs mer

Ungdomsprojekt i praktiken

Ungdomsprojekt i praktiken Ungdomsprojekt 2013 200 i praktiken Projektbeskrivning, Matchning för arbetspraktik till arbetslösa ungdomar och till funktionshindrade ungdomar med särskilda behov i Vaggeryds kommun. 2(7) Bakgrund Ungdomsarbetslösheten

Läs mer

Ett regionalt samarbetsprojekt mellan fem kommuner: Norrköping, Uppsala, Eskilstuna, Västerås, Örebro

Ett regionalt samarbetsprojekt mellan fem kommuner: Norrköping, Uppsala, Eskilstuna, Västerås, Örebro Utveckling av nya metoder i arbetet med arbetslösa ungdomar? NUEVO EN NY CHANS FÖR UNGA ARBETSLÖSA Skriv- & implementeringsprocess En man, 21 år, beskriver sin tid före NUEVO En vecka för mig på jobbcentrum

Läs mer

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. Inledning Inom Arbetsförmedlingen och kommunen finns en rad verksamheter och

Läs mer

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT!

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! Högre sannolikhet att UF-alumner startar företag har arbete 8-15 år efter gymnasiet Sannolikheten att UF-alumner når chefsposition jämfört med kontrollgruppen Skillnaden

Läs mer

Leva Livet. Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013. Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp:

Leva Livet. Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013. Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp: Leva Livet Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013 Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp: Målgruppen kännetecknas av att ungdomarna är aktuella på minst en samverkansmyndighet.

Läs mer

KURSUTVÄRDERING EFTER ANDRA UTBILDNINGSTILLFÄLLET 2010 KOMPETENTA ANORDNARE, RESTEN AV LANDET

KURSUTVÄRDERING EFTER ANDRA UTBILDNINGSTILLFÄLLET 2010 KOMPETENTA ANORDNARE, RESTEN AV LANDET KURSUTVÄRDERING EFTER ANDRA UTBILDNINGSTILLFÄLLET 2 KOMPETENTA ANORDNARE, RESTEN AV LANDET De 349 föreningarna som tackade ja i mobiliseringsfasen har inbjudits att delta vid projektets andra utbildningsdag.

Läs mer

projekt på väg Arbete Praktik Studier

projekt på väg Arbete Praktik Studier projekt på väg Arbete Praktik Studier På väg till arbetsmarknaden och nya arbetssätt Att arbetslösheten är relativt hög bland ungdomar och personer med utländsk bakgrund är ett välkänt faktum som många

Läs mer

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden Projekt SIA Stegen in i arbetsmarknaden 1 FöreningenFuruboda HSOSkåne 1Bakgrund Detfinnsidagca22000människormedfunktionsnedsättningsomärunder30årochsom haraktivitetsersättning(detsomtidigarehetteförtidspension)isverige.knappttretusenur

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Fler jobb för Linköpings unga. Ett jobbpaket för halverad ungdomsarbetslöshet i Linköping

Fler jobb för Linköpings unga. Ett jobbpaket för halverad ungdomsarbetslöshet i Linköping Fler jobb för Linköpings unga Ett jobbpaket för halverad ungdomsarbetslöshet i Linköping Ungdomsarbetslösheten i Linköping I Linköping är 5 744 människor utan arbete. Av dessa är 1 264 mellan 18 och 24

Läs mer

Tre S-förslag för att stärka Linköpings unga PÅ VÄG MOT ARBETE!

Tre S-förslag för att stärka Linköpings unga PÅ VÄG MOT ARBETE! Tre S-förslag för att stärka Linköpings unga PÅ VÄG MOT ARBETE! Socialdemokraterna i Linköping 29 juni 2012 Mer om vår politik hittar du på: socialdemokraterna.se/linkoping Med lösningarna i fokus. 2000-talets

Läs mer

Givna frågeställningar; sammanställning av nio grupper 1. Kan man skapa ett antagningsförfarande som leder till en lyckad utbildningsinsats?

Givna frågeställningar; sammanställning av nio grupper 1. Kan man skapa ett antagningsförfarande som leder till en lyckad utbildningsinsats? Givna frågeställningar; sammanställning av nio grupper Utifrån gruppernas anteckningar har vi satt samman samtliga påståenden och tankar kring frågeställningarna. Det är i stort sett en avskrivning av

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss

Hitta ditt nya arbete genom oss Hitta ditt nya arbete genom oss Välkommen till Arbetsförmedlingen Här hittar du information om vad vi på Arbetsförmedlingen kan göra för dig och vad som är bra att tänka på när du precis har börjat söka

Läs mer

Rådslag om Vår Framtid

Rådslag om Vår Framtid Rådslag om Vår Framtid 27 maj 2013 Innehåll Rådslagets utformning...2 Anteckningar...3 Inkluderande förhållningssätt och kultur... 3 Öppna mötesplatser... 4 Sveriges Bästa Skola... 5 Bra Infrastruktur

Läs mer

Mycket mer än nya hus

Mycket mer än nya hus Mycket mer än nya hus Hur kan vi skapa platser där människor verkligen vill bo och leva? Vi tror inte att det räcker att bygga fina lägenheter. Genom fokus på samhällsnytta, omtanke och långsiktighet vill

Läs mer

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen Sida: 1 av 5 Svenska Ny i Sverige (textversion av filmen nyanland.arbetsformedlingen.se) Filmen Ny i Sverige Om filmen Hej och välkommen till vår guide för dig som fått uppehållstillstånd i Sverige och

Läs mer

Skellefteå. Samordning av insatser utifrån ett individperspektiv

Skellefteå. Samordning av insatser utifrån ett individperspektiv Skellefteå Samordning av insatser utifrån ett individperspektiv Samlokalisering av fyra myndigheter Skellefteå kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västerbottenslänslandsting Professioner/kompetenser

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss

Hitta ditt nya arbete genom oss Sida: 1 av 7 Ny på Arbetsförmedlingen (textversion av filmen ny.arbetsformedlingen.se) Hitta ditt nya arbete genom oss Välkommen till Arbetsförmedlingen Här hittar du information om vad vi på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Samarbete och utveckling

Samarbete och utveckling Samarbete och utveckling Sex kommuner; Norrköping, Uppsala, Eskilstuna, Västerås, Örebro och Karlstad samt Arbetsförmedlingen. Finansieras av de sex samverkande kommunerna och Arbetsförmedlingen samt europeiska

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av april 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av april 2013 2013-05-15 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av april 2013 Ökning av omsättning till arbete i april Under april påbörjade drygt 1 900 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Kompare Diarienummer: 2008-00877 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): februari Inledning Inom Socialfonden läggs stor vikt vid

Läs mer

Utvecklingsförvaltningen. Arbetscentrum. Enhetsplan 2008

Utvecklingsförvaltningen. Arbetscentrum. Enhetsplan 2008 Utvecklingsförvaltningen Arbetscentrum Enhetsplan 2008 Enhetssplan för Arbetscentrum 2008 Syfte Arbetscentrum består av två enheter, Invandrar/SFI-enheten, Arbetsmarknadsenheten. Arbetscentrum arbete syftar

Läs mer

Arbete och försörjning

Arbete och försörjning KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2015-03-10 Lina Helgerud, lina.helgerud@karlstad.se Marie Landegård, marie.landegard@karlstad.se Arbete och försörjning Tematisk månadsrapport av indikatorer

Läs mer

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 2 Syfte... 5 3 Projektets mål... 5 4 Perspektiv... 5 5 Risker...

Läs mer

Starta eget av flera skäl: Lingon & Blåbär, Alpnaering och Madame Chic

Starta eget av flera skäl: Lingon & Blåbär, Alpnaering och Madame Chic Praktikfall 6 Starta eget av flera skäl: Lingon & Blåbär, Alpnaering och Madame Chic Anna Carlsson Käck Anledningarna till att man väljer att starta eget är säkert lika många som det finns egenföretagare.

Läs mer

Telemarketing - Fördomar och verklighet

Telemarketing - Fördomar och verklighet Telemarketing - Fördomar och verklighet Att ringa i TM är ett enkelt och inte särskilt tidskrävande sätt att aktivera sig inom MUF. Arin Karapet är ansvarig för TM i Stockholm och arrangerar TM nästan

Läs mer

Fredagsmys. 12 sidor om fattiga barn i ett rikt land.

Fredagsmys. 12 sidor om fattiga barn i ett rikt land. Fredagsmys. 12 sidor om fattiga barn i ett rikt land. Sverige är ett rikt land Trots det lever över 220 000 barn i fattigdom. Det beror ofta på att deras föräldrar saknar jobb eller arbetar deltid mot

Läs mer

Projekt Arbetskraftsförsörjning och integration Ragunda Kommun

Projekt Arbetskraftsförsörjning och integration Ragunda Kommun Projekt Arbetskraftsförsörjning och integration Centralgatan 15 Box 150 840 70 Hammarstrand TEL 0696-68 20 00 FAX 0696-10692 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Bakgrund 3 Syfte 3 Mål 3 Organisation

Läs mer

ANSÖKAN OM MEDEL FÖR YTTERSTADSPROJEKT

ANSÖKAN OM MEDEL FÖR YTTERSTADSPROJEKT STADSLEDNINGSKONTORET FÖRNYELSE AVDELNINGEN SID 1 (5) ANSÖKAN OM MEDEL FÖR YTTERSTADSPROJEKT Namn på projekt: Lokal utveckling i Östberga Sökande Nämnd: Enskede-Årsta-Vantör Adress: Slakthusplan 4 Epost:

Läs mer

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 2013-11-26 1 (5) Kompetens- och arbetslivsnämnden Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 1. Bakgrund

Läs mer

Ung Företagsamhet Dalarna. Grundkurs 25 augusti 2015 Intro 9-10

Ung Företagsamhet Dalarna. Grundkurs 25 augusti 2015 Intro 9-10 Ung Företagsamhet Dalarna Grundkurs 25 augusti 2015 Intro 9-10 Program 09:00 Presentation Introduktion av UF Kaffe Affärsidé Grupp/UF-företag Affärsplan Lunch Driva Avveckla Kaffe UF-lärarrollen Avslutande

Läs mer

miljö och samhällsbyggnad Till dig som ska börja ditt sista år på en utbildning inom miljö eller samhällsbyggnad

miljö och samhällsbyggnad Till dig som ska börja ditt sista år på en utbildning inom miljö eller samhällsbyggnad Huddingetrainee: miljö och samhällsbyggnad Till dig som ska börja ditt sista år på en utbildning inom miljö eller samhällsbyggnad Vill skaffa mer erfarenhet på mitt CV Tar examen om ett år Vill vara där

Läs mer

Horisont bygger på att hitta vägar för ungdomar till utbildning och jobb, genom ett projekt där flera myndigheter och organisationer samverkar.

Horisont bygger på att hitta vägar för ungdomar till utbildning och jobb, genom ett projekt där flera myndigheter och organisationer samverkar. Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2011-08-29 1(5) Projektplan Horisont Pia Andersson Enhetschef 054-540 50 87 Pia.andersson@karlstad.se Projektplan Horisont Vägledning, information, lärande för

Läs mer

Alla ska med. Sammanställning över åtgärder för fler i arbete, utbildning och egen försörjning i Örebro

Alla ska med. Sammanställning över åtgärder för fler i arbete, utbildning och egen försörjning i Örebro 2006-09-11 Alla ska med Sammanställning över åtgärder för fler i arbete, utbildning och egen försörjning i Örebro Socialdemokraterna ÖREBRO Sammanställd av: Eva-Lena Jansson (s), förste vice ordförande

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN NORRTÄLJE KOMMUN. Framtidsinvesteringar i jobben går före nya skattesänkningar

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN NORRTÄLJE KOMMUN. Framtidsinvesteringar i jobben går före nya skattesänkningar SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN FÖR JOBBPLAN JÄRFÄLLA FÖR NORRTÄLJE KOMMUN Framtidsinvesteringar i jobben går före nya skattesänkningar Krav på individen att anstränga sig ska förenas med ökade möjligheter

Läs mer

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun 1/5 Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun Ansökta medel: 1 096 000 /år Projekttid: september 2013 augusti 2014 1. Utgångspunkter Kraft har

Läs mer

Fler jobb i Västerås med växande företag

Fler jobb i Västerås med växande företag Fler jobb i Västerås med växande företag Västeråsmoderaternas jobb- och näringslivsprogram för 2014-2018 1 Inledning Detta är Västeråsmoderaternas program för att fler västeråsare ska ha ett arbete. Företag

Läs mer

MedUrs Utvärdering & Följeforskning

MedUrs Utvärdering & Följeforskning MedUrs Utvärdering & Följeforskning Preliminära uppgifter Fort Chungong & Ove Svensson Högskolan i Halmstad Wigforssgruppen för välfärdsforskning Förväntningar verkar stämma överens med upplevt resultat

Läs mer

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Rapport 2014:10 Regionutvecklingssekretariatet Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen ingår i en serie rapporter som beskriver förutsättningar för tillväxt

Läs mer

Ungdomssatsning på utbildning i Luleå

Ungdomssatsning på utbildning i Luleå Kommunstyrelsen 2009-12-07 233 607 Arbets- och personalutskottet 2009-11-16 245 531 Dnr 09.672-613 deckf14 Ungdomssatsning på utbildning i Luleå Bilaga: Sammanställning över kurser Ärendebeskrivning I

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

DMC - Disabled Making Careers Job hunting and job coaching activities and multi-science methods/tools in Sweden Plymouth, February 2015

DMC - Disabled Making Careers Job hunting and job coaching activities and multi-science methods/tools in Sweden Plymouth, February 2015 Hur samhället i Sverige arbetar för att hjälpa personer med funktionsnedsättning att få ett arbete Arbetsförmåga I Sverige så är de personer med funktionsnedsättning som har en arbetsförmåga inskrivna

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Tvärtom Hur du vinner framgång, blir lycklig och rik genom att göra precis tvärtom

Tvärtom Hur du vinner framgång, blir lycklig och rik genom att göra precis tvärtom Boksammanfattning Tvärtom Hur du vinner framgång, blir lycklig och rik genom att göra precis tvärtom Tvärtom är skriven för dig som vill bli en vinnare i dina egna ögon, säger författaren Max Söderpalm

Läs mer

Vantörs stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens redovisning, i tjänsteutlåtandet daterat , och lägger ärendet till handlingarna.

Vantörs stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens redovisning, i tjänsteutlåtandet daterat , och lägger ärendet till handlingarna. Individ- och familjeomsorg VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING Handläggare: Ariane Andersson Telefon: 08-508 20 065 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2006-04-26 SDN 2006-05-17 Dnr 503-190/2006 ARBETSLÖSHET BLAND UNGA I VANTÖR

Läs mer

Socialsekreterare om sin arbetssituation

Socialsekreterare om sin arbetssituation Socialsekreterare om sin arbetssituation SSR: Stina Andersson Synovate: Arne Modig Marika Lindgren Åsbrink 2008-04-01 S-114862 Synovate 2008 1 Om undersökningen Synovate har på uppdrag av Akademikerförbundet

Läs mer

WHAT! Fuck life, fuck death, fuck you... Därför älskar vi Jane Austen. Tranås, alltid i våra hjärtan. Frukost och en liten Calvados

WHAT! Fuck life, fuck death, fuck you... Därför älskar vi Jane Austen. Tranås, alltid i våra hjärtan. Frukost och en liten Calvados Magasinet för dig som är nyfiken på livet nr 6 2014 60 kronor WHAT! Fuck life, fuck death, fuck you... Därför älskar vi Jane Austen Tranås, alltid i våra hjärtan Frukost och en liten Calvados 8...och en

Läs mer

Hållbart arbete. Att nå, få och behålla ett jobb

Hållbart arbete. Att nå, få och behålla ett jobb Hållbart arbete Att nå, få och behålla ett jobb Studie om Supported employment 317 personer som fått stöd, influerat av Supported employment, till arbete. Studien visar att stödet från en stödorganisation

Läs mer

2013-06-17. Plats och tid: måndagen den 17 juni 2013 kl 09:00-14:00 Livin, Järnvägsgatan 22, 703 62 Örebro

2013-06-17. Plats och tid: måndagen den 17 juni 2013 kl 09:00-14:00 Livin, Järnvägsgatan 22, 703 62 Örebro SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Plats och tid: måndagen den 17 juni 2013 kl 09:00-14:00 Livin, Järnvägsgatan 22, 703 62 Örebro Beslutande: Torgny Larsson Anneli Moilanen Anders Hagström Liisa Ejdenwik Charlotta

Läs mer

Sammanställning av Alumni undersökning på SMO studerande som avslutat utbildningen juli 2012-januari 2014

Sammanställning av Alumni undersökning på SMO studerande som avslutat utbildningen juli 2012-januari 2014 MSB-1.5 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (6) UB USAM Irén Andersson 010-240 5303 iren.andersson@msb.se Sammanställning av Alumni undersökning på SMO studerande som avslutat utbildningen juli

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:447 av Isabella Hökmark (M) Lagen om anställningsskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagen om anställningsskydd

Läs mer

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer

Individuellt paper inom kursen Entreprenöriellt lärande Av: Sofi Holmgren

Individuellt paper inom kursen Entreprenöriellt lärande Av: Sofi Holmgren Individuellt paper inom kursen Entreprenöriellt lärande Av: Sofi Holmgren Första gången jag kom i kontakt med termen entreprenörskap och Ung företagsamhet var när jag läste till lärare på Malmö högskola.

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Almegas proposition 2012/ Del 1. Förslag för lägre ungdomsarbetslöshet ALMEGA- Prop. 2012/1

Almegas proposition 2012/ Del 1. Förslag för lägre ungdomsarbetslöshet ALMEGA- Prop. 2012/1 ALMEGA- Biblioteket Almegas proposition 2012/ Del 1 Förslag för lägre ungdomsarbetslöshet Prop. 2012/1 Ungdomsarbetslösheten fortsätter, trots en rad åtgärder de senaste åren, att vara ett av våra största

Läs mer

Uppdrag gränsdragning av arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd

Uppdrag gränsdragning av arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd UTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum 2013-08-20 Socialnämnden 161 Uppdrag gränsdragning av arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd Dnr SN 2013/0448 Handlingar Tjänsteskrivelse daterad 2013-08-09 Slutrapport

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

15 punkter JOBB TILL ALLA UNGA

15 punkter JOBB TILL ALLA UNGA 15 punkter JOBB TILL ALLA UNGA - Alla under 25 år ska erbjudas vägledning, jobb, utbildning eller traineeplats från första dagen av arbetslöshet Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Örebro 2 (8) Jobb

Läs mer

Antagningsregler, rutiner och bestämmelser för vuxenutbildningen

Antagningsregler, rutiner och bestämmelser för vuxenutbildningen Tjänsteutlåtande Rektor 2014-11-17 Stefan Quas 08-590 976 24 Dnr: stefan.quas@upplandsvasby.se UBN/2014:232 33204 Utbildningsnämnden Antagningsregler, rutiner och bestämmelser för vuxenutbildningen Förslag

Läs mer